Indhold. Forord 9. Praktiske oplysninger til teksten: 18 BAGGRUND OG KULTURMØDER... 21

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Indhold. Forord 9. Praktiske oplysninger til teksten: 18 BAGGRUND OG KULTURMØDER... 21"

Transkript

1 Indhold Forord 9 Praktiske oplysninger til teksten: 18 BAGGRUND OG KULTURMØDER Opvækst og baggrund 22 At rejse er at leve Mine år i det muslimske Marokko Hjem til Danmark Det afgørende valg 56 Om at træffe valg Omverdenens reaktion Nye muslimers frustrationer Islam og kultur 80 Den sproglige mangfoldighed Sang og musik Hverdagens kulturmøder Individ og fællesskab Om at give hånd Om tørklædet Om humor Kulturernes foranderlighed ISLAM MED NYE ØJNE Hvad er tro? 128 Troens stadier

2 Troens fuldkommengørelse Den personlige tro Tro og vantro Fornuft og tro Tro og viden Tro og løgn Gud eller Allah? Fri vilje eller forudbestemmelse? Ligheder og forskelle mellem islam og kristendom eller hvorfor islam? 166 Tawhid Guds 99 smukke navne Religiøs pluralisme og inklusion Fælles ritualer Mission eller dawa? Den gyldne middelvej Tilgivelse og forsoning Befrielsesteologi ISLAM I EN DANSK HVERDAG At tjene Gud ved at tjene skabelsen 222 Forvalterskab, ansvar og forpligtelse Det medmenneskelige og sociale ansvar Muslimers bidrag til fællesskabet Koranen og grundloven Islam og demokrati Frihed og ansvar Må staten blande sig? Fredelig sameksistens en utopi? 257 Kan øst og vest forenes? En opgave for livet Dialog samtale Diapraksis samvirke Et arbejde med mening

3 Højtider i flerreligiøse samfund Fælles værdier i flerreligiøse samfund Bevidst muslim og pæredansk en uspiselig cocktail? 310 Den offentlige debat Alt afhænger af øjnene, der ser og af intentionen bag Er islam vejen til fred? Udfordringer i en dansk hverdag og deres løsen 334 Venskab mellem muslimer og ikke-muslimer Forholdet til ikke-muslimske forældre Arv mellem muslimer og ikke-muslimer Den såkaldt islamiske vielse Ægteskab mellem muslimske kvinder og ikke-muslimske mænd Homoseksualitet Faste i højsommeren Hvornår falder de islamiske højtider? Halal-slagtning Tilsætningsstoffer i fødevarer Begravelse Efterskrift 359 Forklaring til arabiske begreber 373 Litteraturliste 380

4 Forord Bismillah ir-rahman ir-rahim I Guds, den Allernådigstes, den Allerbarmhjertigstes navn. Da jeg i foråret 1970 bosatte mig i Marokko for at stifte familie, havde jeg et eksemplar af den første fuldstændige danske koranoversættelse fra 1967 i bagagen. Et par gange tog jeg den frem og læste lidt i den; men jeg måtte allerede dengang erkende, at man ingen vegne kommer uden motivation og den rette indstilling til forehavendet. Der skulle gå mere end ti år, før jeg atter gjorde forsøget denne gang med Abdullah Yusuf Alis engelske oversættelse fra Jeg var i mellemtiden flyttet til Danmark med mand og børn, hvilket havde betydet en stor omvæltning for os alle. Men inden jeg havde pløjet mig igennem Koranen første gang, kunne jeg se, at der var noget helt galt. Meget af det, jeg havde oplevet, mens jeg op igennem 70 erne boede i Marokko et muslimsk land, hvis konge fører sin stamtavle tilbage til selveste Profeten Muhammed og kalder sig amir al-mouminine, de troendes behersker var så forskelligt fra, hvad jeg kunne læse i Koranen, at jeg blev dybt rystet. Og på medierne kunne jeg forstå, at situationen ikke var stort bedre i de andre muslimske og såkaldt islamiske lande: Hvordan kunne man behandle kønnene så forskelligt i dagligdagen, når Koranen siger, at kønnene er lige værdige, og at mand og kvinde skal supplere hinanden og samarbejde på alle måder? Hvordan kunne familieretslige love i den grad umyndiggøre kvinder, når Gud har givet kvinder borgerrettigheder såsom ejendomsret og arveret, ret til selv at vælge sin ægtefælle og til at søge skilsmisse foruden ret til at vidne for domstole? Hvordan kunne man stiltiende acceptere mændenes åbenlyse 8

5 dobbeltmoral, når Koranens morallove gælder for begge køn? Hvordan kunne der være så ufattelig stor forskel på rig og fattig, når Koranen opfordrer de rige til at tage hånd om de fattige? Hvordan kunne man tillade, at småpiger arbejdede under slavelignende forhold i tæppeindustrien og hos rige familier i storbyerne? Hvordan kunne et regime i den grad undertrykke en hel befolkning, når Koranen formaner en leder til at behandle sine undersåtter retfærdigt og til at rådføre sig med dem i alle anliggender? Hvordan kunne en så stor del af befolkningen være analfabeter, når Guds første åbenbaring til Profeten Muhammed var en opfordring til at søge viden og sørge for at bevare denne viden for eftertiden? Hvordan kunne man retfærdiggøre den meget udbredte brug af portrætter af kongen i offentligt rum, og hvorfor var det almindeligt, at et lands magtelite kyssede monarkens hånd eller fødder og nærmest slog knude på sig selv for at kunne kysse en barne-kronprins hånd når Gud dog er den eneste, vi mennesker skal bøje os for? Også på de aftenskolehold, jeg meldte mig til for at blive klogere på islam og være i stand til at besvare de spørgsmål, jeg fik fra kolleger vedrørende min mands religion, blev der indimellem fremsat påstande, som absolut ikke var i tråd med, hvad jeg kunne læse i Koranen; men jeg var ikke vant til at tage ordet i en større forsamling, så jeg tav og holdt min viden og min kritik for mig selv. Det var netop efter et aftenskoleforedrag i foråret 1983 om kvinderne i islam, hvor foredragsholderen bl.a. påstod, at kvinder ifølge islam ikke kommer i Paradis, at der skete noget inde i mig. På vej hjem i rutebilen kunne jeg ikke holde tårerne tilbage, jeg var både skuffet og vred. Næste morgen vågnede jeg med en tydelig bevidsthed om, hvor jeg hørte hjemme: jeg var muslim. Foredragsholderen havde trådt på noget, der berørte mig dybt personligt. Jeg havde, uden at det sådan rigtigt var gået op for mig, taget Koranens budskab til mig. Jeg forfattede et skrift på et par duplikerede sider om den islamiske kvinde, som jeg omdelte til deltagerne ved næste foredrag i rækken. Et par dage senere modtog jeg en hilsen fra professor Erling Hammershaimb, 9

6 der skrev: Tak for Deres udredning af den islamiske kvindes forhold Min egen erfaring fra talrige rejser gennem mere end en menneskealder i øst og vest har lært mig, hvor forskellige forholdene da var. Man skal derfor som ukyndig vogte sig for at udtale sig for kategorisk Og det er jo så sandt, som det er sagt. Meget vand er løbet i åen siden da, og det handler denne bog om. Som årene er gået, er jeg blevet mere og mere opmærksom på, hvor stor og værdifuld en ballast min opvækst som dansk i Sydslesvig har givet mig. Man har skrevet om min far, at han havde lagt sine skinner, og på dem var der intet vigespor. Jeg gjorde mig klart fra starten af mit offentlige engagement, at det gjaldt om at holde tungen lige i munden og være principfast. Jeg ville aldrig kunne stille alle tilfreds, og jeg ville frem for alt ikke fravige mine synspunkter for at tækkes andre, for at blive accepteret i en bestemt kreds eller gøre livet lidt lettere for mig selv. Jeg skal kunne se mig selv i spejlet uden at græmmes, og jeg skal i sidste ende stå til ansvar for mine tanker og handlinger over for Gud ikke over for en tilfældig imam eller muslimsk gruppering. Med ovenstående in mente har jeg til denne bog valgt en delvis selvbiografisk form. De første år var det især muslimske kvinders elendige forhold både i familien, i samfundet og rent juridisk, der fik min opmærksomhed. Jeg studerede et dusin muslimske landes familieretslige love meget grundigt og støvede Statsbibliotekets hylder af for alt, hvad jeg overhovedet kunne finde om muslimske kvinders faktiske forhold: bøger, tidsskrifter, artikler osv. Det var utrolig lærerigt at sammenligne muslimske kvinders vilkår ifølge Koranen, i det virkelige liv og ifølge den aktuelle familieret. Min konklusion var klar: Det er ikke Koranen, der undertrykker kvinder, men mennesker: lovgivere, gejstlige, ægtemænd, fædre, brødre Man har lagt større vægt på den en gang etablerede fortolkning af teksten i stedet 10

7 for på selve teksten, og de muslimske samfund har endnu ikke formået at løfte sig ud af patriarkatets snærende lænker og op på Koranens niveau for frihed og mangfoldighed. Også spørgsmålet om, hvorledes man kan leve som muslim i Vesten uden at marginalisere sig selv i forhold til den ikke-muslimske flertalsbefolkning, optog mig meget. Jørgen Bæk Simonsen skriver herom i Politikens bog om islam: På det punkt ligner det seneste årtis bestræbelser blandt unge og lærde muslimer i Europa andre unge og andre lærdes bestræbelser gennem tiden, når de på forskellige steder og i forskellige historiske sammenhænge mente, at der var behov for en justering mellem islam på den ene side og den sociale og kulturelle virkelighed på den anden. Derfor dukker de første bøger om forholdet mellem islam og Europa op fra midten af 1990 erne. I en dansk sammenhæng skrev den danske konvertit Aminah Tønnsen Echammari allerede i 1998 en bog med titlen Islam i europæisk klædedragt. Stof til eftertanke og selvransagelse, hvor hun overbevisende argumenterede for, at islam ikke var et monopol for særlige grupper af muslimer, der havde rod et eller andet sted i den muslimske verden. Islam er som en universel religion en mulighed for alle, og derfor må den islamfortolkning, der praktiseres eksempelvis blandt muslimer, der er bosat i Danmark, adskille sig fra den måde, hvorpå muslimer i eksempelvis Malaysia eller Bangladesh udtrykker islam (Simonsen 2008, 253). Næsten samtidig udkom i Frankrig en bog af stormuftien i Marseille, Soheib Bencheikh, Marianne et le Prophète. L Islam dans la France Laïque 1 (Bencheikh 1998). Først året efter fulgte Tariq Ramadans meget 1 Marianne er symbol på den franske republik. Deraf titlen: Marianne og Profeten. Islam i det verdslige Frankrig. 11

8 omtalte og omdiskuterede To be a European Muslim (Ramadan 1999). Fordi muslimske kvinders kår havde optaget mig i mange år, var det nærliggende for mig at bruge eksempler om kønsroller og kvinders klædedragt i Islam i europæisk klædedragt. Jeg fik mange drøje hug både fra muslimer og ikke-muslimer. Mange muslimer stemplede min bog som utroværdig og fuld af fejl og advarede trosfæller imod at læse den. At jeg oven i købet vovede at argumentere imod brugen af tørklæde i dansk sammenhæng var og er fortsat en rød klud i hovedet på mange. Kommentarer på såkaldt islamiske internetfora vidner om, at mange unge har en holdning til mig og mine bøger uden nogensinde selv at have læst en linje af, hvad jeg har skrevet. De tror blindt på andres dom over mine holdninger uden selv at undersøge fakta. Som en ung kvinde meget afslørende skrev: Jeg har ikke selv læst hendes bøger, men hun er ikke til at stole på Islam-modstanderne efterlyser reform og nytænkning blandt muslimer, men ignorerer og affærdiger igen og igen dem, der virkelig tænker nyt, som utroværdige. Man ønsker tydeligvis at fastholde islam og muslimer som fjendebillede og prygelknabe og afviser alle tiltag i retning af nyfortolkning af Koranen som løgn og latin for det er jo dog et ubestrideligt faktum, at den og den i fordums tid et sted i Langtbortistan har sagt noget andet. Og derved er både konservative muslimer og islam-modstandere med deres bogstavelige og ureflekterede tolkning af teksterne med til at forhale islams naturlige tilpasning til de aktuelle omstændigheder. Min pointe var og er, at man sagtens kan kombinere det at være en engageret samfundsborger med et liv som bevidst, troende muslim inden for de rammer, som dansk lov udstikker. Jeg foregiver naturligvis ikke at kende den endegyldige sandhed, for den kender kun Gud; men jeg har i alle årene forsøgt at gøre opmærksom på, at islam ikke er og aldrig har været en ensartet størrelse, og at der findes alternativer til den traditionelle tolkning af kildeteksterne. 12

9 For verden er i bevægelse, og om vi vil det eller ej, så bevæger fortolkningerne sig med verden og de skiftende omstændigheder, menneskene lever under. Det fantastiske ved denne vedvarende nylæsning af kildeskrifterne er, at inspirationen kommer fra den for en muslim ypperligste og mest troværdige kilde nemlig fra Koranen selv, idet denne konstant opfordrer til nysgerrighed, til tilegnelse af viden, til refleksion og stillingtagen og til fornuftig og ansvarlig handling til gavn for én selv, ens nærmeste, samfundet og verden. Jeg sælger ikke ud af arvesølvet, som jeg indimellem bliver bebrejdet. Tværtimod hæger jeg om det som en uvurderlig skat, der blot trænger til en kærlig hånd for at få sin oprindelige stråleglans tilbage. Der er nemlig efter min opfattelse ikke nogen som helst modsætning mellem en bevidst, stærk islamisk identitet og hverken danskhed, modernitet eller en rummelig og åben holdning til ikke-muslimer. Accept af religiøs pluralisme og mangfoldighed inden for ens egen tro er en forudsætning for, at mennesker med forskellige religiøse baggrunde kan leve i fred og fordragelighed og sammen skabe et harmonisk samfund til glæde for hinanden og for fremtiden. Det hedder sig, at man som muslim er nødt til at vælge hele pakken ; men derfor behøver man jo ikke tage skyklapper på eller slå automatpiloten til og gå helt i sort. Den, der flyder med strømmen, behøver ikke at ro det er dejligt nemt; men den, der vil nå kilden, må nødvendigvis gå imod strømmen. Det er den stejle vej (90:11), som Koranen taler om. Den vej, som er en livslang og helt personlig udviklingsproces, som kræver indsigt og viden, styrke og udholdenhed og ikke mindst ærefrygt 2 og ydmyghed for Gud og Hans skaberværk. Og jeg tror på, at Gud er med os, hvor vi end er (57:4) også når vi går nye veje. 2 Når jeg bruger ordet ærefrygt er der naturligvis ikke tale om frygt/angst, men om ærefrygt og agtelse, taknemmelighed og ydmyghed for Guds kærlighed og barmhjertighed, storhed og almagt. Se mere herom i afsnittet: Troens fuldkommengørelse. 13

10 Jeg er min skaber dybt taknemmelig for, at Han har vist mig det, der for mig er vejen til sandheden; men det falder mig ikke svært at anerkende og respektere, at vejen kan være en anden for mine medmennesker. Mange problemer kunne løses ved, at vi ser på vore medmennesker som enkeltindivider på godt og ondt, og at vi erkender, at Gud har skabt menneskene som ligeværdige og i indbyrdes afhængighed og forpligtelse uden at de derfor behøver være ens. Menneske først jøde, kristen eller muslim så Det er det mellemmenneskelige, der bør være udgangspunkt i enhver samtale og ethvert samvirke. Mine refleksioner er naturligvis ikke kun præget af min opvækst, men også af femogfyrre års personlig tilknytning til Marokko, som har givet mig indsigt i traditionelle muslimers livsvilkår og livsforståelse. De seneste tredive år har jeg brugt meget af min tid på intense islamog koranstudier og på dialog- og oplysningsarbejde i ind- og udland, hvor jeg har haft lejlighed til at møde en række kendte tænkere. Mine refleksioner er naturligvis også præget af den livserfaring, jeg har erhvervet mig som hustru og mor til tre under meget skiftende forhold, samt af dyb kærlighed til det land og den kultur, som har været min slægts igennem århundreder. Derfor kender jeg de aktuelle spørgsmål og problemstillinger indefra og fra begge sider. Med dette in mente har jeg forsøgt på min egen facon og med de evner og muligheder, som Gud nu engang har givet mig at yde mit bidrag til at gøre det acceptabelt at være bevidst troende muslim og ligeværdig borger i mit elskede fødeland. Jeg har som voksen måttet konstruere min islamiske identitet og tænkning helt fra bunden oven på et folkekirkeligt grundlag. Videbegær og retfærdighedstrang har været min drivkraft foruden denne indre erfaring, der har givet det eksistentielle, ærefrygten for Gud og Hans skaberværk, mere og mere plads i mit liv. Jeg er helt igennem autodidakt og dybt taknemmelig for at være det. Jeg er uafhængig og fri. Alt, hvad jeg fremfører, kommer fra hjertet og er resultat af mine egne studier og refleksioner. Jeg har aldrig været medlem af nogen islamisk organisation, 14

11 jeg er ikke i lommen på nogen og skal ikke profilere mig i forhold til et bestemt bagland. Ingen ved, hvad dagen bringer, før solen er gået ned. Aldrig har jeg i mine første år som muslim forestillet mig, at islam skulle få så stor betydning for mit liv og min livsforståelse, som det har været tilfældet. Mit største ønske for mine medmennesker er, at også de må finde den tro, der giver dem harmoni i hverdagen, og som bærer dem igennem den modgang, som er en del af menneskets livsvilkår. Allahu a lam Gud ved bedst! 15

Indholdsfortegnelse. Side 30 35 Interviewe del 1 Det dit eget valg. Side 36 og 37 Interviewe del 2. Islams udbredelse

Indholdsfortegnelse. Side 30 35 Interviewe del 1 Det dit eget valg. Side 36 og 37 Interviewe del 2. Islams udbredelse 2 Indholdsfortegnelse. Side 3 Side 4 Side 5 Side 7 10 Indholdsfortegnelse Indledning Islams udbredelse Islams udspring Side 30 35 Interviewe del 1 Det dit eget valg Side 36 og 37 Interviewe del 2 Du skal

Læs mere

Hvad er mariologi? Jakob Munck

Hvad er mariologi? Jakob Munck Hvad er mariologi? Jakob Munck - 2 - HVAD ER MARIOLOGI? *** INDLEDNING... - 4 - *** HVAD ER MARIOLOGI?... - 6 - *** MARIA OG DE STORE RELIGIONER... - 15 - *** HVIS MARIA VAR STATSMINISTER!... - 21 - ***

Læs mere

ikon tema Sandhedsbærerens vaklen og endeligt Hvorfor bliver man religiøs? >> Tro i dialog Ahmed Akkari: læs også: nr.

ikon tema Sandhedsbærerens vaklen og endeligt Hvorfor bliver man religiøs? >> Tro i dialog Ahmed Akkari: læs også: nr. ikon >> Tro i dialog nr. 84 sept/2013 Ahmed Akkari: Sandhedsbærerens vaklen og endeligt tema Hvorfor bliver man religiøs? læs også: Familieværdier og forening af menneskeheden - på besøg i Moon-bevægelsen

Læs mere

Inklusion og eksklusion 11 Eksklusion 11 Inklusion 12

Inklusion og eksklusion 11 Eksklusion 11 Inklusion 12 Indholdsfortegnelse S. Indledning 2 Problem formulering 2 Emneafgrænsning 3 Metode 3 Målgruppen 4 Videnskabsteori 5-7 Definition på konflikt 7-8 Konfliktårsager 8-9 Konflikt typer 9-10 Inklusion og eksklusion

Læs mere

LIV OG RELIGION GRUNDBOG 7/ 8 CARSTEN BO MORTENSEN JOHN RYDAHL METTE TUNEBJERG GYLDENDAL

LIV OG RELIGION GRUNDBOG 7/ 8 CARSTEN BO MORTENSEN JOHN RYDAHL METTE TUNEBJERG GYLDENDAL LIV OG RELIGION GRUNDBOG 7/ 8 CARSTEN BO MORTENSEN JOHN RYDAHL METTE TUNEBJERG GYLDENDAL Liv og religion 7/8. Grundbog af Carsten Bo Mortensen, John Rydahl & Mette Tunebjerg 1. udgave, 1. oplag 2008 2008

Læs mere

Mariologisk Psykologi

Mariologisk Psykologi Mariologisk Psykologi Jakob Munck - 2 - MARIOLOGISK PSYKOLOGI *** INDLEDNING... - 5 - *** Den mariologiske model... - 8 - *** Marias egenskaber... - 9 - *** Egenskaber og ikoner... - 11 - *** Afslutning

Læs mere

BØNNEGUIDE TIL 14 DAGE MED BØN FOR AALBORG

BØNNEGUIDE TIL 14 DAGE MED BØN FOR AALBORG "EN BY PÅ VEJ, EN BØNNEGUIDE TIL 14 DAGES BØN FOR AALBORG er den syvende publikation fra Aalborg Præstenetværk. Visionen bag er at kalde byens kristne og kirker til bøn for byen ved starten af det nye

Læs mere

4 2006 JULI TEMA SKRIFTENS FOLK

4 2006 JULI TEMA SKRIFTENS FOLK 4 2006 JULI TEMA SKRIFTENS FOLK Budskabet TIDSSKRIFT FOR BIBELSTUDIUM, TROSLIV OG MISSION At bo i Skriften Autoritet, autoritær, autoritativ Værdien af et myndigt lægfolk BUDSKABET 4 2006 TIDSSKRIFT FOR

Læs mere

Nye initiativer: Dialog, behandling eller social kontrol

Nye initiativer: Dialog, behandling eller social kontrol Nye initiativer: Dialog, behandling eller social kontrol Voldssekretariatets konference: Hvad gør vi - hvad virker og hvad mangler? 4/ 5. maj 2000 af Søren Hertz, børne- og ungdomspsykiater, medstifter

Læs mere

netværksbladet Vækkelsens forløbere Arrow - et nyt værktøj til lederudvikling Til kristne kvinder i Skandinavien Forbederne

netværksbladet Vækkelsens forløbere Arrow - et nyt værktøj til lederudvikling Til kristne kvinder i Skandinavien Forbederne netværksbladet Nr. 1 Januar 2014 Til kristne kvinder i Skandinavien Kvindeprofilen: Skulle jeg klare det måtte jeg bede om hjælp Vækkelsens forløbere Forbederne Arrow - et nyt værktøj til lederudvikling

Læs mere

DAVID G. BENNER. At åbne sig for Gud. Lectio divina som ramme for et liv i bøn

DAVID G. BENNER. At åbne sig for Gud. Lectio divina som ramme for et liv i bøn DAVID G. BENNER At åbne sig for Gud Lectio divina som ramme for et liv i bøn 5 Indhold Introduktion: Forvandlende åbenhed over for Gud 7 1. Mere end du kan forestille dig 11 2. Forberedelse til det guddommelige

Læs mere

Illustreret af Anders Morgenthaler. Jens Moberg. Rettidig omsorg. Gyldendal Business

Illustreret af Anders Morgenthaler. Jens Moberg. Rettidig omsorg. Gyldendal Business Illustreret af Anders Morgenthaler Jens Moberg Rettidig omsorg Gyldendal Business Indhold Forord 5 Tak 10 1. Selvbevidsthed om at kende sig selv som leder 13 Succesfuld ledelse starter med selvbevidsthed

Læs mere

Kristendommens søjler

Kristendommens søjler Kristendommens søjler 1 - Troen 2 Der er kun én Gud 2 Fælles udgangspunkt for kristne, jøder og muslimer 2 Kristnes tro på én Gud 2 Hvad er et menneske? 3 Hvad mener kristne med ordet nåde? 4 Jesus Kristus

Læs mere

DE MENTALE LOVE MÅDEN SINDET FUNGERER PÅ

DE MENTALE LOVE MÅDEN SINDET FUNGERER PÅ 1 DE MENTALE LOVE MÅDEN SINDET FUNGERER PÅ af Barbara Berger (Copyright Barbara Berger 2000/2009) 2 Indhold Introduktion 3 De Mentale Love / Måden sindet fungerer på - Loven om at tanker opstår 4 - Loven

Læs mere

Ære og KonfliKt forældre i fokus Artikler samlet på baggrund af konferencen Ære og Konflikt 2012

Ære og KonfliKt forældre i fokus Artikler samlet på baggrund af konferencen Ære og Konflikt 2012 Ære og Konflikt Forældre i fokus Artikler samlet på baggrund af konferencen Ære og Konflikt 2012 Indhold Forord 3 Ved Susanne W. Fabricius og Lene Johannesson Samarbejde mellem politi og forældre i sager

Læs mere

What doesn t kill you makes you stronger. Jamilas historie

What doesn t kill you makes you stronger. Jamilas historie 1 What doesn t kill you makes you stronger. Jamilas historie Nøgleord: Identitet, LGBT, ligebehandling, normer Indhold Øvelsen handler om identitet, normer og multidiskrimination. Den tager udgangspunkt

Læs mere

Tale til festreceptionen for FIU-ligestilling

Tale til festreceptionen for FIU-ligestilling Tale til festreceptionen for FIU-ligestilling Tak for invitationen til at tale her i dag. Det er ikke ofte at jeg har talt om min kunstneriske praksis i et ligestillingsperspektiv. Feminisme har ikke været

Læs mere

Lad Gud være i fred 26-02-2011 1. Lad Gud være i fred 26-02-2011 2

Lad Gud være i fred 26-02-2011 1. Lad Gud være i fred 26-02-2011 2 Egoet og verden er vores fælles skema... 3 Lyset og glæden... 4 Martha og Maria.... 8 Hvornår får vi fred?... 10 Troen... 13 Julen er enden på alle ofre.... 15 Der er ingenting at se. Maria.... 18 De,

Læs mere

Alle interview fra Gud i skolen fuld længde

Alle interview fra Gud i skolen fuld længde Alle interview fra Gud i skolen fuld længde 1 Indholdsfortegnelse Interview med Peter Skov-Jakobsen, biskop i Københavns Stift... 3 Interview med Abdul Wahid Pedersen, imam... 21 Interview med Czelaw Kozon,

Læs mere

KEMPLER INSTITUTTET THE KEMPLER INSTITUTE

KEMPLER INSTITUTTET THE KEMPLER INSTITUTE KEMPLER INSTITUTTET THE KEMPLER INSTITUTE TO BE IN RELATIONS Vi har en mission! I en tid med stort fokus på effektivitet og faglige kompetencer er networking blevet et begreb, som næsten alle taler om

Læs mere

Kirkelig Information Jubilæumsnummer

Kirkelig Information Jubilæumsnummer K S BB NR. 3 2004 39. ÅRGANG ISSN 0902-9735 www.ksbb.dk INDHOLD: KIRKENS JA OG NEJ 1 ET STYKKE HISTORIE 2 TEOLOGIEN BAG PJECEN 6 ØRE FOR KLANG - 10 PERSONLIGE HILSNER JENS KR. HOLMGAARD 14 SVEND ERIK LARSEN

Læs mere

Kapitel 2 Der findes en løsning. Læs kapitlet i sin helhed

Kapitel 2 Der findes en løsning. Læs kapitlet i sin helhed ANDET TRIN: Vi kom til den erkendelse, at en Magt større end os selv kunne give os vor sunde fornuft tilbage. Kapitel 2 Der findes en løsning Læs kapitlet i sin helhed Med sygdommen alkoholisme følger

Læs mere

21 NÅR ÉN IGEN BLIVER TIL TO

21 NÅR ÉN IGEN BLIVER TIL TO 135 21 NÅR ÉN IGEN BLIVER TIL TO I dag lever vi længere, og mister vi vores ægtefælle som 60-70 årig, kan vi sagtens forvente at have mange år tilbage. Derfor er forestillingen om at møde en ny kæreste

Læs mere

Kunsten at føre dialog...

Kunsten at føre dialog... DIALOG HÅND BOGEN...og facilitere dialogworkshops Kunsten at føre dialog... Mette Lindgren Helde Mette Lindgren Helde Dialoghåndbogen Forfatter: Mette Lindgren Helde Titel: Dialoghåndbogen kunsten at føre

Læs mere

Lys for enden af tunnellen

Lys for enden af tunnellen Lys for enden af tunnellen Det tager tid at komme videre efter en skilsmisse. De første måneder må man tage en dag ad gangen, og man er følelsesmæssigt meget berørt af skilsmissen. Tingene virker helt

Læs mere

Kirken og homoseksualitet

Kirken og homoseksualitet Kirken og homoseksualitet 17 korte svar på aktuelle spørgsmål Udgivet i 2010 af Dansk Bibel-Institut Evangelisk Luthersk Mission Fællesskabet for Kirkelig Fornyelse Kirkelig Forening for den Indre Missions

Læs mere

Velfærdsstaten og borgere på offentlig forsørgelse

Velfærdsstaten og borgere på offentlig forsørgelse Velfærdsstaten og borgere på offentlig forsørgelse - en diskursanalyse af lederartikler fra Jyllands-Posten, Berlingske og Politiken * Jens Hansen * Vejleder: Janni Berthou Hermansen * Roskilde Universitet,

Læs mere

HØJE TIDER. Folkekirken på Fyn 2011 FYENS STIFTSBOG 2011. HØJE TIDER Folkekirken på Fyn 2011 1

HØJE TIDER. Folkekirken på Fyn 2011 FYENS STIFTSBOG 2011. HØJE TIDER Folkekirken på Fyn 2011 1 FYENS STIFTSBOG 2011 HØJE TIDER Folkekirken på Fyn 2011 HØJE TIDER Folkekirken på Fyn 2011 1 2 At længes Kirsten Jørgensen 6 Far, hvorfor skal du ikke have cykelhjelm på? Lars Toft Rasmussen 10 Hvordan

Læs mere

Mødre Døtre. kvinder i to kulturer. Vær aktiv Brug de mange muligheder! Døtre i dialog Det var ligesom at have to job. Det er vigtigt at tale sammen

Mødre Døtre. kvinder i to kulturer. Vær aktiv Brug de mange muligheder! Døtre i dialog Det var ligesom at have to job. Det er vigtigt at tale sammen & kvinder i to kulturer Mødre Døtre Vær aktiv Brug de mange muligheder! Døtre i dialog Det var ligesom at have to job Rollemodel på fuldtid Det er vigtigt at tale sammen Vejen til viden Biblioteket blev

Læs mere