Lærer Pædagog Pædagogisk assistent Sygeplejerske Fysioterapeut Psykomotorisk terapeut Tegnsprogstolk Tekstilformidler

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Lærer Pædagog Pædagogisk assistent Sygeplejerske Fysioterapeut Psykomotorisk terapeut Tegnsprogstolk Tekstilformidler"

Transkript

1 PROFESSIONS- HØJSKOLEN Katja Bender Sebbelov Kommunikationsmedarbejder T Ledelsessekretariatet Campus Carlsberg 1799 København V T Lærer Pædagog Pædagogisk assistent Sygeplejerske Fysioterapeut Psykomotorisk terapeut Tegnsprogstolk Tekstilformidler

2

3 Indhold PROFESSIONSHØJSKOLEN UCC 4 PÆDAGOG 6 PAU PÆDAGOGISK ASSISTENT 8 LÆRER 10 SYGEPLEJERSKE 14 FYSIOTERAPEUT 16 PSYKOMOTORISK TERAPEUT 18 TEGNSPROGSTOLK 20 TEKSTILFORMIDLER 22 AKADEMIUDDANNELSER 24 OPTAGELSE, KORT OG ADRESSER 26

4 Uddannelser der kvalificerer dig til at arbejde med mennesker Velkommen til Professionshøjskolen UCC UCC tilbyder professionsbacheloruddannelser til dig, som vil uddannes til at arbejde med mennesker. Her kan du læse til lærer, pædagog, sygeplejerske, fysioterapeut, psykomotorisk terapeut, tegnsprogstolk eller tekstilformidler. Vi tilbyder også ungdomsuddannelsen PAU pædagogisk assistent samt en række videregående akademiuddannelser, som du kan tage for at styrke din faglighed og din karriere. Gode muligheder efter uddannelsen Uanset hvilken en af vores uddannelser, du vælger, giver den en masse muligheder for et varieret og udviklende arbejdsliv. Professionshøjskolen UCC har en bred vifte af efter- og videreuddannelser, som du kan bruge til at holde dig opdateret på dit fag og til at styrke dig i dine karrierevalg. En kombination af teori og praksis UCC sikrer, at din uddannelse bliver en kombination af teori og praksis med casearbejde, øvelser, gruppearbejde, feltstudier og spændende praktikforløb. Mange af vores studerende benytter sig af de gode muligheder, der er for at studere i udlandet både for at få oplevelsen, skabe netværk og styrke deres interkulturelle kompetencer. Træf det rigtige valg Det er en stor beslutning at starte på en videregående uddannelse. Du skal opfatte det som fuldtidsarbejde, hvor du i gennemsnit bruger 40 timer om ugen på at studere. Til gengæld gør UCC meget ud af sikre kvalitet i undervisningen og motiverende og inspirerende studiemiljøer. Personlig udvikling Konsulent/ rådgiver Job/ arbejdsliv arbejde i udlandet videreuddannelse leder ungdomsuddannelse UCC s uddannelser praktik Dk/udland studieophold forskning 4

5 Professionshøjskolen UCC 5

6 PÆDAGOG Jeg brænder for pædagogik og for at arbejde med unge mennesker Se film med studerende og læs mere på 6

7 Titel Pædagog Type Professionsbacheloruddannelse Varighed 3 ½ år Praktik 34 % af pædagoguddannelsen gennemføres i 4 forskellige praktikforløb. Første og fjerde praktikforløb på i alt 13 uger og 2 x ½ år lønnede praktikker. Ansøgningsfrister 15. marts (kvote 2) og 5. juli (kvote 1) Økonomi SU og 2 x 26 ugers lønnet praktik Adgangskrav Kvote 1: Gymnasial uddannelse Kvote 2: 4 HF enkeltfag: Særlige krav om fag og niveauer. Læs mere på Pædagogisk assistentuddannelse (PAU) med specifikke adgangskrav Social- og sundhedsassistentuddannelse (SOSU) med specifikke adgangskrav Forberedelseskursus for indvandrere og flygtninge (FIF) Mere information om adgangskrav, individuel kompetencevurdering og kvoter finder du på Studiestart to gange om året (undtagen Bornholm) Brug din faglighed og dig selv sammen med mennesker Om uddannelsen Med en pædagoguddannelse får du både en bred uddannelse, og du specialiserer dig inden for et område, du brænder for. Pædagogisk arbejde foregår fx i vuggestuer, børnehaver, skoler, klubber, behandlingshjem og bo- og væresteder og på gadeplan. Med en pædagoguddannelse får du særlige kompetencer til at udvikle et miljø, hvor omsorg, udvikling og læring skaber optimale betingelser for børn, unge og voksnes hverdagsliv. I løbet af uddannelsen får du indsigt i menneskers forskellige levevilkår og udviklingsmuligheder, og du lærer at handle selvstændigt og i samarbejde med andre. Pædagoguddannelsen varer tre et halvt år og har fire praktikperioder. Uddannelsen veksler på den måde mellem teori og praktik og sikrer dermed en tæt tilknytning til den pædagogiske profession. UCC giver dig mulighed for at gennemføre et eller flere praktikforløb i udlandet. Du har også mulighed for at tage studieophold på andre uddannelser både i Danmark og i udlandet. Uddannelsens opbygning UCCs pædagoguddannelse er sammensat af en række forskellige moduler og praktikforløb. Uddannelsens første år består af en grundfaglig fællesdel bestående af følgende moduler: - Omsorg, læring og udvikling - Udfoldelse, udtryk og erkendelse - Køn, seksualitet og mangfoldighed - Pædagogisk teori og praksis - Profession, velfærd og værdier - Pædagogen som myndighedsperson leder personlig udvikling Som pædagoguddannet har du mange forskellige karrieremuligheder, og du kan fortsat uddanne dig inden for de fagområder, som interesserer dig. I UCC kan du vælge mellem en lang række videreuddannelser. arbejde i udlandet faglig udvikling udsatte grupper Job som pædagog børn og unge praktik Dk/udland videreuddannelse Lederuddannelse studieophold musik drama værksted sundhed UCC s pædagoguddannelse forskning medier bevægelse natur konsulent Professionshøjskolen UCC 7

8 Herefter skal du specialisere dig inden for enten dagtilbudspædagogik (0-5 år), skole- og fritidspædagogik (skolebørn og unge 6-18 år) eller social- og specialpædagogik (børn og unge med særlige behov, mennesker i sociale vanskeligheder som fx misbrug, hjemløshed og prostitution, mennesker med psykiske og fysiske funktionsnedsættelser). I løbet af din specialisering er du i praktik 2 x ½ år og du afslutter uddannelsen med dit bachelorprojekt. Særlige profiler Netuddannelse: Du kan vælge at tage pædagoguddannelsen delvist netbaseret. Du skal møde på uddannelsesstedet på Pædagoguddannelsen Nordsjælland en fast hverdag om ugen og deltage i et seminar hver 5. weekend. Resten af uddannelsen foregår på nettet. Profil i pædagogisk udvikling: Hvis du lærer bedst gennem oplevelser og egne erfaringer, kan du vælge at tage Profil i pædagogisk udvikling på Pædagoguddannelsen København. Med profiluddannelsen i pædagogisk udvikling bliver du uddannet til at udøve, undersøge og udvikle praksis. Uddannelsen foregår i et samspil med den pædagogiske praksis. Pædagog med social profil: Hvis du interesserer dig for socialt arbejde og socialpædagogik og vil arbejde med socialt udsatte og sårbare mennesker, kan du vælge at tage pædagoguddannelsen med social profil på Pædagoguddannelsen Nordsjælland. Merituddannelsen Merituddannelsen er for dig, der har mindst fem års erhvervserfaring som fx pædagogmedhjælper eller dagplejer. Med merituddannelsen kan du uddanne dig, mens du arbejder. På første studieår kan du fx vælge at studere i dagtimerne eller vælge et netbaseret tilbud. Der er deltagerbetaling på i uddannelsen. Videreuddannelse Som pædagog kan du videreuddanne dig på diplom-, master- og kandidatuddannelser. UCC tilbyder mange forskellige diplomuddannelser og en lang række andre videreuddannelser. En diplomuddannelse er en kompetencegivende videreuddannelse, som du læser på deltid, mens du arbejder. Du kan vælge mellem diplomuddannelser fra specialpædagogik og kommunikation til projektledelse og psykologi. Du har desuden mulighed for at sammensætte din egen diplomuddannelse, så den passer til netop dine behov. Pædagogisk assistent PAU Pædagogisk assistentuddannelse (PAU) er ungdomsuddannelsen for dig, der vil arbejde inden for det pædagogiske område. PAU er en erhvervsuddannelse, der tager to år og tre måneder, og du får elevløn under uddannelsen. PAU giver dig kvalifikationer til at arbejde i bl.a. vuggestuer, børnehaver, fritidshjem, døgninstitutioner, bo- og dagtilbud for psykisk og fysisk handicappede. Du bliver uddannet til at igangsætte aktiviteter, der understøtter læring og udvikling. På uddannelsen vil du også lære mere om samarbejdet med kolleger og forældre. Du lærer at sætte ord på og forstå værdien af den rigtige pædagogiske indsats. Hvis du har lyst, kan du bagefter bruge PAU til at uddanne dig videre. PAU er bl.a. adgangsgivende til pædagoguddannelsen og socialrådgiveruddannelsen. PAU som GVU Pædagogisk assistentuddannelse udbydes også som en merituddannelse under lov om grundlæggende voksenuddannelse (GVU). Er du over 25 år, og har du mindst 2 års relevant erhvervserfaring, kan du få merit dvs. godkendt din erfaring og derfor kortere uddannelsestid. Pædagogisk Assistent GVU er adgangsgivende til pædagoguddannelsen. For at blive optaget på uddannelsen skal du kompetencevurderes med henblik på at lave en uddannelsesplan. Fra august 2015 skifter GVU navn til Erhvervsuddannelse for Voksne (EUV) FIF forberedelseskursus for indvandrere og flygtninge til pædagoguddannelsen er et 1-årigt kursus på fuld tid. Kurset giver dig tilstrækkelig faglig, sproglig og kulturel viden til at kunne søge optagelse på pædagoguddannelsen. FIF foregår på Pædagoguddannelsen Storkøbenhavn. Læs mere 8 Professionshøjskolen UCC

9 Pædagoguddannelsen Storkøbenhavn Ejbyvej Skovlunde tlf Adgangskvotient sommer 2014: 4.3 Pædagoguddannelsen København Strandvejen København Ø tlf Adgangskvotient sommer 2014: 5.9 Pædagoguddannelsen Nordsjælland Carlsbergvej Hillerød tlf Adgangskvotient sommer 2014: 5.0 Pædagoguddannelsen Bornholm (også PAU) Snorrebakken Rønne tlf Adgangskvotient vinter 2015: 4.3 Pædagoguddannelsen Frøbel Pasteursvej København V tlf Adgangskvotient sommer 2014: 7.3 Pædagoguddannelsen Sydhavn (også PAU) Sydhavns Plads København SV tlf Adgangskvotient sommer 2014: 5.9 Disse pædagoguddannelser flytter i sommeren 2016 ind i det nye Campus Carlsberg. Læs mere på ucc.dk/campus-carlsberg / HER KAN DU UDDANNE DIG TIL pædagog ^ Pædagoger har mange forskellige funktioner i samfundet, og det er op til dig at vælge, hvordan du vil bruge uddannelsen. Som pædagog er dit arbejde at udvikle, støtte og vejlede børn, unge eller voksne i deres daglige liv. 9

10 LÆRER Når man har overskuddet, må man dele ud af det! Se film med studerende og læs mere på 10

11 Hjælp børn og unge med at realisere deres fulde potentiale Om uddannelsen Med en læreruddannelse bliver du ekspert i at planlægge, gennemføre, evaluere og udvikle undervisning. Læreruddannelsen giver adgang til at undervise i folkeskolen, på privatskoler, højskoler, efterskoler, specialskoler, friskoler og voksenuddannelse. Uddannelsen giver både teoretisk indsigt og praktisk erfaring, så du allerede under din uddannelse får en fornemmelse af, hvad du interesserer dig for som lærer, og hvor du vil arbejde. Du kan tone din læreruddannelse i den retning, du selv ønsker. På UCC prioriterer vi de studerendes valgmuligheder højt. Vi har ca lærerstuderende, og det gør, at vi kan tilbyde mange forskellige specialiseringsmuligheder du kan fx vælge at fordybe dig inden for et af dine fag, at blive sproglærer eller naturfagslærer, eller du kan tone din uddannelse i retning af specialundervisning. På vores hjemmeside kan du orientere dig mere om, hvilke fagkombinationer vi anbefaler, og hvilke specialiseringsmuligheder vi tilbyder på UCC. På uddannelsen lærer du at planlægge din undervisning både fagligt og pædagogisk. Du får typisk kompetence til at undervise i tre fag i skolen, og så lærer du at formidle din faglige viden til børn på forskellige klassetrin. På UCC gør vi meget ud af det, vi kalder praksissamarbejde, dvs. koblingen til folkeskolen. Alle fag i læreruddannelsen arbejder tæt sammen med praktikskoler, og du vil derfor opleve skolens virkelighed som en naturlig og integreret del af din uddannelse. Jobbet som lærer Hvis du vil være lærer, skal du kunne lide at arbejde med børn og unge, og du skal være parat til at sætte dig ind i nye ting hele tiden. Du skal have lyst til at formidle viden og kommunikere med andre. Lærerarbejdet indebærer en afvekslende dagligdag. Ud over at undervise omfatter lærerjobbet opgaver som forældremøder, skole/hjem-samtaler, lærermøder, ekskursioner og censorjob ved andre skoler. Netbaseret uddannelse Du kan vælge at tage læreruddannelsen som netbaseret uddannelse. Den netbaserede læreruddannelse har samme indhold og omfang som den ordinære læreruddannelse på 4 år, men adskiller sig ved, at undervisning og vejledning er tilrettelagt dels som 3-dages seminar (fysisk indkald) og dels som netbaseret undervisning (virtuelt indkald). Titel Lærer i folkeskolen Type Professionsbacheloruddannelse Varighed 4 år Praktik Der er tre praktikperioder i uddannelsen Ansøgningsfrister 15. marts (kvote 2) og 5. juli (kvote 1) Økonomi SU Adgangskrav Ansøgere med gymnasial uddannelse med minimum 7 i gennemsnit skal søge i kvote 1. Ansøgere med mindre end 7 i gennemsnit eller udenlandsk adgangsgivende eksamen skal søge i kvote 2 og til optagelsessamtale. Forberedelseskursus for indvandrere og flygtninge (FIF) OBS! Der er særlige optagelseskrav til de enkelte undervisningsfag. Mere information om adgangskrav, individuel kompetencevurdering og kvoter finder du på Studiestart to gange om året på Blaagaard/KDAS Professionshøjskolen UCC 11

12 OBS FIF forberedelseskursus for indvandrere og flygtninge til læreruddannelsen er et 1-årigt kursus på fuld tid. Kurset giver dig tilstrækkelig faglig, sproglig og kulturel viden til at kunne søge optagelse på læreruddannelsen. FIF foregår på Læreruddannelsen Blaagaard/KDAS. Læs mere på Adgangskrav Hvis du har 7,0 eller derover i gennemsnit fra en adgangsgivende uddannelse, kan du søge ind på læreruddannelsen via kvote 1. Har du under 7,0, eller kender du endnu ikke dit gennemsnit, skal du søge i kvote 2 inden 15. marts. Alle, der søger i kvote 2, skal til en optagelsessamtale. Internationale muligheder Internationalisering har fået større betydning i folkeskolen og også i læreruddannelsen, og med den nye læreruddannelse er det blevet meget lettere at læse et semester i udlandet, ligesom det er muligt at specialisere sig inden for internationalisering. Du kan fx tage på studieophold i udlandet deltage i internationale projekter eller internationale uger være med i en tutorgruppe for internationale studerende sammen med udvekslingsstuderende læse specialiseringsmoduler, hvor undervisningssproget er engelsk vælge specialiseringsmoduler, hvor der indgår studierejser eller praktik i udlandet Videreuddannelse Som færdiguddannet lærer kan du videreuddanne og specialisere dig ved fx at tage en diplomuddannelse eller en master og blive læsevejleder, skolebibliotekar, SSP-medarbejder, it-vejleder, pædagogisk konsulent eller skoleleder, eller du kan vælge at videreuddanne dig på kandidatniveau. Meritlæreruddannelse Meritlæreruddannelsen er en særligt tilrettelagt uddannelse for dig, der i forvejen har en anden uddannelse. Den tager to til tre år og består af to til tre af folkeskolens undervisningsfag, faget pædagogik og lærerfaglighed og praktik. I meritlæreruddannelsen indgår også specialiseringsmoduler, og sammensætningen af uddannelsen afhænger af de kvalifikationer og ønsker, du har. Enkeltfag Der er også mulighed for at tage enkeltfag, hvis du fx som færdiguddannet lærer ønsker at opkvalificere dig med et ekstra undervisningsfag. Der er deltagerbetaling på meritlæreruddannelsen og enkeltfag. HER KAN DU UDDANNE DIG TIL LÆRER / ^ Læreruddannelsen Blaagaard/KDAS: Mørkhøj Park Allé Søborg tlf Adgangskvotient sommer 2014: Alle ansøgere optaget Læreruddannelsen Zahle Linnésgade København K tlf Adgangskvotient sommer 2014: Alle ansøgere optaget Læreruddannelsen Bornholm Snorrebakken Rønne tlf Adgangskvotient sommer 2014: Alle ansøgere optaget Læreruddannelserne Zahle og Blaagaard/KDAS flytter i sommeren 2016 ind i det nye Campus Carlsberg. Læs mere på ucc.dk/campus-carlsberg 12 Professionshøjskolen UCC

13 + Som læreruddannet har du mange muligheder for at udvikle dig enten inden for dine fagområder eller til eksempelvis skoleleder. UCC tilbyder en lang række efterog videreuddannelser, som kan hjælpe dig til at være fagligt stærk gennem hele din karriere. arbejde i udlandet udvalg og samfund studieophold Undervisningsmaterialer Konsulent/ rådgiver Job som lærer praktik Dk/udland specialområdet Personlig udvikling forskning skoleleder UCC s læreruddannelse Lederuddannelse videreuddannelse faglig udvikling 13

14 SYGEPLEJERSKE Et privilegium at hjælpe andre Se film med en studerende og læs mere på sygeplejerske 14

15 Titel Sygeplejerske Type Professionsbacheloruddannelse Varighed 3 ½ år Praktik Sammenlagt 1½ års kliniske studier fordelt hen over uddannelsen Ansøgningsfrister 15. marts (kvote 2) og 5. juli (kvote 1) Økonomi SU Adgangskrav Kvote 1: Gymnasial uddannelse Kvote 2: Social- og sundhedsassistentuddannelse (SOSU) med specifikke adgangskrav 4 HF enkeltfag samt 9 måneders erhvervserfaring: Særlige krav om fag og niveauer. Læs mere på ucc.dk/sygeplejerske Mere information om adgangskrav, individuel kompetencevurdering og kvoter finder du på Studiestart to gange om året (dog ikke på netbaseret) Sygeplejerskeuddannelsen Campus Nordsjælland Carlsbergvej Hillerød Adgangskvotient sommer 2014: 6.8 Bornholms Sundheds- og Sygeplejeskole Ullasvej Rønne Adgangskvotient sommer 2014: Alle ansøgere optaget Vælg en profession, som kan bringe dig vidt omkring Om uddannelsen Men en professionsbachelor i sygepleje får du kompetencer til at varetage de mange forskellige opgaver, som professionel pleje indebærer. Uddannelsen varer 3½ år og indeholder både teori og kliniske studier i primær og sekundær sundhedstjeneste. Du får tidligt i studiet indblik i sygeplejerskers hverdag blandt patienter i kommuner, på klinikker og på hospitaler. Som uddannet sygeplejerske kan du gøre international karriere eller finde job inden for mange forskellige områder i Danmark. Du kan arbejde med pleje af syge, men også sundhedsfremme, udvikling og forskning i både offentligt og privat regi. Du har også gode muligheder for at studere videre på universitetet. Professionel sygepleje indebærer mange typer af opgaver som fx at tale med syge og pårørende og håndtere kulturelle forskelle. Derfor indeholder uddannelsen ikke kun medicinske fag, men også fag som biokemi, psykologi, kommunikation og sociologi. Netunderstøttet uddannelse Den netunderstøttede uddannelse er tilrettelagt for dig, som har behov for lidt mere fleksibilitet i uddannelsen, og som er god til at strukturere og studere mere på egen hånd. I de teoretiske perioder har du mest kontakt med dine medstuderende over nettet, mens du i de kliniske perioder skal møde 30 timer om ugen. Videreuddannelse Du har mulighed for at specialisere dig inden for forskellige områder i sundheds- eller hospitalssystemet. Du kan tage en specialuddannelse eller en diplomuddannelse og gøre karriere inden for klinisk sygepleje, ledelse, undervisning eller forskning. Med en professionsbachelor i sygepleje har du også adgang til en master- eller kandidatuddannelse. Som sygeplejerske har du mange muligheder for at udvikle dig enten inden for dine fagområder eller til eksempelvis leder. UCC tilbyder en række efter- og videreuddannelser, som kan hjælpe dig til at være fagligt stærk gennem hele din karriere. arbejde i udlandet faglig udvikling konsulent Job som sygeplejerske lederuddannelse Lederuddannelse personlig udvikling Efteruddannelse sundhedsplejerske UCC s sygeplejerskeuddannelse Kliniske studier DK/udland forskning studieophold oversygeplejerske Professionshøjskolen UCC 15

16 FYSIOTERAPEUT Bevidst om kroppen Se film med en studerende og læs mere på fysioterapeut 16

17 Titel Fysioterapeut Type Professionsbacheloruddannelse Varighed 3 ½ år Praktik 28 ugers klinisk undervisning (praktik) i alt - 5 uger på 1. år og perioder på 4-10 uger fordelt over resten af uddannelsen Ansøgningsfrister 15. marts (kvote 2) og 5. juli (kvote 1) Økonomi SU Adgangskrav Kvote 1: Gymnasial uddannelse Kvote 2: Social- og sundhedsassistentuddannelse (SOSU) med specifikke adgangskrav Mere information om adgangskrav, individuel kompetencevurdering og kvoter finder du på Studiestart to gange om året Fysioterapeutuddannelsen Campus Nordsjælland Carlsbergvej Hillerød Adgangskvotient sommer 2014: 8.5 Arbejd med genoptræning eller hjælp sportsfolk til bedre præstationer Om uddannelsen Fysioterapeuter behandler syge mennesker og hjælper raske til at holde sig sunde. De kan fx arbejde på sygehuse, kommuner, private klinikker, på plejehjem, træningscentre og psykiatriske institutioner. At kunne bevæge sig frit er en fundamental, menneskelig egenskab, men mange bliver på et tidspunkt i livet begrænset af skader i muskler eller led. På fysioterapeutuddannelsen opnår du en dyb indsigt i bl.a. anatomi, fysiologi og træningslære, som du har brug for, når du skal hjælpe mennesker med at få deres bevægefrihed tilbage. Fysioterapeutens metoder er diagnosticering gennem en grundig undersøgelse af kroppens styrker og svagheder, træning og anden behandling fx bassintræning, massage, rådgivning og samtale. Undervisningen veksler mellem teori og klinisk undervisning (praktik), hvor du under vejledning indgår i praktikstedets behandlerteam og får ansvar for dine egne patientforløb. Fysioterapeutuddannelsen tager 3 ½ år. Uddannelsen giver dig teoretisk viden om kroppens opbygning og træner dig i den praktiske behandling. Du bliver psykisk rustet til at arbejde med syge mennesker. Videreuddannelse Uddannelsen giver adgang til monofaglige og tværfaglige diplom-, kandidat- og masteruddannelser, fx en kandidatuddannelse i fysioterapi, sundhedsfaglig diplomuddannelse eller Master i humanistisk sundhedsvidenskab og praksisudvikling. personlig udvikling Som fysioterapeut har du mange muligheder for at udvikle dig inden for dine fagområder eller til eksempelvis leder. UCC tilbyder en række efter- og videreuddannelser, som kan hjælpe dig til at være fagligt stærk gennem hele din karriere. arbejde i udlandet Elitesport Konsulent/ rådgiver Job som fysioterapeut Efteruddannelse Lederuddannelse UCC s fysioterapeutuddannelse hospital kommunal genoptræning Klinisk undervisning (praktik) studieophold særligt speciale Egen klinik Professionshøjskolen UCC 17

18 PSYKOMOTORISK TERAPEUT Når kroppen rykker sindet Se film med en studerende og læs mere på psykomotoriskterapeut 18

19 Titel Psykomotorisk terapeut Type Professionsbacheloruddannelse Varighed 3 ½ år Praktik 4 måneder i alt praktikperioder på 2-8 uger fordelt over uddannelsen Ansøgningsfrister 15. marts kun kvote 2. Ansøgere skal vedhæfte en motiveret ansøgning og kan derefter komme til en optagelsessamtale Økonomi SU Adgangskrav Kvote 1: Gymnasial uddannelse Kvote 2: Pædagogisk assistentuddannelse (PAU) med specifikke adgangskrav Social- og sundhedsassistentuddannelse (SOSU) med specifikke adgangskrav Relevant erhvervsakademiuddannelse med specifikke adgangskrav 4 HF enkeltfag samt 9 måneders erhvervserfaring: Særlige krav om fag og niveauer. Læs mere på ucc.dk/ psykomotorisk-terapeut Mere information om adgangskrav, individuel kompetencevurdering og kvoter finder du på Studiestart to gange om året Psykomotorikuddannelsen Campus Nordsjælland Carlsbergvej Hillerød Hjælp andre med at øge deres selvforståelse og handlefrihed Om uddannelsen Som psykomotorisk terapeut arbejder du med at fremme forståelsen af samspillet mellem krop og psyke. Du hjælper mennesker med at øge deres selvforståelse og med at se nye handlemuligheder i forhold til deres krop, trivsel og liv. En psykomotorisk terapeut kan arbejde med mennesker i alle aldre. Du lærer at forstå kroppens signaler og at arbejde med mange problematikker, lige fra psykiske problemer, spændingshovedpiner og stress til rehabilitering, rygproblemer og relationer mellem mennesker. Psykomotoriske terapeuter arbejder både inden for det offentlige og private erhvervsliv og som selvstændige med egen praksis og kursusvirksomhed. De to hovedområder på uddannelsen er psykomotorisk behandling og gruppeundervisning, og du får bl.a. undervisning i psykologi, anatomi, fysiologi og pædagogik. Du arbejder intenst med din egen krop og din personlige udvikling gennem hele uddannelsen. Teori og praksis bliver hele tiden koblet sammen, og i løbet af uddannelsen er der både korte og længerevarende praktikforløb. Videreuddannelse Med en professionsbachelor i psykomotorik kan du læse videre på diplom-, master- eller kandidatuddannelser i beslægtede fag. Som psykomotorisk terapeut har du mange muligheder for at udvikle dig inden for dine fagområder eller til eksempelvis leder. UCC tilbyder en række efter- og videreuddannelser, som kan hjælpe dig til at være fagligt stærk gennem hele din karriere. arbejde i udlandet faglig udvikling virksomheder konsulent/ rådgiver Job som psykomotorisk terapeut personlig udvikling Efteruddannelse Lederuddannelse UCC s uddannelse til psykomotorisk terapeut praktik Dk/udland studieophold selvstændig særligt speciale Professionshøjskolen UCC 19

20 TEGNSPROGSTOLK At kommunikere med hænderne Se film med en studerende og læs mere på tegnsprogstolk 20

21 Titel Tegnsprogstolk Type Professionsbacheloruddannelse Varighed 3 ½ år Praktik Der er praktikperioder af varierende længde alle år Ansøgningsfrister 15. marts (kvote 2) og 5. juli (kvote 1) Økonomi SU Adgangskrav Gymnasial uddannelse Mere information om adgangskrav, individuel kompetencevurdering og kvoter finder du på tegnsprogstolk Center for Tegnsprog Tolkeuddannelsen Ejbyvej Skovlunde Adgangskvotient sommer 2014: 4.1 Peter Sabroes Gade Århus C Adgangskvotient sommer 2014: 4.8 Tegnsprogstolkeuddannelsen Skovlunde flytter i sommeren 2016 ind i det nye Campus Carlsberg. Læs mere på ucc.dk/ campus-carlsberg Lær et fag, hvor sprog og visuel kommunikation er i centrum Om uddannelsen Tegnsprogstolken arbejder med sprog og formidling i tæt kontakt med andre mennesker. Du tolker mellem døve og hørende, så de kan kommunikere med hinanden. Derved bidrager du til at øge døves muligheder for at deltage i samfundet på lige fod med hørende. Meget tolkearbejde foregår på undervisningssteder, men døve kan også få tolkebistand på deres arbejde eller i sociale situationer. Som tolk kan du være fastansat eller arbejde freelance i et tolkebureau, eller du kan have din egen tolkevirksomhed. Uddannelsen til tegnsprogstolk på UCC er en sproguddannelse i tegnsprog og dansk. Ud over disse sprog lærer du tolkning mellem dansk og tegnsprog, du får viden om sproglige minoriteter, og du får indsigt i døve, døvblevne og døvblindes kultur og livsvilkår. Uddannelsen varer tre et halvt år. Du lærer at kommunikere på tegnsprog og får kendskab til bl.a. grammatikken i tegnsprog, og du udbygger dine færdigheder i talt dansk. Du lærer om tolketeori og tolkeetik og har praktiske øvelser med hukommelses- og koncentrationstræning. Du træner tolkning fra dansk til tegnsprog og fra tegnsprog til dansk, tolkning for døvblinde og døvblevne m.fl. samt fjern- og skrivetolkning. Du lærer også håndalfabet, mundhåndsystem (mhs) og tegnstøttet kommunikation. Der er praktikperioder af varierende længde på alle år af uddannelsen. Videreuddannelse Som færdiguddannet tolk kan du tage supplerende kurser, fx et kursus i rets-, engelsk- eller kirketolkning. Som tegnsprogstolk har du mange muligheder for at udvikle dig enten inden for dine fagområder eller til eksempelvis supervisor. UCC tilbyder efter- og videreuddannelser, som kan hjælpe dig til at være fagligt stærk gennem hele din karriere. Professionshøjskolen UCC studieophold retstolkning døvblindetolkning UCC s tolkeuddannelse konsulent/ rådgiver praktik Lederuddannelse personligudvikling efteruddannelse Job som tegnsprogstolk egen virksomhed specialist freelance el. fastansat 21

22 TEKSTILFORMIDLER Født kreativ! Se film med en studerende og læs mere på tekstilformidler 22

23 Titel Professionsbachelor i tekstildesign, -håndværk og formidling Type Professionsbacheloruddannelse Varighed 3 ½ år Praktik 20 uger, fordelt med 3 uger på 2. år og 17 uger på 3. år Ansøgningsfrister 15. marts kun kvote 2 og på grundlag af en optagelsesprøve Økonomi SU Adgangskrav Gymnasial uddannelse og til optagelsesprøve Mere information om adgangskrav, individuel kompetencevurdering og kvoter finder du på Tekstilformidleruddannelsen Håndarbejdets Fremme Frederiksborggade 32, København K Tekstilformidleruddannelsen flytter i sommeren 2016 ind i det nye Campus Carlsberg. Læs mere på ucc.dk/campus-carlsberg Brug din kreativitet og lær at formidle tekstildesign og håndværk Om uddannelsen Med en uddannelse i tekstildesign, -håndværk og formidling kan du forvandle enkle tekstile materialer til avanceret beklædning, og du kan formidle din viden. Når du er færdiguddannet, kan du arbejde med egen produktion, blive ansat på teatre, historiske centre og kulturprojekter eller formidle din viden på højskoler, efterskoler, i SFO er og klubber. På tekstilformidleruddannelsen får du nål og tråd i hånden den første dag. Du lærer at mestre klassiske håndværk som beklædning, broderi, strik og tekstiltryk, så du er fri til at eksperimentere med materialer og form. Du bliver i stand til at forholde dig kritisk til tekstile materialer, æstetik, kvalitet og bæredygtighed. På uddannelsen arbejder du procesorienteret fra idé til færdigt produkt og lærer at formidle din viden til andre i kulturelle og pædagogiske sammenhænge. I løbet af uddannelsen vælger du studieretningen Formidling af tekstildesign og -håndværk i en kulturel kontekst eller Undervisning i tekstildesign og -håndværk. Som færdiguddannet tekstilformidler kan du blive en kreativ igangsætter og projektleder, der arbejder på tværs af faggrupper. Videreuddannelse Du kan videreuddanne dig på Danmarks Pædagogiske Universitetsskole og fx tage kandidatuddannelsen i didaktik (materiel kultur). Du har også mulighed for at læse videre på andre universiteter, fx IT-Universitetet. Eller du kan vælge at læse den 2-årige merituddannelse på læreruddannelsen for at blive folkeskolelærer. personlig udvikling Som tekstilformidler har du mange muligheder for at udvikle dig enten inden for dine fagområder eller til eksempelvis projektleder. UCC tilbyder en række efter- og videreuddannelser, som kan hjælpe dig til at være fagligt stærk gennem hele din karriere. arbejde i udlandet uddannelsesmaterialer konsulent/ rådgiver Job som tekstilformidler videreuddannelse Lederuddannelse selvstændig museum/ teater undervisning UCC s tekstilformidleruddannelse praktik Dk/udland studieophold særligt speciale Professionshøjskolen UCC 23

UDDANNELSER DER STYRKER VELFÆRDEN

UDDANNELSER DER STYRKER VELFÆRDEN KORT OG GODT OM UCC ucc.dk UDDANNELSER DER STYRKER VELFÆRDEN Hos UCC ved vi, at det BÅDE kræver mod og faglighed at arbejde med læring, pædagogik OG sundhed Indhold PROFESSIONSHØJSKOLEN UCC I 4 professionsbacheloruddannelser

Læs mere

For dig med mindst fem års erfaring med pædagogisk arbejde

For dig med mindst fem års erfaring med pædagogisk arbejde merituddannelsen til pædagog - færøerne MOD For dig med mindst fem års erfaring med pædagogisk arbejde WWW.UCC.DK/meritpædagog 1 merituddannelse til pædagog - på færøerne Vi har tilrettelagt en professionsbacheloruddannelse

Læs mere

LÆRERUDDANNELSEN I AARHUS MED DE MANGE MULIGHEDER

LÆRERUDDANNELSEN I AARHUS MED DE MANGE MULIGHEDER LÆRERUDDANNELSEN I AARHUS MED DE MANGE MULIGHEDER Læreruddannelsen i Aarhus Læreruddannelsen i Aarhus er landets største læreruddannelse og udbyder samtlige undervisningsfag. Udover et solidt fundament

Læs mere

Reform af pædagoguddannelsen

Reform af pædagoguddannelsen Den 21. juni 2013 Reform af pædagoguddannelsen Trygge og udviklende dagtilbud til børn og unge er en af grundpillerne i det danske velfærdssystem. Reformen af pædagoguddannelsen skal understøtte målet

Læs mere

pædagoguddannelsen Udfordring Udvikling kreativitet

pædagoguddannelsen Udfordring Udvikling kreativitet pædagoguddannelsen VIA UNIVERSITY COLLEGE Udfordring Udvikling kreativitet om uddannelsen Pædagoguddannelsen er en professionsbacheloruddannelse, Du kan komme til at arbejde i vuggestue, børnehave eller

Læs mere

UNIVERSITY COLLEGE LILLEBÆLT. Akademiuddannelser

UNIVERSITY COLLEGE LILLEBÆLT. Akademiuddannelser UNIVERSITY COLLEGE LILLEBÆLT Akademiuddannelser 2 UNIVERSITY COLLEGE LILLEBÆLTS DIPLOMUDDANNELSER Praktisk Personlig vejledning Kontakt studievejlederne i Kompetenceudvikling og Undervisningsmidler på

Læs mere

Merituddannelsen til pædagog - for dig som arbejder i Københavns Kommune

Merituddannelsen til pædagog - for dig som arbejder i Københavns Kommune Merituddannelsen til pædagog - for dig som arbejder i Københavns Kommune Infomøde: 16. august 2010 kl. 17-1830 sydhavns plads 4 PÆDAGOGUDDANNELSEN NORDSJÆLLAND i samarbejde med Københavns Kommunes Børne-

Læs mere

Akademiuddannelse i Sundhedspraksis

Akademiuddannelse i Sundhedspraksis Akademiuddannelse i Sundhedspraksis En videregående voksenuddannelse inden for pleje, omsorg og pædagogik Uddannelsen henvender sig især til social-og sundhedsassistenter og lignende faggrupper. Nu også

Læs mere

Sundhedspraksis. En videregående voksenuddannelse inden for pleje, omsorg og pædagogik AKADEMIUDDANNELSE

Sundhedspraksis. En videregående voksenuddannelse inden for pleje, omsorg og pædagogik AKADEMIUDDANNELSE Sundhedspraksis AKADEMIUDDANNELSE En videregående voksenuddannelse inden for pleje, omsorg og pædagogik Uddannelsen henvender sig især til social-og sundhedsassistenter og lignende faggrupper. Akademiuddannelse

Læs mere

master i Læreprocesser uddannelse i fornyelse Studiestart forår 2015

master i Læreprocesser uddannelse i fornyelse Studiestart forår 2015 master i Læreprocesser uddannelse i fornyelse Studiestart forår 2015 Læring kræves i mange sammenhænge. Når arbejdspladser og medarbejdere skal omstille sig, når elever og studerende skal tilegne sig viden,

Læs mere

Meritlæreruddannelsens indholdsområder Meritlæreruddannelsen er på 150 ECTS point og består af 3 hovedområder:

Meritlæreruddannelsens indholdsområder Meritlæreruddannelsen er på 150 ECTS point og består af 3 hovedområder: Meritlæreruddannelsen 2014 Læreruddannelsen i Skive Hvad er en meritlæreruddannelse? Meritlæreruddannelsen blev oprettet i 2002 og sigter primært mod et arbejde som lærer i grundskolen. Den har til formål

Læs mere

Bliv ergoterapeut. Gør det umulige muligt

Bliv ergoterapeut. Gør det umulige muligt Bliv ergoterapeut Gør det umulige muligt 1 Ergoterapeutuddannelsen I Holstebro og Århus Ergoterapeutuddannelsen i Holstebro og Århus giver dig mange forskellige jobmuligheder. Du kan for eksempel arbejde

Læs mere

DIPLOM i erhvervsøkonomi HD

DIPLOM i erhvervsøkonomi HD Efteruddannelse DIPLOM i erhvervsøkonomi HD forskningsbaseret efteruddannelse Investér i din humane kapital Vælger du at give dig i kast med en HD-uddannelse, så foretager du en sikker investering i din

Læs mere

bliv sygeplejerske Et naturligt valg University College Nordjylland Sygeplejerske i virkeligheden

bliv sygeplejerske Et naturligt valg University College Nordjylland Sygeplejerske i virkeligheden PROFESSIONSHØJSKOLEN University College Nordjylland Bistrupvej 3 9800 Hjørring Tlf. 9633 1500 www.ucn.dk Selma Lagerløfs Vej 2 9220 Aalborg Øst Tlf. 9633 1400 Et naturligt valg Jeg har orlov fra min stilling

Læs mere

Ernæring og Sundhedsuddannelsen i Århus

Ernæring og Sundhedsuddannelsen i Århus Ernæring og Sundhedsuddannelsen i Århus Kost Forebyggelse Behandling Sundhed Velkommen til en uddannelse fuld af muligheder Ernæring og Sundhedsuddannelsen i Århus er en spændende og udfordrende uddannelse,

Læs mere

Læreruddannelsen i Skive Enkeltfag 2015 Åben uddannelse www.via.dk

Læreruddannelsen i Skive Enkeltfag 2015 Åben uddannelse www.via.dk Gør tanke til handling VIA University College Læreruddannelsen i Skive Enkeltfag 2015 Åben uddannelse www.via.dk 1 Læreruddannelsen i Skive udbyder læreruddannelsens undervisningsfag som enkeltfag med

Læs mere

Ernæring og Sundhedsuddannelsen i Århus

Ernæring og Sundhedsuddannelsen i Århus Ernæring og Sundhedsuddannelsen i Århus Kost Forebyggelse Behandling Sundhed Velkommen til en uddannelse fuld af muligheder Ernæring og Sundhedsuddannelsen i Århus er en spændende og udfordrende uddannelse,

Læs mere

IT-UNIVERSITETET I KØBENHAVN

IT-UNIVERSITETET I KØBENHAVN IT-UNIVERSITETET I KØBENHAVN MASTER I SOFTWARE ENGINEERING itu.dk/master/software MASTER I SOFTWARE ENGINEERING Master i Software Engineering er til dig, som allerede er en erfaren software- og systemudvikler,

Læs mere

Velfærdsteknologi i praksis

Velfærdsteknologi i praksis AKADEMIUDDANNELSE Velfærdsteknologi i praksis En videregående voksenuddannelse inden for pleje, omsorg og pædagogik Uddannelsen henvender sig især til ansatte inden for social-og sundhedområdet og det

Læs mere

Studieordning for uddannelsen til professionsbachelor i tekstildesign, - håndværk og formidling

Studieordning for uddannelsen til professionsbachelor i tekstildesign, - håndværk og formidling Studieordning for uddannelsen til professionsbachelor i tekstildesign, - håndværk og formidling August 2011 Studieordning for uddannelsen til professionsbachelor i tekstildesign, - håndværk og formidling.

Læs mere

Studieordning for Kandidatuddannelsen til musiker (cand.musicae) Det Jyske Musikkonservatorium

Studieordning for Kandidatuddannelsen til musiker (cand.musicae) Det Jyske Musikkonservatorium Studieordning for Kandidatuddannelsen til musiker (cand.musicae) Det Jyske Musikkonservatorium Kandidatuddannelsen cand.musicae (musiker) 1. Uddannelsens betegnelse på dansk og engelsk Kandidatuddannelsen

Læs mere

Efter- og videreuddannelsessystemet for voksne. Ulla Nistrup, uni@viauc.dk www.nvr.nu

Efter- og videreuddannelsessystemet for voksne. Ulla Nistrup, uni@viauc.dk www.nvr.nu Efter- og videreuddannelsessystemet for voksne Ulla Nistrup, uni@viauc.dk www.nvr.nu Historisk udvikling Uddannelse brugt i erhvervs- / arbejdsmarkedsudviklingen Livslang læring 1970 erne UNESCO Uddannelse

Læs mere

Uddan dig til pædagog. Pædagoguddannelsen Jydsk i århus

Uddan dig til pædagog. Pædagoguddannelsen Jydsk i århus Uddan dig til pædagog Pædagoguddannelsen Jydsk i århus www.viauc.dk/jydsk Pædagoguddannelsen Jydsk Du får varierede arbejds- og karrieremuligheder. Du bliver uddannet som professionel pædagog med et væld

Læs mere

Fælles orientering BUM 2014. Ansøgning og optagelse på ungdomsuddannelserne

Fælles orientering BUM 2014. Ansøgning og optagelse på ungdomsuddannelserne Fælles orientering BUM 2014 Ansøgning og optagelse på ungdomsuddannelserne VURDERING AF UDDANNELSESPARATHED I 8. KLASSE (SKOLEN VURDERER SENEST DEN 1. DECEMBER) 1. De faglige forudsætninger Elever med

Læs mere

Velkommen. En rundtur i det danske uddannelsessystem. Erhvervsskolen Nordsjælland Tina Steinbrenner Vicedirektør

Velkommen. En rundtur i det danske uddannelsessystem. Erhvervsskolen Nordsjælland Tina Steinbrenner Vicedirektør Velkommen En rundtur i det danske uddannelsessystem Erhvervsskolen Nordsjælland Tina Steinbrenner Vicedirektør Erhvervsskolen Nordsjælland Milnersvej 48 3400 Hillerød telefon 4829 0000 info@esnord.dk www.esnord.dk

Læs mere

Modul 13 Valgmodul. Modulbeskrivelse 13. 10 ECTS point

Modul 13 Valgmodul. Modulbeskrivelse 13. 10 ECTS point Modul 13 Valgmodul Psykomotorikuddannelsen Carlsbergvej 14 3400 Hillerød www.ucc.dk 10 ECTS point Revision: januar 2015 Modulbeskrivelse 13 Gældende fra forårssemestret 2015 Modulet begynder i uge 6/35

Læs mere

Efteruddannelsesmuligheder til Offentlige ansatte 3F-medlemmer der ønsker en kort eller videregående uddannelse. Dine. efteruddannelsesmuligheder

Efteruddannelsesmuligheder til Offentlige ansatte 3F-medlemmer der ønsker en kort eller videregående uddannelse. Dine. efteruddannelsesmuligheder Efteruddannelsesmuligheder til Offentlige ansatte 3F-medlemmer der ønsker en kort eller videregående uddannelse Dine efteruddannelsesmuligheder Din overenskomst giver dig mulighed for at deltage i en række

Læs mere

et godt tilbud til dig der vil arbejde med børn

et godt tilbud til dig der vil arbejde med børn F O A F A G O G A R B E J D E et godt tilbud til dig der vil arbejde med børn Hvad er PGU? Den pædagogiske grunduddannelse eller PGU er en kort ungdomsuddannelse, som varer 1 år og 7 1 /2 måned. Uddannelsen

Læs mere

Uddannelsesveje i Specialpædagogikken

Uddannelsesveje i Specialpædagogikken Uddannelsesveje i Specialpædagogikken AKT Vejleder Specialpædagogisk vejleder ( det almene område ) Specialpædagogisk vejleder ( det specialiserede område ) Inklusionsvejleder Pædagogisk diplomuddannelse

Læs mere

IT-UNIVERSITETET I KØBENHAVN

IT-UNIVERSITETET I KØBENHAVN IT-UNIVERSITETET I KØBENHAVN DIPLOM I IT NY VIDEN - NYE KOMPETENCER itu.dk/diplom NYE KOMPETENCER PÅ DELTID Diplomuddannelsen på IT-Universitet er til dig, som gerne vil tage en kompetencegivende akademisk

Læs mere

Min meritlæreruddannelse

Min meritlæreruddannelse Min meritlæreruddannelse Læreruddannelsen i Aarhus 2 Hvad er en meritlæreruddannelse? Meritlæreruddannelsen blev oprettet i 2002 og sigter primært mod et arbejde som lærer i grundskolen. Den har til formål

Læs mere

It og Sundhed uddannelsen. Sundhed kræver IT

It og Sundhed uddannelsen. Sundhed kræver IT It og Sundhed uddannelsen Sundhed kræver IT Vi ved, det er muligt at udvikle et samlet system, der kan lette behandlernes arbejdsgange, øge sikkerheden omkring patienterne og optimere behandlingen. Det

Læs mere

Ind i uddannelse og ud af misbrug

Ind i uddannelse og ud af misbrug Ind i uddannelse og ud af misbrug Et kursustilbud til dig der vil have inspiration og redskaber til arbejdet med unge, der har problemer med rusmidler. Kurset er tilrettet indsatser i de unges hverdagsliv.

Læs mere

Har du interesse for det sunde liv?

Har du interesse for det sunde liv? Har du interesse for det sunde liv? Farmakonom betyder lægemiddelkyndig Farmakonomer er apotekets største personalegruppe Tre-årig sundhedsuddannelse med løn Farmakonomuddannelsen Har du interesse for

Læs mere

Studievalg og optagelse. Skole Navn Vejleder Studievalg Nordjylland

Studievalg og optagelse. Skole Navn Vejleder Studievalg Nordjylland Studievalg og optagelse Skole Navn Vejleder Studievalg Nordjylland 3.g / htx /hhx 2.g / htx /hhx Indkredsning 1.g / htx /hhx Information Studievalg og videregående uddannelse Inspiration Studievalgsprocessen

Læs mere

KONTAKT. Studiecenter ARTS. Studievejledningen. Aarhus. Emdrup. Niels Juelsgade 84, bygning 2110, 8200 Aarhus N T: 8716 1380 E: studvej@dpu.

KONTAKT. Studiecenter ARTS. Studievejledningen. Aarhus. Emdrup. Niels Juelsgade 84, bygning 2110, 8200 Aarhus N T: 8716 1380 E: studvej@dpu. BACHELORUDDANNELSEN I UDDANNELSESVIDENSKAB 2012 De første 180 studerende startede på Bacheloruddannelsen i Uddannelsesvidenskab i 2010. KONTAKT Studiecenter ARTS Emdrup Tuborgvej 164, 2400 København NV

Læs mere

Studievalg og videregående uddannelse. Skole v. NN Vejleder Studievalg Nordjylland

Studievalg og videregående uddannelse. Skole v. NN Vejleder Studievalg Nordjylland Studievalg og videregående uddannelse Skole v. NN Vejleder Studievalg Nordjylland Hvem er jeg? Charlotte Høygaard Hansen Vejleder, Studievalg Nordjylland Uddannelse: Student Hjørring Gymnasium og HF Cand.mag.

Læs mere

LTERN TIVER TIL PSYKOLOGISTUDIET

LTERN TIVER TIL PSYKOLOGISTUDIET V LTERN TIVER TIL V PSYKOLOGISTUDIET sfortegnelse PSYKOLOGI... 3... 3... 3 Afklaring... 3 Professionsbacheloruddannelser (3½-4 år)... 4 Afspændingspædagog... 4 Ergoterapeut... 4 Folkeskolelærer... 4 Fysioterapeut...

Læs mere

PROFILLÆRER- UDDANNELSE I IDRÆT

PROFILLÆRER- UDDANNELSE I IDRÆT Ny uddannelse Idræt sundhed kultur PROFILLÆRER- UDDANNELSE I IDRÆT - når sundhed er målet! Brænder du for: at give børn og unge gode idrætsoplevelser? at arbejde med innovative idrætsaktiviteter? at bruge

Læs mere

HF Et aktivt valg! 1

HF Et aktivt valg! 1 HF Et aktivt valg! 1 HF Et aktivt valg! Kobling mellem teori og praksis VELKOMMEN TIL BRØNDERSLEV GYMNASIUM OG HF Brønderslev Gymnasium og HF lægger vægt på at flytte den enkelte elev mest muligt, skabe

Læs mere

PRAKTIKBESKRIVELSE Dagtilbudspædagogik anden og tredje praktikperiode 2. udgave - Pædagoguddannelsen 2014

PRAKTIKBESKRIVELSE Dagtilbudspædagogik anden og tredje praktikperiode 2. udgave - Pædagoguddannelsen 2014 PRAKTIKBESKRIVELSE Dagtilbudspædagogik anden og tredje praktikperiode 2. udgave - Pædagoguddannelsen 2014 Praktikbeskrivelsen består af 2 hoveddele: A. Beskrivelse af praktikstedet B. Uddannelsesplan for

Læs mere

Socialpsykiatrien i Silkeborg kommune Praktikstedsbeskrivelse

Socialpsykiatrien i Silkeborg kommune Praktikstedsbeskrivelse Socialpsykiatrien i Silkeborg kommune Praktikstedsbeskrivelse Praktikstedets navn og adresse Socialpsykiatrien i Silkeborg kommune Bostøtten team Midtby Psykiatriens hus Falkevej 5 8600 Silkeborg www.socialpsykiatri-silkeborg.dk

Læs mere

Social- og sundhedshjælper. er det dig?

Social- og sundhedshjælper. er det dig? Social- og sundhedshjælper er det dig? 2 Uddannelse til social- og sundhedshjælper Er du interesseret i en spændende uddannelse, er Høje-Taastrup Kommune stedet. Du vil være blandt dygtige kolleger og

Læs mere

PRAKTIKBESKRIVELSE. A. Beskrivelse af praktikstedet

PRAKTIKBESKRIVELSE. A. Beskrivelse af praktikstedet PRAKTIKBESKRIVELSE Praktikbeskrivelsen består af 3 hoveddele: A. Beskrivelse af praktikstedet B. Uddannelsesplan for første praktikperiode a) Pædagogens praksis C. Uddannelsesplan for anden og tredje praktikperiode

Læs mere

IT-UNIVERSITETET I KØBENHAVN

IT-UNIVERSITETET I KØBENHAVN IT-UNIVERSITETET I KØBENHAVN MASTER I IT STYRK DIN KARRIERE itu.dk/master OM MASTER I IT Master i IT er en videreuddannelse til dig, som ønsker at opnå specialiserede kompetencer inden for relevante IT-faglige

Læs mere

Nyt om uddannelsessystemet.1. runde

Nyt om uddannelsessystemet.1. runde Nyt om uddannelsessystemet.1. runde Aalborghus Gymnasium & HF Onsdag den 8. april 2015 Vita Schou, Vejleder Studievalg Nordjylland vas@studievalg.dk Emner Adgangskrav til videregående uddannelser Adgangsbegrænsning

Læs mere

vucstor.dk Tag en 2-årig hf på VUC Storstrøm Tilmelding på www.optagelse.dk

vucstor.dk Tag en 2-årig hf på VUC Storstrøm Tilmelding på www.optagelse.dk vucstor.dk Tag en 2-årig hf på VUC Storstrøm Tilmelding på www.optagelse.dk Velkommen til VUC Storstrøm Den 2-årige hf er en kompetencegivende ung doms uddannelse, der giver adgang til de videregående

Læs mere

Pædagogisk assistentuddannelse. Kompetencemål Mål for områdefag Mål for valgfrit specialefag

Pædagogisk assistentuddannelse. Kompetencemål Mål for områdefag Mål for valgfrit specialefag Pædagogisk assistentuddannelse Kompetencemål Mål for områdefag Mål for valgfrit specialefag Gældende for hold startet efter 1. januar 2014 1. KOMPETENCEMÅL FOR PÆDAGOGISK ASSISTENTUDDANNELSE... 3 2. MÅL

Læs mere

Studievalg og videregående uddannelse

Studievalg og videregående uddannelse Studievalg og videregående uddannelse VUC v. Vejledernavn Vejleder, Studievalg Nordjylland Hvem er jeg? Charlotte Høygaard Hansen Vejleder, Studievalg Nordjylland Uddannelse: Student Hjørring Gymnasium

Læs mere

Uddannelser med mening, mennesker og muligheder

Uddannelser med mening, mennesker og muligheder side 1 UNIVERSITY COLLEGE LILLEBÆLT Uddannelser med mening, mennesker og muligheder side 2 side 3 Velkommen til University College Lillebælt Udgivet af University College Lillebælt Februar 2015 Grafisk

Læs mere

Tilfredshedsundersøgelse 2012

Tilfredshedsundersøgelse 2012 Tilfredshedsundersøgelse 12 - Professionshøjskoler samlet December 12 - Svarprocent: 21% (1/9) Fortroligt Introduktion Indhold 1. Introduktion, datagrundlag og Konklusion 2. Studieglæde, Udbytte og Loyalitet

Læs mere

TEGNSPROG OG SKRIFTLIG DANSK

TEGNSPROG OG SKRIFTLIG DANSK KC København Kastelsvej 60 2100 København Ø Telefon: 3525 3860 Fax: 3525 3862 Email: kc@kc.dk KC Århus Engtoften 7 8260 Viby J Telefon: 8611 8899 Fax: 8611 8894 Email: kc-aarhus@kc.dk www.kc.dk KURSER

Læs mere

Generel information Optagelse på de videregående uddannelser 2015 1

Generel information Optagelse på de videregående uddannelser 2015 1 Generel information Optagelse på de videregående uddannelser 2015 1 Indholdsfortegnelse 1. Forord... 3 2. Regler for optagelse på de videregående uddannelser... 3 3. Nye uddannelser... 4 4. Særlige karakterkrav

Læs mere

Master i Pædagogisk Ledelse. Studiestart forår 2015

Master i Pædagogisk Ledelse. Studiestart forår 2015 Master i Pædagogisk Ledelse Studiestart forår 2015 En moderne skole eller børnehave er en kompleks organisation, der stiller store krav til ledelse. Men al forskning peger på, at det, det drejer sig om,

Læs mere

Lederens retorik - troværdig og overbevisende kommunikation

Lederens retorik - troværdig og overbevisende kommunikation Lederens retorik - troværdig og overbevisende kommunikation Efter- og Videreuddannelse 2012/2013 Lederens retorik troværdig og overbevisende kommunikation Mange mennesker opfatter kommunikation som en

Læs mere

Offentlig Administration. Erhvervsuddannelser. Aalborg Handelsskole. Brancheretning: KONTOR. Hovedforløbet. Aalborg Handelsskole

Offentlig Administration. Erhvervsuddannelser. Aalborg Handelsskole. Brancheretning: KONTOR. Hovedforløbet. Aalborg Handelsskole Offentlig Administration Erhvervsuddannelser Aalborg Handelsskole Brancheretning: KONTOR Hovedforløbet Aalborg Handelsskole Start karrieren med en erhvervsuddannelse fra Aalborg Handelsskole Med en erhvervsuddannelse

Læs mere

Sådan vil Dansk Folkeparti styrke erhvervs- og ungdomsuddannelserne. 3. september 2013

Sådan vil Dansk Folkeparti styrke erhvervs- og ungdomsuddannelserne. 3. september 2013 Sådan vil Dansk Folkeparti styrke erhvervs- og ungdomsuddannelserne 3. september 2013 3. september 2013 Sådan vil Dansk Folkeparti styrke erhvervs- og ungdomsuddannelserne Dansk Folkeparti vil styrke de

Læs mere

Generel information om optagelse ved de videregående uddannelser

Generel information om optagelse ved de videregående uddannelser Generel information om optagelse ved de videregående uddannelser 2013 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 1 Forord... 2 Særligt om krav til ansøgernes kundskaber i dansk og i engelsk... 2 Regler

Læs mere

VI KAN BLIVE ALT DET, VI DRØMMER OM

VI KAN BLIVE ALT DET, VI DRØMMER OM VI KAN BLIVE ALT DET, VI DRØMMER OM EUX BUSINESS DIN EGEN VEJ SIDE 2 / HANDELSSKOLEN.COM FREMTIDEN ER ÅBEN EUX Business er for dig, der både ønsker en faglært uddannelse og også vil have mulighed for at

Læs mere

Statusrapport 2013-14 fra Professionshøjskolernes Censorsekretariat

Statusrapport 2013-14 fra Professionshøjskolernes Censorsekretariat Statusrapport 2013-14 fra Professionshøjskolernes Censorsekretariat v/sekretariatsleder Peter Thode Loft Lembckesvej 3-7 6100 Haderslev Tlf.: 7266 5160 pc@ucsyd.dk Indledning I det forløbne år har opgaverne

Læs mere

ERGOTERAPEUT. Gør det umulige muligt

ERGOTERAPEUT. Gør det umulige muligt ERGOTERAPEUT Gør det umulige muligt ERGOTERAPEUT Gør det umulige muligt Med en uddannelse som ergoterapeut får du betydning for andre menneskers hverdagsliv og fremtid. Du arbejder både med børn, unge,

Læs mere

vucstor.dk Tag en 2-årig hf på VUC Storstrøm Tilmelding på www.optagelse.dk

vucstor.dk Tag en 2-årig hf på VUC Storstrøm Tilmelding på www.optagelse.dk vucstor.dk Tag en 2-årig hf på VUC Storstrøm Tilmelding på www.optagelse.dk Velkommen til VUC Storstrøm Den 2-årige hf er en kompetencegivende ung doms - uddannelse, der giver adgang til de videregående

Læs mere

Modul 5 Tværprofessionel virksomhed

Modul 5 Tværprofessionel virksomhed Fysioterapeutuddannelsen, Psykomotorikuddannelsen og Sygeplejerskeuddannelsen, Nordsjælland d. 11.12.2014 MODULBESKRIVELSE Modul 5 Tværprofessionel virksomhed Forår 2015 Professionsbachelor i fysioterapi,

Læs mere

PRAKTIKBESKRIVELSE. A. Beskrivelse af praktikstedet

PRAKTIKBESKRIVELSE. A. Beskrivelse af praktikstedet PRAKTIKBESKRIVELSE Praktikbeskrivelsen består af 3 hoveddele: A. Beskrivelse af praktikstedet B. Uddannelsesplan for første praktikperiode a) Pædagogens praksis C. Uddannelsesplan for anden og tredje praktikperiode

Læs mere

Professionshøjskolen UCC's handicappolitik for studerende

Professionshøjskolen UCC's handicappolitik for studerende Professionshøjskolen UCC's handicappolitik for studerende Ledelsessekretariatet Februar 2014 Ref.: KAHO FUNDAMENTET FOR UCC'S HANDICAPPOLITIK UCC's handicappolitik bygger på de 4 grundprincipper, som er

Læs mere

PRAKTIKBESKRIVELSE 2. og 3. PRAKTIKPERIODE, SOCIAL- OG SPECIALPÆDAGOGIK

PRAKTIKBESKRIVELSE 2. og 3. PRAKTIKPERIODE, SOCIAL- OG SPECIALPÆDAGOGIK PRAKTIKBESKRIVELSE 2. og 3. PRAKTIKPERIODE, SOCIAL- OG SPECIALPÆDAGOGIK jf. Bekendtgørelse nr. 211 af 06/03/2014 om uddannelse til professionsbachelor som pædagog. Gældende fra 1. august 2014 Beskrivelse

Læs mere

A. Beskrivelse af praktikstedet Skriv i de hvide felter:

A. Beskrivelse af praktikstedet Skriv i de hvide felter: PRAKTIKBESKRIVELSE A. Beskrivelse af praktikstedet Skriv i de hvide felter: Institutionens navn: Ahornparken Adresse: Skovgårdsvej 32, 3200 Helsinge Tlf.: 72499001 E-mailadresse ahornparken/gribskov@gribskov.dk

Læs mere

GVU til PA 31.07.15-27.09.16

GVU til PA 31.07.15-27.09.16 Adgangskrav: Mindst 2 års relevant erhvervserfaring Grundskolens afgangsniveau i dansk, engelsk og Samfundsfag Fyldt 25 år Praktiske oplysninger: Undervisningstiden er 37 timer pr. uge incl. lektier. Den

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. pædagogisk assistent

Uddannelsesordning for uddannelsen til. pædagogisk assistent Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato: 15. marts 2010 pædagogisk assistent Uddannelsesordningen er udstedt af det faglige udvalg for den pædagogiske assistent og social- og sundhedsuddannelsen

Læs mere

LEDELSE MED SPECIALE I DETAILHANDEL AKADEMIUDDANNELSEN I RETAIL

LEDELSE MED SPECIALE I DETAILHANDEL AKADEMIUDDANNELSEN I RETAIL LEDELSE MED SPECIALE I DETAILHANDEL AKADEMIUDDANNELSEN I RETAIL Tag en akademiuddannelse Uddannelsen tager udgangspunkt i din virkelighed, og undervisningen giver dig mulighed for aktivt at bruge din erhvervserfaring

Læs mere

Et år på 10.Vest med oplevelser og læring bringer dig nærmere din ungdomsuddannelse

Et år på 10.Vest med oplevelser og læring bringer dig nærmere din ungdomsuddannelse Et år på 10.Vest med oplevelser og læring bringer dig nærmere din ungdomsuddannelse 10.Vest Østergade 63 Tlf.: 74722910 www.10vest.dk 6270 Tønder Fax.: 74722919 10vest@10vest.dk Hvilken linje - og hvorfor?

Læs mere

Uddannelsesordning for Social- og sundhedsuddannelsen

Uddannelsesordning for Social- og sundhedsuddannelsen Uddannelsesordning for sundhedsuddannelsen Udstedelsesdato: 15. marts 2010 Udstedt af det faglige udvalg for den pædagogiske assistentuddannelse og social- og sundhedsuddannelsen i henhold til følgende

Læs mere

Ansøgning til PAU- erhvervsuddannelse for voksne (EUV) for ansøgere over 25 år

Ansøgning til PAU- erhvervsuddannelse for voksne (EUV) for ansøgere over 25 år Ansøgning til PAU- erhvervsuddannelse for voksne (EUV) for ansøgere over 25 år EUV - PÆDAGOGISK ASSISTENTUDDANNELSE Jeg : (sæt krydser) Er fyldt 25 år d. 29. februar 2016 Har mindst 2 års erhvervserfaring,

Læs mere

FOR TALENT- OG ELITE- TRÆNERE ELLER DEM DER GERNE VIL VÆRE DET

FOR TALENT- OG ELITE- TRÆNERE ELLER DEM DER GERNE VIL VÆRE DET DIF Diplomtræner FOR TALENT- OG ELITE- TRÆNERE ELLER DEM DER GERNE VIL VÆRE DET DIF Diplomtræner er for dig, der ikke bare vil træne de bedste atleter, men som også selv har en ambition om at være med

Læs mere

Kompetenceudvikling af pædagogmedhjælpere og PGU ere. Få ny inspiration og få din faglige viden løftet yderligere

Kompetenceudvikling af pædagogmedhjælpere og PGU ere. Få ny inspiration og få din faglige viden løftet yderligere Kompetenceudvikling af pædagogmedhjælpere og PGU ere Få ny inspiration og få din faglige viden løftet yderligere 2 3 Om uddannelsesforløbet s Kursus- og Udviklings- Center tilbyder et uddannelsesforløb

Læs mere

Evalueringsrapport MLP 1. semester

Evalueringsrapport MLP 1. semester Evalueringsrapport MLP 1. semester Master i Læreprocesser Studienævn for Uddannelse, Læring og Forandring, AAU. Forår 2013 Evalueringsrapport, MLP 1. semester, forår 2013 Evalueringsundersøgelsen blev

Læs mere

FOLK AF RETTE STØBNING ANSÆTTELSE SOM FÆNGSELSBETJENT

FOLK AF RETTE STØBNING ANSÆTTELSE SOM FÆNGSELSBETJENT KRIMINALFORSORGENS UDDANNELSESCENTER BISKOP SVANES VEJ 69 3460 BIRKERØD TELEFON: 72 55 39 65 BLIVFAENGSELSBETJENT@ KRIMINALFORSORGEN.DK WWW.KUC.DK WWW.RETTESTØBNING.DK WWW.KRIMINALFORSORGEN.DK FOLK AF

Læs mere

Opkvalificeringsprojekt i inklusion for dagtilbud

Opkvalificeringsprojekt i inklusion for dagtilbud Opkvalificeringsprojekt i inklusion for dagtilbud Børn og Skole 2011 Forord Uddannelses og opkvalificeringsprojektet er planlagt i et samarbejde imellem: FOA, BUPL, AOF, Jobcenter Bornholm, CFU Bornholm,

Læs mere

Dette papir er udarbejdet med opbakning fra en enig styregruppe bag udviklingen af de sundhedsfaglige professionsbacheloruddannelser.

Dette papir er udarbejdet med opbakning fra en enig styregruppe bag udviklingen af de sundhedsfaglige professionsbacheloruddannelser. Notat Fælles om udvikling af de sundhedsfaglige professionsbacheloruddannelser Uddannelses- og Forskningsministeriet igangsatte ultimo 2014 et udviklingsprojekt med henblik på at sikre, at de sundhedsfaglige

Læs mere

PRAKTIKBESKRIVELSE 2. OG 3. PRAKTIKPERIODE, DAGTILBUDSPÆDAGOGIK.

PRAKTIKBESKRIVELSE 2. OG 3. PRAKTIKPERIODE, DAGTILBUDSPÆDAGOGIK. PRAKTIKBESKRIVELSE 2. OG 3. PRAKTIKPERIODE, DAGTILBUDSPÆDAGOGIK. jf. Bekendtgørelse nr. 211 af 06/03/2014 om uddannelse til professionsbachelor som pædagog. Gældende fra 1. august 2014 Beskrivelse af praktikstedet:

Læs mere

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. MODUL 12 Selvstændig professionsudøvelse

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. MODUL 12 Selvstændig professionsudøvelse SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG MODUL 12 Selvstændig professionsudøvelse 1 Indhold 1 Indledning... 3 Undervisnings- og arbejdsformer... 4 2 Modul 12 Selvstændig professionsudøvelse... 5 2.1 Varighed...

Læs mere

Pædagogiske AMU-kurser efterår 2015

Pædagogiske AMU-kurser efterår 2015 Pædagogiske AMU-kurser efterår 2015 WWW.UCC.DK/AMU AMU-kurser med kompetence AMU-kurser giver reel kompetence til videre uddannelse. Uanset om du har en kort eller lang uddannelse, kan du deltage. Uddannelserne

Læs mere

Læseplan for valgfaget sundhed og sociale forhold. 10. klasse

Læseplan for valgfaget sundhed og sociale forhold. 10. klasse Læseplan for valgfaget sundhed og sociale forhold 10. klasse Indhold Indledning 3 Trinforløb for 10. klassetrin 4 Sundhed og sundhedsfremmende aktiviteter 4 Hygiejne og arbejdsmiljø 6 Kommunikation 7 Uddannelsesafklaring

Læs mere

Bilag 3. Spørgeskema 30936 Spørgeskemaundersøgelse

Bilag 3. Spørgeskema 30936 Spørgeskemaundersøgelse Bilag 3. Spørgeskema 30936 Spørgeskemaundersøgelse Hvordan vurderer du pædagoguddannelsen og de nyuddannede pædagogers kompetencer? 1. Vejledning i udfyldning af skemaet Dine svar Du bedes besvare spørgeskemaet

Læs mere

Hvad kræves der for at undervise på EUX?

Hvad kræves der for at undervise på EUX? 27. marts 2014 Hvad kræves der for at undervise på EUX? Først til efteråret kender vi det præcise indhold af den nye EUX og hvilke krav, der stilles til at undervise på den. Derfor er det vanskeligt for

Læs mere

Lederuddannelser. en vej til god ledelse

Lederuddannelser. en vej til god ledelse Lederuddannelser en vej til god ledelse Hvorfor lederuddannelse? God ledelse er afgørende for private virksomheders konkurrenceevne og produktivitet. God ledelse er også afgørende for den service, som

Læs mere

Uddannelsesplan praktikniveau I for Åløkkeskolen 2015-2016. Praktiske oplysninger

Uddannelsesplan praktikniveau I for Åløkkeskolen 2015-2016. Praktiske oplysninger Åløkkeskolen marts 2015 Uddannelsesplan praktikniveau I for Åløkkeskolen 2015-2016. Praktiske oplysninger Kong Georgs Vej 31 5000 Odense Tlf:63 75 36 00 Daglig leder: Hans Christian Petersen Praktikansvarlige:

Læs mere

master i Organisatorisk Coaching og læring Studiestart forår 2015

master i Organisatorisk Coaching og læring Studiestart forår 2015 master i Organisatorisk Coaching og læring Studiestart forår 2015 Vi er på Aalborg Universitet stolte over at kunne tilbyde en forskningsbaseret videreuddannelse i Organisatorisk Coaching og Læring. Vi

Læs mere

Hvem er SOSU Nord? KURSER. Grundforløbet. assistent. sundhedshjælper. Social- og sundhedsassistent. Ambulancebehandler

Hvem er SOSU Nord? KURSER. Grundforløbet. assistent. sundhedshjælper. Social- og sundhedsassistent. Ambulancebehandler Hvem er SOSU Nord? KURSER AKADEMIUDDANNELSEN Social- og sundhedsassistent Grundforløbet Social- og sundhedshjælper Ambulancebehandler Pædagogisk assistent SOSU Nord - 9310 Vodskov www.sosunord.dk Tlf.

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 12. Selvstændig professionsudøvelse. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 12. Selvstændig professionsudøvelse. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen UCSJ Modulbeskrivelse Modul 12 Selvstændig professionsudøvelse Professionsbachelor i sygepleje Indholdsfortegnelse Introduktion til modul 12 beskrivelsen... 3 Studieaktivitetsmodel

Læs mere

Master i. international virksomhedskommunikation

Master i. international virksomhedskommunikation Master i international virksomhedskommunikation 2 Fleksibel og målrettet uddannelse til dig, der vil videre i karrieren Har du brug for at forbedre dine kommunikative og ledelsesmæssige kompetencer enten

Læs mere

Uddannelsesudvikling i et professionsfagligt perspektiv

Uddannelsesudvikling i et professionsfagligt perspektiv Uddannelsesudvikling i et professionsfagligt perspektiv Uddannelsesudvikling i et professionsfagligt perspektiv Redigeret af Lene Storgaard Brok Forlaget UCC, 2011 1. udgave, 1. oplag Forlagsredaktion:

Læs mere

PROFESSIONSBACHELOR I MASKINTEKNISK LEDELSE OG DRIFT

PROFESSIONSBACHELOR I MASKINTEKNISK LEDELSE OG DRIFT PROFESSIONSBACHELOR I MASKINTEKNISK LEDELSE OG DRIFT PROJEKTLEDER ENERGIRÅDGIVER MILJØKONSULENT UDVIKLINGSINGENIØR DRIFTSLEDER VEDLIGEHOLDELSESCHEF MASKINCHEF SALGSINGENIØR MASKINMESTERUDDANNELSEN F R

Læs mere

Dansk titel Master i projektledelse. Engelsk titel Master in Project Management

Dansk titel Master i projektledelse. Engelsk titel Master in Project Management Akkrediteringsrådet har godkendt masteruddannelsen i projektledelse ved Syddansk Universitet Godkendelsen er givet på baggrund af Akkrediteringsrådets positive akkreditering samt Universitets- & Bygningsstyrelsens

Læs mere

Lærerstuderendes Landskreds. Principprogram

Lærerstuderendes Landskreds. Principprogram Principprogram Målet for Lærerstuderendes Landskreds er at være medskaber af den bedste uddannelse af lærere til folkeskolen. Vi ønsker gennem læreruddannelsen at skabe professionelle folkeskolelærere

Læs mere

Uddannelsesfremsyn Fyraftensmøde, 15. april 2015

Uddannelsesfremsyn Fyraftensmøde, 15. april 2015 Uddannelsesfremsyn Fyraftensmøde, 15. april 2015 Oplæg v. Anne Schultz Pinstrup, enhedschef uddannelse Titel/beskrivelse (Sidehoved/fod) Navn (Sidehoved/fod) Siden sidst Møde i koordinationsgruppen den

Læs mere

kravet om fuld kompetencedækning glig og didaktisk udvikling på skolerne gennem udvikling af stærke fagteam og skolens faglige

kravet om fuld kompetencedækning glig og didaktisk udvikling på skolerne gennem udvikling af stærke fagteam og skolens faglige Middelfart Kommune kompetenceudvikling i forbindelse med folkeskolereform På baggrund af møde mellem Middelfart Kommunes reformgruppe og UCL d. 3. april 2014 fremsendes hermed udkast til kompetenceudviklingsforløb

Læs mere

Oversigt over universiteternes videreuddannelsestilbud til professionsbachelorer

Oversigt over universiteternes videreuddannelsestilbud til professionsbachelorer Udvalget for Videnskab og Teknologi 2010-11 UVT alm. del Bilag 257 Offentligt Fiolstræde 44, 1. th. 1171 København K Tlf. 33 92 54 05 Fax 33 92 50 75 www.dkuni.dk Oversigt over universiteternes videreuddannelsestilbud

Læs mere

Pædagogisk Assistent Uddannelse Til institutioner og tilbud med elever ansat på den pædagogiske assistentuddannelse i Aabenraa Kommune

Pædagogisk Assistent Uddannelse Til institutioner og tilbud med elever ansat på den pædagogiske assistentuddannelse i Aabenraa Kommune Pædagogisk Assistent Uddannelse Til institutioner og tilbud med elever ansat på den pædagogiske assistentuddannelse i Aabenraa Kommune Institutionspjece Januar 2010 Indholdsfortegnelse Generelt om den

Læs mere

Dimittend F06 A/D. Udarbejdelse: Det lokale evaluringsudvalg: Janne Skov, Lene Lønnerup, Ulla Mulbjerg og Steffen Bader. 11.

Dimittend F06 A/D. Udarbejdelse: Det lokale evaluringsudvalg: Janne Skov, Lene Lønnerup, Ulla Mulbjerg og Steffen Bader. 11. Dimittend F06 A/D 11 august 2009 Udarbejdelse: Det lokale evaluringsudvalg: Janne Skov, Lene Lønnerup, Ulla Mulbjerg og Steffen Bader Bearbejdning af data og udfærdigelse af rapport: Søren Ebsen Futtrup

Læs mere