Iværksætterundervisning. erhvervsuddannelser. Ekspertgruppens endelige rapport. Europa-Kommissionen Erhvervspolitik

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Iværksætterundervisning. erhvervsuddannelser. Ekspertgruppens endelige rapport. Europa-Kommissionen Erhvervspolitik"

Transkript

1 Iværksætterundervisning i erhvervsuddannelser Ekspertgruppens endelige rapport Europa-Kommissionen Erhvervspolitik

2 EUROPA-KOMMISSIONEN GENERALDIREKTORATET FOR ERHVERVSPOLITIK Fremme af SMV'ers konkurrenceevne Iværksætteraktiviteter BEST-PROCEDURE-PROJEKTET: "IVÆRKSÆTTERUNDERVISNING I ERHVERVSUDDANNELSER" EKSPERTGRUPPENS ENDELIGE RAPPORT Endelig version November

3 Ansvarsfraskrivelse Dette projekt er gennemført af Europa-Kommissionen og eksperter inden for iværksætteruddannelse udpeget af de nationale myndigheder under rammeprogrammet for konkurrenceevne og innovation - CIP ( ), der koordineres af Europa- Kommissionens Generaldirektorat for Erhvervspolitik. Arbejdet er udført efter Kommissionens anvisninger, men synspunkterne i dette dokument afspejler ikke nødvendigvis Europa-Kommissionens holdning. Gengivelse er tilladt med kildeangivelse. Coverbilleder Fotolia (venstre: Monkey Business, øverst til højre: Lisa F. Young, nederst til højre: Andres Rodrigruez) Yderligere oplysninger: Europa-Kommissionen Generaldirektoratet for Erhvervspolitik Kontor E.1: Iværksætteraktiviteter Telefax: Oplysninger om andre projekter: Oplysninger om andre projekter, der gennemføres af Europa-Kommissionen i fællesskab med de nationale myndigheder for at fremme iværksættertankegangen og fremme iværksætteruddannelse kan findes på internettet på følgende adresse: 2

4 Indholdsfortegnelse MEDLEMMER AF EKSPERTGRUPPEN... 5 OVERSIGT INDLEDNING Baggrund Hvad er uddannelse i iværksætterånd, og hvorfor undervise i iværksætterånd? Målsætninger og metoder Definition af erhvervsuddannelse (EUD) i dette projekt OVERBLIK OVER DEN AKTUELLE SITUATION I EUROPA Generel oversigt Kort oversigt over udviklingen i nogle europæiske lande PROGRAMMER OG AKTIVITETER Hvad skal der undervises i, og hvordan? Indhold og metoder Lærere og uddannere Skole-virksomhedssamarbejde Evaluering af kvalitet, resultater og virkninger FAKTORER FOR SUCCES, RISICI OG HINDRINGER Faktorer for succes, og god praksis i at levere iværksætteruddannelse Risici og forhindringer NOGLE KSEMPLER PÅ GOD PRAKSIS HVORDAN MAN KOMMER VIDERE: EN STRATEGI FOR IVÆRKSÆTTERUDDANNELSE En sammenhængende ramme for iværksætteruddannelse Støtte til skoler og lærere

5 6.3. Samarbejde med virksomheder og interessenter Konklusioner ENDELIGE ANBEFALINGER TIL AKTION

6 MEDLEMMER AF EKSPERTGRUPPEN Land Navn Organisation Kontakt Belgien Ilse Boeykens Det Flamske Institut for Økonomi, Videnskab og Innovation Didier Clarinval Agenturet for Økonomisk Stimulation Bulgarien Milena Stoycheva Junior Achievement Bulgaria. Tjekkiet Lukas Hula Det Nationale Institut for teknisk og faglig uddannelse Danmark Steen Albertsen Undervisningsministeriet Tyskland Andreas Kepper Forbundsministeriet for Økonomi og Teknologi Estland Tiia Randma Estlands handels- og industrikammer Spanien Manuela Moreno Montoro Undervisningsministeriet Frankrig Brigitte Le Boniec Sammenslutningen af franske handels- og industrikamre (ACFCI) Patrick Feret Cité Scolaire de l Authie Italien Miriam Cresta Junior Achievement Italia Cypern Andreas Eleftheriou Undervisnings- og kulturministeriet Letland Sarmīte Valaine Administration for Erhvervsuddannelse Litauen Daiva Bukantaité Vytautas Magnus Universitetet Luxembourg Gérard Zens Undervisningsministeriet Ungarn Ildiko Leskone- Kecskes Ministeriet for National Udvikling og Økonomi hu Malta Yvonne Pulis Malta College of Arts, Science & Technology Norge Jarle Tømmerbakke Ungt entreprenørskap 5

7 Østrig Gabriele Schmid Økonomi-, familie- og ungdomsministeriet Polen Jacek Falkowski Undervisningsministeriet Rumænien Gabriela Ciobanu Undervisnings-, forsknings- og ungdomsministeriet Slovakiet Nadežda Redlich Michalská Undervisningsministeriet Slovenien Dominika Sambolič JAPTI det offentlige slovenske agentur for iværksættervirksomhed og udenlandske investeringer Finland Tarja Riihimäki Undervisningsministeriet Sverige Ylva Malm Skolverket (Undervisningsministeriet) Storbritannien Ron Downing Institut for erhvervsinnovation og kendskaber Europa- Kommissionen Simone Baldassarri Generaldirektoratet for Erhvervspolitik Organisationer, der deltager som observatører: Europen-Pen International Suzana Temkov JA-YE Europe Caroline Jenner 6

8 RESUMÉ Iværksætterånd refererer til et individs evne til at omsætte idéer til handling. Iværksætterprogrammer og -moduler tilbyder de studerende redskaber til at tænke kreativt og til at være en effektiv problemløser. Uddannelse i iværksætterånd kan være særdeles effektiv i erhvervsfaglig grunduddannelse, hvor de studerende er tæt på at påbegynde deres arbejdsliv og selvstændig virksomhed kan være en værdifuld mulighed for dem. Erhvervsuddannelse (eud) antager forskellige former i forskellige lande, men også inden for det enkelte land. Denne rapport fokuserer på grundlæggende erhvervsuddannelse (især på ungdomsuddannelserne og korte videregående uddannelser). Iværksætterånd er inkluderet i de nationale læseplaner for faglig uddannelse i de fleste europæiske lande, i det mindste til en vis grad. Desuden rapporterer nogle lande, at mellem 90 % og 100 % af de studerende på erhvervsuddannelserne deltager i iværksætterprogrammer på et tidspunkt i løbet af deres erhvervsuddannelsesforløb. Men programmer og aktiviteter inkluderet i disse tal kan variere meget i intensitet og effektivitet. Under alle omstændigheder er der generelt en opfattelse af, at der stadig er et hul, der skal lukkes. Nogle vigtige årsager til de konstaterede mangler er følgende: iværksætterånd er ikke inkluderet i alle dele af eud -systemet studerendes deltagelse er begrænset pædagogiske metoder er ineffektive den praktiske del af iværksætterånden mangler lærere er ikke fuldt kompetente iværksætterånd er ikke knyttet til bestemte faguddannelser eller erhverv erhvervsfolk er ikke tilstrækkeligt inddraget. Derfor fremgår det, trods nogle opmuntrende data, at omfanget og effektiviteten af iværksætteruddannelse i Europas erhvervsskoler stadig er langt fra at være fuldt tilfredsstillende. En delvis manglende kompetence fra lærernes side opfattes i mange tilfælde som et problem, i hvert fald hvad angår deres praktiske erfaring med iværksætterånd. Der er i høj grad behov for forbedring på dette område. De fleste lande rapporterer, at nogle kurser om iværksætterånd udbydes til lærerne, men kun få tilbyder en systematisk tilgang. På den anden side synes der ikke at være nogen større administrative hindringer for samarbejde mellem skoler og virksomheder, og denne form for samarbejde er generelt godt etableret, særligt i lande, hvor der findes vekseluddannelse. Det kan dog være vanskeligt at sikre deltagelse af små virksomheder og mikrovirksomheder. Uafhængigt af erhvervsuddannelsesområdet er den mest effektive måde at undervise i iværksætterånd at få de studerende til at deltage i konkrete projekter og aktiviteter med fokus på "learning by doing" og opnåelse af reel erfaring med iværksætterånd. Problemdrevet og erfaringsorienteret uddannelse er afgørende for at fremme iværksættertankegang og -evner. De mest almindeligt anvendte undervisningsmetoder er forelæsninger, computersimuleringer, erhvervsrollespil, elevvirksomheder, projektarbejde og gruppearbejde, virksomhedsbesøg og praktikophold. Selv om en bred vifte af pædagogiske værktøjer er på 7

9 plads, synes der dog generelt at være en forskel mellem de pædagogiske metoder, der anses for at være mest effektive, og dem, der i øjeblikket anvendes. En forklaring kan være, at ikke alle lærere vælger eller er i stand til at bruge aktive undervisningsmetoder. Et andet problem er knyttet til manglen på en tværfaglig måde at arbejde på konkrete projekter. Den nuværende situation er, at de fleste lærere ikke er blevet undervist i iværksætterånd. Derfor kan de være uvidende om den rette tilgang til undervisning i iværksætterånd. Grundlæggende og videregående uddannelse af lærere er af største betydning, men iværksætteruddannelse indgår endnu ikke systematisk i uddannelsesprogrammer for undervisere. I mange tilfælde varetages efteruddannelsen af eksterne organisationer. Den mest effektive måde at sikre, at lærerens kompetence på dette område er tilstrækkelig og up to date ville være at gøre iværksætterånd til en obligatorisk del af læreruddannelsen. Det er også vigtigt at tilbyde efteruddannelse til de lærere, som allerede har afsluttet deres grunduddannelse. For offentlige myndigheder ville det første skridt til en sammenhængende strategi være at nedsætte et styrelses- eller koordinationsudvalg for uddannelse i iværksætterånd, på nationalt eller regionalt plan, med repræsentanter fra både undervisnings- og økonomiministeriet og med deltagelse af andre relevante afdelinger og organisationer (herunder erhvervsorganisationer og ngo'er). Som et efterfølgende trin vil indførelse af iværksætterånd som et eksplicit mål i undervisningsplanen være et klart signal om, at dette er vigtigt for alle studerende. Desuden vil det gøre det lettere for lærere at bruge undervisningstimer på emnet. Der kan nu ses en generel tendens til et skift af de nationale læseplaner fra indhold til kompetencer. Denne proces bør fortsætte: At styrke kompetencebaseret undervisning og læring gør det lettere for iværksætterånd at indgå i skolernes programmer. Blandt andre anbefalede tiltag for offentlige myndigheder kan nævnes følgende: gøre karriereudforskning obligatorisk, og inkludere iværksætterånd i erhvervsvejledning yde rådgivning til skoler og lærere i udformningen af eud -læreplaner og udbrede gode erfaringer og praksis mellem erhvervsskoler støtte de nonprofit-organisationer og ngo'er, hvis mission er at fremme og levere iværksætteruddannelse, og som fungerer som mellemled mellem erhvervsskoler og virksomheder. På deres ansvarsniveau bør erhvervsskoler: udvide iværksætterånd til alle studieretninger inden for erhvervsuddannelser: etablere en forbindelse mellem praktisk uddannelse inden for specifikke studier med henblik på iværksætterånd og yde støtte til studerende med interesse for opstart af en virksomhed gøre brug af metoder baseret på reelle erfaringer (projektarbejde med virkelige virksomheder eller med lokalsamfundet, mini-virksomheder etableret af studerende osv.) 8

10 sikre adgang til eksperter (fra virksomheder, erhvervsorganisationer og ngo'er), som kan tilbyde uddannelse og løbende støtte. Endelig har også andre aktører en vigtig rolle at spille: erhvervsorganisationer skal fremme partnerskaber mellem erhvervsskoler og virksomheder og motivere flere erhvervsfolk til at blive involveret i iværksætteruddannelse Europa-Kommissionen har sin rolle i at bidrage til udveksling af god praksis, erfaringer og metoder, for at skabe forståelse og sørge for overvågning og benchmarking af processen i EU's medlemsstater. 9

11 1. INDLEDNING 1.1. Baggrund Hvis man ønsker en vellykket gennemførelse af Lissabonstrategien for vækst og beskæftigelse har Europa brug for at stimulere iværksættertankegang blandt unge, fremme innovative nystartede virksomheder og fremme en kultur, der er mere imødekommende for iværksætterånd og vækst i små og mellemstore virksomheder. Den vigtige rolle, som uddannelse spiller i at fremme iværksætterkulturens holdninger og adfærd, og som starter allerede i grundskolen, er nu almindeligt anerkendt. Det Europæiske Råds forårsmøde i marts 2006 understregede behovet for et positivt iværksætterklima generelt og for rammer, der letter og fremmer iværksætterkulturen, og opfordrede medlemsstaterne til at indføre større foranstaltninger, herunder iværksætteruddannelse. Efter den europæiske konference i Oslo i oktober 2006, som præsenterede et væld af eksempler på god praksis, offentliggjorde Kommissionen "Oslodagsordenen for iværksætteruddannelse i Europa" 1. Idéen var at skabe en menu, hvorfra alle berørte parter kunne vælge egnede emner Hvad er uddannelse i iværksætterånd, og hvorfor undervise i iværksætterånd? Iværksætterånd er evnen til at føre idéer ud i livet. Det kræver kreativitet, innovation og risikovillighed samt evne til at planlægge og forvalte projekter for at nå bestemte mål. Iværksætterånd er et aktiv for individet i dagligdagen i hjemmet og samfundet, hjælper arbejdstagerne med at være bevidst om deres arbejdes funktion og ruster dem til at udnytte muligheder og er det grundlag, som iværksættere har brug for for at starte en samfundsmæssig eller erhvervsmæssig aktivitet 2. Iværksætteruddannelser bør ikke forveksles med generelle erhvervsmæssige eller økonomiske uddannelser, da målet med iværksætteruddannelser er at fremme kreativitet, innovation og selvstændig virksomhed. I dette projekt blev det derfor vedtaget, at eksisterende aktiviteter og programmer betegnes som iværksætteruddannelse, hvis de omfatter mindst to af følgende elementer: a) Udvikle de personlige egenskaber og generelt gældende (horisontale) færdigheder, som danner grundlag for iværksættertankegang og adfærd. b) Øge elevernes bevidsthed om selvstændig virksomhed og iværksætterånd som mulige karrieremuligheder. c) Arbejde med konkrete virksomhedsprojekter og -aktiviteter, for eksempel, at studerende driver mini-virksomheder. 1 Se: 2 Kommissionens meddelelse "Fremme af iværksættertankegangen gennem uddannelse og læring". KOM(2006) 33 endelig. 10

12 d) Levere specifikke erhvervsfærdigheder og viden om, hvordan man starter og driver en virksomhed. Iværksætterprogrammer og -moduler tilbyder de studerende værktøjer til at tænke kreativt, til at være en effektiv problemløser, til at analysere en forretningsidé objektivt og til at kommunikere, netværke, lede og evaluere et givet projekt. Studerende føler sig mere trygge ved at etablere deres egen virksomhed, hvis de kan afprøve deres idéer i et uddannelsesmæssigt, støttende miljø. Imidlertid er fordelene ved iværksætteruddannelsen ikke begrænset til at styrke nystartede virksomheder, innovative projekter og nye arbejdspladser. Iværksætterånd er en kompetence for alle, og den hjælper unge til at være mere kreative og med selvtillid i, hvad de forpligter sig til. I henstillingen fra Europa-Parlamentet og Rådet af 18. december 2006 om nøglekompetencer for livslang læring 3 omtales "følelse af initiativ og iværksætterånd" som en af otte nøglekompetencer, der skal indlæres i alle faser af undervisning og uddannelse. Fælles analyse foretaget af Kommissionen 4 og de nationale myndigheder viser, at selv om en lang række initiativer om uddannelse i iværksætterånd er i gang på alle niveauer i hele EU, er de fleste af dem hverken integreret i læseplanen eller udgør en del af en sammenhængende ramme, og at de fleste studerende som et resultat heraf endnu ikke kan deltage i iværksætterkurser og -programmer. Iværksætteruddannelse kan være særdeles effektiv i erhvervsmæssig grunduddannelse, hvor de studerende er tæt på at påbegynde deres arbejdsliv og selvstændig virksomhed kan være en værdifuld mulighed for dem. Imidlertid mangler en egentlig fokusering på iværksætterkultur i de fleste tilfælde, da hovedopgaven anses som værende at producere kvalificeret arbejdskraft Mål og metoder Dette europæiske projekt blev udviklet under programmet for konkurrenceevne og innovation - CIP ( ) 6, ved hjælp af "Best procedure". "Best procedure" blev (i henhold til et mandat fra Rådet i Lissabon i 2000) oprettet for at fremme udvekslingen af bedste praksis og at skabe synergi mellem de eksisterende processer. Best-procedure-projekterne analyserer emner af interesse for Kommissionen og de nationale myndigheder til at skabe en bedre forståelse af deres karakter og af det arbejde, der udføres omkring dem, og for at identificere bedste praksis /962/EF, EUT L 394/10. 4 "Best procedure"-projekter. Endelige rapporter er tilgængelige på: 5 Endelig rapport fra ekspertgruppen, Best-projekt: om iværksætteruddannelse, "Uddannelse for iværksætterånd", november Kommissionens beslutning K (2009) 32 af 14. januar 2009 om oprettelse af et iværksætter- og innovationssamfund. Arbejdsprogram for 2009 i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse nr. 1639/2006/EF. 11

13 Målet er at fremme politiske ændringer i medlemsstaterne og i de øvrige deltagende lande, og et af de væsentligste elementer i denne metode er, at projekterne gennemføres i fællesskab af Kommissionen og de relevante nationale myndigheder. Dette projekt bygger på Kommissionens meddelelse Fremme af iværksættertankegangen gennem uddannelse og læring, der blev vedtaget i februar 2006, og på Oslodagsordenen for iværksætteruddannelse i Europa. En ekspertgruppe blev nedsat for at indsamle og udveksle oplysninger om undervisning i iværksætterånd i erhvervsuddannelserne, og til at foreslå passende foranstaltninger. Nationale regeringer blev af Kommissionen opfordret til at udpege en ekspert. Repræsentanter for en række europæiske organisationer og netværk, der er aktive på området, blev også opfordret til at deltage som observatører (den fuldstændige liste over eksperter findes i begyndelsen af denne rapport). Som en del af sit arbejde har ekspertgruppen gennemgået de eksisterende programmer og eksempler på god praksis. Mere specifikt var de vigtigste mål for dette arbejde følgende: - at kortlægge de eksisterende programmer og de mest almindeligt anvendte undervisningsmetoder - at indsamle oplysninger om eksisterende god praksis og give eksempler herpå - at identificere faktorer for succes og de vigtigste hindringer - at identificere og udveksle bedste praksis til at fremme undervisning i iværksætterånd - at fremme udvekslingen af erfaringer - at fremhæve betydningen af offentlige politikker og identificere relevante støtteforanstaltninger - at drage konklusioner og anbefalinger med henblik på politiske tiltag. Gruppens opgaver var at samle den nødvendige ekspertise til at tilvejebringe information og data om de eksisterende programmer, for at sikre samarbejde med og aktiv inddragelse af de nationale myndigheder i de deltagende lande. Ud over de 23 EU-medlemsstater har også Norge besluttet at deltage i denne aktivitet Definition af erhvervsuddannelse (EUD) i dette projekt Erhvervsrettet uddannelse adskiller sig fra akademisk uddannelse i pensum og i forsøget på generelt at forberede de studerende til bestemte typer af erhverv og i nogle tilfælde en direkte adgang til arbejdsmarkedet. EUD antager forskellige former i de forskellige lande, men også i det enkelte land. Indledende erhvervsuddannelse fører normalt til et certifikat på gymnasialt niveau. Under hensyntagen til forskellene mellem de europæiske lande er den definition af erhvervsuddannelserne, der anvendes i dette projekt, bred, og omfatter alle faglige, tekniske og merkantile skoler og gymnasier, og alle mulige områder af specialkurser. Projektet betragter derfor som "faglig" al uddannelse, der adskiller sig fra almen eller akademisk uddannelse. 12

14 Dette projekt fokuserer på erhvervsfaglig grunduddannelse i formelle uddannelsessystemer. Dette uddannelsesniveau anses for svarende til en gymnasial erhvervsfaglig uddannelse (ISCED-niveau 3), og kort videregående uddannelse (ISCED-niveau 4). Men uddannelse for bestemte erhverv kan også gives på videregående niveau i nogle lande, og grænserne mellem post-sekundære og tertiære uddannelser er ikke altid klart defineret. Derfor er, afhængigt af den specifikke situation i de enkelte lande, ISCED-niveau 5B også taget i betragtning. Alderen for studerende, der deltager i den erhvervsfaglige grunduddannelse varierer afhængigt af det nationale system, der spænder fra omkring 14 år (i Belgien) til 29 år (i Sverige). Endvidere er grænser mellem grundlæggende og videregående faglig uddannelse ikke altid klart defineret. Ovennævnte aldersspredning giver et eksempel på den brede målgruppe, der behandles i dette arbejde. Erhvervsfaglige uddannelser og kurser, der omfatter voksne og virksomhedens personale er ikke medtaget. Bidrag fra nationale eksperter fremhævede de store forskelle i eud-systemerne i de europæiske lande, og det store udvalg af erhvervsskoler og forløb, selv inden for samme land. Grundlæggende erhvervsuddannelse kan være skolebaseret, eller den kan gives dels i skolen og dels i en virksomhed (som i vekseluddannelse). Den tiltænkte aldersgruppe kan variere meget, afhængigt af forskellige forløb og ind- og udgangspunkter. I mange tilfælde får eksterne organisationer (såsom ngo'er) ansvaret for at køre iværksætterprogrammer baseret på praktiske erfaringer, for eksempel gennem brug af simulationer eller mini-virksomheder. Følgende centrale spørgsmål er generelt blevet identificeret og fortjener særlig opmærksomhed: skole-virksomhedssamarbejde og åbning af uddannelsesinstitutioner til omverdenen, læreruddannelse, brug af projektarbejde, simuleringer og elevvirksomheder, de mest effektive metoder, forskning i og evaluering af effekten af iværksætterkulturprogrammer. 13

15 2. OVERBLIK OVER DEN AKTUELLE SITUATION I EUROPA 2.1. Generel oversigt Iværksætterånd er inkluderet i de nationale læseplaner for faglig uddannelse i de fleste europæiske lande, i det mindste til en vis grad. I nogle af disse lande (som i Estland, Spanien og Polen) er deltagelse obligatorisk, men i de fleste tilfælde er iværksætterånd et valgfrit emne, eller det er kun obligatorisk i visse dele af det faglige uddannelsessystem og ikke i andre. Det er dog interessant at bemærke, at selv i de lande, hvor iværksætterundervsining indgår i de nationale læseplaner, er der i de fleste tilfælde en opfattelse af, at situationen endnu ikke er tilfredsstillende, og at der stadig er et hul, der skal lukkes. Dette kan være relateret til omfanget af deltagelse af skoler og studerende eller til effektiviteten af de anvendte metoder. Nogle vigtige årsager til de konstaterede mangler er følgende: de pædagogiske metoder er ineffektive iværksætterundervisning er ikke inkluderet i alle dele af eud -systemet de studerendes deltagelse er begrænset lærerne er ikke fuldt ud kompetente erhvervsfolk er ikke tilstrækkeligt inddraget den praktiske del af iværksætterundervisningen mangler iværksætterundervisning er ikke knyttet til bestemte faguddannelser eller erhverv. Mindst ni lande (Østrig, Cypern, Estland, Ungarn, Luxembourg, Polen, Rumænien, Spanien og Det Forenede Kongerige) rapporterer også, at mellem 90 % og 100 % af de studerende på erhvervsuddannelserne deltager i iværksætterprogrammer på et tidspunkt i deres uddannelsesforløb. Imidlertid er disse tal er kun vejledende, mens programmer og aktiviteter, der indgår i ovennævnte data, kan variere meget i intensitet og effektivitet. Under alle omstændigheder er der selv i nogle af de nævnte lande mangler i den iværksætteruddannelse, der tilbydes. Derfor fremgår det, trods nogle opmuntrende data, at optagelsen og effektiviteten af iværksætteruddannelse i Europas erhvervsskoler stadig er langt fra at være fuldt tilfredsstillende. Ca. halvdelen af de lande, der deltager, rapporterer, at specialkurser for selvstændig virksomhed er fuldt integreret i alle iværksætterkurser. I andre tilfælde er formålet med uddannelse i iværksætterånd bredere, sigter snarere mod at udvikle elementære iværksætterfærdigheder, og uddannelse af selvstændig virksomhed indgår kun i nogle særlige studieområder. En delvis manglende kompetence fra lærernes side opfattes i mange tilfælde som et problem, i hvert fald hvad angår deres praktiske erfaring med iværksætterundervisning, i nogle tilfælde mangler lærererne også teoretiske viden. Der er i høj grad behov for forbedring på dette område. De fleste lande rapporterer, at nogle kurser om iværksætterånd udbydes til lærerne, men kun få tilbyder en systematisk tilgang. Der synes ikke at være nogen større administrative hindringer for samarbejde mellem skoler og virksomheder, og denne form for samarbejde er generelt godt etableret. Det store flertal af 14

16 lande rapporterer også, at det ikke er for vanskeligt for skolerne at finde iværksættere og erhvervsfolk, som vil komme til klasseværelset. Et positivt resultat vil normalt afhænge af skolens eller lærerens proaktive initiativ. Så dette opfattes ikke som et stort problem i de fleste tilfælde.det kan dog være vanskeligt at sikre deltagelse af små virksomheder og mikrovirksomheder. Non-profit organisationer (ngo'er) spiller en vigtig rolle i organiseringen af iværksætteruddannelser i EUD-skoler, især ved at tilbyde programmer baseret på praktiske erfaringer og arbejde på projekter. De har normalt tætte forbindelser til erhvervslivet, og får ofte en form for støtte fra offentlige myndigheder. I særdeleshed fremmer europæiske netværk såsom Junior Achievement-Young Enterprise (JA-YE) 7 og Europen-Pen 8 i stort omfang minivirksomheds- eller firmapraksisprogrammer, hvor de studerende skal arbejde på deres reelle eller virtuelle virksomhed. Disse programmer er udbredte og de er til stede i alle europæiske lande (f.eks. rapporterer JA-YE, at 80% af eud -skolerne i Danmark og 66 % af eud -skolerne i Norge tilbyder de studerende muligheden for at skabe deres minivirksomhed)

17 2.2. Kort oversigt over udviklingen i nogle europæiske lande Østrig Uddannelse i iværksætterånd er en del af pensum i skoler og gymnasier, der underviser i tekniske fag og driftsøkonomi, på deltidsfagskoler for lærlinge, på skoler og gymnasier for turisme, og kollegier for landbrug og skovbrug. Så alle eud -skoler og gymnasier omfatter nogle iværksætterkulturkomponenter i læseplanen. I nogle læseplaner er iværksætterånd og ledelse et specialistfagområde. Belgien Den nuværende situation er forholdsvis ens i Flandern og Vallonien, med en ganske bred vifte af aktiviteter til rådighed. Både offentlige og private aktører tilbyder forskellige iværksætteråndsaktiviteter eller -projekter som supplement til det traditionelle uddannelsessystem. Iværksætterånd er ikke integreret i læseplanen, så de studerendes deltagelse er kun obligatorisk i visse studieområder. For hovedparten af de studerende er deltagelsen frivillig. I praksis er det ofte læreren eller skolens direktør, der beslutter, om de studerende deltager eller ej. De fleste aktiviteter eller projekter er åbne for alle typer af skoler. Kun få fokuserer på erhvervsskoler. For at forbedre udnyttelsen af "frivillige aktiviteter" i skolerne har den vallonske regering fremmet et koordineret program for omkring 15 certificerede aktioner (fra grundskolen til universitetet), der anbefales til lærerne. Programmet, kaldet "Vi har alle et es i os" 9, bliver ledet af "agenturet for økonomisk stimulering". Bulgarien For erhverv, der kræver faglige kvalifikationer på tredje niveau, er iværksætterånd et obligatorisk fag for alle studerende. For erhverv, der kræver faglige kvalifikationer på første eller andet niveau, med undtagelse af det faglige felt "virksomhedsledelse og -administration", er iværksætterånd valgfri. Elev-minivirksomheder indgår i undervisningen i iværksætterånd som et valgfrit emne i erhvervsrettede og ikke-økonomiske gymnasier i 10. og 11. klasse. Sessioner er enten to gange om ugen (72 timer) eller fire gange om ugen (144 timer). Cypern Iværksætterånd er inkluderet i de nationale læseplaner for alle skoler i tekniske og faglige uddannelser. Der tilbydes ingen specialiserede iværksætteråndsprogrammer eller -aktiviteter, men alle fag omfatter iværksætteråndskomponenter efter behov. Den nationale strategi for iværksætterånd i almen undervisning til 2010 har til formål at give iværksætteruddannelse for alle lærere på tekniske og faglige uddannelser. Tjekkiet Tjekkiet har to vigtige programmer, begge baseret på praktisk erfaring: Praktikvirksomheder og Junior Achievement Student Company Programme (elev-minivirksomheder). Praktikvirksomheder figurerer i forbindelse med pensum ikke som et obligatorisk fag, men 9 16

18 som et værktøj, der kan bruges til at lette erhvervserfaring. Dog afhænger iværksætteruddannelse i høj grad af skolernes vilje til at deltage i disse programmer. Danmark I Danmark kombinerer erhvervsuddannelserne typisk undervisning (1/3) med virksomhedspraktik (2/3). Undervisning i innovation og iværskætteri er indarbejdet i formålet for erhvervsuddannelserne og er obligatorisk for en del af erhvervsuddannelserne. Undervisning i iværskætteri bør derfor altid tilbydes de studerende som valgfag. Situationen er lidt anderledes i de erhvervsgymnasiale uddannelser, hvor deltagelse i iværksætterundervsining ligeledes er frivillige for eleverne, men et af de obligatoriske fag, "kommunikation og it", giver undervisning i kommunikation og innovativ tænkning i forhold til iværksætterånd og opstart af en virksomhed eller genererer idéer til en virksomhed. En nøgle til det danske eud-systems evne til "løbende fornyelse" af undervisningen er det danske forsøgs- og udviklingsprogram (fou), der skal fremme innovation og udvikling af den daglige praksis på erhvervsskolerne. Estland Iværksætterprogrammer og -aktiviteter findes i alle erhvervsuddannelserne i Estland. Siden 2006 er der blevet inkluderet iværksætterprogrammer i alle nationale læseplaner for erhvervsuddannelserne. Mindst 40 lektioner (1 studieuge) i alle programmer. Gennemsnittet er dobbelt så langt - 80 lektioner (2 studieuger). En række læseplaner tilbyder iværksætterprogrammer på 120 lektioner (3 studieuger) eller mere. Disse omfatter landbrug og gartneri, turisme, catering og andre serviceydelser, handel, brugskunst og kunsthåndværk. Udfordringerne for iværksætterprogrammer i erhvervsuddannelserne er for det meste forbundet med undervisningsmetoder. Der bør være en bredere vifte af teknikker som supplement til forelæsninger som det mest grundlæggende pædagogiske redskab. Frankrig Iværksætteruddannelse i Frankrig er knyttet til fagene "indtryk af erhvervslivet" og "karrierevejledning". Men denne type af uddannelse er ikke specificeret i de nationale læseplaner. Den udføres normalt på initiativ af lokale myndigheder, de enkelte skoler eller specialiserede organisationer gennem frivillige aktiviteter. Som et resultat heraf er, på trods af visse fremskridt på det seneste, initiativ og iværksætterånd ikke endnu bredt anerkendt i det franske uddannelsessystem. Tyskland Alle læseplaner for erhvervsuddannelserne, som bliver fastsat af Kultusministerkonferenz (den stående konference af undervisningsministre) præciserer, at erhvervsskolerne skal give et indblik i forskellige former for beskæftigelse, herunder iværksætterånd, for at støtte en karriere- og livsplan, der også omfatter selvstændig virksomhed. Alle erhvervsskoler er nødt til at operere i denne sammenhæng, så iværksætterrelaterede måder at tænke og handle på indgår som en del af det fastlagte pensum. Men iværksætterkultur er endnu ikke inkluderet i alle anerkendte eud -kurser; skoleprogrammer indeholder stadig for lidt om start af nye virksomheder og iværksætterånd. Selv om de indledende skridt er taget, bør fremtidig modernisering af EUD systematisk inddrage iværksætterånd. 17

19 Ungarn Iværksætterånd er en grundlæggende kompetence i de ungarske nationale læseplaner, men læseplanernes indhold har forskellig vægt i de 21 faglige grupper af Ungarns nationale kvalifikationsregister. På nuværende tidspunkt tilbyder det ungarske kompetencebaserede og modulopbyggede erhvervsuddannelsessystem 422 kvalifikationer. Flere moduler indeholder iværksætterprogrammer, så iværksætterånd indgår i de fleste af kvalifikationerne. Hvor faglige kvalifikationer ikke dækker iværksætterånd, kan skolerne undervise i det uden for det obligatoriske pensum, og et flertal af dem gør det. Italien Iværksætterånd er ikke inkluderet i den etablerede nationale læseplan for erhvervsuddannelserne. Men lovgivningen opfordrer skoler til at fremme en tilknytning til arbejdsmarkedet. Deltagelse af de studerende er valgfri. Der er mange iværksætterprogrammer med "lokal/regional" fokus, der støttes af den private sektor og offentlige institutioner, der når frem til et mindre antal studerende. Der tilbydes dog tre vigtige iværksætterprogrammer på nationalt plan, herunder mulighed for studerende til at arbejde på praktikvirksomheder og mini-virksomheder. Luxembourg Uddannelse i iværksætterånd er i nogle tilfælde indlejret i skoleforløbet (f.eks. inden for landbrug og hoteller/restauranter, hvor elev-minivirksomheder også bruges), og den kan tilbydes i valgfrie kurser, der afholdes selvstændigt af skoler, eller den kan tilbydes som en aktivitet uden for læseplanen (dvs. uden for den normale skoletid). Mini-virksomheder og uddannelsesvirksomheder bruges som et pædagogisk redskab, og regeringen har sammen med den private sektor nedsat en nonprofitorganisation til fremme af iværksætterkulturen blandt skoler. Men denne type uddannelse er endnu ikke tilgængelig for alle studerende, og en tværfaglig tilgang mangler: Undervisning i iværksætterånd er stadig alt for ofte begrænset til økonomisk relaterede kurser. Litauen Nationale rammedokumenter om erhvervsuddannelserne bestemmer, at iværksætterånd skal integreres i alle programmer, men der er ingen praktiske retningslinjer for at gennemføre dem. Som følge heraf er iværksætterånd ikke nævnt i uddannelsesprogrammer, der tilbydes af erhvervsskolerne. Så selv om nogle skoler fremmer de mest generiske iværksætterevner, råder studerende, der udgår fra en erhvervsskole normalt ikke over særlige iværksætterkompetencer. Malta I Malta findes ingen national læseplan for erhvervsuddannelserne og iværksætterånd indgår ikke formelt i skolernes programmer som et emne i sig selv, med undtagelse af et obligatorisk modul om iværksætterånd, som køres på et særligt it-kursus på Malta College of Arts, Science & Technology. På den anden side er der i de fleste af kurserne andre aktiviteter og initiativer, der tager sigte på at fremme iværksætterkulturen. Disse omfatter deltagelse i minivirksomheder, praktikophold og fritidsaktiviteter såsom fundraising til velgørenhed. 18

20 Norge Iværksætterånd er nævnt i generelle vendinger i de nationale læseplaner, og der er en åbning for iværksætterprogrammer i erhvervsuddannelse i mindst 7 ud af 9 emner. Men iværksætteruddannelse er ikke obligatorisk. Det er op til den lokale skole at afgøre, hvilke metoder, man ønsker at bruge, og om, hvorvidt og hvordan man kan indføre iværksætterånd. Studerendes deltagelse i iværksætterprogrammer er valgfri, hvis skolens ledelse prioriterer den slags programmer i den lokale plan. Hvis det er en prioritet for skolen, så er det kun obligatorisk for de studerende, hvis lærerne giver programmet prioritet. Den vigtigste leverandør er JA-YE Norge (Ungt Entreprenørskap). Regeringens strategiske plan om iværksætteruddannelse opstiller mål og visioner, og JA-YE er en del af strategien. Aktiviteter når ud til 300 ud af omkring 450 erhvervsskoler. Den vigtigste aktivitet er Company Programme (elev-minivirksomheder), med et gennemsnit på 4-5 timer hver uge i 30 uger. Ca af disse selskaber kører i erhvervsuddannelserne hvert år, med deltagelse af ca studerende. I 2009 lancerede regeringen en handlingsplan for at følge op på den strategiske plan. Polen I Polen indeholder læseplaner for alle typer af gymnasiale og korte videregående uddannelser emnet "Basic Entrepreneurship". Studerendes deltagelse er obligatorisk. Derudover omfatter alle eksamensstandarder for erhvervsfaglige kvalifikationer aspekter af iværksætterånd. Men den fremgangsmåde, der anvendes til at lære det, er ret teoretisk. Som et resultat erhverver fagskoleelever faglige kvalifikationer - når de er uddannet på arbejdspladsen som lærlinge - men ikke iværksætterkompetencer. Undervisningsministeriet er ved at forberede en reform af erhvervsuddannelserne, som kan gøre orienteret undervisning i iværksætterånd mere praksisorienteret. Rumænien I Rumænien indgår iværksætterånd i gymnasial teknisk og faglig uddannelse som følger: - inden for handels-, erhvervs- og turismeskoler er undersøgelse af iværksætterkultur gennem uddannelsesvirksomheder obligatorisk i en gymnasial uddannelse, - økonomi og anvendt økonomi er obligatoriske fag i alle områder af uddannelse, - kompetencerne teamwork, problemløsning og ikt er, sammen med en introduktion til erhvervslivet, obligatoriske for alle uddannelsesprogrammer i erhvervsuddannelserne. Programmer, der tilbydes af handels-, erhvervs- og turismeskoler, omfatter obligatoriske uddannelsesmoduler med fokus på opstart af virksomheder og selvstændig erhvervsvirksomhed, ved hjælp af uddannelsesfirmametoden. I 2007/2008 blev 890 træningsvirksomheder registreret hos det rumænske koorrdinationscenter for uddannelsesvirksomheder, der involverer anslået elever fra 146 erhvervsskoler. På andre uddannelsesområder som landbrug, ingeniører, fødevareindustrien, og transport, er der organiseret særlige iværksætteråndsaktiviteter som en del af de 20 % af læseplanen, der udvikles på lokalt niveau, i et partnerskab mellem skoler og lokale virksomheder. I postgymnasial uddannelse indgår uddannelsesprogrammer og specifikke iværksætteraktiviteter kun som en del af det obligatoriske pensum for handels-, erhvervs- og turismeuddannelse. 19

Et netværk til hjælp for arbejdstagere, der krydser grænser

Et netværk til hjælp for arbejdstagere, der krydser grænser Et netværk til hjælp for arbejdstagere, der krydser grænser Beskæftigelse & Den Europæiske Socialfond Beskæftigelse sociale anliggender Europa-Kommissionen 1 Eures et netværk til hjælp for arbejdstagere,

Læs mere

HØRING OM GRÆNSEOVERSKRIDENDE FLYTNING AF REGISTRERINGSSTED FOR SELSKABER - høring gennemført af GD MARKT

HØRING OM GRÆNSEOVERSKRIDENDE FLYTNING AF REGISTRERINGSSTED FOR SELSKABER - høring gennemført af GD MARKT HØRING OM GRÆNSEOVERSKRIDENDE FLYTNING AF REGISTRERINGSSTED FOR SELSKABER - høring gennemført af GD MARKT Indledning Indledende bemærkninger: Dette dokument er udarbejdet af Generaldirektoratet for det

Læs mere

TIDLIG INDSATS OVER FOR SMÅBØRN PRIORITETSOMRÅDER

TIDLIG INDSATS OVER FOR SMÅBØRN PRIORITETSOMRÅDER TIDLIG INDSATS OVER FOR SMÅBØRN PRIORITETSOMRÅDER Indledning Det Europæiske Agentur for Udvikling af Undervisning af Personer med Særlige Behov gennemførte i 2003-2004 et projekt om tidlig indsats over

Læs mere

Enkeltmandsselskaber med begrænset ansvar

Enkeltmandsselskaber med begrænset ansvar Enkeltmandsselskaber med begrænset ansvar Europa-Kommissionens høring, GD MARKT Indledende bemærkning: Dette spørgeskema er udarbejdet af Generaldirektorat for Det Indre Marked og Tjenesteydelser for at

Læs mere

Fonden Overskrift for Entreprenørskab dfgdffghfg. Young Enterprise

Fonden Overskrift for Entreprenørskab dfgdffghfg. Young Enterprise Fonden for Entreprenørskab Young Enterprise Fonden for Entreprenørskab Young Enterprise April 2012 Fonden for Entreprenørskab Young Enterprise Støttet af Større danske erhvervsvirksomheder og organisationer

Læs mere

INNOVATION OG IVÆRKSÆTTERI

INNOVATION OG IVÆRKSÆTTERI INNOVATION OG IVÆRKSÆTTERI FOLDER 2013 2012 Sponsorbrochure for Region Bornholm www.ffe-ye.dk Som medlem af Fonden for Entreprenørskab - Young Enterprise kan du være med til at styrke det lokale erhvervsliv!

Læs mere

Partnerskabsaftale om entreprenørskab i uddannelserne Mellem

Partnerskabsaftale om entreprenørskab i uddannelserne Mellem Partnerskabsaftale om entreprenørskab i uddannelserne 2011-2013 Mellem, Via University College, og Region Midtjylland Indledning: Vores fremtidige konkurrenceevne styrkes af, at vi gennem vores uddannelsessystem

Læs mere

EUROPÆISK CHARTER OM SMÅ VIRKSOMHEDER

EUROPÆISK CHARTER OM SMÅ VIRKSOMHEDER EUROPÆISK CHARTER OM SMÅ VIRKSOMHEDER De små virksomheder er rygraden i Europas økonomi. Det er her, jobbene skabes, og her forretningsidéerne udklækkes. Europas bestræbelser på at indføre den nye økonomi

Læs mere

Et åbent Europa skal styrke europæisk industri

Et åbent Europa skal styrke europæisk industri Januar 2014 Et åbent Europa skal styrke europæisk industri AF chefkonsulent Andreas Brunsgaard, anbu@di.dk Industrien står for 57 pct. af europæisk eksport og for to tredjedele af investeringer i forskning

Læs mere

Europaudvalget 2006 KOM (2006) 0033 Offentligt

Europaudvalget 2006 KOM (2006) 0033 Offentligt Europaudvalget 2006 KOM (2006) 0033 Offentligt KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 13.2.2006 KOM(2006) 33 endelig MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL RÅDET, EUROPA-PARLAMENTET, DET EUROPÆISKE

Læs mere

Europaudvalget, Uddannelsesudvalget EU-konsulenten. Til: Dato: Udvalgenes medlemmer og stedfortrædere 17. august 2009

Europaudvalget, Uddannelsesudvalget EU-konsulenten. Til: Dato: Udvalgenes medlemmer og stedfortrædere 17. august 2009 Europaudvalget 2008-09 EUU alm. del EU-note 64 Offentligt Europaudvalget, Uddannelsesudvalget EU-konsulenten Til: Dato: Udvalgenes medlemmer og stedfortrædere 17. august 2009 Grønbog om øget mobilitet

Læs mere

Europaudvalget 2010 KOM (2010) 0227 Offentligt

Europaudvalget 2010 KOM (2010) 0227 Offentligt Europaudvalget 2010 KOM (2010) 0227 Offentligt EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 12.5.2010 KOM(2010)227 endelig 2010/0126 (NLE) Forslag til RÅDETS FORORDNING (EU) Nr. /2010 om ændring af forordning (EF)

Læs mere

Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0138 Offentligt

Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0138 Offentligt Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0138 Offentligt DA DA DA EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 23.3.2011 KOM(2011) 138 endelig RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET, RÅDET, DET EUROPÆISKE ØKONOMISKE

Læs mere

04 Personaleudvikling

04 Personaleudvikling Indførelsen af referencerammer for kvalitetssikring på erhvervsuddannelserne, har de seneste år været et prioriteret område. Udbydere af erhvervsuddannelser, som befinder sig i de tidlige faser i forbindelse

Læs mere

Bilag om struktur, indhold og styring i de erhvervsrettede ungdomsuddannelser i Norge, Sverige og Finland 1

Bilag om struktur, indhold og styring i de erhvervsrettede ungdomsuddannelser i Norge, Sverige og Finland 1 DANMARK I DEN GLOBALE ØKONOMI SEKRETARIATET FOR MINISTERUDVALGET Prins Jørgens Gård 11, 1218 København K Telefon 33 92 33 00 - Fax 33 11 16 65 Bilag om struktur, indhold og styring i de erhvervsrettede

Læs mere

TILGÆNGELIG INFORMATION I EN LIVSLANG LÆRINGSPROCES

TILGÆNGELIG INFORMATION I EN LIVSLANG LÆRINGSPROCES TILGÆNGELIG INFORMATION I EN LIVSLANG LÆRINGSPROCES Alle elever og studerende har en fundamental ret til at få adgang til information, uanset om de har handicaps, særlige behov mv. eller ej. Informations-

Læs mere

NOTAT. Fra genopretning til udvikling Esnords strategi 2015 2020

NOTAT. Fra genopretning til udvikling Esnords strategi 2015 2020 NOTAT Fra genopretning til udvikling Esnords strategi 2015 2020 (version 4 2.1.2015) Dette er Esnords nye vision, mission og værdier, godkendt af bestyrelsen den 3. december 2014. Kapitlet vil indgå i

Læs mere

Verifikation af miljøteknologi (ETV)

Verifikation af miljøteknologi (ETV) Verifikation af miljøteknologi (ETV) 20/02/2008-21/03/2008 Der er 371 svar ud af 371, der opfylder dine kriterier 0. DELTAGELSE Land DE - Tyskland 63 (17%) NL - Nederlandene 44 (11.9%) CZ - Tjekkiet 30

Læs mere

INKLUDERENDE UNDERVISNING I LÆRERUDDANNELSER PRIORITETSOMRÅDER

INKLUDERENDE UNDERVISNING I LÆRERUDDANNELSER PRIORITETSOMRÅDER INKLUDERENDE UNDERVISNING I LÆRERUDDANNELSER PRIORITETSOMRÅDER Indledning Det Europæiske Agentur for Udvikling af Undervisning af Personer med Særlige Behov gennemførte fra 2009-2011 et projekt om inkluderende

Læs mere

Indikatorer for inkluderende vurderinger

Indikatorer for inkluderende vurderinger Indikatorer for inkluderende vurderinger Indledning Ved anvendelsen af inkluderende vurderinger i det almene skolesystem skal politikker og praksis være udformet så de i videst muligt omfang fremmer læringen

Læs mere

Europaudvalget 2008 2871 - Konkurrenceevne Bilag 3 Offentligt

Europaudvalget 2008 2871 - Konkurrenceevne Bilag 3 Offentligt Europaudvalget 2008 2871 - Konkurrenceevne Bilag 3 Offentligt Notat Samlenotat til Folketingets Europaudvalg Samlenotatet sendes efterfølgende til Videnskabsudvalget Rådsmøde (konkurrenceevne) (det indre

Læs mere

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 8.12.2014 COM(2014) 721 final 2014/0345 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om bemyndigelse af Østrig og Polen til at ratificere eller tiltræde Budapestkonventionen om

Læs mere

Det Europæiske Jernbaneagentur. Valenciennes, Frankrig

Det Europæiske Jernbaneagentur. Valenciennes, Frankrig Det Europæiske Jernbaneagentur Valenciennes, Frankrig Indkaldelse af ansøgninger til optagelse på liste over eksperter i Human Factors, der skal bistå det nationale undersøgelsesorgan i visse medlemsstater

Læs mere

14320/17 taa/js/mta 1 DG G 3 C

14320/17 taa/js/mta 1 DG G 3 C Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 17. november 2017 (OR. en) 14320/17 RECH 359 COMPET 751 NOTE fra: til: formandskabet De Faste Repræsentanters Komité/Rådet Vedr.: Forberedelse af samlingen

Læs mere

Bilag om uddannelse i entrepreneurship i det danske uddannelsessystem 1

Bilag om uddannelse i entrepreneurship i det danske uddannelsessystem 1 DANMARK I DEN GLOBALE ØKONOMI SEKRETARIATET FOR MINISTERUDVALGET Prins Jørgens Gård, 8 København K Telefon 9 - Fax 6 65 Dato:. januar 6 Bilag om uddannelse i entrepreneurship i det danske uddannelsessystem.

Læs mere

BILAG. til det ændrede forslag. til Rådets afgørelse

BILAG. til det ændrede forslag. til Rådets afgørelse EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 6.9.2016 COM(2016) 552 final ANNEX 2 BILAG til det ændrede forslag til Rådets afgørelse om undertegnelse og midlertidig anvendelse af lufttransportaftalen mellem Amerikas

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 12.12.2007 KOM(2007) 802 endelig 2007/0281 (CNS) Forslag til RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning (EF) nr. 1234/2007 om en fælles markedsordning

Læs mere

International Business Academy. iba ERHVERVSAKADEMI KOLDING STRATEGI 2020

International Business Academy. iba ERHVERVSAKADEMI KOLDING STRATEGI 2020 International Business Academy TæNDT AF AT LÆRE iba ERHVERVSAKADEMI KOLDING STRATEGI 2020 uddannelsesstrategi 2020 Uddannelsesstrategi 2020 IBA Erhvervsakademi Koldings fokusområder angiver de strategiske

Læs mere

Entreprenørskab fra ABC til ph.d.

Entreprenørskab fra ABC til ph.d. Introduktion til Entreprenørskab fra ABC til ph.d. Kortlægning af entreprenørskabsundervisning i det danske uddannelsessystem 2009/ 2010 Med udgivelsen af Entreprenørskab fra ABC til ph.d. er det første

Læs mere

Indikatorer for inkluderende vurderinger

Indikatorer for inkluderende vurderinger ELEVVURDERING I ET INKLUDERENDE UNDERVISNINGSMILJØ DA Indikatorer for inkluderende vurderinger Indledning Ved anvendelsen af inkluderende vurderinger i det almene skolesystem skal politikker og praksis

Læs mere

Hjælp til at søge medarbejdere i Europa

Hjælp til at søge medarbejdere i Europa Hjælp til at søge medarbejdere i Europa Beskæftigelse & Den Europæiske Socialfond Beskæftigelse sociale anliggender Europa-Kommissionen 1 Eures: hjælp til at søge medarbejdere i Europa Søger du at opbygge

Læs mere

RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET, RÅDET, DET EUROPÆISKE ØKONOMISKE OG SOCIALE UDVALG OG REGIONSUDVALGET

RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET, RÅDET, DET EUROPÆISKE ØKONOMISKE OG SOCIALE UDVALG OG REGIONSUDVALGET EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 17.6.011 KOM(011) 35 endelig RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET, RÅDET, DET EUROPÆISKE ØKONOMISKE OG SOCIALE UDVALG OG REGIONSUDVALGET anden rapport om frivillig

Læs mere

KONGERIGET BELGIEN, REPUBLIKKEN BULGARIEN, DEN TJEKKISKE REPUBLIK, KONGERIGET DANMARK, FORBUNDSREPUBLIKKEN TYSKLAND, REPUBLIKKEN ESTLAND, IRLAND,

KONGERIGET BELGIEN, REPUBLIKKEN BULGARIEN, DEN TJEKKISKE REPUBLIK, KONGERIGET DANMARK, FORBUNDSREPUBLIKKEN TYSKLAND, REPUBLIKKEN ESTLAND, IRLAND, PROTOKOL OM ÆNDRING AF PROTOKOLLEN OM OVERGANGSBESTEMMELSER, DER ER KNYTTET SOM BILAG TIL TRAKTATEN OM DEN EUROPÆISKE UNION, TIL TRAKTATEN OM DEN EUROPÆISKE UNIONS FUNKTIONSMÅDE OG TIL TRAKTATEN OM OPRETTELSE

Læs mere

Forslag til RÅDETS FORORDNING

Forslag til RÅDETS FORORDNING EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 7.7.2014 COM(2014) 448 final 2014/0207 (NLE) Forslag til RÅDETS FORORDNING om tilpasning af Rådets forordning (EF) nr. 1340/2008 af 8. december 2008 om handel med visse

Læs mere

9814/13 sol/sol/bh 1 DG D 2C

9814/13 sol/sol/bh 1 DG D 2C RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 28. maj 2013 (31.05) (OR. en) 9814/13 COSI 60 ENFOPOL 148 A-PUNKTS-NOTE fra: Generalsekretariatet til: Rådet Tidl. dok. nr.: 8985/13 COSI 43 ENFOPOL 124 8453/1/13

Læs mere

(Udtalelser) ADMINISTRATIVE PROCEDURER KOMMISSIONEN

(Udtalelser) ADMINISTRATIVE PROCEDURER KOMMISSIONEN 7.6.2008 C 141/27 V (Udtalelser) ADMINISTRATIVE PROCEDURER KOMMISSIONEN Indkaldelse af forslag 2008 Kulturprogram (2007 2013) Gennemførelse af programaktionerne: flerårige samarbejdsprojekter, samarbejdsaktioner,

Læs mere

Værdi / Vision / Mission Strategiske mål og indikatorer

Værdi / Vision / Mission Strategiske mål og indikatorer Værdi / Vision / Mission Strategiske mål og indikatorer Døesvej 70-76 7500 Holstebro Telefon 99 122 222 Værdigrundlag for UCH Uddannelsescenter Holstebro indgår med sine uddannelser i en værdikæde og ønsker

Læs mere

HØRING OM MANGFOLDIGHED PÅ ARBEJDSPLADSEN OG BEKÆMPELSE AF FORSKELSBEHANDLING

HØRING OM MANGFOLDIGHED PÅ ARBEJDSPLADSEN OG BEKÆMPELSE AF FORSKELSBEHANDLING HØRING OM MANGFOLDIGHED PÅ ARBEJDSPLADSEN OG BEKÆMPELSE AF FORSKELSBEHANDLING 14.06.2005-15.07.2005 803 svar Anfør virksomhedens hovedaktivitetssektor D - Fremstillingsvirksomhed 225 28,0% K - Fast ejendom,

Læs mere

Europaudvalget 2006 KOM (2006) 0488 Offentligt

Europaudvalget 2006 KOM (2006) 0488 Offentligt Europaudvalget 2006 KOM (2006) 0488 Offentligt KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 5.9.2006 KOM(2006) 488 endelig Forslag til RÅDETS FORORDNING om visse restriktive foranstaltninger

Læs mere

Strategi for udvikling af fag og uddannelse

Strategi for udvikling af fag og uddannelse Vedtaget version november 2013 Strategi for udvikling af fag og uddannelse Uddannelse skal sikre, at HK eren får jobbet. Kompetenceudvikling skal sikre, at HK eren er attraktiv og udvikles i jobbet. Faget

Læs mere

Projektplan Erhvervsskolereform Varde Kommune

Projektplan Erhvervsskolereform Varde Kommune Dato 07.05.14 Dok.nr. 46908-14 v2 Sagsnr. 14-3053 Ref. lcor Projektplan Erhvervsskolereform Varde Kommune Titel Baggrund Faglært til fremtiden Varde Kommune (der kan findes et nyt navn) I marts måned 2014

Læs mere

5776/17 dr/la/ef 1 DG G 3 C

5776/17 dr/la/ef 1 DG G 3 C Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 10. februar 2017 (OR. en) 5776/17 NOTE fra: til: formandskabet De Faste Repræsentanters Komité/Rådet IND 18 MI 82 COMPET 58 FISC 27 PI 9 Vedr.: Forberedelse

Læs mere

Preview. Spørgeskemaet kan kun udfyldes online.

Preview. Spørgeskemaet kan kun udfyldes online. Preview. Spørgeskemaet kan kun udfyldes online. Spørgeskema "En midtvejsevaluering af Europa 2020-strategien med udgangspunkt i europæiske byers og regioners holdninger" Baggrund Midtvejsevalueringen af

Læs mere

EUD 10. Norddjurs. September 2014

EUD 10. Norddjurs. September 2014 September 2014 EUD 10 Norddjurs Billeder og illustrationer: Colourbox.dk Et samarbejde mellem 10. Klasse-Center Djursland, Viden Djurs og Randers Social- og Sundhedsskole, Djurslandsafdelingen Formål,

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender ARBEJDSDOKUMENT

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender ARBEJDSDOKUMENT EUROPA-PARLAMENTET 2004 ««««««««««««2009 Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender 11.1.2005 ARBEJDSDOKUMENT om Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggenders bidrag til Lissabonstrategien Udvalget

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Udenrigsudvalget UDKAST TIL UDTALELSE

EUROPA-PARLAMENTET. Udenrigsudvalget UDKAST TIL UDTALELSE EUROPA-PARLAMENTET 2004 ««««««««««««Udenrigsudvalget 2009 FORELØBIG 2004/0151(COD) 19.5.2005 UDKAST TIL UDTALELSE fra Udenrigsudvalget til Kultur- og Uddannelsesudvalget om forslag til Europa-Parlamentets

Læs mere

Erhvervsuddannelser i et internationalt perspektiv Forsker/praktikernetværket for Erhvervsuddannelser

Erhvervsuddannelser i et internationalt perspektiv Forsker/praktikernetværket for Erhvervsuddannelser Erhvervsuddannelser i et internationalt perspektiv Forsker/praktikernetværket for Erhvervsuddannelser Roland Østerlund Jørgen Ole Larsen 19. September Introduktion kontekst ET 2020 VET i krisetider Innovation

Læs mere

RAPPORT FRA KOMMISSIONEN. Til Det Økonomiske og Finansielle Udvalg

RAPPORT FRA KOMMISSIONEN. Til Det Økonomiske og Finansielle Udvalg EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 20.5.2014 COM(2014) 277 final RAPPORT FRA KOMMISSIONEN Til Det Økonomiske og Finansielle Udvalg i henhold til artikel 12 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU)

Læs mere

Indledning. Fields marked with * are mandatory.

Indledning. Fields marked with * are mandatory. Spørgeskemaer om indførelsen af det europæiske erhvervspas fo sygeplejersker, læger, farmaceuter, fysioterapeuter, ingeniører, bj ejendomsmæglere (for kompetente myndigheder og andre interes offentlige

Læs mere

Læseplan for Iværksætteri på 8. og 9. årgang. Formål. Læringsmål

Læseplan for Iværksætteri på 8. og 9. årgang. Formål. Læringsmål Læseplan for Iværksætteri på 8. og 9. årgang I Tønder Kommunes strategiplan fremgår det under Uddannelsesstrategien, at iværksætteri skal fremmes i Tønder Kommune som et bidrag til at hæve det generelle

Læs mere

UDKAST TIL BETÆNKNING

UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2014-2019 Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender 23.3.2015 2014/2235(INI) UDKAST TIL BETÆNKNING om skabelse af et konkurrencedygtigt EU-arbejdsmarked for det 21. århundrede:

Læs mere

Overblik over regeringens udspil til reform af erhvervsuddannelserne

Overblik over regeringens udspil til reform af erhvervsuddannelserne Overblik over regeringens udspil til reform af erhvervsuddannelserne Klare mål Klare mål, klar ledelse og gode resultater hænger sammen. Regeringen ønsker derfor at opstille fire klare, overordnede mål

Læs mere

Uddrag af rapporten. Unge i erhvervsuddannelserne og på arbejdsmarkedet. - Værdier, interesser og holdninger

Uddrag af rapporten. Unge i erhvervsuddannelserne og på arbejdsmarkedet. - Værdier, interesser og holdninger Uddrag af rapporten Unge i erhvervsuddannelserne og på arbejdsmarkedet - Værdier, interesser og holdninger Hvem vælger hvad? Unge, der vælger EUD, ser uddannelsen som middel til at komme ud på arbejdsmarkedet

Læs mere

DET EUROPÆISKE INSTITUT FOR LIGESTILLING MELLEM MÆND OG KVINDER DEN EUROPÆISKE UNIONS AGENTUR FOR GRUNDLÆGGENDE RETTIGHEDER.

DET EUROPÆISKE INSTITUT FOR LIGESTILLING MELLEM MÆND OG KVINDER DEN EUROPÆISKE UNIONS AGENTUR FOR GRUNDLÆGGENDE RETTIGHEDER. DET EUROPÆISKE INSTITUT FOR LIGESTILLING MELLEM MÆND OG KVINDER OG DEN EUROPÆISKE UNIONS AGENTUR FOR GRUNDLÆGGENDE RETTIGHEDER Samarbejdsaftale Indledning Den Europæiske Unions Agentur for Grundlæggende

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Økonomi og Valutaspørgsmål

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Økonomi og Valutaspørgsmål EUROPA-PARLAMENTET 1999 2004 Udvalget om Økonomi og Valutaspørgsmål 25. juni 2003 PE 323.186/1-17 ÆNDRINGSFORSLAG 1-17 Udkast til udtalelse (PE 323.186) Miquel Mayol i Raynal om Kommissionens meddelelse

Læs mere

Europaudvalget 2014 KOM (2014) 0277 Offentligt

Europaudvalget 2014 KOM (2014) 0277 Offentligt Europaudvalget 2014 KOM (2014) 0277 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 20.5.2014 COM(2014) 277 final RAPPORT FRA KOMMISSIONEN Til Det Økonomiske og Finansielle Udvalg i henhold til artikel

Læs mere

Uddannelsespolitik Region Midtjylland. Regional Midtjylland Regional udvikling

Uddannelsespolitik Region Midtjylland. Regional Midtjylland Regional udvikling Uddannelsespolitik 2016-2020 Region Midtjylland Regional Midtjylland Regional udvikling Uddannelsespolitik udmøntning af den regionale vækst- og udviklingsstrategi Uddannelsespolitik 2016-2020 Kolofon

Læs mere

socialøkonomiske virksomheder

socialøkonomiske virksomheder 10 STRATEGI socialøkonomiske virksomheder // SOCIAL ANSVARLIGHED SKAL GØRE EN FORSKEL København har vedtaget en strategi for socialøkonomiske virksomheder. København vil med strategien sætte fokus på dén

Læs mere

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION. Bruxelles, den 18. maj 2004 (19.05) (OR. en) 9286/04 LIMITE EDUC 109 SOC 234

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION. Bruxelles, den 18. maj 2004 (19.05) (OR. en) 9286/04 LIMITE EDUC 109 SOC 234 RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 18. maj 2004 (19.05) (OR. en) 9286/04 LIMITE EDUC 109 SOC 234 ORIENTERENDE NOTE fra: Generalsekretariatet for Rådet til: Rådet Tidl. dok. nr.: 8448/04 EDUC

Læs mere

Rammer for erhvervsog videregående uddannelser. Politik for Herning Kommune

Rammer for erhvervsog videregående uddannelser. Politik for Herning Kommune Rammer for erhvervsog videregående uddannelser Politik for Herning Kommune Indhold Forord af Lars Krarup, Borgmester 5 Politik for rammerne for erhvervs- og videregående uddannelser - vision 7 1 - Unikke

Læs mere

Europaudvalget 2005 2689 - Uddannelse, ungdom og kultur Offentligt

Europaudvalget 2005 2689 - Uddannelse, ungdom og kultur Offentligt Europaudvalget 2005 2689 - Uddannelse, ungdom og kultur Offentligt Den internationale enhed Vester Voldgade 123 1552 København V. Tlf. 3392 5600 Fax 3395 5411 E-mail uvm@uvm.dk www.uvm.dk CVR nr. 20-45-30-44

Læs mere

EVALUERING AF TREDJE RUNDE AF MANGFOLDIG- HEDSPROGRAMMET HOVEDKONKLUSIONER

EVALUERING AF TREDJE RUNDE AF MANGFOLDIG- HEDSPROGRAMMET HOVEDKONKLUSIONER Til Integrationsministeriet Dokumenttype Hovedkonklusioner Evaluering af tredje runde af Mangfoldighedsprogrammet (2009) Dato Marts, 2011 EVALUERING AF TREDJE RUNDE AF MANGFOLDIG- HEDSPROGRAMMET HOVEDKONKLUSIONER

Læs mere

Politik. Synliggørelse af rammebetingelserne for socialøkonomiske virksomheder i Frederikshavn Kommune

Politik. Synliggørelse af rammebetingelserne for socialøkonomiske virksomheder i Frederikshavn Kommune Politik Synliggørelse af rammebetingelserne for socialøkonomiske virksomheder i Frederikshavn Kommune Indhold Hvad er en social økonomisk virksomhed? 3 Politikkens grundlæggende principper samt konkrete

Læs mere

Viden og uddannelse i EU 2020 strategien

Viden og uddannelse i EU 2020 strategien 09-1411 - ersc - 21.04.2010 Kontakt: - ersc@ftf.dk@ftf.dk - Tlf: 33 36 88 00 Viden og uddannelse i EU 2020 strategien Uddannelse, videnudvikling og innovation spiller en afgørende rolle i Kommissionens

Læs mere

995 der Beilagen XXIV. GP - Staatsvertrag - 04 Änderungsprotokoll in dänischer Sprache-DA (Normativer Teil) 1 von 8

995 der Beilagen XXIV. GP - Staatsvertrag - 04 Änderungsprotokoll in dänischer Sprache-DA (Normativer Teil) 1 von 8 995 der Beilagen XXIV. GP - Staatsvertrag - 04 Änderungsprotokoll in dänischer Sprache-DA (Normativer Teil) 1 von 8 PROTOKOL OM ÆNDRING AF PROTOKOLLEN OM OVERGANGSBESTEMMELSER, DER ER KNYTTET SOM BILAG

Læs mere

AARHUS AU UNIVERSITET BUSINESS AND SOCIAL SCIENCES. i Økonomi og Ledelse

AARHUS AU UNIVERSITET BUSINESS AND SOCIAL SCIENCES. i Økonomi og Ledelse AARHUS AU UNIVERSITET BUSINESS AND SOCIAL SCIENCES HD i Økonomi og Ledelse HD økonomi & ledelse vejen til en karriere i erhvervslivet HD er en anerkendt diplomuddannelse med specialisering inden for det

Læs mere

UDKAST TIL BETÆNKNING

UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2014-2019 Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender 15.4.2015 2014/2236(INI) UDKAST TIL BETÆNKNING om socialt iværksætteri og social innovation til bekæmpelse af arbejdsløshed

Læs mere

Europa-Parlamentets Eurobarometer (EB79.5) "ET ÅR FØR VALGET TIL EUROPA-PARLAMENTET I 2014" økonomisk og social sammenhørighed SAMMENFATTENDE ANALYSE

Europa-Parlamentets Eurobarometer (EB79.5) ET ÅR FØR VALGET TIL EUROPA-PARLAMENTET I 2014 økonomisk og social sammenhørighed SAMMENFATTENDE ANALYSE Generaldirektoratet for Kommunikation Enheden for Analyse af den Offentlige Opinion Bruxelles, den 15. september 2013 Europa-Parlamentets Eurobarometer (EB79.5) "ET ÅR FØR VALGET TIL EUROPA-PARLAMENTET

Læs mere

Entreprenørskabseksamen

Entreprenørskabseksamen Entreprenørskabseksamen Eksamenspensum Dette projekt er finansieret med støtte fra Europa-Kommissionen. Denne udgivelse forpligter kun forfatteren, og Kommissionen kan ikke holdes ansvarlig for brugen

Læs mere

FEDERATION BANCAIRE DE L UNION EUROPEENNE BANKING FEDERATION OF THE EUROPEAN UNION

FEDERATION BANCAIRE DE L UNION EUROPEENNE BANKING FEDERATION OF THE EUROPEAN UNION Y2071BEN 2256/01/REV/ DA FEDERATION BANCAIRE DE L UNION EUROPEENNE BANKING FEDERATION OF THE EUROPEAN UNION Comité bancaire pour les Affaires sociales européennes Banking Committee for European Social

Læs mere

Anvendelse af elevvurderinger i et inkluderende undervisningsmiljø

Anvendelse af elevvurderinger i et inkluderende undervisningsmiljø ELEVVURDERING I ET INKLUDERENDE UNDERVISNINGSMILJØ DA Anvendelse af elevvurderinger i et inkluderende undervisningsmiljø I første del af agenturets projekt om elevvurderinger i et inkluderende undervisningsmiljø

Læs mere

Company Programme kan integreres i mange forskellige fag på de forskellige ungdomsuddannelser

Company Programme kan integreres i mange forskellige fag på de forskellige ungdomsuddannelser Company Programme Hvad er Company Programme? Company Programme er et learning-by-doing-forløb, hvor elever fra ungdomsuddannelserne lærer at udvikle, afprøve og realisere gode ideer inden for alt fra social

Læs mere

Præsentation af. FastholdelsesTaskforce

Præsentation af. FastholdelsesTaskforce Præsentation af FastholdelsesTaskforce Præsentation Modelskoler FastholdelsesTaskforcen samarbejder med mindst ti erhvervsskoler om øget kvalitet i den pædagogiske ledelse og den pædagogiske praksis i

Læs mere

FORSKNING FOR CULT-UDVALGET - MINDRETALSSPROG OG UDDANNELSE: BEDSTE PRAKSIS OG FALDGRUBER

FORSKNING FOR CULT-UDVALGET - MINDRETALSSPROG OG UDDANNELSE: BEDSTE PRAKSIS OG FALDGRUBER GENERALDIREKTORATET FOR INTERNE POLITIKKER TEMAAFDELING B: STRUKTUR- OG SAMHØRIGHEDSPOLITIK KULTUR OG UDDANNELSE FORSKNING FOR CULT-UDVALGET - MINDRETALSSPROG OG UDDANNELSE: BEDSTE PRAKSIS OG FALDGRUBER

Læs mere

STRATEGI CAMPUS KØGE

STRATEGI CAMPUS KØGE STRATEGI CAMPUS KØGE 2016 2018 Udarbejdet af CAMPUS Køges Projektgruppe - til fordel for CAMPUS Køges elever, studerende, kursister, medarbejdere, partnere og det samfund, vi er en del af. INDIVIDET SKABES

Læs mere

Europaudvalget 2009 Rådsmøde 2978 - uddannelse m.v. Bilag 2 Offentligt

Europaudvalget 2009 Rådsmøde 2978 - uddannelse m.v. Bilag 2 Offentligt Europaudvalget 2009 Rådsmøde 2978 - uddannelse m.v. Bilag 2 Offentligt Indenrigs- og Socialministeriet International J.nr. 2009-5121 akj 28. oktober 2009 Samlenotat om EU-Komissionens forslag om et europæisk

Læs mere

Vedlagt følger til delegationerne et dokument om ovennævnte spørgsmål, som RIA-Rådet nåede til enighed om den 20. juli 2015.

Vedlagt følger til delegationerne et dokument om ovennævnte spørgsmål, som RIA-Rådet nåede til enighed om den 20. juli 2015. Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 22. juli 2015 (OR. en) 11130/15 ASIM 62 RELEX 633 NOTE fra: til: Generalsekretariatet for Rådet delegationerne Tidl. dok. nr.: 10830/2/15 REV 2 ASIM 52 RELEX

Læs mere

BERETNING FRA KOMMISSIONEN

BERETNING FRA KOMMISSIONEN EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 23.9.2016 COM(2016) 618 final BERETNING FRA KOMMISSIONEN Rapport, der skal understøtte beregningen af den tildelte mængde til Den Europæiske Union, og rapport, der skal

Læs mere

PÆDAGOGIK PÅ EUD. Vores fælles pædagogiske didaktiske grundlag. ZBC Roskilde Maglegårdsvej 8 4000 Roskilde Tlf. 4634 6200

PÆDAGOGIK PÅ EUD. Vores fælles pædagogiske didaktiske grundlag. ZBC Roskilde Maglegårdsvej 8 4000 Roskilde Tlf. 4634 6200 PÆDAGOGIK PÅ EUD Vores fælles pædagogiske didaktiske grundlag ZBC Roskilde Maglegårdsvej 8 4000 Roskilde Tlf. 4634 6200 ZBC Ringsted Ahorn Allé 3-5 4100 Ringsted Tlf. 5768 2500 ZBC Næstved Handelsskolevej

Læs mere

Information til Dansk Byggeris repræsentanter i. lokale uddannelsesudvalg erhvervsuddannelser

Information til Dansk Byggeris repræsentanter i. lokale uddannelsesudvalg erhvervsuddannelser Information til Dansk Byggeris repræsentanter i lokale uddannelsesudvalg erhvervsuddannelser Indledning Som medlem af et lokalt uddannelsesudvalg/en fagkomité repræsenterer du Dansk Byggeri og den sektion,

Læs mere

Foreløbig rapport om fordelingen af medlemmer i Europa- Parlamentet

Foreløbig rapport om fordelingen af medlemmer i Europa- Parlamentet Europaudvalget EU-note - E 78 Offentligt Folketinget Europaudvalget Christiansborg, den 12. september 2007 Folketingets repræsentant ved EU Til udvalgets medlemmer og stedfortrædere Foreløbig rapport om

Læs mere

Effektive løsninger. på dine problemer. i Europa. ec.europa.eu/solvit

Effektive løsninger. på dine problemer. i Europa. ec.europa.eu/solvit Effektive løsninger på dine problemer i Europa ec.europa.eu/solvit KEND DIN RET At bo, arbejde og studere i det EU-land, du vil, er en af dine grundlæggende rettigheder i EU. Virksomheder har desuden ret

Læs mere

Resultatlønskontrakt for Mercantecs direktør 2013

Resultatlønskontrakt for Mercantecs direktør 2013 Resultatlønskontrakt for Mercantecs direktør 2013 Resultatlønskontrakten har til formål at fungere som styringsredskab for bestyrelsen, og skal medvirke til at skabe synlighed og gennemskuelighed om opgavevaretagelsen

Læs mere

Dansk velstand overhales af asien i løbet af 10 år

Dansk velstand overhales af asien i løbet af 10 år Organisation for erhvervslivet Februar 2010 Dansk velstand overhales af asien i løbet af 10 år AF CHEFKONSULENT MORTEN GRANZAU NIELSEN, MOGR@DI.DK var det 7. rigeste land i verden for 40 år siden. I dag

Læs mere

Svarstatistik for Det europæiske private selskab

Svarstatistik for Det europæiske private selskab Svarstatistik for Det europæiske private selskab 09/10/2007-19/11/2007 Der er 517 svar ud af 517, der opfylder dine kriterier DELTAGELSE Land DE - Tyskland 80 (15.5%) PL - Polen 51 (9.9%) DA - Danmark

Læs mere

Formål og hensigt EUD10 Djursland

Formål og hensigt EUD10 Djursland EUD 10 Djursland Formål og hensigt EUD10 Djursland er et samarbejde mellem Viden Djurs og Randers Social- og Sundhedsskole, Djurslandsafdelingen. Forløbet vil på en konstruktiv, målrettet og nytænkende

Læs mere

Marts 2008. Indholdsfortegnelse

Marts 2008. Indholdsfortegnelse KVALITET I VOKSNES LÆRING I ISLAND Marts 2008 Indholdsfortegnelse Indledning... 1 1 Udviklingen af kvalitetsindikatorer... 2 2 Vejledning for intern evaluering... 3 3 Kvalitetsstandarden ISO 9001... 5

Læs mere

LØNFORSKELLE MELLEM KVINDER OG MÆND OVER TID OG DET KØNSOPDELTE ARBEJDSMARKED

LØNFORSKELLE MELLEM KVINDER OG MÆND OVER TID OG DET KØNSOPDELTE ARBEJDSMARKED LØNFORSKELLE MELLEM KVINDER OG MÆND OVER TID OG DET KØNSOPDELTE ARBEJDSMARKED v/ MONA LARSEN, SFI Seminar Hvorfor stadig lønforskel forklaringer på uligeløn, SFI, d. 4. juni 2010 LØNFORSKELLE MELLEM MÆND

Læs mere

RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET, RÅDET, DET EUROPÆISKE ØKONOMISKE OG SOCIALE UDVALG OG REGIONSUDVALGET

RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET, RÅDET, DET EUROPÆISKE ØKONOMISKE OG SOCIALE UDVALG OG REGIONSUDVALGET EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 12.7.2012 COM(2012) 385 final RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET, RÅDET, DET EUROPÆISKE ØKONOMISKE OG SOCIALE UDVALG OG REGIONSUDVALGET om gennemførelsen

Læs mere

Fra klasselokale til bestyrelseslokale. De 5 bedste måder til at forberede de studerende på morgendagens arbejdsplads

Fra klasselokale til bestyrelseslokale. De 5 bedste måder til at forberede de studerende på morgendagens arbejdsplads Fra klasselokale til bestyrelseslokale De 5 bedste måder til at forberede de studerende på morgendagens arbejdsplads Implementering af samarbejdsbaseret og innovativ teknologi Globalt er uddannelsesmarkedet

Læs mere

CHARTER FOR DE DANSKE PRODUKTIONSSKOLER

CHARTER FOR DE DANSKE PRODUKTIONSSKOLER CHARTER FOR DE DANSKE PRODUKTIONSSKOLER Produktionsskoleforeningen proklamerer hermed følgende tekst som de danske produktionsskolers charter om grundlæggende principper for produktionsskoleformen 1 Forord

Læs mere

UDKAST TIL FORSLAG TIL BESLUTNING

UDKAST TIL FORSLAG TIL BESLUTNING Europa-Parlamentet 2014-2019 Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed 10.7.2017 2017/2705(RSP) UDKAST TIL FORSLAG TIL BESLUTNING på baggrund af forespørgsler til mundtlig besvarelse B8-0000/2017

Læs mere

Hammeren Produktionsskolen Vest

Hammeren Produktionsskolen Vest Virksomhedsplan 2015 Hammeren Produktionsskolen Vest Formål og målgrupper Hammeren- Produktionsskolen Vest er en selvejende statslig uddannelsesinstitution med vedtægter, der er godkendt af kommunalbestyrelsen

Læs mere

Randers Social- og Sundhedsskole Godkendt dec. 2013

Randers Social- og Sundhedsskole Godkendt dec. 2013 Strategi 2014-2016 Udfordringerne i perioden 2014 2016 Nye uddannelser I den kommende strategiperiode skal skolen implementere en ny erhvervsskolereform og dermed være med til at højne erhvervsuddannelsernes

Læs mere

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION. Bruxelles, den 13. januar 2012 (16.01) (OR. en) 5313/12 TRANS 9

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION. Bruxelles, den 13. januar 2012 (16.01) (OR. en) 5313/12 TRANS 9 RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 13. januar 2012 (16.01) (OR. en) 5313/12 TRANS 9 FØLGESKRIVELSE fra: Europa-Kommissionen modtaget den: 9. januar 2012 til: Generalsekretariatet for Rådet Komm.

Læs mere

Udvalget for Videnskab og Teknologi. UVT alm. del - Bilag 223 Offentligt. Udvalget for Videnskab og Teknologi

Udvalget for Videnskab og Teknologi. UVT alm. del - Bilag 223 Offentligt. Udvalget for Videnskab og Teknologi Udvalget for Videnskab og Teknologi UVT alm. del - Bilag 223 Offentligt Ministeren for videnskab, teknologi og udvikling Udvalget for Videnskab og Teknologi Folketinget Christiansborg 1240 København K

Læs mere

Annoncering efter ansøgninger Titel Indkaldelse af ansøgninger vedrørende aktivitet;

Annoncering efter ansøgninger Titel Indkaldelse af ansøgninger vedrørende aktivitet; Side 1 af 5 Annoncering efter er Titel Indkaldelse af er vedrørende aktivitet; Innovation, iværksætteri og talenter på ungdomsuddannelser Udfordring Den regionale vækst og udviklingsstrategi adresserer

Læs mere

REGLER FOR STOA VEDTAGET AF PRÆSIDIET DEN 4. MAJ der henviser til reglerne for STOA, der blev vedtaget af Præsidiet den 19.

REGLER FOR STOA VEDTAGET AF PRÆSIDIET DEN 4. MAJ der henviser til reglerne for STOA, der blev vedtaget af Præsidiet den 19. 5.1.2. REGLER FOR STOA VEDTAGET AF PRÆSIDIET DEN 4. MAJ 2009 Præsidiet - der henviser til forretningsordenens artikel 23, stk. 2 1, - der henviser til sin afgørelse af 1. september 2003 om STOA's fremtidige

Læs mere

International mobilitet (IT)

International mobilitet (IT) International mobilitet (IT) Formål Der er masser af gode grunde til at tage til udlandet på et praktikophold. To af disse grunde er den sprogindlæring og " interkulturelle kompetenceudvikling, der som

Læs mere

STATUS MÅL. Flere skal fuldføre Flere skal fuldføre en erhvervsuddannelse (fuldførelsen skal stige til mindst 60 procent i 2020 og 67 procent i 2025).

STATUS MÅL. Flere skal fuldføre Flere skal fuldføre en erhvervsuddannelse (fuldførelsen skal stige til mindst 60 procent i 2020 og 67 procent i 2025). STRATEGI 2020 STATUS Strategi 2016 2020 udformes i en tid præget af mange forandringer på skolen og uddannelsesområdet. Erhvervsuddannelsesreformen (EUD-reformen) fra 2015 er under indfasning, den fremtidige

Læs mere