Budgetoplæg Budgetseminar 28. august Beredskabskatalog Driftsudvidelsesforslag Anlægsforslag

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Budgetoplæg 2015. Budgetseminar 28. august 2014. Beredskabskatalog Driftsudvidelsesforslag Anlægsforslag"

Transkript

1 Budgetoplæg 2015 Budgetseminar 28. august 2014 Beredskabskatalog Driftsudvidelsesforslag Anlægsforslag 1

2 2

3 Beredskabsforslag budget skattefinansierede område (hele kr.) Udvalget for Teknik og Miljø Side Skema Prioritet Forslag Politikområde UTM 1 1 % reduktion Park og Vej UTM 2 1 % reduktion Natur og Miljø UTM 3 1 % reduktion Kollektiv trafik UTM 4 1 % reduktion Planlægning UTM 5 1 % reduktion Bygninger UTM 6 1 % reduktion Klima og Energi Teknik og Miljø i alt Udvalget for Kultur og Fritid. Side Skema Prioritet Forslag Politikområde KF 1 Kultur Kultur KF 2 Idræt Idræt KF 3 Folkeoplsyning Folkeoplysning KF 4 Bibliotek Bibliotek KF 5 Skive Musikskole Musikskole KF 6 Muse um Muse um Udvalget for Kultur og Fritid i alt Sundheds- og Forebyggelsesudvalget Side Skema Prioritet Forslag Politikområde SFU 1 Specialiseret genoptræning Sundhed SFU 2 Reduktion - psykiatrien Sundhed Sundheds- og Forebyggelsesudvalget i alt Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget Side Skema Prioritet Forslag Politikområde EAU 1 Reduktion af driften af jobcenter Skive Arbejdsmarkeds området EAU 2 1 % reduktion Erhverv og Turisme Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget i alt Udvalget for Social og Ældre Side Skema Prioritet Forslag Politikområde SOC 1 1 % generel reduktion Socialområdet SOC 2 Reduktion af driftsbudgettet med 1 % Ældreområdet Social- og ældreudvalget i alt Udvalget for Børn og Familie Side Skema Prioritet Forslag Politikområde BFU 1 1 a) Reduktion - indførelse af budgetreguleringsmodel Dagtilbud BFU 2 1 b) Ændret tildeling til specialskoler (forudsat pol. godk.) Skoler BFU 3 1 c) Førskolen - nedlæggelse af stilling Skoler BFU 4 1 d) Befordringsområdet - generel reduktion Skoler Børne- og Familieudvalget i alt Økonomiudvalget Side Skema Prioritet Forslag Politikområde ØU 1 Kommunalbestyrelsen møder, rejser og repræsentation Politisk Organisation ØU 2 Administration, Rammebesparelse på 1% Adminstration Økonomiudvalget i alt Beredsskabsforslag i alt

4 4

5 Beredskabsforslag Nr. UTM 1 1% reduktion Teknik og Miljø Park og Vej Sted/kontonummer (1000 kr. Udgift = -) Ændringer i driftsbudgettet Ændringer i anlægsbudget Ændring i antal medarbejdere (- = reduktion) Aktuelt budget 2015 Beskrivelse af forslaget, herunder konsekvenser for arbejds- og personalemæssige forhold. Lejeredskaber Renholdelse og oprydning i byer P-vagt ændring Vejmandsbidrag Kørebaner anden drift Gadefejning Grusveje Kontrol af afspærring Kalkulationsopmålinger Reduktioner i alt

6 Beredskabsforslag Nr. UTM 2 1 % reduktion Teknik- og Miljøudvalget Natur og Miljø Sted/kontonummer (1.000 kr. Udgift = -) Ændringer i driftsbudgettet Ændringer i anlægsbudget Ændring i antal medarbejdere (- = reduktion) Aktuelt budget mio. kr. Beskrivelse af forslaget, herunder konsekvenser for arbejds- og personalemæssige forhold. Budgettet på politikområdet udgør kr. Et reduktionsberedskab på 1 % udgør kr. Besparelsen forslås indhentet som en generel nedsættelse af rammen. 6

7 Beredskabsforslag Nr. UTM 3 Busdrift 1 % reduktion Teknik- og Miljøudvalget Kollektiv trafik Sted/kontonummer (1.000 kr. Udgift = -) Ændringer i driftsbudgettet Ændringer i anlægsbudget Ændring i antal medarbejdere (- = reduktion) Aktuelt budget ,118 mio. kr. Beskrivelse af forslaget, herunder konsekvenser for arbejds- og personalemæssige forhold. Der har været faldende udgifter til Midttrafik de seneste år, så det forventes derfor, at besparelsen i 2015 kan indhentes på den kollektive bustrafik. 7

8 Beredskabsforslag Nr. UTM 4 1 % reduktion Teknik- og Miljøudvalget Planlægning, havne m.m. Sted/kontonummer (1.000 kr. Udgift = -) Ændringer i driftsbudgettet Ændringer i anlægsbudget Ændring i antal medarbejdere (- = reduktion) Aktuelt budget ,925 mio. kr. Beskrivelse af forslaget, herunder konsekvenser for arbejds- og personalemæssige forhold. Budgettet på politikområdet udgør kr. Et reduktionsberedskab på 1 % udgør kr. Besparelsen forslås indhentet som en generel nedsættelse af rammen. 8

9 Beredskabsforslag Nr. UTM 5 1 % reduktion Teknik- og Miljøudvalget Bygninger Sted/kontonummer (1.000 kr. Udgift = -) Ændringer i driftsbudgettet Ændringer i anlægsbudget Ændring i antal medarbejdere (- = reduktion) Aktuelt budget ,718 mio. kr. Beskrivelse af forslaget, herunder konsekvenser for arbejds- og personalemæssige forhold. Budgettet på politikområdet udgør kr. Et reduktionsberedskab på 1 % udgør kr. Besparelsen forslås indhentet som en generel nedsættelse af rammen. 9

10 Beredskabsforslag Nr. UTM 6 1 % reduktion Teknik- og Miljøudvalget Klima og Energi Sted/kontonummer (1.000 kr. Udgift = -) Ændringer i driftsbudgettet Ændringer i anlægsbudget Ændring i antal medarbejdere (- = reduktion) Aktuelt budget ,26 mio. kr. Beskrivelse af forslaget, herunder konsekvenser for arbejds- og personalemæssige forhold. Budgettet på politikområdet udgør kr. Et reduktionsberedskab på 1 % udgør kr. Besparelsen forslås indhentet som en generel nedsættelse af rammen. 10

11 Beredskabsforslag Nr. KF 1 Kultur Kultur og Fritidsudvalget Kultur Sted/kontonummer (1000 kr. Udgift = -) Ændringer i driftsbudgettet Ændringer i anlægsbudget Ændring i antal medarbejdere (- = reduktion) Aktuelt budget 2015 Beskrivelse af forslaget, herunder konsekvenser for arbejds- og personalemæssige forhold. På hele kulturområdet indstiller Kultur og Fritidsudvalget flg.: Svanen kr Mobilt øvelokale kr I alt kr Konsekvensen er at der skal ske omstruktureringer på området. 11

12 Beredskabsforslag Nr. KF 2 Idræt Kultur og Fritidsudvalget Idræt Sted/kontonummer (1000 kr. Udgift = -) Ændringer i driftsbudgettet Ændringer i anlægsbudget Ændring i antal medarbejdere (- = reduktion) Aktuelt budget 2015 Beskrivelse af forslaget, herunder konsekvenser for arbejds- og personalemæssige forhold. På hele idrætsområdet indstiller Kultur og Fritidsudvalget flg.: Kulturcenter Østsalling kr Sparbank Arena kr Skøjtebanen kr Skolernes brug af haller kr I alt kr Reduktioner sker som en generel reduktion på skøjtebanen og resten som en generel 1% reduktion. 12

13 Beredskabsforslag Nr. KF 3 Folkeoplysningsområdet Kultur og Fritidsudvalget Folkeoplysning Sted/kontonummer (1000 kr. Udgift = -) Ændringer i driftsbudgettet Ændringer i anlægsbudget Ændring i antal medarbejdere (- = reduktion) Aktuelt budget Beskrivelse af forslaget, herunder konsekvenser for arbejds- og personalemæssige forhold. På hele folkeoplysningsområdet indstiller Kultur og Fritidsudvalget flg.: Generel besparelse på området kr Lokaletilskud haller kr I alt kr Besparelsen gennemføres ved 1% reduktion på lokaletilskud haller og en general besparelse på resten. 13

14 Beredskabsforslag Nr. KF 4 Biblioteket Kultur- og Fritidsudvalget Biblioteket Sted/kontonummer (1000 kr. Udgift = -) Ændringer i driftsbudgettet Ændringer i anlægsbudget Ændring i antal medarbejdere (- = reduktion) Aktuelt budget Beskrivelse af forslaget, herunder konsekvenser for arbejds- og personalemæssige forhold. Beskrivelse af besparelsesforslaget: Bibliotekets ramme for 2015 er lige som alle andre afdelingers ramme blevet reduceret med 0,64% som følge af Byrådets beslutning i foråret. Biblioteket ramme bliver desuden blevet beskåret med som følge af Teknisk Udvalgs investering i energibesparende solenergi. Den reducerede ramme er derfor: ½% af den reducerede ramme er kr som bibliotekets ledelse foreslår udmøntet gennem en besparelse på bibliotekets samlede budget. Det kan ske ved at bruge af ØD puljen, spare på personalekontoen og spare på leasingkontrakt, der ophører. Besparelsen på personalebudgettet er mulig pga bortfald af en lederstilling sidste år. Forbruget af ØD puljen betyder, at bibliotekets andel af ØD puljen vil gå i nul i Beskrivelse af konsekvenser for serviceniveau: Bibliotekets serviceniveau er under forandring. Pr. 5. maj 2014 indførte vi selvbetjening om formiddagen. Vi ved endnu ikke, hvordan det forløber men med en konstant reduktion af personalet siden 2009 er det klart, at serviceniveauet ikke kan være det samme. Vi bliver færre og færre til at dække vagterne. Ved sygdom og ferie, skal skemalæggerne være meget opfindsomme for at få tingene til at hænge sammen. Driftsbudgettet for 2015 vil være meget stramt og det vil derfor være vanskeligt at gennemføre udviklingsprojekter og nye initiativer med mindre der tilføres projektmidler udefra. Det på trods af, at biblioteket står over for store forandringer i takt med udviklingen af de digitale medier. Biblioteket skal også i en digital fremtid kunne leve op til bibliotekslovens formål med at fremme oplysning, uddannelse og kulturel aktivitet. Beskrivelse af konsekvenser for personalet: Vi gennemførte i 2013 en omfattende kulegravning af arbejdsgangene og indførte arbejdsbesparende it-løsninger i Flere opgaver er blevet udliciteret, områder lagt om og medarbejdere flyttet rundt. Det er sket med medarbejdernes konstruktive medvirken, men det er svært at sige, hvor længe det kan ske. Et generationsskifte, som alle parter ville have godt af, har ikke kunnet finde sted, fordi stillingerne løbende er blevet inddraget. 14

15 Beredskabsforslag Nr. KF 5 Skive Musikskole Kultur- og Fritidsudvalget Musikskolen Sted/kontonummer (1000 kr. Udgift = -) Ændringer i driftsbudgettet Ændringer i anlægsbudget Ændring i antal medarbejdere (- = reduktion) -20,23 Aktuelt budget Beskrivelse af forslaget, herunder konsekvenser for arbejds- og personalemæssige forhold. Skive Musikskoles samlede økonomi er sammensat af tilskud fra kommune, stat samt elevbetaling. Statsstøtten og elevbetalingen relaterer sig forholdsmæssigt til det kommunale tilskud i forholdet 1:1, hvilket betyder at en kommunale beskæring rammer dobbelt budgetmæssigt, idet den efterfølges af en tilsvarende statslig og elevbetalingsmæssig nedgang. Set i lyset heraf, og af tidligere års kollektive besparelser er det særdeles uheldigt for musikskolens drift og virke at blive udsat for gentagende beskæringer af dette dobbelte omfang.!% besparelse (42.000kr.) betyder en samlet budgetmæssig beskæring på godt kr., svarende til 20,23 årsværk (202,3 lektioner eller ca. 10 betalende soloelever) 1, Det eneste område musikskolen kan skære er på sine aktiviteter, dvs. den undervisning som er musikskolens kerneydelse. Set i lyset af den forestående skolereform, hvor musikskolen forventes at skulle spille en aktiv og central rolle med øgede ressourcer, stiller det samtidige ønske om besparelser musikskolen i en meget vanskelig situation. Det er vort ønske at der, i forbindelse med fastsættelsen af de endelige procentsatser for besparelser på musikskolens område, tages hensyn til dennes specielle økonomiske driftsvilkår, således at den ikke rammes dobbelt af de kommunale besparelser. Det er i forvejen en udfordring for musikskolen at løse sine opgaver indenfor den givne økonomiske ramme. 15

16 Beredskabsforslag Nr. KF 6 MUSE UM Kultur og Fritid Muse um Sted/kontonummer (1000 kr. Udgift = -) Ændringer i driftsbudgettet Ændringer i anlægsbudget Ændring i antal medarbejdere (- = reduktion) Aktuelt budget 2015 Beskrivelse af forslaget, herunder konsekvenser for arbejds- og personalemæssige forhold. MUSE UM kører projektorienteret, hvor projekter for det kommende år først endeligt godkendes efter det endelige budget for et år foreligger. Derfor kan der ikke direkte peges på specifikke driftsområder en besparelse vil påvirke. Museet gennemførte i 2014 en personalereduktion på grund af utilstrækkelige driftsmidler til projekter. Dette har allerede påvirket museets serviceniveau overfor besøgende, kommunen og staten. Men det var et nødvendigt skridt da budgettet ikke hang sammen. En meget stor del af museets driftsmidler var og er bundet op i lønmidler. En reduktion på 1 % reducerer museets evnet til at løfte de opgaver, der er pålagt os som statsanerkendt museum. Statsanerkendte museer oplever i disse år stigende krav fra staten gennem Kulturstyrelsen. De gentagne reduktioner går at vi er ved at nå et punkt, hvor museet har svært at leve op til de krav der bliver stillet fra statens side. 16

17 Beredskabsforslag Nr. SFU 1 Specialiseret genoptræning Sundheds- og Forebyggelsesudvalget Sundhedsafdelingen Sted/kontonummer (1000 kr. Udgift = -) Ændringer i driftsbudgettet Ændringer i anlægsbudget Ændring i antal medarbejdere (- = reduktion) Aktuelt budget 2015 Beskrivelse af forslaget, herunder konsekvenser for arbejds- og personalemæssige forhold. Antallet af specialiserede genoptræningsforløb i hospitalsregi er fortsat faldende. Den kommunale ambulante genoptræning er stigende i nogenlunde samme omfang, men opgaven kan løses billigere i kommunalt regi. På den baggrund indstiller forvaltningen, at budgettet til den ambulante specialiserede genoptræning reduceres med kr. 17

18 Beredskabsforslag Nr. SFU 2 Reduktion psykiatrien Sundheds- og Forebyggelsesudvalget Sundhedsafdelingen Sted/kontonummer (1000 kr. Udgift = -) Ændringer i driftsbudgettet Ændringer i anlægsbudget Ændring i antal medarbejdere (- = reduktion) Aktuelt budget Beskrivelse af forslaget, herunder konsekvenser for arbejds- og personalemæssige forhold. I forbindelse med iværksættelse af Recovery-projektet er der foretaget en omfattende revisitation af borgere tilknyttet psykiatrien. Udgangspunktet for revisitationen har været at visitere gamle borgere om, så deres tilbud modsvarer det tilbud nye brugere af psykiatrien med samme behov får i dag. Forskellen skyldes, at der i dag er et anderledes og større fokus på at sikre udvikling i borgernes forløb, rettet mod størst mulig grad af selvhjulpenhed. Forvaltningen forventer, at der som afledt effekt af revisitationen vil kunne realiseres en reduktion på kroner i psykiatrien. 18

19 Beredskabsforslag Nr. EAU 1 Reduktionsforslag vedr. driften af Jobcenter Skive Erhvervs- og arbejdsmarkedsudvalget Beskæftigelsesområdet Sted/kontonummer (1000 kr. Udgift = -) Ændringer i driftsbudgettet Ændringer i anlægsbudget Ændring i antal medarbejdere (- = reduktion) Aktuelt budget 2015 Beskrivelse af forslaget, herunder konsekvenser for arbejds- og personalemæssige forhold. I forliget om en reform af beskæftigelsesindsatsen for dagpengemodtagere er der anvist mulige besparelser på 550 mio. kr. årligt fra 2015 og frem, når den nye beskæftigelseslovning forventes at træde i kraft. I aftalen om kommunernes økonomi mellem Regeringen og KL for 2015 er der enighed om øget lokalpolitisk fokus på og styrket prioritering af ressourcerne på beskæftigelsesområdet. Initiativerne anviser et effektiviseringspotentiale på op imod 550 mio.kr. årligt, der kan frigøres i kommunerne. De potentielle besparelser vil ikke blive fratrukket kommunernes bloktilskud, men kan frigøres til andre serviceområder i kommunerne. Skive Kommune har i samarbejde med de 8 vestlige jobcentre gennemført en analyse af de samlede drifts- og forsørgelsesudgifter til beskæftigelsesområdet vedr. regnskab Analysen viser, at Skive kommune er blandt de dyreste kommuner i de kommunale nettoudgifter til drift af jobcentret målt pr. indbygger (nr. 89),, men er blandt landets billigste (nr. 25), når man ser på samlede nettoudgifter til både drift af jobcenteret og personer på midlertidig forsørgelse. Analysen dokumenter, at der har været god økonomi i at føre en aktiv beskæftigelsespolitik i Skive Kommune. Investeringerne i en aktiv indsats har meget stor betydning for kommunens udgiftsniveau. Forvaltningen vurderer, at der er behov for at tilpasse organisering og indsatsen til udviklingen i ledigheden indenfor jobcenteret. Med kontanthjælps- og beskæftigelsesreformerne er der muligheder for at finde besparelser på driften i jobcenteret: - gennemførelse af ændret organisering af jobcenterets drift på beskæftigelsesområdet i forhold til at sammentænke ressourcerne til ledelse, styring og administration - tilpasning til de færre krav til indsatsen for forsikrede ledige som følge af den nye beskæftigelsesreform - rationaliseringer og effektiviseringer som følge af regelforenkling og digitalisering af borgernes adgang til selvbetjening m.m. En beregning af besparelsesmulighederne i Skive kommune svarer til et årligt besparelsespotentiale på ca. 4,5 mio.kr. i budget

20 Beredskabsforslag Nr. EAU 2 1% beredskabskatalog Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget Erhvervsområdet Sted/kontonummer (1000 kr. Udgift = -) : Diverse tilskud : Skiveegnens 9- og Turistcenter Ændringer i driftsbudgettet - i alt Ændringer i anlægsbudget Ændring i antal medarbejdere (- = reduktion) Aktuelt budget 2015 Beskrivelse af forslaget, herunder konsekvenser for arbejds- og personalemæssige forhold. Beredskabskataloget for på 1 % i budget 2015 svarer til kr. Reduktionen udmøntes som er generel nedskæring af rammen på: Diverse tilskud kr Skiveegnens Erhvervs- og Turistcenter kr I alt kr Konsekvensen er færre midler på de enkelte områder. 20

21 Beredskabsforslag Nr. SOC 1 1 % generel reduktion Udvalget for Social og Ældre Socialafdelingen Sted/kontonummer (1000 kr. Udgift = -) Ændringer i driftsbudgettet Ændringer i anlægsbudget Ændring i antal medarbejdere (- = reduktion) Aktuelt budget 2015 Beskrivelse af forslaget, herunder konsekvenser for arbejds- og personalemæssige forhold. I forbindelse med rammeaftalerne har KKR tidligere flere gange fastsat generelle reduktioner på op til et par procent årligt. Det har også været drøftet i forhold til rammeaftalen for Nogle kommuner har ønsket reduktioner på 2-3%, mens andre slet ikke har ønsket reduktioner. Der har været fremsat et kompromisforslag på 1% s reduktion, men der er endnu ikke truffet nogen beslutning. I det følgende beskrives, hvordan en yderligere en generel reduktion på 1 % i Socialafdelingen vil kunne gennemføres. På det takstfinansierede område vil besparelsen som udgangspunkt kunne findes ved en reduktion af de bevilgede timer i botilbud og aktivitets- og samværstilbud. På de øvrige driftsområder vil 1% reduktion i første omgang blive langt ind som en rammebesparelse. Reduktionen tilstræbes realiseret gennem effektiviseringer og rationaliseringer herunder yderligere fokus på velfærdsteknologiske hjælpemidler. Her tænkes både på hjælpemidler i f.t. pleje og omsorg og informations- og kommunikationsteknologi (IKT). Yderligere fokus på udviklingsorienterede mål for den enkelte med det formål at sikre større mestring af tilværelsen kan også bidrage til at realisere en reduktion. Der er allerede en igangværende proces med revisitationer af alle borgere. På enkelte områder vil det ikke kunne undgås, at der vil ske reduktion i de nuværende aktiviteter. 21

22 Beredskabsforslag Nr. SOC 2 Reducere driftsbudget med 1 % Udvalget for Social og Ældre Ældre Sted/kontonummer (1000 kr. Udgift = -) Ændringer i driftsbudgettet Ændringer i anlægsbudget Ændring i antal medarbejdere (- = reduktion) Aktuelt budget 2015 Beskrivelse af forslaget, herunder konsekvenser for arbejds- og personalemæssige forhold. Alle driftskonti i ældreområdet beskæres med 0,5 % i Der skal desuden findes et reduktionsberedskab på yderligere 1,0 %. En evt. generel reduktion af budgetterne på ældreområdet med 1% vil skulle opnås gennem effektiviseringer. Reduktionen på 1 % vil dog medføre en stor økonomisk udfordring for det samlede område, og nogle decentrale enheder vil få store vanskeligheder med finde besparelsen. Effektiviseringer kan bl.a. opnås gennem anvendelse af forskellige former for teknologi og dermed optimering af arbejdsgange. Det kunne være: At møde ind hjemmefra, da man får sin arbejdsplan via mobiltelefonen Afholde møder digitalt fremfor fysisk. Reducere forbrug af personale på baggrund af anvendelse af forskellige former for alarmering og overvågningsudstyr. Kunne fx. være dør-, vindues- eller gulvalarmer, bevægelsesfølsomme kameraer m.v. Samtidigt kan et øget fokus på mestring give større effekt på efterspørgselen efter pleje og omsorg, i og med at medarbejderne gennem målrettet rådgivning og træning af borgeren får denne gjort mere selvhjulpen. Alle medarbejderne i hjemmeplejen har gennem de seneste år været på efteruddannelse, hvor fokus bl.a. har været på mestring. Dette, sammen med ansættelse af mestringsambassadører og projekt Tips & Mestring skulle gerne give de bedste forudsætninger for vellykkede mestringsforløb hos borgerne. Der kan også være en effektiviseringsgevinst ved at lade de borgere, som selv er i stand til at transportere sig, selv køre hen på den nærmeste sygeplejeklinik hvis de har behov for sygepleje, i stedet for at sygeplejersken bruger dyr vej tid på at køre ud til borgeren. Endelig kan højere inddragelse af frivillige til de mere omsorgsrelaterede opgave medføre at der kan frigives ressourcer til de øvrige opgaver indenfor hjemmeplejen. 22

23 Beredskabsforslag Nr. BFU 1 Budgetreguleringsmodel på dagtilbudsområdet Børne- og Familieudvalget Dagtilbudsområdet Sted/kontonummer (1000 kr. Udgift = -) Ændringer i driftsbudgettet Ændringer i anlægsbudget Ændring i antal medarbejdere (- = reduktion) Aktuelt budget Beskrivelse af forslaget, herunder konsekvenser for arbejds- og personalemæssige forhold. Der indføres en budgetreguleringsmodel på dagtilbudsområdet. Budgettet lægges på baggrund af forventede børnetal for 0-5 årige i Skive Kommune. Modellen indrettes sådan, at dagtilbudsområdets budget efterreguleres i forhold til de faktiske børnetal. 23

24 Beredskabsforslag Nr. BFU 2 Reduktion specialskoler Børne- og Familieudvalget Skoleområdet Sted/kontonummer (1000 kr. Udgift = -) Ændringer i driftsbudgettet Ændringer i anlægsbudget Ændring i antal medarbejdere (- = reduktion) Aktuelt budget Beskrivelse af forslaget, herunder konsekvenser for arbejds- og personalemæssige forhold. Samtidig med at den nye folkeskolereform træder i kraft den 1. august 2014 træder også en ny arbejdstidsaftale for lærerne i kraft. Med den nye arbejdstidsaftale skal en lærer i Skive Kommune undervise i 768 timer i et skoleår. Undervisningstiden for lærere ved specialskolerne harmoniseres med Skive Kommunes øvrige skoler pr , Dog sker indfasning i ressourcetildelingsmodellerne først fra Centerklasserne, Oasen og Skovbrynet dækker et heldagstilbud til elever med vidtgående fysisk og psykisk handicap. Folkeskolereformens udvidelse af undervisningstiden opvejes af tilsvarende reduktion i Oasen og Skovbrynets åbningstid. Den samlede daglige åbningstid i de 3 tilbud vil altså være uændret efter Krabbeshus Heldagsskole er et heldagstilbud for elever med autisme spektrum forstyrrelser. Folkeskolereformens udvidelse af undervisningstiden opvejes også her af en tilsvarende reduktion i SFOtilbuddet. Dog udvides den samlede åbningstid pr med 0,75 time om morgenen og med 1 timer om eftermiddagen. Den samlede åbningstid bliver herefter kl Ovenstående er under forbehold for Børne- og Familieudvalgets beslutning på møde den 4. juni 2014 samt beslutning på møde den 14. august 2014 efter afslutning af høringsfasen. 24

25 Beredskabsforslag Nr. BFU 3 Førskolen Børne- og Familieudvalget Skoleområdet Sted/kontonummer (1000 kr. Udgift = -) Ændringer i driftsbudgettet Ændringer i anlægsbudget Ændring i antal medarbejdere (- = reduktion) Aktuelt budget 2015 Beskrivelse af forslaget, herunder konsekvenser for arbejds- og personalemæssige forhold. Førskolen er et sprogstimuleringstilbud til 5-6 årige tosprogede børn, og foregår året før, børnene starter i skole. Førskolen er fysisk placeret på Ådalskolen. I Førskolen får børnene en 30 timers ekstra indsats hver anden uge. Antallet af børn, der går i Førskolen er faldet fra ca. 30 elever om året til nu 16 børn, og i skoleåret 2014/2015 tegner det til, at cirka 10 børn skal i Førskole. Nedgangen i antallet af børn til Førskolen skyldes formentlig forskellige omlægninger på dagtilbudsområdet blandt andet nedlæggelse af Spireskolen og beslutning at lægge sprogstimuleringsindsatsen på småbørnsområdet ud i daginstitutionerne. Der reduceres i personalestaben, som nu tæller 3 medarbejdere. Denne reduktion sker ved naturlig afgang. 25

26 Beredskabsforslag Nr. BFU 4 Reduktion på befordringsbudgettet Børne- og Familieudvalget Skoleområdet Sted/kontonummer (1000 kr. Udgift = -) Ændringer i driftsbudgettet Ændringer i anlægsbudget Ændring i antal medarbejdere (- = reduktion) Aktuelt budget 2015 Beskrivelse af forslaget, herunder konsekvenser for arbejds- og personalemæssige forhold. Der peges på en generel reduktion på befordringsområdet grundet følgende: Udbud af specialrutekørsel i 2012 via Midttrafik gav bedre koordinering og økonomiske tilbud. Omlægning af specialpædagogisk bistand herunder nedlæggelse af spireskolen og færre børn via Førskolen. Specialområdet, hvor elever befordres til/fra SFO samt aflastning kan indarbejdes via paragraf 41 serviceloven. 26

27 Beredskabsforslag Nr. ØU 1 Kommunalbestyrelsens møder, rejser og repræsentation Økonomiudvalget Politisk organisation Sted/kontonummer (1000 kr. Udgift = -) Ændringer i driftsbudgettet Ændringer i anlægsbudget Ændring i antal medarbejdere (- = reduktion) Aktuelt budget Beskrivelse af forslaget, herunder konsekvenser for arbejds- og personalemæssige forhold. Der er i budget 2015 afsat kr. til møder, rejser og repræsentation. Beløbet foreslås reduceret med kr. 27

28 Beredskabsforslag Nr. ØU 2 Administration, rammebesparelse på 1% Økonomiudvalget Administration Sted/kontonummer (1000 kr. Udgift = -) Ændring i antal medarbejdere (- = reduktion) Aktuelt budget Beskrivelse af forslaget, herunder konsekvenser for arbejds- og personalemæssige forhold. I perioden har det administrative område gennemført reduktioner på i alt 39 mio. kr. Reduktionerne er akkumuleret som følge af Spar 10 med 18 mio. kr., Struktur 2012 med 7,5 mio. kr., digitalisering med 3 mio. kr. og generelle lønreduktioner med 10,5 mio. kr. Samlet set svarer reduktionerne til ca. 20% af lønnen. I det aktuelle budgetforslag for 2015 er der udarbejdet et besparelsesforslag på 2,38 mio. kr., svarende til 1% af driftsudgifterne, jf. procedure for udarbejdelse af beredskabsforslag. Det aktuelle budgetforslag på administration er 230 mio. kr., excl. de 10 mio. kr. der er afsat i puljen til serviceudgifter. 1,6 mio. kr. af forslaget til reduktion vil omfatte lønnen. I perioden er der allerede et årligt effektiviseringskrav på 0,5%, gældende for hele kommunen. Direktionen forslår endvidere, at det administrative område (konto 6) i perioden bidrager med yderligere en 1,0% i årlig besparelse, hvilket giver en årlig administrativ besparelse på 1,5%. Konsekvensen af dette forslag er, at der i perioden vil være gennemført administrative besparelser for ca. 54 mio., hvoraf de 14 mio. kr. er nye besparelser vedrørende budget perioden Den samlede besparelse på 54 mio. kr. indeholder endvidere en besparelse på 1 mio. som følge af den 4 digitaliseringsbølge som implementeres i Direktionen forslår således, at der indgås en flerårig aftale med medarbejderne (i stil med Spar 10 og Spar 12) vedrørende de administrative besparelser, hvilket betyder, at det administrative område (konto 6) årligt reduceres med samlet 1,5%, grundet en 0,5% bedre udnyttelse af Skive Kommunes ressourcer, samt 1,0% i nye besparelser. En flerårlig aftale, hvor udmøntningen af besparelserne fortages af direktionen i samarbejde med Hoved- MED, vil medvirke til at skabe stabilitet i organisationen, samt sikre en optimal tilpasning af forskellige initiativer i organisationen. 28

29 Det samlede ramme opnås ved generelle besparelser, samt implementeringen af konkrete effektiviseringsforslag. Nedenstående forslag er eksempler på konkrete effektiviseringsforslag. Den samlede effektiviseringspakke vil blive forelagt økonomiudvalget på et senere tidspunkt. 1. Besparelse på udgifterne til tjenestekørsel Skive Kommune har i 2013 indkøbt nye kommunale biler, som skal sikre, at alle medarbejdere har mulighed for at anvende disse når der skal køres i arbejdstiden. Derved kan arbejdet med at effektivisere tjenestekørslen forsættes. Overordnet er det vigtigt at muligheden for kørsel i private biler fastholdes, da det giver medarbejderne en stor fleksibilitet i hverdagen. Antallet af medarbejdere der anvender de kommunale biler kan dog øges og det er den enkelte direktør/leder der skal sikre, at medarbejdernes tjenestekørsel, som hovedregel, foretages i kommunale biler. Der skal derfor løbende udarbejdes opfølgningsmateriale for kørselsforbruget i private biler og det skal endvidere undersøges om der er skatte- og forsikringsmæssige forhindringer, som kan fjernes, således at anvendelsen af de kommunale biler gøres mere smidig og fleksibel. En bedre udnyttelse af de kommunale biler forventes at give en besparelse på kr., hvoraf økonomiudvalgets andel er ca kr. 2. Besparelse på indkøb af fødevare, øvrige varekøb og tjenesteydelser Som en direkte konsekvens af en mere effektiv anvendelse af udbud vil der fremover kunne opnås bedre priser. En mere effektiv anvendelse af udbud forventes at give en besparelse på 1,5 mio. kr., hvoraf økonomiudvalgets andel er ca kr. 3. Besparelse grundet øget digitalisering I en organisation som Skive Kommune printers og trykkes der meget store mængder af papirmateriale. Denne mængde skal reduceres og konkret forslås det, at økonomiudvalgets budgetter til print reduceres med kr. 4. Besparelse på 1,0 mio. kr. på RENT LIV og Vækstpuljen Skive Kommune har en Rent Liv pulje (1,9 mio. kr.) og en vækstpulje (3,0 mio. kr.), som yder støtte til mange forskellige projekter. Formålet med puljerne er aktivt at medvirke til skabelsen af øget vækst og branding af kommunen. Hvis puljerne reduceres er det fremadrettet afgørende, at de respektive udvalg i stigende grad at forholde sig til effekterne af de konkrete af udviklingsforslag, herunder om hvert enkelt forslag giver nok valuta for pengene. Det forslås, at der gennemføres en besparelse på 1,0 mio. kr. på RENT LIV og Vækstpuljen. En eventuel reduktion af puljerne indgår ikke i økonomiudvalgets besparelse. 29

Budgetoplæg 2016. Budgetseminar 31. august 2015. Beredskabskatalog Driftsudvidelser Anlægsforslag

Budgetoplæg 2016. Budgetseminar 31. august 2015. Beredskabskatalog Driftsudvidelser Anlægsforslag Budgetoplæg 2016 Budgetseminar 31. august 2015 Beredskabskatalog Driftsudvidelser Anlægsforslag 2 Beredskabsforslag budget 2016-2019 skattefinansierede område (hele 1.000 kr.) Teknik og Miljøudvalget Side

Læs mere

Budgetoplæg 2011 Beredskabskatalog 2011-2014

Budgetoplæg 2011 Beredskabskatalog 2011-2014 Budgetoplæg 2011 Beredskabskatalog 2011-2014 Version, 9. juli 2010. 1 Forord Skive Kommunes økonomi er i lighed med landets andre kommuner under pres og set i lyset af udmeldingerne fra KL og regeringen

Læs mere

Budgetkatalog 2010 Indholdsfortegnelse

Budgetkatalog 2010 Indholdsfortegnelse Syddjurs Kommune Den 13. august 2009 Budgetkatalog 2010 Indholdsfortegnelse Side Oversigt over budgetkatalog (sammendrag) 1 Økonomiudvalget: Tekniske korrektioner... 7 Reduktioner... 11 Udvidelser... 16

Læs mere

ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG. Mødedato: 20. maj 2014. Gl. Rådhus, Byrådssalen. Mødetidspunkt: 13:00. Mødet hævet:

ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG. Mødedato: 20. maj 2014. Gl. Rådhus, Byrådssalen. Mødetidspunkt: 13:00. Mødet hævet: ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG Mødedato: 20. maj 2014 Mødested: Gl. Rådhus, Byrådssalen Mødetidspunkt: 13:00 Mødet hævet: Deltagere: Peder Chr. Kirkegaard, Anna-Lise Vestergaard, Bolette Dahl Pedersen, Preben

Læs mere

Budget 2015. Bind 1: Generelle bemærkninger og oversigter

Budget 2015. Bind 1: Generelle bemærkninger og oversigter Budget 2015 Bind 1: Generelle bemærkninger og oversigter Økonomi og Personale - December 2014 INDHOLD GENERELLE BEMÆRKNINGER 1. Indledning... 3 1.1 Kommunalbestyrelsens vision... 3 2. Budgetresultatet...

Læs mere

Budgetaftale 2015-2018 26. september 2014

Budgetaftale 2015-2018 26. september 2014 1. Et langsigtet perspektiv Budgettet for 2015-2018 anlægger et langsigtet perspektiv på udviklingen af Lejre Kommune. Budgettet sikrer, foruden mere end 1,6 mia. kr. årligt til service, også råderum til

Læs mere

Esbjerg Kommune. Budget 2015. Budgetoverslag 2016-18

Esbjerg Kommune. Budget 2015. Budgetoverslag 2016-18 Esbjerg Kommune Budget 2015 Budgetoverslag 201618 Forord Esbjerg Kommunes Budget 2015 Den 15. september 2014 er der indgået et budgetforlig mellem V, A, F og C. Forliget udstikker de økonomiske og indholdsmæssige

Læs mere

ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG. Mødedato: 17. juni 2014. Gl. Rådhus, Byrådssalen. Mødetidspunkt: 13:00. Mødet hævet:

ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG. Mødedato: 17. juni 2014. Gl. Rådhus, Byrådssalen. Mødetidspunkt: 13:00. Mødet hævet: ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG Mødedato: 17. juni 2014 Mødested: Gl. Rådhus, Byrådssalen Mødetidspunkt: 13:00 Mødet hævet: Deltagere: Peder Chr. Kirkegaard, Anna-Lise Vestergaard, Bolette Dahl Pedersen,

Læs mere

Budget-i-Balance 2013-16 Direktionens fremsendelsesskrivelse til Byrådet angående Direktionens forslag til Budget-i-Balance 2013-16 Side 2-6

Budget-i-Balance 2013-16 Direktionens fremsendelsesskrivelse til Byrådet angående Direktionens forslag til Budget-i-Balance 2013-16 Side 2-6 Budget-i-Balance 2013-16 Direktionens fremsendelsesskrivelse til Byrådet angående Direktionens forslag til Budget-i-Balance 2013-16 Side 2-6 X-ark, spare- og udviklingsforslag. I x-arkets kolonne med forslagsnumre

Læs mere

Budget 2013 - samt overslagsårene 2014-2016. Generelle bemærkninger samt taloversigter. Bind 1

Budget 2013 - samt overslagsårene 2014-2016. Generelle bemærkninger samt taloversigter. Bind 1 Budget - samt overslagsårene 2014-2016 Generelle bemærkninger samt taloversigter Bind 1 Vi må være på forkant med fremtidens udfordringer I byrådet glæder vi os over, at vi med -budgettet står med en

Læs mere

ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG. Mødedato: 17. februar 2015. Gl. rådhus, byrådssalen. Mødetidspunkt: 12:30. Mødet hævet:

ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG. Mødedato: 17. februar 2015. Gl. rådhus, byrådssalen. Mødetidspunkt: 12:30. Mødet hævet: ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG Mødedato: 17. februar 2015 Mødested: Gl. rådhus, byrådssalen Mødetidspunkt: 12:30 Mødet hævet: Deltagere: Peder Chr. Kirkegaard, Anna-Lise Vestergaard, Bolette Dahl Pedersen,

Læs mere

Syddjurs Kommune Perspektivnotater til budget 2011 12. august 2010. Økonomiudvalget...2 Udvalget for familie og institutioner...2

Syddjurs Kommune Perspektivnotater til budget 2011 12. august 2010. Økonomiudvalget...2 Udvalget for familie og institutioner...2 Indholdsfortegnelse Perspektivnotater til budget 2011 Økonomiudvalget...2 Udvalget for familie og institutioner...2 Familieområdet... 2 Skoleområdet, drift... 5 Skoleområdet, anlæg... 10 Ungdomsskolen...

Læs mere

Esbjerg Kommune Budget 2012

Esbjerg Kommune Budget 2012 Esbjerg Kommune Budget 2012 Forsidefoto: Energirenovering af gadelys (forsøgsophængning i Finsensgade oktober 2011) Esbjerg Kommune igangsætter energirenovering af gadelys udskiftning af armaturer for

Læs mere

e Ko Budget 2014-2017

e Ko Budget 2014-2017 Lejre Kommune Budget 2014-2017 Indhold Indledning... 3 Budgettet kort fortalt... 4 Økonomiudvalget...10 Udvalget for Kultur og Fritid...19 Udvalget for Børn og Ungdom...23 Udvalget for Teknik og Miljø...33

Læs mere

Indledning... 4. Forord fra borgmesteren... 4. Kommunens vision og strategier... 5. Organisations diagram... 6. Økonomistyring i Holbæk Kommune...

Indledning... 4. Forord fra borgmesteren... 4. Kommunens vision og strategier... 5. Organisations diagram... 6. Økonomistyring i Holbæk Kommune... Budget 2015-2018 Budget 2015-2018 Indhold Indledning... 4 Forord fra borgmesteren... 4 Kommunens vision og strategier... 5 Organisations diagram... 6 Økonomistyring i Holbæk Kommune... 6 De generelle bemærkninger...

Læs mere

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 9. maj 2012. Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 9. maj 2012. Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 9. maj 2012 Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. KF - Godkendelse af dagsorden...1 2. KF - Orientering...2 3. FOU - Oprettelse af 35,

Læs mere

Budgetcheckliste den nye

Budgetcheckliste den nye Inspirationsnotat til arbejdet i MED-Hovedudvalg Juli 2014 Budgetcheckliste den nye Her får du inspiration til emner, som du bør holde øje med, når MED-hovedudvalget gennemgår kommunens budgetmateriale

Læs mere

SOLRØD KOMMUNE. Mål og Økonomi. for 2015-2018

SOLRØD KOMMUNE. Mål og Økonomi. for 2015-2018 SOLRØD KOMMUNE Mål og Økonomi for 2015-2018 Solrød Kommune Solrød Center 1 2680 Solrød Strand 56 18 20 00 www.solrod.dk Økonomiafdelingens postkasse: Oekonomi@solrod.dk Indholdsfortegnelse Borgmesterens

Læs mere

2015 BUDGET 201 5-20 1 8

2015 BUDGET 201 5-20 1 8 2015 BUDGET 2015-2018 Forord... 3 1 Generelle bemærkninger... 5 2 Finansiering og balance... 10 3 Grundlaget for budgetlægningen... 13 4 Økonomistyring... 14 Budgetaftale 2015 (16-18)... 17 Hovedoversigt...

Læs mere

BORNHOLMS IDRÆTSRÅD HELSEVEJ 4, 3700 RØNNE E-MAIL: POST@BHSIR.DK WWW.BHSIR.DK

BORNHOLMS IDRÆTSRÅD HELSEVEJ 4, 3700 RØNNE E-MAIL: POST@BHSIR.DK WWW.BHSIR.DK BORNHOLMS IDRÆTSRÅD HELSEVEJ 4, 3700 RØNNE E-MAIL: POST@BHSIR.DK WWW.BHSIR.DK Kommunalbestyrelsen Bornholms Regionskommune Ullasvej 23 3700 Rønne Bornholm, den 20. juni 2010 Høringssvar: Genåbning af budget

Læs mere

Forord... 3. Generelle bemærkninger... 5. Demografistrategi... 8. Finansiering og balance... 10. Grundlaget for budgetlægningen...

Forord... 3. Generelle bemærkninger... 5. Demografistrategi... 8. Finansiering og balance... 10. Grundlaget for budgetlægningen... 2014 BUDGET 2014-17 Forord... 3 Generelle bemærkninger... 5 Demografistrategi... 8 Finansiering og balance... 10 Grundlaget for budgetlægningen... 14 Økonomistyring... 15 Budgetaftale 2014 (15-17)... 18

Læs mere

Favrskov Kommune Budget 2013 Anlægsforslag

Favrskov Kommune Budget 2013 Anlægsforslag Nr. A-101 LAG Favrskov Projekt- og administrationspulje Politikområde Nr.: 102 Navn: Borgerservice og administration Økonomiudvalget Det forslås, at Favrskov Kommune afsætter 300.000 kr. til administration

Læs mere

Drift- og anlægsønsker til budget 2014

Drift- og anlægsønsker til budget 2014 Drift- og anlægsønsker til budget 1 Oversigt over ønskelisteforslag til budget (For at komme hen til et forslag, skal man trykke ctrl. og trykke på det ønskede forslag) Økonomiudvalget (1000. kr.) Nr.

Læs mere

Politiske ændringsforslag pr. 26. september 2011. Budgetforslag 2012-2015

Politiske ændringsforslag pr. 26. september 2011. Budgetforslag 2012-2015 Budgetlægning 2012-2015 Hæfte 9 Politiske ændringsforslag pr. 26. september 2011 Budgetforslag 2012-2015 27. september 2011 Økonomi Tlf. 72 10 75 01 tommy.abildgaard@fredericia.dk www.fredericiakommune.dk

Læs mere

Referat Kommunalbestyrelsen mandag den 27. juni 2011. Kl. 18:00 i Rådssalen, Allerslev

Referat Kommunalbestyrelsen mandag den 27. juni 2011. Kl. 18:00 i Rådssalen, Allerslev Referat Kommunalbestyrelsen mandag den 27. juni 2011 Kl. 18:00 i Rådssalen, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. KB - Spørgetid...1 2. KB - Godkendelse af dagsorden...3 3. KB - Orientering...4 4. ØU - Fagudvalgenes

Læs mere

Tværgående spareanbefalinger 2011-2014 T-01. Økonomiske konsekvenser og personaleændringer 2011-2014 (2011-priser i 1.000 kr.)

Tværgående spareanbefalinger 2011-2014 T-01. Økonomiske konsekvenser og personaleændringer 2011-2014 (2011-priser i 1.000 kr.) Tværgående spareanbefalinger 2011-2014 T-01 Anbefalingens betegnelse: Bygningsområdet Økonomiske konsekvenser og personaleændringer 2011-2014 (2011-priser i 1.000 kr.) Forslag 2011 2012 2013 2014 Bygningsområdet

Læs mere

Til. Randers Kommune. Dokumenttype. Rapport. Dato. 04. juli 2014 RANDERS KOMMUNE ANALYSE AF EJENDOMS- ADMINISTRATIONEN

Til. Randers Kommune. Dokumenttype. Rapport. Dato. 04. juli 2014 RANDERS KOMMUNE ANALYSE AF EJENDOMS- ADMINISTRATIONEN Til Randers Kommune Dokumenttype Rapport Dato 04. juli 2014 RANDERS KOMMUNE ANALYSE AF EJENDOMS- ADMINISTRATIONEN RANDERS KOMMUNE ANALYSE AF EJENDOMSADMINISTRATIONEN Rambøll Olof Palmes Allé 20 DK-8200

Læs mere

Budget 2015-18. Bemærkninger og oversigter

Budget 2015-18. Bemærkninger og oversigter Budget 2015-18 Bemærkninger og oversigter Budget 2015-18 Indholdsfortegnelse Side Forord 3 Generelle bemærkninger 4 Udvalgsbemærkninger 12 Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling 13 Erhvervsudvalg

Læs mere

ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG. Mødedato: 20. august 2013. Det gl. rådhus, Byrådssalen. Mødetidspunkt: 13:00. Mødet hævet:

ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG. Mødedato: 20. august 2013. Det gl. rådhus, Byrådssalen. Mødetidspunkt: 13:00. Mødet hævet: ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG Mødedato: 20. august 2013 Mødested: Det gl. rådhus, Byrådssalen Mødetidspunkt: 13:00 Mødet hævet: Deltagere: Anders Bøge, Bente Østergaard, Christian Sonne Schmidt, Ditte Staun,

Læs mere

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 10. september 2013

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 10. september 2013 Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 10. september 2013 Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Allerslev Afbud: Laila Torp Madsen (V) Indholdsfortegnelse 1. BU - Godkendelse af dagsorden...1 2. BU - Orientering...2

Læs mere