Grønt Flag Grøn Erhvervsskole. Et undervisningsprogram i miljø og bæredygtighed

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Grønt Flag Grøn Erhvervsskole. Et undervisningsprogram i miljø og bæredygtighed"

Transkript

1 Grønt Flag Grøn Erhvervsskole Et undervisningsprogram i miljø og bæredygtighed

2 1.0 Indledning Grønt Flag Grøn Erhvervsskole (GFGE) er et af Friluftsrådets programmer, som er støttet af Undervisningsministeriet og udviklet i samarbejde med Danmarks læringsportal (EMU), Naturvidenskabernes Hus, Nationalt Center for Undervisning i Natur, Teknik og Sundhed (NTS). Programmet er et undervisningsprogram for bæredygtig udvikling rettet imod erhvervsuddannelserne, og er samtidig en certificeringsordning for erhvervsskoler, der ønsker en synlig grøn profil. Med programmet håber vi, at elever og lærer på erhvervsuddannelserne vil få inspiration til at sætte miljø og bæredygtighed på dagsordenen i undervisningen. Du kan finde mere information om programmet på vores hjemmeside Programmet er henvendt til erhvervsskoler, der udbyder EUD, EUV, EUX og HTX. Grønt Flag Grøn Erhvervsskole (GFGE) inddrager og styrker: Bevidsthed og viden om bæredygtighed, bæredygtig vækst og innovation, case-baseret undervisning, ansvarsbevidsthed, demokrati, medborgerskab, overblik over ressourceforbrug, kreativ problemløsning 2.0 Den bæredygtige erhvervsskole Et stigende antal virksomheder efterspørger medarbejdere med kompetencer inden for miljø og bæredygtighed. Programmet Grønt Flag Grøn Erhvervsskole er et tilbud til skoler, der ønsker at uddanne unge i at have omtanke for miljøet og agere i fremtidens bæredygtige samfund. 2.1 En Grønt Flag Grøn Erhvervsskole er en skole der: Sætter miljøundervisning og uddannelse for bæredygtig udvikling højt på dagsordenen gennem programmet GFGE Uddanner faglærte til at udvikle produkter eller services, der er mere bæredygtige Ønsker synlighed og en grøn profil 2.2 For at få Det Grønne Flag, skal skolen iværksætte følgende tiltag: Nedsætte et miljøråd Udarbejde en miljørevision og en miljøhandleplan Mindst 15 % af eleverne på skolen skal deltage i undervisningen om bæredygtighed Udarbejde en rapport, der indsendes til Friluftsrådets sekretariat 2

3 2.3 Hvad betyder det at være en grøn skole? En Grønt Flag Erhvervsskole er en skole, hvor miljø og bæredygtig er integreret som en del af den almindelige undervisning, således at eleverne lærer, hvordan de inden for deres branche kan arbejde mod et mere bæredygtigt samfund. Når en skole arbejder med Grønt Flag betyder det herudover at selve skolen arbejder for at blive mere bæredygtig ved eksempelvis at genbruge og reducere mængden af affald, mindske forbruget af miljøfarlige stoffer, vand og energi samt øge andelen af økologiske eller lokalt fremstillede produkter. Eleverne deltager i arbejdet med at sætte mål og gennemføre indsatserne i samarbejde med skolens ledelse, lærere, det tekniske personale og hvis muligt lokale virksomheder. På skolen kan eleverne være drivkraften bag events, som sætter fokus på miljø og bæredygtighed. 2.4 Grønt Flag-Hold Grønt Flag-hold er et koncept, er henvender sig til enkelte hold. Konceptet er et tilbud til de hold, som gerne vil inddrage miljø og bæredygtighed i undervisningen, men ikke ser sig i stand til at inddrage hele skolen. Grønt Flag hold kan også anvendes inden for de uddannelsesretninger, som ikke er knyttet til én skole. Grønt Flag-hold bygger på undervisningsdelen i GFGE. Det vil sige, at man skal gennemføre et undervisningsforløb med miljø- og bæredygtighedsspørgsmål, der indeholder de fem elementer: Undersøgelser, Ud af skolen, Miljøvisioner, Gør en forskel, Informer og involver (se afsnit 8.0). Ved tilmelding til Grønt Flag-hold får man adgang til ressourcer til undervisning om miljø og bæredygtighed, og efter gennemførelsen af undervisningen modtager holdet et diplom. 3.0 Hvad er det grønne flag? GFGE bygger på det danske undervisningsprogram Grønt Flag Grøn Skole, der henvender sig til grundskolerne. Ideen blev udviklet i starten af 1990 erne til det internationale miljøundervisningsprojekt Eco-Schools. GFGE er altså den danske udgave af Eco-Schools på et niveau rettet mod unge på en erhvervsuddannelse. Siden 1992 har mere end 300 danske grundskoler og 12 gymnasieskoler modtaget Det Grønne Flag. Det Grønne Flag er et synligt symbol for skolens grønne arbejde, og for at skolen har gennemført et undervisningsprojekt på et højt fagligt niveau. Skolen modtager Det Grønne Flag, når der er blevet gennemført et undervisningsforløb, der lever op til Grønt Flag kriterierne. 4.0 Eco Schools Eco-Schools er af Foundation for Environmental Educations (FEE) programmer. Foruden Eco-Schools ejer FEE bl.a. programmerne Blå Flag til havne og strande og Den Grønne Nøgle til hoteller. Eco-Schools findes nu i mere end 50 lande, og mere end skoler arbejder med spørgsmål om miljø og bæredygtighed ud fra Eco Schools programmet. På kan man læse mere om både Eco- 3

4 Schools og om alle de lande, der er med i programmet. Som medlem af Grønt Flag får man mulighed for at samarbejde med erhvervsskoler i de øvrige 50 Eco-Schools lande. 5.0 Ressourcer til undervisning i bæredygtighed 5.1 Nettjenesten Grønt Flags nettjeneste er en gratis ressourcebank til medlemmer af GFGE. I nettjenesten er der samlet materiale, herunder artikler og film, som kan bruges til undervisning i miljø og bæredygtighed, og samtidig kan inspirere skolerne til at udvikle nye spændende forløb. Nettjenestens indhold er under konstant udvikling og nye materialer uploades løbende. I nettjenesten kan du desuden finde relevante links til materiale, som kan bruges i forbindelse med undervisningen i miljø og bæredygtighed på erhvervsuddannelserne. Nettjenesten indeholder desuden en idébank, hvor uddannelsesinstitutionerne har mulighed for at dele deres idéer og erfaringer fra arbejdet med bæredygtig udvikling. I idébanken vil der således løbende blive oploaded nye cases, billeder og andre idéer til at gøre undervisningen i bæredygtig udvikling sjov og inspirerende. 5.2 Nationalt og globalt netværk GFGE giver mulighed for at erhvervsskoler i Danmark kan samarbejde og udveksle erfaringer omkring bæredygtig udvikling. Alle institutioner, der tilmelder sig GFGE vil blive registreret, hvorved det er let at finde frem til, hvor der er samarbejdspotentiale. Ud over det nationale netværk giver Eco-Schools mulighed for at udveksle erfaringer med erhvervsskoler i andre lande, der ligeledes arbejder med miljø og bæredygtig udvikling. 6.0 Hvad forstås ved uddannelse i bæredygtighed? I arbejdet med GFGE vil eleverne erfare, at der er interessekonflikter i forhold til brugen af naturen og naturens ressourcer. Bæredygtig udvikling har både en miljømæssig, en social og en økonomisk dimension. Det er centralt at eleverne får en forståelse for, at bæredygtig udvikling ikke er et isoleret fagområde, men en integreret del af produktions- og serviceoptimeringen. Eleverne vil dermed opleve at de som faglærte, kan være med til at gøre en forskel for miljøet, samfundet og deres økonomi, ved at blive mere bæredygtige. 4

5 Miljøundervisning er undervisning om miljøproblemer dvs. den måde, vi som mennesker bruger naturens ressourcer på, de problemer det skaber, og hvordan vi kan løse det. Det betyder, at undervisningen om f.eks. energi omfatter undervisning i, hvordan brugen af energi påvirker natur og mennesker, hvordan vi anvender den tilgængelige energi mest hensigtsmæssigt, hvilke tiltag man som virksomhed kan gøre for at minimere energiforbruget og hvordan disse tiltag påvirker virksomhedens økonomi. I undervisningen om bæredygtig udvikling ser eleverne på, hvilken betydning vores beslutninger har for vores børn og børnebørn, og på de konsekvenser vores forbrug har for mennesker andre steder på jorden. 7.0 Faglærte med nye kompetencer Efterspørgslen på bæredygtige produkter og services er stigende på tværs af brancher og virksomheder. Målet med GFGE er at give eleverne den nødvendige viden, så de kan imødekomme og fremme denne efterspørgsel. GFGE styrker undervisningen i bæredygtighed ved at give eleverne en række faglige kompetencer omkring bæredygtighed, men bidrager også til at engagere eleverne i undervisningen, øge sammenholdet på skolen og styrke elevernes tilknytning til lokalsamfundet. 7.1 Problemløsning og innovation Eleverne vil opnå en evne til at løse aktuelle problemstillinger i nærmiljøet, både i forbindelse med arbejdsprocessen og de tekniske løsninger. 7.2 Dokumentation Eleverne vil få overblik over energi- og ressourceforbruget i produktionsprocesserne, og hermed få erfaring med, hvor meget de selv kan påvirke dette forbrug. Herudover vil eleverne dokumentere effekterne af de ændringer de foretager og formidle effekten skriftligt. Den skriftlige formidling kan f.eks. være i form af en ansøgning, hvor eleverne opgør miljømæssige, sociale og økonomiske effekter og estimerer, hvor lang tilbagebetalingstid der vil være ved at investere i de anbefalinger de har til ændringer af processerne. 7.3 Bevidsthed og viden Gennem undervisningen vil eleverne opnå bevidsthed og viden omkring miljø og bæredygtighed, herunder: Hvorfor miljø og bæredygtighed er relevant i forhold til deres branche Hvad deres branche kan gøre for at sikre mere bæredygtighed Hvad det betyder at Danmark er helt i front i forhold til miljø og bæredygtighed 5

6 7.4 Engagement Gennem GFGE oplever eleverne helt konkret, hvordan læring kan omsættes i praksis. Eleverne engageres ved at der tages udgangspunkt i deres viden og praktiske færdigheder, og ved at de selv kan bidrage til at skabe praktikpladser og jobmuligheder med relation til bæredygtige løsninger. 7.5 Fællesskab i lokalsamfundet Gennem GFGE bliver eleverne ambassadører for bæredygtig udvikling. Med deres viden og faglige indsigt kan eleverne hjælpe lokale virksomheder med at blive mere bæredygtige. Eleverne kan også medvirke til at skabe en efterspørgsel på kompetencer inden for energi, klima og bæredygtige løsninger. 8.0 En ramme for organisering GFGE er en ramme, som kan udfyldes, sådan at det passer bedst til den enkelte skole. Rammerne tager udgangspunkt i de internationale kriterier og de nationale undervisningskriterier. Kriterierne skal ses som udfordringer, der kan være med til at udvikle skolens undervisning og fremme skolens grønne profil. 8.1 Miljørådet Allerførst nedsætter skolen et miljøråd bestående af elever og lærere. Det er ikke et krav at ansatte fra praktikstederne, skoleledere og teknisk personale deltager, men det er en klar fordel, fordi det skaber direkte kontakt til uddannelsens beslutningstagere, til det personale, der kender de tekniske muligheder samt til personer i erhvervet. Lokale miljøkonsulenter kan også deltage i skolens miljøråd. Elever i miljørådet kan med fordel bestå af elever fra EUX eller grundforløbet, da de har længere perioder på skolen. Elever fra hovedforløbet kan også deltage, men da de kun opholder sig på skolen i kortere perioder, bør miljørådet tænke i alternative måder at mødes på, f.eks. gennem en event. Miljørådet kan udover at mødes fysisk opretholde kontakt via sociale medier eller med eksempelvis Skype. Miljørådet kan vælges på mange forskellige måder, f.eks.: Repræsentanter valgt af elevrådet på EUX eller HTX Valg blandt alle skolens elever Headhunting blandt særlig interesserede elever eller enkelte hold Det er op til skolen selv at fastsætte, hvor lang en periode, medlemmer af miljørådet vælges for. Det kan være en fordel, hvis elever vælges for to år ad gangen, og at de tilhører forskellige årgange, så der altid vil være elever i rådet med GFGE erfaringer. Miljørådet er den drivende kraft i Grønt Flag-arbejdet. Det er bl.a. her, at eleverne opnår indflydelse og ejerskab til de projekter, som skolen sætter i værk. Eleverne kan ud fra deres erfaringer ofte komme med gode synspunkter og idéer til, hvordan forskellige opgaver kan løses. 6

7 Miljørådet kan udarbejde vedtægter, der skitserer, hvilke opgaver og beføjelser miljørådet har, miljørådets formål, forretningsorden, styring og ledelse, mødehyppighed m.m., men kan naturligvis også iværksætte kampagner og større initiativer i samarbejde med skolens ledelse eller de tekniske medarbejdere. Miljørådets væsentligste ansvarsområder er at udarbejde skolens: Miljørevision Miljøhandleplan Miljøvision Afsluttende rapport Målsætning Overordnede kriterier Undervisningskriterier Grøn Erhvervsskole Miljøråd Undervisningskriterier Miljørevision Miljøhandleplan Miljøvision Rapport Miljøvisioner Undersøgelser Ud af skolen Indsats Informer og involver 9.0 Hvad laver miljørådet? 9.1 Miljørevision En gang om året foretager miljørådet en miljørevision. Miljørevisionen er en oversigt over, hvordan skolen og uddannelserne knyttet til skolen påvirker miljøet, og hvilke muligheder skolen har for at tage mere hensyn til miljøet. Miljørevisionen kan bruges til at vælge eventuelle temaer og beslutte, hvilke miljøspørgsmål og miljøtiltag skolen vil lægge vægt på. Det kunne være nye trends eller teknologier inden for bæredygtig udvikling i de respektive brancher, måske er der ny lovgivning, som gør at visse standarder skal overholdes eller nye ønsker fra eleverne. 9.2 Miljøhandleplan Miljøhandleplanen skal indeholde en beskrivelse af: Hvilke miljøtiltag skolen forventer at gennemføre Hvilke miljøvisioner skolen arbejder efter 7

8 Det er op til skolen at udforme miljøhandleplanen, som skal fungere som styringsredskab for miljøtiltagene på skolen. Miljøhandleplanen kan også indeholde et overblik over den undervisning, som bliver gennemført, og som indeholder elementer vedrørende bæredygtighed. 9.3 Miljøvision Skolen formulerer nogle visioner for miljøarbejdet på institutionen. Miljøvisionerne er elever og skolens medarbejderes programerklæring om: Hvilke værdier de stræber efter Hvilke værdier, de gerne vil arbejde for Hvordan de vil nå målene Miljøvisionerne er fælles for hele skolen og skal derfor være realistiske. Miljøvisionerne skal ikke kun omhandle tekniske løsninger, men også handlinger fra elever og personale. Da det er et fælles projekt for hele skolen skal oversigten over miljøvisionerne have en fremtrædende placering (f.eks. på fællesarealer, klasseværelser, læreværelser og på skolens hjemmeside). 9.4 Rapport GFGE er en international certificeringsordning. Derfor skal Friluftsrådets sekretariat have dokumentation på GFGE-arbejdet, før de kan udsende Det Grønne Flag. Miljøarbejdet på skolen skal dokumenteres via en elektronisk rapport, der indsendes til Friluftsrådet. Den endelige rapport skal udfærdiges af miljørådet, men dokumentationen kan forestås af lærerne undervejs, da undervisningsforløbene registreres elektronisk via Grønt Flags hjemmeside. Det er miljørådets ansvar at sørge for, at rapporten bliver udfyldt og indsendt. Når rapporten er indsendt, får skolen et link, som viser rapporten. Linket kan man lægge på skolens hjemmeside, så interesserede kan læse om miljøarbejdet Deltagelse Reelt set vil alle skolens elever og personale blive inddraget på en eller anden måde. Men det er et kriterium at mindst 15% af eleverne er specielt aktive dvs. deltager i et undervisningsforløb og på den måde er med til at opfylde alle undervisningskriterierne. Der er ikke noget kriterium for, hvor lang en periode et undervisningsforløb strækker sig over, men problemstillingerne skal være belyst alsidigt og eleverne skal kende til konkrete eksempler på, hvordan deres brancher kan medvirke til at blive mere bæredygtige Undervisningskriterier Når der skal arbejdes med et undervisningsforløb i GFGE, skal det ske ud fra nogle fastsatte undervisningskriterier. Undervisningskriterierne skal opfattes som en udfordring til at gennemføre en spændende undervisning på et højt fagligt og pædagogisk niveau. 8

9 11.1 Undersøgelser Undersøgelserne har til formål at koble teori og praksis. Undersøgelserne kan f.eks. illustrere sammenhængen mellem teknologiske løsninger og brugen af ressourcer. På erhvervsuddannelsernes grundforløbet kan mindre undersøgelser foretages på skolen, i forbindelse med virksomhedsbesøg eller i praktikken. Større undersøgelser er primært forbeholdt eleverne på HTX og EUX Ud af skolen Undersøgelser uden for skolen er med til at understrege, at GFGE handler om virkelige problemstillinger, der er vigtige for virksomheder og forbrugere. Undersøgelser uden for skolen kan både foregå som led i undervisningen eller som led i praktikken. Ud af skolen oplevelser tilbyder eleverne en mere uformel læring og hjælper eleverne til at kunne visualisere problemstillinger og løsningsmuligheder. Skolen og eleverne får herudover gode kontakter til virksomheder, som kan være en fordel i forhold til at få praktikplads eller job Miljøvisioner Miljøvisioner er elevernes løsningsforslag til de valgte problemstillinger og skal perspektiveres i forhold til enten nationale eller globale konsekvenser. Miljøvisionerne er således de værdier, som eleverne stræber efter og gerne vil arbejde for Gør en indsats GFGE giver eleverne en mulighed for at få erfaring med at skabe forandringer. Det kan ske i arbejdet i miljørådet, men også på de enkelte hold. Eleverne arbejder med at handle ud fra problemstillinger vedrørende miljø- og bæredygtighed f.eks. ved at nedsætte vand- og energiforbrug eller ved at indføre en ny indkøbspolitik på skolen og for de enkelte fag. Undervisningen skal udmønte sig i konkredte handlinger, der inspirerer eleverne eller de lokale virksomheder. Handlingerne kan være af praktisk karakter, men kan også omfatte udfærdigelse af handlingsplaner til virksomheder eller institutioner. De aktuelle handlinger virkeliggør miljøarbejdet for eleverne og er med til at skabe anerkendelse bl.a. hos politikere, virksomheder og i lokalsamfundet Informer og Involver At informere og involvere giver mulighed for at anvende den erhvervede viden og indsigt og synliggøre skolens arbejde. Elevernes arbejde skal således føre til fremstilling af informationsmateriale, der kan anvendes af andre personer end dem selv. Materialet kan tage form af debatindlæg, oplæg, film, plakater, animationer, og kan f.eks. målrettes virksomheder, butikker eller sociale medier (f.eks. facebook, instagram og youtube). Materialet kan også fremvises på messer, markeder, i forbindelse med temadage eller på elevtopmøder, hvor elevernes innovative og bæredygtige projekter bliver præcenteret. 9

10 12.0 Grønt Flag på flere niveauer Der er ingen regler for, hvordan de enkelte uddannelser på skolen arbejder med GFGE. Det væsentlige er, at eleverne får et bredt indblik i, hvordan man kan arbejde med bæredygtighed. I det følgende gives en række eksempler på, hvordan forskellige fag kan indgå i undervisningen. Desuden gives eksempler på, hvordan praktikperioden kan indgå i forløbet Grøn HTX og EUX De erhvervsgymnasiale uddannelser giver mulighed for at eleverne får en grundlæggende forståelse for miljøets tilstand, hvad der skaber miljøbelastning og værdien af at arbejde for et mere bæredygtigt samfund. Ved at kombinere de forskellige fag, får eleverne et bredt indblik i, hvorledes bæredygtighed kan integreres i mange fagretninger De naturvidenskabelige fag (teknikfagene, teknologi, fysik, kemi og biologi) De naturvidenskabelige fag rummer alle muligheder for undervisning i miljø og bæredygtighed. I de tekniske fag kan der udføres undersøgelser og eksperimenter, der gør bæredygtighedsbegrebet konkredt. De traditionelle naturvidenskabelige fag kan give eleverne en forståelse for centrale begreber og problematikker inden for miljø og bæredygtighed. Eleverne kan i den forbindelse få en grundlæggende forståelse for udnyttelse af naturressourcer, miljøfarlige stoffer, klimaforandringer m.m. Der er gode muligheder for at besøge virksomheder og producenter med bæredygtige tilgange inden for alle de naturvidenskabelige fag De humanistiske fag (dansk, engelsk, kommunikation og samfundsfag) Gennem dansk, sprogfagene og kommunikationsfaget kan eleverne styrke deres retoriske færdigheder og kommunikationsevner ved at deltage i miljødebatten. Arbejdet kan både være skriftligt, mundtligt eller visuelt (f.eks. debatindlæg, blogs, plancher, film, animationer, oplæg m.m.). Samfundsfag kan indgå i undervisningen ved at eleverne bl.a. lærer om hvordan miljømæssige konsekvenser har haft betydning for den miljølovgivning vi har i dag. Eleverne kan desuden få indblik i de politiske, samfundsmæssige og økonomiske interessekonflikter, der er for udnyttelse af naturressourcer Grøn Erhvervsuddannelse (EUD og EUV) Den praktiske og erhvervsrettede tilgang på erhvervsuddannelserne skaber en ideel ramme for at føre bæredygtighed ud i virkeligheden. Det er vigtigt at bæredygtig udvikling på de mere end 100 erhvervsuddannelser bliver gjort så brancherelateret som muligt. GFGE vil løbende samle undervisningsmateriale, idéer og cases rettet mod de enkelte uddannelser og skabe en platform for idéudveksling mellem landets erhvervsskoler. På grundforløbene er der mulighed for at lave længere temaforløb på skolen. Undervisningen kan dog også gøres mere brancheorienteret på andet eller tredje år af grundforløbet. Da eleverne har lange perioder på skolen under grundforløbet, er der mulighed for at lave undersøgelser på skolen. 10

11 På erhvervsuddannelsernes hovedforløb har eleverne mindre mulighed for at arbejde med bæredygtig udvikling på skolen, da praktikperioden optager mere tid. Til gengæld er der på hovedforløbet større potentiale i at integrere rigtige cases og inddrage praktikken i det bæredygtige arbejde Bæredygtighed på de fire hovedindgange På grundforløbene er der mulighed for at lave længere temaforløb på skolen rettet mod hver af de fire hovedindgange: Omsorg, sundhed og pædagogik Kontor, handel og forretningsservice Fødevarer, jordbrug og oplevelser Teknologi, byggeri og transport Idéer og eksempler på cases er givet i det følgende. Omsorg, sundhed og pædagogik Fagene inden for hovedområdet Omsorg, Sundhed og Pædagogik kan inddrage miljø og bæredygtighed som en helt naturlig del af elevernes tilgang til deres fag. Elever, der beskæftiger sig med omsorg og sundhed kan få værktøjer og kendskab til, hvordan de f.eks. kan inddrage natur og friluftsliv i deres arbejde. Viden omkring affald, ressourceforbrug og kemien i kosmetik og andre produkter vil desuden være relevant for en lang række af fagene inden for dette hovedområde. Mulige temaer for uddannelserne kunne være: Kemien i din hverdag eller Friluftsliv. Eksempler på cases: De ældre skal ud: Eleverne laver undersøgelser om fysisk og mentalt velvære hos ældre plejehjems beboere, når friluftsaktiviteter indgår i deres dagligdag. Grøn frisør: Eleverne bliver bekendte med hvilke kemiske stoffer der er i produkterne og hvordan disse produkter påvirker på de ansatte og kunderne, de lærer om affaldshåndtering, vand- og elforbrug. Eleverne opstiller en handleplan for, hvordan deres praktiksted eller fremtidige arbejdsplads bliver mere bæredygtig. Miljøhandeplan på institutionerne: eleverne laver en realistisk miljøhandleplan for en lille institution og miljøarbejdet indgår som en aktivitet på stedet. Det kan f.eks. være at handikappede eller syge lærer om affaldssortering. 11

12 Kontor, handel og forretningsservice Bæredygtighedsbegrebet bliver sjældent brugt inden for kontor-, handels- og forretningsserviceerhvervet. Der er dog store muligheder i at give eleverne kendskab til f.eks. bæredygtigt forbrug, brug af rengøringsmidler og andre kemikalier, affald, energi, økologi og brug af jordens ressourcer. Eleverne lærer herved, hvor meget de kan spare økonomisk ved at nedsætte omkostningerne til varme, el (herunder airconditioning, lys, computere etc.) vand og papir. Eleverne vil desuden lære at bæredygtighed kan være et varemærke eller en vare sig, og hvilken betydning bæredygtig omstilling har for resten af kloden. Mulige temaer på grundforløbet Kontor, Handel og Forretningsservice kunne f.eks. være Bæredygtigt Forbrug. Eksempler på cases Kampagne for grønnere forretninger: Eleverne laver en miljøkampagne for at få forretninger til at tage mere hensyn til miljøet ved at nedsætte vand, varme og elforbruget, genanvende affald og tænke over hvilke produkter de køber og sælger. Grønt kontor: Et grønt kontor har store energibesparelser, bedre indeklima og god signalværdi. Eleverne besøger både et kontor, der er certificeret grønt kontor og et almindeligt ikke certificeret kontor. Eleverne undersøger, hvad et grønnere kontor betyder for medarbejdertrivslen, miljøet og økonomien. Fødevarer, Jordbrug og Oplevelser Brancherne inden for Fødevarer, Jordbrug og Oplevelser er allerede langt fremme på den grønne bølge. Både elever og forbrugere efterspørger i stigende grad en tættere kontakt med naturen, de ønsker at vide hvor råvarerne kommer fra, at råvarerne smager af noget og de vil vide, hvordan produktionen er foregået. Mulige temaer for grundforløbet Fødevarer, Jordbrug og Oplevelser kunne f.eks. være: Økologi, Bæredygtigt forbrug eller Vand. Madspild: På en skraldedag laver eleverne mad fra kasserede madvarer fra lokale dagligvare butikker. Bæredygtig kogebog: eleverne laver en kogebog, som tager højde for hvor råvarerne er produceret, årstidens grøntsager, madspild og CO 2-forbrug ved fremstilling af f.eks. kød. Skovrejsning: Eleverne deltager i skovrejsning for at sætte fokus på beskyttelse af grundvandet. 12

13 Teknologi, Byggeri og Transport Der er allerede stort pres på at de faglærte inden for teknologi, byggeri og transport har viden og praktisk erfaring med bæredygtig omstilling. De skal have kendskab til udfordringer og løsninger inden for energi, vand, ressourceforbrug, genbrug, klimaforandringer, bæredygtigt byggeri og bæredygtig transport. Der er dog også en lang række uddannelser inden for dette område, hvor den bæredygtige udvikling ikke er nået helt så langt. Der vil derfor være stor forskel på, hvor meget eleverne på de forskellige fagretninger kan gøre brug af rigtige cases, men fælles for dem alle er, at de skal kende til, hvordan de i deres branche kan møde fremtiden bæredygtigt. Temaer kan f.eks. være Grøn Innovation, Energi eller Bæredygtig byudvikling. Eksempler på cases: Bæredygtigt byggeri: Fokus på bæredygtigt byggeri giver eleverne mulighed for at besøgeenergivenligt byggeri, lære om nye grønne teknologier, lave miljø-regnskaber og arbejde med innovative grønne løsninger i byggeriet. Genbrug i tøjindustrien: Eleverne re-designer brugt tøj, hvorved tøjet får nyt liv frem for at blive kasseret. Valg af bæredygtige materialer: eleverne kan undersøge og beregne, hvor meget man sparer på elregningen ved f.eks. at anvende lysreflekterende maling. Bæredygtighed på tværs Der er uanede muligheder på bæredygtige forløb, der går på tværs af uddannelserne. De tværfaglige forløb er med til at give eleverne et sammenhold på tværs af uddannelserne og mlighederne for hvad de kan opnå bliver større, når man samler elevernes forskellige kompetencer. Eksempler på case: Planter og vand. Tandklinikassistenter dyrker planter til et mundskyldsprojekt. Planterne vandes af regnvand, som smede konstruerer opfang til. Byg en vindmølle: Smede og elektrikere bygger sammen en vindmølle, der giver strøm til skolen. Skybrudssikring: eleverne arbejder på at lave skybrudsløsninger herunder indsamle regnvand, lave dræn, tænke i permeabel belægning, beplantning og dræn. 13

14 12.0 Flaghejsning Når rapporten er evalueret og godkendt, sender Friluftsrådets sekretariat Det Grønne Flag sammen med et brev om skolens godkendelse til borgmesteren og et brev på godkedelsen til skolen. Skolen kontakter borgmesteren for at aftale dato og tid for flaghejsningen. Godkendelsen betyder, at skolen har ret til at flage med Det Grønne Flag i et år. Ud over det fysiske flag har skolen og de uddannelser på skolen, som har gennemført undervisningsforløbet, ret til at anvende Grønt Flag logoet på deres hjemmeside, pjecer m.m. 14

15 Temaer For at organisere undervisningen kan det være en fordel at vælge et fælles tema for hele skolen eller for de enkelte uddannelser på skolen. I det følgende afsnit introduceres GFGE s temaer om bæredygtighed. Det er dog ikke et krav, at skolen følger et af temaerne for at blive GFGE. 15

16 Energi Langt størstedelen af den energi, der produceres i globalt er bygget på et forbrug af fossile brændstoffer, der har konsekvenser for både klima og miljø. Herudover er energiforbrug en væsentlig udgift for de fleste virksomheder og organisationer. Det er vigtigt, at der tænkes i muligheder for at reducere forbruget samt i anvendelse af alternative energikilder som f.eks. biomasse, affald, vind og solenergi. Herudover kræver det en betydelig teknologisk udvikling af produktionsapparatet, en forbedret distribution samt bedre viden om lagring af den producerede energi. Udfordringen med at reducere vores energiforbrug er med andre ord stor, men man kan jo starte med at slukke for lyset og standbyknappen på TV et når vi går. Produktion og lagring af varme og el Energioptimering Energi Energivenligt byggeri Alternative energikilder Transport 16

17 Klimaforandringer Gennem det sidste årti har fokus på klimaforandringer bevæget sig fra at være noget, som forskerne talte om internt, til at være et emne, der bliver diskuteret ved spisebordet. Og interessen for at modvirke de store konsekvenser, som f.eks. højere temperaturer, ekstreme vejr fænomener, højere vandstande og ændrede nedbørsmønstre kan medføre, vil langsomt kunne spores både i befolkningens vaner og i producenternes indsatsområder. Indkøb udvælges med tanke på varens transport og produktion. Bilproducenterne anstrenger sig for at producere biler, der kører langt pr. liter benzin. Politikernes villighed til at bevilge midler til grøn innovation er øget, og med god grund. For konsekvenserne af klimaforandringerne kan bl.a. betyde at mennesker flere steder på kloden mister deres livsgrundlag, dyr og planter uddør, og herudover kan vi se frem til et enormt ressourceforbrug på at omlægge vores infrastruktur. Klimaforandringer Klimatilpasning Energioptimering Isolering Alternative energikilder Plantevækst Klimagasser 17

18 Bæredygtigt forbrug Motiverne for at vælge et bæredygtigt forbrug kan være mange, men ofte er det forhold som miljø, sundhed og dyrevelfærd, som gør at folk vælger at tænke bæredygtigt. Men selv om mange udtrykker ønske om at leve bæredygtigt, kan det være svært at gennemskue, hvordan man mest effektivt kan begrænse sit globale fodaftryk. Er en solmodnet tomat fra Spanien mere bæredygtig end en drivhustomat fra Holland, og skal det stramme madbudget gå til økologisk mælk, kød eller æg? Inden for byggebranchen er der en stigende tendens til at forbrugerne efterspørger FSC certificeret træ. I modebranchen ser man også en stigende tendens til at rette fokus mod bæredygtighed, og flere modehuse ønsker en synlig profil, der viser brug af færre kemikalier og mindre vand ved fremstilling af stofferne. Endvidere er mange virksomheder begyndt at fokusere på affaldssortering, reduktion af emballage og madspild. Affald Udledning af kemikalier Produktion af fødevarer Tøj og mode Bæredygtigt forbrug Minedrift Fremstilling af produkter Mærnings -ordninger 18

19 Transport Effektiv transport af personer og gods er centrale for økonomisk vækst og velstand. Siden år 2000 er antallet af biler på de danske veje steget med Ligeledes er pendlerafstanden øget. Flere rejser bort i ferien eller benytter sig af en forbedret infrastruktur, når familien i den anden ende af landet skal besøges. Og de mange ekstra kilometer, der årligt bliver kørt, kræver stadigt stigende behov for fossilt brændstof og nyanlæggelse af veje. I Danmark står transport for ca. 25 % af energiforbruget, og transporten er dybt afhængig af olie. For at reducere miljøpåvirkningen er der behov for nytænkning i forhold til vores transportformer og transportvaner. Og alternative løsninger er ikke kun en gevinst for miljøet, der er også penge af spare ved at tænke i alternativer. Teknisk udvikling Alternative energikilder Transport Partikel forurening Alternative transportmidler Globale fodaftryk 19

20 Affald I Danmark producerer vi meget affald rigtig meget endda. Private og offentlige virksomheder står for 75% af den samlede affaldsmængde, mens private står for den sidste 25%. Virksomheder har derfor en enormt ansvar for, at affaldsmængden reduceres og at en større andel af affaldet genanvendes. Affaldet stammer fra bl.a. byggesektoren, fra teknologiske produkter, mad og emballage. Alle disse produkter kræver mange ressourcer at producere og ofte er de blevet sendt fra fjerne dele af verden. I dag genanvender vi ca. 60% af affaldet, men andelen kan sagtens øges, og affaldsmængden kan nedbringes, hvis vi tænker os mere om. På den måde kan vi udnytte vores ressourcer optimalt og bevare levestandarden, uden vores fælles natur tager varigt skade. Madspild Embalage Affald Miljøfarlige stoffer Affaldssortering Naturressourcer 20

GRØNT FLAG GRØN ERHVERVSSKOLE. Et undervisningsprogram i miljø og bæredygtighed. Grønt Flag Grøn Erhvervsskole

GRØNT FLAG GRØN ERHVERVSSKOLE. Et undervisningsprogram i miljø og bæredygtighed. Grønt Flag Grøn Erhvervsskole GRØNT FLAG GRØN ERHVERVSSKOLE Et undervisningsprogram i miljø og bæredygtighed Grønt Flag Grøn Erhvervsskole 2 INDHOLD Grønt Flag Grøn Erhvervsskole Et undervisningsprogram i miljø og bæredygtighed INDHOLD

Læs mere

Grønt Flag Grøn Erhvervsskole. Et undervisningsprogram i miljø og bæredygtighed

Grønt Flag Grøn Erhvervsskole. Et undervisningsprogram i miljø og bæredygtighed Grønt Flag Grøn Erhvervsskole Et undervisningsprogram i miljø og bæredygtighed 1.0 Indledning Grønt Flag Grøn Erhvervsskole (GFGE) er et af Friluftsrådets programmer, som er støttet af Undervisningsministeriet

Læs mere

Undervisning i danske naturparker

Undervisning i danske naturparker Undervisning i danske naturparker Tirsdag den 19. maj 2015 Nyborg Strand Ved projektleder i Friluftsrådet: Jannik Tovgaard-Olsen Program for inspirationsdagen 10.00-10.15 Velkomst og præsentationsrunde

Læs mere

Grøn Generation strategi. Børn og unge som fundament for bæredygtig udvikling

Grøn Generation strategi. Børn og unge som fundament for bæredygtig udvikling Grøn Generation strategi Børn og unge som fundament for bæredygtig udvikling 1 Da jeg selv var knægt, var klimaforandringer og bæredygtighed ikke noget, mine kammerater og jeg gik og tænkte over. Men i

Læs mere

Vand. Hvor mange m 3 vand bruger skolen pr. måned? Pr. år? Bedøm om skolen bruger mere eller mindre vand end sidste år?

Vand. Hvor mange m 3 vand bruger skolen pr. måned? Pr. år? Bedøm om skolen bruger mere eller mindre vand end sidste år? Eksempler på spørgsmål til Miljørevision Svarene på spørgsmålene kan findes i et samarbejde med det tekniske personale, ved at spørge elever og lærere og ved selv at undersøge forholdene. Vand Hvor mange

Læs mere

Bæredygtighed - fra strategi til undervisning. Steffen Lervad Thomsen Bæredygtighedskoordinator Miljø og Energiforvaltningen

Bæredygtighed - fra strategi til undervisning. Steffen Lervad Thomsen Bæredygtighedskoordinator Miljø og Energiforvaltningen Bæredygtighed - fra strategi til undervisning Steffen Lervad Thomsen Bæredygtighedskoordinator Miljø og Energiforvaltningen Disposition - Organisering - Strategier og mål - Initiativer - Resultater Organisation

Læs mere

Grønt Flag Grøn Skole Konceptet

Grønt Flag Grøn Skole Konceptet Grønt Flag Grøn Skole Konceptet Grønt Flag Grøn Skole Konceptet Friluftsrådet, Grønt Flag Grøn Skole 2012 Læs mere om Grønt Glag Grøn Skole på www.groentflag.dk Tryk og layout: Grafisk Produktion Odense

Læs mere

GG strategi 17. august Forord

GG strategi 17. august Forord GG strategi 17. august 2016 Forord Da jeg selv var knægt, var klimaforandringer og bæredygtighed ikke noget, mine kammerater og jeg gik og tænkte over. Men i dag er billedet et andet. Nutidens børn og

Læs mere

EUD 10. Norddjurs. September 2014

EUD 10. Norddjurs. September 2014 September 2014 EUD 10 Norddjurs Billeder og illustrationer: Colourbox.dk Et samarbejde mellem 10. Klasse-Center Djursland, Viden Djurs og Randers Social- og Sundhedsskole, Djurslandsafdelingen Formål,

Læs mere

WONDERFUL COPENHAGENS MILJØPOLITIK

WONDERFUL COPENHAGENS MILJØPOLITIK WONDERFUL COPENHAGENS MILJØPOLITIK INDLEDNING Turisme skaber arbejdspladser og vækst i hovedstadsregionen og er med til at gøre vores hovedstad og hele Greater Copehagen mere levende og mangfoldig. De

Læs mere

SAMARBEJDSAFTALE - et forpligtende miljøsamarbejde for kommuner. greencities.dk

SAMARBEJDSAFTALE - et forpligtende miljøsamarbejde for kommuner. greencities.dk SAMARBEJDSAFTALE - et forpligtende miljøsamarbejde for kommuner greencities.dk Forord Kommunerne i Green Cities har høje miljøambitioner og vilje til at indgå i et forpligtende samarbejde. Resultaterne

Læs mere

Formål og hensigt EUD10 Djursland

Formål og hensigt EUD10 Djursland EUD 10 Djursland Formål og hensigt EUD10 Djursland er et samarbejde mellem Viden Djurs og Randers Social- og Sundhedsskole, Djurslandsafdelingen. Forløbet vil på en konstruktiv, målrettet og nytænkende

Læs mere

GG strategi 27. juli Forord

GG strategi 27. juli Forord GG strategi 27. juli 2016 Forord Da jeg selv var knægt, var klimaforandringer og bæredygtighed ikke noget, mine kammerater og jeg gik og tænkte over. Men i dag er billedet et andet. Nutidens børn og unge

Læs mere

Grønt Flag Grøn Gymnasieskole Konceptet

Grønt Flag Grøn Gymnasieskole Konceptet Grønt Flag Grøn Gymnasieskole Konceptet STX, HTX, HHX, HF, VUC 2 Indhold indhold Grønt Flag Grøn Gymnasieskole Konceptet Friluftsrådet, Grønt Flag Grøn Gymnasieskole 2013 Læs mere om Grønt Flag Grøn Gymnasieskole

Læs mere

Mad nok til alle, 7.-9.kl.

Mad nok til alle, 7.-9.kl. Mad nok til alle, 7.-9.kl. Færdigheds- og vidensmål Læringsmål Tegn på læring kan være Stof og stofkredsløb Eleverne kan gengive udviklingen i Jordens 1. Eleven gengiver udviklingen i Jordens Eleven kan

Læs mere

BIOLOGI. Mad nok til alle. Færdigheds- og vidensmål Læringsmål Tegn på læring kan være. Evolution

BIOLOGI. Mad nok til alle. Færdigheds- og vidensmål Læringsmål Tegn på læring kan være. Evolution BIOLOGI Færdigheds- og vidensmål Læringsmål Tegn på læring kan være Evolution Eleven kan undersøge og forklare organismers tilpasning til levesteder Eleven kan forklare organismers tilpasning som reaktion

Læs mere

Et tværfagligt undervisningsforløb i fysik, matematik, geografi og biologi. SOLFANGER

Et tværfagligt undervisningsforløb i fysik, matematik, geografi og biologi. SOLFANGER Et tværfagligt undervisningsforløb i fysik, matematik, geografi og biologi. SOLFANGER SOLFANGER - MILJØ I år har Danmarks Naturfredningsforening lavet en top 10 liste over affald fundet I naturen Dåser

Læs mere

Indorama Ventures Public Company Limited

Indorama Ventures Public Company Limited Indorama Ventures Public Company Limited Miljøpolitik (Godkendt på bestyrelsesmøde 2/2013 dateret 22. februar 2013) 1. revision (Godkendt på bestyrelsesmøde 1/2017 dateret 17. februar 2013) Bemærkning

Læs mere

FAGRETNINGER ERHVERVSUDDANNELSERNE. Erhvervsskolen Nordsjælland. Esnord.dk. for dig, som vil starte på EUD direkte fra 9. eller 10.

FAGRETNINGER ERHVERVSUDDANNELSERNE. Erhvervsskolen Nordsjælland. Esnord.dk. for dig, som vil starte på EUD direkte fra 9. eller 10. Etablering og udvikling Erhvervsskolen Nordsjælland FAGRETNINGER PÅ ERHVERVSUDDANNELSERNE for dig, som vil starte på EUD direkte fra 9. eller 10. klasse Esnord.dk Erhvervsskolen Nordsjælland EUD EUX HHX

Læs mere

Kolding Kommunes Strategi for Grøn Generation

Kolding Kommunes Strategi for Grøn Generation Kolding Kommunes Strategi for Grøn Generation Kolding Kommune By- og Udviklingsforvaltningen og Børne- og Uddannelsesforvaltningen Kolding Kommunes Strategi for Grøn Generation Øverst: Strategien sætter

Læs mere

Aalborg Kommunes Bæredygtighedsstrategi 2016 2020

Aalborg Kommunes Bæredygtighedsstrategi 2016 2020 Forsyning Vision: Aalborg Kommunes Bæredygtighedsstrategi 2016 2020 Bilag 6 Visionen er at al energiforsyning skal være baseret på vedvarende energikilder og at håndtering af spildevand og affald skal

Læs mere

MINI GUIDE TIL ET BÆREDYGTIGT

MINI GUIDE TIL ET BÆREDYGTIGT MINI GUIDE TIL ET BÆREDYGTIGT LÆSEVEJLEDNING Lejerbos bæredygtige boliger er beskrevet i tre dokumenter, som samlet tegner Lejerbos koncept for almene bæredygtige boliger. Visionsdokumentet beskriver den

Læs mere

Green Cities fælles mål, baggrund og midler

Green Cities fælles mål, baggrund og midler Green Cities fælles mål, baggrund og midler 30. marts 2012 På de følgende sider beskrives Green Cities fælles mål med tilhørende baggrund og midler. Vi er enige om, at der inden for en 3-årig periode skal

Læs mere

SAMMEN OM ET BÆREDYGTIGT GENTOFTE ERFARINGER MED ET OPGAVEUDVALG. Norske gæster den 22. juni 2017

SAMMEN OM ET BÆREDYGTIGT GENTOFTE ERFARINGER MED ET OPGAVEUDVALG. Norske gæster den 22. juni 2017 SAMMEN OM ET BÆREDYGTIGT GENTOFTE ERFARINGER MED ET OPGAVEUDVALG Norske gæster den 22. juni 2017 Temadrøftelse i Kommunalbestyrelsen 28. september 2015 Indledende temadrøftelse om strategi for kommuneplanlægningen

Læs mere

TAG 10. KLASSE I FURESØ OG BLIV KLAR TIL EN UNGDOMSUDDANNELSE

TAG 10. KLASSE I FURESØ OG BLIV KLAR TIL EN UNGDOMSUDDANNELSE Campus Furesø TAG 10. KLASSE I FURESØ OG BLIV KLAR TIL EN UNGDOMSUDDANNELSE Vælg mellem almen 10. klasse, Bæredygtighed og handel (EUX) og Velfærdsteknologi og innovation (EUD) 10. KLASSE I FURESØ ALMEN

Læs mere

Bæredygtige løsninger skabes i samarbejde

Bæredygtige løsninger skabes i samarbejde PART OF THE EKOKEM GROUP Bæredygtige løsninger skabes i samarbejde Introduktion til NORDs Bæredygtighedsnøgle Stoffer i forbrugsprodukter har medført hormonforstyrrelser hos mennesker Bæredygtighed er

Læs mere

DRIKKEVANDSFORSYNINGER FOR FREMTIDIGE GENERATIONER, 7.-9.kl.

DRIKKEVANDSFORSYNINGER FOR FREMTIDIGE GENERATIONER, 7.-9.kl. DRIKKEVANDSFORSYNINGER FOR FREMTIDIGE GENERATIONER, 7.-9.kl. BIOLOGI Færdigheds- og vidensmål Læringsmål Tegn på læring kan være Økosystemer Eleven bliver bevidst om drikkevandets 1. Eleven kender definitionen

Læs mere

GOD ENERGI I SVENDBORG for en fossilfri fremtid...

GOD ENERGI I SVENDBORG for en fossilfri fremtid... GOD ENERGI I SVENDBORG for en fossilfri fremtid... GO2GREEN Svendborg Kommune er partner i GO2Green. GO2Green er en nonprofitorganisation, som arbejder for den grønne omstilling. Organisationen finansieres

Læs mere

PÅ VEJEN MOD FOSSILFRIHED KLIMASTRATEGI FOR AARHUS

PÅ VEJEN MOD FOSSILFRIHED KLIMASTRATEGI FOR AARHUS PÅ VEJEN MOD FOSSILFRIHED KLIMASTRATEGI FOR AARHUS INDLEDNING Klimaforandringerne er en af de største udfordringer, som verden står over for i dag. Derfor har Danmark et nationalt mål om at være uafhængig

Læs mere

FYSIK/KEMI. Drikkevandsforsyning for fremtidige generationer. Færdigheds- og vidensmål Læringsmål Tegn på læring kan være. Stof og stofkredsløb

FYSIK/KEMI. Drikkevandsforsyning for fremtidige generationer. Færdigheds- og vidensmål Læringsmål Tegn på læring kan være. Stof og stofkredsløb FYSIK/KEMI Færdigheds- og vidensmål Læringsmål Tegn på læring kan være Stof og stofkredsløb Eleven kan analysere dele af stofkredsløb Eleven kan med modeller forklare stofkredsløb i naturen Eleven kan

Læs mere

Færdigheds- og vidensmål Læringsmål Tegn på læring kan være. Eleverne kan formulere en

Færdigheds- og vidensmål Læringsmål Tegn på læring kan være. Eleverne kan formulere en FYSIK/KEMI Færdigheds- og vidensmål Læringsmål Tegn på læring kan være Stof og stofkredsløb Eleverne kan formulere en 1. Eleven formulerer og belyser en problemstilling, der tager udgangspunkt problemstilling

Læs mere

Holmris CSR politik. Holmris A/S er et familieejet firma, som gennem tre generationer har leveret møbler til det danske bolig- og projektmarked.

Holmris CSR politik. Holmris A/S er et familieejet firma, som gennem tre generationer har leveret møbler til det danske bolig- og projektmarked. CSR politik Corporate Social Responsibility (CSR) står for virksomhedens sociale ansvar og er udtryk for de frivillige politikker, virksomheden har sat op for etisk og social ansvarlighed i forhold til

Læs mere

EUD-reformen og de mest udsatte unge. Konsulent Jesper Jans Oplæg ved socialstyrelsens temadag Torsdag den 25.

EUD-reformen og de mest udsatte unge. Konsulent Jesper Jans Oplæg ved socialstyrelsens temadag Torsdag den 25. EUD-reformen og de mest udsatte unge Konsulent Jesper Jans Oplæg ved socialstyrelsens temadag Torsdag den 25. Hvad skaber vækst og udvikling i DK? 2001 00 erne 10 erne Margrethe Vestager: Produktionssamfundet

Læs mere

Aftale mellem regeringen og Enhedslisten om:

Aftale mellem regeringen og Enhedslisten om: Aftale mellem regeringen og Enhedslisten om: Udmøntning af grønne erhvervsrettede initiativer i 2013-2016 på Erhvervs- og Vækstministeriets område (27. juni 2013) 1 Udmøntning af grønne erhvervsrettede

Læs mere

Udkast til Partnerskabsaftale. mellem

Udkast til Partnerskabsaftale. mellem Udkast til Partnerskabsaftale mellem Indhold Partnerskabet... 3 Aftaleparterne... 3 Baggrund... 3 Formål... 4 Indsatsområder... 4 Koordination af indsats og udveksling af information om praktikpladssøgende...

Læs mere

Bæredygtige byer -Hvordan?

Bæredygtige byer -Hvordan? Stockholm 9 april 2008 Bæredygtige byer -Hvordan? Steen Christiansen Formand for Miljø- og Planudvalget Albertslund Kommune, Danmark Stockholm 9 april 2008 Bæredygtige byer -Hvordan? Byen Baggrund Miljøet

Læs mere

Bæredygtighedspolitik. Denne politik er vedtaget af Castellum AB s (publ) bestyrelse den 20. januar 2016.

Bæredygtighedspolitik. Denne politik er vedtaget af Castellum AB s (publ) bestyrelse den 20. januar 2016. Bæredygtighedspolitik Denne politik er vedtaget af Castellum AB s (publ) bestyrelse den 20. januar 2016. Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Omfang... 2 3. Formål... 2 4. Definition af bæredygtighed...

Læs mere

Tilmelding til skoleåret 2010/2011

Tilmelding til skoleåret 2010/2011 Nyhedsbrev, august 2010 Velkommen tilbage til 2010/2011 Læs om: Tilmelding til skoleåret Grønt Flag går online Tønder kommune - Alle folkeskoler er Grønt Flag skoler Grønt Flag kurser på Økolariet og Science

Læs mere

Energiforbrug og klimaforandringer. Lærervejledning

Energiforbrug og klimaforandringer. Lærervejledning Energiforbrug og klimaforandringer Lærervejledning Generelle oplysninger Forløbets varighed: Fra kl. 9.00 til kl.12.00. Målgruppe: Forløbet er for 3. klasse til 6. klasse. Pris: Besøget er gratis for folkeskoler

Læs mere

Formål for faget fysik/kemi Side 2. Slutmål for faget fysik/kemi..side 3. Efter 8.klasse.Side 4. Efter 9.klasse.Side 6

Formål for faget fysik/kemi Side 2. Slutmål for faget fysik/kemi..side 3. Efter 8.klasse.Side 4. Efter 9.klasse.Side 6 Indholdsfortegnelse Formål for faget fysik/kemi Side 2 Slutmål for faget fysik/kemi..side 3 Delmål for faget fysik/kemi Efter 8.klasse.Side 4 Efter 9.klasse.Side 6 1 Formål for faget fysik/kemi Formålet

Læs mere

Introduktion til Bæredygtighedsstrategi 2013-2016

Introduktion til Bæredygtighedsstrategi 2013-2016 Introduktion til Bæredygtighedsstrategi 2013-2016 2 Forord Aalborg Kommune vil være en bæredygtig kommune. Med underskrivelsen af Aalborg Charteret i 1994 og Aalborg Commitments i 2004, har Byrådet fastlagt

Læs mere

KLIMATILPASNING. Foto Ursula Bach

KLIMATILPASNING. Foto Ursula Bach KLIMATILPASNING I de kommende år skal Københavns klimatilpasningsplan omsættes til konkrete anlægsprojekter. Klimatilpasning handler om at ruste København til at modstå de vejrmæssige udfordringer som

Læs mere

LOKAL UNDERVISNINGSPLAN (LUP) ERHVERVSUDDANNELSERNE SVENDBORG ERHVERVSSKOLE

LOKAL UNDERVISNINGSPLAN (LUP) ERHVERVSUDDANNELSERNE SVENDBORG ERHVERVSSKOLE LOKAL UNDERVISNINGSPLAN (LUP) ERHVERVSUDDANNELSERNE SVENDBORG ERHVERVSSKOLE Indhold Generelt for Svendborg Erhvervsskole - Erhvervsuddannelserne... 3 Praktiske oplysninger... 4 Skolens pædagogiske og didaktiske

Læs mere

TeenTrash 7.-10. klasse Fysik/kemi

TeenTrash 7.-10. klasse Fysik/kemi Trinmål for Fysik/kemi TeenTrash 7.-10. klasse Fysik/kemi Fysikkens og kemiens verden Beskrive nogle grundstoffer og kemiske forbindelser, der har betydning for liv eller hverdag. Kende generelle egenskaber

Læs mere

Flere skal vælge en erhvervsuddannelse direkte efter grundskolen. Erhvervsuddannelserne skal udfordre alle elever til at blive så dygtige som de kan

Flere skal vælge en erhvervsuddannelse direkte efter grundskolen. Erhvervsuddannelserne skal udfordre alle elever til at blive så dygtige som de kan Regeringens mål Flere skal vælge en erhvervsuddannelse direkte efter grundskolen Flere skal fuldføre en erhvervsuddannelse Erhvervsuddannelserne skal udfordre alle elever til at blive så dygtige som de

Læs mere

Corporate Social Responsibility

Corporate Social Responsibility Corporate Social Responsibility Vores tilgang til socialt ansvar Vores tilgang til social ansvarlighed er baseret på de principper, politikker og processer, der gør, at vi opfylder vores grundlæggers mål,

Læs mere

Bæredygtigt byggeri. Holbæk Regionens Erhvervsråd, 3/2-09. Pernille Hedehus

Bæredygtigt byggeri. Holbæk Regionens Erhvervsråd, 3/2-09. Pernille Hedehus Bæredygtigt byggeri Holbæk Regionens Erhvervsråd, 3/2-09 Pernille Hedehus Dagens tekst Hvad taler vi om, når vi taler bæredygtighed? Hvorfor skal vi beskæftige os med det? Hvordan ser det ud for byggeprojekter?

Læs mere

30.9.2014. Erhvervsskole Reform 2015. Mere attraktive erhvervsuddannelser. Højere krav Bedre uddannelser Flere muligheder

30.9.2014. Erhvervsskole Reform 2015. Mere attraktive erhvervsuddannelser. Højere krav Bedre uddannelser Flere muligheder Erhvervsskole Reform 2015 30.9.2014 Mere attraktive erhvervsuddannelser Højere krav Bedre uddannelser Flere muligheder Adgangskrav: 2,0 i dansk og matematik Tilmeldingsbegrænsning: 1 forsøg på GRF1 3 forsøg

Læs mere

Gennem tre undervisningsfilm på hver 15 min åbnes der op for historien om bæredygtig vandhåndtering og infrastruktur.

Gennem tre undervisningsfilm på hver 15 min åbnes der op for historien om bæredygtig vandhåndtering og infrastruktur. Lærervejledning 0 Overblik Livets Vand er en visuel undervisningsportal, der med afsæt i vandknaphed retter fokus mod nye vandteknologier og ideer i forbindelse med bæredygtig vandhåndtering. Det overordnede

Læs mere

Om erhvervsskolers arbejde med fremtidens kompetencebehov

Om erhvervsskolers arbejde med fremtidens kompetencebehov DANSKE ERHVERVSSKOLER KORT OG GODTOG -GYMNASIER DANSKE ERHVERVSSKOLER OG -GYMNASIER DANSKE ERHVERVSSKOLER OG -GYMNASIER KORT OG GODT Om erhvervsskolers arbejde med fremtidens kompetencebehov 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Slutmål for faget fysik/kemi efter 9. klassetrin

Slutmål for faget fysik/kemi efter 9. klassetrin Formål for faget fysik/kemi Formålet med undervisningen i fysik/kemi er, at eleverne tilegner sig viden om vigtige fysiske og kemiske forhold i naturen og teknikken med vægt på forståelse af grundlæggende

Læs mere

Færdigheds- og vidensmål Læringsmål Tegn på læring kan være. Eleverne kan gøre rede for hvilke

Færdigheds- og vidensmål Læringsmål Tegn på læring kan være. Eleverne kan gøre rede for hvilke FYSIK/KEMI Stof og stofkredsløb Eleverne kan gøre rede for hvilke faktorer, der har indflydelse på problemstilling fra en af fagteksterne Eleven kan vurdere miljøpåvirkninger af bæredygtighed med særligt

Læs mere

RAPPORT OM MILJØ- OG SAMFUNDSANSVAR 2012

RAPPORT OM MILJØ- OG SAMFUNDSANSVAR 2012 RAPPORT OM MILJØ- OG SAMFUNDSANSVAR 2012 INDHOLD CSR XL-BYG CF Gruppen - året der gik... 3 XL-BYG CF Gruppen - vi passer på miljø og klima... 4 XL-BYG CF Gruppen - vi har omtanke for og tager hensyn til

Læs mere

Energikonference den 1. december 2015

Energikonference den 1. december 2015 Energikonference den 1. december 2015 Nordisk Folkecenter for Vedvarende Energi Kristian Tilsted Klima- Miljø- og Teknikudvalget Nedbringelsen af CO2-udledningen Vi gør allerede meget, men vi kan gøre

Læs mere

HOVEDSTRUKTUR BILAG 1 KLIMATILPASNINGSPLAN FOR VARDE KOMMUNE VARDE KOMMUNE - KOMMUNEPLAN 2013-2014

HOVEDSTRUKTUR BILAG 1 KLIMATILPASNINGSPLAN FOR VARDE KOMMUNE VARDE KOMMUNE - KOMMUNEPLAN 2013-2014 HOVEDSTRUKTUR BILAG 1 KLIMATILPASNINGSPLAN FOR VARDE KOMMUNE VARDE KOMMUNE - KOMMUNEPLAN 2013-2014 13. AGENDA 21 OG KLIMA RETNINGSLINJER FOR PLANLÆGNINGEN BYRÅDETS MÅL Byrådet ønsker at tage lokalt ansvar

Læs mere

ØKOLOGISK. OG BÆREDYGTIG Den direkte vej til det økologiske køkken L I. Frugt Karl øko folder NY.indd 1

ØKOLOGISK. OG BÆREDYGTIG Den direkte vej til det økologiske køkken L I. Frugt Karl øko folder NY.indd 1 ØKOLOGISK OG BÆREDYGTIG Den direkte vej til det økologiske køkken Frugt Karl øko folder NY.indd 1 T AR FRU G L I OLOG K Ø K 17/02/15 10.33 ØKOLOGI fra sværmeri til sund fornuft De første mange årtier var

Læs mere

Bæredygtighed i tilsynet v/ Miljøchef Michael Damm. Hvorfor bæredygtighed i tilsynet er vigtig for kommunen og virksomhederne.

Bæredygtighed i tilsynet v/ Miljøchef Michael Damm. Hvorfor bæredygtighed i tilsynet er vigtig for kommunen og virksomhederne. Bæredygtighed i tilsynet v/ Miljøchef Michael Damm Hvorfor bæredygtighed i tilsynet er vigtig for kommunen og virksomhederne. EU initiativer der understøtter en grøn omstilling : HORISONT 2020 forskning

Læs mere

Avnø udeskole og science

Avnø udeskole og science www.nts-centeret.dk Avnø Avnø Avnø udeskole og science Hvad kan uderummet gøre for naturfagene?... og hvordan kan udeskolelærere bruge NTS centrene? 12.4.2011 Nationalt center for undervisning i natur,

Læs mere

MapMyClimate består af en stærk og kompetent gruppe partnere, der på flere niveauer kan tilbyde strategiske partnere og sponsorer værdi og viden.

MapMyClimate består af en stærk og kompetent gruppe partnere, der på flere niveauer kan tilbyde strategiske partnere og sponsorer værdi og viden. SYNLIGGØR DIT KLIMA De globale klimaforandringer er nogle af vor tids største udfordringer. Indsatsen for at bekæmpe klimaændringer og finde nye miljøvenlige energiløsninger berører alle dele af samfundet

Læs mere

VID ERHVERVSUDDANNELSER

VID ERHVERVSUDDANNELSER METAL, MEKANIK, STRØM OG MAD VID ERHVERVSUDDANNELSER HVIS DU vil have en fremtid som faglært håndværker i en virskomhed, læse videre eller være selvstændig... VID ERHVERVSUDDANNELSER HER FÅR DU DEN BEDSTE

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer Hold Termin hvori undervisningen afsluttes: maj-juni, 2013 BEG.

Læs mere

International strategi for Hotel- og Restaurantskolen

International strategi for Hotel- og Restaurantskolen International strategi for Hotel- og Restaurantskolen November 2017 Hvorfor internationalisering på Hotel- og Restaurantskolen? Hotel- og Restaurantskolen skal være en erhvervsskole med et internationalt

Læs mere

EUX HÅNDVÆRKER ERHVERVSUDDANNELSE MED GYMNASIAL EKSAMEN

EUX HÅNDVÆRKER ERHVERVSUDDANNELSE MED GYMNASIAL EKSAMEN EUX åbner mange nye veje for mig. Jeg vil gerne læse til maskinmester og starter med mekanikeruddannelsen. Jeg har hele tiden gerne villet have en erhvervsuddannelse, og det er fint, at jeg har mulighed

Læs mere

Grøn transport i NRGi

Grøn transport i NRGi Grøn transport i NRGi Mobilitetsplan for NRGi Dusager Udarbejdet af VEKSØ Mobility og NRGi i februar 2012 I NRGi leverer vi hver dag bæredygtige løsninger til vores kunder, og vi arbejder naturligvis også

Læs mere

VI HAR FOKUS PÅ. sundhed, økologi og bæredygtighed

VI HAR FOKUS PÅ. sundhed, økologi og bæredygtighed VI HAR FOKUS PÅ sundhed, økologi og bæredygtighed sundhed økologi bæredygtighed Hotel- og Restaurantskolen En uddannelsesinstitution med holdning På Hotel- og Restaurantskolen har vi fokus på sundhed,

Læs mere

Om uddannelsesmuligheder og vejledning. 10. klasse

Om uddannelsesmuligheder og vejledning. 10. klasse Om uddannelsesmuligheder og vejledning 10. klasse Aug 2013 Program Uddannelsessystemet et overblik Erhvervsuddannelserne EUX 2 uddannelser i én De gymnasiale uddannelser Adgangskrav Uddannelsesparathed

Læs mere

Mad nok til alle, 7.-9.kl.

Mad nok til alle, 7.-9.kl. Mad nok til alle, 7.-9.kl. Færdigheds- og vidensmål Læringsmål Tegn på læring kan være Globalisering Eleverne kan gengive udviklingen i Jordens 1. Eleven gengiver udviklingen i Jordens forbrugsvares vej

Læs mere

Elektronik og styring Kemiske metoder. Himmel og jord Energi på vej. x x x x. x x x x. x x x x. x x x x x x x x. x x x. x x

Elektronik og styring Kemiske metoder. Himmel og jord Energi på vej. x x x x. x x x x. x x x x. x x x x x x x x. x x x. x x KOSMOS C Færdigheds- og vidensmål Atomfysik Himmel og jord Energi på vej Elektronik og styring Kemiske metoder Kemisk produktion Madens kemi Kemi, menneske og samfund Naturfaglige undersøgelser Eleven

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin 2014, forår 2012 Institution Københavns Tekniske Gymnasium, Sukkertoppen - Valby Uddannelse og niveau Lærer(e)

Læs mere

UU vejleder på besøg

UU vejleder på besøg UU vejleder på besøg Tidsforbrug 2 lektioner - forslag Check in ca. 10 minutter (Computere, netværk, intro) Oplæg fra UU vejleder 1. del ca 20 minutter Hands on på ug.dk søgefunktion / uddannelsesvælgeren

Læs mere

14-2-2013 ROSKILDE TEKNISKE GYMNASIUM KLIMAFORANDRINGER. Roskilde Tekniske Gymnasium Teknologi Christian, Sarah og Emma

14-2-2013 ROSKILDE TEKNISKE GYMNASIUM KLIMAFORANDRINGER. Roskilde Tekniske Gymnasium Teknologi Christian, Sarah og Emma 14-2-2013 ROSKILDE TEKNISKE GYMNASIUM KLIMAFORANDRINGER Roskilde Tekniske Gymnasium Teknologi Christian, Sarah og Emma Indhold: Indledning Problemformulering Projekt beskrivelse Produktbeskrivelse Produktvurdering

Læs mere

Motivation. Læring. Lind Skole. Linjeklasser Lind Skole 2012-13. nye veje for skolens ældste elever. Science Innovativ International

Motivation. Læring. Lind Skole. Linjeklasser Lind Skole 2012-13. nye veje for skolens ældste elever. Science Innovativ International Motivation Engagement Læring Linjeklasser Lind Skole 2012-13 nye veje for skolens ældste elever Science Innovativ International Lind Skole Skolevænget 17 7400 Herning Tlf. 9626 6610 lind-skole@herning.dk

Læs mere

BLIV GRØN KIRKE TJEKLISTE TIL AT BLIVE EN MERE KLIMA- OG MILJØVENLIG KIRKE GODE GRUNDE TIL AT BLIVE EN GRØN KIRKE:

BLIV GRØN KIRKE TJEKLISTE TIL AT BLIVE EN MERE KLIMA- OG MILJØVENLIG KIRKE GODE GRUNDE TIL AT BLIVE EN GRØN KIRKE: BLIV GRØN KIRKE TJEKLISTE TIL AT BLIVE EN MERE KLIMA- OG MILJØVENLIG KIRKE GODE GRUNDE TIL AT BLIVE EN GRØN KIRKE: - GLÆDE OG RESPEKT FOR HELE GUDS SKABERVÆRK - KLIMA-, MILJØ- OG NATURHENSYN - GLOBAL RETFÆRDIGHED

Læs mere

Naturvidenskabeligt grundforløb (NV) med innovativ didaktik.

Naturvidenskabeligt grundforløb (NV) med innovativ didaktik. Naturvidenskabeligt grundforløb (NV) med innovativ didaktik. Om innovation: Uddrag fra innovationsopgaven af AT, UVM, 2014 Ved et forslag til en innovativ løsning forstås, at forslaget tilfører den konkrete

Læs mere

BORNHOLMERMÅL? HVORFOR BRIGHT GREEN ISLAND OG

BORNHOLMERMÅL? HVORFOR BRIGHT GREEN ISLAND OG HVORFOR BRIGHT GREEN ISLAND OG BORNHOLMERMÅL? Vi står på en brændende platform; vi skal sikre øens og samfundets bæredygtighed i dag og i morgen. Det er afgørende at vi forholde ros til den lokale bæredygtighed,

Læs mere

EUD10. En del af Randers Kommunes 10. klasses tilbud. Erhverv og Sundhed

EUD10. En del af Randers Kommunes 10. klasses tilbud. Erhverv og Sundhed En helt ny slags 10. klasse EUD10 En del af Randers Kommunes 10. klasses tilbud Erhverv og Sundhed Her kan du forberede dig på en erhvervsuddannelse - som håndværker, som ansat i butik eller kontor, som

Læs mere

- Lokal Agenda 21-strategi. Dit liv, din fremtid, dit job

- Lokal Agenda 21-strategi. Dit liv, din fremtid, dit job - Lokal Agenda 21-strategi Dit liv, din fremtid, dit job Den kommunale Agenda 21 opgave Ifølge planlovens kapitel 6a, 33 a skal byrådet forklare og udgive deres strategi for kommunens bidrag til en bæredygtig

Læs mere

Erhvervs- og vækstpolitik Vi skaber rammer for udvikling Ballerup Kommune

Erhvervs- og vækstpolitik Vi skaber rammer for udvikling Ballerup Kommune Erhvervs- og vækstpolitik 2017-2021 Vi skaber rammer for udvikling Ballerup Kommune Vision 2029: Ballerup - en førende erhvervsby Ballerup er en førende erhvervsby. Ballerup Kommune er en integreret del

Læs mere

Lærervejledning til naturfagligt projektforløb Bæredygtig udvikling

Lærervejledning til naturfagligt projektforløb Bæredygtig udvikling Lærervejledning til naturfagligt projektforløb Bæredygtig udvikling Indholdsfortegnelse Organisering og klassetrin Projektets problemstilling Formulering af læringsmål for projektforløbet Eksempler på

Læs mere

Selam Friskole Fagplan for Natur og Teknik

Selam Friskole Fagplan for Natur og Teknik Selam Friskole Fagplan for Natur og Teknik Formål for faget natur/teknik Formålet med undervisningen i natur/teknik er, at eleverne opnår indsigt i vigtige fænomener og sammenhænge samt udvikler tanker,

Læs mere

HJØRRING KOMMUNES OVERORDNEDE. Mad- og måltidspolitik

HJØRRING KOMMUNES OVERORDNEDE. Mad- og måltidspolitik HJØRRING KOMMUNES OVERORDNEDE Mad- og måltidspolitik INDLEDNING Sund mad er en vigtig forudsætning for læring, trivsel og et godt helbred hele livet igennem. At sikre gode mad- og måltidsvaner forudsætter,

Læs mere

Strategi GHG 2012-16. * Værdier * Vision * Strategiske mål. * Handleplaner

Strategi GHG 2012-16. * Værdier * Vision * Strategiske mål. * Handleplaner STRATEGI 2012-16 Strategi GHG 2012-16 * Værdier * Vision * Strategiske mål * Handleplaner værdier Faglighed Fællesskab Mangfoldighed Et miljø præget af høj faglighed med tilbud om udfordringer og udvikling.

Læs mere

Miljøledelse Husdyrbrug

Miljøledelse Husdyrbrug Miljøledelse Husdyrbrug Miljøledelse på husdyrbrug er lettere end du tror... Vil du gavne miljøet - og spare penge? Miljøstyrelsen har udviklet et miljøledelsesværktøj, som kan hjælpe husdyrbrug gennem

Læs mere

Gåsetårnskolen. Oprettes linjen i skoleåret 2015/16? Hvor mange elever er tilmeldt linjen? Evt. øvrige bemærkninger fra skolen! elever!

Gåsetårnskolen. Oprettes linjen i skoleåret 2015/16? Hvor mange elever er tilmeldt linjen? Evt. øvrige bemærkninger fra skolen! elever! Gåsetårnskolen Krop og bevægelse Vil du vide mere om kroppen og dens funktioner? På linjen arbejder eleverne med at øge deres viden om kroppen og dens funktioner, med fokus på at vi bruger denne viden

Læs mere

Uddannelsespolitik Region Midtjylland. Regional Midtjylland Regional udvikling

Uddannelsespolitik Region Midtjylland. Regional Midtjylland Regional udvikling Uddannelsespolitik 2016-2020 Region Midtjylland Regional Midtjylland Regional udvikling Uddannelsespolitik udmøntning af den regionale vækst- og udviklingsstrategi Uddannelsespolitik 2016-2020 Kolofon

Læs mere

SANITATION / BIOETHANOL / BIOGAS / E-WASTE / PLASTIC ROADS OPGAVEHÆFTE

SANITATION / BIOETHANOL / BIOGAS / E-WASTE / PLASTIC ROADS OPGAVEHÆFTE SANITATION / BIOETHANOL / BIOGAS / E-WASTE / PLASTIC ROADS OPGAVEHÆFTE Baggrund Dette opgavehæfte indeholder en række forslag til refleksionsøvelser og aktiviteter, der giver eleverne mulighed for at forholde

Læs mere

Fremtidens landbrug er mindre landbrug

Fremtidens landbrug er mindre landbrug Fremtidens landbrug er mindre landbrug Af Sine Riis Lund 17. februar 2015 kl. 5:55 FORUDSIGELSER: Markant færre ansatte og en betydelig nedgang i landbrugsarealet er det realistiske scenarie for fremtidens

Læs mere

Energi og miljø CO2 og Miljøplan Borgere Mål Handlinger grøntidécenter CO2-reduktion fra etageboliger Dialog ved byggetilladelser Trafik Links

Energi og miljø CO2 og Miljøplan Borgere Mål Handlinger grøntidécenter CO2-reduktion fra etageboliger Dialog ved byggetilladelser Trafik Links Energi og miljø CO2 og Miljøplan Borgere Mål Handlinger grøntidécenter CO2-reduktion fra etageboliger Dialog ved byggetilladelser Trafik Links Erhverv Mål Handlinger KlimaKlar Virksomheder Dialog ved miljøtilsyn

Læs mere

Læseplan for faget natur/teknik. 3. 6. klassetrin

Læseplan for faget natur/teknik. 3. 6. klassetrin Læseplan for faget natur/teknik 3. 6. klassetrin Nysgerrighed, arbejdsglæde og udforskning skal have plads og tid til at udvikle sig. Undervisningen baseres fortrinsvis på elevernes egne oplevelser, undersøgelser

Læs mere

Kampen om at producere bæredygtigt er gået ind. Bæredygtighed er et plus-ord, som alle er enige om rummer noget godt.

Kampen om at producere bæredygtigt er gået ind. Bæredygtighed er et plus-ord, som alle er enige om rummer noget godt. Kampen om at producere bæredygtigt er gået ind. Bæredygtighed er et plus-ord, som alle er enige om rummer noget godt. Det er ikke længere et spørgsmål OM bæredygtighed - men om HVORDAN bæredygtighed. For

Læs mere

LÆrervejledning. Co-funded by the Intelligent Energy Europe Programme of the European Union

LÆrervejledning. Co-funded by the Intelligent Energy Europe Programme of the European Union LÆrervejledning I Viborg Kommune kan alle borgere fra 1. februar til 1. juli 2014 hente en fedtespand på den lokale genbrugsplads, indsamle deres fedt i spanden og aflevere det igen til genbrug. Så bliver

Læs mere

Læseplan for naturfagene -Enegi og bæredygtighed

Læseplan for naturfagene -Enegi og bæredygtighed Læseplan for naturfagene -Enegi og bæredygtighed Se også listen med "idéer og links til energiundervisnng" via ESCO-fanebladet på Intra. Fælles Mål n/t efter 2.klasse Teknologi og ressourcer i hverdagen

Læs mere

Fremtidens bæredygtige landbrug

Fremtidens bæredygtige landbrug Fremtidens bæredygtige landbrug I fremtiden forventes det, at landbruget ikke blot producerer fødevarer men bæredygtige fødevarer, der skaber merværdi for både landmanden, forbrugerne og samfundet som

Læs mere

Bliv klimakommune. i samarbejde med Danmarks Naturfredningsforening

Bliv klimakommune. i samarbejde med Danmarks Naturfredningsforening Bliv klimakommune i samarbejde med Danmarks Naturfredningsforening Det nytter at gøre noget lokalt. Du og din kommune kan gøre en positiv forskel for vores klima. Danmarks Naturfredningsforening kan hjælpe

Læs mere

Teenagere & Et undervisningskoncept for folkeskolens ældste klasser. elforbrug

Teenagere & Et undervisningskoncept for folkeskolens ældste klasser. elforbrug Teenagere & Et undervisningskoncept for folkeskolens ældste klasser elforbrug Juli 2007 Teenagere og elforbrug Undervisningskoncept Undervisningsmaterialet om Teenagere & Elforbrug har til formål at styrke

Læs mere

Vejledning til ansøgning om projekttilskud under Grøn Omstillingsfond

Vejledning til ansøgning om projekttilskud under Grøn Omstillingsfond Vejledning til ansøgning om projekttilskud under Grøn Omstillingsfond Det anbefales, at du læser denne vejledning omhyggeligt, inden du udfylder ansøgningsskemaet. 1. Fondens formål Formålet med Grøn Omstillingsfond

Læs mere

Indsatskatalog til Grøn Butik

Indsatskatalog til Grøn Butik Indsatskatalog til Grøn Butik På de følgende sider er en oversigt over mulige indsatser i Grøn Butik, som kan bruges til inspiration til arbejdet med miljø og energi i driften af butikken. Udvælgelsen

Læs mere

Miljøledelse. Ideen bag systemet er at etablere et ensartet system der sikre en forbedring af den enkelte virksomheds indsats overfor miljøet.

Miljøledelse. Ideen bag systemet er at etablere et ensartet system der sikre en forbedring af den enkelte virksomheds indsats overfor miljøet. Miljøledelse Hvad er Miljøcertificering Det er et værkstøj der under en samlet miljøpolitik medvirker til at systematisere og forbedre en virksomheds miljømål og højne miljøbevidstheden. Ideen bag systemet

Læs mere

UN GLOBAL COMPACT COMMUNICATION ON PROGRESS 2017 MARTS

UN GLOBAL COMPACT COMMUNICATION ON PROGRESS 2017 MARTS UN GLOBAL COMPACT COMMUNICATION ON PROGRESS 2017 MARTS TILKENDEGIVELSE AF FORTSAT STØTTE Vi er glade for, at vi igen i år kan forsætte vores støtte til, og medlemskab af, UN Global Compact. Cheval Blanc

Læs mere

Region Hovedstaden. Det gode liv i hovedstadsregionen - sådan arbejder Region Hovedstaden for vækst og udvikling

Region Hovedstaden. Det gode liv i hovedstadsregionen - sådan arbejder Region Hovedstaden for vækst og udvikling Region Hovedstaden Det gode liv i hovedstadsregionen - sådan arbejder Region Hovedstaden for vækst og udvikling Det gode liv I Region Hovedstaden arbejder vi for at skabe vækst, for vækst og livskvalitet

Læs mere