Den kulturelle grav. Muslimske gravsteder i Danmark. Helle Lykke Nielsen

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Den kulturelle grav. Muslimske gravsteder i Danmark. Helle Lykke Nielsen"

Transkript

1 ANALYSIS June 2013 Den kulturelle grav Muslimske gravsteder i Danmark Helle Lykke Nielsen Døden er universel, men måden vi begraves på, og det gravsted vi efterlader os, er i høj grad kulturelt betinget. Det kan man bl.a. se af de mange muslimske gravsteder, der efterhånden findes på de større danske kirkegårde, hvor gravsten, beplantning, indskrifter og symboler kan være meget anderledes, end vi er vant til. Hvordan skal vi læse muslimske gravsteder og er ukrudt og manglende vedligeholdelse nødvendigvis et udtryk for ligegyldighed eller mangel på penge? Artiklen har tidligere været bragt i tidsskriftet Kirkegården nr. 2, april 2013, s

2 Helle Lykke Nielsen: Den kulturelle grav, muslimske gravsteder i Danmark 2 D øden er universel men måden vi begraves på, og det gravsted vi efterlader os, er i høj grad kulturelt betinget. Og ikke nok med det: Hvor og hvordan vi begraves, siger også noget om den sociale position, vi har haft i levende live. Døden kan vise rigdom og social status eller det modsatte gennem valg af kirkegård, gravens placering på kirkegården, gravstedets størrelse og indretning, indskriften på gravstenen, etc. Og netop fordi gravsteder er både kulturelt og socialt betinget, kan man let komme til at fejllæse gravsteder fra andre religiøse trosretninger. Det er ikke ualmindeligt at danskere undres over nogle af de mange muslimske gravsteder, der efterhånden findes på de større danske kirkegårde: Valget af materialer til både gravsten og kantning kan være meget anderledes end det vi er vant til, beplantningen forskellig eller ligefrem erstattet af knæhøjt ukrudt, og indskriften på gravstenen ulæselig, enten på grund af vind og vejr, eller fordi den er skrevet med et andet alfabet hvis ikke stenen da helt mangler, så det bliver umuligt at identificere den døde. Forskellene er mange, og derfor kan konklusionen også let blive misvisende: at muslimer åbenbart ikke vedligeholder deres grave, enten fordi de er ligeglade med dem, eller fordi de mangler penge til at betale for det. At sådanne grave snarere er et udtryk for en anderledes begravelseskultur end ligegyldighed og mangel på penge, ligger ikke altid lige for. Indflydelse fra hjemlandet En af grundene til at muslimske gravsteder i Danmark ofte adskiller sig fra dem vi kender i dansk kristen tradition, er at indvandrere typisk medbringer elementer af deres begravelseskulturer fra hjemlandet. Og den er for muslimernes vedkommende ikke kun påvirket af religiøse principper, men også af lokale skikke og traditioner. I Somalia markeres grave fx med en lille jordvold i gravens længde og et bræt med eller uden navn der markerer hovedets placering; eneste pynt på gravstedet er en gren der er stukket i jorden ved begravelsen, men som hurtigt visner væk. I Libyen, Saudi-Arabien og andre muslimske beduinkulturer er gravpladser som regel blot dækket til af et lag beton, evt. med en sten ved hovedet, ofte helt uden angivelse af navn, mens irakiske gravsteder typisk har form af små sarkofager af mursten eller ler med en indstøbt tavle, der fungerer som gravsten. I Marokko finder man gravpladser i tilknytning til helligdomme for de såkaldte marabouter, hellige mænd med særlig religiøse evner, hvilket er aldeles uacceptabelt for andre muslimer, som dels ikke anerkender hellige mænd, dels ikke er vant til at gravpladser ligger i forbindelse med moskeer og andre helligdomme. Og sådan kunne man blive ved: Der er ganske store forskelle på begravelseskulturer blandt muslimer, og når disse føres til Danmark og glider ind i en dansk kirkegårdstradition, giver det selvsagt en ganske rig variation af gravsteder. Dødsforståelsen i islam Men selv om gravkulturer altså varierer betydeligt i islamiske lande, er der nogle grundlæggende dødsforestillinger som forener muslimer, og som afspejles i den måde, de efterladte udformer og behandler graven på. I islam opfattes døden ikke som en

3 Helle Lykke Nielsen: Den kulturelle grav, muslimske gravsteder i Danmark 3 afslutning på livet, men som en overgang til livet efter døden, og begravelsen skal derfor ses som en slags rite-de-passage mellem livet på jorden og det liv som derefter skal leves i enten himmel eller helvede. Muslimer tror på at det guddommelige regnskab der skal afgøre hvorvidt de har gjort sig fortjent til det ene eller det andet, gøres op lige efter døden gennem to parallelle processer: en guddommelig proces som styres af to gravengle, og en proces blandt de efterladte Rising muslimske gravplads i Odense (fotograf: Helle Lykke Nielsen) der skal stille den døde i bedst mulig udgangsposition på dommedag. Så snart begravelsen er overstået, og der er blevet stille ved graven, starter den første proces: To gravengle begynder at stille spørgsmål til den dødes gerninger på jord, og det indleder en periode der i mange religiøse tekster fremstilles som præget af frygt, angst og tortur i det underjordiske mørke. Samtidig arbejder de efterladte på at give den døde et godt eftermæle, som kan hjælpe når regnskabet skal gøres endeligt op: Ved at bede for den døde, tale godt om ham og tilgive hvad der måtte være tilbage af uløste konflikter og dårlige gerninger, bidrager de til at give den døde fred, så han kan koncentrere sig om det sidste møde. Når trompeten lyder i graven, er regnskabet gjort op, og den døde overgår til en ny tilstand af liv i enten paradis eller helvede. Denne forståelse af død og begravelse kan bidrage til en forklaring på i hvert fald to træk ved muslimske gravsteder i Danmark. For det første er der langt flere religiøse markører på muslimske gravsten end på danske. Disse markører er meget ofte skrevet på arabisk, muslimernes religiøse sprog, også selv om der på samme gravsten kan stå navne, datoer og evt. indskrifter på dansk. 1 Lidt firkantet kan man sige, at muslimske gravsten taler til gud i mindst lige så høj grad, som de taler til de efterladte. Og for det andet mister det jordiske gravsted en del af sin religiøse betydning, når dommedag er ovre, og den døde er draget videre til et andet liv. Så har de religiøse markører udspillet deres funktion som forbøn for den døde, og graven bliver primært et mindested for 1 Eneste systematiske undtagelse herfra er tyrkiske gravsten der markerer det religiøse ruhuna fatiha med latinske bogstaver, hvilket utvivlsomt skyldes at tyrkisk skrives med latinske bogstaver.

4 Helle Lykke Nielsen: Den kulturelle grav, muslimske gravsteder i Danmark 4 de efterladte og en påmindelse om livets forgængelighed. Det der derfor med danske øjne kan se ud som tilvoksede eller ligefrem misvedligeholdte grave, er således ikke nødvendigvis et udtryk for sjusk eller manglende penge, men snarere et tegn på at graven har mistet en del af sin religiøse betydning, og at de efterladte derfor ikke behøver at interessere sig for, hvordan den ser ud. Omvendt kan graven ifølge islamisk tradition heller ikke sløjfes før tidligst når liget er fuldt formuldet, hvilket meget vel kan tage op til år. Det almindeligste er da også at gravsteder i Mellemøsten som udgangspunkt bevares på ubestemt tid, hvis ikke pladsforhold taler imod det. Gravsten for bosniske muslimer fra hhv. Mostar og Trebinja samt palæstinensisk muslim fra Akka, alle Korsløkke Kirkegård i Odense (fotograf: Helle Lykke Nielsen) Flygtninge i Danmark Mens de muslimske grupper der kom til Danmark som arbejdskraft i 1960 erne og 1970 erne, typisk tyrkere, pakistanere og marokkanere, har haft mulighed for at blive begravet i hjemlandet, hvilket mange første generationsindvandrere har benyttet sig af takket være billige forsikringsordninger, har situationen været anderledes for de muslimer der er kommet til Danmark som politiske flygtninge. Bosniske, palæstinensiske, irakiske og iranske flygtninge har, i hvert fald i perioder, ikke kunnet vende tilbage til hjemlandet, selv om de skulle have ønsket at blive begravet der, og disse grupper er derfor overrepræsenteret blandt de muslimer der i dag er begravet i Danmark. Og netop flygtninge har tendens til at markere deres tilhørsforhold til hjemlandet på gravstenen: Det er meget udbredt blandt muslimske flygtninge at markere, hvor den døde er født enten generelt med angivelse af landet eller mere præcist med en region eller en by. Irakiske gravsten angiver fx at den døde er født i det sydlige Irak, født i Bagdad,..Basra,..al-Kadhimiyya, og palæstinensiske gravsten angiver født i Palæstina eller hyppigere født i Akka,.. Deir al-asad,..haifa, Jaffa, efterfulgt af Palæstina. Da mange af de nævnte palæstinensiske byer i dag ligger i Israel, bliver sådanne indskrifter ikke bare en markering af fødebyen, men også et politisk statement, der underkender staten Israels eksistens. Bosniske muslimer som kom til Danmark i forbindelse med krigen i det tidligere Jugoslavien , går skridtet videre: De fleste gravsten angiver ikke blot BiH for Bosnien Herzegovina samt et bynavn Banja Luka, Bileca, Lisnja, Trebinja, etc. - men markerer gennem et islamisk symbol med en halvmåne og en stjerne øverst på gravstenen, at de er muslimer. Et så-

5 Helle Lykke Nielsen: Den kulturelle grav, muslimske gravsteder i Danmark 5 dant tegn får stærkt identitetsskabende funktion, når man er flygtning fra et område hvor muslimer blev ofre for etniske udrensninger, netop fordi de var muslimer. Enkelte bosniske muslimer går endda så langt som til at indgravere billeder fra deres hjemegn på gravstenen. Muslimske gravpladser eller danske kirkegårde? I Danmark findes der i dag to muslimske gravpladser: Rising gravplads i Odense, der åbnede i 2002, og som er blevet til i et samarbejde mellem kommunen og en række lokale muslimske organisationer; og begravelsespladsen i Brøndby, der åbnede i 2006, og som ejes, administreres og vedligeholdes af Dansk Islamisk Begravelsesfond, der er en samling af 23 muslimske foreninger i Danmark. Derudover findes der særlige afsnit for muslimer på i hvert fald seks større danske kirkegårde. For de to muslimske gravpladser gælder det at variationen af gravsteder er stor, om end gravpladsen i Brøndby synes at undgå store og mere monumentale gravsteder end dem man kan finde på gravpladsen i Odense eller på de særlige afsnit for muslimer på de danske kirkegårde. Og selvom der med al sandsynlighed vil komme flere muslimske gravpladser i Danmark i takt med at den muslimske del af befolkningen demografisk kommer til at ligne den danske, og efterfølgende generationer af indvandrere vil føle sig mere knyttet til Danmark end deres forældre, vil det næppe få de særlige muslimske afsnit på kirkegårdene til at forsvinde: For dels vil den geografiske afstand til en muslimsk gravplads stadig spille en rolle for de efterladte der traditionelt gerne vil have deres døde placeret i nærheden af hjemmet, dels opstår der let religiøs uenighed om forskellige traditioner, når muslimer dør i tredjelande. Den lokale begravelseskultur man som muslim har med sig fra hjemlandet, risikerer nemlig at blive problematiseret i Danmark, især hvis der kun er en enkelt bedemand, eller det er en bestemt gruppe eller folk med samme nationalitet, der står for begravelserne. Det fører nemlig uafvendeligt til en diskussion om, hvad der er korrekt i religiøs forstand, og hvem der følgelig er rigtige muslimer. I den situation vil kristne kirkegårde stadig være et godt alternativ til de muslimske gravpladser for dem der ikke føler sig tilgodeset i den lokale dansk-muslimske begravelseskultur.

Dansk tidsskrift for kulturhistorie, etnologi, folkloristik og lokalhistorie

Dansk tidsskrift for kulturhistorie, etnologi, folkloristik og lokalhistorie Nr. 1 / Juli 2014 Helle Lykke Nielsen / Det sidste hvilested. Om tilhørsforhold og identitetsdannelse blandt muslimer i Danmark Mikkel Thelle / Et spejl med mange hundrede flader Tenna Jensen / Fra forfald

Læs mere

Aalborg Øst. Hverdag og fællesskab. Ann-Dorte Christensen Sune Qvotrup Jensen

Aalborg Øst. Hverdag og fællesskab. Ann-Dorte Christensen Sune Qvotrup Jensen Aalborg Øst Hverdag og fællesskab Ann-Dorte Christensen Sune Qvotrup Jensen Der er trods alt forskel på Aalborg Øst og Aalborg Øst ( ) Der er rimelig mere fredeligt på den anden side af Humlebakken. Tingene

Læs mere

DE MENTALE LOVE MÅDEN SINDET FUNGERER PÅ

DE MENTALE LOVE MÅDEN SINDET FUNGERER PÅ 1 DE MENTALE LOVE MÅDEN SINDET FUNGERER PÅ af Barbara Berger (Copyright Barbara Berger 2000/2009) 2 Indhold Introduktion 3 De Mentale Love / Måden sindet fungerer på - Loven om at tanker opstår 4 - Loven

Læs mere

ETNISKE ERHVERVSDRIVENDE I ERHVERVSORGANISATIONERNE

ETNISKE ERHVERVSDRIVENDE I ERHVERVSORGANISATIONERNE ETNISKE ERHVERVSDRIVENDE I ERHVERVSORGANISATIONERNE INDHOLD INDLEDNING... 3 RESUMÉ AF PROJEKTBESKRIVELSE... 5 BAGGRUNDSOPLYSNINGER OM SELVSTÆNDIGE INDVANDRERE... 6 OM DEN DANSKE ERHVERVSSTRUKTUR... 6 BRANCHEVALG...

Læs mere

Kapitel 1: Introduktion

Kapitel 1: Introduktion Kapitel 1: Introduktion Indledning og problemformulering Jeg sidder på Naders kontor i en forstad til Sydney, Australien. Egentlig er vi i en garage, men rummet er møbleret med et skrivebord, en kontorstol,

Læs mere

Hizb ut-tahrir i Danmark:

Hizb ut-tahrir i Danmark: Kapitel 1 Hizb ut-tahrir i Danmark: Dæmoner i Dannevang Hvem er Hizb ut-tahrirs medlemmer? Hvordan hverves de? Og hvad foregår der egentlig ved partiets lukkede møder? Det er disse spørgsmål, dette kapitel

Læs mere

Hvordan gør det en forskel? Evaluering af Din tro, min tro, og hvad vi sammen tror

Hvordan gør det en forskel? Evaluering af Din tro, min tro, og hvad vi sammen tror Hvordan gør det en forskel? Evaluering af Din tro, min tro, og hvad vi sammen tror Kirsten Grube Center for Ungdomsstudier (CUR) November 2011 1 Hvordan gør det en forskel? Evaluering af Din Tro, min tro,

Læs mere

At flytte fra ét hjemland til et andet

At flytte fra ét hjemland til et andet At flytte fra ét hjemland til et andet Oplevelser og erfaringer fra oplysningsindsatsen om repatriering blandt ældre fra Tyrkiet og det tidligere Jugoslavien En varm tak til alle medvirkende familier Dansk

Læs mere

Veteraner og pårørendes ønsker og behov

Veteraner og pårørendes ønsker og behov Bilag 6 Resultat af fokusgruppeinterview Veteraner og pårørendes ønsker og behov Input til en dansk veteranpolitik 18. juni 2010 FORSVARETS PERSONELTJENESTE Indholdsfortegnelse 1. Indledning og hovedresultater...1

Læs mere

Kristuskransen forklaring på perlerne

Kristuskransen forklaring på perlerne Kristuskransen forklaring på perlerne Gudsperlen Guds perlen, er Kristuskransens start. Guds perlen er den store guldfarvede perle. Guds perlen er Kristuskransens start og slutning. Du har måske allerede

Læs mere

PARDANNELSE BLANDT ETNISKE MINORITETER I DANMARK

PARDANNELSE BLANDT ETNISKE MINORITETER I DANMARK PARDANNELSE BLANDT ETNISKE MINORITETER I DANMARK G A R BI SCHMIDT / V IBEK E JA KOBSEN K Ø B E N H AV N 2 0 0 4 S O C I A L F O R S K N I N G S I N S T I T U T T E T 0 4 : 0 9 F O RO R D Der findes familier

Læs mere

DAVID G. BENNER. At åbne sig for Gud. Lectio divina som ramme for et liv i bøn

DAVID G. BENNER. At åbne sig for Gud. Lectio divina som ramme for et liv i bøn DAVID G. BENNER At åbne sig for Gud Lectio divina som ramme for et liv i bøn 5 Indhold Introduktion: Forvandlende åbenhed over for Gud 7 1. Mere end du kan forestille dig 11 2. Forberedelse til det guddommelige

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Side 30 35 Interviewe del 1 Det dit eget valg. Side 36 og 37 Interviewe del 2. Islams udbredelse

Indholdsfortegnelse. Side 30 35 Interviewe del 1 Det dit eget valg. Side 36 og 37 Interviewe del 2. Islams udbredelse 2 Indholdsfortegnelse. Side 3 Side 4 Side 5 Side 7 10 Indholdsfortegnelse Indledning Islams udbredelse Islams udspring Side 30 35 Interviewe del 1 Det dit eget valg Side 36 og 37 Interviewe del 2 Du skal

Læs mere

Hvad er mariologi? Jakob Munck

Hvad er mariologi? Jakob Munck Hvad er mariologi? Jakob Munck - 2 - HVAD ER MARIOLOGI? *** INDLEDNING... - 4 - *** HVAD ER MARIOLOGI?... - 6 - *** MARIA OG DE STORE RELIGIONER... - 15 - *** HVIS MARIA VAR STATSMINISTER!... - 21 - ***

Læs mere

TROENS TRÆ. Morgenavisen Jyllands-Posten.

TROENS TRÆ. Morgenavisen Jyllands-Posten. TROENS TRÆ ISRAEL INDHOLD Tekst: ORLA BORG. Illustration og layout: RINA KJELDGAARD PARADIS Side 13 DOMMEDAG Side 12 DEN KRISTNE TRO Side 9 DEN JØDISKE TRO Side 10 DEN MUSLIMSKE TRO Side 11 MOSES Side

Læs mere

Se med forældrenes øjne. Introduktion

Se med forældrenes øjne. Introduktion Se med forældrenes øjne Introduktion Se med forældrenes øjne Introduktion 2010 Danmarks Evalueringsinstitut Tekst Helene Brochmann Solvej Mose Mailund Design BGRAPHIC Foto Mette Bendixsen Hung Tien Vu

Læs mere

Alderens muligheder. Ældre Sagens Fremtidsstudie

Alderens muligheder. Ældre Sagens Fremtidsstudie ARBEJDE ARBEJDE ARBEJDE ARBEJDE ENNERNE FAMILIEN OG VENNERNE Alderens muligheder ELFÆRD VELFÆRD VELFÆRD Ældre Sagens Fremtidsstudie KVALITET HELBRED OG LIVSKVALITET Alderens muligheder Ældre Sagens Fremtidsstudie

Læs mere

Kirken og homoseksualitet

Kirken og homoseksualitet Kirken og homoseksualitet 17 korte svar på aktuelle spørgsmål Udgivet i 2010 af Dansk Bibel-Institut Evangelisk Luthersk Mission Fællesskabet for Kirkelig Fornyelse Kirkelig Forening for den Indre Missions

Læs mere

Salmer: 478, 29, 370 / 68, 192v.1,3&7, 70 Tekster: Ps. 8 og Mk.2.1-13.

Salmer: 478, 29, 370 / 68, 192v.1,3&7, 70 Tekster: Ps. 8 og Mk.2.1-13. 1 Konfirmation 2015. Salmer: 478, 29, 370 / 68, 192v.1,3&7, 70 Tekster: Ps. 8 og Mk.2.1-13. For mange år siden var der nogle unge fra en kirkelig forening, der havde lavet en plakat med teksten Jesus er

Læs mere

- Der er kommet meget nyt science fiction til, som interesserer de fleste medlemmer

- Der er kommet meget nyt science fiction til, som interesserer de fleste medlemmer Anbefaling fra Tænketanken angående foreningens fremtid & dens form. Baggrund Umiddelbart før generalforsamlingen 2008 blev der nedsat en tænketank, der skulle se på fremtiden for trekkies.dk. Grundlaget

Læs mere

Bilag 4 Transskription af interview med Anna

Bilag 4 Transskription af interview med Anna Bilag 4 Transskription af interview med Anna M: Først og fremmest kunne vi godt tænke os at få styr på nogle faktuelle ting såsom din alder bl.a.? A: Jamen, jeg er 25. M: Og din kæreste, hvor gammel er

Læs mere

HJEM FØR OG EFTER DØDEN

HJEM FØR OG EFTER DØDEN HJEM FØR OG EFTER DØDEN Projekt af: Emma, Anine, Sia og Frederik 1 2 Indholdsfortegnelse Side 1: forside Side 2: Indholdsfortegnelse Side 3: Indledning Side 4-5: Buddhisme Side 6: Hinduisme Side 7-8: Islam

Læs mere

Spil. Chancer gennem tællemetoder. Chancelære: MI 82 INF. INFA-Chancelæreserien:

Spil. Chancer gennem tællemetoder. Chancelære: MI 82 INF. INFA-Chancelæreserien: INFA-Chancelæreserien: Chancer gennem eksperimenter Chancer gennem optællinger CHANCETRÆ - Chancer gennem beregninger SPIL - Chancer gennem tællemetoder LOD - Chancer gennem simuleringer KUGLE - Chancer

Læs mere

Når Vi kører en sag for Dig

Når Vi kører en sag for Dig Når Vi kører en sag for Dig FORBUNDET AF IT-PROFESSIONELLE II00I00II Forbundet af It-professionelle prosa.dk Telefon: 3336 4141 Fax: 3391 9044 prosa@prosa.dk formand@prosa.dk faglig@prosa.dk akasse-kbh@prosa.dk

Læs mere

Respekt omkring den vanskelige samtale resultat af undersøgelse

Respekt omkring den vanskelige samtale resultat af undersøgelse Respekt omkring den vanskelige samtale resultat af undersøgelse Af: Susanne Teglkamp, Direktør i Teglkamp & Co. Teglkamp & Co. har netop afsluttet en internetbaseret undersøgelse af håndtering og erfaringer

Læs mere

KRISTENT PÆDAGOGISK INSTITUT Materiale knyttet til Katekismus Updated Hentet fra www.katekismusprojekt.dk

KRISTENT PÆDAGOGISK INSTITUT Materiale knyttet til Katekismus Updated Hentet fra www.katekismusprojekt.dk Hvordan forstå Fadervor? Af Carsten Hjorth Pedersen Som en hjælp til at forstå, hvad der menes med teksten i Katekismus Updated, gives her nogle forklaringer. I hvert afsnit citeres først teksten fra Katekismus

Læs mere

Grundbogen til Sidste Søndag

Grundbogen til Sidste Søndag Hvad er rollespil I dette kapitel vil vi forklare lidt omkring hvad rollespil er. Først vil vi forsøge at definere rollespil (en svær opgave), og derefter har vi et afsnit skrevet specielt til forældrene

Læs mere

Kapitel 13 POLITISKE TEKSTER. Politiske tekster

Kapitel 13 POLITISKE TEKSTER. Politiske tekster Kapitel 13 POLITISKE TEKSTER Indhold: 1 Vi behøver ikke eksperter... 2 Men hvad er en ekspert? 3 Og hvad med konteksten? 4 Den billige kritik 5 Generalisering 6 Et læserbrev 7 Hvordan generaliserer vi?

Læs mere

I Danmark Er Jeg Født. Etniske minoritetsunge i bevægelse

I Danmark Er Jeg Født. Etniske minoritetsunge i bevægelse I Danmark Er Jeg Født Etniske minoritetsunge i bevægelse Flemming Mikkelsen, Malene Fenger-Grøndahl & Tallat Shakoor I Danmark Er Jeg Født Etniske minoritetsunge i bevægelse Center for Ungdomsforskning,

Læs mere

Det retoriske opgør Om manglende indhold og vigtigheden af dette i dansk politik

Det retoriske opgør Om manglende indhold og vigtigheden af dette i dansk politik Det retoriske opgør Om manglende indhold og vigtigheden af dette i dansk politik Gruppe-medlemmer: Studienr: E-mail: Christian Wilche 47801 cwilche@ruc.dk Kristian Bang Sørensen 44384 kebs@ruc.dk Jonatan

Læs mere