SYMFO-NYT AALBORG SYMFONIORKESTERS VENNER

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "SYMFO-NYT AALBORG SYMFONIORKESTERS VENNER"

Transkript

1 SYMFO-NYT AALBORG SYMFONIORKESTERS VENNER 16. årgang Nr. 1 Marts 2007

2 Symfo - Nyt er medlemsblad for foreningen Aalborg Symfoniorkesters Venner Redaktion: Kirsten M. Borup og Ellen Bruun (ansv. for dette nummer) Stof kan bringes under mærke, hvis skribenten er redaktionen bekendt. Eftertryk med kildeangivelse er tilladt. Tryk: Vesterkopi Bestyrelsen i alfabetisk orden: Kirsten M. Borup Staunvej Nibe Aase Beck Eigenbroth John F. Kennedys Plads Aalborg Bjarne Juel Nielsen Formand Poseidonvej Aalborg SØ Rolf Ruggaard Tjørnevænget Nørresundby Torben Røjkjær-Jensen Næstformand Godske Lindenovs Vej Aalborg SØ Jan Thorsen Kasserer Skovparken 32B 9000 Aalborg Ellen Bruun Suppleant Henning Smiths Vej 11C, Aalborg Peter Ahle Suppleant Jennysvej Aalborg For snart længe siden sparede DR s P2 deres udmærkede Klassisk Musik væk. Jeg vil undlade at komme med sure bemærkninger her i den anledning. Me-en jeg syntes, det var et tab. Nu har vi så den glæde i ASO s Venner at gøre vore medlemmer opmærksom på, at et par Mere om Klassisk Nogle vil sige, at den klassiske musik har fremstået konservativ. Dette image ønsker vi at gøre op med, hvilket sker via artikler og billedmateriale, der tilfører klassisk musik en ny energi, hvor vi fokuserer på hvorfor netop denne musik stadig er vedkommende. Omdrejningspunktet i mange af artiklerne er selve musikken og hvad den kan tilbyde os i dag. På fotosiden søger vi at indfange de klassiske musikere i intense situationer på scenen mens de op- (fortsættes s. 19) 2 unge mennesker har taget opgaven på sig og nylig har startet udgivelsen af et blad om klassisk musik, som nok fortjener opmærksomhed. Det være så hermed gjort med et par sætninger fra magasinet Klassisk hjemmeside og et par adresser. Bladmager K.Borup ***** Fra: Velkommen til Klassisk Nu er der et nyt og lækkert magasin om klassisk musik på gaden. Vi bringer dig kunstnerportrætter, interview, anmeldelser, nyheder, koncertkalender og meget mere. Du kan købe Klassisk i løssalg over hele landet - se hvor under salgssteder.

3 Finn Egeland Hansens deprimerende status over det nordjyske musikliv Dansk Musik Tidsskrift er et lille læseværdigt tidsskrift, som udkommer fire gange om året. Det kan bestemt anbefales for de musikinteresserede, selv om DMT til tider forfalder til at være et menighedsblad for rettroende nymusik fanatikere. Men nu har det jo altid været hårde tider for ny kompositionsmusik, så til tider rammes DMT af en indigneret vrede over resten af musiklivet. Det har man kunnet opleve i de seneste to numre af DMT, hvor de danske (og svenske) symfoniorkestre har fået en tur med grovfilen for at svigte menigheden. Til gengæld kan man være sikker på, at artikler om komponistkolleger i DMT altid har indfaldsvinklen: Hvis du klør min ryg så klør jeg din ryg. Professor Finn Egeland Hansen (FEH), som sidste år forlod sin stilling som professor på Aalborg Universitet, har ikke meget tiltro til det nordjyske musiklivs fremtid eller livskraft. I Dansk Musik Tidsskrifts seneste nummer fra december 2006 giver han musiklivet og især musikuddannelserne i Nordjylland en vaskeægte bredside, hvilket måske ikke er helt ufortjent. FEH nævner især fire problemer i sit interview: Et kuldsejlet musikhusprojekt, som har været særdeles dårligt ledet Et konservatorium angrebet af berøringsangst og konservatisme En omfattende deroute på Aalborg Universitets uddannelse i musikvidenskab Et hjemløst symfoniorkester Denne klumme er mit svar på FEHs artikel fra DMT, som kan læses på 3

4 Det er et noget mistrøstigt billede, Finn Egeland Hansen tegner af musiklivet i Nordjylland i DMTs artikel Nordjysk tilstandsrapport med udråbstegn i decembernummeret Heldigvis er dele af artiklen allerede forældet, idet projektet Musikkens Hus i Nordjylland nu er tilbage på ret kurs. Processen har været lang og besværlig, og projektet så da også ud til at kunne falde til jorden i efteråret Men den 20. december 2006 fik det nordjyske musikliv en tiltrængt saltvandsindsprøjtning, da fonden Realdania besluttede at sætte sig i spidsen for realiseringen af projektet. Realdania meddelte i pressemeddelelse den 21. december at: Realdania tilbød på et møde i går med Aalborgs borgmester Henning G. Jensen og kommunaldirektør Jens Kristian Munk at gå ind med de nødvendige finansielle ressourcer og påtage sig hovedansvaret for at realisere byggeriet af Musikkens Hus. Med initiativet ønsker Realdania at opføre Musikkens Hus som et vartegn for Nordjylland i høj arkitektonisk kvalitet og med en akustik, som er et internationalt koncerthus værdigt. Realdania påtager sig ikke blot at yde tilskud til opførelsen af koncertsalen, men overtager styringen af processen og vil derfor etablere en professionel bygherre organisation under ledelse af erfarne personer med indsigt i arkitektur, byggeri, økonomi og ledelse. Realdania har for øjeblikket forhandlinger med arkitekterne Coop Himmelblau fra Wien, og der er begrundet håb om, at dele (koncertsal og konservatorium) af det enestående projekt, som blev udbudt i 2005, alligevel bliver bygget. Som de fleste vil vide, var tilbuddene ved licitationen i 2005 ca. 20 % over budgettet. De mange millioner bygherrerne har brugt, siden 2002 er således ikke tabt, idet man forventer at arbejde videre med de østrigske arkitekter, som man har samarbejdet med siden Meget kunne have været gjort anderledes og bedre i de forløbne år, og FEH rejser en på mange måder berettiget kritik af ledelsen af projektet, men to af FEHs udsagn i artiklen er jeg nødt til at imødegå. 4

5 For det første udtaler Finn Egeland Hansen, at der ikke har været sparet på ekstern rådgivning. Der har bestemt været mange konsulenter i processen, men honorarerne til projektets bygherrerådgiver Carl Bro og den projekterende akustiker ARTEC fra New York har været helt normale svarende til opgavens omfang. Procesfacilitatoren (arkitekt, som skal fremme dialogen mellem bruger og Coop Himmelb(l)au), som kom ind i processen på et tidspunkt, hvor FEH var på vej ud, gjorde efter min bedste overbevisning et godt arbejde inden for en besværlig ramme, og jeg forstår ikke FEHs kritik af denne. For det andet stiller FEH i artiklen spørgsmål ved det fornuftige i at bygge en sal med 1200 pladser i Aalborg i forhold til projektets økonomi og forventet repertoireprofil for koncertsalen. Der er gode grunde til tallet En sal til symfonisk musik skal have det fornødne antal kubikmeter for at sikre en ideel akustik. Den projekterede sal i Aalborg måler 47x23 meter med en maksimal højde på 21 meter, hvilket giver en sal, som i størrelse matcher den gyldne sal i Musikverein i Wien. Ønsker et orkester at opføre symfonier af f.eks. Nielsen, orkesterværker af Bartok og korværker så som Verdis ellers Brahms Requiem, bør man ikke lave rum, som er mindre end ovennævnte af akustiske hensyn. Aalborg Symfoniorkester afholdt i år to nytårskoncerter i Aalborghallen med 1450 mennesker i salen, så orkestret forventer bestemt at kunne fylde salen til en række koncerter. Den 17. januar opførte orkestret Bruckners 8. symfoni for 900 publikummer, så det er på ingen måde urealistisk at forvente, at en ny sal med god akustik vil blive udsolgt også til seriøse symfonikoncerter. Samtidigt har man ved projekteringen af den kommende sal taget højde for ønsket om fleksibilitet. De 1200 pladser fordeler sig med 700 pladser på parterret, 300 pladser på første balkon og 200 pladser på anden balkon. Dette sikrer dels nærhed til scenen for alle pladser i salen og dels fleksibilitet i anvendelsen af salen. Afholder Aalborg Symfoniorkester en koncert med et mindre salg- 5

6 bart repertoire, kan man undlade at åbne balkonerne og opnå en stemning af en fyldt sal med de 700 pladser på parterret. Ved en lied-aften, en jazzkoncert eller en kammerkoncert kan man ligeledes vælge kun at åbne for dele af salen og således opnå en varieret brug af koncertsalen. Besparelsen i byggeomkostninger ved kun at have 1000 pladser er begrænset, idet arealet under alle omstændigheder skal forefindes i rummet af akustiske årsager. Det vil således alene være stole og trappegange, man kan udelade, hvilket skønsmæssigt vil give en besparelse i størrelsesordnen 5-8 mio. kr. Set over tid er dette en uklog beslutning i forhold til kommende drift af koncertsalen. Til orientering kan jeg oplyse, at man i forbindelse med udvidelsen af Musikhuset i Århus besluttede at udvide koncertsalen fra 1000 pladser til 1200 pladser af præcis samme årsager. Århus byråd besluttede klogeligt at forøge budgettet for deres nye symfoniske sal for netop at opnå en på alle måder mere hensigtsmæssig størrelse på 1200 pladser. Århus Symfoniorkesters nye sal åbner som bekendt i efteråret 2007 uden nævneværdi forsinkelse eller budgetoverskridelser. Ellers har FEH ret i meget af det, han siger. Processen kunne have været ledet bedre, men med Realdania for bordenden forventer jeg, at projektet nu er på ret kurs. Og som FEH udtaler, burde man i 2005 have fundet flere midler og arbejdet videre med Coop Himmelblaus projekt. Det er dette, som nu formodentligt sker blot med halvandet års forsinkelse. I mellemtiden er det gået rivegalt med musikuddannelserne i Aalborg - også som FEH skriver. Værst er det gået på universitet, hvilket har bevirket, at universitets musikuddannelse nu formodentlig ikke længere indgår i projektet. Måske er musikterapiuddannelsen med blot studerende fortsat med, men musikvidenskab bliver nu på campus i de gamle lokaler. I det hele taget er det tvivlsomt, om denne uddannelse overlever i Aalborg. FEH tilskriver gymnasiereformen en stor del af æren for den manglende søgning til denne uddannelse især i Aalborg. Må jeg i al venlighed minde FEH om, at nedgangen for dette studium startede længe før gymnasiereformen, og at FEH som professor og studieleder under denne deroute bærer et ikke ubetydeligt ledelsesansvar for, at det er gået så galt. Musikkonservatoriet i Aalborg har også oplevet vigende søgning i de senere år, men ikke i samme omfang som universitetets musikuddannelse. Konservatoriet skal nok overleve, men i længden er det naturligvis ikke nok blot 6

7 at overleve. Hvad der skal ske på konservatoriet i Nordjylland uden musikvidenskab som en samspilspartner i Musikkens Hus henstår i det uvisse, så en ny og bæredygtig vision for et konservatorium i Nordjylland er nødvendig. Og hvad så med Aalborg Symfoniorkester? FEH beskriver præcist orkestrets lokaleproblemer i artiklen med en biograf som prøvelokale (og lejlighedsvis koncertsal) og manglende adgang til Aalborghallen som de største problemer. En ordentlig sal har længe været ønsket og påkrævet, hvis man ønsker ordentlige forhold for den symfoniske musik også i Nordjylland. Orkestret klarer sig faktisk godt trods DMTs sortsyn på symfoniorkestrene. Vi oplever stigende publikum også til de seriøse koncerter. Måske ville det være passende for DMTs læsere med et lille øjebliksbillede fra et dansk landsdelsorkester. Jeg vil give et nedslag i januar og februar Med seks udsolgte nytårskoncerter og Bruckners 8. symfoni har orkestret i løbet af årets første tre uger spillet for mere end mennesker. I uge 4 har 20 musikere deltaget i en workshop med den engelske pædagog Richard McNicol, hvor 10 skoler har haft besøg af orkestrets musikere. Med benyttelse af den såkaldte byggestensmetode har mu- 7 sikerne og McNicol gennemgået Stravinskys Petruska, som børn vil høre med hele orkestret i marts måned. I samme uge har resten af orkestret opført Chaplins Moderne Tider med film under ledsagelse af live-musik ved to koncerter i Symfonien. I uge 5 arbejder orkestret sammen med det lokale Filharmonisk Kor Aalborg, hvor fire begavede, unge nordiske sangere opfører Haydns Theresienmesse og værker af Mozart i Vor Frue Kirke i Aalborg. Samtidig begynder prøver på Schoenbergs Pierrot Lunaire og Stravinskys Historien om en soldat, som opføres i uge 6 i samarbejde med Jomfru Ane Teatret på Nordjyllands Kunstmuseum. Parallelt i uge seks er fem grupper igen ude på skolerne i Aalborg som forberedelse til Stravinsky projektet i marts. I uge 7 opfører Aalborg Symfoniorkester John Frandsens Seven Silly Songs sammen med Ruders suite over Tjenerindens fortælling ved en symfonikoncert i Aalborghallen sammen med værker af Haydn og Brahms. Repertoiret er bredt og mangfoldigt, og naturligvis har vi dansk samtidsmusik på programmet. Orkestret har stigende publikum, og den politiske opbakning er generelt god. Der

8 gøres et godt arbejde i orkestrene ude i den virkelige verden. DMTs artikler om orkestrene i Danmark og Sverige har meget lidt med virkeligheden at gøre, hvilket først og fremmest er bekymrende i forhold til DMT. Der bygges koncertsale overalt i Danmark i disse år, hvilket er særdeles glædeligt. Historikken i Aalborg omkring Musikkens Hus og musiklivets udvikling og musikstudiernes afvikling viser desværre med al tydelighed, at bygninger alene ikke sikrer kunstmusikkens fremtid eller blot overlevelse. For det er tankevækkende, at et universitet, som har fremragende lokaler til musikuddannelse, i løbet af de seneste fem år stille og roligt er afgået (delvist) ved døden, samtidig med at et hjemløst symfoniorkester egentlig klarer sig meget godt. Ovenpå vort mismods efterår kan musiklivet i Nordjylland nu glæde sig til, at der endelig kommer en rigtig koncertsal i Aalborg. Det var nu også på tide, at den symfoniske musik får ordentlige forhold - selv i det mørke Jylland. Og FEHs holdning om, at man ikke må bygge for stor en sal for ikke at ende i et populistisk repertoire, er for uambitiøs og selvudslettende for den klassiske musik og den nye musik i særdeleshed. Palle Kjeldgaard, Musikchef Aalborg Symfoniorkester Børn og musik I august 2005 blev jeg ansat, som pædagogisk projekt medarbejder i en 15 timers stilling ved Aalborg Symfoniorkester. Jeg er uddannet klassisk fløjtenist med Diplomeksamen fra Nordjysk Musikkonservatorium, og har siden 1995 fungeret som assistent i Aalborg og Århus Symfoniorkester. Inden jeg kom ind på konservatoriet, nåede jeg at gå tre år på Aalborg Lærer Seminarium, hvor jeg fik en stor viden om og kendskab til pædagogik, børnepsykologi og underundervisningslære. Gennem mine mange praktikforløb ude på skolerne, fik jeg 8

9 et grundigt indblik i de forhold folkeskolelærerne arbejder under, især bed jeg mærke i musiklærernes meget vanskelige vilkår, når det drejer sig om at undervise børn og unge i klassisk musik. En af mine opgaver her i orkesteret er, at lave undervisningsmateriale til skolerne, i forbindelse med vores gruppekoncerter ude på skolerne, og skolekoncerterne i Symfonien. Det er utroligt vigtigt at lave dette materiale til skolelærerne. Jo mere information og idéer vi kan give dem, og jo lettere tilgængeligt vi kan videregive vores viden om Symfoniorkesteret, dets instrumenter og den klassiske musik, des større er vores chance for, at også næste generation vil komme til at høre, og holde af den klassiske musik. Vi har mange nye tiltag i gang, vi har netop afsluttet en meget spændende uge, hvor den anerkendte Britiske musikpædagog Richard Mc. Nicol (London Philharmonic Orchestra), i en uge har besøgt Aalborg Symfoniorkester. 20 af orkesterets musikere har efter et intensivt heldags kursus med Mc. Nicol, været ude på forskellige skoler i Nordjyllands amt, og praktiseret hans Byggestens metode. Også folkeskolelærerne havde et dags kursus, hvilket resulterede i et fantastisk samarbejde mellem musikere og lærere ude på skolerne. Selve Byggestensmetoden går kort ud på, at man i et klassisk værk, f.eks. Stravinskys ballet Petrusjka, finder nogle af de elementer, værket er bygget op omkring. Det kan være melodiske fraser, rytmer eller en bestemt form. Disse Byggesten præsenteres børnene for, inden de hører det rigtige værk. Børnene inspireres af musikerne, til selv at spille og komponere ved hjælp af Byggestenene. Det foregår på de instrumenter, der findes i alle musiklokaler ude på skolerne: xylofoner, slagtøjsinstrumenter, blokfløjter, guitarer mm. Den musik børnene komponerer skal ikke ende med at lyde som f.eks. Stravinsky, men metoden har den fantastiske effekt, at når eleverne hører det rigtige værk spillet af Aalborg Symfoniorkester, giver det dem en helt særlig aha oplevelse. De kan genkende byggestenselementerne, og de lytter til musikken på en helt anden måde, når de selv først har haft fingrene i musikken og været aktive. Ved at bruge Byggestensmetoden kan det lade sig gøre at spille musik, der under normale omstændigheder kan være meget vanskeligt for børn at lytte til, (som f.eks. Stravinsky), og de har utrolig stor glæde af det. Vi oplevede mange 9

10 små sejre blandt børnene ude på skolerne. Både elever, der til dagligt blev rubriceret som børn med indlærings vanskeligheder, klassens rødder, og selvfølgelig normalt fungerende børn, oplevede alle hvordan de ved at samarbejde, kunne lave musik, der lød rigtigt godt, uden på forhånd at have nogle som helst forudsætninger for, at kunne spille på et instrument. Et andet nyt tiltag på børnefronten, bliver vores nye hjemmeside Kun for børn. Her vil børn og andre nysgerrige sjæle kunne klikke sig ind og læse og høre alt om Aalborg Symfoniorkester, musikerne og deres instrumenter. Der vil være billeder af instrumenterne, og børnene vil kunne høre, hvordan hvert enkelt instrument lyder. Der vil være opgaver, sjov og spil, der har med den klassiske musik at gøre. Derud over vil undervisningsmaterialet til skolerne blive lagt ud på siden, så materialet bliver meget lettere tilgængeligt for folkeskolelærerne og andre interesserede. Siden ventes færdig i løbet af foråret. Børn vil gerne høre klassisk musik, meget gerne endda, men de bliver alt for sjældent præsenteret for det, eller de præsenteres for det i en form de ikke forstår. Vi må hele tiden prøve at forbedre vores formidling af musikken til børn og unge. Musikken og kvaliteten af musikken fejler intet, og den skal der ikke laves om på. Men vi må ikke sidde i et elfenbenstårn med vores musik, vi er nød til at formidle den ud i et sprog de unge forstår, og vi skal ud og møde børnene, der hvor de er. På den måde vil den klassiske musik og lysten til at spille på de klassiske instrumenter kunne overleve i de næste mange generationer. Aalborg Symfoniorkester har heldigvis en meget stor flok musikere, der både har modet, engagementet og lysten til at gøre et stort stykke arbejde for at nå ud til de unge. Ide Bylin Bundgaard Pædagogisk projekt medarbejder Aalborg Symfonioreksters opførelse af Prokofiefs "Peter og Ulven" i efteråret 2006 med balletbørn fra Holstebro Balletskole. Det blev et tilløbsstykke. 10

11 På Tysklandsturné med Orkestret af Annette Holck, cellist i ASO En turne har flere formål. Det er en vigtig del af et symfoniorkesters virke at samle kræfterne engang imellem og komme til fremmede steder så at sige for at vise flaget. At spille mange koncerter i træk, for et nyt publikum, i andre sale, under vidt forskellige betingelser, er en udfordring, som kræver, at alle trækker på samme hammel og yder deres allerbedste. En sådan udfordring udvikler orkestret, det er sundt at skulle finde ud at være sammen og få tingene til at fungere både kunstnerisk og socialt, også under anderledes forhold end til hverdag. Men når 75 personer sendes på turne i 10 dage, får man 75 forskellige oplevelser ud af det. Derfor er det lidt en umulig opgave, jeg er blevet sat på: at skrive en beretning om vor nys overståede Tysklandsturne. Dog forstår jeg godt, at vort publikum, som til hverdag blot ser os nypudsede, i topform og i kjole og hvidt til koncerterne, kan 11 have interesse i at vide lidt om, hvad der egentlig forgår bag kulisserne, når et orkester tager på turne. Derfor gør jeg gerne et forsøg på at give et par glimt fra en vellykket, men også meget travl tur. Så travl, at jeg nu 2 måneder efter har svært ved at huske alle detaljer. Turneen kræver minutiøs planlægning hjemmefra. Den placeres i kalenderen flere år i forvejen, og efterhånden som afrejsen nærmer sig, intensiveres anstrengelserne. Når koncertdatoerne er på plads, skal alle detaljer tænkes igennem: rute, transport, spisning, omklædning, øvemuligheder, stole, nodestativer osv. Alt skal helst klappe, og selvom en del på denne tur var overladt til den tyske agent, var der masser af ting at tage stilling til. Vort administrative personale står for denne vigtige del af turen, og der var travlt hele vejen rundt, musikchef, produktionsleder, sekretær,

12 bogholder, pr-medarbejder, arkivar: hver især skulle løse deres opgaver, for at turen kunne blive en succes. Musik er vigtig, men børn er vigtigere, derfor fører Aalborg Symfoniorkester en familievenlig politik, som betyder, at hvis man har børn, som er små nok til, at man har ret til at søge forældreorlov eller lignende, er dette muligt i forbindelse med turne. Som mange vil have bemærket, har orkestret de senere år gennemgået et generationsskifte, hvilket betyder, at mange af musikerne har små børn. F.eks nedkom orkestret i sidste sæson med ikke mindre end 9 babyer, og eftersom vi har en del ægtepar i orkestret, var det ikke muligt for alle at være væk hjemmefra i 10 dage. Det betød, at der skulle findes assistenter i stedet for de hjemmeblivende. Assistenter er som regel enten freelane musikere eller konservatoriestuderende; de er også til hverdag uundværlige i et symfoniorkester, når der er sygdom eller vakancer. Vi rejste med 2 symfonier, 2 solistværker og 2 ouverturer, disse værker blev til hver enkelt koncert blandet efter arrangørernes ønske. De første 4 prøver på programmet blev afholdt en måned før afrejse, mens de sidste blev afholdt op til koncerten 2. november, dagen før afrejsen. Og man har altså Hvor er vi mon henne? 12 nok at tænke på, når man skal spille en krævende koncert, sørge for at pakke kuffert med tøj til 10 dage og 7 koncerter samtidig med, at alt det derhjemme aftales, katten passes osv. osv. Men det lykkedes at komme af sted fra Symfonien præcis kl. 10 den 3. november, dagen efter koncerten i Aalborghallen, i 2 busser med tyske chauffører. Hvem var så med i busserne udover de 66 musikere? Musikchef Palle Kjeldgaard, projekt- og informationsmedarbejder Jan Bo Rasmussen, orkesterbetjentene Ulrik Engsig og Peter Andersen, chefdirigent Mathias Aeschbacher og de to sangsolister Claraa Bystrand og Lars Thodberg Bertelsen, samt ind i mellem de to instrumentalsolister Jens Elvekjær og Vilde Frang. Alle i samme båd, ingen fik særbehandling

13 At rejse på turne kan sagtens sammenlignes med en stor sportspræstation, og hvilket elitesportshold ville drømme om at rejse til udlandet uden trænere, læger og fysioterapeuter? Helt så fine forhold har vi ikke i Aalborg Symfoniorkester, men fysioterapeut Jacob Iversen, som til hverdag er tilknyttet orkestret, havde til lejligheden udarbejdet et lille instruktionshefte: Tour de Tyskland med øvelser til brug ved busturene, morgen- og aftengymnastik på hotelværelset og en stribe gode råd til at komme godt gennem strabadserne. Den slags tiltag er nye for os, men mange mødte op til instruktionen inden afrejse og i hvert fald blev der snakket meget motion undervejs, samt hoppet og danset på rastepladserne og i bussen. Vi havde ikke den sædvanlige lastvogn med på denne tur, hvilket betød at vi hverken kunne have vore egne stole eller nodestativer med. Selvfølgelig er der stole alle vegne, men ikke af samme kvalitet som dem vi er vant til, nogle steder sad vi ærlig talt ret dårligt, og man finder ud af hvor vigtigt det er med 13 vore sædvanlige solide nodestativer, når noderne indtil flere gange er drattet på gulvet fra de vakkelvorne rejsestativer vi var nødt til at bruge på nogle af koncertstederne. Egentlig er det forbavsende, så lidt sygdom og uheld vi var ude for, når man tænker på hvor mange vi var af sted. En musiker blev syg dagen før vi skulle af sted og måtte lyndubleres. En anden fik problemer med mellemørebetændelse, og 2 blev ramt af migræne, ellers holdt alle sig raske. Og eneste uheld med et instrument var at en kontrabasbue kollapsede lige før en koncert - slidt op af for megen øvning, formentlig! Upside down - busgymnastik Og prøv lige at tænke på det praktiske: stole, nodestativer, lys, instrumenter osv. Hver dag skulle det hele stilles op og pakkes ned igen. Vores orkesterbetjente Peter og Ulrik havde mere end travlt, men de formåede som sædvanligt at ordne alt så godt som overhovedet muligt for os hver eneste dag, en bedrift, som atter en gang beviser, at Aalborg Symfoniorkester har Danmarks bedste orkesterbetjente!

14 Syv koncerter i rap, med kun en pausedag: Jeg prøver at huske stederne fra hinanden: Aula der Blinke i Leer, meget lille sal med teaterscene. Næste dag Kulturhaus Lüdenscheid, en udmærket sal at spille i, men ikke særlig køn. Her fejrede man husets 25 års fødselsdag, så der var tale af kulturpersonligheder. Festhalle Viersen: en smuk gammel sal, lidt i stil med det gamle Odd Fellowpalæ i København, med fine publikumsfaciliteter og smukt bygget sammen med musikskole. Stadthalle Vennehof Borken var ikke verdens bedste, ej heller arkitektonisk, derfor var det nok værd at køre den lange tur tilbage til Kiel for at spille i Schloss Am Wall, som er en virkelig flot gammel sal, med god akustik og atmosfære. Kur- und Kongressaal, Bad Homburg: smuk sal med plads til ca 800 personer i stort kongrescenter og endelig Forum Niederberg i Velbert, en stor flot koncertsal. Men fælles for alle stederne: fulde sale med et fantastisk publikum, som mødte os med varm og langvarig applaus både før og efter koncerterne. Man fornemmede alle vegne et publikum som var mere end almindeligt veloplagt og interesseret, og alle steder måtte vi spille ekstranummer. Samarbejdet med Aeschbacher fungerede upåklageligt: han formåede hver aften at 14 samle koncentrationen og få orkestret til at yde sit allerbedste. Bus kørte vi i en uendelighed, mere end 2000 km. Selv hviledagen den 9. november var inddraget til transport (mod senere afspadsering), men om aftenen var der fællesspisning og afslapning på det hyggelige, lidt bedagede kurhotel Waldhotel Gesundbrunnen i Northeim. Så vidt jeg husker, var det her, der var bar i kælderen med karaokeanlæg, hvor Mogens Dyrberg gav sin helt egen uforglemmelig udgave af I did it my way. Festet blev der også den dag, hvor det efter højtideligt møde i konkurrencejuryen på et hotelværelse - blev besluttet, at Randi Poulsen med glans havde bestået sin prøvetid og dermed blev fastansat som 2. soloklarinettist i orkestret. Det kringlede ved denne tur var, at vi pga af afstandene hver dag ved tiden ankom til en ny by, hvor det gjaldt om hurtigt at finde noget at spise, før omklædning og så ca yderligere 1 times transport til koncertstedet. Så dagene blev delt op i små bidder, og det er meget begrænset hvor meget man når at være turist på sådan en tur. Tilværelsen handler om at spille, sove, spise, pakke, køre og så forsøge at få øvet lidt på hotelværelset. Vigtigste lekture var det lille rejseprogram med detaljerede oplysninger dag for dag.

15 Men det er selvfølgelig slet ikke den fulde sandhed: netop når man sådan er tvunget til at være sammen i så mange dage er der jo tid til at tale sammen, måske få snakket med kolleger man ellers aldrig når at få vekslet et ord med, og i det hele taget hygge sig sammen. Ikke mindst efter koncerterne, så skal der helst geares ned med lidt natmad og en øl. Og selvfølgelig fik vi også set os lidt om. Selvom vi kun bevægede os rundt i en lille del af Tyskland er variationerne store, jeg nævner i flæng: Oldenburg, en smuk by med livlig markedshandel, gøglere på gågaden og forholdsvis velbevaret gammel bycentrum. Northheim, idyllisk bymidte med skæve bindingsværkshuse og så den totale modsætning: Gelsenkirchen, en rigtig Ruhrby, rå og slidt, med åbenlys fattigdom og arbejdsløse hængende på gadehjørnerne, men heldigvis også med tegn på begyndende optur. Hjemturen foregik bogstavelig talt i flyvende fart: et lille propelfly var chartret til at hente os i Düsseldorf lufthavn, med direkte kurs mod Aalborg. Efter et omstændeligt check-in blev vi modtaget i flyet af et super-veloplagt crew, som gjorde alt for at vi skulle have det godt. Instrumenterne blev anbragt alle vegne uden sure miner, vi blev fyrsteligt beværtet og fik lov til at se cockpittet, hvilket nær havde fået flyet til at gå på næsen, fordi alle ville derud. Alt i alt en munter hjemtur, som afslutning på en vellykket turne. Lirekassemusikanter i Oldenburg 15

16 Foreningen har haft besøg af 2 af orkestrets bærende kræfter! Koncertmester Yana Deskova og solobratschist Anna Dahl var sammen med musikchef Palle Kjeldgaard gæster ved medlemsmødet 22. januar Til dem, som havde valgt at sidde hjemme for at se VM-håndbold mellem Danmark og Norge, må man sige, at de gik glip af en virkelig interessant oplevelse ved mødet med Yana Deskova fra Bulgarien og Anna Dahl fra Polen. På sin sædvanlige professionelle måde guidede Palle Kjeldgaard os, sammen med pigernes, igennem deres liv som musikere, lige fra de første gang stiftede bekendtskab med musikken og ind til i dag. Et træk, som jeg undrede mig meget over, var, at de begge har et ophav, som IKKE har noget med musik at gøre. Ja, det skulle da lige vare det, at Yanas storebror også spiller violin. Yana var den, der var først på banen. Det skete allerede som 4- årig. Som årig kom hun, uden gråd og tænders gnidsel, i elitemusikskole, hvorefter hun kom til London, og studerede her i fire år. Vejen til Aalborg gik derefter via Essen og Stuttgart for til sidst at ende i Aalborg sammen med sin kæreste Mathias, som er cellist i orkestret. Palle spurgte Yana, hvor lang tid hun var om at indstudere Tjaikowskis Violinkoncert, som hun opførte sammen med orkestret i Aalborghallen i oktober Her svarede Yana, at det havde varet ca. ½ år. Yana modtog som bekendt Nordjyllands Amts sidste musikpris, bl. a. for at være medvirkende til at give orkestret et internationalt tilsnit. Symfo-Nyts redaktør arbejder på at der kan bringes et længere fyldestgørende interview med Yana i efterårsudgaven af bladet. For Annas vedkommende var det dog rent tilfældigt at hun blev musiker. Som 6-årig blev hun opdaget af sin sanglærer, som spurgte hende, om hun ikke kunne tænke sig at spille på et instrument. Familien blev meget forundret, da hun kom og fortalte at hun skulle til at gå til violin- undervisning. Ja, men så er det enten-eller! lød svaret. Som 12- årig måtte hun rejse til en anden by for at studere videre. Da hun var ca. 16

17 15 år, blev violinen udskiftet med bratschen, og allerede som 19-årig vandt hun en konkurrence. Dette åbnede vejen for hende til at studere videre, og efter at hun uopfordret havde sendt et prøvebånd til et universitet i USA, blev hun uden yderlige kommentarer inviteret til optagelse på universitetets musikdel. Opholdstilladelse hindrede hende imidlertid i at blive i USA, hvorefter hun, via Stavanger i Norge, og en lille afstikker til Århus, nu er endt i Aalborg. Til slut fortalte Palle lidt om Musikkens Hus, som nu endelig ser ud til at blive en realitet. Endvidere åbnede han lidt på klem for orkestrets fremtidige aktiviteter. Aftenens forløb blev smukt garneret, af: Händel: Chaconne i G-dur, Mozart: Duet i G-dur, KV 423 og den lettiske komponist Dvarionas: Vals. Jeg var glad for at jeg ikke blev hjemme for at se håndbold! Tænk hvilken spændende aften jeg var gået glip af! Torben Røjkjær-Jensen Formandens klumme Mit indlæg i efterårsnummeret var som resten af bladet præget af frustrationen over de store problemer omkring Musikkens Hus, problemer som gjorde det vanskeligt at bevare troen på, at det skulle lykkes at få et musikhus i Aalborg. Det er sagt før, men kan ikke siges for tit: Hvis Aalborg, som hovedby i den suverænt mindste af de nye regioner, skal kunne klare sig og udvikle sit erhvervsliv i konkurrence med storebror Århus, så skal der satses på et righoldigt kulturliv. Her kan Musikkens Hus blive et afgørende trækplaster. Det var derfor naturligvis alle tiders bedste julegave, da vi den 21. december fik nyheden om, at en af landets største pengetanke, Realdania, havde overtaget styringen af projektet og givet garanti for, at det bliver gennem ført ud fra et ønske om som det hedder i Realdanias pressemeddelelse: at opføre Musikkens Hus som et vartegn for Nordjylland i høj arkitektonisk kvalitet og med en akustik, som er et internationalt koncerthus værdigt. Hvordan det kommer til at se ud, er i skrivende stund uafklaret. Det lokale nyhedsmedium som ellers ikke har været kendt for sin støtte til Musikkens Hus har i sin nyfundne begejstring udskrevet en læserkonkurrence 17

18 herom. Det er selvfølgelig dejligt, at avisen nu tilsyneladende har ændret sin holdning til projektet, men det er næppe den måde, man opfylder visionen om høj arkitektonisk kvalitet. Personligt håber og tror jeg, at man holder fast i Himmelblauprojektet, naturligvis med de ændringer, der følger af, at projektet er blevet mindre, efter at universitetet ikke længere er med. Så til lykke til Aalborg, Region Nordjylland, Aalborg Symfoniorkester, Nordjysk Musikkonservatorium og alle elskere af klassiks musik i Nordjylland. Nu kommer Musikkens Hus! Og når vi nu er i gang med lykønskninger, skal der også lyde et stort til lykke til vores unge koncertmester Yana Deshkova, som i efteråret fik Nordjyllands Amts Musikpris, der ved denne lejlighed blev uddelt for sidste gang. I begrundelsen for at tildele hende prisen hed det, at hun havde tilført orkesteret international standard. Jeg mener naturligvis, orkesteret allerede har international standard, men den er bestemt ikke blevet mindre med Yana på førstebænken. Det tror jeg enhver, der har oplevet hende som koncertmester, kammermusiker og solist i den bedste opførelse af Tjajkovskijs violinkoncert, jeg mindes at have hørt, kan skrive under på. En god nyhed i denne forbindelse er, at Yanas kæreste Matthias Hehrmann nu også har fået fast plads i orkesteret som 3. solocellist, så nu er der håb om, at vi kan beholde dem begge i mange år fremover. Bjarne Juel Nielsen Fordele som medlem af Aalborg Symfoniorkesters Venner (ud over at støtte op om Aalborg Symfoniorkester) 1. Rabatter på orkestrets egne cd er. 2. Modtagelse af medlemsbladet SYMFO-NYT 3. Et godt medlemstilbud ved køb af cd er hos Hupfeld Hadsundvej 3, 9000 Aalborg 18

19 (Fortsat fra s. 2) træder, og derved overføre dynamikken og intensiteten fra koncertsalen og operahuset til magasinet. I Klassisk præsenteres artikler om klassisk musik fra Danmark, Norden og den internationale scene. Magasinet indeholder portrætter og interview med musikere, dirigenter, komponister m.fl., som er aktuelle i Danmark. Man kan desuden få et indblik i musikhistoriske artikler, samt information og inspiration i form af en koncertkalender, der fokuserer på store klassiske musikoplevelser i hele landet. Magasinet indeholder desuden en lang række anmeldelser af klassisk musik på cd og dvd. Arnold Busck Bispensgade Aalborg Tlf: Adresser i Nordjylland: Stereo Studio Algade Aalborg Tlf: Nordjyllands Kunstmuseum Kong Christians Alle Aalborg Tlf: BT-centralen Boulevarden Aalborg Tlf: Otto s Musik Adelgade Hobro Tlf: Aalborg Centerboghandel Fibigerstræde Aalborg Øst Tlf: Til lykke til Sønderjylland med ALSION 19 Fredag d. 2. februar hørte jeg i P2 eftermiddag om indvielseskoncerten samme aften i det netop indviede ALSION, Sønderborgs nye koncertsal bygget til klassisk, symfonisk musik under tag med Forskerparken og Syddansk Universitet. Arkitekterne er 3xNielsen, Århus. Pris: 535 mio. kr. Stor glæde (men med et lille, vemodigt stik i hjertet trods de gode udsigter for Musikkens Hus), at det KAN lykkes nogle steder i Danmark. Bladmageren

20 Aalborg Symfoniorkesters Venner Returneres ved varig adresseændring til Bjarne Juel Nielsen, Poseidonvej 6, 9210 Aalborg SØ med oplysning om ny adresse INDHOLDs FORTEGNELSE: Klassisk - præsentation af nyt magasin om musik...s. 2 Finn Egeland Hansens deprimerende status over det nordjyske musikliv - Musikchefens klumme...s. 3 Børn og musik...s. 8 Orkestrets Tysklandsturné - en beretning...s. 11 En aften med Yana Deskova og Anna Dahl...s. 16 Formandens klumme... s. 18 Til lykke til Sønderjylland med ALSION... s. 19 Indmeldelse hos foreningens formand Bjarne Juel Juel Nielsen, Poseidonvej 6, 9210 Aalborg SØ, Tlf

Proces med DR Radiosymfoniorkestret 2008

Proces med DR Radiosymfoniorkestret 2008 Proces med DR Radiosymfoniorkestret 2008 DR Radiosymfoniorkestret Du skal til koncert med DR Radiosymfoniorkestret. Det er et stort symfoniorkester, som består af ca. 70 musikere. I et symfoniorkester

Læs mere

På rejse med musikken

På rejse med musikken Eksotiske fugle På besøg hos DR SymfoniOrkestret s. 2 På rejse med musikken Du skal snart på besøg hos DR SymfoniOrkestret. Her skal du høre symfoniorkestret spille flere forskellige musikværker. Men vi

Læs mere

Beethovens 9. symfoni

Beethovens 9. symfoni Beethovens 9. symfoni Koncert med DR SymfoniOrkestret s. 2 Beethoven Du skal snart til koncert med DR SymfoniOrkestret. Ved koncerten skal du høre en symfoni. Symfonien er skrevet af en tysk komponist,

Læs mere

Koncertoplevelse - og fællessang i spil dansk ugen 27.okt.-31.okt.2014

Koncertoplevelse - og fællessang i spil dansk ugen 27.okt.-31.okt.2014 Vær med til at markere Jammerbugt Kommune som Spil Dansk kommune 2014 Koncertoplevelse - og fællessang i spil dansk ugen 27.okt.-31.okt.2014 Giv jeres omgivelser og personale en uventet og enestående musikoplevelse.

Læs mere

»Du skal ikke se væk,«siger Pia.»Gå hen til ham.«

»Du skal ikke se væk,«siger Pia.»Gå hen til ham.« FEST Maja skal til fest. Det er på skolen. Hun ser sig i spejlet. Er hun ikke lidt for tyk? Maja drejer sig. Skal hun tage en skjorte på? Den skjuler maven. Maja tager en skjorte på. Så ser hun i spejlet

Læs mere

NORDJYLLAND MANGLER ET NYSKABENDE OG PROFESSIONELT RYTMISK ENSEMBLE

NORDJYLLAND MANGLER ET NYSKABENDE OG PROFESSIONELT RYTMISK ENSEMBLE NORDJYLLAND MANGLER ET NYSKABENDE OG PROFESSIONELT RYTMISK ENSEMBLE PROJEKTBESKRIVELSE FOR NORDKRAFT BIG BAND 2012 2015 1 NORDJYLLAND MANGLER ET NYSKABENDE OG PROFESSIONELT RYTMISK ENSEMBLE PROJEKTBESKRIVELSE

Læs mere

Lærermateriale - Forslag til undervisningen.

Lærermateriale - Forslag til undervisningen. Lærermateriale - Forslag til undervisningen. Kære lærer Vi glæder os til at se jer og jeres klasse til koncert i DR Koncerthuset. Vi har sammensat et elevmateriale, så eleverne kan forberede sig lidt før

Læs mere

Denne dagbog tilhører Norah

Denne dagbog tilhører Norah Denne dagbog tilhører Norah Den lille bog, du står med i hænderne nu, er en dagbog fra en russisk pige. Hun hedder Norah og er 12 år gammel. Dagbogen handler om hende og hendes familie. De var russiske

Læs mere

20 års jubilæum 1989-2009

20 års jubilæum 1989-2009 VENØ MUSIKFORENING 20 års jubilæum 1989-2009 Venø Musikforening - 20 år En flok venøboere Initiativgruppen - søsatte Venø Musikforening. Initiativgruppen talte Søren Baggesen, Jørgen Anker Jørgensen, Ellen

Læs mere

- engang havde orkestret et blad der hed OPUS.

- engang havde orkestret et blad der hed OPUS. OPUS/ OPUS/ OPUS/ OPUS/ OPUS/ OPUS/ OPUS/ opus/ OPUS/ OPUS - engang havde orkestret et blad der hed OPUS. OPUS udkom med uregelmæssige mellemrum og berettede om hvad der var foregået, fx anmeldelser (dem

Læs mere

MENNESKER MØDES 10 21 MIN DATTERS FIRHJULEDE KÆRLIGHED

MENNESKER MØDES 10 21 MIN DATTERS FIRHJULEDE KÆRLIGHED 21 MIN DATTERS FIRHJULEDE KÆRLIGHED I sidste uge var jeg ti dage i London for at besøge min datter. Hun har et rigtig godt job i et internationalt firma og et godt sted at bo. Hun har også en kæreste,

Læs mere

Inde i hovedet kan jeg alting

Inde i hovedet kan jeg alting Artikel i Muskelkraft nr. 8, 2000 Inde i hovedet kan jeg alting Mette Have Justsen, 19 år, vil ikke acceptere ret mange begrænsninger i sit liv. En 70 dages rundrejse i Australien var derfor en selvfølge

Læs mere

Med Pigegruppen i Sydafrika

Med Pigegruppen i Sydafrika Med Pigegruppen i Sydafrika Fire piger fortæller om turen Af Lene Byriel, journalist I efteråret 2006 rejste 8 unge piger og tre voksne medarbejdere på en 16 dages tur til Sydafrika. Danni, Michella, Tania

Læs mere

Musikundervisning i den nye skolereform.

Musikundervisning i den nye skolereform. Musikundervisning i den nye skolereform. Den nye skolereform vil give et kæmpe løft til samarbejdet mellem Musikskolen og folkeskolerne i Lemvig Kommune. Det er en enestående chance for at understøtte

Læs mere

Modul 3 Læsning, Opgave 1

Modul 3 Læsning, Opgave 1 Modul 3 Læsning, Opgave 1 Instruktion: Tid: Læs spørgsmålet. Find svaret i teksten. Skriv et kort svar. 5 minutter. 1. Hvad koster det for børn under 18 år? 2. Hvad hedder området, hvor man må spise sin

Læs mere

Det som ingen ser. Af Maria Gudiksen Knudsen

Det som ingen ser. Af Maria Gudiksen Knudsen Det som ingen ser Af Maria Gudiksen Knudsen Da Jonas havde hørt nogen af de rygter der gik om mig, slog han mig med en knytnæve i hovedet. Jeg kunne ikke fatte at det skete, at han slog mig for første

Læs mere

MODERNE KLAVER 1 NATALIA V. POULSEN

MODERNE KLAVER 1 NATALIA V. POULSEN MODERNE KLAVER 1 Mekanisk, fotografisk eller anden gengivelse af denne bog eller dele af den er ikke tilladt ifølge gældende dansk lov om ophavsret. 2009 MUFO ISMN-nr: M-66133-183-4 1. oplag 2009 1. udgave

Læs mere

Forslag til rosende/anerkendende sætninger

Forslag til rosende/anerkendende sætninger 1. Jeg elsker dig for den, du er, ikke kun for det, du gør 2. Jeg elsker din form for humor, ingen får mig til at grine som dig 3. Du har sådan et godt hjerte 4. Jeg elsker at være sammen med dig! 5. Du

Læs mere

Nyhedsbrev nr. 5. Ollerup den 17. december 2009.

Nyhedsbrev nr. 5. Ollerup den 17. december 2009. Ollerup den 17. december 2009. Nyhedsbrev nr. 5. Julen står for døren. Snart vil der falde lidt ro på os. Det glæder vi os alle til. Juleferien begynder i morgen, fredag den 18. december kl. 10.45. Vi

Læs mere

Vestegnens Harmonika Klub

Vestegnens Harmonika Klub HARMONIK-AVISEN 23. årgang Marts 2015 Nummer 1 Harmonika koncert i Høje Taastrup Kirke Så er det forår! Forårsmatiné Harmonikakoncert Generalforsamling Spil Op Café Vestegnens Harmonika Klub 1 HARMONIK-AVISEN

Læs mere

Hvordan høre Gud tale?

Hvordan høre Gud tale? Hvordan høre Gud tale? Forord til læreren For flere år siden sad jeg sammen med en gruppe børn i 10-11 års alderen. Vi havde lige hørt en bibeltime, der handlede om at have et personligt forhold til Jesus.

Læs mere

Velkommen til årets studenter, forældre, familie og skolens medarbejdere

Velkommen til årets studenter, forældre, familie og skolens medarbejdere Velkommen til årets studenter, forældre, familie og skolens medarbejdere Kære studenter årgang 2015 I dag er en festdag! I den sidste uges tid har skolen summet af liv: spænding, nervøsitet inden sidste

Læs mere

Denne dagbog tilhører Max

Denne dagbog tilhører Max Denne dagbog tilhører Max Den lille bog, du står med nu, tilhører en dreng. Han hedder Max og er 8 år gammel. Dagbogen handler om Max og hans familie. Max er flyttet tilbage til København med sin mor efter

Læs mere

Skræddersyet MC tur til Frankrig

Skræddersyet MC tur til Frankrig I løbet af vinteren 2012/13 var vi to par, som besluttede, at vi ville en tur til Normandiet og se nogle af mindesmærkerne fra 2. verdenskrigs D-dag i 1944. Vi var ret hurtige enige om,, at vi ikke ville

Læs mere

- stammebeskrivelser ET UNDERVISNINGSMATERIALE FRA

- stammebeskrivelser ET UNDERVISNINGSMATERIALE FRA - stammebeskrivelser ET UNDERVISNINGSMATERIALE FRA Hvid stamme MOTTO: Det er Solgudens vilje, at du skal gøre hvad jeg siger STIKORD: Præster, bestemmer, rige Da Solguden straffede menneskerne, troede

Læs mere

Hej Nabo! i Gadehavegård 4. september. Hvad sker der lige nu i DIT Gadehavegård? Søg penge til gode ideer!

Hej Nabo! i Gadehavegård 4. september. Hvad sker der lige nu i DIT Gadehavegård? Søg penge til gode ideer! Hej Nabo! Hvad sker der lige nu i DIT Gadehavegård? Sommeren er kommet og livet i det grønne Gadehavegård byder sig til Læs om teaterturen på De usynlige stier, streetbasket, streetdance, Åben skole, forældrenetværk,

Læs mere

KNUDSØSKOLEN, EN LYS OG RUMMELIG SKOLE

KNUDSØSKOLEN, EN LYS OG RUMMELIG SKOLE KNUDSØSKOLEN, EN LYS OG RUMMELIG SKOLE Knudsøskolen er den ene af Ry s to folkeskoler, beliggende ved kanten af Knudsø og omgivet af store grønne arealer. Skolen har 140 elever og er 1-sporet til og med

Læs mere

KONTAKT 12/13 nr. Indhold: A P R I L

KONTAKT 12/13 nr. Indhold: A P R I L KONTAKT 12/13 nr. A P R I L Indhold: Aktuelt i april s. 2 Fritternyt s. 3 4.a syr slanger s. 3 Besøg af Vejen Musiksko le s. 4 8.årgang i Odense s. 4 A-dage i E 3 s. 5 Foredrag med forfatter s. 6 Skolefest

Læs mere

Målgruppe: Musiklærere og andre interesserede undervisere

Målgruppe: Musiklærere og andre interesserede undervisere Målgruppe: Musiklærere og andre interesserede undervisere den 27. februar 2012 på Vinde Helsinge Fri- og efterskole i samarbejde med Vestmus University College Sjælland Center for Undervisningsmidler Stenstuegade

Læs mere

Informationsfolder til Frivillige foreninger på Grøn Koncert

Informationsfolder til Frivillige foreninger på Grøn Koncert Informationsfolder til Frivillige foreninger på Grøn Koncert Kære frivillige lokalforeningsfolk! eller som vi ynder at kalde jer LokalCrew (udtales Kræw ). I Muskelsvindfonden er vi meget glade for, at

Læs mere

Lærervejledning. www.5emner.dk

Lærervejledning. www.5emner.dk Lærervejledning 5 emner er bygget op omkring emnerne: familie, rejser, uddannelse, arbejde og bolig. Emnerne kan gennemgås separat og i vilkårlig rækkefølge alt efter behov. Den tilhørende hjemmeside er

Læs mere

Madpolitik i overbygningen.

Madpolitik i overbygningen. Hold Øje uge 41. Lyden af efterårsferie og et bolsje.. Sanne, Sanne, Sanne.. Kære Alle. Så er der efterårsferie. I ønskes alle en dejlig uge vi ses igen om en uge bl.a. til musicalperiode for OB. Hilsen

Læs mere

Når samarbejdet er svært

Når samarbejdet er svært Når samarbejdet er svært Pjecen er udarbejdet af Statsforvaltningerne i samarbejde med Familiestyrelsen. Tekst: psykolog og børnesagkyndig rådgiver Jannie Kildested på vegne af Familiestyrelsen, juni 2005.

Læs mere

Vi ønsker en glædelig Jul og et godt og lykkebringende Nytår.

Vi ønsker en glædelig Jul og et godt og lykkebringende Nytår. Guldbrudeparret den 28. april Mille og Inge Mille Tina på hendes 50 års fødselsdag Panama Kanalen Leguan i Costa Rica Hejre i Costa Rica Dødningehoved abe i Costa Rica 2012 Vi ønsker en glædelig Jul og

Læs mere

Nyhedsbrev SFO Fritterhøjen uge 3+4 2015

Nyhedsbrev SFO Fritterhøjen uge 3+4 2015 Indsamlingsuge. I uge 3 havde vi vores årlige indsamlingsuge, hvor vi samler penge ind til de vores 2 fadderskaber gennem SOS Børnebyerne. Aktiviteten i år var gode gerninger og med jer forældre som sponsorer

Læs mere

Jeg kan komme til ham, når altså lige meget, hvad fanden der sker. Foto: Ajs Nielsen

Jeg kan komme til ham, når altså lige meget, hvad fanden der sker. Foto: Ajs Nielsen Jeg kan komme til ham, når altså lige meget, hvad fanden der sker Foto: Ajs Nielsen Flere og flere børn vokser op hos deres enlige mor, og de har ingen eller kun en meget sparsom kontakt med deres far.

Læs mere

mening og så må man jo leve med det, men hun ville faktisk gerne prøve at smage så hun tog to af frugterne.

mening og så må man jo leve med det, men hun ville faktisk gerne prøve at smage så hun tog to af frugterne. Rosen Lilly ved ikke hvor hun er. Hun har lukkede øjne det er helt mørkt. Hun kan dufte noget, noget sødt hvad er det tænker hun. Hun åbner sine øjne hun er helt ude af den. Det er roser det var hendes

Læs mere

KONFIRMATIONSPRÆDIKEN 27.APRIL 2014 1.SEP VESTER AABY KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19

KONFIRMATIONSPRÆDIKEN 27.APRIL 2014 1.SEP VESTER AABY KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19 KONFIRMATIONSPRÆDIKEN 27.APRIL 2014 1.SEP VESTER AABY KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19 Søren satte sig op i sengen med et sæt. Den havde været der igen. Drømmen. Den drøm, han kendte så godt,

Læs mere

Alex. Og den hemmelige skat. Navn: Klasse: Ordklasser 3. klassetrin

Alex. Og den hemmelige skat. Navn: Klasse: Ordklasser 3. klassetrin Alex Og den hemmelige skat Ordklasser 3. klassetrin Navn: Klasse: 1. Skattekortet Her er Alex. Han er en meget glad dreng, for han har lige fået en ny Nintendo. Eller han har ikke fået den, faktisk er

Læs mere

Ny skolegård efter påskeferien.

Ny skolegård efter påskeferien. FORDYBELSESUGE PÅ HELLIG KORS SKOLE 29. MATS 2. APRIL 2004 Ny skolegård efter påskeferien. Vi var ned i skolegården og der fortalte håndværkerne os at de bliver færdige om ti dage. De laver den nye skolegård

Læs mere

180 : Jeg er ikke vred mere

180 : Jeg er ikke vred mere 180 : Jeg er ikke vred mere I 180 grader møder vi mennesker, hvis liv har taget en voldsom drejning, men som er kommet styrket videre. Tabita Brøner er vokset op som Jehovas Vidne. Men som teenager mødte

Læs mere

Hans-Henrik Sørensen. Rejsebreve fra NEW ZEALAND

Hans-Henrik Sørensen. Rejsebreve fra NEW ZEALAND Hans-Henrik Sørensen Rejsebreve fra NEW ZEALAND 1 Hans-Henrik Sørensen Rejsebreve fra NEW ZEALAND 2 Forord Fra oktober 2007 til januar 2008 foretog jeg sammen med min daværende kone, Susanne Høegh, en

Læs mere

19 SORGGRUPPER ET SKÆBNEFÆLLES- SKAB MED NYE FORTROLIGE

19 SORGGRUPPER ET SKÆBNEFÆLLES- SKAB MED NYE FORTROLIGE 120 SORG - NÅR ÆGTEFÆLLEN DØR I DEL 2 I SORGSTØTTE 19 SORGGRUPPER ET SKÆBNEFÆLLES- SKAB MED NYE FORTROLIGE For nogle efterladte kan fællesskabet i en sorggruppe få afgørende betydning og hjælpe til at

Læs mere

Sprogtur til Canada i sommerferien 2015

Sprogtur til Canada i sommerferien 2015 Sprogtur til Canada i sommerferien 2015 Da sprogskolen blev slået op på forældreintra, tilbød mine forældre mig at komme med og høre om Destination Canada, der er en sprogskole på Carleton University i

Læs mere

AKKC.DK. Store. oplevelser i. Aalborg. - til små penge. Forestilling Middag Overnatning Morgenbrunch

AKKC.DK. Store. oplevelser i. Aalborg. - til små penge. Forestilling Middag Overnatning Morgenbrunch AKKC.DK Store oplevelser i Aalborg - til små penge Forestilling Middag Overnatning Morgenbrunch First Hotel Europa Restaurant Papegøjehaven First Hotel Europa er et firestjernet designhotel med 168 supermoderne

Læs mere

Nyhedsbrev for børnemiljøet på Ejerslykkeskolen. Februar 2015

Nyhedsbrev for børnemiljøet på Ejerslykkeskolen. Februar 2015 Nyhedsbrev for børnemiljøet på Ejerslykkeskolen. Februar 2015 Fest for mellemtrinnet. Så er det blevet tiden for den årlige store begivenhed for eleverne i 4., 5. og 6. klasse. Der er fest! Torsdag d.

Læs mere

Beretning 2015. Bestyrelsen

Beretning 2015. Bestyrelsen Beretning 2015 Bestyrelsen Vi har i bestyrelsen haft et spændende år, nu kender vi jo hinanden og ved hvad hver især står for og kan derfor supplere hinanden omkring de forskellige opgaver der forekommer

Læs mere

SPOT PÅ SPILLERAGENTER

SPOT PÅ SPILLERAGENTER SPOT PÅ SPILLERAGENTER Af Martin Bager & Lean Bach - bragt i Spillernyt, marts 2011 Agenter fylder mere og mere på den danske håndboldscene på godt og ondt. Martin Bager og Lean Bach er suppleanter i Håndbold

Læs mere

Emne: De gode gamle dage

Emne: De gode gamle dage Afsnit 1 Et uægte barn Emne: De gode gamle dage Folk siger tit, at alt var bedre i gamle dage. Men det kan jo ikke passe. Selvfølgelig er der nogen ting, der er bedre i dag. Men verden er ikke den samme

Læs mere

Brugertilfredshed. Patienter i behandling på tandreguleringsklinikken

Brugertilfredshed. Patienter i behandling på tandreguleringsklinikken Brugertilfredshed Patienter i behandling på tandreguleringsklinikken 2012 1 Om undersøgelsen Spørgeskemaet blev udleveret i perioden 8. maj 2012 til 31. august 2012 i forbindelse med behandling på tandreguleringsklinikken.

Læs mere

Musikskolen har brug for dig i uge 15!! Læs om vores aktiviteter og meld dig til!

Musikskolen har brug for dig i uge 15!! Læs om vores aktiviteter og meld dig til! Musikskolen har brug for dig i uge 15!! Læs om vores aktiviteter og meld dig til! Kære elever og forældre! I uge 15 vender musikskolen op og ned på, hvordan vi gør tingene. Den normale undervisning bliver

Læs mere

Erasmus-rapport om udlandsophold Forår12

Erasmus-rapport om udlandsophold Forår12 Erasmus-rapport om udlandsophold Forår12 Titelblad Navn Mark Friis (10512) Email mark-f.r.i.i.s@hotmail.com Semester Forår 2012 Dagens dato 13 August 2012 Spørgsmål: Hvilke faktorer motiverede dig til

Læs mere

så ka du lære det SAMMENHOLD KREATIVITET PERSONLIG UDVIKLING FÆLLESSKAB FORDYBELSE

så ka du lære det SAMMENHOLD KREATIVITET PERSONLIG UDVIKLING FÆLLESSKAB FORDYBELSE så ka du lære det! lærer du fordi du har lyst! arbejder du med det DU brænder for! KREATIVITET FORDYBELSE PERSONLIG UDVIKLING SAMMENHOLD FÆLLESSKAB ANDEBØLLE UNGDOMSHØJSKOLE HØJSKOLE FOR UNGE MELLEM 16

Læs mere

Personaleledelse. Skab det bedste hold. Husk ros og skulderklap

Personaleledelse. Skab det bedste hold. Husk ros og skulderklap Skab det bedste hold Hos LADEGAARD A/S kan vi ikke understrege for mange gange, at samarbejde er nøglen til at frigøre energi og talent i virksomheden. Alt for meget talent går til spilde på grund af dårlig

Læs mere

Store oplevelser i Aalborg - til små penge

Store oplevelser i Aalborg - til små penge AKKC.DK Store oplevelser i Aalborg - til små penge Forestilling Middag Overnatning Morgenbrunch Saxogade Godt at vide og rejseinformation Kong Hans Gade Gode forbindelser med fly, tog, bus og bil gør det

Læs mere

Du er klog som en bog, Sofie!

Du er klog som en bog, Sofie! Du er klog som en bog, Sofie! Denne bog handler om, hvordan det er at have problemer med opmærksomhed og med at koncentrere sig. Man kan godt have problemer med begge dele, men på forskellig måde. Bogen

Læs mere

K E N D E L S E. i sag nr. 75/02. afsagt den ****************************** I alt kr. 9.510,- inkl. sovebustransport, liftkort, skileje samt rabat

K E N D E L S E. i sag nr. 75/02. afsagt den ****************************** I alt kr. 9.510,- inkl. sovebustransport, liftkort, skileje samt rabat 1 REJSE-ANKENÆVNET K E N D E L S E i sag nr. 75/02 afsagt den ****************************** REJSEMÅL: Saalbach, Østrig, 8.2. 17.2.2002 PRIS: KLAGEN ANGÅR: KRAV: I alt kr. 9.510,- inkl. sovebustransport,

Læs mere

Bilag 4 Transskription af interview med Anna

Bilag 4 Transskription af interview med Anna Bilag 4 Transskription af interview med Anna M: Først og fremmest kunne vi godt tænke os at få styr på nogle faktuelle ting såsom din alder bl.a.? A: Jamen, jeg er 25. M: Og din kæreste, hvor gammel er

Læs mere

FAVRSKOV MUSIKSKOLE. Julemåneden er i gang og der er meget at glæde sig til - også i musikskolen.

FAVRSKOV MUSIKSKOLE. Julemåneden er i gang og der er meget at glæde sig til - også i musikskolen. Sæson 2014/15 Volume 2 Nyhedsbrev FAVRSKOV MUSIKSKOLE Indhold Julehilsen...1 Kirkekoncert i Røgen...2 Julegalop og Lucia...2 Bazartilbud...3 Fotos fra Bazaren...3 Nye rytmikhold...4 Kommende arrangementer...4

Læs mere

august 2011 FANDANGO-NYT Folkedanserforeningen FANDANGO Horsens

august 2011 FANDANGO-NYT Folkedanserforeningen FANDANGO Horsens august 2011 FANDANGO-NYT Folkedanserforeningen FANDANGO Horsens Bestyrelsen Formand: Næstformand: Hanne Skjødt Peter Rabjerg Brådhusvej 7 Gedhøjen 7, Hatting 86 55 15 70 75 65 36 16 skjoedt@pc.dk peter@rabjerg.eu

Læs mere

ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG

ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG 18.30-21.30 ANLÆGSVEJ 7, 4100 RINGSTED. TLF: 57 62 71 80 / 28 19 65 35 MAIL: KLUBSVANEN@GMAIL.COM WWW.KLUBSVANEN.DK Dag Dato Aktivitet Personale Tir 5. Maj Loppemarked sælg selv

Læs mere

Centrets bedste Nyhedsavis

Centrets bedste Nyhedsavis Centrets bedste Nyhedsavis - At gå på CSV SydØstfyn. (Side 3) - Elever på Nytårsforsæt. (Side 10) - Den SJOVE side. (Bagsiden) Velkommen til skolens bedste nyhedsavis. For første gang i nyere tid har skolen

Læs mere

kære forældre, søskende og bedsteforældre, kære medarbejdere og sidst men ikke mindst kære dimittender. Tillykke med overstået - eller tør jeg sige

kære forældre, søskende og bedsteforældre, kære medarbejdere og sidst men ikke mindst kære dimittender. Tillykke med overstået - eller tør jeg sige kære forældre, søskende og bedsteforældre, kære medarbejdere og sidst men ikke mindst kære dimittender. Tillykke med overstået - eller tør jeg sige VELoverstået - eksamen. Vi skaber succeser. Det er vores

Læs mere

2. Kommunikation og information

2. Kommunikation og information 2. Kommunikation og information Historier om Kommunikation livet om bord og information Kommunikation og information er en vigtig ledelsesopgave. Og på et skib er der nogle særlige udfordringer: skiftende

Læs mere

I landet med den store ordfabrik

I landet med den store ordfabrik I landet med den store ordfabrik Af Agnés de Lestrade og Valeria Docampo På dansk v/dal Michaelsen En meget poetisk billedbog, der sætter fokus på sprog og ord. Den får os til at tænke over alt det, der

Læs mere

i Ønskekoncerten om søndagen lige efter middagsmaden. Jeg har også lige fået Snehvide og de syv små dværge, men den er lidt kedelig, for der er så

i Ønskekoncerten om søndagen lige efter middagsmaden. Jeg har også lige fået Snehvide og de syv små dværge, men den er lidt kedelig, for der er så Vi skal ud og sejle Det har regnet meget de sidste par dage, og især i nat er der kommet meget vand, sagde far ved middagsbordet. Selv om det ikke regner nu, beslutter jeg mig for at blive inde og lege.

Læs mere

H E L E E Nr. 6 juli 2015

H E L E E Nr. 6 juli 2015 HELE E Nr. 6 juli 2015 HELENENYT Nr. 6 (juli årgang 26) Bostedet Helenes Minde Lersø Parkallé 28 2100 København Ø Ansvarshavende: Maj Greifenstein Tlf: 29347195 Eller 39105651 mgr@ok-fonden.dk Layout &

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Del 1 Introduktion til Spil Smart. Forord af Liv Beck og Tove Sørensen 06. Kjeld Fredens udtalelse om Spil Smart konceptet 07

Indholdsfortegnelse. Del 1 Introduktion til Spil Smart. Forord af Liv Beck og Tove Sørensen 06. Kjeld Fredens udtalelse om Spil Smart konceptet 07 I SMN: 97 907 06801 95 7 Pr odukt : SPNA1 1 1 1 607 Indholdsfortegnelse Del 1 Introduktion til Spil Smart Forord af Liv Beck og Tove Sørensen 06 Kjeld Fredens udtalelse om Spil Smart konceptet 07 Spil

Læs mere

Anita og Ruth var venner jeg siger var, fordi der skete så meget i deres forhold siden hen, så. Og det er bl.a. noget af det, som det her handler om.

Anita og Ruth var venner jeg siger var, fordi der skete så meget i deres forhold siden hen, så. Og det er bl.a. noget af det, som det her handler om. Historien om Anita og Ruth Anita og Ruth var venner jeg siger var, fordi der skete så meget i deres forhold siden hen, så. Og det er bl.a. noget af det, som det her handler om. Anita og Ruth. Da de var

Læs mere

Medlemmerne i panelet i. Annes Atelier. www.annes-atelier.dk

Medlemmerne i panelet i. Annes Atelier. www.annes-atelier.dk Medlemmerne i panelet i Annes Atelier www.annes-atelier.dk Peter Rasmus Lind Peter Rasmus Lind åbnede i 1990 Gallerie Rasmus i Odense. I 1997 udvidede han galleriet, med en afdeling i København. Desuden

Læs mere

Interview med Janus Fredag d. 8. april 2011

Interview med Janus Fredag d. 8. april 2011 Interview med Janus Fredag d. 8. april 2011 Interviewere (I): Rosa Ryberg og Lene Andersen Deltager: Janus Rosa laver en kort introduktion af projektet det er rigtig spændende for os at høre om dine erfaringer

Læs mere

NR. 22 JULI 2011 ÅRGANG

NR. 22 JULI 2011 ÅRGANG SUPERVETERANERNE NR. 22 JULI 2011 ÅRGANG 6 Så gik den første halvdel af sæsonen, og det er blevet til flere nederlag end sejre, men en stigende formkurve fortæller os, at vi i efteråret helt sikkert vil

Læs mere

Morten Musik Musik mest for børn Med Morten Mosgaard. Alle kan lave musik I kontakt med din egen musikalitet. Inspirationshæfte

Morten Musik Musik mest for børn Med Morten Mosgaard. Alle kan lave musik I kontakt med din egen musikalitet. Inspirationshæfte Alle kan lave musik I kontakt med din egen musikalitet Inspirationshæfte Morten Musik Musik mest for børn Med Morten Mosgaard www.mortenmusik.dk +45-28 40 66 95 morten@mortenmusik.dk Indhold Indledning...

Læs mere

Highlights: Projekt Gadeklog på N. Zahle Seminarieskole d. 28. maj 2008

Highlights: Projekt Gadeklog på N. Zahle Seminarieskole d. 28. maj 2008 Highlights: Projekt Gadeklog på N. Zahle Seminarieskole d. 28. maj 2008 1 OM PROJEKT GADEKLOG 3 PRESSEMEDDELELSE 3 EVALUERING AF PROJEKT GADEKLOG PÅ N. ZAHLE SEMINARIESKOLE 4 DE HJEMLØSES SANG 5 ELEVERNES

Læs mere

16 Årgang Nummer 2 Oktober 2010

16 Årgang Nummer 2 Oktober 2010 16 Årgang Nummer 2 Oktober 2010 Bestyrelsen Formand: Jytte Holt Nielsen, Bornholmsvej 8, 7400 Herning Tlf 20714010 j-k-hansen@mail.dk Kasserer: John F. Nielsen, jagtvej 10, 7400 Herning Tlf. 97118541 60738720

Læs mere

Med barnet i centrum. Når samarbejdet er svært

Med barnet i centrum. Når samarbejdet er svært Med barnet i centrum Pjece om forældremyndighed, barnets bopæl, samvær, barnets rettigheder, børnesagkyndig rådgivning, konfliktmægling og parrådgivning Når samarbejdet er svært Pjecen er udarbejdet af

Læs mere

ErhvervsKvindeNyt Herning Januar 2013

ErhvervsKvindeNyt Herning Januar 2013 ErhvervsKvindeNyt Herning Januar 2013 ErhvervsKvinder Herning er kommet godt fra start i dette nye år. Hvad kan lokke friske og aktive kvinder ud i sne, frost, kulde og... fra en håndboldkamp? - Det kunne

Læs mere

Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende

Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende I Hej Sundhedsvæsen har vi arbejdet på at understøtte, at de pårørende inddrages i større omfang, når et familiemedlem eller en nær ven indlægges på sygehus.

Læs mere

Analyse af Skyggen. Dette eventyr er skrevet af H. C. Andersen, så derfor er det et kunsteventyr. Det er blevet skrevet i 1847.

Analyse af Skyggen. Dette eventyr er skrevet af H. C. Andersen, så derfor er det et kunsteventyr. Det er blevet skrevet i 1847. Analyse af Skyggen Man kan vel godt sige, at jeg har snydt lidt, men jeg har søgt på det, og der står, at Skyggen er et eventyr. Jeg har tænkt meget over det, og jeg er blevet lidt enig, men jeg er stadig

Læs mere

Referat af klubmødet den 9. april 2015 med Ole Lund Christensen

Referat af klubmødet den 9. april 2015 med Ole Lund Christensen Referat af klubmødet den 9. april 2015 med Ole Lund Christensen Akustik Ole Lund Christensen Ole Lund Christensen holdt et rigtig godt foredrag i torsdags i Storkøbenhavns hi-fi klub. Ole Lund Christensen

Læs mere

OM FARVER OG EN STOR TAK!

OM FARVER OG EN STOR TAK! Symfo-nyt OM FARVER OG EN STOR TAK! Tænk, hvis livet var uden farver og musik, en sort/hvid stumfilm. Ingen farver, ingen lyd, uden farverige nuancer. Javel, alt i sort/hvidt med fine overgange gennem

Læs mere

Nyhedsbrev fra Klynge 2

Nyhedsbrev fra Klynge 2 Nyhedsbrev fra Klynge 2 Vi begynder at arbejde med nyhedsformidling fra Klynge 2 til forældre/pårørende. Vi har gjort os mange tanker i forhold til, hvad der er vigtigt at berette om. I klynge 2 mener

Læs mere

Dansk Musiker Forbund Viborg afd.

Dansk Musiker Forbund Viborg afd. Ordinær Generalforsamling Dansk Musiker Forbund Viborg afd. Torsdag d. 27. februar 2014 kl. 18.00 Hjarbæk Kro Bestyrelsen er vært ved en omgang biksemad og hvad der tilhører. Dagsorden: 1. 2. Velkomst

Læs mere

MUSIK GIDEONSKOLENS UNDERVISNIGSPLAN. Oversigt over undervisning og forhold til trinmål og slutmål

MUSIK GIDEONSKOLENS UNDERVISNIGSPLAN. Oversigt over undervisning og forhold til trinmål og slutmål MUSIK GIDEONSKOLENS UNDERVISNIGSPLAN Oversigt over undervisning og forhold til trinmål og slutmål Ministeriet skriver: Formål for faget Musik Formålet med undervisningen i musik er, at eleverne udvikler

Læs mere

Kapitel 6. Noget om tøj, budskaber og bæredygtighed

Kapitel 6. Noget om tøj, budskaber og bæredygtighed Kapitel 6 Noget om tøj, budskaber og bæredygtighed 1 5 Hvordan har du det med tøj? Voxpop Jamilla Altså, jeg bliver selvfølgelig glad, når jeg arver tøj, og når jeg får noget. Det er rigtig dejligt Og

Læs mere

Vestegnens Harmonika Klub

Vestegnens Harmonika Klub HARMONIK-AVISEN 22. årgang December 2014 Nummer 4 Friske VHK ere på Damhusengen God jul og godt nytår Efterlysning Aktivitetskalender Rytmer Harmonicafé Vestegnens Harmonika Klub 1 HARMONIK-AVISEN Medlemsavis

Læs mere

God Jul og et Godt Nytår. Med venlig hilsen Skolens kollegium.

God Jul og et Godt Nytår. Med venlig hilsen Skolens kollegium. [deadline mandag kl. 8.30] Mandag den 15. dec. Onsdag den 17. dec. Fredag den 19. dec. Juleafslutning i domkirken kl.18.00 Der spilles julespil for alle interesserede kl. 19 i skolens sal. Juleafslutning

Læs mere

Som sagt så gjort, vi kørte længere frem og lige inden broen på venstre side ser vi en gammel tolænget gård (den vender jeg tilbage til senere )

Som sagt så gjort, vi kørte længere frem og lige inden broen på venstre side ser vi en gammel tolænget gård (den vender jeg tilbage til senere ) Vi havde lejet et sommerhus på Gammelby Møllevej 57, men vi skulle først hente nøglerne i en Dagli' Brugsen i Børkop. Det kunne vi desværre først gøre fra kl.16.00. Herefter kunne vi endelig sætte GPSen

Læs mere

OPSLAGSTAVLEN. www.scthanserne.dk

OPSLAGSTAVLEN. www.scthanserne.dk Marts 2006 2 OPSLAGSTAVLEN www.scthanserne.dk Generalforsamling torsdag 16. marts kl. 19.30 Sidste tilmelding til Eventyrløbet søndag 23. april Teater & Natmad Fredag 19. maj kl. 19.30 Eventyrløbet torsdag

Læs mere

Rejsebrev. 3. praktikperiode forår 2010 Changzhou, Kina. Bianca Jakobsen og Alice Jensen S07B Rejsebrev

Rejsebrev. 3. praktikperiode forår 2010 Changzhou, Kina. Bianca Jakobsen og Alice Jensen S07B Rejsebrev Rejsebrev 3. praktikperiode forår 2010 Changzhou, Kina Bianca Jakobsen og Alice Jensen S07B Rejsebrev Changzhou Vi er to piger, som har valgt at tage vores 3 praktikperiode i Kina i byen Changzhou, som

Læs mere

Årsberetning Klüvers Big Band 2010

Årsberetning Klüvers Big Band 2010 Årsberetning Klüvers Big Band 2010 Indledning 2010 var både et økonomisk og kunstnerisk godt år for Klüvers Big Band (KBB). Bigbandet spillede mange større projekter med mange forskellige solister og indenfor

Læs mere

Beredskabsbunkeren i Bernstorffsparken

Beredskabsbunkeren i Bernstorffsparken 14. årgang Kære Venner af Fortet Dette FORTNYT er en udgave med forskellige praktiske informationer til medlemmerne; først og fremmest invitationen til udflugten til Beredsskabsbunkeren i Bernstorffparken.

Læs mere

Læringsmål ved overgangen fra vuggestue til børnehave (0-3 år)

Læringsmål ved overgangen fra vuggestue til børnehave (0-3 år) Læringsmål ved overgangen fra vuggestue til børnehave (0-3 år) De pædagogiske processer skal lede henimod, at barnet ved slutningen af vuggestuen med lyst har tilegnet sig færdigheder og viden, som sætter

Læs mere

Sommerkurser 2015. Vil du være med?

Sommerkurser 2015. Vil du være med? 5 forrygende kursusuger på sommerhøjskole - Musik og kunsthåndværk (1 uge) - Cirkus, teater og musik (1 uge) - Friluftsliv og bevægelse (2 uger) - Livsstilskursus (1 uge) Vil du være med? Musik og kunsthåndværk

Læs mere

afslører alt derfor træner jeg ungdomsholdet

afslører alt derfor træner jeg ungdomsholdet lland: FrivilligCenter Lo r dig! Der er brug fo Bliv Frivillig Make A Wish ønskefonden får drømmene til at gå i opfyldelse! Thomas fra VELO Poul fortæller: Jeg gør det for min egen skyld Sådan hjælper

Læs mere

Lyngholmskolen et godt tilbud til dit barn

Lyngholmskolen et godt tilbud til dit barn Lyngholmskolen et godt tilbud til dit barn Lyngholmskolen er et resultat af en vellykket skolefusion mellem Bybækskolen og Stenvadskolen. Lyngholmskolen bygger på anerkendende pædagogik. Det betyder at

Læs mere

Man skal være god til at spørge

Man skal være god til at spørge Artikel fra Muskelkraft nr. 1, 2002 Man skal være god til at spørge Som handicaphjælper er Klaus parat med praktisk bistand og psykisk støtte til sin brugers sexliv. Misforståelser kunne være undgået,

Læs mere

Stenlille Handels- Håndværker og Borgerforening REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING

Stenlille Handels- Håndværker og Borgerforening REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING Stenlille Handels- Håndværker og Borgerforening REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING AFHOLDT I STENLILLE HALLENS SELSKABSLOKALE ONSDAG DEN 20. FEBRUAR 2008 Klokken 19.00 bød formand Carl-Henrik Nielsen

Læs mere

Bilag 3. Interview med leder af Film-X Kari Eggert Fortager d. 8-11-2013, København K. Interviewer: Hvordan og på hvilket grundlag opstod Film-X?

Bilag 3. Interview med leder af Film-X Kari Eggert Fortager d. 8-11-2013, København K. Interviewer: Hvordan og på hvilket grundlag opstod Film-X? Bilag 3 Interview med leder af Film-X Kari Eggert Fortager d. 8-11-2013, København K Interviewer: Hvordan og på hvilket grundlag opstod Film-X? Eggert: Det var helt tilbage i 1997-1998 hvor der var en

Læs mere