Budgetoplæg Budgetseminar 28. august Beredskabskatalog Driftsudvidelsesforslag Anlægsforslag

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Budgetoplæg 2015. Budgetseminar 28. august 2014. Beredskabskatalog Driftsudvidelsesforslag Anlægsforslag"

Transkript

1 Budgetoplæg 2015 Budgetseminar 28. august 2014 Beredskabskatalog Driftsudvidelsesforslag Anlægsforslag 1

2 2

3 Beredskabsforslag budget skattefinansierede område (hele kr.) Udvalget for Teknik og Miljø Side Skema Prioritet Forslag Politikområde UTM 1 1 % reduktion Park og Vej UTM 2 1 % reduktion Natur og Miljø UTM 3 1 % reduktion Kollektiv trafik UTM 4 1 % reduktion Planlægning UTM 5 1 % reduktion Bygninger UTM 6 1 % reduktion Klima og Energi Teknik og Miljø i alt Udvalget for Kultur og Fritid. Side Skema Prioritet Forslag Politikområde KF 1 Kultur Kultur KF 2 Idræt Idræt KF 3 Folkeoplsyning Folkeoplysning KF 4 Bibliotek Bibliotek KF 5 Skive Musikskole Musikskole KF 6 Muse um Muse um Udvalget for Kultur og Fritid i alt Sundheds- og Forebyggelsesudvalget Side Skema Prioritet Forslag Politikområde SFU 1 Specialiseret genoptræning Sundhed SFU 2 Reduktion - psykiatrien Sundhed Sundheds- og Forebyggelsesudvalget i alt Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget Side Skema Prioritet Forslag Politikområde EAU 1 Reduktion af driften af jobcenter Skive Arbejdsmarkeds området EAU 2 1 % reduktion Erhverv og Turisme Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget i alt Udvalget for Social og Ældre Side Skema Prioritet Forslag Politikområde SOC 1 1 % generel reduktion Socialområdet SOC 2 Reduktion af driftsbudgettet med 1 % Ældreområdet Social- og ældreudvalget i alt Udvalget for Børn og Familie Side Skema Prioritet Forslag Politikområde BFU 1 1 a) Reduktion - indførelse af budgetreguleringsmodel Dagtilbud BFU 2 1 b) Ændret tildeling til specialskoler (forudsat pol. godk.) Skoler BFU 3 1 c) Førskolen - nedlæggelse af stilling Skoler BFU 4 1 d) Befordringsområdet - generel reduktion Skoler Børne- og Familieudvalget i alt Økonomiudvalget Side Skema Prioritet Forslag Politikområde ØU 1 Kommunalbestyrelsen møder, rejser og repræsentation Politisk Organisation ØU 2 Administration, Rammebesparelse på 1% Adminstration Økonomiudvalget i alt Beredsskabsforslag i alt

4 4

5 Beredskabsforslag Nr. UTM 1 1% reduktion Teknik og Miljø Park og Vej Sted/kontonummer (1000 kr. Udgift = -) Ændringer i driftsbudgettet Ændringer i anlægsbudget Ændring i antal medarbejdere (- = reduktion) Aktuelt budget 2015 Beskrivelse af forslaget, herunder konsekvenser for arbejds- og personalemæssige forhold. Lejeredskaber Renholdelse og oprydning i byer P-vagt ændring Vejmandsbidrag Kørebaner anden drift Gadefejning Grusveje Kontrol af afspærring Kalkulationsopmålinger Reduktioner i alt

6 Beredskabsforslag Nr. UTM 2 1 % reduktion Teknik- og Miljøudvalget Natur og Miljø Sted/kontonummer (1.000 kr. Udgift = -) Ændringer i driftsbudgettet Ændringer i anlægsbudget Ændring i antal medarbejdere (- = reduktion) Aktuelt budget mio. kr. Beskrivelse af forslaget, herunder konsekvenser for arbejds- og personalemæssige forhold. Budgettet på politikområdet udgør kr. Et reduktionsberedskab på 1 % udgør kr. Besparelsen forslås indhentet som en generel nedsættelse af rammen. 6

7 Beredskabsforslag Nr. UTM 3 Busdrift 1 % reduktion Teknik- og Miljøudvalget Kollektiv trafik Sted/kontonummer (1.000 kr. Udgift = -) Ændringer i driftsbudgettet Ændringer i anlægsbudget Ændring i antal medarbejdere (- = reduktion) Aktuelt budget ,118 mio. kr. Beskrivelse af forslaget, herunder konsekvenser for arbejds- og personalemæssige forhold. Der har været faldende udgifter til Midttrafik de seneste år, så det forventes derfor, at besparelsen i 2015 kan indhentes på den kollektive bustrafik. 7

8 Beredskabsforslag Nr. UTM 4 1 % reduktion Teknik- og Miljøudvalget Planlægning, havne m.m. Sted/kontonummer (1.000 kr. Udgift = -) Ændringer i driftsbudgettet Ændringer i anlægsbudget Ændring i antal medarbejdere (- = reduktion) Aktuelt budget ,925 mio. kr. Beskrivelse af forslaget, herunder konsekvenser for arbejds- og personalemæssige forhold. Budgettet på politikområdet udgør kr. Et reduktionsberedskab på 1 % udgør kr. Besparelsen forslås indhentet som en generel nedsættelse af rammen. 8

9 Beredskabsforslag Nr. UTM 5 1 % reduktion Teknik- og Miljøudvalget Bygninger Sted/kontonummer (1.000 kr. Udgift = -) Ændringer i driftsbudgettet Ændringer i anlægsbudget Ændring i antal medarbejdere (- = reduktion) Aktuelt budget ,718 mio. kr. Beskrivelse af forslaget, herunder konsekvenser for arbejds- og personalemæssige forhold. Budgettet på politikområdet udgør kr. Et reduktionsberedskab på 1 % udgør kr. Besparelsen forslås indhentet som en generel nedsættelse af rammen. 9

10 Beredskabsforslag Nr. UTM 6 1 % reduktion Teknik- og Miljøudvalget Klima og Energi Sted/kontonummer (1.000 kr. Udgift = -) Ændringer i driftsbudgettet Ændringer i anlægsbudget Ændring i antal medarbejdere (- = reduktion) Aktuelt budget ,26 mio. kr. Beskrivelse af forslaget, herunder konsekvenser for arbejds- og personalemæssige forhold. Budgettet på politikområdet udgør kr. Et reduktionsberedskab på 1 % udgør kr. Besparelsen forslås indhentet som en generel nedsættelse af rammen. 10

11 Beredskabsforslag Nr. KF 1 Kultur Kultur og Fritidsudvalget Kultur Sted/kontonummer (1000 kr. Udgift = -) Ændringer i driftsbudgettet Ændringer i anlægsbudget Ændring i antal medarbejdere (- = reduktion) Aktuelt budget 2015 Beskrivelse af forslaget, herunder konsekvenser for arbejds- og personalemæssige forhold. På hele kulturområdet indstiller Kultur og Fritidsudvalget flg.: Svanen kr Mobilt øvelokale kr I alt kr Konsekvensen er at der skal ske omstruktureringer på området. 11

12 Beredskabsforslag Nr. KF 2 Idræt Kultur og Fritidsudvalget Idræt Sted/kontonummer (1000 kr. Udgift = -) Ændringer i driftsbudgettet Ændringer i anlægsbudget Ændring i antal medarbejdere (- = reduktion) Aktuelt budget 2015 Beskrivelse af forslaget, herunder konsekvenser for arbejds- og personalemæssige forhold. På hele idrætsområdet indstiller Kultur og Fritidsudvalget flg.: Kulturcenter Østsalling kr Sparbank Arena kr Skøjtebanen kr Skolernes brug af haller kr I alt kr Reduktioner sker som en generel reduktion på skøjtebanen og resten som en generel 1% reduktion. 12

13 Beredskabsforslag Nr. KF 3 Folkeoplysningsområdet Kultur og Fritidsudvalget Folkeoplysning Sted/kontonummer (1000 kr. Udgift = -) Ændringer i driftsbudgettet Ændringer i anlægsbudget Ændring i antal medarbejdere (- = reduktion) Aktuelt budget Beskrivelse af forslaget, herunder konsekvenser for arbejds- og personalemæssige forhold. På hele folkeoplysningsområdet indstiller Kultur og Fritidsudvalget flg.: Generel besparelse på området kr Lokaletilskud haller kr I alt kr Besparelsen gennemføres ved 1% reduktion på lokaletilskud haller og en general besparelse på resten. 13

14 Beredskabsforslag Nr. KF 4 Biblioteket Kultur- og Fritidsudvalget Biblioteket Sted/kontonummer (1000 kr. Udgift = -) Ændringer i driftsbudgettet Ændringer i anlægsbudget Ændring i antal medarbejdere (- = reduktion) Aktuelt budget Beskrivelse af forslaget, herunder konsekvenser for arbejds- og personalemæssige forhold. Beskrivelse af besparelsesforslaget: Bibliotekets ramme for 2015 er lige som alle andre afdelingers ramme blevet reduceret med 0,64% som følge af Byrådets beslutning i foråret. Biblioteket ramme bliver desuden blevet beskåret med som følge af Teknisk Udvalgs investering i energibesparende solenergi. Den reducerede ramme er derfor: ½% af den reducerede ramme er kr som bibliotekets ledelse foreslår udmøntet gennem en besparelse på bibliotekets samlede budget. Det kan ske ved at bruge af ØD puljen, spare på personalekontoen og spare på leasingkontrakt, der ophører. Besparelsen på personalebudgettet er mulig pga bortfald af en lederstilling sidste år. Forbruget af ØD puljen betyder, at bibliotekets andel af ØD puljen vil gå i nul i Beskrivelse af konsekvenser for serviceniveau: Bibliotekets serviceniveau er under forandring. Pr. 5. maj 2014 indførte vi selvbetjening om formiddagen. Vi ved endnu ikke, hvordan det forløber men med en konstant reduktion af personalet siden 2009 er det klart, at serviceniveauet ikke kan være det samme. Vi bliver færre og færre til at dække vagterne. Ved sygdom og ferie, skal skemalæggerne være meget opfindsomme for at få tingene til at hænge sammen. Driftsbudgettet for 2015 vil være meget stramt og det vil derfor være vanskeligt at gennemføre udviklingsprojekter og nye initiativer med mindre der tilføres projektmidler udefra. Det på trods af, at biblioteket står over for store forandringer i takt med udviklingen af de digitale medier. Biblioteket skal også i en digital fremtid kunne leve op til bibliotekslovens formål med at fremme oplysning, uddannelse og kulturel aktivitet. Beskrivelse af konsekvenser for personalet: Vi gennemførte i 2013 en omfattende kulegravning af arbejdsgangene og indførte arbejdsbesparende it-løsninger i Flere opgaver er blevet udliciteret, områder lagt om og medarbejdere flyttet rundt. Det er sket med medarbejdernes konstruktive medvirken, men det er svært at sige, hvor længe det kan ske. Et generationsskifte, som alle parter ville have godt af, har ikke kunnet finde sted, fordi stillingerne løbende er blevet inddraget. 14

15 Beredskabsforslag Nr. KF 5 Skive Musikskole Kultur- og Fritidsudvalget Musikskolen Sted/kontonummer (1000 kr. Udgift = -) Ændringer i driftsbudgettet Ændringer i anlægsbudget Ændring i antal medarbejdere (- = reduktion) -20,23 Aktuelt budget Beskrivelse af forslaget, herunder konsekvenser for arbejds- og personalemæssige forhold. Skive Musikskoles samlede økonomi er sammensat af tilskud fra kommune, stat samt elevbetaling. Statsstøtten og elevbetalingen relaterer sig forholdsmæssigt til det kommunale tilskud i forholdet 1:1, hvilket betyder at en kommunale beskæring rammer dobbelt budgetmæssigt, idet den efterfølges af en tilsvarende statslig og elevbetalingsmæssig nedgang. Set i lyset heraf, og af tidligere års kollektive besparelser er det særdeles uheldigt for musikskolens drift og virke at blive udsat for gentagende beskæringer af dette dobbelte omfang.!% besparelse (42.000kr.) betyder en samlet budgetmæssig beskæring på godt kr., svarende til 20,23 årsværk (202,3 lektioner eller ca. 10 betalende soloelever) 1, Det eneste område musikskolen kan skære er på sine aktiviteter, dvs. den undervisning som er musikskolens kerneydelse. Set i lyset af den forestående skolereform, hvor musikskolen forventes at skulle spille en aktiv og central rolle med øgede ressourcer, stiller det samtidige ønske om besparelser musikskolen i en meget vanskelig situation. Det er vort ønske at der, i forbindelse med fastsættelsen af de endelige procentsatser for besparelser på musikskolens område, tages hensyn til dennes specielle økonomiske driftsvilkår, således at den ikke rammes dobbelt af de kommunale besparelser. Det er i forvejen en udfordring for musikskolen at løse sine opgaver indenfor den givne økonomiske ramme. 15

16 Beredskabsforslag Nr. KF 6 MUSE UM Kultur og Fritid Muse um Sted/kontonummer (1000 kr. Udgift = -) Ændringer i driftsbudgettet Ændringer i anlægsbudget Ændring i antal medarbejdere (- = reduktion) Aktuelt budget 2015 Beskrivelse af forslaget, herunder konsekvenser for arbejds- og personalemæssige forhold. MUSE UM kører projektorienteret, hvor projekter for det kommende år først endeligt godkendes efter det endelige budget for et år foreligger. Derfor kan der ikke direkte peges på specifikke driftsområder en besparelse vil påvirke. Museet gennemførte i 2014 en personalereduktion på grund af utilstrækkelige driftsmidler til projekter. Dette har allerede påvirket museets serviceniveau overfor besøgende, kommunen og staten. Men det var et nødvendigt skridt da budgettet ikke hang sammen. En meget stor del af museets driftsmidler var og er bundet op i lønmidler. En reduktion på 1 % reducerer museets evnet til at løfte de opgaver, der er pålagt os som statsanerkendt museum. Statsanerkendte museer oplever i disse år stigende krav fra staten gennem Kulturstyrelsen. De gentagne reduktioner går at vi er ved at nå et punkt, hvor museet har svært at leve op til de krav der bliver stillet fra statens side. 16

17 Beredskabsforslag Nr. SFU 1 Specialiseret genoptræning Sundheds- og Forebyggelsesudvalget Sundhedsafdelingen Sted/kontonummer (1000 kr. Udgift = -) Ændringer i driftsbudgettet Ændringer i anlægsbudget Ændring i antal medarbejdere (- = reduktion) Aktuelt budget 2015 Beskrivelse af forslaget, herunder konsekvenser for arbejds- og personalemæssige forhold. Antallet af specialiserede genoptræningsforløb i hospitalsregi er fortsat faldende. Den kommunale ambulante genoptræning er stigende i nogenlunde samme omfang, men opgaven kan løses billigere i kommunalt regi. På den baggrund indstiller forvaltningen, at budgettet til den ambulante specialiserede genoptræning reduceres med kr. 17

18 Beredskabsforslag Nr. SFU 2 Reduktion psykiatrien Sundheds- og Forebyggelsesudvalget Sundhedsafdelingen Sted/kontonummer (1000 kr. Udgift = -) Ændringer i driftsbudgettet Ændringer i anlægsbudget Ændring i antal medarbejdere (- = reduktion) Aktuelt budget Beskrivelse af forslaget, herunder konsekvenser for arbejds- og personalemæssige forhold. I forbindelse med iværksættelse af Recovery-projektet er der foretaget en omfattende revisitation af borgere tilknyttet psykiatrien. Udgangspunktet for revisitationen har været at visitere gamle borgere om, så deres tilbud modsvarer det tilbud nye brugere af psykiatrien med samme behov får i dag. Forskellen skyldes, at der i dag er et anderledes og større fokus på at sikre udvikling i borgernes forløb, rettet mod størst mulig grad af selvhjulpenhed. Forvaltningen forventer, at der som afledt effekt af revisitationen vil kunne realiseres en reduktion på kroner i psykiatrien. 18

19 Beredskabsforslag Nr. EAU 1 Reduktionsforslag vedr. driften af Jobcenter Skive Erhvervs- og arbejdsmarkedsudvalget Beskæftigelsesområdet Sted/kontonummer (1000 kr. Udgift = -) Ændringer i driftsbudgettet Ændringer i anlægsbudget Ændring i antal medarbejdere (- = reduktion) Aktuelt budget 2015 Beskrivelse af forslaget, herunder konsekvenser for arbejds- og personalemæssige forhold. I forliget om en reform af beskæftigelsesindsatsen for dagpengemodtagere er der anvist mulige besparelser på 550 mio. kr. årligt fra 2015 og frem, når den nye beskæftigelseslovning forventes at træde i kraft. I aftalen om kommunernes økonomi mellem Regeringen og KL for 2015 er der enighed om øget lokalpolitisk fokus på og styrket prioritering af ressourcerne på beskæftigelsesområdet. Initiativerne anviser et effektiviseringspotentiale på op imod 550 mio.kr. årligt, der kan frigøres i kommunerne. De potentielle besparelser vil ikke blive fratrukket kommunernes bloktilskud, men kan frigøres til andre serviceområder i kommunerne. Skive Kommune har i samarbejde med de 8 vestlige jobcentre gennemført en analyse af de samlede drifts- og forsørgelsesudgifter til beskæftigelsesområdet vedr. regnskab Analysen viser, at Skive kommune er blandt de dyreste kommuner i de kommunale nettoudgifter til drift af jobcentret målt pr. indbygger (nr. 89),, men er blandt landets billigste (nr. 25), når man ser på samlede nettoudgifter til både drift af jobcenteret og personer på midlertidig forsørgelse. Analysen dokumenter, at der har været god økonomi i at føre en aktiv beskæftigelsespolitik i Skive Kommune. Investeringerne i en aktiv indsats har meget stor betydning for kommunens udgiftsniveau. Forvaltningen vurderer, at der er behov for at tilpasse organisering og indsatsen til udviklingen i ledigheden indenfor jobcenteret. Med kontanthjælps- og beskæftigelsesreformerne er der muligheder for at finde besparelser på driften i jobcenteret: - gennemførelse af ændret organisering af jobcenterets drift på beskæftigelsesområdet i forhold til at sammentænke ressourcerne til ledelse, styring og administration - tilpasning til de færre krav til indsatsen for forsikrede ledige som følge af den nye beskæftigelsesreform - rationaliseringer og effektiviseringer som følge af regelforenkling og digitalisering af borgernes adgang til selvbetjening m.m. En beregning af besparelsesmulighederne i Skive kommune svarer til et årligt besparelsespotentiale på ca. 4,5 mio.kr. i budget

20 Beredskabsforslag Nr. EAU 2 1% beredskabskatalog Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget Erhvervsområdet Sted/kontonummer (1000 kr. Udgift = -) : Diverse tilskud : Skiveegnens 9- og Turistcenter Ændringer i driftsbudgettet - i alt Ændringer i anlægsbudget Ændring i antal medarbejdere (- = reduktion) Aktuelt budget 2015 Beskrivelse af forslaget, herunder konsekvenser for arbejds- og personalemæssige forhold. Beredskabskataloget for på 1 % i budget 2015 svarer til kr. Reduktionen udmøntes som er generel nedskæring af rammen på: Diverse tilskud kr Skiveegnens Erhvervs- og Turistcenter kr I alt kr Konsekvensen er færre midler på de enkelte områder. 20

21 Beredskabsforslag Nr. SOC 1 1 % generel reduktion Udvalget for Social og Ældre Socialafdelingen Sted/kontonummer (1000 kr. Udgift = -) Ændringer i driftsbudgettet Ændringer i anlægsbudget Ændring i antal medarbejdere (- = reduktion) Aktuelt budget 2015 Beskrivelse af forslaget, herunder konsekvenser for arbejds- og personalemæssige forhold. I forbindelse med rammeaftalerne har KKR tidligere flere gange fastsat generelle reduktioner på op til et par procent årligt. Det har også været drøftet i forhold til rammeaftalen for Nogle kommuner har ønsket reduktioner på 2-3%, mens andre slet ikke har ønsket reduktioner. Der har været fremsat et kompromisforslag på 1% s reduktion, men der er endnu ikke truffet nogen beslutning. I det følgende beskrives, hvordan en yderligere en generel reduktion på 1 % i Socialafdelingen vil kunne gennemføres. På det takstfinansierede område vil besparelsen som udgangspunkt kunne findes ved en reduktion af de bevilgede timer i botilbud og aktivitets- og samværstilbud. På de øvrige driftsområder vil 1% reduktion i første omgang blive langt ind som en rammebesparelse. Reduktionen tilstræbes realiseret gennem effektiviseringer og rationaliseringer herunder yderligere fokus på velfærdsteknologiske hjælpemidler. Her tænkes både på hjælpemidler i f.t. pleje og omsorg og informations- og kommunikationsteknologi (IKT). Yderligere fokus på udviklingsorienterede mål for den enkelte med det formål at sikre større mestring af tilværelsen kan også bidrage til at realisere en reduktion. Der er allerede en igangværende proces med revisitationer af alle borgere. På enkelte områder vil det ikke kunne undgås, at der vil ske reduktion i de nuværende aktiviteter. 21

22 Beredskabsforslag Nr. SOC 2 Reducere driftsbudget med 1 % Udvalget for Social og Ældre Ældre Sted/kontonummer (1000 kr. Udgift = -) Ændringer i driftsbudgettet Ændringer i anlægsbudget Ændring i antal medarbejdere (- = reduktion) Aktuelt budget 2015 Beskrivelse af forslaget, herunder konsekvenser for arbejds- og personalemæssige forhold. Alle driftskonti i ældreområdet beskæres med 0,5 % i Der skal desuden findes et reduktionsberedskab på yderligere 1,0 %. En evt. generel reduktion af budgetterne på ældreområdet med 1% vil skulle opnås gennem effektiviseringer. Reduktionen på 1 % vil dog medføre en stor økonomisk udfordring for det samlede område, og nogle decentrale enheder vil få store vanskeligheder med finde besparelsen. Effektiviseringer kan bl.a. opnås gennem anvendelse af forskellige former for teknologi og dermed optimering af arbejdsgange. Det kunne være: At møde ind hjemmefra, da man får sin arbejdsplan via mobiltelefonen Afholde møder digitalt fremfor fysisk. Reducere forbrug af personale på baggrund af anvendelse af forskellige former for alarmering og overvågningsudstyr. Kunne fx. være dør-, vindues- eller gulvalarmer, bevægelsesfølsomme kameraer m.v. Samtidigt kan et øget fokus på mestring give større effekt på efterspørgselen efter pleje og omsorg, i og med at medarbejderne gennem målrettet rådgivning og træning af borgeren får denne gjort mere selvhjulpen. Alle medarbejderne i hjemmeplejen har gennem de seneste år været på efteruddannelse, hvor fokus bl.a. har været på mestring. Dette, sammen med ansættelse af mestringsambassadører og projekt Tips & Mestring skulle gerne give de bedste forudsætninger for vellykkede mestringsforløb hos borgerne. Der kan også være en effektiviseringsgevinst ved at lade de borgere, som selv er i stand til at transportere sig, selv køre hen på den nærmeste sygeplejeklinik hvis de har behov for sygepleje, i stedet for at sygeplejersken bruger dyr vej tid på at køre ud til borgeren. Endelig kan højere inddragelse af frivillige til de mere omsorgsrelaterede opgave medføre at der kan frigives ressourcer til de øvrige opgaver indenfor hjemmeplejen. 22

23 Beredskabsforslag Nr. BFU 1 Budgetreguleringsmodel på dagtilbudsområdet Børne- og Familieudvalget Dagtilbudsområdet Sted/kontonummer (1000 kr. Udgift = -) Ændringer i driftsbudgettet Ændringer i anlægsbudget Ændring i antal medarbejdere (- = reduktion) Aktuelt budget Beskrivelse af forslaget, herunder konsekvenser for arbejds- og personalemæssige forhold. Der indføres en budgetreguleringsmodel på dagtilbudsområdet. Budgettet lægges på baggrund af forventede børnetal for 0-5 årige i Skive Kommune. Modellen indrettes sådan, at dagtilbudsområdets budget efterreguleres i forhold til de faktiske børnetal. 23

24 Beredskabsforslag Nr. BFU 2 Reduktion specialskoler Børne- og Familieudvalget Skoleområdet Sted/kontonummer (1000 kr. Udgift = -) Ændringer i driftsbudgettet Ændringer i anlægsbudget Ændring i antal medarbejdere (- = reduktion) Aktuelt budget Beskrivelse af forslaget, herunder konsekvenser for arbejds- og personalemæssige forhold. Samtidig med at den nye folkeskolereform træder i kraft den 1. august 2014 træder også en ny arbejdstidsaftale for lærerne i kraft. Med den nye arbejdstidsaftale skal en lærer i Skive Kommune undervise i 768 timer i et skoleår. Undervisningstiden for lærere ved specialskolerne harmoniseres med Skive Kommunes øvrige skoler pr , Dog sker indfasning i ressourcetildelingsmodellerne først fra Centerklasserne, Oasen og Skovbrynet dækker et heldagstilbud til elever med vidtgående fysisk og psykisk handicap. Folkeskolereformens udvidelse af undervisningstiden opvejes af tilsvarende reduktion i Oasen og Skovbrynets åbningstid. Den samlede daglige åbningstid i de 3 tilbud vil altså være uændret efter Krabbeshus Heldagsskole er et heldagstilbud for elever med autisme spektrum forstyrrelser. Folkeskolereformens udvidelse af undervisningstiden opvejes også her af en tilsvarende reduktion i SFOtilbuddet. Dog udvides den samlede åbningstid pr med 0,75 time om morgenen og med 1 timer om eftermiddagen. Den samlede åbningstid bliver herefter kl Ovenstående er under forbehold for Børne- og Familieudvalgets beslutning på møde den 4. juni 2014 samt beslutning på møde den 14. august 2014 efter afslutning af høringsfasen. 24

25 Beredskabsforslag Nr. BFU 3 Førskolen Børne- og Familieudvalget Skoleområdet Sted/kontonummer (1000 kr. Udgift = -) Ændringer i driftsbudgettet Ændringer i anlægsbudget Ændring i antal medarbejdere (- = reduktion) Aktuelt budget 2015 Beskrivelse af forslaget, herunder konsekvenser for arbejds- og personalemæssige forhold. Førskolen er et sprogstimuleringstilbud til 5-6 årige tosprogede børn, og foregår året før, børnene starter i skole. Førskolen er fysisk placeret på Ådalskolen. I Førskolen får børnene en 30 timers ekstra indsats hver anden uge. Antallet af børn, der går i Førskolen er faldet fra ca. 30 elever om året til nu 16 børn, og i skoleåret 2014/2015 tegner det til, at cirka 10 børn skal i Førskole. Nedgangen i antallet af børn til Førskolen skyldes formentlig forskellige omlægninger på dagtilbudsområdet blandt andet nedlæggelse af Spireskolen og beslutning at lægge sprogstimuleringsindsatsen på småbørnsområdet ud i daginstitutionerne. Der reduceres i personalestaben, som nu tæller 3 medarbejdere. Denne reduktion sker ved naturlig afgang. 25

26 Beredskabsforslag Nr. BFU 4 Reduktion på befordringsbudgettet Børne- og Familieudvalget Skoleområdet Sted/kontonummer (1000 kr. Udgift = -) Ændringer i driftsbudgettet Ændringer i anlægsbudget Ændring i antal medarbejdere (- = reduktion) Aktuelt budget 2015 Beskrivelse af forslaget, herunder konsekvenser for arbejds- og personalemæssige forhold. Der peges på en generel reduktion på befordringsområdet grundet følgende: Udbud af specialrutekørsel i 2012 via Midttrafik gav bedre koordinering og økonomiske tilbud. Omlægning af specialpædagogisk bistand herunder nedlæggelse af spireskolen og færre børn via Førskolen. Specialområdet, hvor elever befordres til/fra SFO samt aflastning kan indarbejdes via paragraf 41 serviceloven. 26

27 Beredskabsforslag Nr. ØU 1 Kommunalbestyrelsens møder, rejser og repræsentation Økonomiudvalget Politisk organisation Sted/kontonummer (1000 kr. Udgift = -) Ændringer i driftsbudgettet Ændringer i anlægsbudget Ændring i antal medarbejdere (- = reduktion) Aktuelt budget Beskrivelse af forslaget, herunder konsekvenser for arbejds- og personalemæssige forhold. Der er i budget 2015 afsat kr. til møder, rejser og repræsentation. Beløbet foreslås reduceret med kr. 27

28 Beredskabsforslag Nr. ØU 2 Administration, rammebesparelse på 1% Økonomiudvalget Administration Sted/kontonummer (1000 kr. Udgift = -) Ændring i antal medarbejdere (- = reduktion) Aktuelt budget Beskrivelse af forslaget, herunder konsekvenser for arbejds- og personalemæssige forhold. I perioden har det administrative område gennemført reduktioner på i alt 39 mio. kr. Reduktionerne er akkumuleret som følge af Spar 10 med 18 mio. kr., Struktur 2012 med 7,5 mio. kr., digitalisering med 3 mio. kr. og generelle lønreduktioner med 10,5 mio. kr. Samlet set svarer reduktionerne til ca. 20% af lønnen. I det aktuelle budgetforslag for 2015 er der udarbejdet et besparelsesforslag på 2,38 mio. kr., svarende til 1% af driftsudgifterne, jf. procedure for udarbejdelse af beredskabsforslag. Det aktuelle budgetforslag på administration er 230 mio. kr., excl. de 10 mio. kr. der er afsat i puljen til serviceudgifter. 1,6 mio. kr. af forslaget til reduktion vil omfatte lønnen. I perioden er der allerede et årligt effektiviseringskrav på 0,5%, gældende for hele kommunen. Direktionen forslår endvidere, at det administrative område (konto 6) i perioden bidrager med yderligere en 1,0% i årlig besparelse, hvilket giver en årlig administrativ besparelse på 1,5%. Konsekvensen af dette forslag er, at der i perioden vil være gennemført administrative besparelser for ca. 54 mio., hvoraf de 14 mio. kr. er nye besparelser vedrørende budget perioden Den samlede besparelse på 54 mio. kr. indeholder endvidere en besparelse på 1 mio. som følge af den 4 digitaliseringsbølge som implementeres i Direktionen forslår således, at der indgås en flerårig aftale med medarbejderne (i stil med Spar 10 og Spar 12) vedrørende de administrative besparelser, hvilket betyder, at det administrative område (konto 6) årligt reduceres med samlet 1,5%, grundet en 0,5% bedre udnyttelse af Skive Kommunes ressourcer, samt 1,0% i nye besparelser. En flerårlig aftale, hvor udmøntningen af besparelserne fortages af direktionen i samarbejde med Hoved- MED, vil medvirke til at skabe stabilitet i organisationen, samt sikre en optimal tilpasning af forskellige initiativer i organisationen. 28

29 Det samlede ramme opnås ved generelle besparelser, samt implementeringen af konkrete effektiviseringsforslag. Nedenstående forslag er eksempler på konkrete effektiviseringsforslag. Den samlede effektiviseringspakke vil blive forelagt økonomiudvalget på et senere tidspunkt. 1. Besparelse på udgifterne til tjenestekørsel Skive Kommune har i 2013 indkøbt nye kommunale biler, som skal sikre, at alle medarbejdere har mulighed for at anvende disse når der skal køres i arbejdstiden. Derved kan arbejdet med at effektivisere tjenestekørslen forsættes. Overordnet er det vigtigt at muligheden for kørsel i private biler fastholdes, da det giver medarbejderne en stor fleksibilitet i hverdagen. Antallet af medarbejdere der anvender de kommunale biler kan dog øges og det er den enkelte direktør/leder der skal sikre, at medarbejdernes tjenestekørsel, som hovedregel, foretages i kommunale biler. Der skal derfor løbende udarbejdes opfølgningsmateriale for kørselsforbruget i private biler og det skal endvidere undersøges om der er skatte- og forsikringsmæssige forhindringer, som kan fjernes, således at anvendelsen af de kommunale biler gøres mere smidig og fleksibel. En bedre udnyttelse af de kommunale biler forventes at give en besparelse på kr., hvoraf økonomiudvalgets andel er ca kr. 2. Besparelse på indkøb af fødevare, øvrige varekøb og tjenesteydelser Som en direkte konsekvens af en mere effektiv anvendelse af udbud vil der fremover kunne opnås bedre priser. En mere effektiv anvendelse af udbud forventes at give en besparelse på 1,5 mio. kr., hvoraf økonomiudvalgets andel er ca kr. 3. Besparelse grundet øget digitalisering I en organisation som Skive Kommune printers og trykkes der meget store mængder af papirmateriale. Denne mængde skal reduceres og konkret forslås det, at økonomiudvalgets budgetter til print reduceres med kr. 4. Besparelse på 1,0 mio. kr. på RENT LIV og Vækstpuljen Skive Kommune har en Rent Liv pulje (1,9 mio. kr.) og en vækstpulje (3,0 mio. kr.), som yder støtte til mange forskellige projekter. Formålet med puljerne er aktivt at medvirke til skabelsen af øget vækst og branding af kommunen. Hvis puljerne reduceres er det fremadrettet afgørende, at de respektive udvalg i stigende grad at forholde sig til effekterne af de konkrete af udviklingsforslag, herunder om hvert enkelt forslag giver nok valuta for pengene. Det forslås, at der gennemføres en besparelse på 1,0 mio. kr. på RENT LIV og Vækstpuljen. En eventuel reduktion af puljerne indgår ikke i økonomiudvalgets besparelse. 29

Budgetoplæg 2016. Budgetseminar 31. august 2015. Beredskabskatalog Driftsudvidelser Anlægsforslag

Budgetoplæg 2016. Budgetseminar 31. august 2015. Beredskabskatalog Driftsudvidelser Anlægsforslag Budgetoplæg 2016 Budgetseminar 31. august 2015 Beredskabskatalog Driftsudvidelser Anlægsforslag 2 Beredskabsforslag budget 2016-2019 skattefinansierede område (hele 1.000 kr.) Teknik og Miljøudvalget Side

Læs mere

BUDGET 2015-18 Direktionens reviderede budgetforslag

BUDGET 2015-18 Direktionens reviderede budgetforslag Økonomi Økonomi og Udbud Rådhuset Ramsherred 5 5700 Svendborg BUDGET 2015-18 Direktionens reviderede budgetforslag Tlf. 62 23 30 00 Fax. 62 22 48 52 Indledning 10. september 2014 Afsættet for budgetlægningen

Læs mere

Budget 2014. - informationsmøde den 24. oktober 2013

Budget 2014. - informationsmøde den 24. oktober 2013 Budget 2014 - informationsmøde den 24. oktober 2013 Dagsorden 1. Velkomst v/ Mogens Gade 2. De overordnede mål og processen vedr. Budget 2014 3. Budget 2014 de overordnede tal 4. De enkelte udvalgsområder

Læs mere

De samme regler gælder ledelse, når antallet af ledige stillinger tillader det. Erfaringsmæssigt er det dog vanskeligere at omplacere ledere.

De samme regler gælder ledelse, når antallet af ledige stillinger tillader det. Erfaringsmæssigt er det dog vanskeligere at omplacere ledere. Notat vedr. personalemæssige konsekvenser NOTAT HovedMed og Byrådet har i forbindelse med den igangværende drøftelse af Direktionens sparekatalog for 2011 spurgt til de mulige personalemæssige konsekvenser

Læs mere

24. september 2014. ---------- Budgetoverslag ----------- Budgetforslag

24. september 2014. ---------- Budgetoverslag ----------- Budgetforslag Resultatbudget 2015-2018 - Inkl.ændringsforslag og tekniske ændringer Budgetområder mio. kr. Regnskab Forventet regnskab Budgetforslag 24. september 2014 Netto-mio. kr. 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Det

Læs mere

Kommuneqarfik Sermersooq Økonomisk Forvaltning

Kommuneqarfik Sermersooq Økonomisk Forvaltning Kommuneqarfik Sermersooq Økonomisk Forvaltning Generelle bemærkninger til budget 2014-2017 Oplæg til budgettets 2. behandling: Økonomiudvalget har udarbejdet og godkendt et forslag til budgettet for 2014

Læs mere

Dagsorden. 1. Tidsplan for budgetproceduren 2. Lidt tal om Skive 3. Regnskab 2014 4. Udgiftsniveau i forhold til andre kommuner 5. Besparelsesforslag

Dagsorden. 1. Tidsplan for budgetproceduren 2. Lidt tal om Skive 3. Regnskab 2014 4. Udgiftsniveau i forhold til andre kommuner 5. Besparelsesforslag Dagsorden 1. Tidsplan for budgetproceduren 2. Lidt tal om Skive 3. Regnskab 2014 4. Udgiftsniveau i forhold til andre kommuner 5. Besparelsesforslag 1. Tidsplan for proceduren Budgetprocedure & tidsplan

Læs mere

Resultatopgørelser 2010-2016

Resultatopgørelser 2010-2016 Budgetforlig 2013 Beløb i mio. kr. - Løbende priser Resultatopgørelser 2010-2016 Regnskab 2010 Regnskab 2011 Budget 2012 Budgetforslag 2013 Budgetoverslag 2014 Budgetoverslag 2015 Budgetoverslag 2016 Det

Læs mere

Resultatet af budgetaftalen for 2016 samt overslagsårene 2017-2019 fremgår på overordnet niveau i nedenstående hovedoversigt.

Resultatet af budgetaftalen for 2016 samt overslagsårene 2017-2019 fremgår på overordnet niveau i nedenstående hovedoversigt. Resultatet af budgetaftalen for 2016 samt overslagsårene 20172019 fremgår på overordnet niveau i nedenstående hovedoversigt. DET SKATTEFINANSIEREDE OMRÅDE Indtægter Skatter 1.236.561 1.245.598 1.270.128

Læs mere

Forslag til ny organisering af Randers Kommune

Forslag til ny organisering af Randers Kommune Forslag til ny organisering af Randers Kommune Randers kommune skal spare 150 millioner kroner heraf er de 60 millioner kroner med henblik på et forhøjet anlægsniveau. Økonomiudvalget har besluttet at

Læs mere

REBILD KOMMUNE. REFERAT Økonomiudvalget. Mødedato: Tirsdag den 30-08-2011. Mødetidspunkt: 17:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus.

REBILD KOMMUNE. REFERAT Økonomiudvalget. Mødedato: Tirsdag den 30-08-2011. Mødetidspunkt: 17:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus. Mødedato:. Mødetidspunkt: 17:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus. Møde slut: 18:45 REFERAT Indholdsfortegnelse Side 1. Budget 2012-2015 - opfølgning på budgetseminar, udmelding af rammer m.v. 533 Underskriftsside

Læs mere

Bilag 2:Likviditetsopretning. Økonomiudvalgets anbefaling til likviditetsgenopretning Februar 2015

Bilag 2:Likviditetsopretning. Økonomiudvalgets anbefaling til likviditetsgenopretning Februar 2015 Bilag 2:Likviditetsopretning udvalgets anbefaling til likviditetsgenopretning Februar 2015 1. Ingen arrangementer på Fredtoften i 2015 Der er i budget 2015 afsat 0,3 mio. kr. til arrangementer på Fredtoften.

Læs mere

Oversigt over ny og nuværende udvalgssammensætning mv. version 2 Sag: 00.00.00-A00-26-09 Fællessekretariatet 29-11-2013

Oversigt over ny og nuværende udvalgssammensætning mv. version 2 Sag: 00.00.00-A00-26-09 Fællessekretariatet 29-11-2013 Oversigt over ny og nuværende udvalgssammensætning mv. version 2 Sag: 00.00.00-A00-26-09 Fællessekretariatet 29-11-2013 I nedenstående skema er det illustreret hvilke opgaveområder, der er flyttet fra

Læs mere

Udvikling i normeringer på konto 6

Udvikling i normeringer på konto 6 Udvikling i normeringer på konto 6 Udvikling i normeringer 2007-2013 Besparelser -20,17 Midlertidige stillinger 2,43 Midlertidige stillinger fra kommunesammenlægningen -5,35 Prioriteringsforslag 40,59

Læs mere

Drift - reduktionsforslag 2014-2017

Drift - reduktionsforslag 2014-2017 TMU R-01 Reduktion/tilretning af ruter inden for den kollektive trafik TMU R-02 Reduktion i midler til konsulenter til godkendelser til virksomheder og landbrug 0-400 -400-400 -400-400 -400-400 TMU R-03

Læs mere

Kultur-, fritids- og landdistriktsudvalget

Kultur-, fritids- og landdistriktsudvalget Kultur-, fritids- og landdistriktsudvalget Nr. Kultur, fritids- og landdistriktsudvalget 2015 2016-> (1.000 kr.) Politikområde 4: Kultur-, fritid- og landdistrikter 4.1 Reduktion af lokaletilskud 1.000

Læs mere

Seniorjob - orientering

Seniorjob - orientering 1 Nr. : Seniorjob - orientering Åben sag Sagsnr.: Sagen afgøres i: Bilag: 11/13708 Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget Indledning/Baggrund Lov om seniorjob har været gældende siden 1. januar 2008. Formålet

Læs mere

Budgetopfølgning 2/2012

Budgetopfølgning 2/2012 Greve Kommune Direktionen Budgetopfølgning 2/ Samlet notat Greve Kommune Direktionen Budgetopfølgning 2/ 1. Indledning I denne samlede Budgetopfølgning 2 for opgøres den økonomiske status pr. 31. juli,

Læs mere

Store LederGruppe SLG Budgetlægningen 2014-2017

Store LederGruppe SLG Budgetlægningen 2014-2017 Store LederGruppe SLG Budgetlægningen 2014-2017 Den 22. august 2013 på Hotel Vojens Råderum, afbureaukratisering og effektivisering Fra 5 til 12 mia. kr. i modernisering af offentlig sektor frem til 2020

Læs mere

Efter denne orientering har Økonomiudvalget den 9. august 2010 truffet beslutning om følgende:

Efter denne orientering har Økonomiudvalget den 9. august 2010 truffet beslutning om følgende: Foreløbig budgetbalance for budget 2011-2014. Byrådet fik på møde den 22. juni 2010 gennemgået status på budget 2011 samt økonomiaftalen for kommunerne i 2011, med de usikkerheder dette tidlige tidspunkt

Læs mere

Mål og Midler Politisk Organisation

Mål og Midler Politisk Organisation Mål og Midler Politisk Organisation Fokusområder i 2016 Fokusområder er de målsætninger og indsatsområder, som der sættes særligt fokus på i budgetåret. De udvælges ud fra Byrådets flerårige politikker,

Læs mere

Social- og Sundhedsudvalget

Social- og Sundhedsudvalget Social- og Sundhedsudvalget Halvårsregnskab pr. 30.06.2014 1. Resume Drift Drift - Borgerrådgivning 232.368 232.368 98.198 234.168 1.800 Ældreboliger -15.253-15.253-8.819-15.253 0 Myndighed - Hjælpemidler

Læs mere

Sagsbeskrivelse: Kørselsprojekterne befordring og transportoptimering

Sagsbeskrivelse: Kørselsprojekterne befordring og transportoptimering Sagsbeskrivelse: Kørselsprojekterne befordring og transportoptimering Baggrund Kørselsprojekterne omfatter to analyser: Befordring og Transportoptimering. Befordring er den daglige kørsel med visiterede

Læs mere

Børne- og Familieudvalget

Børne- og Familieudvalget Børne- og Familieudvalget Nr. Børne- og Familieudvalget (1.000 kr.) 2012 2013-> BFU Politikområde 1: Dagtilbud 1.2 Hæve dagpleje pædagogernes tilsynsforpligtelse 416 416 A til 26 dagplejer 1.5 Spare nyindkøb

Læs mere

Dagsorden til møde i Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

Dagsorden til møde i Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget GENTOFTE KOMMUNE Dagsorden til møde i Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Mødetidspunkt 11-05-2015 17:00 Mødeafholdelse Udvalgsværelse D Indholdsfortegnelse Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget 11-05-2015

Læs mere

BUDGET 2012 TILLÆG TIL BUDGETKATALOG

BUDGET 2012 TILLÆG TIL BUDGETKATALOG BUDGET 2012 TILLÆG TIL BUDGETKATALOG Den 5. september 2011 Syddjurs Kommune Oversigt over budgetkatalog 2012 - tillæg 5. september 2011 Udvalg Forslag Tekst Type 2012 2013 2014 Tekniske korrektioner I

Læs mere

Bosætning og erhverv 5. august 2015 J.nr 18.00.00-Ø40-1-14

Bosætning og erhverv 5. august 2015 J.nr 18.00.00-Ø40-1-14 Bosætning og erhverv 5. august 2015 J.nr 18.00.00-Ø40-1-14 Vedr. sag nr. 155 på Kommunalbestyrelsens møde d. 11. august 2015. Notat til Kommunalbestyrelsen vedr. justeringer af haltilskudsmodel i forbindelse

Læs mere

Budgetnotat vedrørende overførelse af Miljøpunkterne til Lokaludvalgene, sammenlægning af Ældrerådene og sammenlægning af frivillighedscentrene.

Budgetnotat vedrørende overførelse af Miljøpunkterne til Lokaludvalgene, sammenlægning af Ældrerådene og sammenlægning af frivillighedscentrene. Økonomiforvaltningen Center for Økonomi og HR NOTAT Budgetnotat vedrørende overførelse af Miljøpunkterne til Lokaludvalgene, sammenlægning af Ældrerådene og sammenlægning af frivillighedscentrene. Baggrund

Læs mere

Konsekvenser af inddragelse af overførte midler 2014 til 2015 til understøttelse af udviklingsstrategien

Konsekvenser af inddragelse af overførte midler 2014 til 2015 til understøttelse af udviklingsstrategien Konsekvenser af inddragelse af overførte midler 2014 til 2015 til understøttelse af udviklingsstrategien Herunder følger en oversigt over fag- og stabschefernes forslag til reduktion af tidligere ansøgte

Læs mere

Bilag 1: Effektiviserings/omstillingsforslag og forslag til strukturelle effektiviseringer

Bilag 1: Effektiviserings/omstillingsforslag og forslag til strukturelle effektiviseringer Bilag 1: Effektiviserings/omstillingsforslag og forslag til strukturelle effektiviseringer Økonomiudvalgets effektiviserings/omstillingsforslag Effektiviseringsforslag (1000. kr. ) Nr. 2014 Effektiviserin

Læs mere

Handleplan for udvikling af daginstitutionsområdet i Fredericia kommune

Handleplan for udvikling af daginstitutionsområdet i Fredericia kommune Handleplan for udvikling af daginstitutionsområdet i Fredericia kommune Bilag til Børne og Ungdomsudvalgsmødet 22.6.2010 Indledning Daginstitutionsområdet skal gennemgå en udvikling, der skal sikre at

Læs mere

- Statslige vilkår - Hvordan ser basisbudgettet ud? - Særlige temaer - Videre forløb

- Statslige vilkår - Hvordan ser basisbudgettet ud? - Særlige temaer - Videre forløb Budgetlægning 2015-2018 Basisbudget 2015-18: - Statslige vilkår - Hvordan ser basisbudgettet ud? - Særlige temaer - Videre forløb MED, Råd m.fl, 21. August 2014 Danmark er presset på vækst Vækst i BNP

Læs mere

Faxe kommunes økonomiske politik

Faxe kommunes økonomiske politik Formål: Faxe kommunes økonomiske politik 2013-2020 18. februar Faxe kommunes økonomiske politik har til formål at fastsætte de overordnede rammer for kommunens langsigtede økonomiske udvikling og for den

Læs mere

Driftsoverenskomst mellem Region Hovedstaden og den selvejende institution Solgaven

Driftsoverenskomst mellem Region Hovedstaden og den selvejende institution Solgaven Driftsoverenskomst mellem Region Hovedstaden og den selvejende institution Solgaven Nærværende driftsoverenskomst vedrører driften af den selvejende institution Solgaven, Skovbakken 126, 3520 Farum. Solgaven

Læs mere

Oversigt effektiviseringsforslag Plan- og Bolig udvalgets effektiviseringsforslag - budget 2014

Oversigt effektiviseringsforslag Plan- og Bolig udvalgets effektiviseringsforslag - budget 2014 Oversigt effektiviseringsforslag Plan og Bolig udvalgets effektiviseringsforslag budget 2014 Effektiviseringsforslag (1.000 kr. ) Nr. Forslag 201 4 1 Borgerinddragelse Digitalisering ifm. Lokal og kommuneplaner

Læs mere

001 Nedlæggelse af Café Danner som beskæftigelsestilbud

001 Nedlæggelse af Café Danner som beskæftigelsestilbud 001 Nedlæggelse af Café Danner som beskæftigelsestilbud Byrådet behandlede på møde 24. juni 2015 et forslag om at tilpasse strategien for den aktive arbejdsmarkedsindsats så den i højere grad bliver virksomhedsvendt.

Læs mere

10 Social service/drift 2.115 Egentlige tillægsbevillinger 2.115 Finansieret fra/til andre områder/udvalg 0

10 Social service/drift 2.115 Egentlige tillægsbevillinger 2.115 Finansieret fra/til andre områder/udvalg 0 Budgetopfølgning pr. 31. marts 2015 Udvalg: Velfærdsudvalget Note Område Beløb i 1.000 kr. Velfærdsudvalget -3.428 Egentlige tillægsbevillinger -1.340 Finansieret til/fra andre udvalg -2.088 Korrektion

Læs mere

Vejledning i brug af regnearket

Vejledning i brug af regnearket Vejledning i brug af regnearket Generelt -= indtægter eller besparelser + = udgifter Budget & Analyse (tlf. 72 10 73 67) hjælper gerne med udfyldelsen af arkene! Fanebladene Budgetforslag Viser resultatet

Læs mere

Fagudvalgets bemærkninger:

Fagudvalgets bemærkninger: Nr. 57 Projektnavn: Aftaleholder: Kategori: Indsatsområde: Fagudvalg: Adm. prioritering: ANLÆG Kontorfaciliteter på Tingager Plejehjem Plejecenter Øst Andet --- Socialudvalg Funktion: 05.32.32 1 Fagudvalgs

Læs mere

Omstilling, effektivisering og innovation

Omstilling, effektivisering og innovation Nr. 29 Område: Indsatsområde: Emne: Fagudvalg: Funktion: Forslagsstiller: Omstilling, effektivisering og innovation Plan og kultur Indkøb, udbud og konkurrenceudsættelse Udbud af vandløbsvedligeholdelse

Læs mere

Budget 2013-2016 - Administrationens budgetoplæg (incl. 5. budgetstatus)

Budget 2013-2016 - Administrationens budgetoplæg (incl. 5. budgetstatus) Budget 2013-2016 - Administrationens budgetoplæg (incl. 5. budgetstatus) Sagstype: Åben Type: ØU Sagsnr.: 12/13820 Sagsfremstilling Byrådet vedtog 13-12-2011 proceduren for budgetlægningen af budget 2013-2016.

Læs mere

Status på større projekter i Kultur og Fritid pr. august 2014

Status på større projekter i Kultur og Fritid pr. august 2014 Dato August 2014 Doknr. 98847-14 Sag. nr. 11-3121 på større projekter i Kultur og Fritid pr. august 2014 Projekter som Kultur og Fritid er ansvarlig for i 2014 1. Fritids-, Idræts- og Kulturpolitik Fritids-,

Læs mere

Budget 2016. Byrådets temadag 25. august

Budget 2016. Byrådets temadag 25. august Budget 2016 Byrådets temadag 25. august 1 Dagsorden I dag Aktuel økonomi. Forudsætninger for budgetudarbejdelsen. Resultatopgørelse 2016. Balance udfordringer. Mulige budgetstrategier. Budgetseminar, mandag

Læs mere

OPLÆG: ENERGIHANDLEPLAN FOR KOMMUNALE BYGNINGER 2013-2016

OPLÆG: ENERGIHANDLEPLAN FOR KOMMUNALE BYGNINGER 2013-2016 OPLÆG: ENERGIHANDLEPLAN FOR KOMMUNALE BYGNINGER 2013-2016 Indholdsfortegnelse 1. Baggrund3 2. Strategisk energiplanlægning3 3. Organisatorisk struktur3 4. Energikoordinator4 5. Energiansvarlig4 6. EMO

Læs mere

Forligsparternes ændringsforslag til budgetbalancen nr. 3b (1. behandling)

Forligsparternes ændringsforslag til budgetbalancen nr. 3b (1. behandling) DRIFTSVIRKSOMHEDEN, JF. NEDENFOR -38.765-38.740-48.615-38.490 Heraf Serviceudgifter -23.990-24.090-34.090-24.090 Heraf overførselsudgifter -14.775-14.650-14.525-14.400 Justering af L/P-reguleringen i overslagsårene

Læs mere

Aftale om Budget 2015

Aftale om Budget 2015 Aftale om Budget 2015 Indgået den 30. september 2014 mellem følgende partier i Vejen Byråd: Venstre, Danmarks Liberale Parti Socialdemokratiet Det Konservative Folkeparti Dansk Folkeparti SF Socialistisk

Læs mere

Direktionen. Aftale 2008. Rev. 7/1-08

Direktionen. Aftale 2008. Rev. 7/1-08 Direktionen Aftale 2008 Rev. 7/1-08 Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE... 2 1.0 INDLEDNING... 2 2.0 DEN POLITISKE RAMME... 3 3.0 DEN FAGLIGE RAMME... 4 4.0 EGEN RAMME... 4 5.0 DEN ADMINISTRATIVE RAMME...

Læs mere

Omstilling og effektivisering

Omstilling og effektivisering Nr. 8 Omstilling og effektivisering Område: Indsatsområde: Plan og kultur Strukturtilpasning Emne: Besparelse på halmodellens puljemidler/rådighedsbeløb kun i 2014 Aftaleholder: Christian Tønnesen Fagudvalg:

Læs mere

REVIDERET - Afsluttende tilretning af forslag til budget 2015-2018

REVIDERET - Afsluttende tilretning af forslag til budget 2015-2018 ØKONOMI OG PERSONALE Dato: 24. september 2014 Økonomibilag nr. 8 2014 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Sagsid: 00.30.10-P19-2-14 REVIDERET - Afsluttende tilretning af forslag

Læs mere

BRUTTOKATALOG TIL BUDGETFORBEDRINGER I NYBORG KOMMUNE 2011-2014

BRUTTOKATALOG TIL BUDGETFORBEDRINGER I NYBORG KOMMUNE 2011-2014 BRUTTOKATALOG TIL BUDGETFORBEDRINGER I NYBORG KOMMUNE 2011-2014 TEKNIK- OG MILJØUDVALGET 4.997 5.347 5.347 5.347 Natur og Miljø 787 787 787 787 1 EDB- program - opsigelse 22 22 22 22 2 Skråfotos 82 82

Læs mere

Puljen til mere pædagogisk personale i dagtilbud

Puljen til mere pædagogisk personale i dagtilbud Puljen til mere pædagogisk personale i dagtilbud Svar på ofte stillede spørgsmål DISPENSATION FRA ANSØGNINGSFRISTEN... 2 KAN KOMMUNALBESTYRELSEN VEDTAGE ÆNDRINGER I TAKSTER OG TILSKUD FØR KOMMUNEN HAR

Læs mere

Budgetoplysninger 2015 - drift Bår

Budgetoplysninger 2015 - drift Bår Budgetoplysninger - drift Bår Kolonnenavne Oprindeligt 18 Økonomiudvalget 263.525.900-6.989.200 256.536.700 03 Politisk organisation 13.101.200-12.900 13.088.300 06 Fællesudgifter og administration m.v.

Læs mere

Skive Kommunes godkendelseskriterier for oprettelse og drift af privatinstitutioner i Skive Kommune

Skive Kommunes godkendelseskriterier for oprettelse og drift af privatinstitutioner i Skive Kommune Skive Kommunes godkendelseskriterier for oprettelse og drift af privatinstitutioner i Skive Kommune Indholdsfortegnelse Indledning 5 Lovgivning m.v. 5 Kommunale politikker og retningslinjer 5 Optagelse

Læs mere

kommunaldirektører, 3 måneder + feriepenge opgjort til ca. 0,4 mio. kr. Centerchef i CFH, 5 måneders løn + feriepenge opgjort til ca. 0,4 mio. kr.

kommunaldirektører, 3 måneder + feriepenge opgjort til ca. 0,4 mio. kr. Centerchef i CFH, 5 måneders løn + feriepenge opgjort til ca. 0,4 mio. kr. Notat budget 2013 - Udfordringer på Økonomiudvalgets område. Med baggrund i beslutningen om en tidligere budgetopstart i udvalgene har forvaltningen udarbejdet et notat om udfordringer indenfor Økonomiudvalgets

Læs mere

Høring om ændrede principper for ejendomsadministration i Holstebro Kommune.

Høring om ændrede principper for ejendomsadministration i Holstebro Kommune. .1 Til alle fagudvalg og høringsberettigede bestyrelser i Holstebro Kommune Dato: 14-12-2012 Sagsnr.: 041801-2007 Henv. til: Poul Munk-Poulsen Tlf.: 9611 7660 Høring om ændrede principper for ejendomsadministration

Læs mere

Favrskov Kommune Budget 2016 Driftsforslag

Favrskov Kommune Budget 2016 Driftsforslag Nr. R-101 Effektivisering på alle fagområder Politikområde Tværgående I forbindelse med Byrådets vedtagelse af budgetprocessen foreslog administrationen, at der som noget nyt udarbejdes et forslag om en

Læs mere

Budget 2015-2018. Renter 17.3 16.7 15.9 15.2 Pris- og lønstigninger vedrørende drift og anlæg 37.5 75.3 113.5

Budget 2015-2018. Renter 17.3 16.7 15.9 15.2 Pris- og lønstigninger vedrørende drift og anlæg 37.5 75.3 113.5 Budget 2015-2018 (Finansielle poster i årets priser, drift og anlæg i 2015 pris- og lønniveau) Mio. kr. 2015 2016 2017 2018 Finansiering Skatter 1,508.6 1,521.8 1,549.4 1,569.0 Tilskud og udligning 586.0

Læs mere

Bilag 2: Budgetforlig 2015-2018 Helsingør Kommune

Bilag 2: Budgetforlig 2015-2018 Helsingør Kommune Bilag 2: Budgetforlig 2015-2018 Helsingør Kommune Politisk parti: Forligspartierne Dato: 23. september 2014 Tusinde 1.000 kr. Oversigt over kassetræk pba. budgetforslag 2015 2016 2017 2018 Kassepåvirkning

Læs mere

Budget 2010-2013. Skattefinansieret budgetoplæg 2010-2013 2010 2011 2012 2013

Budget 2010-2013. Skattefinansieret budgetoplæg 2010-2013 2010 2011 2012 2013 Budget 2010-2013 Skattefinansieret budgetoplæg 2010-2013 2010 2011 2012 2013 - = overskud Ordinær drift (skatter, statstilskud og driftsudgifter) 2010 2011 2012 2013 Underskud på ordinær drift i h.t. budgetoplæg

Læs mere

Budgetaftale vedr. budget 2014 og overslagsårene 2015-2017

Budgetaftale vedr. budget 2014 og overslagsårene 2015-2017 Forligsaftale af 2. oktober 2013 Budgetaftale vedr. budget 2014 og overslagsårene 2015-2017 Følgende budgetaftale for budget 2014 og overslagsårene 2015-2017, er indgået mellem følgende partier og lister

Læs mere

Kommuneqarfik Sermersooq. Reduktionskatalog. Udvalget for Børn, Familier og Skole

Kommuneqarfik Sermersooq. Reduktionskatalog. Udvalget for Børn, Familier og Skole Kommuneqarfik Sermersooq Reduktionskatalog Udvalget for Børn, Familier og Skole 1 Indholdsfortegnelse 1 BESPARELSER KONTO 41 BØRN OG UNGE... FEJL! BOGMÆRKE ER IKKE DEFINERET. 2 BESPARELSER KONTO 50 - DAGINSTITUTIONER..

Læs mere

Handleplan på baggrund af revisionens anbefalinger

Handleplan på baggrund af revisionens anbefalinger Delopgave 1: Vurdering af de enkelte afdelingers procedure for regnskabsføring, økonomiopfølgning, ledelse og tilsyn, målsætninger samt produktivitet og effektivitet 1 Det anbefales, at der løbende foretages

Læs mere

Favrskov Kommune Budget 2016 Driftsforslag

Favrskov Kommune Budget 2016 Driftsforslag Nr. U-301 Fysioterapeut i folkeskolerne Politikområde 301 Folkeskoler og fritidstilbud, 303 Sårbare børn og unge Tiltag (sæt ) Strukturændring Serviceændring Effektivisering Andet Det foreslås, at der

Læs mere

Bilag 2: Uddybende beskrivelser af tiltag 9, 10 og 11

Bilag 2: Uddybende beskrivelser af tiltag 9, 10 og 11 Bilag 2: Uddybende beskrivelser af tiltag 9, 10 og 11 Tiltag 9: Tilpasning af puljen til frivilligt socialt arbejde Frederiksberg Kommune støtter det frivillige sociale arbejde ved at udbyde en pulje,

Læs mere

Folkeskolereform. Sektorudvalg. www.ballerup.dk

Folkeskolereform. Sektorudvalg. www.ballerup.dk Folkeskolereform Sektorudvalg www.ballerup.dk Folkeskolereformen Folkeskolereformen Den 13. juni 2013 blev regeringen, DF, V og K enige om en folkeskolereform. Reformen træder i kraft med skoleåret 14/15,

Læs mere

Økonomiudvalget ODSHERRED KOMMUNE

Økonomiudvalget ODSHERRED KOMMUNE 1. Budgetoplæg 2012-2015 for Odsherred Kommune Sag 306-2010-42702 Dok. 306-2011-210278 Initialer: CLH Åbent Sagens opståen Byrådet skal senest den 15. oktober 2011 have vedtaget et budget for 2012 med

Læs mere

Beredskabskatalog i alt 2.930 2.930 2.930 2.930

Beredskabskatalog i alt 2.930 2.930 2.930 2.930 09.07.2012 - Beredskabskatalog Nr. 1000 kr. 2013 2014 2015 2016 1 Visionspuljen 1.925 1.925 1.925 1.925 2 Kommunalbestyrelsen: møder, rejser, repr., udd. 100 100 100 100 3 Politisk organisation: fælles

Læs mere

Nedrivning/udlejning af ejendom

Nedrivning/udlejning af ejendom Pkt. 104 Nedrivning/udlejning af ejendom Sagsnr. 188517 Byrådet Lukket punkt Resume Der skal tages stilling til, hvordan der skal forholdes med ejendommen Vestergade 11, Viby, og om enkelte af bygningerne

Læs mere

Mål og Midler Kommunale ejendomme

Mål og Midler Kommunale ejendomme Fokusområder i På politikområdet Kommunale Ejendomme er der følgende fokus i budgetåret : Ejendomsadministration Området omfatter drift og administration af en række kommunale ejendomme, herunder bl.a.

Læs mere

Indstilling. Ændring til privat børnepasning efter Frit valg-ordningen. Til Århus Byråd Via Magistraten. Magistratens 1. Afdeling

Indstilling. Ændring til privat børnepasning efter Frit valg-ordningen. Til Århus Byråd Via Magistraten. Magistratens 1. Afdeling Indstilling Til Århus Byråd Via Magistraten Magistratens 1. Afdeling Den 14. oktober 2005 Århus Kommune Børn og Unge-afdelingen Magistratens 1. Afdeling Ændring til privat børnepasning efter Frit valg-ordningen

Læs mere

Borgmesterbrev IX - Folkeskolen skal udvikles via kommunale beslutninger

Borgmesterbrev IX - Folkeskolen skal udvikles via kommunale beslutninger Borgmesteren Kommunalbestyrelsen Kommunaldirektøren Økonomidirektøren Direktøren for skoleområdet HR-direktøren Direktøren for kommunikation Borgmesterbrev IX - Folkeskolen skal udvikles via kommunale

Læs mere

Evaluering af administrationsgrundlaget til 2015

Evaluering af administrationsgrundlaget til 2015 Evaluering af administrationsgrundlaget til 2015 Indholdsfortegnelse 1 BAGGRUND... 2 2 PULJER... 2 3 NY SÆRLIG GRUNDTILDELING TIL KOMMUNALE UDENOMSAREALER... 3 4 NY PULJE TIL BASISLEDERUDDANNELSE FOR NYE

Læs mere

Skab bedre forhold for folkeoplysningen

Skab bedre forhold for folkeoplysningen Skab bedre forhold for folkeoplysningen Sådan varetager du folkeoplysningens interesser i din kommune Dansk Folkeoplysnings Samråd (DFS) Gammel Kongevej 39 E, 2. tv. DK-1610 København V +45 3315 1466 dfs@dfs.dk

Læs mere

Ændring Nr. Funktion PTU til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO Drift - serviceudgifter BF2015 2016 2017 2018

Ændring Nr. Funktion PTU til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO Drift - serviceudgifter BF2015 2016 2017 2018 Ændring Nr. Funktion PTU til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO - serviceudgifter BF2015 2016 2017 2018 Balancekatalog Vejvæsen Kommunale veje, stier og pladser m.v. 50.000 Gadebelysning, aftale???

Læs mere

Principper for budgetopfølgning Odder Rådhus, januar 2011

Principper for budgetopfølgning Odder Rådhus, januar 2011 Principper for budgetopfølgning Odder Rådhus, januar 2011 Dok.nr: 727-2011-5834 2 Indledning. I årets løb anvendes de afsatte midler i overensstemmelse med det vedtagne budget og dets forudsætninger. Midlerne

Læs mere

ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 23 TORSDAG DEN 18. SEPTEMBER 2008, KL. 16.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Erhvervs- og Fritidsudvalget 18. september 2008 Side:

Læs mere

Vilkår for oprettelse og drift af privatinstitutioner i Viborg Kommune

Vilkår for oprettelse og drift af privatinstitutioner i Viborg Kommune Vilkår for oprettelse og drift af privatinstitutioner i Viborg Kommune Indholdsfortegnelse: Indledning... 2 Optagelsesregler... 2 Opgaven / kvalitetskrav... 3 Underretningspligt... 3 Støtteressourcer...

Læs mere

Kørselsanalyse i Ishøj Kommune

Kørselsanalyse i Ishøj Kommune Kørselsanalyse i Ishøj Kommune AFRAPPORTERING December 2012 INDHOLDSFORTEGNELSE: 1 INDLEDNING... 3 2 KØRSELSANALYSEN - OVERORDNEDE RESULTATER OG SAMMENFATNING... 4 3 KØRSELSANALYSEN MERE DETALJERET...

Læs mere

Mål og Midler Kommunale ejendomme

Mål og Midler Kommunale ejendomme Fokusområder i 2014 Fokusområder er de faglige og økonomiske mål/indsatsområder, som der sættes særligt fokus på i budgetperioden. De udvælges ud fra politiske målsætninger, ny lovgivning eller aktuelle

Læs mere

Åbent møde for Teknisk Udvalgs møde den 18. august 2008 kl. 15:00 i Administrationsbygningen, Farsø

Åbent møde for Teknisk Udvalgs møde den 18. august 2008 kl. 15:00 i Administrationsbygningen, Farsø Åbent møde for Teknisk Udvalgs møde den 18. august 2008 kl. 15:00 i Administrationsbygningen, Farsø Indholdsfortegnelse 257. Orientering 3 258. Budget 2009 5 259. Fælles retningslinier for udlejning af

Læs mere

ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG. Mødedato: 24. september 2013. Det gl. rådhus, Byrådssalen. Mødetidspunkt: 15:00. Mødet hævet:

ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG. Mødedato: 24. september 2013. Det gl. rådhus, Byrådssalen. Mødetidspunkt: 15:00. Mødet hævet: ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG Mødedato: 24. september 2013 Mødested: Det gl. rådhus, Byrådssalen Mødetidspunkt: 15:00 Mødet hævet: Deltagere: Anders Bøge, Bente Østergaard, Christian Sonne Schmidt, Ditte

Læs mere

Kommunale budgetter og regnskaber sådan! - En guide til lokale udsatteråd om arbejdet med kommunale budgetter og regnskaber

Kommunale budgetter og regnskaber sådan! - En guide til lokale udsatteråd om arbejdet med kommunale budgetter og regnskaber Kommunale budgetter og regnskaber sådan! - En guide til lokale udsatteråd om arbejdet med kommunale budgetter og regnskaber Rådet for Socialt Udsatte har lavet denne guide til jer i de lokale udsatteråd

Læs mere

Arne Bisgård, Else Theill Sørensen, Gert R. Jepsen, Jan D. Andersen, Jens Jørn Justesen, Kirsten Jørgensen, Leo B. Rasmussen

Arne Bisgård, Else Theill Sørensen, Gert R. Jepsen, Jan D. Andersen, Jens Jørn Justesen, Kirsten Jørgensen, Leo B. Rasmussen MØDESTED: MØDEDATO: Kulturcenter Limfjord 19-06-2007 REFERAT MØDETIDSPUNKT: MØDET HÆVET: Udvalget for Kultur, Erhverv, Fritid og Turisme 07.45 13.00 Deltagere: Arne Bisgård, Else Theill Sørensen, Gert

Læs mere

Det er KL's anbefaling, at initiativerne så vidt muligt indarbejdes i kommunernes budgetter, hvor det er muligt.

Det er KL's anbefaling, at initiativerne så vidt muligt indarbejdes i kommunernes budgetter, hvor det er muligt. Moderniseringsaftalen Som led i økonomiforhandlingerne for 2013 er der aftalt en Moderniseringsaftale for 2013 og 2014. Moderniseringsaftalen har til formål at frigøre ressourcer til den borgernære service

Læs mere

ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG. Mødedato: 6. august 2013. Det Gl. Rådhus, Byrådssalen. Mødetidspunkt: 16:00. Mødet hævet:

ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG. Mødedato: 6. august 2013. Det Gl. Rådhus, Byrådssalen. Mødetidspunkt: 16:00. Mødet hævet: ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG Mødedato: 6. august 2013 Mødested: Det Gl. Rådhus, Byrådssalen Mødetidspunkt: 16:00 Mødet hævet: Deltagere: Anders Bøge, Bente Østergaard, Christian Sonne Schmidt, Ditte Staun,

Læs mere

Driftsbudgettet indeholder en række centrale puljer som administreres af Økonomiudvalget:

Driftsbudgettet indeholder en række centrale puljer som administreres af Økonomiudvalget: 17 Generelle bemærkninger til budget 2015-2018. Den kommunale styrelseslov foreskriver at Byrådet, senest den 15. oktober forud for det kommende regnskabsår, skal vedtage et årsbudget. Årsbudgettet skal

Læs mere

Budgetforudsætninger 2016 Plan og Teknikudvalget. Skattefinansierede område Brugerfinansierede område - Renovation

Budgetforudsætninger 2016 Plan og Teknikudvalget. Skattefinansierede område Brugerfinansierede område - Renovation Budgetforudsætninger 2016 Plan og Teknikudvalget Skattefinansierede område Brugerfinansierede område - Renovation Overblik Plan og Teknikudvalget Mindreforbrug = - Merforbrug = + I 1.000 kr. 2015 prisniveau

Læs mere

Budgetgennemgang af serviceområde Hjælpemidler

Budgetgennemgang af serviceområde Hjælpemidler Budgetgennemgang af serviceområde Hjælpemidler Social og Sundhed Roskilde Kommune, april 2010 Indholdsfortegnelse INTRODUKTION... 4 FORMÅL OG MÅL... 4 KONKLUSIONER OG INDSTILLINGER... 4 HJÆLPEMIDDELOMRÅDETS

Læs mere

Forslag til budget 2014-2017

Forslag til budget 2014-2017 ØKONOMI OG PERSONALE Dato: 15. august 2013 Økonomibilag nr. 7 2013 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Sagsnr: 2013-1268 Dok.nr: 2013-140248 Forslag til budget 2014-2017 Baggrund

Læs mere

Mål og Midler Beskæftigelsestilbud

Mål og Midler Beskæftigelsestilbud Fokusområder i 2015 Fokusområder er de faglige og økonomiske mål/indsatsområder, som der sættes særligt fokus på i budgetperioden. De udvælges ud fra politiske målsætninger, ny lovgivning eller aktuelle

Læs mere

Kommunen har i henhold til retssikkerhedsloven både ret og pligt til at føre tilsyn med selvejende institutioner.

Kommunen har i henhold til retssikkerhedsloven både ret og pligt til at føre tilsyn med selvejende institutioner. DRIFTSOVERENSK0MST Driftsoverenskomst mellem Frederiksberg Kommune og bestyrelsen for: Den selvejende institution Elverhøj Institutionens vedtægt er godkendt af Frederiksberg Kommune (14.03.1996) Lovgrundlag

Læs mere

Halvårsregnskab 2014 bemærkninger

Halvårsregnskab 2014 bemærkninger Halvårsregnskab 2014 bemærkninger I dette notat gives jævnfør reglerne om aflæggelse af halvårsregnskab bemærkninger til væsentlige afvigelser mellem oprindeligt budget 2014 og det forventede regnskab

Læs mere

SparLån 10-11. Fredericia Kommune Økonomirapportering regnskabsår 2010. Det tekniske område 29.051-29.912. Byfornyelse, drift spar/lån 2010/2011 BÅT

SparLån 10-11. Fredericia Kommune Økonomirapportering regnskabsår 2010. Det tekniske område 29.051-29.912. Byfornyelse, drift spar/lån 2010/2011 BÅT Driftsudgifter Det tekniske område 29.051-29.912 Boligudvikling Byfornyelse, drift spar/lån 2010/2011 Der er tale om overførsel midler i forbindelse med indfrielse lån ydet af det tidligere Bygningsforbedringsudvalg.

Læs mere

Økonomisk Politik. Godkendt i Byrådet den [skriv dato]

Økonomisk Politik. Godkendt i Byrådet den [skriv dato] l Økonomisk Politik 1 Godkendt i Byrådet den [skriv dato] Forord Fredensborg Kommunes økonomi kan på mange måder sammenlignes med en almindelig husholdningsøkonomi. Vi skal have balance mellem indtægter

Læs mere

NOTAT. Forenklet model for tilskud til BPA

NOTAT. Forenklet model for tilskud til BPA NOTAT Forenklet model for tilskud til BPA Indledning Kommunerne har administrative byrder ved sagsbehandling i sager vedr. borgerstyret personlig assistance (BPA). Tilsvarende oplever borgerne, der modtager

Læs mere

Bytorvet 25 2620 Albertslund. Resultatrevision 2013 Albertslund kommune

Bytorvet 25 2620 Albertslund. Resultatrevision 2013 Albertslund kommune Bytorvet 25 2620 Albertslund Resultatrevision 2013 Albertslund kommune Resultatrevision 2013 Det fremgår af Lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats, at jobcentrene årligt skal

Læs mere

Strategi for konkurrenceudsættelse for Lyngby-Taarbæk Kommune 2010-2013

Strategi for konkurrenceudsættelse for Lyngby-Taarbæk Kommune 2010-2013 Strategi for konkurrenceudsættelse for Lyngby-Taarbæk Kommune 2010-2013 December 2010 1 Baggrund: 1.1 Lovgrundlaget Kommuner og regioner skal udforme en udbudsstrategi inden udgangen af 2010, jf. styrelseslovens

Læs mere

Budgetområde 618 Psykiatri og Handicap

Budgetområde 618 Psykiatri og Handicap 2015-2018 område 618 Psykiatri og Handicap Indledning område 618 Psykiatri og Handicap omfatter udgifter til voksne med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne. Området omfatter udgifter til følgende:

Læs mere

Anlægsforslag på økonomiudvalgets område, budget 2010, 1000 kr. (forslagene er ikke prioriteret)

Anlægsforslag på økonomiudvalgets område, budget 2010, 1000 kr. (forslagene er ikke prioriteret) Anlægsforslag på økonomiudvalgets område, budget 2010, 1000 kr. (forslagene er ikke prioriteret) 2010 2011 2012 2013 Administration: Udvidelse af Rådhus -30.000-30.000-10.000 By og Landsby: Oplevelsesriget

Læs mere

Samtidig med at der foretages en stram styring af budget 2008 og budgetlægningen for 2009, skal kommunens vækststrategi understøttes.

Samtidig med at der foretages en stram styring af budget 2008 og budgetlægningen for 2009, skal kommunens vækststrategi understøttes. Notat En offensiv og balanceret - økonomistyring. 17. januar 2008 Forslag: I forbindelse med gennemførelsen af 3. budgetopfølgning for kunne det konstateres at det budgetværn der er afsat i 2008 ikke kan

Læs mere