Referat - 12/12 møde juni 2014 Knudshoved

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat - 12/12 møde 17. -18. juni 2014 Knudshoved"

Transkript

1 Referat - 12/12 møde juni 2014 Knudshoved Udvalgt og redigeret af formandskabet. Skrevet af Bo Dag 1 Hvordan får vi politikerne som medspillere - det politiske ejerskab... V. Peter Holm Vilstrup: Center for forebyggelse i praksis - udbyder kursus i implementering af Røgfri arbejdstid i efteråret Indbydelse kan ses på hjemmesiden www Tilmelding til deres nyhedsbrev vil give en automatisk indbydelse... Brug lokale tal fra sundhedsprofilen 2013 til at skønne antal rygere blandt egne kommunale ansatte.. Businesscase antal rygere (ca 3500)x 55 minutter pr dag (tid til at ryge 5 cig pr dag) - i Odense svt. Ca. 130 mio pr år...!!! Arbejdsgivere har mulighed for en stor strukturel indflydelse på rygningen... Undgå ensidigt fokus på "Død og ødelæggelse" balanceret fokus på fordele: Færre barnets sygedage (i gennemsnit 5-8 barnets sygedage pr år pr børneforælder) Sociale kapital/psykiske arbejdsmiljø: Ikke rygerne presses når rygerne går til pause, der er større risiko for klike dannelse... 1

2 Server de positive historier aktivt... Planlæg hvordan og hvornår... Opsøg og Inddrag allierede - indgå alliancer... Inddrag MED: På det rigtige tidspunkt.. - den del der drejer sig om hvordan... Forudsætter at den øverste ledelse - på direktør niveau - bakker 100% op... Detaljeret plan for hvad der skal ske - sættes igang før stopdagen... RS kurser, gratis rygestopmedicin... Ide: Prøve i en afgrænset periode fx, 1/2 år og måske en afgrænset del af kommunen - evaluer og forvent (håb) at det kommer til at gå godt... Og derved let kan udbredes og/eller gøres permanent... Klæd politikerne på - faktaark, fx hvad med rygerens rettigheder, retten til selv at bestemme... Erfaringer fra "salen": Direktøren imod - vi trækker ikke noget ned over hovedet på rygeren... Men hvad med ikke rygernes rettigheder, arbejdsmiljøet - ikke rygernes ekstra arbejdspres...? Brug HR afdelingen... Prioriter økonomi til RS for de ansatte Gladsaxe kommune bliver røgfri arbejdsplads januar : Tilbud om dialog møde med KB til ca ledere - 32 meldte sig til og 17 deltog... RS tilbud - evt. I arbejdstiden - men tilbuddet er svært at finde på kommunens hjemmeside... Odense: afsatte timer til at frikøbe de ansatte der kom på RS kursus, blev brugt i et " vist omfang" Gav gratis RS medicin Tilbød sundhedsordninger som et alternativ/"plaster på såret" Uddannede sundhedsambassadører Tilbød at medarbejdere kunne motionere i arbejdstiden x1t pr uge - med 50% selvbetaling... Det positive fokus - business casen og gevinsterne for borgerne m.m. - gjorde at borgmesteren blev positivt stemt Siden 2007 haft fokus på at dagplejemødre skulle tilbyde røgfrie hjem Hvad ville Odense have gjort bedre/mere af: Mere fokus på Opfølgning/remindere til ledergruppen Større Fokus på de arbejdspladser hvor det lykkes - vha HR afdelingen... Ikke rygerne - fordelene for dem - godt fokus at have... MED inddragelsen: Obs på at udvalget ikke får hånd og halsret til at kvæle initiativet... Folkeskolereformen: 2

3 En anledning til et fornyet fokus - at lærerne nu skal opholde sig på skolen derfor oplagt at sætte røgfri arbejdstid på dagsordnen - lærerne må jo ikke ryge jf rygeloven på samme matrikel som børnene og lærerne må jo ikke forlade matriklen jf folkeskolereformen - vi kan starte med at Opfordre til at hjælpe med RS tilbud m.m. Obs på at elevernes mulighed for at forlade skolen kan bruges som en anledning til at drøfte røg... Og forhåbentlig ende med at der bliver basis for røgfri arbejds- og skoletid... Aftaler, partnerskaber (chartere) med andre institutioner fx Teknisk skole/kokke/restaurationsområdet, SOSU skolen m.m. Gode historier fra det Private område: Danish Crown - røgfri fra 2015 TDC - røgfrie fra sommer 2013 Nørremarkens plejehjem - en røgfri arbejdsplads i en ikke røgfri kommune V. Marianne Sand: Oprindeligt (2002) en udtalt røgkultur - kun røgfrit fra røgfrie lokaler - dog muligt at ryge sammen med de rygende borger.. Gradvist sket en indskrænkning i hvor der må ryges... Fra 2012 startet på snakken om "Røgfri arbejdsplads"... Ikke haft opbakning fra øverste ledelse - gerne for hele plejeområdet - de 9 plejecentre... Forsøgt rejst i det lokale MED udvalg... Kontrol og retfærdighedsproblematikken... Ikke rygerne mente også at de havde ret til pauser når nu rygerne havde... Tendens til splitting mellem ryger og ikke-ryger grupperne... Flest ryger i aftenvagten Fokus vha. social kapital, pauser og arbejdsmiljø på et personale møde... Plan: Hvis flertal så en afprøvning i 3 måneder... Rygestop i arbejdstiden - et alternativ er at bruge stoplinien så det ikke opleves som et pres... Gratis RS medicin Flertal for planen - men hvad med de rygende borgere? - endte med at alle skulle kunne betjene de rygende borgere... Udenfor matriklen kan der fortsat ryges fx sammen med borgere eller på kursus... Andre personalegrupper (rengøring, privat køkken, pedeller) som fysisk holder til på plejecentret er også informeret om at centret er røgfrit... Nye borgere: Gøres nu opmærksom på at der er tale om en røgfri arbejdsplads og at det kan være nødvendigt med at de skal betale udstyr til at nedbringe de ansattes udsættelse for tobaksrøg... Har nu været røgfri arbejdsplads siden 1 januar og det har ikke givet større problemer, de rygende borgere kan fint håndteres af både rygere og ikke-rygere... Sanktioner: 3

4 Lederens ansvar og kan ende med en tjenstlig samtale, dog ikke haft fyringer endnu på det grundlag... Effekten på de øvrige 8 plejecentre: Forsøgt bragt op på centralt niveau i ledelsen og i MED - men fortsat ikke lykkedes at få opbakning til en central beslutning... 1 af de øvrige plejecentre forsøger at gøre noget lignende - er startet op med en afstemning hvor godt 60% støttede tanken... Spørgsmål fra salen: Hvad med borgerne - enkelte været utilfredse med ikke at kunne ryge med de ansatte... Og her så forsøgt at erstatte rygning med fysisk aktivitet/cykling.. Fokus på gevinster ved røgfriheden - via arbejdsmiljøet - pausekulturen... Kort tids fraværet er blevet mindre En ide at "brande" sig som et røgfrit plejecenter både overfor nye ansatte og beboere... X rygerne har været gode medspillere - har efterspurgt regler for rygerne... Røgfrie Byer, hvad handler det om og hvordan kan kommunerne samarbejde om dette? V. Helle Stuart: Røgfri By - er skridtet efter Røgfri Arbejdstid... Vision: 4% daglig rygere i : 17% daglig rygere... Ikke kun en kommunal opgave - men stort fokus på samarbejde med de øvrige i Kbh via partnerskaber... Opruster på rygestopområdet til at kunne håndtere væsentligt flere... Aalborg kommune har tilsluttet sig Smokefree Cities Alliance (SCA)og ved at ansætte en medarbejdere som skal have særligt fokus på området... Der er åbent for at vores kommuner kan tilslutte sig SCA... Efterlyser en arbejdsgruppe til internationale "Røgfri dag" den 31 maj 2015 (røgfrit skulderklap): Fx at få lavet materiale til udsendelse til de lokale apotekere landet over. Kampagnen i Kbh her i 2014 gav anledning til at starte 5 ekstra RS hold op... Kbh lægger op til at der afholdes RS kurser - også i juni/juli/august... I et passende omfang... Drøftelse: 4

5 Hvordan kommer vi tættere på borgerne med skræddersyede tilbud? - Henvendelse direkte på virksomhederne - en opsøgende indsats - inddrager borgerne - hvad ønsker de og kan vi få dem engageret i sagen...áa Hvordan kan vi engagere civilsamfundet i realisering af visionen om et røgfrit Kbh? Hvad gør kommunen og hvad kan andre bidrage med? Frontpersonalets muligheder og barrierer for at tale tobak og sundhed med borgerne V. Maibritt Kuszon: Jf. Vedhæftede PP Jobcentrene har kontakt til en pæn andel af kommunens borger ca 1/7 i Solrød kommune... Ideer til at få sundhed noget mere ind i job/socialcentrene: Aalborg kommune har en repræsentant fra sundhedscentret i rehabiliteringsteamet... En ide til andre...? Silkeborg kommune har en sundhedskonsulent som er til stede i jobcentret 4 dage pr uge - som har til opgave at oplyse om sundhedsområdets tilbud... Delestillinger? Drøftelse: Dialog med jobcentrene er første skridt... Aalborg har fået dialogen skabt...og præsenteret deres sundhedstilbud... Samarbejde med de private aktører på området - fx til jobafklaring - kan lade sig gøre (Kolding) Kan et røgfrit jobcenter bane vejen for at snakke mere sundhed på jobcentrene?... - Ja da...;0) Brug af frontmedarbejdere - praksisnært eksempel V. Mie Møller Nielsen: Jf. Vedhæftede PP Gladsaxe kommune startede snakken allerede i januar og er nu klar fra januar Kbh's kommune er på vej til at offentliggøre en dansk udgave af VBA - vi får snart et link...;0) Center for forebyggelse i praksis: Har pt afholdt 3 temamøder om de unges sundhed og trivsel for nærmere se på centrets hjemmeside klik her Millionen der gik op i røg V. Lone Just: 5

6 Samarbejde med apotekerne: Aftalt at man som borger fik udleveret en voucher med i første omgang 2 ugers varighed og på 2 besøg til de næste 2 uger (?) - blev registreret via medarbejders navn og mail... Udvalgt en frontløber gruppe med deltagere fra byrådet og fra MED udvalget... Forløbet blev filmet og blev til en kort film der var tilgængelig på Helsingør kommunes hjemmeside... Sammen med en film fra en plejecenter som også var en del af frontløber gruppen Budskabet var at det var gået ret godt uden de helt store barrierer... Kommunalvalget i november 2013 ændrede det hele... Et medlem af det nye byråd problematiserede at der jo så ikke måtte blive røget under arbejde i eget hjem... Beslutningen kom derfor til afstemning og blev væltet med 1 stemmes flertal... Status: Nu er det op til de lokale MED udvalg at beslutte om de vil indføre røgfri arbejdstid... /"Nogle går kontrol vejen andre motivationsvejen".../ I praksis kan der tages en beslutning på direktør niveau som ikke så nemt (forventes) at blive omstødt politisk... Muligheder for køb af hjælp til røgfri arbejdstid V. Inge Haunstrup Clemmensen og Maria Stage, Kræftens bekæmpelse: Jf. Vedhæftede PP Dag 2: Deltagelse i en arbejdsgruppe "Ny"metode V. Peter Holm Vilstrup Aktiviteter i SBN: "Community champions" eller fællesskabsagenter - for yderligere se på Partnerskabsstrategi: Pt. Igang med Danske Fysioterapeuter Arbejdsgrupper: Varighed: Fra få måneder til få år... Formål: Fx en særlig målgruppe eller et særligt emne Forventninger: At der arbejdes og mødes i et passende omfang - afgør gruppen suverænt selv... 6

7 Mulighed for at få dækket omkostninger til transport hvis en større møde aktivitet... Ikke et krav at der skal leveres et produkt... Kan være lukket i en periode hvis der er krav om et særligt produkt... Ellers som udgangspunkt åbne for alle.. Opslagstavlen: Til de gode historier fra praksis, fx case beskrivelser - en ny mulighed på Interne puljemidler - Folkesundhedspuljen Ansøgningsfrister: Pt. Ca pr år Løbende frister og svar - typisk 2 uger... Alkoholgruppen Udviklet et kursus i "tidlig opsporing" indenfor alkoholområdet - udbydes til alle kommuner i DK. Bygger på "Train the Trainer" princippet... Hvordan man får startet en samtale om "emnet" og får viderehenvist til de rette... Tilbud til voksne overvægtige - et forslag til en ny temagruppe i SBN... Favrskov og Silkeborg kommuner er interesserede... Brugen af Iframe og R-siden V. Lars Marcelin Nielsen: Forbindelsen til rygestopbasen er pt ikke aktiv - afventer nye links fra rygestopbasen - skulle være på vej. Den del af sitet der viser et overblik over alle kommuners RS tilbud: National kampagne forventet undervejs omkring årsskiftet 2014/2015 til understøttelse af indsatsen overfor storrygere... Vigtigt at stoplinien hurtigt kan sætte borgere på et kursus i borgers hjemkommune.. En Iframe låner et område på den hjemmesiden hvor den bliver lagt ind... Stoplinien - hvordan bruger stoplinien de oplysninger hver kommune opretter på Rsiden V. Lena Krusaa Ca. Halvdelen af henvendelserne til stoplinien kommer via SMS. Sker ved at borgeren skriver "rygestop" i en sms og sender til 1231 Ddsp.dk er nu blevet til e-kvit.dk og der er nu en app på vej som giver adgang til e- kvit.dk... 7

8 Arbejde i arbejdsgrupper: Rekruttering 31 maj - internationale stopdag - hvordan understøtter vi dagen Samarbejde med almen praksis - afventer storryger puljen Næste temamøde - december emne og evt oplægsholder Ungdomsuddannelserne - afventer satspulje tildelingerne VBA udbredelse - er der behov for et kursus - hvordan bruge videoen m.m. Puljeansøgninger... Cases VBA: Den danske udgave bliver i første omgang lagt ind på under elæringsmoduler - forventet lige efter sommerferien... Videoen er af 10 minutters varighed inklusive en kort test. Information om en placering hvor vi kan hente videoen til brug i kommunerne vil blive sendt ud... Der efterspørges en motivationsdel som oplæg til forskellige personalegrupper før visningen af VBA videoen... Alkoholgruppen i SST er pt igang med at udvikle en metode til at hjælpe frontpersonalet med at få italesat alkohol - kan de inspirere ifht VBA Skabe kontakt via de relevante faggruppers fagforeninger: socialrådgiverne, socialformidlerne og socialpædagogerne... Samtaleguide: Kunne udvikles via en afprøvning her i gruppen af VBA videoen med de relevante faggrupper i egen kommune... KBH: Vil registrere på ydernumre og spørge til lægens navn. Tilbagemelding fra arbejdet i grupperne 31 maj: Brugen af frivillige... Kan det eksisterende materiale gøres mere anvendeligt... Organisatoriske og kommunale ben... Næste temamøder: Oktober møde KOL: Mette Münchshau fra lungeforeningen tilbyder lungefunktionsundersøgelse høre om deres erfaringer med rekruttering af udiagnosticerede KOL ramte.. December møde: Samskabelse med borgerne: 8

9 Eksempler på hvordan man har inddraget borgerne Og lokale patientforeninger Fx hvordan "Kom og kvit" deltagere der er blevet afvænnet gerne vil være med til at rekruttere... VBA: Gerne have lavet redskaber så vi kan vise den til andre målgrupper end læger, fx socialrådgivere, hvilke sætninger der kan bruges, inddrage de ønskede faggrupper og afprøve lokalt i egen kommune..... Valg af formand og næstformænd Alle modtog genvalg.. ;0) 9

URK ÅRHUS HÅNDBOG TIL AKTIVITETSANSVARLIGE

URK ÅRHUS HÅNDBOG TIL AKTIVITETSANSVARLIGE URK ÅRHUS HÅNDBOG TIL AKTIVITETSANSVARLIGE INDHOLDSFORTEGNELSE INTRODUKTION 3 OM UNGDOMMENS RØDE KORS OG RØDE KORS 4 Selvstændig i 1988 4 Både tale og handling 4 Verdensomspændende bevægelse 4 Samarbejde

Læs mere

sundhed og trivsel på arbejdspladsen

sundhed og trivsel på arbejdspladsen sundhed og trivsel på arbejdspladsen 2010 Sundhed og trivsel på arbejdspladsen Inspiration til systematisk og strategisk arbejde med sundhedsfremme i virksomheden Manuskript: Mads Andreasen, Sund Uddannelse

Læs mere

SKAB EN SUND ARBEJDSPLADS UDEN PASSIV RYGNING! Fokus på rygepolitik og røgfri miljøer

SKAB EN SUND ARBEJDSPLADS UDEN PASSIV RYGNING! Fokus på rygepolitik og røgfri miljøer SKAB EN SUND ARBEJDSPLADS UDEN PASSIV RYGNING! Fokus på rygepolitik og røgfri miljøer Skab en sund arbejdsplads uden passiv rygning! Fokus på rygepolitik og røgfri miljøer Sundhedsstyrelsen Center for

Læs mere

HVORDAN SAMARBEJDER VI MED FRIVILLIGE I HOLBÆK KOMMUNE?

HVORDAN SAMARBEJDER VI MED FRIVILLIGE I HOLBÆK KOMMUNE? 1 HVORDAN SAMARBEJDER VI MED FRIVILLIGE I HOLBÆK KOMMUNE? I Holbæk Kommune byder vi frivillige velkomne. Vi tror på, at et samarbejde med frivillige kan I Holbæk Kommune byder vi frivillige velkomne. Vi

Læs mere

Kom & Kvit Manual til koordinator

Kom & Kvit Manual til koordinator Manual Forebyggelses- og dokumentationsafdelingen 1 Kræftens Bekæmpelse Kom & Kvit Manual til koordinator 3. udgave December 2013 2 Kom & Kvit - sådan kan det gå for sig Borgeren møder en annonce, en plakat,

Læs mere

SCREENING AF JOBROTATIONSPROJEKTER FRA 25 KOMMUNER

SCREENING AF JOBROTATIONSPROJEKTER FRA 25 KOMMUNER SCREENING AF JOBROTATIONSPROJEKTER FRA 25 KOMMUNER Projekt Jobrotationsanalyse i Jobcenter Næstved Kunde Næstved Kommune Dato 2011-12-15 Indledning Følgende oversigt er et resultat af en screening af jobrotationsprojekter

Læs mere

Styrk jeres indsats gennem samarbejde. En guide til en styrket integrationsindsats i kommunerne sammen med civilsamfundet og lokale virksomheder

Styrk jeres indsats gennem samarbejde. En guide til en styrket integrationsindsats i kommunerne sammen med civilsamfundet og lokale virksomheder Header Styrk jeres indsats gennem samarbejde Rubrik Header (0) En guide til en styrket integrationsindsats i kommunerne sammen med civilsamfundet og lokale virksomheder Rubrik Citat Reference Sideheader

Læs mere

Virksomhedens sundhedspolitik trin for trin. En manual til små og store virksomheder

Virksomhedens sundhedspolitik trin for trin. En manual til små og store virksomheder Virksomhedens sundhedspolitik trin for trin En manual til små og store virksomheder Virksomhedens sundhedspolitik trin for trin. En manual til små og store virksomheder. Udgivet af Nationalt Center for

Læs mere

Gør noget ved dit arbejdsmiljø

Gør noget ved dit arbejdsmiljø Gør noget ved dit arbejdsmiljø Forord Denne bog giver en række eksempler fra garageanlæg, der deltog i Projekt SundBus, på hvordan man kan iværksætte interventioner, som forbedrer sundhed og arbejdsmiljø

Læs mere

Analyse af jobcentres, andre aktørers og a kassers indsats

Analyse af jobcentres, andre aktørers og a kassers indsats Personbeskyttelse og -eskorte. En analyse af jobområdet Læse, skrive og regnefærdigheder hos voksne ledige Analyse af jobcentres, andre aktørers og a kassers indsats Marts 2011 Side 1 Mærsk Nielsen HR

Læs mere

Værktøjskassen er en del af projekt Frivilligt socialt arbejde i mange farver.

Værktøjskassen er en del af projekt Frivilligt socialt arbejde i mange farver. Forord Formålet med værktøjskassen er at styrke den etniske mangfoldighed i de frivillige sociale foreninger. Værktøjskassen indeholder desuden redskaber, der kan bruges, hvis man ønsker at danne en ny

Læs mere

Farverige Foreninger. Gode idéer og erfaringer til at arbejde med mangfoldighed i foreningslivet. Af Majbrit Kronborg Mouridsen

Farverige Foreninger. Gode idéer og erfaringer til at arbejde med mangfoldighed i foreningslivet. Af Majbrit Kronborg Mouridsen Farverige Foreninger Gode idéer og erfaringer til at arbejde med mangfoldighed i foreningslivet Af Majbrit Kronborg Mouridsen Farverige Foreninger er udarbejdet i juni 2009 Initiativet er finansieret af

Læs mere

Beretning til Statsrevisorerne om borgerrettet forebyggelse på sundhedsområdet. April 2013

Beretning til Statsrevisorerne om borgerrettet forebyggelse på sundhedsområdet. April 2013 Beretning til Statsrevisorerne om borgerrettet forebyggelse på sundhedsområdet April 2013 BERETNING OM BORGERRETTET FOREBYGGELSE PÅ SUNDHEDSOMRÅDET Indholdsfortegnelse I. Introduktion og konklusion...

Læs mere

Politik for brugerindflydelse og pårørendesamarbejde

Politik for brugerindflydelse og pårørendesamarbejde Politik for brugerindflydelse og pårørendesamarbejde Det er med glæde, at vi nu kan præsentere Ballerup Kommunes politik for brugerindflydelse og pårørendesamarbejde. Politikken skal styrke brugernes indflydelse

Læs mere

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ hver dag Inspiration til en systematisk indsats DET NATIONALE FORSKNINGSCENTER FOR ARBEJDSMILJØ Arbejdstilsynet Indhold Et godt psykisk arbejdsmiljø hver dag. Inspiration til

Læs mere

Hashgrupper på center for kompetence og beskæftigelse

Hashgrupper på center for kompetence og beskæftigelse EVALUERING EVALUERINGAF AFPROJEKT PROJEKT Hashgrupper på center for kompetence og beskæftigelse Resultater af to hashgruppeforløb for unge ledige Individuelle ungesamtaler & kompetenceudvikling af medarbejdere

Læs mere

S u n d h e d p å m e n u e n

S u n d h e d p å m e n u e n S u n d h e d p å m e n u e n Erfaringer med sunhedstjek i Hotel- og Restaurationsbranchen Forord Med denne folder ønsker Branchearbejdsmiljørådet for service- og tjenesteydelser og branchens parter RBF

Læs mere

Fire strategiprocesser om fremtidens frivillige sociale arbejde. August 2006

Fire strategiprocesser om fremtidens frivillige sociale arbejde. August 2006 Fire strategiprocesser om fremtidens frivillige sociale arbejde August 2006 Indholdsfortegnelse Fire strategipapirer inspiration til andre kommuner Strategipapir for Gribskov Kommune A Strategipapir for

Læs mere

Fælleskommunale ønsker til den kommende praksisplan

Fælleskommunale ønsker til den kommende praksisplan Det fælleskommunale sundhedssekretariat Hovedstaden Dato: 11. december 2013 Fælleskommunale ønsker til den kommende praksisplan Indhold Indledning... 3 Overordnede perspektiver på samarbejdet med almen

Læs mere

Guide til en rummelig arbejdsplads. Rummelige redskaber. Mentorordninger Fleks- og skånejob Virksomhedsrevalidering Sociale kapitler

Guide til en rummelig arbejdsplads. Rummelige redskaber. Mentorordninger Fleks- og skånejob Virksomhedsrevalidering Sociale kapitler 1 Guide til en rummelig arbejdsplads Rummelige redskaber Mentorordninger Fleks- og skånejob Virksomhedsrevalidering Sociale kapitler Guide til en rummelig arbejdsplads / Rummelige redskaber er udgivet

Læs mere

Sundere liv for alle. Nationale mål for danskernes sundhed de næste 10 år

Sundere liv for alle. Nationale mål for danskernes sundhed de næste 10 år Sundere liv for alle Nationale mål for danskernes sundhed de næste 10 år Januar 2014 2 Sundere liv for alle Nationale mål for danskernes sundhed de næste 10 år Sundere liv for alle Nationale mål for danskernes

Læs mere

Ti skridt til god tobaksforebyggelse den gode kommunale model. Anbefalinger, strategier og redskaber til kommunernes tobaksforebyggende indsats

Ti skridt til god tobaksforebyggelse den gode kommunale model. Anbefalinger, strategier og redskaber til kommunernes tobaksforebyggende indsats Ti skridt til god tobaksforebyggelse den gode kommunale model Anbefalinger, strategier og redskaber til kommunernes tobaksforebyggende indsats Ti skridt til god tobaksforebyggelse den gode kommunale model

Læs mere

Socialt engagement i mindre virksomheder

Socialt engagement i mindre virksomheder Socialt engagement i mindre virksomheder Værktøjer om 1 Lederskab og socialt engagement... 3 2 Sygefravær... 12 3 Rekruttering... 19 4 Senioraftaler... 28 5 Den svære samtale... 36 2 Forord Forandring

Læs mere

"Med på Holdet" - SiD, 2. distrikt. - en erfaringsopsamling. November 2002. Mette Marie Juul CASA

Med på Holdet - SiD, 2. distrikt. - en erfaringsopsamling. November 2002. Mette Marie Juul CASA "Med på Holdet" - SiD, 2. distrikt - en erfaringsopsamling November 2002 Mette Marie Juul CASA CASA "Med på Holdet" - SiD, 2. distrikt - en erfaringsopsamling November 2002 Mette Marie Juul Center for

Læs mere

Skab gode trivselsprocesser

Skab gode trivselsprocesser Skab gode trivselsprocesser Inspiration til arbejdet med trivsel og psykisk arbejdsmiljø frastresstiltrivsel.dk Indhold: 3 Skab gode trivselsprocesser 25 Grundlaget for pjecen 6 Systematik i indsatsen

Læs mere

MESTRINGSPROGRAMMER. Lær at tackle Håndbog for koordinatorer

MESTRINGSPROGRAMMER. Lær at tackle Håndbog for koordinatorer MESTRINGSPROGRAMMER Lær at tackle Håndbog for koordinatorer Lær at tackle-kurserne Håndbog for koordinatorer Komiteen for Sundhedsoplysning 2015 ISBN (elektronisk version): 978-87-93213-21-0 Publikationen

Læs mere

KOMMUNIKATION OM FOLKESKOLEREFORMEN - INSPIRATIONSMATERIALE

KOMMUNIKATION OM FOLKESKOLEREFORMEN - INSPIRATIONSMATERIALE KOMMUNIKATION OM FOLKESKOLEREFORMEN - INSPIRATIONSMATERIALE 1. Indledning Arbejdet med at implementere folkeskolereformen er i fuld gang i kommunerne, og mange er allerede begyndt at lave en kommunikationsstrategi

Læs mere

Vi VIL vi kan forebygge vold!

Vi VIL vi kan forebygge vold! Vi VIL vi kan forebygge vold! Viden, metoder og erfaringer til at forebygge og håndtere konflikter, trusler og vold KØGE KOMMUNE EVALUERING Borgeres og pårørendes trivsel og tilfredshed Ansattes trivsel

Læs mere

Som ringe i vandet. En evaluering af projekt Røgfrihed for alle med fokus på kapacitetsopbygning

Som ringe i vandet. En evaluering af projekt Røgfrihed for alle med fokus på kapacitetsopbygning Som ringe i vandet En evaluering af projekt Røgfrihed for alle med fokus på kapacitetsopbygning Tine Curtis og Andreas Lindemann, november 2011 Indhold Forord... 3 Resumé... 4 Kapitel 1 Introduktion...

Læs mere

Håndbog for DFUNKs regionsforeninger. Overblik og gode råd for bestyrelsesmedlemmer og koordinatorer

Håndbog for DFUNKs regionsforeninger. Overblik og gode råd for bestyrelsesmedlemmer og koordinatorer Håndbog for DFUNKs regionsforeninger Overblik og gode råd for bestyrelsesmedlemmer og koordinatorer Indhold: 1. Formålet med håndbogen 2. Regionsforeningens placering i organisationen 3. Arbejdet i bestyrelsen

Læs mere