et[btacx[ ^azb# KnowWare Pia Hardy :]^f PaT, Ordrupvej 63C, 2920 Charl tel/fax

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "et[btacx[ ^azb# KnowWare Pia Hardy :]^f PaT, Ordrupvej 63C, 2920 Charl tel/fax 3963 2494 mm@knowware.dk www.knowware.dk"

Transkript

1 2 KnowWare et[btacx[ ^azb# Pia Hardy 1. udgave, 2. oplag, april 1998 Copyright 1997 All rights reserved, Pia Hardy og :]^f PaT, Ordrupvej 63C, 2920 Charl tel/fax ISBN Printed by OTM in Denmark 1998 Published by :]^f PaT Venlig hilsen Michael Maardt, KnowWare Sidste nyt, planlagte titler, diverse tips, meninger, liste over forhandlere, titler i andre lande osv. finder du på KnowWares homepage

2 Forord 3 Forord Hvordan bruger du hæftet? Dette hæfte er opbygget som "et lær dig selv hæfte", hvor du helt i dit eget tempo kan arbejde dig igennem øvelserne. Hæftet er delt op i 3 dele. Disse omhandler programmerne Tekstbehandling, Regneark og Databasen i Works 4.0. I den første del beskrives tekstbehandlingen, hvor du først lærer de helt grundlæggende funktioner for tekstbehandling og slutter af med en øvelse, der handler om at layoute en invitation. Anden del af hæftet beskriver regnearket. Her lærer du at opstille simple regnearks-modeller og benytte formaterings-funktionerne til at præsentere både tal og tekst pænt i dit regneark. Til sidst skal du prøve at fremstille forskellige typer af diagrammer ud fra dine talopstillinger. Tredje del omhandler Databasen i Works. Øvelserne her lærer dig at oprette f.eks. adressekartoteker, at udvælge personer i adressekartoteket og lave masseforsendelser til dem. Jeg vil anbefale, at du udfører øvelserne helt fra begyndelsen, idet der i hæftet vil blive arbejdet videre på nogle af de filer, som du opretter. De øvelser, som du finder svære, kan du gentage efter behov, thi øvelse(r) gør mester. Find en uforstyrret stund, og lad dig føre ind i Works 4.0 verden helt i dit eget tempo. Husk at holde små pauser mellem øvelserne, hvil øjnene og slap af i skuldre og arme, så vil processen glide ganske smertefrit. Hvilke forudsætninger kræves? Du må gerne være en hel "novice" inden for området, men en god museføring vil lette muskelspændinger i arme og skuldre. Et kendskab til Windows 95 vil bl.a. afhjælpe forståelsen for, hvordan arkiverings-strukturen er opbygget på harddisken, og hvor i mappestrukturen du gemmer dine dokumenter. Læs mere i hæftet Øvelser til Windows 95 Forfatteren Jeg er 43 år og uddannet lærer. Jeg arbejder som freelance underviser og konsulent i edb. Jeg har holdt utallige kurser i edb og synes, der er meget arbejdsglæde forbundet med at formidle brugen af et værktøj - og overlade kreativiteten til den enkelte kursist. Nogle betragter måske brugen af edb på jobbet som en sur pligt. Men flere og flere giver udtryk for, at PC en og dens mange muligheder gør jobbet og/eller fritiden sjovere. Gennem de edb-firmaer og kursusudbydere, jeg arbejder for, kommer jeg rundt på mange danske arbejdspladser. Mine erfaringer skulle gerne komme dig til gode i dette hæfte. God fornøjelse Tilbage står kun at ønske dig god fornøjelse med hæftet. Har du kommentarer omkring, hvordan du har oplevet øvelsesforløbet, så kan du skrive til på Internettet eller til forlagets adresse. Jeg vil da løbende justere hæftets indhold efter diverse forslag, så også andre brugere kan få glæde af dine idéer. Marts 1997, Pia Hardy

3 4 Tekstbehandling: Skærmbilledet Del 1. Tekstbehandling Indledning: Orientering i skærmbilledet I denne øvelse lærer du følgende: at starte Works-tekstbehandling at se på knapper i program- og dokumentvinduet at aktivere menuer og kommandoer om værktøjslinjen, linealen, rullepanelerne og statuslinjen om zoom og bladre-knapper Sæt dig godt til rette foran din PC, og tænd den. Efter opstarten af PC-en befinder du dig på Windows 95 programmets Skrivebord og er klar til at starte Works. 1. Hvis Works er lagt ud på skrivebordet som et ikon, kan du starte programmet ved at dobbeltklikke på ikonet. 2. Ellers vælg Start-knappen i Windows 95 s Proceslinje i skærmbilledet. Vælg dernæst menupunktet Programmer, og derefter Microsoft Works 4.0. Endnu en menu fremkommer, og vælg her programpunktet Microsoft Works Du ser nu Works Opgavestarter. Fanen Opgaveguider er valgt og ligger derfor foran de andre faner i dialogboksen. Du skal ikke afprøve guider lige nu. Vælg i stedet fanen Værktøjer i Works, enten ved at klikke med musen på fanenavnet eller ved at taste bogstavet V, der er understreget i fanenavnet. 4. Her er muligheder for bl.a. at starte programmerne Tekstbehandling, Regneark og Database. Du skal først lære tekstbehandlings-programmet at kende. Vælg derfor knappen Tekstbehandling. 5. Hvis der i højre side af det fremkomne skærmbillede ses et hjælpevindue, så skjul det ved klik på knappen: Hjælpevinduet skal nemlig ikke bruges lige nu. 6. Skærmbilledet ses nu opbygget af to vinduer kaldet programvindue og dokumentvindue. Den øverste bjælke i skærmbilledet kaldes for Titellinjen og hører til programvinduet. Her ses programmets navn Microsoft Works.

4 Tekstbehandling: Skærmbilledet 5 Lineal Værktøjslinje Menulinje Titellinjer 7. Helt til højre på Titellinjen er der tre knapper (Minimer, Gendan, Luk). Hvis du klikker på den første knap, Minimer-knappen, så minimeres program-vinduet og repræsenteres kun af knappen på Windows 95 s Proceslinje. 8. Program-vinduet kaldes frem igen ved at klikke på knappen Microsoft Works i Proceslinjen. 9. Klik på næste knap, Gendan-knappen, og programvinduet formindskes lidt. Knappen omdannes til en Maksimer-knap. Klik på den omdannede knap, og programvinduet maksimeres til at fylde hele skærmen. 10. Den tredje knap, Luk-knappen bruges til at afslutte Works, når du er færdig med at arbejde i programmet. 11. Dokumentvinduet har også en Titellinje, hvis vinduet ikke er maksimeret. Her står navnet på dokumentet, kaldet Dokument1. Hver gang du opretter et nyt dokument, tildeles det navnet Dokument samt et fortløbende tal. Helt til højre på dokumentets Titellinje findes ligeledes tre knapper, disse påvirker kun dokumentvinduet. 12. Prøv selv at eksperimentere med knapperne. Hvis dokumentvinduet er maksimeret, forenes de to Titellinjer til én Titellinje, hvor både program- og dokumentnavnet ses. Bemærk at den nederste Luk-knap lukker dokumentet. Slut med, at både program- og dokumentvinduet er maksimeret. Nederst i programvinduet ses Statuslinjen: I Statuslinjens venstre side kan du se oplysninger om valgte kommandoer, yderst til højre ses Si 1/1, dvs. tekstmarkøren befinder sig på side 1 ud af i alt en side. 13. Næste linje fra oven i programvinduet kaldes for Menulinjen, her ses navnene på forskellige menuer. Klik på Menuen Filer, og følgende undermenu kommer til syne: Her kan du vælge kommandoer til f.eks. at åbne, gemme og udskrive dine dokumenter. 14. I Works kan samme kommando vælges på mange forskellige måder, her gennemgås fire.

5 6 Tekstbehandling: Skærmbilledet 15. Første måde: Ved siden af kommandoen Åbn ses tastaturgenvejen &-o. Dette betyder, at du kan aktivere denne kommando, når din markør er placeret i dit dokument, ved at holde &-tasten nede samtidig med, du trykker en gang på o (bogstavet o). Prøv det. 16. Herved fremkommer en dialogboks, hvor du skal foretage nogle valg. Hvis du ønsker at lukke dialogboksen og annullere eventuelle valg, trykkes på (-tasten eller Annullerknappen. 17. Den anden måde er at aktivere Menulinjen ved at trykke på $-tasten. Tast dernæst f for at aktivere menuen Filer og tast b for Åbn. Du befinder dig nu igen i Åbn-dialogboksen. Tryk (-tasten. 18. Tredje måde: Aktivér igen Menulinjen ved at trykke på $-tasten, tast dernæst f. Flyt nu markeringen på kommandoen Ny ned til Åbn med navigeringstasten E. Læg mærke til kommando-forklaringen, der fremkommer nederst i programvinduet på Statuslinjen. Tryk på 5-tasten for at aktivere kommandoen. 19. Fjerde måde: Ønsker du at benytte musen til at aktivere kommandoen Filer, Åbn, så klik først på Filer og dernæst på Åbn. Du vil efterhånden selv finde den metode, som passer dig bedst. Både tastatur- og musemetoder vil blive anvendt i hæftet. 20. Vælg menuen Rediger. Du ser nu, at nogle af kommandoerne f.eks. Klip og Kopier er grå, dvs. de er ikke valgbare i øjeblikket. Efter markering af en tekst vil de være valgbare. 21. Under Menulinjen findes Værktøjslinjen. De hyppigst brugte kommandoer er repræsenteret på Værktøjslinje-knapperne f.eks. Klip, Kopier, Gem, Udskriv m.m. 22. Peg med musen på den første knap på Værktøjslinjen, vent et par sekunder, og du vil se en lille forklarings-etiket, som meget kort fortæller dig, hvad knappen kan bruges til. Samtidigt kan du på Statuslinjen se en længere forklaring. Før din mus hen over de andre værktøjer for at se deres funktion. 23. Klik på menuen Vis. Hvis linealen er vist i dokumentvinduet, ses et lille hak ved kommandoen Lineal. Hver gang du vælger kommandoen Lineal, skifter du mellem at vise og skjule linealen i dokumentvinduet. Prøv det. Det hvide område i linealen viser, hvor bred teksten er. Linealen kan bruges til at indrykke afsnit fra margen eller til at indsætte tabulatorer til kolonneopstillinger. Læs mere herom i øvelse 8 og 9. Til højre og neden under det tomme dokument ses et lodret og vandret Rullepanel, som kan bruges til at rulle gennem dokumentet ved at klikke på pilene i starten og i slutningen af rullepanelerne, eller rulle hurtigt ved at trække i de grå bokse på rullepanelerne.

6 Opret dokument 7 Til venstre for det vandrette rullepanel ses en lille Zoom- Værktøjslinje med 2 knapper og et tekstfelt med 100%. Værktøjerne her bruges til at forstørre og formindske dokumentet, dvs. du bruger en slags zoom-lup til at kigge på dokumentet. Læs mere herom i øvelse 4. Ved siden af Zoom-Værktøjslinjen findes nogle bladreknapper, disse bruges til at gå fra side til side i dokumentet. Læs mere herom på side 11. På side 4 fjernede du hjælpevinduet til højre i programvinduet ved at klikke på knappen Skjul Hjælp. Knappen røg derved helt ud i højre side af vinduet. Klik på det nederste symbol i knappen og hjælpevinduet er fremme igen. Det var så slut på rundvisningen i Tekstbehandlings-vinduerne. De fleste af de omtalte vindueselementer og funktioner vil også være gældende for de andre Works programmer Regneark og Database. Med denne indledning i baghovedet anbefales du at smøge ærmerne op, for nu starter øvelsesrækken. Øvelse 1: Opret et dokument I denne øvelse lærer du følgende: indskrive tekst gemme, lukke og åbne et dokument afslutte Works Indskriv tekst 1. Indskriv nedenstående to afsnit. Du skal ikke trykke på 5 tasten ved slutningen af hver linje, tekstlinjen ombrydes automatisk. 2. Tryk på 5 2 gange for at lave en tom linje mellem afsnittene. Dine indskrevne afsnit fylder muligvis kun 2 linjer hver. Standarden i tekstbehandling er, at tekstbredden er 17 cm, før linjen ombrydes. 5^\Y\\UXY\cU^VbQf_bUcVUbYUYœcdbYW UZbUdUbVQ^dQcdYc[C_\U^c[Y^^UbVbQ U^c[iVbYXY]]U\TUcd_\dUWbQ^Yd]QccUbcd{bVe\Td_`\icdYQ\\U^eQ^SUb]_T TU^R\{RQWWbe^T5 5 9W{bfQbfY_``UY#% ]UdUbcX ZTU8fY\[U^deb_`]UTcf furq^u^4qfy [_]^UTYWU^WY[fYU^debYRiU^4UbfQb]Q^WU]U^^Uc[Ub4Ud\_[Q\U fq^tuby[[uw_tdc{fytby[[ub \

7 8 Dokumenthåndtering Gem teksten 1. Nu skal dokumentet gemmes og navngives. Vælg kommandoen Filer, Gem som, eller klik på knappen Gem på Værktøjslinjen. 2. Du kan også benytte tastaturgenvejen &-s til at gemme tekstdokumentet. Tekstmarkøren skal være placeret i dokumentet, og du holder så &-tasten nede samtidig med, at du trykker én gang på s. 3. Dialogboksen Gem som vises. Indtast dokumentnavnet Ferie i Østrig i feltet Filnavn. I feltet Gem i kan du se, at dokumentet bliver gemt i mappen Dokumenter. 4. Dokumentet får automatisk efternavnet.wps, hvis der i feltet Filtype er valgt Workstekstbehandling. Du har tilladelse til at skrive max. 255 karakterer inklusiv mellemrum. Du kan både bruge store og små bogstaver, når du indskriver filnavnet. Standardindstillingen for at åbne og gemme dokumenter i Works 4.0 er normalt mappen C:\Dokumenter. Hvis du ønsker at oprette nye mapper og gemme dokumenterne heri, anbefales du at læse hæftet Øvelser til Windows 95 øvelse 12, her forklares alt om opbygningen af din mappestruktur. Denne arkiveringsmetode gør sig gældende for alle Windows 95 programmer. 5. Klik til sidst på knappen Gem, eller tryk 5. Se på Titellinjen, og dokumentets nye navn vises her. TIP: Hvis du gemmer indtastede data i regnearksdelen, får filen efternavnet.wks. Gemmes data i databaseprogrammet, er efternavnet.wdb. Efternavnet er:.wps.wks.wdb Gemt i programmet: Tekstbehandling Regneark Database TIP: Du vil undertiden komme ud for efter at have valgt en kommando, at Hjælpedialogboksen Vis sådan bruger du kommandoen vises. Vælg knappen OK, og dialogboksen lukkes. Ønsker du at prøve hjælpen, kan du klikke på Sådan-knappen, der åbner Hjælpevinduet. Hvis der også er en Rundvisnings-knap, kan du klikke på den og få en guidet tur.

8 Dokumenthåndtering 9 Luk, Åbn og Opdater dokument 1. Vælg kommandoen Filer, Luk eller &-w for at lukke dokumentet Ferie i Østrig. Hvis du ikke har gemt de seneste ændringer, før dokumentet lukkes, vil du blive advaret og spurgt, om du ønsker at gemme ændringer, inden du lukker dokumentet. 2. Du er nu tilbage i Works Opgavestarter. Nu skal dokumentet hentes igen. Vælg fanen Eksisterende dokumenter. Her ligger en oversigt over de senest anvendte filer. Markér Ferie i Østrig.wps, og klik OK. Hvis filen, du ønsker at åbne, ikke findes i listen, så kan du klikke på knappen Åbn et dokument, der ikke vises her. 3. Luk dokumentet igen med &-w. Du er igen tilbage i Works Opgavestarter. Vælg fanen Værktøjer i Works og derefter knappen Tekstbehandling. 4. Ønsker du at åbne et dokument inde fra tekstbehandlingsprogrammet, så vælg Filer, Åbn eller tastaturgenvejen &- o. Herved fremkommer dialogboksen Åbn. 5. Vælg dokumentet Ferie i Østrig i listeboksen, klik på Åbnknappen eller tryk 5. Du har nu dokumentet fremme på skærmen igen, tilføj nederst i brevet efter ordet øl følgende: YW\ TUb_cQ\\U]UWUddY\`{d_bcTQWTQUbTUb\_fUdc^U. 6. Vælg Filer, Gem, eller klik på knappen Gem. Tastaturgenvejen er &-s. Hermed gemmes ændringerne i dit dokument igen under samme navn. Læg mærke til, at du ikke bliver bedt om at angive filnavnet igen. Dokumentet inklusiv ændringerne gemmes automatisk under samme filnavn. Når du ændrer et dokument, er det klogt at gemme dokumentet med jævne mellemrum. TIP: Når du gemmer dit dokument allerførste gang, og bruger Filer, Gem eller knappen Gem, så fremkommer dialogboksen Gem som automatisk, således at dokumentet kan navngives. Hvis du senere ønsker dokumentet gemt med et andet navn, skal du bruge kommandoen Filer, Gem som, for at få muligheden for at indskrive nyt navn. Dokumentet med det første navn findes dog stadig gemt på harddisken. 7. Dokumentet skal nu lukkes. Dette kan gøres på 3 forskellige måder: 1) Vælg kommandoen Filer, Luk. 2) Genvejstasten &-w. 3) Klik på dokumentets Luk-knap. 8. Du kan afslutte Works på 3 måder: 1) Vælg kommandoen Filer, Afslut Works. 2) Genvejstasten $-. 3) Klik på programmets Luk-knap, du vender så tilbage til Windows 95 Skrivebordet.

9 10 Redigering Øvelse 2: Rediger et dokument I denne øvelse lærer du følgende: gemme dokument under nyt navn flytte markør, indsætte og slette tekst Gem dokument med nyt navn Hvis du ønsker at genbruge det meste af teksten i et gemt dokument, så er det en god idé at åbne det gemte dokument og straks gemme det med et nyt navn, inden du ændrer indholdet. 1. Gå ind i Tekstbehandling. Vælg Filer, Åbn eller &-o, og vælg dokumentet Ferie i Østrig i listen, klik på knappen Åbn, eller tryk Du skal nu lave en kopi af dokumentet og give det et nyt navn. Vælg Filer, Gem som, og erstat det aktuelle filnavn med Skitur. Du har stadig dokumentet Ferie i Østrig i dit arkiv på harddisken, men du har lavet en kopi med et andet navn, nemlig Skitur. Indsætte/slette tvungent sideskift Hvis du skriver et dokument over flere sider, vil Works automatisk lave sideskift i henhold til den plads, der er til rådighed mellem din top- og bundmargen. Ønsker du derimod selv at være herre over sideskiftet, gøres følgende: 1. Åbn dokumentet Skitur. Stil dig efter det ord (f.eks. ordet Baggrund. ), hvor du ønsker sideskiftet, tryk på & - 5 eller vælg Indsæt, Sideskift, og klik OK. Det tvungne sideskift ses som en stiplet linje. 2. Slet sideskiftet ved at placere tekstmarkøren på den stiplede linje, og tryk '. Afslut med at indsætte sideskiftet igen. Flyt markør Du skal nu lære at navigere rundt i dokumentet Skitur. Dette kan gøres på to måder, enten ved hjælp af tastaturet eller ved brug af musen. I din tekst ses tekstmarkøren som en blinkende lodret streg. Når du benytter navigeringstasterne O, U, W og E, så flytter tekstmarkøren sig gennem teksten, og dokumentet ruller automatisk. 1. Afprøv følgende navigerings-muligheder ved hjælp af tastaturet, se også næste side: Hvis du vil flytte: et tegn til venstre/højre en linje op/ned et ord til venstre/højre til begyndelsen af linjen Tast: O / U W / E & - O / & - U K

10 Redigering 11 til slutningen af linjen et afsnit op/ ned H & - W / & - E et vindue op/ned ] / [ til start af dokument til slut af dokument & - K & - H gå til sidenr. Tryk, skriv sidetal og 5 Flytte tekstmarkøren gennem et dokument ved brug af musen 2. Hvis du vil rulle teksten i dokumentvinduet, kan du klikke på pilene i starten og i slutningen af rullepanelerne eller rulle hurtigt ved at trække i de grå bokse på rullepanelerne. Læg mærke til, at tekstmarkøren ikke følger med. Du skal klikke i teksten for at indsætte tekstmarkøren i den ønskede position. 3. Afprøv bladre-knapperne i nederste venstre hjørne af skærmen. De har følgende funktion fra venstre af: 1. flytter tekstmarkøren til begyndelsen af dokumentet 2. flytter øverst på foregående side 3. flytter øverst på næste side 4. flytter til slutningen af dokumentet. Indsæt ny tekst 1. Placer tekstmarkøren i det andet afsnit efter ordet svævebanen, og skriv følgende sætning: :UW\YTUb\YTdQVX ZTUc[b [. Gem ændringer i dokumentet med &-s. Teksten indskrives ved tekstmarkøren. Den eksisterende tekst skubbes fremad, når du skriver. Hvis du vil overskrive tekst, kan du trykke på tasten,. Tasten, skifter mellem såkaldt overskriv og indsæt indstilling. Tryk på, et par gange, og se på Statuslinjen nederst i programvinduet, OVR tændes og slukkes i henholdsvis overskriv og indsæt indstilling. Indsæt indstillingen er det normale. Er OVR tændt, overskrives eksisterende tekst til højre for markøren. Slet tekst Du kan slette tekst til venstre for tekstmarkøren ved hjælp af %-tasten(backspace), placeret lige oven over 5-tasten. Du kan slette tegn til højre for tekstmarkøren ved hjælp af '-tasten. 1. Placér tekstmarkøren foran ordet lidt i din tekst, og slet ordet. Hvilken slettetast skal du bruge? Indskriv ordet ]UWUd i stedet for. Prøv selv at slette andre ord og indsætte nye. 2. Vælg Filer, Luk eller &-w. Klik på Nej, så ændringerne ikke gemmes.

11 12 Redigering og formatering Øvelse 3: Redigér og formatér et dokument I denne øvelse lærer du følgende: markering og formatering af tekst fortryd funktionen Hvis du har skrevet en tekst og f.eks. ønsker at formatere, slette, flytte, eller kopiere noget af teksten, skal den først markeres, før du foretager den ønskede handling. Nedenfor er beskrevet, hvorledes du kan markere enten med musen eller tastaturet. Markér tekst 1. Åbn dokumentet Skitur. Teksten kan markeres enten ved hjælp af tastaturet eller musen eller en kombination af disse. Nedenfor vises mulighederne. Eksperimentér med dem, og find din egen metode. Markering ved hjælp af tastaturet: Markering af tekst Så skal du trykke på et tegn til højre / venstre 6- U / O til slutningen af ordet &- 6- U til begyndelsen af ordet &- 6- O til slutningen af linjen 6- H til begyndelsen af linjen 6-+K en linje ned / op 6- E / W et afsnit ned / op &- 6- E / W til slutningen af dokumentet &- 6- H til begyndelsen af dokumentet &- 6- +K Markering af tekst med musen: Markering af tekst Markér hele ordet Markér hele linjen Markér hele afsnittet Markér teksten som musen bevæger sig over Markér hele sætningen Markér hele dokumentet Benyt musen således Dobbeltklik på et ord Enkeltklik yderst til venstre for linje Dobbeltklik yderst til venstre for linje Hold museknappen nede, og kør til højre, venstre, op eller ned, slip museknappen Hold & nede og klik i en sætning Hold & nede og klik yderst til venstre for en linje

12 Redigering og formatering 13 Markér og formatér tekst 1. Markér ordet Østrig i første afsnit. Klik på knappen Fed eller &-f, så er ordet skrevet med fed skrift. Klik et sted i teksten, og markeringen ophæves, eller brug en af navigeringstasterne f.eks. U eller O. 2. Markér ordet fantastisk, og klik på knappen Understreg eller &-u. 3. Markér ordene Hvilken tur op med svævebanen, og klik på knappen kursiv eller &-k. 4. Markér ordene: 3500 meters højde, og formatér med fed, kursiv og understreget samtidigt. 5. Formatér ordene øl og sne med fed skrift, &-f. Slette og fortryde 1. Markér ordene fra en skyfri himmel i teksten, og tryk på enten ' eller %. Du har nu slettet nogle ord i teksten. 2. Prøv at fortryde denne foregående sletning ved hjælp af kommandoen Fortryd, Redigering under menuen Rediger eller genvejstasten &-z. Den slettede tekst bliver herved synlig igen. Du kan kun fortryde den sidste handling, du har udført. Andre handlinger såsom kopiering, flytning m.m. kan også fortrydes. Indsætte, slette tomme linjer 1. Placér tekstmarkøren øverst i dokumentet Skitur og tryk på 5, herved indsættes et tomt afsnit oven over den blinkende tekstmarkør. Ved et afsnit forstås en tekst, der befinder sig mellem to afsnitstegn. Disse sættes ved hjælp af 5. Et afsnit uden tekst ses som en tom linje. 2. Flyt tekstmarkøren en linje op. Skriv: ; bu]_b. Placér tekstmarkøren foran ordet Kære, og tryk 4 gange på Vælg Vis, Alle tegn, eller brug tastatur-metoden, og tryk først på $, så v, og dernæst på a. Herved ses ellers skjulte tegn for mellemrum og nyt afsnit. Slet to af tegnene for nyt afsnit ved hjælp af %-tasten, læg mærke til, at de tomme linjer slettes. 4. Vælg igen Vis, Alle tegn, og tegnene forsvinder igen. Indsæt to nye afsnit (tomme linjer) efter ordet Mor ved hjælp af Klik på knappen Gem eller &-s, og dokumentet gemmes under samme navn.

13 14 Dokumentvisning Øvelse 4: Ændring af dokumentvisning I denne øvelse lærer du følgende: om normal- og sidelayoutvisning tilpasse tekst til vindue og zoome dokumentet I Works kan du se på dit dokument i forskellige visninger. Det er vigtigt, at du finder den visning og zoom-indstilling, som passer bedst til dine øjne alt efter, om du indskriver, redigerer, formaterer tekst, eller om du vil kunne se, hvor tekst og grafik er placeret på siden. Sidelayout-visning Works tekstbehandling starter automatisk op i sidelayout-visning og zoom-procent 100. Sidelayout bruges, hvis du ønsker at se dokumentets margener, spaltelayout, sidehoved /sidefod samt placeringen af billeder på siden. 1. Klik i procentboksen til højre for teksten Zoom nederst i dokumentvinduet, og følgende menu fremkommer: 2. Jeg bruger selv mest indstillingerne Hele siden, Sidebredde og Margenbredde. Ved disse valg udregnes zoom-procenten automatisk ud fra dokumentets margenopsætning. 3. Du kan også zoome med faste procenter såsom 100%, 75 % osv. Eksperimentér selv med de forskellige zoom-indstillinger. 4. Prøv Brugerdefineret, og indskriv 500 i feltet Brugerdefineret i dialogboksen. Vælg OK. 5. Klik på zoom knapperne og. Dokumentet vil da forstørres eller formindskes. Læg mærke til, at områderne Sidehoved og Sidefod er synlige i sidelayout-visning. Læs mere om Sidehoved og Sidefod i Øvelse 13. Normal-visning 1. Vælg Vis, Normal symbolet indikerer, at Normal-visning er valgt. Denne visning bruges mest under indskrivning af tekst. Margener samt felterne sidehoved og sidefod vises ikke. 2. Du kan dog flytte markøren til sidehoved/sidefod ved at vælge henholdsvis Vis, Sidehoved eller Vis, Sidefod. Øverst i dokumentet ses et H og et F. Her kan skrives i felterne for SideHoved og SideFod. 3. Vælg Vis, Sidelayout, og derefter Vis, Normal. H og F felterne er derved væk igen. 4. Eksperimentér selv med de forskellige zoom-visninger nederst i dokumentvinduet. Jeg foretrækker selv at indskrive tekst med zoom Margenbredde valgt.

14 Udskrivning 15 Øvelse 5 : Justering og udskrivning I denne øvelse lærer du følgende: justering af tekst, indsætte dags dato, udskrivning og vis udskrift på skærm Justering og dags dato 1. Åbn dokumentet Skitur. Placér markøren øverst i dokumentet i en tom linje. Du skal nu indsætte en højrejusteret dato øverst til højre i dokumentet. 2. Tryk &-6-r, eller klik på knappen Højrejusteret i Værktøjslinjen, og skriv ordene: JU\\Q]CUUTU^ Det er kun det afsnit, du står i, som bliver højrejusteret. 3. Vælg kommandoen Indsæt, Dato og klokkeslæt, og vælg det datoformat, du ønsker. Klik på Indsæt, og dags dato indsættes ved tekstmarkøren. 4. Markér teksten fra Kære Mor og nedefter ved at placere musemarkøren til venstre for teksten (markøren ændres til en pil ). Hold museknappen nede, og træk nedefter. Tryk &-j, og din tekst justeres dvs. strækkes mellem venstre og højre margen. For store ordmellemrum kan klares ved orddelings-funktionen, se senere i øvelse Prøv også justerings-knapperne: Venstrejusteret, Centreret og Højrejusteret på den markerede tekst. 6. Placér tekstmarkøren nederst i dokumentet. Tryk 5 et par gange, og skriv: =UT [ b\ywxy\cu^ og dit navn. Husk at slette sideskiftet efter ordet baggrund. Gem dokumentet. Vis udskrift og Udskriv Inden du udskriver dit dokument, er det klogt at se på dokumentet i Vis udskrift skærmbilledet. Her kan du kontrollere placeringen af de forskellige elementer (tekst, grafik, margener, sideskift m.m.) på siderne. 1. Vælg kommandoen Filer, Vis udskrift eller knappen Vis udskrift. I dette skærmbillede kan du zoome din side ud og ind, og du kan bladre fra side til side med knapperne Forrige og Næste. Skærmbilledet forlades ved klik på knappen Annuller eller (. 2. Et dokument kan udskrives på flere måder. Vælg kommandoen Filer, Udskriv eller genvejen &-p. I dialogboksen ses, at du kan vælge at udskrive Alt, udvalgte Sider eller Antal Kopier. Ved klik på OK, sendes hele dokumentet til printer. 3. Du kan også klikke på knappen Udskriv på Værktøjslinjen. Udskriv-dialogboksen vises ikke, og hele dokumentet sendes direkte til printer.

15 16 Mere formatering Øvelse 6: Mere formatering I denne øvelse lærer du følgende: ændre skrifttype, skriftstørrelse, hævet og sænket skrift ændre standardskriften, ændre margener og papirretning indrykke tekst Ændre skrifttype og størrelse 1. Åbn dokumentet Skitur. Dokumentet skal nu yderligere redigeres og smukkeseres. Tilføj den overstregede tekst i brevet, se eksemplet nedenfor: Zell am See den Kære Mor En lille hilsen fra vores ferie i Østrig. Vejret er fantastisk. Solen skinner fra en skyfri himmel, de stolte granitmasser står fuldt oplyst i alle nuancer mod den blå baggrund. I går var vi oppe i 3500 meters højde. Hvilken tur op med svævebanen. Jeg lider lidt af højdeskræk. Da vi kom ned igen, gik vi en tur i byen. Der var mange mennesker. Det lokale vand også kaldet H2O er ikke godt, så vi drikker øl. Vi glæder os alle meget til på torsdag. Da er der lovet sne. Jeg glæder mig til at prøve mine nye slalomski. Lejligheden er lækker og stor på ca. 60 m2. Med kærlig hilsen - UJHQ 2. Markér hele dokumentet, klik på listepilen til højre for boksen Skriftstørrelse, vælg 12 i listen. 3. Markér hele dokumentet igen, klik på listepilen til højre for boksen Skrifttype, og vælg skrifttypen Arial. 4. Markér linjerne fra kære mor til ordet Jørgen, og vælg skrifttypen Times New Roman. Markér linjen med dit navn (her Jørgen), og vælg skrifttypen Brush Script MT og skriftstørrelsen Markér ordet Mor, og vælg skriftstørrelse Vælg kommandoen Formater, Skrifttype og typografi, hvis du vil se et eksempel på, hvordan skrifttypen og størrelsen ser ud, før du vælger den.

16 Mere formatering Nu skal du til at skrive H 2 O og m 2. Dette kaldes henholdsvis sænket og hævet skrift. 8. Markér 2 i ordet H2O.Vælg kommandoen Formater, Skrifttype og typografi, og vælg feltet Sænket skrift. Genvejen er &-, som nås ved at taste &- 6-0 (tallet 0). Klik OK. 9. Markér dernæst 2 i ordet m2. For at hæve 2-tallet bruges genvejen &-, plustegn er placeret nederst på tasten med? (spørgsmålstegn), eller vælg Formater, Skrifttype og typografi, og vælg feltet Hævet skrift. 10. Vælg Filer, Gem som, og navngiv dokumentet Slalom. I stedet for at bruge musen ved formateringsvalg, kan du benytte følgende genvejstaster på den markerede tekst: Typografi Genvejstaster Fed &-f Kursiv &-k Understregning &-u Sænket skrift &- (lighedstegn) Hævet skrift &- (plustegn) Nulstille formatering &V(mellemrums-tast) TIP: Hvis du vil formatere nogle ord, før de skrives, skal du først vælge dit ønskede skriftformat, dernæst skal teksten skrives. Genvejen &Ver meget anvendelig, hvis du vil nulstille dit skriftformat dvs. vende tilbage til din standardskrift. Se mere herom i næste afsnit: Ændre standard skrifttype og størrelse. Ændre standard skrifttype og størrelse 1. Vælg Formater, Skrifttype og typografi 2. I denne dialogboks kan du vælge standardindstillingen til din skrift, dvs. skrifttype, størrelse mm. Vælg Times New Roman, Normal, 12, og klik på knappen Angiv som Standard. 3. I den viste dialogboksen klikker du på Ja. Denne ændring vil være gældende fremover for alle nye dokumenter.

17 18 Indrykning Ændre margener og papirretning 1. Vælg Filer, Sideopsætning for at ændre dokumentets margener. 2. Du skal ændre dine top, bund, venstre og højre margener til henholdsvis 4, 3, 3 og 3 cm ved at klikke på de små op/ned pile-knapper. Du kan også bruge I-tasten til at hoppe fra felt til felt i dialogboksen og indskrive margentallene. Klik OK. 3. Hvis du ønsker at ændre din sideorientering til liggende A4, så vælg fanen Papirkilde, størrelse, retning, og vælg feltet Liggende under boksen Papirretning. Indrykke tekst Ved hjælp af linealens trekanter kan du indrykke et afsnit i forhold til dets margener. A B A) De to små trekanter, som peger mod hinanden, placeret til venstre på linealen, styrer venstre indrykning i et afsnit. Indrykning måles i forhold til margen. Den øverste trekant styrer indrykningen af første linje i afsnittet, mens den nedre trekant styrer indrykningen af afsnittets øvrige linjer. B) Denne trekant styrer højre indrykning i et afsnit. Indrykning måles i forhold til højre margen. 1. Stil dig i dokumentet Skitur i afsnittet, der begynder med I går, vælg Vis, Sidelayout. Ved et afsnit forstås en tekst, der befinder sig mellem to afsnitstegn. Disse sættes ved hjælp af Klik på den lille indrykningstrekant til højre på linealen, og træk den til 13 cm, herved indrykkes tekstafsnittet fra højre. 3. Træk i den nederste indrykningstrekant til venstre på linealen, begge trekanter følger med, og placér dem på 2 cm. Herved indrykkes afsnittet fra venstre.

18 Stavekontrol og orddeling Eksperimentér med at flytte rundt med trekanterne, husk du kan altid fortryde ved hjælp af Rediger, Fortryd Redigering. Den nederste trekant kan flyttes alene, hvis du holder 6 nede, mens du trækker i trekanten. 5. Hvis du oplever, at indrykningstrekanterne ikke er nemme at rykke rundt på, kan du altid nulstille din afsnitsformatering ved at trykke &-q eller vælge kommandoen Formater, Afsnit og skrive 0 i felterne Højre, Venstre og Første Linje i boksen Indrykning. 6. Gem dokumentet under navnet Indryk. Luk dokumentet. Øvelse 7: Stavekontrol og orddeling I denne øvelse lærer du følgende: om dansk og engelsk stavekontrol orddeling (med eller uden Bekræft) Stavekontrollen bruges til at finde eventuelle stavefejl eller "gentaget-ord" - du kan også selv udbygge ordbogen ved at tilføje ord til den. Selvom dokumentet er stavekontrolleret, så glem endelig ikke at korrekturlæse det, da stavekontrollen ikke kan forstå, at der skal stå hjerter i stedet for hjerner i nedenstående tekst, thi begge ord findes i ordbogen. Stavekontrol 1. Vælg Filer, Ny, og klik på knappen Tekstbehandling, eller klik på knappen Opgavestarter, og vælg Tekstbehandling for at hente et tomt dokument. Indskriv nedenstående tekst. ;e^cd_w[e\debxqbu^cd_bb`\qcytq^c[ub^ucxzub^ub4udubt_wywwuq\dy4q^ ]Qb[TUbd{\UbQdcUTQWU^c\Xc> W^UTQ]Ub_WQ^TbUc[e]\UdY^WcUcQ\dV_b_VdY 4Ud]Ucd[U^dU[\U^_TYUUb^_[831^TUbcU^VbQ?TU^cU8fQTXQ^XQbRUd TUd V_bQ\\UQ\\UR b^be^td_]yfubtu^futy^wu^8q^c]utcd[u^tduufu^dib4u^ 7bY]]U; \\Y^WUb_fUbcQddY\]Q^WUc`b_W DY\QdX_\\UcQ]]U^`{[e^cdU^XQb4Q^]Qb[XQVdU^c[e\`deb]Y^YcdUb8Y\TU^c_] _Wc{fQb]Y^YcdUbV_bYT bdv_tr_\t_wq^tbu\uwu]cetc[uzu\cub 2. Vælg nu Funktioner, Stavekontrol, eller klik på knappen Stavekontrol, stavekontrollen starter fra markørens placering.

19 20 Stavekontrol og orddeling Knappernes funktion er som følger: Ignorer Ignorer alle Erstat Erstat Alle Tilføj ignorerer ordet og hopper videre til det næste ignorerer alle identiske ord i resten af dokumentet erstatter ordet i teksten med det foreslåede eller det ord, du selv skriver i feltet Erstat med erstatter alle identiske ord i teksten med det foreslåede eller det ord, du selv skriver i feltet Erstat med tilføjer ordet til en ekstra ordbog, i dette tilfælde ordbogen CUSTOM.DIC 4. Det første ord stavekontrollen stopper ved er ordet: storr. Sørg for at ordet stor er markeret i forslagslisten, og klik på Erstat. Stavekontrollen stopper igen ved næste ord, der ikke findes i ordbogen. 5. Indskriv ordet `\QTc i feltet Erstat med, og klik på Erstat. 6. Skriv selv ordet: Y[[U i feltet Erstat med, og klik på Erstat, stavekontrollen hopper hastigt videre til ordet lhs. 7. Find dernæst ordet lys nederst i forslags-listen, og klik på Erstat. Erstat derefter ordet ofti med ofte. Vælg knappen Erstat ved de to næste forslag. 8. Klik på Erstat ved dobbeltordet alle. Det ene ord alle erstattes med ingenting, dvs. det slettes. Fortsæt stavekontrollen, og klik på knappen Ignorer ved navnet Hilden. Fortsæt, indtil dialogboksen "Stavekontrollen er færdig " vises. Klik OK. TIP: Hvis du skriver et brev på engelsk, har du også mulighed for at stavekontrollere brevet med en engelsk-stavekontrol. Vælg Funktioner, Indstillinger og fanen Korrekturredskaber. I feltet Vælg ordbog vælges Engelsk(britisk), klik OK. Husk at vælge ordbogen tilbage til Dansk, ellers benyttes den engelske stavekontrol også i dine andre dokumenter.

20 Stavekontrol og orddeling 21 Orddeling Orddeling gør, at venstrejusteret tekst er mindre ujævn i højrekanten, eller at justeret tekst ikke har for store ordmellemrum. Teksten kan orddeles uden Bekræft, dvs. at orddelingen foretages automatisk, eller med Bekræft, dvs. at du selv bestemmer, hvor der skal orddeles. 1. Åbn et dokument med en tekst på 10 linjer eller mere. Sørg for at teksten er venstrejusteret. Vælg Funktioner, Orddeling. Læg mærke til, at der automatisk skiftes til Sidelayoutvisning, hvis du er i Normal-visning. 2. Sørg for, at afkrydsningsfeltet Bekræft ikke er valgt. I boksen Delezone kan du skrive den afstand, som skal være mellem slutningen af det sidste ord på linjen og højre margen. Denne afstand bruges til at afgøre, om et ord skal deles. Jo større delezone, jo færre orddelinger. Klik OK, og dit dokument orddeles automatisk. 3. Markér hele teksten med &-a, og justér teksten med &-j. Orddel nu teksten med en delezone på 0,25 cm. Luk dokumentet uden at gemme det. 4. Åbn dokumentet igen, du skal nu orddele med Bekræft. Vælg Funktioner, Orddeling, afmærk tjekboksen Bekræft. Vælg OK, og du ser følgende dialogboks: Den lille lodrette grå streg her i ordet senge-klæ-der-ne i orddelings-boksen betyder, at ordet kun kan deles før den grå streg: 5. Udfør orddelingen ved at benytte følgende delefunktioner. Delefunktion: Dele ordet andet sted end foreslået Indsætte delestreg hvor foreslået Ingen orddeling Standse orddelingen Du gør følgende: Placér markør dér, hvor orddelingen ønskes, vælg Ja. Vælg Ja Vælg Nej Vælg Annuller Under orddelingen flytter markøren sig lynhurtigt videre til næste ord, der så foreslås orddelt. Du kan måske slet ikke nå at se, om dit valg er udført korrekt, men bare rolig Works har udført din ordre.

Orddeling. Automatisk orddeling. Manuel orddeling. Word 2010 18 thoremil.dk. Vælg fanebladet [Sidelayout] Vælg [Orddeling] Markér Automatisk orddeling

Orddeling. Automatisk orddeling. Manuel orddeling. Word 2010 18 thoremil.dk. Vælg fanebladet [Sidelayout] Vælg [Orddeling] Markér Automatisk orddeling Orddeling Automatisk orddeling Vælg [Orddeling] Markér Automatisk orddeling Manuel orddeling Vælg [Orddeling] Klik [Manuelt] For hvert ord, som vises, kan der gøres følgende: Accepter det foreslåede orddelingssted

Læs mere

KnowWare. Øvelser til Word 97. Pia Hardy. Pia Hardy og KnowWare.dk. Pia Hardy & KnowWare.dk - Øvelser til Word 97-17-08-01

KnowWare. Øvelser til Word 97. Pia Hardy. Pia Hardy og KnowWare.dk. Pia Hardy & KnowWare.dk - Øvelser til Word 97-17-08-01 2 KnowWare Øvelser til Word 97 Pia Hardy Pia Hardy og KnowWare.dk Indhold 3 Forord...2 Indledning: Orientering i skærmbilledet...4 Øvelse 1: Opret et dokument...7 Indskriv tekst...7 Gem dokument...7 Luk,

Læs mere

Huskesedler. Indskrivning og formatering af mindre tekster

Huskesedler. Indskrivning og formatering af mindre tekster Huskesedler Indskrivning og formatering af mindre tekster Microsoft Word 2007 Indholdsfortegnelse Afsnit... 3 Anvend skabelon... 4 Autokorrektur... 5 Billede... 6 Dokumenthåndtering... 7 Flyt, kopier og

Læs mere

Microsoft. fra Word 2003

Microsoft. fra Word 2003 I denne vejledning Microsoft Word 2010 ser meget anderledes ud end Word 2003, og vi har derfor oprettet denne vejledning, så du hurtigere kan komme i gang med at bruge programmet. Læs videre for at få

Læs mere

1. Opbygning af et regneark

1. Opbygning af et regneark 1. Opbygning af et regneark Et regneark er et skema. Vandrette rækker og lodrette kolonner danner celler, hvori man kan indtaste tal, tekst, datoer og formler. De indtastede tal og data kan bearbejdes

Læs mere

Microsoft Word 2010 Grund DK

Microsoft Word 2010 Grund DK T a r g e t G r u p p e n Microsoft Word 2010 Grund DK Lidt om tekstbehandling generelt... 5 Words opbygning... 6 Musemarkør og indsætningspunkt...6 Margener...7 Linealer...8 Sideopsætning...8 Indryk...9

Læs mere

Kommandonavn Ændringstaster Tast Menu Accepter Alle Viste. Accepter Ændringer Accepter Alle Ændringer. Accepter Afslut

Kommandonavn Ændringstaster Tast Menu Accepter Alle Viste. Accepter Ændringer Accepter Alle Ændringer. Accepter Afslut Genvejstaster i Word 2003 Kommandonavn Ændringstaster Tast Menu Accepter Alle te Accepter Ændringer Accepter Alle Ændringer Accepter Afslut Afsnit Ned Ctrl+ Ned Afsnit Ned Udvid Ctrl+Skift+ Ned Afsnit

Læs mere

Filtyper, filformat og skabelon. Tabel. Tekstombrydning. Demo Fremstil, gem og brug en skabelon. Øvelser Fremstil, gem og brug en skabelon

Filtyper, filformat og skabelon. Tabel. Tekstombrydning. Demo Fremstil, gem og brug en skabelon. Øvelser Fremstil, gem og brug en skabelon Disposition for kursus i Word 2007 Filtyper, filformat og skabelon Demo Fremstil, gem og brug en skabelon Øvelser Fremstil, gem og brug en skabelon Tabel Demo Opret en tabel ud fra en tekst Øvelser Opret

Læs mere

Annemette Søgaard Hansen/www.dinwebvejleder.dk

Annemette Søgaard Hansen/www.dinwebvejleder.dk Google Docs Dokumenter Indholdsfortegnelse Værktøjer... Side 3 Menuer... Side 5 Opgave... Side 8 Få adgang til filerne fra din computer... Side 16 Vejledende løsning... Side 17 GoogleDocs Dokumenter 2

Læs mere

Indholdsfortegnelse Forord... 8 Købe eller leje Word 2013... 10 Åbne Word 2013 i Windows 8... 15 Taster, mus/ergonomi samt flytte markøren rundt

Indholdsfortegnelse Forord... 8 Købe eller leje Word 2013... 10 Åbne Word 2013 i Windows 8... 15 Taster, mus/ergonomi samt flytte markøren rundt 1 Indholdsfortegnelse Forord... 8 Målgruppen for denne bog 8 Arbejde med Word 2013 i skyen 8 Kommando versus funktion 8 Dokument, du kan bruge i praksis 8 Købe eller leje Word 2013... 10 Start Office 2013-program

Læs mere

EXCEL 2010 KURSUSHÆFTE TRIN 1 EXCEL 2010 KURSUSHÆFTE TRIN 1

EXCEL 2010 KURSUSHÆFTE TRIN 1 EXCEL 2010 KURSUSHÆFTE TRIN 1 EXCEL 2010 KURSUSHÆFTE TRIN 1 EXCEL 2010 KURSUSHÆFTE TRIN 1 Excel 2010 for begyndere første trin Baseret på små overskuelige øvelser Mange store illustrationer i farver KURSUSHÆFTE TRIN 1 Excel 2010 kursushæfte

Læs mere

Skifte til Excel 2010

Skifte til Excel 2010 I denne vejledning Microsoft Excel 2010 ser meget anderledes ud end Excel 2003, og vi har derfor oprettet denne vejledning, så du hurtigere kan komme i gang med at bruge programmet. Læs videre for at få

Læs mere

WORD 2010 KURSUSHÆFTE WORD 2010 KURSUSHÆFTE

WORD 2010 KURSUSHÆFTE WORD 2010 KURSUSHÆFTE WORD 2010 KURSUSHÆFTE WORD 2010 KURSUSHÆFTE Lær Word 2010 helt fra start Ni lektioner med overskuelige øvelser Øvelsesfiler og ekstra lektion til download KURSUSHÆFTE Word 2010 kursushæfte 1. udgave,

Læs mere

VEJLEDNING TIL WORD INDHOLDSFORTEGNELSE. 1. Linjeafstand. side 3. 2. Margener.. side 3. 3. Sidehoved og sidefod... side 4. 4. Sidetal..

VEJLEDNING TIL WORD INDHOLDSFORTEGNELSE. 1. Linjeafstand. side 3. 2. Margener.. side 3. 3. Sidehoved og sidefod... side 4. 4. Sidetal.. VEJLEDNING TIL WORD VEJLEDNING TIL WORD INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Linjeafstand. side 3 2. Margener.. side 3 3. Sidehoved og sidefod... side 4 4. Sidetal.. side 5 5. Spalter.... side 5 6. Skifte ordbog.. side

Læs mere

Word-5: Tabeller og hængende indrykning

Word-5: Tabeller og hængende indrykning Word-5: Tabeller og hængende indrykning Tabel-funktionen i Word laver en slags skemaer. Word er jo et amerikansk program og på deres sprog hedder skema: table. Det er nok sådan udtrykket er opstået, da

Læs mere

Heldigvis har systemet indbygget en hjælp, som man kan benytte, hvis denne vejledning ikke berører det opståede problem.

Heldigvis har systemet indbygget en hjælp, som man kan benytte, hvis denne vejledning ikke berører det opståede problem. Indhold Introduktion...2 Hjælp...2 Office knappen...2 Menulinjen...3 Fast værktøjslinje Hurtig adgang...3 Menupunkter...4 Startside...4 Indsæt...5 Sidelayout...5 Referencer...6 Forsendelser...6 Gennemse...6

Læs mere

Tekstbehandling WORD 2007

Tekstbehandling WORD 2007 Tekstbehandling 1 WORD 2007 Indhold Start Program... 4 Luk Programmet Word 2007... 4 Skærmbillede i Word 2007... 5 Titellinje... 5 Båndet... 6 Kontekst faner... 6 Indskrivning af tekst... 7 Markørbevægelser...

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. Tekstbehandling med Mac... Indledning. KAPITEL ET... 9 Hurtigt i gang med Pages. KAPITEL TO...

INDHOLDSFORTEGNELSE. Tekstbehandling med Mac... Indledning. KAPITEL ET... 9 Hurtigt i gang med Pages. KAPITEL TO... INDHOLDSFORTEGNELSE Tekstbehandling med Mac... Indledning KAPITEL ET... 9 Hurtigt i gang med Pages Anskaf Pages... 10 Opret eller åbn et dokument... 11 Brugerfladen i Pages... 12 Gem dokumenter... 13 Gem

Læs mere

Huskesedler til Word 2010

Huskesedler til Word 2010 Huskesedler til Word 2010 Indhold... 2 Kanter og skygger... 5 Sidehoved og -fod... 6 Multimedieklip... 7 Billede... 8 Du vil: oprette en tabel Sådan gør du Klik på knappen på fanen Indsæt gruppen Klik

Læs mere

Indhold. Filbehandling. Tekstbehandling med Word. Layout med Publisher. Webdesign med WordPress. Surf på nettet med Explorer. Database med Access

Indhold. Filbehandling. Tekstbehandling med Word. Layout med Publisher. Webdesign med WordPress. Surf på nettet med Explorer. Database med Access Indhold Filbehandling Filbehandling... 7 Tekstbehandling med Word I gang med Word... 11 Tegnformater... 12 Afsnitsformater... 15 Kanter og skygger... 19 Tabulator... 21 Sidelayout... 24 Gennemse... 28

Læs mere

VEJLEDNING TIL LUDUS, WORD og ONLINE ORDBØGER

VEJLEDNING TIL LUDUS, WORD og ONLINE ORDBØGER VEJLEDNING TIL LUDUS, WORD og ONLINE ORDBØGER VEJLEDNING TIL LUDUS, WORD og ONLINE ORDBØGER INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Ludus - Log ind. side 3 2. Ludus - Skriv note til læreren, når du er syg side 4 3. Ludus

Læs mere

Kvikke sider om rapportskrivning: Word-7

Kvikke sider om rapportskrivning: Word-7 Kvikke sider om rapportskrivning: Word-7 Målet med denne vejledning er, at du ved hvordan du opstiller en rapport, og hvad den skal indeholde. Det er vigtigt, at en rapport er let læselig, overskuelig

Læs mere

PowerPoint 2007. Indhold UNI C

PowerPoint 2007. Indhold UNI C PowerPoint 2007 Indhold Kom i gang med PowerPoint... 3 Hvad er en præsentation?... 3 Faner og bånd... 3 Visning og valg af funktioner... 4 Ny præsentation... 5 Visninger... 6 Normalvisning... 6 Diassortering...

Læs mere

FORMATERING AF REGNEARK

FORMATERING AF REGNEARK FORMATERING AF REGNEARK Indtil nu har vi set på, hvordan du kan udføre beregninger i dit regneark, og hvordan du kan redigere i regnearket, for hurtigt at få opstillet modellerne. Vi har derimod overhovedet

Læs mere

Typografi og layout i Word 2010

Typografi og layout i Word 2010 Ret&Rigtigt F12 Niels Erik Wille Typografi og layout i Word 2010 Papirformat og papirets orientering (højformat / bredformat) Vælges i menuen Sidelayout: Man kan vælge Retning (højformat / bredformat)

Læs mere

Oversigt over formateringsmærker i Microsoft Word

Oversigt over formateringsmærker i Microsoft Word Oversigten på de følgende sider viser størstedelen af de forskellige formateringsmærker, der kan optræde i et Microsoft Word-dokument. Formateringsmærker vises kun på skærmen de kommer ikke med i udskrift.

Læs mere

Excel 2007. Indhold UNI C

Excel 2007. Indhold UNI C Excel 2007 Indhold Kom i gang med Excel... 3 Excel-vinduets opbygning... 3 Faner og bånd... 3 Formellinjen... 5 Regnearket... 6 Markering af celler, rækker og kolonner... 6 Skrive og rette indhold i celler...

Læs mere

Vælg Filer, Sideopsætning; sæt alle margener (top, bund, venstre, højre) til 2,5 cm og vælg knappen Standard ja til meddelelsen.

Vælg Filer, Sideopsætning; sæt alle margener (top, bund, venstre, højre) til 2,5 cm og vælg knappen Standard ja til meddelelsen. Opsætning Lav først følgende indstillinger i word. Vælg Filer, Sideopsætning; sæt alle margener (top, bund, venstre, højre) til 2,5 cm og vælg knappen Standard ja til meddelelsen. Vælg Funktioner, Tilpas

Læs mere

Microsoft Word 2010 Videregående DK

Microsoft Word 2010 Videregående DK T a r g e t G r u p p e n Microsoft Word 2010 Videregående DK I n d h o l d s f o r t e g n e l s e Faneblade og trykknapper i Word 2010... 3 Båndet...3 Minimer båndet...4 Arbejde med filer... 4 Værktøjslinjen

Læs mere

POWERPOINT 2010 LÆR DET SELV POWERPOINT 2010 LÆR DET SELV

POWERPOINT 2010 LÆR DET SELV POWERPOINT 2010 LÆR DET SELV KIRSTEN KRISTENSEN POWERPOINT 2010 LÆR DET SELV Dette hæfte lærer dig at lave velfungerende præsentationer i programmet PowerPoint 2010. Du får en god introduktion til programmets brugerflade og de forskellige

Læs mere

I denne vejledning lærer du de mest grundlæggede funktioner i PowerPoint 2003: Hvad er en præsentation?... 3. Eksempel på en præsentation...

I denne vejledning lærer du de mest grundlæggede funktioner i PowerPoint 2003: Hvad er en præsentation?... 3. Eksempel på en præsentation... Præsentationer: Vejledning PowerPoint 2003 I denne vejledning lærer du de mest grundlæggede funktioner i PowerPoint 2003: Hvad er en præsentation?... 3 Eksempel på en præsentation... 3 Visninger... 3 Normal...

Læs mere

Handlinger du kan foretage er f.eks at du kan : - Oprette, - markere og kopiere, klippe og slette filer eller mapper.

Handlinger du kan foretage er f.eks at du kan : - Oprette, - markere og kopiere, klippe og slette filer eller mapper. Guide Denne computer & Handlinger Af Frank Skibby Jensen 2003 www.3wave.dk I alt 5 Sider Handlinger du kan foretage er f.eks at du kan : Oprette, markere og kopiere, klippe og slette filer eller mapper.

Læs mere

Vejledning til udskrivning af etiketter/labels og konvolutter i Blåt Medlem

Vejledning til udskrivning af etiketter/labels og konvolutter i Blåt Medlem Vejledning til udskrivning af etiketter/labels og konvolutter i Blåt Medlem Blåt Medlem giver mulighed for at udskrive etiketter/labels og kuverter til medlemmerne af den enhed man er medlemsansvarlig

Læs mere

Opgaver til modul 3 Word 97

Opgaver til modul 3 Word 97 Opgaver til modul 3 Word 97 Det følgende indeholder en stribe opgaver, der alle kan løses ved hjælp af Microsoft Word 97 samt Word 6.0 og 7.0. Alle opgaverne svarer i indhold og sværhedsgrad til de opgaver,

Læs mere

I denne vejledning lærer du de mest grundlæggede funktioner i PowerPoint: Hvad er en præsentation?...3. Eksempel på en præsentation...

I denne vejledning lærer du de mest grundlæggede funktioner i PowerPoint: Hvad er en præsentation?...3. Eksempel på en præsentation... Præsentationer: Vejledning PowerPoint I denne vejledning lærer du de mest grundlæggede funktioner i PowerPoint: Hvad er en præsentation?...3 Eksempel på en præsentation... 3 Visninger...3 Normal... 3 Diassortering...

Læs mere

Dansk. 1. Er sproget Dansk i Open Office og er der dansk stavekontrol?

Dansk. 1. Er sproget Dansk i Open Office og er der dansk stavekontrol? NEED TO KNOW Nedenstående er et bud på nogle af de funktioner man kan have glæde af i Open Office når man skriver opgaver til skolen. - Nedenstående er alene en anvisning på nogle af de punkter der står

Læs mere

Edb-tekstbehandling, præsentation mm

Edb-tekstbehandling, præsentation mm Edb-tekstbehandling, præsentation mm I denne lektion skal du: - hente kopier et skærmbillede og sætte det ind i et dokument - beskære billedet, så det passer til dit dokument Der findes specielle programmer

Læs mere

JØRGEN KOCH. Word 2013 for alle

JØRGEN KOCH. Word 2013 for alle JØRGEN KOCH Word 2013 for alle INDHOLDSFORTEGNELSE Et nyt og moderne Word... Indledning KAPITEL ET... 9 Brugerfladen i Word Velkomstopsætningen... 10 Det nye look... 11 Brugergrænsefladen... 12 Båndet...

Læs mere

Taster til arbejde med dokumenter. Oprette et nyt dokument. Åbne et dokument. Lukke et dokument. Gennemse et dokument

Taster til arbejde med dokumenter. Oprette et nyt dokument. Åbne et dokument. Lukke et dokument. Gennemse et dokument Taster til arbejde med dokumenter : Oprette et nyt dokument Åbne et dokument Lukke et dokument Opdele et dokument Gemme et dokument Afslutte Word Søge efter tekst, formatering og specielle elementer Gentage

Læs mere

Den Talende Bog. version 4.0. Mikro Værkstedet A/S

Den Talende Bog. version 4.0. Mikro Værkstedet A/S Den Talende Bog version 4.0 Mikro Værkstedet A/S Den Talende Bog : version 4.0 Mikro Værkstedet A/S Revision 1.42, 7. maj 2007 Indholdsfortegnelse Den Talende Bog... v 1. Kom godt i gang... 1 1.1. Hjælp...

Læs mere

Tilpas: Hurtig adgang

Tilpas: Hurtig adgang Tilpas: Hurtig adgang Genveje, Se skærmtips Se tips Hold alt tasten nede. Og brug bogstaver Word Fanen Filer PDF dokument Brug skabelon Visninger Husk Luk ved fuldskærmsvisning Brug zoom skyder Marker,

Læs mere

Formatering, typografier og sidelayout (I)

Formatering, typografier og sidelayout (I) Disposition for kursus i Word 2007 Formatering, typografier og sidelayout (I) Demo Øvelser Demo Øvelser Demo Øvelser Om formatering og tekstombrydning o Vigtig øvelse: Ombryd tekst.docx Ny typografi Opret

Læs mere

Kapitel 13 Arbejde med Typografier:

Kapitel 13 Arbejde med Typografier: Kom i gang med Kapitel 13 Arbejde med Typografier: Introduktion til Typografier OpenOffice.org Rettigheder Dette dokument er beskyttet af Copyright 2005 til bidragsyderne som er oplistet i afsnittet Forfattere.

Læs mere

How to do it in rows and columns 12

How to do it in rows and columns 12 UDSKRIFT Når du har lavet et regneark, kan du selvfølgelig nøjes med at have det liggende på din PC eller på en USB-nøgle eller lignende, men ofte skal du præsentere regnearket for andre, som ikke lige

Læs mere

Startvejledning. Microsoft PowerPoint 2013 ser anderledes ud end tidligere versioner, så vi lavet denne guide for at gøre din læreproces nemmere.

Startvejledning. Microsoft PowerPoint 2013 ser anderledes ud end tidligere versioner, så vi lavet denne guide for at gøre din læreproces nemmere. Startvejledning Microsoft PowerPoint 2013 ser anderledes ud end tidligere versioner, så vi lavet denne guide for at gøre din læreproces nemmere. Find det du skal bruge Klik på en fane på båndet for at

Læs mere

Indhold. Selandia-CEU Side 2

Indhold. Selandia-CEU Side 2 Excel 2007 Indhold Excel 2007... 4 Start Excel... 4 Luk Excel... 4 Skærmbilledet i Excel 2007... 5 Titellinjen... 5 Båndet... 5 Formellinjen... 6 Celler... 6 Ark... 7 Mus og markør... 7 Fyldhåndtaget...

Læs mere

Opsætte f.eks. en rejsebeskrivelse med tekst og billede i Draw side 1

Opsætte f.eks. en rejsebeskrivelse med tekst og billede i Draw side 1 side 1 Hvis man vil lave en opsætning af rejsebeskrivelse og billeder, kan man også gøre det i DRAW. Denne vejledning vil vise hvordan man indsætter hjælpelinjer så man laver en pæn opstilling med billede

Læs mere

Åbn Paint, som er et lille tegne- og billedbehandlingsprogram der findes under Programmer i mappen Tilbehør. Åbn også Word.

Åbn Paint, som er et lille tegne- og billedbehandlingsprogram der findes under Programmer i mappen Tilbehør. Åbn også Word. 75 Paint & Print Screen (Skærmbillede med beskæring) Åbn Paint, som er et lille tegne- og billedbehandlingsprogram der findes under Programmer i mappen Tilbehør. Åbn også Word. 1. Minimer straks begge

Læs mere

SÅDAN BRUGER DU TEKST- BEHANDLING INTRODUKTION

SÅDAN BRUGER DU TEKST- BEHANDLING INTRODUKTION SÅDAN BRUGER DU TEKST- BEHANDLING INTRODUKTION I vejledningen bruger vi det gratis program Writer fra OpenOffice som eksempel til at vise, hvordan man bruger nogle helt grundlæggende funktioner i tekstbehandling.

Læs mere

IT/Regneark Microsoft Excel 2010 Grundforløb

IT/Regneark Microsoft Excel 2010 Grundforløb Januar 2014 Indhold Opbygning af et regneark... 3 Kolonner, rækker... 3 Celler... 3 Indtastning af tekst og tal... 4 Tekst... 4 Tal... 4 Værdier... 4 Opbygning af formler... 5 Indtastning af formler...

Læs mere

K OMPUTER WORDSKOLEN. Følg med i alle afsnit af Wordskolen: Word er det mest populære tekstbehandlingsprogram

K OMPUTER WORDSKOLEN. Følg med i alle afsnit af Wordskolen: Word er det mest populære tekstbehandlingsprogram Det kan du lære i Wordskolen Jobansøgninger og andre breve, rapporter, indbydelser, dagbøger, digte eller sange til familiefesten. Tekstbehandling er og bliver det mest brugte værktøj på computeren. Og

Læs mere

Informationsteknologi

Informationsteknologi Råd og vejledning ved rapportskrivning Indhold: 1. Start på rapport oprettelse af forside:... 2 1.1 Oprettelse... 2 1.2 Margener... 2 1.3 Skrifttype... 3 2. Øvrige dele af opgaven... 4 3. Sidehoved og

Læs mere

DENNE MANUAL ER SKREVET FOR AT GIVE DIG EN GRUNDIG INTRODUKTION TIL DE FORSKELLIGE ARBEJDSGANGE I TYPO3

DENNE MANUAL ER SKREVET FOR AT GIVE DIG EN GRUNDIG INTRODUKTION TIL DE FORSKELLIGE ARBEJDSGANGE I TYPO3 TYPO3 manual DENNE MANUAL ER SKREVET FOR AT GIVE DIG EN GRUNDIG INTRODUKTION TIL DE FORSKELLIGE ARBEJDSGANGE I TYPO3 Det første afsnit, Introduktion til systemet, giver et hurtigt overblik over mulighederne.

Læs mere

Excel-1: kom godt i gang!!

Excel-1: kom godt i gang!! Excel-1: kom godt i gang!! Microsoft Excel er et såkaldt regneark, som selvfølgelig bliver brugt mest til noget med tal men man kan også arbejde med tekst i programmet. Excel minder på mange områder om

Læs mere

En lille vejledning i at bruge Paint Win 98 og Win XP Indhold

En lille vejledning i at bruge Paint Win 98 og Win XP Indhold 1 En lille vejledning i at bruge Paint Win 98 og Win XP Indhold Indhold...2 1. Åbn Paint...3 2. Vælg en baggrundsfarve og en forgrundsfarve...3 3. Tegn et billede...4 4. Ny, fortryd og gentag...4 5. Andre

Læs mere

OpenOffice.org. Kurt Lekanger

OpenOffice.org. Kurt Lekanger OpenOffice.org Kurt Lekanger OpenOffice.org > Letlæst introduktion til OpenOffice.org > En gratis kontorpakke, du kan downloade og bruge > Tekstbehandling, regneark og præsentationer OpenOffice.org 1.

Læs mere

Introduktion til FileMaker Pro 4.0/4.1

Introduktion til FileMaker Pro 4.0/4.1 1 Introduktion til FileMaker Pro 4.0/4.1 Hvad er en database? En database er en samling data, som er organiseret på en systematisk måde og er tilgængelig i digital form. Med andre ord er det en slags elektronisk

Læs mere

AluData: Regneark og brevfletning i LibreOffice. AluData: Regneark og brevfletning i LibreOffice

AluData: Regneark og brevfletning i LibreOffice. AluData: Regneark og brevfletning i LibreOffice AluData: Regneark og brevfletning i LibreOffice Indholdsfortegnelse 1. Indledning...2 2. LibreOffice Calc...2 2.1. Vi lægger et simpelt budget i Calc...2 2.2. Afslutning...12 3. Brevfletning...12 3.1.

Læs mere

Velkommen til IT for let øvede

Velkommen til IT for let øvede Velkommen til IT for let øvede at dias ligger på hjemmesiden, så I kan se dem igen hjemme. Peter har ordet Blev vi færdige med vinduerne?? Øvelse tastatur og mus vi ikke kunne sidste gang får I som hjemmeopgave

Læs mere

Word 2007. Indhold UNI C

Word 2007. Indhold UNI C Word 2007 Indhold Kom i gang med Word... 4 Begynd på et nyt dokument... 4 Flere dokumenter åbne på en gang... 4 Dialogvinduet Ny... 5 Vælge mellem dokumenter... 6 Ret mens du skriver... 6 Tilføj tekst...

Læs mere

Tastevejledning Word2000

Tastevejledning Word2000 Tastevejledning Word2000 Indholdsfortegnelse KOM I GANG MED WORD2000... 2 BEGYND PÅ ET NYT DOKUMENT... 2 RET MENS DU SKRIVER... 6 GEM DOKUMENT... 7 HENT DOKUMENT... 11 UDSKRIV DOKUMENT... 12 LUK TEKSTEN...

Læs mere

JØRGEN KOCH Office til ipad

JØRGEN KOCH Office til ipad JØRGEN KOCH Office til ipad INDHOLDSFORTEGNELSE Office til ipad... Indledning KAPITEL ET... 9 Fælles funktioner Tastatur... 10 Alternative tastaturer... 11 Navigation... 12 Fingerbevægelser... 13 Båndet...

Læs mere

Publisher 2003 Indhold

Publisher 2003 Indhold Publisher 2003 Indhold Indhold...1 Introduktion...2 Skærmsiden...2 Opgaverude...3 Værktøjer...4 Overskrift...5 Billeder...5 Flytning...6 Ændring af størrelse...6 Formatere billedet...7 Indskrivning af

Læs mere

Skifte til Outlook 2010

Skifte til Outlook 2010 I denne vejledning Microsoft Microsoft Outlook 2010 ser meget anderledes ud end Outlook 2003, og vi har derfor oprettet denne vejledning, så du hurtigere kan komme i gang med at bruge programmet. Læs videre

Læs mere

Bliv en haj til. Opret det første regneark

Bliv en haj til. Opret det første regneark Bliv en haj til Opret det første regneark Microsoft Excel 2007 Uddrag af: Bliv en haj til grundlæggende regneark Microsoft Excel 2007 Specialudgave til Facebook gruppen Officekonsulenterne 1. udgave, version

Læs mere

WORD 2010 LÆR DET SELV JES NYHUS WORD 2010 LÆR DET SELV. Nyt i Word 2010 Båndet, knappen Filer og værktøjslinjerne Formatering og tilpasning

WORD 2010 LÆR DET SELV JES NYHUS WORD 2010 LÆR DET SELV. Nyt i Word 2010 Båndet, knappen Filer og værktøjslinjerne Formatering og tilpasning WORD 2010 LÆR DET SELV JES NYHUS WORD 2010 LÆR DET SELV Nyt i Word 2010 Båndet, knappen Filer og værktøjslinjerne Formatering og tilpasning Word 2010 lær det selv 1. udgave, 1. oplag 2010 Copyright 2010

Læs mere

EXCEL 2010 KURSUSHÆFTE TRIN 2 EXCEL 2010 KURSUSHÆFTE TRIN 2

EXCEL 2010 KURSUSHÆFTE TRIN 2 EXCEL 2010 KURSUSHÆFTE TRIN 2 EXCEL 2010 KURSUSHÆFTE TRIN 2 EXCEL 2010 KURSUSHÆFTE TRIN 2 Excel 2010 for begyndere andet trin Baseret på små overskuelige øvelser Mange store illustrationer i farver KURSUSHÆFTE TRIN 2 Excel 2010 kursushæfte

Læs mere

Bogfunktionen eller Slægtsbogen i FTM

Bogfunktionen eller Slægtsbogen i FTM Bogfunktionen eller Slægtsbogen i FTM En blandt mange af Family Tree Maker s styrker er evnen til at præsentere data på mange forskellige måder, og i dette skrift vil bogfunktionen blive gennemgået. Funktionen

Læs mere

Stifinder er et program til navigere rundt med i dine mapper (biblioteker) på din computers Harddisk.

Stifinder er et program til navigere rundt med i dine mapper (biblioteker) på din computers Harddisk. Stifinder Stifinder er et program til navigere rundt med i dine mapper (biblioteker) på din computers Harddisk. Den bruges også til at Oprette, Slette, Flytte og Omdøbe, samt sortere i dem. Den traditionelle

Læs mere

Tabulatorer, tabeller eller hængende indrykning

Tabulatorer, tabeller eller hængende indrykning Tabulatorer, tabeller eller hængende indrykning Disse områder volder ofte problemer for mange - derfor har jeg lavet dette lille ekstra materiale til dem, som gerne vil forstå det - og kunne bruge det.

Læs mere

Easy Guide i GallupPC

Easy Guide i GallupPC Easy Guide i GallupPC Version. 6.00.00 Gallup A/S Masnedøgade 22-26 DK 2100 København Ø Telefon 39 27 27 27 Fax 39 27 50 80 Indhold SÅDAN KOMMER DU I GANG MED AT ANVENDE GALLUPPC... 2 TILFØJELSE AF UNDERSØGELSER

Læs mere

Skræddersy Word til dine behov

Skræddersy Word til dine behov WORD-EKSPERTSKOLEN Det kan du lære i skolen Følg med i Wordekspertskolen. Vi går et spadestik dybere og lærer dig nogle af de mere avancerede funktioner. Se, hvordan du skræddersyr Word, så det passer

Læs mere

How to do in rows and columns 8

How to do in rows and columns 8 INTRODUKTION TIL REGNEARK Denne artikel handler generelt om, hvad regneark egentlig er, og hvordan det bruges på et principielt plan. Indholdet bør derfor kunne anvendes uden hensyn til, hvilken version

Læs mere

Microsoft Word 2007 for Seniorer

Microsoft Word 2007 for Seniorer Microsoft Word 2007 for Seniorer Sideopsætning... 23 Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Hvad kan du lære?... 3 Skærmbilledet og dets elementer... 4 Office-knappen... 4 Hurtig adgang... 5 Visningsknapper...

Læs mere

Excel tutorial om lineær regression

Excel tutorial om lineær regression Excel tutorial om lineær regression I denne tutorial skal du lære at foretage lineær regression i Microsoft Excel 2007. Det forudsættes, at læseren har været igennem det indledende om lineære funktioner.

Læs mere

EXCEL GRUNDLÆGENDE VERSIONER 2010-2013

EXCEL GRUNDLÆGENDE VERSIONER 2010-2013 EXCEL GRUNDLÆGENDE VERSIONER 2010-2013 VELKOMMEN PÅ KURSUS Vi håber at du vil finde dig godt tilrette på kurset og at du vil få mange gode og konkrete ting med dig herfra. Du kan være sikker på at underviseren

Læs mere

Quick guide til Condes 8.

Quick guide til Condes 8. Quick guide til Condes 8. Quick guide til Condes 8.... 1 Starte Condes:... 2 Opret poster.... 6 Opdatere post detaljer:... 7 Finjustere postcirklen.... 8 Flytte postnummer... 9 Sætte poster sammen til

Læs mere

Introduktion... 4. Kursusmaterialet... 4. Hvad kan et regneark bruges til... 5. Excels opbygning... 6. Kolonner... 6. Rækker... 7

Introduktion... 4. Kursusmaterialet... 4. Hvad kan et regneark bruges til... 5. Excels opbygning... 6. Kolonner... 6. Rækker... 7 Microsoft Excel 2013 I n d h o l d s f o r t e g n e l s e Introduktion... 4 Kursusmaterialet... 4 Hvad kan et regneark bruges til... 5 Excels opbygning... 6 Kolonner... 6 Rækker... 7 Celler og områder...

Læs mere

1. Større opgaver i word

1. Større opgaver i word Indholdsfortegnelse 1. Større opgaver i word...1 1.1. Typografier... 1 1.1.1. Normal... 1 1.1.2. Overskrifter... 5 1.2. Dispositionsvisning... 6 1.3. Indholdsfortegnelse... 6 1.4. Krydshenvisninger...

Læs mere

Ekspert i Word KOMPUTER. Alt dette lærer du i Word- Ekspertskolen WORD EKSPERT

Ekspert i Word KOMPUTER. Alt dette lærer du i Word- Ekspertskolen WORD EKSPERT Alt dette lærer du i Word- Ekspertskolen Word er det mest anvendte tekstbehandlingsprogram på markedet. Kender du de grundlæggende funktioner i programmet, og har du lyst til at lære mere, så er Word-Ekspertskolen

Læs mere

SMARTBOARD. Hvordan fungerer det? Et kursusmateriale

SMARTBOARD. Hvordan fungerer det? Et kursusmateriale SMARTBOARD Hvordan fungerer det? Et kursusmateriale Materialet må ikke kopieres eller på anden måde videredistribueres Opgave 1 Det grundlæggende a) Skriv med håndskrift på tavlen følgende brug pen eller

Læs mere

Peter Kragh Hansen. Microsoft PowerPoint 2013 DK. ISBN nr.: 978-87-93212-07-7

Peter Kragh Hansen. Microsoft PowerPoint 2013 DK. ISBN nr.: 978-87-93212-07-7 Peter Kragh Hansen Microsoft PowerPoint 2013 DK ISBN nr.: 978-87-93212-07-7 I n d h o l d s f o r t e g n e l s e PowerPoint 2013... 3 Præsentation... 4 Oprettelsen af præsentationer... 5 Skabeloner og

Læs mere

Udforske kommandoer på båndet De enkelte faner på båndet indeholder grupper, og hver gruppe indeholder et sæt relaterede kommandoer.

Udforske kommandoer på båndet De enkelte faner på båndet indeholder grupper, og hver gruppe indeholder et sæt relaterede kommandoer. Startvejledning Microsoft Excel 2013 ser anderledes ud end tidligere versioner, så vi har oprettet denne vejledning, så du hurtigere kan lære programmet at kende. Føje kommandoer til værktøjslinjen Hurtig

Læs mere

Tekstbokse er et meget fint værktøj til at få placeret tekster et vilkårligt sted i et dokument. Det vil det følgende give nogle eksempler på.

Tekstbokse er et meget fint værktøj til at få placeret tekster et vilkårligt sted i et dokument. Det vil det følgende give nogle eksempler på. Indhold Lav en tekstboks...2 Indskrivning af tekst...2 Tekstboksens størrelse...3 Sammenkædning af tekstbokse...4 Billeder og tekster...4 Rækkefølge...6 Fjerne en tekstboks...6 Rammer og udfyldning...6

Læs mere

JØRGEN KOCH Word 2013 for alle

JØRGEN KOCH Word 2013 for alle JØRGEN KOCH Word 2013 for alle INDHOLDSFORTEGNELSE Et nyt og moderne Word... Indledning KAPITEL ET... 9 Brugerfladen i Word Velkomstopsætningen... 10 Det nye look... 11 Brugergrænsefladen... 12 Båndet...

Læs mere

Vejledning i brug af GMAIL (Google)

Vejledning i brug af GMAIL (Google) Vejledning i brug af GMAIL (Google) Send meddelelser Har du ikke prøvet Gmail før? Her har du en trinvis vejledning i, hvordan du skriver og sender meddelelser: Klik på knappen Skriv i venstre side i Gmail.

Læs mere

Brugervejledning. ClaroRead. (Mac)

Brugervejledning. ClaroRead. (Mac) Brugervejledning ClaroRead (Mac) Indholdsfortegnelse HVAD ER CLAROREAD?... 3 DOWNLOAD OG INSTALLATION... 3 DOWNLOAD AF STEMMER... 4 CLAROREAD- VÆRKTØJSLINJE... 6 AFSPIL... 6 STOP... 6 GEM TEKST SOM LYDFIL...

Læs mere

Introduktion. Installation. En kort oversigt

Introduktion. Installation. En kort oversigt Indhold Indhold...1 Introduktion...2 Installation...2 En kort oversigt...2 Biblioteksoversigt...3 Liste over mapper...3 Miniatureportrætter...4 Flytte et billede...4 Slette et billede...4 Det nederste

Læs mere

OnLibri.dk. Word 2007. Torben Lage Frandsen. Download gratis bøger på ventus.dk / BookBoon.com

OnLibri.dk. Word 2007. Torben Lage Frandsen. Download gratis bøger på ventus.dk / BookBoon.com Word 2007 Torben Lage Frandsen 2008 OnLibri Alle rettigheder forbeholdes. Ingen del af denne bog må gengives, lagres i et søgesystem eller transmitteres i nogen form eller med nogen midler grafisk, elektronisk,

Læs mere

Manual til hjemmeside i Typo3

Manual til hjemmeside i Typo3 Manual til hjemmeside i Typo3 Gode tips og genvejstaster Ét linieskift Ctrl + A Ctrl + C Ctrl + X Ctrl + V shift + enter (tasten du normalt bruger til linieskift) Markér alt Kopier Klip Sæt ind Oprettelse

Læs mere

Manual til Dynamicweb Februar 2010

Manual til Dynamicweb Februar 2010 Manual til Dynamicweb Februar 2010 Login... 2 Skabeloner og formater... 3 Filarkivet... 4 Lav en PDF... 5 Opret en ny side... 7 Navngiv siden... 9 Aktiver siden... 9 Sorter sider... 9 Flyt siden... 11

Læs mere

LÆSE- OG SKRIVEHJÆLP BRUGERVEJLEDNING

LÆSE- OG SKRIVEHJÆLP BRUGERVEJLEDNING LÆSE- OG SKRIVEHJÆLP BRUGERVEJLEDNING Introduktion ViTal er et program, der er udviklet med henblik på at afhjælpe læse- og skriveproblemer, både i forbindelse med læseundervisning og ved læsning af elektroniske

Læs mere

Brugervejledning. Hjemmesider med Cmsimple.

Brugervejledning. Hjemmesider med Cmsimple. 1af23 Brugervejledning. Hjemmesider med Cmsimple. 1. Forord. Denne brugervejledning er fremstillet for at hjælpe personer ved Lokalhistorisk Arkiver i ny Sønderborg kommune, som kun har ringe kendskab

Læs mere

Microsoft Excel Grundbog

Microsoft Excel Grundbog Microsoft Excel Grundbog 2010 Regn den ud med Microsoft Excel Jørgen Koch Microsoft Excel Grundbog 2010 Regn den ud Microsoft Office 2010 Dansk programversion Jørgen Koch Om forfatteren Jørgen Koch (jko@innovate.dk),

Læs mere

Word 2007 Vejledning til rapportskrivning

Word 2007 Vejledning til rapportskrivning Indholdsfortegnelse Generelt om Word 2007... 2 Opsætning af dokument... 2 Afsnit... 2 Sidelayout... 3 Skrifttype... 3 Indsæt sidetal... 4 Indsæt indholdsfortegnelse... 5 Overskrift til indholdsfortegnelse

Læs mere

IT HANDLEPLAN PÅ KIRKEBY SKOLE

IT HANDLEPLAN PÅ KIRKEBY SKOLE IT HANDLEPLAN PÅ KIRKEBY SKOLE Intentionen med planen er at angive rammer for, hvad vi på Kirkeby Skole forventer eleverne skal lære om IT i deres skoleforløb på Kirkeby Skole. Som udgangspunkt skal de

Læs mere

Tastemanual til Webbyggeren

Tastemanual til Webbyggeren Tastemanual til Webbyggeren Denne tastemanual er opbygget således, at eleverne skal lave deres hjemmeside i en allerede konstrueret hjemmesideskabelon, som de kan arbejde videre i, lægge tekst ind i, ændre

Læs mere

PowerPoint Intro 2010 Segment - en del af dit netværk

PowerPoint Intro 2010 Segment - en del af dit netværk PowerPoint Intro 2010 7 Arbejde med objekter Formål Udover at arbejde med almindelig tekst og punktopstillinger, kan du i PowerPoint indsætte diverse objekter. Med objekter menes der fx; billeder, figurer,

Læs mere

Øvelser rundt på computeren

Øvelser rundt på computeren Øvelser rundt på computeren Kursister med it-færdigheder bør læse øvelserne igennem. Hvis der er elementer, som er ukendte, bør du udføre øvelserne. Hvis øvelserne derimod er kendt information kan øvelserne

Læs mere