Dansk Varemærke Tidende

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Dansk Varemærke Tidende"

Transkript

1 Dansk Varemærke Tidende Nr årgang Dansk Varemærketidende

2 Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer Omtryk af tidligere offentliggjorte registreringer Afslåede eller tilbagetagne ansøgninger Ændringer af indehaver- og/eller fuldmagtsforhold Licens Fornyede registreringer Udslettede registreringer Ansøgningsregister Navneregister Mærkeregister Klasseregister Offentliggørelse af internationale registreringer Navneregister internationale registreringer Mærkeregister internationale registreringer Registreringsregister internationale registreringer Rettelser Andre meddelelser Prisliste Abonnementsprisen for årgangen er 1.000,- kr. Abonnement tegnes i Patent- og Varemærkestyrelsen, Helgeshøj Allé 81, 2630 Tåstrup, tlf eller , Gironr , hvor enkelte numre sælges for en pris af 40 kr. Ansvarlig for redaktion: Niels Ravn Trykt hos Patent- og Varemærkestyrelsen ISSN

3 Offentliggørelse af registreringer Dansk Varemærketidende Varemærker og fællesmærker Offentliggørelse af registreringer (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: NØGLE Indsigelsesfristen udløber 2 måneder fra dato, jf. varemærkelovens 23 (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: LONG ISLAND (730) Indehaver: MICHA A/S, Michael Jensens Vej, Tjørring, 7400 Herning, (740/750) Fuldmægtig: Hofman-Bang A/S, Åboulevarden 17, 8100 Århus C, (511) Klasse 25: Beklædningsgenstande, fodtøj og hovedbeklædning. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: MEMORY DISC (730) Indehaver: DuPont Pharmaceuticals Company,,, Chestnut Run Plaza, 974 Centre Road, Wilmington, Delaware 19805, USA (740/750) Fuldmægtig: Budde, Schou & Ostenfeld A/S, Vester Søgade 10, 1601 København V, (511) Klasse 01: Kemiske produkter til industrielle formål; kemiske stoffer med form som en perle eller en plade til brug ved fastfasesynthese af kemiske forbindelser. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: MEMORY BEADS (730) Indehaver: DuPont Pharmaceuticals Company,,, Chestnut Run Plaza, 974 Centre Road, Wilmington, Delaware 19805, USA (740/750) Fuldmægtig: Budde, Schou & Ostenfeld A/S, Vester Søgade 10, 1601 København V, (511) Klasse 01: Kemiske produkter til industrielle formål; kemiske stoffer med form som en perle eller en plade til brug ved fastfasesynthese af kemiske forbindelser. (730) Indehaver: Mobilix A/S, Prags Boulevard 80, 2300 København S, 1553 København V, (511) Klasse 09: Apparatur, instrumenter og anlæg til telekommunikation, herunder til telefoni, telefoner og mobiltelefoner, apparater til optagelse, transmission og gengivelse af lyd eller billede, magnetiske og optiske databærere, lydbærere, sende- og modtageudstyr, herunder antenner og parabolantenner, databehandlingsudstyr til telekommunikation, software, elektriske akkumulatorer og batterier, transformatorer og elektriske omformere, kodere og dekodere, kodede kort og magnetiske kort til kodning, magnetiske telefonkort til brug ved telefonering, apparater og instrumenter til signalering og undervisning, elektroniske bøger, herunder elektroniske telefonbøger og elektroniske adressebøger, elektroniske kalendere, dele og tilbehør (ikke indeholdt i andre klasser) til foranstående varer. (511) Klasse 16: Tryksager, bøger og tidsskrifter, telefonbøger, kalendere, adressebøger, instruktions- og undervisningsmateriale (dog ikke apparater), instruktionsbøger, ikke magnetiske telefonkort af pap eller plastic. (511) Klasse 35: Telefonsvareservice (for abonnenter som er midlertidigt fraværende), annonce- og reklamevirksomhed, bistand ved forretningsledelse og forretningsadministration, bistand ved varetagelse af kontoropgaver, systematisering af informationer i computerdatabaser, kompilering og indføring af informationer i computerdatabaser, sortering og redigering af informationer i computerdatabaser, føring af elektroniske kalendere og adressebøger, ajourføring, redigering og synkronisering heraf, udskrivning af meddelelser, samling (ikke transport) af et udvalg af varer, så andre får mulighed for - på en nem måde - at overskue og købe disse varer. (511) Klasse 38: Telekommunikationsvirksomhed, herunder information vedrørende telekommunikation, telefonisk og telegrafisk kommunikation, kommunikation via computerskærme og mobiltelefoner, faksimiletransmissioner, radio- og fjernsynsudsendelser, herunder via kabel-tv, udsendelse af meddelelser, udlejning af apparater til udsendelse af meddelelser, udlejning af apparatur til telekommunikation, herunder af telefoniapparatur. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: MOBILIX NØGLENUMRE (730) Indehaver: Mobilix A/S, Prags Boulevard 80, 2300 København S, 1553 København V, (511) Klasse 09: Apparatur, instrumenter og anlæg til telekommunikation, herunder til telefoni, telefoner og mobiltelefoner, apparater til optagelse, transmission og gengivelse af lyd eller billede, magnetiske og optiske databærere, lydbærere, sende- og modtageudstyr, herunder antenner og parabolantenner, databehandlingsudstyr til telekommunikation, software, elektriske akkumulatorer og batterier, transformatorer og elektriske omformere, kodere og dekodere, kodede kort og magnetiske kort til kodning, magnetiske telefonkort til brug ved telefonering, apparater og instrumenter til signalering og undervisning, elektroniske bøger, herunder elektroniske telefonbøger og elektroniske adressebøger, elektroniske kalendere, dele og tilbehør (ikke indeholdt i andre klasser) til foranstående varer. (511) Klasse 16: Tryksager, bøger og tidsskrifter, telefonbøger, kalendere, adressebøger, instruktions- og undervisningsmateriale (dog ikke apparater), instruktionsbøger, ikke magnetiske telefonkort af pap eller plastic. (511) Klasse 35: Telefonsvareservice (for abonnenter som er midlertidigt fraværende), annonce- og reklamevirksomhed, bistand ved forretningsledelse og forretningsadministration, bistand ved varetagelse af kontoropgaver, systematisering af informationer i computerdatabaser, kompilering og indføring af informationer i computerdatabaser, sortering og redigering af informationer i computerdatabaser, føring af elektroniske kalendere og adressebøger, ajourføring, redigering og synkronisering heraf, udskrivning af meddelelser, samling (ikke transport) af et udvalg af varer, så andre får mulighed for - på en nem måde - at overskue og købe disse varer. (511) Klasse 38: Telekommunikationsvirksomhed, herunder information vedrørende telekommunikation, telefonisk og telegrafisk kommunikation, kommunikation via computerskærme og mobiltelefoner, faksimiletransmissioner, radio- og fjernsynsudsendelser, herunder via kabel-tv, udsendelse af meddelelser, udlejning af apparater til udsendelse af meddelelser, udlejning af apparatur til telekommunikation, herunder af telefoniapparatur. 3467

4 Dansk Varemærketidende (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (730) Indehaver: Fyns Affalds Koordinerings Selskab, Østerågade 40, 5672 Broby, (511) Klasse 39: Transport og lagring af affald. (511) Klasse 40: Alle former for deponering, forbrænding og genanvendelse af affald, samt rådgivning herom. (511) Klasse 41: Alle former for kursus- og uddannelsesvirksomhed vedrørende affald og miljø. (511) Klasse 42: Alle former for destruktion af affald. (591) Farvetekst: Mærket er udført i faver. (730) Indehaver: EL-Salg, Rørvang 10, 2620 Albertslund, (511) Klasse 08: Håndværktøj og instrumenter (hånddrevne); knivsmedevarer, gafler og skeer; hug- og stikvåben; barbermaskiner. (511) Klasse 11: Apparater til belysning, opvarmning, dampdannelse, kogning, køling, tørring, ventilation og vandledning samt sanitetsinstallationer. (511) Klasse 21: Husholdnings- og køkkenredskaber samt beholdere (dog ikke af ædle metaller eller overtrukket hermed); kamme og svampe; børster; børstenbindermateriale; redskaber til rengøringsformål; ståluld; glas i rå eller halvforarbejdet tilstand (med undtagelse af glas til bygningsbrug); glasvarer, porcelæn og keramik (ikke indeholdt i andre klasser). (511) Klasse 35: Annonce- og reklamevirksomhed; bistand ved forretningsledelse og forretningsadministration; bistand ved varetagelse af kontoropgaver. (511) Klasse 37: Byggevirksomhed; reparationsvirksomhed; installationsvirksomhed. (591) Farvetekst: Mærket er udført i farver. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (730) Indehaver: TOTALKREDIT, Helgeshøj Allé 53, 2630 Taastrup, (740/750) Fuldmægtig: PATRADE A/S, Åboulevarden 21, 8000 Århus C, (511) Klasse 36: Forsikringsvirksomhed, finansiel virksomhed, ejendomsmæglervirksomhed, herunder mæglervirksomhed og værdifastsættelse af fast ejendom. (730) Indehaver: EL-Salg, Rørvang 10, 2620 Albertslund, (511) Klasse 08: Håndværktøj og instrumenter (hånddrevne); knivsmedevarer, gafler og skeer, hug- og stikvåben; barbermaskiner. (511) Klasse 11: Apparater til belysning, opvarmning, dampdannelse, kogning, køling, tørring, ventilation og vandledning samt sanitetsinstallationer. (511) Klasse 21: Husholdnings- og køkkenredskaber samt beholdere (dog ikke af ædle metaller eller overtrukket hermed); kamme og svampe; børster; børstenbindermateriale; redskaber til rengøringsformål; ståluld; glas i rå eller halvforarbejdet tilstand (med undtagelse af glas til bygningsbrug); glasvarer, porcelæn og keramik (ikke indeholdt i andre klasser). (511) Klasse 35: Annonce- og reklamevirksomhed; bistand ved forretningsledelse og forretningsadministration; bistand ved varetagelse af kontoropgaver. (511) Klasse 37: Byggevirksomhed; reparationsvirksomhed; installationsvirksomhed. (591) Farvetekst: Mærket er udført i farver. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (730) Indehaver: TOTALKREDIT, Helgeshøj Allé 53, 2630 Taastrup, (740/750) Fuldmægtig: PATRADE A/S, Åboulevarden 21, 8000 Århus C, (511) Klasse 36: Forsikringsvirksomhed, finansiel virksomhed, ejendomsmæglervirksomhed, herunder mæglervirksomhed og værdifastsættelse af fast ejendom. 3468

5 Dansk Varemærketidende (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: PRIMA-FLEX (730) Indehaver: Lynddahl Plast A/S, Industrivej 41, 6760 Ribe, (740/750) Fuldmægtig: Budde, Schou & Ostenfeld A/S, Vester Søgade 10, 1601 København V, (511) Klasse 17: Kautsjuk, guttaperka, gummi, asbest, glimmer samt varer fremstillet af disse materialer og ikke indeholdt i andre klasser, plastic i halvforarbejdet tilstand, tætnings-, paknings- og isoleringsmateriale, slanger, dog ikke af metal. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (730) Indehaver: Disney Enterprises, Inc., a corporation of the State of Delaware, 500 South Buena Vista Street, Burbank, Californien 91521, USA 1553 København V, (511) Klasse 03: Toiletpræparater og kosmetiske præparater. (511) Klasse 09: Lyd- og billedoptagelser på alle medier, dekorative magneter til køleskabe, briller og solbriller. (511) Klasse 14: Juvelerarbejder, ure og armbåndsure. (511) Klasse 16: Papir, pap, varer heraf og ikke indeholdt i andre klasser, tryksager, publikationer (trykte), bøger, fotografier, papirhandlervarer, kontor- og skolerekvisitter (papirvarer). (511) Klasse 18: Læder og læderimitationer samt varer fremstillet af disse materialer (ikke indeholdt i andre klasser), paraplyer. (511) Klasse 21: Bordservice og -bestik, glasvarer, drikkeglas og -beholdere, flaskebakker (ikke af ædle metaller), bærbare isolerende holdere til drikkeglas, flasker og dåser (køkkenbeholdere), lunchsæt bestående af madkasser og -beholdere samt isolerende beholdere, bakker. (511) Klasse 24: Servietter af tekstilmateriale og varer indeholdende silkestoffer, sengetæpper, -tøj, og -linned, bordduge (ikke af papir) og bordlinned (tekstil) samt bordtæpper, badelinned (ikke beklædning), vævede stoffer og tekstilvarer (ikke indeholdt i andre klasser). (511) Klasse 25: Beklædningsgenstande, fodtøj og hovedbeklædning. (511) Klasse 28: Spil og legetøj, gymnastik- og sportsartikler (ikke beklædning), bærbare elektroniske spil og videospil. (511) Klasse 29: Konserveret frugt; frugtbaserede snackprodukter, syltetøj, geléer, kartoffelchips. (511) Klasse 30: Konfekturevarer og tyggegummi (ikke til medicinsk brug). (511) Klasse 41: Uddannelses- og undervisningsvirksomhed, underholdningsvirksomhed, sportsarrangementer og kulturelle arrangementer; levende optræden og forestillinger; fremstilling og opførelse af levende optræden; teaterproduktion; forlystelsesparker og temaparker; entertainervirksomhed; folkeparker og -anlæg, legepladser; undervisnings og underholdningsvirksomhed i eller i relation til forlystelsesparker; produktion, fremstilling og opførelse, distribution og udlejning af tv- og radioprogrammer; produktion, fremstilling og opførelse, distribution og udlejning af spillefilm; produktion, fremstilling og opførelse, distribution og udlejning af lyd- og videooptagelser; entertainerinformationsvirksomhed; produktion af underholdningsshows og interaktive programmer til distribution via tv, kabel-tv, satellit, audio- eller videomedier, båndkassetter, laserdiscs, computerdiscs og andre elektroniske medier; produktion og tilvejebringelse af underholdning, nyheder og information via kommunikation og computernetværk. (300) Prioritetsoplysninger: US 75/ USA US 75/ USA US 75/ USA (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: Audi Originale Dele (730) Indehaver: AUDI AG,, Ingolstadt, Tyskland (740/750) Fuldmægtig: Internationalt Patent-Bureau, Høje Taastrup Boulevard 23, 2630 Taastrup, (511) Klasse 01: Kemiske produkter til industrielle, videnskabelige og fotografiske formål samt til anvendelse i landbrugs-, havebrugs- og skovbrugsøjemed, kunstig harpiks i rå tilstand, plastic i rå tilstand, gødningsmidler, ildslukningsmidler, præparater til hærdning og lodning, kemiske konserveringsmidler til levnedsmidler. (511) Klasse 02: Maling, fernis, lak, rustbeskyttelsesmidler, herunder midler til undervognsbehandling af køretøjschassiser. (511) Klasse 04: Olier og fedtstoffer til industrielle formål, smøremidler, brændstoffer. (511) Klasse 06: Kleinsmedearbejder, isenkramvarer af metal, herunder emblemer af metal til køretøjer, låse af metal til køretøjer, registreringsplader af metal, hjullåse til biler, nøgleringe af uædelt metal, tomme værktøjskasser af metal, tomme værktøjskister af metal. (511) Klasse 07: Maskiner til forarbejdning af metal, træ og plastik, til reparation og afmontering af befordringsmidler til brug til vands til lands og i luften, til brug i den kemiske industri, i landbruget, i minedriften, i tekstilindustrien, i levnedsmiddelindustrien, i drikkevareindustrien, i byggebranchen og i emballageindistrien; værktøjsmaskiner, motorer, (ikke til befordringsmidler til brug på land); dele til alle slags motorer, herunder filtre til motorer til rensning af køleluft, gløderør til dieselmotorer, koblinger og transmissioner til maskiner (ikke til befordringsmidler til brug på land), løftemaskiner, landbrugsredskaber (ikke hånddrevne), rugemaskiner. (511) Klasse 09: Videnskabelige, nautiske, overvågnings, elektriske, fotografiske, kinematografiske og optiske apparater og instrumenter samt apparater og instrumenter til vejning, måling, signalering, kontrol, livredning og undervisning, ( ikke indeholdt i andre klasser), herunder kontaktlinser, briller brilleglas kikkerter, optiske forstørrelsesglas, solbriller, kontrolmekanismer til befordringsmidler og motorer, simulatorer til styring og kontrol af befordringsmidler, voltstabilisatorer til befordringsmidler, advarselstrekanter til befordringsmidler, cigartændere til automobiler, alarmapparater, elektriske akkumulatorer og batterier, laddere til batterier, elektriske tyverihindrende installationer, speedometre, advarselslamper til befordringsmidler, målestokke, måleapparater og måleinstrumenter, omdrejningstællere, livredningsapparater og -udstyr, såsom redningsflåder, brandstiger, sikkerhedsnet, sikkerhedspresenninger, redningsbælter, redningsbøjer, redningsveste, syrehydrometre, smeltesikringer, elektriske relæer, lasere, ikke til medicinske formål, især laservisere, fjernbetjeningsapparater, solbatterier, kompasser (retningsbestemte) navigationsinstrumenter, vaterpas, afbalanceringsapparater, apparater til optagelse, transmission og gengivelse af lyd eller billede, herunder antenner, radioer, fjernsynsapparater, telefonapparater inklusive videotelefoner, kalejdoskoper, projektionsapparater, kinematografiske kameraer, fotografiske kameraer, fotokopimaskiner, elektroniske oversættelsesapparater, bærbare elektroniske translatører, belyste film; magnetiske databærere, lydplader inklusive indkodede magnetiske kort, kodede chip kort, telefonkort, møntautomater og -apparater, inklusive salgsautomater, underholdningsapparater, kasseapparater, regnemaskiner databehandlingsapparater, computere, herunder elektroniske kalendere og planlæggere, telefaxmaskiner, computerskærme, perifere enheder til computere, lommeregnere, ildslukkere. (511) Klasse 11: Apparater til belysning, opvarmning, dampdannelse, kogning, køling, tørring, ventilation og vandledning, herunder lommelygter, gastændere, defrostere til køretøjer, forlygter til befordringsmidler, elektriske kaffemaskiner. (511) Klasse 12: Befordringsmidler til brug på land, i luften eller i vandet og dele dertil, køretøjer og dele dertil, herunder automobiler og dele dertil; motorer til køretøjer til brug på land. (511) Klasse 16: Papir, pap, varer heraf og ikke indeholdt i andre klasser; tryksager; skrivemaskiner, især skrivepenne og kontorartikler (dog ikke møbler), instruktions- og undervisningsmateriale (dog ikke apparater), herunder spillekort, atlasser, kalendere, geografiske kort, trykte publikationer, kuglepenne og blyanter, flag (af papir), bordservietter af papir. (511) Klasse 37: Konstruktion, reparation, afmontering og vedligeholdelse af køretøjer, herunder reparation af køretøjer i forbindelse med automobilhavari, rengøring, reparation, vedligeholdelse og fernisering af køretøjer. 3469

6 Dansk Varemærketidende (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (730) Indehaver: Orlik Tobacco Company A/S, Tobaksvej 1, 5610 Assens, 1553 København V, (511) Klasse 34: Råtobak, tobaksprodukter, herunder røgtobak, cigarer og cigaretter. (730) Indehaver: Li & Fung (B.V.I.)Limited, P.O. Box 957 Offshore Incorporations Centre Road Town, Tortola, Britiske Jomfruøer (740/750) Fuldmægtig: Budde, Schou & Ostenfeld A/S, Vester Søgade 10, 1601 København V, (511) Klasse 13: Fyrværkeri. (511) Klasse 28: Kinesere og knallerter (fyrværkeri). (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: PRIMOLIN (730) Indehaver: Flügger A/S,, Islevdalvej 151, 2610 Rødovre, (511) Klasse 02: Maling, fernis, lak, rustbeskyttelsesmidler og træimprægneringsmidler, farvestoffer og bejdsemidler. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: ENCENTIVATION (730) Indehaver: ISS A/S, Bredgade 30, 1260 København K, (740/750) Fuldmægtig: Internationalt Patent-Bureau, Høje Taastrup Boulevard 23, 2630 Taastrup, (511) Klasse 35: Bistand ved forretningsledelse og forretningsadministration, herunder hjælp til drift, ledelse og/eller administration af en forretningsvirksomhed og rådgivning vedrørende personaleledelse. (511) Klasse 41: Uddannelses- og undervisningsvirksomhed, herunder træning. (511) Klasse 42: Professionel rådgivning og planlægningsvirksomhed (ikke forretningsmæssig). (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: ENCENTIVISE (730) Indehaver: ISS A/S, Bredgade 30, 1260 København K, (740/750) Fuldmægtig: Internationalt Patent-Bureau, Høje Taastrup Boulevard 23, 2630 Taastrup, (511) Klasse 35: Bistand ved forretningsledelse og forretningsadministration, herunder hjælp til drift, ledelse og/eller administration af en forretningsvirksomhed og rådgivning vedrørende personaleledelse. (511) Klasse 41: Uddannelses- og undervisningsvirksomhed, herunder træning. (511) Klasse 42: Professionel rådgivning og planlægningsvirksomhed (ikke forretningsmæssig). (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: PFA-HELBREDSERVICE (730) Indehaver: PFA Pension, forsikringsaktieselskab, Marina Park, Sundkrogsgade 4, 2100 København Ø, (740/750) Fuldmægtig: Plougmann, Vingtoft & Partners A/S, Sankt Annæ Plads 11, 1250 København K, (511) Klasse 36: Forsikringsvirksomhed, finansielle ydelser, information vedrørende forsikringsforhold; rådgivning vedrørende forsikringsforhold. (511) Klasse 42: Professionel rådgivning, ikke forretningsmæssig; hospitaler, hospicer, sanatorier, rekonvalescenthjem, aldersdoms- og plejehjem, lægehjælp, syge- og sundhedspleje, fysioterapi, fremskaffelse af logi, udbringning af mad og drikke. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (730) Indehaver: System & Metode APS, Gribskov Parkvej 20, 3400 Hillerød, (511) Klasse 09: Databehandlingsudstyr, herunder computersoftware og programmer til elektronisk dokumenthåndtering. (511) Klasse 35: Forretningsmæssig rådgivning og bistand vedrørende implementering af kontorautomatiseringssystemer, herunder dokumenthåndtering. (511) Klasse 42: Design, udvikling, installation og ajourføring af edbprogrammer samt programmering, teknisk rådgivning og information vedrørende implementering af kontorautomatiseringssystemer, herunder vedrørende dokumenthåndtering. 3470

7 Dansk Varemærketidende (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: Hollywood Express Profit Club (730) Indehaver: DVS Entertainment I/S, Klokkestøbervej 37, 8800 Viborg, (511) Klasse 35: Forretningsmæssig bistand, herunder formidling af rabatordninger mellem sælger og køber. (511) Klasse 41: Underholdningsvirksomhed, nemlig visning af film fra Hollywood. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: GRØNKALV (730) Indehaver: Dansk Landbrugs Grovvareselskab A.m.b.A., Axelborg, 1503 København V, 1553 København V, (511) Klasse 31: Landbrugs-, skovbrugs- og havebrugsprodukter samt korn (ikke indeholdt i andre klasser), levende dyr, friske frugter og grøntsager, frø og såsæd, naturlige planter og blomster, næringsmidler til dyr, malt. (730) Indehaver: General Instrument Corporation, a corporation, of the State of Delaware, 101 Tournament Drive, Horsham, Pennsylvania 19044, USA 1553 København V, (511) Klasse 09: Videnskabelige, nautiske, geodætiske, elektriske, fotografiske, kinematografiske og optiske apparater og instrumenter samt apparater og instrumenter til vejning, måling, signalering, kontrol, livredning og undervisning, apparater til optagelse, transmission og gengivelse af lyd eller billede, magnetiske databærere, lydplader, møntautomater og -apparater, kasseapparater, regnemaskiner og databehandlingsudstyr, ildslukningsapparater. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (730) Indehaver: Singapore Airlines Limited, Airline House, Airline Road, Singapore , Singapore 2900 Hellerup, (511) Klasse 39: Drift af luftfartsselskaber, lufttransport af passagerer og gods, elektronisk billetreservation, booking og reservation af rejser, information og rådgivning vedrørende foranstående tjenesteydelser. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (730) Indehaver: Koblo A/S, Vesterbro Torv 1b, 8000 Århus C, (511) Klasse 09: Computersoftware der optager, transmitterer og afspiller lyd. (511) Klasse 15: Musikinstrumenter. (511) Klasse 28: Softwarespil til elektroniske håndholdte spilleenheder eller elektronisk legetøj. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (730) Indehaver: Scan-Shipping A/S, Snorresgade 18-20, 2300 København S, (511) Klasse 39: Transportvirksomhed af enhver art, sø / luft / land. (730) Indehaver: Koblo A/S, Vesterbro Torv 1b, 8000 Århus C, (511) Klasse 09: Computersoftware der optager, transmitterer og afspiller lyd. (511) Klasse 15: Musikinstrumenter. (511) Klasse 28: Softwarespil til elektroniske håndholdte spilleenheder eller elektronisk legetøj. 3471

8 Dansk Varemærketidende (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (730) Indehaver: Frans Gerrits h.o.d.n. Handelsonderneming Gerrits, Breitnerlaan 30, NL-5702 TW Helmod, Holland (740/750) Fuldmægtig: Larsen & Birkeholm A/S, Skandinavisk Patentbureau, Banegårdspladsen 1, 1570 København V, (511) Klasse 08: Knivsmedevarer (knive, gafler, skeer). (511) Klasse 21: Husholdnings- og køkkenredskaber samt beholdere (dog ikke af ædle metaller eller overtrukket hermed); pander, gryde- og pandesæt. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (730) Indehaver: Seppälä Oy, c/o Stockmann Oyj Abp, Aleksanterinkatu 52 B, PL 220, FI Helsinki, Finland (740/750) Fuldmægtig: Internationalt Patent-Bureau, Høje Taastrup Boulevard 23, 2630 Taastrup, (511) Klasse 14: Juvelerarbejder. (511) Klasse 18: Tegnebøger, kufferter og rejsetasker, paraplyer. (511) Klasse 25: Beklædningsgenstande, fodtøj og hovedbeklædning, tørklæder, sko, flipper og bælter (beklædningsgenstande). (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (730) Indehaver: Seppälä Oy, c/o Stockmann Oyj Abp, Aleksanterinkatu 52 B, PL 220, FI Helsinki, Finland (740/750) Fuldmægtig: Internationalt Patent-Bureau, Høje Taastrup Boulevard 23, 2630 Taastrup, (511) Klasse 14: Juvelerarbejder. (511) Klasse 18: Tegnebøger, kufferter og rejsetasker, paraplyer. (511) Klasse 25: Beklædningsgenstande, fodtøj og hovedbeklædning, tørklæder, sko, flipper og bælter (beklædningsgenstande). (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (730) Indehaver: Seppälä Oy, c/o Stockmann Oyj Abp, Aleksanterinkatu 52 B, PL 220, FI Helsinki, Finland (740/750) Fuldmægtig: Internationalt Patent-Bureau, Høje Taastrup Boulevard 23, 2630 Taastrup, (511) Klasse 14: Juvelerarbejder. (511) Klasse 18: Tegnebøger, kufferter og rejsetasker, paraplyer. (511) Klasse 25: Beklædningsgenstande, fodtøj og hovedbeklædning, tørklæder, sko, flipper og bælter (beklædningsgenstande). (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (730) Indehaver: Seppälä Oy, c/o Stockmann Oyj Abp, Aleksanterinkatu 52 B, PL 220, FI Helsinki, Finland (740/750) Fuldmægtig: Internationalt Patent-Bureau, Høje Taastrup Boulevard 23, 2630 Taastrup, (511) Klasse 14: Juvelerarbejder. (511) Klasse 18: Tegnebøger, kufferter og rejsetasker, paraplyer. (511) Klasse 25: Beklædningsgenstande, fodtøj og hovedbeklædning, tørklæder, sko, flipper og bælter (beklædningsgenstande). (730) Indehaver: Seppälä Oy, c/o Stockmann Oyj Abp, Aleksanterinkatu 52 B, PL 220, FI Helsinki, Finland (740/750) Fuldmægtig: Internationalt Patent-Bureau, Høje Taastrup Boulevard 23, 2630 Taastrup, (511) Klasse 14: Juvelerarbejder. (511) Klasse 18: Tegnebøger, kufferter og rejsetasker, paraplyer. (511) Klasse 25: Beklædningsgenstande, fodtøj og hovedbeklædning, tørklæder, sko, flipper og bælter (beklædningsgenstande). 3472

9 Dansk Varemærketidende (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: FRESH MATE (730) Indehaver: Kraft Foods AS, Johan Throne Holsts Plass 1, N-0566 Oslo, Norge (740/750) Fuldmægtig: Budde, Schou & Ostenfeld A/S, Vester Søgade 10, 1601 København V, (511) Klasse 07: Maskiner til tilberedelse og salg af ikke alkoholdige drikke, herunder kaffe, the og chokolade. (511) Klasse 09: Møntautomater og -apparater, maskiner til tilberedelse og salg af ikke alkoholdige drikke, herunder kaffe, the og chokolade. (511) Klasse 11: Elektriske kaffemaskiner, elektriske kaffeperkolatorer. (511) Klasse 30: Kaffe, kaffeekstrakter, kaffeerstatning, kakao, chokolade, kakao-, chokolade- eller kaffedrikke, og præparater til sådanne drikke, the, bagerivarer, konditori- og konfekturevarer, herunder sukker- og chokoladebaseret slik, dejprodukter, næringsmidler af korn, spiseis. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: RONALD McDONALD HUS (730) Indehaver: McDonald's International Property Company Ltd., a corporation of the State of Delaware, 1013 Centre Road, Wilmington, Delaware 19805, USA 1553 København V, (511) Klasse 36: Indsamlinger til velgørenhed. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: DISA AIRCARE (730) Indehaver: Dansk Industri Syndikat A/S, Herlev Hovedgade 17, 2730 Herlev, 2900 Hellerup, (511) Klasse 06: Rør af metal til ventilations- og luftkonditioneringsinstallationer samt dele og tilbehør (ikke indeholdt i andre klasser) til forannævnte varer. (511) Klasse 09: Elektroniske apparater til styring og kontrol af udsugnings-, ventilations- og filteranlæg i form af eltavler og overvågningstavler, software samt dele og tilbehør (ikke indeholdt i andre klasser) til forannævnte varer. (511) Klasse 11: Filtre og ventilatorer til luftkonditionering samt dele og tilbehør (ikke indeholdt i andre klasser) til forannævnte varer. (511) Klasse 19: Rør ikke af metal til ventilations- og luftkonditioneringsinstallationer samt dele og tilbehør (ikke indeholdt i andre klasser) til forannævnte varer. (511) Klasse 37: Vedligeholdelse, installation og reparation af udsugnings- og ventilationssystemer. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: VITASYN (730) Indehaver: Alcon Universal Ltd., Bösch 69, CH-6331 Hünenberg, Schweiz (740/750) Fuldmægtig: Budde, Schou & Ostenfeld A/S, Vester Søgade 10, 1601 København V, (511) Klasse 05: Kosttilskud. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: HONDA (730) Indehaver: Honda Giken Kogyo Kabushiki Kaisha (Honda Motor Co., Ltd.), No. 1-1, 2-chome, Minami-aoyama, Minato-ku, Tokyo, Japan (740/750) Fuldmægtig: Internationalt Patent-Bureau, Høje Taastrup Boulevard 23, 2630 Taastrup, (511) Klasse 36: Forsikringsvirksomhed; finansiel virksomhed; valutarisk virksomhed, herunder tjenesteydelser vedrørende kreditkort; ejendomsmæglervirksomhed. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: V VALVOLINE (730) Indehaver: REMA OIL INTERNATIONAL AS, Robert Bosch Gården - Trollåsveien 8, N-1410 Kolbotn, Norge (740/750) Fuldmægtig: Linds Patentbureau, Ellekrattet 20, 2950 Vedbæk, (511) Klasse 04: Smøremidler, herunder motorolier; brændstoffer, herunder benzin og dieselolie. (730) Indehaver: Ashland Inc., a corporation of the State of Kentucky, 1000 Ashland Drive, Russell, Kentucky 41169, USA 2900 Hellerup, (511) Klasse 04: Motorolie, smøremidler, fedtstoffer og olier til industrielle formål. 3473

10 Dansk Varemærketidende (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: Pipeline Biotech (730) Indehaver: Pipeline Biotech A/S, Himmelbjergvej 131, 8600 Silkeborg, (740/750) Fuldmægtig: Sandel, Løje & Wallberg, Frederiksgade 7, 1265 København K, (511) Klasse 05: Farmaceutiske og veterinærmedicinske præparater samt præparater til sundhedspleje, diætetiske præparater til medicinsk brug, næringsmidler til spædbørn, plastre og forbindsstoffer, materiale til tandplombering og til tandaftryk, desinfektionsmidler, præparater til udryddelse af skadedyr, svampe- og ukrudtsdræbende midler. (511) Klasse 10: Kirurgiske, medicinske, odontologiske og veterinære apparater og instrumenter samt kunstige lemmer, øjne og tænder, ortopædiske artikler, suturmaterialer. (511) Klasse 31: Landbrugs-, skovbrugs- og havebrugsprodukter samt korn (ikke indeholdt i andre klasser), levende dyr, friske frugter og grøntsager, frø og såsæd, naturlige planter og blomster, næringsmidler til dyr; malt. (511) Klasse 42: Videnskabelig og industriel forskning, herunder biologisk forskning og specielt forskning i lægemiddelstoffer og udvikling af lægemidler, kontrakt forskning, laboratorievirksomhed, lægevirksomhed, farmaceutisk rådgivning, veterinærvirksomhed, kemiske analyser, patentudnyttelse, licensgivning af industrielle ejendomrettigheder, rådgivningsvirksomhed, nemlig rådgivning om behandling af patienter med lægemidler og gennemførelse af kliniske forsøg, programmering af computere, herunder programmering af computere til opsamling og behandling af medicinske data i forbindelse med forskning, udvikling og terapi, herunder forskning i, udvikling af, og terapi med lægemiddelstoffer. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: CUSTOM PROFILE (730) Indehaver: The Gillette Company, a corporation of the State of Delaware, Prudential Tower Building, Boston, Massachusetts 02199, USA 1553 København V, (511) Klasse 16: Skrive- og tegneinstrumenter og -redskaber, filtpenne, blæk og blækpatroner samt patroner til skrive- og tegneinstrumenter og -redskaber samt til filtpenne, refiler og patroner til kuglepenne, til penne med porøs spids og til roller ball penne; blyantstifter og blyantstiftspatroner; etuier, hylstre, holdere og beholdere til skrive- og tegneinstrumenter og -redskaber, til filtpenne, til refiler og patroner, til blyantstifter og blyantstiftspatroner; papirhandlervarer; kontorartikler (dog ikke møbler); penne, pennespidser og spidser til skrive- og tegneinstrumenter og -redskaber samt til filtpenne; skrivebordssæt (kontorartikler); korrektionsvæske, film og tape til brug ved korrektion af trykfejl og andre skrivefejl; fortyndere til brug i forbindelse med førnævnte korrektionsvæske. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: DANBLOKKEN (730) Indehaver: Unicon Beton A/S, Køgevej 172, 4000 Roskilde, 2900 Hellerup, (511) Klasse 19: Bygningsmaterialer (ikke af metal), herunder støttemurselementer. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: FITNESS FRA NESTLÉ...FOR FORMEN OG FIGUREN (730) Indehaver: Société des Produits Nestlé S.A., CH-1800 Vevey, Schweiz 2900 Hellerup, (511) Klasse 30: Kaffe, kaffeekstrakter og kaffebaserede præparater; kaffeerstatninger og ekstrakter af kaffeerstatninger; te, teekstrakter og tebaserede præparater; kakao og præparater baseret på kakao; chokolade, chokoladeprodukter til fødevarer, konfekturevarer, slik (sukkervarer); sukker; sødemidler; bageriprodukter, brød, gær, konditorivarer; kiks, kager, desserter, buddinger; flødeis, præparater (ikke indeholdt i andre klasser) til fremstilling af flødeis; honning og honningerstatninger; cereals (kornprodukter) til morgenmad, ris, pasta, fødevarer baseret på ris, på mel eller på cereals (kornprodukter), også i form af færdiglavede retter; saucer (krydrede); aromiske produkter eller krydderiprodukter til næringsmidler; salat dressinger; mayonnaise. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: PERSONAL PROFILE (730) Indehaver: The Gillette Company, a corporation of the State of Delaware, Prudential Tower Building, Boston, Massachusetts 02199, USA 1553 København V, (511) Klasse 16: Skrive- og tegneinstrumenter og -redskaber, filtpenne, blæk og blækpatroner samt patroner til skrive- og tegneinstrumenter og -redskaber samt til filtpenne, refiler og patroner til kuglepenne, til penne med porøs spids og til roller ball penne; blyantstifter og blyantstiftspatroner; etuier, hylstre, holdere og beholdere til skrive- og tegneinstrumenter og -redskaber, til filtpenne, til refiler og patroner, til blyantstifter og blyantstiftspatroner; papirhandlervarer; kontorartikler (dog ikke møbler); penne, pennespidser og spidser til skrive- og tegneinstrumenter og -redskaber samt til filtpenne; skrivebordssæt (kontorartikler); korrektionsvæske, film og tape til brug ved korrektion af trykfejl og andre skrivefejl; fortyndere til brug i forbindelse med førnævnte korrektionsvæske. (730) Indehaver: Syd Net A/S (u.s), Flensborgvej 185, 6200 Åbenrå, (740/750) Fuldmægtig: Ørskov Gruppen A/S, Petersmindevej 2, 6900 Skjern, (511) Klasse 37: Installationsvirksomhed (511) Klasse 39: Elektricitetsdistribution og distribution af energi (511) Klasse 40: Produktion af energi (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: SURPASS (730) Indehaver: Wm. Wrigley Jr. Company, a corporation of the State of Delaware, 410, North Michigan Avenue, Chicago, Illinois 60611, USA (740/750) Fuldmægtig: Budde, Schou & Ostenfeld A/S, Vester Søgade 10, 1601 København V, (511) Klasse 05: Tyggegummi til medicinske formål. 3474

11 Dansk Varemærketidende (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (730) Indehaver: Norgesgruppen AS, Parkvn. 61, N-0254 Oslo, Norge (740/750) Fuldmægtig: Plougmann, Vingtoft & Partners A/S, Sankt Annæ Plads 11, 1250 København K, (511) Klasse 29: Kød, fisk, fjerkræ og vildt; kødekstrakter; konserverede, tørrede og kogte frugter og grøntsager; geléer, syltetøj, frugtgelé, frugtmos, marmelade; æg, mælk og mejeriprodukter; spiselige olier og spisefedt; pølser; saltet kød, konserveret kød, forarbejdede kødvarer; færdigretter (ikke indeholdt i andre klasser), ost, leverpostej, jordnøddesmør, kaviar, rejer (ikke levende), smør, syltede agurker. (511) Klasse 30: Kaffe, the, kakao, sukker, ris, tapioka, sago, kaffeerstatning; mel og næringsmidler af korn, brød, bagværk- og konditorivarer, konfekturevarer, spiseis; honning, sirup; gær, bagepulver; salt, sennep; eddike, saucer (krydrede); krydderier; råis; chokolade; bindemidler til pølser, færdigretter (ikke indeholdt i andre klasser). (511) Klasse 31: Landbrugs-, havebrugs- og skovbrugsprodukter samt korn (ikke indeholdt i andre klasser); levende dyr; friske frugter og grøntsager; frø og såsæd; naturlige planter og blomster; næringsmidler til dyr, malt; fiskerogn. (511) Klasse 42: Restaurationsvirksomhed og udbringning af mad og drikke. (300) Prioritetsoplysninger: NO Norge (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (730) Indehaver: Djursland Landboforening, Lerbakken 7, Følle, 8410 Rønde, (511) Klasse 42: Rådgivning og bistand ved landbrugsvirksomhed. (591) Farvetekst: Mærket er udført i farver. (730) Indehaver: Dansk El-Forbund, Vodroffsvej 26, 1900 Frederiksberg C, (511) Klasse 09: Videnskabelige, nautiske, geodætiske, elektriske, fotografiske, kinematografiske og optiske apparater og instrumenter samt apparater og instrumenter til vejning, måling, signalering, kontrol, livredning og undervisning, apparater til optagelse, transmission og gengivelse af lyd eller billede, magnetiske databærere, lydplader, møntautomater og -apparater, kasseapparater, regnemaskiner og databehandlingsudstyr, ildslukningsapparater. (511) Klasse 16: Papir, pap, varer heraf og ikke indeholdt i andre klasser, tryksager, bogbinderiartikler, fotografier, papirhandlervarer, klæbemidler til papirvarer og til husholdningsbrug, artikler til brug for kunstnere, pensler, skrivemaskiner og kontorartikler (dog ikke møbler), instruktions- og undervisningsmateriale (dog ikke apparater), plasticmateriale til emballeringsbrug (ikke indeholdt i andre klasser), spillekort, tryktyper, klichéer. (511) Klasse 41: Uddannelses- og undervisningsvirksomhed, underholdningsvirksomhed, sportsarrangementer og kulturelle arrangementer. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: BAHI (730) Indehaver: Valio Ltd., Meijeritie 6, Helsinki, Finland 2900 Hellerup, (511) Klasse 29: Mælk og mejeriprodukter, spiselige olier og spisefedt, oste. (511) Klasse 30: Spiseis og sodavandsis. (511) Klasse 32: Øl, mineralvand og kulsyreholdige vande og andre ikke alkoholholdige drikke, frugtdrikke og frugtsaft, saft og andre præparater til fremstilling af drikke. (730) Indehaver: Colgate-Palmolive Company, a corporation of the State of Delaware, 300, Park Avenue, New York, N.Y , USA 1553 København V, (511) Klasse 03: Tandpasta og mundrensemidler. (511) Klasse 05: Medicinske mundrensemidler. (591) Farvetekst: Mærket er udført i farver. 3475

12 Dansk Varemærketidende (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (730) Indehaver: Jørgen Birkemose ApS, Fåborgvej 14, 5854 Gislev, (511) Klasse 20: Møbler. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (730) Indehaver: Glarmester Børge Christiansen A/S, Thorsvej 14, 4100 Ringsted, (740/750) Fuldmægtig: PATRADE A/S, Åboulevarden 21, 8000 Århus C, (511) Klasse 12: Ruder til befordringsmidler. (511) Klasse 21: Glas til ruder til køretøjer (ej forarbejder). (511) Klasse 37: Byggevirksomhed, reparationsvirksomhed, installationsvirksomhed, herunder reparation og installation af glas og ruder. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (730) Indehaver: Seppälä Oy, c/o Stockmann Oyj Abp, Aleksanterinkatu 52 B, PL 220, FI Helsinki, Finland (740/750) Fuldmægtig: Internationalt Patent-Bureau, Høje Taastrup Boulevard 23, 2630 Taastrup, (511) Klasse 14: Juvelerarbejder. (511) Klasse 18: Tegnebøger, kufferter og rejsetasker, paraplyer. (511) Klasse 25: Beklædningsgenstande, fodtøj og hovedbeklædning, tørklæder, sko, flipper og bælter (beklædningsgenstande). (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (730) Indehaver: Skov I/s, Østergårdsvej 4, Åsted, 7870 Roslev, (511) Klasse 30: Næringsmidler af hvede. (511) Klasse 31: Hvede. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: WHAT'S COOKIN' (730) Indehaver: Eva A/S, Højnæsvej 59, 2610 Rødovre, (740/750) Fuldmægtig: Larsen & Birkeholm A/S, Skandinavisk Patentbureau, Banegårdspladsen 1, 1570 København V, (511) Klasse 08: Håndværktøj og instrumenter (hånddrevne), knivsmedevarer, gafler og skeer, hug- og stikvåben. (511) Klasse 21: Husholdnings- og køkkenredskaber samt beholdere (dog ikke af ædle metaller eller overtrukket hermed), kamme og svampe, børster, børstenbindermateriale, redskaber til rengøringsformål, ståluld, glas i rå eller halvforarbejdet tilstand (med undtagelse af glas til bygningsbrug), glasvarer, porcelæn og keramik (ikke indeholdt i andre klasser). (730) Indehaver: Seppälä Oy, c/o Stockmann Oyj Abp, Aleksanterinkatu 52 B, PL 220, FI Helsinki, Finland (740/750) Fuldmægtig: Internationalt Patent-Bureau, Høje Taastrup Boulevard 23, 2630 Taastrup, (511) Klasse 14: Juvelerarbejder. (511) Klasse 18: Tegnebøger, kufferter og rejsetasker, paraplyer. (511) Klasse 25: Beklædningsgenstande, fodtøj og hovedbeklædning, tørklæder, sko, flipper og bælter (beklædningsgenstande). 3476

13 Dansk Varemærketidende (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (730) Indehaver: Bræmer-Jensen Guldvarefabrik A/S, Hvedevej 5, 8900 Randers, (740/750) Fuldmægtig: Plougmann, Vingtoft & Partners A/S, Sankt Annæ Plads 11, 1250 København K, (511) Klasse 14: Ædle metaller og legeringer heraf samt varer af ædle metaller eller varer overtrukket hermed og ikke indeholdt i andre klasser, juvelerarbejder, smykker, ædelstene, ure og kronometriske instrumenter. (730) Indehaver: Seppälä Oy, c/o Stockmann Oyj Abp, Aleksanterinkatu 52 B, PL 220, FI Helsinki, Finland (740/750) Fuldmægtig: Internationalt Patent-Bureau, Høje Taastrup Boulevard 23, 2630 Taastrup, (511) Klasse 14: Juvelerarbejder. (511) Klasse 18: Tegnebøger, kufferter og rejsetasker, paraplyer. (511) Klasse 25: Beklædningsgenstande, fodtøj og hovedbeklædning, tørklæder, sko, flipper og bælter (beklædningsgenstande). (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: Tilstandsrapport/Gulve (730) Indehaver: Inbodan A/S, Damvej 9, 8471 Sabro, (740/750) Fuldmægtig: Advokat A. Bøgh Andersen, Åboulevarden 31, 4., 8100 Århus C, (511) Klasse 20: Møbler, spejle, billedrammer, varer (ikke indeholdt i andre klasser) af træ, kork, rør, spanskrør, kurvefletning, horn, ben, elfenben, fiskeben, skildpadde, rav, perlemor og merskum samt af erstatningsstoffer for disse materialer eller af plastic. (511) Klasse 24: Vævede stoffer og tekstilvarer (ikke indeholdt i andre klasser), senge- og bordtæpper. (511) Klasse 27: Tæpper, måtter, linoleum og andet belægningsmateriale til eksisterende gulve, vægbeklædningsmateriale, som ikke er tekstilvarer. (730) Indehaver: Seppälä Oy, c/o Stockmann Oyj Abp, Aleksanterinkatu 52 B, PL 220, FI Helsinki, Finland (740/750) Fuldmægtig: Internationalt Patent-Bureau, Høje Taastrup Boulevard 23, 2630 Taastrup, (511) Klasse 14: Juvelerarbejder. (511) Klasse 18: Tegnebøger, kufferter og rejsetasker, paraplyer. (511) Klasse 25: Beklædningsgenstande, fodtøj og hovedbeklædning, tørklæder, sko, flipper og bælter (beklædningsgenstande). (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: AKVA WATERBEDS (730) Indehaver: Akva Waterbeds ApS, Boeletvej 25, 8680 Ry, (740/750) Fuldmægtig: Dragsted Schlüter Aros, Frue Kirkeplads 4, 8000 Århus C, (511) Klasse 10: Vandsenge til medicinsk brug og dele dertil. (511) Klasse 20: Vandsenge, ikke til medicinsk brug, og dele dertil. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: TENGLER (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (730) Indehaver: Arkitekt Henrik Tengler, Bredgade 25 F, st., 1260 København K, (511) Klasse 42: Arkitektvirksomhed, som beskæftiger sig med industriel design og kontor indretning. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: COMPUCASTER (730) Indehaver: Compucaster A/S, Telegrafvej 5, 3. sal., 2750 Ballerup, 2900 Hellerup, (511) Klasse 09: Elektroniske kontrol-, styre-, sende- og modtageapparater og -instrumenter, optagne computerprogrammer, dele og tilbehør (ikke ineholdt i andre klasser) til alle førnævnte varer. (730) Indehaver: Seppälä Oy, c/o Stockmann Oyj Abp, Aleksanterinkatu 52 B, PL 220, FI Helsinki, Finland (740/750) Fuldmægtig: Internationalt Patent-Bureau, Høje Taastrup Boulevard 23, 2630 Taastrup, (511) Klasse 14: Juvelerarbejder. (511) Klasse 18: Tegnebøger, kufferter og rejsetasker, paraplyer. (511) Klasse 25: Beklædningsgenstande, fodtøj og hovedbeklædning, tørklæder, sko, flipper og bælter (beklædningsgenstande). 3477

14 Dansk Varemærketidende (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (730) Indehaver: Seppälä Oy, c/o Stockmann Oyj Abp, Aleksanterinkatu 52 B, PL 220, FI Helsinki, Finland (740/750) Fuldmægtig: Internationalt Patent-Bureau, Høje Taastrup Boulevard 23, 2630 Taastrup, (511) Klasse 14: Juvelerarbejder. (511) Klasse 18: Tegnebøger, kufferter og rejsetasker, paraplyer. (511) Klasse 25: Beklædningsgenstande, fodtøj og hovedbeklædning, tørklæder, sko, flipper og bælter (beklædningsgenstande). (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: ATTENDS (730) Indehaver: The Procter & Gamble Company, a corporation of the State of Ohio, One Procter & Gamble Plaza, Cincinnati, Ohio 45202, USA 2900 Hellerup, (511) Klasse 03: Blegemidler og andre midler til vask og rensning af tøj, præparater til rengøring, polering og fjernelse af pletter samt slibemidler, sæbe, parfumerivarer, æteriske olier, vatpinde, kosmetiske præparater til krops- og skønhedspleje, nemlig vaske- og plejelotioner, hudrensende lotioner, beskyttelses- og plejeolier, hudcremer, bade- og bruseadditiver, hudbeskyttelsesspray samt håndcremer, desodoriseringsmidler til personlig brug, hårvand; tandplejemidler. (511) Klasse 05: Farmaceutiske og veterinærmedicinske præparater samt præparater og produkter til sundhedspleje; hygiejniske artikler til sanitære formål; trusser, bleer, blebukser, bånd, tamponer, fikseringsunderbukser, alle ovennævnte varer til syge og inkontinente og alle i form af engangsvarer; diætetiske præparater til medicinsk brug, næringsmidler til spædbørn, plastre og forbindsstoffer, kompresser; materiale til tandplombering og til tandaftryk, desinfektionsmidler; præparater til udryddelse af skadedyr, svampe- og ukrudtsdræbende midler. (511) Klasse 10: Beklædningsgenstande specielt til brug for personale på operationsstuer, nemlig masker og kirurgiske handsker samt operationshatte, underlag til syge og inkontinente. (511) Klasse 16: Papir- og cellulosevarer til hygiejniske formål, klude og håndklæder af papir og cellulose; toiletsædebeskyttere af papir til engangsbrug. (511) Klasse 21: Engangsvaskehandsker. (511) Klasse 25: Engangsoveralls. (730) Indehaver: Båd.Kommission Nord, v/søren D. Hansen, Islandsgade 17, 9870 Sindal, (740/750) Fuldmægtig: Søren Dahl Hansen, Islandsgade 17, 9870 Sindal, (511) Klasse 12: Befordringsmidler til brug i vandet. (511) Klasse 37: Reparationsvirksomhed og installationsvirksomhed. (511) Klasse 39: Transportvirksomhed og arrangering af rejser. (591) Farvetekst: Mærket er udført i farver. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (730) Indehaver: Inox Stål Handelsselskab A/S, Boeletvej 7-9, 8680 Ry, (511) Klasse 06: Varer af rustfrit stål, nemlig stænger, rør, plader, kuglehaner til tønder samt tilbehør (ikke indeholdt i andre klasser). (591) Farvetekst: Mærket er udført i rød. 3478

15 Dansk Varemærketidende (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: PARTY LAND (730) Indehaver: Party Land Inc., 5215 Militia, Hill Road,, Plymouth Meeting, USA 1553 København V, (511) Klasse 08: Festartikler, nemlig knive, gafler og skeer fremstillet af plastic eller syntetisk materiale. (511) Klasse 16: Papir, pap, varer heraf indeholdt i klasse 16, særligt bordduge, tryksager, bogbinderiartikler, fotografier, klæbemidler til papirvarer og til husholdningsbrug, festartikler, nemlig artikler til brug for kunstnere, papirhandlervarer, spillekort. (511) Klasse 21: Paptallerkener og papkrus, festartikler, nemlig tallerkener og krus fremstillet af plastic eller syntetisk materiale. (511) Klasse 22: Festartikler, nemlig tovværk, reb, liner, snore, net, telte, markiser, sække, indeholdt i klasse 22. (511) Klasse 24: Festartikler, nemlig bordduge fremstillet af plastic og syntetisk materiale. (511) Klasse 28: Oppustelige balloner, festartikler, nemlig teatermasker og legetøjsmasker, festartikler og gaver, nemlig spil og legetøj, julepynt. (511) Klasse 39: Udbringning af balloner. (511) Klasse 42: Indendørsdesign, særligt til baller, forestillinger og fester, udlejning af festartikler, nemlig udlejning af borde, bænke, stole, linned, udlejning af festartikler, nemlig udlejning af parasoller, paraplyer, telte, udlejning af festartikler, nemlig udlejning af heliumtanke, særligt til oppustning af balloner. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: COSBORG (730) Indehaver: House of Nature ApS, Holte Midtpunkt 23, 3., 2840 Holte, (511) Klasse 03: Sæbe, parfumerivarer, æteriske olier, kosmetiske præparater, hårvand, tandplejemidler. (511) Klasse 05: Farmaceutiske og veterinærmedicinske præparater samt præparater til sundhedspleje, diætetiske præparater til medicinsk brug, næringsmidler til spædbørn, plastre og forbindsstoffer, materiale til tandplombering og til tandaftryk, desinfektionsmidler, præparater til udryddelse af skadedyr, svampe- og ukrudtsdræbende midler. (511) Klasse 10: Kirurgiske, medicinske, odontologiske og veterinære apparater og instrumenter samt kunstige lemmer, øjne og tænder, ortopædiske artikler, suturmaterialer. (511) Klasse 42: Lægevirksomhed, sundheds- og skønhedspleje, videnskabelig og industriel forskning. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: CHAT (730) Indehaver: Jørgen Birkemose ApS, Fåborgvej 14, 5854 Gislev, (740/750) Fuldmægtig: Sandel, Løje & Wallberg, Frederiksgade 7, 1265 København K, (511) Klasse 20: Møbler. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: QUICK STEP (730) Indehaver: Inter Care Scandinavia A/S, Sundtoldvej 8 H, 3000 Helsingør, (740/750) Fuldmægtig: Budde, Schou & Ostenfeld A/S, Vester Søgade 10, 1601 København V, (511) Klasse 10: Kirurgiske, medicinske, odontologiske og veterinære apparater og instrumenter samt kunstige lemmer, øjne og tænder, ortopædiske artikler, suturmaterialer, løfteindretninger til invalide. (730) Indehaver: F. Schur & Co. A/S, Esplanaden 40, 1263 København K, (740/750) Fuldmægtig: Budde, Schou & Ostenfeld A/S, Vester Søgade 10, 1601 København V, (511) Klasse 03: Kosmetiske badepræparater, herunder toiletsæbe, desinficerende sæbe, shampoo, badesalt (ikke til medicinske formål); kosmetiske præparater til hudpleje; talkumpudder til toiletbrug; olier til toiletbrug; kosmetiske lotions, herunder håndcreme til såvel hænder som negle; vaseline (til kosmetiske fomål); vat, vatrondeller, vatkugler og vatpinde til kosmetisk brug; vådservitetter til kosmetisk brug og toiletbrug; præparater til neglepleje, herunder neglelakfjerner, såvel i flydende form som i form af imprægnerede servietter eller pads. (511) Klasse 05: Ammeindlæg; farmaceutiske præparater til hudpleje; lotions til farmaceutisk brug, herunder specialcremer til vordende mødre såsom creme med strækmærker; salver; servietter imprægneret med farmaceutiske cremer; vådservietter til medicinsk brug; farmaceutiske præparater mod solforbrænding; hygiejnebind, trussseindlæg, menstruationstamponer, vat til medicinske formål, medicinske vatpinde til medicinsk brug. (511) Klasse 16: Toiletpapir; servietter af papir; ansigtsservietter af papir; papirlommetørklæder; papirhåndklæder. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: JIMRO (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: BRUBAKER (730) Indehaver: BRUBAKER A/S, Skodsborgvej 315, 2850 Nærum, 1553 København V, (511) Klasse 03: Blegemidler og andre midler til vask og rensning af tøj, præparater til rengøring, polering og fjernelse af pletter samt slibemidler, sæbe, parfumerivarer, æteriske olier, kosmetiske præparater, hårvand, tandplejemidler. (511) Klasse 14: Ædle metaller og legeringer heraf samt varer af ædle metaller eller varer overtrukket hermed og ikke indeholdt i andre klasser, juvelerarbejder, smykker, ædelstene, ure og kronometriske instrumenter. (511) Klasse 18: Læder og læderimitationer samt varer fremstillet af disse materialer og ikke indeholdt i andre klasser, skind og huder, kufferter, rejsetasker, håndtasker, skuldertasker, bæltetasker, rygsække, dokumentmapper, paraplyer, parasoller og spadserestokke, piske og sadelmagervarer. (511) Klasse 25: Beklædningsgenstande, fodtøj og hovedbeklædning. (730) Indehaver: Japan Immunoresearch Laboratories Co., Ltd., 351-1, Nishiyokote-cho, Takasaki-city, Gunma , Japan 2900 Hellerup, (511) Klasse 10: Terapeutiske apparater og instrumenter samt andre medicinske apparater og instrumenter. 3479

16 Dansk Varemærketidende (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: HOMESITE (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (730) Indehaver: Allaire Corporation, One Alewife Center, Cambridge, Massachusetts 02140,, USA (740/750) Fuldmægtig: Plougmann, Vingtoft & Partners A/S, Sankt Annæ Plads 11, 1250 København K, (511) Klasse 09: Videnskabelige, nautiske, geodætiske, elektriske, fotografiske, kinematografiske og optiske apparater og instrumenter samt apparater og instrumenter til vejning, måling, signalering, kontrol, livredning og undervisning, apparater til optagelse, transmission og gengivelse af lyd eller billede, magnetiske databærere, lydplader, møntautomater og -apparater, kasseapparater, regnemaskiner og databehandlingsudstyr, ildslukningsapparater. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (730) Indehaver: Kim Kingo Andersen, Vesterbro 79, 5000 Odense C, ; Solgvejg Kingo Andersen, Vesterbro 79, 5000 Odense C, ; Ingrid Vorstrup, Krengerupvænget 49, 5230 Odense M, (511) Klasse 33: Alkoholholdige drikke (dog ikke øl). (591) Farvetekst: Mærket er udført i farver. (730) Indehaver: Energiselskabet A.A.G.E A.m.b.a., Grenåvej 55, 8200 Århus N, (740/750) Fuldmægtig: Advokaterne Bøgh Andersen & C. Henriksen, Åboulevarden 31, 8100 Århus C, (511) Klasse 09: Galvaniske batterier; batterier til belysning; batterier til lommelygter; elektriske batterier; elektriske batterier til køretøjer; smeltedigler til laboratoriebrug; elektrisk tråd; elektriske apparater til fjerntænding; elektriske apparater til tiltrækning og udryddelse af insekter; elektriske armaturer; elektriske ledninger; materiel til elektriske ledninger (tråd, kabler); elektriske skinner til påmontering af lamper; elektriske stikkontakter; elektriske tabsindikatorer, elektriske udladningsrør, ikke til belysning; elektrolysatorer; elektromagnetiske spoler; elektroniske kalendere; elektroniske mærkesedler til varer; elektroniske penne (dataskærme); sendere af elektroniske signaler; elektroniske translatører (bærbare); elektropletteringsapparater; elementer, elektriske; elektriske elementer til køretøjer; styreindretninger til elevatorer; frekvensmålere; videnskabelige apparater og instrumenter til fysik; galvaniseringsapparater; galvaniske celler; galvanometre; beklædning til beskyttelse mod ild; måleinstrumenter; startkabler til motorer; katoder; isoleret kobbertråd; elektriske kollektorer; lasere, ikke til medicinsk formål; laterna magica; lydledere; elektriske lysbueskæreapparater; elektriske lysbuesvejseapparater; lysdæmpere (regulatorer) (elektriske); scannere (databehandlingsudstyr); stigningsmålere; strålemålere; termometre (ikke til medicinsk brug); termostater; termostater til befordringsmidler; vandmålere; vandstandsindikatorer; vandstandsmålere; variometre; varmeregulerende apparater. (511) Klasse 39: Elektricitetsdistribution; distribution af energi ; oplagring; oplagring af varer; udlejning af pakhuse og lagerrum; vanddistribution; vandforsyning; varelevering; åbning og lukning af sluseporte. (511) Klasse 40: Destruktion af affald; forbrænding af affald; genbrug af affald; produktion af energi; forarbejdning af affald; udlejning af generatorer; omdannelse af affald; opfriskning af luft; opmærkning med laserstråler; papirappretering; papirbehandling; raffinering; rygning af næringsmidler; vandbehandling; vulkanisering (forarbejdning og behandling) af materialer. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (730) Indehaver: Peter V. Jensen, Paduavej 12, 2300 København S, (511) Klasse 11: Apparater til belysning, opvarmning, dampdannelse, kogning, køling, tørring, ventilation og vandledning samt sanitetsinstallationer. (511) Klasse 34: Lightere. 3480

17 Dansk Varemærketidende (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (730) Indehaver: Christian Kouyoumdijan, Vester Farimagsgade 1, 1606 København V, (511) Klasse 14: Ædle metaller og legeringer heraf samt varer af ædle metaller eller varer overtrukket hermed og ikke indeholdt i andre klasser, juvelerarbejder, smykker, ædelstene, ure og kronometriske instrumenter. (591) Farvetekst: Mærket er udført i farver. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: BIGMEET (730) Indehaver: Fertilitetsklinikken trianglen ApS v/jørgen Grindsted, Lundevangsvej 12, 2900 Hellerup, (740/750) Fuldmægtig: Gorrissen Federspiel Kierkegaard Advokatfirma, H.C. Andersens Boulevard 12, 1553 København V, (511) Klasse 05: Farmaceutiske præparater samt præparater til sundhedspleje. (511) Klasse 10: Kirurgiske og medicinske apparater og instrumenter. (511) Klasse 42: Lægevirksomhed samt sundhedspleje. (591) Farvetekst: MÆRKET ER UDFØRT I FARVER (730) Indehaver: Carsten Michael Rasmussen, Illerupvej 40 4th, 8200 Århus N, (740/750) Fuldmægtig: K. Skøtt-Jensen, Patentingeniører A/S, Lemmingvej 225, 8361 Hasselager, (511) Klasse 12: Køretøjer, befordringsmidler til brug på land, i luften eller i vandet. (511) Klasse 35: Annonce- og reklamevirksomhed, bistand ved forretningsledelse og forretningsadministration, bistand ved varetagelse af kontoropgaver. (511) Klasse 41: Uddannelses- og undervisningsvirksomhed, underholdningsvirksomhed, sportsarrangementer og kulturelle arrangementer. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (730) Indehaver: Tømrer- og Snedkerfirmaet Jensen & Jensen ApS, Stenhuggervej 20, 6710 Esbjerg V, (740/750) Fuldmægtig: Arnen Advokatfirma, Kirkegade 49, 6700 Esbjerg, (511) Klasse 19: Byggematerialer (ikke af metal), stive rør til bygningsbrug (ikke af metal), asfalt, beg, tjære og bitumen, transportable bygninger (ikke af metal), monumenter (ikke af metal). (511) Klasse 37: Byggevirksomhed, herunder tømrer- og snedkervirksomhed, reparationsvirksomhed, installationsvirksomhed. (730) Indehaver: Jensen Dansk Design, Trehøjevej 2, 7200 Grindsted, (511) Klasse 14: Ure. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: ROYAL DERICK (730) Indehaver: HORTENSIA LIMITED, c/o 16/F., World Tech Centre, 95 How Ming Street, Kwun Tong, Hong Kong (740/750) Fuldmægtig: William Carl Frick, Akacievej 6, 2791 Dragør, (511) Klasse 18: Læder og læderimitationer samt varer fremstillet af disse materialer og ikke indeholdt i andre klasser, skind og huder, kufferter og rejsetasker, paraplyer, parasoller og spadserestokke, piske og sadelmagervarer. (511) Klasse 25: Beklædningsgenstande, fodtøj og hovedbeklædning. (511) Klasse 42: Design virksomhed. 3481

18 Dansk Varemærketidende (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: FREDE DERICK (730) Indehaver: HORTENSIA LIMITED, c/o 16/F., World Tech Centre, 95 How Ming Street, Kwun Tong, Hong Kong (740/750) Fuldmægtig: William Carl Frick, Akacievej 6, 2791 Dragør, (511) Klasse 18: Læder og læderimitationer samt varer fremstillet af disse materialer og ikke indeholdt i andre klasser, skind og huder, kufferter og rejsetasker, paraplyer, parasoller og spadserestokke, piske og sadelmagervarer. (511) Klasse 25: Beklædningsgenstande, fodtøj og hovedbeklædning. (511) Klasse 42: Design virksomhed. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (730) Indehaver: DiBaBolig A/S, Vinhusgade 12, 4700 Næstved, (740/750) Fuldmægtig: DiskontoBanken A/S, Axeltorv 4, 4700 Næstved, (511) Klasse 36: Ejendomsmæglervirksomhed. (591) Farvetekst: Mærket er udført i farver. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (730) Indehaver: DiBaFinans A/S, Holsted Park 15 B, 4700 Næstved, (740/750) Fuldmægtig: DiskontoBanken A/S, Axeltorv 4, 4700 Næstved, (511) Klasse 36: Finansielvirksomhed, herunder billån, familielån (591) Farvetekst: Mærket er udført i farver (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: CARTIFICIAL (730) Indehaver: Medico-Chemical Lab. ApS, Københavns Forskerpark Symbion, Fruebjergvej 3, 2100 København Ø, (511) Klasse 05: Farmaceutiske og veterinærmedicinske præparater samt præparater til sundhedspleje, diætetiske præparater til medicinsk brug, plastre og forbindsstoffer, desinfektionsmidler. (511) Klasse 10: Kirurgiske, medicinske, odontologiske og veterinære apparater og instrumenter samt kunstige lemmer, øjne og tænder, ortopædiske artikler, suturmaterialer. (511) Klasse 41: Uddannelses- og undervisningsvirksomhed. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (730) Indehaver: Jan Thrysøe, Industrivej 12 A, 9280 Storvorde, (511) Klasse 39: Transportvirksomhed. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: SamtaleKøkken (730) Indehaver: Kvik Holding A/S, Østerbro 2, 6933 Kibæk, (740/750) Fuldmægtig: Høiberg ApS, Nørre Farimagsgade 37, 1364 København K, (511) Klasse 20: Møbler, spejle, varer (ikke indeholdt i andre klasser) af træ, køkkenindretninger (møbler). (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: APPETITE FOR LIFE (730) Indehaver: ADAM OPEL AG, Rüsselsheim, Tyskland 1553 København V, (511) Klasse 12: Motorkøretøjer og dele hertil (ikke indeholdt i andre klasser). (730) Indehaver: 1848 DiBaForsikring A/S, Ringstedgade 40, 4700 Næstved, (740/750) Fuldmægtig: DiskontoBanken A/S, Axeltorv 4, 4700 Næstved, (511) Klasse 36: Forsikringsvirksomhed; i form af forsikringer til private og erhvervskunder. (591) Farvetekst: Mærket er udført i farver. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: COUNTRY MANOR (730) Indehaver: Keystone Retaining Wall Systems, Inc., a corporation of the State of Minnesota, 4444 West 78th Street, Minneapolis, MN 55435, USA 2900 Hellerup, (511) Klasse 19: Modulblokke af beton til konstruktion af jordstøttemure. 3482

19 Dansk Varemærketidende (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: MAX LIFE (730) Indehaver: Ashland, Inc., 50 E. River Center Bldv. P.O. box 391, Covington, Kentucky , USA 2900 Hellerup, (511) Klasse 04: Motorolie, smøremidler, fedtstoffer til industrielle formål. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: WINNING BRANDS (730) Indehaver: A.C. Nielsen Company, 150 North Martingale Road, Schaumburg, Illinois 60173, USA (740/750) Fuldmægtig: Budde, Schou & Ostenfeld A/S, Vester Søgade 10, 1601 København V, (511) Klasse 35: Annonce- og reklamevirksomhed, bistand ved forretningsledelse, forretningsadministration, bistand ved varetagelse af kontoropgaver, markedsbearbejdelse, -undersøgelse og -analyse, opinionsundersøgelser, udarbejdelse af statistikker. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: CashServer (730) Indehaver: CashServer ApS, Birkeparken 4, 8230 Åbyhøj, (740/750) Fuldmægtig: Kromann Reumert, Rådhuspladsen 3, 8000 Århus C, (511) Klasse 09: Apparater til optagelse, transmission og gengivelse af lyd eller billede, magnetiske databærere, lydplader, regnemaskiner og databehandlingsudstyr, apparater og instrumenter til undervisning, EDBsoftwareprodukter, herunder produkter, man downloader på Internettet. (511) Klasse 16: Papir, pap, varer heraf og ikke indeholdt i andre klasser, tryksager, bogbinderiartikler, instruktions- og undervisningsmateriale (dog ikke apparater), plasticmateriale til emballeringsbrug, manualer. (511) Klasse 42: Programmering af computere, teknisk bistand vedrørende IT-konsulentydelser, installation af dataprogrammer, vedligeholdelse af dataprogrammer, opdatering af dataprogrammer, udvikling af dataprogrammer. (730) Indehaver: Blohm + Voss GmbH, Hermann-Blohm-Strasse 3, D Hamburg, Tyskland (740/750) Fuldmægtig: Giersing & Stellinger Patentbureau A/S, Teglporten 3, 3460 Birkerød, (511) Klasse 06: Beslag til skibsbygning, ankre, kæder, dæksbelægninger, skyggegivende tremmeværk, trapper, alle disse varer af metal. (511) Klasse 07: Maskiner, nemlig start- og hjælpemaskiner til skibe; dele til de nævnte maskiner. (511) Klasse 09: Skibsudrustningsgenstande, nemlig kompasstandere, rednings- og ildslukningsudstyr og -instrumenter. (511) Klasse 11: Installationer og udstyr til ventilation; last- og proviantkølerum. (511) Klasse 12: Skibe, fartøjer til brug på vandet; skibsgelænder af træ og metal; skibsudstyr, nemlig dækshuse, stabiliseringsanlæg til skibe, beslag til skibe. (511) Klasse 19: Skibsudstyr, nemlig vægge, lofter, døre, låger, vinduesrammer, dæksbelægninger, soltage, skyggegivende tremmeværk og trapper, alt ikke af metal. (511) Klasse 20: Skibsudstyr, nemlig møbler, kortborde, kortskabe. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: PYRO (730) Indehaver: Burmah Castrol Trading Limited Trade Mark Department, Burmah Castrol House Pipers Way, Swindon, Wiltshire SN3 1RE, Storbritannien (740/750) Fuldmægtig: Sandel, Løje & Wallberg, Frederiksgade 7, 1265 København K, (511) Klasse 04: Olier og fedtstoffer til industrielle formål, smøremidler, smøreolier og -fedt; brændstoffer; ikke-kemiske additiver til brændstoffer, smøremidler og til smørefedt; midler til absorbering, fugtning og binding af støv; belysningsstoffer; gear olier; transmissions olier. (300) Prioritetsoplysninger: IE 2000/01871 Irland (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: CIPRALEX (730) Indehaver: H. LUNDBECK A/S, Ottiliavej 9, 2500 Valby, (511) Klasse 05: Farmaceutiske præparater med virkning på centralnervesystemet. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: CashCow (730) Indehaver: CashServer ApS, Birkeparken 4, 8230 Åbyhøj, (740/750) Fuldmægtig: Kromann Reumert, Rådhuspladsen 3, 8000 Århus C, (511) Klasse 09: Apparater til optagelse, transmission og gengivelse af lyd eller billede, magnetiske databærere, lydplader, regnemaskiner og databehandlingsudstyr, apparater og instrumenter til undervisning, EDBsoftwareprodukter, herunder produkter, man downloader på Internettet. (511) Klasse 16: Papir, pap, varer heraf og ikke indeholdt i andre klasser, tryksager, bogbinderiartikler, instruktions- og undervisningsmateriale (dog ikke apparater), plasticmateriale til emballeringsbrug, manualer. (511) Klasse 42: Programmering af computere, teknisk bistand vedrørende IT-konsulentydelser, installation af dataprogrammer, vedligeholdelse af dataprogrammer, opdatering af dataprogrammer, udvikling af dataprogrammer. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: CIPRALEXA (730) Indehaver: H. LUNDBECK A/S, Ottiliavej 9, 2500 Valby, (511) Klasse 05: Farmaceutiske præparater med virkning på centralnervesystemet. 3483

20 Dansk Varemærketidende (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: SIPRALEX (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (730) Indehaver: H. LUNDBECK A/S, Ottiliavej 9, 2500 Valby, (511) Klasse 05: Farmaceutiske præparater med virkning på centralnervesystemet. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: SIPRALEXA (730) Indehaver: H. LUNDBECK A/S, Ottiliavej 9, 2500 Valby, (511) Klasse 05: Farmaceutiske præparater med virkning på centralnervesystemet. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (730) Indehaver: BGM Denmark A/S, Ovengaden neden Vandet 17, 2., 1414 København K, (740/750) Fuldmægtig: Peer B. Petersen Advokat, Vognmagergade 7, 1120 København K, (511) Klasse 09: Musik og lyd optaget på databærende medier, herunder compacts disks, grammofonplader, lydkassetter og videokassetter, særligt for elektronisk musik, computerspil og elektroniske spil til brug sammen med TV-apparater, elektroniske manualer. (511) Klasse 16: Trykte covers til musik og lydangivelse, trykte manualer. (511) Klasse 41: Underholdningsvirksomhed, udgivelse af musik og lydoptagelser, herunder til brug sammen med videreudvikling af spil m.v. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: EQUIO (730) Indehaver: Parke, Davis & Company, a corporation of the State of Michigan, 201 Tabor Road, Morris Plains, New Jersey 07950, USA 1553 København V, (511) Klasse 05: Farmaceutiske præparater til behandling af hjerte-karsygdomme, epilepsi, humørsyge, smerter, angst, kræft, auto-immune mangelsygdomme, diabetes samt beslægtede relaterede sygdomme og tilstande. (300) Prioritetsoplysninger: US 75/ USA (730) Indehaver: Snacks Kompagniet Produktion A/S, Industrivej 8, 9830 Tårs, (511) Klasse 29: Kartoffelchips, snackprodukter fremstillet af grøntsager, kartofler, kød og tilberedte nødder.. (511) Klasse 30: Snackprodukter fremstillet af korn og majs. (591) Farvetekst: Mærket er udført i farver. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: KRUPS (730) Indehaver: Krups Gmbh, Heresbachstrasse 29, D Solingen, Tyskland (740/750) Fuldmægtig: Larsen & Birkeholm A/S, Skandinavisk Patentbureau, Banegårdspladsen 1, 1570 København V, (511) Klasse 10: Aerosolapparater til medicinsk brug, varmeluftsvibratorer til medicinske formål, sutteflaske, medicinske apparater til legemsøvelser, elektriske tandlægeapparater, sonder til medicinske formål, apparater til blodtryksmåling, termometre til medicinsk brug, apparater til vibrationsmassage, apparater til skønhedsmassage, inhalatorer, lasere til medicinske formål, massageapparater. (300) Prioritetsoplysninger: DE /10 Tyskland 3484

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 26. 129. årgang. 2008-06-25 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 26. 129. årgang. 2008-06-25 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 26. 129. årgang. 2008-06-25 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 439 Afslåede eller

Læs mere

Fællesmærke Ansøgning om registrering

Fællesmærke Ansøgning om registrering Fællesmærke Ansøgning om registrering Se vejledning til de enkelte punkter 1. Grundgebyr: Klassegebyr: 3. Mærkeindehaver: (navn, adresse og evt. CVR-nr.) 2. Ansøgers/fuldmægtigs referencenr.: Patent- og

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 33. 131. årgang. 2010-08-18 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 33. 131. årgang. 2010-08-18 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 33. 131. årgang. 2010-08-18 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1359 Afslåede eller

Læs mere

Varemærkeansøgning. Læs venligst vejledningen til de enkelte punkter. Forbeholdt Patent- og. Varemærkestyrelsen

Varemærkeansøgning. Læs venligst vejledningen til de enkelte punkter. Forbeholdt Patent- og. Varemærkestyrelsen Patent- og Varemærkestyrelsen Varemærkeansøgning Læs venligst vejledningen til de enkelte punkter 1. Grundgebyr: 2. Ansøgers/fuldmægtigs referencenr.: Klassegebyr: 3. Mærkeindehaver: (fulde navn, adresse,

Læs mere

Dansk Varemærke Tidende

Dansk Varemærke Tidende Dansk Varemærke Tidende Nr. 6. 122. årgang. 2001-02-07 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 347 Afslåede eller tilbagetagne ansøgninger...

Læs mere

Dansk Varemærke Tidende

Dansk Varemærke Tidende Dansk Varemærke Tidende Nr. 19. 123. årgang. 2002-05-08 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1967 Offentliggørelse af udskilte registreringer...

Læs mere

Fællesmærkeansøgning. Læs venligst vejledningen til de enkelte punkter. Forbeholdt Patent- og. Varemærkestyrelsen

Fællesmærkeansøgning. Læs venligst vejledningen til de enkelte punkter. Forbeholdt Patent- og. Varemærkestyrelsen Patent- og Varemærkestyrelsen Fællesmærkeansøgning Læs venligst vejledningen til de enkelte punkter 1. Grundgebyr: 2. Ansøgers/fuldmægtigs referencenr.: Klassegebyr: 3. Mærkeindehaver: (fulde navn, adresse,

Læs mere

Dansk Varemærke Tidende

Dansk Varemærke Tidende Dansk Varemærke Tidende Nr. 01. 120. årgang. 1999-01-06 Dansk Varemærketidende Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1 Afslåede eller tilbagetagne ansøgninger...

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 32. 130. årgang. 2010-08-11 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 32. 130. årgang. 2010-08-11 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 32. 130. årgang. 2010-08-11 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1333 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 04. 124. årgang. 2003-01-22 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 04. 124. årgang. 2003-01-22 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 04. 124. årgang. 2003-01-22 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 169 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 41. 128. årgang. 2007-10-10 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 41. 128. årgang. 2007-10-10 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 41. 128. årgang. 2007-10-10 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1829 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 37. 131. årgang. 2010-09-15 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 37. 131. årgang. 2010-09-15 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 37. 131. årgang. 2010-09-15 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1541 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 08. 124. årgang. 2003-02-19 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 08. 124. årgang. 2003-02-19 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 08. 124. årgang. 2003-02-19 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 481 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 18. 127. årgang. 2006-05-03 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 18. 127. årgang. 2006-05-03 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 18. 127. årgang. 2006-05-03 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 875 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk Varemærke Tidende

Dansk Varemærke Tidende Dansk Varemærke Tidende Nr. 26. 122. årgang. 2001-07-04 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1941 Omtryk af tidligere offentliggjorte

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 11. 126. årgang. 2005-03-16 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 11. 126. årgang. 2005-03-16 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 11. 126. årgang. 2005-03-16 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 571 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 34. 128. årgang. 2007-08-22 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 34. 128. årgang. 2007-08-22 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 34. 128. årgang. 2007-08-22 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1477 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 08. 129. årgang. 2008-02-20 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 08. 129. årgang. 2008-02-20 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 08. 129. årgang. 2008-02-20 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 377 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk Varemærke Tidende

Dansk Varemærke Tidende Dansk Varemærke Tidende Nr. 27. 123. årgang. 2002-07-03 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 2767 Afslåede eller tilbagetagne ansøgninger...

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 32. 128. årgang. 2007-08-08 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 32. 128. årgang. 2007-08-08 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 32. 128. årgang. 2007-08-08 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1393 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 20. 129. årgang. 2008-05-14 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 20. 129. årgang. 2008-05-14 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 20. 129. årgang. 2008-05-14 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1077 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 07. 124. årgang. 2003-02-12 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 07. 124. årgang. 2003-02-12 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 07. 124. årgang. 2003-02-12 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 397 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk Varemærke Tidende

Dansk Varemærke Tidende Dansk Varemærke Tidende Nr. 4. 122. årgang. 2001-01-24 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 203 Omtryk af tidligere offentliggjorte

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 22. 130. årgang. 2009-06-03 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 22. 130. årgang. 2009-06-03 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 22. 130. årgang. 2009-06-03 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1481 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 39. 128. årgang. 2007-09-26 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 39. 128. årgang. 2007-09-26 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 39. 128. årgang. 2007-09-26 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1745 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 1. 125. årgang. 2004-01-07 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 1. 125. årgang. 2004-01-07 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 1. 125. årgang. 2004-01-07 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 3 Offentliggørelse

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 26. 131. årgang. 2010-06-30 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 26. 131. årgang. 2010-06-30 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 26. 131. årgang. 2010-06-30 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1065 Afslåede eller

Læs mere

Dansk Varemærke Tidende

Dansk Varemærke Tidende Dansk Varemærke Tidende Nr. 12. 122. årgang. 2001-03-21 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 797 Omtryk af tidligere offentliggjorte

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 27. 125. årgang. 2004-07-07 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 27. 125. årgang. 2004-07-07 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 27. 125. årgang. 2004-07-07 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1539 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 09. 129. årgang. 2008-02-27 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 09. 129. årgang. 2008-02-27 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 09. 129. årgang. 2008-02-27 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 447 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 11. 130. årgang. 2009-03-18 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 11. 130. årgang. 2009-03-18 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 11. 130. årgang. 2009-03-18 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 957 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 10. 127. årgang. 2006-03-08 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 10. 127. årgang. 2006-03-08 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 10. 127. årgang. 2006-03-08 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 493 Afslåede eller

Læs mere

Dansk Varemærke Tidende

Dansk Varemærke Tidende Dansk Varemærke Tidende Nr. 27. 121. årgang. 2000-07-05 Dansk Varemærketidende Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1779 Omtryk af tidligere offentliggjorte

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 48. 131. årgang. 2010-12-01 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 48. 131. årgang. 2010-12-01 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 48. 131. årgang. 2010-12-01 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1989 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 25. 124. årgang. 2003-06-18 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 25. 124. årgang. 2003-06-18 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 25. 124. årgang. 2003-06-18 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1633 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 21. 129. årgang. 2008-05-21 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 21. 129. årgang. 2008-05-21 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 21. 129. årgang. 2008-05-21 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1125 Offentliggørelse

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 35. 131. årgang. 2010-09-01 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 35. 131. årgang. 2010-09-01 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 35. 131. årgang. 2010-09-01 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1441 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 09. 130. årgang. 2011-03-02 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 09. 130. årgang. 2011-03-02 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 09. 130. årgang. 2011-03-02 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 359 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 49. 129. årgang. 2008-12-03 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 49. 129. årgang. 2008-12-03 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 49. 129. årgang. 2008-12-03 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 3707 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 28. 130. årgang. 2009-07-15 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 28. 130. årgang. 2009-07-15 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 28. 130. årgang. 2009-07-15 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1733 Afslåede eller

Læs mere

Dansk Varemærke Tidende

Dansk Varemærke Tidende Dansk Varemærke Tidende Nr. 9. 123. årgang. 2002-02-27 Dansk Varemærketidende Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 821 Afslåede eller tilbagetagne ansøgninger...

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 36. 132. årgang. 2011-09-07 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 36. 132. årgang. 2011-09-07 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 36. 132. årgang. 2011-09-07 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1399 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 2. 125. årgang. 2004-01-14 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 2. 125. årgang. 2004-01-14 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 2. 125. årgang. 2004-01-14 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 91 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk Varemærke Tidende

Dansk Varemærke Tidende Dansk Varemærke Tidende Nr. 42. 123. årgang. 2002-10-16 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 3881 Omtryk af tidligere offentliggjorte

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 10. 130. årgang. 2009-03-11 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 10. 130. årgang. 2009-03-11 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 10. 130. årgang. 2009-03-11 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 907 Afslåede eller

Læs mere

Dansk Varemærke Tidende

Dansk Varemærke Tidende Dansk Varemærke Tidende Nr. 36. 121. årgang. 2000-09-06 Dansk Varemærketidende Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 2699 Omtryk af tidligere offentliggjorte

Læs mere

Dansk Varemærke Tidende

Dansk Varemærke Tidende Dansk Varemærke Tidende Nr. 46. 120. årgang. 1999-11-17 Dansk Varemærketidende Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 2755 Omtryk af tidligere offentliggjorte

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 21. 128. årgang. 2007-05-23 Dansk Varemærketidende

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 21. 128. årgang. 2007-05-23 Dansk Varemærketidende Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 21. 128. årgang. 2007-05-23 Dansk Varemærketidende Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 811 Offentliggørelse

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 09. 126. årgang. 2005-03-02 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 09. 126. årgang. 2005-03-02 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 09. 126. årgang. 2005-03-02 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 453 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 44. 129. årgang. 2008-10-29 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 44. 129. årgang. 2008-10-29 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 44. 129. årgang. 2008-10-29 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 2379 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk Varemærke Tidende

Dansk Varemærke Tidende Dansk Varemærke Tidende Nr. 43. 120. årgang. 1999-10-27 Dansk Varemærketidende Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 2531 Afslåede eller tilbagetagne ansøgninger...

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 27. 128. årgang. 2007-07-04 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 27. 128. årgang. 2007-07-04 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 27. 128. årgang. 2007-07-04 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1145 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 07. 125. årgang. 2004-02-18 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 07. 125. årgang. 2004-02-18 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 07. 125. årgang. 2004-02-18 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 399 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 49. 130. årgang. 2009-12-09 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 49. 130. årgang. 2009-12-09 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 49. 130. årgang. 2009-12-09 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 2609 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 24. 130. årgang. 2009-06-17 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 24. 130. årgang. 2009-06-17 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 24. 130. årgang. 2009-06-17 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1547 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 29. 128. årgang. 2007-07-18 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 29. 128. årgang. 2007-07-18 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 29. 128. årgang. 2007-07-18 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1233 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 13. 127. årgang. 2006-03-29 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 13. 127. årgang. 2006-03-29 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 13. 127. årgang. 2006-03-29 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 619 Offentliggørelse

Læs mere

Dansk Varemærke Tidende

Dansk Varemærke Tidende Dansk Varemærke Tidende Nr. 41. 121. årgang. 2000-10-11 Dansk Varemærketidende Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 3097 Afslåede eller tilbagetagne ansøgninger...

Læs mere

Dansk Varemærke Tidende

Dansk Varemærke Tidende Dansk Varemærke Tidende Nr. 44. 122. årgang. 2001-11-07 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 3637 Omtryk af tidligere offentliggjorte

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 40. 126. årgang. 2005-10-05 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 40. 126. årgang. 2005-10-05 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 40. 126. årgang. 2005-10-05 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 2323 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 36. 130. årgang. 2009-09-09 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 36. 130. årgang. 2009-09-09 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 36. 130. årgang. 2009-09-09 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 2075 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 01. 130. årgang. 2009-01-07 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 01. 130. årgang. 2009-01-07 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 01. 130. årgang. 2009-01-07 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 3 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 18. 125. årgang. 2004-05-05 Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 18. 125. årgang. 2004-05-05 Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 18. 125. årgang. 2004-05-05 Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1005 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 01. 128. årgang. 2007-01-03 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 01. 128. årgang. 2007-01-03 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 01. 128. årgang. 2007-01-03 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 3 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 03. 130. årgang. 2009-01-21 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 03. 130. årgang. 2009-01-21 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 03. 130. årgang. 2009-01-21 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 111 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 17. 126. årgang. 2005-04-27 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 17. 126. årgang. 2005-04-27 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 17. 126. årgang. 2005-04-27 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 825 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk Varemærke Tidende

Dansk Varemærke Tidende Dansk Varemærke Tidende Nr. 48. 123. årgang. 2002-11-27 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 4303 Afslåede eller tilbagetagne ansøgninger...

Læs mere

Dansk Varemærke Tidende

Dansk Varemærke Tidende Dansk Varemærke Tidende Nr. 9. 122. årgang. 2001-02-28 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 577 Omtryk af tidligere offentliggjorte

Læs mere

Dansk Varemærke Tidende

Dansk Varemærke Tidende Dansk Varemærke Tidende Nr. 47. 121. årgang. 2000-11-22 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 3577 Afslåede eller tilbagetagne ansøgninger...

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 29. 126. årgang. 2005-07-20 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 29. 126. årgang. 2005-07-20 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 29. 126. årgang. 2005-07-20 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1675 Afslåede eller

Læs mere

Dansk Varemærke Tidende

Dansk Varemærke Tidende Dansk Varemærke Tidende Nr. 46. 122. årgang. 2001-11-21 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 3799 Afslåede eller tilbagetagne ansøgninger...

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 40. 128. årgang. 2007-10-03 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 40. 128. årgang. 2007-10-03 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 40. 128. årgang. 2007-10-03 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1791 Afslåede eller

Læs mere

Dansk Varemærke Tidende

Dansk Varemærke Tidende Dansk Varemærke Tidende Nr. 47. 120. årgang. 1999-11-24 Dansk Varemærketidende Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 2837 Afslåede eller tilbagetagne ansøgninger...

Læs mere

Dansk Varemærke Tidende

Dansk Varemærke Tidende Dansk Varemærke Tidende Nr. 10. 122. årgang. 2001-03-07 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 663 Omtryk af tidligere offentliggjorte

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 42. 125. årgang. 2004-10-20 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 42. 125. årgang. 2004-10-20 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 42. 125. årgang. 2004-10-20 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 2349 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 10. 131. årgang. 2010-03-10 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 10. 131. årgang. 2010-03-10 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 10. 131. årgang. 2010-03-10 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 265 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 51. 127. årgang. 2006-12-20 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 51. 127. årgang. 2006-12-20 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 51. 127. årgang. 2006-12-20 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 2481 Afslåede eller

Læs mere

Dansk Varemærke Tidende

Dansk Varemærke Tidende Dansk Varemærke Tidende Nr. 4. 121. årgang. 2000-01-26 Dansk Varemærketidende Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 121 Afslåede eller tilbagetagne ansøgninger...

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 11. 127. årgang. 2006-03-15 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 11. 127. årgang. 2006-03-15 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 11. 127. årgang. 2006-03-15 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 531 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 06. 133. årgang. 2012-02-08 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 06. 133. årgang. 2012-02-08 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 06. 133. årgang. 2012-02-08 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 237 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 37. 132. årgang. 2011-09-14 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 37. 132. årgang. 2011-09-14 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 37. 132. årgang. 2011-09-14 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1429 Afslåede eller

Læs mere

Dansk Varemærke Tidende

Dansk Varemærke Tidende Dansk Varemærke Tidende Nr. 48. 121. årgang. 2000-11-29 Dansk Varemærketidende Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 3665 Omtryk af tidligere offentliggjorte

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 09. 131. årgang. 2012-02-29 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 09. 131. årgang. 2012-02-29 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 09. 131. årgang. 2012-02-29 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 377 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 14. 127. årgang. 2006-04-05 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 14. 127. årgang. 2006-04-05 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 14. 127. årgang. 2006-04-05 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 671 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 04. 125. årgang. 2004-01-28 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 04. 125. årgang. 2004-01-28 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 04. 125. årgang. 2004-01-28 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 199 Afslåede eller

Læs mere

Dansk Varemærke Tidende

Dansk Varemærke Tidende Dansk Varemærke Tidende Nr. 33. 122. årgang. 2001-08-22 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 2639 Afslåede eller tilbagetagne ansøgninger...

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 39. 125. årgang. 2004-09-29 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 39. 125. årgang. 2004-09-29 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 39. 125. årgang. 2004-09-29 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 2157 Afslåede eller

Læs mere

Dansk Varemærke Tidende

Dansk Varemærke Tidende Dansk Varemærke Tidende Nr. 20. 123. årgang. 2002-05-15 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 2081 Afslåede eller tilbagetagne ansøgninger...

Læs mere

Dansk Varemærke Tidende

Dansk Varemærke Tidende Dansk Varemærke Tidende Nr. 49. 121. årgang. 2000-12-06 Dansk Varemærketidende Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 3745 Omtryk af tidligere offentliggjorte

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 15. 126. årgang. 2005-04-13 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 15. 126. årgang. 2005-04-13 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 15. 126. årgang. 2005-04-13 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 755 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 17. 124. årgang. 2003-04-23 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 17. 124. årgang. 2003-04-23 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 17. 124. årgang. 2003-04-23 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1117 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 31. 129. årgang. 2008-07-30 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 31. 129. årgang. 2008-07-30 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 31. 129. årgang. 2008-07-30 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 742 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 28. 130. årgang. 2011-07-13 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 28. 130. årgang. 2011-07-13 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 28. 130. årgang. 2011-07-13 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1103 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 18. 128. årgang. 2007-05-02 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 18. 128. årgang. 2007-05-02 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 18. 128. årgang. 2007-05-02 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 653 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 43. 131. årgang. 2010-10-27 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 43. 131. årgang. 2010-10-27 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 43. 131. årgang. 2010-10-27 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1771 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 03. 131. årgang. 2010-01-20 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 03. 131. årgang. 2010-01-20 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 03. 131. årgang. 2010-01-20 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 91 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk Varemærke Tidende

Dansk Varemærke Tidende Dansk Varemærke Tidende Nr. 51. 121. årgang. 2000-12-20 Dansk Varemærketidende Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 3997 Omtryk af tidligere offentliggjorte

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 43. 132. årgang. 2011-10-26 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 43. 132. årgang. 2011-10-26 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 43. 132. årgang. 2011-10-26 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1671 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 46. 125. årgang. 2004-11-17 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 46. 125. årgang. 2004-11-17 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 46. 125. årgang. 2004-11-17 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 2573 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 31. 131. årgang. 2010-08-04 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 31. 131. årgang. 2010-08-04 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 31. 131. årgang. 2010-08-04 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1283 Omtryk af tidligere

Læs mere