Budgetoplæg Budgetseminar 28. august Beredskabskatalog Driftsudvidelsesforslag Anlægsforslag

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Budgetoplæg 2015. Budgetseminar 28. august 2014. Beredskabskatalog Driftsudvidelsesforslag Anlægsforslag"

Transkript

1 Budgetoplæg 2015 Budgetseminar 28. august 2014 Beredskabskatalog Driftsudvidelsesforslag Anlægsforslag 1

2 2

3 Beredskabsforslag budget skattefinansierede område (hele kr.) Udvalget for Teknik og Miljø Side Skema Prioritet Forslag Politikområde UTM 1 1 % reduktion Park og Vej UTM 2 1 % reduktion Natur og Miljø UTM 3 1 % reduktion Kollektiv trafik UTM 4 1 % reduktion Planlægning UTM 5 1 % reduktion Bygninger UTM 6 1 % reduktion Klima og Energi Teknik og Miljø i alt Udvalget for Kultur og Fritid. Side Skema Prioritet Forslag Politikområde KF 1 Kultur Kultur KF 2 Idræt Idræt KF 3 Folkeoplsyning Folkeoplysning KF 4 Bibliotek Bibliotek KF 5 Skive Musikskole Musikskole KF 6 Muse um Muse um Udvalget for Kultur og Fritid i alt Sundheds- og Forebyggelsesudvalget Side Skema Prioritet Forslag Politikområde SFU 1 Specialiseret genoptræning Sundhed SFU 2 Reduktion - psykiatrien Sundhed Sundheds- og Forebyggelsesudvalget i alt Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget Side Skema Prioritet Forslag Politikområde EAU 1 Reduktion af driften af jobcenter Skive Arbejdsmarkeds området EAU 2 1 % reduktion Erhverv og Turisme Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget i alt Udvalget for Social og Ældre Side Skema Prioritet Forslag Politikområde SOC 1 1 % generel reduktion Socialområdet SOC 2 Reduktion af driftsbudgettet med 1 % Ældreområdet Social- og ældreudvalget i alt Udvalget for Børn og Familie Side Skema Prioritet Forslag Politikområde BFU 1 1 a) Reduktion - indførelse af budgetreguleringsmodel Dagtilbud BFU 2 1 b) Ændret tildeling til specialskoler (forudsat pol. godk.) Skoler BFU 3 1 c) Førskolen - nedlæggelse af stilling Skoler BFU 4 1 d) Befordringsområdet - generel reduktion Skoler Børne- og Familieudvalget i alt Økonomiudvalget Side Skema Prioritet Forslag Politikområde ØU 1 Kommunalbestyrelsen møder, rejser og repræsentation Politisk Organisation ØU 2 Administration, Rammebesparelse på 1% Adminstration Økonomiudvalget i alt Beredsskabsforslag i alt

4 4

5 Beredskabsforslag Nr. UTM 1 1% reduktion Teknik og Miljø Park og Vej Sted/kontonummer (1000 kr. Udgift = -) Ændringer i driftsbudgettet Ændringer i anlægsbudget Ændring i antal medarbejdere (- = reduktion) Aktuelt budget 2015 Beskrivelse af forslaget, herunder konsekvenser for arbejds- og personalemæssige forhold. Lejeredskaber Renholdelse og oprydning i byer P-vagt ændring Vejmandsbidrag Kørebaner anden drift Gadefejning Grusveje Kontrol af afspærring Kalkulationsopmålinger Reduktioner i alt

6 Beredskabsforslag Nr. UTM 2 1 % reduktion Teknik- og Miljøudvalget Natur og Miljø Sted/kontonummer (1.000 kr. Udgift = -) Ændringer i driftsbudgettet Ændringer i anlægsbudget Ændring i antal medarbejdere (- = reduktion) Aktuelt budget mio. kr. Beskrivelse af forslaget, herunder konsekvenser for arbejds- og personalemæssige forhold. Budgettet på politikområdet udgør kr. Et reduktionsberedskab på 1 % udgør kr. Besparelsen forslås indhentet som en generel nedsættelse af rammen. 6

7 Beredskabsforslag Nr. UTM 3 Busdrift 1 % reduktion Teknik- og Miljøudvalget Kollektiv trafik Sted/kontonummer (1.000 kr. Udgift = -) Ændringer i driftsbudgettet Ændringer i anlægsbudget Ændring i antal medarbejdere (- = reduktion) Aktuelt budget ,118 mio. kr. Beskrivelse af forslaget, herunder konsekvenser for arbejds- og personalemæssige forhold. Der har været faldende udgifter til Midttrafik de seneste år, så det forventes derfor, at besparelsen i 2015 kan indhentes på den kollektive bustrafik. 7

8 Beredskabsforslag Nr. UTM 4 1 % reduktion Teknik- og Miljøudvalget Planlægning, havne m.m. Sted/kontonummer (1.000 kr. Udgift = -) Ændringer i driftsbudgettet Ændringer i anlægsbudget Ændring i antal medarbejdere (- = reduktion) Aktuelt budget ,925 mio. kr. Beskrivelse af forslaget, herunder konsekvenser for arbejds- og personalemæssige forhold. Budgettet på politikområdet udgør kr. Et reduktionsberedskab på 1 % udgør kr. Besparelsen forslås indhentet som en generel nedsættelse af rammen. 8

9 Beredskabsforslag Nr. UTM 5 1 % reduktion Teknik- og Miljøudvalget Bygninger Sted/kontonummer (1.000 kr. Udgift = -) Ændringer i driftsbudgettet Ændringer i anlægsbudget Ændring i antal medarbejdere (- = reduktion) Aktuelt budget ,718 mio. kr. Beskrivelse af forslaget, herunder konsekvenser for arbejds- og personalemæssige forhold. Budgettet på politikområdet udgør kr. Et reduktionsberedskab på 1 % udgør kr. Besparelsen forslås indhentet som en generel nedsættelse af rammen. 9

10 Beredskabsforslag Nr. UTM 6 1 % reduktion Teknik- og Miljøudvalget Klima og Energi Sted/kontonummer (1.000 kr. Udgift = -) Ændringer i driftsbudgettet Ændringer i anlægsbudget Ændring i antal medarbejdere (- = reduktion) Aktuelt budget ,26 mio. kr. Beskrivelse af forslaget, herunder konsekvenser for arbejds- og personalemæssige forhold. Budgettet på politikområdet udgør kr. Et reduktionsberedskab på 1 % udgør kr. Besparelsen forslås indhentet som en generel nedsættelse af rammen. 10

11 Beredskabsforslag Nr. KF 1 Kultur Kultur og Fritidsudvalget Kultur Sted/kontonummer (1000 kr. Udgift = -) Ændringer i driftsbudgettet Ændringer i anlægsbudget Ændring i antal medarbejdere (- = reduktion) Aktuelt budget 2015 Beskrivelse af forslaget, herunder konsekvenser for arbejds- og personalemæssige forhold. På hele kulturområdet indstiller Kultur og Fritidsudvalget flg.: Svanen kr Mobilt øvelokale kr I alt kr Konsekvensen er at der skal ske omstruktureringer på området. 11

12 Beredskabsforslag Nr. KF 2 Idræt Kultur og Fritidsudvalget Idræt Sted/kontonummer (1000 kr. Udgift = -) Ændringer i driftsbudgettet Ændringer i anlægsbudget Ændring i antal medarbejdere (- = reduktion) Aktuelt budget 2015 Beskrivelse af forslaget, herunder konsekvenser for arbejds- og personalemæssige forhold. På hele idrætsområdet indstiller Kultur og Fritidsudvalget flg.: Kulturcenter Østsalling kr Sparbank Arena kr Skøjtebanen kr Skolernes brug af haller kr I alt kr Reduktioner sker som en generel reduktion på skøjtebanen og resten som en generel 1% reduktion. 12

13 Beredskabsforslag Nr. KF 3 Folkeoplysningsområdet Kultur og Fritidsudvalget Folkeoplysning Sted/kontonummer (1000 kr. Udgift = -) Ændringer i driftsbudgettet Ændringer i anlægsbudget Ændring i antal medarbejdere (- = reduktion) Aktuelt budget Beskrivelse af forslaget, herunder konsekvenser for arbejds- og personalemæssige forhold. På hele folkeoplysningsområdet indstiller Kultur og Fritidsudvalget flg.: Generel besparelse på området kr Lokaletilskud haller kr I alt kr Besparelsen gennemføres ved 1% reduktion på lokaletilskud haller og en general besparelse på resten. 13

14 Beredskabsforslag Nr. KF 4 Biblioteket Kultur- og Fritidsudvalget Biblioteket Sted/kontonummer (1000 kr. Udgift = -) Ændringer i driftsbudgettet Ændringer i anlægsbudget Ændring i antal medarbejdere (- = reduktion) Aktuelt budget Beskrivelse af forslaget, herunder konsekvenser for arbejds- og personalemæssige forhold. Beskrivelse af besparelsesforslaget: Bibliotekets ramme for 2015 er lige som alle andre afdelingers ramme blevet reduceret med 0,64% som følge af Byrådets beslutning i foråret. Biblioteket ramme bliver desuden blevet beskåret med som følge af Teknisk Udvalgs investering i energibesparende solenergi. Den reducerede ramme er derfor: ½% af den reducerede ramme er kr som bibliotekets ledelse foreslår udmøntet gennem en besparelse på bibliotekets samlede budget. Det kan ske ved at bruge af ØD puljen, spare på personalekontoen og spare på leasingkontrakt, der ophører. Besparelsen på personalebudgettet er mulig pga bortfald af en lederstilling sidste år. Forbruget af ØD puljen betyder, at bibliotekets andel af ØD puljen vil gå i nul i Beskrivelse af konsekvenser for serviceniveau: Bibliotekets serviceniveau er under forandring. Pr. 5. maj 2014 indførte vi selvbetjening om formiddagen. Vi ved endnu ikke, hvordan det forløber men med en konstant reduktion af personalet siden 2009 er det klart, at serviceniveauet ikke kan være det samme. Vi bliver færre og færre til at dække vagterne. Ved sygdom og ferie, skal skemalæggerne være meget opfindsomme for at få tingene til at hænge sammen. Driftsbudgettet for 2015 vil være meget stramt og det vil derfor være vanskeligt at gennemføre udviklingsprojekter og nye initiativer med mindre der tilføres projektmidler udefra. Det på trods af, at biblioteket står over for store forandringer i takt med udviklingen af de digitale medier. Biblioteket skal også i en digital fremtid kunne leve op til bibliotekslovens formål med at fremme oplysning, uddannelse og kulturel aktivitet. Beskrivelse af konsekvenser for personalet: Vi gennemførte i 2013 en omfattende kulegravning af arbejdsgangene og indførte arbejdsbesparende it-løsninger i Flere opgaver er blevet udliciteret, områder lagt om og medarbejdere flyttet rundt. Det er sket med medarbejdernes konstruktive medvirken, men det er svært at sige, hvor længe det kan ske. Et generationsskifte, som alle parter ville have godt af, har ikke kunnet finde sted, fordi stillingerne løbende er blevet inddraget. 14

15 Beredskabsforslag Nr. KF 5 Skive Musikskole Kultur- og Fritidsudvalget Musikskolen Sted/kontonummer (1000 kr. Udgift = -) Ændringer i driftsbudgettet Ændringer i anlægsbudget Ændring i antal medarbejdere (- = reduktion) -20,23 Aktuelt budget Beskrivelse af forslaget, herunder konsekvenser for arbejds- og personalemæssige forhold. Skive Musikskoles samlede økonomi er sammensat af tilskud fra kommune, stat samt elevbetaling. Statsstøtten og elevbetalingen relaterer sig forholdsmæssigt til det kommunale tilskud i forholdet 1:1, hvilket betyder at en kommunale beskæring rammer dobbelt budgetmæssigt, idet den efterfølges af en tilsvarende statslig og elevbetalingsmæssig nedgang. Set i lyset heraf, og af tidligere års kollektive besparelser er det særdeles uheldigt for musikskolens drift og virke at blive udsat for gentagende beskæringer af dette dobbelte omfang.!% besparelse (42.000kr.) betyder en samlet budgetmæssig beskæring på godt kr., svarende til 20,23 årsværk (202,3 lektioner eller ca. 10 betalende soloelever) 1, Det eneste område musikskolen kan skære er på sine aktiviteter, dvs. den undervisning som er musikskolens kerneydelse. Set i lyset af den forestående skolereform, hvor musikskolen forventes at skulle spille en aktiv og central rolle med øgede ressourcer, stiller det samtidige ønske om besparelser musikskolen i en meget vanskelig situation. Det er vort ønske at der, i forbindelse med fastsættelsen af de endelige procentsatser for besparelser på musikskolens område, tages hensyn til dennes specielle økonomiske driftsvilkår, således at den ikke rammes dobbelt af de kommunale besparelser. Det er i forvejen en udfordring for musikskolen at løse sine opgaver indenfor den givne økonomiske ramme. 15

16 Beredskabsforslag Nr. KF 6 MUSE UM Kultur og Fritid Muse um Sted/kontonummer (1000 kr. Udgift = -) Ændringer i driftsbudgettet Ændringer i anlægsbudget Ændring i antal medarbejdere (- = reduktion) Aktuelt budget 2015 Beskrivelse af forslaget, herunder konsekvenser for arbejds- og personalemæssige forhold. MUSE UM kører projektorienteret, hvor projekter for det kommende år først endeligt godkendes efter det endelige budget for et år foreligger. Derfor kan der ikke direkte peges på specifikke driftsområder en besparelse vil påvirke. Museet gennemførte i 2014 en personalereduktion på grund af utilstrækkelige driftsmidler til projekter. Dette har allerede påvirket museets serviceniveau overfor besøgende, kommunen og staten. Men det var et nødvendigt skridt da budgettet ikke hang sammen. En meget stor del af museets driftsmidler var og er bundet op i lønmidler. En reduktion på 1 % reducerer museets evnet til at løfte de opgaver, der er pålagt os som statsanerkendt museum. Statsanerkendte museer oplever i disse år stigende krav fra staten gennem Kulturstyrelsen. De gentagne reduktioner går at vi er ved at nå et punkt, hvor museet har svært at leve op til de krav der bliver stillet fra statens side. 16

17 Beredskabsforslag Nr. SFU 1 Specialiseret genoptræning Sundheds- og Forebyggelsesudvalget Sundhedsafdelingen Sted/kontonummer (1000 kr. Udgift = -) Ændringer i driftsbudgettet Ændringer i anlægsbudget Ændring i antal medarbejdere (- = reduktion) Aktuelt budget 2015 Beskrivelse af forslaget, herunder konsekvenser for arbejds- og personalemæssige forhold. Antallet af specialiserede genoptræningsforløb i hospitalsregi er fortsat faldende. Den kommunale ambulante genoptræning er stigende i nogenlunde samme omfang, men opgaven kan løses billigere i kommunalt regi. På den baggrund indstiller forvaltningen, at budgettet til den ambulante specialiserede genoptræning reduceres med kr. 17

18 Beredskabsforslag Nr. SFU 2 Reduktion psykiatrien Sundheds- og Forebyggelsesudvalget Sundhedsafdelingen Sted/kontonummer (1000 kr. Udgift = -) Ændringer i driftsbudgettet Ændringer i anlægsbudget Ændring i antal medarbejdere (- = reduktion) Aktuelt budget Beskrivelse af forslaget, herunder konsekvenser for arbejds- og personalemæssige forhold. I forbindelse med iværksættelse af Recovery-projektet er der foretaget en omfattende revisitation af borgere tilknyttet psykiatrien. Udgangspunktet for revisitationen har været at visitere gamle borgere om, så deres tilbud modsvarer det tilbud nye brugere af psykiatrien med samme behov får i dag. Forskellen skyldes, at der i dag er et anderledes og større fokus på at sikre udvikling i borgernes forløb, rettet mod størst mulig grad af selvhjulpenhed. Forvaltningen forventer, at der som afledt effekt af revisitationen vil kunne realiseres en reduktion på kroner i psykiatrien. 18

19 Beredskabsforslag Nr. EAU 1 Reduktionsforslag vedr. driften af Jobcenter Skive Erhvervs- og arbejdsmarkedsudvalget Beskæftigelsesområdet Sted/kontonummer (1000 kr. Udgift = -) Ændringer i driftsbudgettet Ændringer i anlægsbudget Ændring i antal medarbejdere (- = reduktion) Aktuelt budget 2015 Beskrivelse af forslaget, herunder konsekvenser for arbejds- og personalemæssige forhold. I forliget om en reform af beskæftigelsesindsatsen for dagpengemodtagere er der anvist mulige besparelser på 550 mio. kr. årligt fra 2015 og frem, når den nye beskæftigelseslovning forventes at træde i kraft. I aftalen om kommunernes økonomi mellem Regeringen og KL for 2015 er der enighed om øget lokalpolitisk fokus på og styrket prioritering af ressourcerne på beskæftigelsesområdet. Initiativerne anviser et effektiviseringspotentiale på op imod 550 mio.kr. årligt, der kan frigøres i kommunerne. De potentielle besparelser vil ikke blive fratrukket kommunernes bloktilskud, men kan frigøres til andre serviceområder i kommunerne. Skive Kommune har i samarbejde med de 8 vestlige jobcentre gennemført en analyse af de samlede drifts- og forsørgelsesudgifter til beskæftigelsesområdet vedr. regnskab Analysen viser, at Skive kommune er blandt de dyreste kommuner i de kommunale nettoudgifter til drift af jobcentret målt pr. indbygger (nr. 89),, men er blandt landets billigste (nr. 25), når man ser på samlede nettoudgifter til både drift af jobcenteret og personer på midlertidig forsørgelse. Analysen dokumenter, at der har været god økonomi i at føre en aktiv beskæftigelsespolitik i Skive Kommune. Investeringerne i en aktiv indsats har meget stor betydning for kommunens udgiftsniveau. Forvaltningen vurderer, at der er behov for at tilpasse organisering og indsatsen til udviklingen i ledigheden indenfor jobcenteret. Med kontanthjælps- og beskæftigelsesreformerne er der muligheder for at finde besparelser på driften i jobcenteret: - gennemførelse af ændret organisering af jobcenterets drift på beskæftigelsesområdet i forhold til at sammentænke ressourcerne til ledelse, styring og administration - tilpasning til de færre krav til indsatsen for forsikrede ledige som følge af den nye beskæftigelsesreform - rationaliseringer og effektiviseringer som følge af regelforenkling og digitalisering af borgernes adgang til selvbetjening m.m. En beregning af besparelsesmulighederne i Skive kommune svarer til et årligt besparelsespotentiale på ca. 4,5 mio.kr. i budget

20 Beredskabsforslag Nr. EAU 2 1% beredskabskatalog Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget Erhvervsområdet Sted/kontonummer (1000 kr. Udgift = -) : Diverse tilskud : Skiveegnens 9- og Turistcenter Ændringer i driftsbudgettet - i alt Ændringer i anlægsbudget Ændring i antal medarbejdere (- = reduktion) Aktuelt budget 2015 Beskrivelse af forslaget, herunder konsekvenser for arbejds- og personalemæssige forhold. Beredskabskataloget for på 1 % i budget 2015 svarer til kr. Reduktionen udmøntes som er generel nedskæring af rammen på: Diverse tilskud kr Skiveegnens Erhvervs- og Turistcenter kr I alt kr Konsekvensen er færre midler på de enkelte områder. 20

21 Beredskabsforslag Nr. SOC 1 1 % generel reduktion Udvalget for Social og Ældre Socialafdelingen Sted/kontonummer (1000 kr. Udgift = -) Ændringer i driftsbudgettet Ændringer i anlægsbudget Ændring i antal medarbejdere (- = reduktion) Aktuelt budget 2015 Beskrivelse af forslaget, herunder konsekvenser for arbejds- og personalemæssige forhold. I forbindelse med rammeaftalerne har KKR tidligere flere gange fastsat generelle reduktioner på op til et par procent årligt. Det har også været drøftet i forhold til rammeaftalen for Nogle kommuner har ønsket reduktioner på 2-3%, mens andre slet ikke har ønsket reduktioner. Der har været fremsat et kompromisforslag på 1% s reduktion, men der er endnu ikke truffet nogen beslutning. I det følgende beskrives, hvordan en yderligere en generel reduktion på 1 % i Socialafdelingen vil kunne gennemføres. På det takstfinansierede område vil besparelsen som udgangspunkt kunne findes ved en reduktion af de bevilgede timer i botilbud og aktivitets- og samværstilbud. På de øvrige driftsområder vil 1% reduktion i første omgang blive langt ind som en rammebesparelse. Reduktionen tilstræbes realiseret gennem effektiviseringer og rationaliseringer herunder yderligere fokus på velfærdsteknologiske hjælpemidler. Her tænkes både på hjælpemidler i f.t. pleje og omsorg og informations- og kommunikationsteknologi (IKT). Yderligere fokus på udviklingsorienterede mål for den enkelte med det formål at sikre større mestring af tilværelsen kan også bidrage til at realisere en reduktion. Der er allerede en igangværende proces med revisitationer af alle borgere. På enkelte områder vil det ikke kunne undgås, at der vil ske reduktion i de nuværende aktiviteter. 21

22 Beredskabsforslag Nr. SOC 2 Reducere driftsbudget med 1 % Udvalget for Social og Ældre Ældre Sted/kontonummer (1000 kr. Udgift = -) Ændringer i driftsbudgettet Ændringer i anlægsbudget Ændring i antal medarbejdere (- = reduktion) Aktuelt budget 2015 Beskrivelse af forslaget, herunder konsekvenser for arbejds- og personalemæssige forhold. Alle driftskonti i ældreområdet beskæres med 0,5 % i Der skal desuden findes et reduktionsberedskab på yderligere 1,0 %. En evt. generel reduktion af budgetterne på ældreområdet med 1% vil skulle opnås gennem effektiviseringer. Reduktionen på 1 % vil dog medføre en stor økonomisk udfordring for det samlede område, og nogle decentrale enheder vil få store vanskeligheder med finde besparelsen. Effektiviseringer kan bl.a. opnås gennem anvendelse af forskellige former for teknologi og dermed optimering af arbejdsgange. Det kunne være: At møde ind hjemmefra, da man får sin arbejdsplan via mobiltelefonen Afholde møder digitalt fremfor fysisk. Reducere forbrug af personale på baggrund af anvendelse af forskellige former for alarmering og overvågningsudstyr. Kunne fx. være dør-, vindues- eller gulvalarmer, bevægelsesfølsomme kameraer m.v. Samtidigt kan et øget fokus på mestring give større effekt på efterspørgselen efter pleje og omsorg, i og med at medarbejderne gennem målrettet rådgivning og træning af borgeren får denne gjort mere selvhjulpen. Alle medarbejderne i hjemmeplejen har gennem de seneste år været på efteruddannelse, hvor fokus bl.a. har været på mestring. Dette, sammen med ansættelse af mestringsambassadører og projekt Tips & Mestring skulle gerne give de bedste forudsætninger for vellykkede mestringsforløb hos borgerne. Der kan også være en effektiviseringsgevinst ved at lade de borgere, som selv er i stand til at transportere sig, selv køre hen på den nærmeste sygeplejeklinik hvis de har behov for sygepleje, i stedet for at sygeplejersken bruger dyr vej tid på at køre ud til borgeren. Endelig kan højere inddragelse af frivillige til de mere omsorgsrelaterede opgave medføre at der kan frigives ressourcer til de øvrige opgaver indenfor hjemmeplejen. 22

23 Beredskabsforslag Nr. BFU 1 Budgetreguleringsmodel på dagtilbudsområdet Børne- og Familieudvalget Dagtilbudsområdet Sted/kontonummer (1000 kr. Udgift = -) Ændringer i driftsbudgettet Ændringer i anlægsbudget Ændring i antal medarbejdere (- = reduktion) Aktuelt budget Beskrivelse af forslaget, herunder konsekvenser for arbejds- og personalemæssige forhold. Der indføres en budgetreguleringsmodel på dagtilbudsområdet. Budgettet lægges på baggrund af forventede børnetal for 0-5 årige i Skive Kommune. Modellen indrettes sådan, at dagtilbudsområdets budget efterreguleres i forhold til de faktiske børnetal. 23

24 Beredskabsforslag Nr. BFU 2 Reduktion specialskoler Børne- og Familieudvalget Skoleområdet Sted/kontonummer (1000 kr. Udgift = -) Ændringer i driftsbudgettet Ændringer i anlægsbudget Ændring i antal medarbejdere (- = reduktion) Aktuelt budget Beskrivelse af forslaget, herunder konsekvenser for arbejds- og personalemæssige forhold. Samtidig med at den nye folkeskolereform træder i kraft den 1. august 2014 træder også en ny arbejdstidsaftale for lærerne i kraft. Med den nye arbejdstidsaftale skal en lærer i Skive Kommune undervise i 768 timer i et skoleår. Undervisningstiden for lærere ved specialskolerne harmoniseres med Skive Kommunes øvrige skoler pr , Dog sker indfasning i ressourcetildelingsmodellerne først fra Centerklasserne, Oasen og Skovbrynet dækker et heldagstilbud til elever med vidtgående fysisk og psykisk handicap. Folkeskolereformens udvidelse af undervisningstiden opvejes af tilsvarende reduktion i Oasen og Skovbrynets åbningstid. Den samlede daglige åbningstid i de 3 tilbud vil altså være uændret efter Krabbeshus Heldagsskole er et heldagstilbud for elever med autisme spektrum forstyrrelser. Folkeskolereformens udvidelse af undervisningstiden opvejes også her af en tilsvarende reduktion i SFOtilbuddet. Dog udvides den samlede åbningstid pr med 0,75 time om morgenen og med 1 timer om eftermiddagen. Den samlede åbningstid bliver herefter kl Ovenstående er under forbehold for Børne- og Familieudvalgets beslutning på møde den 4. juni 2014 samt beslutning på møde den 14. august 2014 efter afslutning af høringsfasen. 24

25 Beredskabsforslag Nr. BFU 3 Førskolen Børne- og Familieudvalget Skoleområdet Sted/kontonummer (1000 kr. Udgift = -) Ændringer i driftsbudgettet Ændringer i anlægsbudget Ændring i antal medarbejdere (- = reduktion) Aktuelt budget 2015 Beskrivelse af forslaget, herunder konsekvenser for arbejds- og personalemæssige forhold. Førskolen er et sprogstimuleringstilbud til 5-6 årige tosprogede børn, og foregår året før, børnene starter i skole. Førskolen er fysisk placeret på Ådalskolen. I Førskolen får børnene en 30 timers ekstra indsats hver anden uge. Antallet af børn, der går i Førskolen er faldet fra ca. 30 elever om året til nu 16 børn, og i skoleåret 2014/2015 tegner det til, at cirka 10 børn skal i Førskole. Nedgangen i antallet af børn til Førskolen skyldes formentlig forskellige omlægninger på dagtilbudsområdet blandt andet nedlæggelse af Spireskolen og beslutning at lægge sprogstimuleringsindsatsen på småbørnsområdet ud i daginstitutionerne. Der reduceres i personalestaben, som nu tæller 3 medarbejdere. Denne reduktion sker ved naturlig afgang. 25

26 Beredskabsforslag Nr. BFU 4 Reduktion på befordringsbudgettet Børne- og Familieudvalget Skoleområdet Sted/kontonummer (1000 kr. Udgift = -) Ændringer i driftsbudgettet Ændringer i anlægsbudget Ændring i antal medarbejdere (- = reduktion) Aktuelt budget 2015 Beskrivelse af forslaget, herunder konsekvenser for arbejds- og personalemæssige forhold. Der peges på en generel reduktion på befordringsområdet grundet følgende: Udbud af specialrutekørsel i 2012 via Midttrafik gav bedre koordinering og økonomiske tilbud. Omlægning af specialpædagogisk bistand herunder nedlæggelse af spireskolen og færre børn via Førskolen. Specialområdet, hvor elever befordres til/fra SFO samt aflastning kan indarbejdes via paragraf 41 serviceloven. 26

27 Beredskabsforslag Nr. ØU 1 Kommunalbestyrelsens møder, rejser og repræsentation Økonomiudvalget Politisk organisation Sted/kontonummer (1000 kr. Udgift = -) Ændringer i driftsbudgettet Ændringer i anlægsbudget Ændring i antal medarbejdere (- = reduktion) Aktuelt budget Beskrivelse af forslaget, herunder konsekvenser for arbejds- og personalemæssige forhold. Der er i budget 2015 afsat kr. til møder, rejser og repræsentation. Beløbet foreslås reduceret med kr. 27

28 Beredskabsforslag Nr. ØU 2 Administration, rammebesparelse på 1% Økonomiudvalget Administration Sted/kontonummer (1000 kr. Udgift = -) Ændring i antal medarbejdere (- = reduktion) Aktuelt budget Beskrivelse af forslaget, herunder konsekvenser for arbejds- og personalemæssige forhold. I perioden har det administrative område gennemført reduktioner på i alt 39 mio. kr. Reduktionerne er akkumuleret som følge af Spar 10 med 18 mio. kr., Struktur 2012 med 7,5 mio. kr., digitalisering med 3 mio. kr. og generelle lønreduktioner med 10,5 mio. kr. Samlet set svarer reduktionerne til ca. 20% af lønnen. I det aktuelle budgetforslag for 2015 er der udarbejdet et besparelsesforslag på 2,38 mio. kr., svarende til 1% af driftsudgifterne, jf. procedure for udarbejdelse af beredskabsforslag. Det aktuelle budgetforslag på administration er 230 mio. kr., excl. de 10 mio. kr. der er afsat i puljen til serviceudgifter. 1,6 mio. kr. af forslaget til reduktion vil omfatte lønnen. I perioden er der allerede et årligt effektiviseringskrav på 0,5%, gældende for hele kommunen. Direktionen forslår endvidere, at det administrative område (konto 6) i perioden bidrager med yderligere en 1,0% i årlig besparelse, hvilket giver en årlig administrativ besparelse på 1,5%. Konsekvensen af dette forslag er, at der i perioden vil være gennemført administrative besparelser for ca. 54 mio., hvoraf de 14 mio. kr. er nye besparelser vedrørende budget perioden Den samlede besparelse på 54 mio. kr. indeholder endvidere en besparelse på 1 mio. som følge af den 4 digitaliseringsbølge som implementeres i Direktionen forslår således, at der indgås en flerårig aftale med medarbejderne (i stil med Spar 10 og Spar 12) vedrørende de administrative besparelser, hvilket betyder, at det administrative område (konto 6) årligt reduceres med samlet 1,5%, grundet en 0,5% bedre udnyttelse af Skive Kommunes ressourcer, samt 1,0% i nye besparelser. En flerårlig aftale, hvor udmøntningen af besparelserne fortages af direktionen i samarbejde med Hoved- MED, vil medvirke til at skabe stabilitet i organisationen, samt sikre en optimal tilpasning af forskellige initiativer i organisationen. 28

29 Det samlede ramme opnås ved generelle besparelser, samt implementeringen af konkrete effektiviseringsforslag. Nedenstående forslag er eksempler på konkrete effektiviseringsforslag. Den samlede effektiviseringspakke vil blive forelagt økonomiudvalget på et senere tidspunkt. 1. Besparelse på udgifterne til tjenestekørsel Skive Kommune har i 2013 indkøbt nye kommunale biler, som skal sikre, at alle medarbejdere har mulighed for at anvende disse når der skal køres i arbejdstiden. Derved kan arbejdet med at effektivisere tjenestekørslen forsættes. Overordnet er det vigtigt at muligheden for kørsel i private biler fastholdes, da det giver medarbejderne en stor fleksibilitet i hverdagen. Antallet af medarbejdere der anvender de kommunale biler kan dog øges og det er den enkelte direktør/leder der skal sikre, at medarbejdernes tjenestekørsel, som hovedregel, foretages i kommunale biler. Der skal derfor løbende udarbejdes opfølgningsmateriale for kørselsforbruget i private biler og det skal endvidere undersøges om der er skatte- og forsikringsmæssige forhindringer, som kan fjernes, således at anvendelsen af de kommunale biler gøres mere smidig og fleksibel. En bedre udnyttelse af de kommunale biler forventes at give en besparelse på kr., hvoraf økonomiudvalgets andel er ca kr. 2. Besparelse på indkøb af fødevare, øvrige varekøb og tjenesteydelser Som en direkte konsekvens af en mere effektiv anvendelse af udbud vil der fremover kunne opnås bedre priser. En mere effektiv anvendelse af udbud forventes at give en besparelse på 1,5 mio. kr., hvoraf økonomiudvalgets andel er ca kr. 3. Besparelse grundet øget digitalisering I en organisation som Skive Kommune printers og trykkes der meget store mængder af papirmateriale. Denne mængde skal reduceres og konkret forslås det, at økonomiudvalgets budgetter til print reduceres med kr. 4. Besparelse på 1,0 mio. kr. på RENT LIV og Vækstpuljen Skive Kommune har en Rent Liv pulje (1,9 mio. kr.) og en vækstpulje (3,0 mio. kr.), som yder støtte til mange forskellige projekter. Formålet med puljerne er aktivt at medvirke til skabelsen af øget vækst og branding af kommunen. Hvis puljerne reduceres er det fremadrettet afgørende, at de respektive udvalg i stigende grad at forholde sig til effekterne af de konkrete af udviklingsforslag, herunder om hvert enkelt forslag giver nok valuta for pengene. Det forslås, at der gennemføres en besparelse på 1,0 mio. kr. på RENT LIV og Vækstpuljen. En eventuel reduktion af puljerne indgår ikke i økonomiudvalgets besparelse. 29

1.3 Skattefinansieret drift.

1.3 Skattefinansieret drift. 1.3 Skattefinansieret drift. De skattefinansierede driftsudgifter udgør i alt 2.726,3 mio. kr. i budgettet og er fremkommet således: Mio. kr. Budgetoverslag 2015 med pris- og lønfremskrivninger = basisbudget

Læs mere

Budgetorientering oktober v. Borgmester Peder Chr. Kirkegaard. Kulturcenter Limfjord

Budgetorientering oktober v. Borgmester Peder Chr. Kirkegaard. Kulturcenter Limfjord Budgetorientering 2016 7. oktober 2015 v. Borgmester Peder Chr. Kirkegaard Kulturcenter Limfjord 1 Dagsorden Aftale mellem regeringen og KL Økonomisk politik Udfordringer/gode resultater Bred politisk

Læs mere

Forslag til driftsudvidelser. Budget 2014-17

Forslag til driftsudvidelser. Budget 2014-17 Teknisk vedligehold af kommunale ejendomme Bygninger Teknik og Miljø -1.150-2.300-3.450-3.450 Nuværende drift er ca. 15 kr./m2 til tekniske anlæg, og det er simpelthen umuligt at vedligeholde en daginstitution

Læs mere

Endvidere indgår udmøntningen af råderumskataloget og bortfald af ældrepuljen i det omfang disse aktiviteter fortsættes.

Endvidere indgår udmøntningen af råderumskataloget og bortfald af ældrepuljen i det omfang disse aktiviteter fortsættes. 1 Udvalget for Social og Sundhed Oversigt over udmøntning af nye ønsker til driftsbudgettet for 2016 Ved Byrådets budgetforlig blev der blandt andet truffet beslutning om at budgettet for Udvalget for

Læs mere

Budgetoplæg 2016. Budgetseminar 31. august 2015. Beredskabskatalog Driftsudvidelser Anlægsforslag

Budgetoplæg 2016. Budgetseminar 31. august 2015. Beredskabskatalog Driftsudvidelser Anlægsforslag Budgetoplæg 2016 Budgetseminar 31. august 2015 Beredskabskatalog Driftsudvidelser Anlægsforslag 2 Beredskabsforslag budget 2016-2019 skattefinansierede område (hele 1.000 kr.) Teknik og Miljøudvalget Side

Læs mere

Personaleudvikling fra

Personaleudvikling fra 1 Personaleudvikling fra 2007-2013 Til brug for Økonomiudvalgets drøftelser af emner til budgetlægningen for 2015-2018 er der udarbejdet en oversigt over udviklingen i antal årsværk i perioden 2007-2013.

Læs mere

Forslag til anvendelse af Egedal Kommunes andel af "Ældre milliarden"

Forslag til anvendelse af Egedal Kommunes andel af Ældre milliarden Forslag til anvendelse af Egedal Kommunes andel af "Ældre milliarden" Beslutningstema Der skal tages stilling til hvilke formål Egedal Kommune vil søge de 5,9 millioner kroner, som kommunen tilbydes af

Læs mere

Muligheder for tilpasning af budgetforslaget

Muligheder for tilpasning af budgetforslaget Muligheder for tilpasning af budgetforslaget 1. Baggrund Som det fremgår af budgetoversigt af 11. august 2014, som er udsendt sammen med dagsordenen til førstebehandling af Budgetforslag 2015 for Rudersdal

Læs mere

Aftale om Genåbning af Budget 2010

Aftale om Genåbning af Budget 2010 Ringe, den 23. marts 2010 Aftale om Genåbning af Budget 2010 Indledning Faaborg-Midtfyn Kommune står, som mange af landets øvrige kommuner, over for store økonomiske udfordringer. Dette skyldes bl.a. den

Læs mere

Omstilling og effektivisering

Omstilling og effektivisering Nr. 39 Område: Indsatsområde: Emne: Aftaleholder: Fagudvalg: Funktion: Omstilling og effektivisering Plan og kultur Afbureaukratisering og effektivisering Reduktion i Plan og Kulturs personale Christian

Læs mere

BUDGET 2015-18 Direktionens reviderede budgetforslag

BUDGET 2015-18 Direktionens reviderede budgetforslag Økonomi Økonomi og Udbud Rådhuset Ramsherred 5 5700 Svendborg BUDGET 2015-18 Direktionens reviderede budgetforslag Tlf. 62 23 30 00 Fax. 62 22 48 52 Indledning 10. september 2014 Afsættet for budgetlægningen

Læs mere

9. oktober Vedtagne reduktionsforslag. Budget

9. oktober Vedtagne reduktionsforslag. Budget 9. oktober 2013 Vedtagne reduktionsforslag Budget 2014-17 Nr. R-101 X Reduktion af budget til arbejdsskader Politikområde 105 Tværgående udgifter Økonomiudvalget Tiltag (sæt ) Strukturændring Serviceændring

Læs mere

Budget 2014. - informationsmøde den 24. oktober 2013

Budget 2014. - informationsmøde den 24. oktober 2013 Budget 2014 - informationsmøde den 24. oktober 2013 Dagsorden 1. Velkomst v/ Mogens Gade 2. De overordnede mål og processen vedr. Budget 2014 3. Budget 2014 de overordnede tal 4. De enkelte udvalgsområder

Læs mere

Faxe Kommunes økonomiske politik 2012-2015

Faxe Kommunes økonomiske politik 2012-2015 Faxe Kommunes økonomiske politik 2012-2015 Formål Faxe Kommunes økonomiske politik har til formål at fastsætte de overordnede retningslinjer for både de kommende års budgetlægning, det løbende økonomiske

Læs mere

24. september 2014. ---------- Budgetoverslag ----------- Budgetforslag

24. september 2014. ---------- Budgetoverslag ----------- Budgetforslag Resultatbudget 2015-2018 - Inkl.ændringsforslag og tekniske ændringer Budgetområder mio. kr. Regnskab Forventet regnskab Budgetforslag 24. september 2014 Netto-mio. kr. 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Det

Læs mere

Budgetønske Oversigt over bidrag til råderumspulje

Budgetønske Oversigt over bidrag til råderumspulje 2010-2013 Oversigt over bidrag til råderumspulje Råderumspulje total 75.000 75.000 75.000 75.000 I alt specifikke bidrag til råderumspulje 47.500 46.500 46.500 46.500 Forsikring Reduktion af opsparing

Læs mere

Kommunernes økonomiske rammer for 2016

Kommunernes økonomiske rammer for 2016 Kommunernes økonomiske rammer for 2016 Nyt kapitel 3. juli 2015 Regeringen har i sit regeringsgrundlag tilkendegivet, at der skal indføres et omprioriteringsbidrag de næste fire år, så der kan frigøres

Læs mere

Udvalgene skal selv finansiere eventuelle budgetproblemer. Summen af omprioriteringerne er 0 for hvert enkelt udvalg.

Udvalgene skal selv finansiere eventuelle budgetproblemer. Summen af omprioriteringerne er 0 for hvert enkelt udvalg. Omprioritering af driftsbudgettet 2015-2018 Udvalgene skal selv finansiere eventuelle budgetproblemer. Summen af omprioriteringerne er 0 for hvert enkelt udvalg. Økonomiudvalget I 2015-priser i hele tusinder

Læs mere

Regnskab 2014. Økonomi- og Erhvervsudvalgets møde 18. marts 2015

Regnskab 2014. Økonomi- og Erhvervsudvalgets møde 18. marts 2015 Regnskab 2014 Økonomi- og Erhvervsudvalgets møde 18. marts 2015 Regnskab 2014 - Økonomioversigt Forv. Opr. budget regnskab Korr. budget Regnskab mio.kr. (-) angiver indtægt/overskud 2014 30/9 14 2014 2014

Læs mere

Sundhedsudvalget

Sundhedsudvalget Sundhedsudvalget 26-05-2014 Drøftelse af, hvad forslaget til økonomisk politik betyder for s økonomi og service Budget for 2015-2018 Udfordringer og effektiviseringer Udfordringer Pres udefra Genoptræning

Læs mere

De samme regler gælder ledelse, når antallet af ledige stillinger tillader det. Erfaringsmæssigt er det dog vanskeligere at omplacere ledere.

De samme regler gælder ledelse, når antallet af ledige stillinger tillader det. Erfaringsmæssigt er det dog vanskeligere at omplacere ledere. Notat vedr. personalemæssige konsekvenser NOTAT HovedMed og Byrådet har i forbindelse med den igangværende drøftelse af Direktionens sparekatalog for 2011 spurgt til de mulige personalemæssige konsekvenser

Læs mere

Omstilling, effektivisering og innovation

Omstilling, effektivisering og innovation Nr. 38 Område: Indsatsområde: Emne: Fagudvalg: Funktion: Forslagsstiller: Omstilling, effektivisering og innovation Administration/stabe Strukturtilpasning Engangsbesparelse - Fællessekretariatet Økonomiudvalg

Læs mere

Bilag og tabeller. Bilag til den tværgående økonomiske månedsrapportering

Bilag og tabeller. Bilag til den tværgående økonomiske månedsrapportering Bilag og tabeller Bilag til den tværgående økonomiske månedsrapportering Marts 2015 Forventet regnskab 2015 Tabel 1 OPRINDELIGT BUDGET 2015 KORRIGERET BUDGET* FORVENTET REGNSKAB Forventede afvigelser INDTÆGTER

Læs mere

Faxe kommunes økonomiske politik.

Faxe kommunes økonomiske politik. Faxe kommunes økonomiske politik. 2013-2020 Formål: Faxe kommunes økonomiske politik har til formål at fastsætte de overordnede retningslinjer for både de kommende års budgetlægning, og styringen af kommunens

Læs mere

Beregninger på baggrund af indgået aftale - skolereform:

Beregninger på baggrund af indgået aftale - skolereform: Udgiftssiden - Almenområdet Flere undervisningstimer i almenundervisningen: Ifølge den indgåede aftale vil undervisningstimetallet blive udvidet med 14 lektioner mere om ugen i forhold til det nuværende

Læs mere

Handleplan for økonomisk genopretning, 2016

Handleplan for økonomisk genopretning, 2016 Handleplan for økonomisk genopretning, 2016 Center Pleje og Omsorg Indholdsfortegnelse Indledning...3 Udfordringer i 2016...3 Administrative tiltag i 2016...4 Central pulje...4 Visitation...4 Udfører...4

Læs mere

Der blev i forbindelse med Aftale om Finanslov for 2014 afsat 1 mia. kr. årligt i en pulje til løft af indsatsen på det kommunale ældreområde.

Der blev i forbindelse med Aftale om Finanslov for 2014 afsat 1 mia. kr. årligt i en pulje til løft af indsatsen på det kommunale ældreområde. Notat Center for Sundhed og Omsorg Staben Stengade 59 000 Helsingør Tlf. - Mob. 25264 krb04@helsingor.dk Dato 28.08. Sagsbeh. Katrine Rosholt Bremholm Ældremilliarden Der blev i forbindelse med Aftale

Læs mere

Velfærds- og Sundhedsudvalget

Velfærds- og Sundhedsudvalget Referat Velfærds- og Sundhedsudvalget Mødedato: 25. maj 2016 Mødetid: 17:00 Mødested: Mødelokale 1 Indholdsfortegnelse: Åbne dagsordenspunkter 3 VS Budgetforslag 2017 inkl. overslagsårene 2018-2020, Velfærds-

Læs mere

Anlæg: Der er nu udarbejdet et forslag til investeringsoversigt, som dels tager højde for udgifter til de projekter, som allerede er igangsat.

Anlæg: Der er nu udarbejdet et forslag til investeringsoversigt, som dels tager højde for udgifter til de projekter, som allerede er igangsat. 8. september 2010 Sags id: 10/37207 Budgetoplæg -2014 Kontaktperson: mbmoe E-mail: mbmoe@assens.dk Dir. tlf.: 64 74 74 09 Budgetoplægget til økonomiudvalgets 1. bygger videre på de reduktionsblokke, der

Læs mere

Folkeskolereformens økonomi

Folkeskolereformens økonomi KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Budget og Regnskab NOTAT Bilag 2: Folkeskolereformens finansieringsudfordring I det følgende præsenteres Københavns Kommunes samlede finansiering af folkeskolereformen,

Læs mere

Pol. Org. Nr. Tekst 2016 2017 2018 2019 Bemærkninger

Pol. Org. Nr. Tekst 2016 2017 2018 2019 Bemærkninger BUDGET 2016-19 SOCIAL- OG SUNDHEDSVALGET REDUKTIONSBLOKKE Afsnit: Side: Oprettet: Rev.: 1000 kr. DRIFT Pol. Org. Nr. Tekst 2016 2017 2018 2019 Bemærkninger 005.00.01 Ældreområdet -1.900-1.900-1.900-1.900

Læs mere

Budgetopfølgning pr. 30. april 2014 - DRIFT (beløb i mio. kr.)

Budgetopfølgning pr. 30. april 2014 - DRIFT (beløb i mio. kr.) Drift: Økonomiudvalg 5,2-5,6 Udvalg for Plan og Teknik 0,0 0,0 Udvalg for Børn og Undervisning 1,9-7,2 Udvalg for Kultur og Fritid 0,7-0,4 Udvalg for Social og Sundhed 18,9-18,1 Udvalg for Arbejdsmarked

Læs mere

Budget 2016 drift Udvalget for Social og Sundhed

Budget 2016 drift Udvalget for Social og Sundhed Ældreområdet 1.000 kr. 2016 2017 2018 2019 CRS 0 0-500 -500 Plejecentre - generel lønbesparelse - 1.900-1.900-1.400-1.400 I alt -1.900-1.900-1.900-1.900 + = udgift, - = indtægt 1: Hjemtagning af opgaver,

Læs mere

Store LederGruppe SLG Budgetlægningen 2014-2017

Store LederGruppe SLG Budgetlægningen 2014-2017 Store LederGruppe SLG Budgetlægningen 2014-2017 Den 22. august 2013 på Hotel Vojens Råderum, afbureaukratisering og effektivisering Fra 5 til 12 mia. kr. i modernisering af offentlig sektor frem til 2020

Læs mere

FORSLAG FRA MILJØ- OG PLANUDVALGET

FORSLAG FRA MILJØ- OG PLANUDVALGET Oversigt: M01. Udvendig bygningsvedligeholdelse (930.000 kr.)...2 M02. Administrationsbygninger (300.000 kr.)...2 M03. Offentlige toiletter (311.000 kr.)...2 M04. Grønne områder og naturområder (692.000

Læs mere

Notat. Evaluering af den samlede økonomi bag folkeskolereformen i Favrskov Kommune.

Notat. Evaluering af den samlede økonomi bag folkeskolereformen i Favrskov Kommune. Notat Evaluering af den samlede økonomi bag folkeskolereformen i Favrskov Kommune. Byrådet godkendte 25. februar 2014 Læring, trivsel og samarbejde - folkeskolereformen i Favrskov Kommune som grundlag

Læs mere

SENIORPOLITIK Drift, serviceudgifter Budget 2015

SENIORPOLITIK Drift, serviceudgifter Budget 2015 Indledning Området administreres af Seniorudvalget. Området omfatter pleje og omsorg for ældre og handicappede, forebyggende indsats for ældre og handicappede, plejehjem, inkontinenshjælpemidler samt hjælpemidler

Læs mere

Beredskab hjemtag den forventede besparelse på sammenlægning af beredskaber Budgettet tilpasses.

Beredskab hjemtag den forventede besparelse på sammenlægning af beredskaber Budgettet tilpasses. Udmøntningsplan for budget 2016-2019 Afstemningsbilag linienr. BEPU 1 2 3 4 20 21 24 25 Skemapolitiskforslag nr. BEPU,R,03 BEPU,R,05 BEPU,R,06 BEPU,R,07 forslag nr. 1 Politisk forslag nr. 2 forslag nr.

Læs mere

Resultatopgørelser 2010-2016

Resultatopgørelser 2010-2016 Budgetforlig 2013 Beløb i mio. kr. - Løbende priser Resultatopgørelser 2010-2016 Regnskab 2010 Regnskab 2011 Budget 2012 Budgetforslag 2013 Budgetoverslag 2014 Budgetoverslag 2015 Budgetoverslag 2016 Det

Læs mere

NOTAT. 18. maj 2011. Ældreudvalget

NOTAT. 18. maj 2011. Ældreudvalget NOTAT 18. maj 2011 Ældreudvalget Ældreudvalget har ansvaret for træning, personlig og praktisk hjælp (hjemmehjælp), hjemmesygepleje, ældreboliger, plejeboliger, hjælpemidler, omsorgsarbejde samt pensioner.

Læs mere

Konsekvenser af kommunalreformen for Sundheds- og Omsorgsforvaltningen

Konsekvenser af kommunalreformen for Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Københavns Kommune Sundheds- og Omsorgsudvalget Bilag 6 UDVALGSINDSTILLING med sagsfremstilling Konsekvenser af kommunalreformen for Sundheds- og Omsorgsforvaltningen INDSTILLING Sundheds- og Omsorgsforvaltningen

Læs mere

Budgetaftale 2015-2018

Budgetaftale 2015-2018 Budgetaftale 2015-2018 Bilag 3 H www.lejre.dk Dato: 3. september 2014 Udmøntning af effektiviserings- og besparelseskrav i budget 2015-2018 Budget 2015-2018 hviler på en forudsætning om, at der realiseres

Læs mere

SPECIFIKATION TIL BASISBUDGET UDVALGET FOR BØRN OG FAMILIER KOLONNE 2,3,5 og 7

SPECIFIKATION TIL BASISBUDGET UDVALGET FOR BØRN OG FAMILIER KOLONNE 2,3,5 og 7 UDVALG FOR BØRN OG FAMILIER - Serviceudgifter -1.000-1.957-4.902 22.589 3 01 Folkeskolen SPECIFIKATION TIL BASISBUDGET 2013-2016 Øks 1. behandling 3. september 2012 15.000 Der tilføres 15 mio. kr. i 2013

Læs mere

Kultur-, fritids- og landdistriktsudvalget

Kultur-, fritids- og landdistriktsudvalget Kultur-, fritids- og landdistriktsudvalget Nr. Kultur, fritids- og landdistriktsudvalget 2015 2016-> (1.000 kr.) Politikområde 4: Kultur-, fritid- og landdistrikter 4.1 Reduktion af lokaletilskud 1.000

Læs mere

Kvartalsvis budgetopfølgning - anlægsvirksomhed: 3. kvartal 2015

Kvartalsvis budgetopfølgning - anlægsvirksomhed: 3. kvartal 2015 1 of 6 Til: Økonomiudvalget og byrådet (EKSEMPEL BUDGETOPFØLGNING OG FORVENTET REGNSKAB 3. KVARTAL 2015 VEDR. ANLÆG) Kvartalsvis opfølgning - anlægsvirksomhed: 3. kvartal 2015 1. Resumé den samlede skattefinansierede

Læs mere

(prioriteret i afstemningsbilag) Forslag til driftsændringer

(prioriteret i afstemningsbilag) Forslag til driftsændringer Forslag til skabelon for hovedoversigt - til brug for kommunalbestyrelsesmedlemmernes arbejde med egne budgetforslag Budgetoversigten er opbygget i overensstemmelse med kommunens politiske struktur Område

Læs mere

BUDGET Direktionens budgetforslag

BUDGET Direktionens budgetforslag BUDGET 2016-19 Direktionens budgetforslag Økonomi Økonomi og Udbud Rådhuset Ramsherred 5 5700 Svendborg Tlf. 62 23 30 00 Fax. 62 22 48 52 Indledning Kommunens økonomi er fortsat grundlæggende sund og i

Læs mere

Vangeboskolens økonomiske situation

Vangeboskolens økonomiske situation Vangeboskolens økonomiske situation Analyse af perioden fra 2013/14 og frem Februar 2017 1 Indledning Igennem de seneste 4 år har den økonomiske situation på Vangeboskolen ændret sig i betydelig grad.

Læs mere

Budgetopfølgning 2/2012

Budgetopfølgning 2/2012 Greve Kommune Direktionen Budgetopfølgning 2/ Samlet notat Greve Kommune Direktionen Budgetopfølgning 2/ 1. Indledning I denne samlede Budgetopfølgning 2 for opgøres den økonomiske status pr. 31. juli,

Læs mere

Budget Hovedoversigt - Ændringsforslag til 2. behandling. Alle beløb i kr.

Budget Hovedoversigt - Ændringsforslag til 2. behandling. Alle beløb i kr. ÆNDRINGSFORSLAG STILLET AF: Negative beløb = indtægt Regnskab 2015 Budget 2017-2020 - Hovedoversigt - Ændringsforslag til 2. behandling. Alle beløb i 1.000 kr. Oprindelig budget 2016 Forv. regnsk. 2016

Læs mere

- Statslige vilkår - Hvordan ser basisbudgettet ud? - Særlige temaer - Videre forløb

- Statslige vilkår - Hvordan ser basisbudgettet ud? - Særlige temaer - Videre forløb Budgetlægning 2015-2018 Basisbudget 2015-18: - Statslige vilkår - Hvordan ser basisbudgettet ud? - Særlige temaer - Videre forløb MED, Råd m.fl, 21. August 2014 Danmark er presset på vækst Vækst i BNP

Læs mere

Budgettet dækker hele den kommunale virksomhed, det vil sige udgifter til drift og anlæg samt indtægterne.

Budgettet dækker hele den kommunale virksomhed, det vil sige udgifter til drift og anlæg samt indtægterne. 1. Generelt Ifølge Økonomi- og Indenrigsministeriet skal byrådet inden den 15. oktober hvert år godkende et budget for det kommende år og tre overslagsår. Budgettet skal behandles to gange i byrådet med

Læs mere

Mulighederne for at høste økonomiske gevinster ved arealoptimering vil kunne øges ved at tænke på tværs af organisationen.

Mulighederne for at høste økonomiske gevinster ved arealoptimering vil kunne øges ved at tænke på tværs af organisationen. PERSPEKTIVNOTAT BUDGET 2017-2020 Serviceområde 03 Kommunale Ejendomme Faktabeskrivelse Serviceområdet indgår i Center for Ejendomme, Veje og Administration. Afdelingen varetager vedligeholdelse af tag,

Læs mere

Udvalget for Klima og Miljø

Udvalget for Klima og Miljø Udvalget for Klima og Miljø revision 3 September Økonomisk overblik for Holbæk Kommune Ledigheden for de forsikrede ledige er fortsat faldende i Holbæk Kommune og mere end på landsplan. Det er den væsentligste

Læs mere

Bosætning og erhverv 5. august 2015 J.nr 18.00.00-Ø40-1-14

Bosætning og erhverv 5. august 2015 J.nr 18.00.00-Ø40-1-14 Bosætning og erhverv 5. august 2015 J.nr 18.00.00-Ø40-1-14 Vedr. sag nr. 155 på Kommunalbestyrelsens møde d. 11. august 2015. Notat til Kommunalbestyrelsen vedr. justeringer af haltilskudsmodel i forbindelse

Læs mere

Oversigt over ny og nuværende udvalgssammensætning mv. version 2 Sag: 00.00.00-A00-26-09 Fællessekretariatet 29-11-2013

Oversigt over ny og nuværende udvalgssammensætning mv. version 2 Sag: 00.00.00-A00-26-09 Fællessekretariatet 29-11-2013 Oversigt over ny og nuværende udvalgssammensætning mv. version 2 Sag: 00.00.00-A00-26-09 Fællessekretariatet 29-11-2013 I nedenstående skema er det illustreret hvilke opgaveområder, der er flyttet fra

Læs mere

Økonomivurdering. 1. kvartal 2014

Økonomivurdering. 1. kvartal 2014 Økonomivurdering 1. kvartal 2014 Børn og Ungdomsudvalget Område Korr. budget inkl. overf. Forventet regnskab ØKV1 ØKV2 ØKV3 Afv. ØKV1 Børn med særlige behov 76,2 69,2-7,0 Spec. soc. område - myndighed

Læs mere

Konsekvenser af inddragelse af overførte midler 2014 til 2015 til understøttelse af udviklingsstrategien

Konsekvenser af inddragelse af overførte midler 2014 til 2015 til understøttelse af udviklingsstrategien Konsekvenser af inddragelse af overførte midler 2014 til 2015 til understøttelse af udviklingsstrategien Herunder følger en oversigt over fag- og stabschefernes forslag til reduktion af tidligere ansøgte

Læs mere

Det specialiserede voksenområde

Det specialiserede voksenområde Det specialiserede voksenområde Velfærds- og Sundhedsstaben 13.5.20145 1 00.30.10-S00-1-15 De store linjer Hovedoversigt Udvalg: Velfærds- og Sundhedsudvalget Hele kroner: budgetårets priser Politikområder

Læs mere

Dagsorden. 1. Tidsplan for budgetproceduren 2. Lidt tal om Skive 3. Regnskab 2014 4. Udgiftsniveau i forhold til andre kommuner 5. Besparelsesforslag

Dagsorden. 1. Tidsplan for budgetproceduren 2. Lidt tal om Skive 3. Regnskab 2014 4. Udgiftsniveau i forhold til andre kommuner 5. Besparelsesforslag Dagsorden 1. Tidsplan for budgetproceduren 2. Lidt tal om Skive 3. Regnskab 2014 4. Udgiftsniveau i forhold til andre kommuner 5. Besparelsesforslag 1. Tidsplan for proceduren Budgetprocedure & tidsplan

Læs mere

Aftale om Budget 2015

Aftale om Budget 2015 Aftale om Budget 2015 Indgået den 30. september 2014 mellem følgende partier i Vejen Byråd: Venstre, Danmarks Liberale Parti Socialdemokratiet Det Konservative Folkeparti Dansk Folkeparti SF Socialistisk

Læs mere

Børn - Dagtilbud. Børn - Dagtilbud. 05.25.10 Fælles formål

Børn - Dagtilbud. Børn - Dagtilbud. 05.25.10 Fælles formål Børn - Dagtilbud Den samlede budgetramme for Dagtilbud er opdelt på følgende områder: Funktion Hovedområde (beløb i 1.000 kr. netto) Budget 2015 05.25.10 Fælles formål 22.034 05.25.11 Dagpleje 53.863 05.25.13

Læs mere

BUDGET I OVER- SIGT

BUDGET I OVER- SIGT BUDGET 2018-2021 I OVER- SIGT Indledning Om budgettet og oversigten En kommunal budgetproces består af flere dele. I den sidste fase, hvor der er meget offentligt fokus på budgetprocessen ligger der: En

Læs mere

Status på omfordeling af midler til styrket Læring og Trivsel i dagtilbud

Status på omfordeling af midler til styrket Læring og Trivsel i dagtilbud HOLBÆK KOMMUNE Dato: 17. november 2016 Sagsnr.: 16/54566 Notat Status på omfordeling af midler til styrket Læring og Trivsel i dagtilbud Byrådet besluttede ved budgetlægningen for 2015 at forøge bevillingen

Læs mere

FAKTA OM: 11. Infrastruktur, trafik, forsyning og kommunale ejendomme

FAKTA OM: 11. Infrastruktur, trafik, forsyning og kommunale ejendomme FAKTA OM: 11. Infrastruktur, trafik, forsyning og kommunale ejendomme FAKTA OM: Infrastruktur Alle som færdes i Ikast-Brande Kommune på veje, og stier. Drift og vedligeholdelse af de kommunale veje og

Læs mere

Faxe kommunes økonomiske politik

Faxe kommunes økonomiske politik Formål: Faxe kommunes økonomiske politik 2013-2020 18. februar Faxe kommunes økonomiske politik har til formål at fastsætte de overordnede rammer for kommunens langsigtede økonomiske udvikling og for den

Læs mere

Forslag om ændringer i skolernes miniklub- og juniorklubtilbud.

Forslag om ændringer i skolernes miniklub- og juniorklubtilbud. Sagsbehandler: 03092014 / toje/cabu/sirk Forslag om ændringer i skolernes miniklub- og juniorklubtilbud. På grund af det faldende antal børn i kommunens skoleklubber, har administrationen udarbejdet oplæg

Læs mere

Budgetforslag 2016ff. Fællesmøde mellem Seniorrådet, Handicaprådet og Social- og Sundhedsudvalget d. 11. august 2015 på Rødovregaard

Budgetforslag 2016ff. Fællesmøde mellem Seniorrådet, Handicaprådet og Social- og Sundhedsudvalget d. 11. august 2015 på Rødovregaard Budgetforslag 2016ff Fællesmøde mellem Seniorrådet, Handicaprådet og Social- og Sundhedsudvalget d. 11. august 2015 på Rødovregaard Budgetforslag 2016ff v. Socialdirektør Ole Pass Temaer Særlig situation

Læs mere

Budget orienteringsmøde om det godkendte budget den 22. oktober 2014

Budget orienteringsmøde om det godkendte budget den 22. oktober 2014 - orienteringsmøde om det godkendte budget den 22. oktober 2014 Dagsorden 1. Budgetforlig - hovedlinjerne 2. Den overordnede balance og kort orientering om indtægtssiden 3. Præsentation af de vigtigste

Læs mere

Ændringsforslag. Drift - Nedjustering af overhead ifb. med opkrævning af takster på rammeaftaleinstitutioner mv.

Ændringsforslag. Drift - Nedjustering af overhead ifb. med opkrævning af takster på rammeaftaleinstitutioner mv. 2014 - Tekniske administrative ændringsforslag Nr. Politisk udvalg 1 Økonomiudvalget 2 Økonomiudvalget Ændringsforslag Drift - Nedjustering af overhead ifb. med opkrævning af takster på rammeaftaleinstitutioner

Læs mere

Dispensations ansøgninger:

Dispensations ansøgninger: Dispensations ansøgninger: Center for Ældre Konto 5, forventer i 2015 nedenstående resultat: Drift Indenfor selvforvaltning Fælles 20 mio. kr. Indenfor selvforvaltning Virksomheder 1,6 mio. kr. Udenfor

Læs mere

Kommuneqarfik Sermersooq Økonomisk Forvaltning

Kommuneqarfik Sermersooq Økonomisk Forvaltning Kommuneqarfik Sermersooq Økonomisk Forvaltning Generelle bemærkninger til budget 2014-2017 Oplæg til budgettets 2. behandling: Økonomiudvalget har udarbejdet og godkendt et forslag til budgettet for 2014

Læs mere

Udvikling i normeringer på konto 6

Udvikling i normeringer på konto 6 Udvikling i normeringer på konto 6 Udvikling i normeringer 2007-2013 Besparelser -20,17 Midlertidige stillinger 2,43 Midlertidige stillinger fra kommunesammenlægningen -5,35 Prioriteringsforslag 40,59

Læs mere

Struer Kommune - budget

Struer Kommune - budget Struer Kommune - budget 2017-2020 Budgetændringer indarbejdet efter budgetseminariet den 25.-26. august 2016 - indgår i budgetforslag 2017-2020 Positive beløb er udgifter og negative beløb er Drift: Besparelser:

Læs mere

Overordnet mål for aftale

Overordnet mål for aftale Overordnet mål for aftale Resultat efter drifts-, anlægs- og renteudgifter og nettoafdrag skal udvise en balance Såfremt der hjemtages lån til styrkelse af likviditeten, da skal de anvendes direkte til

Læs mere

REBILD KOMMUNE. REFERAT Økonomiudvalget. Mødedato: Tirsdag den 30-08-2011. Mødetidspunkt: 17:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus.

REBILD KOMMUNE. REFERAT Økonomiudvalget. Mødedato: Tirsdag den 30-08-2011. Mødetidspunkt: 17:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus. Mødedato:. Mødetidspunkt: 17:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus. Møde slut: 18:45 REFERAT Indholdsfortegnelse Side 1. Budget 2012-2015 - opfølgning på budgetseminar, udmelding af rammer m.v. 533 Underskriftsside

Læs mere

Indstilling. Ændring til privat børnepasning efter Frit valg-ordningen. Til Århus Byråd Via Magistraten. Magistratens 1. Afdeling

Indstilling. Ændring til privat børnepasning efter Frit valg-ordningen. Til Århus Byråd Via Magistraten. Magistratens 1. Afdeling Indstilling Til Århus Byråd Via Magistraten Magistratens 1. Afdeling Den 14. oktober 2005 Århus Kommune Børn og Unge-afdelingen Magistratens 1. Afdeling Ændring til privat børnepasning efter Frit valg-ordningen

Læs mere

Omstilling & Effektivisering i Overskrifter

Omstilling & Effektivisering i Overskrifter Nummer 246 Rammereduktion Fagudvalg Beskæftigelses- og Arbejdsmarkedsudvalget Funktion Fagsekretariat Social og Arbejdsmarked Rammereduktion i forlængelse af besluttet OE strategi Mindreudgifter 0 2.184

Læs mere

Budgetseminar 17. august Arbejdsmarkedsudvalg

Budgetseminar 17. august Arbejdsmarkedsudvalg Budgetseminar 17. august 2009 Arbejdsmarkedsudvalg Total 55,4 Generelt KL har nedjusteret forventningerne til pris og lønudviklingen -0,6 Jobcenter Refusion på erhvervsgrunduddannelsen fra 1. juli 2009-0,8

Læs mere

Budget 2016 drift Udvalget for Social og Sundhed

Budget 2016 drift Udvalget for Social og Sundhed Social- og Sundhedsudvalgets samlede besparelsesforslag: Ældreområdet: -1.400-1.900-1.900-1.900 1. CRS 0-500 -500-500 2. Plejecentre - generel lønbesparelse -1.400-1.400-1.400-1.400 Socialområdet: -1.100-1.100-1.100-1.100

Læs mere

Driftsoverenskomst mellem Region Hovedstaden og den selvejende institution Solgaven

Driftsoverenskomst mellem Region Hovedstaden og den selvejende institution Solgaven Driftsoverenskomst mellem Region Hovedstaden og den selvejende institution Solgaven Nærværende driftsoverenskomst vedrører driften af den selvejende institution Solgaven, Skovbakken 126, 3520 Farum. Solgaven

Læs mere

Strategisk blok - S01

Strategisk blok - S01 14. Myndighed SSU S01 udmøntning af budgetaftalen 2017-2020. Ændring af tildeling på 103 og 104 dag- og beskæftigelsestilbud Ændring af tildeling på dag-og beskæftigelsestilbud med 5 % -1.011-1.011-1.011-1.011

Læs mere

NOTAT. Kvartalsvis status på økonomi og handleplan for det specialiserede socialområde for voksne - primo 2017

NOTAT. Kvartalsvis status på økonomi og handleplan for det specialiserede socialområde for voksne - primo 2017 NOTAT Kvartalsvis status på økonomi og handleplan for det specialiserede socialområde for voksne - primo 2017 Børn og Velfærd vil hvert kvartal i en periode fremover fremlægge en status over det specialiserede

Læs mere

Omstilling, effektivisering og innovation

Omstilling, effektivisering og innovation Nr. 29 Område: Indsatsområde: Emne: Fagudvalg: Funktion: Forslagsstiller: Omstilling, effektivisering og innovation Plan og kultur Indkøb, udbud og konkurrenceudsættelse Udbud af vandløbsvedligeholdelse

Læs mere

UDVALG FOR BØRN OG UNGE. 1.000 kr. 2009 2010 2011 2012

UDVALG FOR BØRN OG UNGE. 1.000 kr. 2009 2010 2011 2012 Dagtilbudsområdet: 1.000 kr. 2009 2010 2011 2012 1.Åbningstid på 50 t. -765.000-765.000-765.000-765.000 2. Udvidet åbning - private -116.000-116.000-116.000-116.000 3. Privat pasning u/24 uger -94.000-94.000-94.000-94.000

Læs mere

Drift - reduktionsforslag 2014-2017

Drift - reduktionsforslag 2014-2017 TMU R-01 Reduktion/tilretning af ruter inden for den kollektive trafik TMU R-02 Reduktion i midler til konsulenter til godkendelser til virksomheder og landbrug 0-400 -400-400 -400-400 -400-400 TMU R-03

Læs mere

Dernæst blev der i kommissoriet bestilt en generel analyse af hjemmeplejen. Hovedkonklusionerne fra analysen er:

Dernæst blev der i kommissoriet bestilt en generel analyse af hjemmeplejen. Hovedkonklusionerne fra analysen er: 1 Nr. : Budgetanalyse af hjemmeplejen Åben sag Sagsnr.: 15/27417 Sagen afgøres i: SU Bilag: Budgetanalyse af hjemmeplejen Indledning/Baggrund Med vedtagelsen af Budget 2016 besluttede Socialudvalget, at

Læs mere

Miljø- og Planudvalget årsplanlægning 2018 og et blik ind i resten af valgperioden

Miljø- og Planudvalget årsplanlægning 2018 og et blik ind i resten af valgperioden Miljø- og Planudvalget årsplanlægning 2018 og et blik ind i resten af valgperioden Politikområde 4: KLIMA OG ENERGI Forsyning (myndighed/planlægning) Renovation herunder bortskaffelse af olie og kemikalieaffald

Læs mere

Pixiudgave Budget 2017

Pixiudgave Budget 2017 Pixiudgave Budget 2017 Budget 2017- Pixiudgave Indhold Budget 2017 3 - Budgetforlig - De 3 økonomiske målsætninger Driftsbudgettet 4 - Den Kommunal hund - Driftsudgifter fordelt på udvalg - Serviceudgifter

Læs mere

Lyngby-Taarbæk Kommune Center for Økonomi og Personale Koncernstyring 22. april 2015

Lyngby-Taarbæk Kommune Center for Økonomi og Personale Koncernstyring 22. april 2015 Lyngby-Taarbæk Kommune Center for Økonomi og Personale Koncernstyring 22. april 2015 Indstillede effektiviserings- og omstillingsforslag til fagudvalgsbehandling april 2015, 1.000 kr. Nr. Emne 2016 2017

Læs mere

BUDGETSTYRELISTE 2011-14, ADMINISTRATIV

BUDGETSTYRELISTE 2011-14, ADMINISTRATIV BUDGETSTYRELISTE 2011-14, ADMINISTRATIV Status vedr. ikke - afsluttede sager ultimo april Nr. Overskrift Ansvarlig Status Økonomiudvalget TVÆRGÅENDE FORSLAG (ALLE KONTI) Styrket koordinering og konkurrenceudsættelse

Læs mere

Budgetforslag Overslagsår Version 2 INFORMATION FRA STEVNS KOMMUNE EMNE FOR DENNE RAPPORT Budgetforslag 2017 Version 2.

Budgetforslag Overslagsår Version 2 INFORMATION FRA STEVNS KOMMUNE EMNE FOR DENNE RAPPORT Budgetforslag 2017 Version 2. INFORMATION FRA STEVNS KOMMUNE 2016 Budgetforslag 2017 Overslagsår 2018-2020 Version 2 EMNE FOR DENNE RAPPORT Budgetforslag 2017 Version 2 Økonomi Indhold Indledning... 3 Finansieringen... 3 Driftsudgifterne...

Læs mere

Bilag 3: Økonomien i folkeskolereformen

Bilag 3: Økonomien i folkeskolereformen Bilag 3: Økonomien i folkeskolereformen Resumé I det netop vedtagne budget for 2014-2017 er det indlagt som forudsætning, at reformen er udgiftsneutral, dvs. den finansieres efter den model, der er lagt

Læs mere

Resultatet af budgetaftalen for 2016 samt overslagsårene 2017-2019 fremgår på overordnet niveau i nedenstående hovedoversigt.

Resultatet af budgetaftalen for 2016 samt overslagsårene 2017-2019 fremgår på overordnet niveau i nedenstående hovedoversigt. Resultatet af budgetaftalen for 2016 samt overslagsårene 20172019 fremgår på overordnet niveau i nedenstående hovedoversigt. DET SKATTEFINANSIEREDE OMRÅDE Indtægter Skatter 1.236.561 1.245.598 1.270.128

Læs mere

Forslag til besparelser indenfor Borgerservice Indhold

Forslag til besparelser indenfor Borgerservice Indhold Forslag til besparelser indenfor Borgerservice Indhold Forslag 1 Ansættelse af borgere på ledighedsydelse... 2 Forslag 2 Intensiveret indsats for sygedagpengemodtagere... 5 Forslag 3 Intensiveret indsats

Læs mere

Social- og Sundhedsudvalget

Social- og Sundhedsudvalget Social- og Sundhedsudvalget Halvårsregnskab pr. 30.06.2014 1. Resume Drift Drift - Borgerrådgivning 232.368 232.368 98.198 234.168 1.800 Ældreboliger -15.253-15.253-8.819-15.253 0 Myndighed - Hjælpemidler

Læs mere

Miljø- og Planudvalget Plan for opfølgning på forandringer i Budget (version )

Miljø- og Planudvalget Plan for opfølgning på forandringer i Budget (version ) Miljø- og Planudvalget Plan for opfølgning på forandringer i Budget 2014-2017 (version 18032014) Politikområde 1: DEMOKRATI Politikområde 2: PERSONALE Politikområde 3: OVERORDNET ØKONOMI Politikområde

Læs mere

Effektiviseringsdagsordenen i Velfærd og Sundhed

Effektiviseringsdagsordenen i Velfærd og Sundhed Effektiviseringsdagsordenen i Velfærd og Sundhed 2014-2017 Velfærds- og Sundhedsudvalget den 25. maj 2016 Sagsnr.: 00.30.00-P05-1-16/LL Velfærds- og Sundhedsudvalgets budget 2016 2 Rammereduktioner jf.

Læs mere

Økonomirapport pr. 31. marts 2017 for Børne-, Skole og Uddannelsesudvalget.

Økonomirapport pr. 31. marts 2017 for Børne-, Skole og Uddannelsesudvalget. Økonomirapport pr. 31. marts 2017 for Børne-, Skole og Uddannelsesudvalget. Drift Økonomirapport 1 for perioden 1. januar 31. marts 2017 viser en samlet forventet mindreudgift på ca. 14,8 mio. kr. Børne-

Læs mere

Frederikshavn Kommune Økonomiudvalget

Frederikshavn Kommune Økonomiudvalget Økonomiafdelingen, d. 13. april 2015 Dok. 218875-14 Frederikshavn Kommune Økonomiudvalget Generelle bemærkninger regnskab 2014 1 "-" = overskud "+" = underskud i 1.000 kr. Drift Korrigeret Center Forbrug

Læs mere