NYT KONSULENT. og det Europæiske Galileo satellitprojekt og meget mere. Denne gang om projektledelse, scrum vs. vandfaldsmetoden. Læs om.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "NYT KONSULENT. og det Europæiske Galileo satellitprojekt og meget mere. Denne gang om projektledelse, scrum vs. vandfaldsmetoden. Læs om."

Transkript

1 BLADET FOR DE TUNGE DRENGE! NR.19 / 2009 KONSULENT NYT Læs om Scrum og IT i landbruget og det Europæiske Galileo satellitprojekt og meget mere Side 5 Forumaften Denne gang om projektledelse, scrum vs. vandfaldsmetoden Side 9

2 Indhold: Næste halvår af Leder: Næste halvår af Konsulentstarter: Konsulenter startet på nye opgaver 05 Scrum og IT i landbruget Interview med Ole Helbo, IT Systemudviklingschef i Dansk Landbrugsrådgivning. 09 Hvem gør hvad? Kort introduktion af vores HR- og Ressourceteam. 10 Invitation til forumaften Invitation til Efterspurgte kompetencer Mange af jer garvede konsulenter kender Søren Rode som salgschefen i ProData Consult - en stilling han har besiddet siden år I denne leder vil han give sit bud på, hvordan konsulentmarkedet ser ud det næste halvår af 2009, og give en update om ProData Consult internt. Vi har internt i ProData Consult lavet en omrokering, idet jeg per 1. april tiltrådte som Administrerende Direktør. Efter at vi i marts måned indgik rammeaftale med SKI (Statens og Kommunernes Indkøb), og dermed fik adgang til hele det store offentlige kundesegment, har Henning Jørck valgt at koncentrere sig 100% om servicering af vores offentlige kunder og gøre brug af sin store viden og ekspertise indenfor dette område. Denne omrokering vil ikke betyde nogen ændring for dig som konsulent. Kun at vi forhåbentlig vil blive endnu bedre til altid at finde den rigtige opgave, til den rigtige pris og på det rigtige tidspunkt til lige netop dig. Jeg bliver tit spurgt, hvordan markedssituationen ser ud. Om krisen gør, at freelance konsulenter skal til at søge i sikker havn og tage fast job. Vi oplever det på følgende måde: I opgangstider bruger vores kunder eksterne IT konsulenter, fordi de har svært ved at finde tilstrækkeligt med ressourcer til fastansættelser. I nedgangstider vil firmaer ikke fastansætte, da fremtidsudsigterne er for usikre. De vælger derfor i højere grad eksterne konsulenter til deres projektorienterede opgaver. Der er således en upside for freelance IT konsulenter i både opgangs- og nedgangstider. Dertil kommer de normale konkurrenceparametre, hvor eksterne IT konsulenter stadig er overlegne, såsom time to market, kompetencetilførsel, intensive projektforløb med hårde deadlines, hvor opskalering skal ske hurtigt, etc. Kan vi i ProData Consult mærke den såkaldte krise? Ja, det kan vi. Flere af vores kunder, har fået skåret i deres udviklingsbudgetter og har gearet ned for aktiviteterne. Ikke at de ikke indkøber IT konsulenter, men deres volumen er mindre end for et år siden. Frem for at skære ned, har vores løsning været at satse massivt på at skaffe nye kunder, og vi har i det nye år indgået flere aftaler med nye kunder end nogensinde før, der i blandt PBS, CODAN, ScanJour, Rambøl, ZYB, 3F, Forca/PKA, Berlingske IT, m.fl. Desuden varsler flere af vores faste kunder, at der er store projekter i pipeline til lige efter sommerferien. Mit råd er derfor at have is i maven, hvis du ikke har en opgave. IT er kommet for at blive. Det er eksterne IT konsulenter også. Men du skal naturligvis gøre det, som du og din familie finder bedst. At lede er at tjene, har en klog mand engang sagt. Jeg er her bl.a. for at sørge for, at du får den bedst mulige oplevelse ved at være tilknyttet ProData Consult. Hvis du oplever noget andet end det eller har andre idéer eller input, er du altid mere end velkommen til at kontakte mig direkte. Vi vil fortsat gøre vores yderste for at være det bedste konsulenthus at være tilknyttet som freelance IT konsulent. God fornøjelse med læsning af KonsulentNyt! Ansvarshavende redaktør: Søren Rode Redaktion: Jeanett Wolff Grafik & foto: Jeanett Wolff Udgiver: ProData Consult A/S Oplag: eks. Tryk: Chronografisk ISSN nr.: Ris, ros og indlæg til debat modtages af redaktionen på Med venlig hilsen Søren Rode Adm. Direktør 1 KonsulentNyt Nr.19 /

3 Konsulentstarter! Udover de mange konsulenter, der kører stabilt på deres opgaver, har over 40 konsulenter fået deres kontrakt forlænget hos ProDatas kunder siden sidste udgave af KonsulentNyt, og 51 konsulenter er startet på helt nye opgaver. De nye konsulentstarter er listet her: Alan Ronnenberg Nyberg Group Gary Day Kenn Fogelstrøm CSC Martin Jepsen Rambøll Danmark Morten Boas Berlingske Media Sanne Engelund Dansk Landbrgsrådgivning Alicetea Drachmann Danske Bank Ilse Skov Lauridsen Ementor Danmark Kjeld Poulsen Energinet Meik Børner Codan Forsikring Morten Steen Pedersen Hairtools Søren Kaspersen TDC Allan A. B. Thomsen YouSee Jakob Døpping 3F Klaus Viftrup Michael Johansen Danmarks Radio & Region Sjælland Ole Jensen Thomas Heller Forca Allan Tranekær Solar Anders Sortkjær PBS Jakob Øjvind Nielsen Scan Jour Jesper Cordt Egsgaard Danske Bank Kristian Rasmussen Knud Hammeken KMD Michael Kofoed Per Aarsleff Michael S. Toudal Oliver J. Lynch Peter B.L. Rasmussen Alexander Mann Solutions Thor Larholm Toni Leitold Brian Grodal 2M-Locatel Jesper Dissing Henckel Hin Lars Blomgren Andersen Dansk Landbrgsrådgivning Michael Tulinius Peter Noes Egeberg Danske Bank Carl-Johann Johannsen Nordea Danmark Jørgen Jørgensen Focon Elecronic Systems Lars Hytting Christensen Mikael Rønfeldt Nordea Liv & Pension René Möllnitz PBS Dennis Persson Danmarks Lærerforening Jürgen Uwe Kuhn Lars Kongshøj Mikkel C. Kjærgaard Movia Richard B. Surgison Erik Bohnsen Energinet Finn Albæk Ementor Danmark Kaj Birk Olesen CSC Kasper Hansen IT- og Telestyrelsen Leif Kivela Mark Køster SDC Udvikling Hvis du fortsat gerne vil modtage KonsulentNyt, så husk at holde dit CV opdateret. Konsulenter med et out-dated CV får nemlig ikke tilsendt KonsulentNyt. 3 KonsulentNyt Nr.19 /

4 Scrum & IT i landbruget Hvad har det europæiske Galileo Satellitprojekt at gøre med en dansk ko? Hvilken rolle har Scrum ved klovbeskæring? Og hvad pokker har SOA og SSO at gøre med landmandens fremtid? Interview med IT Systemudviklingschef Ole Helbo, Landscentret, Dansk Landbrugsrådgivning Dansk Landbrugsrådgivning (DLBR) er en af Danmarks største rådgivende virksomheder med cirka 3600 ansatte, hvis mission er at gøre det lettere at være landmand i Danmark. DLBR består af et partnerskab mellem ca. 36 landbrugscentre (rådgivningscentre) og Landscentret. Landscentret udgør det forskningsog udviklingsmæssige center med tilhørende opgaver som specialrådgivning, udvikling, videnformidling, forsøg og uddannelse samt drifts- og serviceopgaver. De enkelte rådgivningscentre er selvstændige landmandsejede enheder, der hver især tilbyder rådgivnings- og serviceydelser til landbruget. Der er ca landbrug i Danmark, og ca personer er beskæftiget i landbruget i Danmark. Da jeg startede hos Landscentret for godt et års tid siden, havde jeg masser af fordomme om landbruget som værende et meget konservativt erhverv; et sted, hvor man slet ikke var villig til at indføre nye ting og bruge nyere teknologi og IT. Jeg kan huske det første møde, jeg havde ude af huset, hvor jeg besøgte en kvægavler, som sagde, at uden hans IT teknologi, og uden hans malkerobotter, ville han slet ikke være i stand til at drive den forretning, han havde i dag. Ved at bruge IT havde han tid til at tage sig af sin forretning, sine medarbejdere og familie og stadigvæk drive et meget stort og effektivt kvægbrug. Nu havde han overskud til at udvide med yderligere 400 køer, udvide sin bedrift ved at købe markerne ved siden af, og han havde planer om at renovere den ene stald til kursusvirksomhed. Disse ting kunne han udelukkende gøre, fordi han havde de IT løsninger, der registrerede, hvordan hans dyr havde det, hvordan hans økonomi var, lagde hans budgetter, holdt styr på, hvor meget gødning han skulle bruge, og hvordan han skulle optimere hele hans drift. Hans udgangspunkt var, at jo mere teknologi og IT han kunne få jo mere ville det effektivisere hans hverdag. Mine fordomme blev fuldstændigt gjort til skamme. Landbruget er et meget risikovilligt og foranderligt erhverv, som er meget villig til at tage IT og teknologi til sig. En landmand i dag er ikke en traditionel landmand. Han er virksomhedsleder og arbejdsgiver. Han bruger IT systemer til alt, hvad han laver: budgetter, timeregistreringer og lønsystemer til hans medarbejdere. Han bruger IT til malkerobotter, opsamler informationer om mælken fra hans køer, detektere om der er yversygdomme eller andre sygdomme i mælken. Han bruger IT til at overvåge, i hvor høj grad han genanvender varmen fra hans dyr til at opvarme sit hus med. Han bruger IT til at lave gødningsplaner, oversigter over hvor meget han må vande, og til at planlægge sin såning og meget andet. IT systemerne kører også sammen med hans landbrugsmaskiner, som har online markprogrammer, der fortæller om maskinen kører, hvor den skal. Så IT bliver brugt hele vejen rundt i hans værdikæde. Foto: Poul Bech Sørensen, Viking Genetics 5 6

5 Scrum er en agil udviklingsmedtode skabt i starten af 1990 erne, med fokus på projektledelse. I Scrum er udviklingsprocessen modsat vandfalds- og spiralmetoderne ikke en lineær proces. I langt de fleste tilfælde består disse lineære processer af følgende fire aktiviteter: Analyse, Design, Implementation og Test. Scrum derimod fastsætter ikke nogen retningslinjer for i hvilken rækkefølge aktiviteterne skal implementeres. Et projekt kan derfor starte med en hvilken som helst aktivitet, og skifte til en anden aktivitet på ethvert tidspunkt. Dette øger projektets fleksibilitet og produktivitet. Ordet Scrum er en term fra rugby og en forkortelse for scrummage som betyder klynge/hurtig Tag fx kvægområdet, hvor vi har udviklet et dyreregistreringsprogram, der bliver brugt af landmænd, dyrlæger, inseminører, slagterier etc., som alle skal registrere lovpligtige informationer i den central database kvægdatabasen. Det giver mulighed for alle former for overvågning af kvægtilstande herhjemme. Vi plejer at sige, at da man i sin tid ville indføre elektroniske patientjournaler (EPJ) på de danske hospitaler, kunne man have kopieret landbrugets kvægfaglige IT system, som vel har registreret ca. 10 gange flere informationer om en ko, end vi har i elektroniske patientjournaler på et menneske. Et udtryk for, at vi i landbruget på IT siden er rigtig langt fremme. Der er også visse muligheder for at kunne eksportere hele konceptet til udlandet, så man fx kunne have bedre kontrol med sygdomme såsom svineinfluenzaen. Man skal bare være opmærksom på, at vores IT systemer her i Danmark er bygget på nogle lovmæssige krav, som ikke nødvendigvis er de samme i andre lande som USA og Tyskland. Men modellen og konceptet kunne man sagtens tænke sig udbredt. Og det er bestemt nogle overvejelser, vi gør os hvordan vi kan internationalisere vores rådgivning og vores IT produkter. Scrum Til dagligt sidder jeg på Landcenteret i Skejby lidt uden for Århus, hvor jeg har det overordnede IT udviklingsmæssige ansvar med 20 dygtige og erfarne IT folk i min afdeling. Min rolle er egentlig at være facilitator for samarbejde; sørge for, at den proces, vi bruger i forhold til at udvikle IT, fungerer, sammensætte teams med folk, der fungerer godt sammen og sikre, at vi får skabt et godt fundament for IT løsninger af høj kvalitet gennem vidensdeling og læring. Vi arbejder meget agilt og har anvendt Scrum de sidste 2 år. Det er en god måde at arbejde på, når man har så tæt et samarbejde med sine kunder. Det er efterhånden blevet sådan, at mange af vores kunder og samarbejdspartnere forventer, at vi bruger Scrum som en agil arbejdsproces. Det skaber et godt arbejdsmiljø, de får tilføjet værdi, får nogle hurtige resultater, og alle bliver involveret i processen. Vi har fået udbredt kendskabet til Scrum så meget, at vores kunder og samarbejdspartnere, som er vores produktejere ude i landbrugscentrene, kan se en værdi i, at vi bruger Scrum processen. De er efterhånden blevet trænet i, at de skal varetage den rolle, der hedder Product Owner. Et af vores allerstørste projekter her i huset, går ud på at omlægge en informations IT portal LandbrugsInfo, som skal omlægges fra en gammel platform til en ny MOSS platform. Opgaven bliver løst af et projektteam med projektleder, Scrum Master, IT arkitekt og et antal IT udviklere, som bruger Scrum til at sikre den nødvendige prioritering og fokus omkring alle delopgaverne. Projektet er langt i sit forløb, og man vil normalt så sent i et projekts forløb tvivle på, om det overhovedet giver værdi at tage eksterne konsulenter med på projektet. Men pga. Scrum processen og den måde opgaven håndteres på i teamet, var det muligt at tage eksterne konsulenter ind, som i øvrigt havde nogle fantastiske kompetencer lige præcis på MOSS området, og som var i stand til at få løst opgaverne med det samme. Det mest udfordrende for mig at se lige nu er to ting: SOA og SSO. Service orienteret arkitektur (SOA) er en grundlæggende arkitektur og filosofi, i den måde vi designer vores IT løsninger på i forhold til forretningens krav og strategi. Et spændende arkitekturmæssigt koncept, som vi bruger på mange af vores projekter, hvor vi designer tjenester og services, som gør, at vi kan afkoble vores applikationer og udstille de data, der er nødvendige for at lave den rette IT løsning. Vi bruger det meget på vores kvægfaglige løsninger. Fx på det nye projekt, der hedder Klovregistrering et produkt til indlæsning og registrering af køers klovsygdomme, hvor vi laver nogle afkoblede Webservices ned mod vores store centrale kvægdatabase, som hjælper med at udstille de data, der er nødvendige for lige præcis at kunne lave dette produkt. Et andet projekt, der er i samme boldgade, er et udviklingsprojekt omkring en IT løsning som vi kalder SSO (Single Sign-On), som er en infrastruktur komponent, der skal bruges på tværs af fagprogrammer og IT løsninger. Vi er i gang med at lave et fælles bruger-login system til alle vores IT løsninger. Det sikrer, at en bruger, der tilgår et IT system, logger på med nogle informationer, som kun er gemt ét sted, nemlig en fælles brugerdatabase. Når en bruger har logget sig ind én gang via SSO, har han adgang til alle de tjenester, som han nu som bruger har fået rettigheder og adgang til. Kvægdatabase vs. patientjournaler DLBR administrerer en produktpalette af forskellige IT programmer, og der bliver løbende udviklet nye produkter. Det sker i samarbejde med landbrugsrådgivere og andre interessenter. Effektivt landbrug med satellitsystem I forbindelse med udviklingen af Galileo systemet, som er det største europæiske teknologiprojekt til udvikling af et nyt satellitnavigationssystem som pendant til det amerikanske GPS system, er Landscentret med i forskningen indenfor IT og Kvæg. I samarbejde med Alexandra Instituttet deltager Landscentret i et Galileo forskningprojekt, hvor jeg har en erhvervs-ph.d.-studerende ansat på projektet fuldtid. Projektet handler om at udnytte det kommende europæiske Galileo positioneringssystem til at lave et avanceret IT system og IT modeller, som kan bruges til at detektere køers adfærd gennem bevægelses- og aktivitetsmønstre. Systemet skal kunne screene en besætning af kvæg og udpege dyr, som kræver nærmere inspektion. Fx vil en syg ko eller en ko i brunst. Der er tale om IT forskning med langsigtede perspektiver for landbruget og den enkelte landmand, da Galileo systemets satellitter først forventes at komme i drift i 2013, og selve forskningsprojektet strækker sig over 3 år. Fremtidens landmand Et bud på fremtidens udfordring her i huset er, at jeg gerne vil have samlet alle vores nuværende fragmenterede IT produkter og løsninger, som i dag er segmenterede i forskellige fagområder, i ét fælles og sammenhængende IT system med sikker integration til egne databaser og vidensystemer samt eksterne firmaer og myndigheder. IT systemet skal kunne tilpasses den enkelte brugers behov, hvad enten det er landmanden, rådgiveren, dyrlægen, slagterierne, myndighederne osv. Fordi vi anvender SOA i vores design af IT løsninger, er fundamentet tilstede, og vi er allerede nået langt med fælles brugerrettighedssystem, med fælles brugerdatabase og administrationssystem, til at håndtere fælles loginprocedurer. I fremtiden skal landmanden og hans rådgivere dog også være mere uafhængig af deres computer, idet vi skal sikre, at den nødvendige viden er tilgængelig og kan gøres anvendelig, uanset hvor de er. Landmanden vil i fremtiden have alle informationer, resultater, nyheder og data tilgængelig på mobiltelefonen, PDA en, laptoppen, kørecomputeren etc. På den måde vil landmanden have viden tilstede hele tiden, og vil være uafhængig af at skulle tilbage på sin arbejdsplads. 7 KonsulentNyt Nr.19 / 2009 Foto: Jens Tønnesen, Dansk Landbrugs Medier

6 Hvem gør hvad? Gå-hjem-møde: Performance-optimering i ASP.NET HR-afdelingen Human Resource afdeling rekrutterer, rådgiver samt hjælper freelance IT konsulenter med optagelse i CV databasen og assisterer dem med at lave et meget professionelt og kundeorienteret CV. HR-afdelingen rådgiver også konsulenter, der allerede har et ProData CV, og som efterfølgende har erhvervet nye kompetencer og projekterfaringer,og derfor gerne vil have opdateret og fintunet CV et, med henblik på kundefokus. Der er både en HR-afdeling i København og Århus, så du har mulighed for at kontakte afdelingen tættest på dig. Der er 4 medarbejdere i afdelingen i København og 2 medarbejdere i Århus. De kan rådgive med følgende: Når du har oparbejdet yderligere kompetenceerfaring, og er usikker på, hvordan din profil skal opdateres Når du gerne vil have dit CV optimeret i forhold til kundens verden, så det bliver gjort mere salgsbart. Tilmelding nødvendig! Hvordan kan man forbedre ydelsen på sin ASP. NET application i forholdet mellem browser og server? Præsentation og teknisk indlæg ved Mads Kristensen, Lead Software Engineer i ZYBs web afdeling (del af Vodaphone Internet service) Mads Kristensen har arbejdet som web udvikler siden 1999 på Microsoft platform. Siden 2001 har han udelukkende arbejdet med ASP.NET og sidder i dag som Lead Software Engineer i ZYBs web afdeling. Mads kører desuden flere open source projekter, hvoraf BlogEngine.NET er den mest populære. Titlen på foredraget er Performance-optimering i ASP.NET og handler om, hvordan man kan forbedre ydelsen på sin ASP.NET application i forholdet mellem browser og server. Det handler altså ikke om optimering af databaser eller memory management, men om ASP.NET alene. Der bliver taget udgangspunkt i et lille website, hvor Mads Kristensen med praktiske eksempler og diskussion viser, hvordan man gør. Det er altså et meget praktisk orienteret foredrag med masser af kode. Hvis du gerne vil være sikker på at dine kompetencer er søgebare hos ProData Consults ressourceafdeling Ressourceafdelingen Ressource-afdelingen har styr på alle opgaverne, der skal bemandes, og har styr på status for de CV er der er sendt frem til kunderne. Som sædvanlig byder vi på kaffe, kage og et let måltid undervejs. Arrangementet er gratis, men tilmelding er nødvendig. Vi glæder os til at se dig! Ressource-afdelingen sørger for, at nye kompetencer bliver lagt ind i CV-databasen. Har du selv kompetencer, som ikke findes i databasen, vil de meget gerne høre fra dig. Ressource-afdelingen annoncerer alle åbne opgaver på Når ressource-afdelingen skal finde en konsulent til en opgave, søger de i CV databasen på nøglekompetencer og ledighedsdato. Det er derfor vigtigt at holde dit CV og din ledighedsdato opdateret : : : Præsentation og tekniske indlæg ved Mads Kristensen Spisning Forsat indlæg, spørgsmål og svar Er dit CV blevet fremsendt til en opgave, og vil du gerne vide hvad status er, kan du henvende dig til enten den sælger, der har fremsendt dit CV, eller til ressource-afdelingen. Kender du nogen, som har en matchende profil til en af opgaverne, vil ressource-afdelingen også meget gerne høre fra dig. Torsdag d. 25/6 kl.17:00-20:00 ProData Consult København Stamholmen Hvidovre Tlf.: Send svar til Allan Larsen: Der vil også blive et lignende arrangement i afdelingen i Århus. Vi vil sende nærmere oplysninger om tid og dato via mail på et senere tidspunkt. 9 KonsulentNyt Nr.16 /

7 - stedet for de tunge drenge Hvis du er en af de tunge drenge med minimum 5 års professionel IT erhvervserfaring, er din portal! Vi mangler hele tiden flere erfarne konsulenter over hele landet. På er det muligt at søge stillinger direkte samt at oprette og opdatere CV er. Se jobs og flere detaljer på: EFTERSPURGTE KOMPETENCER Kan du selv, eller kender du nogen, hører vi meget gerne fra dig på tlf.: ProData Consult er altid på udkig efter tunge drenge inden for følgende områder/kompetencer: PLATFORME.NET AS/400 CICS Linux MVS OS/2 SunOS Symbian OS UNIX (AIX, HP, SUN ) VMS Windows 95/98/ME Windows CE Windows NT/2000/XP Windows 7 SPROG/VÆRKTØJER Adobe Air ASP/ASP.NET/JSP AXAPTA C C# Cobol Cool:Gen Flash Delphi Java/J2EE Oracle Developer Oracle Designer Perl PHP PL/1 PL/SQL PowerBuilder SAP ABAP SAP R/3 SAS TestDirector Visual Basic/VB.NET Visual C++ Visual Studio.NET Weblogic WebSphere TEKNOLOGIER.NET 3-Tier Client/Server COM/DCOM/Active X CORBA Device drivere (DOS & Windows) Embedded Extranet Firewalls Internet/Intranet (CGI, DHTML, FTP, HTML, HTTP, POP3, SMTP, XML, XSLT ) J2EE SharePoint Portal Server BEA Portal Server BizTalk Server Protokoller (NetBIOS, SNA, TCP/IP, X25 ) SOA (Service Oriented Architecture) SOAP Seriel kommunikation UMTS/3G WebServices WAP/WML Win32 Windows NT/2000/XP services DATABASER Access Adabas DB/2 Informix Interbase Microsoft SQL Server MySQL Oracle Paradox Progress Sybase FORRETNINGS- OG KONTORSTØTTE- APPLIKATIONER Movex Papyrus QTP ProData Consult Stamholmen Hvidovre Telefon: Mail: ProData Consult Århus Hasselager Centervej Viby J. Telefon: Mail: At hjælpe kunder med deres IT ved at levere kompromisløs kvalitet

NYT KONSULENT. Tilmeld dig den næste Forumaften: Få styr på regnskabet & dine skattefradrag! Kundeinterviewets ABC! Solide tips til din næste samtale

NYT KONSULENT. Tilmeld dig den næste Forumaften: Få styr på regnskabet & dine skattefradrag! Kundeinterviewets ABC! Solide tips til din næste samtale BLADET FOR DE TUNGE DRENGE! NR.17 / 2008 KONSULENT NYT Tilmeld dig den næste Forumaften: Få styr på regnskabet & dine skattefradrag! Kundeinterviewets ABC! Solide tips til din næste samtale Stort interview

Læs mere

KONSULENT. Test kræver stolthed og disciplin! Vov at miste fodfæstet. Interview med Thomas Axen, Test-chef hos ATP

KONSULENT. Test kræver stolthed og disciplin! Vov at miste fodfæstet. Interview med Thomas Axen, Test-chef hos ATP BLADET FOR DE TUNGE DRENGE! NR.14 / 2007 KONSULENT Vov at miste fodfæstet Interview med Ole Bindesbøll, freelance IT-konsulent og testkoordinator hos Danske Bank Lee Francis sætter ProData Consult rekord!

Læs mere

KONSULENT. Charlotte. Invitation til. Glimmer? Er certificeringer nødvendige? Interview med Michael T. Johansen

KONSULENT. Charlotte. Invitation til. Glimmer? Er certificeringer nødvendige? Interview med Michael T. Johansen BLADET FOR DE TUNGE DRENGE! NR.16 / 2008 KONSULENT (u)nødvendigt Glimmer? Er certificeringer nødvendige? Interview med Michael T. Johansen Invitation til Forumaften Denne gang med opdateringer og tekniske

Læs mere

KonsulentNyt PÅ BEATET. Det kan kun gå for langsomt! IT hos MOVIA. Leder Forårstegn i oktober. Forumaften Microsoft Certificering

KonsulentNyt PÅ BEATET. Det kan kun gå for langsomt! IT hos MOVIA. Leder Forårstegn i oktober. Forumaften Microsoft Certificering KonsulentNyt MAGASINET FOR DE TUNGE IT-KONSULENTER NR. 20 / 2009 IT hos MOVIA PÅ BEATET Leder Forårstegn i oktober Forumaften Microsoft Certificering IT konsulent hos KMD Tunnelsyn Om at være IT konsulent

Læs mere

KONSULENT. Offshoringbølgen Interview med Jørgen Jakobsen, IT-koncerndirektør, TDC

KONSULENT. Offshoringbølgen Interview med Jørgen Jakobsen, IT-koncerndirektør, TDC BLADET FOR DE TUNGE DRENGE! NR.13 / 2007 KONSULENT Offshoringbølgen Interview med Jørgen Jakobsen, IT-koncerndirektør, TDC 1 dansker, 10 indere og 5.852 km Interview med IT-konsulent Jan Sørensen side

Læs mere

NYT KONSULENT. 02 Leder: Indhold: vinter 2007 - udgivelse nr. 12 BLADET FOR DE TUNGE DRENGE! En god start på det nye år. Nyeste konsulentstarter

NYT KONSULENT. 02 Leder: Indhold: vinter 2007 - udgivelse nr. 12 BLADET FOR DE TUNGE DRENGE! En god start på det nye år. Nyeste konsulentstarter KONSULENT NYT vinter 2007 - udgivelse nr. 12 Indhold: 02 Leder: En god start på det nye år 03 04 08 10 11 12 Nyeste konsulentstarter Interview: Fremtidens konsulent ifølge Lars Monrad Gylling Interview:

Læs mere

CV for Christian Plougmann Hag

CV for Christian Plougmann Hag CV for Christian Plougmann Hag Navn Christian Plougmann Hag Født 1970 Civilstand Gift, 2 børn IT-erfaring siden 1991 Personlig profil Christian er en kapacitet, der med sine mange års erfaring med J2EE/JavaEEsystemudvikling,

Læs mere

Mennesker til forskel Alle typer kompetencer til dine it-projekter

Mennesker til forskel Alle typer kompetencer til dine it-projekter Mennesker til forskel Alle typer kompetencer til dine it-projekter 1 Hvad er en vision uden en mission? Tom Slivsgaard er adm. direktør og partner i DataVision. Med 25 års erfaring fra it-konsulentbranchen

Læs mere

Dataintegration og Single Sign-On Dataintegration internt og eksternt via service enabled arkitektur på Dansk Landbrugs Internetplatform (DLI)

Dataintegration og Single Sign-On Dataintegration internt og eksternt via service enabled arkitektur på Dansk Landbrugs Internetplatform (DLI) Dataintegration internt og eksternt via service enabled arkitektur på Dansk Landbrugs Internetplatform (DLI) Udarbejdet december 2009 Indhold 1 Indledning... 2 2 Nytteværdig... 3 2.1 Eksempler på applikationer

Læs mere

CV - Michael Hviid. Januar 2003- august 2008 Rehfeld Partners Projektleder. Juli 1998 - December 2002 Egen konsulentvirksomhed 1998-2002

CV - Michael Hviid. Januar 2003- august 2008 Rehfeld Partners Projektleder. Juli 1998 - December 2002 Egen konsulentvirksomhed 1998-2002 CV - Michael Hviid Kontaktoplysninger Michael Hviid Platanvej 23 4000 Roskilde Mobil 4057 4606 E-mail: mh@zy.dk Profilresume Michael har mere end 20 års erfaring med projekt- og udviklingsarbejde i itbranchen.

Læs mere

Curriculum Vitae for Søren Brønsted

Curriculum Vitae for Søren Brønsted Curriculum Vitae for Søren Brønsted Person oplysninger Søren Brønsted Kirkebjergvej 2 4623 Lille Skensved Tlf: 52 19 14 10 email: soren@bronsted.dk Født: 1963 Profilbeskrivelse Jeg er er en senior Java/J2EE

Læs mere

KonsulentNyt. Seks måneder i Schenzhen. It-konsulent Greger Wikstrand

KonsulentNyt. Seks måneder i Schenzhen. It-konsulent Greger Wikstrand KonsulentNyt MAGASINET FOR DE TUNGE IT-KONSULENTER NR. 25 / 2011 It-konsulent Greger Wikstrand Seks måneder i Schenzhen Kirsten Nielsen, udviklingschef i Nordea Ansvarlig for konsulenter fra hele verden

Læs mere

KonsulentNyt. Open Source i TDC. Interview. Leder Forår i KonsulentDanmark. Interview Berlingske i forandring

KonsulentNyt. Open Source i TDC. Interview. Leder Forår i KonsulentDanmark. Interview Berlingske i forandring KonsulentNyt M A G A S I N E T F O R D E T U N G E I T- K O N S U L E N T E R N R. 2 2 / 2 0 1 0 Interview Open Source i TDC Leder Forår i KonsulentDanmark Interview Berlingske i forandring Konsulent Jimmy

Læs mere

Ansat i FOA fagforening, hvor jeg bl.a. arbejder med integration og sagsbehandlingssystemer.

Ansat i FOA fagforening, hvor jeg bl.a. arbejder med integration og sagsbehandlingssystemer. 1/9 Firmapræsentation... 3 Martin Larsen... 3 Kontaktoplysninger... 3 Arbejdsform... 4 Hvad udfører vi?... 4 Forudsætninger... 4 Hvorfor gør vi det?... 4 Hvordan gør vi det?... 4 Hvad koster det?... 4

Læs mere

NYT KONSULENT. 02 Leder: Forår 2006 - udgivelse nr.9. Indhold: BLADET FOR DE TUNGE DRENGE! Foråret spirer! Seneste konsulentstarter

NYT KONSULENT. 02 Leder: Forår 2006 - udgivelse nr.9. Indhold: BLADET FOR DE TUNGE DRENGE! Foråret spirer! Seneste konsulentstarter KONSULENT NYT Forår 2006 - udgivelse nr.9 Indhold: 02 Leder: Foråret spirer! 03 04 07 08 09 10 Seneste konsulentstarter Artikel: At være agil eller ikke være... Artikel: Offshoring og det danske konsulentmarked

Læs mere

KonsulentNyt. Syv år uden en dag i tomgang. Jakob Pedersen, forretningskonsulent. Hvordan bliver du synlig hos ressourceafdelingen?

KonsulentNyt. Syv år uden en dag i tomgang. Jakob Pedersen, forretningskonsulent. Hvordan bliver du synlig hos ressourceafdelingen? KonsulentNyt MAGASINET FOR DE TUNGE IT-KONSULENTER NR. 26 / 2011 Jakob Pedersen, forretningskonsulent Syv år uden en dag i tomgang Konsulent hos Saxo Bank, Allan Leth Forretningsudvikler er chefens lynafleder

Læs mere

Curriculum Vitae. Type År Sidst Niveau Type År Sidst Niveau

Curriculum Vitae. Type År Sidst Niveau Type År Sidst Niveau Curriculum Vitae Personoplysninger Navn: Søren Hvidkjær Andersen Adresse: Solbærmarken 5 By: 8641 Sorring Mobil: +45 24 82 98 87 E-mail: soren@hvidand.dk Født: 16. Juli 1971 Civilstand: Introduktion Gift

Læs mere

KonsulentNyt. Kunden, der ville gøre en forskel. Ny serie Min største udfordring. Allan Christiansen, SDC Konsulentindkøb uden bullshit

KonsulentNyt. Kunden, der ville gøre en forskel. Ny serie Min største udfordring. Allan Christiansen, SDC Konsulentindkøb uden bullshit KonsulentNyt MAGASINET FOR DE TUNGE IT-KONSULENTER NR. 29 / 2012 Allan Christiansen, SDC Konsulentindkøb uden bullshit ProData Management Ny bro mellem forretning og it Freddy Hansen, KMD KMD sætter konsulenterne

Læs mere

Web services i brug. Anvendelse uden for biblioteksverdenen

Web services i brug. Anvendelse uden for biblioteksverdenen Web services i brug Anvendelse uden for biblioteksverdenen Agenda Visionen bag webservices Tre cases Et kig fremad Nordija Etableret i marts 1998 Udviklingsprojekter Forretningskritiske applikationer Komponenter

Læs mere

NYT KONSULENT. 02 Leder: Indhold: Efterår 2006 udgivelse nr.11 BLADET FOR DE TUNGE DRENGE! Mere globalisering! Nyeste konsulentstarter

NYT KONSULENT. 02 Leder: Indhold: Efterår 2006 udgivelse nr.11 BLADET FOR DE TUNGE DRENGE! Mere globalisering! Nyeste konsulentstarter KONSULENT NYT Efterår 2006 udgivelse nr.11 Indhold: 02 Leder: Mere globalisering! 03 04 07 09 10 12 Nyeste konsulentstarter Interview: IT i en globaliseret verden Artikel: Er du klædt på til mødet med

Læs mere

Præsentation af aftalerne på IT-konsulenter

Præsentation af aftalerne på IT-konsulenter Præsentation af aftalerne på IT-konsulenter 02.15 Teknologispecifikke it-kompentencer på timebasis 02.16 Teknologispecifik it-assistance i projektorganiseret form 02.18 It-løsninger og vedligehold 02.19

Læs mere

SEGES Koncern Digital Personaliseret visning af information på LandbrugsInfo Ansvarlig AXH

SEGES Koncern Digital Personaliseret visning af information på LandbrugsInfo Ansvarlig AXH Notat SEGES Koncern Digital Personaliseret visning af information på LandbrugsInfo Ansvarlig AXH Projekt: 7464, Digitale Relationer og datadreven informationsformidling Oprettet 20-12-2016 Side 1 af 12

Læs mere

NYT DET FRIE LIV KONSULENT. Hvordan forbereder. på 2009?

NYT DET FRIE LIV KONSULENT. Hvordan forbereder. på 2009? BLADET FOR DE TUNGE DRENGE! NR.18 / 2009 KONSULENT NYT Hvordan forbereder du dig bedst på 2009? Repræsentanter for Microsoft, Sun og Oracle giver deres bud på de vigtigste IT-tendenser i 2009 DET FRIE

Læs mere

Fujitsu Siemens Computer

Fujitsu Siemens Computer Ivan Warrer Kongsager 12 2620 Albertslund Tlf. 43 64 44 13 Erhvervserfaring genereret indenfor IT over 20 år. Profilresume: Jeg har mere end 20 års erhvervs erfaring indenfor IT som havde sin begyndelse

Læs mere

IBM Domino. Speakers fra INOPI A/S: Chef konsulent Lars Gram Direktør for Salg og forretning, Claus Due

IBM Domino. Speakers fra INOPI A/S: Chef konsulent Lars Gram Direktør for Salg og forretning, Claus Due IBM Domino Speakers fra INOPI A/S: Chef konsulent Lars Gram Direktør for Salg og forretning, Claus Due Emner: IBM Domino 9.01, Sametime, Traveler med fokus på IBM POWER og IBM i Hvorfor giver det god mening?

Læs mere

Dennis Cassøe Mobil: 29 89 89 01

Dennis Cassøe Mobil: 29 89 89 01 Dennis Cassøe Mobil: 8 8 0 3consult.dk Email: dennis@3consult.dk Navn: Dennis Cassøe Årgang: IT-: Profil: Roller: Brancher: år Forretningsfokuseret IT-Arkitekt IT-Chef, IT-Arkitekt, Projektleder, Udvikler,

Læs mere

Oracle teknologi. Projekt-, og løsningssalg. Test Management. Life Science

Oracle teknologi. Projekt-, og løsningssalg. Test Management. Life Science Firmapræsentation Vidste du det? Scott er navnet på en Oracle-bruger, der som standard installeres i Oracle databaser Opkaldt efter Bruce Scott, der var en af de første ansatte i Oracle, og som var med

Læs mere

IT & MANAGEMENT KONSULENTER RIGHT PEOPLE RIGHT AWAY

IT & MANAGEMENT KONSULENTER RIGHT PEOPLE RIGHT AWAY IT & MANAGEMENT KONSULENTER RIGHT PEOPLE RIGHT AWAY SELVSTÆNDIGE KONSULENTER - FÅ DET PERFEKTE MATCH TIL DIT PROJEKT, HER OG NU IT er et omdrejningspunkt i mange forretningsprocesser og behovene ændrer

Læs mere

Har du lyst til en alsidig karriere...

Har du lyst til en alsidig karriere... Har du lyst til en alsidig karriere...... så har du alle muligheder hos os! Dansk Landbrug Sydhavsøerne - Det naturlige valg DLS rådgiver årligt 1.200 kunder inden for fagområderne økonomi, ejendomshandel,

Læs mere

Workshop 2: Agilitet i rammeaftaler

Workshop 2: Agilitet i rammeaftaler 7. marts 2014 1 Workshop 2: Agilitet i rammeaftaler Bent Myllerup, agile coach and trainer, agile42 consulting Lars Grelck, chefkonsulent, SKI 7. marts 2014 2 Agilitet i rammeaftaler En innovativ løsning

Læs mere

Curriculum Vitae & Præsentation

Curriculum Vitae & Præsentation Jakobs C.V. Version 2011_01_26 Curriculum Vitae & Præsentation Navn Jakob Krarup (født 8. maj 1972) Bopæl Ringkøbingvej 44 9220 Aalborg Øst Kontaktoplysninger Telefon: 321 123 32 Mobil: 25 18 88 91 Mail:

Læs mere

NYT KONSULENT. 02 Leder: Indhold: Sommer 2006 udgivelse nr.10 BLADET FOR DE TUNGE DRENGE! Globalt netværk. Nyeste konsulentstarter

NYT KONSULENT. 02 Leder: Indhold: Sommer 2006 udgivelse nr.10 BLADET FOR DE TUNGE DRENGE! Globalt netværk. Nyeste konsulentstarter KONSULENT NYT Sommer 2006 udgivelse nr.10 Indhold: 02 Leder: Globalt netværk 03 04 07 09 10 12 Nyeste konsulentstarter Artikel: Jorden rundt som telecomkonsulent Artikel: Fra bombehelvede til paradis En

Læs mere

Curriculum Vitae: Jeg kan hurtigt overskue forretningers ønsker samt komplekse systemer og finde overskuelige løsninger på selv vanskelige problemer.

Curriculum Vitae: Jeg kan hurtigt overskue forretningers ønsker samt komplekse systemer og finde overskuelige løsninger på selv vanskelige problemer. Curriculum Vitae: Personlige oplysninger Navn Thomas Gustafsson Født 5. marts 1972 Adresse Græsmarken 5, ST. TH. 2860 Søborg Mobil (+45) 2577 2387 E-mail tgconsult@webspeed.dk Civilstand Ugift / Far til

Læs mere

Erhvervserfaring 2000 - Senior IT Specialist, IBM 1995 2000 Systemudvikler, Dan Net 1987 1995 Systemudvikler, KMD

Erhvervserfaring 2000 - Senior IT Specialist, IBM 1995 2000 Systemudvikler, Dan Net 1987 1995 Systemudvikler, KMD Personlige data Navn: Kurt Koch Nielsen Adresse: Holmeås 8, 2670 Greve Telefon hjem: +45 43 90 50 75 Telefon mobil: +45 28 80 94 17 E-mail: kurt@kochnielsen.dk Fødselsdato: 19-02-1967 Civilstand: Gift,

Læs mere

Danmarks Jægerforbund Resultat hold 31-05-2015

Danmarks Jægerforbund Resultat hold 31-05-2015 Placering Nr Navn Foreningsnr Foreningsby Skydning Junior Hold Træf Skud Træf Skud 1 23 Vamdrup Junior 87 128 94 Kasper Hjorth 4308 Vamdrup og Omegns Jagtforening 35 42 100 Mikkel Dall 4308 28 43 96 Frederik

Læs mere

Klaus Jagd, UNIQUEBRAINS

Klaus Jagd, UNIQUEBRAINS Navn Uddannelse Sprog Klaus Jagd Edb-assistent Dansk, Engelsk Rolle Senior Project Manager IT-erfaring Fra 1984 (selvstændig siden 2000) Certificeringer PRINCE2 Certified SCRUM Master (CSM) Certified SCRUM

Læs mere

PLATYPUS. Praktisk erfaring Års erfaring Erfarings niveau Senest Teknisk arkitektur 6 Høj 2005 Applikations Design 11 Høj 2004 Performance 12 Høj 2005

PLATYPUS. Praktisk erfaring Års erfaring Erfarings niveau Senest Teknisk arkitektur 6 Høj 2005 Applikations Design 11 Høj 2004 Performance 12 Høj 2005 Ledig 28. februar 2005 Født 1968 Civilstand Gift, 2 børn IT-erfaring Siden 1988 Personprofil Gunnar har gennem de seneste 15 år arbejdet med mange forskellige aspekter af systemudvikling inden for en bred

Læs mere

Curriculum Vitae PETER VILLADSEN MOBIL: +45 5080 1010 E-MAIL: PVILLADSEN@GMAIL.COM RAVNSBORGVEJ 91 DK-4600 KØGE WWW.PVILLADSEN.DK

Curriculum Vitae PETER VILLADSEN MOBIL: +45 5080 1010 E-MAIL: PVILLADSEN@GMAIL.COM RAVNSBORGVEJ 91 DK-4600 KØGE WWW.PVILLADSEN.DK Curriculum Vitae PETER VILLADSEN MOBIL: +45 5080 1010 E-MAIL: PVILLADSEN@GMAIL.COM RAVNSBORGVEJ 91 DK-4600 KØGE WWW.PVILLADSEN.DK Profil Erfaren udvikler med teknisk indsigt. Arbejder pt. meget med udvikling

Læs mere

Styring af bedriften med ny teknologi

Styring af bedriften med ny teknologi Styring af bedriften med ny teknologi Velkomst og introduktion til temaet En ny tid for styring og overvågning af bedriften Dansk Kvægs Kongres 2007 Herning kongrescenter v/ Ole Kristensen Landscentret,

Læs mere

NYT KONSULENT. Er du klædt på til fremtiden?

NYT KONSULENT. Er du klædt på til fremtiden? BLADET FOR DE TUNGE DRENGE! NR.15 / 2008 KONSULENT NYT Er du klædt på til fremtiden? Læs hvad René Løhde, Microsoft Peter Laier, Oracle n Schoubo, BEA Systems Ole Conradsen, IBM har at fortælle om 2008

Læs mere

Harmoni. Med SAP PI. Når tingene går op i en højere enhed. Kort & Godt. January 2012

Harmoni. Med SAP PI. Når tingene går op i en højere enhed. Kort & Godt. January 2012 January 2012 3. årgang, nummer 1 Harmoni Med SAP PI Når tingene går op i en højere enhed Godt nytår! Vi er kommet ind i 2012 med fuld fart, og vi glæder os til et fortsat godt samarbejde med kunder og

Læs mere

DLI og Single Sign-On. Vejen mod en service enabled arkitektur på Dansk Landbrugs Internetplatform

DLI og Single Sign-On. Vejen mod en service enabled arkitektur på Dansk Landbrugs Internetplatform DLI og Single Sign-On Vejen mod en service enabled arkitektur på Dansk Landbrugs Internetplatform Indhold 1 Baggrund... 3 2 Valg af løsning... 4 3 Brugerdatabasen... 4 4 Perspektiver... 6 5 Federated sikkerhed...

Læs mere

Edbassistent, merkonom i regnskab og it.

Edbassistent, merkonom i regnskab og it. Navn Asbjørn Vernang Fødselsår 1964 Køn Mand Adresse Nørre Alle 63 L. 104, 8000 Århus C Telefon Email 23 81 32 41 Asbjoern AT vernang dk Uddannelse Arbejdssprog Edbassistent, merkonom i regnskab og it.

Læs mere

TOM NYMANN. Kursets Undervisere. PRINCE2 Projektledelse. PRINCE2 Foundation & Practitioner

TOM NYMANN. Kursets Undervisere. PRINCE2 Projektledelse. PRINCE2 Foundation & Practitioner Tom er en af vores undervisere. Han er akkrediteret PRINCE2 underviser og har særlig stor erfaring med både teoretisk og anvendt projektledelse. Han er pædagogisk orienteret, og lægger vægt på at formidle

Læs mere

OUTPLACEMENT DU FÅR JOB MED OS

OUTPLACEMENT DU FÅR JOB MED OS OUTPLACEMENT DU FÅR JOB MED OS VI BLIVER VED - TIL DU ER I JOB Siden 1989 er langt over 50.000 mennesker kommet godt videre i deres karriere med støtte fra os, og det gør du også. Vi fortsætter nemlig,

Læs mere

Fritid d job h o s e n l a n d m a n d?

Fritid d job h o s e n l a n d m a n d? Fritid d job j Nog et for dig? h o s e n landma nd? Martin Thomsen, 14 år, i gang med at fodre kalve. HAR DU LYST TIL ET FRITIDSJOB... med udfordringer? der giver mening? som er varieret? hvor du kan bruge

Læs mere

CV for Ralph Rezende Larsen

CV for Ralph Rezende Larsen CV for Ralph Rezende Larsen Bankgatan 4a, leg: 1101 243 54 Mörarp Sverige Mob.: +45 5195 7757 Email: ralph@ sitewalk.dk Fødselsdato: 24-09-1961 Resume Ralph er hovedsaligt PHP udvikler, men har også arbejdet

Læs mere

Going for Global Growth with Microsoft. Morten Waltorp Knudsen & Flemming Blåbjerg

Going for Global Growth with Microsoft. Morten Waltorp Knudsen & Flemming Blåbjerg Going for Global Growth with Microsoft Morten Waltorp Knudsen & Flemming Blåbjerg Direktør Knudsen Consulting A/S Group IT Manager BioMar Group Distribution of volume (2007) Distribution of volume by geographical

Læs mere

Færre omkostninger. flere muligheder. Tirsdag den 12. maj 2009, kl. 12.00 18.00 med efterfølgende middag Radisson SAS Scandinavia Hotel, København

Færre omkostninger. flere muligheder. Tirsdag den 12. maj 2009, kl. 12.00 18.00 med efterfølgende middag Radisson SAS Scandinavia Hotel, København Færre omkostninger. flere muligheder Invitation til Enterprise Briefing & Vision 2009 Tirsdag den 12. maj 2009, kl. 12.00 18.00 med efterfølgende middag Radisson SAS Scandinavia Hotel, København Hvilken

Læs mere

Curriculum Vitae: Jeg kan hurtigt overskue komplekse systemer og finde brugbare løsninger på selv vanskelige problemer.

Curriculum Vitae: Jeg kan hurtigt overskue komplekse systemer og finde brugbare løsninger på selv vanskelige problemer. Curriculum Vitae: Personlige oplysninger Navn Thomas Gustafsson Født 5. marts 1972 Adresse Græsmarken 5, ST. TH. 2860 Søborg Mobil (+45) 2577 2387 E-mail Civilstand tgconsult@webspeed.dk Ugift / Far til

Læs mere

KonsulentNyt. Større fokus på. Automatisering af test kræver helhjertet tilgang. To konsulenter om deres holdning til testarbejde. Mads Loose Winkler

KonsulentNyt. Større fokus på. Automatisering af test kræver helhjertet tilgang. To konsulenter om deres holdning til testarbejde. Mads Loose Winkler KonsulentNyt MAGASINET FOR DE TUNGE IT-KONSULENTER. NR. 34/2013 Mads Loose Winkler Automatisering af test kræver helhjertet tilgang Rundspørge To konsulenter om deres holdning til testarbejde Thomas Axen

Læs mere

KonsulentNyt. Synergier i millionklassen. Et er søkort at forstå... Eagle projektet & sharepoint. Godt Nytår! Projektleder Erik Borg: Leder

KonsulentNyt. Synergier i millionklassen. Et er søkort at forstå... Eagle projektet & sharepoint. Godt Nytår! Projektleder Erik Borg: Leder KonsulentNyt M A G A S I N E T F O R D E T U N G E I T- K O N S U L E N T E R N R. 2 3 / 2 0 1 0 Projektleder Erik Borg: Synergier i millionklassen Leder Godt Nytår! Konsulentindkøb, rammeaftaler og konsulentlivet

Læs mere

Informationsteknologi D Gruppe 16 Opgaver. Gruppe 16. Informationsteknologi D

Informationsteknologi D Gruppe 16 Opgaver. Gruppe 16. Informationsteknologi D Opgaver Gruppe 16 Informationsteknologi D IT Opgaver Her kan du se alle de IT opgaver som vi har lavet i løbet at vores informationsteknologi D periode. Media College Aalborg Side 0 af 7 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Curriculum Vitae: Jeg kan hurtigt overskue forretningers ønsker samt komplekse systemer og finde overskuelige løsninger på selv vanskelige problemer.

Curriculum Vitae: Jeg kan hurtigt overskue forretningers ønsker samt komplekse systemer og finde overskuelige løsninger på selv vanskelige problemer. Curriculum Vitae: Personlige oplysninger Navn Thomas Gustafsson Født 5. marts 1972 Adresse Græsmarken 5, ST. TH. 2860 Søborg Mobil (+45) 2577 2387 E-mail tgconsult@webspeed.dk Civilstand Ugift / Far til

Læs mere

FREMTIDENS ARBEJDSMARKED

FREMTIDENS ARBEJDSMARKED FREMTIDENS ARBEJDSMARKED En undersøgelse af projektdrevne virksomheders og organisationers erfaringer med krav til konsulentbemanding, effektivitet og specialisering. April 9 Interim Competence Jobmarkedets

Læs mere

Passioneret dotnet (.Net) programmør, med erfaring fra Dynamics Nav og integration flemming.bakkensen@gmail.com

Passioneret dotnet (.Net) programmør, med erfaring fra Dynamics Nav og integration flemming.bakkensen@gmail.com Flemming Bakkensen Passioneret dotnet (.Net) programmør, med erfaring fra Dynamics Nav og integration flemming.bakkensen@gmail.com Summary FAGLIGE VÆRDIER Systemudvikler med 10 års erfaring - hvor jeg

Læs mere

Executive Circle - Integration. Forretningsspor

Executive Circle - Integration. Forretningsspor Executive Circle - Integration Forretningsspor Dagens menu 10:20 Business Integration - Microsofts strategi og visioner Henrik Albrechtsen, Solution Specialist, Microsoft Danmark 10:30 - Kundecase Royal

Læs mere

Curriculum Vitae Jack Petersen

Curriculum Vitae Jack Petersen Curriculum Vitae Jack Petersen Jeg er løsningsarkitekt og erfaren Java-udvikler i de sidste 15+ år har jeg arbejdet i den finansielle sektor, hvor jeg har bygget både frontend og backend systemer. De sidste

Læs mere

SAP R/3. Henrik Kroos

SAP R/3. Henrik Kroos SAP R/3 Henrik Kroos Velkommen.. Spørg undervejs Præsentation af mig Præsentation af jer Hvad er SAP?? SAP er et tysk firma startet af 5 tidligere IBM-folk i 1972 Hjemsted i Waldorf Tyskland, (nær Frankfurt)

Læs mere

Præsentation af BSK regionens identity and access management platform

Præsentation af BSK regionens identity and access management platform Regionshuset It digital forvaltning BSK programmet Olof Palmens alle 17 Kontakt@regionmidtjylland.dk www.regionmidtjylland.dk Præsentation af BSK regionens identity and access management platform BrugerStamdataKataloget

Læs mere

BRUTTO CV Peter Petersen

BRUTTO CV Peter Petersen BRUTTO CV Peter Petersen Tlf.: xx xx xx xx Mail xx@xx.dk Linkedin: https://dk.linkedin.com/in/peterpeter RESUMÉ Jeg har en baggrund som Civilingeniør i Software Engineering og 5 års erfaring med projektledelse

Læs mere

Netværksværktøj til BUPL s medlemmer. Mikkel Flindt Heisterberg, IntraVision Brian Andersen, BUPL

Netværksværktøj til BUPL s medlemmer. Mikkel Flindt Heisterberg, IntraVision Brian Andersen, BUPL Netværksværktøj til BUPL s medlemmer Mikkel Flindt Heisterberg, IntraVision Brian Andersen, BUPL Om mig Udvikler: Notes / Domino / Sametime / Java / DB2 / WebSphere / web / plug-ins Design Partner for

Læs mere

PHP Quick Teknisk Ordbog

PHP Quick Teknisk Ordbog PHP Quick Teknisk Ordbog Af Daniel Pedersen PHP Quick Teknisk Ordbog 1 Indhold De mest brugte tekniske udtryk benyttet inden for web udvikling. Du vil kunne slå de enkelte ord op og læse om hvad de betyder,

Læs mere

-Dag 2010. 3. juni kl. 9.00-15.00. inspiration & networking

-Dag 2010. 3. juni kl. 9.00-15.00. inspiration & networking -Dag 2010 3. juni kl. 9.00-15.00 inspiration & networking I-Dag 2010: Invitation IntraNote inviterer alle kunder til I-Dag 2010 Torsdag den 3. juni i Odense På I-Dag vil vi inspirere, inddrage, lytte,

Læs mere

Hvorfor skal vi bruge objekt orienteret databaser?

Hvorfor skal vi bruge objekt orienteret databaser? OODBMS Vs. RDBMS 1 Indholdsfortegnelse Hvorfor skal vi bruge objekt orienteret databaser?... 3 OODBMS i erhvervslivet... 4 Bagsiden af medaljen... 5 OODBMS i praksis... 6 Konklusion... 8 2 Hvorfor skal

Læs mere

Velkommen i. En vejledning til den nyansatte assistent og sekretær

Velkommen i. En vejledning til den nyansatte assistent og sekretær Velkommen i En vejledning til den nyansatte assistent og sekretær Indholdsfortegnelse Forord... 3 Ledelsen tager initiativ til introduktionen... 4 Plan for de første to-tre uger... 5 Uddannelsesplan...

Læs mere

Svendeprøve Projekt Tyveri alarm

Svendeprøve Projekt Tyveri alarm Svendeprøve Projekt Tyveri alarm Påbegyndt.: 8/2-1999 Afleveret.: 4/3-1999 Projektet er lavet af.: Kasper Kirkeby Brian Andersen Thomas Bojer Nielsen Søren Vang Jørgensen Indholds fortegnelse 1. INDLEDNING...3

Læs mere

IT-faglige kompetencer. IT funktions kompetencer. Navn: Adresse:

IT-faglige kompetencer. IT funktions kompetencer. Navn: Adresse: CV Navn: Adresse: Gunnar Reimer Leifsgade 5, 5.tv 2300 København S Telefon: 32955156 Mail: Gunnar.Reimer@gmail.com Hjemmeside: www.withinme.dk IT-faglige kompetencer Har i mit tidligere arbejde hovedsagelig

Læs mere

Curriculum Vitae for Hardy Henneberg

Curriculum Vitae for Hardy Henneberg Curriculum Vitae for Hardy Henneberg Opdateret 20.5. 2012 Ledig nu Alder 56 Familie Gift og to børn Adresse Grønnevej 44, 2830 Virum Telefon 30704565 Email hh@hhenne.dk Resume: Min primære kompetence er

Læs mere

Outplacement. - Du får job med os

Outplacement. - Du får job med os Outplacement - Du får job med os Vi bliver ved - til du er i job Siden 1989 er langt over 50.000 mennesker kommet godt videre i deres karriere med støtte fra os, og det gør du også. Vi fortsætter nemlig,

Læs mere

KURSER INDENFOR SOA, WEB SERVICES OG SEMANTIC WEB

KURSER INDENFOR SOA, WEB SERVICES OG SEMANTIC WEB KURSER INDENFOR SOA, WEB SERVICES OG SEMANTIC WEB Det er Web Services, der rejser sig fra støvet efter Dot Com boblens brag. INTRODUKTION Dette dokument beskriver forslag til fire moduler, hvis formål

Læs mere

Computer Networks Specielt om Infrastrukturer og Teknologi

Computer Networks Specielt om Infrastrukturer og Teknologi Computer Networks Specielt om Infrastrukturer og Teknologi Ole Borch Slide 1 Doc Bud på arkitektur (som mange andre steder) Sygehus Hemmelig Meget hemmelig WWW browser WWW Server Dataplejer Staklen Internet

Læs mere

CV for Martin Smidt Kristensen

CV for Martin Smidt Kristensen Martin Smidt Kristensen Tage- Hansens gade 33 st. tv. 8000 Aarhus C Tlf. 23983282 CV for Martin Smidt Kristensen Professionel profil Som webudvikler har jeg en god forståelse for webdesign, webudvikling

Læs mere

har jeg hentet nedenstående anmeldelse af et godt program til

har jeg hentet nedenstående anmeldelse af et godt program til Software Fra design af hjemmesider: har jeg hentet nedenstående anmeldelse af et godt program til Wordpress er intet mindre end et genialt program til hjemmesider. For det første er det gratis, og for

Læs mere

MEDLEMSKAB VIDEN TIL VÆKST RETAIL VIDEN RETAIL UPDATES RETAIL SPARRING

MEDLEMSKAB VIDEN TIL VÆKST RETAIL VIDEN RETAIL UPDATES RETAIL SPARRING MEDLEMSKAB VIDEN TIL VÆKST RETAIL VIDEN RETAIL UPDATES RETAIL SPARRING Om medlemskabet EBELTOFT GROUP Retail Institute Scandinavia er en del af det globale netværk af videns- og konsulenthuse med speciale

Læs mere

Dynamisk hverdag Dynamiske processer

Dynamisk hverdag Dynamiske processer Dynamisk hverdag Dynamiske processer Verden og hverdagen er kompleks og i konstant forandring - og derfor skal den måde vi arbejder med projekter og implementering være enkel og forandringsparat. Agil

Læs mere

Analyse af forbrugernes forventninger til Julehandlen 2008

Analyse af forbrugernes forventninger til Julehandlen 2008 Analyse af forbrugernes forventninger til Julehandlen 2008 Overblik Kvinderne er tidligt ude: Antallet af kvinder der allerede er begyndt deres julegave indkøb er betydeligt større end mænd. 76% af de

Læs mere

Stillingsbeskrivelse. Agil Coach

Stillingsbeskrivelse. Agil Coach Stillingsbeskrivelse Agil Coach Virksomhedsbeskrivelse Plan A blev etableret i 2005, en sund og succesrig konsulentvirksomhed som rådgiver og coacher nogle af de største kunder i Danmark. Deres succes

Læs mere

IBM IT Manager Konference 2006. John Leadbetter

IBM IT Manager Konference 2006. John Leadbetter John Leadbetter Soft Design A/S Soft Design kunder på IBM konferencer: Fra 2001-2006: SGS (nu DHL pioner i mobilløsninger) Dansk Shell (self service) Nomeco (Online apoteker) Sanistaal (Shop & varekatalog)

Læs mere

IT Arkitektur,.Net, C++, OOAD, Brugergrænseflader (HCI), Implementering

IT Arkitektur,.Net, C++, OOAD, Brugergrænseflader (HCI), Implementering CURRICULUM VITAE Navn: Frederik Winstrup Johansen Født: 28. august 1968 Civilstand: Arbejdsområder: Uddannelse: Resume: Gift IT Arkitektur,.Net, C++, OOAD, Brugergrænseflader (HCI), Implementering Datalog

Læs mere

Landbruget i landskabet. Et samarbejde mellem landbrug og kommuner om at sikre fremtidens produktion og forvaltning af det åbne land

Landbruget i landskabet. Et samarbejde mellem landbrug og kommuner om at sikre fremtidens produktion og forvaltning af det åbne land Landbruget i landskabet FRA REGULERING TIL PLANLÆGNING Et samarbejde mellem landbrug og kommuner om at sikre fremtidens produktion og forvaltning af det åbne land Kontakt LandboNord: Allan K. Olesen, ako@landbonord.dk

Læs mere

Sydbank og Progressive IT afdelingens udfordringer

Sydbank og Progressive IT afdelingens udfordringer Sydbank og Progressive IT afdelingens udfordringer Den 17. april 2007 kl. 14.00-14.45 Bjarne Bohsen, Afdelingschef IT Udvikling, Sydbank og Morten Mencke, Senior konsulent, Progressive IT 1 Agenda Introduktion

Læs mere

Projektansøgning til Campusstrategi

Projektansøgning til Campusstrategi Projektansøgning til Campusstrategi Initiativ vedrørende mobilplatform og anvendelse af mobileenheder på pædagog og sygeplejerskeuddannelsen i Svendborg. Indledning Dette projekt understøtter UCL s campusstrategi

Læs mere

Thomas' kerneydelser ligger indenfor rollerne som arkitekt, systemdesigner, udvikler og arbejdende teknisk projektleder på følende områder:

Thomas' kerneydelser ligger indenfor rollerne som arkitekt, systemdesigner, udvikler og arbejdende teknisk projektleder på følende områder: Personlige data Navn: Stilling: Firmanavn: Adresse: Thomas Pedersen Softwareudvikler, teknisk projektleder Thomassoft ApS Østergårds Allé 132, 8362 Hørning Tlf.: +45 22790719 Email: Hjemmeside: tp@thomassoft.dk

Læs mere

EN GOD PENSION TIL DIN MEDARBEJDER STYRKER DIN ARBEJDSPLADS

EN GOD PENSION TIL DIN MEDARBEJDER STYRKER DIN ARBEJDSPLADS EN GOD PENSION TIL DIN MEDARBEJDER STYRKER DIN ARBEJDSPLADS GØR DIN ARBEJDSPLADS STÆRKERE Medarbejderne er den vigtigste ressource, og med en god pensionsordning gør du din arbejdsplads stærkere. Du øger

Læs mere

Specialister i softwareudvikling. Mobil apps Online løsninger IT-konsulenter Ændring af eksisterende løsninger

Specialister i softwareudvikling. Mobil apps Online løsninger IT-konsulenter Ændring af eksisterende løsninger Specialister i softwareudvikling Mobil apps Online løsninger IT-konsulenter Ændring af eksisterende løsninger Projekter med Centic 1) Udgangspunktet er jeres virksomhed Den it-løsning vi leverer til jeres

Læs mere

CURRICULUM VITAE Bjarke Sucksdorff

CURRICULUM VITAE Bjarke Sucksdorff Personlige forhold Navn: Adresse: : Mobil: Født: Civil status: : Linkedin: Bjarke Sucksdorff Østervang 24, 2800 Lyngby 45 87 83 19 22 30 38 19 21. november 1961 Gift, ingen børn bjarke@sucksdorff.dk http://www.linkedin.com/pub/bjarke-sucksdorffpmp/0/b20/634

Læs mere

Ørnehøj Herreklub A-gruppen 28. juli 2016 Se dine slag på de enkelte huller på side 4

Ørnehøj Herreklub A-gruppen 28. juli 2016 Se dine slag på de enkelte huller på side 4 Ørnehøj Herreklub A-gruppen 28. juli 2016 Se dine slag på de enkelte huller på side 4 Placering Total Navn Nr. Score Nr. Score Nr. Score Nr. Score 1 99-1007 Morten Bech 1 89,7 6 29,9 3 29,9 10 29,9 2 99-1567

Læs mere

Missionen er lykkedes når du leder din virksomhed med vision, kvalitet og viljen til at vinde

Missionen er lykkedes når du leder din virksomhed med vision, kvalitet og viljen til at vinde business AHead Consulting & Concept Development www.b-ahead.dk Kontaktperson: Henning Jørgensen E-mail: mail@b-ahead.dk Tlf.: +45 40 54 84 80 Velkommen hos business AHead Missionen er lykkedes når du leder

Læs mere

SQL ny front-end

SQL ny front-end SQL 2016 - ny front-end Overblik De største nyheder i SQL Server 2016 finder vi på front-enden, hvor en helt ny og redesignet rapporteringsplatform i Reporting Services er den fremadrettede grundstamme

Læs mere

Partnerskaber om kompetenceudvikling Konference 15. marts 2007 kl. 12.00 15.30 Nyborg Strand

Partnerskaber om kompetenceudvikling Konference 15. marts 2007 kl. 12.00 15.30 Nyborg Strand Partnerskaber om kompetenceudvikling Konference 15. marts 2007 kl. 12.00 15.30 Nyborg Strand Tilmelding på www.partnerskab-kompetence.socialfonden.net eller til Hanne Lindbo, hl@ats.dk, tlf. 89373491 Aarhus

Læs mere

Landsmesterskab A-rækken

Landsmesterskab A-rækken A-rækken A-rækken Hold Årgang Navn Høje Taastrup GF Licens 1 2 Total Plac. I Jan 70 Svend Clausen-Beck 185 203 388 I Jan 70 Erik Høltermann 170 179 349 I Jun 84 Rene Poulsen 060664 167 135 302 I Mar 86

Læs mere

Curriculum Vitae. Jeg har en god forståelse for information teknologi samt at analysere og løse problemer. Har arbejdet i både teams og selvstændigt.

Curriculum Vitae. Jeg har en god forståelse for information teknologi samt at analysere og løse problemer. Har arbejdet i både teams og selvstændigt. Curriculum Vitae Ib Højme Moldevej 47, 3.tv. 7100 Vejle Født: 23. september 1960 Familiestatus: Fraskilt Børn: Philip på 22 år Ryger : Nej Bil : Ja E-mail: ib@hojme.dk Tlf.: 75885852 Mobil: 40525698 Faglig

Læs mere

Temadag om sourcingstrategier og it-indkøb. Partnerskabet UVM / UFM & SKI

Temadag om sourcingstrategier og it-indkøb. Partnerskabet UVM / UFM & SKI Partnerskabet UVM / UFM & SKI ARRANGEMENTDETALJER: TID OG STED: Torsdag den 27. august 2015 Kl. 9.30 15.30 Dalum Landbrugsskole Landbrugsvej 65 5260 Odense S Gå direkte til tilmeldingsblanketten her Tilmelding

Læs mere

Resultater af ikt-barometer 2011

Resultater af ikt-barometer 2011 Resultater af ikt-barometer 11 Baggrund om undersøgelsen BrainsBusiness ICTNORCOM har i samarbejde med de øvrige regionale it-fora samt IT-Branchen i februar 11 gennemført en spørgeskemaundersøgelse blandt

Læs mere

Kom godt i gang med Digital Transformation via din Microsoft ERP-platform

Kom godt i gang med Digital Transformation via din Microsoft ERP-platform INDLÆG 16 DIGITAL TRANSFORMATION Kom godt i gang med Digital Transformation via din Microsoft ERP-platform Shila Henriksen 03.11.2015 CGI Group Inc. 2015 Shila Henriksen Uddannelse Civiling, Software Eng.

Læs mere

MANAGED PRIVATE CLOUD SIKKER OG ENKEL IT-DRIFT

MANAGED PRIVATE CLOUD SIKKER OG ENKEL IT-DRIFT I samarbejde med PRODUCT BRIEF MANAGED PRIVATE CLOUD SIKKER OG ENKEL IT-DRIFT Vi hjælper kunder med deres forretning og IT ved at levere kompromisløs kvalitet BEHOV FOR AT NYTÆNKE IT-DRIFT HURTIG OMSTILLING

Læs mere

KonsulentNyt Klar, parat, test!

KonsulentNyt Klar, parat, test! KonsulentNyt MAGASINET FOR DE TUNGE IT-KONSULENTER NR. 24 / 2011 Leder 2011 ud af startboksen i højt tempo Et kig ind i 2011 hos Microsoft Frisk vind fra vest Hvad sker der af nye ting hos HP? Klar, parat,

Læs mere

- ØGET EKSPORT INNOVATION OG SAMARBEJDE. INVITATION Medlemsmøde RINGE, 22. NOVEMBER 2017

- ØGET EKSPORT INNOVATION OG SAMARBEJDE. INVITATION Medlemsmøde RINGE, 22. NOVEMBER 2017 INVITATION Medlemsmøde INNOVATION OG SAMARBEJDE - ØGET EKSPORT RINGE, 22. NOVEMBER 2017 DBDH inviterer hermed medlemmer, kommende nye medlemmer og samarbejdspartnere til efterårets medlemsmøde den 22.

Læs mere