Det mener aktørerne om EUD-reformen

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Det mener aktørerne om EUD-reformen"

Transkript

1 Det mener aktørerne om EUD-reformen Af Camilla Kongsted 25. februar 2014 kl. 10:20 REFORM: Efter flere måneders forhandlinger faldt reformen af erhvervsuddannelserne på plads mandag aften. Se her, hvad aktørerne mener om reformen. Mandag aften blev regeringen, SF, Venstre, Det Konservative Folkeparti, Dansk Folkeparti samt Liberal Alliance enige om reformen af erhvervsuddannelserne. Reformen får blandede reaktioner fra aktørerne. Læs dem her. LO Hos LO er man glad for, at der er blevet lyttet til LO's krav. Fagforeningen mener, at med den nye EUD-reform vil de unge have de bedste muligheder for enten at få et godt job eller uddanne sig videre. "I LO har vi fra starten fokuseret på tre grundprincipper for en reform af erhvervsuddannelserne. Flere skal tage en erhvervsuddannelse, kvaliteten skal hæves og de unge skal sikres en reel uddannelsesgaranti. Reformen hviler på netop disse principper, hvilket viser, at politikerne har lyttet til vores budskaber. Det er en stor dag for en faglært fremtid for Danmark," siger Ejner K. Holst, LO-sekretær. DA Reformen falder i god jord hos DA, men man understreger også, at det kræver vedholdende, målrettet arbejde af regering, ministerier, erhvervsskoler og parterne at omsætte ambitionerne til bedre erhvervsuddannelser. "Arbejdsgiverne håber, at aftalen bliver startskuddet, til at erhvervsuddannelserne får løftet det faglige niveau og får et bedre omdømme. Virksomhederne har brug for flere og bedre erhvervsuddannede," udtaler direktør i DA Henrik Bach Mortensen. DI Erhvervsorganisationen DI ser med positive øjne på reformen og mener, den vil bidrage til en markant og tiltrængt forbedring af uddannelserne. Det er blandt andet de differentierede adgangskrav på de forskellige erhvervsuddannelser, der vil øge kvaliteten og niveauet, mener DI. "Aftalen om erhvervsuddannelserne vil være med til at gøre næste generation af faglærte dygtigere. Det er præcis, hvad erhvervslivet efterspørger. Dygtige og motiverede faglærte er en vigtig forudsætning for, at virksomhederne kan klare sig i konkurrencen med udlandet. Og kravene bliver stadig større, siger adm. direktør Karsten Dybvad, DI. Danske Erhvervsskoler - Lederne Hos erhvervsskolernes lederorganisation er man glad for det nye basisforløb, som ifølge formand Peter Amstrup vil styrke det sociale miljø og afklare de unge om deres uddannelsesvalg. Derudover er Danske Erhvervsskoler - Lederne også glade for, at uddannelsesgarantien er blevet styrket. 1

2 Den nye EUX på de merkantile uddannelser ser Danske Erhvervsskoler-Lederne også som "en markant styrkelse af erhvervsuddannelserne". Vi forventer, at EUX vil være et attraktivt tilbud både til mange af de unge, der i dag vælger gymnasiet, og dem, der i dag går på det toårige merkantile grundforløb, men som ikke gør deres erhvervsuddannelse færdig med en praktikplads. Det er vigtigt at give de unge valgmuligheder, siger Peter Enevold, næstformand i lederforeningen. Foreningen er dog bekymret over, at man har skåret et år af det merkantile grundforløb for de elever, der ikke skal på EUX. De får forkortet deres grundforløb væsentligt, og det kan blandt andet skabe problemer for antallet af praktikpladser, lyder det fra Danske Erhvervsskoler - Lederne TEKNIQ Der er stor tilfredshed hos TEKNIQ, og man mener, at der er sat en god kurs med reformen. Dog afhænger reformen af, om det lykkes at implementere reformens mange mål og hensigtserklæringer. "Der er behov for reformen, og målene er helt rigtige. Vi skal have flere til at tage en erhvervsuddannelse, tiltrække flere af de dygtigste unge og hæve det faglige niveau i uddannelserne, så flere gennemfører på et højere niveau," siger Tina Voldby, underdirektør i TEKNIQ Installatørernes Organisation. Dansk Metal Dansk Metal er tilfreds med den nye reform af erhvervsuddannelserne, og de glæder sig over, at der lægges op til en markant styrkelse af kvaliteten af undervisningen. "Det er en stor opgave, og derfor havde vi brug for en ambitiøs reform. Det får vi heldigvis, og særligt vil jeg fremhæve, at der endelig bliver indført en konkret målsætning, der siger, at mindst 30 procent af en årgang skal gennemføre en erhvervsuddannelse. Det er et godt politisk værktøj, som gør, at vi kan måle og tilpasse vores indsats løbende," vurderer Dansk Metals uddannelseschef, Per Påskesen. Dansk Byggeri Der er stor ros fra Dansk Byggeri til regeringen og forligspartierne for at indføre adgangskrav til erhvervsuddannelserne, men også en bekymring for om reformen sikrer et kvalitetsløft. "Vi kan godt være bekymret for, om reformen indeholder de nødvendige midler og incitamenter til for alvor at sikre det kvalitetsløft, der skal til, for at erhvervsuddannelserne bliver attraktive for flere unge. Vi vil selvfølgelig bidrage til implementeringen, og vi vil arbejde for, at samspillet mellem virksomheder, unge og skoler bliver så godt som muligt til gavn for alle," siger uddannelseschef Louise Pihl, Dansk Byggeri. FTF Reformen indeholder mange positive elementer, og det er positivt, at den nye reform af erhvervsuddannelser giver eleverne flere timer. Men reformen kan kun blive en succes, hvis der ansættes flere lærere, og forberedelsestiden ikke beskæres, lyder meldingen fra FTF. 2

3 "Det vil svække kvaliteten af undervisningen, hvis man ikke ansætter flere lærere, men i stedet blot skærer i lærernes forberedelsestid og derefter lader det samme antal lærere undervise flere timer. Den slags discountløsninger virker hverken i folkeskolen eller på erhvervsuddannelserne," siger Bente Sorgenfrey, formand for FTF. UU Danmark UU Danmark bakker op om et kvalitetsløft af erhvervsuddannelserne, men mener også det er ærgerligt, at UU placeres centralt, og at ressourcerne samtidig reduceres markant. "Med reformen er der også vedtaget store ændringer på vejledningsområdet. Aftalen betyder, at UU-vejledningen placeres centralt, men at ressourcerne samtidig reduceres markant. Det er ærgerligt, og det betyder selvfølgelig, alt andet lige, at UU vil være på banen i mindre omfang i fremtiden," siger Mark Jensen, formand i UU Danmark. Danske Regioner Danske Regioner er positive over for den nye erhvervsskolereform og mener, at et kvalitetsløft i erhvervsuddannelser styrker de regionale arbejdsmarkeder. Der er også stor tilfredshed med, at aftalen blandt andet indeholder en ny erhvervsuddannelse for voksne over 25 år. "Uddannelsen skal tage afsæt i den uddannelse og de erfaringer, den voksne i forvejen har. Det kan der være god mening i. Men det er helt afgørende, at den erhvervserfaring, de voksne elever har med sig, er relevant i forhold til den konkrete uddannelse. Ellers risikerer vi at udhule det kvalitetsløft, som er formålet med reformen," siger Carl Holst, næstformand i Danske Regioner. Dansk Erhverv Hos Dansk Erhverv forventer man, at adgangskravet på 02 i dansk og matematik vil løfte kvaliteten af uddannelserne og øge fagligheden. Dog er man også bekymret for, at det merkantile grundforløb reduceres med et år. "Dansk Erhverv havde gerne set, at politikerne havde fundet en mulighed for mere undervisning på det merkantile grundforløb - ikke mindre. For det er vigtigt, at de unge er klædt fagligt godt på, inden de begynder på praktikken i deres nye virksomheder," siger uddannelseschef i Dansk Erhverv Svend Berg. Plastindustrien Plastindustrien glæder sig over den nye EUD-reform, der blandt andet giver mulighed for at indføre differentierede adgangskrav til grundforløbets anden del, også kaldet hovedforløbet. "Jeg er særligt tilfreds med, at der har været politisk lydhørhed over for vores ønske om at give de faglige udvalg muligheden for at kunne indføre differentierede adgangskrav til de enkelte hovedforløb. F.eks. vil plastbranchen have stor gavn af, at elever på plastmageruddannelsen behersker engelsk og fysik/kemi," lyder melding fra Søren Ulstrup, formand for Plastindustrien. DEA DEA mener, at de først skridt i den rigtige retning er taget med reformen, men savner ambitioner på vegne af de unge og erhvervslivet. Man håber derfor på, at gymnasieforligskredsen tør sætte adgangskrav. 3

4 "Vi savner flere reformmuskler i aftalen om erhvervsuddannelserne. Især når det gælder adgangskrav. Derfor håber vi, at gymnasieforligskredsen tør sætte et adgangskrav til de gymnasiale uddannelser, som reelt sikrer, at eleverne har de rette faglige forudsætninger for at gennemføre en studieforberedende uddannelse. Middelmådighed er ikke en vinderstrategi for et konkurrenceudsat Danmark, siger Stina Vrang Elias, adm. direktør i tænketanken DEA. Børne- og Kulturchefforeningen Børne- og Kulturchefforeningen ser mange positive tiltag i reformen, men er også bekymret for, at man har valgt at lave fokuseret vejledning, hvor det kun er de unge, der er i tvivl om deres valg af ungdomsuddannelse, som kommer i personlig kontakt med en uddannelsesvejleder. "De allerfleste unge vil dermed kun modtage en kollektiv generel uddannelsesvejledning. At det skulle være med til at hjælpe flere i retning af en erhvervsuddannelse, har vi svært ved at se. For hvordan får man så direkte kontakt til de mange unge, som i dag ukritisk vælger en almen gymnasial uddannelse, fordi de ikke ved bedre eller ikke bliver præsenteret for andre muligheder? Det synes vi er en mærkelig tilgang og logik, udtaler Eik Møller, formand for Børne- og Kulturchefforeningen. Teknisk Landsforbund "Et tiltrængt løft af erhvervsuddannelserne," mener Teknisk Landsforbund og glæder sig over, at eleverne garanteres at kunne fuldføre den uddannelse, de starter på. "Det er meget positivt, at der er kommet en uddannelsesgaranti for 97 procent af uddannelserne. Det betyder meget for kommende elever, at den usikkerhed er væk. Praktikpladssituationen har fyldt meget de seneste mange år," siger Gita Grüning, formand for Teknisk Landsforbund. Gymnasieskolernes Rektorforening Gymnasierektorerne hilser det brede forlig velkommen og værdsætter, at reformen ikke indeholder krav om adgangskrav til de gymnasiale uddannelser, men lægger derimod drøftelsen over i gymnasieforligskredsen. Vi vil give vores bidrag til, at den kommende analyse og fortsatte debat om adgangskrav baseres på fakta og erfaringer fra os, der kommer fra gymnasieverdenen, alt imens vi ønsker regeringen og erhvervsskolerne god arbejdslyst med den nye reform, siger Anne-Birgitte Rasmussen, formand for Gymnasieskolernes Rektorforening. Erhvervsskolernes Elev-Organisation Den nye EUD-reform får en blandet modtagelse hos Erhvervsskolernes Elev-Organisation. Det er især indførelsen af adgangskrav i form af karakteren 2 i fagene dansk og matematik, der trækker ned, mener man. "Det er træls, at man indfører adgangskrav, som er grebet ud af den akademiske blå luft, og som bare på en lidt tilfældig måde sorterer nogen fra, der kunne være blevet dygtige håndværkere, som samfundet har brug for," siger erhvervsskoleelevernes formand, Morten Ryom. DLF Danmarks Lærerforening kan se en række positive elementer i den nye EUD-reform, men er dog bekymret for, at man med den nye reform gentager samme fejl som ved folkeskolereformen; nemlig 4

5 at lærerne skal undervise en større del af deres arbejdstid. "Flere lektioner til eleverne skal finansieres ved, at lærerne skal undervise en større del af deres arbejdstid. Men al forskning dokumenterer, at elevernes udbytte af undervisningen ikke handler om antallet af timer, men om kvalitet i undervisningen. Og dårligere forberedt undervisning øger ikke kvaliteten," lyder det fra Anders Bondo Christensen, formand for Danmarks Lærerforening. Skole og Forældre Ifølge forældreforeningen er der både gode ting i reformen, men også en del mangler. Formand Mette With Hagensen mener, det er positivt med færre indgange til erhvervsuddannelserne, at der kommer adgangskrav til erhvervsuddannelserne, at unge og ældre bliver delt op, at ungdomsmiljøet bliver styrket, og at det bliver lettere for de unge at læse videre. Der er dog brug for at forbedre den digitale uddannelsesvejledning, siger hun. Derudover ærgrer hun sig over, at der ikke kommer flere ordinære praktikpladser som følge af aftalen. "Reformen overlader det til arbejdsmarkedets parter at skaffe flere praktikpladser. Det er svært at se, hvorfor det skulle virke lige nu, da parterne har forsøgt at løse det problem de sidste 40 år uden held," siger Mette With Hagensen. Handelsskolernes Lærerforening EUD-reformen er en kraftig forringelse af mange unges uddannelsesmuligheder inden for detail og handel, lyder kritikken fra Handelsskolernes Lærerforening. Hvor de øvrige erhvervsuddannelser får forlænget deres grundforløb, bliver HG, handelsskolernes grundforløb, skåret ned fra de nuværende typisk 2 år til maksimalt 40 uger. "Det er en helt bizar reform på vores område. Hvordan kan en så kraftig beskæring blive udlagt som et kvalitetsløft? Virksomhederne efterspørger mere modne og fagligt stærke elever. I stedet bliver de nu bedt om at tage yngre elever med væsentligt mindre faglig ballast," siger Søren Hoppe Christensen, formand for HL, Handelsskolernes Lærerforening. HK Ungdom HK Ungdom hilser den nye reform velkommen, men er ærgerlig over, at der ikke er større fokus på vejledning. Vi er meget glade for, der er kommet fokus på erhvervsskolerne og man holdt det fokus fremfor at indføre højere adgangskrav på gymnasierne. En bred aftale har sikret kompetenceløft til lærerne, lovet større sammenhæng mellem skole og praktik, givet mulighed for optagelsesprøve, indførelse af EUX og større overskuelighed med nu fire fælles indgange fremfor 12. Dette er vi meget begejstrede for i HK Ungdom, men ærgrer os omvendt over, der ikke fokuseres på en større vejledningsindsats, så alle unge i første hug kan vælge den rigtige uddannelse uanset gymnasium eller erhvervsskole, skriver Karina Nicolaisen formand HK Ungdom. Dog møder den nye erhvervsreform også kritik hos et mindretal i HK Ungdom. Blandt andet det indførte adgangskrav på 02 i dansk og matematik ser man ikke som en hjælp, men som et ekstra nederlag til de unge, som allerede har oplevet nederlag i folkeskolen. 5

6 "Mange af dem, der søger ind på erhvervsskolerne, lærer bedre praktisk end bogligt og oplever derfor en kæmpe faglig opblomstring, når de begynder på en erhvervsuddannelse. Derfor er adgangskrav blot en måde at skubbe folk, der har det svært, endnu længere væk fra den uddannelse, som alle er enige om er vigtig at få - både for det enkelte menneske og for samfundet," lyder kritikken fra et mindretal i HK Ungdom. KL Der er udsigt til flere og bedre uddannede faglærte i fremtiden. Det mener KL, som blandt andet glæder sig over, at det nu kræver bestået dansk og matematik i grundskolen for at kunne gå i gang med en erhvervsuddannelse. Med indførelse af adgangskrav sender Folketingets partier et vigtigt signal til de unge: Det kræver noget at gennemføre en faglært uddannelse det er med til at genskabe respekten om erhvervsuddannelserne. Adgangskrav må dog ikke stå i vejen for de motiverede unge, som har hænderne skruet rigtigt på, og det sikrer aftalen, mener formand for KL's Arbejdsmarkeds- og Erhvervsudvalg, Jacob Bundsgaard (S). 6

Faglært til fremtiden Bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser

Faglært til fremtiden Bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser Faglært til fremtiden Bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser Oktober 2013 Faglært til fremtiden Bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser Oktober 2013 Faglært til fremtiden Bedre og mere attraktive

Læs mere

erhvervsuddannelser som vækstforstærker 6 forslag til bedre

erhvervsuddannelser som vækstforstærker 6 forslag til bedre erhvervsuddannelser som vækstforstærker 6 forslag til bedre erhvervsuddannelser Indhold 2 Forord 7 Godt udgangspunkt 13 Forslag 1: Bedre og mere relevant undervisning kernen 17 Forslag 2: Bedre alternativer

Læs mere

Repræsentantskabsmøde den 20 maj 2015. Mundtlig orientering ved formand Hanne Pontoppidan

Repræsentantskabsmøde den 20 maj 2015. Mundtlig orientering ved formand Hanne Pontoppidan Repræsentantskabsmøde den 20 maj 2015 Mundtlig orientering ved formand Hanne Pontoppidan Velkommen Endnu engang velkommen til repræsentantskabsmøde. Vi skal i dag i fællesskab drøfte emner med stor betydning

Læs mere

DI's plan for FREMTIDENS ERHVERVSSKOLE

DI's plan for FREMTIDENS ERHVERVSSKOLE DI ANALYSE DI's plan for FREMTIDENS ERHVERVSSKOLE Danske virksomheder samarbejder med nogle af verdens bedste erhvervsskoler. Sådan skal det også være fremover. Virksomhederne presses generelt af faldende

Læs mere

Ministeriet for Børn og Undervisning. Endnu bedre uddannelser for unge og voksne

Ministeriet for Børn og Undervisning. Endnu bedre uddannelser for unge og voksne Ministeriet for Børn og Undervisning Endnu bedre uddannelser for unge og voksne 0 Endnu bedre uddannelser for unge og voksne Nyt kapitel Vi har i Danmark gode ungdomsuddannelser og gode voksen- og efteruddannelser.

Læs mere

de frafaldstruede unge og deres uddannelsesrejse

de frafaldstruede unge og deres uddannelsesrejse Parat til uddannelse? de frafaldstruede unge og deres uddannelsesrejse DEA 2011 1 Indhold DEL 1 Centrale tal om de unges uddannelsesvalg og frafald DEL 2 De unge frafaldstruede historier og indsigter DEL

Læs mere

41. møde. Tirsdag den 31. januar 2012 (D) 1

41. møde. Tirsdag den 31. januar 2012 (D) 1 Tirsdag den 31. januar 2012 (D) 1 41. møde Tirsdag den 31. januar 2012 kl. 13.00 Dagsorden 1) Spørgsmål om meddelelse af orlov til og indkaldelse af stedfortræder for medlem af Folketinget Julie Skovsby

Læs mere

Målrettede forløb på produktionsskolen. Om erhvervsuddannelsesreformen og dens konsekvenser for produktionsskolerne

Målrettede forløb på produktionsskolen. Om erhvervsuddannelsesreformen og dens konsekvenser for produktionsskolerne Målrettede forløb på produktionsskolen Om erhvervsuddannelsesreformen og dens konsekvenser for produktionsskolerne Målrettede forløb på produktionsskolen Målrettede forløb på produktionsskolen Om erhvervsuddannelsesreformen

Læs mere

Gymnasier til fremtiden. Parat til at læse videre

Gymnasier til fremtiden. Parat til at læse videre Gymnasier til fremtiden Parat til at læse videre December 2014 Gymnasier til fremtiden Parat til at læse videre December 2014 Gymnasier til fremtiden 5 Indhold Gymnasier til fremtiden... 7 Regeringens

Læs mere

Motivation i. erhvervsuddannelserne. Med eleverne ind i undervisningsrummet til faget, pædagogikken, lærerne og praktikpladsmanglen.

Motivation i. erhvervsuddannelserne. Med eleverne ind i undervisningsrummet til faget, pædagogikken, lærerne og praktikpladsmanglen. Motivation i erhvervsuddannelserne Med eleverne ind i undervisningsrummet til faget, pædagogikken, lærerne og praktikpladsmanglen Anden delrapport Rikke Brown Noemi Katznelson Center for Ungdomsforskning,

Læs mere

Tre nye reformer. samspillet mellem kontanthjælps-, erhvervsuddannelses- og beskæftigelsesreformen

Tre nye reformer. samspillet mellem kontanthjælps-, erhvervsuddannelses- og beskæftigelsesreformen 2015 Tre nye reformer samspillet mellem kontanthjælps-, erhvervsuddannelses- og beskæftigelsesreformen Indhold Sammenhængen mellem de tre reformer... side 4 Hovedelementerne i de tre reformer... side 6

Læs mere

Aftale om Bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser

Aftale om Bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser Aftale om Bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser 24. februar 2014 Regeringen (Socialdemokraterne og Radikale Venstre), Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Konservative Folkeparti

Læs mere

7. møde. Tirsdag den 22. oktober 2013 (D) 1. (Fremsættelse 09.10.2013).

7. møde. Tirsdag den 22. oktober 2013 (D) 1. (Fremsættelse 09.10.2013). Tirsdag den 22. oktober 2013 (D) 1 (Fremsættelse 09.10.2013). 7. møde Tirsdag den 22. oktober 2013 kl. 13.00 Dagsorden 1) Spørgsmål om meddelelse af orlov til og indkaldelse af stedfortrædere for medlem

Læs mere

LIGE UDDANNELSESMULIGHEDER FOR ALLE

LIGE UDDANNELSESMULIGHEDER FOR ALLE Naalakkersuisuts uddannelsesstrategi 2014 Departementet for Uddannelse, Kirke, Kultur og Ligestilling, april 2014 LIGE UDDANNELSESMULIGHEDER FOR ALLE Forord Uddannelsespolitisk er børn og unge den vigtigste

Læs mere

20/20 Inspiration og erfaringer fra 20/20 forløb i 10. klasse i ungdomsskolen

20/20 Inspiration og erfaringer fra 20/20 forløb i 10. klasse i ungdomsskolen 20/20 Inspiration og erfaringer fra 20/20 forløb i 10. klasse i ungdomsskolen 20/20... Juni 2012 1 Indhold Side 2: Side 3: Side 4: Side 5: Side 7: Side 10: Side 12: Side 16: Side 18: Side 19: Indhold og

Læs mere

Next practice. netværksorienteret udvikling

Next practice. netværksorienteret udvikling Next practice i UU-vejledningen netværksorienteret udvikling Indhold Forord 3 Indledning 5 Metode og datagrundlag 6 Anbefalinger 8 Vejledning for alle? 10 Relationerne til de unge er vigtige 14 Samarbejde

Læs mere

FORSKNINGS DET FORMELLE OG OG INNOVATIONSORDNINGER DANMARK

FORSKNINGS DET FORMELLE OG OG INNOVATIONSORDNINGER DANMARK FRA ER DEN FORSKNING LIGE VEJ TIL ALTID INNOVATION BEDST? OM DEBATNOTAT VIRKSOMHEDERS VEJE BRUG TIL ØGET AF ERHVERVSRETTEDE SAMSPIL MELLEM FORSKNINGS DET FORMELLE OG OG INNOVATIONSORDNINGER IKKE-FORMELLE

Læs mere

SKRIFTLIGE INDLÆG FRA DET ØKONOMISKE RÅDS MEDLEMMER

SKRIFTLIGE INDLÆG FRA DET ØKONOMISKE RÅDS MEDLEMMER SKRIFTLIGE INDLÆG FRA DET ØKONOMISKE RÅDS MEDLEMMER På de følgende sider er gengivet skriftlige indlæg fra medlemmer af Det Økonomiske Råd. Følgende medlemmer har ønsket at give skriftlige bidrag: Økonomi-

Læs mere

HOVEDBESTYRELSENS MUNDTLIGE BERETNING v/ formand Gita Grüning

HOVEDBESTYRELSENS MUNDTLIGE BERETNING v/ formand Gita Grüning HOVEDBESTYRELSENS MUNDTLIGE BERETNING v/ formand Gita Grüning Det talte ord gælder Kære deltagere på TL s repræsentantskabsmøde. Så mødes vi igen - alle i dejlige delegerede og jeres afdelingsbestyrelser

Læs mere

s.2 til ministerstol s.6 og s.12 Nyt formandskab på s.14 s.16

s.2 til ministerstol s.6 og s.12 Nyt formandskab på s.14 s.16 s.2 Fra byggeplads til ministerstol s.6 og s.12 Nyt formandskab på Syddansk Erhvervsskole s.14 Tidligere Lindø-folk med nyt svendebrev s.16 Krisen har næsten forbigået nogle brancher s.2 MINISTER MED FAGLIG

Læs mere

Gør en god skole bedre et fagligt løft af folkeskolen

Gør en god skole bedre et fagligt løft af folkeskolen Gør en god skole bedre et fagligt løft af folkeskolen December 2012 Gør en god skole bedre et fagligt løft af folkeskolen Gør en god skole bedre et fagligt løft af folkeskolen 5 Indhold En endnu bedre

Læs mere

Reform af erhvervsuddannelserne og dens betydning pa det merkantile omra de

Reform af erhvervsuddannelserne og dens betydning pa det merkantile omra de 25. februar 2014 Reform af erhvervsuddannelserne og dens betydning pa det merkantile omra de 24. februar 2014 indgik regeringen (Socialdemokraterne og Radikale Venstre) Venstre, Dansk Folkeparti, SF, Liberal

Læs mere

Folkeskolen på vej En status på de 10 vigtigste udfordringer på tærsklen til reform

Folkeskolen på vej En status på de 10 vigtigste udfordringer på tærsklen til reform Folkeskolen på vej En status på de 10 vigtigste udfordringer på tærsklen til reform 10 UDFORDRINGER: Skolerådets formandskab gør status over folkeskolens 10 væsentligste udfordringer, før aftalen om et

Læs mere

Men, Klaus Majgaard nævner også fem forhold, som understøtter den relationelle tillid: Og det er de fem forhold, som I kan læse bag mig nu.

Men, Klaus Majgaard nævner også fem forhold, som understøtter den relationelle tillid: Og det er de fem forhold, som I kan læse bag mig nu. Det er vist ikke for meget at sige, at det forgangne år har været et af de år i HL's historie, som har ført flest ændringer med sig for ledere, for lærere og for sekretariatet. Det har været et meget travlt

Læs mere

ALLE UNGE GODT FRA START

ALLE UNGE GODT FRA START ALLE UNGE GODT FRA START ALLE UNGE GODT FRA START En svær start på livet kan få omfattende konsekvenser for unge i resten af deres liv. Når mere end hver syvende elev forlader folkeskolen uden at kunne

Læs mere

Best practice Hvordan får vi flere dygtige elever på erhvervsuddannelserne?

Best practice Hvordan får vi flere dygtige elever på erhvervsuddannelserne? Best practice Hvordan får vi flere dygtige elever på erhvervsuddannelserne? - et inspirationshæfte om samarbejdet mellem UU, folkeskoler og erhvervsuddannelserne Februar 2015 Vi vil meget gerne have virksomheder

Læs mere

Jeg må indledningsvis konstatere, at det har været et begivenhedsrigt og på mange måder historisk år for os.

Jeg må indledningsvis konstatere, at det har været et begivenhedsrigt og på mange måder historisk år for os. Mundtlig beretning 2014 Jeg må indledningsvis konstatere, at det har været et begivenhedsrigt og på mange måder historisk år for os. Jeg tror ikke, der var nogen, der i deres vildeste fantasi havde kunnet

Læs mere

Politisk beslutningsgrundlag for implementering af FOLKESKOLEREFORMEN I ESBJERG KOMMUNE

Politisk beslutningsgrundlag for implementering af FOLKESKOLEREFORMEN I ESBJERG KOMMUNE Politisk beslutningsgrundlag for implementering af FOLKESKOLEREFORMEN I ESBJERG KOMMUNE 1 Mange har kaldt folkeskolereformen den mest omfattende forandring af folkeskolen i nyere tid. Et bredt flertal

Læs mere

UDVIDET OPLAG 111.300 SÆRTILLÆG I. Sydkysten

UDVIDET OPLAG 111.300 SÆRTILLÆG I. Sydkysten UDVIDET OPLAG 111.300 SÆRTILLÆG I Sydkysten Færdig med skolen, i gang med ungdomsuddannelsen Det kan siges meget kort Færdig med skolen, i gang med ungdomsuddannelsen og sådan tænker og handler langt de

Læs mere

Ny mesterlære - erfaringer og potentiale. Analyse af ny mesterlære med fokus på det merkantile område

Ny mesterlære - erfaringer og potentiale. Analyse af ny mesterlære med fokus på det merkantile område Ny mesterlære - erfaringer og potentiale Analyse af ny mesterlære med fokus på det merkantile område Indholdsfortegnelse 1. Resumé...4 2. Indledning...6 2.1 Formål og baggrund...6 2.2 Anvendte datakilder...7

Læs mere