Løvvangen. Læs side 8. Læs side 10. Afdelingsbestyrelsens formand forudser positive effekter af renoveringen.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Løvvangen. Læs side 8. Læs side 10. Afdelingsbestyrelsens formand forudser positive effekter af renoveringen."

Transkript

1 Løvvangen Nr Nyt om renoveringen Vi skal vende udviklingen: Afdelingsbestyrelsens formand forudser positive effekter af renoveringen. Beboerholdninger til renoveringen: Bente Mørk er glad for at bo i Løvvangen, men efterlyser flottere ydre rammer og udearealer, man kan bruge til noget. Læs side 8 Læs side 10 side 1

2 xxxxx Leder Rene ord om renoveringen Renoveringen af Løvvangen, afdeling 12, har været længe undervejs. Og i skrivende stund er der fortsat lang tid til, at de første håndværkere rykker ind i området. Alligevel har vi valgt at udsende denne beboer-avis for at give alle det bedste grundlag for i løbet af de kommende måneder at tage stilling til renoveringsprojektet. Mange overvejelser er allerede gjort, og mange beslutninger skal træffes, inden vi kan åbne dørene til nyrenoverede lejligheder og glæde os over de nye grønne områder. De første møder om renoveringen ligger snart to år tilbage. I begyndelsen af 2009 var en stor gruppe beboere mødt op for at komme med deres ønsker til en kommende renovering. Sideløbende har boligselskabet og dets rådgivere arbejdet med oplæg, afprøvning af støttemuligheder og fortsatte møder med såvel boligselskabets hovedbestyrelse og afdelingsbestyrelsen i afdeling 12. At Løvvangen trænger til renovering er ingen vel i tvivl om. Det helt store spørgsmål er naturligvis, hvad skal gøres, hvor meget skal gøres. Og hvor meget må det koste? Med udgangspunkt i næsten alle de beboerønsker, der blev fremsat på mødet i 2009, blev der af ingeniørfirmaet Cowi og arkitekterne Bundgaard & Kassow udarbejdet en plan for renoveringen, der både omfatter de enkelte lejligheder og de grønne arealer. Huslejen kommer til at stige Når en boligafdeling som Løvvangen skal renoveres, behøver det ikke være afdelingen alene (og dermed beboerne), der skal betale hele regningen. En stor del af de skader og mangler, der er konstateret i bebyggelsen, kan nemlig renoveres med tilskud fra Landsbyggefonden. Alle almene boligorganisationer indbetaler til Landsbyggefonden, som derfor kan yde tilskud til de boligafdelinger, der har særlige behov for renovering. For at yde tilskud stiller Landsbyggefonden imidlertid også nogle krav til projekternes kvalitet samt visioner. I øjeblikket ligger hele Løvvangens renoveringsplan derfor til behandling i Landsbyggefonden. Planen er udarbejdet så den i videst mulige omfang tilgodeser fondens krav. Og boligselskabet forventer, at der inden for de næste uger vil komme et tilsagn om tilskud. Først når Landsbyggefondens indstilling er kendt, kan boligselskabet lave beregninger over den fremtidige husleje. Du er med til at bestemme Det er beboerne i Løvvangen, som på et afdelingsmøde, i sidste ende skal sige ja til renoveringsplanen. Og i denne informationsavis kan du læse, hvilke tanker andre beboere har gjort sig omkring renoveringen. Boligselskabet vil løbende udsende nye informationsaviser, ligesom der er oprettet en hjemmeside, hvor du kan læse mere om renoveringsprojektet samt stille spørgsmål. Du er naturligvis også velkommen til at kontakte afdelingsbestyrelsen eller boligselskabets administration, hvis du har spørgsmål. Det er vigtigt, at din stemme også bliver hørt. Så ta imod invitationerne til de afdelings- og orienteringsmøder, som i den kommende tid vil blive afholdt. Løvvangen nyt om renoverinegn: Beboerbladet Løvvangen Udgives af Sundby-Hvorup Boligselskab Redaktionel tilrettelæggelse: Tuen-media as Redaktion: Journalist Andres Tue Møller (ansv.) Journalist Line Skov Randrup Journalist Hanne Lykke Forretningsfører Jens Erik Grøn Meninger og tilkendegivelser i bladet er ikke et udtryk for Boligselskabet Sundby-Hvorups officielle holdninger. Bladet omdeles til alle beboere i Løvvangen, september 2010.

3 vvs-manden Her er slidt Alle kender Peter Andersen, VVS-mand i Løvvangen. Hver dag besøger han mindst fire beboere, der har stoppede afløb. Her trænger helt klart til renovering, siger han. Kom med her ned i kælderen. Peter Andersen låser døren op og bevæger sig hjemmevant hen ad den lange kældergang. Der er mørkt i den lille sidegang, han går ind i, men da han tager sin stærke lygte frem og lyser på et kloakrør, der er gennemtæret af rust, synes han, at han har forklaret sig tydeligt: Løvvangen trænger til at blive renoveret. Som VVS-mand i Løvvangen har Peter Andersen rigtig mange synlige beviser for, at boligblokkene trænger til en kraftig renovering. Peter Andersen kommer hver dag rundt i adskillige af beboernes lejligheder for at kompensere for nedslidte rør og tilstoppede afløb. På badeværelserne er rørene skjulte, og der er ingen fald på gulvet. Det er en dårlig kombination, konstaterer han. Det er dyrt at blive ved med at lave lappeløsninger. Når jeg har udbedret en skade, så holder det en tid igen, men hvor længe handler i nogle tilfælde også om, hvordan beboerne selv vedligeholder deres lejligheder, forklarer han. Skimmelsvamp Isoleringen af ydermuren i blokkene, som de er i dag, er så ringe, at indeklimaet i nogle af lejlighederne bliver rigtig dårligt. Peter Andersen har da også konstateret skimmelsvamp. Nogle beboere sætter tunge gardiner op for at holde på varmen. Hvis de også laver meget mad i husstanden og ikke lufter nok ud, kan der lettere opstå problemer med skimmelsvamp. Men det er ikke kun ydermurerne, der har store isoleringsproblemer. Tagene trænger i den grad til reparation og isolering. Tagrenderne er så nedslidte, at der er revner i dem. Når det regner, skyller vandet ind og ødelægger bygningerne, siger han. Derfor er det heller ikke svært for Peter Andersen at karakterisere hele byggeriet i Løvvangen med ét ord slidt. Det er da klart, at en beboelse trænger til renovering efter 40 års slid. Alle de tekniske installationer er dårlige, og lige nu kaster man gode penge efter dårlige. Uanset om beboerne siger ja eller nej tak til den store renovering af Løvvangen, så skal der jo gøres noget. Regningen kommer alligevel. Rørene tærer, og sprængte vandrør giver store følgeskader, konstaterer Peter Andersen. Et godt sted at være Peter Andersen har ud over det håndværksmæssige også fingeren på pulsen, når det drejer sig om Løvvangen som et sted at leve. Løvvangens dårlige ry har intet med virkeligheden at gøre. Det hænger bare ved fra tidligere tider. Løvvangen er et rart boligområde med søde mennesker. Jeg er altid tryg ved at færdes her. Her er en positiv stemning, og mange tidligere beboere er begyndt at vende tilbage, konstaterer Peter Andersen. Tagrenderne er så nedslidte, at der er revner i dem. Når det regner, skyller vandet ind og ødelægger bygningerne, siger VVS-mand Peter Andersen. Interdum volgus rectum videt Est ubi peccat. Si veteres ita miratur laudatque poetas, ut nihil anteferat, nihil illis comparet, errat. Si quaedam nimis antique, si peraque. side 3

4 xxxxx rådgiverne Et løft til Løvvangen Ingeniørfirmaet Cowi har lyttet til beboernes ønsker, da de udformede en helhedsplan for Løvvangen. Læs her, hvordan renoveringen af Løvvangen bliver, hvis Landsbyggefonden siger god for projektet, og beboerne i Løvvangen stemmer ja til renoveringsplanerne. Der var ikke mange store femtaller i den tilstandsvurdering af Løvvangen, som blev udført i Tværtimod. Der var bundkarakterer til isolering af facaderne, de tekniske installationer og klimaskærmene. Kort sagt; der var fejl og mangler og stor nedslidning af bygningerne i Løvvangen. De dårlige karakterer resulterede i, at Sundby Hvorup Boligselskab kontaktede Cowi og arkitektfirmaet Bundgaard & Kassow for at få et bud på, hvordan en gennemgribende renovering af det store område, der huser 818 lejligheder, kunne komme til at se ud og hvad det ville koste. Ingeniør- og arkitektfirmaet kom efterfølgende tilbage med en helhedsplan, der skal sikre en sammenhængende udvikling i området, og som omfatter en gennemgribende renovering af Løvvangen. I kroner og øre vil renoveringen koste 813 millioner. Knap en million pr. lejlighed. Landsbyggefonden har i øjeblikket helhedsplanen for Løvvangen til gennemsyn og skal nu vurdere, hvor stort et tilskud de vil give til den omfattende renovering. Beboerne ved bedst Cowi har taget udgangspunkt i tesen, at det er dem, der bor i område, der Fakta: Sundby- Hvorups Boligselskabs afdeling 12 er med sine 818 boliger og 1880 beboere den største almene boligafdeling i Aalborg Kommune. Løvvangen har i dag en af de laveste kvadratmeterpriser for lejeboliger i Region Nordjylland. Løvvangen er bygget i og bliver i dag karakteriseret som: meget slidt.

5 bedst kender fejl og mangler og ved, hvad der vil forbedre livskvaliteten ved at bo i Løvvangen. Derfor var alle beboere inviteret til et beboermøde i foråret 2009, der mundede ud i mere end 100 gode råd fra beboerne. De gode råd er stort set alle implementeret i helhedsplanen. Det overordnede mål med renoveringen af Løvvangen er, at byggeriet, der er udført i to etaper i perioden , skal bringes i en nutidig stand, så det kan holde mindst 40 år mere. Beboernes ønsker og spørgsmål til helhedsplanen har været yderst fornuftige og brugbare. Alle er enige i, at Løvvangen trænger til en stor kærlig hånd. Boligkarrerne er meget nedslidte, konstaterer akademiingeniør Michael Knudsen fra COWI. Overordnet er det nye faldstammer, nye rør og nye installationer, der er helt nødvendige. Badeværelserne skal have den rigtige gulvhældning, og brusekabinerne skal udskiftes med brusenicher. Bygningerne skal væsentligt bedre isoleres og vinduerne skiftes. Krav til renovering For at Landsbyggefonden vil bevilge penge til et projekt, følger der visse krav med pengene. Blandt andet, at 25 procent af lejlighederne skal være tilgængelige for ældre og handicappede. I Løvvangens tilfælde, betyder det, at der skal installeres elevatorer i en fjerdelen Bygningerne forfalder, og i nær fremtid skal de renoveres. Jeg kan kun se, at det er en stor fordel, at Landsbyggefonden økonomisk vil gå ind i projektet. -Michael Knudsen, ingeniør COWI af alle boligerne. De lejligheder mister ét toilet. Et andet tiltag i renoveringen er, at Løvvangen vil skulle leve op til de nye krav om isolering af boliger. Derfor vil ydermuren blive fjernet og genetableret, så man kan isolere efter lovens krav. Lejlighederne mister ikke indendørs kvadratmeter, når der bliver isoleret. Der bliver bygget udenpå. Betonen forsvinder og bliver erstattet med mursten. Mange beboere har ønsket større altaner, og det tror jeg er et krav, der kan efterkommes, fortæller Michael Knudsen. Et særligt indsatsområde fra Landsbyggefonden er udemiljøet og beboerfaciliteter. Hvis helhedsplanen går igennem, vil afdeling 12 få et helt andet udtryk. Der er i helhedsplanen afsat 40 millioner til renovering af udearealet. Parabolerne forsvinder fra altanerne og bliver i stedet samlet i parabolgårde. Og de store åbne græsplæner erstattes af mindre rekreative områder, der har beplantning, der skal ramme mindre områder ind. De mange tiltag skal appellere til, at flere beboere ønsker at bruge uderummet, siger Michael Knudsen. Husleje Michael Knudsen er helt sikker på, at huslejen vil stige, hvis helhedsplanen for Løvvangen bliver en realitet, men hans erfaring fra lignende projekter viser, at der bliver taget højde for, hvilken økonomi områdets beboerne har. Huslejen vil stige, men når lejlighederne er blevet isoleret, vil der til gengæld være penge at hente på varmeregningen, og så får man til og med et behageligt indeklima. Ingeniøren understreger, at huslejen vil stige ligegyldig om det bliver et ja til helhedsplanen eller ej. Bygningerne bliver ved forfalde, og i nær fremtid skal de renoveres. Jeg kan kun se, at det er en stor fordel, at Landsbyggefonden økonomisk vil gå ind i projektet. Alternativet er, at beboerne af egen lomme kommer til at betale for renoveringen, det bliver dyrt og så kommer huslejen også til at stige, siger han. Skitse fra oplægget til ny helhedsplan for Løvvangen. side 5

6 kvarterets hus Beboernes netværk Kvarterets Hus er omdrejningspunkt og netværkssted for beboerne, når det gælder jobvejledning og sociale arrangementer for børn og voksne i Løvvangen. Tovholderne Helle Hørup og Marianne Niehues håber, at en renovering kan styrke det gode naboskab, som allerede findes i Løvvangen, men som sagtens kan blive endnu bedre. Kvarterets Hus er helt bevidst placeret i hjertet af Vangen, tæt på beboerne. Det føles helt hjemligt at besøge Helle og Marianne i Kvarterets hus, som holder til i stuelejlighederne i Vangen nr Lejlighederne er indrettet med køkken, en hyggelig stue, kontorer og mødelokaler. I samarbejde med beboerne, er målet at hjælpe flere i job, styrke sundheden og støtte områdets børnefamilier gennem gode og relevante tilbud. - Vi ser familien som en helhed. Det kan vi gøre ved at være til stede i nærmiljøet og ved at have tilbud til både børn og voksne. Tingene hænger tit sammen det kan for eksempel være svært at bevare tilknytningen til arbejdsmarkedet, hvis sundheden halter, hvis der er problemer med børnenes trivsel, eller hvis det sociale netværk ikke er ret stort. Derfor sætter vi ind på flere områder, fortæller, Børn- og ungekoordinator Helle Hørup. Man har et valg Marianne Niehue er projektleder og jobvejleder i Kvareters Hus. Hun har tidligere arbejdet som jobkonsulent i Aalborg Kommune, så hun kender systemet og ved, hvordan det fungerer. - Det er en fordel, at kende lovgivningen og konkret praksis. Nogle beboere har måske fået en dårlig oplevelse i kommunen jeg kan måske forklare, hvorfor kommunen fungerer, som den gør, eller hjælpe med at finde en ny løsning. Det er vigtigt at få fortalt, at man ofte har et valg, og at der er flere muligheder for at komme i job, siger hun. - Vores Kælderkaffe kom som du er, er åben hver torsdag fra kl Caféen er måske et meget godt sted at starte, hvis man har lyst til at få en aftale om vejledning eller høre om de øvrige tilbud i Kvarterets Hus, oplyser Marianne Niehues. Tovholderne fra Kvarterets Hus Helle Hørup og Marianne Niehue på deres altan i Vangen 261. Hun har ligesom Helle Hørup fast kontortid i Kvarterets Hus, hvor beboerne altid er velkomne. Kvarterets Hus kan således måske blive et omdrejningspunkt for renoveringen, så beboere kan komme her og få information og svar på spørgsmål omkring renoveringen. Godt naboskab Kvarterets Hus har i foråret 2009 gennemført en undersøgelse om Naboskabet i Løvvangen. Konklusionen på undersøgelsen er, at naboskabet er godt, og at der er mange beboere, som gerne vil deltage mere aktivt end de gør nu og engagere sig i nærmiljøet. - Hvis beboerne bliver spurgt, vil mange gerne engagere sig, så vi vil gøre vores til at naboskabet bliver endnu bedre. Derfor har vi blandt andet oprettet et mødrenetværk, cykelundervisning, en pigeklub og andre aktiviteter, hvor frivillige beboere kan engagere sig, og hvor de sociale relationer opbygges. Stærke sociale relationer er netop vigtige, når det gælder om at styrke nærmiljøet - og det er vi meget opmærksomme på i vores daglige arbejde, fortæller Helle Hørup. Naboskabsanalysen viste også,, at børnene efterlyser bedre udearealer til leg og sport. Her kommer renoveringen ind i billedet. - Renoveringen skal være med til at give et løft til hele området. Det er vigtigt, at Løvvangen bliver tidssvarende, så området styrkes som helhed. Hvis udearealerne bliver forbedret, så de er mere hyggelige og anvendelige, vil det også forbedre naboskabet, mener Marianne Niehues.

7 beboerdemokrati Vi skal tage fælles ansvar Som to-kulturel beboer og medlem af afdelingsbestyrelsen repræsenterer Jude Anton de mange forskellige nationaliteter, der bor i Løvvangen. Han opfordrer de udenlandske såvel som de danske beboere til at tage del i Løvvangens beboerdemokrati for beboerne kan faktisk gøre en forskel og få indflydelse på deres boligområde. Jude Anton har boet i Løvvangen i 10 år. Han brænder for bestyrelsesarbejdet og for Løvvangen, hvor han bor sammen med sin kone og deres to børn. Han kom ind i bestyrelsen, da Afdeling 12 arrangerede en fest for nogle af de etniske minoriteter i området. Festen resulterede i dannelsen af en etnisk gruppe, som kunne vejlede bestyrelsen i forskellige spørgsmål omkring de to-kulturelle beboere. Gruppen gik siden i opløsning, men Jude blev opfordret til at stille op til bestyrelsen, hvor han nu har siddet i syv år. Som resten af afdelingsbestyrelsen, går han ind for renoveringen, som han finder absolut nødvendig. - Jeg er kæmpe fan af renoveringen, som jeg mener, vil være til stor fordel for området. Renoveringen giver mulighed for, at vores lejligheder bliver fremtidssikrede og at hele området får et løft, siger Jude Anton. beboerne har indflydelse Bestyrelsesmedlemmet efterlyser dog, at flere at de to-kulturelle beboere tager aktivt del i beboerdemokratiet. Han mener, at der er en grund til, at det næsten kun er de danske beboere, der møder op til beboermøderne. - Det danske beboerdemokrati, hvor man bor til leje og stadigvæk har indflydelse på sin bolig og på området, er en speciel dansk model. Mange to-kulturelle beboere er ikke klar over, at de faktisk har mulighed for indflydelse og medbestemmelse, selvom de ikke ejer deres lejlighed, siger Jude, som dog understreger, at mange af de danske beboere heller ikke møder op til beboermøderne. - Jeg vil gerne opfordre flere beboere til at tage ansvar og møde op. Både fordi de faktisk kan gøre en forskel, og fordi vi får en bedre og mere repræsentativ løsning for renoveringen, hvis flest mulige beboere tager del i beslutningerne, siger Jude Anton. Vi slipper billigere med denne løsning Jude Anton er bevidst om, at den sproglige barriere også kan afholde nogle af de to-kulturelle beboere fra at møde op og sætte sig ind i renoveringen. Hvis renoveringen bliver gennemført som planlagt, vil beboerne skulle genhuses i en periode, og det bliver nødvendigt at få information ud til alle beboerne. - Vi har endnu ikke truffet en beslutning i bestyrelsen, men jeg mener, at det vil være nødvendigt at oversætte information om renoveringen på de fem store hovedsprog. Men i øvrigt er naboskabet jo godt, så de fleste kender en, der kan oversætte fra dansk, hvis der bliver sproglige problemer, siger Jude Anton. Han ved godt, hvad de fleste beboere er mest bekymret for, i forhold til renoveringen. - Vi kender ikke huslejestigningen endnu og mange beboere er bekymrede over, at huslejen bliver differentieret, og om den stiger så meget, at de skal flytte ud. Og selvfølgelig kan vi ikke undgå en stigning, men vi slipper jo langt billigere med støtte fra Landsbyggefonden, end hvis vi selv skulle betale det hele. Fra bestyrelsens side vil vi gøre alt, hvad vi kan, for at huslejestigningen ikke bliver alt for høj, så beboerne skal ikke stemme nej til helhedsplanen af den grund, slutter Jude Anton. Jude Anton opfordrer beboerne til at tage aktivt del i beboerdemokratiet side 7

8 afdelingsbestyrelsen Afdelingsbestyrelsen vil vende udviklingen Afdelingsbestyrelsens formand Gunnar Sørensen siger tingene, som de er. Han er ikke bleg for at indrømme, at Løvvangen er et ghetto-område, selv om det ikke føles sådan, for dem der bor her. Han vil gerne være med til at vende udviklingen for Løvvangen, så området bliver mere attraktivt og renoveringen er et skridt på vejen, vurderer han. Løvvangsprojektet et løft til Sundby-Hvorup Boligselskabet - Afdeling 12 Renoveringen af Løvvangen er en del af en samlet indsats i afdeling 12, der kaldes for Løvvangsprojektet. Projektet består af fire delindsatser, der skal indgå i et tæt samspil med hinanden: En beskæftigelsesindsats En børn- og ungeindsats En sundhedsindsats Fysisk renovering af Afdeling 12 med visioner om et løft af det nære lokalmiljø - Jeg har noget på hjertet, det er nok derfor, jeg er blevet afdelingsformand, siger Gunnar Sørensen med et smil, da han bliver spurgt, hvorfor han er engageret i bestyrelsen. Han tager imod i sin lejlighed på Løvvangen. Han bor i en af de store fire-værelses lejligheder, og her er masser af plads til både Gunnar og hans søn, som bor her ind imellem. Et godt sted at bo Gunnar kender om nogen til Løvvangen. Han har boet her i 24 år og har været næstformand i bestyrelsen i seks år og formand det sidste års tid. - Alle kender Løvvangen, og det er ikke for det gode. Området har et dårligt ry i Aalborg og omegn, og det er desværre et billede medierne i høj grad er med til at skabe, siger Gunnar Sørensen, som også erkender, at området godt kan kaldes for en ghetto. - Os som bor her ved, at det er et fantastisk sted at bo. Men Løvvangen er en ghetto ifølge den officielle definition der er kun 9 % af beboerne, som har en indkomst over kr., her bor mange på overførselsindkomster og mange to-kulturelle beboere. Men os der bor her oplever stedet som et trygt og godt sted at bo. Jeg vil gerne være med til at vende udviklingen for området, og jeg tror at renoveringen vil være det første skridt. Nogle opdaterede lejligheder og facader vil kunne tiltrække flere ressourcestærke familier til området, som kan være med til at styrke områdets ry udadtil, siger han. Positive reaktioner Den kommende renovering ventes med glæde blandt de beboere, som Gunnar Sørensen har snakket med. - Jeg har stort set kun fået positive reaktioner fra beboerne, som dog lige skulle sluge, at der også bliver tale om genhusning i en periode. Men beboerne kan sagtens se idéen i renoveringen, og mange er begyndt at indstille

9 xxxxx sig på genhusningsperioden, fortæller Gunnar Sørensen. Afdelingsbestyrelsens formand glæder sig især til at de ydre rammer bliver forbedret. - Bygningerne er grå og triste at se på, og især om vinteren er det ikke særlig opmuntrende. Jeg glæder mig meget til at boligselskabets facader får et visuelt løft, og at udendørsarealerne bliver hyggeligere og mere brugbare det kan også være med til at styrke sammenholdet mellem beboerne. Gunnar Sørensen glæder sig også til de funktionelle forbedringer som større altaner, tilgængelighed i de handicapvenlige lejligheder, og nye badeværelser i lejlighederne. Han håber desuden, at en renovering kan være med til at løfte området, og måske være første skridt til at løse nogle af de sociale problemer, så der bliver lavere arbejdsløshed og mere uddannelse til de unge i området. Et projekt, som han synes, Kvarterets Hus allerede er godt i gang med. Renoveringen skal gennemføres Formanden understreger, at renoveringen skal gennemføres, for det er på tide at de gamle bygningers faldstammer, rør og elektriske installationer bliver udskiftet. At bygningerne også får facadeløft og bliver bedre egnede til handicappede og ældre, ser han også som nødvendigt, for at Løvvangen bliver et tidssvarende boligområde. Han håber derfor, at beboerne vil stemme ja til helhedsplanen, når de kender planens omfang og den præcise huslejestigning. Lige nu venter Gunnar Sørensen sammen med resten af Løvvangen på svar fra Landsbyggefonden med beslutningen om tilskuddets størrelse. Ud over Landsbyggefondens tilskud, skal renoveringen betales af boligselskabet selv og kommunen støtter ligeledes projektet. - Landsbyggefonden har sagt god for projektet, men vi venter på det konkrete beløb, de vil støtte byggeriet med. Vi regner med at få svar inden længe, og først derefter kan vi sige præcist, hvor meget huslejen vil stige, siger han. Jeg glæder mig meget til at boligselskabets facader får et visuelt løft, og at udendørsarealerne bliver hyggeligere og mere brugbare det kan også være med til at styrke sammenholdet blandt beboerne. -Gunnar Sørensen, Afdelingsbestyrelsens formand side 9

10 beboerholdninger De ydre rammer skaber glæde Bente Mørk og hendes to børn er glad for at bo på Vikingevej. Bente Mørk er ny tilflytter i Løvvangen. Hun er rigtig glad for at bo her, men glæder sig til, at området bliver renoveret, så det kan fremstå pænere både indvendigt og udvendigt. For Bente Mørk er det at bo i Løvvangen et bevidst valg. Hun var mere end glad, da hun af Sundby Hvorup Boligselskab fik tildelt en fireværelseslejlighed på Vikingevej i Familien kom fra en anden lejlighed i boligselskabet. Vi var en sammenbragt familie, der trængte til at starte på en frisk i en ny lejlighed, og det har vi været glade for, siger Bente Mørk, der bor sammen med sin mand og sine to børn på 10 og 14 år. Det har bare været en positiv oplevelse at flytte hertil. Vi er flyttet ind i et sølvbryllupskvarter. Her er ualmindeligt stille og roligt, konstaterer hun. En af de eneste ting, hun savner fra sin tidligere lejlighed, er, at det var muligt at grille om sommeren, i grønne omgivelser. Men det kan jo godt ske, det kommer efter en renovering af området her i Løvvangen, smiler hun. Mødedeltager Bente Mørk har fulgt godt med i renoveringsplanerne for området. Hun har også deltaget aktivt i alle beboermøderne, hvor COWI og arkitekterne Bundgaard og Kassow har præsenteret den nye arkitektur og indretningen af Løvvangen, som området kan komme til at se ud efter en renovering. Hun deltog også i mødet, hvor de fremmødte beboere gav COWI og arkitekterne 10 gode råd til, hvad de synes, der skulle vægtes højt i processen. Jeg glæder mig i den grad til, at området bliver renoveret, men jeg lægger vægt på, at Løvvangen skal være et sted, hvor det stadig er billigt at bo. Et boligområde, hvor der er plads til en bred beboersammensætning, og hvor beboere, med lave indkomster, også har råd til at bo, siger hun. Men når det så er sagt, konstaterer Bente Mørk, at hun godt ved, at det er en utopi at tro, at en huslejestigning ved så stor en renovering kan undgås. Det vil være naivt at tro, at huslejen ikke stiger ved en så omfattende renovering som den, der er brug for her i Løvvangen. Jeg ønsker ikke, at vi skal gå alt for meget på kompromis med det forslag, der lige nu ligger på Landsbyggefondens bord, siger Bente Mørk. Lækkert Bente Mørk lægger vægt på, at renoveringen af området ikke kun bliver af nødvendig og praktisk karakter. Uha, griner Bente Mørk. Det her kan godt lyde helt forkert i manges ører, men for mig er det altså også vigtigt, at de ydre rammer kommer til at fremstå lækkert. Løvvangen bærer præg af den ordning, hvor beboerne selv måtte vælge farverne på altanerne. Det har ikke forskønnet området. De forskellige farvevalg har selvfølgelig den fordel, at man altid kan finde hjem, griner hun, men bliver hurtigt alvorlig igen. Min erfaring siger mig, at jo pænere her er, jo bedre passer vi beboere på vores område. Det er ganske enkelt selvforstærkende. For hvis de ydre rammer og blokkene kommer til at fremstå flot, så vil områdets ry også få et gevaldigt løft.

11 beboerholdninger Alt har en pris Frode Bertelsen flyttede ind i Løvvangen i oktober Egon Sørensen kom til i 73. Selv ikke en lottopræmie kan få dem fra Løvvangen. De kan godt se, at området trænger til en kraftig renovering, men huslejen skal helst ikke stige for meget. Den nybryggede kaffe er hældt op i kopperne, og minderne fra et langt liv i Løvvangen får frit løb, da Frode Bertelsen, tidligere afdelingsformand, og Egon Sørensen mødes for at tage en snak om den forestående renovering. Alt var nyt, da min familie flyttede herud, og nogle af karreerne var slet ikke færdigbyggede. Det var en bar mark og blev betegnet som et meget fint byggeri, fortæller Frode Bertelsen. Det var jo luksus at flytte ind i en så stor lejlighed, hvor der både var badeværelse og et ekstra toilet. Vi gav 911 kroner om måneden for en fireværelseslejlighed. Det var også billigt at bo her dengang, supplerer Egon Sørensen. Selv om huslejen er steget undervejs, så kan de to beboere godt være lidt nervøse for, hvor meget huslejen vil stige efter renoveringen. plads til alle Kvarteret og indbyggernes sammensætning har forandret sig, men det oplever de to herrer ikke som noget problem. At deres område bliver karakteriseret som en ghetto, undrer dem. Vi ved da godt, at en stor del af dem, der bor her, er af anden etnisk herkomst men her er altså stille og roligt, siger Frode Bertelsen. Vi er trygge ved at bo her, supplerer Egon Sørensen, som erkender, at han faktisk er bange for at huslejestigningen ved en renovering vil ændre endnu mere på sammensætningen af beboere. Det skal jo være et sted, hvor pensionister og folk med en lav indkomst stadig har råd til at bo, slår han fast. Men når det så er sagt, så er både Egon Sørensen og Frode Bertelsen enige om, at Løvvangen trænger til renovering. Kloaksystemet er 40 år gammelt. Hældningen på badeværelsesgulvet er forkert, og kloakeringen skal udskiftes. Isoleringen af ydermuren er næsten ikke eksisterende. Det er koldt om vinteren, og det kan ses på varmeregningen, som der helt klart vil kunne hentes en besparelse på, hvis facaden blev ordentlig isoleret, fortæller Frode Bertelsen. Han drømmer også om at få en større altan, gerne pakket ind i glas, så den kan bruges en større del af året. Hold omkostningerne nede De to herrer har fulgt med i overvejelserne omkring den forestående renovering. De venter spændt på Landsbyggefondens tilbagemelding. Vi kommer jo til at betale for en renovering under alle omstændigheder. Hvem skulle ellers?, spørger Egon Sørensen. Han tager endnu et stykke af kagen, læner sig tilbage i stolen og kigger på Frode Bertelsen. Har du egentlig lagt mærke til, at der er flere og flere af de børn, der er vokset op her i Løvvangen, der vender tilbage som voksne? De synes også, her er rart, svarer Frode Bertelsen og smiler. Om vi så vandt i lotto, så flyttede vi heller ikke herfra. Frode Bertelsen og Egon Sørensen vender renoveringen over kaffen. side 11

12 xxxxx vejen er lang Renoveringen af Løvvangen kommer til at strække sig over flere år. Denne tidsplan er gældende nu, men der kan afhængigt af blandt andet Landsbyggefondens indstilling blive tale om tilretning af planen. 2009: Tilstandsrapport dokumenterer at der er massive problemer med facader, rør mv. 2009: På et beboermøde kommer der mere end 100 forslag til, hvad der kan gøres for at skabe et nyt og attraktivt boligområde. 2009: Ingeniører og arkitekter udarbejder et oplæg til, hvordan renoveringen kan udføres. 2010: Planerne præsenteres på et beboermøde. Der er stor tilslutning til planen. Men spørgsmålet om den fremtidige husleje er stadig ubesvaret. 2010: Boligselskabet fremsender renoveringsprojektet til Landsbyggefonden for at få tilsagn om støtte. 2010: 8. september er der ordinært afdelingsmøde i Løvvangen. På mødet vil boligselskabet orientere om renoveringen. Men der skal ikke træffes beslutninger. På hjemmesiden kan man læse mere om renoveringen. 2010: I løbet af september forventes det, at Landsbyggefonden melder ud, hvor stort et beløb den kan bidrage med til renoveringen. Herefter kan boligselskabet beregne, hvor meget huslejen vil stige efter renoveringen. 2010: I oktober vil der blive inviteret til et eller flere informationsmøder, hvor projektet og huslejekonsekvenserne vil blive gennemgået. Der vil desuden blive udsendt en ny informationsavis, så alle beboere har det rigtige grundlag at vurdere forslaget på. 2010: Inden jul om alt går vel bliver der indkaldt til et ekstraordinært afdelingsmøde, hvor helhedsplanen endeligt skal afstemning hos beboerne. hvis planen bliver godkendt: 2011: Projektet er så stort, at det skal i EU-udbud. I første omgang skal der findes en rådgiver, som kan stå for projekteringen af opgaven. 2012: Efter valg af rådgiver, og når det endelige projekt ligger klar, skal der findes entreprenør til opgaven. 2013: De første boliger bliver renoveret. Læs mere om renoveringssagen og se skitseforslaget på:

tiden kommet Løvvangen Nu er Der skal træffes en beslutning Nyt om renoveringen

tiden kommet Løvvangen Nu er Der skal træffes en beslutning Nyt om renoveringen Løvvangen Nr. 4 2011 Nyt om renoveringen Der skal træffes en beslutning Den 13. april 2011 kl. 19.00 afholdes ekstraordinært besluttende afdelingsmøde i Løvvangsskolens gymnastiksal. Det er her, beboerne

Læs mere

få klar besked om renoveringen af Hanebjælken

få klar besked om renoveringen af Hanebjælken Hjælp udefra Hvis beboerne siger ja, vil Landsbyggefonden støtte renoveringen med mange mio. Læs mere side 2 Teknikernes dom Tagpladerne smuldrer, og vægge revner. Tiden er løbet fra de gamle løsninger.

Læs mere

ENGPARKEN. næste skridt? Tak for det store fremmøde på beboermødet, 4. november. Interessen for det omfattende renoveringsprojekt. Klar til. Nr.

ENGPARKEN. næste skridt? Tak for det store fremmøde på beboermødet, 4. november. Interessen for det omfattende renoveringsprojekt. Klar til. Nr. ENGPARKEN November 2014 Nr. 2 Information om renoveringsprojektet til alle beboere i Afdeling 7 Klar til næste skridt? Tak for det store fremmøde på beboermødet, 4. november. Interessen for det omfattende

Læs mere

Løvvangen. beboerinformation. løvvangen for fremtiden: genhusning er ikke farligt: Læs side 7. Læs side 4

Løvvangen. beboerinformation. løvvangen for fremtiden: genhusning er ikke farligt: Læs side 7. Læs side 4 Løvvangen info om renoveringen af beboerinformation løvvangen for fremtiden: Planen ligger klar. Beboerne i Løvvangen har nu sagt ja til den helhedsplan, der danner rammerne for den kommende renovering.

Læs mere

i gang Løvvangen en ny fase er bag kulissen Renoveringsarbejdet er i fuld gang Nyt om renoveringen Nr. 6 januar 2012

i gang Løvvangen en ny fase er bag kulissen Renoveringsarbejdet er i fuld gang Nyt om renoveringen Nr. 6 januar 2012 Løvvangen Nr. 6 januar 2012 Nyt om renoveringen Renoveringsarbejdet er i fuld gang bag kulissen Selv om der endnu ikke er håndværkere og byggeplads i Løvvangen, så arbejdes der på højtryk med renoveringsprojektet,

Læs mere

ENGPARKEN. nærmer sig. Renoveringen. Nr. 1. Læs inde i bladet. Information om renoveringsprojektet til alle beboere i Afdeling 7.

ENGPARKEN. nærmer sig. Renoveringen. Nr. 1. Læs inde i bladet. Information om renoveringsprojektet til alle beboere i Afdeling 7. ENGPARKEN Information om renoveringsprojektet til alle beboere i Afdeling 7 Oktober 2014 Nr. 1 Renoveringen nærmer sig KÆRE BEBOER Du har nok allerede hørt om renoveringsplanerne for vores boligområde.

Læs mere

Boligorganisationen Tårnbyhuse

Boligorganisationen Tårnbyhuse Boligorganisationen Tårnbyhuse Boligorganisationen Tårnbyhuse 1 Bagrund Heldigvis synes de fleste beboere, at Saltværkshuse er et dejligt sted at bo. Det skal det også være i fremtiden. Derfor er der siden

Læs mere

Eksempel VIVABOLIG AALBORG - OPFØRT 1944. Energirenovering etageboliger. Beboerønske om nyt bad førte til energirenovering.

Eksempel VIVABOLIG AALBORG - OPFØRT 1944. Energirenovering etageboliger. Beboerønske om nyt bad førte til energirenovering. Eksempel Energirenovering etageboliger VIVABOLIG AALBORG - OPFØRT 1944 UDGIVET DECEMBER 2014 Beboerønske om nyt bad førte til energirenovering Beboerne i 189 lejligheder i boligforeningen Vivabolig i Aalborg

Læs mere

naturligt nærvær Renovering af Skanseparken Maj

naturligt nærvær Renovering af Skanseparken Maj naturligt nærvær Renovering af Skanseparken Maj Renoveringen rykker nærmere Snart er der gået et halvt år, siden beboerne i afdeling 107-108-109 stemte ja til de omfattende planer for et helt nyt Skanseparken.

Læs mere

PRÆSENTATION AF HELHEDSPLANEN

PRÆSENTATION AF HELHEDSPLANEN Nummer 4 september 2017 RENOVERING AFD. 21 PRÆSENTATION AF HELHEDSPLANEN Det har været en lang rejse. Faktisk er det fem år siden, at boligselskabet første gang fik tilsagn fra beboerne på Kjeldsens Alle

Læs mere

Indhold. Spørgsmål / svar vedr. renovering på Dianavænget

Indhold. Spørgsmål / svar vedr. renovering på Dianavænget Spørgsmål / svar vedr. renovering på Dianavænget I forbindelse med informationsmødet den 29. september 2015 og genhusningsmødet den 7. oktober 2015, er der blevet stillet en række spørgsmål som er blevet

Læs mere

Fysisk helhedsplan Nu er der afstemning!

Fysisk helhedsplan Nu er der afstemning! December 2015 Fysisk helhedsplan Nu er der afstemning! Igennem næsten to år har vi arbejdet på at udvikle en fysisk helhedsplan for Lundevænget. Nu er planen klar til afstemning ved ekstraordinært afdelingsmøde

Læs mere

RENOVERING AF AFDELING 3 - RYHAVEN

RENOVERING AF AFDELING 3 - RYHAVEN RENOVERING AF AFDELING 3 - RYHAVEN 1 INDLEDNING Som bekendt skal I snart igennem en større renovering af jeres afdeling. Denne lille folder er lavet til jer, Ryhavens beboere, i forbindelse med informationsmødet,

Læs mere

ENGPARKEN GENHUSNING FRA A TIL Å. Læs inde i bladet

ENGPARKEN GENHUSNING FRA A TIL Å. Læs inde i bladet ENGPARKEN Information om genhusning til beboere på Abildgårdsvej 21-29 og 42-48 November 2015 GENHUSNING FRA A TIL Å I forbindelse med den omfattende renovering og modernisering af Afdeling 7, Engparken,

Læs mere

EKSTRAORDINÆRT AFDELINGSMØDE AFD. 50, 51 OG 52

EKSTRAORDINÆRT AFDELINGSMØDE AFD. 50, 51 OG 52 EKSTRAORDINÆRT AFDELINGSMØDE AFD. 50, 51 OG 52 RENOVERING Til beboerne! Hermed indkaldes der til ekstraordinært afdelingsmøde. Mandag den 8. oktober 2012 kl. 19.00 i Sundheds- og Kvartershuset, Fyrkildevej

Læs mere

Der er cirka 135 deltagere til møder, inklusive medarbejdere fra administrationen og nogle medlemmer fra boligselskabets organisationsbestyrelse.

Der er cirka 135 deltagere til møder, inklusive medarbejdere fra administrationen og nogle medlemmer fra boligselskabets organisationsbestyrelse. Mandag den 22. juni 2015 Klokken 18:30 19:40 Auditoriet, MCH Messecenter Herning, Vardevej 1, 7400 Herning REFERAT Der er cirka 135 deltagere til møder, inklusive medarbejdere fra administrationen og nogle

Læs mere

Referat, afdelingsmøde, Skoleparken, Boligselskabet Nordsjælland. 23.10.2012 i Frederiksborg Centret Mødestart: 19.00. Slut: 20.50.

Referat, afdelingsmøde, Skoleparken, Boligselskabet Nordsjælland. 23.10.2012 i Frederiksborg Centret Mødestart: 19.00. Slut: 20.50. Referat, afdelingsmøde, Skoleparken, Boligselskabet Nordsjælland. 23.10.2012 i Frederiksborg Centret Mødestart: 19.00. Slut: 20.50. Fremmødte: 163 husstande Inviterede teknikere: Jens Nielsen (JN), Wissenberg

Læs mere

ENGPARKEN. om renoveringen. Spørgsmål og svar. Nr. 3. Læs inde i bladet. Information om renoveringsprojektet til alle beboere i Afdeling 7.

ENGPARKEN. om renoveringen. Spørgsmål og svar. Nr. 3. Læs inde i bladet. Information om renoveringsprojektet til alle beboere i Afdeling 7. ENGPARKEN Information om renoveringsprojektet til alle beboere i Afdeling 7 December 2014 Nr. 3 Spørgsmål og svar om renoveringen Spørgelysten har været stor hos de beboere, der har deltaget i de fælles

Læs mere

Teknik- og Miljøudvalget. Udskrift af beslutningsprotokollen. Mødet den 06.12.2012. Punkt 7. 2012-27958.

Teknik- og Miljøudvalget. Udskrift af beslutningsprotokollen. Mødet den 06.12.2012. Punkt 7. 2012-27958. Punkt 7. Hasseris Boligselskab - Grønnegården (afd. 5) Stationsmestervej 6-122 og Dyrskuevej 13-51 - 492 almene familieboliger - Renoverings- og driftsstøttesag med kapitaltilførsel og huslejestøtte -

Læs mere

TILFREDSHEDSUNDERSØGELSE BLANDT BEBOERE I AFDELING 10 I LINDHOLM

TILFREDSHEDSUNDERSØGELSE BLANDT BEBOERE I AFDELING 10 I LINDHOLM TILFREDSHEDSUNDERSØGELSE BLANDT BEBOERE I AFDELING 10 I LINDHOLM Hvordan oplever du at bo i din boligafdeling? BOLIGER TIL ALLE Sundby-Hvorup Boligselskab er et af Nordjyllands største almene boligselskaber

Læs mere

INFORMATION HELHEDSPLAN I LUNDEVÆNGET

INFORMATION HELHEDSPLAN I LUNDEVÆNGET INFORMATION HELHEDSPLAN I LUNDEVÆNGET HUSK INFORMATIONSMØDE!! Torsdag d. 29 januar kl. 17-19 - mødested Rypen - kom og få mere at vide om helhedsplanen Goddag Jytte, skal vi ikke tage til informationsmødet

Læs mere

Beslutningsprocessen. - set med beboernes øjne

Beslutningsprocessen. - set med beboernes øjne Beslutningsprocessen - set med beboernes øjne 1 Udgivelsesår: 2017 Udarbejdet for AlmenNet: Anita Damkjær Eriksen, projektleder, KAB, Trine Trampe, KAB, Maida Kasumovic, KAB, Lone Skriver, KAB, Anders

Læs mere

Renovering af almene boliger via en helhedsplan

Renovering af almene boliger via en helhedsplan Renovering af almene boliger via en helhedsplan Denne folder beskriver de ting, der er ens for alle renoveringer via en helhedsplan. Vi tager dog altid udgangspunkt i den enkelte boligafdeling og de behov,

Læs mere

Beboerblad om Skoleparkens renoveringsprojekt

Beboerblad om Skoleparkens renoveringsprojekt 2010 Skoleparken Maj Beboerblad om Skoleparkens renoveringsprojekt På vej mod et nyt Skoleparken Det er ikke noget nyt, at der bliver talt om renovering af Skoleparken. I flere år har beboere, inspektør,

Læs mere

Det er også din boligforening. Deltag i beboerdemokratiet, og gør dine ideer til virkelighed

Det er også din boligforening. Deltag i beboerdemokratiet, og gør dine ideer til virkelighed Det er også din boligforening Deltag i beboerdemokratiet, og gør dine ideer til virkelighed Vi bor i forening Vidste du, at de almene boliger tilhører dem, der bor der? Der sidder ingen ejere, aktionærer

Læs mere

KORSKÆRPARKEN, FREDERICIA - OPFØRT 1970

KORSKÆRPARKEN, FREDERICIA - OPFØRT 1970 Eksempel Energirenovering etageboliger KORSKÆRPARKEN, FREDERICIA - OPFØRT 1970 UDGIVET DECEMBER 2014 UDGIVET DECEMBER 2014 Renovering skal tiltrække nye beboere Ghettoblokken Korskærparken under Boligkontoret

Læs mere

Gæst: Kurt Sander fra Arkitekt- og ingeniørfirmaet KAAI - Kærsgaard & Andersen A/S.

Gæst: Kurt Sander fra Arkitekt- og ingeniørfirmaet KAAI - Kærsgaard & Andersen A/S. Afdeling 13 Referat fra afdelingsmødet den 12. september 2016, kl. 19:00. I mødet deltog: Beboere: 29 inkl. afdelingsbestyrelsen. Fra afdelingsbestyrelsen: Kirsten Christensen Erik Jensen Poul Erik Christensen

Læs mere

ENGPARKEN. Klar til start. Nr. 6. Information om renoveringsprojektet til alle beboere i Afdeling 7. April

ENGPARKEN. Klar til start. Nr. 6. Information om renoveringsprojektet til alle beboere i Afdeling 7. April ENGPARKEN Information om renoveringsprojektet til alle beboere i Afdeling 7 April 2015 Nr. 6 Klar til start Den store renovering af Engparken rykker hele tiden nærmere. Og selv om der ikke er sket så meget

Læs mere

Ekstraordinært afdelingsmøde den 17. juni 2010, kl. 19.00 i Tune Menighedscenter.

Ekstraordinært afdelingsmøde den 17. juni 2010, kl. 19.00 i Tune Menighedscenter. Til: Boligtagerne. 23. juni 2010 JR Afdeling 7 Elkærparken. Ekstraordinært afdelingsmøde den 17. juni 2010, kl. 19.00 i Tune Menighedscenter. Referat. 1. Valg af dirigent, stemmetællere og referent. Kim

Læs mere

Liselund/Filstedvej Himmerland afd. 6 Udvalgte plancher fra orienteringsmøde den 22. marts 2010

Liselund/Filstedvej Himmerland afd. 6 Udvalgte plancher fra orienteringsmøde den 22. marts 2010 Liselund/Filstedvej Himmerland afd. 6 Udvalgte plancher fra orienteringsmøde den 22. marts 2010 Liselund/Filstedvej Himmerland Andelsboligforening afd. 6 Orienteringsmøde I dette hæfte har vi samlet de

Læs mere

NYE TIDER I NYDAMSPARKEN

NYE TIDER I NYDAMSPARKEN SK HUmøde info rts, kl. 18d år ma 25. ldkærg o på K NYE TIDER I NYDAMSPARKEN Nydamsparken er et godt sted at bo. Afdelingen ligger centralt og gårdrummet danner en grøn oase i en levende bydel. Og beliggenheden

Læs mere

Korskærparken...her vil jeg gerne bo

Korskærparken...her vil jeg gerne bo Korskærparken...her vil jeg gerne bo Hvorfor har vi lavet en helhedsplan? Boligkontoret Fredericia og boli.nu har lavet en helhedsplan for Korskærparken, fordi der er brug for at give området et løft.

Læs mere

Sara Terp Uhre byder velkommen, og præsenterer sig selv og boligselskabets øvrige medarbejdere ved mødet: Morten Hove Andersen og Lene Merrild.

Sara Terp Uhre byder velkommen, og præsenterer sig selv og boligselskabets øvrige medarbejdere ved mødet: Morten Hove Andersen og Lene Merrild. REFERAT Informations- og idémøde om renovering Afdeling Fruehøj: Torsdag den Klokken 19.00 21.10 Mødested: Fælleshuset, Brorsonsvej 53 A, 7400 Herning Deltagere: 7 beboere fra 7 husstande Sara Terp Uhre,

Læs mere

Råd til byggeri HELHEDS- PLANER

Råd til byggeri HELHEDS- PLANER Råd til byggeri HELHEDS- PLANER som udviklingsgenerator og styringsværktøj Den omfattende renovering giver bygningerne i den indre del et markant anderledes og nutidigt udtryk. Himmerland Boligforening,

Læs mere

Boligorganisationen Tårnbyhuse

Boligorganisationen Tårnbyhuse 1. Prøvelejlighed Efter boligorganisationen har afholdt en række åben hus arrangementer, hvor det var muligt for beboerne i Saltværkshuse at besigtige, hvordan et lejemål kunne komme til at se ud, efter

Læs mere

Din bolig - dit hjem

Din bolig - dit hjem Din bolig - dit hjem brug råderetten Juli 2005 Du bor i en almen boligafdeling, hvor du har ret til at sætte dit eget præg på din bolig. Det har du haft længe. Men med den nye lov om råderet, der trådte

Læs mere

REFERAT. Informations- og idémøde om renovering Afdeling Fruehøj: Grundtvigsvej 40-56

REFERAT. Informations- og idémøde om renovering Afdeling Fruehøj: Grundtvigsvej 40-56 REFERAT Informations- og idémøde om renovering Afdeling Fruehøj: Torsdag den Klokken 19.00 21.10 Mødested: Fælleshuset, Brorsonsvej 53 A, 7400 Herning Deltagere: 21 beboere fra 19 husstande Sara Terp Uhre,

Læs mere

Boligorganisationen Tårnbyhuse

Boligorganisationen Tårnbyhuse Boligorganisationen Tårnbyhuse Tryghed & Trivsel Hvor og hvornår får jeg yderligere information som beboer. Tidsplan I prøvelejligheden Soldugvej 31 st.th., vil der blive afholdt åbent hus arrangement

Læs mere

Informations- og idémøde om renovering Afdeling Fruehøj: Brorsonsvej 55 63 og Fruehøjvej 34-38

Informations- og idémøde om renovering Afdeling Fruehøj: Brorsonsvej 55 63 og Fruehøjvej 34-38 REFERAT Informations- og idémøde om renovering Afdeling Fruehøj: Brorsonsvej 55 63 og Fruehøjvej 34-38 Torsdag den Klokken 19.00 21.15 Mødested: Fælleshuset, Brorsonsvej 53 A, 7400 Herning Deltagere: 30

Læs mere

Det er også din boligforening. Deltag i beboerdemokratiet, og gør dine ideer til virkelighed

Det er også din boligforening. Deltag i beboerdemokratiet, og gør dine ideer til virkelighed Det er også din boligforening Deltag i beboerdemokratiet, og gør dine ideer til virkelighed Vi bor i forening Vidste du, at de almene boliger tilhører dem, der bor der? Der sidder ingen ejere, aktionærer

Læs mere

Referat af ekstraordinært afdelingsmøde i Mosegårdsparkenden 26. juni 2014

Referat af ekstraordinært afdelingsmøde i Mosegårdsparkenden 26. juni 2014 Referat af ekstraordinært afdelingsmøde i Mosegårdsparkenden 26. juni 2014 Dagsorden 1. Velkomst og valg af dirigent 2. Valg af referent og stemmeudvalg 3. Hvad er en helhedsplan? 4. Bygningernes tilstand

Læs mere

Stemmegrundlag. Ekstraordinært afdelingsmøde. JA eller NEJ? Onsdag den 29. Januar 2014 kl. 19.00 i Petersmindes Fælleshus, Åbyhøjgård 40

Stemmegrundlag. Ekstraordinært afdelingsmøde. JA eller NEJ? Onsdag den 29. Januar 2014 kl. 19.00 i Petersmindes Fælleshus, Åbyhøjgård 40 Stemmegrundlag afstemning om Helhedsplan Åbyhøjgård afdeling 110 Ekstraordinært afdelingsmøde Onsdag den 29. Januar 2014 kl. 19.00 i Petersmindes Fælleshus, Åbyhøjgård 40 JA eller NEJ? Skal Åbyhøjgård,

Læs mere

Efter en gennemgang af programmet for aftenen, fortæller Sara Terp Uhre om status for, hvor boligselskabet står i renoveringsprojektet i dag:

Efter en gennemgang af programmet for aftenen, fortæller Sara Terp Uhre om status for, hvor boligselskabet står i renoveringsprojektet i dag: REFERAT Informations- og idémøde om renovering Afdeling Fruehøj: Torsdag den Klokken 19.00 21.20 Mødested: Fælleshuset, Brorsonsvej 53 A, 7400 Herning Deltagere: 21 beboere fra 19 husstande Sara Terp Uhre,

Læs mere

ddffftddftdffftfaaddatfdaaddddaadttddafffatatfataaftaftfafdtafffff

ddffftddftdffftfaaddatfdaaddddaadttddafffatatfataaftaftfafdtafffff Boligselskabet Nordkysten ddffftddftdffftfaaddatfdaaddddaadttddafffatatfataaftaftfafdtafffff Helsingør Kommune Center for Kultur, Plan og Erhverv Stengade 359 3000 Helsingør Att. Per Korup-Lauridsen Afd.

Læs mere

Afd. 24, Det gamle Søndervangen renovering. Torsdag den 15. september 2011

Afd. 24, Det gamle Søndervangen renovering. Torsdag den 15. september 2011 Ordinært afdelingsmøde Torsdag den 15. september 2011 Orientering v. Jannik Madsen, d.a.i. arkitekter ingeniører as 1. Historikken 2. Planlagte renoveringsarbejder 3. Plan for havearealer 4. Skitseforslag,

Læs mere

Referat fra informationsmøde om renovering i afd. 3 Ryhaven 8. oktober 2013 kl. 19.00

Referat fra informationsmøde om renovering i afd. 3 Ryhaven 8. oktober 2013 kl. 19.00 Referat fra informationsmøde om renovering i afd. 3 Ryhaven 8. oktober 2013 kl. 19.00 Læses sammen med PowerPoint-showet fra mødet. Fremmødt: ca. 90 beboere, to Bascon-medarbejdere og medarbejdere fra

Læs mere

Beboerinformation. Spørgsmål & Svar. Helhedsplanen for Møllevangen

Beboerinformation. Spørgsmål & Svar. Helhedsplanen for Møllevangen Beboerinformation Spørgsmål & Svar Helhedsplanen for Møllevangen Kære beboer Kære beboer i Møllevangen, Først vil vi sige tusind tak for det flotte fremmøde og store deltagelse i Informationsmøde/åbent

Læs mere

I festlokalet Smedien 97 6. marts kl. 17:00-20:00. 360 graders eftersyn af afdeling 10

I festlokalet Smedien 97 6. marts kl. 17:00-20:00. 360 graders eftersyn af afdeling 10 INVITATION TIL BEBOERMØDE I festlokalet Smedien 97 6. marts kl. 17:00-20:00 360 graders eftersyn af afdeling 10 Kom og vær med til at afgøre hvad der skal ske i afdeling 10 fremover! BEBOERMØDE / WORKSHOP

Læs mere

Bedre beboerservice OKTOBER 2017

Bedre beboerservice OKTOBER 2017 djursbo NYT OKTOBER 2017 Bedre beboerservice Beboerne i djursbos afdelinger i Ebeltoft-området har siden sommeren fået adgang til henholdsvis et grønt og blåt serviceteam. De nye teams er kommet godt fra

Læs mere

INFORMATION OM RENOVERING

INFORMATION OM RENOVERING INFORMATION OM RENOVERING HELHEDSPLAN FOR TINGBJERG 1 BLÅ SIDER GULE SIDER GRØNNE SIDER INFORMATION OM RENOVERINGEN - side 4 Hvordan bliver hele afdelingen forbedret, og hvad er planerne for områderne

Læs mere

Referat af ekstraordinært afdelingsmøde i afdeling 11, afholdt den 19. august 2015.

Referat af ekstraordinært afdelingsmøde i afdeling 11, afholdt den 19. august 2015. Ekstraordinært afdelingsmøde 2015 afdeling 11 Referat af ekstraordinært afdelingsmøde i afdeling 11, afholdt den 19. august 2015. Deltagere: 31 husstande var til stede Hovedbestyrelsen: Max Rasmussen,

Læs mere

80 m 2 solceller (11,52 kwp) giver 11.000 kwh/år (beregnet) 200 m 2 solpaneler bidrager til produktion af varmt brugsvand

80 m 2 solceller (11,52 kwp) giver 11.000 kwh/år (beregnet) 200 m 2 solpaneler bidrager til produktion af varmt brugsvand Eksempel Energirenovering etageboliger RINGGÅRDEN ÅRHUS - OPFØRT 1939-1941 UDGIVET DECEMBER 2014 Lyst, lunt og populært Ombygningen af seks boligblokke i den almennyttige boligforening Ringgården i Århus,

Læs mere

Planen er klar. Løvvangen. Nu er det op til beboerne at sige ja til renoveringen. Nr. 3 2011

Planen er klar. Løvvangen. Nu er det op til beboerne at sige ja til renoveringen. Nr. 3 2011 Løvvangen Nr. 3 2011 Nyt om renoveringen Renoveringsprojektet i Løvvangen har været længe undervejs. Siden de første idemøder med deltagelse af beboere og rådgivere tilbage i 2009 er der arbejdet videre

Læs mere

By- og Landskabsudvalget indstiller, at byrådet godkender renoveringsprojektet og den tilhørende helhedsplan, og at

By- og Landskabsudvalget indstiller, at byrådet godkender renoveringsprojektet og den tilhørende helhedsplan, og at Punkt 8. Godkendelse af ansøgning om helhedsplan og renovering af 138 almene familieboliger skema A. Boligforeningen Fjordblink, afdeling 10, Peter Freuchens Vej 1-39 2015-053889 By- og Landskabsudvalget

Læs mere

Beboerinformation - Riddersborgparken. Afdelingsmødet den 6. september 2012

Beboerinformation - Riddersborgparken. Afdelingsmødet den 6. september 2012 Beboerinformation - Riddersborgparken Afdelingsmødet den 6. september 2012 Riddersborgparken taber 3,2 millioner kroner om året For mange boliger på Lolland, men der er venteliste til Riddersborgpar- kens

Læs mere

VELKOMMEN TIL ORIENTERINGSMØDE FOR BLOK A4. SKOLEPARKEN Hillerødholmsalle 17-137 3400 Hillerød. Bakkegade 25 Postbox 113 3400 Hillerød

VELKOMMEN TIL ORIENTERINGSMØDE FOR BLOK A4. SKOLEPARKEN Hillerødholmsalle 17-137 3400 Hillerød. Bakkegade 25 Postbox 113 3400 Hillerød VELKOMMEN TIL ORIENTERINGSMØDE FOR BLOK A4 Bakkegade 25 Postbox 113 3400 Hillerød SKOLEPARKEN Hillerødholmsalle 17-137 3400 Hillerød DEN 2. DECEMBER 2015 1 DAGSORDEN 1. Tidsplan for nr. 123. Tilbageflytning

Læs mere

Løvvangen. Forårsfornemmelser? Nr. 12 APRIL 2014

Løvvangen. Forårsfornemmelser? Nr. 12 APRIL 2014 Løvvangen Nr. 12 APRIL 2014 Nyt om renoveringen Forårsfornemmelser? Renoveringstoget buldrer gennem Løvvangen. Snart er halvdelen af de 815 lejligheder afleveret tilbage i nyrenoveret stand til beboerne,

Læs mere

NYT FRA FORMANDEN. Nyhedsbrev Februar 2016

NYT FRA FORMANDEN. Nyhedsbrev Februar 2016 NYT FRA FORMANDEN Når arbejdsmiljøprogrammet er godkendt hele vejen rundt, vil det indgå i det udbudsmateriale, vi sender til tekniske rådgivere og entreprenører på de kommende byggesager, og det bliver

Læs mere

Din bolig dit hjem Brug råderetten

Din bolig dit hjem Brug råderetten Din bolig dit hjem Brug råderetten Marts 2014 Du bor i en almen boligafdeling, hvor du har ret til at sætte dit eget præg på din bolig. Det har du haft længe. Men loven om råderet har du mulighed for at

Læs mere

Jægermarken Afdeling 7504

Jægermarken Afdeling 7504 Jægermarken Afdeling 7504 EKSTRAORDINÆRT AFDELINGSMØDE 17. juni 2015 kl. 19.00 HELHEDSPLAN 3. juni 2015 IMPORTANT NOTE: This folder explains the process of the upcoming and major renovation of Jægermarken

Læs mere

Beboermøde i AB Amagerbro Tirsdag den 20. maj 2014, kl. 19.00.

Beboermøde i AB Amagerbro Tirsdag den 20. maj 2014, kl. 19.00. Beboermøde i AB Amagerbro Tirsdag den 20. maj 2014, kl. 19.00. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formanden byder velkommen 3. Gennemgang af tilstandsrapport/vedligeholdelsesplan v/ firmaet A4 4. Økonomi

Læs mere

Sønderparken. Moderne lejligheder. Attraktive fællesarealer. Bliv en del af Sønderparkens fællesskab Velkommen hjem

Sønderparken. Moderne lejligheder. Attraktive fællesarealer. Bliv en del af Sønderparkens fællesskab Velkommen hjem Sønderparken Moderne lejligheder Attraktive fællesarealer Bliv en del af Sønderparkens fællesskab Velkommen hjem Danmarksgade 81 7000 Fredericia Tel 75 92 48 44 adm@boli.nu Åbningstider Mandag - fredag:

Læs mere

Tilfredshedsundersøgelse beboere afdeling 32

Tilfredshedsundersøgelse beboere afdeling 32 Tilfredshedsundersøgelse beboere afdeling 32 Publiceret af Heidi Hvam Svar status Ikke svaret Afvist Ufuldstændig Gennemført 96 43,8% 0, 8,3% 47,9% Informationer (Sæt et X på hver linie) 19,1% 21,3% 10,6%

Læs mere

Notat Afdeling 23 - Beboermøde den 22.04.2015, kl. 19.00, Sdr. Kongevej 66. Angående opfølgning på 360 graders eftersyn/ tilfredshedsundersøgelse.

Notat Afdeling 23 - Beboermøde den 22.04.2015, kl. 19.00, Sdr. Kongevej 66. Angående opfølgning på 360 graders eftersyn/ tilfredshedsundersøgelse. Side 1/6 Notat Afdeling 23 - Beboermøde den 22.04.2015, kl. 19.00, Sdr. Kongevej 66. Angående opfølgning på 360 graders eftersyn/ tilfredshedsundersøgelse. I mødet deltog: Beboere: 10 incl. afdelingsbestyrelsen.

Læs mere

På vegne af Boligselskabet Friheden ansøges hermed om Hvidovre Kommunes behandling og godkendelse af Skema A-ansøgningen.

På vegne af Boligselskabet Friheden ansøges hermed om Hvidovre Kommunes behandling og godkendelse af Skema A-ansøgningen. Hvidovre #JobInfo Kommune Criteria=KABside1# Att.: Lars Belt Hvidovrevej 278 2650 Hvidovre 31. oktober 2012 Rev. 1. november 2012 KAB Vester Voldgade 17 1552 København V T 33 63 10 00 F 33 63 10 01 Boligselskabet

Læs mere

Gæst. Niels Andersen fra arkitekt og ingeniørfirmaet Kærsgård & Andersen.

Gæst. Niels Andersen fra arkitekt og ingeniørfirmaet Kærsgård & Andersen. Side 1/7 Afdeling 22. Referat fra afdelingsmødet den 30. august 2016 kl. 19.00. I mødet deltog: Beboere: 12 inkl. afdelingsbestyrelsen. Fra afdelingsbestyrelsen: Tom Nielsen Tommy Gyrithholm Annemette

Læs mere

Ombygning af Hækkevold og Helleborg

Ombygning af Hækkevold og Helleborg Ombygning af Hækkevold og Helleborg - beslutningsoplæg til det fælles afdelingsmøde onsdag den 27. januar 2010 En helt nødvendig ombygning Boligerne i Hækkevold 9 15 (fsb) og Helleborg 9 15 (SAB) er små

Læs mere

HELHEDSPLAN FOR TINGBJERG 1 VELKOMMEN AFDELINGSMØDE 3. SEPTEMBER 2015

HELHEDSPLAN FOR TINGBJERG 1 VELKOMMEN AFDELINGSMØDE 3. SEPTEMBER 2015 HELHEDSPLAN FOR TINGBJERG 1 VELKOMMEN AFDELINGSMØDE 3. SEPTEMBER 2015 DAGSORDEN DAGSORDEN 1. Valg af dirigent 2. Godkendelse af forretningsorden for mødet 3. Orientering om helhedsplan - herunder orientering

Læs mere

Kim efterlyste en underskrevet anvisningsaftale for Søtoften. Det blev aftalt at boligselskabet sender aftalen.

Kim efterlyste en underskrevet anvisningsaftale for Søtoften. Det blev aftalt at boligselskabet sender aftalen. Hagen Ahlgreen Jette Fesner Bettina Foltinger Liselotte Hvidt Ballerup almennyttige Boligselskab Kim Pasternak, Boligkontoret Lone Schock, Malene Aagaard Kristensen og Hanne Nygård Jensen Center for By,

Læs mere

Sønderparken...her vil jeg gerne bo

Sønderparken...her vil jeg gerne bo Sønderparken...her vil jeg gerne bo Hvorfor har vi lavet en helhedsplan? Boligkontoret Fredericia og boli.nu har lavet en helhedsplan for Sønderparken, fordi der er brug for at give området et løft. Rigtig

Læs mere

Gæst under punkt 5. Ingeniør og arkitektfirmaet Kærsgård & Andersen: Niels Andersen

Gæst under punkt 5. Ingeniør og arkitektfirmaet Kærsgård & Andersen: Niels Andersen Side 1/9 Afdeling 10. Referat fra afdelingsmødet den 1. september 2016, kl. 19,00. I mødet deltog: Beboere: 54 inkl. afdelingsbestyrelsen. Afdelingsbestyrelsen: John Hansen Ellen Magrethe Poulsen Tove

Læs mere

360 GRADERS EFTERSYN. Sundby-Hvorup Boligselskab Ulsted Afdeling 4

360 GRADERS EFTERSYN. Sundby-Hvorup Boligselskab Ulsted Afdeling 4 360 GRADERS EFTERSYN Sundby-Hvorup Boligselskab Ulsted Afdeling 4 360 GRADERS EFTERSYNET HVAD ER ET 360 GRADERS EFTERSYN? TILSTANDEN I AFDELING 4 Sundby-Hvorup Boligselskab har i løbet af de sidste måneder

Læs mere

Velkommen til infomøde 19 03 2013 BLOKKENE AFD.42

Velkommen til infomøde 19 03 2013 BLOKKENE AFD.42 Velkommen til infomøde Velkommen til infomøde Program Velkomst ved formand for afdelingsbestyrelsen Henrik Pedersen Generel information om renoveringen af Løget By; hvad og hvor Forventede tidsplaner Generel

Læs mere

Generelt var spørgsmålene meget konstruktive og kritiske, og folk havde overordnet positiv interesse for forslaget.

Generelt var spørgsmålene meget konstruktive og kritiske, og folk havde overordnet positiv interesse for forslaget. Evaluering af Workshop i Højstrupparken 29..14 Dato: 3..14 Der var ca (Anslået) 1 fremmødte bestående af en bred variation i beboersammensætningen. Forud for Workshoppen var en gennemgang af omhandlende

Læs mere

Din bolig dit hjem Brug råderetten

Din bolig dit hjem Brug råderetten Din bolig dit hjem Brug råderetten Januar 2016 Du bor i en almen boligafdeling, hvor du har ret til at sætte dit eget præg på din bolig. Du må lave forandringsarbejde og forbedringsarbejde. nogle af dem

Læs mere

Årsberetning 2015 afd. 9 Byengen Nordengen

Årsberetning 2015 afd. 9 Byengen Nordengen Hørsholm-Kokkedal Afd. 9 Årsberetning 2015 afd. 9 Byengen Nordengen Indledning Siden sidste beboermøde har det på mange måder været et travlt år og udfordrende år. Der har været afholdt 13 bestyrelsesmøder,

Læs mere

Afdeling 0205, Vester Hassing. Referat fra afdelingsmødet den 21. august 2014, kl. 19,00. I mødet deltog: Beboere 32

Afdeling 0205, Vester Hassing. Referat fra afdelingsmødet den 21. august 2014, kl. 19,00. I mødet deltog: Beboere 32 Side 1/5 Afdeling 0205, Vester Hassing Referat fra afdelingsmødet den 21. august 2014, kl. 19,00. I mødet deltog: Beboere 32 Fra organisationsbestyrelsen: Hans Bøyen Christensen Fra administrationen: Peter

Læs mere

Beboerinformation Åbent hus & Informationsmøde om helhedsplan for Møl evangen 7. & 8. November 2015

Beboerinformation Åbent hus & Informationsmøde om helhedsplan for Møl evangen 7. & 8. November 2015 Beboerinformation Åbent hus & Informationsmøde om helhedsplan for Møllevangen 7. & 8. November 2015 Invitation Kære beboer i Møllevangen, Som tidligere oplyst, er du inviteret til Åbent hus og informationsmøde

Læs mere

Informationsmøde Svendborg Andels-Boligforening afholder et informationsmøde for afdeling 14 Byparken den: 21. juni 2010 kl. 19.

Informationsmøde Svendborg Andels-Boligforening afholder et informationsmøde for afdeling 14 Byparken den: 21. juni 2010 kl. 19. Information om Renoveringen af afdeling 14 Byparken Informationsmøde Svendborg Andels-Boligforening afholder et informationsmøde for afdeling 14 Byparken den: 21. juni 2010 kl. 19.00 i Skovbyhus Der skal

Læs mere

Portugalsgades helhedsplan Nu skal vi stemme!

Portugalsgades helhedsplan Nu skal vi stemme! Januar 2016 Portugalsgades helhedsplan Nu skal vi stemme! I dette hæfte kan du læse, hvad der er med i helhedsplanen. Kom og vær med til at stemme om fremtidens Portugalsgade. Ekstraordinært afdelingsmøde

Læs mere

VELKOMMEN TIL AFDELINGSMØDE I FRB. HUSE

VELKOMMEN TIL AFDELINGSMØDE I FRB. HUSE VELKOMMEN TIL AFDELINGSMØDE I FRB. HUSE D. 04. APRIL 2017 KL. 19.00. FYSISKE HELHEDSPLANER - HVORDAN, HVEM OG HVORNÅR? HVAD INDEHOLDER EN FYSISK HELHEDSPLAN? En fysisk helhedsplan skal indeholde en fremtidssikringsanalyse,

Læs mere

Referat af ekstraordinært beboermøde om renovering i Afd. Brændgårdsparken

Referat af ekstraordinært beboermøde om renovering i Afd. Brændgårdsparken Referat af ekstraordinært beboermøde om renovering i Afd. Brændgårdsparken Dato: Klokken: Sted: Torsdag den 26. oktober 2006 19.00 21.10 Cabaret-salen i Herning Kongrescenter 74 husstande er mødt til mødet.

Læs mere

Struer Boligselskab bygger for fremtiden

Struer Boligselskab bygger for fremtiden Struer Boligselskab bygger for fremtiden Nye og renoverede boliger i afdeling 1, Ølbyvej, Voldgade og Solkrogen Bæredygtigt byggeri / Moderne boliger / Udsigt til Limfjorden OM PROJEKTET Boliger til alle

Læs mere

Fremtidssikring af Herlevgårdsvej. Handleplan

Fremtidssikring af Herlevgårdsvej. Handleplan Fremtidssikring af Herlevgårdsvej Handleplan Fremtidssikring af Herlevgårdsvej. September 2007 Indhold side Hvad er fremtidssikring? 4 Introduktion til handleplanen 6 Afdelingens vision 7 Handleplanen:

Læs mere

Magistraten Møde den kl Side 1 af 5. Punkt

Magistraten Møde den kl Side 1 af 5. Punkt Punkt 3. Hasseris Boligselskab - afdeling 5 - Stationsmestervej 6-122 og Dyrskuevej 13-51. 447 almene familieboliger - Renoverings- og driftsstøtte med kapitaltilførsel - Godkendelse inden byggestart (skema

Læs mere

Råderet. - sådan får du dine ønsker til hjemmet opfyldt

Råderet. - sådan får du dine ønsker til hjemmet opfyldt Råderet - sådan får du dine ønsker til hjemmet opfyldt Hvad er råderet? Din bolig er dit hjem. Den er din, så længe du bor der, og her er det dig, der bestemmer. Ikke bare med hensyn til hvilke farver,

Læs mere

360 GRADERS EFTERSYN. Sundby-Hvorup Boligselskab Nr. Uttrup Afdeling 8

360 GRADERS EFTERSYN. Sundby-Hvorup Boligselskab Nr. Uttrup Afdeling 8 360 GRADERS EFTERSYN Sundby-Hvorup Boligselskab Nr. Uttrup Afdeling 8 360 GRADERS EFTERSYNET HVAD ER ET 360 GRADERS EFTERSYN? TILSTANDEN I AFDELING 8 Sundby-Hvorup Boligselskab har i løbet af de sidste

Læs mere

Gæst: Kurt Sander fra arkitekt og ingeniørfirmaet Kærsgård & Andersen (KAAI).

Gæst: Kurt Sander fra arkitekt og ingeniørfirmaet Kærsgård & Andersen (KAAI). Side 1/8 Afdeling 21. Referat fra afdelingsmøde den 8. september 2016, kl. 18,30. I mødet deltog: Beboere: 22 incl. afdelingsbestyrelsen. Fra afdelingsbestyrelsen: Dorthe Kirch Michael Jensen Niels Nielsen

Læs mere

I mødet deltog: Beboere: 27 incl. afdelingsbestyrelsen. Afdelingsbestyrelsen: Kirsten Christensen Erik Jensen Poul Erik Christensen

I mødet deltog: Beboere: 27 incl. afdelingsbestyrelsen. Afdelingsbestyrelsen: Kirsten Christensen Erik Jensen Poul Erik Christensen Side 1/8 Notat Afdeling 13 - Beboermøde den 07.05.2015, kl. 19.00, Løvvangens kirkecenter. Angående opfølgning på 360 graders eftersyn/ tilfredshedsundersøgelse. I mødet deltog: Beboere: 27 incl. afdelingsbestyrelsen.

Læs mere

UNGDOMSBO NYT STENGÅRDSVEJ NYE ATTRAKTIVE LEJLIGHEDER: TAG PULSEN PÅ PRISEN

UNGDOMSBO NYT STENGÅRDSVEJ NYE ATTRAKTIVE LEJLIGHEDER: TAG PULSEN PÅ PRISEN UNGDOMSBO NYT STENGÅRDSVEJ NYE ATTRAKTIVE LEJLIGHEDER: TAG PULSEN PÅ PRISEN ALLE FORTJENER ET GODT HJEM Stengårdsvej er et godt sted at bo. Siden opførelsen i 70 erne har vi hos Ungdomsbo været stolte

Læs mere

REFERAT. Informations- og idémøde om renovering Afdeling Fruehøj: Brorsonsvej 13-35

REFERAT. Informations- og idémøde om renovering Afdeling Fruehøj: Brorsonsvej 13-35 REFERAT Informations- og idémøde om renovering Afdeling Fruehøj: Brorsonsvej 13-35 Torsdag den Klokken 19.00 21.30 Mødested: Fælleshuset, Brorsonsvej 53 A, 7400 Herning Deltagere: 28 beboere fra 25 husstande

Læs mere

TJEKLISTE TIL OPSTART AF EN BYGGESAG

TJEKLISTE TIL OPSTART AF EN BYGGESAG TJEKLISTE TIL OPSTART AF EN BYGGESAG KORT OM FASEN I denne fase skal der skabes et grundigt fundament for at træffe de rigtige beslutninger for udviklingen i jeres afdeling. I skal også have planlægt og

Læs mere

naturligt nærvær RENOVERING af Skanseparken NU GÅR RENOVERINGEN I GANG ENTREPRENØREN ER VALGT GENHUSNING HVORDAN OG HVORNÅR TIDSPLANEN Juni

naturligt nærvær RENOVERING af Skanseparken NU GÅR RENOVERINGEN I GANG ENTREPRENØREN ER VALGT GENHUSNING HVORDAN OG HVORNÅR TIDSPLANEN Juni naturligt nærvær RENOVERING af Skanseparken NU GÅR RENOVERINGEN I GANG ENTREPRENØREN ER VALGT GENHUSNING HVORDAN OG HVORNÅR TIDSPLANEN Juni TIDEN ER IKKE GÅET I STÅ! For mange beboere såvel nye som gamle

Læs mere

Indkaldelse til ekstraordinært afdelingsmøde mandag d. 29. april 2013 kl. 19.00 i selskabslokalet Bodenhoffs Plads 5. Dagsorden

Indkaldelse til ekstraordinært afdelingsmøde mandag d. 29. april 2013 kl. 19.00 i selskabslokalet Bodenhoffs Plads 5. Dagsorden Lejerbo afd. 204 d. 10. april 2013 Indkaldelse til ekstraordinært afdelingsmøde mandag d. 29. april 2013 kl. 19.00 i selskabslokalet Bodenhoffs Plads 5 Dagsorden 1. Valg af dirigent, referent og stemmeudvalg

Læs mere

Informationsmøde. VElkommen til. Skoleparken Hillerød 24. JUNI 2014 1. SKOLEPARKEN Hillerødholmsalle 17-137 3400 Hillerød

Informationsmøde. VElkommen til. Skoleparken Hillerød 24. JUNI 2014 1. SKOLEPARKEN Hillerødholmsalle 17-137 3400 Hillerød VElkommen til Informationsmøde Skoleparken Hillerød Bakkegade 25 Postbox 113 3400 Hillerød SKOLEPARKEN Hillerødholmsalle 17-137 3400 Hillerød 1 Aftenens program : Velkommen Siden sidst Hvem er med når

Læs mere

REFERAT. Ekstraordinært afdelingsmøde. Tirsdag den 20. oktober 2015, kl. 19.00. Beboerlokalerne i nr. 108. Dagsorden

REFERAT. Ekstraordinært afdelingsmøde. Tirsdag den 20. oktober 2015, kl. 19.00. Beboerlokalerne i nr. 108. Dagsorden REFERAT Ekstraordinært afdelingsmøde Tirsdag den 20. oktober 2015, kl. 19.00 Beboerlokalerne i nr. 108 1. Velkomst Dagsorden 2. Valg af dirigent, referent og stemmeudvalg 3. Afdelingsbestyrelsens forslag

Læs mere

MØLLEPARKEN 1. Beboermappe. Side 1 Er du i tvivl om noget i Mølleparken 1, så kontakt afdelingsbestyrelsen

MØLLEPARKEN 1. Beboermappe. Side 1 Er du i tvivl om noget i Mølleparken 1, så kontakt afdelingsbestyrelsen Beboermappe Side 1 VELKOMMEN I MØLLEPARKEN 1 Denne mappe er ment som en information om de forhold, der er gældende her i MØLLEPARKEN 1. MØLLEPARKEN 1 består af 9 rækkehuse med 98 ens lejemål, hvor hverandet

Læs mere

Vivabolig - Afd Store Tingbakke almene boliger - Renoverings- og driftsstøttesag med kapitaltilførsel - Ansøgning om støtte (skema A)

Vivabolig - Afd Store Tingbakke almene boliger - Renoverings- og driftsstøttesag med kapitaltilførsel - Ansøgning om støtte (skema A) Punkt 5. Vivabolig - Afd. 15 - Store Tingbakke - 217 almene boliger - Renoverings- og driftsstøttesag med kapitaltilførsel - Ansøgning om støtte (skema A) 2012-52587 By- og Landskabsudvalget indstiller,

Læs mere

STEMMEGRUNDLAG AFSTEMNING OM HELHEDSPLAN ÅBYHØJGÅRD AFDELING 310. Ekstraordinært afdelingsmøde

STEMMEGRUNDLAG AFSTEMNING OM HELHEDSPLAN ÅBYHØJGÅRD AFDELING 310. Ekstraordinært afdelingsmøde STEMMEGRUNDLAG AFSTEMNING OM HELHEDSPLAN ÅBYHØJGÅRD AFDELING 310 Ekstraordinært afdelingsmøde Onsdag den 30. oktober 2013 kl. 19.00 i Petersmindes Fælleshus, Åbyhøjgård 40 JA eller NEJ? Skal Åbyhøjgård,

Læs mere

Bygherre: Vivabolig, afdeling 4 (tidligere Boligselskabet Østparken, afdeling 6)

Bygherre: Vivabolig, afdeling 4 (tidligere Boligselskabet Østparken, afdeling 6) Punkt 7. Vivabolig - Rughaven og Hørhaven m.fl. - 380 almene familieboliger - Renoverings- og driftsstøttesag med kapitaltilførsel - Ansøgning om støtte (skema A). 2013-9584. By- og Landskabsudvalget indstiller,

Læs mere