Næstved Kommune. Teknik og miljøforvaltningen. Ansøgning om landzonetilladelse og byggetilladelse i forbindelse med Mølleåhaven.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Næstved Kommune. Teknik og miljøforvaltningen. Ansøgning om landzonetilladelse og byggetilladelse i forbindelse med Mølleåhaven."

Transkript

1 Næstved Kommune Teknik og miljøforvaltningen Ansøgning om landzonetilladelse og byggetilladelse i forbindelse med Mølleåhaven. Pjojekt omfatter etablering af bålhus med integreret shelters, hæk mod Møllegårdsvej, læplantning med træer mod vest, en gruppe frugttræer fordelt på område. Opsætning af borde og bænke, samt etablering af et par faste grillpladser. Opsætning af stammeskovbestående af 24 stammer centralt på område. Grunden for opførelse er matr nr. 38 Arløse. Projektbeskrivelse for området er vedlagt. Tegninger af bålhus og placering på området er ligeledes vedlagt. Med venlig hilsen Arløse Landsbylaug V Kim Larsen Hindholmvej Sandved

2 Oprettet den: 6. januar 2012 Revideret den: 18. januar 2012 Godkendt den: PROJEKTBESKRIVELSE Projektnavn Mølleåhaven i Arløse Projektnr. edoc sagsnr Ansvarlig forvaltning Teknik- og Miljøforvaltningen Projektleder Grith Neel Andersen Projektejer Marit Christiansen (styregruppeformand) Baggrund for projektet Henvendelse fra Arløse Landsbylaug vedrørende etablering af et fælles aktivitetsområde på matrikel 38, Arløse By, Førslev, der ifølge matrikeloplysningerne har status som fælles lergrav. Kontaktperson til Arløse Landsbylaug: Kim Larsen Projektformål At etablere et lokalt samlingssted på et grønt område med friluftsfaciliteter. Projektet er et samarbejde mellem Arløse Landsbylaug og Næstved Kommune. Projektet finansieres gennem Grøn Ordning fra energinet.dk Projektmål At etablere et grønt område, der kan anvendes til fællesaktiviteter for landsbyen og samtidig fungere som støttepunkt for friluftsaktiviteter. Aktiviteter Implementering/overdragelse af projektet Arløse ligger mellem Fuglebjerg og Fodsporet og derfor kan Mølleåhaven være et støttepunkt for gående og cyklister. Udarbejdelse af endelig projektbeskrivelse og samarbejdsaftale Klargøring af området ved planering Etablering af æblehave og lægivende beplantning Etablering af en naturlegeplads Etablering af et bålhus med shelter Græssåning Opsætning af informationstavler, der bl.a. indeholder information om områdets kulturhistorie, oversigtskort for tilstødende friluftsattraktioner, Arløse Landsbylaugs organisering og projektets finansiering via Grøn ordning. Projektet gennemføres i etaper: For hver etape aftaler Arløse Landsbylaug og projektlederen omfang, mængde og kvalitet. Arløse Landsbylaug indhenter tilbud, bestiller opgaven, modtager leverancen og fører tilsyn. Næstved Kommune godkender tilbud og betaler regningen fra leverandøren. Projektlederen er rådgiver for Arløse Landsbylaug i forhold til udarbejdelse af projektplan, beplantning, legepladssikkerhed, materialevalg o.lign. Arløse Landsbylaug varetager vedligeholdelse af Mølleåhaven samt faciliteter både i projektperioden og efter projektafslutning. Der ydes ikke tilskud til påbegyndt anlægsarbejde. Ved projektets start skal der udarbejdes en partnerskabsaftale, der beskriver henholdsvis Arløse Landsbylaug og Næstved Kommune forpligtigelser efter projektafslutning og hvor det bl.a. fremgår at Mølleåhaven er et område, der fungerer som et offentligt tilgængeligt område.

3 Afgrænsning Udgifter til telefon, porto, it-udstyr, forplejning o.lign. dækkes ikke af projektmidlerne. Vandløbets brinker kan inddrages i området, ved at der etableres en nedgang til vandløbet. Dette kan evt. gennemføres af vandløbsmyndigheden, som er Næstved Kommune, Natur & Vand, kontaktperson; Søren Madsen. Grænseflader Fysiske grænseflader: Fodsporet (1,5 km) Fuglebjerg (3 km) Sandved (3 km) Organisatoriske grænseflader: Samarbejde med bylaug i forbindelse med vedligeholdelse og adoption af gadekær Landdistriktspolitikken; Bylaug varetager vedligeholdelse af grønne områder Naturbaseprojektet ved Helen Holm Projektforløb Succeskriterier Tidsplan: Udarbejdelse af endeligt projekt (Arløse Landsbylaug og projektleder) Udvalgsbehandling i Lokaldemokratiudvalget (Projektleder) Ansøgning til energinet.dk (Projektleder) Indhentning af tilbud (Arløse Landsbylaug) Godkendelse af tilbud (Projektleder) Gennemførelse i etaper (Arløse Landsbylaug) Tilsyn og godkendelse (Projektleder) Udbetaling af tilskud fra energinet.dk (Projektleder) Indvielse (Arløse Landsbylaug og projektleder) At projektet er gennemført inden udgangen af 2012 og der er etableret faciliteter ifølge Arløse Landsbylaugs projektplan. Interessenter Arløses beboere samt borgere i nærområdet, skoler og institutioner, spejdere og idrætsforeninger. Evt. Næstved Kommune som er vandløbsmyndighed og myndig for landzonesagsbehandling. Risikovurdering Tyveri af materialer i projektfasen: Erstatning for tyveri af materialer henlagt i Mølleåhaven varetages af leverandøren, såfremt det er en samlet leverance, hvor både opsætning og levering af materialer indgår. Ansvarsforpligtigelse i forbindelse med ulykker på pladsen f.eks. faldulykker, stormfald undersøges i samarbejde med Næstved Kommunes jurist Karin Hyllested og indgår derefter i partnerskabsaftalen. Organisering af projektet Punktet er stadig under udarbejdelse. Sparringspartnere: naturvejleder Helen Holm, der bl.a. varetager Næstved Kommunes naturbaseprojekt. Kan give ideer til naturformidling og nødvendigt udstyr til shelteren. Evt. Borup Ris Skolen: Er der ønske om, at der skal være kapacitet til, at der kan være en klasse med 25 elever? Næstved Museum: Leverer materiale til informationstavlerne

4 Mødeaktivitet: Løbende information gennem mails. Møder afholdes som minimum inden hver etape igangsættes. Økonomi/omkostninger Beskriv organiseringen af projektet (bemanding, sparringspartnere internt i Næstved Kommune, evt. eksterne leverandører, estimering af projektets samlede ressourceforbrug, herunder også forventet mødeaktivitet mv.) Der er disponeret kr. til projektet. Projektet kan suppleres med frivilligt arbejde udført af Arløse Landsbylaug. Energinet.dks krav til udbetaling: Ansøgning om udbetaling af tilskud skal være bilagt 1) tilsagn om tilskud, 2) dokumentation for endelig eller delvist gennemførte aktiviteter 3) dokumentation for opfyldelse af vilkår i meddelelsen af tilsagn om tilskud 4) regnskab for aktiviteten udarbejdet af kommunen og forsynet med revisorerklæring. Revisionen skal være udført af en statsautoriseret, registreret revisor eller af kommunalt revisionsorgan. Kommunikationsplan Arløse Bylaug varetager ekstern kommunikation efter at have orienteret projektlederen. Til indvielsen inviteres lokale skoler, børnehaver, efterskoler, foreninger og lignende. Evt. politisk repræsentation. På Næstved Kommunes hjemmeside for Grønne Områder linkes til Mølleåhaven på Arløse Landsbylaugs hjemmeside. Bemærkninger Eventuelle bemærkninger

5 Bålhus med sheltere og depot. Arløse Bylaug.

6 Rabøllehytten Grundkonstruktion Rabøllehytten med to tilbyggede sheltere og depot. Depotet indrettes således at bagvæggen placeres, så der opstår et udvendigt brænderum. Søren Rabølle Rabølle Naturbyg Steffen Holberg Godthåb Mølle

7 Bålhytte med sheltere og depot. Situationsplan. Arløse Bylaug. Situationsplanen viser Matr. Nr. 38 Arløse By beliggende på Møllegårdsvej ved bækken. Det er planen at opføre et 8-kantet bålhus med to tilbyggede sheltere og depot. Bålhuset er bygget som et stolpehus med en diameter på 8 meter mellem tagets udhæng. Selve bålhuset er uden gulv og med bålsted i midten. Shelterne vil have en gulvdybde på 2,2 meter og depotet vil blive indrette med brænderum udvendigt. De tre stolpefag mod syd holdes åbne og der laves halve sider i fagene mod øst og vest. Situationsplanen er et udgangspunkt og der vil kunne ændres om nødvendigt. På vegne af Arløse Bylaug. Steffen Holberg Godthåb Mølle Søren Rabølle Rabølle Naturbyg

Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter

Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Askø Strandvig Grundejerforening Per Skov Madsen Alstrup Strandvej 3 4840 Nørre Alslev Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Gammel Mønt 4 1117 København K E-mail puljer@mbbl.dk www.mbbl.dk Dato:

Læs mere

Vejledning til ansøgere

Vejledning til ansøgere Tilskud til Lokale Grønne Partnerskaber 2010-2015 Juli 2014 30 mio. kr. til grønne partnerskaber Miljøministeriet har afsat en pulje på 5 mio. kr. om året i perioden 2010-2015 til støtte for lokale grønne

Læs mere

Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter

Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Gjern Lokalråd Vagn Brostrup Jensen Teglværksvej 16 8883 Gjern Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Gammel Mønt 4 1117 København K E-mail puljer@mbbl.dk www.mbbl.dk Dato: 11-03-2015 Pulje : Landdistriktspuljen

Læs mere

Tilsagn om tilskud til projektet Ny Golfbane på Sejerø, j.nr. 1025-187 fra ø-støtteordningen under Landdistriktspuljen, 1. ansøgningsrunde 2015

Tilsagn om tilskud til projektet Ny Golfbane på Sejerø, j.nr. 1025-187 fra ø-støtteordningen under Landdistriktspuljen, 1. ansøgningsrunde 2015 Jens Thomassen Sejerø Golfklub c/o Jens Thomassen Sejerøvej 25 4592 Sejerø Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Gammel Mønt 4 1117 København K E-mail puljer@mbbl.dk www.mbbl.dk Dato: 20-04-2015

Læs mere

Standardvilkår for tilskud til projekter under lov om. Markedsmodningsfonden

Standardvilkår for tilskud til projekter under lov om. Markedsmodningsfonden Standardvilkår for tilskud til projekter under lov om Markedsmodningsfonden 2/8 Indholdsfortegnelse: A. Indledning... 3 B. Budget... 3 C. Regnskab... 3 D. Udbetaling af tilskud i projektperioden... 4 E.

Læs mere

VEJLEDNING OM STØTTE TIL PROJEKTER PÅ DE SMÅ ØER FRA MINISTERIET FOR BY, BOLIG OG LANDDISTRIKTERS LANDDISTRIKTSPULJE 2. ANSØGNINGSRUNDE, 2013

VEJLEDNING OM STØTTE TIL PROJEKTER PÅ DE SMÅ ØER FRA MINISTERIET FOR BY, BOLIG OG LANDDISTRIKTERS LANDDISTRIKTSPULJE 2. ANSØGNINGSRUNDE, 2013 VEJLEDNING OM STØTTE TIL PROJEKTER PÅ DE SMÅ ØER FRA MINISTERIET FOR BY, BOLIG OG LANDDISTRIKTERS LANDDISTRIKTSPULJE 2. ANSØGNINGSRUNDE, 2013 Side 1 af 7 Indhold 1 - Østøtteloven... 3 2 - Projekter der

Læs mere

Følgende sager behandles på mødet

Følgende sager behandles på mødet Kultur- og Fritidsudvalget Referat fra ordinært møde 29. oktober 2008 Onsdag 29.10.2008 kl. 15:00 Mødelokale D1 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Kultur- og Fritidsudvalgets politikområdebeskrivelser

Læs mere

Version 2 (den 4. oktober 2012)

Version 2 (den 4. oktober 2012) Regler for administration af bæredygtige energiprojekter der gennemføres med støtte fra Energifonden 2012 (Krav til de projektansvarlige virksomheder, organisationer eller institutioner vedrørende projektbeskrivelse,

Læs mere

Referat Udvalget for Teknik & Miljø onsdag den 3. november 2010. Kl. 16:15 i Mødelokale 2, Allerslev

Referat Udvalget for Teknik & Miljø onsdag den 3. november 2010. Kl. 16:15 i Mødelokale 2, Allerslev Referat onsdag den 3. november 2010 Kl. 16:15 i Mødelokale 2, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. TM - Godkendelse af dagsorden...1 2. TM - Til orientering...2 3. TM - Forslag til regulering af Elverdams

Læs mere

Retningslinjer og ansøgningsvejledning for. Fælles eksportfremstød

Retningslinjer og ansøgningsvejledning for. Fælles eksportfremstød Eksportrådet The Trade Council Asiatisk Plads 2 DK-1448 København K Telefon +45 33 92 00 00 Telefax +45 32 54 05 33 E-mail: um@um.dk www.eksportraadet.dk 1. januar 2013 Retningslinjer og ansøgningsvejledning

Læs mere

Erfaringsopsamling fra to projekter i Vesthimmerlands Kommune. Vesthimmerlands Kommune April 2012. Indsatspuljen Udvikling gennem afvikling

Erfaringsopsamling fra to projekter i Vesthimmerlands Kommune. Vesthimmerlands Kommune April 2012. Indsatspuljen Udvikling gennem afvikling Erfaringsopsamling fra to projekter i Vesthimmerlands Kommune Vesthimmerlands Kommune April 2012 Indsatspuljen Udvikling gennem afvikling Denne rapport er udarbejdet af Vesthimmerlands Kommune og Dansk

Læs mere

for Bygherrerådgivning Aarhus Internationale Sejlsportscenter

for Bygherrerådgivning Aarhus Internationale Sejlsportscenter Projekt- og ydelsesbeskrivelse for Bygherrerådgivning Aarhus Internationale Sejlsportscenter 28.01.2015 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 3 2. Aarhus Internationale Sejlsportscenter 3 3. Overordnet tidsplan

Læs mere

Standardvilkår for tilskud til projekter under lov om fond til grøn omstilling og erhvervsmæssig fornyelse

Standardvilkår for tilskud til projekter under lov om fond til grøn omstilling og erhvervsmæssig fornyelse Standardvilkår for tilskud til projekter under lov om fond til grøn omstilling og erhvervsmæssig fornyelse 2/7 Indholdsfortegnelse: A. Indledning... 3 B. Budget... 3 C. Regnskab... 3 D. Udbetaling af tilskud

Læs mere

ANSØGNINSSKEMA OM TILSKUD TIL PROJEKTER vedrørende etablering af nye arbejdspladser og attraktive levevilkår i landdistrikterne

ANSØGNINSSKEMA OM TILSKUD TIL PROJEKTER vedrørende etablering af nye arbejdspladser og attraktive levevilkår i landdistrikterne ANSØGNINSSKEMA OM TILSKUD TIL PROJEKTER vedrørende etablering af nye arbejdspladser og attraktive levevilkår i landdistrikterne I henhold til bekendtgørelserne nr. 309 af 29. marts 2012 om tilskud til

Læs mere

Vejledning til ansøgning til Stedet Tæller

Vejledning til ansøgning til Stedet Tæller Vejledning til ansøgning til Stedet Tæller 13. marts 2012 Kampagnesekretariatet Borgergade 111 DK - 1300 København K T: +45 33 33 99 10 E: info@stedet-taeller.dk Baggrund www.stedet-taeller.dk Stedet Tæller

Læs mere

1. Aftalens omfang Aftalen omfatter etablering af skove, vådområder og andre naturarealer inden for de på vedhæftede kortbilag A og B viste områder.

1. Aftalens omfang Aftalen omfatter etablering af skove, vådområder og andre naturarealer inden for de på vedhæftede kortbilag A og B viste områder. BILAG 1: Aftale om samarbejde mellem Næstved Kommune og Miljøministeriet om etablering af 3 skov- og naturområder omkring Næstved, kaldet Vridsløse og Even Statsskove samt Rønnebæk Fælled 1. Aftalens omfang

Læs mere

Åben. TEKNIK- OG MILJØUDVALGET Dagsorden med vedtagelser. Mødested Administrationscentret Mødelokale 1. Mødedato Onsdag den 16.

Åben. TEKNIK- OG MILJØUDVALGET Dagsorden med vedtagelser. Mødested Administrationscentret Mødelokale 1. Mødedato Onsdag den 16. TEKNIK- OG MILJØUDVALGET Dagsorden med vedtagelser Åben Mødested Administrationscentret Mødelokale 1 Mødedato Onsdag den 16. januar 2013 Mødetidspunkt Kl. 13.00 Medlemmer Fra forvaltningen Randi Mondorf

Læs mere

UDBUD AF RAMMEAFTALE VEDRØRENDE RÅD- GIVNING PÅ PROJEKTER UNDER KAMPAGNEN SKOLE+ UDBUDSMATERIALE D. 13. AUGUST 2014. 13.

UDBUD AF RAMMEAFTALE VEDRØRENDE RÅD- GIVNING PÅ PROJEKTER UNDER KAMPAGNEN SKOLE+ UDBUDSMATERIALE D. 13. AUGUST 2014. 13. UDBUD AF RAMMEAFTALE VEDRØRENDE RÅD- GIVNING PÅ PROJEKTER UNDER KAMPAGNEN SKOLE+ 13. august 2014 Kampagnesekretariatet Borgergade 111 DK - 1300 København K T: +45 33 33 99 10 www.skole-plus.dk UDBUDSMATERIALE

Læs mere

Driftsoverenskomst om udbud af ordblindeundervisning 2009-2011

Driftsoverenskomst om udbud af ordblindeundervisning 2009-2011 Driftsoverenskomst om udbud af ordblindeundervisning 2009-2011 Overenskomsten indgås mellem [DRIFTSOVERENSKOMSTPART] og VUC Storstrøm om ordblindeundervisning for voksne. I denne overenskomst forstås ved:

Læs mere

Principper for økonomistyring

Principper for økonomistyring Principper for økonomistyring Indhold 1. Generelt... 4 1.1 Lovgrundlag... 4 1.2 Rollefordelingen mellem det politiske og det administrative niveau... 4 1.3 Gyldighedsområde... 5 1.4 Ajourføring... 5 2

Læs mere

DAGSORDEN 22. MAJ 2014

DAGSORDEN 22. MAJ 2014 Kontaktudvalget for Anholt DAGSORDEN 22. MAJ 2014 Sted: Anholt Dato: Torsdag den 22. maj 2014 Start kl.: 16:15 Slut kl.: 18:15 Medlemmer: Fraværende: Jan Petersen - formand (A) Hans Fisker Jensen (A) Jens

Læs mere

Hovedtitel Vejledning om tilsagn til landskabs- og biotopforbedrende beplantninger

Hovedtitel Vejledning om tilsagn til landskabs- og biotopforbedrende beplantninger Vejledning om tilsagn til landskabs- og biotopforbedrende beplantninger Marts 2015 Kolofon Hovedtitel Vejledning om tilsagn til landskabs- og biotopforbedrende beplantninger Denne vejledning er udarbejdet

Læs mere

Referat Miljø-, Klima- og Trafikudvalget's møde Mandag den 01-06-2015 Kl. 15:00 Udvalgsværelse 3

Referat Miljø-, Klima- og Trafikudvalget's møde Mandag den 01-06-2015 Kl. 15:00 Udvalgsværelse 3 Referat Miljø-, Klima- og Trafikudvalget's møde Mandag den 01-06-2015 Kl. 15:00 Udvalgsværelse 3 Deltagere: Birger Jensen, Jens Munk, Jesper Kiel, Ove Engstrøm, Ulla Larsen, Flemming Madsen, Søren Kongegaard

Læs mere

Dialoggruppe for kommuner om forebyggelse og anbringelse på børne- og ungeområdet

Dialoggruppe for kommuner om forebyggelse og anbringelse på børne- og ungeområdet Dialoggruppe for kommuner om forebyggelse og anbringelse på børne- og ungeområdet Udbudsmateriale November 2008 1. Kort beskrivelse af opgavens omfang og tidsplan...3 2. Udbudsbetingelser...4 2.1. Den

Læs mere

ANSØGNINGSSKEMA TIL FORSTADSPULJEN Ansøgningen sendes til Plankontoret, Rådhuset, Flakhaven 2, 5000 Odense C.

ANSØGNINGSSKEMA TIL FORSTADSPULJEN Ansøgningen sendes til Plankontoret, Rådhuset, Flakhaven 2, 5000 Odense C. ANSØGNINGSSKEMA TIL FORSTADSPULJEN Ansøgningen sendes til Plankontoret, Rådhuset, Flakhaven 2, 5000 Odense C. Ansøger (forening/navn) Ubberud Hallen i samarbejde med Ubberud Idrætsforening Cvr. nr. 26157705

Læs mere

SOCIAL-, BØRNE- OG INTEGRATIONS MINISTERIET

SOCIAL-, BØRNE- OG INTEGRATIONS MINISTERIET DSK S4APA47 fb skan 06 03 2014 08 44 SEPBARCODE OU236PM1668 Aabenraa Kommune Bjarne Ipsen Skelbækvej 2 6200 Aabenraa

Læs mere

Økonomiudvalget. Referat. Dato: Tirsdag den 22. oktober 2013. Mødetidspunkt: 16:30

Økonomiudvalget. Referat. Dato: Tirsdag den 22. oktober 2013. Mødetidspunkt: 16:30 Økonomiudvalget Referat Dato: Tirsdag den 22. oktober 2013 Mødetidspunkt: 16:30 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: Fraværende: 068 mødelokale på Rådhuset Vallensbæk Stationstorv 100 2665 Vallensbæk Strand Henrik

Læs mere

Udbud for projektering af byggemodning af de første 6 storparceller samt Deltaet i Deltakvarteret,

Udbud for projektering af byggemodning af de første 6 storparceller samt Deltaet i Deltakvarteret, Udbud for projektering af byggemodning af de første 6 storparceller samt Deltaet i Deltakvarteret, Vinge. Udbud for projektering af byggemodning af de første 6 storparceller samt Deltaet i Deltakvarteret,

Læs mere