Lærer Pædagog Pædagogisk assistent Sygeplejerske Fysioterapeut Psykomotorisk terapeut Tegnsprogstolk Tekstilformidler

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Lærer Pædagog Pædagogisk assistent Sygeplejerske Fysioterapeut Psykomotorisk terapeut Tegnsprogstolk Tekstilformidler"

Transkript

1 PROFESSIONS- HØJSKOLEN Katja Bender Sebbelov Kommunikationsmedarbejder T Ledelsessekretariatet Campus Carlsberg 1799 København V T Lærer Pædagog Pædagogisk assistent Sygeplejerske Fysioterapeut Psykomotorisk terapeut Tegnsprogstolk Tekstilformidler

2

3 Indhold PROFESSIONSHØJSKOLEN UCC 4 PÆDAGOG 6 PAU PÆDAGOGISK ASSISTENT 8 LÆRER 10 SYGEPLEJERSKE 14 FYSIOTERAPEUT 16 PSYKOMOTORISK TERAPEUT 18 TEGNSPROGSTOLK 20 TEKSTILFORMIDLER 22 AKADEMIUDDANNELSER 24 OPTAGELSE, KORT OG ADRESSER 26

4 Uddannelser der kvalificerer dig til at arbejde med mennesker Velkommen til Professionshøjskolen UCC UCC tilbyder professionsbacheloruddannelser til dig, som vil uddannes til at arbejde med mennesker. Her kan du læse til lærer, pædagog, sygeplejerske, fysioterapeut, psykomotorisk terapeut, tegnsprogstolk eller tekstilformidler. Vi tilbyder også ungdomsuddannelsen PAU pædagogisk assistent samt en række videregående akademiuddannelser, som du kan tage for at styrke din faglighed og din karriere. Gode muligheder efter uddannelsen Uanset hvilken en af vores uddannelser, du vælger, giver den en masse muligheder for et varieret og udviklende arbejdsliv. Professionshøjskolen UCC har en bred vifte af efter- og videreuddannelser, som du kan bruge til at holde dig opdateret på dit fag og til at styrke dig i dine karrierevalg. En kombination af teori og praksis UCC sikrer, at din uddannelse bliver en kombination af teori og praksis med casearbejde, øvelser, gruppearbejde, feltstudier og spændende praktikforløb. Mange af vores studerende benytter sig af de gode muligheder, der er for at studere i udlandet både for at få oplevelsen, skabe netværk og styrke deres interkulturelle kompetencer. Træf det rigtige valg Det er en stor beslutning at starte på en videregående uddannelse. Du skal opfatte det som fuldtidsarbejde, hvor du i gennemsnit bruger 40 timer om ugen på at studere. Til gengæld gør UCC meget ud af sikre kvalitet i undervisningen og motiverende og inspirerende studiemiljøer. Personlig udvikling Konsulent/ rådgiver Job/ arbejdsliv arbejde i udlandet videreuddannelse leder ungdomsuddannelse UCC s uddannelser praktik Dk/udland studieophold forskning 4

5 Professionshøjskolen UCC 5

6 PÆDAGOG Jeg brænder for pædagogik og for at arbejde med unge mennesker Se film med studerende og læs mere på 6

7 Titel Pædagog Type Professionsbacheloruddannelse Varighed 3 ½ år Praktik 34 % af pædagoguddannelsen gennemføres i 4 forskellige praktikforløb. Første og fjerde praktikforløb på i alt 13 uger og 2 x ½ år lønnede praktikker. Ansøgningsfrister 15. marts (kvote 2) og 5. juli (kvote 1) Økonomi SU og 2 x 26 ugers lønnet praktik Adgangskrav Kvote 1: Gymnasial uddannelse Kvote 2: 4 HF enkeltfag: Særlige krav om fag og niveauer. Læs mere på Pædagogisk assistentuddannelse (PAU) med specifikke adgangskrav Social- og sundhedsassistentuddannelse (SOSU) med specifikke adgangskrav Forberedelseskursus for indvandrere og flygtninge (FIF) Mere information om adgangskrav, individuel kompetencevurdering og kvoter finder du på Studiestart to gange om året (undtagen Bornholm) Brug din faglighed og dig selv sammen med mennesker Om uddannelsen Med en pædagoguddannelse får du både en bred uddannelse, og du specialiserer dig inden for et område, du brænder for. Pædagogisk arbejde foregår fx i vuggestuer, børnehaver, skoler, klubber, behandlingshjem og bo- og væresteder og på gadeplan. Med en pædagoguddannelse får du særlige kompetencer til at udvikle et miljø, hvor omsorg, udvikling og læring skaber optimale betingelser for børn, unge og voksnes hverdagsliv. I løbet af uddannelsen får du indsigt i menneskers forskellige levevilkår og udviklingsmuligheder, og du lærer at handle selvstændigt og i samarbejde med andre. Pædagoguddannelsen varer tre et halvt år og har fire praktikperioder. Uddannelsen veksler på den måde mellem teori og praktik og sikrer dermed en tæt tilknytning til den pædagogiske profession. UCC giver dig mulighed for at gennemføre et eller flere praktikforløb i udlandet. Du har også mulighed for at tage studieophold på andre uddannelser både i Danmark og i udlandet. Uddannelsens opbygning UCCs pædagoguddannelse er sammensat af en række forskellige moduler og praktikforløb. Uddannelsens første år består af en grundfaglig fællesdel bestående af følgende moduler: - Omsorg, læring og udvikling - Udfoldelse, udtryk og erkendelse - Køn, seksualitet og mangfoldighed - Pædagogisk teori og praksis - Profession, velfærd og værdier - Pædagogen som myndighedsperson leder personlig udvikling Som pædagoguddannet har du mange forskellige karrieremuligheder, og du kan fortsat uddanne dig inden for de fagområder, som interesserer dig. I UCC kan du vælge mellem en lang række videreuddannelser. arbejde i udlandet faglig udvikling udsatte grupper Job som pædagog børn og unge praktik Dk/udland videreuddannelse Lederuddannelse studieophold musik drama værksted sundhed UCC s pædagoguddannelse forskning medier bevægelse natur konsulent Professionshøjskolen UCC 7

8 Herefter skal du specialisere dig inden for enten dagtilbudspædagogik (0-5 år), skole- og fritidspædagogik (skolebørn og unge 6-18 år) eller social- og specialpædagogik (børn og unge med særlige behov, mennesker i sociale vanskeligheder som fx misbrug, hjemløshed og prostitution, mennesker med psykiske og fysiske funktionsnedsættelser). I løbet af din specialisering er du i praktik 2 x ½ år og du afslutter uddannelsen med dit bachelorprojekt. Særlige profiler Netuddannelse: Du kan vælge at tage pædagoguddannelsen delvist netbaseret. Du skal møde på uddannelsesstedet på Pædagoguddannelsen Nordsjælland en fast hverdag om ugen og deltage i et seminar hver 5. weekend. Resten af uddannelsen foregår på nettet. Profil i pædagogisk udvikling: Hvis du lærer bedst gennem oplevelser og egne erfaringer, kan du vælge at tage Profil i pædagogisk udvikling på Pædagoguddannelsen København. Med profiluddannelsen i pædagogisk udvikling bliver du uddannet til at udøve, undersøge og udvikle praksis. Uddannelsen foregår i et samspil med den pædagogiske praksis. Pædagog med social profil: Hvis du interesserer dig for socialt arbejde og socialpædagogik og vil arbejde med socialt udsatte og sårbare mennesker, kan du vælge at tage pædagoguddannelsen med social profil på Pædagoguddannelsen Nordsjælland. Merituddannelsen Merituddannelsen er for dig, der har mindst fem års erhvervserfaring som fx pædagogmedhjælper eller dagplejer. Med merituddannelsen kan du uddanne dig, mens du arbejder. På første studieår kan du fx vælge at studere i dagtimerne eller vælge et netbaseret tilbud. Der er deltagerbetaling på i uddannelsen. Videreuddannelse Som pædagog kan du videreuddanne dig på diplom-, master- og kandidatuddannelser. UCC tilbyder mange forskellige diplomuddannelser og en lang række andre videreuddannelser. En diplomuddannelse er en kompetencegivende videreuddannelse, som du læser på deltid, mens du arbejder. Du kan vælge mellem diplomuddannelser fra specialpædagogik og kommunikation til projektledelse og psykologi. Du har desuden mulighed for at sammensætte din egen diplomuddannelse, så den passer til netop dine behov. Pædagogisk assistent PAU Pædagogisk assistentuddannelse (PAU) er ungdomsuddannelsen for dig, der vil arbejde inden for det pædagogiske område. PAU er en erhvervsuddannelse, der tager to år og tre måneder, og du får elevløn under uddannelsen. PAU giver dig kvalifikationer til at arbejde i bl.a. vuggestuer, børnehaver, fritidshjem, døgninstitutioner, bo- og dagtilbud for psykisk og fysisk handicappede. Du bliver uddannet til at igangsætte aktiviteter, der understøtter læring og udvikling. På uddannelsen vil du også lære mere om samarbejdet med kolleger og forældre. Du lærer at sætte ord på og forstå værdien af den rigtige pædagogiske indsats. Hvis du har lyst, kan du bagefter bruge PAU til at uddanne dig videre. PAU er bl.a. adgangsgivende til pædagoguddannelsen og socialrådgiveruddannelsen. PAU som GVU Pædagogisk assistentuddannelse udbydes også som en merituddannelse under lov om grundlæggende voksenuddannelse (GVU). Er du over 25 år, og har du mindst 2 års relevant erhvervserfaring, kan du få merit dvs. godkendt din erfaring og derfor kortere uddannelsestid. Pædagogisk Assistent GVU er adgangsgivende til pædagoguddannelsen. For at blive optaget på uddannelsen skal du kompetencevurderes med henblik på at lave en uddannelsesplan. Fra august 2015 skifter GVU navn til Erhvervsuddannelse for Voksne (EUV) FIF forberedelseskursus for indvandrere og flygtninge til pædagoguddannelsen er et 1-årigt kursus på fuld tid. Kurset giver dig tilstrækkelig faglig, sproglig og kulturel viden til at kunne søge optagelse på pædagoguddannelsen. FIF foregår på Pædagoguddannelsen Storkøbenhavn. Læs mere 8 Professionshøjskolen UCC

9 Pædagoguddannelsen Storkøbenhavn Ejbyvej Skovlunde tlf Adgangskvotient sommer 2014: 4.3 Pædagoguddannelsen København Strandvejen København Ø tlf Adgangskvotient sommer 2014: 5.9 Pædagoguddannelsen Nordsjælland Carlsbergvej Hillerød tlf Adgangskvotient sommer 2014: 5.0 Pædagoguddannelsen Bornholm (også PAU) Snorrebakken Rønne tlf Adgangskvotient vinter 2015: 4.3 Pædagoguddannelsen Frøbel Pasteursvej København V tlf Adgangskvotient sommer 2014: 7.3 Pædagoguddannelsen Sydhavn (også PAU) Sydhavns Plads København SV tlf Adgangskvotient sommer 2014: 5.9 Disse pædagoguddannelser flytter i sommeren 2016 ind i det nye Campus Carlsberg. Læs mere på ucc.dk/campus-carlsberg / HER KAN DU UDDANNE DIG TIL pædagog ^ Pædagoger har mange forskellige funktioner i samfundet, og det er op til dig at vælge, hvordan du vil bruge uddannelsen. Som pædagog er dit arbejde at udvikle, støtte og vejlede børn, unge eller voksne i deres daglige liv. 9

10 LÆRER Når man har overskuddet, må man dele ud af det! Se film med studerende og læs mere på 10

11 Hjælp børn og unge med at realisere deres fulde potentiale Om uddannelsen Med en læreruddannelse bliver du ekspert i at planlægge, gennemføre, evaluere og udvikle undervisning. Læreruddannelsen giver adgang til at undervise i folkeskolen, på privatskoler, højskoler, efterskoler, specialskoler, friskoler og voksenuddannelse. Uddannelsen giver både teoretisk indsigt og praktisk erfaring, så du allerede under din uddannelse får en fornemmelse af, hvad du interesserer dig for som lærer, og hvor du vil arbejde. Du kan tone din læreruddannelse i den retning, du selv ønsker. På UCC prioriterer vi de studerendes valgmuligheder højt. Vi har ca lærerstuderende, og det gør, at vi kan tilbyde mange forskellige specialiseringsmuligheder du kan fx vælge at fordybe dig inden for et af dine fag, at blive sproglærer eller naturfagslærer, eller du kan tone din uddannelse i retning af specialundervisning. På vores hjemmeside kan du orientere dig mere om, hvilke fagkombinationer vi anbefaler, og hvilke specialiseringsmuligheder vi tilbyder på UCC. På uddannelsen lærer du at planlægge din undervisning både fagligt og pædagogisk. Du får typisk kompetence til at undervise i tre fag i skolen, og så lærer du at formidle din faglige viden til børn på forskellige klassetrin. På UCC gør vi meget ud af det, vi kalder praksissamarbejde, dvs. koblingen til folkeskolen. Alle fag i læreruddannelsen arbejder tæt sammen med praktikskoler, og du vil derfor opleve skolens virkelighed som en naturlig og integreret del af din uddannelse. Jobbet som lærer Hvis du vil være lærer, skal du kunne lide at arbejde med børn og unge, og du skal være parat til at sætte dig ind i nye ting hele tiden. Du skal have lyst til at formidle viden og kommunikere med andre. Lærerarbejdet indebærer en afvekslende dagligdag. Ud over at undervise omfatter lærerjobbet opgaver som forældremøder, skole/hjem-samtaler, lærermøder, ekskursioner og censorjob ved andre skoler. Netbaseret uddannelse Du kan vælge at tage læreruddannelsen som netbaseret uddannelse. Den netbaserede læreruddannelse har samme indhold og omfang som den ordinære læreruddannelse på 4 år, men adskiller sig ved, at undervisning og vejledning er tilrettelagt dels som 3-dages seminar (fysisk indkald) og dels som netbaseret undervisning (virtuelt indkald). Titel Lærer i folkeskolen Type Professionsbacheloruddannelse Varighed 4 år Praktik Der er tre praktikperioder i uddannelsen Ansøgningsfrister 15. marts (kvote 2) og 5. juli (kvote 1) Økonomi SU Adgangskrav Ansøgere med gymnasial uddannelse med minimum 7 i gennemsnit skal søge i kvote 1. Ansøgere med mindre end 7 i gennemsnit eller udenlandsk adgangsgivende eksamen skal søge i kvote 2 og til optagelsessamtale. Forberedelseskursus for indvandrere og flygtninge (FIF) OBS! Der er særlige optagelseskrav til de enkelte undervisningsfag. Mere information om adgangskrav, individuel kompetencevurdering og kvoter finder du på Studiestart to gange om året på Blaagaard/KDAS Professionshøjskolen UCC 11

12 OBS FIF forberedelseskursus for indvandrere og flygtninge til læreruddannelsen er et 1-årigt kursus på fuld tid. Kurset giver dig tilstrækkelig faglig, sproglig og kulturel viden til at kunne søge optagelse på læreruddannelsen. FIF foregår på Læreruddannelsen Blaagaard/KDAS. Læs mere på Adgangskrav Hvis du har 7,0 eller derover i gennemsnit fra en adgangsgivende uddannelse, kan du søge ind på læreruddannelsen via kvote 1. Har du under 7,0, eller kender du endnu ikke dit gennemsnit, skal du søge i kvote 2 inden 15. marts. Alle, der søger i kvote 2, skal til en optagelsessamtale. Internationale muligheder Internationalisering har fået større betydning i folkeskolen og også i læreruddannelsen, og med den nye læreruddannelse er det blevet meget lettere at læse et semester i udlandet, ligesom det er muligt at specialisere sig inden for internationalisering. Du kan fx tage på studieophold i udlandet deltage i internationale projekter eller internationale uger være med i en tutorgruppe for internationale studerende sammen med udvekslingsstuderende læse specialiseringsmoduler, hvor undervisningssproget er engelsk vælge specialiseringsmoduler, hvor der indgår studierejser eller praktik i udlandet Videreuddannelse Som færdiguddannet lærer kan du videreuddanne og specialisere dig ved fx at tage en diplomuddannelse eller en master og blive læsevejleder, skolebibliotekar, SSP-medarbejder, it-vejleder, pædagogisk konsulent eller skoleleder, eller du kan vælge at videreuddanne dig på kandidatniveau. Meritlæreruddannelse Meritlæreruddannelsen er en særligt tilrettelagt uddannelse for dig, der i forvejen har en anden uddannelse. Den tager to til tre år og består af to til tre af folkeskolens undervisningsfag, faget pædagogik og lærerfaglighed og praktik. I meritlæreruddannelsen indgår også specialiseringsmoduler, og sammensætningen af uddannelsen afhænger af de kvalifikationer og ønsker, du har. Enkeltfag Der er også mulighed for at tage enkeltfag, hvis du fx som færdiguddannet lærer ønsker at opkvalificere dig med et ekstra undervisningsfag. Der er deltagerbetaling på meritlæreruddannelsen og enkeltfag. HER KAN DU UDDANNE DIG TIL LÆRER / ^ Læreruddannelsen Blaagaard/KDAS: Mørkhøj Park Allé Søborg tlf Adgangskvotient sommer 2014: Alle ansøgere optaget Læreruddannelsen Zahle Linnésgade København K tlf Adgangskvotient sommer 2014: Alle ansøgere optaget Læreruddannelsen Bornholm Snorrebakken Rønne tlf Adgangskvotient sommer 2014: Alle ansøgere optaget Læreruddannelserne Zahle og Blaagaard/KDAS flytter i sommeren 2016 ind i det nye Campus Carlsberg. Læs mere på ucc.dk/campus-carlsberg 12 Professionshøjskolen UCC

13 + Som læreruddannet har du mange muligheder for at udvikle dig enten inden for dine fagområder eller til eksempelvis skoleleder. UCC tilbyder en lang række efterog videreuddannelser, som kan hjælpe dig til at være fagligt stærk gennem hele din karriere. arbejde i udlandet udvalg og samfund studieophold Undervisningsmaterialer Konsulent/ rådgiver Job som lærer praktik Dk/udland specialområdet Personlig udvikling forskning skoleleder UCC s læreruddannelse Lederuddannelse videreuddannelse faglig udvikling 13

14 SYGEPLEJERSKE Et privilegium at hjælpe andre Se film med en studerende og læs mere på sygeplejerske 14

15 Titel Sygeplejerske Type Professionsbacheloruddannelse Varighed 3 ½ år Praktik Sammenlagt 1½ års kliniske studier fordelt hen over uddannelsen Ansøgningsfrister 15. marts (kvote 2) og 5. juli (kvote 1) Økonomi SU Adgangskrav Kvote 1: Gymnasial uddannelse Kvote 2: Social- og sundhedsassistentuddannelse (SOSU) med specifikke adgangskrav 4 HF enkeltfag samt 9 måneders erhvervserfaring: Særlige krav om fag og niveauer. Læs mere på ucc.dk/sygeplejerske Mere information om adgangskrav, individuel kompetencevurdering og kvoter finder du på Studiestart to gange om året (dog ikke på netbaseret) Sygeplejerskeuddannelsen Campus Nordsjælland Carlsbergvej Hillerød Adgangskvotient sommer 2014: 6.8 Bornholms Sundheds- og Sygeplejeskole Ullasvej Rønne Adgangskvotient sommer 2014: Alle ansøgere optaget Vælg en profession, som kan bringe dig vidt omkring Om uddannelsen Men en professionsbachelor i sygepleje får du kompetencer til at varetage de mange forskellige opgaver, som professionel pleje indebærer. Uddannelsen varer 3½ år og indeholder både teori og kliniske studier i primær og sekundær sundhedstjeneste. Du får tidligt i studiet indblik i sygeplejerskers hverdag blandt patienter i kommuner, på klinikker og på hospitaler. Som uddannet sygeplejerske kan du gøre international karriere eller finde job inden for mange forskellige områder i Danmark. Du kan arbejde med pleje af syge, men også sundhedsfremme, udvikling og forskning i både offentligt og privat regi. Du har også gode muligheder for at studere videre på universitetet. Professionel sygepleje indebærer mange typer af opgaver som fx at tale med syge og pårørende og håndtere kulturelle forskelle. Derfor indeholder uddannelsen ikke kun medicinske fag, men også fag som biokemi, psykologi, kommunikation og sociologi. Netunderstøttet uddannelse Den netunderstøttede uddannelse er tilrettelagt for dig, som har behov for lidt mere fleksibilitet i uddannelsen, og som er god til at strukturere og studere mere på egen hånd. I de teoretiske perioder har du mest kontakt med dine medstuderende over nettet, mens du i de kliniske perioder skal møde 30 timer om ugen. Videreuddannelse Du har mulighed for at specialisere dig inden for forskellige områder i sundheds- eller hospitalssystemet. Du kan tage en specialuddannelse eller en diplomuddannelse og gøre karriere inden for klinisk sygepleje, ledelse, undervisning eller forskning. Med en professionsbachelor i sygepleje har du også adgang til en master- eller kandidatuddannelse. Som sygeplejerske har du mange muligheder for at udvikle dig enten inden for dine fagområder eller til eksempelvis leder. UCC tilbyder en række efter- og videreuddannelser, som kan hjælpe dig til at være fagligt stærk gennem hele din karriere. arbejde i udlandet faglig udvikling konsulent Job som sygeplejerske lederuddannelse Lederuddannelse personlig udvikling Efteruddannelse sundhedsplejerske UCC s sygeplejerskeuddannelse Kliniske studier DK/udland forskning studieophold oversygeplejerske Professionshøjskolen UCC 15

16 FYSIOTERAPEUT Bevidst om kroppen Se film med en studerende og læs mere på fysioterapeut 16

17 Titel Fysioterapeut Type Professionsbacheloruddannelse Varighed 3 ½ år Praktik 28 ugers klinisk undervisning (praktik) i alt - 5 uger på 1. år og perioder på 4-10 uger fordelt over resten af uddannelsen Ansøgningsfrister 15. marts (kvote 2) og 5. juli (kvote 1) Økonomi SU Adgangskrav Kvote 1: Gymnasial uddannelse Kvote 2: Social- og sundhedsassistentuddannelse (SOSU) med specifikke adgangskrav Mere information om adgangskrav, individuel kompetencevurdering og kvoter finder du på Studiestart to gange om året Fysioterapeutuddannelsen Campus Nordsjælland Carlsbergvej Hillerød Adgangskvotient sommer 2014: 8.5 Arbejd med genoptræning eller hjælp sportsfolk til bedre præstationer Om uddannelsen Fysioterapeuter behandler syge mennesker og hjælper raske til at holde sig sunde. De kan fx arbejde på sygehuse, kommuner, private klinikker, på plejehjem, træningscentre og psykiatriske institutioner. At kunne bevæge sig frit er en fundamental, menneskelig egenskab, men mange bliver på et tidspunkt i livet begrænset af skader i muskler eller led. På fysioterapeutuddannelsen opnår du en dyb indsigt i bl.a. anatomi, fysiologi og træningslære, som du har brug for, når du skal hjælpe mennesker med at få deres bevægefrihed tilbage. Fysioterapeutens metoder er diagnosticering gennem en grundig undersøgelse af kroppens styrker og svagheder, træning og anden behandling fx bassintræning, massage, rådgivning og samtale. Undervisningen veksler mellem teori og klinisk undervisning (praktik), hvor du under vejledning indgår i praktikstedets behandlerteam og får ansvar for dine egne patientforløb. Fysioterapeutuddannelsen tager 3 ½ år. Uddannelsen giver dig teoretisk viden om kroppens opbygning og træner dig i den praktiske behandling. Du bliver psykisk rustet til at arbejde med syge mennesker. Videreuddannelse Uddannelsen giver adgang til monofaglige og tværfaglige diplom-, kandidat- og masteruddannelser, fx en kandidatuddannelse i fysioterapi, sundhedsfaglig diplomuddannelse eller Master i humanistisk sundhedsvidenskab og praksisudvikling. personlig udvikling Som fysioterapeut har du mange muligheder for at udvikle dig inden for dine fagområder eller til eksempelvis leder. UCC tilbyder en række efter- og videreuddannelser, som kan hjælpe dig til at være fagligt stærk gennem hele din karriere. arbejde i udlandet Elitesport Konsulent/ rådgiver Job som fysioterapeut Efteruddannelse Lederuddannelse UCC s fysioterapeutuddannelse hospital kommunal genoptræning Klinisk undervisning (praktik) studieophold særligt speciale Egen klinik Professionshøjskolen UCC 17

18 PSYKOMOTORISK TERAPEUT Når kroppen rykker sindet Se film med en studerende og læs mere på psykomotoriskterapeut 18

19 Titel Psykomotorisk terapeut Type Professionsbacheloruddannelse Varighed 3 ½ år Praktik 4 måneder i alt praktikperioder på 2-8 uger fordelt over uddannelsen Ansøgningsfrister 15. marts kun kvote 2. Ansøgere skal vedhæfte en motiveret ansøgning og kan derefter komme til en optagelsessamtale Økonomi SU Adgangskrav Kvote 1: Gymnasial uddannelse Kvote 2: Pædagogisk assistentuddannelse (PAU) med specifikke adgangskrav Social- og sundhedsassistentuddannelse (SOSU) med specifikke adgangskrav Relevant erhvervsakademiuddannelse med specifikke adgangskrav 4 HF enkeltfag samt 9 måneders erhvervserfaring: Særlige krav om fag og niveauer. Læs mere på ucc.dk/ psykomotorisk-terapeut Mere information om adgangskrav, individuel kompetencevurdering og kvoter finder du på Studiestart to gange om året Psykomotorikuddannelsen Campus Nordsjælland Carlsbergvej Hillerød Hjælp andre med at øge deres selvforståelse og handlefrihed Om uddannelsen Som psykomotorisk terapeut arbejder du med at fremme forståelsen af samspillet mellem krop og psyke. Du hjælper mennesker med at øge deres selvforståelse og med at se nye handlemuligheder i forhold til deres krop, trivsel og liv. En psykomotorisk terapeut kan arbejde med mennesker i alle aldre. Du lærer at forstå kroppens signaler og at arbejde med mange problematikker, lige fra psykiske problemer, spændingshovedpiner og stress til rehabilitering, rygproblemer og relationer mellem mennesker. Psykomotoriske terapeuter arbejder både inden for det offentlige og private erhvervsliv og som selvstændige med egen praksis og kursusvirksomhed. De to hovedområder på uddannelsen er psykomotorisk behandling og gruppeundervisning, og du får bl.a. undervisning i psykologi, anatomi, fysiologi og pædagogik. Du arbejder intenst med din egen krop og din personlige udvikling gennem hele uddannelsen. Teori og praksis bliver hele tiden koblet sammen, og i løbet af uddannelsen er der både korte og længerevarende praktikforløb. Videreuddannelse Med en professionsbachelor i psykomotorik kan du læse videre på diplom-, master- eller kandidatuddannelser i beslægtede fag. Som psykomotorisk terapeut har du mange muligheder for at udvikle dig inden for dine fagområder eller til eksempelvis leder. UCC tilbyder en række efter- og videreuddannelser, som kan hjælpe dig til at være fagligt stærk gennem hele din karriere. arbejde i udlandet faglig udvikling virksomheder konsulent/ rådgiver Job som psykomotorisk terapeut personlig udvikling Efteruddannelse Lederuddannelse UCC s uddannelse til psykomotorisk terapeut praktik Dk/udland studieophold selvstændig særligt speciale Professionshøjskolen UCC 19

20 TEGNSPROGSTOLK At kommunikere med hænderne Se film med en studerende og læs mere på tegnsprogstolk 20

21 Titel Tegnsprogstolk Type Professionsbacheloruddannelse Varighed 3 ½ år Praktik Der er praktikperioder af varierende længde alle år Ansøgningsfrister 15. marts (kvote 2) og 5. juli (kvote 1) Økonomi SU Adgangskrav Gymnasial uddannelse Mere information om adgangskrav, individuel kompetencevurdering og kvoter finder du på tegnsprogstolk Center for Tegnsprog Tolkeuddannelsen Ejbyvej Skovlunde Adgangskvotient sommer 2014: 4.1 Peter Sabroes Gade Århus C Adgangskvotient sommer 2014: 4.8 Tegnsprogstolkeuddannelsen Skovlunde flytter i sommeren 2016 ind i det nye Campus Carlsberg. Læs mere på ucc.dk/ campus-carlsberg Lær et fag, hvor sprog og visuel kommunikation er i centrum Om uddannelsen Tegnsprogstolken arbejder med sprog og formidling i tæt kontakt med andre mennesker. Du tolker mellem døve og hørende, så de kan kommunikere med hinanden. Derved bidrager du til at øge døves muligheder for at deltage i samfundet på lige fod med hørende. Meget tolkearbejde foregår på undervisningssteder, men døve kan også få tolkebistand på deres arbejde eller i sociale situationer. Som tolk kan du være fastansat eller arbejde freelance i et tolkebureau, eller du kan have din egen tolkevirksomhed. Uddannelsen til tegnsprogstolk på UCC er en sproguddannelse i tegnsprog og dansk. Ud over disse sprog lærer du tolkning mellem dansk og tegnsprog, du får viden om sproglige minoriteter, og du får indsigt i døve, døvblevne og døvblindes kultur og livsvilkår. Uddannelsen varer tre et halvt år. Du lærer at kommunikere på tegnsprog og får kendskab til bl.a. grammatikken i tegnsprog, og du udbygger dine færdigheder i talt dansk. Du lærer om tolketeori og tolkeetik og har praktiske øvelser med hukommelses- og koncentrationstræning. Du træner tolkning fra dansk til tegnsprog og fra tegnsprog til dansk, tolkning for døvblinde og døvblevne m.fl. samt fjern- og skrivetolkning. Du lærer også håndalfabet, mundhåndsystem (mhs) og tegnstøttet kommunikation. Der er praktikperioder af varierende længde på alle år af uddannelsen. Videreuddannelse Som færdiguddannet tolk kan du tage supplerende kurser, fx et kursus i rets-, engelsk- eller kirketolkning. Som tegnsprogstolk har du mange muligheder for at udvikle dig enten inden for dine fagområder eller til eksempelvis supervisor. UCC tilbyder efter- og videreuddannelser, som kan hjælpe dig til at være fagligt stærk gennem hele din karriere. Professionshøjskolen UCC studieophold retstolkning døvblindetolkning UCC s tolkeuddannelse konsulent/ rådgiver praktik Lederuddannelse personligudvikling efteruddannelse Job som tegnsprogstolk egen virksomhed specialist freelance el. fastansat 21

22 TEKSTILFORMIDLER Født kreativ! Se film med en studerende og læs mere på tekstilformidler 22

23 Titel Professionsbachelor i tekstildesign, -håndværk og formidling Type Professionsbacheloruddannelse Varighed 3 ½ år Praktik 20 uger, fordelt med 3 uger på 2. år og 17 uger på 3. år Ansøgningsfrister 15. marts kun kvote 2 og på grundlag af en optagelsesprøve Økonomi SU Adgangskrav Gymnasial uddannelse og til optagelsesprøve Mere information om adgangskrav, individuel kompetencevurdering og kvoter finder du på Tekstilformidleruddannelsen Håndarbejdets Fremme Frederiksborggade 32, København K Tekstilformidleruddannelsen flytter i sommeren 2016 ind i det nye Campus Carlsberg. Læs mere på ucc.dk/campus-carlsberg Brug din kreativitet og lær at formidle tekstildesign og håndværk Om uddannelsen Med en uddannelse i tekstildesign, -håndværk og formidling kan du forvandle enkle tekstile materialer til avanceret beklædning, og du kan formidle din viden. Når du er færdiguddannet, kan du arbejde med egen produktion, blive ansat på teatre, historiske centre og kulturprojekter eller formidle din viden på højskoler, efterskoler, i SFO er og klubber. På tekstilformidleruddannelsen får du nål og tråd i hånden den første dag. Du lærer at mestre klassiske håndværk som beklædning, broderi, strik og tekstiltryk, så du er fri til at eksperimentere med materialer og form. Du bliver i stand til at forholde dig kritisk til tekstile materialer, æstetik, kvalitet og bæredygtighed. På uddannelsen arbejder du procesorienteret fra idé til færdigt produkt og lærer at formidle din viden til andre i kulturelle og pædagogiske sammenhænge. I løbet af uddannelsen vælger du studieretningen Formidling af tekstildesign og -håndværk i en kulturel kontekst eller Undervisning i tekstildesign og -håndværk. Som færdiguddannet tekstilformidler kan du blive en kreativ igangsætter og projektleder, der arbejder på tværs af faggrupper. Videreuddannelse Du kan videreuddanne dig på Danmarks Pædagogiske Universitetsskole og fx tage kandidatuddannelsen i didaktik (materiel kultur). Du har også mulighed for at læse videre på andre universiteter, fx IT-Universitetet. Eller du kan vælge at læse den 2-årige merituddannelse på læreruddannelsen for at blive folkeskolelærer. personlig udvikling Som tekstilformidler har du mange muligheder for at udvikle dig enten inden for dine fagområder eller til eksempelvis projektleder. UCC tilbyder en række efter- og videreuddannelser, som kan hjælpe dig til at være fagligt stærk gennem hele din karriere. arbejde i udlandet uddannelsesmaterialer konsulent/ rådgiver Job som tekstilformidler videreuddannelse Lederuddannelse selvstændig museum/ teater undervisning UCC s tekstilformidleruddannelse praktik Dk/udland studieophold særligt speciale Professionshøjskolen UCC 23

Studiekatalog. administrationsbachelor. bioanalytiker ergoterapeut. fysioterapeut. lærer. pædagog radiograf. socialrådgiver.

Studiekatalog. administrationsbachelor. bioanalytiker ergoterapeut. fysioterapeut. lærer. pædagog radiograf. socialrådgiver. UNIVERSITY COLLEGE LILLEBÆLT Studiekatalog administrationsbachelor. bioanalytiker ergoterapeut. fysioterapeut. lærer. pædagog radiograf. socialrådgiver. sygeplejerske Udgivet af University College Lillebælt,

Læs mere

Forslag. Lov om uddannelsen til pædagog. (professionsbachelor)

Forslag. Lov om uddannelsen til pædagog. (professionsbachelor) Uddannelsesudvalget UDU alm. del - Bilag 64 Offentligt Udkast af 2. november 2005 Fremsat den {FREMSAT} af Bertel Haarder Forslag til Lov om uddannelsen til pædagog (professionsbachelor) Kapitel 1 Formål

Læs mere

Uddannelser. på Bornholm. Uden vand intet liv Uden viden intet samfund

Uddannelser. på Bornholm. Uden vand intet liv Uden viden intet samfund Uddannelser på Bornholm Uden vand intet liv Uden viden intet samfund 2 0 1 3 Indhold Uddannelse og vejledning på Bornholm Uddannelsessystemet 4 Om optagelse og økonomi 5 Gode links 6 Vejledning hos Ungdommens

Læs mere

Omsorgsmedhjælper. Dine. efteruddannelsesmuligheder

Omsorgsmedhjælper. Dine. efteruddannelsesmuligheder Omsorgsmedhjælper Dine efteruddannelsesmuligheder Din overenskomst giver dig mulighed for at få efteruddannelse I overenskomsten er det aftalt, at du skal have en skriftlig udviklingsplan, og den kan fint

Læs mere

Studieordning for UCC s uddannelse til professionsbachelor som pædagog

Studieordning for UCC s uddannelse til professionsbachelor som pædagog Studieordning for UCC s uddannelse til professionsbachelor som pædagog Pædagoguddannelsen på UCC er tilrettelagt i overensstemmelse med gældende bekendtgørelse. Studieordningen er udarbejdet med det formål

Læs mere

Pædagoguddannelsen og læreruddannelsen

Pædagoguddannelsen og læreruddannelsen Pædagoguddannelsen og læreruddannelsen Redegørelse til Folketinget UNDERVISNINGSMINISTERIET - MARTS 2004 Pædagoguddannelsen og læreruddannelsen Redegørelse til Folketinget Marts 2004 Pædagoguddannelsen

Læs mere

FEDT. Super. Studiemiljø. Studieophold i udlandet Oplev verden mens du tager en uddannelse STUDIEGUIDE 2013

FEDT. Super. Studiemiljø. Studieophold i udlandet Oplev verden mens du tager en uddannelse STUDIEGUIDE 2013 STUDIEGUIDE 2013 Super FEDT Studiemiljø Alt lige fra fredagsbar, fester og foredrag til engagerede undervisere og det nyeste grej Sådan kommer du ind Har du det, der skal til? Tjek vores adgangskrav og

Læs mere

LÆRERUDDANNELSEN I AARHUS MED DE MANGE MULIGHEDER

LÆRERUDDANNELSEN I AARHUS MED DE MANGE MULIGHEDER LÆRERUDDANNELSEN I AARHUS MED DE MANGE MULIGHEDER Læreruddannelsen i Aarhus Læreruddannelsen i Aarhus er landets største læreruddannelse og udbyder samtlige undervisningsfag. Udover et solidt fundament

Læs mere

Socialrådgiveruddannelsen

Socialrådgiveruddannelsen ODENSE Socialrådgiveruddannelsen UNIVERSITY COLLEGE LILLEBÆLT Socialrådgiver uddannelsen SOCIALRÅDGIVERUDDANNELSEN Få en bred vifte af karrieremuligheder Hvad er du interesseret i? Socialrådgiveruddannelsen

Læs mere

Lokal Undervisningsplan for Pædagogisk Assistentuddannelse, PAU

Lokal Undervisningsplan for Pædagogisk Assistentuddannelse, PAU Lokal Undervisningsplan for Pædagogisk Assistentuddannelse, PAU Indholdsfortegnelse 1. Generelt for SOPU Nordsjælland 1.1 Skolens pædagogiske og didaktiske overvejelser 1.2 Overordnet bedømmelsesplan 1.3

Læs mere

Forord... 2. Visioner, formål og mål... 4. Undervisningsformer, studie- og læringsaktiviteter... 7. Indhold, fag, forløb og evaluering...

Forord... 2. Visioner, formål og mål... 4. Undervisningsformer, studie- og læringsaktiviteter... 7. Indhold, fag, forløb og evaluering... Studieordning 2012 Læreruddannelsen i VIA Indhold Forord... 2 Hvad er en studieordning?... 3 Visioner, formål og mål... 4 Visioner for Læreruddannelsen i VIA... 4 Formål og mål for læreruddannelsen...

Læs mere

Uddan dig til pædagog. Pædagoguddannelsen Jydsk i århus

Uddan dig til pædagog. Pædagoguddannelsen Jydsk i århus Uddan dig til pædagog Pædagoguddannelsen Jydsk i århus www.viauc.dk/jydsk Pædagoguddannelsen Jydsk Du får varierede arbejds- og karrieremuligheder. Du bliver uddannet som professionel pædagog med et væld

Læs mere

BESKRIVELSE AF PRAKTIKSTEDET

BESKRIVELSE AF PRAKTIKSTEDET BESKRIVELSE AF PRAKTIKSTEDET INST. NR.: (indsættes af uddannelsesinstitutionen) PRAKTIKSTEDET PRAKTIKSTEDETS NAVN ADRESSE POSTNR. OG BY TLF. NR. MAIL ADRESSE HJEMMESIDE Georgs Æske Skansevej 20 a 3400

Læs mere

Vejledning i samarbejde mellem uddannelsesinstitutioner og folkehøjskoler, husholdningsskoler og håndarbejdsskoler

Vejledning i samarbejde mellem uddannelsesinstitutioner og folkehøjskoler, husholdningsskoler og håndarbejdsskoler Vejledning i samarbejde mellem uddannelsesinstitutioner og folkehøjskoler, husholdningsskoler og håndarbejdsskoler Undervisningsministeriet 2008 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Tilrettelæggelse

Læs mere

De fire gymnasiale uddannelser

De fire gymnasiale uddannelser De fire gymnasiale uddannelser De følgende fire gymnasiale uddannelser forbereder dig til at kunne fortsætte på en videregående uddannelse. hf hhx htx stx højere forberedelseseksamen, 2-årig uddannelse

Læs mere

Praktikstedsbeskrivelse

Praktikstedsbeskrivelse Praktikstedsbeskrivelse Ifølge Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor som pædagog skal praktikstedet udarbejde en praktikstedsbeskrivelse med virkning fra 1. august 2007. Skabelon til praktikstedsbeskrivelse

Læs mere

Bliv bioanalytiker. Hvad laver en bioanalytiker?

Bliv bioanalytiker. Hvad laver en bioanalytiker? Bliv bioanalytiker Hvad laver en bioanalytiker? Bioanalytikere arbejder typisk på hospitalslaboratorier, hvor de analyserer prøver fra patienter, for eksempel blod- og vævsprøver. Nogle prøver tager bioanalytikeren

Læs mere

Så velfærdskæden ikke hopper af... National strategi....for velfærdsuddannelserne

Så velfærdskæden ikke hopper af... National strategi....for velfærdsuddannelserne Så velfærdskæden ikke hopper af... National strategi...for velfærdsuddannelserne 1 1 2 4 5 8 12 Forord Indledning og sammenfatning Anbefalinger og konkrete forslag Indsatsområde I: Vejen til uddannelserne

Læs mere

Uddannelsen til professionsbachelor som pædagog ved Professionshøjskolen University College Capital i Hillerød (Nordsjælland)

Uddannelsen til professionsbachelor som pædagog ved Professionshøjskolen University College Capital i Hillerød (Nordsjælland) Uddannelsen til professionsbachelor som pædagog ved Professionshøjskolen University College Capital i Akkreditering af eksisterende udbudssted Indstilling til Akkrediteringsrådet April 2013 Sagsnummer:

Læs mere

A. UDDANNELSESPLAN Samuelsgaarden

A. UDDANNELSESPLAN Samuelsgaarden A. UDDANNELSESPLAN Samuelsgaarden SÆRLIGE FORHOLD DEN STUDERENDES PLACERING PÅ PRAKTIKSTEDET Tilknytning til gruppe/stue/afdeling Afhængigt af praktikperioden, hvem der har nyansættelser og andre forhold,

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Et lokalt vejledningsmateriale. Et lokalt vejledningsmateriale...3. Inden du beslutter dig...4. Til forældre...

Indholdsfortegnelse. Et lokalt vejledningsmateriale. Et lokalt vejledningsmateriale...3. Inden du beslutter dig...4. Til forældre... SØNDERBORG Indholdsfortegnelse Et lokalt vejledningsmateriale Et lokalt vejledningsmateriale....3 Inden du beslutter dig....4 Til forældre....5 Erhvervsuddannelse generelt....6 Særligt om EUX/EUX Business....9

Læs mere

UNGDOMS- UDDANNELSERNE. Silkeborg Randers Århus Hadsten Beder Skanderborg Odder Rønde Grenaa Viborg Bjerringbro

UNGDOMS- UDDANNELSERNE. Silkeborg Randers Århus Hadsten Beder Skanderborg Odder Rønde Grenaa Viborg Bjerringbro UNGDOMS- UDDANNELSERNE 2015 Silkeborg Randers Århus Hadsten Beder Skanderborg Odder Rønde Grenaa Viborg Bjerringbro Indholdsfortegnelse Et regionalt vejledningsmateriale.... 3 Uddannelse til alle unge....

Læs mere

Bliv bedre til arbejdet med børn og unge. Praktiske råd og personlige erfaringer til pædagog medhjælpere og deres ledere om kompetenceudvikling

Bliv bedre til arbejdet med børn og unge. Praktiske råd og personlige erfaringer til pædagog medhjælpere og deres ledere om kompetenceudvikling Bliv bedre til arbejdet med børn og unge Praktiske råd og personlige erfaringer til pædagog medhjælpere og deres ledere om kompetenceudvikling Indhold Muligheder for opkvalificering Muligheder for opkvalificering...

Læs mere

3. Undervisningskompetence til de gymnasiale uddannelser Faglig kompetence Pædagogisk kompetence (pædagogikum)

3. Undervisningskompetence til de gymnasiale uddannelser Faglig kompetence Pædagogisk kompetence (pædagogikum) Rapport om videreuddannelse af folkeskolelæ rere til gym nasielæ rere Marts 2010 2 Indholdsfortegnelse Forord Resumé 1. Indledning Projektbeskrivelse Gruppens bemærkninger til kommissoriet 2. Folkeskolelæreruddannelsen

Læs mere

Karriere en verden af muligheder

Karriere en verden af muligheder Karriereeftermiddag 29. april 2014 Kl. 13.30-17.00 Karriere en verden af muligheder I dette katalog finder du information om: Tidsplan for oplæg Indhold i oplæg Kort præsentation af deltagende institutioner

Læs mere

Studieordning UCSJ. Professionsbachelor. som Pædagog

Studieordning UCSJ. Professionsbachelor. som Pædagog Studieordning UCSJ Professionsbachelor som Pædagog 2014-Bekendtgørelsen 1. september 2014 1 Indhold 1. Forord 5 2. Studieordningens nationale del 7 Afsluttende prøver i Fællesdelen... 7 Prøveform: Grundfagligheden

Læs mere

DIÆTISTEN TEMA VIDEREUDDANNELSE. Efter- og videreuddannelsesmuligheder for kliniske diætister. Erfaringer med diplom- og masteruddannelserne

DIÆTISTEN TEMA VIDEREUDDANNELSE. Efter- og videreuddannelsesmuligheder for kliniske diætister. Erfaringer med diplom- og masteruddannelserne Nr. 92. April 2008. 16. årgang DIÆTISTEN TEMA VIDEREUDDANNELSE Efter- og videreuddannelsesmuligheder for kliniske diætister Erfaringer med diplom- og masteruddannelserne Psykologiske interventioner i kostvejledning

Læs mere

SOSU-kurser Portørkurser Pædagogiske kurser

SOSU-kurser Portørkurser Pædagogiske kurser Katalog 2013 SOSU-kurser Portørkurser Pædagogiske kurser sosuc.dk 1202_SOSUC_Kursuskatalog_2013.indd 1 20/06/12 15.40 Godt kursus! Fik lært utrolig meget, som kan bruges i mit arbejde Kursist fra "Medvirken

Læs mere

Lokal Undervisningsplan (LUP) Del 2: Beskrivelse af mål, fag og undervisning. Grundlæggende Voksenuddannelse til Pædagogisk assistent (GVU-PA)

Lokal Undervisningsplan (LUP) Del 2: Beskrivelse af mål, fag og undervisning. Grundlæggende Voksenuddannelse til Pædagogisk assistent (GVU-PA) Lokal Undervisningsplan (LUP) Del 2: Beskrivelse af mål, fag og undervisning Grundlæggende Voksenuddannelse til Pædagogisk assistent (GVU-PA) Gældende for GVU-PA startet efter 1. august 2014 1. LOKAL

Læs mere

Faglært til fremtiden Bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser

Faglært til fremtiden Bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser Faglært til fremtiden Bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser Oktober 2013 Faglært til fremtiden Bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser Oktober 2013 Faglært til fremtiden Bedre og mere attraktive

Læs mere