EUD-reformen Dialogmøde med kommuner og Region Sjælland

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "EUD-reformen Dialogmøde med kommuner og Region Sjælland"

Transkript

1 EUD-reformen Dialogmøde med kommuner og Region Sjælland

2 Program for dagen Velkomst vicedirektør Anders Sevelsted Oplæg om EUD-reformen samt fremtidig optag og ansættelse ved Projektleder Ditte Grostøl Diskussion ved bordene Information om uddannelserne - Markedsføring Ansøgning Håndtering af ansøgning Afrunding Frokost

3 Formål med dagen At give en kort introduktion til EUD reformen og konsekvenserne for ansættelse af kommende elever At informere om de opgaver der overgår fra SOSU Sjælland til Kommunerne og region Sjælland. At dele tanker og ideer om de fremtidige opgaver og eventuelle løsningsmodeller

4 Regeringens mål Flere skal vælge en erhvervsuddannelse direkte efter grundskolen Flere skal fuldføre en erhvervsuddannelse Erhvervsuddannelserne skal udfordre alle elever til at blive så dygtige som de kan Tilliden til og trivslen på erhvervsskolerne skal styrkes

5 SOSU Sjælland - antal ansøgere og optagne i Ansøgere Optagne

6 SOSU Sjælland - antal ansøgere og optagne i Ansøgere Optagne

7 Tidsperspektivet Det har været et par spørgsmål omkring, hvornår skolerne kunne forvente, at kommunerne har optagelsesprocedure klar til optag fra 1. januar 2016 Nedenfor kan I se Ministeriets svar til KL omkring dette. Ministeriet formoder, at ansættelsesprocessen først vil foregå i løbet af efteråret Hvis arbejdsgiverne har de nye procedurer på plads inden sommerferien 2015, vurderer Ministeriet, at det vil være tids nok

8 Ditte Grostøl EUD reformen opgaver fra SOSU Sjælland til Kommunerne og region Sjælland 8

9 En elevs uddannelsesforløb Elever direkte fra 9. og 10. klasse Elever ude af grundskolen mere end 1 år Social- og sundhedshjælperuddannelsen samt social- og sundhedsassistentuddannelsen Grundforløbets 1. del 20 uger Grundforløbets 2. Del 20 uger Hele eller en del af Grundforløbets 2. Del max. 20 uger eller Pædagogisk Elever over 25 år Hele eller en del af Grundforløbets 2. Del max. 20 uger assistentuddannelse

10 Hold opstart 2016 Grundforløbets 1. del Uge 3 Grundforløbets 2. del Uge 3 (målrettet social- og sundhedsuddannelsen samt pædagogisk assistentuddannelse) Uge 17 (målrettet social- og sundhedshjælperuddannelsen) Uge 33 Uge 31 (målrettet social- og sundhedsuddannelsen samt pædagogisk assistentuddannelse) Uge 46 (målrettet social- og sundhedshjælperuddannelsen) Social- og sundhedshjælper Social- og sundhedsassistent Pædagogisk assistent Uge 1 Opstart 4 gange årligt Uge1 Uge 17 (Synkroniseres med Social- og sundhedshjælperuddannelsen) Uge 31 Uge 31 Uge 43

11 Fremtidig ansættelse og optagelse Arbejdsgiver udvælger elever de vil ansætte Skole optager eleven: Kompetencevurdering hvor meget skoleundervisning skal eleven have LBK nr af 09. december 2014 (lov om erhvervsuddannelser) 5 c. Optagelse på skole til en uddannelses hovedforløb er betinget af, at eleven har gennemført 2. del af et adgangsgivende grundforløb, eller har mindst tilsvarende kvalifikationer. Eleven skal endvidere have indgået uddannelsesaftale Fra 1. januar 2016 (i lov om erhvervsuddannelser): 43 Stk. 4: Regionsrådet og kommunalbestyrelserne i regionen skal stille praktikpladser til rådighed inden for social- og sundhedsuddannelsen og den pædagogiske assistentuddannelse. Antallet af praktikpladser skal modsvare behovet for færdiguddannede i regionen. Stk. 5: Finder undervisningsministeren, at forpligtelsen efter stk. 4 ikke er opfyldt, kan ministeren efter udtalelse fra vedkommende faglige udvalg, jf. 37, pålægge regionsrådet og kommunalbestyrelserne i regionen hver at stille et årligt mindste antal praktiksteder til social- og sundhedsuddannelsen til rådighed.

12 Fremtidig ansættelse og optagelse - lovgrundlag Lov nr. 634 af 16. juni 2014 (Lov om ændring af lov om erhvervsuddannelser ) 11 Stk. 1. Offentlige og private arbejdsgivere kan ansætte elever til social- og sundhedsuddannelsens trin 1 og den pædagogiske assistentuddannelse ud over de elever, der er optaget af uddannelsesinstitutionen, i et antal svarende til højst halvdelen af det antal praktikpladser, som henholdsvis regionsrådet og kommunalbestyrelsen har stillet til rådighed for institutionerne i regionen, jf. 43, stk. 4, i lov om erhvervsuddannelser, indtil den 31. december Stk. 2. Institutioner, der er godkendt til at udbyde social- og sundhedsuddannelsen og den pædagogiske assistentuddannelse, fordeler de elever, der er optaget i medfør af 6, stk. 1, i lov om erhvervsuddannelser, mellem de offentlige arbejdsgivere, der har stillet praktikpladser, herunder praktikpladser i private virksomheder, til rådighed, jf. 43, stk. 4, i lov om erhvervsuddannelser, og formidler, at ansættelsesforholdet mellem den enkelte elev og arbejdsgiveren kommer i stand. Arbejdsgivere, der har stillet praktikpladser til rådighed, har, medmindre særlige omstændigheder gør sig gældende, pligt til at ansætte de elever, der er henvist af institutionen. 1. og 2. pkt. gælder indtil den 31. december 2015.

13 Hvordan søger en elev ind på uddannelserne fremover? Ansøger Ønsker at starte uddannelse Kontakter kommune/region, hvor hun/han ønsker at blive ansat Arbejdsgiver Myndighedsperson i forhold til ansættelse af vedkommende Vurdering af, om de ønsker at ansætte ansøger i et uddannelsesforløb. SOSU Sjælland kontaktes hvis ansøgeren skal ansættes. SOSU Sjælland Myndighedsperson i forhold til optagelse og kompetencevurdering af ansøger Vurdere om ansøgeren skal have hele eller dele af grundforløbets 2. del inden opstart på hovedforløb. Arbejdsgiver Udarbejder uddannelsesaftale

14 Information om uddannelserne - markedsføring Markedsføring af uddannelserne Fremover skal den enkelte kommune og region sikre at kommende ansøgere bliver gjort opmærksom på uddannelserne Hvordan ønsker kommuner og region at gøre dette? Vil man profilerer sig på en særlig måde? Er der forskel på måden de enkelte uddannelser skal markedsføres på? Social- og sundhedshjælperuddannelsen Social- og sundhedsassistentuddannelsen Pædagogisk assistentuddannelse Kontaktinformation i kommuner og region Hvem skal skolen henvise til hvis vi får forespørgsler fra kommende ansøgere Er det en bestemt person der sidder centralt placeres? Er det ens for social- og sundhedsuddannelsen og pædagogisk assistentuddannelse Er der særlige krav til ansøgerne? Ud over de officielle adgangskrav Synergi mellem information fra arbejdsgiver og skole Hvordan sikrer vi at arbejdsgiver og skole giver de samme informationer til kommende ansøgere?

15 Man ønsker at søge en uddannelsesplads Hvordan ansøger man? Skal der være et ansøgningsskema? Skal det være elektronisk? Skal kommuner og region udarbejde et fælles ansøgningsskema? Skal ansøgeren sende en jobansøgning i stedet for at udfylde et ansøgningsskema? Hvordan håndteres eftersendelse af eksamensbeviser, udtalelser mv Hvor sendes ansøgningen hen? Social- og sundhedshjælperuddannelsen Social- og sundhedsassistentuddannelsen Pædagogisk assistentuddannelse Hvilke uddannelser starter hvilke steder? Hvor finder kommende ansøgere svar på dette?

16 Håndtering af ansøgninger Hvordan udvælger arbejdsgiverne, hvem de ønsker at ansætte? Samtale? Objektive kriterier? Formelle krav i forhold til opstart på uddannelsen? Har arbejdsgiverne interesse i at have nogle fælles standarder? Arbejdsgiverne skal være opmærksomme på, at ansøgere kan søge flere kommuner og regionen på samme tid Hvordan sikre man, at man ikke indstiller de samme elever til ansættelse? Hvornår kan det blive opdaget? SOSU Sjælland oplever at nogle elever klager, hvis de ikke bliver optaget på uddannelsen Vil dette også forekomme i fremtiden? Hvordan vil arbejdsgiveren håndtere dette? Arbejdsgiverne skal være opmærksomme på, at undervisningsministeriet kan have interesse i at foretage undersøgelse om ansøgere til erhvervsuddannelserne, fx om: Antal ansøgere? Deres kvalifikationer?

17 Håndtering af de udvalgte ansøgere BEK Ved fastlæggelse af den undervisning eleven skal gennemføre, skal eleven have godskrevet, hvad eleven har eksamensbeviser eller anden dokumentation for og elevens reelle kompetencer i øvrigt. Skolen træffer afgørelse om fritagelse for dele af uddannelsen på grundlag af godskrivning Skolens kompetencevurdering af kommende elever Hvordan modtager skolen information om de enkelte ansøgere? Hvordan bliver skolens kompetencevurdering videreformidlet til arbejdsgiveren? Hvad er elevens rolle i forhold til videregivelse af information mellem arbejdsgiver og skole? Deadlines 4 uger inden holdopstart skal skolen informere kommende elever om optagelse. Inden holdopstart er der som regel nogle elever der alligevel ikke ønsker at starte uddannelse Ønsker arbejdsgiverne at lave ventelister? Den underskrevne uddannelsesaftale sendes til skolen, som er forpligtet til at opbevare den

Januar 2014. LUP Lokal undervisningsplan Social- og sundhedsuddannelserne Trin 1 og Trin 2. Social- og Sundhedsskolen i Silkeborg

Januar 2014. LUP Lokal undervisningsplan Social- og sundhedsuddannelserne Trin 1 og Trin 2. Social- og Sundhedsskolen i Silkeborg Januar 2014 LUP Lokal undervisningsplan Social- og sundhedsuddannelserne Trin 1 og Trin 2 Social- og Sundhedsskolen i Silkeborg Indholdsfortegnelse 1. Generelt om Social- og Sundhedsskolen i Silkeborg

Læs mere

Erhvervsuddannelse for voksne (euv) Undervisningsministeriet, maj 2015

Erhvervsuddannelse for voksne (euv) Undervisningsministeriet, maj 2015 Erhvervsuddannelse for voksne (euv) Undervisningsministeriet, maj 2015 8. juni 2015: Bemærk præcisering på side 5 nederst i forhold til optagelse.dk og på side 16, 3. afsnit ift. ikrafttrædelsesbestemmelser.

Læs mere

1.2 Politiske målsætninger Det er Haderslev Kommunes overordnede mål, at hjælpen udføres i et tillidsfuldt samarbejde mellem borgeren og de ansatte.

1.2 Politiske målsætninger Det er Haderslev Kommunes overordnede mål, at hjælpen udføres i et tillidsfuldt samarbejde mellem borgeren og de ansatte. Kvalitetsstandard Praktisk hjælp til borgere i eget hjem 1. januar 2015 1. Overordnede rammer Praktisk hjælp 1.1 Lovgrundlag Lov om Social Service 83, stk.1 nr. 2. 1.2 Politiske målsætninger Det er Haderslev

Læs mere

Ny mesterlære - i EASY-A og

Ny mesterlære - i EASY-A og Ny mesterlære - i EASY-A og Elevplan 26-06-2011/version 4/mgl/fkj Indhold Ændringer Centrale begreber Generelt Arbejdsgange Oprettelse af Ny Mesterlære-eleven i EASY-A Registrering i EASY-P Grundforløbsundervisning

Læs mere

Erhvervsuddannelser for voksne - euv. v. Margrethe Nabe-Nielsen, Undervisningsministeriet

Erhvervsuddannelser for voksne - euv. v. Margrethe Nabe-Nielsen, Undervisningsministeriet Erhvervsuddannelser for voksne - euv v. Margrethe Nabe-Nielsen, Undervisningsministeriet Indhold 1. Afsæt for euv 2. Forskelle og ligheder mellem eud for unge og voksne 3. De tre uddannelsesveje i euv

Læs mere

Lokal undervisningsplan. Social- og Sundhedsuddannelsen trin 1 og 2.

Lokal undervisningsplan. Social- og Sundhedsuddannelsen trin 1 og 2. Lokal undervisningsplan Social- og Sundhedsuddannelsen trin 1 og 2. Indholdsfortegnelse 1. Generelt for skolen... 2 1.1. Praktiske oplysninger... 2 1.2. Skolens pædagogiske og didaktiske overvejelser...

Læs mere

Statusrapport for Projekt Psykologisk Rådgivning, SOSU C

Statusrapport for Projekt Psykologisk Rådgivning, SOSU C Statusrapport for Projekt Psykologisk Rådgivning, SOSU C Status for projektets 3. år marts 2010 28. februar 2011 & hele projektperioden februar 2008 februar 2011 Udarbejdet af Karen Pia Jørgensen, cand.

Læs mere

Undervisningsplan for Social- og sundhedsuddannelsen. Trin 1 og trin 2. Generelle del

Undervisningsplan for Social- og sundhedsuddannelsen. Trin 1 og trin 2. Generelle del Undervisningsplan for Social- og sundhedsuddannelsen Trin 1 og trin 2 Generelle del LUU Nov. 2012 Rev. Juni 2014 Bjergparken Bjerggade 4 M DK-6200 Aabenraa Telefon 73 33 43 00 Telefax 73 33 43 01 www.sosu-syd.dk

Læs mere

Hvorfor kompetenceafklaring er vigtig

Hvorfor kompetenceafklaring er vigtig Hvorfor kompetenceafklaring er vigtig Kompetenceafklaring er en fordel for både ledige og virksomheder. Kompetenceafklaring kan være med til at gøre det lettere for virksomheden at få overblik over især

Læs mere

Produktionsskolebaseret Erhvervsuddannelse - en håndbog. Få et overblik over PBE-uddannelsen og find svar på en række spørgsmål

Produktionsskolebaseret Erhvervsuddannelse - en håndbog. Få et overblik over PBE-uddannelsen og find svar på en række spørgsmål Produktionsskolebaseret Erhvervsuddannelse - en håndbog Få et overblik over PBE-uddannelsen og find svar på en række spørgsmål Produktionsskolebaseret Erhvervsuddannelse - en håndbog Få et overblik over

Læs mere

Tilrettelæggelsen af arbejdet i LUU

Tilrettelæggelsen af arbejdet i LUU Tilrettelæggelsen af arbejdet i LUU 31 Tilrettelæggelsen af arbejdet i LUU Uanset hvordan et udvalg har valgt at organisere sig, er der nogle udgangspunkter for, hvordan opgaverne med fordel kan

Læs mere

Ny mesterlære. sådan gør man

Ny mesterlære. sådan gør man Ny mesterlære sådan gør man Undervisningsministeriets håndbogsserie nr. 7 2007 Ny mesterlære sådan gør man Undervisningsministeriets håndbogsserie nr. 7 2007 Undervisningsministeriet 2007 Ny mesterlære

Læs mere

PRAKTIKPLADSOPSØGENDE ARBEJDE HVORDAN GRIBES DET AN?

PRAKTIKPLADSOPSØGENDE ARBEJDE HVORDAN GRIBES DET AN? PRAKTIKPLADSOPSØGENDE ARBEJDE HVORDAN GRIBES DET AN? side 2 PRAKTIKPLADSOPSØGENDE ARBEJDE Forfatter: Annemarie Holsbo Fotos: Colourbox Layout: Robert Georgalas Teknologisk Institut har udgivet publikationen

Læs mere

Lokal Undervisningsplan for Pædagogisk Assistentuddannelse, PAU

Lokal Undervisningsplan for Pædagogisk Assistentuddannelse, PAU Lokal Undervisningsplan for Pædagogisk Assistentuddannelse, PAU Indholdsfortegnelse 1. Generelt for SOPU Nordsjælland 1.1 Skolens pædagogiske og didaktiske overvejelser 1.2 Overordnet bedømmelsesplan 1.3

Læs mere

Eud-reformen i praksis Workshop 11 Jørgen Torsbjerg Møller Kontorchef Undervisningsministeriet

Eud-reformen i praksis Workshop 11 Jørgen Torsbjerg Møller Kontorchef Undervisningsministeriet Eud-reformen i praksis Workshop 11 Jørgen Torsbjerg Møller Kontorchef Undervisningsministeriet Eud-reformen i praksis workshop 7, Odense, 18. marts 2015 Side 1 Hvilken formular? Spørgsmål nr. 1.1: Hvilken

Læs mere

Kvalitetsstandard for forsikrede ledige i Norddjurs Kommune

Kvalitetsstandard for forsikrede ledige i Norddjurs Kommune Kvalitetsstandard for forsikrede ledige i Norddjurs Kommune Norddjurs Kommune Godkendt af Kommunalbestyrelsen XXX 2014 Indhold Indledning... 2 Tilmelding som arbejdssøgende... 2 Råd og vejledning om job

Læs mere

Tre nye reformer. samspillet mellem kontanthjælps-, erhvervsuddannelses- og beskæftigelsesreformen

Tre nye reformer. samspillet mellem kontanthjælps-, erhvervsuddannelses- og beskæftigelsesreformen 2015 Tre nye reformer samspillet mellem kontanthjælps-, erhvervsuddannelses- og beskæftigelsesreformen Indhold Sammenhængen mellem de tre reformer... side 4 Hovedelementerne i de tre reformer... side 6

Læs mere

Lovgivning som forskriften vedrører. Senere ændringer til forskriften. Oversigt (indholdsfortegnelse)

Lovgivning som forskriften vedrører. Senere ændringer til forskriften. Oversigt (indholdsfortegnelse) Bekendtgørelse om adgang ved Det Kgl. Danske Kunstakademis Arkitektskole og Arkitektskolen Aarhus BEK nr 159 af 21/02/2007 (Gældende) LOV Nr. 319 af 16/05/1990 LBK Nr. 889 af 21/09/2000 Lovgivning som

Læs mere

Når et medlem melder sig syg. nye muligheder og pligter for a-kasser Arbejdsmarkedsstyrelsen, maj 2010

Når et medlem melder sig syg. nye muligheder og pligter for a-kasser Arbejdsmarkedsstyrelsen, maj 2010 Når et medlem melder sig syg nye muligheder og pligter for a-kasser Arbejdsmarkedsstyrelsen, maj 2010 1 A-kassen er vigtig for den sygemeldtes fremtid Siden oktober 2009 har a-kasserne haft pligt til at

Læs mere

Møde i det lokale uddannelses- og efteruddannelsesudvalg for social- og sundhedsområdet

Møde i det lokale uddannelses- og efteruddannelsesudvalg for social- og sundhedsområdet Møde i det lokale uddannelses- og efteruddannelsesudvalg for social- og sundhedsområdet Tid 04. september 2014 kl. 8.30 12.00 Sted SOSU Nord, Storemosevej, 9310 Vodskov - lokale 16 Distribueret til medlemmer:

Læs mere

Praktisk fremgangsmåde Personlig henvendelse hos arbejdsgivere, evt. med en skriftlig ansøgning. Benytte kontakter inden for familie- og vennekreds.

Praktisk fremgangsmåde Personlig henvendelse hos arbejdsgivere, evt. med en skriftlig ansøgning. Benytte kontakter inden for familie- og vennekreds. Arbejde Begrebsafklaring Ethvert arbejde medvirker til udviklingen af kompetencer på det specifikt faglige område samt på det sociale og det personlige plan. Baggrundsinfo Ca. 13 pct. af en årgang vælger

Læs mere

Aftale om Bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser

Aftale om Bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser Aftale om Bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser 24. februar 2014 Regeringen (Socialdemokraterne og Radikale Venstre), Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Konservative Folkeparti

Læs mere

Vejledning til Uddannelsesplan for elever i 9. klasse, der søger ind på ungdomsuddannelse mv.

Vejledning til Uddannelsesplan for elever i 9. klasse, der søger ind på ungdomsuddannelse mv. Vejledning til Uddannelsesplan for elever i 9. klasse, der søger ind på ungdomsuddannelse mv. Om uddannelsesplanen Uddannelsesplanen er din plan for fremtiden. Du skal bruge den til at finde ud af, hvad

Læs mere

Faglært til fremtiden Bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser

Faglært til fremtiden Bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser Faglært til fremtiden Bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser Oktober 2013 Faglært til fremtiden Bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser Oktober 2013 Faglært til fremtiden Bedre og mere attraktive

Læs mere

Vejledning i samarbejde mellem uddannelsesinstitutioner og folkehøjskoler, husholdningsskoler og håndarbejdsskoler

Vejledning i samarbejde mellem uddannelsesinstitutioner og folkehøjskoler, husholdningsskoler og håndarbejdsskoler Vejledning i samarbejde mellem uddannelsesinstitutioner og folkehøjskoler, husholdningsskoler og håndarbejdsskoler Undervisningsministeriet 2008 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Tilrettelæggelse

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om folkeskolen

Bekendtgørelse af lov om folkeskolen Bekendtgørelse af lov om folkeskolen Herved bekendtgøres lov om folkeskolen, jf. lovbekendtgørelse nr. 998 af 16. august 2010, med de ændringer, der følger af i lov nr. 1569 af 21. december 2010, 1 i lov

Læs mere

Lovtidende A. 2014 Udgivet den 15. april 2014. Bekendtgørelse af lov om åben uddannelse (erhvervsrettet voksensuddannelse) m.v.

Lovtidende A. 2014 Udgivet den 15. april 2014. Bekendtgørelse af lov om åben uddannelse (erhvervsrettet voksensuddannelse) m.v. Lovtidende A 2014 Udgivet den 15. april 2014 4. april 2014. Nr. 374. Bekendtgørelse af lov om åben uddannelse (erhvervsrettet voksensuddannelse) m.v. Herved bekendtgøres lov om åben uddannelse (erhvervsrettet

Læs mere

Sådan indgår du en uddannelsesaftale

Sådan indgår du en uddannelsesaftale Sådan indgår du en uddannelsesaftale Undervisningsministeriet 2010 Sådan indgår du en uddannelsesaftale Tekstredaktion: Redaktion og produktion: Vibe Aarkrog, Undervisningsministeriet, Afdelingen for erhvervsfaglige

Læs mere

Vejledning til bekendtgørelse om 6 ugers jobrettet uddannelse til forsikrede ledige

Vejledning til bekendtgørelse om 6 ugers jobrettet uddannelse til forsikrede ledige Vejledning til bekendtgørelse om 6 ugers jobrettet uddannelse til forsikrede ledige Indledning Denne vejledning er vejledning til bekendtgørelse nr. xx af 2329. decemberjuni 20145 om 6 ugers jobrettet

Læs mere

Vurdering af elevernes personlige og sociale forudsætninger. Værktøj og inspiration

Vurdering af elevernes personlige og sociale forudsætninger. Værktøj og inspiration Vurdering af elevernes personlige og sociale forudsætninger Værktøj og inspiration Undervisningsministeriet 2014 Værktøj og inspiration til lærere: Vurdering af elevernes personlige og sociale forudsætninger

Læs mere