nr. 4 NOVEMBER 2010 nyt Fællesløb i Fælledparken Tættere på medlemmerne

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "nr. 4 NOVEMBER 2010 nyt Fællesløb i Fælledparken Tættere på medlemmerne"

Transkript

1 nr. 4 NOVEMBER 2010 nyt magasinet for andelshavere TEMA UDKANTS- DANMARK ANDELSLIV Fællesløb i Fælledparken LANDSMØDE Tættere på medlemmerne 1

2 leder Hvor skal vi hen nu? Så er landsmødet veloverstået. Det var et fint møde med god stemning, konstruktiv debat og nødvendige beslutninger, som blev taget. I min beretning på landsmødet talte jeg meget om det arbejde ABF har gjort for at få skabt klarhed over økonomien på andelsboligområdet. Det er jo selvsagt helt fundamentalt, at der er tillid til, at økonomien er bæredygtig. Køb af andelsbolig er på grund af højere priser og større kompleksitet i foreningernes økonomi blevet mere vanskeligt. Det har gjort folk usikre, og det skal vi selvfølgelig have rettet op på. For det er ikke meningen, at det skal være svært at gennemskue en andelsboligforenings økonomi, og det skal slet, slet ikke føles som et risikofyldt køb og økonomisk usikkert sted at bo. En andelsbolig skal netop være et godt og sikkert sted at bo. For det er, hvad jeg mener, det er. Og det er det, vi skal huske. Jeg synes, vi - både som organisation, bestyrelser og ganske almindelige andelshavere - har en stor opgave i at fortælle det gode budskab til omverdenen. For ja, der skal være styr på økonomien, og folk skal have tillid til vores boligform. Men jeg mener stadig, der er meget andet end økonomi, som betyder noget for vores boform, og det fortjener at få et ord med på vejen. Derfor mener jeg det er vigtigt, at vi bliver meget bedre til at markedsføre alle de positive ting, der er ved at bo i Det er simpelthen på tide, at der igen er fokus på det alt det gode, som kendetegner boligformen: Det er der, vi skal hen! andelsbolig. Vi skal arbejde for at synliggøre andelsboligens særkende, og vi skal fortælle, at andelsboligen er en moderne boform, hvor fællesskabet er i højsædet både når det gælder det økonomiske ansvar, de praktiske opgaver og hverdagens små og store begivenheder. Og ABF vil i de kommende år gå forrest i markedsføringen af andelsboligen, men ABF s arbejde kan ikke stå alene. Det kræver en fælles indsats. Det kræver, at I er med, og at vi står sammen. For det er simpelthen på tide, at der igen kommer fokus på alt det gode, som kendetegner boligformen: Det er der, vi skal hen! I dette nummer af ABFnyt ser vi på den positive rolle, som andelsboligforeninger spiller i de mindre lokalsamfund i Danmarks yderområder. Her viser det sig nemlig ofte, at andelsboligforeningerne er med til at tiltrække ressourcestærke mennesker, der er villige til at lægge en indsats i lokalområdet. Og vi ser, at etablering af nye andelsboliger kan dække et behov for mindre og mere overskuelige boliger. God læselyst. n Hans Erik Lund Landsformand 2 ABFnyt Medlemsblad for Andelsboligforeningernes fællesrepræsentation Nr. 4 NOVEMBER 2010 Udgivet af ABFnyt ApS Forside: NIELS POULSEN ABF's sekretariat & medlemsrådgivning Vester Farimagsgade 1, 8. sal Postboks København V telefon: medlemsrådgivning man. - fre TELEFON: HOT-LINE: tirsdag, onsdag og torsdag kl telefon: Redaktion Jan Hansen (ansvarshavende) Lise Clemmensen (redaktør) Line Kold LAYOUT: ROBERT HAREN Produktion: datagraf annoncer: Ekströms Annonce Service: Carsten Ekström telefon: Eftertryk af artikler og billeder i ABFnyt må kun finde sted efter forudgående aftale. Kontrolleret af Fagpressens Medie Kontrol Oplag For perioden 1. juli juni 2010 NORDISK MILJØMÆRKNING 541 Tryksag 166

3 emneord 4 Udkantsdanmark / Oldekoller og temalandsbyer kan løfte de små samfund / Andelsboligforening gav nyt liv til Vaarst / Andelsboliger skaber mobilitet Indhold Tema 4 UDKANTSDANMARK 12 Kort nyt 14 hullede veje 16 Fællesløb i fælledparken 20 ABF s landsmøde Kryds & Tværs 23 Medlemstilbud 24 Abf nyt 26 Fødselsdagsfest 29 Spørg eksperten 31 Kalender 20 Landsmøde 2010 Mere kredsarbejde og tættere på medlemmerne 29 Spørg eksperten Hvordan er det lige med private fællesveje 16 Andelsliv Til DHL-stafet med A/B sankt Annæ Gade

4 tema TEKST JENS HOLDGAARD / FOTO: CHILI FOTO Andelsboligen i de små lokalsamfund ABFnyt sætter i dette nummer fokus på andelsboligens rolle i de små lokalsamfund. Vi ser på, hvordan andelsboligen som boform kan være med til at ændre de små landsbyers image og sikre udvikling i stedet for afvikling af lokalsamfundet. Læs eksperternes bud på, hvordan andelsboligforeninger i fremtiden kan bidrage til de små lokalsamfund. Og tag med på et besøg i landsbyerne Hvidbjerg og Vaarst, hvor andelsboligforeninger på hver deres måde spiller en rolle i lokalsamfundet. Oldekoller og temalandsbyer kan løfte de små samfund Velfungerende andelsboligforeninger kan bruges til at tiltrække ressourcestærke beboere til yderområder, som ellers er i fare for at uddø. Der er ingen boform, der i sig selv kan redde udkantsdanmark, men andelsboligen har kvaliteter, som kan yde et bidrag. Det siger fremtidsforsker Johan Peter Paludan fra Instituttet for Fremtidsforskning, som har beskæftiget sig med området i forbindelse med en større rapport om andelsboliger i fremtiden. Andelsboligerne kan bidrage til udvikling af yderområder, men det gælder primært i landområder tæt på de blomstrende storbyer og vækstområder, siger han. Derimod har Johan Peter Paludan svært ved at få øje på en løsning på de dybe problemer, som udkantsområderne langt fra de store byer kæmper med. Målrettede andelsboligprojekter Derfor giver det god mening at bruge 4 ABFnyt andelsboligen som løftestang til mere liv i de bynære landområder. I de bynære landområder er det muligt både at tilfredsstille krav og ønsker til boform, ønsker om nærhed og fællesskab, og alligevel have nem adgang til alle storbyens kultur-, oplevelses- og indkøbsmuligheder for både voksne, børn og unge, siger han. Johan Peter Paludan mener desuden, at det er vigtigt, at fremtidens andelsboligforeninger har deres eget individuelle særkende. Jeg tror, at der fremover vil ske en større specialisering, som kan imødekomme særlige ønsker og krav til både bolig og den omgivende andelsboligforening. Det kan være andelslandsbyer med et særligt tema, f.eks. miljø og energi eller sundhed, eller målrettet børnefamilier. Eller videreudvikling af seniorbolig-fællesskaber og oldekoller, f.eks. så beboerne sikres en høj grad af service. Planlov rummer muligheder Professor Johannes Nørregaard Frandsen er forsker i landdistriktsudvikling på Syddansk Universitet. Han mener også, at flere andelsboliger kan være med til at løfte en landsby, men har også svært ved at se en egentlig løsning for udkantsområderne. Han er derfor på samme tid skeptisk og optimistisk over for regeringens plan om at give 29 udkants-kommuner dispensation fra planloven, så de kan eksperimentere uden at være underlagt lovens restriktive krav.

5 tema Andelsboliger kan tiltrække beboere til yderdanmark. Befolkningstallet stagnerer i dele af landet. Her er der ikke behov for flere boliger, med mindre de nye boliger også tiltrækker tilflyttere. Nye andelsboligprojekter uden for vækstcentrene kan derfor med fordel etableres i samarbejde med grupper af potentielle fremtidige beboere fra andre dele af landet. For mange er det ikke kun beliggenheden og boligens kvalitet, som er vigtig, men også, at naboerne er nogle, som de vil sætte pris på at bo sammen med. Det kan skabe mere liv i landsbyerne. Kilde: Andelsboliger i fremtiden, Instituttet for Fremtidsforskning, 2008 Læs rapporten på > Bestil materiale > Brochurer og publikationer Landsbyer, hvor købmanden er lukket og befolkningstallet falder, kan få stor gavn af andelsboligforeninger. Især hvis det er børnefamilierne, som flytter ind. Dispensationen fra planloven kan måske åbne muligheder for også at tænke nyt inden for andelsboliger, for en dispensation fra planloven giver netop mulighed for at tænke nyt og utraditionelt, samtidig med, at boligerne kan opføres i attraktive omgivelser. Det er bestemt værd at arbejde videre med, og al positiv udvikling tæller, men en egentlig løsning for udkantsområderne vil formentlig kræve massive investeringer i udvikling hvis det overhovedet lader sig gøre at løfte opgaven, siger Johannes Nørregaard Frandsen. Andelsboligforeningerne kan med andre ord være med til at løfte de små bynære samfund og være en del af løsningen. Men det kræver også politisk vilje, hvis andelsboligen som boform skal være en del af løsningen. n 5

6 tema Andelsboligforening gav nyt A/B Vaarst Vestervang har været den drivende kraft bag den lokale skole, og har skabt liv i landsbyen Vaarst. Navn: A/B Vaarst Vestervang BY: Vaarst (18 km. syd for Aalborg) OPRETTET: 1991 ANTAL BOLIGER: 16 ALDER: 1½ - 70 BONUS: Grundideen er at kunne bo bæredygtigt på landet i ideelle omgivelser for børn og voksne Fakta om Vaarst KOMMUNE: Aalborg BY: Vaarst ANTAL INDBYGGERE: 405 ANDELSBOLIGFORENINGER: 1 SOCIALE AKTIVITETER: Idrætsklub, Baptistkirke, Vaarst Uret et naturprojekt i en gammel grusgrav. SKOLE: Vaarst Friskole 0-7. klasse WEB: Jens Villadsen har boet i andelsboligforeningen A/B Vaarst Vestervang siden begyndelsen og har været med til at få etableret en skole i byen. Andelsboligforeningen Vaarst Vestervang syd for Ålborg er ren idyl, men der ligger hårdt arbejde bag de flotte omgivelser, og teenagerne deler ikke altid forældrenes begejstring for ro og fred og idyl! Til gengæld har de 16 familier, som flyttede på landet, gjort en stor forskel i landsbyen Vaarst, som kæmper med mange af de typiske udkantsproblemer, med færre børn, en lukket købmand og en lukket skole. Der lugter stærkt og sundt af efterår. Og højbedene med grønkål og de mange smukke æbletræer vidner om, at der ikke er mange meter fra jord til bord i andelsboligforeningen Vaarst Vestervang, som ligner en vellykket krydsning mellem Astrid Lindgrens 6 ABFnyt børneidyl i Bulderby-bøgerne og John Seymours Håndbog i selvforsyning, som er en bibel inden for selvforsyning og økologi. Det er knap 20 år siden, at foreningen byggede på en bar og vindblæst bakke cirka en kilometer uden for landsbyen Vaarst. I dag er det hele vokset til, og husene ligger hyggeligt med front mod store fællesarealer, som rummer legepladser og fælleshus. Og som over årene har været ramme om alt fra hårde arbejdsdage til mindeværdige fester, og fra ugentlige fællesspisning til møder, hvor bølgerne gik højt. Udkant tæt på en stor by Fra Vaarst er der kun 18 kilometer til centrum af Aalborg. Alligevel har landsbyen i større eller mindre grad mærket mange af de problemer, som plager udkantsdanmark: Butiksdød, skolelukninger, fraflytning af unge, stigende gennemsnitsalder og dårlig kollektiv trafik. Andelsboligforeningen har haft stor betydning for at vende udviklingen. Det startede med en negativ velkomsthilsen fra Aalborg kommune, for da andelsboligforeningen var etableret og klar til at sende børn til den lokale skole, meddelte kommunen, at Vaarst Skole skulle lukkes. Det kastede både landsby og andelsboligforening ud i en hård og vellykket kamp for at åbne en friskole. I dag går størstedelen af byens børn i Vaarst Friskole, som Børnene leger i den lokale skole, som andelsboligforeningen Vaarst Vestervang har været med til at starte.

7 TEKST JENS HOLDGAARD/ FOTO CHILI FOTO tema liv i Vaarst Godt Håndværk de fleste giver Vaarst Vestervang en stor del af æren for. Arbejdet med skolen gjorde andelsboligforeningen til en del af landsbyens liv på rekordtid, og der er siden lagt mange kræfter i bl.a. børnehaven, idrætsklubben og i et stort, men forgæves arbejde for at bevare en dagligvareforretning i byen. Andelsboligforeningen har med andre ord været med til at vende udviklingen fra en landsby uden skole til en landsby med skole. Og det er med til at fastholde og samtidigt tiltrække nye ressourcestærke indbyggere. n MALER MURER GULV ELEKTRIKER TØMRER Hvad har andelsboligforeningen Vaarst Vestervang betydet for landsbyen Vaarst? Heidi Juul Thorsen Det er hævet over enhver tvivl, at Vaarst Vestervang har spillet en meget stor rolle i forbindelse med oprettelsen Ejendomsjuristerne pdf 1 11/02/ af Vaarst Friskole og skolens drift gennem mange år. Andelsboligforeningen var med til at sætte mere gang i landsbyen, og er et klart eksempel på, at det er muligt at gøre noget for at vende udviklingen i de små samfund, og at en aktiv indsats kan give resultat. Vi er kommet til en tolerant by, hvor der er plads til alle, og hvor der sker en del. Som nye i byen er det svært for os at sige, hvor meget Vaarst Vestervang har præget udviklingen og holdningen i byen. Men vi kan jo se, at de er aktive mennesker og høre, at de har været med i en masse gode ting. BLIKKENSLAGER VINDUER - FACADER - TRAPPER Vi kan påtage os alle opgaver i din ejendom. PETER MALER A/S Godthåbsvænget 14 A 2000 Frederiksberg Tlf Anita Petersen Beboerne fra Vaarst Vestervang har været med i arbejdet med at sikre en butik, og er eller har været aktive i mange andre foreninger, ikke mindst idrætsforeningen. Men deres suverænt største indsats var som foregangsmænd i forhold til at bygge friskolen. Det gav et godt sammenhold i byen, og de tilførte et ekstra pust udefra og ny energi til os, der har valgt at blive i byen, mens mange af vores jævnaldrende er flyttet. Palle Kvist 7

8 tema Andelsboliger skaber Tre andelsboligforeninger giver Hvidbjerg s ældre gode boliger og skaber plads til nye børnefamilier. Man behøver blot gå en tur ned ad hovedgaden for at se, at der er mere damp på kedelen end i de fleste små stationsbyer og at der en almindelig efterårseftermiddag er overraskende mange unge i gadebilledet i Hvidbjerg, som ligger på halvøen Thyholm midt i Limfjorden. Og udviklingen i Hvidbjerg er speciel. Byen med de godt 1200 indbyggere har blandt andet to store dagligvareforretninger, to kiosker, tøjforretninger, hårde hvidevarerbutik, tre pengeinstitutter, station, boghandel, bager, flere frisører, en kro og to pizzeriaer. Foruden et så blomstrende idræts-, kultur- og foreningsliv, at det kan gøre væsentligt større byer misundelige. Der sker rigtig meget i byen. Og der er masser af aktiviteter for de mange børnefamilier og unge i byen, fortæller Åse Lyhne, som er formand for A/B Kastaniegården. Andelsboliger skaber mobilitet Hvidbjerg rummer hele tre små andelsboligforeninger med tilsammen godt 30 boliger. De har eksisteret i cirka 20 år og har over årene fået en meget vigtig rolle som ældreboliger. De har en lille størrelse, som ellers var en stor mangelvare, samt en overkommelig pris. Derfor vælger mange ældre at sælge deres store huse og flytte til en af landsbyens tre andelsboligforeninger, som tilbyder en overkommelig bolig og have. Salgene af de ældres huse er med til at skabe mobilitet, fordi det frigiver større huse til yngre børnefamilier, som skaber nyt liv i landsbyen. En af byens ildsjæle er netop Åse Lyhne, der som 84-årig fortsat er aktiv formand for andelsforeningen. Hun har boet i foreningen fra opstarten for 23 år siden og styrer nu finanser, møder og vedligeholdelse af den lille forening, som Navn: A/B Kastaniegården By: Hvidbjerg Oprettet: 1987 Antal boliger: 10 Alder: år Bonus: Nabohjælp og -overvågning. Beboerne passer på hinanden, men respekterer hinandens privatliv. Åse Lyhne er formand i andelsboligforeningen Kastaniegården, som med sine mindre boliger til ældre frigiver større familieegnede huse. En af mange årsager til, at landsbyen Hvidbjerg ikke er gået i stå. Leder af Midtpunktet Thyholm Mai Lindgaard sammen med nogle af de mange børn og unge, som dagligt bruger centret. 8 ABFnyt

9 TEKST Jens Holdgaard / FOTO Chili Foto tema mobilitet Fakta om landsbyen KOMMUNE: Struer By: Hvidbjerg Antal indbyggere: ca Antal Andelsboligforeninger: 3 Sociale aktiviteter: En meget bred vifte inden for idræt, kultur og foreningsliv. Skole: klasse Indkøb: Mange muligheder to store dagligvareforretninger, to kiosker, boghandler, tøj, to restauranter/cafeer samt kro og meget mere. rummer 10 boliger. Fire på 65 m², fem på 85 m², og en enkelt på 100 m². Andelsboligerne er populære. De mindste hos os er nok i underkanten størrelsesmæssigt, men de udfylder et behov for mindre boliger med overkommelige haver, hvilket tidligere var en mangelvare i Hvidbjerg, fortæller hun. Multicenter Der er i Hvidbjerg en stolthed over, at det på mange områder er lykkedes at undgå samme negative spiral som C M Y CM MY CY CMY K VURDERING AF ANDELSBOLIGEN Få en uafhængig og professionel gennemgang af forbedringer og evt. mangler i forbindelse med salg Arbejdet udføres i henhold til ABFs principper tlf Vurderinger foretages hverdage 9-21 lørdag & søndag 9-14 andelsboligvurdering.dk Torben Lundgren Byggeteknisk konsulent 9

10 tema i mange andre lokalsamfund. Men hvordan har byen undgået at dele skæbne med de stillestående ældresamfund, som ellers er typiske for landets udkantsområder? Der kan peges på mange små og store faktorer, men primært handler det om mange lokale ildsjæle, der via engagement og hårdt arbejde en stor del frivilligt og ulønnet har sikret gode aktiviteter og faciliteter. Som den nyeste positive faktor peger mange lokale på Midtpunktet Thyholm, som er et stort multicenter med idrætshal, kultur- og festsal, mødelokaler, musikskole, bibliotek, café og fitnesscenter det hele bygget sammen med den lokale skole. Det har skabt et naturligt samlingspunkt for alle aldersgrupper og er også med til at trække elever udefra til den lokale folkeskole. I Hvidbjerg er blandingen af andelsboliger for ældre, gode boliger til børnefamilier og rigtig mange ildsjæle blevet opskriften på, hvordan man kan bevare og udvikle et lokalsamfund mod alle odds. Hvad betyder andelsboligforeningerne for Hvidbjerg? Andelsboligforeningerne har helt klart dækket et behov for mindre boliger, primært til de ældre. Men selv om der er mange gamle i byen, er her også mange børn og unge. Og selv om de fleste unge er nødt til at tage af sted for at tage en uddannelse, ser vi også en hel del vende tilbage. Her er masser af muligheder og aktiviteter i Hvidbjerg, især for folk, der selv er parate til at gøre en indsats. Og er der behov for en håndsrækning, foregår der et stort frivilligt arbejde. Se f.eks. på de billige boliger og på det store udbud, der efterhånden er af forskellige boligtyper. Men vi ser også unge, der er vokset op her, vende tilbage, når de stifter familie. Min mor boede i en af andelsboligerne i næsten 20 år og var rigtig glad for det. Der var et godt naboskab, hvor man kiggede efter hinanden, og gav en håndsrækning, hvis nogle havde behov for det. Det var medvirkende til, at min mor blev boende, til hun var 92 år gammel. Skulle jeg en dag blive alene, ville jeg bestemt ikke have noget imod at flytte ind i en af andelsboligerne. Rikke Pia Malling Tove Busk Byggefirmaet 10 ABFnyt

11 100% fokus på andelsboliger ANDELSBOLIGMÆGLERNE Carl Jacobsens Vej Valby % fokus på andelsboliger andelsboligmaeglerne.dk TIL SALG tema solgt ANDELSBOLIG- M GLERNE HVordan skal Vi sælge din andelsbolig? Vælg mellem: Basissalg - du fremviser selv Kombisalg - vi arbejder sammen om salget Kompletsalg - vi klarer alt fra start til slut Uanset hvad du vælger tager vi ansvaret for, at handlen går på plads! Ring , skriv til eller benyt kuponen nedenfor Salær inkl. moms fra kr ,- bestil gratis salgsvurdering Carl Jacobsens Vej 31, 2500 Valby Udfyld kuponen og send den til os - portoen er betalt! Så kontakter vi dig og aftaler et uforpligtende møde. Navn: Jeg er andelshaver i A/B og ønsker professionel bistand til at sælge min andelsbolig. Kontakt mig for en gratis salgsvurdering. Andelsboligmæglerne Sjælland USF B Adresse: Postnr. og by: Telefon:

12 kort nyt Forening får arkitekturpris Netværk om energi Ønsker du at komme i kontakt med andelsboligforeninger, som gør en indsats for miljøet? Så klik ind på Her kan andelsboligforeninger, der ønsker at nedbringe deres energiforbrug og deres CO2- udledninger udveksle erfaringer. Hjemmesiden er også med til at skabe fællesskab mellem engagerede andelsboligforeninger og beboere. Målgruppen er københavnske foreninger, men netværket vil meget gerne hjælpe med sparring, hvis der er andelsboligforeninger i andre dele af landet, som ønsker at starte et lignende energinetværk. FOTO COOLOURBOX Andelsboligforeningen Arresøparken i Vinderød har fået By og Land Halsnæs' plakette A/B Arresøparken består af 28 andelsboliger i dobbelthuse samt et fælleshus. Bebyggelsen er tegnet af arkitekt Carl Ole Kragsig Kristensen og blev opført i Og dommer-komitéen begrunder sit valg således:»små udsigtstårne på tagene gør bebyggelsen særlig karakteristisk og har samtidig en meningsfuld funktion, da de giver mulighed for fin udsigt til Arresø. De små haver udnyttes flittigt og fremstår varierede og frodige. Det samlede indtryk er en meget vellykket bebyggelse, som både har en interessant arkitektur og virker hyggelig og rar at bo i.«læs mere på Byfornyede ejendomme holder Socialministeriet har undersøgt 12 københavnske ejendomme, der blev byfornyet i 1990'erne. Formålet har været at undersøge kvaliteten af byfornyelsen. Undersøgelsen er offentliggjort i rapporten 'Holder det - Holdes det?'.og her er der gode nyheder. En gennemgang viser nemlig, at kvaliteten af byggeriet holder den dag i dag. 11 ud af de 12 ejendomme, som Socialministeriet har undersøgt, er andelsboligforeninger. Dermed har byfornyelsen givet flere familievenlige andelsboliger til gavn for både nuværende og fremtidige andelshavere. Læs rapporten på > sidste nyt FOTO COOLOURBOX Nemmere byggesagsbehandling Bor du i Gentofte, Gladsaxe, Lyngby-Taarbæk, Rudersdal, Vejle eller Århus kommune? Så er der gode nyheder, hvis du er i gang med en byggesag. Ovennævnte kommuner er nemlig med i et treårigt forsøgsprojekt, som skal udvikle en metode til digitalisering af den offentlige byggesagsbehandling (DOB). På kommunernes hjemmesider kan du derfor finde links til DOB, som skal være med til at forenkle kommunikationen mellem ansøger og kommune. Her får du blandt andet adgang til alle relevante oplysninger for netop din byggesag, og du får hurtigt besked, hvis der mangler dokumentation, eller der for eksempel er oplysninger, som skal uddybes. Formålet er at få en hurtigere og nemmere sagsbehandling, men også at forbedre kvaliteten af sagsbehandlingen. Læs mere på

13 ARKITEKTFIRMAET YDER TEKNISK RÅDGIVNING VEDRØRENDE BL.A: tag og tagterrasser facader, vinduer og altaner badeværelser trapper gårdanlæg tilstandsrapporter og vurderinger af andelsboliger FOTO COOLOURBOX FOTO BYOGLAND-HALSNÆS #9457 A R K I T E K T F I R M A E T F R I B O R G O G L A S S E N A / S V E S T E R B R O G A D E B K B H V T l f : F a x : p o s f r i b o r g - l a s s e n. d k w w w. f r i b o r g - l a s s e n. d k Gunnar Gunnarson Arkitekter maa/aps Byfornyelse og Boligforbedring Tagboliger og altaner Tilstandsrapporter Vurderinger Store Søndervoldstræde 9, 1419 København K. Telefon Fax gga.dk Trænger jeres ejendom til istandsættelse? Renten er i bund, priserne er i bund, det bliver ikke billigere! FALKON A/S RÅDGIVENDE INGENIØRER Ring på og lad os sammen få gennemgået og prioriteret de arbejder, der er nødvendige for netop Jeres ejendom. Læs desuden om alt om os på N o r d r e F a s a n v e j F r e d e r i k s b e r g M e d l e m a f F. R. I. C e r t i f i c e r e t E n e r g i k o n s u l e n t f i r m a T l f : F a x : M a i l : f a l k o f a l k o n. d k W e b : w w w. f a l k o n. d k C V R : Foto OKOMALING.DK 13

14 fokus Tekst LINE KOLD / FOTO COLOURBOX Slut med at få hullede veje 'foræret' Landets grundejere behøver alligevel ikke at frygte at få pålagt ejerskabet af hullede og nedslidte veje. 14 ABFnyt

15 fokus Transportminister Hans Christian Schmidt (V) er kommet med et forslag, som skal forhindre kommunerne i at privatisere kilometervis af veje. Og et flertal i Folketinget er klar til at bakke op om forslaget. Gennem længere tid har det været en udbredt praksis i kommunerne at ændre kommunevejes status til private fællesveje for at undgå udgifterne til vedligeholdelse og drift. Det har medført, at udgifterne i stedet er blevet pålagt grundejerne, og det har blandt andet givet en række andelsboligforeninger en masse uforudsete ekstraudgifter. Varsling af overdragelse Den kommende lovændring vil gøre det til et krav, at en ændring af vejenes status varsles mindst fire år inden overdragelsen, og at vejene er nyrenoverede, inden de overdrages til grundejerne. Problemet har nemlig været, at mange kommuner har overdraget nedslidte og vedligeholdelseskrævende veje til grundejerne, uden at de har haft mulighed for at gøre indsigelser. Vi synes, det er et godt initiativ, som ministeren her tager, men man skal huske på, at det ikke løser alle problemer, siger Hans Erik Lund og påpeger, at omtrent halvdelen af landets andelsboligforeninger allerede har veje, der er klassificeret som private fællesveje. Men det er i hvert fald et skridt på vejen, at kommunerne nu skal sørge for istandsættelse af veje og belysning, inden der sker en overdragelse til en andels- eller grundejerforening, siger han. Nye regler fra nytår Lovændringen vil efter planen træde i kraft fra 1. januar 2011 og gælde samtlige fremtidige overdragelser. Men ministeren har også planer om at suspendere de vejoverdragelser, som mange kommuner allerede har planlagt og budgetteret med. Det vil ske, hvis de enkelte grundejere ikke allerede har modtaget et brev fra kommunen om overdragelsen. Hvis det ikke er tilfældet, vil det være de nye regler for overdragelse, som gælder. n Hvad er en privat fællesvej? Private fællesveje er private veje, som bruges af flere ejendomme og er åben for offentlig trafik, men er ejet af de grundejere, som har skel ud til den pågældende vej. Grundejere er ansvarlige for vejens vedligeholdelse, men kommunen fører tilsyn med vejene og kan som vejmyndighed pålægge grundejerne at istandsætte vejen eller eksempelvis at beskære træer og lignende. Læs mere om private fællesveje på side 29 15

16 16 ABFnyt

17 TEKST LISE CLEMMENSEN / Foto JACOB NIELSEN andelsliv Fællesløb i Fælledparken To opgange i andelsboligforeningen Sankt Annæ Gade har dystet mod hinanden i DHL-stafetten - verdens største motionsløb 2 1 Jeg gjorde det. Med hånden og stafetten i vejret løber Peter Petersen i mål efter 5 hårde kilometer. Opgang 33 vinder over opgang 35. Det giver en samlet placering som nummer Andelshaverne Lene, Jens-Christian Carlsson, Lene og Isa studerer løberuten til DHL-stafetten indgående. Navn: A/B Sankt Annæ Gade BY: 1416 København K OPRETTET: 1984 ANTAL BOLIGER: 24 ALDER: 3-81 BONUS: Fællesgrill om sommeren I andelsboligforeningen Sankt Annæ Gade er der mange andelshavere, som holder formen ved lige ved at løbe på de københavnske veje og stier. En gruppe beboere besluttede derfor på en generalforsamling at deltage, i det store motionsløb DHL-stafetten og få en hyggelig aften sammen med deres naboer. Der er mange løbere i vores to opgange. Derfor er DHL-stafetten en oplagt idé til et fællesskabs-skabende og socialt arrangement, fortæller Lene Lilja Petersen fra foreningen. 17

18 andelsliv 3 Naboduel På årets generalforsamling var der derfor stor opbakning til forslaget om at tilmelde foreningen til motionsløbet. Og det er forhåbentlig heller ikke sidste gang, at de mange løbeglade andelshavere snører løbeskoene. Det var en god oplevelse for alle. Næste år håber vi på flere løbere fra vores egen forening, og måske kaster vi os ud i at udfordre naboforeningen til en løbeduel, foreslår Lene. n Lene og Lene hepper på foreningens løbere efterhånden som de kommer i mål. Opgang 33 løber i tiden 2 timer og 16 minutter og opgang 35 i tiden 2 timer og 41 minutter. Førstnævnte vinder dermed 'håneretten'. 4 Ellen venter på, at far kommer i mål, og nyder, at det for en gangs skyld er opholdsvejr. 5 Andelshaverne er krøbet i ly for regnen og på nettet tjekker en bekymret Jens Christian Carlsson vejrudsigten, som lover mere regn. Heldigvis er humøret højt. 6 Selvom der skal løbes, er der tid til både en krammer og socialt hygge. 7 Skoene snøres og tidsmålere sættes fast, inden Peter Petersen glad løber ud på ruten som nummer 3. På grund af mandefald på dagen løb Peter for begge opgange. Det er godt naboskab. Verdens største motionsløb DHL Stafetten er verdens største motionsløb med deltagere fordelt over fem dage i Fælledparken i København. Ruten er på 5 km. og hvert hold består af fem personer. Det er muligt at leje et telt og bestille mad, så deltagerne kan hygge sig efter løbet. 18 ABFnyt

19 Glaslukkede altaner har mange fordele Lysholmparken, Roskilde Giver mere brugbar plads med mange valgmuligheder. Sparer på varme og vedligeholdelse. Har I et konkret projekt hvor I ønsker en dialog om mulighederne, eller er I blot nysgerrige efter yderligere information, er I velkommen til at kontakte os på tlf.: Windoor Danmark A/S Tel.: ABF Nyt_4_2010_183x131 mm.indd :55:38 Få fjernaflæst alle målere -helt uden aflæsningsbesøg Brunata DriveBy hedder metoden. Det er den ideelle løsning til beboere, viceværter og administratorer, fordi aflæsning af målere sker helt automatisk og uden unødvendigt besøg i hver enkelt lejlighed. En fleksibel og nem løsning - også teknisk set. Det eneste det forudsætter er, at der er installeret elektroniske målere med radio. Brunata udvikler og producerer egne elektroniske målere med radio, i Danmark, og leverer også internationalt. Hør mere på tlf eller besøg os på Brunata Futura+ er navnet på vores intelligente varmemåler. optimerer ressourcer 130x183_DriveBy_tidl_1831.indd :19:0019

20 landsmøde Tekst LISE CLEMMENSEN/ FOTO PALLE SKOV ABF s landsmøde var en kærkommen lejlighed til at møde andre andelshavere og måske skabe nye netværk. Tættere på medlemmerne ABF s landsmøde 2010 gav mandat til et landsmøde hvert 4. år. Ressourcerne skal i stedet gå til det lokale kredsarbejde Mere kommunikation, mere lokalarbejde og mindre bureaukrati. Det var kodeordene for det oplæg til ændringer af ABF s vedtægter, som var til afstemning på ABF s landmøde den 9. oktober Og med overvældende opbakning, viste de mange fremmødte, at de var parate til at give organisationen et demokratisk ansigtsløft og sammen klæde ABF ordentligt på til de udfordringer, som en så stor organisation står overfor. Og ABF s landsformand Hans-Erik Lund er da også glad for, at organisationen har fået et ansigtsløft - Med de nye vedtægtsændringer er ABF godt rustet til at skabe endnu mere nærdemokrati til stor gavn for kredsene. Og forhåbentlig, vil det øgede fokus på det lokalt forankrede arbejde øge kendskabet til ABF og det arbejde, som vi som interesseorganisation udfører for andelshavere over hele landet, udtaler Hans-Erik Lund. Nøgletalsanalyse Det kan være svært at gennemskue om foreningerne betaler for meget for deres serviceydelser, som fx forsikringer og vicevært. Derfor havde A/B H. Schneekloths Vej I København foreslået at man i ABF gennemfører en nøgletalsanalyse blandt medlemsforeningerne. Analysen skal bruges til at få et overblik over, hvad andre foreninger betaler for en lignende ydelse. 20 ABFnyt

nr. 4 NOVEMBER 2011 nyt Renovering Solcelleanlæg Kokken serverer

nr. 4 NOVEMBER 2011 nyt Renovering Solcelleanlæg Kokken serverer nr. 4 NOVEMBER 2011 nyt magasinet for andelshavere TEMA Renovering FÆLLES Solcelleanlæg andelsliv Kokken serverer 1 leder Renovering og politisk nybyggeri Vi går ind i en tid med politisk nybyggeri, og

Læs mere

nr. 4 NOVEMBER 2012 nyt RENTEKRIG Bogbytteri

nr. 4 NOVEMBER 2012 nyt RENTEKRIG Bogbytteri nr. 4 NOVEMBER 2012 nyt magasinet for andelshavere TEMA RENTEKRIG ANDELSLIV Bogbytteri ANDELSLIV Gøgleroptog leder Tid til renteshopping Finanskrise, nye EU-krav, fundingproblemer, kapitalkrav og fremtidig

Læs mere

nr. 1 MARTS 2012 nyt Andelsboliglån er guld for bankerne i spil Grøntsager bragt til døren

nr. 1 MARTS 2012 nyt Andelsboliglån er guld for bankerne i spil Grøntsager bragt til døren nr. 1 MARTS 2012 nyt magasinet for andelshavere FOKUS Andelsboliglån er guld for bankerne TEMA Værdier i spil andelsliv Grøntsager bragt til døren 1 leder Sæt ord på værdierne Jeg har efterhånden sagt

Læs mere

NR. 2 MAJ 2014 MEDLEMSBLAD FOR ANDELSHAVERE ANDELSLIV. Kompost i baggården MEDLEMSFORDEL NYT SELVSALGS- VÆRKTØJ TEMA.

NR. 2 MAJ 2014 MEDLEMSBLAD FOR ANDELSHAVERE ANDELSLIV. Kompost i baggården MEDLEMSFORDEL NYT SELVSALGS- VÆRKTØJ TEMA. NR. 2 MAJ 2014 MEDLEMSBLAD FOR ANDELSHAVERE ANDELSLIV Kompost i baggården TEMA ABF gennem 40 år MEDLEMSFORDEL NYT SELVSALGS- VÆRKTØJ leder 40 år i med- og modvind Den 15. marts kunne ABF fejre sin fyrre

Læs mere

NR. 4 NOVEMBER 2013 NYT MEDLEMSBLAD FOR ANDELSHAVERE TEMA. Børn i byen. FOKUS Nye krav ved salg ANDELSLIV FORENING UDGIVER KOGEBOG

NR. 4 NOVEMBER 2013 NYT MEDLEMSBLAD FOR ANDELSHAVERE TEMA. Børn i byen. FOKUS Nye krav ved salg ANDELSLIV FORENING UDGIVER KOGEBOG NR. 4 NOVEMBER 2013 NYT MEDLEMSBLAD FOR ANDELSHAVERE TEMA Børn i byen FOKUS Nye krav ved salg ANDELSLIV FORENING UDGIVER KOGEBOG leder Berigende børneboom Storbyens børnefamilier har ikke længere så travlt

Læs mere

nr. 3 SEPTEMBER 2012 nyt Kom an Urimelige Kommunikation i andelsboligforeningen

nr. 3 SEPTEMBER 2012 nyt Kom an Urimelige Kommunikation i andelsboligforeningen nr. 3 SEPTEMBER 2012 nyt magasinet for andelshavere ANDELSLIV Kom an Skybrud FOKUS Urimelige REGLER FOR BOLIGYDELSE TEMA Kommunikation i andelsboligforeningen 1 leder Boligydelse en ommer! "ABF forudser,

Læs mere

nr. 3 SEPTEMBER 2010 nyt på miljøet Lykke Friis: "Grib chancen for at energiforbedre" På fælles jagt efter ukrudt Kort nyt s. 12

nr. 3 SEPTEMBER 2010 nyt på miljøet Lykke Friis: Grib chancen for at energiforbedre På fælles jagt efter ukrudt Kort nyt s. 12 nr. 3 SEPTEMBER 2010 nyt magasinet for andelshavere TEMA Tjen penge på miljøet POLITIK Lykke Friis: "Grib chancen for at energiforbedre" ANDELSLIV På fælles jagt efter ukrudt Kort nyt s. 12 nyt fra kredsene

Læs mere

nr. 2 MAJ 2013 nyt børnefamilier flytter ind TEMA Mæglere mangler viden EN ILDSJÆL MANGFOLDIGHED

nr. 2 MAJ 2013 nyt børnefamilier flytter ind TEMA Mæglere mangler viden EN ILDSJÆL MANGFOLDIGHED nr. 2 MAJ 2013 nyt magasinet for andelshavere ANDELSLIV børnefamilier flytter ind TEMA Mæglere mangler viden EN ILDSJÆL MANGFOLDIGHED leder Mangelvare: De gode mæglere Den seneste tid har der i medierne

Læs mere

Når boligen skal sælges - mægler eller selvsalg? Kendskabskampagne for nye købere NYT TEMA ANDELSLIV MESSE MEDLEMSBLAD FOR ANDELSHAVERE

Når boligen skal sælges - mægler eller selvsalg? Kendskabskampagne for nye købere NYT TEMA ANDELSLIV MESSE MEDLEMSBLAD FOR ANDELSHAVERE NR. 3 SEPTEMBER 2014 NYT MEDLEMSBLAD FOR ANDELSHAVERE TEMA Når boligen skal sælges - mægler eller selvsalg? ANDELSLIV Kendskabskampagne for nye købere MESSE DELTAG I FREMTIDENS ANDELSBOLIG 2014 leder Mægler

Læs mere

Minister vil have flere oplysninger ved salg. Kortspil med omsorg NYT TEMA FOKUS EL-TJEK KAN REDDE LIV ANDELSLIV MEDLEMSBLAD FOR ANDELSHAVERE

Minister vil have flere oplysninger ved salg. Kortspil med omsorg NYT TEMA FOKUS EL-TJEK KAN REDDE LIV ANDELSLIV MEDLEMSBLAD FOR ANDELSHAVERE NR. 1 FEBRUAR 2014 NYT MEDLEMSBLAD FOR ANDELSHAVERE TEMA Minister vil have flere oplysninger ved salg ANDELSLIV Kortspil med omsorg FOKUS EL-TJEK KAN REDDE LIV leder Tryghed på skema Nyt år, nye udfordringer.

Læs mere

Se det store program. Formanden har en plan. Fællesskab og friværdi. Her er dine naboer

Se det store program. Formanden har en plan. Fællesskab og friværdi. Her er dine naboer FREMTIDENS ANDELSBOLIG Fremtidens Andelsbolig 2014 / 1 September 2014 2014 Andelsboligmessen Fremtidens Andelsbolig ABF byder dig velkommen i Odense Congress Center Lørdag d. 25. oktober 2014 ÅRETS ANDELSBOLIGMESSE

Læs mere

NR. 1 FEBRUAR 2015 NYT MEDLEMSBLAD FOR ANDELSHAVERE ANDELSLIV BAG DØRENE TEMA FOKUS. Energirenovering BANKRENTEN

NR. 1 FEBRUAR 2015 NYT MEDLEMSBLAD FOR ANDELSHAVERE ANDELSLIV BAG DØRENE TEMA FOKUS. Energirenovering BANKRENTEN NR. 1 FEBRUAR 2015 NYT MEDLEMSBLAD FOR ANDELSHAVERE ANDELSLIV BAG DØRENE TEMA Energirenovering FOKUS BANKRENTEN leder Nødvendige renoveringer I en medlemsundersøgelse fra 2013 svarede 35% af foreningerne,

Læs mere

andelsboliger og ejerlejligheder 05 Varme sommerråd 08 Fra konsulent til samarbejdspartner 16 Planlægning giver energibesparelser

andelsboliger og ejerlejligheder 05 Varme sommerråd 08 Fra konsulent til samarbejdspartner 16 Planlægning giver energibesparelser andelsboliger og ejerlejligheder 05 Varme sommerråd 08 Fra konsulent til samarbejdspartner 16 Planlægning giver energibesparelser juni 2011 Leder Vi lytter til dig Velkommen til endnu en udgave af beboermagasinet

Læs mere

lidt mere end et sted at bo!

lidt mere end et sted at bo! lidt mere end et sted at bo! Glade beboere hos Bo42. Foto: Anders Beier En hilsen fra Bo42 til hele øen Med udgangen af marts dette år udløber Bo42 s boligsociale projekt. Gennem de seneste fire år har

Læs mere

3B s beboerblad. hjælpe, Evner man at. skal man gøre det. Nybyggeri i 3B Side 6-9. Større fokus på huslejekronerne Side 12-13

3B s beboerblad. hjælpe, Evner man at. skal man gøre det. Nybyggeri i 3B Side 6-9. Større fokus på huslejekronerne Side 12-13 3B s beboerblad 3B s beboerblad - til alle, der bor i Boligforeningen 3B - nr. 3 - juli 2009 3B s beboerblad til alle, der bor i Boligforeningen 3B nr. 9 Maj 2012 Nybyggeri i 3B Side 6-9 Større fokus på

Læs mere

06 Fokus på kundetilfredshed

06 Fokus på kundetilfredshed 27 november 2011 04 Hvem kan få boligydelse? 06 Fokus på kundetilfredshed 14 Da skybruddet ramte Vi gennemgår på læseropfordring de vigtigste betingelser for at få boligydelse, når man er pensionist..

Læs mere

ANDELSBOLIG. En boform med muligheder DRØMMEN OM NOGET SÆRLIGT BIL, BÅD OG SHETLANDSPONY FÆLLESSKAB FOR SENIORER

ANDELSBOLIG. En boform med muligheder DRØMMEN OM NOGET SÆRLIGT BIL, BÅD OG SHETLANDSPONY FÆLLESSKAB FOR SENIORER ANDELSBOLIG En boform med muligheder DRØMMEN OM NOGET SÆRLIGT Det begyndte som en skør ide til en julefrokost. I dag er Vidjekær en moderne andelsboligforening med plads til at være sammen og lov til at

Læs mere

3B s beboerblad. Musik i Folehaven 17-19. Tagboliger i Valby I Valby er en tidligere vuggestue på 3. sal lagt sammen med lejligheder

3B s beboerblad. Musik i Folehaven 17-19. Tagboliger i Valby I Valby er en tidligere vuggestue på 3. sal lagt sammen med lejligheder 3B s beboerblad 3B s beboerblad - til alle, der bor i Boligforeningen 3B - nr. 3 - juli 2009 3B s beboerblad til alle, der bor i Boligforeningen 3B nr. 7 maj 2011 Musik i Folehaven 17-19 Tagboliger i Valby

Læs mere

Forord ved. Landsformand. Indhold. Hans Erik Lund

Forord ved. Landsformand. Indhold. Hans Erik Lund Beretning Indhold En grønnere hverdag... 3 Energimærkning... 3 Evaluering af ordningen... 3 Inspiration og viden om grønne tiltag... 4 Et grønnere og sundere sekretariat... 4 Reduktion af papirforbrug...

Læs mere

3B s beboerblad. Naboskab spirer frem i Sangergården Side 12-13. 3B s beboerblad - til alle, der bor i Boligforeningen 3B - nr.

3B s beboerblad. Naboskab spirer frem i Sangergården Side 12-13. 3B s beboerblad - til alle, der bor i Boligforeningen 3B - nr. 3B s beboerblad 3B s beboerblad - til alle, der bor i Boligforeningen 3B - nr. 3 - juli 2009 3B s beboerblad til alle, der bor i Boligforeningen 3B nr. 12 November 2013 Naboskab spirer frem i Sangergården

Læs mere

Kvarteret 02 / DECEMBER 2011. BEBOERBLAD for BOLIGORGANISATIONERNE

Kvarteret 02 / DECEMBER 2011. BEBOERBLAD for BOLIGORGANISATIONERNE 02 / DECEMBER 2011 BEBOERBLAD for BOLIGORGANISATIONERNE VesterBo, Højbo, BO83 og fagbo Kvarteret FUSIONEN hvad betyder den for dig? Så fik bladet navn Indret dig som du vil få inspiration her Svært ved

Læs mere

Farvel Kuben Bo og goddag Entré

Farvel Kuben Bo og goddag Entré Farvel Kuben Bo og goddag Entré andelsboliger og ejerlejligheder 03 Sammen er vi stærkere 16 Nedsæt energiforbruget 22 Energistyring er sund fornuft og god økonomi MARTS 2010... en del af Dan-Ejendomme

Læs mere

Husrum TEMA. 22 Ny rygelov Der er kommet nye regler for rygning i det offentlige rum. Læs om hvad det betyder for din ejendom.

Husrum TEMA. 22 Ny rygelov Der er kommet nye regler for rygning i det offentlige rum. Læs om hvad det betyder for din ejendom. Nr. 2 oktober 2007 Husrum TEMA Husrum sætter i denne omgang fokus på beboerne i byggesager. Hvordan oplever de for løbet, og hvilken betydning har de for bygge sagens udvikling. 14 Vedligeholdelseskonto

Læs mere

ISSN: 1903-7937. Udvikling for udviklingshæmmede. Nr. 7 nov. 2012. 61. årgang. bladet. Leg bryder barrierer ned...

ISSN: 1903-7937. Udvikling for udviklingshæmmede. Nr. 7 nov. 2012. 61. årgang. bladet. Leg bryder barrierer ned... ISSN: 1903-7937 Udvikling for udviklingshæmmede. Nr. 7 nov. 2012 61. årgang bladet Leg bryder barrierer ned... 1 n LEV november 2012 Pamhulegård handicap venlig feriebolig 700 m² dejligt stort landhus

Læs mere

Sammen når vi længere end hver for sig Af Steffen Morild, formand for 3B steffen.morild@3b.dk

Sammen når vi længere end hver for sig Af Steffen Morild, formand for 3B steffen.morild@3b.dk kanal3b Nyhedsbrev Nyhedsbrev fra Boligforeningen 3B / sept-okt 2013 til alle medlemmer af afdelingsbestyrelserne, ansatte og samarbejdspartnere Susan Sagnsby Lars Emanuel Ellen Vedelsby Charlotte Kaysen

Læs mere

bladet Oplev Solkysten nyt tilbud fra LEV Børnehave udvisker grænserne mellem special- og almenområdet

bladet Oplev Solkysten nyt tilbud fra LEV Børnehave udvisker grænserne mellem special- og almenområdet ISSN: 1903-7937 Udvikling for udviklingshæmmede. Nr. 2. April 2011 60. årgang bladet kommune nægter at lade ung kvinde selv vælge et ellers totalt egnet botilbud Oplev Solkysten nyt tilbud fra LEV Børnehave

Læs mere

ÅRSSKRIFT. Albertslund Boligselskab

ÅRSSKRIFT. Albertslund Boligselskab 2005 ÅRSSKRIFT Albertslund Boligselskab Albertslund Boligselskab Den almene boligsektor i modvind og Indhold Den almene boligsektor i modvind og forandring.......... 2 Stop tyveriet af beboernes opsparing!........................

Læs mere

VokseVærker. Ventilens år 2011-2012 ISSN: 2245-0009

VokseVærker. Ventilens år 2011-2012 ISSN: 2245-0009 VokseVærker Ventilens år 2011-2012 1993 1999 2012 2015 2022 ISSN: 2245-0009 I dette årsskrift Kære Læser 3 Årsmøde 2012 4 - Indkaldelsen Ventilen i tal 5 - Et hurtigt overblik 6 Ventilen har vokseværk

Læs mere

Om Alzheimers og andre demenssygdomme

Om Alzheimers og andre demenssygdomme Tema: Alzheimerforeningen og demenssagen Det nytter Feriekurser for demente Støt Alzheimerforeningen Vind med Alouise Nr. 4 19. årgang december 2009 Om Alzheimers og andre demenssygdomme Indhold Udgives

Læs mere

ISSN: 1903-7937. Udvikling for udviklingshæmmede. Nr. 8. dec. 2012. 61. årgang. bladet. 60 år. i medgang og modgang

ISSN: 1903-7937. Udvikling for udviklingshæmmede. Nr. 8. dec. 2012. 61. årgang. bladet. 60 år. i medgang og modgang ISSN: 1903-7937 Udvikling for udviklingshæmmede. Nr. 8. dec. 2012 61. årgang bladet 60 år i medgang og modgang 2012 er ved at være gået, og det har været et travlt og begivenhedsrigt år Vores projekt,

Læs mere