Islams helhedsssyn på medicin og handicap

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Islams helhedsssyn på medicin og handicap"

Transkript

1 Islams helhedsssyn på medicin og handicap af Naveed Baig, hospitalsimam og projektleder Denne artikel har til formål at give en introduktion til en af de vigtigste felter inden for de islamiske videnskaber, nemlig islamisk medicin. I modsætning til moderne vestlig tankegang skelner den klassiske islamiske tradition ikke mellem videnskab og religion - i hvert fald ikke som to modsætninger. Derfor findes der et hav af koranske vers om uddannelse, refleksion og brug af fornuft i alle livets facetter - heriblandt medicin og sundhed. Har man en basal forståelse af patientens religiøse baggrund og hvad den betyder, kan mødet opblødes og gøres lettere for både patient, personale og institution. Religion har i de senere år fået voksende betydning for mange i vores samfund, også når det gælder muslimer. Derfor er det blevet endnu vigtigere at beskæftige sig med den islamiske forståelse af medicin og sundhed, som den er blevet opfattet op gennem historien. Gennem en introduktion til islams medicinforståelse søger første del af denne artikel at sætte de islamiske traditioner i forhold til den aktuelle virkelighed og dermed afmystificere dem. Den er henvendt både til dem, der arbejder i vort sundhedsvæsen og til dem, der har en mere generel interesse i emnet. Anden del af artiklen søger i kort form at give et overblik over islams syn på handicap og belyse nogle af de barrierer, som kan opstå i mødet mellem sundhedsvæsnet og en handicappet/udviklingshæmmet patient med etnisk minoritetsbaggrund. Selvom etniske minoriteter har mange forskellige religiøse baggrunde, tager artiklen her udgangspunkt i islam og muslimer, som udgør langt den største gruppe blandt etniske minoriteter i Danmark. Artiklen ender med nogle nyttige råd til sundhedspersonale og handicaporganisationer. Baggrund Eftersom den medicinske praksis udviklede sig under den nye religion islam, blev juristerne mere og mere opmærksomme på at analysere medicinsk praksis i forhold til åbenbaring. Efterhånden ønskede flere af juristerne at placere det medicinske felt i den hellige lovs varetægt, men ikke alle var enige. Det 14. århundredes store historiker og lærde, Ibn Khaldun, mente blandt andet, at de medicinske opfattelser og praksis, udlevet under Profeten Muhammads (d..632) tid ikke var en del af selve åbenbaringerne, men af den dengang eksisterende arabiske kultur. Denne kultur indeholdt kutymer, der - ligesom adskillige andre vaner og traditioner - ikke var åbenbaringsrelaterede. Han mente i øvrigt, at Profeten blev sendt for at undervise i religiøse anliggender og ikke specifikt i medicin eller andre ordinære fagområder. 1 1 Ibn Khaldun, Muqadimma, Princetown university press, 1967

2 Der er stadig en lille minoritet af muslimer - især fra landområder, hvor man ikke har så megen kendskab til moderne teknologi og medicin - som fravælger moderne medicin, da de kun tror på de metoder, der blev brugt dengang og som var sanktioneret af Gud. Men de fleste har gennem tiderne (i modsætning til andre religioner) været åbne for studier, forskning og brug af moderne medicin.. På den måde har islam aldrig været modstander af eller uforenelig med videnskab. 2 En anden minoritetsopfattelse blandt muslimer er at religion overhovedet ikke spiller nogen rolle i behandlingsforløbet. Derfor satser de udelukkende på moderne medicin og behandling. Islam er ikke uforenelig med moderne videnskab I takt med at islam begyndte at etablere sig udover den arabiske halvø begyndte muslimer hurtig at lære ny viden og derved også inkorporere de nyeste medicinske praksisser fra Persien, Indien og det Byzantinske rige. De supplerede denne viden med deres egne erfaringer og opfattelser. Derfra udsprang en ny skole, som ville integrere Koranen og Profetens anbefalinger om medicin og sundhed med de mere sofistikerede medicinske praksis, de allernyeste på det tidspunkt. Den kom til at hedde Tibb al-nabawi (profetisk medicin). 3 Profetisk medicin - formål og indhold Litteratur som omhandler profetisk medicin har igennem historien været samlet og tilrettelagt af muslimske lærde og teologer. De har været med til at sætte medicinen og dens grene i 2 Hamza Yusuf, Principles of Islamic Bioethics, Journal of Zaytuna Institute, spring Den viden omhandler bl.a. Profeten Muhammads egen medicinske praksis og erfaring samt forståelsen af sundhed, sygdom, pleje, omsorg mm., som stammer primært fra koranske kilder. Denne videnskab dækker også spirituelle sygdomme såsom had, jalousi, grådighed mm. Disse sygdomme ses som psykopatalogiske og bør, ifølge denne skole, også diagnostiseres og behandles i lighed med andre sygdomme og tilstande.

3 fokus og inkorporere den i religiøse doktriner og praksis. Ifølge flere beretninger fra muslimske historikere, var der på Profetens tid mindst et par personer, som ikke kun udelukkende kendte til præ-arabisk medicin, men også til moderne medicin som man for eksempel underviste i i Gundaishapur, Iran på det tidspunkt. Herskeren af Gundaishapur havde nemlig både græske og indiske medicinske eksperter bosiddende på den medicinske læreanstalt, hvor de underviste studerende fra de omkringliggende byer og riger. Heriblandt var Harith ibn Kalda og hans søn Nadr ibn al Harith, som boede på den arabiske halvø sammen med Profeten. Derfor er det ret sandsynligt, at Profeten henviste sine trosfæller til dem, da de blev syge og havde brug for medicin, eftersom vi ved fra flere kilder, at Profeten også selv modtog medicin fra læger ved forskellige lejligheder. 4 Men hvad fik egentlig muslimer til at samle, forske i og skrive om profetisk medicin? Er der en grundlæggende forskel eller ligefrem en modsætning mellem den åbenbarede medicin som Fazlur Rehman 5 (d.1988) kalder det, og den form for medicin, som vi i dag kender som videnskabelig? I en hadith (profetisk overlevering) siger Profeten: Sand viden har to dimensioner: Viden om tro og viden om kroppen. Denne hadith forklarer vigtigheden af at søge viden om begge dimensioner og dermed afmystificere adskillelsen af tro og videnskab. Det var nok den anbefaling om at søge viden på alle områder, der gjorde at de muslimske lærde begyndte at studere og bygge videre på for eksempel den græske Galen s medicinske praksis. Men selvom Fazlur Rehman påpeger dette som en mulig forklaring på muslimernes interesse i profetisk medicin, betragter han det ikke som ret sandsynligt. En anden og mere simpel grund var, at teologerne ønskede at sammensætte en brugbar manual, som kunne bruges til almen nytte af befolkningen, med små opskrifter på behandling (ofte af ordinære, ukomplicerede sygdomme og lidelser) og på fremstilling af medicin - alt sammen efter Profetens anvisninger. Det er ingen hemmelighed, at Profeten var og altid har været et forbillede for muslimer i alle henseender - så hvorfor ikke også når det gjaldt medicin og behandling? Profeten har altid været omdrejningspunkt for inspiration, og hans stærke anbefaling om at søge viden har igennem historien haft store implikationer. Al-Dhahabi (d.1348) citerer Al-Shafi i (grundlægger af en af de fire Sunni lovskoler, d. 819) for at sige: Jeg kender ingen viden (efter viden om det tilladte og det forbudte), som er mere nobel for muslimer at tilegne sig, end viden om medicin. Men de (muslimer) har forkastet den.. 6 Sådan skulle det som bekendt ikke være særligt længe. For kort tid efter Al-Shafi i begyndte muslimer verden over nemlig at forske i, eksperimentere med, opfinde og dermed lede vejen for moderne medicinsk videnskab. Ibn Qayyim al-jauziya (d.1350) - en blandt mange, der har skrevet om profetisk medicin - citerer selv arabiske medicinske autoriteter foruden kristne, jødiske og muslimske læger. Al- 4 Shaikh Wali-Udin Mohammad Al-Tabrizi, Mishkat al-masabih, Islamic Publications LTD, Lahore, Islamisk lærd, professor og moderne tænker. Bl.a. undervist på UCLA(USA) og universiterne McGill (Canada) og Chicago.(USA) 6 Fazlur Rehman, Health and medicine in the Islamic tradition, ABC international group, 1998

4 Dhahabi, en kendt teolog og historiker som også skrev om profetisk medicin brugte både profetiske traditioner og vejledninger fra læger for at mangfoldiggøre mulighederne for at opnå helbredelse. Selv om muslimske lærde ikke altid har været åbne over for brugen af medicin og lægelige teorier (der er flere grunde til det som jeg ikke kommer ind på her), er der intet som peger på, at Profeten forbød det. Tværtimod anbefalede han det, og til tider opfordrede han til det. Der findes også modsigende ahadith om, hvorvidt medicin og det at søge behandling er anbefalet eller almindeligt tilladt. Disse ahadith skal ses i deres kontekst, hvilket også Fazlur Rehman (blandt mange andre) anbefaler. Ibn Jauziya forklarer, at profetisk medicin beskæftiger sig med overordnede principper, hvorimod videnskabelig medicin udfylder detaljerne. Han understreger også, at der er flere sygdomme, som videnskaben ikke har svar på. Her lægger han vægt på, at Gud -ultimativt set - er skaberen af de forskellige sygdomme, men også af helbredelsen af dem. Ibn Jauziya bruger en hadith hvor Profeten svarer på et spørgsmål om, hvordan medicin hænger sammen med Guds dekret, idet han siger: Medicin er en del af Guds dekret. 7 For Ibn Jauziya var mennesket ikke blot en fysisk krop men også en psyko -spirituel enhed. Derfor er essensen af profetisk medicin en integration af hele mennesket, inklusive menneskets spirituelle, psykologiske og fysiske dimensioner. Det er hele mennesket, som har brug for pleje og behandling. At negligere en af dimensionerne vil få en effekt på de andre facetter af mennesket. Summa summarum: de indre og ydre sider af mennesket har en tæt forbindelse til hinanden. At søge råd og behandling når sygdommen rammer er én ting, men det præventive aspekt er lige så essentielt i Islam. Profeten spiste sig aldrig mæt, fulgte en simpel diet, forberedte sin mad med omhu og dyrkede regelmæssig motion bl.a. i form af svømning, ridning, bueskydning og løb. Hygiejne (taharah), som siges at være halvdelen af den muslimske tro, er et ualmindelig vigtigt aspekt i muslimens dagligliv. Islam bliver ofte ukorrekt kaldt for en lovreligion med anvisninger på alle mulige små forhold. Men i virkeligheden er disse tænkt i renligheds øjemed. Eksempelvis foregår det at vaske hænder før og efter spisning samt efter toiletbesøg, det aldrig at lade mad stå udækket, at tørre urindråber af, foretage rituelle afvaskninger, klippe hår, børste tænder, tage regelmæssige bad og klippe negle primært efter anbefalinger, som tilgodeser den personlige hygiejne, som i sidste ende har implikationer for hygiejnekulturen i samfundet. Bøn og musik - den sanselige udfoldelse Bønnen (både den formelle og åbne bøn) og den efterfølgende refleksion og dybsindighed har haft stor betydning for muslimer, der søger en mening i tilværelsen, f.eks. under sygdom og i en krisesituation. Meget tyder på, at Al-Dhahabi bruger bønsbegrebet til at kaste lys 7 Ibn Qayyim Al-Jauziya, Al-Tibb al Nabawi, Dar us Salam, 2003

5 over, hvordan bøn og kropsforståelsen (som også hænger sammen) kan være en mestringøvelse og kan give mennesket ro og forløsning. Bøn producerer tit glæde og tilfredshed i sindet. Den undertrykker angst og vredens ild. Bønnen forøger kærlighed til sandheden og etablerer ydmyghed over for ens medmennesker; den opbløder hjertet, fremmer kærlighed og tilgivelse Man kan også opleve følelsen af at vende sit sind indad, især når man fordyber og anstrenger sig i bønnen. Det bedste tidspunkt er efter midnat, når mennesker sover, og der er stille 8 Bøn kan give adgang til det indre rum i mennesket og er en slags henvendelse til det højere. Derved bruges bønnen bl.a. som en slags udtømning af selvet. For denne henvendelse gør, at man kan lette hjertet ved at henkaste (kaste hen) alt det, man sidder inde med i form af følelser og tanker til Gud. Derfor er det ikke sjældent at støde på ordene henkaste og hengivelse, når man taler om de etymologiske betydninger af ordet islam. Derfor er bønnen central og en af de primære søjler i islam. Ved svær sygdom og lidelse giver bønnen den enkelte mulighed for at skabe mening i tilværelsen og følelsen af nærhed til Gud, som har magt til at gøre mennesket både hjælpeløst og kraftfuldt. Netop bønnen, henvendelsen til den almægtige kan give mennesket kraft og en følelse af, at hjælpeløsheden (ideelt set) erstattes af accept og harmoni. Det sker på baggrund af Guds vilje, som mange troende (heriblandt også muslimer) trøster sig ved. Bønnen har derfor blandt andet funktion af at være en mestringsøvelse, der sætter den syge i stand til at mestre vanskelige situationer - og ikke alene det, men giver også mulighed for at opleve Guds nærhed og kærlighed. Musik har ikke altid været set med positive øjne i islam, men blev brugt fra den 9./10. århundreder og frem på hospitaler, blandt andet af Sufier, som brugte musik som et middel til at styrke livsglæden og give mennesket håb og adgang til det æstetiske og smukke - ofte i forhold til Gud. Al-Dhahabi siger: Sang er sjælens tilfredshed, hjertets glæde og åndelig føde. Det er en del af den spirituelle medicin. Den er til behag, endda for dyr. Dens moderate forbrug giver en naturlig varme, styrker de menneskelige evner, ophører aldring og kan modstå sygdom. 9 Abu Nu aim (d.1038), teolog og en af forfatterne til de første bøger om profetisk medicin, citerer en hadith Musik er med til at forskønne og forfriske kroppen, ligesom for megen bekymring gør den syg. 10 Den mest kendte form for musik for muslimer er - ikke overraskende - Koran-recitation, som især blev praktiseret efter Profetens død, hvor videnskab om tajweed (recitation) opstod. Selvom hverken Koranen eller Profeten direkte forbød sang og musik, skulle der gå ca. tre hundrede år før sang (bortset fra tajweed, som altid har eksisteret) fik plads i mainstream islamisk praksis Al-Dhahabi, Al-Tibb al-nabawi, Cairo, Ibid 10 Fazlur Rehman, Health and medicine in the Islamic tradition, ABC international group, 1998

6 Konkurrence i tajweed (Koran recitation) Al-Dhahabi understreger, at musik er problematisk når den forhindrer en i at fuldføre sine forpligtelser, både i forhold til andre mennesker og i forhold til Gud. Derfor mener han, at musik i sig selv kan kategoriseres meget forskelligt, nemlig som værende forbudt, frarådet, tilladt, anbefalet eller ligefrem en religiøs pligt - alt afhængig af, hvilken intention man har og hvordan den påvirker ens forhold til en selv, til andre medmennesker og til Gud. Det er velkendt, at profeten David havde en smuk stemme, og at Profeten da også på et tidspunkt roste,en af sine trosfæller, Abu Musa Al-Ashari: Denne person (Al-Ashari) har tilegnet sig Davids musikalske sans. Ved du, hvad musikken siger? Kom, følg mig, og du skal finde vejen. Dine fejltagelser kan også føre dig Til sandheden. Når du spørger, Vil du få svar. Jalaludeen Rumi (f.1207) Islamisk praksis i forhold til handicappede og udviklingshæmmede Når man ser på islamisk litteratur og teologi i islams historie, har der overvejende været en positiv indstilling til handicappede og deres rettigheder. Flere af de klassiske retslærde mener, at hvis denne gruppe bliver forbigået og tilsidesat, hviler ansvaret (i forhold til Gud) på resten af befolkningen. Gud er skaber af alle ting og har skabt mennesket ligeværdigt på den bedste måde, som det siges i Koranen: Mennesket har vi skabt i smukkeste form. (95:4) Koranen og Profeten Muhammads (f.570) lære tillader derfor ikke at håne mennesker på grund af deres fysiske udseende, som er Gud-skabt. Det eneste der tæller er graden af 11 Ibid

7 gudsbevidsthed eller taqwa i den enkeltes hjerte. Derfor sagde Profeten også: Gud iagttager ikke jeres ydre former eller jeres rigdom men snarere jeres hjerter og handlinger. Der findes mange eksempler fra Profetens egen tid på, at handicappede og andre svagelige mennesker fik hjælp og støtte i svære øjeblikke. Et af eksemplerne kommer fra Koranen selv (80:1-10), hvor en blind mand opsøger Profeten for at få svar på religiøse spørgsmål, mens Profeten har travlt med at tale til nogle klanledere i Mekka. Profeten vender sig på det tidspunkt bort fra den blinde mand for at koncentrere sig om samtalen med Mekkas ledere. Herefter modtager Profeten en åbenbaring fra Gud, der (i dette særlige tilfælde) bebrejder ham at han har prioriteret forkert. Det var selvfølgelig ikke af ondt vilje, at Profeten irriteret havde vendt sig om, men Gud valgte alligevel at åbenbare og forsvare den blinde trosfælle Abdullah ibn Umm Makhtum for dermed at cementere hvor højt de svage burde prioriteres. Efter denne åbenbaring tiltalte Pofeten Umm Makhtum, hver gang han mødte ham, således Fred være med dig, for hvis skyld min Gud irettesatte mig. Umm Makhtoom opnåede også en position som guvernør for Medina og var en af de foretrukne, når der skulle udpeges en til at kalde til bøn. En anden trosfælle var Julaybib, som var meget lille af vækst (nærmest dværgagtig) og havde et misdannet ansigt. Derudover havde han ingen rigtig familie, og hans stamme var ukendt. Dette gav anledning til, at han blev isoleret og nedgjort i det traditionelle arabiske samfund, som eksisterede før islams tilblivelse. Profeten nedbrød de daværende sociale normer bl.a. ved at sørge for, at Julaybib blev gift. Profeten foretog desuden personligt hans begravelse, da han døde. Da Profeten gravede hans grav, gentog han flere gange Denne mand er tæt på mig og jeg på ham! Menneskets egentlige handicap set med islams øjne- er ikke i kroppen eller i hjernen, men findes derimod kun i hjertet. Det er hjertets tilstand, som skal gøres fint og smukt. Flere af de store lærde i islams historie har været handicappede, men det har ikke formindsket deres indflydelse og deltagelse i samfundet generelt. Eksempelvis i kalif Abdul Malik Ibn Marwans (f. 646) tid blev den sort afrikanske jurist Atta Ibn Abi Rabah, som var lam, udnævnt til mufti (dommer) i Mekka. Specielle hospitaler for handicappede og andre svagelige var også almen praksis i islams historie. Sufi-hospicer tiltrak både retarderede, fattige og fraskilte kvinder. Under kalif Abdul Malik Ibn Marwan blev det første hospital, specielt for spedalske, opført i Baghdad. 12 Undtagelser I forhold til de religiøse pligter i Koranen er der undtagelser for visse grupper med henblik på, at den blinde skal ikke føle nogen skyld; krøblingen skal ikke føle nogen skyld; den syge skal ikke føle nogen skyld.. (48:17) Undtagelserne blev således primært indført for at undgå en psykisk belastning af disse grupper af syge og handicappede, forårsaget af en eventuel 12 Smith, E. Savage Islamic Culture and the Medical Arts, US National Library of Medicine, 1994

8 skyldfølelse. Et andet sted siges det mere generelt til menneskeheden:...gud ønsker at gøre det let for jer, og ikke svært. (2:185) Handicappede i Guds søgelys - eksistentielle aspekter Ligesom sygdom og lidelser ifølge islam opfattes som prøvelser fra Gud, gør handicap det også. De handicappede og udviklingshæmmede står ikke udenfor Guds skabelse, men er en del af den. Deres situation skal ses om en udfordring i livet (både for patienten personligt men også for familien, omgangskredsen og samfundet generelt) og skal håndteres med tålmodighed og styrke. Der kan også være nye muligheder i at være handicappet. Der kan være skjulte velsignelser. Det hænger sammen med, at Gud har skabt verden harmonisk, og at der med al skabelse er en mening. Intet er skabt forgæves. Barrierer Men det er ikke altid at teori og praksis harmonerer med hinanden. En mere kulturel forståelse af religionen kan gøre det svært for muslimske familier at varetage denne gruppes behov. For det første kan begreber som ære og skam være så fremherskende hos nogle, at det i værste fald kan ende med isolation for familien og patienten. For det andet har omsorgspligten normalt altid ligget hos familien, hvilket kan gøre det svært at benytte sig af sundhedsvæsnets og handicaporganisationernes tilbud. Men den stigende individualisering og de socioøkonomiske faktorer, som ofte er belastende, har også en betydning. Derfor vil det være en lang og sej proces få flere til at engagere sig inden for området. Derudover mangler mange konkret viden om den pågældende sygdom. De har måske brug for information på deres eget sprog. Man skal huske på, at mange handicappede og udviklingshæmmede ikke overlever i tredjeverdenslande. Derfor har mange svært ved at forholde sig til og tage sig optimalt af handicappede. Det kan også til tider være vanskeligt for familier at navigere i sundhedssystemet og det kan opleves negativt og overvældende med de mange behandlingstilbud. Derfor skal der en styrket indsats til på dette område. Fra videnskab til visdom Den muslimske tilgang til sundhed, helbredelse og handicap er og har altid været helhedsorienteret. Derfor er det at redde et menneskeliv som at redde hele menneskeheden og omvendt. At tage et liv er som at tage alt menneskeliv. Men at redde et menneskeliv betyder også at beskytte og pleje den integritet og de følelser, som mennesket indeholder. De mange undersøgelser, procedurer og standarder i den moderne hospitalssektor har med tiden givet mindre plads til patienten og hans/hendes behov. Åndelig omsorg, dvs. den sanselige og harmoniske kontakt til mennesket, er efterhånden et næsten fraværende element i behandlingen, og man risikerer at glemme selve mennesket i al den statistik og kvalitetsmåling, som ofte kan være overvældende for både patient, pårørende og personale.

9 Det enkelte menneske glemmes let i den moderne hospitalssektor Videnskab, som vi kender den i dag, skal bruges med visdom. Ellers ender vore hospitaler med at bruge mere tid på måling, forskning og rutiner end på det, der børe være i fokus, nemlig patienten og dennes behov. Mine erfaringer viser, at det at blive hørt, at føle sig anerkendt og betragtet som ligeværdig i et fortravlet sygehus (hus for de syge) eller i en institution for handicappede er afgørende for et succesrigt patient- og beboerforløb. Nyttige råd angående arbejdet med syge og handicappede med muslimsk baggrund Anerkendelse: Det at være en del af og føle sig accepteret i sundhedsvæsen/handicaporganisation kan betyde meget. En inkluderende tilgang, hvor man tager udgangspunkt i den enkeltes behov, kan give gode resultater. Mennesket må mødes der, hvor han eller hun er. Opmærksomhed på det anderledes: Man må være opmærksom på, at der kan være andre måder at forstå og bearbejde sorg og krise på end dem, man er vant til. Der kan være forskellige sygdomsforståelser. Derfor vil det være en fordel for personale/fagpersoner, at de er selvbevidste og afklarede omkring det - også i relation til, hvordan de selv forholder sig til det eksistentielle. Erkendelse af, at der er tale om en proces: Erhvervelse af viden og dens omsætning til praksis tager tid. Det er et hårdt og ressourcekrævende område at arbejde med, som kræver tålmodighed og langsigtet strategi.

Handicaporganisationer er også for. etniske minoriteter Skrevet af: Benedikte Møller Kristensen, SUMH

Handicaporganisationer er også for. etniske minoriteter Skrevet af: Benedikte Møller Kristensen, SUMH Handicaporganisationer er også for etniske minoriteter Skrevet af: Benedikte Møller Kristensen, SUMH Indholdsfortegnelse Introduktion... 5 Projektets baggrund... 7 Anbefalinger til handicaporganisationer,

Læs mere

Åndelig omsorg for døende. Udtalelse fra Det Etiske Råd

Åndelig omsorg for døende. Udtalelse fra Det Etiske Råd Åndelig omsorg for døende Udtalelse fra Det Etiske Råd Åndelig omsorg for døende Udtalelse fra Det Etiske Råd DET ETISKE RÅD 2002 Åndelig omsorg for døende Udtalelse fra Det Etiske Råd ISBN: 87-90343-84-0

Læs mere

Hvad er mariologi? Jakob Munck

Hvad er mariologi? Jakob Munck Hvad er mariologi? Jakob Munck - 2 - HVAD ER MARIOLOGI? *** INDLEDNING... - 4 - *** HVAD ER MARIOLOGI?... - 6 - *** MARIA OG DE STORE RELIGIONER... - 15 - *** HVIS MARIA VAR STATSMINISTER!... - 21 - ***

Læs mere

DE MENTALE LOVE MÅDEN SINDET FUNGERER PÅ

DE MENTALE LOVE MÅDEN SINDET FUNGERER PÅ 1 DE MENTALE LOVE MÅDEN SINDET FUNGERER PÅ af Barbara Berger (Copyright Barbara Berger 2000/2009) 2 Indhold Introduktion 3 De Mentale Love / Måden sindet fungerer på - Loven om at tanker opstår 4 - Loven

Læs mere

DAVID G. BENNER. At åbne sig for Gud. Lectio divina som ramme for et liv i bøn

DAVID G. BENNER. At åbne sig for Gud. Lectio divina som ramme for et liv i bøn DAVID G. BENNER At åbne sig for Gud Lectio divina som ramme for et liv i bøn 5 Indhold Introduktion: Forvandlende åbenhed over for Gud 7 1. Mere end du kan forestille dig 11 2. Forberedelse til det guddommelige

Læs mere

du er ikke alene Tanker og følelsesmæssige reaktioner efter hjertekarsygdom

du er ikke alene Tanker og følelsesmæssige reaktioner efter hjertekarsygdom du er ikke alene Tanker og følelsesmæssige reaktioner efter hjertekarsygdom Du er ikke alene Hjerteforeningen. 2009 Tekst: Helle Spindler, cand. psych., ph.d, Psykologisk Institut, Aarhus Universitet Grafisk

Læs mere

Unge på kanten af livet. Spørgsmål og svar om selvmord. Bente Hjorth Madsen Center for Selvmordsforebyggelse, Risskov

Unge på kanten af livet. Spørgsmål og svar om selvmord. Bente Hjorth Madsen Center for Selvmordsforebyggelse, Risskov Unge på kanten af livet Spørgsmål og svar om selvmord Bente Hjorth Madsen Center for Selvmordsforebyggelse, Risskov 1 Indhold Brugervejledning 3 Hvad er problemet? Fup eller fakta 5 Metode 9 Piger/Drenge

Læs mere

De Seks Paramitaer. Belæringer v. Geshe Pema Samten 2. - 3. juni 2007 i Phendeling Center for Tibetansk Buddhisme PHENDELING TRYK

De Seks Paramitaer. Belæringer v. Geshe Pema Samten 2. - 3. juni 2007 i Phendeling Center for Tibetansk Buddhisme PHENDELING TRYK De Seks Paramitaer Belæringer v. Geshe Pema Samten 2. - 3. juni 2007 i Phendeling Center for Tibetansk Buddhisme PHENDELING TRYK Kopiering af denne publikation, eller af dele af den, må kun ske med udgiverens

Læs mere

COME ON. Bilag A. online genplaceringsforløb De Universelle To. Bilag A - COME ON online genplaceringsforløb (Testforløb)

COME ON. Bilag A. online genplaceringsforløb De Universelle To. Bilag A - COME ON online genplaceringsforløb (Testforløb) COME ON online genplaceringsforløb De Universelle To Bilag A De Universelle To. Side 1 af sider 40 Indholdsfortegnelse Overblik over arbejdsmarkederne, der bevæger sig... 4 Værdier... 6 Forpligtende engagement...

Læs mere

Mariologisk Psykologi

Mariologisk Psykologi Mariologisk Psykologi Jakob Munck - 2 - MARIOLOGISK PSYKOLOGI *** INDLEDNING... - 5 - *** Den mariologiske model... - 8 - *** Marias egenskaber... - 9 - *** Egenskaber og ikoner... - 11 - *** Afslutning

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Side 30 35 Interviewe del 1 Det dit eget valg. Side 36 og 37 Interviewe del 2. Islams udbredelse

Indholdsfortegnelse. Side 30 35 Interviewe del 1 Det dit eget valg. Side 36 og 37 Interviewe del 2. Islams udbredelse 2 Indholdsfortegnelse. Side 3 Side 4 Side 5 Side 7 10 Indholdsfortegnelse Indledning Islams udbredelse Islams udspring Side 30 35 Interviewe del 1 Det dit eget valg Side 36 og 37 Interviewe del 2 Du skal

Læs mere

VEJEN TIL INDRE FRED

VEJEN TIL INDRE FRED VEJEN TIL INDRE FRED Freds Pilgrim VEJEN TIL INDRE FRED Harmoniske principper for menneskelivet VISDOMS BØGERNE Sankt Ansgars Forlag Freds Pilgrim: Vejen til indre Fred Harmoniske principper for menneskelivet.

Læs mere

energicentre eller chakraer. Kanalisering af den healende energi kan ske enten ved at holde hænderne direkte på kroppen eller helt uden at røre

energicentre eller chakraer. Kanalisering af den healende energi kan ske enten ved at holde hænderne direkte på kroppen eller helt uden at røre Healing Healing har sine rødder i shamanismen. Den måde naturfolkene overalt på kloden har plejet det syge på, er grundlæggende vidt forskelligt fra den moderne kliniske måde at gøre det på. Grænserne

Læs mere

Parterapi, parforhold & kærlighed. Parterapi og parforhold

Parterapi, parforhold & kærlighed. Parterapi og parforhold Parterapi, parforhold & kærlighed Psykoterapeut, Kasper Thormod Larsen, 11.05.10. Cvr.nr. 26612667. All rights reserved. Yderligere oplysninger findes på www.parterapi-parterapeut.dk Parterapi og parforhold

Læs mere

Ære og KonfliKt forældre i fokus Artikler samlet på baggrund af konferencen Ære og Konflikt 2012

Ære og KonfliKt forældre i fokus Artikler samlet på baggrund af konferencen Ære og Konflikt 2012 Ære og Konflikt Forældre i fokus Artikler samlet på baggrund af konferencen Ære og Konflikt 2012 Indhold Forord 3 Ved Susanne W. Fabricius og Lene Johannesson Samarbejde mellem politi og forældre i sager

Læs mere

SOCIAL FÆRDIGHEDSTRÆNING

SOCIAL FÆRDIGHEDSTRÆNING Dette er et genoptryk med venlig tilladelse af psykiatrifonden: Kapitel 12 "Social færdighedstræning" af Allan Hedegaard Fohlmann i bogen Psykose hos unge - symptomer, behandling og fremtid af Merete Nordentoft,

Læs mere

DU ER IKKE ALENE. Tanker og følelsesmæssige reaktioner efter hjertekarsygdom

DU ER IKKE ALENE. Tanker og følelsesmæssige reaktioner efter hjertekarsygdom DU ER IKKE ALENE Tanker og følelsesmæssige reaktioner efter hjertekarsygdom Indhold DEL 1 Reaktioner 4 Nye tanker og følelser 4 Om oplevelser, tanker og følelser ved hjertekarsygdom At huske alt det praktiske

Læs mere

Lad Gud være i fred 26-02-2011 1. Lad Gud være i fred 26-02-2011 2

Lad Gud være i fred 26-02-2011 1. Lad Gud være i fred 26-02-2011 2 Egoet og verden er vores fælles skema... 3 Lyset og glæden... 4 Martha og Maria.... 8 Hvornår får vi fred?... 10 Troen... 13 Julen er enden på alle ofre.... 15 Der er ingenting at se. Maria.... 18 De,

Læs mere

Kapitel II,7. Eksistentiel og humanistisk terapi

Kapitel II,7. Eksistentiel og humanistisk terapi Jacobsen,Bo og Klaus Pedersen: Humanistiske og eksistentielle terapier. I: Møhl, Bo og Morten Kjølbye (red.): Moderne Psykoterapi. København: Psykiatrifondens Forlag 2012 (i trykken). Kapitel II,7. Eksistentiel

Læs mere

En guide for transkønnede

En guide for transkønnede En guide for transkønnede Indholdsfortegnelse OM EN GUIDE FOR TRANSKØNNEDE... 3 FORORD... 4 AFSNIT 1. TRANSKØNNET HVAD BETYDER DET?... 7 AFSNIT 2. SPRING UD FOR FAMILIE & VENNER?... 13 AFSNIT 3. HORMONBEHANDLING

Læs mere

Samfund og specialpædagogik modul 73451. oktober 2007. Dorit Coleman, Helle Fagerberg, Margit Houmøller, Pia Borchmann, Vibeke Bang Jacobsen

Samfund og specialpædagogik modul 73451. oktober 2007. Dorit Coleman, Helle Fagerberg, Margit Houmøller, Pia Borchmann, Vibeke Bang Jacobsen Samfund og specialpædagogik modul 73451 oktober 2007 Dorit Coleman, Helle Fagerberg, Margit Houmøller, Pia Borchmann, Vibeke Bang Jacobsen Vejleder: Bente Maribo Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...2

Læs mere

Kunsten at føre dialog...

Kunsten at føre dialog... DIALOG HÅND BOGEN...og facilitere dialogworkshops Kunsten at føre dialog... Mette Lindgren Helde Mette Lindgren Helde Dialoghåndbogen Forfatter: Mette Lindgren Helde Titel: Dialoghåndbogen kunsten at føre

Læs mere

Metodehæfte. Børn af krig og fred Flygtningebørn i folkeskolen

Metodehæfte. Børn af krig og fred Flygtningebørn i folkeskolen Metodehæfte Børn af krig og fred Flygtningebørn i folkeskolen Center for Udsatte Flygtninge August 2011 Udgivet af: Dansk Flygtningehjælp Center for Udsatte Flygtninge Borgergade 10, 3. 1300 København

Læs mere

Når ønsket er et helt normalt liv Evaluering af Den Sociale Udviklingsfond et socialpædagogisk tilbud til unge og voksne

Når ønsket er et helt normalt liv Evaluering af Den Sociale Udviklingsfond et socialpædagogisk tilbud til unge og voksne Når ønsket er et helt normalt liv Evaluering af Den Sociale Udviklingsfond et socialpædagogisk tilbud til unge og voksne Denne rapport omfatter et sammendrag (s. 4-17) og en hovedrapport (s. 18-66). Sammendraget

Læs mere

Sådan gør du DINE DRØMME TIL VIRKELIGHED

Sådan gør du DINE DRØMME TIL VIRKELIGHED Anja Nielsen og Anita Christensen Sådan gør du DINE DRØMME TIL VIRKELIGHED Hjertevarm, inspirerende og lærerig bog fra Cert. konsulent i ernæring og sundhed Anja Nielsen og tidligere tredobbelt verdensmester

Læs mere

Den mandlige pædagog i omsorgsarbejde

Den mandlige pædagog i omsorgsarbejde PS09EBACH Bachelorgruppe:45 Den mandlige pædagog i omsorgsarbejde Bachelorrapport 2013 Emne: Den mandlige pædagog i omsorgsarbejde Vejleder: Susanne Minds Pædagoguddannelsen Peter Sabroe Christoffer Friis

Læs mere

Temanummer om ETIK - om spiritualitet, coaching og udfordring - om fællesskab og uddannelser En klient skriver. Nr. 1 Februar 2010

Temanummer om ETIK - om spiritualitet, coaching og udfordring - om fællesskab og uddannelser En klient skriver. Nr. 1 Februar 2010 Nr. 1 Februar 2010 Temanummer om ETIK - om spiritualitet, coaching og udfordring - om fællesskab og uddannelser En klient skriver Fra redaktøren er medlemsblad for Psykoterapeut Foreningen - Foreningen

Læs mere

Mindfulness i Det Postmoderne Samfund

Mindfulness i Det Postmoderne Samfund Projektrapport udarbejdet af: 42130 Mette Dybvad 50941 Trine Hjorth Bonde 51129 Cecile Nielsen 51157 Camilla Kitt Jensen BA Projekt F2013 Mindfulness i Det Postmoderne Samfund Vejleder: Janni Hermansen

Læs mere

Tema Kampe i tro og sind

Tema Kampe i tro og sind 04 Juli 2007 Årgang 143 Tidsskrift for bibelstudium, trosliv og mission Tema Kampe i tro og sind Unge under pres Udbrændt og stresset en synder under Guds nåde Store navne; Anselm indhold; leder 02 Den

Læs mere

Sundhedsprofessionelle. i en multikulturel verden

Sundhedsprofessionelle. i en multikulturel verden Sundhedsprofessionelle i en multikulturel verden Sundhedsprofessionelle i en multikulturel verden Udgivet af Sundhedsstyrelsen 2007 Tekst: Journalist Mette Breinholdt Design: Pia Jensen Tryk: Scanprint

Læs mere