nr. 4 NOVEMBER 2010 nyt Fællesløb i Fælledparken Tættere på medlemmerne

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "nr. 4 NOVEMBER 2010 nyt Fællesløb i Fælledparken Tættere på medlemmerne"

Transkript

1 nr. 4 NOVEMBER 2010 nyt magasinet for andelshavere TEMA UDKANTS- DANMARK ANDELSLIV Fællesløb i Fælledparken LANDSMØDE Tættere på medlemmerne 1

2 leder Hvor skal vi hen nu? Så er landsmødet veloverstået. Det var et fint møde med god stemning, konstruktiv debat og nødvendige beslutninger, som blev taget. I min beretning på landsmødet talte jeg meget om det arbejde ABF har gjort for at få skabt klarhed over økonomien på andelsboligområdet. Det er jo selvsagt helt fundamentalt, at der er tillid til, at økonomien er bæredygtig. Køb af andelsbolig er på grund af højere priser og større kompleksitet i foreningernes økonomi blevet mere vanskeligt. Det har gjort folk usikre, og det skal vi selvfølgelig have rettet op på. For det er ikke meningen, at det skal være svært at gennemskue en andelsboligforenings økonomi, og det skal slet, slet ikke føles som et risikofyldt køb og økonomisk usikkert sted at bo. En andelsbolig skal netop være et godt og sikkert sted at bo. For det er, hvad jeg mener, det er. Og det er det, vi skal huske. Jeg synes, vi - både som organisation, bestyrelser og ganske almindelige andelshavere - har en stor opgave i at fortælle det gode budskab til omverdenen. For ja, der skal være styr på økonomien, og folk skal have tillid til vores boligform. Men jeg mener stadig, der er meget andet end økonomi, som betyder noget for vores boform, og det fortjener at få et ord med på vejen. Derfor mener jeg det er vigtigt, at vi bliver meget bedre til at markedsføre alle de positive ting, der er ved at bo i Det er simpelthen på tide, at der igen er fokus på det alt det gode, som kendetegner boligformen: Det er der, vi skal hen! andelsbolig. Vi skal arbejde for at synliggøre andelsboligens særkende, og vi skal fortælle, at andelsboligen er en moderne boform, hvor fællesskabet er i højsædet både når det gælder det økonomiske ansvar, de praktiske opgaver og hverdagens små og store begivenheder. Og ABF vil i de kommende år gå forrest i markedsføringen af andelsboligen, men ABF s arbejde kan ikke stå alene. Det kræver en fælles indsats. Det kræver, at I er med, og at vi står sammen. For det er simpelthen på tide, at der igen kommer fokus på alt det gode, som kendetegner boligformen: Det er der, vi skal hen! I dette nummer af ABFnyt ser vi på den positive rolle, som andelsboligforeninger spiller i de mindre lokalsamfund i Danmarks yderområder. Her viser det sig nemlig ofte, at andelsboligforeningerne er med til at tiltrække ressourcestærke mennesker, der er villige til at lægge en indsats i lokalområdet. Og vi ser, at etablering af nye andelsboliger kan dække et behov for mindre og mere overskuelige boliger. God læselyst. n Hans Erik Lund Landsformand 2 ABFnyt Medlemsblad for Andelsboligforeningernes fællesrepræsentation Nr. 4 NOVEMBER 2010 Udgivet af ABFnyt ApS Forside: NIELS POULSEN ABF's sekretariat & medlemsrådgivning Vester Farimagsgade 1, 8. sal Postboks København V telefon: medlemsrådgivning man. - fre TELEFON: HOT-LINE: tirsdag, onsdag og torsdag kl telefon: Redaktion Jan Hansen (ansvarshavende) Lise Clemmensen (redaktør) Line Kold LAYOUT: ROBERT HAREN Produktion: datagraf annoncer: Ekströms Annonce Service: Carsten Ekström telefon: Eftertryk af artikler og billeder i ABFnyt må kun finde sted efter forudgående aftale. Kontrolleret af Fagpressens Medie Kontrol Oplag For perioden 1. juli juni 2010 NORDISK MILJØMÆRKNING 541 Tryksag 166

3 emneord 4 Udkantsdanmark / Oldekoller og temalandsbyer kan løfte de små samfund / Andelsboligforening gav nyt liv til Vaarst / Andelsboliger skaber mobilitet Indhold Tema 4 UDKANTSDANMARK 12 Kort nyt 14 hullede veje 16 Fællesløb i fælledparken 20 ABF s landsmøde Kryds & Tværs 23 Medlemstilbud 24 Abf nyt 26 Fødselsdagsfest 29 Spørg eksperten 31 Kalender 20 Landsmøde 2010 Mere kredsarbejde og tættere på medlemmerne 29 Spørg eksperten Hvordan er det lige med private fællesveje 16 Andelsliv Til DHL-stafet med A/B sankt Annæ Gade

4 tema TEKST JENS HOLDGAARD / FOTO: CHILI FOTO Andelsboligen i de små lokalsamfund ABFnyt sætter i dette nummer fokus på andelsboligens rolle i de små lokalsamfund. Vi ser på, hvordan andelsboligen som boform kan være med til at ændre de små landsbyers image og sikre udvikling i stedet for afvikling af lokalsamfundet. Læs eksperternes bud på, hvordan andelsboligforeninger i fremtiden kan bidrage til de små lokalsamfund. Og tag med på et besøg i landsbyerne Hvidbjerg og Vaarst, hvor andelsboligforeninger på hver deres måde spiller en rolle i lokalsamfundet. Oldekoller og temalandsbyer kan løfte de små samfund Velfungerende andelsboligforeninger kan bruges til at tiltrække ressourcestærke beboere til yderområder, som ellers er i fare for at uddø. Der er ingen boform, der i sig selv kan redde udkantsdanmark, men andelsboligen har kvaliteter, som kan yde et bidrag. Det siger fremtidsforsker Johan Peter Paludan fra Instituttet for Fremtidsforskning, som har beskæftiget sig med området i forbindelse med en større rapport om andelsboliger i fremtiden. Andelsboligerne kan bidrage til udvikling af yderområder, men det gælder primært i landområder tæt på de blomstrende storbyer og vækstområder, siger han. Derimod har Johan Peter Paludan svært ved at få øje på en løsning på de dybe problemer, som udkantsområderne langt fra de store byer kæmper med. Målrettede andelsboligprojekter Derfor giver det god mening at bruge 4 ABFnyt andelsboligen som løftestang til mere liv i de bynære landområder. I de bynære landområder er det muligt både at tilfredsstille krav og ønsker til boform, ønsker om nærhed og fællesskab, og alligevel have nem adgang til alle storbyens kultur-, oplevelses- og indkøbsmuligheder for både voksne, børn og unge, siger han. Johan Peter Paludan mener desuden, at det er vigtigt, at fremtidens andelsboligforeninger har deres eget individuelle særkende. Jeg tror, at der fremover vil ske en større specialisering, som kan imødekomme særlige ønsker og krav til både bolig og den omgivende andelsboligforening. Det kan være andelslandsbyer med et særligt tema, f.eks. miljø og energi eller sundhed, eller målrettet børnefamilier. Eller videreudvikling af seniorbolig-fællesskaber og oldekoller, f.eks. så beboerne sikres en høj grad af service. Planlov rummer muligheder Professor Johannes Nørregaard Frandsen er forsker i landdistriktsudvikling på Syddansk Universitet. Han mener også, at flere andelsboliger kan være med til at løfte en landsby, men har også svært ved at se en egentlig løsning for udkantsområderne. Han er derfor på samme tid skeptisk og optimistisk over for regeringens plan om at give 29 udkants-kommuner dispensation fra planloven, så de kan eksperimentere uden at være underlagt lovens restriktive krav.

5 tema Andelsboliger kan tiltrække beboere til yderdanmark. Befolkningstallet stagnerer i dele af landet. Her er der ikke behov for flere boliger, med mindre de nye boliger også tiltrækker tilflyttere. Nye andelsboligprojekter uden for vækstcentrene kan derfor med fordel etableres i samarbejde med grupper af potentielle fremtidige beboere fra andre dele af landet. For mange er det ikke kun beliggenheden og boligens kvalitet, som er vigtig, men også, at naboerne er nogle, som de vil sætte pris på at bo sammen med. Det kan skabe mere liv i landsbyerne. Kilde: Andelsboliger i fremtiden, Instituttet for Fremtidsforskning, 2008 Læs rapporten på > Bestil materiale > Brochurer og publikationer Landsbyer, hvor købmanden er lukket og befolkningstallet falder, kan få stor gavn af andelsboligforeninger. Især hvis det er børnefamilierne, som flytter ind. Dispensationen fra planloven kan måske åbne muligheder for også at tænke nyt inden for andelsboliger, for en dispensation fra planloven giver netop mulighed for at tænke nyt og utraditionelt, samtidig med, at boligerne kan opføres i attraktive omgivelser. Det er bestemt værd at arbejde videre med, og al positiv udvikling tæller, men en egentlig løsning for udkantsområderne vil formentlig kræve massive investeringer i udvikling hvis det overhovedet lader sig gøre at løfte opgaven, siger Johannes Nørregaard Frandsen. Andelsboligforeningerne kan med andre ord være med til at løfte de små bynære samfund og være en del af løsningen. Men det kræver også politisk vilje, hvis andelsboligen som boform skal være en del af løsningen. n 5

6 tema Andelsboligforening gav nyt A/B Vaarst Vestervang har været den drivende kraft bag den lokale skole, og har skabt liv i landsbyen Vaarst. Navn: A/B Vaarst Vestervang BY: Vaarst (18 km. syd for Aalborg) OPRETTET: 1991 ANTAL BOLIGER: 16 ALDER: 1½ - 70 BONUS: Grundideen er at kunne bo bæredygtigt på landet i ideelle omgivelser for børn og voksne Fakta om Vaarst KOMMUNE: Aalborg BY: Vaarst ANTAL INDBYGGERE: 405 ANDELSBOLIGFORENINGER: 1 SOCIALE AKTIVITETER: Idrætsklub, Baptistkirke, Vaarst Uret et naturprojekt i en gammel grusgrav. SKOLE: Vaarst Friskole 0-7. klasse WEB: Jens Villadsen har boet i andelsboligforeningen A/B Vaarst Vestervang siden begyndelsen og har været med til at få etableret en skole i byen. Andelsboligforeningen Vaarst Vestervang syd for Ålborg er ren idyl, men der ligger hårdt arbejde bag de flotte omgivelser, og teenagerne deler ikke altid forældrenes begejstring for ro og fred og idyl! Til gengæld har de 16 familier, som flyttede på landet, gjort en stor forskel i landsbyen Vaarst, som kæmper med mange af de typiske udkantsproblemer, med færre børn, en lukket købmand og en lukket skole. Der lugter stærkt og sundt af efterår. Og højbedene med grønkål og de mange smukke æbletræer vidner om, at der ikke er mange meter fra jord til bord i andelsboligforeningen Vaarst Vestervang, som ligner en vellykket krydsning mellem Astrid Lindgrens 6 ABFnyt børneidyl i Bulderby-bøgerne og John Seymours Håndbog i selvforsyning, som er en bibel inden for selvforsyning og økologi. Det er knap 20 år siden, at foreningen byggede på en bar og vindblæst bakke cirka en kilometer uden for landsbyen Vaarst. I dag er det hele vokset til, og husene ligger hyggeligt med front mod store fællesarealer, som rummer legepladser og fælleshus. Og som over årene har været ramme om alt fra hårde arbejdsdage til mindeværdige fester, og fra ugentlige fællesspisning til møder, hvor bølgerne gik højt. Udkant tæt på en stor by Fra Vaarst er der kun 18 kilometer til centrum af Aalborg. Alligevel har landsbyen i større eller mindre grad mærket mange af de problemer, som plager udkantsdanmark: Butiksdød, skolelukninger, fraflytning af unge, stigende gennemsnitsalder og dårlig kollektiv trafik. Andelsboligforeningen har haft stor betydning for at vende udviklingen. Det startede med en negativ velkomsthilsen fra Aalborg kommune, for da andelsboligforeningen var etableret og klar til at sende børn til den lokale skole, meddelte kommunen, at Vaarst Skole skulle lukkes. Det kastede både landsby og andelsboligforening ud i en hård og vellykket kamp for at åbne en friskole. I dag går størstedelen af byens børn i Vaarst Friskole, som Børnene leger i den lokale skole, som andelsboligforeningen Vaarst Vestervang har været med til at starte.

7 TEKST JENS HOLDGAARD/ FOTO CHILI FOTO tema liv i Vaarst Godt Håndværk de fleste giver Vaarst Vestervang en stor del af æren for. Arbejdet med skolen gjorde andelsboligforeningen til en del af landsbyens liv på rekordtid, og der er siden lagt mange kræfter i bl.a. børnehaven, idrætsklubben og i et stort, men forgæves arbejde for at bevare en dagligvareforretning i byen. Andelsboligforeningen har med andre ord været med til at vende udviklingen fra en landsby uden skole til en landsby med skole. Og det er med til at fastholde og samtidigt tiltrække nye ressourcestærke indbyggere. n MALER MURER GULV ELEKTRIKER TØMRER Hvad har andelsboligforeningen Vaarst Vestervang betydet for landsbyen Vaarst? Heidi Juul Thorsen Det er hævet over enhver tvivl, at Vaarst Vestervang har spillet en meget stor rolle i forbindelse med oprettelsen Ejendomsjuristerne pdf 1 11/02/ af Vaarst Friskole og skolens drift gennem mange år. Andelsboligforeningen var med til at sætte mere gang i landsbyen, og er et klart eksempel på, at det er muligt at gøre noget for at vende udviklingen i de små samfund, og at en aktiv indsats kan give resultat. Vi er kommet til en tolerant by, hvor der er plads til alle, og hvor der sker en del. Som nye i byen er det svært for os at sige, hvor meget Vaarst Vestervang har præget udviklingen og holdningen i byen. Men vi kan jo se, at de er aktive mennesker og høre, at de har været med i en masse gode ting. BLIKKENSLAGER VINDUER - FACADER - TRAPPER Vi kan påtage os alle opgaver i din ejendom. PETER MALER A/S Godthåbsvænget 14 A 2000 Frederiksberg Tlf Anita Petersen Beboerne fra Vaarst Vestervang har været med i arbejdet med at sikre en butik, og er eller har været aktive i mange andre foreninger, ikke mindst idrætsforeningen. Men deres suverænt største indsats var som foregangsmænd i forhold til at bygge friskolen. Det gav et godt sammenhold i byen, og de tilførte et ekstra pust udefra og ny energi til os, der har valgt at blive i byen, mens mange af vores jævnaldrende er flyttet. Palle Kvist 7

8 tema Andelsboliger skaber Tre andelsboligforeninger giver Hvidbjerg s ældre gode boliger og skaber plads til nye børnefamilier. Man behøver blot gå en tur ned ad hovedgaden for at se, at der er mere damp på kedelen end i de fleste små stationsbyer og at der en almindelig efterårseftermiddag er overraskende mange unge i gadebilledet i Hvidbjerg, som ligger på halvøen Thyholm midt i Limfjorden. Og udviklingen i Hvidbjerg er speciel. Byen med de godt 1200 indbyggere har blandt andet to store dagligvareforretninger, to kiosker, tøjforretninger, hårde hvidevarerbutik, tre pengeinstitutter, station, boghandel, bager, flere frisører, en kro og to pizzeriaer. Foruden et så blomstrende idræts-, kultur- og foreningsliv, at det kan gøre væsentligt større byer misundelige. Der sker rigtig meget i byen. Og der er masser af aktiviteter for de mange børnefamilier og unge i byen, fortæller Åse Lyhne, som er formand for A/B Kastaniegården. Andelsboliger skaber mobilitet Hvidbjerg rummer hele tre små andelsboligforeninger med tilsammen godt 30 boliger. De har eksisteret i cirka 20 år og har over årene fået en meget vigtig rolle som ældreboliger. De har en lille størrelse, som ellers var en stor mangelvare, samt en overkommelig pris. Derfor vælger mange ældre at sælge deres store huse og flytte til en af landsbyens tre andelsboligforeninger, som tilbyder en overkommelig bolig og have. Salgene af de ældres huse er med til at skabe mobilitet, fordi det frigiver større huse til yngre børnefamilier, som skaber nyt liv i landsbyen. En af byens ildsjæle er netop Åse Lyhne, der som 84-årig fortsat er aktiv formand for andelsforeningen. Hun har boet i foreningen fra opstarten for 23 år siden og styrer nu finanser, møder og vedligeholdelse af den lille forening, som Navn: A/B Kastaniegården By: Hvidbjerg Oprettet: 1987 Antal boliger: 10 Alder: år Bonus: Nabohjælp og -overvågning. Beboerne passer på hinanden, men respekterer hinandens privatliv. Åse Lyhne er formand i andelsboligforeningen Kastaniegården, som med sine mindre boliger til ældre frigiver større familieegnede huse. En af mange årsager til, at landsbyen Hvidbjerg ikke er gået i stå. Leder af Midtpunktet Thyholm Mai Lindgaard sammen med nogle af de mange børn og unge, som dagligt bruger centret. 8 ABFnyt

9 TEKST Jens Holdgaard / FOTO Chili Foto tema mobilitet Fakta om landsbyen KOMMUNE: Struer By: Hvidbjerg Antal indbyggere: ca Antal Andelsboligforeninger: 3 Sociale aktiviteter: En meget bred vifte inden for idræt, kultur og foreningsliv. Skole: klasse Indkøb: Mange muligheder to store dagligvareforretninger, to kiosker, boghandler, tøj, to restauranter/cafeer samt kro og meget mere. rummer 10 boliger. Fire på 65 m², fem på 85 m², og en enkelt på 100 m². Andelsboligerne er populære. De mindste hos os er nok i underkanten størrelsesmæssigt, men de udfylder et behov for mindre boliger med overkommelige haver, hvilket tidligere var en mangelvare i Hvidbjerg, fortæller hun. Multicenter Der er i Hvidbjerg en stolthed over, at det på mange områder er lykkedes at undgå samme negative spiral som C M Y CM MY CY CMY K VURDERING AF ANDELSBOLIGEN Få en uafhængig og professionel gennemgang af forbedringer og evt. mangler i forbindelse med salg Arbejdet udføres i henhold til ABFs principper tlf Vurderinger foretages hverdage 9-21 lørdag & søndag 9-14 andelsboligvurdering.dk Torben Lundgren Byggeteknisk konsulent 9

10 tema i mange andre lokalsamfund. Men hvordan har byen undgået at dele skæbne med de stillestående ældresamfund, som ellers er typiske for landets udkantsområder? Der kan peges på mange små og store faktorer, men primært handler det om mange lokale ildsjæle, der via engagement og hårdt arbejde en stor del frivilligt og ulønnet har sikret gode aktiviteter og faciliteter. Som den nyeste positive faktor peger mange lokale på Midtpunktet Thyholm, som er et stort multicenter med idrætshal, kultur- og festsal, mødelokaler, musikskole, bibliotek, café og fitnesscenter det hele bygget sammen med den lokale skole. Det har skabt et naturligt samlingspunkt for alle aldersgrupper og er også med til at trække elever udefra til den lokale folkeskole. I Hvidbjerg er blandingen af andelsboliger for ældre, gode boliger til børnefamilier og rigtig mange ildsjæle blevet opskriften på, hvordan man kan bevare og udvikle et lokalsamfund mod alle odds. Hvad betyder andelsboligforeningerne for Hvidbjerg? Andelsboligforeningerne har helt klart dækket et behov for mindre boliger, primært til de ældre. Men selv om der er mange gamle i byen, er her også mange børn og unge. Og selv om de fleste unge er nødt til at tage af sted for at tage en uddannelse, ser vi også en hel del vende tilbage. Her er masser af muligheder og aktiviteter i Hvidbjerg, især for folk, der selv er parate til at gøre en indsats. Og er der behov for en håndsrækning, foregår der et stort frivilligt arbejde. Se f.eks. på de billige boliger og på det store udbud, der efterhånden er af forskellige boligtyper. Men vi ser også unge, der er vokset op her, vende tilbage, når de stifter familie. Min mor boede i en af andelsboligerne i næsten 20 år og var rigtig glad for det. Der var et godt naboskab, hvor man kiggede efter hinanden, og gav en håndsrækning, hvis nogle havde behov for det. Det var medvirkende til, at min mor blev boende, til hun var 92 år gammel. Skulle jeg en dag blive alene, ville jeg bestemt ikke have noget imod at flytte ind i en af andelsboligerne. Rikke Pia Malling Tove Busk Byggefirmaet 10 ABFnyt

11 100% fokus på andelsboliger ANDELSBOLIGMÆGLERNE Carl Jacobsens Vej Valby % fokus på andelsboliger andelsboligmaeglerne.dk TIL SALG tema solgt ANDELSBOLIG- M GLERNE HVordan skal Vi sælge din andelsbolig? Vælg mellem: Basissalg - du fremviser selv Kombisalg - vi arbejder sammen om salget Kompletsalg - vi klarer alt fra start til slut Uanset hvad du vælger tager vi ansvaret for, at handlen går på plads! Ring , skriv til eller benyt kuponen nedenfor Salær inkl. moms fra kr ,- bestil gratis salgsvurdering Carl Jacobsens Vej 31, 2500 Valby Udfyld kuponen og send den til os - portoen er betalt! Så kontakter vi dig og aftaler et uforpligtende møde. Navn: Jeg er andelshaver i A/B og ønsker professionel bistand til at sælge min andelsbolig. Kontakt mig for en gratis salgsvurdering. Andelsboligmæglerne Sjælland USF B Adresse: Postnr. og by: Telefon:

12 kort nyt Forening får arkitekturpris Netværk om energi Ønsker du at komme i kontakt med andelsboligforeninger, som gør en indsats for miljøet? Så klik ind på Her kan andelsboligforeninger, der ønsker at nedbringe deres energiforbrug og deres CO2- udledninger udveksle erfaringer. Hjemmesiden er også med til at skabe fællesskab mellem engagerede andelsboligforeninger og beboere. Målgruppen er københavnske foreninger, men netværket vil meget gerne hjælpe med sparring, hvis der er andelsboligforeninger i andre dele af landet, som ønsker at starte et lignende energinetværk. FOTO COOLOURBOX Andelsboligforeningen Arresøparken i Vinderød har fået By og Land Halsnæs' plakette A/B Arresøparken består af 28 andelsboliger i dobbelthuse samt et fælleshus. Bebyggelsen er tegnet af arkitekt Carl Ole Kragsig Kristensen og blev opført i Og dommer-komitéen begrunder sit valg således:»små udsigtstårne på tagene gør bebyggelsen særlig karakteristisk og har samtidig en meningsfuld funktion, da de giver mulighed for fin udsigt til Arresø. De små haver udnyttes flittigt og fremstår varierede og frodige. Det samlede indtryk er en meget vellykket bebyggelse, som både har en interessant arkitektur og virker hyggelig og rar at bo i.«læs mere på Byfornyede ejendomme holder Socialministeriet har undersøgt 12 københavnske ejendomme, der blev byfornyet i 1990'erne. Formålet har været at undersøge kvaliteten af byfornyelsen. Undersøgelsen er offentliggjort i rapporten 'Holder det - Holdes det?'.og her er der gode nyheder. En gennemgang viser nemlig, at kvaliteten af byggeriet holder den dag i dag. 11 ud af de 12 ejendomme, som Socialministeriet har undersøgt, er andelsboligforeninger. Dermed har byfornyelsen givet flere familievenlige andelsboliger til gavn for både nuværende og fremtidige andelshavere. Læs rapporten på > sidste nyt FOTO COOLOURBOX Nemmere byggesagsbehandling Bor du i Gentofte, Gladsaxe, Lyngby-Taarbæk, Rudersdal, Vejle eller Århus kommune? Så er der gode nyheder, hvis du er i gang med en byggesag. Ovennævnte kommuner er nemlig med i et treårigt forsøgsprojekt, som skal udvikle en metode til digitalisering af den offentlige byggesagsbehandling (DOB). På kommunernes hjemmesider kan du derfor finde links til DOB, som skal være med til at forenkle kommunikationen mellem ansøger og kommune. Her får du blandt andet adgang til alle relevante oplysninger for netop din byggesag, og du får hurtigt besked, hvis der mangler dokumentation, eller der for eksempel er oplysninger, som skal uddybes. Formålet er at få en hurtigere og nemmere sagsbehandling, men også at forbedre kvaliteten af sagsbehandlingen. Læs mere på

13 ARKITEKTFIRMAET YDER TEKNISK RÅDGIVNING VEDRØRENDE BL.A: tag og tagterrasser facader, vinduer og altaner badeværelser trapper gårdanlæg tilstandsrapporter og vurderinger af andelsboliger FOTO COOLOURBOX FOTO BYOGLAND-HALSNÆS #9457 A R K I T E K T F I R M A E T F R I B O R G O G L A S S E N A / S V E S T E R B R O G A D E B K B H V T l f : F a x : p o s f r i b o r g - l a s s e n. d k w w w. f r i b o r g - l a s s e n. d k Gunnar Gunnarson Arkitekter maa/aps Byfornyelse og Boligforbedring Tagboliger og altaner Tilstandsrapporter Vurderinger Store Søndervoldstræde 9, 1419 København K. Telefon Fax gga.dk Trænger jeres ejendom til istandsættelse? Renten er i bund, priserne er i bund, det bliver ikke billigere! FALKON A/S RÅDGIVENDE INGENIØRER Ring på og lad os sammen få gennemgået og prioriteret de arbejder, der er nødvendige for netop Jeres ejendom. Læs desuden om alt om os på N o r d r e F a s a n v e j F r e d e r i k s b e r g M e d l e m a f F. R. I. C e r t i f i c e r e t E n e r g i k o n s u l e n t f i r m a T l f : F a x : M a i l : f a l k o f a l k o n. d k W e b : w w w. f a l k o n. d k C V R : Foto OKOMALING.DK 13

14 fokus Tekst LINE KOLD / FOTO COLOURBOX Slut med at få hullede veje 'foræret' Landets grundejere behøver alligevel ikke at frygte at få pålagt ejerskabet af hullede og nedslidte veje. 14 ABFnyt

15 fokus Transportminister Hans Christian Schmidt (V) er kommet med et forslag, som skal forhindre kommunerne i at privatisere kilometervis af veje. Og et flertal i Folketinget er klar til at bakke op om forslaget. Gennem længere tid har det været en udbredt praksis i kommunerne at ændre kommunevejes status til private fællesveje for at undgå udgifterne til vedligeholdelse og drift. Det har medført, at udgifterne i stedet er blevet pålagt grundejerne, og det har blandt andet givet en række andelsboligforeninger en masse uforudsete ekstraudgifter. Varsling af overdragelse Den kommende lovændring vil gøre det til et krav, at en ændring af vejenes status varsles mindst fire år inden overdragelsen, og at vejene er nyrenoverede, inden de overdrages til grundejerne. Problemet har nemlig været, at mange kommuner har overdraget nedslidte og vedligeholdelseskrævende veje til grundejerne, uden at de har haft mulighed for at gøre indsigelser. Vi synes, det er et godt initiativ, som ministeren her tager, men man skal huske på, at det ikke løser alle problemer, siger Hans Erik Lund og påpeger, at omtrent halvdelen af landets andelsboligforeninger allerede har veje, der er klassificeret som private fællesveje. Men det er i hvert fald et skridt på vejen, at kommunerne nu skal sørge for istandsættelse af veje og belysning, inden der sker en overdragelse til en andels- eller grundejerforening, siger han. Nye regler fra nytår Lovændringen vil efter planen træde i kraft fra 1. januar 2011 og gælde samtlige fremtidige overdragelser. Men ministeren har også planer om at suspendere de vejoverdragelser, som mange kommuner allerede har planlagt og budgetteret med. Det vil ske, hvis de enkelte grundejere ikke allerede har modtaget et brev fra kommunen om overdragelsen. Hvis det ikke er tilfældet, vil det være de nye regler for overdragelse, som gælder. n Hvad er en privat fællesvej? Private fællesveje er private veje, som bruges af flere ejendomme og er åben for offentlig trafik, men er ejet af de grundejere, som har skel ud til den pågældende vej. Grundejere er ansvarlige for vejens vedligeholdelse, men kommunen fører tilsyn med vejene og kan som vejmyndighed pålægge grundejerne at istandsætte vejen eller eksempelvis at beskære træer og lignende. Læs mere om private fællesveje på side 29 15

16 16 ABFnyt

17 TEKST LISE CLEMMENSEN / Foto JACOB NIELSEN andelsliv Fællesløb i Fælledparken To opgange i andelsboligforeningen Sankt Annæ Gade har dystet mod hinanden i DHL-stafetten - verdens største motionsløb 2 1 Jeg gjorde det. Med hånden og stafetten i vejret løber Peter Petersen i mål efter 5 hårde kilometer. Opgang 33 vinder over opgang 35. Det giver en samlet placering som nummer Andelshaverne Lene, Jens-Christian Carlsson, Lene og Isa studerer løberuten til DHL-stafetten indgående. Navn: A/B Sankt Annæ Gade BY: 1416 København K OPRETTET: 1984 ANTAL BOLIGER: 24 ALDER: 3-81 BONUS: Fællesgrill om sommeren I andelsboligforeningen Sankt Annæ Gade er der mange andelshavere, som holder formen ved lige ved at løbe på de københavnske veje og stier. En gruppe beboere besluttede derfor på en generalforsamling at deltage, i det store motionsløb DHL-stafetten og få en hyggelig aften sammen med deres naboer. Der er mange løbere i vores to opgange. Derfor er DHL-stafetten en oplagt idé til et fællesskabs-skabende og socialt arrangement, fortæller Lene Lilja Petersen fra foreningen. 17

18 andelsliv 3 Naboduel På årets generalforsamling var der derfor stor opbakning til forslaget om at tilmelde foreningen til motionsløbet. Og det er forhåbentlig heller ikke sidste gang, at de mange løbeglade andelshavere snører løbeskoene. Det var en god oplevelse for alle. Næste år håber vi på flere løbere fra vores egen forening, og måske kaster vi os ud i at udfordre naboforeningen til en løbeduel, foreslår Lene. n Lene og Lene hepper på foreningens løbere efterhånden som de kommer i mål. Opgang 33 løber i tiden 2 timer og 16 minutter og opgang 35 i tiden 2 timer og 41 minutter. Førstnævnte vinder dermed 'håneretten'. 4 Ellen venter på, at far kommer i mål, og nyder, at det for en gangs skyld er opholdsvejr. 5 Andelshaverne er krøbet i ly for regnen og på nettet tjekker en bekymret Jens Christian Carlsson vejrudsigten, som lover mere regn. Heldigvis er humøret højt. 6 Selvom der skal løbes, er der tid til både en krammer og socialt hygge. 7 Skoene snøres og tidsmålere sættes fast, inden Peter Petersen glad løber ud på ruten som nummer 3. På grund af mandefald på dagen løb Peter for begge opgange. Det er godt naboskab. Verdens største motionsløb DHL Stafetten er verdens største motionsløb med deltagere fordelt over fem dage i Fælledparken i København. Ruten er på 5 km. og hvert hold består af fem personer. Det er muligt at leje et telt og bestille mad, så deltagerne kan hygge sig efter løbet. 18 ABFnyt

19 Glaslukkede altaner har mange fordele Lysholmparken, Roskilde Giver mere brugbar plads med mange valgmuligheder. Sparer på varme og vedligeholdelse. Har I et konkret projekt hvor I ønsker en dialog om mulighederne, eller er I blot nysgerrige efter yderligere information, er I velkommen til at kontakte os på tlf.: Windoor Danmark A/S Tel.: ABF Nyt_4_2010_183x131 mm.indd :55:38 Få fjernaflæst alle målere -helt uden aflæsningsbesøg Brunata DriveBy hedder metoden. Det er den ideelle løsning til beboere, viceværter og administratorer, fordi aflæsning af målere sker helt automatisk og uden unødvendigt besøg i hver enkelt lejlighed. En fleksibel og nem løsning - også teknisk set. Det eneste det forudsætter er, at der er installeret elektroniske målere med radio. Brunata udvikler og producerer egne elektroniske målere med radio, i Danmark, og leverer også internationalt. Hør mere på tlf eller besøg os på Brunata Futura+ er navnet på vores intelligente varmemåler. optimerer ressourcer 130x183_DriveBy_tidl_1831.indd :19:0019

20 landsmøde Tekst LISE CLEMMENSEN/ FOTO PALLE SKOV ABF s landsmøde var en kærkommen lejlighed til at møde andre andelshavere og måske skabe nye netværk. Tættere på medlemmerne ABF s landsmøde 2010 gav mandat til et landsmøde hvert 4. år. Ressourcerne skal i stedet gå til det lokale kredsarbejde Mere kommunikation, mere lokalarbejde og mindre bureaukrati. Det var kodeordene for det oplæg til ændringer af ABF s vedtægter, som var til afstemning på ABF s landmøde den 9. oktober Og med overvældende opbakning, viste de mange fremmødte, at de var parate til at give organisationen et demokratisk ansigtsløft og sammen klæde ABF ordentligt på til de udfordringer, som en så stor organisation står overfor. Og ABF s landsformand Hans-Erik Lund er da også glad for, at organisationen har fået et ansigtsløft - Med de nye vedtægtsændringer er ABF godt rustet til at skabe endnu mere nærdemokrati til stor gavn for kredsene. Og forhåbentlig, vil det øgede fokus på det lokalt forankrede arbejde øge kendskabet til ABF og det arbejde, som vi som interesseorganisation udfører for andelshavere over hele landet, udtaler Hans-Erik Lund. Nøgletalsanalyse Det kan være svært at gennemskue om foreningerne betaler for meget for deres serviceydelser, som fx forsikringer og vicevært. Derfor havde A/B H. Schneekloths Vej I København foreslået at man i ABF gennemfører en nøgletalsanalyse blandt medlemsforeningerne. Analysen skal bruges til at få et overblik over, hvad andre foreninger betaler for en lignende ydelse. 20 ABFnyt

Sjælland & Bornholm aktiviteter efterår 2015

Sjælland & Bornholm aktiviteter efterår 2015 Sjælland & Bornholm aktiviteter efterår 2015 Velkommen til et spændende efterår i ABF! Du modtager hermed en samlet oversigt over de mange, spændende aktiviteter, som ABF udbyder i efteråret 2015. Med

Læs mere

aktiviteter efterår 2015 Jylland & Fyn

aktiviteter efterår 2015 Jylland & Fyn aktiviteter efterår 2015 Jylland & Fyn Velkommen til et spændende efterår i ABF! Du modtager hermed en samlet oversigt over de mange, spændende aktiviteter, som ABF udbyder i efteråret 2015. Med omkring

Læs mere

Livet som andelshaver. - Fællesskab med rettigheder og pligter

Livet som andelshaver. - Fællesskab med rettigheder og pligter Livet som andelshaver - Fællesskab med rettigheder og pligter Hvad er en privat andelsboligforening? En privat andelsboligforening er en ejendom eller klynge af huse (tæt/lav), hvor du som andelshaver

Læs mere

Referat fra kredsgeneralforsamling i kreds Vestjylland. Dato og tid: Torsdag den 25. september 2014 kl. 19:00

Referat fra kredsgeneralforsamling i kreds Vestjylland. Dato og tid: Torsdag den 25. september 2014 kl. 19:00 Til ABF's medlemsforeninger i kreds Vestjylland Skive, den 1. oktober 2014 Referat fra kredsgeneralforsamling i kreds Vestjylland Dato og tid: Torsdag den 25. september 2014 kl. 19:00 Sted: Restaurant

Læs mere

Referat fra kredsgeneralforsamling i kreds Nordjylland. Dato og tid: Tirsdag den 9. september 2014 kl. 19:00. Ad pkt. 1.

Referat fra kredsgeneralforsamling i kreds Nordjylland. Dato og tid: Tirsdag den 9. september 2014 kl. 19:00. Ad pkt. 1. Til ABF's medlemsforeninger i kreds Nordjylland Klarup, den 14. september 2014 Referat fra kredsgeneralforsamling i kreds Nordjylland Dato og tid: Tirsdag den 9. september 2014 kl. 19:00 Sted: AAB Konference,

Læs mere

2015-2016. kursusprogram. www.abf-rep.dk

2015-2016. kursusprogram. www.abf-rep.dk 2015-2016 kursusprogram 13 BYGGERI Byggearbejder i andelsboligforeningen København 11.02.16 kl. 17-20 Esbjerg 14.03.16 kl. 19-22 Ekstern advokat Kurset tager udgangspunkt i andelsboligforeningens rolle

Læs mere

Grundejerforeningen Lille Grundet

Grundejerforeningen Lille Grundet Grundejerforeningen Lille Grundet Referat af ordinær generalforsamling onsdag den 26. april 2006 i Kobbelhusenes fælleshus Ringdams Kobbel. 1. Velkomst og valg af dirigent og referent Formand Finn Lindgaard

Læs mere

Generalforsamling. Grundejerforeningen Stangkjær. 25. marts 2010

Generalforsamling. Grundejerforeningen Stangkjær. 25. marts 2010 Generalforsamling Grundejerforeningen Stangkjær 25. marts 2010 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning 3. Fremlæggelse af regnskab til godkendelse 4. Forslag fra medlemmer og bestyrelse

Læs mere

Referat fra kredsgeneralforsamlingen tirsdag den 9. september 2014 kl. 19.00, Danhostel Lejrskolevej 4, 3400 Hillerød

Referat fra kredsgeneralforsamlingen tirsdag den 9. september 2014 kl. 19.00, Danhostel Lejrskolevej 4, 3400 Hillerød ABF s kreds Nordsjælland, den 9. september 2014 Referat fra kredsgeneralforsamlingen tirsdag den 9. september 2014 kl. 19.00, Danhostel Lejrskolevej 4, 3400 Hillerød Antal fremmødte foreninger: 11, som

Læs mere

Andelsboligforeningen Kyndby Huse

Andelsboligforeningen Kyndby Huse Referat af ekstraordinær generalforsamling søndag den 9. maj 2010 kl. 13:00 i personalekantinen på Kyndbyværket Repræsenteret på ekstraordinær generalforsamling var 64 stemmeberettigede ud af i alt 140

Læs mere

BESTYRELSENS BERETNING Generalforsamling 2011

BESTYRELSENS BERETNING Generalforsamling 2011 BESTYRELSENS BERETNING Generalforsamling 2011 Så er der gået endnu et år, og bestyrelsen ser i år frem til et solidt fremmøde af andelshavere på vores generalforsamling. Skimmelsvamp sag 27, 2 th. På generalforsamlingen

Læs mere

Grundejerforeningen Stagebjergparken. Referat Ordinær generalforsamling 26. august 2010 kl. 19.30 21.30

Grundejerforeningen Stagebjergparken. Referat Ordinær generalforsamling 26. august 2010 kl. 19.30 21.30 Referat Ordinær generalforsamling 26. august 2010 kl. 19.30 21.30 1.Valg af dirigent Søren Krab blev valgt. 2. Formandens beretning om det forløbne år Formanden berettede: Bestyrelsen har i det forløbne

Læs mere

Generalforsamling den 23. april 2014

Generalforsamling den 23. april 2014 Generalforsamling den 23. april 2014 Indkaldelse til generalforsamling 2014 side 2 Forside til forslag plus forslag generalforsamlingen april 2014 side 3-7 Bestyrelsens beretning på generalforsamlingen

Læs mere

2. Beretning fra bestyrelsen om foreningens virksomhed i det forløbne år

2. Beretning fra bestyrelsen om foreningens virksomhed i det forløbne år Referat af ordinær generalforsamling i G/F Tøpkilde Onsdag den 26. februar 2014 kl. 19.00 på Terslev Skole Formanden Ivan nr. 51 bød velkommen til de fremmødte. Til stede var følgende parceller og andelsboliger

Læs mere

Referat af Generalforsamling d. 18.marts-2014 på Skårup skole

Referat af Generalforsamling d. 18.marts-2014 på Skårup skole Skårup 18,marts-2014 Referat af Generalforsamling d. 18.marts-2014 på Skårup skole Repræsenteret på generalforsamling husnumre (antal personer i parentes): Agerskiftet nr. 1(2)-3(1)-4(1)-6(1)-8(2)-10(1)-11(2)-14(1)

Læs mere

Referat fra generalforsamling i grundejerforeningen Skovgårdsparken, Slots Bjergby d. 14. april 2015.

Referat fra generalforsamling i grundejerforeningen Skovgårdsparken, Slots Bjergby d. 14. april 2015. Referat fra generalforsamling i grundejerforeningen Skovgårdsparken, Slots Bjergby d. 14. april 2015. 1. Valg af dirigent. Lars Bryde Frederiksvej 3 foreslås og vedtages. Lars fastslår, at indkaldelsen

Læs mere

Generalforsamling. mandag den 28. november 2011 kl. 19.30 i Multihuset Referat

Generalforsamling. mandag den 28. november 2011 kl. 19.30 i Multihuset Referat Generalforsamling. mandag den 28. november 2011 kl. 19.30 i Multihuset Referat Dagsorden iflg. vedtægterne: 1. Valg af ordstyrer: Tage Kristensen 2. Valg af skriftsfører: Lars Barslund 3. Formandens beretning:

Læs mere

Referat af generalforsamling den 18. maj 2015

Referat af generalforsamling den 18. maj 2015 Andelsboligforeningen KIRSTEN KIMERS GÅRD Højdevej 31, st. th. 2300 København S Referat af generalforsamling den 18. maj 2015 Til generalforsamlingen var der fremmødt 36 andelshavere samt indleveret 5

Læs mere

PETER EGEMAR CLAUS CLAUSEN Advokat L. Formand Mads Korshøj bød velkommen tilgeneralforsamlingen. Der foretoges følgende dagsorden:

PETER EGEMAR CLAUS CLAUSEN Advokat L. Formand Mads Korshøj bød velkommen tilgeneralforsamlingen. Der foretoges følgende dagsorden: PETER EGEMAR CLAUS CLAUSEN Advokat L Advokat L Nørregade 7 A, 2. tv. Postboks 2206 1018 København K Telefon 33 32 83 66 År2013, den 7. maj kl. 18.30 afholdtes ordinær generalforsamling i andelsboligforeningen

Læs mere

Formand Morten Olsen bød velkommen og gik straks over til dagsordenen:

Formand Morten Olsen bød velkommen og gik straks over til dagsordenen: Referat fra ejerforeningen matr.nr. 27 C Nørre Tranders Sofievej 40-246, 9000 Aalborg - generalforsamling onsdag den 13. januar 2010 kl. 19.00, afholdt i gildesalen i kælderen. Repræsenterede var følgende

Læs mere

Indkaldelse til beboermøde om oprettelse af andelsboligforening & Generalforsamling i Sofiegårdens Beboerrepræsentation

Indkaldelse til beboermøde om oprettelse af andelsboligforening & Generalforsamling i Sofiegårdens Beboerrepræsentation Indkaldelse til beboermøde om oprettelse af andelsboligforening & Generalforsamling i Sofiegårdens Beboerrepræsentation Tirsdag den 24. juni 2014, klokken 19.00-22.30 i Metronomen, Godthåbsvej 33, 2000

Læs mere

Lilleringvej 9, Storring 8464 Galten

Lilleringvej 9, Storring 8464 Galten Lilleringvej 9, Storring 8464 Galten Højt beliggende villa, med plads til den store familie + 105 kvm garage. Sag: 84600578 edc.dk AROS Statsautoriserede ejendomsmæglere, Valuarer MDE Søndergade 12-8464

Læs mere

Referat: Ekstraordinær generalforsamling. Torsdag d. 6/11 2014 kl. 19.00

Referat: Ekstraordinær generalforsamling. Torsdag d. 6/11 2014 kl. 19.00 Andelsboligforeningen Christiansgaarden Christian X s Allé 26-54 & 56 2800 Kongens Lyngby Kontor: 38 Kælderen Telefon: 45 93 09 18 E-mail: info@christiansgaarden.dk 17. november 2014 TIL ANDELSHAVERNE

Læs mere

Grundejerforeningen Pilevangen Generalforsamling lørdag d. 11. juli 2015

Grundejerforeningen Pilevangen Generalforsamling lørdag d. 11. juli 2015 Punkt 1: Valg af ordstyrer Bestyrelsen foreslår Per Therkelsen, som vælges. Han konstaterer, at generalforsamlingen er lovligt varslet i henhold til foreningens vedtægter. Punkt 2: Formandens beretning

Læs mere

Boligadministratorerne informerer

Boligadministratorerne informerer Boligadministratorerne informerer Hermed følger Boligadministratorernes nyhedsbrev nr. 3 i 2013. Hvis der er spørgsmål eller kommentarer til nyhedsbrevet, kan man henvende sig til ens sædvanlige kontaktperson

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde nr. 45

Referat af bestyrelsesmøde nr. 45 Referat af bestyrelsesmøde nr. 45 Dato: Onsdag den 22. 08.2012, kl. 19 Sted: Susanne Thorkilsen, Ordrup Jagtvej 2, 2920 Charlottenlund Bestyrelsesmedlemmer: Susanne Thorkilsen, ST Steen Dawids, SD Charlotte

Læs mere

Referat af generalforsamlingen torsdag den 5. marts 2015.

Referat af generalforsamlingen torsdag den 5. marts 2015. Generalforsamlingen blev åbnet af formand Joan Hansen, som bød velkommen til årets generalforsamling. Herefter begyndte den egentlige generalforsamling i henhold til dagordenen: 1. Valg af dirigent 2.

Læs mere

Grundejerforeningen Toftegården Referat af generalforsamling Onsdag den 22. november 2006 på Avedøre Skole.

Grundejerforeningen Toftegården Referat af generalforsamling Onsdag den 22. november 2006 på Avedøre Skole. Grundejerforeningen Toftegården Referat af generalforsamling Onsdag den 22. november 2006 på Avedøre Skole. Generalforsamlingen indledtes kl. 19.30 af formand Henriette Agtved. 30 grundejere er fremmødt

Læs mere

A/B Tibirkegården Referat af ordinær generalforsamling, tirsdag den 28. februar, kl. 19.00 I Simeons Kirke, Missionssalen, Sjællandsgade 12 B.

A/B Tibirkegården Referat af ordinær generalforsamling, tirsdag den 28. februar, kl. 19.00 I Simeons Kirke, Missionssalen, Sjællandsgade 12 B. A/B Tibirkegården Referat af ordinær generalforsamling, tirsdag den 28. februar, kl. 19.00 I Simeons Kirke, Missionssalen, Sjællandsgade 12 B. 1. Valg af dirigent Tinne Hansen fra BAK enstemmigt valgt

Læs mere

Selvbetjenings-kursussted i smukke og afstressende omgivelser på Midtsjælland. Laurentziuslund

Selvbetjenings-kursussted i smukke og afstressende omgivelser på Midtsjælland. Laurentziuslund Selvbetjenings-kursussted i smukke og afstressende omgivelser på Midtsjælland Laurentziuslund Velkommen til Laurentziuslund Her har vi ro, her skaber naturen rammer for mennesker og ikke omvendt, og det

Læs mere

Generalforsamling - Ved Bjergets Grundejerforening

Generalforsamling - Ved Bjergets Grundejerforening Generalforsamling - Ved Bjergets Grundejerforening Fremmødte: 16 Referent: Bolette Toft Mødedato: 2. april 2014 Mødested: Stubhuset; kl. 19.00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning om

Læs mere

Referat Ordinær generalforsamling Grundejerforeningen Kirsebærvangen 12. marts 2013. 41 fremmødte

Referat Ordinær generalforsamling Grundejerforeningen Kirsebærvangen 12. marts 2013. 41 fremmødte Referat Ordinær generalforsamling Grundejerforeningen Kirsebærvangen 12. marts 2013 41 fremmødte 1. Valg af dirigent K140. Vælges enstemmigt Dirigenten takker for valget og konstaterer at generalforsamlingen

Læs mere

Generalforsamling, 2013

Generalforsamling, 2013 Generalforsamling, 2013 Grundejerforeningen Skanderborg Bakker 2 Generalforsamlingen afholdes i år d. 17.04. 2013 kl. 19.30 hos Skanderborg Erhvervsudvikling, Adelgade 105, st., 8660 Skanderborg. Dagsorden

Læs mere

Nyhedsbrev 3-2010. Indhold

Nyhedsbrev 3-2010. Indhold BOLIGADMINISTRATORERNE A/S INFORMERER Nyhedsbrev 3-2010 Hermed følger Boligadministratorernes seneste nyhedsbrev. Såfremt det ønskes i flere eksemplarer, eller ønskes fremsendt pr. mail, bedes I venligst

Læs mere

DANSK EPILEPSIFORENING ARRANGEMENTSKALENDER 2014

DANSK EPILEPSIFORENING ARRANGEMENTSKALENDER 2014 DANSK EPILEPSIFORENING ARRANGEMENTSKALENDER 2014 I denne folder får du overblikket over nogle af arrangementerne i Dansk Epilepsiforening i 2014. Du kan allerede nu begynde at planlægge, hvilke arrangementer

Læs mere

ADVOKATFIRMAET JØRGEN JACOBSEN & ANDERS BOELSKIFTE

ADVOKATFIRMAET JØRGEN JACOBSEN & ANDERS BOELSKIFTE ADVOKATFIRMAET JØRGEN JACOBSEN & ANDERS BOELSKIFTE ANDERS BOELSKIFTE (H) MARTIN LETH HANSEN (L) KRISTIAN MØLGAARD (H) JØRGEN JACOBSEN (H) ESKE HALD (L) ANNE TRANKJÆR Beslutningsreferat År 2011, torsdag

Læs mere

Den 2. April 2015 Referat af generalforsamling i EIF Håndbold den 25.3.2015 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning Aktiviteter:

Den 2. April 2015 Referat af generalforsamling i EIF Håndbold den 25.3.2015 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning Aktiviteter: Den 2. April 2015 Referat af generalforsamling i EIF Håndbold den 25.3.2015 Til stede fra bestyrelsen: Linnea Christensen (afgående formand), Susanne Skarby (kasserer), Peter Rask, Anne Erben. Afbud fra

Læs mere

Referat fra generalforsamling i Andelsboligforeningen Bakkelyparken

Referat fra generalforsamling i Andelsboligforeningen Bakkelyparken Holme den 14. marts 2010 Referat fra generalforsamling i Andelsboligforeningen Bakkelyparken Dato: Den 10. marts 2010 kl. 19.00 Sted: Lokalcenter Holme 1. Valg af dirigent og referent Formand Poul Erik

Læs mere

Ordensregler for Grundejerforeningen Over Holluf Toften/Over Holluf vej

Ordensregler for Grundejerforeningen Over Holluf Toften/Over Holluf vej Ordensregler for Grundejerforeningen Over Holluf Toften/Over Holluf vej Gældende fra 01 12 2012 Ordensregler for Grundejerforeningen Over Holluf Toften/Over Holluf vej Foruden efterfølgende regler gældende

Læs mere

Grundejerforeningen Risager Pilumvej - Lillebro

Grundejerforeningen Risager Pilumvej - Lillebro Referat fra Generalforsamling afholdt den 2. marts 2011 Sted: Aastruphus, Aastrup Allé 73, 6100 Haderslev Fremmødt: 34 stemmeberettiget. Deraf var der 5 fuldmagter. Pkt. 1. Velkomst. Pkt.2. Valg af dirigent:

Læs mere

Lejere og andelshavere i samme opgang, hvordan? - Gode råd til andelsboligforeningen om at være udlejer

Lejere og andelshavere i samme opgang, hvordan? - Gode råd til andelsboligforeningen om at være udlejer Lejere og andelshavere i samme opgang, hvordan? - Gode råd til andelsboligforeningen om at være udlejer Lejere og andelshavere i samme opgang, hvordan? Når en andelsboligforening stiftes, kan der være

Læs mere

Generalforsamling 22.03.2013

Generalforsamling 22.03.2013 Generalforsamling 22.03.2013 Mødeart: Mødested: Generalforsamling - Single Rock Cafe Horsens. Vestergade 7B, 8700 Horsens. Mødedato: Fredag d. 22.03.2013 kl. 18.00. Referatdato: 22.03.2013. Deltagere:

Læs mere

Jeg vil gerne fortælle lidt om bestyrelsens gøren og laden i det forgangne år.

Jeg vil gerne fortælle lidt om bestyrelsens gøren og laden i det forgangne år. Formandens beretning Grundejerforeningen Skovgårdsparken Jeg vil gerne fortælle lidt om bestyrelsens gøren og laden i det forgangne år. Sidste år havde vi generalforsamling den 20. april, hvor Christian

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling tirsdag d. 20. marts 2007

Referat af ordinær generalforsamling tirsdag d. 20. marts 2007 Referat af ordinær generalforsamling tirsdag d. 20. marts 2007 (ref. fra ekstraordinær generalforsamling 16/4 nederst i dette referat) Til generalforsamlingen var mødt i alt 14 husstande (16 personer inkl.

Læs mere

ISAFJORD. Referat af ordinært bestyrelsesmøde onsdag den 5. marts 2014 kl. 19.00. 1. Godkendelse af dagsorden & valg af referent

ISAFJORD. Referat af ordinært bestyrelsesmøde onsdag den 5. marts 2014 kl. 19.00. 1. Godkendelse af dagsorden & valg af referent ANDELSSELSKAB M. B.A. Dagsorden: 1. Godkendelse af dagsorden & valg af referent 2. Godkendelse at referat fra seneste bestyrelsesmøde 3. Økonomi. Indeståender. Restancer. Meddelelser. Valuar 4. Meddelelser

Læs mere

Boligorganisationen Tårnbyhuse

Boligorganisationen Tårnbyhuse Boligorganisationen Tårnbyhuse Boligorganisationen Tårnbyhuse 1 Bagrund Heldigvis synes de fleste beboere, at Saltværkshuse er et dejligt sted at bo. Det skal det også være i fremtiden. Derfor er der siden

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN ISELINGEN. Referat GENERALFORSAMLING

GRUNDEJERFORENINGEN ISELINGEN. Referat GENERALFORSAMLING GRUNDEJERFORENINGEN ISELINGEN Referat GENERALFORSAMLING Tid : Tirsdag den 28. april 2009 kl. 19.00. Sted : Medborgerhuset, 4760 Vordingborg. Formand Preben Schou bød velkommen. A: VALG AF DIRIGENT Poul

Læs mere

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 6. august 2012 12/05626 BET. FOR VEJBELYS. Vejdirektoratet har behandlet din klage af 29. maj 2012 over Kommunens afgørelse af 22. maj 2012 vedrørende betaling

Læs mere

Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973

Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973 Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973 Januar 2006 Rantzausminde Bådelaug s bestyrelse. Formand: Jens Ejner Petersen, Stenbukken 64B Tlf. 62 20 93 07 Mobil. 20 98 93 07 Næstformand & Bladudvalg: Leif Sølvason,

Læs mere

Kære Grundejer, Svanlevvej, 06.05.2012

Kære Grundejer, Svanlevvej, 06.05.2012 Kære Grundejer, Svanlevvej, 06.05.2012 Den nye bestyrelse: Hermed en kort introduktion til den nye bestyrelse, som nu varetager jeres nuværende og fremtidige fælles interesser i forbindelse med det skønne

Læs mere

Velkommen. Uddannelse af kursusleder

Velkommen. Uddannelse af kursusleder v/ 2 Velkommen Tusinde tak for at du har valgt at blive frivillig kursusleder. Gennem dit frivillige arbejde er du med til at sikre, at forældre til børn med ADHD, voksne med ADHD og søskende til børn

Læs mere

INVITATION TILBAGE TIL TRADITIONERNE GL ELEV FEST 2009 12. SEPTEMBER

INVITATION TILBAGE TIL TRADITIONERNE GL ELEV FEST 2009 12. SEPTEMBER INVITATION TILBAGE TIL TRADITIONERNE GL ELEV FEST 2009 12. SEPTEMBER LIDT FRA GAMLE DAGE SÅ HOLDER VI FEST IGEN I år vender vi tilbage til traditionerne og holder et gammeldags halbal i Hundslund Hallen!

Læs mere

Grundejerforeningen Tornerosebugten

Grundejerforeningen Tornerosebugten Grundejerforeningen Tornerosebugten Ordinær generalforsamling søndag den 10-06-2012 i Odden Forsamlingshus Antal deltagere: ca. 20 (19 stemmeberettigede var repræsenteret, heraf 4 ved fuldmagt) Dagsorden

Læs mere

Hvordan skal vi udvikle Selling?

Hvordan skal vi udvikle Selling? LAG Favrskov, Landsbyrådet og Favrskov Kommune Projekt Udviklingsplaner og Landsbylokalplaner Resume af borgermøde i SELLING Indledning: Landbyrådsrepræsentant Jesper Dissing Henckel fra Selling inviterede

Læs mere

REFERAT EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING

REFERAT EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING REFERAT EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING --oo0oo-- ONSDAG DEN 17. SEPTEMBER 2014, KL. 18.00 ODENSE MALERLAUG S LOKALER Klokkestøbervej 33, 5230 Odense M --oo0oo-- Projekt: vinduer og døre i ejendommen Med

Læs mere

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 3. september 2012 12/06521 BETALING FOR VEJBELYSNING Vejdirektoratet har behandlet din klage af 21. juni 2012, hvor du som formand for foreningen klager over Kommunens

Læs mere

Støtteforeningen 2012-2013

Støtteforeningen 2012-2013 Støtteforeningen 2012-2013 Set med mine øjne 2012 blev for mig et inspirerende og lærerigt år. På Støtteforeningens generalforsamling i februar blev jeg på et hængende hår valgt ind, og jeg var glad og

Læs mere

ErhvervsKvindeNyt Herning Januar 2013

ErhvervsKvindeNyt Herning Januar 2013 ErhvervsKvindeNyt Herning Januar 2013 ErhvervsKvinder Herning er kommet godt fra start i dette nye år. Hvad kan lokke friske og aktive kvinder ud i sne, frost, kulde og... fra en håndboldkamp? - Det kunne

Læs mere

INDKALDELSE TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING

INDKALDELSE TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING INDKALDELSE TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING ONSDAG DEN 17. SEPTEMBER 2014, KL. 18.00 ODENSE MALERLAUG S LOKALER Klokkestøbervej 33, 5230 Odense M Projekt: vinduer og døre i ejendommen Med afsæt i ønsker

Læs mere

Referat fra Generalforsamlingen i H/F Sydgrænsen, mandag d. 29. juni 2009, kl. 19,00. Formand Jørgen Gyldenbo bød velkommen til generalforsamlingen.

Referat fra Generalforsamlingen i H/F Sydgrænsen, mandag d. 29. juni 2009, kl. 19,00. Formand Jørgen Gyldenbo bød velkommen til generalforsamlingen. Referat fra Generalforsamlingen i H/F Sydgrænsen, mandag d. 29. juni 2009, kl. 19,00. Formand Jørgen Gyldenbo bød velkommen til generalforsamlingen. 1. Valg af dirigent. Generalforsamlingen valgte Arne

Læs mere

Referat Af 42. generalforsamling I Grundejerforeningen Højgårdstoften

Referat Af 42. generalforsamling I Grundejerforeningen Højgårdstoften Referat Af 42. generalforsamling I Grundejerforeningen Højgårdstoften 2. Referat af den 42. ordinære generalforsamling afholdt den 24. april 2012 i Kulturcentret. Kulturcentrets båndoptager gået i udu,

Læs mere

Grundejerforeningen Jomfruens og Vægtens Kvarter

Grundejerforeningen Jomfruens og Vægtens Kvarter Grundejerforeningen Jomfruens og Vægtens Kvarter Tirsdag den 14. maj 2013 blev der afholdt generalforsamling i Grundejerforeningen Jomfruens og Vægtens Kvarter kl. 19.00 i Sognehuset, Sønderris med følgende

Læs mere

Opgave 1. Modul 3 Lytte, Opgave 1. Eksempel: Hvilken barnevogn vælger Karen? 4999 kr. 3995 kr. 2999 kr. 1. Hvornår kan Søren blive klippet?

Opgave 1. Modul 3 Lytte, Opgave 1. Eksempel: Hvilken barnevogn vælger Karen? 4999 kr. 3995 kr. 2999 kr. 1. Hvornår kan Søren blive klippet? Modul 3 Lytte, Opgave 1 Opgave 1 Eksempel: Hvilken barnevogn vælger Karen? 4999 kr. 3995 kr. 2999 kr. X 1. Hvornår kan Søren blive klippet? 18.00 17.00 17.30 2. Hvilken farve er flottest? hvid rød grøn

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Tunehøj Torsdag d. 22. november 2012 kl. 19.00 i Tune Hallens mødelokale.

Referat af ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Tunehøj Torsdag d. 22. november 2012 kl. 19.00 i Tune Hallens mødelokale. Referat af ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Tunehøj Torsdag d. 22. november 2012 kl. 19.00 i Tune Hallens mødelokale. Dagsorden i henhold til vedtægterne: Ad 1. Valg af dirigent. Claus Nielsen

Læs mere

Rådhusparken - Allerød. Lillerød. CasaFutura.dk

Rådhusparken - Allerød. Lillerød. CasaFutura.dk Rådhusparken - Allerød Lillerød CasaFutura.dk Mennesker Arkitektur Design Casa Futura har siden 2004 udviklet, solgt og opført boliger i en tidssvarende arkitektur. Casa Futura er en familieejet virksomhed,

Læs mere

RealMæglerne Taastrup. Personligt ejerskab del af en kæde. RealMæglerne Taastrup. Velkommen hos RealMæglerne Taastrup

RealMæglerne Taastrup. Personligt ejerskab del af en kæde. RealMæglerne Taastrup. Velkommen hos RealMæglerne Taastrup RealMæglerne Personligt ejerskab del af en kæde Indehaver, statsaut. ejendomsmægler MDE Inge Halldén Hovedgade 121 2630 RealMæglerne er personligt ejet af Inge Halldén og uafhængig af kapitalinteresser.

Læs mere

Ordinær Generalforsamling for Grundejerforeningen Fuglebakken den 24. Oktober 2007 - klokken 19.00-21.00 på Lokalcenter Fuglebakken

Ordinær Generalforsamling for Grundejerforeningen Fuglebakken den 24. Oktober 2007 - klokken 19.00-21.00 på Lokalcenter Fuglebakken Ordinær Generalforsamling for Grundejerforeningen Fuglebakken den 24. Oktober 2007 - klokken 19.00-21.00 på Lokalcenter Fuglebakken Tilmelding til Generalforsamlingen til: John Hermansen, Fuglesangs Alle

Læs mere

A/B Jæger Generalforsamlingsmateriale 2008. Hæfte med praktisk information og. Forslag. til generalforsamlingen 2008 i A/B Jæger

A/B Jæger Generalforsamlingsmateriale 2008. Hæfte med praktisk information og. Forslag. til generalforsamlingen 2008 i A/B Jæger Hæfte med praktisk information og Forslag til generalforsamlingen 2008 i A/B Jæger Nørrebrohallen Mandag d. 30. juni, kl. 19:00 (18:30) Registrering og uddeling af stemmesedler fra kl. 18:30 Generalforsamlingen

Læs mere

- Renoveringsarbejde Travlt kaffestuen mm.

- Renoveringsarbejde Travlt kaffestuen mm. Stabil fremgang i medlemstallet Støtteforeningen Hirtshals Fyr bag en lang række aktiviteter i 2013 398 medlemmer i Støtteforeningen Hirtshals Fyr ved årsskiftet, og det skulle være mærkeligt, hvis ikke

Læs mere

Referat af mødet: Bevar Rolfsted Skole 10. juni kl. 19-21.30

Referat af mødet: Bevar Rolfsted Skole 10. juni kl. 19-21.30 Referat af mødet: Bevar Rolfsted Skole 10. juni kl. 19-21.30 Da Faaborg-Midtfyn kommune skal spare penge i fremtiden, er der blevet udarbejdet et sparekatalog, som blev offentliggjort i maj måned. Af sparekataloget

Læs mere

Generalforsamling 2013 Afholdt den 17. august kl. 16.00 i parken i foreningens partytelt. 19 fremmødte (ca. 13 husstande).

Generalforsamling 2013 Afholdt den 17. august kl. 16.00 i parken i foreningens partytelt. 19 fremmødte (ca. 13 husstande). Generalforsamling 2013 Afholdt den 17. august kl. 16.00 i parken i foreningens partytelt. 19 fremmødte (ca. 13 husstande). Formanden, Simon Pinnau, bød alle medlemmer velkommen. 1) Valg af dirigent og

Læs mere

LUNDEGÅRDS- PARKEN. Talerør for beboere i Grundejerforeningen Lundegårdsparken

LUNDEGÅRDS- PARKEN. Talerør for beboere i Grundejerforeningen Lundegårdsparken LUNDEGÅRDS- PARKEN Talerør for beboere i Grundejerforeningen Lundegårdsparken Nr. 110 Årgang 40 December 2014 2 Lundegårdsparken Glædelig Jul Beboerne i Lundegårdsparken ønskes en rigtig glædelig jul samt

Læs mere

Referat General forsamling Laven og omegns borgerforening

Referat General forsamling Laven og omegns borgerforening Referat General forsamling Laven og omegns borgerforening Laven Børnehave 29/10-2014 Dirigent: Jakob Referent: Bodil Larsen Formandens beretning Af Bente Jensen Bestyrelsen den bedste måde et møde mennesker

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling onsdag d. 17. marts 2010 i Sognegården, Kirkebakken

Referat fra ordinær generalforsamling onsdag d. 17. marts 2010 i Sognegården, Kirkebakken Referat fra ordinær generalforsamling onsdag d. 17. marts 2010 i Sognegården, Kirkebakken Formand Henrik K. Sivertsen bød forsamlingen velkommen. Der var fremmødt 52 stemmeberettigede medlemmer, heraf

Læs mere

Guide til et sikkert andelsboligkøb. Til dig der skal købe din første andelsbolig

Guide til et sikkert andelsboligkøb. Til dig der skal købe din første andelsbolig Guide til et sikkert andelsboligkøb Til dig der skal købe din første andelsbolig Guide til et sikkert andelsboligkøb 3 Hvad er en andelsbolig? Mange bruger betegnelsen at købe en andelsbolig, men reelt

Læs mere

Hvorfor kan kommunen ikke fortsætte med at betale for vejbelysningen som hidtil? Kan vi ikke bare undvære lys på vejen?

Hvorfor kan kommunen ikke fortsætte med at betale for vejbelysningen som hidtil? Kan vi ikke bare undvære lys på vejen? Hvorfor kan kommunen ikke fortsætte med at betale for vejbelysningen som hidtil? Holbæk Kommune og alle andre offentlige myndigheder kan kun påtage sig en udgift, hvis der er hjemmel i loven, dvs. hvis

Læs mere

AB Merlegårdsparken II

AB Merlegårdsparken II Loftsrum: AB Merlegårdsparken II Husorden Loftsrummene må ikke benyttes som opholds- eller soverum, og der må ikke opbevares brandbare væsker. Brug af ild eller anden adfærd, der kan beskadige andelsforeningens

Læs mere

Østergårds Allé - Hørning. Aarhus. CasaFutura.dk

Østergårds Allé - Hørning. Aarhus. CasaFutura.dk Østergårds Allé - Hørning Aarhus CasaFutura.dk Mennesker Arkitektur Design Casa Futura har siden 2004 udviklet, solgt og opført boliger i en tidssvarende arkitektur. Casa Futura er en familieejet virksomhed,

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Lodshaven. Afholdt den 06.marts 2014, kl. 19.00, i fælleshuset.

Referat fra ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Lodshaven. Afholdt den 06.marts 2014, kl. 19.00, i fælleshuset. Referat fra ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Lodshaven. Afholdt den 06.marts 2014, kl. 19.00, i fælleshuset. Lone bød velkommen, og deltagerne startede med at ære de 3, Mogens, Keld og Ulla,

Læs mere

Andelsboligforeningen AMAGERBRO

Andelsboligforeningen AMAGERBRO Referat fra ekstraordinær generalforsamling d. 8. okt. 2013, kl. 19.00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Godkendelse af foreningens opdaterede vedtægter. 1. Valg af dirigent Berit Troest Aggerholm blev

Læs mere

Referat - Generalforsamling onsdag den 23. februar 2011

Referat - Generalforsamling onsdag den 23. februar 2011 Referat - Generalforsamling onsdag den 23. februar 2011 1. Valg af dirigent Dan Faber Madsen blev valgt som dirigent. Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var indkaldt i overensstemmelse med

Læs mere

Thyholm Idrætsforening www.thyholm-if.dk

Thyholm Idrætsforening www.thyholm-if.dk Hvidbjerg 10. marts 2014 MØDEREFERAT Dato: 5. marts 2014 Sted: klubhuset Referent Kirsten Hansesgaard Emne: Generalforsamling Thyholm Idrætsforening. I alt 14 personer var mødt op til TIF s generalforsamling.

Læs mere

Indkaldelse til generalforsamling tirsdag d. 21. april 2015 kl. 19:00. i Andelsboligforeningen Violvej II, 8700 Horsens

Indkaldelse til generalforsamling tirsdag d. 21. april 2015 kl. 19:00. i Andelsboligforeningen Violvej II, 8700 Horsens Indkaldelse til generalforsamling tirsdag d. 21. april 2015 kl. 19:00 Afholdelse hos Agnethe, Violvej 140B. Dagsorden: i Andelsboligforeningen Violvej II, 8700 Horsens Horsens d. 7. april 2015 OBS vi mødes

Læs mere

Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012

Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012 Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012 Tøj-sponsor: Velkomst: Velkommen til generalforsamling i HGC - Hammerum Gjellerup Cykel Klub foreningens 12. ordinære generalforsamling.

Læs mere

Ejerforeningen Vesterbrohus

Ejerforeningen Vesterbrohus Ejerforeningen Vesterbrohus Vesterbro 39 og Kirkegårdsgade 2, 9000 Aalborg Referat fra generalforsamling den 8. maj 2014 1. Optælling af stemmer, inkl. skriftlige 2. Valg af dirigent og referent 3. Bestyrelsens

Læs mere

Frivillige aktiviteter i boligafdelingen 10 gode råd

Frivillige aktiviteter i boligafdelingen 10 gode råd Frivillige aktiviteter i boligafdelingen 10 gode råd Forord Fokusgruppen for frivillighed og boligsocialt arbejde har som en af sine målsætninger at skabe et godt boligmiljø og sammenhængskraft i boligafdelingerne.

Læs mere

LANGRENDS-SKITUR GÅLÅ

LANGRENDS-SKITUR GÅLÅ LANGRENDS-SKITUR GÅLÅ GUDBRANDSDALEN Nytår 2011-12 Gålå i Gudbrandsdalen Holte Skiklub s langrendsudvalg arrangerer igen skitur til vort favoritsted GÅLÅ i Norge og dette har været vort rejsemål siden

Læs mere

Bælum Butikshus ApS. Nyhedsbrev fra Bestyrelsen den 25. maj 2015

Bælum Butikshus ApS. Nyhedsbrev fra Bestyrelsen den 25. maj 2015 Bælum Butikshus ApS Nyhedsbrev fra Bestyrelsen den 25. maj 2015 Stiftelsen af Bælum Butikshus ApS blev en realitet den 7. maj 2015 Formålet med selskabet er: At sikre den fremtidige dagligvarehandel i

Læs mere

Referat af generalforsamlingen i Grf. Tingparken, tirsdag den 16. august 2011.

Referat af generalforsamlingen i Grf. Tingparken, tirsdag den 16. august 2011. Formand: Martin Larsen, Frodesvej 51. Kasserer: Mogens E. Knudsen Frodesvej 39. Tlf. 41 91 83 93. Tlf. 21 44 93 10 Bestyrelsesmedlemmer: Alma Jensen nr. 1. Liselotte Knudsen nr. 39. Aksel Mikkelsen nr.

Læs mere

Besøg Lolland, og få inspiration til udvikling i landdistrikter og yderområder

Besøg Lolland, og få inspiration til udvikling i landdistrikter og yderområder Besøg Lolland, og få inspiration til udvikling i landdistrikter og yderområder Få inspiration til de udfordringer, du står overfor lige nu: Læs om de 16 inspirerende projekter i vores publikationer Kom

Læs mere

Referat af borgermøde om energilandsby i Flakkebjerg den 21. marts 2012

Referat af borgermøde om energilandsby i Flakkebjerg den 21. marts 2012 Referat af borgermøde om energilandsby i Flakkebjerg den 21. marts 2012 Mødedato 21. marts 2012 Mødested Flakkebjerg Efterskole 27. september 2012 Teknik og Miljø, Agenda 21 Dahlsvej 3 4220 Korsør Tlf.:

Læs mere

H E L E E Nr. 6 juli 2015

H E L E E Nr. 6 juli 2015 HELE E Nr. 6 juli 2015 HELENENYT Nr. 6 (juli årgang 26) Bostedet Helenes Minde Lersø Parkallé 28 2100 København Ø Ansvarshavende: Maj Greifenstein Tlf: 29347195 Eller 39105651 mgr@ok-fonden.dk Layout &

Læs mere

-51- Ekstraordinært Hovedbestyrelsesmøde afholdt lørdag den 12. marts 2011 på Blommenslyst Kro.

-51- Ekstraordinært Hovedbestyrelsesmøde afholdt lørdag den 12. marts 2011 på Blommenslyst Kro. -51- Ekstraordinært Hovedbestyrelsesreferat for perioden 2008-2012 Ekstraordinært Hovedbestyrelsesmøde afholdt lørdag den 12. marts 2011 på Blommenslyst Kro. Der var afbud fra: Mona Dahl (Kreds 9) Conni

Læs mere

Referat fra Generalforsamling i Paaruphave Grundejerforening d.13/4 kl.20.00

Referat fra Generalforsamling i Paaruphave Grundejerforening d.13/4 kl.20.00 Referat fra Generalforsamling i Paaruphave Grundejerforening d.13/4 kl.20.00 Ca. 55 grundejere inkl. bestyrelsen var fremmødt Velkomst v. formanden og præsentation af bestyrelsen v. de enkelte medlemmer

Læs mere

Guide -Skab synlighed om jeres arrangement FØR ARRANGEMENTET

Guide -Skab synlighed om jeres arrangement FØR ARRANGEMENTET Guide -Skab synlighed om jeres arrangement Skal I have stablet et arrangement på benene og vil I gerne have nogle tips til, hvordan I kan nå ud til andre end jeres eksisterende medlemmer? Så tjek nedenstående

Læs mere

Årre En Blomstrende Landsby. Bilag

Årre En Blomstrende Landsby. Bilag Årre En Blomstrende Landsby Bilag 1 Kære Foreninger Så nærmer d. 7. oktober sig, hvor I har givet tilsagn om at stille op til præsentation af netop jeres forening. Vi er rigtig glade for jeres opbakning,

Læs mere

SKISMØREN HIB SKIKLUB

SKISMØREN HIB SKIKLUB BRANDESKIKLUB.dk SKISMØREN HIB SKIKLUB 2012 Nr. 19 10. årgang Formanden har ordet: Sommeren er begyndt - vi har allerede haft en rigtig varm pinse - og den kommende vintersæson ligger måneder ude i fremtiden.

Læs mere

Afdelingsbestyrelsens beretning ved afdelingsmødet den 29. maj 2013, kl. 18.30 på Herlev Skole

Afdelingsbestyrelsens beretning ved afdelingsmødet den 29. maj 2013, kl. 18.30 på Herlev Skole s beretning ved afdelingsmødet den 29. maj 2013, kl. 18.30 på Herlev Skole I formand Søren Petersens fravær fremlagde sekretær Birte Rasmussen årsberetningen: Der er kun gået omkring 8 måneder siden sidste

Læs mere

Dagsorden. Fællesmøde d. 19. juni 2014, kl. 19:00 i fællessalen, center 4, 1. sal. 1) Valg af ordstyrer. Natacha 16-18. 2) Valg af referent.

Dagsorden. Fællesmøde d. 19. juni 2014, kl. 19:00 i fællessalen, center 4, 1. sal. 1) Valg af ordstyrer. Natacha 16-18. 2) Valg af referent. Fællesmøde d. 19. juni 2014, kl. 19:00 i fællessalen, center 4, 1. sal. Dagsorden 1) Valg af ordstyrer Natacha 16-18 2) Valg af referent Sara 5-12 3) Valg af to stemmetællere Robin 4-13, Katrine 19-44

Læs mere

Ole Sørensen blev valgt som dirigent og Annette Støckel som referant. 2. Forelæggelse af bestyrelsens beretning v. Annette Støckel, Elbæk Efterskole

Ole Sørensen blev valgt som dirigent og Annette Støckel som referant. 2. Forelæggelse af bestyrelsens beretning v. Annette Støckel, Elbæk Efterskole Generalforsamling i Efterskolerne i Sydøstjylland (EIS) Tirsdag den 1.10.2013 på Elbæk Efterskole 1. Valg af dirigent og referant Ole Sørensen blev valgt som dirigent og Annette Støckel som referant 2.

Læs mere