RISIKO- RÅDGIVEREN INDHOLD Markedsnyt. 12 Foreningsnyt JUNI Leder Depechen gives hermed videre. Selvsagt VM i optimisme

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "RISIKO- RÅDGIVEREN INDHOLD 1 2 3. 7 Markedsnyt. 12 Foreningsnyt JUNI 2014. Leder Depechen gives hermed videre. Selvsagt VM i optimisme"

Transkript

1 RISIKO- RÅDGIVEREN JUNI 2014 INDHOLD Leder Depechen gives hermed videre Selvsagt VM i optimisme Risikostyringsnyt Holdning og adfærd er vigtige egenskaber Risikostyringsnyt Beretning fra PRIMAs konference 7 Markedsnyt - Adgangskontrolsystem har øget friheden - Miljøansvar - er der en skærpelse på vej 12 Foreningsnyt Studietur til Budapest 13 Opslagstavlen

2 LEDER DEPECHEN GIVES HERMED VIDERE KALENDER september 2014 Danske Risikorådgiveres studietur til Budapest 12. september 2014 Bestyrelsesmøde 18. september 2014 Erfa-møde for kommunerne i Region Sjælland 25. september 2014 Willis Årskonference 9. oktober 2014 Erfa-møde for kommunerne i Region Midt- og Nordjylland 30. oktober 2014 Danske Risikorådgiveres Temadag oktober 2014 Bestyrelsesmøde PRIMO Danmark, foreningen til fremme af risikoledelse i den offentlige sektor, har på sin ekstraordinære generalforsamling for nylig besluttet, at foreningen nedlægges med udgangen af PRIMO fastholder sit normale aktivitetsniveau i 2014, og senere vil bestyrelsen tage stilling til, hvilke initiativer der evt. vil kunne videreføres af andre, samt forslag til eventuelle aktiviteter, der kan markere afslutningen af foreningens 10-årige virke. Nedlæggelsen af PRIMO har sine grunde, som jeg ikke skal opholde mig ved her. Men den er en anledning til at rekapitulere, hvorfor vi både taler om risikostyring og risikoledelse, og hvorfor vi har brug for, at nogen i fremtiden fortsat taler om risikoledelse. Når der i sin tid blev differentieret mellem risikostyring og risikoledelse, var det, fordi man ønskede at lægge vægt på, at risikoledelse handler om det overordnede, strategiske arbejde med risici, som primært ledere tager sig af. Risikostyring derimod tager sig af de meget konkrete risici og de praktiske aspekter forbundet hermed, og typisk er risikostyring ikke et ledelsesforehavende. Jeg har tidligere på denne plads argumenteret for, at risikostyring handler om at forstå og arbejde systematisk med delene i helheden, idet man forudsætter, at andre har styr på helheden. Og risikoledelse handler om at arbejde med helheden, idet man forudsætter, at andre har styr på delene. Hvilket betyder så meget som, at risikostyring og risikoledelse forudsætter hinanden og tilsammen giver fornuft. Men når PRIMO nu nedlægges, hvad bliver der så af denne komplementære og ledelsesmæssige del af den samlede risikohåndtering? Jeg mener, at vi kommer til at savne PRIMO. Vi kommer til at savne det eksplicitte ledelsesmæssige engagement i kommunale og offentlige organisationers risikospørgsmål. Der er ingen tvivl om, at PRIMO har bidraget til, at nødvendigheden af at forholde sig systematisk til identifikationen, vurderingen og håndteringen af risici kom på dagsordenen i direktioner og blandt ledere rundt om i de danske kommuner og offentlige organisationer. Og at PRIMO dermed har bidraget til, at vi som risikokoordinatorer og -rådgivere har haft lettere ved at skabe lydhørhed for vores forebyggelses- og risikostyringsarbejde. Vi kan nu håbe på, at KOMDIR og andre offentlige lederorganisationer har viljen til fortsat at sætte fokus på risikoarbejdet i den offentlige sektor i Danmark. Alt andet vil være et tab for ikke blot den offentlige sektor, men dermed også for samfundet og borgerne. Men ét er, at andre lederorganisationer forhåbentlig vil tage over, et andet er, at det også vil være nødvendigt, at vi både som individuelle risikokoordinatorer og risikorådgivere og som forening tager den udfordring og det arbejde op, som PRIMOs ophør efterlader. Der ligger en opgave foran os, hvis risikoarbejdet rundt om i landet fortsat skal have ledelsesmæssig bevågenhed og fortsat skal professionaliseres. Det vil sige, at vi kommer til at diskutere med hinanden, hvordan vi bedst håndterer den risiko, som nedlæggelsen af PRIMO udgør. Det kan vi så hver især gå og spekulere lidt over her i sommervarmen, inden vi alle atter er tilbage på pladserne og kan fortsætte diskussionen kollegialt for nogen skal tage depechen og løbe videre i den gode sags tjeneste. God sommer! Steen Nedergaard Jensen Formand 1

3 SELVSAGT VM I OPTIMISME ANSIGTERNE BAG KLUMMEN SELVSAGT Denne måneds pen: VM i fodbold er gået ind i sin afgørende fase. I skrivende stund har turneringen været en stor sportslig succes. Mange mål, høj intensitet, overraskelser og stjerner, der funkler. Økonomisk set minder slutrunden dog noget mere om det selvmål, som Marcelo scorede i åbningskampen for Brasilien. 11 mia. USD koster det Brasilien at holde VM. Alene byggeriet af stadioner har kostet 3,6 mia. USD, hvilket er mere end fire gange så meget som oprindeligt budgetteret. Budgetoverskridelser i offentlige investeringer er dog langt fra usædvanligt. Tidligere internationale sportsbegivenheder har i gennemsnit sprængt deres budgetter med 179%. Og typisk bliver bygge- og it-projekter over 30% dyrere end forventet. Bjørn Rothaus Direktør, Taktika Professor Bent Flyvbjerg fra Oxford University forsker i mega-projekter. Han pakker ikke konklusionerne ind i lyserødt papir: Budgetterne for store projekter er enten lavet af overoptimister eller af bedragere. De overvurderer gevinsterne og undervurderer systematisk omkostningerne i projekterne! I Danmark har vi taget erfaringerne til os. Der er derfor indført lovkrav om, at man skal budgettere med 30% buffer til risiko. Som fx i Regeringens og Københavns Kommunes aftale fra maj 2014 om investeringer for 10,7 mia. kr. i Sydhavnsmetroen. I denne aftale er de estimerede omkostninger på 8,2 mia. kr. Der er altså afsat ikke mindre end 2,5 mia. kr. til uforudsete eller undervurderede udgifter. Hans Ravnkjær Larsen Partner, Cheche Thomas Halfdan Breck Adjunkt, Professionshøjskolen Metropol Samtidig er der skabt sammenhæng mellem dem, som træffer beslutningen og dem, som skal betale, hvis beslutningen viser sig at være for optimistisk. Københavns Kommune overtager nemlig hovedparten af ejerskabet af By & Havn, som skal bære risikoen for budgetafvigelser. Disse manøvrer sikrer en vis form for realisme i budgetter og tidsplaner. Men de tager ikke fat om den lige så vigtige udfordring: At identificere og håndtere risici i projektgennemførslen. Hvordan sikres det fx, at skatteyderne ikke automatisk kommer til at betale de 2,5 mia. kr. bare fordi, de er sat af? Dette er udfordringer, som projektrisikostyringen skal løse. Projektrisikostyring er nemlig som 6 eren på et fodboldhold: Den defensive midtbanespiller, der sikrer, at de offensive kræfter kan tænke frem mod mål. Ham, der koordinerer holdets balance mellem risiko og gevinst. Har dit hold en god 6 er? 2

4 RISIKOSTYRINGSNYT HOLDNINGER OG ADFÆRD ER DE VIGTIGSTE EGENSKABER MAN SKAL BESIDDE SOM BILIST Den 2. juni 2014 inviterede FDM Sjællandsringen til trafikseminar for medlemmerne i Danske Risikorådgivere. Seminaret tydeliggjorde vigtigheden af at holde fokus på køretekniske færdigheder i kommunerne, da det ellers kan resultere i flere skader på ansatte og biler. Af Jeanne Sneftrup Jensen EIRM, Sekretariat for Danske Risikorådgivere For yderligere informationer om køretekniske kurser: Niels Wennicke Afdelingschef Tlf: Der er meget, man skal være opmærksom på som bilist, men det vigtigste er, at have den rigtige holdning og adfærd, når vi sætter os bag rattet. Desværre oplever flere kommuner, at de har mange skader på de biler, der bruges i bl.a. hjemmeplejen og vej og park. Størstedelen af skaderne er bakkeskader, som ville kunne nedbringes eller helt undgås, hvis man trænede de ansatte i korrekt køreteknik. Og netop dette var et af emnerne for dagens seminar. >> 90 % af alle skader på kommunale biler er bakkeskader. De fleste skader sker ved en hastighed på 5 km i timen. Hvordan minimerer man antallet af skader? Flere erfaringer viser, at antallet af skader kan nedbringes ved at træne og opdatere ansattes køretekniske færdigheder. Og ved at have fokus på området og have personalet med ind over, vil man kunne se et fald i antallet af skader. Roskilde Kommune fik i samarbejde med FDM nedbragt antallet af skader på kommunens biler ret markant. Vi er ikke i tvivl om, at det hjælper at sende ansatte på køretekniske kurser. Efter at vi havde haft vores ansatte på kursus, så vi et klart fald i antallet af skader på bilerne, fortæller risikokoordinator fra Roskilde Kommune, Karna Johansen. Kør grønt At køre grønt giver et bedre miljø, både lokalt og globalt samt en bedre trafiksikkerhed og giver mindre stress for chaufføren. Tips til at køre grønt > Kør i det korrekte gear >> Tjek dæktryk ofte - gerne hver uge >>> Hav en fornuftig køreadfærd FDM har, i samarbejde med bl.a. Trafikstyrelsen, udviklet KørGrønt-kurset, hvor virksomheder kan blive certificeret, hvis de har haft deres ansatte på et sådant kursus. Kurset lærer bilister at køre grønnere, hvilket er godt for miljøet og brændstoføkonomien. Og erfaringer viser, at grøn kørsel ikke tager mere tid, men derimod giver mere sikre bilister. El-biler er også blevet en stor del af KørGrønt-bølgen. Dog er der stadig en del udfordringer med el-biler, bl.a. at de hurtigt løber tør for strøm, og at de kan være meget kolde at sidde i om vinteren. Ikke desto mindre er det i Københavns Kommune politisk besluttet, at der kun må køres med grønne biler, dvs. el- eller brintbiler. Større køretøjer skal kunne køre på biogas, hvilket man på sigt også vil forlange af kommunens leverandører. København har i år vundet prisen European Green Capital >> I Sverige skal man som en del af køreprøven vise, at man kan køre grønt. 3

5 Finansiering via AMU-midler: Hvis en kommune ønsker at sende ansatte på et køretekniske kurser, er der mulighed for at få dækket en stor del af udgifterne gennem AMU- og VEU godtgørelser. Husk sikkerhedsselen På seminaret fik flere af deltagerne mulighed for at prøve en simulator, hvor bilen trillede rundt på hovedet. Det skulle demonstrere, hvor vigtig det er at spænde sikkerhedsselen korrekt, og at sætte nakkestøtten korrekt, da man ved uheld bliver løftet op i sædet og slynget frem og derefter tilbage i sædet. Det fik et par af deltagerne afprøvet i simulatoren. Faktisk kan en kommune sende en medarbejder afsted for kun kr. 122,- pr. kursusdag. For yderliger informationer: Kim Strunge Uddannelseschef UCPlus Tlf Kursuschef Michael Malmquist demonstrerer, for to modige deltagere, hvor meget sikkerhedsselen betyder og beskytter os, hvis man skulle komme ud for et trafikeld, hvor bilen triller rundt. Trafikpolitik? Ordet trafikpolitik er måske et stort ord at bruge i denne sammenhænge, men ikke desto mindre er man nødt til at indføre nogle retningslinjer, hvis man vil sikre, at kommunens medarbejdere fremover skal køre mere sikkert og grønnere. Ved at indføre en trafikpolitik kan det være nemmere at få området forankret i ledelsen, så det besluttes politisk at der bliver afsat penge til at forebygge skader på biler og ansatte. En trafikpolitik kunne bl.a. indeholde punkter som: Vi skal nedsætte CO2-forbruget, og fremover bliver der købt el-biler i kommunen Det personale, der kører i kommunens biler, skal på køreteknisk kursus hvert andet år Skader på bilerne skal indrapporteres til forsikringsafdelingen Cyklende personale skal bære cykelhjelm Osv. Ved afslutningen på dagen fik deltagerne mulighed for at prøvekøre forskellige typer af el-biler. Danske Risikorådgivere ønsker at takke FDM for et spændende seminar. 4

6 RISIKOSTYRINGSNYT PRIMAS KONFERENCE I LONG BEACH, CALIFORNIEN Tove Bjørklund og Lone Hyllehøj har været til PRIMAs konference i Long Beach, Californien. Du kan læse deres beretning fra turen nedenfor. Af Tove Bjørklund, Faxe Kommune og Lone Hyllehøj, Gjensidige Forsikring Takket være Gjensidiges risikostyringspris 2013 er jeg netop hjemkommet fra konferencen PRIMA 2014 i Long Beach. Det har været en helt fantastisk oplevelse Lone Hyllehøj, Gjensidige og jeg havde på de dage. Vi blev indregistreret til selve konferencen på Long Beach Convention Center, hvorefter vi frit kunne bevæge os rundt til alle de mange foredrag, selve messen og de særlige begivenheder, der fandt sted. Foredrag Da der var mere end 55 foredrag rundt omkring på centret var det nødvendigt at udvælge sig, hvilke områder der var mest interessante. Her fandt vi nedenstående emner mest interessante for vores dagligdag. Arbejdsskader APV Stormflod (Colorado floden) Skoleområdet (3 forskellige temaer) Ny risikorådgiver uden budget Da det vil fylde for meget at skrive detaljeret om alle vores foredrag kommer et enkelt udsnit af specielt foredraget om den nye risikorådgiver uden budget. Det må have manges interesse i at vide, hvad der kan gøres uden budget: Mange risikorådgivere kender nok til situationen, hvor man har mange ideer og forslag til, hvilke risikostyringstiltag, der skal gøres i kommunen og regionen. Men når kassen er tom, eller der ikke er ret mange midler afsat til formålet, støder man panden mod der-er-ikke-penge-til-det-muren. Tove og Lone ved ankomst til PRIMAs årlige konference 2014 Budskabet var her klart og tydeligt: 1) Sørg for at alle i organisationen ved, at du er der, og hvilken rolle du har. Synlighed overalt er et must. 2) Udarbejd en risikostyringsplan og få skabt overblik over ALLE risici. Involver så mange relevante personer som muligt i dette arbejde. 3) Besøg så mange personer/steder som muligt få præsenteret en risikostyringsplan og et overblik, og sørg for at komme med på møder mv. alle de relevante steder. Opbyg relationer. 4) Synliggør dit arbejde og dine resultater. Få f.eks. fokus og gør opmærksom på de små sejre, der kommer hen ad vejen, så alle kan se, resultatet og vigtigheden af dine indsatser. Når du selv er synlig og kendt bredt i organisationen, sørger for at involvere og engagere alle relevante personer i dit arbejde og dine processer samt sørger for at indsatser og resultater bliver kendt, vil der hen ad vejen komme fokus på dit område/ vigtigheden af det arbejde, du udfører samt blive tilført også økonomiske ressourcer. DET ER DET LANGE SEJE TRÆK, DER SKAL TIL! 5

7 Vi valgte herudover at gå til en af hovedtalerne ved konferencen, der handlede om USAs seneste begivenheder omkring naturkatastrofer bl.a. orkanen Katrine. Hvordan fungerer samarbejdet mellem de forskellige myndigheder og beredskabet i sådan en situation. Generelt må det siges, at det er nogle helt andre udfordringer der er i USA. Store naturkatastrofer, skoleskyderier m.m., men omvendt har Danmark de senere år oplevet en snert af disse katastrofer, hvor det er vigtigt med samarbejde på tværs. Messen Selve messen var udelukkende rådgivere, forsikringsselskaber, mæglere, salg af systemer til håndtering af risici og temaer omkring sundhed. Det vil sige ingen leverandører, der solgte nøglesystemer, alarmovervågning m.m. Dette skyldes efter vores bedste overbevisning, at alt i USA er sikret allerede ved byggeri. Når vi bevægede os rundt kunne det ses, at mange af de sikringstiltag vi foretager i Danmark efter byggeri er en integreret del af byggeri i USA. Særlig begivenhed Tirsdag aften havde vi fornøjelsen af at opleve det historiske skib Queen Mary med spisning og dans om aftenen. Dette var sponsoreret af nogle rådgivere og forsikringsselskaber. Her trådte man tilbage i tiden med nogle af de fornemste og smukke design nogensinde ombord på en oceandamper, der også er nydt af legender som Fred Astaire, Elisabeth Taylor og Audrey Hepburn m.fl. Blandt de mange gæster havde vi fornøjelsen af at hilse på bl.a. Betty Coulter, der er PRIMA President. Afslutningsvis Alt i alt en meget spændende konference. Konklusionen på det må være, at Danmark via lovgivningen bør have indarbejdet al sikring, så det er en naturlig del af byggeri. Herved kan mange skader undgås fremadrettet. De store naturkatastrofer kan ikke undgås, men vi kan sikre, at beredskabet og samarbejdet er i orden mellem de forskellige myndigheder. Tove Bjørklund og Lone Hyllehøj med PRIMA President, Betty Coulter 6

8 MARKEDSNYT ADGANGSKONTROLSYSTEM HAR ØGET FRIHEDEN Da bofællesskabet Lykke Marie var klar til at tage imod sine første beboere, var der gået mange overvejelser forud for, hvordan bygningen skulle sikres. Entreprenøren bag byggeriet havde formuleret en række af krav til sikringen af bofællesskabet i udbudsmaterialet. Af Henrik Dibbert Account Manager Kontaktinformationer Ruko A/S Tlf: Lykke Marie er et bofællesskab for voksne mellem år med multiple funktionsnedsættelser, og det vigtigste mål var, at beboerne skulle have en så normal hverdag som muligt. Samtidig skulle beboerne, forældre og personale også kunne bevæge sig nemt og ubesværet rundt på området. Med afsæt i de krav og behov, som der var i udbudsmaterialet, var adgangskontrolsystemet SMARTair det produkt på markedet som levede bedst op til entreprenørens krav. Hos Lykke Marie virker systemet således, at hver ansat og beboer får udleveret en personlig nøglebrik, som har adgang til de steder, de har brug for. Og hvis det skulle ske, at en nøglebrik mistes, kan den hurtigt kodes ud. Det giver et højt niveau af sikkerhed. En af de helt store fordele er bl.a. at systemet er meget brugervenligt, og nemt at administrere. Jan Gøgsig, som er teknisk serviceleder og administrator af systemet fortæller: SMARTair er meget nemmere at administrere end fx et mekanisk låsesystem, og beboerne, forældre og personalet er rigtig glade for systemet. Samtidig har systemet også medvirket til en forenkling og lettelse af arbejdsgangen. Men det bedste er simpelthen, at beboerne har opnået en højere grad af selvstændighed og frihed, og forældrene nyder at komme på besøg i beboernes lejligheder. Med det nye system har bofællesskabet Lykke Marie investeret i et fremtidssikret adgangskontrolsystem. Hvis en nøglebrik mistes, skal det fremover bare registreres i systemet. Det er nemt og omkostningseffektivt på den lange bane. Lykke Marie har også installeret medicinskabe som er integreret i adgangskontrolsystemet, og ifølge administrator Jan Gøgsig har det medført en øget sikkerhed for personale og beboere. 7

9 MARKEDSNYT MILJØANSVAR - ER DER EN SKÆRPELSE PÅ VEJ Baggrund Den 1. juli 2008 introduceredes der i Danmark nye ansvarsregler for miljøskader (1). Reglerne implementerer EU s Direktiv om ansvar for forebyggelse og afhjælpning af miljøskader. Af Anne Friborg Practice Leader Liability Willis Kontaktinformationer Anne Friborg Tlf: En miljøskade defineres i reglerne som en betydelig skade forvoldt ved erhvervsmæssig aktivitet, på: 1. beskyttede arter og internationale naturbeskyttelsesområder (Natura 2000-områder m.fl.) 2. vandmiljøet (grundvand, vandløb, søer eller havet(12 sømil fra kysten) og 3. jord. Reglerne om miljøskader og miljøansvar gælder kun for fremtidige miljøskader, dvs. skader der er forårsaget efter 1. juli Ansvar Den der er ansvarlig for en miljøskade skal forebygge, at en overhængende fare for en miljøskade udvikler sig til en egentlig miljøskade, og hvis miljøskaden er sket, skal den ansvarlige afhjælpe skaden og afholde alle omkostninger. Den ansvarlige for en miljøskade er den, der driver den virksomhed eller det anlæg, som miljøskaden stammer fra, også kaldet driftsherren. På nogle områder kan brugeren af et produkt og producenten eller importøren af produktet dog også blive gjort ansvarlig. Der er to ansvarsregler for miljøskader, som driftsherren, brugeren/producenten eller importøren kan blive ansvarlige efter: 1. et ubetinget (objektivt) ansvar, dvs. ansvar uanset skyld, altså hændelige uheld. Det ubetingede ansvar omfatter miljøskader, der stammer fra forurenende aktiviteter fx affaldshåndtering, anvendelse af genmodificerede organismer, samt håndtering af (grund)vand. 2. et skyldbaseret ansvar, dvs. ansvar for fejl og forsømmelser. Det skyldbaserede ansvar omfatter alle andre erhvervsaktiviteter, der forårsager betydelige skader på beskyttede dyre- og plantearter samt internationale naturbeskyttelsesområder. En væsentlig undtagelse er, at der ikke er noget ubetinget ansvar efter reglerne, hvis det dokumenteres: (1) Reglerne om miljøskader og miljøansvar kan findes i Lov nr. 446 af 17. juni 2008 om undersøgelse, forebyggelse og afhjælpning af miljøskader (miljøskadeloven). 1. at miljøskaden er sket som følge af ufravigelige forskrifter, der er fastsat af en offentlig myndighed, fx. påbud. 2. at miljøskaden skyldes hærværk. 3. at miljøskaden er sket ved en udledning m.v., i henhold til en udtrykkelig tilladelse, fx spildevandstilladelse. I disse situationer vil der efter omstændighederne være ansvar, hvis der er udvist uforsvarlig adfærd, i form af fejl eller forsømmelser. 8

10 Skærpelse af ansvaret Nye undersøgelser (2) iværksat forud for den planlagte revision år 2014 af miljøansvarsdirektivet anbefaler, at reglerne om forureneren betaler, og at de finansielle sanktionsmuligheder, skærpes. Tidligere undersøgelser (3) vedrørende implementering af miljøansvarsdirektivet fremhævede, at retsforfølgelse efter reglerne i miljøansvarsdirektivet er sjælden eller ikke-eksisterende i flere EU medlemsstater. Der er flere årsager til den manglende retsforfølgelse, bl.a. manglende ressourcer hos de relevante myndigheder samt manglende pragmatisme i anvendelsen af miljøansvarsdirektivet og implementeringen deraf. De seneste undersøgelser foreslår følgende tre ændringer: 1. Udvidelse af det ubetingede (objektive) ansvar til at omfatte alle aktiviteter 2. Reduktion af tærskelværdier for miljøskade og umiddelbar trussel om miljøskade 3. Fjernelse af undtagelser til miljøansvar, fx at der er givet tilladelse Argumentationen er, at disse ændringer vil bidrage til opfyldelsen af målet om at reducere tab af biodiversitet i EU. Miljøskader i EU Der sker gennemsnitligt 2 miljøskader per dag i EUs medlemsstater. Miljøskaderne afgøres efter EU- og lokale regler, hvilket omfatter i omegnen af love. Miljøskader udspringer oftest af menneskelige fejl og forsømmelse i driften eller manglende ageren ved forurening. Det uanset om de involverede bygninger og anlæg er offentligt ejede, fx skoler, forsynings- og rensningsanlæg, eller privat ejede, så som fabrikker og beboelsesejendomme. (2) Se til eksempel commercialriskeurope.com/ cre/3170/56/new-ec-studies- hint-at-future-toughening-of- ELD/ (3) Se nærmere i minutes%2013feb%202013_bio. pdf?attredirects=0 (4) Se library/detail.aspx?g=48512d a6ec-d353ffd676c3 Typiske årsager til miljøskade er; over-/tilbageløb ved påfyldning af fyringsolie eller brændstoftanke, spild fra tankskibe eller tankbiler, tæring af eller fejlfunktion på ventiler i opbevaringstanke samt brand og vand brugt i brandslukning. Omkostningerne til erstatningssager og forlig, oprydning og genopretning løber typisk op i millioner af Euro. De seneste sager i Europa viser, at miljøskader kan medføre alvorlige økonomiske konsekvenser for de ansvarlige. I en sag (4) fra England forårsagede regn en oversvømmelse af en olieseparationsbeholder, hvis indhold løb ud i en flod. Medarbejdere havde kontrolleret beholderen natten forinden oversvømmelsen, men alarmen var blevet slået fra og ikke slået til igen. Domstolen udtalte, at udslippet havde forårsaget væsentlige skader i naturen og dyrelivet, hvor det fremhævedes at 1 svane omkom og 11 svaner blev forgiftet. Det fandtes at være en formildnende omstændighed, at vejret var ekstremt, og at oprensning blev iværksat hurtig. Bøden blev fastsat til Euro og omkostninger til Euro. 9

11 Forsikring af miljøskader Det er i dag muligt at tegne miljøansvarsforsikring, der dækker på brede og relevante vilkår til konkurrencedygtige præmier. Det er typisk ikke muligt at forsikre sig mod risikoen for at blive strafferetligt forfulgt, og bøder og lignende er som oftest undtaget. Det afhænger dog af de lokale regler i de lande sagen behandles i. I de fleste miljøsager er bøder blot en del af det samlede tab ved miljøskade, og virksomheder/organisationer bør især bekymre sig om bøder i relation til miljøsager, fordi: 1. Bøder pålægges kun, hvis der beviseligt er begået et strafbart forhold altså forhold, som overtræder regler, hvilket kan medføre at medierne, myndigheder og/ eller aktionærer begynder at interessere sig for ledelsens ageren og eventuelle ansvar 2. Bøden dokumenterer, at den anvendte risk management ikke har været tilstrækkelig, hvilket kan medføre tab af tiltro og loyalitet hos kunder og andre interessenter 3. En bøde påfører organisationen ikke bare økonomiske tab, men også tab af renommé 4. Bøder er en uventet omkostning, der påvirker organisationens bundlinje negativt I ovennævnte eksempel med oversvømmelse af en olieseparationsbeholder kostede oprensningen Euro, altså et betydeligt større beløb end bøden. I tillæg til bøder ved miljøskade er der andre omkostninger, som typisk undervurderes eller glemmes, det være sig: 1. Skadesløsholdelse af tredjemand, fx sivende forurening af nabogrunde 2. Der skal ikke bare ryddes op efter miljøskaden, men også genoprettes, herunder kompenseres for midlertidig eller uoprettelig skade/tab, og ved uoprettelige skader kan der pålægges pligt til økonomisk at medvirke til retablering af områder andre steder i landet 3. Myndigheders undersøgelser og påbud kan betyde at driften må indstilles, med driftstab og omsætningsnedgang til følge. 4. Den ansvarlige skal opfylde sine forpligtelser efter miljøansvarsdirektivet, og stille økonomisk sikkerhed i form af pant, udlæg i fast ejendom eller anden passende garanti. Forsikring vil efter en konkret vurdering kunne udgøre tilstrækkelig sikkerhedsstillelse. Miljøskader kan altså påføre virksomheder/organisationer både økonomisk tab og driftsmæssige forstyrrelser. 10

12 Nyere regler inden for miljøområdet Direktivet om industrielle emissioner 2010/75/EU (IE Direktivet) blev implementeret i dansk ret den 7. januar Direktivet stiller krav til visse virksomheder, der bruger, fremstiller eller frigiver farlige stoffer. For disse stoffer skal der udarbejdes en tilstandsrapport med oplysninger og dokumentation om jordens og grundvandets forureningstilstand. Disse nye regler medfører en økonomisk usikkerhed for virksomheder. Afrunding - fremtiden Princippet forureneren betaler er en del af gældende ret i Danmark. Hvis de foreslåede ændringer implementeres øges mulighederne for at gøre virksomheder/ organisationer ansvarlige. Uanset om reglerne ændres er de fleste organisationer eksponerede for miljøskader i større eller mindre omfang. Organisationer bør derfor: 1. Foretage en grundig analyse af operationelle, juridiske og finansielle risici (i relation til miljøskade og potentielt ansvar) 2. Udarbejde en tilstrækkelighedsvurdering af nuværende finansiel beskyttelse, herunder gap-analyse af nuværende forsikringer fx dækker miljøudvidelsen på erhvervsansvarsforsikringer typisk ikke miljøskader omfattet af Miljøskadeloven/EU direktivet 3. Undersøge mulighederne for miljøansvarsforsikring 4. Indarbejde tilbud på miljøansvarsforsikring i situationer, hvor organisationen er under salg (eller køb) Der findes forsikringsløsninger som kan dække tab, der udspringer af miljøskader, uanset om det sker i forbindelse med virksomhedens/organisationens drift eller i forbindelse med overdragelse af virksomheder. Wills tilbyder rådgivning om miljøansvar og om forsikringsløsninger, uanset størrelse, aktiviteter mm. 11

13 FORENINGSNYT STUDIETUR TIL BUDAPEST Danske Risikorådgiveres studietur den september 2014 går til Budapest. Turen i år byder på flere spændende besøg i Budapest, hvor vi bl.a. skal besøge Grundfos City og høre om, hvordan de har håndteret byggeriet af flere fabrikker i Ungarn. Tilmelding Tilmelding sker efter først-til-mølle princippet. Tilmeldingsfrist 19. august Pris Kr Programmet er stadig under udarbejdelse, og vil blive sendt til alle medlemmer snarest. Udover besøget hos Grundfos, er vi ved at planlægge besøg på bl.a. den danske ambassade til et foredrag om den ungarske historie og den politiske og økonomiske situation i landet samt ambassadens funktion i det ungarske samfund. Vi planlægger endvidere et besøg hos de ungarske myndigheder, hvor vi skal høre om, hvordan de håndterer truslen for oversvømmelser fra Donau, herunder forebyggelse, beredskab mv. Foreløbigt program 9. september Afrejse fra Kastrup til Budapest med Norwegian. Transport fra lufthavn til hotel Ibis i Budapest. Eftermiddagen og aftenen kan bruges på netværk og sparring medlemmerne imellem, og er ellers til fri disposition. 10. september 09:00 Bus fra hotel Ibis til Grundfos City 10:00 Kaffepause 10:15 Præsentation af Grundfos, 3D film 11:00 Rundtur i GMH2 pumpe fabrikken 11:45 Frokost i Grundfos City 13:00 WU Showroom 14:00 Håndtering af fabrikker i Ungarn, herunder successkriterier, uddannelse, ansættelse, kvalitet osv. Hvordan arbejder man med de miljømæssige udfordringer, og hvordan sikrer man et godt arbejdsmiljø for medarbejderne? 14:45 Kaffepause 15:00 Bus fra Grundfos City til hotel Ibis Danske Risikorådgivere er vært for en middag om aftenen. 11. september Besøg på den danske ambassade Guidet besøg i det ungarske parlament Besøg hos en ungarsk kommune ifm. truslen for oversvømmelser fra Donau 12. september Indlæg ved Ragn Gaihede, Gaihede A/S Guidet tur til Monumentpark Afgang med bus til lufthavn. Afgang med fly fra lufthavn

14 OPSLAGSTAVELEN FØRST-TIL-MØLLE Skynd dig at tilmelde dig til Danske Risikorådgiveres studietur den september Turen går til Budapest, og du kan læse om turen i dette nummer af Risikorådgiveren. Programmet er under udarbejdelse og vil blive sendt til medlemmerne hurtigst muligt. ARRANGEMENTSKALENDEREN Tjek hjemmesiden for flere aktiviteter, erfamøder, seminarer mv. 25. SEPTEMBER 2014 Willis afholder konference for kunder & leverandører den 25. september 2014 på Hotel Nyborg Strand. arrangementer 13

15 DANSKE RISIKORÅDGIVERE - DET ER OS, DER STILLER SPØRGSMÅLENE Danske Risikorådgivere er en forening af professionelle rådgivere inden for arbejdsmiljø, forsikring og sikring ansat i offentlige og private virksomheder. Danske Risikorådgiveres medlemmer arbejder hver dag med at identificere og vurdere risici, sikre mennesker og værdier og forebygge skader og ulykker. Foreningens medlemmer bidrager i gennem deres arbejde til proaktivt at sikre det danske velfærdssamfund. Danske Risikorådgiveres formål er at udbrede kendskabet til og være forum for risikostyring i Danmark. Foreningen skal være på forkant med udviklingen og medvirke til at dygtiggøre foreningens medlemmer gennem videns- og erfaringsudveksling, efteruddannelse og udvikling af viden og værktøjer. VI TAKKER FOR STØTTEN FRA FØLGENDE VIRKSOMHEDER: HOVEDSAMARBEJDSPARTNERE SAMARBEJDSPARTNERE

RISIKO- RÅDGIVEREN INDHOLD 1. 3 Risikostyringsnyt JANUAR 2015. Foto: Borgmester Steen Vindum. Leder Fra globale risici til kommunale risici

RISIKO- RÅDGIVEREN INDHOLD 1. 3 Risikostyringsnyt JANUAR 2015. Foto: Borgmester Steen Vindum. Leder Fra globale risici til kommunale risici RISIKO- RÅDGIVEREN JANUAR 2015 INDHOLD 1 2 Leder Fra globale risici til kommunale risici Borgmesterstafetten Steen Vindum Silkeborg Kommune 3 Risikostyringsnyt Vippebræt er meget populært i Nordfyns Kommune

Læs mere

Nyhedsbrev fra Danske Risikorådgivere. Nyt fra foreningen. april 2012. nyheder på hjemmesiden. Kære medlem

Nyhedsbrev fra Danske Risikorådgivere. Nyt fra foreningen. april 2012. nyheder på hjemmesiden. Kære medlem april 2012 Nyhedsbrev fra Danske Risikorådgivere Nyt fra foreningen Kære medlem Lad mig starte med at sige tak for opbakningen til vores årskonference den 19. - 20. april på Hotel Nyborg Strand. Jeg vil

Læs mere

RISIKO- RÅDGIVEREN INDHOLD. Leder Sikkerhedsnålen. Risikostyringsnyt Højt til loftet i Region Nordjylland

RISIKO- RÅDGIVEREN INDHOLD. Leder Sikkerhedsnålen. Risikostyringsnyt Højt til loftet i Region Nordjylland RISIKO- RÅDGIVEREN INDHOLD 1 2 3 Leder Sikkerhedsnålen Risikostyringsnyt Højt til loftet i Region Nordjylland Markedsnyt - Fejl i offentlige udbud - Sikring er en afgørende del 5 Opslagstavlen - Del din

Læs mere

Nyhedsbrev fra Danske Risikorådgivere. Nyt fra foreningen. januar 2012. arrangementer. nyheder på hjemmesiden. Kære medlem

Nyhedsbrev fra Danske Risikorådgivere. Nyt fra foreningen. januar 2012. arrangementer. nyheder på hjemmesiden. Kære medlem januar 2012 Nyhedsbrev fra Danske Risikorådgivere Nyt fra foreningen Kære medlem Velkommen til årets første nyhedsbrev. Jeg håber, at du kom godt igennem julen og fik taget festligt hul på det nye år.

Læs mere

KOMMUNAL RISIKOLEDELSE. 1o år med primo

KOMMUNAL RISIKOLEDELSE. 1o år med primo KOMMUNAL RISIKOLEDELSE 1o år med primo KOMMUNAL RISIKOLEDELSE 1o år med primo SVEND TYCHSEN (red.) PRIMO Danmark - foreningen til fremme af risikoledelse i den offentlige sektor INDHOLD FORORD...side

Læs mere

RISIKORÅDGIVEREN INDHOLD 1 MARTS 2015. Foto: Borgmester Thomas Kastrup-Larsen. Leder Risikostyringens underforsyning af overblik

RISIKORÅDGIVEREN INDHOLD 1 MARTS 2015. Foto: Borgmester Thomas Kastrup-Larsen. Leder Risikostyringens underforsyning af overblik RISIKORÅDGIVEREN MARTS 2015 INDHOLD 1 2 4 5 10 Foto: Borgmester Thomas Kastrup-Larsen 11 Leder Risikostyringens underforsyning af overblik Borgmesterstafetten Thomas Kastrup-Larsen Aalborg Kommune Risikostyringsnyt

Læs mere

REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING i Andelsboligforeningen Skydebanen, 1709 København V

REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING i Andelsboligforeningen Skydebanen, 1709 København V Sven Westergaards Ejendomsadministration A/S St. Kongensgade 24B 1264 København K A/B Skydebanen Ejd.nr.: 1-460 REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING i Andelsboligforeningen Skydebanen, 1709 København

Læs mere

Nyhedsbrev fra Danske Risikorådgivere

Nyhedsbrev fra Danske Risikorådgivere fra Danske Risikorådgivere Oktober 2009 Skt. Gertruds Stræde 5, 1129 København K / 7025 2545 / www.danskerisikoraadgivere.dk Nyt fra foreningen Kære medlem Velkommen til oktober måneds nyhedsbrev! I denne

Læs mere

Oplæg til 'Fremtidig Strategi og udvikling af Danske Risikorådgivere' Strategi- og udviklingsplan

Oplæg til 'Fremtidig Strategi og udvikling af Danske Risikorådgivere' Strategi- og udviklingsplan Oplæg til 'Fremtidig Strategi og udvikling af Danske Risikorådgivere' Strategi- og udviklingsplan Innovationsudvalget DR20; version 03, 25. marts 2012 Kommissorium: At udarbejde en strategi og udviklingsplan

Læs mere

rettnyt:02 LANDSFORENINGEN RETT SYNDROM 2015

rettnyt:02 LANDSFORENINGEN RETT SYNDROM 2015 rettnyt:02 LANDSFORENINGEN RETT SYNDROM 2015 ANNONCE RETT NYT INDHOLD nr. 2 2015 6 4 Redaktionen 5 Nyt fra bestyrelsen 6 Familietur til Legoland 8 Børn med særlige behov 9 9 Mille og Meywalkeren 10 Bestyrelsens

Læs mere

10 pct. mere digitalisering øger danske virksomheders værdiskabelse med op til 50 mia. kr.!

10 pct. mere digitalisering øger danske virksomheders værdiskabelse med op til 50 mia. kr.! MEDLEMSINFORMATION - udgives af Emballage og Transport Nr. 1 februar 2014 10 pct. mere digitalisering øger danske virksomheders værdiskabelse med op til 50 mia. kr.! v/lars Germann, centerchef og Jan Overgaard,

Læs mere

Let dit generationsskifte -få overblik og succes med dit generationsskifte

Let dit generationsskifte -få overblik og succes med dit generationsskifte Let dit generationsskifte -få overblik og succes med dit generationsskifte Håndværksrådet, november 2001 Tryk: Kailow Tryk A/S Layout: Michael Nico Hansen Foto: Gees van Roeden Tekst: Anne Holm Sjøberg,

Læs mere

Socialministeren om effektmåling: Det kommer vi til at se meget mere af

Socialministeren om effektmåling: Det kommer vi til at se meget mere af # 11 2010 SocialIT Nyt Socialministeren om effektmåling: Det kommer vi til at se meget mere af Margrethe Vestager om offentlig/privat samarbejde: Her ligger nøglen til innovation Implementering i Region

Læs mere

Fire strategiprocesser om fremtidens frivillige sociale arbejde. August 2006

Fire strategiprocesser om fremtidens frivillige sociale arbejde. August 2006 Fire strategiprocesser om fremtidens frivillige sociale arbejde August 2006 Indholdsfortegnelse Fire strategipapirer inspiration til andre kommuner Strategipapir for Gribskov Kommune A Strategipapir for

Læs mere

andelsboliger og ejerlejligheder 05 Varme sommerråd 08 Fra konsulent til samarbejdspartner 16 Planlægning giver energibesparelser

andelsboliger og ejerlejligheder 05 Varme sommerråd 08 Fra konsulent til samarbejdspartner 16 Planlægning giver energibesparelser andelsboliger og ejerlejligheder 05 Varme sommerråd 08 Fra konsulent til samarbejdspartner 16 Planlægning giver energibesparelser juni 2011 Leder Vi lytter til dig Velkommen til endnu en udgave af beboermagasinet

Læs mere

Forsikring. Tema. Landsmødet: Et kig fra talerstolen Tema side 4-18. Lars Bonde, Tryg: Fremtiden bliver mere ekstrem side 12

Forsikring. Tema. Landsmødet: Et kig fra talerstolen Tema side 4-18. Lars Bonde, Tryg: Fremtiden bliver mere ekstrem side 12 Nr. 4 - Juni 2012 Forsikring Medlemsblad for DFL foreningen for ansatte i forsikring Tema Landsmøde 2012 Landsmødet: Et kig fra talerstolen Tema side 4-18 Lars Bonde, Tryg: Fremtiden bliver mere ekstrem

Læs mere

Håndbog i FORENINGSARBEJDE

Håndbog i FORENINGSARBEJDE 1 Håndbog i FORENINGSARBEJDE Kulturelle Samråd i Danmark 2 Håndbog i foreningsarbejde er udgivet af Kulturelle Samråd i Danmark Farvergade 27D, 3., 1463 København K Tlf.: +45 33 93 13 26 www.kulturellesamraad.dk

Læs mere

SOCIALT-ETISK REGNSKAB KUNDER MEDARBEJDERE LOKALE BORGERE

SOCIALT-ETISK REGNSKAB KUNDER MEDARBEJDERE LOKALE BORGERE Det har været særdeles opløftende at opleve dialogen med repræsentanterne for de tre interessentgrupper. Hans Erik Brønserud administrerende direktør SOCIALT-ETISK REGNSKAB KUNDER MEDARBEJDERE LOKALE BORGERE

Læs mere

Nyhedsbrev fra Danske Risikorådgivere. Nyt fra foreningen. februar 2012. nyheder på hjemmesiden. Kære medlem

Nyhedsbrev fra Danske Risikorådgivere. Nyt fra foreningen. februar 2012. nyheder på hjemmesiden. Kære medlem februar 2012 Nyhedsbrev fra Danske Risikorådgivere Nyt fra foreningen arrangementer Kære medlem Vinteren er så småt ved at slippe sit tag i os, og vi kan se frem til mildere vejr og lysere tider. Vi bringer

Læs mere

Håndbog i. Kulturelle Samråd i Danmark

Håndbog i. Kulturelle Samråd i Danmark Håndbog i FORENINGSARBEJDE Kulturelle Samråd i Danmark 2 Håndbog i foreningsarbejde er udgivet af Kulturelle Samråd i Danmark Farvergade 27D, 3., 1463 København K Tlf.: +45 33 93 13 26 www.kulturellesamraad.dk

Læs mere

3TIPS TIL EN MERE EFFEKTIV BESTYRELSE

3TIPS TIL EN MERE EFFEKTIV BESTYRELSE Ny dagsorden Spørgsmål om likviditet skal højt på listen DENNE TEMAAVIS ER EN ANNONCE FRA MEDIAPLANET Rollefordeling Få styr på roller og lav et strategisk beredskab Ny dagsorden Spørgsmål om likviditet

Læs mere

Corporate Social Responsibility. En synlig forskel

Corporate Social Responsibility. En synlig forskel Corporate Social Responsibility En synlig forskel 2011 Kolofon Udgivet marts 2012 Roskilde Forsyning A/S Betonvej 12 4000 Roskilde Tlf. 46 34 78 00 Fax 46 34 78 50 forsyning@rosforsyning.dk www.roskilde-forsying.dk

Læs mere

NYHEDSMAGASINET EU-UDBUD HVORDAN? HVAD ER FORDELEN VED AT SAMLE ELLER OPDELE UDBUD Side 4. SÆT KRYDS I KALENDEREN DEN 4. OG 5.

NYHEDSMAGASINET EU-UDBUD HVORDAN? HVAD ER FORDELEN VED AT SAMLE ELLER OPDELE UDBUD Side 4. SÆT KRYDS I KALENDEREN DEN 4. OG 5. KommuneForsikring.dk NYHEDSMAGASINET Nyheder og analyse fra KommuneForsikring Nr. 1 - juli 2009 HVAD ER FORDELEN VED AT SAMLE ELLER OPDELE UDBUD Side 4 SÆT KRYDS I KALENDEREN DEN 4. OG 5. NOVEMBER Side

Læs mere

ERM i BRFkredit. Hovedopgave, HD Regnskab og Økonomistyring, CBS 2009 Opgave nr. 306. Skrevet af: Carsten Borch Wenshu Søderquist Li

ERM i BRFkredit. Hovedopgave, HD Regnskab og Økonomistyring, CBS 2009 Opgave nr. 306. Skrevet af: Carsten Borch Wenshu Søderquist Li ERM i BRFkredit Hovedopgave, HD Regnskab og Økonomistyring, CBS 2009 Opgave nr. 306 Skrevet af: Carsten Borch Wenshu Søderquist Li Vejleder: Peter Adelhardt Jensen Indholdsfortegnelse 1 INDLEDNING...4

Læs mere

NÅR DET LANGE SEJE TRÆK LYKKES

NÅR DET LANGE SEJE TRÆK LYKKES DE SELVSTÆNDIGE Håndværksrådets medlemsblad for små og mellemstore virksomheder Nr. 1 - febr. 2007 PAUL MOLLERUP - INTERVIEW MED HÅNDVÆRKSRÅDETS NYE ADM. DIREKTØR... SIDE 4-7 Hvordan ansætter du udenlandsk

Læs mere

Tema: Lejertilfredshed side 6-16

Tema: Lejertilfredshed side 6-16 LEJEPLADSEN Tema: Lejertilfredshed side 6-16 nr. 14 juni/juli 2006 2 LEJEPLADSEN Ejendommens og boligens vedligeholdelse Et af de områder, der betyder en del for lejerens oplevelse og tilfredshed, er vedligeholdelsen

Læs mere

BRANDVÆSEN. Udgivet af Foreningen af Kommunale Beredskabschefer

BRANDVÆSEN. Udgivet af Foreningen af Kommunale Beredskabschefer NR. 1 februar 2009 BRANDVÆSEN Udgivet af Foreningen af Kommunale Beredskabschefer Ingen anede, om og hvor mange mennesker, der lå under sammenstyrtede betonelementer i Rødovre. Side 6-7 BRANDVÆSEN NR.

Læs mere

REFERAT AF GENERALFORSAMLING I LÆGERNES PENSIONSKASSE FREDAG DEN 12. APRIL 2013 KL. 13.00. PÅ HOTEL HVIDE HUS, AALBORG 22.

REFERAT AF GENERALFORSAMLING I LÆGERNES PENSIONSKASSE FREDAG DEN 12. APRIL 2013 KL. 13.00. PÅ HOTEL HVIDE HUS, AALBORG 22. REFERAT AF GENERALFORSAMLING I LÆGERNES PENSIONSKASSE FREDAG DEN 12. APRIL 2013 KL. 13.00 PÅ HOTEL HVIDE HUS, AALBORG 22. april 2013 Dagsordenen og en kort oversigt over forslagene til generalforsamlingen

Læs mere

www.balticgpp.eu Fakta dokument undervisning i grønne offentlige indkøb

www.balticgpp.eu Fakta dokument undervisning i grønne offentlige indkøb Fakta dokument undervisning i grønne offentlige indkøb 1 Indholdsfortegnelse Dette er grønne offentlige indkøb 4 Potentialet 4 Miljø, profit, personer 4 Miljø 4 Profit 5 Personer 6 Organisation og indkøbspolitik

Læs mere

Generalforsamling i Pensionskassen for Farmakonomer

Generalforsamling i Pensionskassen for Farmakonomer Generalforsamling i Pensionskassen for Farmakonomer Tirsdag den 28. april 2015 kl. 19.00 i IDA Mødecenter, Kalvebod Brygge 31-33, 1780 København V. Referat Formand Jesper Hjetting bød velkommen: Kære alle

Læs mere