Erhvervsuddannelser som drivkraft for vækst og innovation i hovedstadsregionen

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Erhvervsuddannelser som drivkraft for vækst og innovation i hovedstadsregionen"

Transkript

1 Erhvervsuddannelser som drivkraft for vækst og innovation i hovedstadsregionen - Anbefalinger fra Vækstforum Hovedstadens task force om erhvervsuddannelser

2 Marts 2012 Redaktion: Vækstforum Hovedstadens sekretariat Kongens vænge 2 Dk Hillerød Telefon: Grafik: Region H Design Font: Ninetysix Fotograf: Jeppe Carlsen

3 Indhold: 1. Formandens forord Resume Indledning Baggrund Task forcens medlemmer Vision for fremtidens erhvervsuddannelser Anbefalinger til hvordan erhvervsuddannelserne kan nytænkes i et vækstperspektiv Særlig tak til

4 1 Formandens forord Erhvervsuddannelserne er centrale for hovedstadsregionens vækst og udvikling. I fremtiden kommer hovedstadsregionen til at mangle faglærte og have overskud af ufaglært arbejdskraft. Den stigende internationale konkurrence betyder, at uddannelserne skal målrettes fremtidens vækstkompetencer, hvor innovation og høj faglighed bliver drivkraft for vækst. En række af erhvervsuddannelserne står med store udfordringer i forhold til rekruttering og gennemførsel. Derfor er der behov for, at samarbejdet omkring de unge på erhvervsuddannelserne bliver styrket. Grundskolen, uddannelsesinstitutioner, jobcentre, UU-centre og region skal blive bedre til at samarbejde på tværs med udgangspunkt i den enkelte unge. Grundskolen skal vejlede en større del og et bredere spektrum af elever til erhvervsuddannelserne. UU-vejledningen skal styrkes i forhold til disse uddannelser og skal sammen med gennemførelsesvejledningen og et attraktivt studiemiljø på erhvervsuddannelserne sikre, at flere gennemfører. Erhvervsuddannelsernes pædagogiske og didaktiske metoder skal moderniseres med udgangspunkt i de unges forskellige forudsætninger, fagligheden skal i centrum og målrettes efterspørgslen og udviklingen, og der skal sikres et tættere samarbejde med virksomhederne. Endvidere skal prestigen omkring uddannelserne styrkes højnes. Task forcen giver i denne rapport sit bud på, hvordan erhvervsuddannelserne kan udvikles og gøres attraktive, så de bliver en central brik i forhold til at styrke væksten og innovationen i hovedstadsområdet. Som formand for task forcen vil jeg gerne takke medlemmerne for deres enorme engagement i forhold til at tænke nyt og udfordre hinandens og egne ideer og fordomme. Samtidig tak til den brede gruppe af bidragsydere, som løbende har kommenteret og kvalificeret arbejdet, samt en stor tak til regionens erhvervsskoledirektører, som dedikeret har bidraget til kvalificeringen af task forcens arbejde. Klaus Nørskov 4

5 2 Resume Task forcen blev nedsat af Vækstforum Hovedstaden i foråret 2011 for at komme med forslag til, hvordan erhvervsuddannelserne kan nytænkes i et vækstperspektiv. Målet er, at flere unge i hovedstadsregionen gennemfører en erhvervsuddannelse af høj faglig kvalitet. Vi har formuleret en vision for fremtidens erhvervsuddannelse for at sætte et nyt fælles pejlemærke at arbejde hen imod. Desuden præsenterer vi en række anbefalinger til, hvordan erhvervsuddannelserne kan blive drivkraft for vækst, iværksætteri og innovation i hovedstadsregionen. Hovedparten af anbefalingerne peger på konkrete initiativer, som institutioner, kommuner, erhvervsliv og region i fællesskab kan iværksætte på regionalt niveau. Andre af anbefalingerne bør drøftes på nationalt niveau med Ministeriet for Børn og Undervisning samt arbejdsmarkedets parter, der har det øverste ansvar for erhvervsuddannelserne. Vision for fremtidens erhvervsuddannelser: Fremtidens erhvervsuddannelser skabes i et attraktivt og dynamisk vidensmiljø, der i tæt samarbejde med erhvervslivet tilbyder unge en direkte vej til en karriere præget af: Høj faglighed og innovation Iværksætteri og velbetalte job Status og lyst til efter- og videreuddannelse Anbefalinger: 1. Styrket overgang fra grundskole til erhvervsuddannelse, så flere unge motiveres og ser potentialet. 2. Skoleledelse med strategisk fokus og udsyn mod omverdenen, så fremtidens erhvervsskole gennemsyres af kvalitet. 3. Undervisning af høj faglig kvalitet i tæt samarbejde med erhvervslivet. 4. Ny dynamisk lærerrolle skaber et attraktivt og inspirerende skolemiljø, hvor både elever, lærere og virksomhedernes medarbejdere har lyst til at være. 5. Fælles regional indsats for at sikre praktikpladser til alle unge, der ønsker at gennemføre en erhvervsfaglig uddannelse. 6. Erhvervsuddannelserne motiverer flere til videre uddannelse, fordi det gør faglærte attraktive på arbejdsmarkedet og skaber nye karrieremuligheder. 5

6 3 Indledning Erhvervsuddannelserne skal spille en afgørende rolle i arbejdet med at skabe vækst og udvikling i hovedstadsregionen. Erhvervsuddannelserne har potentiale til at uddanne faglærte i verdensklasse. Faglærte, der er stolte af deres fag, har stærke innovative kompetencer og lyst til at starte egen virksomhed, få et godt job eller mod på videre uddannelse. I hovedstadsregionen vælger 60 procent af de unge at begynde på en gymnasial uddannelse efter grundskolen. Erhvervsuddannelserne er ikke et aktivt førstevalg for mange unge. Og alt for mange af dem, der begynder på en erhvervsuddannelse, kommer ikke rigtigt i gang eller falder fra undervejs. Årsagerne er mange. Personlige og faglige udfordringer, vanskeligheder med at finde en praktikplads, og mødet med et undervisningsmiljø og en skolekultur, der ikke lever op til de unges forventninger, kan være nogle af de væsentlige. Resultatet er, at stadig færre unge får en erhvervsfaglig ungdomsuddannelse i hovedstadsregionen. Derfor besluttede Vækstforum Hovedstaden i foråret 2011 at nedsætte en task force om erhvervsuddannelser. Hensigten var at få konkrete bud på, hvordan erhvervsuddannelserne kan blive motor for vækst, innovation og iværksætteri i hovedstadsregionen. En erhvervsuddannelse bør være en attraktiv førsteprioritet for flere unge efter grundskolen. Det kræver, at der bliver skabt bedre rammer for at uddanne superhåndværkere, der kan give større anerkendelse til erhvervsuddannelserne. Et højt fagligt niveau kan skabe en skolekultur, hvor helt nye målgrupper tiltrækkes og flere bliver klædt på til at gennemføre en erhvervsuddannelse. Høj faglighed og undervisning med fokus på innovation, iværksætteri og efter- og videreuddannelse skal forme fremtidens stærke faglærte. De unge skal være stolte af deres fag og deres arbejde. Derfor er omdrejningspunktet for anbefalingerne initiativer, der kan skabe en stærk faglig kultur på skolerne gennem et nyt, dynamisk undervisningsmiljø. Anbefalingerne omhandler primært strukturer og aktører omkring erhvervsuddannelsernes grundforløb og hovedforløb inden for retningerne merkantil, teknisk og sosu. Samtidig rækker nogle af anbefalingerne ud i virksomhederne, ind i grundskolen og til videregående uddannelser. Region Hovedstaden arbejder sammen med regionens erhvervsskoler om at udvikle og forbedre uddannelsestilbuddene gennem projekter, samarbejder og netværk. Hvert år støtter Region Hovedstaden nye udviklingsinitiativer på ungdomsuddannelserne med mere end 30 millioner kroner. På baggrund af task forcens anbefalinger vil Region Hovedstaden understøtte nye initiativer, hvor erhvervsskoler, kommuner, faglige organisationer, erhvervsliv og region kan arbejde sammen om at styrke og nytænke erhvervsuddannelserne. 6

7 4 Baggrund Vækstforum Hovedstadens nedsatte task forcen på baggrund af Region Hovedstadens erhvervsudviklingsstrategi. Den er samtidig en del af partnerskabsaftalen 2010 mellem regeringen og Vækstforum Hovedstaden. Task forcens arbejde med at formulere en vision, seks anbefalinger og en række forslag til konkrete initiativer er forløbet fra august 2011 til februar I den periode er task forcens arbejde løbende blevet sendt i høring blandt erhvervsskoler, arbejdsmarkedets parter, kommuner og andre centrale interessenter for at afstemme interesser og sikre input og opbakning til anbefalingerne. 5 Task forcens medlemmer Task forcens medlemmer er udpeget af Vækstforum Hovedstaden. Medlemmerne er udvalgt på grund af deres viden, erfaring og evne til at bidrage til nytænkning i og omkring erhvervsuddannelserne. Task forcens formand er Klaus Nørskov, børne- og kulturdirektør i Gladsaxe Kommune. Task forcens øvrige medlemmer er: Henrik Bæch, rektor ved Lyngby Tekniske Gymnasium, TEC Rikke Skov-Nielsen, rektor for erhvervsuddannelserne, Handelsskolen København Nord, Frederikssund, Hillerød og Lyngby Lene Tanggaard, professor i pædagogisk psykologi, Institut for Kommunikation, Aalborg Universitet Tina Voldby, underdirektør, TEKNIQ Annemette Færch, souschef for Ungdommens Uddannelsesvejledning, København Stina Vrang Elias, direktør, DEA Susanne Gottlieb, afdelingsleder, Nationalt Center for Erhvervspædagogik Louise Pihl, uddannelsespolitisk chef, Dansk Byggeri Ingo Østerskov, direktør, Københavns Erhvervsakademi 7

8 6 Vision for fremtidens erhvervsuddannelse I task forcen har vi ønsket at skabe et fælles pejlemærke for arbejdet med at styrke uddannelse. Derfor har vi formuleret en vision for fremtidens erhvervsuddannelse. Fremtidens erhvervsuddannelse skabes i et attraktivt og dynamisk vidensmiljø, der i tæt samarbejde med erhvervslivet tilbyder unge en direkte vej til en karriere præget af: Høj faglighed og innovation Iværksætteri og velbetalte job Status og lyst til efter- og videreuddannelse Visionen afspejler et ønske om, at erhvervsuddannelserne bliver prestigefyldte uddannelser, der ikke er et fravalg, men et aktivt tilvalg blandt unge også de fagligt stærke. Begrebet innovation spiller en central rolle i vores anbefalinger og forslag til initiativer. Vi mener, at innovation bør indgå som en del af elevernes, lærernes og skoleledelsernes hverdag. Innovation kan både forstås som et håndgreb det vil sige en metode, som lærerne kan bruge til at designe mere motiverende undervisning, fx at tilrettelægge didaktiske forløb, hvor de unge lærer at koble teori og praksis på nye måder og benytte kreative metoder til at løse opgaver. Innovation kan også ses som et håndværk, som eleverne skal trænes i undervejs i uddannelsen. Her drejer det sig om elevernes evne til at udvikle nye produkter og arbejdsgange, der kan øge effektiviteten og skabe merværdi i produktionen. Begge dele forudsætter, at skoleledelsen skaber rum og motivation for at nytænke og hæve kvaliteten af undervisningen. 8

9 9

10 Anbefalinger til hvordan erhvervsuddannelserne kan nytænkes i et vækstperspektiv 1 Styrket overgang fra grundskole til erhvervsuddannelse Flere unge skal motiveres til at vælge erhvervsuddannelserne. I grundskolens udskoling ( klasse) skal en tættere kobling mellem teori og praksis og en tydeligere profilering af erhvervsuddannelserne give de unge indsigt i karrieremuligheder med en erhvervsuddannelse. Lokale partnerskaber mellem erhvervsskoler, kommuner og virksomheder skal sikre en mere glidende overgang fra grundskole til erhvervsskole. Der skal fokus på potentialerne ved at tage en praktisk uddannelse. Forslag til konkrete initiativer a) Opprioritering af undervisning, hvor teori og praksis kobles på nye måder i grundskolens udskoling. Der skal mere case- og projektorienteret undervisning i grundskolen i samarbejde med erhvervslivet, job-swop mellem lærere på grundskoler og erhvervsskoler samt etableres forsøg med mere praktiske toninger og retninger i grundskolen. b) Nye former for inspirationsinitiativer, der appellerer til de unge, herunder brug af nye medier. Eksempelvis mobile værksteder, der turnerer på regionens grundskoler, målrettet unge, som motiveres af at opleve og afprøve ting i praksis. c) Fremme deltagelse i regionale, nationale og internationale konkurrencer mellem elever, der kan være med til at skabe større respekt om erhvervsuddannelserne og elevernes evner. d) Profilering af rollemodeller i samfundet fx fremtrædende erhvervsfolk, ambitiøse unge, iværksættere, mønsterbrydere osv. e) Bedre udnyttelse af muligheder for at udvikle faglige uddannelsesforløb til de fagligt svagere unge for at sikre, at de er parate til at starte på en erhvervsuddannelse (fx et traineeforløb eller ekstra dansk og matematik). Samtidig bør der sættes fokus på øget brug af EGU (erhvervsgrunduddannelsen) og overgangen fra EGU til erhvervsuddannelserne. f) Gennemførelse af forsøg med fokuserede optagelsessamtaler til erhvervsuddannelserne og bedre afklaringsforløb i samarbejde mellem eksempelvis produktionsskolerne, erhvervsskolerne, kommunerne og UU-centrene (fx introduktionskurser til uddannelser eller lær at gå i skole -kurser). 10

11 g) Uddannelsesparathedsvurderinger videreudvikles sammen med uddannelsesplansredskabet og bruges som redskab før, under og efter, at de unge vælger uddannelse. Fokus på individuel UU-vejledning og gennemførelsesvejledning for de unge, som har behov. Vejledningen skal sikre, at flere unge vælger rigtigt første gang og gennemfører. Bedre kobling mellem UU-vejledning og gennemførelsesvejledning. h) Synliggørelse af og vejledning til nyoprettede uddannelsesforløb, der er målrettet unge med karriereambitioner og planer om videre uddannelse. Det kan være EUX-forløb eller nye forløb med fokus på høj faglighed og eventuelt flere boglige dimensioner. 2 Skoleledelse med strategisk fokus og udsyn Erhvervsskolerne skal åbne sig mod omverdenen og levere kvalitetsuddannelser til det regionale arbejdsmarked. De bedste erfaringer og ny viden skal pege på, hvordan hovedstadsregionens erhvervsskoler kan gå forrest i udviklingen af morgendagens praksis for skoleledelse og evidensbaseret undervisning. Kvalitet og åbenhed skal gennemsyre ledelsens arbejde med at uddanne unge. Forslag til konkrete initiativer a) Igangsættelse af strategiske udviklingsforløb for fremtidens erhvervsskoler, hvor bestyrelse, ledelse og medarbejdere formulerer forpligtende mål for eksempelvis skolekultur, undervisningskvalitet, nye lærerroller, gennemførelsesfrekvenser, samarbejde med lokale uddannelsesudvalg osv. b) Ledelsesformer, som skaber rum og motivation for at udvikle og hæve kvaliteten i undervisningen. Eksempelvis gennem forsøg med innovationsledelse og ved at give lærerne bedre rammer for at tilrettelægge undervisning med øget inddragelse af virksomheders viden, brug af eksterne undervisere og virksomhedsforlagt undervisning. c) Nyt kvalitetsfokus i uddannelserne og eksperimenterende tiltag, der kan understøtte vurderinger og kvalificering af uddannelserne ved, at skolerne opstiller et kvalitetssystem til måling og dokumentation af resultater eller ved at inddrage eksterne i vurderingerne. d) Øget fokus på kvalitet i undervisningen i skolernes bestyrelser, hvor der bør sættes fornyet fokus på undervisningens faglige kvalitet, didaktik og åbenhed over for arbejdsmarkedet. Eksempelvis kan der i aftaler mellem bestyrelse og skoleledelse opstilles tydelige mål for faglighed og innovation, rekruttering af flere grundskoleelever, flere faglærte, der videreuddanner sig, og mere brug af ny viden fra virksomheder og forskning. 11

12 e) Fremme en international tankegang og tiltrækning af ny viden og inspiration fra udlandet. Der skal sikres et større internationalt udsyn hos elever og lærere, fx gennem flere elevudvekslinger og lærersamarbejde i Øresundsregionen. f) Forenkling af de nuværende erhvervsuddannelser og specialiseringer med en betydelig reduktion af antallet af uddannelsesretninger (hovedforløb) fra 106 til 75, som til gengæld målrettes arbejdsmarkedets behov for specialisering ved at oprette moduler og toninger på hovedforløbene. 3 Undervisning af høj faglig kvalitet i tæt samarbejde med erhvervslivet Der opstår hele tiden nye krav til faglærtes kompetencer og viden. Derfor skal undervisningen klæde eleverne på til at kunne bruge den nyeste teknologi og til selv at være med til at udvikle nye produkter og metoder. Det er afgørende, at lærerne løbende opdaterer deres viden og færdigheder, så deres undervisning matcher udviklingen i erhvervslivet. Forslag til konkrete initiativer a) Undervisningsforløb med øget inddragelse af virksomheders viden og problemstillinger ved systematisk brug af eksterne undervisere, job-swop-ordninger og virksomhedsforlagt undervisning. Yderligere inddragelse af praktikvirksomhederne i skoleforløbene, så virksomhederne er rustet til at sætte elevernes kompetencer i spil i praktikken. Der opstilles klare mål for øget inddragelse af eksterne undervisere fra erhvervslivet, herunder praktikvirksomheder og udenlandske virksomheder. b) Formulering af mål for, at lærere på erhvervsuddannelserne bruger 1-2 uger om året på faglig opkvalificering, fx gennem lærerpraktik i virksomheder, så de altid har aktuel viden fra erhvervslivet om produkter, metoder og ny teknologi. c) Oprettelse af talentforløb med fokus på de fagligt stærke elever. På tværs af skoler skal der udvikles nye tilbud, og mulighederne for særlige påbygninger på de tekniske fag skal udnyttes bedre. d) Kortlægning af fremtidens tværgående kompetencebehov på det regionale område. Målet er at understøtte erhvervsskolernes, erhvervslivets og de faglige udvalgs arbejde med at nytænke, kvalificere og tone eksisterende uddannelser samt at udvikle lærernes og skolernes viden om kompetencebehovet i erhvervslivet. Fx med inspiration fra udlandet og ved brug af metoder som surveys og innovative workshops i samspil med de regionale parters arbejde. 12

13 e) Forskning inden for udvalgte fagområder, pædagogisk forskning og viden fra erhvervslivet knyttes tættere til erhvervsuddannelserne. Der kan eksempelvis oprettes videnscentre for praksisdreven innovation og etableres forskningsfællesskaber for erhvervsuddannelserne i hovedstadsregionen af international standard. 4 Ny dynamisk lærerrolle skaber et attraktivt og inspirerende skolemiljø Lærerne spiller en central rolle, når det kommer til at skabe et attraktivt skolemiljø på erhvervsskolerne. De skal inspirere og motivere eleverne til at opbygge stærke fagligheder. Samtidig har de et særligt ansvar for, at så mange elever som muligt gennemfører deres uddannelse. Det forudsætter lærere, der er stolte af deres fag. Men det kræver også lærere og svende, der brænder for at lære fra sig, og som har lyst til at være mentorer for unge, der har brug for råd og retning i deres uddannelsesforløb. Målet er at skabe inspirerende skolemiljøer, hvor både elever, lærere og virksomhedernes medarbejdere har lyst til at være. Forslag til konkrete initiativer a) Lærernes udbytte af kompetenceudviklingsforløb skal optimeres. Didaktiske værktøjer skal udbredes, så lærerne bliver bedre i stand til at omsætte ny viden til praksis i egen undervisning og for andre lærere på skolen. Det kan eksempelvis ske som opfølgning på den erhvervspædagogiske diplomuddannelse, så lærerne får redskaber til at sætte deres nye viden i spil i undervisningen, eller ved at udnævne og sætte (regionalt og nationalt) fokus på årets bedste praksisunderviser. b) Løbende kompetenceudvikling inden for didaktik og innovation (som metode/ håndgreb ) samt mere systematisk sparring, supervision og feedback på undervisningen. c) Etablering af lærerteams der følger den samme gruppe elever hele vejen igennem uddannelsen. Disse lærerteams kan være med til at sikre, at lærerne tager større ansvar for eleverne både fagligt og socialt. De kan samtidig skabe mere sammenhængende undervisningsforløb på tværs af fag. d) Nye tilgange til udvikling af bedre skolemiljøer, hvor de fysiske og sociale rammer giver både elever, lærere og virksomhedernes medarbejdere lyst til at være og forberede sig. Eksempelvis gennem et netværk for regionens erhvervsskoleledelser, som kan igangsætte tværgående initiativer, nye former for lektiecafeer/værksteder og sociale arrangementer. 13

14 5 Fælles regional indsats for at sikre praktikpladser til alle Der skal være praktikpladser til alle. Det er et samfunds- og skoleansvar at synliggøre og iværksætte initiativer, der hjælper de unge med at finde en praktikplads. Alle unge, som er motiverede, og som har bestået grundforløbet, skal have mulighed for at gennemføre en erhvervsfaglig uddannelse. I dag klarer hovedstadsregionen sig markant dårligere på praktikpladsområdet end resten af landet. Hvis erhvervsskolerne fremover skal kunne tiltrække og fastholde elever, skal der skabes flere praktikpladser, og skolepraktikmuligheden skal i spil på en langt mere positiv måde. Flere virksomheder skal stille praktikpladser til rådighed, og de virksomheder, der allerede har elever, bør øge deres engagement i samarbejdet mellem skole og virksomhed. Forslag til konkrete initiativer a) Der skal udarbejdes en analyse af praktikpladssituationen i hovedstadsregionen for at skabe overblik over problemets omfang og karakter set i sammenhæng med behovene på fremtidens arbejdsmarked. Analysen bruges blandt andet til at kortlægge potentialet og målrette det opsøgende arbejde. b) Forsøg med at monitorere og koordinere det praktikpladsopsøgende arbejde på tværs af indgange, erhvervsskoler og jobcentre i regi af en regional praktikpladssatsning. Koordineringen skal modvirke dobbeltarbejde mellem skoler og sektorer, sikre at virksomhederne oplever en sammenhængende service og styrke relationerne mellem skoler og praktikpladssteder. c) Udbredelse af bedste praksis for det opsøgende arbejde rettet mod de omkring virksomheder, som i dag ikke er godkendte til at have elever og bedste praksis i forhold til at servicere de virksomheder, som allerede har elever, så de bliver motiveret for at oprette flere praktikpladser. d) Udbredelse af bedste praksis for opgave- og ansvarsfordeling på praktikpladsområdet, så samarbejdsvirksomheder og praktikpladssøgende elever håndteres effektivt og professionelt. e) Øget brug af kombinationsaftaler og korte aftaler, så et større antal specialiserede virksomheder og klynger får mulighed for at uddanne elever. Det kan eksempelvis være gennem aktiv og strategisk brug af skolepraktik som attraktiv kombinationsmulighed, øget profilering og brug af individuelle erhvervsuddannelser eller praktikophold i udlandet. 14

15 6 Erhvervsuddannelserne motiverer flere til videre uddannelse Flere faglærte skal videreuddanne sig. Undervisningen på erhvervsuddannelserne skal rumme tydelige karriereperspektiver, så flere fagligt og bogligt interesserede unge får mod på at vælge en erhvervsuddannelse som første skridt mod en videregående uddannelse. En langt større andel faglærte skal opsøge videreuddannelse, når de forlader erhvervsskolen, fordi det gør dem endnu mere attraktive på arbejdsmarkedet og i stand til at varetage nye jobfunktioner. Forslag til konkrete initiativer a) Flere udviklende læringsmiljøer gennem konkrete brancherelevante projekter på tværs af uddannelser og niveauer. Eksempelvis kan der skabes rammer for, at arkitektstuderende og elever på håndværksfagene kan træne samarbejde og i fællesskab udvikle nye metoder, redskaber og produkter. b) Kompetencer opnået på erhvervsuddannelserne skal i højere grad anerkendes og give adgang og merit til relevante videregående uddannelser. Der skal være øget ensartethed og gennemsigtighed i meritsystemet. Bedre meritmuligheder kan blandt andet skabes ved at styrke anerkendelsen af de formelle kompetencer og realkompetencer, som man opnår i erhvervslivet, samt profilere, udvide og omdøbe tilbud som Gymnasiale Suppleringskurser (GSK), så flere unge med en erhvervsuddannelse supplerer deres uddannelse (kun erhvervsuddannelser afsluttet med et fag på C-niveau giver i dag adgang til GSK). Generelt skal brugen af realkompetencevurderinger systematiseres og øges. c) Vejledningen på hovedforløbene skal målrettes karriere, videre uddannelse og iværksætteri. 15

16 Særlig tak til Erhvervsskolerne i hovedstadsregionen Direktører og ledelsesrepræsentanter fra regionens erhvervsskoler har deltaget i en afsluttende workshop sammen med task forcens medlemmer og har løbende bidraget i kvalificeringsrunderne. Søren D. Kristiansen (direktør, Hotel- og Restaurantskolen) Anya Eskildsen (direktør, Niels Brock) Eva Hofman-Bang (direktør, CPH West) Elsebeth Melgaard (direktør, SOSU C) Jesper Clausen (vicedirektør, Teknisk Erhvervsskole Center) Inger Margrethe Jensen (direktør, SOPU) Rene Van Laer (direktør, K-Nord) Inge Prip (direktør, Erhvervsskolen Nordsjælland) Mogens Nielsen (direktør, København Tekniske Skole) Jørgen Kløve (rektor, Udannelsescenter Diakonissestiftelsen) Oplægsholdere på task forcens møder Task forcen inviterede en række oplægsholdere til at deltage på sine møder for at bidrage med ekspertviden om, hvordan visionen om fremtidens erhvervsskoler og de seks anbefalinger kan konkretiseres og realiseres. Torben Pilegaard Jensen, forskningsleder, Anvendt KommunalForskning, Dorrit Sørensen, projektchef for UddX Det Erhvervsrettede Uddannelseslab, Morten Smistrup, konsulent for erhvervsuddannelser i LO, næstformand i Rådet for de grundlæggende Erhvervsrettede Uddannelser (REU) og ph.d. i uddannelsesforskning, Jan Magnussen, formand for bestyrelsen, Birkerød Gymnasium 16

17 Kvalificeringsrunder Task forcen har løbende udsendt sine idéer og oplæg til regionale uddannelsesaktører for at sikre kvaliteten af og opbakning til budskaberne. Der er i denne proces bl.a. indkommet svar fra følgende personer: Jan Bauditz, chefkonsulent, KL, Kontoret for Arbejdsmarked og Uddannelse Arne Christensen, lærerfællestillidsmand på Københavns Tekniske Skole og medlem af Uddannelsesforbundets hovedbestyrelse Søren Hoppe Christensen, formand, Handelsskolernes Lærerforening Jens Juul, konsulent, Danske Erhvervsskoler Gitte Larsen, afdelingsleder, CPH WEST Casper Langhoff, uddannelseschef, Erhvervsskolen Nordsjælland Christian Trehold, formand, Erhvervsskolernes Elevorganisation (EEO) Steen Hansen, centerchef, UU-Nord Per Fruerled, sekretariatsleder, SOSU-Lederforeningen Dorte Tind, SOSU-repræsentant, Lærerforeningen Elise Andsager, uddannelsespolitisk konsulent, Uddannelsesforbundet Erling Jensen, sekretær, Dansk Metal Torben Theilgaard, centerleder, Studievalg København Lise Egholm, skoleleder, Rådmandsgades Skole 17

18 18

19 19

20 Vækstforum Hovedstaden Kongens Vænge 2 DK Hillerød T F E W regionh.dk Region H Design /

Rådet for Erhvervsakademiuddannelser og Professionsbacheloruddannelser

Rådet for Erhvervsakademiuddannelser og Professionsbacheloruddannelser Rådet for Erhvervsakademiuddannelser og Professionsbacheloruddannelser Rådets beretning for 2009 Rådet for Erhvervsakademiuddannelser og Professionsbacheloruddannelser Rådets beretning for 2009 Undervisningsministeriet

Læs mere

FORSKNINGS DET FORMELLE OG OG INNOVATIONSORDNINGER DANMARK

FORSKNINGS DET FORMELLE OG OG INNOVATIONSORDNINGER DANMARK FRA ER DEN FORSKNING LIGE VEJ TIL ALTID INNOVATION BEDST? OM DEBATNOTAT VIRKSOMHEDERS VEJE BRUG TIL ØGET AF ERHVERVSRETTEDE SAMSPIL MELLEM FORSKNINGS DET FORMELLE OG OG INNOVATIONSORDNINGER IKKE-FORMELLE

Læs mere

Punkt nr. 1 - Analyse af uddannelsesdækning og afstandsfølsomhed Bilag 1 - Side 1 af 1

Punkt nr. 1 - Analyse af uddannelsesdækning og afstandsfølsomhed Bilag 1 - Side 1 af 1 Punkt nr. 1 - Analyse af uddannelsesdækning og afstandsfølsomhed Bilag 1 - Side 1 af 1 Gribskov Helsingør Halsnæs Fredensborg Hillerød Hørsholm Allerød Rudersdal Frederikssund Furesø Lyngby-Taarbæk Bornholm

Læs mere

Faglært til fremtiden Bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser

Faglært til fremtiden Bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser Faglært til fremtiden Bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser Oktober 2013 Faglært til fremtiden Bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser Oktober 2013 Faglært til fremtiden Bedre og mere attraktive

Læs mere

Handlingsplan for øget gennemførelse Erhvervsuddannelserne 2015

Handlingsplan for øget gennemførelse Erhvervsuddannelserne 2015 Handlingsplan for øget gennemførelse Erhvervsuddannelserne 2015 Institutionens navn: Erhvervsskolen Nordsjælland Institutionsnummer:219411 Journalnr.: 089.74K.391 Dato Underskrift: (bestyrelsesformanden)

Læs mere

Danmark har en god folkeskole, men den skal udvikles, så den bliver endnu bedre.

Danmark har en god folkeskole, men den skal udvikles, så den bliver endnu bedre. Aftale mellem regeringen (Socialdemokraterne, Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti), Venstre og Dansk Folkeparti om et fagligt løft af folkeskolen 7. juni 2013 1. Indledning Danmark har en god folkeskole,

Læs mere

Strategi for uddannelse i entreprenørskab

Strategi for uddannelse i entreprenørskab Ministeriet for Videnskab, Udvikling og Teknologi Kulturministeriet Undervisningsministeriet Økonomi- og Erhvervsministeriet Strategi for uddannelse i entreprenørskab 1 1. Indledning Globaliseringen giver

Læs mere

Ministeriet for Børn og Undervisnings FoU-konference i DGI-byen i København. 5.-6. februar 2013. Program og workshopbeskrivelser

Ministeriet for Børn og Undervisnings FoU-konference i DGI-byen i København. 5.-6. februar 2013. Program og workshopbeskrivelser Ministeriet for Børn og Undervisnings FoU-konference i DGI-byen i København 5.-6. februar 2013 Program og workshopbeskrivelser Ministeriet for Børn og Undervisning, december 2012 FoU-konferencen 2013 I

Læs mere

DI's plan for FREMTIDENS ERHVERVSSKOLE

DI's plan for FREMTIDENS ERHVERVSSKOLE DI ANALYSE DI's plan for FREMTIDENS ERHVERVSSKOLE Danske virksomheder samarbejder med nogle af verdens bedste erhvervsskoler. Sådan skal det også være fremover. Virksomhederne presses generelt af faldende

Læs mere

FoU-konference i Odense 27. og 28. januar 2010. Program og workshopbeskrivelser

FoU-konference i Odense 27. og 28. januar 2010. Program og workshopbeskrivelser FoU-konference i Odense 27. og 28. januar 2010 Program og workshopbeskrivelser Undervisningsministeriet Afdelingen for erhvervsfaglige uddannelser December 2009 Undervisningsministeriets FoU-konference

Læs mere

de frafaldstruede unge og deres uddannelsesrejse

de frafaldstruede unge og deres uddannelsesrejse Parat til uddannelse? de frafaldstruede unge og deres uddannelsesrejse DEA 2011 1 Indhold DEL 1 Centrale tal om de unges uddannelsesvalg og frafald DEL 2 De unge frafaldstruede historier og indsigter DEL

Læs mere

Dagsorden for Vækstforum Hovedstadens ordinære møde torsdag d. 29. marts 2012

Dagsorden for Vækstforum Hovedstadens ordinære møde torsdag d. 29. marts 2012 Vækstforum Hovedstaden Kongens Vænge 2 DK - 3400 Hillerød T +45 4820 5000 F +45 4520 5661 E vaekstforum@regionh.dk W regionh.dk Dagsorden for Vækstforum Hovedstadens ordinære møde torsdag d. 29. marts

Læs mere

Emne: Strategiske uddannelsessatsninger Regional praktikpladsenhed og Jobs med uddannelsesperspektiv

Emne: Strategiske uddannelsessatsninger Regional praktikpladsenhed og Jobs med uddannelsesperspektiv REGION HOVEDSTADEN Forretningsudvalgets møde den 12. juni 2012 Sag nr. 35 Emne: Strategiske uddannelsessatsninger Regional praktikpladsenhed og Jobs med uddannelsesperspektiv 4 bilag Sag 1 Bilag 1 Projektbeskrivelse

Læs mere

Undervisningsministeriets FoU-konference i København. 23.-24. februar 2015. Program og workshopbeskrivelser

Undervisningsministeriets FoU-konference i København. 23.-24. februar 2015. Program og workshopbeskrivelser Undervisningsministeriets FoU-konference i København 23.-24. februar 2015 Program og workshopbeskrivelser Undervisningsministeriet, december 2014 FoU-konferencen 2015 I dagene den 23. og 24. februar 2015

Læs mere

Erhvervsskoler som partnere for innovation og virksomhedsudvikling

Erhvervsskoler som partnere for innovation og virksomhedsudvikling Erhvervsskoler som partnere for innovation og virksomhedsudvikling Samarbejdet med AMU-Syd betød, at vi kunne øge produktiviteten i vores produktion med 20 %. Vi er blevet klart mere konkurrencedygtige.

Læs mere

Periode: 2009-2012. Kontaktperson: Projektleder Karsten Gynther, University College Sjælland, mail: kgy@ucsj.dk, tlf. 7248 1085

Periode: 2009-2012. Kontaktperson: Projektleder Karsten Gynther, University College Sjælland, mail: kgy@ucsj.dk, tlf. 7248 1085 BILAG: Udviklingsprojekter om uddannelse 1.1 Fleksibel undervisning på modtagernes præmisser - Projekttitel: ELYK-projektet Indsatsområde: Udvikling og udbredelse af mere fleksible undervisningsformer

Læs mere

Så velfærdskæden ikke hopper af... National strategi....for velfærdsuddannelserne

Så velfærdskæden ikke hopper af... National strategi....for velfærdsuddannelserne Så velfærdskæden ikke hopper af... National strategi...for velfærdsuddannelserne 1 1 2 4 5 8 12 Forord Indledning og sammenfatning Anbefalinger og konkrete forslag Indsatsområde I: Vejen til uddannelserne

Læs mere

talentudvikling hvor står vi og hvad bør der gøres? resumé af Arbejdsgruppen til talentudvikling i uddannelsessystemet

talentudvikling hvor står vi og hvad bør der gøres? resumé af Arbejdsgruppen til talentudvikling i uddannelsessystemet talentudvikling hvor står vi og hvad bør der gøres? af Arbejdsgruppen til talentudvikling i uddannelsessystemet resumé talentudvikling hvor står vi og hvad bør der gøres? resumé af Arbejdsgruppen til

Læs mere

Resultater af den erhvervspædagogiske forskning 2007-2009

Resultater af den erhvervspædagogiske forskning 2007-2009 Resultater af den erhvervspædagogiske forskning 2007-2009 1 Forord I dette notat sammenfattes de resultater af den danske erhvervspædagogiske forskning, der er offentliggjort i perioden juni 2007 til november

Læs mere

Sådan får de unge en ungdomsuddannelse 24 kommuners arbejde med ungepakkerne i projektet Sammen om de unge

Sådan får de unge en ungdomsuddannelse 24 kommuners arbejde med ungepakkerne i projektet Sammen om de unge KL 2012 1 Sådan får de unge en ungdomsuddannelse 24 kommuners arbejde med ungepakkerne i projektet Sammen om de unge // Uddannelsesparathedsvurdering // Forløb til ikke-uddannelsesparate // Vejledning

Læs mere

Workshopkolonne 1. Tirsdag den 23. april kl. 14.15-15.30

Workshopkolonne 1. Tirsdag den 23. april kl. 14.15-15.30 Børne- og Undervisningsudvalget 2012-13 BUU Alm.del Bilag 157 Offentligt Workshopoversigt Årsmøde 2013 Workshopkolonne 1. Tirsdag den 23. april kl. 14.15-15.30 1 Hands On Ny kampagne om erhvervsuddannelser

Læs mere

Forslag til Regional Udviklingsplan 2012

Forslag til Regional Udviklingsplan 2012 Mode i KKR Hovedstaden den ) r/' 11-42042, Dagsordenens punkt 2,55 Forslag til Regional Udviklingsplan 2012 17. januar 2012 (Denne udgave er en tekstversion, som vil blive layoutet, før den sendes i høring.

Læs mere

Danmarks strategi for livslang læring -

Danmarks strategi for livslang læring - Udkast Danmarks strategi for livslang læring - Uddannelse og livslang opkvalificering for alle Regeringens redegørelse til EU-kommissionen Januar 2007 Redegørelsen er udarbejdet af Undervisningsministeriet

Læs mere

Strategiske sigtelinjer for Fonden for Entreprenørskab Young Enterprise: 2015-2020

Strategiske sigtelinjer for Fonden for Entreprenørskab Young Enterprise: 2015-2020 Strategiske sigtelinjer for Fonden for Entreprenørskab Young Enterprise: 2015-2020 2 Strategiske sigtelinjer for Fonden for Entreprenørskab Young Enterprise: 2015-2020 Strategiske sigtelinjer for Fonden

Læs mere

Bedre uddannelser til jordbrugs- og fødevarererhvervet. - Oplæg fra Landbrug & Fødevarer, Fødevareforbundet NNF og 3F

Bedre uddannelser til jordbrugs- og fødevarererhvervet. - Oplæg fra Landbrug & Fødevarer, Fødevareforbundet NNF og 3F Bedre uddannelser til jordbrugs- og fødevarererhvervet - Oplæg fra Landbrug & Fødevarer, Fødevareforbundet NNF og 3F Marts 2015 Forord Den danske jordbrug- og fødevarebranche er i konstant udvikling og

Læs mere

Mønsterbrydere på uddannelsesområdet bedre match mellem potentiale og uddannelse

Mønsterbrydere på uddannelsesområdet bedre match mellem potentiale og uddannelse Mønsterbrydere på uddannelsesområdet bedre match mellem potentiale og uddannelse Mønsterbrydere på uddannelsesområdet bedre match mellem potentiale og uddannelse Forfattere: chefkonsulent Jóannes J. Gaard

Læs mere

Handlingsplan for øget gennemførelse

Handlingsplan for øget gennemførelse Handlingsplan for øget gennemførelse Erhvervsuddannelserne 2014 Institutionens navn: Køge Handelsskole Institutionsnummer: 259401 Journalnr.: 087.24K.391 Dato: 4. april 2014 Underskrift: Ole Hoier, bestyrelsesformand

Læs mere

Ministeriet for Børn og Undervisning. Endnu bedre uddannelser for unge og voksne

Ministeriet for Børn og Undervisning. Endnu bedre uddannelser for unge og voksne Ministeriet for Børn og Undervisning Endnu bedre uddannelser for unge og voksne 0 Endnu bedre uddannelser for unge og voksne Nyt kapitel Vi har i Danmark gode ungdomsuddannelser og gode voksen- og efteruddannelser.

Læs mere

Gymnasier til fremtiden. Parat til at læse videre

Gymnasier til fremtiden. Parat til at læse videre Gymnasier til fremtiden Parat til at læse videre December 2014 Gymnasier til fremtiden Parat til at læse videre December 2014 Gymnasier til fremtiden 5 Indhold Gymnasier til fremtiden... 7 Regeringens

Læs mere

Nye mål. Regeringsgrundlag. VK Regeringen II. Februar 2005

Nye mål. Regeringsgrundlag. VK Regeringen II. Februar 2005 Nye mål Regeringsgrundlag Februar 2005 VK Regeringen II Nye mål Regeringsgrundlag VK Regeringen II Februar 2005 1 2 Indholdsfortegnelse Side Nye mål... 5 Danmark som førende vidensamfund... 9 Danmark som

Læs mere