Rengøring og uddannelse Inspiration til medarbejdere og ledere i rengøringsbranchen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Rengøring og uddannelse Inspiration til medarbejdere og ledere i rengøringsbranchen"

Transkript

1 Rengøring og uddannelse Inspiration til medarbejdere og ledere i rengøringsbranchen SERVICEBRANCHENS UDDANNELSESFOND

2 Rengøring og uddannelse Inspiration til medarbejdere og ledere i rengøringsbranchen Pjecen er udgivet af Servicebranchens Uddannelsesfond, SBUF Organisationerne bag fonden er Servicebranchens Arbejdsgiverforening, SBA, Den private Servicegruppe i 3F, Fagligt Fælles Forbund og Landssammenslutningen for Sanitører og Servicefunktionærer under Dansk Funktionærforbund Serviceforbundet Pjecen er redigeret af: Susanne Wind, 3F Jørgen Jørgensen, Sanitørerne Verner Seibæk, HTS Layout: Jens Otto Emmich, zentens Omslagsfoto: Kaj Bonne Mortensen Fotos: Harry Nielsen Tryk: Hellbrandt Trykcenter August 2007 Pjecen kan rekvireres ved henvendelse i 3F i ekspeditionen, tlf eller i HTS, Kis Sørensen, tlf Varenr. 6117

3 Indhold Kvalitet og faglighed Faglighed i hverdagen... side 04 Kompetenceudvikling... side 05 Sproget: Et nødvendigt redskab... side 06 Uddannelse og Servicebranchens overenskomst side 06 Det kræver en plan... side 08 Uddannelsesmulighederne IKV: Hjælp til at få en uddannelsesplan... side 09 AMU: Arbejdsmarkedsuddannelser... side 10 AMU: Fleksibel på både tid og sted... side 10 De rengøringsfaglige AMU-kurser... side 11 Rengøringsfaglige AMU-kurser inden for områder, der stiller særlige krav til faglig viden om hygiejne... side 14 AMU-kurser om kommunikation, samarbejde og arbejdsorganisering... side 16 AMU-kurser i IT, dansk og regning... side 17 AMU-kurser for ledere... side 18 Erhvervsuddannelser... side 19 Almene uddannelsesmuligheder... side 20 Særlige uddannelsesmuligheder for nydanskere... side 22 Økonomisk støtte under uddannelse... side 24 Servicebranchens Uddannelsesfond (SBUF)... side 25 Vil du vide mere?... side 27

4 Kvalitet og faglighed I Danmark er vi meget opmærksomme på kvalitet i de fleste af livets forhold, og de seneste år har der også været stor fokus på kvaliteten i forskellige serviceydelser som f. eks. rengøring. Alle har en mening om rengøringen af offentlige og private bygninger, fordi vores trivsel påvirkes af, om der er gjort ordentligt rent. Rengøringsniveauet og rengøringskvaliteten har stor betydning for hygiejnen og indeklimaet i bygningerne. Det er den enkelte leders ansvar at sørge for, at medarbejderne har de nødvendige kompetencer til jobbet I det lange løb kan kvaliteten af rengøringen også aflæses på bundlinien i regnskabet for den samlede bygningsvedligeholdelse. Fagfolk ved det godt, men andre ved det ikke: Korrekt rengøring plejer og vedligeholder gulve, overflader og inventar i de bygninger, vi færdes i. Det kan med andre ord betale sig. Der er således mange gode grunde til, at både små og store rengøringsvirksomheder i stigende grad satser offensivt på at styrke rengøringsfagligheden ved at uddanne deres medarbejdere. Det er den enkelte leders ansvar at sørge for, at medarbejderne har de nødvendige kompetencer til jobbet. Men medarbejderne har naturligvis også selv et ansvar for deres egne kompetencer og efteruddannelse. Så begge parter kan tage initiativ til at sætte uddannelse på dagsordenen. Faglighed i hverdagen Rengøring er et fysisk krævende job, og derfor er det nødvendigt, at hver eneste medarbejder behersker de rigtige arbejdsteknikker. Rengøringsvognen skal være ergonomisk korrekt indrettet uden hverken hånd- eller fodpresse, og man skal have et godt mobbesystem. [ 4 ] Nedslidning, skader og eksemer kan forebygges. Det kræver viden om forskellige rengøringsfaglige emner, blandt andet om de kemikalier, der anvendes, om korrekt dosering og om de forskellige overflader, man skal rengøre. Det kræver også, at alle beskytter sig med de rigtige handsker ved direkte kontakt med vand, kemikalier eller mikrofiberklude.

5 Ensidigt gentaget arbejde kan undgås ved at skabe variation i jobbet. Både rengøringslederen og den enkelte medarbejder bør have den nødvendige faglige viden, når de skal vurdere og vælge redskaber og rengøringsmidler og anvende dem korrekt. Den viden får de mest objektivt gennem efteruddannelse. Kompetenceudvikling Alle kan udvikle deres faglige viden og kompetencer både på arbejdet og ved at tage uddannelse og kurser. Selvom det er nogen tid siden, man sidst sad på skolebænken, så er det aldrig for sent. Vi ved alle, at det er nødvendigt at følge med i udviklingen både fagligt og alment. Alligevel bliver det ikke altid til så meget med at efteruddanne sig: Hverdagens opgaver kommer altid i første række i rengøringsbranchen såvel som i andre brancher. Både rengøringslederen og den enkelte medarbejder bør have den nødvendige faglige viden, når de skal vælge rengøringsredskaber og rengøringsmidler og anvende dem korrekt Derfor skal der tages en aktiv beslutning, hvis medarbejderne skal have efteruddannelse. Og man har brug for at vide noget om, hvilke efteruddannelsesmuligheder, man kan vælge mellem. Det kan man få et overblik over her i pjecen. [ 5 ]

6 Sproget: Et nødvendigt redskab At kunne læse og skrive sit modersmål er noget, som de fleste af os tager for givet. Men der er en del mennesker, som har vanskeligheder med at læse eller skrive dansk, uden at være egentligt ordblinde. Det kan give problemer både på arbejdet og i andre sammenhænge, fordi sproget er et redskab, en kulturteknik, vi benytter os af overalt i samfundet, når vi kommunikerer og skal skaffe os information og naturligvis når vi skal efteruddanne os. Sproget er et redskab, en kulturteknik, vi benytter os af overalt i samfundet, når vi kommunikerer og skal skaffe os information og naturligvis når vi skal efteruddanne os Der findes særlige kurser, der har til formål at opøve læse og skrivefærdighederne, og de har hjulpet mange, som ikke fik tilstrækkelig god danskundervisning, mens de gik i skole. Der findes naturligvis også særlige kurser for ordblinde. For indvandrere er dansk et fremmedsprog, som de er nødt til at lære, hvis de skal falde til på det danske arbejdsmarked og i samfundet. Vi ved, at rengøringsbranchen beskæftiger mange nydanskere, og at denne tendens er stigende. En del af disse medarbejdere kan ikke dansk nok til at kunne deltage på f.eks. AMU s almindelige rengøringskurser. Et mangelfuldt dansk gør det vanskeligt at kommunikere og samarbejde med både kolleger og rengøringslederen, ligesom manglende sprogfærdigheder øger risikoen for uhensigtsmæssig brug af midler og ukorrekt rengøring. Disse medarbejdere har brug for undervisning i dansk som fremmedsprog, og pjecen beskriver forskellige uddannelsestilbud, der særligt henvender sig til dem. Uddannelse og Servicebranchens overenskomst Overenskomstparterne har givet hinanden håndslag på, at man vil arbejde på at højne uddannelsesniveauet og bevidstheden i branchen om nødvendigheden af en fælles uddannelsesindsats. Holdningen til uddannelse fremgår af Serviceoverenskomstens 36 stk. 1: Målet er, at alle i branchen såvel ledere som medarbejdere betragter uddannelse som både en ret og en pligt. [ 6 ] Helt konkret er det aftalt, at en medarbejder har ret til en uddannelsesplan efter ½ års ansættelse, evt. ved hjælp af en individuel kompetencevurdering (IKV) af de faglige kompetencer

7 [ 7 ]

8 på en erhvervsskole eller et AMU-center eller ved hjælp af en test eller screening af danskfærdigheder eller læse-, stave, eller regne-færdigheder på et VUC (VoksenUddannelsesCenter) eller en sprogskole. Efter 9 måneders ansættelse på en virksomhed har medarbejderne ret til 2 ugers frihed om året til efteruddannelse, jvf. bestemmelserne i ServiceBranchens UddannelsesFond, SBUF. Dvs. overenskomsten giver: ret til en uddannelsesplan ret til to ugers uddannelse om året Der er masser af hjælp at få fra skolerne både til at få lavet uddannelsesplanen og vejledning om uddannelsesmulighederne Gennem Servicebranchens Uddannelsesfond har parterne sikret et økonomisk tilskud til, at medarbejderne kan få fuld løn, mens de efteruddanner sig, dvs. sædvanlig arbejdsindtægt minus overarbejde. Det kræver en plan I alle travle virksomheder kan det være svært for den enkelte medarbejder at komme af sted på kursus. Derfor hjælper det at have en plan: Den er et konkret planlægningsredskab en støtte til at overvinde forhindringerne med. Den gode nyhed er, at der er masser af hjælp at få fra skolerne både til at få lavet uddannelsesplanen og vejledning om uddannelsesmulighederne. Efteruddannelse giver gevinst til alle: Medarbejderne får bedre faglige og almene kompetencer til gavn for sig selv, for virksomheden, for rengøringsfagligheden generelt og hermed for hele branchens image. Oven i hatten får skolerne et bedre grundlag at planlægge deres kurser på dvs. færre aflysninger. [ 8 ]

9 Uddannelsesmulighederne IKV: Hjælp til at få en uddannelsesplan På erhvervsskolerne kan man få hjælp til at lave en uddannelsesplan gennem en IKV, en individuel kompetencevurdering. Hvis man vil være sikker på, at uddannelsesplanen bliver ført ud i livet, forudsætter det en klar aftale om rammerne for det mellem virksomheden, den enkelte medarbejder og skolen allerede inden IKV en. Under selve IKV en undersøger medarbejderen sammen med en faglærer, hvilken viden og færdigheder, man har med sig. Når det er registreret, kan uddannelsesplanen tage sit afsæt i det, man allerede kan. Planen skal altid pege frem mod et nærmere defineret uddannelsesmål. Det finder man frem til ved at sammenholde sine ønsker med de konkrete muligheder. Det kan for eksempel være kompetencer til at udføre nye arbejdsopgaver, enten selvstændigt eller i teams, eller et behov for at få ajourført sine faglige kompetencer eller et ønske om blive faglært som enten serviceassistent eller rengøringstekniker. Herefter laver man sammen med faglæreren en realistisk uddannelsesplan, som godt kan have en tidshorisont på flere år. Denne proces har forskellige navne på erhvervsskolerne, VUC og sprogskolerne: IKV, individuel kompetencevurdering Screening Test Uanset om det er faglige eller almene kompetencer, eller om det er færdigheder i det danske sprog, der skal vurderes, er idéen den samme. Og hvis den individuelle kompetencevurdering finder sted i ens arbejdstid, kan man få VEU-godtgørelse. [ 9 ]

10 AMU arbejdsmarkedsuddannelser Der findes en lang række AMU-kurser, som er relevante for rengøringsmedarbejdere. Nogle af kurserne er udviklet direkte til rengøringsarbejdet, andre giver mere generelle kompetencer. Nogle af kurserne er udviklet direkte til rengøringsarbejdet, andre giver mere generelle kompetencer Man kan altid kontakte den nærmeste erhvervsskole eller AMUcenter og få en snak med den person, der ved noget om både rengøringskurserne og de andre AMU-kurser, som kan have interesse. Der er deltagerbetaling på AMU-kurserne, fra 100 kr. om dagen for de rengøringsfaglige kurser og noget mere for IT-kurserne og kurserne inden for kommunikation og arbejdsorganisation. Der er ingen deltagerbetaling for IKV. AMU-kurserne er udviklet til voksne, ufaglærte og faglærte medarbejdere, og disse personer kan få VEU-godtgørelse for reel tabt arbejdsfortjeneste dvs. hvis de har deltaget i kurset i deres arbejdstid. Hvis en medarbejder får fuld løn under kurset, er det arbejdsgiveren, som får godtgørelsen. Ansøgningsskemaet om godtgørelse skal udfyldes inden kursusstart. AMU: Fleksibel på både tid og sted AMU-kurserne kan gennemføres både på erhvervsskolerne og på arbejdspladserne, dvs. hvor det passer deltagerne bedst. Eneste krav er, at man samler et hold, der er stort nok, dvs deltagere, ellers kan skolen ikke få økonomien til at hænge sammen, da skolen får et taxametertilskud pr. elev Undervisningen kan desuden finde sted på stort set alle tidspunkter af døgnet, igen kræves det blot, at man samler et hold, og at man laver en konkret aftale med skolen. Undervisningen kan for eksempel tilrettelægges, så man begynder kl. 6 om morgenen. Undervisningen kan også deles op på halve dage, og strække sig over en lidt længere periode end ellers. Eller undervisningen kan splittes op, så man går på kursus f.eks. to dage i ugen. [ 10 ] Med hensyn til tid og sted og opsplittet undervisning er AMU vel nok Danmarks mest fleksible uddannelsessystem. Man aftaler sig frem med en erhvervsskole eller et AMU-center, og jo mere styr man selv har på sin planlægning, jo mere sandsynligt er det, at kurserne bliver til noget.

11 De rengøringsfaglige AMU-kurser a) for personer uden kendskab til eller erfaring fra den danske rengøringsbranche: Kurset giver en grundig introduktion til professionel daglig erhvervsrengøring. Det betyder, at niveauet på de enkelte delkompetencer, der indgår i kurset, er lidt lavere end niveauet i de korte rengøringskurser, som beskrives efterfølgende. På kurset lærer man: at udføre daglig og ugentlig erhvervsrengøring under vejledning og efter en arbejdsplan at vælge egnede midler og anvende dem på en sikkerhedsmæssig og miljøvenlig måde at genkende typiske materialer og overflader, der anvendes til gulve, inventar og sanitet at anvende gode arbejdsbevægelser ved brug af forskellige rengøringsredskaber og maskiner at renholde en rengøringsvogn og anvendte redskaber og maskiner. Daglig erhvervsrengøring (10 dage) b) for personer med kendskab til og erfaring fra den danske rengøringsbranche: Få kendskab til overflader på gulve, vægge, inventar og sanitet. Få viden om, hvilke rengøringsmidler overfladerne kan tåle og ikke kan tåle. Lær at vælge de korrekte midler til rengøring og pleje af almindeligt forekommende overflader. Lær at dosere korrekt med hensyntagen til både indeklima og naturen. Rengøringsmidler og overflader (3 dage) Lær at anvende og til- og afrigge almindeligt anvendte redskaber, rengøringsvogne og rengøringsmaskiner hensigtsmæssigt, sikkerhedsmæssigt og ergonomisk korrekt. Lær at vejlede nye kolleger i brugen af dette udstyr. Lær at bruge rationelle metoder og arbejdsgange ved brug af redskaber, vogne og maskiner. Redskaber og maskiner til rengøringsarbejde (2 dage) Lær at bruge korrekte arbejdsstillinger i rengøringsarbejdet. Bliv opmærksom på typiske belastninger af bevægeapparatet under rengøring og muligheder for at undgå dem. Lær korrekt løfte- og bæreteknik. Få kendskab til betydningen af jobrotation som modsætning til ensidigt gentaget arbejde. Arbejdsteknik (2 dage) [ 11 ]

12 Rengøringshygiejne (1 dag) Lær at udføre almindeligt forekommende rengøring på en hygiejnisk korrekt måde, så antallet af mikroorganismer i miljøet nedbringes og spredning af mikroorganismer forhindres. Få viden om kravene til personlig hygiejne. Lær at overholde gældende hygiejnekrav under rengøringsarbejdet. Mikrofibre (1 dag) Få kendskab til mikrofibres egenskaber, miljøpåvirkninger og påvirkninger af overflader. Lær at anvende mikrofiberklude og -redskaber ergonomisk og metodisk korrekt. Lær at vedligeholde mikrofiberklude og -mopper. Personlig planlægning og rengøringsplaner (2 dage) Lær at benytte forskellige typer arbejdsplaner. Bliv i stand til at vurdere rengøringsbehovet. Lær at foretage en personlig planlægning af eget arbejdsområde i forhold til kundens ønsker, arbejdsplanen og den beregnede tid. Lær at planlægge og udføre rengøring i forhold til relevante kvalitetsniveausystemer. Service og synlig rengøring (2 dage) Lær at udføre synlig rengøring og andet servicearbejde på en fleksibel, samarbejdsvillig og ansvarsbevidst måde. Få viden om værdien af god kommunikation over for kunder, brugere, kolleger og andre personalegrupper på arbejdspladsen. Bliv bevidst om betydningen af en god personlig fremtræden. Få viden om, hvilken indflydelse, man selv har på opfattelsen af en serviceydelse i en konkret situation. Måling og vurdering af rengøringskvalitet (2 dage) Lær at vurdere rengøringsbehovet i henhold til en bestemt kvalitetsprofil. Lær at anvende et målesystem på rengøringsområder til vurdering af eget arbejde. Lær at vurdere kvalitetsniveau ud fra f.eks. kvalitetsvurderingsskemaer fra INSTA 800. Sikkerhed og førstehjælp ved rengøringsarbejde (4 dage) [ 12 ] Lær at udføre rengøringsarbejde på en sikkerhedsmæssig forsvarlig måde. Lær at inddrage relevant viden om det fysiske, kemiske og psykiske arbejdsmiljø i forbindelse med rengøringsarbejdet. Lær livreddende førstehjælp ved ulykker og pludselig opstået sygdom på arbejdspladsen.

13 Lær at tilrettelægge og udføre oliebehandling af gulve og at retablere og vedligeholde dem. Lær at anvende midler, metoder, redskaber og maskiner til sikkerhedsmæssig korrekt afrensning af olie, olieudlægning og oliebehandling. Oliebehandlede gulve (2 dage) Lær at tilrettelægge og udføre polishbehandling af gulve og at retablere og vedligeholde dem. Lær at anvende midler, metoder, redskaber og maskiner til sikkerhedsmæssig korrekt fjernelse af polish, udlægning af polish og polishbehandling. Polishbehandlede gulve (2 dage) Lær at anvende de mest hensigtsmæssige rengøringsmetoder, -midler og -redskaber i forhold til transportmidlets særlige pladsforhold, den interne arbejdsfordeling og tidsrammer. Lær at udføre rengøringen af transportmidlet ergonomisk og sikkerhedsmæssig forsvarligt. Rengøring af transportmidler (3 dage) Lær at planlægge og udføre periode- og grundrengøring med hensigtsmæssige metoder, sikkerhedsmæssigt forsvarligt og under hensynstagen til indeklimaet og naturen. Periode- og grundrengøring (3 dage) [ 13 ]

14 Rengøring af maskiner i non-food industrien (2 dage) Lær at planlægge og udføre en systematisk rengøring af produktionsudstyr og -maskiner i nonfoodvirksomheder på en faglig og sikkerhedsmæssig forsvarlig måde under hensyn - tagen til indeklima, driftssikkerhed og snavstyper i produktionen. Lær at anvende relevante rengøringsmaskiner og -udstyr til at udføre rengøringen af produktionsudstyr med såvel våde som tørre metoder med en rengøringskvalitet, der forebygger støvgener i produktionslokaler og minimerer produktionsstop. Rengøring af boligtekstiler (3 dage) Få indblik i de mest anvendte tekstiloverflader. Lær at vælge og anvende egnede rengøringsmidler, udstyr og metoder til rengøring af boligtekstiler. Rengøringsfaglige AMU-kurser inden for områder med særlige krav til faglig viden om hygiejne Hospitals- og institutionshygiejne (3 dage) Lær at udføre almindelige og mere specielle rengørings- og serviceopgaver på hospitaler, dag- og døgninstitutioner og ældrecentre på en hygiejnisk korrekt måde. Få kendskab til smitte og mulige smitteveje på arbejdsstedet og lær at tilrettelægge arbejdet, så faren for smittespredning minimeres. Rengøring af fødevarevirksomheder og storkøkkener (2 dage) Lær at udføre almindelige og mere specielle rengøringsopgaver på fødevarevirksomheder og i storkøkkener på en hygiejnisk korrekt måde. Lær at udføre og anvende såvel bakteriologisk som visuel egenkontrol i forbindelse med rengøringsarbejdet. Almen fødevarehygiejne obligatorisk certifikat (3 dage) Få kendskab til de mest almindelige fødevarebårne sygdomme, deres årsag, udbredelse og sammenhængen mellem udbrud og produktionsovervågning. Få kendskab til mikroorganismers forekomst og vækst i fødevarer. Få viden om, hvordan mikroorganismernes udvikling kan hæmmes ved korrekt håndtering af fødevarer. Få kendskab til gældende lovgivning om fremstilling, opbevaring, opvarmnings-, varmholdnings- og nedkølingsfasen og salg af fødevarer. [ 14 ]

15 Eksempler på faglige AMU-kurser til forskellige arbejdsfelter Kurser/områder Kontor Skole Hotel Privat Institutioner Hospital Rengøringsmidler og overflader (3 dage) X X X X X X Redskaber og maskiner til rengøringsarbejde (2 dage) X X X X X X Arbejdsteknik (2 dage) X X X X X X Rengøringshygiejne (1 dag) X X X X X X Mikrofibre (1 dag) X X X X X X Personlig planlægning og rengøringsplaner (2 dage) X X X X X X Service og synlig rengøring (2 dage) X X X X X X Kommunikation og konflikthåndtering for servicemedarbejdere (3 dage) X X X X X X Måling og vurdering af rengøringskvalitet (2 dage) X X X X X X Sikkerhed og førstehjælp ved rengøringsarbejde (4 dage) X X X X X X Hospitals- og institutionshygiejne (3 dage) X X Rengøring af fødevarevirksomheder og storkøkkener (2 dage) X X X Almen fødevarehygiejne obligatorisk certifikat (3 dage) X X X X Oliebehandlede gulve (2 dage ) X X X Polishbehandlede gulve (2 dage) X X X (X) (X) Periode- og grundrengøring (3 dage) (X) (X) (X) (X) (X) (X) Rengøring af boligtekstiler (3 dage ) X X X [ 15 ]

16 AMU-kurser om kommunikation, samarbejde og arbejdsorganisering Kommunikation og konflikthåndtering for servicemedarbejdere (3 dage) Få forståelse for andres arbejdssituation. Få indblik i menneskelige relationer og forskellige roller, og viden om ens egen rolle og adfærd. Få kendskab til enkle teknikker til håndtering af konflikter. Lær at anvende samtaleteknik og håndtere aggressive episoder på en hensigtsmæssig og ikke konfrontativ måde. Etablering af selvstyrende grupper (2 dage) Få indblik i hvordan man kan være med til at etablere og organisere selvstyrende grupper ud fra virksomhedens mål og rammer. Lær hvordan man kan udforme regler og handlingsplan for den selvstyrende gruppes opgaver og udvikling, samt hvordan man kan definere grænseflader til resten af organisationen. Teambuilding for selvstyrende grupper (2 dage) Få viden om de mekanismer, der skaber en velfungerende selvstyrende gruppe, om hvordan man kan definere forbedringsområder for gruppen, om hvordan man anvender en lærings-teamrollemodel samt hvordan man udfører en proces-analyse på et team. Kommunikation i teams (3 dage) Lær hvordan man kan medvirke til at forbedre kommunikationen i virksomheden og i dens teams. Få viden om, hvordan man omsætter væsentlige informationer til handling. Få viden om fortolkningsmuligheder og om, hvordan man kan forbedre sin kommunikation. Få viden om, hvordan man formulerer klare krav til meddelelser. Videndeling og læring for medarbejdere (4 dage) Lær om de nødvendige forudsætninger for videndeling og læring i team. Lær om hvordan man anvender forskellige metoder og teknikker til videndeling og læring i teams, herunder anvendelse af mulige tekniske hjælpemidler. Lær hvordan man kan foretage videndeling ved brug af klar og entydig kommunikation herunder bruge dialog på en systematisk måde. Lær hvordan man medvirker til at foretage systematisk opfølgning og evaluering af videndeling og læring i teamet. [ 16 ]

17 AMU-kurser i it, dansk og regning Lær at anvende en pc koblet på virksomhedens netværk, installeret styresystem, anvende mus og tastatur, at logge på netværket, at lagre og hente data fra lokale drev og netværksdrev, samt at anvende et installeret antivirusprogram. Få en pc-teknisk og pc-faglig viden i forbindelse med kommunikationen med virksomhedens it-supportfunktion eller ekstern support og lær at udføre elementær fejlfinding på egen pc samt at tilslutte eksterne enheder. Brug af pc på arbejdspladsen (3 dage) Lær hvordan man hurtigt og rationelt søger informationer på internettet til virksomheden og hvordan man bruger disse ved udarbejdelse af rapporter, oplæg, beregninger, præsentations- og informationsmaterialer. Lær at vælge en hensigtsmæssig søgeteknik og udvælge pålidelige og lovlige materialer. Effektiv internetsøgning på jobbet (2 dage) Lær hvordan man opretter et regneark og redigerer i et eksisterende regneark og vurderer konsekvenserne af dette. Lær hvordan man kan formatere et regneark, så det er præsentabelt og overskueligt, og udforme diagrammer samt anvende enkle formler. Få viden om regnearkets anvendelsesmuligheder til at understøtte det daglige arbejde med eksempelvis kundelister, lageroptegnelser, prislister eller varefortegnelser. Anvendelse af regneark til talbehandling (3 dage) Lær at benytte basisfunktioner i elektronisk tekstbehandling som f.eks. indskrivning, formatering og redigering af tekst til eksempelvis opslag, skilte, produktblade, prislister eller notater. Lær at justere margener og tekst samt at anvende orddeling, stavekontrol og hjælpefunktion, således at teksten fremstår hensigtsmæssig i forhold til den givne arbejdsopgave og virksomhedens generelle retningslinier. Indskrivning og formatering af mindre tekster (3 dage) [ 17 ]

18 Lær at åbne, gemme, lukke og oprette filer i virksomhedens eksisterende fil -struktur samt anvende tekstbehandlingsprogrammets søgefunktion på en hensigtsmæssig og logisk måde. Faglig læsning og skrivning (5 dage) Styrkelse og videreudvikling af den faglige læsning i forbindelse med relevante jobfunktioner og faglig uddannelse Styrkelse og videreudvikling af den skriftlige kommunikation, både i jobfunktioner og faglig uddannelse Faglig regning og matematik (5 dage) Styrkelse og videreudvikling af kundskaber inden for regning og faglig matematik Træning i relevante metoder og teknikker inden for regning og faglig matematik til løsning af opgaver i arbejdslivet AMU-kurser for ledere AMU har udviklet en række kurser, der kan hjælpe ledere til at løse deres arbejdsopgaver bedre. Det drejer sig blandt andet om følgende kurser: Ledelse og samarbejde Ledelse af teams/produktionsgrupper Gennemførelse af personalesamtaler Lederens forhandlingsteknik Anvendelse af situationsbestemt ledelse Lederens projektplanlægning Projektledelse Ledelse af forandringsprocesser Medarbejderinvolvering i ledelse Mødeledelse Konflikthåndtering som ledelsesværktøj Kommunikation som ledelsesværktøj Budget som ledelsesværktøj Nøgletal og kalkulationer som ledelsesværktøj Tolkning af årsregnskab som ledelsesværktøj Salgsledelse Man kan læse mere om AMU-kurserne i ledelse på Ledernes hjemmeside, Herfra finder man også pjecen Ledelsesudvikling gennem arbejdsmarkedsuddannelser, som beskriver AMU s ledelseskurser grundigt. [ 18 ]

19 Erhvervsuddannelser Serviceassistentuddannelsen Uddannelsen som faglært serviceassistent er en erhvervsuddannelse, som giver spidskompetencer på såvel rengøringsområdet som inden for virksomhedsservice eller hospitalsservice. Uddannelsen indeholder desuden en lang række almene fag. Uddannelsen afsluttes med en prøve. Uddannelsen veksler mellem skoleophold på en erhvervsskole og praktik i en virksomhed, der er godkendt til at tage serviceassistentelever. Eleven og virksomheden indgår en uddannelsesaftale med hinanden og eleven får elevløn under uddannelsen. Kernefunktionen i serviceassistentuddannelsen er rengøring på et højt professionelt niveau. Man vælger speciale inden for enten virksomhedsservice eller hospitalsservice. Virksomhedsservice handler bl.a. om mødeafvikling (planlægning, borddækning, afrydning m.v.), afløsning i reception og kontorsupport. Hospitalsservice omfatter viden om særlige rengøringskrav på hospitaler og transport og assistance af patienter. Se mere om serviceassistentuddannelsen på og på Rengøringsteknikeruddannelsen Uddannelsen som faglært rengøringstekniker udbydes fra Den er et selvstændigt trin på serviceassistentuddannelsen, og giver samtlige spidskompetencer inden for rengøringsområdet sammen med de almene fag. Uddannelsen afsluttes allerede efter 1½ år med en afgangsprøve. Se mere om uddannelsen som rengøringstekniker på og på Den grundlæggende voksenuddannelse GVU Man kan uddanne sig som serviceassistent eller rengøringstekniker ved at tage de enkelte fag, erhvervsuddannelsen består af i henhold til en særlig GVU-plan. Planen kan strække sig over maksimalt 6 år, og uddannelsen afsluttes som sædvanligt med en prøve. Inden GVU får man en individuel kompetencevurdering. [ 19 ]

20 For at kunne tage en GVU skal man være fyldt 25 år og have mindst 2 års relevant erhvervserfaring. Man skal også have skolekundskaber, der svarer til 9. klasse i relevante fag. Deltageren kan få VEU-godtgørelse under uddannelsen, og der er ingen deltagerbetaling på skoleforløbet. Flere oplysninger under Almene uddannelsesmuligheder Forberedende Voksenundervisning findes som kurser i dansk og matematik Forberedende Voksenundervisning FVU FVU findes som dansk, trin 1, 2, 3 og 4 og som matematik, trin 1 og 2. Målet er at styrke de grundlæggende færdigheder i at læse, skrive og regne. FVU tilbyder også danskundervisning for ordblinde. Undervisningen tager udgangspunkt i den enkeltes niveau, som findes gennem en individuel kompetencevurdering. Undervisningen foregår på små hold og planlægges efter deltagernes ønsker og behov. FVU finder typisk sted på et voksenuddannelsescenter (VUC), men kan også foregå i det lokale oplysningsforbund, på en erhvervsskole eller hjemme på virksomheden eller i den lokale fagforening. Undervisningen planlægges af virksomheden, medarbejderen og uddannelsesinstitutionen i fællesskab. Man kan få Statens Voksenuddannelsesstøtte til FVU. Der ansøges inden kursusstart. Almen Voksenuddannelse AVU AVU er undervisning i enkeltfag for voksne over 18 år. AVU svarer i niveau til folkeskolens 8., 9. og 10. klasse. Undervisningen er specielt tilrettelagt for voksne. Med AVU kan man forbedre sine kundskaber i skolefag som blandt andet dansk, dansk som andetsprog, fremmedsprog, filosofi, historie, matematik, naturfag, psykologi, samfundsfag og samarbejde og kommunikation. [ 20 ] AVU foregår typisk på et voksenuddannelsescenter (VUC). Hvis man kan samle et helt hold, kan undervisningen også foregå i virksomheden eller f.eks. i den lokale fagforening. Fagene kan afsluttes med en prøve, der giver samme ret til

21 videre uddannelse som folkeskolens afgangsprøver efter 9. og 10. klasse. Der er mulighed for at få undervisning både i dagtimerne og om aftenen, og kurserne starter flere gange om året. Deltagerbetalingen er kr. pr. fag. For dansk, dansk som andetsprog, engelsk og matematik er deltagerbetalingen dog 100 kr. pr. fag. Der er mulighed for at søge Statens Voksen - uddannelsesstøtte, hvor man også søge støtte til deltagerbetaling. Højere Forberedelseseksamen HF HF er studieforberedende undervisning for voksne. Man kan bl.a. tage fag som billedkunst, dramatik, dansk, filosofi og fremmedsprog. Fagene kan tages som enkeltfag over to år eller længere tid og sættes sammen til en hel HF-eksamen. En hel HF giver adgang til de samme uddannelser som en studentereksamen. Undervisningen foregår typisk på et voksenuddannelsescenter (VUC). Der er mulighed for at få undervisning både i dagtimerne og om aftenen, men det største udbud af fag ligger om dagen. Undervisningen i de enkelte fag gennemføres over en periode på mellem 6 måneder og 2 år afhængig af faget. Undervisningen, der både kan foregå som holdundervisning, individuel værkstedsundervisning og fjernundervisning, afsluttes med en prøve. Deltagerbetalingen er kr. pr. fag. Man kan søge Statens Voksenuddannelsesstøtte til HF-kurser og til dækning af deltagerbetaling. [ 21 ]

Hvordan kommer du til Sukkertoppen. S -Tog til Ny Ellebjerg, Sjælør og Valby stationer Ny Ellebjerg ligger lige ved skolen.

Hvordan kommer du til Sukkertoppen. S -Tog til Ny Ellebjerg, Sjælør og Valby stationer Ny Ellebjerg ligger lige ved skolen. Danshøj Valby Vigerslev Gammel Køge Landevej Sjælør Boulevard Carl Jacobsens Vej KTS Folehaven Ny Ellebjerg Sjælør Gammel Køge Landevej Ellebjergvej Hvordan kommer du til Sukkertoppen S -Tog til Ny Ellebjerg,

Læs mere

Rengøring og uddannelse Inspiration til medarbejdere og ledere i rengøringsbranchen

Rengøring og uddannelse Inspiration til medarbejdere og ledere i rengøringsbranchen Rengøring og uddannelse Inspiration til medarbejdere og ledere i rengøringsbranchen SERVICEBRANCHENS UDDANNELSESFOND Pjecen her giver et overblik over relevante kurser, overenskomstens ret til efteruddannelse

Læs mere

Rengøring. Inspiration. til efteruddannelse

Rengøring. Inspiration. til efteruddannelse Rengøring Inspiration til efteruddannelse Februar 2014 Hvad er der af muligheder for at deltage i efteruddannelse? Efteruddannelse og kompetenceudvikling af alle medarbejdere er en vigtig faktor for en

Læs mere

Dine efteruddannelsesmuligheder

Dine efteruddannelsesmuligheder Ansatte i regionerne Dine efteruddannelsesmuligheder Forord 3F vil med denne pjece sætte fokus på efteruddannelse og kompetenceudvikling for ansatte i Regionerne. En af grundene er bl.a. den teknologiske

Læs mere

Rengøring og uddannelse Inspiration til medarbejdere og ledere i rengøringsbranchen

Rengøring og uddannelse Inspiration til medarbejdere og ledere i rengøringsbranchen Rengøring og uddannelse Inspiration til medarbejdere og ledere i rengøringsbranchen n S E R V I C E B R A N C H E N S U D V I K L I N G S F O N D Rengøring og uddannelse Inspiration til medarbejdere og

Læs mere

Idékatalog om. kompetenceudvikling Rengøringsmedarbejdere i staten

Idékatalog om. kompetenceudvikling Rengøringsmedarbejdere i staten Idékatalog om kompetenceudvikling Rengøringsmedarbejdere i staten Uddannelse i fokus 5 Kompetenceudvikling og faglighed 5 Få inspiration til MUS 6 Rengøring vedrører os alle 7 Faglig stolthed 7 Skader

Læs mere

RENGØRING OG UDDANNELSE. Sådan søger I Servicebranchens Udviklingsfond

RENGØRING OG UDDANNELSE. Sådan søger I Servicebranchens Udviklingsfond RENGØRING OG UDDANNELSE Sådan søger I Servicebranchens Udviklingsfond n S E R V I C E B R A N C H E N S U D V I K L I N G S F O N D Fondens formål er at fremme uddannelse og uddannelsesniveauet i servicebranchen

Læs mere

Dine efteruddannelsesmuligheder

Dine efteruddannelsesmuligheder Ansatte i regionerne Dine efteruddannelsesmuligheder Forord 3F vil med denne pjece sætte fokus på efteruddannelse og kompetenceudvikling for ansatte i Regionerne. En af grundene er bl.a. den teknologiske

Læs mere

Hvad koster det en privat arbejdsgiver at have sin medarbejder på uddannelse?

Hvad koster det en privat arbejdsgiver at have sin medarbejder på uddannelse? Hvad koster det en privat arbejdsgiver at have sin medarbejder på uddannelse? Forklaring og kommentarer til regnearkets eksempler på uddannelse af rengøringsassistenter Serviceoverenskomsten 2012-2014

Læs mere

Sådan søger I Servicebranchens Udviklingsfond

Sådan søger I Servicebranchens Udviklingsfond RENGØRING OG UDDANNELSE Sådan søger I Servicebranchens Udviklingsfond n S E R V I C E B R A N C H E N S U D V I K L I N G S F O N D Udviklingsfondens formål er at fremme uddannelse og uddannelsesniveauet

Læs mere

Nogle af eksemplerne handler om at give en rengøringsassistent mulighed for at blive faglært serviceassistent eller rengøringstekniker.

Nogle af eksemplerne handler om at give en rengøringsassistent mulighed for at blive faglært serviceassistent eller rengøringstekniker. Forklaring til regnearkets eksempler på, hvad det koster en privat arbejdsgiver at sende sin medarbejder på uddannelse på Serviceoverenskomsten Overenskomstens ret til uddannelse Overenskomsten giver medarbejdere

Læs mere

Rengøringskurser for professionelle. Rengørings- og hygiejneområdet

Rengøringskurser for professionelle. Rengørings- og hygiejneområdet Rengøringskurser for professionelle Rengørings- og hygiejneområdet 1 Hvem er Tradium Erhverv? Tradium Erhverv udbyder uddannelser og kompetenceløft primært under AMU programmet, og vores hovedfokus er

Læs mere

Hvad koster det en offentlig arbejdsgiver (KL) at have en medarbejder inden for rengøringsområdet

Hvad koster det en offentlig arbejdsgiver (KL) at have en medarbejder inden for rengøringsområdet Hvad koster det en offentlig arbejdsgiver (KL) at have en medarbejder inden for rengøringsområdet på uddannelse? Forklaring og kommentarer til regnearkets eksempler på uddannelse af rengøringsassistenter

Læs mere

Et godt tilbud til sektorens medlemmer

Et godt tilbud til sektorens medlemmer Kost- og Servicesektoren marts 2012 F O A F A G O G A R B E J D E Uddannelsespjece Et godt tilbud til sektorens medlemmer muligheder for grund- og efteruddannelse Indhold Forord 3 Erhvervsuddannelsen som

Læs mere

Hvad ønsker gæsterne?

Hvad ønsker gæsterne? God service Hvad ønsker gæsterne? God pris God beliggenhed Rene værelser, ja tak! Housekeeping med god kvalitet og service Rengøringsassistenter er en væsentlig ressource på et hotel! At gøre rent er ikke

Læs mere

SUS Uddannelsesudvalget for Rengøring og Service. For FKB 2679 Rengøringsservice opgjort på kursister på følgende skoler:

SUS Uddannelsesudvalget for Rengøring og Service. For FKB 2679 Rengøringsservice opgjort på kursister på følgende skoler: SUS Uddannelsesudvalget for Rengøring og Service April 2013 AMU Statistik For FKB 2679 Rengøringsservice opgjort på kursister på følgende skoler: AMU Syd AMU Vest AMU Fyn AMU Nordjylland Campus Bornholm

Læs mere

Ønsker du at blive bedre til dansk? DANMARK. Hej! Hola! Tjek hvad der findes af danskundervisning. indvandrere

Ønsker du at blive bedre til dansk? DANMARK. Hej! Hola! Tjek hvad der findes af danskundervisning. indvandrere Ønsker du at blive bedre til dansk? DANMARK Hej! Hola! Tjek hvad der findes af danskundervisning for indvandrere 2017 Forord Vi har alle behov for at kunne kommunikere med de mennesker, vi møder i hverdagen.

Læs mere

FÅ STØTTE TIL EFTERUDDANNELSE

FÅ STØTTE TIL EFTERUDDANNELSE 2 0 1 6 FÅ STØTTE TIL EFTERUDDANNELSE n D A N S K E S E R V I C E S U D V I K L I N G S F O N D Formålet for Danske Services Udviklingsfond, DSU, er at fremme uddannelse og uddannelsesniveauet i servicebranchen

Læs mere

IKV Via Erhvervsuddannelser - Horsens

IKV Via Erhvervsuddannelser - Horsens Baggrund I Horsens Kommune er der lavet en aftale om, at rengøringsmedarbejdere, der har gennemført 3 ugers kursus i erhvervsrengøring, får en lønforbedring på 1 løntrin. Kurset indeholder det, der svarer

Læs mere

Efteruddannelse og kompetenceudvikling

Efteruddannelse og kompetenceudvikling Efteruddannelse og kompetenceudvikling Mette Marcussen - SUS Lersø Parkallé 21 2100 København Ø Tlf. 32 54 50 55 Mail. mm@sus-udd.dk www.susudd.dk AMU Arbejdsmarkedsuddannelser AMU er korterevarende uddannelser

Læs mere

SUS Uddannelsesudvalget for Rengøring og Service. AMU Statistik

SUS Uddannelsesudvalget for Rengøring og Service. AMU Statistik SUS Uddannelsesudvalget for Rengøring og Service Februar 2012 AMU Statistik For FKB 2679 Rengøringsservice opgjort på kursister på følgende skoler: AMU Syd AMU Vest AMU Fyn AMU Nordjylland EUC Midt Bornholms

Læs mere

FAGLÆRT RENGØRINGSTEKNIKER (TRIN 1) SERVICEASSISTENT (TRIN 2) Uddannelsesmuligheden for at blive. indenfor rengøringsservice OPSTART UGE 38 2015

FAGLÆRT RENGØRINGSTEKNIKER (TRIN 1) SERVICEASSISTENT (TRIN 2) Uddannelsesmuligheden for at blive. indenfor rengøringsservice OPSTART UGE 38 2015 ERHVERVSUDDANNELSE RENGØRINGSTEKNIKER (TRIN 1) SERVICEASSISTENT (TRIN 2) Uddannelsesmuligheden for at blive FAGLÆRT indenfor rengøringsservice OPSTART UGE 38 2015 TRIN 1: RENGØRINGSTEKNIKER TRIN 2: SERVICEASSISTENT

Læs mere

SUS Uddannelsesudvalget for Rengøring og Service. AMU Statistik

SUS Uddannelsesudvalget for Rengøring og Service. AMU Statistik SUS Uddannelsesudvalget for Rengøring og Service Januar 2013 AMU Statistik For FKB 2679 Rengøringsservice opgjort på kursister på følgende skoler: AMU Syd AMU Vest AMU Fyn AMU Nordjylland EUC Midt Bornholms

Læs mere

SUS Uddannelsesudvalget for Rengøring og Service. For FKB 2679 Rengøringsservice opgjort på kursister på følgende skoler:

SUS Uddannelsesudvalget for Rengøring og Service. For FKB 2679 Rengøringsservice opgjort på kursister på følgende skoler: SUS Uddannelsesudvalget for Rengøring og Service December 2014 AMU Statistik For FKB 2679 Rengøringsservice opgjort på kursister på følgende skoler: AMU Syd AMU Vest AMU Fyn AMU Nordjylland Campus Bornholm

Læs mere

SUS Uddannelsesudvalget for Rengøring og Service. For FKB 2679 Rengøringsservice opgjort på kursister på følgende skoler:

SUS Uddannelsesudvalget for Rengøring og Service. For FKB 2679 Rengøringsservice opgjort på kursister på følgende skoler: SUS Uddannelsesudvalget for Rengøring og Service September 2014 AMU Statistik For FKB 2679 Rengøringsservice opgjort på kursister på følgende skoler: AMU Syd AMU Vest AMU Fyn AMU Nordjylland Campus Bornholm

Læs mere

Fag, der er placeret på Trin 1A, 6 ugers modul, undervisningen foregår på AMU-Fyn.

Fag, der er placeret på Trin 1A, 6 ugers modul, undervisningen foregår på AMU-Fyn. Fag, der er placeret på, 6 ugers modul, undervisningen foregår på AMU-Fyn. Arbejdsplaner og arbejdstilrettelæggelse, 1,0 uge Niveau: Rutineret Praktisk erhvervsrengøring 2,0 uger Niveau: Avanceret Rengøringshygiejne

Læs mere

SUS Uddannelsesudvalget for Rengøring og Service. For FKB 2679 Rengøringsservice opgjort på kursister på følgende skoler:

SUS Uddannelsesudvalget for Rengøring og Service. For FKB 2679 Rengøringsservice opgjort på kursister på følgende skoler: SUS Uddannelsesudvalget for Rengøring og Service Juni 2016 AMU Statistik For FKB 2679 Rengøringsservice opgjort på kursister på følgende skoler: AMU Syd AMU Vest AMU Fyn AMU Nordjylland Campus Bornholm

Læs mere

UDDANNELSE... ER NØGLEN TIL GODT ARBEJDSMILJØ

UDDANNELSE... ER NØGLEN TIL GODT ARBEJDSMILJØ 1. HALVÅR 2015 RENGØRINGSSERVICE GRUNDUDDANNELSE I RENGØRING UDDANNELSE TIL SPECIELLE OPGAVER I BRANCHEN UDDANNELSE... ER NØGLEN TIL GODT ARBEJDSMILJØ VOKSENUDDANNELSE FOR ALLE ERHVERVSRENGØRING FLEX At

Læs mere

UDDANNELSE... ER NØGLEN TIL GODT ARBEJDSMILJØ

UDDANNELSE... ER NØGLEN TIL GODT ARBEJDSMILJØ 2. HALVÅR 2014 RENGØRINGSSERVICE GRUNDUDDANNELSE I RENGØRING UDDANNELSE TIL SPECIELLE OPGAVER I BRANCHEN UDDANNELSE... ER NØGLEN TIL GODT ARBEJDSMILJØ VOKSENUDDANNELSE FOR ALLE ERHVERVSRENGØRING FLEX At

Læs mere

Hvordan kan efteruddannelse være et redskab til fastholdelse? Lisbeth Jakobsen www.vuskonsulenterne.dk 17. januar 2012, Middelfart

Hvordan kan efteruddannelse være et redskab til fastholdelse? Lisbeth Jakobsen www.vuskonsulenterne.dk 17. januar 2012, Middelfart Hvordan kan efteruddannelse være et redskab til fastholdelse? Lisbeth Jakobsen www.vuskonsulenterne.dk 17. januar 2012, Middelfart VUS Konsulenterne Vejledning / coaching om erhverv og uddannelse Uddannelsesplanlægning

Læs mere

Erhvervsrettet voksen og efteruddannelse (VEU) og Statens Voksen Uddannelsesstøtte (SVU) i hovedtræk

Erhvervsrettet voksen og efteruddannelse (VEU) og Statens Voksen Uddannelsesstøtte (SVU) i hovedtræk AK-Samvirke Version 10 jan.2013 Erhvervsrettet voksen og efteruddannelse (VEU) og Statens Voksen Uddannelsesstøtte (SVU) i hovedtræk Reglerne gælder kun personer i beskæftigelse og selvstændig erhvervsdrivende

Læs mere

UDDANNELSE... RENGØRINGSSERVICE UDDANNELSE I PROFESSIONEL RENGØRING AMU-KURSER FAGLÆRT UDDANNELSE ER NØGLEN TIL GODT ARBEJDSMILJØ 2.

UDDANNELSE... RENGØRINGSSERVICE UDDANNELSE I PROFESSIONEL RENGØRING AMU-KURSER FAGLÆRT UDDANNELSE ER NØGLEN TIL GODT ARBEJDSMILJØ 2. 2. HALVÅR 2015 RENGØRINGSSERVICE UDDANNELSE I PROFESSIONEL RENGØRING AMUKURSER FAGLÆRT UDDANNELSE UDDANNELSE... D PÆ AG O G I SK L JØ VOKS N MI E ER NØGLEN TIL GODT ARBEJDSMILJØ VOKSENUDDANNELSE FOR ALLE

Læs mere

DI SÅDAN. Hygiejne. Amu-kurser

DI SÅDAN. Hygiejne. Amu-kurser > Hygiejne Amu-kurser Uddannelsestilbud til med arbejdere, der beskæftiger sig med fødevareproduktion, forarbejdning af råvarer, rengøring og kantinedrift. Hygiejne AMU-kurser Uddannelsestilbud til med

Læs mere

SÅDAN FÅR DU RÅD TIL UDDANNELSE

SÅDAN FÅR DU RÅD TIL UDDANNELSE SÅDAN FÅR DU RÅD TIL UDDANNELSE - NÅR DU ER I ARBEJDE - NÅR DU ER FYRET, MEN IKKE FRATRÅDT ENDNU STATENS VOKSENUDDANNELSES-STØTTE (SVU) ELLER GODTGØRELSE TIL VOKSEN- OG EFTERUDDANNELSE (VEU) LÆS HER HVORDAN

Læs mere

Erhvervsrettet voksen og efteruddannelse (VEU) og Statens Voksen Uddannelsesstøtte (SVU) i hovedtræk

Erhvervsrettet voksen og efteruddannelse (VEU) og Statens Voksen Uddannelsesstøtte (SVU) i hovedtræk AK-Samvirke Version 8 januar.2012 Erhvervsrettet voksen og efteruddannelse (VEU) og Statens Voksen Uddannelsesstøtte (SVU) i hovedtræk Reglerne gælder kun personer i beskæftigelse og selvstændig erhvervsdrivende

Læs mere

Jobrotationsordninger. Danish Crown 19. April 2012

Jobrotationsordninger. Danish Crown 19. April 2012 Jobrotationsordninger Danish Crown 19. April 2012 Bjarke Thomsen Ansat i Danmarks største rekrutterings- og outplacement virksomhed afdelinger i alle kommuner Hovedopgaven er at gøre vores lagerbeholdning

Læs mere

Vil du. efteruddanne Dig? Tag kursus på Hansenberg

Vil du. efteruddanne Dig? Tag kursus på Hansenberg Vil du efteruddanne Dig? Tag kursus på Hansenberg Open learning tilbud Kære kursist Open learning tilbydes til dig, der ønsker at styrke dine IT kompetencer indenfor flere forskellige områder. Udover

Læs mere

Branchepakker: Rengøring

Branchepakker: Rengøring Branchepakker: Rengøring gruppe Trainee i service og rengøring 1 (udviklet til IGU) gruppen er ikke-beskæftigede flygtninge - der er tale om et introducerende niveau. Udbydes med tolk Deltageren opnår

Læs mere

Vi uddanner medarbejdere, ledere, ledige og selvstændige i forhold til de aktuelle behov på det nordjyske arbejdsmarked. www.amunordjylland.

Vi uddanner medarbejdere, ledere, ledige og selvstændige i forhold til de aktuelle behov på det nordjyske arbejdsmarked. www.amunordjylland. Vi uddanner medarbejdere, ledere, ledige og selvstændige i forhold til de aktuelle behov på det nordjyske arbejdsmarked. Program Kompetencespindet og andre værktøjer Hvordan afdækkes kompetencebehovet

Læs mere

KORTE KURSER VUC HOLSTEBRO-LEMVIG-STRUER

KORTE KURSER VUC HOLSTEBRO-LEMVIG-STRUER Holstebro-Lemvig-Struer KORTE KURSER VUC HOLSTEBRO-LEMVIG-STRUER VALDEMAR POULSENS VEJ 8 7500 HOLSTEBRO T 96 27 58 00 VUC@HOLSTEBRO-VUC.DK WWW.HOLSTEBRO-VUC.DK VUC HOLSTEBRO-LEMVIG STRUER HVAD ER VUC?

Læs mere

UDDANNELSE... ER NØGLEN TIL GODT ARBEJDSMILJØ

UDDANNELSE... ER NØGLEN TIL GODT ARBEJDSMILJØ RENGØRINGSSERVICE UDDANNELSE I PROFESSIONEL RENGØRING AMU-KURSER FAGLÆRT UDDANNELSE UDDANNELSE... ER NØGLEN TIL GODT ARBEJDSMILJØ VOKSENPÆDAGOGISK MILJØ VOKSENUDDANNELSE FOR ALLE ERHVERVSRENGØRING FLEX

Læs mere

Flere tosprogede i AMU FOKUS PÅ DANSK OG FAGLIGHED - EN PJECE FOR VIRKSOMHEDER OG KONSULENTER -

Flere tosprogede i AMU FOKUS PÅ DANSK OG FAGLIGHED - EN PJECE FOR VIRKSOMHEDER OG KONSULENTER - Flere tosprogede i AMU FOKUS PÅ DANSK OG FAGLIGHED - EN PJECE FOR VIRKSOMHEDER OG KONSULENTER - Forord Meget få tosprogede medarbejdere deltager i efteruddannelse, sammenlignet med deres etnisk danske

Læs mere

Mulighed for danskundervisning

Mulighed for danskundervisning Mulighed for danskundervisning Virksomheder, der ønsker at tilbyde danskundervisning til medarbejdere, kan vælge selv at betale for undervisningen eller søge kommunen (eller AF) om økonomisk støtte. Der

Læs mere

Det danske uddannelsessystem

Det danske uddannelsessystem Det danske uddannelsessystem Det ordinære uddannelsessystem består af folkeskolen, ungdomsuddannelserne og de videregående uddannelser. Uddannelsessystemet for voksen- og efteruddannelse er et parallelt

Læs mere

Afklaring af medarbejdere Uddannelse af medarbejdere

Afklaring af medarbejdere Uddannelse af medarbejdere Region Sjællands Serviceassistentprojekt Afklaring af medarbejdere Uddannelse af medarbejdere Notat til MED-HU den 10. oktober 2013 Koncern HR, Jura og forhandling Version 1.1, den 24. september 2013 Indhold

Læs mere

Bekendtgørelse om 6 ugers selvvalgt uddannelse til forsikrede ledige

Bekendtgørelse om 6 ugers selvvalgt uddannelse til forsikrede ledige BEK nr 631 af 26/06/2009 (Historisk) Udskriftsdato: 8. juli 2016 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Arbejdsmarkedsstyrelsen, j.nr. 2008-0002486 Senere ændringer til

Læs mere

Efteruddannelsesmuligheder til Offentlige ansatte 3F-medlemmer der ønsker en kort eller videregående uddannelse. Dine. efteruddannelsesmuligheder

Efteruddannelsesmuligheder til Offentlige ansatte 3F-medlemmer der ønsker en kort eller videregående uddannelse. Dine. efteruddannelsesmuligheder Efteruddannelsesmuligheder til Offentlige ansatte 3F-medlemmer der ønsker en kort eller videregående uddannelse Dine efteruddannelsesmuligheder Din overenskomst giver dig mulighed for at deltage i en række

Læs mere

HCT EUC AMU FKB IKV GVU EUD VEU. TBF = tre bogstavs forkortelser

HCT EUC AMU FKB IKV GVU EUD VEU. TBF = tre bogstavs forkortelser HCT EUC AMU FKB IKV GVU EUD VEU TBF = tre bogstavs forkortelser EUC Erhvervs Uddannelses Center Syd Sønderborg - Tønder Haderslev Aabenraa 450 engagerede medarbejdere 75 lange og korte erhvervsuddannelser

Læs mere

HK og 3F og Rederiforeningernes, Maritime Kompetenceudviklingsfond

HK og 3F og Rederiforeningernes, Maritime Kompetenceudviklingsfond HK og 3F og Rederiforeningernes, Maritime Kompetenceudviklingsfond 3. Udg. - December 2015 1 Forord Er du ansat et rederi der er medlem af Danmarks Rederiforening, Bilfærgernes Rederiforening eller Rederiforeningen

Læs mere

Affald, genbrugspladser og deponi. Inspiration. til efteruddannelse

Affald, genbrugspladser og deponi. Inspiration. til efteruddannelse Affald, genbrugspladser og deponi Inspiration til efteruddannelse Affald, grenbrugspladser og deponi Hvad er der af muligheder for at deltage i efteruddannelse? Efteruddannelse og kompetenceudvikling af

Læs mere

Omsorgsmedhjælper. Dine. efteruddannelsesmuligheder

Omsorgsmedhjælper. Dine. efteruddannelsesmuligheder Omsorgsmedhjælper Dine efteruddannelsesmuligheder Din overenskomst giver dig mulighed for at få efteruddannelse I overenskomsten er det aftalt, at du skal have en skriftlig udviklingsplan, og den kan fint

Læs mere

FOR EKSTERNE SAMARBEJDSPARTNERE OG ØVRIGE INTERESSENTER VÆRD AT VIDE OM SERVICEASSISTENT KONCEPTET

FOR EKSTERNE SAMARBEJDSPARTNERE OG ØVRIGE INTERESSENTER VÆRD AT VIDE OM SERVICEASSISTENT KONCEPTET FOR EKSTERNE SAMARBEJDSPARTNERE OG ØVRIGE INTERESSENTER VÆRD AT VIDE OM SERVICEASSISTENT KONCEPTET VÆRD AT VIDE OM SERVICEASSISTENTKONCEPTET Værd at vide om serviceassistentuddannelsen for eksterne samarbejdspartnere

Læs mere

IT-CENTRET. Stedet, hvor du kan lære IT i dit eget tempo AMU

IT-CENTRET. Stedet, hvor du kan lære IT i dit eget tempo AMU AMU IT-CENTRET Stedet, hvor du kan lære IT i dit eget tempo Vi udbyder korte kurser i følgende programmer: Tekstbehandling - Regneark Præsentation og DTP - Internet og E-mail Database - Start din PC IT

Læs mere

Erhvervsuddannet serviceassistent. Inspiration. til efteruddannelse

Erhvervsuddannet serviceassistent. Inspiration. til efteruddannelse Erhvervsuddannet serviceassistent Inspiration til efteruddannelse Hvilke muligheder for efteruddannelse har du? Efteruddannelse og kompetenceudvikling af alle medarbejdere er en afgørende faktor for en

Læs mere

Arbejdsmarkedsuddannelser Kursusoversigt forår 2011

Arbejdsmarkedsuddannelser Kursusoversigt forår 2011 Arbejdsmarkedsuddannelser Kursusoversigt forår 2011 Indledning Kursusafdelingen på Erhvervsakademiet København Nord har et varieret kursustilbud, der indeholder arbejdsmarkedsuddannelser, kurser under

Læs mere

Dine muligheder som ledig

Dine muligheder som ledig Dine muligheder som ledig Mulighederne er mange, når man er ledig... VEU-center Østjylland hjælper dig med at se seks af dem. 1 Bliv Voksenlærling En voksenlærling er en person over 25 år, der gennemfører

Læs mere

Logbog Personbefordring med bus

Logbog Personbefordring med bus Vejledning til Logbog Personbefordring med bus Specialet International turistbuschauffør TUR Februar 2012 Vejledning til - EUD Erhvervsuddannelsen via Meritvejen - GVU Grundlæggende Voksen Uddannelse -

Læs mere

Pixibog Uddannelser inden for kirkeområdet

Pixibog Uddannelser inden for kirkeområdet FOR NÆRMERE INFORMATION KONTAKT: AMU-Fyn Tlf. 66 13 66 70 Vi uddanner folk www.amu-fyn.dk Petersmindevej 50 5000 Odense C Tlf: 6613 6670 C. F. Tietgens Boulevard 27 5220 Odense SØ Tlf: 6613 6670 13290315

Læs mere

Gode råd om... EFTERUDDANNELSE

Gode råd om... EFTERUDDANNELSE Gode råd om... EFTERUDDANNELSE INDHOLD 1. Indledning 3 2. Hvorfor bruge AMU-kurser til efteruddannelse? 4 3. Fakta om AMU-kurser 4 Hvem kan deltage? 4 Hvad koster AMU-kurserne? 4 Information om AMU-kurser

Læs mere

Statens voksenuddannelsesstøtte (SVU) til beskæftigedes uddannelse på folkeskole- og gymnasialt niveau

Statens voksenuddannelsesstøtte (SVU) til beskæftigedes uddannelse på folkeskole- og gymnasialt niveau Statens voksenuddannelsesstøtte (SVU) til beskæftigedes uddannelse på folkeskole- og gymnasialt niveau Du skal aflevere ansøgningen til et voksenuddannelsescenter (VUC) 1. Husk at læse vejledningen til

Læs mere

Dagpengesats, skattetræk og kontonr.

Dagpengesats, skattetræk og kontonr. AFSKEDIGET HVA SÅ? Denne pjece er til dig, som er blevet opsagt, og som skal have dagpenge fra a-kassen. I pjecen står nogle af de informationer, du allerede har fået på mødet i virksomheden eller i din

Læs mere

Sociale Medier Tilmeldingsblanket

Sociale Medier Tilmeldingsblanket Sociale Medier Tilmeldingsblanket Campus Vejle it Gør din virksomhed mere synlig på nettet CPR. nr. Navn Adresse Post nr. / by Tlf. privat Tlf. mobil E-mail Anvendte AMU-fag Pris pr. aften Datoer Tilmeld

Læs mere

Efter- og videreuddannelsessystemet for voksne. Ulla Nistrup, uni@viauc.dk www.nvr.nu

Efter- og videreuddannelsessystemet for voksne. Ulla Nistrup, uni@viauc.dk www.nvr.nu Efter- og videreuddannelsessystemet for voksne Ulla Nistrup, uni@viauc.dk www.nvr.nu Historisk udvikling Uddannelse brugt i erhvervs- / arbejdsmarkedsudviklingen Livslang læring 1970 erne UNESCO Uddannelse

Læs mere

Prøvevejledning for grundforløbsprøven, rettet mod Rengøringsteknikker og Serviceassistentuddannelsen

Prøvevejledning for grundforløbsprøven, rettet mod Rengøringsteknikker og Serviceassistentuddannelsen Prøvevejledning for grundforløbsprøven, rettet mod Rengøringsteknikker og Grundforløbets 2. del Grundforløbsprøven tager udgangspunkt i en helhedsorienteret tænkning, der afspejler den praksis som eleverne

Læs mere

Arbejdsmarkedsuddannelse. Nye vilkår Flere muligheder Større effekt

Arbejdsmarkedsuddannelse. Nye vilkår Flere muligheder Større effekt Arbejdsmarkedsuddannelse Nye vilkår Flere muligheder Større effekt J A N U A R 2 0 0 4 2 3 Efteruddannelse et fælles ansvar DA og LO vil med denne lille pjece signalere, at begge sider af arbejdsmarkedet

Læs mere

AMU VASK. Uddannelsestilbud til ansatte på vaskerier AMU NORDJYLLAND SUS ADV 3F JULI 2006 VARENR. 6112

AMU VASK. Uddannelsestilbud til ansatte på vaskerier AMU NORDJYLLAND SUS ADV 3F JULI 2006 VARENR. 6112 AMU VASK JULI 2006 Uddannelsestilbud til ansatte på vaskerier AMU NORDJYLLAND SUS ADV 3F VARENR. 6112 AMU-VASK AMU- arbejdsmarkedsuddannelserne - tilbyder en række faglige kurser til de ansatte i vaskeribranchen.

Læs mere

Ordblindeundervisning. Forberedende Voksenundervisning. Velkommen til Thy-Mors HF & VUC

Ordblindeundervisning. Forberedende Voksenundervisning. Velkommen til Thy-Mors HF & VUC 2-årigt hf Hf-enkeltfag Gymnasial Supplering FLEX- og Fjernundervisning Undervisning for ordblinde Forberedende Voksenundervisning Undervisning på 8.-10. klasse + D-niveau Læs mere på www.vuctm.dk Uddannelse

Læs mere

AMUbranchepakker. En vej til job for flygtninge og indvandrere. AMU-branchepakker kan kombinere faglig opkvalificering med danskundervisning.

AMUbranchepakker. En vej til job for flygtninge og indvandrere. AMU-branchepakker kan kombinere faglig opkvalificering med danskundervisning. AMUbranchepakker En vej til job for flygtninge og indvandrere AMU-branchepakker kan kombinere faglig opkvalificering med danskundervisning. Erfaringer viser, at AMU branchepakker giver nye muligheder for

Læs mere

Statens Voksenuddannelsesstøtte - statistik 2001

Statens Voksenuddannelsesstøtte - statistik 2001 SUstyrelsen Dataafdelingen den 7. februar 2002 Statens Voksenuddannelsesstøtte - statistik 2001 1. Indledning Pr. 1. januar 2001 trådte lov om statens voksenuddannelsesstøtte (SVU) i kraft. Loven erstatter

Læs mere

Uddannelseskonsulenten = jeres vejleder

Uddannelseskonsulenten = jeres vejleder 1 Uddannelseskonsulenten = jeres vejleder VUC Erhverv - orientering om og tilrettelæggelse af undervisning på virksomheder, institutioner, jobcentre og andet ud af huset. Læse- og matematikscreeninger.

Læs mere

VÆRD AT VIDE OM SERVICEASSISTENT UDDANNELSEN

VÆRD AT VIDE OM SERVICEASSISTENT UDDANNELSEN FOR MEDARBEJDERE I KONCERN SERVICE VÆRD AT VIDE OM SERVICEASSISTENT UDDANNELSEN FOR MEDARBEJDERE I KONCERN SERVICE VÆRD AT VIDE OM SERVICEASSISTENTUDDANNELSEN Værd at vide om serviceassistentuddannelsen

Læs mere

Arbejdsmarkedets parter styrker muligheden for efteruddannelse

Arbejdsmarkedets parter styrker muligheden for efteruddannelse Analysen Nr. 5 / April 2012 Arbejdsmarkedets parter styrker muligheden for efteruddannelse Arbejdsmarkedets parter har i de nye overenskomster forbedret muligheden for efteruddannelse ved på en række områder

Læs mere

OVERENSKOMSTEN DI/ATL-3F

OVERENSKOMSTEN DI/ATL-3F OVERENSKOMSTEN DI/ATL-3F 20. Kompetenceudvikling Anmærkning: Erstattes 1. oktober 2012 af 20 a, bemærk dog 20 a, stk. 1, afsnit 5. Stk. 1. IKA-samtaler Alle medarbejdere gives ret til under fornødent hensyn

Læs mere

Gode råd om... Støtteordninger og tilskud til medarbejdere

Gode råd om... Støtteordninger og tilskud til medarbejdere Gode råd om... Støtteordninger og tilskud til medarbejdere INDHOLD Indledning 3 Praktikpladspræmie ny ordning i 2013 3 Tilskud til voksenlærlinge 3 VEU-godtgørelse og befordringstilskud 4 Betingelser for

Læs mere

Fleksibel uddannelse. Spændende studiemiljø. Hf-enkeltfag GSK. 2-årigt hf. Almen Voksenuddannelse. Flex- og fjernundervisning

Fleksibel uddannelse. Spændende studiemiljø. Hf-enkeltfag GSK. 2-årigt hf. Almen Voksenuddannelse. Flex- og fjernundervisning Almen Voksenuddannelse Flex- og fjernundervisning Forberedende Voksenundervisning Hf-enkeltfag GSK Spændende studiemiljø Undervisning for ordblinde 2-årigt hf Læs mere på www.vuctm.dk Fleksibel uddannelse

Læs mere

IT-CENTRET. Stedet, hvor du kan lære IT på dit eget niveau, i dit eget tempo og din læringsstil AMU PÅ KURSUSCENTRET - KØGE HANDELSSKOLE

IT-CENTRET. Stedet, hvor du kan lære IT på dit eget niveau, i dit eget tempo og din læringsstil AMU PÅ KURSUSCENTRET - KØGE HANDELSSKOLE AMU IT-CENTRET PÅ KURSUSCENTRET - KØGE HANDELSSKOLE Stedet, hvor du kan lære IT på dit eget niveau, i dit eget tempo og din læringsstil Vi udbyder korte kurser indenfor følgende: Start din PC - Tekstbehandling

Læs mere

Ansøgning om og bekræftelse af ret til optagelse på selvvalgt uddannelse for ledige dagpengemodtagere

Ansøgning om og bekræftelse af ret til optagelse på selvvalgt uddannelse for ledige dagpengemodtagere AR 245 Ansøgning om og bekræftelse af ret til optagelse på selvvalgt uddannelse for ledige dagpengemodtagere Husk at læse vejledningen på sidste side, før du udfylder blanketten Rubrik 1: Navn mv. (Udfyldes

Læs mere

Efteruddannelse og opkvalificering

Efteruddannelse og opkvalificering Efteruddannelse og opkvalificering Hvem er VEU-Center Nordsjælland? VEU-sekretariatet Hvad laver vi? 700-800 virksomhedsbesøg årligt virksomheder, der selv henvender sig nye virksomheder Virksomheder,

Læs mere

AVU-FVU-OBU Almen voksenuddannelse Forberedende voksenundervisning Ordblindeundervisning 2015-2016

AVU-FVU-OBU Almen voksenuddannelse Forberedende voksenundervisning Ordblindeundervisning 2015-2016 AVU-FVU-OBU Almen voksenuddannelse Forberedende voksenundervisning Ordblindeundervisning 2015-2016 VoksenUddannelsescenter Frederiksberg byder velkommen til undervisningsåret 2015-2016 I dette program

Læs mere

Gode råd om. Efteruddannelse. Få ideer til hvordan du afdækker behov for efter- og videreuddannelse i virksomheden. Udgivet af Dansk Handel & Service

Gode råd om. Efteruddannelse. Få ideer til hvordan du afdækker behov for efter- og videreuddannelse i virksomheden. Udgivet af Dansk Handel & Service Gode råd om Efteruddannelse Få ideer til hvordan du afdækker behov for efter- og videreuddannelse i virksomheden Udgivet af Dansk Handel & Service Efteruddannelse 2006 Gode råd om Efteruddannelse Du kan

Læs mere

Gode råd om... EFTERUDDANNELSE

Gode råd om... EFTERUDDANNELSE Gode råd om... EFTERUDDANNELSE INDHOLD 1. Indledning 3 2. Hvorfor bruge AMU-kurser til efteruddannelse? 4 3. Fakta om AMU-kurser 4 Hvem kan deltage? 4 Hvad koster AMU-kurserne? 4 Information om AMU-kurser

Læs mere

Hvorfor kompetenceafklaring er vigtig

Hvorfor kompetenceafklaring er vigtig Hvorfor kompetenceafklaring er vigtig Kompetenceafklaring er en fordel for både ledige og virksomheder. Kompetenceafklaring kan være med til at gøre det lettere for virksomheden at få overblik over især

Læs mere

Udarbejdelse af kompetencepakke

Udarbejdelse af kompetencepakke AF KONSULENT CORINA ROIG Udarbejdelse af kompetencepakke på rengøringsområdet Analyserapport 20-12-2012 Indhold 1. Indledning... 2 Formål... 2 Baggrund... 2 Analysemetoder... 2 Analyserapport... 2 2. Kompetencepakkens

Læs mere

GVU Elsebeth Pedersen elped1@uvm.dk Tlf. 25574102

GVU Elsebeth Pedersen elped1@uvm.dk Tlf. 25574102 GVU Elsebeth Pedersen elped1@uvm.dk Tlf. 25574102 Voksenuddannelsessystemet Voksenuddannelsessystemet Forberedende voksenuddannelse (FVU) Grundlæggende voksenuddannelse (GVU) Videregående voksenuddannelse

Læs mere

Vejledning til bekendtgørelse om 6 ugers selvvalgt uddannelse til forsikrede ledige

Vejledning til bekendtgørelse om 6 ugers selvvalgt uddannelse til forsikrede ledige Arbejdsmarkedsstyrelsen, den 29. juni 2009 J.nr. 2008-0002486. Vejledning til bekendtgørelse om 6 ugers selvvalgt uddannelse til forsikrede ledige Reglerne om forsikrede lediges ret til selvvalgt uddannelse

Læs mere

2012 FIND DIN FREMTID

2012 FIND DIN FREMTID FIND DIN FREMTID 2012 HVOR SIKKER ER DU PÅ DINE KOMPETENCER? Din kompetenceudvikling er for vigtig en sag til, at du kan overlade den til andre. Du skal selv stille krav til dig selv og din virksomhed.

Læs mere

Velkommen. En rundtur i det danske uddannelsessystem. Erhvervsskolen Nordsjælland Tina Steinbrenner Vicedirektør

Velkommen. En rundtur i det danske uddannelsessystem. Erhvervsskolen Nordsjælland Tina Steinbrenner Vicedirektør Velkommen En rundtur i det danske uddannelsessystem Erhvervsskolen Nordsjælland Tina Steinbrenner Vicedirektør Erhvervsskolen Nordsjælland Milnersvej 48 3400 Hillerød telefon 4829 0000 info@esnord.dk www.esnord.dk

Læs mere

Læringsaktiviteter Grundforløbets 2. del

Læringsaktiviteter Grundforløbets 2. del Læringsaktiviteter Grundforløbets 2. del - Målrettet trin1 Rengøringstekniker /Serviceassistent Gældende for hold med start fra 01.08.2017 1 Indhold LÆRINGSAKTIVITETER GRUNDFORLØBETS 2. DEL... 2 Tema 1:

Læs mere

20. Anden offentlig støtte. 28. Sådan udbetales din SVU. 32. Ekstra oplysninger. 33. Ansøgers underskrift

20. Anden offentlig støtte. 28. Sådan udbetales din SVU. 32. Ekstra oplysninger. 33. Ansøgers underskrift Statens voksenuddannelsesstøtte (SVU) beskæftigedes uddannelse på folkeskole- og gymnasialt niveau Du skal aflevere ansøgningen a-kassen eller et voksenuddannelsescenter (VUC) 1. Husk at læse vejledningen

Læs mere

Start med at udfylde nyledige.dk s ansøgningsskema og den vedlagte formular AR245.

Start med at udfylde nyledige.dk s ansøgningsskema og den vedlagte formular AR245. Din vej til kurset Du har fundet det kursus, du gerne vil deltage på. Men hvad nu med det praktiske? Her får du tre trin til at lette din tilmelding. 1 Start med at udfylde nyledige.dk s ansøgningsskema

Læs mere

Du har fundet det kursus, du gerne vil deltage på. Men hvad nu med det praktiske? Her får du tre trin til at lette din tilmelding.

Du har fundet det kursus, du gerne vil deltage på. Men hvad nu med det praktiske? Her får du tre trin til at lette din tilmelding. Din vej til kurset Du har fundet det kursus, du gerne vil deltage på. Men hvad nu med det praktiske? Her får du tre trin til at lette din tilmelding. 1 Start med at udfylde Cadskolens ansøgningsskema og

Læs mere

Kompetencegivende lederuddannelse 6 ugers selvvalgt Tilmeldingsblanket

Kompetencegivende lederuddannelse 6 ugers selvvalgt Tilmeldingsblanket Kompetencegivende lederuddannelse 6 ugers selvvalgt Tilmeldingsblanket Campus Vejle ledelse CPR. nr. Navn Adresse Post nr. / by Tlf. privat Tlf. mobil E-mail AMU nr. Pris Datoer 2012 Anvendt produkt 43559:

Læs mere

Faktaark om Danskuddannelse

Faktaark om Danskuddannelse Faktaark om Danskuddannelse 1. Baggrund og formål Den grundlæggende danskundervisning for nyankomne udlændinge sker efter lov om danskuddannelse til voksne udlændinge m.fl. Formålet med uddannelse i dansk

Læs mere

Statens voksenuddannelsesstøtte (SVU) til beskæftigedes uddannelse på folkeskole- og gymnasialt niveau

Statens voksenuddannelsesstøtte (SVU) til beskæftigedes uddannelse på folkeskole- og gymnasialt niveau Statens voksenuddannelsesstøtte (SVU) beskæftigedes uddannelse på folkeskole- og gymnasialt niveau Du skal aflevere ansøgningen a-kassen eller et voksenuddannelsescenter (VUC) 1. Husk at læse vejledningen

Læs mere

AVU Almen Voksenuddannelse

AVU Almen Voksenuddannelse AVU Almen Voksenuddannelse campusvejle AVU er et tilbud til voksne over 18 år, som ønsker at forbedre deres kundskaber i et eller flere fag Fag på : Dansk Samfundsfag Dansk som andetsprog Tysk Engelsk

Læs mere

Uddannelse i bedre arbejdsmiljø. Kurser efter virksomhedens behov

Uddannelse i bedre arbejdsmiljø. Kurser efter virksomhedens behov Uddannelse i bedre arbejdsmiljø Kurser efter virksomhedens behov 1 Hvem er Tradium Erhverv? Tradium Erhverv udbyder uddannelser og kompetenceløft primært under AMU programmet, og vores hovedfokus er at

Læs mere

AVU FVU OBU. Almen voksenuddannelse. voksenundervisning

AVU FVU OBU. Almen voksenuddannelse. voksenundervisning AVU FVU OBU Almen voksenuddannelse Forberedende Ordblindeundervisning voksenundervisning I dette program kan du læse om: AVU - Almen Voksenuddannelse Svarer i niveau til 9. og 10. klasse Læs mere på side

Læs mere