Løvvangen. Læs side 8. Læs side 10. Afdelingsbestyrelsens formand forudser positive effekter af renoveringen.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Løvvangen. Læs side 8. Læs side 10. Afdelingsbestyrelsens formand forudser positive effekter af renoveringen."

Transkript

1 Løvvangen Nr Nyt om renoveringen Vi skal vende udviklingen: Afdelingsbestyrelsens formand forudser positive effekter af renoveringen. Beboerholdninger til renoveringen: Bente Mørk er glad for at bo i Løvvangen, men efterlyser flottere ydre rammer og udearealer, man kan bruge til noget. Læs side 8 Læs side 10 side 1

2 xxxxx Leder Rene ord om renoveringen Renoveringen af Løvvangen, afdeling 12, har været længe undervejs. Og i skrivende stund er der fortsat lang tid til, at de første håndværkere rykker ind i området. Alligevel har vi valgt at udsende denne beboer-avis for at give alle det bedste grundlag for i løbet af de kommende måneder at tage stilling til renoveringsprojektet. Mange overvejelser er allerede gjort, og mange beslutninger skal træffes, inden vi kan åbne dørene til nyrenoverede lejligheder og glæde os over de nye grønne områder. De første møder om renoveringen ligger snart to år tilbage. I begyndelsen af 2009 var en stor gruppe beboere mødt op for at komme med deres ønsker til en kommende renovering. Sideløbende har boligselskabet og dets rådgivere arbejdet med oplæg, afprøvning af støttemuligheder og fortsatte møder med såvel boligselskabets hovedbestyrelse og afdelingsbestyrelsen i afdeling 12. At Løvvangen trænger til renovering er ingen vel i tvivl om. Det helt store spørgsmål er naturligvis, hvad skal gøres, hvor meget skal gøres. Og hvor meget må det koste? Med udgangspunkt i næsten alle de beboerønsker, der blev fremsat på mødet i 2009, blev der af ingeniørfirmaet Cowi og arkitekterne Bundgaard & Kassow udarbejdet en plan for renoveringen, der både omfatter de enkelte lejligheder og de grønne arealer. Huslejen kommer til at stige Når en boligafdeling som Løvvangen skal renoveres, behøver det ikke være afdelingen alene (og dermed beboerne), der skal betale hele regningen. En stor del af de skader og mangler, der er konstateret i bebyggelsen, kan nemlig renoveres med tilskud fra Landsbyggefonden. Alle almene boligorganisationer indbetaler til Landsbyggefonden, som derfor kan yde tilskud til de boligafdelinger, der har særlige behov for renovering. For at yde tilskud stiller Landsbyggefonden imidlertid også nogle krav til projekternes kvalitet samt visioner. I øjeblikket ligger hele Løvvangens renoveringsplan derfor til behandling i Landsbyggefonden. Planen er udarbejdet så den i videst mulige omfang tilgodeser fondens krav. Og boligselskabet forventer, at der inden for de næste uger vil komme et tilsagn om tilskud. Først når Landsbyggefondens indstilling er kendt, kan boligselskabet lave beregninger over den fremtidige husleje. Du er med til at bestemme Det er beboerne i Løvvangen, som på et afdelingsmøde, i sidste ende skal sige ja til renoveringsplanen. Og i denne informationsavis kan du læse, hvilke tanker andre beboere har gjort sig omkring renoveringen. Boligselskabet vil løbende udsende nye informationsaviser, ligesom der er oprettet en hjemmeside, hvor du kan læse mere om renoveringsprojektet samt stille spørgsmål. Du er naturligvis også velkommen til at kontakte afdelingsbestyrelsen eller boligselskabets administration, hvis du har spørgsmål. Det er vigtigt, at din stemme også bliver hørt. Så ta imod invitationerne til de afdelings- og orienteringsmøder, som i den kommende tid vil blive afholdt. Løvvangen nyt om renoverinegn: Beboerbladet Løvvangen Udgives af Sundby-Hvorup Boligselskab Redaktionel tilrettelæggelse: Tuen-media as Redaktion: Journalist Andres Tue Møller (ansv.) Journalist Line Skov Randrup Journalist Hanne Lykke Forretningsfører Jens Erik Grøn Meninger og tilkendegivelser i bladet er ikke et udtryk for Boligselskabet Sundby-Hvorups officielle holdninger. Bladet omdeles til alle beboere i Løvvangen, september 2010.

3 vvs-manden Her er slidt Alle kender Peter Andersen, VVS-mand i Løvvangen. Hver dag besøger han mindst fire beboere, der har stoppede afløb. Her trænger helt klart til renovering, siger han. Kom med her ned i kælderen. Peter Andersen låser døren op og bevæger sig hjemmevant hen ad den lange kældergang. Der er mørkt i den lille sidegang, han går ind i, men da han tager sin stærke lygte frem og lyser på et kloakrør, der er gennemtæret af rust, synes han, at han har forklaret sig tydeligt: Løvvangen trænger til at blive renoveret. Som VVS-mand i Løvvangen har Peter Andersen rigtig mange synlige beviser for, at boligblokkene trænger til en kraftig renovering. Peter Andersen kommer hver dag rundt i adskillige af beboernes lejligheder for at kompensere for nedslidte rør og tilstoppede afløb. På badeværelserne er rørene skjulte, og der er ingen fald på gulvet. Det er en dårlig kombination, konstaterer han. Det er dyrt at blive ved med at lave lappeløsninger. Når jeg har udbedret en skade, så holder det en tid igen, men hvor længe handler i nogle tilfælde også om, hvordan beboerne selv vedligeholder deres lejligheder, forklarer han. Skimmelsvamp Isoleringen af ydermuren i blokkene, som de er i dag, er så ringe, at indeklimaet i nogle af lejlighederne bliver rigtig dårligt. Peter Andersen har da også konstateret skimmelsvamp. Nogle beboere sætter tunge gardiner op for at holde på varmen. Hvis de også laver meget mad i husstanden og ikke lufter nok ud, kan der lettere opstå problemer med skimmelsvamp. Men det er ikke kun ydermurerne, der har store isoleringsproblemer. Tagene trænger i den grad til reparation og isolering. Tagrenderne er så nedslidte, at der er revner i dem. Når det regner, skyller vandet ind og ødelægger bygningerne, siger han. Derfor er det heller ikke svært for Peter Andersen at karakterisere hele byggeriet i Løvvangen med ét ord slidt. Det er da klart, at en beboelse trænger til renovering efter 40 års slid. Alle de tekniske installationer er dårlige, og lige nu kaster man gode penge efter dårlige. Uanset om beboerne siger ja eller nej tak til den store renovering af Løvvangen, så skal der jo gøres noget. Regningen kommer alligevel. Rørene tærer, og sprængte vandrør giver store følgeskader, konstaterer Peter Andersen. Et godt sted at være Peter Andersen har ud over det håndværksmæssige også fingeren på pulsen, når det drejer sig om Løvvangen som et sted at leve. Løvvangens dårlige ry har intet med virkeligheden at gøre. Det hænger bare ved fra tidligere tider. Løvvangen er et rart boligområde med søde mennesker. Jeg er altid tryg ved at færdes her. Her er en positiv stemning, og mange tidligere beboere er begyndt at vende tilbage, konstaterer Peter Andersen. Tagrenderne er så nedslidte, at der er revner i dem. Når det regner, skyller vandet ind og ødelægger bygningerne, siger VVS-mand Peter Andersen. Interdum volgus rectum videt Est ubi peccat. Si veteres ita miratur laudatque poetas, ut nihil anteferat, nihil illis comparet, errat. Si quaedam nimis antique, si peraque. side 3

4 xxxxx rådgiverne Et løft til Løvvangen Ingeniørfirmaet Cowi har lyttet til beboernes ønsker, da de udformede en helhedsplan for Løvvangen. Læs her, hvordan renoveringen af Løvvangen bliver, hvis Landsbyggefonden siger god for projektet, og beboerne i Løvvangen stemmer ja til renoveringsplanerne. Der var ikke mange store femtaller i den tilstandsvurdering af Løvvangen, som blev udført i Tværtimod. Der var bundkarakterer til isolering af facaderne, de tekniske installationer og klimaskærmene. Kort sagt; der var fejl og mangler og stor nedslidning af bygningerne i Løvvangen. De dårlige karakterer resulterede i, at Sundby Hvorup Boligselskab kontaktede Cowi og arkitektfirmaet Bundgaard & Kassow for at få et bud på, hvordan en gennemgribende renovering af det store område, der huser 818 lejligheder, kunne komme til at se ud og hvad det ville koste. Ingeniør- og arkitektfirmaet kom efterfølgende tilbage med en helhedsplan, der skal sikre en sammenhængende udvikling i området, og som omfatter en gennemgribende renovering af Løvvangen. I kroner og øre vil renoveringen koste 813 millioner. Knap en million pr. lejlighed. Landsbyggefonden har i øjeblikket helhedsplanen for Løvvangen til gennemsyn og skal nu vurdere, hvor stort et tilskud de vil give til den omfattende renovering. Beboerne ved bedst Cowi har taget udgangspunkt i tesen, at det er dem, der bor i område, der Fakta: Sundby- Hvorups Boligselskabs afdeling 12 er med sine 818 boliger og 1880 beboere den største almene boligafdeling i Aalborg Kommune. Løvvangen har i dag en af de laveste kvadratmeterpriser for lejeboliger i Region Nordjylland. Løvvangen er bygget i og bliver i dag karakteriseret som: meget slidt.

5 bedst kender fejl og mangler og ved, hvad der vil forbedre livskvaliteten ved at bo i Løvvangen. Derfor var alle beboere inviteret til et beboermøde i foråret 2009, der mundede ud i mere end 100 gode råd fra beboerne. De gode råd er stort set alle implementeret i helhedsplanen. Det overordnede mål med renoveringen af Løvvangen er, at byggeriet, der er udført i to etaper i perioden , skal bringes i en nutidig stand, så det kan holde mindst 40 år mere. Beboernes ønsker og spørgsmål til helhedsplanen har været yderst fornuftige og brugbare. Alle er enige i, at Løvvangen trænger til en stor kærlig hånd. Boligkarrerne er meget nedslidte, konstaterer akademiingeniør Michael Knudsen fra COWI. Overordnet er det nye faldstammer, nye rør og nye installationer, der er helt nødvendige. Badeværelserne skal have den rigtige gulvhældning, og brusekabinerne skal udskiftes med brusenicher. Bygningerne skal væsentligt bedre isoleres og vinduerne skiftes. Krav til renovering For at Landsbyggefonden vil bevilge penge til et projekt, følger der visse krav med pengene. Blandt andet, at 25 procent af lejlighederne skal være tilgængelige for ældre og handicappede. I Løvvangens tilfælde, betyder det, at der skal installeres elevatorer i en fjerdelen Bygningerne forfalder, og i nær fremtid skal de renoveres. Jeg kan kun se, at det er en stor fordel, at Landsbyggefonden økonomisk vil gå ind i projektet. -Michael Knudsen, ingeniør COWI af alle boligerne. De lejligheder mister ét toilet. Et andet tiltag i renoveringen er, at Løvvangen vil skulle leve op til de nye krav om isolering af boliger. Derfor vil ydermuren blive fjernet og genetableret, så man kan isolere efter lovens krav. Lejlighederne mister ikke indendørs kvadratmeter, når der bliver isoleret. Der bliver bygget udenpå. Betonen forsvinder og bliver erstattet med mursten. Mange beboere har ønsket større altaner, og det tror jeg er et krav, der kan efterkommes, fortæller Michael Knudsen. Et særligt indsatsområde fra Landsbyggefonden er udemiljøet og beboerfaciliteter. Hvis helhedsplanen går igennem, vil afdeling 12 få et helt andet udtryk. Der er i helhedsplanen afsat 40 millioner til renovering af udearealet. Parabolerne forsvinder fra altanerne og bliver i stedet samlet i parabolgårde. Og de store åbne græsplæner erstattes af mindre rekreative områder, der har beplantning, der skal ramme mindre områder ind. De mange tiltag skal appellere til, at flere beboere ønsker at bruge uderummet, siger Michael Knudsen. Husleje Michael Knudsen er helt sikker på, at huslejen vil stige, hvis helhedsplanen for Løvvangen bliver en realitet, men hans erfaring fra lignende projekter viser, at der bliver taget højde for, hvilken økonomi områdets beboerne har. Huslejen vil stige, men når lejlighederne er blevet isoleret, vil der til gengæld være penge at hente på varmeregningen, og så får man til og med et behageligt indeklima. Ingeniøren understreger, at huslejen vil stige ligegyldig om det bliver et ja til helhedsplanen eller ej. Bygningerne bliver ved forfalde, og i nær fremtid skal de renoveres. Jeg kan kun se, at det er en stor fordel, at Landsbyggefonden økonomisk vil gå ind i projektet. Alternativet er, at beboerne af egen lomme kommer til at betale for renoveringen, det bliver dyrt og så kommer huslejen også til at stige, siger han. Skitse fra oplægget til ny helhedsplan for Løvvangen. side 5

6 kvarterets hus Beboernes netværk Kvarterets Hus er omdrejningspunkt og netværkssted for beboerne, når det gælder jobvejledning og sociale arrangementer for børn og voksne i Løvvangen. Tovholderne Helle Hørup og Marianne Niehues håber, at en renovering kan styrke det gode naboskab, som allerede findes i Løvvangen, men som sagtens kan blive endnu bedre. Kvarterets Hus er helt bevidst placeret i hjertet af Vangen, tæt på beboerne. Det føles helt hjemligt at besøge Helle og Marianne i Kvarterets hus, som holder til i stuelejlighederne i Vangen nr Lejlighederne er indrettet med køkken, en hyggelig stue, kontorer og mødelokaler. I samarbejde med beboerne, er målet at hjælpe flere i job, styrke sundheden og støtte områdets børnefamilier gennem gode og relevante tilbud. - Vi ser familien som en helhed. Det kan vi gøre ved at være til stede i nærmiljøet og ved at have tilbud til både børn og voksne. Tingene hænger tit sammen det kan for eksempel være svært at bevare tilknytningen til arbejdsmarkedet, hvis sundheden halter, hvis der er problemer med børnenes trivsel, eller hvis det sociale netværk ikke er ret stort. Derfor sætter vi ind på flere områder, fortæller, Børn- og ungekoordinator Helle Hørup. Man har et valg Marianne Niehue er projektleder og jobvejleder i Kvareters Hus. Hun har tidligere arbejdet som jobkonsulent i Aalborg Kommune, så hun kender systemet og ved, hvordan det fungerer. - Det er en fordel, at kende lovgivningen og konkret praksis. Nogle beboere har måske fået en dårlig oplevelse i kommunen jeg kan måske forklare, hvorfor kommunen fungerer, som den gør, eller hjælpe med at finde en ny løsning. Det er vigtigt at få fortalt, at man ofte har et valg, og at der er flere muligheder for at komme i job, siger hun. - Vores Kælderkaffe kom som du er, er åben hver torsdag fra kl Caféen er måske et meget godt sted at starte, hvis man har lyst til at få en aftale om vejledning eller høre om de øvrige tilbud i Kvarterets Hus, oplyser Marianne Niehues. Tovholderne fra Kvarterets Hus Helle Hørup og Marianne Niehue på deres altan i Vangen 261. Hun har ligesom Helle Hørup fast kontortid i Kvarterets Hus, hvor beboerne altid er velkomne. Kvarterets Hus kan således måske blive et omdrejningspunkt for renoveringen, så beboere kan komme her og få information og svar på spørgsmål omkring renoveringen. Godt naboskab Kvarterets Hus har i foråret 2009 gennemført en undersøgelse om Naboskabet i Løvvangen. Konklusionen på undersøgelsen er, at naboskabet er godt, og at der er mange beboere, som gerne vil deltage mere aktivt end de gør nu og engagere sig i nærmiljøet. - Hvis beboerne bliver spurgt, vil mange gerne engagere sig, så vi vil gøre vores til at naboskabet bliver endnu bedre. Derfor har vi blandt andet oprettet et mødrenetværk, cykelundervisning, en pigeklub og andre aktiviteter, hvor frivillige beboere kan engagere sig, og hvor de sociale relationer opbygges. Stærke sociale relationer er netop vigtige, når det gælder om at styrke nærmiljøet - og det er vi meget opmærksomme på i vores daglige arbejde, fortæller Helle Hørup. Naboskabsanalysen viste også,, at børnene efterlyser bedre udearealer til leg og sport. Her kommer renoveringen ind i billedet. - Renoveringen skal være med til at give et løft til hele området. Det er vigtigt, at Løvvangen bliver tidssvarende, så området styrkes som helhed. Hvis udearealerne bliver forbedret, så de er mere hyggelige og anvendelige, vil det også forbedre naboskabet, mener Marianne Niehues.

7 beboerdemokrati Vi skal tage fælles ansvar Som to-kulturel beboer og medlem af afdelingsbestyrelsen repræsenterer Jude Anton de mange forskellige nationaliteter, der bor i Løvvangen. Han opfordrer de udenlandske såvel som de danske beboere til at tage del i Løvvangens beboerdemokrati for beboerne kan faktisk gøre en forskel og få indflydelse på deres boligområde. Jude Anton har boet i Løvvangen i 10 år. Han brænder for bestyrelsesarbejdet og for Løvvangen, hvor han bor sammen med sin kone og deres to børn. Han kom ind i bestyrelsen, da Afdeling 12 arrangerede en fest for nogle af de etniske minoriteter i området. Festen resulterede i dannelsen af en etnisk gruppe, som kunne vejlede bestyrelsen i forskellige spørgsmål omkring de to-kulturelle beboere. Gruppen gik siden i opløsning, men Jude blev opfordret til at stille op til bestyrelsen, hvor han nu har siddet i syv år. Som resten af afdelingsbestyrelsen, går han ind for renoveringen, som han finder absolut nødvendig. - Jeg er kæmpe fan af renoveringen, som jeg mener, vil være til stor fordel for området. Renoveringen giver mulighed for, at vores lejligheder bliver fremtidssikrede og at hele området får et løft, siger Jude Anton. beboerne har indflydelse Bestyrelsesmedlemmet efterlyser dog, at flere at de to-kulturelle beboere tager aktivt del i beboerdemokratiet. Han mener, at der er en grund til, at det næsten kun er de danske beboere, der møder op til beboermøderne. - Det danske beboerdemokrati, hvor man bor til leje og stadigvæk har indflydelse på sin bolig og på området, er en speciel dansk model. Mange to-kulturelle beboere er ikke klar over, at de faktisk har mulighed for indflydelse og medbestemmelse, selvom de ikke ejer deres lejlighed, siger Jude, som dog understreger, at mange af de danske beboere heller ikke møder op til beboermøderne. - Jeg vil gerne opfordre flere beboere til at tage ansvar og møde op. Både fordi de faktisk kan gøre en forskel, og fordi vi får en bedre og mere repræsentativ løsning for renoveringen, hvis flest mulige beboere tager del i beslutningerne, siger Jude Anton. Vi slipper billigere med denne løsning Jude Anton er bevidst om, at den sproglige barriere også kan afholde nogle af de to-kulturelle beboere fra at møde op og sætte sig ind i renoveringen. Hvis renoveringen bliver gennemført som planlagt, vil beboerne skulle genhuses i en periode, og det bliver nødvendigt at få information ud til alle beboerne. - Vi har endnu ikke truffet en beslutning i bestyrelsen, men jeg mener, at det vil være nødvendigt at oversætte information om renoveringen på de fem store hovedsprog. Men i øvrigt er naboskabet jo godt, så de fleste kender en, der kan oversætte fra dansk, hvis der bliver sproglige problemer, siger Jude Anton. Han ved godt, hvad de fleste beboere er mest bekymret for, i forhold til renoveringen. - Vi kender ikke huslejestigningen endnu og mange beboere er bekymrede over, at huslejen bliver differentieret, og om den stiger så meget, at de skal flytte ud. Og selvfølgelig kan vi ikke undgå en stigning, men vi slipper jo langt billigere med støtte fra Landsbyggefonden, end hvis vi selv skulle betale det hele. Fra bestyrelsens side vil vi gøre alt, hvad vi kan, for at huslejestigningen ikke bliver alt for høj, så beboerne skal ikke stemme nej til helhedsplanen af den grund, slutter Jude Anton. Jude Anton opfordrer beboerne til at tage aktivt del i beboerdemokratiet side 7

8 afdelingsbestyrelsen Afdelingsbestyrelsen vil vende udviklingen Afdelingsbestyrelsens formand Gunnar Sørensen siger tingene, som de er. Han er ikke bleg for at indrømme, at Løvvangen er et ghetto-område, selv om det ikke føles sådan, for dem der bor her. Han vil gerne være med til at vende udviklingen for Løvvangen, så området bliver mere attraktivt og renoveringen er et skridt på vejen, vurderer han. Løvvangsprojektet et løft til Sundby-Hvorup Boligselskabet - Afdeling 12 Renoveringen af Løvvangen er en del af en samlet indsats i afdeling 12, der kaldes for Løvvangsprojektet. Projektet består af fire delindsatser, der skal indgå i et tæt samspil med hinanden: En beskæftigelsesindsats En børn- og ungeindsats En sundhedsindsats Fysisk renovering af Afdeling 12 med visioner om et løft af det nære lokalmiljø - Jeg har noget på hjertet, det er nok derfor, jeg er blevet afdelingsformand, siger Gunnar Sørensen med et smil, da han bliver spurgt, hvorfor han er engageret i bestyrelsen. Han tager imod i sin lejlighed på Løvvangen. Han bor i en af de store fire-værelses lejligheder, og her er masser af plads til både Gunnar og hans søn, som bor her ind imellem. Et godt sted at bo Gunnar kender om nogen til Løvvangen. Han har boet her i 24 år og har været næstformand i bestyrelsen i seks år og formand det sidste års tid. - Alle kender Løvvangen, og det er ikke for det gode. Området har et dårligt ry i Aalborg og omegn, og det er desværre et billede medierne i høj grad er med til at skabe, siger Gunnar Sørensen, som også erkender, at området godt kan kaldes for en ghetto. - Os som bor her ved, at det er et fantastisk sted at bo. Men Løvvangen er en ghetto ifølge den officielle definition der er kun 9 % af beboerne, som har en indkomst over kr., her bor mange på overførselsindkomster og mange to-kulturelle beboere. Men os der bor her oplever stedet som et trygt og godt sted at bo. Jeg vil gerne være med til at vende udviklingen for området, og jeg tror at renoveringen vil være det første skridt. Nogle opdaterede lejligheder og facader vil kunne tiltrække flere ressourcestærke familier til området, som kan være med til at styrke områdets ry udadtil, siger han. Positive reaktioner Den kommende renovering ventes med glæde blandt de beboere, som Gunnar Sørensen har snakket med. - Jeg har stort set kun fået positive reaktioner fra beboerne, som dog lige skulle sluge, at der også bliver tale om genhusning i en periode. Men beboerne kan sagtens se idéen i renoveringen, og mange er begyndt at indstille

9 xxxxx sig på genhusningsperioden, fortæller Gunnar Sørensen. Afdelingsbestyrelsens formand glæder sig især til at de ydre rammer bliver forbedret. - Bygningerne er grå og triste at se på, og især om vinteren er det ikke særlig opmuntrende. Jeg glæder mig meget til at boligselskabets facader får et visuelt løft, og at udendørsarealerne bliver hyggeligere og mere brugbare det kan også være med til at styrke sammenholdet mellem beboerne. Gunnar Sørensen glæder sig også til de funktionelle forbedringer som større altaner, tilgængelighed i de handicapvenlige lejligheder, og nye badeværelser i lejlighederne. Han håber desuden, at en renovering kan være med til at løfte området, og måske være første skridt til at løse nogle af de sociale problemer, så der bliver lavere arbejdsløshed og mere uddannelse til de unge i området. Et projekt, som han synes, Kvarterets Hus allerede er godt i gang med. Renoveringen skal gennemføres Formanden understreger, at renoveringen skal gennemføres, for det er på tide at de gamle bygningers faldstammer, rør og elektriske installationer bliver udskiftet. At bygningerne også får facadeløft og bliver bedre egnede til handicappede og ældre, ser han også som nødvendigt, for at Løvvangen bliver et tidssvarende boligområde. Han håber derfor, at beboerne vil stemme ja til helhedsplanen, når de kender planens omfang og den præcise huslejestigning. Lige nu venter Gunnar Sørensen sammen med resten af Løvvangen på svar fra Landsbyggefonden med beslutningen om tilskuddets størrelse. Ud over Landsbyggefondens tilskud, skal renoveringen betales af boligselskabet selv og kommunen støtter ligeledes projektet. - Landsbyggefonden har sagt god for projektet, men vi venter på det konkrete beløb, de vil støtte byggeriet med. Vi regner med at få svar inden længe, og først derefter kan vi sige præcist, hvor meget huslejen vil stige, siger han. Jeg glæder mig meget til at boligselskabets facader får et visuelt løft, og at udendørsarealerne bliver hyggeligere og mere brugbare det kan også være med til at styrke sammenholdet blandt beboerne. -Gunnar Sørensen, Afdelingsbestyrelsens formand side 9

10 beboerholdninger De ydre rammer skaber glæde Bente Mørk og hendes to børn er glad for at bo på Vikingevej. Bente Mørk er ny tilflytter i Løvvangen. Hun er rigtig glad for at bo her, men glæder sig til, at området bliver renoveret, så det kan fremstå pænere både indvendigt og udvendigt. For Bente Mørk er det at bo i Løvvangen et bevidst valg. Hun var mere end glad, da hun af Sundby Hvorup Boligselskab fik tildelt en fireværelseslejlighed på Vikingevej i Familien kom fra en anden lejlighed i boligselskabet. Vi var en sammenbragt familie, der trængte til at starte på en frisk i en ny lejlighed, og det har vi været glade for, siger Bente Mørk, der bor sammen med sin mand og sine to børn på 10 og 14 år. Det har bare været en positiv oplevelse at flytte hertil. Vi er flyttet ind i et sølvbryllupskvarter. Her er ualmindeligt stille og roligt, konstaterer hun. En af de eneste ting, hun savner fra sin tidligere lejlighed, er, at det var muligt at grille om sommeren, i grønne omgivelser. Men det kan jo godt ske, det kommer efter en renovering af området her i Løvvangen, smiler hun. Mødedeltager Bente Mørk har fulgt godt med i renoveringsplanerne for området. Hun har også deltaget aktivt i alle beboermøderne, hvor COWI og arkitekterne Bundgaard og Kassow har præsenteret den nye arkitektur og indretningen af Løvvangen, som området kan komme til at se ud efter en renovering. Hun deltog også i mødet, hvor de fremmødte beboere gav COWI og arkitekterne 10 gode råd til, hvad de synes, der skulle vægtes højt i processen. Jeg glæder mig i den grad til, at området bliver renoveret, men jeg lægger vægt på, at Løvvangen skal være et sted, hvor det stadig er billigt at bo. Et boligområde, hvor der er plads til en bred beboersammensætning, og hvor beboere, med lave indkomster, også har råd til at bo, siger hun. Men når det så er sagt, konstaterer Bente Mørk, at hun godt ved, at det er en utopi at tro, at en huslejestigning ved så stor en renovering kan undgås. Det vil være naivt at tro, at huslejen ikke stiger ved en så omfattende renovering som den, der er brug for her i Løvvangen. Jeg ønsker ikke, at vi skal gå alt for meget på kompromis med det forslag, der lige nu ligger på Landsbyggefondens bord, siger Bente Mørk. Lækkert Bente Mørk lægger vægt på, at renoveringen af området ikke kun bliver af nødvendig og praktisk karakter. Uha, griner Bente Mørk. Det her kan godt lyde helt forkert i manges ører, men for mig er det altså også vigtigt, at de ydre rammer kommer til at fremstå lækkert. Løvvangen bærer præg af den ordning, hvor beboerne selv måtte vælge farverne på altanerne. Det har ikke forskønnet området. De forskellige farvevalg har selvfølgelig den fordel, at man altid kan finde hjem, griner hun, men bliver hurtigt alvorlig igen. Min erfaring siger mig, at jo pænere her er, jo bedre passer vi beboere på vores område. Det er ganske enkelt selvforstærkende. For hvis de ydre rammer og blokkene kommer til at fremstå flot, så vil områdets ry også få et gevaldigt løft.

11 beboerholdninger Alt har en pris Frode Bertelsen flyttede ind i Løvvangen i oktober Egon Sørensen kom til i 73. Selv ikke en lottopræmie kan få dem fra Løvvangen. De kan godt se, at området trænger til en kraftig renovering, men huslejen skal helst ikke stige for meget. Den nybryggede kaffe er hældt op i kopperne, og minderne fra et langt liv i Løvvangen får frit løb, da Frode Bertelsen, tidligere afdelingsformand, og Egon Sørensen mødes for at tage en snak om den forestående renovering. Alt var nyt, da min familie flyttede herud, og nogle af karreerne var slet ikke færdigbyggede. Det var en bar mark og blev betegnet som et meget fint byggeri, fortæller Frode Bertelsen. Det var jo luksus at flytte ind i en så stor lejlighed, hvor der både var badeværelse og et ekstra toilet. Vi gav 911 kroner om måneden for en fireværelseslejlighed. Det var også billigt at bo her dengang, supplerer Egon Sørensen. Selv om huslejen er steget undervejs, så kan de to beboere godt være lidt nervøse for, hvor meget huslejen vil stige efter renoveringen. plads til alle Kvarteret og indbyggernes sammensætning har forandret sig, men det oplever de to herrer ikke som noget problem. At deres område bliver karakteriseret som en ghetto, undrer dem. Vi ved da godt, at en stor del af dem, der bor her, er af anden etnisk herkomst men her er altså stille og roligt, siger Frode Bertelsen. Vi er trygge ved at bo her, supplerer Egon Sørensen, som erkender, at han faktisk er bange for at huslejestigningen ved en renovering vil ændre endnu mere på sammensætningen af beboere. Det skal jo være et sted, hvor pensionister og folk med en lav indkomst stadig har råd til at bo, slår han fast. Men når det så er sagt, så er både Egon Sørensen og Frode Bertelsen enige om, at Løvvangen trænger til renovering. Kloaksystemet er 40 år gammelt. Hældningen på badeværelsesgulvet er forkert, og kloakeringen skal udskiftes. Isoleringen af ydermuren er næsten ikke eksisterende. Det er koldt om vinteren, og det kan ses på varmeregningen, som der helt klart vil kunne hentes en besparelse på, hvis facaden blev ordentlig isoleret, fortæller Frode Bertelsen. Han drømmer også om at få en større altan, gerne pakket ind i glas, så den kan bruges en større del af året. Hold omkostningerne nede De to herrer har fulgt med i overvejelserne omkring den forestående renovering. De venter spændt på Landsbyggefondens tilbagemelding. Vi kommer jo til at betale for en renovering under alle omstændigheder. Hvem skulle ellers?, spørger Egon Sørensen. Han tager endnu et stykke af kagen, læner sig tilbage i stolen og kigger på Frode Bertelsen. Har du egentlig lagt mærke til, at der er flere og flere af de børn, der er vokset op her i Løvvangen, der vender tilbage som voksne? De synes også, her er rart, svarer Frode Bertelsen og smiler. Om vi så vandt i lotto, så flyttede vi heller ikke herfra. Frode Bertelsen og Egon Sørensen vender renoveringen over kaffen. side 11

12 xxxxx vejen er lang Renoveringen af Løvvangen kommer til at strække sig over flere år. Denne tidsplan er gældende nu, men der kan afhængigt af blandt andet Landsbyggefondens indstilling blive tale om tilretning af planen. 2009: Tilstandsrapport dokumenterer at der er massive problemer med facader, rør mv. 2009: På et beboermøde kommer der mere end 100 forslag til, hvad der kan gøres for at skabe et nyt og attraktivt boligområde. 2009: Ingeniører og arkitekter udarbejder et oplæg til, hvordan renoveringen kan udføres. 2010: Planerne præsenteres på et beboermøde. Der er stor tilslutning til planen. Men spørgsmålet om den fremtidige husleje er stadig ubesvaret. 2010: Boligselskabet fremsender renoveringsprojektet til Landsbyggefonden for at få tilsagn om støtte. 2010: 8. september er der ordinært afdelingsmøde i Løvvangen. På mødet vil boligselskabet orientere om renoveringen. Men der skal ikke træffes beslutninger. På hjemmesiden kan man læse mere om renoveringen. 2010: I løbet af september forventes det, at Landsbyggefonden melder ud, hvor stort et beløb den kan bidrage med til renoveringen. Herefter kan boligselskabet beregne, hvor meget huslejen vil stige efter renoveringen. 2010: I oktober vil der blive inviteret til et eller flere informationsmøder, hvor projektet og huslejekonsekvenserne vil blive gennemgået. Der vil desuden blive udsendt en ny informationsavis, så alle beboere har det rigtige grundlag at vurdere forslaget på. 2010: Inden jul om alt går vel bliver der indkaldt til et ekstraordinært afdelingsmøde, hvor helhedsplanen endeligt skal afstemning hos beboerne. hvis planen bliver godkendt: 2011: Projektet er så stort, at det skal i EU-udbud. I første omgang skal der findes en rådgiver, som kan stå for projekteringen af opgaven. 2012: Efter valg af rådgiver, og når det endelige projekt ligger klar, skal der findes entreprenør til opgaven. 2013: De første boliger bliver renoveret. Læs mere om renoveringssagen og se skitseforslaget på:

Vejlby Vænge. Du skal tage stilling! Indhold: Forretningsfører Anni Øhrberg: først opdaget nu? Hvad gik galt, og hvorfor er det

Vejlby Vænge. Du skal tage stilling! Indhold: Forretningsfører Anni Øhrberg: først opdaget nu? Hvad gik galt, og hvorfor er det Renovering af Vejlby Vænge Renoveringen af Vejlby Vænge er en stor og vigtig beslutning. Og du skal i løbet af de kommende uger tage stilling til det renoveringsprojekt, der er udarbejdet af boligforeningen.

Læs mere

ÅRSSKRIFT. Albertslund Boligselskab

ÅRSSKRIFT. Albertslund Boligselskab 2005 ÅRSSKRIFT Albertslund Boligselskab Albertslund Boligselskab Den almene boligsektor i modvind og Indhold Den almene boligsektor i modvind og forandring.......... 2 Stop tyveriet af beboernes opsparing!........................

Læs mere

ENGPARKEN. om renoveringen. Spørgsmål og svar. Nr. 3. Læs inde i bladet. Information om renoveringsprojektet til alle beboere i Afdeling 7.

ENGPARKEN. om renoveringen. Spørgsmål og svar. Nr. 3. Læs inde i bladet. Information om renoveringsprojektet til alle beboere i Afdeling 7. ENGPARKEN Information om renoveringsprojektet til alle beboere i Afdeling 7 December 2014 Nr. 3 Spørgsmål og svar om renoveringen Spørgelysten har været stor hos de beboere, der har deltaget i de fælles

Læs mere

3B s beboerblad. hjælpe, Evner man at. skal man gøre det. Nybyggeri i 3B Side 6-9. Større fokus på huslejekronerne Side 12-13

3B s beboerblad. hjælpe, Evner man at. skal man gøre det. Nybyggeri i 3B Side 6-9. Større fokus på huslejekronerne Side 12-13 3B s beboerblad 3B s beboerblad - til alle, der bor i Boligforeningen 3B - nr. 3 - juli 2009 3B s beboerblad til alle, der bor i Boligforeningen 3B nr. 9 Maj 2012 Nybyggeri i 3B Side 6-9 Større fokus på

Læs mere

REFERAT. Informations- og idémøde om renovering Afdeling Fruehøj: Brorsonsvej 37-53

REFERAT. Informations- og idémøde om renovering Afdeling Fruehøj: Brorsonsvej 37-53 REFERAT Informations- og idémøde om renovering Afdeling Fruehøj: Brorsonsvej 37-53 Torsdag den Klokken 19.00 21.30 Mødested: Fælleshuset, Brorsonsvej 53 A, 7400 Herning Deltagere: 22 beboere fra 19 husstande

Læs mere

SKOLEPARKEN 1 BLIVER GRUNDIGT MÅLT OG VEJET LÆS MERE SIDE 2-6

SKOLEPARKEN 1 BLIVER GRUNDIGT MÅLT OG VEJET LÆS MERE SIDE 2-6 Marts 2012 25. ÅRGANG SKOLEPARKEN 1 BLIVER GRUNDIGT MÅLT OG VEJET LÆS MERE SIDE 2-6 Gennemførte projekter giver bedre boliger. S. 8 Har du forsikret dit indbo? S. 13 Hæld regnvandet i jorden. S. 14 SKOLEPARKEN

Læs mere

lidt mere end et sted at bo!

lidt mere end et sted at bo! lidt mere end et sted at bo! Glade beboere hos Bo42. Foto: Anders Beier En hilsen fra Bo42 til hele øen Med udgangen af marts dette år udløber Bo42 s boligsociale projekt. Gennem de seneste fire år har

Læs mere

Lille Peter Edderkop... mar15. Kom med Kim Kongekilde på besøg i Danmarks måske eneste almene akvarie-, slange og edderkoppeklub side 26

Lille Peter Edderkop... mar15. Kom med Kim Kongekilde på besøg i Danmarks måske eneste almene akvarie-, slange og edderkoppeklub side 26 10 TV i fsb Stor pakke, lille pakke eller ingen pakke 4 Banko Gang i de gamle på Islands Brygge 8 Bor Sundhedstjek du i en sund bolig? Lille Peter Edderkop... Kom med Kim Kongekilde på besøg i Danmarks

Læs mere

Er jeres ejendom klar til fremtiden? Energimodernisering af lejligheder og etageboliger i ejerforeninger, andelsboligforeninger og almene boliger

Er jeres ejendom klar til fremtiden? Energimodernisering af lejligheder og etageboliger i ejerforeninger, andelsboligforeninger og almene boliger Er jeres ejendom klar til fremtiden? Energimodernisering af lejligheder og etageboliger i ejerforeninger, andelsboligforeninger og almene boliger FORORD Det er ikke altid lige til at finde rundt i de mange

Læs mere

Husrum TEMA. 22 Ny rygelov Der er kommet nye regler for rygning i det offentlige rum. Læs om hvad det betyder for din ejendom.

Husrum TEMA. 22 Ny rygelov Der er kommet nye regler for rygning i det offentlige rum. Læs om hvad det betyder for din ejendom. Nr. 2 oktober 2007 Husrum TEMA Husrum sætter i denne omgang fokus på beboerne i byggesager. Hvordan oplever de for løbet, og hvilken betydning har de for bygge sagens udvikling. 14 Vedligeholdelseskonto

Læs mere

Kvarteret. Flyt i nyt i Hjortshøj TEMA: Råderetten og dine muligheder Rollatortræf i Hinnerup Hænder på arbejde i Reginehøj Sådan bor Jacob og Sofya

Kvarteret. Flyt i nyt i Hjortshøj TEMA: Råderetten og dine muligheder Rollatortræf i Hinnerup Hænder på arbejde i Reginehøj Sådan bor Jacob og Sofya 06 / december 2012 BEBOERBLAD for boligkontoret århus Kvarteret Flyt i nyt i Hjortshøj TEMA: Råderetten og dine muligheder Rollatortræf i Hinnerup Hænder på arbejde i Reginehøj Sådan bor Jacob og Sofya

Læs mere

lederen Spørg ikke om, hvad dit land kan gøre for dig.

lederen Spørg ikke om, hvad dit land kan gøre for dig. Højt hurra for højstyrkebeton - side 3 Esbjerg fortæller om boligsocialt arbejde - side 5 Folketingsmedlem er flyttet til Gellerup - side 6 Afdelingerne - side 14 t 3 5 6 14 nr. 9 nov. 2012 skræppebladet

Læs mere

Update. Ringgården. Grønt er godt for øjnene besøg i den tyske bydel Vauban. Skizofreni med humor beboerbesøg i afd. 28

Update. Ringgården. Grønt er godt for øjnene besøg i den tyske bydel Vauban. Skizofreni med humor beboerbesøg i afd. 28 Ringgården Update December 2013 # 108 Skizofreni med humor beboerbesøg i afd. 28 Og vinderen er Vulkanen Aarhus Kommunes Arkitekturpris Grønt er godt for øjnene besøg i den tyske bydel Vauban Christian

Læs mere

Afdeling 12. Referat fra afdelingsmødet den 3. september 2014, kl. 19,00. I mødet deltog: 91 incl. afdelingsbestyrelsen 69 husstande.

Afdeling 12. Referat fra afdelingsmødet den 3. september 2014, kl. 19,00. I mødet deltog: 91 incl. afdelingsbestyrelsen 69 husstande. Side 1/11 Afdeling 12. Referat fra afdelingsmødet den 3. september 2014, kl. 19,00. I mødet deltog: Beboere: 91 incl. afdelingsbestyrelsen 69 husstande. Fra afdelingsbestyrelsen: Gunnar Sørensen Hans Jørgen

Læs mere

NYHEDSBLADET for Stærmosegården. Årgang 4. Nr. 1. Januar 2015.

NYHEDSBLADET for Stærmosegården. Årgang 4. Nr. 1. Januar 2015. NYHEDSBLADET - for Stærmosegården Årgang 4. Nr. 1. Januar 2015. 1 Hvorfor dette blad? Vi har lavet denne særudgave af nyhedsbladet for at give jer et indblik i, hvordan trivslen er i jeres boligområde

Læs mere

3B s beboerblad. Naboskab spirer frem i Sangergården Side 12-13. 3B s beboerblad - til alle, der bor i Boligforeningen 3B - nr.

3B s beboerblad. Naboskab spirer frem i Sangergården Side 12-13. 3B s beboerblad - til alle, der bor i Boligforeningen 3B - nr. 3B s beboerblad 3B s beboerblad - til alle, der bor i Boligforeningen 3B - nr. 3 - juli 2009 3B s beboerblad til alle, der bor i Boligforeningen 3B nr. 12 November 2013 Naboskab spirer frem i Sangergården

Læs mere

Kvarteret. Er du forsikret? Hils på Butleren Bo 13.000 rundstykker ud til beboere Mød en engageret beboerdemokrat. 03 / marts 2012.

Kvarteret. Er du forsikret? Hils på Butleren Bo 13.000 rundstykker ud til beboere Mød en engageret beboerdemokrat. 03 / marts 2012. 03 / marts 2012 BEBOERBLAD for boligkontoret århus Kvarteret Er du forsikret? Hils på Butleren Bo 13.000 rundstykker ud til beboere Mød en engageret beboerdemokrat Leder Af Morten Homan Man oplever ofte

Læs mere

Bilag 36: Interview med Humleboet den 19. maj 2011

Bilag 36: Interview med Humleboet den 19. maj 2011 Bilag 36: Interview med Humleboet den 19. maj 2011 Interviewere (I): Rosa Ryberg og Lene Andersen Deltager: Frank Gottlieb 00:00-02:43: Introduktion til os, vores studie og specialet. Frank Gottlieb: Vi

Læs mere

Er vi den nye malkeko?

Er vi den nye malkeko? Maj 2011 På job med 300 bedsteforældre Side 10 Navngiv nybyggeri og vind en købmandskurv Side 7 Fællesmøde i Humlevænget Side 8 Er vi den nye malkeko? Af John B. Sørensen, organisationsbestyrelsesformand

Læs mere

DUAB-retningslinie nr. 10 til afdelingsbestyrelserne: Afdelingens budget

DUAB-retningslinie nr. 10 til afdelingsbestyrelserne: Afdelingens budget Kære afdelingsbestyrelse DUAB-retningslinie nr. 10 til afdelingsbestyrelserne: Afdelingens budget Hellerup 20.05.2008 DUAB s organisationsbestyrelse har besluttet disse retningslinier, som har betydning

Læs mere

Boligpakke 2009. Af Ritta Fischer Jensen, organisationsbestyrelsesformand

Boligpakke 2009. Af Ritta Fischer Jensen, organisationsbestyrelsesformand Juni 2009 På toppen i Stilledal side 10 Modelprojekt 1:1 side 12 Boligpakke 2009 Foto: Thomas Brolyng Steen. Af Ritta Fischer Jensen, organisationsbestyrelsesformand Vi har ventet meget længe på, at regeringen

Læs mere

Februar 2015. Fejlsortering kan koste beboerne dyrt. side 3. Tenna har boet 70 år i samme bolig. side 5. I SAB løfter vi i flok.

Februar 2015. Fejlsortering kan koste beboerne dyrt. side 3. Tenna har boet 70 år i samme bolig. side 5. I SAB løfter vi i flok. Februar 2015 Fejlsortering kan koste beboerne dyrt side 3 Tenna har boet 70 år i samme bolig side 5 I SAB løfter vi i flok side 8 Af John B. Sørensen, organisationsbestyrelsesformand København en by i

Læs mere

Lejligheden. Læs også: VIND MadsbyRock-billetter

Lejligheden. Læs også: VIND MadsbyRock-billetter Lejligheden Beboerblad for boligkontoret Fredericia MARTS 1 2015 VIND MadsbyRock-billetter Fortæl os din mening - indstik i midten Frihed frem for boliglån Ann og Erik har fravalgt hus og have til fordel

Læs mere

VORES BLAD ENGAGEREDE BEBOERE BETYDER ALT BEBOERBLADET FOR ØSTJYSK BOLIG TEMA: BEBOERDEMOKRATI. Artikler / Reportager / Billeder / Info / Nyheder

VORES BLAD ENGAGEREDE BEBOERE BETYDER ALT BEBOERBLADET FOR ØSTJYSK BOLIG TEMA: BEBOERDEMOKRATI. Artikler / Reportager / Billeder / Info / Nyheder OKTOBER 2013 #07 Artikler / Reportager / Billeder / Info / Nyheder VORES BLAD BEBOERBLADET FOR ØSTJYSK BOLIG TEMA: BEBOERDEMOKRATI ENGAGEREDE BEBOERE BETYDER ALT SIDE 4-10 BEBOERDEMOKRATI FRA SIDE 4: September

Læs mere

Kontakten. Boligselskabet Østparken. Nr. 3 december 2008

Kontakten. Boligselskabet Østparken. Nr. 3 december 2008 Kontakten Boligselskabet Østparken Nr. 3 december 2008 Afdeling 1: Afdeling 2, 9 og 10: Afdeling 3: Afdeling 4: Afdeling 5: Afdeling 6: Afdeling 7: Afdeling 8: Afdeling 12 og 13: Hovedformand: Saltholmsgade,

Læs mere

Husrum. TEMA: Husrum har i dette nummer valgt at fokusere på det sociale ansvar vi har overfor hinanden som naboer i en storby.

Husrum. TEMA: Husrum har i dette nummer valgt at fokusere på det sociale ansvar vi har overfor hinanden som naboer i en storby. Nr. 4 Oktober 2008 Husrum TEMA: Husrum har i dette nummer valgt at fokusere på det sociale ansvar vi har overfor hinanden som naboer i en storby. 4 Ekstra m 2 i det fri Efter renoveringerne byder gårdene

Læs mere

Kvarteret 02 / DECEMBER 2011. BEBOERBLAD for BOLIGORGANISATIONERNE

Kvarteret 02 / DECEMBER 2011. BEBOERBLAD for BOLIGORGANISATIONERNE 02 / DECEMBER 2011 BEBOERBLAD for BOLIGORGANISATIONERNE VesterBo, Højbo, BO83 og fagbo Kvarteret FUSIONEN hvad betyder den for dig? Så fik bladet navn Indret dig som du vil få inspiration her Svært ved

Læs mere

VORES BLAD PÅ GODT OG ONDT BEBOERBLADET FOR ØSTJYSK BOLIG TEMA: RENOVERINGER. Artikler / Reportager / Billeder / Info / Nyheder SIDE 4-10

VORES BLAD PÅ GODT OG ONDT BEBOERBLADET FOR ØSTJYSK BOLIG TEMA: RENOVERINGER. Artikler / Reportager / Billeder / Info / Nyheder SIDE 4-10 AUGUST 2013 #06 Artikler / Reportager / Billeder / Info / Nyheder VORES BLAD BEBOERBLADET FOR ØSTJYSK BOLIG TEMA: RENOVERINGER PÅ GODT OG ONDT SIDE 4-10 BISPEHAVEVEJ SIDE 14: Der bygges ungdomsboliger

Læs mere

Referat af ekstraordinært beboermøde om renovering i Afd. Brændgårdsparken

Referat af ekstraordinært beboermøde om renovering i Afd. Brændgårdsparken Referat af ekstraordinært beboermøde om renovering i Afd. Brændgårdsparken Dato: Klokken: Sted: Torsdag den 26. oktober 2006 19.00 21.10 Cabaret-salen i Herning Kongrescenter 74 husstande er mødt til mødet.

Læs mere

Og vinderen er... haven

Og vinderen er... haven 28 Strøm på afdelingsmødet Stem hjemme i stuen 10 Tjek på økonomien Rådgivning giver færre udsættelser Og vinderen er... haven Peter, Vibeke og Trine vandt fsb s kursuskonkurrence. Så til foråret kan du

Læs mere