-- et KRAMM til sundheden. Sundhedspolitik i Faaborg-Midtfyn Kommune

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "-- et KRAMM til sundheden. Sundhedspolitik i Faaborg-Midtfyn Kommune 2012-15"

Transkript

1 -- et KRAMM til sundheden Sundhedspolitik i Faaborg-Midtfyn Kommune Marts 2012

2 Sundhedspolitikken... skaber rammerne for sunde liv tager udgangspunkt i borgernes indstilling til Det Gode Liv understøtter borgernes mulighed for at træffe sunde valg i hverdagen styrker borgernes personlige ressourcer, så de kan handle i forhold til egen sundhed 2

3 Sundhed i hverdagen Sundhed handler om langt mere end helbred. Sundhed er en helhed af trivsel og livskvalitet det at have et godt liv. Det er udgangspunktet for Faaborg-Midtfyn Kommunes sundhedspolitik. Politikken lægger vægt på forebyggelse, motivation og information og på initiativer, der har appel til mange på tværs af alder, køn, fysisk formåen, interesser, økonomiske muligheder etc. Baggrunden for sundhedspolitikken er undersøgelser, der kortlægger sundhedstilstanden hos kommunens borgere. Resultatet er en sundhedsprofil, der giver et indblik i, på hvilke områder der er behov for en særlig indsats. En stor del af politikken handler om initiativer, der henvender sig til alle borgere. Fokuspunkterne er kost, rygning, alkohol, motion og mental sundhed. Områder, der har særlig stor betydning for sundheden for det enkelte menneske. En bred indsats betyder også, at vi lægger vægt på social lighed i sundheden. Det må ikke være indkomsten eller personlige ressourcer, der afgør, hvor meget borgerne kan gøre for deres egen sundhed. Sideløbende med denne indsats vælger vi at fokusere på to særlige områder, nemlig henholdsvis unge og borgere med særlige behov. Sundhedsprofilen viser, at der netop i forhold til disse to grupper er brug for en særlig indsats. Sundhed er naturligvis den enkeltes egen sag, og sundhedspolitikken indeholder ingen løftede pegefingre og direktiver. Tilgangen er åben og positiv. Det handler om at give tilbud og formidle viden. Det handler om muligheder frem for begrænsninger. Sundhedsudvalget håber, at sundhedspolitikken vil blive modtaget i den ånd. Vi sætter vores lid til, at mange vil bidrage til at føre den ud i livet, og at den vil kunne gøre sit til at bringe store portioner sundhed ind i hverdagen hos kommunens borgere. Vagn Allan Hansen Formand for Sundhedsudvalget i Faaborg-Midtfyn Kommune 3

4 En sundhedsprofil på Faaborg-Midtfyn Faaborg-Midtfyn Kommune har fået en ny profil en sundhedsprofil. Den giver et billede af borgernes sundhed, trivsel og livsstil her og nu og danner fundament for sundhedspolitikken. Tilfældigt udvalgte borgere over 18 år i Region Syddanmark svarede i 2010 på en række spørgsmål om kost, motion, mentalt velbefindende, vaner og livsstil. Resultaterne af undersøgelsen er præsenteret i såkaldte sundhedsprofiler, der giver et billede af borgernes sundhedstilstand. Svarene viser også, hvordan kommunerne placerer sig på en sundheds-skala i forhold til hinanden og på landsplan. Undersøgelsen gentages i 2013, og forhåbentlig tegner billedet af sundheden også i Faaborg-Midtfyn Kommune sig bedre end i Den undersøgelse er offentliggjort på I Faaborg-Midtfyn Kommune sætter vi lup på de unge borgere. Resultaterne fra en undersøgelse blandt elever på 9. klassetrin kan ses på kommunens hjemmeside De har besvaret samme spørgsmål som de voksne borgere i Resultaterne fra de to undersøgelser har vi anvendt som fundament for en sundhedspolitik, der kan øge borgernes fysiske sundhed og mentale velbefindende. For vi kan gøre noget for at forbedre sundheden både som kommune og som aktive borgere. 4

5 Hvad er sundhed? At leve sundt handler om andet og mere end at have et godt helbred. Faktisk drejer det sig allermest om livskvalitet. At have det godt med sig selv. At trives fysisk og psykisk. Derfor er et sundt liv vidt forskelligt fra menneske til menneske. Uanset hvad, kan man altid selv gøre noget for at holde sig sund og lidt har altid ret. Alene det at være bevidst om sin sundhed har en positiv virkning. For den ene kan sundhed ligge i at fastholde en god kondition, at have et meningsfuldt arbejde, at nyde så meget tid som muligt i naturen og at være sammen med andre. For den anden, der måske er kronisk syg, ligger sundheden i at undgå, at sygdommen udvikler sig negativt. Det handler om at tage den rigtige medicin, at spise fornuftigt, at være så fysisk aktiv som muligt under de givne vilkår, at have nogen at tale med og kontakt med venner og familie. Kommunens sundhedsindsats handler om at give de bedste betingelser for den enkelte borgers sundhed. Det kan ske ved at informere og rådgive, ved at skabe kontakter mellem folk, der efterspørger eller tilbyder sundhedsydelser i bred forstand. Det kan også ske ved at tage konkrete initiativer, der gør vejen mod et sundere liv lidt lettere at betræde for dem, som finder det svært. Hvordan har vi det i dag...? Undersøgelsen viser bl.a., at uddannelse og sociale forhold har betydning for vores livsstil og for vores mentale og fysiske sundhed. Generelt viser tallene, at borgere med lang uddannelse spiser sundere og dyrker mere motion end borgere med kort uddannelse. De, der går på arbejde hver dag, lever sundere end arbejdsløse og førtidspensionister. Borgere, som er gift eller samlevende, lever sundere end dem, der bor alene. Udfordringen for Faaborg-Midtfyn Kommune består i skabe muligheder for, at alle borgere lever det for dem bedst mulige liv. 5

6 Der skal KRAMM til De fem livsstilsfaktorer forkortet KRAMM, er hjørnestenene i indsatsen for en bedre sundhed. KOST RYGNING ALKOHOL MOTION MENTAL SUNDHED 6

7 Kost Ved at spise sundt og varieret får krop og hjerne brændstof til at yde det, som dagen kræver. Sunde kostvaner giver energi og overskud både fysisk og mentalt. Evnen til at koncentrere sig og lære nyt påvirkes også af kosten. Derfor er det særlig vigtigt, at børn får sunde kostvaner. Og så kan en sund kost forebygge overvægt, hjerte-kar-sygdomme, type-2 diabetes, nogle kræftformer og knogleskørhed. Side 8 fi 7

8 Kost I Faaborg-Midtfyn Kommune har lidt over halvdelen af borgene middelsunde kostvaner. Ca borgere (14%) har et usundt kostmønster, og flere mænd end kvinder spiser usundt. En del af dem, som har usunde kostvaner, mener ikke selv, at de spiser usundt, og føler derfor ikke selv behov for at ændre vaner. Derfor l Alle skoler, pasnings- og fritidsordninger fortsætter arbejdet med politikker for sund kost. l Der skal laves en kostpolitik for ældre både på ældreinstitutionerne og for den kommunale madordning. Herunder forebyggelse af underernæring. l Sportshaller og idrætsfaciliteter skal fremme de sunde tilbud og reducere de usunde. l Alle kommunale kantiner skal have en sund kostpolitik. Overvægt og undervægt Ca mennesker i kommunen er undervægtige, mens (15%) er svært overvægtige. En andel af dem så meget, at overvægten besværer dem i hverdagen og tillige giver følgesygdomme. Halvdelen af de overvægtige ønsker at tabe sig og vil gerne have hjælp til det ved f.eks. gratis motion, kostvejledning og slankekurser. 25% mener, at de har lettere ved at tabe sig, hvis de er fælles med andre om det. En lille andel flest mænd ønsker ikke hjælp til at tabe sig. Undersøgelsen af eleverne i 9. klasse viser, at 15% af eleverne er svært overvægtige. På kommunens opholdssteder for unge og kostskolen er tallet endda 35%. Blandt borgere med en lang uddannelse er 8% svært overvægtige, mens det gælder for 22% af borgerne uden uddannelse. 29% af førtidspensionisterne vejer alt for meget, hvor andelen er 14% hos dem, der er i beskæftigelse. Derfor l Andelen af svært overvægtige skal bringes ned. l Svært overvægtige skal have tilbud om vægtstopkursus. Denne indsats skal målrettes svært overvægtige unge og borgere med særlige behov. 8

9 Rygning En fjerdedel af borgerne i kommunen ryger hver dag flere mænd end kvinder og flest i aldersgruppen år. Lidt over halvdelen af dem er storrygere dvs. at de ryger mere end 15 cigaretter om dagen. Mange rygere ønsker at holde op med at ryge, og 50% vil gerne have hjælp til det i form af rygestopkursus, alternativ behandling, nikotinerstatning og med støtte fra arbejdsplads og familie. For de unge viser undersøgelsen, at 20% af eleverne i 9. klasse ryger dagligt, mens 63% aldrig har prøvet at ryge. Derfor l Alle unge rygere skal tilbydes et rygestopkursus. l På alle skoler arbejdes videre med rygepolitikker, der fokuserer på forbud inde og ude. l Andelen af rygere skal ned blandt borgere med særlige behov. 9

10 Alkohol Mindst 10% af kommunens borgere har et alkoholforbrug, der ligger over Sundhedsstyrelsens højrisikogrænse på 14 genstande om ugen for kvinder og 21 genstande om ugen for mænd. Det gælder især blandt de unge mellem 16 og 24 år og ældre mænd mellem 65 og 74 år. 20% overskrider lavrisikogrænsen, der er på 7 og 14 genstande om ugen for henholdsvis kvinder og mænd. 16% eller 6500 borgere viser tegn på alkoholafhængighed. Det er en høj andel i forhold til resten af regionen. Af dem, som drikker mere end anbefalingerne, ønsker hver fjerde at nedsætte sit forbrug. Hver fjerde af disse ønsker at nedsætte deres forbrug sammen med andre i samme situation. De unge, som drikker alkohol, samler deres ugentlige alkoholforbrug på få dage typisk i weekenden og 60% af dem drikker da mere end de maksimalt fem genstande, som Sundhedsstyrelsen anbefaler. 35% af kommunens elever i 9. klasserne siger, at de er fulde mindst én gang om måneden 7% er fulde hver uge. Den gruppe af ældre mænd, som drikker mere end anbefalingerne, drikker typisk hver dag. 10

11 Derfor l Faaborg-Midtfyn Kommune har en alkoholstrategi, som favner bredt. At nedbringe alkoholforbruget skal være et fælles anliggende på blandt andet arbejdspladser, hos praktiserende læger og blandt de frivillige foreninger, der arbejder for samme sag. l Unges alkoholdebut skal udskydes. l Ved aktiviteter og arrangementer på kommunale institutioner, hvor der er børn til stede, er det op til den enkelte institution at fastlægge retningslinjer for indtagelse af alkohol. l Alle skoler, ungdomsuddannelser og klubber i kommunen skal have en alkoholpolitik, som bliver anvendt og fulgt op med undervisning, forældreinddragelse og kontrakter med de unge i forbindelse med fester. l Lærere og pædagoger har via kommunens sammenhængende børnepolitik klare retningslinjer og redskaber til at gribe ind, hvis børn mistrives hjemme pga. alkohol. Socialrådgivere, der arbejder med voksne borgere, skal have klare retningslinjer, så de kan gribe ind i de tilfælde, hvor børn mistrives i familien på grund af alkoholproblemer. l Politi, restaurationsbranchen og SSP-konsulenter skal fortsætte deres samarbejde med henblik på at nedbringe unges indtag af alkohol. l Andelen af alkoholafhængige blandt borgere med særlige behov skal bringes ned. l Kommunen vil udarbejde en sundhedsfremmende politik for bevillinger til blandt andet sportsbegivenheder og halfester. 11

12 Motion At være fysisk aktiv styrker muskler og knogler, giver energi og velvære. Nogle får motion ved at luge i haven, mens andre træner til det næste marathon. Sikkert er det, at fysisk aktivitet forebygger overvægt, hjerte-karsygdomme, diabetes, forhøjet kolesterol og en lang række andre sygdomme og lidelser. Fysisk aktivitet forbedrer også evnen til at lære og koncentrere sig. Derfor er det vigtigt, at børn gennem leg og sport får mulighed for at opleve glæden ved at bruge kroppen. Det generelle billede for kommunen er, at næsten hver femte voksne ikke dyrker motion, og at de fleste af dem heller ikke har et ønske om at gøre det. Af dem, som dyrker motion, er der flest mænd at finde blandt konkurrence- og motionsidrætsfolket, mens flest kvinder dyrkere lettere motion. Ca. 25% mener, at det vil hjælpe, hvis der er gratis motionstilbud i kommunen og gerne sammen med andre ny-motionister. De unge er mere aktive. Hele 73% af eleverne i 9. klasse er fysisk aktive dagligt eller flere gange om ugen og lever således op til Sundhedsstyrelsens anbefalinger. Derfor l Skoler og daginstitutioner skal have en bevægelsespolitik, som har til formål at få børn og unge til at være mere fysisk aktive både i og uden for skoletiden. l Også plejehjem, dagcentre, handicap- og døgninstitutioner skal have en bevægelsespolitik, som skal sikre, at hver enkelt borger motiveres til at være så fysisk aktiv som muligt. l Svært overvægtige unge og borgere med særlige behov skal tilbydes forløb, som nedbringer vægten. 12

13 Mental sundhed Vores krop og psyke er tæt forbundne. Usunde spisevaner, nul motion og for lidt søvn er en dårlig cocktail, der ud over at påvirke det fysiske helbred negativt har indflydelse på vores mentale tilstand. En usund livsstil påvirker humøret, tålmodigheden, evnen til at lære, lysten til sex og selvværdet kan få et knæk. Og det virker også den anden vej: Når den mentale tilstand er dårlig, f.eks. på grund af en stresset hverdag, psykisk sygdom, ensomhed, personlige eller sociale problemer, kan det give fysiske symptomer: Hovedpine, smerter, sanseforstyrrelser det er kroppen, der signalerer, at noget er galt. Ca borgere (12%) i kommunen føler sig ofte nervøse eller stressede flest af dem er kvinder. Ca borgere har et decideret dårligt mentalt helbred, og også her er flest kvinder. Blandt gruppen med dårligt mentalt helbred (selvvurderet) finder man færrest ældre. Derfor l Kommunen vil arbejde for at forbedre den mentale sundhed ved særlige målrettede indsatser for f.eks. børn og unge, ældre og socialt udsatte borgere. Indsatserne skal fokusere på borgerens egen håndtering og handlekompetencer, fysisk sundhedsfremme som redskab til psykisk sundhedsfremme, erfaringsudveksling og netværksdannelse 13

14 Vi har en plan! Som kommune ønsker vi at sætte nogle rammer, som gør det nemmere for borgerne at træffe sunde valg. Vi tilskynder, opmuntrer og motiverer. Vi kan også og vi gør det allerede alliere os med arbejdspladser, læger, pædagoger, idrætsforeninger og frivillige om at sætte fokus på sundhed, motion og trivsel. Men vi kan ikke trække borgerne i løbetøjet eller bestemme, om det er den magre ost, der ryger i indkøbskurven. Og det skal vi heller ikke. Det er den enkelte, som skal beslutte sig til at leve sundt hver dag! Brug kommunen. Det er også derfor, vi er her! Sundhedspolitikken skaber rammerne for sunde liv tager udgangspunkt i borgernes indstilling til Det gode liv understøtter borgernes mulighed for at træffe sunde valg i hverdagen styrker borgernes personlige ressourcer, så de kan handle i forhold til egen sundhed 14

15 Lighed i sundhed gennem mangfoldighed i indsatsen Vi ønsker os sunde borgere i hele kommunen. Vi sætter særligt fokus på unge mellem 14 og 20 år samt borgere med særlige behov. Og vi kan få det, hvis vi har tilbud med bred appel på tværs af alder, køn og interesser. Der skal kræfter og penge til at arbejde koncentreret og grundigt med sundhed. Vi har valgt at sætte særligt ind over for de unge mellem 14 og 20 år og borgere med særlige behov. Det handler de to følgende afsnit om. Teksten på side 20 handler specielt om kommunens medarbejdere. 15

16 Særligt for de unge: Kom godt i gang De er unge. Selvbevidste. De har mod på livet, og alt skal prøves. Samtidig er de usikre, søgende og i fuld gang med at udvikle deres identitet, skabe sig et ståsted og afprøve voksenlivets glæder og udfordringer. Det er i disse år, at mange unge træffer deres valg for fremtiden, og netop derfor er det ekstra vigtigt at støtte og guide dem mod de sunde valg. Det er naturligvis håbet, at indsatsen også får betydning for de unges levevis, når de bliver voksne. Vi arbejder med forskellige muligheder for at etablere livsstilskurser for unge på kontanthjælp, hvor fokus er på redskaber til at håndtere eget liv og sundhed. 16

17 Ned med vægten I løbet af de næste fire år skal vi opnå, at andelen af unge med svær overvægt reduceres med 2%, og de skal alle have tilbud om støtte til vægtstop. Målsætningen er, at hver fjerde tager imod tilbuddet. Væk med smøgerne Alle unge, der ryger, skal have et tilbud om hjælp til at holde op. Målsætningen er, at halvdelen af de unge rygere siger ja til at deltage i et rygestopkursus. Vent med alkoholen Målet for indsatsen er, at de unge fremover vil være 16 år, før de drikker første gang, frem for 15 år som nu. Tallet vil dog altid være udtryk for et gennemsnit. Målet er ikke nået ved at fortælle de unge, at de skal vente et år med at drikke alkohol. Fremover skal alle skoler have en alkoholpolitik, som følges op med undervisning, inddragelse af forældre og aftaler med de unge om betingelserne for at holde fest. Motion på programmet En del unge bevæger sig for lidt. Kombineret med usunde kostvaner giver det også problemer med vægten. Derfor skal svært overvægtige unge have tilbud om hjælp til at tabe sig. Derudover skal unge, som ikke dyrker nogen form for motion have tilbud om støtte til øget fysisk aktivitet. En at tale med Der sker mange ting for de unge, og mange oplever det som et pres at skulle træffe valg for fremtiden, have styr på skole, venner, familie og kærlighedslivet. Nogle har det ekstra svært, og til dem skal der være et tilbud om støtte og hjælp til at navigere i det, der kan føles som kaos. Desuden vil kommunen etablere et samarbejde mellem politi, SSP-konsulenter og restaurationsbranchen om at forebygge tidlig alkoholdebut og store branderter. 17

18 For borgere med særlige behov: En håndsrækning, når livet slår knuder Borgere med særlige behov har meget til fælles: Det kniber med overskuddet til at tage vare på egen sundhed. Det kan være borgere med kroniske sygdomme, førtidspensionister, sygedagpenge- og kontanthjælpsmodtagere. Det er målsætningen, at de skal have en bedre livskvalitet ved at blive støttet i at træffe sunde valg og fravalg, og at borgere på sygedagpenge og kontanthjælp får overskud til at komme i arbejde igen. Effekten af sundhedsindsatsen skal føre til, at antallet af lægebesøg falder i lighed med udgifterne til dagpenge, kontanthjælp og andre kommunale ydelser. Langvarig sygdom Omkring borgere i kommunen har en sygdom, handicap eller anden lidelse af langvarig art, som enten kræver støtte eller gør dem ude af stand til at arbejde på normale vilkår. Andelen af langtidssyge stiger med alderen, men er nogenlunde lige for mænd og kvinder. Ca. 11% eller af borgerne i kommunen har et dårligt fysisk helbred. Det er færre end regionsgennemsnittet. Ca. 10,5% eller af borgerne har et dårligt mentalt helbred. Det er flere end gennemsnittet for Region Syddanmark. Livet med kronisk sygdom Mange lever et liv med en eller flere kroniske sygdomme uden at have behov for særlig støtte. Andre har brug for individuel støtte i en periode eller for støtte i form af nogle kurser med fokus på, hvordan man takler et liv med kronisk sygdom, handlekompetence, egenomsorg, angst og egenbehandling i hverdagen. Derfor har Faaborg-Midtfyn Kommune ansat en forløbskoordinator, der skal støtte handlekompetencen hos borgere med kronisk sygdom. 18

19 Vægten ned selvværdet op Svært overvægtige borgere i denne gruppe skal have støtte til at ændre på deres sundhedsvaner og styrke deres kompetencer omkring vægttab. Farvel og tobak Andelen af rygere blandt disse grupper af borgere skal bringes ned, og derfor skal alle tilbydes rygestop-forløb. Tilbud om alkoholafvænning En del borgere med særlige behov har et forbrug af alkohol, der overstiger Sundhedsstyrelsens anbefalinger og en del er afhængige af alkohol. Det er en svær opgave at nedbringe forbruget, men forsøget skal gøres! Derfor skal alle borgere i denne gruppe tilbydes alkoholafvænning. Træning og aktivitet I kommunen har vi erfaringer med at gøre fysisk aktivitet til en del af et aktiveringsforløb for førtidspensionister, sygedagpenge- og kontanthjælpsmodtagere. Vi har en forventning om, at det har positiv virkning på selvværdet, helbredet og troen på at komme videre. Derfor udbygger vi denne indsats. Trivsel Der er en forholdsvis høj andel af kommunens borgere, der har psykiske udfordringer. Mental sundhed handler om at have det godt i bred forstand, om velbefindende og trivsel samt om evnen til at møde hverdagens udfordringer. Mindfulness er et tilbagefalds- og forebyggelsesprogram, der kan anvendes bl.a. i relation til angst og depression. I samarbejde med Huset i Faaborg samt Frivilligcenter og Selvhjælp Midtfyn tilbyder kommunen angst- og depressionskurser. Erfaringerne er gode, og tilbuddene skal løbende udvikles og udbygges. Både modellen og erfaringerne forventes at kunne tilpasses andre målgrupper. 19

20 Kommunens egne medarbejdere 20 Forudsætningen for, at Faaborg-Midtfyn Kommune kan understøtte borgerne i at tage hånd om egen sundhed, er, at kommunens medarbejdere er klædt solidt på til opgaven. De skal vide præcis, hvori de sunde valg består, og hvilke redskaber, metoder og tilgange de kan bruge for at støtte og motivere borgerne til at tage de sunde valg. Og til selv at træffe sunde valg. Derfor bliver ledere og nøglepersoner de kommende år uddannet med særlig fokus på KRAMM. Kun på den måde kan de håndtere de udfordringer, der knytter sig til arbejdet med sundhed og livsstilforandringer. Bred kompetenceudvikling: Kost: Medarbejdere, der arbejder med børn, unge og ældre, kompetenceudvikles inden for ernæring, madlavning, adfærdsændringer og måltidskultur. Rygning: Medarbejdere, der henviser borgere til rygestoptilbud, kompetenceudvikles i kommunikation, så de kan håndtere samtaler om rygestop, rygestoppets fysiologi, rygestopkursets mål, indhold og form. For medarbejdernes eget vedkommende er det visionen, at alle pr. 1. januar 2015 skal være røgfrie i arbejdstiden. Alkohol: Medarbejdere, der har kontakt til kommunens borgere især til borgere med særlige behov kompetenceudvikles, så de på en kvalificeret måde kan tage spørgsmål om alkoholforbrug op. I forhold til medarbejdernes eget forbrug har kommunen en politik, som også omfatter hjælp og støtte til de medarbejdere, der har et problematisk alkoholforbrug. Motion: Kompetenceudvikling til pædagoger, dagplejere, sundhedsplejersker, lærere, SFO- og klubpersonale og medarbejdere, der arbejder med ældre, handicappede eller psykisk syge. Kompetencerne styrkes, så medarbejderne bliver bevidste om betydningen af fysisk aktivitet og kan anvise konkrete tiltag til de enkelte målgrupper. Mental sundhed: Lærere, pædagoger, sundhedsplejersker, sagsbehandlere og medarbejdere på ældre- og handicapinstitutioner får udviklet deres kompetencer inden for mental sundhed. Der skal blandt andet arbejdes med mindfulness for at forebygge også tilbagefald ved angst, stress og depression. Medarbejderne skal desuden arbejde med forskellige metoder i relation til følelser og adfærd samt fysisk aktivitet som redskaber til psykisk sundhedsfremme.

21 En sundhedspolitik er kun noget værd, hvis medarbejdere og borgere ved, at den findes, og hvad den drejer sig om. Budskabet skal spredes Foreløbigt organisationsdiagram. Det Mobile Sundhedscenter Sundhedsudvalget Tværgående administrativt sundhedsråd Sundhedsansvarlig nøgleperson i de enkelte afdelinger Den administrative følgegruppe består af ledelsesrepræsentanter for fagområderne (børn og unge, ældre, handicappede og borgere med særlige behov). Gruppen skal på tæt hold følge og sikre, at både tiltag og tilbud føres ud i livet på alle niveauer i kommunen. Medlemmer skal desuden reagere, hvis der er områder, hvor udviklingen i positiv retning stagnerer. Det gælder også, hvis tilbud og tiltag ikke gennemføres eller har den ønskede effekt. Sundhedsgruppe Leder og nøglepersoner Sundhedsgruppe Leder og nøglepersoner Sundhedsgruppe Leder og nøglepersoner Sundhedsgruppe Leder og nøglepersoner Det Mobile Sundhedscenter fungerer som sekretariat for følgegruppen og har desuden ansvar for faglig koordinering og kompetenceudvikling af medarbejderne. Sundhedsudvalget, som er ansvarligt for politikkens gennemførelse, har tilpasset strukturen i organisationen for at sikre, at information når hurtigt ud til alle de medarbejdere og nøglepersoner, der hver dag har kontakt med børn, unge, ældre, handicappede og borgere med særlige behov. Der er derudover etableret netværk, hvor medarbejderne får mulighed for at udveksle idéer og erfaringer både inden for deres eget område og på tværs i organisationen. De skal udveksle erfaringer og idéer, udbygge deres viden og støtte hinanden i løbende at motivere og engagere deres lokale bagland. De lokale sundhedsgrupper består af ledelsesrepræsentanter og nøglepersoner på sundhedsområdet. Sundhedsgruppernes opgave er at tage stilling til, hvordan de forskellige tiltag og tilbud føres ud i livet, og hvilke udfordringer der kan være forbundet hermed. 21

22 Vi følger op Den landsdækkende spørgeskemaundersøgelse i 2013 omtalt i første afsnit vil give et nyt billede af den regionale og kommunale sundhedsprofil. Resultaterne sammenholdes med 2010-profilen, og det giver os mulighed for at aflæse effekten af de initiativer, vi sætter i gang, og om målene er nået. Det Mobile Sundhedscenter har ansvar for opfølgningen. En gang årligt modtager Sundhedsudvalget en status fra Det Mobile Sundhedscenter på samtlige indsatsområder. Den kommunale skolesundhedsprofil følger årligt sundhedstilstanden hos de unge i 9. klasse. Den kommunale Sundhedstjeneste følger op på resultaterne sammen med skolerne og Børn- og Ungerådgivningen. 22

23 Sundhedspolitikken for Faaborg-Midtfyn Kommune blev vedtaget af kommunalbestyrelsen marts 2012 Udgivet af Sundhedsudvalget, Faaborg-Midtfyn Kommune Oplag: 2000 Tekstarbejde og tilrettelæggelse: arkitekst.dk Grafisk arbejde: Christen Tofte GrafiskTegnestue Fotos: Mette Krull (side 1, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 15, 16, 24) Colourbox (side 9, 10, 11, 13, 22, 23) Tryk: Oberthur Grafisk, juni

24 Indhold Sundhedspolitikken... 2 Forord: Sundhed i hverdagen 3 En sundhedsprofil på Faaborg-Midtfyn 4 Hvad er sundhed? 5 Der skal KRAMM til 6 Kost 7 Rygning 9 Alkohol 10 Motion 12 Mental sundhed 13 Vi har en plan! 14 Lighed i sundhed gennem mangfoldighed i indsatsen 15 Særligt for de unge: Kom godt i gang 16 For borgere med særlige behov: En håndsrækning, når livet slår knuder 18 Kommunens egne medarbejdere 20 Budskabet skal spredes 21 Vi følger op 22 Tinghøj Allé Ringe Tlf Fax

Sundhedspolitik. Skive Kommune 2011-2014. www.skive.dk

Sundhedspolitik. Skive Kommune 2011-2014. www.skive.dk Sundhedspolitik Skive Kommune 2011-2014 www.skive.dk Forord Skive Byråd besluttede i 2009, at sundhed skal være et af to prioriterede fokusområder, der skal tænkes ind i alle grene af kommunens virke.

Læs mere

Sundhedspolitik Godkendt af Social- og Sundhedsudvalget d. 28. januar 2009

Sundhedspolitik Godkendt af Social- og Sundhedsudvalget d. 28. januar 2009 Sundhedspolitik Godkendt af Social- og Sundhedsudvalget d. 28. januar 2009 INDHOLD 0. Indledning 3 0.1 Hvorfor skal vi have en sundhedspolitik i Stevns Kommune 3 0.2 Opbygning af sundhedspolitikken 4 1.

Læs mere

SUNDHEDSPOLITIK 2008-2010 VÆR MED

SUNDHEDSPOLITIK 2008-2010 VÆR MED SUNDHEDSPOLITIK 2008-2010 VÆR MED Det skal være nemt at vælge det sunde ! Fakta om Slagelse Kommune Der er 76.949 borgere fordelt på følgende aldersgrupper: 17.085 i alderen 0-17 år 41.834 i alderen 18-59

Læs mere

Sundheds- og forebyggelsespolitik

Sundheds- og forebyggelsespolitik Sundheds- og forebyggelsespolitik Det gode og det sunde liv i Rudersdal Kommune Borgernes sundhed og trivsel er i Rudersdal Kommune et fælles ansvar, der løftes af både borgere og kommunens ansatte. Borgerne

Læs mere

Når sundheden skal frem Holbæk Kommunes Sundhedspolitik

Når sundheden skal frem Holbæk Kommunes Sundhedspolitik Når sundheden skal frem Holbæk Kommunes Sundhedspolitik 1 Sundheden skal frem i Holbæk Kommune Sundhed er med til at skabe livskvalitet. Når du er sund og rask, kan du bedre leve dit liv fuldt ud. Du kan

Læs mere

JAMMERBUGT KOMMUNE. Sådan står det til med sundheden

JAMMERBUGT KOMMUNE. Sådan står det til med sundheden JAMMERBUGT KOMMUNE Sådan står det til med sundheden Jammerbugt Kommune 213 Sådan står det til med sundheden jammerbugt kommune 213 I Jammerbugt Kommune har vi med den tredje sundhedsprofil fået et godt

Læs mere

Sundere liv for alle. Nationale mål for danskernes sundhed de næste 10 år

Sundere liv for alle. Nationale mål for danskernes sundhed de næste 10 år Sundere liv for alle Nationale mål for danskernes sundhed de næste 10 år Januar 2014 2 Sundere liv for alle Nationale mål for danskernes sundhed de næste 10 år Sundere liv for alle Nationale mål for danskernes

Læs mere

TEMAPLAN for sundhed. - samt deltemaplaner for kost og rusmidler. Det gode hverdagsliv leves i Vejen Kommune

TEMAPLAN for sundhed. - samt deltemaplaner for kost og rusmidler. Det gode hverdagsliv leves i Vejen Kommune TEMAPLAN for sundhed - samt deltemaplaner for kost og rusmidler Det gode hverdagsliv leves i Vejen Kommune 2008 Vejen Kommune Rådhuspassagen 3 6600 Vejen E-mail: post@vejenkom.dk www.vejenkom.dk Udarbejdelse:

Læs mere

Sundhed med alle FREDERICIAS SUNDHEDSSTRATEGI 2012-14

Sundhed med alle FREDERICIAS SUNDHEDSSTRATEGI 2012-14 Sundhed med alle FREDERICIAS SUNDHEDSSTRATEGI 2012-14 Godkendt i Byrådet den 16. april 2012 2 3 Indholdsfortegnelse Indledning... 4 Opbygning... 5 Sundhed med alle borgere... 6 Data... 6 Lovgrundlag...

Læs mere

Sundhed er en del af kulturen i Jammerbugt Kommune

Sundhed er en del af kulturen i Jammerbugt Kommune 2 Sundhed er en del af kulturen i Jammerbugt Kommune Forord Velkommen til Jammerbugt Kommunes sundhedspolitik 2008 2012! Med kommunalreformen har kommunerne fået nye opgaver på sundhedsområdet. Det er

Læs mere

Sundhedspolitik Lemvig Kommune

Sundhedspolitik Lemvig Kommune Sundhedspolitik Lemvig Kommune Sundhedspolitik for Lemvig Kommune Forord Lemvig Kommunes sundhedspolitik er en del af kommunens planstrategi og skal danne grundlag for kommunens planlægning af sundhedsrelaterede

Læs mere

Frederikshavn Kommune. Sundhedspolitik 2013-2016

Frederikshavn Kommune. Sundhedspolitik 2013-2016 Frederikshavn Kommune Sundhedspolitik 2013-2016 5 6 8 14 15 16 17 20 27 Forord Sundhed er mange ting Hvordan har vi det i Frederikshavn Kommune? Andre udfordringer Involvering Eksterne samarbejdspartnere

Læs mere

Udspil: Kommunal forebyggelse, der rykker! Forord

Udspil: Kommunal forebyggelse, der rykker! Forord Udspil: Kommunal forebyggelse, der rykker! Forord Med dette udspil fremlægger KL sit bud på, hvilke kommunerne kan igangsætte for at bedre folkesundheden. Udspillet skal stimulere diskussionen om, hvad

Læs mere

Sundhedspolitik 2007 2010

Sundhedspolitik 2007 2010 Sundhedspolitik 2007 2010 UDKAST Drøftet i Kommunalbestyrelsen den 16. maj 2007 Godkendt i Kommunalbestyrelsen den Udarbejdet af tværsektoriel arbejdsgruppe februar - juni 2007 Flemming Lassen, leder af

Læs mere

Sundheden frem i hverdagen. Sundhedsstrategi Kort version

Sundheden frem i hverdagen. Sundhedsstrategi Kort version Sundheden frem i hverdagen Sundhedsstrategi Kort version Forord Vi taler om det. Vi bliver bombarderet med det. Vi gør det eller vi får dårlig samvittighed over ikke at gøre det. Sundhed er blevet en vigtig

Læs mere

SUNDHED I BESKÆFTIGELSESINDSATSEN

SUNDHED I BESKÆFTIGELSESINDSATSEN SUNDHED I BESKÆFTIGELSESINDSATSEN Indhold Indledning 4 1. Sundhedsindsatser 6 Tegn på, at det virker at inddrage sundhedsfremme 7 Sunde rammer 8 Samspil mellem jobcenter og sundhedstilbud 9 Frivilligt

Læs mere

ALKOHOLPOLITISK HANDLEPLAN 2010-2014. Herning Byråd. En indsatsstrategi for folkesundheden i Herning Kommune SOCIAL, SUNDHED OG BESKÆFTIGELSE

ALKOHOLPOLITISK HANDLEPLAN 2010-2014. Herning Byråd. En indsatsstrategi for folkesundheden i Herning Kommune SOCIAL, SUNDHED OG BESKÆFTIGELSE SOCIAL, SUNDHED OG BESKÆFTIGELSE Herning Byråd Januar 2011 ALKOHOLPOLITISK HANDLEPLAN 2010-2014 En indsatsstrategi for folkesundheden i Herning Kommune Forord fra Forebyggelsesudvalget Kære alle Denne

Læs mere

håndbog 2008 forebyggende hjemmebesøg til ældre

håndbog 2008 forebyggende hjemmebesøg til ældre håndbog 2008 forebyggende hjemmebesøg til ældre Bogen er udgivet i 2008: Tekster: Ankestyrelsen og Identitet & Design A/S Foto: Velfærdsministeriet, Identitet & Design A/S, DKbilleder, Schutterstock, Gettyimages,

Læs mere

Den nationale sundhedsprofil 2010

Den nationale sundhedsprofil 2010 Den nationale sundhedsprofil 2010 Hvordan har du det? 2010 Den nationale sundhedsprofil 2010 Hvordan har du det? Udgiver: Sundhedsstyrelsen Islands Brygge 67 2300 København S URL: http://www.sst.dk Udarbejdet

Læs mere

Sund hele livet de nationale mål og strategier for folkesundheden 2002-10

Sund hele livet de nationale mål og strategier for folkesundheden 2002-10 Sund hele livet de nationale mål og strategier for folkesundheden 2002-10 Regeringen September 2002 Sund hele livet - de nationale mål og strategier for folkesundheden 2002-10 Regeringen September 2002

Læs mere

Et sundere Nordjylland. Region Nordjyllands indsats for folkesundheden

Et sundere Nordjylland. Region Nordjyllands indsats for folkesundheden Et sundere Nordjylland Region Nordjyllands indsats for folkesundheden Et sundere Nordjylland Region Nordjyllands indsats for folkesundheden Udgivet i juni 2009 af: Region Nordjylland Niels Bohrs Vej 30

Læs mere

Beretning til Statsrevisorerne om borgerrettet forebyggelse på sundhedsområdet. April 2013

Beretning til Statsrevisorerne om borgerrettet forebyggelse på sundhedsområdet. April 2013 Beretning til Statsrevisorerne om borgerrettet forebyggelse på sundhedsområdet April 2013 BERETNING OM BORGERRETTET FOREBYGGELSE PÅ SUNDHEDSOMRÅDET Indholdsfortegnelse I. Introduktion og konklusion...

Læs mere

Skolesundhedsprofil for Odense Kommune 2012. 5. klasse, 7.-9. klasse og 10. klasse

Skolesundhedsprofil for Odense Kommune 2012. 5. klasse, 7.-9. klasse og 10. klasse Skolesundhedsprofil for Odense Kommune 2012 5. klasse, 7.-9. klasse og Tak! Sund børn og unge udvikler sig, har lyst til at lære og er i stand til at begå sig i mange typer af fællesskaber. Med skolesundhedsprofilen

Læs mere

Frederikshavn Kommunes Sundhedspolitik 2008-2012

Frederikshavn Kommunes Sundhedspolitik 2008-2012 Frederikshavn Kommunes Sundhedspolitik 2008-2012 1 Forord Frederikshavn Kommune har den store glæde at præsentere en samlet sundhedspolitik for kommunens borgere og medarbejdere. Sundhedspolitikken skal

Læs mere

Sundhedsprofil for børn og unge Odense Kommune 2013. 0. klasse, 2. klasse, 5. klasse, og 7.-10. klasse

Sundhedsprofil for børn og unge Odense Kommune 2013. 0. klasse, 2. klasse, 5. klasse, og 7.-10. klasse Sundhedsprofil for børn og unge Odense Kommune 2013 0. klasse, 2. klasse, 5. klasse, og 7.-10. klasse Værdifuld viden Vi skal styrke børn og unges læring, sundhed og deltagelse, så vi udvikler kompetente

Læs mere

SUNDHED I KOMMUNEN - nye opgaver og muligheder

SUNDHED I KOMMUNEN - nye opgaver og muligheder SUNDHED I KOMMUNEN - nye opgaver og muligheder Indhold De nye opgaver Kommunen kan og skal gøre en forskel Folkesygdomme skal forebygges Borgerne skal have tilbud Sundhed er skævt fordelt Sundhed går på

Læs mere

Giv borgerne et KRAM. En pjece om Kost, Rygning, Alkohol og Motion Ved Det Nationale Råd for Folkesundhed

Giv borgerne et KRAM. En pjece om Kost, Rygning, Alkohol og Motion Ved Det Nationale Råd for Folkesundhed Giv borgerne et KRAM En pjece om Kost, Rygning, Alkohol og Motion Ved Det Nationale Råd for Folkesundhed Giv borgerne et KRAM En pjece om Kost, Rygning, Alkohol og Motion Ved Det Nationale Råd for Folkesundhed

Læs mere

Danskernes sundhed kommunernes valg

Danskernes sundhed kommunernes valg Oktober 2009 Et debatoplæg til borgere, politikere og praktikere om forebyggelse og sundhedsfremme Danskernes sundhed kommunernes valg Fremtidens forebyggelse i kommunerne Mandag Morgen, Valkendorfsgade

Læs mere

Sundhedsprofil for elever i 9. klasse Faaborg-Midtfyn Kommune Skoleåret 2013/2014

Sundhedsprofil for elever i 9. klasse Faaborg-Midtfyn Kommune Skoleåret 2013/2014 Sundhedsprofil for elever i 9. klasse Faaborg-Midtfyn Kommune Skoleåret 2013/2014 Helle Sørensen Skolesygeplejerske Diplom Sundhedsfremme og Forebyggelse September 2014 Den kommunale Sundhedstjeneste Indholdsfortegnelse

Læs mere

Ungeprofil 2014. Undersøgelse af sundhed, trivsel og risikoadfærd blandt eleverne i 7.8.klasse i Solrød Kommune, Skoleåret 2013-2014.

Ungeprofil 2014. Undersøgelse af sundhed, trivsel og risikoadfærd blandt eleverne i 7.8.klasse i Solrød Kommune, Skoleåret 2013-2014. SOLRØD KOMMUNE SSP, SUNDHEDSTJENESTEN OG FOREBYGGELSEN Ungeprofil 2014 Undersøgelse af sundhed, trivsel og risikoadfærd blandt eleverne i 7.8.klasse i Solrød Kommune, Skoleåret 2013-2014. Indhold 1. Sammenfatning

Læs mere