Type Spçrg = Prodèhvad: Text, ja, nej: Vidè. ting èfor sça mça der jo ændes et spçrgsmçal, hvor man har svaret bçade ja

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Type Spçrg = Prodèhvad: Text, ja, nej: Vidè. ting èfor sça mça der jo ændes et spçrgsmçal, hvor man har svaret bçade ja"

Transkript

1 Opgave 1 è15èè Et videnstrç er èjfr. Dat1 nr. 2 opgave U61è af Trine typen Type Vid = Sumèting: Text, spçrgsmçal: Spçrgè Type Spçrg = Prèhvad: Text, ja, nej: Vidè Videnstrçet er inkonsistent hvis to forskellige blade indeholder samme ting èfor sça mça der jo ændes et spçrgsmçal, hvor man har svaret bçade ja og nej for den samme tingè. Det antages i det fçlgende, at nedenstçaende box er til rçadighed. Box T Type Set = çmçngde af teksterç Proc Singleèt: Textè! èsetè return çftgç end Single Proc Intersectès 1,s 2 : Setè! èsetè return çs 1 ë s 2 ç end Intersect Proc Unionès 1,s 2 : Setè! èsetè return çs 1 ë s 2 ç end Union end T Skriv en Trine vçrdiprocedure Proc InkëV: Vidë! èt'setè der beregner mçngden af ting, der forekommer to eller æere gange i videnstrçet V. Der lçgges vçgt pça, at besvarelsen er letlçselig, detaljeret og korrekt.

2 Opgave 2 è20èè En bitstreng B = har en tilhçrende skiftençgle S =è9;è1; 3; 6; 7; 8èè der bestçar af B's lçngde, samt de positioner ènummereret fra 0 til jbj,1è for hvilke B skifter fra 0 til 1 eller omvendt. Det vil sige, hvis vi betegner B's skiftençgle med skiftèbè, sça gçlder det, at skiftèbè = èjbj;fij0 éiéjbj:b:èi, 1è 6= B:èiègè Lad S vçre af typen Prèl: Int, s: Vectorè og betragt fçlgende algoritmeskitse. Algoritme: Beregn Skiftençgle Stimulans: B: Vektor, èjbj é 0è ^ 8i2 0::jBj : B:èiè 2f0;1gè Respons: S = skiftèbè Mete: çinitialiser i og Sç do fs = skiftèbè0::ièè ^ è0 éiçjbjèg i6=jbj!çopdater i og Sç aè Gçr algoritmen fçrdig og bevis, at den er korrekt. bè Det er klart, at skiftèbè erentydigt bestemt af B. Gçlder det ogsça,at B er entydigt bestemt af skiftèbè? Begrund dit svar.

3 Opgave 3 è15èè Der skal konstrueres en box SparseList med fçlgende udseende Box SparseList Type L = çuendelig liste af heltalç Proc Initëx: Lë Proc Lookupëx: Lëèi: Intè! èintè Proc Updateëx: Lëèi, k: Intè Proc Maxëx: Lë! èintè Proc Addëx: Lë! èintè end SparseList som realiserer en datastruktur, hvis vçrdier er uendelige lister af heltal. Proceduren Init giver den uendelige liste med nuller pça alle pladser. Proceduren Lookup returnerer vçrdien med index i. Proceduren Update çndrer vçrdien med index i til at vçre k. Proceduren Max giver det stçrste index, hvis vçrdi ikke ernul. Proceduren Add giver summen af listens elementer. I det fçlgende angiver jjxjj antallet af elementer i x, der har vçrdi forskellig fra nul. aè Giv en formel speciækation af proceduren Max. bè Beskriv en realisation af typen L, sça Init fçar tidskompleksitet Oè1è, Lookup og Update fçar tidskompleksitet Oèlog jjxjjè, og Max og Add fçar tidskompleksitet Oè1è.

4 Opgave 4 è15èè Betragt fçlgende Trine program. è+ Type A=ListèBè Type B=Sumèx: C, y: Dè Type C=C Type D=E Type E=ListèSumèx: Unit, y: Aèè +è Var a: A Var b: B Var c: C Var d: D Var e: E Var i: Int Var r: Real a:= e b:= Sumè2: Listèèè c:=?-c r:= i Vil det blive accepteret af Trine oversçtteren? Begrund dit svar.

5 Opgave 5 è20èè Fçlgende algoritme fra ëgrafalgoritmerë side 39 beregner en topologisk sortering af en orienteret acyklisk graf. Algoritme: Topologisk Sortering Stimulans : G = èv; Eè orienteret acyklisk graf Respons : TopSort: Vector, indeholder topologisk sortering af G Mete : Indegree:= Vectorè0jnè for èv, wè in E do Indegree.èwè:= Indegree.èwè+1 NS'InitëRëènè for v in V do if Indegree.èvè =0! NS'InsertëRëèvè æ TopSort, N:= Vectorè0jnè, 1 do : NS'EmptyëRë! NS'DeleteSomeëR, vë TopSort.èvè, N:=N, N+1 for èv, wè in E do Indegree.èwè:= Indegree.èwè-1 if Indegree.èwè =0! NS'InsertëRëèwè æ Miæcçer meten, sça den i stedet realiserer fçlgende algoritme. Algoritme: Cyklisten Stimulans : G = èv; Eè, orienteret graf Respons : AC: Boolean, AC, G er acyklisk Mete :

6 Opgave 6 è15èè Fçlgende to algoritmiske problemer har oplagte lçsninger med udfçrelsestid i Oènè. P1 Lad Aè0::nè vçre en liste for hvilken A:è0è ç A:è1è og A:èn, 2è ç A:èn, 1è. Find et lokalt minimum i A, det vil sige, et indeks x for hvilket A:èx, 1è ç A:èxè og A:èxè ç A:èx + 1è. P2 Lad f : N 0! Z vçre en monotont aftagende funktion. Find det mindste n for hvilket fènè ç 0. Begge problemer kan imidlertid lçses mere eæektivt. Beskriv sçadanne eæektive algoritmer for P1 og P2 og angiv deres udfçrelsestider.

Differentialligninger

Differentialligninger Differentialligninger for A-niveau i st, udgave SkÄrmbillede fra TI-Nspire 015 Karsten Juul Differentialligninger for A-niveau i st, udgave 1 Hvad er en differentialligning? 1a OplÄg til differentialligninger1

Læs mere

Lectio. Spørgeskema. 1. udgave august 2007 OD

Lectio. Spørgeskema. 1. udgave august 2007 OD Lectio Spørgeskema 1. udgave august 2007 OD Indledning Lectio kan anvendes til mere end notering af fravær, studieplan, studierapport og undervisningsbeskrivelse. Det kan også bruges til at lave spørgeskemaundersøgelser

Læs mere

Problemformulering AT. SÅDAN! Mette Morell Kilder: Lars Ingesman/Rune Richtendorff

Problemformulering AT. SÅDAN! Mette Morell Kilder: Lars Ingesman/Rune Richtendorff Problemformulering AT SÅDAN! Mette Morell Kilder: Lars Ingesman/Rune Richtendorff Den gode problemformulering En god problemformulering kommer sjældent ud af den blå luft, og den er heller ikke bare resultatet

Læs mere

Excel-6: HVIS-funktionen

Excel-6: HVIS-funktionen Excel-6: HVIS-funktionen Regnearket Excel indeholder et væld af "funktioner" som kan bruges til forskellige ting indenfor f.eks. finans, statistik, logiske beregninger, beregninger med datoer og meget

Læs mere

Forén og find. Introduktion Hurtig find Hurtig forening Vægtet forening Stikompression Dynamiske sammenhængskomponenter.

Forén og find. Introduktion Hurtig find Hurtig forening Vægtet forening Stikompression Dynamiske sammenhængskomponenter. Forén og find Introduktion Hurtig find Hurtig forening Vægtet forening Stikompression Dynamiske sammenhængskomponenter Philip Bille Forén og find Introduktion Hurtig find Hurtig forening Vægtet forening

Læs mere

En differentiabel funktion hvis afledte ikke er kontinuert Søren Knudby

En differentiabel funktion hvis afledte ikke er kontinuert Søren Knudby 24 En differentiabel funktion hvis afledte ikke er kontinuert Søren Knudby Det er velkendt for de fleste, at differentiabilitet af en reel funktion f medfører kontinuitet af f, mens det modsatte ikke gælder

Læs mere

Mini-formelsamling. Matematik 1

Mini-formelsamling. Matematik 1 Indholdsfortegnelse 1 Diverse nyttige regneregler... 1 1.1 Regneregler for brøker... 1 1.2 Potensregneregler... 1 1.3 Kvadratsætninger... 2 1.4 (Nogle) Rod-regneregler... 2 1.5 Den naturlige logaritme...

Læs mere

Her er et spørgsmål, du måske aldrig har overvejet: kan man finde to trekanter med samme areal?

Her er et spørgsmål, du måske aldrig har overvejet: kan man finde to trekanter med samme areal? Her er et spørgsmål, du måske aldrig har overvejet: kan man finde to trekanter med samme areal? Det er ret let at svare på: arealet af en trekant, husker vi fra vor kære folkeskole, findes ved at gange

Læs mere

Find flere opgaver i. Sådan laver man en Japansk billedkryds:

Find flere opgaver i. Sådan laver man en Japansk billedkryds: 2 3 2 6 3 1 2 1 1 2 5 2 2 3 2 1 1 3 1 2 1 2 6 1 5 3 5 3 5 3 5 2 2 1 3 2 2 2 1 5 5 1 1 2 1 1 6 1 3 3 2 5 2 16 1 1 11 1 6 5 1 1 5 15 2 13 1 13 6 Sådan laver man en Japansk billedkryds: 6 3 6 2 1 1 2 I en

Læs mere

Arealet af en trekant Der er mange formler for arealet af en trekant. Den mest kendte er selvfølgelig

Arealet af en trekant Der er mange formler for arealet af en trekant. Den mest kendte er selvfølgelig Arealet af en trekant Der er mange formler for arealet af en trekant. Den mest kendte er selvfølgelig som også findes i en trigonometrisk variant, den såkaldte 'appelsin'-formel: Men da en trekants form

Læs mere

Gør en forskel for en ung - bliv mentor

Gør en forskel for en ung - bliv mentor Gør en forskel for en ung - bliv mentor Der er brug for virksomhederne Nogle unge er ikke klar til at starte på en ungdomsuddannelse lige efter folkeskolen. De har brug for at gå en anden vej ofte en mere

Læs mere

PS102: Den menneskelige faktor og patientsikkerhed

PS102: Den menneskelige faktor og patientsikkerhed IHI Open School www.ihi.org/patientsikkerhed PS102: Den menneskelige faktor og patientsikkerhed (1 time) Dette modul er en introduktion til emnet "menneskelige faktorer": Hvordan indarbejdes viden om menneskelig

Læs mere

Lær at tackle jobsøgningsstress 2!

Lær at tackle jobsøgningsstress 2! Lær at tackle jobsøgningsstress 2! Min forrige artikel tog udgangspunkt i, hvordan du kunne tackle de krav, der bliver stillet fra forskellige sider, inklusive fra dig selv, samt at du skulle anse din

Læs mere

Kapital- og rentesregning

Kapital- og rentesregning Rentesregning Rettet den 28-12-11 Kapital- og rentesregning Kapital- og rentesregning Navngivning ved rentesregning I eksempler som Niels Oles, hvor man indskyder en kapital i en bank (én gang), og banken

Læs mere

MATINTRO FUNKTIONER AF FLERE VARIABLE

MATINTRO FUNKTIONER AF FLERE VARIABLE MATINTRO FUNKTIONER AF FLERE VARIABLE Tore August Kro Matematisk Institutt Universitetet i Oslo 5.kapitel skrevet af: Jan Philip Solovej Institut for de Matematiske Fag Københavns Universitet Forår 3 På

Læs mere

Bevægelse i to dimensioner

Bevægelse i to dimensioner Side af 7 Bevægelse i to dimensioner Når man beskriver bevægelse i to dimensioner, som funktion af tiden, ser man bevægelsen som var den i et almindeligt koordinatsystem (med x- og y-akse). Ud fra dette

Læs mere

Oversigt over Procent, absolut og relativ tilvækst samt indekstal

Oversigt over Procent, absolut og relativ tilvækst samt indekstal Oversigt over Procent, absolut og relativ tilvækst samt indekstal Indhold Oversigt over Procent, absolut og relativ tilvækst samt indekstal... 1 Procent... 1 Hvad er én procent?... 1 Procentsatser over

Læs mere

Grupperet materiale kan f.eks. være befolkningsdata eller indkomstfordelinger.

Grupperet materiale kan f.eks. være befolkningsdata eller indkomstfordelinger. Thomas Jensen & Morten Overgård Nielsen At bestemme kvartilsæt Indhold - At finde kvartilsæt i ikke-grupperet datamateriale (link til dokumentet her) - At bestemme kvartilsæt ved hjælp af Excel (link til

Læs mere

Løsningsforslag til Geometri 1.-6. klasse

Løsningsforslag til Geometri 1.-6. klasse 1 Løsningsforslag til Geometri 1.-6. klasse Bemærk, at vi benytter betegnelsen øvelser som en meget bred betegnelse. Derfor er der også nogle af vores øvelser, der nærmer sig kategorien undersøgelser,

Læs mere

Matematisk modellering: Hvor tidligt står Venus op?

Matematisk modellering: Hvor tidligt står Venus op? Matematisk modellering: Hvor tidligt står Venus op? Kasper Bjering Søby Jensen, ph.d. studerende i matematikkens didaktik ved Roskilde Universitet I LMFK bladet 2/2012 bragtes artiklen Anvendelse og modellering

Læs mere

Fælles mål i dansk som andetsprog. v/ Sofia Esmann Busch

Fælles mål i dansk som andetsprog. v/ Sofia Esmann Busch Fælles mål i dansk som andetsprog v/ Sofia Esmann Busch Forenklede Fælles Mål dansk som andetsprog Dansk som andetsprog har fælles mål for basisundervisningen og for supplerende dansk som andetsprog. Workshoppen

Læs mere

Polynomier med sælsomme egenskaber modulo p Bo Vagner Hansen

Polynomier med sælsomme egenskaber modulo p Bo Vagner Hansen Artikel 17 Polynomier med sælsomme egenskaber modulo p Bo Vagner Hansen Reduceres koefficienterne i et normeret heltalspolynomium modulo et primtal, opstår et nyt polynomium over restklasseringen. Både

Læs mere

Vejledning i at skrive en motiveret ansøgning

Vejledning i at skrive en motiveret ansøgning Vejledning i at skrive en motiveret ansøgning Denne vejledning er en hjælp til dig, som skal skrive en motiveret ansøgning i forbindelse med ansøgning om optagelse på IT-Universitetets kandidat- master

Læs mere

Differential- regning

Differential- regning Differential- regning del () f () m l () 6 Karsten Juul Indhold Tretrinsreglen 59 Formler for differentialkvotienter64 Regneregler for differentialkvotienter67 Differentialkvotient af sammensat funktion7

Læs mere

2 KOM I GANG MED VUPTIWEB. 2.1 Log på og Log ud

2 KOM I GANG MED VUPTIWEB. 2.1 Log på og Log ud 2 KOM I GANG MED VUPTIWEB 2.1 Log på og Log ud 2.1.1 LOG PÅ Du har i mailen fået tilsendt hjemmesidens adresse, login adresse samt brugernavn og adgangskode. Navigér til login adressen og indtast dine

Læs mere

Q1 Hvor sandsynligt er det, at netværksmøder som dette kan bidrage til at forbedre dine jobmuligheder?

Q1 Hvor sandsynligt er det, at netværksmøder som dette kan bidrage til at forbedre dine jobmuligheder? Q1 Hvor sandsynligt er det, at netværksmøder som dette kan bidrage til at forbedre dine jobmuligheder? Meget sandsynligt Ret sandsynligt Sandsynligt Måske Overhovedet ikke... Ikke relevant Meget sandsynligt

Læs mere

Matador. Hvert hus koster: 2000 Et hotel koster: 2000 + 4 huse Pantsætningsværdien er 2000 kr.

Matador. Hvert hus koster: 2000 Et hotel koster: 2000 + 4 huse Pantsætningsværdien er 2000 kr. Matador Problembeskrivelse Matador består af en spilleplade med 40 felter, biler (som udgør spillebrikker), to terninger, huse, hoteller, lykkekort, pengesedler og skødekort. Hvert felt har et nummer og

Læs mere

INDICATA giver dig et effektivt markedsoverblik i en hverdag, hvor udbud og efterspørgsel skifter hurtigere end nogensinde.

INDICATA giver dig et effektivt markedsoverblik i en hverdag, hvor udbud og efterspørgsel skifter hurtigere end nogensinde. INDICATA giver dig et effektivt markedsoverblik i en hverdag, hvor udbud og efterspørgsel skifter hurtigere end nogensinde. Med INDICATA ved hånden får du en nem og overskuelig adgang til viden om det

Læs mere

Fibonacci følgen og Det gyldne snit

Fibonacci følgen og Det gyldne snit Fibonacci følgen og Det gyldne snit af John V. Petersen Indhold Fibonacci... 2 Fibonacci følgen og Binets formel... 3... 4... 6... 6 Bevis for Binets formel... 7 Binets formel fortæller os, at...... 9...

Læs mere

BRUG AF LISTEFUNKTIONER I EXCEL

BRUG AF LISTEFUNKTIONER I EXCEL BRUG AF LISTEFUNKTIONER I EXCEL Lister kan i Excel anvendes til forskellige formål. Her skal vi se på et af disse, nemlig anvendelsen af lister til "databaselignende" funktioner. For at kunne anvende de

Læs mere