Uddannelse under udvikling

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Uddannelse under udvikling"

Transkript

1 +UVM Uddannelse under udvikling Katalog over inspirerende lokale udviklingsprojekter i lyset af de regionale partnerskabsaftaler 2010

2 Uddannelse under udvikling Danske Regioner og Undervisningsministeriet 2011 Tak til CPH West for fotomulighed Layout: UHI, Danske Regioner Fotos: Ulla Hilden Tryk: Danske Regioner ISBN tryk: ISBN elektronisk:

3 Uddannelse under udvikling Katalog over inspirerende lokale udviklingsprojekter i lyset af de regionale partnerskabsaftaler Forord 5 Overblik: Udviklingsprojekter fordelt på politisk prioriterede indsatsområder 6 Inspirerende udviklingsprojekter 10 Regional og national understøttelse af udviklingsprojekter 20 Hvordan ansøger jeg om udviklingsmidler? 22 Emnebaseret register over projektbeskrivelser 23 Danske regioner og undervisningsministeriet 3

4 4 Uddannelse under udvikling

5 1/ Forord Dette er et katalog til dig, der gerne vil være med til at udvikle uddannelsesområdet. Hvad enten du er ansat i en kommune, i en virksomhed eller på en uddannelsesinstitution. Udvikling af uddannelsesområdet er centralt for, at Danmark også i fremtiden skal kunne klare sig i den internationale konkurrence. Vi har brug for, at flere unge gennemfører en uddannelse, og at arbejdsstyrken har tidssvarende kompetencer. Det er desuden nødvendigt, at udviklingen af uddannelsesområdet sker i et tæt samarbejde med erhvervslivet. Regeringen og de seks regionale vækstfora har indgået regionale partnerskabsaftaler i efteråret Her har de udpeget en række centrale indsatsområder og derved udstukket en retning for udviklingen af uddannelsesområdet. Her i kataloget finder du eksempler på lokalt igangsatte projekter inden for de enkelte indsatsområder. Fælles for projekterne er, at de bidrager til lokalt at løfte indsatsen på uddannelsesområdet. En stor del af projekterne er gennemført med støtte fra forskellige puljer for udviklingsmidler, særligt regionale udviklingsmidler. Formålet med kataloget er at inspirere dig i dit arbejde med uddannelsesudvikling. Ved hver projektbeskrivelse finder du en kontaktperson. Dermed er løsningerne på dine konkrete udfordringer måske kun et telefonopkald væk. Sådan finder du rundt i kataloget Katalogets beskrivelser af udvalgte udviklingsprojekter og tiltag er inddelt efter, hvilke politisk prioriterede indsatsområder, de hver især bidrager til. Se oversigten over de centrale indsatsområder fra de regionale partnerskabsaftaler, som kataloget er struktureret efter. Hvis du for eksempel ønsker at lade dig inspirere af projekter, der bidrager til at udvikle og udbrede mere fleksible undervisningsformer, så kan du læse om dem ved at klikke dig frem til indsatsområdet Udvikling og udbredelse af mere fleksible undervisningsformer. Ønsker du derimod at vide mere om, hvordan man kan sætte ind imod frafald, kan du hente inspiration ved klik på indsatsområdet Bekæmpelse af frafald i uddannelserne. Måske har du andre indgangsvinkler, og de enkelte projekter bidrager typisk til flere mål end de indsatsområder, de er inddelt efter i kataloget. Vil du kende mere til projekter, der vedrører gymnasieområdet? Er du interesseret i projekter i en bestemt region? Eller vil du vide mere om særlige tiltag i yderområderne? Så kan du lade dig vejlede af det emnebaserede register over projektbeskrivelserne. Danske regioner og undervisningsministeriet 5

6 2/ Overblik Udviklingsprojekter fordelt på politisk prioriterede indsatsområder Uddannelsesområdet er centralt i partnerskabsaftalerne mellem regeringen og de seks regionale vækstfora. Aftalerne indeholder en række indsatsområder for hver region, og mange af disse knytter sig til uddannelse. Hver af de seks aftaler fokuserer på særlige udfordringer i den respektive region, men mange indsatsområder går igen i flere af partnerskabsaftalerne. Dette katalog beskriver allerede gennemførte eller igangsatte uddannelsesprojekter, der repræsenterer et udvalg af de prioriterede indsatsområder. Som det fremgår herunder, er projekterne inddelt efter hvilket uddannelsespolitisk indsatsområde, de hver især har særlig relevans for. Kataloget præsenterer et udvalg af centrale indsatsområder inden for temaet Uddannelse og arbejdskraft i de seks partnerskabsaftaler. Det giver således ikke et fuldt billede af nuancerne i de enkelte aftaler. Find de seks partnerskabsaftaler på 6 Uddannelse under udvikling

7 Indsatsområder og projekter: Indsatsområde 1: Udvikling og udbredelse af mere fleksible undervisningsformer Uddannelse skal være tilgængelig og tilrettelagt på en måde, der gør det muligt og attraktivt for alle at tage en uddannelse. Projekteksempler: 1.1 Fleksibel undervisning på modtagernes præmisser (Projekttitel: ELYK-projektet) 1.2 Lokale erhvervsuddannelsesindgange tæt på de unge (Projekttitel: Udvikling med udsigt) Indsatsområde 2: Mere fleksible overgange mellem uddannelser Det skal være nemmere at tage skridtet fra én uddannelse til en anden. Både når man skal videre til et nyt uddannelsestrin, og når man har behov for at vælge om. 2.1 En overset vej til videregående uddannelse via erhvervsuddannelse (Projekttitel: EUD som adgangsvej til videregående uddannelser) Indsatsområde 3: Afdækning og opfyldelse af aktuelle og fremtidige kompetenceog teknologibehov Udviklingen af de personlige og faglige kompetencer hos faglærte skal målrettes fremtidens behov og rettes mod både specifikt faglige samt kreative og innovative kompetencer. 3.1 Kompetenceudvikling af det syddanske turisterhverv (Projekttitel: Oplevelsernes Academy) 3.2 Kortlægning af kompetenceudfordringer i Nordjylland (Projekttitel: FremKom Fremtidens Kompetencer) vækst og regional udvikling af erhverv og professioner i regionerne. Det skal blandt andet ske gennem udviklingsarbejde i samspil med det lokale erhvervsliv. 4.1 Studerende fra Erhvervsakademi Lillebælt indtager virksomheder (Projekttitel: 48 timer) 4.2 Nyt laboratorium skal styrke samarbejdet med erhvervslivet (Projekttitel: Energi- og Miljøskolen MAR-TEC) Indsatsområde 5: Opkvalificering og omstilling af arbejdsstyrken med særligt fokus på kortuddannede og kompetenceudvikling i små og mellemstore virksomheder Voksen- og efteruddannelsesområdet skal styrkes ved at afdække behov for kompetenceudvikling på det lokale arbejdsmarked. 5.1 Kompetenceudvikling i små og mellemstore virksomheder (Projekttitel: Projekt KLAR Kompetent Læring Af Regionen) 5.2 Bornholm får et serviceløft (Projekttitel: Bornholms Serviceskole) Indsatsområde 6: Fremme af elevers interesse og kompetencer inden for naturvidenskab Tilgangen til fag og uddannelser inden for naturvidenskab, teknik og sundhed skal øges, blandt andet gennem en styrkelse af elevers kompetencer inden for disse områder. 6.1 Ny studieretning i bioteknologi i samarbejde med videregående uddannelser og virksomheder (Projekttitel: Bioteknologi i gymnasiet) 6.2 Naturvidenskab under fremmede himmelstrøg (Projekttitel: Udvikling af international naturvidenskabelig studieretning på Herning Gymnasium) Indsatsområde 4: Styrkelse af samspillet mellem uddannelse og erhverv Professionshøjskolerne og erhvervsakademierne skal fremme udviklingen af kompetencer, der bidrager til Danske regioner og undervisningsministeriet 7

8 Indsatsområde 7: Fremme af lokale samarbejder på tværs af uddannelser Tættere lokale samarbejder på ungdomsuddannelsesområdet. Det kan for eksempel ske gennem fusioner, administrative fællesskaber eller campusser. 7.1 Campussamarbejde i Grindsted mere end blot mursten (Projekttitel: Campus Grindsted) 7.2 Camp om campus kickstart til øget uddannelsessamarbejde på Bornholm (Projekttitel: Uddannelsernes Camp Bornholm) Indsatsområde 8: Flere praktikpladser Der er behov for flere praktikpladser på de erhvervsrettede ungdomsuddannelser. 8.1 Flere praktikpladser gennem virksomhedsopsøgende indsats (Projekttitel: Praktikpladsjagt i Region Nord) 8.2 Fra telefonopkald til praktikpladser (Projekttitel: Praktiksatsning i Hovedstaden) Indsatsområde 9: Bekæmpelse af frafald i uddannelserne Elever og studerende skal fastholdes i uddannelserne gennem initiativer, der tager højde for specifikke lokale problemstillinger. 9.1 Tæt voksenkontakt som middel mod frafald (Projekttitel: Ungdomscoach med street credibility) 9.2 Hurtigere vejledningsindsats via it-løsning (Projekttitel: Tilbagemelding.dk) Indsatsområde 10: Styrkelse af talentarbejdet Hvert barn og ungt menneske skal kunne udnytte sine særlige styrker, så langt talentet rækker. Talent skal udvikles og gødes hele vejen igennem det danske skolesystem Et akademi til hovedstadens talenter (Projekttitel: ATU Akademiet for Talentfulde Unge) 10.2 Talentambassadør styrker talentarbejdet (Projekttitel: Sciencetalenter Nordjylland) Indsatsområde 11: Opbakning om indsatsen for børn og unge med særlige behov Der skal foretages en indsats over for elever, der risikerer at forlade folkeskolen uden de nødvendige faglige færdigheder samt over for de unge, der har særlige udfordringer med at komme i uddannelse Flere unge med autisme skal have studenterhue via lektiehjælp (Projekttitel: Mentorordning for unge med autisme/aspergers syndrom) Indsatsområde 12: Bedre læring gennem målrettet pædagogisk anvendelse af it i undervisningen Kvaliteten af undervisningen i uddannelserne skal styrkes gennem mere målrettet pædagogisk anvendelse af it i undervisning og læring Målrettet pædagogisk anvendelse af IT i undervisningen (Projekttitel: Webbaseret undervisning i social- og sundhedsuddannelserne) 12.2 Undervisning på video (Projekttitel: Parallel pædagogik) De regionale vækstfora De seks regionale vækstfora i Region Nordjylland, Midtjylland, Syddanmark, Sjælland, Hovedstaden og på Bornholm, er omdrejningspunktet for den regionale vækstindsats. Her samles repræsentanter for erhvervslivet, viden- og uddannelsesinstitutioner, arbejdsmarkedets parter og lokale og regionale myndigheder, der alle er aktører med førstehåndskendskab til erhvervslivets udfordringer og de regionale betingelser for vækst. Regionale partnerskabsaftaler: Efter etableringen af de regionale vækstfora i forbindelse med strukturreformen er der siden 2007 indgået regionale partnerskabsaftaler mellem regeringen og hvert af de regionale vækstfora. De regionale partnerskabsaftaler bidrager til at koble de nationale og regionale indsatser for vækst og erhvervsudvikling, blandt andet på uddannelsesområdet. Find alle regionale partnerskabsaftaler på ebst.dk. 8 Uddannelse under udvikling

9 Danske regioner og undervisningsministeriet 9

10 3/ Inspirerende udviklingsprojekter Indsatsområde 1: Udvikling og udbredelse af mere fleksible undervisningsformer 1.1. Fleksibel undervisning på modtagernes præmisser (Projekttitel: ELYK-projektet) Traditionelle uddannelsestilbud passer ikke på alle målgrupper. For nogle er det ikke attraktivt eller muligt at følge de sædvanlige skemaer og undervisningsformer. Det forsøger ELYK-projektet (E-Læring, Yderområder og Klyngedannelse) at tage højde for med udvikling af nye uddannelsesformer på brugernes præmisser. Projektet fokuserer på anvendelsen af e-læringsbaserede værktøjer til at gøre undervisningen mere fleksibel og målrettet modtagerne. De enkelte værktøjer og undervisningsformer bliver udviklet som følge af behovsanalyser. I udviklingsfasen bliver de testet på nogle fra målgruppen, så de kan tilpasses deres behov. Projektleder Karsten Gynther udtaler blandt andet om et af udviklingsforløbene: Vi arbejder for eksempel med at udvikle et koncept, hvor vores forsøgsgruppe skal optage et billede og indtale et lydklip på deres mobiltelefon om en praktisk situation på deres praktikplads og sende det til deres lærer. Så kan undervisningen tage udgangspunkt i arbejdspladsernes konkrete problemstillinger Lokale erhvervsuddannelsesindgange tæt på de unge (Projekttitel: Udvikling med udsigt) Det kan være svært for en uddannelsesinstitution at få det til at hænge sammen fagligt og økonomisk at udbyde uddannelser i landets yderområder. Det medfører nogle gange, at uddannelserne samles i større institutioner i de store byer. Unge i yderområderne har derfor ofte langt til nærmeste uddannelsessted. Det er en barriere for den enkelte, som gør det sværere at tage en uddannelse. Erhvervsskolen Nordsjælland viser med projektet Udvikling med udsigt, at tendensen mod større uddannelsesinstitutioner ikke behøver at være ensbetydende med, at uddannelserne fysisk centraliseres. I projektet Udvikling med udsigt har skolen oprettet fem nye lokale afdelinger i Nordsjælland. De lokale afdelinger indgår i et samspil med hovedafdelingen i Hillerød. Således kan eleverne på de nye afdelinger tage første del af deres uddannelse lokalt, imens den sidste del fortsat skal tages i Hillerød. Pia Flugt på 36 år er en af de elever, der har fået glæde af de nye tilbud: Vi er flere elever, der har børn, og det gør det noget nemmere at holde sammen på en hverdag med både uddannelse og familie, når noget af uddannelsen kan tages i ens lokalområde. 10 Uddannelse under udvikling

11 Indsatsområde 2: Mere fleksible overgange mellem uddannelser 2.1 En overset vej til videregående uddannelse via erhvervsuddannelse (Projekttitel: EUD som adgangsvej til videregående uddannelser) Meget få unge tager en erhvervsuddannelse for derefter at læse videre. Tendensen har endda været faldende over de senere år. Erhvervsfolk inden for flere brancheområder har beklaget denne udvikling. De efterspørger teoretisk velfunderede praktikere til koordinations- og ledelsesopgaver i både byggeriet og industrien. I projektet EUD som adgangsvej til videregående uddannelser arbejder Professionshøjskolen VIA i samarbejde med erhvervsskolerne CEU Herning og Holstebro Tekniske Skole på at få flere erhvervsuddannede til at tage en videregående uddannelse. De analyserer, hvad der får eleverne til at vælge eller fravælge en videregående uddannelse. Det kan for eksempel være særligt stimulerende skole- og praktikmiljøer eller rollemodeller, der har indvirkning på den enkeltes valg. Projektet skal munde ud i informations- og kampagnemateriale, som får skolers og elevers øjne op for den oversete vej til en videregående uddannelse. Erfaringerne fra de få mønsterbrydere skal bruges. Projektleder Morten Piil Hansen beretter: I løbet af projektet har vi set eksempler på, at man kan gå ud af 10. klasse som skoletræt og derfor vælger en praktisk erhvervsuddannelse - for derefter nogle få år senere at læse til elektronikingeniør. Og man kan på et tidspunkt være elektrikerstuderende uden planer om videreuddannelse og ende med at arbejde som maskinmester på Silkeborg Sygehus. Danske regioner og undervisningsministeriet 11

12 12 Uddannelse under udvikling

13 Indsatsområde 3: Afdækning og opfyldelse af aktuelle og fremtidige kompetenceog teknologibehov 3.1 Kompetenceudvikling af det syddanske turisterhverv (Projekttitel: Oplevelsernes Academy) Turismebranchen er karakteriseret ved lavt uddannelsesniveau. Turismen er sæsonbetonet, og personaleudskiftningen er som følge heraf høj. Syddansk Turisme og Tietgen KompetenceCenter har derfor taget initiativ til at oprette Oplevelsernes Academy for at give hele turistbranchen i Region Syddanmark et kompetenceløft. Formålet er at øge den enkelte medarbejders vidensniveau og dermed virksomhedens grundlag for forretningsudvikling. Dermed skaber Oplevelsernes Academy et fundament for en øget konkurrenceevne. Oplevelsernes Academy kan bedst beskrives som et virtuelt uddannelsescenter. Det formidler kontakten mellem uddannelsesinstitutioner og turistvirksomheder. For eksempel aflægger Oplevelsernes Academy besøg hos virksomheder og kortlægger behovet for kompetenceløft, så de rigtige uddannelsesforløb kan udvikles. Det har resulteret i tiltag som Ærøs Turistuddannelse, LEGOLANDS projektlederuddannelse, forløb om Margueritruten og flere andre, som er undervejs. 3.2 Kortlægning af kompetenceudfordringer i Nordjylland (Projekttitel: FremKom ) I Region Nordjylland flytter mange højtuddannede fra regionen, og mange faglærte forlader arbejdsmarkedet. Derfor har Beskæftigelsesregion Nordjylland, Vækstforum Nordjylland samt andre erhvervs-, beskæftigelses- og uddannelsespolitiske aktører sammen lavet initiativet Frem- Kom. Initiativet består af en række analyser, og tilsammen tegner de et billede af, hvilke kompetencer regionen har behov for i fremtiden. enkelte klynge. For eksempel er der behov for færdigheder i forhold til robotteknologi inden for jern- og metalindustrien. Andre er mere generelle og peger på omstillingsevne, selvstændighed, samarbejds- og kommunikationsevner og nytænkning. Analyserne har ført til dialog mellem de relevante parter om konkrete initiativer til at imødekomme kompetencebehovene. Indsatsområde 4: Styrkelse af samspillet mellem uddannelse og erhverv 4.1 Studerende fra Erhvervsakademi Lillebælt indtager virksomheder (Projekttitel: 48 timer) Siden foråret 2009 har et hold studerende fra Erhvervsakademi Lillebælt to gange om året indtaget en virksomhed i 48 timer. De ca studerende har skullet komme med konkrete forslag til optimering af virksomheden fra A-Z. Projektet er et eksempel på praksisorienteret undervisning. Under 48 timer kommer de studerende ud af klasseværelset og bliver stillet i en autentisk arbejdssituation. De deltagende virksomheder får indblik i, hvilke kompetencer de studerende har, og underviserne kan opdatere deres viden om virkeligheden i det arbejdsmarked, de uddanner til. I de første tre projekter har erhvervsvirksomhederne Midtfyns Bryghus, DesignModul A/S og BF-OKS A/S deltaget. De har alle kunnet bruge nogle af de studerendes konkrete forslag. Eksempelvis anvendte DesignModul A/S straks de studerendes kundetilfredshedsanalyse, og firmaet har sat et energiklasse 1-hus i produktion, efter at nogle konstruktørstuderende udviklede det i løbet af projektdagene. Analyserne har fokuseret på seks vigtige erhvervsklynger og har peget på en række konkrete behov for kompetenceudvikling. Nogle er meget specifikke for den Danske regioner og undervisningsministeriet 13

14 4.2 Nyt laboratorium skal styrke samarbejdet med erhvervslivet (Projekttitel: Energi- og Miljøskolen MARTEC) I Frederikshavn er et laboratorium under konstruktion til den nyoprettede Energi- og Miljøskolen. Laboratoriet vil indeholde apparatur, som normalt benyttes af virksomheder inden for energi- og miljøbranchen. Det betyder, at elever og kursister på skolen kan tilegne sig de kompetencer, der er brug for på arbejdsmarkedet. Samtidig vil laboratoriet naturligt være et udgangspunkt for konkret samarbejde mellem skolen og de relevante virksomheder. Projektleder og daglig leder for energi- og miljøskolen Børge Nielsen siger: Undervisere og studerende får kendskab til den nyeste teknologi inden for varmepumper, Danfoss har doneret nogle eksemplarer til vores laboratorium. Det giver naturligvis anledning til tætte kontakter. Vi besøger Danfoss, og folk fra Danfoss besøger vores laboratorium og fortælle om pumperne og anden teknologi, og om hvordan de til daglig anvendes i praksis. Indsatsområde 5: Opkvalificering og omstilling af arbejdsstyrken med særligt fokus på kortudannede og kompetenceudvikling i små og mellemstore virksomheder 5.1 Kompetenceudvikling i små og mellemstore virksomheder (Projekttitel: Projekt KLAR - Kompetent Læring Af Regionen) Det er en særlig udfordring for små og mellemstore virksomheder at kompetenceudvikle medarbejderne, idet virksomhedernes ressourcer til HR-funktioner er begrænsede. Uddannelsesinstitutionerne i regionen kan bistå virksomhederne med dette. Projekt KLAR er et målrettet, samlet løft af kompetenceudviklingen i Region Sjællands små og mellemstore virksomheder ved hjælp af regionens uddannelsesinstitutioner. På de deltagende skoler er der uddannet et korps af KLAR-konsulenter og KLAR-ambassadører, som rådgiver virksomheder i kompetenceudvikling. Der er ligeledes etableret netværk mellem virksomheder og uddannelsesinstitutioner. Hos os fulgte konsulenten med de enkelte medarbejdere rundt og vurderede behovet for kompetenceudvikling. Det betød, at de efterfølgende fik nogle målrettede kursusforløb. Det blev arrangeret, så vi ikke skulle undvære vores medarbejdere under de dele af kurserne, som de ikke havde behov for at følge, fortæller Bo Bahrt, indehaver af hjemmeservicefirmaet Normas. 5.2 Bornholm får et serviceløft (Projekttitel: Bornholms Serviceskole) Den nyoprettede Bornholms Serviceskole skal sikre adgangen til uddannelse, og bedre service skal være kendetegnende for turisters oplevelser på Bornholm. Skolen er målrettet turistbranchen på øen og har til formål at fremme befolkningens lyst til at deltage i uddannelsestilbud samt at øge virksomhedernes muligheder for efter- og videreuddanne medarbejdere på alle niveauer. Der arbejdes for, at de ansøgte midler i forbindelse med den aktive beskæftigelsesindsats også anvendes til opkvalificering af sæsonansatte/sæsonledige. Disse tiltag bidrager Serviceskolen til, at den bornholmske turisme får en mere stabil beskæftigelse gennem hele året. Der vil blive oprettet skræddersyede kurser og moduler med fokus på en række udviklingsområder indenfor turisterhvervet. Disse tiltag omfatter blandt andet kvalitet, service, sprog, produktudvikling og markedsføring. om uddannelse på regioner.dk og uvm.dk Indsatsområde 6: Fremme af interessen og kompetencerne inden for naturvidenskab 6.1 Ny studieretning i bioteknologi i samarbejde med videregående uddannelser og virksomheder (Projekttitel: Bioteknologi i gymnasiet) I Region Hovedstaden har 24 gymnasier deltaget i udviklingen af en ny studieretning i bioteknologi for at øge 14 Uddannelse under udvikling

15 elevers motivation for at søge videregående uddannelser inden for det naturvidenskabelige område. Studieretningen er udviklet i samarbejde med virksomheder og videregående uddannelser. Studieretningen skal med sin praksisnære og forskningsbaserede tilgang øge interessen for naturvidenskab blandt elever i Region Hovedstaden. Projektet har også indebåret etablering af et regionalt netværk af gymnasier, virksomheder og videregående uddannelsesinstitutioner, der skal sikre relevante besøgsordninger og inddragelse af virksomheder i undervisningen. 6.2 Naturvidenskab under fremmede himmelstrøg (Projekttitel: Udvikling af international naturvidenskabelig studieretning på Herning Gymnasium) En nyudviklet studieretning på Herning Gymnasium indebærer, at eleverne i 2.g er på et 2-måneders studieophold på Edmonds Community College i Seattle, som er en uddannelsesinstitution på niveau med en dansk professionshøjskole. Edmonds Community College har veludbyggede naturvidenskabelige laboratorier, studerende fra 79 lande og i alt cirka studerende. Desuden har skolen et tæt samarbejde med lokale virksomheder, og Seattle er blandt andet hjemby for Microsoft, Boeing, Nintendo og Starbucks. Rektor Søren Brøndum udtaler: Vi har efter oprettelse af den nye internationale, naturvidenskabelige studieretning oplevet en styrket søgning til naturvidenskabelige fag. Naturvidenskabelige fag har ikke de samme iboende egenskaber som andre fag, som virker umiddelbart attraktive for de studerende. Derfor må vi gøre noget ekstra på dette område, så den naturvidenskabelige studieretning bliver attraktiv og særlig at gå på. Indsatsområde 7: Fremme af lokale samarbejder på tværs af uddannelser 7.1 Campussamarbejde i Grindsted mere end blot mursten (Projekttitel: Campus Grindsted) Kommunen og uddannelsesinstitutionerne i Grindsted er gået sammen om at skabe Campus Grindsted. Formålet med campusprojektet er at skabe et så attraktivt ungdomsuddannelsesmiljø, at Grindsted kan fastholde og udbygge sin position og være det primære valg hos de ungdomsuddannelsessøgende i byens naturlige rekrutteringsområde. Campus Grindsted indebærer en fysisk samling af flere af uddannelserne med udgangspunkt i de to største institutioner, Grindsted Erhvervsskole og Grindsted Gymnasium & HF. Umiddelbart ved siden af de to skoler ligger det kommunale bibliotek samt en idræts- og svømmehal. Disse udvides i til et m 2 stort, nyt idræts- og kulturcenter, hvis faciliteter også vil kunne anvendes af ungdomsuddannelserne. I august 2010 blev 10. Klasse Skolen flyttet, så den naturligt indgår i campus-miljøet. På institutionerne under Campus Grindsted er det opfattelsen, at det kommer alle institutionerne i samarbejdet til gavn, når en ny elev vælger at starte på en af disse. Danske regioner og undervisningsministeriet 15

16 7.2 Camp om campus kickstart til øget uddannelsessamarbejde på Bornholm (Projekttitel: Uddannelsernes Camp Bornholm) Som yderområde står Bornholm over for særlige udfordringer i forhold til ungdomsuddannelserne og de videregående uddannelser. Ungdomsårgangene bliver mindre over de næste år, og lærerrekrutteringsgrundlaget er begrænset. Derudover er det vanskeligt at opretholde udviklingsorienterede undervisningsmiljøer af høj kvalitet og med økonomisk bæredygtighed på de nuværende relativt små institutioner. Formålet med afholdelse af Uddannelsernes Camp i 2009 var at skabe ideer og opbakning til en større samling af uddannelserne på Bornholm, så der skabes et attraktivt, samarbejdende og bæredygtigt uddannelsesmiljø. Campen var med til at give opbakning til større samarbejde mellem uddannelser på Bornholm og involvere aktører omkring en fremtidig institutionsstruktur på øen. Desuden skabte campen fokus på den fremtidige uddannelsesstruktur i den bornholmske offentlighed. Indsatsområde 8: Flere praktikpladser 8.1 Flere praktikpladser gennem virksomhedsopsøgende indsats (Projekttitel: Praktikpladsjagt i Region Nordjylland) Region Nordjylland har igangsat en jagt på praktikpladser med det formål at øge antallet af uddannelsesaftaler med praktikpladser i , hvilket vil være en stigning på 25 procent. Projektet består af flere indsatser. Der bliver igangsat en brandingkampagne i de nordjyske medier rettet mod virksomhederne og en direkte opsøgende kontakt til disse. Derudover bliver der etableret en slags CV-bank for de praktikpladssøgende og oprettet elevcaféer, hvor elever får hjælp til jobsøgning. Endvidere bliver et elevambassadørkorps etableret, hvor elever og virksomheder, der har haft succes med praktikpladssøgningen, er med til at hjælpe andre elever. Projektet vil endelig sætte fokus udvikling af skolepraktikken, så den får et bedre ry. Det skal resultere i, at skolepraktikelever er lige så attraktive for virksomhederne som elever, der har været i virksomhedspraktik. 8.2 Fra telefonopkald til praktikpladser (Projekttitel: Praktiksatsning i Hovedstaden) Den økonomiske krise har bremset udviklingen i antallet af praktikpladsaftaler. Virksomhederne kan ikke beskæftige de unge praktikpladssøgende. Samtidig kender mange virksomheder ikke nok til mulighederne ved at have elever i praktik. Derfor har Region Hovedstaden taget initiativ til en større praktikpladssatsning. Ideen er simpel. Et mødebookingfirma har fået til opgave at kontakte relevante virksomheder og tilbyde dem et besøg af erhvervsskolernes virksomhedskonsulenter. Disse kan give information om, hvad det vil sige at oprette en uddannelsesaftale. Direkte telefonopkald frem for reklamekampagner og avisannoncer skal således skaffe praktikpladser. Med kampagnen håber vi at få aflivet de fordomme, der er i nogle brancher. Det behøver hverken være dyrt eller besværligt at have en elev eller lærling. Tværtimod 16 Uddannelse under udvikling

17 er der både faglige og økonomiske fordele ved at oprette praktikpladser, siger Udviklingschef i Region Hovedstaden, Søren Ring. Indsatsområde 9: Bekæmpelse af frafald i uddannelserne 9.1 Tæt voksenkontakt som middel mod frafald (Projekttitel: Ungdomscoach med street credibility) Elever, der ikke har den naturlige uddannelsesstøtte i familie eller nærmiljø, er særligt udsatte for at falde fra sin ungdomsuddannelse. Mange af disse unge befinder sig i et tomrum mellem skolernes velfungerende studievejledere og psykologordninger. Aalborg Handelsskole og skolens samarbejdspartnere projektansatte derfor i 2008 en ungdomscoach med street credibility. Hans vigtigste opgave var at være tilgængelig for elever, der havde brug for en snak om problemer i det daglige. Coachen kunne blandt andet hjælpe de unge med at blive mere sikre i deres uddannelsesvalg og strukturere deres dagligdag. Resultatet blev, at de unge fik en mere målrettet hjælp. I projektet er de mange støttemuligheder til unge koblet meget tættere sammen, så den unge kan modtage den rette støtte udtaler rektor Jens Otto Pedersen, Aalborg Handelsskole. 9.2 Hurtigere vejledningsindsats gennem ny it-løsning (Projekttitel: Tilbagemelding.dk) Bedre og hurtigere kommunikation mellem ungdomsuddannelsesinstitutioner og UU-centre kan styrke vejledningen til de unge. Ved den rette indsats kan frafald gøres til omvalg. Solrød Gymnasium har derfor i samarbejde med Ungdommens Uddannelsesvejledning (UU) udviklet en fælles indberetningsportal for alle uddannelsesinstitutioner i regionen. På den nye portal Tilbagemelding.dk, registrerer skolerne, når unge tilmelder sig, afbryder eller gennemfører en ungdomsuddannelse. Portalen gør det muligt at reagere tidligere i processen i forhold til den unges eventuelle uddannelsesproblemer. Og det giver nye muligheder for mere systematiske indsatser. Vicerektor Hans Christian Pedersen fra Solrød Gymnasium siger: Tilbagemelding.dk giver os et stærkt vidensgrundlag. Vi får data fra en hel region på tværs af uddannelsesretninger og -institutioner. Talmaterialet kan være med til at skærpe indsatsen over for de unge på såvel uddannelses- som vejledningsområdet. Indsatsområde 10: Styrkelse af talentarbejdet 10.1 Et akademi til hovedstadens talenter (Projekttitel: ATU Akademiet for Talentfulde Unge) Der er sjældent tilstrækkeligt mange elever på et enkelt gymnasium til at oprette specielle tilbud til unge med særlige akademiske talenter. Akademiet for Talentfulde Unge (ATU) er en fælles regional platform for talentudvikling i samarbejde mellem universiteter og virksomheder i Region Hovedstaden. Projektet skal bidrage til, at de unges akademiske potentiale udfoldes til gavn, både for dem selv, og for regionens fremtidige arbejdskraft. Akademiet tilbyder en række aktiviteter for talenterne, for eksempel faglige seminarer, olympiader og studieture til udlandet. Eleverne følger akademiets aktiviteter fra semester sideløbende med den normale undervisning på deres gymnasier. Akademiet for Talentfulde Unge har eksisteret i 3 år, og i alt har 250 af regionens unge deltaget. Søgningen er i dag så høj, at man er nødt til at afvise særdeles kvalificerede unge. Danske regioner og undervisningsministeriet 17

18 10.2 Talentambassadør styrker talentarbejdet (Projekttitel: Sciencetalenter Nordjylland) En talentambassadør er med til at sikre talentplejen af unge i Nordjylland med evner indenfor naturvidenskab. Med Støvring Gymnasium i spidsen er projektets mål, at flere elever skal deltage i talentaktiviteter på området. For eksempel fagolympiader. Ambassadøren leder, bakker op, deler viden og holder styr på tilbud for samtlige skoler i regionen. Derved sættes der et styrket fokus på talentarrangementerne og erfaringer fra tidligere tiltag. Ambassadørens arbejde sikrer, at flere unge deltager i de mange tilbud, der er udviklet til talenter. Derudover arbejder talentambassadøren for efteruddannelse og udvikling af lærerne. Indsatsområde 11: Opbakning om indsatsen for børn og unge med særlige behov 11.1 Flere unge med autisme skal have studenterhue (Projekttitel: Mentorordning for unge med autisme/ aspergers syndrom) Det kan være vanskeligt for børn og unge med autisme/ aspergers syndrom at følge undervisningen på gymnasiet og dermed få en normal studentereksamen. Paderup Gymnasium har etableret et projekt, hvor unge med autisme/aspergers syndrom får tilbudt en mentor og ekstra lektiehjælp. Den gruppe af unge har ofte brug for mere struktur i hverdagen og har det ofte svært i sociale sammenhænge. Mentorerne hjælper den enkelte med at få større selvforståelse, og på den måde lærer de unge at håndtere de faglige og sociale vanskeligheder, der kan være forbundet med en gymnasieuddannelse. De hidtidige erfaringer har vist, at mentorordningen har været med til at sikre tilstrækkelig støtte til eleverne i klassen, så de unge med aspergers syndrom har kunnet gennemføre en gymnasial uddannelse. 18 Uddannelse under udvikling Indsatsområde 12: Bedre læring gennem målrettet pædagogisk anvendelse af it i undervisningen 12.1 Målrettet pædagogisk anvendelse af it (Projekttitel: Webbaseret undervisning i social- og sundhedsuddannelserne) Mange bogligt svage elever på Social- og sundhedsskolerne har svært ved at følge med i det normale undervisningsforløb. Er en fagligt svag elev først bagud med skolearbejdet, kan det føre til frafald. Derfor har Århus Social- og Sundhedsskole og Sundhedsskolen Horsens i perioden gennemført projektet Webbaseret undervisning i social- og sundhedsuddannelse. Formålet var at styrke brugen af webbaseret undervisning og dermed støtte bogligt svage elever. Der blev udviklet nyt webbaseret materiale, og underviserne blev trænet i at anvende det. Det har betydet, at social- og sundhedseleverne har fået mulighed for at aflevere opgaver via lyd og billeder. Ved aflevering kan de også få mundtlig feedback fra underviseren over nettet. En elev udtaler: Jeg har aldrig været glad for dansk og troede, jeg var ordblind. Det er dejligt, at jeg har fundet ud af, at det er jeg ikke Undervisning på video (Projekttitel: Parallel pædagogik) Udbud af voksenundervisning bliver af og til ikke oprettet i tyndt befolkede områder, fordi det er svært at samle kursister til et helt hold. Det kan afhjælpes med parallel undervisning over nettet, hvor undervisningen af et hold fysisk kan foregå flere steder på samme tid. Engelsklærer på VUC Lone Møllgaard siger blandt andet om fordelene ved parallel undervisning: Der er nogle, der siger: At køre kilometer til sin uddannelse det er over smertegrænsen, hvis man har familie. Projektet sætter fokus på den pædagogiske udfordring i at undervise kursister over video på nettet. Der udarbejdes blandt andet en to-do liste og en håndbog, som undervisere kan benytte ved parallel undervisning.

19 Danske regioner og undervisningsministeriet 19

20 4/ Regional og national understøttelse af udviklingsprojekter Investeringerne for at hæve uddannelsesniveauet i regionerne fordeler sig inden for 4 hovedindsatsområder, der er koordineret med Undervisningsministeriet: 1) frafaldsreduktion: Projekter med fokus på særligt tilrettelagte forløb for svage elever, mentorer mv. 2) overgange mellem uddannelser: Projekter med fokus på vejledning, brobygning, information 3) nye uddannelser for unge: Udvikling af nye fag, undervisning og udbud 4) omstilling af arbejdsstyrken: Voksen- og efteruddannelse af beskæftigede og ledige. Projekterne gennemføres typisk i et partnerskab mellem uddannelsesinstitutioner, kommuner, virksomheder og arbejdsmarkedets parter. Det betyder, at regionerne har en vigtig koordinationsopgave sammen med uddannelsesinstitutionerne for at sikre varieret udbud af uddannelser af høj faglig kvalitet. Samtidig understøtter regionerne indsatsen med relevante analyser, der kan bidrage til at indsatserne målrettes og kvalificeres. Det gælder indsatsen overfor unge, medarbejdere og ledige. De brede indsatsområder på tværs af målgrupper og aktører medfører desuden et stort behov for koordination med virksomheder, jobcentre, skoler, arbejdsmarkedets parter mv. Den regionale indsats til udvikling af uddannelser er forankret i: 1) de regionale vækstforas indsats i relation til de regionale erhvervsudviklingsstrategier, 2) de regionale udviklingsplaner hvor der blandt andet opsættes visioner for uddannelsesniveauerne regionalt, heri indgår regionale uddannelsesstrategier og de tilhørende uddannelsespuljer, 20 Uddannelse under udvikling

Bedre ungdomsuddannelser

Bedre ungdomsuddannelser Bedre ungdomsuddannelser - en forudsætning for regional vækst og udvikling Bedre ungdomsuddannelser - en forudsætning for regional vækst og udvikling Regionerne og de regionale vækstfora har via målrettede

Læs mere

Periode: 2009-2012. Kontaktperson: Projektleder Karsten Gynther, University College Sjælland, mail: kgy@ucsj.dk, tlf. 7248 1085

Periode: 2009-2012. Kontaktperson: Projektleder Karsten Gynther, University College Sjælland, mail: kgy@ucsj.dk, tlf. 7248 1085 BILAG: Udviklingsprojekter om uddannelse 1.1 Fleksibel undervisning på modtagernes præmisser - Projekttitel: ELYK-projektet Indsatsområde: Udvikling og udbredelse af mere fleksible undervisningsformer

Læs mere

Afslutningskonference 24. november 2014. Mogens Kragh Andersen

Afslutningskonference 24. november 2014. Mogens Kragh Andersen Afslutningskonference 24. november 2014 Mogens Kragh Andersen Formand for styregruppen for Syddansk Uddannelsesaftale 1 Disposition for velkomst Hvordan arbejdes der med uddannelse regionalt under Syddansk

Læs mere

Uddannelsespolitik. for Region Midtjylland. Region Midtjylland Regional Udvikling www.ru.rm.dk

Uddannelsespolitik. for Region Midtjylland. Region Midtjylland Regional Udvikling www.ru.rm.dk Uddannelsespolitik for Region Midtjylland Region Midtjylland Regional Udvikling www.ru.rm.dk 2 Uddannelsespolitik for Region Midtjylland Vedtaget af Regionsrådet den 21. januar 2009 Denne folder fortæller

Læs mere

Introduktion til Syddanmark og Uddannelsesområdet

Introduktion til Syddanmark og Uddannelsesområdet Introduktion til Syddanmark og Uddannelsesområdet Regionsrådet Politisk valgt Valg I november 2009 41 medlemmer Carl Holst (V) 2 1 region - 22 kommuner Areal: 12,191 km 2 Indbyggertal: 1,2 millioner 3

Læs mere

Institutionsudvikling i mindre bysamfund. Indlæg v/ vicedirektør Per Rahbek

Institutionsudvikling i mindre bysamfund. Indlæg v/ vicedirektør Per Rahbek Institutionsudvikling i mindre bysamfund Indlæg v/ vicedirektør Per Rahbek Udfordringer før, nu og fremover Faldende ungdomsårgange Relativt lavt uddannelsesniveau i arbejdsstyrken Svært at tiltrække højtuddannet

Læs mere

Udkast til Partnerskabsaftale. mellem

Udkast til Partnerskabsaftale. mellem Udkast til Partnerskabsaftale mellem Indhold Partnerskabet... 3 Aftaleparterne... 3 Baggrund... 3 Formål... 4 Indsatsområder... 4 Koordination af indsats og udveksling af information om praktikpladssøgende...

Læs mere

Ministeriet for Børn og Undervisning. Endnu bedre uddannelser for unge og voksne

Ministeriet for Børn og Undervisning. Endnu bedre uddannelser for unge og voksne Ministeriet for Børn og Undervisning Endnu bedre uddannelser for unge og voksne 0 Endnu bedre uddannelser for unge og voksne Nyt kapitel Vi har i Danmark gode ungdomsuddannelser og gode voksen- og efteruddannelser.

Læs mere

De regionale arbejdsmarkedsråd sætter mål og retning

De regionale arbejdsmarkedsråd sætter mål og retning De regionale arbejdsmarkedsråd sætter mål og retning Fælles pejlemærker Denne folder henvender sig til medlemmerne i de otte regionale arbejdsmarkedsråd (RAR). Den skal give inspiration til arbejdet, så

Læs mere

Regionens og kommunernes opgaver på uddannelsesområdet

Regionens og kommunernes opgaver på uddannelsesområdet Halsnæ Regional Udviklingsplan 2012 Uddannelse Regionens og kommunernes opgaver på uddannelsesområdet Regionen har en rolle i forhold til at facilitere et bredt samarbejde regionalt mellem kommuner og

Læs mere

Oversigt over ansøgninger, der er bevilget tilskud

Oversigt over ansøgninger, der er bevilget tilskud Oversigt over ansøgninger, der er bevilget tilskud 1. Uddannelsescenter Herning i samarbejde med Herning HF og VUC Projekt: Forsøg med FVU-undervisning til unge under 18 år, som en integreret del af erhvervsuddannelserne

Læs mere

Udbudspolitik for arbejdsmarkedsuddannelserne

Udbudspolitik for arbejdsmarkedsuddannelserne Indledning... 2 Mål for udbudspolitikken... 2 Skolens strategi... 3 Afdækning af behov... 4 Markedsføring... 4 Samarbejdsrelationer... 5 Udlicitering... 5 Udlagt undervisning... 6 Revision... 6 1 Indledning

Læs mere

Aftale mellem erhvervsilkeborg, Handelsskolen Silkeborg Business College, LO Silkeborg-Favrskov og Teknisk skole Silkeborg.

Aftale mellem erhvervsilkeborg, Handelsskolen Silkeborg Business College, LO Silkeborg-Favrskov og Teknisk skole Silkeborg. Aftale mellem erhvervsilkeborg, Handelsskolen Silkeborg Business College, LO Silkeborg-Favrskov og Teknisk skole Silkeborg. Krisen i verden og i Danmark har betydet, at det er nødvendigt med nogle fælles

Læs mere

Rammebetingelser og udviklingsmuligheder for videregående uddannelse på Bornholm Analyse for Bornholms Vækstforum

Rammebetingelser og udviklingsmuligheder for videregående uddannelse på Bornholm Analyse for Bornholms Vækstforum Rammebetingelser og udviklingsmuligheder for videregående uddannelse på Bornholm Analyse for Bornholms Vækstforum Præsentation på workshop om uddannelse på Bornholm Bornholms Akademi 23. april 2014 Agenda

Læs mere

Regionsrådets møde den 16. december 2008. Sag nr. 13. Emne: 4. Økonomirapport 2008. Bilag 2 - Status udviklingsmidler til uddannelse

Regionsrådets møde den 16. december 2008. Sag nr. 13. Emne: 4. Økonomirapport 2008. Bilag 2 - Status udviklingsmidler til uddannelse REGION HOVEDSTADEN Regionsrådets møde den 16. december 2008 Sag nr. 13 Emne: 4. Økonomirapport 2008 Bilag 2 - Status udviklingsmidler til uddannelse Koncern Regional Udvikling Kongens Vænge 2 3400 Hillerød

Læs mere

NOTAT Rådhuset Hold-an Vej 7 2750 Ballerup Tlf: 4477 2000 www.ballerup.dk

NOTAT Rådhuset Hold-an Vej 7 2750 Ballerup Tlf: 4477 2000 www.ballerup.dk SKOLER OG INSTITUTIONER NOTAT Rådhuset Hold-an Vej 7 2750 Ballerup Tlf: 4477 2000 www.ballerup.dk Dato: 9. februar 2015 Tlf. dir.: 4477 3339 E-mail: jsw@balk.dk Kontakt: Janne Schwaner ÆNDRING I SØGEMØNSTERET

Læs mere

BAGGRUND VISION MÅLSÆTNING

BAGGRUND VISION MÅLSÆTNING CAMPUS NAKSKOV CAMPUS NAKSKOV BAGGRUND Lolland Kommune og uddannelsesinstitutionerne i Nakskov Uddannelsescenter står overfor tre store fælles udfordringer på uddannelsesområdet: 1. Befolkningens uddannelsesniveau

Læs mere

Udbudspolitik 2015 for erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse (EVE)

Udbudspolitik 2015 for erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse (EVE) Udbudspolitik 2015 for erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse (EVE) Nærværende politik - CELFs udbudspolitik for erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse (EVE) - er udarbejdet for, at sikre kontinuiteten

Læs mere

Uddannelse fremtidssikring mod 2020

Uddannelse fremtidssikring mod 2020 Uddannelse fremtidssikring mod 2020 Personer med en erhvervsuddannelse udgør i dag den største medarbejdergruppe i det private erhvervsliv. Antallet af personer med en erhvervsuddannelse vil falde med

Læs mere

Randers Social- og Sundhedsskole Godkendt dec. 2013

Randers Social- og Sundhedsskole Godkendt dec. 2013 Strategi 2014-2016 Udfordringerne i perioden 2014 2016 Nye uddannelser I den kommende strategiperiode skal skolen implementere en ny erhvervsskolereform og dermed være med til at højne erhvervsuddannelsernes

Læs mere

2020-plan for UU (Ungdommens uddannelsesvejledning)

2020-plan for UU (Ungdommens uddannelsesvejledning) 2020-plan for UU (Ungdommens uddannelsesvejledning) Dette notat beskriver visionen for UU sjælland syd (UUSS, som består af Næstved, Faxe samt Vordingborg) 2020. Notatet inddrager de officielle lovkrav,

Læs mere

Evaluering Comfortness Oplæg netværksmøde den 10 december2014

Evaluering Comfortness Oplæg netværksmøde den 10 december2014 Evaluering Comfortness Oplæg netværksmøde den 10 december2014 Anders Hedetoft (hedetoft@crt.dk) og Tage Petersen (tp@crt.dk), Center for Regional og Turismeforskning Hvad vil jeg tale om Erfaringer fra

Læs mere

Jobcenter Hillerød Virksomhedsindsats 2015

Jobcenter Hillerød Virksomhedsindsats 2015 Jobcenter Hillerød Virksomhedsindsats 2015 20-05-2015 Vision Det er Jobcenter Hillerøds vision for samarbejdet med virksomhederne at: Jobcenter Hillerød er erhvervslivets foretrukne samarbejdspartner,

Læs mere

Rammeaftalen gælder for 2015-2018. Hver part kan opsige aftalen med 6 måneders varsel til udgangen af et kalenderår.

Rammeaftalen gælder for 2015-2018. Hver part kan opsige aftalen med 6 måneders varsel til udgangen af et kalenderår. 1 1. Aftalens parter Aftalen indgås mellem: Aabenraa Kommune Skelbækvej 2 6200 Aabenraa www.aabenraa.dk og IBC Birkemosevej 1 6000 Kolding www.ibc.dk 2. Aftaleperiode og opsigelse Rammeaftalen gælder for

Læs mere

Hvor kan jeg søge yderligere information?

Hvor kan jeg søge yderligere information? Hvor kan jeg søge yderligere information? Du kan læse mere om de forskellige tilbud på: ASV Horsens www.horsenskom.dk/institutioner/asv-horsens.dk Bygholm Landbrugsskole www.bygholm.dk Horsens Gymnasium

Læs mere

Fælles ungeindsats for Østdanmark Oversigt over nuværende og kommende initiativer

Fælles ungeindsats for Østdanmark Oversigt over nuværende og kommende initiativer Fælles ungeindsats for Østdanmark Oversigt over nuværende og kommende initiativer Maj 2015 Dette notat er en oversigt over aktuelle indsatser og initiativer, som parterne bag netværket En fælles ungeindsats

Læs mere

Uddrag af rapporten. Unge i erhvervsuddannelserne og på arbejdsmarkedet. - Værdier, interesser og holdninger

Uddrag af rapporten. Unge i erhvervsuddannelserne og på arbejdsmarkedet. - Værdier, interesser og holdninger Uddrag af rapporten Unge i erhvervsuddannelserne og på arbejdsmarkedet - Værdier, interesser og holdninger Hvem vælger hvad? Unge, der vælger EUD, ser uddannelsen som middel til at komme ud på arbejdsmarkedet

Læs mere

Danmarks største professionshøjskole

Danmarks største professionshøjskole Danmarks største professionshøjskole VIA University College er en af Danmarks største uddannelsesinstitutioner og det forpligter Vias værdier er: originalitet VIA udvikler uddannelser og løsninger, som

Læs mere

Kompetenceparat 2020 det fælles løft af uddannelsesområdet beskrivelse af ideer til kommunale fokusområder - kommunesporet

Kompetenceparat 2020 det fælles løft af uddannelsesområdet beskrivelse af ideer til kommunale fokusområder - kommunesporet Kompetenceparat 2020 det fælles løft af uddannelsesområdet beskrivelse af ideer til kommunale fokusområder - kommunesporet Det lave uddannelsesniveau er et fælles problem for kommunerne i KKR Sjælland.

Læs mere

Indsatsområder og handlingsplaner for erhvervsuddannelserne, 2013 2014.

Indsatsområder og handlingsplaner for erhvervsuddannelserne, 2013 2014. Indsatsområder og handlingsplaner for erhvervsuddannelserne, 2013 2014. CPH WEST har besluttet en længerevarende satsning som Ny Nordisk Skole. Der er defineret 3 konkrete mål for CPH WEST: 1. De faglige

Læs mere

Nyuddannede i SMV erne - Skitse til drøftelse med partnere

Nyuddannede i SMV erne - Skitse til drøftelse med partnere Nyuddannede i SMV erne - Skitse til drøftelse med partnere April 2015 Hvad ved vi om højtuddannede i SMV erne? Tre ud af fire private virksomheder i Danmark har færre end 10 ansatte. Af disse har 1 ud

Læs mere

Sådan vil Dansk Folkeparti styrke erhvervs- og ungdomsuddannelserne. 3. september 2013

Sådan vil Dansk Folkeparti styrke erhvervs- og ungdomsuddannelserne. 3. september 2013 Sådan vil Dansk Folkeparti styrke erhvervs- og ungdomsuddannelserne 3. september 2013 3. september 2013 Sådan vil Dansk Folkeparti styrke erhvervs- og ungdomsuddannelserne Dansk Folkeparti vil styrke de

Læs mere

VUC Storstrøm din vej videre

VUC Storstrøm din vej videre Bestyrelsesmødet den 17. marts 2015. Bilag til dagsordenens punkt 2c Strategi for VUC Storstrøm. Bispegade 5. 4800 Nykøbing F. E-mail nhe@vucstor.dk Tlf. 5488 1700 Tlf. direkte 5488 1712 Mobil 3035 9491

Læs mere

Ungdomsuddannelse til alle Samarbejdsaftale 2011-12

Ungdomsuddannelse til alle Samarbejdsaftale 2011-12 Ungdomsuddannelse til alle Samarbejdsaftale 2011-12 Samarbejde om fastholdelse og forebyggelse mod frafald Aftale mellem Skive Handelsskole, Skive Tekniske Skole, Skive Gymnasium/HF, Socialog sundhedsskolen,

Læs mere

Ansøgning til LBR Silkeborg: Videnssekretariat for Jobrotation (1. udkast) 1. Projektresumé:

Ansøgning til LBR Silkeborg: Videnssekretariat for Jobrotation (1. udkast) 1. Projektresumé: Ansøgning til LBR Silkeborg: Videnssekretariat for Jobrotation (1. udkast) 1. Projektresumé: Jobrotationsordningen kan bidrage med både kompetenceløft af arbejdsstyrken og medvirke til at bekæmpe ledigheden.

Læs mere

Strategiplan 2011 20

Strategiplan 2011 20 Strategiplan 2011 2015 Indledning Strategiplanen fastlægger de overordnede retningslinjer, centrale fokusområder og målsætninger for udviklingen i Århus Købmandsskoles aktiviteter, herunder de partnerskaber

Læs mere

Arbejdsmarkedsområdet i Norddjurs Kommune. Oplæg ved Økonomidirektør Eva Holm Iversen Arbejdsmarkeds- og borgerservicechef Karen Skau

Arbejdsmarkedsområdet i Norddjurs Kommune. Oplæg ved Økonomidirektør Eva Holm Iversen Arbejdsmarkeds- og borgerservicechef Karen Skau Arbejdsmarkedsområdet i Norddjurs Kommune Oplæg ved Økonomidirektør Eva Holm Iversen Arbejdsmarkeds- og borgerservicechef Karen Skau Virksomhedsstørrelse 2012 (antal ansatte 2206 virksomheder) 10-19 ansatte

Læs mere

Nyt fra Undervisningsministeriet Fokus på Ungepakken Konference for vejledere Nyborg Strand 6. maj 2010 Steffen Jensen sj@uvm.dk 3392 5135 2033 0840

Nyt fra Undervisningsministeriet Fokus på Ungepakken Konference for vejledere Nyborg Strand 6. maj 2010 Steffen Jensen sj@uvm.dk 3392 5135 2033 0840 Nyt fra Undervisningsministeriet Fokus på Ungepakken Konference for vejledere Nyborg Strand 6. maj 2010 Steffen Jensen sj@uvm.dk 3392 5135 2033 0840 Side 1 Finanslovsaftaler 2010 Flerårsaftale for de erhvervsrettede

Læs mere

Bornholm som praktikplads-test-ø

Bornholm som praktikplads-test-ø Bornholm som praktikplads-test-ø - en afgrænset region til afprøvning af forsøg med alternative praktikpladsmodeller. - en mulighed for at understøtte en massiv kompetenceudvikling af et erhvervsliv, hvor

Læs mere

PROJEKT FRIKOMMUNE UNGEINDSATS - UDDANNELSE TIL UDVIKLING

PROJEKT FRIKOMMUNE UNGEINDSATS - UDDANNELSE TIL UDVIKLING PROJEKT FRIKOMMUNE UNGEINDSATS - UDDANNELSE TIL UDVIKLING Vision Med frikommuneforsøget ønsker vi at sikre alle unge i Odsherred kommune uddannelse. En uddannelse er den eneste måde at øge sine beskæftigelsesmuligheder

Læs mere

Partnerska bsafta le

Partnerska bsafta le Partnerska bsafta le mellem Vejen K dansk b vooerl..,.., HANSENBERG ~ fl J _ C ~EKNSK SKOLE ESBJERG ,. HANSEN DERi"~ 1r ~~~~~,.

Læs mere

Stillings- og personprofil. Leder, UU Djursland Norddjurs og Syddjurs kommune Januar 2014

Stillings- og personprofil. Leder, UU Djursland Norddjurs og Syddjurs kommune Januar 2014 Stillings- og personprofil Leder, UU Djursland Norddjurs og Syddjurs kommune Januar 2014 Opdragsgiver UU Djursland Ungdommens Uddannelsesvejledning på Djursland - et samarbejde mellem Norddjurs Kommune

Læs mere

Medierne overser ikke-akademiske uddannelser

Medierne overser ikke-akademiske uddannelser Medierne overser ikke-akademiske uddannelser Erhvervsuddannelser, som eksempelvis murer, fotograf eller sosu-assistent, får hverken den opmærksomhed eller de midler de fortjener. Næsten halvdelen af en

Læs mere

Indkaldelse af tilbud om Udvikling af PC spil til brug for uddannelse

Indkaldelse af tilbud om Udvikling af PC spil til brug for uddannelse Indkaldelse af tilbud om Udvikling af PC spil til brug for uddannelse om Spillet skal udvikles som en del af projektet, et projekt støttet af Vækstforum Syddanmark og EU's regionalfond. Projektet Energi

Læs mere

Young Skills Klædt på til en erhvervsuddannelse

Young Skills Klædt på til en erhvervsuddannelse Young Skills Klædt på til en erhvervsuddannelse Aktivitet 1: Styrkelse af de unges afklaring om uddannelsesvalg Projektskitse for projekter under aktivitet 1 1. Fælles referenceramme for vejledere, lærere

Læs mere

Hvordan bliver eleverne parat til erhvervsuddannelse?

Hvordan bliver eleverne parat til erhvervsuddannelse? Hvordan bliver eleverne parat til erhvervsuddannelse? Reformen af erhvervsuddannelserne er et paradigmeskift, som lægger op til en ny kvalitetsdagsorden med fokus på folkeskolens uddannelsesparate elever,

Læs mere

Årsplan for LUU Styrkelse af LUU s arbejde Huskeliste og tidsplan

Årsplan for LUU Styrkelse af LUU s arbejde Huskeliste og tidsplan Årsplan for LUU Styrkelse af LUU s arbejde Undervisningsministeriet har igangsat et projekt der skal bidrage til at udvikle de lokale uddannelsesudvalgs arbejde og styrke parternes rolle og indflydelse

Læs mere

Forslag. Nutidens børn og unge Fremtidens medarbejdere

Forslag. Nutidens børn og unge Fremtidens medarbejdere Forslag Nutidens børn og unge Fremtidens medarbejdere Uddannelsesstrategi 2015 1 Indhold Forord 3 Det strategiske afsæt 4 Nutidens børn og unge - Fremtidens medarbejdere 5 Uddannelse som vækstmotor 6 Det

Læs mere

BRUG FOR ALLE UNGE FREM MOD 2015

BRUG FOR ALLE UNGE FREM MOD 2015 BRUG FOR ALLE UNGE FREM MOD 2015 Sætter nydanske drenges ressourcer i spil Fortsætter sin støtte til alternative lektiecaféer og ung-til-ung metoder Intensiverer oplysning om uddannelse til nydanske forældre

Læs mere

Partnerskabsaftale mellem: Dansk Byggeri, Fredericia Håndværkerforening EUC Lillebælt - Fredericia kommune

Partnerskabsaftale mellem: Dansk Byggeri, Fredericia Håndværkerforening EUC Lillebælt - Fredericia kommune Partnerskabsaftale mellem: Dansk Byggeri, Fredericia Håndværkerforening EUC Lillebælt - Fredericia kommune Aftaleperiode: Partnerskabsaftalen løber i perioden 1.1.2014 1.1.2016. Aftale om forlængelse af

Læs mere

Bekendtgørelse om introduktionskurser og brobygning til Ungdomsuddannelserne

Bekendtgørelse om introduktionskurser og brobygning til Ungdomsuddannelserne Undervisningsministeriet 27. maj 2014 Udkast Bekendtgørelse om introduktionskurser og brobygning til Ungdomsuddannelserne I medfør af 10 g i lov om vejledning om valg af uddannelse og erhverv samt pligt

Læs mere

1. År 2011 blev et flot praktikplads år

1. År 2011 blev et flot praktikplads år Marts 2012 Nyt om uddannelse 1. År 2011 blev et flot praktikplads år Indgåede uddannelsesaftaler 2011 2010 2011 Procent (i hele tal) Bil, fly og andre transportmidler 2.173 2.135-2 % Bygge og anlæg 5.156

Læs mere

Vores velstand og velfærd kræver handling nu

Vores velstand og velfærd kræver handling nu Vores velstand og velfærd kræver handling nu Uddannelse en nødvendig investering Skatte- og Velfærdskommissionen Marts 2011 Perspektiver omkring uddannelse Den enkelte: Højere indkomster Mere sikre beskæftigelsesmuligheder

Læs mere

Referat af centerrådsmøde

Referat af centerrådsmøde Referat af centerrådsmøde Den 24. august 2010 kl. 15.30 til 17.30 hos Selandia-CEU Deltagere: Frank Tonsberg, EUC NVS Lars Thore Jensen, VUC NVS/UCSJ Ulla Koch, VUC VSS/UCSJ Jens Timm Jensen, VUC NVS Jørgen

Læs mere

Bilag: Erhvervsuddannelserne

Bilag: Erhvervsuddannelserne Bilag: Erhvervsuddannelserne Dette bilag viser hvordan tilmeldingen til erhvervsuddannelserne fordeler sig på erhvervsuddannelsesinstitutionerne for 2014 og 2015. Bilaget indeholder 26 tabeller. Tabel

Læs mere

Karin Topsø Larsen Anders Hedetoft

Karin Topsø Larsen Anders Hedetoft Karin Topsø Larsen Anders Hedetoft 1 Viden fra andre erhvervsuddannelser og efteruddannelse Erhvervsudvalg/ brancheforeninger optaget af mangel på uddannet arbejdskraft, trods arbejdsløshed nu Efteruddannelsesudvalg

Læs mere

Partnerskabsaftale 10. juni 2010

Partnerskabsaftale 10. juni 2010 Partnerskabsaftale 10. juni 2010 Partnerskabsaftale Herlev til Herlev mellem Dansk Byggeri, Københavns tekniske skole (Herlev afdeling), UU-Nord og Herlev kommune i perioden 1.8.2010 til 31.12.2012 Baggrund

Læs mere

Forord. samarbejde og den fælles refleksion og dialog. Således sikrer vi fortsat udvikling og kvalificering af indsatserne i forhold til de unge.

Forord. samarbejde og den fælles refleksion og dialog. Således sikrer vi fortsat udvikling og kvalificering af indsatserne i forhold til de unge. Ungestrategi Forord I Herlev Kommune vil vi gerne skabe de bedste rammer for, at alle unge får et godt ungdomsliv. Derfor har vi gennem mange år haft fokus på at fremme den blomstrende ungdomskultur i

Læs mere

PARTNERSKABSAFTALE mellem Dansk Byggeri, Københavns Tekniske Skole (Tæbyvej), UU:center Syd og Brøndby Kommune

PARTNERSKABSAFTALE mellem Dansk Byggeri, Københavns Tekniske Skole (Tæbyvej), UU:center Syd og Brøndby Kommune PARTNERSKABSAFTALE mellem Dansk Byggeri, Københavns Tekniske Skole (Tæbyvej), UU:center Syd og Brøndby Kommune Indledning Parterne bag denne aftale ønsker at etablere et samarbejde, der skal bidrage til

Læs mere

EVA anbefalinger og handlingsplan 2006

EVA anbefalinger og handlingsplan 2006 EVA anbefalinger og handlingsplan 2006 1. EVA anbefaler at projektets sigte og overordnede mål tydeliggøres for alle der er tilknyttet projektet, og at der på den baggrund formuleres klare og konkrete

Læs mere

Hvilke muligheder åbner lovgivningen for jobrotation?

Hvilke muligheder åbner lovgivningen for jobrotation? Hvilke muligheder åbner lovgivningen for? Eksempler på : Enkeltrotationer: En vikar ansættes som erstatning for en ansat, der deltager i arbejdsgiverbetalt uddannelse. Enkelt vikar/flere ansatte: En vikar

Læs mere

Uddannelse Til Alle i Høje-Taastrup Kommune

Uddannelse Til Alle i Høje-Taastrup Kommune Uddannelse Til Alle i Høje-Taastrup Kommune Oplæg ved KL netværk om UU, folkeskolen og ungdomsuddannelserne Fredericia 16. juni 2015 Sonja Krüger Walter SonjaWa@htk.dk Uddannelse Til Alle i Høje-Taastrup

Læs mere

Uddannelsestal 2012. Odder Kommune. fra grundskole til ungdomsuddannelse. Udarbejdet af Ungdommens Uddannelsesvejledning Odder Skanderborg

Uddannelsestal 2012. Odder Kommune. fra grundskole til ungdomsuddannelse. Udarbejdet af Ungdommens Uddannelsesvejledning Odder Skanderborg Uddannelsestal 2012 fra grundskole til ungdomsuddannelse Odder Kommune Udarbejdet af Ungdommens Uddannelsesvejledning Odder Skanderborg Indholdsfortegnelse Forord... - 3 - Hvordan ser det ud lige nu?...

Læs mere

Hammeren Produktionsskolen Vest

Hammeren Produktionsskolen Vest Virksomhedsplan 2015 Hammeren Produktionsskolen Vest Formål og målgrupper Hammeren- Produktionsskolen Vest er en selvejende statslig uddannelsesinstitution med vedtægter, der er godkendt af kommunalbestyrelsen

Læs mere

Samarbejdsaftale mellem ungdomsuddannelserne, VUC Storstrøm, produktionsskolerne og UU Lolland-Falster September 2008

Samarbejdsaftale mellem ungdomsuddannelserne, VUC Storstrøm, produktionsskolerne og UU Lolland-Falster September 2008 Samarbejdsaftale mellem ungdomsuddannelserne, VUC Storstrøm, produktionsskolerne og UU Lolland-Falster September 2008-1 - INDLEDNING... - 3 - Aftalens parter... - 4 - Aftalen omfatter... - 4 - A Overgangsvejledning...

Læs mere

Kompetenceudviklingsplan for 2014 2020 Esbjerg kommunale Skolevæsen

Kompetenceudviklingsplan for 2014 2020 Esbjerg kommunale Skolevæsen Børn & Kultur Skoleadministration Kompetenceudviklingsplan for 2014 2020 Esbjerg kommunale Skolevæsen Kompetenceudviklingsplanen er baseret på publikationen fra ministeriet: Pejlemærker for kompetenceudvikling

Læs mere

Institutioner, der udbyder erhvervsrettede ungdomsuddannelser

Institutioner, der udbyder erhvervsrettede ungdomsuddannelser Institutioner, der udbyder erhvervsrettede ungdomsuddannelser Orientering om fordeling af midler til strategisk kompetenceløft og tilskud til praktikpladsopsøgende indsats Strategisk kompetenceløft Regeringen

Læs mere

CAMPUS VEJLE ORDBLIND PÅ UNGDOMSUDDANNELSE Boulevarden 48 7100 Vejle Tel. 7216 2616 Fax: 7216 2699 E-mail: info@campusvejle.dk

CAMPUS VEJLE ORDBLIND PÅ UNGDOMSUDDANNELSE Boulevarden 48 7100 Vejle Tel. 7216 2616 Fax: 7216 2699 E-mail: info@campusvejle.dk CAMPUS VEJLE N I L B OR PÅ E S L E N N A U S M O UNG Hvad er det vi tilbyder Campus Vejle udbyder i samarbejde med skolehjemmet og kollegiet Campus One ungdomsuddannelserne: HHX med OBU-støtte HG med OBU-støtte

Læs mere

Kommunikationsstrategi 2013

Kommunikationsstrategi 2013 Kommunikationsstrategi 2013 4 STYRKER x 3 MÅLGRUPPER x 3 TRIN Baggrund Kommunikationsstrategien 4 x 3 x 3 er sammen med kommunikationspartnerne udviklet af den nyetablerede fælles kommunikationsafdeling

Læs mere

REGIONAL UDVIKLING. Analyse af elevoptaget for de gymnasiale uddannelser

REGIONAL UDVIKLING. Analyse af elevoptaget for de gymnasiale uddannelser REGIONAL UDVIKLING Analyse af elevoptaget for de gymnasiale uddannelser i Nordjylland Indhold Indledning.............................................................................. 3 Kampen om de unge......................................................................

Læs mere

Inspirationsaften 2013 Erhverv og vækst i Lejre Kommune. Onsdag den 2. oktober 2013

Inspirationsaften 2013 Erhverv og vækst i Lejre Kommune. Onsdag den 2. oktober 2013 Inspirationsaften 2013 Erhverv og vækst i Lejre Kommune Onsdag den 2. oktober 2013 Program 17.00-17.15 Vision for vækst og erhverv i Lejre her er strategien hvor skal vi hen v. borgmester Mette Touborg

Læs mere

Ansættelse af national talentchef for Science Talenter (Mærsk Mc-Kinney Møller Videncenter i Sorø)

Ansættelse af national talentchef for Science Talenter (Mærsk Mc-Kinney Møller Videncenter i Sorø) Ansættelse af national talentchef for Science Talenter (Mærsk Mc-Kinney Møller Videncenter i Sorø) Stillings- og personprofil: Stillingen som talentchef på Mærsk McKinney Møller Videncenter (ScienceTalenter)

Læs mere

Mission. Vision. Kommunikationsstrategi 2013-2015. Formål

Mission. Vision. Kommunikationsstrategi 2013-2015. Formål Tanken om et campus som et uddannelsesfællesskab har eksisteret i Køge i mange år og er udsprunget fra lokale uddannelsesinstitutioner. Tanken har vokset sig større og større, blandt andet med bred støtte

Læs mere

Vejledning til arbejdet i det lokale uddannelsesudvalg

Vejledning til arbejdet i det lokale uddannelsesudvalg Grafisk Uddannelsesudvalgs Vejledning til arbejdet i det lokale uddannelsesudvalg En guide til medlemmer i de lokale uddannelsesudvalg Velkommen til det lokale uddannelsesudvalg Grafisk Uddannelsesudvalg

Læs mere

Uddannelsestal Middelfart Kommune

Uddannelsestal Middelfart Kommune Uddannelsestal Middelfart Kommune Uddannelse til alle II Redigeret og publiceret af Ungdommens Uddannelsesvejledning Lillebælt April 2009 Indhold Uddannelsestal Middelfart Kommune... Uddannelse til alle

Læs mere

Udbudspolitik... 1. Indledning... 2. Udbud/geografisk opland... 2. Århus Købmandsskoles geografiske opland... 2. Aktivitetsudvikling...

Udbudspolitik... 1. Indledning... 2. Udbud/geografisk opland... 2. Århus Købmandsskoles geografiske opland... 2. Aktivitetsudvikling... UDBUDSPOLITIK 2015 Udbudspolitik... 1 Indledning... 2 Udbud/geografisk opland... 2 Århus Købmandsskoles geografiske opland... 2 Aktivitetsudvikling... 3 Bevillingsmæssige prioriteringer... 3 Imødekommelse

Læs mere

God sommer. lederforum 18. juni UNIVERSITY COLLEGE

God sommer. lederforum 18. juni UNIVERSITY COLLEGE UNIVERSITY COLLEGE LILLEBÆLT God sommer lederforum 18. juni UNIVERSITY COLLEGE Den uddannelsespolitiske dagsorden og de institutionelle relationer l Overordnede målsætninger og det nye uddannelseslandskab

Læs mere

Den lange projektbeskrivelse. Projektets erhvervspolitiske rationale

Den lange projektbeskrivelse. Projektets erhvervspolitiske rationale Den lange projektbeskrivelse Projektets erhvervspolitiske rationale Region Syddanmark ønsker i sin erhvervsudviklingsstrategi at støtte de erhvervspolitiske, beskæftigelses- og uddannelsesmæssige rammer

Læs mere

Vækst, samspil og service. Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018

Vækst, samspil og service. Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018 Vækst, samspil og service Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018 Indhold Indledning Tiltrække, fastholde og udvikle Morgendagens vækstideer Rekruttering, uddannelse og kompetenceudvikling Kommunal erhvervsservice

Læs mere

Forretningsgrundlag for VUC Storstrøm Vi forbedrer livsgrundlaget ved livslang læring

Forretningsgrundlag for VUC Storstrøm Vi forbedrer livsgrundlaget ved livslang læring Læring til tiden Forretningsgrundlag for VUC Storstrøm Vi forbedrer livsgrundlaget ved livslang læring Læring til tiden forretningsgrundlag for VUC Storstrøm Forretningsgrundslaget for VUC Storstrøm Læring

Læs mere

Uddannelsesplanen 2009 - Hvad handler den om?

Uddannelsesplanen 2009 - Hvad handler den om? Uddannelsesplanen 2009 - Hvad handler den om? - Hvad sker der? Uddannelsesplanen hedder den plan, som Landstinget vedtog i 2005. Planen viser en masse konkrete initiativer, der skal styrke uddannelse.

Læs mere

Nyt fokus på erhvervsrettede videregående uddannelser

Nyt fokus på erhvervsrettede videregående uddannelser Sagsnr. 10.01-04-1440 Ref. TAH/mbø Revideret 10. november 2005 Nyt fokus på erhvervsrettede videregående uddannelser Handlingsplan for en sammenhængende og styrket ramme for de erhvervsrettede videregående

Læs mere

Erhvervsskoler som partnere for innovation og virksomhedsudvikling

Erhvervsskoler som partnere for innovation og virksomhedsudvikling Erhvervsskoler som partnere for innovation og virksomhedsudvikling Hvad er REG LAB? Formål: Et medlemsbaseret laboratorium der indsamler, udvikler og formidler god praksis inden for regional erhvervsudvikling.

Læs mere

Initiativer på bygge- og anlægsområdet

Initiativer på bygge- og anlægsområdet 7. marts 2012 Initiativer på bygge- og anlægsområdet Over de næste år forventes en væsentlig stigning i efterspørgslen efter arbejdskraft på bygge- og anlægsområdet i Region Midtjylland. Det skyldes bl.a.

Læs mere

Uddannelsesstrategi for Lemvig, Struer og Holstebro.

Uddannelsesstrategi for Lemvig, Struer og Holstebro. Indeks. 2009=100 Uddannelsesstrategi for Lemvig, Struer og Holstebro. Baggrunden for en uddannelsesstrategi. Udviklingen på arbejdsmarkedet med bortfald af arbejdspladser, specielt i industrien, og nye

Læs mere

I NNS-Randers vil vi arbejde med følgende områder: 1. ELEVER: Vi ønsker at arbejde med uddannelsesparatheden hos Munkholmskolens overbygningselever

I NNS-Randers vil vi arbejde med følgende områder: 1. ELEVER: Vi ønsker at arbejde med uddannelsesparatheden hos Munkholmskolens overbygningselever Projektbeskrivelse Ny Nordisk Skole Randers Deltagere i projektet Munkholmskolen, Bymarksvej 18, Stevnstrup, 8870 Langå Randers Social- og Sundhedsskole, Minervavej 47, 8960 Randers SØ Tradium Randers,

Læs mere

Generelle bemærkninger Aarhus Kommune er enig i den overordnede vision om at skabe en attraktiv og bæredygtig vækstregion.

Generelle bemærkninger Aarhus Kommune er enig i den overordnede vision om at skabe en attraktiv og bæredygtig vækstregion. Sendes pr. e-mail: vusmidt@ru.rm.dk Region Midtjylland Regional Udvikling Skottenborg 26 8800 Viborg Side 1 af 5 Vækst- og udviklingsstrategi Aarhus Kommunes høringssvar Aarhus Kommune har modtaget forslag

Læs mere

Projekt e-læring 20. januar 2012

Projekt e-læring 20. januar 2012 Om Projekt e-læring Stig Pedersen Projektleder på projektet Baggrund VUC erne har igennem hele sin historie tilrettelagt undervisning til gavn for de dårligst uddannede og ikke mindst til de, som har brug

Læs mere

Evaluering af Virksomhedsplan 2012 Indsatsområder

Evaluering af Virksomhedsplan 2012 Indsatsområder Evaluering af Virksomhedsplan 2012 Indsatsområder Indsatsområder 2012 Midtvejsevaluering juni 2012 Slutevaluering Mentorordning 100% af elever med mentorordning fra Hold Fastprojektet 2010-11 er stadig

Læs mere

Beskæftigelsespolitik for borgere og virksomheder i Esbjerg Kommune 2013-16

Beskæftigelsespolitik for borgere og virksomheder i Esbjerg Kommune 2013-16 Beskæftigelsespolitik for borgere og virksomheder i Esbjerg Kommune 2013-16 Forord Esbjerg Byråd ønsker med denne Beskæftigelsespolitik for borgere og virksomheder i Esbjerg Kommune 2013-16 at sætte fokus

Læs mere

Aarhus Universitets politik for kvalitetsarbejde på uddannelsesområdet

Aarhus Universitets politik for kvalitetsarbejde på uddannelsesområdet Aarhus Universitets politik for kvalitetsarbejde på uddannelsesområdet Formål med kvalitetsarbejdet Kvalitetspolitikken har til formål at etablere et fælles værdigrundlag for kvalitetsarbejdet på uddannelsesområdet

Læs mere

Erhvervsuddannelser i verdensklasse God uddannelse til alle

Erhvervsuddannelser i verdensklasse God uddannelse til alle Erhvervsuddannelser i verdensklasse God uddannelse til alle Alt for få unge søger i dag ind på erhvervsuddannelserne. Det betyder, at vi kommer til at mangle industriteknikere, mekanikere, kokke, kontorassistenter

Læs mere

Silkeborg Kommune - UTA 2 projekt deltager. (Garantiskolen etableres officielt januar 2009 ved en underskriftsceremoni)

Silkeborg Kommune - UTA 2 projekt deltager. (Garantiskolen etableres officielt januar 2009 ved en underskriftsceremoni) Historien Regionalt FOU-projekt omkring samarbejde med produktionsskoler ( SOSU, HS,TS,SPH - Harzen-gruppen 2008) Lokalt FOU-projekt omkring grundforløbspakke- ProErhverv (SOSU, HS, TS, SPH, UU, VUC) Silkeborg

Læs mere

Kvalificeret arbejdskraft til en økonomi i vækst

Kvalificeret arbejdskraft til en økonomi i vækst Kvalificeret arbejdskraft til en økonomi i vækst Målrettet efteruddannelse til ufaglærte og faglærte skal modvirke flaskehalse på arbejdsmarkedet Ny chance for skolepraktik kvalificeret arbejdskraft til

Læs mere

Partnerskabsaftale mellem Dansk Byggeri, Roskilde Tekniske skole, UU- Roskilde og Roskilde Kommune 1. marts 2012 1. marts 2014

Partnerskabsaftale mellem Dansk Byggeri, Roskilde Tekniske skole, UU- Roskilde og Roskilde Kommune 1. marts 2012 1. marts 2014 Partnerskabsaftale mellem Dansk Byggeri, Roskilde Tekniske skole, UU- Roskilde og Roskilde Kommune 1. marts 2012 1. marts Indledning Parterne bag denne aftale ønsker at etablere et samarbejde, der skal

Læs mere

Hvidovre Kommunes Ungepartnerskab

Hvidovre Kommunes Ungepartnerskab Hvidovre Kommunes Ungepartnerskab Udmøntningsplan Baggrund I Hvidovre gennemfører ca. 85 procent af alle unge en ungdomsuddannelse. Det er et udmærket tal, men der skal sættes målrettet ind for, at kommunen

Læs mere

Kombineret Ungdoms Uddannelse. KUU Cafe aften. TR Temakursus i Svendborg

Kombineret Ungdoms Uddannelse. KUU Cafe aften. TR Temakursus i Svendborg KUU Cafe aften TR Temakursus i Svendborg Per Nielsen formand for Produktionsskolelærerne i Uddannelsesforbundet. pen@uddannelsesforbundet.dk Fakta om KUU, hovedlinjer Status på KUU lokalt - runde med det

Læs mere

Etablering af konsortie om udvikling og udbud af Kombineret Ungdomsuddannelse.

Etablering af konsortie om udvikling og udbud af Kombineret Ungdomsuddannelse. Etablering af konsortie om udvikling og udbud af Kombineret Ungdomsuddannelse. 1. Baggrunden for kombineret ungdomsuddannelse Med den politiske aftale om Bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser, blev

Læs mere

SKOLEPRAKTIK 10. JUNI 2010

SKOLEPRAKTIK 10. JUNI 2010 SKOLEPRAKTIK 10. JUNI 2010 9.45-10.00 Velkomst 10.00-10.45 Status og regler v. UVM 11.00-12.30 Workshop 1. 12.30-13.15 Frokost 13.15-14.50 Workshop 2 14.50-15.30 Skolepraktik resultater og udviklingsmuligheder

Læs mere