viden er vejen frem Kost&Ernæringsforbundets uddannelsespolitik 1kost&ernæringsforbundet

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "viden er vejen frem Kost&Ernæringsforbundets uddannelsespolitik 1kost&ernæringsforbundet"

Transkript

1 viden er vejen frem Kost&Ernæringsforbundets uddannelsespolitik 1kost&ernæringsforbundet

2 2

3 Viden er vejen frem Engang tog man en uddannelse som ung, og så var det slut med det. Men den tid er forbi. Nu har vi brug for hele tiden at ajourføre og udvikle vores faglige og personlige kvalifikationer. Vi har brug for livslang læring. Og det gamle ordsprog om, at man skal lære, så længe man lever, er mere aktuelt end nogen sinde. Det er Kost & Ernæringsforbundets mål, at alle medlemmer har adgang til uddannelse, som sikrer de bedst tænkelige muligheder for job og et godt arbejdsliv nu og i fremtiden. Og vi arbejder målrettet for at sikre kvalitet og udvikling af fagligt og arbejdsmæssigt relevante uddannelser. Kost & Ernæringsforbundets uddannelsespolitik er forbundets mål og visioner på grund-, efterog videreuddannelsesområdet. Kost & Ernæringsforbundet, marts

4 Den generelle uddannelsespolitik Dansk uddannelsespolitik har basis i begreberne uddannelse til alle og livslang læring. Behovet for hele tiden at kunne uddanne sig for at håndtere de nye situationer, der opstår i vores personlige liv og i arbejdslivet, er altid aktuelt. Og de faglige og personlige kompetencer må ses i sammenhæng. På en kostfaglig arbejdsplads er det en fordel, at unge og ældre arbejder sammen. De erfarne medarbejdere kan være med til at øge de nye kollegers kvalifikationer og kompetencer. Omvendt giver elever og nyuddannede et frisk pust og tilfører arbejdspladsen den seneste kost- og ernæringsfaglige viden. Læring på jobbet bliver et fælles mødested. 4

5 Kost & Ernæringsforbundet arbejder blandt andet for, at: sikre alle lige adgang til uddannelse, øge fleksibiliteten via et meritsystem, uddannelserne matcher den enkelte ønsker og behov for kompetencer og kvalifikationer både fagligt, personligt, og socialt, øge anerkendelsen af realkompetencer, der bygger på viden, færdigheder og kompetencer, den enkeltes egen rolle og ansvar under uddannelsen er klar, sikre, at uddannelsestilbudene udbydes så lokalt som muligt, samtidig med at ensartetheden i tilbudene bevares. 5

6 Kost- og ernæringsfaglige uddannelser Medlemmerne af Kost & Ernæringsforbundet har forskellige uddannelser. Fra erhvervsuddannelserne (EUD) til de mellemlange, videregående uddannelser (MVU). Og på efterog videreuddannelsesområdet fra arbejdsmarkedsuddannelser (AMU) til Master. Professionsbachelor i ernæring og sundhed Uddannelsen er en tre et halvt-årig mellemlang, videregående uddannelse (MVU). Den har syv specialer: cateringledelse, human ernæring, klinisk diætetik, serviceledelse, produktudvikling, sundhedskommunikation plus specialet ernæring og fysisk aktivitet. PB erne med speciale i cateringledelse er uddannede til at stå for drift og ledelse af større måltidsproduktion. Mange får arbejde i den offentlige sektor på sygehuse, plejecentre og med tiden på sundhedscentre. Specialet cateringledelse har erstattet uddannelsen til økonoma. PB erne med speciale i klinisk diætetik er uddannede til at arbejde med diætvejledning. Mange arbejder på hospitalsafdelinger, i læge-huse eller sundhedscentre. Og en del har egen praksis. 6

7 Kost & Ernæringsforbundet arbejder for, at: uddannelsen fortsat lever op til arbejdsmarkedets krav og behov, sikre et fortsat kvalitetsløft og udvikling af uddannelsen, uddannelsen fortsat er en professionsrettet uddannelse med tilknytning til arbejdsmarkedet under studiet, der fortsat skal være en bred adgang til uddannelsen, så der også optages studerende med baggrund i relevante ungdoms- og erhvervsuddannelser kombineret med andre kvalifikationer og suppleret med fag på gymnasie-niveau, uddannelsen løbende opdateres i forhold til samfundets og fagets udvikling, adgang til videreuddannelse til relevante kandidatuddannelser skal kunne ske uden suppleringsuddannelse. 7

8 Procesteknolog Uddannelsen er en to-årig kort, videregående uddannelse (KVU) med tre specialer: fødevarer, procesteknik og mejeridrift. Uddannelsen giver ret til SU (Statens Uddannelsesstøtte). Kost & Ernæringsforbundet mener, at uddannelsen skal have endnu et speciale køkkendrift. Dét speciale skal være et tilbud om videreuddannelse til ernæringsassistenter, der gerne vil være ledere i små og mindre produktionskøkkener. Typisk køkkener, hvis størrelse betyder, at lederen deler sin tid mellem produktions- og ledelsesopgaver. Ernæringsassistent Uddannelsen til ernæringsassistent er en tre-årig erhvervsuddannelse (EUD). Politisk er der ønske om at mindske frafaldet på erhvervsuddannelserne. For at tilgodese unge med svage, faglige forudsætningerne indføres en trindeling af erhvervsuddannelserne, så en uddannelse har mindst to kompetencegivende niveauer. Der blev sat større fokus på viden om ernæringsområdet midt i 2005, da uddannelsen ændrede navn fra køkkenassistent til ernæringsassistent. Ernæringsassistenter arbejder i køkkenerne på alle slags institutioner, f.eks. børneinstitutioner, skoler, plejecentre, leve-bomiljøer, sygehuse og i kantiner på arbejdspladser i den private og i den offentlige sektor. Nogle arbejder som kostfagligt eneansvarlige i et mindre køkken. Det kan være i leve-bomiljøer, vuggestuer, børnehaver, skoler eller afdelingskøkkener på sygehuse. 8

9 Kost & Ernæringsforbundet arbejder for, at: køkkendrift bliver uddannelsens fjerde speciale, som en mulighed for videreuddannelse til blandt andre ernæringsassistenter, uddannelsen bliver en kort videregående uddannelse (KVU), der også er adgang til uddannelsen for studerende med relevant ungdoms- og erhvervsuddannelse, suppleret med enkelte fag på gymnasie-niveau eller med en gymnasieuddannelse. Kost & Ernæringsforbundet arbejder for, at: man kan blive ernæringsassistent ved at tage ungdomsuddannelsen, den særlige et-årige uddannelse eller grunduddannelsen for voksne (GVU), antallet af praktikpladser øges i samarbejde med Fagligt Udvalg for Ernæringsassistentuddannelsen, arbejdspladser, skoler og de lokale uddannelsesudvalg, kombinationsaftaler og udstationeringsaftaler benyttes oftere, der ikke er skolepraktik i uddannelsen til ernæringsassistent, ernæringsassistenter sikres gode muligheder for videreuddannelse, når der indføres en trindeling på uddannelsen til ernæringsassistent, skal hvert trin have en klar jobprofil og give adgang til yderligere uddannelse. 9

10 Hér uddannes kost- og ernæringsfaglige Tekniske skoler, Erhvervsakademier og Centre for Videregående Uddannelse (CVU er) skal bevare og styrke kvaliteten i uddannelserne og skabe bredere og mere bæredygtige uddannelsesmiljøer. CVU erne skal også være omdrejningspunkt for koordinering og styrkelse af regionens udbud af efter- og videreuddannelse. Uddannelserne er placeret sådan hér: ernæringsassistent og arbejdsmarkedsuddannelser erhvervsuddannelser (EUD) på tekniske skoler og handelsskoler, procesteknolog KVU-uddannelse på erhvervsakademierne, PB er i ernæring og sundhed MVU-uddannelse på CVU erne. 10

11 Professionsbachelor i ernæring og sundhed Kost & Ernæringsforbundet arbejder blandt andet for, at: uddannelsen er på uddannelsesinstitutioner med et studiemiljø med beslægtede uddannelser, økonomien på uddannelsesinstitutionerne skal være så fornuftig, at kvaliteten i uddannelsen sikres, uddannelsesinstitutionerne laver forpligtende samarbejdsaftaler med forskningsinstitutioner om forskningstilknytning, uddannelsesinstitutionerne udbyder relevant efter- og videreuddannelse til PB erne i ernæring og sundhed med speciale i cateringledelse, økonomaer, PB erne i ernæring og sundhed med speciale i klinisk diætetik og til kliniske diætister, samspillet mellem profession og uddannelse sikres gennem uddannelsesinstitutionernes bestyrelser, råd og udvalg, øget internationalisering er en del af uddannelsesinstitutionernes arbejde. Procesteknolog Kost & Ernæringsforbundet arbejder blandt andet for, at: uddannelsen til procesteknolog med speciale i køkkendrift placeres på erhvervsakademier med et studiemiljø med beslægtede uddannelser, økonomien på erhvervsakademierne er så fornuftig, at kvaliteten af uddannelsen ikke forringes, erhvervsakademierne udbyder relevant efterog videreuddannelse til procesteknologer med speciale i "køkkendrift", til køkkenassistenter, ernæringsassistenter og økonomaer, samspillet mellem profession og uddannelse sikres gennem erhvervsakademiernes bestyrelser og udvalg, øget internationalisering er en del af erhvervsakademiernes arbejde. 11

12 Ernæringsassistent Kost & Ernæringsforbundet arbejder for, at: uddannelsen er placeret på tekniske skoler med et studiemiljø med beslægtede uddannelser, skolernes økonomi er så fornuftig, at kvaliteten af uddannelsen ikke forringes, skolerne samarbejder, hvis klassekvotienten er for lav på den enkelte skole, så undervisningen fortsat kan gennemføres og udvikles, skolerne udbyder relevant efter- og videreuddannelse til køkkenassistenter, ernæringsassistenter og køkkenledere, samspillet mellem fag og uddannelse sikres gennem de lokale uddannelsesudvalg, Fagligt Udvalg for Ernæringsassistentuddannelsen og praktikstederne, kvaliteten i uddannelsen sikres gennem samarbejde med undervisere, øget internationalisering er en del af skolernes arbejde. 12

13 Efter- og videreuddannelse Uddannelsesplanlægning er en af vejene til at øge medarbejdernes mulighed for at dygtiggøre sig på efter- og videreuddannelser. Samtidig bliver forhindringer som for eksempel stor travlhed på arbejdspladsen eller problemer med at få vikar-dækning mindre, når uddannelsen planlægges. Medarbejderne skal være med i uddannelsesplanlægningen. Det kan være svært at være en motiveret medarbejder, hvis man ikke selv har været med og kan se ideen i at komme på uddannelse. Det er også vigtigt, at de, der har været på uddannelse, får plads til at fortælle om og bruge det, der blev lært, når de kommer tilbage. Så oplever de, at uddannelse betyder noget. Medarbejdere kan i samarbejde med ledere og tillidsrepræsentanter arbejde for at gøre behovet for efter- og videreuddannelse synligt og gøre opmærksom på, at budgettet til uddannelse sandsynligvis ikke er stort nok. 13

14 Videreuddannelsessystemet Videreuddannelsen har fire niveauer: GVU (grunduddannelse for voksne) på niveau med en erhvervsuddannelse faglært niveau VVU (videregående voksenuddannelse) på niveau med en kort, videregående uddannelse Diplom på niveau med en mellemlang, videregående uddannelse Master på niveau med en lang, videregående uddannelse Arbejdsmarkedsuddannelser (AMU) er kortere uddannelser. De dækker nye og hidtil udækkede behov for erhvervsrettet voksen- og videreuddannelse til og med erhvervsuddannelsesniveauet. Det kan være vanskeligt at overskue mængden af udbud af efter- og videreuddannelsestilbud for medarbejdere og ledere. Og at overskue økonomien og de mange tilskudsmuligheder. Der er tre kategorier af efter- og videreuddannelse: kompetencegivende uddannelse ikke kompetencegivende uddannelse private kurser 14

15 Kost & Ernæringsforbundet arbejder for, at: sikre alle medlemmer uanset om de er ledige eller har job mulighed for og adgang til efterog videreuddannelse, brugerbetaling mindskes, så efter- og videreuddannelse bliver en reel mulighed for flere, efter- og videreuddannelse på det kost- og ernæringsfaglige område forbedres, blandt andet gennem udvikling af AMU, VVU, diplom- og masteruddannelser, merit i større udstrækning kan overføres mellem uddannelses- og videreuddannelsessystemet, positive ideer om livslang kompetenceudvikling følges op af økonomi til drift og godtgørelse, øge kendskabet til den brede vifte af uddannelsestilbud, så ledere og medarbejdere får information og vejledning om uddannelsestilbud, tillidsrepræsentanter får information, vejledning og uddannelsestilbud, så de kan løfte opgaven at forhandle med arbejdsgivere om medlemmer nes efter- og videreuddannelse og finansieringen af den, ledere og tillidsrepræsentanter i fællesskab drøfter strategier og prioriteringer af medarbejdernes uddannelse. 15

16 Arbejdsmarkedsuddannelser (AMU) Målet med AMU-reformen, som trådte i kraft den 1. januar 2004, var at skabe mere fleksible arbejdsmarkedsuddannelser, som svarer til medarbejderes og virksomheders behov for udvikling af medarbejdernes kompetencer. Fokus blev flyttet fra enkeltuddannelser til kompetencebeskrivelser. En kompetencebeskrivelse giver overblik over de relevante uddannelsesmuligheder inden for givne jobområder. Og den kan derfor være udgangspunkt for dialogen mellem virksomhed, medarbejdere og skole om, hvordan et uddannelsesforløb skal tilrettelægges. De ca. 125 kompetencebeskrivelser har hver tre dele: en beskrivelse af et eller flere jobområder på arbejdsmarkedet, en beskrivelse af kompetencer, der er relevante for jobområdet, en oversigt over de arbejdsmarkedsuddannelser og enkeltfag, der kan føre frem til kompetencerne. Kompetencebeskrivelsen Madfremstilling instruktionskøkkener inden for Kost & Ernæringsforbundets område er en af kompetencebeskrivelserne. 16

17 Kost & Ernæringsforbundet arbejder for, at: Undervisningsministeriet giver skolerne entydige og klare rammer for aktiviteter, så der sikres kvalitet og et bredt udbud, brugerbetaling mindskes, medlemmerne gøres opmærksom på de mange muligheder i AMU, faglig efteruddannelse bruges bredt af medlemmerne, forbundets regioner og lokale uddannelsesudvalg i samarbejde med skoler sikrer gode muligheder for efter- og videreuddannelse, efteruddannelse ikke nødvendigvis skal foregå på en skole, men kan foregå på arbejdspladsen, AMU og enkeltfag fra kompetencebeskrivelsen kan tilbydes på mange måder, f.eks. også som aften-, weekend- eller fjernundervisning. 17

18 Efteruddannelse målrettet økonomaer Professionsbachelor-uddannelsen i ernæring og sundhed med speciale i cateringledelse erstattede i 2002 uddannelsen til økonoma. I en længere årrække vil der fortsat være mange økonoma-uddannede, der har faglige ledelsesfunktioner primært i offentlige køkkener. Samtidig stiger krav og forventninger til offentlige ledere. Og efteruddannelse skal sikre økonoma-uddannede mulighed for kvalificeret at varetage både faglige og personalemæssige opgaver. Kost & Ernæringsforbundet venter i 2006 at have dokumentation af behovet for efteruddannelse klar. Dokumentationen vil blive fulgt op af forslag til uddannelser og en plan for, hvordan de kan gennemføres. Det lokale arbejde Efteruddannelse skal udbydes og finansieres af offentlige, anerkendte uddannelsesinstitutioner. Forbundets regioner har gennem samarbejde indflydelse på de lokale uddannelsesinstitutioners udbud. Ligesom forbundets regioner har indflydelse på skolerne i samarbejde med de lokale uddannelsesudvalg. En forudsætning for målrettet efter- og videreuddannelse er, at man kender sine personlige muligheder. Både i forhold til de forskellige uddannelsestyper, deres formål og indhold og i forhold til mulighederne for økonomisk støtte. Målrettet, relevant information og kommunikation om efter- og videreuddannelse er derfor af stor betydning. 18

19 Kost & Ernæringsforbundet arbejder for, at: få dokumentation for økonomaers behov for efter- og videreuddannelse, samarbejde med uddannelsesinstitutioner om udvikling af den nødvendige efter- og videreuddannelse baseret på en kombination af læring på arbejdspladsen og på en uddannelsesinstitution. Kost & Ernæringsforbundet arbejder for, at: lokal efteruddannelse udbydes af offentlige uddannelsesinstitutioner, samspillet mellem forbundets repræsentanter i regioner, lokale uddannelsesudvalg og skoler fortsat udbygges, sikre medlemmerne information om mulighederne for efter- og videreuddannelse gennem forbundets medier. 19

20 Kompetenceudvikling Kompetenceudvikling er nødvendig, når vores faglighed skal vedligeholdes, udvikles og fornyes. Og medarbejdernes behov for udvikling skal løbende afdækkes og tilgodeses. Udviklingsbehovet er forskellen mellem det vi kan, og det vi skal kunne for at nå målet/løse opgaven. Samtidig er kompetente og veluddannede medarbejdere med en stærk faglig profil med til at højne professionens, arbejdspladsernes og ikke mindst vores egen samfundsmæssige status og faglige stolthed. I den forbindelse er det vigtigt at tage afsæt i en beskrevet metode. Hvad skal vi kunne i fremtidens køkken? Værktøj til at klarlægge behov for udvikling og uddannelse er en metode, som Kost & Ernæringsforbundet har brugt. I Kost & Ernæringsforbundet definerer vi kvalifikationer og kompetencer sådan hér: kvalifikationer er egenskaber, som er nødvendige for at kunne udføre et bestemt arbejde eller løse en bestemt opgave, kompetence rækker videre end kvalifikationer, for der ligger en større grad af selvstændighed i begrebet kompetence, kompetence opnås gennem uddannelse, træning og udvikling, kvalifikationer kan opnås gennem formelle uddannelser, hvorimod kompetencer først er der, når en person er i stand til at omsætte sine kvalifikationer i en bestemt sammenhæng. 20

21 Kost & Ernæringsforbundet arbejder for, at: kompetenceudvikling skal være arbejdspladsernes drivkraft til løbende at drøfte mål og visioner, arbejdspladserne afdækker alle medarbejderes behov for udvikling. 21

22 Sundhedskartellet Sundhedskartellets aftale med arbejdsgiverne i kommuner og amter om kompetenceudvikling slår fast, at der på den enkelte arbejdsplads skal foretages strategisk forankret og systematisk kompetenceudvikling for alle medarbejdere. Det betyder blandt andet, at der på hver enkelt arbejdsplads i dialog mellem medarbejder og ledelse skal opstilles udviklingsmål enten for den enkelte medarbejder eller for grupper af medarbejdere. Formålet er at forpligte ledelse og medarbejdere til at prioritere udviklingen af kompetencer til gavn for den enkelte og for arbejdspladsen. Aftaler om løntillæg for kompetenceudvikling først og fremmest efter- og videreuddannelse er i øvrigt et område i fortsat udvikling. Internationalisering På arbejdsmarkedet og i uddannelsessystemet arbejdes der med internationalisering, og det er der flere gode grunde til. Mange rejser ud og arbejder i andre lande, eller har arbejdsopgaver uden for landets grænser. Og uddannelsespolitik integreres mere og mere i den internationale politik. EU-ministerrådsmøder og topmøder udarbejder handlingsplaner for eksempel for at fjerne hindringer for arbejdstagernes mobilitet mellem job og mellem lande i EU. 22

23 Kost & Ernæringsforbundet arbejder for, at: styrke uddannelsesindsatsen på arbejdspladser i kommuner og regioner, medvirke til at sikre systematisk arbejde med kompetenceudvikling på alle arbejdspladser, så uddannelsestilbudene bliver endnu bedre og mere synlige for den enkelte, der i fremtiden sættes flere penge af til kompetenceudvikling. Kost & Ernæringsforbundet arbejder for, at: sikre mobilitet mellem lande for elever, studerende og lærere, det er muligt f.eks. at komme i praktik i udlandet, uddannelser anerkendes, når man f.eks. søger job eller videreuddannelse i et andet land, internationalisering bliver en naturlig del på alle niveauer i uddannelserne, der sikres adgang til at få udenlandske uddannelseskvalifikationer vurderet, så adgangen til det danske arbejdsmarked og uddannelsessystem lettes. 23

24 Uddannelsespolitikken er en af flere politikker, som Kost & Ernæringsforbundet har udgivet. Politikkerne kan også læses på København, marts kost& ernærings forbundet Nørre Voldgade København K Tlf Fax Tekst: Gerda K. Thomassen Redaktion: Susanne Zehngraff Layout: Paramedia Tryk: Eks-skolens Trykkeri Aps.

Danmarks strategi for livslang læring -

Danmarks strategi for livslang læring - Udkast Danmarks strategi for livslang læring - Uddannelse og livslang opkvalificering for alle Regeringens redegørelse til EU-kommissionen Januar 2007 Redegørelsen er udarbejdet af Undervisningsministeriet

Læs mere

LIGE UDDANNELSESMULIGHEDER FOR ALLE

LIGE UDDANNELSESMULIGHEDER FOR ALLE Naalakkersuisuts uddannelsesstrategi 2014 Departementet for Uddannelse, Kirke, Kultur og Ligestilling, april 2014 LIGE UDDANNELSESMULIGHEDER FOR ALLE Forord Uddannelsespolitisk er børn og unge den vigtigste

Læs mere

Individuel. kompetenceudvikling - EN VEJLEDNING

Individuel. kompetenceudvikling - EN VEJLEDNING Individuel kompetenceudvikling - EN VEJLEDNING 2 3 Indhold 4 5 5 7 7 7 11 12 12 13 13 15 15 15 16 16 17 19 19 20 21 22 25 FORORD INDLEDNING Hvad er kompetenceudvikling? INDIVIDUEL UDVIKLINGSPLAN OG OPFØLGNING

Læs mere

Ledere i udvikling. Resultater af en spørgeskemaundersøgelse blandt ledermedlemmer i Kost & Ernæringsforbundet. August 2006

Ledere i udvikling. Resultater af en spørgeskemaundersøgelse blandt ledermedlemmer i Kost & Ernæringsforbundet. August 2006 Resultater af en spørgeskemaundersøgelse blandt ledermedlemmer i Kost & Ernæringsforbundet August 2006 1 Indholdsfortegnelse: Resumé...4 Del 1. Introduktion...7 1. Formål...8 2. Baggrund...8 3. Målgruppe...8

Læs mere

Bedre uddannelser til jordbrugs- og fødevarererhvervet. - Oplæg fra Landbrug & Fødevarer, Fødevareforbundet NNF og 3F

Bedre uddannelser til jordbrugs- og fødevarererhvervet. - Oplæg fra Landbrug & Fødevarer, Fødevareforbundet NNF og 3F Bedre uddannelser til jordbrugs- og fødevarererhvervet - Oplæg fra Landbrug & Fødevarer, Fødevareforbundet NNF og 3F Marts 2015 Forord Den danske jordbrug- og fødevarebranche er i konstant udvikling og

Læs mere

Pædagogisk assistentuddannelse

Pædagogisk assistentuddannelse vejledning Pædagogisk assistentuddannelse - som GVU på det pædagogiske arbejdsområde Indholdsfortegnelse Forord Forord...3 Bilag 1: Silkeborgmodellen... 14 Pædagogisk assistentuddannelse...4 Fakta om grundlæggende

Læs mere

DI's plan for FREMTIDENS ERHVERVSSKOLE

DI's plan for FREMTIDENS ERHVERVSSKOLE DI ANALYSE DI's plan for FREMTIDENS ERHVERVSSKOLE Danske virksomheder samarbejder med nogle af verdens bedste erhvervsskoler. Sådan skal det også være fremover. Virksomhederne presses generelt af faldende

Læs mere

Ministeriet for Børn og Undervisning. Endnu bedre uddannelser for unge og voksne

Ministeriet for Børn og Undervisning. Endnu bedre uddannelser for unge og voksne Ministeriet for Børn og Undervisning Endnu bedre uddannelser for unge og voksne 0 Endnu bedre uddannelser for unge og voksne Nyt kapitel Vi har i Danmark gode ungdomsuddannelser og gode voksen- og efteruddannelser.

Læs mere

UDDANNELSE FOR FREMTIDEN - UDDANNELSE FOR ALLE

UDDANNELSE FOR FREMTIDEN - UDDANNELSE FOR ALLE UDDANNELSE FOR FREMTIDEN - UDDANNELSE FOR ALLE Redegørelse om Naalakkersuisuts Uddannelsesstrategi 2012 Departementet for Uddannelse og Forskning Politisk forord For det enkelte menneske og for samfundet

Læs mere

Danmarks Lærerforenings mål og værdier

Danmarks Lærerforenings mål og værdier F.1 Principprogrammet Den 17. september 2009 Emne: Principprogram Danmarks Lærerforenings mål og værdier Danmarks Lærerforening skal være medlemmernes fælles fagforening, der udvikles i en levende dialog

Læs mere

Faglært til fremtiden Bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser

Faglært til fremtiden Bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser Faglært til fremtiden Bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser Oktober 2013 Faglært til fremtiden Bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser Oktober 2013 Faglært til fremtiden Bedre og mere attraktive

Læs mere

Flere højtuddannede og bedre match med erhvervslivets behov

Flere højtuddannede og bedre match med erhvervslivets behov Flere højtuddannede og bedre match med erhvervslivets behov Møde i Vækstforum den 21. januar 2011 REGERINGEN Flere højtuddannede og bedre match med erhvervslivets behov Møde i Vækstforum den 21. januar

Læs mere

Fagbevægelsens strategi på de videregående uddannelsesområder

Fagbevægelsens strategi på de videregående uddannelsesområder Fagbevægelsens strategi på de videregående uddannelsesområder Mål og visioner Såvel arbejdsmarkedet som uddannelsesmønstret er under opbrud i disse år. Ændringerne på arbejdsmarkedet afspejler i høj grad

Læs mere

FORSKNINGS DET FORMELLE OG OG INNOVATIONSORDNINGER DANMARK

FORSKNINGS DET FORMELLE OG OG INNOVATIONSORDNINGER DANMARK FRA ER DEN FORSKNING LIGE VEJ TIL ALTID INNOVATION BEDST? OM DEBATNOTAT VIRKSOMHEDERS VEJE BRUG TIL ØGET AF ERHVERVSRETTEDE SAMSPIL MELLEM FORSKNINGS DET FORMELLE OG OG INNOVATIONSORDNINGER IKKE-FORMELLE

Læs mere

på de erhvervsrettede uddannelsesinstitutioner

på de erhvervsrettede uddannelsesinstitutioner Vejledning om FVU på de erhvervsrettede uddannelsesinstitutioner Undervisningsministeriet, februar 2011 Forord Gode grundlæggende færdigheder i læsning, skrivning og regning er i stigende omfang vigtige

Læs mere

Strategi 2015 Rammer for frivilligheden Målrettet udvikling Social innovation Kommunikation Fortalerarbejde Fundraising

Strategi 2015 Rammer for frivilligheden Målrettet udvikling Social innovation Kommunikation Fortalerarbejde Fundraising Strategi 2015 Rammer for frivilligheden Målrettet udvikling Social innovation Kommunikation Fortalerarbejde Fundraising 1 2 Indhold Rammer for frivilligheden Målrettet udvikling Social innovation Kommunikation

Læs mere

UDDANNELSE FOR FREMTIDEN - UDDANNELSE FOR ALLE

UDDANNELSE FOR FREMTIDEN - UDDANNELSE FOR ALLE FM 2012/34 Redegørelse om Naalakkersuisuts Uddannelsesstrategi Departementet for Uddannelse og Forskning April 2012 UDDANNELSE FOR FREMTIDEN - UDDANNELSE FOR ALLE FM 2012/34 IIN sagsnr. 2012-059845 2 Forord

Læs mere

Erhvervsakademiuddannelserne i et aftagerperspektiv

Erhvervsakademiuddannelserne i et aftagerperspektiv 1 Erhvervsakademiuddannelserne i et aftagerperspektiv 2. Udgave, 26. september 2011 Forfattere: Line Gry Knudsen (seniorkonsulent) Magnus Balslev Jensen (konsulent) Rapporten er udarbejdet i samarbejde

Læs mere

Diplomuddannelserne. Fleksibilitet og gennemsigtighed. Evalueringsrapport DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT

Diplomuddannelserne. Fleksibilitet og gennemsigtighed. Evalueringsrapport DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Diplomuddannelserne Fleksibilitet og gennemsigtighed Evalueringsrapport DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Diplomuddannelserne 2007 Danmarks Evalueringsinstitut Trykt hos Vester Kopi Eftertryk med kildeangivelse

Læs mere

Så velfærdskæden ikke hopper af... National strategi....for velfærdsuddannelserne

Så velfærdskæden ikke hopper af... National strategi....for velfærdsuddannelserne Så velfærdskæden ikke hopper af... National strategi...for velfærdsuddannelserne 1 1 2 4 5 8 12 Forord Indledning og sammenfatning Anbefalinger og konkrete forslag Indsatsområde I: Vejen til uddannelserne

Læs mere

Læs om... Et fælles løft Journalistiske arbejdspladskurser med afsæt i den enkelte medievirksomhed er en kursusform, der vinder indpas.

Læs om... Et fælles løft Journalistiske arbejdspladskurser med afsæt i den enkelte medievirksomhed er en kursusform, der vinder indpas. #3 2014 Læs om... 4 6 12 14 16 18 19 20 22 2 Redaktion: Marlene Jørgensen (ansv.), Klaus Hollmann, Christina Jo Larsen, Lars Bo D. Hansen, Stine Charlotte Hansen og Ralf Andersson Design: Sanne Timmermann

Læs mere

Rådet for Erhvervsakademiuddannelser og Professionsbacheloruddannelser

Rådet for Erhvervsakademiuddannelser og Professionsbacheloruddannelser Rådet for Erhvervsakademiuddannelser og Professionsbacheloruddannelser Rådets beretning for 2009 Rådet for Erhvervsakademiuddannelser og Professionsbacheloruddannelser Rådets beretning for 2009 Undervisningsministeriet

Læs mere

VEU-Center MidtØst. Vi hjælper gerne jobcentre, fagforeninger, a-kasser og andre interessenter med information og vejledning om:

VEU-Center MidtØst. Vi hjælper gerne jobcentre, fagforeninger, a-kasser og andre interessenter med information og vejledning om: VEU-Center MidtØst Én indgang til voksenog efteruddannelse Vi hjælper gerne jobcentre, fagforeninger, a-kasser og andre interessenter med information og vejledning om: Grundlæggende voksenuddannelse (GVU)

Læs mere

job i danmark Arbejde med ældre, syge og handicappede o B i danmark JOBB I DAnMA

job i danmark Arbejde med ældre, syge og handicappede o B i danmark JOBB I DAnMA UDNIENIE W DANII job i danmark o B i danmark Informationspjece til udlændinge om muligheder for at arbejde og leve i Danmark working in denm ARBEIT IN DÄ JOBB I DAnMA Arbejde med ældre, syge og handicappede

Læs mere

Gymnasier til fremtiden. Parat til at læse videre

Gymnasier til fremtiden. Parat til at læse videre Gymnasier til fremtiden Parat til at læse videre December 2014 Gymnasier til fremtiden Parat til at læse videre December 2014 Gymnasier til fremtiden 5 Indhold Gymnasier til fremtiden... 7 Regeringens

Læs mere

FORORD. Formålet med IKA er, at deltagerne får den uddannelse, som svarer til de kompetencer, de ønsker at opnå. Hverken mere eller mindre.

FORORD. Formålet med IKA er, at deltagerne får den uddannelse, som svarer til de kompetencer, de ønsker at opnå. Hverken mere eller mindre. FORORD I en tid hvor praksisnær kompetenceudvikling og skolernes bestræbelser på at leve op til det Nye AMU ruller gennem vores skolesystemer, kommer støtte til institutionernes uddannelsesplanlægning

Læs mere

erhvervsuddannelser som vækstforstærker 6 forslag til bedre

erhvervsuddannelser som vækstforstærker 6 forslag til bedre erhvervsuddannelser som vækstforstærker 6 forslag til bedre erhvervsuddannelser Indhold 2 Forord 7 Godt udgangspunkt 13 Forslag 1: Bedre og mere relevant undervisning kernen 17 Forslag 2: Bedre alternativer

Læs mere

Pædagoguddannelsen og læreruddannelsen

Pædagoguddannelsen og læreruddannelsen Pædagoguddannelsen og læreruddannelsen Redegørelse til Folketinget UNDERVISNINGSMINISTERIET - MARTS 2004 Pædagoguddannelsen og læreruddannelsen Redegørelse til Folketinget Marts 2004 Pædagoguddannelsen

Læs mere

Øget kompetenceudvikling? -et debatoplæg

Øget kompetenceudvikling? -et debatoplæg Øget kompetenceudvikling? -et debatoplæg Indledning I februar 2006 afsluttede trepartsudvalget om livslang opkvalificering og uddannelse for alle på arbejdsmarkedet sit arbejde. FTF deltog i udvalgsarbejdet

Læs mere