Forudsigeligt frafald svækker erhvervsuddannelserne

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Forudsigeligt frafald svækker erhvervsuddannelserne"

Transkript

1 Forudsigeligt frafald svækker erhvervsuddannelserne Elever og lærere er enige: Tusindvis af unge optages på erhvervsuddannelserne med meget lille udsigt til at kunne gennemføre. Synspunktet understøttes af et bredt udsnit af datamateriale på området, og en stor del af frafaldet på erhvervsuddannelserne er derfor bekymrende forudsigeligt. Hver femte af de unge, der hvert år starter på en erhvervsskole, mener ikke selv de var parate til den erhvervsuddannelse, de gik i gang med. Det fremgår af en ny undersøgelse blandt 900 unge, som Epinion har foretaget for DI. De nye tal understøtter resultater fra de PISA-undersøgelser, der i flere omgange har dokumenteret, at pct. af alle afgangselever fra grundskolen mangler grundlæggende forudsætninger for uddannelse 1. Afgangselever fra grundskolen uden funktionelle kompetencer i læsning, matematik og naturfag, sammenholdt med elever fra EUD, der ikke føler sig uddannelsesparat Naturfag Matematik Læsning Ikke-parate til EUD efter eget udsagn 0% 5% 10% 15% 20% 25% Kilde: Spørgeskemaundersøgelse blandt 900 unge, Epinion for DI, oktober 2011 Analyser fra Danmarks Pædagogiske Universitetsskole har tidligere bekræftet, at problemet er langt mere udbredt på erhvervsskolerne end gymnasierne 2, men samtidig viser nye DI-beregninger, at problemet er vokset dramatisk gennem det seneste årti. Det fremgår af nedenstående opgørelse over udviklingen i karaktergennemsnittet fra folkeskolen for elever på erhvervsuddannelsernes grundforløb. 1 Bl.a. Niels Egelund 2010: PISA 2009-undersøgelsen 2 Niels Egelund 2008: PISA og ungdomsuddannelserne 1

2 Andel af alle elever 50% 45% 40% 35% 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0% Udvikling i karaktergennemsnit fra folkeskolen for elever på erhvervsuddannelsernes grundforløb ,00 og lavere 4,01-5,00 5,01-7,00 7,01-8,00 8,01 og højere Kilde: Undervisningsministeriets databaser og DI-beregninger Mens andelen af elever med middelkarakterer (5,01-7,00) fra grundskolen er faldet fra 36 pct. til 25 pct., er andelen med de laveste gennemsnit (4,00 og lavere) steget fra 35 til 47 pct., og udgør nu næsten halvdelen af eleverne på erhvervsuddannelsernes grundforløb. Andelen med karaktergennemsnit i den højere ende (højere end 7,00) er set over hele perioden svagt faldende, og udgør ca. 5 pct. af den samlede elevmasse på grundforløbene i Kun 2 ud af 100 elever har over 8 i gennemsnit. Forudsigeligt frafald Konsekvensen af, at mange unge optages på erhvervsskolernes grundforløb uden at være rustet til uddannelserne, er frafald. At frafald i særlig grad er et problem på erhvervsuddannelsernes grundforløb, har været kendt længe, men på baggrund af en særkørsel fra oktober 2011, er det muligt at kvantificere, hvor stor en del af frafaldsproblemet, der kan henføres hertil. Denne særkørsel, som Danmarks Statistik har foretaget for LO, kortlægger nemlig frafaldsmønsteret i ungdomsuddannelserne for hele årgang Fordeling af samtlige afbrud i ungdomsuddannelserne for årgang 1988 Almengymnasiale uddannelser Erhvervsgymnasiale uddannelser Erhvervsfaglige praktik- og hovedforløb Erhvervsfaglige grundforløb Kilde: LO, oktober 2011, og DI-beregninger 2

3 Ifølge DI s beregninger på LO s særkørsel skete seks ud af ti afbrud i ungdomsuddannelserne for årgang 1988 på erhvervsuddannelsernes grundforløb. Samtidig viser beregningerne, at flertallet af gentagne afbrud også finder sted på grundforløbene. Af de resterende 40 pct. af årgang 1988 s afbrud skete 17 pct. på de alment gymnasiale uddannelser, 14,5 pct. på erhvervsuddannelsernes hovedforløb og 8,5 pct. på de erhvervsgymnasiale uddannelser. Årgang 1988 forlod grundskolen i 2003/2004, og tendensen på grundforløbene næppe blevet mindre, idet de unges faglige forudsætninger på grundforløbene er markant forringet i perioden fra 2003 til 2010, som det fremgår af diagrammet over udviklingen i karaktergennemsnit. Der findes efterhånden megen anden dokumentation for, at store dele af frafaldsproblemerne er forudsigelige. En undersøgelse fra april 2011 blandt lærere på de tekniske skoler konstaterer f.eks., at alt for mange elever på de tekniske skoler slet ikke burde være der, da de mangler motivation og faglige kundskaber, og derfor ikke har en reel chance for at fuldføre uddannelsen. Udvalgte udsagn fra lærerne på de tekniske skoler vedr. elevernes forudsætninger "Andelen af dårligt motiverede elever er vokset de senere år" "Eleverne er blevet fagligt svagere de senere år" "Frafaldet på de tekniske skoler vil stige trods bestræbelserne for at nedbringe det" 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% Kilde: Megafon, april 2011 for Politiken og Uddannelsesforbundet Blandt de knap 600 lærere i undersøgelsen svarer 72 pct., at andelen af dårligt motiverede elever er vokset de senere år. 62 pct. vurderer, at eleverne er blevet fagligt svagere, og 54 pct. tror, at frafaldet på de tekniske skoler vil vokse, trods alle de bestræbelser, der gøres for at nedbringe det. 3 Bjørnetjeneste? Erhvervsskolerne har imidlertid ikke mulighed for at afvise elever eller henvise dem til relevante tilbud, der kan ruste dem til uddannelsen, hvis de er blevet vurderet at være uddannelsesparate til erhvervsuddannelserne. Som systemet er indrettet i dag, er det Ungdommens Uddannelsesvejledning, der afgør, om unge er uddannelsesparate. Det sker på baggrund af dialog med den unge, grundskolen og evt. andre relevante myndigheder. 3 Politiken, 8. april

4 En evaluering af vejledningssystemet fra november 2011 vedrørende vurdering af uddannelsesparathed dokumenterer, at det trods mange unges manglende grundlæggende faglige forudsætninger kun er en meget lille andel, der ikke har opnået fri adgang til erhvervsuddannelsernes grundforløb. Pct. Antal Uddannelsesparate 95,4% Ikke-parate til erhvervsuddannelser 0,3% 160 Ikke-parate til gymnasiale uddannelser 4,3% Samlet antal uddannelsessøgende 100,0% Kilde: Epinion, Pluss Leadership og CEFU, november 2011 Af et samlet antal uddannelsessøgende på ca viser evalueringen, at kun 160 svarende til 0,3 pct. blev vurderet ikke-uddannelsesparate til erhvervsuddannelserne. Dermed har stort set alle unge frit kunne starte på et grundforløb. Tilsvarende blev unge vurderet ikke-uddannelsesparate til de gymnasiale uddannelser svarende til 4,3 pct. af det samlede antal uddannelsessøgende. Svækker uddannelsernes image Samtidig med, at Danmark på denne måde risikerer at tabe mange unge, svækker det også mulighederne for, at erhvervsuddannelserne kan tiltrække kvalificerede unge til erhvervsuddannelserne. Trods politisk fokus på området, viser DI s nye undersøgelse blandt de unge, at uddannelserne fortsat har massive imageproblemer. Hvilken status forbinder du med at gå på en erhvervsuddannelse/gymnasial uddannelse? Lav status Middel status Høj status Ved ikke 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% Gymnasieuddannelse Erhvervsuddannelse Kilde: Spørgeskemaundersøgelse blandt 900 unge, Epinion for DI, oktober pct. af de 900 unge i DI s undersøgelse forbinder erhvervsuddannelserne med lav status og kun fire pct. forbinder dem med høj status. Det omvendte billede gør sig gældende for gymnasierne endda endnu 4

5 mere udtalt, idet 39 pct. forbinder de gymnasiale uddannelser med høj status, og kun tre pct. forbinder dem med lav status. 25 pct. af de unge i DI s undersøgelse forklarer endvidere erhvervsuddannelsernes lave status med, at der går for mange på erhvervsskolerne, som ikke har forudsætningerne for at være der. Alle er enige om, at flere unge skal have en ungdomsuddannelse og gerne en erhvervsuddannelse. Men alt tyder på, at de unges sandsynlighed for succes vil være større, hvis man ikke overlader det til erhvervsskolerne at overtage stafetten direkte fra et forfejlet grundskoleforløb, og derved kaster de unge ud i nye forudsigelige nederlag på skolebænken. Spørgsmålet er derfor, om ikke en stor del af de unge på erhvervsskolernes grundforløb ville have bedre gavn af et relevant tilbud, der reelt ruster dem til uddannelserne, inden de går i gang. 5

DI's plan for FREMTIDENS ERHVERVSSKOLE

DI's plan for FREMTIDENS ERHVERVSSKOLE DI ANALYSE DI's plan for FREMTIDENS ERHVERVSSKOLE Danske virksomheder samarbejder med nogle af verdens bedste erhvervsskoler. Sådan skal det også være fremover. Virksomhederne presses generelt af faldende

Læs mere

erhvervsuddannelser som vækstforstærker 6 forslag til bedre

erhvervsuddannelser som vækstforstærker 6 forslag til bedre erhvervsuddannelser som vækstforstærker 6 forslag til bedre erhvervsuddannelser Indhold 2 Forord 7 Godt udgangspunkt 13 Forslag 1: Bedre og mere relevant undervisning kernen 17 Forslag 2: Bedre alternativer

Læs mere

Frafald på de gymnasiale uddannelser. Del 1

Frafald på de gymnasiale uddannelser. Del 1 Frafald på de gymnasiale uddannelser Del 1 Frafald på de gymnasiale uddannelser - en undersøgelse af frafald på de gymnasiale institutioner foretaget i foråret 2009. Version 1 Af Hanne Bech (projektleder),

Læs mere

Elever på erhvervsuddannelserne

Elever på erhvervsuddannelserne 6 ARBEJDS MARKEDS RAPPORT Elever på erhvervsuddannelserne 1.1 Indledning og sammenfatning... side 33 1.2 Erhvervsuddannelserne - et overblik... side 34 1.3 Nye elevers almene kvalifikationer... side 4

Læs mere

Folkeskolekarakterer og succes på erhvervsuddannelserne

Folkeskolekarakterer og succes på erhvervsuddannelserne Rockwool Fondens Forskningsenhed Arbejdspapir 29 Folkeskolekarakterer og succes på erhvervsuddannelserne Camilla Hvidtfeldt og Torben Tranæs Syddansk Universitetsforlag Odense 2013 Folkeskolekarakterer

Læs mere

Folkeskoler mangler fokus på faglighed

Folkeskoler mangler fokus på faglighed November 2011 Folkeskoler mangler fokus på faglighed Af uddannelsespolitisk konsulent Mads Eriksen, maer@di.dk Mange af landets skoleledere blander sig stort set ikke i, hvordan lærerne opnår tilstrækkelig

Læs mere

Studenterne fra 2008 - hvem er de, og hvor langt var de kommet i 2012?

Studenterne fra 2008 - hvem er de, og hvor langt var de kommet i 2012? Studenterne fra 2008 - hvem er de, og hvor langt var de kommet i 2012? GL og Gymnasieskolernes Rektorforening følger de elever, der bestod en ungdomsuddannelse i 2008 på baggrund af dataudtræk fra Danmark

Læs mere

Hver 8. unge dansker er hverken i job eller uddannelse

Hver 8. unge dansker er hverken i job eller uddannelse Hver. unge dansker er hverken i job eller uddannelse Ser man på arbejdsstyrkens uddannelsesniveau, er der markante forskelle mellem Danmark og Tyskland. I den tyske arbejdsstyrke er det omkring hver 7.

Læs mere

Ny mesterlære - erfaringer og potentiale. Analyse af ny mesterlære med fokus på det merkantile område

Ny mesterlære - erfaringer og potentiale. Analyse af ny mesterlære med fokus på det merkantile område Ny mesterlære - erfaringer og potentiale Analyse af ny mesterlære med fokus på det merkantile område Indholdsfortegnelse 1. Resumé...4 2. Indledning...6 2.1 Formål og baggrund...6 2.2 Anvendte datakilder...7

Læs mere

Unges valg og fravalg i ungdomsuddannelserne

Unges valg og fravalg i ungdomsuddannelserne Unges valg og fravalg i ungdomsuddannelserne kvantitativt perspektiveret Peter Allerup, Lars Klewe & André Torre AARHUS UNIVERSITET INSTITUT FOR UDDANNELSE OG PÆDAGOGIK (DPU) www.forlag1.dk Unges valg

Læs mere

Pligt til uddannelse? en analyse af unge kontanthjælpsmodtageres

Pligt til uddannelse? en analyse af unge kontanthjælpsmodtageres Pligt til uddannelse? en analyse af unge kontanthjælpsmodtageres uddannelsesmønstre Redaktion: Seniorkonsulent Maria Lindorf, DEA Konsulent Magnus Balslev Jensen, DEA Konsulent Karina Fredenslund Ramsløv,

Læs mere

Det almene gymnasium i tal

Det almene gymnasium i tal Det almene gymnasium i tal 2013 Indhold Forord... 3 Uddannelsesinstitutionerne... 4 Udbydere af de almengymnasiale ungdomsuddannelser... 4 Skolestørrelse... 5 De almengymnasiale elever - før, under og

Læs mere

Målretning af 10. klasse kan skaffe millioner til bedre uddannelse

Målretning af 10. klasse kan skaffe millioner til bedre uddannelse Målretning af. klasse kan skaffe millioner til bedre uddannelse Næsten hver anden afgangselev fra 9. klasse tager. klasse. Typisk har de, der vælger. klasse på en efterskole, en meget stærkere baggrund

Læs mere

Unge ledige i Københavns Kommune

Unge ledige i Københavns Kommune Unge ledige i Københavns Kommune En analyse af unge ledige uden uddannelse December 2007 Indholdsfortegnelse 1. Hovedresultater og anbefalinger...3 1.1 Anbefalinger...4 2. Indledning og metode...7 2.1

Læs mere

de frafaldstruede unge og deres uddannelsesrejse

de frafaldstruede unge og deres uddannelsesrejse Parat til uddannelse? de frafaldstruede unge og deres uddannelsesrejse DEA 2011 1 Indhold DEL 1 Centrale tal om de unges uddannelsesvalg og frafald DEL 2 De unge frafaldstruede historier og indsigter DEL

Læs mere

FRA UNGDOMSUDDANNELSER I AARHUS

FRA UNGDOMSUDDANNELSER I AARHUS AFBRUD FRA UNGDOMSUDDANNELSER I AARHUS 2012 RAPPORTEN OMFATTER PERIODEN 1.8. 2011 31.7. 2012. JOB&UDDANNELSE, UNGDOMMENS UDDANNELSESVEJLEDNING, JOBCENTER AARHUS. APRIL 2013. 1 Forord: Denne rapport beskæftiger

Læs mere

Piger bryder den sociale arv drengene gør det modsatte

Piger bryder den sociale arv drengene gør det modsatte Piger bryder den sociale arv drengene gør det modsatte Pigerne er generelt bedre end drengene til at bryde den sociale arv. Og mens pigerne er blevet bedre til at bryde den sociale arv i løbet af de seneste

Læs mere

KAPITEL III UNGDOMSUDDANNELSER

KAPITEL III UNGDOMSUDDANNELSER KAPITEL III UNGDOMSUDDANNELSER III.1 Indledning Uddannelse er en investering Ungdomsuddannelserne er centrale Tager for mange en studentereksamen? Udfordringer for erhvervsuddannelserne Uddannelse er en

Læs mere

Frafald mellem HG og hovedforløbet i de merkantile erhvervsuddannelser. Analyse af HG-uddannedes veje efter HG og de kompetencer HG giver dem

Frafald mellem HG og hovedforløbet i de merkantile erhvervsuddannelser. Analyse af HG-uddannedes veje efter HG og de kompetencer HG giver dem Frafald mellem HG og hovedforløbet i de merkantile erhvervsuddannelser Analyse af HG-uddannedes veje efter HG og de kompetencer HG giver dem Indholdsfortegnelse 1. Hovedresultater...3 1.1 Samlet set...3

Læs mere

20 udfordringer til dansk uddannelsespolitik

20 udfordringer til dansk uddannelsespolitik 20 udfordringer til dansk uddannelsespolitik INDHOLD INDLEDNING SPOT PÅ HULLERNE I UDDANNELSESSYSTEMET BEHOV FOR LØFT AF KVALIFIKATIONER 1. Restgruppen vokser 2. Folkeskolen svigter de basale færdigheder

Læs mere

ALLE UNGE GODT FRA START

ALLE UNGE GODT FRA START ALLE UNGE GODT FRA START ALLE UNGE GODT FRA START En svær start på livet kan få omfattende konsekvenser for unge i resten af deres liv. Når mere end hver syvende elev forlader folkeskolen uden at kunne

Læs mere

Profilmodel 2013 - Ungdomsuddannelser

Profilmodel 2013 - Ungdomsuddannelser Profilmodel 213 - Ungdomsuddannelser En fremskrivning af hvor stor en andel af en niende klasse årgang, der forventes at få mindst en ungdomsuddannelse Profilmodel 213 er en fremskrivning af, hvordan en

Læs mere

Unges uddannelses valg i tal

Unges uddannelses valg i tal Unges uddannelses valg i tal Centrale konklusioner fra midtvejsrapport i forsøgs- og udviklingsprojektet Fremtidens Valg og Vejledning Tilde Mette Juul og Mette Pless Center for Ungdomsforskning Institut

Læs mere

Christophe Kolodziejczyk & Hans Hummelgaard. Indvandreres og efterkommeres vej gennem de erhvervsfaglige uddannelser

Christophe Kolodziejczyk & Hans Hummelgaard. Indvandreres og efterkommeres vej gennem de erhvervsfaglige uddannelser Christophe Kolodziejczyk & Hans Hummelgaard Indvandreres og efterkommeres vej gennem de erhvervsfaglige uddannelser Publikationen Indvandreres og efterkommeres vej gennem de erhvervsfaglige uddannelser

Læs mere

Knap hver fjerde unge mand har kun gået i folkeskole

Knap hver fjerde unge mand har kun gået i folkeskole 28. unge mangler skompetencerne til at begå sig på arbejdsmarkedet Knap hver fjerde unge mand har kun gået i folkeskole 28. eller hvad der svarer til 3 pct. af de 16-29-årige er ikke i gang med eller har

Læs mere

Ministeriet for Børn og Undervisning. Endnu bedre uddannelser for unge og voksne

Ministeriet for Børn og Undervisning. Endnu bedre uddannelser for unge og voksne Ministeriet for Børn og Undervisning Endnu bedre uddannelser for unge og voksne 0 Endnu bedre uddannelser for unge og voksne Nyt kapitel Vi har i Danmark gode ungdomsuddannelser og gode voksen- og efteruddannelser.

Læs mere

Unges uddannelsesvalg i tal

Unges uddannelsesvalg i tal Unges uddannelsesvalg i tal - Midtvejsrapport i forsøgs- og udviklingsprojektet Fremtidens Valg og Vejledning Tilde Mette Juul og Mette Pless Center for Ungdomsforskning Institut for Læring og Filosofi

Læs mere

Region Hovedstaden // september 2012 UNGDOMSUDDANNELSE I KRISENS SKYGGE. 500 unges forestillinger om deres uddannelse og fremtidige arbejdsliv

Region Hovedstaden // september 2012 UNGDOMSUDDANNELSE I KRISENS SKYGGE. 500 unges forestillinger om deres uddannelse og fremtidige arbejdsliv Region Hovedstaden // september 2012 UNGDOMSUDDANNELSE I KRISENS SKYGGE 500 unges forestillinger om deres uddannelse og fremtidige arbejdsliv INDHOLDSFORTEGNELSE 1. RESUMÉ OG UDVALGTE KONKLUSIONER 5 2.

Læs mere

"Alle unge vil gerne have et godt liv"

Alle unge vil gerne have et godt liv Unge uden job og uddannelse i hovedstadsregionen Region Hovedstaden "Alle unge vil gerne have et godt liv" Sammenfatning af hovedanalyse om unge uden job og uddannelse i hovedstadsregionen Unge uden job

Læs mere

Resultatet af den kommunale test i matematik

Resultatet af den kommunale test i matematik Resultatet af den kommunale test i matematik Egedal Kommune 2012 Udarbejdet af Merete Hersløv Brodersen Pædagogisk medarbejder i matematik Indholdsfortegnelse: Indledning... 3 Resultaterne for hele Egedal

Læs mere