NYT KONSULENT. og det Europæiske Galileo satellitprojekt og meget mere. Denne gang om projektledelse, scrum vs. vandfaldsmetoden. Læs om.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "NYT KONSULENT. og det Europæiske Galileo satellitprojekt og meget mere. Denne gang om projektledelse, scrum vs. vandfaldsmetoden. Læs om."

Transkript

1 BLADET FOR DE TUNGE DRENGE! NR.19 / 2009 KONSULENT NYT Læs om Scrum og IT i landbruget og det Europæiske Galileo satellitprojekt og meget mere Side 5 Forumaften Denne gang om projektledelse, scrum vs. vandfaldsmetoden Side 9

2 Indhold: Næste halvår af Leder: Næste halvår af Konsulentstarter: Konsulenter startet på nye opgaver 05 Scrum og IT i landbruget Interview med Ole Helbo, IT Systemudviklingschef i Dansk Landbrugsrådgivning. 09 Hvem gør hvad? Kort introduktion af vores HR- og Ressourceteam. 10 Invitation til forumaften Invitation til Efterspurgte kompetencer Mange af jer garvede konsulenter kender Søren Rode som salgschefen i ProData Consult - en stilling han har besiddet siden år I denne leder vil han give sit bud på, hvordan konsulentmarkedet ser ud det næste halvår af 2009, og give en update om ProData Consult internt. Vi har internt i ProData Consult lavet en omrokering, idet jeg per 1. april tiltrådte som Administrerende Direktør. Efter at vi i marts måned indgik rammeaftale med SKI (Statens og Kommunernes Indkøb), og dermed fik adgang til hele det store offentlige kundesegment, har Henning Jørck valgt at koncentrere sig 100% om servicering af vores offentlige kunder og gøre brug af sin store viden og ekspertise indenfor dette område. Denne omrokering vil ikke betyde nogen ændring for dig som konsulent. Kun at vi forhåbentlig vil blive endnu bedre til altid at finde den rigtige opgave, til den rigtige pris og på det rigtige tidspunkt til lige netop dig. Jeg bliver tit spurgt, hvordan markedssituationen ser ud. Om krisen gør, at freelance konsulenter skal til at søge i sikker havn og tage fast job. Vi oplever det på følgende måde: I opgangstider bruger vores kunder eksterne IT konsulenter, fordi de har svært ved at finde tilstrækkeligt med ressourcer til fastansættelser. I nedgangstider vil firmaer ikke fastansætte, da fremtidsudsigterne er for usikre. De vælger derfor i højere grad eksterne konsulenter til deres projektorienterede opgaver. Der er således en upside for freelance IT konsulenter i både opgangs- og nedgangstider. Dertil kommer de normale konkurrenceparametre, hvor eksterne IT konsulenter stadig er overlegne, såsom time to market, kompetencetilførsel, intensive projektforløb med hårde deadlines, hvor opskalering skal ske hurtigt, etc. Kan vi i ProData Consult mærke den såkaldte krise? Ja, det kan vi. Flere af vores kunder, har fået skåret i deres udviklingsbudgetter og har gearet ned for aktiviteterne. Ikke at de ikke indkøber IT konsulenter, men deres volumen er mindre end for et år siden. Frem for at skære ned, har vores løsning været at satse massivt på at skaffe nye kunder, og vi har i det nye år indgået flere aftaler med nye kunder end nogensinde før, der i blandt PBS, CODAN, ScanJour, Rambøl, ZYB, 3F, Forca/PKA, Berlingske IT, m.fl. Desuden varsler flere af vores faste kunder, at der er store projekter i pipeline til lige efter sommerferien. Mit råd er derfor at have is i maven, hvis du ikke har en opgave. IT er kommet for at blive. Det er eksterne IT konsulenter også. Men du skal naturligvis gøre det, som du og din familie finder bedst. At lede er at tjene, har en klog mand engang sagt. Jeg er her bl.a. for at sørge for, at du får den bedst mulige oplevelse ved at være tilknyttet ProData Consult. Hvis du oplever noget andet end det eller har andre idéer eller input, er du altid mere end velkommen til at kontakte mig direkte. Vi vil fortsat gøre vores yderste for at være det bedste konsulenthus at være tilknyttet som freelance IT konsulent. God fornøjelse med læsning af KonsulentNyt! Ansvarshavende redaktør: Søren Rode Redaktion: Jeanett Wolff Grafik & foto: Jeanett Wolff Udgiver: ProData Consult A/S Oplag: eks. Tryk: Chronografisk ISSN nr.: Ris, ros og indlæg til debat modtages af redaktionen på Med venlig hilsen Søren Rode Adm. Direktør 1 KonsulentNyt Nr.19 /

3 Konsulentstarter! Udover de mange konsulenter, der kører stabilt på deres opgaver, har over 40 konsulenter fået deres kontrakt forlænget hos ProDatas kunder siden sidste udgave af KonsulentNyt, og 51 konsulenter er startet på helt nye opgaver. De nye konsulentstarter er listet her: Alan Ronnenberg Nyberg Group Gary Day Kenn Fogelstrøm CSC Martin Jepsen Rambøll Danmark Morten Boas Berlingske Media Sanne Engelund Dansk Landbrgsrådgivning Alicetea Drachmann Danske Bank Ilse Skov Lauridsen Ementor Danmark Kjeld Poulsen Energinet Meik Børner Codan Forsikring Morten Steen Pedersen Hairtools Søren Kaspersen TDC Allan A. B. Thomsen YouSee Jakob Døpping 3F Klaus Viftrup Michael Johansen Danmarks Radio & Region Sjælland Ole Jensen Thomas Heller Forca Allan Tranekær Solar Anders Sortkjær PBS Jakob Øjvind Nielsen Scan Jour Jesper Cordt Egsgaard Danske Bank Kristian Rasmussen Knud Hammeken KMD Michael Kofoed Per Aarsleff Michael S. Toudal Oliver J. Lynch Peter B.L. Rasmussen Alexander Mann Solutions Thor Larholm Toni Leitold Brian Grodal 2M-Locatel Jesper Dissing Henckel Hin Lars Blomgren Andersen Dansk Landbrgsrådgivning Michael Tulinius Peter Noes Egeberg Danske Bank Carl-Johann Johannsen Nordea Danmark Jørgen Jørgensen Focon Elecronic Systems Lars Hytting Christensen Mikael Rønfeldt Nordea Liv & Pension René Möllnitz PBS Dennis Persson Danmarks Lærerforening Jürgen Uwe Kuhn Lars Kongshøj Mikkel C. Kjærgaard Movia Richard B. Surgison Erik Bohnsen Energinet Finn Albæk Ementor Danmark Kaj Birk Olesen CSC Kasper Hansen IT- og Telestyrelsen Leif Kivela Mark Køster SDC Udvikling Hvis du fortsat gerne vil modtage KonsulentNyt, så husk at holde dit CV opdateret. Konsulenter med et out-dated CV får nemlig ikke tilsendt KonsulentNyt. 3 KonsulentNyt Nr.19 /

4 Scrum & IT i landbruget Hvad har det europæiske Galileo Satellitprojekt at gøre med en dansk ko? Hvilken rolle har Scrum ved klovbeskæring? Og hvad pokker har SOA og SSO at gøre med landmandens fremtid? Interview med IT Systemudviklingschef Ole Helbo, Landscentret, Dansk Landbrugsrådgivning Dansk Landbrugsrådgivning (DLBR) er en af Danmarks største rådgivende virksomheder med cirka 3600 ansatte, hvis mission er at gøre det lettere at være landmand i Danmark. DLBR består af et partnerskab mellem ca. 36 landbrugscentre (rådgivningscentre) og Landscentret. Landscentret udgør det forskningsog udviklingsmæssige center med tilhørende opgaver som specialrådgivning, udvikling, videnformidling, forsøg og uddannelse samt drifts- og serviceopgaver. De enkelte rådgivningscentre er selvstændige landmandsejede enheder, der hver især tilbyder rådgivnings- og serviceydelser til landbruget. Der er ca landbrug i Danmark, og ca personer er beskæftiget i landbruget i Danmark. Da jeg startede hos Landscentret for godt et års tid siden, havde jeg masser af fordomme om landbruget som værende et meget konservativt erhverv; et sted, hvor man slet ikke var villig til at indføre nye ting og bruge nyere teknologi og IT. Jeg kan huske det første møde, jeg havde ude af huset, hvor jeg besøgte en kvægavler, som sagde, at uden hans IT teknologi, og uden hans malkerobotter, ville han slet ikke være i stand til at drive den forretning, han havde i dag. Ved at bruge IT havde han tid til at tage sig af sin forretning, sine medarbejdere og familie og stadigvæk drive et meget stort og effektivt kvægbrug. Nu havde han overskud til at udvide med yderligere 400 køer, udvide sin bedrift ved at købe markerne ved siden af, og han havde planer om at renovere den ene stald til kursusvirksomhed. Disse ting kunne han udelukkende gøre, fordi han havde de IT løsninger, der registrerede, hvordan hans dyr havde det, hvordan hans økonomi var, lagde hans budgetter, holdt styr på, hvor meget gødning han skulle bruge, og hvordan han skulle optimere hele hans drift. Hans udgangspunkt var, at jo mere teknologi og IT han kunne få jo mere ville det effektivisere hans hverdag. Mine fordomme blev fuldstændigt gjort til skamme. Landbruget er et meget risikovilligt og foranderligt erhverv, som er meget villig til at tage IT og teknologi til sig. En landmand i dag er ikke en traditionel landmand. Han er virksomhedsleder og arbejdsgiver. Han bruger IT systemer til alt, hvad han laver: budgetter, timeregistreringer og lønsystemer til hans medarbejdere. Han bruger IT til malkerobotter, opsamler informationer om mælken fra hans køer, detektere om der er yversygdomme eller andre sygdomme i mælken. Han bruger IT til at overvåge, i hvor høj grad han genanvender varmen fra hans dyr til at opvarme sit hus med. Han bruger IT til at lave gødningsplaner, oversigter over hvor meget han må vande, og til at planlægge sin såning og meget andet. IT systemerne kører også sammen med hans landbrugsmaskiner, som har online markprogrammer, der fortæller om maskinen kører, hvor den skal. Så IT bliver brugt hele vejen rundt i hans værdikæde. Foto: Poul Bech Sørensen, Viking Genetics 5 6

5 Scrum er en agil udviklingsmedtode skabt i starten af 1990 erne, med fokus på projektledelse. I Scrum er udviklingsprocessen modsat vandfalds- og spiralmetoderne ikke en lineær proces. I langt de fleste tilfælde består disse lineære processer af følgende fire aktiviteter: Analyse, Design, Implementation og Test. Scrum derimod fastsætter ikke nogen retningslinjer for i hvilken rækkefølge aktiviteterne skal implementeres. Et projekt kan derfor starte med en hvilken som helst aktivitet, og skifte til en anden aktivitet på ethvert tidspunkt. Dette øger projektets fleksibilitet og produktivitet. Ordet Scrum er en term fra rugby og en forkortelse for scrummage som betyder klynge/hurtig Tag fx kvægområdet, hvor vi har udviklet et dyreregistreringsprogram, der bliver brugt af landmænd, dyrlæger, inseminører, slagterier etc., som alle skal registrere lovpligtige informationer i den central database kvægdatabasen. Det giver mulighed for alle former for overvågning af kvægtilstande herhjemme. Vi plejer at sige, at da man i sin tid ville indføre elektroniske patientjournaler (EPJ) på de danske hospitaler, kunne man have kopieret landbrugets kvægfaglige IT system, som vel har registreret ca. 10 gange flere informationer om en ko, end vi har i elektroniske patientjournaler på et menneske. Et udtryk for, at vi i landbruget på IT siden er rigtig langt fremme. Der er også visse muligheder for at kunne eksportere hele konceptet til udlandet, så man fx kunne have bedre kontrol med sygdomme såsom svineinfluenzaen. Man skal bare være opmærksom på, at vores IT systemer her i Danmark er bygget på nogle lovmæssige krav, som ikke nødvendigvis er de samme i andre lande som USA og Tyskland. Men modellen og konceptet kunne man sagtens tænke sig udbredt. Og det er bestemt nogle overvejelser, vi gør os hvordan vi kan internationalisere vores rådgivning og vores IT produkter. Scrum Til dagligt sidder jeg på Landcenteret i Skejby lidt uden for Århus, hvor jeg har det overordnede IT udviklingsmæssige ansvar med 20 dygtige og erfarne IT folk i min afdeling. Min rolle er egentlig at være facilitator for samarbejde; sørge for, at den proces, vi bruger i forhold til at udvikle IT, fungerer, sammensætte teams med folk, der fungerer godt sammen og sikre, at vi får skabt et godt fundament for IT løsninger af høj kvalitet gennem vidensdeling og læring. Vi arbejder meget agilt og har anvendt Scrum de sidste 2 år. Det er en god måde at arbejde på, når man har så tæt et samarbejde med sine kunder. Det er efterhånden blevet sådan, at mange af vores kunder og samarbejdspartnere forventer, at vi bruger Scrum som en agil arbejdsproces. Det skaber et godt arbejdsmiljø, de får tilføjet værdi, får nogle hurtige resultater, og alle bliver involveret i processen. Vi har fået udbredt kendskabet til Scrum så meget, at vores kunder og samarbejdspartnere, som er vores produktejere ude i landbrugscentrene, kan se en værdi i, at vi bruger Scrum processen. De er efterhånden blevet trænet i, at de skal varetage den rolle, der hedder Product Owner. Et af vores allerstørste projekter her i huset, går ud på at omlægge en informations IT portal LandbrugsInfo, som skal omlægges fra en gammel platform til en ny MOSS platform. Opgaven bliver løst af et projektteam med projektleder, Scrum Master, IT arkitekt og et antal IT udviklere, som bruger Scrum til at sikre den nødvendige prioritering og fokus omkring alle delopgaverne. Projektet er langt i sit forløb, og man vil normalt så sent i et projekts forløb tvivle på, om det overhovedet giver værdi at tage eksterne konsulenter med på projektet. Men pga. Scrum processen og den måde opgaven håndteres på i teamet, var det muligt at tage eksterne konsulenter ind, som i øvrigt havde nogle fantastiske kompetencer lige præcis på MOSS området, og som var i stand til at få løst opgaverne med det samme. Det mest udfordrende for mig at se lige nu er to ting: SOA og SSO. Service orienteret arkitektur (SOA) er en grundlæggende arkitektur og filosofi, i den måde vi designer vores IT løsninger på i forhold til forretningens krav og strategi. Et spændende arkitekturmæssigt koncept, som vi bruger på mange af vores projekter, hvor vi designer tjenester og services, som gør, at vi kan afkoble vores applikationer og udstille de data, der er nødvendige for at lave den rette IT løsning. Vi bruger det meget på vores kvægfaglige løsninger. Fx på det nye projekt, der hedder Klovregistrering et produkt til indlæsning og registrering af køers klovsygdomme, hvor vi laver nogle afkoblede Webservices ned mod vores store centrale kvægdatabase, som hjælper med at udstille de data, der er nødvendige for lige præcis at kunne lave dette produkt. Et andet projekt, der er i samme boldgade, er et udviklingsprojekt omkring en IT løsning som vi kalder SSO (Single Sign-On), som er en infrastruktur komponent, der skal bruges på tværs af fagprogrammer og IT løsninger. Vi er i gang med at lave et fælles bruger-login system til alle vores IT løsninger. Det sikrer, at en bruger, der tilgår et IT system, logger på med nogle informationer, som kun er gemt ét sted, nemlig en fælles brugerdatabase. Når en bruger har logget sig ind én gang via SSO, har han adgang til alle de tjenester, som han nu som bruger har fået rettigheder og adgang til. Kvægdatabase vs. patientjournaler DLBR administrerer en produktpalette af forskellige IT programmer, og der bliver løbende udviklet nye produkter. Det sker i samarbejde med landbrugsrådgivere og andre interessenter. Effektivt landbrug med satellitsystem I forbindelse med udviklingen af Galileo systemet, som er det største europæiske teknologiprojekt til udvikling af et nyt satellitnavigationssystem som pendant til det amerikanske GPS system, er Landscentret med i forskningen indenfor IT og Kvæg. I samarbejde med Alexandra Instituttet deltager Landscentret i et Galileo forskningprojekt, hvor jeg har en erhvervs-ph.d.-studerende ansat på projektet fuldtid. Projektet handler om at udnytte det kommende europæiske Galileo positioneringssystem til at lave et avanceret IT system og IT modeller, som kan bruges til at detektere køers adfærd gennem bevægelses- og aktivitetsmønstre. Systemet skal kunne screene en besætning af kvæg og udpege dyr, som kræver nærmere inspektion. Fx vil en syg ko eller en ko i brunst. Der er tale om IT forskning med langsigtede perspektiver for landbruget og den enkelte landmand, da Galileo systemets satellitter først forventes at komme i drift i 2013, og selve forskningsprojektet strækker sig over 3 år. Fremtidens landmand Et bud på fremtidens udfordring her i huset er, at jeg gerne vil have samlet alle vores nuværende fragmenterede IT produkter og løsninger, som i dag er segmenterede i forskellige fagområder, i ét fælles og sammenhængende IT system med sikker integration til egne databaser og vidensystemer samt eksterne firmaer og myndigheder. IT systemet skal kunne tilpasses den enkelte brugers behov, hvad enten det er landmanden, rådgiveren, dyrlægen, slagterierne, myndighederne osv. Fordi vi anvender SOA i vores design af IT løsninger, er fundamentet tilstede, og vi er allerede nået langt med fælles brugerrettighedssystem, med fælles brugerdatabase og administrationssystem, til at håndtere fælles loginprocedurer. I fremtiden skal landmanden og hans rådgivere dog også være mere uafhængig af deres computer, idet vi skal sikre, at den nødvendige viden er tilgængelig og kan gøres anvendelig, uanset hvor de er. Landmanden vil i fremtiden have alle informationer, resultater, nyheder og data tilgængelig på mobiltelefonen, PDA en, laptoppen, kørecomputeren etc. På den måde vil landmanden have viden tilstede hele tiden, og vil være uafhængig af at skulle tilbage på sin arbejdsplads. 7 KonsulentNyt Nr.19 / 2009 Foto: Jens Tønnesen, Dansk Landbrugs Medier

6 Hvem gør hvad? Gå-hjem-møde: Performance-optimering i ASP.NET HR-afdelingen Human Resource afdeling rekrutterer, rådgiver samt hjælper freelance IT konsulenter med optagelse i CV databasen og assisterer dem med at lave et meget professionelt og kundeorienteret CV. HR-afdelingen rådgiver også konsulenter, der allerede har et ProData CV, og som efterfølgende har erhvervet nye kompetencer og projekterfaringer,og derfor gerne vil have opdateret og fintunet CV et, med henblik på kundefokus. Der er både en HR-afdeling i København og Århus, så du har mulighed for at kontakte afdelingen tættest på dig. Der er 4 medarbejdere i afdelingen i København og 2 medarbejdere i Århus. De kan rådgive med følgende: Når du har oparbejdet yderligere kompetenceerfaring, og er usikker på, hvordan din profil skal opdateres Når du gerne vil have dit CV optimeret i forhold til kundens verden, så det bliver gjort mere salgsbart. Tilmelding nødvendig! Hvordan kan man forbedre ydelsen på sin ASP. NET application i forholdet mellem browser og server? Præsentation og teknisk indlæg ved Mads Kristensen, Lead Software Engineer i ZYBs web afdeling (del af Vodaphone Internet service) Mads Kristensen har arbejdet som web udvikler siden 1999 på Microsoft platform. Siden 2001 har han udelukkende arbejdet med ASP.NET og sidder i dag som Lead Software Engineer i ZYBs web afdeling. Mads kører desuden flere open source projekter, hvoraf BlogEngine.NET er den mest populære. Titlen på foredraget er Performance-optimering i ASP.NET og handler om, hvordan man kan forbedre ydelsen på sin ASP.NET application i forholdet mellem browser og server. Det handler altså ikke om optimering af databaser eller memory management, men om ASP.NET alene. Der bliver taget udgangspunkt i et lille website, hvor Mads Kristensen med praktiske eksempler og diskussion viser, hvordan man gør. Det er altså et meget praktisk orienteret foredrag med masser af kode. Hvis du gerne vil være sikker på at dine kompetencer er søgebare hos ProData Consults ressourceafdeling Ressourceafdelingen Ressource-afdelingen har styr på alle opgaverne, der skal bemandes, og har styr på status for de CV er der er sendt frem til kunderne. Som sædvanlig byder vi på kaffe, kage og et let måltid undervejs. Arrangementet er gratis, men tilmelding er nødvendig. Vi glæder os til at se dig! Ressource-afdelingen sørger for, at nye kompetencer bliver lagt ind i CV-databasen. Har du selv kompetencer, som ikke findes i databasen, vil de meget gerne høre fra dig. Ressource-afdelingen annoncerer alle åbne opgaver på Når ressource-afdelingen skal finde en konsulent til en opgave, søger de i CV databasen på nøglekompetencer og ledighedsdato. Det er derfor vigtigt at holde dit CV og din ledighedsdato opdateret : : : Præsentation og tekniske indlæg ved Mads Kristensen Spisning Forsat indlæg, spørgsmål og svar Er dit CV blevet fremsendt til en opgave, og vil du gerne vide hvad status er, kan du henvende dig til enten den sælger, der har fremsendt dit CV, eller til ressource-afdelingen. Kender du nogen, som har en matchende profil til en af opgaverne, vil ressource-afdelingen også meget gerne høre fra dig. Torsdag d. 25/6 kl.17:00-20:00 ProData Consult København Stamholmen Hvidovre Tlf.: Send svar til Allan Larsen: Der vil også blive et lignende arrangement i afdelingen i Århus. Vi vil sende nærmere oplysninger om tid og dato via mail på et senere tidspunkt. 9 KonsulentNyt Nr.16 /

7 - stedet for de tunge drenge Hvis du er en af de tunge drenge med minimum 5 års professionel IT erhvervserfaring, er din portal! Vi mangler hele tiden flere erfarne konsulenter over hele landet. På er det muligt at søge stillinger direkte samt at oprette og opdatere CV er. Se jobs og flere detaljer på: EFTERSPURGTE KOMPETENCER Kan du selv, eller kender du nogen, hører vi meget gerne fra dig på tlf.: ProData Consult er altid på udkig efter tunge drenge inden for følgende områder/kompetencer: PLATFORME.NET AS/400 CICS Linux MVS OS/2 SunOS Symbian OS UNIX (AIX, HP, SUN ) VMS Windows 95/98/ME Windows CE Windows NT/2000/XP Windows 7 SPROG/VÆRKTØJER Adobe Air ASP/ASP.NET/JSP AXAPTA C C# Cobol Cool:Gen Flash Delphi Java/J2EE Oracle Developer Oracle Designer Perl PHP PL/1 PL/SQL PowerBuilder SAP ABAP SAP R/3 SAS TestDirector Visual Basic/VB.NET Visual C++ Visual Studio.NET Weblogic WebSphere TEKNOLOGIER.NET 3-Tier Client/Server COM/DCOM/Active X CORBA Device drivere (DOS & Windows) Embedded Extranet Firewalls Internet/Intranet (CGI, DHTML, FTP, HTML, HTTP, POP3, SMTP, XML, XSLT ) J2EE SharePoint Portal Server BEA Portal Server BizTalk Server Protokoller (NetBIOS, SNA, TCP/IP, X25 ) SOA (Service Oriented Architecture) SOAP Seriel kommunikation UMTS/3G WebServices WAP/WML Win32 Windows NT/2000/XP services DATABASER Access Adabas DB/2 Informix Interbase Microsoft SQL Server MySQL Oracle Paradox Progress Sybase FORRETNINGS- OG KONTORSTØTTE- APPLIKATIONER Movex Papyrus QTP ProData Consult Stamholmen Hvidovre Telefon: Mail: ProData Consult Århus Hasselager Centervej Viby J. Telefon: Mail: At hjælpe kunder med deres IT ved at levere kompromisløs kvalitet

KONSULENT. Offshoringbølgen Interview med Jørgen Jakobsen, IT-koncerndirektør, TDC

KONSULENT. Offshoringbølgen Interview med Jørgen Jakobsen, IT-koncerndirektør, TDC BLADET FOR DE TUNGE DRENGE! NR.13 / 2007 KONSULENT Offshoringbølgen Interview med Jørgen Jakobsen, IT-koncerndirektør, TDC 1 dansker, 10 indere og 5.852 km Interview med IT-konsulent Jan Sørensen side

Læs mere

KONSULENT. Charlotte. Invitation til. Glimmer? Er certificeringer nødvendige? Interview med Michael T. Johansen

KONSULENT. Charlotte. Invitation til. Glimmer? Er certificeringer nødvendige? Interview med Michael T. Johansen BLADET FOR DE TUNGE DRENGE! NR.16 / 2008 KONSULENT (u)nødvendigt Glimmer? Er certificeringer nødvendige? Interview med Michael T. Johansen Invitation til Forumaften Denne gang med opdateringer og tekniske

Læs mere

NYT KONSULENT. 02 Leder: Indhold: vinter 2007 - udgivelse nr. 12 BLADET FOR DE TUNGE DRENGE! En god start på det nye år. Nyeste konsulentstarter

NYT KONSULENT. 02 Leder: Indhold: vinter 2007 - udgivelse nr. 12 BLADET FOR DE TUNGE DRENGE! En god start på det nye år. Nyeste konsulentstarter KONSULENT NYT vinter 2007 - udgivelse nr. 12 Indhold: 02 Leder: En god start på det nye år 03 04 08 10 11 12 Nyeste konsulentstarter Interview: Fremtidens konsulent ifølge Lars Monrad Gylling Interview:

Læs mere

NYT KONSULENT. Er du klædt på til fremtiden?

NYT KONSULENT. Er du klædt på til fremtiden? BLADET FOR DE TUNGE DRENGE! NR.15 / 2008 KONSULENT NYT Er du klædt på til fremtiden? Læs hvad René Løhde, Microsoft Peter Laier, Oracle n Schoubo, BEA Systems Ole Conradsen, IBM har at fortælle om 2008

Læs mere

KonsulentNyt. Open Source i TDC. Interview. Leder Forår i KonsulentDanmark. Interview Berlingske i forandring

KonsulentNyt. Open Source i TDC. Interview. Leder Forår i KonsulentDanmark. Interview Berlingske i forandring KonsulentNyt M A G A S I N E T F O R D E T U N G E I T- K O N S U L E N T E R N R. 2 2 / 2 0 1 0 Interview Open Source i TDC Leder Forår i KonsulentDanmark Interview Berlingske i forandring Konsulent Jimmy

Læs mere

KonsulentNyt MAGASINET FOR DE TUNGE IT-KONSULENTER. NR. 33 / 2013. Scrum-tema

KonsulentNyt MAGASINET FOR DE TUNGE IT-KONSULENTER. NR. 33 / 2013. Scrum-tema KonsulentNyt MAGASINET FOR DE TUNGE IT-KONSULENTER. NR. 33 / 2013 Scrum-tema 14 Måske Danmarks bedste Indhold Side 4-9 Scrum-novicer kan begynde her Problemer med release: nul En Scrum-veteran fra Saxo

Læs mere

KonsulentNyt. Konsulenter bør lære af anarkistiske medarbejdere. skaber nye konsulentjobs. Preben Mejer, Innovation Lab

KonsulentNyt. Konsulenter bør lære af anarkistiske medarbejdere. skaber nye konsulentjobs. Preben Mejer, Innovation Lab KonsulentNyt MAGASINET FOR DE TUNGE IT-KONSULENTER NR. 28 / 22 Preben Mejer, Innovation Lab Konsulenter bør lære af anarkistiske medarbejdere Henrik Westergaard Hansen, Microsoft Har du vinket til din

Læs mere

KonsulentNyt. Jeg går benhårdt efter resultater. Projektlederuddannet. verdens tag. Konsulenter og deres passion. Bo Belvedere Christensen.

KonsulentNyt. Jeg går benhårdt efter resultater. Projektlederuddannet. verdens tag. Konsulenter og deres passion. Bo Belvedere Christensen. KonsulentNyt MAGASINET FOR DE TUNGE IT-KONSULENTER. NR. 31 / 2012 Projektlederuddannet på verdens tag Rundspørge Konsulenter og deres passion Torben Ponsaing, SDC Jeg går benhårdt efter resultater Min

Læs mere

Best. Practice. IT-ledelse for de indviede. Når projektledelse bliver en livsstil. Analyse ramte plet. Gratis seminarer. Rasmus Holm, senior-konsulent

Best. Practice. IT-ledelse for de indviede. Når projektledelse bliver en livsstil. Analyse ramte plet. Gratis seminarer. Rasmus Holm, senior-konsulent Best ProData Consult-magasin om IT, projekter og menneskene bag. 3, 2013 Practice Rasmus Holm, senior-konsulent IT-ledelse for de indviede John Nielsen Når projektledelse bliver en livsstil RealMæglerne

Læs mere

KonsulentNyt MAGASINET FOR DE TUNGE IT-KONSULENTER. NR. 39 / 2015

KonsulentNyt MAGASINET FOR DE TUNGE IT-KONSULENTER. NR. 39 / 2015 KonsulentNyt MAGASINET FOR DE TUNGE IT-KONSULENTER. NR. 39 / 2015 Indhold Side 4-7 IT-konsulent med sejlerblod i årerne Interview med.net-konsulent Søren Andersen om hvordan man kombinerer lysten til at

Læs mere

Best. Practice. Få mere ud af dine konsulenter. KMD sætter eksterne ressourcer i system. Konsulentindkøb uden omveje. Kun plads til de bedste SDC

Best. Practice. Få mere ud af dine konsulenter. KMD sætter eksterne ressourcer i system. Konsulentindkøb uden omveje. Kun plads til de bedste SDC Best ProData Consult-magasin om IT, projekter og menneskene bag. Nr. 1, 2012 Practice KMD sætter eksterne ressourcer i system SDC Konsulentindkøb uden omveje Saxo Bank Kun plads til de bedste Kim Bendixen,

Læs mere

KonsulentNyt KOMPLEKSITETS- LEDELSE ER ET GRUNDVILKÅR. Rasmus Holm, senior-konsulent Management er mere end et CV

KonsulentNyt KOMPLEKSITETS- LEDELSE ER ET GRUNDVILKÅR. Rasmus Holm, senior-konsulent Management er mere end et CV KonsulentNyt MAGASINET FOR DE TUNGE IT-KONSULENTER. NR. 35/2014 Rasmus Holm, senior-konsulent Management er mere end et CV John Nielsen Når projektledelse bliver en livsstil Min største udfordring Fra

Læs mere

BEST PRACTICE. Preben Mejer Gartner IBM Oracle & Microsoft. ifølge. ProData Consult-magasin om IT, projekter og menneskene bag.

BEST PRACTICE. Preben Mejer Gartner IBM Oracle & Microsoft. ifølge. ProData Consult-magasin om IT, projekter og menneskene bag. BEST PRACTICE ProData Consult-magasin om IT, projekter og menneskene bag. 5, 2015 2015 ifølge Preben Mejer Gartner IBM Oracle & Microsoft 2 Best Practice 5 2015 Indhold Side 4-5 Preben Mejer Trendguruens

Læs mere

KonsulentNy t. Microsoft Oracle IBM Gartner IDC ITB & Preben Mejer. ifølge MAGASINET FOR DE TUNGE IT-KONSULENTER. NR. 38 / 2014

KonsulentNy t. Microsoft Oracle IBM Gartner IDC ITB & Preben Mejer. ifølge MAGASINET FOR DE TUNGE IT-KONSULENTER. NR. 38 / 2014 KonsulentNy t MAGASINET FOR DE TUNGE IT-KONSULENTER. NR. 38 / 2014 2015 ifølge Microsoft Oracle IBM Gartner IDC ITB & Preben Mejer Indhold Side 4-5 Microsoft Cloud og mobilitet dominerer Microsofts 2015-agenda.

Læs mere

Outsourcing op på strategisk niveau

Outsourcing op på strategisk niveau Annonce hele denne temaavis er en annonce fra mediaplanet Annonce outsourcing Maj 2008 Outsourcing op på strategisk niveau Fra tidligere at dreje sig om produktion i tredjeverdens lande, er outsourcing

Læs mere

digitalisér 2010 IT-arkitekturkonferencen Århus 14.-15. april 2010 - 1 - Foto: Jakob Mark

digitalisér 2010 IT-arkitekturkonferencen Århus 14.-15. april 2010 - 1 - Foto: Jakob Mark digitalisér 2010 Foto: Jakob Mark IT-arkitekturkonferencen Århus 14.-15. april 2010-1 - DigITAlisér 2010 digitalisering af hele Danmark Af Jørgen Abild Andersen, direktør, IT- og Telestyrelsen Foto: Martin

Læs mere

JP HumanResource. KLAR TIL Katastrofen. Vidensdeling med mening. Direktøren fik ny indsigt

JP HumanResource. KLAR TIL Katastrofen. Vidensdeling med mening. Direktøren fik ny indsigt JPHumanResource 27. udgave september 2010 Vidensdeling med mening Virksomheder spilder medarbejdernes tid på overflødige netværk. Direktøren fik ny indsigt På trods af 26 år i direktørstolen lærte chefen

Læs mere

W. CHAN KIM. Mød guruen bag den revolutionerende Blue Ocean Strategy

W. CHAN KIM. Mød guruen bag den revolutionerende Blue Ocean Strategy K U N D E M A G A S I N F R A M I C R O S O F T D A N M A R K 0 1-2 0 0 7 W. CHAN KIM Mød guruen bag den revolutionerende Blue Ocean Strategy ONLINE-HANDEL Banebrydende internetbutik er født til stordrift

Læs mere

Prosa. Sådan får du forretningsforståelse. Tema: Whistleblowere afslører urimelige arbejdsvilkår side 9. side 12-18

Prosa. Sådan får du forretningsforståelse. Tema: Whistleblowere afslører urimelige arbejdsvilkår side 9. side 12-18 Prosa b l a d e t De it-professionelles fagblad 7/8 Juli/August 2010 Tema: Sådan får du forretningsforståelse side 12-18 Whistleblowere afslører urimelige arbejdsvilkår side 9 Dit netværk afgør om du får

Læs mere

SKABER FORBINDELSE MELLEM MENNESKER OG FORRETNING

SKABER FORBINDELSE MELLEM MENNESKER OG FORRETNING Hvordan finder jeg mere information om DM Software? Brochurer som denne tjener deres formål. Men dialog er nu en gang bedst, når den foregår mellem levende mennesker. Derfor er du meget velkommen til at

Læs mere

Årgang 2 Nr. 8 August 1999

Årgang 2 Nr. 8 August 1999 Årgang 2 Nr. 8 August 1999 POSTEN Månedsblad for ArbejdsPladsRepræsentanter i Hvorfor? Mandag d. 14/6-99 lød startskuddet til s APR-undersøgelse. Den skulle afdække årsager til valg af fagforening blandt

Læs mere

DR. INFRASTRUCTURE AND MR. UNIFIED. UNIFIED COMMUNICATIONS Styrk virksomhedens kommunikation via målrettede IT-værktøjer

DR. INFRASTRUCTURE AND MR. UNIFIED. UNIFIED COMMUNICATIONS Styrk virksomhedens kommunikation via målrettede IT-værktøjer DR. INFRASTRUCTURE AND MR. UNIFIED Har din virksomhed en sund infrastruktur? UNIFIED COMMUNICATIONS Styrk virksomhedens kommunikation via målrettede IT-værktøjer TDC Scale specialister Dansupport hjælper

Læs mere

DENNE TEMAAVIS ER EN ANNONCE FRA MEDIAPLANET KOMPETENCE- UDVIKLING

DENNE TEMAAVIS ER EN ANNONCE FRA MEDIAPLANET KOMPETENCE- UDVIKLING Kompetence opdatering Få opdateret virksomhedens kompetencer DENNE TEMAAVIS ER EN ANNONCE FRA MEDIAPLANET Decentralisering af HR Opnå fordele med decentrale løsninger af HR KOMPETENCE- Nr. 1 / Maj 09 UDVIKLING

Læs mere

NÅR DET LANGE SEJE TRÆK LYKKES

NÅR DET LANGE SEJE TRÆK LYKKES DE SELVSTÆNDIGE Håndværksrådets medlemsblad for små og mellemstore virksomheder Nr. 1 - febr. 2007 PAUL MOLLERUP - INTERVIEW MED HÅNDVÆRKSRÅDETS NYE ADM. DIREKTØR... SIDE 4-7 Hvordan ansætter du udenlandsk

Læs mere

Bredana CRM Foodservice brancheløsning

Bredana CRM Foodservice brancheløsning Bredana CRM Foodservice brancheløsning Vejen til optimal styring af salgs- og marketing processerne i foodservicebranchen baseret på Microsoft Dynamics CRM www.bredana.dk Indhold» Vi kan hjælpe dig med

Læs mere

Networked business EU-DK 2012. MOBILE (Internt/Eksternt)

Networked business EU-DK 2012. MOBILE (Internt/Eksternt) Networked business FACTBOOK EU-DK 2012 DANSK ERHVERVSLIVS BRUG AF: SOCIALE MEDIER (Internt/Eksternt) PR & Kommunikation Salg & Marketing (inkl. web) Service & Support Innovation (R&D, produkt- & procesudvikling)

Læs mere

K O MmagasinET. magasinet for forbundet kommunikation og sprog / nummer 61 / februar / 2012

K O MmagasinET. magasinet for forbundet kommunikation og sprog / nummer 61 / februar / 2012 K O MmagasinET magasinet for forbundet kommunikation og sprog / nummer 61 / februar / 2012 IVÆRKSÆTtER SUCCES KOMMER AF GOD FORBEREDELSE VÆR ÅBEN OVER FOR KOMMUNIKATION MED ANDRE SÅDAN SMADRER DU HELT

Læs mere

OUTSOURCING. Læs mere side 10. Danmark i front med outsourcing. Udtryk dig klart på alle sprog. Få styr på faciliteterne. Få andre til at klare lønnen

OUTSOURCING. Læs mere side 10. Danmark i front med outsourcing. Udtryk dig klart på alle sprog. Få styr på faciliteterne. Få andre til at klare lønnen ANNONCE HELE DENNE TEMAAVIS ER EN ANNONCE FRA MEDIAPLANET ANNONCE Oktober 2008 OUTSOURCING Giv virksomheden et strategisk forspring Det er ikke kun med regnskabschefens briller, at outsourcing er en fordel.

Læs mere

Et forår med kundeaktiviteter

Et forår med kundeaktiviteter Nye kunder siden sidst Tyske TimePlan arbejder videre Frelsens Hær i drift Norsk forhandler satser på TimePlan Sunset Boulevard flyttede til noget større Kunderne har talt Nu kommer Autoplan Få mere tid

Læs mere

Indkøb af. Få gode råd til indkøb af de online værktøjer, der imødekommer turistens krav om tilgængelighed. Indkøb af digitale ydelser

Indkøb af. Få gode råd til indkøb af de online værktøjer, der imødekommer turistens krav om tilgængelighed. Indkøb af digitale ydelser Indkøb af digitale ydelser Få gode råd til indkøb af de online værktøjer, der imødekommer turistens krav om tilgængelighed. A f Indkøb af digitale ydelser Få gode råd til indkøb af de online værktøjer,

Læs mere