Uddannelse under udvikling

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Uddannelse under udvikling"

Transkript

1 +UVM Uddannelse under udvikling Katalog over inspirerende lokale udviklingsprojekter i lyset af de regionale partnerskabsaftaler 2010

2 Uddannelse under udvikling Danske Regioner og Undervisningsministeriet 2011 Tak til CPH West for fotomulighed Layout: UHI, Danske Regioner Fotos: Ulla Hilden Tryk: Danske Regioner ISBN tryk: ISBN elektronisk:

3 Uddannelse under udvikling Katalog over inspirerende lokale udviklingsprojekter i lyset af de regionale partnerskabsaftaler Forord 5 Overblik: Udviklingsprojekter fordelt på politisk prioriterede indsatsområder 6 Inspirerende udviklingsprojekter 10 Regional og national understøttelse af udviklingsprojekter 20 Hvordan ansøger jeg om udviklingsmidler? 22 Emnebaseret register over projektbeskrivelser 23 Danske regioner og undervisningsministeriet 3

4 4 Uddannelse under udvikling

5 1/ Forord Dette er et katalog til dig, der gerne vil være med til at udvikle uddannelsesområdet. Hvad enten du er ansat i en kommune, i en virksomhed eller på en uddannelsesinstitution. Udvikling af uddannelsesområdet er centralt for, at Danmark også i fremtiden skal kunne klare sig i den internationale konkurrence. Vi har brug for, at flere unge gennemfører en uddannelse, og at arbejdsstyrken har tidssvarende kompetencer. Det er desuden nødvendigt, at udviklingen af uddannelsesområdet sker i et tæt samarbejde med erhvervslivet. Regeringen og de seks regionale vækstfora har indgået regionale partnerskabsaftaler i efteråret Her har de udpeget en række centrale indsatsområder og derved udstukket en retning for udviklingen af uddannelsesområdet. Her i kataloget finder du eksempler på lokalt igangsatte projekter inden for de enkelte indsatsområder. Fælles for projekterne er, at de bidrager til lokalt at løfte indsatsen på uddannelsesområdet. En stor del af projekterne er gennemført med støtte fra forskellige puljer for udviklingsmidler, særligt regionale udviklingsmidler. Formålet med kataloget er at inspirere dig i dit arbejde med uddannelsesudvikling. Ved hver projektbeskrivelse finder du en kontaktperson. Dermed er løsningerne på dine konkrete udfordringer måske kun et telefonopkald væk. Sådan finder du rundt i kataloget Katalogets beskrivelser af udvalgte udviklingsprojekter og tiltag er inddelt efter, hvilke politisk prioriterede indsatsområder, de hver især bidrager til. Se oversigten over de centrale indsatsområder fra de regionale partnerskabsaftaler, som kataloget er struktureret efter. Hvis du for eksempel ønsker at lade dig inspirere af projekter, der bidrager til at udvikle og udbrede mere fleksible undervisningsformer, så kan du læse om dem ved at klikke dig frem til indsatsområdet Udvikling og udbredelse af mere fleksible undervisningsformer. Ønsker du derimod at vide mere om, hvordan man kan sætte ind imod frafald, kan du hente inspiration ved klik på indsatsområdet Bekæmpelse af frafald i uddannelserne. Måske har du andre indgangsvinkler, og de enkelte projekter bidrager typisk til flere mål end de indsatsområder, de er inddelt efter i kataloget. Vil du kende mere til projekter, der vedrører gymnasieområdet? Er du interesseret i projekter i en bestemt region? Eller vil du vide mere om særlige tiltag i yderområderne? Så kan du lade dig vejlede af det emnebaserede register over projektbeskrivelserne. Danske regioner og undervisningsministeriet 5

6 2/ Overblik Udviklingsprojekter fordelt på politisk prioriterede indsatsområder Uddannelsesområdet er centralt i partnerskabsaftalerne mellem regeringen og de seks regionale vækstfora. Aftalerne indeholder en række indsatsområder for hver region, og mange af disse knytter sig til uddannelse. Hver af de seks aftaler fokuserer på særlige udfordringer i den respektive region, men mange indsatsområder går igen i flere af partnerskabsaftalerne. Dette katalog beskriver allerede gennemførte eller igangsatte uddannelsesprojekter, der repræsenterer et udvalg af de prioriterede indsatsområder. Som det fremgår herunder, er projekterne inddelt efter hvilket uddannelsespolitisk indsatsområde, de hver især har særlig relevans for. Kataloget præsenterer et udvalg af centrale indsatsområder inden for temaet Uddannelse og arbejdskraft i de seks partnerskabsaftaler. Det giver således ikke et fuldt billede af nuancerne i de enkelte aftaler. Find de seks partnerskabsaftaler på 6 Uddannelse under udvikling

7 Indsatsområder og projekter: Indsatsområde 1: Udvikling og udbredelse af mere fleksible undervisningsformer Uddannelse skal være tilgængelig og tilrettelagt på en måde, der gør det muligt og attraktivt for alle at tage en uddannelse. Projekteksempler: 1.1 Fleksibel undervisning på modtagernes præmisser (Projekttitel: ELYK-projektet) 1.2 Lokale erhvervsuddannelsesindgange tæt på de unge (Projekttitel: Udvikling med udsigt) Indsatsområde 2: Mere fleksible overgange mellem uddannelser Det skal være nemmere at tage skridtet fra én uddannelse til en anden. Både når man skal videre til et nyt uddannelsestrin, og når man har behov for at vælge om. 2.1 En overset vej til videregående uddannelse via erhvervsuddannelse (Projekttitel: EUD som adgangsvej til videregående uddannelser) Indsatsområde 3: Afdækning og opfyldelse af aktuelle og fremtidige kompetenceog teknologibehov Udviklingen af de personlige og faglige kompetencer hos faglærte skal målrettes fremtidens behov og rettes mod både specifikt faglige samt kreative og innovative kompetencer. 3.1 Kompetenceudvikling af det syddanske turisterhverv (Projekttitel: Oplevelsernes Academy) 3.2 Kortlægning af kompetenceudfordringer i Nordjylland (Projekttitel: FremKom Fremtidens Kompetencer) vækst og regional udvikling af erhverv og professioner i regionerne. Det skal blandt andet ske gennem udviklingsarbejde i samspil med det lokale erhvervsliv. 4.1 Studerende fra Erhvervsakademi Lillebælt indtager virksomheder (Projekttitel: 48 timer) 4.2 Nyt laboratorium skal styrke samarbejdet med erhvervslivet (Projekttitel: Energi- og Miljøskolen MAR-TEC) Indsatsområde 5: Opkvalificering og omstilling af arbejdsstyrken med særligt fokus på kortuddannede og kompetenceudvikling i små og mellemstore virksomheder Voksen- og efteruddannelsesområdet skal styrkes ved at afdække behov for kompetenceudvikling på det lokale arbejdsmarked. 5.1 Kompetenceudvikling i små og mellemstore virksomheder (Projekttitel: Projekt KLAR Kompetent Læring Af Regionen) 5.2 Bornholm får et serviceløft (Projekttitel: Bornholms Serviceskole) Indsatsområde 6: Fremme af elevers interesse og kompetencer inden for naturvidenskab Tilgangen til fag og uddannelser inden for naturvidenskab, teknik og sundhed skal øges, blandt andet gennem en styrkelse af elevers kompetencer inden for disse områder. 6.1 Ny studieretning i bioteknologi i samarbejde med videregående uddannelser og virksomheder (Projekttitel: Bioteknologi i gymnasiet) 6.2 Naturvidenskab under fremmede himmelstrøg (Projekttitel: Udvikling af international naturvidenskabelig studieretning på Herning Gymnasium) Indsatsområde 4: Styrkelse af samspillet mellem uddannelse og erhverv Professionshøjskolerne og erhvervsakademierne skal fremme udviklingen af kompetencer, der bidrager til Danske regioner og undervisningsministeriet 7

8 Indsatsområde 7: Fremme af lokale samarbejder på tværs af uddannelser Tættere lokale samarbejder på ungdomsuddannelsesområdet. Det kan for eksempel ske gennem fusioner, administrative fællesskaber eller campusser. 7.1 Campussamarbejde i Grindsted mere end blot mursten (Projekttitel: Campus Grindsted) 7.2 Camp om campus kickstart til øget uddannelsessamarbejde på Bornholm (Projekttitel: Uddannelsernes Camp Bornholm) Indsatsområde 8: Flere praktikpladser Der er behov for flere praktikpladser på de erhvervsrettede ungdomsuddannelser. 8.1 Flere praktikpladser gennem virksomhedsopsøgende indsats (Projekttitel: Praktikpladsjagt i Region Nord) 8.2 Fra telefonopkald til praktikpladser (Projekttitel: Praktiksatsning i Hovedstaden) Indsatsområde 9: Bekæmpelse af frafald i uddannelserne Elever og studerende skal fastholdes i uddannelserne gennem initiativer, der tager højde for specifikke lokale problemstillinger. 9.1 Tæt voksenkontakt som middel mod frafald (Projekttitel: Ungdomscoach med street credibility) 9.2 Hurtigere vejledningsindsats via it-løsning (Projekttitel: Tilbagemelding.dk) Indsatsområde 10: Styrkelse af talentarbejdet Hvert barn og ungt menneske skal kunne udnytte sine særlige styrker, så langt talentet rækker. Talent skal udvikles og gødes hele vejen igennem det danske skolesystem Et akademi til hovedstadens talenter (Projekttitel: ATU Akademiet for Talentfulde Unge) 10.2 Talentambassadør styrker talentarbejdet (Projekttitel: Sciencetalenter Nordjylland) Indsatsområde 11: Opbakning om indsatsen for børn og unge med særlige behov Der skal foretages en indsats over for elever, der risikerer at forlade folkeskolen uden de nødvendige faglige færdigheder samt over for de unge, der har særlige udfordringer med at komme i uddannelse Flere unge med autisme skal have studenterhue via lektiehjælp (Projekttitel: Mentorordning for unge med autisme/aspergers syndrom) Indsatsområde 12: Bedre læring gennem målrettet pædagogisk anvendelse af it i undervisningen Kvaliteten af undervisningen i uddannelserne skal styrkes gennem mere målrettet pædagogisk anvendelse af it i undervisning og læring Målrettet pædagogisk anvendelse af IT i undervisningen (Projekttitel: Webbaseret undervisning i social- og sundhedsuddannelserne) 12.2 Undervisning på video (Projekttitel: Parallel pædagogik) De regionale vækstfora De seks regionale vækstfora i Region Nordjylland, Midtjylland, Syddanmark, Sjælland, Hovedstaden og på Bornholm, er omdrejningspunktet for den regionale vækstindsats. Her samles repræsentanter for erhvervslivet, viden- og uddannelsesinstitutioner, arbejdsmarkedets parter og lokale og regionale myndigheder, der alle er aktører med førstehåndskendskab til erhvervslivets udfordringer og de regionale betingelser for vækst. Regionale partnerskabsaftaler: Efter etableringen af de regionale vækstfora i forbindelse med strukturreformen er der siden 2007 indgået regionale partnerskabsaftaler mellem regeringen og hvert af de regionale vækstfora. De regionale partnerskabsaftaler bidrager til at koble de nationale og regionale indsatser for vækst og erhvervsudvikling, blandt andet på uddannelsesområdet. Find alle regionale partnerskabsaftaler på ebst.dk. 8 Uddannelse under udvikling

9 Danske regioner og undervisningsministeriet 9

10 3/ Inspirerende udviklingsprojekter Indsatsområde 1: Udvikling og udbredelse af mere fleksible undervisningsformer 1.1. Fleksibel undervisning på modtagernes præmisser (Projekttitel: ELYK-projektet) Traditionelle uddannelsestilbud passer ikke på alle målgrupper. For nogle er det ikke attraktivt eller muligt at følge de sædvanlige skemaer og undervisningsformer. Det forsøger ELYK-projektet (E-Læring, Yderområder og Klyngedannelse) at tage højde for med udvikling af nye uddannelsesformer på brugernes præmisser. Projektet fokuserer på anvendelsen af e-læringsbaserede værktøjer til at gøre undervisningen mere fleksibel og målrettet modtagerne. De enkelte værktøjer og undervisningsformer bliver udviklet som følge af behovsanalyser. I udviklingsfasen bliver de testet på nogle fra målgruppen, så de kan tilpasses deres behov. Projektleder Karsten Gynther udtaler blandt andet om et af udviklingsforløbene: Vi arbejder for eksempel med at udvikle et koncept, hvor vores forsøgsgruppe skal optage et billede og indtale et lydklip på deres mobiltelefon om en praktisk situation på deres praktikplads og sende det til deres lærer. Så kan undervisningen tage udgangspunkt i arbejdspladsernes konkrete problemstillinger Lokale erhvervsuddannelsesindgange tæt på de unge (Projekttitel: Udvikling med udsigt) Det kan være svært for en uddannelsesinstitution at få det til at hænge sammen fagligt og økonomisk at udbyde uddannelser i landets yderområder. Det medfører nogle gange, at uddannelserne samles i større institutioner i de store byer. Unge i yderområderne har derfor ofte langt til nærmeste uddannelsessted. Det er en barriere for den enkelte, som gør det sværere at tage en uddannelse. Erhvervsskolen Nordsjælland viser med projektet Udvikling med udsigt, at tendensen mod større uddannelsesinstitutioner ikke behøver at være ensbetydende med, at uddannelserne fysisk centraliseres. I projektet Udvikling med udsigt har skolen oprettet fem nye lokale afdelinger i Nordsjælland. De lokale afdelinger indgår i et samspil med hovedafdelingen i Hillerød. Således kan eleverne på de nye afdelinger tage første del af deres uddannelse lokalt, imens den sidste del fortsat skal tages i Hillerød. Pia Flugt på 36 år er en af de elever, der har fået glæde af de nye tilbud: Vi er flere elever, der har børn, og det gør det noget nemmere at holde sammen på en hverdag med både uddannelse og familie, når noget af uddannelsen kan tages i ens lokalområde. 10 Uddannelse under udvikling

11 Indsatsområde 2: Mere fleksible overgange mellem uddannelser 2.1 En overset vej til videregående uddannelse via erhvervsuddannelse (Projekttitel: EUD som adgangsvej til videregående uddannelser) Meget få unge tager en erhvervsuddannelse for derefter at læse videre. Tendensen har endda været faldende over de senere år. Erhvervsfolk inden for flere brancheområder har beklaget denne udvikling. De efterspørger teoretisk velfunderede praktikere til koordinations- og ledelsesopgaver i både byggeriet og industrien. I projektet EUD som adgangsvej til videregående uddannelser arbejder Professionshøjskolen VIA i samarbejde med erhvervsskolerne CEU Herning og Holstebro Tekniske Skole på at få flere erhvervsuddannede til at tage en videregående uddannelse. De analyserer, hvad der får eleverne til at vælge eller fravælge en videregående uddannelse. Det kan for eksempel være særligt stimulerende skole- og praktikmiljøer eller rollemodeller, der har indvirkning på den enkeltes valg. Projektet skal munde ud i informations- og kampagnemateriale, som får skolers og elevers øjne op for den oversete vej til en videregående uddannelse. Erfaringerne fra de få mønsterbrydere skal bruges. Projektleder Morten Piil Hansen beretter: I løbet af projektet har vi set eksempler på, at man kan gå ud af 10. klasse som skoletræt og derfor vælger en praktisk erhvervsuddannelse - for derefter nogle få år senere at læse til elektronikingeniør. Og man kan på et tidspunkt være elektrikerstuderende uden planer om videreuddannelse og ende med at arbejde som maskinmester på Silkeborg Sygehus. Danske regioner og undervisningsministeriet 11

12 12 Uddannelse under udvikling

13 Indsatsområde 3: Afdækning og opfyldelse af aktuelle og fremtidige kompetenceog teknologibehov 3.1 Kompetenceudvikling af det syddanske turisterhverv (Projekttitel: Oplevelsernes Academy) Turismebranchen er karakteriseret ved lavt uddannelsesniveau. Turismen er sæsonbetonet, og personaleudskiftningen er som følge heraf høj. Syddansk Turisme og Tietgen KompetenceCenter har derfor taget initiativ til at oprette Oplevelsernes Academy for at give hele turistbranchen i Region Syddanmark et kompetenceløft. Formålet er at øge den enkelte medarbejders vidensniveau og dermed virksomhedens grundlag for forretningsudvikling. Dermed skaber Oplevelsernes Academy et fundament for en øget konkurrenceevne. Oplevelsernes Academy kan bedst beskrives som et virtuelt uddannelsescenter. Det formidler kontakten mellem uddannelsesinstitutioner og turistvirksomheder. For eksempel aflægger Oplevelsernes Academy besøg hos virksomheder og kortlægger behovet for kompetenceløft, så de rigtige uddannelsesforløb kan udvikles. Det har resulteret i tiltag som Ærøs Turistuddannelse, LEGOLANDS projektlederuddannelse, forløb om Margueritruten og flere andre, som er undervejs. 3.2 Kortlægning af kompetenceudfordringer i Nordjylland (Projekttitel: FremKom ) I Region Nordjylland flytter mange højtuddannede fra regionen, og mange faglærte forlader arbejdsmarkedet. Derfor har Beskæftigelsesregion Nordjylland, Vækstforum Nordjylland samt andre erhvervs-, beskæftigelses- og uddannelsespolitiske aktører sammen lavet initiativet Frem- Kom. Initiativet består af en række analyser, og tilsammen tegner de et billede af, hvilke kompetencer regionen har behov for i fremtiden. enkelte klynge. For eksempel er der behov for færdigheder i forhold til robotteknologi inden for jern- og metalindustrien. Andre er mere generelle og peger på omstillingsevne, selvstændighed, samarbejds- og kommunikationsevner og nytænkning. Analyserne har ført til dialog mellem de relevante parter om konkrete initiativer til at imødekomme kompetencebehovene. Indsatsområde 4: Styrkelse af samspillet mellem uddannelse og erhverv 4.1 Studerende fra Erhvervsakademi Lillebælt indtager virksomheder (Projekttitel: 48 timer) Siden foråret 2009 har et hold studerende fra Erhvervsakademi Lillebælt to gange om året indtaget en virksomhed i 48 timer. De ca studerende har skullet komme med konkrete forslag til optimering af virksomheden fra A-Z. Projektet er et eksempel på praksisorienteret undervisning. Under 48 timer kommer de studerende ud af klasseværelset og bliver stillet i en autentisk arbejdssituation. De deltagende virksomheder får indblik i, hvilke kompetencer de studerende har, og underviserne kan opdatere deres viden om virkeligheden i det arbejdsmarked, de uddanner til. I de første tre projekter har erhvervsvirksomhederne Midtfyns Bryghus, DesignModul A/S og BF-OKS A/S deltaget. De har alle kunnet bruge nogle af de studerendes konkrete forslag. Eksempelvis anvendte DesignModul A/S straks de studerendes kundetilfredshedsanalyse, og firmaet har sat et energiklasse 1-hus i produktion, efter at nogle konstruktørstuderende udviklede det i løbet af projektdagene. Analyserne har fokuseret på seks vigtige erhvervsklynger og har peget på en række konkrete behov for kompetenceudvikling. Nogle er meget specifikke for den Danske regioner og undervisningsministeriet 13

14 4.2 Nyt laboratorium skal styrke samarbejdet med erhvervslivet (Projekttitel: Energi- og Miljøskolen MARTEC) I Frederikshavn er et laboratorium under konstruktion til den nyoprettede Energi- og Miljøskolen. Laboratoriet vil indeholde apparatur, som normalt benyttes af virksomheder inden for energi- og miljøbranchen. Det betyder, at elever og kursister på skolen kan tilegne sig de kompetencer, der er brug for på arbejdsmarkedet. Samtidig vil laboratoriet naturligt være et udgangspunkt for konkret samarbejde mellem skolen og de relevante virksomheder. Projektleder og daglig leder for energi- og miljøskolen Børge Nielsen siger: Undervisere og studerende får kendskab til den nyeste teknologi inden for varmepumper, Danfoss har doneret nogle eksemplarer til vores laboratorium. Det giver naturligvis anledning til tætte kontakter. Vi besøger Danfoss, og folk fra Danfoss besøger vores laboratorium og fortælle om pumperne og anden teknologi, og om hvordan de til daglig anvendes i praksis. Indsatsområde 5: Opkvalificering og omstilling af arbejdsstyrken med særligt fokus på kortudannede og kompetenceudvikling i små og mellemstore virksomheder 5.1 Kompetenceudvikling i små og mellemstore virksomheder (Projekttitel: Projekt KLAR - Kompetent Læring Af Regionen) Det er en særlig udfordring for små og mellemstore virksomheder at kompetenceudvikle medarbejderne, idet virksomhedernes ressourcer til HR-funktioner er begrænsede. Uddannelsesinstitutionerne i regionen kan bistå virksomhederne med dette. Projekt KLAR er et målrettet, samlet løft af kompetenceudviklingen i Region Sjællands små og mellemstore virksomheder ved hjælp af regionens uddannelsesinstitutioner. På de deltagende skoler er der uddannet et korps af KLAR-konsulenter og KLAR-ambassadører, som rådgiver virksomheder i kompetenceudvikling. Der er ligeledes etableret netværk mellem virksomheder og uddannelsesinstitutioner. Hos os fulgte konsulenten med de enkelte medarbejdere rundt og vurderede behovet for kompetenceudvikling. Det betød, at de efterfølgende fik nogle målrettede kursusforløb. Det blev arrangeret, så vi ikke skulle undvære vores medarbejdere under de dele af kurserne, som de ikke havde behov for at følge, fortæller Bo Bahrt, indehaver af hjemmeservicefirmaet Normas. 5.2 Bornholm får et serviceløft (Projekttitel: Bornholms Serviceskole) Den nyoprettede Bornholms Serviceskole skal sikre adgangen til uddannelse, og bedre service skal være kendetegnende for turisters oplevelser på Bornholm. Skolen er målrettet turistbranchen på øen og har til formål at fremme befolkningens lyst til at deltage i uddannelsestilbud samt at øge virksomhedernes muligheder for efter- og videreuddanne medarbejdere på alle niveauer. Der arbejdes for, at de ansøgte midler i forbindelse med den aktive beskæftigelsesindsats også anvendes til opkvalificering af sæsonansatte/sæsonledige. Disse tiltag bidrager Serviceskolen til, at den bornholmske turisme får en mere stabil beskæftigelse gennem hele året. Der vil blive oprettet skræddersyede kurser og moduler med fokus på en række udviklingsområder indenfor turisterhvervet. Disse tiltag omfatter blandt andet kvalitet, service, sprog, produktudvikling og markedsføring. om uddannelse på regioner.dk og uvm.dk Indsatsområde 6: Fremme af interessen og kompetencerne inden for naturvidenskab 6.1 Ny studieretning i bioteknologi i samarbejde med videregående uddannelser og virksomheder (Projekttitel: Bioteknologi i gymnasiet) I Region Hovedstaden har 24 gymnasier deltaget i udviklingen af en ny studieretning i bioteknologi for at øge 14 Uddannelse under udvikling

15 elevers motivation for at søge videregående uddannelser inden for det naturvidenskabelige område. Studieretningen er udviklet i samarbejde med virksomheder og videregående uddannelser. Studieretningen skal med sin praksisnære og forskningsbaserede tilgang øge interessen for naturvidenskab blandt elever i Region Hovedstaden. Projektet har også indebåret etablering af et regionalt netværk af gymnasier, virksomheder og videregående uddannelsesinstitutioner, der skal sikre relevante besøgsordninger og inddragelse af virksomheder i undervisningen. 6.2 Naturvidenskab under fremmede himmelstrøg (Projekttitel: Udvikling af international naturvidenskabelig studieretning på Herning Gymnasium) En nyudviklet studieretning på Herning Gymnasium indebærer, at eleverne i 2.g er på et 2-måneders studieophold på Edmonds Community College i Seattle, som er en uddannelsesinstitution på niveau med en dansk professionshøjskole. Edmonds Community College har veludbyggede naturvidenskabelige laboratorier, studerende fra 79 lande og i alt cirka studerende. Desuden har skolen et tæt samarbejde med lokale virksomheder, og Seattle er blandt andet hjemby for Microsoft, Boeing, Nintendo og Starbucks. Rektor Søren Brøndum udtaler: Vi har efter oprettelse af den nye internationale, naturvidenskabelige studieretning oplevet en styrket søgning til naturvidenskabelige fag. Naturvidenskabelige fag har ikke de samme iboende egenskaber som andre fag, som virker umiddelbart attraktive for de studerende. Derfor må vi gøre noget ekstra på dette område, så den naturvidenskabelige studieretning bliver attraktiv og særlig at gå på. Indsatsområde 7: Fremme af lokale samarbejder på tværs af uddannelser 7.1 Campussamarbejde i Grindsted mere end blot mursten (Projekttitel: Campus Grindsted) Kommunen og uddannelsesinstitutionerne i Grindsted er gået sammen om at skabe Campus Grindsted. Formålet med campusprojektet er at skabe et så attraktivt ungdomsuddannelsesmiljø, at Grindsted kan fastholde og udbygge sin position og være det primære valg hos de ungdomsuddannelsessøgende i byens naturlige rekrutteringsområde. Campus Grindsted indebærer en fysisk samling af flere af uddannelserne med udgangspunkt i de to største institutioner, Grindsted Erhvervsskole og Grindsted Gymnasium & HF. Umiddelbart ved siden af de to skoler ligger det kommunale bibliotek samt en idræts- og svømmehal. Disse udvides i til et m 2 stort, nyt idræts- og kulturcenter, hvis faciliteter også vil kunne anvendes af ungdomsuddannelserne. I august 2010 blev 10. Klasse Skolen flyttet, så den naturligt indgår i campus-miljøet. På institutionerne under Campus Grindsted er det opfattelsen, at det kommer alle institutionerne i samarbejdet til gavn, når en ny elev vælger at starte på en af disse. Danske regioner og undervisningsministeriet 15

16 7.2 Camp om campus kickstart til øget uddannelsessamarbejde på Bornholm (Projekttitel: Uddannelsernes Camp Bornholm) Som yderområde står Bornholm over for særlige udfordringer i forhold til ungdomsuddannelserne og de videregående uddannelser. Ungdomsårgangene bliver mindre over de næste år, og lærerrekrutteringsgrundlaget er begrænset. Derudover er det vanskeligt at opretholde udviklingsorienterede undervisningsmiljøer af høj kvalitet og med økonomisk bæredygtighed på de nuværende relativt små institutioner. Formålet med afholdelse af Uddannelsernes Camp i 2009 var at skabe ideer og opbakning til en større samling af uddannelserne på Bornholm, så der skabes et attraktivt, samarbejdende og bæredygtigt uddannelsesmiljø. Campen var med til at give opbakning til større samarbejde mellem uddannelser på Bornholm og involvere aktører omkring en fremtidig institutionsstruktur på øen. Desuden skabte campen fokus på den fremtidige uddannelsesstruktur i den bornholmske offentlighed. Indsatsområde 8: Flere praktikpladser 8.1 Flere praktikpladser gennem virksomhedsopsøgende indsats (Projekttitel: Praktikpladsjagt i Region Nordjylland) Region Nordjylland har igangsat en jagt på praktikpladser med det formål at øge antallet af uddannelsesaftaler med praktikpladser i , hvilket vil være en stigning på 25 procent. Projektet består af flere indsatser. Der bliver igangsat en brandingkampagne i de nordjyske medier rettet mod virksomhederne og en direkte opsøgende kontakt til disse. Derudover bliver der etableret en slags CV-bank for de praktikpladssøgende og oprettet elevcaféer, hvor elever får hjælp til jobsøgning. Endvidere bliver et elevambassadørkorps etableret, hvor elever og virksomheder, der har haft succes med praktikpladssøgningen, er med til at hjælpe andre elever. Projektet vil endelig sætte fokus udvikling af skolepraktikken, så den får et bedre ry. Det skal resultere i, at skolepraktikelever er lige så attraktive for virksomhederne som elever, der har været i virksomhedspraktik. 8.2 Fra telefonopkald til praktikpladser (Projekttitel: Praktiksatsning i Hovedstaden) Den økonomiske krise har bremset udviklingen i antallet af praktikpladsaftaler. Virksomhederne kan ikke beskæftige de unge praktikpladssøgende. Samtidig kender mange virksomheder ikke nok til mulighederne ved at have elever i praktik. Derfor har Region Hovedstaden taget initiativ til en større praktikpladssatsning. Ideen er simpel. Et mødebookingfirma har fået til opgave at kontakte relevante virksomheder og tilbyde dem et besøg af erhvervsskolernes virksomhedskonsulenter. Disse kan give information om, hvad det vil sige at oprette en uddannelsesaftale. Direkte telefonopkald frem for reklamekampagner og avisannoncer skal således skaffe praktikpladser. Med kampagnen håber vi at få aflivet de fordomme, der er i nogle brancher. Det behøver hverken være dyrt eller besværligt at have en elev eller lærling. Tværtimod 16 Uddannelse under udvikling

17 er der både faglige og økonomiske fordele ved at oprette praktikpladser, siger Udviklingschef i Region Hovedstaden, Søren Ring. Indsatsområde 9: Bekæmpelse af frafald i uddannelserne 9.1 Tæt voksenkontakt som middel mod frafald (Projekttitel: Ungdomscoach med street credibility) Elever, der ikke har den naturlige uddannelsesstøtte i familie eller nærmiljø, er særligt udsatte for at falde fra sin ungdomsuddannelse. Mange af disse unge befinder sig i et tomrum mellem skolernes velfungerende studievejledere og psykologordninger. Aalborg Handelsskole og skolens samarbejdspartnere projektansatte derfor i 2008 en ungdomscoach med street credibility. Hans vigtigste opgave var at være tilgængelig for elever, der havde brug for en snak om problemer i det daglige. Coachen kunne blandt andet hjælpe de unge med at blive mere sikre i deres uddannelsesvalg og strukturere deres dagligdag. Resultatet blev, at de unge fik en mere målrettet hjælp. I projektet er de mange støttemuligheder til unge koblet meget tættere sammen, så den unge kan modtage den rette støtte udtaler rektor Jens Otto Pedersen, Aalborg Handelsskole. 9.2 Hurtigere vejledningsindsats gennem ny it-løsning (Projekttitel: Tilbagemelding.dk) Bedre og hurtigere kommunikation mellem ungdomsuddannelsesinstitutioner og UU-centre kan styrke vejledningen til de unge. Ved den rette indsats kan frafald gøres til omvalg. Solrød Gymnasium har derfor i samarbejde med Ungdommens Uddannelsesvejledning (UU) udviklet en fælles indberetningsportal for alle uddannelsesinstitutioner i regionen. På den nye portal Tilbagemelding.dk, registrerer skolerne, når unge tilmelder sig, afbryder eller gennemfører en ungdomsuddannelse. Portalen gør det muligt at reagere tidligere i processen i forhold til den unges eventuelle uddannelsesproblemer. Og det giver nye muligheder for mere systematiske indsatser. Vicerektor Hans Christian Pedersen fra Solrød Gymnasium siger: Tilbagemelding.dk giver os et stærkt vidensgrundlag. Vi får data fra en hel region på tværs af uddannelsesretninger og -institutioner. Talmaterialet kan være med til at skærpe indsatsen over for de unge på såvel uddannelses- som vejledningsområdet. Indsatsområde 10: Styrkelse af talentarbejdet 10.1 Et akademi til hovedstadens talenter (Projekttitel: ATU Akademiet for Talentfulde Unge) Der er sjældent tilstrækkeligt mange elever på et enkelt gymnasium til at oprette specielle tilbud til unge med særlige akademiske talenter. Akademiet for Talentfulde Unge (ATU) er en fælles regional platform for talentudvikling i samarbejde mellem universiteter og virksomheder i Region Hovedstaden. Projektet skal bidrage til, at de unges akademiske potentiale udfoldes til gavn, både for dem selv, og for regionens fremtidige arbejdskraft. Akademiet tilbyder en række aktiviteter for talenterne, for eksempel faglige seminarer, olympiader og studieture til udlandet. Eleverne følger akademiets aktiviteter fra semester sideløbende med den normale undervisning på deres gymnasier. Akademiet for Talentfulde Unge har eksisteret i 3 år, og i alt har 250 af regionens unge deltaget. Søgningen er i dag så høj, at man er nødt til at afvise særdeles kvalificerede unge. Danske regioner og undervisningsministeriet 17

18 10.2 Talentambassadør styrker talentarbejdet (Projekttitel: Sciencetalenter Nordjylland) En talentambassadør er med til at sikre talentplejen af unge i Nordjylland med evner indenfor naturvidenskab. Med Støvring Gymnasium i spidsen er projektets mål, at flere elever skal deltage i talentaktiviteter på området. For eksempel fagolympiader. Ambassadøren leder, bakker op, deler viden og holder styr på tilbud for samtlige skoler i regionen. Derved sættes der et styrket fokus på talentarrangementerne og erfaringer fra tidligere tiltag. Ambassadørens arbejde sikrer, at flere unge deltager i de mange tilbud, der er udviklet til talenter. Derudover arbejder talentambassadøren for efteruddannelse og udvikling af lærerne. Indsatsområde 11: Opbakning om indsatsen for børn og unge med særlige behov 11.1 Flere unge med autisme skal have studenterhue (Projekttitel: Mentorordning for unge med autisme/ aspergers syndrom) Det kan være vanskeligt for børn og unge med autisme/ aspergers syndrom at følge undervisningen på gymnasiet og dermed få en normal studentereksamen. Paderup Gymnasium har etableret et projekt, hvor unge med autisme/aspergers syndrom får tilbudt en mentor og ekstra lektiehjælp. Den gruppe af unge har ofte brug for mere struktur i hverdagen og har det ofte svært i sociale sammenhænge. Mentorerne hjælper den enkelte med at få større selvforståelse, og på den måde lærer de unge at håndtere de faglige og sociale vanskeligheder, der kan være forbundet med en gymnasieuddannelse. De hidtidige erfaringer har vist, at mentorordningen har været med til at sikre tilstrækkelig støtte til eleverne i klassen, så de unge med aspergers syndrom har kunnet gennemføre en gymnasial uddannelse. 18 Uddannelse under udvikling Indsatsområde 12: Bedre læring gennem målrettet pædagogisk anvendelse af it i undervisningen 12.1 Målrettet pædagogisk anvendelse af it (Projekttitel: Webbaseret undervisning i social- og sundhedsuddannelserne) Mange bogligt svage elever på Social- og sundhedsskolerne har svært ved at følge med i det normale undervisningsforløb. Er en fagligt svag elev først bagud med skolearbejdet, kan det føre til frafald. Derfor har Århus Social- og Sundhedsskole og Sundhedsskolen Horsens i perioden gennemført projektet Webbaseret undervisning i social- og sundhedsuddannelse. Formålet var at styrke brugen af webbaseret undervisning og dermed støtte bogligt svage elever. Der blev udviklet nyt webbaseret materiale, og underviserne blev trænet i at anvende det. Det har betydet, at social- og sundhedseleverne har fået mulighed for at aflevere opgaver via lyd og billeder. Ved aflevering kan de også få mundtlig feedback fra underviseren over nettet. En elev udtaler: Jeg har aldrig været glad for dansk og troede, jeg var ordblind. Det er dejligt, at jeg har fundet ud af, at det er jeg ikke Undervisning på video (Projekttitel: Parallel pædagogik) Udbud af voksenundervisning bliver af og til ikke oprettet i tyndt befolkede områder, fordi det er svært at samle kursister til et helt hold. Det kan afhjælpes med parallel undervisning over nettet, hvor undervisningen af et hold fysisk kan foregå flere steder på samme tid. Engelsklærer på VUC Lone Møllgaard siger blandt andet om fordelene ved parallel undervisning: Der er nogle, der siger: At køre kilometer til sin uddannelse det er over smertegrænsen, hvis man har familie. Projektet sætter fokus på den pædagogiske udfordring i at undervise kursister over video på nettet. Der udarbejdes blandt andet en to-do liste og en håndbog, som undervisere kan benytte ved parallel undervisning.

19 Danske regioner og undervisningsministeriet 19

20 4/ Regional og national understøttelse af udviklingsprojekter Investeringerne for at hæve uddannelsesniveauet i regionerne fordeler sig inden for 4 hovedindsatsområder, der er koordineret med Undervisningsministeriet: 1) frafaldsreduktion: Projekter med fokus på særligt tilrettelagte forløb for svage elever, mentorer mv. 2) overgange mellem uddannelser: Projekter med fokus på vejledning, brobygning, information 3) nye uddannelser for unge: Udvikling af nye fag, undervisning og udbud 4) omstilling af arbejdsstyrken: Voksen- og efteruddannelse af beskæftigede og ledige. Projekterne gennemføres typisk i et partnerskab mellem uddannelsesinstitutioner, kommuner, virksomheder og arbejdsmarkedets parter. Det betyder, at regionerne har en vigtig koordinationsopgave sammen med uddannelsesinstitutionerne for at sikre varieret udbud af uddannelser af høj faglig kvalitet. Samtidig understøtter regionerne indsatsen med relevante analyser, der kan bidrage til at indsatserne målrettes og kvalificeres. Det gælder indsatsen overfor unge, medarbejdere og ledige. De brede indsatsområder på tværs af målgrupper og aktører medfører desuden et stort behov for koordination med virksomheder, jobcentre, skoler, arbejdsmarkedets parter mv. Den regionale indsats til udvikling af uddannelser er forankret i: 1) de regionale vækstforas indsats i relation til de regionale erhvervsudviklingsstrategier, 2) de regionale udviklingsplaner hvor der blandt andet opsættes visioner for uddannelsesniveauerne regionalt, heri indgår regionale uddannelsesstrategier og de tilhørende uddannelsespuljer, 20 Uddannelse under udvikling

Uddannelsespolitik Region Midtjylland. Regional Midtjylland Regional udvikling

Uddannelsespolitik Region Midtjylland. Regional Midtjylland Regional udvikling Uddannelsespolitik 2016-2020 Region Midtjylland Regional Midtjylland Regional udvikling Uddannelsespolitik udmøntning af den regionale vækst- og udviklingsstrategi Uddannelsespolitik 2016-2020 Kolofon

Læs mere

Uddannelse under udvikling

Uddannelse under udvikling +UVM Uddannelse under udvikling Uddrag af kataloget over inspirerende lokale udviklingsprojekter i lyset af de regionale partnerskabsaftaler 2010 Undervisningsministeriet og danske regioner 2011 1 Smag

Læs mere

Vækst og valgmuligheder

Vækst og valgmuligheder N O T A T Til Folketingets Uddannelsesudvalg Vækst og valgmuligheder - regional uddannelsesdækning under fremtidig institutionsstruktur for ungdomsuddannelser 07-12-2010 Sag nr. 09/3091 Dokumentnr. 61199/10

Læs mere

Til godkendelse i Regionsrådet 12. december 2011

Til godkendelse i Regionsrådet 12. december 2011 UDKAST Til godkendelse i Regionsrådet 12. december 2011 Syddansk uddannelsesaftales handlingsplan 2012-13 Aftalens parter Region Syddanmark Kommunerne i Syddanmark Ungdommens Uddannelsesvejledning Produktionsskolerne

Læs mere

REGION HOVEDSTADEN. Forretningsudvalgets møde den 15. juni 2010. Sag nr. 5. Emne: Uddannelsesprojekter. 4 bilag

REGION HOVEDSTADEN. Forretningsudvalgets møde den 15. juni 2010. Sag nr. 5. Emne: Uddannelsesprojekter. 4 bilag REGION HOVEDSTADEN Forretningsudvalgets møde den 15. juni 2010 Sag nr. 5 Emne: Uddannelsesprojekter 4 bilag Koncern Regional Udvikling Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Til: Telefon 4820 5000 Direkte 4820

Læs mere

UDKAST Syddansk Uddannelsesaftales handlingsplan

UDKAST Syddansk Uddannelsesaftales handlingsplan UDKAST Syddansk Uddannelsesaftales handlingsplan 2014-15 1 Forord v. Mogens Kragh Andersen, formand for styregruppen for Syddansk Uddannelsesaftale 2 Syddansk Uddannelsesaftale Hvad er Syddansk Uddannelsesaftale?

Læs mere

Kick off seminar - veucentre 29. januar 2010 Den regionale rolle ift. voksen- og efteruddannelse

Kick off seminar - veucentre 29. januar 2010 Den regionale rolle ift. voksen- og efteruddannelse Kick off seminar - veucentre 29. januar 2010 Den regionale rolle ift. voksen- og efteruddannelse Dorte Stigaard Direktør Region Nordjylland Samspil mellem politikker og aktører Erhvervsudvikling Virksomheder,

Læs mere

Uddannelsesteam i Regional Udvikling. Oplæg til RUF den

Uddannelsesteam i Regional Udvikling. Oplæg til RUF den Uddannelsesteam i Regional Udvikling Oplæg til RUF den 9.11.09 1 Fokuspunkter i dag Hvad er regionens rolle og vision på uddannelsesområdet? 2 Hvad er udfordringerne? Hvad gøre vi i fællesskab? Fokus på

Læs mere

Den regionale indsats på uddannelsesområdet er forankret i: De regionale vækstforas indsats i relation til de regionale erhvervsudviklingsstrategier

Den regionale indsats på uddannelsesområdet er forankret i: De regionale vækstforas indsats i relation til de regionale erhvervsudviklingsstrategier N O T A T 30-06-2011 Sag nr. 08/3078 Dokumentnr. 33531/11 Regionernes indsats på uddannelsesområdet Uddannelse og kompetenceudvikling står højt på den regionalpolitiske dagsorden. Regionerne støtter således

Læs mere

Mogens Kragh Andersen. Formand for styregruppen for Syddansk Uddannelsesaftale 22-01-12

Mogens Kragh Andersen. Formand for styregruppen for Syddansk Uddannelsesaftale 22-01-12 Mogens Kragh Andersen Formand for styregruppen for Syddansk Uddannelsesaftale 1 22-01-12 Region Syddanmarks Uddannelsesstrategi Regionsrådet har vedtaget Region Syddanmarks uddannelsesstrategi 2012-15,

Læs mere

Uddannelse i Region Midtjylland

Uddannelse i Region Midtjylland Uddannelse i Region Midtjylland - uddannelsespolitik som led i vækst og udvikling Pia Fabrin, 12. august 2015 www.regionmidtjylland.dk Uddannelse i Region Midtjylland Uddannelsessystemet i Region Midtjylland

Læs mere

Udkast til Partnerskabsaftale. mellem

Udkast til Partnerskabsaftale. mellem Udkast til Partnerskabsaftale mellem Indhold Partnerskabet... 3 Aftaleparterne... 3 Baggrund... 3 Formål... 4 Indsatsområder... 4 Koordination af indsats og udveksling af information om praktikpladssøgende...

Læs mere

REGION SYDDANMARKS UDDANNELSES- STRATEGI

REGION SYDDANMARKS UDDANNELSES- STRATEGI REGION SYDDANMARKS UDDANNELSES- STRATEGI 2012-15 uddannelser i verdensklasse VERDENS Side 2 Uddannelsesstrategi 14% af de 18-19-årige har utilstrækkelige læse- og/ eller matematikkundskaber. Der er således

Læs mere

Uddannelses- strategi

Uddannelses- strategi Uddannelsesstrategi 2 I hænderne holder du et vigtigt redskab til at bygge Næstveds fremtid Fremtiden skal bygges med teknologi, med værktøj, med fingerfærdighed og med kloge hoveder. Fremtiden skal bygges

Læs mere

Annoncering efter ansøgninger Titel Indkaldelse af ansøgninger vedrørende aktivitet;

Annoncering efter ansøgninger Titel Indkaldelse af ansøgninger vedrørende aktivitet; Side 1 af 5 Annoncering efter er Titel Indkaldelse af er vedrørende aktivitet; Innovation, iværksætteri og talenter på ungdomsuddannelser Udfordring Den regionale vækst og udviklingsstrategi adresserer

Læs mere

Værdi / Vision / Mission Strategiske mål og indikatorer

Værdi / Vision / Mission Strategiske mål og indikatorer Værdi / Vision / Mission Strategiske mål og indikatorer Døesvej 70-76 7500 Holstebro Telefon 99 122 222 Værdigrundlag for UCH Uddannelsescenter Holstebro indgår med sine uddannelser i en værdikæde og ønsker

Læs mere

Uddannelsespolitik. for Region Midtjylland. Region Midtjylland Regional Udvikling www.ru.rm.dk

Uddannelsespolitik. for Region Midtjylland. Region Midtjylland Regional Udvikling www.ru.rm.dk Uddannelsespolitik for Region Midtjylland Region Midtjylland Regional Udvikling www.ru.rm.dk 2 Uddannelsespolitik for Region Midtjylland Vedtaget af Regionsrådet den 21. januar 2009 Denne folder fortæller

Læs mere

Afslutningskonference 24. november 2014. Mogens Kragh Andersen

Afslutningskonference 24. november 2014. Mogens Kragh Andersen Afslutningskonference 24. november 2014 Mogens Kragh Andersen Formand for styregruppen for Syddansk Uddannelsesaftale 1 Disposition for velkomst Hvordan arbejdes der med uddannelse regionalt under Syddansk

Læs mere

Institutionsudvikling i mindre bysamfund. Indlæg v/ vicedirektør Per Rahbek

Institutionsudvikling i mindre bysamfund. Indlæg v/ vicedirektør Per Rahbek Institutionsudvikling i mindre bysamfund Indlæg v/ vicedirektør Per Rahbek Udfordringer før, nu og fremover Faldende ungdomsårgange Relativt lavt uddannelsesniveau i arbejdsstyrken Svært at tiltrække højtuddannet

Læs mere

Udnyt Erhvervsakademiernes potentiale i udviklingen af de teknisk-merkantile videregående uddannelser

Udnyt Erhvervsakademiernes potentiale i udviklingen af de teknisk-merkantile videregående uddannelser Uddannelsesudvalget, Uddannelsesudvalget (2. samling) L 25 - Bilag 6,L 47 - Bilag 4 Offentligt Udnyt Erhvervsakademiernes potentiale i udviklingen af de teknisk-merkantile videregående uddannelser Et oplæg

Læs mere

Bedre ungdomsuddannelser

Bedre ungdomsuddannelser Bedre ungdomsuddannelser - en forudsætning for regional vækst og udvikling Bedre ungdomsuddannelser - en forudsætning for regional vækst og udvikling Regionerne og de regionale vækstfora har via målrettede

Læs mere

Baggrund, retningslinjer og ansøgningsvejledning for ansøgninger til Vækstforums initiativ nr. 10 i handlingsplanen: Netværkssamarbejde om læring

Baggrund, retningslinjer og ansøgningsvejledning for ansøgninger til Vækstforums initiativ nr. 10 i handlingsplanen: Netværkssamarbejde om læring Baggrund, retningslinjer og ansøgningsvejledning for ansøgninger til Vækstforums initiativ nr. 10 i handlingsplanen: Netværkssamarbejde om læring 1 Initiativet Syddansk Vækstforum ønsker at bidrage til

Læs mere

Aftale mellem erhvervsilkeborg, Handelsskolen Silkeborg Business College, LO Silkeborg-Favrskov og Teknisk skole Silkeborg.

Aftale mellem erhvervsilkeborg, Handelsskolen Silkeborg Business College, LO Silkeborg-Favrskov og Teknisk skole Silkeborg. Aftale mellem erhvervsilkeborg, Handelsskolen Silkeborg Business College, LO Silkeborg-Favrskov og Teknisk skole Silkeborg. Krisen i verden og i Danmark har betydet, at det er nødvendigt med nogle fælles

Læs mere

Periode: 2009-2012. Kontaktperson: Projektleder Karsten Gynther, University College Sjælland, mail: kgy@ucsj.dk, tlf. 7248 1085

Periode: 2009-2012. Kontaktperson: Projektleder Karsten Gynther, University College Sjælland, mail: kgy@ucsj.dk, tlf. 7248 1085 BILAG: Udviklingsprojekter om uddannelse 1.1 Fleksibel undervisning på modtagernes præmisser - Projekttitel: ELYK-projektet Indsatsområde: Udvikling og udbredelse af mere fleksible undervisningsformer

Læs mere

UNGE- OG VOKSEN- UDDANNELSESMÅLSÆTNINGER

UNGE- OG VOKSEN- UDDANNELSESMÅLSÆTNINGER Unge i Norddjurs UNGE- OG VOKSEN- UDDANNELSESMÅLSÆTNINGER Foto fra Colourbox Norddjurs Kommune Torvet 3 8500 Grenaa Tlf: 89 59 10 00 www.norddjurs.dk 1. Indledning I de kommende år vil der foregå en stor

Læs mere

Annoncering efter ansøgninger Titel Indkaldelse af ansøgninger vedrørende aktivitet;

Annoncering efter ansøgninger Titel Indkaldelse af ansøgninger vedrørende aktivitet; Side 1 af 5 Annoncering efter er Titel Indkaldelse af er vedrørende aktivitet; Styrket regional indsats for erhvervsuddannelse for voksne i Region Sjælland (EUV for 25-30 årige) Udfordring For at kunne

Læs mere

Rammeaftalen gælder for 2015-2018. Hver part kan opsige aftalen med 6 måneders varsel til udgangen af et kalenderår.

Rammeaftalen gælder for 2015-2018. Hver part kan opsige aftalen med 6 måneders varsel til udgangen af et kalenderår. 1 1. Aftalens parter Aftalen indgås mellem: Aabenraa Kommune Skelbækvej 2 6200 Aabenraa www.aabenraa.dk og IBC Birkemosevej 1 6000 Kolding www.ibc.dk 2. Aftaleperiode og opsigelse Rammeaftalen gælder for

Læs mere

Notat til Region Sjælland vedr. initiativer i Nordvestsjælland

Notat til Region Sjælland vedr. initiativer i Nordvestsjælland Tirsdag d. 14. januar 2014 Notat til Region Sjælland vedr. initiativer i Nordvestsjælland I følgende notat præsenterer University College Sjælland (UCSJ) en række initiativer, der alle positivt vil bidrage

Læs mere

Skitse Region Syddanmarks Uddannelsesstrategi

Skitse Region Syddanmarks Uddannelsesstrategi Skitse Region Syddanmarks Uddannelsesstrategi 2012 15 1 Forord Forord v. Carl Holst Hvorfor skal vi satse på uddannelse? Det er både et middel til det gode liv for den enkelte og en nødvendig forudsætning

Læs mere

MSK Strategi

MSK Strategi Indhold Mission... 2 Vision... 2 Styrkepositioner... 3 Indsatsområder i strategien... 4 Vision for uddannelse... 5 Vision for forskning og udvikling... 6 Vision for relations- og videnssamarbejde... 7

Læs mere

Projektoversigt over uddannelse og kompetenceprojekter igangsat

Projektoversigt over uddannelse og kompetenceprojekter igangsat Projektoversigt over uddannelse og kompetenceprojekter igangsat 2013-2018 Kompetenceparat 2020 Projektnavn periode Leadpartner Kort formål Kort projektbeskrivelse Målgruppe Link til beslutning Innovation

Læs mere

Projekter igangsat under Regionsrådets Uddannelsespulje 2009.

Projekter igangsat under Regionsrådets Uddannelsespulje 2009. Projekter igangsat under Regionsrådets Uddannelsespulje 2009. Regionsrådet udmøntede for første gang Uddannelsespuljemidler i 2007. Dengang blev 22 projekter med vidt forskelligt indhold aktører igangsat.

Læs mere

Uddannelse og konkrete joberfaringer skal få unge i job

Uddannelse og konkrete joberfaringer skal få unge i job Ungepakke August 2012 Uddannelse og konkrete joberfaringer skal få unge i job Siden sommeren 2008 har Danmark været ramt af en omfattende økonomisk krise. Mange unge har mistet deres job under krisen.

Læs mere

Socialfondsprogram 2014-2020. v/ Nanna Skovrup, kontorchef Regional Udvikling, Region Nordjylland

Socialfondsprogram 2014-2020. v/ Nanna Skovrup, kontorchef Regional Udvikling, Region Nordjylland Socialfondsprogram 2014-2020 v/ Nanna Skovrup, kontorchef Regional Udvikling, Region Nordjylland Socialfondsprogrammet 2014-2020 Prioritetsakse 1: Indsatsområder: Prioritetsakse 2: Indsatsområde: Iværksætteri

Læs mere

Infomøde om: - Pulje til Kvalificeret arbejdskraft - Pulje til Social inklusion. Vejle, 25. marts 2015

Infomøde om: - Pulje til Kvalificeret arbejdskraft - Pulje til Social inklusion. Vejle, 25. marts 2015 Infomøde om: - Pulje til Kvalificeret arbejdskraft - Pulje til Social inklusion Vejle, 25. marts 2015 1 PROGRAM 1. Velkomst 2. Vækstforum: Handlingsplan, mål og kriterier 3. Socialfonden 2014-20 rammer,

Læs mere

Projektplan Erhvervsskolereform Varde Kommune

Projektplan Erhvervsskolereform Varde Kommune Dato 07.05.14 Dok.nr. 46908-14 v2 Sagsnr. 14-3053 Ref. lcor Projektplan Erhvervsskolereform Varde Kommune Titel Baggrund Faglært til fremtiden Varde Kommune (der kan findes et nyt navn) I marts måned 2014

Læs mere

NOTAT. Fra genopretning til udvikling Esnords strategi 2015 2020

NOTAT. Fra genopretning til udvikling Esnords strategi 2015 2020 NOTAT Fra genopretning til udvikling Esnords strategi 2015 2020 (version 4 2.1.2015) Dette er Esnords nye vision, mission og værdier, godkendt af bestyrelsen den 3. december 2014. Kapitlet vil indgå i

Læs mere

Implementering af dele af Uddannelsesstrategien fokusområdet Forankring, konceptudvikling og udbredelse af effektfulde tidligere indsatser

Implementering af dele af Uddannelsesstrategien fokusområdet Forankring, konceptudvikling og udbredelse af effektfulde tidligere indsatser Bilag 1 Implementering af dele af Uddannelsesstrategien 2012 - fokusområdet Forankring, konceptudvikling og udbredelse af effektfulde tidligere indsatser I Uddannelsesstrategien 2012-2013 blev der peget

Læs mere

Bilagsnotat til udviklingsprojekt Brevid 2852518

Bilagsnotat til udviklingsprojekt Brevid 2852518 Bilagsnotat til udviklingsprojekt Brevid 2852518 Indstilling: Indstilles til tilskud X Indstilles med forbehold Indstilles til afslag Projektdata: Ansøgers navn Selandia, Center for Erhvervsrettet uddannelse

Læs mere

Introduktion til Syddanmark og Uddannelsesområdet

Introduktion til Syddanmark og Uddannelsesområdet Introduktion til Syddanmark og Uddannelsesområdet Regionsrådet Politisk valgt Valg I november 2009 41 medlemmer Carl Holst (V) 2 1 region - 22 kommuner Areal: 12,191 km 2 Indbyggertal: 1,2 millioner 3

Læs mere

Jobcenter Hillerød Virksomhedsindsats 2015

Jobcenter Hillerød Virksomhedsindsats 2015 Jobcenter Hillerød Virksomhedsindsats 2015 20-05-2015 Vision Det er Jobcenter Hillerøds vision for samarbejdet med virksomhederne at: Jobcenter Hillerød er erhvervslivets foretrukne samarbejdspartner,

Læs mere

De regionale arbejdsmarkedsråd sætter mål og retning

De regionale arbejdsmarkedsråd sætter mål og retning De regionale arbejdsmarkedsråd sætter mål og retning Fælles pejlemærker Denne folder henvender sig til medlemmerne i de otte regionale arbejdsmarkedsråd (RAR). Den skal give inspiration til arbejdet, så

Læs mere

Udbudspolitik for arbejdsmarkedsuddannelserne

Udbudspolitik for arbejdsmarkedsuddannelserne Indledning... 2 Mål for udbudspolitikken... 2 Skolens strategi... 3 Afdækning af behov... 4 Markedsføring... 4 Samarbejdsrelationer... 5 Udlicitering... 5 Udlagt undervisning... 6 Revision... 6 1 Indledning

Læs mere

Den regionale praktikpladsenhed Projektbeskrivelse

Den regionale praktikpladsenhed Projektbeskrivelse Marts 2013 Den regionale praktikpladsenhed Projektbeskrivelse Den regionale praktikpladsenhed Carl Jacobsens vej 25 2500 Valby www.regionh.dk/taenelev Potentiale for flere praktikpladser i hovedstadsregionen

Læs mere

FORSLAG TIL OPKVALIFICERINGSREFORM FLERE FAGLÆRTE NYE ARBEJDS- PLADSER

FORSLAG TIL OPKVALIFICERINGSREFORM FLERE FAGLÆRTE NYE ARBEJDS- PLADSER FORSLAG TIL OPKVALIFICERINGSREFORM FLERE FAGLÆRTE NYE ARBEJDS- PLADSER Det er Socialdemokratiets vision, at alle skal kunne klare sig selv og være en del af fællesskabet på arbejdsmarkedet. Den globaliserede

Læs mere

Bilagsnotat til udviklingsprojekt Brevid 2856270

Bilagsnotat til udviklingsprojekt Brevid 2856270 Bilagsnotat til udviklingsprojekt Brevid 2856270 Indstilling: Indstilles til tilskud x Indstilles med forbehold Indstilles til afslag Projektdata: Ansøgers navn Selandia Projektets navn Innovation, iværksætteri

Læs mere

Kort og godt. om udviklingen af ungdomsuddannelsernes institutionsstruktur INSTITUTIONSSTRUKTUR

Kort og godt. om udviklingen af ungdomsuddannelsernes institutionsstruktur INSTITUTIONSSTRUKTUR Kort og godt om udviklingen af ungdomsuddannelsernes institutionsstruktur INSTITUTIONSSTRUKTUR 1 Indledning Danmark skal ruste sig til at udnytte mulighederne i den globale økonomi. Derfor er den helt

Læs mere

UDKAST: Notat om samarbejdet mellem Vækstforum og Det Regionale Beskæftigelsesråd i Midtjylland

UDKAST: Notat om samarbejdet mellem Vækstforum og Det Regionale Beskæftigelsesråd i Midtjylland Vækstforum UDKAST: Notat om samarbejdet mellem Vækstforum og Det Regionale Beskæftigelsesråd i Midtjylland Beskæftigelsesregion Midtjylland Dato 16. november 2012 Sag Anledning Forretningsudvalget for

Læs mere

Regionale initiativer inden for voksen- og efteruddannelse

Regionale initiativer inden for voksen- og efteruddannelse N O T A T 12-08-2011 Sag nr. 10/696 Dokumentnr. 41039/10 Regionale initiativer inden for voksen- og efteruddannelse Regioner og vækstfora er krumtapper i forhold til den regionale udvikling og erhvervsudvikling.

Læs mere

Sags id: Den 2. august 2007

Sags id: Den 2. august 2007 Sags id: 07-9493 Den 2. august 2007 Baggrund og retningslinier for ansøgninger til Vækstforums initiativ nr. 9 i handlingsplanen: Syddansk akademikersatsning. 1. Initiativet Vækstforum vil sikre, at regionens

Læs mere

Det kompetente Nordjylland

Det kompetente Nordjylland Beskrivelse af indsatsområde til den regionale udviklingsplan RUP2012 Det kompetente Nordjylland Regional Udviklingsplan 2012 Beskrivelse af indsatsområdet Det kompetente Nordjylland Region Nordjylland

Læs mere

Partnerskabsaftale om entreprenørskab i uddannelserne Mellem

Partnerskabsaftale om entreprenørskab i uddannelserne Mellem Partnerskabsaftale om entreprenørskab i uddannelserne 2011-2013 Mellem, Via University College, og Region Midtjylland Indledning: Vores fremtidige konkurrenceevne styrkes af, at vi gennem vores uddannelsessystem

Læs mere

Hvor kan jeg søge yderligere information?

Hvor kan jeg søge yderligere information? Hvor kan jeg søge yderligere information? Du kan læse mere om de forskellige tilbud på: ASV Horsens www.horsenskom.dk/institutioner/asv-horsens.dk Bygholm Landbrugsskole www.bygholm.dk Horsens Gymnasium

Læs mere

Hvad karakteriserer de gode skoler?

Hvad karakteriserer de gode skoler? Hvad karakteriserer de gode skoler? Oplæg på Børnerådet og Dansk Erhvervs konference Unge på tværs i uddannelsesuniverset 25. november 2010 v. Torben Pilegaard Jensen, AKF Hvad karakteriserer den gode

Læs mere

Ansøgning - Sæt skub i egu 2.0

Ansøgning - Sæt skub i egu 2.0 Ansøgning - Sæt skub i egu 2.0 1. Titel EGU springbrættet til job eller uddannelse. 2. Kommune og Samarbejdspartnere Assens Kommune Willemoesgade 15 5610 Assens Tlf.nr. 64 74 74 74 Email: assens@assens.dk

Læs mere

1. Aftalens parter. 2. Formål. 3. Aftalens indhold. 4. Parterne. Aftalen indgås mellem: Aabenraa Kommune Skelbækvej 2 6200 Aabenraa www.aabenraa.

1. Aftalens parter. 2. Formål. 3. Aftalens indhold. 4. Parterne. Aftalen indgås mellem: Aabenraa Kommune Skelbækvej 2 6200 Aabenraa www.aabenraa. 1 1. Aftalens parter Aftalen indgås mellem: Aabenraa Kommune Skelbækvej 2 6200 Aabenraa www.aabenraa.dk og VUC Syd Christian d. X s vej 39 6100 Haderslev www.vucsyd.dk 2. Formål Et partnerskab mellem Aabenraa

Læs mere

NOTAT vedr. indsatsområder og fordelingsnøgle - Puljemidler til særlige udviklingsopgaver under KOMPETENCEmidt, februar 2008

NOTAT vedr. indsatsområder og fordelingsnøgle - Puljemidler til særlige udviklingsopgaver under KOMPETENCEmidt, februar 2008 NOTAT vedr. indsatsområder og fordelingsnøgle - Puljemidler til særlige udviklingsopgaver under KOMPETENCEmidt, februar 2008 Baggrund I projektbeskrivelserne bag Kompetenceplatform Midtjylland, KOMPETENCEmidt

Læs mere

Delaftaler for Syddansk Uddannelsesaftale. - sådan sikrer vi i fællesskab, at flere unge gennemfører en ungdomsuddannelse

Delaftaler for Syddansk Uddannelsesaftale. - sådan sikrer vi i fællesskab, at flere unge gennemfører en ungdomsuddannelse Delaftaler for Syddansk Uddannelsesaftale - sådan sikrer vi i fællesskab, at flere unge gennemfører en ungdomsuddannelse September 2009 Indholdsfortegnelse Syddansk Uddannelsesaftale: ambitioner, formål,

Læs mere

BAGGRUND VISION MÅLSÆTNING

BAGGRUND VISION MÅLSÆTNING CAMPUS NAKSKOV CAMPUS NAKSKOV BAGGRUND Lolland Kommune og uddannelsesinstitutionerne i Nakskov Uddannelsescenter står overfor tre store fælles udfordringer på uddannelsesområdet: 1. Befolkningens uddannelsesniveau

Læs mere

CASEBESKRIVELSE UDVIKLING MED UDSIGT

CASEBESKRIVELSE UDVIKLING MED UDSIGT 30. september 2010 CASEBESKRIVELSE UDVIKLING MED UDSIGT Emne: Case Udvikling med udsigt. Bilag: 1. Præsentation (PowerPoint) af projektet Udvikling med udsigt. 2. Præsentationsfilm Udvikling med udsigt

Læs mere

Aktivitetsbeskrivelse:

Aktivitetsbeskrivelse: Aktivitetsbeskrivelse: Talentforløb Ungdomsuddannelserne i Region Sjælland 1. Aktivitetens sammenhæng til Kompetenceparat 2020 målsætninger Ud af komfort-zonen kompetenceløft på alle niveauer Kompetenceudvikling

Læs mere

Erhvervs- og vækstpolitik Vi skaber rammer for udvikling Ballerup Kommune

Erhvervs- og vækstpolitik Vi skaber rammer for udvikling Ballerup Kommune Erhvervs- og vækstpolitik 2017-2021 Vi skaber rammer for udvikling Ballerup Kommune Vision 2029: Ballerup - en førende erhvervsby Ballerup er en førende erhvervsby. Ballerup Kommune er en integreret del

Læs mere

Samlet udbyder institutionerne under VEU-Center Østjylland FKB'er (fælles kompetencebeskrivelser), som fremgår af oversigten sidst i dokumentet.

Samlet udbyder institutionerne under VEU-Center Østjylland FKB'er (fælles kompetencebeskrivelser), som fremgår af oversigten sidst i dokumentet. UDBUDSPOLITIK 2013 UDBUDSPOLITIK 2013... 1 Indledning... 2 Udbud/geografisk opland... 2 Århus Købmandsskoles geografiske opland... 2 Aktivitetsudvikling... 3 Bevillingsmæssige prioriteringer... 3 Imødekommelse

Læs mere

Et arbejdsmarked rustet til fremtiden

Et arbejdsmarked rustet til fremtiden Et arbejdsmarked rustet til fremtiden Danske Regioners forslag til et regionalt partnerskab for styrket kompetencematch t arbejdsarked ustet til remtiden Et arbejdsmarked rustet til fremtiden Danske Regioner

Læs mere

Kort om effekter af. vækstforum investeringer

Kort om effekter af. vækstforum investeringer Kort om effekter af vækstforum investeringer 2011-2015 11 22 Den regionale vækstindsats leverer resultater Regionerne investerer i vækst og arbejdspladser i hele Danmark. Det giver positive resultater.

Læs mere

Ministeriet for Børn og Undervisning. Endnu bedre uddannelser for unge og voksne

Ministeriet for Børn og Undervisning. Endnu bedre uddannelser for unge og voksne Ministeriet for Børn og Undervisning Endnu bedre uddannelser for unge og voksne 0 Endnu bedre uddannelser for unge og voksne Nyt kapitel Vi har i Danmark gode ungdomsuddannelser og gode voksen- og efteruddannelser.

Læs mere

Regionens og kommunernes opgaver på uddannelsesområdet

Regionens og kommunernes opgaver på uddannelsesområdet Halsnæ Regional Udviklingsplan 2012 Uddannelse Regionens og kommunernes opgaver på uddannelsesområdet Regionen har en rolle i forhold til at facilitere et bredt samarbejde regionalt mellem kommuner og

Læs mere

Viborg Kommune i bevægelse

Viborg Kommune i bevægelse Viborg Kommune i bevægelse politik for idræt og motion UDKAST Indhold Indledning....................................................3 Politikkens opbygning....................................... 4 Politikkens

Læs mere

Samarbejdsgrundlag for VEU- Center Østjylland

Samarbejdsgrundlag for VEU- Center Østjylland Samarbejdsgrundlag for VEU- Center Østjylland Værtsinstitution: VEU Centerfunktionen varetages af AARHUS TECH med virkning fra 1. januar 2010 Geografi: VEU- Centeret dækker følgende geografi: Horsens,

Læs mere

EUD 10. Norddjurs. September 2014

EUD 10. Norddjurs. September 2014 September 2014 EUD 10 Norddjurs Billeder og illustrationer: Colourbox.dk Et samarbejde mellem 10. Klasse-Center Djursland, Viden Djurs og Randers Social- og Sundhedsskole, Djurslandsafdelingen Formål,

Læs mere

Livslang uddannelse og opkvalificering af alle på arbejdsmarkedet

Livslang uddannelse og opkvalificering af alle på arbejdsmarkedet Regeringen 20. marts 2006 Landsorganisationen i Danmark Funktionærernes og Tjenestemændenes Fællesråd Akademikernes Centralorganisation Ledernes Hovedorganisation Dansk Arbejdsgiverforening Sammenslutning

Læs mere

Handleplan Praktikkontor og Udviklingsafdeling 2011-2012 Indsatsområder og handlingsplaner for EUD praktik & udvikling, 2011-2012

Handleplan Praktikkontor og Udviklingsafdeling 2011-2012 Indsatsområder og handlingsplaner for EUD praktik & udvikling, 2011-2012 Indsatsområder og handlingsplaner for EUD praktik & udvikling, 2011 - CPH WEST bygger på værdier om dialog, udvikling og lederskab på alle niveauer, hvilket afspejler sig i EUD-afdelingens målsætning om,

Læs mere

Partnerska bsafta le

Partnerska bsafta le Partnerska bsafta le mellem Vejen K dansk b vooerl..,.., HANSENBERG ~ fl J _ C ~EKNSK SKOLE ESBJERG ,. HANSEN DERi"~ 1r ~~~~~,.

Læs mere

PARTNERSKABSAFTALE MELLEM DANSK BYGGERI, SE- LANDIA SLAGELSE, UU-VESTSJÆLLAND OG SORØ KOM- MUNE

PARTNERSKABSAFTALE MELLEM DANSK BYGGERI, SE- LANDIA SLAGELSE, UU-VESTSJÆLLAND OG SORØ KOM- MUNE Dok. nr. 340-2014-138447 PARTNERSKABSAFTALE MELLEM DANSK BYGGERI, SE- LANDIA SLAGELSE, UU-VESTSJÆLLAND OG SORØ KOM- MUNE Indledning Parterne bag denne aftale ønsker at etablere et samarbejde med fokus

Læs mere

Der skal nu fokus på implementering i den daglige drift, samt udvikling af udvalgte temaer og områder.

Der skal nu fokus på implementering i den daglige drift, samt udvikling af udvalgte temaer og områder. UDKAST Handlingsplan 2012-2013 - Videregående uddannelser Indledning Kompetenceparat 2020 er en langsigtet satsning med det formål at hæve kompetenceniveauet markant i regionen frem mod 2020, gennem en

Læs mere

Hovedaftale for Syddansk Uddannelsesaftale. - sådan sikrer vi i fællesskab, at flere unge gennemfører en ungdomsuddannelse

Hovedaftale for Syddansk Uddannelsesaftale. - sådan sikrer vi i fællesskab, at flere unge gennemfører en ungdomsuddannelse Hovedaftale for Syddansk Uddannelsesaftale - sådan sikrer vi i fællesskab, at flere unge gennemfører en ungdomsuddannelse September 2009 Baggrund for initiativet I Region Syddanmark er der taget initiativ

Læs mere

Bilag 3a Foreløbig oversigt over igangsatte eller planlagte initiativer hos Vækstforums parter

Bilag 3a Foreløbig oversigt over igangsatte eller planlagte initiativer hos Vækstforums parter Område: Regional Udvikling Udarbejdet af: Christian Nordbek Afdeling: Erhvervsudvikling og Udviklingsområder E-mail: christian.brincker.nordbek@regionsyddanmark.dk Journal nr.: Telefon: 76631902 Dato:

Læs mere

Hvordan får flere unge en ungdomsuddannelse?

Hvordan får flere unge en ungdomsuddannelse? Hvordan får flere unge en ungdomsuddannelse? Oplæg på konferencen JAGTEN PÅ 95 PCT. - HVAD VIRKER! Odense Congress Center 22. november 2010 v. Torben Pilegaard Jensen, AKF Hvordan får flere unge en ungdomsuddannelse?

Læs mere

2011-2014 Erhvervsudviklingsstrategi

2011-2014 Erhvervsudviklingsstrategi 2011-2014 Erhvervsudviklingsstrategi Vækstforum Sjælland Region Sjælland Alléen 15 4180 Sorø Telefon 70 15 50 00 E-mail vaekstforum@regionsjaelland.dk www.regionsjaelland.dk Fotos: Jan Djenner Tryk: Glumsø

Læs mere

VEU-centre kontrakter 2014-2015 Mål- og indikatorplan

VEU-centre kontrakter 2014-2015 Mål- og indikatorplan VEU-centre kontrakter 2014-2015 Mål- og indikatorplan revideret november 2014 1 Indholdsfortegnelse 1. Gennemgang af indsatsområder, resultatmål og indikatorer Indsatsområde 1, indikator 1-5 Indsatsområde

Læs mere

Vejen til offshore oplysningskampagne for folkeskoleelever

Vejen til offshore oplysningskampagne for folkeskoleelever Torvegade 74, 6700 Esbjerg Dato 7. oktober 2015 Vejen til offshore oplysningskampagne for folkeskoleelever Formål Som EnergiMetropol er der i Esbjerg en klar strategi for at understøtte virksomhederne

Læs mere

Rammer for erhvervsog videregående uddannelser. Politik for Herning Kommune

Rammer for erhvervsog videregående uddannelser. Politik for Herning Kommune Rammer for erhvervsog videregående uddannelser Politik for Herning Kommune Indhold Forord af Lars Krarup, Borgmester 5 Politik for rammerne for erhvervs- og videregående uddannelser - vision 7 1 - Unikke

Læs mere

Sammensætning Medlemmerne af Det Nationale IT Kompetence Board skal bestå af folk med viden om og legitimitet indenfor IT arbejdsmarkedet

Sammensætning Medlemmerne af Det Nationale IT Kompetence Board skal bestå af folk med viden om og legitimitet indenfor IT arbejdsmarkedet En samlet strategi for Danmarks Digitale Kompetencer IT Branchen, Prosa og IDA anbefaler, at der etableres en samlet strategi for Danmarks Digitale Kompetencer og nedsættes et Nationalt IT Kompetence Board,

Læs mere

STATUS MÅL. Flere skal fuldføre Flere skal fuldføre en erhvervsuddannelse (fuldførelsen skal stige til mindst 60 procent i 2020 og 67 procent i 2025).

STATUS MÅL. Flere skal fuldføre Flere skal fuldføre en erhvervsuddannelse (fuldførelsen skal stige til mindst 60 procent i 2020 og 67 procent i 2025). STRATEGI 2020 STATUS Strategi 2016 2020 udformes i en tid præget af mange forandringer på skolen og uddannelsesområdet. Erhvervsuddannelsesreformen (EUD-reformen) fra 2015 er under indfasning, den fremtidige

Læs mere

Uddrag af rapporten. Unge i erhvervsuddannelserne og på arbejdsmarkedet. - Værdier, interesser og holdninger

Uddrag af rapporten. Unge i erhvervsuddannelserne og på arbejdsmarkedet. - Værdier, interesser og holdninger Uddrag af rapporten Unge i erhvervsuddannelserne og på arbejdsmarkedet - Værdier, interesser og holdninger Hvem vælger hvad? Unge, der vælger EUD, ser uddannelsen som middel til at komme ud på arbejdsmarkedet

Læs mere

Oversigt over ansøgninger, der er bevilget tilskud

Oversigt over ansøgninger, der er bevilget tilskud Oversigt over ansøgninger, der er bevilget tilskud 1. Uddannelsescenter Herning i samarbejde med Herning HF og VUC Projekt: Forsøg med FVU-undervisning til unge under 18 år, som en integreret del af erhvervsuddannelserne

Læs mere

Udkast til Virksomhedsplan for UU-Center Sydfyn 2014-2015

Udkast til Virksomhedsplan for UU-Center Sydfyn 2014-2015 Udkast til Virksomhedsplan for -Center Sydfyn Juni 2014 Overordnet mål/ indsatsområde Centerrådet Konkretisering af indsatsområde. I takt med udviklingen af reformer, samt ændring i demografi, uddannelse

Læs mere

ERHVERVSPOLITIK GENTOFTE KOMMUNE

ERHVERVSPOLITIK GENTOFTE KOMMUNE ERHVERVSPOLITIK GENTOFTE KOMMUNE ERHVERVSPOLITIK Marts 2017 Udarbejdet af Opgaveudvalget Erhvervspolitik for Gentofte Kommune Godkendt af Kommunalbestyrelsen i 2017 Layout: Rosendahls a/s Downloades på:

Læs mere

Partnerskabsaftale mellem Dansk Byggeri, Skive Kommune, Skive Tekniske Skole og 3F Skive-Egnen. 1. oktober 2012-1. oktober 2014

Partnerskabsaftale mellem Dansk Byggeri, Skive Kommune, Skive Tekniske Skole og 3F Skive-Egnen. 1. oktober 2012-1. oktober 2014 Partnerskabsaftale mellem Dansk Byggeri, Skive Kommune, Skive Tekniske Skole og 3F Skive-Egnen 1. oktober 2012-1. oktober 2014 Indledning Parterne bag denne aftale ønsker at etablere et samarbejde, der

Læs mere

FTF-LO udspil om kvalitet, relevans og sammenhæng i de videregående uddannelser

FTF-LO udspil om kvalitet, relevans og sammenhæng i de videregående uddannelser Februar 2014 FTF-LO udspil om kvalitet, relevans og sammenhæng i de videregående uddannelser Indledning. Regeringen nedsatte i oktober 2013 Udvalget for kvalitet og relevans i de videregående uddannelser.

Læs mere

Strategi. flere unge skal have en uddannelse 2015-2016

Strategi. flere unge skal have en uddannelse 2015-2016 Strategi flere unge skal have en uddannelse 2015-2016 Flere unge skal have en uddannelse Indledning Virksomhedernes krav til medarbejdernes kvalifikationer stiger, og antallet af stillinger, som kan udføres

Læs mere

Beskæftigelsespolitik Silkeborg Kommune 2015-2018

Beskæftigelsespolitik Silkeborg Kommune 2015-2018 Beskæftigelsespolitik Silkeborg Kommune 2015-2018 Beskæftigelsespolitikkens formål er at fremme borgernes mulighed for beskæftigelse og sikre virksomhederne kvalificeret arbejdskraft. Med Beskæftigelsespolitikken

Læs mere

Partnerskabsaftale vedr. erhvervsuddannelser indenfor industri og håndværk Ves. 27-02-2015

Partnerskabsaftale vedr. erhvervsuddannelser indenfor industri og håndværk Ves. 27-02-2015 Handlingsplan Indsatsområde Fokus Mål Initiativer 1. Valg af erhvervsuddannelse Vejledning om erhvervsuddannelser i grundskolen og efterskoler at flere unge vælger en erhvervsuddannelse indenfor industri

Læs mere

Seminar om regional læringsstrategi 12. september 2007

Seminar om regional læringsstrategi 12. september 2007 Seminar om regional læringsstrategi 12. september 2007 Kommunerne og den regionale læringsstrategi Per B. Christensen, Børne- og Kulturdirektør, Næstved Kommune Udfordringer i Sjælland Uddannelsesniveauet

Læs mere

1. Ansvar og redskaber til kommunerne

1. Ansvar og redskaber til kommunerne 6. Alle unge skal gennemføre en ungdomsuddannelse Alle unge skal have mulighed for at påbegynde og gennemføre en kompetencegivende ungdomsuddannelse. Uddannelsesniveauet skal løftes, så vi sikrer mod,

Læs mere

Mission. Vision. Kommunikationsstrategi 2013-2015. Formål

Mission. Vision. Kommunikationsstrategi 2013-2015. Formål Tanken om et campus som et uddannelsesfællesskab har eksisteret i Køge i mange år og er udsprunget fra lokale uddannelsesinstitutioner. Tanken har vokset sig større og større, blandt andet med bred støtte

Læs mere

Anbefaling 1. Samarbejde med erhvervslivet. Fokus på unge med skæve/alternative kompetencer

Anbefaling 1. Samarbejde med erhvervslivet. Fokus på unge med skæve/alternative kompetencer Anbefaling 1 Samarbejde med erhvervslivet Fokus på unge med skæve/alternative kompetencer Iværksætter uddannelse i Helsingør (som skal være landsdækkede) Eventuddannelse + stillinger i kommunen, der skal

Læs mere

Uddannelsesstrategi

Uddannelsesstrategi Uddannelsesstrategi 2010 2011 1. Indledning Siden Regionsrådets vedtagelse af Uddannelsesplan 2009 og igangsætning af en lang række udviklingsprojekter har der været flere forandringer på uddannelsesområdet.

Læs mere

De regionale vækstforuminvesteringer hovedkonklusioner

De regionale vækstforuminvesteringer hovedkonklusioner N O T A T De regionale vækstforuminvesteringer 2014 - hovedkonklusioner 1. Regionale investeringer i erhvervsudvikling for over 1,3 mia. kroner Regionerne og de regionale vækstfora har i 2014 været med

Læs mere

Forord. Strategier for ungdomsuddannelse til alle Lolland-Falster, 2010 15-06-2010

Forord. Strategier for ungdomsuddannelse til alle Lolland-Falster, 2010 15-06-2010 Uddannelse til alle unge Strategier for ungdomsuddannelse til alle Lolland-Falster, 2010 Forord Den foreliggende uddannelsesstrategi for Lolland-Falster har fundet sin udformning gennem det fælleskommunale

Læs mere