MONTERINGSANVISNING RULLESTILLADS RT 1400 & RT 1400XR RULLESTILLADS RT 750 & RT 750XR TRAPPESTILLADS ST 1400 HÅNDVÆRKERSTILLADS FT 750 & FT 750XR

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "MONTERINGSANVISNING RULLESTILLADS RT 1400 & RT 1400XR RULLESTILLADS RT 750 & RT 750XR TRAPPESTILLADS ST 1400 HÅNDVÆRKERSTILLADS FT 750 & FT 750XR"

Transkript

1 MONTERINGSANVISNING RULLESTILLADS RT 1400 & RT 1400XR RULLESTILLADS RT 750 & RT 750XR TRAPPESTILLADS ST 1400 HÅNDVÆRKERSTILLADS FT 750 & FT 750XR EN 1298 IM da SC SAFETY IN EVERY STEP wibeladders.dk

2 INDHOLD Typegodkendt iht. AFS 1990:12 samt EN 1004:2005. Stilladserne er godkendt iht. lastklasse 3 (2,0 kn/m 2 ), hvilket er den højeste for rullestilladser. Lastklasse 3 Maksimal jævnt fordelt belastning: 2,0 kn/m 2 Maksimalt koncentreret belastning 1,0 kn på et areal på 0,2 m x 0,2 m. Maksimalt koncentreret belastning 1,5 kn på et areal på 0,5 m x 0,5 m. Maksimal horisontal nyttelast på øverste stilladsdæk For RT og ST stilladser: 300 N (modsvarer ca. 30 kg.) For FT stilladser: 100 N (modsvarer ca. 10 kg.) TYPEKONTROLCERTIFIKAT SIKKERHEDSANVISNINGER GENERELLE INFORMATIONER OPSTILLING/NEDTAGNING VINDBELASTNING ANVENDELSE HJUL OG FLYTNING VEDLIGEHOLDELSE STABILITET OG STØTTEBEN XR-STILLADSER SKRÅ STIGER STILLADSPAKKE/STYKLISTE RT 1400 RT 750 ST 1400 FT 750 OPBYGNING MED ANDRE PLATFORMSHØJDER ANDRE OPSTILLINGER/STILLADS PÅ TRAPPE TJEKLISTE HULTAFORS GROUP AB Box 145 S Nässjö Sverige Tlf. +46 (0) HULTAFORS GROUP DANMARK A/S Energivej Ballerup Tlf.:

3 Monteringsanvisning Denne monteringsanvisning viser trin for trin, hvordan du monterer stilladset fra Wibe Ladders helt enkelt og med maksimal sikkerhed. Læs sikkerhedsanvisningerne inden montering og brug af rullestilladset. Hvis rullestilladset overdrages til en anden skal denne person også have disse anvisninger. SIKKERHEDSANVISNINGER GENERELLE INFORMATIONER Typegodkendt iht. AFS 1990:12 samt EN 1004:2005, lastklasse 3 (2,0 kn/m2 ). Denne belastning må ikke overskrides. Maksimalt koncentreret belastning 1,0 kn på et areal på 0,2 m x 0,2 m. Nationale bestemmelser, som kan gælde med hensyn til opstilling, nedtagning, stabilitet, brug og vedligeholdelse, skal overholdes. Stilladset skal bygges iht. monteringsanvisningen ved brug af de komponenter, som fremgår af styklisten til den pågældende højde. Adgang til platformene skal ske via skrå stiger eller trapper (trappestillads). Hvis de lokale regler tillader det, kan der også klatres på rammernes inderside. Der må kun arbejdes samtidigt fra et stilladsdæk. OPSTILLING/NEDTAGNING Kontrollér at alle komponenter, alle hjælpeværktøjer og alt sikkerhedsudstyr til opstilling af rullestilladset forefindes på arbejdspladsen og at de fungerer korrekt. Det anbefales at der er to personer til opstilling og nedtagning af stilladset. Kontrollér at underlaget, hvor stilladset skal rejses, har tilstrækkelig bæreevne til rullestilladsets vægt og belastning. Kontrollér at underlaget, hvor stilladset skal rejses, er horisontalt (gælder især for FT-750, som ikke har højdejusterbare hjul). Mål den første platform med et vaterpas i både længde- og tværretning for at sikre, at stilladset står lige med en maks. hældning på 1 %. Kontrollér vindforholdene og at der ikke er nogen hindringer (wirer, el-ledninger) i nærheden. Se de følgende sider for den pågældende model for yderligere detaljer vedrørende opstilling og nedtagning. BESKADIGEDE OG DEFEKTE KOMPONENTER MÅ IKKE ANVENDES! VINDBELASTNING Vindbetegnelse Virkning iht. Beaufort Vindstyrke Beaufort Vindhast. km/h Vindhast. m/s Jævn vind Støv og papir løftes, kviste bevæger sig Hård vind Bevægelse i store grene og luftledninger synger Hård kuling Vanskeligt at gå oprejst Arbejdet på stilladset bør afbrydes, hvis vindhastigheden overstiger 8 m/s (28 km/t). Pas på yderligere vindbelastninger (tunneleffekt fra åbne bygninger, ikke inddækkede bygninger og ved bygningers hjørner). Forankr stilladset stabilt ved forventet vind over 12 m/s (41 km/t). Stilladset skal også forankres, når arbejdsdagen er slut eller når det efterlades uden opsyn. Nedtag stilladset, hvis der forventes vindstyrker på over 18 m/s (65 km/t). 5

4 ANVENDELSE Anvend tjeklisten på bagsiden af monteringsanvisningen, når du bygger og anvender dit stillads. Nationale bestemmelser for brug af stilladser skal overholdes. Forsøg aldrig at øge arbejdshøjden ved at stille kasser eller stiger op på en platform. Udstyr, værktøj og materiel osv. må kun løftes og sænkes ved hjælp af reb inden for stilladsets grundareal (inkl. eventuelle støtteben). Overhold den maks. tilladte belastning pr. stilladsdæk. Vær opmærksom på belastninger, som kan medføre, at rullestilladset vælter, f.eks. brug af boremaskine eller nedrivningsarbejde på den tilstødende husfacade. Vindstyrke må maks. være 7,7 m/s (28 km/t) ved flytning. Stilladset må kun flyttes i sin længderetning og manuelt ved at skubbe eller trække i underdelen. Der må ikke befinde sig personer, materiel eller udstyr på stilladset ved flytning. Pas ved flytning på eventuelle strømførende el-installationer og wirer som findes i nærheden. Vær ekstra forsigtig ved flytning over ujævnt eller skrånende terræn og udnyt muligheden for at låse hjulene. Ved flytning skal eventuelle støtteben kun løftes så meget, at de lige går fri af ujævnheder i terrænet. Bemærk, at flytbare stilladser ikke er dimensioneret til brug som hængende stillads. Rullestilladset må ikke anvendes som adgangsvej til andre stilladser, bygninger eller lignende. Stabilitet og støtteben I de tilfælde, hvor der skal bruges støtteben, skal der monteres fire stk. - et i hvert hjørne af stilladset. Faste støtteben skal monteres så de rækker ca. 1,3 meter ud fra stilladset. Teleskopstøtteben skal monteres, så de rækker ca. 2,3 meter ud fra stilladset. Se nedenstående tabel for korrekt vinkel for støtteben ,3 2,3 m Montering af støtteben Monter det øverste beslag og spænd det let. Monter derefter det nederste beslag og spænd det let. Juster så benene sidder i den position, der er vist på tegningen, og tryk dem godt ned mod underlaget. Spænd til sidst begge beslag grundigt. Støttebenene skal stå stabilt på underlaget, og stilladset skal stå vertikalt. Normalt kan støttebenene godt monteres uden at justere det midterste beslag. Det kan dog være nødvendigt. Der skal bruges en 17 mm topnøgle eller nøgle til at løsne beslaget med. RT 1400 & RT 1400XR Inde Ude RT 1400 Ude RT 1400XR Højde Støtteben støtteben Ballast Højde Støtteben støtteben Ballast Højde Støtteben støtteben Ballast 2,2 m - 10,2 m Korte 30-2,2 m Korte 30-2,2 m Korte 35 - Hjul og flytning Stilladsets hjul er udstyret med bremse. Bremsen låses ved at træde på den røde pedal og frigøres ved at træde på den grønne pedal. Bremsen skal altid være låst bortset fra når stilladset flyttes over kortere strækninger. Ved flytning af stilladset må platformen maks. være hhv. 6 m (RT-1400/ST-1400) og 4 m (RT-750/FT-750) høj. Ved flytningen skal støttebenene være monteret for bedre vippesikkerhed og de må kun løftes et par cm over jorden. Flyt stilladset ved at rulle det i længderetningen og kun over plant terræn. Bemærk! Flytning af stilladset må under ingen omstændigheder ske, mens der befinder sig personer eller materiel på stilladset. De større hjul (ST-1400/RT-750/ST-1400) er udstyret med højdejustering. Hjulet kan skrues ca. 30 cm ud ved at skrue på den store møtrik. Højdejusteringen kan bruges til at kompensere for ujævnheder eller hældninger i terrænet. Det er ikke tilladt at øge den totale stilladshøjde ved at skrue alle fire hjul maksimalt ud samtidig. 12,2 m Teleskop 30-4,2 m Korte 30-4,2 m Korte 35-6,2 m Teleskop 30-6,2 m Teleskop 35-8,2 m Teleskop kg 8,2 m Teleskop kg RT 750 & RT 750XR Inde Ude RT 1400 Ude RT 1400XR Højde Støtteben støtteben Ballast Højde Støtteben støtteben Ballast Højde Støtteben støtteben 2,2 m - 10,2 m Korte 30-2,2 m Korte 30-2,2 m Korte 30-12,2 m Teleskop 30-4,2 m Korte 30-4,2 m Korte 30 - ST 1400 Højde Inde Støtteben støtteben Ballast Højde Støtteben 6,2 m Teleskop 30-6,2 m Teleskop 30 - Ballast 8,2 m Teleskop kg 8,2 m Teleskop kg Ude støtteben Ballast 2,2 m - 10,2 m Korte 30-2,2 m Korte 50-12,2 m Teleskop 30-4,2 m Teleskop 50-6,2 m Teleskop 50 - VEDLIGEHOLDELSE Håndtering, transport og opbevaring skal ske forsigtigt. Samtlige komponenter skal kontrolleres regelmæssigt for skader. Hver enkelt svejsning og låsemekanisme skal kontrolleres omhyggeligt. Bøjede eller bulede rør skal kasseres og må ikke anvendes. Gevindene til højdejustering af hjulene skal rengøres og smøres ved behov. Mistede stilladsdele skal erstattes. Beskadigede komponenter skal tages ud af brug og kasseres. Se reservedelslisten for genbestilling. FT 750 & FT 750XR Inde & ude Højde Støtteben støtteben Ballast 1,8 m ,8 m Korte 30-5,8 m Teleskop 30-8,2 m Teleskop kg I Sverige er der krav om et højere sikkerhedsniveau og derfor sælges stilladser med ekstra sikkerhedsudstyr i form af trappestiger, horisontalstivere (hånd- og knælister) og ekstra platforme. Disse stilladspakker kaldes XR-stilladser. Hvis du iht. gældende regler ikke skal anvende et XR-stillads kan du se bort fra de instruktioner, der vedrører dem. Ballast I visse byggehøjder skal stilladset forsynes med ballast for at gøre det tilstrækkeligt stabilt. Se skemaet for hvornår ballast er påkrævet. Ballasten skal placeres korrekt på rammens nederste horisontale bolte. Bemærk! Støtteben, gelænder og ballast skal altid anvendes, når det er nødvendigt! 6 7

5 XR-stilladser I Sverige er der krav om et højere sikkerhedsniveau og derfor sælges stilladser med ekstra sikkerhedsudstyr i form af trappestiger, horisontalstivere (hånd- og knælister) og ekstra platforme. Disse stilladspakker kaldes XR-stilladser. Hvis du iht. gældende regler ikke skal anvende et XR-stillads kan du se bort fra de instruktioner, der vedrører dem. Hvis stilladset skal anvendes i Finland, skal det iflg. reglerne udstyres med en skrå stige fra underlaget. Ekstra vandret afstivning og platforme er ikke påkrævet. Skrå stiger RT 1400XR-4m RT 750XR-4m FT 750XR-4m For at komme lettere op på platformene, kan stilladset udstyres med stiger, så du ikke skal klatre på horisontalrørene. I Sverige er det iht. AFS 2013:4 et krav at sådanne stiger skal placeres i stilladser, hvis stilladsets øverste platformshøjder overstiger 2,5 meter. Wibe Ladders tilbyder både skrå stiger og trappestiger, der kan anvendes mellem platformene og en bundstige der giver adgang til den nederste platform (Iht. EN 1004 kræves en speciel bundstige, der ikke hviler på jorden). Bundstigen fås i to versioner, en til RT modellerne og en til FT modellerne. Montering Afstanden mellem stilladsdækkene skal være 2 meter, for at der er plads til stigen. Sørg for at platformene er placeret med lemmen i hver sin ende af stilladset. Hvis lemmene placeres overfor hinanden vil stigen stå på en lem og forhindre at den kan åbnes. Skrå stiger og bundstiger skal fastgøres med de øverste kroge i førte horisontalrør under Lås både de øverste og nederste kroge. Den skrå stige skal fastgøres på samme horisontalrør som Løft platformen op, hægt stigen fast og sæt platformen på plads og lås. Stigen skal placeres mellem 60 og 75 grader i forhold til vandret plan. Sørg for at stigen er fastgjort korrekt. ** indeholder en foldbar ramme, 4 hjul (839078) og en platform med lem, FT 750 (839090). * Komponenterne indgår kun i pakkerne RT 1400XR, RT 750XR eller FT 750XR, som primært sælges i Sverige, hvor der kræves højere sikkerhedsniveauer FODLISTE LANGSIDE 1,7, FT-750 3, PLATFORM MED LEM, FT , BUNDSTIGE, FT-750 6,3 1* 1* DIAGONALSTIVER, FT-750 2, HORISONTALSTIVER, FT-750 2, * 9 +4* ** BASISPAKKE, FT , FODLISTE LANGSIDE 2,4, ST RT 4, FODLISTE BRED KORTSIDE, , FODLISTE SMAL KORTSIDE, 750 1, PLATFORM UDEN LEM, ST RT 16, * 1 +2* 1 +3* 1 +4* 1 +5* PLATFORM MED STOR LEM, ST 15, PLATFORM MED LEM, RT 16, SKRÅ TRAPPSTIGE 5,5 1* 2* 3* 4* 5* 1* 2* 3* 4* 5* 1* 2* BUNDSTIGE, RT 7,6 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* TRAPPE, ST 20, GELÆNDER, ST 3, DIAGONALSTIVER, ST RT 2, HORISONTALSTIVER, ST RT 2, * 10 +4* 12 +6* 14 +8* * * 10 +4* 12 +6* 14 +8* * RAMME 750x1000, RT FT 7, RAMME 750x2000, RT FT 3, RAMME 1400x1000, ST RT 5, RAMME 1400x2000, ST RT 10, GENNEMGANGSRAMME, ST 8, TELESKOPSTØTTEBEN 5, STØTTEBEN 3, HJUL 200MM, ST RT 5, Varenr. Betegnelse Vægt (kg) 2,2 m 4,2 m 6,2 m 8,2 m 10,2 m 12,2 m 2,2 m 4,2 m 6,2 m 8,2 m 10,2 m 12,2 m 2,2 m 4,2 m 6,2 m 8,2 m 10,2 m 12,2 m 1,8 m 1,8 m Inkl. gelænder & støtteben. 3,8 m 5,8 m RT 1400 RT 750 ST 1400 FT 750 STILLADSPAKKE/STYKLISTE 8 9

6 RT 1400 & RT 1400XR Indendørs: maks. platformhøjde: 12,2 m, maks. arbejdshøjde: 14,2 m Udendørs: maks. platformhøjde: 8,2 m, maks. arbejdshøjde: 10,2 m XR-STILLADSER I Sverige er der krav om et højere sikkerhedsniveau og derfor sælges stilladser med ekstra sikkerhedsudstyr i form af trappestiger, horisontalstivere (hånd- og knælister) og ekstra platforme. Disse stilladspakker kaldes XR-stilladser. Hvis du iht. gældende regler ikke skal anvende et XR-stillads kan du se bort fra de instruktioner, der vedrører dem. Hvis stilladset skal anvendes i Finland, skal det iflg. reglerne udstyres med en skrå stige fra underlaget. Ekstra vandret afstivning og platforme er ikke påkrævet. MONTERING Kontroller antallet af komponenter til aktuel højde, se styklisten side 9. 5 cm 1 Monter de fire hjul på de to 1-meter-rammer. Lås hjulene. Se faktaboks om hjul på side 6. 2 Fastgør en horisontalstiver (gul) i rammens vertikale (lodrette) del, lige over det nederste horisontalrør (vandrette rør). Fastgør den anden ende i modsatte ramme. 3 Fastgør næste horisontalstiver på den anden langside. Kontroller at stilladset ikke hælder men står lige/vandret i begge retninger. 4 Monter en 2-meter-ramme på en af bundrammerne. 5 Monter en diagonalstiver (blank). Start med den nederste rammebolt, ca. 5 cm. fra kanten, så der er plads til en diagonalstiver mere på ydersiden. 6 Monter den næste 2-meter-ramme på bundrammen. 7 Monter en diagonalstiver (blank). Diagonalstiveren skal placeres på modsatte side og vendt rundt i forhold til den første diagonalstiver. Set fra siden danner de to diagonalstivere et kryds. 8 Læg den første platform med lem op på det 8. horisontalrør nedefra. Hvis du har svært ved at nå, kan du midlertidigt placere en platform på det første horisontalrør. 9 Hvis du bygger et XR-stillads, placer en platform uden lem ved siden af den første platform. 10 Monter yderligere to diagonalstivere på hver side over de andre diagonalstivere. 11 Hvis du bygger et XR-stillads, monter en bundstige under lemmen på platformen (I Sverige er det tilladt at undlade bundstigen, hvis stilladsets øverste platformshøjde ikke overstiger 2,5 meter). Fastgør de øverste kroge på det første horisontal rør under 12 Støtteben skal monteres før platformen betrædes (evt. teleskop afhængigt af platformens højde) Se faktabox på side 7. Hvis 2,2 m er den endelige højde, så gå videre til punkt 22. Hvis du vil bygge stilladset højere fortsæt til næste punkt. 13 Klatr op på indersiden af stilladset, gennem lemmen, og sæt dig i åbningen. Hvis du ikke kan nå helt ud og placere dem, kan du gøre dette efterfølgende. 14 Hvis du bygger et XR-stillads, monter yderligere 2 horisontalstivere på 2. horisontalrør 15 Monter yderligere 2 stk. 2-meter-rammer. 16 Monter 4 diagonalstivere. 17 Hvis du bygger et XR-stillads, monter en skrå trappestige. Fastgør de øverste kroge på det 7. diagonalrør 18 Placer en platform på det 8. diagonalrør over den forrige platform. 19 Hvis du bygger et XR-stillads, placer en platform uden lem ved siden af den første platform. Gentag punkt hvis du ønsker at bygge stilladset højere. Ellers fortsæt til næste punkt. Stilladset er nu færdigmonteret. 20 Klatr op på indersiden af stilladset, gennem lemmen, og sæt dig i åbningen. Hvis du ikke kan nå helt ud og placere dem, kan du gøre dette efterfølgende. 21 Hvis du bygger et XR-stillads, monter yderligere 2 horisontalstivere på 2. horisontalrør 22 Monter yderligere 2 horisontalstivere på 2. horisontalrør Hvis du bygger et XR-stillads, kan du springe dette punkt over, da horisontalstiverne blev monteret tidligere. 23 Placer en platform uden lem ved siden af den anden. Hvis du bygger et XR-stillads kan du springe dette punkt over, da platformen blev monteret tidligere. 24 Monter derefter fodlisterne. Start med at montere de korte sider. Skyd derefter langsiderne ned i pladebeslagene på den pågældende korte side. Klatr altid på indersiden af stilladset, aldrig på ydersiden. Se faktaboks om skrå stiger. Stræk dig aldrig for langt ud, når du arbejder på et stillads. NEDTAGNING Punkt 1-24 i omvendt rækkefølge. Stilladset er nu nedtaget. Husk at være forsigtig ved håndtering og transport, så delene ikke bliver beskadiget. TIPS OG TRICKS Hvis en platform eller stiver er en forhindring på et niveau, er det nemt at flytte den pågældende del et trin for at skabe bedre tilgængelighed. RT 1400 & RT 1400XR 10 11

7 RT 750 & RT 750XR Indendørs: maks. platformhøjde: 12,2 m, maks. arbejdshøjde: 14,2 m Udendørs: maks. platformhøjde: 8,2 m, maks. arbejdshøjde: 10,2 m XR-STILLADSER I Sverige er der krav om et højere sikkerhedsniveau og derfor sælges stilladser med ekstra sikkerhedsudstyr i form af stiger og horisontalstivere (hånd- og knælister). Disse stilladspakker kaldes XR-stilladser. Hvis du iht. gældende regler ikke skal anvende et XR-stillads kan du se bort fra de instruktioner, der vedrører dem. Hvis stilladset skal anvendes i Finland, skal det iflg. reglerne udstyres med en skrå stige fra underlaget. Ekstra vandret afstivning og platforme er ikke påkrævet. Hvis 2,2 m er den endelige højde, så gå videre til punkt 19. Hvis du vil bygge stilladset højere fortsæt til næste punkt. 13 Monter yderligere 2 stk. 2-meter-rammer. 14 Monter 2 diagonalstivere. 15 Hvis du bygger et XR-stillads, monter en skrå trappestige. Fastgør de øverste kroge på det 7. diagonalrør MONTERING Kontroller antallet af komponenter til aktuel højde, se styklisten side 9. 5 cm 1 Monter de fire hjul på de to 1-meter-rammer. Lås hjulene. Se faktaboks om hjul på side 6. 2 Fastgør en horisontalstiver (gul) i rammens vertikale (lodrette) del, lige over det nederste horisontalrør (vandrette rør). Fastgør den anden ende i modsatte ramme. 3 Fastgør næste horisontalstiver på den anden langside. Kontroller at stilladset ikke hælder men står lige/vandret i begge retninger. 4 Monter en 2-meter-ramme på en af bundrammerne. 5 Monter en diagonalstiver (blank). Start med den nederste rammebolt, ca. 5 cm. fra kanten, så der er plads til en diagonalstiver mere på ydersiden. 6 Monter den næste 2-meter-ramme på bundrammen. 7 Monter en diagonalstiver (blank) på samme side som den første. Start på samme horisontalrør, hvor den første diagonalstiver sluttede og fortsæt 4 horisontalrør op på modsatte side. 8 Læg den første platform med lem op på det 8. horisontalrør nedefra. Hvis du har svært ved at nå, kan du midlertidigt placere en platform på det første horisontalrør. 9 Hvis du bygger et XR-stillads, monter en bundstige under lemmen på platformen (I Sverige er det tilladt at undlade bundstigen, hvis stilladsets øverste platformshøjde ikke overstiger 2,5 meter). 10 Støtteben skal monteres før platformen betrædes (evt. teleskop afhængigt af platformens højde) Se faktabox på side Klatr op på indersiden af stilladset, gennem lemmen, og sæt dig i åbningen. 12 Hvis du bygger et XR-stillads, monter yderligere 2 horisontalstivere på 2. horisontalrør Hvis du vil bygge dit stillads højere gentag punkt Ellers fortsæt til næste punkt. STILLADSET ER NU FÆRDIGMONTERET. 16 Placer en platform på det 8. diagonalrør over den forrige platform. 17 Klatr op på indersiden af stilladset, gennem lemmen, og sæt dig i åbningen. 18 Hvis du bygger et XR-stillads, monter yderligere 2 horisontalstivere på 2. horisontalrør 19 Monter yderligere 2 horisontalstivere på 2. horisontalrør Hvis du bygger et XR-stillads, kan du springe dette punkt over, da horisontalstiverne blev monteret tidligere. 20 Monter derefter fodlisterne. Start med at montere de korte sider. Skyd derefter langsiderne ned i pladebeslagene på den pågældende korte side. Klatr altid på indersiden af stilladset, aldrig på ydersiden. Se faktaboks om skrå stiger. Stræk dig aldrig for langt ud, når du arbejder på et stillads. NEDTAGNING Trin 1-20 i omvendt rækkefølge. Stilladset er nu nedtaget. Husk at være forsigtig ved håndtering og transport, så delene ikke bliver beskadiget. TIPS OG TRICKS Hvis en platform eller stiver er en forhindring på et niveau, er det nemt at flytte den pågældende del et trin for at skabe bedre tilgængelighed. RT 750 & RT 750XR 12 13

8 ST 1400 Indendørs: maks. platformhøjde: 12,2 m, maks. arbejdshøjde: 14,2 m Udendørs: maks. platformhøjde: 8,2 m, maks. arbejdshøjde: 10,2 m MONTERING Kontroller antallet af komponenter til aktuel højde, se styklisten side 9. 1 Monter de 4 hjul på 1-meter-rammen og 2-meter-rammen med åbningen - dvs. indgangsrammen. Lås hjulene. Se faktaboks om hjul på side 6. 2 Læg indgangsrammen på jorden og monter 1-meter-rammen. Hvis 2,2 m er den endelige højde, så gå videre til punkt 19. Hvis du vil bygge stilladset højere fortsæt til næste punkt. 12 Gå op af trappen og placer en 2-meter-ramme på modsatte side af indgangsrammen. 13 Placer trappen. Trappens nederste platform monteres på samme højde som platformen ved siden af. 14 Monter gelænder (sort) på ydersiden af trappen. 15 Monter en 2-meter-ramme på indgangssiden. 16 Fastgør to diagonalstiver ovenfor de forrige. 17 Placer en platform ved siden af trappen et horisontalrør over. 5 cm 3 Fastgør 2 horisontalstivere (gule) på 1-meter-rammens vertikale del, lige over det nederste horisontalrør. Rejs indgangsrammen og sæt den sammen med horisontalstiverne på modsatte ramme. Bemærk at åbningen i indgangsrammen skal være til venstre, når du står udenfor stilladset. Kontroller at stilladset ikke hælder men står lige/vandret i begge retninger. 4 Monter en diagonalstiver (blank) på 1-meter-rammen. Start med den nederste rammebolt, ca. 5 cm. fra kanten, så der er plads til en diagonalstiver mere på ydersiden. 5 Monter en 2-meter-ramme på 1-meter-rammen. 6 Fastgør trappen mellem de nederste horisontalrør på indgangsrammen og 7. horisontalrør på modsatte ramme. Gentag punkt hvis du ønsker at bygge stilladset højere. Ellers fortsæt til næste punkt. 18 Monter siddende på platformen, to horisontalstivere (gule) på ydersiden af platformen på 2. og 4. horisontalrør over 19 Placer platformen med den store lem over trappen. 20 Klatr op på indersiden af stilladset, gennem lemmen, og sæt dig i åbningen. Monter siddende på platformen, to horisontalstivere (gule) på ydersiden af platformen på 2. og 4. horisontalrør over 21 Monter derefter fodlisterne. Start med at montere de korte sider. Skyd derefter langsiderne ned i pladebeslagene på den pågældende korte side. Hvis en fodliste skal placeres på et mellemdæk, bør du anvende en kort fodliste (839490), så den ikke stikker ud over trappen. ST 1400 Stilladset er nu færdigmonteret. Klatr altid på indersiden af stilladset, aldrig på ydersiden. Se faktaboks om skrå stiger. 7 Placer en platform ved siden af trappen et horisontalrør over. Stræk dig aldrig for langt ud, når du arbejder på et stillads. 8 Monter en diagonalstiver (blank) på samme side som den første. Start på samme horisontalrør, hvor den første diagonalstiver sluttede og fortsæt 4 horisontalrør op på modsatte side. NEDTAGNING Punkt 1-21 i modsat rækkefølge. Stilladset er nu nedtaget. Husk at være forsigtig ved håndtering og transport, så delene ikke bliver beskadiget. 9 Støtteben skal monteres før platformen betrædes (evt. teleskop afhængigt af platformens højde) Se faktabox på side Monter gelænder (sort) på ydersiden af trappen. 11 Monter siddende på platformen, to horisontalstivere (gule) på ydersiden af platformen på 2. og 4. horisontalrør over 14 15

9 FT 750 & FT 750XR Indendørs/udendørs: maks. platformshøjde: 5.8 m, maks. arbejdshøjde: 7.8 m XR-STILLADSER I Sverige er der krav om et højere sikkerhedsniveau og derfor sælges stilladser med ekstra sikkerhedsudstyr i form af stiger og horisontalstivere (hånd- og knælister). Disse stilladspakker kaldes XR-stilladser. Hvis du iht. gældende regler ikke skal anvende et XR-stillads kan du se bort fra de instruktioner, der vedrører dem. Hvis stilladset skal anvendes i Finland, skal det iflg. reglerne udstyres med en skrå stige fra underlaget. Ekstra vandret afstivning og platforme er ikke påkrævet. Hvis 1,8 m er den endelige højde, så gå videre til punkt 19. Hvis du vil bygge stilladset højere fortsæt til næste punkt. 12 Monter yderligere 2 stk. 2-meter-rammer. 13 Monter en diagonalstiver (blank). 14 Hvis du bygger et XR-stillads, monter en skrå trappestige. Fastgør de øverste kroge på det 7. diagonalrør MONTERING Kontroller antallet af komponenter til aktuel højde, se styklisten side 9. 1 Fold den sammenklappelige ramme ud, og sørg for, at den låser ordentligt i udfoldet position. 2 Lås hjulene. Se faktaboks om hjul på side 6. 3 Placer platformen i den ønskede højde. Kontroller at stilladset ikke hælder men står lige/vandret i begge retninger. Stilladset er nu færdigt med mindre du ønsker at bygge højere end 1,8 meter eller tilføje gelænder. Fortsæt til næste punkt, hvis du ønsker at bygge højere. 4 Hvis du bygger et XR-stillads, monter en bundstige under lemmen på platformen (I Sverige er det tilladt at undlade bundstigen, hvis stilladsets øverste platformshøjde ikke overstiger 2,5 meter). Fastgør de øverste kroge på det første horisontal rør under 5 Fastgør en horisontalstiver (gul) i rammens vertikale (lodrette) del, lige over det nederste horisontalrør (vandrette rør). Fastgør den anden ende i modsatte ramme. Monter horisontalstiveren modsat foldedelen. 6 Monter en diagonalstiver (blank). Monter diagonalstiveren modsat foldedelen. 7 Monter to 1-meter-rammer. 8 Støtteben skal monteres før platformen betrædes (evt. teleskop afhængigt af platformens højde) Se faktabox på side 7. 9 Monter en diagonalstiver (blank). Diagonalstiverne placeres i et zigzagmønster skiftevis på begge sider af Den nederste låseklo monteres på den foldbare rammes næstøverste horisontalrør. 10 Klatr op på indersiden af stilladset, gennem lemmen, og sæt dig i åbningen. 11 Hvis du bygger et XR-stillads, monter yderligere 2 horisontalstivere på 2. horisontalrør 15 Placer en platform på det 8. diagonalrør over den forrige platform. Gentag punkt hvis du ønsker at bygge højere. Ellers fortsæt til næste punkt. Stilladset er nu færdigmonteret. 16 Klatr op på indersiden af stilladset, gennem lemmen, og sæt dig i åbningen. 17 Hvis du bygger et XR-stillads, monter yderligere 2 horisontalstivere på 2. horisontalrør 18 Monter en diagonalstiver (blank). Fortsæt med at montere diagonalstivere i et zigzagmønster skiftevis på begge sider af stilladset. 19 Monter yderligere 2 horisontalstivere på 2. horisontalrør Hvis du bygger et XR-stillads, kan du springe dette punkt over, da horisontalstiverne blev monteret tidligere. 20 Monter derefter fodlisterne. Start med at montere de korte sider. Skyd derefter langsiderne ned i pladebeslagene på den pågældende korte side. Klatr altid på indersiden af stilladset, aldrig på ydersiden. Se faktaboks om skrå stiger. Stræk dig aldrig for langt ud, når du arbejder på et stillads. NEDTAGNING Punkt 1-20 i omvendt rækkefølge. Stilladset er nu nedtaget. Husk at være forsigtig ved håndtering og transport, så delene ikke bliver beskadiget. TIPS OG TRICKS Hvis en platform eller stiver er en forhindring på et niveau, er det nemt at flytte den pågældende del et trin for at skabe bedre tilgængelighed. FT 750 & FT 750XR 16 17

10 OPBYGNING MED ANDRE PLATFORMSHØJDER Ud over de opstillinger, der er beskrevet detaljeret ovenfor, kan stilladserne også opbygges på andre måder. Platformene kan placeres i andre højder, hvis det er nødvendigt, for at lette adgangen til et bestemt arbejdsområde. I så fald skal nogle diagonalstivere muligvis flyttes op eller ned for at forhindre, at de kolliderer med en platform. Nedenfor finder du nogle faktorer, der er vigtige at tage hensyn til, hvis du har brug for at flytte komponenterne for at opnå bedre adgang. Afstivning Det samlede antal horisontal- og diagonalstivere må ikke reduceres. Andre opstillinger/stillads på trappe Ved at forskyde siderammerne kan stilladset bygges op på en trappe eller på en stigning. 1. Læs først den detaljerede beskrivelse af standardopstil lingen omhyggeligt, så du er bekendt med de forskellige trin. 2. Ved opstilling på en trappe anbefales det at begynde med en 2-meter-ramme på det nederste niveau for at gøre stilladset ekstra stabilt. Monter hjulene på rammerne og lås hjulene. Rækværk på øverste platformsdæk Rammerne skal fortsætte mindst 1 meter (4 horisontalrør) over den øverste platform, så man kan montere 2 horisontalrør (gelænder) på hver side af min. 1 m 3. Monter de nederste horisontalstivere (dobbelte) så langt nede på rammens inderside som muligt. 4. Juster højden på enten det øverste eller nederste hjulpar for at sikre, at stilladset står i vater. 5. Monter en diagonalstiver så langt nede som muligt. Ved brug af RT-1400 monteres der to diagonalstivere vendt mod samme åbning, så langt nede som muligt. Adgangsveje Iht. EN 1004 må der maksimalt være 400 mm op til det første trin, når man klatrer på rammen eller på en stige. Hvis det første trin er en platfom må den maksimale afstand være 600 mm. 6. Fortsæt derefter med at bygge stilladset opad ved så vidt muligt at følge den generelle monteringsanvisning. 7. Det er vigtigt ikke at gå på kompromis med de krav til forankring og stabilitet, som stilles i den generelle monterings anvisning til den pågældende model. Hvis der ifølge monteringsanvisningen skal bruges 4 støtteben, skal de også anvendes ved opstilling på en trappe. max. 400 mm max. 400 mm max. 600 mm 8. Monter det dobbelte sikkerhedsrækværk samt fodlisterne på det øverste stilladsdæk. BEMÆRK! Den øverste platform må aldrig monteres højere, end der er 4 horisontalrør tilbage på den pågældende sideramme, så der kan opsættes 1 m sikkerhedsrækværk. Fri højde mellem platformene Afstandene mellem platformene skal iht. EN 1004 være mindst 1,9 meter. Hvis du anvender rammen eller en skrå stige som adgangsvej, må afstanden maksimalt være 4,2 meter, men afstanden skal også tilpasses stigens højde. min. 1,9 m max. 4,2m BEMÆRK! Det er vigtigt at det samlede antal horisontal- og diagonalstivere ikke reduceres. RT og FT modeller På RT- og FT modellerne kan man flytte platformene til valgfri højde. Denne mulighed er dog begrænset, hvis der kræves en stige fra underlag til første platform. I det tilfælde er der to muligheder: Den første platform kan placeres på en højde under 600 mm, så behøver man ikke en stige. Den første platform kan placeres i en højde, hvor en bundstige kan anvendes

11 TJEKLISTE INDEN DU BYGGER STILLADSET Lav en plan for opbygning, brug og nedtagning af stilladset. Sørg for at der er en ansvarlig for sikkerheden iht. gældende regler. Sørg for at den der bygger stilladset, har den nødvendige uddannelse. Sørg for at stilladset er egnet til formålet. Kontroller at du har de rigtige stilladskomponenter, og at de ikke er beskadigede eller defekte. Sørg for at vejret er egnet til bygning og brug af stilladset. Kontroller at underlaget har tilstrækkelig bæreevne til stilladsets vægt og belastning. Hvis nødvendigt, afspær området. UNDER OPBYGNING Følg monteringsvejledningen. Kontroller underlagets bæreevne. Når du bygger dit stillads, skal du være opmærksom på din arbejdsplatforms højde. Sørg for at stilladet står i vater i begge retninger, når du begynder opbygningen. Lås alle låsemekanismer. Sid i åbningen af lemmen, når du monterer gelænderet. Stå aldrig på en platform før gelænderet er monteret (stå altid i lukkede felter). Se også tjeklisten "ved brug". EFTER OPBYGNING Opstillere og brugere skal efter opbygning kontrollere stilladset. Kontroller underlagets bæreevne. Kontroller at stilladset står i vatter i begge retninger. Afstanden mellem stillads og væg skal være så lille som mulig. Maks. 30 cm. Sørg for at alle adgangsveje er sikre. Kontroller at følgende komponenter er monteret iht. monteringsvejledningen, ikke er beskadigede, og at alle låsemekanismer er låst: Hjul/fodplade Ballast Støtteben Rammer (låst?) Diagonalstivere Rækværk Gelænder Adgangsvej (trappe/stige) (låst?) Platforme (låst?) Fodlister Følgende skal afleveres til brugerne: Plan for opbygning, brug og nedtagning af stilladset. Dimensioneringsdokumenter (findes i Wibe Ladders typegodkendelse og monteringsvejledning). Kontroldokument, der skal udfyldes efter opbygning iht. gældende regler. Information om snerydning. Monteringsvejledning. HVER DAG FØR BRUG Kontroller at støttebenene er korrekt placeret. Kontroller at ingen har ændret stilladset - for at undgå skader. Vær opmærksom på underlagets bæreevne, især ved tøbrud eller regnskyl. Kontroller forandringer i vindforhold og andre miljømæssige faktorer, der kan påvirke stilladset. VED BRUG Hjul skal være låst undtagen når stilladset flyttes. Overskrid ikke den maksimale belastning af stilladset. Lemme skal holdes lukket, når de ikke anvendes. Det er kun tilladt at lægge belastning på en platform ad gangen. Klatr altid på indersiden af stilladset. Stræk dig aldrig for langt ud, når du arbejder på et stillads. Påfør ikke stilladset større sidekraft end det er dimensioneret til. Vær opmærksom på underlagets bæreevne, i sær ved tøbrud eller regnskyl. Kontroller forandringer i vindforhold og andre miljømæssige faktorer, der kan påvirke stilladset.

MONTERINGSANVISNING SAFETY IN EVERY STEP RULLESTILLADS RT-1400 / RT-750 TRAPPESTILLADS ST-1400 HÅNDVÆRKERSTILLADS FT-750 FT 750 RT 750 RT 1400 ST 1400

MONTERINGSANVISNING SAFETY IN EVERY STEP RULLESTILLADS RT-1400 / RT-750 TRAPPESTILLADS ST-1400 HÅNDVÆRKERSTILLADS FT-750 FT 750 RT 750 RT 1400 ST 1400 MONTERINGSANVISNING RULLESTILLADS RT-1400 / RT-750 TRAPPESTILLADS ST-1400 HÅNDVÆRKERSTILLADS FT-750 EN 1298 IM da RT 750 FT 750 RT 1400 ST 1400 SC1809 12 SAFETY IN EVERY STEP www.wibeladders.dk INDHOLD

Læs mere

MONTERINGSANVISNING RULLESTILLADS RT 1400 / RT 750 TRAPPESTILLADS ST 1400 HÅNDVÆRKERSTILLADS FT 750

MONTERINGSANVISNING RULLESTILLADS RT 1400 / RT 750 TRAPPESTILLADS ST 1400 HÅNDVÆRKERSTILLADS FT 750 MONTERINGSANVISNING RULLESTILLADS RT 1400 / RT 750 TRAPPESTILLADS ST 1400 HÅNDVÆRKERSTILLADS FT 750 EN 1298 IM da SC1809 12 Monteringsanvisning RT-1400 / RT-750 / ST-1400 / FT-750 Denne monteringsanvisning

Læs mere

MANUAL I HENHOLD TIL EN-1298

MANUAL I HENHOLD TIL EN-1298 MANUAL I HENHOLD TIL EN-1298 CUSTERS RULLESTILLADS Materielhuset A/S, Havdrup - DK, March 2005 Med forbehold af alle rettighederingen dele af denne publikation må reproduceres/kopieres eller publiceres

Læs mere

Brugermanual til Custers Rullestillads.

Brugermanual til Custers Rullestillads. INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Introduktion. 2. Garanti og erstatningsansvar. 3. Leveringskontrol. 4. Sikkerhedsinstruktioner. 4. 1 Kontrol før opstilling. 4. 2 Opstilling. 4. 3 Stilladsdele hejses op. 4. 4 Støtteben.

Læs mere

Opstillings- og brugermanual Rullestillads Silkeborg

Opstillings- og brugermanual Rullestillads Silkeborg Opstillings- og brugermanual Rullestillads Silkeborg 760215-0-0914 Manual Opstilling og brug CZ GENERELT Art.nr. 760215-0-0914 Copyright Silkeborg 2014 Alle rettigheder forbeholdt. Ingen del af denne publikation

Læs mere

Mobile adkomst- og arbejds-stilladser ifølge HD:1004:1992 (BS1139 PART3:1994)

Mobile adkomst- og arbejds-stilladser ifølge HD:1004:1992 (BS1139 PART3:1994) Mobile adkomst- og arbejds-stilladser ifølge HD:1004:1992 (BS1139 PART3:1994) TILLADT LAST 2KN/kvadratmeter (læsseklasse 3) = 360 kg jævnt fordelt på hver etage. Samlet maksimal last pr. stillads må ikke

Læs mere

JUMBO JUMBO FACADESTILLADS MONTAGEVEJLEDNING. 1. Betingelser 2. Garantibestemmelser 3. Generelt 4. Montage

JUMBO JUMBO FACADESTILLADS MONTAGEVEJLEDNING. 1. Betingelser 2. Garantibestemmelser 3. Generelt 4. Montage MONTAGEVEJLEDNING JUMBO FACADESTILLADS 1. Betingelser 2. Garantibestemmelser 3. Generelt 4. Montage 4.1 Bunden 4.2 Montage af 1. dækshøjde 4.3 Montage af fodlister 4.4 Montage af 2. dækshøjde 4.5 Montage

Læs mere

JUMBO JUMBO BUKKESTILLADS MONTAGEVEJLEDNING. 1. Betingelser 2. Garantibestemmelser 3. Generelt 3.1 Ergonomi

JUMBO JUMBO BUKKESTILLADS MONTAGEVEJLEDNING. 1. Betingelser 2. Garantibestemmelser 3. Generelt 3.1 Ergonomi Montagevejledning EN 1298-IM-DK MONTAGEVEJLEDNING JUMBO BUKKESTILLADS 1. Betingelser 2. Garantibestemmelser 3. Generelt 3.1 Ergonomi 4. Opstilling af buk 5. Forhøjelse af buk 6. Montage af platform 6.1

Læs mere

Rullestillads i aluminium - kl. 3. Brochure og monterings anvisning

Rullestillads i aluminium - kl. 3. Brochure og monterings anvisning Rullestillads i aluminium - kl. 3 Brochure og monterings anvisning Januar 2007 Rullestillads i aluminium kl. 3 Kl. 3 rullestillads med aluply-dæk. Rammer, håndlister og diagonaler i aluminium. 2 stilladsbredder:

Læs mere

HOBBY STILLADS. www.jumbo.as PRODUCERET I OVERENSSTEMMELSE MED KRAVENE TIL EN1004-3. 6.1 Montage af hjul 6.2 Opstilling. 7.1 Montage af gelænder

HOBBY STILLADS. www.jumbo.as PRODUCERET I OVERENSSTEMMELSE MED KRAVENE TIL EN1004-3. 6.1 Montage af hjul 6.2 Opstilling. 7.1 Montage af gelænder PRODUCERET I OVERENSSTEMMELSE MED KRAVENE TIL EN1004-3 HOBBY STILLADS 1. Betingelser 2. Garantibestemmelser 3. Anvendelse og funktion 4. Almindelige regler for og anvisning for brug 5. Pakke- og MODULoversigt

Læs mere

JUMBO 3.1 Ergonomi 4. Komponentoversigt 5. Almindelige regler og anvisning i brug 6. Opstilling og montering - med ekstra platformslag

JUMBO 3.1 Ergonomi 4. Komponentoversigt 5. Almindelige regler og anvisning i brug 6. Opstilling og montering - med ekstra platformslag Montagevejldning EN 1298-IM-DK MONTAGEVEJLEDNING JUMBO RULLESTILLADS 1. Betingelser 2. Garantibestemmelser 3. Anvendelse og funktion JUMBO JUMBO 3.1 Ergonomi 4. Komponentoversigt 5. Almindelige regler

Læs mere

JUMBO MONTAGEVEJLEDNING. Stilladsklasse 3 Max. belastning: 200 kg/m 2 WWW.JUMBO.AS

JUMBO MONTAGEVEJLEDNING. Stilladsklasse 3 Max. belastning: 200 kg/m 2 WWW.JUMBO.AS JUMBO FLEX MONTAGEVEJLEDNING JUMBO 2MM FACADESTILLADS 1. Betingelser 2. Garantibestemmelser 3. Generelt 3.1 Ergonomi 4. Montage 4.1 Bunden 4.2 Montage af 1. dækshøjde 4.3 Montage af fodlister 4.4 Montage

Læs mere

JUMBO FOLDESTILLADS. Opbygning og brugsanvisning. Registreringsnr: 44 312 09 367528

JUMBO FOLDESTILLADS. Opbygning og brugsanvisning. Registreringsnr: 44 312 09 367528 Opbygning og brugsanvisning JUMBO FOLDESTILLADS Registreringsnr: 44 312 09 367528 1 Betingelser. 2 Garantibestemmelser. 3 Anvendelse og funktion. 3.1 Ergonomi 4 Komponent oversigt. 5 Almindelige regler

Læs mere

Monterings- og brugsanvisning

Monterings- og brugsanvisning ZAP Monteringsplatform Sammenklappelig Z600 Z600 Monterings- og brugsanvisning Dansk Monterings- og brugsanvisning ZAP-monteringsplatform, sammenklappelig Indhold 1. Informationer om vejledningen...54

Læs mere

ZARGES S-PLUS. ZARGES er kommet med et stillads der lever op til de skærpede krav der er

ZARGES S-PLUS. ZARGES er kommet med et stillads der lever op til de skærpede krav der er ZARGES S-PLUS ZARGES er kommet med et stillads der lever op til de skærpede krav der er kommet fra Arbejdstilsynet i 2013, hvor sikkerhed og ergonomi er i højeste fokus. Nu kan du bygge et stillads i højden

Læs mere

Gigant havetrampolin. Trampolincenter.dk. Brugsvejledning. - En del af PE-Redskaber A/S

Gigant havetrampolin. Trampolincenter.dk. Brugsvejledning. - En del af PE-Redskaber A/S Gigant havetrampolin Brugsvejledning Trampolincenter.dk - En del af PE-Redskaber A/S Vigtig information før brug af trampolinen ADVARSEL: VED BRUG AF DENNE TRAMPOLIN ER DER, VED LANDING PÅ RYG, NAKKE

Læs mere

ZARGES DANMARK Roholmsvej 15. 2620 Albertslund Tlf. 43 64 02 00. Fax 43 64 16 00 e-mail: stiger@zarges.dk.www:zarges.dk

ZARGES DANMARK Roholmsvej 15. 2620 Albertslund Tlf. 43 64 02 00. Fax 43 64 16 00 e-mail: stiger@zarges.dk.www:zarges.dk Opstillings- og brugsanvisning 200/2002 Stilladsstørrelse,35 m x 2,00 m DK ZARGES DANMARK Roholmsvej 5. 2620 Albertslund Tlf. 43 64 02 00. Fax 43 64 6 00 e-mail: stiger@zarges.dk.www:zarges.dk Skulle du

Læs mere

JUMBO MONTAGEVEJLEDNING. Stilladsklasse 3 Max. belastning: 200 kg/m 2. Typekontrol-nr: 35 37 03 WWW.JUMBO.AS

JUMBO MONTAGEVEJLEDNING. Stilladsklasse 3 Max. belastning: 200 kg/m 2. Typekontrol-nr: 35 37 03 WWW.JUMBO.AS MONTAGEVEJLEDNING JUMBO 4MM FACADESTILLADS 1. Betingelser 2. Garantibestemmelser 3. Generelt 3.1 Ergonomi 4. Montage 4.1 Bunden 4.2 Montage af 1. dækshøjde 4.3 Montage af fodlister 4.4 Montage af 2. dækshøjde

Læs mere

Modulstillads klasse 2 5. Montageanvisning. Materielhuset A/S

Modulstillads klasse 2 5. Montageanvisning. Materielhuset A/S Modulstillads klasse 2 5 Montageanvisning Materielhuset A/S Hastrupvej 2 A 4622 Havdrup Tlf. 70 222 402 Fax 70 222 412 info@materielhuset.dk www.materielhuset.dk 2 www.materielhuset.dk Unihak modulstillads

Læs mere

Brugsvejledning for Cykeldrom - Opstilling, nedtagning & anvendelse

Brugsvejledning for Cykeldrom - Opstilling, nedtagning & anvendelse - Opstilling, nedtagning & anvendelse Udarbejdet af Ranum Telt- & Eventudlejning A/S 2007 Vesterled 46 9681 Ranum Tlf: 98 67 68 39 w w w. ranum-teltudlejning. d k Før brug/opstilling Gennemlæs opstillingsvejledningen

Læs mere

Cykelanhænger/Sykkelstativ/Cykelhållare/Polkupyöräteline DIAMANT BLACK

Cykelanhænger/Sykkelstativ/Cykelhållare/Polkupyöräteline DIAMANT BLACK DK: Samlevejledning og sikkerhedsbestemmelser NO: Monteringsinstruksjoner og sikkerhetsbestemmelser SE: Monteringsinstruktioner och säkerhetsföreskrifter FI: Asennusohjeet ja turvamääräykset Cykelanhænger/Sykkelstativ/Cykelhållare/Polkupyöräteline

Læs mere

* * * VIGTIGT * * * VIGTIGT * * * VIGTIGT * * *

* * * VIGTIGT * * * VIGTIGT * * * VIGTIGT * * * * * * VIGTIGT * * * VIGTIGT * * * VIGTIGT * * * Læs denne brugsanvisning grundigt før du anvender klapvognen første gang og gem den for fremtidigt brug. Dit barn kan komme til skade, hvis du ikke følger

Læs mere

Span 300 Advance Guard Rail System Samlingsvejledning

Span 300 Advance Guard Rail System Samlingsvejledning Span 300 Advance Guard Rail System Samlingsvejledning BETEGNELSE SPAN 300 AGR dobbelt bredde EN 1004 3 8/12 XXCD SPAN 300 AGR enkelt bredde EN 1004 3 8/8 XXCD CEN-betegnelse for denne instruktionsmanual

Læs mere

MONTERINGSINSTRUKtion

MONTERINGSINSTRUKtion MONTERINGSINSTRUKtion HAKI A/S 2011 Vigtig information HAKI s monteringsinstruktion og produktansvar gælder udelukkende for stillads, som kun indeholder komponenter, der er fremstillet og leveret af HAKI.

Læs mere

Generel montagevejledning for opsætning af balkon med balustre

Generel montagevejledning for opsætning af balkon med balustre Generel montagevejledning for opsætning af balkon med balustre Tillykke med dit køb af en balkon fra MinAltan.dk. Det er vigtigt, at du læser hele montagevejledningen og alle samlingsprincipperne grundigt

Læs mere

3. Tage med hældning på 34 til 60 grader

3. Tage med hældning på 34 til 60 grader 3. Tage med hældning på 34 til 60 grader 3.1. Arbejde ved tagfod og på tagfladen på tage med en hældning på 34 til 60 grader Ansatte, der arbejder og færdes på tage med en hældning på 34 til 60 grader,

Læs mere

* * * VIGTIGT * * * VIGTIGT * * * VIGTIGT * * *

* * * VIGTIGT * * * VIGTIGT * * * VIGTIGT * * * * * * VIGTIGT * * * VIGTIGT * * * VIGTIGT * * * Læs denne brugsanvisning grundigt før du anvender duovognen første gang og gem den for fremtidigt brug. Dit barn kan komme til skade, hvis du ikke følger

Læs mere

MONTERINGSVEJLEDNING FOR PERSIENNER I TERMORUDER

MONTERINGSVEJLEDNING FOR PERSIENNER I TERMORUDER MONTERINGSVEJLEDNING FOR PERSIENNER I TERMORUDER INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Montering af termoruder med manuelt betjente persienner...... Side 1 1.1 Betjeningsmekanismens pladsbehov........ Side 1 1.2 Montering

Læs mere

Tillæg til brugervejledning for folde- og rullestilladser dateret, oktober 2011

Tillæg til brugervejledning for folde- og rullestilladser dateret, oktober 2011 Tillæg til brugervejledning for folde- og rullestilladser dateret, oktober 2011 Typekontrol: SS-EN1004 SP Typekontrolcertifikat: 379802 Vi ønsker dig tillykke med købet af et professionelt produkt fra

Læs mere

Samlevejledning Møbel - Høj

Samlevejledning Møbel - Høj TTICCO Samlevejledning Møbel - Høj Fritstående & indbygget Kommode, reol & skab Solo, duo & trio Godt i gang Husk Beskyt underlag og møbel? Værktøj? + = www.atticco.dk Tlf.: +45 23 29 79 47 Værktøj du

Læs mere

Brugermanual til Custers Foldestillads.

Brugermanual til Custers Foldestillads. INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Introduktion. 2. Garanti og erstatningsansvar. 3. Leveringskontrol. 4. Sikkerhedsinstruktioner. 4. 1 Kontrol før opstilling. 4. 2 Støtteben. 5. Opstilling af stilladset. 6. 6.1 Før

Læs mere

760265-A-0312 SAMLEVEJLEDNING

760265-A-0312 SAMLEVEJLEDNING 760265-A-0312 SAMLEVEJLEDNING 2 Indhold Afsnit Indhold Introduktion Generelt MiTOWER komponenter Specifikationer Opbevaring og transport Sikkerhedsanvisninger Før du starter Introduktionsvejledning MiTOWER

Læs mere

HURLUMHEJHUS. med masser af muligheder LEGEHUS I LUKSUSUDGAVE. Klatreribbe

HURLUMHEJHUS. med masser af muligheder LEGEHUS I LUKSUSUDGAVE. Klatreribbe LEGEHUS I LUKSUSUDGAVE Klatreribbe HURLUMHEJHUS med masser af muligheder 10 Af Søren Stensgård. Idé: Birgitte Matthiesen. Foto: Lasse Hansen. Tegninger: Christian Raun Gør Det Selv 10/2004 Det flotte legehus

Læs mere

Brugervejledning Viki, Vik, Viktor & Viktoria

Brugervejledning Viki, Vik, Viktor & Viktoria Brugervejledning Viki, Vik, Viktor & Viktoria Jørn Iversen Rødekro ApS Hydevadvej 48 DK-6230 Rødekro Tlf: +45 74 66 92 42 iversen@ji.dk www.ji.dk Indholdsfortegnelse Værd at vide Side 4 Inden første cykeltur

Læs mere

4. Tage med en hældning på over 60 grader

4. Tage med en hældning på over 60 grader 4. Tage med en hældning på over 60 grader 4.1. Arbejde ved tagfod og på tagfladen på tage med en hældning på over 60 grader Ansatte, der arbejder og færdes på tage med en hældning på over 60 grader, skal

Læs mere

GASS dækunderstøtning. Brochure og monterings anvisning

GASS dækunderstøtning. Brochure og monterings anvisning GASS dækunderstøtning Brochure og monterings anvisning Januar 2007 Indholdsfortegnelse Side: 4 Systembeskrivelse 6 Højdekombinationer 8 Breddekombinationer 10 Placering af rammer 12 Montage vha. montagedæk

Læs mere

BESKRIVELSE AF MULTIHEJS...4 1. SIKKERHEDSFORSKRIFTER...5 2. ANVENDELSE...7 2A. TILBEHØR...7 3. OPLÆRING AF BETJENINGSPERSONALE...

BESKRIVELSE AF MULTIHEJS...4 1. SIKKERHEDSFORSKRIFTER...5 2. ANVENDELSE...7 2A. TILBEHØR...7 3. OPLÆRING AF BETJENINGSPERSONALE... MultiHejs INDHOLDSFORTEGNELSE BESKRIVELSE AF MULTIHEJS...4 1. SIKKERHEDSFORSKRIFTER...5 2. ANVENDELSE...7 2A. TILBEHØR...7 3. OPLÆRING AF BETJENINGSPERSONALE...8 4. TEKNISKE DATA...8 5. BETJENING OG DRIFT...9

Læs mere

Indhold. 1. Generelle sikkerhedsanvisninger

Indhold. 1. Generelle sikkerhedsanvisninger I nst al l at i onsanvi sni ng I KB( P)2750,I K( B)2710,I KB( P)2350,I K( B)2310,I K3510,I K3514 Indhold 1. Generelle sikkerhedsanvisninger... 1 2. Transport af apparatet... 2 3. Opstilling af apparatet...

Læs mere

Jørn Iversen Rødekro Aps. Hydevadvej 48 Hydevad DK-6230 Rødekro Tel.: +45 74669242 Fax.: +45 74669294 e-mail.: iversen@ji.dk Web.: www.ji.

Jørn Iversen Rødekro Aps. Hydevadvej 48 Hydevad DK-6230 Rødekro Tel.: +45 74669242 Fax.: +45 74669294 e-mail.: iversen@ji.dk Web.: www.ji. 0 1 Indholdsfortegnelse. Brugsanvisning side 2 Brugervejledning side 3 Tilpasning af cyklen side 4 Din første tur side 4 Justering af sæde side 5 Justering af sædehøjde side 6 Indstilling af ryglæn side

Læs mere

SUPERJUMPER. Trampolin. Brugermanual PRO-LINE TEPL14

SUPERJUMPER. Trampolin. Brugermanual PRO-LINE TEPL14 SUPERJUMPER Trampolin PRO-LINE TEPL14 Brugermanual 2 Indhold Brugermanual: Dansk ----------------------------------------------------- Side 3~6 Samlevejledning TEPL14 -----------------------------------------------------

Læs mere

Lille Viking. Brugervejledning. Etac a /s Parallelvej 1, 8751 Gedved Telefon 79 68 58 33 Fax 75 66 52 57 E-mail info@etac.dk Hjemmeside www.etac.

Lille Viking. Brugervejledning. Etac a /s Parallelvej 1, 8751 Gedved Telefon 79 68 58 33 Fax 75 66 52 57 E-mail info@etac.dk Hjemmeside www.etac. Lille Viking Brugervejledning Etac a /s Parallelvej 1, 8751 Gedved Telefon 79 68 58 33 Fax 75 66 52 57 E-mail info@etac.dk Hjemmeside www.etac.dk INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning... 3 Betjeningsvejledning...

Læs mere

1. Stilladsopstillerens ansvar som leverandør for indretning og opstilling af systemstilladser

1. Stilladsopstillerens ansvar som leverandør for indretning og opstilling af systemstilladser 1. som leverandør for indretning og opstilling af systemstilladser som leverandør indebærer, at stilladset skal kunne anvendes sikkerhedsmæssigt forsvarligt, når det overdrages til den, der har bestillet

Læs mere

Øvelser til større børn

Øvelser til større børn som bedrer bevægelse, styrke, balance og stabilitet i fødderne. KONTAKT OG MERE VIDEN Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte os. Kontakt Fysio- og Ergoterapi Tlf. 97 66 42 10 SÅDAN GØR DU ØVELSE

Læs mere

Brugervejledning Fun2Go

Brugervejledning Fun2Go Brugervejledning Fun2Go Jørn Iversen Rødekro ApS Hydevadvej 48 DK-6230 Rødekro Tlf: +45 74 66 92 42 iversen@ji.dk www.ji.dk Indholdsfortegnelse Bemærk Introduktion Tekniske data Inden første cykeltur Tilpasning

Læs mere

Agrifab_A4_Lawn_sweeper.book Seite 1 Freitag, 4. März 2005 5:30 17. Printed in U.S.A. Form 48882

Agrifab_A4_Lawn_sweeper.book Seite 1 Freitag, 4. März 2005 5:30 17. Printed in U.S.A. Form 48882 Agrifab_A4_Lawn_sweeper.book Seite 1 Freitag, 4. März 2005 5:30 17 GR DK Printed in U.S.A. Form 48882 Agrifab_A4_Lawn_sweeper.book Seite 31 Freitag, 4. März 2005 5:30 17 Betjeningsvejledning - græs- og

Læs mere

JUMBO FOLDESTILLADS. Opbygning og brugsanvisning. TÜV-godkendelse Nr. 2988/03.

JUMBO FOLDESTILLADS. Opbygning og brugsanvisning. TÜV-godkendelse Nr. 2988/03. Opbygning og brugsanvisning JUMBO FOLDESTILLADS TÜV-godkendelse Nr. 2988/03. 1 Betingelser. 2 Garantibestemmelser. 3 Anvendelse og funktion. 4 Komponent oversigt. 5 Almindelige regler og anvisning i brug.

Læs mere

my baby carrier DANSK BRUGSANVISNING OBS! GEM BRUGSANVISNINGEN, SÅ DU OGSÅ KAN SLÅ OP I DEN SENERE! > ADVARSELSHENVISNINGER

my baby carrier DANSK BRUGSANVISNING OBS! GEM BRUGSANVISNINGEN, SÅ DU OGSÅ KAN SLÅ OP I DEN SENERE! > ADVARSELSHENVISNINGER Integreret hovedstøtte my baby carrier BRUGSANVISNING DANSK OBS! GEM BRUGSANVISNINGEN, SÅ DU OGSÅ KAN SLÅ OP I DEN SENERE! Integreret rygforlængelse... > ADVARSELSHENVISNINGER ADVARSEL: Balancen kan påvirkes

Læs mere

SmoX Classic udendørs grill & røgeovn

SmoX Classic udendørs grill & røgeovn SmoX Classic udendørs grill & røgeovn Manual Samle & betjeningsvejledning ADVARSEL Læs og følg alle sikkerhedsadvarsler og instruktioner i denne manual for at undgå personskade eller materialeskade Smo

Læs mere

Installationsvejledning

Installationsvejledning Kære kunde! Tak, fordi du har valgt dette kvalitetsprodukt fra ASKO. Vi håber, det lever op til dine forventninger, og at du får glæde af det i mange år. Skandinavisk design kombinerer rene linjer, brugsværdi

Læs mere

Montage & vedligehold

Montage & vedligehold Montage & vedligehold for træledhejseporte UNIQUE og ledhejseporte i stål MODERN & GRACE Lavhejsbeslag, frontmonterede fjedre overhøjde min. 20 cm; færdigsamlet fjederaksel m.m. Frank Goedhart, July 2007

Læs mere

Manual til Dæk - 291 Nimalift.dk Manual, installations- og monteringsvejledning

Manual til Dæk - 291 Nimalift.dk Manual, installations- og monteringsvejledning Nimalift 2014 Manual til Dæk - 291 Nimalift.dk Manual, installations- og monteringsvejledning Nimalift.dk, Søgårdparken 20, 7250 Hejnsvig 2 FORSIKRING)OM)OVERENSSTEMMELSE)) Søgårdparken20 7250Hejnsvig

Læs mere

Stikfals MONTERINGSVEJLEDNING

Stikfals MONTERINGSVEJLEDNING 2012 Stikfals MONTERINGSVEJLEDNING 2 VMZ Stikfals Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse VMZ stikfals side 4 Produktinformation/anbefalinger side 5 Paneler side 6 Tilbehør side 8 Fastgørelse/befæstigelse

Læs mere

justeringer kan være farlige og bør udføres af kvalificeret/uddannet personer.

justeringer kan være farlige og bør udføres af kvalificeret/uddannet personer. Side 1 Side 1-2 Side 4 Vedlagt SIKKERHED INSTALLATIONSVEJLEDNING VEDLIGEHOLDELSESPLAN BORTSKAFFELSE EF OVERENSTEMMELSESERKLÆRING MOTOR INSTALLATIONSVEJLEDNING - Stykliste på motorindhold - Brugervejledning

Læs mere

BRIO Sense. Brugsanvisning og råd om vedligeholdelse

BRIO Sense. Brugsanvisning og råd om vedligeholdelse BRIO Sense Brugsanvisning og råd om vedligeholdelse VIGTIGT! Læs denne brugsanvisning grundigt før Alt som hænger på styret indvirker på 2 vognen tages i brug, og gem den til fremtidig brug. vognens stabilitet.

Læs mere

Etac Molift RgoSling. DA - Brugervejledning. RgoSling MediumBack Net. RgoSling MediumBack. BM40110 Rev. C 2013-09-13. RgoSling Medium Back

Etac Molift RgoSling. DA - Brugervejledning. RgoSling MediumBack Net. RgoSling MediumBack. BM40110 Rev. C 2013-09-13. RgoSling Medium Back RgoSling Back UP/OPP OUT/UT 350 kg Art no: 3036000 / Ergo 4 Low Back RgoSling High Back UP/OPP OUT/UT 770 lbs 350 kg Art no: 3036000 / Ergo 4 Low Back 770 lbs RgoSling High Back Net UP/OPP OUT/UT 350 kg

Læs mere

RULLEGITTER/RULLEJALOUSIER

RULLEGITTER/RULLEJALOUSIER DK MONTERINGSVEJLEDNING RULLEGITTER/RULLEJALOUSIER Sun & Safe Systems INDEXLISTE 4 Montagekontrol 4 Fastlæg montagetype 6 Montering af valserør 6 Montering af gittermåtte 8 Justering af motorens endestop

Læs mere

Instalationsanvisning

Instalationsanvisning Instalationsanvisning DK UWT1682 1 Fabrikanten arbejder hele tiden på at videreudvikle alle typer og modeller. Vi beder derfor om forståelse for, at vi forbeholder os retten til ændringer af form, udstyr

Læs mere

STILLADSER TIL PROFESSIONELLE

STILLADSER TIL PROFESSIONELLE 4100 Rullestilladser serie 4000 - Basis Altrex rullestilladser i serie 4000 findes med 2 bredder og 1 længde: Model 4100 har en bredde på 0,75 m og en længde på 2,45 m Model 4200 har en bredde på 1,35

Læs mere

Hvis du leder efter et billigt haveskur,

Hvis du leder efter et billigt haveskur, Den overdækkede hyggekrog giver skuret en ekstra dimension. Med plads til alle havens redskaber og en hyggekrog oven i købet overgår dette solide haveskur langt de skure, du kan købe dig til. Den solide

Læs mere

BOBY 730 SELVKØRENDE SÅMASKINE FOR INSTRUKTIONSBOG FOR BOBY 730

BOBY 730 SELVKØRENDE SÅMASKINE FOR INSTRUKTIONSBOG FOR BOBY 730 FOR SELVKØRENDE SÅMASKINE BOBY 730 IMPORTØR: SØNDERUP MASKINHANDEL A/S TLF. 98 65 32 55 FAX 98 65 33 00 www.ferrarimaskiner.dk - www.bcsmaskiner.dk 1 INDHOLDSFORTEGNELSE CE... 3 INTRODUKTION... 3 1.0 FORHINDRING

Læs mere

14 (35 CM) BORD TRÆKULSGRIL

14 (35 CM) BORD TRÆKULSGRIL MONTERINSVEJLEDNIN 14 (35 CM) BORD TRÆKULSRIL RILLEN BESTÅR AF FØLENDE DELE Inden bordgrillen samles, kontrolleres det iht. nedenstående liste, at alle dele medfølger. Brug et par minutter til at blive

Læs mere

Terrasseoverdækning/ Carport Monteringsvejledning

Terrasseoverdækning/ Carport Monteringsvejledning Terrasseoverdækning/ Carport Monteringsvejledning NØDVENDIGT VÆRKTØJ BESTANDDELE Tegningen viser en 3,0 meter bred udførelse. Antallet af bestanddele varierer efter størrelsen (se listen på næste side)

Læs mere

ALFA 56. Tips til sikker kørsel Side 1-2. Oversigt over kørestolen Side 3-4. Justeringer Side 5-6. Brugervejledning Side 7-8

ALFA 56. Tips til sikker kørsel Side 1-2. Oversigt over kørestolen Side 3-4. Justeringer Side 5-6. Brugervejledning Side 7-8 ALFA 56 Indholdsfortegnelse Tips til sikker kørsel Side 1-2 Oversigt over kørestolen Side 3-4 Justeringer Side 5-6 Brugervejledning Side 7-8 Opladning af batterier.. Side 9 Bemærk følgende Side 10 Vedligeholdelse

Læs mere

Mobil bade- og toiletstol med tiltfunktion (Art. nr. 302024, 302025)

Mobil bade- og toiletstol med tiltfunktion (Art. nr. 302024, 302025) Mobil bade- og toiletstol med tiltfunktion (Art. nr. 302024, 302025) Montage- og brugervejledning (Og med montering af 24 hjul art. nr. 302023 som ekstra tilbehør) Fabrikant: MOBILEX A/S Danmark Rev. 11.15

Læs mere

Der er plads til to cykler i skuret, men det kan selvfølgelig laves bredere, så der kan blive plads til flere side om side.

Der er plads til to cykler i skuret, men det kan selvfølgelig laves bredere, så der kan blive plads til flere side om side. LeT Sværhedsgrad: e buede stykker til de to gavle er projektets sværeste del, så vær omhyggelig, når de tegnes op på spærtræet. tidsforbrug: Projektet kan klares på tre arbejdsdage. Pris: Skuret kan laves

Læs mere

Opstillings- og brugermanual Rullestillads 5100 og 5200

Opstillings- og brugermanual Rullestillads 5100 og 5200 Opstillings- og brugermanual Rullestillads 5100 og 5200 760xyz-A-0414 Manual Opstilling og brug CZ GENERELT Art.nr. 760211-A-0414 Copyright Altrex B.V. 2014 Alle rettigheder forbeholdt. Ingen del af denne

Læs mere

Der skal bores en række huller i hver ende af pælene, ca. 15 cm fra top og bund.

Der skal bores en række huller i hver ende af pælene, ca. 15 cm fra top og bund. LT SVÆRT SVÆRHSR: Ikke nogen vanskelig opgave, men vær omhyggelig med opstilling af skjulet. Sørg for, at det står helt lige. Så er det lettest at få lågen passet ind, så den kommer til at gå let. Uanset

Læs mere

At-VEJLEDNING ARBEJDSSTEDETS INDRETNING A.2.1. Nedstyrtnings- og gennemstyrtningsfare på bygge- og anlægspladser mv.

At-VEJLEDNING ARBEJDSSTEDETS INDRETNING A.2.1. Nedstyrtnings- og gennemstyrtningsfare på bygge- og anlægspladser mv. At-VEJLEDNING ARBEJDSSTEDETS INDRETNING A.2.1 Nedstyrtnings- og gennemstyrtningsfare på bygge- og anlægspladser mv. November 2005 Erstatter december 2002 2 Hvad er en At-vejledning? At-vejledninger vejleder

Læs mere

Brugermanual til Reflex Lux badetoilet stol

Brugermanual til Reflex Lux badetoilet stol Brugermanual til Reflex Lux badetoilet stol Scan QR koden og læs mere om produktet INDHOLDSFORTEGNELSE Side Indledning 2 Sikkerhed 2 Bremser 3 Aktivering 3 Elektronisk stop knap/nødstop 3 Sidde ned / stå

Læs mere

Brugsanvisning. Flishugger, 13 HK benzin Varenr.: 90 35 973. Sdr. Ringvej 1 I 6600 Vejen I Tlf. 70 21 26 26 I Fax 70 21 26 30 I www.p-lindberg.

Brugsanvisning. Flishugger, 13 HK benzin Varenr.: 90 35 973. Sdr. Ringvej 1 I 6600 Vejen I Tlf. 70 21 26 26 I Fax 70 21 26 30 I www.p-lindberg. Brugsanvisning Flishugger, 13 HK benzin Varenr.: 90 35 973 Sdr. Ringvej 1 I 6600 Vejen I Tlf. 70 21 26 26 I Fax 70 21 26 30 I www.p-lindberg.dk Tillykke med dit produkt fra P. Lindberg! Inden installering

Læs mere

Thule Urban Glide 1 & 2 Instruktioner

Thule Urban Glide 1 & 2 Instruktioner Thule Urban Glide 1 & 2 Instruktioner B 51100987 INDHOLD 1 INTRODUKTION 1.1 Tilsigtet anvendelse af vejledning 04 1.2 Tilsigtet anvendelse af vogn 04 1.3 Specifikationer 04 2 SIKKERHED 2.1 Symboler og

Læs mere

Instruktionsmanual. Kidzone ECE R44 / 04. Fremadvendende med sikkerhedssele 9-18 kilo. Bagudvendende med sikkerhedssele 9-25 kilo

Instruktionsmanual. Kidzone ECE R44 / 04. Fremadvendende med sikkerhedssele 9-18 kilo. Bagudvendende med sikkerhedssele 9-25 kilo Instruktionsmanual Kidzone Bagudvendende med sikkerhedssele 9-25 kilo Fremadvendende med sikkerhedssele 9-18 kilo Fremadvendende med sikkerhedssele for voksne 15-25 kilo Testet og godkendt i henhold til

Læs mere

Undervisningsmateriale til AMU mål 48407. Traktor/påhængsredsk: Test og justering af bremser

Undervisningsmateriale til AMU mål 48407. Traktor/påhængsredsk: Test og justering af bremser Undervisningsmateriale til AMU mål 48407 Traktor/påhængsredsk: Test og justering af bremser 1 Indholdsfortegnelse. Regler for vognbremser Side 3. Brug af bremsetester Side 6. Bremsetester display Side

Læs mere

Gasgrill - Model Midi Brugermanual

Gasgrill - Model Midi Brugermanual 1. udgave: 12. marts 2010 2010 Gasgrill - Model Midi Brugermanual Vigtigt: Læs disse instruktioner nøje for at få kendskab til gasgrillen inden brug. Gem denne manual til fremtidig brug. 1 Stykliste Tjek

Læs mere

Monteringsvejledning

Monteringsvejledning Monteringsvejledning til dobbelt carport med fladt tag Ekskl. tagplader Forklaret trin for trin. www.sparet-er-tjent.dk Carport tegninger - 00.1 - Forord Januar 2005 Kære kunde! Ved hjælp af vores udførlige

Læs mere

10.2,4 RASTER 125, 75, ANVENDELSE side 1

10.2,4 RASTER 125, 75, ANVENDELSE side 1 10.2,4 RASTER 125, 75, ANVENDELSE side 1 ET EKSEMPEL PÅ RASTERS MANGESIDIGHED. RASTER er den ultimative formtype, når det gælder komplicerede forskallingsopgaver. Ingen anden formtype kommer op på siden

Læs mere

* * * VIGTIGT * * * VIGTIGT * * * VIGTIGT * * *

* * * VIGTIGT * * * VIGTIGT * * * VIGTIGT * * * * * * VIGTIGT * * * VIGTIGT * * * VIGTIGT * * * Læs denne brugsanvisning grundigt før du anvender barnevognen første gang og gem den for fremtidigt brug. Dit barn kan komme til skade, hvis du ikke følger

Læs mere

PERSIENNER. Monteringsvejledning. til fagfolk GENERELT MONTERING. Dansk Version 1.0

PERSIENNER. Monteringsvejledning. til fagfolk GENERELT MONTERING. Dansk Version 1.0 GENERELT Vindklasse 2 Vindhastighed i Beaufort 3 Bemærkninger 4 Ansvar 5 Symbolforklaring 6 Sikkerhedsinstruks 6 Korrekt brug 6 MONTERING Levering 7 Transport 7 Emballage 7 Montagevejledning 8 Monteringsmateriale

Læs mere

Forbruger-prisliste Stiger, stilladser, opbevaringskasser og Euroboxe. www.zarges.dk

Forbruger-prisliste Stiger, stilladser, opbevaringskasser og Euroboxe. www.zarges.dk 1 5 Forbruger-prisliste Stiger, stilladser, opbevaringskasser og Euroboxe www.zarges.dk Så let er det... at finde reservedelene til ZARGES stiger. Klik ind på www.zarges.dk og indtast vare-nr. på stigen

Læs mere

SILENTIA SKÆRMSYSTEM. Det førende alternativ for optimal hygiejne og beskyttelse af patienters privatliv, hygiejne og patient-integritet

SILENTIA SKÆRMSYSTEM. Det førende alternativ for optimal hygiejne og beskyttelse af patienters privatliv, hygiejne og patient-integritet SILENTIA SKÆRMSYSTEM Det førende alternativ for optimal hygiejne og beskyttelse af patienters privatliv, hygiejne og patient-integritet EasyReturn Vi satte standarden i 1990. I dag har vi leveret 100.000

Læs mere

Denne brugervejledning er et redskab til alle, som skal hjælpe børn, der bruger NF-Walker som et stå og ganghjælpemiddel.

Denne brugervejledning er et redskab til alle, som skal hjælpe børn, der bruger NF-Walker som et stå og ganghjælpemiddel. Information 2 Denne brugervejledning er et redskab til alle, som skal hjælpe børn, der bruger NF-Walker som et stå og ganghjælpemiddel. Man skal på forhånd have modtaget en oplæring omkring nedenstående

Læs mere

VEJLEDNING. Vægmonteret luksusoverfladeskimmer VIGTIGE SIKKERHESREGLER 122 IO

VEJLEDNING. Vægmonteret luksusoverfladeskimmer VIGTIGE SIKKERHESREGLER 122 IO VEJLEDNING VIGTIGE SIKKERHESREGLER Læs, forstå og følg alle instruktioner omhyggeligt før du sætter produktet op og tager det i brug. 122 Vægmonteret luksusoverfladeskimmer Advarsler...15 Liste over dele...

Læs mere

11.1+2 LOGO-ALU 270/135, SYSTEMBESKRIVELSE side 1. største mindste multi-form til bredde = 90 cm bredde = 30 cm hjørner/søjler = 75 cm

11.1+2 LOGO-ALU 270/135, SYSTEMBESKRIVELSE side 1. største mindste multi-form til bredde = 90 cm bredde = 30 cm hjørner/søjler = 75 cm 11.1+2 LOGO-ALU 270/135, SYSTEMBESKRIVELSE side 1 største mindste multi-form til bredde = 90 cm bredde = 30 cm hjørner/søjler = 75 cm LOGO-ALU er en formtype, der først og fremmest anvendes til mindre

Læs mere

6150 9135940 TROMLE 91 CM.

6150 9135940 TROMLE 91 CM. 6150 9135940 TROMLE 91 CM. Manual og samlevejledning DAVIDSENshop.dk Industrivej 36 DK-6580 Vamdrup Tlf.: 78 77 48 0 e-mail: mail@davidsenshop.dk REV100615 GEM DISSE INSTRUKTIONER TIL SENERE BRUG Indholdsfortegnelse

Læs mere

Montering. Kvik køkken

Montering. Kvik køkken Montering. Kvik køkken Tillykke med dit nye Kvik køkken! Inden du kan tilberede første måltid står du nu overfor monteringen. Med denne guide vil vi forberede dig på monteringen, sikre dig en god proces

Læs mere

Indbygningskarm. www.svalk.dk

Indbygningskarm. www.svalk.dk Indbygningskarm www.svalk.dk Indbygningskarm 70/95 Indbygningskarm 70/95 - træ/stål. Svalk indbygningskarm er en 1- fløjet karm med solidt rammeværk. Karmen er nem at montere. Indbygningskarmen leveres

Læs mere

TROLLA ATV Slagleklipper 13 HK

TROLLA ATV Slagleklipper 13 HK TROLLA ATV Slagleklipper 13 HK Artikel nr.: 12025 DK montagevejledning 2009/12 Kære kunde, Tillykke med dit nye Trolla produkt. Vi håber du vil få stor glæde af det. Kassen med dit nye Trolla produkt kan

Læs mere

Brugsanvisning til Elexo badetoilet stol

Brugsanvisning til Elexo badetoilet stol Brugsanvisning til Elexo badetoilet stol INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning 2 Sikkerhed 2 Stand-by mode 2 Bremser 2 Aktivering 3 Sidde ned 3 Armlæn 3 Aktivering af hejs 3 Sænkning af stolen 4 Brug af bækken

Læs mere

MA01 VEJLEDNING HAMLET. World's Leading Maker of Storage Buildings R MODEL 108-A

MA01 VEJLEDNING HAMLET. World's Leading Maker of Storage Buildings R MODEL 108-A MA01 VEJLEDNING HAMLET World's Leading Maker of Storage Buildings R MODEL 108-A 709231207 - 1 - - 2 - - 3 - MA04 FITTINGS TIL MODEL 108-A 65103 #8-32 møtrik (163) 65900A #10Bx1/2" skrue (8) (Pakket med

Læs mere

Montagevejledning for TofKo Litho- og Grafikpresse

Montagevejledning for TofKo Litho- og Grafikpresse Montagevejledning for TofKo Litho- og Grafikpresse TofKo - P. O. Box 101 - Nørremarksvej 27-9270 Klarup - Denmark Tel: +45 98317711 - Fax: +45 98 317755 - E-mail: tofko@tofko.dk - www.tofko.com Tillykke

Læs mere

Folde- og rullestilladser med og uden indvendige trapper

Folde- og rullestilladser med og uden indvendige trapper Brugervejledning for stilladser i aluminium Januar 2012 SS-EN1004 DK Folde- og rullestilladser med og uden indvendige trapper 75 x 180 cm. 75 x 245 cm. 75 x 300 cm. 135 x 180 cm. 135 x 245 cm. 135 x 300

Læs mere

The Bose 251 TM Environmental Speakers. Owner s Guide. Brugervejledning. Bedienungsanleitung. Guía del usuario. Notice d utilisation

The Bose 251 TM Environmental Speakers. Owner s Guide. Brugervejledning. Bedienungsanleitung. Guía del usuario. Notice d utilisation The Bose 251 TM Environmental Speakers Owner s Guide Brugervejledning Bedienungsanleitung Guía del usuario Notice d utilisation Manuale di istruzioni Gebruiksaanwijzing Bruksanvisning Til Deres optegnelser

Læs mere

Isiteek er et gør-det-selv produkt primært rettet mod skibsmarkedet, og er hovedsageligt udviklet til at lave mindre paneler.

Isiteek er et gør-det-selv produkt primært rettet mod skibsmarkedet, og er hovedsageligt udviklet til at lave mindre paneler. Isiteek er et gør-det-selv produkt primært rettet mod skibsmarkedet, og er hovedsageligt udviklet til at lave mindre paneler. Du skal bruge følgende værktøjer: En arbejdsbænk med en lige kant Nogle vægte

Læs mere

JUMBO JUMBO BUKKESTILLADS MONTAGEVEJLEDNING. 1. Betingelser 2. Garantibestemmelser 3. Generelt 3.1 Ergonomi

JUMBO JUMBO BUKKESTILLADS MONTAGEVEJLEDNING. 1. Betingelser 2. Garantibestemmelser 3. Generelt 3.1 Ergonomi Montagevejledning EN 1298-IM-DK MONTAGEVEJLEDNING JUMBO BUKKESTILLADS 1. Betingelser 2. Garantibestemmelser 3. Generelt 3.1 Ergonomi 4. Opstilling af buk 5. Forhøjelse af buk 6. Montage af platform 6.1

Læs mere

PERSIENNER. Brugsanvisning. til slutbrugeren GENERELT DRIFT. Dansk Version 1.0

PERSIENNER. Brugsanvisning. til slutbrugeren GENERELT DRIFT. Dansk Version 1.0 GENERELT Vindklasse 3 Vindhastighed i Beaufort 4 Bemærkninger 5 Ansvar 5 Symbolforklaring 6 Sikkerhedsinstruks 6 Korrekt brug 6 DRIFT Betjening 7 Drift med håndsving 7 Drift med motor 8 Motor med kontakt

Læs mere

Arbejdsmiljøhåndbog Værktøj

Arbejdsmiljøhåndbog Værktøj Maskinsikkerhed, Specielt vedr. maskiner i sløjdlokaler: Nødstop Spændingsfaldsudløser Afskærmning Tvangsafbryder/ switch på skærm Bremse på klinge, bånd eller lign. Aflåsning af maskiner Processug Skiltning

Læs mere

Sikkert arbejdsmiljø. for mennesker og materiel

Sikkert arbejdsmiljø. for mennesker og materiel Sikker BETONpumpning Sikkert arbejdsmiljø for mennesker og materiel Sikker adgangsvej Sikkerhedszoner Sikker opstilling Sikkerhed i højden Sikkert arbejdsmiljø på pladsen Sikker betonpumpning Ansvarsforhold

Læs mere

Helena. Funktionskontrol. Læs altid brugsanvisningen. SystemRoMedic TM. Manual - Dansk

Helena. Funktionskontrol. Læs altid brugsanvisningen. SystemRoMedic TM. Manual - Dansk Helena SystemRoMedic TM Manual - Dansk Helena 3x3, art. nr: 50300009 Helena 4x3, art. nr: 50300010 Helena 5x4, art. nr: 50300011 SWL = 285kg / 628lbs Helena er et fritstående skinnesystem, som sammen med

Læs mere

Brugsanvisning for: Big Star Lift

Brugsanvisning for: Big Star Lift Brugsanvisning for: Big Star Lift VIGTIGT! GEM BRUGSANVISNINGEN FOR FREMTIDIG BRUG. LÆS DENNE BRUGSANVISNING GRUNDIGT IGENNEM FØR DU ANVENDER PRODUKTET! Dette produkt opfylder DIN EN 1888:2012, EN 1466:2014

Læs mere

PRODUKTIONSVEJLEDNING

PRODUKTIONSVEJLEDNING L:\VEJLEDNINGER\PRODUKTIONSINSTRUKS\DANSK\PRODUKTIONSINSTRUKSTERMO.DOC PRODUKTIONSVEJLEDNING FOR PRODUKTION AF TERMORUDER MED INDBYGGEDE PERSIENNER MED MANUEL ELLER ELEKTRISK BETJENING GENERELT Det øverste

Læs mere