AUKTIONEN, KATALOG til. Allégade 35, Mandag den 2, Marts 1914, Kl. 10 Form., og følgende Dage,

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "AUKTIONEN, KATALOG til. Allégade 35, Mandag den 2, Marts 1914, Kl. 10 Form., og følgende Dage,"

Transkript

1 KATALOG til AUKTIONEN, der afholdes Mandag den 2, Marts 1914, Kl. 10 Form., og følgende Dage, Allégade 35, hvor der sælges det Dødsboerne efter Enkefru Jensine Kirstine Bang. født Sørensen, Frøken Birgitte'Cecilie Mathiesen samt Repræsentant August Lorentzens Konkursbo m. fl. Roer tilhørende Løsøre og efter Rekvisition af Overretssagførerne V. Buemann & William Lund, R. Sand, C. B. Ingwersen og Sagfører M. Arentoft m. fl. en Del ved Eksekution udlagte udmærkede Effekter. Kataloget omfatter Møbler af alle Slags, deriblandt en stor Del fortrinlige, æ gte Empire Møbler, saasom 1 Mah. Sofa med Skabe, 1 do. Chatol m. Opsat«, 1 do. Skrivebord m. Skabe, 1 Salonbord, 8 Salonstole, 2 Armlænestole og 2 PSliespejl m. Konsoller, alt rigt indlagt, 2 Mah. Pillespejle, Chr. VIII Stil, 2 do. Louis XVI Stil, et antikt Taffeluhr, Salmonsens Konversationsleksikon, Silkegobeliner, 1 Jernpengeskab, 1 Mah. Spisestuemøblement, 2 Egetræs do., 1 Standerlampe og 1 Spejl i Kunstsmedearbejde, Mah. Kommoder, Tæpper og Gardiner, Lysekroner og Lamper, Sølv og Plet, 2 Browning Revoivere, Chiffonierer og- Sekretærer, hvidlakerede Stole og Borde til Conditori, Forme o. lign., nogle nye Stole og Borde til Beværterbrug, 1 Polyphon m. Plader, nogle Skilte og 2 Skiltelygter, Udhængsskabe m. Spejlglas m. m. Eftersyn paa Auktionsstedet Søndag den 1. Marts fra Kl. 11 3, hvor autor. Taksator, Sognefoged N. Christiansen, Adilsvej 4, Telef. Godth. 422, modt. Kommissioner. Fr. Jensen, Falkonerallé 58

2 KONDITIONER. Alt sælges i den Stand, hvori det ved Hammerslaget foretindes, og er fra dette for Køberens Regning og Risiko i alle Maader. 2. Det Købte skal afhentes Auktionsdagen. 3. Hvad der ikke afhentes til ovennævnte Tid, kan uden videre Varsel stilles til ny Auktion lor første Købers Regning eller afhændes underhaanden, og er denne da pligtig til skadesløst at tilsvare de derved fo raarsagede Omkostninger og Tab uden at have nogen Ret til det mulige Overskud. Den, der køber til en anden, bælter som Selvskyldnerkautionist. 4. Ejendomsretten til det Solgte overgaar først til Køberen, naar Betaling finder Sted. 5. Betalingen, foruden Auktionsbudet 10 /o at samme i Auktionsomkostninger, erlægges ved Hammerslaget, eller paa Anfordring til Underlegnede, dog kunne Inkassator personlig bekendte vederhæftige Købere torvente 6 Ugers rentefri Kredit. Sikkerhed kan affordres de Bydende saavel nnder som efter Auktionen, til hvilkensomhelst Tid, og stilles Sikkerhed ikke paa Anfordring, er det skyldige Beløb strax forfalden til Betaling 6. Betales ikke til rette Tid, er Køberen pligtig at erlægge skadesløs Betaling og 6 /0 Rente fra Auktionsdaeen, hvorhos han skal være underkastet Retsforfølgning efter Forordning af 25. Januar 1828 og Udpantningsloven af 29. Marts Tillægskonditioner forbeholdes. Frederiksberg, d. 24. Februar Hug o Carstensen, cand. juris, Birkefuldmægtig. Carl Waageehristensen, cand. juris, Birkefuldmægtig. Auktions-Kontoret for Ind- og Udbetaling er Aliégade 35, Beletagen (aabent Kl. 10 2). Paa Begæring af Overretssagfører C. B. Ingwerstn Nøddeltræs Sialotnbord 2 1 Messing Kedel a 1 Kasse med Lamper b Diverse Fajance c 3 Skilderier d 1 Kasse med Køkkentøj e 1 Kasse med div. Bøger og Hefter 3 1 Symas&inefod og 1 Bakke a 1 Chaiselongue med rødt Plyds b 1 malet Toiletmøbel c 1 Jernseng med Fjedermadrats d 1 Reol, 1 Sykurv, 1 Ildtøjsstativ 1 malet Natskab med Marmorplade 4 1 malet Servante med do. a 1 Chaiselongue med brunt Betræk b 1 Sengetæppe, nogle broderede Stykker, P ar Lagener, Gardiner m. m.

3 4 4c 2 Stole med Plyds d 1 Nøddetræs Skrivebord e 1 Etagerebord og 1 Bakkebordsplade 5) 1 Stumtjener, 1 Kløverbord a 2 gamlo Sftole b 8 Spisestuestole c 2 Dyner, 1 Pude d 1 Fag Granilés Gardiner e X) Flugtstol Frøken Birgitte Cicilie Augusta Mathiesens Dødsbo. 6 1 Æske med Blonder og Handsker 7 1 Æsk,e 8 1 Kasse med forskelligt Garderobe m. m. 9 2 Duge m. m Skilderier ljl 1 Maleri: Dameportræt 12 2 broderede Tæpper og noget Broderegarn a 1 lille Maleri paa Elfenben, 1 Guldknap, 1 Ørering b 1 Strøske, 5 Gafler, 3 Frugtknive 13 1 Kasse forskelligt 14 Nogle Bøger og Noder, 3 Skilderier a 1 Kagefad, 1 Chokoladekande b 1 Bojan, 1 Visitkortskaal paa Stativ c 1 Spejl 14d 2 gi.,- Stole e Diverse Køkkentøj f 1 Kuffert, nogle gamle Gardiner 15 Diverse Garderobe a 1 Spand, 1 Benvifte b 1 Brosche med Kame j c.1 TheaterkikC^ert d 1 Guldplet Brosche, 1 do. Kors e 3 Broscher f 2 Ai mbaand 16 1 uægte Spænde a 1 Ring in. m. b 1 Brosche, 1 lille Kors, 1 Sølv Fingerring c 1 sølvforgl. Kæde, 1 Medaillon med le d 1 Halskæde med Guldlaas ei 2 Mah. Emp. Piilespejle med Konsoller f 4 do. do. Stole 17 1 do. do. Sekretær a 1 do. do. Kommode b 1 malet Boleobord c 1 gi. Mah. Lænestol d 1 sort, lakeret do. e 1 gi. Sopha f 1 Uhr i Mah. Kasse 18 1 Stumtjener a 2 gi. Rammer b 2 Mah. Æsker c 1 Fag hvide Gardiner d 2 Malerier (Blomster)

4 18e 1 Bordtæppe, 1 Sophapude f 2 Mali. Emp. Stole 19 1 Mah. Kommode a 1 do. Spejl b 1 lillet Bord e 1 do. do. d 1 Puf, 3. Puder e 1 Tæppe f 1 lille Spejl ' 20 2 Oliemalerier a 1 malet Seng ib 1 Uldtæppe c 2 Dyner d 3 Puder e 1 Skab med Hylder f Noget Porcellæn og Glas, 1 Puf 21 1 Fag Gardiner, 1 Rullegardin a 1 Sengetæppe, 2 Lagener b 14 Stkr. Underbeklædning c 11 Haandklæder d 6 Schou. 21e 1 Chaiselongue med Mekka f 1 Skrivebord g 1 NøddetVæs Damebureau 22 1 Blomsterbord a 1 Spisebord b 1 hvidmalet Spejl 7 22c 1 lille Mah. Spejl d 1 malet do. e il Plet Bakke, nogle Billeder f 1 Ampel, 2 Paalægsknive og nogle Barbermaskiner g 1 Kasse med Lampedele, Nips m. m Urtepotter, 6 Tallerkener m. m. a 1 Messing Kedel, 4 Lysestager m. m. b 2 Bestik c 1 Kikkert d 1 Armbaand, 1 Brosche e 3 Ringe, 1 Brosche, 1 Slipsnaal m. m. f 1 Halskæde, 2 Ringe, 1 Brosche, 1 Cigaretetui g 2 Halskæder, 1 Halskolli h 1 Haandtaske, 5 Plet Skeer, 1 Gaffel 24 1 Kobberkedel a 1 Chaiselongue b 3 Skilderier c 2 Kobberstik d 2 Malerier e 2 do Skilderier a 6 do. b G do. c 1 Kanapé d 2 store Homadratser e 2 Stokke

5 26 9 Par Fodtøj a 1 Stum tjener, 1 Staffeli b 2 Bodioirspande c 2 Gryder, 1 Vægt m. in. d 1 Kobberkasserolle irxed Laag e 1 Hængelampe (elektrisk) 27 2 Balckeborde a 1 Fotografiapparet med Stativ b 2 Stole c 2 Blomsterborde d 1 Fløjte e 1 Vridemaskine, 2 Paraplystativer 28 1 malet Buffet a 1 Spisebord 8 P. 0. C. 29 Nogle Koste 30 1 Kasse med Flasker 31 1 Sygebord 32 1 Stol 33 1 Kiste 34 1 Kasse med Etiketter Hansen. S5 1 Maleri: Italienerinde 36 1 do.: Blomster 37 1 taffelformet Piano 38 1 Kobberstik a 1 do. 9 Petersen. Jensen Hansen Maleri. a 1 Diplomatfrakke b 3 Jakker c 2 Veste d 3 Manscheitskjorter e 1 P ar Lorgnetter f 2 Lommeubre m. Kæder g 1 Vækkeuhr Nielsen 4$ 1 Maleri: Marine (Carl Baagøe) a 1 do.: Studie (Carl Carlsen) b 2 do. (ubekendt.) c 1 Tegning (Lundbye) d 2 Platter 4' 2 do. a 2 Vaser b 4 do. c 2 Lysestager d l antikke Skaale e 1 Kurv m. m.

6 10 42 i antik Karaffe m. m. a 1 do. Vase (Rørstands Fabrikat) b 1 do.: Kristians-Kirken (J. Oh ri sten sen) c 1 do.: Parti fra Venedig v Artnur Xieisen) d 1 do.: Parti fra Refsnæs (Hornung Jensen) e 1 do.: Strandparti (C. Mikkelsen) 43 1 do.: Porttæt (Sofie Kloes) a 2 Portrætter (ubekendt) b 1 Maleri: Vadskekone (Lundsfryd) c 1 do.: Lyttende Hjort (Carl Thomsen) d 1 do,: Stilleben (P. H.) e 1 do.: Studie (Ludvig Holm) 44 1 do.: Kopi (Sofie Kloes) a 1 Maleri: Studie (A. Kraft) b 1 do.: Stilleben (P. H.) c 2 do. d 1 do.: Markedspladsen, Randers e 1 do. f 4 Skilderier 45 1 Fodskammel a 2 Bisquitfigurer b 1 do.: Venus c 1 Ampel d 1 Marki;sestel Frøken Baggesen. Chr. Rasmussen Maleri: Foraarsdag i Skoven (sign. Chr. Rasmussen) IL 4.6a 1 Maleri: Søstykke (samme) b 1 do. c 1 do.1): Vinterdag i Skoven d 1 do.: Lyngbakker Jørgensen i 47 1 Hængelampe a 2 Fag Gardiner, 2 Trækgardiner b 1 Kasse Nips c 1 Kakkelovsskærm d 1 Kuffert med Indhold e 1 Kurv med forskelligt 48 3 Urtepotter a 1 Skrivebordsstol b 5 Æsker c 1 Etagere 49 3 Veste a 1 Messing Kedel b 2 Par Knive og Gafler med Sølvskafter, 1 Potageske og 2 Paalægsgafler c 1 Sukkersæt, 1 Album 50' 2 Cigarrør a 3 Sølvbroseher, 1 P ar Ørenringe b 1 Kuffert med forskelligt c 1 elektrisk Lampe Christensen & Nielsen 50d 1 Stueu hr 51 1 Æske, 2 Ringe m. m. a 1 do., 1 Brosche, 1 Kors

7 12 51b 1 Ring c 1 polstret Taburet 52 1.Kaffemaskine a 1 Gulvtæppe b 1 Par Galoscher m. m. c 1 graa ulden Kjole, 1 sort Nederdel, 2 Liv 53 1 Sæt Drengetøj, 1 Stortrøje a 3 Stkr. forskelligt b 1 Vækkeuhr c 1 Sølv Herreuhr A. V. Carlsens Dødsbo Polyfon med 12 Plader a 1 Skakbord b 5'!Sæt Udstillingsgebis 55 1 Sæt gi. Tænder a 1 Morfinsprøjte b 1 Billede i Ramme c 1 Maleri 56 4 koli. Billeder i Ramme (sepr.) a 1 antikt Dame Gulduhr med Perler b 1 Guld Blyantsholder c 1 Fingerring, 1 Knap og 1 Uhrkædovedhæng 57 1 P ar Lorgnetter a 1 Sølv Ubrkæde b 2 Ringe c 1 Pibe med Sølvbeslag 58 1 do. med do. a 1 Kageske 58b 1 lodden Hue c 1 Kikkert 13 Enkefru Jensine Bang, født Sørensens Dødsbo. 9 2, Rullegardiner, 1 Stang, 1 Blomster statik 60 4 Skamler, 1 Thevariner 61 1 Osteklokke, 1 Plat-denmenage, 1 Forskærersæt 62 1 Salonuhr a 2 Skilderier i Egetræs Rammer b 1 do. i do. do Bisquits Medaillons a 6 Dekorationsplatter 64 1 Amagerhylde a 1 Linoløumstæppe 65 1 Buffet med Spejlopsats a 1 Spisebord b 8 Spisestuestole c 1 Dækketøjsskab 66 1 Chaiselongue med Mekka 67 4 Stole med do Anretterbord 69 1 Salonbord 70 1 Pillespejl med lav Konsol 71 1 Sop^a med Mekka 72 4 Salonstole med do Lænestole med do. 74 4; Skilderier

8 Ampel 76 1 Servante med Marmorplade 77 1 Servantestel 78 Nogle Lysmanchetter og Saltkar P ar forskellige Kopper, 1 Kagefad Glas, 1 Glaskande 8(1 6 Assietter, 5 Æggebægere Knive med sorte Skafter 83 1 Bordsæt, 1 Franskbiødskniv 84 1 Fag Gardiner, 1 Stores, 2 Rullegardiner 85 Noget Fajance 86' 1 Høkasse med Køkkentøj 87 1 Halskæde (14 Karat) Prøvesøl v-skeer (7 6 Lod) 89 1 do. Ragout ske 90 1 do. Fotagdske 91 1 Dame Gulduhr (18 Kar.) 92 1 Browning-Revolver, 1 Hylster 93 1 Dame Gulduhr (14 Kar.) 94 1 P ar Lædergamascher 95 1 Paraply 96 1 Overfrakke 97 6 Sølv Spiseskeer (33 Lod) 98 1 Sølv Dame Remontoir Uhr 99 Forskellige Sølv- og Guldgenstande Sølv Anker Remontoir Uhr, 1 Sølvkæde 1Q1 Nogle Cigarer Sølv Herre Remontoir Uhr Silkeparaply Dame Gulduhr (14 Kar.), 1 Halskæde Sølv Spiseskeer (Kbh Prøvesølv) Sølv Spiseskeer, 3 Gafler Sølv Flødeske, 1 do. Strøske Sølv Cylinderuhr 15 Enkefru Dorthea Jensens Dødsbo Puder, 3 Tæpper Dyner Klædeskab Servantebord med Stel Træseng m 1 Nøddetræs Kommode Ampel Lænestol med Fantasistof Pllydses Bordtæppe Skindtæppe, 1 Skammel Glasopsats (defekt) 120 Diverse Glassager 121 Diverse Glas Yinkaraffer, 1 Osteklokke P ar Kopper Kander, 1 Sukkerskaa.l, 1 Fløde! Plat-demcnage Hængeampel. 1 Høkasse Hængelampe Figur (defjekt) Skfindtæpper

9 Staffeli Plydses Bordf,æppe Sopha med Fantasistof 13)3 6 Stole med do Mali. Spisebord Fag grorme Gardiner Fag røde do Skærm Bakke Dyner, 2 Puder Hængelampe Bordlampe Malerier Klædeskab Skindtæppe, 1 Bord tæppe Mah. Skrivebord Jernseng med Fjedermadrats Skilderier dobbelt Skab Fajancestel (ukompl.) 151 Diverse Køkkentøj 4521 Nogle Kar og Ballier gi.<havebænke Rørbænk med Skruestik stort, gammelt Gulvtæppe Spisestuestole M. 17 Paa Begæring af Overretssagfører R. Sand Marmorborde hvidlakerede Stole forskellige Kagefade forskellige Glasskaale Sæt Nikkelservice stort udvendigt Glasskilt Kagekasser Kagesøjler ' forskellige Isforme forskellige Kageforme 175 li Ismaskline Transportkurve Kobberkedel Sølvplet Kagekniv do. Kageskeer do. Kagebakke do. Kaffeskeer Frøken Gandils Dødsbo Sengetæppe, nogle Gardinstænger malet Klædeskab Skærm Chaiselongue med Granité Armlænestol Skilderier do.

10 189 I; Terrakotta Jardiniere Lysestager Bordlampe, 1 Kokken vægt 192 Diverse Nips a 1 Theaterkikkert Par Kopper, 2 Brødbakker m. m Kasse med Porcellæn Fag grønne Gardiner, 1 Bordtæppe Ampel lille Mah. Toiletspejl Stolesæder, 1 Fag grønne Gardiner Kasse med Noder Skamler, 1 Sofapude Shawl, 1 strikket Tæppe, nogle Pøller Puder Vadsæk Stole Hattefutteral, 1 Natspand Taburet. 1 Fodpose, 1 Sofapude trekantet Bord, 1 Hattefutteral lille Reol lille malet Bord malet Natbord lille' Medicinskab Haandkufferter lille malet Skab, 1 Hjørnehylde, 1 japanosisk Æske malet Konsolskab Skilderier, 1 lille Maleri do do do Kasse med Bøger Æbker Skamler, 1 Sofapude, 1 Thevarmer m. in Sofapuder 22fe 1 Kniplebrædt Puf, 1 Feltstol Jernseng med Fjeder- og Klrølhaarsmadr F odskammel, 1 Bakke, 1 Kurv 227 Nogle Bøger og Noder Kuffert Sengetæpper 23,0 3 Bakker, 1 Handskeæske, Avisholdere m. m Fedtstensvalse '232 1 Puf F. K lukket Servante med Vandstel Persienner 235 Nogle Gardiner, Kapppr og Stænger Gulvtæppe Smyrna-Gulvtæppe Christiansen Spisestuestole

11 stort Patent Rullegardin do. do. do do. do. do do. do. do smaa do. do nye Knagerækker 24ø 2 do. do do. do ny Kulkasse, 1 Spand, 1 Fejespand, 1 øser nye do., 2 nye Øsere m. m Skilderier Pult Stol, 1 Taburet '252 1 Forsats, 1 Lysestage med Kuppel Forsats Mah. antik Servante P ar Saaler P ar Filt saaler * P ar Fodtøj 258 Forskelligt Kasse do Øtenkrukke m. m Plet Bakker Grosserer Nielsen Stempel. 1 Blomsterkurv Blomstertrappe, 1 poleret Kasse m. m. 264 Forskelligt Figur, 1 Sokkel Skakbrædter m. m Forhøjning Stafelier, 3 Gardinstænger Trappestiger Stole, 1 Hattefutteral Skammel, 1 Stumtjener Blomstertrapper 273> 1 Haandklædestativ, 1 Vandstativ m. m. Fnkefru Johansen. 274, 1 Maleri do do Petroleumsovn Blomsterstativer Amagerhylde, 1 Konsol smaa Konsoller Vase Figur japanesisk Skab. 8 Bøger malet Kommode forgi. Spejl Skilderier do Olietryk 21 Pastorinde Petersen, Stol med Plyds Lænestol med do.

12 2 j Paa Begæring af Overretssagfører fngwersen Pillespejl med Spejlkonsol Hængelampe (defekt) Skilderier Næt med Klude, noget Garderobe, 1 Tæppe Spand, 1 Gryde, 1 Ballie Skuffe med Knive, Gafler og Skeer. 1 Garniture, 1 Hattefjer Kasse med Kopper, Glas og Assietter, 1 Osteklokke Kasse med Køkkentøj, Fajance og liøger Zinkballie, 3 Tasker m. m Yandstel 3/01 1 Spejl, 1 Tegning; 1 Album Vadskekedel, Gasapparat m. m Hængeuhr kunstsmedet Lampet, 1 Lygte Fotografier og Skilderier m. m Kurv med 1 Glasskaal, noget Nips m in Blomsterstander Stole, 1 Kurvestol gi. Divan Jernseng med Fjedermadrats Fag Gardiner, nogle Rullegardiner m n; Gulvtæppe Vattæpper, 1 Pude Vatter 315 Nogle Gardiner, 1 Tæppe, 2 Sofapuder m. m Bord med Klapper malet Klædeskab malet Servante defekt Hængelampe Askebægere. 2 Barberknive Sølv Servietring do. Bæger do. Ælggebæger do. Barneske, 1 Ske og 1 Gaffel Mah. Toiletmøbel Aneroidbarometer Skilderi Oliemaleri: Ruiner do.: Barnefigur Tallerkener, 1 Laagfad, 1 Sauce kande, 1. Kaffekande, 4 Assietter, 1 Smørskaal, 1 Flødekande, 1 Peberbøsse, 2 Kagefade, 1 JTælkekande og nogle Kopper (Kbh. Pox'c.) elektrisk Lysekrone med Lamper og Ku piar do. do. med do. og do Bordlampe Kiplampe 3? 6 1 Snorelampe

13 Ampel Skrivetøj, 1 Cigarfutteral a 1 Plat-de-menage b 1 Osteklokke, 1 Smerskaal Assietter Urtepotteskjuler Vinkander 3l42 1 Kasse med div. Glas og Porcellæn 343 'Forskelligt Fajance 344 Diverse Rullegardiner Jernseng med Madrats 346 Salomonsens Lexikon (18 Bind) Pakke Bøger Løber 34 ) 1 Egetræs Tobaksskab lille Kiste med diverse Garderobe Tøjkurv med diverse do. m. m Ballie med Krukker og 1 Brødskærer Egetræs Regulatoruhr Morter Haandtaske med diverse elektrisk Bordlampe do. Lysekrone lille Kikkert 3f)9 Diverse Skrivebordsgarniture, 3 smaa Piber, nogle Fiskesnører, 2 kinesiske Figurer og 1 Revolver Skrivebordsunderlag, 1 Album m. m Buffetdug, 2 Bordløbere, 2 Stkr. Gardiner Dug. 5 Servietter Vest, 1 Kjole Lagen, 8 P ar Strømper Dug, 5 Haandklæder Skjorter. 1 Uldtrøje do. m. m Skilderier, 3 Rammer Skjiidørijer Oliemalerier Strygebrædt. 3 Gardinstænger 372 Nogle Duge og Servietter kinesiske Tallerkener. 1 Vase elektrisk Bordlampe Kobber Urtepotter Kupler Osteklokke, 1 Smørskaal Plat-de-menage b7u 3 Skilderier og nogle B^ger Plet Skeer og Gafler Strygejern, 1 Morter, 2 Messingdaaser m. m gamle Lysestager Ampel, 1 Hængelampe (ukomplet) Kasse Køkkentøj, Kopper m. m. 385i 1 Kasse do Vandfad m. m Straatæppe Puder, 1 Sofapude

14 Malerier, 1 Skilderi Skilderier Vækkeuhr 392 Diverse Garderobe Forliggere Stkr. hvide Gardiner Plydses Divantæppe Fag hvide Gardiner Muffe, 1 Hue og 1 Uldtæppe Portiere med Kappe og Stang Pakke Underbeklædning Egetræs Buffet med Opsats do. Bord do. Dækketøjsskab do. Anretterbord med Opsats stor Lænestol Blomsterstander Spisies ttuesitole Messing Forsats hvidlakeret Toiletmøbel hvidlakereit Haandklædestativ do. Klædeskab do. Senge med Fjedermadratser do. Servante med Marmoropsats do. Natskab med Marmorplade do. Stole Egetræs Arbejdsbord Panelsofa med brunt Betræk Stole med do. do Kulkasse, 1 Skovl Gasapparater m. m. 42p 1 Divan Mesing Skjold do. do do. do Flasker, 1 P ar Sko m. m. 425) 1 Æske, 2 Ringe, 1 Korallialsbaand Armbaand, 1 Kors, 2 Ringe Stkr. grønne Gardiner Stkr. Gardiner malet Chiffoniere Bakke Opsats til et Skrivebord Spande, 1 Ballie, 2 Yinduesgittere Bakker, 1 Urtepotte Kasse Køkkentøj Kasse diverse Garderobe Overfrakke, 2 Jakker 437 3; Aftenkaaber a. 1 Gobelin i Ramme Spejl, 1 Krukke, 1 Pibe Visitkortskaal, 1 Bakke 440 Diverse Bøger Pianobænk 442 i Strygebrædt, 1 Kost, 1 Knagerække

15 Kasse Bøger m. m Nøddetræs Toiletspejl do. Kommode, 1 Vest, 1 Straahat m m Piber, 1 Barberkniv, 1 Strygerem a 2 Halskæder, 1 Kors Plat-de-menage, 1 Hjørnehylde 448 Diverse Plet Skeer og Gafler 449 Diverse Porcellæn og Glas m. m Egetræs Anretterbord Olietryk, 4 Skilderier Skilderier do Kasse Køkkentøj Morter Messing Svingkedel do. Kaffe- og Thekande do. Urtepotter malet Kommode med Indhold Træseng med Madratser 461 Diverse Gardiner og Underbeklædning 462 Diverse Skilderier 463 Diverse Bøger a 3 P ar Kopper, noget Nips b 1 Sftander c 23 forskellige Glas d 1 Vugge, 1 Dukkevogn, 2 Hatte m. m e 1 Fag røde Gardiner f 1 Stumtjener, 1 Kulkasse g 20 smaa Billeder h 1 Sæk med Indhold j 1 malet Bord k 1 Etagere Al hum Kakkelovnsskærm Trillebør, 1 Kasse Legetøj Dyne, 5 Puder Dyner Ballier, 1 Spand m. m Gulvtæppe, 1 Forligger Sttrygebrædt. 4 Gardinstænger, 2 Koste l Skruppe Stol, 1 Bænk 47*3 6 Spisestuestole Sopha K1 usemaskinc Skilt, 3 Skilderier m. m 'Stativer, 2 Pressebrædter, 1 Lampe gi. Bog, 1 Æske Jettone m. m Kasse forskelligt Reol med Underskab Stole

16 Plade, 2 Bukke Pult, 2 Kapper, 2 Rullegardiner m. m Kjolestativ, 1 Kost m. m Kasser forskelligt Motorcykle Cykle 1296 H H Johansen Jensen Bord Hængelampe Stole Jernseng, 1 Fjedermadrats Servante med Marmorplade Klædeskab Jensen 49,4) 1 Fejemaskine Paraplystativ Kasser med Forskelligt Kasse med do Trædesymaskine Carl Jensen, store Skiltelygter (elektriske) Stkr. Skilte 31 Madsen Fag hvide Gardiner, 2 Trækgardiner Kuffert med Indhold Lampe Sofa med rødt Piyd s Kakkelovnsskærm Buffet Spisebord Stole Dækketøjsskab Anretterbord H. Sælges Onsdag Kl. I1*- F. J Mah. Herreskrivebord med Skabe og Opsats do. Søjlebord med Klapper do. Sofa (Chr. VITI. Stil) do. Piedestal (do.) do. Skrivebord med 5 Skuffer Egetræs Anretterbord 517 1' gi. Spisebord C Ma'h. Pillespejl med Spejlkonsol (Chr. VIII- Stil)

17 Mah. Pillespejl med Konsol do. do. (Louis XVI. Stil) do. do. (do.) Paa Begæring af Overretssagførne W. Buemann og W illiam Lund. 52t2 1 dobb. Sengetæppe Servantestel Mah. Chatol med Overskab (rigt indlagt) do. Sofa med Sideskabe do. Stole med Arme do. Salonstole 528 4j do. do do., Salonbord med Klapper do. Spillebord do. Skrivebord med Skabe og Opsats do. Salonuhr Smedejerns Standerlamper Messing Kandelabre Maleri: Vinterlandskab (Brændekilde) Revolver Sølv Kaffeskeer i Etui Pleffi Fiskesæt Træpibe Jardiniere Rørbord og 1 Hjørnestol 54,2 4 Glas og 9 Assietter Glasskaale Vaser Kupler 546 l Nøddetræs Skrivebord (Rococo) do. Stole (do.) do. firkalntet Bord do. Hiyide Kobber Askebægere 5^1 1 Sølv Grødske do. Kageske do. Gafler do. Spiseskeer 555, 9 do. Dessertskeer do. Sauoeske do. Kageske do/ Fiskegaffel do. Kaffeskeer do. Theskeer (stcre) smaa Kompotskee? Snorel'ampe Løbere m 1 Spejl i Sinedejærns Ramme Gulvtæppe Violin i Kasse med 2 Buer Kurvelampe 568 '1 Trædesymaskine Servan tebord Paraplystativ Isskab Høkasse 33

18 578 1 Loftsbelysning Stenkander 575 Diverse Krukker 576 S smaa Skilderier Dyner, 1 Hovedpude, 2 Uldtæppei Fag Gardiner Divan med Tæppe gi. Servante Haandklæder Sengetæpper 5(83 Nogle Vid skestykker Theva riner 585 '1 lille blaat Bordtæppe Skrivebord Støvsugere Gulvtæppe Violincel med Bue Ampel ' 1 3 Fag hvide Gardiner med St Fortræksgardin lille Egetræs Bord Mah. Sybord do. Arbejdsbord do. Sofa med gult Damask do. Armstole og 2 Salonstole med do do. Pianobænk Lænestol med Voksdugsbetræk hvidlakeret Servante med Marmorplade Haaindklædeholdere Egetræs Buffet med Opsats do. Dækketøjsskab do. Anretterbord do. Spisestuestole Armstole med Klæde lille firkantet Bord Hjørnesofa elektrisk Lysekrone Fag hvide Gardiner med St Gulvtæppe Divantæppe 616 Nogle broderede Servietter Viskestykker Servietter og Haandklæder Plet Bakker Bordopsats, 1 Krystalskaal Karaffer, 1 Kande Bisquitspand, 1 Porcellænsbakke P ar Kopper Spisestel, hest. af: 4 Fade, 1 Terrin, 1 Grødfad, 37 Tallerkener, 13 Dessert- og 10 Kagetallerkener, 2 Thekander, 1 Sukkerskaal Messing Maskine, 1 lille Lampe forskellige Knive, 2 Postejskeer Osteklokke, 1 Sukkerskaal lille Spejl Radering (sign. H. N. Hansen) Skilderier Skilderier do.

19 Kar med forskelligt do. med Køkkentøj Køkkenstol Servantestel Skri v ebordsgarnitnre Bordlampe do Kulkasse, 1 Forsats Stkr. Lagener 64 r, 11 Ølglas 6*6 SO forskellige Glas CM 1 malet Klædeskab 618 i Sej vantebord, 1 Hylde Dyne, 1 Pude Jernseng 6 )1 2 Stole 652 * Maleri 653 Figurer Sølv Spiseskeer do. Theskeer do. Sauceske Paa Begæring af Sagfører M. Arntoft Divan med grønt Klæde bornholmsk Stueuhr o-vc) 1 Nøddetræs Piedestal GCO 1 gi. poleret Chatol opretst. Piano (Chr. Winthers Falir.) Al Flytning til og fra Auktionsstedet besørges af C. Grønbæk, Falkonerallé 16, 3. Tlf. Vester 2449 u.

KATALOG. Auktionen paa Constantia. Bohatfe og JVIalemer. Dødsboerne. Tirsdag den 30. September 1913, Form. Kl. 11. over. tilhørende.

KATALOG. Auktionen paa Constantia. Bohatfe og JVIalemer. Dødsboerne. Tirsdag den 30. September 1913, Form. Kl. 11. over. tilhørende. KATALOG til Auktionen paa Constantia Tirsdag den 30. September 1913, Form. Kl. 11 over Bohatfe og JVIalemer tilhørende Dødsboerne efter fhv. Proprietær J. H. Holm, Grosserer F. M. Oppenheim og Prokurist

Læs mere

AUKTIONEN. KATALOG over. Tirsdag den 10. September Kl. 10 Formiddag, Johannevej 8,

AUKTIONEN. KATALOG over. Tirsdag den 10. September Kl. 10 Formiddag, Johannevej 8, KATALOG over AUKTIONEN der afholdes Tirsdag den 10. September Kl. 10 Formiddag, Johannevej 8, hvor der efter Begæring af Arvingen i Boet efter afdøde Enkefru Margrethe v. d. Hude bortsælges det Boet tilhørånde

Læs mere

AUKTIONEN, der afholdes

AUKTIONEN, der afholdes bhlo KATALOG til AUKTIONEN, der afholdes JVIandag d. 17. JMovbr. 1913, Kl. 10 Form., Allégade 35, hvor der paa Begæring af Frederiksberg Birks Skifteret bortsælges det Enkefru, Consulinde Johanne Unnas

Læs mere

Udmærkede Møbler og Indbo. Onsdag den 10., Form. Kl. 11, bliver ved Auktion, som afholdes

Udmærkede Møbler og Indbo. Onsdag den 10., Form. Kl. 11, bliver ved Auktion, som afholdes RASMUS NIELSENS AUCTIONSFORRETNING NØRREGADE 41 TELEF. 1016 OG 8701 ^smsacøp Udmærkede Møbler og Indbo. Onsdag den 10., Form. Kl. 11, bliver ved Auktion, som afholdes Nørregade 41, 1ste Sal, bortsolgt

Læs mere

Herskabeligt Indbo, Krystal, Porcelæn, Sølv, Mahogni Møbler, persiske Tæpper, Piano, Kobberstik, Malerier m. m. NORGESMINDEVEJ N *: 25.

Herskabeligt Indbo, Krystal, Porcelæn, Sølv, Mahogni Møbler, persiske Tæpper, Piano, Kobberstik, Malerier m. m. NORGESMINDEVEJ N *: 25. FORTEGNELSE over Herskabeligt Indbo, Krystal, Porcelæn, Sølv, Mahogni Møbler, persiske Tæpper, Piano, Kobberstik, Malerier m. m. tilhørende G R E V E ESKILD SPARRE og som bortsælges ved Auktion O nsdagen

Læs mere

MØBLER oo INDBO Befordringstøj

MØBLER oo INDBO Befordringstøj RASMUS NIELSENS AUCTION S FORRETNING NØRREGADE 41 TELEF. 1016 OG 8701 ^ D C D C D C D C 3 C D C D C ) C g 3 C D C D C D C D C D C D C D C D C 3 C D C D KATALOG TIL AUCTIONEN NØRREGADE 41, lste SAL, FREDAG

Læs mere

Herskabeligt Indbo Glas, Porcelæn, Sølv, Plet, Smykker, Malerier, Bøger m. m.

Herskabeligt Indbo Glas, Porcelæn, Sølv, Plet, Smykker, Malerier, Bøger m. m. FORTEGNELSE over Herskabeligt Indbo Glas, Porcelæn, Sølv, Plet, Smykker, Malerier, Bøger m. m. tilh. Boet efter afd. H øjesteretssagfører V. F. Asmussen og som bortsælges ved Auktion O nsdagen den 17.

Læs mere

KATALOG. Bohave m. v. tilhørende. Auktionen paa. Gentofte Hotel. Dødsboerne. Tirsdagen den 24. April 1917. til. Form. Kl.

KATALOG. Bohave m. v. tilhørende. Auktionen paa. Gentofte Hotel. Dødsboerne. Tirsdagen den 24. April 1917. til. Form. Kl. i KATALOG til Auktionen paa Gentofte Hotel Tirsdagen den 24. April 1917 Form. Kl. 11V2 orer Bohave m. v. tilhørende Dødsboerne efter Enkefru Jørgine Esche og Enkefru Emm y F. C. Hartmann, født Bu gel,

Læs mere

M øbler m. m. som bortsælges ved off. Auktion

M øbler m. m. som bortsælges ved off. Auktion FORTEGNELSE over M øbler m. m. som bortsælges ved off. Auktion Tirsdagen den 28. Maj 1918 Formiddag Kl. 10 og følg. Dag i Niels Juelsgade Nr. 6 stuen - - Af Kataloget fremhæves: En stor Del udm. Møbler

Læs mere

KATALOG. F redagen den 14. Ju n i Form. Kl. 10s/4 og følgen d e D ag bortsælges ved A u k tio n paa

KATALOG. F redagen den 14. Ju n i Form. Kl. 10s/4 og følgen d e D ag bortsælges ved A u k tio n paa KATALOG 4 F redagen den 14. Ju n i Form. Kl. 10s/4 og følgen d e D ag bortsælges ved A u k tio n paa Nørregade Nr. 41 en Del gode ældre Møbler m. v. Af Kataloget fremhæves: 1 udmærket sort poleret Kabinetsmøblement,

Læs mere

Møbler, Indbo, Pianoer Flygel, Billard, Broderi, Manufaktur, Skotøj.

Møbler, Indbo, Pianoer Flygel, Billard, Broderi, Manufaktur, Skotøj. Møbler, Indbo, Pianoer Flygel, Billard, Broderi, Manufaktur, Skotøj. Mandag den 8. Marts Form. Kl. 11 sælges ifølge Rekvisition af Hr. Overretssagfører Otto Laage m. fl. ved Auktion, der afholdes Holbergsgade

Læs mere

AUKTIONEN, EB Fr. Jensens Bogtrykkeri, Falkoneralle 58. K A T A L O G. Fredag d. 2 8. Maj 1 9 1 5, Ratksacksvej 14, Kl. 11V2 Form..

AUKTIONEN, EB Fr. Jensens Bogtrykkeri, Falkoneralle 58. K A T A L O G. Fredag d. 2 8. Maj 1 9 1 5, Ratksacksvej 14, Kl. 11V2 Form.. K A T A L O G til AUKTIONEN, d er a f koldes Fredag d. 2 8. Maj 1 9 1 5, Kl. 11V2 Form.. Ratksacksvej 14, hvor der paa Begæring af O verretssagfører Jon Krabbe som executor testamenti bortsælges det afdøde

Læs mere

Auktionen. KATALOG til. Antikviteter, Broncer, Porcelæn, antikke Møbler, Galanterivarer. Torsdag den 29. April 1920, Form. Kl. 10

Auktionen. KATALOG til. Antikviteter, Broncer, Porcelæn, antikke Møbler, Galanterivarer. Torsdag den 29. April 1920, Form. Kl. 10 = AKTIESELSKABET % SAGFØRERNES AUKTIONER Farvergade 6 Telefon 7352 KATALOG til Auktionen Torsdag den 29. April 1920, Form. Kl. 10 og følg. Hverdag paa Vesterbrogade 41 efter Begæring af Overretssagfører

Læs mere

Møbler og Indbo. KATALOG NØRREGADE 41, 1. SAL, TIRSDAG DEN 9. DECEMBER 1913 RASMUS NIELSENS AUCTIONS FOR RETNING NØRREGADE 41 TELEFON 1016 OG 8701

Møbler og Indbo. KATALOG NØRREGADE 41, 1. SAL, TIRSDAG DEN 9. DECEMBER 1913 RASMUS NIELSENS AUCTIONS FOR RETNING NØRREGADE 41 TELEFON 1016 OG 8701 RASMUS NIELSENS AUCTIONS FOR RETNING NØRREGADE 41 TELEFON 1016 OG 8701 KATALOG TIL AUCTIONEN NØRREGADE 41, 1. SAL, TIRSDAG DEN 9. DECEMBER 1913 FORMIDDAG KL. 11 OG FØLGENDE DAG OVER Møbler og Indbo. Søndag

Læs mere

Herskabeligt Indbo Malerier

Herskabeligt Indbo Malerier FALKENBERGS AUKTIONER. Gamle Kongevej 27 og 29 ( D a ny Telefon 1282. T h e a te r). KATALOG ti/ Auktionen Tirsdagen den 20. Marts 1917 Formiddag Kl. Il og félgende Dage GI. Kongevej 27 og 29 (Det ny Theater)

Læs mere

Indbo. Moderne og antike Møbler. Mandag den 12. April, Form. Kl. 11, bliver ved Auktion, som afholdes

Indbo. Moderne og antike Møbler. Mandag den 12. April, Form. Kl. 11, bliver ved Auktion, som afholdes RASMUS NIELSENS AUCTIONSFORRETNING NØRREGADE 41 TELEF. 1016 OG 8701 Indbo. Moderne og antike Møbler. Mandag den 12. April, Form. Kl. 11, bliver ved Auktion, som afholdes paa Nørregade 41, 1ste Sal, bortsolgt

Læs mere

Fabrikant Emil Falck5 Dødsbo

Fabrikant Emil Falck5 Dødsbo KATALOG OVER DET Fabrikant Emil Falck5 Dødsbo TILHØRENDE IN D B O BESTAAENDE AF MØBLER, TÆPPER, LYSEKRONER, MALERIER, KUNSTSAGER, SØLV, GLAS, PORCELÆN, PLET m. m., SOM BORTSÆLGES VED OFFENTLIG AUKTION

Læs mere

KATALOG. Dødsbo-Bohave Malerier. Auktionen paa Constantia ved Charlottenlund. m. v. Fredag den 30. M a rts 1917. Form. Kl. 11 x/2. til.

KATALOG. Dødsbo-Bohave Malerier. Auktionen paa Constantia ved Charlottenlund. m. v. Fredag den 30. M a rts 1917. Form. Kl. 11 x/2. til. KATALOG til Auktionen paa Constantia ved Charlottenlund. Fredag den 30. M a rts 1917 Form. Kl. 11 x/2 over Dødsbo-Bohave Malerier m. v. Eftersyn: Auktionsdagens Formiddag. Betalingen erlægges til Birkefuldmægtig,

Læs mere

Møbler og Indbo, Malerier m m.

Møbler og Indbo, Malerier m m. AKTIESELSKABET SAGFØRERNES AUKTIONER Farvergade 6 Telefon 7352 i 1 KATALOG til Auktionen Torsdag d. 19. Juni 1919, Fm d. Kl. 10 og flg. Dage i Farvergade 6, Stuen over Møbler og Indbo, Malerier m m. Torsdag

Læs mere

AUKTIONEN over. den russiske Udstilling paa den Baltiske Udstilling i Malmø 1914 KATALOG. Bernstorffsvej 19, Onsdag den 8. Decbr. 1920 Kl. 11 Form.

AUKTIONEN over. den russiske Udstilling paa den Baltiske Udstilling i Malmø 1914 KATALOG. Bernstorffsvej 19, Onsdag den 8. Decbr. 1920 Kl. 11 Form. KATALOG til AUKTIONEN over den russiske Udstilling paa den Baltiske Udstilling i Malmø 1914 afholdes Onsdag den 8. Decbr. 1920 Kl. 11 Form. og følgende Dage, Bernstorffsvej 19, hvor der bortsælges Malerier,

Læs mere

KATALOG HERSKABELIGT INDBO GAMMEL MØNT 2 & 4. BRONCER - ORGLER - UHRE - GULVTÆPPER MALERIER m. m. I DAGENE 1.-3. SEPTEMBER 1920 OVER KL.

KATALOG HERSKABELIGT INDBO GAMMEL MØNT 2 & 4. BRONCER - ORGLER - UHRE - GULVTÆPPER MALERIER m. m. I DAGENE 1.-3. SEPTEMBER 1920 OVER KL. KATALOG OVER HERSKABELIGT INDBO BRONCER - ORGLER - UHRE - GULVTÆPPER MALERIER m. m. SOM SÆLGES VED OFFENTLIG AUKTION I DAGENE 1.-3. SEPTEMBER 1920 KL. 11*/, FRA GAMMEL MØNT 2 & 4 TELF. 9720-9774 EFTERSYN:

Læs mere

Møbler m. m. FORTEGNELSE over. Niels Juelsgade Nr. 6, stuen o. o. Cjhr. H e e s E f t f., Fredagen d. 5. Februar 1915 Formd. Kl. 10, og følg.

Møbler m. m. FORTEGNELSE over. Niels Juelsgade Nr. 6, stuen o. o. Cjhr. H e e s E f t f., Fredagen d. 5. Februar 1915 Formd. Kl. 10, og følg. FORTEGNELSE over Møbler m. m. som bortsælges ved Auktion Fredagen d. 5. Februar 1915 Formd. Kl. 10, og følg. Dag i Niels Juelsgade Nr. 6, stuen o. o. Af Kataloget fremhæves: Pretiosa. Uhre, Nips, 35 Bind

Læs mere

Indbo, Møbler, Malerier, Fodtø], m. m.

Indbo, Møbler, Malerier, Fodtø], m. m. AKTIESELSKABET SAGFØRERNES AUKTIONER Farvergade 6 Telefon 7352 KATA LOG til Auktionen Torsdag den 25. M aj 1916 Fmd. Kl. 10 og flg. Dag i Farvergade 6, stuen over Indbo, Møbler, Malerier, Fodtø], m. m.

Læs mere

Møbler og Indbo, Nørregade 41, 1ste Sal. Befordringstøj. 24,700 Cigarer. Rasmus Nielsen, Nørregade 41. Telefon 1016 & 8701.

Møbler og Indbo, Nørregade 41, 1ste Sal. Befordringstøj. 24,700 Cigarer. Rasmus Nielsen, Nørregade 41. Telefon 1016 & 8701. RASMUS NIELSENS AUCTIONS FORRETNING NØRREGADE 41 TELEF. 1016 OG 8701 «Jm a ac63d Torsdag den 20. Maj 1915, Form. Kl. 11, og følgende Dag sælges ved Auction paa Nørregade 41, 1ste Sal en Del Møbler og Indbo,

Læs mere

Auktionen. Krystal, Porcelæn, Sølv, antikke Møbler, Kunstsager, Lysekroner, Kobberstik m.m. KATALOG. Farvergade 6, stuen efter Begæring af

Auktionen. Krystal, Porcelæn, Sølv, antikke Møbler, Kunstsager, Lysekroner, Kobberstik m.m. KATALOG. Farvergade 6, stuen efter Begæring af ' AKTIESELSKABET SAGFØRERNES AUKTIONER Farvergade 6 Telefon 7352 KATALOG til Auktionen Tirsdag d. 16. Oktober 1917, Form. Kl. 11 og flg. Dage i Farvergade 6, stuen efter Begæring af Højesteretssagfører

Læs mere

AUKTION KATALOG KUNST- OG MØBELFORRETNINGS A/S L. F. FALKENBERGS UDSTILLINGSLOKALERNE VESTERBROGADE NR. 461

AUKTION KATALOG KUNST- OG MØBELFORRETNINGS A/S L. F. FALKENBERGS UDSTILLINGSLOKALERNE VESTERBROGADE NR. 461 KATALOG OVER A/S L. F. FALKENBERGS KUNST- OG MØBELFORRETNINGS AUKTION ONSDAG D. 20. OG TORSDAG D. 21. OKTBR. 1920 BEGGE DAGE KLOKKEN 12 PRÆCIS I UDSTILLINGSLOKALERNE VESTERBROGADE NR. 461 (INDGANG FRA

Læs mere

Auktionen. Pretiosa, Sølv, Plet, Krystal, Porcelæn, Antikviteter, Indbo, Malerier mm. KATALOG tii. Farvergade 6, stuen. SAGFØRERNES AUKTIONER

Auktionen. Pretiosa, Sølv, Plet, Krystal, Porcelæn, Antikviteter, Indbo, Malerier mm. KATALOG tii. Farvergade 6, stuen. SAGFØRERNES AUKTIONER r AKTIESELSKABET SAGFØRERNES AUKTIONER Farvergade 6 Telefon 7352 KATALOG tii Auktionen Torsdag d. 2. Maj 1918, Form. Kl. 10 og følg. Dage i Farvergade 6, stuen. over Pretiosa, Sølv, Plet, Krystal, Porcelæn,

Læs mere

KJØBENHAVN. William Sørups Bog- og Stentrykkeri. GI. Strand 30. 1895.

KJØBENHAVN. William Sørups Bog- og Stentrykkeri. GI. Strand 30. 1895. Fortegnelse over det Boet efter afd. cand. phil Fritz Wagner tilhørende Indbo, m. v., som bortsælges ved Auction i Niels Juelsgade 6, 1. Sal o. G., Onsdag d. 9. October og flg. Dage, Form(l. Kl. 11, og

Læs mere

AUKTIONEN, KATALOG til. Allégade 35, Onsdag den 16, December 1914, Kl. 10 Form,, og følgende Dage

AUKTIONEN, KATALOG til. Allégade 35, Onsdag den 16, December 1914, Kl. 10 Form,, og følgende Dage KO KATALOG til AUKTIONEN, der afholdes Onsdag den 16, December 1914, Kl. 10 Form,, og følgende Dage Allégade 35, hvor der bortsælges en Del Løsøre, tilh. forskellige Boer og en Del Effekter, udlagte ved

Læs mere

Rasmus Nielsen, Nørregade 41. Telefon 1016 & 8701. RASMUS NIELSENS AUCTIONSFORRETNING NØRREGADE 41 TELEF. 1 0 1 6 OG 8 7 0 1

Rasmus Nielsen, Nørregade 41. Telefon 1016 & 8701. RASMUS NIELSENS AUCTIONSFORRETNING NØRREGADE 41 TELEF. 1 0 1 6 OG 8 7 0 1 RASMUS NIELSENS AUCTIONSFORRETNING NØRREGADE 41 TELEF. 1 0 1 6 OG 8 7 0 1 Fredag den 29. Januar, Form, Kl. 11, bliver ved Auktion, som afholdes Nørregade 41, 1ste Sal, bortsolgt en Del udmærkede Møbler,

Læs mere

Indbo, j2 Pianoer, Manufaktur, 5 Gulduhre, Malerier, Kobberstik. Bogbindermaskiner, ca. 100 Pk. Skifersøm, ca 60 Jernafløbsrør til W. C.

Indbo, j2 Pianoer, Manufaktur, 5 Gulduhre, Malerier, Kobberstik. Bogbindermaskiner, ca. 100 Pk. Skifersøm, ca 60 Jernafløbsrør til W. C. Frivillig^otf Tvangsauktion over Indbo, j2 Pianoer, Manufaktur, 5 Gulduhre, Malerier, Kobberstik. Bogbindermaskiner, ca. 100 Pk. Skifersøm, ca 60 Jernafløbsrør til W. C. Mandag den 1. Februar Form. KL

Læs mere

f " Auktionen Pretiosa, Sølv, Plet, Krystal, Porcelæn, Dækketøj, Møbler, Malerier, Bøger m. m. KATALOG Farvergade 6, Stl,en SAGFØRERNES AUKTIONER

f  Auktionen Pretiosa, Sølv, Plet, Krystal, Porcelæn, Dækketøj, Møbler, Malerier, Bøger m. m. KATALOG Farvergade 6, Stl,en SAGFØRERNES AUKTIONER f " AKTIESELSKABET SAGFØRERNES AUKTIONER Farvergade 6 Telefon 7352 KATALOG til Auktionen Mandag d. 1. Oktober 1917, Form. K!. U og flg. Dage i Farvergade 6, Stl,en over Pretiosa, Sølv, Plet, Krystal, Porcelæn,

Læs mere

Indbo, Møbler, Platter, Pretiosa m. m.

Indbo, Møbler, Platter, Pretiosa m. m. AKTIESELSKABET SAGFØRERNES AUKTIONER Farvergade 6 Telefon 7352 KATALOG Auktionen til Tirsdag den 14. December 1915 Fmd. Kl. og flg. Dage i Farvergade 6, stuen over Indbo, Møbler, Platter, Pretiosa m. m.

Læs mere

Udmærket Indbo Tirsdagen den 26. Februar og følgende Dag, Form. Kl. 11, bliver ved Auktion, der afholdes paa

Udmærket Indbo Tirsdagen den 26. Februar og følgende Dag, Form. Kl. 11, bliver ved Auktion, der afholdes paa Udmærket Indbo Tirsdagen den 26. Februar og følgende Dag, Form. Kl. 11, bliver ved Auktion, der afholdes paa Nørregade Nr. 41 bortsolgt et godt vedligeholdt mindre Indbo samt en Del omtrent nye Kontormøbler

Læs mere

Indbo, Løsøre, Malerier, Bøger m. y.,

Indbo, Løsøre, Malerier, Bøger m. y., Hb'lo FORTEGNELSE over det Boet efter afdøde Enkefru L. Kuhi født Aagaard Indbo, Løsøre, Malerier, Bøger m. y., der bortsælges ved offentlig Auktion Tirsdag den 17. December 1901, Kl. 11, og følgende Dag

Læs mere

Elegant Indbo. Malerier

Elegant Indbo. Malerier falkenbergs a u k t i o n e r. Gamle Kongevej 27 og 29 (Det ny Theater). Telefon 1282. KATALOG til Auktionen Torsdagen den 14. Juni 1917 Formiddag Kl. 11 og følgende Dage, GI. Kongevej 27 og 29 (Det ny

Læs mere

Auktionen KATALOG «> Farvergade 6, Indbo, Møbler, Sølv, Pretiosa. Plet, Glas, Porcelæn, Malerier, Platter m. m. SAGFØRERNES AUKTIONER

Auktionen KATALOG «> Farvergade 6, Indbo, Møbler, Sølv, Pretiosa. Plet, Glas, Porcelæn, Malerier, Platter m. m. SAGFØRERNES AUKTIONER AKTIESELSKABET SAGFØRERNES AUKTIONER Farvergade 6 Telefon 7352 ' KATALOG «> Auktionen Fredag den 24. November 1916 Fm. Kl. 10 og flg. Dage i Farvergade 6, over Stuen Indbo, Møbler, Sølv, Pretiosa. Plet,

Læs mere

Herskabeligt Indbo, Gnid oe Sølv, elejante Møliler, Nips, lysekroner, Salon fliel, Pianoer, Malerier in. m., tilhørt. Fortegnelse.

Herskabeligt Indbo, Gnid oe Sølv, elejante Møliler, Nips, lysekroner, Salon fliel, Pianoer, Malerier in. m., tilhørt. Fortegnelse. Hfif Fortegnelse over Herskabeligt Indbo, Gnid oe Sølv, elejante Møliler, Nips, lysekroner, Salon fliel, Pianoer, Malerier in. m., tilhørt den russiske Militærattache Qeneralmajor Is. de Sirelms, samt

Læs mere

KATALOG AUKTIONEN. Rasmus Nielsen, Nørregade Nr. 41 Telefon 1016 TIRSDAG D. 3. APRIL FORM. KL 11 PRÆCIS P A A NØRREGADE 41

KATALOG AUKTIONEN. Rasmus Nielsen, Nørregade Nr. 41 Telefon 1016 TIRSDAG D. 3. APRIL FORM. KL 11 PRÆCIS P A A NØRREGADE 41 KATALOG AUKTIONEN TIRSDAG D. 3. APRIL FORM. KL 11 PRÆCIS P A A NØRREGADE 41 EFTERSYN: «-»«> Mandag d. 2. April Kl. 11 3 Betalingen erlægges til Undertegnede hvor Kataloger faas Rasmus Nielsen, Nørregade

Læs mere

KATALOG OVER HERSKABELIGT INDBO FLYGLER - PIANOER - BRONCER - UHRE PLATTER = TÆPPER M. M. MALERIER TEGNINGER - KOBBERSTIK M. M. SOM SÆLGES I DAGENE

KATALOG OVER HERSKABELIGT INDBO FLYGLER - PIANOER - BRONCER - UHRE PLATTER = TÆPPER M. M. MALERIER TEGNINGER - KOBBERSTIK M. M. SOM SÆLGES I DAGENE KATALOG OVER HERSKABELIGT INDBO FLYGLER - PIANOER - BRONCER - UHRE PLATTER = TÆPPER M. M. MALERIER TEGNINGER - KOBBERSTIK M. M. SOM SÆLGES I DAGENE FRA D. 8. TIL 11. MARTS Kl. I I 1/, FRA GAMMEL MØNT 2

Læs mere

Herskabeligt Indbo. FORTEGNELSE over. Niels Juelsgade Nr. 6 KSal : Selv, Glas, Porcelæn, udm. Møbler, Gardiner, Tæpper, Antikviteter, Malerier, m. m.

Herskabeligt Indbo. FORTEGNELSE over. Niels Juelsgade Nr. 6 KSal : Selv, Glas, Porcelæn, udm. Møbler, Gardiner, Tæpper, Antikviteter, Malerier, m. m. FORTEGNELSE over Herskabeligt Indbo Selv, Glas, Porcelæn, udm. Møbler, Gardiner, Tæpper, Antikviteter, Malerier, m. m. tilhørende Boet efter afd. Enkebaronesse J. B. Dirckink Holm feld samt ifl. Begæring

Læs mere

AUKTIONSKATALOG DANSK KUNSTHANDEL VINGAARDSTRÆDE 21 TIRSDAG D. 2 0. OG ONSDAG D. 21. MAJ 1919 KL. 12. 6. Raoul Dufy: Rytterkomposition.

AUKTIONSKATALOG DANSK KUNSTHANDEL VINGAARDSTRÆDE 21 TIRSDAG D. 2 0. OG ONSDAG D. 21. MAJ 1919 KL. 12. 6. Raoul Dufy: Rytterkomposition. es AUKTIONSKATALOG DANSK KUNSTHANDEL 6. Raoul Dufy: Rytterkomposition. VINGAARDSTRÆDE 21 TIRSDAG D. 2 0. OG ONSDAG D. 21. MAJ 1919 KL. 12 es KUNSTAUKTION TIRSDAG D. 20. og ONSDAG D. 21. MAJ 1919 KL. 12

Læs mere

KATALOG. Cykler, Autom obiler og ISDB@ Kontor- og Butiksinventar, Skrivemaskiner etc., FALKENBERGS AUKTIONER Gamle Kongevej 27 og 2 9 (Det ny T eater)

KATALOG. Cykler, Autom obiler og ISDB@ Kontor- og Butiksinventar, Skrivemaskiner etc., FALKENBERGS AUKTIONER Gamle Kongevej 27 og 2 9 (Det ny T eater) FALKENBERGS AUKTIONER Gamle Kongevej 27 og 2 9 (Det ny T eater) T e le fo n e r 1282 10,321 KATALOG til Auktionen Onsdag den 15. September Form. Kl. 10 og følgende Dage x * 69. Kongevej 27 & 29 (Det ny

Læs mere

A u k t i o n o v g p udmærket Indbo. En stor Del brugte Møbler m. m.

A u k t i o n o v g p udmærket Indbo. En stor Del brugte Møbler m. m. A u k t i o n o v g p udmærket Indbo. En stor Del brugte Møbler m. m. Onsdagen d. 30 Januar, Formiddag Kl. 11 og følgende Dag bliver ved Auktion, der afholdes paa Nørregade Nr. 41, bortsolgt paa Grund

Læs mere

Kontor-, Butiks-, Lager-Inventar Indbo og Løsøre, Malerier

Kontor-, Butiks-, Lager-Inventar Indbo og Løsøre, Malerier FALKENBERGS AUKTIONER. Gamle Kongevej 27 og 29 (Det ny Theater) Telefoner 1282-10,321. KATALOG til Auktionen M a n d a g den 11. N o v b. K l. 10 og følgende Dage GI. Kongevej 27 og 29 (Det ny Theater)

Læs mere

A u k t i o hen. Farvergade 6 over. KATALOG til. Selv, Plet, Glas, Porcelæn, Møbler, Indbo, Gulvtæpper m. m.

A u k t i o hen. Farvergade 6 over. KATALOG til. Selv, Plet, Glas, Porcelæn, Møbler, Indbo, Gulvtæpper m. m. AKTIESELSKABET SAGFØRERNES AUKTIONER Farvergade 6 Telefon 7352 KATALOG til. A u k t i o hen *.s.. Fredag den 14. /VlaJ 1920,* Forhi. Kl. 10 og følg. Hverdage i Farvergade 6 over Selv, Plet, Glas, Porcelæn,

Læs mere

AUKTIONEN. K A T A L O G til. T irsd ag den 3 0 te J u m, Vodroffsf>lads N r. 2, 1. S., K l. 1 0 F o r m i d d a g,

AUKTIONEN. K A T A L O G til. T irsd ag den 3 0 te J u m, Vodroffsf>lads N r. 2, 1. S., K l. 1 0 F o r m i d d a g, (G K A T A L O G til AUKTIONEN J e r a f koldes T irsd ag den 3 0 te J u m, K l. 1 0 F o r m i d d a g, Vodroffsf>lads N r. 2, 1. S., H h v o r der J>aa G ru n d af B ortrejse sælges et om trent n y t,

Læs mere

Herskabeligt Indbo, FORTEGNELSE over. Niels Juelsgade Nr. 6 1Sal - - C hr. H e e s E ft f., Enkefru Amanda Salomonsen

Herskabeligt Indbo, FORTEGNELSE over. Niels Juelsgade Nr. 6 1Sal - - C hr. H e e s E ft f., Enkefru Amanda Salomonsen FORTEGNELSE over Herskabeligt Indbo, Glas, Porcelæn, Mah. og Egetræs Møbler, Lysekroner, gi. Stueuhre, Antikviteter, Tæpper, Malerier, gi. Kobberstik ni. m. tilh. Boet efter afd. Enkefru Amanda Salomonsen

Læs mere

FORTEGNELSE over. Niels Juelsgade Nr. 6 1-Sal -0. Vekselerer KOPPEL BERENDT og som bortsælges ved Auktion

FORTEGNELSE over. Niels Juelsgade Nr. 6 1-Sal -0. Vekselerer KOPPEL BERENDT og som bortsælges ved Auktion FORTEGNELSE over Herskabeligt Indbo Glas, Krystal, Porcelæn, Sølv, Plet, Smykker, eleg. og udm. Møbler, Tæpper, Gardiner, Flygler, Billarder, Malerier, Kobberstik, Bøger m. m. tilh. forskeli. Auktionsrekvirenter

Læs mere

Auktionen. Farvergade 6, over. Sølv, Glas, Porcelæn, Møbler, Malerier, Tegninger, Kobberstik, Raderinger m.m. KATALOG til

Auktionen. Farvergade 6, over. Sølv, Glas, Porcelæn, Møbler, Malerier, Tegninger, Kobberstik, Raderinger m.m. KATALOG til AKTIESELSKABET SAGFØRERNES AUKTIONER Farvergade 6 Telefon 7352 KATALOG til Auktionen Tirsdag den 2. September 1919, Form. Kl. 10 og flg. Dage i Farvergade 6, over Stuen Sølv, Glas, Porcelæn, Møbler, Malerier,

Læs mere

KØBEMHÅVNS 26. MARTS 1919.

KØBEMHÅVNS 26. MARTS 1919. KØBEMHÅVNS 26. MARTS 1919. FORTEGNELSE OVER EN SAMLING ANTIKVITETER OG KUNSTGENSTANDE DER BORTSÆLGES VED AUKTION ONSDAG DEN 26. MARTS KL. 11 KØBENHAVNS NY KUNSTSAL VESTERVOLDOADE 11 STUEN TLF. BYEN 7876

Læs mere

FRANSK KUNST. Falkenbergs Auktioner. T elefon 1282. GI. Kongevej 27 * 29. Falkenbergs Au ktioner. Fredag den 3. Novbr. 1916 Kl.

FRANSK KUNST. Falkenbergs Auktioner. T elefon 1282. GI. Kongevej 27 * 29. Falkenbergs Au ktioner. Fredag den 3. Novbr. 1916 Kl. Falkenbergs Au ktioner Fredag den 3. Novbr. 1916 Kl. 12% Middag bliver ved Auktion, der afholdes GI. Kongevej 27 * 29 (Det ny Teater) bortsolgt en Samling Malerier, udelukkende FRANSK KUNST EFTERSYN: Onsdag

Læs mere

MØBLER BRONCER - FORARB. GULD OG SØLV - KOBBER TIN - PORCELLÆN - FAJANCER - MINIATURER ANTIKVITETER - UHRE m. m.

MØBLER BRONCER - FORARB. GULD OG SØLV - KOBBER TIN - PORCELLÆN - FAJANCER - MINIATURER ANTIKVITETER - UHRE m. m. KATALOG OVER ANTIKE OG MODERNE MØBLER BRONCER - FORARB. GULD OG SØLV - KOBBER TIN - PORCELLÆN - FAJANCER - MINIATURER ANTIKVITETER - UHRE m. m. SOM SÆLGES VED OFFENTLIG AUKTION FRA GAMMEL MØNT 2 & 4 TELF.

Læs mere

en Malerisamling og Bohave m. v. tilhørende

en Malerisamling og Bohave m. v. tilhørende I KATALOG til AUKTION paa Villaen Hellerupvej Nr. 86 i Hellerup Tirsdag den 25. Juni 1918, Form. Kl. II1/* over en Malerisamling og Bohave m. v. tilhørende Direktør Victor C. Lassen. Malerierne sælges

Læs mere

Herskabeligt Indbo, Guld, Sølv, Smykker, Malerier m. m.

Herskabeligt Indbo, Guld, Sølv, Smykker, Malerier m. m. FORTEGNELSE over Herskabeligt Indbo, Guld, Sølv, Smykker, Malerier m. m. tilh. Boerne efter afd. Kontreadmiral C. F. Sc hel ler, Enkeprovstinde E. Krogh, Enkefru Sofie Gedalia, Salmeri Ponticelli m. Fl.

Læs mere

KATALOG. Maleriauktionen Tirsdag d. 8. Marts 1910 Form. Kl. 111/a.

KATALOG. Maleriauktionen Tirsdag d. 8. Marts 1910 Form. Kl. 111/a. KATALOG Maleriauktionen Tirsdag d. 8. Marts 1910 Form. Kl. 111/a. H}l± AKTIESELSKABET SAGFØRERNES AUKTIONER Farvergade 6 Telefon 7352 KATA LOG til Auktionen lirsdag d. 8. Marts 1910 Form. Kl. l l ll

Læs mere

Pretiosa, Sølv, Plet, Krystal, Porcelæn, Indbo, Møbler, Malerier, Bøger m. m.

Pretiosa, Sølv, Plet, Krystal, Porcelæn, Indbo, Møbler, Malerier, Bøger m. m. r M AKTIESELSKABET SAGFØRERNES AUKTIONER Farvergade 6 Telefon 7352 KATALOG til }»b iio trf fensfs rr*..... s»e,sesil66ttia Auktionen Onsdag; d. 24. Oktober 19I7, Form. K). H og flg. Dage i Farvergade 6,

Læs mere

KATALOG MALERI-AUKTION MANDAG U. 19. MARTS 1906 KL. 11 ADMIRALGADE 16

KATALOG MALERI-AUKTION MANDAG U. 19. MARTS 1906 KL. 11 ADMIRALGADE 16 KATALOG MALERI-AUKTION MANDAG U. 19. MARTS 1906 KL. 11 ADMIRALGADE 16 4776 AKTIESELSKABET SAGFØRERNES AUKTIONER Admiralgade 16 Telefon 7352 KATALOG til Auktionen Mandag d. 19. Marts 1906 Fonn. Kl. 11 paa

Læs mere

M fl b E RIE. GI. Kongevej 27«29. Falkenbergs Auktioner. Telefoner 1282-10,321. Falkenbergs Auktioner. Onsdag den 26. Juni 1918 KL \2%Middag

M fl b E RIE. GI. Kongevej 27«29. Falkenbergs Auktioner. Telefoner 1282-10,321. Falkenbergs Auktioner. Onsdag den 26. Juni 1918 KL \2%Middag Falkenbergs Auktioner Onsdag den 26. Juni 1918 KL \2%Middag bliver ved Auktion, der afholdes GI. Kongevej 27«29 (Det ny Teater) bortsolgt en Del gode M fl b E RIE EFTERSYN. Mandag den 24. Juni Kl. 10 5.

Læs mere

Herskabeligt Indbo tilh. Dødsboerne efter afd.

Herskabeligt Indbo tilh. Dødsboerne efter afd. FORTEGNELSE Herskabeligt Indbo tilh. Dødsboerne efter afd. Skibsmægler C. G. Grove Frk. Jensine Brandt-Pagh m. Flere og som bortsælges ved Auction T o r s d a g e n d. 12. O k t o b e r 1916 Form. Kl.

Læs mere

KATALOG til. KUNSTSAGER og MØBLER.

KATALOG til. KUNSTSAGER og MØBLER. H 731 KATALOG til Auktionen over KUNSTSAGER og MØBLER. Paa Begæring af Overretssagfører Prangen aiholdes Auktion Akasiavej Nr. 3 Onsdag den 14. ds. og følg. Dage, Kl. 10V2 Form., over en Del af det afd.

Læs mere

AUKTIONEN. KATALOG til. Tirsdag den 14. Marts 1916, Kl. 10 Form. og følgende Dag, Allégade 3 5, der afholdes

AUKTIONEN. KATALOG til. Tirsdag den 14. Marts 1916, Kl. 10 Form. og følgende Dag, Allégade 3 5, der afholdes KATALOG til AUKTIONEN der afholdes Tirsdag den 14. Marts 1916, Kl. 10 Form. og følgende Dag, Allégade 3 5, hvor der bortsælges en Del fortrinligt Løsøre, dels udlagt ved Eksekution, dels paa Clrur.d af

Læs mere

Freflapn den 7fle Marts førstk., Formiddag Kl. 11 og eventuelt følgende Dag,

Freflapn den 7fle Marts førstk., Formiddag Kl. 11 og eventuelt følgende Dag, Fortegnelse over antike Møbler, Malerier, gi. Kobberstik i antike Rammer, smukt Sølv og Flet m. m., som bortsælges ved offentlig Auktion, Freflapn den 7fle Marts førstk., Formiddag Kl. 11 og eventuelt

Læs mere

Auktionen. Farvergade 6 Stuen. Selv, Krystal, Porcelæn, Indbo, Møbler, Malerier. KATALOG til. m. m. SAGFØRERNES AUKTIONER Farvergade 6 Telefon 7352

Auktionen. Farvergade 6 Stuen. Selv, Krystal, Porcelæn, Indbo, Møbler, Malerier. KATALOG til. m. m. SAGFØRERNES AUKTIONER Farvergade 6 Telefon 7352 r AKTIESELSKABET SAGFØRERNES AUKTIONER Farvergade 6 Telefon 7352 KATALOG til Auktionen Fredag den 9. April 1920, Form. Kl. 10 og følg. Dage i Farvergade 6 Stuen over Selv, Krystal, Porcelæn, Indbo, Møbler,

Læs mere

Auktionen. Farvergade 6 ^ over KATALOG. Indbo, Mebler, Porcelæn, Krystal, Malerier, Kobberstik, Raderinger, Beger m. m.

Auktionen. Farvergade 6 ^ over KATALOG. Indbo, Mebler, Porcelæn, Krystal, Malerier, Kobberstik, Raderinger, Beger m. m. AKTIESELSKABET SAGFØRERNES AUKTIONER Farvergade 6 Telefon 7352 KATALOG til Auktionen Onsdag d. 17. November 1920, Fm. Kl. 10 og flg. Dage i Farvergade 6 ^ over Indbo, Mebler, Porcelæn, Krystal, Malerier,

Læs mere

MALERIER og TEGNINGER AF

MALERIER og TEGNINGER AF fotograflsamlingeii KiiiimiiuiiitiiiitiiiitmiMiiKiiiimiimimiiimiiMiiiMiiimimiimiiiMiiimimiiiniiiniimiimiiimiimiitjilmiiiuiimiimiiiMimiiimiiiiiiiimiiuiiimii siiiciiiiciiiiciiiicsiiiciiiiciiiiciiiicst FORTEGNELSE

Læs mere

SAGFØRERNES AUKTIONER 6 7352 KATALOG

SAGFØRERNES AUKTIONER 6 7352 KATALOG AKTIESELSKABET SAGFØRERNES AUKTIONER Farvergade 6 Telefon 7352 KATALOG til Auktionen Fredag den 23. April 1920, Form. Kl. II og følg. Hverdage (Valgdagen undtagen) i Farvergade 6 over Sølv, Plet, Krystal,

Læs mere

Auktionen. Sølv, Plet, Krystal, Porcelæn, Kunstsager Indbo, Møbler, Malerier m. m. Farvergade 6 Stuen. KATALOG til

Auktionen. Sølv, Plet, Krystal, Porcelæn, Kunstsager Indbo, Møbler, Malerier m. m. Farvergade 6 Stuen. KATALOG til AKTIESELSKABET SAGFØRERNES AUKTIONER * Farvergade 6 Telefon 7352 KATALOG til Auktionen Torsdag den 6. November 1919, Fm. Kl. 10 og flg. Dage i Farvergade 6 Stuen over Sølv, Plet, Krystal, Porcelæn, Kunstsager

Læs mere

FORTEGNELSE. over. dot Dødsboet efter Kammerherre, Lehnsbaron. Kl. 10 præcis i Boets Leilighed Amaliegade

FORTEGNELSE. over. dot Dødsboet efter Kammerherre, Lehnsbaron. Kl. 10 præcis i Boets Leilighed Amaliegade FORTEGNELSE over dot Dødsboet efter Kammerherre, Lehnsbaron Jnel-Rysensteen tilhørende Løsøre, der bortsælges Mandagen den 19«,p Mai 1884 Formiddag Kl. 10 præcis i Boets Leilighed Amaliegade Nr. 11, bestaaende

Læs mere

KATALOG. FALKENBERGS AUKTIONER Gamle Kongevej 27 og 29 (Det ny Teater) Telefoner 1282 10,321. Tirsdag den 12. Oktbr. 1920 Form. Kl.

KATALOG. FALKENBERGS AUKTIONER Gamle Kongevej 27 og 29 (Det ny Teater) Telefoner 1282 10,321. Tirsdag den 12. Oktbr. 1920 Form. Kl. FALKENBERGS AUKTIONER Gamle Kongevej 27 og 29 (Det ny Teater) Telefoner 1282 10,321 KATALOG til Auktionen Tirsdag den 12. Oktbr. 1920 Form. Kl. 11 og følgende Dage GI. Kongevej 27 St 29 (Det ny Theater)

Læs mere

Maleri - Auktionen. Katalog. i flllégade 35. M andagen den 18. Jan u ar 191B Kl. 12. over

Maleri - Auktionen. Katalog. i flllégade 35. M andagen den 18. Jan u ar 191B Kl. 12. over Katalog / over Maleri - Auktionen i flllégade 35 M andagen den 18. Jan u ar 191B Kl. 12. Eftersyn paa Auktionsstedet Lørdag den 16. og Søndag den 17. Januar fra Kl. 11 4, K o m m i s s i o n e r modtages

Læs mere

Herskabeligt Indbo, tilh. Dødsboerne efter

Herskabeligt Indbo, tilh. Dødsboerne efter FORTEGNELSE over Herskabeligt Indbo, tilh. Dødsboerne efter Frk. MARIE BOBERG, Boghandler C H R. FLOR m. flere samt ifølge Rekvisition af Hr. Overretssagfører A. H. Si esby en Del et Dødsbo tilh. Effekter,

Læs mere

UNG KUNST. A u k tio n : Tirsdag den 13. A pril 1915, Fm. Kl. 11 Malerisalen, Jernbanegade Nr. 9.1

UNG KUNST. A u k tio n : Tirsdag den 13. A pril 1915, Fm. Kl. 11 Malerisalen, Jernbanegade Nr. 9.1 UNG KUNST A u k tio n : Tirsdag den 13. A pril 1915, Fm. Kl. 11 Malerisalen, Jernbanegade Nr. 9.1 * CATALOG OVER MALERIER OQ STUDIER AF EBBA CARSTENSEN, CLEMMEN CLEMMENSEN, IMMANUEL IBSEN, JOH. JOHANNESEN,

Læs mere

Herskabeligt Indbo. 1 Platte-Samling. Tirsdaq den 22. Januar 1918. FALKENBERGS AUKTIONER. Gamle Kongevej Nr. 27 og 29 (Det ny Theater).

Herskabeligt Indbo. 1 Platte-Samling. Tirsdaq den 22. Januar 1918. FALKENBERGS AUKTIONER. Gamle Kongevej Nr. 27 og 29 (Det ny Theater). FALKENBERGS AUKTIONER. Gamle Kongevej 27 og 29 (Det ny Theater). Telefon 1282. K A TA LO G til Auktionen Tirsdaq den 22. Januar 1918 t / Formiddag Kl. II og følgende Dage, GI. Kongevej 27 og 29 (Det ny

Læs mere

napoleonsbilleder, K A T A L O G en Sam ling A llé g a d e 3 5, M andag d. 1. O ktober 1917, øm- over som bortsælges ved A u k tio n

napoleonsbilleder, K A T A L O G en Sam ling A llé g a d e 3 5, M andag d. 1. O ktober 1917, øm- over som bortsælges ved A u k tio n K A T A L O G over en Sam ling napoleonsbilleder, som bortsælges ved A u k tio n A llé g a d e 3 5, M andag d. 1. O ktober 1917, K l. 1 E fterm iddag. øm- E fte rsy n J>aa A u k tio n sste d e t L ørdag

Læs mere

Holbergsgade Nr. 14, Indbo, Piano, Malerier, Kontormøbler. Lauritz Christensen, Mandag den 9. Septbr. Form. Kl. \\%

Holbergsgade Nr. 14, Indbo, Piano, Malerier, Kontormøbler. Lauritz Christensen, Mandag den 9. Septbr. Form. Kl. \\% ------- Frivillig og Tvangs-Auktion over Indbo, Piano, Malerier, Kontormøbler. Mandag den 9. Septbr. Form. Kl. \\% bliver ved Auktion, der afholdes Holbergsgade 14, bortsolgt ifølge Rekvisition af Hr.

Læs mere

Indbo og Møbler m. m.

Indbo og Møbler m. m. AKTIESELSKABET SAGFØRERNES AUKTIONER Farvergade 6 Telefon 7352 KATALOG til Auktionen Tirsd ag d. 16. M a rts 1915 Form. Kl. 10 og flg. Dage i Farvergade 6, Stuen over Indbo og Møbler m. m. Tirsdag Kl.

Læs mere

AUKTIONEN, KATALOG til. Allégade 35, Mandag den 16. November 1914, Kl. 10 Form., og følgen de D age. der afholdes

AUKTIONEN, KATALOG til. Allégade 35, Mandag den 16. November 1914, Kl. 10 Form., og følgen de D age. der afholdes KATALOG til AUKTIONEN, der afholdes Mandag den 16. November 1914, Kl. 10 Form., og følgen de D age Allégade 35, hvor der bortsælges det Dødsboet efter afd Frøken A. W. Thelle8en tilh. udm. Løsøre og en

Læs mere

KATALOG. Frk. S. C aro c s RASMUS NIELSEN. E ftersyn: j 0nsdagsen den u. 0kroSer. { KL 1 0-4

KATALOG. Frk. S. C aro c s RASMUS NIELSEN. E ftersyn: j 0nsdagsen den u. 0kroSer. { KL 1 0-4 KATALOG T orsdagen den 12. O ktober Kl. 11 og følgende Dage bortsælges ved A u ktion paa N ørregade 41 en Del ud m ærket Indbo, K unstsager m. m., hvoriblandt efter O verretssagfører O lu f T haarups Rekvisition

Læs mere

København. Kørselsvejledning Inventar Praktiske oplysninger

København. Kørselsvejledning Inventar Praktiske oplysninger København Kørselsvejledning Inventar Praktiske oplysninger Velkommen til ferielejligheden i København KØRSELSVEJLEDNING TIL FERIELEJLIGHEDEN i KØBENHAVN Thorshavnsgade 19, st.tv., Islands Brygge, 2300

Læs mere

Malerier, Kunstsager, Møbler.

Malerier, Kunstsager, Møbler. AKTIESELSKABET SAGFØRERNES AUKTIONER Admiralgade 16 Telefon 7352 KATALOG til A u k tio n e n Onsdag den 9. Oktober 1907 Form. Kl. 11 og jig. Dag efter Begæring af Overretssagfører G. Oppenhejm som executor

Læs mere

MØBLER, KUNSTSAGER, ANTIKVITETER, PORCELÆN, SØLV, BØGER m. m. DER BORTSÆLGES EFTER BEGÆRING AF

MØBLER, KUNSTSAGER, ANTIKVITETER, PORCELÆN, SØLV, BØGER m. m. DER BORTSÆLGES EFTER BEGÆRING AF KATALOG OVER MØBLER, KUNSTSAGER, ANTIKVITETER, PORCELÆN, SØLV, BØGER m. m. DER BORTSÆLGES EFTER BEGÆRING AF OVERRETSSAGFØRER C. F. KUHN VED AUKTION, DER AFHOLDES TIRSDAG DEN 9. FEBRUAR 1915 FORM. KL. 11

Læs mere

CATALOG. Auktion over Antiquiteter m. m.: Mandag d. 9. Februar 1920 og følgende Dag Form. Kl. 11: Ovenlyssalen Bredgade 34.

CATALOG. Auktion over Antiquiteter m. m.: Mandag d. 9. Februar 1920 og følgende Dag Form. Kl. 11: Ovenlyssalen Bredgade 34. CATALOG Auktion over Antiquiteter m. m.: Mandag d. 9. Februar 1920 og følgende Dag Form. Kl. 11: Ovenlyssalen Bredgade 34. FORTEGNELSE over Antiquiteter, Kunstsager m. m. der efter Begjæring af Hr. Ingeniør

Læs mere

Fredag den 19. December 1919 Kl. 1 Eftrm.

Fredag den 19. December 1919 Kl. 1 Eftrm. Falkønbergs Auktioner Fredag den 19. December 1919 Kl. 1 Eftrm. bliver ved Auktion, der afholdes ØM.

Læs mere

InterFurn Møbelpakke 4

InterFurn Møbelpakke 4 InterFurn Møbelpakke 4 INTERFURN AS InterFurn as er en tegnestue, som gennem en årrække har specialiseret sig i rådgivning og indretningsløsninger af enhver art. Hvorfor så vælge InterFurn as som samarbejdspartner...?

Læs mere

STørregade 41,1. og s. Sal,

STørregade 41,1. og s. Sal, m ------ J Mandag den 20. November!893, Form. KL 10 M og følgende Dage, 4 j bliver ved Auction, der afholdes paa i 4 STørregade 41,1. og s. Sal, 4 j bortsolgt det Oberstinde M. Lindes Dødsbo tilhørende

Læs mere

MALERIER EFTERSYN: Tirsdag den 1. Maj Kl. 10-6. Onsdag den 2. Maj Kl. 10-6.

MALERIER EFTERSYN: Tirsdag den 1. Maj Kl. 10-6. Onsdag den 2. Maj Kl. 10-6. Falkenbergs Auktioner Torsdag den 3. Maj 1917 Kl. 12% Middag bliver ved Auktion, der afholdes GI. Kongevej 27«29 (Det ny Teater) bortsolgt en fortrinlig Samling MALERIER EFTERSYN: Tirsdag den 1. Maj Kl.

Læs mere

København. Kørselsvejledning Inventar Praktiske oplysninger

København. Kørselsvejledning Inventar Praktiske oplysninger København Kørselsvejledning Inventar Praktiske oplysninger Velkommen til ferielejligheden i København KØRSELSVEJLEDNING TIL FERIELEJLIGHEDEN i KØBENHAVN Thorshavnsgade 19, st.tv., Islands Brygge, 2300

Læs mere

MALERIER EFTERSYN: Onsdag den 21. Marts Kl. 10-6. Torsdag den 22. Marts Kl. 10-6.

MALERIER EFTERSYN: Onsdag den 21. Marts Kl. 10-6. Torsdag den 22. Marts Kl. 10-6. Falkenbergs Auktioner Fredag den 23. Marts 1317 Kl. 12% Middag bliver ved Auktion, der afholdes GI. Kongevej 27 $ 29 (Det ny Teater) bortsolgt en udmærket Samling MALERIER EFTERSYN: Onsdag den 21. Marts

Læs mere

Herskabeligt Indbo, Fortegnelse. titan i ' - i KL 10-4.

Herskabeligt Indbo, Fortegnelse. titan i ' - i KL 10-4. Hm Fortegnelse over Herskabeligt Indbo, Sølv og Pretiosa, Diamantsmykker, Malerier, Skilderier, Åqvareller, Billeder, Marmor- Figurer samt en mindre Bogsamling, tilhørt Kaptajn N. Andersen og Hustrus Fællesbo,

Læs mere

Salg af Melancholia regi

Salg af Melancholia regi 1) 1 stk. beigefarvet 2 1/2 sofa i hør/bomuld i perfekt stand Mål: Længde 2 meter. Bredde 1 meter Nypris kr.: 7.000 - Sælges for kr.: 3.500 2) 2 stk. beigefarvet stole i hør/bomuld i perfekt stand Mål:

Læs mere

Auktionskatalog. auktion torsdag 21. april 2016. kl. 17.30. Blå Kors Genbrug, Industrivej 60,6760 Ribe. for. hos

Auktionskatalog. auktion torsdag 21. april 2016. kl. 17.30. Blå Kors Genbrug, Industrivej 60,6760 Ribe. for. hos Auktionskatalog for auktion torsdag 21. april 2016. kl. 17.30 hos Blå Kors Genbrug, Industrivej 60,6760 Ribe Det er med stor glæde at vi kan præsentere dette katalog. Tak for alle de flotte effekter vi

Læs mere

H ans P eter K ofoed MALERI-SALEN 1868-1908. Fortegnelse over H. P. Kofoeds efterladte

H ans P eter K ofoed MALERI-SALEN 1868-1908. Fortegnelse over H. P. Kofoeds efterladte H ans P eter K ofoed 1868-1908 Fortegnelse over H. P. Kofoeds efterladte Studier og Malerier som efterladtes Hustru ~ t: lader bortsælge ved Auktion i :: :: MALERI-SALEN KØBMAGERGADE 13, J. SAL O. G. Ved

Læs mere

Fredag den 5. Marts 1920 Kl. 1 Eftrm,

Fredag den 5. Marts 1920 Kl. 1 Eftrm, Falkenbergs Auktioner Fredag den 5. Marts 1920 Kl. 1 Eftrm, bliver ved Auktion, der afholdes (61. Jitmgeoej 27 & 29 (D et n y T h e a te r) bortsolgt en Samling EFTERSYN: Onsdag den 3. Marts Kl. 10 5.

Læs mere

Herskabeligt Indbo, orientalske Møbler, Tæpper, Nips, Malerier, Raderinger, Kobberstik, Akvareller in. m.

Herskabeligt Indbo, orientalske Møbler, Tæpper, Nips, Malerier, Raderinger, Kobberstik, Akvareller in. m. t FORTEGNELSE over Herskabeligt Indbo, orientalske Møbler, Tæpper, Nips, Malerier, Raderinger, Kobberstik, Akvareller in. m. sotn bortsælges ved Auktion Torsdag den 29. November 1917 Formd. Kl. 10 og følg.

Læs mere

MALERIER. Gottlieb Bertelsen. Aalborg nye Auktionslokaler. Aalborg nye Auktionslokaler, Fredag den 15. Marts 1918 K l. 1 5. Telefoner 2981 & 3282.

MALERIER. Gottlieb Bertelsen. Aalborg nye Auktionslokaler. Aalborg nye Auktionslokaler, Fredag den 15. Marts 1918 K l. 1 5. Telefoner 2981 & 3282. Aalborg nye Auktionslokaler. Fredag den 15. Marts 1918 K l. 1 5 bliver ved Auktion, der afholdes i Aalborg nye Auktionslokaler, (Christiansgade 54) bortsolgt en udmærket Samling MALERIER. EFTERSYN: Tirsdag,

Læs mere

2454- Antik- & retro møbler, lamper m.v. fra dødsbo - DEL 3

2454- Antik- & retro møbler, lamper m.v. fra dødsbo - DEL 3 2454- Antik- & retro møbler, lamper m.v. fra dødsbo - DEL 3 2454- Antik- & retro møbler, lamper m.v. fra dødsbo - DEL 3 Udlevering / Eftersyn Udlevering På adressen: Ouevej 5, Valsgård 9500 Hobro Fredag

Læs mere