Høring om lægeordineret heroin. Fredag den 25. maj 2007 kl Landstingssalen, Christiansborg.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Høring om lægeordineret heroin. Fredag den 25. maj 2007 kl. 10.00 16.00 Landstingssalen, Christiansborg."

Transkript

1 Høring om lægeordineret heroin Fredag den 25. maj 2007 kl Landstingssalen, Christiansborg. 1

2 Indholdsfortegnelse Program...4 Folketingsmedlemmer i høringens spørgepanel...6 Præsentation af oplægsholdere...7 Mads Uffe Pedersen... 7 Jürgen Rehm... 7 Vincent Hendriks... 8 Uwe Verthein... 8 Thomas Fuglsang... 8 Preben Brandt... 9 Annemarie Outze... 9 Evy Frantzsen... 9 Liese Recke...10 Michael Lodberg Olsen...11 Uffe Juul Jensen...11 Christian Hvidt...12 Jørgen Kjær...12 Introduktion lægeordineret heroin på dagsordenen...14 Af Mads Uffe Pedersen, centerleder ved Center for Rusmiddelforskning, AU Erfaringer fra Schweiz heroinstøttet substitutionsbehandling af opiod-afhængighed.21 Af professor Dr. Jürgen Rehm, leder af ISGF/ Research Institute for Public Health and Addiction, Zürich Erfaringer fra Holland heroinstøttet behandling i Holland...24 Af Dr. Vincent Hendriks, leder af Parnassia Addiction Research Center (PARC), seniorforsker Centrale Commissie Behandeling heroïnverslaafden (CCBH) Erfaringer fra Tyskland heroinstøttet behandling af opioidafhængige patienter...31 Af Dr. Uwe Verthein, seniorforsker Zentrum für Interdisziplinäre Suchtforschung, Hamburg Lægefaglig vinkel på sundhedsmæssige effekter af lægeordineret heroin...40 Af Thomas Fuglsang, overlæge og centerchef i KABS Brug af ordineret heroin i behandling af stofmisbrugere - Et socialt perspektiv...45 Af Preben Brandt, formand for Rådet for Socialt Udsatte Fastholdelse af stofmisbrugere i deres stofmisbrug vs. afvænning. De pårørendes vinkel...48 Af Annemarie Outze, formand for Landsforeningen af pårørende til stofmisbrugere Kriminalitet og heroinmisbrug...51 Af Evy Frantzsen, Dr. Jur. og kriminolog, Det Juridiske Fakultet, KU Lægeordineret heroin set i lyset af heroinmisbrugernes hverdag og gadebilledet generelt...56 Af Liese Recke, Cand. psyk., udviklingschef i KABS, bestyrelsesformand Gadejuristen Lægeordineret heroin og Vesterbro...60 Af Michael Lodberg Olsen, talsmand for Foreningen for narkoløsninger på Vesterbro 2

3 Lægeordineret heroin i et samfundsmæssigt og etisk perspektiv...63 Af Uffe Juul Jensen, professor og centerleder ved Center for Sundhed, Menneske og Kultur, AU Danske forsøgsordninger med lægeordineret heroin...67 Af Christian Hvidt, klinisk overlæge i Københavns Kommune Succeskriterier for en dansk forsøgsordning med lægeordineret heroin...72 Af Mads Uffe Pedersen, centerleder ved Center for Rusmiddelforskning, AU Heroinunderstøttet behandling set fra en brugervinkel...74 Af Jørgen Kjær, formand for BrugerForeningen, foreningen for aktive stofbrugere Teknologirådets udgivelser

4 Program Ankomst og indregistrering Velkomst Åbning af høringen v/ Pia Kristensen (DF), formand for Folketingets Socialudvalg Introduktion lægeordineret heroin på dagsordenen Overblik over de væsentligste problematikker omkring heroinmisbrug. Fokus på det eksisterende behandlingssystem for heroinmisbrugere. Lægeordineret heroin set i relation til andre behandlingstilbud for hårdt belastede stofmisbrugere. v/ Mads Uffe Pedersen, centerleder ved Center for Rusmiddelforskning, AU Udenlandske erfaringer med lægeordineret heroin Fokus på internationale erfaringer med henholdsvis forsøgsordninger og permanente behandlingstilbud med lægeordineret heroin. Konklusioner, effekter, status. * Erfaringer fra Schweiz fokus på lægeordineret heroin som permanent behandlingstilbud. Nyere opfølgningsstudier. v/ Professor Dr. Jürgen Rehm, leder af ISGF/Research Institute for Public Health and Addiction, Zürich * Erfaringer fra Holland fokus på samfundsøkonomiske analyser v/ Dr. Vincent Hendriks, leder af Parnassia Addiction Research Center (PARC), seniorforsker ved National Committee on the Treatment of Heroin addicts (CCBH) * Erfaringer fra Tyskland fokus på de psykosociale faktorer v/ Dr. Uwe Verthein, seniorforsker ved Zentrum für Interdisziplinäre Suchtforschung, Hamburg Pause Sociale og sundhedsmæssige effekter af lægeordineret heroin De sundhedsmæssige konsekvenser af stofmisbrug er omfattende. Samtidig er der i Danmark høj rate af dødelighed blandt misbrugere. Sociale og sundhedsmæssige argumenter for og imod lægeordineret heroin. * Lægefaglig vinkel på sundhedsmæssige effekter ved lægeordineret heroin v/ Thomas Fuglsang, overlæge og centerchef i KABS * Sociale effekter ved lægeordineret heroin v/ Preben Brandt, Formand for Rådet for Socialt Udsatte * Fastholdelse af stofmisbrugere i deres stofmisbrug vs. afvænning. De pårørendes vinkel v/ Annemarie Outze, Formand for Landsforeningen af pårørende til stofmisbrugere Frokost Lægeordineret heroin i et samfundsmæssigt perspektiv 4

5 Fokus på de omfattende samfundsmæssige konsekvenser af stofmisbrug. Koblingen mellem kriminalitet og stofmisbrug. Fokus på de særligt belastede områder. Moralske overvejelser i forbindelse med lægeordineret heroin. * Kriminalitet og heroinmisbrug. Effekten af lægeordineret heroin i forhold til den overordnede narkorelaterede kriminalitet v/ Evy Frantzsen, Dr. Jur. og kriminolog, Det Juridiske Fakultet, KU * Lægeordineret heroin set i lyset af heroinmisbrugernes hverdag og gadebilledet generelt v/ Liese Recke, Cand. psyk., udviklingschef i KABS, bestyrelsesformand Gadejuristen * Effekterne af lægeordineret heroin på hårdt belastede miljøer. Beboervinkel v/ Michael Lodberg Olsen, talsmand Foreningen for narkoløsninger på Vesterbro * Lægeordineret heroin - moralsk legitimering af narkomani? v/ Uffe Juul Jensen, professor og centerleder ved Center for Sundhed, Menneske og Kultur, AU Pause Danske forsøgsordninger med lægeordineret heroin Hvordan kan en dansk model for forsøgsordninger med lægeordineret heroin opbygges helt konkret? Barrierer og muligheder for danske forsøgsordninger. Forsøgsordninger med lægeordineret heroin set i relation til andre behandlingsmuligheder. * Opbygning af en dansk model for forsøgsordninger med lægeordineret heroin. Konkrete og lavpraktiske overvejelser. v/ Christian Hvidt, klinisk overlæge i Københavns Kommune * Succeskriterier for en dansk forsøgsordning med lægeordineret heroin. Hvad er det man vil opnå? v/ Mads Uffe Pedersen, Centerleder ved Center for Rusmiddelforskning, AU * Forsøgsordninger med lægeordineret heroin i et brugerperspektiv v/ Jørgen Kjær, formand for Brugerforeningen Afrunding af høring v/ Birthe Skaarup (DF), formand for Folketingets Sundhedsudvalg 5

6 Folketingsmedlemmer i høringens spørgepanel Hans Andersen (V) Sophie Hæstorp Andersen (S) Karin Nødgaard (DF) Tom Behnke (KF) Charlotte Fischer (RV) Pernille Frahm (SF) Per Clausen (EL) Ordstyrere på høringen: Pia Kristensen (DF), formand for Folketingets Socialudvalg og Birthe Skaarup (DF), formand for Folketingets Sundhedsudvalg 6

7 Præsentation af oplægsholdere Mads Uffe Pedersen Mads Uffe Pedersen er Cand.psych./ph.d. og centerleder for Center for Rusmiddelforskning Særlige fagområder: Behandling og organisering af indsatsen overfor stof og alkoholmisbrugere. Årsager til udvikling af misbrug og afhængighed af rusmidler. Pompideu Group, Research Platform. Udpeget og af Indenrigs- og Sundhedsministeriet og Socialministeriet. Fra januar 2004 til d.d. NAD (Nordiska Nämnden för Alkohol- och Drogforskning). Udpeget af Nordisk Råd. Fra januar 2002 suppleant og fra 2004 til d.d. fuldt medlem af det videnskabelige råd. Member of the EWODOR group executive committee (the European Working Group on Drugs Oriented Research). Fra oktober 2004 til d.d. Nationale Akkrediteringspanel, Kriminalforsorgen. Udpeget af Direktoratet for Kriminalforsorgen, Danmark. Fra November 2004 til d.d. Mailadresse: Jürgen Rehm Professor Dr. Jürgen Rehm er: Leder og administrerende direktør, Institut für Sucht und Gesundheitsforschung, Zürich. Seniorforsker og meddirektør, Section Public Health and Regulatory Policies, Centre for Addiction and Mental Health, Toronto, Ontario, Canada. Professor og leder, Addiction Policy, Public Health Sciences, Faculty of Medicine, University of Toronto, Canada. Docent, Department of Psychiatry, Faculty of Medicine, University of Toronto, Canada. Direktør, Collaborative Program in Addiction Studies (CoPAS), University of Toronto, Canada. Efter at have læst psykologi og metodologi ved Universität Mannheim (cand.scient. 1984, ph.d. 1985) arbejdede Dr. Rehm for forskellige europæiske organisationer, offentlige såvel som private, og var gennem flere år ansvarlig for de schweiziske studier i heroinstøttet behandling. Dr. Rehms forskning fokuserer på de politiske og epidemiologiske aspekter af brug og misbrug af stoffer, herunder økonomiske evalueringer og analyser. Gennem de seneste ti år har han skrevet eller været med til at skrive mere end 400 peer-reviewede publikationer og flere monografier. Disse publikationer er tilsammen udkommet i alle de væsentlige specialtidsskrifter på området, og flere af dem er blevet udgivet i mere generelle fagtidsskrifter med stor gennemslagskraft. I samme periode har han modtaget mere end 40 forskningsbevillinger i en samlet størrelsesorden af flere millioner $ fra finansieringsorganisationer over hele verden. Dr. Rehm har været involveret i flere nationale og internationale arbejdsgrupper. Mailadresse: 7

8 Vincent Hendriks Dr. Vincent Hendriks er leder af Parnassia Addiction Research Centre (PARC) og seniorforsker ved Centrale Commissie Behandeling Heroïnverslaafden (CCBH). Dr. Vincent Hendriks, ph.d. er uddannet psykolog og har arbejdet inden for forskning i stofmisbrug siden Fra 1990 til 1997 var han ansat som seniorforsker ved Instituut voor Verslavingsonderzoek (IVO - Institut for forskning i afhængighed) i Rotterdam. Siden 1997 har han været seniorforsker ved Centrale Commissie Behandeling Heroïneverslaafden (CCBH - Centralkomite for behandling af heroinafhængige), en arbejdsgruppe, der har haft til opgave at udvikle og gennemføre en randomiseret undersøgelse af effektiviteten af lægeordineret heroin i Holland. Ligeledes siden 1997 har han været videnskabelig leder af Parnassia Addiction Research Centre (PARC) ved Parnassia-instituttet for psykisk helbred i Haag. Mailadresse: Uwe Verthein Dr. Uwe Verthein (f. 1963) er tilknyttet Zentrum für Interdisziplinäre Suchtforschung ved Hamburg Universitet : Psykologistudium ved Universität Hamburg 1995: Ph.d : Forskningsassistent ved Fachbereich für Sozialwissenschaften, Universität Hamburg (Evaluering af metadonbehandling i Hamborg) : Forskningsassistent ved Klinik und Poliklinik für Psychiatrie und Psychotherapie, Univer sitätsklinikum Hamburg-Eppendorf (Komorbiditet mellem psykiske forstyrrelser og stof misbrug) Siden 2000: Seniorforsker ved Zentrum für Interdisziplinäre Suchtforschung, Universität Hamburg (Det tyske pilotprojekt omkring heroinstøttet behandling af opiatafhængighed) Mailadresse: Thomas Fuglsang Thomas Fuglsang er speciallæge i almen medicin, overlæge og centerchef i KABS, Glostrup Kommune. Har arbejdet med stofmisbrugere siden starten af 1990erne afd.læge på specialinstitutionen på Forchhammersvej (hiv/aids syge misbrugere) 1999 adm. overlæge på Socialmedicinsk Klinik, Kbh. Amt centerchef i KABS Formand for Dansk Selskab for Addiktiv Medicin, et videnskabeligt selskab for læger som interesserer sig for behandling af stofmisbrug. Mailadresse: 8

9 Preben Brandt Preben Brandt er formand for Rådet for Socialt Udsatte Speciallæge i psykiatri 1981 og dr.med. på disputatsen "Yngre Hjemløse", Københavns Universitet, : arbejdet som socialoverlæge i Københavns kommune, Sundholm. Fra 1997: grundlagde og siden leder af NGO en projekt UDENFOR : Formand for Regeringens Narkotikaråd. Fra 2002: Formand for Rådet for Socialt Udsatte Siden 1987 skrevet 48 danske og internationale publikationer. Heraf 7 bøger, 20 videnskabelige publikationer og resten oversigtsartikler og faglige debatindlæg. Mailadresse: Annemarie Outze Annemarie Outze (f. 1943) er formand for Landsforeningen af Pårørende Kontoruddannelse, sekretær. Senest ansat i Planstyrelsen, (Miljøministeriet) i 10 år. Nu Førtidspensionist Særlige fagområder : Søn, født Han kom i stofmisbrug som 16 årig (Hash).Stiknarkoman som 18- årig (heroin). Stoffri døgnbehandling (7. forsøg) i Han fik 8 års stoffrihed, indtil sin død, (narkorelateret hepatitis C) i Lovede ham, at fortsætte kampen mod narkotika efter hans død. Initativtager og medstifter af Landsforeningen af Pårørende til Stofmisbrugere (LPS) 1994 Medlem af bestyrelsen (LPS) Næstformand (LPS) Formand (LPS) genvalgt i 2004 og Bestyrelsesmedlem i foreningen Norden Mot Narkotika (NMN) siden Næstformand (NMN) Formand (NMN) Formandsskabet overdraget til Sverige Sidder i følgegruppe i Rådgivningscentrene Amager og Vest. Kontaktperson på rådgivningstelefon for pårørende til stofmisbrugere. Mailadresse: Evy Frantzsen Evy Frantzsen er cand.polit., kriminolog (1991) samt Dr. Jur. (2006). Ansat ved det Juridiske Fakultet, Københavns Universitet 1.amanuensis i retssociologi ved juridisk fakultet, Universitetet i Oslo 9

10 Forsker ved Universitetet i Oslo , forskningsassistent Center for Rusmiddelforskning, Aarhus , Juridisk fakultet, KU Særlige fagområder: Narkotika, fængsel, etnicitet, retsliggørelse Medlem i redaktionen af Tidsskriftet Materialisten Bestyrelsesmedlem i Gadejuristen, København I forskergruppen Scandinavian Studies of Confinement Research Network, København. I forskergruppen Drugs Criminalisation organiseret under GERN Network (Groupe Européen de Recherche sur les Normativités). Mailadresse: Liese Recke Liese Recke er Cand.psyk. og udviklingschef i KABS (Københavns Amts Behandlingscenter for Stofmisbrugere) : Deltager i projektarbejde i samarbejde med Århus Kommunes Ungdomscenter omkring opsøgende gadeplansarbejde 1996: Deltager i projekt Detox97 i samarbejde med en gruppe tidligere misbrugere og en medarbejder fra Ungdomscenteret i Århus. Projektet støttes af PUF-midler. 1996: Bestyrelsesarbejde i forbindelse med etablering og drift af Madam Grøn, et aktivitetssted for afgiftede stofafhængige. Projektet støttes af Socialministeriet og Århus Kommune. 1997: Medstifter og medarbejder i den frivillige forening Narko-info (Århus), støttet af midler fra Århus byråd samt socialministeriet; planlægning og afholdelse af offentlig høring om Hepatitis C, samt trykning og udgivelse af informationsmateriale til stofmisbrugere om Hepatitis C : Projektansættelse i Københavns kommune som projektkoordinator i LAAM-projektet under socialoverlæge Peter Ege. Arbejdsområde: indsamling og koordinering af data på ti københavnske behandlingsinstitutioner, som har indført LAAM i den medicinske behandling. Derudover udfærdigelse af rapport over projektforløbet : Ansat som klinisk psykolog i Vejle Amt på behandlingsinstitutionen Kråsiglund, som varetager behandlingen af stofmisbrugere. Arbejdsopgaver: metodeudvikling, undervisning, kliniske udredninger samt længere og kortere psykoterapeutiske forløb : Konsulentarbejde for Århus Amt Misbrugscenter og Center for Misbrugsbehandling i Århus kommune samt en række private behandlingsinstitutioner: Supervision og undervisning. Løbende konsulentarbejde for private institutioner, der varetager behandling af stofmisbrugere. Tilknyttet Kognitiv Terapi Center Århus som underviser på den tværfaglige misbrugsuddannelse : Ansat som Behandling og Udviklingsleder i Århus Amts Misbrugscenter med ansvar for udvikling af behandlingsopgaver og kompetenceudvikling. Fra 01/05/ /12/2006 ansat samme sted som konstitueret centerleder med ansvar for drift. Udover mit professionelle cv, kan jeg tilføje, at jeg tidligere har været heroinafhængig i en længere årrække, og har på det grundlag en række personlige erfaringer med rusmiddelbrug og behandling. 10

11 Modtog Brugervenneprisen i 2005 fra Brugerforeningen, bestyrelsesmedlem i Gadejuristen.dk. Ejer af og moderator for det elektroniske netværk misbrugsnet, som pt. har 400 deltagere. Mailadresse: Michael Lodberg Olsen Michael Lodberg Olsen er talsmand for Foreningen for Narkoløsninger på Vesterbro Michael Lodberg Olsen er familiefar med 2 børn på 4 og 6 år, bosiddende på Halmtorvet på Vesterbro. Arbejder som leder af anonym familierådgivning under Københavns kommune. Talsmand for Foreningen for Narkoløsninger på Vesterbro // Formand for Dugnad Vesterbro // Formand for den sociale tænketank Metalog og den sociale portal Taletid // og Dugnad Vesterbro har udgivet bogen Danmarks Problem på Vesterbro med forskellige synssæt og 101 forslag til løsninger. Mailadresse: Uffe Juul Jensen Uffe Juul Jensen (f. 1944) er professor ved Institut for Filosofi og Idéhistorie og centerleder ved Center for Sundhed, menneske og Kultur, Aarhus Universitet. Uddannelse: Aarhus Universitets guldmedalje for prisopgavebesvarelse, Mag.art. i filosofi 1970 (Aarhus Universitet). Visiting fellow, Linacre College, Oxford Professor i filosofi, Aarhus Universitet, Kortere eller længere forskningsophold, forskningsbesøg eller gæsteforelæsninger ved universiteterne i bl.a. Oxford, Cambridge, Edinburgh, London, Berlin, Bremen, Maastricht, Moskva, Sofia, Stockholm, Gøteborg, Lund, Oslo, Tromsø, Bergen, Helsinki, Aabo, Chicago, Berkeley, USC (Los Angeles), Sydney, Adelaide. Institutbestyrer ved Institut for filosofi, Aarhus Universitet 1972, senere institutleder (periodevis) samme sted indtil Projektleder ved SHFs rammebevillingsprogram Sundhed, Menneske og Kultur Centerleder ved Sundhed, Menneske og Kultur, Center for humanistisk sundhedsforskning fra Medlem af bestyrelse og styregruppe for PHIS. Den nationale forskerskole i filosofi, idehistorie og videnskabshistorie. 11

12 Leder af forskeruddannelsesprogrammet: Philosphy and the study of ideas and beliefs. Det Humanistiske Fakultet, AU fra 2006 Medlem af forskellige nationale og internationale videnskabelige selskaber, sammenslutninger, tænketanke etc. (f.eks. Agora at The Getty Centre, Los Angeles; Health, Humanity and Culture, USC, LA. Associate of Bios; Centre for the study of bioscience, biomedicine, biotechnology and sociology at London school of Economics). Medlem af forskellige nationale råd, tænketanke, bestyrelser etc. (tidligere bl.a. Det Sociale udviklingsråd, Socialforsknings Instituttets Tænketank om Velfærdsstatens fremtid). Mailadresse: Christian Hvidt Christian Hvidt er klinisk overlæge, Københavns Kommune 1982 Medicinsk Kandidat Københavns Universitet 1995 Speciallæge i Almen Medicin 1995 Siden 1996 Klinisk Overlæge Københavns Kommune Varierende ansættelser i uddannelses øjemed Afdelingslæge Specialinstitutionen Forchhammersvej Klinisk Overlæge Københavns Kommune Ansat i Københavns Kommunes Misbrugsbehandlingssystem for Stofafhængige siden 1999 Medlem af bestyrelsen i Dansk Selskab for Addiktiv Medicin siden Mailadresse: Jørgen Kjær Jørgen Kjær (f i Kolding) er formand for BrugerForeningen for aktive stofbrugere Shippingmand siden 1973 Tidligere ansættelsesforhold: Sælger og reparatør af sportsudstyr Shippingmand Toldklarerer Repræsentant og sælger i radio og TV branchen Taxichauffør Selvstændig videoproducent 12

13 Særlige fagområder: Har brugt heroin i 30 år. Bestyrelsesmedlem i BrugerForeningen 1996 Fra Formand for BrugerForeningen for aktive stofbrugere Medlem af Narkotikarådet fra februar 1998 til Mailadresse: 13

14 Introduktion lægeordineret heroin på dagsordenen Af Mads Uffe Pedersen, centerleder ved Center for Rusmiddelforskning, AU I nedenstående tabel 1 er det skønnede antal af stofmisbrugere i Danmark opstillet. Tabel 1. Skønnet antal stofmisbrugere i Danmark [1] Den store stigning i antallet af stofmisbrugere foregik i 90 erne. I det nye årtusinde synes antallet at stige mere behersket. I det mindste frem til Den, i denne artikel, interessante gruppe er de heroinafhængige. I det følgende skal det først gennemgås, hvor mange af de stofafhængige som denne gruppe udgør, og hvilke undertyper der kan identificeres. De tal, der vil blive præsenteret, er overvejende estimater, der bygger på rimeligt repræsentative udtræk[2]. Dernæst skal det beskrives, hvilke ydelser og intensiteten af disse ydelser som tilbydes denne gruppe. Endelig er jeg blevet bedt om at give et kort overblik over omfanget af internationale forsøgsordninger med lægeordineret heroin. Der vil ikke være tale om en beskrivelse af effekten af denne behandlingsform, men derimod en skitsering af to helt forskellige modeller for praksis. Effekten vil blive gennemgået af centrale forskere fra tre af forsøgsprojekterne. 1. Typer af heroinmisbrugere. Hvem er umiddelbart målgruppen. I 2005 modtog mindst personer et tilbud om substitutionsbehandling[3] i forbindelse med deres indskrivning på et dansk misbrugsbehandlingscenter[4]. Denne gruppe har alle været afhængige af illegalt fremskaffede opiater. Eftersom der stort set kun er tale om personer, der er afhængige af heroin, er det i det følgende alene dette stof, der skal henvises til. Dertil kommer en gruppe af heroin-afhængige, som kommer i stoffri behandling som deres første tilbud, og som derfor ikke registreres som værende i substitutionsbehandling (selvom nogle af dem afgiftes med metadon). Det skønnes derfor, at mere end personer med heroin som hovedstof var indskrevet i behandling i Dertil kommer heroin-afhængige, som ikke var indskrevet i behandling. Samlet er det antageligt mellem , som er afhængige af heroin, og som umiddelbart udgør målgruppen for en behandling med lægeordineret heroin (herefter forkortet BLOH). I det følgende er det kun de, der er i behandling, som skal være i fokus. Det betyder ikke, at de, der ikke er i behandling, ikke udgør en målgruppe for BLOH, for nogle endda tværtimod. Man kan således udmærket forestille sig, at en gruppe af heroinafhængige, som ikke er i behandling, kan blive motiveret til at søge 14

15 behandling, hvis de kan tilbydes BLOH. Når de alligevel ikke inddrages her, er det, fordi det er vanskeligt at vurdere, hvor mange der er tale om, og hvad der kendetegner dem. Af behandlingsgruppen på ca heroinafhængige tilbydes mellem 13-15% stoffri behandling indenfor det første år af deres indskrivning i behandlingssystemet. Andelen, der får tilbudt stoffri behandling, bør ikke falde. Hvis dette sker i forbindelse med indføring af lægeordineret heroin som behandlingstilbud, er der tale om en øget medicinsk orientering, som forhindrer tilstedeværelsen af en bred tilbudsvifte (behandling med heroin vælges måske, fordi det er billigere end stoffri behandling). Ca af de omkring heroinafhængige kan derfor ikke siges umiddelbart at tilhøre målgruppen for BLOH. Tilbage er der ca heroinafhængige i behandlingssystemet, som i dag er i substitutionsbehandling, og som ikke får tilbudt et stoffrit forløb det første år, de er indskrevet. I de hollandske forsøg med BLOH var der præcise inklusions- og eksklusionskriterier. Disse ses nedenfor[5]: Inklusions-kriterier: a) Heroinafhængig i mindst 5 år b) Kronisk heroinmisbrug og tidligere behandlet uden succes i metadonvedligeholdelsesprogram c) Daglig eller næsten daglig brug af illegal heroin d) Dårlig/inadækvat fysisk og/eller psykisk og/eller social funktion e) Indtagelse af heroinen som intravenøs injektion eller inhalation. f) Mindst 25 år gammel. g) Legal opholdstilladelse eller statsborger i Hol land. Eksklusionskriterier a) Stofmisbrugere med svære eller specifikke medicinske, psykiatriske og sociale problemstillinger, som kontra-indicerer behandling med lægeordineret heroin b) Stofmisbrugere, som har en historie med eksempler på aggressiv adfærd, som forventes at kunne påvirke muligheden for at gennemføre behandlingsforløbet. Dertil kom en række forsøgs-indklusions/eksklusionskriterier, som havde til formål at sikre eksperimentet. Disse inddrages ikke her, idet de mere har noget med forsøget at gøre end med målgruppen for BLOH. Af andre eksklusionskriterier, der nævnes i den hollandske undersøgelse, er a) graviditet eller vedvarende laktation, b) et heroinmisbrug som er sekundært til et andet ikke-opiat misbrug, c) uvillighed til at samarbejde omkring behandlingen og d) en frivillig periode på mindst to måneder indenfor det sidste år, hvor klienten har været heroinabstinent. Man forventede, at omkring 2-3% af klienter i metadonbehandling var så dårligt fungerende, at man ikke kunne forvente, at de kunne overholde de grundlæggende krav, der var forbundet med behandling med lægeordineret heroin. Af den danske population på ca metadonmodtagere, som ikke får tilbudt stoffri behandling indenfor det første år af deres indskrivning, vil ca. 800 ikke kunne opfylde ovenstående inklusionskriterier a, d, f, g og eksklusionskriterier a og b. (f.eks. er ca. 6% under 25 år). Dertil kommer inklusionskriterier b og c, som blandt andet indebærer, at tidligere metadonbehandling ikke har været succesfuld og et næsten dagligt forbrug af illegal heroin. I den forbindelse kan heroinafhængige i metadonbehandling i Danmark opdeles som vist i nedenstående opstilling. 15

16 Gruppe 1 Ca. 15% ingen sidemisbrug af opiater og ej heller misbrug af andre stoffer 1. 40% kvinder 39,2 år 0,4 dage med illegale aktiviteter sidste måned 15% selvmordstanker sidste måned 6% lønnet arbejde sidste måned 26% førtidspension Gruppe 2 Ca. 25% et misbrug af CSS, alkohol, NS og/eller hash, men intet misbrug af opiater 2 31% kvinder 40,1 år 2,2 dage med illegale aktiviteter sidste måned 21% selvmordstanker sidste måned 2% lønnet arbejde sidste måned 51% førtidspension Gruppe 3 Ca. 37% et sidemisbrug af opiater, herunder primært heroin. 32% kvinder 36,6 år 5,0 dage med illegale aktiviteter sidste måned 26% selvmordstanker sidste måned 3% lønnet arbejde sidste måned 29% førtidspension 1 Kan dog godt drikke mere en 5 genstande om dagen højst to gange om ugen og ryge hash højst 2 dage om ugen. 2 CSS = CentralStimulerende Stoffer og NS = Nerve-/Sovemedicin. 3 Tallet er hentet fra Metadon-projektet, hvor 436 metadonmodtagere blev fuldt i 1½ år. Gruppe 1 må betragtes som værende succesfuldt behandlet med metadon. Den udgør ca. 900 af de Fratrukket de tidligere nævnte 800 er der nu tilbage, som på én eller anden måde er belastet af et sidemisbrug og som i princippet kunne indgår i BLOH. Af de er det dog ikke mere end ca. 10%, der har et heroinmisbrug næsten dagligt, svarende til 600 personer. Det er nu muligt at opstille følgende grupper: i metadonbehandling som ikke tilbydes stoffri behandling indenfor ét år 1. Ca. 800 er enten for unge; har ikke været i metadonbehandling længe nok; ikke været afhængige af heroin længe nok eller er så dårligt fungerende, at de ikke kan indgå i BLOH (det sidste ved at anvende det hollandske 2-3% kriterium). 2. Ca. 900 er behandlet succesfuldt med metadon, med hvilket der menes stort set intet misbrug af rusmidler (alkohol er usikkert) og ingen illegale aktiviteter. 3. Ca har et misbrug af CSS, alkohol, NS og/eller hash, men intet eller meget lille misbrug af opiater. Opiatmisbruget kan altså ikke siges at være primært. Illegale aktiviteter er gennemsnitlig 2,1 dag om måneden, og 21% har den sidste måned haft tanker om selvmord. Altså en ret belastet gruppe der har behov for hjælp. 4. Ca har et moderat sidemisbrug af opiater, men ofte med et udpræget forbrug af nerve- /sovemedicin og hash. Injicerer omkring 5 dage om måneden og bruger kr. om måneden på stoffer. 25% har den sidste måned haft selv-mordstanker. En ret belastet gruppe som dog ikke blev inkluderet i det hollandske heroinforsøg. 5. Ca. 600 har et næsten dagligt forbrug af opiater. De er tillige massivt misbrugende af andre stoffer og har injiceret stoffer i 21 dage den sidste måned. De bruger kroner om måneden på stoffer og udfører illegale aktiviteter 13 dage om måneden for at få råd til deres stoffer. Endelig har 35% den sidste måned haft selvmordstanker. Det er den sidste gruppe på ca. 600, som er i overensstemmelse med gruppen fra det hollandske forsøg (se Pedersen 2002). For denne gruppe kan der uden tvivl opnås en ret massiv effekt på deres stofforbrug og illegale aktiviteter ved behandling med BLOH. Dette vil uden tvivl også have en stabiliserende effekt på 16

17 deres psykosociale funktioner, men her er det som vist i Metadonprojektet[6] ofte ikke nok med medicinsk behandling. En gruppe på omkring 3% (180 personer) er så belastede, at de ikke umiddelbart kan indgå i BLOH, desuden må man regne med, at en større gruppe vil have svært ved at møde op på et center tre gange om dagen for at injicere heroin. En eventuel dansk model må derfor medtage i overvejelserne, hvordan disse belastede grupper hjælpes. Endelig kan det slet ikke afvises, at BLOH også kan være relevant for ovenstående gruppe 3 og Hvad tilbydes de heroinafhængige og betydningen af dette Som allerede nævnt tilbydes ca % af de heroinafhængige stoffri behandling indenfor det første år. Dette har de seneste par år været i tilbagegang. Således er andelen i stoffri døgnbehandling faldet med 25% siden 2004, og den ser ikke ud til at være erstattet af ambulante stoffri tilbud[7]. For 35% af de metadonmodtagere, der tilbydes og påbegynder metadonbehandling, er der ikke registreret nogen behandlingssamtale de første tre måneder efter påbegyndelsen af behandlingsforløbet[8]. 43% modtager højst én samtale om måneden, mens de sidste 22% modtager mere end én samtale om måneden de første 3 måneder af behandlings-forløbet (ca. 10% modtager mindst 2 samtaler om måneden). Et stort problem i denne sammen hæng er udeblivelser, hvilket udgør mindst 25% af aftalerne. Metadonmodtagerne tilbydes altså mere end det her anførte, men noget kunne tyde på, at der ofte ikke bliver givet en ny tid, hvis klienten udebliver. Hvordan dette er fordelt på de forskellige grupper er usikkert, men man kunne være bange for, at det er de mest belastede, der får mindst. Det kunne således være de mest belastede, der har sværest ved at overholde aftaler, og det er også muligt, det er denne gruppe, der er mest besværlige i kontakten. Som vist i metadonprojektet hjalp den psykosociale indsats ikke meget på stofforbrug og kriminalitet, men den hjalp på de psykosociale problemer. Således blev det fundet, at 45% af metadonmodtagerne (MM), der fik tilbudt udvidet psykosocial støtte, opnåede mindst en 40% reduktion på fysiske, psykiske og/eller sociale belastninger, uden at der skete en 40% forværring på nogle af de samme områder. Det samme var tilfældet for 27% af de MM, der fik tilbudt standard psykosocial støtte. Forskellen var statistisk signifikant (p.007). Det var helt overvejende den psykiske og sociale reduktion i belastning, der bar forskellen mellem standard og udvidet psykosocial indsats. Den fysiske belastning fordrer en sundhedsmæssig indsats og kan også have andre begrundelser[9]. Denne store forskel i reduktionen af den psykosociale belastning kan måske bedst illustreres ved, at 18% af de MM, der modtog standard psykosocial indsats ved første interview havde selvmordstanker. Ved opfølgningsinterviewet var det stadig 14%, der havde selvmordstanker. For MM, der modtog udvidet psykosocial indsats, var det 25%, der havde selvmordstanker ved første interview, mens dette var faldet til 6% ved opfølgningsinterviewet. Dette illustrerer meget godt forskellen mellem de to indsatstyper. I forlængelse af dette bør det nævnes, at omkring 25% af heroinafhængige kvinder er seksuelt overgrebet, inden de er fyldt 13 år; mange heroinafhængige (mænd som kvinder) har forskellige psykiatriske problemer (angst, depression, personlighedsforstyrrelser); mange har meget få (hvis nogen) faglige kompetencer, og mange er efter mange års afhængighed stærkt socialt invaliderede. Det kan derfor ikke fremhæves nok, at medicinsk behandling for en relativt stor gruppe ikke er behandling nok. 17

Lægeordineret heroin. Høring for Folketingets Socialudvalg og Sundhedsudvalg

Lægeordineret heroin. Høring for Folketingets Socialudvalg og Sundhedsudvalg Høring for Folketingets Socialudvalg og Sundhedsudvalg om Lægeordineret heroin Resumé, skriftlige oplæg og redigeret udskrift af høring i Landstingssalen, Christiansborg den 25.maj 2007 Teknologirådets

Læs mere

ORDINATION AF INJICERBAR HEROIN TIL STOFMISBRUGERE

ORDINATION AF INJICERBAR HEROIN TIL STOFMISBRUGERE ORDINATION AF INJICERBAR HEROIN TIL STOFMISBRUGERE 2007 Ordination af injicerbar heroin til stofmisbrugere Sundhedsstyrelsen Islands Brygge 67 2300 København S URL: http://www.sst.dk Emneord: Heroin; Stofmisbrugere

Læs mere

EVALUERINGSRAPPORT FOR SUNDHEDSPROJEKTET, KONTAKTSTEDET MÆNDENES HJEM OG KONTAKTSTEDET FORCHHAMMERSVEJ

EVALUERINGSRAPPORT FOR SUNDHEDSPROJEKTET, KONTAKTSTEDET MÆNDENES HJEM OG KONTAKTSTEDET FORCHHAMMERSVEJ EVALUERINGSRAPPORT FOR SUNDHEDSPROJEKTET, KONTAKTSTEDET MÆNDENES HJEM OG KONTAKTSTEDET FORCHHAMMERSVEJ Københavns Kommune Familie- og Arbejdsmarkedsforvaltningen Februar 2005 Forord Denne rapport er udarbejdet

Læs mere

Alkoholindtagelse og skadestilfælde indbragt ved skadestuen ny publikation fra Center for Rusmiddelforskning...20

Alkoholindtagelse og skadestilfælde indbragt ved skadestuen ny publikation fra Center for Rusmiddelforskning...20 NYHEDSBREV FOR RUSMIDDELFORSKNING NR. 4 2003 Indholdsfortegnelse Redaktionel kommentar... 2 Social videnskabelig konference om stoffer, stofbrug og stofmisbrug 14ende ESSD Konference....3 Stofbrugere med

Læs mere

God social misbrugsbehandling

God social misbrugsbehandling God social misbrugsbehandling - hvad virker og hvad kan der gøres Udarbejdet for KL af: Birgitte Thylstrup, psykolog p.hd., Center for Rusmiddelforskning Resume Formålet med rapporten er at give et overblik

Læs mere

FORSKNING OM TVANG I MISBRUGSBEHANDLING

FORSKNING OM TVANG I MISBRUGSBEHANDLING FORSKNING OM TVANG I MISBRUGSBEHANDLING EN KORTLÆGNING FORETAGET AF 11:05 METTE DEDING (RED.) 11:05 FORSKNING OM TVANG I MISBRUGSBEHANDLING EN KORTLÆGNING FORETAGET AF SFI CAMPBELL METTE DEDING (RED.)

Læs mere

Stofmisbrug i socialfagligt perspektiv

Stofmisbrug i socialfagligt perspektiv Stofmisbrug i socialfagligt perspektiv Stofmisbrug i socialfagligt perspektiv Stofmisbrug i socialfagligt perspektiv Servicestyrelsen 2010 Teksten kan frit citeres med tydelig kildeangivelse Forfattere:

Læs mere

Ambulant behandling af stofmisbrug

Ambulant behandling af stofmisbrug Ambulant behandling af stofmisbrug Ambulant behandling af stofmisbrug Morten Hesse & Birgitte Thylstrup Center for Rusmiddelforskning Aarhus Universitet 2011 forfatterne og Center for Rusmiddelforskning

Læs mere

Effekten af hashbehandling En randomiseret undersøgelse af Client-Directed Outcome-Informed behandling af hashmisbrug

Effekten af hashbehandling En randomiseret undersøgelse af Client-Directed Outcome-Informed behandling af hashmisbrug 2013 Effekten af hashbehandling En randomiseret undersøgelse af Client-Directed Outcome-Informed behandling af hashmisbrug Mads Uffe Pedersen AARHUS UNIVERSITET BUSINESS AND SOCIAL SCIENCES CENTER FOR

Læs mere

UNDERSØGELSE AF UNGE UNDER 18 ÅR MED MISBRUGSPROBLEMER. af Ditte Ehrenreich og Susanne Pihl Hansen

UNDERSØGELSE AF UNGE UNDER 18 ÅR MED MISBRUGSPROBLEMER. af Ditte Ehrenreich og Susanne Pihl Hansen UNDERSØGELSE AF UNGE UNDER 18 ÅR MED MISBRUGSPROBLEMER af Ditte Ehrenreich og Susanne Pihl Hansen Ditte Ehrenreich og Susanne Pihl Hansen Undersøgelse af unge under 18 år med misbrugsproblemer VFC Socialt

Læs mere

Evaluering af Projekt Isbeddel

Evaluering af Projekt Isbeddel Evaluering af Projekt Isbeddel -Pr o j e k t Rå d g i v n i n g a f s o m a l i e r e m e d m i s b r u g Udarbejdet af: Anders Pedersen og Klaus Toudahl Evaluering af Projekt Isbeddel Projekt Rådgivning

Læs mere

Skadesreduktion som forebyggelse på stofmisbrugsområdet

Skadesreduktion som forebyggelse på stofmisbrugsområdet VIBEKE ASMUSSEN HELLE DAHL ÖVERSIKT Skadesreduktion som forebyggelse på stofmisbrugsområdet Introduktion Et varieret landskab toner frem, når man dykker ned i det felt, der hedder brug og misbrug af euforiserende

Læs mere

RusmiddelCenter Odense Årsrapport 2008. www.rusmiddelcenter.dk

RusmiddelCenter Odense Årsrapport 2008. www.rusmiddelcenter.dk www.rusmiddelcenter.dk INDHOLDSFORTEGNELSE FORORD 2 1. TENDENSER 3 1.1. Karakteristika 3 1.2. Hovedstof 3 1.3. Substitutionsbehandling 3 1.4. Narkotikarelaterede dødsfald 4 2. DET SUNDHEDSFAGLIGE OMRÅDE

Læs mere

Misbrug og selvmordsadfærd En rapport om den danske og den internationale forskning og om forebyggelsesinitiativer i Danmark

Misbrug og selvmordsadfærd En rapport om den danske og den internationale forskning og om forebyggelsesinitiativer i Danmark Misbrug og selvmordsadfærd En rapport om den danske og den internationale forskning og om forebyggelsesinitiativer i Danmark Redaktion og korrektur: Cand.mag. Iben Stephensen & cand.psych. Søren Møller

Læs mere

Kampen mod narko. handlingsplan mod narkotikamisbrug

Kampen mod narko. handlingsplan mod narkotikamisbrug Kampen mod narko handlingsplan mod narkotikamisbrug Regeringen Oktober 2003 Kampen mod narko - handlingsplan mod narkotikamisbrug Regeringen Oktober 2003 Kampen mod narko - handlingsplan mod narkotikamisbrug

Læs mere

Små skridt store forandringer. - En undersøgelse af hjemløshed i gruppen af grønlændere i København

Små skridt store forandringer. - En undersøgelse af hjemløshed i gruppen af grønlændere i København Små skridt store forandringer - En undersøgelse af hjemløshed i gruppen af grønlændere i København Center for Kulturanalyse Januar 2006 Små skridt store forandringer En undersøgelse af hjemløshed i gruppen

Læs mere

DEN SOCIALE STOFMISBRUGS BEHANDLING

DEN SOCIALE STOFMISBRUGS BEHANDLING DEN SOCIALE STOFMISBRUGS BEHANDLING i danmark Del 6 Del 1 Del 2 Hovedrapport 09:19 Del 5 Del 4 Del 3 Lars Benjaminsen Ditte Andersen Maren Sørensen 09:19 DEN SOCIALE STOFMISBRUGSBEHANDLING I DANMARK HOVEDRAPPORT

Læs mere

kampen mod narko ii Handlingsplan mod narkotikamisbrug

kampen mod narko ii Handlingsplan mod narkotikamisbrug kampen mod narko ii Handlingsplan mod narkotikamisbrug RegeRIngen Oktober 2010 Indhold Forord 3 Narkotikapolitikken udfordringer og indsats 4 Forebyggelse og tidlig indsats 14 Behandling 20 Skadesreduktion

Læs mere

SOCIALRÅDGIVEREN. tema om misbrug det starter med en joint. Flere end antaget kan klare et arbejde Rekord i kvote2-ansøgere Få styr på de børnesager!

SOCIALRÅDGIVEREN. tema om misbrug det starter med en joint. Flere end antaget kan klare et arbejde Rekord i kvote2-ansøgere Få styr på de børnesager! 06/14 SOCIALRÅDGIVEREN Flere end antaget kan klare et arbejde Rekord i kvote2-ansøgere Få styr på de børnesager! tema om misbrug det starter med en joint Borgeren skal fortjene sin ydelse Den aktive arbejdsmarkedspolitik

Læs mere

Den sociale stofmisbrugsbehandling

Den sociale stofmisbrugsbehandling Den sociale stofmisbrugsbehandling DE FRIVILLIGE ORGANISATIONERS PERSPEKTIV Del 6 Del 1 Del 2 Hovedrapport 09:13 Del 5 Del 4 Del 3 THERESE HELTBERG 09:13 DEN SOCIALE STOFMISBRUGSBEHANDLING DE FRIVILLIGE

Læs mere

Misbrug og selvmordsforebyggelse

Misbrug og selvmordsforebyggelse Misbrug og selvmordsforebyggelse Rapport fra konference om misbrugsområdet og selvmordsforebyggelse, oktober 2003 Indenrigs- og Sundhedsministeriet og Socialministeriet. Referencegruppen til forebyggelse

Læs mere

Lægelig behandling af stofmisbrugere i kommunerne

Lægelig behandling af stofmisbrugere i kommunerne Lægelig behandling af stofmisbrugere i kommunerne Lise Skov-Ettrup Anders Blædel Gottlieb Hansen Janne Schurmann Tolstrup Ulrik Becker Udarbejdet for KABS VIDEN 2013 Lægelig behandling af stofmisbrugere

Læs mere

UNGE I MISBRUGS- BEHANDLING

UNGE I MISBRUGS- BEHANDLING UNGE I MISBRUGS- BEHANDLING EN EVALUERING AF TRE BEHANDLINGSINDSATSER 15:24 TINA TERMANSEN THERESA DYRVIG NETE KROGSGAARD NISS JAN HYLD PEJTERSEN 15:24 UNGE I MISBRUGSBEHANDLING EN EVALUERING AF TRE BEHANDLINGSINDSATSER

Læs mere

EN PAMFLET OM HJEMLØSHED. Refleksioner over og kritik af den gennemførte hjemløsestrategi og den efterfølgende evaluering

EN PAMFLET OM HJEMLØSHED. Refleksioner over og kritik af den gennemførte hjemløsestrategi og den efterfølgende evaluering EN PAMFLET OM HJEMLØSHED Refleksioner over og kritik af den gennemførte hjemløsestrategi og den efterfølgende evaluering En pamflet om hjemløshed 2013 fonden projekt UDENFOR Ravnsborggade 2, 3. 2200 København

Læs mere

KATRINE SCHEPELERN JOHANSEN

KATRINE SCHEPELERN JOHANSEN sat en ambivalens hos personalet om, hvor langt man kan gå for at hjælpe brugerne med at gennemføre deres behandling. Heroin er ikke bare en medicin, som er ordineret, og som patienterne skal have. Heroin

Læs mere

REDEGØRELSE FRA EKSPERT- PANELET OM KOKAINMISBRUG - MAJ 2010

REDEGØRELSE FRA EKSPERT- PANELET OM KOKAINMISBRUG - MAJ 2010 REDEGØRELSE FRA EKSPERT- PANELET OM KOKAINMISBRUG - MAJ 2010 2 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Forslag... 4 1. Kokain... 5 1.1. Rus- og skadevirkninger... 5 1.2. Udbredelse... 6 1.3. Kokainbrugerne...

Læs mere

Samarbejde mellem kommunerne og OPUS, Psykiatrien i Region Sjælland

Samarbejde mellem kommunerne og OPUS, Psykiatrien i Region Sjælland Katrine Schepelern Johansen og Marie Brandhøj Wiuff Samarbejde mellem kommunerne og OPUS, Psykiatrien i Region Sjælland En evaluering Samarbejde mellem kommunerne og OPUS, Psykiatrien i Region Sjælland

Læs mere

En forstærket indsats over for gravide stofmisbrugere

En forstærket indsats over for gravide stofmisbrugere En forstærket indsats over for gravide stofmisbrugere Evalueringsrapport November 2012 Publikationen er udgivet af Socialstyrelsen Edisonsvej 18, 1. 5000 Odense C Tlf: 72 42 37 00 E-mail: servicestyrelsen@servicestyrelsen.dk

Læs mere

Brugererfaringer Jöhncke, Steffen

Brugererfaringer Jöhncke, Steffen university of copenhagen Brugererfaringer Jöhncke, Steffen Publication date: 1997 Document Version Pre-print (ofte en tidlig version) Citation for published version (APA): Jöhncke, S. (1997). Brugererfaringer:

Læs mere