Danmarks Forvaltningshøjskole, Center for Ledelse og Kompetence (nuværende Professionshøjskolen Metropol).

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "1996 2007 Danmarks Forvaltningshøjskole, Center for Ledelse og Kompetence (nuværende Professionshøjskolen Metropol)."

Transkript

1 CV Bjørn Ravnbøl Navn Bjørn Ravnbøl Fødeår 1953 Stillingsbetegnelse Chefkonsulent Kontakt Mobil: Uddannelse Cand.mag. i Nordisk Litteratur og Filmvidenskab fra Københavns Universitet (1989) samt 1. del Statskundskab fra Aarhus Universitet (1979) Erhvervserfaring Chefkonsulent i konsulenthuset Cubion A/S. Varetager forretningsområder inden for strategi, ledelse, organisationsudvikling og HR for private og offentlige virksomheder Chefkonsulent i konsulentvirksomheden Connector a/s. Varetog forretningsområder inden for strategi, ledelses og lederudvikling, organisationsudvikling, HR og coaching for større offentlige og private virksomheder og organisationer Chefkonsulent i konsulentvirksomheden core-team a/s. Varetog forretningsområder inden for ledelse, lederudvikling, strategi, HR og organisationsudvikling. Kundeansvarlig ift en række større ledelses- og organisationsudviklingsprojekter for offentlige myndigheder og private virksomheder og organisationer. Varetager desuden netværksstyring og koordinering for core-team a/s ydelser inden for SKI rammeaftalen for delområderne ledelse, organisationsudvikling og HR Danmarks Forvaltningshøjskole, Center for Ledelse og Kompetence (nuværende Professionshøjskolen Metropol) : Afdelingschef med reference til Centerdirektøren. Ansvarlig for chefkurser (herunder bl.a. Kursus I Offentlig Ledelse - KIOL), lederkurser, større skræddersyede lederuddannelsesprogrammer samt skræddersyede konsulentydelser inden for strategi, ledelse, organisationsudvikling og HR.

2 Erhvervserfaring Ansvarlig for netværk og samarbejde med forvaltningshøjskoler og business schools i Europa (INSEAD, ENA, London School of Economics, Civil Service College UK, m.fl.) Chef for konsulentafdelingen og medlem af chefgruppen. Fra 2003 ansvarlig for alle internationale lederuddannelser, kompetenceudviklingsprojekter og capacity building projekter - herunder udvikling og gennemførelse af et flerårigt internt Management Training Programme for Directors og Head of Units i EU-kommissionen i samarbejde med en række europæiske forvaltningshøjskoler, business schools og private konsulentfirmaer : Chefkonsulent. Ansvarlig for design, salg af og undervisning på kurser og uddannelser inden for lederudvikling, ledelsesudvikling, medarbejderudvikling, organisationsudvikling samt skræddersyede kompetenceudviklingsprogrammer for kommuner, statslige institutioner og centraladministrationen Burson-Marsteller a/s. Senior Executive Consultant med reference til Director of Healthcare Division. Ansvarlig for udvikling og gennemførelse af strategiske kommunikationsprogrammer og kommunikationsanalyser for medicinalindustrien, fødevareindustrien og sundhedssektoren. Desuden ansvarlig for patientforløbsanalyser og udvikling af patient care path programmer for sygehussektoren Dafolo a/s. Seniorkonsulent med reference til områdechefen. Ansvarlig for analyser, rådgivning og konsulentydelser inden for ledelse, organisationsudvikling og kommunikation for primært kommuner, centraladministrationen og sygehusområdet Elliot CBO Kommunikationskonsulent med reference til direktøren. Ansvarlig for PR og kommunikationsprogrammer for private og offentlige virksomheder og organisationer Underviser på Københavns Universitetet og freelance konsulent i kommunikation og formidling Udvalgte projekter Nedenstående er stikordsbeskrivelser for en række aktuelle samt nyligt gennemførte projekter. Relevante internationale projekter er tilføjet til sidst. Moderniseringsstyrelsen (2013) Gennemførelse af kurset Ny Leder i Staten for nye kontorchefer i centraladministrationen. Janssen-Cilaq a/s (2013) Gennemførelse af værdi- og teamudviklingsprogram, rådgivning og ledselsescoaching for salgsorganisationerne i Danmark, Norge, Sverige, Finland, Holland og Island. Københavns Kommune (2013) Igangværende gennemførelse af lederudviklingsprogrammet LUP samt rådgivning og processtøtte i relation til organisationsudvikling og HR på udvalgte forvaltningsområder.

3 Undervisningsforløb om ledelse på Københavns Kommunes Ledelsesakademi. Syd- og Sønderjyllands Politi (2012) Lederseminarer: Facilitering og undervisning ifm. opbygning af ledernetværk i kredsen samt udvikling af intern og ekstern kommunikation. Afdækning af ledelsesmæssige fokuspunkter ift. ledelse og kommunikation samt udvikling af konkrete indsats-, udviklings- og handlingskataloger for de enkelte ledere i politikredsen. Politidirektør Jørgen Meyer University College Sjælland (2012) Udformning af værdibaseret koncernstrategi for UCSJ samt implementeringsplan. Gennemførelse af dialogproces blandt lærere, studerende, ledelse og medarbejdere på tværs af uddannelser og stabe. Survey gennemført blandt udvalgte interessentgrupper. Formulering af strategi med 6 fokusområder godkendt af bestyrelsen. Planlægning af ledelsesseminar for afklaring og præcisering af ledelsesopgaven ifm. implementering af strategiske indsatser inden for hver uddannelse og på tværs af uddannelser og stabe. Koncept for implementering i efteråret Kommunikations- og Mediechef Michael Jungfalk Domstolsstyrelsen (2012) Strategiproces for udformning af strategi, mål og indsatser for Danmarks Domstole Assistance til gennemførelse af dialogproces med eksterne og interne interessenter og aktører der afdækkede behov, krav og ønsker. Gennemførelse af Domstolenes Dag, en fælles dialogbaseret workshop for ledere og medarbejdere, der afdækkende og præciserede mål og indsatser som input til udformning af en samlet strategi. Retspræsident Helle Bertung Rigspolitiet ( ) Bidrag og assistance til udformning af politiet og anklagemyndighedens nye fælles strategi Gennemførelse af interne og eksterne analyser for at afdække behov, krav og ønsker internt såvel som eksternt. Gennemførelse af en række dialogprocesser og dialogworkshops med politiet og anklagemyndighedens samarbejdspartnere og politiets og anklagemyndighedens ledere og chefer. Udformning af strategisk styringsmodel. Udformning af koncernstrategi. Udformning af koncept til implementering af strategien i de lokale politikredse med særligt fokus på implementering af strategiske kompetenceudviklingskataloger for chefer og ledere. Coaching af politidirektører. En fælles strategi for politi og anklagemyndighed med 7 fokusområder udmøntet i en række konkrete indsatser. Anvendelse af Key Performance Indicators i kontraktstyringen mellem ministeriet og Rigspolitichefen og mellem rigspolitichefen og politidirektørerne. Udvikling af kompetenceudviklingskatalog for direktører og chefer. Input til implementering af koncernstrategien ift de enkelte

4 politikredses mål og resultater. Coaching af en række politidirektører. Projektchef René Holleufer. Københavns Politi (2011) Optimering af samspil, værdier, roller og ansvar i Øverste Ledelse samt ledelseskommunikation horisontalt og vertikalt i den samlede organisation. Dialogproces via 4 workshops med ledere og medarbejdere på tværs og inden for hhv. politi-søjlen, administrative søjle og anklagemyndigheden der resulterede i klare pejlemærker for ledelse på tværs af de 3 søjler og ledelse indenfor hver af de 3 søjler. Dialog workshop der afdækkede og prioriterede Øverste Ledelses ledelsesmæssige indsatser og samspil. Vicepolitidirektør Martha Therkelsen Syd- og Sønderjyllands Politi (2011) Lederseminar: Implementering af politiets og anklagemyndighedens koncernstrategi på alle niveauer i politikredsen samt identificering af Key Performance Indicators. Gennemførelse af dialogproces der afdækkede ledelsesmæssige fokuspunkter ift. koncernstrategien samt udvikling af konkrete indsats-, udviklings- og handlingskataloger for de enkelte ledere i politikredsen. Politidirektør Jørgen Meyer Københavns Vestegns Politi (2010) Direktionsseminar med fokus på afdækning af ledelsesudfordringer, ressourcestyring og direktionen som ledelsesteam. Afdækning af de mest centrale udfordringer for at optimere samspillet i organisationen på tværs samt afdækning af roller, opgaver og kompetenceudvikling i direktionen som team Vicepolitidirektør Torben Jessen Eksport Kredit Fonden ( ) Strategisk kompetenceudvikling for at styrke og understøtte nyt værdigrundlag, strategi og nye forretningsmål i EKF. Gennemførelse af interne analyser, interessentanalyser samt gennemførelse af en række dialogworkshops i forbindelse med udvikling af et strategisk kompetencekatalog for hele organisationen. Der var tale om en involverende proces, hvor alle medarbejdere og ledere blev inddraget dels gennem websurveys, dels gennem brug af det elektroniske dialogsystem Clever Collaboration. Udformning af et strategisk kompetenceudviklingskatalog der matcher EKF s strategiske forretningsmål. Det fungerer som et helhedsorienteret omdrejningspunkt for udvikling og vedligeholdelse af specialist- og fagkompetencer i alle afdelinger samt for tværgående kompetencer i organisationen (IT, administration og service, stabsfunktioner mm) og er endvidere er pejlemærke for MUS og LUS. Adm. direktør Annette Eberhardt

5 Justitsministeriet (2010) Opgave: Planlægning og gennemførelse af konference om banderelateret kriminalitet med deltagelse af ca. 400 forskellige aktører og interessenter i relation til banderelateret kriminalitet. Design af konferencen havde fokus på tværgående dialogbaseret indsamling af viden fra aktører på området såvel offentlige myndigheder, hotspotmedarbejdere, frivillige, præster, imaner samt tidligere medlemmer af indvandrer- og rockerbander. Gennemførelse af 20 dialogbaserede workshops der førte til en systematisk opsamling i 6 rapporter til brug for videre analyser i justitsministeriet mhp. forstærket indsats mod banderelateret kriminalitet. Kontorchef Barbara Berthelsen, Justitsministeriet University College Copenhagen ( ) Opgave: Udarbejdelse af en fælles strategi for UCC samt strategisk kompetenceudvikling. Gennemførelse af dialogbaserede workshops med alle uddannelser og enheder samt med eksterne interessenter og nøgleaktører for at afdække krav, behov og ønsker som input til strategi og handlingsplaner. Udformning af strategi. Prioritering af strategiske fokusområder på tværs og i de enkelte uddannelser og enheder. Udvikling af koncept for strategisk kompetenceudvikling. Udvikling af strategisk styringsmodel. Udvikling af internt lederudviklingsprogram. Rektor Laust Jacobsen Rigsadvokaten ( ) Assistance, processtyring og hjælp til en større strategiproces der fastlagde mission, vision, mål og resultater for en 4-årig periode. Et særligt bidrag var at analysere kompetenceudviklingsbehov i relation til anklagemyndighedens nye strategi samt at levere sparring og rådgivning vedrørende design af en strategisk orienteret kompetenceudvikling for chefer, ledere og medarbejdere. Resultatet: En klar og helhedsorienteret strategi samt input til kompetenceudviklingsområder. Daværende Statsadvokat Sven Larsen Kommuner, centraladministrationen og regioner i Danmark ( ) Gennem mit arbejde fra 1996 og frem til nu har jeg løbende løst en lang række opgaver for store dele af centraladministrationen, et stort antal kommuner og regioner over hele landet før og efter strukturreformen. Det har primært været inden for topledelse, ledelsesudvikling, strategisk kompetenceudvikling, HR og organisationsudvikling samt chefcoaching. Det har været både inden for specifikke politik-, forvaltnings- og myndighedsområder såvel som på tværs mellem politik- og forvaltningsområder. Gennem tilrettelæggelse, gennemførelse og undervisning på Kursus I Offentlig Ledelse (KIOL) for nuværende professionshøjskolen Metropol samt (tidligere Danmarks Forvaltningshøjskole) og en række andre åbent udbudte chef- og lederkurser for kommuner, regioner og centraladministrationen gennem mere end 10 år har jeg fået et meget stort netværk blandt chefer og topchefer samt stor indsigt i de gennemgående temaer og ledelsesudfordringer for over 600 ledere,

6 chefer og topchefer. Internationale projekter Udenrigsministeriet Danish Neighbourhood Programme ( ) Implementering af reformproces inden for offentlig ledelse og administration i Ukraine i samarbejde med National Agency of Ukrainian Civil Service. Gennemførelse af kompetenceanalyser, analyse af lederudviklingsbehov samt rådgivning og undervisning ifm. opbygning af nye HR enheder og funktioner, implementering af Performance Management, nationale leadership programmer og kompetenceudviklingsprogrammer i centraladministrationen. Opgaven blev gennemført i samarbejde med University College Metropol. Som en del af projektet var jeg desuden medforfatter til antologien Central Elements of Public Reforms. Antologien indgår i udviklingsprogrammerne for ledelses- og forvaltningsudvikling i den ukrainske centraladministration. Programme Manager Peter Reumert Korsby, Udenrigsministeriet European Administrative School EU-Commission ( ) I et konsortium med COK i Danmark og 3 europæiske konsulenthuse at designe lederudviklingsprogrammer for hhv. Directors og Head of Units i de europæiske institutioner i Bruxelles. Programmet omfattede faste undervisningsmoduler, tværgående temadage, collaboration labs og coaching. 600 direktører og ledere skal igennem lederudviklingsprogrammet inden for de næste 3 år. Director EAS, Norman Jardine Management Training Programme EU-Commission ( ) Design og gennemførelse af chef- og lederudviklingsprogram samt executive coaching for Directors og Head of Units i EU institutionerne. Programmet omfattede 400 chefer/ledere og blev gennemført i et konsortium med 7 europæiske business schools bl.a ENA, EIPA, INSEAD og London School of Economics. Director EAS, Norman Jardine Capacity Building, EU memberstates ( ) Nuværende University College Metropol (daværende Danmarks Forvaltningshøjskole) bidrog gennem EU s Phare-Twinning programmer til en række capacity building projekter i for nye EU medlemsstater i Central- og Østeuropa. Jeg var programchef for 3 større projekter, der hver løb over 2 år og blev gennemført i konsortier med en række europæiske forvaltningshøjskoler, business schools og private konsulentvirksomheder. Det drejede sig om etablering og kompetenceopbygning af en Personalestyrelse i Slovakiet, et institut for offentlig ledelse og administration i Lithauen samt en energistyrelse i Polen. Udvalgte referencer Henning Thiesen, Direktør for Beredskabsstyrelsen Inge Mærkedahl, Styrelsen for Videregående Uddannelser og Uddannelsesstøtte Anne Høier Simonsen, Afdelingschef, Klima og Energiministeriet Henning Christophersen, bestyrelsesformand Metroselskabet I/S, medlem af Danske banks bestyrelse, tidligere viceformand for EU Kommissionen og tidligere finans- og udenrigsminister Jørgen Meyer, Politidirektør, Syd- og Sønderjyllands Politi Sven Larsen, Politidirektør Peter Reumert Korsby, Project Manager, Udenrigsministeriet René Holleufer, Strategi- og Udviklingschef, Rigspolitiet

7 Arne Stevns, Vicepolitidirektør, Fyns Politi Jesper Tangbæk, Direktør for Børn, Unge og Kultur, Roskilde Kommune Jimmi Feldborg, Director Global Projects and Planning,, Grundfoss A/S Mogens Kristensen, Kommunaldirektør, Vesthimmerlands Kommune Torben Mogensen, Lægefaglig Direktør, Hvidovre Hospital Ole Espersen, Chefkonsulent, COK Flemming Axelsen, Director, Nordic Hemar Group, Janssen-Cilaq Nikolaj Lubanski, Direktør, Copenhagen Capacity Albert Angehrn, Professor, INSEAD Ole Fogh Kirkeby, Professor, CBS Norman Jardine, Director, European Administrative School, EU- Commission Anker Nielsen, Managing Director, core-team a/s Mine netværk Global Leadership Assessment Ledelse af Netværk Consultants Network Appreciative Inquiry Consulting Havard Business Review Global TRENDS Network HR & Talent Management Executive Strategy and Managemt Consultants Innovationshøjskolen

Resultater af spørgeskemaundersøgelsen: Læringsformer nyt eller status quo? August 2010

Resultater af spørgeskemaundersøgelsen: Læringsformer nyt eller status quo? August 2010 Resultater af spørgeskemaundersøgelsen: Læringsformer nyt eller status quo? August 2010 Datarapport Datarapport Resultater fra spørgeskemaundersøgelse vedrørende Effektive læringsformer, der skaber bedre

Læs mere

Kernekompetencer Kort sagt at få strategien omsat til handling, der kan måles.

Kernekompetencer Kort sagt at få strategien omsat til handling, der kan måles. CV Inge Dahl Præstevænget 24 5610 Assens Mobil 20271760 Mail info@ingedahlconsulting.dk Kernekompetencer Kort sagt at få strategien omsat til handling, der kan måles. Det betyder kernekompetencer indenfor:

Læs mere

MR s casesamling 2011

MR s casesamling 2011 MR s casesamling 2011 2 Strategi- og virksomhedsudvikling A-2 A/S Kunde: BekTra 3 A-2 A/S Indstillende kunde BeKTra Kategori Strategi og virksomhedsudvikling Projektets varighed (antal uger) 12 uger Antal

Læs mere

POLITIETS OG ANKLAGEMYNDIGHEDENS STRATEGI 2011-15

POLITIETS OG ANKLAGEMYNDIGHEDENS STRATEGI 2011-15 POLITIETS OG ANKLAGEMYNDIGHEDENS STRATEGI 2011-15 1 INDHOLD EN FÆLLES RETNING FORORD: EN FÆLLES RETNING... side 3 UDFORDRINGER... side 4 FORANDRINGER... side 6 POLITIET OG ANKLAGEMYNDIGHEDENS STRATEGI:

Læs mere

Kandidatuddannelse i sikkerheds- og risikoledelse Københavns Universitet

Kandidatuddannelse i sikkerheds- og risikoledelse Københavns Universitet Kandidatuddannelse i sikkerheds- og risikoledelse Københavns Universitet Ny uddannelse, 2013 Ny uddannelse, 2013 Publikationen er udgivet elektronisk på www.akkr.dk 2 Indholdsfortegnelse Indledning...

Læs mere

servicebranchens chefakademi 2013/2014

servicebranchens chefakademi 2013/2014 , frederiksberg le Barry, frankrig Stanford university, California university of California, Berkeley servicebranchens chefakademi / 22. forløb En executive diplomuddannelse i forretningsforståelse, ledelsesmæssig

Læs mere

Tilbud Etablering af studiejobkonsulentfunktion i Århus Kommune

Tilbud Etablering af studiejobkonsulentfunktion i Århus Kommune Tilbud Etablering af studiejobkonsulentfunktion i Århus Kommune Mercuri Urval A/S, Dusager 2, DK-8200 Århus Telefon: 87 30 10 00 E-mail: jan.thomsen@mercuriurval.com Indledning Mercuri Urval A/S ønsker

Læs mere

Social-, Børne- og Integrationsministeriet. Kommunikationsstrategi

Social-, Børne- og Integrationsministeriet. Kommunikationsstrategi Social-, Børne- og Integrationsministeriet Kommunikationsstrategi 2 KOMMUNIKATIONSSTRATEGI Social-, Børne- og Integrationsministeriet arbejder for at skabe reelle fremskridt for den enkelte borger. Det

Læs mere

Ny fleksibel masteruddannelse i offentlig ledelse Formål, indhold og praktiske oplysninger. Udgivet af Personalestyrelsen, januar 2009

Ny fleksibel masteruddannelse i offentlig ledelse Formål, indhold og praktiske oplysninger. Udgivet af Personalestyrelsen, januar 2009 Ny fleksibel m asteruddannelse i offentlig ledelse For m ål, indhold og pr aktiske oplysninger Ny fleksibel masteruddannelse i offentlig ledelse Formål, indhold og praktiske oplysninger Udgivet af Personalestyrelsen,

Læs mere

Du kan vælge mellem 32 forskellige kurser. Bl.a udbydes nedenstående kurser. Læs mere om kurserne eller om de øvrige kurser på www.sommerskole.

Du kan vælge mellem 32 forskellige kurser. Bl.a udbydes nedenstående kurser. Læs mere om kurserne eller om de øvrige kurser på www.sommerskole. FORSKNINGSBASERET EFTERUDDANNELSE - INTENSIVE SOMMERSKOLEKURSER SOMMERSKOLE 2009 Har du lyst til at blive udfordret fagligt, komme i tæt dialog med andre kursusdeltagere og ikke mindst få muligheden for

Læs mere

Design af organisatorisk virkemåde for præsteuddannelsen fra 2013

Design af organisatorisk virkemåde for præsteuddannelsen fra 2013 Design af organisatorisk virkemåde for præsteuddannelsen fra 2013 Indhold 1. Sammenfatning... 2 2. Principper og model for organisatorisk virkemåde... 5 2.1 Grundlæggende principper... 5 2.2 Grundlæggende

Læs mere

Vækstaftale 2 Brevid 2046117

Vækstaftale 2 Brevid 2046117 Vækstaftale 2 Brevid 2046117 Vækstaftale Forslagsstiller Juridisk ansvarlig og kontaktperson Kort resume af forslaget Resultat- og effektmål for aftaleperioden og de enkelte år Forslag til hovedaktiviteter

Læs mere

Konsulent & Coach ICC

Konsulent & Coach ICC Curriculum Vitae Benny Blak, Direktør MA Konsulent & Coach ICC PERSONLIGE DATA Navn: Benny Blak, Adresse: Provstestræde 10 4000 Roskilde Mobil: 50 52 30 98 E-mail: bb@blak-consult.dk 4B Ejendomme A/S Født

Læs mere

Stillings- og personprofil

Stillings- og personprofil Stillings- og personprofil Virksomhed: University College Nordjylland Stillingsbetegnelse: Professionshøjskoledirektør Dato: 18. august 2015 1. Rammeanalyse 1. Kunde University College Nordjylland 2. Kontaktpersoner

Læs mere

Universiteternes kvalitetsarbejde

Universiteternes kvalitetsarbejde Universiteternes kvalitetsarbejde Universiteternes kvalitetsarbejde Udgivet af: Universitets- og Bygningsstyrelsen Bredgade 43 1260 København K Telefon: 3395 1200 Fax: 3395 1300 November 2009 ISBN: 87-90797-41-8

Læs mere

EFFEKTIVITET I DEN OFFENTLIGE SEKTOR

EFFEKTIVITET I DEN OFFENTLIGE SEKTOR ANNONCE HELE DENNE TEMAAVIS ER EN ANNONCE FRA MEDIAPLANET EFFEKTIVITET I ANNONCE DEN OFFENTLIGE SEKTOR OKTOBER 2007 Når moderne forretningsprincipper møder offentlige målsætninger Effektivitet, digitalisering,

Læs mere

Effektivisering forudsætter forandringer en erfaringsbaseret model for gennemførelse af reelle forandringer

Effektivisering forudsætter forandringer en erfaringsbaseret model for gennemførelse af reelle forandringer Effektivisering forudsætter forandringer en erfaringsbaseret model for gennemførelse af reelle forandringer Niels Holger Poulsen, Hans Nørgaard Hansen, Bo Højer Damsted De øgede krav om effektivisering

Læs mere

DEN STORE OMSTILLING

DEN STORE OMSTILLING REG LAB DEN STORE OMSTILLING 2.900 MIA. DOLLARS I BESPARELSER I 2030 VED AT HØSTE POTENTIALET I RESSOURCEPRODUKTIVITET 44 MIO. MENNESKER ER DREVET IND I FATTIGDOM PÅ GRUND AF STIGENDE FØDEVAREPRISER I

Læs mere

Strategi for ledelse 2013-16

Strategi for ledelse 2013-16 Strategi for ledelse 2013-16 1 Strategi for ledelse 2013-16 Baggrund God ledelse er en af de vigtigste forudsætninger for, at Esbjerg Kommune kan levere indsatser og service af høj kvalitet tæt på borgerne

Læs mere

Efteruddannelse via internettet

Efteruddannelse via internettet Kursusk atalog Camilla Raymond, konsulent, cand.psych. og lektor på Universitetet & Handelshøjskolen Efteruddannelse via internettet Anne Karin Smidt, cand.psych., konsulent Arne Vestergaard, cand.psych.,

Læs mere

INTERNT NOTAT: Organisation, styring og ledelse i den administrative struktur i Roskilde Kommune august 2013

INTERNT NOTAT: Organisation, styring og ledelse i den administrative struktur i Roskilde Kommune august 2013 Kommunaldirektøren Byrådssekretariatet Sagsnr. 244459 Brevid. 1736095 Ref. CJUS Dir. tlf. 46 31 80 28 christinajs@roskilde.dk 9. oktober 2013 INTERNT NOTAT: Organisation, styring og ledelse i den administrative

Læs mere

Demanit ApS Louise Gewecke, lg@demanit.dk Tlf. 91 55 08 03 PROFILRESUME

Demanit ApS Louise Gewecke, lg@demanit.dk Tlf. 91 55 08 03 PROFILRESUME PROFILRESUME Ansvarlig innovativ it projektleder, som arbejder analytisk, systematisk og i en målbaseret retning (PRINCE2 partitioner), med bred erfaring indenfor it projekter med overdragelse til drift

Læs mere

Lederakademi 2006-2008 i Gentofte Kommune

Lederakademi 2006-2008 i Gentofte Kommune Lederakademi 2006-2008 i Gentofte Kommune Lederudviklingsproces i samarbejde med Kirsten Meldgaard & Gunvor Hallas Side 1 Om Lederakademiet! Gentofte Kommune har over tre år gennemført et individuelt tilpasset

Læs mere

Ramme- og aktivitetsplan 2004-2007

Ramme- og aktivitetsplan 2004-2007 Danmarks JordbrugsForskning Ramme- og aktivitetsplan 2004-2007 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Forord... 3 Indledning... 5 DJF s mission, vision og strategi... 5 DJF s planlægnings-, styrings-

Læs mere

Erfaringer med organisering og indkøbspolitikker

Erfaringer med organisering og indkøbspolitikker UC Effektiviseringsprogrammet Indsatsprogrammet for Generel Administration Projekt Effektivt Indkøb Baseret på oplægget Fælles træk, forskelle og forslag til indsatser på indkøbsområdet udsendt til workshoppen

Læs mere

1. Indledning: Anbefalinger til ny handlingsplan for virksomheders samfundsansvar...2 2. Hvad er samfundsansvar?...3

1. Indledning: Anbefalinger til ny handlingsplan for virksomheders samfundsansvar...2 2. Hvad er samfundsansvar?...3 12. november 2010 UDBREDELSE AF ANSVARLIG VÆKST - ANBEFALINGER FRA RÅDET FOR SAMFUNDSANSVAR 1. Indledning: Anbefalinger til ny handlingsplan for virksomheders samfundsansvar...2 2. Hvad er samfundsansvar?...3

Læs mere

Direktørens beretning... 3. En kort beskrivelse af hvem og hvad vi er i Søfartsstyrelsen... 4. Søfartsstyrelsens organisering... 4

Direktørens beretning... 3. En kort beskrivelse af hvem og hvad vi er i Søfartsstyrelsen... 4. Søfartsstyrelsens organisering... 4 Videnregnskab 2001 Indhold Direktørens beretning... 3 Videnfortælling En kort beskrivelse af hvem og hvad vi er i Søfartsstyrelsen... 4 Søfartsstyrelsens organisering... 4 Søfartsstyrelsens mission Hvorfor

Læs mere

11 % 1.722 80 % 71 % 8,95 på en kundetilfredshedsskala fra 1-10. Et stærkere afsæt Årsrapport 2010/11 14 % 15 % TALENT

11 % 1.722 80 % 71 % 8,95 på en kundetilfredshedsskala fra 1-10. Et stærkere afsæt Årsrapport 2010/11 14 % 15 % TALENT www.pwc.dk/aarsrapport Et stærkere afsæt Årsrapport 2010/11 RESULTATER REVENUE Omsætningsfordeling på markedssegmenter 2010/11 (DKK 1.000) Public 165 Top Tier 308 TALENT 80 % af vores medarbejdere er stolte

Læs mere

Ledelsesgrundlag. Svendborg Erhvervsskole. Version 15

Ledelsesgrundlag. Svendborg Erhvervsskole. Version 15 Ledelsesgrundlag Svendborg Erhvervsskole Version 15 Indholdsfortegnelse 1. Formål og baggrund... 3 2. Skolens værdier... 3 3. Kodeks for strategisk dialogforums arbejde... 4 Ejerskab:... 4 Dialog:... 5

Læs mere

SAMARBEJDE MELLEM UNIVERSITETER OG VIRKSOMHEDER SEKS CENTRALE UDVIKLINGSOMRÅDER VIDENSINSTITUTIONERNES STRATEGI ERHVERVSLIVET

SAMARBEJDE MELLEM UNIVERSITETER OG VIRKSOMHEDER SEKS CENTRALE UDVIKLINGSOMRÅDER VIDENSINSTITUTIONERNES STRATEGI ERHVERVSLIVET SAMARBEJDE MELLEM UNIVERSITETER OG VIRKSOMHEDER UDDANNELSE OG LIVSLANG LÆRING IVÆRKSÆTTER AKTIVITETER SEKS CENTRALE UDVIKLINGSOMRÅDER INNOVATIONSSAMARBEJDE VIDENSINSTITUTIONERNES STRATEGI MISSION MÅL INCITAMENTER

Læs mere