Høring om lægeordineret heroin. Fredag den 25. maj 2007 kl Landstingssalen, Christiansborg.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Høring om lægeordineret heroin. Fredag den 25. maj 2007 kl. 10.00 16.00 Landstingssalen, Christiansborg."

Transkript

1 Høring om lægeordineret heroin Fredag den 25. maj 2007 kl Landstingssalen, Christiansborg. 1

2 Indholdsfortegnelse Program...4 Folketingsmedlemmer i høringens spørgepanel...6 Præsentation af oplægsholdere...7 Mads Uffe Pedersen... 7 Jürgen Rehm... 7 Vincent Hendriks... 8 Uwe Verthein... 8 Thomas Fuglsang... 8 Preben Brandt... 9 Annemarie Outze... 9 Evy Frantzsen... 9 Liese Recke...10 Michael Lodberg Olsen...11 Uffe Juul Jensen...11 Christian Hvidt...12 Jørgen Kjær...12 Introduktion lægeordineret heroin på dagsordenen...14 Af Mads Uffe Pedersen, centerleder ved Center for Rusmiddelforskning, AU Erfaringer fra Schweiz heroinstøttet substitutionsbehandling af opiod-afhængighed.21 Af professor Dr. Jürgen Rehm, leder af ISGF/ Research Institute for Public Health and Addiction, Zürich Erfaringer fra Holland heroinstøttet behandling i Holland...24 Af Dr. Vincent Hendriks, leder af Parnassia Addiction Research Center (PARC), seniorforsker Centrale Commissie Behandeling heroïnverslaafden (CCBH) Erfaringer fra Tyskland heroinstøttet behandling af opioidafhængige patienter...31 Af Dr. Uwe Verthein, seniorforsker Zentrum für Interdisziplinäre Suchtforschung, Hamburg Lægefaglig vinkel på sundhedsmæssige effekter af lægeordineret heroin...40 Af Thomas Fuglsang, overlæge og centerchef i KABS Brug af ordineret heroin i behandling af stofmisbrugere - Et socialt perspektiv...45 Af Preben Brandt, formand for Rådet for Socialt Udsatte Fastholdelse af stofmisbrugere i deres stofmisbrug vs. afvænning. De pårørendes vinkel...48 Af Annemarie Outze, formand for Landsforeningen af pårørende til stofmisbrugere Kriminalitet og heroinmisbrug...51 Af Evy Frantzsen, Dr. Jur. og kriminolog, Det Juridiske Fakultet, KU Lægeordineret heroin set i lyset af heroinmisbrugernes hverdag og gadebilledet generelt...56 Af Liese Recke, Cand. psyk., udviklingschef i KABS, bestyrelsesformand Gadejuristen Lægeordineret heroin og Vesterbro...60 Af Michael Lodberg Olsen, talsmand for Foreningen for narkoløsninger på Vesterbro 2

3 Lægeordineret heroin i et samfundsmæssigt og etisk perspektiv...63 Af Uffe Juul Jensen, professor og centerleder ved Center for Sundhed, Menneske og Kultur, AU Danske forsøgsordninger med lægeordineret heroin...67 Af Christian Hvidt, klinisk overlæge i Københavns Kommune Succeskriterier for en dansk forsøgsordning med lægeordineret heroin...72 Af Mads Uffe Pedersen, centerleder ved Center for Rusmiddelforskning, AU Heroinunderstøttet behandling set fra en brugervinkel...74 Af Jørgen Kjær, formand for BrugerForeningen, foreningen for aktive stofbrugere Teknologirådets udgivelser

4 Program Ankomst og indregistrering Velkomst Åbning af høringen v/ Pia Kristensen (DF), formand for Folketingets Socialudvalg Introduktion lægeordineret heroin på dagsordenen Overblik over de væsentligste problematikker omkring heroinmisbrug. Fokus på det eksisterende behandlingssystem for heroinmisbrugere. Lægeordineret heroin set i relation til andre behandlingstilbud for hårdt belastede stofmisbrugere. v/ Mads Uffe Pedersen, centerleder ved Center for Rusmiddelforskning, AU Udenlandske erfaringer med lægeordineret heroin Fokus på internationale erfaringer med henholdsvis forsøgsordninger og permanente behandlingstilbud med lægeordineret heroin. Konklusioner, effekter, status. * Erfaringer fra Schweiz fokus på lægeordineret heroin som permanent behandlingstilbud. Nyere opfølgningsstudier. v/ Professor Dr. Jürgen Rehm, leder af ISGF/Research Institute for Public Health and Addiction, Zürich * Erfaringer fra Holland fokus på samfundsøkonomiske analyser v/ Dr. Vincent Hendriks, leder af Parnassia Addiction Research Center (PARC), seniorforsker ved National Committee on the Treatment of Heroin addicts (CCBH) * Erfaringer fra Tyskland fokus på de psykosociale faktorer v/ Dr. Uwe Verthein, seniorforsker ved Zentrum für Interdisziplinäre Suchtforschung, Hamburg Pause Sociale og sundhedsmæssige effekter af lægeordineret heroin De sundhedsmæssige konsekvenser af stofmisbrug er omfattende. Samtidig er der i Danmark høj rate af dødelighed blandt misbrugere. Sociale og sundhedsmæssige argumenter for og imod lægeordineret heroin. * Lægefaglig vinkel på sundhedsmæssige effekter ved lægeordineret heroin v/ Thomas Fuglsang, overlæge og centerchef i KABS * Sociale effekter ved lægeordineret heroin v/ Preben Brandt, Formand for Rådet for Socialt Udsatte * Fastholdelse af stofmisbrugere i deres stofmisbrug vs. afvænning. De pårørendes vinkel v/ Annemarie Outze, Formand for Landsforeningen af pårørende til stofmisbrugere Frokost Lægeordineret heroin i et samfundsmæssigt perspektiv 4

5 Fokus på de omfattende samfundsmæssige konsekvenser af stofmisbrug. Koblingen mellem kriminalitet og stofmisbrug. Fokus på de særligt belastede områder. Moralske overvejelser i forbindelse med lægeordineret heroin. * Kriminalitet og heroinmisbrug. Effekten af lægeordineret heroin i forhold til den overordnede narkorelaterede kriminalitet v/ Evy Frantzsen, Dr. Jur. og kriminolog, Det Juridiske Fakultet, KU * Lægeordineret heroin set i lyset af heroinmisbrugernes hverdag og gadebilledet generelt v/ Liese Recke, Cand. psyk., udviklingschef i KABS, bestyrelsesformand Gadejuristen * Effekterne af lægeordineret heroin på hårdt belastede miljøer. Beboervinkel v/ Michael Lodberg Olsen, talsmand Foreningen for narkoløsninger på Vesterbro * Lægeordineret heroin - moralsk legitimering af narkomani? v/ Uffe Juul Jensen, professor og centerleder ved Center for Sundhed, Menneske og Kultur, AU Pause Danske forsøgsordninger med lægeordineret heroin Hvordan kan en dansk model for forsøgsordninger med lægeordineret heroin opbygges helt konkret? Barrierer og muligheder for danske forsøgsordninger. Forsøgsordninger med lægeordineret heroin set i relation til andre behandlingsmuligheder. * Opbygning af en dansk model for forsøgsordninger med lægeordineret heroin. Konkrete og lavpraktiske overvejelser. v/ Christian Hvidt, klinisk overlæge i Københavns Kommune * Succeskriterier for en dansk forsøgsordning med lægeordineret heroin. Hvad er det man vil opnå? v/ Mads Uffe Pedersen, Centerleder ved Center for Rusmiddelforskning, AU * Forsøgsordninger med lægeordineret heroin i et brugerperspektiv v/ Jørgen Kjær, formand for Brugerforeningen Afrunding af høring v/ Birthe Skaarup (DF), formand for Folketingets Sundhedsudvalg 5

6 Folketingsmedlemmer i høringens spørgepanel Hans Andersen (V) Sophie Hæstorp Andersen (S) Karin Nødgaard (DF) Tom Behnke (KF) Charlotte Fischer (RV) Pernille Frahm (SF) Per Clausen (EL) Ordstyrere på høringen: Pia Kristensen (DF), formand for Folketingets Socialudvalg og Birthe Skaarup (DF), formand for Folketingets Sundhedsudvalg 6

7 Præsentation af oplægsholdere Mads Uffe Pedersen Mads Uffe Pedersen er Cand.psych./ph.d. og centerleder for Center for Rusmiddelforskning Særlige fagområder: Behandling og organisering af indsatsen overfor stof og alkoholmisbrugere. Årsager til udvikling af misbrug og afhængighed af rusmidler. Pompideu Group, Research Platform. Udpeget og af Indenrigs- og Sundhedsministeriet og Socialministeriet. Fra januar 2004 til d.d. NAD (Nordiska Nämnden för Alkohol- och Drogforskning). Udpeget af Nordisk Råd. Fra januar 2002 suppleant og fra 2004 til d.d. fuldt medlem af det videnskabelige råd. Member of the EWODOR group executive committee (the European Working Group on Drugs Oriented Research). Fra oktober 2004 til d.d. Nationale Akkrediteringspanel, Kriminalforsorgen. Udpeget af Direktoratet for Kriminalforsorgen, Danmark. Fra November 2004 til d.d. Mailadresse: Jürgen Rehm Professor Dr. Jürgen Rehm er: Leder og administrerende direktør, Institut für Sucht und Gesundheitsforschung, Zürich. Seniorforsker og meddirektør, Section Public Health and Regulatory Policies, Centre for Addiction and Mental Health, Toronto, Ontario, Canada. Professor og leder, Addiction Policy, Public Health Sciences, Faculty of Medicine, University of Toronto, Canada. Docent, Department of Psychiatry, Faculty of Medicine, University of Toronto, Canada. Direktør, Collaborative Program in Addiction Studies (CoPAS), University of Toronto, Canada. Efter at have læst psykologi og metodologi ved Universität Mannheim (cand.scient. 1984, ph.d. 1985) arbejdede Dr. Rehm for forskellige europæiske organisationer, offentlige såvel som private, og var gennem flere år ansvarlig for de schweiziske studier i heroinstøttet behandling. Dr. Rehms forskning fokuserer på de politiske og epidemiologiske aspekter af brug og misbrug af stoffer, herunder økonomiske evalueringer og analyser. Gennem de seneste ti år har han skrevet eller været med til at skrive mere end 400 peer-reviewede publikationer og flere monografier. Disse publikationer er tilsammen udkommet i alle de væsentlige specialtidsskrifter på området, og flere af dem er blevet udgivet i mere generelle fagtidsskrifter med stor gennemslagskraft. I samme periode har han modtaget mere end 40 forskningsbevillinger i en samlet størrelsesorden af flere millioner $ fra finansieringsorganisationer over hele verden. Dr. Rehm har været involveret i flere nationale og internationale arbejdsgrupper. Mailadresse: 7

8 Vincent Hendriks Dr. Vincent Hendriks er leder af Parnassia Addiction Research Centre (PARC) og seniorforsker ved Centrale Commissie Behandeling Heroïnverslaafden (CCBH). Dr. Vincent Hendriks, ph.d. er uddannet psykolog og har arbejdet inden for forskning i stofmisbrug siden Fra 1990 til 1997 var han ansat som seniorforsker ved Instituut voor Verslavingsonderzoek (IVO - Institut for forskning i afhængighed) i Rotterdam. Siden 1997 har han været seniorforsker ved Centrale Commissie Behandeling Heroïneverslaafden (CCBH - Centralkomite for behandling af heroinafhængige), en arbejdsgruppe, der har haft til opgave at udvikle og gennemføre en randomiseret undersøgelse af effektiviteten af lægeordineret heroin i Holland. Ligeledes siden 1997 har han været videnskabelig leder af Parnassia Addiction Research Centre (PARC) ved Parnassia-instituttet for psykisk helbred i Haag. Mailadresse: Uwe Verthein Dr. Uwe Verthein (f. 1963) er tilknyttet Zentrum für Interdisziplinäre Suchtforschung ved Hamburg Universitet : Psykologistudium ved Universität Hamburg 1995: Ph.d : Forskningsassistent ved Fachbereich für Sozialwissenschaften, Universität Hamburg (Evaluering af metadonbehandling i Hamborg) : Forskningsassistent ved Klinik und Poliklinik für Psychiatrie und Psychotherapie, Univer sitätsklinikum Hamburg-Eppendorf (Komorbiditet mellem psykiske forstyrrelser og stof misbrug) Siden 2000: Seniorforsker ved Zentrum für Interdisziplinäre Suchtforschung, Universität Hamburg (Det tyske pilotprojekt omkring heroinstøttet behandling af opiatafhængighed) Mailadresse: Thomas Fuglsang Thomas Fuglsang er speciallæge i almen medicin, overlæge og centerchef i KABS, Glostrup Kommune. Har arbejdet med stofmisbrugere siden starten af 1990erne afd.læge på specialinstitutionen på Forchhammersvej (hiv/aids syge misbrugere) 1999 adm. overlæge på Socialmedicinsk Klinik, Kbh. Amt centerchef i KABS Formand for Dansk Selskab for Addiktiv Medicin, et videnskabeligt selskab for læger som interesserer sig for behandling af stofmisbrug. Mailadresse: 8

9 Preben Brandt Preben Brandt er formand for Rådet for Socialt Udsatte Speciallæge i psykiatri 1981 og dr.med. på disputatsen "Yngre Hjemløse", Københavns Universitet, : arbejdet som socialoverlæge i Københavns kommune, Sundholm. Fra 1997: grundlagde og siden leder af NGO en projekt UDENFOR : Formand for Regeringens Narkotikaråd. Fra 2002: Formand for Rådet for Socialt Udsatte Siden 1987 skrevet 48 danske og internationale publikationer. Heraf 7 bøger, 20 videnskabelige publikationer og resten oversigtsartikler og faglige debatindlæg. Mailadresse: Annemarie Outze Annemarie Outze (f. 1943) er formand for Landsforeningen af Pårørende Kontoruddannelse, sekretær. Senest ansat i Planstyrelsen, (Miljøministeriet) i 10 år. Nu Førtidspensionist Særlige fagområder : Søn, født Han kom i stofmisbrug som 16 årig (Hash).Stiknarkoman som 18- årig (heroin). Stoffri døgnbehandling (7. forsøg) i Han fik 8 års stoffrihed, indtil sin død, (narkorelateret hepatitis C) i Lovede ham, at fortsætte kampen mod narkotika efter hans død. Initativtager og medstifter af Landsforeningen af Pårørende til Stofmisbrugere (LPS) 1994 Medlem af bestyrelsen (LPS) Næstformand (LPS) Formand (LPS) genvalgt i 2004 og Bestyrelsesmedlem i foreningen Norden Mot Narkotika (NMN) siden Næstformand (NMN) Formand (NMN) Formandsskabet overdraget til Sverige Sidder i følgegruppe i Rådgivningscentrene Amager og Vest. Kontaktperson på rådgivningstelefon for pårørende til stofmisbrugere. Mailadresse: Evy Frantzsen Evy Frantzsen er cand.polit., kriminolog (1991) samt Dr. Jur. (2006). Ansat ved det Juridiske Fakultet, Københavns Universitet 1.amanuensis i retssociologi ved juridisk fakultet, Universitetet i Oslo 9

10 Forsker ved Universitetet i Oslo , forskningsassistent Center for Rusmiddelforskning, Aarhus , Juridisk fakultet, KU Særlige fagområder: Narkotika, fængsel, etnicitet, retsliggørelse Medlem i redaktionen af Tidsskriftet Materialisten Bestyrelsesmedlem i Gadejuristen, København I forskergruppen Scandinavian Studies of Confinement Research Network, København. I forskergruppen Drugs Criminalisation organiseret under GERN Network (Groupe Européen de Recherche sur les Normativités). Mailadresse: Liese Recke Liese Recke er Cand.psyk. og udviklingschef i KABS (Københavns Amts Behandlingscenter for Stofmisbrugere) : Deltager i projektarbejde i samarbejde med Århus Kommunes Ungdomscenter omkring opsøgende gadeplansarbejde 1996: Deltager i projekt Detox97 i samarbejde med en gruppe tidligere misbrugere og en medarbejder fra Ungdomscenteret i Århus. Projektet støttes af PUF-midler. 1996: Bestyrelsesarbejde i forbindelse med etablering og drift af Madam Grøn, et aktivitetssted for afgiftede stofafhængige. Projektet støttes af Socialministeriet og Århus Kommune. 1997: Medstifter og medarbejder i den frivillige forening Narko-info (Århus), støttet af midler fra Århus byråd samt socialministeriet; planlægning og afholdelse af offentlig høring om Hepatitis C, samt trykning og udgivelse af informationsmateriale til stofmisbrugere om Hepatitis C : Projektansættelse i Københavns kommune som projektkoordinator i LAAM-projektet under socialoverlæge Peter Ege. Arbejdsområde: indsamling og koordinering af data på ti københavnske behandlingsinstitutioner, som har indført LAAM i den medicinske behandling. Derudover udfærdigelse af rapport over projektforløbet : Ansat som klinisk psykolog i Vejle Amt på behandlingsinstitutionen Kråsiglund, som varetager behandlingen af stofmisbrugere. Arbejdsopgaver: metodeudvikling, undervisning, kliniske udredninger samt længere og kortere psykoterapeutiske forløb : Konsulentarbejde for Århus Amt Misbrugscenter og Center for Misbrugsbehandling i Århus kommune samt en række private behandlingsinstitutioner: Supervision og undervisning. Løbende konsulentarbejde for private institutioner, der varetager behandling af stofmisbrugere. Tilknyttet Kognitiv Terapi Center Århus som underviser på den tværfaglige misbrugsuddannelse : Ansat som Behandling og Udviklingsleder i Århus Amts Misbrugscenter med ansvar for udvikling af behandlingsopgaver og kompetenceudvikling. Fra 01/05/ /12/2006 ansat samme sted som konstitueret centerleder med ansvar for drift. Udover mit professionelle cv, kan jeg tilføje, at jeg tidligere har været heroinafhængig i en længere årrække, og har på det grundlag en række personlige erfaringer med rusmiddelbrug og behandling. 10

11 Modtog Brugervenneprisen i 2005 fra Brugerforeningen, bestyrelsesmedlem i Gadejuristen.dk. Ejer af og moderator for det elektroniske netværk misbrugsnet, som pt. har 400 deltagere. Mailadresse: Michael Lodberg Olsen Michael Lodberg Olsen er talsmand for Foreningen for Narkoløsninger på Vesterbro Michael Lodberg Olsen er familiefar med 2 børn på 4 og 6 år, bosiddende på Halmtorvet på Vesterbro. Arbejder som leder af anonym familierådgivning under Københavns kommune. Talsmand for Foreningen for Narkoløsninger på Vesterbro // Formand for Dugnad Vesterbro // Formand for den sociale tænketank Metalog og den sociale portal Taletid // og Dugnad Vesterbro har udgivet bogen Danmarks Problem på Vesterbro med forskellige synssæt og 101 forslag til løsninger. Mailadresse: Uffe Juul Jensen Uffe Juul Jensen (f. 1944) er professor ved Institut for Filosofi og Idéhistorie og centerleder ved Center for Sundhed, menneske og Kultur, Aarhus Universitet. Uddannelse: Aarhus Universitets guldmedalje for prisopgavebesvarelse, Mag.art. i filosofi 1970 (Aarhus Universitet). Visiting fellow, Linacre College, Oxford Professor i filosofi, Aarhus Universitet, Kortere eller længere forskningsophold, forskningsbesøg eller gæsteforelæsninger ved universiteterne i bl.a. Oxford, Cambridge, Edinburgh, London, Berlin, Bremen, Maastricht, Moskva, Sofia, Stockholm, Gøteborg, Lund, Oslo, Tromsø, Bergen, Helsinki, Aabo, Chicago, Berkeley, USC (Los Angeles), Sydney, Adelaide. Institutbestyrer ved Institut for filosofi, Aarhus Universitet 1972, senere institutleder (periodevis) samme sted indtil Projektleder ved SHFs rammebevillingsprogram Sundhed, Menneske og Kultur Centerleder ved Sundhed, Menneske og Kultur, Center for humanistisk sundhedsforskning fra Medlem af bestyrelse og styregruppe for PHIS. Den nationale forskerskole i filosofi, idehistorie og videnskabshistorie. 11

12 Leder af forskeruddannelsesprogrammet: Philosphy and the study of ideas and beliefs. Det Humanistiske Fakultet, AU fra 2006 Medlem af forskellige nationale og internationale videnskabelige selskaber, sammenslutninger, tænketanke etc. (f.eks. Agora at The Getty Centre, Los Angeles; Health, Humanity and Culture, USC, LA. Associate of Bios; Centre for the study of bioscience, biomedicine, biotechnology and sociology at London school of Economics). Medlem af forskellige nationale råd, tænketanke, bestyrelser etc. (tidligere bl.a. Det Sociale udviklingsråd, Socialforsknings Instituttets Tænketank om Velfærdsstatens fremtid). Mailadresse: Christian Hvidt Christian Hvidt er klinisk overlæge, Københavns Kommune 1982 Medicinsk Kandidat Københavns Universitet 1995 Speciallæge i Almen Medicin 1995 Siden 1996 Klinisk Overlæge Københavns Kommune Varierende ansættelser i uddannelses øjemed Afdelingslæge Specialinstitutionen Forchhammersvej Klinisk Overlæge Københavns Kommune Ansat i Københavns Kommunes Misbrugsbehandlingssystem for Stofafhængige siden 1999 Medlem af bestyrelsen i Dansk Selskab for Addiktiv Medicin siden Mailadresse: Jørgen Kjær Jørgen Kjær (f i Kolding) er formand for BrugerForeningen for aktive stofbrugere Shippingmand siden 1973 Tidligere ansættelsesforhold: Sælger og reparatør af sportsudstyr Shippingmand Toldklarerer Repræsentant og sælger i radio og TV branchen Taxichauffør Selvstændig videoproducent 12

13 Særlige fagområder: Har brugt heroin i 30 år. Bestyrelsesmedlem i BrugerForeningen 1996 Fra Formand for BrugerForeningen for aktive stofbrugere Medlem af Narkotikarådet fra februar 1998 til Mailadresse: 13

14 Introduktion lægeordineret heroin på dagsordenen Af Mads Uffe Pedersen, centerleder ved Center for Rusmiddelforskning, AU I nedenstående tabel 1 er det skønnede antal af stofmisbrugere i Danmark opstillet. Tabel 1. Skønnet antal stofmisbrugere i Danmark [1] Den store stigning i antallet af stofmisbrugere foregik i 90 erne. I det nye årtusinde synes antallet at stige mere behersket. I det mindste frem til Den, i denne artikel, interessante gruppe er de heroinafhængige. I det følgende skal det først gennemgås, hvor mange af de stofafhængige som denne gruppe udgør, og hvilke undertyper der kan identificeres. De tal, der vil blive præsenteret, er overvejende estimater, der bygger på rimeligt repræsentative udtræk[2]. Dernæst skal det beskrives, hvilke ydelser og intensiteten af disse ydelser som tilbydes denne gruppe. Endelig er jeg blevet bedt om at give et kort overblik over omfanget af internationale forsøgsordninger med lægeordineret heroin. Der vil ikke være tale om en beskrivelse af effekten af denne behandlingsform, men derimod en skitsering af to helt forskellige modeller for praksis. Effekten vil blive gennemgået af centrale forskere fra tre af forsøgsprojekterne. 1. Typer af heroinmisbrugere. Hvem er umiddelbart målgruppen. I 2005 modtog mindst personer et tilbud om substitutionsbehandling[3] i forbindelse med deres indskrivning på et dansk misbrugsbehandlingscenter[4]. Denne gruppe har alle været afhængige af illegalt fremskaffede opiater. Eftersom der stort set kun er tale om personer, der er afhængige af heroin, er det i det følgende alene dette stof, der skal henvises til. Dertil kommer en gruppe af heroin-afhængige, som kommer i stoffri behandling som deres første tilbud, og som derfor ikke registreres som værende i substitutionsbehandling (selvom nogle af dem afgiftes med metadon). Det skønnes derfor, at mere end personer med heroin som hovedstof var indskrevet i behandling i Dertil kommer heroin-afhængige, som ikke var indskrevet i behandling. Samlet er det antageligt mellem , som er afhængige af heroin, og som umiddelbart udgør målgruppen for en behandling med lægeordineret heroin (herefter forkortet BLOH). I det følgende er det kun de, der er i behandling, som skal være i fokus. Det betyder ikke, at de, der ikke er i behandling, ikke udgør en målgruppe for BLOH, for nogle endda tværtimod. Man kan således udmærket forestille sig, at en gruppe af heroinafhængige, som ikke er i behandling, kan blive motiveret til at søge 14

15 behandling, hvis de kan tilbydes BLOH. Når de alligevel ikke inddrages her, er det, fordi det er vanskeligt at vurdere, hvor mange der er tale om, og hvad der kendetegner dem. Af behandlingsgruppen på ca heroinafhængige tilbydes mellem 13-15% stoffri behandling indenfor det første år af deres indskrivning i behandlingssystemet. Andelen, der får tilbudt stoffri behandling, bør ikke falde. Hvis dette sker i forbindelse med indføring af lægeordineret heroin som behandlingstilbud, er der tale om en øget medicinsk orientering, som forhindrer tilstedeværelsen af en bred tilbudsvifte (behandling med heroin vælges måske, fordi det er billigere end stoffri behandling). Ca af de omkring heroinafhængige kan derfor ikke siges umiddelbart at tilhøre målgruppen for BLOH. Tilbage er der ca heroinafhængige i behandlingssystemet, som i dag er i substitutionsbehandling, og som ikke får tilbudt et stoffrit forløb det første år, de er indskrevet. I de hollandske forsøg med BLOH var der præcise inklusions- og eksklusionskriterier. Disse ses nedenfor[5]: Inklusions-kriterier: a) Heroinafhængig i mindst 5 år b) Kronisk heroinmisbrug og tidligere behandlet uden succes i metadonvedligeholdelsesprogram c) Daglig eller næsten daglig brug af illegal heroin d) Dårlig/inadækvat fysisk og/eller psykisk og/eller social funktion e) Indtagelse af heroinen som intravenøs injektion eller inhalation. f) Mindst 25 år gammel. g) Legal opholdstilladelse eller statsborger i Hol land. Eksklusionskriterier a) Stofmisbrugere med svære eller specifikke medicinske, psykiatriske og sociale problemstillinger, som kontra-indicerer behandling med lægeordineret heroin b) Stofmisbrugere, som har en historie med eksempler på aggressiv adfærd, som forventes at kunne påvirke muligheden for at gennemføre behandlingsforløbet. Dertil kom en række forsøgs-indklusions/eksklusionskriterier, som havde til formål at sikre eksperimentet. Disse inddrages ikke her, idet de mere har noget med forsøget at gøre end med målgruppen for BLOH. Af andre eksklusionskriterier, der nævnes i den hollandske undersøgelse, er a) graviditet eller vedvarende laktation, b) et heroinmisbrug som er sekundært til et andet ikke-opiat misbrug, c) uvillighed til at samarbejde omkring behandlingen og d) en frivillig periode på mindst to måneder indenfor det sidste år, hvor klienten har været heroinabstinent. Man forventede, at omkring 2-3% af klienter i metadonbehandling var så dårligt fungerende, at man ikke kunne forvente, at de kunne overholde de grundlæggende krav, der var forbundet med behandling med lægeordineret heroin. Af den danske population på ca metadonmodtagere, som ikke får tilbudt stoffri behandling indenfor det første år af deres indskrivning, vil ca. 800 ikke kunne opfylde ovenstående inklusionskriterier a, d, f, g og eksklusionskriterier a og b. (f.eks. er ca. 6% under 25 år). Dertil kommer inklusionskriterier b og c, som blandt andet indebærer, at tidligere metadonbehandling ikke har været succesfuld og et næsten dagligt forbrug af illegal heroin. I den forbindelse kan heroinafhængige i metadonbehandling i Danmark opdeles som vist i nedenstående opstilling. 15

16 Gruppe 1 Ca. 15% ingen sidemisbrug af opiater og ej heller misbrug af andre stoffer 1. 40% kvinder 39,2 år 0,4 dage med illegale aktiviteter sidste måned 15% selvmordstanker sidste måned 6% lønnet arbejde sidste måned 26% førtidspension Gruppe 2 Ca. 25% et misbrug af CSS, alkohol, NS og/eller hash, men intet misbrug af opiater 2 31% kvinder 40,1 år 2,2 dage med illegale aktiviteter sidste måned 21% selvmordstanker sidste måned 2% lønnet arbejde sidste måned 51% førtidspension Gruppe 3 Ca. 37% et sidemisbrug af opiater, herunder primært heroin. 32% kvinder 36,6 år 5,0 dage med illegale aktiviteter sidste måned 26% selvmordstanker sidste måned 3% lønnet arbejde sidste måned 29% førtidspension 1 Kan dog godt drikke mere en 5 genstande om dagen højst to gange om ugen og ryge hash højst 2 dage om ugen. 2 CSS = CentralStimulerende Stoffer og NS = Nerve-/Sovemedicin. 3 Tallet er hentet fra Metadon-projektet, hvor 436 metadonmodtagere blev fuldt i 1½ år. Gruppe 1 må betragtes som værende succesfuldt behandlet med metadon. Den udgør ca. 900 af de Fratrukket de tidligere nævnte 800 er der nu tilbage, som på én eller anden måde er belastet af et sidemisbrug og som i princippet kunne indgår i BLOH. Af de er det dog ikke mere end ca. 10%, der har et heroinmisbrug næsten dagligt, svarende til 600 personer. Det er nu muligt at opstille følgende grupper: i metadonbehandling som ikke tilbydes stoffri behandling indenfor ét år 1. Ca. 800 er enten for unge; har ikke været i metadonbehandling længe nok; ikke været afhængige af heroin længe nok eller er så dårligt fungerende, at de ikke kan indgå i BLOH (det sidste ved at anvende det hollandske 2-3% kriterium). 2. Ca. 900 er behandlet succesfuldt med metadon, med hvilket der menes stort set intet misbrug af rusmidler (alkohol er usikkert) og ingen illegale aktiviteter. 3. Ca har et misbrug af CSS, alkohol, NS og/eller hash, men intet eller meget lille misbrug af opiater. Opiatmisbruget kan altså ikke siges at være primært. Illegale aktiviteter er gennemsnitlig 2,1 dag om måneden, og 21% har den sidste måned haft tanker om selvmord. Altså en ret belastet gruppe der har behov for hjælp. 4. Ca har et moderat sidemisbrug af opiater, men ofte med et udpræget forbrug af nerve- /sovemedicin og hash. Injicerer omkring 5 dage om måneden og bruger kr. om måneden på stoffer. 25% har den sidste måned haft selv-mordstanker. En ret belastet gruppe som dog ikke blev inkluderet i det hollandske heroinforsøg. 5. Ca. 600 har et næsten dagligt forbrug af opiater. De er tillige massivt misbrugende af andre stoffer og har injiceret stoffer i 21 dage den sidste måned. De bruger kroner om måneden på stoffer og udfører illegale aktiviteter 13 dage om måneden for at få råd til deres stoffer. Endelig har 35% den sidste måned haft selvmordstanker. Det er den sidste gruppe på ca. 600, som er i overensstemmelse med gruppen fra det hollandske forsøg (se Pedersen 2002). For denne gruppe kan der uden tvivl opnås en ret massiv effekt på deres stofforbrug og illegale aktiviteter ved behandling med BLOH. Dette vil uden tvivl også have en stabiliserende effekt på 16

17 deres psykosociale funktioner, men her er det som vist i Metadonprojektet[6] ofte ikke nok med medicinsk behandling. En gruppe på omkring 3% (180 personer) er så belastede, at de ikke umiddelbart kan indgå i BLOH, desuden må man regne med, at en større gruppe vil have svært ved at møde op på et center tre gange om dagen for at injicere heroin. En eventuel dansk model må derfor medtage i overvejelserne, hvordan disse belastede grupper hjælpes. Endelig kan det slet ikke afvises, at BLOH også kan være relevant for ovenstående gruppe 3 og Hvad tilbydes de heroinafhængige og betydningen af dette Som allerede nævnt tilbydes ca % af de heroinafhængige stoffri behandling indenfor det første år. Dette har de seneste par år været i tilbagegang. Således er andelen i stoffri døgnbehandling faldet med 25% siden 2004, og den ser ikke ud til at være erstattet af ambulante stoffri tilbud[7]. For 35% af de metadonmodtagere, der tilbydes og påbegynder metadonbehandling, er der ikke registreret nogen behandlingssamtale de første tre måneder efter påbegyndelsen af behandlingsforløbet[8]. 43% modtager højst én samtale om måneden, mens de sidste 22% modtager mere end én samtale om måneden de første 3 måneder af behandlings-forløbet (ca. 10% modtager mindst 2 samtaler om måneden). Et stort problem i denne sammen hæng er udeblivelser, hvilket udgør mindst 25% af aftalerne. Metadonmodtagerne tilbydes altså mere end det her anførte, men noget kunne tyde på, at der ofte ikke bliver givet en ny tid, hvis klienten udebliver. Hvordan dette er fordelt på de forskellige grupper er usikkert, men man kunne være bange for, at det er de mest belastede, der får mindst. Det kunne således være de mest belastede, der har sværest ved at overholde aftaler, og det er også muligt, det er denne gruppe, der er mest besværlige i kontakten. Som vist i metadonprojektet hjalp den psykosociale indsats ikke meget på stofforbrug og kriminalitet, men den hjalp på de psykosociale problemer. Således blev det fundet, at 45% af metadonmodtagerne (MM), der fik tilbudt udvidet psykosocial støtte, opnåede mindst en 40% reduktion på fysiske, psykiske og/eller sociale belastninger, uden at der skete en 40% forværring på nogle af de samme områder. Det samme var tilfældet for 27% af de MM, der fik tilbudt standard psykosocial støtte. Forskellen var statistisk signifikant (p.007). Det var helt overvejende den psykiske og sociale reduktion i belastning, der bar forskellen mellem standard og udvidet psykosocial indsats. Den fysiske belastning fordrer en sundhedsmæssig indsats og kan også have andre begrundelser[9]. Denne store forskel i reduktionen af den psykosociale belastning kan måske bedst illustreres ved, at 18% af de MM, der modtog standard psykosocial indsats ved første interview havde selvmordstanker. Ved opfølgningsinterviewet var det stadig 14%, der havde selvmordstanker. For MM, der modtog udvidet psykosocial indsats, var det 25%, der havde selvmordstanker ved første interview, mens dette var faldet til 6% ved opfølgningsinterviewet. Dette illustrerer meget godt forskellen mellem de to indsatstyper. I forlængelse af dette bør det nævnes, at omkring 25% af heroinafhængige kvinder er seksuelt overgrebet, inden de er fyldt 13 år; mange heroinafhængige (mænd som kvinder) har forskellige psykiatriske problemer (angst, depression, personlighedsforstyrrelser); mange har meget få (hvis nogen) faglige kompetencer, og mange er efter mange års afhængighed stærkt socialt invaliderede. Det kan derfor ikke fremhæves nok, at medicinsk behandling for en relativt stor gruppe ikke er behandling nok. 17

Lægeordineret heroin. Høring for Folketingets Socialudvalg og Sundhedsudvalg

Lægeordineret heroin. Høring for Folketingets Socialudvalg og Sundhedsudvalg Høring for Folketingets Socialudvalg og Sundhedsudvalg om Lægeordineret heroin Resumé, skriftlige oplæg og redigeret udskrift af høring i Landstingssalen, Christiansborg den 25.maj 2007 Teknologirådets

Læs mere

Når det er tilladt at være påvirket En undersøgelse af heroinbehandlingen i Danmark

Når det er tilladt at være påvirket En undersøgelse af heroinbehandlingen i Danmark Når det er tilladt at være påvirket En undersøgelse af heroinbehandlingen i Danmark Katrine Schepelern Johansen Post.doc Institut for Antropologi Københavns Universitet Dias 1 Hvad er heroinbehandling?

Læs mere

Specialambulatoriet. Region Hovedstadens Psykiatri Psykiatrisk Center Sct. Hans Afdeling M. Specialambulatoriets behandlingstilbud, august 2013

Specialambulatoriet. Region Hovedstadens Psykiatri Psykiatrisk Center Sct. Hans Afdeling M. Specialambulatoriets behandlingstilbud, august 2013 Specialambulatoriets behandlingstilbud, august 2013 Region Hovedstadens Psykiatri Psykiatrisk Center Sct. Hans Afdeling M Specialambulatoriet Dagtilbud Opsøgende psykiatrisk team Psykiatrisk Center Sct.

Læs mere

Skadesreduktion Er det blevet stuerent?

Skadesreduktion Er det blevet stuerent? Skadesreduktion Er det blevet stuerent? KABS konference 2015 Mads Uffe Pedersen Professor Center for Rusmiddelforskning Forholdet mellem behandling og skadesreduktion Skader på individ og samfund Model

Læs mere

FOREBYGGELSESPAKKE STOFFER

FOREBYGGELSESPAKKE STOFFER FOREBGGELSESPAKKE STOFFER Begreber Stoffer: Euforiserende stoffer, herunder hash, amfetamin, kokain, ecstasy samt andre stoffer, der kan have en euforiserende virkning, fx receptpligtig medicin og lightergas.

Læs mere

Lokal behandling af alkohol og narkotikamisbrug I Danmark. Mads Uffe Pedersen Professor Aarhus Universitet Center for Rusmiddelforskning

Lokal behandling af alkohol og narkotikamisbrug I Danmark. Mads Uffe Pedersen Professor Aarhus Universitet Center for Rusmiddelforskning Lokal behandling af alkohol og narkotikamisbrug I Danmark Mads Uffe Pedersen Professor Aarhus Universitet Fra 15 amter til 98 kommuner fra 2007 15 amter og 270 kommuner 1970-2006 98 kommuner Københavns

Læs mere

CANNABISBRUG OG MISBRUG. Ph.d. i samfundsvidenskab, kandidat i pædagogisk sociologi Mette Kronbæk

CANNABISBRUG OG MISBRUG. Ph.d. i samfundsvidenskab, kandidat i pædagogisk sociologi Mette Kronbæk CANNABISBRUG OG MISBRUG Ph.d. i samfundsvidenskab, kandidat i pædagogisk sociologi Mette Kronbæk HVAD SKAL JEG TALE OM DEN NÆSTE TIME? Et sociologisk studie af voksne mennesker, som ryger cannabis eller

Læs mere

Misbrug og psykisk sygdom -udredning og behandling

Misbrug og psykisk sygdom -udredning og behandling Misbrug og psykisk sygdom -udredning og behandling PsykInfo Køge 30.01.2013 Ledende overlæge Michael Bech-Hansen Psykiatrien Øst Region Sjælland Hvad taler vi om? vores sprogbrug Dobbelt-diagnoser = to

Læs mere

NY MISBRUGSPROFIL OG BEHANDLINGSSYSTEMETS RESPONS

NY MISBRUGSPROFIL OG BEHANDLINGSSYSTEMETS RESPONS STOF nr. 4, 2004 Misbrugsprofil NY MISBRUGSPROFIL OG BEHANDLINGSSYSTEMETS RESPONS Misbrugsprofilen blandt de nytilkomne i behandlingssystemet er under drastisk forandring. Hvilke konsekvenser skal det

Læs mere

Det hollandske heroinforsøg

Det hollandske heroinforsøg DANSK SELSKAB FOR ADDIKTIV MEDICIN 3-4-2002 Det hollandske heroinforsøg Udtalelsen er rekvireret af Sundhedsstyrelsen og udarbejdet af embedslæge, Ph.D. Henrik Sælan, adm. overlæge Knud Christensensen

Læs mere

Intern undersøgelse af omfanget

Intern undersøgelse af omfanget Intern undersøgelse af omfanget 2014 af borgere med misbrug på de socialpsykiatriske botilbud i Københavns Kommune Drift og Udviklingskontor for Udsatte og Psykiatri Københavns Kommune, Socialforvaltningen

Læs mere

Psykiske problemer hos misbrugere. Udbredelse og konsekvenser

Psykiske problemer hos misbrugere. Udbredelse og konsekvenser Psykiske problemer hos misbrugere Udbredelse og konsekvenser Introduktion til oplægget Jeg gennemgår først overhyppigheder baseret primært på befolkningsundersøgelser Dernæst nogle få kommentarer til årsager

Læs mere

Den samme dør Ambulant dobbeltdiagnosebehandling i hovedstadens psykiatri. Dobbeltdiagnoser

Den samme dør Ambulant dobbeltdiagnosebehandling i hovedstadens psykiatri. Dobbeltdiagnoser Dobbeltdiagnoser AF BIRGITTE VEJSTRUP I hjertet af Østerbro ligger Specialambulatoriet. Her går ca. 100 psykisk syge stofmisbrugere til behandling, fordelt på flere etager i hovedbygningen af det, nogle

Læs mere

LITTERATURGENNEMGANG TIL REDEGØRELSE OM

LITTERATURGENNEMGANG TIL REDEGØRELSE OM LITTERATURGENNEMGANG TIL REDEGØRELSE OM HEROINORDINATION Af Forskningsassistent, cand.techn.soc Anders Blædel Gottlieb Hansen & Forskningchef, cand.med., ph.d., dr.med. Morten Grønbæk Statens Institut

Læs mere

Heroinbehandling. Et tværfagligt behandlingstilbud med fokus på bedring af den samlede livssituation. Christian Hvidt Kolle-Kolle 18.1.

Heroinbehandling. Et tværfagligt behandlingstilbud med fokus på bedring af den samlede livssituation. Christian Hvidt Kolle-Kolle 18.1. Heroinbehandling Et tværfagligt behandlingstilbud med fokus på bedring af den samlede livssituation Christian Hvidt Kolle-Kolle 18.1.2010 1 Indhold (Varighed ca. 90 min (incl. pause 15 min.)) Baggrund

Læs mere

Først en stor tak til Astrid Skretting for en informativ og

Først en stor tak til Astrid Skretting for en informativ og Kommentar MADS UFFE PEDERSEN Behandling af rusmiddelbrugere i Norge set fra et dansk perspektiv En kommentar til Astrid Skrettings artikel Først en stor tak til Astrid Skretting for en informativ og interessant

Læs mere

Oplæg til drøftelse af ny misbrugspolitik

Oplæg til drøftelse af ny misbrugspolitik Social og Sundhed Social- og Sundhedssekretariat Sagsnr. 191478 Brevid. 1129124 Ref. STPE Dir. tlf. 46 31 77 14 Steentp@roskilde.dk Oplæg til drøftelse af ny misbrugspolitik 29. oktober 2010 Dette notat

Læs mere

Center for rusmiddel og forebyggelse

Center for rusmiddel og forebyggelse Center for rusmiddel og forebyggelse. Et fælles kommunalt driftstilbud.....i en tid med nærhed og selvforsyning som væsentlige principper for den kommunale tilbudsvifte. Grundforudsætninger i kunde leverandører

Læs mere

OMKOSTNINGSANALYSE PROJEKT ANONYM AMBULANT STOFMIS- BRUGSBEHANDLING

OMKOSTNINGSANALYSE PROJEKT ANONYM AMBULANT STOFMIS- BRUGSBEHANDLING Socialudvalget 2012-13 SOU Alm.del Bilag 338 Offentligt Til Socialstyrelsen Dokumenttype Notat Dato Juni 2013 OMKOSTNINGSANALYSE PROJEKT ANONYM AMBULANT STOFMIS- BRUGSBEHANDLING OMKOSTNINGSANALYSE PROJEKT

Læs mere

KATRINE SCHEPELERN JOHANSEN

KATRINE SCHEPELERN JOHANSEN sat en ambivalens hos personalet om, hvor langt man kan gå for at hjælpe brugerne med at gennemføre deres behandling. Heroin er ikke bare en medicin, som er ordineret, og som patienterne skal have. Heroin

Læs mere

Kvalitetsstandard. for social behandling af stofmisbrug efter servicelovens 101. Albertslund Kommune. Februar

Kvalitetsstandard. for social behandling af stofmisbrug efter servicelovens 101. Albertslund Kommune. Februar Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug efter servicelovens 101 Albertslund Kommune Februar 2009 Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE... 1 1. INDLEDNING... 2 2. LOVGRUNDLAG... 2 3. MÅLGRUPPE

Læs mere

Stolpegård P S Y K O T E R A P E U T I S K C E N T E R

Stolpegård P S Y K O T E R A P E U T I S K C E N T E R 2 0 0 6 P S Y K O T E R A P E U T I S K C E N T E R Stolpegård BEHANDLING AF: ANGST DEPRESSION SPISEFORSTYRRELSER PERSONLIGHEDSFORSTYRRELSER PSYKISKE VANSKELIGHEDER, DER KNYTTER SIG TIL STRESS OG TRAUMER.

Læs mere

Misbrug og behandlingssystemet i København. Helle Petersen Socialoverlæge Socialforvaltningen, Københavns Kommune April 2013

Misbrug og behandlingssystemet i København. Helle Petersen Socialoverlæge Socialforvaltningen, Københavns Kommune April 2013 Misbrug og behandlingssystemet i København Helle Petersen Socialoverlæge Socialforvaltningen, Københavns Kommune April 2013 1 2 Danmark Infrastruktur 5 regioner Ansvar for sundhedssystem (somatiske og

Læs mere

Birgitte Tylstrup (2012). God social misbrugsbehandling hvad virker og hvad kan der gøres. Udarbejdet for KL.

Birgitte Tylstrup (2012). God social misbrugsbehandling hvad virker og hvad kan der gøres. Udarbejdet for KL. Udgående og rummelig stofmisbrugsbehandling til de allermest udsatte stofmisbrugere: Overordnet modelbeskrivelse som ramme for indsatsen I det følgende præsenteres den overordnede ramme for modellen for

Læs mere

Notat vedr. narkorelaterede dødsfald i Svendborg Kommune i perioden 2007 og 2009-2012. 3. juli 2014

Notat vedr. narkorelaterede dødsfald i Svendborg Kommune i perioden 2007 og 2009-2012. 3. juli 2014 Social og Sundhed Svinget 14 5700 Svendborg Notat vedr. narkorelaterede dødsfald i Svendborg Kommune i perioden 2007 og 2009-2012 Tlf. 62 23 30 00 Fax. 62 22 99 79 social@svendborg.dk www.svendborg.dk

Læs mere

Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrugere i Tårnby Kommune

Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrugere i Tårnby Kommune Tårnby Kommune Arbejdsmarkeds- og Sundhedsforvaltningen Børne- og Kulturforvaltningen Marts 2012 Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrugere i Tårnby Kommune Side 1 Kvalitetsstandard for

Læs mere

Programbeskrivelse af Psykisk Førstehjælp 2015

Programbeskrivelse af Psykisk Førstehjælp 2015 Programbeskrivelse af Psykisk Førstehjælp 2015 Baggrund WHO forudser, at psykisk sygdom de kommende år vil rykke op på andenpladsen over de meste belastende sygdomme både for den enkelte og for samfundet.

Læs mere

Heroin-afhængige i metadonbehandling

Heroin-afhængige i metadonbehandling Heroin-afhængige i metadonbehandling Heroin-afhængige i metadonbehandling Den medicinske og psykosociale indsats Mads Uffe Pedersen Center for Rusmiddelforskning Aarhus Universitet 2005 forfatteren og

Læs mere

Behandlingsarbejdet i KRB og. Indsatsen i forhold til mennesker med dobbelt diagnoser!

Behandlingsarbejdet i KRB og. Indsatsen i forhold til mennesker med dobbelt diagnoser! Behandlingsarbejdet i KRB og Indsatsen i forhold til mennesker med dobbelt diagnoser! Dansk Psykologforening Tabel 411. Skøn over stofmisbrugere i Danmark, 1996-2009 1996 1998 2001 2003 2005 2009 20.284

Læs mere

MINDFULNESS KAN AFHJÆLPE STRESS

MINDFULNESS KAN AFHJÆLPE STRESS HVAD VIRKER? EVIDENS OM EFFEKTER NR. 01 2012 Artiklen bygger på denne Campbell forskningsoversigt: de Vibe, M., Bjorndal, A., Tipton, E., Hammerstrom, K., Kowalski, K.: Mindfulness Based Stress Reduction

Læs mere

Opsøgende tuberkulose sygeplejerske blandt socialt udsatte

Opsøgende tuberkulose sygeplejerske blandt socialt udsatte Opsøgende tuberkulose sygeplejerske blandt socialt udsatte -et tiltag mhp. at optimere tidlig diagnostik og behandling af tuberkulose i socialt udsatte grupper i Københavnsområdet. Styregruppe: Tuberkulose

Læs mere

Misbrug blandt retspsykiatriske patienter

Misbrug blandt retspsykiatriske patienter Misbrug blandt retspsykiatriske patienter Fup eller fakta Oversigt Definitioner Misbrug i befolkningen Misbrug i psykiatrien Misbrug i kriminalforsorgen Misbrug i retspsykiatrien Kriminalitet og misbrug

Læs mere

100 dage på Stoffer Christoffer en stofmisbrugende mand der søger misbrugsbehandling

100 dage på Stoffer Christoffer en stofmisbrugende mand der søger misbrugsbehandling Dobbeltdiagnoser hvad er muligt på et kommunalt misbrugscenter? John Schmidt, psykiater 100 dage på Stoffer Christoffer en stofmisbrugende mand der søger misbrugsbehandling Stoffer - 23 år gammel - Hash

Læs mere

Godkendt af Byrådet i Favrskov Kommune 30. april 2013.

Godkendt af Byrådet i Favrskov Kommune 30. april 2013. 1 1. Indledning... 3 2. Opgaver som udføres på stofmisbrugsområdet... 3 3. Målgruppe... 3 4. Overordnede mål for indsatsen... 3 5. Visitationsprocedure... 4 6. Behandlingstilbud... 5 7. Behandlingsgaranti...

Læs mere

Shared care Psykiatri og kommunale misbrugscentre. Patienter med dobbeltdiagnoser: Psykisk lidelse og rusmiddelmisbrug

Shared care Psykiatri og kommunale misbrugscentre. Patienter med dobbeltdiagnoser: Psykisk lidelse og rusmiddelmisbrug STOFMISBRUG 2020 KABS KONFERENCE 19-20 MARTS 2013. Shared care Psykiatri og kommunale misbrugscentre Patienter med dobbeltdiagnoser: Psykisk lidelse og rusmiddelmisbrug Konst. Klinikchef Mette Brandt-

Læs mere

MIDDELFART. Fællesmøde 8/11 9/11 Addiktiv Sygepleje Addiktiv Medicin

MIDDELFART. Fællesmøde 8/11 9/11 Addiktiv Sygepleje Addiktiv Medicin MIDDELFART Fællesmøde 8/11 9/11 Addiktiv Sygepleje Addiktiv Medicin Misbrugsbehandlingens årtier Opiat Overlevelse Stabilisering Kronicitet Livskvalitet Årti 1970 erne 1980 erne 1990 erne 00 erne 10 erne

Læs mere

A A R H U S U N I V E R S I T E T

A A R H U S U N I V E R S I T E T AU A A R H U S U N I V E R S I T E T Center for Rusmiddelforskning Juli 2010 EuropASI Det europæiske misbrugs-belastnings-index eksklusiv tillæg www.crf.au.dk 2 EuropASI 1. Alkohol-forbrug Antal dage hvor

Læs mere

Version 1.0 November 2011. Indberetningen til Tilbudsportalen. Indberetning af ydelser på stofmisbrugsområdet

Version 1.0 November 2011. Indberetningen til Tilbudsportalen. Indberetning af ydelser på stofmisbrugsområdet Indberetningen til Tilbudsportalen Indberetning af ydelser på stofmisbrugsområdet INDHOLD 1. Indledning... 3 1.1. Hvornår overføres data fra Tilbudsportalen til Stofmisbrugsdatabasen?... 3 1.2 Særlige

Læs mere

Rapport, Karen Elise Jensens Fond Juli 2014

Rapport, Karen Elise Jensens Fond Juli 2014 Projektrapportering Undervisningsbaseret og lægestøttet supervision af sundhedscentre i Rwanda Kære Karen Elise Jensens Fond. Vi fremsender hermed tredje rapportering af de foreløbige aktiviteter og resultater

Læs mere

Oversigt over akkrediterede behandlingstilbud

Oversigt over akkrediterede behandlingstilbud Oversigt over akkrediterede behandlingstilbud Misbrugsbehandling Statsfængslet ved Horserød Projekt menneske Behandlingstype: Stoffri behandling Målsætningsarbejde (SMART-modellen) Social færdighedstræning

Læs mere

Godkendt af Byrådet i Favrskov Kommune 26. august 2014.

Godkendt af Byrådet i Favrskov Kommune 26. august 2014. 1 1. Indledning... 3 2. Opgaver som udføres på rusmiddelområdet... 3 3. Målgruppe... 3 4. Overordnede mål for indsatsen... 3 5. Visitationsprocedure... 4 6. Behandlingstilbud... 4 7. Behandlingsgaranti...

Læs mere

BEHANDLINGS- VEJLEDNING VED PANIKANGST I COLLABRI

BEHANDLINGS- VEJLEDNING VED PANIKANGST I COLLABRI BEHANDLINGS- VEJLEDNING VED PANIKANGST I COLLABRI Behandlingsvejledning ved panikangst i Collabri Denne behandlingsvejledning vedr. panikangst i Collabri er udarbejdet med baggrund i Sundhedsstyrelsens

Læs mere

Behandlingseffekter for klienter 25+ Alkoholområdet

Behandlingseffekter for klienter 25+ Alkoholområdet Behandlingseffekter for klienter 25+ Alkoholområdet Februar 2014 1 1. Introduktion og formål Dette notat beskriver behandlingseffekten for klienter 25+, der har været i alkoholbehandling i Skanderborg

Læs mere

Beslutninger ved livets afslutning - Praksis i Danmark

Beslutninger ved livets afslutning - Praksis i Danmark Beslutninger ved livets afslutning - Praksis i Danmark Notat, Nov. 2013 KH og HT I de senere år har der været en stigende opmærksomhed og debat omkring lægers beslutninger ved livets afslutning. Praksis

Læs mere

Kvalitetsstandard. Rusmiddelcenter Lolland Alkohol- og stofmisbrugsbehandling

Kvalitetsstandard. Rusmiddelcenter Lolland Alkohol- og stofmisbrugsbehandling Kvalitetsstandard Rusmiddelcenter Lolland Alkohol- og stofmisbrugsbehandling Indholdsfortegnelse 1. Lovgrundlag alkohol- og stofmisbrugsbehandlingsområdet... 3 2. Ydelser... 3 3. Målgruppen for alkohol-

Læs mere

Koordinerende indsatsplan

Koordinerende indsatsplan Bilag 1 Koordinerende indsatsplan Udarbejdes af behandlere sammen med borgeren/patienten 1. Stamoplysninger Udarbejdes af den koordinerende/initierende behandler inden det koordinerende møde Navn Cpr.

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Side 2 af 8

Indholdsfortegnelse. Side 2 af 8 Tårnby Kommune Arbejdsmarkeds- og Sundhedsforvaltningen Børne- og Kulturforvaltningen XXXX Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrugere i Tårnby Kommune Side 1 af 8 Indholdsfortegnelse Kvalitetsstandard

Læs mere

Substitutionsbehandling i Danmark de sidste 10 års forandringer og udfordringer

Substitutionsbehandling i Danmark de sidste 10 års forandringer og udfordringer STOF nr. 20, 2012 Substitutionsbehandling i Danmark de sidste 10 års forandringer og udfordringer - Den gældende politik på misbrugsområdet forandrer sig over tid. Hvad og hvem har indflydelse på disse

Læs mere

Samarbejdsaftalens rammebeløb er baseret på nuværende lovgivning. Borgere i 110 tilbud eller personer i afgiftningsregi, er uden for denne aftale.

Samarbejdsaftalens rammebeløb er baseret på nuværende lovgivning. Borgere i 110 tilbud eller personer i afgiftningsregi, er uden for denne aftale. Samarbejdsaftale mellem Nordsjællands Misbrugscenter og Frederikssund Kommune om behandling af alkohol- og stofmisbrugere i Frederikssund Kommune gældende i 2015 Baggrund og formål Frederikssund Kommune

Læs mere

BEHANDLINGS- VEJLEDNING VED SOCIAL FOBI I COLLABRI

BEHANDLINGS- VEJLEDNING VED SOCIAL FOBI I COLLABRI BEHANDLINGS- VEJLEDNING VED SOCIAL FOBI I COLLABRI Behandlingsvejledning ved depression i Collabri Denne behandlingsvejledning vedr. social fobi i Collabri er udarbejdet med baggrund i Sundhedsstyrelsens

Læs mere

Digital Mentor. Præsentation til konceptet

Digital Mentor. Præsentation til konceptet Digital Mentor Præsentation til konceptet Digital Mentor er en digital rådgivningsform der har til hensigt at understøtte fysiske frafaldsforebyggende indsatser, rettet mod socialt udsatte og psykisk sårbare

Læs mere

Center for Rusmiddelforskning

Center for Rusmiddelforskning Formidlingsdag Center for Rusmiddelforskning Onsdag den 18/6 2008 HVEM ER CRF Tre universitære kerneområder Forskning Uddannelse Videnspredning HVEM ER CRF Tre universitære kerneområder Forskning Uddannelse

Læs mere

Borgere med komplekse behov for behandling og støtte integreret indsats. Et tværfagligt team udredning og udførerdel er samlet i en enhed.

Borgere med komplekse behov for behandling og støtte integreret indsats. Et tværfagligt team udredning og udførerdel er samlet i en enhed. 1 Borgere med komplekse behov for behandling og støtte integreret indsats. Et tværfagligt team udredning og udførerdel er samlet i en enhed. Tilgængelighed vedvarende indsats. Opsøgende indsats relationsbundet.

Læs mere

Den lægelige behandling af stofmisbrugere i kommunerne

Den lægelige behandling af stofmisbrugere i kommunerne Den lægelige behandling af stofmisbrugere i kommunerne STOFMISBRUG 2020 status og fremtid for behandlingen 200313 Ulrik Becker Statens Institut for Folkesundhed, SDU Gastroenheden, Hvidovre Hospital ulrik.becker@hvh.regionh.dk

Læs mere

Rådgivning, vejledning og behandling af børn og unge under 18 år sker i samarbejde med forvaltningen Børn & Skole.

Rådgivning, vejledning og behandling af børn og unge under 18 år sker i samarbejde med forvaltningen Børn & Skole. Kvalitetsstandard for tilbud i Rådgivningscenter Tønder Misbrug. Social- og sundhedsfaglig misbrugsbehandling efter serviceloven 101 og sundhedslovens 141 og 142 Beskrivelsen indeholder kvalitetsstandarden

Læs mere

Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug

Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug I Roskilde Kommune arbejder vi for en tidlig hjælp til borgere med begyndende misbrug, en tværgående misbrugsbehandling med synlige resultater samt

Læs mere

ORDINATION AF INJICERBAR HEROIN TIL STOFMISBRUGERE

ORDINATION AF INJICERBAR HEROIN TIL STOFMISBRUGERE ORDINATION AF INJICERBAR HEROIN TIL STOFMISBRUGERE 2007 Ordination af injicerbar heroin til stofmisbrugere Sundhedsstyrelsen Islands Brygge 67 2300 København S URL: http://www.sst.dk Emneord: Heroin; Stofmisbrugere

Læs mere

August 2003 CRF. EuropASI. (European Addiction Severity Index) Det europæiske misbrugs-belastnings-index inklusiv tillæg

August 2003 CRF. EuropASI. (European Addiction Severity Index) Det europæiske misbrugs-belastnings-index inklusiv tillæg August 2003 CRF EuropASI (European Addiction Severity Index) Det europæiske misbrugs-belastnings-index inklusiv tillæg 2 Kommer fra JA NEJ 1. Fængsel 2. Somatisk hospital 3. Psykiatrisk hospital 4. Ambulant

Læs mere

Lille doktor hvad nu?

Lille doktor hvad nu? Lille doktor hvad nu? Dilemmaer fra den daglige klinik Præsentation: Pressechef Flemming Platz Redaktion: Lene Caspersen og Thomas Fuglsang 1. Kim er blevet stillet noget i udsigt Kim har snakket med sin

Læs mere

Oversigt over akkrediterede behandlingstilbud

Oversigt over akkrediterede behandlingstilbud Oversigt over akkrediterede behandlingstilbud Stoffri behandling Statsfængslet ved Horserød Projekt menneske Behandlingstype: Stoffri behandling Målsætningsarbejde (SMART-modellen) Social færdighedstræning

Læs mere

Ministeren bedes kommentere henvendelse af 3. april 2004 fra Center for Narkotika Indsats, jf. L 175 bilag 4.

Ministeren bedes kommentere henvendelse af 3. april 2004 fra Center for Narkotika Indsats, jf. L 175 bilag 4. Modtaget via elektronisk post. Der tages forbehold for evt. fejl. Retsudvalget (L 175 - bilag 9) (Offentligt) Besvarelse af spørgsmål nr. 3-11 af 13. og 16. april 2004 fra Folketingets Retsudvalg vedrørende

Læs mere

ALKOHOLBEHANDLING En medicinsk teknologivurdering - sammenfatning. Medicinsk Teknologivurdering 2006; 8 (2)

ALKOHOLBEHANDLING En medicinsk teknologivurdering - sammenfatning. Medicinsk Teknologivurdering 2006; 8 (2) ALKOHOLBEHANDLING En medicinsk teknologivurdering - sammenfatning 2006 Medicinsk Teknologivurdering 2006; 8 (2) Center for Evaluering og Medicinsk Teknologivurdering ALKOHOLBEHANDLING - en medicinsk teknologivurdering

Læs mere

Kvalitetsstandard for den sociale behandling for stofmisbrug i Silkeborg Kommune

Kvalitetsstandard for den sociale behandling for stofmisbrug i Silkeborg Kommune Kvalitetsstandard for den sociale behandling for stofmisbrug i Silkeborg Kommune I henhold til Socialministeriets Bekendtgørelse nr. 622 af 15. juni 2006. Opgaverne Den sociale behandling for stofmisbrug

Læs mere

Det Medicinske Selskab i København. > Efterår 2015

Det Medicinske Selskab i København. > Efterår 2015 Det Medicinske Selskab i København > Efterår 2015 > Sæsonprogram for efterår 2015 Møderne afholdes i Domus Medica, Kristianiagade 12 Tirsdag den 22. september kl. 20.00: Tirsdag den 6. oktober kl. 20.00:

Læs mere

Effekten af den sociale stofmisbrugsbehandling

Effekten af den sociale stofmisbrugsbehandling Effekten af den sociale stofmisbrugsbehandling Mads Uffe Pedersen & Morten Hesse Center for Rusmiddelforskning Aarhus Universitet 1. Indledning I denne artikel sammenfattes den eksisterende viden om effekten

Læs mere

Nye tal fra Sundhedsstyrelsen. Stofmisbrugere i behandling 2003 2004:7

Nye tal fra Sundhedsstyrelsen. Stofmisbrugere i behandling 2003 2004:7 Nye tal fra Sundhedsstyrelsen Stofmisbrugere i behandling 2003 2004:7 Redaktion: Sundhedsstyrelsen Sundhedsstatistik Islands Brygge 67 Postboks 1881 2300 København S. Telefon: 7222 7400 Telefax: 7222 7404

Læs mere

Aarhus Universitetshospital

Aarhus Universitetshospital Anmodning om deltagelse i det videnskabelige forsøg: Behandling af patienter med langvarige helbredsproblemer (kroniske funktionelle lidelser) med medicin Originaltitel: Behandling af multi-organ bodily

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet

Læs mere

To diagnoser - et menneske En faglig og effektiv misbrugsbehandling

To diagnoser - et menneske En faglig og effektiv misbrugsbehandling To diagnoser - et menneske En faglig og effektiv misbrugsbehandling To diagnoser - et menneske En faglig og effektiv misbrugsbehandling Forord En stor gruppe mennesker er afhængige af alkohol eller stoffer,

Læs mere

Indledning Regionsrådet har afsat en pulje på 50 mio. kr. årligt i 3 år med henblik på at styrke det tværsektorielle samarbejde om udsatte grupper.

Indledning Regionsrådet har afsat en pulje på 50 mio. kr. årligt i 3 år med henblik på at styrke det tværsektorielle samarbejde om udsatte grupper. Psykiatrisk Center Frederiksberg Nordre Fasanvej 57 2000 Frederiksberg Direkte +45 3864 3700 Web www.psykiatri-frederiksberg.dk Dato: 18. oktober 2013 Projekt bedre udredning: Et samarbejde på tværs mellem

Læs mere

Indholdsfortegnelse Organisering...3 Misbrugsbehandling...3 Målgruppen for behandlingstilbuddene...7 Visitation...7 Behandlingsplan...

Indholdsfortegnelse Organisering...3 Misbrugsbehandling...3 Målgruppen for behandlingstilbuddene...7 Visitation...7 Behandlingsplan... Kvalitetsstandard Misbrugsbehandling 2014 Indholdsfortegnelse Organisering...3 Misbrugsbehandling...3 Misbrugscentrets ydelser...3 Overordnende mål, værdier og normer for misbrugsbehandlingen...4 Behandlingstilbuddene...4

Læs mere

A A R H U S U N I V E R S I T E T

A A R H U S U N I V E R S I T E T Bilag B 1 A A R H U S U N I V E R S I T E T Center for Rusmiddelforskning Januar 2008 EuropASI (European Addiction Severity Index) Det europæiske misbrugs-belastnings-index inklusiv tillæg Benyttet af

Læs mere

Beskrivelse af sundhedsfagligt tilbud til de hårdest belastede stofmisbrugere i Københavns Kommune.

Beskrivelse af sundhedsfagligt tilbud til de hårdest belastede stofmisbrugere i Københavns Kommune. Bilag 1 Beskrivelse af sundhedsfagligt tilbud til de hårdest belastede stofmisbrugere i Københavns Kommune. Skrevet af speciallæge i almen medicin, leder af Sundhedsteam i København, Henrik Thiesen, oktober

Læs mere

RUSMIDDELRÅDGIVNING 05.2012 1

RUSMIDDELRÅDGIVNING 05.2012 1 RUSMIDDELRÅDGIVNING 05.2012 1 Åben for alle Rusmidler Uhensigtsmæssigt forbrug RusmiddelRådgivning er et tilbud til borgere over 18 år, som søger ambulant behandling for at ændre på brugen af alkohol eller

Læs mere

Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug for voksne borgere efter 101 i lov om social service.

Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug for voksne borgere efter 101 i lov om social service. GENTOFTE KOMMUNE November 2012 Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug for voksne borgere efter 101 i lov om social service. Lovgrundlag: Servicelovens 101: Enhver borger har ret til ambulant

Læs mere

Ansøgningsskema Mælkebøtten CSU nr.. (skal ikke udfyldes)

Ansøgningsskema Mælkebøtten CSU nr.. (skal ikke udfyldes) Ansøgningsskemaet SKAL udfyldes i samarbejde med en kontaktperson. 1. Navn: Cpr.nr: 2. Statsborgerskab 3. Etnisk oprindelse: Dansk: Andet 4. Sprog / / 5. Alder. OBS! Kontaktperson: Tlf.: Dato:.. 6. Samlivssituation

Læs mere

Status på døgnbehandling 2013

Status på døgnbehandling 2013 Status på døgnbehandling 2013 Centerleder Per Nielsen, ph.d. aut. psykolog, specialist og supervisor i psykoterapi Ringgården - Kompetencecenter for dobbeltfokuseret afhængighedsbehandling Alkoholbehandling:

Læs mere

Misbrugspolitik. Silkeborg Kommune

Misbrugspolitik. Silkeborg Kommune Misbrugspolitik i Silkeborg Kommune Baggrunden Silkeborg Kommune overtog i forbindelse med kommunalreformen en række opgaver fra det tidligere Århus Amt, herunder alkohol- og stofmisbrugsbehandling samt

Læs mere

Nordisk konference 2013

Nordisk konference 2013 Nordisk konference 2013 Evidensbaseret behandling af børneog ungdomspsykiatriske lidelser Hjørnesten og implementering 12. og 13. juni 2013 Aalborg AALBORG UNIVERSITETSHOSPITAL - PSYKIATRIEN VELKOMMEN

Læs mere

Samarbejdsformer og afklaring. Lars Merinder, Robert Elbrønd Team for Misbrugspsykiatri, Afd. N, Universitetshospitalet,Risskov

Samarbejdsformer og afklaring. Lars Merinder, Robert Elbrønd Team for Misbrugspsykiatri, Afd. N, Universitetshospitalet,Risskov Misbrug af rusmidler og psykisk sygdom Samarbejdsformer og afklaring Lars Merinder, Robert Elbrønd Team for Misbrugspsykiatri, Afd. N, Universitetshospitalet,Risskov Hvad er dobbeltdiagnose? Psykisk sygdom

Læs mere

Socialsygeplejerske på Bispebjerg Hospital Den årlige patientstøttedag 2014

Socialsygeplejerske på Bispebjerg Hospital Den årlige patientstøttedag 2014 Socialsygeplejerske på Bispebjerg Hospital Den årlige patientstøttedag 2014 Disposition: Socialsygeplejersken historie Formål Arbejdsform Netværk Case 1 Case 2 Case 3 Socialsygeplejerskens historie Region

Læs mere

Kvalitetsstandard for stofmisbrugsområdet i Vordingborg Kommune

Kvalitetsstandard for stofmisbrugsområdet i Vordingborg Kommune Kvalitetsstandard for stofmisbrugsområdet i Vordingborg Kommune Bekendtgørelse om kvalitetsstandard for social behandling for stofmisbrug i medfør af 139 i lov om social service, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Kvalitetsstandard for Rusmiddelcenter Skive

Kvalitetsstandard for Rusmiddelcenter Skive Januar 2015 Kvalitetsstandard for Rusmiddelcenter Skive Indledning Formålet med kvalitetsstandarden er at gøre det tydeligt, hvilke tilbud du kan få i Skive Kommune. Kvalitetsstandarden beskriver også

Læs mere

Furesø Kommune Kvalitetsstandard For social behandling af stofmisbrug Tiltrådt af Furesø Kommunes Byråd 2007. Under revision efterår vinter 2011-12 1

Furesø Kommune Kvalitetsstandard For social behandling af stofmisbrug Tiltrådt af Furesø Kommunes Byråd 2007. Under revision efterår vinter 2011-12 1 Furesø Kommune Kvalitetsstandard For social behandling af stofmisbrug Tiltrådt af Furesø Kommunes Byråd 2007. Under revision efterår vinter 2011-12 1 Indledning. I henhold til Socialministeriets Bekendtgørelse

Læs mere

Ansøgningsskemaet SKAL udfyldes i samarbejde med en kontaktperson. 1. Navn: Cpr.nr: 2. Statsborgerskab 3. Etnisk oprindelse: 4. Sprog / / 5. Alder.

Ansøgningsskemaet SKAL udfyldes i samarbejde med en kontaktperson. 1. Navn: Cpr.nr: 2. Statsborgerskab 3. Etnisk oprindelse: 4. Sprog / / 5. Alder. Ansøgningsskemaet SKAL udfyldes i samarbejde med en kontaktperson. 1. Navn: Cpr.nr: 2. Statsborgerskab 3. Etnisk oprindelse: 4. Sprog / / 5. Alder. 6. Samlivssituation Enlig Samlevende Gift 7. Samlet doms

Læs mere

IPS og Sherpa. Rehabilitering i praksis - de mange virkeligheder 30. oktober 2013 Nyborg Strand Thomas Nordahl Christensen Lone Hellström

IPS og Sherpa. Rehabilitering i praksis - de mange virkeligheder 30. oktober 2013 Nyborg Strand Thomas Nordahl Christensen Lone Hellström x IPS og Sherpa Rehabilitering i praksis - de mange virkeligheder 30. oktober 2013 Nyborg Strand Thomas Nordahl Christensen Lone Hellström IPS Individual placement and support Beskæftigelsesindsats til

Læs mere

Akkreditering i Kriminalforsorgen - en vejledning til ansøger

Akkreditering i Kriminalforsorgen - en vejledning til ansøger Akkreditering i Kriminalforsorgen - en vejledning til ansøger 2 Akkreditering i Kriminalforsorgen en vejledning til ansøger Direktoratet for Kriminalforsorgen Straffuldbyrdelseskontoret Evalueringsenheden

Læs mere

Akkreditering i Kriminalforsorgen - En vejledning til ansøger

Akkreditering i Kriminalforsorgen - En vejledning til ansøger Akkreditering i Kriminalforsorgen - En vejledning til ansøger 2 Akkreditering i Kriminalforsorgen en vejledning til ansøger Direktoratet for Kriminalforsorgen Straffuldbyrdelseskontoret Evalueringsenheden

Læs mere

Resume af forløbsprogram for depression

Resume af forløbsprogram for depression Resume af forløbsprogram for depression Forløbsprogram for depression indeholder en række anbefalinger. I det følgende beskrives centrale anbefalinger. Derefter opsummeres kommunernes ansvar- og opgaver.

Læs mere

Anoreksiklinikken Psykiatrisk Center København, Rigshospitalet

Anoreksiklinikken Psykiatrisk Center København, Rigshospitalet Anoreksiklinikken Psykiatrisk Center København, Rigshospitalet Anoreksiklinikken Edel Sauntes alle 10, Opg. 62 2100 København Ø Psykiatrisk Center København Anoreksiklinikken Døgnbehandling: 10 sengepladser.

Læs mere

Påvirkning af overvågningsværktøjer for mænd som bruger vold i parforhold: indhold og kontekst af dvpp

Påvirkning af overvågningsværktøjer for mænd som bruger vold i parforhold: indhold og kontekst af dvpp Påvirkning af overvågningsværktøjer for mænd som bruger vold i parforhold: indhold og kontekst af dvpp Værktøj fra Daphne III projektet IMPACT: Evaluation of European Perpetrator Programmes (Programmet

Læs mere

Forskningsprogrammet RESCueH: Fokus på nogle af de centrale problemer i alkoholbehandlingen, som den ser ud i dag.

Forskningsprogrammet RESCueH: Fokus på nogle af de centrale problemer i alkoholbehandlingen, som den ser ud i dag. Forskningsprogrammet RESCueH: Fokus på nogle af de centrale problemer i alkoholbehandlingen, som den ser ud i dag. Anette Søgaard Nielsen, cand. phil, phd. Enheden for Klinisk Alkoholforskning ansnielsen@health.sdu.dk

Læs mere

Psykiatri og søfart. - om lægeundersøgelse af søfolk og fiskere og psykiske lidelser

Psykiatri og søfart. - om lægeundersøgelse af søfolk og fiskere og psykiske lidelser Psykiatri og søfart - om lægeundersøgelse af søfolk og fiskere og psykiske lidelser Oplægeholder: Ledende embedslæge, Ph.D., Henrik L Hansen Lægefaglig sagkyndig i Ankenævnet for Søfartsanliggender MSSM

Læs mere

Så lad os komme i gang!

Så lad os komme i gang! Så lad os komme i gang! Meningen med at give opiatafhængige adgang til lægeordineret heroin bør primært være at give dem en ny mulighed for at leve et liv med mere livskvalitet og ikke blot en kostbar,

Læs mere

Narkotikasituationen i Danmark 2013 : https://sundhedsstyrelsen.dk/publ/publ2013/11nov/narkotikasitdk2013emcdda.pdf 2

Narkotikasituationen i Danmark 2013 : https://sundhedsstyrelsen.dk/publ/publ2013/11nov/narkotikasitdk2013emcdda.pdf 2 Målgruppe DATO: 20.april 2015 Dansk Psykolog Forening har i oktober 2014 udarbejdet en analyse af beskæftigelsesmuligheder for psykologer på misbrugsområdet. Analysen er udarbejdet til brug for Psykologkampagnen,

Læs mere

STOFMISBRUGERE I BEHANDLING 2005

STOFMISBRUGERE I BEHANDLING 2005 STOFMISBRUGERE I BEHANDLING 2005 Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2006 : 13 Redaktion: Sundhedsstyrelsen Sundhedsstatistik Islands Brygge 67 2300 København S. Telefon: 7222 7400 Telefax: 7222 7404 E-mail:

Læs mere

Mental Sundhed en udfordring for folkeoplysningen!

Mental Sundhed en udfordring for folkeoplysningen! Mental Sundhed en udfordring for folkeoplysningen! Mental sundhed er langt fra er en selvfølge og desværre synes der at være en tendens til, at flere og flere danskere får vanskeligt ved selv at sikre

Læs mere

CV for Ulla Høybye 75 17 15 45 / 20 13 19 19

CV for Ulla Høybye 75 17 15 45 / 20 13 19 19 CV for Ulla Høybye Ulla Høybye, Cand. Psych. Autoriseret Specialist i Psykoterapi og klinisk psykologi Ulla har indgående kendskab til målgruppen herunder erfaring med individuelle samtaleforløb med stressrelaterede

Læs mere

Ny kampagne skal få flere i alkoholbehandling

Ny kampagne skal få flere i alkoholbehandling Få respekten tilbage: Ryslinge, den 13. januar 2015 Ny kampagne skal få flere i alkoholbehandling Faaborg-Midtfyn Kommune deltager i en landsdækkende oplysningskampagne om kommunernes gratis alkoholbehandling,

Læs mere

Deltagerliste. Lægeordineret heroin. Høring i Landstingssalen, Christiansborg, 25. maj 2007. Alice Larsen. Anja Fallenkamp. Arnvør á Torkilsheyggi

Deltagerliste. Lægeordineret heroin. Høring i Landstingssalen, Christiansborg, 25. maj 2007. Alice Larsen. Anja Fallenkamp. Arnvør á Torkilsheyggi Deltagerliste Lægeordineret heroin Høring i Landstingssalen, Christiansborg, 25. maj 2007 Allan Bang Christensen Alice Larsen Anders Jacobi Anders B. Gottlieb Hansen Anette Kornerup-Nielsen Anette Rix

Læs mere