Muligheder og barrierer for videregående uddannelse blandt unge med en erhvervsuddannelse (EUD)

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Muligheder og barrierer for videregående uddannelse blandt unge med en erhvervsuddannelse (EUD)"

Transkript

1 Torben Pilegaard Jensen, Vibeke Tornhøj Christensen & Britt Østergaard Larsen Muligheder og barrierer for videregående uddannelse blandt unge med en erhvervsuddannelse (EUD) Bilagsrapport

2 Publikationen Muligheder og barrierer for videregående uddannelse blandt unge med en erhvervsuddannelse (EUD) Bilagsrapport kan downloades fra hjemmesiden AKF, Anvendt KommunalForskning Købmagergade København K Telefon: Fax: AKF og forfatterne Mindre uddrag, herunder figurer, tabeller og citater, er tilladt med tydelig kildeangivelse. Skrifter, der omtaler, anmelder, citerer eller henviser til nærværende, bedes sendt til AKF. Omslag: Monokrom, Lars Degnbol Forlag: AKF ISBN: I:\08 SEKRETARIAT\FORLAGET\TPJ\5143\5143_BILAGSRAPPORT.DOCX Marts 2012 AKF, Anvendt KommunalForskning AKF s formål er at levere ny viden om væsentlige samfundsforhold. Hovedvægten ligger på forskning i velfærds- og myndighedsopgaver i kommuner og regioner. Det overordnede mål er at kvalificere beslutninger og praksis i det offentlige.

3 Torben Pilegaard Jensen, Vibeke Tornhøj Christensen & Britt Østergaard Larsen Muligheder og barrierer for videregående uddannelse blandt unge med en erhvervsuddannelse (EUD) Bilagsrapport AKF, Anvendt KommunalForskning 2012

4 Forord Dette bilag omfatter bilagstabeller til kapitel 3 og kapitel 4 i rapporten Muligheder og barrierer for videregående uddannelse blandt unge med en erhvervsuddannelse (EUD). Torben Pilegaard Jensen Marts 2012

5 Indhold 1 Bilag til kapitel Bilagstabeller til kapitel

6

7 1 Bilag til kapitel 3 Tabel 1.1 Beskrivende statistik for forklarende variable Antal Gennemsnit Standardafvigelse Min. Maks. Baggrundskarakteristika: Pige ,52 0, Dreng ,48 0, Dansk oprindelse ,94 0, Efterkommer ,01 0, Indvandrer ,05 0, Ingen udd. før EUD ,80 0, Stx før EUD ,03 0, Hf el. stud.kursus før EUD ,03 0, årig hhx før EUD ,10 0, årig hhx før EUD ,03 0, Htx før EUD ,01 0, EUD-fuldført år ,26 0, EUD-fuldført år ,33 0, EUD-fuldført år ,14 0, EUD-fuldført år ,27 0, Bygge & Anlæg ,12 0, Håndværk & Teknik ,05 0, Merkantil ,27 0, Teknologi & Kommunikation ,09 0, Mekanik, Transport & Logistik ,07 0, Jord til bord ,08 0, Service ,03 0, Sundhed, Pædagogik & Omsorg ,25 0, Landbrug & Fiskeri ,04 0, Karakteristika efter EUD: Bruttoindkomst , , I arbejde-selvstændig ,03 0, I arbejde-lønmodtager ,85 0, Under uddannelse ,01 0, Arbejdsløs/kontanthjælp ,04 0, Uden for arbejdsstyrken ,07 0, Social baggrund: Kernefamilie ,68 0, Enlig forsørger ,17 0, Anden familieform ,15 0, Mor karakteristika: Grundskoleudd ,47 0, Erhvervsfaglig udd ,37 0, Gymnasial udd ,02 0, Kort vid. udd ,03 0, Mellemlang vid. udd ,11 0, Lang vid. udd ,01 0, Bruttoindkomst , , I arbejde ,79 0, Arbejdsløs/kontanthjælp ,07 0, Uden for arbejdsstyrken ,15 0, Far karakteristika: Grundskoleudd ,34 0, Erhvervsfaglig udd ,51 0, Gymnasial udd ,02 0, Kort vid. udd ,05 0, Mellemlang vid. udd ,06 0, Lang vid. udd ,02 0, Bruttoindkomst , , I arbejde ,88 0, Arbejdsløs/kontanthjælp ,05 0, Uden for arbejdsstyrken ,07 0, Mor (pnr) uoplyst ,02 0, Far (pnr) uoplyst ,03 0, Fyldt 15 år før ,16 0,

8 Tabel 1.2 Beskrivende statistik for hhv. KVU/MVU/ikke påbegyndt VU Påbegyndt KVU Påbegyndt MVU Uden videre uddannelse efter 5 år Baggrundskarakteristika: Pige 0,36 0,56 0,52 Dreng 0,64 0,44 0,48 Dansk oprindelse 0,95 0,95 0,94 Efterkommer 0,01 0,01 0,01 Indvandrer 0,05 0,04 0,05 Ingen udd. før EUD 0,70 0,76 0,81 Stx før EUD 0,05 0,04 0,03 Hf el. stud.kursus før EUD 0,03 0,06 0,03 3-årig hhx før EUD 0,15 0,09 0,10 1-årig hhx før EUD 0,04 0,03 0,03 Htx før EUD 0,02 0,02 0,01 EUD-fuldført år 0,32 0,33 0,25 EUD-fuldført år 0,47 0,42 0,32 EUD-fuldført år 0,13 0,14 0,14 EUD-fuldført år 0,07 0,11 0,29 Bygge & Anlæg 0,07 0,17 0,12 Håndværk & Teknik 0,08 0,04 0,06 Merkantil 0,28 0,18 0,27 Teknologi & Kommunikation 0,25 0,11 0,09 Mekanik, Transport & Logistik 0,05 0,07 0,07 Jord til bord 0,10 0,04 0,08 Service 0,03 0,02 0,03 Sundhed, Pædagogik & Omsorg 0,06 0,36 0,25 Landbrug & Fiskeri 0,07 0,01 0,04 Karakteristika efter EUD: Bruttoindkomst , , ,03 Uoplyst bruttoindkomst 0,01 0,01 0,00 I arbejde-selvstændig 0,01 0,01 0,03 I arbejde-lønmodtager 0,78 0,75 0,86 Under uddannelse 0,08 0,09 0,01 Arbejdsløs/kontanthjælp 0,06 0,05 0,04 Uden for arbejdsstyrken 0,08 0,10 0,07 Social baggrund: Kernefamilie 0,72 0,70 0,68 Enlig forsørger 0,17 0,17 0,17 Anden familieform 0,12 0,13 0,15 Mor karakteristika: Grundskoleudd. 0,36 0,37 0,48 Erhvervsfaglig udd. 0,40 0,38 0,37 Gymnasial udd. 0,03 0,03 0,02 Kort vid. udd. 0,04 0,04 0,03 Mellemlang vid. udd. 0,15 0,17 0,10 Lang vid. udd. 0,01 0,01 0,01 Bruttoindkomst , , ,26 I arbejde 0,84 0,83 0,79 Arbejdsløs/kontanthjælp 0,05 0,06 0,07 Uden for arbejdsstyrken 0,12 0,12 0,15 Far karakteristika: Grundskoleudd. 0,24 0,26 0,34 Erhvervsfaglig udd. 0,53 0,50 0,51 Gymnasial udd. 0,02 0,02 0,02 Kort vid. udd. 0,08 0,06 0,05 Mellemlang vid. udd. 0,09 0,11 0,06 Lang vid. udd. 0,03 0,04 0,02 Bruttoindkomst , , ,81 I arbejde 0,91 0,90 0,88 Arbejdsløs/kontanthjælp 0,04 0,04 0,05 Uden for arbejdsstyrken 0,06 0,06 0,08 Mor (pnr) uoplyst 0,02 0,02 0,02 Far (pnr) uoplyst 0,03 0,03 0,03 Fyldt 15år før ,02 0,04 0,17 Observationer Kilde: Egne beregninger på data fra Danmarks Statistik. 8

9 2 Bilagstabeller til kapitel 4 Tabel 2.1 EUD-uddannede fra med start på en korte videregående erhvervsakademiuddannelse (0-5 år efter afsluttet EUD) Bio- og laboratorietek. udd., EAU Antal Procent Laborant ,9 Jordbrugsteknolog ,7 Procesteknolog ,5 I alt ,0 Design, EAU Designteknolog ,7 E-designer 4 1,3 I alt ,0 It, EAU Datamatiker ,1 Multimediedesigner ,5 It-/elektronikteknolog ,4 I alt ,0 Sundhed, EAU Farmakonom 61 23,8 Tandpleje ,5 Klinisk tandteknik 58 22,7 I alt ,0 Teknik, EAU Byggetekniker 1 1 0,1 Installatør ,4 Produktionsteknolog ,4 Driftsteknolog offshore 3 0,2 I alt ,0 Økonomisk/merkantil, EAU Transportlogistiker 46 3,8 Finansøkonom ,6 Handelsøkonom ,1 Markedsføringsøkonom ,8 Serviceøkonom ,6 Administrationsøkonom 37 3,1 I alt ,0 Kilde: Egne beregninger på data fra Danmarks Statistik. 1 At der ikke er flere registeret med byggetekniker som igangværende uddannelse skyldes, at der er tale om et afstigningsforløb for uddannelsen til Bygningskonstruktør (som er en MVU), og de studerende er derfor indskrevet på den uddannelse. 9

10 Tabel 2.2 EUD-uddannede fra med start på en mellemlang videregående uddannelse (0-5 år efter afsluttet EUD) Antal Procent Pædagog, prof.ba ,07 Bygningskonstruktørudd ,16 Sygeplejerske, prof.ba ,41 Maskinmester prof.ba ,49 Folkeskolelærer, prof.ba ,78 Socialrådgiver, prof.ba 349 3,48 Ergoterapeut, prof.ba ,01 Maskin, diploming. prof.ba ,00 Bygning, diploming. prof.ba ,95 Ernæring-sundhed, prof.ba ,76 Elektronik-it.ing. prof.ba ,68 Fysioterapeut, prof.ba ,26 Junioroff.,2. teoridel 66 0,66 Produkt., dipl.ing.pro.ba. 59 0,59 Stærkstr, dipl.ing.pro.ba. 56 0,56 It-diploming. prof.ba. 49 0,49 Diplomingeniør prof.ba. 36 0,36 Radiograf, prof.ba. 34 0,34 Grafisk kommunikation 34 0,34 Junioroff. 1. teoridel 33 0,33 Skov- og landskabsing. 32 0,32 Mediepro/ledelse, prof.ba. 31 0,31 Jordemoder, prof.ba. 29 0,29 Svagstr. dipl.ing. pro.ba. 29 0,29 Optometrist 28 0,28 Bioanalytiker, prof.ba. 28 0,28 Journalist, prof.ba. 26 0,26 Bibliotekar, ba. 24 0,24 Eksporting. prof.ba. 23 0,23 Frie lærerudd. 21 0,21 Teknisk manager offshore 19 0,19 Designer, overbygning 18 0,18 Tekstil fag/form, prof.ba. 17 0,17 Diverse udd. (med 10 pers. el. færre) 105 1,05 Total ,00 Kilde: Egne beregninger på data fra Danmarks Statistik. 10

11 Tabel 2.3 Estimationsresultater fra mulitinomial logit model regressionsanalyse af overgangen til videregående uddannelse for ikke tidsvarierende faktorer (koefficienter er angivet i odds ratio, *** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1) Påbegyndt KVU Påbegyndt MVU Ikke påbegyndt VU Demografi Pige (ref.) Dreng 1,129*** 0,662*** 1,000 Etnisk dansker (ref.) Efterkommer 0,925 0,842 1,000 Indvandrer 1,599*** 1,242*** 1,000 Social baggrund Kernefamilie (ref.) Enlig forsørger 1,063 0,956 1,000 Anden familieform 0,878** 0,862*** 1,000 Højeste udd. mor (ref.: grundskoleudd.) Erhvervsfaglig udd. 1,171*** 1,194*** 1,000 Gymnasial udd. 1,418*** 1,413*** 1,000 Kort vid. udd. 1,368*** 1,432*** 1,000 Mellemlang vid. udd. 1,322*** 1,689*** 1,000 Lang vid. udd. 1,367* 1,824*** 1,000 Bruttoindkomst mor ( kr.) 1,005*** 1,006*** 1,000 Arbejdsmarkedsstatus mor (ref.: I arbejde) Arbejdsløs/kontanthjælp 0,919 0,906* 1,000 Uden for arbejdsstyrken 0,941 0,877*** 1,000 Højeste udd. far (ref.: grundskoleudd.) Erhvervsfaglig udd. 1,228*** 1,172*** 1,000 Gymnasial udd. 1,302* 1,265** 1,000 Kort vid. udd. 1,790*** 1,481*** 1,000 Mellemlang vid. udd. 1,505*** 1,958*** 1,000 Lang vid. udd. 1,469*** 1,749*** 1,000 Bruttoindkomst far ( kr.) 1,001** 1,001** 1,000 Arbejdsmarkedsstatus far (ref.: I arbejde) Arbejdsløs/kontanthjælp 0,939 0,960 1,000 Uden for arbejdsstyrken 0,908 0,864** 1,000 Tidligere uddannelse Ingen udd. før EUD (ref.) Stx før EUD 1,881*** 2,011*** 1,000 Hf el. stud.kursus før EUD 1,582*** 1,918*** 1,000 3-årig hhx før EUD 1,893*** 1,366*** 1,000 1-årig hhx før EUD 1,679*** 1,411*** 1,000 Htx før EUD 1,958*** 2,933*** 1,000 EUD-baggrund Merkantil (ref.) Bygge & Anlæg 0,806*** 3,503*** 1,000 Håndværk & Teknik 2,021*** 2,024*** 1,000 Teknologi & Kommunikation 3,457*** 2,674*** 1,000 Mekanik, Transport & Logistik 0,980 2,440*** 1,000 Jord til bord 1,811*** 1,034 1,000 Service 1,918*** 1,547*** 1,000 Sundhed, Pædagogik & Omsorg 0,579*** 5,210*** 1,000 Landbrug & Fiskeri 1,971*** 0,464*** 1, år ved afsluttet EUD 0,985 1,042 1, år ved afsluttet EUD (ref.) år ved afsluttet EUD 0,654*** 0,565*** 1, år og derover ved afsluttet EUD 0,329*** 0,220*** 1,000 Kilde: Egne beregninger på data fra Danmarks Statistik. Bem.: I modellerne er kontrolleret for manglende registeroplysninger. 11

12 Tabel 2.4 Estimationsresultater fra multinomial logistisk paneldatamodel regressionsanalyse af overgangen til videregående uddannelse for tidsvarierende faktorer (koefficienter er angivet i odds ratio, *** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1) Påbegyndt KVU Påbegyndt MVU Ikke påbegyndt VU Demografi Pige (ref.) Dreng 1,423*** 0,800*** 1,000 Etnisk dansker (ref.) Efterkommer 0,987 0,784 1,000 Indvandrer 1,378** 1,104 1,000 Social baggrund Kernefamilie (ref.) Enlig forsørger 0,954 0,929* 1,000 Anden familieform 0,763*** 0,844*** 1,000 Højeste udd. mor (ref.: grundskole udd.) Erhvervsfaglig udd. 1,151*** 1,221*** 1,000 Gymnasial udd. 1,370** 1,367*** 1,000 Kort vid. udd. 1,483*** 1,394*** 1,000 Mellemlang vid. udd. 1,443*** 1,606*** 1,000 Lang vid. udd. 1,405* 1,606*** 1,000 Bruttoindkomst mor ( kr.) 1,001 1,006*** 1,000 Arbejdsmarkedsstatus mor (ref.: I arbejde) Arbejdsløs/kontanthjælp 0,867* 0,869** 1,000 Uden for arbejdsstyrken 0,879* 0,837*** 1,000 Højeste udd. far (ref.: grundskoleudd.) Erhvervsfaglig udd. 1,199*** 1,183*** 1,000 Gymnasial udd. 1,114 1,274** 1,000 Kort vid. udd. 1,649*** 1,481*** 1,000 Mellemlang vid. udd. 1,381*** 1,749*** 1,000 Lang vid. udd. 1,463*** 1,565*** 1,000 Bruttoindkomst far ( kr.) 1,001* 1,000 1,000 Arbejdsmarkedsstatus far (ref.: I arbejde) Arbejdsløs/kontanthjælp 0,850 0,875* 1,000 Uden for arbejdsstyrken 0,892 0,789*** 1,000 Tidligere uddannelse Ingen udd. før EUD (ref.) Stx før EUD 1,951*** 2,052*** 1,000 Hf el. stud.kursus før EUD 1,616*** 2,084*** 1,000 3-årig hhx før EUD 1,650*** 1,544*** 1,000 1-årig hhx før EUD 1,424*** 1,638*** 1,000 Htx før EUD 2,164*** 2,648*** 1,000 EUD-baggrund Merkantil (ref.) Bygge & Anlæg 0,774*** 3,863*** 1,000 Håndværk & Teknik 1,994*** 2,299*** 1,000 Teknologi & Kommunikation 3,051*** 2,531*** 1,000 Mekanik, Transport & Logistik 0,982 1,988*** 1,000 Jord til bord 1,769*** 0,969 1,000 Service 1,789*** 1,478*** 1,000 Sundhed, Pædagogik & Omsorg 0,523*** 3,887*** 1,000 Landbrug & fiskeri 9,151*** 0,458*** 1, år ved afsluttet EUD 1,013 1,028 1, år ved afsluttet EUD (ref.) år ved afsluttet EUD 0,631*** 0,592*** 1, år og derover ved afsluttet EUD 0,381*** 0,272*** 1,000 Status efter fuldført EUD Bruttoindkomst kr. 0,761** 2,426*** 1,000 Bruttoindkomst kr. 1,240*** 2,458*** 1,000 Bruttoindkomst kr. 1,148** 1,719*** 1,000 Bruttoindkomst kr. (ref.) Bruttoindkomst kr. 0,898* 0,687*** 1,000 Bruttoindkomst Over kr. 0,805*** 0,486*** 1,000 Arbejdsmarkedsstatus (ref.: I arbejde-lønmodtager) I arbejde-selvstændig 0,711* 0,299*** 1,000 Under uddannelse 1,835*** 4,579*** 1,000 Arbejdsløs/kontanthjælp 1,207** 0,961 1,000 Uden for arbejdsstyrken 1,850*** 1,608*** 1,000 Bopælskommune u. udd.institutioner (ref.) Bopælskommune m. udd.institutioner 1,034 1,456*** 1,000 Kilde: Egne beregninger på data fra Danmarks Statistik. Bem.: I modellerne er kontrolleret for manglende registeroplysninger samt tidsdummyer. 12

13 Tabel 2.5 EUD-uddannede for top-10 KVU-uddannelser Finansøkonom N PctN Finansøkonom Landmand faglært modul 1a 2 1,42 Landmand faglært modul 2 1 0,71 Finansuddannelse 1 0,71 Elektronikfagtekniker 1 0,71 Bygningsmaler 1 0,71 Tømrer 1 0,71 Tjener 1 0,71 Kok 1 0,71 Bager 1 0,71 Multimedieintegrator 1 0,71 Buschauffør 1 0,71 Detail, dameekvipering 3 2,13 Detail, herreekvipering 3 2,13 Detail, boghandel 2 1,42 Detail, fotohandel 2 1,42 Detail, isenkram/glas 2 1,42 Detail, sport/camping 3 2,13 Detail, tv og radio 1 0,71 Detail, kolonial 4 2,84 Detail, materialhandel 3 2,13 Detail, sæbe og parfume 1 0,71 Detail, sko og læder 1 0,71 Detail, tekstil 1 0,71 Detail, møbler/boligudst. 4 2,84 Detail, salgsassistent 2 1,42 Detail, kædebutik 5 3,55 Detail, musik/video/softw. 1 0,71 Handelsassistent, service 3 2,13 Kontor, økonomi 4 2,84 Kontor, administration 22 15,60 Kontor, administr. m. it 2 1,42 Kontor, all round 1 0,71 Kontor, regnsk./revision 16 11,35 Kontor, rejsebranche 1 0,71 Pengeinstitut 3 2,13 Forsikring 3 2,13 Kontor, kom./amtskommune 17 12,06 Advokatsekretær 1 0,71 Kontor, spedit./shipping 5 3,55 Kontor, stat 12 8,51 Social- og sundhedshj. 1 0,71 Alle 141 5,71 13

14 Tabel 2.6 EUD-uddannede for top-10 KVU-uddannelser Markedsføringsøkonom N PctN Markedsføringsøkonom Skibsass., grundk. mod ,22 Landmand faglært modul 1a 1 0,22 Landmand faglært modul 1b 4 0,89 Landmand faglært modul 2 2 0,45 Finansuddannelse 4 0,89 It-supporter 1 0,22 Værktøjsmager 1 0,22 Automekaniker 8 1,79 Elektronikfagtekniker 2 0,45 Klejnsmed 1 0,22 Elektriker, instal.teknik. 1 0,22 Bygningsmaler 1 0,22 Tømrer 2 0,45 Tekn. desig., industri 1 0,22 Teater-/udstill. tekniker 1 0,22 Industritekn., produktion 1 0,22 Tjener 1 0,22 Kok 2 0,45 Mejerist 1 0,22 Receptionist 7 1,57 Film- og tv-assistent 1 0,22 Buntmager 1 0,22 Frisør 2 0,45 Møbelpolstrer 1 0,22 Kosmetiker 1 0,22 Anlægsgartner, plejetekn. 1 0,22 Tekn./industri, indg. år (gl.) 1 0,22 Detail, dameekvipering 5 1,12 Detail, herreekvipering 12 2,68 Detail, boligteks./mont. 1 0,22 Detail, boghandel 2 0,45 Detail, fotohandel 4 0,89 Detail, isenkram/glas 11 2,46 Detail, sport/camping 11 2,46 Detail, tv og radio 7 1,57 Detail, kolonial 5 1,12 Detail, materialhandel 7 1,57 Detail, blomster 1 0,22 Detail, sko og læder 6 1,34 Detail, tekstil 8 1,79 Detail, møbler/boligudst. 10 2,24 Detail, legetøj og hobby 1 0,22 Detail, byggemarked 5 1,12 Detail, salgsassistent 21 4,70 Detail, kædebutik 24 5,37 Detail, musik/video/softw. 2 0,45 Detail, stormagasin 1 0,22 Engros, korn/foderstof 1 0,22 Engros, manufaktur 1 0,22 Engros, trælast mv. 5 1,12 Engros, værktøj/maskiner 1 0,22 Engros, jern og stål 1 0,22 Engros, auto/reservedele 9 2,01 Engros, vvs-branchen 2 0,45 Logistikassistent 3 0,67 Handelsassistent, salg 1 0,22 Handelsassistent, service 8 1,79 Engros med detail 6 1,34 Kontor, økonomi 3 0,67 Kontor, administration ,06 14

15 N PctN Kontor, administr. m. it 2 0,45 Kontor, all round 5 1,12 Kontor, regnsk./revision 8 1,79 Kontor, rejsebranche 8 1,79 Pengeinstitut 11 2,46 Forsikring 5 1,12 Kontor, kom./amtskommune 16 3,58 Advokatsekretær 1 0,22 Kontor, spedit./shipping 17 3,80 Kontor, stat 17 3,80 Realkredit 2 0,45 Social- og sundhedshj. 3 0,67 Social- og sundhedsass. 1 0,22 Pædagogisk, gr.udd. (PGU) 3 0,67 Alle ,09 15

16 Tabel 2.7 EUD-uddannede for top-10 KVU-uddannelser Serviceøkonom N PctN Serviceøkonom Landmand faglært modul 2 1 0,87 Finansuddannelse 1 0,87 Tekn.desig., industri 1 0,87 Cater 1 0,87 Slagter 1 0,87 Tjener 23 20,00 Kok 22 19,13 Butiksslagter 1 0,87 Smørrebrødsjomfru 1 0,87 Ernæringsassistent 1 0,87 Receptionist 5 4,35 Detail, dameekvipering 2 1,74 Detail, herreekvipering 1 0,87 Detail, fotohandel 1 0,87 Detail, isenkram/glas 2 1,74 Detail, sport/camping 1 0,87 Detail, tv og radio 1 0,87 Detail, kolonial 4 3,48 Detail, materialhandel 1 0,87 Detail, blomster 1 0,87 Detail, sko og læder 1 0,87 Detail, tekstil 2 1,74 Detail, salgsassistent 1 0,87 Detail, kædebutik 4 3,48 Engros, vvs-branchen 1 0,87 Handelsassistent, service 1 0,87 Kontor, økonomi 1 0,87 Kontor, administration 14 12,17 Kontor, administr. m. it 1 0,87 Kontor, all round 1 0,87 Kontor, regnsk./revision 2 1,74 Kontor, rejsebranche 2 1,74 Pengeinstitut 1 0,87 Kontor, kom./amtskommune 2 1,74 Kontor, stat 4 3,48 Social- og sundhedshj. 2 1,74 Social- og sundhedsass. 2 1,74 Pædagogisk, gr.udd. (PGU) 1 0,87 Alle 115 4,65 16

17 Tabel 2.8 EUD-uddannede for top-10 KVU-uddannelser Designteknolog N PctN Designteknolog Skibsass., grundk. mod ,06 Finansuddannelse 1 0,53 Værktøjsmager 1 0,53 Tekn.desig., industri 1 0,53 Guldsmed 1 0,53 Sølvsmed, korpus 1 0,53 Mediegrafiker 1 0,53 Grafiker, ombryd/databeh. 1 0,53 Grafiker, billedfremstil. 1 0,53 Skrædder 13 6,88 Buntmager 2 1,06 Frisør 3 1,59 Modelsyer 49 25,93 Detail, dameekvipering 17 8,99 Detail, herreekvipering 10 5,29 Detail, fotohandel 2 1,06 Detail, isenkram/glas 1 0,53 Detail, sport/camping 1 0,53 Detail, guld og sølv 3 1,59 Detail, kolonial 1 0,53 Detail, blomster 3 1,59 Detail, sko og læder 2 1,06 Detail, tekstil 19 10,05 Detail, møbler/boligudst. 1 0,53 Dekoratør 1 0,53 Detail, byggemarked 2 1,06 Detail, salgsassistent 7 3,70 Detail, kædebutik 3 1,59 Detail, stormagasin 2 1,06 Engros, værktøj/maskiner 1 0,53 Handelsassistent, salg 1 0,53 Engros med detail 1 0,53 Kontor, administration 25 13,23 Kontor, rejsebranche 1 0,53 Kontor, kom./amtskommune 5 2,65 Kontor,spedit./shipping 1 0,53 Social- og sundhedshj. 1 0,53 Social- og sundhedsass. 1 0,53 Alle 189 7,65 17

18 Tabel 2.9 EUD-uddannede for top-10 KVU-uddannelser Installatør og it-/elektronikteknolog N PctN Installatør Maritimt forbered. kursus 1 0,14 Vvs-rørsmed 26 3,68 Automatiktekniker 29 4,11 Bygnings-/landbrugssmed 3 0,42 Elektronikfagtekniker 3 0,42 Klejnsmed 1 0,14 Elektrotekniker 2 0,28 Køletekniker 1 0,14 Datatekniker 1 0,14 Autoelektromekaniker 1 0,14 Elektriker, instal.teknik ,60 Vvs-tag/facademontør 32 4,53 Vvs-montør 12 1,70 Elektr., kommunika.teknik. 16 2,27 Vvs- og energimontør 95 13,46 Elektr., styrings-reg.tek. 33 4,67 Kontor, administration 1 0,14 Alle ,57 It-/elektronikteknolog Skibsass., grundk. mod ,59 It-supporter 18 10,65 Radio og tv fagtekniker 8 4,73 Automekaniker 1 0,59 Automatiktekniker 5 2,96 Elektronikfagtekniker 76 44,97 Datatekniker 3 1,78 Elektriker, instal.teknik 34 20,12 Elektr., kommunika.teknik 9 5,33 Elektr., styrings-reg.tek. 4 2,37 Klejnsmed, rustfast 1 0,59 Telesystemtekniker 2 1,18 Multimedieintegrator 2 1,18 Detail, fotohandel 1 0,59 Detail, møbler/boligudst. 1 0,59 Detail, kædebutik 1 0,59 Kontor, administration 1 0,59 Kontor, administr. m. it 1 0,59 Alle 169 6,84 18

19 Tabel 2.10 EUD-uddannede for top-10 KVU-uddannelser Jordbrugsteknolog N PctN Jordbrugsteknolog Køkkenleder 2 1 0,32 Landmand faglært modul 1a 11 3,55 Landmand faglært modul 1b 4 1,29 Landmand faglært modul ,06 Landbrugsmaskinmekaniker 2 0,65 Klejnsmed 1 0,32 Anlægsgartner, plejetekn. 5 1,61 Produktionsgartn., handel 5 1,61 Anlægsgartner, anlægstek ,32 Frilandsgartner 5 1,61 Plantesk. Gartn., produkt. 13 4,19 Væksthusgartner 18 5,81 Skovbruger 1 0,32 Dyrepasser u.n.a. 11 3,55 Skovbrugsmaskinfører 1 0,32 Træ-/landskabsplejer 3 0,97 Jordbrugsmaskinfører 5 1,61 Naturformidler 1 0,32 Jordbrugsassistent 22 7,10 Skov- og naturtekniker 10 3,23 Postoperatør, center 1 0,32 Detail, isenkram/glas 1 0,32 Detail, kolonial 1 0,32 Detail, blomster 2 0,65 Detail, salgsassistent 1 0,32 Engros, korn/foderstof 1 0,32 Handelsassistent, service 1 0,32 Kontor, regnsk./revision 1 0,32 Kontor, stat 1 0,32 Alle ,55 19

20 Tabel 2.11 EUD-uddannede for top-10 KVU-uddannelser Produktionsteknolog N PctN Produktionsteknolog Skibsass., grundk. mod ,51 Skibsass. befaren, modul 3 1 0,25 Maritimt forbered. kursus 1 0,25 Landmand faglært modul 2 1 0,25 It-supporter 1 0,25 Maskinarbejder 64 16,24 Værktøjstekniker 7 1,78 Værktøjsmager 20 5,08 Plade-/konstruktionssmed 6 1,52 Vvs-rørsmed 6 1,52 Automekaniker 36 9,14 Finmekaniker 2 0,51 Automatiktekniker 9 2,28 Lastvognsmekaniker 4 1,02 Motorcykelmekaniker 3 0,76 Landbrugsmaskinmekaniker 6 1,52 Bygnings-/landbrugssmed 6 1,52 Elektronikfagtekniker 2 0,51 Klejnsmed 64 16,24 Karrosserismed 5 1,27 Cykelmekaniker 1 0,25 Køletekniker 2 0,51 Autoelektromekaniker 1 0,25 Bådebygger, plast 1 0,25 Modelsnedker 2 0,51 Elektriker, instal.teknik 1 0,25 Maskinsnedker 28 7,11 Bygningssnedker 1 0,25 Møbelsnedker 6 1,52 Tømrer 4 1,02 Rustfast indu.blikkensl. 1 0,25 Vvs-montør 1 0,25 Industrioperatør 1 0,25 Tekn. design, industri 28 7,11 Tekn. design, bygge/anlæg 1 0,25 Teknisk designer 1 0,25 Klejnsmed, rustfast 20 5,08 Industritekn., produktion 1 0,25 Industritekniker, maskin. 25 6,35 Sølvsmed, korpus 1 0,25 Kok 2 0,51 Butiksslagter 1 0,25 Møbelpolstrer 1 0,25 Plastmager 13 3,30 Produktionsgartn., handel 1 0,25 Detail, boghandel 1 0,25 Detail, møbler/boligudst. 1 0,25 Kontor, administration 1 0,25 Alle ,94 20

21 Tabel 2.12 EUD-uddannede for top-10 KVU-uddannelser Procesteknolog N PctN Procesteknolog Køkkenleder 2 1 0,63 Automekaniker 1 0,63 Automatiktekniker 1 0,63 Rustfast indu.blikkensl. 1 0,63 Forædler 1 0,63 Slagter 1 0,63 Tjener 1 0,63 Kok 22 13,75 Butiksslagter 13 8,13 Smørrebrødsjomfru 6 3,75 Ernæringsassistent 16 10,00 Mejerist 47 29,38 Delikatesseassistent 3 1,88 Svineslagter 7 4,38 Tarmrenser 4 2,50 Bager 16 10,00 Konditor 6 3,75 Chokolade/konfektureass. 1 0,63 Frisør 1 0,63 Procesoperatør 3 1,88 Veterinærsygeplejerske 1 0,63 Lager-transportoperatør 1 0,63 Detail, blomster 1 0,63 Social- og sundhedshj. 3 1,88 Pædagogisk, gr.udd. (PGU) 2 1,25 Alle 160 5,84 21

22 Tabel 2.13 EUD-uddannede for top-10 KVU-uddannelser Multimediedesigner N PctN Multimediedesigner Skibsass., grundk. mod ,93 It-supporter 9 8,33 Klejnsmed 2 1,85 Cykelmekaniker 1 0,93 Elektriker, instal.teknik 1 0,93 Møbelsnedker 1 0,93 Elektr., styrings-reg.tek. 1 0,93 Tekn.design., industri 14 12,96 Tekn.design., bygge/anlæg 4 3,70 Teknisk designer 1 0,93 Kok 1 0,93 Multimedieintegrator 1 0,93 Mediegrafiker 3 2,78 Grafiker, ombryd/databeh. 6 5,56 Grafiker, layout/montage 1 0,93 Pressefotograf 1 0,93 Grafiker, billedfremstil. 3 2,78 Skrædder 1 0,93 Tandklinikassistent 1 0,93 Detail, tv og radio 1 0,93 Detail, kolonial 1 0,93 Detail, møbler/boligudst. 1 0,93 Detail, kædebutik 3 2,78 Detail, musik/video/softw. 2 1,85 Engros, værktøj/maskiner 1 0,93 Kontor, administration 25 23,15 Kontor, all round 1 0,93 Kontor, regnsk./revision 2 1,85 Kontor, rejsebranche 1 0,93 Kontor, kom./amtskommune 8 7,41 Kontor, stat 4 3,70 Social- og sundhedshj. 5 4,63 Alle 108 3,94 22

23 Tabel 2.14 EUD-uddannede for top-10 MVU-uddannelser Socialrådgiver, prof.ba. N PctN Socialrådgiver, prof.ba. Skibsass., grundk. mod ,88 Landmand faglært modul 1a 1 0,44 Landmand faglært modul 1b 1 0,44 Svejser 1 0,44 Bygningsmaler 1 0,44 Bygningssnedker 1 0,44 Tømrer 2 0,88 Industrioperatør 1 0,44 Tekn.design., industri 1 0,44 Tjener 3 1,32 Cafeteria- og kantineass. 1 0,44 Multimedieintegrator 1 0,44 Frisør 7 3,08 Tandklinikassistent 1 0,44 Modelsyer 1 0,44 Plantesk.gartn., produkt. 1 0,44 Postoperatør, center 1 0,44 Detail, dameekvipering 2 0,88 Detail, herreekvipering 1 0,44 Detail, isenkram/glas 1 0,44 Detail, kolonial 1 0,44 Detail, materialhandel 4 1,76 Detail, blomster 1 0,44 Detail, tekstil 7 3,08 Detail, salgsassistent 5 2,20 Detail, kædebutik 5 2,20 Kontor, økonomi 2 0,88 Kontor, administration 21 9,25 Kontor, regnsk./revision 2 0,88 Kontor, rejsebranche 1 0,44 Pengeinstitut 2 0,88 Kontor, kom./amtskommune 37 16,30 Lægesekretær 1 0,44 Advokatsekretær 1 0,44 Kontor, spedit./shipping 3 1,32 Kontor, stat 11 4,85 Social- og sundhedshj ,86 Social- og sundhedsass ,26 Pædagogisk, gr.udd. (PGU) 10 4,41 Alle 227 3,68 23

24 Tabel 2.15 EUD-uddannede for top-10 MVU-uddannelser Bygningskonstruktørudd. N PctN Bygningskonstruktørudd. Skibsass., grundk. mod ,28 Maritimt forbered. kursus 2 0,19 Landmand faglært modul 1a 1 0,09 Landmand faglært modul 1b 1 0,09 Landmand faglært modul 2 3 0,28 Finansuddannelse 1 0,09 It-supporter 1 0,09 Maskinarbejder 3 0,28 Vvs-rørsmed 4 0,38 Skibsmontør 1 0,09 Bygnings-/landbrugssmed 1 0,09 Klejnsmed 9 0,85 Datatekniker 1 0,09 Træskibstømrer 1 0,09 Bådebygger, træ 2 0,19 Struktør, anlægsteknik 7 0,66 Brolægger 1 0,09 Elektriker, instal.teknik. 16 1,51 Glarmester 3 0,28 Bygningsmaler 16 1,51 Maskinsnedker 9 0,85 Murer ,50 Bygningssnedker 35 3,31 Møbelsnedker 10 0,95 Tømrer ,22 Vvs-tag-/facademontør 11 1,04 Vvs-montør 2 0,19 Struktør, bygningsteknik 12 1,14 Skorstensfejer 1 0,09 Teknisk isolatør 1 0,09 Vvs- og energimontør 14 1,32 Orgelbygger 2 0,19 Tekn.design., industri 62 5,87 Tekn.design., bygge/anlæg 37 3,50 Teknisk designer 6 0,57 Bådebygger/skibstømrer 1 0,09 Alutømrer 1 0,09 Tækkemand 1 0,09 Grafisk tekniker 2 0,19 Frisør 1 0,09 Gulvlægger 7 0,66 Kosmetiker 1 0,09 Modelsyer 1 0,09 Tagdækker 1 0,09 Anlægsgartner, plejetekn. 1 0,09 Anlægsgartner, anlægstek. 1 0,09 Godsarbejder 1 0,09 Skov- og naturtekniker 1 0,09 Redder 2 0,19 Postoperatør, center 1 0,09 Detail, herreekvipering 2 0,19 Detail, blomster 1 0,09 Detail, salgsassistent 1 0,09 Engros, trælast mv. 3 0,28 Engros, auto/reservedele 1 0,09 Kontor, administration 5 0,47 Kontor, regnsk./revision 1 0,09 Pengeinstitut 3 0,28 Kontor, spedit./shipping 1 0,09 Alle ,14 24

25 Tabel 2.16 EUD-uddannede for top-10 MVU-uddannelser Sygeplejerske, prof.ba. N PctN Sygeplejerske, prof.ba. Skibsass., grundk. mod ,82 Landmand faglært modul 1b 1 0,12 Landmand faglært modul 2 3 0,35 Finansuddannelse 2 0,23 It-supporter 1 0,12 Automekaniker 1 0,12 Elektronikfagtekniker 2 0,23 Elektriker, instal.teknik. 3 0,35 Bygningsmaler 2 0,23 Maskinsnedker 1 0,12 Tekn.desig., industri 1 0,12 Klejnsmed, rustfast 1 0,12 Tjener 2 0,23 Kok 1 0,12 Butiksslagter 1 0,12 Ernæringsassistent 1 0,12 Receptionist 1 0,12 Mediegrafiker 1 0,12 Grafiker, layout/montage 1 0,12 Pressefotograf 1 0,12 Film- og tv-produk.tekn. 1 0,12 Skrædder 5 0,59 Frisør 10 1,17 Tandklinikassistent 15 1,76 Kosmetiker 1 0,12 Ortopædist 1 0,12 Modelsyer 3 0,35 Procesoperatør 1 0,12 Anlægsgartner, plejetekn. 1 0,12 Dyrepasser u.n.a. 3 0,35 Savværks-/træindustriarb. 1 0,12 Jordbrugsassistent 2 0,23 Veterinærsygeplejerske 4 0,47 Skov- og naturtekniker 1 0,12 Redder 1 0,12 Detail, dameekvipering 5 0,59 Detail, herreekvipering 1 0,12 Detail, isenkram/glas 4 0,47 Detail, sport/camping 2 0,23 Detail, tv og radio 1 0,12 Detail, kolonial 2 0,23 Detail, materialhandel 9 1,05 Detail, blomster 4 0,47 Detail, tekstil 6 0,70 Detail, møbler/boligudst. 1 0,12 Detail, byggemarked 1 0,12 Detail, salgsassistent 3 0,35 Detail, kædebutik 9 1,05 Engros, manufaktur 1 0,12 Engros, trælast mv. 1 0,12 Engros, auto/reservedele 2 0,23 Engros, landbrugsmask. 1 0,12 Engros, vvs-branchen 1 0,12 Engros med detail 1 0,12 Kontor, økonomi 1 0,12 Kontor, administration 48 5,62 Kontor, administr. m. it 1 0,12 Kontor, regnsk./revision 3 0,35 Kontor, rejsebranche 4 0,47 Pengeinstitut 6 0,70 25

26 N PctN Forsikring 4 0,47 Kontor, kom./amtskommune 14 1,64 Lægesekretær 5 0,59 Kontor, spedit./shipping 6 0,70 Kontor, stat 7 0,82 Realkredit 2 0,23 Social- og sundhedshj ,50 Social- og sundhedsass ,46 Fodterapeut 2 0,23 Pædagogisk, gr.udd. (PGU) 6 0,70 Alle ,85 26

27 Tabel 2.17 EUD-uddannede for top-10 MVU-uddannelser Maskinmester N PctN Maskinmester Skibsass., grundk. mod ,79 Maritimt forbered. kursus ,51 Landmand faglært modul 1b 1 0,20 Maskinarbejder 36 7,07 Værktøjstekniker 2 0,39 Værktøjsmager 3 0,59 Plade-/konstruktionssmed 3 0,59 Vvs-rørsmed 1 0,20 Skibsbygger 1 0,20 Automekaniker 34 6,68 Skibsmontør 8 1,57 Automatiktekniker 15 2,95 Lastvognsmekaniker 10 1,96 Knallertmekaniker 1 0,20 Flymekaniker 1 0,20 Landbrugsmaskinmekaniker 9 1,77 Bygnings-/landbrugssmed 2 0,39 Elektronikfagtekniker 2 0,39 Klejnsmed 23 4,52 Karrosserismed 1 0,20 Elektrotekniker 6 1,18 Køletekniker 1 0,20 Entreprenørmaskinmek. 2 0,39 Bådebygger, træ 1 0,20 Elektriker, instal.teknik ,22 Vvs-tag/facademontør 2 0,39 Elektr., styrings-reg.tek. 16 3,14 Klejnsmed, rustfast 7 1,38 Industritekniker, plast 1 0,20 Skibsmekaniker 5 0,98 Industritekn., produktion 1 0,20 Industritekniker, maskin. 4 0,79 Procesoperatør 2 0,39 Alle 509 8,25 Maskinmester, prof.ba. Skibsass., grundk. mod ,92 Maritimt forbered. kursus 24 18,46 Landmand faglært modul 2 1 0,77 It-supporter 1 0,77 Maskinarbejder 10 7,69 Værktøjstekniker 1 0,77 Værktøjsmager 1 0,77 Automekaniker 10 7,69 Finmekaniker 1 0,77 Kontorservicetekniker 1 0,77 Skibsmontør 4 3,08 Automatiktekniker 9 6,92 Lastvognsmekaniker 2 1,54 Landbrugsmaskinmekaniker 2 1,54 Elektronikfagtekniker 1 0,77 Klejnsmed 8 6,15 Elektrotekniker 2 1,54 Entreprenørmaskinmek. 1 0,77 Autoelektromekaniker 2 1,54 Elektriker, instal.teknik ,08 Tømrer 1 0,77 Vvs-tag/facademontør 1 0,77 Elektr., kommunika.teknik 1 0,77 Elektr., styrings-reg.tek. 4 3,08 27

Side 1 af 5. Bil, fly og andre transportmidler. Hovedforløb Trin/speciale Gældende til Cykel- og motorcykeluddannelsen

Side 1 af 5. Bil, fly og andre transportmidler. Hovedforløb Trin/speciale Gældende til Cykel- og motorcykeluddannelsen Side 1 af 5 Tilskud til voksenlærling Erhvervsuddannelser, hvor der i Nordjylland kan gives tilskud til arbejdsgivere, som indgår uddannelsesaftale med voksne Gældende fra 1. januar 2008. Senest revideret

Læs mere

Erhvervsuddannelser, hvortil virksomheder i Vestjylland kan søge om tilskud til ansættelse af voksenlærlinge

Erhvervsuddannelser, hvortil virksomheder i Vestjylland kan søge om tilskud til ansættelse af voksenlærlinge Bil, fly og andre transportmidler Bådmekaniker Bådmekaniker 1. juli 2014 31. december 2015 Bådassistent 1. juli 2014 31. december 2015 Cykel- og motorcykelmekanikeruddannelsen Cykelmekaniker 1. juli 2014

Læs mere

Produktion og udvikling www.cphwest.dk Vejledning: CPH WEST Ishøj 33 88 07 42 Københavns. www.kts.dk Vejledning:

Produktion og udvikling www.cphwest.dk Vejledning: CPH WEST Ishøj 33 88 07 42 Københavns. www.kts.dk Vejledning: Produktion og udvikling Tekniske 35 86 34 00 TEC Frederiksberg 25 45 30 41 25 45 30 41 Beklædningshåndværker a Beslagsmed tekniske skole Cnc-teknikuddannelse tekniske skole Elektronikoperatør AMU Nordjylland

Læs mere

Voksenlærling. Virksomhed Jan. 2012. Jobcenter Aalborg Job - og virksomhedscentret Vestre Havnepromenade 15 9000 Aalborg

Voksenlærling. Virksomhed Jan. 2012. Jobcenter Aalborg Job - og virksomhedscentret Vestre Havnepromenade 15 9000 Aalborg Jobcenter Aalborg Job - og virksomhedscentret Vestre Havnepromenade 15 9000 Aalborg Tlf.: 99 31 90 00 E-mail: jobcenter@aalborg.dk Åbningstider: Mandag-onsdag: 9.00-15.00 Torsdag: 9.00-17.00 Fredag: 9.00-15.00

Læs mere

Byggeriet uddanner også til andre brancher

Byggeriet uddanner også til andre brancher Byggeriet uddanner også til andre brancher En fjerdedel af alle lærlinge på erhvervsuddannelserne uddannes inden for bygge og anlægsområdet det svarer til, at 17. lærlinge i øjeblikket er i gang med at

Læs mere

Mekaniker Teamet har erhvervsuddannelse til fx. at:

Mekaniker Teamet har erhvervsuddannelse til fx. at: Mekaniker Teamet har erhvervsuddannelse til fx. at: Reparere biler og motorcykler. Godkende biler til syn. Være selvstændig automekaniker. Mekaniker Teamet har nu videregående uddannelse som: Autoteknolog

Læs mere

Erhvervsuddannelser (EUD)

Erhvervsuddannelser (EUD) Erhvervsuddannelser (EUD) Tre måder at gennemføre en EUD på 1 Skoleadgangsvejen Grundskole 10. klasse Grundforløb (Skole) Hovedforløb (Praktik og skole) Efterskole Egu Produktionsskole Ungdomsskole Forpraktik/trainee

Læs mere

Bilag om korte videregående uddannelser i tal 1

Bilag om korte videregående uddannelser i tal 1 DANMARK I DEN GLOBALE ØKONOMI BILAG 12 SEKRETARIATET FOR MINISTERUDVALGET Prins Jørgens Gård 11, 1218 København K Telefon 33 92 33 - Fax 33 11 16 65 Bilag om korte videregående uddannelser i tal 1 I dette

Læs mere

Portræt. Center for erhvervsrettede uddannelser Lolland Falster

Portræt. Center for erhvervsrettede uddannelser Lolland Falster Portræt Center for erhvervsrettede uddannelser Lolland Falster CELF Center for Erhvervsrettede uddannelser Lolland Falster er en stor og bredspektret uddannelsesinstitution, der spænder over ungdomsuddannelser,

Læs mere

Praktikermøde 9. oktober 2014

Praktikermøde 9. oktober 2014 9. oktober 2014 Aftale om bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser Erhvervsuddannelser med en normeret varighed på mindst tre år fremover skal være adgangsgivende til samtlige erhvervsakademiuddannelser.

Læs mere

Hovedoversigt over erhvervspraktiks områder og mulighed.

Hovedoversigt over erhvervspraktiks områder og mulighed. Hovedoversigt over erhvervspraktiks områder og mulighed. erfor følgende oversigt: : Muligt i næsten alle tilfælde : egrænsede muligheder : Meget begrænsede muligheder : Ingen muligheder ygge og nlæg: rbejdsdreng

Læs mere

Tabel 1. Antal 1. prioritetsansøgninger pr. 15. marts 2011 fordelt efter uddannelseslængde

Tabel 1. Antal 1. prioritetsansøgninger pr. 15. marts 2011 fordelt efter uddannelseslængde Notat 15. marts ansøgninger til videregående uddannelser 2011 15. marts ansøgere til de videregående uddannelser er enten kvote 2-ansøgere, eller ansøgere der har adgangsgrundlag fra udlandet, søger på

Læs mere

Hvad er skolepraktik? en folder til dig, der overvejer en erhvervsuddannelse

Hvad er skolepraktik? en folder til dig, der overvejer en erhvervsuddannelse Hvad er skolepraktik? en folder til dig, der overvejer en erhvervsuddannelse Jeg synes, det er interessant at være i skolepraktik. Det er anderledes. Det giver ikke 100 % faglig kompetence, men det giver

Læs mere

%"& ' (#)! *!+ #$$! - " "$! $!!#".! / ", "#& # # & & %" # (

%& ' (#)! *!+ #$$! -  $! $!!#.! / , #& # # & & % # ( !! "#$! %"& ' (#)! *!+ #$$!,# - " "$! $!!#".! / " -##% # "#, "#& # # & & %" # (!"#$%&'& ( ' () Procent 0 5 10 15 20 25 30 35 Højeste fuldførte uddannelse Grundskole Almengymnasial udd. Erhvervsgymnasial

Læs mere

Grundskolens 9.-10. klasse. Erhvervs uddannelser

Grundskolens 9.-10. klasse. Erhvervs uddannelser Grundskolens 9.-10. klasse Erhvervs uddannelser Silkeborg Kommune 2015 Når du skal vælge ungdomsuddannelse, er det vigtigt, at du vælger den uddannelse, der passer til dig... 3 Indholdsfortegnelse 4 Erhvervsuddannelser

Læs mere

En stærk start på din ungdomsuddannelse

En stærk start på din ungdomsuddannelse En stærk start på din ungdomsuddannelse. Klassecenter. Klassecenter giver dig en stærk start på din videre uddannelse. På Seminarieskolen og Løvvangskolen tilbyder vi dig et målrettet undervisningsforløb,

Læs mere

Hver 5. nyuddannet er ramt af ledighed i månedsvis

Hver 5. nyuddannet er ramt af ledighed i månedsvis Hver. nyuddannet er ramt af ledighed i månedsvis Helt nye tal viser, at det ikke er blevet lettere for nyuddannede at finde fodfæste på arbejdsmarkedet. Hver femte nyuddannet fra 12 er gået direkte ud

Læs mere

Elever på erhvervsuddannelserne

Elever på erhvervsuddannelserne 6 ARBEJDS MARKEDS RAPPORT Elever på erhvervsuddannelserne 1.1 Indledning og sammenfatning... side 33 1.2 Erhvervsuddannelserne - et overblik... side 34 1.3 Nye elevers almene kvalifikationer... side 4

Læs mere

Uddannelsesparathed. Faglige kompetencer Sociale kompetencer Personlige kompetencer Motivation

Uddannelsesparathed. Faglige kompetencer Sociale kompetencer Personlige kompetencer Motivation Uddannelser efter 9. og 10. klasse Job eller uddannelse Erhvervsuddannelser 1½ - 5 år Fx murer, smed, bager, elektriker, salgsassistent, social- og sundhedsassistent EUX Gymnasiale uddannelser 3 år STX

Læs mere

En stærk start på din ungdomsuddannelse

En stærk start på din ungdomsuddannelse En stærk start på din ungdomsuddannelse giver dig en stærk start på din videre uddannelse. På Seminarieskolen og Løvvangskolen tilbyder vi dig et målrettet undervisningsforløb, der er afstemt efter de

Læs mere

95% af en ungdomsårgang skal gennemføre en ungdomsuddannelse inden år 2015.

95% af en ungdomsårgang skal gennemføre en ungdomsuddannelse inden år 2015. P R O G R A M Hvorfor uddannelse? Optagelse og muligheder på EUD Optagelse og muligheder på gymnasiet Optagelse på 10. klasse Forældrestøtte under uddannelse Økonomi under uddannelse Vejledning på ungdomsuddannelserne

Læs mere

En stærk start på din ungdomsuddannelse

En stærk start på din ungdomsuddannelse En stærk start på din ungdomsuddannelse giver dig en stærk start på din videre uddannelse. På Seminarieskolen og Løvvangskolen tilbyder vi dig et målrettet undervisningsforløb, der er afstemt efter de

Læs mere

Om at vælge uddannelse. http://videotool.dk/unic/sc1650/c1650/v13391

Om at vælge uddannelse. http://videotool.dk/unic/sc1650/c1650/v13391 Om at vælge uddannelse http://videotool.dk/unic/sc1650/c1650/v13391 Hvad skal jeg være? Smed Lærer Advokat Fysiker Mediegrafiker Dyrlæge Økonom Diætist Frisør Socialrådgiver Kok IT-supporter Skuespiller

Læs mere

Transportuddannelser - En statistisk analyse

Transportuddannelser - En statistisk analyse Transportuddannelser - En statistisk analyse September 2003 Forord Transporterhvervet har traditionelt været kendetegnet ved et relativt begrænset uddannelsesniveau dog med variationer mellem de enkelte

Læs mere

30.9.2014. Erhvervsskole Reform 2015. Mere attraktive erhvervsuddannelser. Højere krav Bedre uddannelser Flere muligheder

30.9.2014. Erhvervsskole Reform 2015. Mere attraktive erhvervsuddannelser. Højere krav Bedre uddannelser Flere muligheder Erhvervsskole Reform 2015 30.9.2014 Mere attraktive erhvervsuddannelser Højere krav Bedre uddannelser Flere muligheder Adgangskrav: 2,0 i dansk og matematik Tilmeldingsbegrænsning: 1 forsøg på GRF1 3 forsøg

Læs mere

Notat om afviste ansøgere til UC-sektoren. 3. august 2012

Notat om afviste ansøgere til UC-sektoren. 3. august 2012 Notat om afviste ansøgere til UC-sektoren. 3. august 2012 I 2012 var der atter stigning i antallet af tilbudte studiepladser inden for UC-sektoren, dvs. de syv professionshøjskoler, Danmarks Medie- og

Læs mere

Frafald på erhvervsskoler i Region Hovedstaden

Frafald på erhvervsskoler i Region Hovedstaden Torben Pilegaard Jensen & Britt Østergaard Larsen Frafald på erhvervsskoler i Region Hovedstaden Udpegning af skoler med tekniske uddannelser Publikationen Frafald på erhvervsskoler i Region Hovedstaden

Læs mere

Arbejdsmarkedsredegørelse

Arbejdsmarkedsredegørelse Arbejdsmarkedsredegørelse Arbejdsmarkedsrådenes vurdering af udviklingen på arbejdsmarkedet 1. kvartal 2006 Med prognose for udviklingen i beskæftigelse og ledighed samt redegørelse for flaskehalssituationen

Læs mere

Uddannelsesaften 8. klasse 2013

Uddannelsesaften 8. klasse 2013 Uddannelsesaften 8. klasse 2013 Bente Villadsen Sønderup, UU-konsulent (Ungdommens Uddannelsesvejledning) Mobil: 24 45 70 59 E-mail: uuvbs@herning.dk Aftenens program Oplæg: Ungdomsuddannelser Vejledning

Læs mere

LÆR NOGET NYT: 5 INDGANGE TIL GRUNDFORLØB

LÆR NOGET NYT: 5 INDGANGE TIL GRUNDFORLØB LÆR NOGET NYT: 5 INDGANGE TIL GRUNDFORLØB BYGGE OG ANLÆG PRODUKTION OG UDVIKLING STRØM, STYRING OG IT BIL, FLY OG ANDRE TRANSPORTMIDLER TRANSPORT OG LOGISTIK ERHVERVSUDDANNELSER GRUNDFORLØB ER DIN VEJ

Læs mere

Hvorfor uddannelse? Bedre muligheder for job Højere løn Personlig udvikling Selvtillid og selvværd. Uddannelse er vejen til en god fremtid

Hvorfor uddannelse? Bedre muligheder for job Højere løn Personlig udvikling Selvtillid og selvværd. Uddannelse er vejen til en god fremtid Hvorfor uddannelse? Bedre muligheder for job Højere løn Personlig udvikling Selvtillid og selvværd Uddannelse er vejen til en god fremtid Uddannelsessystemet Krav til unge i uddannelse Den unge skal: Ønske

Læs mere

Uddannelsen varer 4 år og 6 måneder.

Uddannelsen varer 4 år og 6 måneder. Frisør En frisør vasker, klipper og farver hår. Frisøren lægger makeup og farver øjenbryn og vipper. En vigtig del af frisørjobbet er at rådgive kunderne om, hvordan de skal pleje deres hår og hvilke frisurer,

Læs mere

4. Erhvervsuddannede på arbejdsmarkedet

4. Erhvervsuddannede på arbejdsmarkedet 4. Erhvervsuddannede på arbejdsmarkedet 4.1 Sammenfatning 153 4.2 En kerneressource på arbejdsmarkedet 154 4.3 Lønnen for erhvervsuddannede 159 4.4 Arbejdslivet for erhvervsuddannede 163 4.5 Gode karrieremuligheder

Læs mere

Ringkjøbing Handelsskole & Handelsgymnasium P R Æ S E N T A T I O N A F U D D A N N E L S E R N E

Ringkjøbing Handelsskole & Handelsgymnasium P R Æ S E N T A T I O N A F U D D A N N E L S E R N E Ringkjøbing Handelsskole & Handelsgymnasium P R Æ S E N T A T I O N A F U D D A N N E L S E R N E Forventninger Undervisning med udfordringer Aarhus Universitet-HIH Leadership Eksamensbevis med muligheder

Læs mere

Efter 9. klasse hva så? Ungdommens Uddannelsesvejledning Skolegade 12 Tlf. 96 28 75 30. Hjemmeside: www.uu-herning.dk

Efter 9. klasse hva så? Ungdommens Uddannelsesvejledning Skolegade 12 Tlf. 96 28 75 30. Hjemmeside: www.uu-herning.dk Efter 9. klasse hva så? Ungdommens Uddannelsesvejledning Skolegade 12 Tlf. 96 28 75 30. Hjemmeside: www.uu-herning.dk At vælge valgkompetence At vælge forkert kan føles som nederlag At skulle vælge kan

Læs mere

Danskernes indkomst topper i slutningen af 40'erne

Danskernes indkomst topper i slutningen af 40'erne Danskernes indkomst topper i slutningen af 40'erne Den gennemsnitlige dansker tjener mest i slutningen af 40'erne, men set over de forskellige uddannelsesgrupper er der faktisk stor forskel på, hvornår

Læs mere

Se hvor meget din uddannelse er værd for dig og samfundet

Se hvor meget din uddannelse er værd for dig og samfundet Se hvor meget din uddannelse er værd for dig og samfundet De tusindvis af studerende, der netop nu søger ind på de videregående uddannelser, kan se frem til at tjene flot gennem livet. Frem til 80 års

Læs mere

Arbejdsmarkedsredegørelse

Arbejdsmarkedsredegørelse Arbejdsmarkedsredegørelse Arbejdsmarkedsrådenes vurdering af udviklingen på arbejdsmarkedet 3. kvartal 2005 Med prognose for udviklingen i beskæftigelse og ledighed samt redegørelse for flaskehalssituationen

Læs mere

Uddannelsesmulighederne i beskæftigelsesreformen

Uddannelsesmulighederne i beskæftigelsesreformen Uddannelsesmulighederne i beskæftigelsesreformen Specialkonsulent Kristian Bak, Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering Arbejdsmarkedsdirektør Peter Graversen, Arbejdsmarkedskontor SYD Indhold i oplægget

Læs mere

UDDANNELSESAFTEN i 8. kl. 2012 VEJLEDNING VIRKER

UDDANNELSESAFTEN i 8. kl. 2012 VEJLEDNING VIRKER UDDANNELSESAFTEN i 8. kl. 2012 VEJLEDNING VIRKER Uddannelsesorientering Bente Villadsen Sønderup, UU-konsulent (Ungdommens Uddannelsesvejledning) Mobil: 24 45 70 59 E-mail: uuvbs@herning.dk Aftenens program

Læs mere

Arbejdsmarkedsredegørelse

Arbejdsmarkedsredegørelse Arbejdsmarkedsredegørelse Arbejdsmarkedsrådenes vurdering af udviklingen på arbejdsmarkedet 2. kvartal 2005 Med prognose for udviklingen i beskæftigelse og ledighed samt redegørelse for flaskehalssituationen

Læs mere

OVERSIGT OVER UDBUD AF PROFESSIONSBACHELOR UDDANNELSER OG ERHVERVSAKADEMIUDDANNELSER, AKADEMIUDDANNELSER OG DIPLOMUDDANNELSER

OVERSIGT OVER UDBUD AF PROFESSIONSBACHELOR UDDANNELSER OG ERHVERVSAKADEMIUDDANNELSER, AKADEMIUDDANNELSER OG DIPLOMUDDANNELSER 10. juni 2015 OVERSIGT OVER UDBUD AF PROFESSIONSBACHELOR UDDANNELSER OG ERHVERVSAKADEMIUDDANNELSER, AKADEMIUDDANNELSER OG DIPLOMUDDANNELSER Oversigt over erhvervsakademier og professionshøjskoler UDBUD

Læs mere

5. Fremtidens udbud af erhvervsuddannede

5. Fremtidens udbud af erhvervsuddannede 5. Fremtidens udbud af erhvervsuddannede 5.1 Sammenfatning 191 5.2 Tab af erhvervsuddannet arbejdskraft 192 5.3 Arbejdsstyrken 29-24 21 5.4 Flere erhvervsuddannede men hvordan? 24 5.5 Langt til 95 pct.-målet

Læs mere

Torben Pilegaard Jensen og Britt Østergaard Larsen. Unge i erhvervsuddannelserne og på arbejdsmarkedet Værdier, interesser og holdninger.

Torben Pilegaard Jensen og Britt Østergaard Larsen. Unge i erhvervsuddannelserne og på arbejdsmarkedet Værdier, interesser og holdninger. Torben Pilegaard Jensen og Britt Østergaard Larsen Unge i erhvervsuddannelserne og på arbejdsmarkedet Værdier, interesser og holdninger Bilag Publikationen Unge i erhvervsuddannelserne og på arbejdsmarkedet:

Læs mere

Muligheder og barrierer for videregående uddannelse blandt unge med en erhvervsuddannelse (EUD)

Muligheder og barrierer for videregående uddannelse blandt unge med en erhvervsuddannelse (EUD) Torben Pilegaard Jensen, Vibeke Tornhøj Christensen & Britt Østergaard Larsen Muligheder og barrierer for videregående uddannelse blandt unge med en erhvervsuddannelse (EUD) Publikationen Muligheder og

Læs mere

Tema: Uddannelse og jobmuligheder Klassetrin 4., 5. og 6. klasse

Tema: Uddannelse og jobmuligheder Klassetrin 4., 5. og 6. klasse Tema: Uddannelse og jobmuligheder Klassetrin 4., 5. og 6. klasse Elevopgaver: 1. Job og uddannelse Gruppeopgave: Find billeder af mennesker på job. Lim billedmaterialet op på karton. Undersøg jobtitlen.

Læs mere

Uddannelsesorientering

Uddannelsesorientering Uddannelsesorientering Kirsten Thyregod, UU-vejleder (Ungdommens Uddannelsesvejledning) Mobil: 30 76 36 79 E-mail: kt@uu-herning.dk Aftenens program 1. Oplæg vedrørende: Generelle overvejelser Ungdomsuddannelser

Læs mere

Optagne excl. Standby Afgangsskole: Svendborg Gymnasium og HF Uddannelse Institution Dimittendår 2005 2006 2007 2008 2009 2010 i alt Lange

Optagne excl. Standby Afgangsskole: Svendborg Gymnasium og HF Uddannelse Institution Dimittendår 2005 2006 2007 2008 2009 2010 i alt Lange Optagne excl. Standby Afgangsskole: Svendborg Gymnasium og HF Uddannelse Institution Dimittendår 2005 2006 2007 2008 2009 2010 i alt Lange videregående uddannelser Lægevidenskab Københavns Universitet

Læs mere

UU vejleder på besøg

UU vejleder på besøg UU vejleder på besøg Tidsforbrug 2 lektioner - forslag Check in ca. 10 minutter (Computere, netværk, intro) Oplæg fra UU vejleder 1. del ca 20 minutter Hands on på ug.dk søgefunktion / uddannelsesvælgeren

Læs mere

Teknisk Gymnasium Produktion og udvikling Strøm, styring og IT

Teknisk Gymnasium Produktion og udvikling Strøm, styring og IT Medieproduktion Krop og stil Mad til mennesker Bygge og anlæg bil, fly og andre transportmidler kurser Bygnings- og brugerservice Hvis du vil bruge mere end hovedet Teknisk Gymnasium Produktion og udvikling

Læs mere

Lærlinge lønstatistik

Lærlinge lønstatistik 2013 Lærlinge lønstatistik Se her, hvad lærlinge tjener over hele landet. Du kan bruge lønstatistikken til at tjekke, hvor din løn ligger i forhold til gennemsnittet. Det kan være et godt redskab i lønforhandlinger.

Læs mere

Bilag om mellemlange videregående uddannelser i tal 1

Bilag om mellemlange videregående uddannelser i tal 1 DANMARK I DEN GLOBALE ØKONOMI BILAG 13 SEKRETARIATET FOR MINISTERUDVALGET Prins Jørgens Gård 11, 1218 København K Telefon 33 92 33 00 - Fax 33 11 16 65 Bilag om mellemlange videregående uddannelser i tal

Læs mere

Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik

Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik Højeste fuldførte uddannelse Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik Befolkningens uddannelsesmæssige baggrund i Aarhus, 2013 Befolkningen i Aarhus og København har pr. 1. januar 2013 generelt

Læs mere

Virksomhedernes behov for kompetence

Virksomhedernes behov for kompetence FEBRUAR 2013 Virksomhedernes behov for kompetence Jobcenter Bornholm Bornholm Virksomhedernes behov for kompetence - Jobcenter Bornholm 2 Virksomhedernes behov for kompetence - Jobcenter Bornholm 3 Indholdsfortegnelse

Læs mere

FAGRETNINGER GRUNDFORLØB

FAGRETNINGER GRUNDFORLØB FAGRETNINGER GRUNDFORLØB I GANG MED EN ERHVERVSUDDANNELSE! Skal du måske starte på en erhvervsuddannelse? Eller en EUX? Begge uddannelser giver dig mulighed for at søge faglært arbejde, starte egen virksomhed

Læs mere

Uddannelses katalog 2007

Uddannelses katalog 2007 Uddannelseskatalog 2007 2 Selandia er Centret med de mange muligheder, som du kan blive en del af. Preben Knorrenborg, direktør Indhold Vi ses på Selandia! 3 Uddannelsesvejene på Selandia 4 Erhvervsuddannelser

Læs mere

Høj ledighed blandt nyuddannede it-folk trods meldinger om mangel

Høj ledighed blandt nyuddannede it-folk trods meldinger om mangel Høj ledighed blandt nyuddannede it-folk trods meldinger om mangel AE har undersøgt ledigheden blandt nyuddannede, der færdiggjorde deres uddannelse frem til august 2014. Tallene viser, at knap hver 5.

Læs mere

Sværest at finde praktikpladser inden for de store fag

Sværest at finde praktikpladser inden for de store fag Sværest at finde praktikpladser inden for de store fag Manglen på praktikpladser er massiv på de store fag. Næsten en tredjedel af antallet af elever, der mangler en praktikplads i en virksomhed, er inden

Læs mere

Genvej. Få overblik over ungdomsuddannelserne i Region Hovedstaden 2011

Genvej. Få overblik over ungdomsuddannelserne i Region Hovedstaden 2011 t i d l i t Genvej g l a v s e s l e n n a udd Få overblik over ungdomsuddannelserne i Region Hovedstaden 2011 Udgivet af: i samarbejde med UU-centrene og ungdomsinstitutionerne Redaktion: Tekst: Mahtab

Læs mere

Energiteknologuddannelsen

Energiteknologuddannelsen Erhvervsakademiuddannelser til Lindø-medarbejdere Udlagt til Syddansk Erhvervsskole af Erhvervsakademiet Lillebælt 8. juni 2011 NB! Alle priser er bergnet ud fra Undervisningsministeriets takstkatalog

Læs mere

Velkommen til. Onsdag d. 22. april

Velkommen til. Onsdag d. 22. april Velkommen til Onsdag d. 22. april Oplæg 1 kl. 12.05-12.50 Oplæg 2 kl. 12.55-13.40 Uddannelsesmesse kl. 13.45-14.30 Evt. fremmøderegistrering fra kl. 14.25 Arrangementet er slut kl. 14.30 Skal du med bus,

Læs mere

Kolding 18020 Informationsvidenskab, it og interaktionsdesign, Kolding, Studiestart: Sommerstart 13 0 44 11 alle optaget, ledige pladser

Kolding 18020 Informationsvidenskab, it og interaktionsdesign, Kolding, Studiestart: Sommerstart 13 0 44 11 alle optaget, ledige pladser Syddansk Universitet Kolding 18005 Bibliotekskundskab og videnskommunikation, Kolding, Studiestart: Sommerstart 16 0 53 17 alle optaget, ledige pladser Kolding 18035 Designkultur, Kolding, Studiestart:

Læs mere

Fremtidens uddannelses- og beskæftigelsesmuligheder. Claus Damgaard

Fremtidens uddannelses- og beskæftigelsesmuligheder. Claus Damgaard Fremtidens uddannelses- og beskæftigelsesmuligheder Temadrøftelse KKR den 12. september 2014 Claus Damgaard Struer Kommune Fmd. for KD-nets uddannelsesstyregruppe Styregruppe bag rapporten Udviklingsdirektør

Læs mere

FAGRETNINGER GRUNDFORLØB

FAGRETNINGER GRUNDFORLØB FAGRETNINGER GRUNDFORLØB I GANG MED EN ERHVERVSUDDANNELSE! Skal du måske starte på en erhvervsuddannelse? Eller en EUX? Begge uddannelser giver dig mulighed for at søge faglært arbejde, starte egen virksomhed

Læs mere

Skoleperiodernes koder Sidst opdateret 03.12.2009.2008/version 1.3/Steen Eske Christensen

Skoleperiodernes koder Sidst opdateret 03.12.2009.2008/version 1.3/Steen Eske Christensen Skoleperiodernes koder Sidst opdateret 0.1.009.008/version 1./Steen Eske Christensen Indhold Denne administrative vejledning beskriver kodestrukturen for skoleperioder på fuldtidsuddannelser. Vejledningen

Læs mere

Side 1 265416 Roskilde Tekniske Skole 1890 Teknisk designer GODK J jan-01-2008 265416 Roskilde Tekniske Skole 1390 Træfagenes byggeuddannelse GODK J jan-01-2008 265416 Roskilde Tekniske Skole 1410 Snedkeruddannelsen

Læs mere

Nu kan du direkte fra 9. /10. klasse og indtil ét år efter starte på gf.1

Nu kan du direkte fra 9. /10. klasse og indtil ét år efter starte på gf.1 Nu kan du direkte fra 9. /10. klasse og indtil ét år efter starte på gf.1 Du starter på en fagretning og vælger først din endelige erhvervsuddannelse efter gf.1 gf.1 er syv fagretninger Butik + handel

Læs mere

Alle 10'ere 10./11. skoleår 2,2 3,3 2,0 1,6 EUD 29,3 23,4 31,1 31,4 Gymnasiale 59,8 62,2 58,8 59,5 STU/EGU 2,7 2,9 2,5 2,8 Andet 6,0 8,1 5,7 4,8

Alle 10'ere 10./11. skoleår 2,2 3,3 2,0 1,6 EUD 29,3 23,4 31,1 31,4 Gymnasiale 59,8 62,2 58,8 59,5 STU/EGU 2,7 2,9 2,5 2,8 Andet 6,0 8,1 5,7 4,8 Alle 9'ere Hele UU Faxe Næstved Vordingborg 10. skoleår 44,7 48,3 36,8 55,7 EUD 10,6 11,5 11,7 7,8 Gymnasiale 39,9 35,9 46,4 31,6 STU/EGU 0,4 0,2 0,3 0,6 Andet 4,5 4,1 4,8 4,4 Alle 10'ere 10./11. skoleår

Læs mere

COSA_FORMAL BETEGNELSE 34 Ernæringsteknolog AK 83 Suppleringsuddannelsen 100 Håndarbejdslærer 102 Ernærings- og husholdningsøkonom 109 Kaospilot 119

COSA_FORMAL BETEGNELSE 34 Ernæringsteknolog AK 83 Suppleringsuddannelsen 100 Håndarbejdslærer 102 Ernærings- og husholdningsøkonom 109 Kaospilot 119 COSA_FORMAL BETEGNELSE 34 Ernæringsteknolog AK 83 Suppleringsuddannelsen 100 Håndarbejdslærer 102 Ernærings- og husholdningsøkonom 109 Kaospilot 119 Grafisk kommunikation 191 Skovtekniker 210 Grafisk teknologi

Læs mere

Rigets tilstand. Survey blandt EASJs danske nyoptagne studerende

Rigets tilstand. Survey blandt EASJs danske nyoptagne studerende Rigets tilstand Survey blandt EASJs danske nyoptagne studerende Efterår 2013 Om evalueringen Undersøgelsen er blevet gennemført af 248 respondenter ud af et samlet optag på 1158 (baseret på optagsindberetning

Læs mere

Baggrundsmateriale om videregående uddannelsesudbud i Nordvestsjælland

Baggrundsmateriale om videregående uddannelsesudbud i Nordvestsjælland Baggrundsmateriale om videregående uddannelsesudbud i Nordvestsjælland Baggrundsmaterialet er bygget op om 4 kapitler: 1) Demografi og mobilitet 2) Offentlig transport fra bopæl til studiested 3) Udbud

Læs mere

SPØRGESKEMA TIL FORÆLDRE TIL ELEVER I SKOLER (INKL. SPECIALKLASSER)

SPØRGESKEMA TIL FORÆLDRE TIL ELEVER I SKOLER (INKL. SPECIALKLASSER) Undersøgelse af forældres brugerhed med skolerne i kommunen Januar 2015 SPØRGESKEMA TIL FORÆLDRE TIL ELEVER I SKOLER (INKL. SPECIALKLASSER) Det er valgfrit for kommunen, om de spørgsmål, der står med fed

Læs mere

Karl Fritjof Krassel. Hvad betyder SU ens størrelse for valg af uddannelse?

Karl Fritjof Krassel. Hvad betyder SU ens størrelse for valg af uddannelse? Karl Fritjof Krassel Hvad betyder SU ens størrelse for valg af uddannelse? Publikationen Hvad betyder SU ens størrelse for valg af uddannelse? kan downloades fra hjemmesiden www.akf.dk AKF, Anvendt KommunalForskning

Læs mere

Efter- og videreuddannelsessystemet for voksne. Ulla Nistrup, uni@viauc.dk www.nvr.nu

Efter- og videreuddannelsessystemet for voksne. Ulla Nistrup, uni@viauc.dk www.nvr.nu Efter- og videreuddannelsessystemet for voksne Ulla Nistrup, uni@viauc.dk www.nvr.nu Historisk udvikling Uddannelse brugt i erhvervs- / arbejdsmarkedsudviklingen Livslang læring 1970 erne UNESCO Uddannelse

Læs mere

Arbejdsmarkedsredegørelse

Arbejdsmarkedsredegørelse Arbejdsmarkedsredegørelse Arbejdsmarkedsrådenes vurdering af udviklingen på arbejdsmarkedet 1. kvartal 2003 Med prognose for udviklingen i beskæftigelse og ledighed samt redegørelse for flaskehalssituationen

Læs mere

Følgende ungdomsuddannelser er godkendt af en statslig myndighed. Uddannelsesinstitutioner som udbyder uddannelsen

Følgende ungdomsuddannelser er godkendt af en statslig myndighed. Uddannelsesinstitutioner som udbyder uddannelsen Følgende ungdomsuddannelser er godkendt af en statslig myndighed Uddannelsen Anlægsstruktør Boligmontering Uddannelsesinstitutioner som udbyder uddannelsen AMU Nordjylland Uddannelsescenter Herning Skive

Læs mere

SPØRGESKEMA TIL FORÆLDRE TIL BØRN I DAGTILBUD (DAGINSTITUTION, DAGPLEJE OG SÆRLIGE DAGTILBUD)

SPØRGESKEMA TIL FORÆLDRE TIL BØRN I DAGTILBUD (DAGINSTITUTION, DAGPLEJE OG SÆRLIGE DAGTILBUD) April 2015 SPØRGESKEMA TIL FORÆLDRE TIL BØRN I DAGTILBUD (DAGINSTITUTION, DAGPLEJE OG SÆRLIGE DAGTILBUD) Det er valgfrit for kommunen, om de spørgsmål, der står med fed skrift, medtages i undersøgelsen.

Læs mere

Praktikpladsmangel koster både samfundet og de unge dyrt

Praktikpladsmangel koster både samfundet og de unge dyrt 10.000 unge mangler en praktikplads omkostningerne er betydelige Praktikpladsmangel koster både samfundet og de unge dyrt Næsten 10.000 unge står nu uden en praktikplads i en virksomhed. Hovedparten har

Læs mere

Dansk Metal. Januar kvartal2009. Lønstatistik Økonomiske kommentarer Nøgletal ISSN 1604-2360

Dansk Metal. Januar kvartal2009. Lønstatistik Økonomiske kommentarer Nøgletal ISSN 1604-2360 Dansk Metal Januar kvartal2009 Lønstatistik Økonomiske kommentarer Nøgletal ISSN 1604-2360 Januar kvartal 2009 Denne lønoversigt, der omfatter Dansk Metals lønninger fra 1. januar til 31. marts 2009, er

Læs mere

Opgaver til www.ug.dk

Opgaver til www.ug.dk Opgaver til www.ug.dk Side 1 af 5 Opgaver til www.ug.dk 1.a I højre spalte under Noget med søges på Dyr, planter Klik Vis klik Vis uddannelser Skriv 3 erhvervsuddannelser: 1.b I højre spalte under Noget

Læs mere

27. august 2013 Sags nr.: 055.65N.391. Information om praktikuddannelse i praktikcentre mv.

27. august 2013 Sags nr.: 055.65N.391. Information om praktikuddannelse i praktikcentre mv. Til skoler, der udbyder erhvervsuddannelser Kopi til Rådet for de Grundlæggende Erhvervsrettede Uddannelser, Danske Erhvervsskoler - Lederne, Danske Erhvervsskoler - Bestyrelserne og Danske SOSU-skoler

Læs mere

Uddannelse direkte fra 9./10. klasse. På gf.1 starter du på en spændende fagretning. Først derefter vælger du din endelige erhvervsuddannelse

Uddannelse direkte fra 9./10. klasse. På gf.1 starter du på en spændende fagretning. Først derefter vælger du din endelige erhvervsuddannelse Uddannelse direkte fra 9./10. klasse På gf.1 starter du på en spændende fagretning Først derefter vælger du din endelige erhvervsuddannelse Version 08/2015 gf.1 er syv fagretninger Butik + handel Konstruktion,

Læs mere

Stort frafald er hæmskoen i dansk uddannelsespolitik

Stort frafald er hæmskoen i dansk uddannelsespolitik Stort frafald er hæmskoen i dansk uddannelsespolitik Hver 6. elev, der forlader folkeskolen, får ikke en ungdomsuddannelse, inden de bliver voksne, og det er på trods af, at 8 ud af 1 har påbegyndt mindst

Læs mere

1. Intro til erhvervsuddannelserne

1. Intro til erhvervsuddannelserne 1. Intro til erhvervsuddannelserne 1.1 Sammenfatning 31 1.2 Erhvervsuddannelserne 32 1.3 Partsstyring af erhvervsuddannelserne 43 1.4 Erhvervsuddannelser i Sverige, Tyskland og Danmark 45 Appendiks 1.1

Læs mere

Dansk Byggeri og 3F. Analyse af unge med uddannelsesaftale, som ikke fuldfører EUD bygge og anlæg. Kvantitativ belysning.

Dansk Byggeri og 3F. Analyse af unge med uddannelsesaftale, som ikke fuldfører EUD bygge og anlæg. Kvantitativ belysning. Dansk Byggeri og 3F Analyse af unge med uddannelsesaftale, som ikke fuldfører EUD bygge og anlæg Kvantitativ belysning April 2013 Seniorkonsulent Kim Madsen Side 1 Analyse af unge med uddannelsesaftale,

Læs mere

Direkte fra 9. eller 10.

Direkte fra 9. eller 10. Flere karrieremuligheder Har du spørgsmål? Ring og få en snak med en af vores studievejledere Tlf. 7412 4242 Direkte fra 9. eller 10. Du skal tage en eud fordi Der er store fremtidsmuligheder Det er den

Læs mere

Erhvervsuddannelserne betaler sig tilbage før svendebrevet er i hånden

Erhvervsuddannelserne betaler sig tilbage før svendebrevet er i hånden Erhvervsuddannelserne betaler sig tilbage før svendebrevet er i hånden At give unge en uddannelse er en guldrandet investering, men der kan være stor forskel på, hvor lang tid uddannelserne er om at betale

Læs mere

En erhvervsuddannelse betaler sig tilbage til samfundet fra dag ét

En erhvervsuddannelse betaler sig tilbage til samfundet fra dag ét En erhvervsuddannelse betaler sig tilbage til samfundet fra dag ét Det betaler sig at klæde de unge godt på til arbejdslivet ved at give dem en uddannelse. Der går således ofte kun få år, før uddannelsesinvesteringen

Læs mere

Det merkantile grundforløb. Detail handel event kontor

Det merkantile grundforløb. Detail handel event kontor Det merkantile grundforløb Detail handel event kontor 2. del Velkommen til det merkantile grundforløb Med EUX kan du gå alle veje, du vil 2. del på det merkantile grundforløb er for dig, som sigter efter

Læs mere

Velkommen til kommunalbestyrelsens temamøde BORNHOLM 2025

Velkommen til kommunalbestyrelsens temamøde BORNHOLM 2025 Velkommen til kommunalbestyrelsens temamøde BORNHOLM 2025 Program 16.00 16.05 Velkomst og program v/winni Grosbøll 16.05 16.15 Arbejdsmarked og produktivitet v/laila Kildesgaard 16.15 17.00 Perspektiver

Læs mere

I denne lille folder kan du se, hvilke uddannelser du kan tage på collegerne under Tech College Aalborg. Du kan læse mere på hjemmesiderne, eller du

I denne lille folder kan du se, hvilke uddannelser du kan tage på collegerne under Tech College Aalborg. Du kan læse mere på hjemmesiderne, eller du Uddannelsesoversigt I denne lille folder kan du se, hvilke uddannelser du kan tage på collegerne under Tech College Aalborg. Du kan læse mere på hjemmesiderne, eller du kan ringe og få en snak med en

Læs mere

Store samfundsøkonomiske gevinster af uddannelse

Store samfundsøkonomiske gevinster af uddannelse Store samfundsøkonomiske gevinster af uddannelse Alle uddannelser tilfører samfundet øget vækst og velstand i form af øget produktivitet. Målt på livsværditilvæksten har alle uddannelser positive afkast,

Læs mere

Forevisningskort til hovedskema. ESS 5. runde, 2010 US NR.: 4252. Indsamlingsperiode: 2010-2011

Forevisningskort til hovedskema. ESS 5. runde, 2010 US NR.: 4252. Indsamlingsperiode: 2010-2011 ESS DOCUMENT DATE: 15.09.2010 Forevisningskort til hovedskema ESS 5. runde, 2010 INDHOLDSFORTEGNELSE US NR.: 4252 Indsamlingsperiode: 2010-2011 Spørgsmål: A1, A2, A3, A4, A5, A6 KORT 1 Slet ingen tid Mindre

Læs mere

Arbejdsmarkedsredegørelse

Arbejdsmarkedsredegørelse Arbejdsmarkedsredegørelse Arbejdsmarkedsrådenes vurdering af udviklingen på arbejdsmarkedet 1. kvartal 2002 Med prognose for udviklingen i beskæftigelse og ledighed samt redegørelse for flaskehalssituationen

Læs mere

Piger bryder den sociale arv drengene gør det modsatte

Piger bryder den sociale arv drengene gør det modsatte Piger bryder den sociale arv drengene gør det modsatte Pigerne er generelt bedre end drengene til at bryde den sociale arv. Og mens pigerne er blevet bedre til at bryde den sociale arv i løbet af de seneste

Læs mere

DET FLEKSIBLE GRUNDFORLØB. - en start med flere muligheder

DET FLEKSIBLE GRUNDFORLØB. - en start med flere muligheder DET FLEKSIBLE GRUNDFORLØB - en start med flere muligheder » DER ER ALTID MANGE VEJE TIL DET, DU GERNE VIL « Det fleksible grundforløb giver dig muligheder for unge 16-25 år Du får tid og mulighed for at

Læs mere

Tryk på "language"-knappen nedenfor og vælg "English" hvis du ønsker en engelsk version af spørgeskemaet. Tryk "next" for at fortsætte.

Tryk på language-knappen nedenfor og vælg English hvis du ønsker en engelsk version af spørgeskemaet. Tryk next for at fortsætte. Velkommen til Introundersøgelsen // Welcome to the Introduction Survey Tryk på "language"-knappen nedenfor og vælg "English" hvis du ønsker en engelsk version af spørgeskemaet. Tryk "next" for at fortsætte.

Læs mere

Overgangskrav 2. Detailhandelsuddannelse. Handelsuddannelse. Kontoruddannelse. Eventkoordinator

Overgangskrav 2. Detailhandelsuddannelse. Handelsuddannelse. Kontoruddannelse. Eventkoordinator Overgangskrav 2 I den enkelte elevuddannelse, skal elev og lærling opfylde en række specifikke overgangskrav, for at kunne påbegynde sin uddannelsesaftale. Eleven skal altid have gennemført grundforløbet

Læs mere

Nyt fokus på erhvervsrettede videregående uddannelser

Nyt fokus på erhvervsrettede videregående uddannelser Sagsnr. 10.01-04-1440 Ref. TAH/mbø Revideret 10. november 2005 Nyt fokus på erhvervsrettede videregående uddannelser Handlingsplan for en sammenhængende og styrket ramme for de erhvervsrettede videregående

Læs mere