Muligheder og barrierer for videregående uddannelse blandt unge med en erhvervsuddannelse (EUD)

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Muligheder og barrierer for videregående uddannelse blandt unge med en erhvervsuddannelse (EUD)"

Transkript

1 Torben Pilegaard Jensen, Vibeke Tornhøj Christensen & Britt Østergaard Larsen Muligheder og barrierer for videregående uddannelse blandt unge med en erhvervsuddannelse (EUD) Bilagsrapport

2 Publikationen Muligheder og barrierer for videregående uddannelse blandt unge med en erhvervsuddannelse (EUD) Bilagsrapport kan downloades fra hjemmesiden AKF, Anvendt KommunalForskning Købmagergade København K Telefon: Fax: AKF og forfatterne Mindre uddrag, herunder figurer, tabeller og citater, er tilladt med tydelig kildeangivelse. Skrifter, der omtaler, anmelder, citerer eller henviser til nærværende, bedes sendt til AKF. Omslag: Monokrom, Lars Degnbol Forlag: AKF ISBN: I:\08 SEKRETARIAT\FORLAGET\TPJ\5143\5143_BILAGSRAPPORT.DOCX Marts 2012 AKF, Anvendt KommunalForskning AKF s formål er at levere ny viden om væsentlige samfundsforhold. Hovedvægten ligger på forskning i velfærds- og myndighedsopgaver i kommuner og regioner. Det overordnede mål er at kvalificere beslutninger og praksis i det offentlige.

3 Torben Pilegaard Jensen, Vibeke Tornhøj Christensen & Britt Østergaard Larsen Muligheder og barrierer for videregående uddannelse blandt unge med en erhvervsuddannelse (EUD) Bilagsrapport AKF, Anvendt KommunalForskning 2012

4 Forord Dette bilag omfatter bilagstabeller til kapitel 3 og kapitel 4 i rapporten Muligheder og barrierer for videregående uddannelse blandt unge med en erhvervsuddannelse (EUD). Torben Pilegaard Jensen Marts 2012

5 Indhold 1 Bilag til kapitel Bilagstabeller til kapitel

6

7 1 Bilag til kapitel 3 Tabel 1.1 Beskrivende statistik for forklarende variable Antal Gennemsnit Standardafvigelse Min. Maks. Baggrundskarakteristika: Pige ,52 0, Dreng ,48 0, Dansk oprindelse ,94 0, Efterkommer ,01 0, Indvandrer ,05 0, Ingen udd. før EUD ,80 0, Stx før EUD ,03 0, Hf el. stud.kursus før EUD ,03 0, årig hhx før EUD ,10 0, årig hhx før EUD ,03 0, Htx før EUD ,01 0, EUD-fuldført år ,26 0, EUD-fuldført år ,33 0, EUD-fuldført år ,14 0, EUD-fuldført år ,27 0, Bygge & Anlæg ,12 0, Håndværk & Teknik ,05 0, Merkantil ,27 0, Teknologi & Kommunikation ,09 0, Mekanik, Transport & Logistik ,07 0, Jord til bord ,08 0, Service ,03 0, Sundhed, Pædagogik & Omsorg ,25 0, Landbrug & Fiskeri ,04 0, Karakteristika efter EUD: Bruttoindkomst , , I arbejde-selvstændig ,03 0, I arbejde-lønmodtager ,85 0, Under uddannelse ,01 0, Arbejdsløs/kontanthjælp ,04 0, Uden for arbejdsstyrken ,07 0, Social baggrund: Kernefamilie ,68 0, Enlig forsørger ,17 0, Anden familieform ,15 0, Mor karakteristika: Grundskoleudd ,47 0, Erhvervsfaglig udd ,37 0, Gymnasial udd ,02 0, Kort vid. udd ,03 0, Mellemlang vid. udd ,11 0, Lang vid. udd ,01 0, Bruttoindkomst , , I arbejde ,79 0, Arbejdsløs/kontanthjælp ,07 0, Uden for arbejdsstyrken ,15 0, Far karakteristika: Grundskoleudd ,34 0, Erhvervsfaglig udd ,51 0, Gymnasial udd ,02 0, Kort vid. udd ,05 0, Mellemlang vid. udd ,06 0, Lang vid. udd ,02 0, Bruttoindkomst , , I arbejde ,88 0, Arbejdsløs/kontanthjælp ,05 0, Uden for arbejdsstyrken ,07 0, Mor (pnr) uoplyst ,02 0, Far (pnr) uoplyst ,03 0, Fyldt 15 år før ,16 0,

8 Tabel 1.2 Beskrivende statistik for hhv. KVU/MVU/ikke påbegyndt VU Påbegyndt KVU Påbegyndt MVU Uden videre uddannelse efter 5 år Baggrundskarakteristika: Pige 0,36 0,56 0,52 Dreng 0,64 0,44 0,48 Dansk oprindelse 0,95 0,95 0,94 Efterkommer 0,01 0,01 0,01 Indvandrer 0,05 0,04 0,05 Ingen udd. før EUD 0,70 0,76 0,81 Stx før EUD 0,05 0,04 0,03 Hf el. stud.kursus før EUD 0,03 0,06 0,03 3-årig hhx før EUD 0,15 0,09 0,10 1-årig hhx før EUD 0,04 0,03 0,03 Htx før EUD 0,02 0,02 0,01 EUD-fuldført år 0,32 0,33 0,25 EUD-fuldført år 0,47 0,42 0,32 EUD-fuldført år 0,13 0,14 0,14 EUD-fuldført år 0,07 0,11 0,29 Bygge & Anlæg 0,07 0,17 0,12 Håndværk & Teknik 0,08 0,04 0,06 Merkantil 0,28 0,18 0,27 Teknologi & Kommunikation 0,25 0,11 0,09 Mekanik, Transport & Logistik 0,05 0,07 0,07 Jord til bord 0,10 0,04 0,08 Service 0,03 0,02 0,03 Sundhed, Pædagogik & Omsorg 0,06 0,36 0,25 Landbrug & Fiskeri 0,07 0,01 0,04 Karakteristika efter EUD: Bruttoindkomst , , ,03 Uoplyst bruttoindkomst 0,01 0,01 0,00 I arbejde-selvstændig 0,01 0,01 0,03 I arbejde-lønmodtager 0,78 0,75 0,86 Under uddannelse 0,08 0,09 0,01 Arbejdsløs/kontanthjælp 0,06 0,05 0,04 Uden for arbejdsstyrken 0,08 0,10 0,07 Social baggrund: Kernefamilie 0,72 0,70 0,68 Enlig forsørger 0,17 0,17 0,17 Anden familieform 0,12 0,13 0,15 Mor karakteristika: Grundskoleudd. 0,36 0,37 0,48 Erhvervsfaglig udd. 0,40 0,38 0,37 Gymnasial udd. 0,03 0,03 0,02 Kort vid. udd. 0,04 0,04 0,03 Mellemlang vid. udd. 0,15 0,17 0,10 Lang vid. udd. 0,01 0,01 0,01 Bruttoindkomst , , ,26 I arbejde 0,84 0,83 0,79 Arbejdsløs/kontanthjælp 0,05 0,06 0,07 Uden for arbejdsstyrken 0,12 0,12 0,15 Far karakteristika: Grundskoleudd. 0,24 0,26 0,34 Erhvervsfaglig udd. 0,53 0,50 0,51 Gymnasial udd. 0,02 0,02 0,02 Kort vid. udd. 0,08 0,06 0,05 Mellemlang vid. udd. 0,09 0,11 0,06 Lang vid. udd. 0,03 0,04 0,02 Bruttoindkomst , , ,81 I arbejde 0,91 0,90 0,88 Arbejdsløs/kontanthjælp 0,04 0,04 0,05 Uden for arbejdsstyrken 0,06 0,06 0,08 Mor (pnr) uoplyst 0,02 0,02 0,02 Far (pnr) uoplyst 0,03 0,03 0,03 Fyldt 15år før ,02 0,04 0,17 Observationer Kilde: Egne beregninger på data fra Danmarks Statistik. 8

9 2 Bilagstabeller til kapitel 4 Tabel 2.1 EUD-uddannede fra med start på en korte videregående erhvervsakademiuddannelse (0-5 år efter afsluttet EUD) Bio- og laboratorietek. udd., EAU Antal Procent Laborant ,9 Jordbrugsteknolog ,7 Procesteknolog ,5 I alt ,0 Design, EAU Designteknolog ,7 E-designer 4 1,3 I alt ,0 It, EAU Datamatiker ,1 Multimediedesigner ,5 It-/elektronikteknolog ,4 I alt ,0 Sundhed, EAU Farmakonom 61 23,8 Tandpleje ,5 Klinisk tandteknik 58 22,7 I alt ,0 Teknik, EAU Byggetekniker 1 1 0,1 Installatør ,4 Produktionsteknolog ,4 Driftsteknolog offshore 3 0,2 I alt ,0 Økonomisk/merkantil, EAU Transportlogistiker 46 3,8 Finansøkonom ,6 Handelsøkonom ,1 Markedsføringsøkonom ,8 Serviceøkonom ,6 Administrationsøkonom 37 3,1 I alt ,0 Kilde: Egne beregninger på data fra Danmarks Statistik. 1 At der ikke er flere registeret med byggetekniker som igangværende uddannelse skyldes, at der er tale om et afstigningsforløb for uddannelsen til Bygningskonstruktør (som er en MVU), og de studerende er derfor indskrevet på den uddannelse. 9

10 Tabel 2.2 EUD-uddannede fra med start på en mellemlang videregående uddannelse (0-5 år efter afsluttet EUD) Antal Procent Pædagog, prof.ba ,07 Bygningskonstruktørudd ,16 Sygeplejerske, prof.ba ,41 Maskinmester prof.ba ,49 Folkeskolelærer, prof.ba ,78 Socialrådgiver, prof.ba 349 3,48 Ergoterapeut, prof.ba ,01 Maskin, diploming. prof.ba ,00 Bygning, diploming. prof.ba ,95 Ernæring-sundhed, prof.ba ,76 Elektronik-it.ing. prof.ba ,68 Fysioterapeut, prof.ba ,26 Junioroff.,2. teoridel 66 0,66 Produkt., dipl.ing.pro.ba. 59 0,59 Stærkstr, dipl.ing.pro.ba. 56 0,56 It-diploming. prof.ba. 49 0,49 Diplomingeniør prof.ba. 36 0,36 Radiograf, prof.ba. 34 0,34 Grafisk kommunikation 34 0,34 Junioroff. 1. teoridel 33 0,33 Skov- og landskabsing. 32 0,32 Mediepro/ledelse, prof.ba. 31 0,31 Jordemoder, prof.ba. 29 0,29 Svagstr. dipl.ing. pro.ba. 29 0,29 Optometrist 28 0,28 Bioanalytiker, prof.ba. 28 0,28 Journalist, prof.ba. 26 0,26 Bibliotekar, ba. 24 0,24 Eksporting. prof.ba. 23 0,23 Frie lærerudd. 21 0,21 Teknisk manager offshore 19 0,19 Designer, overbygning 18 0,18 Tekstil fag/form, prof.ba. 17 0,17 Diverse udd. (med 10 pers. el. færre) 105 1,05 Total ,00 Kilde: Egne beregninger på data fra Danmarks Statistik. 10

11 Tabel 2.3 Estimationsresultater fra mulitinomial logit model regressionsanalyse af overgangen til videregående uddannelse for ikke tidsvarierende faktorer (koefficienter er angivet i odds ratio, *** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1) Påbegyndt KVU Påbegyndt MVU Ikke påbegyndt VU Demografi Pige (ref.) Dreng 1,129*** 0,662*** 1,000 Etnisk dansker (ref.) Efterkommer 0,925 0,842 1,000 Indvandrer 1,599*** 1,242*** 1,000 Social baggrund Kernefamilie (ref.) Enlig forsørger 1,063 0,956 1,000 Anden familieform 0,878** 0,862*** 1,000 Højeste udd. mor (ref.: grundskoleudd.) Erhvervsfaglig udd. 1,171*** 1,194*** 1,000 Gymnasial udd. 1,418*** 1,413*** 1,000 Kort vid. udd. 1,368*** 1,432*** 1,000 Mellemlang vid. udd. 1,322*** 1,689*** 1,000 Lang vid. udd. 1,367* 1,824*** 1,000 Bruttoindkomst mor ( kr.) 1,005*** 1,006*** 1,000 Arbejdsmarkedsstatus mor (ref.: I arbejde) Arbejdsløs/kontanthjælp 0,919 0,906* 1,000 Uden for arbejdsstyrken 0,941 0,877*** 1,000 Højeste udd. far (ref.: grundskoleudd.) Erhvervsfaglig udd. 1,228*** 1,172*** 1,000 Gymnasial udd. 1,302* 1,265** 1,000 Kort vid. udd. 1,790*** 1,481*** 1,000 Mellemlang vid. udd. 1,505*** 1,958*** 1,000 Lang vid. udd. 1,469*** 1,749*** 1,000 Bruttoindkomst far ( kr.) 1,001** 1,001** 1,000 Arbejdsmarkedsstatus far (ref.: I arbejde) Arbejdsløs/kontanthjælp 0,939 0,960 1,000 Uden for arbejdsstyrken 0,908 0,864** 1,000 Tidligere uddannelse Ingen udd. før EUD (ref.) Stx før EUD 1,881*** 2,011*** 1,000 Hf el. stud.kursus før EUD 1,582*** 1,918*** 1,000 3-årig hhx før EUD 1,893*** 1,366*** 1,000 1-årig hhx før EUD 1,679*** 1,411*** 1,000 Htx før EUD 1,958*** 2,933*** 1,000 EUD-baggrund Merkantil (ref.) Bygge & Anlæg 0,806*** 3,503*** 1,000 Håndværk & Teknik 2,021*** 2,024*** 1,000 Teknologi & Kommunikation 3,457*** 2,674*** 1,000 Mekanik, Transport & Logistik 0,980 2,440*** 1,000 Jord til bord 1,811*** 1,034 1,000 Service 1,918*** 1,547*** 1,000 Sundhed, Pædagogik & Omsorg 0,579*** 5,210*** 1,000 Landbrug & Fiskeri 1,971*** 0,464*** 1, år ved afsluttet EUD 0,985 1,042 1, år ved afsluttet EUD (ref.) år ved afsluttet EUD 0,654*** 0,565*** 1, år og derover ved afsluttet EUD 0,329*** 0,220*** 1,000 Kilde: Egne beregninger på data fra Danmarks Statistik. Bem.: I modellerne er kontrolleret for manglende registeroplysninger. 11

12 Tabel 2.4 Estimationsresultater fra multinomial logistisk paneldatamodel regressionsanalyse af overgangen til videregående uddannelse for tidsvarierende faktorer (koefficienter er angivet i odds ratio, *** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1) Påbegyndt KVU Påbegyndt MVU Ikke påbegyndt VU Demografi Pige (ref.) Dreng 1,423*** 0,800*** 1,000 Etnisk dansker (ref.) Efterkommer 0,987 0,784 1,000 Indvandrer 1,378** 1,104 1,000 Social baggrund Kernefamilie (ref.) Enlig forsørger 0,954 0,929* 1,000 Anden familieform 0,763*** 0,844*** 1,000 Højeste udd. mor (ref.: grundskole udd.) Erhvervsfaglig udd. 1,151*** 1,221*** 1,000 Gymnasial udd. 1,370** 1,367*** 1,000 Kort vid. udd. 1,483*** 1,394*** 1,000 Mellemlang vid. udd. 1,443*** 1,606*** 1,000 Lang vid. udd. 1,405* 1,606*** 1,000 Bruttoindkomst mor ( kr.) 1,001 1,006*** 1,000 Arbejdsmarkedsstatus mor (ref.: I arbejde) Arbejdsløs/kontanthjælp 0,867* 0,869** 1,000 Uden for arbejdsstyrken 0,879* 0,837*** 1,000 Højeste udd. far (ref.: grundskoleudd.) Erhvervsfaglig udd. 1,199*** 1,183*** 1,000 Gymnasial udd. 1,114 1,274** 1,000 Kort vid. udd. 1,649*** 1,481*** 1,000 Mellemlang vid. udd. 1,381*** 1,749*** 1,000 Lang vid. udd. 1,463*** 1,565*** 1,000 Bruttoindkomst far ( kr.) 1,001* 1,000 1,000 Arbejdsmarkedsstatus far (ref.: I arbejde) Arbejdsløs/kontanthjælp 0,850 0,875* 1,000 Uden for arbejdsstyrken 0,892 0,789*** 1,000 Tidligere uddannelse Ingen udd. før EUD (ref.) Stx før EUD 1,951*** 2,052*** 1,000 Hf el. stud.kursus før EUD 1,616*** 2,084*** 1,000 3-årig hhx før EUD 1,650*** 1,544*** 1,000 1-årig hhx før EUD 1,424*** 1,638*** 1,000 Htx før EUD 2,164*** 2,648*** 1,000 EUD-baggrund Merkantil (ref.) Bygge & Anlæg 0,774*** 3,863*** 1,000 Håndværk & Teknik 1,994*** 2,299*** 1,000 Teknologi & Kommunikation 3,051*** 2,531*** 1,000 Mekanik, Transport & Logistik 0,982 1,988*** 1,000 Jord til bord 1,769*** 0,969 1,000 Service 1,789*** 1,478*** 1,000 Sundhed, Pædagogik & Omsorg 0,523*** 3,887*** 1,000 Landbrug & fiskeri 9,151*** 0,458*** 1, år ved afsluttet EUD 1,013 1,028 1, år ved afsluttet EUD (ref.) år ved afsluttet EUD 0,631*** 0,592*** 1, år og derover ved afsluttet EUD 0,381*** 0,272*** 1,000 Status efter fuldført EUD Bruttoindkomst kr. 0,761** 2,426*** 1,000 Bruttoindkomst kr. 1,240*** 2,458*** 1,000 Bruttoindkomst kr. 1,148** 1,719*** 1,000 Bruttoindkomst kr. (ref.) Bruttoindkomst kr. 0,898* 0,687*** 1,000 Bruttoindkomst Over kr. 0,805*** 0,486*** 1,000 Arbejdsmarkedsstatus (ref.: I arbejde-lønmodtager) I arbejde-selvstændig 0,711* 0,299*** 1,000 Under uddannelse 1,835*** 4,579*** 1,000 Arbejdsløs/kontanthjælp 1,207** 0,961 1,000 Uden for arbejdsstyrken 1,850*** 1,608*** 1,000 Bopælskommune u. udd.institutioner (ref.) Bopælskommune m. udd.institutioner 1,034 1,456*** 1,000 Kilde: Egne beregninger på data fra Danmarks Statistik. Bem.: I modellerne er kontrolleret for manglende registeroplysninger samt tidsdummyer. 12

13 Tabel 2.5 EUD-uddannede for top-10 KVU-uddannelser Finansøkonom N PctN Finansøkonom Landmand faglært modul 1a 2 1,42 Landmand faglært modul 2 1 0,71 Finansuddannelse 1 0,71 Elektronikfagtekniker 1 0,71 Bygningsmaler 1 0,71 Tømrer 1 0,71 Tjener 1 0,71 Kok 1 0,71 Bager 1 0,71 Multimedieintegrator 1 0,71 Buschauffør 1 0,71 Detail, dameekvipering 3 2,13 Detail, herreekvipering 3 2,13 Detail, boghandel 2 1,42 Detail, fotohandel 2 1,42 Detail, isenkram/glas 2 1,42 Detail, sport/camping 3 2,13 Detail, tv og radio 1 0,71 Detail, kolonial 4 2,84 Detail, materialhandel 3 2,13 Detail, sæbe og parfume 1 0,71 Detail, sko og læder 1 0,71 Detail, tekstil 1 0,71 Detail, møbler/boligudst. 4 2,84 Detail, salgsassistent 2 1,42 Detail, kædebutik 5 3,55 Detail, musik/video/softw. 1 0,71 Handelsassistent, service 3 2,13 Kontor, økonomi 4 2,84 Kontor, administration 22 15,60 Kontor, administr. m. it 2 1,42 Kontor, all round 1 0,71 Kontor, regnsk./revision 16 11,35 Kontor, rejsebranche 1 0,71 Pengeinstitut 3 2,13 Forsikring 3 2,13 Kontor, kom./amtskommune 17 12,06 Advokatsekretær 1 0,71 Kontor, spedit./shipping 5 3,55 Kontor, stat 12 8,51 Social- og sundhedshj. 1 0,71 Alle 141 5,71 13

14 Tabel 2.6 EUD-uddannede for top-10 KVU-uddannelser Markedsføringsøkonom N PctN Markedsføringsøkonom Skibsass., grundk. mod ,22 Landmand faglært modul 1a 1 0,22 Landmand faglært modul 1b 4 0,89 Landmand faglært modul 2 2 0,45 Finansuddannelse 4 0,89 It-supporter 1 0,22 Værktøjsmager 1 0,22 Automekaniker 8 1,79 Elektronikfagtekniker 2 0,45 Klejnsmed 1 0,22 Elektriker, instal.teknik. 1 0,22 Bygningsmaler 1 0,22 Tømrer 2 0,45 Tekn. desig., industri 1 0,22 Teater-/udstill. tekniker 1 0,22 Industritekn., produktion 1 0,22 Tjener 1 0,22 Kok 2 0,45 Mejerist 1 0,22 Receptionist 7 1,57 Film- og tv-assistent 1 0,22 Buntmager 1 0,22 Frisør 2 0,45 Møbelpolstrer 1 0,22 Kosmetiker 1 0,22 Anlægsgartner, plejetekn. 1 0,22 Tekn./industri, indg. år (gl.) 1 0,22 Detail, dameekvipering 5 1,12 Detail, herreekvipering 12 2,68 Detail, boligteks./mont. 1 0,22 Detail, boghandel 2 0,45 Detail, fotohandel 4 0,89 Detail, isenkram/glas 11 2,46 Detail, sport/camping 11 2,46 Detail, tv og radio 7 1,57 Detail, kolonial 5 1,12 Detail, materialhandel 7 1,57 Detail, blomster 1 0,22 Detail, sko og læder 6 1,34 Detail, tekstil 8 1,79 Detail, møbler/boligudst. 10 2,24 Detail, legetøj og hobby 1 0,22 Detail, byggemarked 5 1,12 Detail, salgsassistent 21 4,70 Detail, kædebutik 24 5,37 Detail, musik/video/softw. 2 0,45 Detail, stormagasin 1 0,22 Engros, korn/foderstof 1 0,22 Engros, manufaktur 1 0,22 Engros, trælast mv. 5 1,12 Engros, værktøj/maskiner 1 0,22 Engros, jern og stål 1 0,22 Engros, auto/reservedele 9 2,01 Engros, vvs-branchen 2 0,45 Logistikassistent 3 0,67 Handelsassistent, salg 1 0,22 Handelsassistent, service 8 1,79 Engros med detail 6 1,34 Kontor, økonomi 3 0,67 Kontor, administration ,06 14

15 N PctN Kontor, administr. m. it 2 0,45 Kontor, all round 5 1,12 Kontor, regnsk./revision 8 1,79 Kontor, rejsebranche 8 1,79 Pengeinstitut 11 2,46 Forsikring 5 1,12 Kontor, kom./amtskommune 16 3,58 Advokatsekretær 1 0,22 Kontor, spedit./shipping 17 3,80 Kontor, stat 17 3,80 Realkredit 2 0,45 Social- og sundhedshj. 3 0,67 Social- og sundhedsass. 1 0,22 Pædagogisk, gr.udd. (PGU) 3 0,67 Alle ,09 15

16 Tabel 2.7 EUD-uddannede for top-10 KVU-uddannelser Serviceøkonom N PctN Serviceøkonom Landmand faglært modul 2 1 0,87 Finansuddannelse 1 0,87 Tekn.desig., industri 1 0,87 Cater 1 0,87 Slagter 1 0,87 Tjener 23 20,00 Kok 22 19,13 Butiksslagter 1 0,87 Smørrebrødsjomfru 1 0,87 Ernæringsassistent 1 0,87 Receptionist 5 4,35 Detail, dameekvipering 2 1,74 Detail, herreekvipering 1 0,87 Detail, fotohandel 1 0,87 Detail, isenkram/glas 2 1,74 Detail, sport/camping 1 0,87 Detail, tv og radio 1 0,87 Detail, kolonial 4 3,48 Detail, materialhandel 1 0,87 Detail, blomster 1 0,87 Detail, sko og læder 1 0,87 Detail, tekstil 2 1,74 Detail, salgsassistent 1 0,87 Detail, kædebutik 4 3,48 Engros, vvs-branchen 1 0,87 Handelsassistent, service 1 0,87 Kontor, økonomi 1 0,87 Kontor, administration 14 12,17 Kontor, administr. m. it 1 0,87 Kontor, all round 1 0,87 Kontor, regnsk./revision 2 1,74 Kontor, rejsebranche 2 1,74 Pengeinstitut 1 0,87 Kontor, kom./amtskommune 2 1,74 Kontor, stat 4 3,48 Social- og sundhedshj. 2 1,74 Social- og sundhedsass. 2 1,74 Pædagogisk, gr.udd. (PGU) 1 0,87 Alle 115 4,65 16

17 Tabel 2.8 EUD-uddannede for top-10 KVU-uddannelser Designteknolog N PctN Designteknolog Skibsass., grundk. mod ,06 Finansuddannelse 1 0,53 Værktøjsmager 1 0,53 Tekn.desig., industri 1 0,53 Guldsmed 1 0,53 Sølvsmed, korpus 1 0,53 Mediegrafiker 1 0,53 Grafiker, ombryd/databeh. 1 0,53 Grafiker, billedfremstil. 1 0,53 Skrædder 13 6,88 Buntmager 2 1,06 Frisør 3 1,59 Modelsyer 49 25,93 Detail, dameekvipering 17 8,99 Detail, herreekvipering 10 5,29 Detail, fotohandel 2 1,06 Detail, isenkram/glas 1 0,53 Detail, sport/camping 1 0,53 Detail, guld og sølv 3 1,59 Detail, kolonial 1 0,53 Detail, blomster 3 1,59 Detail, sko og læder 2 1,06 Detail, tekstil 19 10,05 Detail, møbler/boligudst. 1 0,53 Dekoratør 1 0,53 Detail, byggemarked 2 1,06 Detail, salgsassistent 7 3,70 Detail, kædebutik 3 1,59 Detail, stormagasin 2 1,06 Engros, værktøj/maskiner 1 0,53 Handelsassistent, salg 1 0,53 Engros med detail 1 0,53 Kontor, administration 25 13,23 Kontor, rejsebranche 1 0,53 Kontor, kom./amtskommune 5 2,65 Kontor,spedit./shipping 1 0,53 Social- og sundhedshj. 1 0,53 Social- og sundhedsass. 1 0,53 Alle 189 7,65 17

18 Tabel 2.9 EUD-uddannede for top-10 KVU-uddannelser Installatør og it-/elektronikteknolog N PctN Installatør Maritimt forbered. kursus 1 0,14 Vvs-rørsmed 26 3,68 Automatiktekniker 29 4,11 Bygnings-/landbrugssmed 3 0,42 Elektronikfagtekniker 3 0,42 Klejnsmed 1 0,14 Elektrotekniker 2 0,28 Køletekniker 1 0,14 Datatekniker 1 0,14 Autoelektromekaniker 1 0,14 Elektriker, instal.teknik ,60 Vvs-tag/facademontør 32 4,53 Vvs-montør 12 1,70 Elektr., kommunika.teknik. 16 2,27 Vvs- og energimontør 95 13,46 Elektr., styrings-reg.tek. 33 4,67 Kontor, administration 1 0,14 Alle ,57 It-/elektronikteknolog Skibsass., grundk. mod ,59 It-supporter 18 10,65 Radio og tv fagtekniker 8 4,73 Automekaniker 1 0,59 Automatiktekniker 5 2,96 Elektronikfagtekniker 76 44,97 Datatekniker 3 1,78 Elektriker, instal.teknik 34 20,12 Elektr., kommunika.teknik 9 5,33 Elektr., styrings-reg.tek. 4 2,37 Klejnsmed, rustfast 1 0,59 Telesystemtekniker 2 1,18 Multimedieintegrator 2 1,18 Detail, fotohandel 1 0,59 Detail, møbler/boligudst. 1 0,59 Detail, kædebutik 1 0,59 Kontor, administration 1 0,59 Kontor, administr. m. it 1 0,59 Alle 169 6,84 18

19 Tabel 2.10 EUD-uddannede for top-10 KVU-uddannelser Jordbrugsteknolog N PctN Jordbrugsteknolog Køkkenleder 2 1 0,32 Landmand faglært modul 1a 11 3,55 Landmand faglært modul 1b 4 1,29 Landmand faglært modul ,06 Landbrugsmaskinmekaniker 2 0,65 Klejnsmed 1 0,32 Anlægsgartner, plejetekn. 5 1,61 Produktionsgartn., handel 5 1,61 Anlægsgartner, anlægstek ,32 Frilandsgartner 5 1,61 Plantesk. Gartn., produkt. 13 4,19 Væksthusgartner 18 5,81 Skovbruger 1 0,32 Dyrepasser u.n.a. 11 3,55 Skovbrugsmaskinfører 1 0,32 Træ-/landskabsplejer 3 0,97 Jordbrugsmaskinfører 5 1,61 Naturformidler 1 0,32 Jordbrugsassistent 22 7,10 Skov- og naturtekniker 10 3,23 Postoperatør, center 1 0,32 Detail, isenkram/glas 1 0,32 Detail, kolonial 1 0,32 Detail, blomster 2 0,65 Detail, salgsassistent 1 0,32 Engros, korn/foderstof 1 0,32 Handelsassistent, service 1 0,32 Kontor, regnsk./revision 1 0,32 Kontor, stat 1 0,32 Alle ,55 19

20 Tabel 2.11 EUD-uddannede for top-10 KVU-uddannelser Produktionsteknolog N PctN Produktionsteknolog Skibsass., grundk. mod ,51 Skibsass. befaren, modul 3 1 0,25 Maritimt forbered. kursus 1 0,25 Landmand faglært modul 2 1 0,25 It-supporter 1 0,25 Maskinarbejder 64 16,24 Værktøjstekniker 7 1,78 Værktøjsmager 20 5,08 Plade-/konstruktionssmed 6 1,52 Vvs-rørsmed 6 1,52 Automekaniker 36 9,14 Finmekaniker 2 0,51 Automatiktekniker 9 2,28 Lastvognsmekaniker 4 1,02 Motorcykelmekaniker 3 0,76 Landbrugsmaskinmekaniker 6 1,52 Bygnings-/landbrugssmed 6 1,52 Elektronikfagtekniker 2 0,51 Klejnsmed 64 16,24 Karrosserismed 5 1,27 Cykelmekaniker 1 0,25 Køletekniker 2 0,51 Autoelektromekaniker 1 0,25 Bådebygger, plast 1 0,25 Modelsnedker 2 0,51 Elektriker, instal.teknik 1 0,25 Maskinsnedker 28 7,11 Bygningssnedker 1 0,25 Møbelsnedker 6 1,52 Tømrer 4 1,02 Rustfast indu.blikkensl. 1 0,25 Vvs-montør 1 0,25 Industrioperatør 1 0,25 Tekn. design, industri 28 7,11 Tekn. design, bygge/anlæg 1 0,25 Teknisk designer 1 0,25 Klejnsmed, rustfast 20 5,08 Industritekn., produktion 1 0,25 Industritekniker, maskin. 25 6,35 Sølvsmed, korpus 1 0,25 Kok 2 0,51 Butiksslagter 1 0,25 Møbelpolstrer 1 0,25 Plastmager 13 3,30 Produktionsgartn., handel 1 0,25 Detail, boghandel 1 0,25 Detail, møbler/boligudst. 1 0,25 Kontor, administration 1 0,25 Alle ,94 20

21 Tabel 2.12 EUD-uddannede for top-10 KVU-uddannelser Procesteknolog N PctN Procesteknolog Køkkenleder 2 1 0,63 Automekaniker 1 0,63 Automatiktekniker 1 0,63 Rustfast indu.blikkensl. 1 0,63 Forædler 1 0,63 Slagter 1 0,63 Tjener 1 0,63 Kok 22 13,75 Butiksslagter 13 8,13 Smørrebrødsjomfru 6 3,75 Ernæringsassistent 16 10,00 Mejerist 47 29,38 Delikatesseassistent 3 1,88 Svineslagter 7 4,38 Tarmrenser 4 2,50 Bager 16 10,00 Konditor 6 3,75 Chokolade/konfektureass. 1 0,63 Frisør 1 0,63 Procesoperatør 3 1,88 Veterinærsygeplejerske 1 0,63 Lager-transportoperatør 1 0,63 Detail, blomster 1 0,63 Social- og sundhedshj. 3 1,88 Pædagogisk, gr.udd. (PGU) 2 1,25 Alle 160 5,84 21

22 Tabel 2.13 EUD-uddannede for top-10 KVU-uddannelser Multimediedesigner N PctN Multimediedesigner Skibsass., grundk. mod ,93 It-supporter 9 8,33 Klejnsmed 2 1,85 Cykelmekaniker 1 0,93 Elektriker, instal.teknik 1 0,93 Møbelsnedker 1 0,93 Elektr., styrings-reg.tek. 1 0,93 Tekn.design., industri 14 12,96 Tekn.design., bygge/anlæg 4 3,70 Teknisk designer 1 0,93 Kok 1 0,93 Multimedieintegrator 1 0,93 Mediegrafiker 3 2,78 Grafiker, ombryd/databeh. 6 5,56 Grafiker, layout/montage 1 0,93 Pressefotograf 1 0,93 Grafiker, billedfremstil. 3 2,78 Skrædder 1 0,93 Tandklinikassistent 1 0,93 Detail, tv og radio 1 0,93 Detail, kolonial 1 0,93 Detail, møbler/boligudst. 1 0,93 Detail, kædebutik 3 2,78 Detail, musik/video/softw. 2 1,85 Engros, værktøj/maskiner 1 0,93 Kontor, administration 25 23,15 Kontor, all round 1 0,93 Kontor, regnsk./revision 2 1,85 Kontor, rejsebranche 1 0,93 Kontor, kom./amtskommune 8 7,41 Kontor, stat 4 3,70 Social- og sundhedshj. 5 4,63 Alle 108 3,94 22

23 Tabel 2.14 EUD-uddannede for top-10 MVU-uddannelser Socialrådgiver, prof.ba. N PctN Socialrådgiver, prof.ba. Skibsass., grundk. mod ,88 Landmand faglært modul 1a 1 0,44 Landmand faglært modul 1b 1 0,44 Svejser 1 0,44 Bygningsmaler 1 0,44 Bygningssnedker 1 0,44 Tømrer 2 0,88 Industrioperatør 1 0,44 Tekn.design., industri 1 0,44 Tjener 3 1,32 Cafeteria- og kantineass. 1 0,44 Multimedieintegrator 1 0,44 Frisør 7 3,08 Tandklinikassistent 1 0,44 Modelsyer 1 0,44 Plantesk.gartn., produkt. 1 0,44 Postoperatør, center 1 0,44 Detail, dameekvipering 2 0,88 Detail, herreekvipering 1 0,44 Detail, isenkram/glas 1 0,44 Detail, kolonial 1 0,44 Detail, materialhandel 4 1,76 Detail, blomster 1 0,44 Detail, tekstil 7 3,08 Detail, salgsassistent 5 2,20 Detail, kædebutik 5 2,20 Kontor, økonomi 2 0,88 Kontor, administration 21 9,25 Kontor, regnsk./revision 2 0,88 Kontor, rejsebranche 1 0,44 Pengeinstitut 2 0,88 Kontor, kom./amtskommune 37 16,30 Lægesekretær 1 0,44 Advokatsekretær 1 0,44 Kontor, spedit./shipping 3 1,32 Kontor, stat 11 4,85 Social- og sundhedshj ,86 Social- og sundhedsass ,26 Pædagogisk, gr.udd. (PGU) 10 4,41 Alle 227 3,68 23

24 Tabel 2.15 EUD-uddannede for top-10 MVU-uddannelser Bygningskonstruktørudd. N PctN Bygningskonstruktørudd. Skibsass., grundk. mod ,28 Maritimt forbered. kursus 2 0,19 Landmand faglært modul 1a 1 0,09 Landmand faglært modul 1b 1 0,09 Landmand faglært modul 2 3 0,28 Finansuddannelse 1 0,09 It-supporter 1 0,09 Maskinarbejder 3 0,28 Vvs-rørsmed 4 0,38 Skibsmontør 1 0,09 Bygnings-/landbrugssmed 1 0,09 Klejnsmed 9 0,85 Datatekniker 1 0,09 Træskibstømrer 1 0,09 Bådebygger, træ 2 0,19 Struktør, anlægsteknik 7 0,66 Brolægger 1 0,09 Elektriker, instal.teknik. 16 1,51 Glarmester 3 0,28 Bygningsmaler 16 1,51 Maskinsnedker 9 0,85 Murer ,50 Bygningssnedker 35 3,31 Møbelsnedker 10 0,95 Tømrer ,22 Vvs-tag-/facademontør 11 1,04 Vvs-montør 2 0,19 Struktør, bygningsteknik 12 1,14 Skorstensfejer 1 0,09 Teknisk isolatør 1 0,09 Vvs- og energimontør 14 1,32 Orgelbygger 2 0,19 Tekn.design., industri 62 5,87 Tekn.design., bygge/anlæg 37 3,50 Teknisk designer 6 0,57 Bådebygger/skibstømrer 1 0,09 Alutømrer 1 0,09 Tækkemand 1 0,09 Grafisk tekniker 2 0,19 Frisør 1 0,09 Gulvlægger 7 0,66 Kosmetiker 1 0,09 Modelsyer 1 0,09 Tagdækker 1 0,09 Anlægsgartner, plejetekn. 1 0,09 Anlægsgartner, anlægstek. 1 0,09 Godsarbejder 1 0,09 Skov- og naturtekniker 1 0,09 Redder 2 0,19 Postoperatør, center 1 0,09 Detail, herreekvipering 2 0,19 Detail, blomster 1 0,09 Detail, salgsassistent 1 0,09 Engros, trælast mv. 3 0,28 Engros, auto/reservedele 1 0,09 Kontor, administration 5 0,47 Kontor, regnsk./revision 1 0,09 Pengeinstitut 3 0,28 Kontor, spedit./shipping 1 0,09 Alle ,14 24

25 Tabel 2.16 EUD-uddannede for top-10 MVU-uddannelser Sygeplejerske, prof.ba. N PctN Sygeplejerske, prof.ba. Skibsass., grundk. mod ,82 Landmand faglært modul 1b 1 0,12 Landmand faglært modul 2 3 0,35 Finansuddannelse 2 0,23 It-supporter 1 0,12 Automekaniker 1 0,12 Elektronikfagtekniker 2 0,23 Elektriker, instal.teknik. 3 0,35 Bygningsmaler 2 0,23 Maskinsnedker 1 0,12 Tekn.desig., industri 1 0,12 Klejnsmed, rustfast 1 0,12 Tjener 2 0,23 Kok 1 0,12 Butiksslagter 1 0,12 Ernæringsassistent 1 0,12 Receptionist 1 0,12 Mediegrafiker 1 0,12 Grafiker, layout/montage 1 0,12 Pressefotograf 1 0,12 Film- og tv-produk.tekn. 1 0,12 Skrædder 5 0,59 Frisør 10 1,17 Tandklinikassistent 15 1,76 Kosmetiker 1 0,12 Ortopædist 1 0,12 Modelsyer 3 0,35 Procesoperatør 1 0,12 Anlægsgartner, plejetekn. 1 0,12 Dyrepasser u.n.a. 3 0,35 Savværks-/træindustriarb. 1 0,12 Jordbrugsassistent 2 0,23 Veterinærsygeplejerske 4 0,47 Skov- og naturtekniker 1 0,12 Redder 1 0,12 Detail, dameekvipering 5 0,59 Detail, herreekvipering 1 0,12 Detail, isenkram/glas 4 0,47 Detail, sport/camping 2 0,23 Detail, tv og radio 1 0,12 Detail, kolonial 2 0,23 Detail, materialhandel 9 1,05 Detail, blomster 4 0,47 Detail, tekstil 6 0,70 Detail, møbler/boligudst. 1 0,12 Detail, byggemarked 1 0,12 Detail, salgsassistent 3 0,35 Detail, kædebutik 9 1,05 Engros, manufaktur 1 0,12 Engros, trælast mv. 1 0,12 Engros, auto/reservedele 2 0,23 Engros, landbrugsmask. 1 0,12 Engros, vvs-branchen 1 0,12 Engros med detail 1 0,12 Kontor, økonomi 1 0,12 Kontor, administration 48 5,62 Kontor, administr. m. it 1 0,12 Kontor, regnsk./revision 3 0,35 Kontor, rejsebranche 4 0,47 Pengeinstitut 6 0,70 25

26 N PctN Forsikring 4 0,47 Kontor, kom./amtskommune 14 1,64 Lægesekretær 5 0,59 Kontor, spedit./shipping 6 0,70 Kontor, stat 7 0,82 Realkredit 2 0,23 Social- og sundhedshj ,50 Social- og sundhedsass ,46 Fodterapeut 2 0,23 Pædagogisk, gr.udd. (PGU) 6 0,70 Alle ,85 26

27 Tabel 2.17 EUD-uddannede for top-10 MVU-uddannelser Maskinmester N PctN Maskinmester Skibsass., grundk. mod ,79 Maritimt forbered. kursus ,51 Landmand faglært modul 1b 1 0,20 Maskinarbejder 36 7,07 Værktøjstekniker 2 0,39 Værktøjsmager 3 0,59 Plade-/konstruktionssmed 3 0,59 Vvs-rørsmed 1 0,20 Skibsbygger 1 0,20 Automekaniker 34 6,68 Skibsmontør 8 1,57 Automatiktekniker 15 2,95 Lastvognsmekaniker 10 1,96 Knallertmekaniker 1 0,20 Flymekaniker 1 0,20 Landbrugsmaskinmekaniker 9 1,77 Bygnings-/landbrugssmed 2 0,39 Elektronikfagtekniker 2 0,39 Klejnsmed 23 4,52 Karrosserismed 1 0,20 Elektrotekniker 6 1,18 Køletekniker 1 0,20 Entreprenørmaskinmek. 2 0,39 Bådebygger, træ 1 0,20 Elektriker, instal.teknik ,22 Vvs-tag/facademontør 2 0,39 Elektr., styrings-reg.tek. 16 3,14 Klejnsmed, rustfast 7 1,38 Industritekniker, plast 1 0,20 Skibsmekaniker 5 0,98 Industritekn., produktion 1 0,20 Industritekniker, maskin. 4 0,79 Procesoperatør 2 0,39 Alle 509 8,25 Maskinmester, prof.ba. Skibsass., grundk. mod ,92 Maritimt forbered. kursus 24 18,46 Landmand faglært modul 2 1 0,77 It-supporter 1 0,77 Maskinarbejder 10 7,69 Værktøjstekniker 1 0,77 Værktøjsmager 1 0,77 Automekaniker 10 7,69 Finmekaniker 1 0,77 Kontorservicetekniker 1 0,77 Skibsmontør 4 3,08 Automatiktekniker 9 6,92 Lastvognsmekaniker 2 1,54 Landbrugsmaskinmekaniker 2 1,54 Elektronikfagtekniker 1 0,77 Klejnsmed 8 6,15 Elektrotekniker 2 1,54 Entreprenørmaskinmek. 1 0,77 Autoelektromekaniker 2 1,54 Elektriker, instal.teknik ,08 Tømrer 1 0,77 Vvs-tag/facademontør 1 0,77 Elektr., kommunika.teknik 1 0,77 Elektr., styrings-reg.tek. 4 3,08 27

DUN 2001. Dansk Uddannelses-Nomenklatur

DUN 2001. Dansk Uddannelses-Nomenklatur DUN 2001 Dansk Uddannelses-Nomenklatur DUN 2001 Dansk Uddannelses-Nomenklatur Udgivet af: Danmarks Statistik Undervisningsministeriet Danmarks Statistiks trykkeri Juni 2002 Oplag 700 stk ISBN 87-501-1288-0

Læs mere

Grønlands Statistiks uddannelsesnomenklatur pr. 7. oktober 2005

Grønlands Statistiks uddannelsesnomenklatur pr. 7. oktober 2005 Grønlands Statistiks uddannelsesnomenklatur pr. 7. oktober 2005 Formålet med at vise den officielle uddannelsesnomenklatur på Grønlands Statistiks hjemmeside er, at give interesserede et overblik over

Læs mere

6 Afsætningsøkonomi, HD-2.del 6 Afsætningsøkonomi/udenrigshandel, HD-2.del 4 Agrarøkonom 7 Agricultural development, kand. 5 Akademigastronom 5

6 Afsætningsøkonomi, HD-2.del 6 Afsætningsøkonomi/udenrigshandel, HD-2.del 4 Agrarøkonom 7 Agricultural development, kand. 5 Akademigastronom 5 Skriv navnet på din uddannelse i Acrobats søgefelt så finder du hurtigere din uddannelse. Hvis tallet ud for din uddannelse er højst 4 skal du blot betale den lave deltagerbetaling, hvorimod du skal betale

Læs mere

Ungdomsuddannelser. i Nordjylland. UU-Centrene i Region Nordjylland

Ungdomsuddannelser. i Nordjylland. UU-Centrene i Region Nordjylland Ungdomsuddannelser i Nordjylland 2014 UU-Centrene i Region Nordjylland Indhold 2 3 Information om uddannelsesvalg Hvad kan du læse om i dette hæfte? En ungdomsuddannelse giver dig muligheder Før du vælger

Læs mere

Forældreinformation om erhvervsuddannelser i Danmark

Forældreinformation om erhvervsuddannelser i Danmark Forældreinformation om erhvervsuddannelser i Danmark en god fremtid En erhvervsuddannelse er et godt valg Alle forældre ønsker, at deres børn får et godt arbejde. Men hvilken uddannelse skal de unge vælge?

Læs mere

Efter 9. klasse hva så? Ungdommens Uddannelsesvejledning Skolegade 12 Tlf. 96 28 75 30. Hjemmeside: www.uu-herning.dk

Efter 9. klasse hva så? Ungdommens Uddannelsesvejledning Skolegade 12 Tlf. 96 28 75 30. Hjemmeside: www.uu-herning.dk Efter 9. klasse hva så? Ungdommens Uddannelsesvejledning Skolegade 12 Tlf. 96 28 75 30. Hjemmeside: www.uu-herning.dk At vælge valgkompetence At vælge forkert kan føles som nederlag At skulle vælge kan

Læs mere

UNGDOMSUDDANNELSER REGION SJÆLLAND NORDVESTSJÆLLAND ROSKILDE KØGE BUGT VESTSJÆLLAND SJÆLLAND SYD LOLLAND-FALSTER 2015-2016

UNGDOMSUDDANNELSER REGION SJÆLLAND NORDVESTSJÆLLAND ROSKILDE KØGE BUGT VESTSJÆLLAND SJÆLLAND SYD LOLLAND-FALSTER 2015-2016 UNGDOMSUDDANNELSER 2015-2016 Ungdommens Uddannelsesvejledning REGION SJÆLLAND NORDVESTSJÆLLAND ROSKILDE KØGE BUGT VESTSJÆLLAND SJÆLLAND SYD LOLLAND-FALSTER INDHOLD Ungdommens Uddannelsesvejledning 8 3

Læs mere

Elever på erhvervsuddannelserne

Elever på erhvervsuddannelserne 6 ARBEJDS MARKEDS RAPPORT Elever på erhvervsuddannelserne 1.1 Indledning og sammenfatning... side 33 1.2 Erhvervsuddannelserne - et overblik... side 34 1.3 Nye elevers almene kvalifikationer... side 4

Læs mere

UNGDOMS. UDDANNELSER Ungdommens Uddannelsesvejledning Region Sjælland 2009

UNGDOMS. UDDANNELSER Ungdommens Uddannelsesvejledning Region Sjælland 2009 UNGDOMS UDDANNELSER Ungdommens Uddannelsesvejledning Region Sjælland 2009 Læs hvordan du bruger din UU-vejleder Få overblik inden valg af ungdomsuddannelse SE DATOER FOR ÅBENT HUS PÅ UDDANNELSES- STEDERNE

Læs mere

05 : Førskoleuddannelser. 0501 : Børnehaveklasse. 050100 : Børnehaveklasse. 05010010 : Børnehaveklasse. 10 : Grundskole

05 : Førskoleuddannelser. 0501 : Børnehaveklasse. 050100 : Børnehaveklasse. 05010010 : Børnehaveklasse. 10 : Grundskole 05 : Førskoleuddannelser 0501 : Børnehaveklasse 050100 : Børnehaveklasse 05010010 : Børnehaveklasse 10 : Grundskole 1001 : Ingen uddannelse Indv.udd. 100110 : Ingen uddannelse Indv.udd. 10011010 : Ingen

Læs mere

ErvhervId Erhverv DelområdeId Delområde DISCO Navn

ErvhervId Erhverv DelområdeId Delområde DISCO Navn 10000 Sundhed, omsorg og personlig pleje 10010 sygepleje og jordemoderarbejde 2221200 operationssygeplejerske 10000 Sundhed, omsorg og personlig pleje 10010 sygepleje og jordemoderarbejde 2221201 anæstesisygeplejerske

Læs mere

Mekaniker Teamet har erhvervsuddannelse til fx. at:

Mekaniker Teamet har erhvervsuddannelse til fx. at: Mekaniker Teamet har erhvervsuddannelse til fx. at: Reparere biler og motorcykler. Godkende biler til syn. Være selvstændig automekaniker. Mekaniker Teamet har nu videregående uddannelse som: Autoteknolog

Læs mere

15101070: Folkehøjskolekursus for handicappede 15101080: Folkehøjskolekursus for pensionister 15101090: Folkehøjskolekursus, andre 15102010:

15101070: Folkehøjskolekursus for handicappede 15101080: Folkehøjskolekursus for pensionister 15101090: Folkehøjskolekursus, andre 15102010: Skriv navnet på din uddannelse i Acrobats søgefelt så finder du hurtigere din uddannelse. Hvis tallet ud for din uddannelse er mindre end 40xxxxxx skal du blot betale den lave deltagerbetaling, hvorimod

Læs mere

Frafald på professionsbacheloruddannelserne

Frafald på professionsbacheloruddannelserne Kræn Blume Jensen, Christophe Kolodziejczyk og Torben Pilegaard Jensen Frafald på professionsbacheloruddannelserne Hvordan klarer uddannelsesinstitutionerne sig? Publikationen Frafald på professionsbacheloruddannelserne

Læs mere

Christophe Kolodziejczyk & Hans Hummelgaard. Indvandreres og efterkommeres vej gennem de erhvervsfaglige uddannelser

Christophe Kolodziejczyk & Hans Hummelgaard. Indvandreres og efterkommeres vej gennem de erhvervsfaglige uddannelser Christophe Kolodziejczyk & Hans Hummelgaard Indvandreres og efterkommeres vej gennem de erhvervsfaglige uddannelser Publikationen Indvandreres og efterkommeres vej gennem de erhvervsfaglige uddannelser

Læs mere

Udvalg om erhvervsuddannelser samt kompetencegivende uddannelser i voksen- og efteruddannelsessystemet

Udvalg om erhvervsuddannelser samt kompetencegivende uddannelser i voksen- og efteruddannelsessystemet Udvalg om erhvervsuddannelser samt kompetencegivende uddannelser i voksen- og efteruddannelsessystemet Bilag 1: Kommissorium 2 Bilag 2: Udvalgets medlemmer 8 Bilag 3: Faktapapirer 9 Unge og voksne i eud,

Læs mere

Uddannelse dit barns fremtid

Uddannelse dit barns fremtid Uddannelse dit barns fremtid Uddannelse dit barns fremtid Ophavsret: Undervisningsministeriet, 2015 Udgivet i samarbejde med Beskæftigelsesministeriet Redaktion: Schultz Grafisk tilrettelæggelse, omslag

Læs mere

Tilgang til professionsbacheloruddannelserne og de nyuddannedes beskæftigelse

Tilgang til professionsbacheloruddannelserne og de nyuddannedes beskæftigelse Torben Pilegaard Jensen & Søren Haselmann Tilgang til professionsbacheloruddannelserne og de nyuddannedes beskæftigelse En beskrivende analyse Publikationen Tilgang til professionsbacheloruddannelserne

Læs mere

Høj ledighed blandt nyuddannede it-folk trods meldinger om mangel

Høj ledighed blandt nyuddannede it-folk trods meldinger om mangel Høj ledighed blandt nyuddannede it-folk trods meldinger om mangel AE har undersøgt ledigheden blandt nyuddannede, der færdiggjorde deres uddannelse frem til august 2014. Tallene viser, at knap hver 5.

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Et lokalt vejledningsmateriale. Et lokalt vejledningsmateriale...3. Inden du beslutter dig...4. Til forældre...

Indholdsfortegnelse. Et lokalt vejledningsmateriale. Et lokalt vejledningsmateriale...3. Inden du beslutter dig...4. Til forældre... SØNDERBORG Indholdsfortegnelse Et lokalt vejledningsmateriale Et lokalt vejledningsmateriale....3 Inden du beslutter dig....4 Til forældre....5 Erhvervsuddannelse generelt....6 Særligt om EUX/EUX Business....9

Læs mere

En stærk start på din ungdomsuddannelse

En stærk start på din ungdomsuddannelse En stærk start på din ungdomsuddannelse. Klassecenter. Klassecenter giver dig en stærk start på din videre uddannelse. På Seminarieskolen og Løvvangskolen tilbyder vi dig et målrettet undervisningsforløb,

Læs mere

Uddannelser. på Bornholm. Uden vand intet liv Uden viden intet samfund

Uddannelser. på Bornholm. Uden vand intet liv Uden viden intet samfund Uddannelser på Bornholm Uden vand intet liv Uden viden intet samfund 2 0 1 3 Indhold Uddannelse og vejledning på Bornholm Uddannelsessystemet 4 Om optagelse og økonomi 5 Gode links 6 Vejledning hos Ungdommens

Læs mere

Om at vælge uddannelse. http://videotool.dk/unic/sc1650/c1650/v13391

Om at vælge uddannelse. http://videotool.dk/unic/sc1650/c1650/v13391 Om at vælge uddannelse http://videotool.dk/unic/sc1650/c1650/v13391 Hvad skal jeg være? Smed Lærer Advokat Fysiker Mediegrafiker Dyrlæge Økonom Diætist Frisør Socialrådgiver Kok IT-supporter Skuespiller

Læs mere

Teknisk Gymnasium Produktion og udvikling Strøm, styring og IT

Teknisk Gymnasium Produktion og udvikling Strøm, styring og IT Medieproduktion Krop og stil Mad til mennesker Bygge og anlæg bil, fly og andre transportmidler kurser Bygnings- og brugerservice Hvis du vil bruge mere end hovedet Teknisk Gymnasium Produktion og udvikling

Læs mere

Punkt nr. 1 - Analyse af uddannelsesdækning og afstandsfølsomhed Bilag 1 - Side 1 af 1

Punkt nr. 1 - Analyse af uddannelsesdækning og afstandsfølsomhed Bilag 1 - Side 1 af 1 Punkt nr. 1 - Analyse af uddannelsesdækning og afstandsfølsomhed Bilag 1 - Side 1 af 1 Gribskov Helsingør Halsnæs Fredensborg Hillerød Hørsholm Allerød Rudersdal Frederikssund Furesø Lyngby-Taarbæk Bornholm

Læs mere

Uddannelsesparathed. Faglige kompetencer Sociale kompetencer Personlige kompetencer Motivation

Uddannelsesparathed. Faglige kompetencer Sociale kompetencer Personlige kompetencer Motivation Uddannelser efter 9. og 10. klasse Job eller uddannelse Erhvervsuddannelser 1½ - 5 år Fx murer, smed, bager, elektriker, salgsassistent, social- og sundhedsassistent EUX Gymnasiale uddannelser 3 år STX

Læs mere

Institutionernes struktur, antal og styring samt regional dækning 1

Institutionernes struktur, antal og styring samt regional dækning 1 DANMARK I DEN GLOBALE ØKONOMI BILAG 16 SEKRETARIATET FOR MINISTERUDVALGET Prins Jørgens Gård 11, 1218 København K Telefon 33 92 33 00 - Fax 33 11 16 65 Institutionernes struktur, antal og styring samt

Læs mere

De Nordjyske Byggesten 2014. Datagrundlag

De Nordjyske Byggesten 2014. Datagrundlag De Nordjyske Byggesten 2014 Datagrundlag Indhold DATAGRUNDLAG... 5 DEL A De menneskelige ressourcer... 5 Tabel 1) Folketal Region Nordjylland den 1. i kvartalet efter køn, herkomst og tid... 5 Tabel 2)

Læs mere

Ældres hjælperelationer og sociale relationer over ti år

Ældres hjælperelationer og sociale relationer over ti år Eigil Boll Hansen Ældres hjælperelationer og sociale relationer over ti år Udviklingen over tid og med stigende alder fra til Publikationen Ældres hjælperelationer og sociale relationer over ti år Udviklingen

Læs mere

Jan Christensen og Eskild Klausen Fredslund. Fælles ældre. Opgørelse af 65+ borgere i hjemmeplejen og i hospitalssektoren

Jan Christensen og Eskild Klausen Fredslund. Fælles ældre. Opgørelse af 65+ borgere i hjemmeplejen og i hospitalssektoren Jan Christensen og Eskild Klausen Fredslund Fælles ældre Opgørelse af 65+ borgere i hjemmeplejen og i hospitalssektoren Publikationen Fælles ældre kan hentes fra hjemmesiden www.kora.dk KORA og forfatterne

Læs mere