Alfabetisk liste. Aktiviteter, som er tilbud til de unge. Disse kan til- og fravælges efter interesse og behov.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Alfabetisk liste. Aktiviteter, som er tilbud til de unge. Disse kan til- og fravælges efter interesse og behov."

Transkript

1 A Alfabetisk liste Aftente: Aftente serveres (som buffet) hver aften omkring kl. ca Derved har du mulighed for at få noget mad inden sengetid. (du må ikke bare frit gå i køleskabet). Aktiviteter: Der findes 2 typer af aktiviteter: Aktiviteter, som er tilbud til de unge. Disse kan til- og fravælges efter interesse og behov. skal-aktiviteter. Disse aktiviteter indgår som en væsentlig del af det pædagogiske og behandlingsmæssige arbejde. Deltagelse i disse aktiviteter er obligatoriske for alle unge. Skal-aktiviteter omfatter: De faste årlige traditioner: Sommerfest på Farmen, høstfest, julestue, påskefrokost og julefrokost. Ferieture: Vinterferie i uge 7 og sommerferie i uge 30 på U83 og uge 31 på Bjerget. Herudover kan personalet løbende beslutte at afholde forskellige aktiviteter, hvor alle unge skal deltage. Ungegruppen vil blive orienteret om aktiviteterne på de ugentlige ungemøder. På U83 er der desuden frivillige aktiviteter, hvor de unge selv skal betale en andel. Ved disse aktiviteter betales beløbet ved tilmelding. Bemærk, at det kan være, at aktiviteten kun bliver gennemført, hvis der er nok tilmeldinger.

2 Alkohol: Der må ikke indtages alkohol. Beboere og besøgende må ikke være påvirket af eller indtage alkohol. Arrangementer: Der er følgende arrangement, som holdes skiftevis på Bjerget og U83: Høstfest sammen med alt personale. Der er følgende arrangementer, som holdes hver for sig: Julehygge med forældre og med al personalet i december. (1. lørdag i december). Julefrokost med personalet før juleferie. Påskefrokost med det personale, der har vagt. Derudover afholdes der sommerfest på Farmen, og her deltager det personale, der er på vagt.

3 B Besøg: Se gæster. Bibliotek: Virksomheden har et bibliotek på Farmen. Man er velkommen til at låne bøger. Bytur: De unge på Bjerget kan tage på tur ud af huset max. 1 gang pr. uge, udover shoppe tur for hele huset. Man skal være retur til spisetid. De unge afholder selv udgiften, og det skal aftales med personalet dagen før.

4 C Computer: På Bjerget sættes der tider på, hvis du ikke selv kan administrere brug af computer. De fælles computere må ikke tages med ind på værelserne. De skal være i hovedenden i fællesarealet. Nettet bliver slukket søndag til torsdag kl på Bjerget og kl på U83. På Bjerget er nettet åbent fredag nat og lukkes lørdag nat kl og på U83 er det åbent. Cykel: Hvis du har en cykel, er du velkommen til at tage den med. Cyklen skal være lovlig, og du skal bruge cykelhjelm. Der er et aflåst rum, hvor du skal sætte den, når du ikke bruger den. Virksomheden tager ikke ansvar for din cykel andre steder.

5 D

6 E Ejendele: Du har selv ansvar for ejendele på og uden for værelset. Euforiserende stoffer og hash: Du må ikke være i besiddelse/påvirket af eller ryge hash eller benytte andre euforiserende stoffer. En ufravigelig regel. Ved besiddelse af stoffer vil der blive lavet en indberetning, og politiet bliver kontaktet. Hvis en ung er afhængig af stoffer ved indskrivning, kan der tilbydes hjælp til afvænning. Personalet kan til en hver tid bede om en test. JM

7 F Fester: Der holdes en sommerfest på Farmen, hvor du er velkommen til at deltage både med og uden familie. Frisør: Du har mulighed for at komme til frisør 4 gange om året. Huset dækker op til kr Hvis du ønsker dyrere behandling, skal du selv betale eller spare op. Såfremt at du en måned ikke bruger dine frisør penge, bliver de overført så du kan bruge dem senere. Dette gælder kun for unge under 18 år. Forsikring: Du er dækket hele døgnet efter almindelige regler, dog ikke hvis du dyrker en farlig sportsgren. En farlig sportsgren er boksning, bjergbestigning, faldskærmsudspring, drageflyvning, motorløb, men ikke ridning, cykling. Forældresamarbejde: Vi lægger stor vægt på samarbejde med forældrene. Der vil blive lavet en aftale med dine forældre omkring kontakt. Er du over 18, laver vi en samtykkeerklæring, hvor du skriver under på, hvordan du ønsker dine forældre mv. skal informeres. Vi har telefon tider hvor forældrene kan ringe, og det er fra kl , Kl (U83), kl og igen kl

8 Fødselsdage: Der er fælles morgenmad på fødselsdagen, som alle skal deltage i. Du vil modtage en fødselsdagsgave fra huset. Om aftenen må du bestemme menuen, og din familie kan inviteres til at spise med. Når du fylder 18 år, må du efter aftale invitere flere med

9 G Gæster: Gæster skal varsles til ungemødet, og besøget skal godkendes af personalet. I særlige tilfælde kan besøg aftales senere. Disse skal også godkendes af personalet. Gæster er velkomne til at spise med. Hvis det er aftalt med personalet, må I have gæster i hverdagene til kl på Bjerget og kl på U83, og gæster må overnatte i en overnatning i weekenderne (enten fredag til lørdag eller lørdag til søndag). Overnattende gæster skal være pige/pige eller dreng/dreng. Familiemedlemmer er eneste undtagelse for denne regel. Man må ikke optræde beruset og påvirket under sit besøg.

10 H Hjemmeside: Ousbjerggaards hjemmeside findes under: (som er en fælles portal for Bjerget, U83 og Farmen). Se endvidere under Internet. Husdyr: Det er ikke tilladt at have husdyr. Husregler: Huset har interne regler: Man må ikke drikke alkohol. Man må ikke tage euforiserende stoffer. Der skal være ro på U83 kl. 23 i hverdage og kl. 24 i weekenden. Der skal være ro på Bjerget kl i hverdagene. Man skal rydde op på sit værelse. Man har en fast maddag. På Bjerget har man ikke fast maddag, det kører på tur. Alle hjælper til med madlavning i weekenden. Til alle dage er der lavet en liste med hvilken ung der har maddag også for weekenden. Man skal selv vaske sit tøj på faste vaskedage. Man må ikke spille så høj musik, at andre ikke kan være der. Man skal deltage i måltiderne og selv sætte sit service i opvaskemaskinen. Vold og udadreagerende adfærd accepteres ikke. Alle skal oplyse personalet, hvis de forlader huset. Du må ikke efterlade ejendele på gange og fælles arealerne. (brandsikkerhed) Du skal deltage i de skal-aktiviteterne, huset tilbyder. Der må ikke ryges inde i huset, kun udenfor på de henviste steder.

11 Hygiejneprodukter: Virksomheden udleverer almindelige hygiejneprodukter. Hvis du ønsker andre mærker end det huset har, må du selv købe det. Vi lægger ikke ud. H Høstfest: Der afholdes høstfest i efteråret på skift i husene, hvor dine forældre inviteres. Hærværk: Der må ikke ydes hærværk på eller i huset. Såfremt det alligevel sker, vil det blive taget op på det næstkommende ungemøde, og der vil blive opkrævet erstatning.

12 I Internet Ousbjerggaards officielle er: Bjergets er: U83 s er: Farmens er: Jane Winthers er: Ousbjerggaards hjemmeside: Internetforbindelse: Virksomheden har trådløst net. Alle med computer, som har en tilkobling, kan tilkoble sig. Hvis din computer ikke har trådløs netadgang, er det op til dig selv at anskaffe dig dette. Forbindelsen vil dog blive langsommere, jo flere der er på. Der kan opleve ustabilitet i forbindelsen. J Jul Hvert år afholdes julehygge, hvor dine forældre inviteres. Hvert år afholdes der en julefrokost.

13 K Klippekort / togbilletter Du kan få udleveret klippekort til besøg hos pårørende hver anden weekend tur/retur. Du skal aflevere klippekortene igen, når du kommer retur. Alt anden transport ved familiebesøg skal du selv betale. Transport til og fra fritidsinteresser betaler vi, såfremt det er godkendt af din kontaktperson. Knallert: Hvis du har en knallert, er du velkommen til at tage den med. Du skal have et gyldigt knallertkørekort. Knallerten skal være lovlig, og du skal bruge hjelm, når du kører på den. Der er en carport, hvor du skal sætte den, når du ikke bruger den. Knallerten være låst med en godkendt lås, når den står på virksomheden. Virksomheden tager ikke ansvar for din knallert andre steder. Din knallert skal være forsikret. Ejeren af knallerten står selv for vedligeholdelse og reparationer. Knallerten må ikke udlånes til andre. Hvis dette alligevel sker, hæfter ejeren selv for eventuelle skader og reparationer. Kontaktperson: Du vil få tildelt 1 kontaktperson.

14 Kontrakt: Du skal underskrive en kontrakt, når du flytter ind på U83, hvor du indvilliger i at følge husets regler Kostpolitik: Der forefindes en kostpolitik, som er udarbejdet imellem ledelse, personale og diætist. Det er vigtigt, at den overholdes. Der kan ikke købes mad ved siden af. Der må ikke indtages sodavand, slik og chips mv. fra søndag til og med torsdag (Bjerget). Ligeledes må der ikke opbevares sodavand, slik og madvarer på værelserne i samme tidsrum, hverken på Bjerget eller U83. Der serveres kun sodavand af huset ved fødselsdage og fællesarrangementer. Du vil blive inddraget i at lave mad og oprydning herefter. Det er et krav, at du deltager. KU samtaler En gang om ugen har du en KU-samtale med personalet. Den varer ca. 30 minutter, og der er mødepligt. Her har personalet mulighed for at komme med meddelelser, som kun angår dig. Der tales om, hvad der rører sig i dit liv lige nu af tanker, sorger, glæder, bekymringer og hvordan du har det for tiden, f. eks i forhold til sygdom, andre unge, voksne, familie, kæreste og venner. Der følges op på aftaler og det i har talt om på næste møde.

15 Kærester: Det er kun tilladt at være kærester med de andre beboere, hvis det foregår i al diskretion. Hvis dette ikke overholdes, kan de voksne gribe ind. Kærester må ikke sove eller have sex sammen. Det er muligt at få besøg af en kæreste, når forholdet har varet 3 måneder, uanset alder. Kørsel: Du skal så vidt muligt være selvtransporterende.

16 L Ledelse: Ousbjerggaard har 2 ledere, der kan kontaktes, men som ikke har deres daglige gang i huset. Ledelsen består af en administrerende leder Jane Winther og en behandlingsansvarlig leder. Lommepenge: Der sættes lommepenge ind på din konto hver mandag til ugen, såfremt du ikke modtager anden ydelse. Læge: Du har din egen læge i nærmiljøet.

17 M Mad: Der udarbejdes en madplan, som skal overholdes. Se den individuelle madplan i huset. Du må ikke bare gå i køleskabene etc. og spise udenfor måltiderne. Se også under kostpolitik. Maddage: Alle beboere har en maddag, hvor du sammen med en voksen skal hjælpe til i køkkenet, både med madlavningen, oprydningen og borddækningen. Dette sker i på skift i et rul, se skemaet i huset. Medicin: Du vil blive tilknyttet en psykiater enten internt eller eksternt. Denne psykiater er ansvarlig for at regulere din medicin og have tilsyn med det. Mobiltelefoner: Se under telefoner Musik: Der må ikke spilles musik så højt, at andre bliver forstyrret af det.

18 N Nøgle: Du får udleveret en nøgle, så du kan låse dit værelse af. Det bør du gøre, hver gang, du forlader værelset, da virksomheden ikke erstatter forsvundne ting. Hvis du mister din nøgle, skal du betale kr. 250,00 for en ny.

19 O Oprydning i fælleslokalerne: Alle rydder op efter sig selv. Hvis der holdes noget fælles, hjælper alle til.

20 P Pas: Dit pas skal opbevares i personalerummet. Hvis du er over 18 år, laver vi en aftale med dig. Primærtur: Der er mulighed for 2 årlige ture med personalet. I aftaler tid og sted i god tid, og du er med til at bestemme, hvad I skal lave denne dag. Påskefrokost: Der holdes påskefrokost sammen med det personale, der har vagt. Q

21 R Referat af ungemøde Dette hænges på tavlen efter mødet. Rengøring og oprydning på eget værelse. Du skal selv rydde op og gøre dit værelse rent. Du kan få støtte fra personalet, hvis der er behov for det. Bjergets beboere har oprydning/rengøring hver mandag efter skole. 2 gange årligt er der hovedrengøring på værelset med støtte fra personalet. Rygning: Rygning på Bjerget og på U83 er kun tilladt i rygeskurene. Som ryger skal du være med til at tømme krukkerne for cigaretskod. Det vil gå på skift med de andre rygere.

22 S Samling: Alle har mødepligt ved alle fællesmøder i huset. Shoppedag En eftermiddag om ugen tager Bjerget på shoppetur, hvor du kan hæve penge, købe cigaretter, tøj og andet, du har brug for. Der vil ikke blive kørt efter behov. Skal-aktiviteter: Se aktiviteter Sove: Det er ikke tilladt at sove hos hinanden eller at have overnattende gæster på værelserne i hverdagene. Hvis det er aftalt, må gæster overnatte og beboere sove sammen i weekenderne, dog ikke dreng/pige. Dette gælder IKKE for U83. Dette aftales med personalet, der er på vagt. Sovetider: På Bjerget: Kl er man på eget værelse, og der skal være ro. På U83: kl er man på eget værelse i hverdagene, og der skal være ro. Huset lukkes kl i weekenderne. Hvis du har behov for at komme hjem efter kl , aftales det på forhånd med personalet. Du må ikke tage gæster med hjem efter kl

23 Spisning: Alle møder op til de faste spisetider og sidder ved bordet, morgen, middag og aften. Sprog: Du skal tale pænt til pædagogerne og de andre beboer. Studie 82 En gang ugentligt tager vi i Studie 82, og der har du mulighed for at træne Du er også velkommen til at træne andre dage. Du skal så selv sørge for transporten

24 T Tandlæge: Der ydes kun betaling til almindelig tandpleje (eftersyn og rensning). Alt andet tandpleje skal der søges om. Unge der får kontanthjælp, skal selv sørge for betalingen til ekstraudgifterne udover almindelig tandpleje. Telefoner: Mobiler er ikke tilladt til måltiderne, ungemøderne og fællesmøderne. Du får et mindre månedligt beløb til hjælp til telefon, når du er under 18 år. Du må ikke benytte husets telefon med mindre, det er aftalt med personalet. Alle private samtaler skal forgå på værelserne. Traktor: Du må ikke uden særlig aftale - køre på havetraktoren. Trusler: Enhver form for trusler accepteres ikke og dette vil medføre indberetning. Tøj: Det er virksomheden holdning, at du ikke må gå i tøj, som kan udsende seksuelle signaler. Hvis dette er tilfældet, vil det blive påtalt, og du skal rette dig efter henvisningerne. Hvis du låner tøj til andre beboere, er det på eget ansvar.

25 Tøj indkøb: Du har et rådighedsbeløb hver måned til tøj. Det er din kontaktperson, der holder styr på disse penge. Du kan ikke modtage nye tøjpenge, før tidligere beløb er afregnet. Tøjindkøb må kun foregå efter direkte aftale med kontaktpersonen, indtil du fylder 18 år. Tøjvask: Du skal selv vaske og tørre dit tøj. Der er skemaer med vaske dage, som du skal overholde. TV/VIASAT: På U83 har du en Viasatboks på værelset. Du har ansvar for boksen og vil blive gjort ansvarlig for og skal erstatte eventuel skade eller bortkomst ved afrejse. På Bjerget er der fjernsyn på værelserne, som du har ansvaret for og skal erstatte, såfremt du ødelægger det.

26 U Udslusningsforløb: Et udslusningsforløb betyder, at der er indgået en aftale med hjemkommunen om en aftalt udflytningsdato. I perioden fra aftalens indgåelse og til udflytningsdatoen kan der indgås særlige aftaler omkring husets regler. Udviklingsplan: Der vil blive udarbejdet en udviklingsplan. Det vil være din kontaktperson, der gennemgår den med den dig og dine forældre. Derefter vil den blive sendt til kommunen. Ungemøde: Der afholdes ungemøde en gang om ugen. Du har mødepligt til ungemødet. Mødet skal indeholde information fra personalet. Emner fra de unge. Madønsker. Hus og have. Ris og ros. Kommende aktiviteter. Der føres referat af mødet, som bliver hængt på tavlen.

27 V Nyt værelse til ny ung: Når du flytter ind, er det kommende værelse istandsat og delvis møbleret indtil eget er indkøbt. Værelsesfarver: Værelserne males hvide, og farven kan ikke ændres. Våben: Våben er ikke tilladt. Det gælder knive, slagvåben og skydevåben. Hvis vi finder nogen, vil der blive lavet en indberetning og politiet vil blive tilkaldt. W Weekends: Typisk er du hjemme hver 2. weekend.

28 XYZ

29 ÆØÅ

Praktiske forhold håndbog

Praktiske forhold håndbog Praktiske forhold håndbog Afdelingslærer/ Kontaktlærer: Hver afdeling har to kontaktlærere. Det er kontaktlæreren, der har den primære kontakt til både elev og forældre. Afdelingsture: Hver afdeling tager

Læs mere

Protektor H.K.H. Prinsesse Benedikte. OK-Centret Baeshøjgård Baeshøjgårdsvej 2-6 4560 Vig. 10.udgave 2014 Gitte Holgaard & Dorte Lykke

Protektor H.K.H. Prinsesse Benedikte. OK-Centret Baeshøjgård Baeshøjgårdsvej 2-6 4560 Vig. 10.udgave 2014 Gitte Holgaard & Dorte Lykke Protektor H.K.H. Prinsesse Benedikte OK-Centret Baeshøjgård Baeshøjgårdsvej 2-6 4560 Vig 10.udgave 2014 Gitte Holgaard & Dorte Lykke Indholdsfortegnelse Ok-fonden side 3 Plejecentret Baeshøjgård side 3

Læs mere

Kriminalforsorgen Pensionen Kastanienborg. Storegade 10 2650 Hvidovre. Telefon 72 55 77 00 Fax nr. 72 55 77 15

Kriminalforsorgen Pensionen Kastanienborg. Storegade 10 2650 Hvidovre. Telefon 72 55 77 00 Fax nr. 72 55 77 15 Kriminalforsorgen Pensionen Kastanienborg Storegade 10 2650 Hvidovre Telefon 72 55 77 00 Fax nr. 72 55 77 15 Pensionen.Kastanienborg@kriminalforsorgen.dk Indledning Pensionen Kastanienborg er en stor gammel

Læs mere

Høng Gymnasium og HF ABC. Kostafdelingen

Høng Gymnasium og HF ABC. Kostafdelingen Høng Gymnasium og HF ABC Kostafdelingen Skoleåret 2014-2015 Indledning Den 3. september 2014 Høng Gymnasium og HF har en lang tradition for at mange elever bor på skolen som kostelever. Vi bestræber os

Læs mere

NOTATER: Sundeved Ældrecenter Katforte 20, Nybøl 6400 Sønderborg tlf. 88 72 66 16. Revideret dec. 2012

NOTATER: Sundeved Ældrecenter Katforte 20, Nybøl 6400 Sønderborg tlf. 88 72 66 16. Revideret dec. 2012 24 NOTATER: Sundeved Ældrecenter Katforte 20, Nybøl 6400 Sønderborg tlf. 88 72 66 16 Revideret dec. 2012 2 Indholdsfortegnelse: 23 Velkommen... 5 Adresse... 6 Adresseændring... 6 Aviser... 6 Besøg... 6

Læs mere

Velkommen til Jonstrupvang-Bebyggelsen

Velkommen til Jonstrupvang-Bebyggelsen Indholdsfortegnelse Velkommen til Jonstrupvang-Bebyggelsen...2 Bo-grupperne...3 Lejlighederne...5 Møbler, TV, radio og telefon...5 Dagligdagen...6 Døgndækning...6 Rengøring...6 Vask af tøj...7 Medicin...7

Læs mere

SØBÆK KOLLEGIET. Botilbud for unge på eget værelse med tilsyn. SKOLE ÅRET 2010-2011

SØBÆK KOLLEGIET. Botilbud for unge på eget værelse med tilsyn. SKOLE ÅRET 2010-2011 Redigeret 15.03.10 SØBÆK KOLLEGIET Botilbud for unge på eget værelse med tilsyn. SKOLE ÅRET 2010-2011 ADMINISTRATION TLF. 59 24 83 00 51 21 30 50 SØBÆKSPARKEN 10, 4450 JYDERUP www.soebaek.dk & www.bakkegården.dk

Læs mere

INFO - INFO - INFO - INFO - INFO - INFO

INFO - INFO - INFO - INFO - INFO - INFO INFO - INFO - INFO - INFO - INFO - INFO Skoleåret starter Søndag d. 9. august 2015 kl. 14.00 Forord Med dette lille informationshæfte bydes I velkomne som elev og som forældre på Hald Ege Efterskole. Hæftet

Læs mere

Skoleåret starter søndag den 9. august 2015. Program for 1. dag:

Skoleåret starter søndag den 9. august 2015. Program for 1. dag: INFO- hæfte 2015/16 Skoleåret starter søndag den 9. august 2015 Program for 1. dag: 14.00-15.00: Eleverne ankommer Indkvartering 15.15: Velkomst i hallen Kaffe 17.00: Afsked med forældrene Ved ankomsten

Læs mere

Plejecenter - Valby Langgade 97, 2500 Valby Telefon 36141600 Telefax 36141700 www.langgadehus.dk

Plejecenter - Valby Langgade 97, 2500 Valby Telefon 36141600 Telefax 36141700 www.langgadehus.dk Plejecenter - Valby Langgade 97, 2500 Valby Telefon 36141600 Telefax 36141700 www.langgadehus.dk Kære nye beboer Vi vil gerne byde dig velkommen til Langgadehus. Ved hjælp af denne brochure håber vi, at

Læs mere

Velkommen på Herlev Kollegiet

Velkommen på Herlev Kollegiet Velkommen på Herlev Kollegiet Som nyindflytter har du garanteret en masse spørgsmål. Denne folder kan måske klare nogle af dem, men hvis der er spørgsmål ud over dette er du mere end velkommen til at spørge

Læs mere

Maj 2013. Velkommen til Flinterupgård Flinterupvej 22, 4180 Sorø

Maj 2013. Velkommen til Flinterupgård Flinterupvej 22, 4180 Sorø Maj 2013 Velkommen til Flinterupgård Flinterupvej 22, 4180 Sorø Mønt Tlf: 57 84 53 04 Kontor Fax/Tlf: 57 80 69 11 Køkken Tlf: 57 84 53 05 Leder Tlf: 27 52 20 64 Med denne information, vil beboere og medarbejderne,

Læs mere

Vigtige informationer om efterskoleopholdet 2013-2014

Vigtige informationer om efterskoleopholdet 2013-2014 Vigtige informationer om efterskoleopholdet 2013-2014 Juni 2013 Skoleskemaet/valg af valgfag: Skoleskemaet laves endeligt i den første uge, når vi har lavet holdinddelingen. Vedlagt dette brev finder du

Læs mere

Beboerhåndbog. Botilbuddet Lunden

Beboerhåndbog. Botilbuddet Lunden Lunden marts 2014 Til Beboerhåndbog Botilbuddet Lunden Lunden, Brøndby Brøndbyøstervej 156 A 2605 Brøndby Telefon 45 11 79 00 Direkte 23706414 Fax 45 11 79 09 Mail lunden@psv1.regionh.dk Web www.lunden-botilbud.dk

Læs mere

Velkommen til Gribskov Efterskole.

Velkommen til Gribskov Efterskole. 1 Velkommen til Gribskov Efterskole. Afdelingslærer/ Kontaktlærer: Hver afdeling har to kontaktlærere. Det er kontaktlæreren, der har den primære kontakt til både elev og forældre. Afdelingsture: Hver

Læs mere

Erhvervskollegiet - Elever

Erhvervskollegiet - Elever Velkommen til Erhvervskollegiet I dette hæfte finder du oplysninger, som du kan få brug for i din hverdag på Erhvervskollegiet. På Erhvervskollegiet arbejder vi på at: Du føler dig godt modtaget. Du føler

Læs mere

Nordsjællands Hospital

Nordsjællands Hospital Marts 2015 Nordsjællands Hospital Montebello Genoptræningshospital Montebello Læs denne håndbog inden du rejser Indholdsfortegnelse Velkommen til Montebello Montebellos adresser Lidt om Montebello På Montebello

Læs mere

Den lille Huskebog Klintebjerg Efterskole 2014/2015

Den lille Huskebog Klintebjerg Efterskole 2014/2015 Den lille Huskebog Klintebjerg Efterskole 2014/2015 Adresse: Hvis du under opholdet får ny hjemadresse, skal denne straks meldes til kontoret. Skolens adresse samt tlf.nr.: Se side 31. Aftensmad: Hver

Læs mere

REC info 2015-16. Seminarievej 23 9681 Ranum Danmark T: +45 9666 4400 E: info@ranumefterskole.dk www.ranumefterskole.

REC info 2015-16. Seminarievej 23 9681 Ranum Danmark T: +45 9666 4400 E: info@ranumefterskole.dk www.ranumefterskole. REC info 2015-16 Seminarievej 23 9681 Ranum Danmark T: +45 9666 4400 E: info@ranumefterskole.dk www.ranumefterskole.dk CVR 27763227 1 Kære elever og forældre! I dette hæfte har vi samlet en række praktiske

Læs mere

Børneuniversitetet s A Å // revideret 06 01 2014

Børneuniversitetet s A Å // revideret 06 01 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE Andelsforeningen Fabrikken... 3 Arbejdsweekend... 3 Arrangementer... 3 Bank... 4 Befordringstilskud... 4 Bestyrelsen... 4 Besøg... 4 Betalingsprocedurer... 4 Betalingsservice... 6 Børnefødselsdag...

Læs mere

VELKOMMEN TIL BOBJERGCENTRET

VELKOMMEN TIL BOBJERGCENTRET Plejecentre VELKOMMEN TIL BOBJERGCENTRET Information til nye beboere deres nærmeste Velkommen til Bobjergcentret. Med denne pjece, håber vi at kunne besvare nogle af alle de mange spørgsmål, der trænger

Læs mere

Praktiske oplysninger

Praktiske oplysninger Praktiske oplysninger Fotokopiering Der betales en enhedspris for fotokopier, som anvendes i undervisningen. Opgaveeksemplarer til klassekammerater betaler den enkelte studerende selv. De eksemplarer (almindeligvis

Læs mere

BEBOER GUIDE KVINTUS KOLLEGIET

BEBOER GUIDE KVINTUS KOLLEGIET BEBOER GUIDE KVINTUS KOLLEGIET Dette dokument er et forsøg på at lave en samlet oversigt over praktiske oplysninger, anliggender og forhold der gør sig gældende for beboere på Kvintus Kollegiet. Ud over

Læs mere

RÅD OG VINK ELEVHOLD 2015/2016

RÅD OG VINK ELEVHOLD 2015/2016 RÅD OG VINK ELEVHOLD 2015/2016 INDHOLD VELKOMMEN TIL VESTSJÆLLANDS IDRÆTSEFTERSKOLE... 4 Sådan bliver du helt klar... 4 Regler... 5 Kontakt til skolen... 6 ForældreIntra... 6 Efternyt... 6 Medbringelisten...

Læs mere

Indhold: Velkommen 4 Om os 5 Privat 8 Opstart 10 Hverdagen 13 Goddag og farvel 18. Velkommen til Børnehuset Sommerfuglen

Indhold: Velkommen 4 Om os 5 Privat 8 Opstart 10 Hverdagen 13 Goddag og farvel 18. Velkommen til Børnehuset Sommerfuglen Velkommen til Børnehuset Sommerfuglen Indhold: Velkommen 4 Om os 5 Privat 8 Opstart 10 Hverdagen 13 Goddag og farvel 18 2 Garderoben 20 Mad og drikke 23 Fest 26 Ferie og fri 28 Sygdom 29 Forældresamarbejde

Læs mere

Fra 1972 koncentrerede Korinth sig om landbrugets grunduddannelse og er i dag landets eneste skoleafdeling, der har dette speciale.

Fra 1972 koncentrerede Korinth sig om landbrugets grunduddannelse og er i dag landets eneste skoleafdeling, der har dette speciale. Velkommen til Dalum Landbrugsskole Afdeling Korinth DALUM LANDBRUGSSKOLE Dalum Landbrugsskole er grundlagt i 1862 af den berømte højskolemand Christen Kold, der sammen med Grundtvig udviklede den danske

Læs mere

SØBÆK KOLLEGIET. Bo tilbud i Jyderup og Mørkøv for unge På eget værelse med tilsyn. SKOLE ÅRET 2011-2012

SØBÆK KOLLEGIET. Bo tilbud i Jyderup og Mørkøv for unge På eget værelse med tilsyn. SKOLE ÅRET 2011-2012 Redigeret 7 Februar 2011 SØBÆK KOLLEGIET Bo tilbud i Jyderup og Mørkøv for unge På eget værelse med tilsyn. SKOLE ÅRET 2011-2012 ADMINISTRATION TLF. 59 24 83 00 51 21 30 50 SØBÆKSPARKEN 10, 4450 JYDERUP

Læs mere

Håndbog for beboere i kollegiet

Håndbog for beboere i kollegiet Håndbog for beboere i kollegiet Det Grønlandske Hus i Aarhus Dalgas Avenue 52 8000 Aarhus C Tlf: 86 11 02 88, fax: 86 14 69 77 E-mail: aarhus@glhus.dk www.groenlandskehus.dk Lidt om kollegiets formål og

Læs mere

Håndbog for beboere i kollegiet

Håndbog for beboere i kollegiet Håndbog for beboere i kollegiet Det Grønlandske Hus i Aarhus Dalgas Avenue 52 8000 Aarhus C Tlf: 86 11 02 88 E-mail: aarhus@glhus.dk www.groenlandskehus.dk Lidt om kollegiets formål og historie Med denne

Læs mere

Forældreinformation for: Josva - vuggestue og børnehave på Hasselvej Og Børnehuset Kaleb 3-6 år på Lerpyttervej Redigeret: april 15

Forældreinformation for: Josva - vuggestue og børnehave på Hasselvej Og Børnehuset Kaleb 3-6 år på Lerpyttervej Redigeret: april 15 Forældreinformation for: Josva - vuggestue og børnehave på Hasselvej Og Børnehuset Kaleb 3-6 år på Lerpyttervej Redigeret: april 15 Josva og Børnehuset Kaleb Hasselvej 8 Lerpyttervej 25 7700 Thisted 7700

Læs mere