Re/aktion INDHOLD: og ytringsfrihed. Avisen er gratis og dermed et tilbud man ikke kan afslå!

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Re/aktion INDHOLD: og ytringsfrihed. Avisen er gratis og dermed et tilbud man ikke kan afslå!"

Transkript

1 Summer 2003 FREE Re/aktion INDHOLD: 02 Bidragydere Kunst, aktivisme og kommunikation; Kristina Ask 03 Is Mecca Cola post-modern, post-colonial or post 9-11?; Khaled D. Ramadan There is a war this is a weapon; citater Cirkulationer; Judith Schwartzbart 04 Boykot Danmark/ Boykot Danmark - Sencored; Boykot Danmark INFORMATION; V3TO 05 Waiting for the demonstration at the wrong time; Johan Tirén & Runo Lagomarsino 06 Demokrati er en god idé; Jesper Goll & Morten Goll 07 Freaksgallery; Freaksgallery 08 Kunstens virkelighed; Kristina Ask 09 Sandwiched/Rent-A-Bench; Jacob Fabricius 10 Flag Waving a.k.a. the Sliding of the Signifier; Tone O. Nielsen 11 Entry into the Imaginary; Tone O. Nielsen Suicide-bombers/martyrs video and site specific; Khaled D. Ramadan 14 Fortification; Kristina Ask 15 This is what democracy looks like; V3TO Café Lunden; Tarje Gullaksen Det var alt hvad hun kunne gøre; mia Follow the Germans do apologize; Spacecampaign 16 Spredt (krigs)modstand; Kunstarbejdere Imod Krigen 17 El haber No (Det vil vi ikke); Kirsten Dufour & Finn Thybo Andersen Den permanente globale krig; nogle Globale R dder i bevægelse 18 ABZ fra Det Fri Universitet i København; Det Fri Universitet i København 19 L.A. 2003; Maria Karlsson 20 Ophidselsesskrift til kampen om sproget (for det man siger er man selv); Katya Sander Re/aktion er henvendt til alle samfunds- og kulturinteresserede og engagerede borgere. Avisen indgår i og fordre en fri kommunikation i og om det omgivende samfund. Re/aktion er et udadvendt bud på hvad kunst ogs kan være. Målet er at formidle en kunstopfattelse, der ikke repr senteres i massemedierne, men som ikke det stod mindre er udtryk for et ønske om at bidrage til udviklingen af samfundet, af demokratiet og af måden hvorpå vi kommunikere. Nøgleord er kritisk samfundsengagement, mangfoldighed og ytringsfrihed. Avisen er gratis og dermed et tilbud man ikke kan afslå! Christiansborg, december 2002 Det er kunstens, kunstnerens opgave, at opløse nationalstaten og åbne landskaberne. = Jeg er dansker, men ikke Danmark = jeg er amerikaner, men ikke USA = jeg er tysker, men ikke Tyskland = jeg er franskmand, men ikke Frankrig = jeg er jøde, men ikke Israel = jeg er iraker, men ikke Irak = jeg er nordmand, men ikke Norge = jeg er engl nder, men ikke England = jeg er russer, men ikke Rusland = jeg er kineser, men ikke Kina = jeg er australier, men ikke Australien = jeg er iraner, men ikke Iran = jeg er sydafrikaner, men ikke Sydafrika = o.s.v. Demokrati: no nation = no war Freedom is social Henning Christiansen, maj 2003

2 Bidragydere: Kristina Boykot Danmark/www.boykotdanmark.dk Henning Kirsten Det Fri Universitet i København/ Freaksgallery Jackob Jesper Morten Tarje Gullaksen Christian Maria Kunstarbejdere Imod Krigen Runo Tone O. nogle Globale Rødder i bevægelse Khaled D. Katja Judith Finn Thybo Johan Projektansvarlig/Editor: Kristina 02 FORUM Nifca (Nordic Institute for Contemporary Art) will be hosting a continuous debate on the world wide web based on the content of this paper. The FORUM will include the readers in discussions about the articles and projects presented in Re/aktion. The aim is to develop and exchange reactions to issues such as the current state of democracy, communication, identities, and the potential of activism and critical culture and art production in a globalized and complex reality. go to FORUM Hvilken rolle kan kunst udfylde som opinion i en krystallinsk offentlighed og som kritisk faktor i en global kontekst, uden at få en bekræftende funktion i en given struktur. Skal kunsten bryde sine egne grænser for at have gennemslagskraft ud over en kunstkontekst. Er kunstens verden et muligt afsæt for et handlingsorienteret, kritisk og måske subversivt udtryk. Omkring ovenstående spørgsmål er fundamentale begreber som demokrati, offentlighed, identitet og fællesskab, frihed og magt centrale faktorer. Gennem begrebet mangfoldighed - som er et vigtigt aspekt af en uundgåelig udvikling i det 21. århundrede - stilles spørgsmålstegn ved samtlige af de overnævnte begreber. Formålet med avisen Re/aktion er blandt andet at diskutere og undersøge beskaffenheden af den absolut samtidige kritiske kunst, hvis potentiale endnu ikke er udfoldet i sin konsekvens og hvis definition endnu ikke er begrebsliggjort. Fokus vil være på det latente, det potentielle og det virtuelle som synliggøres og kommer til udfoldelse i eksperimenter og i forgængelige, men afgørende øjeblikke. Aktivisme er yderste konsekvens af oppositionelle manifestationer, dels på det demokratiske samfunds vilkår og dels i en revolutionær overskridelse. I forhold til Kunst, aktivisme & kommunikation motivation, handling, sprog, formidling og etik er vilkårene for kunst og aktivisme både sammenfaldne og kontrastfyldte. Gennem forskelle og ligheder kan et kunstbegreb, der rækker ind i samfundet og er i stand til at påvirke eksisterende strukturer, undersøges. Kunstneriske såvel som aktivistiske indgrebs afprøvende og umiddelbare karakter, danner grundlag for mulige vertikale nedslag, centralt i en samtidig samfundssituation. Aflæsningen af samtidige indgreb i specifikke lokale omstændigheder vil se det latente, det potentielle og det virtuelle, og kan kun danne hypoteser om mulige indvirkninger i et langsigtet perspektiv. Kritisk samtidskunst kan siges at eksistere i et mellemrum for idéer, intentioner og produktionsformer, som ikke falder indenfor eksisterende kategorier og som derfor ikke har en given ramme at handle indenfor. Mellem politisk offentlighed og kunstens kontekst findes en gråzone for en samtidskritik, der ikke placerer sig lineært i et kontinuerligt forløb, men som kan siges at sigte vertikalt i eksisterende strukturer. Vertikale nedslag eller vridninger kan have en autenticitet og en samtidighed, som gør at effekten og udsagnet er umiddelbart aflæseligt, og som på trods sin dynamiske opståen og forsvinden, har potentiale for at lagres i en lokal bevidsthed. Vertikale nedslag skal forstås som brud på en kontinuitet. Er kritisk kunst en genrer, der bruges som intellektuel, kritisk samfundsfaktor i en samtid, hvor et rent æstetisk fokus er udtryk for kulturens stiltiende accept og afspejling af den vestlige kulturs iboende undertrykkende karakter. Er kritisk kunst udtryk for et påtrængende samfundsengagement, kunstnerens personlige anfægtelse af tilstande i det omgivende samfund; eller er det en indrømmelse af det ansvar, der følger med det at ytre sig, at kommunikere og at danne alliancer i en global tid. Disse spørgsmåls forskellige perspektiver afspejler et paradoks mellem populærkultur på den ene side og kritisk samfundsengagement på den anden side. Attraktive kommunikatoriske virkemidler jongleres mellem forhold som objekt/subjekt, positiv/negativ, singulær/fælles og mellem fokus på henholdsvis form og essens. Dette paradoks ses ligeledes i en politisk kontekst mellem højre- og venstrefløje, hvor de samme budskaber eller den samme retorik ofte bruges med modsatrettet fortegn. Økonomiske kræfters indvirkning på kunstens og kulturens udfoldelse, påvirker et kapitalistisk samfunds parametre for identifikation. Markedskræfternes dominans og ekspansionskraftens fylde i tid og rum, påvirker udvekslinger på alle samfundsniveauer. Den enkeltes tilhørsforhold, bevidsthed og identifikation er et udslag af den primære status som forbruger og ikke som borger. Man kan argumentere for, at der i mellemrum - hvor man kan operere vertikalt, løsrevet fra et kontinuum - er potentiale for kritiske tankers og handlingers udfoldelse. I et mellemrum kan en løsrevet bevidsthed eksistere, der ikke vedhæfter handlinger en velkendthed eller en reference, og hvor handlinger derfor ikke opleves som affirmative i forhold til givne normer og konventioner. Det er til alle tider nødvendigt at forholde sig kritisk og reflektorisk til alle aspekter af samfundet, til tendenser såvel som til grundliggende forhold. Et reflektorisk mellemrum er en position, placeret på tværs af orden og kontinuitet og dermed en potentiel grobund for redefinitioner og dannelse af nye bevidstheder, opinioner og strukturer. I en kaotisk kontekst må det tværgående insistere på linearitet, altså gå imod ved at rette ud. Re/aktion tager udgangspunkt i at den herskende orden er præget af symmetri og af hierarkiske strukturer. Den tværgående kritik må således operere ud fra flade, decentrale strukturer og med et kaotiske, mangfoldigt udtryk. Kristina Ask

3 Is Mecca Cola post-modern, post-colonial or post 9-11? There is a war... "...Og så har du klistermærkerne, som inden for de sidste 3-5 år virkelig er begyndt at tage overhånd. Det er dem der "There is a war and this is a weapon" - det er ud over det hele - og "Anti social behaviour" og hvad der ellers er, det er jo meget sjovt; de siger selv hvad det er de laver, men der er ikke nogen forskel, det er for så vidt lige ulovligt..." - Søren Pind, Bygge- og teknikborgmester i København (V). Fra radioprogrammet En Pind i Hjulet, produceret af Kasper Opstrup, Liselotte Urfe og Andreas Holst-Olesen. (Programmet har endnu ikke været sendt). In the year 2002, a new product challenging the design, ideology and symbolism of Coca Cola appeared on the European marked. This new product is the Mecca Cola. This multicultural product can be seen as the outcome of dynamic changes, and as an example of cultural expansion and the introduction of new norms. The founder of Mecca Cola, the French-Tunisian radio journalist Tawfik Mathlouthi, is reacting against the American domination. He says, Coca Cola has become a symbol of American politics, and I can imagine there are a lot of people out there who would like to try some-thing else. People who buy this drink (the Mecca Cola) are making a political statement. In France, Mecca Cola has become a cult object, especially in small Muslim-run stores, where most bottles are sold. Since introducing Mecca Cola in November 2002, Tawfik Mathlouthi claims to have sold more than 3.5 million bottles. The drink s red and white label, which appears to be a direct play off of Coca Cola, calls on the consumer not to drink like an idiot but to drink with commitment. Mathlouthi has politicized the product by donating 20% of all profits to charity and political causes. 10% goes to the Palestinian intifada and another 10% goes to European NGOs. It is interesting how the cultural war has been fought via commodity and commercial objects. While Coca Cola has always been associated with imperialism, soon the Mecca Cola will be branded as a terrorist object. Mathlouthi says: I had the idea to launch this new engaged beverage; it s a new concept, its economics serving ideology and politics, a little gesture against US imperialism and foreign policy. Coca Cola has dismissed Mathlouthi s move, saying he has identified a commercial opportunity which involves the exploitation in Europe of the difficult and complex situation in the Middle East. That is exactly Mathlouthi s intentions, and he is making progress. If his product will generate more anti-americanism sentiments Tawfik Mathlouthi said: It is not my problem, it is the problem of the US administration. If they want to change anti-us sentiment they must change their policies and their double standards on human rights and politics. Tawfik Mathlouthi is a second generation Tunisian immigrant to France. In a way, his product is a copy aiming at beating the original. Rather than calling it a copy one could characterize his product as a paraphrase, or as a design expansion of a multi-cultural nature. Mecca Cola has become the Arab world s answer or more likely the European immigrants answer to the American Coca Cola, and in very short time, it has become a cult object in France, Germany, Holland and Belgium. Mecca Cola has become a design object of communication, which also is for members only, and only for those who know the ciphers of the game. Coca Cola is being sold as a universal and multicultural product. Mecca Cola, on the other hand, is much more than a commercial product, as it has been made explicitly to serve a political agenda. Muslim activists around the world, in particularly after the 9-11 events, are circulating different information in order to influence young Muslims to boycott American goods. To Tawfik Mathlouthi, Mecca Cola answers the need of the world s citizens by contributing to the fight against American imperialism. Mecca Cola is a multi-postism ; it arrived as a reaction to the monopoly of cultural objects and political domination. Born and sold in the French ghettoes, this political commercial cult object is gaining identity and one can not analyze it without including the post-colonial and post 9-11 loop. Khaled D. Ramadan Foto: Kristina Ask Cirkulationer En fransk filmmager foreslog engang, at man ikke skulle lave politisk film men der imod gøre filmen politisk. Hvad er det for en forskel han fremhæver med dette udsagn? Og har det nogen relevans for kunst eller anden kreativ praksis? Hvad er forskellen på at lave politisk kunst og at gøre kunsten politisk? Det første kan vi læse som det, der sker når kunsten kan ses som et direkte indlæg i den politiske debat, dvs. på betingelser og i et sprog defineret at den aktuelle politiske diskurs. At gøre kunsten politisk handler der imod om en transformation af kunsten selv med henblik på samfundet og det sociale. Dette handler om at rette den kreative aktivitet og forestillingsevnen mod det mulige i det sociale. Dette var avantgardes målsætning, hvordan har den relevans i dag? I en tid hvor politik gradvis erstattes af social administration (en post-politisk tidsalder), hvor et monoværdisystem lader andre værdier i stikken og etik bliver reduceret til Emirens ord for Godt og Ondt, i en sådan tid har vi brug for at forbedre tænkningens og handlingens infrastrukturer. Som kulturelle producenter kan vi give form til andre økonomier, og med andre økonomier også andre cirkulationer. Hvordan kan vi forestille os andre økonomier i den menneskelige udveksling? For nogle få år tilbage fandt en række projekter sted i London, der på forskellig vis søgte at organisere, hvad de kaldte skill exchange udveksling af kunnen, som regel knyttet til helt almindelige dagligdags opgaver, der ikke desto mindre volder problemer, hvis man ikke kan løse dem. Få lappet din cykel mod skulder-nakkemassage, eller få hemmeligheden bag en indisk curry mod "...Gerningsmændene bag det klistrede hærværk køber typisk mærker på internettet, eller gennem danske og udenlanske graffiti magaziner. Det gør det let at tæppebombe storbyerne med et budskab... Det er klistermærker hvor der står, "Der er en krig og dette er et våben", hvilket vel kun kan tolkes på en måde..." - Lennarth Faust, Graffiti konsulent i Københavns Kommune. Fra Jyllandsposten, JPKøbenhavn, beskæring af et frugttræ. Skønt kunstprojekterne er ovre, eksisterer et par af projekterne endnu som ekspanderende netværker med stadig flere færdigheder. Kunne man forestille sig kunsten som en cirkulation, ikke kun af æstetiske objekter, ikke kun af holdninger, men også af insisteren på det mulige, af grænseløs finpåsomhed, af sensibiliteter, der binder ét menneske til et andet, til flere? Kan vi se kunsten som kanalgraver, der forbinder isolerede punkter, by-passer bureaukratisk ulogik eller tillader intuitionen at strejfe om i landskabet? Det kan ikke være tilfældigt at REAKTION og KREATION er gjort af det samme materiale! Judith Schwarzbart 03

4 Boykot Danmark MAKE YOUR OWN BOYKOT 1. Use the stickers. Make a statement in a the public space. 2. Take a photo. 3. Send it to: and have it posted on the website. BOYKOT DANMARK is an activist project addressing tolerance in the public spaces. It is a campaign, which encourages to reconsider and question the Danishness and the national patriotism. The campaign was first introduced with the radical shift on the Danish Political agenda after the election in November 2001, and seems today more relevant with the rightwing warfare rhetoric and political aggressive actions taken towards refugees of Iraq. BOYKOT DANMARK encourages the boycott of a Danish mentality witnessed in the public spaces. Boycotting the discrimination that manifests itself in subtle daily attacks on people with un- Danish habits and expressions. BOYKOT DANMARK boycotts the silent exclusion of people according to their cultural background, ethnicity or religion. National symbols, especially in Denmark, are used to signify a certain standard of quality. All kinds of products become the ambassadors of a certain Danishness, advocating being Danish as something of exceptional high standard. Everything with a Danish origin has become a product selling a Danish outlook on life. It is common to use the national flag for a wide range of occasions, from family birthdays to public holidays and national achievements. Another of these National symbols is a red and white chequered tablecloth used for family picnics and in traditional Danish restaurants. The tablecloth represents to an even larger degree the Danish way of life invoking a sense of solidarity among a cliquishness community. With the latest political development, these symbols have taken on a new meaning. Red and white now personifies intolerance, ignorance, and disrespect. It chastises the dissimilar instead of advocating for an open democracy, dialogue and respect. The latest tightening of the political asylum regulations has already caused serious attention and concern from abroad. The image of Denmark as a strong protector of human rights has cracked. With the turnover of the EU leadership to Denmark on the 1. of July 2002, the paradox of addressing an open expanding European Union with closed borders is staggering. BOYKOT DANMARK is in its primary phase a poster project arguing for a new standard, for a new code of conduct in the public spaces. BOYKOT DANMARK uses the current political situation in Denmark as the catalyst for a new awareness of public behaviour. The poster campaign is accompanied by a series of stickers, targeting the specific spaces where silent discrimination occurs. The stickers trigger a subconscious response in the person s memory reverting back to childhood memories of being reprimanded for wrongful behaviour. The stickers are printed in Danish, English, and Arabic with alternating statements and tone of voice. The sticker, as an interactive part of the project, can be used to make comments in specific urban situations. BOYKOT DANMARK - CENSORED August A part of the BOYKOT DAN- MARK campaign was a poster with a pixilated image of the Little Mermaid, taken by the initiator of the campaign, on a red and white checkered background. In late August last year BOYKOT DANMARK was contacted by the layer firm Norsker & Jacoby on behalf of Edvard Eriksen arvinger I/S for violating the copyrights of the sculptor of the Little Mermaid, which belongs to the inheritors of Edvard Eriksen ( ). At the time it was not to our knowledge that the Little Mermaid was protected by copyrights, some 40 years after the death of the sculptor. Since the sculpture is a national property and a worldwide known symbol of Denmark, it did not occur to us that taking a photo and using it would violate any copyrights. But the inheritors of Edvard Eriksen posses the artistic rights to all imagery of the Little Mermaid, and seems to be able to censor the freedom of expression of other individual. The copyrights owners demanded Dk.kr ,- for violating the artistic property. A polite apology and explanation about the nonprofit campaign did not change this demand. After several correspondences between layers, an agreement to pay a penalty of Dk.kr ,- was finally settled, after documenting the economy of the initiator of the campaign. Since August the campaign has been sleeping but does not seem less relevant today than it did back then...

5 Waiting for the demonstration at the wrong time (Copenhagen, December 2002) 05

6 emokrati er en god idé m politisk kunst og aktivisme, m idealisme og pragmatik Pragma tik ken [pray-] (af gr. Pragmati kos dygtig, erfaren, virksom, politisk, af pragma det gjorte, virksom, statsanliggende) sagkundskab; indenfor semiologien et område der udforsker de kommunikative midler, tegnsystemerne i deres relation til mennesket, og som betragter sproghandlingen i dens konkrete kontekst i bredeste forstand (den konkrete situation, de talendes specielle forhold, deres hensigt, deres sociale oprindelse, deres indbyrdes relationer osv.); om politiske forhold: en saglig, praktisk og realistisk betonet politik. Citat fra Gyldendals Fremmedordbog, 11. udgave, 3. oplag, Nordisk Forlag, København, Hvordan ved vi hvordan samtidens kunst ser ud? Det ved vi ikke. Vi ved at den er kulturkritik, at den forsøger at sprænge rammerne for både sig selv og for den herskende forklaringsmodel. Med forklaringsmodel menes her den filosofiske diskurs og de identitetsmodeller som vi bruger til at beskrive verden og os selv. Såvel på globalt og lokalt politisk, som individuelt plan. I mangel af bedre forlader vi os på erfaringen, når vi skal afgøre om der er tale om kunst, kritik eller kunstfærdigt håndværk. Det vil sige at vi sammenligner kunstværket med historiske modeller for hvordan kunst har set ud tidligere. Men det som var kunst for 50 år siden er ikke nødvendigvis kunst idag, fordi dets form og indhold ikke længere udgør et kritisk alternativ til den herskende forklaringsmodel. Ribbet for sin kritiske dimension er kunsten reduceret til kunstfærdigt håndværk. Når vi definerer samtidens kunst ved at sammenligne den med fortidens, bliver meget kunstfærdigt håndværk misforstået som kunst og kulturkritik. Hvordan ved vi hvordan kritik ser ud? Det ved vi ikke. Vi kan rent logisk slutte os til at kritikens form og budskab bør være en funktion af det der kritiseres. Kritikens form kan i heldigste fald udgøre en konstruktiv demonstration af et alternativ til det kritiserede. Men oftest er kritikens form et genbrug af tidligere tiders succesfulde metoder. Politiske aktivister og progressive kunstnere lever i parallelle universer. Når aktivisten beslutter sig for at yde modstand mod en udemokratisk, følgagtig og asocial regering, så gør hun nøjagtig det samme som kunstneren der vil skabe et kunstværk: Kigger tilbage på hvordan tidligere tiders modstand så ud, og kopierer metoden. Men hvordan ved vi hvordan modstand ser ud idag? Hvorfra ved vi hvordan en demonstrant opfører sig? Det, vi leder efter i fortiden, er en identitetsmodel. En model der definerer handlingsmønstre, som er en funktion af det verdensbillede vi deler. Modernismen var sådan et verdensbillede. Det modernistiske utopia var en fantastisk drøm om en ideel verden. Det moderne ideal: At mennesket via videnskaben kan etablere et objektivt blik på verden. Et blik som fordrer at den der betragter sidder et sted udenfor verden som betragter, uden at denne handling har nogen indflydelse på det der betragtes. Denne dualistiske opdeling af verden gennemsyrer alt i den vestlige verden. Det er en måde at fastfryse personlig identitet i et jeg og et du, og gruppeidentitet i et dem og et os. Dualismen går også igen i vestens idealistiske tro på fremskridtet, som orkestreres gennem teknologiske og politiske revolutioner, der altid fører os nærmere det moderne utopia. Disse revolutioner føres an af vestlige videnskabsmænd og af den revolutionære avantgarde. Begge er i kraft af deres position i laboratoriet og i den politiske elite immune overfor indtryk fra de vilde som de hersker over. Myten om den geniale kunstner er også en arv fra den moderne identitetsmodel. Det maskuline kunstnerego som sidder isoleret i sit atelier, mens han af sit unikke indre uddrager sandheden om verden. Den moderne idealists værste mareridt er politiske pragmatikere. Pragmatikerens verdensbillede er bygget op omkring en søgen mod koncensus. I stedet for at dyrke splittelsen mellem dem og os, utopia og realiteterne, forsøger pragmatikere at bygge bro mellem forskellene i den hensigt at nå frem til realpolitiske løsninger. Pragmatisk magtpolitik har givet nogle af de mest absurde udfald i nyere verdenshistorie. For eksempel USA s skiftende relationer til Osama Bin Laden. Men modernismens politiske idealisme, anarkismen, socialismen og kommunismen, som var alternativet til kapitalismen, har lidt det ene sviende nederlag efter det andet i de sidste 20 år. Modernismen som forklaringsmodel for kunstnere har også vist sig utilstrækkelig. Kunstnerne har talt meget om post modernisme som en ny forklaringsmodel, men de færreste har formået at etablere identitetsmodeller som ikke blot er kalkeret fra modernismens historie. Det kan næsten få een til at tro at det eneste nye, postmodernismen kunne mønstre, var tabet af det modernistiske utopia. Således berøvet ideal og formål fortsætter vi som hovedløse kyllinger: i samme retning som hidtil. På samme vis fortsætter demonstranter med at klæde sig ud som demonstranter og stille sig op foran politiet dér hvor de har fået tildelt en antiparlamentarisk rolle af de egentlige magthavere. Imidlertid: Hvis kunst stadig er kulturkritik, og hvis den politiske aktivisme er eller bør være det samme, bliver det afgørende at besvare spørgsmålet om hvor det kritiske potentiale findes i dag. Svaret på det spørgsmål kan f.eks. søges i en nærmere afgrænsning af, på hvilken måde modernismen konkret har spillet sig selv til ende for i anatomien af modernismens sammenbrud ligger for det første forståelsen af hvad der brød sammen og hvorfor, for det andet det udgangspunkt hvorfra det eventuelt vil være muligt at komme videre. Den modernistiske tænkning er i allerhøjeste grad kritisk, og kulturkritisk; men den har et træk som synes snævert forbundet med dens aktuelle fald: Dens kritik bunder ofte og, efterhånden som det 20. århundrede skrider frem, i stadig højere grad i en abstrakt negativitet. Det vil sige at interessen i den kritiske aktivitet gradvist skifter fra et fokus på hvad der kritiseres, og hvad denne kritik konkret har at sige os, til et fokus på at der kritiseres. Det interessante bliver negationsprocessen som sådan, snarere end dens eventuelle erkendelsesindhold. Modernismens formål med denne negative bevægelse er at kritisere enhver form for fundamentalisme. Ligesom Derrida vil modernismen ikke vide af noget priviligeret begreb undtagen selve den kritiske position og midlet til at afskaffe privilegierne er at kritisere ethvert tilløb til noget der kunne ligne en fastlåst position. Men eftersom ethvert positivt udsagn ifølge sagens (dvs. sprogets) natur ligner en fastlåst position, ender modernismen med at miste evnen til at sige noget som helst andet end nej. Når dette kritiske projekt er brudt sammen, synes der at være to mulige veje at gå. Den ene vej består i at anvende den abstrakt-negative kritik på modernismen selv, hvorved vi lander i enten post-modernismens nihilisme hvor også den kritiske position selv negeres og alt bliver lige gyldigt eller i et ja der er lige så abstrakt som modernismens nej, dvs. i et tilbagefald til en fundamentalisme der ellers skulle have hørt fortiden til. Disse to positioner, fundamentalismen og postmodernismen, er i virkeligheden hinandens spejlbilleder. Den anden vej består i (med et klassisk træk lånt fra Hegels værktøjskasse) at gøre kritikken konkret ved at lade den tage udgangspunkt i modernismens historie som en gjort erfaring der skal bearbejdes og bruges, snarere end som et springbræt for fornyede øvelser i abstrakt afstandtagen. Den modernistiske erfaring er i fuld gang med at selvdestruere kulturelt i nihilisme, politisk i fundamentalisme og det nødvendige modtræk er en antikritik, der kritiserer kritikkens manglende sans for pluralistiske værdier og sammenhænge, dens altid eskalerende abtraktionsniveau og dens generelt uvenlige forhold til sin genstand. Hvor den modernistiske kritik fungerer i kraft af hele tiden at "få skovlen under" et eller andet og dermed ender med at udvande kritikbegrebet til et ritual er antikritikken kritisk i ordets oprindelige betydning, dvs. ved at gå ind i et område og åbne det, stille nye spørgsmål og efterforske usete sammenhænge. Sådan var modernismens kritik (også) i udgangspunktet; men 100 års ritualisering har gjort formen ubrugelig indtil videre. Antikritikken vender forholdet om ved som udgangspunkt at hævde alle synpunkters ret og dermed gøre fordring på konsensus, kompromis, dialog. Dette er en nødvendig følge af det konkrete udgangspunkt: Hvis opgaven er at forstå og uddybe det kritiserede, må man løbe den risiko at lære noget af det. Man må bringe sin egen position i fare i lige så høj grad som modstanderens. Antikritikken repræsenterer derfor et brat fald fra modernismens tynde, forfinede luft ned i det mere rodede, men forhåbentlig også mere frugtbare morads af modsatte interesser og synspunkter. På grund af den ekstreme situation, modernismen har efterladt os i, er en sådan venlighed i sig selv et kritisk træk som påny åbner en række slidte begreber demokrati, dialog, kompromis for tænkningen. Hvilket hos f.eks. Heidegger er selve kunstens formål: At bevare tænkningens redskaber i sproget ved at forny og uddybe deres betydning. Han så digtningen som paradigmatisk for denne bevægelse: Digtning hedder på tysk Dichtung, "fortætning". Heller ikke forholdet mellem kritik og antikritik kan imidlertid rummes i et entydigt valg af det ene frem for det andet; tværtimod mister begge kritikbegreber deres indhold (som i modernismen) hvis de ikke tænkes sammen. En kulturog samfundskritik der fortjener at kaldes radikal må være fjende af enhver ritualisering af tænkningen af modernismens abstrakte negativitet, ja, men også af den ritualisering der vil ophøje kompromis og konsensus til det nye ritual. En sådan kritik er nødt til at sky programerklæringer som pesten, samtidig med at den naturligvis må blive ved med at fremsætte dem. Den er pragmatisk, paradoksal, uregerlig, af natur buddhistisk. Modernismens rituelle insisteren på kritik som ren abstrakt negativitet har fuldendt et langt, sejt træk i vestens kulturhistorie. Fordi dette træk nu er ført til ende, er det tid til en ny digtning, en ny fortætning og da alle de gamle afguder er væltet (også derfor!) befinder vi os med nødvendighed på pragmatismens grund. Opgaven er at formulere en fælde, et baghold som kan åbne sindet for pragmatismens mulighed for det eneste alternativ synes i dag at være et tilbagefald enten til nihilismen eller til en middelalderlig fundamentalisme af arabisk eller amerikansk aftapning. 06

We are all Hamza Alkhateeb - En analyse af voldelige billeder og sociale medier i den syriske borgerkrig

We are all Hamza Alkhateeb - En analyse af voldelige billeder og sociale medier i den syriske borgerkrig ROSKILDE UNIVERSITET We are all Hamza Alkhateeb - En analyse af voldelige billeder og sociale medier i den syriske borgerkrig Et kommunikations speciale af Peter Back 01-06-2013 Vejleder: Jørgen Lerche

Læs mere

Eros bog The book of Eros

Eros bog The book of Eros Eros bog The book of Eros Jeg Eros underviser menneskeheden I Eros teaches mankind Alle tiders seksualitet The Sexuality of all times Seksualitet / Sexuality - - en global tilgang / a global approach Henning@Aaager.dk

Læs mere

Os og dem - en kritisk diskursanalyse af

Os og dem - en kritisk diskursanalyse af Os og dem - en kritisk diskursanalyse af indvandrerdebatten i udvalgte danske medier i nyere tid - Kandidatafhandling - Af: Ana Ilinca Mihai Cand. ling. merc. - Translatør & Tolk Vejleder: Jon Milner Institut

Læs mere

På bagkant af reformerne - På forkant med konsekvenserne

På bagkant af reformerne - På forkant med konsekvenserne På bagkant af reformerne - På forkant med konsekvenserne Debathæfte Opgør med halvdannelsens folkeskole SOPHIA På bagkant af reformerne På forkant med konsekvenserne DEBATHÆFTE Copyright: SOPHIA tænketank

Læs mere

Authentic Companies are the Winners of Tomorrow

Authentic Companies are the Winners of Tomorrow Authentic Companies are the Winners of Tomorrow www.stagis.com www.stagisblog.com +45 33 23 13 00 IMAGE AUTHENTICITY This above all: to thine own self be true And it doth follow, as the night the day,

Læs mere

Læring og objektivitet i postmoderne uddannelsesteori

Læring og objektivitet i postmoderne uddannelsesteori UTBILDNING & DEMOKRATI 2005, VOL 14, NR 3, 97 118 Læring og objektivitet i postmoderne uddannelsesteori Thomas Aastrup Rømer In this article, two major postmodern contributions are discussed: the book

Læs mere

ARNE SCHREIBER ELLEN HYLLEMOSE FRANZISKA HÜNIG ILONA KÁLNOKY KERSTIN GOTTSCHALK MALENE LANDGREEN MARIE SØNDERGAARD LOLK NICOLA STÄGLICH REBECCA

ARNE SCHREIBER ELLEN HYLLEMOSE FRANZISKA HÜNIG ILONA KÁLNOKY KERSTIN GOTTSCHALK MALENE LANDGREEN MARIE SØNDERGAARD LOLK NICOLA STÄGLICH REBECCA FORM SIGNAGE ARNE SCHREIBER ELLEN HYLLEMOSE FRANZISKA HÜNIG ILONA KÁLNOKY KERSTIN GOTTSCHALK MALENE LANDGREEN MARIE SØNDERGAARD LOLK NICOLA STÄGLICH REBECCA MICHAELIS RUTH CAMPAU SIMON CALLERY TORGNY WILCKE

Læs mere

REPORTER OR ARTIST JOURNALIST ELLER KUNSTNER. gerne begge dele. the two would be nice. Contents. Indhold

REPORTER OR ARTIST JOURNALIST ELLER KUNSTNER. gerne begge dele. the two would be nice. Contents. Indhold JOURNALIST ELLER KUNSTNER gerne begge dele REPORTER OR ARTIST the two would be nice En udviklingsrapport om grafikere og informationsgrafik på 21 aviser i Europa og USA Af Ole Munk Den Grafiske Højskole

Læs mere

Ordets magt Retorisk analyse af to politiske taler

Ordets magt Retorisk analyse af to politiske taler Ordets magt Retorisk analyse af to politiske taler Vejleder: Sine Carlsen Humbach Hus 9.1 3. Semester Efterår 2014 Anslag: 169.281 Gruppe 8 Heiðrún Arna Óttarrsdóttir 52236 Jeppe Hee Rømer 51773 Maria

Læs mere

MATERIAL WITNESS. Det Fynske Kunstakademi Afgang 2015. Introduktion/ Introduction 4-5

MATERIAL WITNESS. Det Fynske Kunstakademi Afgang 2015. Introduktion/ Introduction 4-5 IBEN LILLERIIS ANDERSEN, JONA BORRUT, CURRENTLY FICTIONAL, SIF HEDEGÅRD, JOHANNE HELGA HEIBERG JOHANSEN, JONNA LJÓSÁ, JACOB MORELL, SARA PLINIUS, KATTI PÄRKSON-KULL MATERIAL WITNESS Introduktion/ Introduction

Læs mere

Motiverende design. Speciale i Informationsvidenskab Jens Hofman Hansen Vejleder: Kim Halskov. fristende personligt forførende

Motiverende design. Speciale i Informationsvidenskab Jens Hofman Hansen Vejleder: Kim Halskov. fristende personligt forførende Motiverende design Speciale i Informationsvidenskab Jens Hofman Hansen Vejleder: Kim Halskov simpelt overbevisende fristende personligt forførende attraktivt relevant interessant sælgende vejledende formidlende

Læs mere

FORFATTERERKLÆRING. Fælles: Indledning, Læsevejledning, Konklusion, Formidlingsartikel

FORFATTERERKLÆRING. Fælles: Indledning, Læsevejledning, Konklusion, Formidlingsartikel FORFATTERERKLÆRING Fælles: Indledning, Læsevejledning, Konklusion, Formidlingsartikel Ane: Mad og identitet, Sociale medier/bloggen som forum for selvudtryk og identitetsskabelse, Sociale medier/ Bloggens

Læs mere

Surveys on Software Development

Surveys on Software Development Surveys on Software Development Claus Jensen (Editor) Department of Computing, University of Copenhagen Universitetsparken 1, DK-2100 Copenhagen East, Denmark surf@diku.dk Contributors Tina A. G. Andersen

Læs mere

Virksom. En diskussion af og eksperimentering med aktørnetværksteori som udgangspunkt for en virksomhedsanalyse

Virksom. En diskussion af og eksperimentering med aktørnetværksteori som udgangspunkt for en virksomhedsanalyse Virksom En diskussion af og eksperimentering med aktørnetværksteori som udgangspunkt for en virksomhedsanalyse Kandidatafhandling Afleveret 25/11-05 Stud.merc.fil Kasper Brødsgaard CPR: 200274 - XXXX Vejleder

Læs mere

Arkitektur & Mass Customization

Arkitektur & Mass Customization Arkitektur & Mass Customization cinark overblik Om CINARK CINARK (Center for Industriel Arkitektur) er oprettet under Institut for Teknologi ved Kunstakademiets Arkitektskole. Målet med centeret er at

Læs mere

Virksomhedens sociale kapital. Hvidbog

Virksomhedens sociale kapital. Hvidbog Virksomhedens sociale kapital Hvidbog Kristian Gylling Olesen Eva Thoft Peter Hasle Tage Søndergård Kristensen Virksomhedens sociale kapital Hvidbog Arbejdsmiljørådet Landskronagade 33 2100 København Ø

Læs mere

We are not a gang in the usual sense of the term; we are a gang for justice

We are not a gang in the usual sense of the term; we are a gang for justice We are not a gang in the usual sense of the term; we are a gang for justice Skrevet af: Christina Steffensen & Rebekka Drud Henningsen Vejleder: Johnnie Pederen 1 Abstract Denne opgave er et casestudie

Læs mere

Risikohåndtering og risikokommunikation

Risikohåndtering og risikokommunikation Miljøprojekt Nr. 893 2004 Risikohåndtering og risikokommunikation Lis Husmer og Karl Vogt-Nielsen Center for Alternativ Samfundsanalyse Miljøstyrelsen vil, når lejligheden gives, offentliggøre rapporter

Læs mere

Guide. En kunstfestival i / A Public Art Festival in / Nakskov Nykøbing F. Vordingborg & Stege

Guide. En kunstfestival i / A Public Art Festival in / Nakskov Nykøbing F. Vordingborg & Stege Guide En kunstfestival i / A Public Art Festival in / Nakskov Nykøbing F Vordingborg & Stege Tumult Guide En kunstfestival i Nakskov, Nykøbing F, Vordingborg og Stege 22. august 24. oktober 2010 A Public

Læs mere

OH SO SOCIAL. En undersøgelse af social cross media - tværmedial kommunikation i en social kontekst CAMILLA CHRISTIANSEN & THEA JEPSEN

OH SO SOCIAL. En undersøgelse af social cross media - tværmedial kommunikation i en social kontekst CAMILLA CHRISTIANSEN & THEA JEPSEN OH SO SOCIAL En undersøgelse af social cross media - tværmedial kommunikation i en social kontekst CAMILLA CHRISTIANSEN & THEA JEPSEN Speciale, Medieformidlet Kommunikation, Aalborg Universitet Vejleder:

Læs mere

DANISH RESEARCH UNIT FOR INDUSTRIAL DYNAMICS

DANISH RESEARCH UNIT FOR INDUSTRIAL DYNAMICS DANISH RESEARCH UNIT FOR INDUSTRIAL DYNAMICS DRUID Working Paper No. 99-9 Organisatorisk læring gennem den værdibaserede organisations fortællinger af Søren Nymark September 1999 Organisatorisk læring

Læs mere

DESIGNSKOLEN KOLDING /KOLDING SCHOOL OF DESIGN 2011-2012

DESIGNSKOLEN KOLDING /KOLDING SCHOOL OF DESIGN 2011-2012 1 DESIGNSKOLEN KOLDING /KOLDING SCHOOL OF DESIGN 2011-2012 2 3 Indholdsfortegnelse / Table of contents 04 Forord ved bestyrelsesformanden / Foreword by the Chairman of the Board 06 Indledning ved rektor

Læs mere

Nr 14, 1999: Tema: Mundtlighed

Nr 14, 1999: Tema: Mundtlighed SPROGFORUM NO. 14 Mundtlighed ISSN: 0909 9328 ISBN: 8777017005 Nr 14, 1999: Tema: Mundtlighed Redaktionen for nr. 14: Bergthóra Kristjánsdóttir, Karen Lund, Pia Zinn Ohrt, Elsebeth Rise, Peter Villads

Læs mere

Nr. 1 Januar 2009. Den menneskelige. faktor

Nr. 1 Januar 2009. Den menneskelige. faktor Nr. 1 Januar 2009 Den menneskelige faktor Indhold Det kommunikerende menneske Anette Grønning, Knowledge Lab 4 Kortlæg kommunikationen Gitte Hartwig, Svendborg Brakes A/S 8 Det legende menneske - at lade

Læs mere

Applied 3D modelling and Parametric Design

Applied 3D modelling and Parametric Design ENGLISH SUMMARY Applied 3D modelling and Parametric Design The field that has arisen in Denmark in connection to building information modelling (BIM), and digital construction (DDB) - the laws of Client

Læs mere

Jeg er Forskel - en analyse af debatten om Yahya Hassan

Jeg er Forskel - en analyse af debatten om Yahya Hassan Jeg er Forskel - en analyse af debatten om Yahya Hassan SPECIALE AFLEVERET DEN 14. OKTOBER 2014 COPENHAGEN BUSINESS SCHOOL CAND.SOC. PKL - POLITISK KOMMUNIKATION OG LEDELSE INSTITUT FOR POLITIK, FILOSOFI

Læs mere

Radio som ritual. Et approach til radiobrug i hverdagen BENT STEEG LARSEN. Radiobrug information og integration

Radio som ritual. Et approach til radiobrug i hverdagen BENT STEEG LARSEN. Radiobrug information og integration Radio som ritual Et approach til radiobrug i hverdagen BENT STEEG LARSEN Institut for film- & medievidenskab, Københavns Universitet, Njalsgade 80, DK-2300 København S, steeg@coco.ihi.ku.dk Radioen er

Læs mere

Patientinddragelse mellem ideal og virkelighed En empirisk undersøgelse af fælles beslutningstagning og dagligdagens møder mellem patient og behandler

Patientinddragelse mellem ideal og virkelighed En empirisk undersøgelse af fælles beslutningstagning og dagligdagens møder mellem patient og behandler Patientinddragelse mellem ideal og virkelighed En empirisk undersøgelse af fælles beslutningstagning og dagligdagens møder mellem patient og behandler 2008 Medicinsk Teknologivurdering puljeprojekter 2008;

Læs mere

people human resource / den menneskelige ressource

people human resource / den menneskelige ressource vinter / winter 2010 #05 karriere #05 karriere people human resource / den menneskelige ressource contemporary art & social life... 02 Leder/ Editorial 04 Isabelle Graw: Har du hørt? Så du at? Overvejelser

Læs mere

Institut for Erhvervsstudier Fibigerstræde 4

Institut for Erhvervsstudier Fibigerstræde 4 Institut for Erhvervsstudier Fibigerstræde 4 Speciale Emne: Customer Management of Relationships Udarbejdet af: Rasmus Engbjerg Nielsen Vejleder: Allan Grutt Hansen Semester: 10. semester Cand. Merc. Marketing

Læs mere