Stadion skal placeres i Park Vendia. Den nye folkeoplysningspolitik. Venstres nye førstemand klar til at slå tonen an. De Frivilliges Huse

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Stadion skal placeres i Park Vendia. Den nye folkeoplysningspolitik. Venstres nye førstemand klar til at slå tonen an. De Frivilliges Huse"

Transkript

1 Nummer 1 Maj årgang Den nye folkeoplysningspolitik Stadion skal placeres i Park Vendia Venstres nye førstemand klar til at slå tonen an De Frivilliges Huse Venstres byrådskandidater Områdefornyelse i Sindal Hård kamp for selvstændiges ret til fleksjob Kæmpe fordel at sidde i både byråd og regionsråd Glemmer du - så husker jeg det krone for krone Sammenhold skal udvikle Lønstrup Så få restriktioner som muligt Tanker om Hjørrings kommunale skolevæsen V for virkelighed Gør en god skole bedre

2 2 -bladet Solstrejf Leder: Skolen er et lærested ikke et værested! Venstre-bladet Solstrejf Udgiver: Venstrebladet Solstrejf/ Venstre i Hjørring Kommune Ansvarshavende redaktører: Jeppe Gleager Christina Munk Hansen skolekom.dk Herudover består redaktionsudvalget af: Flemming Leth Elin Madsen Jørgen Lind Thomsen Fotograf: Hanne Hvidegaard Konsulent: Journalist Niels Henriksen, NordText, Vraa - Tryk: Nordjyske Medier Oplag: stk. Distribueret af: Nordjyske Medier Af Thorkild Krøgh Formand for Venstre i Hjørring Kommune Forældre i Hjørring Kommune er i skrivende stund formentlig mest optaget af den lockout, der har sat store dele af skoleområdet i stå. For ikke så lang tid siden var forældrene mest optaget af, om de overhovedet havde en skole i deres lokalområde. Centralisering har gennem områder. Og skolemuligheder de seneste år været standardsvaret på næsten alle områder i det kommunale tilbud til borgerne, for de samme unge forældre. I hvert fald skolemuligheder for de yngste årgange. Det når der skulle ske har centraliseringen i effektivisering og/eller Hjørring Kommune for en besparelser. stor del forhindret Vi ønsker, at borgerne i Heldigvis har der været Hjørring Kommune kan stor forældreopbakning bosætte sig i alle dele af kommunen. Hvis det ønske skal gælde alle borgere, altså også de yngre bosættere, bør der være til oprettelse af friskoler i mange af de områder, der er blevet ramt. Nu tales der så om indførelse af den såkaldte pasningsmuligheder tlf i alle heldagsskole. Det kan Alle former for arkitektarbejder, herunder: Rådgivning + nybyg Vedligeholdelse af eksist. bygninger Tilstandsrapporter + byggetekniske rapporter tlf Energimærkning (store og små ejendomme) Alle former for arkitektarbejder, herunder: Rådgivning + nybyg A r k i t e k t k o n t Vedligeholdelse o r e af t eksist. bygninger af 1991 v/arkitekt Ib Larsen MDA Toftegade 27A 9800 Hjørring Tilstandsrapporter tlf byggetekniske rapporter Energimærkning (store og små ejendomme) være et udmærket tilbud, så længe det netop er et tilbud! Der kan være gode muligheder i en større helhed for skoledagen, hvor SFO-tiden og undervisningen smelter sammen i de yngre klasser. De ældre klasser vil få mulighed for bedre tid til alternative undervisningsformer, der bedre kan tilpasses den enkelte elevs interesser og muligheder. Men vil det også være i orden at tvinge de Deres naturgasinstallatør ældste elever til en i forvejen lang skoledag, hvor der bliver set stort på fritidsinteresser og fritidsarbejde? En tvungen lang skoledag for de ældste elever skal for en stor del af eleverne, der er bosat i yderområderne, yderligere belastes med en transporttid, der sammenlagt måles i timer. Man bør i den forbindelse huske: Skolen er et lærested, ikke et værested! v/ POUL NIELSEN Safirvej 9. Hirtshals Telefon BLIKKENSLAGER - VVS - NATURGAS Sats og layout: Sindal Bogtrykkeri Tlf Annonce i Solstrejf kontakt Benny Risager Tlf eller Virkelystvej Sindal Telefon A r k i t e k t k o n t o r e t af 1991 v/arkitekt Ib Larsen MDA Toftegade 27A 9800 Hjørring tlf Højtryksrensere Tilbehør og reservedele JENS NIELSEN Ugiltvej 566, Ugilt

3 -bladet Solstrejf 3 Så få restriktioner som muligt Af Birthe Andersen, medlem af Hjørring Byråd Forslag til Kommuneplan 2013 har været i offentlig høring. I skrivende stund gennemarbejdes indsigelser og forslag. Planen skal besluttes på byrådsmødet i august Kommunens borgere og erhvervsliv har inden haft rig mulighed for at komme med bemærkninger og ønsker til planen. Hånd i hånd Kommuneplanen og budgettet skal, efter min mening, altid gå hånd i hånd. Planen indeholder nemlig de rammer, som kommunen kan udvikle sig indenfor. Alle øvrige planer, også lokalplaner, skal efterfølgende holde sig indenfor kommuneplanens overordnede rammer og mål. Jeg vil ønske, at vi kan komme et stort skridt videre i den retning, at kommuneplanen udstikker de overordnede rammer og vi så derefter kan undgå at skulle detailplanlægge i langt større udstrækning, end vi gør i dag. Det gives der mulighed for i lovgivningen, hvis blot vi i byrådet tør. Vi har sidst haft en sag, hvor flertallet besluttede, at kommuneplanens rammer var fyldestgørende til, at der ikke skulle udarbejdes en lokalplan. Resultatet blev, at bygherren kunne gå i gang med byggeriet ca. et år tidligere, end hvis man skulle afvente udarbejdelse af en lokalplan. Selvfølgelig skal der vurderes i hvert enkelt tilfælde og demokratiet må aldrig trædes under fode. Borgerne skal altid høres, men det kan, efter min mening, gøres uden lang sagsbehandlingstid i form af en lokalplan. Vedrører os alle Hovedpunkterne i planen er rammer for udvikling i by, land, klima og miljø, ferie-fritid, kulturarv, trafik, tekniske anlæg, trafiksikkerhed. Blot for at slå fast med syvtommersøm, at planen vedrører os alle. Linjen fra den tidligere kommuneplan følges i store træk. Dog vil jeg fremhæve to elementer, som er nye områder vi skal planlægge for efter krav fra folketing og regering. Store landbrug (husdyrbrug med over 500 dyreenheder) og lavbundsarealer som er er lavtliggende områder, tidligere enge og moser, afvandede søer og tørlagte kyststrækninger og tidligere fjordarme, som nu i vidt omfang er opdyrket landbrugsmæssigt. At der skal planlægges for store husdyrbrug er efter min mening et skrivebordsflop. Initiativer og udbygning sker jo ikke altid, fordi der er tegnet en streg på et kort. Hvis det så hindrer naturlig udbygning alle andre steder, er det jo ikke godt nok. Lavbundsarealer Jeg vil også fremhæve lavbundsarealer, som en problematisk størrelse efter min mening. Når de først er øremærket som lavbundsarealer, så kan beslutningen ikke senere omgøres. Jeg tror, at hvis vi indfører dem, som foreslået i planen, vil byudviklingen visse steder i vores kommune blive bremset og udvidelser af landbrugsbygninger/ arealer kan i visse situationer også få problemer. I kommuneplanen var foreslået, at ha jord skulle udpeges til lavbundsarealer (over 10 pct. af kommunens samlede areal på ha ). Det fik vi, efter protest fra bl.a. Venstre, reduceret til ha. Men stadig alt for mange ha efter Venstres mening. Vi har derfor foreslået, at der sker en yderligere reduktion i antal ha. Vi kan få restriktioner nok, mener vi, og dermed risikerer vi, at vi slet ingen udvikling får. Det må ikke ske. Selv om det oplyses os, at det ingen praktisk betydning får, vil jeg hellere være på den sikre side og minimere antal ha til lavbundsarealer så meget som overhovedet muligt. At det er sund fornuft, fik jeg bekræftet, da jeg i dagens nyheder hørte en folketingspolitiker foreslå, at der for fremtiden skal forbydes dræning i lave områder (lavbundsarealer). En kommune er ikke mere end dens borgere og erhvervsvirksomheder udvikler den til. Derfor ønsker Venstre så få restriktioner som muligt og i en god balance mellem økonomi og miljø. Venstre ønsker at skære antallet af hektar til lavsbundsarealer ned til et minimum. REPARATION OG RENOVERING AF GEARKASSER TIL PERSONVOGNE Salg, reparation og montering af alle mærker af manuelle gearkasser samt bagtøjer. Stort lager af færdigrenoverede enheder, klar til montering. Ombytning til fast pris eller reparation efter tilbud. Astrup og Omegns Borger- og Forsamlingshus Bøgstedvej 307, Astrup 9800 Hjørring Udlejning: tlf Hørmestedvej 342, Hørmested, 9870 Sindal. Tlf Fax MØBLER. TÆPPER. TRÆGULVE. GARDINER. FARVER. HVIDEVARER BRUGSKUNST. BELYSNING. KØKKENER. GARDEROBE- OG BADSKABE VINDUER. DØRE. FLISER. KLINKER. TOTALINDRETNING Carsten Højmark A Skovbovej 22, Sønderskov PS 9800 Hjørring TLF /

4 4 -bladet Solstrejf Venstres ny førstemand klar til at slå tonen an Venstres borgmesterkandidat, Henrik Jørgensen, er ægte Hjørring-dreng og brænder for at gå forrest i udviklingen af kommunen. Henrik Jørgensen er ægte Hjørring-dreng og klar til at tage plads i borgmesterkontoret efter valget i november hans liv og er det i den politik, han vil føre som borgmester i Hjørring Kommune. søster, i virkeligheden var min biologiske mor. fortæller Henrik Jørgensen i Venstres kampagnekontor en samling af lokaler ventyret varede dog ikke så længe, og han vendte hjem til bedstefaderen, der i mellemtiden var flyttet til Finlandsvej og var raspirant, afdelingschef, indkøber til varehuschef og var med til at etablere Bilka i både Næstved og Slagelse helt fra bunden. ministrerende direktør. Det var i hans tid, at sloganet Det ta r kun 5 minutter at handle i Fakta men vi vil så gerne have, Tekst: Niels Henriksen Foto: Hanne Hvidegaard Hjørring-dreng - Jeg er en rigtig Hjørringdreng. Jeg blev født på Ø. ved siden af DTF Travel, hvorfra partiet fører sin valgkamp. blevet vicevært i det nye Grønnegården. I en periode på omkring 20 år fylder detailhandlen hele Henrik Jørgen- at du bliver lidt længere blev opfundet. Fakta var en underskudsforretning Ringvej 81 i dag Idræts Henrik Jørgensens bed- Uddannelse sens arbejdsliv. Fra 1979 der på to år blev til en Da Henrik var dreng, Allé. Jeg voksede op hos stefar var anlægsgartner og karriere til 1993 var han en del af særdeles rentabel for- ville han gerne være di- mine bedsteforældre, og ansat hos daværende Efter folkeskolen, HF Bilka, og de næste otte retning. Metoden var fo- rektør for ØK. Ikke fordi som jeg altid betragtede Gartner Clausen. Da Hen- eksamen fra Hjørring år gik turen til konkurren- kus på medarbejdernes han vidste så meget om, som mine rigtige foræl- rik var 10 år, døde hans gymnasium og Handels- ten, FDB hvor han bl.a. trivsels og frihed unde- hvad det ville sige. Men dre, og det var i virkelig- bedstemor, og han flyt- gymnasiet i Aalborg kom var koncerndirektør og ransvar, samt godt køb- for ham var ØK indbegre- heden først som 14-årig, tede til Aalborg sammen Henrik Jørgensen i isen- medlem af direktionen. mandskab. bet af ordentlighed. Den da jeg ved et tilfælde med sin bedstefar, der kræmmerlære hos navn- Henrik Jørgensen var Rejserne til de fleste hjør- store danske virksomhed fandt min dåbsattest, at blev afdelingsleder hos kundige Søren Holm i desuden en af arkitek- ner i verden tog for alvor sendte positive signaler jeg opdagede, at mine Aalborg Anlægsgartneri Hjørring. terne bag fusionen af de fart, da Henrik Jørgensen ud i hele verden, og det bedsteforældre ikke var som var ejet af Gart- Uddannelse og karriere nordiske andelsbevægel- fra 2001 til 2003 var IC ville Henrik gerne være mine biologiske forældre. ner Clausen i Hjørring. I sendte drengen fra Ø. ser indenfor detailhandel Companys internationale med til. På dåbsattesten stod et Aalborg gik Henrik i skole Ringvej ud i verden. Ja, og omdannelsen af FDB detail direktør med an- Henrik Jørgensen blev navn, som jeg ikke kend- og fik gode venner, og da først blev det godt nok til COOP Norden med en svar for tøjbutikker i 22 ikke direktør for ØK han te, og som jeg ikke kunne bedstefaderen flyttede kun lidt længere væk i samlet omsætning på forskellige lande og kul- blev til gengæld direktør i få til at passe med min tilbage til Hjørring, blev Danmark, da han fik fo- 100 mia. kr. og flere end turer og ca med- flere andre virksomheder. opvækst. Det var min bio- Henrik boende alene i den indenfor hos Dansk medarbejdere. arbejdere. Og værdier som ordent- logiske far og det viste sig Aalborg hos en skole- Supermarked og Bilka i Fakta er ejet af FDB og i Dengang fik Henrik Jør- lighed i bred forstand har at hende jeg altid havde kammerat. Han var den- Aalborg. Hos Bilka tog perioden fra 1997 til 1999 gensen rejserne ind under altid været fundamentet i betragtet som min store- gang 15 år. Udlandse- han hele turen fra lede- var Hjørring-drengen ad- huden, og i 2003 vendte

5 -bladet Solstrejf 5 han tilbage til Hjørring for først at blive direktør for og siden medejer af DTF Travel i Markedsgade. Virksomheden der voksede konstant og nåede en omsætning på over en Bilka-band - Da jeg var Varehuschef i Bilka i Næstved dannede jeg et lokalt Bilkaband sammen med afdelingslederen for frugt og grønt, slagteren og med halv milliard blev den 1. personalechefen som januar 2011 solgt til Stena Line, fortsat med Henrik Jørgensen som direktør. I dag har han forladt virksomheden sanger. Senere var jeg med i Fakta All Stars, og jeg har sågar spillet sammen med Johnny Reimar for at hellige og Jodle Birge, smiler sig arbejdet for at blive Henrik Jørgensen, der har Hjørrings næste borgmester. fem godt brugte guitarer, nemlig en Gibson les Paul, en Fender Stratocaster, Guitarist en Washburn halva- Som dreng i 1960 erne kustisk, en 12-strenget voksede Henrik Jørgensen op med pigtrådsmusik og langt hår. Han fik hurtigt interesse for musikken og en almindelig akustisk guitar af mere tvivlsom oprindelse. - Min musiksmag er i og var bl.a. fascineret af virkeligheden særdeles Jørgen Ingmanns måde at håndtere guitaren på. bred. Jeg lytter gerne til alt det gamle, herunder Jørgen Ingmanns guitar bl.a. Queen, som jeg var en Egmond Lucky synes er geniale i deres 7-guitar, et halvakustisk tekster og kompositioner, vidunder som bragte den fingernemme dansker til tops på hitlisterne foran bl.a. The Shadows. Van Morrison, som er en af mine langtidsholdbare favoritter, ACDC, Aerosmith, Deep Purple, Dune, - Sådan en guitar havde The Eagles, Eran DD, Bager-Lasse i Hobro. LOC, Medina og Rasmus Ham var jeg i familie med, og han lærte mig at spille Cæsars Ali Bali Bi og Lille Sommerfulgt. Siden forærede han mig guitaren, fortæller Henrik Jørgensen, der er en ganske habil guitarist og gerne Seebach. Det, jeg bedst selv kan lide at spille på guitar, er Eric Clapton, Eagles og Elvis. Jeg tager også gerne en opera og har bl.a. nydt Carmen i operaen i Verona, fortæller Henrik Jørgensen. spiller et bredt reper- toire af kendte klassikere og sågar egne numre. Hjemmefronten Mens der har været fart på erhvervskarrieren, har hjemmefronten været en solid base for Henrik Jørgensen, der som 16-årig mødte Gitte, da hun var bare 15 år. Siden er hun blevet uddannet pædagog, og sammen har de fire døtre: Christina er 36 år, Louise er 33 år og så er der tvillingerne Anna og Lotte, der blev født i Henrik Jørgensen erkender, at han ikke har lang lokalpolitisk erfaring, men til gengæld har han stor erfaring i at drive politik fra sine mange lederjobs og bestyrelsesposter i nogle af Danmarks største virksomheder. Ikke mindst tiden i FDB med dannelsen af COOP Norden og Fakta og som detail direktør i IC Companys, hvor mange forskellige kulturer skulle forenes, har krævet stor politisk fornemmelse. Selv om Henrik Jørgensen har boet i mange byer i forbindelse med sin erhvervskarriere, har Hjørring altid været hans afsæt. Det er her, han er født og opvokset. Det er her, hans familie har boet i generationer, og det er Hjørring hans hjerte banker for. Derfor var han heller ikke sen til at takke ja, da Venstre i Hjørring pegede på ham som partiets ny borgmesterkandidat til kommunalvalget i år. I virkeligheden havde Henrik Jørgensen mødte hustruen Gitte, da hun var kun 15 år. Sammen har de fire døtre. Venstres borgmesterkandidat, Henrik Jørgensen, er ægte Hjørring-dreng og brænder for at gå forrest i udviklingen af kommunen. han flere gange i livet overvejet at lægge en del af sine kræfter i det politiske virke, og nu følte han er, han er klar. Kommune i Skandinavien - Jeg ser Hjørring som en kommune i Skandinavien. Hvis vi betragter os som en kommune i et Nye, friske øjne Jeg er ikke hæmmet af en detaljeret indsigt i kommunens forhold. Jeg udkantsområde, er vi allerede bagud på point. Vi skal i stedet forsøge at udvikle os ved bl.a. at betragter forholdene i kigge mod f. eks. Norge, kommunen med nye, friske øjne uden faktuelle begrænsninger. Og her har jeg en af mine styrker, for jeg er garant for fornyelse og nytænkning. Jeg betragter f. eks. ikke nødvendigvis besparelser som forringelser men en chance for at tænke i nye som vi også allerede er godt i gang med. Samtidig skal vi gøre Hjørring til et handelscentrum i Vendsyssel, og med min baggrund indenfor detailhandel og ikke mindst en mangeårig karriere i Bilka er jeg tilhænger af at udvikle varehuset A-Z muligheder, understreger til et Bilka, som hermed Henrik Jørgensen, der hæfter sig ved retorikken, når diskussionen handler om bl.a. ældreområdet. - Nogle taler om ældrebyrden, men det er da en helt vil få en optimal placering i byen og i landsdelen. Erfaringen viser, at der ved etableringen af et stort lavprisvarehus vil dukke vækst op i området omkring. Andre detailbutik- forkert måde at anskue vores ældre medborgere ker vil flytte til området på. En byrde, er noget der tynger os. Vi skal da ikke betragte vores ældre som en byrde. Vi skal i stedet forsøge at gøre konstruktivt brug af de kompetencer, som de fleste af vores ældre besidder. Vi kan f. eks. inddrage nogle af de ældre i opgaverne, hvis de har lyst og dermed drage og vil dermed være med til at generere yderligere vækst, påpeger Venstres borgmesterkandidat, der er opmærksom på, at effekten på kort sigt kan være negativ for omegnsbyerne. - Set fra borgmesterkontoret vil det være mest optimalt at placere et Bilka i nytte af nogle af deres Hirtshals på grund af den kompetencer, siger Henrik store turisttilstrømning fra Jørgensen, der gerne Norge, men nu ligger A-Z skuer ud over kommunegrænsen. altså i Hjørring, så derfor vil det mest oplagt at placere et Bilka her, tilføjer Henrik Jørgensen. Politikken Henrik Jørgensen vil arbejde for at sikre et bredt funderet erhvervsvenligt klima i Hjørring Kommune. han vil benytte sit livslange netværk i detailhandlen til at til at synliggøre Hjørring Kommune som en oplagt etableringskommune. Desuden vil, han bruge sit netværk til at sætte fokus på Hjørring Kommune som feriedestination. - Jeg vil bruge min erfaring som bestyrelsesformand og medlem til at arbejde for en god og sund budgetkultur i Hjørring Kommune. Jeg vil bruge min erfaring fra store virksomheder til at sætte spørgsmålstegn ved de måder, som vi varetager opgaverne i den kommunale administration på og give et udviklende modspil til direktionen, lige som jeg vil sikre et positivt, objektivt politisk modspil til kommunens dygtige embedsmænd, siger Henrik Jørgensen, der også vil arbejde for at gøre Hjørring Kommune synlig for landspolitikerne, således at kommunen kommer i betragtning, når der skal fordeles ressourcer.

6 6 -bladet Solstrejf Områdefornyelse i Sindal blandt andet blive ind- projekt udgør 5,8 mio. Landdistrikter 1,6 mio. i de resterende 4,2 mio. kr. rettet et aktivitetsom- kr., heraf betaler Mini- form af refusion. Hjørring til projektet. råde, som om somme- steriet for By og Bolig og Kommune bidrager med ren kan bruges til f. eks. musikarrangementer og skøjtebane om vinteren. Desuden vil der blive indrettet bede eller haver med plads til leg og ophold samt parkeringspladser. Torvegade bliver ensrettet til sivegade og ingen indkørsel for lastbiler. Af Lene Frandsen Byrådsmedlem En af de væsentligste indsatser i områdefornyelsen i Sindal er at forbedre de centrale bymidtearealer ved Pakhustorvet og Sindal Bibliotek. Der foreligger nu et skitseforslag, og ifølge det bliver området overordnet ændret til en byhave med mere beplantning og plads til aktiviteter og afvikling af trafikken i området. Pakhuset fritlægges Området ved Pakhustorvet og apoteket får ny belægning, støttemure fjernes og erstattes af bede med varieret beplantning. Derved fritlægges Pakhuset i højere grad. Der etableres nye parkeringspladser på nordsiden af Pakhuset og kundeparkering ved apoteket. Området ved Sindal Bibliotek er nu udelukkende parkeringsarealer. I dette område vil der Forskønnelse Der er endnu ikke taget stilling til art og typer af beplantning, belægninger og placering af belysning, men udvælgelsen vil blive bestemt ud fra udseende, graden af drifts- og vedligeholdelse samt under hensyntagen til økonomi. Der vil også blive etableret forskønnelse med beplantning af Østergade og Vestergade-strækningen samt Jernbanegade ved stationen. Ifølge tidsplanen vil der blive holdt licitation i løbet af sommeren, og anlægsarbejdet forventes at gå i gang til august. Udgiften til det samlede s i n d a l VVS Vand - Varme - Sanitet Forhandler af Uniterm solvarme og Reka, KMP, Alcon fyrings anlæg v/ Aut. VVS-installatør Arne Nielsen Hedelundsvej 19, 9870 Sindal. Tlf solstrejf.indd 1 11/10/10 13:24:40 Kranbil TM Transport Container Blokvogne Sideløfter Gummiged Henry Petersen & Sønner ApS Safirvej Hirtshals Telefon Fax Vi udfører alt indenfor: Kloakarbejde Drænarbejde Nedbrydning Jordarbejde Belægninger Entreprenørarbejde Slamsugning & højtryksspuling og meget, meget mere

7 -bladet Solstrejf 7 De Frivilliges Huse Aktivitetscentret i Lønstrup er en del af De Frivillige Huse. (Foto: Hanne Hvidegaard). Af Kurt Mikkelsen Personalereduktion les stadig gratis til rådig- De Frivillige Huse kan drive frivillige huse med hals, men her har der Byrådsmedlem, Helt konkret er der sket hed. Kommunen står for få råd og vejledning af. et meget lille antal med- ikke været personale til- Medlem af en personalereduktion vedligeholdelsen af byg- 3. Der skal indgås en form arbejdere, her er det de knyttet. Stederne er ofte SÆH udvalget indenfor de uvisiterede ningerne og det meste for viceværtsfunktion frivillige, der selv sår ak- drevet af pensionistfor- aktivitetscentre, som er af rengøringen, dog skal ved alle husene. Det tiviteterne. eninger, så det får ingen Sundheds-, Ældre- og et socialt tilbud til selv- brugerne selv rydde op kan være et samarbej- Det har været en posi- konsekvenser for de til- Handicapudvalget (SÆH- hjulpne ældre borgere. efter sig. de med andre kommu- tiv oplevelse at deltage bud. udvalget) vedtog i efter- Der er tale om 12 tilbud, nale bygninger eller en i møderne på de forskel- De Frivillige Huse begyn- året en tidsplan for etab- nemlig Forsamlingsbyg- 1 mio. kr. lokal borger, der vil på- lige aktivitetscentre. Alle der den 1. juni 2013, og lering af De Frivilliges ningen, Bispecentret, Til at understøtte det vi- tage sig denne opgave steder beklagede de, vi vil i SÆH udvalget følge Huse. Nørrebro og Cathrinegår- dere arbejde blev der mod betaling. at de nu mistede deres udviklingen tæt den før- De Frivilliges Huse er en den i Hjørring, Poulstrup, afsat 1 mio. kr., som en medarbejdere, og det er ste tid. Vi håber, at der udløber af budgetvedta- Lønstrup, Sindal, Bind- styregruppe med repræ- Brugerindflydelse forståeligt, men de havde er mange, der melder sig gelsen, hvor SÆH udval- slev, Lendum, Mosbjerg, sentanter fra ældreråd, Udvalget har lagt stor også mod og lyst til at til at yde en indsats og get skulle finde en større Tornby, Løkken. handicapråd og brugere vægt på brugerindfly- køre aktiviteterne videre, deltage i fællesskabet, besparelse i forbindelse Grundtanken for kom- har besluttet skal anven- delse, så der har været blive mere selvstyrende således der i fremtiden med, at kommunen blev munen har været, at De des på følgende måde: holdt møder med bru- og yde en større indsats. vil være masser af akti- reduceret i bloktilskud Frivillige Huse (aktivitets- 1. Der skal bibeholdes gerne i alle aktivitetscen- viteter og socialt samvær med ca. 70 mio. kr. Udval- centrene) fortsat skal et café-tilbud ved For- trene. Der har også væ- 12 aktivitetscentre i hele kommunen. Det get kunne vælge imellem være socialt samlings- samlingsbygningen i ret holdt et temamøde i De Frivillige Huse omfat- ved vi, der er i Thisted, en besparelse på rengø- sted med mange aktivi- Hjørring med en fuld- Hirtshals for alle brugere ter kun de 12 nævnte ak- Holstebro, Hillerød og ring til de ældre borgere teter gerne flere, end der tids og en halvtids- i hele kommunen, hvor tivitetscentre. Der finder Strandby med tilsvarende eller en besparelse på har været hidtil, men nu medarbejder. repræsentanter fra Fri- en række andre bruger- personale, som vi nu får aktivitetsområdet, og her brugerstyret med man- 2. Der ansættes en aktivi- villige Huse i Strandby i og frivilligdrevne aktivi- i Hjørring Kommune efter faldt valget på aktivitets- ge frivillige. Husene er tetsmedarbejder/kon- Frederikshavn og Hillerød tetssteder i kommunen, den 31. maj i år. området. kommunale, og de stil- taktperson, som alle fortalte, hvordan de kan bl.a. i Tårs, Vrå og Hirts-

8 8 -bladet Solstrejf Virksomhedsportræt Ny daglig leder og medejer hos Baggesen Baggesen Begravelsesforretning og stenhuggeri fejrer 25 års jubilæum og sikrer fremtiden Af Niels Henriksen 25 år i en branche, der kræver usædvanlig indlevelse og professionalisme, er lang tid. Derfor er det heller ikke særligt almindeligt, at danske begravelsesforretninger har eksisteret i et kvart århundrede. Det har Baggesen Begravelsesforretning og stenhuggeri på Frederikshavnsvej i Hjørring. Og med ny daglig leder og medejer af firmaet er kursen stukket ud masser af år ud i fremtiden. Da Thorvald Baggesen for 25 år siden valgte at skifte en tilværelse som købmand i Sæsing ud med en ny karriere som selvstændig bedemand, begyndte han ikke helt på bar bund. Empati og respekt Han var i forvejen tilknyttet kirken i Tårs og havde ved flere lejligheder bistået den lokale bedemand. Arbejdet, hvor bedemanden skal udvise empati og respekt for både opgaven og det enkelte menneske, passede godt til Thorvald Baggesen, der allierede sig med sin svigerinde, Birgit Baggesen, og sammen etablerede de Baggesen Begravelsesforretning. Først i Sæsing, senere på Børsen i Hjørring, på Møllevej hvor de opkøbte et eksisterende stenhuggeri og sidst på Frederikshavnsvej, hvor både begravelsesforretning og stenhuggeri i dag har adresse. Baggesen Begravelsesforretning og stenhuggeri har afdelinger i Tårs, Hjørring, Brønderslev, Pandrup og Hirtshals. Næste generation - Jeg kom ind i firmaet for tyve år siden, da vi åbnede afdelingen i Brønderslev, fortæller Kirsten Marie Baggesen, der er datter af Thorvald Bagge- Thorvald Baggesen kan fejre 25 år som bedemand og med Baggesen Begravelsesforretning og stenhuggeri. Nu er datteren Kirsten Marie Baggesen blevet medejer og daglig leder af firmaet. (Foto: Axel Søgaard) sen og netop optaget som at kunden i en svær tid ikke tiger otte bedemænd, der alle medejer i firmaet med ansvar for den daglige drift. - Hos Baggesen Begravelsesforretning og stenhuggeri skal spekulere på en masse praktiske gøremål. I kraft af vores eget stenhuggeri kan vi også efterfølgende levere er certificeret i kraft af firmaets medlemskab af brancheorganisationen Danske Bedemænd. Firmaet beskæftiger tilbyder vi kunderne at tage gravstenen. Det er kunderne desuden fire stenhuggere, hånd om hele opgaven ved dødsfald. Det vil sige, at vi sørger for blomster, annoncer i avisen, aftale med præst rigtigt glade for, for så skal de kun henvende sig ét sted, påpeger Kirsten Marie Baggesen. der ud over gravstene også tilbyder en bred vifte af stenhuggerarbejde lige fra bordplader til kunstværker til hus og kirkegård samt det omfattende papirarbejde, således Baggesen Begravelsesforretning og stenhuggeri beskæf- og have. Velkommen til Vendsyssels største skadescenter El-service SINDAL ELFORRETNING Nord ApS El-installationer Tyverisikring Belysning v/ Ib Jepsen og Søn Ib Jepsen Mob: Michael Jepsen Mob: Bindslevvej Bindslev Fax: NØRRE TORV 6A. TLF VAGTTLF Suderbovej Frederikshavn Tlf Fax RUSTBESKYTTELSE - AUTOREPARATION - GLAS - DITEC Murermester Svend Andersen Hammerholtvej 44 - Hørmested 9870 Sindal Tlf Fax Mobil Vandværksvej 25 - Hjørring - Tlf Henrik Larsen ApS Aut. el-installatør Barfoedsvej 4, 9800 Hjørring Mobil

9 -bladet Solstrejf 9 V for virkelighed Folketingsmedlem Karsten Lauritzen bød Venstres formand Lars Lække Rasmussen velkommen til Nordjylland ved et arrangement i hangaren hos North Flying i Aalborg Lufthavn. Af Karsten Lauritzen Fuld opbakning Nord har været på besøg rarest at være her i det han have rykket teltpæ- spin og drillerier. Det er MF Venstre Jeg blev valgt til folketin- for at høre, om vi i bag- frie Nordjylland. Derfor lene mod Nordjylland. den politiske bundlinje, get i Ved det efter- landet bakker op om dig huer det os ikke, at vi har Han vil i hvert fald føle der driver ham, både som Forleden havde jeg for- følgende landsmøde kom og din kritik, og det gør vi fået en rigtig københav- sig hjemme heroppe, for politiker og som menne- nøjelsen af at byde min jeg lidt i stormvejr, da jeg selvfølgelig. Men det kun- ner-regering med kun 2 både nordjyder og Lars ske. Her er Lars Løkke partiformand, Lars Løkke sagde min mening og ne være rart at vide, hvad ud af 23 ministre bosid- Løkke har snusfornuften handlekraftig. Han leve- Rasmussen, velkommen bakkede Søren Pind op i det er, vi bakker dig op i? dende og valgt i Jylland. til fælles. Det ses på den rer resultater og finder til Nordjylland. Han fik en mild og kærligt ment Det ubetingede form for Resten er fra København politiske linje, han læg- løsninger for Danmark. en modtagelse i han- kritik af daværende stats- loyalitet der blev vist mig og Københavns omegn ger for vores parti. Det En der ikke leverer resul- garen hos North Flying minister Anders Fogh som kandidat, har jeg al- eller valgt der. Vi nord- er politiske budskaber, tater, er vores nuværende i Aalborg Lufthavn, der Rasmussens kontraktpoli- drig glemt Poul for. jyder forventer ikke, at man kan forholde sig til statsminister. Uanset om var en amerikansk præ- tik. TV2-Nord kontaktede hverken den nuværende og forstå. I en tid med fi- hun har træsko, stiletter sident værdig. Flere end min lokale vælgerfor- Stolte nordjyder eller en kommende re- nanskrise og underskud i eller skøjter på, så sik- 600 nordjyder var mødt eningsformand i Hjørring, Jeg fortalte også Lars gering kommer og redder statskassen er løsningen sakker hun rundt politisk. frem for at se og høre Poul Jungersen en ung Løkke, at nordjyderne os. Det må og skal vi nok ikke stigende skatter og Hverken hun eller vores Danmarks forhåbentligt mand på omkring 70 og er et beskedent folke- selv klare. Men vi forven- øgede udgifter. I stedet nuværende regering har kommende statsminister tog ud og interviewede færd. Som vi siger: Vi er ter, at regeringen magter må vi reformere og køre forståelse for, hvordan helt tæt på. ham om, hvorvidt han ikke stolte over at være at håndtere akutte pro- længere på literen. det er ude i virkeligheden De læsere, der var til bakkede op om mig og nordjyder. Vi er taknem- blemer som f.eks. den Jeg har haft det privile- uden for København. Der stede ved arrangemen- min kritik. Poul sagde for melige. Omvendt så ødelagte jernbanebro gium, at være medlem var ikke noget til Nordjyl- tet, må bære over med, snurrende kamera, at han er nordjyderne ikke så over Limfjorden. af Venstres folketings- land i regeringsgrundla- at jeg gentager en af de bakkede helt og fuldt op glade for københavnere, gruppe i fem år, og det get. Faktisk interesserer historier, jeg brugte i for- om Karsten Lauritzen og kjøwenhavneri, og for- Længere på literen er en fornøjelse gang på regeringen sig så lidt for bindelse med introduk- hans kritik. Efter intervie- står ikke, at alt i dette Lars Løkke er netop flyt- gang at opleve, at Lars Nordjylland, at vi ikke tionen af Nordjylland til wet ringede Poul til mig land skal foregå i ho- tet til København, men Løkke ikke er drevet af engang har fået et løfte- Lars Løkke. og sagde, Karsten, TV2- vedstaden, når det nu er i virkeligheden burde meningsmålinger, politisk brud!

10 10 -bladet Solstrejf Tanker om Hjørrings kommunale skolevæsen Af Morten Bjerg Jakobsen, Lærer på Bjergby-Mygdal Skole Byrådsmedlem, Medlem af børne- og undervisningsudvalget Kandidat til byråd og regionsråd Venstre vil et decentralt skolevæsen. Vi har i denne byrådsperiode fået styr på økonomien på skoleområdet. Desuden er vi kommet rigtig langt med inklusion, teamsamarbejde, høj faglighed, skole/hjem samarbejde og mange andre vigtige områder af skolens virke. Det er lykkedes, fordi vi sammen med skolens aktører har udviklet et godt skolevæsen i Hjørring Kommune. Vi ser nu, at vores skolecentre udvikler samarbejdet mellem de forskellige undervisningssteder, og vi har lanceret flere nye tiltag i denne periode, blandt andet efteruddannelse indenfor IT og uddannelse af læse- og inklusionsvejledere. Det betyder, at rigtigt mange børn får et stort udbytte af undervisningen. Venstre ønsker at give størst mulig frihed til den enkelte skole, så skolerne kan tilrettelægge en skoledag med høj faglighed og videbegærlige elever. (Foto: Hanne Hvidegaard) Ikke obligatorisk heldagsskole I Venstre har vi stor respekt for den danske model, hvor der er tradition for, at arbejdsmarkedets parter forhandler sig frem til en løsning. I Venstre ønsker vi ikke en obligatorisk heldagsskole, hvor alle elever skal gå i skole fra kl. 8 til kl. 16. Vi ser gode muligheder i helhedsskolen, hvor man eksempelvis lader en del af SFO-tiden og undervisningstiden smelte byrådet. Det vil vi også Venstre vil skolen som et sammen i de små klasser. På alle klassetrin ser vi gerne, at man bruger efter kommunalvalget i november Vi glæder os over, at Hjørring lærested og ikke et værested. Venstre ønsker at give størst mulig frihed mere tid på alternative Private Realskole og friskolerne har succes med undervisningsformer, for til den enkelte skole, så skolerne kan tilrettelægge at flest mulige elever kan fortsætte i en ungdomsuddannelse. Venstre i Hjørring Kommune vil et godt skolevæsen og er klar til at deres skoler. Frihed til skolen Vi befinder os nu midt i en ærgerlig konflikt, hvor folkeskolelærere i tusindvis en skoledag med høj faglighed og videbegærlige elever. Venstre bakker op om, at vi skal forandre og udvikle skolen, men vi stiller bl.a. også krav til arbejde videre med den demonstrerer mod indholdet og længden af decentrale struktur. Vi KL og en regering ledet skoledagen. vil den skolestruktur, vi af Socialdemokratiet, SF En skolereform må ikke sammen har besluttet i og Det Radikale Venstre. kvæle det frivillige foreningsliv, som er en af grundstenene i det at vokse op i et frit og demokratisk land. Eleverne skal stadig have tid til at dyrke fritidsinteresser. Vi ønsker, at man fremadrettet sætter få klare, centrale kompetencemål, der ikke dikterer, hvad skolen skal gøre, men stiller krav om hvad eleverne skal kunne. Plads til forskellighed Venstre ønsker at gøre op med den eksisterende regel om, at der kun må etableres holddeling i 50 pct. af undervisningstimerne. Der skal være plads til forskellighed. Venstre i Hjørring Kommune ønsker fortsat at understøtte lokalsamfundene og lokalområder i de større byer med gode skoler, hvor lærerne og vores ledelser vises tillid, og hvor der er plads til forskellighed. Derfor skal vi fortsætte med at udvikle og styrke dialogen og samarbejdet med vores skolebestyrelser og skoleledelser, således at vores børn, forældre, lærere og pædagoger sikres optimale rammer for arbejdet med børn og unge. LSM slangepumpe Ring straks og få tilsendt referanceliste Flere og flere vælger LSM slangepumper til biogas, gylle, melasse fordi de kan pumpe over lange afstande Tåler sand. Har markedets laveste strømforbrug. BILPAKKER TIL NORGE! fra495,- * TIL KRISTIANSAND BIL + 4 PERS + SÆDER Bergen Stavanger Nyhed! Oslo Langesund Kristiansand Foto: Johan Wildhagen / Innovation Norway. Hirtshals Sigenvej Vrå. Telefon *Overfart én vej for bil + 4 pers + sæder. Gælder fra 16. maj. Begrænset antal pladser. Forbehold for trykfejl.

11 -bladet Solstrejf 11 Venstres byrådskandidater Kurt Mikkelsen Alder: 70 år Job: Byrådsmedlem, tidl. bankfuldmægtig i Jyske Bank Var landmand indtil mit 26. år. Bopæl: Hasselvej 8, 9800 Hjørring Familieforhold: Gift med Bente, 3 børn og 2 børnebørn Ordentlighed er en mærkesag. Kommunen skal drives økonomisk effektivt og socialt ansvarligt. Erhvervs- og beskæftigelsespolitikken skal opprioriteres. Den passive forsørgelse skal gøres aktiv. Gode rammevilkår for virksomhederne, herunder landbrug og fiskeri. Der skal være valgfrihed indenfor skole-, børne- og ældreområdet. Kommunen skal give råderum og støtte til frivilligt arbejde, den skal ikke styre de frivillige. Kultur og uddannelser skal have gode rammer og udviklingsmuligheder. Ældre- og handicappede skal være medbestemmende og have stor indflydelse på den hjælp, der tilbydes. bestandigt politisk arbejder for fastholdelse og skabelse af arbejdspladser indenfor produktionserhvervene, landbrug, industri og fiskeri, der trækker en mængde følgevirksomhed med sig indenfor handel, transport, shipping/spedition og skibsfart, håndværksvirksomheder og servicevirksomheder. Vi skal også skabe arbejdspladser i den private sektor ved udlicitering af kommunale driftsopgaver indenfor veje/vejvedligeholdelse, bygningsdrift og bygningsvedligeholdelse, parker og øvrige grønne områder, samt relevante områder indenfor plejesektoren. Og samtidig herved også realisere betydelige besparelser i den kommunale forvaltning. Vi skal i langt større grad benytte os af offentlige og private samarbejder som model for anlægsinvesteringer og udbud af faciliteter til kommunens borgere, således som stadionprojektet ved Park Vendia er et eksempel på. Der skal føres en aktiv arbejdsmarkedspolitik, der både imødekommer erhvervslivets behov for kvalificeret arbejdskraft og bringer borgere udenfor arbejdsmarkedet tilbage på arbejde. Kort sagt skal der være fokus på lokal vækst og udvikling i den private sektor. Bob K. Andersen overfor fællesskabet. Mere forælderansvar. Mere aggressiv erhvervspolitik. Vi skal se på, hvordan vi stopper fraflytning og faldende børnetal fremfor hysterisk at skære ned pga. børnetalsprognoser for De små skoler er sjælen og omdrejningspunktet i de mindre byer. Koster de lidt mere at drive end en stor byskole, så er det en investering, som er værd at gøre. Det betaler sig på sigt. Hvis man modtager overførselsindkomst, så skal man levere et stykke arbejde for pengene. Alle kan bidrage med noget, hvis bare viljen er til stede. Der tales alt for meget om, hvad den enkelte borger har RET TIL og KRAV PÅ. Vi må arbejde for, at den enkelte tager ansvaret for eget liv tilbage. Så kan kommunen evt. træde til, hvis nogen har brug for hjælp. Opdragelse er ikke skolens opgave. Skolen skal sammen med en god uddannelse forsøge at give børnene gode værdier og normer. Opdragelse er forældrenes ansvar, og dét ansvar løber alt for mange fra. Enhver iværksætter, som overvejer at etablere sig i Hjørring Kommune, skal mødes med positivitet og energi fra kommunen og ikke med et væld af forhindringer og papirarbejde. John Jansen den for de rammer, der er udstukket fra EU. Jeg bliver jævnligt kontaktet af jobformidlingen, der gerne vil have, at jeg ansætter nogle ledige, men samtidig oplever jeg også, at vi mister arbejde for kommunen, der i stedet bruger leverandører fra Sjælland. F.eks. til rengøring af kommunens børnehaver. For at bevare arbejdspladser i denne del af landet, er det vigtigt, at vi alle - også kommunen - støtter de lokale erhvervsdrivende, som er både professionelle og konkurrencedygtige. Skolerne: For ca. fire år siden sad jeg i skolebestyrelsen i Bindslev. Allerede dengang fik vi en plan over det faldende børnetal, og man har åbenbart stadig planer om at lukke flere skoler, men jeg mener, det er vigtigt, at vi får en langsigtet plan for skolerne. Nogle elever oplever et stort skifte af lærere i deres skoletid. Det er et stort minus for deres indlæring, fordi hver lærer har sin måde at undervise på. Det er også vigtigt, at fagligheden og kvaliteten bevares i vore skoler. Mad til pensionister: Jeg bliver i min dagligdag mødt af mange pensionister, som modtager mad dagligt fra centralkøkkenet. Maden er åbenbart ikke af den bedste kvalitet det skal vi gøre noget ved. Ligesom vi andre også gerne vil have kvalitetsmad, så skal vi også sørge for, at kommunens pensionister får leveret god mad. i organisation. Jeg har været selvstændig IT-mand i 14 år og er officer(r) i hæren. Jeg ønsker at skabe gode rammer for kommunens virksomheder. Jeg vil stemme imod skattestigninger, og jeg vil gerne styrke vores uddannelsesstruktur. Men erhverv og uddannelse alene er ikke nok til at gøre en kommune attraktiv. Mine primære interesser i byrådsarbejdet ligger omkring fritids- og kulturlivet, altså vores foreninger, museer, haller og biblioteker. Jeg ønsker brændende at genoprette en skøjtebane i kommunen. Jeg higer efter en redning af badmintonhallen, således at vi kan bevare denne karakteristiske bygning og foreningen, som holder til i den. Jeg stræber efter mere synlighed og anerkendelse af det frivillige arbejde, som foregår i kommunens foreninger. Jeg tror på, at vi gennem vores fritids- og kulturliv kan trække uddannelsespladser til Hjørring Kommune og styrke skattegrundlag, uden at hæve skatten for den enkelte. Der skal tænkes anderledes, hvis det skal gennemføres. Jeg har 20 års erfaring i foreningsbestyrelser og mange ideer til, hvordan vi får enderne i budgetterne til at mødes. Det KAN lade sig gøre uden at lukke haller, skøjtebaner og foreninger eller sænke niveauet for vores borgere. Peter V. Frederiksen Annette Jensen Alder: 48 år Job: Ansat 30 timer/ugen i administrationen på ældreområdet i Hjørring Kommune Distrikt Nord, 7 timer/ ugen på Fonden for Botilbuddet Stjerneskud som bogholder. Og i min fritid hjemme bruger jeg tid på vores lille Bed and Breakfast, Øster Vaaen. Bopæl: Jerupvej 281, Mosbjerg. Familieforhold: Gift med John i 25 år og sammen har vi 2 børn, på henholdsvis 19 og 25 år. Børn og ældre/handicappede skal have gode forhold, og behandles med respekt. Vi skal kunne stå ved vores kerneydelser i Hjørring Kommune. Turistmen i kommunen skal prioriteres både kyst- og indlandsturisme. Vores lokalområder skal være aktive og synlige, arbejdspladser skal bevares og udbygges, og ikke mindst skal vores kommune være økonomisk bæredygtig. Tror på at dialog og tillid er den bedste vej frem. Jørgen Christensen Søren Bach Claus Højrup Alder: 46 år Job: Advokat Bopæl: Søndervang 20, Hjørring Familieforhold: Gift og 3 børn Jeg vil have fokus på, at man Alder: 36 år Job: Daglig leder hos Dana Cup Sportscenter Bopæl: Langagervej 36, 9800 Hjørring Familieforhold: Forlovet med Ann. 2 børn; Emily på snart 3 og Liam på 8 mdr. Fokus på udvikling i stedet for afvikling. Decentral skolestruktur og daginstitutioner. Krav om indsats for overførselsindkomster. Genetablering af den enkelte borgers ansvarsfølelse Alder: 59 år Bopæl: Bindslev Familieforhold: Jeg er gift med Else, og vi har sammen to drenge, Rasmus på 16 og Tobias på 14 år. Erhverv: Selvstændig erhvervsdrivende igennem mere end 30 år. Udlicitering: Jeg mener, at det er vigtigt, at vi bevarer arbejdet lokalt, så vidt det er muligt. Selvfølgelig in- Alder: 40 år. Job: Virksomhedsejer Bopæl: Hjørring. Familieforhold: Gift, 3 børn. Jeg er boligejer, har studeret offentlig forvaltning, markedsøkonom og merkonom Alder: 41 år Job: Varetager erhvervsalget hos VW Hjørring, Brødrene Møll Bopæl: Skagensvej 176 Familieforhold: Gift med Tina Vindbæk Frederiksen, har 2 drenge på 12 og 15 år Byplanlægning og trafikken i kommunen. Navn: Jørgen Christensen Alder: 60 år Job: Kunderådgiver i Sparekassen Vendsyssel, Hirtshals Bopæl: Tingvej 8, Horne Familieforhold: Ugift Give vort erhvervsliv gode rammer, så der kan skabes flere arbejdspladser og der-

12 12 -bladet Solstrejf med vækst Udnytte turismens potentiale til vækst og glæde for hele kommunen Bakke op om Hirtshals Havns udvikling som kommunens erhvervslokomotiv Udvikle Norgessatsningen indenfor jobs, off-shore, industri, byggeri, handel, turisme, kultur, m.m. Fastholde og udbygge Hjørring som Vendsyssels uddannelsesby nr. 1 Sikre en tidlig indsats for at fastholde ledige og syge på arbejdsmarkedet Fortsætte med projektet Samling og Sammenhold i landsbyer uden skole Kun derved får vi råd til at: * bakke op om de ældres ressourcer, og sikre værdig pleje til ældre, som ikke er selvhjulpne * tilbyde børnefamilier moderne og fleksibel børnepasning * drive en robust folkeskole med fokus på faglighed og sociale kompetencer * sikre et blomstrende fritids- og kulturliv * vedligeholde vore veje, cykelstier, fortove, gågader, m.m. For husk: Det er ingen sag at bruge pengene kunsten er at skaffe dem! Lene Frandsen Alder: 58 år Job: Kontorleder Bopæl: Toftegade 3, 9870 Sindal Familieforhold: Ugift Jeg vil arbejde for, at Hjørring Kommune drives økonomisk effektivt, så det sikres, at borgerne får mest mulig velfærd for skattekronerne. Det forudsætter, at kommunens midler bruges med omhu og respekt. Budgetlægningen skal være ærlig, de lagte budgetter skal kunne holde, vi kan og skal ikke leve i en fantasiverden, hvor alt kan lade sig gøre. Det er vigtigt, at vi ikke glemmer, at de små byer skal bevares som levende samfund, og derfor skal lokale initiativer støttes og værdsættes af kommunen. Hjørring Kommune skal være et godt sted at bo, uanset alder og hvor man bor i kommunen. John Juel Thomsen Alder: Job: Værkstedsassistent Bopæl: Kirkestien 4, Astrup Familieforhold: Gift med Anna Marie. Vi har fire drenge og to børnebørn For mig handler det om at være loyal over for det, man går til valg på. Ved sidste valg ville stort set ingen kandidater lukke skoler, mens valgkampen kørte. Vi ved, hvad der er sket. Hvis jeg bliver valgt, vil jeg gøre mit til, at der ikke bliver lukket flere af de små skoler, og bakke op om de friskoler der opstod som følge af skolelukningerne, og ivrigt styrke Hjørring som uddannelsesby. Jeg vil arbejde for, at der sker en udvikling i hele kommunen. Være med til at skabe et attraktivt og inspirerende erhvervsklima. En brugervenlig kommune med en hurtig sagsbehandling, og dermed tiltrække nye arbejdspladser. Hjørring skal være en god bosætningskommune. Det er vigtigt, at der findes et varieret udbud af byggegrunde overalt i kommunen. Jeg vil arbejde for, at den jord, som kommunen har købt rundt omkring, bliver byggemodnet, blandt andet i Astrup. Så fokus på: Erhverv som kan skabe nye arbejdspladser Uddannelse og praktikpladser til vores unge Anbringelser af børn En anstændig ældre politik Sundhed og miljø Øge udbuddet af kommunale opgaver Styrke de mindre lokalområder. Her er skole og idrætsfaciliteter mindst lige så vigtige som Park Vendia og teater er for Hjørring By. Jeppe Holt Gleager Alder: 37 Job: Folkeskolelærer i Brønderslev Bopæl: Virkelyst i Hjørring Familieforhold: Gift med Trine. Sammen har vi to drenge på 8 og 5. Erhvervspolitik og uddannelsesområdet. Fraflytning er en af de store udfordringer, vi står overfor i kommunen. Jeg tror at tiltrækningen af virksomheder er det vigtigste for vores kommunen, hvis vi skal opleve en befolkningstilvækst. Det er meget fint at have teater og oplevelseshus, endda et 1. divisionshold i fodbold, som ofte giver positiv omtale. Men hoved opgaven er tiltrækning af virksomheder. Uddannelsesområdet ligger mig også på sinde. Der er jo ingen, der er uenige i, at børn i folkeskolen skal lære noget. Men vores kommune skal sørge for, at rammerne for skolerne og lærerne er i orden. Det handler om en ordentligt netforbindelse, om computere til alle, om bøger til alle, om ordentlige forhold for vores børn og unge. Så før vi som kommune begynder at opstille målsætninger for læring, og vi begynder at blande os i lærernes faglige kompetencer, bør vi sørge for, at rammerne er i orden først. Morten A. Petersen Alder: 58 år Job: Smed ( 28 år som selvstændig ) Bopæl: Østergade 14A, 3tv i Hjørring Familieforhold: Gift på 29. år med Janni, tre voksne børn (to Ingenører og en Jurist). Sikring af Hjørring Kommunes økonomi i balance med nødvendigt råderum. Det indebærer en løbende tilpasning af kommunens administrative drift, større grad af udlicitering af kommunale opgaver, fokusering på kvalitets- og økonomisikring af de kommunale kerneydelser, samt bugetdisciplin. En opsøgende og progressiv erhvervs- og arbejdsmarkedspolitik der planlægger for udvikling og vækst, ikke afvikling og centralisering. Det er de private virksomheder og deres medarbejdere, der skaber værdierne. Derfor skal rammerne være 100 pct. i orden. Det sker bedst i en decentral struktur, hvor det betaler sig også at bo og drive erhverv i landområderne. Kommunens landbrug og Hirtshals Havn besidder et enormt erhvervs- og beskæftigelsespotentiale, blot et par eksempler. En social profil der imødekommer den enkelte borgers behov ved sygdom og ulykke, ældrepleje og omsorg, skole og pasningsordninger for vores børn, når livet gør ondt på børn og voksne, når livskvaliteten skal plejes med sport eller kultur, altså en god, tryg og levende kommune at være borger i. 1. i Venstres vedtægter: Frihed og selvbestemmelse i demokratisk respekt for dine medmennesker. Keld Emil Damsgaard Alder: 56 år Job: Major i Hæren, byrådsmedlem Bopæl: Hølken 13 i Løkken Familieforhold: To børn på 5 og 7 år En sammenhængende kommune hvor politiske planer og mål følges uden hovsa løsninger. Kommunens service skal være hurtig, ordentligt og kvalificeret - efter individuelt behov, i forholdet yde efter evne og nyde efter behov. Folkeskolen skal være landets bedste, med udfor- drende tilbud til alle, med fokus på at ingen tabes, og flest mulige får en ungdomsuddannelse. Daginstitutioner skal levere åbningstider der passer til det lokale arbejdsmarkeds og forældrenes behov. Den frivillige indsats skal styrkes. Fritids- og kulturlivet skal harmoniseres og balanceres, således at stor aktivitet og frivillighed honoreres. Servicen skal tyngdeforlægges, således den almindelige familie, der kun har behov for et godt daginstitutions-, skole- eller ældrevæsen, samt vand, varme, renovation og vejen ryddet, ikke kun oplever højere priser, afgifter, skatter og flere huller i vejen. Der skal være mulighed for udvikling og selektiv kystbeskyttelse med balance mellem natur og menneskets behov. Unødvendig dyre løsninger, på bekostning af kommunal service, med forfordeling til overdrevet natur- eller miljøhensyn, skal balanceres. Ældreplejen skal være forebyggende og decentral, således at ældre forbliver raske, aktive og længst muligt i eget hjem. Erhvervs- og arbejdsmarkedsindsatsen skal øges, herunder Norgesindsatsen. Færrest mulige arbejdsledige, og ydelsesmodtagere giver glade mennesker og god økonomi, som skal overføres til kvalitet, hvor behovet er. Birthe Andersen Alder: 70 år. Job: Byrådsmedlem, valgt siden den 1. april 1978, blandt andet som borgmester i ca. 8 år og socialudvalgsformand i 5 år. Mange tillidsposter indenfor politik, såvel kommunalt, regionalt som på landsplan igennem årene. Har haft job ved toldvæsenet, postvæsenet, revisionskontor, samt som medhjælpende i min mands murervirksomhed. Bopæl: Søndergade 36 i Løkken. Familieforhold: Gift, enke siden 2005, 2 børn og 2 svigerbørn, samt 6 børnebørn. Dialog med såvel borgerne/ erhverslivet som kollegerne i politik. Ordentlighed. Styr på økonomien. Skatter og afgifter holdes i ro. Byrdestop. Holdninger: Kommunen skal ses som en helhed. Lokalområdernes forskellighed skal gøres til en styrke. Foreningslivet skal støttes som hjælp til selvhjælp. Kommunen skal i videst mulig udstrækning inddrage private i opgaveløsningerne. Kommunen skal kun sætte de overordnede ramme, som derefter udfyldes af borgerne/erhvervslivet. Reglerne skal minimeres, så detailstyring undgås og større frihed gives til dem, der løser opgaverne. Kommunen er til for borgene og ikke omvendt. Fornyelse og erfaring skal gå hånd i hånd i byrådsarbejdet. Per Harfeld Alder: 64 år Job: Produktchef Bopæl: Sønderbro 5, Bindslev Familieforhold: Gift og har 3 børn Jeg er blevet valgt af Bindslevs medlemmer til igen at påtage mig hvervet som byrådskandidat og kandidat til regionsrådet med håbet om, at det kan give genvalg begge steder. Der er rigtig mange opgaver som byrådspolitikker, og min indsats vil være bredt funderet. Det er naturligt, at der er fuld fokus på vort erhvervsliv, idet enhver arbejdsplads sætter en positiv spiral i gang for kommunen, på alle områder. Hele sundhedsområdet har jeg arbejdet med både i kommunen og i regionen, og det ligger mig stærkt på sinde at sikre lighed i sundhed, altså at alle skal have samme muligheder gennem sundhedsvæsnet. Ældre og

13 -bladet Solstrejf 13 handicappede skal have lighed i sundhedsvæsnet, og det skal være muligt at komme hurtigt igennem sundhedssystemet. Vort skolevæsen er et andet fokuspunkt, hvor indlæring, trivsel og oplevelser skal gå hånd i hånd. Jeg ser gerne, at vi kan bevare den nuværende skolestruktur i mange år fremover, og herunder også at de etablerede friskoler kan give god sparring til vort skolevæsen. Hele kultursiden skal vi også have med. Vi skal fremme såvel idræts- som kulturlivet i vor kommune. Jeg ser gerne at vi hurtigt får etableret det nye teater i Hjørring By, ligesom jeg ser vores mange gallerier rundt i kommunen som et fantastisk indspark til det kulturelle liv. I det hele taget skal vi have en kommune, vi alle kan være stolte af, en kommune der bliver lagt mærke til, en kommune der altid er i teten! Bjarne Mølgaard gernes sundhed og trivsel. Sundhedscentret skal udnytte kommunens mange decentrale idrætscentre m.m i det omfang, det er muligt at udøve aktiviteterne i nærområderne. Jeg vil arbejde for en decentral skolestruktur, men med fokus på at den faglige kvalitet skal sikres. Det vigtigste er at prioritere lærestedet før værestedet. De kommende store årgange af seniorer skal ses som en ressource og skal involveres i at sikre vore ældre borgere en aktiv, tryg og engageret alderdom, hvor trivsel, fællesskab og omsorg skal være omdrejningspunktet. Længst muligt i eget liv Jeg vil som byrådsmedlem medvirke til et godt og konstruktivt samarbejde til gavn for Hjørring Kommune sammen er vi stærke Henriette Kaarsbo Andersen for vores børn og deres uddannelses niveau. I Hjørring Kommune skal vi have en bred vifte af kulturtilbud. Vi skal prioritere tilbud til unge, så de tænker på Hjørring som et sted, de gerne vil vende tilbage til, hvis de må herfra for at få deres uddannelse. Det skal være så attraktivt at bosætte sig i Hjørring, at vores erhverv i vækst ikke har problemer med at rekruttere den rigtige arbejdskraft. Lone Jensen Alder: 40 år Job: Bogholder hos Brix & Kamp A/S i Hjørring Bopæl: Tornby Familieforhold: Samboende med Brian og vores 3 børn på 2, 8 og 10 år. De små børn skal passes i små grupper for at skabe mest tryghed og for at mindske sygdomme. Vi skal ikke industrialisere børnepasning. De bedste rammer for det enkelte barn er vigtigere end inklusion. Hellere en optimal skolegang udenfor nærområdet, end en dårlig skolegang i nærområdet. De penge, der bliver sparet under navnet inklusion, resulterer i en kæmpe regning om 15 år. De unge skal tilbage til nærmiljøet. Når skolerne bliver nedlagt/frataget klassetrin, skal der gøres noget for, at børnene/de unge finder det attraktivt, at bruge fritiden i nærmiljøet, selv om de har deres skolegang i en anden by. Ungdomsklubber skal opprioriteres og støttes. Erhvervslivet i alle områder af kommunen skal have de bedste udviklingsmuligheder, så der skabes arbejdspladser. Kommunen skal effektivisere sine ekspeditionstider. Erhvervslivet skal ikke gå i stå pga. bureaukrati og langsommelig sagsbehandling. Støtte havnen og rederierne, der anløber havnen, ved at skabe de bedste rammer. Rederierne leverer turister til kommunen, som mange erhverv nyder godt af. Ældre skal blive i deres nærområde. Det er ikke men- neskeligt at flytte ældre til et plejehjem langt fra deres hjem. De ældres omgangskreds fratages muligheden for at holde kontakt med dem med deraf følgende nedsat livskvalitet for alle. Karsten Weinkouff Alder: 53 år Job: Selvstændig bonde Bopæl: Stabækvej 1 i Uggerby Familieforhold: Gift Med Laila Skriver Weinkouff. Vi har 3 børn hver og 5 til sammen, Laura på 12 bor stadig hjemme. Min store interesse er at løse problemer og opgaver her og nu, med de midler der er til rådighed. At give børn og erhvervsliv bedre muligheder for at udvikle sig vil være det vigtigste. Børnene er vores fælles fremtid, forældrenes, kommunens og Danmarks. Der kommer rigeligt med regler og forordninger fra København. Vores opgave er at gøre det lettere at drive virksomhed og ikke at stille yderligere krav. Hjørring Kommunes borgere har aldrig været bedre uddannet end nu. Det er på tide at stole på hinanden i stedet for at kontrollere alt og alle. Det vil gøre det muligt at flytte resurser fra kontor til varme hænder. Skal folk have lyst til at bo her, er det ikke nok med natur og et nyt teater. Det basale er mulighed for et job og dermed en indtægt til at skabe en hverdag. Mennesker og bosætning er også vigtigt, hvis vi skal bevare og styrke lokalområderne med liv og aktivitet. Jeg kan ikke acceptere, at mennesker på offentlig løn, i form af overførselsindkomster, ikke kan få lov til at deltage i dagligt samfundsnyttigt arbejde i det omfang, de magter det. Der er nok der trænger til at blive gjort. De seneste års sparerunder er jo ikke udtryk for, at der ikke er flere opgaver, men derimod manglende evne til at lede og fordele. Vi har resurser til rådighed i form af mennesker huse og natur i nærområdet. Det skal udnyttes bedre Alder: 51 år Job: Fritids- og kulturkonsulent i Hjørring Kommune Bopæl: Sct. Thomas Vej 17 i Hjørring Familieforhold: Bor sammen med Lone og vi har 4 børn Jonas 25år, Rasmus 22 år, Michella 20år og Christoffer 17år. De frivillige ildsjæles indsats skal påskønnes og have de bedst mulige vilkår.ved at række idrætten, fritidslivet og kulturen hånden får vi mange hænder tilbage i form af en masse glade og positive mennesker, der er villige til at yde en frivillig indsats. Vi skal udnytte de fantastiske frie rum vi har overalt i vores kommune. Der skal etableres attraktive udemiljøer/faciliteter, der er let tilgængelige og uden faste åbningstider. Der skal prioriteres midler til disse udendørs faciliteter og aktiviteter frem for kun at investere i mursten. Sundhedscentret skal videreudvikles til gavn for bor- Alder: 47 år Job: Genhusningskonsulent Bopæl: Jørgen H. Nielsens Vej 4 i Hjørring Familieforhold: Gift med Jeppe Andersen. Vi har 3 drenge på 13, 17 og 18. Det er bedre, billigere og mere værdigt at forebygge end at helbrede! Derfor skal vi blandt andet sikre idrætsfaciliteter til både foreningsstærke og svage borgere i alle aldre. Projekter i Hjørring Vestby og cykelholdet Team Hjørring Youth er eksempler på, hvordan det kan gøres. Vi skal lære af dem og udbrede det til andre områder af kommunen. En stærk og tydelig grundskole kan være med til at øge tiltrækningen af familier til Hjørring Kommune. Vi skal sikre gode vilkår for store og små folkeskoler og frie skoler i byerne og på landet med individuelle værdier, så alle forældre kan finde en skole, som passer til deres barn. En mangfoldig skolestruktur giver konkurrence mellem skolerne. Det giver bedre skoler til gavn Hannes Boller 1260 g hvedemel 440 g fuldkornshvedemel 6 dl letmælk 3 pk gær 150 g melis 1,5 dl jomfru olivenolie 2 dl. A38 3 tskf læsø sydesalt 300 g margarine Mælken lunes og heri opløses gæren, derefter blandes de øvrige ingredienser i. Æltes til en let ensartet masse. Dejen hæver til ca dobbelt størrelse, hvorefter dejen skæres ud til det ønskede antal boller, hvis de skal bruges som frokostboller bliver der ca 25 stk, såfremt de bruges som kaffeboller bliver der ca 45 stk. Hæver atter til dobbelt størrelse, pensles med sammenpisket æg og vand Bages ved 200 grader varmluft i ca. 15 min. Eller ved 220 grader. Egner sig til frysning, men bør optøes inden de lunes.

14 14 -bladet Solstrejf Kæmpe fordel at sidde i både byråd og regionsråd Per Harfeld, Morten A. Petersen og Morten Bjerg Jakobsen har alle sæde i Hjørring Byråd og kandiderer til regionsrådet Af Niels Henriksen - Vi skal ikke drive sognerådspolitik i regionsrådet, men det er vigtigt for Venstre i Hjørring at være repræsenteret i regionsrådet. Vi tre har vist, at vi er gode til at samarbejde, så vi kan ganske givet være med til at sikre, at Vendsyssel ikke bliver kørt over. De tre medlemmer af Hjørring Byråd, Per Harfeld, Morten A. Petersen og Morten Bjerg Jakobsen vil gerne bruge en ekstra del af deres fritid på at supplere deres byrådsarbejde med en plads i regionsrådet. Ikke fordi de synes, at byrådsarbejdet ikke giver dem udfordringer nok, men fordi de synes, det er vigtigt, at området er godt repræsenteret i regionen. Veteran og debutanter Per Harfeld stiller op til sin anden periode i regionsrådet, mens de to øvrige hvis vælgerne peger på dem vil være debutanter. Fælles for de tre er, at de alle er garvede lokalpolitikere med en solid fornemmelse for, hvor skoen trykker i lokalområderne. Og hvordan de regionale beslutninger virker ude i samfundet. - Regionsrådet beskæftiger sig jo i al væsentlighed med sundhedsområdet. Desuden arbejder vi med forskellige udviklingsplaner, som indeholder en række anbefalinger, men som ikke er påbud, kommunerne skal følge. Derfor vil det også primært være en palette af aspekter indenfor sundhed, vi skal tage stilling til i rådet, forklarer Per Harfeld og peger på institutioner som f. eks. Taleinstituttet, Hjerneskadecentret og Misbrugscentret. Hjerneskadecentret og Misbrugscentret er allerede blevet opløst, fordi kommunerne valgte selv at tage områderne hjem. Fremtiden for Taleinstituttet er stadig uvis. Vigtig information - Jeg mener, at en af vores opgaver i regionsrådet må være at sortere det unødvendige fra og gøre arbejdet meget mere effektivt og vedkommende, fastslår Morten A. Petersen. - For en byrådsgruppe er det en kæmpe fordel, at nogle af medlemmerne sidder begge steder, således at byrødderne har direkte adgang til vigtig information, mener Morten Bjerg Jakobsen, der vil bruge en plads i regionsrådet til bl.a. at sikre de svageste borgere or- dentlige tilbud indenfor psykiatrien. Foruden de tre byrådsmedlemmer forventer Venstre i Hjørring Kommune at opstille yderligere to kandidater til regionsrådet. Tre af Venstres byrådspolitikere er klar til også at blive partiets Hjørring-stemmer i regionsrådet. Fra venstre er det Morten Bjerg Jakobsen, Morten A. Petersen og Per Harfeld, der som eneste allerede har sæde i regionsrådet og derfor er en vigtig kobling for Venstres byrådsgruppe. Kandidat til regionsrådet Mit navn er Willy Bjerregaard. Jeg er 68 år og gift med Annette på 43. år. Vi har siden 1971 boet på Fullasvej 10 i Hjørring og har en datter, en svigersøn og et barnebarn, der bor i Hjørring. Jeg er født under krigen hos mine bedsteforældre på Bjerregaard i Tornby. Det meste af min barndom og skoletid tilbragte jeg i Tårs, hvor min far var landbetjent. Oprindeligt er jeg uddannet bankassistent i den gamle Handels- og Landbrugsbank i Hjørring med en afstikker til Fiskeri- og Handelsbanken i Hirtshals, som jeg forlod i 1968 til fordel for en stilling som programmør og senere afdelingsleder i IT branchen det nuværende Data Inform. Undervejs læste jeg til civiløkonom i regnskab og blev senere økonomichef i Data Inform. I 1986 bliver jeg ansat som økonomichef og i 1990 direktør på Vendelbo Konserves i Tårs (Marmeladen), det senere Danisco Foods og Scandic Food. Den stilling havde jeg indtil I dag har jeg noget bestyrelsesarbejde, som jeg sætter stor pris på, bl. a. i Hjørring Varmeforsyning. Jeg dyrker stadig sport i form af badminton og golf og nyder det sociale samvær, jeg har der. Jeg interesserer mig for politik og har været medlem af Venstre i mange år. Hvis jeg bliver valgt til regionsrådet, vil jeg med udgangspunkt i mine faglige kompetencer og personlige egenskaber gerne bidrage positivt til at løse regionens opgaver. Hirtshals Shipping Aut. VVS-installatør GAS SANITET Læssevej Hirtshals Tlf Jens Andersen Aut. kloakmester Mads Sørensensvej 1 Tornby 9850 Hirtshals Mobil VAND BLIK VARME CAD Tegnestuen Byggeteknisk rådgivning & projektering v/ Morten Madsen Vandværksvej Hjørring Tlf v/ Søren Ulrik Sørensen Lindegaard Vraa. Tlf Liljevej Hjørring Tlf Mobil

15 -bladet Solstrejf 15 Kommuneplanen klar med dine kommentarer Af Per Harfeld, medlem af Hjørring Byråd og regionsrådsmedlem Den 6. maj var sidste frist for at gøre indsigelser eller komme med kommentarer til kommuneplanen, der skal gælde for Kommuneplanen er Hjørring Kommunes køreplan for alt, hvad der skal ske de kommende fire år i kommunen, så det er bestemt ikke uden betydning, hvad der kommer til at stå i planen. Kysten Der har været meget snak om kystbeskyttelse gennem de sidste fire år, og det er en diskussion, som ikke vil ophøre med den nye kommuneplan. Der vil stadig være mange, der ønsker at etablere faste anlæg og dermed undgå, at værdierne styrter i havet. Og det er vel ret forståeligt. Det er bare ikke sådan lige at få den type sikring på plads, bl.a. fordi vi i kommuneplanen hidtil har haft stående at naturen skal gå sin gang. Med sådan en passus er det voldsomt svært at finde fodfæste for det, vil kalder hård beskyttelse. Den eneste mulighed er indtil videre beskyttelse ved Lønstrup, og gælder alene for helårshusene. Der skal ikke herske tvivl om, at jeg gerne så en mere fleksibel tilgang til emnet, men der er nok lang vej endnu! Byudvikling Der er ikke meget ny byudvikling under solen. Det vil stadig være naturligt at vore områdebyer, sammen med Hjørring By, trækker det store læs, og at vi her holder fast i en fornuftig udvikling af beboelser. Herudover er der en lang række lokalbyer, der også har mulighed for at udvikle sig, hvor Bindslev, Astrup, Hundelev blandt flere, har potentialet til flere helårshuse. Den nye kommuneplan Mekanikermester Bent Gaardbo Hjørringvej Hjørring Tlf Fax Eftersyn og reperation af person- og varebiler Salg af batterier til alle formål på lager holder også fast i at industri og erhverv placeres i aksen: Hirtshals Hjørring,Vrå, men dermed ikke sagt at der ikke kan etableres erhverv andre steder, men hovedaksen ligger fast. Trafik Den stærkt tiltagende trafik bliver nødvendig at gøre noget ved, og der vil da også i den nye plan være planer, der fastlægger nye omfartveje, primært i og omkring Hjørring By. Det har alene til formål at sikre at Hjørring ikke sander til i biltrafik, men gør det let at bevæge sig i bil i og omkring byen. Det er imidlertid ikke noget billigt tiltag, og hvor meget, der reelt bliver virkeliggjort i årene frem mod 2017, kan jeg have min tvivl om. Sikkert er det at et nyt trinbræt længere mod øst i Hjørring bliver realiseret til glæde og gavn for de mange togpassagerer og uddannelsessøgende. Sikkert er det også, at rutebilstationen bliver flyttet, og sikkert er det også, at der om få år står et nyt teater i Hjørring! Landbruget skal fungere uden alt for umulige krav. Detailhandel Den nye kommuneplan har også taget højde for, at detailhandelen i kommunen kan øges, og om det lykkedes at fastholde Bilka-planerne, vil kun tiden vise, men at det vil være en fordel for Hjørring By er uomtvistelig. Landdistrikter Kommuneplanen er et godt værktøj for vores landdistrikter, hvor det stadig er muligt at få lov til at bygge boliger, så længe det drejer sig om huludfyldelse og lignende. Landdistrikterne, som CHEVROLET PRÆSENTERER NY NY PRIS PRIS NY PRIS CHEVROLET PRÆSENTERER Aveo 1.2 ECO LT 5-DØRS Kr Aveo 1.2 ECO LT 5-DØRS Kr Aveo 1.2 ECO LT 5-DØRS Spar kr Spar kr Kr Spar kr arealmæssigt udgør langt hovedparten af kommunen, skal håndteres varsomt, for det er også her, vi skal have landbruget til at fungere uden alt for umulige krav og påbud. Jeg vil slutte med at ønske, at alle må få nytte af den nye kommuneplan. Den er tænkt som et arbejdsredskab, der kan styrke udviklingen i kommunen, og ligesom tidligere vil der sandsynligvis også i de kommende år være plads til dispensationer!! LT UDSTYR Aircondition Cruise Control Sædevarme Boardcomputer Ratbetjent LT UDSTYR radio/cd Aircondition m. USB & Cruise Bluetooth Control Sædevarme El-sideruder Boardcomputer El-sidespejle Ratbetjent radio/cd m. varme Fjernbetjent LT UDSTYR m. USB & Bluetooth centrallås Aircondition Follow-me-home Cruise Control El-sideruder lys Hill Sædevarme El-sidespejle Start Assist Boardcomputer m. Brake varme Assist Fjernbetjent Pedal Ratbetjent Release radio/cd centrallås System m. Follow-me-home ESP USB & 6 Bluetooth airbagslys Hill ISOFIX El-sideruder Start Assist barnestolsbeslag Brake Assist El-sidespejle m. varme Pedal Release System Fjernbetjent centrallås ESP 6 airbags Follow-me-home lys ISOFIX barnestolsbeslag Hill Start Assist Brake Assist Pedal Release System ESP 6 airbags ISOFIX barnestolsbeslag Vrå Bussen Turist- & liftbusser v/ Kai Melgaard Fax Murer- og entreprenørfirma A /S Telefon Frederikshavn Lendum Alt i murer, entreprenør, kloak & landbrug Fax Sikker som bare Sikker pokker. som Og proppet bare pokker. med udstyr. Og proppet med udstyr. Kr Aveo 5-dørs fra kun Kr BJERGBY AUTOVÆRKSTED A/S Udsalgspriserne er ekskl. lev og metallak. CO2-udslip 111 g/km. Forbrug v. bl. kørsel 21,3 km/l. Bilen er vist med ekstraudstyr. Energimærke A + Udsalgspriserne er ekskl. lev og metallak. CO2-udslip 111 g/km. Forbrug v. bl. kørsel 21,3 km/l. Bilen er vist med ekstraudstyr. Energimærke A + Aveo 5-dørs fra kun Aut. Chevrolet salgs- og servicecenter. Industriområdet. Bjergby. Tlf

16 16 -bladet Solstrejf Stadion skal placeres i Park Vendia Af Jørgen Christensen og Keld Emil Damsgaard, Byrådsmedlemmer, Medlemmer af Fritidsog Kulturudvalget Byrådet havde to væsentlige visioner. Nyt teater og nyt stadion. Der er bevilget 67 mio. til et nyt teater med plads til ca. 300 tilskuere. Der er en vision om, at stadion placeres i Park Vendia som et led i udviklingen af området til et stærkt fritids- og idrætsområde. Flertallet ønsker nu i stedet stadion på Femhøje renoveret. Visionen med at placere stadion i Park Vendia er rigtig. Det har tre fortløbende byråd bekræftet ved at vedtage det. Formålet med at samle idrætsaktiviteterne for at opnå synergieffekter i idrætslivet og driftsbesparelser er fornuftig. Visionen øger tiltrækningskraften for uddannelse og bosætning. Trafikken flyttes væk fra bymidten, og mulighederne for musikarrangementer og andre aktiviteter øges i Park Vendia. Der bliver gode HORNE BLIK v/ Keld Svendsen Kielgårdsvej 6. Horne Hirtshals Tlf parkeringsforhold og faciliteter i området til glæde for eksempelvis Dana Cup. Der ligger aktiviteter i planen til at skabe et levende og aktivt liv også for det ikke organiserede idrætsliv. Park Vendia er et led i at udvikle os i udfordringstider. Uddannelsesinstitutionerne vil helst selv etablere sig på Femhøje, og dermed tilføres der idrætsfaciliteter til brug i fritiden til det byområde alligevel. De er formentlig også bedst tjent med selvbestemmelse over faciliteterne, så deres behov, uddannelse prioriteres. Vandrerhjemmet blev solgt, for at styrke idrætsfaciliteterne i Park Vendia, og Femhøje-grunden har en værdi, som kun kan anvendes ved flytning. Den bedste placering Park Vendia er den bedste placering og skal være et stadion for kommunens idrætsliv, hele ugen. Et kommunalt stadion med sponsorer giver driftsbesparelser, en ukompliceret driftsstruktur og mulighed for udbygning, Skitse for Samling og Sammenhold indrettet i Vrensted Skole. Dele, der nedrives, fremgår ikke af skitsen. eksempelvis med faciliteter til erstatning for foreningsliv der er placeret i driftstunge bygninger. Der blev udarbejdet et anlægsbudget for et nyt stadion i Park Vendia hvor det var administrationens vurdering, at der udover de allerede afsatte rådighedsbeløb på 35 mio. kr. kunne findes ekstrafinansiering på 5 mio. kr. ved salg af vandrerhjemmet og yderligere 5 mio. kr. fra værdi af stadionnavn og kapitalisering af driftsbesparelser. Derved ville en anlægssum på 45 mio. kr. kunne finansieres for de afsatte kommunale 35 mio. De 25 mio. af disse blev trukket tilbage i sidste budgetforlig. Faseopdelt På baggrund af de længe kendte projekter, beregninger og tilsagn kan stadion etableres faseopdelt i Park Vendia med faciliteter tilsvarende planerne for Femhøje-projektet, eksklusiv idrætshaller. I skrivende stund, så vidt forvaltningen har oplyst, med en manglende finansiering på ca. 6 mio. De 5 af mio. for salget af vandrerhjemmet var tænkt anvendt på stadion i Park Vendia. Venstre finder fortsat, også i forhold til ordentlighed overfor køber, at disse penge bør investeres i stadion i Park Vendia. Ikke ekstravagant Vi undrer os over, at driftsbesparelser i denne sag ikke tillægges større værdi, hvilket er yderst usædvanligt. Vi undrer os over en magisk grænse for udgifter til stadion på 10 mio. Et fremtidigt stadion må ikke fejlplaceres, for 6 mio. kr. fordelt over 50 år. Vi synes ikke, at et stadion til et kassetræk på ca. 16 mio. kommunale anlægskroner, er ekstravagant for idrætslivet, for at fastholde visionen og mulighederne for senere udbygning af dette visionære område, set i relation til teaterudgift på 67 mio., eller ombygning af én børnehave for 19 mio. Denne anlægsinvestering er, som teatret, en visionær og god investering i fremtiden og placeringen er afgørende for Hjørring Kommunes fremtidige udvikling. Vidste du at for kun kr incl. moms TÆNK PÅ MILJØ OG SPAR PENGE kan du få termograferet dit hus, både ude og inde hvor huset er i undertryk, træk fremprovokeres. Få rapport med digitale og termografiske billeder. E.v.t. løsningsforslag til energiforbedringer hurtigt tjent ind igen på energibesparelser Ring og få et uforpligtende tilbud... AA-Termografi Vendsyssel ApS. BLOWERDOOR LÆKAGESØGNING Se om du fyrer for fuglene Bent P. Nielsen, Gaardboesvej 16, 9800 Hjørring tlf Mobil vendsyssel.dk HÆSTRUP A-S Hæstrupvej Hjørring Tlf.: MESSAGE A/S A.F. Heidemanns Vej 19, 9800 Hjørring

17 -bladet Solstrejf 17 Husk! På VENSTRE s stand på Hjørring Dyrskue kan du møde: Brudte valgløfter Af Eksempler på brudte løfter er betalingsring, ef- Morten Bjerg Jakobsen, Byrådsmedlem terløn, dagpenge, lettelser i selskabsskatten og Kandidat til byråd og regionsråd så videre og så videre. HVER torsdag året rundt! HVER torsdag året rundt! LAGER - HOTEL Lagerplads efter ønske HVER torsdag året rundt! vores medlem af Folketinget Karsten Lauritzen Kom hele familien og vær med til en hyggelig aften. Du kan selv være med til Pr. at præge barn kr. aftenen, 50,- brug fantasien Budolfsen - gi et nummer på klaveret, Børnebuffet syng en sang, spil kort - eller bare slap af. Sæbyvej 829. Tårs Kom Lidt hele lunt, familien lidt sundt og vær og lidt med sjovt. til en hyggelig aften. Du kan selv være med til at præge aftenen, brug fantasien Tlf gi et nummer på klaveret, syng en sang, spil kort - eller bare slap af. Pr. barn kr. 50,- vores regionsrådsformandskandidat Jess V. Laursen og vores borgmesterkandidat Henrik Jørgensen. Standen vil her ud over være bemandet med VENSTRE s kandidater til by- og regionsrådsvalgene Der udskænkes kaffe til de voksne, og børnene kan forfriske sig med Slush Ice. Tversted-aften Torsdagens ret serveres fra kl Tversted-aften Hver uge serveres et godt veltilberedt måltid. Pr. person kr. 70,- Hver uge serveres et godt veltilberedt måltid. Tversted-aften Pr. person kr. 70,- Lidt lunt, lidt sundt og lidt sjovt. Hver uge serveres et godt veltilberedt måltid. Børnebuffet Pr. Pr. Lidt person barn lunt, kr. kr. lidt 50,- 70,- sundt og lidt sjovt. Torsdagens ret serveres fra kl Torsdagens ret Børnebuffet serveres fra kl Kom hele familien og vær med til en hyggelig aften. Du kan selv være med til at præge aftenen, brug fantasien - gi et nummer på klaveret, syng en sang, spil kort - eller bare slap af. Landspolitisk lovede Socialdemokraterne og SF flere ting under valgkampen, Udligningsreformen Noget af det værste, vi har set regeringen gen- men nu hvor de har nemføre, set fra mit fået regeringsmagten, synspunkt, er udligningsreformen. er der blevet længere Socialdemo- mellem de store armbevægelser. Venstre har længe understreget, at de mange løfter ville koste langt mere, end der er råd til. Nu lader det til, at realiteterne er gået op for statsminister Helle Thorning-Schmidt og regeringen. Eksempler Lad mig give nogle eksempler: S og SF lovede vælgerne højere indkomstoverførsler i form af blandt andet 5000 kr. ekstra til pensionister. kratiet, Det Radikale Venstre og SF gennemførte en reform, der gav Hjørring Kommune et minus på næsten 80 millioner i udligning. Det. kommer til at betyde store besparelser i de kommende år mange steder i Hjørring Kommune. Det løfte over- Det undrer mig meget, Socialdemokratiet og SF hvordan rød blok før valget holder regeringen ikke, i Hjørring synes ikke at kunne få sig selv til at da rådighedsbeløbene have den store påvirkholder love vælgerne en række for personer på overførselsindkomst ning og gennemslags- vil blive forkraft tiltag og forandringer - i forhold til deres for derefter at gøre noget ringet som følge af hævede egne folketingsgrupper. helt andet efter valget. skatter og afgifter. Selskaber og mærkedage Selskaber Ud af huset à la Carte Kurser Selskaber og mærkedage Den romantiske og hyggelige restaurant Selskaber Ud af huset à la Carte Kurser på Tannishus er beliggende få meter fra Selskaber og mærkedage Vesterhavet og tæt ved Tversted Plantage. Her er der højt til himlen og frisk luft til alle. Den romantiske og hyggelige restaurant på Tannishus er beliggende få meter fra Selskaber Ud af huset à la Carte Kurser Du kan Vesterhavet kombinere og din tæt fest ved med Tversted overnatning Plantage. og dermed Her er give der gæsterne højt til himlen mulighed og frisk for luft at opleve til alle. den enestående natur på tæt hold. Festmenuen Den romantiske og hyggelige restaurant Du kan sammensætter kombinere din fest vi helt med efter overnatning dine ønsker. og på Tannishus er beliggende få meter fra dermed give gæsterne mulighed for at opleve Ring Vesterhavet for vores den enestående menuforslag og tæt ved natur Tversted når på du tæt skal Plantage. hold. holde fest. Festmenuen Her er der højt sammensætter til himlen vi og helt frisk efter luft dine til alle. ønsker. Vi garanterer dig en god oplevelse! Du Ring kan for kombinere vores menuforslag din fest med når du overnatning skal holde og fest. dermed give gæsterne mulighed for at opleve den Vi garanterer enestående dig natur en på god tæt oplevelse! hold. Festmenuen sammensætter vi helt efter dine ønsker. Ring for vores menuforslag når du skal holde fest. Vi garanterer dig en god oplevelse! à la Carte Kurser Selskaber Ud af huset à la Carte Kurser Selskaber Ud af huset Vi Vi v/åge Vinther Tannisbugtvej 123 Tversted Strand garanterer dig v/åge Vinther Tannisbugtvej 123 Tversted Strand garanterer dig à la Carte Gutenbergvej 1, 9870 Sindal. Tlf Fax Restaurant: Kurser tlf Selskaber en god oplevelse! Ud af huset à la Carte Kurser Restaurant: tlf Selskaber en god Ud oplevelse! af huset Se flere tilbud ÅRET RUNDT på eller facebook Vi Se flere tilbud ÅRET RUNDT på eller facebook Vi v/åge Vinther Tannisbugtvej 123 Tversted Strand garanterer dig v/åge Vinther Tannisbugtvej 123 Tversted Strand garanterer dig en god oplevelse! en god oplevelse!

18 18 -bladet Solstrejf Den nye folkeoplysningspolitik Svenning Christensen er næstformand i FO-udvalget. Af gerskab, sammenkraft, for FO. Det betyder, at Svenning Christensen, Byrådsmedlem Næstformand i FO Der er kommet en ny folkeoplysningslov. Med den som afsæt har vi formuleret dannelse, identitet og involvering af borgerne. Det sker gennem: Det sociale samvær Interessefællesskab med andre de godt 17 mio. kroner, der deles ud, har en rigtig god effekt og derudaf fremkommer der et kæmpe stykke frivilligt arbejde. Jeg tror, det bliver en hjørnesten i vores fremtidige en folkeoplysnings- Fysisk aktivitet velfærdssamfund, men politik for Hjørring Kommune, som blev vedtaget i Formålet er kort fortalt, at Hjørring kommune Tilegnelse af viden Færdigheder og ny indsigt gennem undervisning og debat lad være med at tro, at alt frivillig arbejde kan løse vores udfordringer. Det skal gøre med lyst. med folkeoplys- Aktiv deltagelse i for- I det nye lovgrundlag står ningspolitik definerer en ramme og visionfolkeoplysnings-området (FO) for eningsarbejde Hvad med praksis der bl.a., at FO politik skal formuleres ud fra lokale forhold, og udvikles alle kommunens borger. I Hjørring Kommune har vi løbende, og at målet FO bidrager bl.a. til demokratier og aktivt medbor- altid haft et meget bredt og varieret udbud inden er en konkret og forpligtende politik. Desuden skal den spille sammen med de andre politiske planer, vi har indenfor kommunen sundhed, udviklingsplan m.m. Der skal ligeledes skabes nye fællesskaber og mere til flere. Partnerskaber FO etablerer én pulje på kr. kun i 2012 til partnerskabsaftaler med henblik på at motivere foreninger og andre til i højere grad at etablere netværk og partnerskab med henblik på det fælles mål i politikken. Det kunne f.eks. være, at undervisning og aktivitetsområde går sammen om og indgår aftaler om viden og undervisning - om det man udmønter ved fysiske aktiviteter og vigtigheden af sund kost. Udviklingspuljen Der sker meget nyt indenfor FO-områder. Det traditionelle foreningsmønster brydes, og der opstår hele tiden nye tiltag, som tit sker udenfor det etablerede foreningsliv (foreningsløse). Derfor støtters tiltag, der udbreder FO til flere grupper indenfor forening og oplysningsforbund med nye initiativer og oplysningsformer eller projekter. Der er meget lille søgning til puljen på kr. i år, så jeg vil kraftig opfordre til, at man bruger den mulighed. Men vi skal også nok i FO informere bedre om mulighederne i puljen. Seniorpolitik Der er jo et seniorboom på vej, og alle demokratiske tabeller siger, at flere bliver seniorer - eller hvad vi nu kalder dem. Jeg var for nylig til kursus i DGI om de nye seniorer, og der blev det oplyst, at halvdelen af dem, der går i børnehave nu, bliver 100 år. Derfor bliver vi nødt til at finde ud af, hvad vi gør for at give denne gruppe større muligheder indenfor FO, for sundhedsområderne kan jo spare betragteligt, hvis seniorerne holdes i gang. Der synes jeg nok foreningerne kunne tilbyde flere aktiviteter for den gruppe, og ikke betragte dem som en belastning, for hvis 80 pct. er over 25 år, bortfalder tilskuddet. Det er vigtigt, at unge holdes aktive, men det er ligeså vigtigt, at seniorer gør det. Det kunne også blive en hjælp til foreningerne, for mange har livslang erfaring indenfor foreningsarbejde og måske som instruktører. Derfor synes jeg, at vi skal kunne prioritere anderledes. Det kan være at stille lokaler til rådighed, og specielt i dagtimerne, så der bliver en mangfoldighed af socialt og fysisk aktivitet. Hører gerne fra seniorer, som har interesse for det. Her flytter Vin & Vin snart ind! Byens lokale håndværkere bygger lige nu om, så vi kan præsentere en stor og flot forretning med plads til endnu flere kvalitetsvine allerede d. 1. juni. Frilandvej Hjørring Tlf Jernbanegade 8, Hjørring Tlf Tlf.: Tlf.: Lendum Kultur- Forsamlingshus & Borgerhus Selskabslokaler Selskabslokaler v/ Doris Kristensen v/ Doris Kristensen Telefon Telefon

19 -bladet Solstrejf 19 3,3 mio. kr. fra FiskeriLAG Nord til projekter i Hjørring Kommune I forbindelse med Hirtshals Fiskefestival er der mulighed for en havnerundfart med Snurrevodskutteren HG 159 Johs. Hejlesen Af Jørgen Christensen, Byrådsmedlem, Medlem af bestyrelsen i FiskeriLAG Nord FiskeriLAG Nord blev dannet i 2007 og dækker geografisk Frederikshavn, tivitet og bæredygtig udvikling i såvel nuværende som tidligere fiskeriafhængige områder inden for de fire indsatsområder fiskerikultur og erhverv, turisme, naturen og befolkningen. Fra februar 11 projekter i Hjørring Kommune har modtaget 3.3 mio. kr., fordelt med to i Løkken til i alt godt én mio, kr., to i Lønstrup til ca. 1,1 mio. kr. og syv i Hirtshals til godt én mio. kr. Hjørring, Jammerbugt, 2008 og til marts Morsø og Thisted kommuner. Det er FiskeriLAG 2013 har FiskeriLAG Nord bevilget ca. 22 mio. kr. til Projekterne Vestkystbåden Marie Nords mål at fremme initiativer, som sikrer ak- omkring 60 projekter i de fem kommuner. af Løkken fik kr. til renovering, så båden kan bevares i Løkken og indgå i det kulturhistoriske kystfiskermiljø. Fiskernes Bygninger på Løkken Strand har netop modtaget kr. til renovering af de tre bygninger på stranden, som indgår i det stort anlagte Løkken Moleleje. Lønstrup Redningshus fik kr. til renovering af tag og tagrender, så redningshuset fremstår som en velholdt og solid bygning på stranden. Lønstrup Fiskeriforening, m.fl. har netop fået bevilget kr. til fiskebro og platform, slæbested, rørebassiner, formidling, m.m. på stranden i Lønstrup. Foreningen Hirtshals Jollehavn har modtaget kr. til forskønnelse af området langs den gamle jollehavn overfor Havnegade. Skibsbevaringsprojektet Snurrevodskutteren HG 159 Johs. Hejle- sen har modtaget i alt kr. for at sikre skibet som fuldt funktionsdygtigt kulturminde. Slæbested Hirtshals modtog kr. til etablering af et slæbested i Hirtshals Havn. Her kan trailerbåde via en rampe nemt blive søsat og ophalet. Hirtshals Fiskefestival fik kr. til etablering af en ny hjemmeside samt til indkøb af udstyr. Hirtshals Fiskefestival afvikles igen august Hirtshals Marina modtog kr. til udvidelse af kapaciteten fra 12 til 32 både, så der nu er mere plads til de mange gæstende lystsejlere, men også lokale som benytter Hirtshals Marina. Hirtshals Fiskerne ApS fik kr. til etablering af selvbetjeningsanlæg med diesel til lyst- og fritidsbåde. Sejlende gæster kan nu døgnet rundt betjene sig selv ved hjælp af betalingskort. Møllers Fiskeeksport ApS i Hirtshals fik kr. i støtte til etablering af grøn fiskeproduktion. Produktionen af laksefileter sker bl.a. ved et væsentlig lavere vandforbrug end traditionelt. De sidste penge FiskeriLAG Nord har uddelt de sidste penge i denne omgang, da EUprogrammet lukkes ned ved udgangen af I hvilket regi, det evt. fortsætter er i øjeblikket ukendt. Men jeg håber, at der findes en løsning, for de mange uddelte midler har ikke blot skabt stor glæde og synlighed i vores fiskeriafhængige områder gennem de seneste fem år. Der er også skabt vækst og arbejdspladser direkte som indirekte. Du kan hente flere oplysninger på Mosbjerg Rendegraver/Minidozer v/ Kaj Walther Pletvej 112 Mosbjerg 9870 Sindal Telefon Mobil Salg og service til private, industri, landbrug og hobby jansenõs reng ringsservice john jansen Vangenvej Bindslev Tlf erhvervsreng ring vinduespolering ejendomsservice SIGTENBORG MASKINSTATION v/ Bent Sigtenborg Bruun. Dalsagervej 81, Linderum Mobil Tlf Telefax en mangesidet virksomhed, hvor land og by mødes! Hjørring Læsøvej 9 MASKINCENTER MASKINFORRETNING Tlf Hjørring Åbningstider: Butik man. - fre Lør Reservedele man. - fre Lør KAJ KRISTENSEN Aut. EL-installatør Uggerby Tlf

20 20 -bladet Solstrejf Vand og Naturplanen der blev væk Af forarbejde fra forvaltnin- Den plantekst vi kender af lavbundsarealerne. mere nedbør, men flere transportere de øgede Morten A. Petersen gens side vil være spildt. i øjeblikket indkalkule- Det gøres bedst med et skybrud. Holder disse for- mængder af vand væk fra Medlem af Hvad var det så, det Her opstår så pludselig høringssvar til kommu- udsigelser stik, vil vores indlandet, og truede by- Hjørring Byråd handlede om, og hvad et sammenhæng med neplanen, eller en mail største vandproblem samt landbrugsområder, kan vi se frem til? vores nye kommuneplan, til en af os i Venstres by- komme fra søsiden med og ikke det modsatte? Udløst af EUs Vandram- Jo, man vil oprette god som netop nu er i høring. rådsgruppe. Det er nem- springflod og oppresning medirektiv. Smidt i ho- økologisk og kemisk til- Her handler et afsnit om lig rigtig meget omdrifts- af enorme mængder hav- Balancegang vedet på kommunerne stand i vandløbene, og såkaldte lavbundsarealer, jord, der her er på spil. vand i vore vandløb. Kyst- Jeg er af den overbevis- via Christiansborg. Til det mener man gjort ved det er arealer der regi- Den del af planteksten nedbrydningen vil tage ning, at intet menneske planlægning og gennem- at fjerne 237 større og streres til rådighed for der omhandler Natura meget større fart og blive bevidst ønsker at øde- førelse på en urealistisk mindre spærringer eks. opstuvede vandmasser 2000-områder er mini- en voldsom, reel fare for lægge hverken natur eller tidshorisont. Tvivlsomt Boller Sø, Tversted Sø- uden kompensation ved male og ligger primært i vores kystnære samfund miljø. Vi kommer alle fra lovgrundlag og total un- erne og andre. Genåbne oversvømmelse. Arealet kystnære områder. og deres bagland. naturen. Vi lever i den, derfinansiering. Og så 14,5 km rørlagt vandløb er lagt ud i forslag på ca. Hvis den vandplan-tekst, og vi lever af den. Sådan pludselig, så var den fordelt på 106 stræknin ha. Venstre fore- Havvand vi kender og alligevel er det. Naturen har altid væk? Trukket tilbage af ger. Gennemføre diverse slår det areal nedsat til Når vi nu lige taler om ikke kender, endnu, skal været med på en smule dens fødselshjælpere, restaureringer af 50,2 ca ha. Svarende vores kyst, så er det da iværksættes, er den alene modspil og medspil. Bli- Dansk Naturfredningsfor- km vandløb. Sikre for- til de nuværende våde besynderligt, at man i i Hjørring Kommune esti- ver vi for dygtige, slår na- ening og miljøministeren. bedret spildevandsafled- og vandløbsrelaterede en herredyr vandplan meret til mio. kr. turen tilbage. Giver men- Grundet en fejl i hørings- ning ved ca. 300 ejen- arealer. Det er her vigtigt kun beskæftiger sig med Hvis nu begge forudsigel- nesket ikke modspil, ja så processen! domme, yderligere 400 at nævne, at engang ud- vand oppefra og fra af- serne holder, altså mere tager naturen uhæmmet Så lige i skrivende stund ejendomme undersøges. nævnte lavbundsarealer løb. Hvad med det vand, vand fra søsiden og mere for sig. Det er en balan- har vi faktisk IKKE no- Men næsten værst af alt, kan ikke tilbageføres. der kommer fra havsi- nedbør oppefra, ville cegang, hvor mennesket gen Vand & Naturplan. at gennemføre ændret Til gengæld kan kommu- den? Naturstyrelsen be- sund fornuft så ikke være er ultimativt underlegent. Men lur mig, jeg er ikke i vedligeholdelse (bl.a. nen altid udvide area- retter om havoverflade- at bruge ca. det halve til Men vi klarer os med vis- tvivl om, at den nok skal mindre grødeskæring og let, hvis det skulle blive stigninger fra 0,20 m til 1 basal kystsikring og den dom og tålmod og retti- dukke op igen i en eller oprensning) af 189,5 km nødvendigt. Det er der- m de næste 20 til 30 år. anden halvdel til elimine- dig omhu. anden udformning, hvor vandløb, selvfølgelig med for meget vigtigt, at der Ikke nødvendigvis flere ring af forureningskilder, Nå, men i øvrigt er den det ikke vil undre nogen, øget vandopstuvning og bakkes op om Venstres men voldsommere stor- samt sikring af vandlø- vandplan jo aflyst, indtil hvis det i forvejen kæmpe oversvømmelser til følge. forslag til reduktionen me. Heller ikke væsentlig benes evne til at kunne videre. Det er meget vigtigt, at der bakkes op om Venstres forslag til reduktionen af lavbundsarealerne, mener byrådsmedlem Morten A. Petersen. (Foto: Hanne Hvidegaard)

HJØRRING KOMMUNE SKAL VÆRE ET GODT STED AT BO

HJØRRING KOMMUNE SKAL VÆRE ET GODT STED AT BO HJØRRING KOMMUNE SKAL VÆRE ET GODT STED AT BO Aksene. Søren Gøttrup og Britta Madsen VÆKST Befolkningstallet skal øges. Vi skal tiltrække nye erhvervsdrivende, og vi skal standse udflytningen samt bibeholde

Læs mere

Vi gør det - sammen. Politik for det aktive medborgerskab

Vi gør det - sammen. Politik for det aktive medborgerskab Vi gør det - sammen Politik for det aktive medborgerskab 2017-2021 Kære læser Du har netop åbnet den nordfynske politik for det aktive medborgerskab. Jeg vil gerne give denne politik et par ord med på

Læs mere

Fritids-, Kultur- og Bosætningsudvalget

Fritids-, Kultur- og Bosætningsudvalget Fritids-, Kultur- og Bosætningsudvalget Aktiviteterne på Fritids-, Kultur- og Bosætningsudvalgets område er alle omfattet af Vision 2020, der viser vejen for, hvordan kommunens fritids- og kulturliv skal

Læs mere

Kommunalvalg Valgprogram for Det Konservative Folkeparti i Vordingborg Kommune

Kommunalvalg Valgprogram for Det Konservative Folkeparti i Vordingborg Kommune Kommunalvalg 2017 Valgprogram for Det Konservative Folkeparti i Vordingborg Kommune Stem Konservativt den 21. november 2017 Vi vil løfte ansvaret. Vi vil sikre Borgerlige stemmer der samarbejder. Forord

Læs mere

Ældrerådsvalg Kandidater

Ældrerådsvalg Kandidater Ældrerådsvalg 2017 Kandidater Ældrerådsvalg Hjørring Kommunes byråd besluttede på møde den 21. december 2016, at der skal afholdes fremmødevalg til Ældrerådet på samme dato, hvor der afholdes Kommunalvalg.

Læs mere

Debatmateriale til Furesø Kommunes borgermøde om budget

Debatmateriale til Furesø Kommunes borgermøde om budget Debatmateriale til Furesø Kommunes borgermøde om budget 2014-17 Dette oplæg giver information og inspiration til det borgermøde, som Furesø Kommune har inviteret til den 12. juni 2013. På borgermødet præsenteres

Læs mere

Det Konservative Folkeparti i Silkeborg

Det Konservative Folkeparti i Silkeborg Det Konservative Folkeparti i Silkeborg Vi holder, hvad vi lover Regions- og kommunalvalg 2017 Indholdsfortegnelse 1. Erhvervslivet... 3 Arbejdspladser... 3 Vi skal styrke iværksætteri... 3 2. Kultur &

Læs mere

Arbejdsmarkeds- og integrationspolitik:

Arbejdsmarkeds- og integrationspolitik: Økonomisk politik: SKATTETRYK Venstre ønsker i denne valgperiode, at fastholde det nuværende kommunale skattetryk. Der er stadig en del opgaver, inden for kernevelfærden, der skal løses, og Venstre ønsker

Læs mere

VENSTRE NORDFYN. Venstres valgprogram KV13

VENSTRE NORDFYN. Venstres valgprogram KV13 VENSTRE NORDFYN Venstres valgprogram KV13 FAMILIELIVET Venstre arbejder for mere målrettede indsatser i børn- og ungeinstitutionerne i Nordfyns Kommune. Samarbejdet mellem børn, forældre og institutioner

Læs mere

John Harpøth Borgmesterkandidat for DF i Holbæk Kommune

John Harpøth Borgmesterkandidat for DF i Holbæk Kommune John Harpøth Borgmesterkandidat for DF i Holbæk Kommune I de mange år jeg har beskæftiget mig med politik, har mit arbejde været præget af: Ærlighed Åbenhed Dialog Du kan læse mere om mit politiske virke

Læs mere

Kend din byrådskandidat! Birgit Christensen (J)

Kend din byrådskandidat! Birgit Christensen (J) Kend din byrådskandidat! Birgit Christensen (J) Navn: Parti: Alder: Erhverv: Birgit Christensen Oplandslisten, liste J 63 år Uddannet socialrådgiver, er nu på efterløn Hvad har fået dig til at gå ind i

Læs mere

Mennesker på kontanthjælp bliver hængt ud, som om de var roden til alt ondt.

Mennesker på kontanthjælp bliver hængt ud, som om de var roden til alt ondt. 1 Folkemødetale 2015 Johanne Schmidt Nielsen Det talte ord gælder. Jeg vil gerne starte med at sige, at den her valgkamp efterhånden har udviklet sig til sådan en konkurrence om, hvem der kan banke hårdest

Læs mere

SAMMEN OM SOLRØD - UDVIKLING OG SOCIALT ANSVAR - Valgprogram Kommunalvalget 2017 Socialdemokratiet i Solrød

SAMMEN OM SOLRØD - UDVIKLING OG SOCIALT ANSVAR - Valgprogram Kommunalvalget 2017 Socialdemokratiet i Solrød SAMMEN OM SOLRØD - UDVIKLING OG SOCIALT ANSVAR - Valgprogram Kommunalvalget 2017 Socialdemokratiet i Solrød Indledning I Danmark tager vi hånd om hinanden. Vi har en lang og stærk tradition for et samfund,

Læs mere

TID TIL FORNYELSE. Venstre i Gentofte Parkovsvej 36 2820 Gentofte www.gentoftevenstre.dk T 70 22 99 22 F 70 22 22 99

TID TIL FORNYELSE. Venstre i Gentofte Parkovsvej 36 2820 Gentofte www.gentoftevenstre.dk T 70 22 99 22 F 70 22 22 99 TID TIL FORNYELSE Venstre i s valgprogram 2013 Venstre i Parkovsvej 36 2820 www.gentoftevenstre.dk T 70 22 99 22 F 70 22 22 99 Tid til fornyelse Venstre søger et bredt borgerligt samarbejde Venstre er

Læs mere

ytårskuren For dialogen, viljen til at tale sammen og viljen til at lytte, er forudsætningen for alt det andet, vi gerne vil opnå.

ytårskuren For dialogen, viljen til at tale sammen og viljen til at lytte, er forudsætningen for alt det andet, vi gerne vil opnå. Borgmester Gert Jørgensens tale ved nytårskur n ytårskuren for erhvervslivet den 13. januar 2014 [Det talte ord gælder.] Godt nytår, alle sammen. Det er dejligt at se jer. Dejligt, at så mange bakker op

Læs mere

Fritids-, Kultur- og Bosætningsudvalget

Fritids-, Kultur- og Bosætningsudvalget Fritids-, Kultur- og Bosætningsudvalget Vision 2020 Aktiviteterne på Fritids-, Kultur- og Bosætningsudvalgets område er alle omfattet af Vision 2020, der skal vise vejen for, hvordan kommunens fritids-

Læs mere

FRIRUM SYDDJURS FRIRUM SYDDJURS

FRIRUM SYDDJURS FRIRUM SYDDJURS FRIRUM SYDDJURS FRIRUM SYDDJURS 2017 1 NOGET FOR BØRN OG UNGE NOGET FOR DE ERHVERVSAKTIVE NOGET FOR ÆLDRE MEDBORGERE NOGET FOR NATUR/KLIMA NOGET FOR ØKONOMI Den 21. november 2017 er der kommunalvalg i

Læs mere

Jeg har glædet mig til i dag til kampdagen sammen med jer. Og der er meget på spil i år.

Jeg har glædet mig til i dag til kampdagen sammen med jer. Og der er meget på spil i år. 1. maj tale 2015 (Det talte ord gælder) Kære alle sammen Jeg har glædet mig til i dag til kampdagen sammen med jer. Og der er meget på spil i år. Men jeg vil gerne starte med at fortælle om mit besøg hos

Læs mere

Der er desværre andre og mere alvorlige grunde til, at 1. maj er noget særligt i år.

Der er desværre andre og mere alvorlige grunde til, at 1. maj er noget særligt i år. Frank Jensen, Socialdemokratiet 1. maj 2010: Fælles front for folkeskolen Kære venner, Det er en særlig oplevelse for mig at fejre den traditionsrige 1. maj i år. Som Københavns overborgmester. Sidste

Læs mere

VENSTRE VISER VEJEN ISHØJ... EN BY I BEVÆGELSE

VENSTRE VISER VEJEN ISHØJ... EN BY I BEVÆGELSE VENSTRE VISER VEJEN ISHØJ... EN BY I BEVÆGELSE VENSTRE ISHØJ KOMMUNAL- OG REGIONSVALGET 2013 Ishøj kommune skal være en kommune, som vi kan være bekendt og stolte af. Venstre vil gå forrest for at gøre

Læs mere

K o m m u n a l v a l g e t 2 0 0 9

K o m m u n a l v a l g e t 2 0 0 9 E r f a r i n g o g F o r n y e l s e 1. Jan Ferdinandsen Udvalgsformand Skibsmægler Politikerne skal styre beslutningsprocessen i kommunen. Min målsætning er at få opgraderet organisationen, for derigennem

Læs mere

Anders Matzen. Barn i 2.b og 0. klasse. Jeg ønsker at stille op til skolebestyrelsen, fordi:

Anders Matzen. Barn i 2.b og 0. klasse. Jeg ønsker at stille op til skolebestyrelsen, fordi: Anders Matzen Barn i 2.b og 0. klasse Jeg er super optaget af, at Hareskov Skole fastholder og udvikler sit fokus på et stærkt fagligt miljø. Det er afgørende for at skolen kan forsætte med at være byens

Læs mere

Principprogram Kommunalvalget 2013. Ikast - Brande. Politik handler om mennesker Alle mennesker

Principprogram Kommunalvalget 2013. Ikast - Brande. Politik handler om mennesker Alle mennesker Principprogram Kommunalvalget 2013 Ikast - Brande Politik handler om mennesker Alle mennesker Ikast - Brande Politik handler om mennesker De socialdemokratiske kandidater er hver for sig forskellige, men

Læs mere

Stærke værdier sund økonomi

Stærke værdier sund økonomi Stærke værdier sund økonomi Kun med en sund økonomi kan vi bevare og udvikle vores værdier og et stærkt fællesskab. Der er to veje Du står inden længe overfor et skæbnevalg. Valget vil afgøre hvilke partier,

Læs mere

Politik for medborgerskab og samspil med frivillige (kort udgave)

Politik for medborgerskab og samspil med frivillige (kort udgave) Politik for medborgerskab og samspil med frivillige (kort udgave) Medborgerskab og samspil med frivillige Hvordan bringer vi det aktive medborgerskab i spil og styrker samspillet med de frivillige kræfter

Læs mere

OKTOBER Hjørring By

OKTOBER Hjørring By VA L G A F B O R G M E S T E R K A N D I D AT OKTOBER 2012 i Hjørring By Jeg vil kæmpe for at vi ikke længere er en kommune i udkantsdanmark, men en kommune midt i Skandinavien, et godt sted at bo for

Læs mere

Vi vil være bedre Skolepolitik 2014-2017

Vi vil være bedre Skolepolitik 2014-2017 Vi vil være bedre Skolepolitik 2014-2017 Indhold Vi vil være bedre Læring i fokus Læring, motivation og trivsel Hoved og hænder Hjertet med Form og fornyelse Viden og samarbejde Fordi verden venter 3 6

Læs mere

PÅ VEJ MOD NY SKOLE. Februar 2012. Nyhedsbrev nr. 3. Indholdsfortegnelse

PÅ VEJ MOD NY SKOLE. Februar 2012. Nyhedsbrev nr. 3. Indholdsfortegnelse Februar 2012 PÅ VEJ MOD NY SKOLE Nyhedsbrev nr. 3 Indholdsfortegnelse Ny skoleleder er blevet udpeget...2 Interview med den nye skoleleder, Gitte Graatang...2 Spørgsmål og svar om ny skole...4 Navnekonkurrence:

Læs mere

Baggrund for dette indlæg

Baggrund for dette indlæg Baggrund for dette indlæg For nogle år siden skrev jeg op til et valg nogle læserbreve; mest om de ideologiske forskelle mellem Socialdemokraterne og Venstre. Jeg skrev en hel serie af læserbreve om dette

Læs mere

Politik for medborgerskab og samspil med frivillige (kort udgave)

Politik for medborgerskab og samspil med frivillige (kort udgave) Politik for medborgerskab og samspil med frivillige (kort udgave) Høringsudgave Medborgerskab og samspil med frivillige Hvordan bringer vi det aktive medborgerskab i spil og styrker samspillet med de frivillige

Læs mere

VI KAN LANGT MERE - SAMMEN

VI KAN LANGT MERE - SAMMEN VALGKATALOG 2018 2021 SOCIALDEMOKRATIET I KOLDING KOMMUNE Socialdemokratiet i Kolding Kommune tror på dig som medborger og på os alle som fællesskab. Vi er overbevist om, at vi kan langt mere sammen, end

Læs mere

Indledningsvis vil Socialdemokraterne gerne bekræfte den indgåede aftale, dog med en lille anmærkning som jeg vil vende tilbage til.

Indledningsvis vil Socialdemokraterne gerne bekræfte den indgåede aftale, dog med en lille anmærkning som jeg vil vende tilbage til. Indledningsvis vil Socialdemokraterne gerne bekræfte den indgåede aftale, dog med en lille anmærkning som jeg vil vende tilbage til. Vi vil også gerne gentage vores tilfredshed med en fælles aftale med

Læs mere

Det vil vi konservative i Esbjerg Kommune

Det vil vi konservative i Esbjerg Kommune Gruppebilledet viser fra venstre: Laila Poulsen, Ole Jacobsen, Johnny Nim, Charlotte Würtz Lund, Johnny Holst, Jørgen Elsted Hansen, Jakob Duhn, Leif Runge-Schmidt, Henrik Vallø, Finn J. Bruun, Kim Damsgaard,

Læs mere

Overordnede rammer. Vision. Vi satser på viden, der vil frem.

Overordnede rammer. Vision. Vi satser på viden, der vil frem. Overordnede rammer Vision Ballerup Kommunes motto vi satser på mennesker dækker over kommunens vision frem mod 2020. Ballerup Kommune vil være en sund kommune, hvor det sociale ansvar involverer alle.

Læs mere

Lars Løkke Rasmussen, Folkemødet 2014 14. juni 2014 (Det talte ord gælder)

Lars Løkke Rasmussen, Folkemødet 2014 14. juni 2014 (Det talte ord gælder) Lars Løkke Rasmussen, Folkemødet 2014 14. juni 2014 (Det talte ord gælder) Tak for ordet. Og endnu engang tak til Allinge og Bornholm for at stable dette fantastiske folkemøde på benene. Det er nu fjerde

Læs mere

Statsminister Helle Thorning-Schmidts grundlovstale 5. juni 2015

Statsminister Helle Thorning-Schmidts grundlovstale 5. juni 2015 Statsminister Helle Thorning-Schmidts grundlovstale 5. juni 2015 (Det talte ord gælder) Kære alle sammen. I Danmark står vi last og brast om demokratiets kerneværdier. Vi siger klart og tydeligt nej til

Læs mere

Ejner K. Holst 1. maj 2014 Respekt for arbejdets værdi

Ejner K. Holst 1. maj 2014 Respekt for arbejdets værdi Ejner K. Holst 1. maj 2014 Respekt for arbejdets værdi I dag vil jeg sige noget om værdien af arbejde. Og med værdi mener jeg ikke den lønseddel, vi modtager sidst på måneden. Nej. Jeg mener den værdi,

Læs mere

Godt nytår alle sammen. Og velkommen til Kommunaløkonomisk Forum (KØF).

Godt nytår alle sammen. Og velkommen til Kommunaløkonomisk Forum (KØF). 1. Velkommen til KØF 2012 Godt nytår alle sammen. Og velkommen til Kommunaløkonomisk Forum (KØF). Dejligt at vi kan samle så mange til debat om kommunernes økonomiske udfordringer. Det er en god tradition.

Læs mere

Debat om vores skoler og børnehuse. Hvilke løsninger kan sikre læring og trivsel for færre penge?

Debat om vores skoler og børnehuse. Hvilke løsninger kan sikre læring og trivsel for færre penge? Debat om vores skoler og børnehuse Hvilke løsninger kan sikre læring og trivsel for færre penge? Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Folkeskolen og dagtilbud som tilvalg... 5 Børnehus og skole flytter

Læs mere

Niveaudeling i folkeskolen Væk med gælden Hjælp de svageste. Stem på. Konservative. liste C ved kommunalvalget i Rødovre. Rødovre Konservative

Niveaudeling i folkeskolen Væk med gælden Hjælp de svageste. Stem på. Konservative. liste C ved kommunalvalget i Rødovre. Rødovre Konservative Kim Drejer Nielsen Nr. 1 Chris Lassen Jensen Nr. 2 Arna Schnoor Nr. 3 Mogens Lind Nr. 4 Niveaudeling i folkeskolen Væk med gælden Hjælp de svageste Stem på X liste C ved kommunalvalget i Rødovre Rødovre

Læs mere

Fælles høringssvar vedr. den fremtidige skolestruktur i FMK

Fælles høringssvar vedr. den fremtidige skolestruktur i FMK Allested-Vejle skole Nr. Broby skole Pontoppidanskolen Fælles høringssvar vedr. den fremtidige skolestruktur i FMK Udarbejdet af skolebestyrelserne på Nord- og Sydskolerne i Fåborg-Midtfyn kommune Sammen

Læs mere

Beliggenhed Ballerup Kommune ligger i Region Hovedstaden. Kommunen afgrænses af Egedal, Furesø, Herlev, Glostrup og Albertslund Kommuner.

Beliggenhed Ballerup Kommune ligger i Region Hovedstaden. Kommunen afgrænses af Egedal, Furesø, Herlev, Glostrup og Albertslund Kommuner. Overordnede rammer 1. Vision Ballerup Kommunes motto vi satser på mennesker dækker over kommunens vision frem mod 2020. Ballerup Kommune vil være en sund kommune, hvor det sociale ansvar involverer alle.

Læs mere

Syddjurs Kommune vi gør det sammen

Syddjurs Kommune vi gør det sammen Syddjurs Kommune vi gør det sammen Vision for Syddjurs Kommune, vedtaget i byrådet den 26. november 2014 Vision og indsatsområder Vision og indsatsområder/temaer til Planstrategi Nedenstående vision blev

Læs mere

Harald Børsting. 1. maj 2014 Fælledparken

Harald Børsting. 1. maj 2014 Fælledparken Harald Børsting 1. maj 2014 Fælledparken I LO har vi 1 million lønmodtagere. Det er 1 million stemmer i debatten. I debatten om arbejdsløshed og beskæftigelsespolitik. I debatten om social dumping, velfærdturisme,

Læs mere

Pengene eller livet? Kristendemokraterne

Pengene eller livet? Kristendemokraterne Pengene eller livet? Kristendemokraterne Pengene eller livet? Naturligvis skal vi have styr på økonomien, men penge er ikke alt. Økonomien skal tjene det gode liv. Kristendemokraterne vender sig mod den

Læs mere

STEM FOR VÆRDIGHED OG BÆREDYGTIGHED

STEM FOR VÆRDIGHED OG BÆREDYGTIGHED STEM FOR VÆRDIGHED OG BÆREDYGTIGHED Foto: Christian Rasmussen ENHEDSLISTEN I STRUER STÅR FOR BÆREDYGTIGHED Bæredygtighed handler ikke kun om forholdet mellem mennesker og natur, men også om forholdet mellem

Læs mere

Pause fra mor. Kære Henny

Pause fra mor. Kære Henny Pause fra mor Kære Henny Jeg er kørt fuldstændig fast og ved ikke, hvad jeg skal gøre. Jeg er har to voksne børn, en søn og en datter. Min søn, som er den ældste, har jeg et helt ukompliceret forhold til.

Læs mere

SUNDHED SAMMEN LØFTER VI SUNDHEDEN. i Assens Kommune FORORD

SUNDHED SAMMEN LØFTER VI SUNDHEDEN. i Assens Kommune FORORD Sammen om sundhed FORORD SAMMEN LØFTER VI SUNDHEDEN I Assens Kommune vil vi sætte spot på sundheden og arbejde målrettet for udvikling, fremgang og livskvalitet for alle. Vi vil løfte sundheden. Derfor

Læs mere

Denne dagbog tilhører Max

Denne dagbog tilhører Max Denne dagbog tilhører Max Den lille bog, du står med nu, tilhører en dreng. Han hedder Max og er 8 år gammel. Dagbogen handler om Max og hans familie. Max er flyttet tilbage til København med sin mor efter

Læs mere

VENSTRES VALGPROGRAM ET STÆRKERE FREDERICIA, HVOR ALLE SKAL MED VENSTRE I FREDERICIA

VENSTRES VALGPROGRAM ET STÆRKERE FREDERICIA, HVOR ALLE SKAL MED VENSTRE I FREDERICIA VENSTRES VALGPROGRAM ET STÆRKERE FREDERICIA, HVOR ALLE SKAL MED 2017 VENSTRE I FREDERICIA Vision Fremtidens Fredericia skal være centrum for udvikling og vækst. Med stolthed skal vi i Fredericia gå endnu

Læs mere

Holbæk i Fællesskab. Byrådets vision for Holbæk Kommune

Holbæk i Fællesskab. Byrådets vision for Holbæk Kommune Holbæk i Fællesskab Byrådets vision for Holbæk Kommune Holbæk i Fællesskab Politik handler om at ville noget, og som byråd er det vores ansvar at formulere, hvad vi vil. Med denne vision giver vi borgere,

Læs mere

Årsberetning skolebestyrelsen 2015 - Engskovskolen

Årsberetning skolebestyrelsen 2015 - Engskovskolen Vi er nu i slutningen af skoleåret 14 15 og også inde i de sidste måneder af det 1. år for den nye skolebestyrelse, der tiltrådte i august 2014. Jeg vil give et kort rids over det sidste år og se lidt

Læs mere

Formandens beretning 2016

Formandens beretning 2016 Formandens beretning 2016 Kære alle fremmødte, forældre, medarbejdere og skoleledelse Skoleåret 2015/2016 har budt på en lang række forandringer. Forandringer der er kommet til med det mål, at gøre tingene

Læs mere

Marie-Louise Knuppert 1. maj 2014

Marie-Louise Knuppert 1. maj 2014 Marie-Louise Knuppert 1. maj 2014 Kære venner. Vi har haft økonomisk krise længe. Nu er der lys forude. Så det er nu, vi igen skal minde hinanden om, at Danmarks vej videre handler om fællesskab. Vi kommer

Læs mere

Valgprogram 2013-2017

Valgprogram 2013-2017 Valgprogram 2013-2017 Sammen om forandring Vi mærker det allerede nu, men også efter krisen vil meget forandre sig. Forudsætningerne for kommunens virke vil blive anderledes. Måden, kommunen skal arbejde

Læs mere

Folkeoplysning & foreningernes rolle

Folkeoplysning & foreningernes rolle Anbefalinger fra Kultur Danmark arbejdsgruppen om 01.10.2013 Folkeoplysning & foreningernes rolle Resume: Arbejdsgruppen finder, at der er et stort potentiale i at styrke samarbejdet mellem de folkeoplysende

Læs mere

NOTAT. Folkeskolereformen i Køge Kommune - vi gør en god skole bedre. Kommunikation. Rammefortælling:

NOTAT. Folkeskolereformen i Køge Kommune - vi gør en god skole bedre. Kommunikation. Rammefortælling: NOTAT Fælles- og Kulturforvaltningen Dato Sagsnummer Dokumentnummer Rammefortælling: Folkeskolereformen i Køge Kommune - vi gør en god skole bedre Skolerne i Køge Kommune vil se anderledes ud fra 1. august

Læs mere

Vil du være med til at styre den retning, som Tarm Skole skal bevæge sig i, så deltag i valgmødet torsdag den 25. marts kl. 18.30-21.

Vil du være med til at styre den retning, som Tarm Skole skal bevæge sig i, så deltag i valgmødet torsdag den 25. marts kl. 18.30-21. Vil du være med til at styre den retning, som Tarm Skole skal bevæge sig i, så deltag i valgmødet torsdag den 25. marts kl. 18.30-21.30 i Samlingssalen på Lønborgvej 53, Tarm Nu skal der vælges ny skolebestyrelse

Læs mere

Historien gentager sig selv siger man. Og det kan der kan være noget.

Historien gentager sig selv siger man. Og det kan der kan være noget. Historien gentager sig selv siger man. Og det kan der kan være noget. Lige før sommerferien kunne vi læse, at det amerikanske Trendmagasin Monocle igen havde kåret København til verdens bedste. Intet år

Læs mere

(Det talte ord gælder) Tak for invitationen. Jeg har glædet mig til at være her i dag og fejre 1. maj med jer.

(Det talte ord gælder) Tak for invitationen. Jeg har glædet mig til at være her i dag og fejre 1. maj med jer. Den 1. maj 2005 PDMWDOH Y/2VHNUHW U)LQQ6 UHQVHQ (Det talte ord gælder) Tak for invitationen. Jeg har glædet mig til at være her i dag og fejre 1. maj med jer. I en tid hvor samfundet bliver mere og mere

Læs mere

Det gode og aktive hverdagsliv. Aabenraa Kommunes politik for ældre

Det gode og aktive hverdagsliv. Aabenraa Kommunes politik for ældre Det gode og aktive hverdagsliv Aabenraa Kommunes politik for ældre Forord Kære læser! I Aabenraa Kommune har vi en vision om, at alle kommunens ældre borgere har mulighed for at leve et godt, aktivt og

Læs mere

Det er mit håb er, at I vil gå herfra med en tiltro og opbakning til, at vi kan gøre Vangeboskolen til en skole, vi alle kan være stolte af.

Det er mit håb er, at I vil gå herfra med en tiltro og opbakning til, at vi kan gøre Vangeboskolen til en skole, vi alle kan være stolte af. Talen Kære forældre, Jeg er rigtig glad for at se, at så mange af jer er mødt op i aften. Det betyder meget for os, både ledelse, medarbejdere og bestyrelsen. Det er mit håb er, at I vil gå herfra med

Læs mere

GRØN OMSTILLING I NATURENS RIGE

GRØN OMSTILLING I NATURENS RIGE STEM ENHEDSLISTEN I BYRÅDET TIL #KV2017 GRØN OMSTILLING I NATURENS RIGE Vi vil gøre op med ideen om evig vækst. Landdistrikterne kan med fordel være pilotområder for grønne omstillingsprojekter. Lad os

Læs mere

N. KOCHS SKOLE Skt. Johannes Allé 4 8000 Århus C Tlf.: 87 321 999 Fax: 87 321 991 e-mail: kochs@kochs.dk www.kochs.dk

N. KOCHS SKOLE Skt. Johannes Allé 4 8000 Århus C Tlf.: 87 321 999 Fax: 87 321 991 e-mail: kochs@kochs.dk www.kochs.dk N. KOCHS SKOLE Skt. Johannes Allé 4 8000 Århus C Tlf.: 87 321 999 Fax: 87 321 991 e-mail: kochs@kochs.dk www.kochs.dk Trøjborg d. 29. maj 2009 Kære 9. og 10. klasse. Så er problemerne overstået i denne

Læs mere

Holbæk Kommunes erhvervs- og turismepolitik

Holbæk Kommunes erhvervs- og turismepolitik Holbæk Kommunes erhvervs- og turismepolitik Indhold side 4 Forord side 6 Fremtidens udfordringer side 8 Udviklingsområder side 10 Etablerede virksomheder side 12 Turisme side 14 Iværksættere og iværksætterkultur

Læs mere

Vi møder borgerne med anerkendelse

Vi møder borgerne med anerkendelse Vi møder borgerne med anerkendelse Strategi for ledere og medarbejdere Center for Politik og Strategi september 2015 Forord Fredensborg Kommune er en organisation i udvikling, hvor kravene til service,

Læs mere

De gamle og valgene: Hvad svarer kandidaterne?

De gamle og valgene: Hvad svarer kandidaterne? De gamle og valgene: Hvad svarer kandidaterne? Af Knud Ramian, Foreningen till Udvikling af Alderdommens muligheder Der er valg til ældreråd og kommunalbestyrelser. Befolkningen giver en bedre indsats

Læs mere

Budget-2016-talen v. Susanne Crawley Larsen (R)

Budget-2016-talen v. Susanne Crawley Larsen (R) 1 Budget-2016-talen v. Susanne Crawley Larsen (R) Indledning Det går godt i Odense. Vi kan glæde os over, at flotte arrangementer som Tinderbox og HCA-festivals har ryddet avisernes forsider med megen

Læs mere

kom og giv din mening til kende www.lo.dk www.ftf.dk se og læs nærmere på LO-varenr.:3000 maj 2007

kom og giv din mening til kende www.lo.dk www.ftf.dk se og læs nærmere på LO-varenr.:3000 maj 2007 LO-varenr.:3000 maj 2007 kom og giv din mening til kende se og læs nærmere på www.lo.dk www.ftf.dk Opsamling på 4 stormøder 2007 om kvalitet i den offentlige sektor Er udgivet af LO og FTF på baggrund

Læs mere

Radikal Politik i Skive Kommune

Radikal Politik i Skive Kommune Radikal Politik i Skive Kommune En gevinst for landskaberne i Salling, for fjordmiljøet ved vore kyster, for forebyggelse og sundhed for den enkelte, for et aktivt kultur og fritidsliv og for uddannelsesniveauet

Læs mere

Birgitte Nymanns takketale ved lanceringen af QLF s inspirationshæfte 18. juni 2013

Birgitte Nymanns takketale ved lanceringen af QLF s inspirationshæfte 18. juni 2013 Birgitte Nymanns takketale ved lanceringen af QLF s inspirationshæfte 18. juni 2013 Kære alle Nu har I hørt om QLF og hæftet, men for de af Jer, som måske ikke kender os tre heroppe så godt, vil jeg starte

Læs mere

VÆKST AKTIVT LIV UDDANNELSE. Debatmøde om fremtiden i Høje-Taastrup Kommune. Invitation til

VÆKST AKTIVT LIV UDDANNELSE. Debatmøde om fremtiden i Høje-Taastrup Kommune. Invitation til VÆKST UDDANNELSE AKTIVT LIV Invitation til Debatmøde om fremtiden i Høje-Taastrup Kommune Udarbejdet af Høje-Taastrup Kommune, december 2011 Foto: Høje-Taastrup Kommune, Kenn Thomsen Foto: Høje-Taastrup

Læs mere

Første maj tale Middelfart 2015.

Første maj tale Middelfart 2015. Første maj tale Middelfart 2015. Igennem de seneste 8 år har jeg haft fornøjelse af at holde 1. maj tale her i Middelfart, hvor jeg hver gang har medbragt nogle små ting til talerne. I år har jeg valgt

Læs mere

Min arbejdsplads hvordan er den? resultat af undersøgelse

Min arbejdsplads hvordan er den? resultat af undersøgelse Min arbejdsplads hvordan er den? resultat af undersøgelse Af: Susanne Teglkamp, Direktør i Teglkamp & Co. Teglkamp & Co. har i samarbejde med jobportalen StepStone A/S taget temperaturen på vores arbejdspladser.

Læs mere

Forliget tager udgangspunkt i det forslag, der har været udsendt til høring, de indkomne høringssvar og den indgåede budgetaftale for

Forliget tager udgangspunkt i det forslag, der har været udsendt til høring, de indkomne høringssvar og den indgåede budgetaftale for Hjørring Kommune 23-11-2010 Side 1. Forlig om skolestruktur i Hjørring Kommune Der er indgået forlig om skolestruktur i Hjørring Kommune. Forliget tager udgangspunkt i det forslag, der har været udsendt

Læs mere

DET GÅR GODT I HVIDOVRE HER ER VORES VEJ VIDERE

DET GÅR GODT I HVIDOVRE HER ER VORES VEJ VIDERE DET GÅR GODT I HVIDOVRE HER ER VORES VEJ VIDERE Vi vil videre med Hvidovre Den 21. november skal vi til kommunalvalg. Her skal du være med til at vælge de 21 kvinder og mænd, som skal lægge den politiske

Læs mere

Børnene først - Radikale principper for fremtidens folkeskole

Børnene først - Radikale principper for fremtidens folkeskole Børnene først - Radikale principper for fremtidens folkeskole I Radikale Venstre vil vi have en skole, hvor vores børn trives og udvikler sig. En skole der klæder vores børn på menneskeligt, socialt og

Læs mere

Implementeringsplanen skal beskrive, hvordan HR-strategien implementeres i praksis i forvaltninger, afdelinger og institutioner.

Implementeringsplanen skal beskrive, hvordan HR-strategien implementeres i praksis i forvaltninger, afdelinger og institutioner. Projekt: HR-strategi Projektet er en toledet størrelse: Første del handler om at udvikle en strategi for HR (Human Ressources) en HR-strategi - for Frederikshavn Kommune, herunder definere, hvad vi i Frederikshavn

Læs mere

Frederikshavn Kommune. Politik for frivilligt socialt arbejde 2014-2018

Frederikshavn Kommune. Politik for frivilligt socialt arbejde 2014-2018 Frederikshavn Kommune Politik for frivilligt socialt arbejde 2014-2018 Indledning FÆLLES pejlemærker Bærende principper Tænkes sammen med 4 5 8 10 Indledning Frederikshavn Kommune er fyldt med frivillige

Læs mere

MUSHEMBA FOUNDATION nyhedsbrev

MUSHEMBA FOUNDATION nyhedsbrev Kære venner og støtter af Mushemba Foundation og Trinity Skolen, Det er ca. 4 mdr. siden vi sidst har skrevet til jer, og givet opdatering på vores arbejde. Nu er det på tide, at vi informerer lidt igen

Læs mere

Et værdigt seniorliv Viborg Kommunes Senior- og Værdighedspolitik. Udkast april 2016

Et værdigt seniorliv Viborg Kommunes Senior- og Værdighedspolitik. Udkast april 2016 Et værdigt seniorliv Viborg Kommunes Senior- og Værdighedspolitik Udkast april 2016 1 1. Forord og vision for politikken Velkommen til Viborg Kommunes Senior- og Værdighedspolitik. Som navnet siger, er

Læs mere

Kandidat til skolebestyrelsesvalget ved Sjørring Skole 2010

Kandidat til skolebestyrelsesvalget ved Sjørring Skole 2010 Anni Lukassen Mellemvej 6, 7700 Thisted Magnus 2. klasse, Johanne 4. klasse og Lasse 6. klasse. Forældreråd i 4. og i 6. klasse. Tidligere været i forældrebestyrelsen. Skolen er børnenes arbejdsplads,

Læs mere

Bestyrelsens beretning 2014

Bestyrelsens beretning 2014 Bestyrelsens beretning 2014 ved generalforsamling tirsdag 29. april 2014 Velkommen Først vil jeg gerne sige velkommen. Det er dejligt at se så mange er mødt op, jeg tænker det er fordi der er mange der

Læs mere

UDKAST TIL ERHVERVSPOLITIK

UDKAST TIL ERHVERVSPOLITIK UDKAST TIL ERHVERVSPOLITIK INDLEDNING Vordingborg Kommunes erhvervspolitik danner den overordnede ramme for kommunens arbejde med erhvervsudvikling og skal medvirke til at virkeliggøre Kommunalbestyrelsens

Læs mere

Et godt og aktivt ældreliv. Dragør Kommunes ældrepolitik

Et godt og aktivt ældreliv. Dragør Kommunes ældrepolitik Et godt og aktivt ældreliv Dragør Kommunes ældrepolitik Udgivet af: Social, Børn og Kulturudvalget Ansvarshavende redaktør: Mette Brinch, direktør Tekst og redaktion: Pernille Dørr Kjær og Johannes Bo

Læs mere

SKOLEPOLITIK - KALUNDBORG KOMMUNE

SKOLEPOLITIK - KALUNDBORG KOMMUNE SKOLEPOLITIK - KALUNDBORG KOMMUNE 2 SKOLEN undervisning trivsel sundhed Børn og ungeudvalget ønsker med denne folder at sætte en debat om skolepolitikken i Kalundborg Kommune i gang. Skolepolitikken er

Læs mere

Høringssvar mod nedlæggelsen af overbygningen på Fårup Skole.

Høringssvar mod nedlæggelsen af overbygningen på Fårup Skole. Høringssvar mod nedlæggelsen af overbygningen på Fårup Skole. Byrådet i Randers Kommune har fremlagt forslag til en ny skolestruktur. Forslaget vil medføre meget store ændringer for flere tusinde skolebørn

Læs mere

Præsentation af skolebestyrelsen pr. 1. august 2014

Præsentation af skolebestyrelsen pr. 1. august 2014 Præsentation af skolebestyrelsen pr. 1. august 2014 Lise Ribergaard Jeg hedder Lise Ribergaard, er 47 år og mor til Rebecca i 6. klasse, Kristina i 3. klasse begge på Fællesskolens Favrdal matrikel - samt

Læs mere

Forord til Ullerup Bæk Skolens Vision & Værdigrundlag. Skolens Vision, Værdigrundlag & Målsætninger

Forord til Ullerup Bæk Skolens Vision & Værdigrundlag. Skolens Vision, Værdigrundlag & Målsætninger Forord til Ullerup Bæk Skolens Vision & Værdigrundlag Ullerup Bæk Skolen skal være en tryg og lærerig folkeskole, hvor børnenes selvværdsfølelse, fællesskab, selvstændighed, ansvarlighed, evne til at samarbejde

Læs mere

For at stemmen er gyldig er det vigtigt at der kun afgives et kryds.

For at stemmen er gyldig er det vigtigt at der kun afgives et kryds. Kandidater til Skolebestyrelsen 2014-2018 Kære forældre Der er kampvalg til skolebestyrelsen på Vaarst- Fjellerad Skole. Kandidaterne til det forskudte valg er listet i alfabetisk rækkefølge her: Kandidat

Læs mere

Kommunens indsats? Din indsats?

Kommunens indsats? Din indsats? FÆLLESSKAB / SAMMENHOLD / SAMLINGSSTEDER Tilskud til forsamlingssteder/ landsbypuljer/ LAG landsbypuljen +forsamlingshuspuljen forsamlingshuspuljen Skab rammer opbakning på nye ideer fra foreninger Bevarelse

Læs mere

Finansminister Kristian Jensens tale ved Kommunaløkonomisk Forum torsdag d. 12. januar 2017

Finansminister Kristian Jensens tale ved Kommunaløkonomisk Forum torsdag d. 12. januar 2017 Tale 12. januar 2017 Det talte ord gælder. Finansminister Kristian Jensens tale ved Kommunaløkonomisk Forum torsdag d. 12. januar 2017 Jammer. Jeg hører jammer. Men ikke fra jer kommuner. Faktisk oplever

Læs mere

U N G E F R A F L Y T T E R E P U S T E R N Y T L I V I D E R E S H J E M E G N

U N G E F R A F L Y T T E R E P U S T E R N Y T L I V I D E R E S H J E M E G N U N G E F R A F L Y T T E R E P U S T E R N Y T L I V I D E R E S H J E M E G N Selv efter unge fra landets udkantsområder er flyttet væk, føler de stort ansvar for deres hjemegn. Nyt projekt forsøger

Læs mere

Johanne og Claus Clausen

Johanne og Claus Clausen Johanne og Claus Clausen 9. maj 2013 Denne historie handler om min kone Inger Clausens forældre Johanne og Claus Clausen. Johannes fødsel Johanne blev født den 30. januar 1917 i Skive. Hendes forældre

Læs mere

Sindal. Publiceret af Cathrine Borg 06 januar 2016 klokken 14:01 Powered by Enalyzer

Sindal. Publiceret af Cathrine Borg 06 januar 2016 klokken 14:01 Powered by Enalyzer Sindal Publiceret af Cathrine Borg 06 januar 2016 klokken 14:01 Powered by Enalyzer Side 1 Sindal Publiceret af Cathrine Borg 06 januar 2016 klokken 14:01 Powered by Enalyzer Svar status Ikke svaret Afvist

Læs mere

Vi bygger fremtidens Skive Kommune

Vi bygger fremtidens Skive Kommune Vi bygger fremtidens Skive Kommune Socialdemokraterne vil, at der sættes gang i Skive Kommune igen. Vores vision er et helt Skive hvor der er plads til alle og brug for alle. Vi er 48.000 borgere med en

Læs mere

Kultur- og idrætspolitik

Kultur- og idrætspolitik Kultur- og idrætspolitik Fredensborg Kommune l Godkendt af Byrådet den XX 1 Forord Kultur- og idrætslivet binder hverdagen sammen for rigtig mange mennesker og er med til at gøre Fredensborg Kommune til

Læs mere

2017 VENSTRE I AARHUS KOMMUNE

2017 VENSTRE I AARHUS KOMMUNE Budgettale Budgettale frem mod budgetforhandlingerne for 2018 September 2017 VENSTRE I AARHUS KOMMUNE Det talte ord er gældende Vækst i Aarhus og fremtidige investeringer Kommune - udspil til budget 2018

Læs mere

Du kan gøre en forskel

Du kan gøre en forskel Kommunaludvalget 2011-12 KOU alm. del Bilag 118 Offentligt Myter og fakta om kommunalpolitik Du kan gøre en forskel Kommunalvalg Den 19. november 2013 er der valg til kommunalbestyrelserne i Danmarks 98

Læs mere

LO-sekretær Ejner K. Holst 1. maj 2013, Vejle

LO-sekretær Ejner K. Holst 1. maj 2013, Vejle LO-sekretær Ejner K. Holst 1. maj 2013, Vejle KLAUSULERET TIL 1. MAJ KL. 9.30 DET TALTE ORD GÆLDER Indledning: Jeg har en vigtig historie til jer i dag. En historie om arbejdsløshed. En af den slags, som

Læs mere