Nulpunktsanalyse 2012

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Nulpunktsanalyse 2012"

Transkript

1 Region Midtjylland Skottenborg Viborg Nulpunktsanalyse 2012 Region Midtjylland Nulpunktsanalyse 2012 Ungdomsuddannelserne i Region Midtjylland Regional Udvikling 2012

2 Et fælles udgangspunkt Vi har i Region Midtjylland arbejdet hårdt på at nå de nationale målsætninger om, at 95 % af en ungdomsårgang skal have en ungdomsuddannelse, og 60 % skal gennemføre en videregående uddannelse inden 2015, Jeg synes, vi er nået langt: sammen med Region Nordjylland ligger på delt første plads i forhold til ungdomsuddannelserne, hvor 86,9 % gennemfører en ungdomsuddannelse, og 54,5 % afslutter en videregående uddannelse. Regionsrådet og de regionale ungdomsuddannelsesinstitutioner har sammen iværksat en lang række projekter, som alle har til formål at skabe gode rammer for de unges uddannelsesmuligheder. Det gælder både indholdet i ungdomsuddannelserne og i forhold til at skabe gode betingelser for at gennemføre. For at fortsætte vores samarbejde om denne opgave er det vigtigt, at vi kender vores udgangspunkt. Der er ikke lang tid til 2015, så vi skal fokusere vores indsats i de kommende år. Med denne nulpunktsanalyse har vi nu et mere klart billede af udgangspunktet for vores indsats. For eksempel viser analysen, at 92 % går i gang med en ungdomsuddannelse umiddelbart efter grundskolen. Nogle har dog svære betingelser, eksempelvis rammes alt for mange unge af manglen på praktikpladser. Region Midtjyllands Nulpunktsanalyse 2012 I Regionsrådet vil vi i efteråret 2012 vedtage vores uddannelsesstrategi, og vi håber, at den kan blive afsæt for endnu flere gode fælles uddannelsesprojekter God læsning August 2012 Region Midtjylland 1. Oplag: 500 stk Bent Hansen, regionsrådsformand Fotos: Niels Aage Skovbo Kontakt: ISBN: Side 2 Side 3

3 Nulpunktsanalysens 7 fokuspunkter 95% målsætningen 1. De unges forudsætninger fra grundskolen 2. Overgangen fra grundskole til ungdomsuddannelse 3. Nærhed til ungdomsuddannelserne 60% målsætningen 7. Relevante videregående uddannelsesmuligheder for de unge efter endt ungdomsuddannelse 4. Gennemførelsesfrekvens på ungdomsuddannelserne 5. Praktikpladssituationen 6. Helhedsorienteret og sammenhængende indsats på ungeområdet Region Midtjyllands Nulpunktsanalyse 95 % af en årgang skal have en ungdomsuddannelse og 60 % skal have en videregående uddannelse. Det er den målsætning, der er sat op i Region Midtjyllands uddannelsespolitik, helt i tråd med Regeringens målsætning. Der er sat mange projekter i gang bl.a. for at nå 95 % målsætningen. Heraf har Regionsrådet bevilget 120 projekter gennem Region Midtjyllands uddannelsespulje. En stor del af disse projekter sigter på at fremme 95 % målsætningen enten direkte eller indirekte. Men der er stadig rum for forbedringer samlet set, så vi i Region Midtjylland kan leve op til målsætningen. Derfor er der nu lavet en nulpunktsanalyse. Analysen ser på både 95 % og 60 % målsætningen, og kan dermed bruges som et redskab til at se på den samlede effekt af de initiativer/projekter, der bliver sat i gang set som en samlet indsats. Helt konkret rummer nulpunktsanalysen syv fokuspunkter, som hver især er afgørende for, at de unge gennemfører en ungdomsuddannelse og efterfølgende får en videregående uddannelse. Der vil i analysen være fokus på både før, efter og under ungdomsuddannelserne. Analysen er lavet udelukkende ved hjælp af åben statistik, hvilket muliggør, at den kan opdateres med faste intervaller. Samtidig er det muligt at gendanne tallene for dem, der måtte have interesse heri. 81% af eleverne på hovedforløbet på Bygge og Anlæg gennemfører uddannelsen. Indikator 4.1 af eleverne på hovedforløbet på Krop og Stil står uden en 3% praktikaftale, det er den laveste andel på alle erhvervsuddannelserne. I Region Midtjylland er der samlet set 36%, der står uden en praktikaftale. Indikator 5.1 Side 4 Side 5

4 Fokus 1 De unges forudsætninger - fra grundskole, produktionsskole, de frie kostskoler og VUC enkeltfag En afgørende faktor for, at de unge gennemfører en ungdomsuddannelse er, at de har de rette forudsætninger, det være sig de unges faglige niveau, læringslyst og sociale kompetencer. Produktionsskolerne, de frie kostskoler og VUC enkeltfag har en særlig opgave i forhold til at klæde de ikke-uddannelsesparate unge på til at kunne gennemføre en ungdomsuddannelse. Fokus punkt 1 har to indikatorer til at måle i hvilken udstrækning det lykkes at optimere de unges forudsætninger fra grundskolen. Indikator 1.1. viser, hvor mange elever, der forlader grundskolen med utilstrækkelige formelle forudsætninger i dansk og i matematik. Elever med utilstrækkelige formelle forudsætninger defineres her som elever, der enten har forladt grundskolen uden at aflægge alle folkeskolens afgangsprøver i dansk og matematik, eller har opnået en karakter under 2. Indikator 1.2. viser, hvor mange elever, som bliver vurderet ikke-uddannelsesparate af Ungdommens Uddannelsesvejledning (UU), efterskoler eller andre. Figurerne for de to indikatorer findes på de næste sider. Side 6 Side 7

5 Indikator 1.1. Andel af årige med utilstrækkelige formelle dansk- eller matematikkundskaber, 2011 Indikator 1.2. Andel af elever i grundskolens 9. og 10. klasse, der vurderes ikke at være uddannelsesparate, 2011 Aarhus Syddjurs Skanderborg Silkeborg Samsø Randers Odder Norddjurs Horsens Hedensted Favrskov Viborg Struer Skive Ringkøbing-Skjern Lemvig Ikast-Brande Holstebro Herning Region Midtjylland Hele landet 0% 1% 2% 3% 4% 5% 6% 7% 8% 9% Figur 1.1. viser, at knap 5 % af de årige i Region Midtjylland ikke har tilstrækkelige formelle danskkompetencer, mens knap 6% har utilstrækkelige matematikkundskaber, svarende til henholdsvis og personer. Det vurderes, at der vil være et relativt stort sammenfald af personer, der både har utilstrækkelige dansk- og matematikkundskaber. Figuren illustrerer samtidig, at der for kommuner, der ikke selv har ungdomsuddannelser kan ske en fraflytning af de unge, for at de har mulighed for at få en ungdomsuddannelse, jf. fokus 3 omkring nærhed til ungdomsuddannelserne. Her viser figurerne, hvor langt de unge har til en given ungdomsuddannelse. Det er en fraflytning, der aldersmæssigt er sket før denne opgørelse. Det bedste eksempel herpå er Samsø kommune, der har den største procentvise andel af unge med utilstrækkelige dansk- og matematikkundskaber. Dette skal sammenholdes med det reelle antal af årige i Samsø Kommune, som kun udgør 65 personer. Andel elever i 9. og 10. kl. der søger en EUD og ikke er uddannelses parat Andel elever i 9. og 10. kl. der søger en gymnasial uddannelse og ikke er uddannelses parate Figur 1.2. viser, at kun 0,3% af de elever, der søger en erhvervsuddannelse (EUD) i Region Midtjylland vurderes ikke-uddannelsesparate, mens knap 4% af dem, der søger en gymnasial uddannelse ikke vurderes at være uddannelsesparate af Ungdommens Uddannelsesvejledning (UU). Der ses her kun på den gruppe, der reelt tilmelder sig en EUD eller gymnasial uddannelse. Denne figur viser et positivt billede, af hvor mange elever i grundskolen, der vurderes uddannelsesparate, men dette skal ses i kontrast til indikator 1.1., som viser at min. 5% af årige har utilstrækkelige dansk- og matematikkundskaber. Alle elever er opgjort efter folkeregisteradresse. 84%har en ordinær praktikaftale på hovedforløbet på Krop og Stil. Indikator % af de unge i Viborg Kommune tilmelder sig en ungdomsuddannelse, når de forlader grundskolen. Indikator 2.1 Side 8 Side 9

6 Fokus 2 Overgang fra grundskole til ungdomsuddannelse Det er vigtigt, at de unge er godt rustede til at klare overgangen fra grundskole til ungdomsuddannelse. God og relevant vejledning er central for at sikre det bedste match mellem den unges forudsætninger og interesse og det mest relevante ungdomsuddannelsestilbud. Andre forhold spiller også ind i forhold til om den unge klarer overgangen og får fodfæste på ungdomsuddannelsen, fx. social baggrund. Fokus punkt 2. har to indikatorer til at måle, hvor mange elever der klarer overgangen fra grundskole til ungdomsuddannelse, og hvor lang tid de bruger på det. Indikator 2.1. viser, hvor mange elever fra grundskolens 9. og 10. klasse, som i 2011 tilmeldte sig en ungdomsuddannelse umiddelbart efter grundskolen fordelt på erhvervsuddannelser og gymnasiale uddannelser. Indikator 2.2. viser, hvor lang tid der går fra afslutning af grundskolen til de unge påbegynder en ungdomsuddannelse igen fordelt på erhvervsuddannelser og gymnasiale uddannelser. Figurerne for de to indikatorer findes på de næste sider. Side 10 Side 11

7 Indikator 2.1. Andel af elever, der tilmelder sig en ungdomsuddannelse, når de forlader grundskolen, 2011 Indikator 2.2a. Tid fra endt grundskole til påbegyndelse af gymnasial uddannelse, for elever, der har afsluttet grundskolen i 2008 Aarhus Syddjurs Skanderborg Silkeborg Samsø Randers Odder Norddjurs Horsens Hedensted Favrskov Viborg Struer Skive Ringkøbing-Skjern Lemvig Ikast-Brande Holstebro Herning Region Midtjylland Hele landet 0% 20% 40% 60% 80% 100% Andel der tilmelder sig en erhvervsfaglig ungdomsuddannelse Andel der tilmelder sig en gymnasial ungdomsuddannelse Figur 2.1. viser, at 92% af eleverne i Region Midtjylland, der forlader grundskolen efter 9. eller 10. klassetrin, tilmelder sig en ungdomsuddannelse. De fordeler sig således, at 70% tilmelder sig en gymnasial uddannelse, og 22% tilmelder sig en erhvervsfaglig uddannelse. Aarhus Viborg Syddjurs Struer Skive Skanderborg Silkeborg Samsø Ringkøbing-Skjern Randers Odder Norddjurs Lemvig Ikast-Brande Horsens Holstebro Herning Hedensted Favrskov Region Midtjylland Figur 2.2a. viser, at der er flest der påbegynder en gymnasial ungdomsuddannelse umiddelbart efter endt grundskole. I 2008 var 69% påbegyndt en gymnasial ungdomsuddannelse 3 måneder efter endt grundskole i Region Midtjylland, 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 27 mdr 15 mdr 3 mdr mens tallet er henholdsvis 68% og 67% 15 og 27 måneder efter. Dette viser, at der sker et mindre frafald fra de gymnasiale ungdomsuddannelser i Region Midtjylland. 93%gennemfører hovedforløbet på Bygnings- og Brugerservice. Indikator %gennemfører en Hhx-eksamen i Region Midtjylland. Indikator 4.2 Side 212 Side 13

8 Indikator 2.2b. Tid fra endt grundskole til påbegyndelse af erhvervsfaglig uddannelse, for elever, der har afsluttet grundskolen i 2008 Aarhus På vej til ungdomsuddannelse Djursland Viborg Syddjurs Struer Skive Skanderborg Silkeborg Samsø Ringkøbing-Skjern Randers Odder Norddjurs Lemvig Ikast-Brande Horsens Holstebro Herning Hedensted Favrskov Region Midtjylland Figur 2.2b. viser, at der er en tendens til at eleverne starter senere på en erhvervsuddannelse end tilfældet er på de gymnasiale uddannelser. Tallene viser, at der efter 3 måneder er 31% af eleverne, der har påbegyndt en erhvervsfaglig uddannelse 0% 10% 20% 30% 40% 50% 27 mdr 15 mdr 3 mdr i Region Midtjylland, mens tallet efter henholdsvis 15 og 27 måneder er steget til 32% og 33%. Projekt Nye veje i Vejledning og Fastholdelse fik i 2008 bevilget ca. 1,2 mio. kr. fra Region Midtjyllands Udviklingspulje til uddannelse. Projektet har bl.a. haft fokus på en styrket brobygningsindsats for at få flere ind på ungdomsuddannelserne samtidig med, at de gerne skulle ramme den rigtige ungdomsuddannelse for den enkelte. Dette er bl.a. sket ved, at ungdomsuddannelserne i Grenaa udarbejdede en fælles beskrivelse af ungdomsuddannelserne. Denne blev sendt til alle skolevejledere på Djursland, som brugte den i klasserne som optakt til brobygningen, ligesom den blev lagt på skolernes intranet, så forældrene også kunne bruge den til at snakke med de unge om valg af ungdomsuddannelse. Selve brobygningen blev forsøgt ændret til, at 8.-klasserne i løbet af 6 dage besøgte alle ungdomsuddannelserne i Grenaa. Følgeforskningen viser, at Hel Intro, som den nye brobygningsindsats kaldes, gør eleverne mere åbne over for at overveje flere uddannelsesmuligheder. Andelen af elever, der synes, at de har fået åbnet øjnene for uddannelser, de ikke havde tænkt på før, er næsten dobbelt så stor blandt Hel Intro deltagerne (48%) i forhold til deltagere i den generelle intro (25%). Fakta Titel: Nye Veje i Vejledning og Fastholdelse Periode: November Februar 2011 Samlet budget: kr., hvoraf Regionsrådet har bevilget kr. til projektet. Projektdeltagere: Viden Djurs, UU-Djursland, Grenaa Gymnasium, SOSU Randers afdeling i Grenaa, Produktionsskolen, Ungdomsskolen, 10. klassecentret, ligesom et bredt udsnit af folkeskolelærere fra hele Djursland har deltaget i arbejdsgrupperne. Projektet har haft tilknyttet følgeforskning fra Teknologisk Institut. Læs mere her: <2% af eleverne i grundskolens 9. og 10. klasse i Ikast-Brande, Ringkøbing- Skjern og Samsø kommuner vurderes ikke-uddannelsesparate. Indikator % af de unge i Lemvig Kommune, der påbegynder en ungdomsuddannelse, er 3 måneder efter endt grundskole påbegyndt en gymnasial uddannelse. Indikator 2.2a Side 14 Side 15

9 Fokus 3 Nærhed til ungdomsuddannelserne Det er påvist, at en lang transporttid har en negativ effekt på unges gennemførelse af en ungdomsuddannelse. Der skal være et bredt udbud af ungdomsuddannelser inden for et rimelig geografisk område, så alle har mulighed for at starte på den ungdomsuddannelse de nu ønsker uden at få en meget lang transporttid. Fokus punkt 3 har én indikator til at vise, om unge i Region Midtjylland har adgang til et bredt udbud af ungdomsuddannelser inden for en rimelig transportafstand. Indikator 3.1 viser de unges transporttid til henholdsvis erhvervsuddannelserne og de gymnasiale uddannelser. Se figurerne for indikator 3.1. på de følgende sider. Side 16 Side 17

10 Figur 3.1c. HHX Indikator 3.1. Rejsetid til ungdomsuddannelserne i Region Midtjylland med tilgængelig offentlig transport for årgang 1996, 2012 Indikator 3.1. viser, ungdomsuddannelsernes placering i Region Midtjylland, og hvor lang rejsetid, der er til de forskellige ungdomsuddannelser. I henhold til figur 3.1a. viser det sig, at 97,3% af årgang 1996 har mindre end 90 minutters transporttid til et STX. For transporttiden til et HF (figur 3.1b.) er det 94,0%, der har mindre en 90 minutter. 96,9% af årgang 1996 har mindre end 90 minutters transporttid til nærmeste HHX (figur 3.1c.), mens 94,9% har en transporttid på under 90 minutter til nærmeste HTX udbud (figur 3.1d). For EUD samlet har 96,9% af årgangen mindre end 90 minutters transport. Ungdomsuddannelse: Højere handelseksamen (HHX) Rejsetider: 0-30 min min min min. Figur 3.1a. STX min. Datakilde: Dataudtræk fra Rejseplanen - august Beregningsforudsætninger: Ganghastighed til og fra stoppesteder. Over 90 min. Figur 3.1d. HTX Ungdomsuddannelse: Studentereksamen (STX) Rejsetider: 0-30 min min min. Datakilde: Dataudtræk fra Rejseplanen - august Beregningsforudsætninger: Ganghastighed til og fra stoppesteder. Rejsetider: min. Ungdomsuddannelse: Højere teknisk eksamen (HTX) 0-30 min min. Over 90 min min min min min. Figur 3.1b. HF Datakilde: Dataudtræk fra Rejseplanen - august Beregningsforudsætninger: Ganghastighed til og fra stoppesteder. Figur 3.1e. EUD Over 90 min. Ungdomsuddannelse: Højere forberedelses eksamen (HF) 0-30 min min min min. Datakilde: Dataudtræk for rejseplanen - august 2012 Beregningsforudsætninger: Ganghastighed til og fra stoppested min min min. Over 90 min min. Datakilde: Dataudtræk fra Rejseplanen - august Beregningsforudsætninger: Ganghastighed til og fra stoppesteder. Side 18 Rejsetider: 0-30 min min. Datakilde: Dataudtræk fra Rejseplanen - august Beregningsforudsætninger: Ganghastighed til og fra stoppesteder. Rejsetider: Ungdomsuddannelse: Erhvervsuddannelse (EUD) Over 90 min. Side 19

11 Fokus 4 Gennemførelsesfrekvensen på ungdomsuddannelserne Region Midtjyllands målsætning er, på linje med regeringens, at 95% af en årgang skal have en ungdomsuddannelse. Det stiller krav til både den unge og til uddannelsesinstitutionerne. Fokuspunkt 4 har fire indikatorer til at vise, hvordan ungdomsuddannelserne i Region Midtjylland ser ud i forhold til gennemførelsesfrekvensen. Indikator 4.1. viser gennemførelsesfrekvensen på de 12 forskellige indgange på erhvervsuddannelsen. Indikator 4.2. viser gennemførelsesfrekvensen på de gymnasiale uddannelser. Indikator 4.3. viser gennemførelsesfrekvensen på de erhvervsfaglige uddannelser i Region Midtjylland fordelt på de enkelte uddannelsesinstitutioner. Indikator 4.4a og 4.4b. viser gennemførelsesfrekvensen på de gymnasiale uddannelser fordelt på de almengymnasiale uddannelser i figur 4.4a. og de erhvervsgymnasiale i figur 4.4b. Se figurerne for de fire indikatorer på de følgende sider. Side 20 Side 21

12 Indikator 4.1. Andel af elever på erhvervsuddannelserne, der gennemfører henholdsvis grundforløbet og hovedforløbet, 2010 Indikator 4.2. Andel af elever på de gymnasiale uddannelser i Region Midtjylland, der gennemfører hele ungdomsuddannelsen, 2010 Figur 4.1. viser, at 76% af de elever, der påbegynder grundforløbet på en erhvervsuddannelse i Region Midtjylland gennemfører grundforløbet. Der er store variationer mellem de forskellige grundforløb, og de varierer fra 57%, der gennemfører grundforløbet på Bygnings- og brugerservice og Strøm, styring og IT til 89%, der gennemfører grundforløbet på Krop og stil. Det viser sig altså, at der stadig er et stort frafald på erhvervsuddannelsernes grundforløb, som er problematisk i forhold til atnå regeringens målsætning om, at 95% af en ungdomsårgang skal have en ungdomsuddannelse. Figuren viser ligeledes, at gennemførelsen på hovedforløbene er højere end på grundforløbene. I gennemsnit gennemfører 81% det påbegyndte hovedforløb på erhvervsuddannelserne, men igen er der store forskelle hovedforløbene imellem, hvor 68% gennemfører hovedforløbet Mad til mennesker, mens 93% gennemfører hovedforløbet på Bygnings- og brugerservice. EUD i Region Midtjylland EUD i hele landet Gymnasiale uddannelser i Region Midtjylland 87% Gymnasiale uddannelser i hele landet 87% Grundforløb Hovedforløb 81% 76% 81% 72% Figur 4.2. viser, at 87% af de elever, der påbegynder en gymnasial uddannelse i Region Midtjylland, gennemfører ungdomsuddannelsen. Der er forskelle de fem gymnasiale uddannelser imellem. På det almene gymnasium (Stx) gennemfører 87%, svarende til regionsgennemsnittet, mens 78% gennemfører en Htx uddannelse. Bil, fly og anden transport Bygnings- og brugerservice Strøm, styring og IT Sundhed, omsorg og pædagogik Stx Hf 78% 93% 87% 79% 87% 82% 66% 57% 57% 71% Merkantil Produktion og udvikling Transport og logistik Medieproduktion Hhx Htx 81% 71% 83% 65% 83% 62% 73% 71% 81% 78% Dyr, planter og natur Krop og stil Mad til mennesker Bygge og anlæg 80% 74% 68% 81% 49% af eleverne, der går på et Merkantilt hovedforløb, står uden nogen form for praktikaftale, og kan derfor ikke gennemføre deres uddannelse. Indikator % 89% 63% 68% Side 22 Side 23

13 Indikator 4.3. Andel af elever fordelt på erhvervsuddannelsesinstitutioner i Region Midtjylland, der gennemfører uddannelsen, 2010 Figur 4.3. viser gennemførelsesfrekvensen på erhvervsuddannelserne fordelt efter institution. Der er store forskelle institutionerne imellem, varierende fra godt 40% til ca 90%, med et regionalt gennemsnit på knap 60%. Dette skal dog ses i lyset af praktikpladssituationen, der illustreres i det følgende fokuspunkt - Fokus 5. Forudsætninger for uddannelse Horsens Projekt Chanceulighed - nej tak fik i 2010 bevilget ca. 3,2 mio. kr. fra Region Midtjyllands Udviklingspulje til uddannelse. Når børn og unges forskellige sociale forudsætninger har væsentlig betydning for deres succes i uddannelsessystemet, skyldes det, at f.eks. institutionskulturer og pædagogiske metoder passer bedre til nogle unges forudsætninger f.eks. normer, adfærd og sproglige koder end til andre unges. Vi ved også, at der er en sammenhæng mellem de unges kulturelle kapital og uddannelsesfrekvensen, siger Karin Løvenskjold Svejgaard fra Nationalt Center for Erhvervspædagogik Metropol, som leder projektet sammen med Horsens Kommune. Formålet med projektet er at skabe en kulturel forandringsproces på den enkelte uddannelsesinstitution og institutionerne imellem med henblik på at minimere chanceuligheden i uddannelsessystemet. Projektet består af tre delprojekter: - Pædagogisk udviklingsprojekt - Uddannelsesløft og kulturel indvielse af forældrene - Følgeforskningsprojekt Fakta Titel: Chanceulighed - nej tak Periode: December November 2014 Samlet budget: kr., hvoraf Regionsrådet har bevilget kr. til projektet. Projektdeltagere: Horsens Gymnasium, Learnmark, Horsens Kommune og Bankager Skolen. Projektet har tilknyttet følgeforskning fra DPU. Læs mere her: chanceulighed-nej-tak/ 81% af de årige i Aarhus Kommune har i 2011 mindst en ungdomsuddannelse. Indikator 6.1 Side 24 Side 25

14 Indikator 4.4a. Andel af elever på de almengymnasiale uddannelsesinstitutioner i Region Midtjylland, der gennemfører uddannelsen, 2010 Indikator 4.4b. Andel af elever på de erhvervsgymnasiale uddannelsesinstitutioner i Region Midtjylland, der gennemfører uddannelsen, 2010 * Der er brugt tal fra 2009, da der ikke foreligger tal fra Figur 4.4a. og 4.4b. viser gennemførelsen, når der ses på de enkelte gymnasiale uddannelsesinstitutioner. Der hvor uddannelsesinstitutionerne rummer flere uddannelser fx Stx, Hf og IB, tæller de kun én gang, med en gennemsnitlig gennemførelsesprocent, hvis andet ikke er anført. Der er markante forskelle institutionerne imellem, også ift. sammenlignelige ungdomsuddannelser. Det ses fx, at Hhx på Viden Djurs har en gennemførelsesfrekvens på knap 70% mod knap 90% på Hhx på Herningsholm Gymnasium. * Der er brugt tal fra 2009, da der ikke foreligger tal fra ,8% af de årige i Region Midtjylland har i 2011 utilstrækkelige formelle danskkundskaber. Indikator 1.1 Side 26 Side 27

15 Fokus 5 Praktikpladssituationen For at de unge på erhvervsuddannelserne kan gennemføre hele deres uddannelse, skal der være det nødvendige antal praktikpladser/skolepraktikpladser til stede. En praktikplads er en forudsætning for, at en elev, der har afsluttet grundforløbet, kan påbegynde hovedforløbet på en erhvervsuddannelse. Fokuspunkt 5 har én indikator til at måle, om der er et tilstrækkeligt antal ordinære praktikpladser til rådighed for eleverne på erhvervsuddannelserne i Region Midtjylland. Indikator 5.1. illustrerer praktikpladssituationen 10 måneder efter, at eleverne har gennemført deres grundforløb. Se figurerne for indikator 5.1. på de følgende sider. Danske erhvervsuddannelser foregår fortrinsvist som vekseluddannelser mellem skoleperioder og praktikophold i virksomheder. De elever, der ikke opnår en ordinær praktikaftale, har under visse betingelser mulighed for at fuldføre deres uddannelse i skolepraktik. Læs mere om, hvilke uddannelser der tilbyder skolepraktik og hvilke adgangskrav der er til skolepraktik på følgende link: eller scan QR-koden Side 28 Side 29

16 Indikator 5.1. Andel af elever med en praktikpladsaftale med en virksomhed 10 måneder efter gennemført grundforløb, 2010 Figur 5.1. viser, at 52% af eleverne i Region Midtjylland i 2010 har en ordinær praktikaftale 10 måneder efter de har afsluttet deres grundforløb. Det svarer til at elever, der har en ordinær praktikplads. Hertil er g andre der transportmidler 4% i skolepraktik og 6%, der har mistet en praktikplads. Dermed er der i alt kun 62% af de elever, der har gennemført et grundforløb, som har eller har haft, mulighed for at gennemføre hovedforløbet og dermed deres uddannelse. Figuren viser ligeledes, at der er store forskelle på praktikpladssituationen de forskellige forløb imellem. På Krop og stil er der fx 84%, der har en ordinær praktikaftale, mens 4% er i skolepraktik. I den anden ende finder vi Transport og logistik, hvor kun 36% har en ordinær praktikaftale og 4% er i skolepraktik. Samtidig er der her 40%, der står uden en praktikaftale. Værst ser det dog ud på Merkantil, hvor knap 50% står uden en praktikaftale. Dyr, planter og natur 3% 17% 16% 64% Krop og stil 3% 4% 9% 84% Mad til mennesker 2% 45% 40% 13% 36% Region Midtjylland i alt EUD hele landet* Medieproduktion Merkantil Produktion og udvikling 8% 4% 6% 5% 4% 11% Andel uden aftale Andel med mistet aftale Andel med ordinær aftale Andel i skolepraktik 52% 36% 8% 47% 39% 8% 47% 37% 11% 42% 49% 59% 23% 7% 5% Bil, fly og andre transportmidler Bygge og anlæg Bygnings- og brugerservice Strøm, styring og IT Sundhed, omsorg og pædagogik Transport og logistik 8% 5% 7% 6% 2% 4% 48% 36% 67% 20% 8% 54% 36% 54% 36% 57% 33% 36% 40% 8% 4% 4% 8% 19% * Der er brugt tal fra 2009, da der ikke foreligger tal fra 2010 endnu. 93% af eleverne på JU Vejlby gennemførte i 2010 deres uddannelse i alderen i Region Midtjylland er fuldtidsledige i matchgruppe Indikator i 2010, hvilket svarer til 1% af gruppen. Indikator 6.3 Side 30 Side 31

17 Fokus 6 En helhedsorienteret og sammenhængende indsats Hvis 95% af en ungdomsårgang skal have en ungdomsuddannelse, er det centralt, at de mange aktører, der har en opgave og en relation til den unge, arbejder sammen om at få de unge i uddannelse. Der er behov for, at alle tiltag videreformidles til de øvrige aktører, der kommer i berøring med eller har et ansvar for den unge. Derved kan det sikres, at der hele tiden arbejdes ud fra en helhedsorienteret tilgang, hvor den eksisterende viden om den unge og den unge selv ikke falder ned mellem de forskellige kasser. Der skal arbejdes ud fra en helhedsorienteret tilgang og den unge skal opleve sammenhæng i indsatsen. Indikator 6.1. ser på andelen af årige, der har mindst en ungdomsuddannelse, mens indikator 6.2. viser andelen af årige, der er på anden offentlig forsørgelse end SU. Indikator 6.3. ser på andelen af fuldtidsledige fordelt efter matchgrupper. Figurerne for de tre indikatorer kan ses på de næste sider. Side 32 Side 33

18 Indikator 6.1. Andel af årige med mindst en ungdomsuddannelse, 2011 Indikator 6.2. Andel af årige på anden offentlig forsørgelse end SU og barselsdagpenge, 2010 Viborg Struer Skive Ringkøbing-Skjern Lemvig Ikast-Brande Holstebro Herning Aarhus Syddjurs Skanderborg Silkeborg Samsø Randers Odder Norddjurs Horsens Hedensted Favrskov Region Midtjylland Hele landet 0% 2% 4% 6% 8% 10% 12% 14% 16% Figur 6.1. viser, at der blandt de årige er 77%, der har mindst en ungdomsuddannelse. Der er dermed stadig et godt stykke op til målsætningen om, at 95% skal have en ungdomsuddannelse. Denne indikator er lige ledes med til at illustrere, at de unge flytter sig efter uddannelse, men samtidig er udflytningen for nogle kommuner størrer end tilbageflytningen. Aarhus Kommune er den kommune, der har den største andel af årige med mindst en ungdomsuddannelse med 81%. Dette skal ses i lyset af, at Aarhus er regionens største uddannelsesby og derfor tiltrækker den mange unge, der læser på en videregående uddannelse. Figur 6.2. viser, at 11% af de årige i Region Midtjylland er på anden offentlig forsørgelse end SU og barselsdagpenge. Dette indikerer, at der er en stor gruppe af unge, der hverken er i job eller uddannelse. af de almen gymnasiale elever på Herning Gymnasium, Holstebro Gymnasium >90% og HF, Ikast-Brande Gymnasium, Lemvig Gymnasium, Bjerringbro Gymnasium, Ringkjøbing Gymnasium, Horsens HF & VUC, Skanderborg Gymnasium og Skanderborg-Odder Center for uddannelse gennemfører uddannelsen. Indikator 4.4a 68% gennemfører hovedforløbet på EUD-indgangen Mad til mennesker. Indikator 4.1 Side 34 Side 35

19 Indikator 6.3. Andel af fuldtidsledige årige, fordelt efter matchgruppe 1,2 og 3, 2010 Aarhus Viborg Syddjurs Struer Skive Skanderborg Silkeborg Samsø Ringkøbing-Skjern Randers Odder Norddjurs Lemvig Ikast-Brande Horsens Holstebro Herning Hedensted Favrskov Region Midtjylland Hele landet 0% 2% 4% 6% 8% 10% 12% 14% Match 1: Jobklar Match 2: Indsatsklar Match 3: Midlertidig passiv Figur 6.3. viser, at 5% af de årige i Region Midtjylland er ledige og i matchgruppe 1, dette svarer til ca personer. Denne gruppe skal have den nødvendige støtte til enten at komme i beskæftigelse eller uddannelse og have støtte til at gennemføre en uddannelse. En sammenhængende indsats Projekt FOKUS fik i 2008 bevilget ca. 2,6 mio. kr. fra Region Midtjyllands Udviklingspulje til uddannelse. Projektets hovedformål er, at flere unge skal gennemføre en ungdomsuddannelse - og det kræver en helhedsorienteret indsats på tværs af systemerne. Målgruppen har spændt over et bredt spekter fra uafklarede unge, der skal have lidt støtte til at kunne gennemskue uddannelsesmulighederne, til unge med diagnoser som ADHD, angst og depression. Størstedelen af de unge befinder sig i en gråzone med behov for støtte i en eller anden form, som de manglede i det etablerede system. 54% af FOKUS-forløbene har resulteret i start på uddannelse/optagelse på uddannelse. Det er en anderledes måde. Prøve at være et sted - tilbage igen og så prøve et nyt sted. Det var i hvert fald det, jeg havde brug for. (Fokus elev - pige) Forforløb giver ikke kun mulighed for at se om det faglige niveau passer én. Det giver også mulighed for at fornemme det sociale miljø og mærke, om man føler sig tilpas/ hjemme det er vigtigt Og giver tryghed for nogle af de svagere elever. Mange FOKUS elever har glæde af det håndholdte det giver på sigt ikke så mange omvalg. (UU) Fakta Titel: FOKUS Periode: Juni December 2010 Samlet budget: kr., hvoraf Regionsrådet har bevilget kr. til projektet. Projektdeltagere: Skive Handelsskole, Produktionsskolen Marienlyst, Skive Kommune, UU Skive, Skive Tekniske Skole og Social- og Sundhedsskolen Skive-Thisted- Viborg Projektet har haft tilknyttet ekstern evaluator fra VIA Læs mere her: Skive >85% af de erhvervsgymnasiale elever på Herningsholm Gymnasium (Hhx), Vestjydsk Handelsskole & Handelsgymnasium og Skive Handelsskole gennemfører uddannelsen. Indikator 4.4b <10% af de årige i Lemvig og Aarhus Kommuner er på anden offentlig forsørgelse end SU og barselsdagpenge. Indikator 6.2 Side 36 Side 37

Nulpunktsanalyse Ungdomsuddannelserne i Region Midtjylland

Nulpunktsanalyse Ungdomsuddannelserne i Region Midtjylland Nulpunktsanalyse 2014 Ungdomsuddannelserne i Regional Udvikling 2014 Samarbejde på et solidt grundlag Det er nu 3. gang, vi udgiver vores Nulpunktsanalyse. Den er tænkt som et redskab til at se på den

Læs mere

effektmodel 2012 uddannelser i verdensklasse

effektmodel 2012 uddannelser i verdensklasse uddannelser i verdensklasse Syddansk Uddannelsesaftales effektmodel 2012 Aftalens parter Region Syddanmark Kommunerne i Syddanmark Ungdommens Uddannelsesvejledning Produktionsskolerne Landbrugsskolerne

Læs mere

Virksomhedsplan 2014 - Bilag

Virksomhedsplan 2014 - Bilag Virksomhedsplan 2014 - Bilag Praktikdag i slagterafdelingen på Uddannelsescenter Holstebro i 7. klasse med UD & OP programmet UU-Nordvestjylland varetager ungdommens uddannelsesvejledning i Holstebro,

Læs mere

Uddannelsesønsker 2008 9. klasse

Uddannelsesønsker 2008 9. klasse Uddannelsesønsker 2008 9. klasse 10. skoleår 10. klasse folkeskolen, efterskoler og fri grundskoler 423 205 218 Erhvervsuddannelser Tekniske skoler, handelsskoler, landbrugsskoler og Sosu 90 47 43 Stx,

Læs mere

Virksomhedsplan Bilag

Virksomhedsplan Bilag Virksomhedsplan 2013 - Bilag Til uddannelsesmønstring på skoleskibet Marilyn Anne i 7. klasse med UD & OP programmet UU-Nordvestjylland varetager ungdommens uddannelsesvejledning i Holstebro, Lemvig og

Læs mere

Virksomhedsplan 2012 - Bilag

Virksomhedsplan 2012 - Bilag Virksomhedsplan 2012 - Bilag Når vejledningen foregår helt ud i skoven i 7. klasse med UD & OP programmet UU-Nordvestjylland varetager ungdommens uddannelsesvejledning i Holstebro, Lemvig og Struer kommuner

Læs mere

9. og 10. klasseelevernes tilmeldinger til ungdomsuddannelserne

9. og 10. klasseelevernes tilmeldinger til ungdomsuddannelserne 9. og 1. klasseelevernes tilmeldinger til ungdomsne og 1. klasse 213 Af Tine Høtbjerg Henriksen Opsummering Dette notat beskriver tilmeldingerne til ungdomsne og 1. klasse, som eleverne i 9. og 1. klasse

Læs mere

9. og 10. klasseelevernes tilmeldinger til ungdomsuddannelserne

9. og 10. klasseelevernes tilmeldinger til ungdomsuddannelserne 9. og 1. klasseelevernes tilmeldinger til ungdomsuddannelserne og 1. klasse mv. 216 Opsummering Dette notat beskriver tilmeldingerne til ungdomsuddannelserne og 1. klasse, som eleverne i 9. og 1. klasse

Læs mere

Bilag. Tabel 1.2. Andel af elever i grundskolens 9. og 10. klasse, der vurderes ikke at være uddannelsesparate, 2011

Bilag. Tabel 1.2. Andel af elever i grundskolens 9. og 10. klasse, der vurderes ikke at være uddannelsesparate, 2011 Bilag Tabel 1.2. Andel af elever i grundskolens 9. og 10. klasse, der vurderes ikke at være uddannelsesparate, 2011 Tabel 1.1. Andel af 18-19-årige med utilstrækkelige formelle dansk- eller matematikkundskaber,

Læs mere

9. og 10. klasseelevernes tilmelding til ungdomsuddannelserne

9. og 10. klasseelevernes tilmelding til ungdomsuddannelserne 9. og 10. klasseelevernes tilmelding til ungdomsuddannelserne Af Susanne Irvang Nielsen De uddannelsesvalg, eleverne i 9. og 10. klasse har foretaget pr. 15. marts, viser, at de gymnasiale uddannelser

Læs mere

UDDANNELSE I REGION MIDTJYLLAND - UDDRAG FRA ANALYSEGRUNDLAGET FOR DEN REGIONALE UDVIKLINGSPLAN

UDDANNELSE I REGION MIDTJYLLAND - UDDRAG FRA ANALYSEGRUNDLAGET FOR DEN REGIONALE UDVIKLINGSPLAN UDDANNELSE I REGION MIDTJYLLAND - UDDRAG FRA ANALYSEGRUNDLAGET FOR DEN REGIONALE UDVIKLINGSPLAN Analysegrundlaget er udarbejdet af Region Midtjylland April 2007 Uddannelse Uddannelsesniveauet i Region

Læs mere

Niende og tiende klasseelevernes tilmeldinger til ungdomsuddannelserne og tiende klasse 2015

Niende og tiende klasseelevernes tilmeldinger til ungdomsuddannelserne og tiende klasse 2015 Niende og tiende klasseelevernes tilmeldinger til ungdomsne og tiende klasse 215 Opsummering Dette notat beskriver tilmeldingerne til ungdomsne og tiende klasse, som eleverne i niende og tiende klasse

Læs mere

Forældremøde Rønde Efterskole November 2013

Forældremøde Rønde Efterskole November 2013 Forældremøde Rønde Efterskole November 2013 Uddannelsesvalg Hvad vil du være? Hvem vil du være? Hvad kan du styre efter, når du skal vælge uddannelse? God, grundig og rigelig uddannelse? Hvad du er god

Læs mere

Notat om udviklingen i de unges søgemønster og foreløbige resultater af uddannelsesparathedsvurderingen

Notat om udviklingen i de unges søgemønster og foreløbige resultater af uddannelsesparathedsvurderingen Notat om udviklingen i de unges søgemønster og foreløbige resultater af uddannelsesparathedsvurderingen Mere end 100.000 elever fra 9. og 10. klasse har sat deres kryds ved, hvad de skal lave efter sommerferien.

Læs mere

Niende og tiende klasseelevernes tilmeldinger til ungdomsuddannelserne og tiende klasse 2014

Niende og tiende klasseelevernes tilmeldinger til ungdomsuddannelserne og tiende klasse 2014 Niende og tiende klasseelevernes tilmeldinger til ungdomsne og tiende klasse 14 Opsummering Dette notat beskriver tilmeldingerne til ungdomsne og tiende klasse, som eleverne i niende og tiende klasse har

Læs mere

SYDDAnSk UDDAnnElSES- AftAlES EffEktmoDEl

SYDDAnSk UDDAnnElSES- AftAlES EffEktmoDEl uddannelser i verdensklasse SYDDAnSk UDDAnnElSES- AftAlES EffEktmoDEl Aftalens parter Region Syddanmark Kommunerne i Syddanmark Ungdommens Uddannelsesvejledning Produktionsskolerne Landbrugsskolerne De

Læs mere

Uddannelser og uddannelsesinstitutioner i Region Midtjylland. Region Midtjylland Regional Udvikling

Uddannelser og uddannelsesinstitutioner i Region Midtjylland. Region Midtjylland Regional Udvikling Uddannelser og uddannelsesinstitutioner i Region Midtjylland Region Midtjylland Regional Udvikling Uddannelser og uddannelsesinstitutioner i Region Midtjylland Rapport, februar 2011 Eventuelle henvendelser

Læs mere

UDKAST Syddansk Uddannelsesaftales handlingsplan

UDKAST Syddansk Uddannelsesaftales handlingsplan UDKAST Syddansk Uddannelsesaftales handlingsplan 2014-15 1 Forord v. Mogens Kragh Andersen, formand for styregruppen for Syddansk Uddannelsesaftale 2 Syddansk Uddannelsesaftale Hvad er Syddansk Uddannelsesaftale?

Læs mere

UDDANNELSESAFTEN i 8. kl. 2012 VEJLEDNING VIRKER

UDDANNELSESAFTEN i 8. kl. 2012 VEJLEDNING VIRKER UDDANNELSESAFTEN i 8. kl. 2012 VEJLEDNING VIRKER Uddannelsesorientering Bente Villadsen Sønderup, UU-konsulent (Ungdommens Uddannelsesvejledning) Mobil: 24 45 70 59 E-mail: uuvbs@herning.dk Aftenens program

Læs mere

UU-Frederiksberg. Ungdommens Uddannelsesvejledning Frederiksberg. Finsensvej 86, 2 sal. 2000 Frederiksberg

UU-Frederiksberg. Ungdommens Uddannelsesvejledning Frederiksberg. Finsensvej 86, 2 sal. 2000 Frederiksberg UU-Frederiksberg Ungdommens Uddannelsesvejledning Frederiksberg Finsensvej 86, 2 sal 2000 Frederiksberg www.uu-frederiksberg.dk Vejledning i 8.klasse Kollektiv orientering om uddannelsessystemet Uddannelsesmesse

Læs mere

For at underbygge ansøgningen, har ansøger udarbejdet et bilagsmateriale, der tydeliggør uddannelsesproblematikkerne i Faxe Kommune.

For at underbygge ansøgningen, har ansøger udarbejdet et bilagsmateriale, der tydeliggør uddannelsesproblematikkerne i Faxe Kommune. Baggrund for ansøgning om etablering af HG i Haslev Zealand Business College har i samarbejde med Køge Handelsskole indsendt en ansøgning for at oprette HG (det merkantile grundforløb) i Haslev. Målet

Læs mere

Uddannelser og uddannelsesinstitutioner i Region Midtjylland

Uddannelser og uddannelsesinstitutioner i Region Midtjylland Uddannelser og uddannelsesinstitutioner i Region Midtjylland Uddannelsesredegørelse 2015 Rapport april 2015 Eventuelle henvendelser rettes til: Udviklingskonsulent Maria Skov Pedersen, maria.pedersen@ru.rm.dk

Læs mere

Virksomhedsplan 2016 - Bilag

Virksomhedsplan 2016 - Bilag Virksomhedsplan 2016 - Bilag Elever fra 9. klasse på Tvis Skole har undervisningsdag på den lokale virksomhed TMK, der producerer køkken, bad, bryggers og garderobeløsninger - oktober 2015 UU Nordvestjylland

Læs mere

Forældremøde Rønde Efterskole November 2014

Forældremøde Rønde Efterskole November 2014 Forældremøde Rønde Efterskole November 2014 Uddannelsesvalg Hvad vil du være? Hvem vil du være? Hvad kan du styre efter, når du skal vælge uddannelse? God, grundig og rigelig uddannelse? Hvad du er god

Læs mere

Alle 10'ere 10./11. skoleår 2,2 3,3 2,0 1,6 EUD 29,3 23,4 31,1 31,4 Gymnasiale 59,8 62,2 58,8 59,5 STU/EGU 2,7 2,9 2,5 2,8 Andet 6,0 8,1 5,7 4,8

Alle 10'ere 10./11. skoleår 2,2 3,3 2,0 1,6 EUD 29,3 23,4 31,1 31,4 Gymnasiale 59,8 62,2 58,8 59,5 STU/EGU 2,7 2,9 2,5 2,8 Andet 6,0 8,1 5,7 4,8 Alle 9'ere Hele UU Faxe Næstved Vordingborg 10. skoleår 44,7 48,3 36,8 55,7 EUD 10,6 11,5 11,7 7,8 Gymnasiale 39,9 35,9 46,4 31,6 STU/EGU 0,4 0,2 0,3 0,6 Andet 4,5 4,1 4,8 4,4 Alle 10'ere 10./11. skoleår

Læs mere

REGION SYDDANMARKS UDDANNELSES- STRATEGI

REGION SYDDANMARKS UDDANNELSES- STRATEGI REGION SYDDANMARKS UDDANNELSES- STRATEGI 2012-15 uddannelser i verdensklasse VERDENS Side 2 Uddannelsesstrategi 14% af de 18-19-årige har utilstrækkelige læse- og/ eller matematikkundskaber. Der er således

Læs mere

Uddannelsesaften. På vej mod ungdomsuddannelse

Uddannelsesaften. På vej mod ungdomsuddannelse Uddannelsesaften På vej mod ungdomsuddannelse Program Velkomst Præsentation Forældrenes rolle Første fælles opgave Start på fremtiden Ungdomsuddannelser og adgangskrav E - Vejledningen Ansøgning og optagelse

Læs mere

Til godkendelse i Regionsrådet 12. december 2011

Til godkendelse i Regionsrådet 12. december 2011 UDKAST Til godkendelse i Regionsrådet 12. december 2011 Syddansk uddannelsesaftales handlingsplan 2012-13 Aftalens parter Region Syddanmark Kommunerne i Syddanmark Ungdommens Uddannelsesvejledning Produktionsskolerne

Læs mere

Bidrag til uddannelsesplanen for elever i 10. klasse 2012-13

Bidrag til uddannelsesplanen for elever i 10. klasse 2012-13 Bidrag til uddannelsesplanen for elever i 10. klasse 2012-13 Navn: CPR. nr.: E-mail: Mobil nr.: Klasse: Skole: Klasselærer: Vejleder: Om uddannelsesplanen Uddannelsesplanen er din plan for fremtiden. Du

Læs mere

UDDANNELSES- BAROMETER 2014 SYDDANSK UDDANNELSES- AFTALE

UDDANNELSES- BAROMETER 2014 SYDDANSK UDDANNELSES- AFTALE Uddannelser i verdensklasse UDDANNELSES- BAROMETER 2014 SYDDANSK UDDANNELSES- AFTALE Side 2 Uddannelsesbarometeret Uddannelsesniveauet i Region Syddanmark skal styrkes. Det er nødvendigt, hvis vi i fremtiden

Læs mere

Uddannelsesparathed. Faglige kompetencer Sociale kompetencer Personlige kompetencer Motivation

Uddannelsesparathed. Faglige kompetencer Sociale kompetencer Personlige kompetencer Motivation Uddannelser efter 9. og 10. klasse Job eller uddannelse Erhvervsuddannelser 1½ - 5 år Fx murer, smed, bager, elektriker, salgsassistent, social- og sundhedsassistent EUX Gymnasiale uddannelser 3 år STX

Læs mere

Uddannelsesinfo. På vej mod ungdomsuddannelse

Uddannelsesinfo. På vej mod ungdomsuddannelse Uddannelsesinfo På vej mod ungdomsuddannelse Program Klar til at træffe det overordnede valg EUD - GYM High School - 10. Klasse? Første overordnede valg Start på fremtiden Ungdomsuddannelser og adgangskrav

Læs mere

Uddannelsespolitik Region Midtjylland. Regional Midtjylland Regional udvikling

Uddannelsespolitik Region Midtjylland. Regional Midtjylland Regional udvikling Uddannelsespolitik 2016-2020 Region Midtjylland Regional Midtjylland Regional udvikling Uddannelsespolitik udmøntning af den regionale vækst- og udviklingsstrategi Uddannelsespolitik 2016-2020 Kolofon

Læs mere

Praktikpladssøgende elever

Praktikpladssøgende elever Praktikpladssøgende elever Af Kontor for Analyse og Implementering, Undervisningsministeriet Med vækstpakken 2014 blev der stillet forslag om en mere aktiv indsats over for de praktikpladssøgende elever,

Læs mere

Evaluering af. efterår 2013

Evaluering af. efterår 2013 Evaluering af Brobygning for 10. klasser efterår 2013 Brobygningskurser - nogle tal 2072 koordineringer (elevkurser) 148 brobygningskurser udbudt i UU Nordvestjylland 131 af disse kurser gennemført 17

Læs mere

Uddannelsesstatistik Februar 2012 Ringsted Kommune

Uddannelsesstatistik Februar 2012 Ringsted Kommune Uddannelsesstatistik Februar 2012 Ringsted Kommune UU s ledelsesinformation. Hermed sjette leverance af uddannelsesstatistik og uddannelsesniveau for Ringsted Kommune. Placeringsstatistikker: 15 17 årige:

Læs mere

Notat vedrørende. EUD-grundforløbet. Mad til mennesker. i Grenaa. Region Midtjylland Regional Udvikling. Skottenborg 26, 8800 Viborg Uddannelsesteamet

Notat vedrørende. EUD-grundforløbet. Mad til mennesker. i Grenaa. Region Midtjylland Regional Udvikling. Skottenborg 26, 8800 Viborg Uddannelsesteamet Notat vedrørende EUD-grundforløbet Mad til mennesker i Grenaa Region Midtjylland Regional Udvikling Skottenborg 26, 8800 Viborg Uddannelsesteamet Grundforløbet Mad til mennesker i Grenaa Notat, November

Læs mere

Præsentation af uddannelsessystemet

Præsentation af uddannelsessystemet Præsentation af uddannelsessystemet På vej mod uddannelse Fra grundskolen til ungdomsuddannelse I løbet af din skoletid kommer der vigtige valg! Det første vigtige valg er : Tilvalg af 2. fremmedsprog

Læs mere

Skitse Region Syddanmarks Uddannelsesstrategi

Skitse Region Syddanmarks Uddannelsesstrategi Skitse Region Syddanmarks Uddannelsesstrategi 2012 15 1 Forord Forord v. Carl Holst Hvorfor skal vi satse på uddannelse? Det er både et middel til det gode liv for den enkelte og en nødvendig forudsætning

Læs mere

Uddannelsesvalg. Statistisk oversigt pr. 15. marts 2011. Ungdomsuddannelsesønske efter 9. og 10. klasse

Uddannelsesvalg. Statistisk oversigt pr. 15. marts 2011. Ungdomsuddannelsesønske efter 9. og 10. klasse Uddannelsesvalg Statistisk oversigt pr. 15. marts 2011 Ungdomsuddannelsesønske efter 9. og 10. klasse Indholdsfortegnelse Forod 3 Tilmelding efter 9. klasse 4 Tilmelding efter 10. klasse 5 Fra 9. klasse

Læs mere

Evaluering af. efterår 2012

Evaluering af. efterår 2012 Evaluering af Brobygning for 10. klasser efterår 2012 Brobygningskurser - nogle tal 1988 koordineringer (elevkurser) 143 brobygningskurser udbudt i UU Nordvestjylland 115 af disse kurser gennemført 28

Læs mere

Bidrag til elev- og uddannelsesplanen (for elever i 8. klasse 2009-10)

Bidrag til elev- og uddannelsesplanen (for elever i 8. klasse 2009-10) Bidrag til elev- og uddannelsesplanen (for elever i 8. klasse 2009-10) Navn: CPR. nr.: E-mail: Mobilnr.: Klasse: Skole: Klasselærer: UU-vejleder: Til eleven Efter 9. eller 10. klasse skal du vælge ungdomsuddannelse.

Læs mere

Talmateriale til belysning af behovet for at etablere et 2-årigt HF udbud på Bjerringbro gymnasium.

Talmateriale til belysning af behovet for at etablere et 2-årigt HF udbud på Bjerringbro gymnasium. Talmateriale til belysning af behovet for at etablere et 2-årigt HF udbud på Bjerringbro gymnasium. Tallene er hentet fra Danmarks Statistik, Ministeriet for Børn og Unge s databaser, rejseplanen og egne

Læs mere

Bilag. Region Midtjylland. Vedtagelse af udtalelse om uddannelsesinstitutionernes udbud af fællesindgange til erhvervsfaglige uddannelser i 2008

Bilag. Region Midtjylland. Vedtagelse af udtalelse om uddannelsesinstitutionernes udbud af fællesindgange til erhvervsfaglige uddannelser i 2008 Region Midtjylland Vedtagelse af udtalelse om uddannelsesinstitutionernes udbud af fællesindgange til erhvervsfaglige uddannelser i 2008 Bilag til Regionsrådets møde den 14. november 2007 Punkt nr. 32

Læs mere

Tværfaglighed i et ungeperspektiv. Uddannelsesparathed og frafald i Middelfart Kommune

Tværfaglighed i et ungeperspektiv. Uddannelsesparathed og frafald i Middelfart Kommune Tværfaglighed i et ungeperspektiv Uddannelsesparathed og frafald i Middelfart Kommune UU-Lillebælt, sept. 2012 Indledning På de følgende par sider kan du læse om uddannelsesparathedsvurderingerne i 2012,

Læs mere

VEJLEDNING VIRKER Fælles Tilmelding til Ungdomsuddannelse Optagelse.dk 2016

VEJLEDNING VIRKER Fælles Tilmelding til Ungdomsuddannelse Optagelse.dk 2016 VEJLEDNING VIRKER Fælles Tilmelding til Ungdomsuddannelse Optagelse.dk 2016 Indledning Hvad vælger de unge efter skolen, og er de vurderet uddannelsesparate til deres valg? Primo marts 2016 afleverede

Læs mere

Tværfaglighed i et ungeperspektiv. Uddannelsesparathed og frafald i Middelfart Kommune

Tværfaglighed i et ungeperspektiv. Uddannelsesparathed og frafald i Middelfart Kommune Tværfaglighed i et ungeperspektiv Uddannelsesparathed og frafald i Middelfart Kommune UU-Lillebælt, oktober 2011 Indledning På de følgende par sider kan du læse om uddannelsesparathedsvurderingerne i 2011,

Læs mere

UDDANNELSESAFTEN i 8. klasse 2012 VEJLEDNING VIRKER

UDDANNELSESAFTEN i 8. klasse 2012 VEJLEDNING VIRKER UDDANNELSESAFTEN i 8. klasse 2012 VEJLEDNING VIRKER Uddannelsesorientering Sally Damgaard, UU-vejleder (Ungdommens Uddannelsesvejledning) Mobil: 29 22 02 68 E-mail: sd@uu-herning.dk Aftenens program Oplæg:

Læs mere

Grundforløbet Sundhed, Omsorg og Pædagogik Grundforløbet SOP er en uddannelse som eleverne kan starte på efter 9. eller 10. klasse.

Grundforløbet Sundhed, Omsorg og Pædagogik Grundforløbet SOP er en uddannelse som eleverne kan starte på efter 9. eller 10. klasse. Baggrund for ansøgning om etablering af grundforløb Sundhed, Omsorg og Pædagogik (SOP) i Haslev. SOSU Sjælland har indsendt en ansøgning for at oprette SOP, Grundforløb Sundhed Omsorg og Pædagogik i Haslev.

Læs mere

Uddannelse i Region Midtjylland

Uddannelse i Region Midtjylland Uddannelse i Region Midtjylland - uddannelsespolitik som led i vækst og udvikling Pia Fabrin, 12. august 2015 www.regionmidtjylland.dk Uddannelse i Region Midtjylland Uddannelsessystemet i Region Midtjylland

Læs mere

UU Skive Ungdommens Uddannelsesvejledning

UU Skive Ungdommens Uddannelsesvejledning Erhvervsuddannelser og unge i Skive Kommune Fra august 2015 træder den nye EUD-reform i kraft. Derfor kan det være interessant at kigge på en status inden start. UU Skive har tal på alle unge under 25

Læs mere

Uddannelsesanalyse 2013

Uddannelsesanalyse 2013 kalundborg lolland slagelse Odsherred holbæk sorø næstved roskilde lejre greve solrød ringsted køge stevns faxe vordingborg guldborgsund Uddannelsesanalyse 2013 Ordinære uddannelsestilbud i Region Sjælland

Læs mere

Lærerkursus tirsdag. 27. oktober 2015. 9.15 Velkommen 9.30 Ungdomsuddannelsessystemet 10.00 Uddannelsesparathedsvurdering (skema +

Lærerkursus tirsdag. 27. oktober 2015. 9.15 Velkommen 9.30 Ungdomsuddannelsessystemet 10.00 Uddannelsesparathedsvurdering (skema + Program: Lærerkursus tirsdag 27. oktober 2015 9.15 Velkommen 9.30 Ungdomsuddannelsessystemet 10.00 Uddannelsesparathedsvurdering (skema + 10.30-10.45 Pause hæftet +Tidslinje vedr. UP/IUP) 10.45 11.45 IUP/UP

Læs mere

Bidrag til elev- og uddannelsesplanen for elever i 8. klasse

Bidrag til elev- og uddannelsesplanen for elever i 8. klasse Bidrag til elev- og uddannelsesplanen for elever i 8. klasse Navn: CPR. nr.: E-mail: Mobilnr.: Klasse: Skole: Klasselærer: Vejleder: Om elev- og uddannelsesplanen Fra 8. klasse indeholder elev- og uddannelsesplanen

Læs mere

Studenterne fra 2008 - hvem er de, og hvor langt var de kommet i 2012?

Studenterne fra 2008 - hvem er de, og hvor langt var de kommet i 2012? Studenterne fra 2008 - hvem er de, og hvor langt var de kommet i 2012? GL og Gymnasieskolernes Rektorforening følger de elever, der bestod en ungdomsuddannelse i 2008 på baggrund af dataudtræk fra Danmark

Læs mere

VELKOMMEN! Smartskills.nu Flere unge i erhvervsuddannelse

VELKOMMEN! Smartskills.nu Flere unge i erhvervsuddannelse VELKOMMEN! Smartskills.nu Flere unge i erhvervsuddannelse Direktør Kirsten Holmgaard Mercantec Velkomst Program 13.00 Velkomst ved direktør Kirsten Holmgaard, Mercantec 13.10 Behov for flere faglærte,

Læs mere

Midt i statistikken. Viborg Kommune. Region Midtjylland. Regional Udvikling

Midt i statistikken. Viborg Kommune. Region Midtjylland. Regional Udvikling Midt i statistikken Kommune 2013 Region Midtjylland Regional Udvikling Midt i statistikken for Kommune 2013 Maj 2013 Region Midtjylland Fotos: Niels Aage Skovbo Kontakt: Jan.Christensen@ru.rm.dk Per.Christensen@ru.rm.dk

Læs mere

Resumée. Uddannelsesparath ed og de unges overgang til ungdomsuddannels e. Analyse af det samlede ungdomsuddannelsesområde Juni 2011

Resumée. Uddannelsesparath ed og de unges overgang til ungdomsuddannels e. Analyse af det samlede ungdomsuddannelsesområde Juni 2011 Resumée é Uddannelsesparath ed og de unges overgang til ungdomsuddannels e Analyse af det samlede ungdomsuddannelsesområde Juni 2011 2 RESUMÉ af Uddannelsesparathed og de unges overgang til ungdomsuddannelse

Læs mere

Om uddannelsesmuligheder og vejledning. 10. klasse

Om uddannelsesmuligheder og vejledning. 10. klasse Om uddannelsesmuligheder og vejledning 10. klasse Aug 2013 Program Uddannelsessystemet et overblik Erhvervsuddannelserne EUX 2 uddannelser i én De gymnasiale uddannelser Adgangskrav Uddannelsesparathed

Læs mere

Uddannelsesaften. På vej mod ungdomsuddannelse

Uddannelsesaften. På vej mod ungdomsuddannelse Uddannelsesaften På vej mod ungdomsuddannelse Program Velkomst Forældrenes rolle Første fælles opgave Start på fremtiden Ungdomsuddannelser og adgangskrav E - Vejledningen Ansøgning og optagelse Et anderledes

Læs mere

Uddannelsesplan for elever i 10. klasse 2009-10 til ungdomsuddannelse eller anden aktivitet

Uddannelsesplan for elever i 10. klasse 2009-10 til ungdomsuddannelse eller anden aktivitet Uddannelsesplan for elever i 10. klasse 2009-10 til ungdomsuddannelse eller anden aktivitet Navn: CPR. nr.: E-mail: Mobil nr.: Skole: Klasse: UU-vejleder: Til eleven I 10. klasse skal du arbejde videre

Læs mere

FTU-statistik tilmelding til ungdomsuddannelser m.m. pr. 4. marts 2014 en foreløbig opgørelse

FTU-statistik tilmelding til ungdomsuddannelser m.m. pr. 4. marts 2014 en foreløbig opgørelse FTU-statistik tilmelding til ungdomsuddannelser m.m. pr. 4. marts 2014 en foreløbig opgørelse Primo marts 2014 afleverede eleverne fra Horsens og Hedensted kommuners 9. og 10. klasser deres ansøgning til

Læs mere

Uddannelsestal 2012. Odder Kommune. fra grundskole til ungdomsuddannelse. Udarbejdet af Ungdommens Uddannelsesvejledning Odder Skanderborg

Uddannelsestal 2012. Odder Kommune. fra grundskole til ungdomsuddannelse. Udarbejdet af Ungdommens Uddannelsesvejledning Odder Skanderborg Uddannelsestal 2012 fra grundskole til ungdomsuddannelse Odder Kommune Udarbejdet af Ungdommens Uddannelsesvejledning Odder Skanderborg Indholdsfortegnelse Forord... - 3 - Hvordan ser det ud lige nu?...

Læs mere

Uddannelsesparathed hos eleverne i 8. klasse, 2017

Uddannelsesparathed hos eleverne i 8. klasse, 2017 Uddannelsesparathed hos eleverne i 8. klasse, 2017 Resumé Fordelingen af uddannelsesparate versus ikke-uddannelsesparate elever er i 2017 meget lig de foregående to år. Samlet set er 28 procent af de elever,

Læs mere

9. og 10. klasseelevernes tilmeldinger til ungdomsuddannelserne

9. og 10. klasseelevernes tilmeldinger til ungdomsuddannelserne 9. og 10. klasseelevernes tilmeldinger til ne og 10. klasse mv. 2017 Opsummering Dette notat beskriver tilmeldingerne til ne og 10. klasse, som eleverne i 9. og 10. klasse har foretaget. Notatet tager

Læs mere

SOCIAL, SUNDHED OG BESKÆFTIGELSE

SOCIAL, SUNDHED OG BESKÆFTIGELSE SOCIAL, SUNDHED OG BESKÆFTIGELSE Dato: 26. april 2016 NOTAT Sagsbehandler: Peter Sønderby Nøgletal for Ungdommens Uddannelsesvejledning i Herning Kommune 2016 Med dette notat gives en kort gennemgang af

Læs mere

Profilmodel 2012 Ungdomsuddannelser

Profilmodel 2012 Ungdomsuddannelser Profilmodel 212 Ungdomsuddannelser En fremskrivning af hvor stor en andel af en niende klasse årgang, der forventes at få mindst en ungdomsuddannelse Profilmodel 212 er en fremskrivning af, hvordan en

Læs mere

" # % $# '()* &+ '(), * &#

 # % $# '()* &+ '(), * &# ! " # $ % $# & '()* &+ '(), * &# (! %!, -.( ", -. /, 0 / ) 1 23 Antal nye virksomheder Region Hovedstaden Region Sjælland Region Syddanmark Region Midtjylland Region Nordjylland Danmark 2006 8.848 3.510

Læs mere

Profilmodel 2013 - Ungdomsuddannelser

Profilmodel 2013 - Ungdomsuddannelser Profilmodel 213 - Ungdomsuddannelser En fremskrivning af hvor stor en andel af en niende klasse årgang, der forventes at få mindst en ungdomsuddannelse Profilmodel 213 er en fremskrivning af, hvordan en

Læs mere

I dette notat knyttes der bemærkninger til udskolingen i 2013 på de kommunale skoler. De private skoler indgår dog i bilagsmaterialet.

I dette notat knyttes der bemærkninger til udskolingen i 2013 på de kommunale skoler. De private skoler indgår dog i bilagsmaterialet. Udskolingen 2013 0. Indledning I dette notat knyttes der bemærkninger til udskolingen i 2013 på de kommunale skoler. De private skoler indgår dog i bilagsmaterialet. På nationalt niveau arbejder man med

Læs mere

UU Århus Ungdommens Uddannelsesvejledning i Samsø og Århus Kommuner

UU Århus Ungdommens Uddannelsesvejledning i Samsø og Århus Kommuner UU Århus Ungdommens Uddannelsesvejledning i Uddannelsesvalget pr. 15. marts 2008 Uddannelsesvalget pr. 15. marts 2008 er en opgørelse over de unges tilmeldinger til ungdomsuddannelserne (FTU). Der er tale

Læs mere

Webudgave CHANCEULIGHED NEJ TAK. FLERE MULIGHEDER FOR UDDANNELSE HOS BØRN OG UNGE I HOR SENS. Pædagogisk udviklingsprojekt

Webudgave CHANCEULIGHED NEJ TAK. FLERE MULIGHEDER FOR UDDANNELSE HOS BØRN OG UNGE I HOR SENS. Pædagogisk udviklingsprojekt Kulturel indvielse af forældrene Pædagogisk udviklingsprojekt Følgeforskningsprojekt CHANCEULIGHED NEJ TAK. FLERE MULIGHEDER FOR UDDANNELSE HOS BØRN OG UNGE I HOR SENS 1 Kontaktpersoner: Karin Løvenskjold

Læs mere

Nordjysk Uddannelsesindblik 2015

Nordjysk Uddannelsesindblik 2015 Nordjysk Uddannelsesindblik 2015 Denne publikation udgør Region Nordjyllands årlige uddannelsesindblik. Heri opgøres aktuelle og væsentlige uddannelsesresultater for Region Nordjylland. Til denne publikation

Læs mere

Uddannelsesstatistik Marts 2014 Slagelse Kommune

Uddannelsesstatistik Marts 2014 Slagelse Kommune Uddannelsesstatistik Marts 2014 Slagelse Kommune UU s ledelsesinformation. Uddannelsesstatistik: 15 17 årige: Antallet af unge, der er i gang med en uddannelse er steget til 94,3 % i forhold til 93,2 %

Læs mere

Hvor vil du hen? Orientering om vejledningsforløbet i 8. klasse

Hvor vil du hen? Orientering om vejledningsforløbet i 8. klasse Hvor vil du hen? Orientering om vejledningsforløbet i 8. klasse Hareskov Skole 24. Oktober 2013 Marianne Bostrøm Ungdommens Uddannelsesvejledning i Allerød, Furesø, Hørsholm og Rudersdal Aftenens program

Læs mere

11.-12.-13. skoleår på efterskole

11.-12.-13. skoleår på efterskole Opgørelse af HOVEDPLACERING april 2011 for unge, der forlod 9. klasse juni 2007 Opgørelsen omfatter Folkeskoler, Efterskoler og Privatskoler (bemærk at April 2008 og April 2009 også omfatter elever, der

Læs mere

Tilgang til ungdomsuddannelserne fra 9. og 10. klasse 2017

Tilgang til ungdomsuddannelserne fra 9. og 10. klasse 2017 Tilgang til ungdomsuddannelserne fra 9. og 10. klasse 2017 Ministeriet har offentliggjort søgetallene fra 9. og 10. klasse til ungdomsuddannelserne. Ministeriet offentliggør ikke søgetallene til den enkelte

Læs mere

Uddannelsestal Skanderborg Kommune. fra grundskole til ungdomsuddannelse. Udarbejdet af Ungdommens Uddannelsesvejledning Odder Skanderborg

Uddannelsestal Skanderborg Kommune. fra grundskole til ungdomsuddannelse. Udarbejdet af Ungdommens Uddannelsesvejledning Odder Skanderborg Uddannelsestal 2012 fra grundskole til ungdomsuddannelse Skanderborg Kommune Udarbejdet af Ungdommens Uddannelsesvejledning Odder Skanderborg Indholdsfortegnelse Forord... 3 Hvordan ser det ud lige nu?...

Læs mere

VEU-center Østjylland

VEU-center Østjylland VEU-center Østjylland erklæring Uddannelsesinstitutioner AARHUS TECH (Lead-partner) Jordbrugets UddannelsesCenter Århus Skanderborg-Odder Center for Uddannelse Århus Social- og Sundhedsskole Erklæring

Læs mere

Hvorfor uddannelse? Bedre muligheder for job Højere løn Personlig udvikling Selvtillid og selvværd. Uddannelse er vejen til en god fremtid

Hvorfor uddannelse? Bedre muligheder for job Højere løn Personlig udvikling Selvtillid og selvværd. Uddannelse er vejen til en god fremtid Hvorfor uddannelse? Bedre muligheder for job Højere løn Personlig udvikling Selvtillid og selvværd Uddannelse er vejen til en god fremtid Uddannelsessystemet Krav til unge i uddannelse Den unge skal: Ønske

Læs mere

Ungdomsuddannelsesniveau 1990 1995 2000 2001 2002 2003. Med ungdomsuddannelse 77,0 81,5 82,8 80,6 79,5 80,3

Ungdomsuddannelsesniveau 1990 1995 2000 2001 2002 2003. Med ungdomsuddannelse 77,0 81,5 82,8 80,6 79,5 80,3 DANMARK I DEN GLOBALE ØKONOMI SEKRETARIATET FOR MINISTERUDVALGET Prins Jørgens Gård 11, 1218 København K Telefon 33 92 33 00 - Fax 33 11 16 65 Bilag om de gymnasiale uddannelser i tal 1 1. Baggrund De

Læs mere

Forældremøde 10. klasse

Forældremøde 10. klasse Forældremøde 10. klasse Dagsorden: Fokus på valg af uddannelse inden den 1. marts 2015 Nyt på erhvervsskoleområdet og uddannelsestendenser Informationer om uddannelsesmulighederne Brobygning i uge 47 og

Læs mere

Forudsigeligt frafald svækker erhvervsuddannelserne

Forudsigeligt frafald svækker erhvervsuddannelserne Forudsigeligt frafald svækker erhvervsuddannelserne Elever og lærere er enige: Tusindvis af unge optages på erhvervsuddannelserne med meget lille udsigt til at kunne gennemføre. Synspunktet understøttes

Læs mere

8. klasse - UEA Opgaver til www.ug.dk

8. klasse - UEA Opgaver til www.ug.dk 8. klasse - UEA Opgaver til www.ug.dk Arbejdsark 1 Opgave 1 Jacob leder efter en erhvervsuddannelse. Han vil gerne arbejde med dyr og planter og vil gerne se på mulighederne. 1. Hvor mange erhvervsuddannelser

Læs mere

Statistik fra Ungdommens uddannelsesvejledning Horsens Hedensted, november 2009

Statistik fra Ungdommens uddannelsesvejledning Horsens Hedensted, november 2009 Statistik fra Ungdommens uddannelsesvejledning Horsens Hedensted, november 009 Resume:. Status for afgangseleverne fra grundskolen i Horsens og Hedensted kommuner i november 009 9, % i uddannelse i Horsens

Læs mere

Fælles Tilmelding til Ungdomsuddannelse (FTU) Ringsted Kommune

Fælles Tilmelding til Ungdomsuddannelse (FTU) Ringsted Kommune 2011 Fælles Tilmelding til Ungdoms (FTU) Ringsted Kommune Ungdommens Uddannelsesvejledning Vestsjælland 14-04-2011 Indledning... 3 Kapitel 1. Ringsted Kommune 1. Elevers søgning i Ringsted Kommune pr.

Læs mere

Bilag. Region Midtjylland. Bevilling af formåls- og tidsbestemte udviklingstilskud til ungdoms- og voksenuddannelsesinstitutioner

Bilag. Region Midtjylland. Bevilling af formåls- og tidsbestemte udviklingstilskud til ungdoms- og voksenuddannelsesinstitutioner Region Midtjylland Bevilling af formåls- og tidsbestemte udviklingstilskud til ungdoms- og voksenuddannelsesinstitutioner Bilag til Regionsrådets møde den 20. februar 2008 Punkt nr. 29 Oversigt over projektansøgninger

Læs mere

Praktikpladsanalyse. Kortlægning af praktikpladspotentiale i virksomheder, samt unges adfærd i forhold til valg af erhvervsuddannelse

Praktikpladsanalyse. Kortlægning af praktikpladspotentiale i virksomheder, samt unges adfærd i forhold til valg af erhvervsuddannelse Praktikpladsanalyse Kortlægning af praktikpladspotentiale i virksomheder, samt unges adfærd i forhold til valg af erhvervsuddannelse Udarbejdet for Regional Udvikling, Region Midtjylland Juni 2015 Indhold

Læs mere

Uddannelser i verdensklasse. Uddannelsesbarometer REGION SYDDANMARK

Uddannelser i verdensklasse. Uddannelsesbarometer REGION SYDDANMARK Uddannelser i verdensklasse Uddannelsesbarometer 2015 REGION SYDDANMARK Uddannelsesbarometeret 2015 Uddannelsesniveauet i Syddanmark skal styrkes. Det er nødvendigt, hvis vi i fremtiden vil have en region

Læs mere

Bilag: Erhvervsuddannelserne

Bilag: Erhvervsuddannelserne Bilag: Erhvervsuddannelserne Dette bilag viser hvordan tilmeldingen til erhvervsuddannelserne fordeler sig på erhvervsuddannelsesinstitutionerne for 2014 og 2015. Bilaget indeholder 26 tabeller. Tabel

Læs mere

SØGÅRDSSKOLEN MANDAG D.6.MAJ

SØGÅRDSSKOLEN MANDAG D.6.MAJ SØGÅRDSSKOLEN MANDAG D.6.MAJ UU-Nord 48 centre: Ungdommens Uddannelsesvejledning Professionel uvildig vejledning UU Nord s Struktur ( Herlev Gladsaxe Lyngby Gentofte ) HVEM ER JEG? HVAD KAN JEG? HVOR SKAL

Læs mere

Uddannelsesaften. På vej mod ungdomsuddannelse

Uddannelsesaften. På vej mod ungdomsuddannelse Uddannelsesaften På vej mod ungdomsuddannelse Program Velkomst Forældrenes rolle Første fælles opgave Start på fremtiden Ungdomsuddannelser og adgangskrav Ansøgning og optagelse E-vejledning Sådan valgte

Læs mere

Ungdommens Uddannelsesvejledning Køge Bugt. Tal på vejen 2008. UUV Greve Kommune

Ungdommens Uddannelsesvejledning Køge Bugt. Tal på vejen 2008. UUV Greve Kommune Ungdommens Uddannelsesvejledning Køge Bugt Tal på vejen 2008 UUV Greve Kommune Tal på vejen 2008 De unge i 9. og 0. klasse ved, hvad de skal efter grundskolen. 99 % af de unge har med deres uddannelsesvalg

Læs mere

Midt i statistikken. Skanderborg Kommune. Region Midtjylland. Regional Udvikling

Midt i statistikken. Skanderborg Kommune. Region Midtjylland. Regional Udvikling Midt i statistikken Skanderborg Kommune 2013 Region Midtjylland Regional Udvikling Midt i statistikken for Skanderborg Kommune 2013 Maj 2013 Region Midtjylland Fotos: Niels Aage Skovbo Kontakt: Jan.Christensen@ru.rm.dk

Læs mere

Midt i statistikken. Herning Kommune. Region Midtjylland. Regional Udvikling

Midt i statistikken. Herning Kommune. Region Midtjylland. Regional Udvikling Midt i statistikken Herning Kommune 2013 Region Midtjylland Regional Udvikling Midt i statistikken for Herning Kommune 2013 Maj 2013 Region Midtjylland Fotos: Niels Aage Skovbo Kontakt: Jan.Christensen@ru.rm.dk

Læs mere

Midt i statistikken. Hedensted Kommune. Region Midtjylland. Regional Udvikling

Midt i statistikken. Hedensted Kommune. Region Midtjylland. Regional Udvikling Midt i statistikken Hedensted Kommune 2013 Region Midtjylland Regional Udvikling Midt i statistikken for Hedensted Kommune 2013 Maj 2013 Region Midtjylland Fotos: Niels Aage Skovbo Kontakt: Jan.Christensen@ru.rm.dk

Læs mere

Profilanalyse udvalgte hovedresultater. 3. april 2014

Profilanalyse udvalgte hovedresultater. 3. april 2014 Profilanalyse udvalgte hovedresultater 3. april 2014 Disposition Kort om metoden Profil af vejledte Før-startere Iværksættere Etablerede virksomheder Vækstlagets brug af lokal erhvervsservice 2 Kort om

Læs mere

UU Odder Skanderborg. Kvartalsrapport. Skanderborg Kommune. Andelen af unge i gang med en uddannelse. Forord

UU Odder Skanderborg. Kvartalsrapport. Skanderborg Kommune. Andelen af unge i gang med en uddannelse. Forord Kvartalsrapport UU Odder Skanderborg Skanderborg Kommune Forord Nærværende rapport er tænkt som et redskab til at følge den uddannelsesmæssige udvikling blandt kommunens unge. Rapporten udarbejdes fire

Læs mere

Uddannelsesstatistik December 2013 Slagelse Kommune

Uddannelsesstatistik December 2013 Slagelse Kommune Uddannelsesstatistik December 2013 Slagelse Kommune UU s ledelsesinformation. Uddannelsesstatistik: Vi er blevet opmærksomme på, at der har været en vis usikkerhed i forhold til, hvordan uddannelsesstatistikkerne

Læs mere

Vurdering og indstilling af projekter Uddannelsespulje

Vurdering og indstilling af projekter Uddannelsespulje af projekter Uddannelsespulje 01. At mestre valget Karrierelæring i ungdomsuddannelserne Århus Statsgymnasium Samlet budget 2.500.000 kr. Ansøgt beløb 1.878.000 kr. Egenfinansiering 623.000 kr. Egenfinansieringsgrad

Læs mere