Akupunktur som supplement i angstbehandling

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Akupunktur som supplement i angstbehandling"

Transkript

1 Akupunktur som supplement i angstbehandling Af Lars Wiinblad Akupunktur kan som supplement i behandlingen dæmpe angst og øge udbyttet af terapi. Metoden er et muligt alternativ til benzodiazepiner i behandling af angst. Der er tradition i Traditionel Kinesisk Medicin for at anvende akupunktur som primærbehandling af angsttilstande (ref. 4, 19, 20 og 23). Men akupunktur benyttes også i stigende grad i kombination med psykologisk behandling. Dette er f.eks. tilfældet hvad angår psykoterapi, kriseintervention, afvænning samt behandling af depression og angst. Akupunktur understøtter den psykoterapeutiske proces og lindrer samtidig en række af klientens symptomer. Akupunktur kan bruges til at nå klienten, samtidig med at det psykologiske forsvar respekteres. Erfaringer fra de sidste 30 år viser, at klienter som også modtager akupunktur i behandlingen bliver mere modtagelige for terapi, compliance er bedre og recidiv er lavere end kontrolgruppers (ref. 7, 10 og 25). Dette indlæg vil bredt informere om hvordan akupunktur kan anvendes i behandling af angst sammen med psykologisk og medicinsk behandling. Følgende områder vil blive beskrevet: Traditionel Kinesisk Medicin kontra Vestlig akupunktur, akupunktur ved akut krisebehandling, påvirkning af akupunkturpunkter med kugler i behandling af ADHD samt akupunktur, som supplement til psykologisk behandling. Endelig vil benzodiazepiner (sove- og nervemedicin) blive diskuteret, da denne gruppe kan være problematisk i behandling af angst. En stor del af klienterne udvikler angst som følge af netop behandling med benzodiazepiner (ref. 2, 6, 8 og 22). Akupunktur har vist sig at være et godt supplement under såvel en eventuel medicinaftrapning som i angstbehandling som helhed. Siden 1997 har behandling i Danmark kunne understøtte dette (ref. 4, 5, 10 og 25). Traditionel Kinesisk Medicin Psyke og soma har lige fra de ældste kinesiske kilder været to uadskillelige begreber. I Østen har akupunktur altid været benyttet i behandlingen af emotionelle forstyrrelser. Fra omkring år 500 f. Kr. begynder mere systematiserede behandlingsmetoder at tage form i Kina. Tidligere blev behandlingen foretaget af bl.a. shamaner. Nu blev behandlingerne udført af læger, medicinere, diætister og kirurger. Kilder omkring år 200 e. Kr. beskriver behandling af bl.a. manier. Men de vigtigste tidlige værker om akupunktur og psykiske lidelser skrives først i Song Dynastiet (år ) og i Yuan Dynastiet (år ). Flere vigtige skrifter om akupunkturbehandling af psykiske symptomer er kommet til især i det 16. århundrede, men i praksis har behandlingen i omkring 1000 år bygget på nogenlunde identiske principper (ref. 19, 20 og 23). I Traditionel Kinesisk Medicin (TCM) arbejdes ud fra teorier om, at følelser kan påvirke organer i kroppen og omvendt. I TCM opfattes psykiske problemer som en vigtig sygdomsfremkaldende faktor, som kan fremkalde såvel somatiske som psykiske lidelser. I TCM har man i flere hundrede år anvendt akupunktur til behandling af angst samt til at forebygge eller lindre psykoser. Nogle af 1

2 de traditionelle forklaringsmodeller i TCM ligner på mange måder nyere vestlige udviklingspsykologiske modeller. I TCM tillægges menneskets psykiske potentiale dog organerne og ikke hjernen. Ifølge TCM har menneskets organer også et psykisk potentiale, som udvikles i løbet af opvæksten. Omkring det syvende år er f.eks. Leverens psykiske potentiale fuldt udviklet. Ifølge TCM rummer Leveren bl.a. evnen til at skelne imellem fantasi og virkelighed. Angst og psykotisk adfærd opfattes som en regression til den tidlige barndom. Akupunkturbehandlingen rettes derfor især imod akupunkturpunkter og organer, som har indflydelse på netop disse første leveår (ref. 20 og 23). TCM har gennem mange hundrede år udviklet en diagnostisk metode og tilhørende behandling (ref. 26). Hvad betegnelser angår er diagnoserne i TCM meget forskellige fra f.eks. ICD 10. I TCM grupperes klientens symptomer i syndromer. Forskellige typer af f.eks. angst findes som symptom i flere af disse syndromer. På dette punkt er der en vis lighed imellem syndromerne i TCM og ICD- 10. Symptomet angst forekommer også i adskillige af ICD-10 diagnoserne. De TCM-diagnoser som i dag bruges i akupunkturbehandling er af nyere dato. De stammer primært fra lægekonferencer i 1960érne (ref. 20 og 23), hvor man i Kina ønskede en harmonisering af den store mængde af viden og metoder som har været praktiseret i TCM i flere hundrede år. Det blev almindelig praksis at benytte den Amerikanske DSM-4 sammen med diagnoseredskaberne i TCM. Der er f.eks. lavet forskning på depression og skizofreni med anvendelse af klassisk akupunkturdiagnostik og behandling med positivt resultat. Mange klassiske akupunkturpunkter anvendes til dæmpning af bl.a. hallucinationer og angst (ref. 18, 20 og 26). Akupunktur kan udmærket anvendes sammen med Vestlig medicin, men bruges også til at reducere utilsigtede virkninger og bivirkninger af denne (ref. 21). Sammenhænge imellem akupunktur og biokemiske forhold har været genstand for megen forskning. Adskillige forskere har ud fra Vestlige forskningsstandarder beskrevet akupunkturs biokemiske regulering af cerebrale processer. Akupunktur påvirker eksempelvis alle transmitterstoffer herunder bl.a. serotonin, dopamin samt binyrebarken og binyremarven. Akupunktur kan også regulere kortisol, adrenalin og noradrenalin (ref. 18 og 25). I denne sammenhæng kan det nævnes, at Kinesisk forskning viser at nogle akupunkturpunkter aktiverer GABA-systemet (Gamma Amino Butanic Acid). Akupunktur udøver en angstdæmpende, beroligende og muskelafslappende virkning via GABA-systemet uden at udvikle bivirkninger, som ofte er et problem i behandlingen med anxiolytica (ref. 14 og 16). Man kan med akupunktur opnå de positive virkninger af GABAsystemets beroligende kvaliteter uden at klienten udvikler afhængighed eller angst, hvilket ofte er resultatet af behandling med GABA-stimmulerende medikamenter som benzodiazepiner og de nyere benzodiazepinagonister (Imovane, Stilnoct m.fl.). Akupunktur i Vesten I Vesten har der ikke været tradition for at anvende akupunktur i behandling af angst. Men op gennem 1970érne begynder flere især Franske og Tyske læger at anvende øreakupunktur til behandling af angst og depression. Siden 1950érne havde den franske læge Paul Nogier været en nøgleperson i udviklingen af den moderne øreakupunktur, som bygger på Vestlige opfattelser af kroppens biokemiske og cerebrale processer i forklaringen af akupunkturens mekanismer. Fransk øreakupunktur er i dag et lægeligt speciale i Frankrig. 2

3 Med den moderne øreakupunktur får behandleren nogle nye metoder, som kan supplere den i TCM anvendte behandling. Ved at aktivere reflekspunkter i øret kan cerebrale aktiviteter i f.eks. den frontale cortex eller det limbiske system påvirkes. I en terapeutisk sammenhæng kan øreakupunktur anvendes til både at skabe kontakt til fortrængt materiale og til at dæmpe symptomer som angst, aggressive impulser m.m. (ref. 24 og 25). Nada er navnet på en øreakupunkturmetode, som blev udviklet på Lincoln Hospital i 1970érne. Nada bygger på TCM, men bruges som en standardiseret metode i Vesten som supplement til den traditionelle behandling. NADA bruges i dag mange steder i verden som supplement til behandling af afhængighed og psykiske symptomer. Nada er en enkel punktkombination, som kan anvendes af behandlere uden at disse har gennemgået en lang akupunkturuddannelse. Nada er en kombinationsbehandling, som er særlig effektiv sammen med terapi. Nada bruges især i klinikker, på behandlingsinstitutioner og hospitaler. Metoden er desuden meget udbredt fængsler. Siden 1989 har man f.eks. ved mere end 300 domstole i USA kunne i dømmes akupunktur efter nada-modellen med tilhørende behandling som alternativ til fængselsstraf (ref. 10, 17, og 25). Akut kriseintervention Angst findes som symptom ved en lang række af psykiske lidelser under ICD-10. Dette gælder eksempelvis for dobbeltdiagnoser. I USA har man 30 års erfaring med at anvende øreakupunktur til dobbeltdiagnosepatienter (ref. 25). Der er en lang tradition i TCM for at anvende akupunktur til behandling af mange forskellige typer af angst (ref. 4, 5, 12, 18, 19 og 20). Akupunktur alene eller som supplement har vist sig at være brugbar i interventionsbehandling ved akutte kriser og psykiske traumer. Metoden kan anvendes straks efter traumet. Klienterne oplever ofte hurtigt en angst og stresslindrende virkning. Især nattesøvnen vil hurtigt normaliseres. Akupunktur kan også afhjælpe en række andre følger af akutte psykiske traumer som f.eks. skyldfølelse, tankemylder, hovedpine, glasklokkefornemmelser osv. Pga. akupunkturs beroligende effekt skabes der en god indgang til en klient allerede ved den første kontakt. Der skabes ofte en bedre compliance, som kan være et fundament for de efterfølgende samtaler. Derfor kan akupunktur bruges allerede ved den første intervention ved klienter i akut krise. Yderligere problemafklaring eller diagnostisering vil som regel være meget lettere efter klienten har fået akupunktur. Mange klienter er måske ikke parate til at tale om deres traumer, men kan ved hjælp af akupunktur alligevel opnå en lettelse og lindring af deres symptomer uden verbal intervention. Som initialbehandling ved akut angst blev øreakupunktur efter Nada-metoden eksempelvis brugt til at hjælpe mere end tre tusinde mennesker, som var direkte berørt af katastrofen d. 11. september 2001 ved World Trade Center i New York. Behandlingen blev tilbudt brandfolk, redningsarbejdere og pårørende til savnede. Akupunkturbehandlingerne blev givet på Sct. Vincent Hospital, som ligger nær Ground Zero. Klienter beskrev typisk mindre angst og uro, mere stabil nattesøvn, færre flash backs og mareridt (ref. 25 og 30). Akupunktur er blevet en del af katastrofeberedskabet flere steder i USA. I dag bruges akupunktur som et fast tilbud for brandfolk i New York til at nedsætte stress og angst i forbindelse med arbejdet. Specielt Nada-metoden bruges i disse tilfælde, da den er enkel og hurtig at udføre. Akupunktur anvendes desuden flere steder til traumatiserede flygtninge. Dette er f.eks. tilfældet ved behandling af angst og stress blandt krigsofre i Thailand. Nær grænsen til Burma benyttes Nada- 3

4 akupunktur for tiden i en flygtningelejr for krigsofre som huser flere flygtninge. Projektet er støttet af F.N. (ref 31). Supplement til psykoterapeutisk behandling Akupunktur har en umiddelbar stresslindrende effekt uden behandlingen undertrykker klientens oplevelser eller følelser. Tværtimod er akupunktur en metode, som på nænsom vis kan skabe kontakt til følelser og fortrængte konflikter på trods af klientens forsvarsmekanismer. Derfor anvendes akupunktur i stigende grad også som støtte til langtidsbehandling i psykiatrisk- og socialpsykiatrisk regi samt i misbrugsbehandling. Akupunktur anvendes i flere lande i fængsler som et af midlerne til at dæmpe stress, angst, misbrug og vold. Dette er f.eks. tilfældet i USA, England, Finland, Sverige, Italien og Tyskland. Mange fanger drager fordel af den non-verbale akupunkturbehandling, som både dæmper deres angst og anspændthed og gør dem mere egnede til at indgå verbal relation. Klienterne kan bedre profitere af en verbal relation og samtalerne får ofte hurtigere et dybere niveau (ref. 25 og 29). Flere danske fængsler er så småt ved at tage akupunktur i anvendelse. Akupunkturbehandlingen anvendes ofte kortvarigt i akutte situationer med angstsymptomer, men metodens stabiliserende virkning gør den velegnet til længerevarende behandlingsforløb (ref. 7, 10, 17 og 25). Dette fremgår bl.a. af en amerikansk undersøgelse fra Gurevich et al anvendte øreakupunktur efter Nada-metoden på psykiatrisk afdeling med dobbeltdiagnose patienter i et kontrolleret pilotprojekt. De beskriver en større symptomlindring og stabilitet i behandlingsgruppen under såvel indlæggelse som i det efterfølgende ambulante forløb. I følge pilotstudiet kunne personalet i højere grad stille krav til patienterne uden at det kom til aggressive modreaktioner. Nedenfor vises et udsnit af de forandringer i patientgruppen, som Gurevich et al mente var et resultat af den supplerende akupunkturbehandling (ref. 7). Akupunktur letter følgende fysiske symptomer: Akupunktur letter følgende psykiske symptomer: Akupunktur har en positiv indvirkning på: Stress, fysisk uro, søvnløshed, aggressivitet, svedtendens, rysten, højt blodtryk og puls. Angst og panikanfald, psykisk uro, tankemylder, mareridt og depressive symptomer. (Udarbejdet af Lars Wiinblad efter Gurevich, 1996). Samarbejde og motivation. Klientens bevidsthed om følelser og fokuseret tankegang. Akupunktur giver større udbytte af anden behandling. Enkelte andre forskningsrapporter inddrager også fysiologiske målinger i dataindsamlingen mhp. vurdering af bl.a. angstniveau under akupunkturbehandling. Forskning i Svenske fængsler har f.eks. påvist et fald i kortisolniveauet hos de fanger, som er i akupunkturbehandling (ref. 1 og 17). Erfaringer viser, at akupunktur er et velegnet supplement til psykologens arbejde. Ofte kan klienterne lettere gennemføre såvel gruppe som individuel behandling. Klienterne bliver bedre til at huske og lære af terapien. Angsten opleves mindre og klienterne bliver i højere grad rustet til at flytte grænser og udfordrer sig selv f.eks. ved eksponeringsbehandling. F.eks. har man på 4

5 behandlingsklinikken Bokholt i Hamborg indført akupunkturbehandling efter Nada-metoden to gange om ugen som støtte til den tre til seks måneders lange terapeutiske efterbehandling. Det skete som konsekvens af, at kontrolgruppen, som ikke fik akupunktur havde et større niveau af angst og aggression med dårligere udbytte af behandlingen til følge (ref.17, 25 og 29). Behandling uden nåle I nogle tilfælde kan små magnetiske ørekugler være et alternativ til akupunkturnåle. Generelt virker akupunktur kraftigst, men ørekugler er især velegnede til angst og søvnforstyrrelser. Denne metode er let at anvende i ambulant klinisk praksis. De små kugler sidder på et plaster, som sættes på et par punkter på hvert øre. Ørekuglerne påvirker akupunkturpunkterne ved hjælp af en ionstrøm (ref. 25). Kuglerne kan skiftes efter behov, hvilket typisk sker med en til to ugers mellemrum. De magnetiske ørekugler er bl.a. velegnede til panikangst og fobisk angst. Klienten vil selv ved tryk kunne påvirke kuglerne og akut opnå symptomlindring. Et fald i bl.a. puls og blodtryk vil hurtigt kunne registreres. Dette skyldes bl.a., at man ved stimulation af ørekuglerne aktiverer reflekspunkter til nervus vagus (ref. 24 og 25). Mange klienter oplever det som en stor hjælp, at de også selv kan gøre noget ved eksponering af angst. De magnetiske ørekugler har også en søvnregulerende effekt. Studier har sammenlignet effekten af diazepam og ørekugler i forbindelse med kroniske søvnforstyrrelser. Efter en måneds behandling var der en signifikant forbedring af søvnkvaliteten i ørekuglernes farvør (ref. 32). Metoden er også velegnet for behandlere, som ønsker et alternativ til at anvende akupunkturnåle. ADHD I 1999 begyndte Lincoln Hospital, South Bronx, New York at arbejde sammen med tre andre hospitaler om at behandle angst og hyperaktvitet hos børn med ADHD og affektive bipolære tilstande. Man udviklede en metode, hvor blot et punkt på hvert øre skulle behandles med en magnetisk kugle. Omkring 50% af børnene beskrev en mærkbar symptomændring. Der var typisk tale om et fald i motorisk uro og hyperaktiv adfærd samt aggressive impulser. Desuden sås øget koncentrationevne. Den positive ændring af symptomerne indtræder typisk i løbet af en uge og kan stabiliseres yderligere under vedvarende behandling med ørekugler. Den medicinske behandling opretholdes under forløbet. Efter stabilisering er indtrådt kan man eventuelt reducere den medicinske behandling (ref. 13 og 25). Fordelen ved denne metoder er, at den er enkel, hurtig og kan læres af behandlere på få dage. Forældre vil også kunne instrueres i metoden til behandling i hjemmet. Magnetiske ørekugler er velegnede til at skabe stabilitet i et ambulant behandlingsforløb. Symptom- og adfærdsændringerne ses også hos børn, som er i behandling med høje doser af medicin (fortrinsvis Ritalin, SSRI og benzodiazepiner). 5

6 Benzodiazepiner og angst Benzodiazepiner er udbredt i behandlingen af de fleste former for angst. Anvendelsen har været genstand for megen debat og er det stadig. Der er ingen tvivl om at benzodiazepinerne i korttidsbehandling umiddelbart har kvaliteter, som kan gøre det attraktivt at benytte præparaterne. Deres angstdæmpende, søvnstabiliserende og muskelafslappende virkninger viser sig hurtigt. Benzodiazepinerne er derfor ofte anvendt også i behandlingen psykotisk angst. Men megen forskning og klinisk praksis sætter spørgsmålstegn ved ovenstående praksis. Kritik af udskrivning af benzodiazepiner har som regel været rettet imod langtidsbrug. Men også under korttidsbehandling samt ved akutte kriser og angst, synes benzodiazepinernes effekt at være overvurderet. Stoffernes bivirkninger vil ofte hurtigt overskygge deres positive virkninger. Benzodiazepiner nedsætter evnen til at udvikle tolerance overfor stress og angst. En stor del af brugerne udvikler alvorlige bivirkninger efter bare fire ugers medicinering. I nogle tilfælde allerede efter få dages behandling. Bivirkningerne af den medicinske behandling forværres yderligere ved langtidsbrug. Her kan bl.a. nævnes søvnforstyrrelser, nedsat impulskontrol, lædering af kognitive funktioner, depressive symptomer og ikke mindst angst. Adskillige patienter, som udvikler angst som følge af benzodiazepinbehandling, fik oprindelig tabletterne udskrevet på andre indikationer. Netop i behandling af angst har benzodiazepinerne endnu en ulempe, som vanskeliggør den psykologiske indsats. Medicinen nedsætter de kognitive funktioner hos omkring 25-30% af brugerne. Klienternes evne til at strukturere, overskue og vurdere ødelægges. Her er tale om svære grader af funktionsnedsættelse, som gør at klienternes udbytte af den psykologiske behandling forringes. Mange klienter vil heller ikke kunne udføre selv meget simple praktiske opgaver. De kognitive funktionstab kan være lang tid om at reetableres. Nogle klienter genvinder ikke alle kognitive funktioner. Mange klienter udvikler desuden state dependent learning under behandling med benzodiazepiner, hvilket nedsætter udbyttet af terapi og eksponeringsbehandling yderligere (ref. 6, 8, 9, 11 og 22). Samtidig sætter flere forskere et stort spørgsmålstegn ved benzodiazepinernes behandlingsmæssige værdi i angstbehandling og i behandling af skizofrene patienter (ref. 2, 6, 11 og 22). Nogle forskere beskriver forøget risiko for impulsgennembrug af særlig alvorlig karakter. Dette er bl.a. tilfældet hos borderlinepersonligheder. Benzodiazepinernes umiddelbare kvaliteter beskrives at klinge af efter kort tids behandling. Herefter vil flere af de ovenfornævnte bivirkninger dominere hos omkring halvdelen af brugerne (ref. 3, 11 og 27). Disse erfaringer er også gjort på Psykiatrihospitalet i Nykøbing Sjælland, hvor en gruppe behandlere fra arbejdede systematisk med at trappe psykiatriske patienter ud af benzodiazepiner. Forbruget af benzodiazepiner kunne på åben afdeling reduceres med 94,6% ved hjælp af en individuel model for selve aftrapningen, akupunktur og nogle gange små doser neuroleptika. Patienternes forbrug af neuroleptika steg ikke efterfølgende, genindlæggelserne faldt signifikant og patienterne beskrev bedring i deres angstsymptomer (ref. 6, 8, 10 og 28). Ovenstående understreger behovet for at finde andre metoder som vil være velegnede som erstatning for benzodiazepiner i angstbehandling. Akupunktur har vist sig som en mulighed, da behandlingen både kan understøtte og styrke det terapeutiske arbejde og samtidig dæmpe angst samt en række følgesymptomer (ref.17, 22 og 25). 6

7 Medicinskabt angst Lægemiddelsstyrelsen anbefaler, at benzodiazepiner højst udskrives i fire uger ved angstbehandling. Denne praksis overholdes sjældent. Dette betyder, at mange klienter som søger psykologisk behandling har medicinbivirkninger eller abstinenser, som er en hindring for psykologens arbejde eller måske er direkte årsag til nogle af klientens symptomer. Omkring 50 % af brugerne af benzodiazepiner bliver afhængige af medicinen. En stor del af klienterne udvikler desuden angst og kognitive forstyrrelser. Medicinaftrapning er ikke psykologens arbejdsfelt. Men spørgsmålet om hvornår en medicinering er til gavn eller måske ulempe for behandling dukker dagligt op i psykologens praksis. Såfremt man ønsker at sætte fokus på benzodiazepinudtrapning, vil det være naturligt at have et samarbejde med nogle udvalgte praktiserende læger, som interesserer sig for samme problematik. Men det kan være af stor betydning for psykologen at kunne vurdere om medicinen forværrer angstsymptomerne eller om den har gør klienten mindre modtagelig for den psykologiske behandling. Der er især to symptomområder, hvor psykologen klinisk kan få informationer om angsten hos klienten har forbindelse til den medikamentelle behandling eller ej. Det første symptom er hvis angsten er særlig udtalt om morgenen eller hvis den opstår/forværres lang tid efter sidste medicinering (har medicinen en kort halveringstid er der måske kun tale om få timer). Hvis dette er mønstret og medicinen dulmer angsten, er der grund til at se kritisk på medicineringen. Klienterne oplever en afhængighed af medicinen og færdes sjældent nogen steder uden at have benzodiazepiner med sig. Angsten for angsten er et velbeskrevet fænomen for denne gruppe (ref. 6 og 8).. Det andet symptom er når angsten ændres og forværres over tid. Eksempelvis en klient med diffus angst som efter nogle måneder/år pludselig bliver angst for at tage offentlige transportmidler. Eller en klient, som pludselig ikke længere besøger familie eller venner. Flytter angsten sig til nye niveauer, kan der ofte være tale om medicinskabt eller delvis medicinskabt angst (ref.6, 22 og 28). Også her vil det være relevant at diskutere medicineringen og henvise til den behandlende læge. Endnu et stort problem for angstklienter opstår ved udtrapningen af benzodiazepinerne. Mange af klienterne vil opleve en forværring af angsten pga. rebound fænomener. Rebound symptomer (eksempelvis angst og søvnproblemer) viser sig under medicinaftrapning, som følge af de biokemiske medicinskabte forandringer, som er opstået under selve behandlingen. Angsten forværres derfor ofte under medicinaftrapning. Dette er en naturlig del af processen og ikke nødvendigvis indikation for, at klienten skal i medicinsk behandling igen. Genoptages behandling med benzodiazepiner vil det i værste fald forværre angstsymptomerne markant på længere sigt. Det er derfor meget vigtigt, at klienten følger aftrapningen slavisk og undlader at kompensere med bl.a. alkohol, som også påvirker GABA-systemet. Hvis klienten øger medicindosis fordi aftrapningen er svær, vil angstsymptomerne kun være reduceret for en stund. Klienten bliver sat tilbage i udvikling og angstsymptomerne vil blusse yderligere op. 7

8 Et andet aspekt er anvendelse af benzodiazepiner som pn. medicin (medicin som tages efter behov). Denne form for administration af benzodiazepiner lindrer kun angsten kortvarigt og vil som regel ikke hjælpe klienten på længere sigt. Tværtimod vil angsten over tid ofte forværres, da medicinen blokerer for klientens evne til at udvikle tolerance over for stress og angst (ref. 2, 6, 9 & 11). Akupunktur i kombination med psykologisk behandling i aftrapningsprocessen For 30 år siden så man første gang, at en individuel aftrapning kombineret med akupunktur kan reducere abstinenser væsentligt (ref. 25). Man skal ikke forvente at akupunktur eller støttemedicin i form af eksempelvis neuroleptika kan afkorte abstinensfasen. Men symptomerne kan lindres væsentligt. Tid, omsorg, støtte og tålmodighed er nøglebegreber i den ofte langvarige aftrapningsproces. I begyndelsen af en aftrapning af benzodiazepiner er korte støttende samtaler mest hensigtsmæssige, da klienterne ikke profiterer af psykoterapeutisk intervention. De er som regel prægede af deres kognitive lædering som følge af benzodiazepinbehandlingen. Samtalerne har i denne indledende fase primært det formål at motivere og fastholde patienten i behandling. En døgnindlagt patient ville i denne fase af behandlingen heller ikke have effekt af eksponering og social færdighedstræning som led i kognitiv miljøterapi. Som aftrapningen skrider frem vil større grad at indsigtsgivende terapeutisk intervention og adfærdstræning kunne tages i anvendelse (ref. 6 og 22). I nogle tilfælde er klienterne så kognitivt læderede, at psykoterapi helt må vente til aftrapningen er afsluttet. Langt de fleste klienter genvinder deres kognitive funktioner, men det kan tage måneder. Abstinenser efter benzodiazepiner kan optræde lang tid efter klienten har afsluttet medicinaftrapningen. Behandling med magnetiske ørekugler kan være en støtte for klienten i det lange behandlingsforløb. Anvendelsen af ørekugler kan udmærket kombineres med akupunkturbehandling. Nogle psykologer foretrækker at henvise udvalgte klienter til akupunkturbehandling sideløbende med det psykoterapeutiske forløb. I nogle tilfælde kan det være en fordel at begynde akupunkturbehandlingerne nogle uger inden psykologens behandling begynder, da akupunktur øger klientens samlede udbytte af behandlingen. Andre psykologer har lært sig Nada-metoden og anvender denne mere enkle metode som supplement i privat praksis. Mange steder anvendes Nada-punkterne forud for den terapeutiske session. Typisk sidder klienterne og slapper af med nålene i ca. 30 minutter. Når nålene er taget ud går klienten ind i til gruppesessionen eller til den individuelle psykoterapeutiske behandling. Denne fremgangsmåde kan bruges på såvel hospitaler som i privat praksis. 8

9 Litteratur til angstseminar Artikler: 1. Berman, A.H. & Lundberg, V. (2002): Auricular Acupuncture in Prison Psychiatric Units: A Pilot Study. Acta Psychiatr. Scand, 106 (suppl. 412): En af flere artikler om samme emne af psykolog Anne Berman. Hun evaluerer anvendelse af øreakupunktur efter Nada-modellen i tre Svensk fængsler. Artiklerne beskriver bl.a. et klart fald i kortisolniveau i akupunkturgruppen. 2. Brown, T.A. & Barlow, D.H. (1995): Longterm Outcome In Cognitive Behavioral Treatment Of Panic Disorder: Clinical Predictors And Alternative Strategies For Assessment. Journal Of Consulting And Clinical Psychology. 63, Kontrolleret undersøgelse af benzodiazepiner og terapi ved panik angst. Forskerne påviser, at der inden for et til to år ses en større recidiv til ny panikangst i gruppen, der har fået benzodiazepiner under det terapeutiske forløb. 3. Cowdy, R.W. & Gardner, D.L.: Pharmacotherapy of Borderline Personality Disorder. Alprazolam, Carbamazepine, Trifluoperazine and Tranylcypromine. Arch Gen Psychiatry 45: Alprazolom kan dysregulere broderline patienter med aggressivitet og selvdestruktivitet til følge. 4. Dong, T.J. (1993): Research on the Reduction of Anxiety and Depression with Acupuncture. American Journal of Acupuncture 21(4): Undersøgelsen viser reduction af angstniveau hos 70% af patienterne i løbet af en måned. 5. Eich et al (2000): Akupunktur bei leichten bis mittelschwere depressiven Episoden und Angststörungen. Fortschr Neurol Pschiat;68: Forsøget viser signifikant fald i angstsymptomerne (Hamilton Anxiety Scale) sammenlignet med sham gruppe. 6. Frydenlund, Jens (1997): Benzodiazepiner, kliniske aspekter ved brug og nedtrapning. Månedsskrift for praktisk lægegerning, november, årgang 75: En beskrivelse af abstinensymptomer under udtrapning benzodiazepiner. Bl.a. med vægt på angst, søvn- og kognitive forstyrrelser som resultat af behandling med benzodiazepiner. Artiklen er også en vejledning i benzodiazepinaftrapning i klinisk praksis. 9

10 7. Gurevich, M et al. (1996): Is Auricular Acupuncture Beneficial in the Treatment of Substance-abusing Patients? A Pilot Study. Journal of Substance Abuse Treatment;13: Kontrolleret forsøg med 147 patienter på psykiatrisk afdeling, hvor øreakupunktur efter Nadametoden gives til omkring halvdelen af patienterne. Forfatterne beskriver fremgang på en række items som f.eks. angst, aggressiv adfærd og evnen til at integrere følelser. 8. Hansen, Charlotte Frendved (1996): Benzodiazepiner, årsag til angst. Sygeplejersken, nr. 28, 4-9. Benzodiazepiner virker antiterapeutisk. Sygeplejersken, nr. 28, Temanummer af Sygeplejersken om benzodiazepiner og angst. Interview med psykiater, psykolog og plejepersonale om arbejdet med at nedtrappe forbruget af benzodiazepiner på psykiatrisk afdeling. 9. Jensen, Hans Henrik (1990): Behandling med benzodiazepiner. Psykolog Nyt, nr Omhandler state dependent learning og benzodiazepiners hæmmende virkning på individets evne til at udvikle tollerence over for stress. En af flere artiker af samme forfatter. Se også Forholdet imellem psykologisk og medicinsk behandling af psykiske lidelser red. Af B. Bechgaard, T. Nielsen og H.H. Jensen, Hans Reitzels Forlag, Jensen, Pernille (2001): Mere ro og mindre medicin. Socialpsykiatri, juni;3: Beskrivelse af arbejdet med at nedtrappe psykiatriske patienter fra benzodiazepiner ved hjælp af akupunktur efter Nada-metoden på psykiatrisk afdeling. 11. Marks, I.M. et al (1993): Alprazolam and Exposure Alone and Combined in the Treatment of Panic Disorder with Agoraphobia. A Controlled Study. Br. Journal of Psychiatry. Jun; 162: Artiklen analysererekspositionsbehandling kombineret med Alprazolam sammenlignet med placebogruppe. Undersøgelsen konkluderer, at de kliniske fremskridt opnået ved benzodiazepinet forsvinder ved aftrapning. Ved opfølgning fremviser placebogruppen en klart større stabilitet. 12. Luo, H. et al (1990): Electroacupuncture in the Treatment of depressive Psychosis. International Journal of Clinical Acupuncture 1(1): Artiklen viser, at akupunktur virker bedre på angst end medikamenter, som der sammenlignes med. På de depressive symptomer virker akupunktur og medicin lige godt. 10

11 13. Smith, Michael (MD) (1999): Use of Acupuncture Beads in the Treatment of ADHD. Journal of Oriental Medicine;1: Behandling af ADHD med magnetiske ørekugler på fire hospitaler i New York. På omkring halvdelen af børnene beskrives klare ændringer af symptomer som angst, hyperaktivitet, aggressionsniveau, koncentrationsevne m.m. 14. Qiao Wen-lei (1995): The Treatment of Stress Syndromes by Acupuncture. Journal of Chinese Medicine;48: Behandling af stress-relaterede symptomer (herunder angst) med GABA-stimulerende akupunkturpunkter. Artiklen sammenligner stressreaktioner i Vesten og Østen. 15. Wolkowitz OM, Pickar D. (1992): Benzodiazepines in the Treatment of Schizophrenia: a Review and Reappraisal. American Journal of Psychiatry, Mar;149(3): En analyse af alle dobbelt blinde forsøg frem til 1989 omhandlende benzodiazepiner og behandling af skizofreni. Forskerne finder ingen konsensus hvad angår benzodiazepiners effekt i behandling af skizofreni. 16. Zhao Yanling, Zhang Wei et al. (1998): Needling Yanglingquan Gb.34 for Relieving Spasm and its influence on r-aminobutyric Acid in Cerebrospinal Fluid. Chinese Acupuncture and Moxibusion. 9: En beskrivelse af stress-behandling ved hjælp af et akupunkturpunkt, som regulerer GABAsystemet uden de bivirkninger og abstinenssymptomer som kendetegner benzodiazepiner. Bøger: 17. Baudis, Rainer (1999): Punkte der Wandlung. Suchtakupunktur nacn dem Nada-Protokoll. Verlag für Psychologie, Socialarbeit und Sucht, Rudersberg. En anthologi af artikler om øreakupunktur efter Nada-modellen. Rainer Baudis er Psykolog. 18. Bensoussan, Alan (1991) The Vital Meridian A Modern Exploration of Acupuncture. Churchill Livingstone, London. Bogen beskriver akupunkturs virkning biokemiske og cerebrale processer. 19. Ching, Nigel (2005): Akupunktur og sygdomsbehandling. Et opslagsværk for akupunktører. Klitrose. Udførlig bog om akupunkturbehandling. Indeholder kapitler om bl.a. behandling af angst. 11

12 20. Flaws, Bob & Lake, James (MD) (2001): Chinese Medical Psychiatry. A Textbook and Clinical Manual. Blue Poppy Press, Boulder, CO. Behandling af en række psykiatriske lidelser herunder angst ved hjælp af kropsakupunktur og urtemedicin. Bogen rummer såvel diagnostik efter Traditionel Kinesisk Medicin og ICD-10. James Lake er psykiater og Bob Flaws er akupunktør og Kinesisk urtemediciner. 21. Gascoine, S. (MD) (2003): The Prescribed Drug Guide. A Holistic Perspective, Jigme Press, Clonakilty. Bogen omhandler en række lægeordinerede medikamenter og deres påvirkning på organismen set i lyset af Traditionel Kinesisk Medicin, samt hvordan disse følger kan behandles ved hjælp af akupunktur. Steven Gascoine er medicinsk læge. 22. Grøsland, Inge (red.) (1998): Lægemiddelafhængighed fra ansvar til handling. Akademisk Fagforlag, Tromsø. Artikler om især benzodiazepiner og afhængighed fra et seminar i Tromsø. Bidrag fra bl.a. Britt Wikander, Malcolm Lader, Georg Sager, Lena Westin, Jan Albinsson, Jens Frydenlund m.fl. 23. Hammer, Leon (MD) (1990): Dragon Rises and Red Bird Flies. Psychology and Chinese Medicine. Station Hill Press, N.Y. En udførlig beskrivelse af psykiatri og psykologi inden for diagnosebegreberne i Traditionel Kinesisk Medicin. Leon Hammer er psykiater. 24. Oleson, Terry (MD) (2003): Auriculotherapy Manual. Chinese and Western Systems of Ear Acupuncture. Churchill Livingstone. Terry Oleson har forsket i øreakupunktur siden sidst i 1970érne som læge ved Pain Management Center ved UCLA. Bogen omhandler bl.a. behandling af angst og flere psykiatriske symptomer. 25. Wiinblad, Lars & Frydenlund, Jens (2003): Nada-modellen, Akuskolens Forlag, Vemmelev. Nada-modellen har været brugt siden 1974 ved misbrug samt forskellige psykiske lidelser. Metoden er i de sidste 15 år i stigende grad blevet brugt ved angst og krisebehandling samt som supplement til terapeutisk behandling. 26. Wiinblad, Lars & Rasmussen, Gudrun (2005): Akupunkturpunkter. En beskrivelse af akupunkturpunkterne i Traditionel Kinesisk Medicin, Akuskolens Forlag, Vemmelev. Opslagsværk med udførlig beskrivelse af de 365 klassiske akupunktur samt flere ekstrapunkter, som benyttes ved kropsakupunktur. Adskillige af punkterne anvendes i forskellige kombinationer som led i behandling af angst 12

13 Korrespondance: 27. Breitner, C. & Gerald C. Timbury (1960): Brev til redaktøren af The Lancet, 1. Oktober Die Nerv. Syst. 1960, 21 (suppl.3),31. En af de første indberetninger af utilsigtede bivirkninger ved benzodiazepiner (Librium). Lægerne beskriver bl.a. aggressive udfald, angst og nervøse muskelbevægelser, som de observerede under behandling af patienter fobisk angst og tvangsneuroser. Lægerne opfordrer til forsigtighed og opmærksomhed. 28. Personlig meddelelse fra Jens Frydenlund, Speciallæge i Psykiatri, Personlig meddelelse fra Wolfgang Weidig. Se også Strauss og Weidig, Akupunktur in der Suchtmedicin, 1999, Hipokrates, Stuttgart. 30. Michael Smith, Overlæge ved Lincoln Hospital, Foredrag ved d. 10. Europæiske Nada-konference, november 2002, København. 31. Personlig meddelelse fra Diedre Trocas, læge i Melbourn, Australien. Dr. Trocas har været ansat ved projektet i Thailand. Andre artikler 32. Nan & Qingming, Ear acupressure and Treatment of Sleep disturbandes. Journal of Traditional Medicine 10 (3):

ØREAKUPUNKTUR VINDER FREM I EUROPA

ØREAKUPUNKTUR VINDER FREM I EUROPA ØREAKUPUNKTUR VINDER FREM I EUROPA AF LARS WIINBLAD, SYGEPLEJERSKE, OG JENS FRYDENLUND NIELSEN, SPECIALLÆGE - FOTO: HEINE PEDERSEN Tidsskrift for sygeplejersker nr 37, 11. september 1998, side 32. I USA

Læs mere

BEHANDLINGS- VEJLEDNING VED PANIKANGST I COLLABRI

BEHANDLINGS- VEJLEDNING VED PANIKANGST I COLLABRI BEHANDLINGS- VEJLEDNING VED PANIKANGST I COLLABRI Behandlingsvejledning ved panikangst i Collabri Denne behandlingsvejledning vedr. panikangst i Collabri er udarbejdet med baggrund i Sundhedsstyrelsens

Læs mere

Evaluering af NADA-akupunktur

Evaluering af NADA-akupunktur Evaluering af NADA-akupunktur Et 14 ugers gruppeforløb 2013 Evalueringsrapporten er udarbejdet december 2013 Manja Jurkofsky 1 Indhold RESUME:... 3 OPSTILLEDE EFFEKTMÅL FOR DELTAGERNE:... 3 DEN INDSAMLEDE

Læs mere

Information om skizofreni Til patienter og pårørende

Information om skizofreni Til patienter og pårørende 1 2 Information om skizofreni Til patienter og pårørende Hvad er skizofreni? Skizofreni er en psykisk sygdom, der påvirker hjernens normale funktion. Sygdomsbilledet er meget varierende, men påvirker ofte

Læs mere

Fup og fakta om Antidepressiv medicin Lars Vedel Kessing, professor, speciallæge i psykiatri, Psykiatrisk Center København

Fup og fakta om Antidepressiv medicin Lars Vedel Kessing, professor, speciallæge i psykiatri, Psykiatrisk Center København Fup og fakta om Antidepressiv medicin Lars Vedel Kessing, professor, speciallæge i psykiatri, Psykiatrisk Center København Mediebomber om depression Læger overdiagnosticerer og overbehandler depression!

Læs mere

Blå Kors Behandlingshjem & Ambulatorium Taastrup. Forsøgsprojekt Øreakupunktur & Alkoholbehandling

Blå Kors Behandlingshjem & Ambulatorium Taastrup. Forsøgsprojekt Øreakupunktur & Alkoholbehandling Blå Kors Behandlingshjem & Ambulatorium Taastrup Forsøgsprojekt Øreakupunktur & Alkoholbehandling 1 Projektleder: Alkoholbehandler, ergoterapeut Klaus Weltzer Resume: Som alkoholbehandler på Blå Kors Behandlingshjem

Læs mere

NADA modellen: En indføring i øreakupunktur som supplerende behandling ved recovery, stress, afhængighed og psykiske tilstande.

NADA modellen: En indføring i øreakupunktur som supplerende behandling ved recovery, stress, afhængighed og psykiske tilstande. NADA Øreakupunktur En indføring af øre-akupunktur som supplerende, standardiseret behandling ved recovery, stress, afhængighed og psykiatriske tilstande. Materialet i denne folder er taget fra bogen NADA-modellen

Læs mere

Psykiske problemer hos misbrugere. Udbredelse og konsekvenser

Psykiske problemer hos misbrugere. Udbredelse og konsekvenser Psykiske problemer hos misbrugere Udbredelse og konsekvenser Introduktion til oplægget Jeg gennemgår først overhyppigheder baseret primært på befolkningsundersøgelser Dernæst nogle få kommentarer til årsager

Læs mere

Bilag 1a til kontrakt vedrørende ambulant behandling i voksenpsykiatrien

Bilag 1a til kontrakt vedrørende ambulant behandling i voksenpsykiatrien Økonomi- og Planlægningsafdelingen BILAG 1A Kristineberg 3 2100 København Ø. Telefon 38 64 00 01 Direkte 38 64 00 72 Fax 38 64 00 07 Mail psykiatri@regionh.dk Web www.psykiatri-regionh.dk Ref.: Micalla

Læs mere

CURRICULUM VITAE KOMPETENCER ERHVERVSERFARING. Gunvor Schlichtkrull Hf. Sundbyvester, Topasgangen 23 2300 Kbh.S

CURRICULUM VITAE KOMPETENCER ERHVERVSERFARING. Gunvor Schlichtkrull Hf. Sundbyvester, Topasgangen 23 2300 Kbh.S CURRICULUM VITAE Navn Adresse Gunvor Schlichtkrull Hf. Sundbyvester, Topasgangen 23 2300 Kbh.S Telefon +4529884489 E-mail gunvor00@gmail.com Hjemmeside www.gunvor.net KOMPETENCER Personlige Jeg er god

Læs mere

ØREAKUPUNKTUR VED ABSTINENSBEHANDLING

ØREAKUPUNKTUR VED ABSTINENSBEHANDLING ØREAKUPUNKTUR VED ABSTINENSBEHANDLING AF LARS WIINBLAD, SYGEPLEJERSKE, OG JENS FRYDENLUND NIELSEN, SPECIALLÆGE - ILLUSTRATION: MIKKEL JUUL Tidsskrift for sygeplejersker nr 37, 11. september 1998, side

Læs mere

BEHANDLINGS- VEJLEDNING VED SOCIAL FOBI I COLLABRI

BEHANDLINGS- VEJLEDNING VED SOCIAL FOBI I COLLABRI BEHANDLINGS- VEJLEDNING VED SOCIAL FOBI I COLLABRI Behandlingsvejledning ved depression i Collabri Denne behandlingsvejledning vedr. social fobi i Collabri er udarbejdet med baggrund i Sundhedsstyrelsens

Læs mere

DEPRESSION KAN DET OGSÅ RAMME MIG? Oplæg af udviklingssygeplejerske Irene Amby Regionspsykiatrien Vest Herning d 28-1 - 2015

DEPRESSION KAN DET OGSÅ RAMME MIG? Oplæg af udviklingssygeplejerske Irene Amby Regionspsykiatrien Vest Herning d 28-1 - 2015 DEPRESSION KAN DET OGSÅ RAMME MIG? Oplæg af udviklingssygeplejerske Irene Amby Regionspsykiatrien Vest Herning d 28-1 - 2015 Arbejdet med mennesker med psykiske lidelser gennem mange år. Undervist både

Læs mere

ADHD - (damp) Kilde : ADHD-Foreningen

ADHD - (damp) Kilde : ADHD-Foreningen ADHD - (damp) Kilde : ADHD-Foreningen Hvad er ADHD? Bogstaverne ADHD står for Attention Deficit/Hyperactivity Disorder - det vil sige forstyrrelser af opmærksomhed, aktivitet og impulsivitet. ADHD er en

Læs mere

DEPRESSION DEPRESSION. både arv og de påvirkninger, du får gennem livet.

DEPRESSION DEPRESSION. både arv og de påvirkninger, du får gennem livet. Depression DEPRESSION Alle mennesker oplever kortvarige skift i deres humør. Det er helt normalt. Ved en depression derimod påvirkes både psyken og kroppen, og humøret svarer ikke til det, man normalt

Læs mere

Ny forskning: Sovepiller kan forårsage demens

Ny forskning: Sovepiller kan forårsage demens Ny forskning: Sovepiller kan forårsage demens Omkring 500.000 danskere tager benzodiazepiner for at sove. Det øger deres risiko for at få demens med 50 pct. Af Torben Bagge, 29. september 2012 03 Sovepiller

Læs mere

Medicinafhængighed. Information og rådgivning. Sove- og nervemedicin

Medicinafhængighed. Information og rådgivning. Sove- og nervemedicin Medicinafhængighed Information og rådgivning Sove- og nervemedicin Udgivet af BenzoRådgivningen Landsforeningen Sind 2010 Redaktion Kirsten Midtgaard og Michael Lodberg Olsen Grafisk design: Kommunikationsbureauet

Læs mere

- evidens for inddragelse af pårørende i psykiatrien

- evidens for inddragelse af pårørende i psykiatrien - evidens for inddragelse af pårørende i psykiatrien Marianne Melau, Spl., M.Sc Sc., phd-studerende Psykiatrisk Center København marianne.melau melau@regionh.dk arv/miljø debatten The schizophrenogenic

Læs mere

Stolpegård P S Y K O T E R A P E U T I S K C E N T E R

Stolpegård P S Y K O T E R A P E U T I S K C E N T E R 2 0 0 6 P S Y K O T E R A P E U T I S K C E N T E R Stolpegård BEHANDLING AF: ANGST DEPRESSION SPISEFORSTYRRELSER PERSONLIGHEDSFORSTYRRELSER PSYKISKE VANSKELIGHEDER, DER KNYTTER SIG TIL STRESS OG TRAUMER.

Læs mere

Forbedring af evidensbaseret behandling = ændring af evidens?

Forbedring af evidensbaseret behandling = ændring af evidens? Forbedring af evidensbaseret behandling = ændring af evidens? Almindelige psykiske lidelser som angst, depression, spiseforstyrrelser mv. har stor udbredelse. I Danmark og andre europæiske lande vurderes

Læs mere

præsentation præsentation disposition definition definition Status for akupunktur i det danske sundhedsvæsen 03-10-2012

præsentation præsentation disposition definition definition Status for akupunktur i det danske sundhedsvæsen 03-10-2012 Status for akupunktur i det danske sundhedsvæsen præsentation Konference i Aalborg 1. oktober 2012 præsentation Elsebeth Lægaard Speciallæge i almen medicin Akupunktør (udd. svarende til RAB, 1989) Klinik,

Læs mere

KAN PSYKOEDUKATION BIDRAGE TIL STØRRE LIVSKVALITET OG BEDRE HELBRED HOS DE PÅRØRENDE?

KAN PSYKOEDUKATION BIDRAGE TIL STØRRE LIVSKVALITET OG BEDRE HELBRED HOS DE PÅRØRENDE? KAN PSYKOEDUKATION BIDRAGE TIL STØRRE LIVSKVALITET OG BEDRE HELBRED HOS DE PÅRØRENDE? Demensdagene den 11.-12. maj 2015 Symposium 12: Husk de pårørende! Gerontopsykolog Anna Aamand, Ældrepsykologisk Klinik,

Læs mere

Bipolar affektiv sindslidelse Patienter og pårørende. Session 9 KRAM: Kost Rygning Alkohol Motion

Bipolar affektiv sindslidelse Patienter og pårørende. Session 9 KRAM: Kost Rygning Alkohol Motion Bipolar affektiv sindslidelse Patienter og pårørende Session 9 KRAM: Kost Rygning Alkohol Motion Hvordan hænger kost og psyke sammen? 2 3 Sammenhænge imellem livsstil og livskvalitet Livsstil Sund mad

Læs mere

Vejledning om medikamentel behandling af børn og unge med psykiske lidelser

Vejledning om medikamentel behandling af børn og unge med psykiske lidelser Vejledning om medikamentel behandling af børn og unge med psykiske lidelser 1. Indledning Denne vejledning præciserer kravene til den omhu og samvittighedsfuldhed en læge skal udvise ved medikamentel behandling

Læs mere

Kolding 16.4.2012. Diagnosesamfundet - i psykiatrisk perspektiv

Kolding 16.4.2012. Diagnosesamfundet - i psykiatrisk perspektiv Kolding 16.4.2012 Diagnosesamfundet - i psykiatrisk perspektiv Theser: Diagnosesamfundet gavner ikke den svageste, men den mindre syge del af klientellet. Diagnosesamfundet er udtryk for befolkningens

Læs mere

Misbrug og psykisk sygdom -udredning og behandling

Misbrug og psykisk sygdom -udredning og behandling Misbrug og psykisk sygdom -udredning og behandling PsykInfo Køge 30.01.2013 Ledende overlæge Michael Bech-Hansen Psykiatrien Øst Region Sjælland Hvad taler vi om? vores sprogbrug Dobbelt-diagnoser = to

Læs mere

MINDFULNESS KAN AFHJÆLPE STRESS

MINDFULNESS KAN AFHJÆLPE STRESS HVAD VIRKER? EVIDENS OM EFFEKTER NR. 01 2012 Artiklen bygger på denne Campbell forskningsoversigt: de Vibe, M., Bjorndal, A., Tipton, E., Hammerstrom, K., Kowalski, K.: Mindfulness Based Stress Reduction

Læs mere

Lad være med at blande dig udenom. - at være tæt på depressionsramte. Psykologens indspark.

Lad være med at blande dig udenom. - at være tæt på depressionsramte. Psykologens indspark. Lad være med at blande dig udenom - at være tæt på depressionsramte. Psykologens indspark. Hvem er jeg? Psykolog, Ansat i Region Sjælland. Også uddannet sygeplejerske. Har ikke privat klinik såjeg skal

Læs mere

NADA-AKUPUNKTUR m.m. ET GRUPPEFORLØB SOMMER/EFTERÅR 2014

NADA-AKUPUNKTUR m.m. ET GRUPPEFORLØB SOMMER/EFTERÅR 2014 EVALUERING AF NADA-AKUPUNKTUR m.m. ET GRUPPEFORLØB SOMMER/EFTERÅR 2014 Evalueringsrapporten er udarbejdet januar 2015 Manja Jurkowsky Selvom ingen kan gå tilbage og lave en helt ny start kan alle starte

Læs mere

100 dage på Stoffer Christoffer en stofmisbrugende mand der søger misbrugsbehandling

100 dage på Stoffer Christoffer en stofmisbrugende mand der søger misbrugsbehandling Dobbeltdiagnoser hvad er muligt på et kommunalt misbrugscenter? John Schmidt, psykiater 100 dage på Stoffer Christoffer en stofmisbrugende mand der søger misbrugsbehandling Stoffer - 23 år gammel - Hash

Læs mere

PTSD hos Flygtninge. Psykiatridag: PTSD og andre stressrelaterede tilstande

PTSD hos Flygtninge. Psykiatridag: PTSD og andre stressrelaterede tilstande Psykiatridag: PTSD og andre stressrelaterede tilstande PTSD hos Flygtninge Psykolog Ann-Kathrine Jørgensen Socialkonsulent Annelise Matthiesen Fysioterapeut Jasmeen Maria Ryberg 29. September 2014 Dagens

Læs mere

Personlighedsforstyrrelser

Personlighedsforstyrrelser Personlighedsforstyrrelser Overlæge i psykiatri Jørn Sørensen www.socialmedicin.rm.dk Personlighedsforstyrrelser Diagnoser: ICD10 Herunder afgrænsning i forhold til det normale og ift. andre psykiske lidelser/forstyrrelser

Læs mere

Udarbejdet af Gitte Rohr og AMJ

Udarbejdet af Gitte Rohr og AMJ Skizofreni Fysioterapeuter Forår 2011 Udarbejdet af Gitte Rohr og AMJ Epidemiologi 1 ud af 100 personer udvikler skizofreni 25.000 i DK 500 nye hvert år Debut oftest i 18-25 års alderen Starter 3 år tidligere

Læs mere

Voksne med ADHD. Et PET-studie af den dopaminerge neurobiologi

Voksne med ADHD. Et PET-studie af den dopaminerge neurobiologi Voksne med ADHD Et PET-studie af den dopaminerge neurobiologi Hvem? Hvorfor? Hvad? Hvordan? Hvorhen? Helle Møller Søndergaard Cand. psych. aut., forskningsmedarbejder Forskningsenhed Vest, Herning Center

Læs mere

PSYKIATRISK BEHANDLING

PSYKIATRISK BEHANDLING Region Hovedstadens Psykiatri Psykoterapeutisk Center Stolpegård PSYKIATRISK BEHANDLING S E N F Ø L G E R A F S E K S U E L L E O V E R G R E B I B A R N D O M M E N VEJE TIL HJÆLP FOR SENFØLGER VISITATION

Læs mere

Cannabis i et biologisk perspektiv. Henrik Rindom overlæge i psykiatri

Cannabis i et biologisk perspektiv. Henrik Rindom overlæge i psykiatri Cannabis i et biologisk perspektiv Henrik Rindom overlæge i psykiatri Cannabinol Cannabinol I Cannabinol er der fundet mindst 60 forskellige cannabinoler, hvor de to vigtigste er: 1. THC = Tetra-hydro-cannabinol

Læs mere

Specialambulatoriet. Region Hovedstadens Psykiatri Psykiatrisk Center Sct. Hans Afdeling M. Specialambulatoriets behandlingstilbud, august 2013

Specialambulatoriet. Region Hovedstadens Psykiatri Psykiatrisk Center Sct. Hans Afdeling M. Specialambulatoriets behandlingstilbud, august 2013 Specialambulatoriets behandlingstilbud, august 2013 Region Hovedstadens Psykiatri Psykiatrisk Center Sct. Hans Afdeling M Specialambulatoriet Dagtilbud Opsøgende psykiatrisk team Psykiatrisk Center Sct.

Læs mere

visualisering & Afhjælp angst 3 effektive øvelser

visualisering & Afhjælp angst 3 effektive øvelser visualisering & LIVS K VALI T E T Afhjælp angst OG NERV Ø SI T E T 3 effektive øvelser p r o f e s s o r, c a n d. p syc h., d r. m e d. B o bb y Z a c h a r i a e Ro s i n a n te ANGSTTILSTANDE Man skelner

Læs mere

Stress instruktion: Teoretisk og praktisk gennemgang af baggrund og instruks

Stress instruktion: Teoretisk og praktisk gennemgang af baggrund og instruks Stress instruktion: Teoretisk og praktisk gennemgang af baggrund og instruks David Glasscock, Arbejds- og Miljømedicinsk Årsmøde Nyborg d. 17. marts 2011 Klinisk vejledning: Tilpasnings- og belastningsreaktioner

Læs mere

Samarbejdsformer og afklaring. Lars Merinder, Robert Elbrønd Team for Misbrugspsykiatri, Afd. N, Universitetshospitalet,Risskov

Samarbejdsformer og afklaring. Lars Merinder, Robert Elbrønd Team for Misbrugspsykiatri, Afd. N, Universitetshospitalet,Risskov Misbrug af rusmidler og psykisk sygdom Samarbejdsformer og afklaring Lars Merinder, Robert Elbrønd Team for Misbrugspsykiatri, Afd. N, Universitetshospitalet,Risskov Hvad er dobbeltdiagnose? Psykisk sygdom

Læs mere

Komorbiditet og ADHD Hvor meget, hvornår og hvorfor?

Komorbiditet og ADHD Hvor meget, hvornår og hvorfor? Komorbiditet og ADHD Hvor meget, hvornår og hvorfor? ADHD konferencen 2014, Kolding Christina Mohr Jensen Psykolog Forskningsenheden for Børne- og Ungdomspsykiatri Aalborg Vi skal se på følgende emner:

Læs mere

Psykiatri og søfart. - om lægeundersøgelse af søfolk og fiskere og psykiske lidelser

Psykiatri og søfart. - om lægeundersøgelse af søfolk og fiskere og psykiske lidelser Psykiatri og søfart - om lægeundersøgelse af søfolk og fiskere og psykiske lidelser Oplægeholder: Ledende embedslæge, Ph.D., Henrik L Hansen Lægefaglig sagkyndig i Ankenævnet for Søfartsanliggender MSSM

Læs mere

Diagnoser, symptomer mv.

Diagnoser, symptomer mv. Psykotraumatologi Diagnoser, symptomer mv. Kognitiv Terapi Stress og Traumer Thomas Iversen, aut. psykolog Personalepsykolog, ekstern lektor F 43 Reaktion på svær belastning og tilpasningsreaktioner F

Læs mere

Klar tale med patienterne

Klar tale med patienterne Klar tale med patienterne Hvad skal der til for at optimere kommunikationen og patienternes udbytte? Årsmøde for Gastroenterologiske sygeplejersker. Kolding den 21. november 2014 Jette Ammentorp Professor,

Læs mere

Folketinget. Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 2014-15. november 2014. Professor, overlæge, dr.med.

Folketinget. Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 2014-15. november 2014. Professor, overlæge, dr.med. Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 2014-15 SUU Alm.del Bilag 134 Offentligt Folketinget Per Per Hove Hove Thomsen Sundheds-og forebyggelsesudvalget, november 2014 Børne-og Ungdomspsykiatri anno 2014 Følgende

Læs mere

Behandlingsformer. Dit helbred er afhængig af om din Qi (energi) er tilstrækelig og bevæger sig frit i kroppen.

Behandlingsformer. Dit helbred er afhængig af om din Qi (energi) er tilstrækelig og bevæger sig frit i kroppen. Akupunktur Behandlingen tager udgangs punkt i Akupunktur. Akupunktur er en del af den Traditionel Chinese Medicine (TCM), der er blevet brugt gennem de sidste ca. 4000 år. TCM har grundlag i det Taoistiske

Læs mere

Stress og Hovedpine. Indhold. Overordnet om stress. Det psykologiske aspekt. Bio-psyko-social model: Tre betydninger

Stress og Hovedpine. Indhold. Overordnet om stress. Det psykologiske aspekt. Bio-psyko-social model: Tre betydninger Indhold Stress og Hovedpine Bruno Vinther, Cand. Psych. Aut. Dansk Hovevdpinecenter Neurlogisk afdeling Glostrup Hospital Stress, afklaring, udredning og behandling Trods- og acceptadfærd Den kognitive

Læs mere

Stress - definition og behandling

Stress - definition og behandling Stress - definition og behandling fra en psykologs vindue Af Aida Hougaard Andersen Stress er blevet et af vor tids mest anvendte begreber. Vi bruger det i hverdagssproget, når vi siger: vi er stressede

Læs mere

Store Praksisdag 2014

Store Praksisdag 2014 Store Praksisdag 2014 Anne Heurlin Ovl. Børne- og ungdomspsykiatri, Klinik 2 Roskilde Bernadette Buhl-Nielsen Ovl. Børne- og ungdomspsykiatri, klinik for psykoterapi, Roskilde Kontroverser Er det vigtigt

Læs mere

14-11-2009. Lars Larsen Forskningsenheden for Aldringens Psykologi Psykologisk Institut Aarhus Universitet

14-11-2009. Lars Larsen Forskningsenheden for Aldringens Psykologi Psykologisk Institut Aarhus Universitet Lars Larsen Forskningsenheden for Aldringens Psykologi Psykologisk Institut Aarhus Universitet Psykisk lidelse og selvmord Forekomsten af psykiske lidelser hos ældre Demografiske forandringer Fremtrædelsesformer

Læs mere

Psykologisk behandling af søvnproblemers. Sundhedspsykologisk selskab Februar 2010 Henny Dyrberg

Psykologisk behandling af søvnproblemers. Sundhedspsykologisk selskab Februar 2010 Henny Dyrberg Psykologisk behandling af søvnproblemers Sundhedspsykologisk selskab Februar 2010 Søvn og livskvalitet Baggrund Søvnløshed er et udbredt problem, som medfører forringet livskvalitet Medicinsk behandling

Læs mere

Behandling af. spiseforstyrrelser blandt elitesportsfolk

Behandling af. spiseforstyrrelser blandt elitesportsfolk Behandling af spiseforstyrrelser blandt elitesportsfolk 2 Behandling af spiseforstyrrelser blandt elitesportsfolk Behandling af spiseforstyrrelser blandt elitesportsfolk Problemstilling Det er afgørende

Læs mere

Kan pakkeforløb og pakker forbedre patientforløbet? Peter Treufeldt, Vicedirektør Region Hovedstadens Psykiatri

Kan pakkeforløb og pakker forbedre patientforløbet? Peter Treufeldt, Vicedirektør Region Hovedstadens Psykiatri Kan pakkeforløb og pakker forbedre patientforløbet? Peter Treufeldt, Vicedirektør Region Hovedstadens Psykiatri Fælles regionale pakkeforløb i psykiatrien Danske Regioner fremlagde i 2011 en strategi for

Læs mere

Information til forældre om depression hos børn og unge Sygdommen, behandling og forebyggelse

Information til forældre om depression hos børn og unge Sygdommen, behandling og forebyggelse Information til forældre om depression hos børn og unge Sygdommen, behandling og forebyggelse Psykiatri og Social psykinfomidt.dk Indhold 03 Hvad er depression? 03 Hvad er symptomerne på depression hos

Læs mere

Terapeutisk approach til unge med dobbeltdiagnose

Terapeutisk approach til unge med dobbeltdiagnose Terapeutisk approach til unge med dobbeltdiagnose 1 John Schmidt, psykiater Marie Madsen, sygeplejerske og cand. pæd. pæd. psyk. Louise Duus, kunst og musikterapeut Nathalie Larsen, pædagog. 2 Diagnosegrupper

Læs mere

Tegn på problemer med alkohol og andre rusmidler Vejledning

Tegn på problemer med alkohol og andre rusmidler Vejledning Tegn på problemer med alkohol og andre rusmidler Vejledning Side 1 af 7 Forord Hvordan være sikker på, at en medarbejder har et problem med alkohol, medicin eller stoffer? Det kan være svært at vurdere,

Læs mere

Fra stress til PTSD Hvad sker der i hjernen? Jes Gerlach

Fra stress til PTSD Hvad sker der i hjernen? Jes Gerlach Fra stress til PTSD Hvad sker der i hjernen? Jes Gerlach Sct Hans Hospital Caroline og Glarmesteren Caroline, 1852-1936 Glarmesteren 1878-1958 William Skotte Olsen 1945-2005 indlagt SHH 1975-78 PTSD- symptomer

Læs mere

Anden etnisk baggrund og smertebehandling. Charlotte Rehling, overlæge indvandrermedicinsk klinik OUH

Anden etnisk baggrund og smertebehandling. Charlotte Rehling, overlæge indvandrermedicinsk klinik OUH Anden etnisk baggrund og smertebehandling Charlotte Rehling, overlæge indvandrermedicinsk klinik OUH Kroniske sygdom? Hjerte-kar sygdom Sukkersyge, overvægt og metabolisk syndrom (hyperlipidæmi og hypertension)

Læs mere

Fakta & Depression LANDSINDSATSEN MOD DEPRESSION I KØBENHAVNS AMT. Psykiatrisk Center Gentofte Niels Andersens Vej 65 2900 Hellerup Tlf.

Fakta & Depression LANDSINDSATSEN MOD DEPRESSION I KØBENHAVNS AMT. Psykiatrisk Center Gentofte Niels Andersens Vej 65 2900 Hellerup Tlf. Psykiatrisk Center Gentofte Niels Andersens Vej 65 2900 Hellerup Tlf. 39 77 76 00 Psykiatrisk Center Ballerup Ballerup Boulevard 2 2750 Ballerup Tlf. 44 88 44 03 Psykoterapeutisk Center Stolpegård Stolpegårdvej

Læs mere

Eksamen ved. Københavns Universitet i. Klinisk psykologi, seminarhold incl. forelæsning. Det Samfundsvidenskabelige Fakultet

Eksamen ved. Københavns Universitet i. Klinisk psykologi, seminarhold incl. forelæsning. Det Samfundsvidenskabelige Fakultet Eksamen ved Københavns Universitet i Klinisk psykologi, seminarhold incl. Det Samfundsvidenskabelige Fakultet 25. oktober 2011 Eksamensnummer: 138 25. oktober 2011 Side 1 af 5 1) Beskriv og diskuter (med

Læs mere

Mental Sundhed en udfordring for folkeoplysningen!

Mental Sundhed en udfordring for folkeoplysningen! Mental Sundhed en udfordring for folkeoplysningen! Mental sundhed er langt fra er en selvfølge og desværre synes der at være en tendens til, at flere og flere danskere får vanskeligt ved selv at sikre

Læs mere

Hjertedepression - og andre somatiske depressioner. Jens Nørbæk Overlæge Liaisonpsykiatrisk Enhed PCK

Hjertedepression - og andre somatiske depressioner. Jens Nørbæk Overlæge Liaisonpsykiatrisk Enhed PCK Hjertedepression - og andre somatiske depressioner Jens Nørbæk Overlæge Liaisonpsykiatrisk Enhed PCK Liaison = Forbindelse Liaisonpsykiatrisk Enhed, Psykiatrisk Center København Tilsyn (ca. 1600/år) Somatoforme

Læs mere

angst og social fobi

angst og social fobi Danske Regioner 29-10-2012 Angst og social fobi voksne (DF41 og DF40) Samlet tidsforbrug: 15 timer Pakkeforløb for angst og social fobi DANSKE REGIONER 2012 / 1 Forord I psykiatrien har vi kunnet konstatere

Læs mere

Psykologen i psykiatrien

Psykologen i psykiatrien Psykologen i psykiatrien af Rose-Marie Mollerup, Psykolog ved Århus Universitetshospital Risskov Hvad vil det sige at arbejde som psykolog inden for psykiatrien? Psykologer har som faggruppe metodefrihed,

Læs mere

Det Europæiske Netværk for Posttraumatisk. Træning & Praksis. www.tentsproject.eu

Det Europæiske Netværk for Posttraumatisk. Træning & Praksis. www.tentsproject.eu Det Europæiske Netværk for Posttraumatisk Stress Træning & Praksis www.tentsproject.eu Vurdering, formulering og planlægning af behandling af psykologisk traumatiserede personer Læringsmål At beskrive

Læs mere

Anoreksiklinikken Psykiatrisk Center København, Rigshospitalet

Anoreksiklinikken Psykiatrisk Center København, Rigshospitalet Anoreksiklinikken Psykiatrisk Center København, Rigshospitalet Anoreksiklinikken Edel Sauntes alle 10, Opg. 62 2100 København Ø Psykiatrisk Center København Anoreksiklinikken Døgnbehandling: 10 sengepladser.

Læs mere

Forord. Du vil finde links til hjemmesider og artikler, hvor du finder flere oplysninger.

Forord. Du vil finde links til hjemmesider og artikler, hvor du finder flere oplysninger. 5 Forord Formålet med denne bog er at overbevise dig om, at der ofte er naturlige og medicinfri løsninger på tilstande som depression, nedtrykthed og modløshed. Jeg vil ikke forsøge at gøre mig klog på

Læs mere

Angstforeningen MEDICINSK BEHANDLING AF ANGST. Angstforeningen. Information til patienter og pårørende

Angstforeningen MEDICINSK BEHANDLING AF ANGST. Angstforeningen. Information til patienter og pårørende MEDICINSK BEHANDLING AF ANGST Udarbejdet af: Marie Särs Andersen, cand.interpret., rådgiver og informationsmedarbejder i Sygekassernes Helsefond Information til patienter og pårørende Udvikling af angst

Læs mere

Benzodiazepinerne spøger stadig

Benzodiazepinerne spøger stadig farma Benzodiazepinerne spøger stadig 6 pharma juni 2012 pharma juni 2012 7 > farma Farmaceut Birgit Signora Toft har netop udgivet en bog om benzodiazepiner, og hvis man tror, at der for længst er kommet

Læs mere

Screening i sikret regi. v/ Jan From Kristensen Cand.psych. Aut.

Screening i sikret regi. v/ Jan From Kristensen Cand.psych. Aut. Screening i sikret regi v/ Jan From Kristensen Cand.psych. Aut. Indhold Præsentation Projektet Proceduren Et udsnit af virkeligheden Præsentation Jan From Kristensen Psykolog Egely Projekt nr. 59 204 Screening

Læs mere

Det er sjovt at drikke Så hvad er problemet?

Det er sjovt at drikke Så hvad er problemet? Det er sjovt at drikke Så hvad er problemet? - Fysisk afhængighed - Psykisk afhængighed Rusmidler øger afgiften af DOPAMIN Neuroleptica bloker afgiften af DOPAMIN 40 til 60 % 30 til 50 % 50 til 70 % 50

Læs mere

UNGE OG DEPRESSION. Psyk info 6.9-2012 Ringkøbing. Klinisk psykolog

UNGE OG DEPRESSION. Psyk info 6.9-2012 Ringkøbing. Klinisk psykolog UNGE OG DEPRESSION Psyk info 6.9-2012 Ringkøbing Klinisk psykolog Krista Nielsen Straarup krisstra@rm.dk Ambulatorium for Mani og Depression Aarhus Universitetshospital Risskov Dagsorden Forekomst og forløb

Læs mere

Guide: Sådan tackler du stress

Guide: Sådan tackler du stress Guide: Sådan tackler du stress Et nyt dansk forskningsprojekt viser, at den bedste stressbehandling er at bevare kontakten til arbejdet Af Trine Steengaard, 16. oktober 2012 03 Arbejd dig ud af stress

Læs mere

Spiseforstyrrelser. Fysioterapeuter Forår 2011. Udarbejdet af Gitte Rohr. Red. Af AMJ

Spiseforstyrrelser. Fysioterapeuter Forår 2011. Udarbejdet af Gitte Rohr. Red. Af AMJ Spiseforstyrrelser Fysioterapeuter Forår 2011 Udarbejdet af Gitte Rohr. Red. Af AMJ Diagnoser Adfærdsændringer forbundet med fysiologiske forstyrrelser: Spiseforstyrrelser anorexi Bulimi Søvnforstyrrelser

Læs mere

Affektive lidelser. Fysioterapeuter Forår 2011. Udarbejdet af Gitte Rohr og AMJ

Affektive lidelser. Fysioterapeuter Forår 2011. Udarbejdet af Gitte Rohr og AMJ Affektive lidelser Fysioterapeuter Forår 2011 Udarbejdet af Gitte Rohr og AMJ Affektive lidelse l Kendetegnes af ændringer i stemningslejet sværhedsgraden forsænket eller forhøjet l Ikke bare almindelige

Læs mere

Det Europæiske Netværk for Posttraumatisk. Træning & Praksis. www.tentsproject.eu

Det Europæiske Netværk for Posttraumatisk. Træning & Praksis. www.tentsproject.eu Det Europæiske Netværk for Posttraumatisk Stress Træning & Praksis www.tentsproject.eu Post-traumatisk Stressforstyrrelse (PTSD): Diagnose Ask Elklit, Denmark 2 Kort oversigt over traumets historie Railway

Læs mere

Afhængig af alkohol? Mini-guide til behandlingen, der gør dig fri af afhængigheden

Afhængig af alkohol? Mini-guide til behandlingen, der gør dig fri af afhængigheden Afhængig af alkohol? Mini-guide til behandlingen, der gør dig fri af afhængigheden Er du klar til at sige farvel til et liv med alkohol og goddag til et bedre inden for de næste 4 måneder? Hvordan kommer

Læs mere

KOMPLEMENTÆRE STRATEGIER. Hvad tilbyder vi?

KOMPLEMENTÆRE STRATEGIER. Hvad tilbyder vi? Introduktion til redskabet I redskabet kan det enkelt tilbud (botilbud, bostøtte m.v. ) beskrive hvordan og hvorfor I arbejder med komplementære strategier. I kan beskrive hvilken hjælp og hvilke strategier,

Læs mere

Kampen for det gode liv

Kampen for det gode liv Titel Fagkombination Problemformulering Problemstillinger Kampen for det gode liv Bioteknologi A og psykologi C Danmark er i dag aktiv, sammen med andre vestlige lande, med udsendelsen af soldater til

Læs mere

Resume af forløbsprogram for depression

Resume af forløbsprogram for depression Resume af forløbsprogram for depression Forløbsprogram for depression indeholder en række anbefalinger. I det følgende beskrives centrale anbefalinger. Derefter opsummeres kommunernes ansvar- og opgaver.

Læs mere

LIVET SOM VOKSEN S E K S U E L L E O V E R G R E B I B A R N D O M M E N. Marianne Lau Psykoterapeutisk Center Stolpegård

LIVET SOM VOKSEN S E K S U E L L E O V E R G R E B I B A R N D O M M E N. Marianne Lau Psykoterapeutisk Center Stolpegård LIVET SOM VOKSEN S E K S U E L L E O V E R G R E B I B A R N D O M M E N Marianne Lau Psykoterapeutisk Center Stolpegård HVEM ER JEG? Speciallæge i psykiatri Forskningsansvarlig overlæge Ansat i Region

Læs mere

områder, som selvfølgelig er fremadrettet Virksomhedsplan 2014-2015

områder, som selvfølgelig er fremadrettet Virksomhedsplan 2014-2015 områder, som selvfølgelig er fremadrettet Virksomhedsplan 2014-2015 41 42 43 S Strategiarbejde Indsats navn Fysioterapi til personer med psykisk sygdom Hovedansvarlig Fysioterapeut Helen Andersen Strategitema

Læs mere

ALT OM TRÆTHED. www.almirall.com. Solutions with you in mind

ALT OM TRÆTHED. www.almirall.com. Solutions with you in mind ALT OM TRÆTHED www.almirall.com Solutions with you in mind HVAD ER DET? Træthed defineres som en følelse af mangel på fysisk og/eller psykisk energi, hyppigt oplevet som udmattelse eller træthed. Det er

Læs mere

ALT OM SMERTER. www.almirall.com. Solutions with you in mind

ALT OM SMERTER. www.almirall.com. Solutions with you in mind ALT OM SMERTER www.almirall.com Solutions with you in mind HVAD ER DET? Smerter er beskrevet som en ubehagelig sensorisk og følelsesmæssig oplevelse, der er forbundet med en skadelig stimulus. Smerter

Læs mere

Et samvær med mor og far kan også være omsorgssvigt!

Et samvær med mor og far kan også være omsorgssvigt! Anna Rosenbeck Candy Psych.Klinisk Psykolog Specialist i børnepsykologi og supervision. Gl. Hareskovvej 329 Hareskovby 3500 Værløse Tel +45 24600942 annarosenbeck@gmail.com www.psykologannarosenbeck.dk

Læs mere

Sundhed og sygdom hos mennesker med udviklingshæmning

Sundhed og sygdom hos mennesker med udviklingshæmning Sundhed og sygdom hos mennesker med udviklingshæmning EN TVÆRFAGLIG INDSATS - TIL GAVN FOR ALLE - KAN GODT BETALE SIG! Tidlig Opsporing af Kritisk Sygdom (TOKS) kan forebygge indlæggelser og stoppe skaden.

Læs mere

Funktionelle Lidelser

Funktionelle Lidelser Risskov 2011 Psykiater Lone Overby Fjorback lonefjor@rm.dk Psykiater Emma Rehfeld emmarehf@rm.dk Forskningsklinikken for Funktionelle Lidelser, Aarhus Universitetshospital www.funktionellelidelser.dk Funktionelle

Læs mere

Behandlingscenter. Et tilbud til stofmisbrugere. Social- og sundhedsservice - Specialområdet

Behandlingscenter. Et tilbud til stofmisbrugere. Social- og sundhedsservice - Specialområdet Køge Rådgivnings- og Behandlingscenter Et tilbud til stofmisbrugere Social- og sundhedsservice - Specialområdet Hvem er vi og hvad kan vi tilbyde KRB: Rådgivning og ambulant behandling på Egøjevej 34 2

Læs mere

periodisk depression

periodisk depression Danske Regioner 29-10-2012 Periodisk depression voksne (DF33) Samlet tidsforbrug: 18 timer Pakkeforløb for periodisk depression Forord I psykiatrien har vi kunnet konstatere en række store udfordringer

Læs mere

Den første psykose. Psykolog Marlene Buch Pedersen Afd. Sygeplejerske Hanne-Grethe Lyse

Den første psykose. Psykolog Marlene Buch Pedersen Afd. Sygeplejerske Hanne-Grethe Lyse Den første psykose Psykolog Marlene Buch Pedersen Afd. Sygeplejerske Hanne-Grethe Lyse Oversigt Den første psykose og vejen til behandling Relationer og Psykose Hvordan påvirker psykosen familien? Hvad

Læs mere

Hvad kan den psykologiske undersøgelse? Hvornår er det relevant at inddrage psykologen?

Hvad kan den psykologiske undersøgelse? Hvornår er det relevant at inddrage psykologen? Hvad kan den psykologiske undersøgelse? Hvornår er det relevant at inddrage psykologen? Faglig temadag d. 2. marts 2010 Ledende psykolog Joanna Wieclaw Psykolog Rikke Lerche Psykolog Finn Vestergård www.socialmedicin.rm.dk

Læs mere

Foreløbig redegørelse om medicinforbrug på Psykiatrisk Center Glostrup

Foreløbig redegørelse om medicinforbrug på Psykiatrisk Center Glostrup Koncern Plan og Udvikling Enhed for Hospitals- og Psykiatriplanlægning Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Til regionsrådet Opgang Blok B Telefon 48 20 50 00 Direkte 38 66 60 39 Web www.regionh.dk Journal nr.:

Læs mere

SKizofreNi viden og gode råd

SKizofreNi viden og gode råd Skizofreni viden og gode råd Hvad er skizofreni? Skizofreni er en alvorlig psykisk sygdom, som typisk bryder ud, mens man er ung. Men det er ikke automatisk en livstidsdom. Hver femte kommer sig af sygdommen

Læs mere

Skizofreni og psykose At miste grebet om virkeligheden

Skizofreni og psykose At miste grebet om virkeligheden Skizofreni og psykose At miste grebet om virkeligheden Odense Efterår 2011 Udarbejdet af cand. med. Huong Hoang Epidemiologi Myter og fordomme om skizofreni Hvad er psykose? Symptomer på skizofreni Case

Læs mere

Målrettet miljøterapi skaber sammenhæng for patienterne

Målrettet miljøterapi skaber sammenhæng for patienterne Linda Kronsted, ledende ergoterapeut, og Christian Petersen Bønding, sygeplejerske Blad nr. 2/2007 Målrettet miljøterapi skaber sammenhæng for patienterne Artiklen henvender sig til psykiatriske sygeplejersker.

Læs mere

Beroligende middel: Cannabis

Beroligende middel: Cannabis Beroligende middel: Cannabis Sammenfatning Nuværende hollandsk Cannabis Politik Hvad sker der af nyt inden for forebyggelse og behandling Generelle bemærkninger om legalisering Nyere brugere, daglige

Læs mere

Region Hovedstadens Psykiatri Psykoterapeutisk Center Stolpegård. Overvejelsesgruppe (AN) Ambulatorium for Spiseforstyrrelser

Region Hovedstadens Psykiatri Psykoterapeutisk Center Stolpegård. Overvejelsesgruppe (AN) Ambulatorium for Spiseforstyrrelser Region Hovedstadens Psykiatri Psykoterapeutisk Center Stolpegård Overvejelsesgruppe (AN) Ambulatorium for Spiseforstyrrelser Overvejelsesgruppe, intro En spiseforstyrrelse kan tilbyde både positive og

Læs mere

Aktivgruppe 4 i Center for Misbrugsbehandling og Pleje

Aktivgruppe 4 i Center for Misbrugsbehandling og Pleje Aktivgruppe 4 i Center for Misbrugsbehandling og Pleje Velkommen til Aktivgruppe 4 og til et 12 ugers behandlingsprogram. Dette hæfte vil være din manual, og på de følgende sider vil du blive introduceret

Læs mere

personlighedsforstyrrelser

personlighedsforstyrrelser Danske Regioner 29-10-2012 Personlighedsforstyrrelser voksne (DF60.3, DF60.6) Samlet tidsforbrug: 27 timer Pakkeforløb for personlighedsforstyrrelser Forord I psykiatrien har vi kunnet konstatere en række

Læs mere