Termin hvori undervisningen afsluttes: maj-juni 2015 Horsens HF og VUC

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Termin hvori undervisningen afsluttes: maj-juni 2015 Horsens HF og VUC"

Transkript

1 Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Termin hvori undervisningen afsluttes: maj-juni 2015 Horsens HF og VUC Hfe Religion C Vivi Karina Michelsen ReC6 Oversigt over gennemførte undervisningsforløb Titel 1 Eskimo Titel 2 Kristendom Titel 3 Islam Titel 4 Religionskritik og ateisme 1

2 Beskrivelse af det enkelte undervisningsforløb (1 skema for hvert forløb) Retur til forside Titel 1 Indhold Eskimo Grundbog: Brandstrup, Lasse og Hanne Josephsen: Eskimoerne en tekstcollage om religion og eksistens, Gyldendal Herefter forkortet ESK Grundbog: Mennesket og Magterne (1991), E. Andersen m.fl Herefter forkortet: M&M Grundbog: Bjørn, Anders: SILA, Grønlandsk religion, PANTHEON, Herefter forkortet: SILA Religionshåndbogen: s Kernestof ESK s ø: ESK s. 21 ESK s : ESK s : SILA ESK s ESK s. 29 ESK s. 28 ESK s. 14: ESK s ESK s ESK s. 45 ESK s ESK s : ESK s ESK s : ESK s : ESK s ESK s SILA s : SILA s : T1 K. Rasmussen: Orulos selvbiografi T21 Dyr og mennesker T 80. De første mennesker. K. Rasmussen. T 85. Havdyrenes oprindelse. K. Rasmussen. T 8: Skabelsesmyte T12: N. Egede: Rite-Myte T14: K.Rasmussen: Rite- Myte T13: Mislykket hvalfangst T 29: Rite-Myte T15: Amuletjagt ved den magnetiske Nordpol T20: Bjørnefangst T21: Sælhandel T 23: Førstefangstrite T25: Den urene kvinde T27: Når mennesker fødes T 40. Når mennesker dør. K. Rasmussen T 57. Havets moder. K. Rasmussen. T 72: Igjugarjuk T73: Kinalik T 37. De hedenske østgrønlændere. Chr. Rosing. T 38. Om den falske profet Habakuk 2

3 Supplerende stof 1. Introduktion til naturfolk og inuits samfund, levevilkår og historie M&M side SILA s , Forholdet til dyren og naturen: ESK s 18-19m M&M side 16m-17ø 3. Skabelses- og oprindelsesmyter ESK side 122ø M&M side Myte, rite + 21n-22 Kosmos, kaos 4. Mana og tabu Kopi fra Religionshåndbogen side side M&M side Mana og tabu 5. Riter i forbindelse med hvalfangst ESK side Amuletter ESK side Ritualer Kopi fra Religionshåndbogen side 17-21, side M&M side Handlingsmønster efter drab på dyret ESK side Handlingsmønster i forbindelse med fødsel, menstruation og død ESK side m m 11. Kulten ESK side n-87 M&M side Angakoq en/shamanen ESK s. 102ø+106m-108 3

4 M&M side Shamaner og magikere 13. KULTURSAMMENSTØDET SILA s Omfang Særlige fokuspunkter Væsentligste arbejdsformer Anvendt uddannelsestid 17, 5 Kompetencer, læreplanens mål, progression Introduktion til faget. Redegørelse for væsentlige sider af eskimoernes religion specifikt og religiøse fænomener generelt samt introduktion til religionsfaglig terminologi (myte, kaos/kosmos, ritual, det hellige, det profane, kult, mana, tabu, renhed/urenhed). Introduktion til tekstanalyse herunder kildekritik. Klasseundervisning/virtuelle arbejdsformer/projektarbejdsform/anvendelse af fagprogrammer/skriftligt arbejde/eksperimentelt arbejde Klasseundervisning, individuelt arbejde, pararbejde, gruppearbejde. Skriftlig aflevering. 4

5 Beskrivelse af det enkelte undervisningsforløb (1 skema for hvert forløb) Retur til forside Titel 2 Indhold Kristendom 1. Bibelens opbygning Mennesket og Magterne side Skabelse og syndefald: Gudsopfattelse, menneskesyn, natursyn: 1.Mos. kap. 1-3 Tekst 1: Forsagelsen og den apostolske trosbekendelse i Kristendom i nutid (2000), A. Poulsen (m.fl.) (Trosbekendelsen) 3. Pagtstanken Mennesket og magterne, side Uddrag fra Disneys Prinsen af Egypten 1. Mos. 17: Om Gud Abraham 2.Mos. 19,1-6; 20,1-17: Om Gud Moses 2. Sam 7, 1-17: Om Gud - David Mat. 1,1-17: Jesu slægtstavle 4. Palæstina på Jesu tid. Messiasforventninger. Den gamle vs. Den nye pagt Mennesket og Magterne side 72ø-73ø Esajas 53: Herrens lidende tjener Mark. 1,1-13: Johannes Døber i ørkenen, Jesu dåb og fristelse. Mark. 8,27-33: Peters bekendelse FILM: youtube The temptation of Jesus by the devil in the wilderness 5. Jesu liv og gerninger: helbredelser, undere, næstekærlighed Mennesket og magterne,side 68-71ø 5

6 Mark. 2,1-12: Helbredelsen af den lamme i Kapernaum Mark. 4, 35-41: Stormen på søen Luk. 10, 25-37: Den barmhjertige samaritaner Film: youtube Parabel of the good Samaritan Film: youtube Jesus of Nazareth (blind man): 5. Lidelseshistorien Mennesket og Magterne: side Mark Kor.15 Film:The Passion of the Christ, Mel Gibson (uddrag) 6. Budskabet. Lovforståelse/etik Mennesket og Magterne side 71-72ø Loven, Matt. 5-7: Bjergprædikenen 7. Tiden efter Jesu død. Retfærdiggørelse ved tro: Paulus og Luther Mennesket og magterne side Paulus Rom. 3,21-32: Retfærdiggørelse ved tro på Jesus Kristus Youtubeklip: The Bible Series - Episode 10 Ananias and Paul : https://www.youtube.com/watch?v=irmfle5whzm 8. Kirkehistorisk perspektiv: Katolicisme og protestantisme Mennesket og Magterne side 81-83,

7 FILM: Eric Till: Luther (2003), uddrag a)luther på trappen I Rom. Ser afladhandlens meningsløshed. b) Den katolske biskop Tetzels skræmmetale på torvet. 9. Kristendommen i dag. Tro ikke tro Allan Ahle (red.): Horisont, "Kristendom i dag, Gyldendal 2013, side 104n-107 Carsten Legaard: Menigheden ønsker en mere meditativ kirke Hørsholm lokalavis Tobias Stern Johansen: Danske præster dur ikke til åndelig vejledning Kristeligt Dagblad Mette Skov Hansen: Kirken har tilpasset sig folkets nye vaner Kristeligt Dagblad Omfang Særlige fokuspunkter Væsentligste arbejdsformer Anvendt uddannelsestid 25 Kompetencer, læreplanens mål, progression Redegørelse for væsentlige sider af kristendommen set i dens nutidige, fortidige og formative skikkelse med vægt på nutiden. Herunder kristendommens virkningshistorie set i relation til en moderne dansk protestantisk folkekirkekristendom. Tekstanalyse, fortolkning og perspektivering herunder anvendelse af fagets terminologi. Større grad af selvstændigt arbejde og fokus på formidling af faglige problemstillinger Klasseundervisning, individuelt arbejde, gruppearbejde, film, synopsisfremlæggelse Skriftlig aflevering 7

8 Beskrivelse af det enkelte undervisningsforløb (1 skema for hvert forløb) Retur til forside Titel 3 Indhold Islam kernestof 1. Muhammed, islams opståen Mennesket og Magterne s.88-96ø Kåre Bluitgen Fortællinger om Muhammeds åbenbaringer in Grundbogen til religion C side 110 Fazl Ahmad: Den guddommelige mission i Mekka (hadith) 2. Gudsopfattelse Mennesket og Magterne s Sura 2, 225 Tronverset Sura 1 Al-Fatiha Den Åbnende Sura 112 Den rene bekendelse Sura 6 Kvæget vers Islams kilder: Koranen og hadith-litteraturen Mennesket og Magterne side 96-98ø Sura 53 Stjernen, vers

9 Marcus Rubin: Koranafbrænding kostede 20 dræbte, men den vrede præst vil gøre det igen Politiken : 20-draebte---men-den-vrede-praest-ville-goere-det-igen/ 4. Dommedag og forudbestemmelse eller fri vilje: Mennesket og Magterne side ø Sura 36 Ya Sin Sura 2 Koen vers Sura 5 Bordet vers 6 Sura 107 Håndsrækningen Tekst 19: Forudbestemmelsen + Tekst 20: Hvordan være sikker på at komme i paradis i Mennesket og magterne en tekstsamling (1992*), Andreasen (m.fl.) 5. Troens praksis/de 5 søjler Mennesket og Magterne side 102ø tekst 17, 18,19 21, 22 i Moderne islam (1995,1.udg.), J. Skovgaard- Petersen - Bønnen- et ritual ibid. side Aminah Tønnsen Ramadan - den islamiske faste af, fra - De 10 vigtigste ting at vide om ramadanen - Sura 22 Valfarten, vers Al-Bukhari om Umraen Youtubeklip: https://www.youtube.com/watch?v=09i2wq2iyf0 Emotional Shahada with Sh Yusuf Estes https://www.youtube.com/watch?v=t8f-yycvohs BEST RAMADAN PRANK EVER!! (kun strarten ca 2 min) https://www.youtube.com/watch?v=fpojzfdv4aa Eid exitement 9

10 6. Det islamiske samfundssystem Sofie Reimick m.fl: Grundbogen til Religion C side Indadvendt og udadvendt islam Mennesket og Magterne side Moustapha Kassem m.fl.: Vi tror på en sekulær islam, Grundbogen til religion C side Hizb ut-tharirs mål, Grundbogen til religion C side 115 -Tekst 33: Islam har glemt den barmhjertige Gud, in Denis Kitir: Klassisk og Moderne islam, side Tekst67: krig - forurening og den Store djihad i Islam,(1980) E. Wulff Pedersen - Knud Jørgensen: Tegning eller terror: Har vi ret til at krænke andre? Religion.dk Naser Khader: Historien om Fatih Kahns familie, B.T Tekst 35: Kvindekamp er tørklædekamp, Denis Kitir: Klassisk og Moderne islam, side Tekst 39: Tørklædet har styrket min identitet, Denis Kitir: Klassisk og Moderne islam, side Tegninger fra Charli Hebdo (bl.a Tous est pardonné - Je suis Charlie ) FILM: FILM: - Akkari og Khader - frihed lighed og islam (3), DR Michael Jeppesen møder.kåre Bluitgen youtube: Debatten Helle Thorning Schmidt Lamies Nassri tørklæder (2 af2) - TVSyd: Anne på Herrens mark muslimer. Omfang Anvendt uddannelsestid 15 10

11 Særlige fokuspunkter Væsentligste arbejdsformer Kompetencer, læreplanens mål, progression Redegørelse for væsentlige sider af islam i fortid og nutid. Islam set i international og dansk sammenhæng. Redegørelse for centrale religiøse fænomener. Særlig fokus på fundamentalisme og radikalisering og kulturmøde.tekstanalyse, fortolkning og perspektivering samt anvendelse af religionsfaglig terminologi. Klasseundervisning, læreroplæg, pararbejde, gruppearbejde med fremlæggelse. Mundtlig evaluering som afrunding på emnet Beskrivelse af det enkelte undervisningsforløb (1 skema for hvert forløb) Retur til forside Titel 4 Indhold Religionskritik og ateisme Anvendt litteratur og andet undervisningsmateriale fordelt på kernestof og supplerende stof Grundbog: Grundbogen til Religion C: Lene Madsen m.fl., Systime2012 side Herefter forkortet GBC 1. Ateisme og dens historiske udvikling GBC: side GBC: TEKST 1: Hvad er en oplys person? Mennesket og Magterne, en tekstsamling til religion,esben Andreasen m.fl. Gyldendal 1992, - Darwin: Menneskets afstamning af Charles Darwin ibid. s Freud: Religion som en illusion ibid. side???? - Marx: Ophævelsen af religionen af Karl Marx ibid. s Nietzsche: Magtens gud eller godhedens gud ibid. side Richard Dawkins: Illusionen om Gud DR2 Tema

12 - Den engelske vildbasse DR Hvad med Gud? DR Hjemmeside: 2. Ateismen i Danmark og ateistiske forestillinger: GBC side TEKST 2+3: Grundloven, udvalgte paragraffer TEKST 4: Ateister har også følelser TEKST 5: Præstesøn gør op med kristentro Filmklip ang. ateistisk begravelse Begravelse i folkekirken: (Om folkekirkens forklaring på hvad der sker ved begravelse/bisættelse) (2:35) Begravelse uden Gud: (1:29) Om ikke-religiøs bedemand Mand begravede sin kone i baghaven: (2:14) Alternative begravelser vinder frem (1:29) Om problemerne med afdøde, ikke-medlemmer af folkekirken 3. Ateismen i spil: Ateisme og samfundet GBC side Gud skal bare blive hjemme Politiken

13 Omfang Særlige fokuspunkter Anvendt uddannelsestid 12 Kompetencer, læreplanens mål, progression Give kursisterne en indsigt i udvalgte religionskritiske tænkere betydning for ateismens historiske fremblomstring og den moderne sækulariseringsdebat. Kendskab til ateismens fremtrædelsesformer i nutiden såvel i Danmark (Ateistisk selskab) som udenlands (Richard Dawkins og The Bright Movement ) Gøre kursisterne i stand til at reflektere og diskutere religions fremtidsudsigter især i Danmark, herunder navnlig mulighederne for at opnå en ikke-religiøs begravelse. Væsentligste arbejdsformer Klasseundervisning/virtuelle arbejdsformer/projektarbejdsform/anvendelse af fagprogrammer/skriftligt arbejde/eksperimentelt arbejde Klasseundervisning, pararbejde og gruppearbejde, film. 13

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-juni 2015 Institution VUC Vest Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold hf2 Kultur- og samfundsfagsgruppe

Læs mere

LIV OG RELIGION GRUNDBOG 7/ 8 CARSTEN BO MORTENSEN JOHN RYDAHL METTE TUNEBJERG GYLDENDAL

LIV OG RELIGION GRUNDBOG 7/ 8 CARSTEN BO MORTENSEN JOHN RYDAHL METTE TUNEBJERG GYLDENDAL LIV OG RELIGION GRUNDBOG 7/ 8 CARSTEN BO MORTENSEN JOHN RYDAHL METTE TUNEBJERG GYLDENDAL Liv og religion 7/8. Grundbog af Carsten Bo Mortensen, John Rydahl & Mette Tunebjerg 1. udgave, 1. oplag 2008 2008

Læs mere

TROENS TRÆ. Morgenavisen Jyllands-Posten.

TROENS TRÆ. Morgenavisen Jyllands-Posten. TROENS TRÆ ISRAEL INDHOLD Tekst: ORLA BORG. Illustration og layout: RINA KJELDGAARD PARADIS Side 13 DOMMEDAG Side 12 DEN KRISTNE TRO Side 9 DEN JØDISKE TRO Side 10 DEN MUSLIMSKE TRO Side 11 MOSES Side

Læs mere

Kultur- og samfundsfaggruppen Hf Vejledning / Råd og vink

Kultur- og samfundsfaggruppen Hf Vejledning / Råd og vink Kultur- og samfundsfaggruppen Hf Vejledning / Råd og vink Afdelingen for gymnasiale uddannelser 2010 Alle bestemmelser, der er bindende for undervisningen og prøverne i de gymnasiale uddannelser, findes

Læs mere

Teologi for Lægfolk. Kursus året 2014/2015

Teologi for Lægfolk. Kursus året 2014/2015 Teologi for Lægfolk Kursus året 2014/2015 Kursus året 2014/2015 Kursus året 2014/2015 Indhold: Teologi så enhver kan være med... side 3 Fag- / kursusforløb... side 4 Basisåret / Undervisning 1. år... side

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin maj-juni 2010/2011 Institution Københavns Tekniske Skole - Vibenhus Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) HTX

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Sommereksamen 2015 Institution VUC Hvidovre-Amager Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HFe Historie B Troels

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Juni 2012 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Campus Bornholm HTX Design B Christina Huth Panduro

Læs mere

Når Koranen bliver levende

Når Koranen bliver levende Når Koranen bliver levende Indhold Introduktion / Til lærerne 3 Når Koranen bliver levende 4 Mål for pensum 4 Introduktion / Til eleverne 5 Koranen, sunna og hadith 6 Iman, ibadat og muamalat 6 Religionen

Læs mere

skal vi have KRISTENDOMSKUNDSKAB i skolen?

skal vi have KRISTENDOMSKUNDSKAB i skolen? Velkommen til samarbejde Hvordan kan VORES BØRN lære mere i skolen? Hvorfor skal vi have KRISTENDOMSKUNDSKAB i skolen? Tekst af Heidi Friborg Christophersen AKTIVE FORÆLDRE HJEMMEARBEJDE DANSK MATEMATIK

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin maj-juni 2013 Institution Roskilde handelsskole Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HHX IT B Frede Klejs

Læs mere

LIV OG RELIGION 9 Grundbog

LIV OG RELIGION 9 Grundbog ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÆØÅ 123456789,. - _ abcdefghijklmnopqrstuvwxyzæøå LIV OG RELIGION 9 Grundbog Af Carsten Bo Mortensen; John Rydahl; Mette Tunebjerg Dette er en pdf-fil med Liv og religion 9, Grundbog

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj/juni 2015 Institution IBC Kolding Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HHX Dansk A Karina Juhl Jensen

Læs mere

TRO ELLER IKKE TRO.... et ateistisk supplement til religionsundervisningen

TRO ELLER IKKE TRO.... et ateistisk supplement til religionsundervisningen TRO ELLER IKKE TRO... et ateistisk supplement til religionsundervisningen HVORFOR ER DER BRUG FOR ET ORD FOR IKKE AT VÆRE RELIGIØS? NÅR MAN SKAL BESKRIVE sig selv, f.eks. på Facebook og andre sociale medier,

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Termin hvori undervisningen afsluttes: Juni 2011 Frederikshavn

Læs mere

HJEM FØR OG EFTER DØDEN

HJEM FØR OG EFTER DØDEN HJEM FØR OG EFTER DØDEN Projekt af: Emma, Anine, Sia og Frederik 1 2 Indholdsfortegnelse Side 1: forside Side 2: Indholdsfortegnelse Side 3: Indledning Side 4-5: Buddhisme Side 6: Hinduisme Side 7-8: Islam

Læs mere

Buddhisme i Taiwan og Danmark. Nyhedsbrev nr. 8, august 2011

Buddhisme i Taiwan og Danmark. Nyhedsbrev nr. 8, august 2011 Buddhisme i Danmark. To måneder i Danmark gået, og jeg i Taiwan blevet budt velkommen hjem igen - det varmer. Det har været godt at møde familie og venner og folk i mange sammenhænge. Det var godt at overveje

Læs mere

Hvad er mariologi? Jakob Munck

Hvad er mariologi? Jakob Munck Hvad er mariologi? Jakob Munck - 2 - HVAD ER MARIOLOGI? *** INDLEDNING... - 4 - *** HVAD ER MARIOLOGI?... - 6 - *** MARIA OG DE STORE RELIGIONER... - 15 - *** HVIS MARIA VAR STATSMINISTER!... - 21 - ***

Læs mere

Inspirationshæfte Videre efter HF

Inspirationshæfte Videre efter HF Inspirationshæfte Inspirationshæfte Videre efter HF Udgiver: Projekt Videre efter HF Udgivelsesår: 2013 Foto: Projektets egne medarbejdere Design: Stormes Grafisk Få yderligere information om projekt Videre

Læs mere

Kære Bibeltimeholder. Opbygning. Bibeltimerne er alle opbygget efter følgende princip: - Overskrift/ tema for dagen

Kære Bibeltimeholder. Opbygning. Bibeltimerne er alle opbygget efter følgende princip: - Overskrift/ tema for dagen Kære Bibeltimeholder Du sidder nu med ledermaterialet Saint and sinners mennesker, der mødte Jesus. Du skal som leder i gang med en meget vigtig opgave. Du skal nemlig til at forberede en eller flere bibeltimer.

Læs mere

Liv, død og evigt liv

Liv, død og evigt liv Liv, død og evigt liv På baggrund af den opgivne litteratur ønskes en redegørelse for livsforståelse i tidlig eskimoisk kultur, i det gamle Israel og i nyere teologi Bachelorprojekt januar 2005 Stud. theol.

Læs mere

ikon tema Sandhedsbærerens vaklen og endeligt Hvorfor bliver man religiøs? >> Tro i dialog Ahmed Akkari: læs også: nr.

ikon tema Sandhedsbærerens vaklen og endeligt Hvorfor bliver man religiøs? >> Tro i dialog Ahmed Akkari: læs også: nr. ikon >> Tro i dialog nr. 84 sept/2013 Ahmed Akkari: Sandhedsbærerens vaklen og endeligt tema Hvorfor bliver man religiøs? læs også: Familieværdier og forening af menneskeheden - på besøg i Moon-bevægelsen

Læs mere

Tema: Islam i Danmark Religion og politik Irakerne i Brorsons kirke Tørklæde-debatten

Tema: Islam i Danmark Religion og politik Irakerne i Brorsons kirke Tørklæde-debatten 21. årgang nr. 4 - November 2009 Tema: Islam i Danmark Religion og politik Irakerne i Brorsons kirke Tørklæde-debatten Leder 1 Præsentation af redaktionen 2 Eller omvendt... om politik i religion 4 Kirkeasyl

Læs mere

TEOLOGI FOR LÆGFOLK. Program for OVERBYGNINGEN

TEOLOGI FOR LÆGFOLK. Program for OVERBYGNINGEN TEOLOGI FOR LÆGFOLK Program for OVERBYGNINGEN Efterår 2013 TEOLOGI FOR LÆGFOLKs OVERBYGNING OVERBYGNINGEN forudsætter kendskab til eller interesse for teologiske emner og begreber, samt lyst til at ville

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Side 30 35 Interviewe del 1 Det dit eget valg. Side 36 og 37 Interviewe del 2. Islams udbredelse

Indholdsfortegnelse. Side 30 35 Interviewe del 1 Det dit eget valg. Side 36 og 37 Interviewe del 2. Islams udbredelse 2 Indholdsfortegnelse. Side 3 Side 4 Side 5 Side 7 10 Indholdsfortegnelse Indledning Islams udbredelse Islams udspring Side 30 35 Interviewe del 1 Det dit eget valg Side 36 og 37 Interviewe del 2 Du skal

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-juni 2015 Institution VUC Hvidovre-Amager (Amagerafd.) Uddannelse Fag og niveau Lærer Hold Hfe Psykologi

Læs mere

skal mit barn lære Historie?

skal mit barn lære Historie? Velkommen til samarbejde Hvordan kan vores børn lære mere i skolen? Hvorfor skal mit barn lære Historie? Tekst af Birgit Knudsen aktive forældre hjemmearbejde Dansk Matematik Engelsk Naturfag Praktisk-musiske

Læs mere

T A B U. 24. årgang nr. 2 september 2012

T A B U. 24. årgang nr. 2 september 2012 T A B U 24. årgang nr. 2 september 2012 1 Indhold Velkommen 3 Temaløse indlæg - Religionsdefinitioner i praksis 4 - Interview: Hvad med religionsikonografien, Podemann? 6 - Omskæring, transkønnethed og

Læs mere

Salmer: 478, 29, 370 / 68, 192v.1,3&7, 70 Tekster: Ps. 8 og Mk.2.1-13.

Salmer: 478, 29, 370 / 68, 192v.1,3&7, 70 Tekster: Ps. 8 og Mk.2.1-13. 1 Konfirmation 2015. Salmer: 478, 29, 370 / 68, 192v.1,3&7, 70 Tekster: Ps. 8 og Mk.2.1-13. For mange år siden var der nogle unge fra en kirkelig forening, der havde lavet en plakat med teksten Jesus er

Læs mere