et[btacx[ ^azb# KnowWare Pia Hardy :]^f PaT, Ordrupvej 63C, 2920 Charl tel/fax

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "et[btacx[ ^azb# KnowWare Pia Hardy :]^f PaT, Ordrupvej 63C, 2920 Charl tel/fax 3963 2494 mm@knowware.dk www.knowware.dk"

Transkript

1 2 KnowWare et[btacx[ ^azb# Pia Hardy 1. udgave, 2. oplag, april 1998 Copyright 1997 All rights reserved, Pia Hardy og :]^f PaT, Ordrupvej 63C, 2920 Charl tel/fax ISBN Printed by OTM in Denmark 1998 Published by :]^f PaT Venlig hilsen Michael Maardt, KnowWare Sidste nyt, planlagte titler, diverse tips, meninger, liste over forhandlere, titler i andre lande osv. finder du på KnowWares homepage

2 Forord 3 Forord Hvordan bruger du hæftet? Dette hæfte er opbygget som "et lær dig selv hæfte", hvor du helt i dit eget tempo kan arbejde dig igennem øvelserne. Hæftet er delt op i 3 dele. Disse omhandler programmerne Tekstbehandling, Regneark og Databasen i Works 4.0. I den første del beskrives tekstbehandlingen, hvor du først lærer de helt grundlæggende funktioner for tekstbehandling og slutter af med en øvelse, der handler om at layoute en invitation. Anden del af hæftet beskriver regnearket. Her lærer du at opstille simple regnearks-modeller og benytte formaterings-funktionerne til at præsentere både tal og tekst pænt i dit regneark. Til sidst skal du prøve at fremstille forskellige typer af diagrammer ud fra dine talopstillinger. Tredje del omhandler Databasen i Works. Øvelserne her lærer dig at oprette f.eks. adressekartoteker, at udvælge personer i adressekartoteket og lave masseforsendelser til dem. Jeg vil anbefale, at du udfører øvelserne helt fra begyndelsen, idet der i hæftet vil blive arbejdet videre på nogle af de filer, som du opretter. De øvelser, som du finder svære, kan du gentage efter behov, thi øvelse(r) gør mester. Find en uforstyrret stund, og lad dig føre ind i Works 4.0 verden helt i dit eget tempo. Husk at holde små pauser mellem øvelserne, hvil øjnene og slap af i skuldre og arme, så vil processen glide ganske smertefrit. Hvilke forudsætninger kræves? Du må gerne være en hel "novice" inden for området, men en god museføring vil lette muskelspændinger i arme og skuldre. Et kendskab til Windows 95 vil bl.a. afhjælpe forståelsen for, hvordan arkiverings-strukturen er opbygget på harddisken, og hvor i mappestrukturen du gemmer dine dokumenter. Læs mere i hæftet Øvelser til Windows 95 Forfatteren Jeg er 43 år og uddannet lærer. Jeg arbejder som freelance underviser og konsulent i edb. Jeg har holdt utallige kurser i edb og synes, der er meget arbejdsglæde forbundet med at formidle brugen af et værktøj - og overlade kreativiteten til den enkelte kursist. Nogle betragter måske brugen af edb på jobbet som en sur pligt. Men flere og flere giver udtryk for, at PC en og dens mange muligheder gør jobbet og/eller fritiden sjovere. Gennem de edb-firmaer og kursusudbydere, jeg arbejder for, kommer jeg rundt på mange danske arbejdspladser. Mine erfaringer skulle gerne komme dig til gode i dette hæfte. God fornøjelse Tilbage står kun at ønske dig god fornøjelse med hæftet. Har du kommentarer omkring, hvordan du har oplevet øvelsesforløbet, så kan du skrive til på Internettet eller til forlagets adresse. Jeg vil da løbende justere hæftets indhold efter diverse forslag, så også andre brugere kan få glæde af dine idéer. Marts 1997, Pia Hardy

3 4 Tekstbehandling: Skærmbilledet Del 1. Tekstbehandling Indledning: Orientering i skærmbilledet I denne øvelse lærer du følgende: at starte Works-tekstbehandling at se på knapper i program- og dokumentvinduet at aktivere menuer og kommandoer om værktøjslinjen, linealen, rullepanelerne og statuslinjen om zoom og bladre-knapper Sæt dig godt til rette foran din PC, og tænd den. Efter opstarten af PC-en befinder du dig på Windows 95 programmets Skrivebord og er klar til at starte Works. 1. Hvis Works er lagt ud på skrivebordet som et ikon, kan du starte programmet ved at dobbeltklikke på ikonet. 2. Ellers vælg Start-knappen i Windows 95 s Proceslinje i skærmbilledet. Vælg dernæst menupunktet Programmer, og derefter Microsoft Works 4.0. Endnu en menu fremkommer, og vælg her programpunktet Microsoft Works Du ser nu Works Opgavestarter. Fanen Opgaveguider er valgt og ligger derfor foran de andre faner i dialogboksen. Du skal ikke afprøve guider lige nu. Vælg i stedet fanen Værktøjer i Works, enten ved at klikke med musen på fanenavnet eller ved at taste bogstavet V, der er understreget i fanenavnet. 4. Her er muligheder for bl.a. at starte programmerne Tekstbehandling, Regneark og Database. Du skal først lære tekstbehandlings-programmet at kende. Vælg derfor knappen Tekstbehandling. 5. Hvis der i højre side af det fremkomne skærmbillede ses et hjælpevindue, så skjul det ved klik på knappen: Hjælpevinduet skal nemlig ikke bruges lige nu. 6. Skærmbilledet ses nu opbygget af to vinduer kaldet programvindue og dokumentvindue. Den øverste bjælke i skærmbilledet kaldes for Titellinjen og hører til programvinduet. Her ses programmets navn Microsoft Works.

4 Tekstbehandling: Skærmbilledet 5 Lineal Værktøjslinje Menulinje Titellinjer 7. Helt til højre på Titellinjen er der tre knapper (Minimer, Gendan, Luk). Hvis du klikker på den første knap, Minimer-knappen, så minimeres program-vinduet og repræsenteres kun af knappen på Windows 95 s Proceslinje. 8. Program-vinduet kaldes frem igen ved at klikke på knappen Microsoft Works i Proceslinjen. 9. Klik på næste knap, Gendan-knappen, og programvinduet formindskes lidt. Knappen omdannes til en Maksimer-knap. Klik på den omdannede knap, og programvinduet maksimeres til at fylde hele skærmen. 10. Den tredje knap, Luk-knappen bruges til at afslutte Works, når du er færdig med at arbejde i programmet. 11. Dokumentvinduet har også en Titellinje, hvis vinduet ikke er maksimeret. Her står navnet på dokumentet, kaldet Dokument1. Hver gang du opretter et nyt dokument, tildeles det navnet Dokument samt et fortløbende tal. Helt til højre på dokumentets Titellinje findes ligeledes tre knapper, disse påvirker kun dokumentvinduet. 12. Prøv selv at eksperimentere med knapperne. Hvis dokumentvinduet er maksimeret, forenes de to Titellinjer til én Titellinje, hvor både program- og dokumentnavnet ses. Bemærk at den nederste Luk-knap lukker dokumentet. Slut med, at både program- og dokumentvinduet er maksimeret. Nederst i programvinduet ses Statuslinjen: I Statuslinjens venstre side kan du se oplysninger om valgte kommandoer, yderst til højre ses Si 1/1, dvs. tekstmarkøren befinder sig på side 1 ud af i alt en side. 13. Næste linje fra oven i programvinduet kaldes for Menulinjen, her ses navnene på forskellige menuer. Klik på Menuen Filer, og følgende undermenu kommer til syne: Her kan du vælge kommandoer til f.eks. at åbne, gemme og udskrive dine dokumenter. 14. I Works kan samme kommando vælges på mange forskellige måder, her gennemgås fire.

5 6 Tekstbehandling: Skærmbilledet 15. Første måde: Ved siden af kommandoen Åbn ses tastaturgenvejen &-o. Dette betyder, at du kan aktivere denne kommando, når din markør er placeret i dit dokument, ved at holde &-tasten nede samtidig med, du trykker en gang på o (bogstavet o). Prøv det. 16. Herved fremkommer en dialogboks, hvor du skal foretage nogle valg. Hvis du ønsker at lukke dialogboksen og annullere eventuelle valg, trykkes på (-tasten eller Annullerknappen. 17. Den anden måde er at aktivere Menulinjen ved at trykke på $-tasten. Tast dernæst f for at aktivere menuen Filer og tast b for Åbn. Du befinder dig nu igen i Åbn-dialogboksen. Tryk (-tasten. 18. Tredje måde: Aktivér igen Menulinjen ved at trykke på $-tasten, tast dernæst f. Flyt nu markeringen på kommandoen Ny ned til Åbn med navigeringstasten E. Læg mærke til kommando-forklaringen, der fremkommer nederst i programvinduet på Statuslinjen. Tryk på 5-tasten for at aktivere kommandoen. 19. Fjerde måde: Ønsker du at benytte musen til at aktivere kommandoen Filer, Åbn, så klik først på Filer og dernæst på Åbn. Du vil efterhånden selv finde den metode, som passer dig bedst. Både tastatur- og musemetoder vil blive anvendt i hæftet. 20. Vælg menuen Rediger. Du ser nu, at nogle af kommandoerne f.eks. Klip og Kopier er grå, dvs. de er ikke valgbare i øjeblikket. Efter markering af en tekst vil de være valgbare. 21. Under Menulinjen findes Værktøjslinjen. De hyppigst brugte kommandoer er repræsenteret på Værktøjslinje-knapperne f.eks. Klip, Kopier, Gem, Udskriv m.m. 22. Peg med musen på den første knap på Værktøjslinjen, vent et par sekunder, og du vil se en lille forklarings-etiket, som meget kort fortæller dig, hvad knappen kan bruges til. Samtidigt kan du på Statuslinjen se en længere forklaring. Før din mus hen over de andre værktøjer for at se deres funktion. 23. Klik på menuen Vis. Hvis linealen er vist i dokumentvinduet, ses et lille hak ved kommandoen Lineal. Hver gang du vælger kommandoen Lineal, skifter du mellem at vise og skjule linealen i dokumentvinduet. Prøv det. Det hvide område i linealen viser, hvor bred teksten er. Linealen kan bruges til at indrykke afsnit fra margen eller til at indsætte tabulatorer til kolonneopstillinger. Læs mere herom i øvelse 8 og 9. Til højre og neden under det tomme dokument ses et lodret og vandret Rullepanel, som kan bruges til at rulle gennem dokumentet ved at klikke på pilene i starten og i slutningen af rullepanelerne, eller rulle hurtigt ved at trække i de grå bokse på rullepanelerne.

6 Opret dokument 7 Til venstre for det vandrette rullepanel ses en lille Zoom- Værktøjslinje med 2 knapper og et tekstfelt med 100%. Værktøjerne her bruges til at forstørre og formindske dokumentet, dvs. du bruger en slags zoom-lup til at kigge på dokumentet. Læs mere herom i øvelse 4. Ved siden af Zoom-Værktøjslinjen findes nogle bladreknapper, disse bruges til at gå fra side til side i dokumentet. Læs mere herom på side 11. På side 4 fjernede du hjælpevinduet til højre i programvinduet ved at klikke på knappen Skjul Hjælp. Knappen røg derved helt ud i højre side af vinduet. Klik på det nederste symbol i knappen og hjælpevinduet er fremme igen. Det var så slut på rundvisningen i Tekstbehandlings-vinduerne. De fleste af de omtalte vindueselementer og funktioner vil også være gældende for de andre Works programmer Regneark og Database. Med denne indledning i baghovedet anbefales du at smøge ærmerne op, for nu starter øvelsesrækken. Øvelse 1: Opret et dokument I denne øvelse lærer du følgende: indskrive tekst gemme, lukke og åbne et dokument afslutte Works Indskriv tekst 1. Indskriv nedenstående to afsnit. Du skal ikke trykke på 5 tasten ved slutningen af hver linje, tekstlinjen ombrydes automatisk. 2. Tryk på 5 2 gange for at lave en tom linje mellem afsnittene. Dine indskrevne afsnit fylder muligvis kun 2 linjer hver. Standarden i tekstbehandling er, at tekstbredden er 17 cm, før linjen ombrydes. 5^\Y\\UXY\cU^VbQf_bUcVUbYUYœcdbYW UZbUdUbVQ^dQcdYc[C_\U^c[Y^^UbVbQ U^c[iVbYXY]]U\TUcd_\dUWbQ^Yd]QccUbcd{bVe\Td_`\icdYQ\\U^eQ^SUb]_T TU^R\{RQWWbe^T5 5 9W{bfQbfY_``UY#% ]UdUbcX ZTU8fY\[U^deb_`]UTcf furq^u^4qfy [_]^UTYWU^WY[fYU^debYRiU^4UbfQb]Q^WU]U^^Uc[Ub4Ud\_[Q\U fq^tuby[[uw_tdc{fytby[[ub \

7 8 Dokumenthåndtering Gem teksten 1. Nu skal dokumentet gemmes og navngives. Vælg kommandoen Filer, Gem som, eller klik på knappen Gem på Værktøjslinjen. 2. Du kan også benytte tastaturgenvejen &-s til at gemme tekstdokumentet. Tekstmarkøren skal være placeret i dokumentet, og du holder så &-tasten nede samtidig med, at du trykker én gang på s. 3. Dialogboksen Gem som vises. Indtast dokumentnavnet Ferie i Østrig i feltet Filnavn. I feltet Gem i kan du se, at dokumentet bliver gemt i mappen Dokumenter. 4. Dokumentet får automatisk efternavnet.wps, hvis der i feltet Filtype er valgt Workstekstbehandling. Du har tilladelse til at skrive max. 255 karakterer inklusiv mellemrum. Du kan både bruge store og små bogstaver, når du indskriver filnavnet. Standardindstillingen for at åbne og gemme dokumenter i Works 4.0 er normalt mappen C:\Dokumenter. Hvis du ønsker at oprette nye mapper og gemme dokumenterne heri, anbefales du at læse hæftet Øvelser til Windows 95 øvelse 12, her forklares alt om opbygningen af din mappestruktur. Denne arkiveringsmetode gør sig gældende for alle Windows 95 programmer. 5. Klik til sidst på knappen Gem, eller tryk 5. Se på Titellinjen, og dokumentets nye navn vises her. TIP: Hvis du gemmer indtastede data i regnearksdelen, får filen efternavnet.wks. Gemmes data i databaseprogrammet, er efternavnet.wdb. Efternavnet er:.wps.wks.wdb Gemt i programmet: Tekstbehandling Regneark Database TIP: Du vil undertiden komme ud for efter at have valgt en kommando, at Hjælpedialogboksen Vis sådan bruger du kommandoen vises. Vælg knappen OK, og dialogboksen lukkes. Ønsker du at prøve hjælpen, kan du klikke på Sådan-knappen, der åbner Hjælpevinduet. Hvis der også er en Rundvisnings-knap, kan du klikke på den og få en guidet tur.

8 Dokumenthåndtering 9 Luk, Åbn og Opdater dokument 1. Vælg kommandoen Filer, Luk eller &-w for at lukke dokumentet Ferie i Østrig. Hvis du ikke har gemt de seneste ændringer, før dokumentet lukkes, vil du blive advaret og spurgt, om du ønsker at gemme ændringer, inden du lukker dokumentet. 2. Du er nu tilbage i Works Opgavestarter. Nu skal dokumentet hentes igen. Vælg fanen Eksisterende dokumenter. Her ligger en oversigt over de senest anvendte filer. Markér Ferie i Østrig.wps, og klik OK. Hvis filen, du ønsker at åbne, ikke findes i listen, så kan du klikke på knappen Åbn et dokument, der ikke vises her. 3. Luk dokumentet igen med &-w. Du er igen tilbage i Works Opgavestarter. Vælg fanen Værktøjer i Works og derefter knappen Tekstbehandling. 4. Ønsker du at åbne et dokument inde fra tekstbehandlingsprogrammet, så vælg Filer, Åbn eller tastaturgenvejen &- o. Herved fremkommer dialogboksen Åbn. 5. Vælg dokumentet Ferie i Østrig i listeboksen, klik på Åbnknappen eller tryk 5. Du har nu dokumentet fremme på skærmen igen, tilføj nederst i brevet efter ordet øl følgende: YW\ TUb_cQ\\U]UWUddY\`{d_bcTQWTQUbTUb\_fUdc^U. 6. Vælg Filer, Gem, eller klik på knappen Gem. Tastaturgenvejen er &-s. Hermed gemmes ændringerne i dit dokument igen under samme navn. Læg mærke til, at du ikke bliver bedt om at angive filnavnet igen. Dokumentet inklusiv ændringerne gemmes automatisk under samme filnavn. Når du ændrer et dokument, er det klogt at gemme dokumentet med jævne mellemrum. TIP: Når du gemmer dit dokument allerførste gang, og bruger Filer, Gem eller knappen Gem, så fremkommer dialogboksen Gem som automatisk, således at dokumentet kan navngives. Hvis du senere ønsker dokumentet gemt med et andet navn, skal du bruge kommandoen Filer, Gem som, for at få muligheden for at indskrive nyt navn. Dokumentet med det første navn findes dog stadig gemt på harddisken. 7. Dokumentet skal nu lukkes. Dette kan gøres på 3 forskellige måder: 1) Vælg kommandoen Filer, Luk. 2) Genvejstasten &-w. 3) Klik på dokumentets Luk-knap. 8. Du kan afslutte Works på 3 måder: 1) Vælg kommandoen Filer, Afslut Works. 2) Genvejstasten $-. 3) Klik på programmets Luk-knap, du vender så tilbage til Windows 95 Skrivebordet.

9 10 Redigering Øvelse 2: Rediger et dokument I denne øvelse lærer du følgende: gemme dokument under nyt navn flytte markør, indsætte og slette tekst Gem dokument med nyt navn Hvis du ønsker at genbruge det meste af teksten i et gemt dokument, så er det en god idé at åbne det gemte dokument og straks gemme det med et nyt navn, inden du ændrer indholdet. 1. Gå ind i Tekstbehandling. Vælg Filer, Åbn eller &-o, og vælg dokumentet Ferie i Østrig i listen, klik på knappen Åbn, eller tryk Du skal nu lave en kopi af dokumentet og give det et nyt navn. Vælg Filer, Gem som, og erstat det aktuelle filnavn med Skitur. Du har stadig dokumentet Ferie i Østrig i dit arkiv på harddisken, men du har lavet en kopi med et andet navn, nemlig Skitur. Indsætte/slette tvungent sideskift Hvis du skriver et dokument over flere sider, vil Works automatisk lave sideskift i henhold til den plads, der er til rådighed mellem din top- og bundmargen. Ønsker du derimod selv at være herre over sideskiftet, gøres følgende: 1. Åbn dokumentet Skitur. Stil dig efter det ord (f.eks. ordet Baggrund. ), hvor du ønsker sideskiftet, tryk på & - 5 eller vælg Indsæt, Sideskift, og klik OK. Det tvungne sideskift ses som en stiplet linje. 2. Slet sideskiftet ved at placere tekstmarkøren på den stiplede linje, og tryk '. Afslut med at indsætte sideskiftet igen. Flyt markør Du skal nu lære at navigere rundt i dokumentet Skitur. Dette kan gøres på to måder, enten ved hjælp af tastaturet eller ved brug af musen. I din tekst ses tekstmarkøren som en blinkende lodret streg. Når du benytter navigeringstasterne O, U, W og E, så flytter tekstmarkøren sig gennem teksten, og dokumentet ruller automatisk. 1. Afprøv følgende navigerings-muligheder ved hjælp af tastaturet, se også næste side: Hvis du vil flytte: et tegn til venstre/højre en linje op/ned et ord til venstre/højre til begyndelsen af linjen Tast: O / U W / E & - O / & - U K

10 Redigering 11 til slutningen af linjen et afsnit op/ ned H & - W / & - E et vindue op/ned ] / [ til start af dokument til slut af dokument & - K & - H gå til sidenr. Tryk, skriv sidetal og 5 Flytte tekstmarkøren gennem et dokument ved brug af musen 2. Hvis du vil rulle teksten i dokumentvinduet, kan du klikke på pilene i starten og i slutningen af rullepanelerne eller rulle hurtigt ved at trække i de grå bokse på rullepanelerne. Læg mærke til, at tekstmarkøren ikke følger med. Du skal klikke i teksten for at indsætte tekstmarkøren i den ønskede position. 3. Afprøv bladre-knapperne i nederste venstre hjørne af skærmen. De har følgende funktion fra venstre af: 1. flytter tekstmarkøren til begyndelsen af dokumentet 2. flytter øverst på foregående side 3. flytter øverst på næste side 4. flytter til slutningen af dokumentet. Indsæt ny tekst 1. Placer tekstmarkøren i det andet afsnit efter ordet svævebanen, og skriv følgende sætning: :UW\YTUb\YTdQVX ZTUc[b [. Gem ændringer i dokumentet med &-s. Teksten indskrives ved tekstmarkøren. Den eksisterende tekst skubbes fremad, når du skriver. Hvis du vil overskrive tekst, kan du trykke på tasten,. Tasten, skifter mellem såkaldt overskriv og indsæt indstilling. Tryk på, et par gange, og se på Statuslinjen nederst i programvinduet, OVR tændes og slukkes i henholdsvis overskriv og indsæt indstilling. Indsæt indstillingen er det normale. Er OVR tændt, overskrives eksisterende tekst til højre for markøren. Slet tekst Du kan slette tekst til venstre for tekstmarkøren ved hjælp af %-tasten(backspace), placeret lige oven over 5-tasten. Du kan slette tegn til højre for tekstmarkøren ved hjælp af '-tasten. 1. Placér tekstmarkøren foran ordet lidt i din tekst, og slet ordet. Hvilken slettetast skal du bruge? Indskriv ordet ]UWUd i stedet for. Prøv selv at slette andre ord og indsætte nye. 2. Vælg Filer, Luk eller &-w. Klik på Nej, så ændringerne ikke gemmes.

11 12 Redigering og formatering Øvelse 3: Redigér og formatér et dokument I denne øvelse lærer du følgende: markering og formatering af tekst fortryd funktionen Hvis du har skrevet en tekst og f.eks. ønsker at formatere, slette, flytte, eller kopiere noget af teksten, skal den først markeres, før du foretager den ønskede handling. Nedenfor er beskrevet, hvorledes du kan markere enten med musen eller tastaturet. Markér tekst 1. Åbn dokumentet Skitur. Teksten kan markeres enten ved hjælp af tastaturet eller musen eller en kombination af disse. Nedenfor vises mulighederne. Eksperimentér med dem, og find din egen metode. Markering ved hjælp af tastaturet: Markering af tekst Så skal du trykke på et tegn til højre / venstre 6- U / O til slutningen af ordet &- 6- U til begyndelsen af ordet &- 6- O til slutningen af linjen 6- H til begyndelsen af linjen 6-+K en linje ned / op 6- E / W et afsnit ned / op &- 6- E / W til slutningen af dokumentet &- 6- H til begyndelsen af dokumentet &- 6- +K Markering af tekst med musen: Markering af tekst Markér hele ordet Markér hele linjen Markér hele afsnittet Markér teksten som musen bevæger sig over Markér hele sætningen Markér hele dokumentet Benyt musen således Dobbeltklik på et ord Enkeltklik yderst til venstre for linje Dobbeltklik yderst til venstre for linje Hold museknappen nede, og kør til højre, venstre, op eller ned, slip museknappen Hold & nede og klik i en sætning Hold & nede og klik yderst til venstre for en linje

12 Redigering og formatering 13 Markér og formatér tekst 1. Markér ordet Østrig i første afsnit. Klik på knappen Fed eller &-f, så er ordet skrevet med fed skrift. Klik et sted i teksten, og markeringen ophæves, eller brug en af navigeringstasterne f.eks. U eller O. 2. Markér ordet fantastisk, og klik på knappen Understreg eller &-u. 3. Markér ordene Hvilken tur op med svævebanen, og klik på knappen kursiv eller &-k. 4. Markér ordene: 3500 meters højde, og formatér med fed, kursiv og understreget samtidigt. 5. Formatér ordene øl og sne med fed skrift, &-f. Slette og fortryde 1. Markér ordene fra en skyfri himmel i teksten, og tryk på enten ' eller %. Du har nu slettet nogle ord i teksten. 2. Prøv at fortryde denne foregående sletning ved hjælp af kommandoen Fortryd, Redigering under menuen Rediger eller genvejstasten &-z. Den slettede tekst bliver herved synlig igen. Du kan kun fortryde den sidste handling, du har udført. Andre handlinger såsom kopiering, flytning m.m. kan også fortrydes. Indsætte, slette tomme linjer 1. Placér tekstmarkøren øverst i dokumentet Skitur og tryk på 5, herved indsættes et tomt afsnit oven over den blinkende tekstmarkør. Ved et afsnit forstås en tekst, der befinder sig mellem to afsnitstegn. Disse sættes ved hjælp af 5. Et afsnit uden tekst ses som en tom linje. 2. Flyt tekstmarkøren en linje op. Skriv: ; bu]_b. Placér tekstmarkøren foran ordet Kære, og tryk 4 gange på Vælg Vis, Alle tegn, eller brug tastatur-metoden, og tryk først på $, så v, og dernæst på a. Herved ses ellers skjulte tegn for mellemrum og nyt afsnit. Slet to af tegnene for nyt afsnit ved hjælp af %-tasten, læg mærke til, at de tomme linjer slettes. 4. Vælg igen Vis, Alle tegn, og tegnene forsvinder igen. Indsæt to nye afsnit (tomme linjer) efter ordet Mor ved hjælp af Klik på knappen Gem eller &-s, og dokumentet gemmes under samme navn.

13 14 Dokumentvisning Øvelse 4: Ændring af dokumentvisning I denne øvelse lærer du følgende: om normal- og sidelayoutvisning tilpasse tekst til vindue og zoome dokumentet I Works kan du se på dit dokument i forskellige visninger. Det er vigtigt, at du finder den visning og zoom-indstilling, som passer bedst til dine øjne alt efter, om du indskriver, redigerer, formaterer tekst, eller om du vil kunne se, hvor tekst og grafik er placeret på siden. Sidelayout-visning Works tekstbehandling starter automatisk op i sidelayout-visning og zoom-procent 100. Sidelayout bruges, hvis du ønsker at se dokumentets margener, spaltelayout, sidehoved /sidefod samt placeringen af billeder på siden. 1. Klik i procentboksen til højre for teksten Zoom nederst i dokumentvinduet, og følgende menu fremkommer: 2. Jeg bruger selv mest indstillingerne Hele siden, Sidebredde og Margenbredde. Ved disse valg udregnes zoom-procenten automatisk ud fra dokumentets margenopsætning. 3. Du kan også zoome med faste procenter såsom 100%, 75 % osv. Eksperimentér selv med de forskellige zoom-indstillinger. 4. Prøv Brugerdefineret, og indskriv 500 i feltet Brugerdefineret i dialogboksen. Vælg OK. 5. Klik på zoom knapperne og. Dokumentet vil da forstørres eller formindskes. Læg mærke til, at områderne Sidehoved og Sidefod er synlige i sidelayout-visning. Læs mere om Sidehoved og Sidefod i Øvelse 13. Normal-visning 1. Vælg Vis, Normal symbolet indikerer, at Normal-visning er valgt. Denne visning bruges mest under indskrivning af tekst. Margener samt felterne sidehoved og sidefod vises ikke. 2. Du kan dog flytte markøren til sidehoved/sidefod ved at vælge henholdsvis Vis, Sidehoved eller Vis, Sidefod. Øverst i dokumentet ses et H og et F. Her kan skrives i felterne for SideHoved og SideFod. 3. Vælg Vis, Sidelayout, og derefter Vis, Normal. H og F felterne er derved væk igen. 4. Eksperimentér selv med de forskellige zoom-visninger nederst i dokumentvinduet. Jeg foretrækker selv at indskrive tekst med zoom Margenbredde valgt.

14 Udskrivning 15 Øvelse 5 : Justering og udskrivning I denne øvelse lærer du følgende: justering af tekst, indsætte dags dato, udskrivning og vis udskrift på skærm Justering og dags dato 1. Åbn dokumentet Skitur. Placér markøren øverst i dokumentet i en tom linje. Du skal nu indsætte en højrejusteret dato øverst til højre i dokumentet. 2. Tryk &-6-r, eller klik på knappen Højrejusteret i Værktøjslinjen, og skriv ordene: JU\\Q]CUUTU^ Det er kun det afsnit, du står i, som bliver højrejusteret. 3. Vælg kommandoen Indsæt, Dato og klokkeslæt, og vælg det datoformat, du ønsker. Klik på Indsæt, og dags dato indsættes ved tekstmarkøren. 4. Markér teksten fra Kære Mor og nedefter ved at placere musemarkøren til venstre for teksten (markøren ændres til en pil ). Hold museknappen nede, og træk nedefter. Tryk &-j, og din tekst justeres dvs. strækkes mellem venstre og højre margen. For store ordmellemrum kan klares ved orddelings-funktionen, se senere i øvelse Prøv også justerings-knapperne: Venstrejusteret, Centreret og Højrejusteret på den markerede tekst. 6. Placér tekstmarkøren nederst i dokumentet. Tryk 5 et par gange, og skriv: =UT [ b\ywxy\cu^ og dit navn. Husk at slette sideskiftet efter ordet baggrund. Gem dokumentet. Vis udskrift og Udskriv Inden du udskriver dit dokument, er det klogt at se på dokumentet i Vis udskrift skærmbilledet. Her kan du kontrollere placeringen af de forskellige elementer (tekst, grafik, margener, sideskift m.m.) på siderne. 1. Vælg kommandoen Filer, Vis udskrift eller knappen Vis udskrift. I dette skærmbillede kan du zoome din side ud og ind, og du kan bladre fra side til side med knapperne Forrige og Næste. Skærmbilledet forlades ved klik på knappen Annuller eller (. 2. Et dokument kan udskrives på flere måder. Vælg kommandoen Filer, Udskriv eller genvejen &-p. I dialogboksen ses, at du kan vælge at udskrive Alt, udvalgte Sider eller Antal Kopier. Ved klik på OK, sendes hele dokumentet til printer. 3. Du kan også klikke på knappen Udskriv på Værktøjslinjen. Udskriv-dialogboksen vises ikke, og hele dokumentet sendes direkte til printer.

15 16 Mere formatering Øvelse 6: Mere formatering I denne øvelse lærer du følgende: ændre skrifttype, skriftstørrelse, hævet og sænket skrift ændre standardskriften, ændre margener og papirretning indrykke tekst Ændre skrifttype og størrelse 1. Åbn dokumentet Skitur. Dokumentet skal nu yderligere redigeres og smukkeseres. Tilføj den overstregede tekst i brevet, se eksemplet nedenfor: Zell am See den Kære Mor En lille hilsen fra vores ferie i Østrig. Vejret er fantastisk. Solen skinner fra en skyfri himmel, de stolte granitmasser står fuldt oplyst i alle nuancer mod den blå baggrund. I går var vi oppe i 3500 meters højde. Hvilken tur op med svævebanen. Jeg lider lidt af højdeskræk. Da vi kom ned igen, gik vi en tur i byen. Der var mange mennesker. Det lokale vand også kaldet H2O er ikke godt, så vi drikker øl. Vi glæder os alle meget til på torsdag. Da er der lovet sne. Jeg glæder mig til at prøve mine nye slalomski. Lejligheden er lækker og stor på ca. 60 m2. Med kærlig hilsen - UJHQ 2. Markér hele dokumentet, klik på listepilen til højre for boksen Skriftstørrelse, vælg 12 i listen. 3. Markér hele dokumentet igen, klik på listepilen til højre for boksen Skrifttype, og vælg skrifttypen Arial. 4. Markér linjerne fra kære mor til ordet Jørgen, og vælg skrifttypen Times New Roman. Markér linjen med dit navn (her Jørgen), og vælg skrifttypen Brush Script MT og skriftstørrelsen Markér ordet Mor, og vælg skriftstørrelse Vælg kommandoen Formater, Skrifttype og typografi, hvis du vil se et eksempel på, hvordan skrifttypen og størrelsen ser ud, før du vælger den.

16 Mere formatering Nu skal du til at skrive H 2 O og m 2. Dette kaldes henholdsvis sænket og hævet skrift. 8. Markér 2 i ordet H2O.Vælg kommandoen Formater, Skrifttype og typografi, og vælg feltet Sænket skrift. Genvejen er &-, som nås ved at taste &- 6-0 (tallet 0). Klik OK. 9. Markér dernæst 2 i ordet m2. For at hæve 2-tallet bruges genvejen &-, plustegn er placeret nederst på tasten med? (spørgsmålstegn), eller vælg Formater, Skrifttype og typografi, og vælg feltet Hævet skrift. 10. Vælg Filer, Gem som, og navngiv dokumentet Slalom. I stedet for at bruge musen ved formateringsvalg, kan du benytte følgende genvejstaster på den markerede tekst: Typografi Genvejstaster Fed &-f Kursiv &-k Understregning &-u Sænket skrift &- (lighedstegn) Hævet skrift &- (plustegn) Nulstille formatering &V(mellemrums-tast) TIP: Hvis du vil formatere nogle ord, før de skrives, skal du først vælge dit ønskede skriftformat, dernæst skal teksten skrives. Genvejen &Ver meget anvendelig, hvis du vil nulstille dit skriftformat dvs. vende tilbage til din standardskrift. Se mere herom i næste afsnit: Ændre standard skrifttype og størrelse. Ændre standard skrifttype og størrelse 1. Vælg Formater, Skrifttype og typografi 2. I denne dialogboks kan du vælge standardindstillingen til din skrift, dvs. skrifttype, størrelse mm. Vælg Times New Roman, Normal, 12, og klik på knappen Angiv som Standard. 3. I den viste dialogboksen klikker du på Ja. Denne ændring vil være gældende fremover for alle nye dokumenter.

17 18 Indrykning Ændre margener og papirretning 1. Vælg Filer, Sideopsætning for at ændre dokumentets margener. 2. Du skal ændre dine top, bund, venstre og højre margener til henholdsvis 4, 3, 3 og 3 cm ved at klikke på de små op/ned pile-knapper. Du kan også bruge I-tasten til at hoppe fra felt til felt i dialogboksen og indskrive margentallene. Klik OK. 3. Hvis du ønsker at ændre din sideorientering til liggende A4, så vælg fanen Papirkilde, størrelse, retning, og vælg feltet Liggende under boksen Papirretning. Indrykke tekst Ved hjælp af linealens trekanter kan du indrykke et afsnit i forhold til dets margener. A B A) De to små trekanter, som peger mod hinanden, placeret til venstre på linealen, styrer venstre indrykning i et afsnit. Indrykning måles i forhold til margen. Den øverste trekant styrer indrykningen af første linje i afsnittet, mens den nedre trekant styrer indrykningen af afsnittets øvrige linjer. B) Denne trekant styrer højre indrykning i et afsnit. Indrykning måles i forhold til højre margen. 1. Stil dig i dokumentet Skitur i afsnittet, der begynder med I går, vælg Vis, Sidelayout. Ved et afsnit forstås en tekst, der befinder sig mellem to afsnitstegn. Disse sættes ved hjælp af Klik på den lille indrykningstrekant til højre på linealen, og træk den til 13 cm, herved indrykkes tekstafsnittet fra højre. 3. Træk i den nederste indrykningstrekant til venstre på linealen, begge trekanter følger med, og placér dem på 2 cm. Herved indrykkes afsnittet fra venstre.

18 Stavekontrol og orddeling Eksperimentér med at flytte rundt med trekanterne, husk du kan altid fortryde ved hjælp af Rediger, Fortryd Redigering. Den nederste trekant kan flyttes alene, hvis du holder 6 nede, mens du trækker i trekanten. 5. Hvis du oplever, at indrykningstrekanterne ikke er nemme at rykke rundt på, kan du altid nulstille din afsnitsformatering ved at trykke &-q eller vælge kommandoen Formater, Afsnit og skrive 0 i felterne Højre, Venstre og Første Linje i boksen Indrykning. 6. Gem dokumentet under navnet Indryk. Luk dokumentet. Øvelse 7: Stavekontrol og orddeling I denne øvelse lærer du følgende: om dansk og engelsk stavekontrol orddeling (med eller uden Bekræft) Stavekontrollen bruges til at finde eventuelle stavefejl eller "gentaget-ord" - du kan også selv udbygge ordbogen ved at tilføje ord til den. Selvom dokumentet er stavekontrolleret, så glem endelig ikke at korrekturlæse det, da stavekontrollen ikke kan forstå, at der skal stå hjerter i stedet for hjerner i nedenstående tekst, thi begge ord findes i ordbogen. Stavekontrol 1. Vælg Filer, Ny, og klik på knappen Tekstbehandling, eller klik på knappen Opgavestarter, og vælg Tekstbehandling for at hente et tomt dokument. Indskriv nedenstående tekst. ;e^cd_w[e\debxqbu^cd_bb`\qcytq^c[ub^ucxzub^ub4udubt_wywwuq\dy4q^ ]Qb[TUbd{\UbQdcUTQWU^c\Xc> W^UTQ]Ub_WQ^TbUc[e]\UdY^WcUcQ\dV_b_VdY 4Ud]Ucd[U^dU[\U^_TYUUb^_[831^TUbcU^VbQ?TU^cU8fQTXQ^XQbRUd TUd V_bQ\\UQ\\UR b^be^td_]yfubtu^futy^wu^8q^c]utcd[u^tduufu^dib4u^ 7bY]]U; \\Y^WUb_fUbcQddY\]Q^WUc`b_W DY\QdX_\\UcQ]]U^`{[e^cdU^XQb4Q^]Qb[XQVdU^c[e\`deb]Y^YcdUb8Y\TU^c_] _Wc{fQb]Y^YcdUbV_bYT bdv_tr_\t_wq^tbu\uwu]cetc[uzu\cub 2. Vælg nu Funktioner, Stavekontrol, eller klik på knappen Stavekontrol, stavekontrollen starter fra markørens placering.

19 20 Stavekontrol og orddeling Knappernes funktion er som følger: Ignorer Ignorer alle Erstat Erstat Alle Tilføj ignorerer ordet og hopper videre til det næste ignorerer alle identiske ord i resten af dokumentet erstatter ordet i teksten med det foreslåede eller det ord, du selv skriver i feltet Erstat med erstatter alle identiske ord i teksten med det foreslåede eller det ord, du selv skriver i feltet Erstat med tilføjer ordet til en ekstra ordbog, i dette tilfælde ordbogen CUSTOM.DIC 4. Det første ord stavekontrollen stopper ved er ordet: storr. Sørg for at ordet stor er markeret i forslagslisten, og klik på Erstat. Stavekontrollen stopper igen ved næste ord, der ikke findes i ordbogen. 5. Indskriv ordet `\QTc i feltet Erstat med, og klik på Erstat. 6. Skriv selv ordet: Y[[U i feltet Erstat med, og klik på Erstat, stavekontrollen hopper hastigt videre til ordet lhs. 7. Find dernæst ordet lys nederst i forslags-listen, og klik på Erstat. Erstat derefter ordet ofti med ofte. Vælg knappen Erstat ved de to næste forslag. 8. Klik på Erstat ved dobbeltordet alle. Det ene ord alle erstattes med ingenting, dvs. det slettes. Fortsæt stavekontrollen, og klik på knappen Ignorer ved navnet Hilden. Fortsæt, indtil dialogboksen "Stavekontrollen er færdig " vises. Klik OK. TIP: Hvis du skriver et brev på engelsk, har du også mulighed for at stavekontrollere brevet med en engelsk-stavekontrol. Vælg Funktioner, Indstillinger og fanen Korrekturredskaber. I feltet Vælg ordbog vælges Engelsk(britisk), klik OK. Husk at vælge ordbogen tilbage til Dansk, ellers benyttes den engelske stavekontrol også i dine andre dokumenter.

20 Stavekontrol og orddeling 21 Orddeling Orddeling gør, at venstrejusteret tekst er mindre ujævn i højrekanten, eller at justeret tekst ikke har for store ordmellemrum. Teksten kan orddeles uden Bekræft, dvs. at orddelingen foretages automatisk, eller med Bekræft, dvs. at du selv bestemmer, hvor der skal orddeles. 1. Åbn et dokument med en tekst på 10 linjer eller mere. Sørg for at teksten er venstrejusteret. Vælg Funktioner, Orddeling. Læg mærke til, at der automatisk skiftes til Sidelayoutvisning, hvis du er i Normal-visning. 2. Sørg for, at afkrydsningsfeltet Bekræft ikke er valgt. I boksen Delezone kan du skrive den afstand, som skal være mellem slutningen af det sidste ord på linjen og højre margen. Denne afstand bruges til at afgøre, om et ord skal deles. Jo større delezone, jo færre orddelinger. Klik OK, og dit dokument orddeles automatisk. 3. Markér hele teksten med &-a, og justér teksten med &-j. Orddel nu teksten med en delezone på 0,25 cm. Luk dokumentet uden at gemme det. 4. Åbn dokumentet igen, du skal nu orddele med Bekræft. Vælg Funktioner, Orddeling, afmærk tjekboksen Bekræft. Vælg OK, og du ser følgende dialogboks: Den lille lodrette grå streg her i ordet senge-klæ-der-ne i orddelings-boksen betyder, at ordet kun kan deles før den grå streg: 5. Udfør orddelingen ved at benytte følgende delefunktioner. Delefunktion: Dele ordet andet sted end foreslået Indsætte delestreg hvor foreslået Ingen orddeling Standse orddelingen Du gør følgende: Placér markør dér, hvor orddelingen ønskes, vælg Ja. Vælg Ja Vælg Nej Vælg Annuller Under orddelingen flytter markøren sig lynhurtigt videre til næste ord, der så foreslås orddelt. Du kan måske slet ikke nå at se, om dit valg er udført korrekt, men bare rolig Works har udført din ordre.

Orddeling. Automatisk orddeling. Manuel orddeling. Word 2010 18 thoremil.dk. Vælg fanebladet [Sidelayout] Vælg [Orddeling] Markér Automatisk orddeling

Orddeling. Automatisk orddeling. Manuel orddeling. Word 2010 18 thoremil.dk. Vælg fanebladet [Sidelayout] Vælg [Orddeling] Markér Automatisk orddeling Orddeling Automatisk orddeling Vælg [Orddeling] Markér Automatisk orddeling Manuel orddeling Vælg [Orddeling] Klik [Manuelt] For hvert ord, som vises, kan der gøres følgende: Accepter det foreslåede orddelingssted

Læs mere

Øvelser til Word 7. www.knowware.dk

Øvelser til Word 7. www.knowware.dk 2 KnowWare Øvelser til Word 7 Pia Hardy 1. udgave, 1. oplag, okt. 1996 1. udgave, 2. oplag, okt. 1997 1. udgave, 3. oplag, feb. 1998 Copyright 1997 Pia Hardy og KnowWare, mm@knowware.dk www.knowware.dk

Læs mere

Microsoft Word 2010 Huskesedler

Microsoft Word 2010 Huskesedler Microsoft Word 2010 Huskesedler Indskrivning... 3 Gem og udskriv... 4 Åbn og Luk... 5 Tastatur... 6 Mus... 9 Indsæt specielle tegn og symboler... 10 Formatering af tegn... 11 Formatering af afsnit... 12

Læs mere

KnowWare. Øvelser til Word 97. Pia Hardy. Pia Hardy og KnowWare.dk. Pia Hardy & KnowWare.dk - Øvelser til Word 97-17-08-01

KnowWare. Øvelser til Word 97. Pia Hardy. Pia Hardy og KnowWare.dk. Pia Hardy & KnowWare.dk - Øvelser til Word 97-17-08-01 2 KnowWare Øvelser til Word 97 Pia Hardy Pia Hardy og KnowWare.dk Indhold 3 Forord...2 Indledning: Orientering i skærmbilledet...4 Øvelse 1: Opret et dokument...7 Indskriv tekst...7 Gem dokument...7 Luk,

Læs mere

Microsoft Word 2007. thoremil.dk

Microsoft Word 2007. thoremil.dk Microsoft Word 2007 Indskrivning... 3 Gem og udskriv... 4 Åbn og Luk... 5 Tastatur... 6 Mus... 9 Indsæt specielle tegn og symboler... 10 Formatering af tegn... 11 Formatering af afsnit... 12 Punktopstilling...

Læs mere

Huskesedler rapportskrivning Grundforløb

Huskesedler rapportskrivning Grundforløb Indhold Stikordsregister... 2 Indsæt... 3 Afsnit... 4 Typografi... 5 Billede... 6 WordArt/vandmærke... 7 Sidehoved og fod... 8 Sidelayout... 9 Tabel... 10 Tabel Kanter og skygger... 11 Fodnoter... 12 Indholdsfortegnelse...

Læs mere

IT/Tekstbehandling Grundforløb

IT/Tekstbehandling Grundforløb Huskesedler til Microsoft Word 2010 Indholdsfortegnelse Afsnit... 3 Anvend skabelon... 4 Autokorrektur... 5 Billede... 6 Dokumenthåndtering... 7 Flyt, kopier og sæt ind... 8 Flyt og kopier mellem dokumenter...

Læs mere

Sådan gør du Microsoft Word 2013

Sådan gør du Microsoft Word 2013 Microsoft Word 2013 Microsoft Word 2013 Indholdsfortegnelse Anvend skabelon... 3 Billede... 4 Dokumenthåndtering... 5 Flyt, kopier og sæt ind... 6 Flyt og kopier mellem dokumenter... 7 Gem... 8 Genbrug

Læs mere

Huskesedler. Indskrivning og formatering af mindre tekster

Huskesedler. Indskrivning og formatering af mindre tekster Huskesedler Indskrivning og formatering af mindre tekster Microsoft Word 2007 Indholdsfortegnelse Afsnit... 3 Anvend skabelon... 4 Autokorrektur... 5 Billede... 6 Dokumenthåndtering... 7 Flyt, kopier og

Læs mere

Rapport - Norge. Indhold

Rapport - Norge. Indhold Januar 2016 Indhold Indhold... 2 Formål... 3 Start på rapporten... 4 Opgave 1... 4 Opgave 2... 4 Stavekontrol... 5 Opgave 3... 5 Sidehoved og sidefod... 6 Opgave 4... 6 Litteraturliste... 8 Opgave 5...

Læs mere

Skrifttype og størrelse

Skrifttype og størrelse Tekstbehandling med Microsoft Word 2007 GRUNDLÆGGENDE INTRO (PC) Når du starter Word 2007, så ser du normal-skabelonen og kan straks begynde at skrive tekst. Normal-skabelonen indeholder bl.a. indstillinger

Læs mere

Microsoft. fra Word 2003

Microsoft. fra Word 2003 I denne vejledning Microsoft Word 2010 ser meget anderledes ud end Word 2003, og vi har derfor oprettet denne vejledning, så du hurtigere kan komme i gang med at bruge programmet. Læs videre for at få

Læs mere

Indhold fordelt på sider

Indhold fordelt på sider Indhold fordelt på sider Indtastning og formellinie 2 Kolonnebredde og rækkehøjde 5 Visninger 2 Indsætte/slette kolonner og rækker 6 Zoom 2 Flet og centrer 6 Markere 3 Diagrammer 6 Flytte, kopiere 3 Tilføje

Læs mere

Open Office Tekst

Open Office Tekst Side 1 af 17 Open Office 3.4.1 Tekst Vejledning ver. 1.07 Anvendes og udvikles løbende ved en på Præsthøjgården Side 2 af 17 Indholdsfortegnelse 1 Kom godt i gang... 4 1.1. Indledning... 4 1.2. Lidt om

Læs mere

Annemette Søgaard Hansen/www.dinwebvejleder.dk

Annemette Søgaard Hansen/www.dinwebvejleder.dk Google Docs Dokumenter Indholdsfortegnelse Værktøjer... Side 3 Menuer... Side 5 Opgave... Side 8 Få adgang til filerne fra din computer... Side 16 Vejledende løsning... Side 17 GoogleDocs Dokumenter 2

Læs mere

Filtyper, filformat og skabelon. Tabel. Tekstombrydning. Demo Fremstil, gem og brug en skabelon. Øvelser Fremstil, gem og brug en skabelon

Filtyper, filformat og skabelon. Tabel. Tekstombrydning. Demo Fremstil, gem og brug en skabelon. Øvelser Fremstil, gem og brug en skabelon Disposition for kursus i Word 2007 Filtyper, filformat og skabelon Demo Fremstil, gem og brug en skabelon Øvelser Fremstil, gem og brug en skabelon Tabel Demo Opret en tabel ud fra en tekst Øvelser Opret

Læs mere

1. Opbygning af et regneark

1. Opbygning af et regneark 1. Opbygning af et regneark Et regneark er et skema. Vandrette rækker og lodrette kolonner danner celler, hvori man kan indtaste tal, tekst, datoer og formler. De indtastede tal og data kan bearbejdes

Læs mere

Microsoft Word 2010 Grund DK

Microsoft Word 2010 Grund DK T a r g e t G r u p p e n Microsoft Word 2010 Grund DK Lidt om tekstbehandling generelt... 5 Words opbygning... 6 Musemarkør og indsætningspunkt...6 Margener...7 Linealer...8 Sideopsætning...8 Indryk...9

Læs mere

Kommandonavn Ændringstaster Tast Menu Accepter Alle Viste. Accepter Ændringer Accepter Alle Ændringer. Accepter Afslut

Kommandonavn Ændringstaster Tast Menu Accepter Alle Viste. Accepter Ændringer Accepter Alle Ændringer. Accepter Afslut Genvejstaster i Word 2003 Kommandonavn Ændringstaster Tast Menu Accepter Alle te Accepter Ændringer Accepter Alle Ændringer Accepter Afslut Afsnit Ned Ctrl+ Ned Afsnit Ned Udvid Ctrl+Skift+ Ned Afsnit

Læs mere

Sådan gør du Microsoft Excel 2013

Sådan gør du Microsoft Excel 2013 Microsoft Excel 2013 Indholdsfortegnelse Beskyttelse... 3 Diagram... 5 Flyt og kopiér... 6 Formatering... 8 Frys ruder... 12 Sideopsætning og udskriv... 13 Sortering... 15 Udskrive diagrammer... 16 Diagram...

Læs mere

Word-5: Tabeller (2007)

Word-5: Tabeller (2007) Word-5: Tabeller (2007) Tabel-funktionen i Word laver en slags skemaer. Word er jo et amerikansk program og på deres sprog hedder skema: table. Det er nok sådan udtrykket er opstået, da programmet blev

Læs mere

Huskesedler. Fletning af dokumenter til masseproduktion

Huskesedler. Fletning af dokumenter til masseproduktion Huskesedler Fletning af dokumenter til masseproduktion Microsoft Word 2007 Indholdsfortegnelse Simpel fletning... 3 Indsæt en adresseblok... 4 Indsæt fletfelter... 5 Udgangsdokumenter til konvolutter...

Læs mere

Word tips til skriftlig eksamen

Word tips til skriftlig eksamen Word tips til skriftlig eksamen Indhold Word tips til skriftlig eksamen... 1 Forord...2 Sidehoved...3 Sidefod...3 Sidetal og side x af y...4 Gem som skabelon...5 Indsæt sideskift...6 Vis koder...6 Tekstformatering...7

Læs mere

Navigationsrude Tryk på Ctrl+F for at få vist navigationsruden. Du kan omorganisere et dokument ved at trække dokumentets overskrift i denne rude.

Navigationsrude Tryk på Ctrl+F for at få vist navigationsruden. Du kan omorganisere et dokument ved at trække dokumentets overskrift i denne rude. Startvejledning Microsoft Word 2013 ser anderledes ud end tidligere versioner, så vi har oprettet denne vejledning, så du hurtigere kan lære programmet at kende. Værktøjslinjen Hurtig adgang Kommandoer

Læs mere

Indholdsfortegnelse Forord... 8 Købe eller leje Word 2013... 10 Åbne Word 2013 i Windows 8... 15 Taster, mus/ergonomi samt flytte markøren rundt

Indholdsfortegnelse Forord... 8 Købe eller leje Word 2013... 10 Åbne Word 2013 i Windows 8... 15 Taster, mus/ergonomi samt flytte markøren rundt 1 Indholdsfortegnelse Forord... 8 Målgruppen for denne bog 8 Arbejde med Word 2013 i skyen 8 Kommando versus funktion 8 Dokument, du kan bruge i praksis 8 Købe eller leje Word 2013... 10 Start Office 2013-program

Læs mere

Indhold. OpenOffice Writer fortsættelse Side 1 af 14

Indhold. OpenOffice Writer fortsættelse Side 1 af 14 OpenOffice Writer fortsættelse Side 1 af 14 Indhold Indhold... 1 Tabulatorer... 2 Kontroltegn... 4 Indrykninger... 5 Punktopstilling... 5 Indstilling for tal og bogstaver... 7 Indstilling for punkttegn...

Læs mere

Nogle tips til Explorer 7

Nogle tips til Explorer 7 Side 1 af 12 Nogle tips til Explorer 7 Indhold Nogle tips til Explorer 7...1 Indhold...1 Benytter du den sidste udgave af programmet?...2 Ændre standardindstillinger...2 Bestem selv din startside...2 Ændre

Læs mere

Heldigvis har systemet indbygget en hjælp, som man kan benytte, hvis denne vejledning ikke berører det opståede problem.

Heldigvis har systemet indbygget en hjælp, som man kan benytte, hvis denne vejledning ikke berører det opståede problem. Indhold Introduktion...2 Hjælp...2 Office knappen...2 Menulinjen...3 Fast værktøjslinje Hurtig adgang...3 Menupunkter...4 Startside...4 Indsæt...5 Sidelayout...5 Referencer...6 Forsendelser...6 Gennemse...6

Læs mere

Huskesedler. Grafiske virkemidler til layout i tekst. Microsoft Word 2007

Huskesedler. Grafiske virkemidler til layout i tekst. Microsoft Word 2007 Huskesedler Grafiske virkemidler til layout i tekst Microsoft Word 2007 Oktober 2007 Indholdsfortegnelse Autotekst... 3 Billede... 4 Felter... 5 Grafik... 6 Illustrationer... 7 Indryk... 8 Indsæt... 9

Læs mere

VEJLEDNING TIL WORD INDHOLDSFORTEGNELSE. 1. Linjeafstand. side 3. 2. Margener.. side 3. 3. Sidehoved og sidefod... side 4. 4. Sidetal..

VEJLEDNING TIL WORD INDHOLDSFORTEGNELSE. 1. Linjeafstand. side 3. 2. Margener.. side 3. 3. Sidehoved og sidefod... side 4. 4. Sidetal.. VEJLEDNING TIL WORD VEJLEDNING TIL WORD INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Linjeafstand. side 3 2. Margener.. side 3 3. Sidehoved og sidefod... side 4 4. Sidetal.. side 5 5. Spalter.... side 5 6. Skifte ordbog.. side

Læs mere

Excel for nybegyndere

Excel for nybegyndere cm Excel for nybegyndere 2007-2010 Indhold: Kolonner Rækker Celler Formellinjen Regnefunktioner (de 4 regningsarter) Kolonnebredde Værktøjslinjen Startside Søjlediagram. Udskrivning Hvor høje er vi? 185

Læs mere

Word-5: Tabeller og hængende indrykning

Word-5: Tabeller og hængende indrykning Word-5: Tabeller og hængende indrykning Tabel-funktionen i Word laver en slags skemaer. Word er jo et amerikansk program og på deres sprog hedder skema: table. Det er nok sådan udtrykket er opstået, da

Læs mere

Større skriftlige opgaver i Microsoft Word 2007 Indhold

Større skriftlige opgaver i Microsoft Word 2007 Indhold Større skriftlige opgaver i Microsoft Word 2007 Indhold Større skriftlige opgaver i Microsoft Word 2007... 1 Inddeling i afsnit... 2 Sideskift... 2 Sidetal og Sektionsskift... 3 Indholdsfortegnelse...

Læs mere

Huskesedler. Præsentation af tal i regneark. Microsoft Excel 2010

Huskesedler. Præsentation af tal i regneark. Microsoft Excel 2010 Huskesedler Præsentation af tal i regneark Microsoft Excel 2010 Februar 2013 Indholdsfortegnelse Betinget formatering... 3 Celletypografi... 5 Diagram... 6 Diagram elementer... 8 Diagram grafik... 9 Diagram

Læs mere

Huskesedler til Word 2010

Huskesedler til Word 2010 Huskesedler til Word 2010 Indhold... 2 Kanter og skygger... 5 Sidehoved og -fod... 6 Multimedieklip... 7 Billede... 8 Du vil: oprette en tabel Sådan gør du Klik på knappen på fanen Indsæt gruppen Klik

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. Tekstbehandling med Mac... Indledning. KAPITEL ET... 9 Hurtigt i gang med Pages. KAPITEL TO...

INDHOLDSFORTEGNELSE. Tekstbehandling med Mac... Indledning. KAPITEL ET... 9 Hurtigt i gang med Pages. KAPITEL TO... INDHOLDSFORTEGNELSE Tekstbehandling med Mac... Indledning KAPITEL ET... 9 Hurtigt i gang med Pages Anskaf Pages... 10 Opret eller åbn et dokument... 11 Brugerfladen i Pages... 12 Gem dokumenter... 13 Gem

Læs mere

Brug af Word til matematik

Brug af Word til matematik Flex på KVUC, matematik C Brug af Word til matematik Word er et af de gængse tekstbehandlingssystemer der slipper bedst fra det at skrive matematiske formler. Selvfølgelig findes der andre systemer der

Læs mere

Vælg Filer, Sideopsætning; sæt alle margener (top, bund, venstre, højre) til 2,5 cm og vælg knappen Standard ja til meddelelsen.

Vælg Filer, Sideopsætning; sæt alle margener (top, bund, venstre, højre) til 2,5 cm og vælg knappen Standard ja til meddelelsen. Opsætning Lav først følgende indstillinger i word. Vælg Filer, Sideopsætning; sæt alle margener (top, bund, venstre, højre) til 2,5 cm og vælg knappen Standard ja til meddelelsen. Vælg Funktioner, Tilpas

Læs mere

EXCEL 2010 KURSUSHÆFTE TRIN 1 EXCEL 2010 KURSUSHÆFTE TRIN 1

EXCEL 2010 KURSUSHÆFTE TRIN 1 EXCEL 2010 KURSUSHÆFTE TRIN 1 EXCEL 2010 KURSUSHÆFTE TRIN 1 EXCEL 2010 KURSUSHÆFTE TRIN 1 Excel 2010 for begyndere første trin Baseret på små overskuelige øvelser Mange store illustrationer i farver KURSUSHÆFTE TRIN 1 Excel 2010 kursushæfte

Læs mere

VEJLEDNING TIL LUDUS, WORD og ONLINE ORDBØGER

VEJLEDNING TIL LUDUS, WORD og ONLINE ORDBØGER VEJLEDNING TIL LUDUS, WORD og ONLINE ORDBØGER VEJLEDNING TIL LUDUS, WORD og ONLINE ORDBØGER INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Ludus - Log ind. side 3 2. Ludus - Skriv note til læreren, når du er syg side 4 3. Ludus

Læs mere

WORD 2010 KURSUSHÆFTE WORD 2010 KURSUSHÆFTE

WORD 2010 KURSUSHÆFTE WORD 2010 KURSUSHÆFTE WORD 2010 KURSUSHÆFTE WORD 2010 KURSUSHÆFTE Lær Word 2010 helt fra start Ni lektioner med overskuelige øvelser Øvelsesfiler og ekstra lektion til download KURSUSHÆFTE Word 2010 kursushæfte 1. udgave,

Læs mere

Skifte til Excel 2010

Skifte til Excel 2010 I denne vejledning Microsoft Excel 2010 ser meget anderledes ud end Excel 2003, og vi har derfor oprettet denne vejledning, så du hurtigere kan komme i gang med at bruge programmet. Læs videre for at få

Læs mere

I denne vejledning lærer du de mest grundlæggede funktioner i PowerPoint 2003: Hvad er en præsentation?... 3. Eksempel på en præsentation...

I denne vejledning lærer du de mest grundlæggede funktioner i PowerPoint 2003: Hvad er en præsentation?... 3. Eksempel på en præsentation... Præsentationer: Vejledning PowerPoint 2003 I denne vejledning lærer du de mest grundlæggede funktioner i PowerPoint 2003: Hvad er en præsentation?... 3 Eksempel på en præsentation... 3 Visninger... 3 Normal...

Læs mere

FORMATERING AF REGNEARK

FORMATERING AF REGNEARK FORMATERING AF REGNEARK Indtil nu har vi set på, hvordan du kan udføre beregninger i dit regneark, og hvordan du kan redigere i regnearket, for hurtigt at få opstillet modellerne. Vi har derimod overhovedet

Læs mere

Fotoalbum MS Word 2007

Fotoalbum MS Word 2007 Opgaven handler om at lave en rejsedagbog, hvori der indsættes billeder, anvendes sidehoved og sidefod og der anvendes fodnoter til henvisning. Samtidig anvendes forskellige typografiske formater til at

Læs mere

Microsoft Word 2003 - fremgangsmåde til Blomsterhuset Side 1 af 11

Microsoft Word 2003 - fremgangsmåde til Blomsterhuset Side 1 af 11 Microsoft Word 2003 - fremgangsmåde til Blomsterhuset Side 1 af 11 Åbn Word 2003 Skriv: Blomsterhuset A/S - tryk enter en gang Skriv: Blomster for alle - tryk enter 5 gange Skriv: I anledning af at - tryk

Læs mere

I denne vejledning lærer du de mest grundlæggede funktioner i PowerPoint: Hvad er en præsentation?...3. Eksempel på en præsentation...

I denne vejledning lærer du de mest grundlæggede funktioner i PowerPoint: Hvad er en præsentation?...3. Eksempel på en præsentation... Præsentationer: Vejledning PowerPoint I denne vejledning lærer du de mest grundlæggede funktioner i PowerPoint: Hvad er en præsentation?...3 Eksempel på en præsentation... 3 Visninger...3 Normal... 3 Diassortering...

Læs mere

Genvejstaster. Brugerfladen. Filhåndtering. Navigation i dokumentet. Aktiver adgangstaster. Aktiver genvejsmenu (højreklik)

Genvejstaster. Brugerfladen. Filhåndtering. Navigation i dokumentet. Aktiver adgangstaster. Aktiver genvejsmenu (højreklik) Genvejstaster Brugerfladen Hjælp Vis/skjul båndet Aktiver adgangstaster Afslut Word Aktiver genvejsmenu (højreklik) Udskriftslayout Kladdevisning Dispositionsvisning Hop til næste dokumentvindue Hop til

Læs mere

Typografi og layout i Word 2010

Typografi og layout i Word 2010 Ret&Rigtigt F12 Niels Erik Wille Typografi og layout i Word 2010 Papirformat og papirets orientering (højformat / bredformat) Vælges i menuen Sidelayout: Man kan vælge Retning (højformat / bredformat)

Læs mere

Modul 2 - Computerens drev og tekstbehandling. Computerens netværksdrev og mappen dokumenter

Modul 2 - Computerens drev og tekstbehandling. Computerens netværksdrev og mappen dokumenter IT-Brugerkursus Modul 2 - Computerens drev og tekstbehandling Indholdsfortegnelse Computerens netværksdrev og mappen dokumenter Oprettelse af mapper Navngivning og omdøbning af mapper Sletning af mapper

Læs mere

Tekstbehandling. Word 2007 Trin 1. Bodil Alexandersen

Tekstbehandling. Word 2007 Trin 1. Bodil Alexandersen Tekstbehandling Word 2007 Trin 1 Bodil Alexandersen Oktober 2011 Indhold: Grundlæggende regler... side 3 Indstil skærmbilledet... side 4 Midtstilling, Højrestilling og Understregning Fed og Kursiv skrift...

Læs mere

Åbn Paint, som er et lille tegne- og billedbehandlingsprogram der findes under Programmer i mappen Tilbehør. Åbn også Word.

Åbn Paint, som er et lille tegne- og billedbehandlingsprogram der findes under Programmer i mappen Tilbehør. Åbn også Word. 75 Paint & Print Screen (Skærmbillede med beskæring) Åbn Paint, som er et lille tegne- og billedbehandlingsprogram der findes under Programmer i mappen Tilbehør. Åbn også Word. 1. Minimer straks begge

Læs mere

Åben Power Point... Side 2. Ny præsentation... Side 2. Dias layout... Side 2. Temaer... Side 3. Gem dit eget tema... Side 3. Diasmaster...

Åben Power Point... Side 2. Ny præsentation... Side 2. Dias layout... Side 2. Temaer... Side 3. Gem dit eget tema... Side 3. Diasmaster... Præsentationsprogram Microsoft Power Point Side Opgaver Indholdsfortegnelse Åben Power Point... Side Ny præsentation... Side Dias layout... Side Temaer... Side Gem dit eget tema... Side Diasmaster... Side

Læs mere

Tekstbehandling WORD 2007

Tekstbehandling WORD 2007 Tekstbehandling 1 WORD 2007 Indhold Start Program... 4 Luk Programmet Word 2007... 4 Skærmbillede i Word 2007... 5 Titellinje... 5 Båndet... 6 Kontekst faner... 6 Indskrivning af tekst... 7 Markørbevægelser...

Læs mere

Skifte til PowerPoint 2010

Skifte til PowerPoint 2010 I denne vejledning Microsoft PowerPoint 2010 ser meget anderledes ud end PowerPoint 2003, og vi har derfor oprettet denne vejledning, så du hurtigere kan komme i gang med at bruge programmet. Læs videre

Læs mere

Huskesedler. Anvendelse af regneark til talbehandling. Microsoft Excel 2010

Huskesedler. Anvendelse af regneark til talbehandling. Microsoft Excel 2010 Anvendelse af regneark til talbehandling Microsoft Excel 2010 November 2010 Indholdsfortegnelse Absolutte cellereferencer... 3 Beskyttelse... 4 Diagram... 6 Flyt og kopiér... 7 Formatering... 9 Frys ruder...

Læs mere

Handlinger du kan foretage er f.eks at du kan : - Oprette, - markere og kopiere, klippe og slette filer eller mapper.

Handlinger du kan foretage er f.eks at du kan : - Oprette, - markere og kopiere, klippe og slette filer eller mapper. Guide Denne computer & Handlinger Af Frank Skibby Jensen 2003 www.3wave.dk I alt 5 Sider Handlinger du kan foretage er f.eks at du kan : Oprette, markere og kopiere, klippe og slette filer eller mapper.

Læs mere

Skifte til OneNote 2010

Skifte til OneNote 2010 I denne vejledning Microsoft Microsoft OneNote 2010 ser meget anderledes ud end OneNote 2007, og vi har derfor oprettet denne vejledning, så du hurtigere kan komme i gang med at bruge programmet. Læs videre

Læs mere

Huskesedler. Microsoft Excel 2010

Huskesedler. Microsoft Excel 2010 Huskesedler Indhold Absolutte cellereferencer... 2 Beskyttelse... 3 Fejlkontrol... 5 Flyt og kopiér... 6 Flyt og kopier med musen... 7 Formatering... 8 Formatering - Placering... 9 Formatering Kanter og

Læs mere

Genveje til Excel på MAC

Genveje til Excel på MAC e til Excel på MAC Åbne Formelbygger Gentage den seneste Find (Find næste) Shift + F3 FN + Shift + F3 Shift + F4 FN + Shift + F4 Lukke vinduet Vise dialogboksen Gå til + F4 FN + F5 + F4 Vise dialogboksen

Læs mere

Kvikke sider om rapportskrivning: Word-7

Kvikke sider om rapportskrivning: Word-7 Kvikke sider om rapportskrivning: Word-7 Målet med denne vejledning er, at du ved hvordan du opstiller en rapport, og hvad den skal indeholde. Det er vigtigt, at en rapport er let læselig, overskuelig

Læs mere

Genvejstaster. Brugerfladen. Filhåndtering. Navigation i præsentationen. Aktiver adgangstaster

Genvejstaster. Brugerfladen. Filhåndtering. Navigation i præsentationen. Aktiver adgangstaster Genvejstaster Brugerfladen Hjælp Vis/skjul båndet Aktiver adgangstaster Afslut PowerPoint Aktiver genvejsmenu (højreklik) Hop til næste dokumentvindue Hop til forrige dokumentvindue Filhåndtering Gem Gem

Læs mere

Opsætte f.eks. en rejsebeskrivelse med tekst og billede i Draw side 1

Opsætte f.eks. en rejsebeskrivelse med tekst og billede i Draw side 1 side 1 Hvis man vil lave en opsætning af rejsebeskrivelse og billeder, kan man også gøre det i DRAW. Denne vejledning vil vise hvordan man indsætter hjælpelinjer så man laver en pæn opstilling med billede

Læs mere

PowerPoint 2007. Indhold UNI C

PowerPoint 2007. Indhold UNI C PowerPoint 2007 Indhold Kom i gang med PowerPoint... 3 Hvad er en præsentation?... 3 Faner og bånd... 3 Visning og valg af funktioner... 4 Ny præsentation... 5 Visninger... 6 Normalvisning... 6 Diassortering...

Læs mere

Huskesedler. Design og automatisering af regneark. Microsoft Excel 2013

Huskesedler. Design og automatisering af regneark. Microsoft Excel 2013 Huskesedler Design og automatisering af regneark Microsoft Excel 2013 Januar 2017 Knord Side 2 Indholdsfortegnelse Ark... 4 Beskyttelse... 6 Diagram... 7 Eksport af data... 8 Fejlretning i formler... 9

Læs mere

Dansk. 1. Er sproget Dansk i Open Office og er der dansk stavekontrol?

Dansk. 1. Er sproget Dansk i Open Office og er der dansk stavekontrol? NEED TO KNOW Nedenstående er et bud på nogle af de funktioner man kan have glæde af i Open Office når man skriver opgaver til skolen. - Nedenstående er alene en anvisning på nogle af de punkter der står

Læs mere

Edb-tekstbehandling, præsentation mm

Edb-tekstbehandling, præsentation mm Edb-tekstbehandling, præsentation mm I denne lektion skal du: - hente kopier et skærmbillede og sætte det ind i et dokument - beskære billedet, så det passer til dit dokument Der findes specielle programmer

Læs mere

Microsoft Word 2010. Huskesedler til fremstilling af

Microsoft Word 2010. Huskesedler til fremstilling af Microsoft Word 2010 Huskesedler til fremstilling af CV Punktopstilling... 3 Billeder... 5 Tabeller... 7 Kanter... 9 Sidehoved og sidefod... 11 A5-folder... 12 thoremil.dk Word 2010 2 thoremil.dk Punktopstilling

Læs mere

Du skal nu se om din mail er kommet hjem til dig. Klik på Indbakken.

Du skal nu se om din mail er kommet hjem til dig. Klik på Indbakken. 27 Åbn en e-mail. Du skal nu se om din mail er kommet hjem til dig. Klik på Indbakken. Hvis der ikke er kommet ny post, klik på Send/mod, i den øverste linje, så leder mailprogrammet efter ny mail. Nye

Læs mere

Sådan starter du PowerPoint vha. Start-knappen

Sådan starter du PowerPoint vha. Start-knappen Bliv en haj til IT i hverdagen 4.3 PowerPoint Microsoft PowerPoint er et præsentationsprogram, som kan bruges til at oprette flotte præsentationer, der enten kan udskrives eller afspilles på en computer.

Læs mere

Oktober Dokumentpakker

Oktober Dokumentpakker Oktober 2017 Dokumentpakker Dokumentpakkerne er et værktøj til at udskrive dynamiske breve, som har en standardtekst i brevet, og hvor der automatisk sættes blandt andet patientens navn, adresse og aftaletid

Læs mere

Modul 14, Word 3. Ret eksisterende dokument 1

Modul 14, Word 3. Ret eksisterende dokument 1 60+Bornholm Videregående pc-vejledning Modul 14, Word 3 Ret eksisterende dokument 1 Dobbeltklik på dokumentet og tekstbehandlingen starter med dokumentet på skærmen Hvis du vil se mellemrum, NytAfsnit-tegn

Læs mere

Opgaver til modul 3 Word 97

Opgaver til modul 3 Word 97 Opgaver til modul 3 Word 97 Det følgende indeholder en stribe opgaver, der alle kan løses ved hjælp af Microsoft Word 97 samt Word 6.0 og 7.0. Alle opgaverne svarer i indhold og sværhedsgrad til de opgaver,

Læs mere

Indhold. Filbehandling. Tekstbehandling med Word. Layout med Publisher. Webdesign med WordPress. Surf på nettet med Explorer. Database med Access

Indhold. Filbehandling. Tekstbehandling med Word. Layout med Publisher. Webdesign med WordPress. Surf på nettet med Explorer. Database med Access Indhold Filbehandling Filbehandling... 7 Tekstbehandling med Word I gang med Word... 11 Tegnformater... 12 Afsnitsformater... 15 Kanter og skygger... 19 Tabulator... 21 Sidelayout... 24 Gennemse... 28

Læs mere

Vejledning til udskrivning af etiketter/labels og konvolutter i Blåt Medlem

Vejledning til udskrivning af etiketter/labels og konvolutter i Blåt Medlem Vejledning til udskrivning af etiketter/labels og konvolutter i Blåt Medlem Blåt Medlem giver mulighed for at udskrive etiketter/labels og kuverter til medlemmerne af den enhed man er medlemsansvarlig

Læs mere

Den Talende Bog. version 4.0. Mikro Værkstedet A/S

Den Talende Bog. version 4.0. Mikro Værkstedet A/S Den Talende Bog version 4.0 Mikro Værkstedet A/S Den Talende Bog : version 4.0 Mikro Værkstedet A/S Revision 1.42, 7. maj 2007 Indholdsfortegnelse Den Talende Bog... v 1. Kom godt i gang... 1 1.1. Hjælp...

Læs mere

Startvejledning. Microsoft PowerPoint 2013 ser anderledes ud end tidligere versioner, så vi lavet denne guide for at gøre din læreproces nemmere.

Startvejledning. Microsoft PowerPoint 2013 ser anderledes ud end tidligere versioner, så vi lavet denne guide for at gøre din læreproces nemmere. Startvejledning Microsoft PowerPoint 2013 ser anderledes ud end tidligere versioner, så vi lavet denne guide for at gøre din læreproces nemmere. Find det du skal bruge Klik på en fane på båndet for at

Læs mere

Sådan styrer du dine sidetal Word

Sådan styrer du dine sidetal Word Sådan styrer du dine sidetal Word Her vil du kunne finde guides til Word, om hvordan man indsætter sidetal. Der er også et afsnit om hvordan man oprette en automatisk indholdsfortegnelse. Sidetal Word

Læs mere

Denne vejledning gælder for Word 2000 og nyere.

Denne vejledning gælder for Word 2000 og nyere. VEJLEDNING TIL ANETAVLE Denne vejledning gælder for Word 2000 og nyere. Anetavlen består af en forside, der fortæller hvem anetavlen er opstillet for. 3 sider med aneoversigt i alt 63 personer, samt sider

Læs mere

Tilpas: Hurtig adgang

Tilpas: Hurtig adgang Tilpas: Hurtig adgang Genveje, Se skærmtips Se tips Hold alt tasten nede. Og brug bogstaver Word Fanen Filer PDF dokument Brug skabelon Visninger Husk Luk ved fuldskærmsvisning Brug zoom skyder Marker,

Læs mere

Windows XP - generelt...1. - venstre menu... 6 - Alle programmer... 7 Tilbehør - Spil... 7

Windows XP - generelt...1. <Start> - venstre menu... 6 <Start> - Alle programmer... 7 Tilbehør - Spil... 7 Indholdsfortegnelse Windows XP - generelt...1 Opstartsskærmbilledet Skrivebordet... 2 Brug af musen... 3 Tastatur... 4 -knappen...5 - venstre menu... 6 - Alle programmer... 7 Tilbehør

Læs mere

Oversigt over formateringsmærker i Microsoft Word

Oversigt over formateringsmærker i Microsoft Word Oversigten på de følgende sider viser størstedelen af de forskellige formateringsmærker, der kan optræde i et Microsoft Word-dokument. Formateringsmærker vises kun på skærmen de kommer ikke med i udskrift.

Læs mere

Kursusmappen Kommuniker: På Tryk 2 (med ordforslag fra CD-ORD)

Kursusmappen Kommuniker: På Tryk 2 (med ordforslag fra CD-ORD) Kursusmappen Kommuniker: På Tryk 2 (med ordforslag fra CD-ORD) Øvelser Indhold Indhold... 2 Øvelse 1... 3 Start Kommuniker: På Tryk 2 og åbn nogle af de medfølgende dokumenter... 3 Øvelse 2... 4 Grundfunktioner

Læs mere

Modul 12, Word 1 Grundlæggende funktioner

Modul 12, Word 1 Grundlæggende funktioner 60+Bornholm Videregående pc-vejledning Modul 12, Word 1 Grundlæggende funktioner Start et nyt dokument Start Word: Dobbeltklik på ikonen på skrivebordet (hvis der er en!). Klik på Word-ikonen i proceslinjen

Læs mere

Indhold. Word 2003 fortsættelse Side 1 af 19

Indhold. Word 2003 fortsættelse Side 1 af 19 Word 2003 fortsættelse Side 1 af 19 Indhold Indhold...1 Tabulatorer...2 Øvelse...4 Vis/skjul...5 Indrykninger...5 Punktopstilling...6 Indstilling for tal og bogstaver...7 Indstilling for punkttegn...8

Læs mere

Kvikke sider om rapportskrivning Word-7 (XP)

Kvikke sider om rapportskrivning Word-7 (XP) Kvikke sider om rapportskrivning Word-7 (XP) Målet med denne vejledning er, at du ved hvordan du opstiller en rapport, og hvad den skal indeholde. Det er vigtigt, at en rapport er let læselig, overskuelig

Læs mere

POWERPOINT 2010 LÆR DET SELV POWERPOINT 2010 LÆR DET SELV

POWERPOINT 2010 LÆR DET SELV POWERPOINT 2010 LÆR DET SELV KIRSTEN KRISTENSEN POWERPOINT 2010 LÆR DET SELV Dette hæfte lærer dig at lave velfungerende præsentationer i programmet PowerPoint 2010. Du får en god introduktion til programmets brugerflade og de forskellige

Læs mere

JØRGEN KOCH. Word 2013 for alle

JØRGEN KOCH. Word 2013 for alle JØRGEN KOCH Word 2013 for alle INDHOLDSFORTEGNELSE Et nyt og moderne Word... Indledning KAPITEL ET... 9 Brugerfladen i Word Velkomstopsætningen... 10 Det nye look... 11 Brugergrænsefladen... 12 Båndet...

Læs mere

Kingos tekstdokumenter

Kingos tekstdokumenter Kingos tekstdokumenter Via sagskortkomponenten Dokumenter kan der arbejdes med dokumenter på en sag. I Kingo oprettes tekstdokumenter i systemets indbyggede teksteditor, der åbnes ved at vælge Opret dokument.

Læs mere

Gør det selv-øvelser udi tekstbehandling!

Gør det selv-øvelser udi tekstbehandling! Gør det selv-øvelser udi tekstbehandling! - en manual fra Skolekonsulenterne.dk Versionsdato: August 2009 Formater tekst Brug billeder Kopier/indsæt Med mere Indholdsfortegnelse Generelt om manualer fra

Læs mere

Bogfunktionen eller Slægtsbogen i FTM

Bogfunktionen eller Slægtsbogen i FTM Bogfunktionen eller Slægtsbogen i FTM En blandt mange af Family Tree Maker s styrker er evnen til at præsentere data på mange forskellige måder, og i dette skrift vil bogfunktionen blive gennemgået. Funktionen

Læs mere

www.knowware.dk Acrobat Reader: tips... Ctrl++ forstørrer og Ctrl+ formindsker F5/F6 åbner/lukker Bogmærker

www.knowware.dk Acrobat Reader: tips... Ctrl++ forstørrer og Ctrl+ formindsker F5/F6 åbner/lukker Bogmærker Acrobat Reader: tips... F5/F6 åbner/lukker Bogmærker I Menu AVis sindstiller du, hvordan filen vises på skærmen CTRL+0 = Hele siden CTRL+1 = Originalstørrelse CTRL+2 = Vinduesbredde I samme menu kan du

Læs mere

Vigtige funktioner i Word 2003

Vigtige funktioner i Word 2003 Vigtige funktioner i Word 2003 Indhold Husk... 2 Skrifttype... 2 Skriftstørrelse... 3 Overskrifter... 4 Andre vigtige funktioner... 5 Margen... 6 Linjeafstand... 7 Ordoptælling... 8 Sidetal... 10 Sidehoved

Læs mere

Excel-1: kom godt i gang!!

Excel-1: kom godt i gang!! Excel-1: kom godt i gang!! Microsoft Excel er et såkaldt regneark, som selvfølgelig bliver brugt mest til noget med tal men man kan også arbejde med tekst i programmet. Excel minder på mange områder om

Læs mere

Excel tutorial om lineær regression

Excel tutorial om lineær regression Excel tutorial om lineær regression I denne tutorial skal du lære at foretage lineær regression i Microsoft Excel 2007. Det forudsættes, at læseren har været igennem det indledende om lineære funktioner.

Læs mere

Vejledning til opbygning af hjemmesider

Vejledning til opbygning af hjemmesider Side 1 af 9 Vejledning til opbygning af hjemmesider Hvis du er inde på din klubs hjemmeside, fx på forsiden, kan du nu gå i gang med at redigere. For at få redigeringsværktøjet frem, skal du klikke på

Læs mere

AluData og Seniorkultur: Paint. Microsoft Paint

AluData og Seniorkultur: Paint. Microsoft Paint Microsoft Paint Indholdsfortegnelse 1. Indledning...2 2. Hvor finder jeg Paint?...3 3. Paints brugerflade...5 3.1. Værktøjslinjen Hurtig adgang...6 3.2. Menulinjen...8 3.2.1. Fil...8 3.2.2. Hjem...11 3.2.3.

Læs mere

Tastaturgenveje i StarOffice 6.0

Tastaturgenveje i StarOffice 6.0 e i StarOffice 6.0 Appendiks til hæftet StarOffice 6.0 af Palle Bruselius Udgivet af Forlaget Libris 1 Generelle tastaturgenveje i StarOffice 6.0 Dette appendiks indeholder dels generelle tastaturgenveje

Læs mere

Tekstbehandling WORD 2007

Tekstbehandling WORD 2007 Tekstbehandling 2 WORD 2007 Indhold Stave- og grammatikkontrol... 4 Stavekontrol... 4 Grammatikkontrol... 4 Opgave i Stave- og grammatikkontrol... 5 Søg og Erstat... 5 Punkt- og talopstilling... 6 Opgave

Læs mere

Grundlæggende WordPad i 11 lette trin Til Elisabeth 2013 SeniorKultur/AluData :: Vanløse

Grundlæggende WordPad i 11 lette trin Til Elisabeth 2013 SeniorKultur/AluData :: Vanløse Grundlæggende WordPad i 11 lette trin Til Elisabeth 2013 SeniorKultur/AluData :: Vanløse 1 ordpad er en grundlæggende tekstbehandlingsprogram, der er inkluderet i Windows W (siden Windows 95, hvor det

Læs mere