SYMFO-NYT AALBORG SYMFONIORKESTERS VENNER

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "SYMFO-NYT AALBORG SYMFONIORKESTERS VENNER"

Transkript

1 SYMFO-NYT AALBORG SYMFONIORKESTERS VENNER 16. årgang Nr. 1 Marts 2007

2 Symfo - Nyt er medlemsblad for foreningen Aalborg Symfoniorkesters Venner Redaktion: Kirsten M. Borup og Ellen Bruun (ansv. for dette nummer) Stof kan bringes under mærke, hvis skribenten er redaktionen bekendt. Eftertryk med kildeangivelse er tilladt. Tryk: Vesterkopi Bestyrelsen i alfabetisk orden: Kirsten M. Borup Staunvej Nibe Aase Beck Eigenbroth John F. Kennedys Plads Aalborg Bjarne Juel Nielsen Formand Poseidonvej Aalborg SØ Rolf Ruggaard Tjørnevænget Nørresundby Torben Røjkjær-Jensen Næstformand Godske Lindenovs Vej Aalborg SØ Jan Thorsen Kasserer Skovparken 32B 9000 Aalborg Ellen Bruun Suppleant Henning Smiths Vej 11C, Aalborg Peter Ahle Suppleant Jennysvej Aalborg For snart længe siden sparede DR s P2 deres udmærkede Klassisk Musik væk. Jeg vil undlade at komme med sure bemærkninger her i den anledning. Me-en jeg syntes, det var et tab. Nu har vi så den glæde i ASO s Venner at gøre vore medlemmer opmærksom på, at et par Mere om Klassisk Nogle vil sige, at den klassiske musik har fremstået konservativ. Dette image ønsker vi at gøre op med, hvilket sker via artikler og billedmateriale, der tilfører klassisk musik en ny energi, hvor vi fokuserer på hvorfor netop denne musik stadig er vedkommende. Omdrejningspunktet i mange af artiklerne er selve musikken og hvad den kan tilbyde os i dag. På fotosiden søger vi at indfange de klassiske musikere i intense situationer på scenen mens de op- (fortsættes s. 19) 2 unge mennesker har taget opgaven på sig og nylig har startet udgivelsen af et blad om klassisk musik, som nok fortjener opmærksomhed. Det være så hermed gjort med et par sætninger fra magasinet Klassisk hjemmeside og et par adresser. Bladmager K.Borup ***** Fra: Velkommen til Klassisk Nu er der et nyt og lækkert magasin om klassisk musik på gaden. Vi bringer dig kunstnerportrætter, interview, anmeldelser, nyheder, koncertkalender og meget mere. Du kan købe Klassisk i løssalg over hele landet - se hvor under salgssteder.

3 Finn Egeland Hansens deprimerende status over det nordjyske musikliv Dansk Musik Tidsskrift er et lille læseværdigt tidsskrift, som udkommer fire gange om året. Det kan bestemt anbefales for de musikinteresserede, selv om DMT til tider forfalder til at være et menighedsblad for rettroende nymusik fanatikere. Men nu har det jo altid været hårde tider for ny kompositionsmusik, så til tider rammes DMT af en indigneret vrede over resten af musiklivet. Det har man kunnet opleve i de seneste to numre af DMT, hvor de danske (og svenske) symfoniorkestre har fået en tur med grovfilen for at svigte menigheden. Til gengæld kan man være sikker på, at artikler om komponistkolleger i DMT altid har indfaldsvinklen: Hvis du klør min ryg så klør jeg din ryg. Professor Finn Egeland Hansen (FEH), som sidste år forlod sin stilling som professor på Aalborg Universitet, har ikke meget tiltro til det nordjyske musiklivs fremtid eller livskraft. I Dansk Musik Tidsskrifts seneste nummer fra december 2006 giver han musiklivet og især musikuddannelserne i Nordjylland en vaskeægte bredside, hvilket måske ikke er helt ufortjent. FEH nævner især fire problemer i sit interview: Et kuldsejlet musikhusprojekt, som har været særdeles dårligt ledet Et konservatorium angrebet af berøringsangst og konservatisme En omfattende deroute på Aalborg Universitets uddannelse i musikvidenskab Et hjemløst symfoniorkester Denne klumme er mit svar på FEHs artikel fra DMT, som kan læses på 3

4 Det er et noget mistrøstigt billede, Finn Egeland Hansen tegner af musiklivet i Nordjylland i DMTs artikel Nordjysk tilstandsrapport med udråbstegn i decembernummeret Heldigvis er dele af artiklen allerede forældet, idet projektet Musikkens Hus i Nordjylland nu er tilbage på ret kurs. Processen har været lang og besværlig, og projektet så da også ud til at kunne falde til jorden i efteråret Men den 20. december 2006 fik det nordjyske musikliv en tiltrængt saltvandsindsprøjtning, da fonden Realdania besluttede at sætte sig i spidsen for realiseringen af projektet. Realdania meddelte i pressemeddelelse den 21. december at: Realdania tilbød på et møde i går med Aalborgs borgmester Henning G. Jensen og kommunaldirektør Jens Kristian Munk at gå ind med de nødvendige finansielle ressourcer og påtage sig hovedansvaret for at realisere byggeriet af Musikkens Hus. Med initiativet ønsker Realdania at opføre Musikkens Hus som et vartegn for Nordjylland i høj arkitektonisk kvalitet og med en akustik, som er et internationalt koncerthus værdigt. Realdania påtager sig ikke blot at yde tilskud til opførelsen af koncertsalen, men overtager styringen af processen og vil derfor etablere en professionel bygherre organisation under ledelse af erfarne personer med indsigt i arkitektur, byggeri, økonomi og ledelse. Realdania har for øjeblikket forhandlinger med arkitekterne Coop Himmelblau fra Wien, og der er begrundet håb om, at dele (koncertsal og konservatorium) af det enestående projekt, som blev udbudt i 2005, alligevel bliver bygget. Som de fleste vil vide, var tilbuddene ved licitationen i 2005 ca. 20 % over budgettet. De mange millioner bygherrerne har brugt, siden 2002 er således ikke tabt, idet man forventer at arbejde videre med de østrigske arkitekter, som man har samarbejdet med siden Meget kunne have været gjort anderledes og bedre i de forløbne år, og FEH rejser en på mange måder berettiget kritik af ledelsen af projektet, men to af FEHs udsagn i artiklen er jeg nødt til at imødegå. 4

5 For det første udtaler Finn Egeland Hansen, at der ikke har været sparet på ekstern rådgivning. Der har bestemt været mange konsulenter i processen, men honorarerne til projektets bygherrerådgiver Carl Bro og den projekterende akustiker ARTEC fra New York har været helt normale svarende til opgavens omfang. Procesfacilitatoren (arkitekt, som skal fremme dialogen mellem bruger og Coop Himmelb(l)au), som kom ind i processen på et tidspunkt, hvor FEH var på vej ud, gjorde efter min bedste overbevisning et godt arbejde inden for en besværlig ramme, og jeg forstår ikke FEHs kritik af denne. For det andet stiller FEH i artiklen spørgsmål ved det fornuftige i at bygge en sal med 1200 pladser i Aalborg i forhold til projektets økonomi og forventet repertoireprofil for koncertsalen. Der er gode grunde til tallet En sal til symfonisk musik skal have det fornødne antal kubikmeter for at sikre en ideel akustik. Den projekterede sal i Aalborg måler 47x23 meter med en maksimal højde på 21 meter, hvilket giver en sal, som i størrelse matcher den gyldne sal i Musikverein i Wien. Ønsker et orkester at opføre symfonier af f.eks. Nielsen, orkesterværker af Bartok og korværker så som Verdis ellers Brahms Requiem, bør man ikke lave rum, som er mindre end ovennævnte af akustiske hensyn. Aalborg Symfoniorkester afholdt i år to nytårskoncerter i Aalborghallen med 1450 mennesker i salen, så orkestret forventer bestemt at kunne fylde salen til en række koncerter. Den 17. januar opførte orkestret Bruckners 8. symfoni for 900 publikummer, så det er på ingen måde urealistisk at forvente, at en ny sal med god akustik vil blive udsolgt også til seriøse symfonikoncerter. Samtidigt har man ved projekteringen af den kommende sal taget højde for ønsket om fleksibilitet. De 1200 pladser fordeler sig med 700 pladser på parterret, 300 pladser på første balkon og 200 pladser på anden balkon. Dette sikrer dels nærhed til scenen for alle pladser i salen og dels fleksibilitet i anvendelsen af salen. Afholder Aalborg Symfoniorkester en koncert med et mindre salg- 5

6 bart repertoire, kan man undlade at åbne balkonerne og opnå en stemning af en fyldt sal med de 700 pladser på parterret. Ved en lied-aften, en jazzkoncert eller en kammerkoncert kan man ligeledes vælge kun at åbne for dele af salen og således opnå en varieret brug af koncertsalen. Besparelsen i byggeomkostninger ved kun at have 1000 pladser er begrænset, idet arealet under alle omstændigheder skal forefindes i rummet af akustiske årsager. Det vil således alene være stole og trappegange, man kan udelade, hvilket skønsmæssigt vil give en besparelse i størrelsesordnen 5-8 mio. kr. Set over tid er dette en uklog beslutning i forhold til kommende drift af koncertsalen. Til orientering kan jeg oplyse, at man i forbindelse med udvidelsen af Musikhuset i Århus besluttede at udvide koncertsalen fra 1000 pladser til 1200 pladser af præcis samme årsager. Århus byråd besluttede klogeligt at forøge budgettet for deres nye symfoniske sal for netop at opnå en på alle måder mere hensigtsmæssig størrelse på 1200 pladser. Århus Symfoniorkesters nye sal åbner som bekendt i efteråret 2007 uden nævneværdi forsinkelse eller budgetoverskridelser. Ellers har FEH ret i meget af det, han siger. Processen kunne have været ledet bedre, men med Realdania for bordenden forventer jeg, at projektet nu er på ret kurs. Og som FEH udtaler, burde man i 2005 have fundet flere midler og arbejdet videre med Coop Himmelblaus projekt. Det er dette, som nu formodentligt sker blot med halvandet års forsinkelse. I mellemtiden er det gået rivegalt med musikuddannelserne i Aalborg - også som FEH skriver. Værst er det gået på universitet, hvilket har bevirket, at universitets musikuddannelse nu formodentlig ikke længere indgår i projektet. Måske er musikterapiuddannelsen med blot studerende fortsat med, men musikvidenskab bliver nu på campus i de gamle lokaler. I det hele taget er det tvivlsomt, om denne uddannelse overlever i Aalborg. FEH tilskriver gymnasiereformen en stor del af æren for den manglende søgning til denne uddannelse især i Aalborg. Må jeg i al venlighed minde FEH om, at nedgangen for dette studium startede længe før gymnasiereformen, og at FEH som professor og studieleder under denne deroute bærer et ikke ubetydeligt ledelsesansvar for, at det er gået så galt. Musikkonservatoriet i Aalborg har også oplevet vigende søgning i de senere år, men ikke i samme omfang som universitetets musikuddannelse. Konservatoriet skal nok overleve, men i længden er det naturligvis ikke nok blot 6

7 at overleve. Hvad der skal ske på konservatoriet i Nordjylland uden musikvidenskab som en samspilspartner i Musikkens Hus henstår i det uvisse, så en ny og bæredygtig vision for et konservatorium i Nordjylland er nødvendig. Og hvad så med Aalborg Symfoniorkester? FEH beskriver præcist orkestrets lokaleproblemer i artiklen med en biograf som prøvelokale (og lejlighedsvis koncertsal) og manglende adgang til Aalborghallen som de største problemer. En ordentlig sal har længe været ønsket og påkrævet, hvis man ønsker ordentlige forhold for den symfoniske musik også i Nordjylland. Orkestret klarer sig faktisk godt trods DMTs sortsyn på symfoniorkestrene. Vi oplever stigende publikum også til de seriøse koncerter. Måske ville det være passende for DMTs læsere med et lille øjebliksbillede fra et dansk landsdelsorkester. Jeg vil give et nedslag i januar og februar Med seks udsolgte nytårskoncerter og Bruckners 8. symfoni har orkestret i løbet af årets første tre uger spillet for mere end mennesker. I uge 4 har 20 musikere deltaget i en workshop med den engelske pædagog Richard McNicol, hvor 10 skoler har haft besøg af orkestrets musikere. Med benyttelse af den såkaldte byggestensmetode har mu- 7 sikerne og McNicol gennemgået Stravinskys Petruska, som børn vil høre med hele orkestret i marts måned. I samme uge har resten af orkestret opført Chaplins Moderne Tider med film under ledsagelse af live-musik ved to koncerter i Symfonien. I uge 5 arbejder orkestret sammen med det lokale Filharmonisk Kor Aalborg, hvor fire begavede, unge nordiske sangere opfører Haydns Theresienmesse og værker af Mozart i Vor Frue Kirke i Aalborg. Samtidig begynder prøver på Schoenbergs Pierrot Lunaire og Stravinskys Historien om en soldat, som opføres i uge 6 i samarbejde med Jomfru Ane Teatret på Nordjyllands Kunstmuseum. Parallelt i uge seks er fem grupper igen ude på skolerne i Aalborg som forberedelse til Stravinsky projektet i marts. I uge 7 opfører Aalborg Symfoniorkester John Frandsens Seven Silly Songs sammen med Ruders suite over Tjenerindens fortælling ved en symfonikoncert i Aalborghallen sammen med værker af Haydn og Brahms. Repertoiret er bredt og mangfoldigt, og naturligvis har vi dansk samtidsmusik på programmet. Orkestret har stigende publikum, og den politiske opbakning er generelt god. Der

8 gøres et godt arbejde i orkestrene ude i den virkelige verden. DMTs artikler om orkestrene i Danmark og Sverige har meget lidt med virkeligheden at gøre, hvilket først og fremmest er bekymrende i forhold til DMT. Der bygges koncertsale overalt i Danmark i disse år, hvilket er særdeles glædeligt. Historikken i Aalborg omkring Musikkens Hus og musiklivets udvikling og musikstudiernes afvikling viser desværre med al tydelighed, at bygninger alene ikke sikrer kunstmusikkens fremtid eller blot overlevelse. For det er tankevækkende, at et universitet, som har fremragende lokaler til musikuddannelse, i løbet af de seneste fem år stille og roligt er afgået (delvist) ved døden, samtidig med at et hjemløst symfoniorkester egentlig klarer sig meget godt. Ovenpå vort mismods efterår kan musiklivet i Nordjylland nu glæde sig til, at der endelig kommer en rigtig koncertsal i Aalborg. Det var nu også på tide, at den symfoniske musik får ordentlige forhold - selv i det mørke Jylland. Og FEHs holdning om, at man ikke må bygge for stor en sal for ikke at ende i et populistisk repertoire, er for uambitiøs og selvudslettende for den klassiske musik og den nye musik i særdeleshed. Palle Kjeldgaard, Musikchef Aalborg Symfoniorkester Børn og musik I august 2005 blev jeg ansat, som pædagogisk projekt medarbejder i en 15 timers stilling ved Aalborg Symfoniorkester. Jeg er uddannet klassisk fløjtenist med Diplomeksamen fra Nordjysk Musikkonservatorium, og har siden 1995 fungeret som assistent i Aalborg og Århus Symfoniorkester. Inden jeg kom ind på konservatoriet, nåede jeg at gå tre år på Aalborg Lærer Seminarium, hvor jeg fik en stor viden om og kendskab til pædagogik, børnepsykologi og underundervisningslære. Gennem mine mange praktikforløb ude på skolerne, fik jeg 8

9 et grundigt indblik i de forhold folkeskolelærerne arbejder under, især bed jeg mærke i musiklærernes meget vanskelige vilkår, når det drejer sig om at undervise børn og unge i klassisk musik. En af mine opgaver her i orkesteret er, at lave undervisningsmateriale til skolerne, i forbindelse med vores gruppekoncerter ude på skolerne, og skolekoncerterne i Symfonien. Det er utroligt vigtigt at lave dette materiale til skolelærerne. Jo mere information og idéer vi kan give dem, og jo lettere tilgængeligt vi kan videregive vores viden om Symfoniorkesteret, dets instrumenter og den klassiske musik, des større er vores chance for, at også næste generation vil komme til at høre, og holde af den klassiske musik. Vi har mange nye tiltag i gang, vi har netop afsluttet en meget spændende uge, hvor den anerkendte Britiske musikpædagog Richard Mc. Nicol (London Philharmonic Orchestra), i en uge har besøgt Aalborg Symfoniorkester. 20 af orkesterets musikere har efter et intensivt heldags kursus med Mc. Nicol, været ude på forskellige skoler i Nordjyllands amt, og praktiseret hans Byggestens metode. Også folkeskolelærerne havde et dags kursus, hvilket resulterede i et fantastisk samarbejde mellem musikere og lærere ude på skolerne. Selve Byggestensmetoden går kort ud på, at man i et klassisk værk, f.eks. Stravinskys ballet Petrusjka, finder nogle af de elementer, værket er bygget op omkring. Det kan være melodiske fraser, rytmer eller en bestemt form. Disse Byggesten præsenteres børnene for, inden de hører det rigtige værk. Børnene inspireres af musikerne, til selv at spille og komponere ved hjælp af Byggestenene. Det foregår på de instrumenter, der findes i alle musiklokaler ude på skolerne: xylofoner, slagtøjsinstrumenter, blokfløjter, guitarer mm. Den musik børnene komponerer skal ikke ende med at lyde som f.eks. Stravinsky, men metoden har den fantastiske effekt, at når eleverne hører det rigtige værk spillet af Aalborg Symfoniorkester, giver det dem en helt særlig aha oplevelse. De kan genkende byggestenselementerne, og de lytter til musikken på en helt anden måde, når de selv først har haft fingrene i musikken og været aktive. Ved at bruge Byggestensmetoden kan det lade sig gøre at spille musik, der under normale omstændigheder kan være meget vanskeligt for børn at lytte til, (som f.eks. Stravinsky), og de har utrolig stor glæde af det. Vi oplevede mange 9

10 små sejre blandt børnene ude på skolerne. Både elever, der til dagligt blev rubriceret som børn med indlærings vanskeligheder, klassens rødder, og selvfølgelig normalt fungerende børn, oplevede alle hvordan de ved at samarbejde, kunne lave musik, der lød rigtigt godt, uden på forhånd at have nogle som helst forudsætninger for, at kunne spille på et instrument. Et andet nyt tiltag på børnefronten, bliver vores nye hjemmeside Kun for børn. Her vil børn og andre nysgerrige sjæle kunne klikke sig ind og læse og høre alt om Aalborg Symfoniorkester, musikerne og deres instrumenter. Der vil være billeder af instrumenterne, og børnene vil kunne høre, hvordan hvert enkelt instrument lyder. Der vil være opgaver, sjov og spil, der har med den klassiske musik at gøre. Derud over vil undervisningsmaterialet til skolerne blive lagt ud på siden, så materialet bliver meget lettere tilgængeligt for folkeskolelærerne og andre interesserede. Siden ventes færdig i løbet af foråret. Børn vil gerne høre klassisk musik, meget gerne endda, men de bliver alt for sjældent præsenteret for det, eller de præsenteres for det i en form de ikke forstår. Vi må hele tiden prøve at forbedre vores formidling af musikken til børn og unge. Musikken og kvaliteten af musikken fejler intet, og den skal der ikke laves om på. Men vi må ikke sidde i et elfenbenstårn med vores musik, vi er nød til at formidle den ud i et sprog de unge forstår, og vi skal ud og møde børnene, der hvor de er. På den måde vil den klassiske musik og lysten til at spille på de klassiske instrumenter kunne overleve i de næste mange generationer. Aalborg Symfoniorkester har heldigvis en meget stor flok musikere, der både har modet, engagementet og lysten til at gøre et stort stykke arbejde for at nå ud til de unge. Ide Bylin Bundgaard Pædagogisk projekt medarbejder Aalborg Symfonioreksters opførelse af Prokofiefs "Peter og Ulven" i efteråret 2006 med balletbørn fra Holstebro Balletskole. Det blev et tilløbsstykke. 10

11 På Tysklandsturné med Orkestret af Annette Holck, cellist i ASO En turne har flere formål. Det er en vigtig del af et symfoniorkesters virke at samle kræfterne engang imellem og komme til fremmede steder så at sige for at vise flaget. At spille mange koncerter i træk, for et nyt publikum, i andre sale, under vidt forskellige betingelser, er en udfordring, som kræver, at alle trækker på samme hammel og yder deres allerbedste. En sådan udfordring udvikler orkestret, det er sundt at skulle finde ud at være sammen og få tingene til at fungere både kunstnerisk og socialt, også under anderledes forhold end til hverdag. Men når 75 personer sendes på turne i 10 dage, får man 75 forskellige oplevelser ud af det. Derfor er det lidt en umulig opgave, jeg er blevet sat på: at skrive en beretning om vor nys overståede Tysklandsturne. Dog forstår jeg godt, at vort publikum, som til hverdag blot ser os nypudsede, i topform og i kjole og hvidt til koncerterne, kan 11 have interesse i at vide lidt om, hvad der egentlig forgår bag kulisserne, når et orkester tager på turne. Derfor gør jeg gerne et forsøg på at give et par glimt fra en vellykket, men også meget travl tur. Så travl, at jeg nu 2 måneder efter har svært ved at huske alle detaljer. Turneen kræver minutiøs planlægning hjemmefra. Den placeres i kalenderen flere år i forvejen, og efterhånden som afrejsen nærmer sig, intensiveres anstrengelserne. Når koncertdatoerne er på plads, skal alle detaljer tænkes igennem: rute, transport, spisning, omklædning, øvemuligheder, stole, nodestativer osv. Alt skal helst klappe, og selvom en del på denne tur var overladt til den tyske agent, var der masser af ting at tage stilling til. Vort administrative personale står for denne vigtige del af turen, og der var travlt hele vejen rundt, musikchef, produktionsleder, sekretær,

12 bogholder, pr-medarbejder, arkivar: hver især skulle løse deres opgaver, for at turen kunne blive en succes. Musik er vigtig, men børn er vigtigere, derfor fører Aalborg Symfoniorkester en familievenlig politik, som betyder, at hvis man har børn, som er små nok til, at man har ret til at søge forældreorlov eller lignende, er dette muligt i forbindelse med turne. Som mange vil have bemærket, har orkestret de senere år gennemgået et generationsskifte, hvilket betyder, at mange af musikerne har små børn. F.eks nedkom orkestret i sidste sæson med ikke mindre end 9 babyer, og eftersom vi har en del ægtepar i orkestret, var det ikke muligt for alle at være væk hjemmefra i 10 dage. Det betød, at der skulle findes assistenter i stedet for de hjemmeblivende. Assistenter er som regel enten freelane musikere eller konservatoriestuderende; de er også til hverdag uundværlige i et symfoniorkester, når der er sygdom eller vakancer. Vi rejste med 2 symfonier, 2 solistværker og 2 ouverturer, disse værker blev til hver enkelt koncert blandet efter arrangørernes ønske. De første 4 prøver på programmet blev afholdt en måned før afrejse, mens de sidste blev afholdt op til koncerten 2. november, dagen før afrejsen. Og man har altså Hvor er vi mon henne? 12 nok at tænke på, når man skal spille en krævende koncert, sørge for at pakke kuffert med tøj til 10 dage og 7 koncerter samtidig med, at alt det derhjemme aftales, katten passes osv. osv. Men det lykkedes at komme af sted fra Symfonien præcis kl. 10 den 3. november, dagen efter koncerten i Aalborghallen, i 2 busser med tyske chauffører. Hvem var så med i busserne udover de 66 musikere? Musikchef Palle Kjeldgaard, projekt- og informationsmedarbejder Jan Bo Rasmussen, orkesterbetjentene Ulrik Engsig og Peter Andersen, chefdirigent Mathias Aeschbacher og de to sangsolister Claraa Bystrand og Lars Thodberg Bertelsen, samt ind i mellem de to instrumentalsolister Jens Elvekjær og Vilde Frang. Alle i samme båd, ingen fik særbehandling

13 At rejse på turne kan sagtens sammenlignes med en stor sportspræstation, og hvilket elitesportshold ville drømme om at rejse til udlandet uden trænere, læger og fysioterapeuter? Helt så fine forhold har vi ikke i Aalborg Symfoniorkester, men fysioterapeut Jacob Iversen, som til hverdag er tilknyttet orkestret, havde til lejligheden udarbejdet et lille instruktionshefte: Tour de Tyskland med øvelser til brug ved busturene, morgen- og aftengymnastik på hotelværelset og en stribe gode råd til at komme godt gennem strabadserne. Den slags tiltag er nye for os, men mange mødte op til instruktionen inden afrejse og i hvert fald blev der snakket meget motion undervejs, samt hoppet og danset på rastepladserne og i bussen. Vi havde ikke den sædvanlige lastvogn med på denne tur, hvilket betød at vi hverken kunne have vore egne stole eller nodestativer med. Selvfølgelig er der stole alle vegne, men ikke af samme kvalitet som dem vi er vant til, nogle steder sad vi ærlig talt ret dårligt, og man finder ud af hvor vigtigt det er med 13 vore sædvanlige solide nodestativer, når noderne indtil flere gange er drattet på gulvet fra de vakkelvorne rejsestativer vi var nødt til at bruge på nogle af koncertstederne. Egentlig er det forbavsende, så lidt sygdom og uheld vi var ude for, når man tænker på hvor mange vi var af sted. En musiker blev syg dagen før vi skulle af sted og måtte lyndubleres. En anden fik problemer med mellemørebetændelse, og 2 blev ramt af migræne, ellers holdt alle sig raske. Og eneste uheld med et instrument var at en kontrabasbue kollapsede lige før en koncert - slidt op af for megen øvning, formentlig! Upside down - busgymnastik Og prøv lige at tænke på det praktiske: stole, nodestativer, lys, instrumenter osv. Hver dag skulle det hele stilles op og pakkes ned igen. Vores orkesterbetjente Peter og Ulrik havde mere end travlt, men de formåede som sædvanligt at ordne alt så godt som overhovedet muligt for os hver eneste dag, en bedrift, som atter en gang beviser, at Aalborg Symfoniorkester har Danmarks bedste orkesterbetjente!

14 Syv koncerter i rap, med kun en pausedag: Jeg prøver at huske stederne fra hinanden: Aula der Blinke i Leer, meget lille sal med teaterscene. Næste dag Kulturhaus Lüdenscheid, en udmærket sal at spille i, men ikke særlig køn. Her fejrede man husets 25 års fødselsdag, så der var tale af kulturpersonligheder. Festhalle Viersen: en smuk gammel sal, lidt i stil med det gamle Odd Fellowpalæ i København, med fine publikumsfaciliteter og smukt bygget sammen med musikskole. Stadthalle Vennehof Borken var ikke verdens bedste, ej heller arkitektonisk, derfor var det nok værd at køre den lange tur tilbage til Kiel for at spille i Schloss Am Wall, som er en virkelig flot gammel sal, med god akustik og atmosfære. Kur- und Kongressaal, Bad Homburg: smuk sal med plads til ca 800 personer i stort kongrescenter og endelig Forum Niederberg i Velbert, en stor flot koncertsal. Men fælles for alle stederne: fulde sale med et fantastisk publikum, som mødte os med varm og langvarig applaus både før og efter koncerterne. Man fornemmede alle vegne et publikum som var mere end almindeligt veloplagt og interesseret, og alle steder måtte vi spille ekstranummer. Samarbejdet med Aeschbacher fungerede upåklageligt: han formåede hver aften at 14 samle koncentrationen og få orkestret til at yde sit allerbedste. Bus kørte vi i en uendelighed, mere end 2000 km. Selv hviledagen den 9. november var inddraget til transport (mod senere afspadsering), men om aftenen var der fællesspisning og afslapning på det hyggelige, lidt bedagede kurhotel Waldhotel Gesundbrunnen i Northeim. Så vidt jeg husker, var det her, der var bar i kælderen med karaokeanlæg, hvor Mogens Dyrberg gav sin helt egen uforglemmelig udgave af I did it my way. Festet blev der også den dag, hvor det efter højtideligt møde i konkurrencejuryen på et hotelværelse - blev besluttet, at Randi Poulsen med glans havde bestået sin prøvetid og dermed blev fastansat som 2. soloklarinettist i orkestret. Det kringlede ved denne tur var, at vi pga af afstandene hver dag ved tiden ankom til en ny by, hvor det gjaldt om hurtigt at finde noget at spise, før omklædning og så ca yderligere 1 times transport til koncertstedet. Så dagene blev delt op i små bidder, og det er meget begrænset hvor meget man når at være turist på sådan en tur. Tilværelsen handler om at spille, sove, spise, pakke, køre og så forsøge at få øvet lidt på hotelværelset. Vigtigste lekture var det lille rejseprogram med detaljerede oplysninger dag for dag.

15 Men det er selvfølgelig slet ikke den fulde sandhed: netop når man sådan er tvunget til at være sammen i så mange dage er der jo tid til at tale sammen, måske få snakket med kolleger man ellers aldrig når at få vekslet et ord med, og i det hele taget hygge sig sammen. Ikke mindst efter koncerterne, så skal der helst geares ned med lidt natmad og en øl. Og selvfølgelig fik vi også set os lidt om. Selvom vi kun bevægede os rundt i en lille del af Tyskland er variationerne store, jeg nævner i flæng: Oldenburg, en smuk by med livlig markedshandel, gøglere på gågaden og forholdsvis velbevaret gammel bycentrum. Northheim, idyllisk bymidte med skæve bindingsværkshuse og så den totale modsætning: Gelsenkirchen, en rigtig Ruhrby, rå og slidt, med åbenlys fattigdom og arbejdsløse hængende på gadehjørnerne, men heldigvis også med tegn på begyndende optur. Hjemturen foregik bogstavelig talt i flyvende fart: et lille propelfly var chartret til at hente os i Düsseldorf lufthavn, med direkte kurs mod Aalborg. Efter et omstændeligt check-in blev vi modtaget i flyet af et super-veloplagt crew, som gjorde alt for at vi skulle have det godt. Instrumenterne blev anbragt alle vegne uden sure miner, vi blev fyrsteligt beværtet og fik lov til at se cockpittet, hvilket nær havde fået flyet til at gå på næsen, fordi alle ville derud. Alt i alt en munter hjemtur, som afslutning på en vellykket turne. Lirekassemusikanter i Oldenburg 15

16 Foreningen har haft besøg af 2 af orkestrets bærende kræfter! Koncertmester Yana Deskova og solobratschist Anna Dahl var sammen med musikchef Palle Kjeldgaard gæster ved medlemsmødet 22. januar Til dem, som havde valgt at sidde hjemme for at se VM-håndbold mellem Danmark og Norge, må man sige, at de gik glip af en virkelig interessant oplevelse ved mødet med Yana Deskova fra Bulgarien og Anna Dahl fra Polen. På sin sædvanlige professionelle måde guidede Palle Kjeldgaard os, sammen med pigernes, igennem deres liv som musikere, lige fra de første gang stiftede bekendtskab med musikken og ind til i dag. Et træk, som jeg undrede mig meget over, var, at de begge har et ophav, som IKKE har noget med musik at gøre. Ja, det skulle da lige vare det, at Yanas storebror også spiller violin. Yana var den, der var først på banen. Det skete allerede som 4- årig. Som årig kom hun, uden gråd og tænders gnidsel, i elitemusikskole, hvorefter hun kom til London, og studerede her i fire år. Vejen til Aalborg gik derefter via Essen og Stuttgart for til sidst at ende i Aalborg sammen med sin kæreste Mathias, som er cellist i orkestret. Palle spurgte Yana, hvor lang tid hun var om at indstudere Tjaikowskis Violinkoncert, som hun opførte sammen med orkestret i Aalborghallen i oktober Her svarede Yana, at det havde varet ca. ½ år. Yana modtog som bekendt Nordjyllands Amts sidste musikpris, bl. a. for at være medvirkende til at give orkestret et internationalt tilsnit. Symfo-Nyts redaktør arbejder på at der kan bringes et længere fyldestgørende interview med Yana i efterårsudgaven af bladet. For Annas vedkommende var det dog rent tilfældigt at hun blev musiker. Som 6-årig blev hun opdaget af sin sanglærer, som spurgte hende, om hun ikke kunne tænke sig at spille på et instrument. Familien blev meget forundret, da hun kom og fortalte at hun skulle til at gå til violin- undervisning. Ja, men så er det enten-eller! lød svaret. Som 12- årig måtte hun rejse til en anden by for at studere videre. Da hun var ca. 16

17 15 år, blev violinen udskiftet med bratschen, og allerede som 19-årig vandt hun en konkurrence. Dette åbnede vejen for hende til at studere videre, og efter at hun uopfordret havde sendt et prøvebånd til et universitet i USA, blev hun uden yderlige kommentarer inviteret til optagelse på universitetets musikdel. Opholdstilladelse hindrede hende imidlertid i at blive i USA, hvorefter hun, via Stavanger i Norge, og en lille afstikker til Århus, nu er endt i Aalborg. Til slut fortalte Palle lidt om Musikkens Hus, som nu endelig ser ud til at blive en realitet. Endvidere åbnede han lidt på klem for orkestrets fremtidige aktiviteter. Aftenens forløb blev smukt garneret, af: Händel: Chaconne i G-dur, Mozart: Duet i G-dur, KV 423 og den lettiske komponist Dvarionas: Vals. Jeg var glad for at jeg ikke blev hjemme for at se håndbold! Tænk hvilken spændende aften jeg var gået glip af! Torben Røjkjær-Jensen Formandens klumme Mit indlæg i efterårsnummeret var som resten af bladet præget af frustrationen over de store problemer omkring Musikkens Hus, problemer som gjorde det vanskeligt at bevare troen på, at det skulle lykkes at få et musikhus i Aalborg. Det er sagt før, men kan ikke siges for tit: Hvis Aalborg, som hovedby i den suverænt mindste af de nye regioner, skal kunne klare sig og udvikle sit erhvervsliv i konkurrence med storebror Århus, så skal der satses på et righoldigt kulturliv. Her kan Musikkens Hus blive et afgørende trækplaster. Det var derfor naturligvis alle tiders bedste julegave, da vi den 21. december fik nyheden om, at en af landets største pengetanke, Realdania, havde overtaget styringen af projektet og givet garanti for, at det bliver gennem ført ud fra et ønske om som det hedder i Realdanias pressemeddelelse: at opføre Musikkens Hus som et vartegn for Nordjylland i høj arkitektonisk kvalitet og med en akustik, som er et internationalt koncerthus værdigt. Hvordan det kommer til at se ud, er i skrivende stund uafklaret. Det lokale nyhedsmedium som ellers ikke har været kendt for sin støtte til Musikkens Hus har i sin nyfundne begejstring udskrevet en læserkonkurrence 17

18 herom. Det er selvfølgelig dejligt, at avisen nu tilsyneladende har ændret sin holdning til projektet, men det er næppe den måde, man opfylder visionen om høj arkitektonisk kvalitet. Personligt håber og tror jeg, at man holder fast i Himmelblauprojektet, naturligvis med de ændringer, der følger af, at projektet er blevet mindre, efter at universitetet ikke længere er med. Så til lykke til Aalborg, Region Nordjylland, Aalborg Symfoniorkester, Nordjysk Musikkonservatorium og alle elskere af klassiks musik i Nordjylland. Nu kommer Musikkens Hus! Og når vi nu er i gang med lykønskninger, skal der også lyde et stort til lykke til vores unge koncertmester Yana Deshkova, som i efteråret fik Nordjyllands Amts Musikpris, der ved denne lejlighed blev uddelt for sidste gang. I begrundelsen for at tildele hende prisen hed det, at hun havde tilført orkesteret international standard. Jeg mener naturligvis, orkesteret allerede har international standard, men den er bestemt ikke blevet mindre med Yana på førstebænken. Det tror jeg enhver, der har oplevet hende som koncertmester, kammermusiker og solist i den bedste opførelse af Tjajkovskijs violinkoncert, jeg mindes at have hørt, kan skrive under på. En god nyhed i denne forbindelse er, at Yanas kæreste Matthias Hehrmann nu også har fået fast plads i orkesteret som 3. solocellist, så nu er der håb om, at vi kan beholde dem begge i mange år fremover. Bjarne Juel Nielsen Fordele som medlem af Aalborg Symfoniorkesters Venner (ud over at støtte op om Aalborg Symfoniorkester) 1. Rabatter på orkestrets egne cd er. 2. Modtagelse af medlemsbladet SYMFO-NYT 3. Et godt medlemstilbud ved køb af cd er hos Hupfeld Hadsundvej 3, 9000 Aalborg 18

19 (Fortsat fra s. 2) træder, og derved overføre dynamikken og intensiteten fra koncertsalen og operahuset til magasinet. I Klassisk præsenteres artikler om klassisk musik fra Danmark, Norden og den internationale scene. Magasinet indeholder portrætter og interview med musikere, dirigenter, komponister m.fl., som er aktuelle i Danmark. Man kan desuden få et indblik i musikhistoriske artikler, samt information og inspiration i form af en koncertkalender, der fokuserer på store klassiske musikoplevelser i hele landet. Magasinet indeholder desuden en lang række anmeldelser af klassisk musik på cd og dvd. Arnold Busck Bispensgade Aalborg Tlf: Adresser i Nordjylland: Stereo Studio Algade Aalborg Tlf: Nordjyllands Kunstmuseum Kong Christians Alle Aalborg Tlf: BT-centralen Boulevarden Aalborg Tlf: Otto s Musik Adelgade Hobro Tlf: Aalborg Centerboghandel Fibigerstræde Aalborg Øst Tlf: Til lykke til Sønderjylland med ALSION 19 Fredag d. 2. februar hørte jeg i P2 eftermiddag om indvielseskoncerten samme aften i det netop indviede ALSION, Sønderborgs nye koncertsal bygget til klassisk, symfonisk musik under tag med Forskerparken og Syddansk Universitet. Arkitekterne er 3xNielsen, Århus. Pris: 535 mio. kr. Stor glæde (men med et lille, vemodigt stik i hjertet trods de gode udsigter for Musikkens Hus), at det KAN lykkes nogle steder i Danmark. Bladmageren

20 Aalborg Symfoniorkesters Venner Returneres ved varig adresseændring til Bjarne Juel Nielsen, Poseidonvej 6, 9210 Aalborg SØ med oplysning om ny adresse INDHOLDs FORTEGNELSE: Klassisk - præsentation af nyt magasin om musik...s. 2 Finn Egeland Hansens deprimerende status over det nordjyske musikliv - Musikchefens klumme...s. 3 Børn og musik...s. 8 Orkestrets Tysklandsturné - en beretning...s. 11 En aften med Yana Deskova og Anna Dahl...s. 16 Formandens klumme... s. 18 Til lykke til Sønderjylland med ALSION... s. 19 Indmeldelse hos foreningens formand Bjarne Juel Juel Nielsen, Poseidonvej 6, 9210 Aalborg SØ, Tlf

SYMFO-NYT AALBORG SYMFONIORKESTERS VENNER

SYMFO-NYT AALBORG SYMFONIORKESTERS VENNER SYMFO-NYT AALBORG SYMFONIORKESTERS VENNER Lan Shui 12. årgang Nr. 1 Februar 2003 MUSIKCHEFENS KLUMME Symfo - Nyt er medlemsblad for foreningen Aalborg Symfoniorkesters Venner Redaktion: Kirsten M. Borup

Læs mere

Mozarts symfoni nr. 34

Mozarts symfoni nr. 34 Mozarts symfoni nr. 34 På besøg hos DR SymfoniOrkestret s. 2 Komponisten Mozart Du skal snart ind i Koncerthuset og opleve DR SymfoniOrkestret spille. Du skal høre orkestret spille en symfoni. Ved du,

Læs mere

Proces 2 med DR SymfoniOrkestret 2010

Proces 2 med DR SymfoniOrkestret 2010 Proces 2 med DR SymfoniOrkestret 2010 Proces 2 med DR SymfoniOrkestret s. 2 DR SymfoniOrkestret Du skal til koncert med DR SymfoniOrkestret. Det er et stort symfoniorkester, som består af ca. 70 musikere.

Læs mere

Komponisten Gustav Mahler

Komponisten Gustav Mahler Mahlers 8. symfoni På besøg hos DR SymfoniOrkestret s. 2 Komponisten Gustav Mahler Du skal snart ind i Koncerthuset og opleve DR SymfoniOrkestret spille. Du skal høre orkestret spille en symfoni. Ved du

Læs mere

Eine kleine Nachtmusik MUSIKKEN I SKOLETJENESTEN

Eine kleine Nachtmusik MUSIKKEN I SKOLETJENESTEN Eine kleine Nachtmusik MUSIKKEN I SKOLETJENESTEN Mozarts liv I dette hæfte kan du arbejde med et lille musikværk, som hedder Eine kleine Nachtmusik. Musikværket er skrevet af en komponist, der hedder Wolfgang

Læs mere

Den tragiske Schuberts 4. symfoni

Den tragiske Schuberts 4. symfoni Den tragiske Schuberts 4. symfoni Koncert med DR SymfoniOrkestret s. 2 Komponisten Franz Schubert Du skal snart ind i Koncerthuset og opleve DR SymfoniOrkestret spille. Du skal høre orkestret spille en

Læs mere

Komponisten Gustav Mahler

Komponisten Gustav Mahler Mahlers 6. symfoni På besøg hos DR SymfoniOrkestret s. 2 Komponisten Gustav Mahler Du skal snart ind i Koncerthuset og opleve DR SymfoniOrkestret spille. Du skal høre orkestret spille en symfoni. Ved du,

Læs mere

Mellem Linjerne Udskrift af videosamtalerne

Mellem Linjerne Udskrift af videosamtalerne 1. Så sad jeg og lyttede, alt hvad jeg kunne Nå for søren! Man kan komme til Cuba for 6000 kr. Cæcilie: 6000? Cæcilie: Jeg var på Cuba i sommer, så betalte jeg 7000. Nå, jeg har faktisk også tænkt på at

Læs mere

Proces med DR Radiosymfoniorkestret 2008

Proces med DR Radiosymfoniorkestret 2008 Proces med DR Radiosymfoniorkestret 2008 DR Radiosymfoniorkestret Du skal til koncert med DR Radiosymfoniorkestret. Det er et stort symfoniorkester, som består af ca. 70 musikere. I et symfoniorkester

Læs mere

Le Sacre du Printemps

Le Sacre du Printemps Le Sacre du Printemps m u s i k k e n i s k o l e t j e n e s t e n Stravinskij Du skal arbejde med et musikværk, der hedder Le Sacre du Printemps. Navnet er fransk og betyder Forårets Helliggørelse en

Læs mere

Har du købt nok eller hvad? Det ved jeg ikke rigtig. Hvad synes du? Skal jeg købe mere? Er der nogen på øen, du ikke har købt noget til?

Har du købt nok eller hvad? Det ved jeg ikke rigtig. Hvad synes du? Skal jeg købe mere? Er der nogen på øen, du ikke har købt noget til? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Har du købt nok eller hvad? Det ved jeg ikke rigtig. Hvad synes du? Skal jeg købe mere? Er der nogen på øen, du ikke har købt noget til? - Ja, en.

Læs mere

»Du skal ikke se væk,«siger Pia.»Gå hen til ham.«

»Du skal ikke se væk,«siger Pia.»Gå hen til ham.« FEST Maja skal til fest. Det er på skolen. Hun ser sig i spejlet. Er hun ikke lidt for tyk? Maja drejer sig. Skal hun tage en skjorte på? Den skjuler maven. Maja tager en skjorte på. Så ser hun i spejlet

Læs mere

Interview med Maja 2011 Interviewet foregår i Familiehuset (FH)

Interview med Maja 2011 Interviewet foregår i Familiehuset (FH) 1 Interview med Maja 2011 Interviewet foregår i Familiehuset (FH) Hej Maja velkommen her til FH. Jeg vil gerne interviewe dig om dine egne oplevelser, det kan være du vil fortælle mig lidt om hvordan du

Læs mere

Beethoven Du skal snart til koncert med DR Radiosymfoniorkestret. Ved koncerten skal du høre en violinkoncert.

Beethoven Du skal snart til koncert med DR Radiosymfoniorkestret. Ved koncerten skal du høre en violinkoncert. Koncert med DR Radiosymfoniorkestret s. 2 Beethoven Du skal snart til koncert med DR Radiosymfoniorkestret. Ved koncerten skal du høre en violinkoncert. Violinkoncerten er skrevet af en tysk komponist,

Læs mere

Opgave 1. Modul 4 Lytte, Opgave 1. Eksempel: Hvor mange voksne skal man minimum rejse for at få rabat? 1. Hvor høje skal kvinderne være?

Opgave 1. Modul 4 Lytte, Opgave 1. Eksempel: Hvor mange voksne skal man minimum rejse for at få rabat? 1. Hvor høje skal kvinderne være? Modul 4 Lytte, Opgave 1 Navn: Kursistnr.: Opgave 1 Eksempel: Hvor mange voksne skal man minimum rejse for at få rabat? 15 2 3 1 X 1. Hvor høje skal kvinderne være? 160-180 165-190 160-170 165-180 2. Hvad

Læs mere

På rejse med musikken

På rejse med musikken Eksotiske fugle På besøg hos DR SymfoniOrkestret s. 2 På rejse med musikken Du skal snart på besøg hos DR SymfoniOrkestret. Her skal du høre symfoniorkestret spille flere forskellige musikværker. Men vi

Læs mere

MENNESKER MØDES 10 21 MIN DATTERS FIRHJULEDE KÆRLIGHED

MENNESKER MØDES 10 21 MIN DATTERS FIRHJULEDE KÆRLIGHED 21 MIN DATTERS FIRHJULEDE KÆRLIGHED I sidste uge var jeg ti dage i London for at besøge min datter. Hun har et rigtig godt job i et internationalt firma og et godt sted at bo. Hun har også en kæreste,

Læs mere

Koncert med DR Radiosymfoniorkestret s. 2

Koncert med DR Radiosymfoniorkestret s. 2 Koncert med DR Radiosymfoniorkestret s. 2 Komponisten Poul Ruders Du skal snart til koncert med DR Radiosymfoniorkestret. Ved koncerten skal du høre orkestret spille et musikværk, der hedder Concerto in

Læs mere

Med Pigegruppen i Sydafrika

Med Pigegruppen i Sydafrika Med Pigegruppen i Sydafrika Fire piger fortæller om turen Af Lene Byriel, journalist I efteråret 2006 rejste 8 unge piger og tre voksne medarbejdere på en 16 dages tur til Sydafrika. Danni, Michella, Tania

Læs mere

Modul 3 Læsning, Opgave 1

Modul 3 Læsning, Opgave 1 Modul 3 Læsning, Opgave 1 Instruktion: Tid: Læs spørgsmålet. Find svaret i teksten. Skriv et kort svar. 5 minutter. 1. Hvad koster det for børn under 18 år? 2. Hvad hedder området, hvor man må spise sin

Læs mere

Beethovens 9. symfoni

Beethovens 9. symfoni Beethovens 9. symfoni Koncert med DR SymfoniOrkestret s. 2 Beethoven Du skal snart til koncert med DR SymfoniOrkestret. Ved koncerten skal du høre en symfoni. Symfonien er skrevet af en tysk komponist,

Læs mere

Proces 1 med DR SymfoniOrkestret 2010

Proces 1 med DR SymfoniOrkestret 2010 Proces 1 med DR SymfoniOrkestret 2010 Proces 1 med DR SymfoniOrkestret s. 2 DR SymfoniOrkestret Du skal til koncert med DR SymfoniOrkestret. Det er et stort symfoniorkester, som består af ca. 70 musikere.

Læs mere

Kære lærere. Rigtig go arbejdslyst!

Kære lærere. Rigtig go arbejdslyst! Kære lærere Vi glæder os til at spille koncerten Carls legende liv for jer i uge 17. Over hele landet i 2015 er Carl Nielsen 150 årsdag blevet fejret på alle mulige måder. Nu er det blevet så blevet tid

Læs mere

Nr. Lyndelse friskole Tirsdag d. 1. april 2014. Endnu en skøn dag

Nr. Lyndelse friskole Tirsdag d. 1. april 2014. Endnu en skøn dag Endnu en skøn dag Der bliver lavet drager, dukker og teater på højt tryk. Alle børnene hygger sig sammen med deres venner. Vi har talt med to dejlige unger, Mikkel og Anna, fra 2 og 3 klasse. Mikkel og

Læs mere

Roms fontæner og pinjer

Roms fontæner og pinjer Roms fontæner og pinjer På besøg hos DR SymfoniOrkestret s. 2 På rejse med musikken Du skal snart på besøg hos DR SymfoniOrkestret. Her skal du høre symfoniorkestret spille to forskellige musikværker.

Læs mere

" # $ %/. + / +.. & # $ 7 ' $ ( ) * ).+89# #..+:+# " #..). ) &2 ".#. * " + / ' $& &1 & ;. Side 1 af 9

 # $ %/. + / +.. & # $ 7 ' $ ( ) * ).+89# #..+:+#  #..). ) &2 .#. *  + / ' $& &1 & ;. Side 1 af 9 ! " #$% #& #$#'()#* #'#$+, #& # - ( +%)#, +#- $#& $.#/ " # ( & #& #, " #( #* 0 #0 +#'1 # '/ 2 #3 ( #3 ( #2. %)#'3 & #4 # & #- #1 5 )#& #6#63 #( % #%.! #/ #, 5!! " # $ %/. + / +.. & -... + # $ 7 ' $ ( )

Læs mere

Forslag til rosende/anerkendende sætninger

Forslag til rosende/anerkendende sætninger 1. Jeg elsker dig for den, du er, ikke kun for det, du gør 2. Jeg elsker din form for humor, ingen får mig til at grine som dig 3. Du har sådan et godt hjerte 4. Jeg elsker at være sammen med dig! 5. Du

Læs mere

Professoren. - flytter ind! Baseret på virkelige hændelser. FORKORTET LÆSEPRØVE! Særlig tak til:

Professoren. - flytter ind! Baseret på virkelige hændelser. FORKORTET LÆSEPRØVE! Særlig tak til: 1 Professoren - flytter ind! 2015 af Kim Christensen Baseret på virkelige hændelser. FORKORTET LÆSEPRØVE! Særlig tak til: Shelley - for at bringe ideen på bane Professor - opdrætter - D. Materzok-Köppen

Læs mere

Projektet er dokumenteret i denne tre minutter lange film: https://vimeo.com/

Projektet er dokumenteret i denne tre minutter lange film: https://vimeo.com/ 21. januar 2016 Kultur og fritidsudvalget Københavns Kommune Vedr. Ansøgning fra Danmarks Underholdningsorkester til Kultur- og Fritidsudvalget i Københavns kommune. INTRODUKTION Danmarks Underholdningsorkester

Læs mere

Koncertoplevelse - og fællessang i spil dansk ugen 27.okt.-31.okt.2014

Koncertoplevelse - og fællessang i spil dansk ugen 27.okt.-31.okt.2014 Vær med til at markere Jammerbugt Kommune som Spil Dansk kommune 2014 Koncertoplevelse - og fællessang i spil dansk ugen 27.okt.-31.okt.2014 Giv jeres omgivelser og personale en uventet og enestående musikoplevelse.

Læs mere

Hvad sker der med kærligheden efter brylluppet?

Hvad sker der med kærligheden efter brylluppet? 1 Hvad sker der med kærligheden efter brylluppet? I en højde af 30.000 fod et eller andet sted mellem Buffalo og Dallas stak han bladet i stolelommen foran mig, vendte sig mod mig og spurgte:»hvad arbejder

Læs mere

Skumsprøjten. yhedsbrev. Indholdsfortegnelse: Formanden har ordet Præsentation af Ina Dirigentsituation Postkort fra Spanien Gardens julekalender

Skumsprøjten. yhedsbrev. Indholdsfortegnelse: Formanden har ordet Præsentation af Ina Dirigentsituation Postkort fra Spanien Gardens julekalender Skumsprøjten yhedsbrev Peder Most Garden spiller koncert i Lloret De Mar, Spanien Indholdsfortegnelse: Formanden har ordet Præsentation af Ina Dirigentsituation Postkort fra Spanien Gardens julekalender

Læs mere

Skabelsen MUSIKKEN I SKOLETJENESTEN

Skabelsen MUSIKKEN I SKOLETJENESTEN MUSIKKEN I SKOLETJENESTEN Skabelsen Skabelsen I dette hæfte skal du arbejde med et musikværk, der hedder Skabelsen. Gennem musikken fortæller værket den kristne skabelsesberetning fra Bibelen. Musikken

Læs mere

Skolelederens beretning 2015. For få minutter ankom jeg med toget fra KBH. En skøn uge med 40 herlige unge mennesker.

Skolelederens beretning 2015. For få minutter ankom jeg med toget fra KBH. En skøn uge med 40 herlige unge mennesker. Skolelederens beretning 2015 For få minutter ankom jeg med toget fra KBH. En skøn uge med 40 herlige unge mennesker. Jeg har været af sted på utallige lejrskoler i både udland og KBH. Hver eneste gang

Læs mere

Til gildeledelse, vicere, redaktør, gruppeledere, webmaster repræsentanter og herolder. Husk gilderådsmødet i hulen d. 31. maj kl. 19.00 Ved evt.

Til gildeledelse, vicere, redaktør, gruppeledere, webmaster repræsentanter og herolder. Husk gilderådsmødet i hulen d. 31. maj kl. 19.00 Ved evt. Maj 2012 Der var engang en blomsterkyndig, som skulle afgøre, hvilken blomst der er allersmukkest. Han rejste rundt i hele verden, Men alle sagde, at lige bestemt deres undlingsblomst er den smukkeste.

Læs mere

C a r l N. l s e n. i e. J e a n S i be. E d v a r d G r. i e g. l i u s. Nordiske fortællinger

C a r l N. l s e n. i e. J e a n S i be. E d v a r d G r. i e g. l i u s. Nordiske fortællinger C a r l N i e l s e n E d v a r d G r i e g J e a n S i be l i u s Nordiske fortællinger m u s i k k e n i s k o l e t j e n e s t e n Nordiske fortællinger I dette hæfte skal du arbejde med tre nordiske

Læs mere

Denne dagbog tilhører Max

Denne dagbog tilhører Max Denne dagbog tilhører Max Den lille bog, du står med nu, tilhører en dreng. Han hedder Max og er 8 år gammel. Dagbogen handler om Max og hans familie. Max er flyttet tilbage til København med sin mor efter

Læs mere

Skolelederens beretning 2010

Skolelederens beretning 2010 Skolelederens beretning 2010 "Hvis skolen skal lykkes skal vi holde af. For kærligheden skjuler en mangfoldighed af synder. Forældre skal holde af børn og lærere. Lærere skal holde af børn og forældre

Læs mere

N: Jeg hedder Nina og jeg er 13 år gammel. Jeg har været frivillig et år.

N: Jeg hedder Nina og jeg er 13 år gammel. Jeg har været frivillig et år. Interview Fokusgruppe med instruktører i alderen - år 0 0 0 0 Introduktionsrunde: I: Vil I starte med at præsentere jer i forhold til hvad I hedder, hvor gamle I er og hvor lang tid I har været frivillige

Læs mere

KONFIRMATIONSPRÆDIKEN 27.APRIL 2014 1.SEP VESTER AABY KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19

KONFIRMATIONSPRÆDIKEN 27.APRIL 2014 1.SEP VESTER AABY KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19 KONFIRMATIONSPRÆDIKEN 27.APRIL 2014 1.SEP VESTER AABY KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19 Søren satte sig op i sengen med et sæt. Den havde været der igen. Drømmen. Den drøm, han kendte så godt,

Læs mere

Livet er for kort til at kede sig

Livet er for kort til at kede sig Artikel i Muskelkraft nr. 6, 2005 Livet er for kort til at kede sig Venner, bowling, chat jeg har et godt liv, fordi jeg gør de ting, jeg vil, siger Malene Christiansen Af Jane W. Schelde Engang imellem

Læs mere

Lærervejledning. www.5emner.dk

Lærervejledning. www.5emner.dk Lærervejledning 5 emner er bygget op omkring emnerne: familie, rejser, uddannelse, arbejde og bolig. Emnerne kan gennemgås separat og i vilkårlig rækkefølge alt efter behov. Den tilhørende hjemmeside er

Læs mere

Anita og Ruth var venner jeg siger var, fordi der skete så meget i deres forhold siden hen, så. Og det er bl.a. noget af det, som det her handler om.

Anita og Ruth var venner jeg siger var, fordi der skete så meget i deres forhold siden hen, så. Og det er bl.a. noget af det, som det her handler om. Historien om Anita og Ruth Anita og Ruth var venner jeg siger var, fordi der skete så meget i deres forhold siden hen, så. Og det er bl.a. noget af det, som det her handler om. Anita og Ruth. Da de var

Læs mere

Men ikke alene er der måske ikke tre mænd, der kommer ridende, vi har heller ingen god grund til at tro, at de stolt og roligt bevægede sig frem mod

Men ikke alene er der måske ikke tre mænd, der kommer ridende, vi har heller ingen god grund til at tro, at de stolt og roligt bevægede sig frem mod I dag er det helligtrekongers søndag. Nu skulle man jo tro, at det i dag handler om de hellige tre konger, men faktisk var de hverken konger, tre eller hellige. Egentlig får vi bare at vide, at der var

Læs mere

side 9 manden Portræt af en gammel kæmpe, Jan Skytte fra Århus,som desværre har måttet stoppe i branchen

side 9 manden Portræt af en gammel kæmpe, Jan Skytte fra Århus,som desværre har måttet stoppe i branchen StilladsInformation nr. 77- november 2005 side 9 manden Portræt af en gammel kæmpe, Jan Skytte fra Århus,som desværre har måttet stoppe i branchen For første gang i StilladsInformations historie har vi

Læs mere

Referat fra møde i Aftagerpanel mandag den 21. november 2011 kl. 12 til 15, lokale: rektors kontor, Det Jyske Musikkonservatorium

Referat fra møde i Aftagerpanel mandag den 21. november 2011 kl. 12 til 15, lokale: rektors kontor, Det Jyske Musikkonservatorium Referat Oprettet: november 2010 Senest rev.: 111201 J.nr.: 2011-000411 Aftagerpanel møder 2011 Ref: Meo Behandlet / godkendt af: Aftagerpanel Referat fra møde i Aftagerpanel mandag den 21. november 2011

Læs mere

Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende

Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende I Hej Sundhedsvæsen har vi arbejdet på at understøtte, at de pårørende inddrages i større omfang, når et familiemedlem eller en nær ven indlægges på sygehus.

Læs mere

pieekor 6720 Fanø MODTACMET A

pieekor 6720 Fanø MODTACMET A Borgmesteren Fanø Kommune Att.: Social og kulturchef Henning Kjærgaard Skolevej 5-7 pieekor 6720 Fanø MDTACMET A 1 9 JAN. 2016 K o N s E R VAT R I E T S ESBJERG Esbjerg, den 14. januar 2016 FAN«KMMUNE

Læs mere

mening og så må man jo leve med det, men hun ville faktisk gerne prøve at smage så hun tog to af frugterne.

mening og så må man jo leve med det, men hun ville faktisk gerne prøve at smage så hun tog to af frugterne. Rosen Lilly ved ikke hvor hun er. Hun har lukkede øjne det er helt mørkt. Hun kan dufte noget, noget sødt hvad er det tænker hun. Hun åbner sine øjne hun er helt ude af den. Det er roser det var hendes

Læs mere

SYMFO-NYT AALBORG SYMFONIORKESTERS VENNER

SYMFO-NYT AALBORG SYMFONIORKESTERS VENNER SYMFO-NYT AALBORG SYMFONIORKESTERS VENNER Den norske violinst Vilde Frang Bjærke er solist i Sibelius's og Tjajkovskijs violinkoncerter under ASO's turné i Norge og Sverige i begyndelsen af marts 13. årgang

Læs mere

Analyse af Skyggen. Dette eventyr er skrevet af H. C. Andersen, så derfor er det et kunsteventyr. Det er blevet skrevet i 1847.

Analyse af Skyggen. Dette eventyr er skrevet af H. C. Andersen, så derfor er det et kunsteventyr. Det er blevet skrevet i 1847. Analyse af Skyggen Man kan vel godt sige, at jeg har snydt lidt, men jeg har søgt på det, og der står, at Skyggen er et eventyr. Jeg har tænkt meget over det, og jeg er blevet lidt enig, men jeg er stadig

Læs mere

Du er klog som en bog, Sofie!

Du er klog som en bog, Sofie! Du er klog som en bog, Sofie! Denne bog handler om, hvordan det er at have problemer med opmærksomhed og med at koncentrere sig. Man kan godt have problemer med begge dele, men på forskellig måde. Bogen

Læs mere

Du er klog som en bog, Sofie!

Du er klog som en bog, Sofie! Du er klog som en bog, Sofie! Denne bog handler om, hvordan det er at have problemer med opmærksomhed og med at koncentrere sig. Man kan godt have problemer med begge dele, men på forskellig måde. Bogen

Læs mere

Bliss er mit liv. Hayla Søndergaard fortæller

Bliss er mit liv. Hayla Søndergaard fortæller Bliss er mit liv Hayla Søndergaard fortæller Præsentation Jeg hedder Hayla Søndergaard. Jeg er 20 år og har CP. Jeg bor på Østerskoven i Hobro - her har jeg boet de sidste 3 et halvt år.. Jeg er lidt brasiliansk

Læs mere

Organisatorisk beretning FN-forbundets landsmøde 2012

Organisatorisk beretning FN-forbundets landsmøde 2012 Organisatorisk beretning FN-forbundets landsmøde 2012 v/næstformand Trine Marqvard Nymann Jensen I har formentlig allerede set vores organisatoriske beretning måske har I ikke lige fået tygget jer igennem

Læs mere

Deepak kommer fra Nepal, men føler sig som fynbo 21. jun, 2012 by Maybritt

Deepak kommer fra Nepal, men føler sig som fynbo 21. jun, 2012 by Maybritt Deepak kommer fra Nepal, men føler sig som fynbo 21. jun, 2012 by Maybritt Deepak arbejder på PKM Deepak arbejder på PKM. Det er Danmarks største blomster-gartneri og ligger i Søhus lidt uden for Odense.

Læs mere

AALBORG KOMMUNE OG UDBUDDET AF BYGHERREOPGAVEN

AALBORG KOMMUNE OG UDBUDDET AF BYGHERREOPGAVEN AALBORG KOMMUNE OG UDBUDDET AF BYGHERREOPGAVEN Borgmester Henning G. Jensen, Aalborg Kommune Indhold: INDLEDNING...2 AALBORG KOMMUNE SOM BYGHERRE...2 DET ALMENE BOLIGBYGGERI...3 DEN PROFESSIONELLE BYGHERRE...3

Læs mere

Emne: De gode gamle dage

Emne: De gode gamle dage Afsnit 1 Et uægte barn Emne: De gode gamle dage Folk siger tit, at alt var bedre i gamle dage. Men det kan jo ikke passe. Selvfølgelig er der nogen ting, der er bedre i dag. Men verden er ikke den samme

Læs mere

Formandsberetning Aalborg IMU 12/2 2009

Formandsberetning Aalborg IMU 12/2 2009 Formandsberetning Aalborg IMU 12/2 2009 Året har budt på en del ændringer i IMU og mange store oplevelser sammen med jer. Vi har haft en masse sociale arrangementer, vi har arrangeret koncert med The Dawn,

Læs mere

Rollespil Projektsamarbejde Instruktioner til mødeleder

Rollespil Projektsamarbejde Instruktioner til mødeleder Instruktioner til mødeleder Introduktion Med dette rollespil træner I det lærte i lektionen Hjælp en kollega i konflikt. Der skal medvirke to personer, der skal spille henholdsvis Christian og Bente, hvor

Læs mere

Tak for sidst! Det var en rigtig god dag lad os får nogle flere af den slags. Dialogen er drøn vigtig, ikke kun mellem bibliotekarerne og BS, men også kollegaer imellem. Vi har alt for sjældent mulighed

Læs mere

Prøve i Dansk 2. Skriftlig del. Læseforståelse 2. November-december 2015. Tekst- og opgavehæfte. Delprøve 2: Opgave 3 Opgave 4 Opgave 5

Prøve i Dansk 2. Skriftlig del. Læseforståelse 2. November-december 2015. Tekst- og opgavehæfte. Delprøve 2: Opgave 3 Opgave 4 Opgave 5 Prøve i Dansk 2 November-december 2015 Skriftlig del Læseforståelse 2 Tekst- og opgavehæfte Delprøve 2: Opgave 3 Opgave 4 Opgave 5 Hjælpemidler: ingen Tid: 60 minutter Udfyldes af prøvedeltageren Navn

Læs mere

Jeg kan komme til ham, når altså lige meget, hvad fanden der sker. Foto: Ajs Nielsen

Jeg kan komme til ham, når altså lige meget, hvad fanden der sker. Foto: Ajs Nielsen Jeg kan komme til ham, når altså lige meget, hvad fanden der sker Foto: Ajs Nielsen Flere og flere børn vokser op hos deres enlige mor, og de har ingen eller kun en meget sparsom kontakt med deres far.

Læs mere

UNDERVISNINGSPLAN FOR MUSIK 2015

UNDERVISNINGSPLAN FOR MUSIK 2015 UNDERVISNINGSPLAN FOR MUSIK 2015 Undervisningen i faget Musik bygger på Forenklede Fælles Mål. Signalement og formål med musik Som overordnet mål i faget musik, er intentionen at eleverne skal inspireres

Læs mere

SPOT PÅ SPILLERAGENTER

SPOT PÅ SPILLERAGENTER SPOT PÅ SPILLERAGENTER Af Martin Bager & Lean Bach - bragt i Spillernyt, marts 2011 Agenter fylder mere og mere på den danske håndboldscene på godt og ondt. Martin Bager og Lean Bach er suppleanter i Håndbold

Læs mere

Eroica m u s i k k e n i s k o l e t j e n e s t e n

Eroica m u s i k k e n i s k o l e t j e n e s t e n Eroica m u s i k k e n i s k o l e t j e n e s t e n Beethoven I dette hæfte skal du arbejde med et musikværk, der hedder Eroica. Det bliver spillet af et stort symfoniorkester. Musikværket Eroica er skrevet

Læs mere

April 2015 Kære forældre Børnehave Strategiproces

April 2015 Kære forældre Børnehave Strategiproces April 2015 1 2 3 Påskeferie 4 5 6 Ma 7 8 9 10 11 12 Sø Konfirmation 13 Ma Blå mandag Samtaler 3. klasse 14 15 16 To Skole/hjemsamtaler 3. klasse 17 18 19 20 21 Ti Generalforsamling 22 On Forårskoncert

Læs mere

Bilag 4 Transskription af interview med Anna

Bilag 4 Transskription af interview med Anna Bilag 4 Transskription af interview med Anna M: Først og fremmest kunne vi godt tænke os at få styr på nogle faktuelle ting såsom din alder bl.a.? A: Jamen, jeg er 25. M: Og din kæreste, hvor gammel er

Læs mere

En aften i Hollywood

En aften i Hollywood En aften i Hollywood På besøg hos DR SymfoniOrkestret s. 2 Med musikken ind i filmens verden Du skal snart på besøg hos DR SymfoniOrkestret. Sammen med orkestret skal vi på en tur ind i filmens verden.

Læs mere

Som I ved, døde vores ven Cornel fredag aften.

Som I ved, døde vores ven Cornel fredag aften. Jeg har glædet mig rigtig meget, til at fortælle jer om den forgangne uges oplevelser. Selvom den også har været præget af dårlige oplevelser, da vi f.eks. har været til begravelse, må den absolut største

Læs mere

Skumsprøjten. Juli 2015

Skumsprøjten. Juli 2015 Skumsprøjten Juli 2015 Formanden skriver. Første halvår har været præget af optakten til DM og VM, som vi lige er vendt hjem fra. Det foregik i Brøndby på stadion og i hallen. P.g.a. VM var det et meget

Læs mere

NR. 22 JULI 2011 ÅRGANG

NR. 22 JULI 2011 ÅRGANG SUPERVETERANERNE NR. 22 JULI 2011 ÅRGANG 6 Så gik den første halvdel af sæsonen, og det er blevet til flere nederlag end sejre, men en stigende formkurve fortæller os, at vi i efteråret helt sikkert vil

Læs mere

Prøve i Dansk 1. Skriftlig del. Læseforståelse 1. November-december 2015. Tekst- og opgavehæfte. Delprøve 1: Opgave 1 Opgave 2 Opgave 3

Prøve i Dansk 1. Skriftlig del. Læseforståelse 1. November-december 2015. Tekst- og opgavehæfte. Delprøve 1: Opgave 1 Opgave 2 Opgave 3 Prøve i Dansk 1 November-december 2015 Skriftlig del Læseforståelse 1 Tekst- og opgavehæfte Delprøve 1: Opgave 1 Opgave 2 Opgave 3 Hjælpemidler: Ingen Tid: 60 minutter Udfyldes af prøvedeltageren Navn

Læs mere

Bilag 7: Evalueringsspørgsmål og besvarelser

Bilag 7: Evalueringsspørgsmål og besvarelser Bilag 7: Evalueringsspørgsmål og besvarelser Hvem er du? Køn, alder, beskæftigelse: 1. kvinde, 63, sekretariatschef udsatte børn og unge 2. mand, 55, præst/revisor 3. pige, 20, sabbath år, arbejde 4. mand,

Læs mere

kære forældre, søskende og bedsteforældre, kære medarbejdere og sidst men ikke mindst kære dimittender. Tillykke med overstået - eller tør jeg sige

kære forældre, søskende og bedsteforældre, kære medarbejdere og sidst men ikke mindst kære dimittender. Tillykke med overstået - eller tør jeg sige kære forældre, søskende og bedsteforældre, kære medarbejdere og sidst men ikke mindst kære dimittender. Tillykke med overstået - eller tør jeg sige VELoverstået - eksamen. Vi skaber succeser. Det er vores

Læs mere

Sund i Syd. TEMA: Fokus på ADHD FAMILIERÅD- SLAGNING HJALP TEENAGEREN. Alderdom er lavstatus DEN HELENDE MUSIK

Sund i Syd. TEMA: Fokus på ADHD FAMILIERÅD- SLAGNING HJALP TEENAGEREN. Alderdom er lavstatus DEN HELENDE MUSIK Sund i Syd 1 2014 Sundhedsmagasin for Region Syddanmark FAMILIERÅD- SLAGNING HJALP TEENAGEREN GRATIS Ta med hjem Alderdom er lavstatus DEN HELENDE MUSIK TEMA: Fokus på ADHD Familien Reiner fik sat rammer

Læs mere

Professoren. -går i skole! Forkortet læseprøve 2015. Fortalt efter virkelige hændelser. Særlig tak til:

Professoren. -går i skole! Forkortet læseprøve 2015. Fortalt efter virkelige hændelser. Særlig tak til: 1 Professoren -går i skole! Forkortet læseprøve 2015 af Kim Christensen Fortalt efter virkelige hændelser. Særlig tak til: Annette Thomsen, Hundemassør. Dyrehospitalet Sønderborg. Århus Dyrehospital. Hvor

Læs mere

Rejs med os tilbage i musikhistorien!

Rejs med os tilbage i musikhistorien! Rejs med os tilbage i musikhistorien! Aarhus Symfoniorkester spiller klassisk musik. Noget af musikken er skrevet nu, men det meste af den klassiske musik er skrevet for flere hundrede år siden. I dette

Læs mere

Birgitte Nymanns takketale ved lanceringen af QLF s inspirationshæfte 18. juni 2013

Birgitte Nymanns takketale ved lanceringen af QLF s inspirationshæfte 18. juni 2013 Birgitte Nymanns takketale ved lanceringen af QLF s inspirationshæfte 18. juni 2013 Kære alle Nu har I hørt om QLF og hæftet, men for de af Jer, som måske ikke kender os tre heroppe så godt, vil jeg starte

Læs mere

Det er os, der har fingrene i dejen - om medarbejderdreven innovation i team (MIT)

Det er os, der har fingrene i dejen - om medarbejderdreven innovation i team (MIT) 1 Det er os, der har fingrene i dejen - om medarbejderdreven innovation i team (MIT) Medarbejdere og ledere i Borgerservice i Silkeborg, Marianne Kristiansen og Jørgen Bloch-Poulsen 22.10.09 HK Kommunalbladet

Læs mere

Prøve i Dansk 2. Skriftlig del. Læseforståelse 2. November-december 2014. Tekst- og opgavehæfte. Delprøve 2: Opgave 3 Opgave 4 Opgave 5

Prøve i Dansk 2. Skriftlig del. Læseforståelse 2. November-december 2014. Tekst- og opgavehæfte. Delprøve 2: Opgave 3 Opgave 4 Opgave 5 Prøve i Dansk 2 November-december 2014 Skriftlig del Læseforståelse 2 Tekst- og opgavehæfte Delprøve 2: Opgave 3 Opgave 4 Opgave 5 Hjælpemidler: ingen Tid: 65 minutter Udfyldes af prøvedeltageren Navn

Læs mere

Nyhedsbrev. Velkommen. De gode historier MG- U D V I K L I N G

Nyhedsbrev. Velkommen. De gode historier MG- U D V I K L I N G MG- U D V I K L I N G - C e n t e r f o r s a m t a l e r, d e r v i r k e r E - m a i l : v r. m g u @ v i r k e r. d k w w w. v i r k e r. d k Nyhedsbrev N u m m e r 1 2 J u l i 2 0 1 4 Velkommen I d

Læs mere

Nyhedsbrev, november 2003

Nyhedsbrev, november 2003 Nyhedsbrev, november 2003 Så er det længe ventede andet nyhedsbrev i 2003 fra Den Sikre Vej på gaden. Brevet indeholder en beretning af, hvad der er sket i foreningen siden sidst og lidt nyheder fra Camino

Læs mere

Vardes Kulturelle Rygsæk

Vardes Kulturelle Rygsæk Vardes Kulturelle Rygsæk Juni 2016 Den Kulturelle Rygsæk Den Kulturelle Rygsæk omfatter børn og unge mellem 5-16 år i Varde Kommune. Deltagelse i Vardes Kulturelle Rygsæk er obligatorisk, og eleverne på

Læs mere

Nyhedsbrev fra Klynge 2

Nyhedsbrev fra Klynge 2 Nyhedsbrev fra Klynge 2 Vi begynder at arbejde med nyhedsformidling fra Klynge 2 til forældre/pårørende. Vi har gjort os mange tanker i forhold til, hvad der er vigtigt at berette om. I klynge 2 mener

Læs mere

[ April-Avisen] APRILFESTIVAL 2012 AALBORG FRISKOLE

[ April-Avisen] APRILFESTIVAL 2012 AALBORG FRISKOLE Vi har på Aalborg Friskole torsdag og fredag d. 19.04 & 20.04 haft 2 spændende Temadage i musikkens og oplevelsernes tegn. Alle klasser er blevet opdelt på tværs og fordelt ud i forskellige workshops.

Læs mere

Skovkontrakten. Skovkontrakten lyder sådan:

Skovkontrakten. Skovkontrakten lyder sådan: Skovkontrakten Skovkontrakten, den er vigtig! Alle dyr og nisser har skrevet under på den, og har lovet at holde den. Hvis der er en eller anden der bryder den, vil ingen af de andre have noget med dem

Læs mere

Gud, vil du hjælpe os med at huske det, som vi lige sang: at der er ingen død og ingen verdens nød, der kan os skille! Amen.

Gud, vil du hjælpe os med at huske det, som vi lige sang: at der er ingen død og ingen verdens nød, der kan os skille! Amen. 1 Konfirmationerne i Borbjerg og Hogager 2016. Salmer: 478, 29, 658 / 68, 192v1,3+7, 70. Tekster: Psal.8, Jh.21.15-19.... Gud, vil du hjælpe os med at huske det, som vi lige sang: at der er ingen død og

Læs mere

Sprogtur til Canada i sommerferien 2015

Sprogtur til Canada i sommerferien 2015 Sprogtur til Canada i sommerferien 2015 Da sprogskolen blev slået op på forældreintra, tilbød mine forældre mig at komme med og høre om Destination Canada, der er en sprogskole på Carleton University i

Læs mere

Guide: Sådan lytter du med hjertet

Guide: Sådan lytter du med hjertet Guide: Sådan lytter du med hjertet Når du i dine kærlighedsrelationer er I stand til at lytte med dit hjerte, opnår du som oftest at kunne bevare det intense og mest dyrebare i et forhold. Når du lytter

Læs mere

side 9 manden Portræt af formanden for Stilladsarbejdernes Brancheklub i Nordjylland

side 9 manden Portræt af formanden for Stilladsarbejdernes Brancheklub i Nordjylland StilladsInformation nr. 74 - februar 2005 side 9 manden Portræt af formanden for Stilladsarbejdernes Brancheklub i Nordjylland Navn: Jan Hugreffe Strand Bopæl: Aalborg Alder: 36 Start i branchen: 1994

Læs mere

Nanna og hendes mor er lige kommet hjem. Nannas mor lægger sin jakke og nøgler på bordet. Nanna stirre lidt ned i gulvet.

Nanna og hendes mor er lige kommet hjem. Nannas mor lægger sin jakke og nøgler på bordet. Nanna stirre lidt ned i gulvet. Screenplay SC. 1. INT. KØKKEN. DAG Nanna og hendes mor er lige kommet hjem. Nannas mor lægger sin jakke og nøgler på bordet. Nanna stirre lidt ned i gulvet. jeg kan bare ikke gå igennem det igen. Nannas

Læs mere

KVINFOs MENTOR NETVÆRK. KVINFOs MENTOR NETVÆRK. åbner døre

KVINFOs MENTOR NETVÆRK. KVINFOs MENTOR NETVÆRK. åbner døre KVINFOs MENTOR NETVÆRK KVINFOs MENTOR NETVÆRK åbner døre mentee Alle burde have en mentor! Sådan lyder rådet fra mentee Scholastique Nyiragwanesa. Scholastique har været i et mentorforløb med Britta i

Læs mere

Hvad er det, du siger - 6

Hvad er det, du siger - 6 Hvad er det, du siger - 6 Hvad er det, DU siger? Mål: Børn indser, at det ikke er lige meget, hvad vi siger. Vil vi ære Gud med vores ord, eller vil vi bare sige det samme, som alle andre siger? Gør børnene

Læs mere

Der kan findes mere om disse salmer og andre af Karstens salmer på http://karstensalmer.blogspot.dk

Der kan findes mere om disse salmer og andre af Karstens salmer på http://karstensalmer.blogspot.dk Der kan findes mere om disse salmer og andre af Karstens salmer på http://karstensalmer.blogspot.dk Mel.: Barn Jesus 1 Den første julenat på jord, da kongesønnen fødtes. En stjerne klar på himlen stor

Læs mere

Hrimnir Nyt nr. 162. Juli 2010

Hrimnir Nyt nr. 162. Juli 2010 Hrimnir Nyt nr. 162 Juli 2010 Kalender Juli 03. Juli Bestyrelsesmøde og middag AFLYST August 10. August Bestyrelsesmøde hos Sandra 28. August Hrimnir Masters 2010 Opfordring! Redaktricen opfordrer ALLE

Læs mere

Sprognævnets kommaøvelser øvelser uden startkomma

Sprognævnets kommaøvelser øvelser uden startkomma Sprognævnets kommaøvelser øvelser uden startkomma Øvelse 1-20: Øvelse 21-29: Øvelse 30-34: Øvelse 35-39: Øvelse 40-44: Øvelse 45-49: Øvelse 50-59: Øvelse 60-85: Der sættes komma efter ledsætninger, jf.

Læs mere

Jeg vil se Jesus -2. Natanael ser Jesus

Jeg vil se Jesus -2. Natanael ser Jesus Jeg vil se Jesus -2 Natanael ser Jesus Mål: Skab forventning til Jesus i børnene. Gennem undervisningen vil vi se på, hvordan Natanael møder Jesus, og hvad det gør i ham, og vi vil se på, hvordan vi kan

Læs mere

Coach dig selv til topresultater

Coach dig selv til topresultater Trin 3 Coach dig selv til topresultater Hvilken dag vælger du? Ville det ikke være skønt hvis du hver morgen sprang ud af sengen og tænkte: Yes, i dag bliver den fedeste dag. Nu sidder du måske og tænker,

Læs mere

Anonym mand. Jeg overlevede mit selvmordsforsøg og mødte Jesus

Anonym mand. Jeg overlevede mit selvmordsforsøg og mødte Jesus Anonym mand Jeg overlevede mit selvmordsforsøg og mødte Jesus Han er 22 år og kommer fra Afghanistan. På grund af sin historie har han valgt at være anonym. Danmark har været hans hjem siden 2011 131 En

Læs mere