Irene Frederiksen orienterer kort om tankerne omkring bortfald af dimensionering, og de udfordringer vi må forvente.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Irene Frederiksen orienterer kort om tankerne omkring bortfald af dimensionering, og de udfordringer vi må forvente."

Transkript

1 Referat LUU SOSU møde den 5. februar 2014 Inviterede: Irene Frederiksen, Silkeborg Kommune Jonna Christiansen, Skanderborg Kommune Joan Sinberg, Favrskov Kommune Lone Kolbæk, Region Midt Lone Smedegaard, FOA Susanne Klausen, FOA, afbud Lise Lotte Christensen, FOA Carina Skovby Larsen, Elevrepræsentant, Silkeborg Søren Mikkelsen, Elevrepræsentant, Skanderborg afd. ønsker ikke at deltage Anette Offersen, Social- og Sundhedsskolen i Silkeborg Karen Brix Roed, Social- og Sundhedsskolen i Silkeborg Referent: Winnie Nielsen, Social- og Sundhedsskolen i Silkeborg 1. Godkendelse af referat af 4. december 2013 Bilag: Referat af LUU SOSU møde den 4. december 2013 Referat godkendt 2. Godkendelse af dagsorden Dagsorden godkendt 3. Fremtidens udfordringer Karen Brix Roed giver et oplæg - EUD reformen og kontanthjælpsreformen m.m. Karen Brix Roed orienterer kort om konsekvenserne af kontanthjælpsreformen, som betyder at unge under 30 år i langt højere grad forventes at komme i uddannelse. Den endelige udmelding omkring erhvervsuddannelsesreformen er endnu ikke kommet. Karen Brix Roed orienterer kort om, hvilke tanker og forandringer der er meldt ud, som det ser ud nu. Dias-show se bilag 1og 2. Irene Frederiksen orienterer kort om tankerne omkring bortfald af dimensionering, og de udfordringer vi må forvente. 4. Praktikpladsopsøgende arbejde Karen Brix Roed orienterer om de kommende udfordringer Det praktikpladsopsøgende arbejde har stor sammenhæng med den kommende EUD reform. Derfor afventer skolen EUD udspillet inden, der udarbejdes materiale på dette område.

2 Dog ses en god sammenhæng med at indføre et tættere samarbejde med Kursus og efteruddannelsen i forbindelse med det opsøgende arbejde. Dias-show se bilag 3. LUU vil fremover få en rolle i forhold til at indstille kommende arbejdsgivere til praktikpladsgodkendelse hos PASS, og giver den endelige godkendelse. I den anledning vil der blive udarbejdet retningslinjer, som skal godkendes i LUU. 5. Skolen i tal frafald/fastholdelse/rekruttering De seneste statistikker vil blive fremlagt og udfordringen drøftes Forløbsstatistikken for 2013 viser fortsat et stort frafald for vore elever indenfor de første 6 måneder. SSA: Frafaldsmønstret er reduceret til 7%, som er noget bedre end i SSH: Frafaldet er fortsat 20%. Der er indført nogle nye tiltag som endnu ikke er slået igennem i statistikken, bl.a. optagelsessamtaler for at udvælge de bedste til uddannelsen, struktureret og stringent opfølgning på fravær, mhp. at hindre frafald. Derudover vil vi arbejde på tiltag, der sætter fokus på trivsel og gennemførsel. GF: Frafaldet på GF er på 16% - som er et af de laveste frafaldstal på erhvervsskoleområdet i Danmark. 6. Udviklingsredegørelse Bilag vedr. bidrag til udviklingsredegørelse for 2015 delt ud. Karen Brix Roed orienterer om udviklingsredegørelses temaer. PASS er interesseret i tilbagemeldinger på den afsluttende prøve efter den nye uddannelsesordning for SSH, hvordan LUU er inddraget i den afsluttende prøve, hvilke valgfrie specialefag der er gennemført på SOSU, samt håndtering af simulation i undervisningen. Input og kommentarer skal sendes til Karen Brix Roed inden 1. marts, hvor der udarbejdes et udkast til udviklingsredegørelsen. Udkastet skal godkendes af LUU s formand inden indsendelsen til PASS Det samlede billede fra udviklingsredegørelserne vil blive brugt som oplæg til de dialogmøder som PASS afholder, den 3. og 17. juni Stedet bliver meldt ud senere. Irene Frederiksen indsender det samlede til PASS senest 10. april Orientering om kommende virksomhedstilfredshedsundersøgelse (VTU) Skolen har valgt at gennemføre en Virksomhedstilfredshedsundersøgelse i Målgruppen for respondenterne er uddannelseskoordinatorer hos arbejdsgiverne.

3 8. Orientering ved formand Irene Frederiksen, Silkeborg kommune KKR har konstitueret sig, formanden for KKR er borgmesteren fra Norddjurs Kommune Jan Petersen. Arbejdsgiverne skal ikke forvente selv at stå for dimensionering, Man har fastholdt dimensioneringsudvalget,som forventes at drøfte fordelingen mellem kommuner og region. 9. Orientering ved næstformand Lone Smedegaard, FOA SSH update er nu i gang i Silkeborg. FOA vil fremadrettet arbejde på at få Skanderborg Kommune med i projektet. Rotationsprojektet er svært at holde i gang, da de ledige SSA er ikke er ledige længe nok til at komme i betragtning. 10. Orientering fra Elevrådet Drøftelserne på det seneste elevrådsmøde var: Evaluering af julefrokost, ønske om øget samarbejde med ledelsen, generel uro på skolen, rygning samt forholdene i kantinen. 11. Orientering fra skole og bestyrelse ved vicedirektør Karen Brix Roed Der har været nyvalg til bestyrelsen, og der er en overgangsordning efter afsluttende regnskab. Bestyrelsen skal være konstitueret senest 1. juni 2014 Anette Offersen orienterer om dansk for to-sprogede elever, samarbejdet med Sprogcenter Midt ophører, men dansk vil stadig blive udbudt, men som åben uddannelse. I SU bliver der arbejdet med den nye OK13 og lærernes arbejdstid, samt elevernes skemaer. SOSU skills, skolens elever gjorde det rigtig godt og blev nr Punkter til næste møde Udspil fra PASS om : Kvalitet i uddannelse og talentudvikling

4 side 1 Erhvervsuddannelsesreformen Dens virkning på voksenuddannelsesområdet Educating Tommorrow s Professionals

5 side 2 Hvad sker der frem mod 2016? Reform af erhvervsuddannelserne Ministeriet har meldt ud, at reformen af erhvervsuddannelserne skal træde i kraft juli 2015 Erhvervsuddannelse EUD Erhvervsrettet uddannelsestilbud til voksne - EUV Educating Tommorrow s Professionals

6 side 3 Reform af erhvervsuddannelserne Reformen af erhvervsuddannelserne er planlagt til at træde i kraft juli 2015 Der sker en opdeling, så erhvervsuddannelserne (EUD) er for elever til og med 25 år, og EUV er for elever over 25 år Adgangskrav mindst 2 i matematik og dansk, aftale om praktikplads eller test og samtale på skolen gælder alle Grundforløb på et år 20 uger fælles og 20 uger uddannelsesspecifikt De 12 indgange ændre til 4 områder Nyt område - Social, sundhed og pædagogik samme uddannelser som i dag? Der bliver taget 7 uger fra hovedforløbet i forbindelse med indførelsen af de 10 ugers grundforløb d.v.s at SSH hovedforløb afkortes med 7 teoriuger! Educating Tommorrow s Professionals

7 side 4 Reform af erhvervsuddannelserne EUV for dem over 25 år Der kommer tre modeller for EUV Fortsat mulighed for at voksne kan indgå uddannelsesaftaler Det er fortsat uklart, hvor de elever som er over 25 og som ikke har bestået grundfag skal forholde sig i den nye erhvervsskole uddannelse. Men det er ikke klart, hvordan finansieringen for den uddannelsessøgende bliver Det er heller ikke helt klart, hvordan sammenhængen til trin 1 og trin 2 bliver Hvordan kan praktikken styres, så eleverne fortsat opnår autorisationen på SOSU-uddannelsen trin 2? Educating Tommorrow s Professionals

8 side 5 EUV tre modeller Alle EUV-forløb indledes med en RKV rigtig mange på SOSU uddannelserne! EUV 1 - Ligner den nuværende GVU erstatter evt. GVU - Skoleforløb uden praktik dur ikke til SOSU trin 2 - Relativt få deltagere EUV 2 - Skole plus praktik - Evt. grundforløbselementer og individuel supplering - Mange 60 pct. af nuværende aftaler = ca aftaler? EUV 3 - Skole plus praktik samme omfang som EUD-hovedforløb - Plus dele af grundforløb og individuel supplering - Relativt få deltagere Educating Tommorrow s Professionals

9 side 6 Spørgsmål: Hvordan passer EUV-strukturerne med trin 1 og trin 2 på SOSU-uddannelsen? Hvordan skal rammerne være for EUV (individuelt tilrettelagt), når det må forventes, at der skal ca deltagere igennem på landsplan og ca. 300 i Silkeborg/Skanderborg? Hvad sker der med dimensioneringen? Hvordan skal finansieringen være for elever på EUV Kan systemet rumme PASS /EPOS uddannelser og kan vi fortsat forvente særbehandling? Educating Tommorrow s Professionals

10 Social- og Sundhedsskolen i Silkeborg Februar 2014

11 02.14 Kontanthjælpsreformen konsekvenser for Sosu Silkeborg

12 02.14 alle unge under 30 år uden uddannelse skal mødes med krav og forventning om at de tager en uddannelse alle unge under 30 år uden uddannelse får derfor fremover et uddannelsespålæg kontanthjælp er afskaffet og erstattet af uddannelseshjælp svarende til SU

13 02.14 Visitering 3 lags pålægspakke : åbenlyst uddannelsesparate uddannelsesparate aktivitetsparate

14 02.14 Åbenlyst uddannelsesparate ingen barriere for at påbegynde og gennemføre uddannelse gå straks i gang med at finde, søge optagelse på og gennemføre uddannelse! indtil uddannelsesstart forsøg dig selv, alternativt arbejde for uddannelsesydelsen

15 02.14 Uddannelsesparate uddannelsesparate vurderes til at påbegynde uddannelse inden for ca. ét år og gennemføre på almindelige vilkår kommunen iværksætter tiltag som skal spore den unge ind på uddannelse, eks.: forberedende voksenundervisning afklarende uddannelsesforløb (fagligt/socialt) virksomhedspraktik (evt. kombination af ovenstående)

16 02.14 Aktivitetsparate målsætning fortsat uddannelse dog større sociale, sundhedsmæssige eller andre udfordringer skal tilbydes aktiviteter som kan bidrage til at den aktivitetsparate bliver i stand til at påbegynde og gennemføre en uddannelse, eks.: brobygningsforløb forberedende voksenundervisning virksomhedspraktik

17 02.14 Hvad betyder kontanthjælpsreformen for Social- og Sundhedsskolen Silkeborg? de åbenlyst uddannelsesparate vil formentlig tidligere søge ind på skolens uddannelser, primært grundforløb aftale med Jobcentrene om særligt tilrettelagte forløb for de uddannelsesparate, foreløbigt ét hold i Silkeborg og ét hold i Skanderborg (i alt 280 personer i Silkeborg / 140 i Skanderborg) på sigt evt. større søgning til SSH uddannelsen risiko for udfordring af det faglige/pædagogiske miljø på skolen?

18 Social- og sundhedsskolen i Silkeborg 5. Februar 2014

19 Februar 2014 Praktikpladsopsøgende arbejde Dimensioneringen ophører med udgangen af 2015 Der skal udvikles en praksis for fastholdelse og opsøge nye praktipladser indenfor offentligt og privat regi. HPØG har praktikpladsopsøgende arbejde som et af de vigtigste indsatsområder

20 feb2014 Hvordan vil skolen arbejde med området - afventer EUD reform. Det opsøgende arbejde forventes at blive koblet sammen med efteruddannelsenskonsulenternes opsøgende arbejde. 2 medarbejdere får særlig ekspertise i vejledning for de interesserede arbejdsgivere Der udvikles særligt materiale til kommende arbejdsgivere. LUU bliver forelagt særlige retningslinjer når vi har organisationen på plads og retningslinjer er på plads

Bilag: Referat af bestyrelsesmøde den 11-12-2014 Referat af ekstraordinært bestyrelsesmøde den 27-01-2015

Bilag: Referat af bestyrelsesmøde den 11-12-2014 Referat af ekstraordinært bestyrelsesmøde den 27-01-2015 1. Godkendelse og underskrift af referat (kl. 15.20) Referaterne indstilles til godkendelse. Bilag: Referat af bestyrelsesmøde den 11-12-2014 Referat af ekstraordinært bestyrelsesmøde den 27-01-2015 Referaterne

Læs mere

Tre nye reformer. samspillet mellem kontanthjælps-, erhvervsuddannelses- og beskæftigelsesreformen

Tre nye reformer. samspillet mellem kontanthjælps-, erhvervsuddannelses- og beskæftigelsesreformen 2015 Tre nye reformer samspillet mellem kontanthjælps-, erhvervsuddannelses- og beskæftigelsesreformen Indhold Sammenhængen mellem de tre reformer... side 4 Hovedelementerne i de tre reformer... side 6

Læs mere

Forord. God læselyst.

Forord. God læselyst. Forord Kontanthjælpsreformen træder snart i kraft. For jer medarbejdere betyder det, at I skal sætte jer ind i en stor og gennemgribende reform på relativ kort tid. For de tusindvis af unge på kontanthjælp,

Læs mere

Målrettede forløb på produktionsskolen. Om erhvervsuddannelsesreformen og dens konsekvenser for produktionsskolerne

Målrettede forløb på produktionsskolen. Om erhvervsuddannelsesreformen og dens konsekvenser for produktionsskolerne Målrettede forløb på produktionsskolen Om erhvervsuddannelsesreformen og dens konsekvenser for produktionsskolerne Målrettede forløb på produktionsskolen Målrettede forløb på produktionsskolen Om erhvervsuddannelsesreformen

Læs mere

Handlingsplan for øget gennemførelse Erhvervsuddannelserne 2015

Handlingsplan for øget gennemførelse Erhvervsuddannelserne 2015 Handlingsplan for øget gennemførelse Erhvervsuddannelserne 2015 Institutionens navn: Erhvervsskolen Nordsjælland Institutionsnummer:219411 Journalnr.: 089.74K.391 Dato Underskrift: (bestyrelsesformanden)

Læs mere

1. Velkomst Særligt velkommen til Linn Agnethe Bertelsen som er retur fra barsel. 2. Godkendelse af dagsorden

1. Velkomst Særligt velkommen til Linn Agnethe Bertelsen som er retur fra barsel. 2. Godkendelse af dagsorden 1 Referat fra LUU-møde for social og sundhedsområdet Fredag 23. maj 2014 Deltagere: Ilse Rasmussen, Linn Agnethe Bertelsen, Kasper Soelberg, Bente Juulsgard, Inger Marie Jaillet, Johnny Nielsen, Irene

Læs mere

Faglært til fremtiden Bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser

Faglært til fremtiden Bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser Faglært til fremtiden Bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser Oktober 2013 Faglært til fremtiden Bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser Oktober 2013 Faglært til fremtiden Bedre og mere attraktive

Læs mere

Referat til møde for planlæggende niveau 13. marts kl. 9:00 12:00, Horsens - lokale 227

Referat til møde for planlæggende niveau 13. marts kl. 9:00 12:00, Horsens - lokale 227 Referat til møde for planlæggende niveau 13. marts kl. 9:00 12:00, Horsens - lokale 227 Deltagere: Anette Dippel Larsen, Anette Søgaard, Annette Teilmann Demant, Birgitte Sønderborg, Britta Starup, Dorte

Læs mere

DAGSORDEN TIL MØDE I PROCESINDUSTRIENS UDVIKLINGSUDVALG. Torsdag d. 11. sep. 2014 kl. 9.30 ca. 16.00. Morgenmad og kaffe fra kl. 09.30 10.00.

DAGSORDEN TIL MØDE I PROCESINDUSTRIENS UDVIKLINGSUDVALG. Torsdag d. 11. sep. 2014 kl. 9.30 ca. 16.00. Morgenmad og kaffe fra kl. 09.30 10.00. DI-repræsentanter: Niels Henning Holm Jørgensen (næstformand) David Jensen Anne Jensen Leif Kloster 3F-repræsentanter: Tina Christensen (formand) Anders Mortensen Flemming Kristensen Mogens Lassen Benedikte

Læs mere

Udviklingsudvalget for Produktøruddannelsen

Udviklingsudvalget for Produktøruddannelsen Udviklingsudvalget for Produktøruddannelsen Fredag d. 28. marts 2014 kl. 10.00 hos Rockwool Rockwoolvej 2 9500 Hobro Christine B Henriksen, DI Organisation for erhvervslivet Erik Mortensen Value Stream

Læs mere

Aftale om Bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser

Aftale om Bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser Aftale om Bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser 24. februar 2014 Regeringen (Socialdemokraterne og Radikale Venstre), Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Konservative Folkeparti

Læs mere

Referat fra 4. bestyrelsesmøde i 2014 11-12-2014. Bestyrelsesmøde den 11-12-2014

Referat fra 4. bestyrelsesmøde i 2014 11-12-2014. Bestyrelsesmøde den 11-12-2014 Mødet startede med, at to nye elevrepræsentanter blev budt velkommen i bestyrelsen hhv. Stefan Dürr Villadsen, som er SSA-elev i Silkeborg og formand for elevrådet samt SSH-elev og elevrådsmedlem i Skanderborg

Læs mere

Reform af erhvervsuddannelserne og dens betydning pa det merkantile omra de

Reform af erhvervsuddannelserne og dens betydning pa det merkantile omra de 25. februar 2014 Reform af erhvervsuddannelserne og dens betydning pa det merkantile omra de 24. februar 2014 indgik regeringen (Socialdemokraterne og Radikale Venstre) Venstre, Dansk Folkeparti, SF, Liberal

Læs mere

FORORD... 3 ÅRET DER GIK... 5 Fokus på rekruttering... 5. Uddannelserne... 6. Kurser og efteruddannelse... 7

FORORD... 3 ÅRET DER GIK... 5 Fokus på rekruttering... 5. Uddannelserne... 6. Kurser og efteruddannelse... 7 Indhold FORORD... 3 ÅRET DER GIK... 5 Fokus på rekruttering... 5 Uddannelserne... 6 Kurser og efteruddannelse... 7 Nyt intranet til medarbejdere og elever... 7 ORGANISATIONEN... 8 Ny arbejdstid for underviserne...

Læs mere

Møde i det lokale uddannelses- og efteruddannelsesudvalg for social- og sundhedsområdet

Møde i det lokale uddannelses- og efteruddannelsesudvalg for social- og sundhedsområdet Møde i det lokale uddannelses- og efteruddannelsesudvalg for social- og sundhedsområdet Tid 04. september 2014 kl. 8.30 12.00 Sted SOSU Nord, Storemosevej, 9310 Vodskov - lokale 16 Distribueret til medlemmer:

Læs mere

Pligt til uddannelse? en analyse af unge kontanthjælpsmodtageres

Pligt til uddannelse? en analyse af unge kontanthjælpsmodtageres Pligt til uddannelse? en analyse af unge kontanthjælpsmodtageres uddannelsesmønstre Redaktion: Seniorkonsulent Maria Lindorf, DEA Konsulent Magnus Balslev Jensen, DEA Konsulent Karina Fredenslund Ramsløv,

Læs mere

Handlingsplan for øget gennemførelse

Handlingsplan for øget gennemførelse Handlingsplan for øget gennemførelse Erhvervsuddannelserne 2014 Institutionens navn: Køge Handelsskole Institutionsnummer: 259401 Journalnr.: 087.24K.391 Dato: 4. april 2014 Underskrift: Ole Hoier, bestyrelsesformand

Læs mere

Referat af møde i Lokalt uddannelsesudvalg for social og sundhedsuddannelserne

Referat af møde i Lokalt uddannelsesudvalg for social og sundhedsuddannelserne Referat af møde i Lokalt uddannelsesudvalg for social og sundhedsuddannelserne Mandag den 2. februar 2009 kl. 13.00 15.00 på social og sundhedsskolen syd. Medlemmer: Alice Andersen FOA formand Tom Svendsen,

Læs mere

R E F E R A T. møde i Mejerifagets FællesUdvalg

R E F E R A T. møde i Mejerifagets FællesUdvalg Mejerifagets FællesUdvalg R E F E R A T af møde i Mejerifagets FællesUdvalg den 5. september 2012 i Dansk Industri Til stede var: Lars Gram Poul Erik Faarkrog Thomas Johansen Lars Kaae Jens Ingvardsen

Læs mere

Referat. Det Lokale Beskæftigelsesråd

Referat. Det Lokale Beskæftigelsesråd Referat Mødedato: Mødetidspunkt: 14:00 Sted: Mødelokale 1, Støvring Møde slut: Fraværende: 1 Indholdsfortegnelse Pkt. Overskrift Side 47 Aktivitets- og økonomiopfølgning 3. kvartal 2013 3 48 Driftslofter

Læs mere

Møde i formandskabet for FUHA

Møde i formandskabet for FUHA Dorte Jeppesen, Danske Regioner, Simon Heidemann, TL, næstformand, Lotte Meilstrup, FOA, 2. næstformand cc. John Steffensen, sekretariatet Møde i formandskabet for FUHA Dato: 10. okt. 2011 Sagsbehandler:

Læs mere

LÆRINGSKATALOG. Hvordan understøttes uddannelsespålæg. Læring fra udviklingsprojekter om Fastholdelse af unge med uddannelsespålæg i uddannelse

LÆRINGSKATALOG. Hvordan understøttes uddannelsespålæg. Læring fra udviklingsprojekter om Fastholdelse af unge med uddannelsespålæg i uddannelse Oktober 2013 LÆRINGSKATALOG Hvordan understøttes uddannelsespålæg Læring fra udviklingsprojekter om Fastholdelse af unge med uddannelsespålæg i uddannelse PROJEKTRESULTATERNE - KORT FORTALT Vejen til at

Læs mere

Det Lokale Beskæftigelsesråd

Det Lokale Beskæftigelsesråd Dagsorden Det Lokale Beskæftigelsesråd Ordinært møde Dato 12. marts 2014 Tid 15:00 Sted Mødelokale 1:64 - Rådhuset NB. Fraværende Cai Møller, Lars Hostrup, David Nordstrøm Stedfortræder Medlemmer Cai Møller

Læs mere

Januar 2014. LUP Lokal undervisningsplan Social- og sundhedsuddannelserne Trin 1 og Trin 2. Social- og Sundhedsskolen i Silkeborg

Januar 2014. LUP Lokal undervisningsplan Social- og sundhedsuddannelserne Trin 1 og Trin 2. Social- og Sundhedsskolen i Silkeborg Januar 2014 LUP Lokal undervisningsplan Social- og sundhedsuddannelserne Trin 1 og Trin 2 Social- og Sundhedsskolen i Silkeborg Indholdsfortegnelse 1. Generelt om Social- og Sundhedsskolen i Silkeborg

Læs mere

Tal og ord 2013. I august 2013 blev den nye social- og sundhedsskole i Grenaa indviet

Tal og ord 2013. I august 2013 blev den nye social- og sundhedsskole i Grenaa indviet Tal og ord 2013 I august 2013 blev den nye social- og sundhedsskole i Grenaa indviet Indhold FORORD... 3 ÅRET DER GIK... 3 Uddannelserne... 3 Lock-out... 3 Organiseringen af arbejdet... 3 Samarbejde med

Læs mere

UNDERSØGELSE AF FRAFALD BLANDT ELEVER PÅ SOCIAL- OG SUNDHEDSUDDANNEL- SEN

UNDERSØGELSE AF FRAFALD BLANDT ELEVER PÅ SOCIAL- OG SUNDHEDSUDDANNEL- SEN Til KL og FOA Dokumenttype Rapport Dato Februar 2011 UNDERSØGELSE AF FRAFALD BLANDT ELEVER PÅ SOCIAL- OG SUNDHEDSUDDANNEL- SEN UNDERSØGELSE AF FRAFALD BLANDT ELEVER PÅ SOCIAL- OG SUNDHEDSUDDANNELSEN INDHOLD

Læs mere

Referat. Fra møde i LUU. Mandag den 12. november 2012 fra klokken 8.30 til 12.00. Mødet afholdtes Bjerggade 4M, 6200 Aabenraa, Lokale 0.

Referat. Fra møde i LUU. Mandag den 12. november 2012 fra klokken 8.30 til 12.00. Mødet afholdtes Bjerggade 4M, 6200 Aabenraa, Lokale 0. Referat Fra møde i LUU Mandag den 12. november 2012 fra klokken 8.30 til 12.00 Mødet afholdtes Bjerggade 4M, 6200 Aabenraa, Lokale 0.8 3 medlemmer repræsenterende kommunerne: Monika Hoeck Petersen - Formand

Læs mere

Repræsentantskabsmøde den 20 maj 2015. Mundtlig orientering ved formand Hanne Pontoppidan

Repræsentantskabsmøde den 20 maj 2015. Mundtlig orientering ved formand Hanne Pontoppidan Repræsentantskabsmøde den 20 maj 2015 Mundtlig orientering ved formand Hanne Pontoppidan Velkommen Endnu engang velkommen til repræsentantskabsmøde. Vi skal i dag i fællesskab drøfte emner med stor betydning

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde for Social- og Sundhedsskolen Fyn fredag den 20. marts 2015

Referat fra bestyrelsesmøde for Social- og Sundhedsskolen Fyn fredag den 20. marts 2015 Referat fra bestyrelsesmøde for Social- og Sundhedsskolen Fyn fredag den 20. marts 2015 26. marts 2015 cava Mødested: Mødelokalet Social- Sundhedsskolen Fyn, Odense City Til stede: Bestyrelsesmedlemmerne

Læs mere

Det Lokale Beskæftigelsesråd

Det Lokale Beskæftigelsesråd Referat Det Lokale Beskæftigelsesråd Ordinært møde Dato 4. december 2013 Tid 15:00 Sted Mødelokale 1:64, Rådhuset 1. sal NB. Fraværende Stedfortræder Medlemmer Jytte Møller Pedersen, Kurt Nielsen, Lingathasan

Læs mere