lndkaldelse Qg:må;,å,roNA,s Mandag den 16. maj 2011, kl Til medlemmerne af Valg af dirigent.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "lndkaldelse Qg:må;,å,roNA,s Mandag den 16. maj 2011, kl. 19.00 Til medlemmerne af Valg af dirigent."

Transkript

1 Qg:må;,å,roNA,s Til medlemmerne af ejerforeningen Kaj Plads 24 Den 15. april /JAH/us lndkaldelse På bestyrelsens vegne indkaldes herved til ordinær generalforsamling i ejerforeningen Kaj Plads 24 til afholdelse Mandag den 16. maj 2011, kl i LO, Landsorganisationen i Danmark, lslands Brygge 32D,2300 København S. Der vil ved generalforsamlingen blive serveret kaffe og vand. I henhold til vedtægternes 6, stk. 2 har generalforsamlingen følgende dagsorden: 1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) 8) Valg af dirigent. Bestyrelsens aflæggelse af årsberetning for det senest forløbne år. Forelæggelse og godkendelse af årsregnskab med påtegning af revisor. Forelæggelse og godkendelse af budget for det indeværende regnskabsår. Valg af medlemmer til bestyrelsen. Valg af to suppleanter. Valg af revisor. Eventuelt lndkaldelse GF 2011 Sortedam Dossering 43-22OO København N - Telefon Telefax CVR-nr

2 Bestyrelsens beretning Generalforsamling. Der er i generalforsamlingsperioden afholdt en ekstraordinær generalforsamling, der alene var af formel karakter og tjente til endeligt at gennemføre de vedtægtsændringer, der blev vedtaget på sidste års ordinære generalforsamling. 2. Økonomi. Som oplyst ved sidste års ordinære generalforsamling har bestyrelsen løbende gennemgået foreningens udgiftsposter for at sikre, at vi får mest muligt ud af pengene. Vi er derfor meget glade for at det allerede i 2010 lykkedes at få økonomien så meget på fode, at vores egenkapital nu igen er positiv. Der er fortsat udfordringer for økonomien, der løbende skal tages stilling til. Derfor arbejder bestyrelsen med at få fastlagt en mere langsigtet plan for drift og vedligehold af ejendommen, således at eventuelle justeringer af indbetalingerne til fællesudgifterne kan ske i rette tid. 3. Bestyrelsen Den nuværende bestyrelse består af følgende personer: Formand: Leif Funch (opgang C) Medlemmer Hans-Henrik Dyrved (opgang B) Michael Raunkjær (opgang C) Carsten B. Thomsen (opgang B) Sven Dichsen (opgang B) Suppleant EiK Meisingset (opgang B) Der er i årets løb afholdt 4 bestyrelsesmøder, hvor løbende sager er blevet drøftet. Der har derudover været afholdt et møde med JM Danmark, der er bygherre på naboejendommen, Kajkanten. Det var et godt møde, hvor der blev opnået enighed om betingelserne i forbindelse med gennembrydning af muren i parkeringskælderen og deres adgang til den fælles nedkørselsrampe. Der er efterfølgende udarbejdet en separat aftale om disse forhold. 4. Indgåelse af kontrakter, daglig drift og nye tiltag. Som oplyst ved sidste års ordinære generalforsamling har vi skiftet leverandør vedrørende rengøring og viceværtopgaver. Vi har endvidere med året udgang opsagt en tillægsaftale vi havde med vores administrator om tilkøb af en inspektørordning. De besparelser, der er iværksat har haft den ønskede virkning, men vi har samtidig haft ganske betydelige udgifter til snerydning, idet vi havde lange vinterperioder både i starten og i slutningen af året og besparelserne kunne således hvae været endnu større.

3 5. Skrald Der er forsat problemer med at ikke alle beboer overholder de regler, der er for benyttelse af containerrummet på parkeringspladsen. Vi skal derfor igen opfordre alle til at der kun afleveres pap, papir og batterier i de dertil egnede containere. Der er i den forbindelse vigtigt at ejerne af de lejligheder, der bliver lejet ud, også sørger for at lejerne overholder disse simple regler års gennemgang og anden teknisk bistand Langt de fleste forhold vedrørende bygningen og fællesarealer er nu afklaret, men der udestår forsat enkelte væsentlige, herunder ikke mindst malingen af bygningen. Vi har derfor anmodet administrator om at udtage stævning mod Sjælsø A/S med henblik på at få sagen afgjort ved syn- og skøn.

4 Bestyrelsen 4 a. Cykelparkering Der er for mange cykler i de dertil egnede parkeringsbåse for cykler i kælderen, specielt opgang B har store problemer eftersom der er flere beboere. Bestyrelsen foreslår derfor, at vi etablerer cykelparkering i to-etager, og at vi som forsøg starter med opgang B. Pris fra indhentet tilbud ca kr. 4 b. Hylder til opbevaring af vinterdæk Det foreslås at der gives mulighed for at etablere hylder til opbevaring af vinterdæk. Mange beboere har dæk liggende på P-plads eller i kælderrum. Der er i kælderen steder, hvor der er plads til etablering af hylder op ad væggene ved siden af kælderrummene. Hver hylde vil blive nummereret med lejlighedsnummeret. Omkostningen er ca. 765 kr/meter. Til sammenligning koster opbevaring hos mekaniker ca. 800 kr/år. Henrik Løwe, Islands Brygge 34 C st. mf. 4 c. Videoovervågning Jeg synes det ville være en god ide med Video-overvågning af kajplads 24, da vi har haft flere indbrud i forskellige lejligheder og jeg selv har haft to indbrud på 6 år og det seneste var for 3 mdr. siden. 4 d. Fjernelse af bænke Jeg synes vi bør fjerne de 2 lange sorte bænke ved vores grønne område, da folk fra vores egen bygning aldrig benytter sig af dem og da det kun er forbi passerende der bruger dem. De er monteret meget tæt på lejlighederne i stue etagen (34C st. mf.) Og (34C st. tv.) og når vi selv er ude på vores grønne område (her mener jeg os der bor her på kajplads 24), benytter vi os 9 ud af 10 gange kun af de runde borde & bænke eller placere os på græsset. Derfor til ingen nytte for os selv. Der vil komme mere gående trafik forbi vores bygning nu hvor vi snart får en ny nabo og flere & flere udefrakommende personer vil sidde på bænkene og nemt kunne se, hvis vi har noget i lejlighederne de evt kan bruge/ låne eller bare følge med i, hvad vi foretager os.

5 Kaj Kristensen, 34 B, 6. tv 4 e. Rengøring. Foreslår at emnet rengøring af vores ejendom tages op. Evt. forslag om ny samarbejdspartner, da nuværende langt fra er tilfredsstillende. Vi er ved at gå til i snavs, både på trappe/gang arealer og i kælderen. Viceværten har ønske om udvidede beføjelser. Det lyder heller ikke lovende, hvis nuværende vicevært får tildelt det. Når de knap nok overkommer rengøringen, kan vi da frygte det værste. 4 f. Regelmæssig kontrol/rensning af afløb på altaner. Et stoppet afløb på syd-altanen til en af lejlighederne på 7. sal i opgang 34 B medførte i begyndelsen af marts i år nedsivning af vand i revnen mellem dækelementerne i et værelse i lejligheden nedenunder på 6. sal. Som præventiv foranstaltning foreslås indført krav om regelmæssig kontrol/rensning af afløb på alle altaner i ejendommen. 4 g. Forslag om husregler vedr. fest/musik/støj På Kajplads 24-hjemmesiden står der under menupunktet Praktisk info under overskriften Husregler følgende: Ved seneste generalforsamling blev det besluttet, at Kajplads 24 ikke skulle have nedskrevne husregler. Bestyrelsen for Ejerforeningen henstiller dog til, at beboerne viser hensyn ved natlig færden og valg af f.eks. boretider etc. Ikke desto mindre indeholder Sammenfatningen Velkommen til Kajplads 24 en lang række husregler, som er vældig praktiske at have. Efter vores mening bør der i disse husregler også indgå et afsnit om Fest/musik/støj, f.eks. affattet som følger: Fest/musik/støj Vis hensyn! Støjende fester med høj musik annonceres i god tid, dvs. senest 3 dage før afholdelse, ved opslag eller meddelelse i postkasse. Støjen holdes på et niveau, som ikke generer naboer/overboer/underboer (skru især ned for dunkende bashøjtalere!). Hold vinduer og altandøre lukkede. Efter kl skal der være roligt i bygningen. Støjreglerne gælder naturligvis også i dagtimerne. Ulla Bendix Verheyden 34 B, 6.th 4 h. Rengøring Der har i lang tid været talt om den mangelfulde rengøring, og den bliver ikke bedre med tiden. Opgangen og elevatoren ser efterhånden meget snuskede ud. Selv om torsdagen, efter den ugentlige vask, er der ikke rent. Hvis det fortsætter på denne måde, kan man frygte, at bygningen efterhånden kommer til at se forfalden ud. Vedligeholdelsen under Hesham (den foregående vicevært) var betydelig bedre; både han selv og hans personale var ofte tilstede i bygningen. Måske skal vi overveje at finde en anden vicevært? 4 i. Nabostøj Måske bør det henstilles til beboerne at tage hensyn til og udvise respekt for naboerne. På 6. sal i opgang B er vi regelmæssigt forstyrret af dels høj musik, hvor bassen går igennem, så det vibrerer i væggene, og højrøstede samtaler og råb fra folk, der opholder sig på altanerne, ligesom der ofte bores på ubelejlige tidspunkter (i.e. om aftenen efter kl. 20 og også søndage). Da man åbenbart har modvilje mod deciderede regler for husorden (som dog er indført i mange andre ejendomme), kunne man sende en rundskrivelse til samtlige beboere i bygningen.

6 Lise Lotte og Michael Raunkjær, 34 C, st. tv. 4 j. Indhegnet legeplads Små børn kan i øjeblikket ikke lege frit på plænen, fordi der er fri adgang til vej og åbent vand. De små børns sikkerhed vil øges, hvis deres færden kan begrænses til et indhegnet område. Vi foreslår at inddrage en del af området, som i dag er beplantet med bøgehække (se vedhæftede tegning). Nettoarealet er 10 x 5 m, dvs. 50 m 2. De bøgeplanter, som fjernes fra området, kan passende anvendes til supplering af eksisterende bøgehække. En del af bøgehækken kan stå tilbage som afskærmning. Hvis denne afskærmning suppleres med et simpelt hønsenet og en enkelt låge mod plænen, vil afskærmningen kunne holde de små børn inde på arealet. Der bør i det mindste være en sandkasse og et par gynger. Med tiden kan der suppleres med f.eks. vipper og rutsjebane. Legepladsen vil udgøre et godt tilbud til forældre og bedsteforældre med behov for legefaciliteter til mindre børn. Vi forventer, at det vil tage to mand en uge at etablere legepladsen. Dertil kommer materialeudgifter. 4 k. Cykelparkering Adskillige beboere har Christiania-cykler og ladcykler stående i kælderen. De optager meget plads og er vanskelige at køre op ad rampen. Vi foreslår, at der inddrages 3 gæsteparkeringspladser. Her kan etableres cykelparkering. Cykelstativer til normale cykler kan evt. hentes fra kælderen, hvor de sjældent er i brug. Carsten Thomsen, 34 B, 5.tv: 4 l. Legeplads Vi har en dejlig have, som dog mangler liv og benyttelse. I de senere par år er der kommet flere børnefamilier til Kaj Plads 24 og samtidig må vi påregne øget gennemgang, når Kajkanten bliver færdig, hermed forslag, som kan vedtages uafhængigt af hinanden, men som alle er med til at forbedre vilkårene for de legende børn: Etablering af to låger; Én ved P-plads indgang til haven, en anden ved grusstien langs bygningen. Pris ved indhentet tilbud kr. Etablering af fire låger; Som ovenstående samt ved de to åbninger ud mod havnen. Forslaget sikre de legende børn. Pris ved indhentet tilbud kr. Etablering af gynge med storkerede på grussti efter græsplænen længst væk fra bygningen ud mod den nye nabobygning. Pris kr. Etablering af tårn med trappe & rutchebane på græsplænen ved siden af skibsfigur. Pris kr. Etablering af elefantfødder og balancebom på græsplænen. Pris kr. Ved indkøb af alle legeredskaberne falder prisen til kr. Legepladsen vil ligge længst væk fra vores bygning og legeredskaberne er de laveste der kan tilbydes.

7 Det er denne type altså uden udtræksskinne, der er tilbudt. Forhøjede gangarealer er ikke inkluderet i prisen.

8 Søndergaard Parkmøbler ApS Sydvestvej Glostrup CVR: Fax: Tlf.: Kajplads 24 Islands Brygge 34 Att.: Henning Lambertsen Glostrup, d. 21. januar 2011 Tilbud - cykelstativer i 2 plan samt Konisk 90 i containerskur i terræn monteret. Efter behageligt møde hermed tilbud på cykelparkering: Cykelparkering i 2 plan (som tidligere monteret på Havneholmen) Monteret i kælderrummene A, B og C langs de vægge som er ca. 5,5 m lange. Parkering for 24 stk. cykler i hvert rum, i alt 72 stk. pladser. Pris inkl. montage, kr.: ,- 1 stk. cykelstativ for 7 cykler, l: 3150 mm Type: Konisk 90 grader. Monteret på sammensatte T-stålsøjler i skuret med beslag smedet til lejligheden. Pris inkl. montage, kr.: 3.680,- Lev. tid efter nærmere aftale. Alle priser er ekskl. moms Med venlig hilsen Søndergaard Parkmøbler ApS Stine Christophersen Borde bænke bord-bænkekombinationer cykelstativer i mange udformninger cykelskure pullerter vejbomme truckværn afskærmninger tyverisikringer solide og flot designede knagerækker til institutioner interiør til omklædningsrum se også mere om vor kleinsmedafdeling på

9 Kajplads 24 Islands Brygge 34 A-B-C 2300 København S Vedr. levering og montering af hylder i kælderplan. Hermed tilbydes levering og montering af hylder til opbevaring i jeres fællesarealer ved kælderplan ved ejendommen. Hylderne kan udføres i længde som det ønskes og passer til de enkelte placeringer. Hylderne udføres i kraftig filmbelagt østen-finer (støbeplade) dette forhindrer at disse kan udvikle skimmelsvamp hvis de påføres fugt. Ved en placering af hyldebærer som ca. 60 cm. Kan uden problem bære indtil 100 kg. Pr. meter. Det er en forudsætning for både pris og bæreevne at der monteres på betonvægge. Nedenstående priseksempler forudsætter at der monteres mindst 5 meter. Pris bredde 550 mm. pr. lb. Meter Pris bredde 300 mm. pr. lb. Meter 765,- kr. + moms 682,- kr. + moms Vh Henning Lambertsen Tlf

10 Indhegnet legeplads Små børn kan i øjeblikket ikke lege frit på plænen, fordi der er fri adgang til vej og åbent vand. De små børns sikkerhed vil øges, hvis deres færden kan begrænses til et indhegnet område. Vi foreslår at inddrage en del af området, som i dag er beplantet med bøgehække (se vedhæftede tegning). Nettoarealet er 10 x 5 m, dvs. 50 m 2. De bøgeplanter, som fjernes fra området, kan passende anvendes til supplering af eksisterende bøgehække. En del af bøgehækken kan stå tilbage som afskærmning. Hvis denne afskærmning suppleres med et simpelt hønsenet og en enkelt låge mod plænen, vil afskærmningen kunne holde de små børn inde på arealet. Der bør i det mindste være en sandkasse og et par gynger. Med tiden kan der suppleres med f.eks. vipper og rutsjebane. Legepladsen vil udgøre et godt tilbud til forældre og bedsteforældre med behov for legefaciliteter til mindre børn. Vi forventer, at det vil tage to mand en uge at etablere legepladsen. Dertil kommer materialeudgifter. Cykelparkering Adskillige beboere har Christiania-cykler og ladcykler stående i kælderen. De optager meget plads og er vanskelige at køre op ad rampen. Vi foreslår, at der inddrages 3 gæsteparkeringspladser. Her kan etableres cykelparkering. Cykelstativer til normale cykler kan evt. hentes fra kælderen, hvor de sjældent er i brug. Lise Lotte og Michael Raunkjær, 34 C, st. tv.

11 Legeplads Cykelparkering

12 Tårn 4 kant mini med trappe og rutchebane: Balancebom model Little Arrow : Elefantfødder: Gyngestativ med én storkerede (kan bruges til spædbørn, børn og voksne):

13 Alt til institutionen og legepladsen Indu a/s Telefon Telefax Internet CVRnr Nordjyske Bank Udviddet Garanti Indu legeredskaber Udviddet garanti Udviddet garantiaftale indeholder... En forlængelse af nuværende garanti. Garantien for legeredskaber i Adventure serien forlænges fra nuværende 5 år til 10 år. Legeredskaber i Explorer serien forlænges fra nuværende 2 år til 5 år. Garantienpå legeredskaberne i Discovery serien forbliver 21 år mod rust og 5 år på sliddele. En sikring for at legeredskaberne er vedligeholdt og lever op til Indu's garanti. Et årligt eftersyn og gennemgang af de af Indu leverede legeredskaber. Gennemgangen er en forudsætning og afsluttes med en tilstandsrapport som anviser behovene for en korrekt vedligeholdelse af legeredskaberne. Dette for at sikre kunden et overblik over eventuelle arbejder, som skal udføres, for at legeredskaberne er omfattet af Indu s garanti. Legepladsen bliver gennemgået med speciel fokus på sikkerhed og slitage. Den vil ligeledes blive gennemgået for løse bolte/møtrikker sjækler m.v. Tilstandsrapporten som gensidigt underskrives af kunden og Indu hvert år, opfølges efterfølgende år for år med det formål, at kunden løbende er orienteret om eventuelle mangler og/eller mislighold, som kræver dennes aktion enten straks eller forinden næste års eftersyn. Det er til enhver tid kundens valg, hvilken leverandør som skal foretage eventuelle nødvendige vedligeholdelsesarbejder, ligesom det er kunden selv som skal afholde eventuelle omkostninger forbundet hermed. Prisen udgør kr. 665, årligt, som indeholder op til 3 eftersyn/gennemgang for udarbejdelse af rapport. Prisen er eksklusiv konsulentens transportomkostninger, som kalkuleres efter gældende takster. Beløbet reguleres i takt med udviklingen i Indu s almindelige timepriser. Kunde tegner sig hermed for Udviddet Garanti, gældende for ordrenummer Kunde oplysninger: Udviddet Garanti omfatter flg. legeredskaber: Firma/Instutition Kontaktperson Adresse Post nr. / By Evt. EAN nr. Underskrift Dato og underskrift Indu a/s Side 1/1 Opdateret d. 22. november 2007

REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING i Andelsboligforeningen Skydebanen, 1709 København V

REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING i Andelsboligforeningen Skydebanen, 1709 København V Sven Westergaards Ejendomsadministration A/S St. Kongensgade 24B 1264 København K A/B Skydebanen Ejd.nr.: 1-460 REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING i Andelsboligforeningen Skydebanen, 1709 København

Læs mere

A/B Bergthora. Rasmus Strange Petersen aflagde bestyrelsens beretning. Denne vedlægges nærværende referat som bilag 5.

A/B Bergthora. Rasmus Strange Petersen aflagde bestyrelsens beretning. Denne vedlægges nærværende referat som bilag 5. A/B Bergthora År 2015, mandag den 27. april kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i Andelsboligforeningen Bergthora i Islands Brygges Kulturhus, Islands Brygge 18, 2300 København S. Tilstede på

Læs mere

Juli 2007. Nyhedsbrevet indeholder denne gang: Referat fra ekstraordinær og ordinær generalforsamling, herunder de nye vedtægter.

Juli 2007. Nyhedsbrevet indeholder denne gang: Referat fra ekstraordinær og ordinær generalforsamling, herunder de nye vedtægter. Juli 2007 Nyhedsbrevet indeholder denne gang: Formandsklumme ved Helge Referat fra ekstraordinær og ordinær generalforsamling, herunder de nye vedtægter. Referat fra ordinær og ekstraordinær generalforsamling

Læs mere

VELKOMMEN KANTORPARKEN 67-77 HUSORDEN & BEBOERHÅNDBOG TIL

VELKOMMEN KANTORPARKEN 67-77 HUSORDEN & BEBOERHÅNDBOG TIL VELKOMMEN TIL KANTORPARKEN 67-77 HUSORDEN & BEBOERHÅNDBOG Gældende fra juni 2014 INDHOLD Kantorparken... 3 Ejerforeningen... 3 Generalforsamlingen (gf)... 3 Bestyrelsen... 3 Fællesudvalget (FU)... 4 Affald

Læs mere

NOTAT. Ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Tisvildelund afholdt på Sankt Helene Centret.

NOTAT. Ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Tisvildelund afholdt på Sankt Helene Centret. NOTAT 24. april 2006 Kl. 19:00 Ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Tisvildelund afholdt på Sankt Helene Centret. Fremmøde: Der var 28 huse repræsenteret ved mødet ved en eller to personer.

Læs mere

Generalforsamlingsreferat 2008.

Generalforsamlingsreferat 2008. 1 Generalforsamlingsreferat 2008. År 2008, den 14. april kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i Ejerforeningen THYLANDSHUSE i Grøndalskirkens menighedslokaler, Hulgårdsvej 2, 2400 NV. Til stede

Læs mere

Dirigenten konstaterede, at beretningen var taget til efterretning af forsamlingen.

Dirigenten konstaterede, at beretningen var taget til efterretning af forsamlingen. PETER EGEMAR Advokat L CLAUS CLAUSEN Advokat L Nørregade 7 A, 2. tv. Postboks 2206 1018 København K Telefon 33 32 83 66 År 2015 den 22. april, kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i andelsboligforeningen

Læs mere

Dagsorden. Randers 21/04/2013

Dagsorden. Randers 21/04/2013 Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Ejerforeningen Infanterivej 14-32, Randers NØ Der indkaldes hermed til ordinær generalforsamling i Ejerforeningen Infanterivej 14-32. Generalforsamlingen vil

Læs mere

Referat af ordinær Generalforsamling i A/B Hafniahus

Referat af ordinær Generalforsamling i A/B Hafniahus Referat af ordinær Generalforsamling i A/B Hafniahus Den 6. november 2007 kl. 19,00 afholdtes ordinær Generalforsamling i A/B Hafniahus på hotel Griffen i Rønne. Formand Henry Bech bød velkommen. Revisor

Læs mere

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i HF Sundbyvester

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i HF Sundbyvester Haveforeningen Sundbyvester, København den 13. april 2015 Indkaldelse til ordinær generalforsamling i HF Sundbyvester Mandag den 18. maj 2015, klokken 18.00 i teltet på festpladsen Kom i god tid så vi

Læs mere

Indhold. ANDELSBOLIGFORENINGEN DUEVEJ 84-106 2000 FREDERIKSBERG. Velkommen til:

Indhold. ANDELSBOLIGFORENINGEN DUEVEJ 84-106 2000 FREDERIKSBERG. Velkommen til: Velkommen til: ANDELSBOLIGFORENINGEN DUEVEJ 84-106 2000 FREDERIKSBERG Indhold. Lidt om ejendommen Hvem sidder i bestyrelsen Viceværten Ejendomsadministrationen Andelsboligforeningen Kabel - tv Fjernvarmeanlæg

Læs mere

HUSORDEN OG PRAKTISKE OPLYSNINGER

HUSORDEN OG PRAKTISKE OPLYSNINGER Version 6 2014 014 F Ejerforeningen kelund styrelsen E/F Ejerforeningen Birkelund Bestyrelsen HUSORDEN OG PRAKTISKE OPLYSNINGER Gældende regler og betingelser for ejere i Topperne RDEN OG PRAKTISKE SNINGER

Læs mere

A/B Egilshus. Referat af ordinær generalforsamling tirsdag den 20. juni 2006, kl. 19.00 i Islands Brygges Kulturhus

A/B Egilshus. Referat af ordinær generalforsamling tirsdag den 20. juni 2006, kl. 19.00 i Islands Brygges Kulturhus A/B Egilshus Referat af ordinær generalforsamling tirsdag den 20. juni 2006, kl. 19.00 i Islands Brygges Kulturhus Repræsenteret på generalforsamlingen var i alt 89 stemmeberettigede andele inkl. fuldmagter.

Læs mere

DommervængeT-idende. Beboerblad for Dommervænget 4-14. Sommervænget

DommervængeT-idende. Beboerblad for Dommervænget 4-14. Sommervænget DommervængeT-idende Beboerblad for Dommervænget 4-14 Sommervænget Juni 2015 Bestyrelsen Formand: Jacob Gjedde 8C 1.th. Tlf: 40 42 76 42 E-post: jacob_gjedde@hotmail.com Næstformand: Jørn Boss 6C 1.th.

Læs mere

A/B Egilshus Referat af ordinær generalforsamling onsdag den 10. april 2013, kl. 18:30 Kulturhuset, Islands Brygge 18, 2300 København S

A/B Egilshus Referat af ordinær generalforsamling onsdag den 10. april 2013, kl. 18:30 Kulturhuset, Islands Brygge 18, 2300 København S A/B Egilshus Referat af ordinær generalforsamling onsdag den 10. april 2013, kl. 18:30 Kulturhuset, Islands Brygge 18, 2300 København S På generalforsamlingen var repræsenteret i alt 94 stemmeberettiget

Læs mere

Med følgende dagsorden: 4) Bestyrelsens forelæggelse til godkendelse af årsregnskab og status med påtegning af revisor.

Med følgende dagsorden: 4) Bestyrelsens forelæggelse til godkendelse af årsregnskab og status med påtegning af revisor. Referat fra generalforsamlingen I Grundejerforeningen Ådalsparken den 21.juni 2012 Med følgende dagsorden: 1) Valg af dirigent 2) Valg af referent 3) Bestyrelsens aflæggelse af årsberetning for det senest

Læs mere

Indkaldelse til Ordinær Generalforsamling 2004

Indkaldelse til Ordinær Generalforsamling 2004 1386 Udenbys Vester Kvarter Side 1 Indkaldelse til Ordinær Generalforsamling 2004 Dato og tid: Onsdag den 14. april 2004 kl. 18 30-21 00 Sted: Navernes lokale Ingerslevsgade 108, kld. tv 1705 København

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling

Referat af ordinær generalforsamling Kgs. Enghave, den 13. juli 2007 Referat af ordinær generalforsamling År 2007, den 30. maj 2007 kl. 19 afholdtes ordinær generalforsamling i Ejerforeningen Tartinisvej og Stradellasvej 30-34. Til stede

Læs mere

LmenBo. Ekstraordinært afdelingsmøde. Torsdag den 11. april 2013 kl. 19.00 i fælleshuset. Til beboerne afdeling i 50 Telefon 8938 2000. 4.

LmenBo. Ekstraordinært afdelingsmøde. Torsdag den 11. april 2013 kl. 19.00 i fælleshuset. Til beboerne afdeling i 50 Telefon 8938 2000. 4. Dagsorden 4. april 2013 Boligorganisationen AlmenBo Aarhus CVR 59645013 LmenBo Afdelingsbestyrelsen Med venlig hilsen Frydenlunds Allé 8 Postboks 1243 8210 Aarhus V Til beboerne afdeling i 50 Telefon 8938

Læs mere

Håndbog for andelshavere i AST

Håndbog for andelshavere i AST Andelsboligforeningen AST Anneberghus, Sandbygård og Torbenfeldthus. Stiftet 19/4 1967 Andelsboligforeningen AST Bellahøjvej 142 2720 Vanløse e-mail: ast@mail.tele.dk www.abast.dk Telefon: 38 60 04 04

Læs mere

R E F E R A T. a) Bestyrelsen stiller forslag om, at der opsættes nye og ensartede navneskilte på lejlighedernes hoveddøre.

R E F E R A T. a) Bestyrelsen stiller forslag om, at der opsættes nye og ensartede navneskilte på lejlighedernes hoveddøre. R E F E R A T vedrørende ordinær generalforsamling afholdt i E/F Strandboulevarden 123-125/ Svendborggade 14-16 den 22. maj 2008 med følgende dagsorden: 1. Valg af dirigent og referent. 2. Bestyrelsens

Læs mere

LØVENS GÅRD INFORMATION

LØVENS GÅRD INFORMATION LØVENS GÅRD INFORMATION Løvens Husorden Gård, Christiansbro for beboerne i Løvens Baggrunden for dette notat Nu har vi efterhånden boet i Løvens Gård i over 10 år. Der har været travlt med at få alt til

Læs mere

Referat af generalforsamling

Referat af generalforsamling Referat af generalforsamling Tirsdag den 18. maj 2010 kl. 19.00 blev der i menighedslokalerne ved Fillips Kirke, Kastrupvej 57, afholdt til ordinær generalforsamling i Andelsboligforeningen Bredegrund,

Læs mere

REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING I A/B NJAL L/SAGA A

REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING I A/B NJAL L/SAGA A A V{)Ki\TFfR A T REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING I A/B NJAL L/SAGA A År 2013, mandag den 21. oktober, kl. 19:00, afholdtes ordinær generalforsamling i Islands Brygges Kulturhus, Havnefronten, Islands

Læs mere

Boligmappen. Praktiske oplysninger til A/B Fiskedammens beboere. Version 4.00, august 2013

Boligmappen. Praktiske oplysninger til A/B Fiskedammens beboere. Version 4.00, august 2013 Boligmappen Praktiske oplysninger til A/B Fiskedammens beboere Version 4.00, august 2013 A/B Fiskedammen Fiskedammen 25 og 25A-C 2100 København Ø www.abfiskedammen.dk Matr. nr. 2828 Udenbys Klædebo Kvarter

Læs mere

Selvstændige advokater i kontorfællesskab

Selvstændige advokater i kontorfællesskab b rammer ADVOKATER Selvstændige advokater i kontorfællesskab Kronprinsessegade 26 DK 1306 København K Tlf 333 80 300 Fax 333 80 315 www.brammer-advokater.dk Advokatfirmaet Arne Linde Olsen ApS Cvr. 15262206

Læs mere

Denne info-folder er udarbejdet af bestyrelsen for Andelsboligforeningen Ryesgade/Hedemannsgade. Formålet med folderen er at informere såvel

Denne info-folder er udarbejdet af bestyrelsen for Andelsboligforeningen Ryesgade/Hedemannsgade. Formålet med folderen er at informere såvel Denne info-folder er udarbejdet af bestyrelsen for Andelsboligforeningen Ryesgade/Hedemannsgade. Formålet med folderen er at informere såvel nyindflyttede som gamle andelshavere om forskellige forhold

Læs mere

GF Søndervang Skriftlig beretning 2003 Generalforsamling 20. november 2003

GF Søndervang Skriftlig beretning 2003 Generalforsamling 20. november 2003 Skriftlig beretning 2003 Generalforsamling 20. november 2003 Der har i det forløbne år været en del for bestyrelsen at se til. Udover de planlagte bestyrelsesmøder har det også været nødvendigt at holde

Læs mere

Kollegiehåndbogen. din guide til Rasmus Raskkollegiet

Kollegiehåndbogen. din guide til Rasmus Raskkollegiet Kollegiehåndbogen din guide til Rasmus Raskkollegiet Kollegiehåndbogen udgives af: Rådskontoret Rasmus Raskkollegiet Elmelundsvej 4, 2020 5200 Odense V 66 16 91 62 14. reviderede udgave, november 2010

Læs mere

Referat af Generalforsamling d. 12. maj 2011. Ejerforeningen Grønnegade 2-4 mfl.

Referat af Generalforsamling d. 12. maj 2011. Ejerforeningen Grønnegade 2-4 mfl. Referat af Generalforsamling d. 12. maj 2011 Ejerforeningen Grønnegade 2-4 mfl. Tilstede: Lars Christian Pedersen (administrator), Flemming Skaarup, Martin Egemark Clausen, Mathilde Hostrup, Palle Hostrup,

Læs mere