HUMANISTISK INFORMATIK

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "HUMANISTISK INFORMATIK"

Transkript

1 Kandidatundersøgelsen for det humanistiske fakultet 20 KANDIDATUNDERSØGELSEN 20 DET HUMANISTISKE FAKULTET Delrapport for HUMANISTISK INFORMATIK DET HUMANISTISKE FAKULTET Udarbejdet af Side

2 Kandidatundersøgelsen for det humanistiske fakultet 20 FORORD Kandidatundersøgelsen 20 er foretaget af Karrierecentret, Aalborg Universitet, i samarbejde med Det Humanistiske Fakultet. Denne delrapport er udarbejdet af Karrierecentret, Aalborg Universitet, og indeholder resultater for Humanistisk Informatik. Samtlige studienævn under Det Humanistiske Fakultet (HUM) får lignende delrapporter, hvor nogle af resultaterne for de enkelte studier tilmed bliver præsenteret. Formålet med delrapporterne er at give de enkelte studienævn et indblik i konkrete resultater, hvad angår studienævnenes uddannelser, der kan være særlige nyttige for dem. Det gælder fx dimittendernes vurdering af uddannelsens kvalitet i forhold til arbejdsmarkedets krav og forventninger, dimittendernes søgemønstre efter endt uddannelse, deres nuværende beskæftigelse og efter- og videreuddannelse. Af samtlige spørgsmål i spørgeskemaet har vi udvalgt en række spørgsmål der afdækker de mest centrale aspekter. Det er således muligt for studienævnene at henvende sig til Karrierecentret og bestille flere statistiske resultater på andre spørgsmål end de i delrapporterne. Det er også muligt at få opdelt alle spørgsmål på fx køn og dimittendårgang. Datagrundlag 845 ud af 582 HUM-dimittender fra og med februar 2007 til og med september 200 deltog i Kandidatundersøgelsen (svarprocent 53,4 %). 23 ud af 420 dimittender fra studienævnet for Humanistisk Informatik deltog (svarprocenten udgør 55,2 %) (jf. evt. Kapitel 7 Datagrundlag). Definitioner Diagrammerne viser procentvise fordelinger på afgivne gyldige svar (N/n), dvs. ekskl. Ved ikke - svar og ubesvarede,. Ved nogle af spørgsmålene har dimittenderne haft mulighed for at afkrydse flere kategorier/parametre, hvorfor værdierne i disse diagrammer ikke giver 00 %. Tallene for det enkelte studienævn bliver sammenlignet med tallene for HUM. I nogle tilfælde er der meget få respondenter i en gruppe (fx gruppen af dimittender, der arbejder indenfor den statslige, regionale eller kommunale sektor), hvorfor det ikke giver mening at sammenligne tallene med HUMfakultetets tal og/eller illustrere disse grafisk. Resultaterne bliver i stedet skitseret kort i tekstform eller tabelform. Endelig præsenteres samtlige åbne svar (fritekst) fra dimittenderne enten dér, hvor det er relevant dvs. i de enkelte kapitler, eller i Kapitel 9 Appendiks. Nye undersøgelser Ønsker I yderligere undersøgelser for studienævnets uddannelser eller yderligere resultater, samarbejder vi gerne om dette. Ved sådanne forespørgsler bedes I rette henvendelse til nedenstående: Bettina Spleth Bazuin Fuldmægtig Tlf Side 2

3 Kandidatundersøgelsen for det humanistiske fakultet 20 KORT OM STUDIERNE I nedenstående tabel gives en oversigt over antallet samt andelen af deltagende dimittender fra de enkelte studier på studienævnet Humanistisk Informatik. Med henblik på at foretage meningsfyldte datakørsler bliver udvalgte resultater vist fordelt efter de nedenfor nævnte grupper. Gruppe Studie Antal Procent Kommunikation Kommunikation 52 65,5 Øvrige studier Humanistisk datalogi 8 3,4 Informationsarkitektur 3,3 Informationsteknologi, multimedier 5 6,5 Informationsvidenskab 6 2,6 Interaktive digitale medier 20 8,6 Interpersonel Kommunikation,4 Mediefag 5 2,2 Multimedier 4,7 Oplevelsesdesign 9 3,9 Persuasivt design 2,9 Total ,0 Side 3

4 Kandidatundersøgelsen for det humanistiske fakultet 20 INDHOLD KORT OM STUDIERNE... 3 VEJEN TIL FØRSTE JOB FRA DIMISSION TIL FØRSTE JOB OVERVEJELSER OM JOBMULIGHEDER M.M JOBSØGNING STUDIEJOBBETS, PRAKTIKFORLØBETS OG PROJEKTSAMARBEJDETS BETYDNING NUVÆRENDE JOBSITUATION NUVÆRENDE JOB JOBBETS RAMMER JOBBETS INDHOLD UDDANNELSERNES ARBEJDSMARKEDSRELEVANS OG ANVENDELSESOMRÅDER TILEGNEDE OG EFTERSPURGTE KOMPETENCER EFTER- OG VIDEREUDDANNELSE NYE KOMPETENCER EFTER ENDT UDDANNELSE DATAGRUNDLAG...55 Side 4

5 Kandidatundersøgelsen for det humanistiske fakultet 20 VEJEN TIL FØRSTE JOB FRA DIMISSION TIL FØRSTE JOB. OVERVEJELSER OM JOBMULIGHEDER M.M... Hvornår og i hvilken grad gjorde du dig overvejelser om, hvilket job din uddannelse skulle føre til? Før uddannelsens start I høj grad 26% 26% I nogen grad 33% 35% HUM INF (N=208) HUM (N=733) I mindre grad 26% 27% Slet ikke 4% 2% % 0% 20% 30% 40% Undervejs i uddannelsen I høj grad 37% 40% I nogen grad I mindre grad 7% 3% 44% 44% HUM INF (N=208) HUM (N=733) Slet ikke 2% 3% % 0% 20% 30% 40% 50% Side 5

6 Kandidatundersøgelsen for det humanistiske fakultet 20 Umiddelbart før jeg dimitterede I høj grad 68% 63% I nogen grad I mindre grad 7% 9% 2% 22% HUM INF (N=208) HUM (N=733) Slet ikke 4% 7% % 20% 40% 60% 80% Umiddelbart efter jeg dimitterede I høj grad 7% 66% I nogen grad I mindre grad Slet ikke 3% 5% 9% 0% 7% 0% % 20% 40% 60% 80% HUM INF (N=208) HUM (N=733) Side 6

7 Kandidatundersøgelsen for det humanistiske fakultet Ændrede du jobmål undervejs i dit studie? Ændrede du jobmål undervejs i studiet? Ja, en enkelt gang 4% 3% Ja, flere gange 33% 29% Nej, jeg fastholdte mit jobmål gennem hele min uddannelse 5% 24% HUM INF (96) HUM (705) Jeg havde ikke noget præcist jobmål for min uddannelse 38% 34% % 0% 20% 30% 40%..3 Hvordan vurderer du universitetets information om erhvervs- og karrieremuligheder? Universitetets fælles informationsmateriale God 5% 7% Middel Ringe 5% % 32% 30% HUM INF (N=208) HUM (N=73) Havde ikke kendskab til dette 48% 52% % 20% 40% 60% Side 7

8 Kandidatundersøgelsen for det humanistiske fakultet 20 Universitetets centrale studievejledning God 5% 8% Middel Ringe 6% 4% 36% 35% HUM INF (N=208) HUM (N=73) Havde ikke kendskab til dette 43% 44% % 0% 20% 30% 40% 50% Karrierecentret God 8% 9% Middel 39% 35% HUM INF (N=208) Ringe 0% 0% HUM (N=73) Havde ikke kendskab til dette 33% 35% % 0% 20% 30% 40% Side 8

9 Kandidatundersøgelsen for det humanistiske fakultet 20 Studiernes egne studievejledninger God Middel Ringe 7% 0% 33% 33% 28% 25% HUM INF (N=208) HUM (N=73) Havde ikke kendskab til dette 3% 33% % 0% 20% 30% 40% Studiernes eget informationsmateriale God 8% 9% Middel 38% 35% HUM INF (N=208) Ringe 27% 25% HUM (N=73) Havde ikke kendskab til dette 26% 3% % 0% 20% 30% 40% Side 9

10 Kandidatundersøgelsen for det humanistiske fakultet 20 Information via undervisere God Middel Ringe 2% 3% 38% 36% 34% 3% HUM INF (N=208) HUM (N=73) Havde ikke kendskab til dette 5% 9% % 0% 20% 30% 40% Information via netværkscenteret/aauinnovation/sea God Middel Ringe 6% 4% 22% 6% 6% % HUM INF (N=208) HUM (N=73) Havde ikke kendskab til dette 56% 69% % 20% 40% 60% 80% Side 0

11 Kandidatundersøgelsen for det humanistiske fakultet 20 Karrieredage på studierne God Middel Ringe 9% 7% 5% 6% 4% 36% HUM INF (N=208) HUM (N=73) Havde ikke kendskab til dette 24% 32% % 0% 20% 30% 40% 50% Side

12 Kandidatundersøgelsen for det humanistiske fakultet 20.2 JOBSØGNING.2. Hvornår påbegyndte du din aktive jobsøgning? Hvornår påbegyndte du din aktive jobsøgning? Inden påbegyndelsen af specialet Inden afleveringen af specialet/hovedopga ve/ba-projekt 6% 6% 42% 42% HUM INF (N=208) HUM (N=730) Efter bestået afsluttende eksamen/speciale/b A-projekt 42% 42% % 0% 20% 30% 40% 50%.2.2 Hvor lang tid gik der fra dimission til du fik dit første job? Hvor lang tid gik der fra dimission til du fik dit første job? (inkl. job med løntilskud) Jeg fik job, før jeg var færdig med uddannelsen 3% 37% 0-3 måneder 22% 25% HUM INF (N=83) 4-2 måneder 29% 42% HUM (N=594) Mere end år 5% 9% % 0% 20% 30% 40% 50% Side 2

13 Kandidatundersøgelsen for det humanistiske fakultet Hvor søgte du og fik dit første job? Hvor søgte du og fik dit første job? Region Nordjylland Region Midtjylland Region Hovedstaden Øvrige udland Region Syddanmark Region Sjælland Norden (ekskl. Danmark, men inkl. Færøerne og Grønland) Europa (ikke Norden) 3% 2% 25% 8% 5% % 7% 0% 5% 5% 4% % 0% % 0% 0% 7% 2% 7% 0% 6% % 6% 0% 27% 33% 60% 55% 63% 53% 47% 5% Søgte job; HUM (N=664) Fik job; HUM (N=664) Søgte job; HUM INF (N=83) Fik job; HUM INF (N=83) 0% 20% 40% 60% 80% Side 3

14 Kandidatundersøgelsen for det humanistiske fakultet 20 2 STUDIEJOBBETS, PRAKT IKFORLØBETS OG PROJEKTSAMAR- BEJDETS BETYDNING 2.. Har du haft studiejob sideløbende din uddannelse? Har du haft studiejob sideløbende med din uddannelse? HUM Hum.Informatik Ja, jeg har haft et studierelevant studiejob ,3% 8 50,9% Ja, jeg har haft et studiejob uden relevans for ,8% 94 40,5% mit studium Nej, jeg har ikke haft studiejob 85 0,% 20 8,6% Total ,0% ,0% Side 4

15 Kandidatundersøgelsen for det humanistiske fakultet Hvor mange timer om ugen har du i gennemsnit haft studiejob i undervisningsperioden? Hvor mange timer om ugen har du i gennemsnittet haft relevant studiejob i undervisningsperioden? Under 8 timer om ugen 9-6 timer om ugen 35% 43% 50% 57% Hum.Informatik (N=8) HUM (N=383) Mere end 6 timer om ugen 7% 8% 0% 20% 40% 60% Hvor mange timer om ugen har du i gennemsnittet haft ikke studierelevant studiejob i undervisningsperioden? Under 8 timer om ugen 9-6 timer om ugen 52% 52% 44% 43% Hum.Informatik (N=94) HUM (N=328) Mere end 6 timer om ugen 4% 5% 0% 20% 40% 60% Side 5

16 Kandidatundersøgelsen for det humanistiske fakultet Vurderer du, at dit studiejob har forlænget dit studium? Vurderer du, at dit studiejob har forlænget dit studium? (Relevant studiejob) Nej 9% 88% Hum.Informatik (N=8) Ja 9% 2% HUM (N=383) 0% 20% 40% 60% 80% 00% Vurderer du, at dit studiejob har forlænget dit studium? (Studiejob uden relevans) Nej 96% 95% Hum.Informatik (N=94) Ja 4% 5% HUM (N=328) 0% 20% 40% 60% 80% 00% 2..4 Har du været i praktik i en virksomhed/organisation i løbet af din uddannelse? Har du været i praktik i en virksomhed/organisation i løbet af HUM Humanistisk Informatik din uddannelse? Antal Procent Antal Procent Ja 53 70% 73 83,2% Nej 27 30% 35 6,8% Total % ,0% 2..5 Har du lavet projekt i samarbejde med en virksomhed/organisation i løbet af din uddannelse? Side 6

17 Kandidatundersøgelsen for det humanistiske fakultet 20 Har du lavet et projekt i samarbejde med en virksomhed/organisation i løbet HUM Hum.Informatik af din uddannelse? Antal Procent Antal Procent Ja 47 57% 78 86% Nej 33 43% 30 4% Total % % 2..6 Har du efterfølgende fået arbejde i den virksomhed/organisation, hvor du havde studiejob, praktik og/eller projektsamarbejde? Har du efterfølgende fået ansættelse i den virksomhed/organisation, hvor du havde HUM Hum.Informatik Antal Procent Antal Procent et relevant studiejob? Ja 8 30,6% 40 33,9% Nej ,4% 78 66,% Total ,0% 8 00,0% et studiejob uden relevans? Ja 46 4,0% 3 3,8% Nej ,0% 8 86,2% Total ,0% 94 00,0% et praktik? Ja 26 24,6% 58 33,5% Nej ,4% 5 66,5% Total 53 00,0% 73 00,0% et projektsamarbejde? Ja 60 4,4% 29 6,3% Nej ,6% 49 83,7% Total 47 00,0% 78 00% Side 7

18 Kandidatundersøgelsen for det humanistiske fakultet 20 3 NUVÆRENDE JOBSITUATION 3.. Hvad er din nuværende jobsituation? Hvad er din nuværende jobsituation? Jeg er i arbejde (herunder orlov, job med løntilskud, deltidsansættelser o.lign.) 75% 79% Jeg er ledig/arbejdsløs Jeg er i gang med en fuldtidsuddannelse (f.eks. ph.d/erhvervs ph.d) 4% % 7% 6% Hum.Informatik (N=24) HUM (N=765) Jeg er iværksætter/selvstændig (herunder freelance) 3% 3% 0% 20% 40% 60% 80% 3..2 Hvad er din nuværende jobsituation? Fordelt efter studie. Hvad er din nuværende jobsituation? Jeg er i arbejde (herunder orlov, job med løntilskud, deltidsansættelser o.lign.) 75,2% 74% 76% Jeg er ledig/arbejdsløs Jeg er i gang med en fuldtidsuddannelse (f.eks. ph.d/erhvervs ph.d) Jeg er iværksætter/selvstændig (herunder freelance) 4,5% % 6% 7,5% 0% 6% 2,8% 5% % 0% 20% 40% 60% 80% Hum.Inf. (N=24) Øvrige studier (N=73) Kommunikation (N=4) Side 8

19 Kandidatundersøgelsen for det humanistiske fakultet 20 4 NUVÆRENDE JOB Kapitlet omhandler dimittendernes nuværende job og omfatter således jobskiftere, der har haft mere end ét job efter endt uddannelse, samt de, hvis nuværende job er deres første job. 4. JOBBETS RAMMER 4.. Hvad er ansættelsesforholdet i dit nuværende job? Hvad er dit ansættelsesforhold i dit nuværende job? Fastansat 73% 72% Projektansat/tidsbegrænset ansat Ansat i vikariat Ansat med løntilskud Andet 2% 2% 6% 8% 7% 5% 2% 2% 0% 50% 00% HUM INF (N=60) HUM (N=608) Andet Ansættelsesforhold Antal Barsel Virksomhedspraktik Side 9

20 Kandidatundersøgelsen for det humanistiske fakultet Inden for hvilken sektor er din nuværende beskæftigelse? Fordelt efter studie. Inden for hvilken sektor er din nuværende arbejdsplads? Privat 49% 43% 60% Stat 30% 29% 32% Hum.Inf (N=60) Kommune 6% 5% 20% Kommunikation (N=07) Region 4% 7% 0% Øvrige studier (N=53) Interesseorganisation 2% 2% 2% 0% 20% 40% 60% 80% Side 20

21 Kandidatundersøgelsen for det humanistiske fakultet Hvilken type virksomhed er du beskæftiget i? Hvilken type virksomhed er du beskæftiget? (Ansatte i den private sektor) Anden type Konsulent- og rådgivningsvirksomhed IT-virksomhed Produktion og fremstilling (industri) Reklame- og markedsføringsvirksomhed Kultur og turisme Handels- og detailvirksomhed (inkl. butik) Servicevirksomhed Medievirksomhed (TV, radio, forlag, avis, etc.) 7% 7% 5% 4% 9% % 2% 8% 8% 6% 7% 3% 5% 8% 4% 23% 29% Hum.Informatik (N=78) HUM (N=220) Transport % Financiel virksomhed % Bygge- og anlægsvirksomhed % Medicinalvirksomhed % 0% 0% 20% 30% Hvilken type virksomhed er du beskæftiget i? - Anden type, angiv hvilken: Kommunikation Antal (Ubesvaret) 38 design og trends elektriker/alarm Engros salg Miljø Mode/tøj virksomhed Outsourcing Politisk organisation Sport Total 46 Hvilken type virksomhed er du beskæftiget i? - Anden type, angiv hvilken: Øvrige studier Antal (Ubesvaret) 27 Design Konsortium MUSIK Televirksomhed 2 Total 32 Side 2

22 Kandidatundersøgelsen for det humanistiske fakultet Hvilket område arbejder du primært indenfor? (Både statsligt, kommunalt samt regionalt ansatte) Hvilket område arbejder du primært indenfor? - Valgt HUM Hum.Informatik Undervisning i gymnasieskolen 70 6 Kommunikation Administration/forvaltning 34 9 Andet, angiv hvilket: 29 Undervisning på universitet/handelshøjskole 24 2 Anden undervisning 24 Forskning på universitet/handelshøjskole 20 3 Undervisning på anden videregående uddannelsesinstitution 5 4 Kultur-/medieinstitution 9 6 Anden forskning/udvikling 4 I alt statslig ansatte Hvilket område arbejder du primært indenfor? - Valgt HUM Hum.Informatik Børn og unge (på institutionsniveau - f.eks. skoler) 48 Kommunikation 35 5 Børn og unge (på forvaltningsniveau) 33 4 Andet 6 4 Beskæftigelse/integration (på institutionsniveau - f.eks. jobcenter) 5 6 Kultur og fritid (på institutionsniveau - f.eks. museer) 4 3 Erhverv/udvikling 2 2 Social, sundhed/omsorg (på institutionsniveau - f.eks. plejehjem) 8 0 Anden administration/forvaltning 8 Kultur og fritid (på forvaltningsniveau) 5 0 Social, sundhed/omsorg (på forvaltningsniveau) 5 Teknik, by og miljø 5 3 Beskæftigelse/integration (på forvaltningsniveau) 3 I alt kommunalt ansatte Hvilket område arbejder du primært inden for? (Sæt gerne flere krydser) - Valgt HUM Hum.Informatik Social- og sundhed (på institutionsniveau, f.eks. hospitaler) 2 Kommunikation 9 4 Andet, angiv hvilket: 5 Uddannelse og undervisning 3 0 Administration/forvaltning 3 Social- og sundhed (på forvaltningsniveau) 2 Erhverv og udvikling 2 0 I alt regionalt ansatte 37 7 Side 22

23 Kandidatundersøgelsen for det humanistiske fakultet JOBBETS INDHOLD 4.2. Hvordan er dine jobfunktioner fordelt? Hvordan er dine jobfunktioner (tidsmæssigt) fordelt? - Bruger jeg nogen/meget tid på Rådgivning/vejledning Analyse 5% 52% 49% 54% Uddannelses- 36% 39% Strategisk 37% 57% Administration 36% 30% Projektledelse 36% 54% Formidling 34% 57% Tekstproduktion 34% 45% Udviklingsopgaver 3% 40% Markedsføring/reklame 26% 42% Produktudvikling/innovation 26% 38% Anden 25% 2% IT 22% 42% Kvalitetsudvikling 22% 28% Kunde-/borgerservice 2% 5% Ledelse 7% 2% HR/personale 4% 20% Kulturformidling 3% 8% Salg 3% 9% Oversættelse 0% 7% Økonomi- 6% 6% Forskning 6% 3% 0% 20% 40% 60% HUM (N=599) HUM INF (N=59) Side 23

24 Kandidatundersøgelsen for det humanistiske fakultet Hvad er din nuværende stillingsbetegnelse? Hvad er din nuværende stillingsbetegnelse? Kommunikation Antal (Ubesvaret) 5 AC fuldmægtig ac fuldmægtig AC medarbejder AC-fuldmægtig 2 AC-Fuldmægtig - Karrierekonsulent AC-medarbejder AC-Specialist - Kommunikationsmedarbejder Adjunkt 2 Akademisk medarbejder (kommunikationsmedarbejder) Arbejdsmarkedskonsulent Brand Manager Chefkonsulent og underviser Communications Consultant digitaliseringskonsulent Driftsmanager Fuldmægtig fuldmægtig HR Konsulent 2 HR konsulent 2 HR- og Marketingsassistent HR- og marketingsassistent Højskolelærer Informationsmedarbejder Jobkonsulent jobkonsulent Junior HR specialist Key Managing and Sales Assistant Kirkegårdsmedhjælper Kommunikation og salg kommunikations og marketingkoordinator Kommunikationsansvarlig 2 Kommunikationskonsulent 4 Kommunikationsmedarbejder 7 kommunikationsmedarbejder 6 Konsulent 3 konsulent ledelses og organisationskonsulent LÆRER Manager Markedsføringskoordinator Marketingansvarlig Marketingskoordinator Side 24

25 Kandidatundersøgelsen for det humanistiske fakultet 20 Mediekonsulent Online redaktør / PR-medarbejder organisationskonsulent PR- og Kommunikationsansvarlig Proceskonsulent 2 Produktionsleder Project Coordinator Projekt Koordinator Projektkoordinator Projektkoordinator og konsulent Projektleder 4 projektleder Projektleder/Kommunikationsrådgiver Projektmedarbejder projektmedarbejder Pædagog pædagogisk konsulent Redaktør Researcher Skolekonsulent Social formidler Studieadjunkt Studiesekretær Studievejleder Tekstforfatter Tekstforfatter og online manager trendanalytiker Tv-tilrettelægger 2 Udviklingskonsulent 2 UNDERVISER Vejleder 2 Virksomhedskonsulent Total 07 Hvad er din nuværende stillingsbetegnelse? Øvrige studier Antal (Ubesvaret) 3 Adjunkt Administrativ chef & Marketingansvarlig Akademisk medarbejder arrangementskoordinator Bibliotekar Designer/"Assest Grunt" Digital Project Manager DOMKANTOR E-learning konsulent Side 25

26 Kandidatundersøgelsen for det humanistiske fakultet 20 E-læringskonsulent elearningkonsulent Erhvervsskolelærer forretningsudvikler Game Designer Gymnasielærer 2 Højskolelærer og PR-medarbejder, web etc. Implementeringskonsulent Informationsarkitekt 2 Ingeniør IT Projektleder Kommunikationskonsulent Konsulent Marketingkoordinator Medarbejder Mediekonsulent Motion Graphic Artist Operations Specialist Produktspecialist Projectleder Projekt Koordinator Projekt Leder Projektleder 2 Projektmedarbejder QA Localisation tester Software Konsulent Soggnepræst Spilproducer Systemkonsulent Technical Writer Underviser Videnskabelig Assistent video-producer Web assistent Web-udvikler webeditor webkommunikatør Webredaktør Webtilrettelægger Total 54 Side 26

27 Kandidatundersøgelsen for det humanistiske fakultet I hvilken virksomhed/organisation er du ansat? (Kun offentligt tilgængelige) fordelt efter studie. I hvilken virksomhed/organisation er du ansat? Kommunikation Antal (Ubesvaret) 2 A-Data Accenture akuttilbud, hjørring ApEx - center for anvendt oplevelsesøkonomi Bates Y&R (reklamebureau) Brinth & Hillerup A/S Brønderslev kommune Cembrit Dansk Cater Dansk Retursystem A/S Det Grønlandske Hus i Aalborg Det Grønlandske Sundhedsvæsen DR B&U EF SIKRING A/S efterskole Ekstra Bladet Eniro Danmark A/S Erhvervsakademi MidtVest Fodboldklub Frederikshavn Kommune 2 Go' proces Go'Proces Harbohus ApS HjulmandKaptain Hjørring Kommune 3 højskole Industry Supply Danmark A/S Institut for Karriereudvikling Islands forskningscenter for turisme Job Vision A/S Jobcenter Brønderslev Karrierecentret ved AAU Klima- og Energiministeriet KMD A/S Kommunen Konsulenthuset ballisager a/s Kort og Matrikelstyrelsen under Miljøministeriet Krifa LeasingBørsen.dk Limfjordsmuseet og Branding Løgstør liquidminds Side 27

28 Kandidatundersøgelsen for det humanistiske fakultet 20 Markman Muskelsvindfonden Mærsk Line Nordisk Film Nordjyllands Trafikselskab Odense Kommune pej gruppen Radius Kommunikation Rambøll Management Consulting Region Midtjylland Region Nordjylland Region Nordjylland - Psykiatrien Reklame/marketingbureau Reklamebureau Salling Searcus Selandia CEU SF SK-Productions Skive Kommune - Jobcenter Snedsted kirke Sygehus Vendsyssel Tech College Aalborg Teknik og Miljø, Hjørring Kommune Thisted KOmmune Tørring Uddannelsescenter UCN UCN - act2learn University College Nordjylland 2 Vestas VEU-Center MidtØst - Mercantec Viborg kommune VILA A/S Aalborg Handelsskole Aalborg Kommune 3 Aalborg Teater Aalborg Tekniske Gymnasium Aalborg Universitet 4 Aalborg Universitet, Karrierecentret Aalborg Universitet, TEKNAT og SUND fakultet Aarhus Festuge Aarhus Kommune AAU 2 AAU INS FAKULTETET Total 07 Side 28

29 Kandidatundersøgelsen for det humanistiske fakultet 20 I hvilken virksomhed/organisation er du ansat? Øvrige studier Antal (Ubesvaret) 3 Arla Foods Brandhouse Digital Business and Social Sciences, Aarhus Universitet CEGO ApS COK Dafolo danske bank Designit DR Ramasjang / B&U Edvantage group Erhvervsakademi Aarhus Fjerritslev Gymnasium Folkekirken Forsvaret Fødevareministeriet Gagarin ehf, Reykjavik, Island Herning Bibliotekerne Herningsholms Erhversskole Intel Mobile Communications KMD A/S 2 LEGO System A/S Lektor McCann NNIT Norea Radio Danmark Progressive Media Progressive media Progressive Media Aps Rederiet A.P. Moller Mærsk raal&co Sanistål Sanistål A/S Siemens Studiecykel.dk Tangora Software Tectura Telenor 2 telenor Tonic Games/MegaTonic Travelers Tale Publishing UNI-C VIA University College VIBORG KATEDRALSKOLE Viborg Katedralskole Side 29

30 Kandidatundersøgelsen for det humanistiske fakultet 20 Vrå Højskole Aalborg Kommune Aalborg Tekniske Gymnasium AAU 2 Total Hvordan er den faglige sammenhæng mellem din uddannelse og dit nuværende job? Hvordan er den faglige sammenhæng mellem din uddannelse og dit nuværende job? Jobbet ligger i direkte forlængelse af mit speciale/afgangsprojekt 5% % Jobbet ligger inden for uddannelsens traditionelle fagområde 54% 6% HUM (N=595) HUM INF (N=58) Jobbet ligger uden for udd. trad. fagområde, men kræver generelle/faglige komp. fra min videregående uddannelse 24% 25% Der er ingen faglig sammenhæng mellem uddannelsen og mit nuværende job 6% 3% 0% 20% 40% 60% 80% Hvordan er den faglige sammenhæng mellem din uddannelse og dit nuværend e job? Jobbet ligger inden for uddannelsens traditionelle fagområde 6% 60% 63% Jobbet ligger uden for udd. trad. fagområde, men kræver generelle/faglige komp. fra min videregående uddannelse Der er ingen faglig sammenhæng mellem uddannelsen og mit nuværende job 3% 3% 2% 25% 25% 27% Hum.Inf (N='58) Kommunikation (N=06) Øvrige studier (N=52) Jobbet ligger i direkte forlængelse af mit speciale/afgangsprojekt % 2% 8% 0% 20% 40% 60% 80% Side 30

31 Kandidatundersøgelsen for det humanistiske fakultet 20 5 UDDANNELSERNES ARBEJDSMARKEDSRELEVANS OG AN- VENDELSESOMRÅDER 5. TILEGNEDE OG EFTERSPURGTE KOMPETENCER 5.. I hvilken grad mener du, at du har tilegnet dig følgende kompetencer gennem dit studium? I hvilken grad mener du, at du har tilegnet dig følgende kompetencer gennem dit studium? - I nogen/høj grad Evnen til at formidle skriftligt Evnen til at tilegne mig ny viden Evnen til at analysere Relevant teoretisk viden inden for mit fagområde Evnen til at arbejde projektorienteret Evnen til at arbejde struktureret og overholde deadlines Evnen til at arbejde problemorienteret Evnen til at arbejde selvstændigt Evnen til at formidle mundtligt Relevante metodiske færdigheder inden for mit fagområde Generel kulturforståelse Evnen til at samarbejde på tværs af faggrupper At kunne arbejde kreativt og innovativt Relevant praktisk viden inden for mit fagområde Fremmedsprogsfærdigheder IT-færdigheder Relevant viden om projektledelse Generel forretningsforståelse 28% 24% 25% 43% 47% 54% 40% 52% 74% 62% 68% 66% 62% 63% 70% 94% 92% 92% 96% 9% 9% 90% 90% 89% 84% 89% 90% 86% 89% 87% 96% 94% 96% 97% 95% 96% HUM (N=74) HUM INF (N=208) 0% 50% 00% Side 3

32 Kandidatundersøgelsen for det humanistiske fakultet Beskriv med dine egne ord de tre vigtigste og mest anvendelige kompetencer, som du har med dig fra dit studium. Beskriv med dine egne ord de tre vigtigste og mest anvendelige kompetencer, som du har med dig fra dit studium: Kommunikation Antal (Ubesvaret) 38 - At lære at lære (vigtigste!) - God til at arbejde med mange forskellige typer mennesker - Strukturere tid og opgaver - En skarp kritisk analytisk sans - En forståelse for kompleksiteten, og at der kan være mange forklaringer på problemer og situationer - at det ikke altid er så enkelt som det ser ud. - Jeg har lært at lære - det er meget lettere end det har været at - Formidle (mundtlig/skriftlig) - Arbejde modtagerorienteret (tilpasse budskaber) - Samarbejde - Organisationsteoretisk og kommunikationsteoretisk forståelse, som gør mig til en skarp analytiker - Dygtig formidler - skriftligt såvel som mundtligt - Samarbejdsevne - projektarbejde - samarbejde med eksterne partnere, kendskab til kulturen i erhvervslivet - skriftlig stærk - Samarbejde - Evne til at arbejde problem-/løsningsorienteret - Evnen til at sætte sig ind i nyt/svært tilgængeligt stof - Videnskabsteori og metateori - Erfaring med at "oversætte" og anvende teoretisk viden ind i konkrete kontekster (eksterne samarbejdspartnere) i forbindelse med projektarbejde - At kunne samle og sammensætte teoretisk viden med empiri og få et anvendel : PBL 2: Bred forståelse af den virkeligeverden og teori dertil (dog mest pga. egen indsats) 3: Forståelse for projektarbejde. Evnen til at samarbejde med andre på tværs af faggrupper og indgangsvinkler. 2. Opmærksomhed på det der bliver sagt/skrevet og evnen til at påpege uoverensstemmelser. 3. Kompetence i at arbejde med grafik og publikationer i diverse itprogrammer.. Forståelse for projektorienteret arbejde. 2. Samarbejde i større og mindre grupper. 3. Evne til at administrer større projekter inden for en deadline.. Gå-på-mod og lysten til at kaste mig over nye opgaver. 2. At arbejde strategisk; at tænke i såvel kort- som langsigtede baner. 3. At begå mig blandt andre mennesker som en kommunikationsfaglig person.. Menneskelig modenhed 2. At tilegne sig ny viden 3, At arbejde videnskabeligt. Skriftlige og mundtlige formidlingskompetencer. 2. At kunne give og modtage konstruktiv feedback. 3. At kunne se på et fænomen i en større sammenhæng fra forskellige perspektiver og niveauer.. Sociologisk forståelse for kultur, identitet og gruppetilhørsforhold 2. Kommunikative redskaber, såsom spejling af kropssprog, brug af nøgleord 3. Den analytisk og ikke mindst kritiske tilgang til mit arbejde og arbejdsopgaver ) En måde at tænke på/møde verden på. 2) Projektorienteret arbejde 3) Studieglæde - "lære nyt"-glæde ) Jeg har kulturel indsigt som gør det nemmere for mig at abejde på tværs af faggrænser og interne kulturer. 2) Jeg har en problemorienteret tilgang, som hjælper til at give overblik og retning når der skal løses nye udfordringer. 3) Jeg har veludviklet kommunikationsforståelse, der sætter modtageren i centrum. Hvis mit budskab ikke forstået er det mit ansvar at vælge en anden kommunikationstilgang der matcher modtageren. ) Relativ stor basisviden inden for mit fagområde. 2) Evnen til at arbejde analyse- Side 32

33 Kandidatundersøgelsen for det humanistiske fakultet 20 rende og struktureret. 3) Generelt et solidt fundament, hvorfra ny viden kan tilegnes og videre udvikling kan ske. ). Evnen til at arbejde sammen med andre imod et fælles maal. 2). Evnen til at overholde deadlines. 3). De praktiske kommunikationsfaglige færdigheder, jeg har tileg- net mig paa studiet generelt. )Evnen til at formidle skriftligt, herunder at være kreativ. 2)Evnen til at samarbejde på tværs af faggrupper. 3)Evnen til at tilegne mig ny viden. )Feedback metode (Kommunikationstræning) 2)Personling formidling (Kommunikationstræning) 3)Tilegne mig viden A) Evnen til at samarbejde med andre mennesker. (Både praktisk via gruppearbejde og via teoretisk undervisning i forskellige interpersonelle kommunikationsmåder.) B) Evnen til at selektere i store informationsmængder/at kunne udvælge det væsentlige. C) Gode venner og netværk. Analyse, holistisk kommunikationsforståelse, problemorienteret analyserende, diskursfindende, refleksivitet Analytisk Problemløsende/-orienteret arbejde Tilegne ny viden Analytisk sans Evnen til at overholde en deadline perspektivforståelse Analytisk sans Evnen til hurtigt at sætte mig ind i nye emner Evnen til at holde overblik i pressede situationer analytisk sans teoretisk viden projektarbejde/samarbejde Analytisk sans, evnen til at forstå komplekse sammenhænge, teoretisk ballast analytisk tilgang, samfund- og, kulturforståelse (kontekstforståelse) Analytisk, teoretisk og metodisk arbejde. Selvstændig og projektorienteret arbejdsform Analytiske færdigheder af kommunikation på tværs af mange fagområder. Evnen til at samarbejde med alle typer af mennesker. bred viden om kommunikations mange fagområder (reklame, journalistik, Hr mv) Arbejde problemorienteret arbejde analytisk teoretisk fundament for kommunikation Arbejde projektorienteret gruppearbejde generel formidling At arbejde problemorienteret At arbejde i gruppe At anvende fagteorier i praksis at kunne finde/opsøge ny viden at kunne samarbejde at arbejde projektorienteret At kunne samarbejde med andre ud fra et fælles projekt. At kunne tilegne og videreformidle viden fra mange forskellige områder inden for det humanistiske felt. Forståelse for mennesker og samarbejde med eksterne parter er en vigtig del af at kunne lave et innovativt projekt, der kan bringes ud i livet og fungere i den virkelige verden. At kunne strukturere en opgave Indsigt i oplevelsesøkonomi som kommunikativ strategi Forholde mig kritisk til kommunikation at tilegne mig viden at arbejde sammen med andre at arbejde under deadline Bred nuanceret viden om kommunikation Evnen til at formidle både mundtlig og skriftlig Evnen til at forstå kommunikation ud fra en større kontekst. Det er evnen til at have med en stor mængde data at gøre og kunne strukturere det og prioritere. Hertil også erfaringen med at arbejde i grupper og forstå forskellige perspektiver på problemstillinger. En generel opkvalificering af intuitiv forståelse for god kommunikation. Tæt samarbejde med andre under pressede deadlines osv. Analytisk og kritisk tilgang til opgaver og herigennem at argumentere for sine standpunkter. Erfaring med mundtlig fremlæggelse af alle projektopgaver Tværfaglighed Erfaring med projektarbejde - IKKE gruppearbejde! Et ord: erkendelsesoptik Altså måden man opfatter mennesker og menneskelig sam- Side 33

34 Kandidatundersøgelsen for det humanistiske fakultet 20 handling på. Even til at kommunikere på alle niveauer, masse, central og lokal. Even til at analysere og træffe beslutninger pga. af denne. Evnen til at samarbejde. Evne til hurtigt at lære nyt Evne til at arbejde struktureret Evne til at udføre hjælpersamtaler (vejledning, coaching) Evnen til at analysere Min personlige kommunikationsevner Finde kreative løsninger Evnen til at analysere, at arbejde metodisk og tænke holistisk (tænker hele organisationen med i kommunikationsstrategien) Evnen til at arbejde analyserende, metodiske og teoretiske kompetencer på højt niveau Evnen til at arbejde projektorienteret Evnen til at arbejde analytisk Evnen til at arbejde i teams Evnen til at arbejde projektorienteret. Evnen til at være kritisk. Evnen til at strukture langvarige projekter. Evnen til at arbejde på både et strategisk og et udførende plan Bevidsthed om uddannelsens relevans og anvendelighed i erhvervslivet Konkret erhvervserfaring via praktik og projektsamarbejder Evnen til at indsamle data og analysere på det ud fra et objektivt synspunkt. Evnen til at gennemtænke løsninger fra helhed til detaljer. Evnen til at kunne se ting fra flere forskellige perspektiver (kulturer fx). Evnen til at omdanne den teoretiske viden til praktiske løsninger. Samarbejde med rigtige virksomheder og ægte problemstillinger har både gjort det mere interessant at skrive opgaver og det har modnet utroligt meget. Evnen til at analysere ligger på rygraden og man gør det ofte uden at tænke over det. Evnen til at arbejde i projekter med andre + strukturere sit arbejde og sin tid på vej mod en løsning. Evnen til at perspektivere et emne, en opgave eller et samarbejde, og se det fra flere vinkler. Forståelsen for mennesker og deres forskelligeheder. Konstruktiv kritik og diskussion af en opgave. evnen til at researche, analytisk, grundig Evnen til at samarbejde med forskellige mennesker Forholde mig til problemer og finde løsninger Analysere Evnen til at samarbejde og lytte. Min organisationsforståelse og evne til at tænke både strategisk og teoretisk smat formidle og komme med brugbare løsninger på et niveau, hvor alle kan være med. På baggrund af undervisning på studiet har jeg fået en stor interesse for teorien omkring persontyper, og hvad det kan bruges til. Det har givet mig en god knowhow, som jeg bruger dagligt i mit arbejde. Evnen til at samarbejde og udnytte de individuelle kompetencer, der er i forbindelse med gruppearbejde. Evnen til at tilrettelægge et projektarbejde. evnen til at se sammenhænge fra andre perspektiver og acceptere dem på trods af umiddelbar uforståelighed. evnen til at arbejde målrettet i felter uden klare rammer uddannelsen gav mig generelt bedre overblik og større rummelighed Evnen til at strukturere store arbejdsopgaver Journalistiske værktøjer (interview, skrive) At tænke i målgrupper. Evnen til at sætte mig ind i nye områder, tilegne mig ny viden hurtigt Evnen til skriftlig intern og ekstern formidling - gode formuleringsevner. Evnen til koordinering og planlægning af arrangementer (events, konferncer mv). Evnen til at målrette kommunikationen til de rette mennesker, medier mv. Fagligt: Jeg fik en bred viden - så jeg ved lidt om en masse ting. Jeg kan ikke altid svaret, men jeg ved hvor jeg kan finde svaret. Ekspertviden inden de ting man selv vælger at dykke ned i. Socialt: Alt! Organisatoriske evner og eventplanlægning gennem tutprarbejde, kreativitet og idéudvikling, sociale færdigheder o.m.a. Side 34

35 Kandidatundersøgelsen for det humanistiske fakultet 20 Formidling mundtligt som skriftligt Evnen til at reflektere over svære problemstillinger Evnen til at forstå menneskelige relationer og handlemønstre Fra mit studie er de tre vigtigste kompetencer, som jeg har med, evnen til at arbejde projektorienteret, tilegne mig viden om nye emner og evnen til at arbejde på tværs af faggrupper. Generelle kompetencer såsom tværfagligt samarbejde, tilegnelse af ny viden og strukturering. God til at samarbejde Brede kvalifikationer inden for kommunikation Humanistisk tilgangsvinkel gode teoretiske og analytiske færdigheder Stor erfaring med projektarbejde og samarbejde generelt Gode formuleringsevner - mundtligt og skriftligt Gruppearbejde Problemorienteret tilgang Struktur og analyse interpersonelle kommunikationskompetencer, skriftlige kommunikationskompetencer, organisatoriske kompetencer Jeg har fået en umiddelbar evne til at analysere, vurdere og optimere kommunikation i forskellige kontekster. Jeg har fået en stærk evne til at arbejde struktureret med problemorienterede projekter og langsigtede strategier og planer. I kraft af mit afgangsbevis er jeg ekspert inden for kommunikation. Nogen skal have den hat, og på mit arbejde er det mig. Jeg har læst medieformidlet kommunikation og kan huske, at vi på studiet snakkede om, at meget af det, vi lærer, bliver common sense og det derfor kan være svært at sætte ord på, hvad vi har lært, hvorfor denne opgave også bliver vanskeliggjort. Selvfølgelig har fået jeg en generel forståelse for kommunikation, som bestemt er meget anvendelig i verdenen udenfor. Derudover har jeg, i mit virke, opdaget, at jeg har flere faglige kompetencer, som jeg ikke var været fuldt ud klar over, men kommer frem, når de er påkrævet, bl.a. at give folk en forklaring på, hvad de signalerer, når de benytter visse talemåder eller et vis kropssprog, samt at formidle, hvilke ord - alt efter, hvad ens formål er - man skal benytte for bedst at henvende sig til en bestemt modtagergruppe. Jeg tænker i baner, som andre ikke gør. Jeg formulerer mig godt. Jeg er god til at inddrage andre i arbejdet. Kommunikation HR- og ledelsesforståelse Info og videnssøgning Kommunikationsforståelse IT-færdigheder Samarbejdsevne Kommunikationsforståelse Organisationsforståelse Pragmatisk tilgang kommunikative færdigheder, samarbejde, selvstændighed, ikke bange for store udfordringer. Kreativitet Problemløsning Samarbejde metode projektforståelse/arbejde/koordinering Kommunikation Metodisk bevidsthed Struktureret Analytisk Mine mundtlige og ikke mindst skriftlige formidlingskompetencer, evnen til at afdække, hvad der er "på spil" i en kommunikationssituation (ex. konflikt, kulturmøde mv.), samt videreudviklingen af mine i forvejen gode salgskompetencer ift. til salg af alt fra en stegepande til en kunde til en ny organisationsstrategi for en større gruppe. Mundtlig formidling Målgruppeforståelse, strategisk kommunikation og fransk Observationsevne Samarbejdsevne Evne til at omsætte teori til praksis Omstillingsparathed Analystisk sans Markedsorienteret Omsætte teori til praksis! Analyse Projektarbejde Oplevelser og erfaringer indenfor gruppearbejde. God øvelse i at formidle forskellige typer af stof skriftligt til forskellige modtagere. Evnen til at samarbejde og løse arbejdsrelaterede problemer indenfor en gruppe. Side 35

36 Kandidatundersøgelsen for det humanistiske fakultet 20 Overblik over større projekter/sammenhænge Analytisk/metodisk tilgang Reasrche efter samt sætte sig ind i komplekst stof i alle fagkategorier Personlig formidling (jeg synes jeg er god til at formidle modtagerorienteret til en gruppe) Personlig kommunikation (jeg synes jeg kan gennemskue min egen kommunikation og holde overblik i samtalen, når jeg taler med kolleger og borgere) Formulere mål og midler (jeg reflekterer hele tiden over mine arbejdsmetoder og deres sammenhæng med opgavernes formål) Personlig formidling, i forhold til at være klar over min egen kommunikation i rollen som underviser og rådgiver. Analytiske evner anvendt på andres kommunikation, fx ansøgninger, CV'er o.lign. Indsigt i lærings- og udviklingsteori. Praksiserfaringer - fra undervisning og praktik. Samarbejdskompetencer. Problemløsning Evne til at analysere Evnen til at arbejde sammen med andre Projektledelse, udvikling + evnen til at søge ny viden Projektorienteret arbejde, analyse, formidling Projektorienteret arbejdsformer evnen til at tilegne mig ny viden Evnen til at både at arbejde gruppeorienteret og på tværs af faggrupper samt evnen til at arbejde problemorienteret og med flere løsninger på et problem.. Samarbejde, kommunikation, analyse samarbejde, teoretisk godt klædt på, arbejde selvstændigt Se tingene fra flere sider Omstillingsparat Sætte mig ind i nyt stof Selvstændighed, et kritisk blik og evnen til at indgå i tværfaglige miljøer Sprog (engelsk) Organisationsteori Evnen til at sætte mig ind i nye stofområder strukturere arbejdsopgaver Tænke analytisk om folks bevæggrunde Menneskelig forståelse Forståelse for roller i organisationer Forståelse for nye medier 8selvstudium, manglede som del af pensum) Struktureret Samarbejde Målrettet Struktureret, metodisk og analytisk Styrke i mundtlig kommunikation, præsentation og feedbackteknikker. Evnen til at belyse problemstillinger fra flere forskellige vinkler. Evnen til at samarbejde med forskellige typer mennesker. Stærk kommunikativt (skrifteligt/mundtligt) Overblik Menneskelig forståelse Større teoretisk viden omkring menneskets verbale og nonverbale kommunikation. Viden om menneskets handlemåder - Goffmann, Bourdieu, Giddens Indsigt i mediernes måder at påvirke forbrugerne på Supervision, djævelens advokat, samrbejde Teori indenfor fagområde erfaring med projekt og problemorienteret arbejde analytiske evner Teoritisk viden Forståelse for en given problemstilling Evnen til at løse problemstillingen Tilegnelse af viden og litteratur Værdien af at arbejde i grupper formidling og kommunikation Tværfaglige erfaring kombineret med en solid teoretisk kompetence Bred teoretisk fundament for at løse virksomhedens overordnede kommunikative problemstillinger. Projektarbejde Undervisninge og formidlings-kompetence - både skriftligt ogmundtligt. Analytisk kompetence 'Choachende/dialogiske' kompetencer gennem kommunikationstræning på flere semestre vedholdenhed: jeg ved at jeg nok skal få overblik over kompliceret stof og kender metoden til at sætte mig ind i det. Læringsteori og metode: jeg bruger de greb jeg har lært til at sammensætte værdifulde læringsforløb, hvor de fleste kan være med. det er både gruppeprocesser og mere individuel læring. Erkendelsesteori: Jeg har lært noget Side 36

37 Kandidatundersøgelsen for det humanistiske fakultet 20 om grundlæggende antagelser, som ligger en bund i alt hvad jeg gør og som jeg bruger både implicit og eksplicit i mit arbejde. Ævnen til at lytte til andre mennesker Ævnen til at samtale med andre mennesker på et legeværdigt plan Generel akademisk tilgang til problemstillinger Total 52 Beskriv med dine egne ord de tre vigtigste og mest anvendelige kompetencer, som du har med dig fra dit studium: Øvrige studier Antal (Ubesvaret) 9 - Evnen til at konceptudvikle kreativt - denne evne blev styrket i starten af kandidatstudiet, hvor vi fik mulighed for at konceptudvikle direkte i samarbejde med en virksomhed og på tværs af studieretninger (Ludinno-workshoppen - senere U-CraC). - Evnen - Evnen til selv at indhente information/kilder og behandle denne i projekter, da undervisningen sjældent har været up-to-date. - Indsigt i forskellige typer af metoder i en designproces - Evnen til at arbejde med projekter med væsensforskellige ko - Videnskabsteori i sin helhed. Det eneste fag som sådan som er essentielt for univeritetet. - Struktureret arbejde, hvadenten det er problemorienteret eller projektorienteret, så er det evnen til at nedbryde et problem til delproblemer og så starte fra (web)analyse Konceptudvikling Rapportudarbejdning. Analytisk tilgang til anvendelsen af digitale medier i givne situationer, og hvilke interaktionsmuligheder, der er, ift. brugerne. 2. Projektledelse (dog på et lettere teoretisk grundlag). 3. Analy- se af brugerne ift. en given situation (oplevelsesøkonomi).. Evnen til selvstændigt at kunne sætte mig ind i nyt stof og benytte det til mit arbejde. 2. Selvtillid til at turde springe ud i udfordrende opgaver, vel vidende at jeg nok skal kunne løse dem selv om jeg ikke på forhånd ved hvordan. 3. En grundlæggende metodisk og teoretisk forståelse for feltet IT-Projektledelse.. Systematisk problemhåndtering 2. Analytiske færdigheder 3. Generel bedre teoretisk viden inden for mit felt.evenen til at arbejde projektorienteret selvstændigt såvel som i samarbejde med andre 2. Udvikling af teoretisk og metodisk bevidshed samt at kunne forholde sig kritisk til givne materia- ler/tekster 3. Evnen til at afgrænse og opstille relevante problemstillinger ) En metodisk og analytisk tilgang til at arbejde inden for et kreativt felt. 2) Evnen til at forstå og anvende andres faglige kompetence i komplicerede projekter. 3) Forståelse for projektledelse inden for mit fag. Akademisk videnskabsteoretisk tankegang/metode Projektarbejde både i praksis og teoretisk metodisk/forskningsmæssigt overskud Analyse Øget viden om mit fag Samarbejde Analyse, evaluering og samarbejde Analytisk problemorienteret målrettet analytisk sans løsningsorienteret tværfaglig Analytiske, kommunikative og kreative kompetencer Arbejde projektporienteret Analysere og løse problemer Arbejde struktureret Arbejdet i team Viden om processer og optimering af denne Arbejde selvstændigt og tage beslutninger At arbejde med og styre projekter, en overordnet forståelse for det kommunikative fagområde, specifik viden om mit fagområde fra kandidattiden. Erfaring med Gruppearbejde. Erfaring med agile metoder. Evnen til at indtage større mængder alkohol af forskellige typer i sociale sammenhænge. Evne til selv at opsøge viden Evne til på tværs af faggrene at forene viden Evnen til fortsat at være opsøgende i forhold til ny viden Side 37

38 Kandidatundersøgelsen for det humanistiske fakultet 20 Evnen til at analysere en opgave og designe en metode til løsning af denne opgave, samt formidling af resultater. Herunder en forståelse for andres forskellige perspektiver herpå. Evnen til at arbejde struktureret Evnen til at samarbejde på tværs af faggrupper,metodiske færdigheder Evnen til at arbejde struktureret og disciplineret og kunne organisere arbejdet i projektform. Evnen til at arbejde struktureret, selvstændigt og til at sætte mig ind i nye områder Evnen til at samarbejde Evnen til hurtigt at sætte mig ind i nye ting Evnen til at analysere mig frem til en løsningsmulighed Evnen til at tænke analytisk og videnskabeligt. Viden om kommunikation og kultur. Evnen til hurtigt at lære ny viden Evnen til at arbejde kreativt Evnen til at overskue kaotiske situationer Gruppearbejde har været sindssygt vigtigt. Er kommet på et studie nu hvor måske en 3del er vant til det. Og mange problemer ala dem man oplever på. semester er opstået igen, fordi folk ikke er vant til at være i grupper. Teoretisk viden inden for mit felt. Føler mig bestemt ikke bagud. De mange mundtlige eksamener og projekter. Informations technology design Research and academic writing Data collection methods Informationssøgning (bach.) Kreativitet (cand.) Projektorientering (cand.) IT-kompetencer Projektlederkompetencer Udvikling Jeg er blevet bedre til at arbejde projektorienteret, til at håndtere tværfaglighed og til argumentation Jeg skal kunne analysere, kommunikere og til sidst digitalisere. En stor del af mit arbejde handler om at udvikle brugervenlige IT-løsninger, så landets borgere selv kan finde ud af at ansøge om dit og dat via kommunernes hjemmesider. Jeg arbejder sammen med mange forskellige mennesker og her synes jeg især, at evnen til at arbejde i en gruppe og kommunikere med mennesker på mange forskellige niveauer er vildt vigtig. Projekterne er om så forskellige emner som begravelseshjælp, børnetilskud, og byggesager og jeg skal både analysere arbejdsgange, forholde mig til lovgivning, programmere, afholde brugervenlighedstests og yde en grad af teknisk support efter release. Føles egentlig som om jeg er landet i en stilling hvor alt hvad jeg har lært på mit studie er vigtigt:) Kritisk og konstruktiv tilgang til nye problemområder + samarbejde med andre studerende og forskere. Menneskelig tolkning og forståelse, projektarbejdserfaring & teoretisk fundament. Metode, teknologiforståelse, kommunikation overblik analytisk styrke målrettet Praktikken på 9. semester gav mig selvsikkerhed og troen på mine faktiske kompetencer. Gennem de mange projekter er min skriftsproglige formidling blevet styrket, og jeg har fået en sans for sprogligt flow. Organisatoriske kompetencer gennem mit dedikerede arbejde i den humanistiske fredagsbar. PRAKTISKE MUSISKE FÆRDIGHEDER Problemløsning kommunkationsforståelse Usability i praksis Projektarbejde Analytisk evne Teologisk indsigt(fra min ba.teol) projektledelse kreativ og innovativ tankegang/tilgang medieret kommunikation Projektledelse, kreativitet og omstillingsparathed. Projektorienterer arbejde Projekt/process arbejde Teoretisk forståelse og teoretisk baggrund Projektorienteret Analyserende Hurtig til at lære nyt Relevant teoretisk viden Relevant praktisk viden Evnen til at arbejde selvstændigt Relevant viden omkring projektledelse, udviklingsmetoder samt kommunikation Samarbejde Sammenfatte og analysere store mængder information Strukturere Samarbejde Selvstændighed Tværfaglig viden Samarbejde Tilegne mig ny viden Arbejde problemorienteret Side 38

39 Kandidatundersøgelsen for det humanistiske fakultet 20 Samarbejde: (dét vi lærer på AAU ved at arbejde med problemorientere gruppearbejde, er helt unikt og meget specielt, Dét har virkeligt rustet en godt, men det oplever man først når man arbejder sammen med folk, der ikke har prøvet det.) Analyse: (den måde som humaniora lærer en at fortolke og analyserer på, og se tingene fra andre vinkler, er meget anvendeligt og et meget stort plus, når eksempelvis skal arbejde sammen med ingeniører eller andre med naturvidenskabelig baggrund) Kommunikere: (Her tænker jeg ikke den grammatiske korrekthed, eller ens retoriske evner, men mere generelt på den kommunikative forståelse og evnen til at analyser, vurdere, fortolke den kommunikation som forekommer i ens hverdag. Det er anvendeligt på så mange forskellige planer.) Samarbejdsevne Viden om oplevelsesøkonomi Brug i praksis Samarbejdsfærdigheder, analytiske evner, forståelse for brugeren Ser praktikken som en del af studiet, og de hands-on erfaringer det gav, er guld værd... Det analytiske overblik og min medieforståelse er de to andre faktorer der er med mig i alting jeg laver... Den let generalistiske uddannelse jeg har taget, er meget brugbar i forhold til at jeg arbejder med digitalformidling, da det er meget omskifteligt og kræver overblik ift. skiftende kundetyper og modtagere... Stor faglig viden Evnen til at arbejde i grupper Udviklede sociale og personlige kompetencer struktureret projektorienteret viden Teoretisk ballast Analytiske kompetencer Skriftlige kompetencer Teori om de bagvedliggende psykiske processer, som har indflydelse på målgruppers valg. Evnen til at arbejde problemorienteret(hypotetisk deduktivt) Lære de tekniske muligheder der findes i dag. Hvilke kan bruges til at formidle et bestemt budskab. Tværfaglige samarbejdsevner, kendskab til problemorienteret projektarbejde og en høj grad af selv-reflektion. tænke i helheder lære at lære flow Videnskabsteoretisk metode Humanistisk indblik Problemorienteret projekt Total 80 Side 39

40 Kandidatundersøgelsen for det humanistiske fakultet I hvilken grad har du oplevet, at følgende kompetencer er blevet efterspurgt på arbejdsmarkedet? I hvilken grad har du oplevet, at følgende kompetencer er blevet efterspurgt på arbejdsmarkedet? - I nogen/høj grad Evnen til at arbejde selvstændigt Evnen til at formidle mundtligt Evnen til at formidle skriftligt Evnen til at arbejde struktureret og overholde deadlines Evnen til at tilegne mig ny viden Evnen til at samarbejde på tværs af faggrupper Evnen til at analysere Praktisk viden inden for mit fagområde Evnen til at arbejde projektorienteret It-færdigheder At kunne arbejde kreativt og innovativt Evnen til at arbejde problemorienteret Metodiske færdigheder inden for mit fagområde Teoretisk viden inden for mit fagområde Generel kulturforståelse Fremmedsprogsfærdigheder Relevant viden om projektledelse Generel forretningsforståelse 63% 65% 55% 62% 52% 60% 59% 58% 79% 77% 74% 73% 75% 68% 7% 88% 89% 87% 88% 84% 86% 88% 85% 86% 8% 85% 78% 74% 95% 96% 93% 95% 94% 93% 9% 93% HUM INF (N=208) HUM (N=74) 0% 20% 40% 60% 80% 00% Side 40

41 Kandidatundersøgelsen for det humanistiske fakultet Andre efterspurgte kompetencer. Har du i dit arbejdsliv oplevet, at der er blevet efterspurgt andre kompetencer, som du gerne ville have tilegnet dig gennem dit studium? Hvis ja, angiv venligst hvilke: Kommunikation Antal (Ubesvaret) 56 - Bedre færdigheder inden for InDesign og Photoshop - Kompetencer inden for projektledelse (tid, kvalitet, økonomi, risikostyring m.m.) - PR - Engelsksproglige kompetencer - Forretningsforståelse - Større organisatorisk forståelse - Generel økonomisk forståelse - Praktiske kompetencer som matcher de opgaver man arbejder med i virksomhederne. Generelt ville jeg gerne have haft en endnu t ;o) (flere/bedre) Journalistiske færdigheder. Tv-tilrettelæggelse Idéudvikling/kreativitet (ikke bare teoretisk) Bedre forretningsforståelse, mere løsningsorienteret, bedre blik for hvorledes kunnen fra studiet kan omsættes i noget der er brugbart for virksomheden og som kan bidrage til bundlinjen Bedre færdigheder inden for projektledelse og økonomi/forretningsforståelse Da jeg er fortsat paa en kandidatuddannelse umiddelbart efter min bachelor fra AAU har jeg endnu intet kendskab til, hvilke kompetencer, der efterspørges paa arbejdsmarkedet. Databehandling, krydsninger på indhentede data. Brug og udvikling af forklaringsmodeller samt projektlederegenskaber - viden om Prince2 og Scrum osv. Medieplanlægning. Der blev helt klart efterspurgt praktisk viden og erfaring inden for mit arbejdsfelt. Så der måtte gerne have været mere praktik igennem studietiden. På den måde vil overgangen mellem studie og arbejdsliv bliver mere glidende. Det har været en voldsom oplevelse for mit at påbegynde arbejde, der fra dag forventede at jeg var i stand til at løse alle opgaver. Der er blevet efterspurgt handlingsanvisende analyse/input, hvilket jeg sjældent oplevede at vi nåede frem til i projektarbejdet. Desideret viden om projektledelse - ikke kun det at have arbejdet i en gruppe, men hvordan man faktisk leder en projekt gruppe. Mere praktisk erfaring i formidling til pressen. Ikke kun et tre timers kursus i at skrive en pressemeddelelse, hvor vi endte med at skulle beskrive en person som en god flaske vin... det kunne være optimalt hvis der var mere forretningsforståelse som en del af studiet. Lad lidt af cand. merc smitte af på uddannelsen. det praktiske + økonomi og grundlæggende forretningsforståelse (hvordan en org. fungerer ift. økonomi + at man ikke bare kan nørkle og gå i dybden med ting. Man skal være hurtig, effektiv og prioritere. Det er svært, når man gennem sin uddannelse er blevet en perfeksionist og vil have at tingene er 00% korrekte). dvs. mangler at have lært noget om prioritering ogs å Det praktiske arbejde med steder og mennesker i det virkelige erhvervsliv. Det kan nemt bliver FOR teoretisk og FOR distanceret, når man så kommer ud i arbejdslivet og skal føre sin teoretiske viden ud i livet i praktisk arbejde. En bedre kobling af teori og praksis og højere fokus på praksisnære kompetencer. En mere praktisk forståelse for det at arbejde i en virksomhed med kortere deadlines end man har ifm. projekter mv. En mere økonomisk orienteret tilgang til projekter. Ikke som erstatning for de organisatoriske/udviklingsorienterede aspekter, men som et værdifuldt supplement. En smule generel administration for at skabe et kendskab til det. Det vil være relevant eftersom kommunikation er tæt knyttet til administrationen på visse arbejdsområder/arbejdspladser. Mulighed for kursus i grafisk design (InDesign) - fx. som valgfag. Side 4

42 Kandidatundersøgelsen for det humanistiske fakultet 20 En større praktisk viden om Adobe's programmer, samt grundlæggende hjemmeside/database opbygning Erhvervserfaring under uddannelse. Evne til at administrere økonomi, f.eks. ved eksternt finansierede projekter Flere IT kompetencer. De IT kurser der var lå i beyndelsen af uddannelsen og er for længst glemt, når man sidder i sit første job. Flere IT-kompetencer Flere sprog. Bedre IT kunnen, især i excel og Office pakken generelt. Forretnings-/økonomiforståelse Forretningsforståelse Forretningsforståelse Projektledelse (vi havde noget men endnu mere af dette) ØKONOMI (og budget-kompetancer) Forretningsforståelse! Kreativitet og innovation! Forretningsforståelse. Den økonomiske del af organisationer. Forretningsplan, adope-pakken Fremmedsprog PR-relaterede kompetencer Kreative kompetencer Men vigtigst: Praktisk erfaring med dagligdags kommunikationsopgaver (pressemeddelelser, artikler, hjemmesider, nyhedsbreve m.m.) Generel forretningsforståelse Fortåelse for arbejdsmarkedet Evnen til at gøre teori og metode operationel Praktisk og håndterbare færdigheder (De umiddelbare målbare kompetencer) Genrel kompetence afklaring og forståelse i forhold til erhvervslívet Generelt flere IT-kompetencer, kendskab til forskellige CMS-systemer og Photoshop CS4- pakke - mangel på dette har sat begrænsninger for de opgaver, jeg har kunnet bestride Generelt mangler jeg noget økonomisk ballast, når jeg sidder og skal argumentere for, hvorfor vi skal investere x antal kroner i et produkt. Men det burde have ligget på bachelor udd. på ASB. Generelt mere praktisk viden Generelt mere viden omkring den økonomiske side af projektdrift og projektor Else grafiske færdigheder inden for IT Helt sikkert ja, men kan ikke nævne dem lige på stående fod desværre. Hvad det vil sige at have et arbejde. praktisk erfaring, Indsigt i og forståelse af offentlig administration, altså hvordan politisk styrede organisationer fungerer. Det vidste jeg kun pga. min egen interesse - ikke de 5 år på universitetet. Hvad vil det sige at forvalte den lovgivning der bliver vedtaget i folketinget? Jeg mener netop at min forståelse for dette system har været afgørende for at jeg nu er i job. IT kundskaber, fx Indesign og Photoshop IT-færdigheder som photoshop, inddesign, måling af resultater (primært måling af kommunikation) IT-færdigheder! Mere praktisk mht kommunikation - hvordan man etablerer en hjemmeside, laver grafiske elementer, erfaring med diverse billedbehandlingsprogrammer og cmssystemer. IT-kompetence Viden om produktion af reklamer Ja - en bredere forretningsforståelse samt basal viden om økonomi i virksomheder og i samfundet. Også en bedre forståelse for sammenhængen mellem erhversliv og politik. Ja, bl.a.: - viden om økonomi, regnskaber, kontering etc. - viden om fagforeninger, lønforhandling, ferier og andre "almindelige vilkår, begreber etc." på arbejdsmarkedet Ja, jeg synes med fordel der kunne lægges mere vægt på salg og indesign, som der bliver efterspurgt en del i erhvervslivet. Det er svært for en lille virksomhed at gøre brug af en person, der kun favner over kommunikation - og endnu mere af den analyserende slags. Derfor kunne det være en god ide at inddrage salg (der jo også er en stort del af markedsføring) og indesign i højere grad, så virksomheden ikke behøver en grafisk afdeling også. Side 42

43 Kandidatundersøgelsen for det humanistiske fakultet 20 JA!! Praktisk erfaring og det handler om, hvem du kender. Jeg har gennem mit stusium tilegnet mig viden på baggrund af eksterne samarbejder med virksomheder og gjort mit studiu en art selvstudium. Undervisningen er dybt forældet og jeg er flere gange blevet straffet for, ikke at vende tilbage til ruder konge og videnskabsteoretiske skyttegravskrige, når jeg har været til eksamen. Dog har jeg kunnet bruge "dannelsesrejsen", men den er ikke meget værd på dagpenge... Ja. Generel forretningsforståelse og en forståelse for, hvordan man bruger teorien i praksis. Jeg føler, at jeg mangler nogle mere konkrete metoder til at udarbejde forskellige former for kommunikation. Ex hvordan skriver man et godt nyhedsbrev, eller laver en god reklame? Alt generelt mere konkrete teorier fremfor abstrakte toerier om hvordan hermeneutik ser på verden. Jeg har ikke haft et job hvor jeg har haft brug for mime kompetencer fra mit studie Jeg har jo IKKE et arbejde, da jeg studerer på ASB!! Derfor er de forgående spørgsmål IKKE relevant for mig. Jeg har kunnet løse alle opgaver, jeg er blevet stillet overfor. Men en større økonomisk indsigt ift. projektledelse ville klart have gjort nogle processer nemmere for mig. Konkret undervisning i projektledelse ville også have været dejligt. Og så tror jeg desuden, at mere praktisk erfaring og et deraf følgende netværk i erhvervslivet ville være godt at have med sig. Jeg har læst hum inf + IPOK, og jeg havde fået et job som kommunikationskonsulent, HVIS jeg havde været bedre rustet i INDESIGN. Selvom vi havde kursus + eksamen i programmet (det foregik over en uge), så var det for kort tid til at komme ordentligt ind i det. Jeg synes man skulle placere InDesign (eller andet grafisk program) allerede på. semester og stille det som krav, at man anvendte InDesign til alle projekter/opgaver mm. Jeg har manglet nogle tekniske færdigheder. IT på mere end brugerniveau. Jeg kunne have brugt viden om, hvordan jeg kunne undgå stress. Teknikker til at opbygge arbejdet, så jeg ikke behøvede arbejde 70 timer om ugen. Dermed kunne jeg også have brugt rådgivning i at sige fra overfor grådige chefer. Naturligvis har jeg bestemt selv ansvaret, men jeg kunne have tænkt mig at vi var blevet informeret en smule omkring faresignalerne. Jeg savner nogen gange et fag som andre faggrupper forstår. Og måske savner jeg også selv at være specialist i noget. I mit nuværende arbejde bruger jeg redskaber som også fx pædagoger og lærere har. Jeg står ikke på en sikker faglig grund sådan som jeg forestiller mig, at de gør. Jeg bruger selvfølgelig også mine mere generelle akademiske kompetencer og de kompenserer måske. Jeg ville gerne selv have haft flere grundlæggende grafiske redskaber Jep, mere praktisk viden. Viden om regnskab og økonomi og markedsføring Kompetencer indenfor budget, økonomi, generel forståelse af forretning og budgetter. Kompetencer indenfor PRINCE2, IPMA og generel projektledelse. Kreativitet i forhold til kommunikation. (Selvfølgelig meget specifikt pga. mit job i reklamebranchen.) Lidt mere forretningsorienteret og økonomisk. Uddannelsen er meget teoretisk og arbejdsgivere efterspørger lidt den praktiske og pragmatiske tilgang. Meget mere praktisk erfaring Mange flere konkrete arbejdsrelaterede opgaver. Såsom produktioner af realistiske produkter. Indsigt i hvordan virkeligheden fungerer uden for AAU. Ind- læg fra virksomheder såsom Vestas, Siemens el. andre. Mere forretningsforståelse eller praktisk viden om livet i en virksomhed. Manglen på praktisk eksamenspogaver og selvstændigt arbejde har manglet til fordel for rent gruppeprojekter. Mere generel forretningsforståelse Grundliggende økonomiske nøglebegreber Det vigtige i personlig gennemslagskræft i forbindelse med for eksempel projektarbejde (projektstyring) Mere HR - men det kunne jeg i princippet have valgt... Heldigvis har jeg haft det til husbehov eller vidst, hvor jeg kunne finde svar... Side 43

44 Kandidatundersøgelsen for det humanistiske fakultet 20 Mere indblik i hvordan kommunen som organisation fungerer It kundskaber Mere praktisk viden Mere journalistisk metode Forståelse for internationale politiske relationer Mere konkret viden om ledelse - noget how-to på området. Mere om projektledelse og strategisk ledelse Nej. Praktiske journalistiske færdigheder både hvad angår skriftlig fremstilling og den journalistiske metode Projektledelse projektledelse basal: budget og økonomi inkl. BA Marketing vinkel på komm.: afsætning Projektledelse formidling projektledelse mere praktisk erfaring Projektledelse på certifikat niveau økonomisk og praktisk Forretningsforståelse og Salg Basal afsætning virksomhedsøkonomi værdiskabelse i forhold til viden Projektledelse, økonomistyring og grafiske kompetencer. Jeg synes, at studiet i høj grad mangler kurser, der giver flere "praktiske" kompetencer som de tre ovenstående. Her kommer de fleste af os cand.mag.'er i Kommunikation til kort... projektstyring (har efterfølgende et 6 ugers koncentreret kursus i projektstyring - virkelig brugbart!) salg, politisk/strategisk tænkning Specielt IT-færdigheder - grafiske IT færdigheder har været meget efterspurgt. Statistik og evaluering økonomisk indsigt i virksomheder Større forretningsforståelse. Føler min BA fra AAU har været rettet mod at være videnskabelig og forsker-to-be, det er svært at omsætte til noget mit arbejde finder værdi i. Hvilket også gjorde jeg tog min kandidat på ITU. Større viden om online kommunikation Grafiske færdigheder Forretningsforståelse Svært at svare på. Jeg mener at studiet skal give en nogle basale færdigheder og ikke målrettes et specifikt job. P.t. sidder jeg med en del økonomi, som jeg på papiret måske ikke har mange forudsætninger for, men som jeg egentlig synes er spændende og også god til. (men at dette fag skulle have være en del af mit kommunikationsstudie har jeg svært ved at se) - blot et eksempel på at et studie ikke kan omfavne ALT Synes generelt, at jeg manglede praktisk erfaring. Hvor er skrivekurset, der får pressemeddelsen til at flyve? Hvor er, sociale medier - hvordan gør man kurset? Vi fik at vide på studiet at vores viden var 'tavs viden'. For mig var det bare en dårlig undskyldning for ikke at bruge penge på at fylde undervisningen op med praktisk udførelse. Især kandidatuddannelsen var undervisningstime mæssigt en joke. 2-4 timer om ugen. Teoretisk og metodisk viden som proceskonsulent Innovativ tænkning, (universitet kunne fokusere på en kultur der opfordrer til en mere kreativ tankegang) udfærdigelse af budgetter øhhhhh. økonomi og forretningsforståelse Økonomi/regnskab/budget, mere praktisk kommunikation, mere grafisk produktion økonomisk forståelse 2 Økonomiske Økonomiske kompetencer som eks. budgetlægning Bedre IT-kompetencer som eks. bedre kendskab til Adobe CS-pakken Total 52 Side 44

45 Kandidatundersøgelsen for det humanistiske fakultet 20 Har du i dit arbejdsliv oplevet, at der er blevet efterspurgt andre kompetencer, som du gerne ville have tilegnet dig gennem dit studium? Hvis ja, angiv venligst hvilke Øvrige studier Antal (Ubesvaret) 39 At skrive, ikke akademisk sprog, men fx ifb. med markedsføring og andet. Evnen at præsentere projekter, også til folk uden samme akademiske baggrund. Jeg synes der manglede en del praktisk viden inden for IT. Det har været enormt efterspurgt, en selvfølge mest. Jeg har dog ikke oplevet det som et problem, da det er en af mine stærke sider. Men hvis jeg ikke selv havde lært det i det omfang, jeg har, aner jeg ikke hvad jeg ville have stillet op. Bedre forståelse af andre faggrupper som man som projectleder skal arbejde tæt sammen med. En lidt dybere praktisk viden omkring fagområdet (web, audio-visuelt/grafisk arbejde) En mere grundlæggende forståelse af programmering. (jeg er humanistisk it-kandidat) EVNEN TIL AT REDDE VERDEN FRA FOLKS GENERELLE DUMHED Flere direkte samarbejder med virksomheder Flere metodiske og praktiske færdigheder i relation til mit fagområde Forkant af IT-færdigheder Praktisk erfaring Grundbogspensum større end gymnasiefaget Forretningsforståelse 2 Forskellige programmeringssprog Generelle projektlederkompetencer med fokus på effektiv projektledelse i erhverslivet, som f.eks. kunne dække: Leverandørstyring Interessenthåndtering Business cases Projekt livscyklus Projektorganisation...osv Generelt mere praktisk erfaring med dokumenterede resultater IT færdigheder IT kendskab mht. netværk (servere, domæner, sikkerhed, færden på et domæne). Dette er et generelt skill sett, selv om det lyder specifikt for udenforstående. Ja - viden om noget så simpelt som brevfletning. Og Viden om hvordan man laver trykklare pdf'er. Økonomi, regnskab og moms Iværksætteri Ja mange. IT færdigheder indenfor Flash, Photoshop, Illustrator, Google Analytics og mange flere. Bedre kendskab til fremmedsprog, eksempelvis forretningsengelsk, projektledelse, økonomiforståelse. Skrivefærdigheder, skrivekurser, historieskrivning, journalistisk formidling, kvantitativ metode Ikke blot en præsentation af emnet, men et dybdegående kompetenceudviklende kursus. Jeg er ikke i arbejde, men er studerende... derfor kunne jeg heller ikke svare på nogle af de foregående spørgsmål. Det er nok en faktorer i skal have med i overvejelserne, når i skal til at analysere jeres data. Jeg har arbejdet meget med computerspil og web igennem mit studium men har erfaret, at den teoretiske viden langt fra er nok i erhvervslivet. Kompetencer indenfor programmering er et must. Uden de praktiske færdigheder kommer jeg ikke langt med hverken mine kommunikative- eller kreative evner. Jeg har en del undervisning og rådgivning i mit arbejde, så lidt mere omkring formidling og præsentationsteknik, kunne jeg godt have brugt. Især i forhold til forskellige målgrupper, da jeg ofte står overfor en meget broget skare, hvor niveauet går fra forholdsvis lavt til højt. Hvordan formidler man lige til sådan en gruppe uden hverken at tale ned til nogen eller hen over hovedet på andre. Jeg ville gerne have haft mere specialiseret kunnen/viden, eksempelvis i Adobe Design Suiten. Side 45

46 Kandidatundersøgelsen for det humanistiske fakultet 20 Kompetencer inden for grafisk design, og fotografering. Mere forretningsforståelse, fx om økonomi Jeg vil også tliføje, at jeg generelt oplever, at kravene er store til kommunikationskonsulent. Forskellige fagfolk fra hele den kommunale organisation trækker på en til meget forskellige typer af opgaver. Det betyder, at der stilles krav til, at ens analytiske, teoretiske, metodiske og især praktiske viden og evner, plus at man ret hurtigt skal oparbejdes viden om den organsation, man bevæger sig i. Man skal, kort sagt, vide rigtig meget om meget. Kompetencer inden for kommunikation, Hr og ledelse konflikthåndtering Meget mere målrettethed i forhold til jobfunktioner Mere hands-on erfaring. Man kan godt blive lidt handlingslammet når man står med sin teori og skal til at anvende den.. Mere konkret om projektledelse Mere praktisk erfaring Nej nej ikke umiddelbart Omstillingsparathed En mere hands-on orienteret tilgang til arbejde Praktisk erfaring med dagligdagen i en virksomhed. Dette fåes naturligvis via praktik semesteret, hvis man får muligheden for at komme i praktik hos en rigtig virksomhed. Jeg syntes selv det på daværrende tidspunkt kunne være sjovt hos en mindre spil virksomhed, hvilket jeg i dag fortryder.. Endvidere ville jeg gerne havde lært mere om de processer og metoder der anvendes i virksomheder. Praktisk erfaring, erfaring med værktøjer relevante for mit fag, forretningsforståelse, projektledelse, mere erfaring med skriftlige tekster (som ikke er akademiske), økonomi (basic). Projektledelse Forretningsforståelse Tekniske kompetencer Projektledelse og kendskab til alm. brugte IT systemer (udover Office). Projektledelse! Pædagogiske og didaktiske kompetencer Software design Foreign European language Som regl vil de have mindst 3 års erfaring inden for industrien / branchen Undervisningserfaring. Viden om budgetplanlægning og økonomi. Total 80 Side 46

47 Kandidatundersøgelsen for det humanistiske fakultet Kompetencegabet Kompetencegabet (Procentvise forskel mellem andelen af dimittender, der i nogen/høj grad mener, at de har tilegnet kompetencerne, og andelen af dimittender, der i nogen/høj grad har oplevet at kompeterne er blevet efterspurgt) HUM (N=74) HUM INF (N=208) Relevant teoretisk viden inden for mit fagområde 29% 29% Evnen til at arbejde problemorienteret Relevante metodiske færdigheder inden for mit fagområde Generel kulturforståelse Evnen til at arbejde projektorienteret Evnen til at analysere Evnen til at tilegne mig ny viden Evnen til at formidle skriftligt 8% 6% 8% 4% 2% 7% 2% 0% 9% 2% 7% 0% 3% 0% Evnen til at arbejde struktureret og overholde deadlines Fremmedsprogsfærdigheder Evnen til at formidle mundtligt Evnen til at arbejde selvstændigt At kunne arbejde kreativt og innovativt -24% -2% -% -5% -6% -3% -7% -2% -9% -2% Evnen til at samarbejde på tværs af faggrupper Relevant viden om projektledelse Relevant praktisk viden inden for mit fagområde -8% -9% -9% -24% -26% 0% Generel forretningsforståelse IT-færdigheder -49% -34% -35% -38% -60% -40% -20% 0% 20% 40% Side 47

48 Kandidatundersøgelsen for det humanistiske fakultet Mener du, at din uddannelse GENERELT har rustet dig godt til dit arbejdsliv? Fordelt efter studie. Mener du, at din uddannelse GENERELT har rustet dig godt til dit arbejdsliv? I høj grad 3% 34% I nogen grad 55% 53% Hum.Informatik (N=20) I mindre grad 3% 2% HUM (N=745) Slet ikke % % 0% 20% 40% 60% Side 48

49 Kandidatundersøgelsen for det humanistiske fakultet Angiv venligst hvilke 3 faktorer, du mener, kunne have rustet dig bedre til at imødekomme de krav, der stilles på arbejdsmarkedet? Angiv venligst hvilke 3 faktorer, du mener, kunne have rustet dig bedre til at imødekomme de krav der stilles på arbejdsmarkedet? (Sæt kryds ved de 3 vigtigste) Mere/bedre mulighed for praktik i uddannelsen Opgaveløsning i samarbejde med virksomheder Flere praktiske opgaver og redskabsfag Flere konkrete cases i undervisningen Undervisning i projektledelse Undervisning i virksomhedskendskab og Flere gæsteundervisere fra erhvervslivet Flere valgfag, der retter sig direkte mod virksomhederne Mere faglig dybde i uddannelsen Bedre karrierevejledning (om mulighederne på En højere grad af tværfaglighed i uddannelsen Mere metode Bedre vejledning om virksomhedernes behov Andet Mere problemorienteret undervisning Ingen forslag til forbedringer Bedre studievejledning (om valg undervejs i Mere/bedre mulighed for udlandsophold Mere teori i uddannelsen Flere erhvervsrelaterede tilbud fra Karrierecentret Flere virksomhedspræsentationer på universitetet Bedre karrieremesser på universitetet 23% 35% 2% 20% 20% 24% 8% 30% 4% 5% 3% 5% 3% 2% % 8% 0% 9% 9% 6% 7% 0% 5% 6% 5% 3% 5% 2% 5% 4% 4% 4% 3% 2% 3% 3% 2% 2% % % 33% 26% 33% 32% HUM (N=845) Hum.Informatik (N=232) 0% 0% 20% 30% 40% Side 49

50 Kandidatundersøgelsen for det humanistiske fakultet 20 Angiv venligst hvilke 3 faktorer, du mener, kunne have rustet dig bedre til at imødekomme de krav, der stilles på arbejdsmarkedet? (Sæt kryds ved de 3 vigtigste ting) - Andet, angiv hvilket: Kommunikation Antal (Ubesvaret) 44 altså ingen Bedre vejledning i vigtigheden af fagrelevante studiejobs og evt. hjælp til at finde dem Jeg er som nævnt endnu ikke paa arbejdsmarkedet, og føler derfor ikke jeg kan besvare dette spørgsmaal. mentorordninger mere træning i konkrete praktiske redskaber, som giver praktisk erfaring Mulighed for at tilvælge undervisning i simpel økonomi praktiske øvelser i skriftlig formidling økonomi Total 52 Angiv venligst hvilke 3 faktorer, du mener, kunne have rustet dig bedre til at imødekomme de krav, der stilles på arbejdsmarkedet? (Sæt kryds ved de 3 vigtigste ting) - Andet, angiv hvilket: Øvrige studier Antal (Ubesvaret) 73 AT EN BACHELOR I MUSIK ER EN BACHELOR I MUSIK, DVS VARIGHED 3 ÅR KUN MED HOVEDFAGET er ikke i arbejde, så jeg ved det ikke... Flere samarbejdspartnere i erhvervslivet Klarere specifikation af hvad man vil / kan sigte efter af arbejde efter endt uddannelse Mere praksisorienteret approach (inden for undervisning) mere programmering, undervisning i CMS mv. Practicals targeting danish students Total 80 Side 50

51 Kandidatundersøgelsen for det humanistiske fakultet 20 6 EFTER- OG VIDEREUDDANNELSE 6. NYE KOMPETENCER EFTER ENDT UDDANNELSE 6.. Har du efter endt uddannelse tilegnet dig yderligere kompetencer? Fordelt efter studie. Har du efter endt uddannelse tilegnet dig yderligere kompetencer? Hum.Informatik (N=207) 69% 3% Ja Nej HUM (N=726) 68% 32% 0% 20% 40% 60% 80% 00% Side 5

52 Kandidatundersøgelsen for det humanistiske fakultet Hvordan har du efter endt uddannelse tilegnet dig disse kompetencer? + Andet. Hvordan har du - efter endt uddannelse - tilegnet dig disse kompetencer? (Sæt gerne flere krydser) Efteruddannelse (korte kurser, enkeltfag o.lign.) Regelmæssige seminarer og kurser arrangeret af arbejdspladsen Sidemandsoplæring, mentorordning eller anden intern oplæring Netværk Andet Videreuddannelse (master, diplom, længerevarende forløb o.lign.) 40% 46% 34% 37% 36% 37% 34% 26% 23% 2% 3% 5% Hum.Informatik (N=43) HUM (N=492) Livslang Læring på AAU 6% 4% 0% 20% 40% 60% Side 52

53 Kandidatundersøgelsen for det humanistiske fakultet Overvejer du at efter- og videreuddanne dig inden for de næste 3 år? Overvejer du at efter- og videreuddanne dig inden for de næste 3 år? Hum.Informatik (N=207) HUM (N=726) 33% 3% 67% 69% Nej Ja 0% 20% 40% 60% 80% 00% Overvejer du at efter- og videreuddanne dig inden for de næste 3 år? Kommunikation (N=39) 27% 73% Øvrige studieretninger (N=68) 46% 54% Nej Ja HUM (N=726) 3% 69% 0% 20% 40% 60% 80% 00% Side 53

54 Kandidatundersøgelsen for det humanistiske fakultet Inden for hvilke områder overvejer du at efter- og videreuddanne dig inden for de næste 3 år? Inden for hvilke områder overvejer du at efter- og videreuddanne dig inden for de næste 3 år? Nyere eller øget viden inden for mit uddannelsesområde Projektledelse Psykologi/terapi Kommunikation Ledelse Organisation Forretningsforståelse Præsentation/formidling HR Læring og pædagogik Sprog Andet Økonomi Iværksætteri Tilvalgsfag med henblik på undervisning i It Det kreative musiske område Jura 39% 46% 37% 27% % 25% 25% 24% 28% 2% 30% 9% 25% 9% 27% 5% 7% 5% 24% 5% 2% 4% 8% 3% 3% 2% 20% % 2% 8% % 7% 2% 6% 5% 4% 0% 20% 40% 60% Hum.Informa tik (N=39) HUM (N=50) Side 54

DIMITTENDUNDERSØGELSE 2012 DET SAMFUNDSVIDENSKABELIGE FAKULTET. Delrapport for SOCIALRÅDGIVERUDDANNELSEN SOCIALT ARBEJDE.

DIMITTENDUNDERSØGELSE 2012 DET SAMFUNDSVIDENSKABELIGE FAKULTET. Delrapport for SOCIALRÅDGIVERUDDANNELSEN SOCIALT ARBEJDE. DIMITTENDUNDERSØGELSE 2012 DET SAMFUNDSVIDENSKABELIGE FAKULTET Delrapport for SOCIALRÅDGIVERUDDANNELSEN OG SOCIALT ARBEJDE DET SAMFUNDSVIDENSKABELIGE FAKULTET Udarbejdet af FORORD Dimittendundersøgelsen

Læs mere

Undersøgelse blandt scienter. Sammenfatningsrapport

Undersøgelse blandt scienter. Sammenfatningsrapport Undersøgelse blandt scienter Sammenfatningsrapport Er du: Svarprocent: 96% (N=829)Spørgsmålstype: Vælg en Mand 342 Kvinde 487 Svar i alt 829 6 Er du: 5 4 3 2 1 342 487 Mand Kvinde Hvor gammel er du? Svarprocent:

Læs mere

DJØF. Karriereguide 2010/11. Vejen til drømmejobbet

DJØF. Karriereguide 2010/11. Vejen til drømmejobbet DJØF Karriereguide 2010/11 Vejen til drømmejobbet DJØF KARRIEREGUIDE 2010/11 Vejen til drømmejobbet er blevet længere Op ad bakke. Det er vilkårene, når du søger job som nyuddannet i krisetider, hvor

Læs mere

Undersøgelse blandt humanister. Sammenfatningsrapport

Undersøgelse blandt humanister. Sammenfatningsrapport Undersøgelse blandt humanister Sammenfatningsrapport Er du: Svarprocent: 95% (N=744)Spørgsmålstype: Vælg en Mand 406 Kvinde 338 Svar i alt 744 600 Er du: 400 200 000 800 600 338 400 200 0 406 Mand Kvinde

Læs mere

2. UDDANNELSEN PÅ RUC

2. UDDANNELSEN PÅ RUC Kandidatundersøgelsen 2002 Roskilde Universitetscenter Side 1 af 27 1. BAGGRUND 1.1 Køn Mand Kvinde 1.2 Din alder 20-22 år 29-31 år 38-40 år 47-49 år 23-25 år 32-34 år 41-43 år 50-52 år 26-28 år 35-37

Læs mere

Karriereveje for psykologer. 19 inspirationsportrætter

Karriereveje for psykologer. 19 inspirationsportrætter Karriereveje for psykologer 19 inspirationsportrætter Psykologuddannelsen åbner for et væld af karriereveje. Psykologer ved noget om mennesker mennesker som medarbejdere, som forbrugere, som elever og

Læs mere

- Projekt Master i oplevelsesledelse til yderområder

- Projekt Master i oplevelsesledelse til yderområder Evaluering af MOLLY november 2012 1 2 Evaluering af MOLLY - Projekt Master i oplevelsesledelse til yderområder november 2012 Anja Bach-Jensen og Karin Topsø Larsen, Center for Regional- og Turismeforskning

Læs mere

guiden til dit første job 2007/2008 karriereråd jobsøgning nyuddannet mulige match

guiden til dit første job 2007/2008 karriereråd jobsøgning nyuddannet mulige match guiden til dit første job 2007/2008 karriereråd jobsøgning nyuddannet mulige match GODE DM-MEDLEMMER KØRER SIG IGEN TIL REKORDOVERSKUD Christina Geertsen - medlem af GF Bonuscheck på 38,07% til medlemmerne

Læs mere

Læs om... Et fælles løft Journalistiske arbejdspladskurser med afsæt i den enkelte medievirksomhed er en kursusform, der vinder indpas.

Læs om... Et fælles løft Journalistiske arbejdspladskurser med afsæt i den enkelte medievirksomhed er en kursusform, der vinder indpas. #3 2014 Læs om... 4 6 12 14 16 18 19 20 22 2 Redaktion: Marlene Jørgensen (ansv.), Klaus Hollmann, Christina Jo Larsen, Lars Bo D. Hansen, Stine Charlotte Hansen og Ralf Andersson Design: Sanne Timmermann

Læs mere

Undersøgelse af Master in Management of Technology

Undersøgelse af Master in Management of Technology Undersøgelse af Master in Management of Technology Kvalitativ og kvantitativ undersøgelse blandt dimittender og aftagere Udarbejdet af Oxford Research A/S November 2005 Forfatter: nif Sidst gemt: 15-11-2005

Læs mere

EFTERSPØRGLSEN PÅ INTERNATIONALE KOMPETENCER OG INTERESSEN FOR AT ETABLERE PRAKTIKOPHOLD I UDLANDET

EFTERSPØRGLSEN PÅ INTERNATIONALE KOMPETENCER OG INTERESSEN FOR AT ETABLERE PRAKTIKOPHOLD I UDLANDET EFTERSPØRGLSEN PÅ INTERNATIONALE KOMPETENCER OG INTERESSEN FOR AT ETABLERE PRAKTIKOPHOLD I UDLANDET - HVAD SIGER DE OFFENTLIGE OG PRIVATE VIRKSOMHEDER? FORUM FOR BUSINESS EDUCATION NOVEMBER 2009 Indholdsfortegnelse

Læs mere

til arbejdsmarked En toneangivende forsker Læs interviewet med Torben Sangild, som forsker i elektronisk musik.

til arbejdsmarked En toneangivende forsker Læs interviewet med Torben Sangild, som forsker i elektronisk musik. En toneangivende forsker Læs interviewet med Torben Sangild, som forsker i elektronisk musik. Humanisten som hofnar? Hvilken rolle skal humaniora spille i fremtiden? Læs reportagen fra debatarrangementet.

Læs mere

Fremtidens Maskinmester

Fremtidens Maskinmester Erhvervsudvalget, Det Energipolitiske Udvalg, Uddannelsesudvalge ERU alm. del - Bilag 289,EPU alm. del - Bilag 291,UDU alm. del - B Offentligt Fremtidens Maskinmester Analyser og dokumentation Fremtidens

Læs mere

INDLEDNING. Problemfelt Drømmen om et langt og lykkeligt designerliv

INDLEDNING. Problemfelt Drømmen om et langt og lykkeligt designerliv PBA Professionsbacheloropgave Pernille Rask Grønfeldt 7. semester Furniture design Klasse Thbfd7a Aflevering 1. december 2011 PBA eksamen 12. december 2011 Vejleder Morten Kokkendoff Censor Susanne Grønlund

Læs mere

It-sikkerhedskonsulent. Treasury Analyst. International rådgiver. Filmproducer. karriereråd. jobsøgning. Idrætskonsulent Manuskriptforfatter

It-sikkerhedskonsulent. Treasury Analyst. International rådgiver. Filmproducer. karriereråd. jobsøgning. Idrætskonsulent Manuskriptforfatter Guiden til dit første job 2008/2009 inical research associate eansvarlig Young National Expert ieforsker It-sikkerhedskonsulent 3D-artist Kvalitetskonsulent SP-koordinator International rådgiver Konserveringstekniker

Læs mere

HD 2013. Erhvervsøkonomisk Diplomuddannelse

HD 2013. Erhvervsøkonomisk Diplomuddannelse HD 2013 Erhvervsøkonomisk Diplomuddannelse En seriøs HD fra CBS Indhold Uddannelsesstrukturen på HD side 3 Velkommen til HD på CBS side 5 HD-studiets opbygning side 7 Adgangskrav og Optagelse side 8 Tilmelding

Læs mere

Karriererejsen På vej mod mere bevidste valg i dit arbejdsliv

Karriererejsen På vej mod mere bevidste valg i dit arbejdsliv Karriererejsen På vej mod mere bevidste valg i dit arbejdsliv Et personligt afklaringsværktøj til medarbejdere i staten Indhold Forord 3 Indledning 4 Kapitel 1: Hvad har du med? 5 Dine kompetencer 6 Dit

Læs mere

Evaluering af projekt Unge i Vækst. Karen E. Andreasen Palle Rasmussen Christian Ydesen

Evaluering af projekt Unge i Vækst. Karen E. Andreasen Palle Rasmussen Christian Ydesen Evaluering af projekt Unge i Vækst Karen E. Andreasen Palle Rasmussen Christian Ydesen Aalborg Universitet Institut for Læring og Filosofi Center for Uddannelses- og Evalueringsforskning December 2012

Læs mere

Dimittendundersøgelse 2012

Dimittendundersøgelse 2012 Dimittendundersøgelse 2012 Page 1/30 Indhold 1.0 Indledende bemærkninger... 2 1.1 Metodiske overvejelser... 3 2.0 Overordnede konklusioner... 4 3.0 Hvem er respondenterne?... 5 4.0 Beskæftigelsessituationen...

Læs mere

Karriereguide 2012 /13

Karriereguide 2012 /13 Karriereguide 2012 /13 Deltag i KarriereTouren Læs mere på side 8 og find din vej til jobbet Drømmen om jobbet. Flere jobs til akademikere Leder side 3 Direkte fra studiet til karrierejob i London Det

Læs mere

Rammeplan for arbejdet med de 10-14 årige. - et læringsgrundlag

Rammeplan for arbejdet med de 10-14 årige. - et læringsgrundlag Rammeplan for arbejdet med de 10-14 årige - et læringsgrundlag Januar 2011 Rammeplan for det pædagogiske arbejde med de 10-14 årige - om det betydningsfulde i børns læring og udvikling Rammeplanen er udarbejdet

Læs mere

projektledelse Succesrige projekter Professionalisering af projektledelse i SOS International

projektledelse Succesrige projekter Professionalisering af projektledelse i SOS International Projektlederens nutid og fremtid Internationalisering, forandringsledelse og kommunikation Succesrige projekter Professionalisering af projektledelse i SOS International Synspunkt Hvordan bliver vi en

Læs mere

At lykkes som leder for. fagprofessionelle. Når man selv er djøfer

At lykkes som leder for. fagprofessionelle. Når man selv er djøfer At lykkes som leder for fagprofessionelle Når man selv er djøfer Indhold 5 Dit ledelsesrum i et fagprofessionelt miljø Introduktion til pjecens fokus, målgruppen, og hvordan begreberne fagprofessionel

Læs mere

Tipskatalog TIPSKATALOG. Gode råd og ideer til kompetenceudvikling i Forsvaret

Tipskatalog TIPSKATALOG. Gode råd og ideer til kompetenceudvikling i Forsvaret TIPSKATALOG Gode råd og ideer til kompetenceudvikling i Forsvaret 1 Indholdsfortegnelse Introduktion s. 3 Del I: Metoder til kompetenceudvikling på jobbet s. 4 Kursus eller læring på jobbet s. 4 På egen

Læs mere

e-konceptudvikler Diplomuddannelse i e-handel, e-markedsføring, e-design og kommunikation.

e-konceptudvikler Diplomuddannelse i e-handel, e-markedsføring, e-design og kommunikation. e-konceptudvikler Diplomuddannelse i e-handel, e-markedsføring, e-design og kommunikation. Brancheanalyse Møder med organisationer og virksomheder 1 Indholdsfortegnelse Konklusion... 3 Indledning... 6

Læs mere

Mastere fra Danmarks Pædagogiske Universitet

Mastere fra Danmarks Pædagogiske Universitet Mastere fra Danmarks Pædagogiske Universitet - Hvordan går det dem senere jobmæssigt? Lars Klewe Danmarks Pædagogiske Universitet December 2006 Indholdsfortegnelse Mastere fra Danmarks Pædagogiske Universitet...

Læs mere

- om medarbejderudviklingssamtaler

- om medarbejderudviklingssamtaler - om medarbejderudviklingssamtaler Udviklet af HK/Privat, HK HANDEL og Dansk Erhverv i samarbejde med Right Kjaer & Kjerulf indholdsfortegnelse 1. Kompetenceudvikling 1.1 Hvad er kompetenceudvikling? o

Læs mere

Evaluering. Marts 2013

Evaluering. Marts 2013 Evaluering Marts 2013 Indhold 1. Indledning 3 1.1... Datagrundlag... 4 2. Sammenfatning 5 3. Organisering og ressourcer 7 4. Projektets aktiviteter 8 Sammenhængen mellem de enkelte aktiviteter... 8 4.1

Læs mere

Et overblik. Læring på jobbet. KL og KTO

Et overblik. Læring på jobbet. KL og KTO Et overblik Læring på jobbet KL og KTO 1 Et overblik Læring på jobbet KL og KTO, september 2002 2 Læring på jobbet et overblik 1. udgave, 1. oplag, september 2002 Bogen er udarbejdet for KL og KTO af:

Læs mere