Generelle forretningsbetingelser

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Generelle forretningsbetingelser"

Transkript

1 1/9 Generelle forretningsbetingelser Opdateret Nedenstående betingelser er gældende for alle rejsende med Akademisk Rejsebureau. Ved indbetaling af depositum bekræfter den rejsende samtidig at have læst og accepteret nedenstående betingelser. Generelt henvises til Lov om Pakkerejser ( Akademisk Rejsebureau er medlem af Rejsegarantifonden under registreringsnummer Arrangement Alle rejser er arrangeret af Akademisk Rejsebureau ApS i samarbejde med underleverandører, dvs. hoteller, flyselskaber, lokale turarrangører osv. Akademisk Rejsebureau er i forbindelse med køb af rejsen forpligtet til at levere de ydelser, der fremgår af rejseprogrammet samt den bestillingsbekræftelse, der fremsendes i forbindelse med tilmelding. Akademisk Rejsebureau forbeholder sig retten til at foretage ændringer i dagsprogrammets sammensætning dog uden at fjerne elementer fra rejsen. Det endelige dagsprogram udleveres i lufthavnen på afrejsedagen. Tilmelding Korrekt angivelse af navn ved tilmelding Tilmeldingen foretages enten direkte til Akademisk Rejsebureau eller vor formidler og er bindende når depositum er betalt. Med indbetaling af depositum bekræfter kunden samtidig at have accepteret vilkårene i disse og de i rejseprogrammet og bestillingsbekræftelsen nævnte bestemmelser. Hvis depositum ikke indbetales inden for den angivne frist, bortfalder aftalen. Indsamles depositum af en forening, et netværk eller blot af en person på vegne af flere, hæfter Akademisk Rejsebureau alene for aftalen fra det øjeblik, depositum er indbetalt til os. Det er kundens pligt ved bestilling at oplyse de rejsendes navne nøjagtigt som angivet i passet. Ved forkert angivelse af navn kan udstedte billetter og visa være ugyldige. Hvis kunden har opgivet urigtige oplysninger om navn, vil kunden blive pålagt de udgifter, Akademisk Rejsebureau måtte få til ændring af billetter m.m. samt administrationsomkostninger i denne forbindelse. Såfremt der ved afrejse er uoverensstemmelse mellem navnene i pas, billetter og visum, som følge af forkert eller manglende oplysning om navn fra kundens side, kan afrejse nægtes uden ansvar for flyselskab og Akademisk Rejsebureau. Afvisningen vil blive betragtet som afbestilling fra kundens side

2 2/9 med deraf følgende afbestillingsgebyrer til følge. Depositum Et depositum på kr. pr. rejsedeltager opkræves ved tilmelding. Betaling skal foretages ifm. med bestilling af rejsen eller senest 3 dage derefter. Betaling af depositum skal foretages vha. Akademisk Rejsebureaus online betalingsfunktion. Der kan betales med Dankort, Visa-kort eller Mastercard. For betalinger med visse korttyper pålægges et gebyr, dette er gældende for følgende kort: Mastercard 1,29% Matercard debit/maestro 1,04% Visa-kort 1,25% Visa debit 1,00% Der pålægges ingen gebyr ved betaling med VISA/Dankort. Ovenfor nævnte gebyr er med forbehold for ændringer hos udbyderne NETS og TELLER. Har De ikke mulighed for at foretage onlinekortbetaling skal De kontakte Akademisk Rejsebureau på Ved betaling af depositum bekræfter kunden sin reservation og dermed også sin plads i gruppen. Bemærk, at depositum er ikke-refunderbart, hvorfor Akademisk Rejsebureau anbefaler alle rejsedeltagere at tegne en afbestillingsforsikring. Denne skal altid bestilles og betales inden for samme periode som depositum for at være dækkende for rejsen. Akademisk Rejsebureau tilbyder muligheden for tilkøb af afbestillingsforsikring via vores samarbejdspartner Europæiske Rejseforsikring. Restbetaling Restbeløbet betales to kalendermåneder før rejsens start. Ved bestilling mindre end to kalendermåneder før afrejse opkræves det fulde beløb ved bekræftelse af reservationen. Ved særlige rejsemål, hvor Akademisk Rejsebureau har behov for at forudbetale underleverandører forud, kan betalingen opkræves tidligere. Såfremt fristen for indbetaling af restbeløbet ikke er overholdt, vil man ikke være sikret mod ekstraordinære prisstigninger frem til afrejsen. Dato for restbetaling vil fremgå af den fremsendte bestillingsbekræftelse Betaling Betalingskort Betaling med Dankort, Visa-kort eller Mastercard kan foretages via Akademisk Rejsebureaus hjemmeside. Alle online kortbetalinger bliver håndteret i en ekstern betalingsformular leveret af Quickpay. For betalinger med visse korttyper pålægges et gebyr, dette er gældende for følgende kort: Mastercard 1,29% Matercard debit/maestro 1,04% Visa-kort 1,25% Visa debit 1,00% Der pålægges ingen gebyr ved betaling med VISA/Dankort. Ovenfor nævnte

3 3/9 gebyr er med forbehold for ændringer hos udbyderne NETS og TELLER. Indbetalingskort På alle bestillingsbekræftelser fremgår i bunden et BetalingsID. BetalingsID er svarende til den kodelinje der benyttes til betaling af indbetalingskort. BetalingsID er altid +71< efterfulgt af en række nuller og et individuelt referencenummer. Kreditornummer er altid Afbestilling Alle afbestillinger skal indgives skriftligt til Akademisk Rejsebureau på Med mindre andet er anført i bestillingsbekræftelsen gælder følgende: Arrangement er ikke udstedt (slutbetalt/restbeløb): Ved afbestilling før restbetaling af arrangementet mistes depositum. Arrangement er udstedt (slutbetalt): Ved afbestilling efter dato for restbetaling mistes hele beløbet. Er restbeløb ikke indbetalt rettidigt vil Akademisk Rejsebureau kunne gøre krav på at modtage fuld betaling for rejsen, såfremt arrangementet afbestilles efter betalingsfristen er udløbet Kunden kan afbestille en pakkerejse, hvis der inden for et tidsrum af 14 dage før pakkerejsens påbegyndelse på rejsemålet forekommer krigshandlinger, naturkatastrofer, livsfarlige smitsomme sygdomme eller andre hermed ligestillede begivenheder. Kunden har i så fald krav på fuld tilbagebetaling. Jf. 9 stk. 4 i Loven om pakkerejser er ovenstående ikke gældende, hvis nævnte begivenheder, ved aftalens indgåelse, er almindeligt kendt. OBS! Såfremt et pakkearrangement, en rundrejse, en bil- eller hotelreservation eller en flybillet er behæftet med andre afbestillingsbetingelser end de ovenfor nævnte, vil disse være gældende og fremgå af bestillingsbekræftelsen, udleveret program, materiale eller blive oplyst ved reservationen. Hverken hel eller delvis refundering af ubenyttede ydelser kan finde sted. Afbestillingsforsikring Det anbefales at tegne en afbestillingsforsikring, der dækker udgifter i forbindelse med afbestilling pga. akut sygdom, ulykkestilfælde eller dødsfald, der indtræffer inden afrejse og som rammer rejsedeltageren selv, ægtefælle, børn, forældre eller søskende. En afbestillingsforsikring skal altid bestilles og betales inden for samme periode som depositum for at være dækkende for rejsen. Akademisk Rejsebureau tilbyder muligheden for at tegne en afbestillingsforsikring via

4 4/9 vores samarbejdspartner Europæiske Rejseforsikring. Det er kundens eget ansvar at gøre sig bekendt med forsikringsselskabets bestemmelser ved køb af forsikring, da det alene er forsikringsselskabets betingelser, der er gældende, hvis en forsikring købes. Rejsebureauet kan informere om praksis og formidle kontakt til et forsikringsselskab med henblik på, at kunden tegner en afbestillings- eller en rejsesygeforsikring, idet rejsebureauet her alene optræder som formidler og ikke bærer ansvar i sager mellem kunden og forsikringsselskabet. Rejseforsikring Det anbefales at alle rejsende er behørigt forsikrede under rejsen. Akademisk Rejsebureau anbefaler på det kraftigste, at der tegnes en rejseforsikring med højest mulige dækning af omkostningerne i forbindelse med sygdom, eventuel hjemtransport i forbindelse med sygdom eller ulykke, bagage, ansvar med mere. Akademisk Rejsebureau påtager sig ikke udgifter i forbindelse med sygdom eller ulykke, der af den ene eller den anden grund ikke dækkes af kundens forsikringsselskab, ligesom Akademisk Rejsebureau ikke påtager sig at dække udgifter ved sygdom eller ulykke eller lignende, hvis kunden ikke er forsikret. Endelig understreges det, at rejsebureauet ikke er erstatnings- eller kompensationsansvarligt, hvis en kundes bagage forsinkes i et flyselskabs varetægt. Hvis en kunde ønsker at kunne få dækket udgifter til indkøb af tøj og andre fornødenheder i forbindelse med bagageforsinkelse, skal kunden selv tegne en bagageforsikring med denne mulighed hos sit forsikringsselskab. Det er kundens eget ansvar at gøre sig bekendt med forsikringsselskabets bestemmelser ved køb af forsikring, da det alene er forsikringsselskabets betingelser, der er gældende, hvis en forsikring købes. Rejsebureauet kan informere om praksis og formidle kontakt til et forsikringsselskab med henblik på, at kunden tegner en afbestillings- eller en rejsesygeforsikring, idet rejsebureauet her alene optræder som formidler og ikke bærer ansvar i sager mellem kunden og forsikringsselskabet. Pas og visum Det er kundens ansvar at sørge for at medbringe gyldigt pas og de for rejsens gennemførelse nødvendige visa. Akademisk Rejsebureau vil, ved alle rejser, der kræver visum af danske statsborgere, oplyse om dette, det er dog den rejsendes eget ansvar at gøre sig bekendt med gældende visum- og indrejseregler. Bemærk, at selvom en rejse ikke kræver visum, kan der være særlige krav til passets gyldighed. Hvis ikke andet fremgår, er visum ikke inkluderet i rejsens pris. Akademisk Rejsebureau yder ingen kompensation eller godtgørelse for eventuelle omkostninger eller merudgifter kunden måtte have i forbindelse med visumprocessen

5 5/9 Til alle rejser der kræver visum, vil Akademisk Rejsebureau henvise til en samarbejdspartner, der kan assistere med visumprocessen. Den rejsende har mulighed for at benytte sig af tilbuddet fra vores samarbejdspartner eller selv sørge for på anden måde at få udstedt visum. Bemærk, at det er den rejsendes eget ansvar at besidde et gyldigt visum ved indrejse til lande, hvor visum er påkrævet. Akademisk Rejsebureau påtager sig intet erstatnings- eller kompensationsansvar for kunder, der afvises ved grænsen af indrejselandets myndigheder. Rejsedokumenter Flyrejsen Ved en grupperejse udleveres flyinformation sammen med det endelige dagsprogram og en deltagerliste i forbindelse med, at gruppen samles til afgang. Er der ikke i forbindelse med rejsen fastsat et bestemt mødetidspunkt og mødested, fremsender rejsebureauet flyinformation osv. i god tid inden afrejsen. Akademisk Rejsebureau samarbejder med en række underleverandører omkring flyrejser til og fra vores destinationer, herunder bl.a. SAS, Norwegian, Austrian m.fl. I forbindelse med flyrejsen kan Akademisk Rejsebureau ikke garantere, at ønsker om specifikke pladser i flyet kan imødekommes. Vi anbefaler altid, at særlige ønsker til plads i flyet angives ved check-in i lufthavnen på afrejsedagen. Ønskes tilslutningsfly fra andre lufthavne end den i rejseprogrammet angivne afrejselufthavn, kan dette arrangeres, såfremt der forefindes tidsmæssigt passende afgange, og at det for hovedrejsen angivne flyselskab flyver på tilslutningsdestinationen eller er i besiddelse af en samarbejdsaftale med en anden operatør, der flyver på destinationen. Prisen for tilslutningsfly udregnes individuelt på baggrund af den merudgift, tilslutningsflyet medfører. Såfremt De ud over den anførte rejserute har særlige ønsker til Deres billet, skal dette angives ved tilmelding. Tilslutningsfly eller andre ønsker til flybillet er kun gyldige, hvis der foreligger en skriftlig bekræftelse fra en medarbejder fra Akademisk Rejsebureau. Akademisk Rejsebureau forbeholder sig retten til at ændre rejserute og afrejsetidspunkt, ligesom vi forbeholder os retten til at ændre flyselskab. Kundens opmærksomhed henledes endvidere på, at flyselskaberne kan ændre deres flytider. Hvis kunden har foretaget dispositioner, som kommer i konflikt med de ændrede flytider, oppebærer Akademisk Rejsebureau og flyselskabet intet ansvar. Ved forsinket hjemkomst erstatter Akademisk Rejsebureau ikke tabte billetter til videre rejser efter rejsearrangementets afslutning eller yder godtgørelse i

6 6/9 det tilfælde, at arrangementer af nogen art må aflyses eller ændres som følge af de ændrede rejsetidspunkter. Eventuelle krav om erstatning eller godtgørelse som følge af forsinket hjemkomst skal rejses direkte overfor flyselskabet. Akademisk Rejsebureau kan i den forbindelse hjælpe med kontaktinformationer og dokumentation. En måned før afrejse fremsendes et informationsbrev, hvori detaljer vedrørende flyrejsen vil fremgå. Bagage Akademisk Rejsebureau afskriver sig økonomisk ansvar for bagage, der ankommer til destinationen med forsinkelse eller helt forsvinder i flyselskabers varetægt. Især på rundrejser kan bagageforsinkelse være til stor gene. Flyselskabernes kompensationspligt er meget begrænset. Kunder opfordres derfor til at tegne en bagageforsikring, som dækker ved bagagens bortkomst eller forsinkelse. Skadet eller forsvundet bagage skal anmeldes i lufthavnen ved ankomst, hvor der skal udfyldes en officiel anmeldelse. Denne skal senere benyttes hvis der skal rejses erstatningskrav hos forsikringsselskabet. Overdragelse Det er muligt at overdrage sin rejse (f.eks. i stedet for at afbestille) til enhver, der opfylder de nødvendige betingelser for at deltage i den pågældende rejse. På grund af de ofte benyttede restriktive flybilletter, er dette ikke tilrådeligt, da hele flybillettens pris da er fortabt. Såfremt overdragelse er mulig, skal ønsket herom fremsættes skriftligt senest 21 dage før afrejse. Når rejsen går til en destination, hvortil der kræves visum, vil fristen for, at overdragelse er mulig, være den samme som fristen for restbetaling af rejsearrangementet. Den oprindelige kunde vil i forbindelse med en overdragelse hæfte for alle ikke- refunderbare afholdte udgifter i forbindelse med rejsen, som f.eks. omkostninger til flybilletter og hotel. Ved overdragelse opkræves desuden et administrationsgebyr på kr. 500 pr. person, som betales af den oprindelige kunde. Ved overdragelse hæfter den nye rejsende for betaling af restbeløb og omkostninger, der følger af overdragelsen. Akademisk Rejsebureau forbeholder sig retten til ikke at gennemføre en overdragelse, hvis dette er teknisk umuligt pga. f.eks. regler og frister ved udstedelse af visum til fremmede lande. Aflysning Rejsen kan aflyses på grund af udefra kommende omstændigheder, som bureauet og dets samarbejdspartnere ikke har indflydelse på eller haft mulighed for at forudse (force majeure-lignende forhold). Rejsebureauet kan også aflyse rejsen pga. utilstrækkelig tilslutning. I disse tilfælde refunderes rejsens fulde pris, og kunden kan derudover ikke gøre krav på erstatning.

7 7/9 Akademisk Rejsebureau vil typisk aflyse en rejse, hvis situationen på destinationen f.eks. medfører, at flytrafikken fra Danmark indstilles. Rejsebureauet følger altid situationen opmærksomt på destinationen og læser bl.a. det danske udenrigsministeriums rejsevejledning, men er ikke som sådan forpligtet til at aflyse en rejse til en destination, alene fordi Udenrigsministeriets rejsevejledning ændres. Ændringer i program Tilkøb og aftenarrangementer Vi forbeholder os ret til at ændre programmet under hensyntagen til lokale forhold, vejrlig og force. Ved en rejseleders lovlige forfald alvorlig sygdom eller dødsfald - forbeholder Akademisk Rejsebureau sig retten til at erstatte en specialiseret rejseleder med en anden med tilsvarende kvalifikationer og gennemføre det annoncerede program. Dette gælder også hvis der er tale en i offentligheden kendt profil. Det er ikke muligt at afbestille en rejse med henvisning til rejseleders forfald. I forbindelse med nogle rejser vil Akademisk Rejsebureau tilbyde muligheden for tilkøb i form af aftenarrangementer, måltider og/eller programpunkter. Udbudte tilkøb vil altid finde sted på tidspunkter uden for det almindelige program. Tilkøb vil dermed aldrig falde sammen med eller træde i stedet for programpunkter, der indgår i rejsens grundpris. Tilbud om tilkøb fremsendes forud for rejsen, hvormed tilmelding skal foretages inden for den fremsatte tilmeldingsfrist. Bemærk, at tilmelding er bindende, fra det øjeblik Akademisk Rejsebureau modtager kundens accept af det fremsendte tilbud. Alle tilkøb er ikke-refunderbare og kan ikke ombyttes efter tilmelding. I tilfælde af at et udbudt tilkøb aflyses af Akademisk Rejsebureau, vil kunden modtage fuld refusion for det tilkøbte programpunkt eller aftenarrangement. Kunden har ikke ret til kompensation eller godtgørelse ud over prisen for det aflyste arrangement. Arrangørens erstatningsansvar Akademisk Rejsebureau optræder som agent for lokale hoteller og agenter. Akademisk Rejsebureaus ansvar for mangler samt person- og tingskade er begrænset til det erstatningsansvar vore leverandører har i henhold til internationale konventioner for fly, skibs og togtrafik. Flytrafik: Warszawa Konventionen, skibsrejser: Athen Konventionen, togrejser: COTIF/CIF Konventionen. Erstatningsbeløbene i de internationale konventioner er sædvanligvis meget lave. For personskader i forbindelse med flytransport ofte kun ca. kr Ved skibs- og togtransport dog lidt mere. Også erstatning for ødelagt bagage er meget begrænset. Ved flytransport for eksempel ca. kr. 120 per kg. indskrevet bagage. Ønsker kunden at være yderligere dækket for person- og tingskade på rejsen, skal kunden selv tegne den fornødne forsikring hos et forsikringsselskab.

8 8/9 Akademisk Rejsebureau påtager sig endvidere ikke ansvar for gennemførelsen af programpunkter, der ikke arrangeres af og/eller købes direkte af Akademisk Rejsebureau. Hvis kunden f.eks. har købt billet til en teaterforestilling, et museum eller et arrangement, som Akademisk Rejsebureau ikke står direkte for at formidle adgangen til, kan kunden ikke gøre krav mod bureauet, hvis gruppens program af den ene eller den anden grund inden afrejse eller i løbet af afviklingen ændres således, at kundens deltagelse i det individuelt købte arrangement umuliggøres. Hvis kunden på destinationen uden om Akademisk Rejsebureau køber en vare eller en ydelse af tredjepart, oppebærer Akademisk Rejsebureau intet ansvar. Dette er uanset om varen eller tjenesteydelsen f.eks. sælges på hoteller eller skibe, hvor Akademisk Rejsebureau har indlogeret sine gæster. Den rejsendes ansvar Det er den rejsendes ansvar at møde i lufthavnen på afrejsedagen på det i informationsbrevet angivne mødetidspunkt og sted. Møder den rejsende ikke i tide på afrejsedagen og som konsekvens deraf ikke når den bestilte afgang vil der hverken ydes hel eller delvis refusion eller kompensation. Rejsebureauet vil, såfremt den rejsende fremstiller ønske derom, forsøge at finde en alternativ afgang, så rejsedeltageren kan støde til gruppen på et senere tidspunkt. Rejsebureauet forpligter sig ikke til en fast tidsramme eller pris i den forbindelse. Udebliver rejsedeltageren fra et eller flere gennemførte programpunkter i forbindelse med rejsen, er det ikke muligt at få hverken hel eller delvis kompensation for disse programpunkter, dette uanset grund for udeblivelse. Rejser med Akademisk Rejsebureau er i udgangspunktet ikke egnede for personer der er meget dårligt gående, eller er afhængige af assistance eller hjælpemidler som eksempelvis kørestol eller rollator. På alle vore rejser er det nødvendigt, at den rejsende kan gå 2-3 km i almindeligt tempo med få korte stop undervejs. Til flere af de destinationer hvortil Akademisk Rejsebureau arrangerer rejser, er forholdene ikke egnede for gangbesværede eller handicappede. Er De gangbesværet eller på anden vis har gener der gør, at De sandsynligvis ikke kan deltage i et program på lige fod med de øvrige rejsedeltagere, anbefaler vi, at De konsulterer en medarbejder fra Akademisk Rejsebureau, inden De foretager en bindende tilmelding. Vi fraråder helt tilmelding, såfremt De er afhængig af hjælpemidler såsom personlig hjælper, kørestol, rollator o. lign. Akademisk Rejsebureau forbeholder sig retten til at afmelde en deltager uden refusion eller kompensation, hvis rejsebureauet vurderer at den rejsende er i en tilstand, hvor det ikke er forsvarligt for vedkommende at deltage på rejsen. I sådanne tilfælde vil samme vilkår som en afmelding pga. sygdom være gældende (se afsnit om Afbestilling )

9 9/9 Reklamation Reklamation over mangler på rejsen skal rettes til bureauet eller dets stedlige repræsentant, så snart manglen konstateres, således at Akademisk Rejsebureau eller bureauets repræsentant på destinationen (f.eks. rejselederen) straks kan forsøge at afhjælpe forholdet. Krav angående mangler, der ikke har kunnet afhjælpes på stedet, skal være rejsebureauet i hænde indenfor rimelig tid efter rejsens afslutning. Det skal specielt understreges, at kunden, som ovenfor beskrevet, har pligt til gøre opmærksom på en klage umiddelbart, når det problem, klagen vedrører, opstår. Klager kunden ikke på stedet, kan klagen ikke behandles ved hjemkomst jf. 26 stk. 1. i Lov om Pakkerejser. Oplyser rejsebureauet om en ændring af rejsen forud for afrejse, skal eventuel reklamation eller klage vedrørende dette anliggende indgives til rejsebureauet inden afrejse og i rimelig tid efter informationen er fremsendt af rejsebureauet. Gøres der ingen indsigelser fra kundens side indenfor rimelig tid betragtes dette som accept af den anmeldte ændring. Ved uenighed mellem rejsebureauet og den rejsende vedrørende mangler ved rejsen, kan sagen indbringes for Pakkerejseankenævnet, Røjelskær 11, 3. sal, 2840 Holte, tlf: Prisændringer Værneting og lovvalg Vaccination Udeblivelse Rejsebureauet kan sænke prisen på rejsen (f.eks. ved salg af restpladser) uden at en kunde, der har købt rejsen til en højere pris, har krav på at opnå en plads på rejsen til den nu nedsatte pris. Værneting: Sø- og Handelsretten i København. Eventuelt søgsmål mod Akademisk Rejsebureau skal afgøres efter dansk ret og anlægges ved dansk domstol eller voldgift. Kontakt venligst egen læge, Statens Seruminstitut eller Rigshospitalets Rejseservice for oplysninger om vaccinationer osv. Passagerer, der udebliver fra aftalte afgangs- steder og/eller tidspunkter eller ikke kan tiltræde rejsen på grund af ugyldigt eller manglende rejsepas eller andre nødvendige rejsedokumenter, vil ikke kunne opnå godtgørelse af nogen art.

ALMENE BETINGELSER FOR BHUTAN SPECIALISTEN

ALMENE BETINGELSER FOR BHUTAN SPECIALISTEN ALMENE BETINGELSER FOR BHUTAN SPECIALISTEN BESTILLING AF REJSEN Du bestiller rejsen på www.bhutanspecialisten.dk eller på telefon 61 71 51 15. Vi sender dig en tilmeldingsblanket, som du skal udfylde og

Læs mere

Rejsebetingelser for Greenland Getaways

Rejsebetingelser for Greenland Getaways Rejsebetingelser for Greenland Getaways Generelle bestemmelser Alle pakkerejser, der købes af en kunde hos et rejsebureau i Danmark, er underlagt Lov om Pakkerejser. Den lov er til for at beskytte den

Læs mere

Generelle betingelser og rejseinformation

Generelle betingelser og rejseinformation Generelle betingelser og rejseinformation KARIBIA TRAVELS er opsat på, at vores kunder får en så god rejseoplevelse som muligt. Vi beder derfor alle vores kunder, om at læse vores rejsevilkår igennem i

Læs mere

Rejsebetingelser for Greenland Getaways Spangsbjerg Kirkevej 133, 6700 Esbjerg Tlf.: 50 16 31 94 E-mail: kontakt@greenlandgetaways.

Rejsebetingelser for Greenland Getaways Spangsbjerg Kirkevej 133, 6700 Esbjerg Tlf.: 50 16 31 94 E-mail: kontakt@greenlandgetaways. Rejsebetingelser 1 Rejsebetingelser for Greenland Getaways Generelle bestemmelser Alle pakkerejser, der købes af en kunde hos et rejsebureau i Danmark, er underlagt Lov om Pakkerejser. Den lov er til for

Læs mere

Betingelser for bestilling af rejser på VIAVANA.COM. GO WITH PASSION

Betingelser for bestilling af rejser på VIAVANA.COM. GO WITH PASSION Betingelser for bestilling af rejser på VIAVANA.COM 1 Den juridiske person bag VIAVANA.com 1.1. VIAVANA.com er et handelsnavn som benyttes af den juridiske person VIAVANA A/S. 1.2. Oplysninger om VIAVANA

Læs mere

Generelle betingelser

Generelle betingelser Generelle betingelser For at vi kan yde den optimale service for vores kunder og gæster, har vi udarbejdet nogle generelle betingelser, som er gældende for alle typer af rejser, med mindre andet er oplyst

Læs mere

ALMINDELIGE BETINGELSER FOR SALG AF FLYBILLETTER

ALMINDELIGE BETINGELSER FOR SALG AF FLYBILLETTER ALMINDELIGE BETINGELSER FOR SALG AF FLYBILLETTER Vejle, april 2016 Betingelserne regulerer aftale om formidling af flybilletter mellem VR Travel, CVR 80511817, (herefter benævnt rejsebureauet) og kunder

Læs mere

1 Arrangement Rejserne i programmet er arrangeret af Atlantis Rejser A/S i samarbejde med lokale operatører og hoteller.

1 Arrangement Rejserne i programmet er arrangeret af Atlantis Rejser A/S i samarbejde med lokale operatører og hoteller. REJSEBETINGELSER 1 Arrangement Rejserne i programmet er arrangeret af Atlantis Rejser A/S i samarbejde med lokale operatører og hoteller. 2 Ordrebekræftelse/Faktura Når en rejse er bestilt, fremsendes

Læs mere

28. februar 3. marts 2013

28. februar 3. marts 2013 London/Birmingham The Birmingham Dentistry show 28. februar 3. marts 2013 Tag med Tandlægeforeningen til The Dentristy Show i Birmingham. Vi tager os af det praktiske for dig med samlet fly og hotelbookning

Læs mere

Fra den 42. dag før lejeperiodens begyndelse eller senere eller ved manglende fremmøde*) betales 100 % af lejeaftalens pris.

Fra den 42. dag før lejeperiodens begyndelse eller senere eller ved manglende fremmøde*) betales 100 % af lejeaftalens pris. Generelle lejebestemmelser De generelle lejebestemmelser er gældende for samtlige ferieboliger formidlet gennem Vacasol International A/S (i det følgende kaldt Vacasol). Vacasols virke er formidling af

Læs mere

GENERELLE BETINGELSER FOR CARLSON WAGONLIT TRAVEL

GENERELLE BETINGELSER FOR CARLSON WAGONLIT TRAVEL Carlson Wagonlit Travel (herefter benævnt CWT) er et erhvervsrejsebureau, som servicerer virksomheder i forbindelse med erhvervsrejser. Ethvert køb hos CWT sker på de efterfølgende generelle betingelser,

Læs mere

PAKKEREJSE-ANKENÆVNET

PAKKEREJSE-ANKENÆVNET PAKKEREJSE-ANKENÆVNET 1 K E N D E L S E i sag nr. 2015/0142 afsagt den 20. april 2016 ****************************** KLAGER RTA (2 personer) SALGSBUREAU ARRANGØR Sweetdeal A/S (Berlingske Media A/S) Amisol

Læs mere

GENERELLE BETINGELSER FOR CARLSON WAGONLIT TRAVEL

GENERELLE BETINGELSER FOR CARLSON WAGONLIT TRAVEL Carlson Wagonlit Travel (herefter benævnt CWT) er et erhvervsrejsebureau, som servicerer virksomheder i forbindelse med erhvervsrejser. Ethvert køb hos CWT sker på de efterfølgende generelle betingelser,

Læs mere

PAKKEREJSE-ANKENÆVNET

PAKKEREJSE-ANKENÆVNET PAKKEREJSE-ANKENÆVNET 1 K E N D E L S E i sag nr. 2013/0018 afsagt den 12. november 2013 ****************************** KLAGER LHKC (1 person) SALGSBUREAU ARRANGØR Top Tours ApS Top Tours ApS REJSEMÅL

Læs mere

FOR KULTURREJSER EUROPA

FOR KULTURREJSER EUROPA GENERELLE BETINGELSER FOR KULTURREJSER EUROPA Alle rejsearrangementer er underlagt Lov om pakkerejser, der harmoniserer reglerne i Europa og yder en udstrakt forbrugerbeskyttelse. Ifølge lovgivningen skal

Læs mere

FOR KULTURREJSER EUROPA

FOR KULTURREJSER EUROPA GENERELLE BETINGELSER FOR KULTURREJSER EUROPA Alle rejsearrangementer er underlagt Lov om pakkerejser, der harmoniserer reglerne i Europa og yder en udstrakt forbrugerbeskyttelse. Ifølge lovgivningen skal

Læs mere

Ordebekræftelse. Fly Dato Strækning Tid.

Ordebekræftelse. Fly Dato Strækning Tid. Ordebekræftelse Windpower 2011 21. 26. maj 2011 i Anaheim Bestilt af : Dansk Eksportforening / Vindmølleindustrien Att : Rikke Berg Sørensen / Dorte Burin Møller Adresse : Glarmestervej 20a 1. / Rosenørns

Læs mere

PAKKEREJSE-ANKENÆVNET

PAKKEREJSE-ANKENÆVNET PAKKEREJSE-ANKENÆVNET 1 K E N D E L S E i sag nr. 2015/0071 afsagt den 11. september 2015 ****************************** KLAGER KT (6 personer) SALGSBUREAU ARRANGØR REJSEMÅL PRIS KLAGEN ANGÅR KRAV Top

Læs mere

F.G.E Rostrups Vej 2 8000 Århus C.

F.G.E Rostrups Vej 2 8000 Århus C. Thomas Jensen F.G.E Rostrups Vej 2 8000 Århus C. Silkeborg, den 09/10/2012 Tak for bestilling af skiferie til Tignes Trier Ski fremsender her jeres reservationsbevis. I vil cirka 10 dage før afrejse modtage

Læs mere

Rickshaw International A/S / Rickshaw Tours & Travel (Scandinavia) VILKÅR OG BETINGELSER

Rickshaw International A/S / Rickshaw Tours & Travel (Scandinavia) VILKÅR OG BETINGELSER Rickshaw International A/S / Rickshaw Tours & Travel (Scandinavia) VILKÅR OG BETINGELSER En safari i Afrika er en enestående og unik oplevelse uanset alder. Det tilrådes at børn er ledsaget af voksne personer

Læs mere

Rejsebetingelser. Generelle betingelser for pakkerejser igennem Poker-Tours. [Side 1] Poker rejse med Poker Tours - Rejsebetingelser

Rejsebetingelser. Generelle betingelser for pakkerejser igennem Poker-Tours. [Side 1] Poker rejse med Poker Tours - Rejsebetingelser [Side 1] Poker rejse med Poker Tours - Generelle betingelser for pakkerejser igennem Poker-Tours. Ved en pakkerejse forstås en kombination af mindst to af følgende elementer, såfremt de af Poker Tours

Læs mere

Du skal huske at oplyse rejsenavn og rejsenummer, rejsedatoer, antal deltagere og deltagernes navne.

Du skal huske at oplyse rejsenavn og rejsenummer, rejsedatoer, antal deltagere og deltagernes navne. Vi anbefaler, at du læser disse betingelser. Det er til både din og vores fordel, at vi er enige om betingelserne. Faktisk forudsætter vi hos Grønlands Rejsebureau, at du som kunde har sat dig ind i de

Læs mere

Vilkår og betingelser

Vilkår og betingelser Vilkår og betingelser Indledning 1. Bestilling af rejsen 2. Rejsens pris 3. Betaling 4. Ændring og afbestilling inden afrejsen 5. Rejsebureauets pligter og ansvar efter afrejse 6. Luftfartselskabets ansvar

Læs mere

Rammeaftale mellem Danmarks Rejsebureau Forening DRF og Hotel-, Restaurant- & Turisterhvervet HORESTA

Rammeaftale mellem Danmarks Rejsebureau Forening DRF og Hotel-, Restaurant- & Turisterhvervet HORESTA Rammeaftale mellem Danmarks Rejsebureau Forening DRF og Hotel-, Restaurant- & Turisterhvervet HORESTA 1 Gyldighedsområde Rammeaftalen er gældende, medmindre hotellet og bureauet skriftligt har fraveget

Læs mere

Afbestillingsforsikring

Afbestillingsforsikring Afbestillingsforsikring Afbestillingsforsikring Afbestillingsforsikring Forsikringsbetingelser nr. 04101 Gyldig fra den 1. januar 2013 1.1 Hvordan er du forsikret? Forsikringen dækker ved, 1) afbestilling

Læs mere

ALMINDELIGE BETINGELSER FOR PAKKEREJSER hos Holstebro RejseCenter K/S Gældende for rejser købt fra 5. juli 2015

ALMINDELIGE BETINGELSER FOR PAKKEREJSER hos Holstebro RejseCenter K/S Gældende for rejser købt fra 5. juli 2015 ALMINDELIGE BETINGELSER FOR PAKKEREJSER hos Holstebro RejseCenter K/S Gældende for rejser købt fra 5. juli 2015 Venligst læs disse betingelser nøje, da de udgør en del af aftalegrundlaget for rejsen. OBS

Læs mere

PAKKEREJSE-ANKENÆVNET

PAKKEREJSE-ANKENÆVNET PAKKEREJSE-ANKENÆVNET 1 K E N D E L S E i sag nr. 2008/0001 afsagt den 20. april 2009 ****************************** REJSEMÅL PRIS KLAGEN ANGÅR Mao Miguel, Azorerne. 28.2.08-6.3.08 (rejseperiode for erstatningsrejse

Læs mere

Dubai UAE International Dental Conference. 3. 8. februar 2013. OurWorld A/S, Nørregade 51, 7500 Holstebro. Tlf. 97 42 50 40 Mail: info@ourworld.

Dubai UAE International Dental Conference. 3. 8. februar 2013. OurWorld A/S, Nørregade 51, 7500 Holstebro. Tlf. 97 42 50 40 Mail: info@ourworld. Dubai UAE International Dental Conference 3. 8. februar 2013 Tag med Tandlægeforeningen til AEEDC Dubai 2013. Vi tager os af det praktiske for dig med samlet fly og hotelbookning og den sædvanlige service

Læs mere

Alm. bestemmelser for deltagelse i ferierejser m.v.

Alm. bestemmelser for deltagelse i ferierejser m.v. Alm. bestemmelser for deltagelse i ferierejser m.v. Sidst opdateret september 2015 For denne rejse købt hos FolkeFerie.dk, fungerer Primo Tours A/S som teknisk rejsearrangør. Dette betyder, at du er dækket

Læs mere

Island. 9. til 13. september

Island. 9. til 13. september Island 9. til 13. september NordjyskeFordele og OurWorld A/S har i samarbejde med andre medier fornøjelsen at præsentere denne rejse til Island. Island er et land med et ekstremt natursceneri. Naturen

Læs mere

Generelle betingelser for pakkerejser.

Generelle betingelser for pakkerejser. Generelle betingelser for pakkerejser. Ved en pakkerejse forstås en kombination af mindst to af følgende elementer, såfremt de af Hellas Holidays udbydes samlet eller har været udbudt på forhånd og sælges

Læs mere

Almindelige bestemmelser for Albatros Travel A/S Alle rejsearrangementer er underlagt Lov om pakkerejser, der harmoniserer reglerne i Europa og yder en udstrakt forbrugerbeskyttelse. Ifølge lovgivningen

Læs mere

PAKKEREJSE-ANKENÆVNET

PAKKEREJSE-ANKENÆVNET PAKKEREJSE-ANKENÆVNET K E N D E L S E i sag nr. 2014/0120 afsagt den 19. november 2014 ****************************** KLAGER NØ (2 pers.) SALGSBUREAU ARRANGØR Den Danske Rejsegruppe Filial af Svenska Resegruppen

Læs mere

PAKKEREJSE-ANKENÆVNET

PAKKEREJSE-ANKENÆVNET PAKKEREJSE-ANKENÆVNET 1 K E N D E L S E i sag nr. 2012/0033 afsagt den 28. januar 2013 ****************************** KLAGER AE (2 voksne/3 børn) v/dj SALGSBUREAU ARRANGØR Peacock Travel A/S Peacock Travel

Læs mere

Almindelige betingelser for deltagelse i pakkerejser

Almindelige betingelser for deltagelse i pakkerejser Almindelige betingelser for deltagelse i pakkerejser Betingelserne regulerer aftaleforholdet mellem Felix Rejser og kunder, som køber en pakkerejse. Aftalen indgås og gennemføres i overensstemmelse med

Læs mere

F.G.E Rostrups Vej 2 8000 Århus C.

F.G.E Rostrups Vej 2 8000 Århus C. Thomas Jensen F.G.E Rostrups Vej 2 8000 Århus C. Silkeborg, den 09/10/2012 Tak for bestilling af skiferie til Tignes Trier Ski fremsender her jeres reservationsbevis. I vil cirka 10 dage før afrejse modtage

Læs mere

Vilkår & Betingelser

Vilkår & Betingelser Webshipr.com - Vilkår og betingelser! Vilkår & Betingelser Om Webshipr... 3 Oprettelse af konto... 3 Køb af ydelser... 3 Priser og betaling... 4 Abonnements betingelser... 4 Webshipr s ydelser... 4 Kriterier...

Læs mere

Vejledning til flyrejseaftalen

Vejledning til flyrejseaftalen Vejledning til flyrejseaftalen Økonomistyrelsen Landgreven 4 Postboks 2193-1017 København K T 3392 8000 www.oes.dk og www.statensindkob.dk Indholdsfortegnelse Side 2 af 13 1. Indledning 3 2. Stikordsregister

Læs mere

GENERELLE REJSEBETINGELSER

GENERELLE REJSEBETINGELSER GENERELLE REJSEBETINGELSER 1 Grupperejsedefinition. Grupperejser er i gængs forstand ikke en "pakkerejse", men et skræddersyet tilbud, der aftales mellem én person på vegne af et antal personer og TEAM

Læs mere

Tilslutningsrejser indgår kun som en del af rejsen, såfremt de er solgt sammen med pakkerejsen eller flybilletten som en del af denne.

Tilslutningsrejser indgår kun som en del af rejsen, såfremt de er solgt sammen med pakkerejsen eller flybilletten som en del af denne. Almindelige bestemmelser for deltagelse i ferierejser m.v. Nedenstående bestemmelser er udarbejdet i overensstemmelse med "Lov om pakkerejser, som gælder for rejser bestående af flytransport og indkvartering.

Læs mere

PAKKEREJSE-ANKENÆVNET

PAKKEREJSE-ANKENÆVNET PAKKEREJSE-ANKENÆVNET 1 K E N D E L S E i sag nr. 2014/0226 afsagt den 17. april 2015 ****************************** KLAGER ES (3 voksne/1 barn) SALGSBUREAU ARRANGØR Koreaspecialisten (Tumlare Corporation

Læs mere

Handelsbetingelser for aftaler om pakkerejser

Handelsbetingelser for aftaler om pakkerejser Handelsbetingelser for aftaler om pakkerejser København den 26. marts 2010 De følgende handelsbetingelser regulerer aftaleforholdet mellem XXX (i det følgende rejsebureauet) og kunder (i det følgende kunden),

Læs mere

Anbefalinger for deltagelse i ferierejser m.v.

Anbefalinger for deltagelse i ferierejser m.v. Anbefalinger for deltagelse i ferierejser m.v. Nedenstående anbefaling er udarbejdet i overensstemmelse med Lov om pakkerejser, som gælder for rejser bestående af flytransport og indkvartering. Vejledningen

Læs mere

PAKKEREJSE-ANKENÆVNET

PAKKEREJSE-ANKENÆVNET PAKKEREJSE-ANKENÆVNET 1 K E N D E L S E i sag nr. 235/2007 afsagt den 23. juni 2008 ****************************** KLAGER P T (3 pers.) 2630 Tåstrup SALGSBUREAU ARRANGØR Stjernegaard Rejser A/S Stjernegaard

Læs mere

PAKKEREJSE-ANKENÆVNET

PAKKEREJSE-ANKENÆVNET PAKKEREJSE-ANKENÆVNET 1 K E N D E L S E i sag nr. 2014/0115 - genoptaget afsagt den 19. marts 2015 ****************************** KLAGER CFR (2 voksne/2 børn) SALGSBUREAU ARRANGØR Spies A/S Spies A/S REJSEMÅL

Læs mere

Almindelige betingelser for køb af services hos Frontiers ApS og på www.frontiertours.dk

Almindelige betingelser for køb af services hos Frontiers ApS og på www.frontiertours.dk Version 2.0, Sep2014 Almindelige betingelser for køb af services hos Frontiers ApS og på www.frontiertours.dk Indhold 1. Generelt... 2 2. Aftaleindgåelse... 2 3. Fortrydelsesret... 4 4. Leveringstidspunkt-

Læs mere

Vilkår for booking, betaling m.v. af ture, rejser og sommerhuse hos Dansk Vandrelaug Københavns Afdeling

Vilkår for booking, betaling m.v. af ture, rejser og sommerhuse hos Dansk Vandrelaug Københavns Afdeling HANDELSBETINGELSER Vilkår for booking, betaling m.v. af ture, rejser og sommerhuse hos Dansk Vandrelaug Københavns Afdeling 1. Generelle vilkår Alle medlemmer af Dansk Vandrelaug kan booke ture, rejser,

Læs mere

Island. 9. 13. maj 2016. Udrejse fra Billund lufthavn

Island. 9. 13. maj 2016. Udrejse fra Billund lufthavn Island 9. 13. maj 2016 Udrejse fra Billund lufthavn Vi har hermed fornøjelsen at præsentere denne rejse til Island. Island er et land med et ekstremt natursceneri. Naturen er gold og barsk, men samtidig

Læs mere

Generelle salgs- og rejsebetingelser vedrørende pakkerejser

Generelle salgs- og rejsebetingelser vedrørende pakkerejser Generelle salgs- og rejsebetingelser vedrørende pakkerejser 1.1. Hvad er en pakkerejse? 1.1.1. Med begrebet pakkerejse forstås en kombination af mindst to af følgende elementer Transport Indkvartering

Læs mere

Almindelige handelsbetingelser for Combines formidling af salg af oplevelser på Oplevdanmark.dk.

Almindelige handelsbetingelser for Combines formidling af salg af oplevelser på Oplevdanmark.dk. Almindelige handelsbetingelser for Combines formidling af salg af oplevelser på Oplevdanmark.dk. 1 Anvendelsesområde: Disse handelsbetin- gelser gælder for alle aftaler vedrørende op- levelser formidlet

Læs mere

KOREAREJSER 2015 Foto: Rose - 2014

KOREAREJSER 2015 Foto: Rose - 2014 KOREAREJSER 2015 Foto: Rose - 2014 KOREAREJSER byder i 2015 på to grupperejser en Sommer- og en Efterårstur. Sommerturen er fra søndag 27. juni til søndag 11. juli 2015. Rejseprogrammet for sommerturen

Læs mere

Længere ture i ind- og udland

Længere ture i ind- og udland Planlægning En tur der varer flere dage i ukendt terræn kræver naturligvis større planlægning end en endagstur på 5 km i nærområdet. Der skal være to turledere på disse ture, da den ene kan blive forhindret

Læs mere

Betingelser for rejser med C&C Travel A/S per 24. september 2015

Betingelser for rejser med C&C Travel A/S per 24. september 2015 Betingelser for rejser med C&C Travel A/S per 24. september 2015 Rejsebureauet C&C Travel A/S (CVR nr. 12369603) har eksisteret siden 1989 og er registreret i Danmarks Rejsebureau Forening (nr. A0021)

Læs mere

Klagen vedrører: Refusion af ubrugte Orange togbilletter, idet fly var forsinket, i alt 288 euro.

Klagen vedrører: Refusion af ubrugte Orange togbilletter, idet fly var forsinket, i alt 288 euro. 1 AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2011-0075 Klageren: Indklagede: XX 6950 Marstal DSB Fjern- og Regiontog Klagen vedrører: Refusion af ubrugte Orange togbilletter, idet fly

Læs mere

Almindelige betingelser for pakkerejser

Almindelige betingelser for pakkerejser Almindelige betingelser for pakkerejser Nedenstående bestemmelser er udarbejdet i overensstemmelse med Lov om pakkerejser, som gælder for rejser bestående af flytransport og indkvartering. Bestemmelserne

Læs mere

Handelsbetingelser for aftaler om pakkerejser

Handelsbetingelser for aftaler om pakkerejser Handelsbetingelser for aftaler om pakkerejser København den 26. juli 2010 De følgende handelsbetingelser regulerer aftaleforholdet mellem XXX (i det følgende rejsebureauet) og kunder (i det følgende kunden),

Læs mere

K E N D E L S E. i sag nr. 140/04. afsagt den ******************************

K E N D E L S E. i sag nr. 140/04. afsagt den ****************************** 1 REJSE-ANKENÆVNET K E N D E L S E i sag nr. 140/04 afsagt den ****************************** REJSEMÅL: Rom, 15.04. 18.04.2004. PRIS: KLAGEN ANGÅR: I alt 8.790 kr. Forsinket afhentning på hotellet på hjemrejsedagen,

Læs mere

Priserne på JH s hjemmeside er dagspriser og kan opdateres løbende, dvs. flere gange dagligt.

Priserne på JH s hjemmeside er dagspriser og kan opdateres løbende, dvs. flere gange dagligt. 1. ANVENDELSE Nærværende salgs- og forretningsbetingelser ("Forretningsbetingelser") finder anvendelse på alle aftaler, kontrakter og serviceaftaler (Aftalen) mellem Jar House ApS ("JH") og kunder. Ved

Læs mere

Ved lejeaftaler, der indgås på en dato senere end 6 uger før planlagt ankomstdato, forfalder lejen til betaling i fuldt omfang med det samme.

Ved lejeaftaler, der indgås på en dato senere end 6 uger før planlagt ankomstdato, forfalder lejen til betaling i fuldt omfang med det samme. Flytransport Du skal selv arrangere din transport til og fra Kreta og siden informere os om, hvornår du ankommer / rejser. For information om flyselskaber m.v. se vores sider med links. Vi påtager os intet

Læs mere

PAKKEREJSE-ANKENÆVNET

PAKKEREJSE-ANKENÆVNET PAKKEREJSE-ANKENÆVNET 1 K E N D E L S E i sag nr. 2012/0028 afsagt den 20. december 2012 ****************************** KLAGER RV (2 pers.) og AJ SALGSBUREAU ARRANGØR C & C Travel ApS C & C Travel ApS

Læs mere

Kl. 15.00 er der transfer retur til vort hotel. Aften: La Bohème (Puccini) Arenaen kl. 21.15. Transfer en time før forestillingen og retur efter.

Kl. 15.00 er der transfer retur til vort hotel. Aften: La Bohème (Puccini) Arenaen kl. 21.15. Transfer en time før forestillingen og retur efter. Fløng Operaforening Att. Per Fuhrmann Askevangen 62, Fløng 2640 Hedehusene Telefon: 30893420 Telefax: Mobiltelefon: E-mail: opera@mail.dk 26. oktober 2010 Riis Rejsers reference: SSO1082511 Bekræftelse

Læs mere

Program for rejser til Solformørkelsen i USA i august 2017

Program for rejser til Solformørkelsen i USA i august 2017 Program for rejser til Solformørkelsen i USA i august 2017 Rejseinformation for tillægsrejse. Rejse for Astronomisk Selskab www.astronomisk.dk og Amatør-Astronomisk Forening www.aaf.dk Rejse til USA fra

Læs mere

PAKKEREJSE-ANKENÆVNET

PAKKEREJSE-ANKENÆVNET PAKKEREJSE-ANKENÆVNET 1 K E N D E L S E i sag nr. 2015/0220 afsagt den 16. februar 2016 ****************************** KLAGER JPK (2 personer) SALGSBUREAU ARRANGØR Rejsefeber ApS (Bengt-Martins Rejser

Læs mere

Den Danske Rejsegruppe / filial af Svenska Resegruppen AB vil stå som betalingsmodtager på dit kontoudtog.

Den Danske Rejsegruppe / filial af Svenska Resegruppen AB vil stå som betalingsmodtager på dit kontoudtog. Salgsbetingelser Ansvar for rejsens gennemførelse Den Danske Rejsegruppe / filial af Svenska Resegruppen AB og Supersaver.dk er formidler af flybilletter, hotelophold, udlejningsbiler og øvrige arrangementer.

Læs mere

Rejsebetingelser Almindelige betingelser for pakkerejser København, maj 2014

Rejsebetingelser Almindelige betingelser for pakkerejser København, maj 2014 Rejsebetingelser Almindelige betingelser for pakkerejser København, maj 2014 Betingelserne regulerer aftaleforholdet mellem Nortlander Skitours A/S (i det følgende rejsebureauet) og kunder (i det følgende

Læs mere

1.4 Først ved modtagelsen af din betaling vil vi begynde at behandle din reservation.

1.4 Først ved modtagelsen af din betaling vil vi begynde at behandle din reservation. Hvem er vi: Lowcostholidays og drives af Lowcosttravelgroup, beliggende på Spectrum House, Beehive Ring Road, Gatwick, West Sussex, RH6 0LG och vars säte är East House, 109 South Worple Way, London, SW14

Læs mere

Instruks om Air Greenlands virksomhedsportal til billetbestilling Sektion 5.3

Instruks om Air Greenlands virksomhedsportal til billetbestilling Sektion 5.3 Air Greenland har et billetbestillingssystem, kaldet virksomhedsportalen. Systemet bliver betjent via internettet. Betjening af systemet. Billetbestillingssystemet kan betjenes af en person fra en vilkårlig

Læs mere

REJSE-ANKENÆVNET K E N D E L S E. i sag nr. 73/04. afsagt den ****************************** REJSEMÅL: Gran Canaria, 12.11.-26.11.2003.

REJSE-ANKENÆVNET K E N D E L S E. i sag nr. 73/04. afsagt den ****************************** REJSEMÅL: Gran Canaria, 12.11.-26.11.2003. 1 REJSE-ANKENÆVNET K E N D E L S E i sag nr. 73/04 afsagt den ****************************** REJSEMÅL: Gran Canaria, 12.11.-26.11.2003. PRIS: KLAGEN ANGÅR: KRAV: 12.646 kr. Utilfredsstillende rejsearrangement

Læs mere

Almindelige betingelser for køb af services hos Frontiers ApS og på www.frontiertours.dk

Almindelige betingelser for køb af services hos Frontiers ApS og på www.frontiertours.dk Almindelige betingelser for køb af services hos Frontiers ApS og på www.frontiertours.dk Indhold 1. Generelt...2 2. Aftaleindgåelse...2 3. Fortrydelsesret...4 4. Leveringstidspunkt- og sted...4 5. Priser,

Læs mere

PAKKEREJSE-ANKENÆVNET

PAKKEREJSE-ANKENÆVNET PAKKEREJSE-ANKENÆVNET 1 K E N D E L S E i sag nr. afsagt den 29. september 2017 ****************************** KLAGER [K] (2 personer) SALGSBUREAU ARRANGØR [B] [B] REJSEMÅL Rundrejse. Hawaii og Californien,

Læs mere

Generelle betingelser Til dig som har købt rejse hos

Generelle betingelser Til dig som har købt rejse hos Generelle betingelser Til dig som har købt rejse hos GENERELLE BETINGELSER: Hvad er en pakkerejse? Med begrebet pakkerejse forstås en kombination af mindst to af følgende elementer Transport Indkvartering

Læs mere

SMYRIL LINE A/S ("SML") Generelle Betingelser 2016

SMYRIL LINE A/S (SML) Generelle Betingelser 2016 SMYRIL LINE A/S ("SML") Generelle Betingelser 2016 GENERELLE BETINGELSER De almindelige vilkår er udformet efter den danske Lov om Pakkerejser ( Pakkerejseloven ). Vilkårene gælder for pakkerejser, som

Læs mere

Bookingsvilkår -------------------------------------------------------------------------------- 1. Din kontrakt

Bookingsvilkår -------------------------------------------------------------------------------- 1. Din kontrakt Bookingsvilkår Lowcostholidays Limited ("Lowcostholidays") er et selskab registreret i England og Wales med virksomhedsnummer 04.371.920 med handelsadresse i Sussex House, London Road, East Grinstead,

Læs mere

PAKKEREJSE-ANKENÆVNET

PAKKEREJSE-ANKENÆVNET PAKKEREJSE-ANKENÆVNET K E N D E L S E i sag nr. 2011/0104 afsagt den 26. september 2012 ****************************** KLAGER KKM (2 personer) SALGSBUREAU ARRANGØR Kuoni Scandinavia Danmark, filial af

Læs mere

Almindelige salgs- og leveringsbetingelser

Almindelige salgs- og leveringsbetingelser Almindelige salgs- og leveringsbetingelser 1. Anvendelse og gyldighed Enhver leverance sker på grundlag af nedenstående salgs- og leveringsbetingelser, medmindre anden skriftlig aftale er indgået mellem

Læs mere

PAKKEREJSE-ANKENÆVNET

PAKKEREJSE-ANKENÆVNET PAKKEREJSE-ANKENÆVNET K E N D E L S E i sag nr. 2013/0068 afsagt den 21. november 2013 ****************************** KLAGER KDS (4 pers.) SALGSBUREAU ARRANGØR REJSEMÅL PRIS KLAGEN ANGÅR KRAV FDM Travel

Læs mere

Oktoberfest i München.

Oktoberfest i München. Oktoberfest i München. Vær med når en af verdens største folkefester fylder 200 år. Strøby Turist kan i samarbejde med Best Travel tilbyde en oplevelse ud over det sædvanlige. En af verdens største folkefester,

Læs mere

Rejsebetingelser. 1 Bekræftelse samt rejsedokumenter. Ansvar for rejsens gennemførelse. Den rejsende er ansvarlig for at

Rejsebetingelser. 1 Bekræftelse samt rejsedokumenter. Ansvar for rejsens gennemførelse. Den rejsende er ansvarlig for at Rejsebetingelser Ansvar for rejsens gennemførelse Flybillet/Den danske rejsegruppe, er formidler af flybilletter på vegne af flyselskaberne. Det betyder, at Flybillet ikke sælger flybilletter i eget navn,

Læs mere

Resumé af bestemmelserne om passagerers rettigheder ved sørejser og rejser på indre vandveje 1

Resumé af bestemmelserne om passagerers rettigheder ved sørejser og rejser på indre vandveje 1 Resumé af bestemmelserne om passagerers rettigheder ved sørejser og rejser på indre vandveje 1 Forordning (EU) nr. 1177/2010 om passagerers rettigheder ved sørejser og rejser på indre vandveje finder anvendelse

Læs mere

1.1.1. Med begrebet pakkerejse forstås en kombination af mindst to af følgende elementer

1.1.1. Med begrebet pakkerejse forstås en kombination af mindst to af følgende elementer Rejsebetingelser for pakkerejser De følgende handelsbetingelser regulerer aftaleforholdet mellem Momento Travel (De Graa Busser som teknisk arrangør) og kunder der ønsker at købe et pakkerejseprodukt hos

Læs mere

Cyber SPORT Quick Guide

Cyber SPORT Quick Guide Cyber SPORT Quick Guide 2015 Version 1.0 Kom godt i gang Her er en kort introduktion til Cyber, hvor du kan bestille flybilletter, hotelovernatninger samt billeje. 1. Gå på hjemmesiden www.idraettensrejsebureau.dk

Læs mere

PAKKEREJSE-ANKENÆVNET

PAKKEREJSE-ANKENÆVNET PAKKEREJSE-ANKENÆVNET 1 K E N D E L S E i sag nr. 2015/0120 afsagt den 16. oktober 2015 ****************************** KLAGER K (2 voksne/1 barn) SALGSBUREAU ARRANGØR B B REJSEMÅL Athen, Grækenland. 27.-30.8.2015.

Læs mere

Aftale om Betalingsservice og Nykredit Kuvertbetaling

Aftale om Betalingsservice og Nykredit Kuvertbetaling Aftale om Betalingsservice og Nykredit Kuvertbetaling Aftale om Betalingsservice og Nykredit Kuvertbetaling Kontohaver(e): CPR.nr.: Reg. nr. Kontonr. Reg. type indgår aftale med Nykredit Bank om tilmelding

Læs mere

Priser og betalingsbetingelser er oplyst sammen med beskrivelsen af hvert enkelt kursus. Alle priser er opgivet i danske kroner (DKK)

Priser og betalingsbetingelser er oplyst sammen med beskrivelsen af hvert enkelt kursus. Alle priser er opgivet i danske kroner (DKK) Højskolen Østersøen Flensborgvej 48-50 6200 Aabenraa Tlf.: 74 62 47 00 Email: adm@hojoster.dk CVR nr. 15 75 63 49 1. Leveringsbetingelser Kursisten modtager undervisning, ekskursioner mv. jævnfør tidspunkterne

Læs mere

Ordrebekræftelse Triton Ballerup Svømmeklub Club La Santa februar juni 2016

Ordrebekræftelse Triton Ballerup Svømmeklub Club La Santa februar juni 2016 Ordrebekræftelse Triton Ballerup Svømmeklub Club La Santa 14. - 26. februar 2017 17. juni 2016 Kl. Tirsdag den 14. februar 2017 Fly nr.: 05.35 Vi anbefaler seneste mødetid i Københavns lufthavn til min.

Læs mere

REJSEFORSIKRING. Forsinket fremmøde & Ændret afgangstid

REJSEFORSIKRING. Forsinket fremmøde & Ændret afgangstid REJSEFORSIKRING Forsinket fremmøde & Ændret afgangstid SÅDAN ER DU DÆKKET MED FORSINKET FREMMØDE & ÆNDRET AFGANGSTID Europæiske Rejseforsikring har en forsikring til dig, der gerne vil være dækket, hvis

Læs mere

PAKKEREJSE-ANKENÆVNET

PAKKEREJSE-ANKENÆVNET PAKKEREJSE-ANKENÆVNET K E N D E L S E i sag nr. 2013/0257 afsagt den 28. august 2014 ****************************** KLAGER RE (2 pers.) SALGSBUREAU ARRANGØR Top Tours ApS Top Tours ApS REJSEMÅL Bali, Indonesien

Læs mere

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR MIJAMA A/S WEBSHOP Forbrugerkøb (Gældende fra 23. marts 2016)

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR MIJAMA A/S WEBSHOP Forbrugerkøb (Gældende fra 23. marts 2016) SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR MIJAMA A/S WEBSHOP Forbrugerkøb (Gældende fra 23. marts 2016) Mijamas Webshop (MIJAMA.dk) tilbyder salg til såvel private som erhvervsdrivende. Handler du som erhvervsdrivende

Læs mere

Ærø Ungdomsskole Halvejen 24 5960 Marstal Att: Henrik Harder Holstebro, d. 27-02-2015

Ærø Ungdomsskole Halvejen 24 5960 Marstal Att: Henrik Harder Holstebro, d. 27-02-2015 Reference nummer: 115946 Ærø Ungdomsskole Halvejen 24 5960 Marstal Att: Henrik Harder Holstebro, d. 27-02-2015 Grupperejse til Paris - uge 27 2015 Hej Henrik. Tak for din henvendelse til BENNS. Hermed

Læs mere

Almindelige bestemmelser for deltagelse i ferierejser m.v.

Almindelige bestemmelser for deltagelse i ferierejser m.v. Almindelige bestemmelser for deltagelse i ferierejser m.v. Rejsebestemmelserne er udarbejdet i overensstemmelse med Lov om pakkerejser, som gælder for rejser bestående af flytransport og indkvartering.

Læs mere

Priser & betingelser Mexico, 1.- 17. oktober 2011

Priser & betingelser Mexico, 1.- 17. oktober 2011 Priser & betingelser Mexico, 1.- 17. oktober 2011 Grundpris per person: Pris per person i delt dobbeltværelse v/min. 22 personer DKK 18.970,- Pris per person i delt dobbeltværelse v/min. 16 personer DKK

Læs mere

Om at leje feriehus. booking.visitnordjylland.dk administreres af VisitKerteminde (CVR: 30588298).

Om at leje feriehus. booking.visitnordjylland.dk administreres af VisitKerteminde (CVR: 30588298). Om at leje feriehus booking.visitnordjylland.dk administreres af VisitKerteminde (CVR: 30588298). Hjemmeside og system er lavet for, at gøre det nemmere for dig som gæst når du skal besøge Kerteminde.

Læs mere

PAKKEREJSE-ANKENÆVNET

PAKKEREJSE-ANKENÆVNET PAKKEREJSE-ANKENÆVNET K E N D E L S E i sag nr. 180/2007 afsagt den ****************************** REJSEMÅL: Firenze, Italien. 14.4.-21.4.2007 PRIS: KLAGEN ANGÅR: KRAV: 11.562 kr. (ekskl. forsikringer)

Læs mere

Island med Folkeskolen. 15. 20. juli 2012

Island med Folkeskolen. 15. 20. juli 2012 . Island med Folkeskolen 15. 20. juli 2012 Island er et land med et ekstremt natursceneri: Vulkaner, vandfald, gejsere, jøkler Naturen er gold og barsk, men samtidig også fascinerende, levende og nærværende,

Læs mere

Refundering af billetpris på 5.800 kr. i anledning af forsinkelse og besværlig rejse. DSB har tilbudt 1.906 kr. i godtgørelse for forsinkelsen.

Refundering af billetpris på 5.800 kr. i anledning af forsinkelse og besværlig rejse. DSB har tilbudt 1.906 kr. i godtgørelse for forsinkelsen. AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2012-0006 Klageren: XX på egne vegne og på vegne 11 medrejsende. Indklagede: DSB Klagen vedrører: Refundering af billetpris på 5.800 kr. i

Læs mere

Aftale om Betalingsservice (Gælder fra den 1. november 2009 for både eksisterende og nye kunder)

Aftale om Betalingsservice (Gælder fra den 1. november 2009 for både eksisterende og nye kunder) Aftale om Betalingsservice (Gælder fra den 1. november 2009 for både eksisterende og nye kunder) Betingelser 1. SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN må, om ønsket, gennemføre betalinger via PBS (Pengeinstitutternes

Læs mere

Grupperejse til London 12-19/04 2015, 8 dage/ 7 nætter 17 4390,00 74630,00 DKK Alexandra Hotel, tillæg enkeltværelse 2 1890,00 3780,00 DKK

Grupperejse til London 12-19/04 2015, 8 dage/ 7 nætter 17 4390,00 74630,00 DKK Alexandra Hotel, tillæg enkeltværelse 2 1890,00 3780,00 DKK Thisted Gymnasium og HF-Kursus Ringvej 32 7700 Thisted Att: Michael Søndergård Faktura / Depositum Dossier : 52385/3230 Kundenr. Dato : 0003692 : 29/08/2014 Salgskonsulent : Vibeke Arrangement Antal Stk.

Læs mere

Generelle vilkår og forretningsbetingelser. Indholdsfortegnelse. 1. Anvendelsesområde. 2. Bestillingsforløb, indgåelse af kontrakt, mængdebegrænsning

Generelle vilkår og forretningsbetingelser. Indholdsfortegnelse. 1. Anvendelsesområde. 2. Bestillingsforløb, indgåelse af kontrakt, mængdebegrænsning Generelle vilkår og forretningsbetingelser Indholdsfortegnelse Anvendelsesområde Bestillingsforløb, købsaftale, mængdebegrænsning Priser og leveringsgebyrer Levering Ejendomsforbehold Fortrydelsesret Reklamation

Læs mere