RISIKO- RÅDGIVEREN INDHOLD Markedsnyt. 12 Foreningsnyt JUNI Leder Depechen gives hermed videre. Selvsagt VM i optimisme

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "RISIKO- RÅDGIVEREN INDHOLD 1 2 3. 7 Markedsnyt. 12 Foreningsnyt JUNI 2014. Leder Depechen gives hermed videre. Selvsagt VM i optimisme"

Transkript

1 RISIKO- RÅDGIVEREN JUNI 2014 INDHOLD Leder Depechen gives hermed videre Selvsagt VM i optimisme Risikostyringsnyt Holdning og adfærd er vigtige egenskaber Risikostyringsnyt Beretning fra PRIMAs konference 7 Markedsnyt - Adgangskontrolsystem har øget friheden - Miljøansvar - er der en skærpelse på vej 12 Foreningsnyt Studietur til Budapest 13 Opslagstavlen

2 LEDER DEPECHEN GIVES HERMED VIDERE KALENDER september 2014 Danske Risikorådgiveres studietur til Budapest 12. september 2014 Bestyrelsesmøde 18. september 2014 Erfa-møde for kommunerne i Region Sjælland 25. september 2014 Willis Årskonference 9. oktober 2014 Erfa-møde for kommunerne i Region Midt- og Nordjylland 30. oktober 2014 Danske Risikorådgiveres Temadag oktober 2014 Bestyrelsesmøde PRIMO Danmark, foreningen til fremme af risikoledelse i den offentlige sektor, har på sin ekstraordinære generalforsamling for nylig besluttet, at foreningen nedlægges med udgangen af PRIMO fastholder sit normale aktivitetsniveau i 2014, og senere vil bestyrelsen tage stilling til, hvilke initiativer der evt. vil kunne videreføres af andre, samt forslag til eventuelle aktiviteter, der kan markere afslutningen af foreningens 10-årige virke. Nedlæggelsen af PRIMO har sine grunde, som jeg ikke skal opholde mig ved her. Men den er en anledning til at rekapitulere, hvorfor vi både taler om risikostyring og risikoledelse, og hvorfor vi har brug for, at nogen i fremtiden fortsat taler om risikoledelse. Når der i sin tid blev differentieret mellem risikostyring og risikoledelse, var det, fordi man ønskede at lægge vægt på, at risikoledelse handler om det overordnede, strategiske arbejde med risici, som primært ledere tager sig af. Risikostyring derimod tager sig af de meget konkrete risici og de praktiske aspekter forbundet hermed, og typisk er risikostyring ikke et ledelsesforehavende. Jeg har tidligere på denne plads argumenteret for, at risikostyring handler om at forstå og arbejde systematisk med delene i helheden, idet man forudsætter, at andre har styr på helheden. Og risikoledelse handler om at arbejde med helheden, idet man forudsætter, at andre har styr på delene. Hvilket betyder så meget som, at risikostyring og risikoledelse forudsætter hinanden og tilsammen giver fornuft. Men når PRIMO nu nedlægges, hvad bliver der så af denne komplementære og ledelsesmæssige del af den samlede risikohåndtering? Jeg mener, at vi kommer til at savne PRIMO. Vi kommer til at savne det eksplicitte ledelsesmæssige engagement i kommunale og offentlige organisationers risikospørgsmål. Der er ingen tvivl om, at PRIMO har bidraget til, at nødvendigheden af at forholde sig systematisk til identifikationen, vurderingen og håndteringen af risici kom på dagsordenen i direktioner og blandt ledere rundt om i de danske kommuner og offentlige organisationer. Og at PRIMO dermed har bidraget til, at vi som risikokoordinatorer og -rådgivere har haft lettere ved at skabe lydhørhed for vores forebyggelses- og risikostyringsarbejde. Vi kan nu håbe på, at KOMDIR og andre offentlige lederorganisationer har viljen til fortsat at sætte fokus på risikoarbejdet i den offentlige sektor i Danmark. Alt andet vil være et tab for ikke blot den offentlige sektor, men dermed også for samfundet og borgerne. Men ét er, at andre lederorganisationer forhåbentlig vil tage over, et andet er, at det også vil være nødvendigt, at vi både som individuelle risikokoordinatorer og risikorådgivere og som forening tager den udfordring og det arbejde op, som PRIMOs ophør efterlader. Der ligger en opgave foran os, hvis risikoarbejdet rundt om i landet fortsat skal have ledelsesmæssig bevågenhed og fortsat skal professionaliseres. Det vil sige, at vi kommer til at diskutere med hinanden, hvordan vi bedst håndterer den risiko, som nedlæggelsen af PRIMO udgør. Det kan vi så hver især gå og spekulere lidt over her i sommervarmen, inden vi alle atter er tilbage på pladserne og kan fortsætte diskussionen kollegialt for nogen skal tage depechen og løbe videre i den gode sags tjeneste. God sommer! Steen Nedergaard Jensen Formand 1

3 SELVSAGT VM I OPTIMISME ANSIGTERNE BAG KLUMMEN SELVSAGT Denne måneds pen: VM i fodbold er gået ind i sin afgørende fase. I skrivende stund har turneringen været en stor sportslig succes. Mange mål, høj intensitet, overraskelser og stjerner, der funkler. Økonomisk set minder slutrunden dog noget mere om det selvmål, som Marcelo scorede i åbningskampen for Brasilien. 11 mia. USD koster det Brasilien at holde VM. Alene byggeriet af stadioner har kostet 3,6 mia. USD, hvilket er mere end fire gange så meget som oprindeligt budgetteret. Budgetoverskridelser i offentlige investeringer er dog langt fra usædvanligt. Tidligere internationale sportsbegivenheder har i gennemsnit sprængt deres budgetter med 179%. Og typisk bliver bygge- og it-projekter over 30% dyrere end forventet. Bjørn Rothaus Direktør, Taktika Professor Bent Flyvbjerg fra Oxford University forsker i mega-projekter. Han pakker ikke konklusionerne ind i lyserødt papir: Budgetterne for store projekter er enten lavet af overoptimister eller af bedragere. De overvurderer gevinsterne og undervurderer systematisk omkostningerne i projekterne! I Danmark har vi taget erfaringerne til os. Der er derfor indført lovkrav om, at man skal budgettere med 30% buffer til risiko. Som fx i Regeringens og Københavns Kommunes aftale fra maj 2014 om investeringer for 10,7 mia. kr. i Sydhavnsmetroen. I denne aftale er de estimerede omkostninger på 8,2 mia. kr. Der er altså afsat ikke mindre end 2,5 mia. kr. til uforudsete eller undervurderede udgifter. Hans Ravnkjær Larsen Partner, Cheche Thomas Halfdan Breck Adjunkt, Professionshøjskolen Metropol Samtidig er der skabt sammenhæng mellem dem, som træffer beslutningen og dem, som skal betale, hvis beslutningen viser sig at være for optimistisk. Københavns Kommune overtager nemlig hovedparten af ejerskabet af By & Havn, som skal bære risikoen for budgetafvigelser. Disse manøvrer sikrer en vis form for realisme i budgetter og tidsplaner. Men de tager ikke fat om den lige så vigtige udfordring: At identificere og håndtere risici i projektgennemførslen. Hvordan sikres det fx, at skatteyderne ikke automatisk kommer til at betale de 2,5 mia. kr. bare fordi, de er sat af? Dette er udfordringer, som projektrisikostyringen skal løse. Projektrisikostyring er nemlig som 6 eren på et fodboldhold: Den defensive midtbanespiller, der sikrer, at de offensive kræfter kan tænke frem mod mål. Ham, der koordinerer holdets balance mellem risiko og gevinst. Har dit hold en god 6 er? 2

4 RISIKOSTYRINGSNYT HOLDNINGER OG ADFÆRD ER DE VIGTIGSTE EGENSKABER MAN SKAL BESIDDE SOM BILIST Den 2. juni 2014 inviterede FDM Sjællandsringen til trafikseminar for medlemmerne i Danske Risikorådgivere. Seminaret tydeliggjorde vigtigheden af at holde fokus på køretekniske færdigheder i kommunerne, da det ellers kan resultere i flere skader på ansatte og biler. Af Jeanne Sneftrup Jensen EIRM, Sekretariat for Danske Risikorådgivere For yderligere informationer om køretekniske kurser: Niels Wennicke Afdelingschef Tlf: Der er meget, man skal være opmærksom på som bilist, men det vigtigste er, at have den rigtige holdning og adfærd, når vi sætter os bag rattet. Desværre oplever flere kommuner, at de har mange skader på de biler, der bruges i bl.a. hjemmeplejen og vej og park. Størstedelen af skaderne er bakkeskader, som ville kunne nedbringes eller helt undgås, hvis man trænede de ansatte i korrekt køreteknik. Og netop dette var et af emnerne for dagens seminar. >> 90 % af alle skader på kommunale biler er bakkeskader. De fleste skader sker ved en hastighed på 5 km i timen. Hvordan minimerer man antallet af skader? Flere erfaringer viser, at antallet af skader kan nedbringes ved at træne og opdatere ansattes køretekniske færdigheder. Og ved at have fokus på området og have personalet med ind over, vil man kunne se et fald i antallet af skader. Roskilde Kommune fik i samarbejde med FDM nedbragt antallet af skader på kommunens biler ret markant. Vi er ikke i tvivl om, at det hjælper at sende ansatte på køretekniske kurser. Efter at vi havde haft vores ansatte på kursus, så vi et klart fald i antallet af skader på bilerne, fortæller risikokoordinator fra Roskilde Kommune, Karna Johansen. Kør grønt At køre grønt giver et bedre miljø, både lokalt og globalt samt en bedre trafiksikkerhed og giver mindre stress for chaufføren. Tips til at køre grønt > Kør i det korrekte gear >> Tjek dæktryk ofte - gerne hver uge >>> Hav en fornuftig køreadfærd FDM har, i samarbejde med bl.a. Trafikstyrelsen, udviklet KørGrønt-kurset, hvor virksomheder kan blive certificeret, hvis de har haft deres ansatte på et sådant kursus. Kurset lærer bilister at køre grønnere, hvilket er godt for miljøet og brændstoføkonomien. Og erfaringer viser, at grøn kørsel ikke tager mere tid, men derimod giver mere sikre bilister. El-biler er også blevet en stor del af KørGrønt-bølgen. Dog er der stadig en del udfordringer med el-biler, bl.a. at de hurtigt løber tør for strøm, og at de kan være meget kolde at sidde i om vinteren. Ikke desto mindre er det i Københavns Kommune politisk besluttet, at der kun må køres med grønne biler, dvs. el- eller brintbiler. Større køretøjer skal kunne køre på biogas, hvilket man på sigt også vil forlange af kommunens leverandører. København har i år vundet prisen European Green Capital >> I Sverige skal man som en del af køreprøven vise, at man kan køre grønt. 3

5 Finansiering via AMU-midler: Hvis en kommune ønsker at sende ansatte på et køretekniske kurser, er der mulighed for at få dækket en stor del af udgifterne gennem AMU- og VEU godtgørelser. Husk sikkerhedsselen På seminaret fik flere af deltagerne mulighed for at prøve en simulator, hvor bilen trillede rundt på hovedet. Det skulle demonstrere, hvor vigtig det er at spænde sikkerhedsselen korrekt, og at sætte nakkestøtten korrekt, da man ved uheld bliver løftet op i sædet og slynget frem og derefter tilbage i sædet. Det fik et par af deltagerne afprøvet i simulatoren. Faktisk kan en kommune sende en medarbejder afsted for kun kr. 122,- pr. kursusdag. For yderliger informationer: Kim Strunge Uddannelseschef UCPlus Tlf Kursuschef Michael Malmquist demonstrerer, for to modige deltagere, hvor meget sikkerhedsselen betyder og beskytter os, hvis man skulle komme ud for et trafikeld, hvor bilen triller rundt. Trafikpolitik? Ordet trafikpolitik er måske et stort ord at bruge i denne sammenhænge, men ikke desto mindre er man nødt til at indføre nogle retningslinjer, hvis man vil sikre, at kommunens medarbejdere fremover skal køre mere sikkert og grønnere. Ved at indføre en trafikpolitik kan det være nemmere at få området forankret i ledelsen, så det besluttes politisk at der bliver afsat penge til at forebygge skader på biler og ansatte. En trafikpolitik kunne bl.a. indeholde punkter som: Vi skal nedsætte CO2-forbruget, og fremover bliver der købt el-biler i kommunen Det personale, der kører i kommunens biler, skal på køreteknisk kursus hvert andet år Skader på bilerne skal indrapporteres til forsikringsafdelingen Cyklende personale skal bære cykelhjelm Osv. Ved afslutningen på dagen fik deltagerne mulighed for at prøvekøre forskellige typer af el-biler. Danske Risikorådgivere ønsker at takke FDM for et spændende seminar. 4

6 RISIKOSTYRINGSNYT PRIMAS KONFERENCE I LONG BEACH, CALIFORNIEN Tove Bjørklund og Lone Hyllehøj har været til PRIMAs konference i Long Beach, Californien. Du kan læse deres beretning fra turen nedenfor. Af Tove Bjørklund, Faxe Kommune og Lone Hyllehøj, Gjensidige Forsikring Takket være Gjensidiges risikostyringspris 2013 er jeg netop hjemkommet fra konferencen PRIMA 2014 i Long Beach. Det har været en helt fantastisk oplevelse Lone Hyllehøj, Gjensidige og jeg havde på de dage. Vi blev indregistreret til selve konferencen på Long Beach Convention Center, hvorefter vi frit kunne bevæge os rundt til alle de mange foredrag, selve messen og de særlige begivenheder, der fandt sted. Foredrag Da der var mere end 55 foredrag rundt omkring på centret var det nødvendigt at udvælge sig, hvilke områder der var mest interessante. Her fandt vi nedenstående emner mest interessante for vores dagligdag. Arbejdsskader APV Stormflod (Colorado floden) Skoleområdet (3 forskellige temaer) Ny risikorådgiver uden budget Da det vil fylde for meget at skrive detaljeret om alle vores foredrag kommer et enkelt udsnit af specielt foredraget om den nye risikorådgiver uden budget. Det må have manges interesse i at vide, hvad der kan gøres uden budget: Mange risikorådgivere kender nok til situationen, hvor man har mange ideer og forslag til, hvilke risikostyringstiltag, der skal gøres i kommunen og regionen. Men når kassen er tom, eller der ikke er ret mange midler afsat til formålet, støder man panden mod der-er-ikke-penge-til-det-muren. Tove og Lone ved ankomst til PRIMAs årlige konference 2014 Budskabet var her klart og tydeligt: 1) Sørg for at alle i organisationen ved, at du er der, og hvilken rolle du har. Synlighed overalt er et must. 2) Udarbejd en risikostyringsplan og få skabt overblik over ALLE risici. Involver så mange relevante personer som muligt i dette arbejde. 3) Besøg så mange personer/steder som muligt få præsenteret en risikostyringsplan og et overblik, og sørg for at komme med på møder mv. alle de relevante steder. Opbyg relationer. 4) Synliggør dit arbejde og dine resultater. Få f.eks. fokus og gør opmærksom på de små sejre, der kommer hen ad vejen, så alle kan se, resultatet og vigtigheden af dine indsatser. Når du selv er synlig og kendt bredt i organisationen, sørger for at involvere og engagere alle relevante personer i dit arbejde og dine processer samt sørger for at indsatser og resultater bliver kendt, vil der hen ad vejen komme fokus på dit område/ vigtigheden af det arbejde, du udfører samt blive tilført også økonomiske ressourcer. DET ER DET LANGE SEJE TRÆK, DER SKAL TIL! 5

7 Vi valgte herudover at gå til en af hovedtalerne ved konferencen, der handlede om USAs seneste begivenheder omkring naturkatastrofer bl.a. orkanen Katrine. Hvordan fungerer samarbejdet mellem de forskellige myndigheder og beredskabet i sådan en situation. Generelt må det siges, at det er nogle helt andre udfordringer der er i USA. Store naturkatastrofer, skoleskyderier m.m., men omvendt har Danmark de senere år oplevet en snert af disse katastrofer, hvor det er vigtigt med samarbejde på tværs. Messen Selve messen var udelukkende rådgivere, forsikringsselskaber, mæglere, salg af systemer til håndtering af risici og temaer omkring sundhed. Det vil sige ingen leverandører, der solgte nøglesystemer, alarmovervågning m.m. Dette skyldes efter vores bedste overbevisning, at alt i USA er sikret allerede ved byggeri. Når vi bevægede os rundt kunne det ses, at mange af de sikringstiltag vi foretager i Danmark efter byggeri er en integreret del af byggeri i USA. Særlig begivenhed Tirsdag aften havde vi fornøjelsen af at opleve det historiske skib Queen Mary med spisning og dans om aftenen. Dette var sponsoreret af nogle rådgivere og forsikringsselskaber. Her trådte man tilbage i tiden med nogle af de fornemste og smukke design nogensinde ombord på en oceandamper, der også er nydt af legender som Fred Astaire, Elisabeth Taylor og Audrey Hepburn m.fl. Blandt de mange gæster havde vi fornøjelsen af at hilse på bl.a. Betty Coulter, der er PRIMA President. Afslutningsvis Alt i alt en meget spændende konference. Konklusionen på det må være, at Danmark via lovgivningen bør have indarbejdet al sikring, så det er en naturlig del af byggeri. Herved kan mange skader undgås fremadrettet. De store naturkatastrofer kan ikke undgås, men vi kan sikre, at beredskabet og samarbejdet er i orden mellem de forskellige myndigheder. Tove Bjørklund og Lone Hyllehøj med PRIMA President, Betty Coulter 6

8 MARKEDSNYT ADGANGSKONTROLSYSTEM HAR ØGET FRIHEDEN Da bofællesskabet Lykke Marie var klar til at tage imod sine første beboere, var der gået mange overvejelser forud for, hvordan bygningen skulle sikres. Entreprenøren bag byggeriet havde formuleret en række af krav til sikringen af bofællesskabet i udbudsmaterialet. Af Henrik Dibbert Account Manager Kontaktinformationer Ruko A/S Tlf: Lykke Marie er et bofællesskab for voksne mellem år med multiple funktionsnedsættelser, og det vigtigste mål var, at beboerne skulle have en så normal hverdag som muligt. Samtidig skulle beboerne, forældre og personale også kunne bevæge sig nemt og ubesværet rundt på området. Med afsæt i de krav og behov, som der var i udbudsmaterialet, var adgangskontrolsystemet SMARTair det produkt på markedet som levede bedst op til entreprenørens krav. Hos Lykke Marie virker systemet således, at hver ansat og beboer får udleveret en personlig nøglebrik, som har adgang til de steder, de har brug for. Og hvis det skulle ske, at en nøglebrik mistes, kan den hurtigt kodes ud. Det giver et højt niveau af sikkerhed. En af de helt store fordele er bl.a. at systemet er meget brugervenligt, og nemt at administrere. Jan Gøgsig, som er teknisk serviceleder og administrator af systemet fortæller: SMARTair er meget nemmere at administrere end fx et mekanisk låsesystem, og beboerne, forældre og personalet er rigtig glade for systemet. Samtidig har systemet også medvirket til en forenkling og lettelse af arbejdsgangen. Men det bedste er simpelthen, at beboerne har opnået en højere grad af selvstændighed og frihed, og forældrene nyder at komme på besøg i beboernes lejligheder. Med det nye system har bofællesskabet Lykke Marie investeret i et fremtidssikret adgangskontrolsystem. Hvis en nøglebrik mistes, skal det fremover bare registreres i systemet. Det er nemt og omkostningseffektivt på den lange bane. Lykke Marie har også installeret medicinskabe som er integreret i adgangskontrolsystemet, og ifølge administrator Jan Gøgsig har det medført en øget sikkerhed for personale og beboere. 7

9 MARKEDSNYT MILJØANSVAR - ER DER EN SKÆRPELSE PÅ VEJ Baggrund Den 1. juli 2008 introduceredes der i Danmark nye ansvarsregler for miljøskader (1). Reglerne implementerer EU s Direktiv om ansvar for forebyggelse og afhjælpning af miljøskader. Af Anne Friborg Practice Leader Liability Willis Kontaktinformationer Anne Friborg Tlf: En miljøskade defineres i reglerne som en betydelig skade forvoldt ved erhvervsmæssig aktivitet, på: 1. beskyttede arter og internationale naturbeskyttelsesområder (Natura 2000-områder m.fl.) 2. vandmiljøet (grundvand, vandløb, søer eller havet(12 sømil fra kysten) og 3. jord. Reglerne om miljøskader og miljøansvar gælder kun for fremtidige miljøskader, dvs. skader der er forårsaget efter 1. juli Ansvar Den der er ansvarlig for en miljøskade skal forebygge, at en overhængende fare for en miljøskade udvikler sig til en egentlig miljøskade, og hvis miljøskaden er sket, skal den ansvarlige afhjælpe skaden og afholde alle omkostninger. Den ansvarlige for en miljøskade er den, der driver den virksomhed eller det anlæg, som miljøskaden stammer fra, også kaldet driftsherren. På nogle områder kan brugeren af et produkt og producenten eller importøren af produktet dog også blive gjort ansvarlig. Der er to ansvarsregler for miljøskader, som driftsherren, brugeren/producenten eller importøren kan blive ansvarlige efter: 1. et ubetinget (objektivt) ansvar, dvs. ansvar uanset skyld, altså hændelige uheld. Det ubetingede ansvar omfatter miljøskader, der stammer fra forurenende aktiviteter fx affaldshåndtering, anvendelse af genmodificerede organismer, samt håndtering af (grund)vand. 2. et skyldbaseret ansvar, dvs. ansvar for fejl og forsømmelser. Det skyldbaserede ansvar omfatter alle andre erhvervsaktiviteter, der forårsager betydelige skader på beskyttede dyre- og plantearter samt internationale naturbeskyttelsesområder. En væsentlig undtagelse er, at der ikke er noget ubetinget ansvar efter reglerne, hvis det dokumenteres: (1) Reglerne om miljøskader og miljøansvar kan findes i Lov nr. 446 af 17. juni 2008 om undersøgelse, forebyggelse og afhjælpning af miljøskader (miljøskadeloven). 1. at miljøskaden er sket som følge af ufravigelige forskrifter, der er fastsat af en offentlig myndighed, fx. påbud. 2. at miljøskaden skyldes hærværk. 3. at miljøskaden er sket ved en udledning m.v., i henhold til en udtrykkelig tilladelse, fx spildevandstilladelse. I disse situationer vil der efter omstændighederne være ansvar, hvis der er udvist uforsvarlig adfærd, i form af fejl eller forsømmelser. 8

10 Skærpelse af ansvaret Nye undersøgelser (2) iværksat forud for den planlagte revision år 2014 af miljøansvarsdirektivet anbefaler, at reglerne om forureneren betaler, og at de finansielle sanktionsmuligheder, skærpes. Tidligere undersøgelser (3) vedrørende implementering af miljøansvarsdirektivet fremhævede, at retsforfølgelse efter reglerne i miljøansvarsdirektivet er sjælden eller ikke-eksisterende i flere EU medlemsstater. Der er flere årsager til den manglende retsforfølgelse, bl.a. manglende ressourcer hos de relevante myndigheder samt manglende pragmatisme i anvendelsen af miljøansvarsdirektivet og implementeringen deraf. De seneste undersøgelser foreslår følgende tre ændringer: 1. Udvidelse af det ubetingede (objektive) ansvar til at omfatte alle aktiviteter 2. Reduktion af tærskelværdier for miljøskade og umiddelbar trussel om miljøskade 3. Fjernelse af undtagelser til miljøansvar, fx at der er givet tilladelse Argumentationen er, at disse ændringer vil bidrage til opfyldelsen af målet om at reducere tab af biodiversitet i EU. Miljøskader i EU Der sker gennemsnitligt 2 miljøskader per dag i EUs medlemsstater. Miljøskaderne afgøres efter EU- og lokale regler, hvilket omfatter i omegnen af love. Miljøskader udspringer oftest af menneskelige fejl og forsømmelse i driften eller manglende ageren ved forurening. Det uanset om de involverede bygninger og anlæg er offentligt ejede, fx skoler, forsynings- og rensningsanlæg, eller privat ejede, så som fabrikker og beboelsesejendomme. (2) Se til eksempel commercialriskeurope.com/ cre/3170/56/new-ec-studies- hint-at-future-toughening-of- ELD/ (3) Se nærmere i minutes%2013feb%202013_bio. pdf?attredirects=0 (4) Se library/detail.aspx?g=48512d a6ec-d353ffd676c3 Typiske årsager til miljøskade er; over-/tilbageløb ved påfyldning af fyringsolie eller brændstoftanke, spild fra tankskibe eller tankbiler, tæring af eller fejlfunktion på ventiler i opbevaringstanke samt brand og vand brugt i brandslukning. Omkostningerne til erstatningssager og forlig, oprydning og genopretning løber typisk op i millioner af Euro. De seneste sager i Europa viser, at miljøskader kan medføre alvorlige økonomiske konsekvenser for de ansvarlige. I en sag (4) fra England forårsagede regn en oversvømmelse af en olieseparationsbeholder, hvis indhold løb ud i en flod. Medarbejdere havde kontrolleret beholderen natten forinden oversvømmelsen, men alarmen var blevet slået fra og ikke slået til igen. Domstolen udtalte, at udslippet havde forårsaget væsentlige skader i naturen og dyrelivet, hvor det fremhævedes at 1 svane omkom og 11 svaner blev forgiftet. Det fandtes at være en formildnende omstændighed, at vejret var ekstremt, og at oprensning blev iværksat hurtig. Bøden blev fastsat til Euro og omkostninger til Euro. 9

11 Forsikring af miljøskader Det er i dag muligt at tegne miljøansvarsforsikring, der dækker på brede og relevante vilkår til konkurrencedygtige præmier. Det er typisk ikke muligt at forsikre sig mod risikoen for at blive strafferetligt forfulgt, og bøder og lignende er som oftest undtaget. Det afhænger dog af de lokale regler i de lande sagen behandles i. I de fleste miljøsager er bøder blot en del af det samlede tab ved miljøskade, og virksomheder/organisationer bør især bekymre sig om bøder i relation til miljøsager, fordi: 1. Bøder pålægges kun, hvis der beviseligt er begået et strafbart forhold altså forhold, som overtræder regler, hvilket kan medføre at medierne, myndigheder og/ eller aktionærer begynder at interessere sig for ledelsens ageren og eventuelle ansvar 2. Bøden dokumenterer, at den anvendte risk management ikke har været tilstrækkelig, hvilket kan medføre tab af tiltro og loyalitet hos kunder og andre interessenter 3. En bøde påfører organisationen ikke bare økonomiske tab, men også tab af renommé 4. Bøder er en uventet omkostning, der påvirker organisationens bundlinje negativt I ovennævnte eksempel med oversvømmelse af en olieseparationsbeholder kostede oprensningen Euro, altså et betydeligt større beløb end bøden. I tillæg til bøder ved miljøskade er der andre omkostninger, som typisk undervurderes eller glemmes, det være sig: 1. Skadesløsholdelse af tredjemand, fx sivende forurening af nabogrunde 2. Der skal ikke bare ryddes op efter miljøskaden, men også genoprettes, herunder kompenseres for midlertidig eller uoprettelig skade/tab, og ved uoprettelige skader kan der pålægges pligt til økonomisk at medvirke til retablering af områder andre steder i landet 3. Myndigheders undersøgelser og påbud kan betyde at driften må indstilles, med driftstab og omsætningsnedgang til følge. 4. Den ansvarlige skal opfylde sine forpligtelser efter miljøansvarsdirektivet, og stille økonomisk sikkerhed i form af pant, udlæg i fast ejendom eller anden passende garanti. Forsikring vil efter en konkret vurdering kunne udgøre tilstrækkelig sikkerhedsstillelse. Miljøskader kan altså påføre virksomheder/organisationer både økonomisk tab og driftsmæssige forstyrrelser. 10

12 Nyere regler inden for miljøområdet Direktivet om industrielle emissioner 2010/75/EU (IE Direktivet) blev implementeret i dansk ret den 7. januar Direktivet stiller krav til visse virksomheder, der bruger, fremstiller eller frigiver farlige stoffer. For disse stoffer skal der udarbejdes en tilstandsrapport med oplysninger og dokumentation om jordens og grundvandets forureningstilstand. Disse nye regler medfører en økonomisk usikkerhed for virksomheder. Afrunding - fremtiden Princippet forureneren betaler er en del af gældende ret i Danmark. Hvis de foreslåede ændringer implementeres øges mulighederne for at gøre virksomheder/ organisationer ansvarlige. Uanset om reglerne ændres er de fleste organisationer eksponerede for miljøskader i større eller mindre omfang. Organisationer bør derfor: 1. Foretage en grundig analyse af operationelle, juridiske og finansielle risici (i relation til miljøskade og potentielt ansvar) 2. Udarbejde en tilstrækkelighedsvurdering af nuværende finansiel beskyttelse, herunder gap-analyse af nuværende forsikringer fx dækker miljøudvidelsen på erhvervsansvarsforsikringer typisk ikke miljøskader omfattet af Miljøskadeloven/EU direktivet 3. Undersøge mulighederne for miljøansvarsforsikring 4. Indarbejde tilbud på miljøansvarsforsikring i situationer, hvor organisationen er under salg (eller køb) Der findes forsikringsløsninger som kan dække tab, der udspringer af miljøskader, uanset om det sker i forbindelse med virksomhedens/organisationens drift eller i forbindelse med overdragelse af virksomheder. Wills tilbyder rådgivning om miljøansvar og om forsikringsløsninger, uanset størrelse, aktiviteter mm. 11

13 FORENINGSNYT STUDIETUR TIL BUDAPEST Danske Risikorådgiveres studietur den september 2014 går til Budapest. Turen i år byder på flere spændende besøg i Budapest, hvor vi bl.a. skal besøge Grundfos City og høre om, hvordan de har håndteret byggeriet af flere fabrikker i Ungarn. Tilmelding Tilmelding sker efter først-til-mølle princippet. Tilmeldingsfrist 19. august Pris Kr Programmet er stadig under udarbejdelse, og vil blive sendt til alle medlemmer snarest. Udover besøget hos Grundfos, er vi ved at planlægge besøg på bl.a. den danske ambassade til et foredrag om den ungarske historie og den politiske og økonomiske situation i landet samt ambassadens funktion i det ungarske samfund. Vi planlægger endvidere et besøg hos de ungarske myndigheder, hvor vi skal høre om, hvordan de håndterer truslen for oversvømmelser fra Donau, herunder forebyggelse, beredskab mv. Foreløbigt program 9. september Afrejse fra Kastrup til Budapest med Norwegian. Transport fra lufthavn til hotel Ibis i Budapest. Eftermiddagen og aftenen kan bruges på netværk og sparring medlemmerne imellem, og er ellers til fri disposition. 10. september 09:00 Bus fra hotel Ibis til Grundfos City 10:00 Kaffepause 10:15 Præsentation af Grundfos, 3D film 11:00 Rundtur i GMH2 pumpe fabrikken 11:45 Frokost i Grundfos City 13:00 WU Showroom 14:00 Håndtering af fabrikker i Ungarn, herunder successkriterier, uddannelse, ansættelse, kvalitet osv. Hvordan arbejder man med de miljømæssige udfordringer, og hvordan sikrer man et godt arbejdsmiljø for medarbejderne? 14:45 Kaffepause 15:00 Bus fra Grundfos City til hotel Ibis Danske Risikorådgivere er vært for en middag om aftenen. 11. september Besøg på den danske ambassade Guidet besøg i det ungarske parlament Besøg hos en ungarsk kommune ifm. truslen for oversvømmelser fra Donau 12. september Indlæg ved Ragn Gaihede, Gaihede A/S Guidet tur til Monumentpark Afgang med bus til lufthavn. Afgang med fly fra lufthavn

14 OPSLAGSTAVELEN FØRST-TIL-MØLLE Skynd dig at tilmelde dig til Danske Risikorådgiveres studietur den september Turen går til Budapest, og du kan læse om turen i dette nummer af Risikorådgiveren. Programmet er under udarbejdelse og vil blive sendt til medlemmerne hurtigst muligt. ARRANGEMENTSKALENDEREN Tjek hjemmesiden for flere aktiviteter, erfamøder, seminarer mv. 25. SEPTEMBER 2014 Willis afholder konference for kunder & leverandører den 25. september 2014 på Hotel Nyborg Strand. arrangementer 13

15 DANSKE RISIKORÅDGIVERE - DET ER OS, DER STILLER SPØRGSMÅLENE Danske Risikorådgivere er en forening af professionelle rådgivere inden for arbejdsmiljø, forsikring og sikring ansat i offentlige og private virksomheder. Danske Risikorådgiveres medlemmer arbejder hver dag med at identificere og vurdere risici, sikre mennesker og værdier og forebygge skader og ulykker. Foreningens medlemmer bidrager i gennem deres arbejde til proaktivt at sikre det danske velfærdssamfund. Danske Risikorådgiveres formål er at udbrede kendskabet til og være forum for risikostyring i Danmark. Foreningen skal være på forkant med udviklingen og medvirke til at dygtiggøre foreningens medlemmer gennem videns- og erfaringsudveksling, efteruddannelse og udvikling af viden og værktøjer. VI TAKKER FOR STØTTEN FRA FØLGENDE VIRKSOMHEDER: HOVEDSAMARBEJDSPARTNERE SAMARBEJDSPARTNERE

Danske Risikorådgivere. Bestyrelsesmøde

Danske Risikorådgivere. Bestyrelsesmøde Referat Danske Risikorådgivere Bestyrelsesmøde Dato: Torsdag den 30. maj 2013 Sted: Hotel Nyborg Strand Tidspunkt: Kl. 16.00 Til stede: Steen Nedergaard Jensen / formand Torben Jacobsen / næstformand Thomas

Læs mere

RISIKO- RÅDGIVEREN INDHOLD JANUAR 2013. Leder Danske Risikorådgivere 1 2013

RISIKO- RÅDGIVEREN INDHOLD JANUAR 2013. Leder Danske Risikorådgivere 1 2013 RISIKO- RÅDGIVEREN JANUAR 2013 INDHOLD Leder Danske Risikorådgivere 1 2013 2 4 5 6 Fra en risikorådgivers hverdag Kan det skade at benytte frivillige i kommunerne? Lovgivningsnyt Fokus på nedslidnings-truede

Læs mere

Nyhedsbrev fra Danske Risikorådgivere

Nyhedsbrev fra Danske Risikorådgivere fra Danske Risikorådgivere Oktober 2009 Skt. Gertruds Stræde 5, 1129 København K / 7025 2545 / www.danskerisikoraadgivere.dk Nyt fra foreningen Kære medlem Velkommen til oktober måneds nyhedsbrev! I denne

Læs mere

RISIKO- RÅDGIVEREN INDHOLD 1 2. 4 Risikostyringsnyt. 5 Markedssnyt MAJ 2014. Leder Indbyg svaghed! Selvsagt Digital risiko for tab af nærvær

RISIKO- RÅDGIVEREN INDHOLD 1 2. 4 Risikostyringsnyt. 5 Markedssnyt MAJ 2014. Leder Indbyg svaghed! Selvsagt Digital risiko for tab af nærvær RISIKO- RÅDGIVEREN MAJ 2014 INDHOLD 1 2 3 Leder Indbyg svaghed! Selvsagt Digital risiko for tab af nærvær Borgmesterstafetten Thomas Adelskov Odsherred Kommune 4 Risikostyringsnyt Risikokulturen er i fokus

Læs mere

Aktstykke nr. 17 Folketinget 2009-10. Afgjort den 5. november 2009. Økonomi- og Erhvervsministeriet. København, den 27. oktober 2009.

Aktstykke nr. 17 Folketinget 2009-10. Afgjort den 5. november 2009. Økonomi- og Erhvervsministeriet. København, den 27. oktober 2009. Aktstykke nr. 17 Folketinget 2009-10 Afgjort den 5. november 2009 17 Økonomi- og Erhvervsministeriet. København, den 27. oktober 2009. a. Økonomi- og Erhvervsministeriet anmoder om Finansudvalgets tilslutning

Læs mere

Vedtægt for foreningen Danske Risikorådgivere

Vedtægt for foreningen Danske Risikorådgivere Vedtægt for foreningen Danske Risikorådgivere Navn 1 Foreningens navn er Danske Risikorådgivere. Foreningen er stiftet den 17. april 2002. Formål 2 Foreningens formål er: a. at udbrede kendskabet til og

Læs mere

Indledning. Ny afgift på skadesforsikringer

Indledning. Ny afgift på skadesforsikringer Indledning Læs i dette nummer: - Ny afgift på skadeforsikringer - Vi forsikrer os mod tryghed - Få din egen sikkerhedsalarm i lommen - Miljøansvar og finansiel sikkerhedsstillelse - Kommunen får erstatning

Læs mere

BEREDSKAB OG SERVICE, PERSONALE, ØKONOMI RISIKOSTYRINGSPOLITIK FOR ODSHERRED KOMMUNE

BEREDSKAB OG SERVICE, PERSONALE, ØKONOMI RISIKOSTYRINGSPOLITIK FOR ODSHERRED KOMMUNE Risikostyring = tag vare på dit, mit og vores - og på dig, mig og os BEREDSKAB OG SERVICE, PERSONALE, ØKONOMI RISIKOSTYRINGSPOLITIK FOR ODSHERRED KOMMUNE 1 Indholdsfortegnelse Risikostyring... 3 Det er

Læs mere

Risiko og økonomi i et fremadrettet perspektiv

Risiko og økonomi i et fremadrettet perspektiv Risiko og økonomi i et fremadrettet perspektiv Skandinavisk konference den 4. 5. november 2009 1 Risikostyringsprisen 2009 KommuneForsikring lancerer i år en pris til den kommune og de medarbejdere, der

Læs mere

Danske Risikorådgivere. Bestyrelsesmøde

Danske Risikorådgivere. Bestyrelsesmøde Referat Danske Risikorådgivere Bestyrelsesmøde Dato: Torsdag den 27. august 2015 Sted: Bygningsstyrelsen, Lyseng Alle 1, 8270 Højbjerg Tidspunkt: Kl. 10.30 Bestyrelsen Suppleant Øvrig deltagere: Torben

Læs mere

PRIMOs Årskonference 2008 13. juni SAS Radisson H.C. Andersen Hotel Odense

PRIMOs Årskonference 2008 13. juni SAS Radisson H.C. Andersen Hotel Odense PRIMOs Årskonference 2008 13. juni SAS Radisson H.C. Andersen Hotel Odense Tilmelding: Risikoledelse - udfordringer og udviklingsperspektiver Bjørn Lomborg, professor, direktør, Copenhagen Consensus Repræsentant

Læs mere

FORSIKRING ER KOMPLEKS VIDEN VI FORSIKRER DE NORDISKE VELFÆRDSSAMFUND

FORSIKRING ER KOMPLEKS VIDEN VI FORSIKRER DE NORDISKE VELFÆRDSSAMFUND FORSIKRING ER KOMPLEKS VIDEN VI FORSIKRER DE NORDISKE VELFÆRDSSAMFUND KommuneForsikrings styrke er, at selskabet kender kommunernes behov og arbejdsgange. Der er en enestående forståelse for vores hverdag,

Læs mere

Bestyrelsesmedlemmers rettigheder, pligter og ansvar

Bestyrelsesmedlemmers rettigheder, pligter og ansvar Bestyrelsesmedlemmers rettigheder, pligter og ansvar 8. august 2013 Esbjerg Forsyning A/S Ravnevej 10 6705 Esbjerg Ø Telefon 7614 2414 Fax 7614 2485 www.esbjergforsyning.dk post@esbjergforsyning.dk Bestyrelsesmedlemmernes

Læs mere

Børns tryghed. Respekterer vi børns behov for at være børn? Kommunernes Tryghedsdag 2013. Den 30. januar 2013

Børns tryghed. Respekterer vi børns behov for at være børn? Kommunernes Tryghedsdag 2013. Den 30. januar 2013 Børns tryghed Respekterer vi børns behov for at være børn? Kommunernes Tryghedsdag 2013 Den 30. januar 2013 DGI-byen/CPH Conference Tietgensgade 65 DK-1704 København V Tilværelsens naturlige og sunde doser

Læs mere

Kontrakt. mellem. [Spildevandsforsyningsselskabet] [navn, adresse og CVR-nr.] [Projektejer] [Navn, adresse og CVR-nr.] (tilsammen Parterne )

Kontrakt. mellem. [Spildevandsforsyningsselskabet] [navn, adresse og CVR-nr.] [Projektejer] [Navn, adresse og CVR-nr.] (tilsammen Parterne ) Kontrakt mellem [Spildevandsforsyningsselskabet] [navn, adresse og CVR-nr.] og [Projektejer] [Navn, adresse og CVR-nr.] (tilsammen Parterne ) Opdateres løbende efterhånden som Naturstyrelsen modtager bemærkninger

Læs mere

RISIKO- RÅDGIVEREN INDHOLD. Leder Sikkerhedsnålen. Risikostyringsnyt Højt til loftet i Region Nordjylland

RISIKO- RÅDGIVEREN INDHOLD. Leder Sikkerhedsnålen. Risikostyringsnyt Højt til loftet i Region Nordjylland RISIKO- RÅDGIVEREN INDHOLD 1 2 3 Leder Sikkerhedsnålen Risikostyringsnyt Højt til loftet i Region Nordjylland Markedsnyt - Fejl i offentlige udbud - Sikring er en afgørende del 5 Opslagstavlen - Del din

Læs mere

Torben Waage www.kromannreumert.com/insights. Partner

Torben Waage www.kromannreumert.com/insights. Partner Torben Waage IT-SIKKERHEDEN SKAL OP PÅ LEDELSESNIVEAU Hvert år bliver der brugt milliarder af kroner på at beskytte digitale aktiver, så fortrolige informationer undgår at finde vej til offentligheden.

Læs mere

31. august, 2012. A window of opportunity. Den kinesiske plejehjemssektor

31. august, 2012. A window of opportunity. Den kinesiske plejehjemssektor 31. august, 2012 A window of opportunity Den kinesiske plejehjemssektor Delegationsrejse til Vestkina d. 25.-29. november I forlængelse af informationsmøderne i Danmark arrangerer Eksportrådet en besøgstur

Læs mere

PRIMO Danmark Foreningen til fremme af risikoledelse i den offentlige sektor Bestyrelsen

PRIMO Danmark Foreningen til fremme af risikoledelse i den offentlige sektor Bestyrelsen PRIMO Danmark Foreningen til fremme af risikoledelse i den offentlige sektor Bestyrelsen Handleplan 2010 Udmøntning af Strategiplan 2012 for PRIMO Danmark Risikoledelse skaber bedre grundlag for beslutninger

Læs mere

ErhvervsKvindeNyt Herning Januar 2013

ErhvervsKvindeNyt Herning Januar 2013 ErhvervsKvindeNyt Herning Januar 2013 ErhvervsKvinder Herning er kommet godt fra start i dette nye år. Hvad kan lokke friske og aktive kvinder ud i sne, frost, kulde og... fra en håndboldkamp? - Det kunne

Læs mere

Workshop 16. april 2015

Workshop 16. april 2015 Workshop 16. april 2015 Hvem er Contea Contea er i dag den største danskejede, uafhængige forsikringsmæglervirksomhed med 43 medarbejdere og en præmieomsætning på mere end DKR 1,5 mia. Vi samarbejder i

Læs mere

Som led i virksomhedsstyringen arbejder bestyrelsen og direktionen løbende med relevante

Som led i virksomhedsstyringen arbejder bestyrelsen og direktionen løbende med relevante 10. marts 2014 Standarder for god selskabsledelse Som led i virksomhedsstyringen arbejder bestyrelsen og direktionen løbende med relevante standarder for god selskabsledelse. Nedenfor redegøres for hvordan

Læs mere

Håndhævelse af jordforureningssager

Håndhævelse af jordforureningssager Håndhævelse af jordforureningssager ved advokat (H), lic.jur. Mogens Moe ved ATV-kursus Miljøjura for enhver 17. juni 2008 Side 1 1. Hvordan opstår jordforureningssager? 2. Regler om selvanmeldelse. 3.

Læs mere

Faxe Kommune. informationssikkerhedspolitik

Faxe Kommune. informationssikkerhedspolitik Faxe Kommune informationssikkerhedspolitik 10-10-2013 1 Overordnet informationssikkerhedspolitik Dette dokument beskriver Faxe Kommunes overordnede informationssikkerhedspolitik og skaber, sammen med en

Læs mere

Evaluering af Satspuljeprojektet Børne-familiesagkyndige til støtte for børn i familier med alkoholproblemer

Evaluering af Satspuljeprojektet Børne-familiesagkyndige til støtte for børn i familier med alkoholproblemer Sundhedsstyrelsen Evaluering af Satspuljeprojektet Børne-familiesagkyndige til støtte for børn i familier med alkoholproblemer Konklusion og anbefalinger September 2009 Sundhedsstyrelsen Evaluering af

Læs mere

Nyhedsbrev fra Danske Risikorådgivere. Nyt fra foreningen. januar 2011. arrangementer. nyheder på hjemmesiden. Kære medlem

Nyhedsbrev fra Danske Risikorådgivere. Nyt fra foreningen. januar 2011. arrangementer. nyheder på hjemmesiden. Kære medlem januar 2011 Nyhedsbrev fra Danske Risikorådgivere Nyt fra foreningen arrangementer Kære medlem Godt nytår og velkommen til årets første nyhedsbrev. Risikostyring er kommet på dagsordenen i den nye arbejdsmiljølov,

Læs mere

Vedtaget af Stena Metall koncernens bestyrelse 2012-02-22. Stena Metall koncernens Code of Conduct

Vedtaget af Stena Metall koncernens bestyrelse 2012-02-22. Stena Metall koncernens Code of Conduct Vedtaget af Stena Metall koncernens bestyrelse 2012-02-22 Stena Metall koncernens indhold BAGGRUND...3 VORES FORPLIGTELSER... 4 Forretnings- og eksterne relationer... 4 Relationer til medarbejderne...5

Læs mere

Tale til Fossil Frie Thy konference den 28. februar

Tale til Fossil Frie Thy konference den 28. februar TALEMANUSKRIPT Tale til Fossil Frie Thy konference den 28. februar Indledning I er med til at gøre en forskel Udfordringen i transporten Tak fordi jeg måtte komme og være en del af den 4. Fossil Frie Thy

Læs mere

De store jordforureninger i Danmark

De store jordforureninger i Danmark De store jordforureninger i Danmark Regionerne og Miljøstyrelsen har netop udgivet rapporten Store jordforureningssager i Danmark. Rapporten kan ses i sin helhed på www.regioner.dk eller på www.mst.dk.

Læs mere

Politik for Fortsat Drift Silkeborg Kommune

Politik for Fortsat Drift Silkeborg Kommune Politik for Fortsat Drift Silkeborg Kommune 2014-2017 Direktionen Indledning Silkeborg Kommune har ansvaret for at drive en række kritiske funktioner med direkte påvirkning af borgere og virksomheder.

Læs mere

CERTAINTY INGENUITY ADVANTAGE. Computershare Din globale leverandør af investorservices

CERTAINTY INGENUITY ADVANTAGE. Computershare Din globale leverandør af investorservices CERTAINTY INGENUITY ADVANTAGE Computershare Din globale leverandør af investorservices Lokal ekspertise med global rækkevidde Computershares innovative investorservices sikrer value for money for dit selskab,

Læs mere

Generelt om sikkerhed i Frederikshavn Forsyning A/S

Generelt om sikkerhed i Frederikshavn Forsyning A/S Generelt om sikkerhed i Frederikshavn Forsyning A/S Instruktion til medarbejdere samt håndværkere, konsulenter og andre, som arbejder for Frederikshavn Forsyning A/S Sikkerhedsregler i Frederikshavn Forsyning

Læs mere

Nyt fra foreningen SEPTEMBER 2012. indhold. arrangementer. Kære medlem

Nyt fra foreningen SEPTEMBER 2012. indhold. arrangementer. Kære medlem SEPTEMBER 2012 Nyhedsbrev fra Danske Risikorådgivere Nyt fra foreningen Kære medlem De fleste af os trives på vores arbejdspladser. Men der er desværre også arbejdspladser, hvor ansatte oplever trusler,

Læs mere

KOMDIR LANDSMØDE 2013 2. - 3. MAJ I KØBENHAVN PROGRAM

KOMDIR LANDSMØDE 2013 2. - 3. MAJ I KØBENHAVN PROGRAM KOMDIR LANDSMØDE 2013 2. - 3. MAJ I KØBENHAVN PROGRAM 1 Ledelse og styring af kommunerne i 2020 Kære kolleger og gæster I 2013 er det 100 år siden, at Kæmnerforeningen blev stiftet. Efter et par kommunalreformer

Læs mere

1.0 De sikrede Forsikringen dækker forsikringstageren og de i forsikringstagerens tjeneste værende personer.

1.0 De sikrede Forsikringen dækker forsikringstageren og de i forsikringstagerens tjeneste værende personer. ERHVERVSANSVARSFORSIKRING Almindelige forsikringsbetingelser EA-05-01 i tilslutning til gældende lov om forsikringsaftaler 1.0 De sikrede Forsikringen dækker forsikringstageren og de i forsikringstagerens

Læs mere

FAIF nyhedsservice. September 2014

FAIF nyhedsservice. September 2014 FAIF nyhedsservice September 2014 Fokus på lukkede fonde, delegationsaftaler samt de (forventede) kommende ændringer til FAIF-loven I dette nyhedsbrev sætter vi først og fremmest fokus på lukkede fonde,

Læs mere

RISIKO- RÅDGIVEREN INDHOLD 1. 7 Foreningsnyt AUGUST 2013. Leder God risikostyring er hul i hovedet!

RISIKO- RÅDGIVEREN INDHOLD 1. 7 Foreningsnyt AUGUST 2013. Leder God risikostyring er hul i hovedet! RISIKO- RÅDGIVEREN AUGUST 2013 INDHOLD 1 Leder God risikostyring er hul i hovedet! 2 4 Risikostyringsnyt Tænk logisk! - Interivew med Jesper Theilgaard Markedsnyt - Læksikring giver god nattesøvn - Koling

Læs mere

Risikostyring i fremtidsperspektiv. Skandinavisk konference DEN 2. - 3. juni 2010 i Oslo

Risikostyring i fremtidsperspektiv. Skandinavisk konference DEN 2. - 3. juni 2010 i Oslo Risikostyring i fremtidsperspektiv Skandinavisk konference DEN 2. - 3. juni 2010 i Oslo 1 Den Skandinaviske Konference 2010 Kommunerne står over for en række udfordringer i de kommende år. Vi sætter fokus

Læs mere

Branding af Esbjerg. - Esbjerg. September 2007

Branding af Esbjerg. - Esbjerg. September 2007 - Esbjerg September 2007 Branding af Esbjerg ESBJERG ERHVERVSUDVIKLING OG TIDLIGERE STUDIEVÆRT, JENS GAARDBO, FORTÆLLER OM BRANDING AF ESBJERG, HERUNDER BOSÆTNINGSKAMPAGNEN, DER SKAL LOKKE FLERE TIL AT

Læs mere

Svendborg Kommunes Ejerstrategi 2011 for selskaberne:

Svendborg Kommunes Ejerstrategi 2011 for selskaberne: Acadre 10 16395 Svendborg Kommunes Ejerstrategi 2011 for selskaberne: o Svendborg Forsyning A/S ( Vand og Affald ) o Svendborg Forsyningsservice A/S o Svendborg Vand A/S o Svendborg Spildevand A/S o Svendborg

Læs mere

Aktiv ferie ved Middelhavet 22.-29. maj 2010

Aktiv ferie ved Middelhavet 22.-29. maj 2010 DGI petanque Aktiv ferie ved Middelhavet 22.-29. maj 2010 Kursus og sightseeing ved La Ciotat La Ciotat ligger 25 km øst for Marseille, og det er her petanquespillet startede i 1910. Turen indeholder bl.a.:

Læs mere

Kurertjeneste ved Nationalmuseet

Kurertjeneste ved Nationalmuseet Kapitel 13 Kurertjeneste ved Nationalmuseet Kapitlet indeholder en praktisk og faglig vejledning for kurerer på Nationalmuseet samt en kvikvejledning/checkliste for kurerer (Kurerens 3 Bud). Kurerens 3

Læs mere

AFTALE [indsæt udkastdato] [Adresse] [Postnummer, by] [Cvr.nr.] ( Projektejer )

AFTALE [indsæt udkastdato] [Adresse] [Postnummer, by] [Cvr.nr.] ( Projektejer ) AFTALE [indsæt udkastdato] Mellem [Navn] [Adresse] [Postnummer, by] [Cvr.nr.] ( Projektejer ) og [HOFOR Spildevand København A/S] Ørestads Boulevard 35 2300 København S [Cvr.nr. 26043182] ( HOFOR ) Om

Læs mere

i arbejdsmarkedsuddannelserne

i arbejdsmarkedsuddannelserne UNDERVISNINGS MINISTERIET KONTOR FOR ARBEJDSMARKEDSUDDANNELSER Arbejdsmiljø i arbejdsmarkedsuddannelserne... fra integrering i undervisningen til sikkerhedskultur i virksomheden 12/12-konference den 8.-

Læs mere

Bestyrelsesformand (JØP/Provstebo) Bestyrelsesmedlem (beboer)

Bestyrelsesformand (JØP/Provstebo) Bestyrelsesmedlem (beboer) Referat fra bestyrelsesmøde den 30. juli 2014 Til stede var følgende: Aksel Bjørnsen Sanne Lensbæk Pia Bentzen Jørgen Christiansen Susanne Bøggild Bo Blaabjerg Kenn Jeppesen Bestyrelsesformand (JØP/Provstebo)

Læs mere

Hvem skal betale? 14. 15. november 2011. Torben Weiss Garne

Hvem skal betale? 14. 15. november 2011. Torben Weiss Garne Hvem skal betale? 14. 15. november 2011 Torben Weiss Garne Vesterhavet? Nej København! Forventede klimaændringer i Danmark Markant mere nedbør om vinteren Stigning i regn intensitet på 20-40 pct. frem

Læs mere

Vandområdeplanerne - indfrier planerne direktivets krav? Thomas Bruun Jessen, kontorchef i Naturstyrelsen

Vandområdeplanerne - indfrier planerne direktivets krav? Thomas Bruun Jessen, kontorchef i Naturstyrelsen Vandområdeplanerne - indfrier planerne direktivets krav? Thomas Bruun Jessen, kontorchef i Naturstyrelsen Disposition ver-, under-, eller simpelthen implementering af direktivkrav? se: Udvælgelse (identifikation)

Læs mere

Danish Farmers Abroad s studietur til Rusland 6-12. Oktober 2013.

Danish Farmers Abroad s studietur til Rusland 6-12. Oktober 2013. 0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 Danish Farmers Abroad s studietur til Rusland 6-12. Oktober 2013. Program edition: 13 10 05 Subtitel: Large scale farming in Russia Søndag den

Læs mere

Idræt og kulturtilbuddets Sommerprogram 2015

Idræt og kulturtilbuddets Sommerprogram 2015 Idræt og kulturtilbuddets Sommerprogram 2015 Velkommen til årets sommerprogram hos Idræt og kultur. Programmet er blevet til ved et fællesmøde i idræt og kulturtilbuddet, hvor der kom mange idéer på banen.

Læs mere

Den Skandinaviske Konference 2011

Den Skandinaviske Konference 2011 Samfundets krav til kommuner og regioner 2020 SKANDINAVISK KONFERENCE DEN 25. 26. maj 2011 1 2 Den Skandinaviske Konference 2011 Kommunerne er på mange måder under pres. Et kæmpe samfundsansvar skal løftes

Læs mere

Referat af ERFA mødet den 8. marts 2012 i Ringkøbing-Skjern Kommune

Referat af ERFA mødet den 8. marts 2012 i Ringkøbing-Skjern Kommune Referat af ERFA mødet den 8. marts 2012 i Ringkøbing-Skjern Kommune Velkomst v/ringkøbing-skjern Kommune Lone Nielsen fra Ringkøbing-Skjern Kommune bød velkommen med præsentation af kommunen. Trafiksikkerhed

Læs mere

Indfør skadefore byggelse det betaler sig

Indfør skadefore byggelse det betaler sig Indfør skadefore byggelse det betaler sig Skadeforebyggelse for transportfirmaer og chauffører der udfører godstransport. Ring til os på 70 12 12 22 hvis du har brug for hjælp ved en skade. Rolig, vi hjælper

Læs mere

Kontrakt. mellem. Ringsted Forsyning A/S Bragesvej 18 4100 Ringsted CVR-nr.: 29 77 79 79

Kontrakt. mellem. Ringsted Forsyning A/S Bragesvej 18 4100 Ringsted CVR-nr.: 29 77 79 79 Kontrakt mellem Ringsted Forsyning A/S Bragesvej 18 4100 Ringsted CVR-nr.: 29 77 79 79 og Ringsted Kommune Sct. Bendtsgade 1 4100 Ringsted CVR-nr.: 18 95 79 81 i henhold til bekendtgørelse nr. 1431 af

Læs mere

HANDLEPLAN FOR BOSTEDET TORNHØJ

HANDLEPLAN FOR BOSTEDET TORNHØJ Holbæk den 20. august 2014 Notat med HANDLEPLAN FOR BOSTEDET TORNHØJ Indhold INDLEDNING... 2 KONKLUSION... 3 KOMPETENCER... 4 MÅLGRUPPE OG FAGLIGHED... 5 KOMMUNIKATION... 6 INDLEDNING Bostedet Tornhøj

Læs mere

TotalErhverv Medarbejderkriminalitetsforsikring. Forsikringsvilkår TE-KRI-01

TotalErhverv Medarbejderkriminalitetsforsikring. Forsikringsvilkår TE-KRI-01 TotalErhverv Medarbejderkriminalitetsforsikring Forsikringsvilkår TE-KRI-01 Indholdsfortegnelse Hvem er forsikringstager og sikrede 1. Hvad dækkes 2. Hvad dækkes ikke 3. Hvornår dækker forsikringen 4.

Læs mere

CareNet vidensrejse til Paris 2015

CareNet vidensrejse til Paris 2015 CareNet vidensrejse til Paris 2015 Den 20. 22. maj 2015 inviterer CareNet på vidensejse til kærlighedens by Paris med fokus på sundheds- og velfærdsteknologi. Her kan du både se de nyeste sundheds- og

Læs mere

Almindelige forsikringsbetingelser for erhvervsansvar

Almindelige forsikringsbetingelser for erhvervsansvar Almindelige forsikringsbetingelser for erhvervsansvar Indholdsfortegnelse 1.0 De sikrede... 2 2.0 Erhvervsansvar/dækningsomfand... 2 4.0 Afværgelse af skade... 3 5.0 Aftaler om ansvar og erstatning...

Læs mere

Oprettelse af en forening sådan!

Oprettelse af en forening sådan! Vejledning: Frivillig Folkeoplysende Forening 1 Oprettelse af en forening sådan! Kravene til en frivillig folkeoplysende forening handler primært om hvilke aktiviteter, der er i foreningen, og hvordan

Læs mere

Redegørelse om samfundsansvar 2013

Redegørelse om samfundsansvar 2013 Redegørelse om samfundsansvar 2013 Redegørelse om samfundsansvar 2013 Jyske Bank er bevidst om banksektorens generelle betydning for samfundet, herunder den finansielle stabilitet, og med afsæt i lovgivningen

Læs mere

Foreningen af Danske Lægestuderende Århus Kredsforening. Økonomisk beretning fra FADL, Aarhus Kredsforening. Aarhus, Kære Medlemmer,

Foreningen af Danske Lægestuderende Århus Kredsforening. Økonomisk beretning fra FADL, Aarhus Kredsforening. Aarhus, Kære Medlemmer, Økonomisk beretning fra FADL, Aarhus Kredsforening Kære Medlemmer, Aarhus, Det er en fornøjelse at kunne sætte jer ind i foreningsåret 2013/2014 set fra et økonomisk perspektiv. Som altid præsenteres her

Læs mere

Konference i Danish Farmers Abroad.

Konference i Danish Farmers Abroad. Konference i Danish Farmers Abroad. Dato: Torsdag 19. juni 2014 Sted: Hotel, Pejsegården, Søndergade 112, 8740 Brædstrup - - Mødet holdes i Teatersalen www.pejsegaarden.dk Program: Kl. 09:00-09:30: Ankomst,

Læs mere

Konference i Danish Farmers Abroad.

Konference i Danish Farmers Abroad. Konference i Danish Farmers Abroad. Dato: Torsdag 19. juni 2014 Sted: Hotel, Pejsegården, Søndergade 112, 8740 Brædstrup - - Mødet holdes i Teatersalen www.pejsegaarden.dk Program: Kl. 09:00-09:30: Ankomst,

Læs mere

Nyhedsbrev fra Danske Risikorådgivere. Nyt fra foreningen. februar 2011. nyheder på hjemmesiden. Kære medlem

Nyhedsbrev fra Danske Risikorådgivere. Nyt fra foreningen. februar 2011. nyheder på hjemmesiden. Kære medlem februar 2011 Nyhedsbrev fra Danske Risikorådgivere Nyt fra foreningen arrangementer 4. marts 2011 ERFA-møde i Brøndby Kære medlem I dette nummer løfter vi sløret for vores årskonference den 14. 15. april

Læs mere

Nyhedsbrev for Hvideklit Nr. 8 juni 2015

Nyhedsbrev for Hvideklit Nr. 8 juni 2015 Nyhedsbrev for Hvideklit Nr. 8 juni 2015 I dette nummer 1 Nyt fra bestyrelsen 2 Benchmarking 3 Juniorer og begyndere 4 Banen 5 Økonomi Nyt fra bestyrelsen 1. ÅRGANG 1. NUMMER Bestyrelsen har afholdt 3

Læs mere

AM 2013 Anne Blædel Folkesundhed København Anne.blaedel@suf.kk.dk

AM 2013 Anne Blædel Folkesundhed København Anne.blaedel@suf.kk.dk AM 2013 Anne Blædel Folkesundhed København Anne.blaedel@suf.kk.dk 1 Program Præsentation Kort om projekt Sundhedsledelse Film om model til sundhedsledelse Drøftelse af modellen Evaluering af projektet

Læs mere

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor 1972L0166 DA 11.06.2005 003.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B RÅDETS DIREKTIV af 24. april 1972 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes

Læs mere

Disse salgs- og leveringsbestemmelser finder anvendelse i det omfang ikke andet følger af en skriftlig aftale mellem parterne.

Disse salgs- og leveringsbestemmelser finder anvendelse i det omfang ikke andet følger af en skriftlig aftale mellem parterne. Salgs- og leveringsbestemmelser for Compfitt A/S 1. Indledning. Disse salgs- og leveringsbestemmelser finder anvendelse i det omfang ikke andet følger af en skriftlig aftale mellem parterne. Salgs- og

Læs mere

Nordisk Forum. Invitation til konference: Værdifuld mangfoldighed Tirsdag den 2. november kl. 8.30 18.00

Nordisk Forum. Invitation til konference: Værdifuld mangfoldighed Tirsdag den 2. november kl. 8.30 18.00 Nordisk Forum Invitation til konference: Værdifuld mangfoldighed Tirsdag den 2. november kl. 8.30 18.00 Nordisk Forum for mangfoldighed og værdiskabelse Tre ledende aktører i Norge, Sverige og Danmark

Læs mere

CONSEIL EUROPEEN DES JEUNES AGRICULTEURS. Udvikling af landdistrikterne 2007-2013: nye muligheder for unge landmænd

CONSEIL EUROPEEN DES JEUNES AGRICULTEURS. Udvikling af landdistrikterne 2007-2013: nye muligheder for unge landmænd CONSEIL EUROPEEN DES JEUNES AGRICULTEURS European Council of Young Farmers - Europäischer Rat der Junglandwirte Ref: CEJA-N-018-2008-EN Udvikling af landdistrikterne 2007-2013: nye muligheder for unge

Læs mere

NY TEKNOLOGI OG INNOVATION I VEJDIREKTORATET ANLÆGS- OG DRIFTSDIREKTØR, JENS JØRGEN HOLMBOE

NY TEKNOLOGI OG INNOVATION I VEJDIREKTORATET ANLÆGS- OG DRIFTSDIREKTØR, JENS JØRGEN HOLMBOE NY TEKNOLOGI OG INNOVATION I VEJDIREKTORATET ANLÆGS- OG DRIFTSDIREKTØR, JENS JØRGEN HOLMBOE VEJDIREKTORATET PÅ VEJ MOD 2017 NYE STRATEGISKE TEMAER Bedre vej for pengene Nemt og sikkert frem o Bedre vej

Læs mere

R E F E R A T. af ordinær generalforsamling i. Ejerforeningen Lodsgården. onsdag, den 14. maj 2008, kl. 19.00, på Dragør Badehotel.

R E F E R A T. af ordinær generalforsamling i. Ejerforeningen Lodsgården. onsdag, den 14. maj 2008, kl. 19.00, på Dragør Badehotel. E/F Lodsgården v/ administrator advokat Lone Refshammer Rømersgade 9 1362 København K. Tlf. 33 14 11 19 R E F E R A T af ordinær generalforsamling i Ejerforeningen Lodsgården onsdag, den 14. maj 2008,

Læs mere

OVERSIGT OVER ARRANGEMENTER 2014

OVERSIGT OVER ARRANGEMENTER 2014 OVERSIGT OVER ARRANGEMENTER 2014 Onsdag den 15. januar kl. 14.00:... Foredrag: Det gode liv hvad er det? Tirsdag den 11. februar kl. 19.00:... Generalforsamling Onsdag den 26. marts kl. 14.00:... Foredrag

Læs mere

Grundejerforeningen Lille Grundet

Grundejerforeningen Lille Grundet Grundejerforeningen Lille Grundet Referat af ordinær generalforsamling onsdag den 26. april 2006 i Kobbelhusenes fælleshus Ringdams Kobbel. 1. Velkomst og valg af dirigent og referent Formand Finn Lindgaard

Læs mere

TotalErhverv Erhvervs- og produktansvarsforsikring. Forsikringsvilkår TE-EPA-01

TotalErhverv Erhvervs- og produktansvarsforsikring. Forsikringsvilkår TE-EPA-01 TotalErhverv Erhvervs- og produktansvarsforsikring Forsikringsvilkår TE-EPA-01 Indholdsfortegnelse Hvem dækkes 1. Erhvervsansvar 2. Produktansvar 3. Afværgelse af skade 4. Aftaler om ansvar og erstatning

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet. ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 7. november 2012 (J.nr. 2012-0026847) Afslag på

Læs mere

Kunden er indforstået med, at indgåelse af handler med Risk Management Produkter kan være behæftet med risici for tab, omkostninger og gebyrer.

Kunden er indforstået med, at indgåelse af handler med Risk Management Produkter kan være behæftet med risici for tab, omkostninger og gebyrer. DLG s Generelle betingelser for Risk Management Produkter 1. Anendelse Nedenstående generelle betingelser for DLG a.m.b.a. ( DLG ) finder anvendelse for alle handler med produkterne Secure Max Opti, Performance

Læs mere

God ledelse i selvejende kulturinstitutioner. - den korte version. Udvalget for god ledelse af selvejende kulturinstitutioner

God ledelse i selvejende kulturinstitutioner. - den korte version. Udvalget for god ledelse af selvejende kulturinstitutioner JANUAR 2011 WWW.KUM.DK God ledelse i selvejende kulturinstitutioner - den korte version 2 3 Forord Kulturministeriet nedsatte i februar 2010 et udvalg, der skulle udarbejde anbefalinger for god ledelse

Læs mere

HVORDAN SKAL VI BO I FREMTIDEN?

HVORDAN SKAL VI BO I FREMTIDEN? 5. og 6. september 2014 i Bella Center HVORDAN SKAL VI BO I FREMTIDEN? Mød 1.500 beslutningstagere fra alle landets almene boligorganisationer på Danmarks største messe for almene boliger. Over 50 udstillere

Læs mere

Foreløbig Rejseprogram, foreløbig ugeplan og Huskeseddel

Foreløbig Rejseprogram, foreløbig ugeplan og Huskeseddel Detaljeret rejseprogram for Tur/Retur fra Thisted til Dublin Information omhandlende Dag Dato Kl Program Bemærkninger Afrejse Søndag 30.03 10:55! 17:41 Selve ugen Mandag Torsdag Afrejse fra Thisted Banegård

Læs mere

Allerød Kommune Forvaltningen Bjarkesvej 2 3450 Allerø d. Anmodning om forhåndsudtalelse vedr. Allerød Kommunes samarbejdsaftale med Choose EV

Allerød Kommune Forvaltningen Bjarkesvej 2 3450 Allerø d. Anmodning om forhåndsudtalelse vedr. Allerød Kommunes samarbejdsaftale med Choose EV Allerød Kommune Forvaltningen Bjarkesvej 2 3450 Allerø d 1 7-1 1-2 0 1 0 Anmodning om forhåndsudtalelse vedr. Allerød Kommunes samarbejdsaftale med Choose EV Allerød Kommune har ved brev af 20. september

Læs mere

Sådan gør vi! Opbygning af arbejdsmiljøledelsessystem OHSAS 18001

Sådan gør vi! Opbygning af arbejdsmiljøledelsessystem OHSAS 18001 Sådan gør vi! Opbygning af arbejdsmiljøledelsessystem OHSAS 18001 Indhold Baggrund for at opbygge et arbejdsmiljøledelsessystem... 3 Andre incitamenter... 3 Processen fra baghjul til forhjul (start slut)...

Læs mere

Madservice. Drifts- og udviklingsaftale 2015. Gyldigheden af aftalen bekræftes herved:

Madservice. Drifts- og udviklingsaftale 2015. Gyldigheden af aftalen bekræftes herved: Madservice Drifts- og Kirsten Dyrholm Hansen Afdelingschef Gitte Larsen Institutionsleder Gyldigheden af aftalen bekræftes herved: Egon Fræhr Borgmester Sonja Miltersen Direktør 1. Drifts- og udviklingsaftaler

Læs mere

Generalforsamling 2013 Afholdt den 17. august kl. 16.00 i parken i foreningens partytelt. 19 fremmødte (ca. 13 husstande).

Generalforsamling 2013 Afholdt den 17. august kl. 16.00 i parken i foreningens partytelt. 19 fremmødte (ca. 13 husstande). Generalforsamling 2013 Afholdt den 17. august kl. 16.00 i parken i foreningens partytelt. 19 fremmødte (ca. 13 husstande). Formanden, Simon Pinnau, bød alle medlemmer velkommen. 1) Valg af dirigent og

Læs mere

Fototur til Budapest 2012 før Påske

Fototur til Budapest 2012 før Påske Taastrup, den 11. april 2012 Fototur til Budapest 2012 før Påske I 1956 rykkede de russiske tropper ind i Budapest. Lige siden har jeg haft ønsket om at se Budapest. Min kone Bente havde samme ønske og

Læs mere

Konference. Fremtiden for det miljøteknologiske udviklings- og demonstrationsprogram (MUDP) En ny samlet strategi og retning for de kommende fire år

Konference. Fremtiden for det miljøteknologiske udviklings- og demonstrationsprogram (MUDP) En ny samlet strategi og retning for de kommende fire år Konference Fremtiden for det miljøteknologiske udviklings- og demonstrationsprogram (MUDP) En ny samlet strategi og retning for de kommende fire år MUDPKONFERENCE 2015 Konference: Fremtiden for det miljøteknologiske

Læs mere

Sager om menneskehandel efter straffelovens 262 a har gennem de senere år haft en stor bevågenhed.

Sager om menneskehandel efter straffelovens 262 a har gennem de senere år haft en stor bevågenhed. Generelle emner, der bør søges forelagt Højesteret Med henblik på at forbedre mulighederne for en mere koordineret styring af, hvilke sager der på det strafferetlige område søges indbragt for Højesteret,

Læs mere

Skybrud og forsikring

Skybrud og forsikring Skybrud og forsikring Forventede klimaændringer i Danmark Markant mere nedbør om vinteren. Stigning i regn intensitet på 20-40 pct. frem mod år 2100 De kraftigste nedbørshændelser om sommeren bliver mere(/meget

Læs mere

SELSKABSMEDDELELSE NR. 203 27. marts 2015

SELSKABSMEDDELELSE NR. 203 27. marts 2015 Copenhagen Network A/S Adresse: Copenhagen Network A/S c/o Beierholm A/S Gribskovvej 2 2100 København Ø Danmark SELSKABSMEDDELELSE NR. 203 27. marts 2015 Årsrapport for 2014 Bestyrelse og direktion har

Læs mere

Den udgave, du sidder med nu, er drøftet i centrets MED-regi i uge 7 og vil være centrets strategiplan for 2013. God læselyst!

Den udgave, du sidder med nu, er drøftet i centrets MED-regi i uge 7 og vil være centrets strategiplan for 2013. God læselyst! 1 Indledning I skrivende stund er vi i starten af 2013. Arbejdet med strategiplanen er i år gennemført i en komprimeret proces, da arbejdet med kommuneplanen, revision af tekster til ny hjemmeside samte

Læs mere

Arbejdspladsvurdering

Arbejdspladsvurdering Arbejdspladsvurdering Alle virksomheder skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering. En såkaldt APV. Det fremgår af arbejdsmiljøloven. Den skriftlige APV skal revideres senest hvert 3. år. APV skal

Læs mere

SAND HOVEDSTADEN. Bestyrelsesmøde d. 7. januar 2013 med fortsættelse d. 16. januar 2013

SAND HOVEDSTADEN. Bestyrelsesmøde d. 7. januar 2013 med fortsættelse d. 16. januar 2013 HJEMLØSES LANDSORGANISATION HOVEDSTADSUDVALGET SAND HOVEDSTADEN Referat Bestyrelsesmøde d. 7. januar 2013 med fortsættelse d. 16. januar 2013 Fremmødte: Ole B. Larsen [Ole B], Ole Svendsen [Ole S]; medl.

Læs mere

Lov om aktiv beskæftigelsesindsats Danske risikorådgiveres temadag 2015 Fakta om hvordan tingene hænger sammen, forsikrings- og erstatningsretligt.

Lov om aktiv beskæftigelsesindsats Danske risikorådgiveres temadag 2015 Fakta om hvordan tingene hænger sammen, forsikrings- og erstatningsretligt. Lov om aktiv beskæftigelsesindsats Danske risikorådgiveres temadag 2015 Fakta om hvordan tingene hænger sammen, forsikrings- og erstatningsretligt. Karin Hornbøll og Dorthe Albertsen Agenda Kommunens forsikringer

Læs mere

Golfrejse til Lumine Golf & Spa Resort, Spanien med klubbens Elite hold. SUPER TILBUD!!! 8. - 15. April 2015!

Golfrejse til Lumine Golf & Spa Resort, Spanien med klubbens Elite hold. SUPER TILBUD!!! 8. - 15. April 2015! Kære alle medlemmer af Greve Golfklub. Golfrejse til Lumine Golf & Spa Resort, Spanien med klubbens Elite hold. SUPER TILBUD 8. - 15. April 2015 SIDSTE TILMELDINGSFRIST, DEN 20. FEBRUAR 2015 På vegne af

Læs mere

FAIF Loven DVCA orientering

FAIF Loven DVCA orientering FAIF Loven DVCA orientering Indledning Den 22. juli 2013 trådte den ny lov om forvaltere af alternative investeringsfonde m.v. ( FAIF loven ) i kraft. FAIF loven implementerer EU Direktiv 2011/61/EU om

Læs mere

Grønbog om forbedret ophugning af skibe (KOM (2007) 269)

Grønbog om forbedret ophugning af skibe (KOM (2007) 269) Europaudvalget 2006-07 EUU Alm.del EU Note 73 Offentligt Folketinget Europaudvalget, Erhvervsudvalget og Miljø- og Planlægningsudvalget Christiansborg, den 3. august 2007 EU-Konsulenten Til udvalgets medlemmer

Læs mere

Af produktivitetschef Bjarne Palstrøm, Dansk Industri

Af produktivitetschef Bjarne Palstrøm, Dansk Industri Faldgruber i Lean Af produktivitetschef Bjarne Palstrøm, Dansk Industri Erfaringerne med indførelse af Lean-tankegangen viser, at virksomhederne fra tid til anden ikke får det forventede udbytte. Denne

Læs mere

RÅDETS DIREKTIV af 25. juli 1985 om tilnærmelse af medlemsstaternes administrativt eller ved lov fastsatte bestemmelser om produktansvar (85/374/EØF)

RÅDETS DIREKTIV af 25. juli 1985 om tilnærmelse af medlemsstaternes administrativt eller ved lov fastsatte bestemmelser om produktansvar (85/374/EØF) 1985L0374 DA 04.06.1999 001.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B RÅDETS DIREKTIV af 25. juli 1985 om tilnærmelse af medlemsstaternes administrativt

Læs mere

9.1. Ifølge FTF s vedtægter 39 stk. 1 fastsætter den ordinære kongres endeligt kontingent på baggrund af et rammebudget.

9.1. Ifølge FTF s vedtægter 39 stk. 1 fastsætter den ordinære kongres endeligt kontingent på baggrund af et rammebudget. 9.1 Ad dagsordenens punkt 9: FASTSÆTTELSE AF KONTINGENT Ifølge FTF s vedtægter 39 stk. 1 fastsætter den ordinære kongres endeligt kontingent på baggrund af et rammebudget. Under henvisning hertil vedlægges

Læs mere