Kastrup Nr. 1 Februar 2006

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kastrup Nr. 1 Februar 2006"

Transkript

1 Kastrup Nr. 1 Februar 2006 Tillidsfolk fra lufthavnens handlingselskaber klager over snekaos i lufthavnen. Se side 2 Nu er det også muligt for voksne, der allerede er ansat i lufthavne, at få en faglig uddannelse. Se side 4 Overblik over lønninger i 3F Kastrup. Se side 10 Fagligt Fælles Forbund for Kastrup og Omegn indkalder til ekstraordinær generalforsamling Tirsdag den 28. februar 2006 kl i salen, Saltværksvej 68 Dagsorden: 1. Valg af dirigent Se side Opstilling af formandskandidater Det går strålende på den snart 100 år gamle fabrik, Icopal, på Amager Landevej. 3F eren Anders Jørgensen stortrives i jobbet. Læs mere om virksomheden på midtersiderne.

2 Snekaos i lufthav Landingsbanerne blev ryddet, men på forpladserne var det umuligt at arbejde, er meldingen fra handlingselskaberne i lufthavnen efter snestormen i slutningen af december. Tillidsfolkene i lufthavnens tre handlingselskaber Servisair, SAS SGS og Novia er enige om, at CPH håndterede årets første snestorm i 2005 ualmindelig dårligt. Trods forvarsler om store mængder sne og trods lufthavnens løfter i medierne om at være parat, endte situationen i kaos. Tillidsmændene var i kontakt med hinanden under snestormen, og beretningerne om uacceptable tilstande, hvor folkene faldt på halen på isglatte pladser, er samstemmende. Det samme er meldinger om, at bagage ikke kunne lastes eller losses på grund af sæbeglatte forpladser. Jens Jacobsen fra Servisair fortæller, at handlingselskabernes tillidsfolk er enige om, at en klage til CPH er nødvendig. På et møde i afdelingens lufthavnsudvalg skal det afklares, hvordan man kan sikre sig, at kommende snestorme håndteres uden fare for de ansattes liv og lemmer. Pladser måtte lukkes Kell Bidstrup, tillidsmand i SAS SGS, var netop kommet hjem fra job og havde slængt sig i sofaen, da snestormen tog fat for alvor. Han blev rin- Kritisabel planlægning i forbindelse med snerydningen i Kastrup Lufthavn På baggrund af mange henvendelser i forbindelse med snestormen den 28. og 29. december 2005 har 3F Kastrups miljøudvalg besluttet at sende følgende skrivelse til CPH. 3F Kastrups miljøudvalg er uforstående over for de mange meldinger om fald og nærved ulykker i forbindelse med den seneste snestorm. Meget tyder på, at ledelsen i CPH prioriterer det forretningsmæssige på bekostning af sikkerheden for de ansatte i lufthavnen. Det er miljøudvalgets opfattelse, at den egentlige årsag til de kaotiske forhold, der herskede i lufthavnen mellem jul og nytår, var mangelfuldt samarbejde og elendig planlægning. At snestormen var undervejs, var der ikke mange danskere, der var i tvivl om, heller ikke at mængden var af en sådan størrelse, at det ville medføre trafikale problemer. Men at det ikke er muligt at koordinere et samarbejde om snerydningen blandt de implicerede firmaer i lufthavnen, kommer formentlig bag på lige så mange. Ingen er i tvivl om den indsats medarbejderne i CPH yder med snerydningen, der er kun roser fra deres kollegaer lufthavnen rundt. Helt så positiv er tonen ikke, når det gælder ledelsen samme sted, der har det overordnede ansvar for tilrettelæggelsen af arbejdet og kommunikationen med brugerne. Det er som bekendt ledelsens ansvar at arbejdets udførelse er sikkerhedsmæssigt forsvarligt. Den forpligtigelse gælder også i snevejr. Det betyder i al sin enkelhed, at ledelsen skal prioritere de områder, hvor medarbejderne færdes højest. Sådan gik det bare ikke. I en artikel i Ekstra Bladet fra den 14. januar 2006, kan man bl.a. læse følgende udtalelse fra underdirektør Mogens Kornbo fra CPH: Det er selvfølgelig et spørgsmål om prioritering, og vi prioriterede altså landingsbanerne højest! En prioritering, der klart tilsidesætter medarbejdernes sikkerhed. Mere tydeligt kan det ikke siges. Miljøudvalget skal hermed opfordre til, at CPH snarest tager initiativ til at indkalde repræsentanter fra de respektive firmaer i lufthavnen og i samarbejde med disse udforme en procedure, der i fremtiden vil hindre en gentagelse. Sikkerhedsrepræsentanterne er en naturlig del af et sådant samarbejde. Et eksempel kunne være et beredskab med handlingselskaberne, hvor der kunne aftales et varsel for fjernelse af grej fra standpladserne, så dette ikke forhindrede rydningskøretøjernes færdsel på pladsen. Eventuelt kunne CPH anvise standpladser, der som følge af vejret ikke ville blive brugt, og handlingselskaberne kunne så benytte dem til hensættelse af grej m.m. Miljøudvalget ser frem til en tilbagemelding på ovenstående og er naturligvis til disposition for et samarbejde til fælles bedste. p.u.v. Lars Brogaard

3 L e d e r... Kære borgerlige politikere Må jeg tillade mig et simpelt spørgsmål: Hvad kom først et dårligt arbejdsmiljø eller efterlønnen? nen get op og orienteret om situationen og tog straks på job igen. Folkene gled som i sæbe - Vejret var virkelig barsk, husker han. Jeg havde svært ved at få bilen gennem snedriverne, men det syn, der mødte mig i lufthavnen, var værre, end man kunne forestille sig. Et sandt snekaos. Landingsbanerne var ryddet, men det var forpladserne absolut ikke. Nogle steder var det så slemt, at folkene gled rundt som i sæbe. De var dybt frustrerede over ikke at kunne udføre deres job, og jeg besluttede i samråd med vores chef på pladsen, som var helt enig at lukke nogle af pladserne. Snenatten havde sin pris båd menneskeligt og økonomisk. Mange af kollegerne Foto fra CPH s fotogalleri faldt og mindst tre af dem så uheldigt, at det gav efterfølgende sygedage. Seks fly måtte lette, uden at bagagen kunne bringes ombord, og andre fly lettede, uden at bagagen var losset. - Det har kostet handlingselskaberne et tocifret millionbeløb, siger Kell Bidstrup. Det er dybt beklageligt. Men det værste er, at man har sat folks liv og helbred på spil. Derfor ønsker tillidsfolkene i de tre handlingselskaber, at der i samråd med CPH udarbejdes en beredskabsplan, så samme kaos undgås i kommende snestorme. Det er ikke alene i 3F Kastrup, at vi oplever, at et stigende antal medlemmer må holde op med at arbejde i utide, lade sig spise af med offentlig forsørgelse og leve en tilværelse uden for arbejdsmarkedet med stærkt reduceret livskvalitet. Dårligt arbejdsmiljø med nedslidning og udstødning fra jobbet til følge er blevet en landeplage danskere lever i dag af overførselsindkomster. De af dem er presset ud af arbejdsmarkedet på grund af helbredsmæssige forhold. Disse danskere modtager førtidspension, sygedagpenge, revalidering, ledighedsydelse eller er på fleksjob eller skånejob, fordi deres helbred er ødelagt. Dette gælder også en stor del af dem, der modtager kontanthjælp, og en del af dem, der er på efterløn. Der er tale om mennesker, som gerne ville arbejde, hvis de ellers var i stand til det. Velfærdskommissionen præsenterede for kort tid siden en række forslag til, hvordan vi kan få dækket den formodede fremtidige mangel på arbejdskraft. Forslagene handler primært om integration og motivation. Der er ingen forslag til, hvordan vi stopper den stadigt stigende udstødning på grund af dårligt arbejdsmiljø. Det er dybt bekymrende, for hvis vi fortsætter med at udstøde arbejdskraften på samme måde, som vi har gjort de sidste 20 år, så sender vi endnu flere i den erhvervsaktive alder på offentlig forsørgelse. I 3F Kastrup ser vi hvert år medlemmer forlade arbejdsmarkedet i utide på grund af nedslidning eller efter arbejdsulykker. Der er tale om personlige tragedier, som ofte også Claus Lindegaard indebærer økonomisk og familiemæssig ruin. For den enkelte er det Formand for 3F Kastrup en katastrofe, og samfundsmæssigt er det uetisk og økonomisk uforsvarligt. Alene i 2005 har 3F Kastrup inddrevet kr. til medlemmer, der blevet skadet på deres arbejdsplads. Det tocifrede millionbeløb er penge, som de arbejdsskadede medlemmer har krav på, men som afdelingen har måttet hjælpe dem med at kæmpe for at få udbetalt. Mange af vore medlemmer vælger at gå på efterløn, når de er 60 år, fordi de er for nedslidte til at kunne udfylde et fuldtidsjob med hårdt fysisk slid og stigende tidspres. For mange er der slet ikke tale om et reelt valg. Som arbejdsmarkedet er i dag med nedskæringer og stramninger, er der ikke plads til dem. Nu truer man så med at tage efterlønnen fra dem, fordi der måske på et eller andet tidspunkt bliver mangel på arbejdskraft. Jeg tvivler stærkt på, at trusler om økonomisk straf kan helbrede en nedslidt ryg eller for den sags skyld få en blind til at se. Indtil arbejdsmiljøet på de danske arbejdspladser indfrier arbejdsmiljølovens intentioner om et sundt og sikkert arbejdsmiljø for alle, som hindrer fysisk og psykisk nedslidning, så skal vi bevare efterlønnen. I modsat fald vil stigningen i de øvrige overførselsindkomster blive langt mere markant, end den har været de sidste ti år. De sidste 10 år har arbejdsmiljøet ødelagt flere Personer, der modtager offentlige ydelser på grund af dårligt helbred: Sygedagpenge Revalidering Førtidspension Fleksjob Skånejob Ledighedsydelse I alt Kilde: CASA Foto fra CPH s fotogalleri 3

4 Et gennembrud for de ansatte i lufthavnen Nu er det muligt for alle ansatte i lufthavnen at få en faglig uddannelse. Meritvejen de erfarnes vej til svendebrev er titlen på en ny pjece om, hvordan ansatte i lufthavnen kan få en uddannelse til faglært lufthavnsoperatør. 3F Kastrups næstformand Henrik Bay-Clausen betegner den nye uddannelsesmulighed som lidt af et gennembrud for de ansatte i landets Kort om uddannelsen Uddannelsen varer mellem 4 og 12 måneder. Den veksler mellem praktik i virksomheden og teori på skolebænken. Du beholder dit normale arbejde under uddannelsen, men skal måske i praktik på en anden arbejdsplads i lufthavnen en kortere periode. Du får løn, som du plejer, når du er i praktik. Under skoleopholdet får du en løn, som på forhånd er fastsat efter lokal aftale. Uddannelsen afsluttes med et skoleophold på 3½ uge, hvor du lærer den afsluttende teori og går til svendeprøve. lufthavne. Og han påpeger, at der også er tale om et godt instrument, hvis man i en periode har overtallighed på arbejdspladsen. Med andre ord en god mulighed for at få uddannelse i stedet for fyreseddel. Den faglige uddannelse af ansatte i lufthavne har været længe undervejs, og 3F Kastrup har i flere år arbejdet for at få uddannelsen igennem. Nu er den endelig en realitet. Den indebærer, at erfarne lufthavnsarbejdere kan blive faglærte uden at skulle starte forfra. Det, man allerede kan, bliver godskrevet og forkorter dermed uddannelsestiden. Krav til de ansatte For at gå meritvejen skal man opfylde visse krav. Man skal: l Være fyldt 25 år l Have arbejdet mindst 4 år i transportbranchen og gerne mere l Beherske mange forskellige færdigheder inden for transport l Tage et kursus på 1 til 3 dage skolen finder ud af kursets varighed. Kurset er gratis og tabt løn godtgøres svarende til understøttelsen. Kurset kaldes et IKAeller IKV-kursus (Individuel kompetenceafklaring eller Individuel kompetencevurdering) l Indgå en uddannelsesaftale i form af en lærekontrakt. Uddannelsesaftalen skal vare mellem 4 og 12 måneder (inklusiv den praktiktid hvor man er i egen virksomhed) og skal indgås med en virksomhed, der er godkendt af Transporterhvervets Uddannelsesråd, TUR. Mulighed for merit Følgende kan forkorte uddannelsestiden: l Kørekort og certifikater l Relevante kursus, fx hos AMU l Anden faglig uddannelse med relevant indhold, fx udlært mekaniker l Relevant arbejdserfaring som fx kan være opnået ved sidemandsoplæring l Relevante kvalifikationer - Selskaberne i lufthavnen slås om kunderne, og medarbejderne fyres og flyttes rundt. Det kan den nye uddannelse ikke i sig selv ændre på. Men den kan sikre, at medarbejderne er bedre rustet til at fastholde et job under de omskiftelige forhold, der er en realitet i branchen, siger Henrik Bay-Clausen. opnået i fritidslivet, ved foreningsarbejde eller fagligt arbejde Det lærer man Der er to uddannelsesretninger i lufthavnen: l Bagage og Cargo l Service Som faglært i specialet Bagage og Cargo kan man transportere og håndtere gods og bagage til og fra fly, laste og losse samt udføre andre funktioner i forbindelse med flyets klargøring og afgang og ankomst. Som faglært i specialet Service kan man varetage vintertjeneste og vedligeholde flypladser samt udføre andre driftopgaver i lufthavnen. Det er fælles for specialerne, at man kan udføre almindeligt transportarbejde, har viden om miljø, sprog og internationale luftfartsforhold, udfører arbejdet under hensyntagen til miljø, arbejdsmiljø, sikkerhedsbestemmelser og kører energi- og miljørigtigt. Begge specialer giver kørekort til lastbil (kategori C) samt certifikat til gaffeltruck. Få hjælp til at få ret Advokathjælp/Retshjælp Uddannelse for alle - Principielt kan alle, der arbejder i lufthavnen, gå i gang med uddannelsen, men det kan kræve, at man i kortere tid udstationeres i en anden arbejdsplads fx SAS ere i CPH eller omvendt, siger Henrik Bay-Clausen, som opfordrer til, at man tager muligheden op på arbejdspladsen og får nogle medarbejdere i gang med uddannelsen. - Det er et enestående tilbud, som er finansieret af det offentlige. Men det er ikke nogen leg, fastslår Henrik Bay- Clausen. Uddannelsen afsluttes med en svendeprøve, og der stilles samme krav som til de unge lærlinge. - Kan man gennemføre, hvis man ikke er bogligt orienteret? - Der er hjælp at hente på den tekniske skole under selve uddannelsen, siger Henrik Bay-Clausen og tilføjer: I anden anledning er vi i gang med et projekt, hvor 2x20 mand kan komme på kursus i 20 uger. Kurset omfatter dansk, engelsk, edb og faglig teknisk viden. Det kan opruste ansatte til at gå i gang med merituddannelsen. Desuden er det også muligt at få hjælp på anden vis, fx via Forberedende Voksen Uddannelse (FVU). Afdelingen kan hjælpe med at finde det rette tilbud. Sådan kommer du i gang Hvis du er ansat i Københavns Lufthavn og vil have en faglig uddannelse skal du henvende dig til 3F Kastrup eller på TEC, som kan henvise dig til et kortvarigt afklarende kursus: IKA eller IKV. Her afklares din merit og udarbejdes en tidsplan over dit uddannelsesforløb. Folk i andre landsdele skal henvende sig til den lokale tekniske skole eller AMU-center. Vi har en aftale med en lokal advokat, der kan hjælpe med medlemmernes private sager (undtaget er straffesager). Advokaten har mødetid i afdelingen hver torsdag efter aftale. Tidsbestilling er nødvendig. Henvend dig i afdelingen. Den første konsultation betaler 3F, resten må du selv betale. 4

5 Alle afdelingens medlemmer er velkomne i 3F Kastrups Net Café Aftenåbent: Hver onsdag fra kl. 16 til 20 Indgang fra Vintergækvej Net Cafeen kan også benyttes på hverdage i afdelingens åbningstider henvendelse i Fronten Det er gratis og der er fri adgang til internet Introduktionskursus for fagligt interesserede Næste intro-kursus holdes som lokalt dagkursus hos 3F Kastrup i dagene: Onsdag, torsdag og fredag den marts 2006 Intro-kurset er for alle medlemmer fra alle brancher, der gerne vil vide mere om det faglige arbejde, om overenskomsterne, om miljøarbejdet og om fagbevægelsen i det hele taget. Ordblindeundervisning Vil du gerne blive bedre til at læse, stave og skrive dansk, så er der mulighed for undervisning hos 3F Kastrup på Saltværksvej. Ring til os på tlf og få en aftale med en ordblindeunderviser. Undervisningen er gratis, og vi har hold både dag og aften. Der bliver lagt vægt på, hvad der sker lokalt i 3F Kastrup, hvad man får for kontingentet, og hvem der arbejder i huset. Der kommer også indspark fra hovedforbundet. Kurset er også en god idé for nyvalgte tillidsfolk, klubbestyrelsesmedlemmer og sikkerhedsrepræsentanter. Tilmelding til Lilian (på de gule blanketter). Vi dækker løntab, og der er fuld forplejning. Har du spørgsmål, så ring til Lilian (tlf ) eller Henrik (tlf ). Undervisningen er normalt 3 timer pr. uge, men der kan også være mulighed for at gå i arbejdstiden 2 gange 3 timer med løn, men så skal følgende være opfyldt : l Du er mellem 25 og 60 år l Du har haft dit nuværende job i mindst 6 måneder l Du er kortuddannet l Støtten gives i højst 80 uger l Din arbejdsgiver giver sin tilladelse Ny underviser Jeg hedder Tine Hjorth Binzer, og jeg er den nye ordblindeunderviser i 3F på Saltværksvej hver torsdag kl. 16. Jeg kan hjælpe dig med at blive bedre til at læse og skrive, og på kurset ser vi på, hvilke særlige krav du har i forbindelse med dit arbejde. I undervisningen kan du benytte både bøger og pc. På gensyn! Fortæl også meget gerne din kolleger og venner om dette gode tilbud, de er nemlig også velkomne. Lommebog 2006 Har du ikke allerede fået en lommebog, så kontakt din tillidsmand. Medlemmer, der ikke har tillidsmand, kan hente en lommebog i afdelingen. 5

6 Af-isning i lufthavnen. Foto fra CPH. Udvidet pligt til at indberette flyfejl Nu skal også medarbejdere, der arbejder med handling, indberette fejl, mangler og driftsforstyrrelser til Statens Luftfartsvæsen. EU har vedtaget et direktiv, der har betydning for stor set alle, der arbejder i lufthavnen. Med direktivet er pligten til at indberette forhold, der kan have betydning for flysikkerheden, udvidet. RBF klar til fusion Hovedbestyrelsen i Restaurationsbranchens Forbund (RBF) har taget endnu et skridt i den planlagte fusion med 3F og indkaldt til kongres i Odense den 15. februar. Efter kongressen starter urafstemningen i RBF, som skal være afsluttet 15. marts. Sammenlægningsdatoen er derefter 1. juli Formålet med den udvidede indberetningspligt er at højne flysikkerheden. Statens Luftfartsvæsen, SLV, beretter, at antallet af havarier og dræbte ved ulykker i kommerciel flyvning med større fly er faldet gennem mange år var det bedste år nogensinde. Men udviklingen har nået et niveau, hvor det er svært at komme længere uden at udnytte den mængde informationer, der kan uddrages af de mindre driftsforstyrrelser. Danmark har haft et fortroligt, obligatorisk og straffrit indberetningssystem inden for dansk luftfart siden Det har hidtil omfattet piloter og flyveledere, men nu er også Ground Handlingpersonale og luftfartsteknikere omfattet af den lovlige indberetningspligt. SLV har udgivet en pjece om den obligatoriske indbe- retning. Den beskriver bl.a., hvem der er omfattet af indberetningspligt i Ground Handling. Det gælder bl.a. dem, der arbejder med: l Brændstofpåfyldning l Klargøring l Udarbejdelse af loadsheet l Lastning l Af-isning l Bugsering af fly SLV gør også kortfattet rede for, hvad der skal indberettes: l Spild af brændstof l Påfyldning af forurenet, forkert mængde eller type af brændstof l Ukorrekt eller utilstrækkelig lastning eller stuvning af passagerer, bagage eller fragt l Befragtning eller forsøg på befragtning af farligt gods l Manglende, forkert eller utilstrækkelig af-isning eller beskyttelse l Skader på fly forårsaget af fx landgangstrapper, lasteudstyr, køretøjer eller lignende På kan man finde en komplet liste over begivenheder, der skal indberettes. SLV understreger, at det er lovpligtigt at indberette de flysikkerhedsmæssige begivenheder. Men indberetning er fortrolig, og man risikerer ikke straf for det, man selv har indberettet. Men det er strafbart, at undlade at indberette flysikkerhedsmæssige begivenheder, og man risikerer at få en bøde, hvis det bliver opdaget. Kendt ansigt som faglig sekretær i Kastrup Hvis den planlagte fusion bliver en realitet,vil den tidligere RBF tillidsmand på LSG Sky Chefs, Frank vid Stein, starte hos 3F Kastrup som ny faglig sekretær. Kokke og smørrebrødsjomfruer på de to flykøkkener skal nemlig fremover være medlemmer og serviceres her fra afdelingen. Frank er nu faglig sekretær i RBF og bl.a. medlem af centralledelsen i CO-Industri. Fusionen kan følges på hjemmesiden Meld dig som gæstelærer Hvordan er forholdene på din arbejdsplads? Hvorfor er du medlem af 3F? Hvordan er det danske arbejdsmarked skruet sammen? Har du lyst til at fortælle elever på kommunens skoler om dit job og din fagforening, så meld dig som gæstelærer. Vi sørger for uddannelse, du får undervisningsmaterialer i afdelingen og kommer med ud som føl, før du selv skal stå for undervisningen. Er du interesseret, vil du høre mere, så ring til Lilian, tlf

7 Rampegruppen på fabriksbesøg Tillidsfolk og sikkerhedsrepræsentanter fra SAS Ground Service, Novia og Servisair og repræsentanter fra 3F Kastrup besøgte Powerstow og Vestergaard Company. Powerstow har sammen med Novia udviklet et flexbånd, der aflaster portørernes arbejde inde i flyene. Og Vestergaard Company har i mange år produceret af-isningsvogne og vand- og toiletvogne til brug i lufthavnene. Prototype på Powerstowbånd monteret på loader. Båndet kan skydes ind gennem lastelugen og følge med portøren, mens han laster eller losser kufferter. Ny af-isningsvogn klar til SAS i Arlanda. Losse-lastehovedet på Powerstow inspiceres og diskuteres. Direktør Stefan Vestergaard fortæller om en ny af-iser. Michael Friis fra Novia inspicerer af-iser med åben kurv til Montreal Lufthavn. Arbejdsmiljøet kan ikke have høj prioritet, når man bestiller en åben kurv til brug om vinteren i Canada. 7

8 Liv i de gamle I løbet af kun halvandet år er det lykkedes Icopal på Amager at få en helt ny produktion stablet på benene og efterkomme en stærkt stigende efterspørgsel. Tillidsrepræsentant Zulfiqar Ahmed betegner arbejdspladsen som velfungerende og glæder sig over, at det også gælder kantinen, hvor medarbejderne kan købe et varmt måltid mad eller smørrebrød til en rimelig pris. Det går rigtig godt i Icopal på Amager og på verdensplan. Virksomheden, som blev grundlagt i 1876, er en dansk koncern med en omsætning på over 5 milliarder kroner og mere end medarbejdere fordelt på 27 produktionssteder og med mere end 70 kontorer i Europa, Nordamerika og Asien. Fabrikken på Amager, der snart er 100 år gammel, blev grundlagt på Amager Landevej i 1912 under navnet Jens Villadsens Fabrikker A/S. Det er en virksomhed, hvor mange 3F ere har trådt deres faglige barnesko som tillidsrepræsentanter for siden at præge 3F Kastrup som bestyrelsesmedlem eller faglig ansat. 3F ernes faglige klub blev grundlagt i 1924 og er dermed den ældste eksisterende klub i 3F Kastrup. I dag er det Zulfiqar Ahmed, der er tillidsmand for de p.t. 15 3F ere i virksomheden, og det hverv har han haft i cirka 8 år. Han og kollegerne betegner arbejdspladsen som behagelig med ordnede forhold, god løn og en åben tone mellem ansatte og ledelse. Lukning af produktioner I de godt 12 år Zulfiqar Ahmed har været ansat på Icopal Smed Benny Worm har været med til at indkøre den nye produktion af Fastlock de tre er smede og resten 3F ere. Det har været hårdt med 3 holdskift syv dag nede på femdages uge og kan igen begynde at trække vejret. er der sket store ændringer, og ind imellem har forholdene været noget turbulente med lukning af produktioner og etablering af helt nye. Produktionen af tagpap, som var virksomhedens hovedprodukt fra starten, blev lukket i Og selv om Icopal betegner sig som den største producent på tagpapmarkedet, er der reelt ikke tale om tagpap længere. Nu producerer fabrikken på Amager forskellige laminerede produkter til undertage, dampspærrer, gulvunderlag mv., primært baseret på plast, og for halvanden år siden blev en helt ny produktion sat i gang i en nyrenoveret, gammel fabrikshal. Det var fabrikschef Jens Hestbech, der forestod flytningen af produktionen af plast til carporte og udestuer, produktet Fastlock, fra Aalborg til Amager. En opgave som kollegerne i Aalborg forudsagde, ville give ham kamp til stregen. At nedlægge en produktion, kørt af fredelige nordjyder, og genopføre den med en stab af stridbare københavnere, var et voveligt foretagende. Københavnerne er nemme - Men det er gået forbløffende godt, siger Jens Hestbech. Det kræver lang erfaring at køre en produktion som Fastlock. Jeg er meget imponeret over, at det er lykkedes at flytte produktionen og få den til at køre med nye medarbejdere fra nærområdet. Det har også overrasket Jens Hestbech, der selv er Vendelbo, at det er så nemt at komme i dialog og samarbejde med københavnerne. - På grund af stormen for et år siden har efterspørgslen på Fastlock været 50 procent større end forventet. Det har betydet, at vi har arbejdet kontinuerligt på 7 dages ugebasis i næsten et år for at efterkomme behovet. Trods uerfarent mandskab er det lykkedes at øge produktionen med 50 procent, og det har kun været muligt på grund af en fantastisk indsats fra medarbejderne. Det travle lager Fabrikken på Amager beskæftiger gennemsnitligt over året Anders Jørgensen, 3F, overvåger maskinen, der laver laminater til undertage mv. Han har været ansat på Icopal i tre år og er meget glad for arbejdspladsen, ikke mindst forbi man arbejder i selvstyrende grupper og roterer mellem de forskellige arbejdsopgaver. Fabrikschef Jens Hestbech er imponeret over, at utrænet mandskab i løbet af kort tid kunne køre produktionen af Fastlock, der blev flyttet fra Aalborg. 8

9 fabrikshaller ca. 35 medarbejdere, hvoraf de er 3F ere, afhængig af sæsonen F ere er beskæftiget på lageret, som er en meget travl arbejdsplads, hvorfra vi sender tagmaterialer af forskellig art både egne produkter og indkøbte til hele Danmark og store dele af Europa, fortæller Zulfiqar Ahmed og fremhæver det tætte samarbejde blandt kollegerne. - Vi har det utrolig godt indbyrdes, og det hænger formentlig sammen med, at vi får en god behandling. Der er aldrig problemer med arbejdstøj og sikkerhedskrav. Og det er sjældent, at vi skal sætte hårdt mod hårdt for at få vores krav igennem. Betalt frokost Det var dog tilfældet ved lokalforhandlingerne sidste år. Virksomheden er absolut velkonsolideret. Produktionen på Amager går strygende. Fabrikken i Aalborg, som egentlig var planlagt lukket, kører nu med en indbringende produktion af PVC tagrender. Folkene på Amager havde ydet en stor indsats, og så følte man, at tiden var inde til at stille lidt ekstra krav. - Vi fik forhandlet os frem til 19 minutters betalt frokost, fortæller tillidsmanden., som forestås af ni operatører, hvoraf e om ugen i otte måneder, men nu er vi Zulfiqar Ahmed sammen med Benny Nielsen, 3F er og sikkerhedsrepræsentant. Han betegner hvervet som problemfrit. Små problemer løses straks. Større tager vi op på sikkerhedsmøder, og virksomheden er altid villig til at finde løsninger hen ad vejen. Missioner og politikker Med en ny ledelse, som tiltrådte for cirka 4 måneder siden, er der også nye toner i Icopal. Virksomheden har fået beskrevet sin mission og sine værdier, og der er indført politikker på en lang række områder. Fra 1. januar 2006 er der indført rygepolitik. Der må ikke ryges på kontorer, og i lager og fabrikshaller kun i bestemte områder. Firmaet tilbyder rygestopkurser til medarbejdere, der har lyst til det, og i øvrigt er der også, i tråd med virksomhedens alkoholpolitik, tilbud om firmabetalt afvænning, hvis det skulle blive aktuelt. Desuden har virksomheden en seniorpolitik, som indebærer, at medarbejdere over en vis alder kan gå på nedsat tid. Det har nogle medarbejdere benyttet sig af, for i virksomheden med rødder tilbage til 1912 har flere været ansat i mere end 40 år. - Det er en god arbejdsplads, hvor vejene mellem folkene på gulvet og den daglige ledelse er korte, siger Zulfiqar Ahmed. Men selv om det er gået fantastisk godt med at få den nye produktion af Fastlock indkørt, har der været en vis udskiftning af medarbejdere i den nye afdeling. Villads Alberg, 61 år, er smed og har været ansat i virksomheden i 38 år. Han er nu på nedsat tid med minimum 3 dage om ugen, og det passer ham fint med en glidende overgang fra fuldtid til pension. Lageret er den funktion, der beskæftiger flest 3F ere. Kenny Olsen er i fuld gang med at pakke plasticruller. Han smelter emballagen med en brænder, så den slutter tæt. 9

10 faglig-nyt Lønforhøjelse 1. marts På mange arbejdspladser er der lavet flerårige lønaftaler med regulering 1. marts På andre arbejdspladser er forhandlingerne i gang eller ved at starte. SAS Klubberne Alle SAS klubberne har en lønaftale, der siger, at lønnen skal reguleres med 3,5% pr. 1. marts Det betyder en stigning i månedslønnen fra 759 kr. til cirka 840 kr. afhængig af hvilket område man arbejder i. Dette gælder SAS Cargo, SAS Component, SAS Fly STS, SGS Ekspeditionsarbejderne og SGS Flyarbejderne. Slutlønnen i SAS Cargo bliver for eksempel kr. pr. måned før skifteholdstillæg. Antal 3F Kastrup medlemmer: Servisair Hos Servisair stiger lønnen med 250 kr. pr. måned på de første løntrin og 200 kr. på de sidste 2 løntrin. Slutlønnen er nu kr. pr. måned + et fast skifteholdstillæg på kr. Antal 3F Kastrup medlemmer: 150. Sterling (tidligere Maersk) De tilbageværende flyarbejdere fra Maersk, der blev overtaget af Sterling, får en lønforhøjelse på mellem kr. og kr. pr. måned. Slutlønnen er nu kr. plus tillæg mellem kr. og kr. pr. måned. Antal 3F Kastrup medlemmer: 16. Danish Air Transport Her stiger lønnen med 609 kr. om måneden. Slutlønnen er nu kr. plus fast skifteholdstillæg på kr. pr. måned. Antal 3F Kastrup medlemmer: 3. Nordic Aero Hos Nordic Aero, hvor flyarbejdere er beskæftiget med af-isning, flyvask, cleaning m.m. stiger lønnen med 380 kr. pr. måned. Slutlønnen er nu kr. pr. måned. Antal 3F Kastrup medlemmer: 45. Sodexho Cleaning Hos Sodexho flycleaningfirmaet, der bl.a. gør rent for Sterling, er lønstigningen 259 kr. og 354 kr. pr. måned. Slutlønnen er nu kr. pr. måned. Antal 3F-medlemmer: 28. Europark Handlingservice Hos firmaet, der står for bagagevognene i Københavns Lufthavn, stiger lønnen efter 12 mdr. med 448 kr. om måneden. Håndteringen af bagagevogne er i licitation, og bl.a. har lufthavnen selv budt på arbejdet. Slutlønnen er nu kr. pr. måned plus et fast skifteholdstillæg på kr. Antal 3F Kastrup medlemmer: 36. LSG Sky Chefs For cateringarbejderne i det største flykøkken i lufthavnen stiger lønnen med mellem 310 kr. og 348 kr., og samtidig er der nu betalt frokost til alle. Slutlønnen er nu kr. pr. måned. Antal 3F Kastrup medlemmer: 700. Inflight Media For de medarbejdere, der arbejder med distribution af aviser og tidsskrifter til flyene, stiger lønnen med mellem 427 kr. og 467 kr. pr. måned. Slutlønnen er nu kr. pr. måned. Antal 3F Kastrup medlemmer: 14. Nuance For lagerarbejderne i Blue Boys klubben, der har været igennem et turbulent år, stiger lønnen med 567 kr. pr. måned. Slutlønnen er nu kr. pr. måned. Antal 3F Kastrup medlemmer: 28. MMM Trading Hos MMM Trading, der leverer toldfri varer til LSG Sky Chefs, stiger lønnen med fra 561 kr. til 681 kr. pr. måned. Firmaets fremtid er meget afhængig af kontrakten med LSG Sky Chefs. Hvis Sterling kontrakten samles hos Gate Gourmet er firmaet i store problemer. Slutlønnen er nu kr. pr. måned. Antal 3F Kastrup medlemmer: 15. Københavns Lufthavne Alle løntrin stiger med 513 kr. pr måned i 3F-klubberne: Brand & Redning, Markservice, Bus&Marshal og Rengøring. Slutlønnen er nu for Rengøringen kr. pr. måned, Marktjenesten og Bus&Marshal kr. pr. måned og Brand og Redning kr. pr. måned. Antal 3F Kastrup medlemmer: cirka 300. Renholdningselskabet af 1898 Lønnen steg 1. januar 2006 med 369 kr., og den stiger igen den 1. oktober med 212 kr. Slutlønnen er nu kr. pr. måned for dagrenovation. Antal 3F Kastrup medlemmer: 381. Renoflex Renovationsarbejderne hos Renoflex følger ATLoverenskomsten, de stiger mellem 521 kr. og 561 kr. pr. måned, afhængig af anciennitet. Slutlønnen er nu kr. pr. måned. Antal 3F Kastrup medlemmer: 103. Michael Mühring Renovationsarbejderne hos Mühring følger ATLoverenskomsten, de stiger mellem 521 kr. og 561 kr. pr. måned, afhængig af anciennitet. Slutlønnen er nu kr. pr. måned. Zoologisk have Renovationsarbejderne i Zoologisk have stiger med 425 kr. pr. måned til en slutløn på kr. Antal 3F Kastrup medlemmer: 20. Grønttorvet Lønnen for renovationsarbejdere på Grønttorvet stiger 1. januar 2006 med 300 kr. pr. måned og pr. 1. oktober med 265 kr. pr. måned. Slutlønnen er nu kr. pr. måned. Antal 3F Kastrup medlemmer: 3. Haugsted Aircargo Her stiger lønnen med 477 kr. pr. måned på alle trin. Slutlønnen er nu kr. pr. måned. Antal 3F Kastrup medlemmer: 15. Mahé Lønnen er aftalt til at stige med 561 kr. pr. måned på alle trin. Slutlønnen er nu kr. pr måned. Antal 3F Kastrup medlemmer: 22.. Leman Luftfragt. Her stiger begyndelseslønnen med 500 kr. pr. måned, derudover er der lokal lønforhandling. Transair Lønnen stiger med 641 kr. pr. måned 4 kr. i timen på alle trin. Slutlønnen efter et år er nu kr. pr. måned. TNT Freight Management Hos TNT, det tidligere Wilson, stiger lønnen med 673 kr. pr. måned Slutlønnen er nu kr. pr. måned. Antal 3F Kastrup medlemmer: 19. Strålfors Information Logistics Her stiger minimallønnen med 440 kr., derudover er der lokale lønforhandlinger til april. Startlønnen er nu kr. pr. måned. Antal 3F Kastrup medlemmer: 37. Lokale lønforhandlinger Udover de allerede aftalte lønstigninger er der gang i lokale lønforhandlinger hos bl.a. : Cimber Air, Gate Gourmet, Copenhagen Component Service, Icopal, Gerhardt, Leman, Orthana, Strålfors, Nordic Aviation Products og Novia. Og afdelingen forhandler fornyelse af overenskomst med DHL Aviation, FedEx, Theobrands, DHL Air & Sea og Pil Pak. Stigninger i landsoverenskomsterne Hvis du arbejder direkte under en landsoverenskomst, så henvend dig i afdelingen. Her kan du få oplyst, hvad din løn skal stige med. Tillæg stiger 1. marts. Skifteholdstillæggene i Industriens Overenskomst, BYG-overenskomsten og HTS-overenskomsten stiger med 90 øre i timen på alle satser. Overtidstillæggene i Industriens Overenskomst stiger med cirka 3%. 10

11 Opråb til de unge i 3F Kastrup Skæve arbejdstider på dagsordenen Så er det slut med at sidde inden døre. Nu beder vi dig tage aktivt fat, kom ned og start en ungdomsdebat. Hvad vil du have, og hvor vil du hen? Det er din mening, vi søger, kære Kastrup-ven. Skifteholdsarbejdere vil have større indflydelse på deres vilkår og samler hvidbog med krav op til overenskomstforhandlinger. Af Maria Mogensen Fagbladet 3F bearbejdet af Ole Donbæk Søvnbesvær, problemer med helbredet, usund kost og et socialt liv, der halter. Når man har arbejdstider, der skifter mellem morgen-, aften- og natarbejde, får det ofte konsekvenser for hele ens tilværelse. Skifteholdsarbejdere udgør et mindretal i de faglige organisationer, men nu skal der sættes fokus på deres problemer ved næste overenskomstforhandling. 3F Kastrup er del af Skifteholdsinitiativet, som lørdag stod bag en konference for tillidsrepræsentanter om emnet. Mindre skifteholdsarbejde og mere indflydelse på det. Sådan lød opfordringen fra de 123 fremmødte tillidsfolk og faglige repræsentanter til forhandlerne af overenskomstfornyelsen i Og tillidsrepræsentanter over hele landet slutter sig i den kommende tid til denne opfordring. I maj bliver opfordringen så afleveret til chefforhandlerne for CO-Industri. Hvidbog med anbefalinger Udover den kontante opfordring til forhandlerne, kommer der i løbet af den næste måned en hvidbog med forslag til overenskomstkrav. Anbefalingerne er et sammenkog af forslag fra konferencen samt forslag fra arbejdspladser rundt om i landet. - Skifteholdsinitiativet håber på, at der kommer opbakning fra arbejdspladserne til de krav, som vi umiddelbart satser på. Hvidbogen kommer ligeledes i hænderne på forhandlerne i CO-Industri. Senere bliver det besluttet, hvilke overenskomstkrav der bliver udtaget til forhandlingerne. Børge Frederiksen, formand for 3F s Industrigruppe, sidder som næstformand i CO-Industri med ved forhandlingsbordet, når overenskomsterne skal fornyes. Han understregede på konferencen vigtigheden af, at alle går i samme takt. - Én ting er vigtigt at finde ud af, nemlig hvad det er, I vil. Find en præcis strategi - vil I satse på penge, helbred eller mere indflydelse? Der er altid en ramme for, hvor meget man kan få ud af en overenskomstforhandling, lød hans anbefaling på konferencen. Skifteholdsinitiativet Skifteholdinitiativet består af fire københavnske fagforeninger: Dansk Metal afdeling 1 København, 3F Industri & Service København, 3F Kastrup og HK/medie og kommunikation København. Initiativet anbefaler følgende forslag som mulige overenskomstkrav: l nedsættelse af natholdets arbejdstid med lønkompensation i form af afspadsering l mulighed for uddannelse også for skifteholdsarbejdere l medarbejdernes helbredsanalyser skal offentliggøres i anonymiseret form og bruges som forhandlingsgrundlag over for arbejdsgiverne l afskaffelse af overarbejde, specielt for nathold l sund kost som tilbud på arbejdspladsen l arbejdsgivere skal ikke længere have vetoret, når skiftene skal planlægges l sikkerhedsrepræsentanterne skal være med til at planlægge skifteholdsplaner. Vi er pt. 4 frivillige, som brænder for at forbedre unges muligheder. Vi mener, at der skal gøres mere for unge her i området. Hvad har manglet af tilbud til dig, hvad er blevet overset? Har du nogle gode ideer, så kan du være med til at sætte dagsordnen. Vi kan bl.a. tilbyde en bred vifte af ungdomskurser og andre relevante kurser, gratis NetCafé og sms-service om aktiviteter og hotte events. Og så er kammeratligt samvær selvfølgelig også en del af det. Er din nysgerrighed vakt og lysten tændt, så gør noget ved sagen. Ring til os enten på eller nedenstående numre. Du kan også sende en mail til Har du spørgsmål, er du velkommen til at spørge løs! Mvh 3F Kastrup s Ungdomsudvalg Thomas Petersen Tlf: Carsten Nielsen Tlf: Niels Duthart Tlf: Det gælder også for de kursister, der har fået udbetalt daglønstab fra 3F Kastrup i løbet af Vi skal stadig oplyse SKAT (tidligere Told- Mia Petersen Tlf: Oplysningssedler 2005 Arbejdsgiverne har ikke længere pligt til at sende oplysningssedler ud til dem, der har været på lønningslisten i det forgangne år. Skat) om udbetalingerne, og de vil helt automatisk komme på selvangivelsen. På deres hjemmeside kan man selv hente oplysningssedlerne frem. Tast: dk/; gå videre med Tast- Selv-kode eller digital signatur; under Skattemappen vælges Personlige skatteoplysninger R75. Herefter kommer en masse valgmuligheder. Vælg først 2005 som år (2003 og 2004 ligger der også) og derefter Oplysningssedler, så dukker de op. Man kan også bestille oplysningerne på papir ved at ringe til TastSelv-telefonen på tlf Så sender SKAT oplysningerne ca. 1. marts Helle Bliddal Kasserer 11

12 Ny TR i TNT Freight Management Jeg vil lytte og observere Kjeld Axelsen, 52 år, blev valgt som tillidsmand i TNT Freight Management i efteråret. Den daværende tillidsmand gik af i utide, og Kjeld Axelsen, der ikke har været fagligt aktiv tidligere, fik lyst til at prøve kræfter med tillidsmandshvervet. - Vi har ikke de store problemer her i virksomheden. Men vi skal have styr på nogle ting som fx regler om afspadsering og lignende, fortæller Kjeld Axelsen. Kjeld Axelsen har været ansat i TNT Freight Management det daværende Wilson - siden juli Han kom fra SAS Cargo, hvor han havde været ansat i 22 år, til den forholdsvis lille arbejdsplads med en snes 3 F ere. ny-valgte Sikkerhedsrepræsentanter Delfin Vask Nina Mørk Icopal Benny Nielsen Servisair Peter Markvad - Det var en stor omvæltning at komme fra en stor arbejdsplads som SAS Cargo til Wilsons lille Kastrup-afdeling, fortæller han. Wilson var ganske vist en koncern med 2500 medarbejdere, og i TNT Freight Management er der i alt ansatte, men det er ikke noget, vi mærker i det daglige. For os 23 3F ere er der tale om en lille arbejdsplads uden bureaukrati og med en god og åben dialog med vores nærmeste ledelse. Kjeld Axelsen forventer ikke at skulle bruge store mængder tid på jobbet som tillidsmand. - Jeg vil lytte og observere frem for at søge konflikter, siger han. Men selvfølgelig får jeg travlt med at blive klædt på til jobbet. I starten af marts går jeg i gang med de første to tillidsmandskurser G1 og G2 og i april tager jeg de næste to kurser. Københavns Lufthavne A/S, Bus&Marshal Pascal Ahlstrand SAS-SGS KR Jonas Hasselager Mogens Christensen Husk at give 3F Kastrup besked, hvis der vælges eller genvælges sikkerhedsrepræsentant Vi sørger for, at vedkommende bliver anmeldt og dermed får den beskyttelse overenskomsten giver. Ny TR i SAS SGS Gammel kending tilbage på posten 12. december blev Kell Bidstrup, 58 år, valgt til tillidsmand i SAS-SGS KR-B Ekspeditionsarbejderne efter kampvalg. Dermed er han tilbage på en post, han bestred for tre år siden. - Dengang røg hele bestyrelsen efter en sparerunde i SAS SGS, og vi lå i valg i over et år, fortæller Kell Bidstrup, som stillede op denne gang, fordi han mener, at kunne klare hvervet som tillidsmand bedre end modkandidaten. - Jeg har beskæftiget mig med fagligt arbejde hele mit liv, har alle relevante tillidsmandskurser og mener at have forhandlet nogle gode aftaler igennem i mine 6 år i - På grund af rationaliseringer efter købet af Maersk er vi beskåret med 14 mand, så vi kun er 16 tilbage, fortæller Kim Q. Hansen. Med den nuværende arbejdsbyrde er vi alt for få. Vi kunne sagtens bruge 3-5 mand mere, og den fremtidige øvelse som ny tillidsmand bliver at overbevise ledelsen om behovet for ekstra mandskab. Kim Q. Hansen har ikke været tillidsmand før, men han har altid været interesseret i det faglige arbejde, og stillede op til hvervet, fordi han føler at have noget at tilbyde kollegerne. Kim Q. Hansen sikrede sig familiens opbakning til den nye ufordring, før han stillede op. - Den var en forudsætning for hvervet, som kommer til klubbens bestyrelse, hvoraf de fire var som formand. Men Kell Bidstrup har ingen intentioner om at hvile på laurbærrene. Han er parat til kamp mod ledelsens krav om yderligere besparelser blandt kollegerne, som i dag tæller 822 mod 1080 i klubbens storhedstider. - Vi har ganske vist mistet kunder, men tabet står ikke i forhold til reduktionen i medarbejderstaben, siger han og fortæller, at det bliver en af mærkesagerne. Den skal føres sammen med forhandlinger om at få en temmelig nedslidt handlingsplan for et bedre arbejdsmiljø revurderet. Kell Bidstrup er tillidsmand på fuld tid og - som han siger - formentlig også på en god del af fritiden. - Men jeg ved, hvad jeg går ind til. Jeg har en stærk fysik og en solid opbakning fra min familie, og det er vigtige forudsætninger for jobbet, fremfører han. Ny TR i Sterling Underbemanding er det største problem Kim Q. Hansen, 51 år, blev valgt som tillidsmand i Sterling Airlines A/S den 29. november Han regner med at få masser at bestille som tillidsmand i virksomheden, der efter køb af Maersk Air, kører hastigt videre med stærkt reduceret mandskab. at indebære, at jeg skal være en del væk hjemmefra, bl.a. på tillidsmandskurser, som jeg endnu ikke har deltaget i. Kim Q. Hansen starter på det første kursus i april. Det glæder han sig til, for - som han siger - det er aldrig for sent at blive klogere. - Frustrationen hos kollegerne er åbenlys, fortæller Jack Jønsson, tillidsmand i R98. Jack Jønsson er tillidsmand for 120 timelønnede 3F ere i en afdeling, der benævnes Andre Sorterings Ordninger, ASO, i R98. I den senere tid er det især de planlagte licitationer i København og på Frederiksberg, der er det store samtaleemne blandt renovationsarbejderne. - Kollegerne er åbenlyst frustrerede, og jo nærmere Licitationer truer forude de er pensionsalderen, jo større er frustrationen, siger Jack Jønsson. Jack Jønsson fortæller, at planen er at opdele København og Frederiksberg. København forventes opdelt i selvstændige områder, som skal udliciteres i 2009, 2010 og Frederiksberg Kommune bliver den første selvstændige gruppe, og vi forventer at der kommer et udspil fra Københavns Kommune i løbet af februar, fortæller Jack Jønsson. - Samtlige private vognmænd står klar til at byde. Det store spørgsmål er, hvor mange af de goder, man efterhånden har tilkæmpet sig i R98, der kommer til at overleve udliciteringerne. - Vi har helt klart bedre forhold end andre renovationsfolk på en række områder. Det gælder bl.a. badeforhold, arbejdsforhold og sikkerhedsudstyr. Desuden har vi sammen med firmaet etableret sociale goder, som vi kun kan håbe, at de nye leverandører skaffer plads til. Det gælder fx integrationen, etableringen af skånejob til nedslidte kolleger, lærlinge og utilpassede unge i de to kommuner. Jack Jønsson Andre Sorterings Ordninger De 120 kolleger, som Jack Jønsson repræsenterer i ASO, udgør en stadigt stigende andel af renovationsarbejderne. Fra en spæd start med affaldssortering for år tilbage, omfatter ASO i dag næsten lige så mange tons som det daglige husholdningsskrald. ASO er storskrald, elektronik, pap og papir, og med den stigende køb og smid væk mentalitet er arbejdsopgaverne i ASO hastigt voksende. 12

13 3F Kastrup inviterer til MORGENMØDE i salen, Saltværksvej 68 den 1. maj 2006 KL Velkomst Underholdning : Musik Åben talerstol Fællessang Hygge Morgenbrød og kaffe KL Uddeling af 3F Kastrups Aktivpris KL Cirkus Panik Underholdning for børn og barnlige sjæle KL ca. afslutning og fælles busafgang til 3F Lager, Post & Service, hvorfra vi går videre til Fælledparken Alle er velkomne Fagligt Fælles Forbund for Kastrup og Omegn indkalder til ekstraordinær generalforsamling Hvem fortjener Aktivprisen 2006? 3F Kastrup s Aktivpris kan gives til personer eller grupper, der aktivt arbejder for at sikre, forbedre eller beskrive livsvilkårene for almindelige arbejdere. Dette gælder både arbejdsmæssigt, kulturelt, miljømæssigt, uddannelsesmæssigt, historisk, videnskabeligt mv. Tirsdag den 28. februar 2006 kl i salen, Saltværksvej 68 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Opstilling af formandskandidater Prisen, der blev indstiftet i forbindelse med fagforeningens 100 års jubilæum i 1996, uddeles ved 1. maj arrangementet på Saltværksvej. Hvem der får prisen afsløres først på dagen, men har du gode ideer til en modtager, så giv dit forslag til os, hurtigst muligt. På bestyrelsens vegne Claus Lindegaard Afdelingens formand Claus Lindegaard går på efterløn den 30. november Afdelingens bestyrelse har derfor besluttet at indkalde til ekstraordinær generalforsamling den 28. februar 2006 med opstilling af formandskandidater. Valget har virkning fra udgangen af november, men sker nu for at sikre tid til hensigtsmæssig overlevering. Der er p.t. to kandidater: Afdelingens næstformand Henrik Bay-Clausen og Afdelingsbestyrelsesmedlem/tillidsmand hos LSG Sky Chefs, Ken Fischer Tina Rygaard, Tårnby Kommunes arbejdsmarkedskonsulent, fik aktivprisen i Hvem skal have den i år? Urafstemning finder sted i perioden 6. til 27. marts

14 a-kassen a-kassen a-kassen a-kassen a-kassen 1 Husk adressen! Arbejdsformidlingen (AF) skal kende din adresse: Du skal huske at melde adresseforandring til AF, og du skal bo på den adresse (se din post hver dag), du har opgivet til AF. En postboks eller en poste restance adresse er ikke nok. Hvis AF ikke har din rigtige adresse, kan du blive pålagt at tilbagebetale alle dagpenge, fra det tidspunkt, hvor adressen ikke er rigtig længere. Vil du have dagpenge til tiden, 2 må du aflevere dit dagpengekort til tiden Senest i afdelingen mandag morgen kl i udbetalingsugen. Husk at udfylde dagpengekortet korrekt. 3 Meld dig ledig 1. dag Du skal tilmeldes AF senest fra den dag, hvor du skal modtage arbejdsløshedsdagpenge. Du kan blive tilmeldt i afdelingen eller på den AF, der er nærmest din bopæl, og inden for det amt, du bor i. Her får du en ledighedserklæring og et dagpengekort, som skal udfyldes og afleveres i a-kassen. Har du problemer med at udfylde erklæringen, kan du henvende dig i a-kassen, så vil vi hjælpe. Medlemmer, der siger jobbet op og dermed pådrager sig tre ugers karantæne, skal tilmeldes AF på deres 1. ledighedsdag. Karantænen bliver nemlig først effektiv fra den dag, man er registreret som ledig i AF-systemet. 4 Efterløn Tænker du på at forlade arbejdsmarkedet og gå på efterløn, så kontakt a-kassen og aftal en tid, så vi kan give dig en personlig vejledning om efterlønsordningen. Udbetaling 2006 Oversigt over månedlige udbetalinger af gammel efterløn/fleksibel efterløn - overgangsydelse - uddannelsesgodtgørelse - aktiveringsydelse - kursusgodtgørelse & dagpenge Perioder Uge nr. Antal uger Fra - Til Dagpengesatser Fra 2. januar 2006 gælder følgende maksimale satser: Disposition 12/05 uge november 18. dec torsdag den 23.december 01/06 uge december 22. januar fredag den 27. januar 02/06 uge januar 19. februar fredag den 24. februar 03/06 uge februar 19. marts fredag den 24. marts 04/06 uge marts 23. april fredag den 28. april 05/06 uge april 21. maj fredag den 26. maj 06/06 uge maj 18. juni fredag den 23. juni 07/06 uge juni 23. juli fredag den 28. juli 08/06 uge juli 20. august fredag den 25. august 09/06 uge august 17. september fredag den 22. september 10/06 uge september 22. oktober fredag den 27. oktober 11/06 uge oktober 19. november fredag den 24. november 12/06 uge november 17. december fredag den 22. december 01/07 Uge december 21. januar fredag den 28. jan PS: Gammel efterløn er til disposition i dit pengeinstitut torsdage, alle andre ydelser fredag. HUSK A-kassen holder lukket mandag og tirsdag i de uger, hvor vi kører dagpengekort. Det drejer sig om dagene: 20. og 21. februar 20. og 21. marts 24. og 25. april Ekspeditionstiden for personlig henvendelse i a-kassen helst: Mandag-fredag: kl Torsdag tillige: kl Er du forhindret i at komme ekspeditionstiden, så ring og aftal en tid med os. Dagpenge: Fuldtidsforsikret max.: pr. dag kr. 667,00 pr. uge kr ,00 Deltidsforsikret max.: pr. dag kr. 445,00 pr. uge kr ,00 Dimittend fuldtid: pr. dag kr. 547,00 pr. uge kr ,00 Dimittend deltid: pr. dag kr. 365,00 pr. uge kr ,00 Ny fleksibel efterløn: Fuldtidsforsikrede 91% pr. dag kr. 607,00 pr. uge kr ,00 Deltidsforsikrede 91% pr. dag kr. 405,00 pr. uge kr ,00 Fuldtidsforsikrede 100% pr. dag kr. 667,00 pr. uge kr ,00 Deltidsforsikrede 100% pr. dag kr. 445,00 pr. uge kr ,00 Fuldtidsforsikrede overgået fra overgangsydelse 82%: pr. dag kr. 547,00 pr. uge kr ,00 Deltidsforsikrede overgået fra overgangsydelse 82%: pr. dag kr. 365,00 pr. uge kr ,00 Efterløn gammel ordning (60 år inden ): Fuldtidsforsikrede trin 1 pr. dag kr. 667,00 pr. uge kr ,00 Fuldtidsforsikrede trin 2 pr. dag kr. 547,00 pr. uge kr ,00 Fuldtidsforsikrede overgået fra overgangsydelse 82% pr. dag kr. 547,00 pr. uge kr ,00 Deltidsforsikrede overgået fra overgangsydelse 82% pr. dag kr. 365,00 pr. uge kr ,00 Hvis du i år 2004, har fået udbetalt dagpenge, dagpenge under ferie, kursusgodtgørelse, aktiveringsydelse, orlovsydelse eller sygedagpenge har du muligvis optjent ret til dagpenge under ferie i ferieåret 1. maj 2005 til 30. april Hvis det er tilfældet, skal du være opmærksom på, at ferien skal holdes inden 1. maj 2006, ellers bortfalder retten til ferie. Ansøgningen om feriedagpenge skal være a-kassen i hænde senest 31. maj 2006, der er sidste frist for at få udbetalt dagpenge under ferie, som er afholdt. Hvis du er ledig kan du kun få feriedagpenge, hvis a-kassen har fået besked om din ferie senest på feriens første dag. Du skal huske at give AF besked om ferien, 14 dage før den begynder. Overgangsydelse: Fuldtidsforsikrede pr. dag kr. 547,00 pr. uge kr ,00 Deltidsforsikrede pr. dag kr. 365,00 pr. uge kr ,00 50% satsen (ungesatsen): Fuldtidsforsikrede pr. dag kr. 334,00 pr. uge kr ,00 G-Dage: Arbejdsgiveres dagpengegodtgørelse for de første to ledige dage Hel godtgørelse pr. dag kr. 667,00 Halv godtgørelse pr. dag kr. 334,00 For at opnå maksimal dagpengesats på 667 kr. pr. dag skal din timeløn være mindst 109 kr. Dvs. bruttolønnen pr. måned skal minimum udgøre ,00 kr. 14

15 Pensionist har du arbejdet i udlandet? så har du måske pension til gode Mange folkepensionister snyder sig selv for ekstra pension fra udlandet, idet de ved ansøgning om folkepension har glemt at oplyse om arbejde i et andet europæisk land typisk Sverige og Norge. Dette gælder bl.a. også visse andre lande, bl.a. Australien, Canada, Chile, Israel, Makedonien, Marokko, New Zealand, Pakistan, Schweiz, Slovenien, Tyrkiet og Østrig. Men der er ekstra penge at hente, selvom det kun drejer sig om et par arbejdsår, og det er aldrig for sent, viser bl.a. en sag, hvor et medlem søgte for en arbejdsperiode i Sverige før 2. verdenskrig. Men det er op til hver enkelt at oplyse, at man har arbejdet i udlandet, da de danske myndigheder desværre ikke har andre muligheder for at få oplysningerne. Ansøgning skal ske igennem din kommune og vær tålmodig. Sagsbehandlingen kan vare flere år. Mette Lisberg Tre skud i bøssen mod uligheder i samfundet Offentligt møde, lørdag den 25. februar 2006 kl Metal Københavns mødesal, Lyngsiehus, Nyropsgade 25 Fri adgang. Alle er velkomne til at lytte og deltage i debatten om mødets tre emner: 1. skud: Tyveri fra et flertal i Folketinget på 50 milliarder kr. fra den såkaldte satspulje. Sagen afgøres af Højesteret om knapt et år. Indleder: Folketingsmedlem Frank Aaen (EL) Der kan stilles spørgsmål i sagen til både Frank Aaen og til folkepensionisten H. P. Scharla Nielsen. Han har rejst sagen for domstolene og er tilstede under mødet. 2. skud: Et tilsvarende tyveri fra Landsbyggefonden på fire milliarder kr. Indleder: Formand for Landsbyggefonden og direktør i Københavns Almindelige Boligselskab (KAB) Jesper Nygaard. 3. skud: Tyveri af 150 milliarder kr. fra Den Sociale Pensionsfonds formue, øremærket til en tillægspension. Indleder: Journalist Leif Larsen. Hver gang er det de dårligst stillede, man tager pengene fra Mødets værtsfolk er: Den Koordinerende Gruppe (DKG), som består af 33 græsrodsorganisationer. Lovændring om erstatning til tilskadekomne i fleksjob Den 16. december 2005 vedtog Folketinget en ændring i loven om erstatninger til arbejdsskadede i fleksjob. Loven trådte i kraft den 1. januar Ændringen gælder for ulykker, der indtræffer, eller erhvervssygdomme, der anmeldes, den 1. januar 2006 eller senere. Efter den nye lovændring vil tabet af erhvervsevne blive vurderet som forskellen mellem den hidtidige indtjening og ledighedsydelsen eller lønnen i fleksjobbet. Derved sikres det, at de pågældende får deres tab dækket efter samme princip som lønmodtagere i normal beskæftigelse. Er du i tvivl om, at denne lovændring får konsekvenser for dig, kontakt Joan Sølyst. Efterløns- og Pensionistklubben FEBRUAR 2006 Onsdag den 8.: Tilmelding til Fastelavnsfest Onsdag den 15.: Sidste frist for tilmelding til Fastelavnsfest Onsdag den 22.: FASTELAVNSFEST kl MARTS 2006 Onsdag den 1.: Onsdag den 15.: Onsdag den 29.: APRIL 2006 Onsdag den 5.: Onsdag den 19.: GENERALFORSAMLING kl Onsdag den 26.: MAJ 2006 Onsdag den 10.: Onsdag den 24.: Tilmelding til skovtur JUNI 2006 Onsdag den 7.: Sidste frist for tilmelding til skovtur Onsdag den 14.: SKOVTUR kl Onsdag den 28.: OBS... Efterlysning fra Efterlønsog Pensionistklubben Vi kunne godt tænke os at få nogle flere medlemmer med til vores arrangementer. Vi har bl.a. banko om onsdagen, hvor man kan købe kaffe, kage, øl og vand. Der er også mulighed for samvær i 3F-kælderen, hvor vi spiller billard hver mandag og onsdag fra kl Hent et program i afdelingen eller se her i avisen. Venlig hilsen og på gensyn fra bestyrelsen Avisen udgives af: Faglig Fælles Forbund Kastrup, Saltværksvej 68, 2770 Kastrup, tlf.: , Ansvarshavende: Claus Lindegaard. Redaktionsudvalg: Lilian Heneberg, Holger Zimling, Bent Sivertsen og Hector Dorrego. Redaktør: Jette Kingod Fotos: Anne Bang og 3F Kastrup. Grafisk produktion: PJ Grafisk. Tryk: Johnsen Offset. Deadline for næste nummer: Mandag den 12. juni Småhistorier, artikler, forslag til artikler/arbejdspladsportræt - kontakt afdelingen. Ønskes hjælp til skrivning - kontakt afdelingen 15

16 Returadresse: 3F Kastrup Saltværksvej Kastrup ID-NR M A G A S I N P O S T B Feriehusudlejning sommer i Sverige og Danmark Svensk idyl, så det basker Store skove, elve og piblende vandfald Naturpark med elge så store som huse Landsbyidyl som vi kender den fra Emil fra Lønneberg og Børnene i Bulderby Det lille Thehus i Markaryd et must når man er på de kanter Få hundrede meter til en af Danmarks bedste badestrande Nøddebo dejligt hus med god plads Hundested byen med flest soltimer Idyllisk havnefront med Sjællands største is Jeg ønsker at leje feriehus i perioden uge 23-35: Navn: CPR: Adresse: Postnr. og by: Telefon: n Sverige n Danmark Ønske periode: Alternativ periode: Hvis du ønsker at leje et af husene i perioden uge (max. 1 uge), så skal du inden 7. april aflevere en seddel med dit ønske. Ugeudlejning har fortrinsret. Se billeder på: hvor du også kan bestille. Umiddelbart efter 7. april trækker vi lod mellem de indkomne ønsker og giver besked om resultatet. Prisen: Depositum kr. 400,- Ugelejen fra fredag kl. 18 til fredag kl. 18 kr ,- Weekend-lejen fra fredag kl. 18 til søndag kl. 24 kr. 875,- NB: Der er stadig ledige perioder i foråret. Henvendelser om leje af feriehusene: Torsdage mellem hos Leif E. Olsen Tjek ledige perioder på vores hjemmeside:

Fa g l æ rt l u f t h av n s o p e r at ø r - en vejledning. Meritvejen. - de erfarnes vej til svendebrev

Fa g l æ rt l u f t h av n s o p e r at ø r - en vejledning. Meritvejen. - de erfarnes vej til svendebrev Fa g l æ rt l u f t h av n s o p e r at ø r - en vejledning Meritvejen - de erfarnes vej til svendebrev Meritvejen Meritvejen er lavet for de meget erfarne. Vælger du meritvejen kan du blive faglært uden

Læs mere

Månedsløn 1/3 10 Timeløn 1/3 10. Stigning timeløn. månedsløn

Månedsløn 1/3 10 Timeløn 1/3 10. Stigning timeløn. månedsløn Lønninger i 3F Kastrups område 1/3 11 og 1/3 10 19/2 2012 Der skal tages forbehold for at der udover den nøgne løn er forskel i sygelønsordninger, beregning af månedsnorm og pensionsordninger m.m. tillæg,

Læs mere

Månedsløn 1/3 12 Timeløn 1/3 12. Stigning timeløn

Månedsløn 1/3 12 Timeløn 1/3 12. Stigning timeløn Lønninger i 3F Kastrups område 1/3 13 og 1/3 12 7/1 2014 Der skal tages forbehold for at der udover den nøgne løn er forskel i sygelønsordninger, beregning af månedsnorm og pensionsordninger m.m. tillæg,

Læs mere

Månedsløn 1/3 11 Timeløn 1/3 11. Stigning timeløn

Månedsløn 1/3 11 Timeløn 1/3 11. Stigning timeløn Lønninger i 3F Kastrups område 1/3 12 og 1/3 11 Der skal tages forbehold for at der udover den nøgne løn er forskel i sygelønsordninger, beregning af månedsnorm og pensionsordninger m.m. tillæg, samt uafsluttede

Læs mere

Velkommen til. Danmarks stærkeste fagforening

Velkommen til. Danmarks stærkeste fagforening 3F 1 Velkommen til Danmarks stærkeste fagforening 2 Din fagforening Danmarks stærkeste Det danske arbejdsmarked er reguleret af aftaler kaldet overenskomster mellem arbejdsmarkedets parter suppleret med

Læs mere

Månedsløn 1/3 14 Timeløn 1/3 14. Stigning timeløn

Månedsløn 1/3 14 Timeløn 1/3 14. Stigning timeløn Lønninger i 3F Kastrups område 1/ 3 15 1/3 14 19/8 2015 Der skal tages forbehold for at der udover den nøgne løn er forskel i sygelønsordninger, beregning af månedsnorm og pensionsordninger m.m. tillæg,

Læs mere

614201_Meritvejen A 18/02/05 8:00 Side 1. FAGLÆRT CHAUFFØR en vejledning. Meritvejen. de erfarnes vej til svendebrev

614201_Meritvejen A 18/02/05 8:00 Side 1. FAGLÆRT CHAUFFØR en vejledning. Meritvejen. de erfarnes vej til svendebrev 614201_Meritvejen A 18/02/05 8:00 Side 1 FAGLÆRT CHAUFFØR en vejledning Meritvejen de erfarnes vej til svendebrev 614201_Meritvejen A 18/02/05 8:00 Side 2 INDHOLD Forudsætninger for at gå meritvejen 4

Læs mere

Vejledning om aktivering

Vejledning om aktivering Vejledning om aktivering April 2008 Indhold Forord 3 Ydelsesperiode side 4 Jobplan side 4 - Tilbud i jobplan side 6 - Vejledening og opkvalificering side 6 - SU - berettiget uddannelse side 6 - Kursus

Læs mere

VÆR MED I EN STÆRK FAGFORENING MELD DIG IND I HK STAT

VÆR MED I EN STÆRK FAGFORENING MELD DIG IND I HK STAT VÆR MED I EN STÆRK FAGFORENING MELD DIG IND I HK STAT Fagforeningen for kontorfunktionærer, laboranter og it-medarbejdere HK Stat er en del af HK. Vi er fagforeningen for kontorfunktionærer, laboranter

Læs mere

Dagpengesats, skattetræk og kontonr.

Dagpengesats, skattetræk og kontonr. AFSKEDIGET HVA SÅ? Denne pjece er til dig, som er blevet opsagt, og som skal have dagpenge fra a-kassen. I pjecen står nogle af de informationer, du allerede har fået på mødet i virksomheden eller i din

Læs mere

Herning. Uarbejdsdygtig på grund af egen sygdom. side 1

Herning. Uarbejdsdygtig på grund af egen sygdom. side 1 Herning Uarbejdsdygtig på grund af egen sygdom side 1 Forord Denne pjece giver borgere, der modtager sygedagpenge eller løn under sygdom et indblik i, hvordan Jobcenter Herning arbejder med en sygedagpengesag.

Læs mere

Elevers rettigheder ELEVERNE

Elevers rettigheder ELEVERNE Elevers rettigheder ELEVERNE Dine rettigheder under din elevtid I din elevtid skal der være tid til, at du får lært det, du skal altså det, din arbejdsgiver har forpligtet sig til at lære dig. I overskriftform

Læs mere

Afsnit Dagpengeregler. a. Arbejdsløs - Vejrlig - Afskedigelse. b. Arbejdsløs / hjemsendelse. c. Frihed ved opsigelse/hjemsendelse. d.

Afsnit Dagpengeregler. a. Arbejdsløs - Vejrlig - Afskedigelse. b. Arbejdsløs / hjemsendelse. c. Frihed ved opsigelse/hjemsendelse. d. Afsnit 14 1. Dagpengeregler a. Arbejdsløs - Vejrlig - Afskedigelse b. Arbejdsløs / hjemsendelse c. Frihed ved opsigelse/hjemsendelse d. Eksempler Arbejdsløs - Vejrlig - Afskedigelse Hvad gør du: For at

Læs mere

Tale v. Tina Møller Kristensen ved 1. maj på Bornholm. Fælles om fremtiden Jeg synes det er en god og rammende overskrift vi har givet denne 1. maj.

Tale v. Tina Møller Kristensen ved 1. maj på Bornholm. Fælles om fremtiden Jeg synes det er en god og rammende overskrift vi har givet denne 1. maj. Tale v. Tina Møller Kristensen ved 1. maj på Bornholm. Fælles om fremtiden Jeg synes det er en god og rammende overskrift vi har givet denne 1. maj. Overskriften rammer, at den politiske dagsorden gælder

Læs mere

2 års reglen og den skattefri præmie

2 års reglen og den skattefri præmie Om 2 års reglen og den skattefri præmie Ledernes arbejdsløshedskasse 12. udgave, juni 2011 2 Indhold 1. Indledning 4 2. Kort om fleksibel efterløn 5 3. Kort om dit efterlønsbevis 5 4. 2 års reglen 7 5.

Læs mere

Det kan være meget op ad bakke at få noget ændret. Mod inkompetente mellemledere kæmper selv AMR forgæves.

Det kan være meget op ad bakke at få noget ændret. Mod inkompetente mellemledere kæmper selv AMR forgæves. HH, 15. maj 2013 1582 arbejdsmiljørepræsentanter om hvervet som 3F AMR Hvordan er det at være arbejdsmiljørepræsentant på de mange forskellige virksomheder, hvad har AMR erne brug for og hvordan ser de

Læs mere

Arbejdsløs og hvad så?

Arbejdsløs og hvad så? Frederiksberg Arbejdsløs og hvad så? Orientering fra El-fagets arbejdsløshedskasse Januar 2012 Arbejdsløs og hvad så? Vi vil i denne pjece prøve, at besvare nogle af de mest stillede spørgsmål. Du har

Læs mere

Månedsløn 1/3 12 Timeløn 1/3 12. Stigning timeløn

Månedsløn 1/3 12 Timeløn 1/3 12. Stigning timeløn Lønninger i 3F Kastrups område 1/3 13 og 1/3 12 28.august 2013 Der skal tages forbehold for at der udover den nøgne løn er forskel i sygelønsordninger, beregning af månedsnorm og pensionsordninger m.m.

Læs mere

Om at være arbejdsløshedsforsikret i Danmark

Om at være arbejdsløshedsforsikret i Danmark Arbejdsdirektoratet November 2008 Om at være arbejdsløshedsforsikret i Danmark INDHOLD 1. INDLEDNING...3 2. DEN DANSKE ARBEJDSLØSHEDSFORSIKRING...3 3. A-KASSERNE...4 4. HVORDAN BLIVER JEG MEDLEM AF EN

Læs mere

Husk altid at skrive alle arbejdstimer, også ulønnede, samt timer med selvstændig virksomhed, ferie og sygdom på dagpengekortet.

Husk altid at skrive alle arbejdstimer, også ulønnede, samt timer med selvstændig virksomhed, ferie og sygdom på dagpengekortet. 1 Vejledning om dine rettigheder og pligter som ledig Denne vejledning beskriver dine generelle rettigheder og pligter som ledig. Som ledig skal du stå til rådighed for arbejdsmarkedet, men der er flere

Læs mere

ARBEJDS- FORDELING HVA SÅ?

ARBEJDS- FORDELING HVA SÅ? ARBEJDS- FORDELING HVA SÅ? Denne pjece er forbeholdt dig, som snart skal på arbejdsfordeling på din virksomhed. I pjecen står der nogle af de informationer, du allerede har fået på virksomheden eller i

Læs mere

Referat af Metroklubmøde d.11/10 I BJMF Mølle Alle 26 Referart af Jakob

Referat af Metroklubmøde d.11/10 I BJMF Mølle Alle 26 Referart af Jakob Referat af Metroklubmøde d.11/10 I BJMF Mølle Alle 26 Referart af Jakob Dagsorden: 1) Ferie penge. 2) Jul. 3) Løn aftale. 4) Arbejdstid aftale. 5) Jan. 6) EVT. 1) Ferie Penge Noget tyder på at det er et

Læs mere

FOA din partner på arbejdspladsen

FOA din partner på arbejdspladsen F O A F A G O G A R B E J D E FOA din partner på arbejdspladsen Fordele og medlemstilbud 2007 FOA er til for dig FOA Fag og Arbejde er et fagligt fællesskab, hvor vi er omkring 205.000 medlemmer. Som medlem

Læs mere

DE TIMELØNNEDES KLUB GATE GOURMET & RBF KLUBBEN. fra tillidsmændene.

DE TIMELØNNEDES KLUB GATE GOURMET & RBF KLUBBEN. fra tillidsmændene. OKTOBER / NOVEMBER 2015 Tillidsmænd 3F B2 Nyt fra tillidsmændene. Vi er netop blevet orienteret om, at kontrakten med SAS nu er blevet underskrevet, og vil være gældende for de næste 7 år. Det var en glædelig

Læs mere

Arbejdsfordeling en fordeling af arbejdet for at undgå afskedigelser

Arbejdsfordeling en fordeling af arbejdet for at undgå afskedigelser Spørgsmål / svar Arbejdsfordeling en fordeling af arbejdet for at undgå afskedigelser Indhold: 1. Hvad er en arbejdsfordeling? 2. Hvem kan modtage supplerende dagpenge under en arbejdsfordeling? 3. Hvilke

Læs mere

landsoverenskomsten for kontor og lager mellem DI overenskomst II og HK/Privat

landsoverenskomsten for kontor og lager mellem DI overenskomst II og HK/Privat landsoverenskomsten for kontor og lager mellem DI overenskomst II og HK/Privat Mini-udgave Overenskomsten gælder fra 1. marts 2012 til 28. februar 2014 Kære medlem! For at hjælpe både nye og gamle medlemmer

Læs mere

Når du bliver syg og uarbejdsdygtig

Når du bliver syg og uarbejdsdygtig Når du bliver syg og uarbejdsdygtig Forord I denne pjece kan du læse om dine muligheder, rettigheder og pligter, når du bliver syg og uarbejdsdygtig. Og hvordan du hos CEB kan finde støtte til at vende

Læs mere

ansættelse dagpenge jobplan Aktivering aktiveringsforløb jobcenter løntilskud uddannelse virksomhedspraktik vikararbejd ledighed uddannelsestilbud

ansættelse dagpenge jobplan Aktivering aktiveringsforløb jobcenter løntilskud uddannelse virksomhedspraktik vikararbejd ledighed uddannelsestilbud JANUAR 2017 løntilskud A-KASSE vikararbejd ansættelse dagpengeret Aktivering For dig under 30 uddannelse aktiveringsforløb virksomhedspraktik uddannelsestilbud jobplan beskæftigelsemulighed dagpenge befordringstilskud

Læs mere

Beretning a-kassen Beretning fra a-kassen

Beretning a-kassen Beretning fra a-kassen Beretning a-kassen Beretning fra a-kassen Voldsomme angreb på dagpengesystemet Sidste år oplevede vi store angreb på de lediges rettigheder. - Halveringen af dagpengeperioden 2 4 - Fordobling af timekrav

Læs mere

Efterlønsbeviset - for dig, der er født i perioden fra 1. januar 1956 til 30. juni 1959

Efterlønsbeviset - for dig, der er født i perioden fra 1. januar 1956 til 30. juni 1959 Efterlønsbeviset - for dig, der er født i perioden fra 1. januar 1956 til 30. juni 1959 A-kassen LH 10. udgave, april 2018 Indhold Side 1. FORORD 3 1.1 Din efterløns- og folkepensionsalder 3 1.2 Er du

Læs mere

UDKAST. Bekendtgørelse om feriedagpenge

UDKAST. Bekendtgørelse om feriedagpenge UDKAST Bekendtgørelse om feriedagpenge I medfør af 75 h, stk. 6, i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 348574 af 8. april 201427. maj 2010, som ændret ved lov nr. 14861540 af

Læs mere

Nye åbningstider i Metal Himmerland.

Nye åbningstider i Metal Himmerland. Nye åbningstider i Metal Himmerland. Nr. 1 2012 Gennem længere tid, er arbejdspresset steget i afdelingen. Vi er derfor kommet i den situation, at vi er nødt til at ændre på tingene, for at få en balance

Læs mere

Vil du med i kassen? Politisk ansvarlig: Dennis Kristensen Redaktion: FOAs a-kasse. Forsidefoto: Mike Kollöffel. Layout: Joe Anderson.

Vil du med i kassen? Politisk ansvarlig: Dennis Kristensen Redaktion: FOAs a-kasse. Forsidefoto: Mike Kollöffel. Layout: Joe Anderson. F O A s A K A S S E Vil du med i kassen? Vil du med i kassen? Er udgivet af Fag og Arbejde FOAs a-kasse Pjecen henvender sig til ansatte, som arbejder inden for kassens faglige områder, og som kan optages

Læs mere

Spørgsmål og svar om arbejdsfordeling

Spørgsmål og svar om arbejdsfordeling Spørgsmål og svar om arbejdsfordeling 1. Hvad er en arbejdsfordeling? En arbejdsfordeling er en ordning, som en virksomhed kan anvende for at undgå afskedigelser i perioder med manglende ordretilgang mm.

Læs mere

Tillæg til Beretning. Årsmøde 2009 Service- og Rengøringsassistenter.

Tillæg til Beretning. Årsmøde 2009 Service- og Rengøringsassistenter. Tillæg til Beretning Årsmøde 2009 Service- og Rengøringsassistenter. Årets Lønforhandlinger Århus kommune. For første gang er lønforhandlingerne for daginstitutionernes rengøringsassistenter i Århus Kommune

Læs mere

Orientering om supplerende dagpenge

Orientering om supplerende dagpenge Orientering om supplerende dagpenge Forord Nedsat tid hvad så? Som lønmodtager kan du komme ud for, at din arbejdsgiver nedsætter din arbejdstid. Eller at du som jobsøgende kun kan få tilbudt job med et

Læs mere

Særlige ansættelser. Tillidsvalgtes roller og opgaver. Fleks- job

Særlige ansættelser. Tillidsvalgtes roller og opgaver. Fleks- job Særlige ansættelser Tillidsvalgtes roller og opgaver F O A F A G O G A R B E J D E Fleks- job Til dig som tillidsvalgt Formålet med denne pjece er at give dig et redskab til de opgaver du har, når din

Læs mere

SELVFORSKYLDT LEDIGHED

SELVFORSKYLDT LEDIGHED SELVFORSKYLDT LEDIGHED Selvforskyldt ledighed Side 1 Indhold 1. Indledning... 2 2. Hvad sker der, hvis du siger et arbejde op?... 2 3. Karantænen er effektiv... 3 4. Hvad er en gyldig grund til at sige

Læs mere

Når du bliver syg og uarbejdsdygtig

Når du bliver syg og uarbejdsdygtig Når du bliver syg og uarbejdsdygtig Forord I denne pjece kan du læse om dine muligheder, rettigheder og pligter, når du bliver syg og uarbejdsdygtig. Og hvordan du hos CEB kan finde støtte til at vende

Læs mere

Når du bliver syg og uarbejdsdygtig

Når du bliver syg og uarbejdsdygtig Når du bliver syg og uarbejdsdygtig Forord At være aktivt sygemeldt I denne pjece kan du læse om dine muligheder, rettigheder og pligter, når du bliver syg og uarbejdsdygtig. Og hvordan du hos CEB kan

Læs mere

Rundskrivelse nr. 81/03

Rundskrivelse nr. 81/03 Rundskrivelse nr. 81/03 27. november 2003 Satser mv. på arbejdsløshedsforsikringens område 2004 Stormgade 10 Postboks 1103 1009 København K Tlf. 38 10 60 11 Fax 38 19 38 90 adir@adir.dk www.adir.dk Satsreguleringsprocenten

Læs mere

Nyt fra tillidsmændene.

Nyt fra tillidsmændene. Tillidsmænd 3F B2 Nyt fra tillidsmændene. Som i sikkert ved er vores formand Allan Mørch stoppet d.1/7-16 og går på efterløn d.26/8-16, som er hans sidste løndag fra Gate Gourmet, og i den forbindelse

Læs mere

Varenummer: Kurser på arbejdspladsen og i lokalafdelingen

Varenummer: Kurser på arbejdspladsen og i lokalafdelingen Varenummer: 5504-5 Kurser på arbejdspladsen og i lokalafdelingen Få et skræddersyet kursus Når du er ude og se på tøj, er det ikke sikkert, at du kan finde noget i butikkerne, der passer. Vi er jo alle

Læs mere

Nyuddannet. Nyuddannet.... og hvad så?

Nyuddannet. Nyuddannet.... og hvad så? F O A F A G O G A R B E J D E A R B E J D S L Ø S H E D S K A S S E N Nyuddannet Nyuddannet... og hvad så? Vejledning til nyuddannede (dimittender) Pjecen er udgivet af FOA Fag og Arbejde og Offentligt

Læs mere

2/2017. Østjylland. Unge talenter til forbundet. OK 2017: Sådan kommer vi videre. Høj pensionsalder kræver bedre rammer

2/2017. Østjylland. Unge talenter til forbundet. OK 2017: Sådan kommer vi videre. Høj pensionsalder kræver bedre rammer 2/2017 Østjylland Unge talenter til forbundet OK 2017: Sådan kommer vi videre Høj pensionsalder kræver bedre rammer Flemmings leder Tilbagetrækningsalderen er stadig for høj Da det i slutningen af maj

Læs mere

Hold da helt ferie. - i ferieåret

Hold da helt ferie. - i ferieåret Hold da helt ferie - i ferieåret 2003 2004 Arbejdsdirektoratet September 2003 Alle lønmodtagere har ret til ferie og feriepenge Alle lønmodtagere i Danmark optjener ret til ferie og feriepenge. Hvor meget

Læs mere

F O A F A G O G A R B E J D E. Det gør FOA for dig. som pædagogmedhjælper

F O A F A G O G A R B E J D E. Det gør FOA for dig. som pædagogmedhjælper F O A F A G O G A R B E J D E Tekst: Britta Lundqvist. Foto: Biofoto/Johnny Madsen og Anders Tvevad. Layout: Joe Anderson og Maja Honoré. Tryk: FOA-tryk marts 2006. Det gør FOA for dig som pædagogmedhjælper

Læs mere

Orientering om supplerende dagpenge

Orientering om supplerende dagpenge Orientering om supplerende dagpenge Forord Nedsat tid hvad så? Som lønmodtager kan du komme ud for, at din arbejdsgiver nedsætter din arbejdstid. Eller at du som jobsøgende kun kan få tilbudt job med et

Læs mere

Månedsløn 1/3 15 Timeløn 1/3 15. Stigning timeløn Måneds norm

Månedsløn 1/3 15 Timeløn 1/3 15. Stigning timeløn Måneds norm Lønninger i 3F Kastrups område 1/ 3 16 1/3 15 8/2 17 Der skal tages forbehold for at der udover den nøgne løn er forskel i sygelønsordninger, beregning af månedsnorm og pensionsordninger m.m. tillæg, samt

Læs mere

Velkommen til 3F - din fagforening

Velkommen til 3F - din fagforening 1 Velkommen til 3F - din fagforening Overenskomst Efteruddannelse Fremtid i fællesskab Arbejdsmarkedspension Tillidsrepræsentant Arbejdsløs Strejke Forsikring Medlemskort med fordele Ulykke Ligestilling

Læs mere

F O A F A G O G A R B E J D E. Det gør FOA for dig. som pædagogmedhjælper

F O A F A G O G A R B E J D E. Det gør FOA for dig. som pædagogmedhjælper F O A F A G O G A R B E J D E Tekst: Britta Lundqvist. Foto: Biofoto/Johnny Madsen og Anders Tvevad. Layout: Joe Anderson og Maja Honoré. Tryk: FOA-tryk marts 2006. Det gør FOA for dig som pædagogmedhjælper

Læs mere

ansættelse dagpenge jobplan Aktivering aktiveringsforløb jobcenter løntilskud uddannelse virksomhedspraktik vikararbejd ledighed uddannelsestilbud

ansættelse dagpenge jobplan Aktivering aktiveringsforløb jobcenter løntilskud uddannelse virksomhedspraktik vikararbejd ledighed uddannelsestilbud FEBRUAR 2015 løntilskud A-KASSE vikararbejd ansættelse dagpengeret Aktivering For dig under 30 uddannelse aktiveringsforløb virksomhedspraktik uddannelsestilbud jobplan beskæftigelsemulighed dagpenge befordringstilskud

Læs mere

FORHANDLING MERE I LØN OG BEDRE VILKÅR I 2017

FORHANDLING MERE I LØN OG BEDRE VILKÅR I 2017 DIN GUIDE TIL FORHANDLING MERE I LØN OG BEDRE VILKÅR I 2017 1 SE HVAD DINE KOLLEGER I HELE LANDET FÅR I LØN! 2 DET HER SKAL DU VIDE! Blik- og Rørarbejderforbundet forhandler overenskomsterne på VVS- området,

Læs mere

Stem om din nye overenskomst

Stem om din nye overenskomst OVERENSKOMST MELLEM 3F TRANSPORT OG ATL / DANSK ERHVERV Stem om din nye overenskomst CHAUFFØRER, LAGERARBEJDERE EKSPORTCHAUFFØRER, SKRALDEMÆND OG FLYTTEMÆND 2017-2020 3F Transportgruppen forhandler din

Læs mere

FOA Aalborg. - medlemmernes naturligste og bedste valg. Velkommen hos os!

FOA Aalborg. - medlemmernes naturligste og bedste valg. Velkommen hos os! FOA Aalborg - medlemmernes naturligste og bedste valg Velkommen hos os! Meget at byde på... FOA støtter dig FOA Aalborg kan hjælpe og støtte dig, hvis der opstår uventede situationer i dit arbejdsliv.

Læs mere

ansættelse dagpenge jobplan Aktivering aktiveringsforløb jobcenter løntilskud uddannelse virksomhedspraktik vikararbejd ledighed uddannelsestilbud

ansættelse dagpenge jobplan Aktivering aktiveringsforløb jobcenter løntilskud uddannelse virksomhedspraktik vikararbejd ledighed uddannelsestilbud SEPTEMBER 2015 løntilskud A-KASSE vikararbejd ansættelse dagpengeret Aktivering For dig under 30 uddannelse aktiveringsforløb virksomhedspraktik uddannelsestilbud jobplan beskæftigelsemulighed dagpenge

Læs mere

Om at få... efterløn FAGLIG FÆLLES AKASSE

Om at få... efterløn FAGLIG FÆLLES AKASSE Om at få... efterløn FAGLIG FÆLLES AKASSE Indhold Du kan trække dig tilbage lidt efter lidt... Efterlønsbevis... Når du har fået dit efterlønsbevis... Søg om din efterløn... Fuldtid eller deltid... Satser

Læs mere

Referat reg syd møde i Middelfart tirsdag den 21. januar 2014

Referat reg syd møde i Middelfart tirsdag den 21. januar 2014 Referat reg syd møde i Middelfart tirsdag den 21. januar 2014 Orientering fra Per Andersen Team Genbrugspladser Esbjerg kommune Fra d. 1 januar 2014 har medarbejderne på Team Genbrugspladser Esbjerg kommune

Læs mere

MEDLEMSNYT Juni 2015 Medlemsblad for Vestfyns Lærerkreds, kreds 84.

MEDLEMSNYT Juni 2015 Medlemsblad for Vestfyns Lærerkreds, kreds 84. MEDLEMSNYT Juni 2015 Medlemsblad for Vestfyns Lærerkreds, kreds 84. 1. år med Lov 409. Så er første skoleår under Lov 409 næsten gået. Alle har i løbet af året gjort sig dyrt købte erfaringer med den arbejdssituation,

Læs mere

HER OG NU s femte udgave i 2007 er på gaden med højaktuel information om:

HER OG NU s femte udgave i 2007 er på gaden med højaktuel information om: LTD - HER OG NU December 2007 HER OG NU s femte udgave i 2007 er på gaden med højaktuel information om: Lederen: Klimamålingen 2007 Medarbejdervalg til TDC bestyrelsen Revision af Overenskomst 2007 Spørgeskemaundersøgelsen

Læs mere

Et nyt arbejdsliv. Tilbud, rettigheder og pligter. A r b e j d s m a r k e d s t y r e l s e n

Et nyt arbejdsliv. Tilbud, rettigheder og pligter. A r b e j d s m a r k e d s t y r e l s e n Et nyt arbejdsliv Tilbud, rettigheder og pligter A r b e j d s m a r k e d s t y r e l s e n Rettigheder, pligter og muligheder Lov om en aktiv arbejdsmarkedspolitik giver tilbud til ledige og til arbejds-

Læs mere

Den nye dagpengereform

Den nye dagpengereform Den nye dagpengereform A-kassen Fødevareforbundet NNFs a-kasse Den nye dagpengereform - et tryggere dagpengesystem Maj 2017 2 Indholdsfortegnelse Indledning...4 Forlæng din periode med dagpenge...5 Dagpenge

Læs mere

Efter skat: 449 kr. 606 kr. 392 kr. Januar 2016 Side 1 af 8

Efter skat: 449 kr. 606 kr. 392 kr. Januar 2016 Side 1 af 8 Efter skat: 449 kr. Efter skat: 606 kr. Efter skat: 392 kr. Januar 2016 Side 1 af 8 KONTINGENTER (priser ved betaling pr. måned - fuldtidskontingent) Emne Krifa Basis Gennemsnit for s afdelinger Fagforening

Læs mere

FOA Aalborg. - medlemmernes naturligste og bedste valg. Velkommen hos os!

FOA Aalborg. - medlemmernes naturligste og bedste valg. Velkommen hos os! FOA Aalborg - medlemmernes naturligste og bedste valg Velkommen hos os! Meget at byde på... FOA støtter dig FOA Aalborg kan hjælpe og støtte dig, hvis der opstår uventede situationer i dit arbejdsliv.

Læs mere

FOA din partner på arbejdspladsen. Fordele og medlemstilbud

FOA din partner på arbejdspladsen. Fordele og medlemstilbud F O A F A G O G A R B E J D E FOA din partner på arbejdspladsen Fordele og medlemstilbud 2006 FOA er til for dig FOA Fag og Arbejde er et fagligt fællesskab, hvor vi er omkring 210.000 medlemmer. Som medlem

Læs mere

Urafstemning. Information om aftalen

Urafstemning. Information om aftalen Urafstemning Information om aftalen OK 2007 Nye rettigheder til dig Kære medlem Forliget om industriens overenskomster giver dig nye rettigheder, øger trygheden og giver god plads til kontante lønforhøjelser

Læs mere

I denne pjece kan du læse de vigtigste regler for udbetaling af barselsdagpenge samt ret til frihed i forbindelse med barsel- og forældreorlov.

I denne pjece kan du læse de vigtigste regler for udbetaling af barselsdagpenge samt ret til frihed i forbindelse med barsel- og forældreorlov. Barsel rettigheder for kommende forældre. I denne pjece kan du læse de vigtigste regler for udbetaling af barselsdagpenge samt ret til frihed i forbindelse med barsel- og forældreorlov. Pjecen er delt

Læs mere

KOST- OG SERVICESEKTOREN PÅ 5 MINUTTER. fællesskab fordele faglig bistand

KOST- OG SERVICESEKTOREN PÅ 5 MINUTTER. fællesskab fordele faglig bistand KOST- OG SERVICESEKTOREN PÅ 5 MINUTTER fællesskab fordele faglig bistand Fællesskab... De fleste hus- og serviceassistenter i den offentlige sektor er medlem af FOA. Mange lignende grupper vælger det samme.

Læs mere

METAL HOVEDSTADEN Ekstraordinær generalforsamling 1. november 2016

METAL HOVEDSTADEN Ekstraordinær generalforsamling 1. november 2016 Side 1 Konstitueret formand Henrik Stilling bød velkommen til de 214 fremmødte medlemmer. Dagsorden: 1. Valg af dirigenter 2. Valg af ny formand 3. Orientering om kongressen AD 1. Valg af dirigenter Henrik

Læs mere

FOA din partner på arbejdspladsen. Fordele og medlemstilbud

FOA din partner på arbejdspladsen. Fordele og medlemstilbud F O R B U N D E T A F O F F E N T L I G T A N S A T T E FOA din partner på arbejdspladsen Fordele og medlemstilbud FOA er til for dig Forbundet af Offentligt Ansatte FOA er et fagligt fællesskab, hvor

Læs mere

PÆDAGOGISK ASSISTENTELEV SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆLPERELEV OG SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTELEV

PÆDAGOGISK ASSISTENTELEV SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆLPERELEV OG SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTELEV FÅR JEG DEN RIGTIGE LØN? KAN JEG BLIVE FYRET? HVAD GØR JEG, HVIS JEG KOMMER TIL SKADE? HVILKE FORDELE FÅR JEG SOM MEDLEM? PÆDAGOGISK ASSISTENTELEV SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆLPERELEV OG SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTELEV

Læs mere

Referat fra generalforsamling i Træ og Møbelgruppen Torsdag den 7. februar 2013, 3F Midtjylland, Birk Centerpark 4, i Herning.

Referat fra generalforsamling i Træ og Møbelgruppen Torsdag den 7. februar 2013, 3F Midtjylland, Birk Centerpark 4, i Herning. Referat fra generalforsamling i Træ og Møbelgruppen Torsdag den 7. februar 2013, 3F Midtjylland, Birk Centerpark 4, i Herning. Dagsorden: 1. Velkomst v/gruppeformand Hans Jessen 2. Godkendelse af forretningsorden

Læs mere

TIL NYE MEDLEMMER PÅ 5 MINUTTER. fællesskab fordele faglig bistand

TIL NYE MEDLEMMER PÅ 5 MINUTTER. fællesskab fordele faglig bistand TIL NYE MEDLEMMER PÅ 5 MINUTTER fællesskab fordele faglig bistand Fællesskab... I FOA kan vi godt se forskel på de problemer, som brandmanden og pædagogmedhjælperen oplever i hverdagen. Vi ved også, at

Læs mere

FOA Aalborg. - medlemmernes naturligste og bedste valg. Velkommen hos os!

FOA Aalborg. - medlemmernes naturligste og bedste valg. Velkommen hos os! FOA Aalborg - medlemmernes naturligste og bedste valg Velkommen hos os! Meget at byde på... FOA støtter dig FOA Aalborg kan hjælpe og støtte dig, hvis der opstår uventede situationer i dit arbejdsliv.

Læs mere

Hvem kan stille op til valg? Alle medarbejdere i selskabet kan stille op til valg.

Hvem kan stille op til valg? Alle medarbejdere i selskabet kan stille op til valg. Information om medarbejdervalgte bestyrelsesmedlemmer Hvem kan vælges til bestyrelse, og hvad er formålet med medarbejdervalgte bestyrelsesmedlemmer? Hvad går arbejdet som bestyrelsesmedlem ud på? Hvad

Læs mere

Så har du mange gode grunde til at melde dig ind i Uddannelsesforbundet. Er du ansat på en erhvervsskole?

Så har du mange gode grunde til at melde dig ind i Uddannelsesforbundet. Er du ansat på en erhvervsskole? Så har du mange gode grunde til at melde dig ind i Uddannelsesforbundet Er du ansat på en erhvervsskole? Dit fællesskab Er du faglærer, vejleder eller konsulent på en teknisk erhvervsskole eller et AMUcenter?

Læs mere

NYE REGLER ER DU SYGEMELDT? LÆS HER OM DE REGLER DER GÆLDER SYGEDAGPENGE-

NYE REGLER ER DU SYGEMELDT? LÆS HER OM DE REGLER DER GÆLDER SYGEDAGPENGE- NYE SYGEDAGPENGE- REGLER ER DU SYGEMELDT? LÆS HER OM DE REGLER DER GÆLDER JANUAR 2015 Du bliver sygemeldt Hvis du bliver syg og ikke er i stand til at gå på arbejde, får du en kompensation for den løn,

Læs mere

Når din arbejdsgiver. sådan får du dine penge fra Lønmodtagernes Garantifond

Når din arbejdsgiver. sådan får du dine penge fra Lønmodtagernes Garantifond Når din arbejdsgiver går konkurs sådan får du dine penge fra Lønmodtagernes Garantifond Hvad sker der når din arbejds giver går konkurs? Kan du få din manglende løn og hvordan? Denne pjece guider dig gennem

Læs mere

Stem om din nye overenskomst

Stem om din nye overenskomst FÆLLESOVERENSKOMSTEN Stem om din nye overenskomst LAGERARBEJDERE, CHAUFFØRER OG HAVNEARBEJDERE 2017-2020 3F Transportgruppen forhandler din overenskomst STEM OG BESTEM Trygt arbejdsliv for fremtiden Kære

Læs mere

Bestyrelsen har brugt rigtig meget tid på medlemssituationen som der står noget om senere i beretningen.

Bestyrelsen har brugt rigtig meget tid på medlemssituationen som der står noget om senere i beretningen. Beretning 2016 Så er der gået endnu et år, siden jeg sidst skrev beretning forud for generalforsamlingen i EFK. Sommeren i år har været lidt blandet. Sidst på foråret fik vi nærmest hedebølge, så blev

Læs mere

Referat fra Industrigruppens Generalforsamlingen

Referat fra Industrigruppens Generalforsamlingen Referat fra Industrigruppens Generalforsamlingen Onsdag d. 25. marts 2015, kl. 17.00 UCH, Døesvej, 7500 Holstebro Dagsorden: 1. Velkomst 2. Valg af dirigenter 3. Valg af stemmeudvalg 4. Bestyrelsens beretning

Læs mere

Tale v. Tina Møller Kristensen 1. maj - FOA - Roskilde

Tale v. Tina Møller Kristensen 1. maj - FOA - Roskilde Tale v. Tina Møller Kristensen 1. maj - FOA - Roskilde Fælles om fremtiden Jeg synes, det er en god og rammende overskrift, vi har givet denne 1. maj. Overskriften rammer, at den politiske dagsorden gælder

Læs mere

PORTRÆT // LIVTAG #6 2011

PORTRÆT // LIVTAG #6 2011 P PORTRÆT // LIVTAG #6 2011 6 Jeg elsker mit job. En god dag for mig, er en dag, hvor jeg er på arbejde, siger Dennis, der har ansvaret for butikkens kiosk og blandt andet også står for indkøb af varer

Læs mere

Om at være arbejdsløshedsforsikret i EØS og på Færøerne

Om at være arbejdsløshedsforsikret i EØS og på Færøerne Om at være arbejdsløshedsforsikret i EØS og på Færøerne Indholdsfortegnelse I denne pjece kan du læse om følgende: 1. Indledning om arbejde mv. i EØS og på Færøerne 2. Danske dagpenge, mens du søger arbejde

Læs mere

Danske Sundhedsorganisationers Arbejdsløshedskasse

Danske Sundhedsorganisationers Arbejdsløshedskasse Danske Sundhedsorganisationers Arbejdsløshedskasse Børnepasningsorlov Januar 2005 FORORD 2 Både ansatte, selvstændige og ledige kan stadig få børnepasningsorlov, hvis barnet er født inden den 27. marts

Læs mere

Snart færdiguddannet

Snart færdiguddannet Snart færdiguddannet 1 Intro Er du snart færdiguddannet? Og virker det med a-kasse lidt rodet? Fortvivl ej. I denne pjece finder du information om alt det, du skal være opmærksom på i forhold til a-kassen.

Læs mere

VEJLEDNING VED LEDIGHED

VEJLEDNING VED LEDIGHED VEJLEDNING VED LEDIGHED Der er en række betingelser, du skal opfylde for at få dagpenge. Det kaldes at stå til rådighed for arbejdsmarkedet. Vi har samlet nogle af de vigtigste betingelser til dig her.

Læs mere

F O A S A R B E J D S L Ø S H E D S K A S S E. September 2009. for dig under 30

F O A S A R B E J D S L Ø S H E D S K A S S E. September 2009. for dig under 30 F O A S A R B E J D S L Ø S H E D S K A S S E September 2009 AKTIVERING for dig under 30 INDHOLD 1. Du er under 25 år er uden uddannelse og har ingen børn side 4 2. Du er under 25 år er uden uddannelse

Læs mere

Stem om din nye overenskomst

Stem om din nye overenskomst OVERENSKOMST MELLEM 3F TRANSPORT OG ATL / DANSK ERHVERV Stem om din nye overenskomst 3F n ndler din rha ov fo mst sko en er nsportgru Tra pp e CHAUFFØRER, LAGERARBEJDERE EKSPORTCHAUFFØRER, SKRALDEMÆND

Læs mere

Bestyrelsens beretning 2014

Bestyrelsens beretning 2014 Bestyrelsens beretning 2014 ved generalforsamling tirsdag 29. april 2014 Velkommen Først vil jeg gerne sige velkommen. Det er dejligt at se så mange er mødt op, jeg tænker det er fordi der er mange der

Læs mere

Fleksjob. - regler om fleksjob efter 1. januar 2013

Fleksjob. - regler om fleksjob efter 1. januar 2013 Fleksjob - regler om fleksjob efter 1. januar 2013 Indhold 3 Generel information 4 Fleksjob er midlertidige (5 år) Medlemmer under/over 40 år 5 Løn og øvrige arbejdsvilkår ved fleksjob 6 Løn- og ansættelsesvilkår

Læs mere

Nye regler for folkepensionister

Nye regler for folkepensionister Nye regler for folkepensionister Den 1. juli 2008 trådte der to nye regler i kraft, der gør det mere attraktivt for folkepensionister at arbejde. Ændringerne er blevet vedtaget som en del af den såkaldte

Læs mere

HIV, liv & behandling. Sociale rettigheder

HIV, liv & behandling. Sociale rettigheder HIV, liv & behandling Sociale rettigheder Denne folder er beregnet til hiv-smittede, der har spørgsmål i forhold til sociale rettigheder og muligheder. Folderen indgår i serien Hiv, liv og behandling,

Læs mere

ved Skanderborg Stilladsudd.: 2-årig (færdig i 1998) landsklubformand

ved Skanderborg Stilladsudd.: 2-årig (færdig i 1998) landsklubformand SIDE 9 MANDEN Navn: Bopæl: Voerladegård, ved Skanderborg Thorkil Jansen Alder: 39 Lokalklub: Start i branchen: Nuværende firma: Århus Februar 1996 i Mars Stilladser i Århus Mars Stilladser Stilladsudd.:

Læs mere

Efterløn - er det noget for dig?

Efterløn - er det noget for dig? Efterløn - er det noget for dig? 2 Efterløn er det noget for dig 5 Efterløn o Forsvinder efterlønsordningen eller bliver den ændret 5 Hvem, hvad, hvornår om efterløn o Efterløn hvad er det egentlig o Hvornår

Læs mere

AKTIVERING. for dig under 30

AKTIVERING. for dig under 30 F O A f a g o g a r b e j d e s a r b e j d s l ø s h e d s k a s s e AKTIVERING for dig under 30 3 INDHOLD 1. Du er under 25 år og uden uddannelse side 4 2. Du er under 25 år og uden uddannelse, men har

Læs mere

SOCIAL- OG SUNDHEDSSEKTOREN PÅ 5 MINUTTER. fællesskab fordele faglig bistand

SOCIAL- OG SUNDHEDSSEKTOREN PÅ 5 MINUTTER. fællesskab fordele faglig bistand SOCIAL- OG SUNDHEDSSEKTOREN PÅ 5 MINUTTER fællesskab fordele faglig bistand Fællesskab... Langt de fleste social- og sundhedsassistenter og -hjælpere er medlemmer af FOA. FOA har ca. 200.000 medlemmer

Læs mere

FORHANDLING MERE I LØN OG BEDRE VILKÅR I 2018

FORHANDLING MERE I LØN OG BEDRE VILKÅR I 2018 DIN GUIDE TIL FORHANDLING MERE I LØN OG BEDRE VILKÅR I 2018 1 SE HVAD DINE KOLLEGER I HELE LANDET FÅR I LØN! DET HER SKAL DU VIDE! Blik- og Rørarbejderforbundet forhandler overenskomsterne på VVS- området,

Læs mere

Guide til Ledighedsydelse og fleksløntilskud. ydelsesservice københavn

Guide til Ledighedsydelse og fleksløntilskud. ydelsesservice københavn Guide til Ledighedsydelse og fleksløntilskud ydelsesservice københavn 1 Indholdsfortegnelse Når du har ret til fleksjob og er ledig, kan du få ledighedsydelse Side 3-4 Hvornår kan du få ledighedsydelse?

Læs mere

- Og hva så? Førtidspensionist, langtidsyge, fleks- og skånejobbere. Landsforeningen for førtidspensionister. Formål Mærkesager Min historie Hvis syg?

- Og hva så? Førtidspensionist, langtidsyge, fleks- og skånejobbere. Landsforeningen for førtidspensionister. Formål Mærkesager Min historie Hvis syg? Landsforeningen for førtidspensionister Læs bl.a om: Formål Mærkesager Min historie Hvis syg? Førtidspensionist, langtidsyge, fleks- og skånejobbere - Og hva så? SE DIN LOKALFORENING PÅ BAGSIDEN!! Du er

Læs mere