nmlkji nmlkj VEK Vendsyssel Kunstmuseumá P. Nørkjærs Plads Hjørring Museernes arbejdsplaner

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "nmlkji nmlkj 82102 VEK Vendsyssel Kunstmuseumá info@vkm.dk P. Nørkjærs Plads 15 9800 Hjørring Museernes arbejdsplaner"

Transkript

1 Museernes arbejdsplaner Følgende filer er vedhæftet indsendelsen: Referencenummer: Formularens ID: 494 Sendt til: Sendt: : MUSEERNES 4-ÅRIGE ARBEJDSPLANER Kulturarvsstyrelsen Museer H.C. Andersens Boulevard København V Telefon: Vejledning Du kan få vejledende tekster til flere af felterne ved at køre musen hen over spørgsmålstegnene. Her vil være uddybende forklaringer til spørgsmålene. Vejledning til udfyldelse af skemaet fås desuden ved at klikke på spørgsmålstegnet øverst i højre hjørne. Når blanketten er udfyldt og afsendt på sidste side, modtager du en kvittering samt en vedhæftet en kopi af blanketten. Gem kladde Hvis du vil gemme en kladde af din blanket, skal du klikke på i menubaren øverst til højre. Man kan få hjælp ved at klikke på spørgsmålstegnet i øverste højre hjørne i samme menulinje som disketteikonet. Indtast museumsnummer og akronym Museumsnummer VEK CVR-nummer Museumsakronym Udfyld oplysninger om museet/institutionen og evt. afdeling samt navn på kontaktperson Museum-/institutionsnavn iflg. vedtægterne Vendsyssel Kunstmuseumá Institutionens journalnr. nmlkji nmlkj Dansk adresse Udenlandsk adresse Museets adresse 1: P. Nørkjærs Plads 15 Postnummer By 9800 Hjørring MUSEETS FORMÅL Hvad er museets mission (opgave og ansvarsområde) og vision? (Max 1 A4-side) Udover de forpligtelser museumsloven pålægger de statsanerkendte museer og dermed Vendsyssel Kunstmuseum at opfylde: indsamling, registrering, bevaring, forskning og formidling beskrives Vendsyssel Kunstmuseums formål og ansvarsområde nærmere i museets vedtægter 2 således: Museets formål er at skabe en værdifuld repræsentation af nyere dansk kunst med særlig hensyntagen til arbejder af kunstnere med tilknytning til Vendsyssel. Ved nyere dansk kunst forstås fortrinsvis perioden efter Vendsyssel defineres i denne sammenhæng som hele Nordjylland ned til Limfjorden med

2 inddragelse af Thy og Mors. Og 10 således: "Museet skal ved et aktivt formidlingsarbejde gøre sin samling og sin viden tilgængelig for alle". Hvordan vil museet arbejde med sin vision indenfor den 4-årige planperiode? (Max ½ A4-side) Ultimo 2008 igangsatte museets daværende direktør Marianne Ilkjær en række temamøder med museets faste personale samt museets bestyrelse med henblik på at få formuleret en vision. I mellemtiden har der været et direktørskifte på museet, hvorfor dette arbejde først forventes genoptaget i Der vil derfor indenfor den kommende planperiode blive arbejdet videre med at formulere en vision med hensyntagen til museets formålsparagraf som citeret under foregående punkt. Vendsyssel Kunstmuseum vil fortsat arbejde med at skabe en værdifuld repræsentation af nyere dansk kunst efter 1945 med særlig hensyntagen til arbejder af kunstnere med tilknytning til Vendsyssel. Museet skal gennem indsamling, registrering, bevaring, forskning og formidling gøre sin samling og sin viden tilgængelig for alle. INDSAMLING Afsnittet om indsamling skal indeholde status og en 4-årig strategi. Status og aktuelle udfordringer: Hvad er museets samlingsmæssige fokus (eksempelvis tidsperiode og geografisk område)? Angiv om der er dele af samlingen, der falder udenfor dette fokus (max 2 A4-sider) Museet varetager fortsat den eksisterende samling af kunst og kunstnere efter 1945 med relation til Nordjylland i det omfang, det styrker samlingen. Med den officielle oprettelse af Hjørring Kunstmuseum som institution, vedtaget i byrådet 28.januar 1963, tilsigtedes at skabe en kunstnerisk værdifuld samling af dansk kunst med skyldig hensyntagen til arbejder af kunstnere med tilknytning til Vendsyssel. Profilen og indsamlingspolitikken som formuleret ved byrådsvedtagelsen i 1963 har siden og er fortsat gældende. MALERI OG SKULPTUR Grundstammen i maleri- og skulptursamlingerne er kunst af Vråudstillingens ældre generation af kunstnere: Agnete Bjerre, Frede Christoffersen, Poul Ekelund, Svend Engelund, Emil Gregersen, Arne L.Hansen, Johannes Hofmeister, Axel P.Jensen, Eivind Karup Nielsen, Anna Maria Lütken, Jens Andreasen, Valdemar Foersom Hegndal, Edgar Funch, Erik Heide, Niels Helledie, Peter Hentze, Helge Holmskov, Oluf Jensen, Gerda Thune Andersen. Grundstammen består desuden af gaver indkøbt i 1950 erne og 60 erne for midler fra Sarah Trebbiens Fond på sammenslutningen Corners udstillinger (Ole Kielberg, Niels Grønbech, Flemming Bergsøe m.fl.). Fondens midler blev bestyret af overretssagfører Jakob Jakobsen født i Hjørring, som også forestod indkøbene. Samlingen suppleres til stadighed med værker af Vråudstillingens ældre generation samt med værker af Poul Anker Bech og nulevende nordjyske kunstnere:

3 Jette Debois, Søren Elgård, Poul Winther, Kirsten Dufour, Erland Knudssøn Madsen, Lene Rasmussen, Kurt Tegtmeier, Claus Ørntoft m.fl. I 2010 fik Vendsyssel Kunstmuseum en gave på 75 værker; maleri, tegning og skulptur, fra kunstsamleren Erik Veistrup. Samlingen, der blev nøje udvalgt i forhold til museets eksisterende samling tæller kunstnerne som Frede Christoffersen, Poul Ekelund, Jens Peter Groth-Jensen, Harald Leth, Jeppe Vontillius og Poul Winther samt Erik Heide og Hanne Varming m.fl. Erik Veistrups samling er et vægtigt supplement til samlingerne. GRAFIK Museets omfattende grafiksamling stammer fra I.Chr.Sørensen og siden Det Grafiske Værksted i Hjørring. Uafhængigt af værkstedet forsøges enkelte kunstneres produktion dokumenteret løbende: Poul Skov Sørensen og Frede Christoffersen. I 2009 erhvervede museet en række grafiske tryk fra Det Grafiske Værksted i Hjørring. I 2010 erhvervede museet med tilskud en række grafiske tryk af yngre danske samtidskunstnere og færøske kunstnere fra Færøernes Grafiske Værksted. Grafiksamlingen er tilgængelig for offentligheden efter forudgående aftale. KUNSTHÅNDVÆRK Museet har en samling af kunsthåndværk med værker af udvalgte nordjyske kunsthåndværkere: Tove Anderberg, Bent Exner, Hanne Behrens, Henrik Bløndal Bengtsson, Jenny Hansen og Berit Hjelholt. I 2007 tilgik Bent Exners efterladte værk Vendsyssel Kunstmuseum som donation. Museet har derved styrket sin samling af Bent Exners værker og råder nu over en omfattende specialsamling af unikasmykker, kirkekunst, forarbejder til udsmykninger, skitser m.v., der dækker hele Bent Exners livsværk. I 2008 modtog museet en testamentarisk gave på 34 værker af 12 forskellige keramikere fra boet efter antikvitetshandler Per Andersen. Samlingen tæller keramikere som Gutte Eriksen, Arno Malinowski, Lisbeth Munch Petersen, Jais Nielsen m.fl. Desuden består museets interiør af et omfattende udvalg af Poul Kjærholm møbler. Som en særlig niche har Vendsyssel Kunstmuseum en samling af kunstnerselvportrætter. Denne samling repræsenterer også kunstnere, der ikke nødvendigvis har tilknytning til Nordjylland. Samlingen udbygges til stadighed og således forpligter kunstnere, der tildeles et legatophold i museets kunstnerbolig/-atelier sig til at aflevere et selvportræt til museets samling. Som en del af samlingen indgår desuden et udvalg af Ole Kielbergs skitsebøger, skitsebog af Anna Elisabeth Munch, skitser og rejsedagbøger af Berit Hjelholt, skitser og skitsebøger af Gottfred Eickhoff, kunstbogsamling med originaltryk doneret af en privatsamler (bl.a. udgivelser af og om Axel Salto). Undtaget fra periodeafgrænsningen er Niels Larsen

4 Vendsyssel Kunstmuseum råder over en kunstnerbolig og et tilhørende atelier. Kunstnere kan ansøge museet om ophold heri og tildeles et legatophold. På baggrund af en faglig vurdering kan museet bede kunstneren om et selvportræt, der kan indgå i museets eksisterende Stevns, som udgør en stadig større tyngde i Vendsyssel Kunstmuseums virke. Da Vendsyssel Kunstmuseum i 2006 flyttede op i sine nuværende rammer den gamle Bech s Klædefabrik, ombygget af C.F.Møller A/S ved Anna Maria Indrio, måtte museet efterlade et af Niels Larsen Stevns hovedværker: freskerne i det gamle Centralbibliotek, som fra 1970erne og frem til 2003 husede det tidligere Hjørring Kunstmuseum. Vendsyssel Kunstmuseum havde endvidere løbende erhvervet værker af Niels Larsen Stevns og samlingen talte på det tidspunkt 20 værker. Ønsket om at supplere samlingen udmøntede sig i 2005 i forespørgsler om deponeringsaftaler for Stevns værker fra landets øvrige museer, en forespørgsel der blev imødekommet med stor velvilje. Henover tog museet initiativ til etablering af et Videnscenter for Niels Larsen Stevns. Videnscenteret, der er blevet realiseret via støtte fra Realdania og ligeledes tegnet af Arkitektfirmaet C.F.Møller A/S ved arkitekt Anna Maria Indrio, blev indviet i juni Tilbygningen på ca. 300 m2 huser dels museets egen samling af Niels Larsen Stevns værker, der via private givere, testamentariske gaver og egne erhvervelser (heraf flere erhvervet med tilskud) pt. tæller 47 værker samt langtidsdeponerede samlinger fra Østsjællands Museum og Louisiana Museum of Modern Art. Dertil kommer deponeringer (heraf flere langtids- ) af værker fra en række museer landet over: Trapholt, Kunstmuseet Brundlund Slot (Museum Sønderjylland), Ribe Kunstmuseum, ARoS Aarhus Kunstmuseum, Vestsjællands Kunstmuseum, Fyns Kunstmuseum. STØRRE INDDEPONERINGER Museet har i en årrække opbevaret den privatejede Thysamling, der består af ca. 100 værker. Endvidere er der fra Statens Museums for Kunst inddeponeret 12 værker som supplement til formidlingsmæssige huller i egen samling. Angiv hvilke faglige hensyn og nødvendige prioriteringer der ligger til grund for indsamlingen af værker og genstande (max ½ A4-side) Målet med indsamling til Vendsyssel Kunstmuseums samlinger er fortsat etablering af en kvalitativ stærk samling af kunst med tilknytning til Nordjylland, fortrinsvis efter 1945, hvor tilknytning til Nordjylland tolkes mere bredt end restriktivt. Det betyder, at en kunstner ikke nødvendigvis behøver at være født eller bosiddende i Nordjylland for at opfylde kriteriet tilknytning til Nordjylland. Medlemskab af Vråudstillingen eller sommeradresse i Nordjylland kan f.eks. tolkes som tilknytning til Nordjylland. Indsamling sker i henhold til museets vedtagne indsamlingspolitik og hvert værk vurderes i forhold til bevarings- og konserveringsmæssig tilstand. Undtaget fra periodeafgrænsningen er Niels Larsen Stevns, som udgør en stadig større tyngde i Vendsyssel Kunstmuseums virke.

5 og omfattende samling af kunstnerselvportrætter. Grafiksamlingen er igennem en årrække blevet suppleret med arkivtryk fra Det Grafiske Værksted i Hjørring. Indsamlingen havde karakter af en passiv indsamling. På baggrund heraf og da det ikke var muligt at formulere en aftale museet og værkstedet imellem om en aktiv indsamling, er ordningen ophørt. Thy-samlingen, eller dele heraf søges overdraget til Heltborg Museum. Der er etableret kontakt herom i forrige periode. Redegør for den koordinering museet foretager med andre museer vedrørende indsamling (max ½ A4-side) Ved erhvervelse af et værk undersøger museet, i fald det vurderes som relevant, om der kunne være sammenfaldende interesser for samme værk fra andre museer. Undersøgelsen foretages dels ved henvendelse til de museer, under hvis formål værket kunne indgå i samlingen samt til relevante fonde med henblik på at forhøre, om andre museer har tilkendegivet interesse for værket. Strategidel med angivelse af årlige satsningsområder: Hvordan ønsker museet at prioritere sin indsamling i den 4-årige planperiode? Angiv de enkelte satsningsområder (max 2 A4-sider) Museet varetager fortsat den eksisterende samling af kunst og kunstnere efter 1945 med relation til Nordjylland i det omfang, det styrker samlingen. Med den officielle oprettelse af Hjørring Kunstmuseum som institution, vedtaget i byrådet 28.januar 1963, tilsigtedes at skabe en kunstnerisk værdifuld samling af dansk kunst med skyldig hensyntagen til arbejder af kunstnere med tilknytning til Vendsyssel. Profilen og indsamlingspolitikken som formuleret ved byrådsvedtagelsen i 1963 har siden og er fortsat gældende. Vendsyssel Kunstmuseum vil endvidere i den kommende planperiode fortsat prioritere at styrke indsamlingen af Niels Larsen Stevns og viderebygge den repræsentative samling af værker i Niels Larsen Stevns Videnscenter. Dette både i forhold til nyerhvervelser samt eventuelle deponeringer fra landets øvrige museer. Endvidere råder en række museer i Norge og Sverige over Niels Larsen Stevns værker, og museet agter i den kommende planperiode at tage kontakt hertil med henblik på eventuelle deponeringer. I den kommende planperiode satses endvidere på, i det forsatte arbejde med etablering af en kvalitativ stærk samling af kunst med tilknytning til Nordjylland, et særligt fokus på yngre nulevende kunstnere med relation til Nordjylland for derved kontinuerligt at perspektivere og forstærke samlingen. I kommende planperiode vil Vendsyssel Kunstmuseum endvidere satse på en yderligere styrkelse af museets eksisterende og omfattende samling af Poul Anker Bech værker. Samlingen tæller pt. værker fra 1960erne og frem til Med satsningen ønskes bl.a. tidsmæssigt at bringe samlingen op til 2009, hvor Poul Anker Bech gik bort. Hvordan forholder museets indsamlingsstrategi sig til den overordnede vision og strategien for de øvrige hovedopgaver? (max ½ A4-side)

6 Indsamlingsstrategien forholder sig til museets formål og ansvarsområde: at skabe en værdifuld repræsentation af nyere dansk kunst med særlig hensyntagen til arbejder af kunstnere med tilknytning til Vendsyssel. Ved nyere dansk kunst forstås fortrinsvis perioden efter Vendsyssel defineres i denne sammenhæng som hele Nordjylland ned til Limfjorden med inddragelse af Thy og Mors. Prioriteringen af indsamlingen i den kommende planperiode: fortsat styrkelse af samlingen, Niels Larsen Stevns, yngre nulevende kunstnere og Poul Anker Bech, forholder sig til strategien indenfor både formidling og forskning; de samlende, retrospektive og dialogbaserede særudstillinger som museer forventer at arrangere i kommende planperiode samt de forventede publikationer. KONSERVERING OG BEVARING Afsnittet om konservering og bevaring skal indeholde status og en 4-årig strategi. Status og aktuelle udfordringer: Giv en overordnet status på samlingernes tilstand og redegør for aktuelle konserverings- /bevaringsrelaterede problemstillinger, der inkluderer såvel aktiv som præventiv konservering (max 2 A4-sider) Vendsyssel Kunstmuseums samling er primært fra efter 1945 og hovedparten af værkerne, anslået til 80 %, er i formidlingsegnet tilstand, 15 % vurderes at være i stabiliseret tilstand og de resterende 5 % i behandlingskrævende tilstand. Vendsyssel Kunstmuseum tegner pt. 2/3 del kvote hos Fælleskonserveringen og 1. kvote hos Bevaringscenter Nordjylland (forventeligt abonnementstimeantal pt. ca. 51). Konservering af samlingen planlægges fortsat efter tilstandsrapporter udarbejdet af Fælleskonserveringen; malerisamlingen i 1997 og skulptursamlingen i I forrige planperiode har museet i forbindelse med særudstillinger og inddeponering løbende fået udarbejdet tilstandsrapporter. Endvidere er der i forrige periode foretaget konservering af en række værker heriblandt papirarbejder og malerier af Niels Larsen Stevns på henholdsvis Fælleskonserveringen i Århus og på Bevaringscenter Nordjylland. I forbindelse med overdragelsen af Bent Exners samling og efterfølgende udstilling blev en række unikasmykker tilset og renset af guldsmed Iben Rasmussen, Aalborg. Ca. 75 % af grafiksamlingen er monteret på syrefrit materiale i passepartouter. Den resterende del bør præventivt monteres ligeså. Grafikken opbevares i specialfremstillede grafikkasser og brune kasser fra Museumstjenesten. Beskriv kort museets magasiner og vurder den bygningsmæssige tilstand. Redegør for eventuelle nedbrydningsfaktorer, der kan gøre sig gældende overfor samlingerne (max 2 A4- sider) Museet råder over 1 magasin på 88 kvm2, opført i materialerne beton og mursten, muret og pudset plus silicatmalet. Loft og gulv er støbt plus malet. Der er befugtning og affugtning samt gulvvarme. Magasinet er sikret med adgangskontrol, chip og kode. Det er styret af CTS. Magasinet er placeret i museets kælderetage. Den bygningsmæssige tilstand vurderes som god. Det bygningsmæssige og konserveringsmæssige tilsyn med magasinet foretages ugentligt af museumsforvalteren. Magasinets kapacitet vurderes som fyldt.

7 Redegør for den koordinering museet foretager med andre museer vedrørende konservering og bevaring (max ½ A4-side) I forbindelse med udstillinger foretages ind- og udtjek af egne samt udlånte værker fra øvrige museer, og der udformes tilstandsrapporter. Vendsyssel Kunstmuseum benytter Fælleskonserveringen i Århus eller Bevaringscenter Nordjylland hertil. Ved inddeponering af værker fra andre museer foretages ind-tjek og udfærdiges en tilstandsrapport. Såfremt en sådan allerede foreligger tilføjes observationer ved indtjek og ejeren notificeres herom. Ved uddeponering og udlån til udstillinger forbeholder museet sig ret til at bede om indtjek og udformning af en tilstandsrapport, såfremt en sådan ikke allerede foreligger. Strategidel med angivelse af årlige satsningsområder: Udpeg de vigtigste indsatsområder og angiv, hvorledes museet vil prioritere i den kommende planperiode. Beskriv i denne sammenhæng hvilke dele af samlingen museet vil gennemgå med henblik på eventuel konservering og kassation (max 2 A4-sider) Konservering af samlingen planlægges fortsat efter tilstandsrapporter udarbejdet af Fælleskonserveringen; malerisamlingen i 1997 og skulptursamlingen i Museet vil fortsat benytte Fælleskonserveringen og Bevaringscenter Nordjylland, forventeligt med samme kvoter som hidtil. I kommende planperiode vil museet endvidere prioritere montering af den resterende grafiksamling i syrefrit karton i passepartouter. Endvidere må det forventes, at der i forbindelse med tilvækst af værker til Niels Larsen Stevns Videnscenter (heriblandt deponeringer samt erhvervelser) må påregnes en særlig konserverings- og bevaringsmæssig indsats. Kassation af værker på baggrund af en meget dårlig bevaringstilstand vil for Vendsyssel Kunstmuseums samling være mindre relevant. Hvordan forholder museets planer vedr. konservering og bevaring sig til den overordnede vision og strategien for de øvrige hovedopgaver? (max ½ A4-side) Monteringen af den resterende del af grafik samlingen vil sikre yderligere tilgængelighed af samlingen i forhold til både forskning og formidling. Indenfor både formidling og forskning forventes der i den kommende planperiode både udstillinger og publikationer i relation til Niels Larsen Stevns, hvilket der er taget højde for under indsatsområder og prioritering i forhold til konservering og bevaring. REGISTRERING Afsnittet om registrering skal indeholde status og en 4-årig strategi. Status og aktuelle udfordringer: Redegør for museets aktuelle registreringspraksis og -system (max ½ A4-side) Vendsyssel Kunstmuseum benytter Regin som dagligt registreringsværktøj og indberetter løbende til KID. Registreringen varetages af det kunstfaglige personale. Dog er der i overgangsfasen mellem den analoge og den digitale registrering opstået problemer i brugbarheden af Regin på nuværende tidspunkt. På baggrund af en ansøgning til digitaliseringspuljen i 2005 fik museet bevilliget et tilskud til bl.a. OCR-scanninger af bl.a. maleri- og

8 skulptursamlingen. Projektet blev afsluttet i Det er i mellemtiden blevet konstateret, at der i forbindelse med den tidligere OCR-scanning er opstået det problem, at flere kunstnere og værker optræder to gange grundet OCR-scanningen, foretaget af Konkat, og en efterfølgende import fra KID. I 2008 søgtes om en bevilling til OCR-scanninger af bl.a. museets grafiksamling. På baggrund af førnævnte problematik, har kulturarvstyrelsen accepteret en konvertering af bevillingen til nye indscanninger til brug for oprydning i databasen. Oprydningen (ved Konkat) forventes afsluttet 1. februar Grundet ovennævnte er den analoge registreringspraksis fortsat i årene sideløbende med digitaliseringen. Angiv status på handleplanen for indberetning til de centrale kulturarvsregistre KID og Museernes Samlinger (indsendt til Kulturarvsstyrelsen sommer 2008 og maj 2009) (max ½ A4- side) Grundet problemer med dobbeltregistreringer i Regin (OCR-scanninger og KID import) er museet blevet forsinket i forhold til sin handlingsplan. Endvidere har oprydningsprojektet, som beskrevet under statusdelen, afstedkommet en forsinkelse i museets handlingsplan for indscanninger, da den oprindelige bevilling fra Kuas til indscanninger nødvendigvis måtte konverteres til en prioriteret oprydning i stedet. Den forventede dato for indberetning af hele samlingen til KID var sat til Handlingsplanen forventes genoptaget i indeværende planperiode med en forventet tidsmæssig forskydning på ca. 12. måneder. Tidshorisonten vil afhænge af muligheden for at søge digitaliseringspuljen til indscanning af de resterende værker. Strategidel med angivelse af årlige satsningsområder: Udpeg særlige indsatsområder (for eksempel OCR-scanninger, overgang til nyt registreringssystem m.m.) og angiv, hvorledes museet vil prioritere i den kommende planperiode (max 1 A4-side) Regin benyttes fortsat som museets registreringsværktøj. Når oprydningen i dobbeltregistreringer i Regin er tilendebragt, vil den analoge registrering, som hidtil har været nødvendig sideløbende med den digitale ophøre. Desværre har de forventede indscanninger af museets grafiksamling ikke kunnet gennemføres jf. konvertering af bevilling til oprydning i stedet. Museet vil derfor i kommende periode søge digitaliseringspuljen ved førstkommende lejlighed. Endvidere prioriteres fortsat fotografering af samlingen (maleri,skulptur og kunsthåndværk erhvervet før 2003 er fotograferet). Påbegyndt fotografering af grafiksamlingen medio 2010 med henblik på billedvisning på KID forventes afsluttet ultimo 2012 (i alt 2583 værker, men det opgivne tal skal tages med det forbehold, at der igennem en årrække har været flere forskellige, også ikke museumsvante, der har arbejdet hermed og inventarnumrene er ikke blevet givet fortløbende). OCR scanninger af grafik kort samt Bent Exners samling af unikasmykker, skitser m.v. (572 inv.nr.) forventes indscannet og publiceret ultimo Exner samlingen er registreret analogt, men kun delvist fotograferet. Fotograferingen forventes afsluttet i indeværende planperiode. Erik Veistrups samling forventes publiceret med

9 billedvisning inden udgangen af Erhvervelser forventes fotograferet og publiceret ultimo FORSKNING Afsnittet om forskning skal indeholde en status og en 4-årig strategi. Status og aktuelle udfordringer: Hvad er status for museets forskningsmæssige dækning af ansvarsområdet? (max 2 A4-sider) Der er ikke skrevet eller forsket meget i den kunstnergruppe, Vendsyssel Kunstmuseum koncentrerer sig om. De større samlende eller retrospektive særudstillinger med museets kernekunstnere, som er blevet afholdt og som fortsat arrangeres, skal ses som undersøgelser i en samlet forskning på området. Grundstammen af kunstnere repræsenterede i museets samlinger dyrker landskabsmaleriet. Vendsyssel Kunstmuseum er et af de få, hvor der eksisterer en samhørighed mellem museets indhold og det omgivende landskab. Vendsyssel Kunstmuseums primære erhvervelses-, undersøgelses- og forskningsvirksomhed er således at betragte som supplement til det danske landskabsmaleris historie i nyere tids kunsthistorie. Med åbningen af Niels Larsen Stevns Videnscenter i 2009 er Vendsyssel Kunstmuseums forskningsfelt udvidet til at inkludere Niels Larsen Stevns, hvis betydning for dansk modernistisk billedkunst generelt er blevet tydeliggjort igennem de senere års forskning. Mere specifikt kan der påpeges direkte forbindelser til Niels Larsen Stevns hos flere af de kunstnere, der er omfattet af Vendsyssel Kunstmuseums indsatsområde. Vendsyssel Kunstmuseum satser på selv at producere mindst én større, gennemarbejdet udstilling årligt, hvortil der fremstilles publikation. Ved udstillinger uden fremstilling af publikation udarbejder museet udstillingsfortegnelser, eventuelt folder eller anden form for oplysning om udstillingen. Museet har udgivet følgende publikationer i forbindelse med særudstillinger: 2007 Poul Kjærholm Møbelarkitekt. Forord ved museumsdirektør, mag.art. Marianne Ilkjær. Poul Kjærholm Fra snedkerlærling i Hjørring til berømmet møbelarkitekt i verdensklasse ved museumsinspektør, mag.art. Lise Mortensen samt værkfortegnelse og biografi. Redaktør: Lise Mortensen. Johannes Hofmeister - et kunstnerliv i, om og med landskabet. Forord ved museumsinspektør, mag.art. Lise Mortensen og museumsdirektør, mag.art. Marianne Ilkjær. Strøm på landskabet. Hofmeister mellem Vendsyssel og den globale landsby ved professor, dr.phil. Jacob Wamberg, På lurenkig med passende distance ved billedkunstner Poul Anker Bech, Johannes Hofmeister. Mellem lokalitet og universalitet ved mag.art. Anne Lie Stokbro, biografi. Redaktør: Lise Mortensen Sammenhænge 4 x keramik : Tove Anderberg, Nina Hole,

10 Gregory Miller, Eva Zethraeus. Forord ved museumsdirektør, mag.art. Marianne Ilkjær, Sammenhænge ved kunsthistoriker, ph.d. Louise Mazanti Fra streng geometri til sjælens biksemad - Bent Exners smykke- og kirkekunst i Vendsyssel Kunstmuseums samling. Forord ved museumsdirektør, mag.art. Marianne Ilkjær og mag. art. Anne Lie Stokbro. Hovedartikel, biografi og litteratur ved mag.art. Anne Lie Stokbro. Redaktør: Anne Lie Stokbro. Niels Larsen Stevns Videnscenter, Nr 1. Forord ved museumsdirektør, mag.art. Marianne Ilkjær og bestyrelsesformand Troels Bidstrup Hansen, hovedartikel, biografiske oplysninger, udvalgt litteratur og katalog ved kunsthistoriker, dr.phil. Mikael Wivel. Redaktion: Mikael Wivel. Axel P. Jensen. Farveklang og penselkraft. Forord ved museumsdirektør, mag.art. Marianne Ilkjær og museumsleder Inge Dybbro. Kunsthistorisk oversigtsartikel Maleren, biografi og bibliografi ved museumsinspektør, cand.mag. Sine Kildeberg og artikel om udsmykninger Jylland mellem tvende have ved kunst- og arkitekturanmelder Torben Weirup. Redaktør: Sine Kildeberg. Kristian Hildebrandt. Forord ved forfatterne. Kristian Hildebrandts forunderlige skatkammer ved kunsthistoriker, dr. phil. Else Marie Bukdahl, Den Nysgerrige mand med de gode øjne ved provst Lars- Erich Stephansen, En personlig oplevelse af Kristian Hildebrandt og hans kunst ved kunstner Marit Benthe Norheim og Jeg er ikke naivist ved museumsdirektør, mag.art. Marianne Ilkjær. Redaktion: Marit Benthe Norheim og Marianne Ilkjær Erik Veistrups samling på Vendsyssel Kunstmuseum. Forord ved museumsdirektør, cand.mag. Sine Kildeberg. Artiklen Veistrup nordenfjords ved kunsthistoriker, dr.phil. Mikael Wivel. Katalog, værkfortegnelse, udvalgte udstillinger, kataloger m.m. ved Sine Kildeberg. Redaktør: Sine Kildeberg. Vendsyssel Kunstmuseum har derudover bidraget med artikler til publikationerne: Svend Engelund ( ), 2008, Maleren, maleriet og landskabsmotivet: Der er det sgu ved museumsinspektør, cand.mag. Sine Kildeberg. Udgivet i anledning af udstillingerne til markering af 100-året for kunstnerens fødsel, Sophienholm, Kunstbygningen i Vrå, Randers Kunstmuseum. Menneskets Natur om billedkunstner Peter Max- Jakobsen, Menneskets Natur ved museumsinspektør, cand.mag. Sine Kildeberg. Udgivet i forbindelse med særudstilling af samme navn på Vendsyssel Kunstmuseum, Forskningsprojekter:

11 Mag.art. Anne Lie Stokbro var tilknyttet Vendsyssel Kunstmuseum som ekstern projektforsker i forbindelse med Bent Exners specialsamling af unikasmykker, kirkekunst, forarbejder til udsmykninger, skitser m.v. med henblik på forskning, udstillings- og katalogprojektet. Vendsyssel Kunstmuseum satser fortsat på selv at producere mindst én større, gennemarbejdet udstilling årligt, hvortil der fremstilles publikation. Ved udstillinger uden fremstilling af publikation udarbejder museet udstillingsfortegnelser, eventuelt folder eller anden form for oplysning om udstillingen. Museet vil i den kommende 4-årige periode forfølge igangværende undersøgelsesformidlings- og forsknings projekter samt Kunsthistoriker, dr.phil. Mikael Wivel eksternt tilknyttet Niels Larsen Stevns Videnscenter. Forskning i samlingen, publiceret i Niels Larsen Stevns Videnscenter, Nr Indsamling af materiale og påbegyndt oeuvre fortegnelse over Niels Larsen Stevns værker ved kunsthistoriker, dr.phil. Mikael Wivel. Hvordan løfter museet sin forskningsopgave? Redegør for lokale, nationale og internationale samarbejdsrelationer og partnerskaber museet har indgået i forbindelse med museets forskning (max 1 A4-side) Vendsyssel Kunstmuseum har i forrige planperiode indgået følgende samarbejdsrelationer i forbindelse med udstilling, publikation m.v.: Lokale Kunstbygningen i Vrå Nationale Louisiana, Museum of Modern Art, Museet for Samtidskunst, Kastrupgårdsamlingen, Nivaagaards Malerisamling, Færøernes Kunstmuseum, Arbejdermuseet, Bornholms Kunstmuseum og Rønnebæksholm. Vendsyssel Kunstmuseum forventer at deltage i Dansk Modernisme-initiativet, igangsat af og forankret på ARoS Aarhus Kunstmuseum. Vendsyssel Kunstmuseum er medlem af fonden INCEVIDA: Interregionalt Center for Videns- og Dannelsesstudier. Forskningscenteret har som sit primære formål at arbejde med kulturbåret innovation og forske i, udvikle og formidle viden om kulturel læring og dannelse. I forbindelse med Niels Larsen Stevns Videnscenter har museet samarbejdet bredt med museer landet over om deponeringsaftaler af Niels Larsens Stevns værker på Vendsyssel Kunstmuseum. Vidensdeling er et centralt begreb i Videnscenteret. I forbindelse med publikationer har museet endvidere samarbejdet med uddannelsesinstitutioner. Strategidel med angivelse af årlige satsningsområder: Angiv de forskningsmæssige satsningsområder museets ønsker at forfølge i den kommende 4- årige periode, og markér årlige satsningsområder. (max 2 A4-sider)

12 forventeligt iværksætte følgende: Forskningen er primært knyttet til museets arbejde med de samlende eller retrospektive særudstillinger museet arrangerer. Til størsteparten af de samlende, 2011 Indsamling af materiale og påbegyndt oeuvre fortegnelse over Niels Larsen Stevns værker ved kunsthistoriker, dr.phil. Mikael Wivel. Arne L. Hansen. 90 år. Udstilling og publikation: kunsthistorisk oversigtsartikel samt artikel om udsmykninger. Biografi samt bibliografi baseret på kunstnerens efterladte arkiv ved museumsdirektør, cand.mag. Sine Kildeberg og kunstnerisk leder, mag.art. Anne Lie Stokbro. Ca. 130 sider. I samarbejde med Kunstbygningen i Vrå Tove Anderberg. Et livsværk. Udstilling og publikation: Kunsthistorisk oversigtartikel om Tove Anderbergs virke frem til i dag ved kunsthistoriker ph.d. Louise Mazanti. Endvidere supplerende artikel samt biografi og litteratur. Ca. 130 sider. Hinsides horisonten en dialog mellem Poul Anker Bech og Niels Lergaard. Udstilling og publikation: Arven fra romantikken; det naturromantiske maleri i nyere tid, Natursynet hos Poul Anker Bech og Niels Lergaard. I samarbejde med Arbejdermuseet og Bornholms Kunstmuseum. Ca. 150 sider. Stevns i Vendsyssel. Nr. 2. Udstilling og publikation: Omkring arbejdet med freskerne i Centralbiblioteket for Hjørring Amt ved kunsthistoriker, dr.phil. Mikael Wivel Vendsyssel Kunstmuseum års jubilæumsudstilling. Samtidskunstens syn på samlingen. Publikation: Highlights fra samlingen ved museumsdirektør, cand.mag. Sine Kildeberg samt interviews med samtidskunstnerne om begrundelsen for deres valg af dialogværk fra samlingen. Ca. 120 sider. Emil Gregersen ( ). Udstilling og publikation. Niels Larsen Stevns og den danske modernisme. Nr. 3. Udstilling og publikation: Det søges at stille skarpt på Stevns forhold til de unge modernister og på deres forhold til ham, ved kunsthistoriker dr.phil. Mikael Wivel. Jeppe Vontillius og Harald Leth. Udstilling og publikation Stevns og H.C. Andersen. Nr. 4. Udstilling og publikation om arbejdet med freskerne i H.C. Andersens hus i Odense, ved kunsthistoriker, dr.phil. Mikael Wivel. Hvordan forholder museets forskningsstrategi sig til den overordnede vision og strategien for de øvrige hovedopgaver? (max ½ A4-side)

13 retrospektive og dialogbaserede særudstillinger, heriblandt flere centreret omkring museets kernekunstnere, som museet forventer at arrangere i den kommende planperiode er knyttet en publikation. Endvidere er den digitale registrering af samlingen samt fotografering central i forsknings- og udstillingsøjemed. Den fortsatte forskning i Niels Larsen Stevns er central for det forventede digitale formidlingsprojekt. FORMIDLING Afsnittet om formidling skal indeholde en status og en 4-årig strategi. Status og aktuelle udfordringer: Hvad er status for museets formidlingsmæssige dækning af ansvarsområdet (max 2 A4-sider) Det overordnede formål med museets formidling er at udbrede kendskabet til dansk kunst og kunsthistorie efter 1945 og frem til i dag, både i lyset af Vendsyssel Kunstmuseums samlinger og den danske kunst i øvrigt. Museet stræber efter at fremme en varieret kunstforståelse for et bredt publikum af såvel helt unge som ældre. Museet samarbejder løbende om fælles konkrete formidlingstiltag med andre museer og institutioner i regionen, både på kort som på længere sigt og om udstillingssamarbejde med en række af landet øvrige kunstmuseer. Sideløbende med nyophængning af egen samling (ca.2-4 gange årligt) arrangeres 3-4 store særudstillinger og 3-4 mindre særudstillinger (foyer) årligt. Særudstillingerne relaterer sig, i modsætning til samlingerne, ikke nødvendigvis til det geografiske, men tager dog ofte sit afsæt heri. Afholdte udstillinger i perioden : Særudstillinger 2007: 27. januar 18. marts: Bent Skytte-Rasmussen Vandbæreren. Keramiske installationer og skulpturer. 27. januar 18. marts: Homecoming.12 ny-udklækkede kunstnere med tilknytning til Nordjylland. 31. marts - 5. august. Møbelarkitekt - Poul Kjærholm. 18. august januar Johannes Hofmeister - et kunstnerliv i, om og med landskabet. Foyerudstillinger: 27. januar 18. marts. Gottfred Eickhoff - skitser og gipser. Udvalg af skitser og skulpturer doneret af Gottfred og Gerda Eickhoffs Fond. 31. marts - 5. august: Berit Hjelholt - skitser og rejsedagbøger. Udvalg af skitser, fotostater og rejsedagbøger doneret af kunstneren. 18. august januar 2008: Leif Lemmiche akvareller. Anden form for udstillingsaktivitet: 1. december 2. januar 2008: Billedskolernes juleudstilling. Særudstillinger 2008: 25. januar marts: Maskinfabrik - victor b.andersen: sperme anonyme april: Svend Engelund mindeudstilling. 3. maj maj: Nutidig Japansk Kunsthåndværk. 20. juni september: Fang Lijun Kina. 3. oktober - 4. januar 2009: Sammenhænge 4 x keramik: Tove Anderberg, Nina Hole, Gregory Miller, Eva Zethraeus. Foyerudstillinger: 14. marts maj: 50 års jubilæumsudstilling for Kunstcirkel IV, Hjørring.

14 20. november januar: Kunstneren Kaj K.Nørkjærs Mindelegat. Skulpturgården: 3. oktober - 4. januar 2009: Samling keramiske værker testamenteret til Vendsyssel Kunstmuseum af afdøde antikvitetshandler Per Andersen. 1. december - 4. januar Jul jorden rundt. Privatsamling af julefrimærker fra hele verden. Særudstillinger 2009: 16. januar - 13.april: Lars Jonsson. Mellem himmel og jord - akvareller og maleri. 24.april - 27.september: Fra streng geometri til sjælens biksemad Bent Exners smykke- og kirkekunst i Vendsyssel Kunstmuseums samling. 9.oktober 3.januar Axel P. Jensen. Farveklang og penselkraft. Foyerudstillinger m.v.: 16.januar - 10.maj: Henrik Have: Gilgamesh - man kan ikke afbilde døden. 16.januar 22.marts: Bird is a Word. Svend-Allan Sørensen. 3.februar 29.marts: Esbjerg-evangeliet samt skitser hertil. Erik Hagens. 27.marts 1.juni: Niels Helledie - med et glimt i øjet. 5.juni - 23.august: Nye værker af Lisbeth Eugenie Christensen. 4.september - 15.november: Færøernes grafiske værksted - 10 års jubilæumsudstilling. 4.september - 25.oktober: Fotograf Eric R. Fajardo - Gallerby. 27.november-14.februar 2010: Poul Anker Bech. Mindeophængning. 5.december-24.maj: 2010: Kristian Hildebrandt. 4.juni: Indvielse af det ny Niels Larsen Stevns Videnscenter og åbningsudstilling ved kunsthistoriker dr.phil. Mikael Wivel. Særudstillinger 2010: 15. januar-14.marts: INDSTILLINGER. KRASS CLEMENT.DK. 26. marts - 6.juni: Menneskets Natur. Peter Max- Jakobsen. 18. juni 15.august: Ingálvur Av Reyni ( ). 27. august - 2.januar Erik Hagens: Velfærdshverdag i billeder fra 60erne til nu. Foyerudstillinger: 15.januar-14.marts: Angstens anatomi. Nye værker af maleren Lars Skovfoged. 26. marts - 6. juni: Fotojournalistik når fotografiet fortæller en historie. Pressefotograf Søren Bidstrup. 18.juni-3.oktober: Erik Veistrups samling på Vendsyssel Kunstmuseum. 27.august 24. oktober (2.sal): Tryk: nyfortolkninger af tryk. Tina Uhrskov, Anne Mai Røge Lunde og Meile Sposmanyte. 15.oktober - 2.januar: PORT 2010 VKM Hjørring: Carsten Schmidt-Olsen. VKM s bidrag til kunstfestivalen PORT Anden formidling: Omvisninger (varetages af museets kunstfaglige personale): målrettet forskellige alderstrin (børnehaver, skoler, gymnasier, andre uddannelsesinstitutioner og grupper samt familieomvisninger), firmaarrangementer, byvandringer, foredrag, koncerter m.v. Årligt

15 udsendes udstillingskalender samt halvårligt arrangementskalender, hvori ovennævnte samt museets øvrige aktiviteter såsom søndagsomvisninger annonceres. Museet annoncerer endvidere sine arrangementer bl.a. via KultuNaut.dk. Ad hoc tilbydes aktiviteter for børn som tegnekursus, workshops og billedjagt i skolernes ferie. Museets hjemmeside (dansk og engelsk) opdateres løbende med formidlingstilbud. Der udarbejdes formidlingsmateriale til de enkelte udstillinger. Via I-Pods er der mulighed for at modtage info om enkelte udstillinger og høre interviews med kunstnere m.v. Forespørgsler af kunsthistorisk art besvares af museets kunstfaglige personale, mundtligt og skriftligt. Det øvrige personale besvarer forespørgsler i den udstrækning, der er relevant i forhold til deres arbejdsområde. Undervisning: museet udarbejder undervisningsmateriale og afholder lærerkurser til de udstillinger, hvoraf skoleklasser kan have et særligt udbytte. Museet har opbygget et elektronisk lærernetværk, hvortil sendes undervisningsmateriale, formidlingstilbud, info om aktiviteter samt pressemeddelelser. Museets billedværksted benyttes fast af 2 specialklasser samt huser en Billedskole (pt. 3 hold). I formidlingsprojektet I sporet på kunsten, påbegyndt i 2006, gennemført og afsluttet i 2007, blev der udarbejdet 5 kunstnerspor: Svend Engelund, Johannes Hofmeister, Poul Ekelund, Arne L. Hansen og et Kirkespor. Projektet tog udgangspunkt i Vendsyssel Kunstmuseums og Kunstbygningen i Vrås samlinger. Den museumsfaglige formidling af landskabsmaleriet var udgangspunktet, og der sigtedes efter at give en kvalificeret oplevelse af den samhørighed mellem landskab og kunst, som er enestående for egnen. Projektet satte fokus på de oplevelsesøkonomiske strategier, hvor der lægges vægt på såvel den højt kvalificerede faglige formidling som på det selvoplevede. Hvordan løfter museet sin formidlingsopgave? Redegør for lokale, nationale og internationale samarbejdsrelationer og partnerskaber museet har indgået i forbindelse med museets formidling (max 1 A4-side) Vendsyssel Kunstmuseum samarbejder løbende om fælles konkrete formidlingstiltag med andre museer og institutioner i regionen, både på kort som på længere sigt og om udstillingssamarbejde med en række af landet øvrige kunstmuseer. I forrige planperiode har museet samarbejdet med: Lokale Kunstbygningen i Vrå, Folkekirkens Skoletjeneste Hjørring, Hjørring Kommune Nationale Louisiana, Museum of Modern Art, Museet for Samtidskunst, Kastrupgårdsamlingen, Nivaagaards Malerisamling, Færøernes Kunstmuseum, Arbejdermuseet, Bornholms Kunstmuseum og Rønnebæksholm. Internationale Japan Foundation i samarbejde med det japanske udenrigsministerium og The National Museum of Modern Art i Tokyo. Vendsyssel Kunstmuseum samarbejdede med den japanske ambassade i Danmark om at få

16 udstillingen (Nutidig japansk kunsthåndværk) til Hjørring, Det Danske Kulturinstitut i Beijin. Øvrige samarbejder: Vendsyssel Kunstmuseum samarbejder qua sit medlemskab af Nordjyske Museers Udviklingsråd med de øvrige museer i regionen. Vendsyssel Kunstmuseum er medlem af: Kulturarvnord, et netværk for formidling mellem regionens statsanerkendte museer, Kulturgruppen (samarbejde mellem kulturinstitutioner i Hjørring Kommune). Museet samarbejder med: Vendsyssel Historiske Museum omkring byvandringer, Den Musiske skole i Hjørring omkring Billedskolen, Museumsundervisning Midt Nord, turisterhvervet omkring arrangementer under Den gode Historie, FOF og Folkeuniversitetet i forbindelse med foredrag, Den Musiske skole i Hjørring og diverse musikforeninger i forbindelse med koncerter, Sparekassen Vendsyssel, der har købt den tidligere kunstmuseumsbygning, om formidlingen af Niels Larsen Stevns freskerne i bygningen og Kunstbygningen i Vrå omkring formidlingsprojektet I sporet på kunsten. Museet stiller sin samling til rådighed i form af udlån og uddeponering af værker til andre museer og institutioner. Disse sker efter de gængse retningslinjer for tilstrækkelige sikkerhedsmæssige, klimatiske m.m. forhold. Museet bidrager med faglig viden omkring formidling til studerende på Universiteter og øvrige uddannelsesinstitutioner. I første halvår af 2009 stillede museet en praktiskplads til rådighed for en kommunikations studerende fra Aalborg Universitet. Efterfølgende overgik praktikken til en deltidsstilling frem til primo 2010 sponsoreret af en lokal virksomhed. I forbindelse med Niels Larsen Stevns Videnscenter har museet samarbejdet bredt med museer landet over om deponeringsaftaler af Niels Larsens Stevns værker på Vendsyssel Kunstmuseum med efterfølgende udstilling heraf. Strategidel med angivelse af årlige satsningsområder: Angiv de formidlingsmæssige satsningsområder museets ønsker at forfølge i den kommende 4-årige periode og markér årlige satsningsområder. (max 2 A4-sider) Det overordnede formål med museets formidling er fortsat at udbrede kendskabet til dansk kunst og kunsthistorie efter 1945 og frem til i dag, både i lyset af Vendsyssel Kunstmuseums samlinger og den danske kunst i øvrigt. Museet stræber efter at fremme en varieret kunstforståelse for et bredt publikum af såvel helt unge som ældre. Museet samarbejder løbende om fælles konkrete formidlingstiltag med andre museer og institutioner i regionen, både på kort som på længere sigt og om udstillingssamarbejde med en række af landet øvrige kunstmuseer. Sideløbende med nyophængning af egen samling (ca.2-4 gange årligt) arrangeres 3-4 store særudstillinger og 3-4 mindre særudstillinger (foyer) årligt. Særudstillingerne relaterer sig, i modsætning til samlingerne, ikke nødvendigvis til det geografiske, men tager dog ofte sit afsæt heri. I

17 kommende periode forventer museet at arbejde med følgende udstillinger angivet med år. 2011: Særudstillinger: VKM: Upstairs and Downstairs - egen samling i 3 etager. IDEAL: Ingvar Cronhammar og Morten Stræde. I samarbejde med galleri Nils Stærk og Fyns Kunstmuseum. Arne L. Hansen 90 år. I samarbejde med Kunstbygningen i Vrå. Foyer udstillinger: Natursansning med nål og tråd: nye værker af væver Inger Jensen. Nye værker af billedkunstner Trine Pedersen (f.1978). Unika i guld og sølv guldsmed Iben Rasmussen. I børnehøjde: sanseudstilling for børn ved arkitekt og grafisk designer Lone Duus. 2012: Særudstillinger: Tove Anderberg. Et livsværk. Hinsides horisonten en dialog mellem Poul Anker Bech og Niels Lergaard. I samarbejde med Bornholms Kunstmuseum og Arbejdermuseet. Gerda Thune Andersen. 80 år. Søren Bjælde. I samarbejde med Vejle Kunstmuseum, Faaborg Museum og Kastrupgårdsamlingen. Stevns i Vendsyssel. Udstilling af om omkring arbejdet med freskerne i Centralbiblioteket for Hjørring Amt. Der forventes at finde en samarbejdspartner. 2013: VKM - 50 års jubilæumsudstilling. Samtidskunstneres syn på samlingen. Emil Gregersen ( ). Der forventes at finde en samarbejdspartner. Niels Larsen Stevns og modernismen. Udstillingen vil stille skarpt på Stevns forhold til de unge modernister og på deres forhold til ham. Der forventes at finde en samarbejdspartner. Jeppe Vontillius og Harald Leth. Et kunstnermøde. Der forventes at finde en samarbejdspartner Kunsthåndværk anno Stevns og H.C. Andersen. Udstilling af om omkring arbejdet med freskerne i H.C. Andersens hus i Odense. Der forventes at finde en samarbejdspartner. Anden formidling: Vendsyssel Kunstmuseum vil i den kommende planperiode fortsat satse på: Omvisninger (varetages af museets kunstfaglige personale): målrettet forskellige alderstrin (børnehaver, skoler, gymnasier, andre uddannelsesinstitutioner og grupper samt familieomvisninger), firmaarrangementer, byvandringer, foredrag, koncerter m.v. Årligt udsendes udstillingskalender samt halvårligt arrangementskalender, hvori ovennævnte samt museets øvrige aktiviteter såsom søndagsomvisninger

18 annonceres. Museet annoncerer endvidere sine arrangementer bl.a. via KultuNaut.dk. Ad hoc tilbydes aktiviteter for børn som tegnekursus, workshops og billedjagt i skolernes ferie. Museets hjemmeside (dansk og engelsk) opdateres løbende med formidlingstilbud. Der udarbejdes formidlingsmateriale til de enkelte udstillinger. Via I-Pods er der mulighed for at modtage info om enkelte udstillinger og høre interviews med kunstnere m.v. Forespørgsler af kunsthistorisk art besvares af museets kunstfaglige personale, mundtligt og skriftligt. Det øvrige personale besvarer forespørgsler i den udstrækning, der er relevant i forhold til deres arbejdsområde. Undervisning: museet udarbejder undervisningsmateriale og afholder lærerkurser til de udstillinger, hvoraf skoleklasser kan have et særligt udbytte. Museet har opbygget et elektronisk lærernetværk, hvortil sendes undervisningsmateriale, formidlingstilbud, info om aktiviteter samt pressemeddelelser. Museets billedværksted benyttes bl.a. af specialklasser samt huser en Billedskole. Vendsyssel Kunstmuseum forventer at indgå i et undervisningssamarbejde med Afdeling for Kunsthistorie, Institut for Æstetiske Fag, Aarhus Universitet. Vendsyssel Kunstmuseum ønsker i den kommende 4-årige periode endvidere at satse yderligere på en digital formidlingsstrategi. I tankerne bag etableringen af Niels Larsen Stevns Videnscenter ligger også et digitalt formidlingsprojekt. Muligheden for at genskabe værker digitalt er relevant for projektet, da freskerne måtte forlades i forbindelse med flytningen af museet. Museet vurderer, at en visning af freskerne bør være centralt for formidlingsprojektet. Projektet vil endvidere muliggøre en virtuel forbindelse mellem Stevns store udsmykninger i eksempelvis Hjørring, Odense og Viborg. I 2009 påbegyndtes konceptudviklingen. Centralt for denne er dels brugen af digitale formidlingsværktøjer og en aktiv inddragelse af brugerne i såvel brugerfladen som indhold. Der arbejdes med begreberne vidensindsamling og vidensdeling. Projektet forventes rettet mod to brugersegmenter: museets traditionelle og faste brugere samt yngre brugere. Det forventes, at projektet vil styrke kontakten til denne brugergruppe. Projektet forventes realiseret indenfor kommende periode. Realiseringen er afhængig af eksterne midler, og udarbejdelse af ansøgninger hertil forventes igangsat i Med digitaliseringen i Regin åbnes endvidere for brugen af Regin værktøjer i formidlingsøjemed. Muset vil endvidere undersøge muligheden for at benytte sociale medier som facebook. En digitaliseret udgave af I sporet på kunsten i samarbejde med regionens øvrige museer og kunstinstitutioner undersøges endvidere. Museet forventer i forbindelse med de konkrete projekter at etablere en attraktiv praktikplads for studerende i kunsthistorie, kommunikation og/eller formidling. Hvordan forholder museets formidlingsstrategi sig til den overordnede vision og strategien for de øvrige hovedopgaver (max ½ A4-sider) Vendsyssel Kunstmuseum vil fortsat i sin formidling

19 arbejde for at udbrede kendskabet til dansk kunst og kunsthistorie efter 1945 og frem til i dag, både i lyset af Vendsyssel Kunstmuseums samlinger og den danske kunst i øvrigt. Museet stræber efter at fremme en varieret kunstforståelse for et bredt publikum af såvel helt unge som ældre. Det digitale formidlingsprojekt vedr. Niels Larsen Stevns forholder sig hertil. Sideløbende med den digitale registrering af samlingen i Regin vil den digitale formidling af samlingen blive muliggjort. Endvidere vil den digitale registrering muliggøre det digitale formidlingsprojekt omkring Niels Larsen Stevns. De forventede særudstillinger i kommende planperiode er for størstepartens vedkommende relateret til museets samlinger. Formidlingen følger endvidere prioriteringen af indsamling i kommende periode: fortsat styrkelse af samlingen, Niels Larsen Stevns, yngre nulevende kunstnere og Poul Anker Bech. Til flere af særudstillingerne forventes en større undersøgelses- og forskningsvirksomhed.

nmlkji nmlkj 43102 FFM Faaborg Museum for Fynsk Malerkunst info@faaborgmuseum.dk Grønnegade 75 5600 Faaborg Museernes arbejdsplaner

nmlkji nmlkj 43102 FFM Faaborg Museum for Fynsk Malerkunst info@faaborgmuseum.dk Grønnegade 75 5600 Faaborg Museernes arbejdsplaner Museernes arbejdsplaner Følgende filer er vedhæftet indsendelsen: Referencenummer: 139230 Formularens ID: 494 Sendt til: info@faaborgmuseum.dk Sendt: 04-02-2011 11:32 ------------------------ MUSEERNES

Læs mere

Hvordan vil museet arbejde med sin vision indenfor den 4-årige planperiode? (Max ½ A4-side)

Hvordan vil museet arbejde med sin vision indenfor den 4-årige planperiode? (Max ½ A4-side) Museernes arbejdsplaner Følgende filer er vedhæftet indsendelsen: Referencenummer: 116988 Formularens ID: 494 Sendt til: info@arremus.dk Sendt: 15-12-2010 10:23 ------------------------ MUSEERNES 4-ÅRIGE

Læs mere

Kvalitetsvurdering af Faaborg Museum for Fynsk Malerkunst

Kvalitetsvurdering af Faaborg Museum for Fynsk Malerkunst Kvalitetsvurdering af Faaborg Museum for Fynsk Malerkunst 2011 Indholdsfortegnelse INTRODUKTION TIL KULTURSTYRELSENS KVALITETSVURDERING... 2 Vurderingsgrundlag....2 Opfølgning.....3 FAABORG MUSEUM FOR

Læs mere

Kvalitetsvurdering af. Arken Museum for Moderne Kunst

Kvalitetsvurdering af. Arken Museum for Moderne Kunst Kvalitetsvurdering af Arken Museum for Moderne Kunst 2006 Indhold Baggrund for kvalitetsvurderingen 3 Lovgrundlag og ejerforhold 4 Museets arbejdsgrundlag og formål 4 Samlinger, arkiver og bibliotek 5

Læs mere

Museumssamlingerne, registrering og bevaring 8 Biblioteket med samlinger 14 Forskning 19 Undervisning 24 Udstillinger 26 Kommunikation 31

Museumssamlingerne, registrering og bevaring 8 Biblioteket med samlinger 14 Forskning 19 Undervisning 24 Udstillinger 26 Kommunikation 31 Å R S B E R E T N I N G 2 0 1 0 Indhold 1. Bestyrelsens forord 3 2. Ledelsens beretning 4 3. Året i hovedtræk 8 Museumssamlingerne, registrering og bevaring 8 Biblioteket med samlinger 14 Forskning 19

Læs mere

Årsberetning 2009 for

Årsberetning 2009 for Årsberetning 2009 for 1 FORORD 4 1.0 MUSEETS ARBEJDSOMRÅDER OG FORMÅL 6 1.1 MUSEETS NAVN 6 1.2 MUSEETS ADRESSE OG TELEFONNUMMER 6 1.3 MUSEUMSKATEGORI 6 1.4 MUSEETS FORMÅL OG EMNEMÆSSIGE FORHOLD 6 1.5 OPRETTELSE

Læs mere

ODENSE BYS MUSEER 2009

ODENSE BYS MUSEER 2009 ODENSE BYS MUSEER 2009 ÅRSPLAN Mål og arbejdsplan 2009 samt oversigt 2010-2012 1. Forord 2 2. Odense Bys Museers målsætning og mission 4 3. Organisationsplan 6 4. Planarbejde 2009 7 5. Rammer for Årsplan

Læs mere

J.F. Willumsens Museum. Kvalitetsvurdering

J.F. Willumsens Museum. Kvalitetsvurdering J.F. Willumsens Museum Kvalitetsvurdering 2010 INDHOLDSFORTEGNELSE INTRODUKTION TIL KULTURARVSSTYRELSENS KVALITETSVURDERING... 3 Vurderingsgrundlag...3 J.F. WILLUMSENS MUSEUM... 5 Nøgletal for museet...5

Læs mere

KVALITETSVURDERING AF DANSK JØDISK MUSEUM

KVALITETSVURDERING AF DANSK JØDISK MUSEUM KVALITETSVURDERING AF DANSK JØDISK MUSEUM 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE INTRODUKTION TIL KULTURSTYRELSENS KVALITETSVURDERING... 2 DANSK JØDISK MUSEUM... 4 Nøgletal i 2012... 4 KULTURSTYRELSENS SAMLEDE VURDERING...

Læs mere

Kvalitetsvurdering af. Museerne i Fredericia

Kvalitetsvurdering af. Museerne i Fredericia Kvalitetsvurdering af Museerne i Fredericia 2009 Indhold Kulturarvsstyrelsens kvalitetsvurderinger 3 Kvalitetsvurderingen af Museerne i Fredericia 4 Arbejdsgrundlag og formål 5 Samlinger, arkiver, bibliotek

Læs mere

VIRKSOMHEDSREGNSKAB 2 0 0 1

VIRKSOMHEDSREGNSKAB 2 0 0 1 VIRKSOMHEDSREGNSKAB 2 0 0 1 LÆSEVEJLEDNING LÆSEVEJLEDNING Virksomhedsregnskabet for 2001 er udformet i overensstemmelse med Vejledning i udarbejdelse af virksomhedsregnskaber, Finansministeriet januar

Læs mere

Fuglsang Kunstmuseum Årsberetning 2008

Fuglsang Kunstmuseum Årsberetning 2008 Fuglsang Kunstmuseum Årsberetning 2008 Hendes Majestæt Dr. Margrethe II ved indvielse af Fuglsang Kunstmuseum 25. januar 2008 Fuglsang Kunstmuseum Årsberetning 2008 TAK! 2008 har været et helt særligt

Læs mere

ANNE MARIE CARL-NIELSEN HISTORIE HC ANDERSENS HUS FYRTØJET BØRNEKULTURHUS HC ANDERSENS BARNDOMSHJEM CARL NIELSEN MUSEET

ANNE MARIE CARL-NIELSEN HISTORIE HC ANDERSENS HUS FYRTØJET BØRNEKULTURHUS HC ANDERSENS BARNDOMSHJEM CARL NIELSEN MUSEET TILSYN SAMLINGER PUBLIKUM ATTRAKTION UDSTILLINGER FORSKNING FORMIDLING OPLEVELSER HISTORISK ATLAS FYNS TOPOGRAFI BYGNINGSHISTORIE ANTIKVARISK ARBEJDE TURISME EVENTS AKTIVITETER UNDERVISNING MEDIEMUSEET

Læs mere

Fuglsang Kunstmuseum Årsberetning 2010

Fuglsang Kunstmuseum Årsberetning 2010 Årsberetning 2010 Danmark dejligst P.C. Skovgaard guldalderen revurderet TAK! Nedenstående fonde, private og offentlige institutioner har i beretningsåret støttet op om Fuglsang Kunstmuseums aktiviteter.

Læs mere

ANNE MARIE CARL-NIELSEN HISTORIE HC ANDERSENS HUS FYRTØJET BØRNEKULTURHUS HC ANDERSENS BARNDOMSHJEM CARL NIELSEN MUSEET

ANNE MARIE CARL-NIELSEN HISTORIE HC ANDERSENS HUS FYRTØJET BØRNEKULTURHUS HC ANDERSENS BARNDOMSHJEM CARL NIELSEN MUSEET TILSYN SAMLINGER PUBLIKUM ATTRAKTION UDSTILLINGER FORSKNING FORMIDLING OPLEVELSER HISTORISK ATLAS FYNS TOPOGRAFI BYGNINGSHISTORIE ANTIKVARISK ARBEJDE TURISME EVENTS AKTIVITETER UNDERVISNING MEDIEMUSEET

Læs mere

THORVALDSEN. DERFOR! KONFERENCE I DAGENE 6.-7. MARTS 2014

THORVALDSEN. DERFOR! KONFERENCE I DAGENE 6.-7. MARTS 2014 THORVALDSEN. DERFOR! KONFERENCE I DAGENE 6.-7. MARTS 2014 ÅRSBERETNING 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE TAK s. 2 OPRETTELSE, EJERFORHOLD OG FORMÅL s. 3 VEDTÆGTER, BESTYRELSE OG ORGANISATION s. 3 SAMLINGER OG

Læs mere

Museum Nordsjælland. Vision 2020 og strategi 2015-18

Museum Nordsjælland. Vision 2020 og strategi 2015-18 Museum Nordsjælland Vision 2020 og strategi 2015-18 Indholdsfortegnelse 1. Baggrund 3 1.1. Museum Nordsjælland historik og udgangspunkt..... 3 1.2. Formål med strategi og vision..... 3 2. Grundantagelser..

Læs mere

Willie Doherty: Secretion

Willie Doherty: Secretion SMK forskningsplan 2013-2016 Igangværende forskningsprojekter Samlings- og forskningsafdelingen Samlings- og Forskningschef, ph.d. Peter Nørgaard Larsen L.A. Ring Forår Med afsæt i tidligere forskning,

Læs mere

Odense Bys Museer Årsplan 2005. Mål og arbejdsplan 2005 Oversigt 2006 2008

Odense Bys Museer Årsplan 2005. Mål og arbejdsplan 2005 Oversigt 2006 2008 Odense Bys Museer Årsplan 2005 Mål og arbejdsplan 2005 Oversigt 2006 2008 Odense november 2004 Indholdsfortegnelse 1. Forord.. 3 2. Odense Bys Museers mission og værdigrundlag. 6 3. Organisationsplan..

Læs mere

Arbejdsplan 2015-2018. for. Fiskeri- og Søfartsmuseet, Saltvandsakvariet Esbjerg

Arbejdsplan 2015-2018. for. Fiskeri- og Søfartsmuseet, Saltvandsakvariet Esbjerg Arbejdsplan 2015-2018 for Fiskeri- og Søfartsmuseet, Saltvandsakvariet Esbjerg Oversigt over de strategiske mål og delmål, som Fiskeri- og Søfartsmuseet under forudsætning af fornøden finansiering vil

Læs mere

PRESSE, PR OG MARKEDSFØRING 11 MUSEETS SKOLETJENESTE 13 BESØGSTAL OG MUSEUMSBUTIK 14 BYGNINGER OG UDENDØRSAREALER 15

PRESSE, PR OG MARKEDSFØRING 11 MUSEETS SKOLETJENESTE 13 BESØGSTAL OG MUSEUMSBUTIK 14 BYGNINGER OG UDENDØRSAREALER 15 ÅRSBERETNING 2013 1 2 INDHOLDSFORTEGNELSE DANSK JØDISK MUSEUM I 2013 1 Indledning 3 Arbejdsgrundlag 3 Museets formål og emnemæssige indhold 3 Oprettelse 3 Museets ledelse 3 Medlemskab af foreninger og

Læs mere

KØS Danmarkstour: Yahya Hassan læser op ved Alfabet Turéll, Vangede Foto: Hans Peter Auken Beck

KØS Danmarkstour: Yahya Hassan læser op ved Alfabet Turéll, Vangede Foto: Hans Peter Auken Beck Årsberetning 2014 KØS Danmarkstour: Yahya Hassan læser op ved Alfabet Turéll, Vangede Foto: Hans Peter Auken Beck Forside: Leg og aktivitet på forpladsen De 111 hvide plateauer Foto: Frederik Korfix forord

Læs mere

FORORD HÅNDBOG 2014-2015 VELKOMMEN TIL HÅNDBOGEN

FORORD HÅNDBOG 2014-2015 VELKOMMEN TIL HÅNDBOGEN FORORD HÅNDBOG 2014-2015 nes Forbund Redaktion: Vibeke Rostrup Bøyesen, Klaus Pedersen, Miriam Katz Illustrationer: Elisabeth Bergsøe www.elisabeth-bergsoe.dk Grafisk design: Julie Asmussen www.julieasmussen.dk

Læs mere

VENDSYSSEL KUNSTMUSEUM

VENDSYSSEL KUNSTMUSEUM VENDSYSSEL KUNSTMUSEUM UDSTILLINGSKALENDER 2015 VELKOMMEN Med en stor tak til alle, der på forskellig vis har støttet Vendsyssel Kunstmuseum i 2014, glæder jeg mig til at byde velkommen til 2015 og løfte

Læs mere

KULTURSTØ TTEN. Indhold 11 KUNSTSTØTTE 14 LITTERATUR 21 MUSEER 23 MUSIK 24 NORDISKE 24 SKIBSBEVARINGSFONDEN 9 25 TEATER 10 KULTURMINISTERIETS

KULTURSTØ TTEN. Indhold 11 KUNSTSTØTTE 14 LITTERATUR 21 MUSEER 23 MUSIK 24 NORDISKE 24 SKIBSBEVARINGSFONDEN 9 25 TEATER 10 KULTURMINISTERIETS Kulturstøtteordninger 2001/2002 Udgivet for Kulturministeriet af: Medie- og Tilskudssekretariatet Nybrogade 10 1203 København K tlf: 33 92 30 40 fax: 33 14 64 28 e-mail: tips@kulturtilskud.dk hjemmeside:www.kulturtilskud.min.dk

Læs mere

Museum Lolland-Falster 2014

Museum Lolland-Falster 2014 ÅRSBERETNING 2014 Sponsorer for Museum Lolland-Falster 2014 Museum Lolland-Falster Årsberetning ISBN: 87-87179-86-5 ISSN: 1904-6251 EAN: 9788787179867 Udarbejdelse: Museum Lolland-Falster Tryk: Museum-Lolland

Læs mere

Kong Christians Allé 50 9000 Aalborg Tlf: 99 82 41 00. www.kunsten.dk kunsten@aalborg.dk facebook.com/kunsten.dk. KUNSTEN Årsberetning 2011 SIDE 1

Kong Christians Allé 50 9000 Aalborg Tlf: 99 82 41 00. www.kunsten.dk kunsten@aalborg.dk facebook.com/kunsten.dk. KUNSTEN Årsberetning 2011 SIDE 1 Kong Christians Allé 50 9000 Aalborg Tlf: 99 82 41 00 www.kunsten.dk kunsten@aalborg.dk facebook.com/kunsten.dk SIDE 1 ÅRSBERETNING 2012 Forord I 2012 havde 40 års jubilæum. Jubilæumsåret blev på mange

Læs mere

ARKEN ÅRSRAPPORT 2006. SKOVVEJ 100 DK-2635 ISHØJ TLF. +45 43 54 02 22 FAX +45 43 54 05 22 E-MAIL reception@arken.dk www.arken.dk.

ARKEN ÅRSRAPPORT 2006. SKOVVEJ 100 DK-2635 ISHØJ TLF. +45 43 54 02 22 FAX +45 43 54 05 22 E-MAIL reception@arken.dk www.arken.dk. SKOVVEJ 100 DK-2635 ISHØJ TLF. +45 43 54 02 22 FAX +45 43 54 05 22 E-MAIL reception@arken.dk www.arken.dk Årsrapport 2006 ARKEN Museum for Moderne Kunst ARKEN ÅRSRAPPORT 2006 ÅRSRAPPORT 2006 Ophængt. Den

Læs mere

Årsberetning 2009 2 2. Forord

Årsberetning 2009 2 2. Forord Østsjællands Museum Årsberetning 2009 Forord Der blev ikke hvilet på laurbærrene i 2009, hvor 71.000 gæster besøgte Østsjællands Museum, og ikke mindre end 50.000 af disse kom på tur med egen guide. Alligevel

Læs mere

Museum Lolland-Falster 2013

Museum Lolland-Falster 2013 ÅRSBERETNING 2013 Sponsorer for Museum Lolland-Falster 2013 Museum Lolland-Falster Årsberetning ISBN: 87-87179-82-2 ISSN: 1904-6251 EAN: 9788787179829 Udarbejdelse: Museum Lolland-Falster Tryk: Museum-Lolland

Læs mere