Årsrapport 2005 & Årsplaner 2006

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Årsrapport 2005 & Årsplaner 2006"

Transkript

1 Årsrapport 2005 & Årsplaner 2006 Naturvejlederne ved Præstø Fjord Stien til Fiskerhuset 1

2 Indholdsfortegnelse Forord ved Formand Signe Bartel side 3 Året der gik side 4 Arrangementer side 4 Særlige arrangementer side 5 Markedsføring side 6 Presse side 6 Andre aktiviteter side 6 Styregruppen side 8 Budget og regnskab side 9 Arbejdsplan for 2006 side 10 Projekt side 11 Sara Gelskov Naturvejleder ved Præstø Fjord Marts 2006 Forsiden: Billede malet af kunstner Elsebeth Møller fra den ny udstilling i Naturcenter Fiskerhuset 2

3 Forord Naturvejlederne ved Præstø Fjord har nu eksisteret i 5 år. Projektet har indtil nu været delt op i 3-årige forløb, som Friluftsrådet, Storstrøms amt, Fladså, Rønnede, Præstø og Fakse kommuner velvilligt har støttet økonomisk. Arrangementerne har i året 2005 været præget af stor kreativitet og iderigdom fra vores naturvejledere Sara Gelskov og Flemming Alrune. På fornemmeste vis formidles viden og omsorg for natur og bæredygtighed. Det er tydeligt at arrangementerne omkring Præstø Fjord har vundet fodfæste. Flere og flere kommer langvejs fra, men også lokalbefolkningen og kommunernes institutioner har glæde af og gør brug af tilbudene. Jo, det er en trend at komme på oplevelse i naturen! I denne årsrapport kan læses mere udførligt om de enkelte arrangementer, som viser den store alsidighed. Det lille Fiskerhus, som er den landlige base for diverse arrangementer og Fjordkaperen der lystigt sejler Fjorden tyndt og forbinder Feddet og Præstø by. Naturvejlederprojektet har et stort netværk af samarbejdspartnere, som hver især bidrager til, at områdets vidunderlige natur kan opleves og formidles på så spændende vis. Pressen har også gjort sit, som der står at læse i rapporten. Tak til jer alle for årets indsats og velkommen til Hvad vil fremtiden bringe? Styregruppen har sendt ny ansøgning til Friluftsrådet med nye visioner. Nye større kommuner har set dagens lys, og med dem håber vi på fremtidig interesse og økonomisk velvillighed. Vi går en spændende fremtid i møde. Med venlig hilsen På Styregruppens vegne Signe Bartel Fmd. 3

4 Årsrapport 2005 Året der gik Dette år har endnu en gang været et år hvor der er blevet taget fat på ny. Naturvejleder Jan Pedersen holdt efter nytårsskiftet 2004/2005 op, og en ny naturvejleder, Sara Gelskov blev pr. 1. april 2005, ansat i stillingen. I perioden op til den ny naturvejleder tiltrådte, må det fremhæves hvilken stor indsats naturvejleder Flemming Alrune har ydet. Flemming varetog opgaver indtil den ny naturvejleder var ansat, og var siden til stor hjælp med at sætte Sara Gelskov ind i jobbet. Desværre måtte vi undvære Flemming halvt inde i tursæsonen, da han var sygemeldt i juli og september. Personalesituationen har derfor igen i år betydet en vis turbulens og ind i mellem en justering af årets planlagte opgaver, men vi synes at vi er kommet rigtig godt fra start og fået fart på maskinen! I dette tredje og sidste år, af denne periodes løntilskud og finansieringsform, er der i årets sidste måneder også blevet arbejdet i styregruppen og forretningsudvalget med modeller til nye løsningsforslag til fremtidens Naturvejledere ved Præstø Fjord. Arrangementer Deltagere Børn Deltagere Voksne Deltagere I alt Antal Arrangementer Åbne Arrangementer Lukkede Arrangementer A Skoleklasser m.v. B Grønne Foreninger/ Organisationer C Andre Foreninger D Familiegrupper E Kurser for Voksne * Skov og naturstyrelsens årlige indberetningsskema for naturvejledning * Derudover 11 ture der af forskellige årsager blev aflyst Som det ses har vi haft endnu et år med mange offentlige ture. Flemming Alrune, som har stået for at planlægge årets offentlige ture har endnu engang samlet en flot skare af frivillige turledere og lokale kloge hoveder. Desværre har der ind i mellem været for få gæster på vores ture, hvilket vi skønner skyldtes den manglende kontinuitet på personalesiden, og deraf et mindre overskud til at markedsføre turene. Vi har dog også haft mange rigtig glade og tilfredse gæster på vores ture, og haft rig mulighed for at komme i snak med alle på turen, og holde dialogen kørende. Deltagerne på turene har både været lokale folk, campinggæster, forældre og bedsteforældre med naturglade børn, endda flere gange nogle der har kørt helt fra Falster og Møn for at deltage i vores ture. Turfolderen Grønne ture har ofte trukket gæster til fra både nær og fjern, mens pressemeddelelser i lokale aviser nok oftest har trukket de lokale til. Som det også ses i skemaet har vi endvidere nået at holde en del arrangementer I Alt 4

5 for skoler og institutioner, hvoraf en del har været afholdt som en del af naturturnéen, mere herom senere. Ellers kan det nævnes at lejrskoler, der har boet på eller ved Feddet camping har været flittige gæster, og at de ture vi har afholdt for skoler/institutioner har været fra både fjerne og nære kommuner. Af andre grupper, dvs. ture bestilt af familiegrupper, virksomheder mm. har vi kun afholdt et par ture, alle tiltrukket af Feddets unikke natur. Særlige arrangementer Naturturnéen er et tilbud til skoler, institutioner, klubber og foreninger om at få besøg af naturvejlederen ude i lokalområdet. Naturturnéen var planlagt til at løbe af stablen allerede i 2004, men blev af flere årsager ikke afholdt. År 2005 blev derfor det første år med to etaper af Naturturnéen. Præstø og Rønnede kommune er blevet besøgt, med to baser i hver kommune. Skoler, institutioner, spejdere og udvalgte foreninger og klubber modtog i juni 2005 skriftligt tilbud om at booke gratis arrangementer på naturturneen. Det var småt med tilmeldinger, og i august blev der sendt nyhedsbrev med gentagelse af tilbuddet til skoler og institutioner. Alt i alt blev der dog afholdt et godt antal ture (i alt 14 ture). Især var det børnehaver der deltog, men også skoleklasser, fritidshjem, spejdere og en kunstnergruppe var blandt deltagerne. I juni afholdt Sara en tur for Præstø Blindesamfund, som besøgte Fiskerhuset på en dejlig solskinsdag. Her blev fiskerhusets historie illustreret med kugleflint, tagrør og andre planter der blev sendt fra hånd til hånd. I den lokale arbejdsgruppe for Nortrail sti-projektet, afholdt vi en vandretur der startede i Strandegård Dyrehave og sluttede med sandwich og infomøde i Fiskerhuset. Udover arbejdsgruppen deltog pressen og lokale interessenter fra især DN. Det var en god tur, og en fin anledning til at præsentere projektets arbejde hidtil. Igen i år har der været afholdt de populære hestevognsture på Feddet, sammen med Tom Kusk. Desværre blev det det sidste år med Tom ved tømmen, da han er flyttet fra Feddet. Programmet i efterårsferien var spækket med nye tilbud, gæsterne var både fra lokalområdet og fra campingpladsen, hvor man hurtigt kom til at kende de børn der kom igen hele ugen. På efterårsferiens første dag havde vi besøg af TV-ØST, som lavede et indslag om dagens skovtur. 5

6 Markedsføring Vores ture og arrangementer har været annonceret via følg. medier: - Egen folder med kalender over naturvejledningsarrangementer ved Præstø Fjord. Denne folder blev uddelt på Campinginformationen, samt via turistkontorer, museer, vandrehjem, biblioteker mm. Folderen blev udarbejdet i samarbejde med, og finansieret af Feddet camping/strandegård. - Amtets folder med Grønne ture - Vores hjemmeside samt på Feddet campings hjemmeside - I Nyhedsbrevet fra Sydsjællands museum - På - Med pressemeddelelser, der har resulteret i omtale i lokalaviser og lokalradio - I efterårsferien med en avisannonce i Faxebugten - På plakat i A-skilt med dagens arrangement (i sommerferien) ved Feddet camping Det er langt fra alle ture der har været udsendt pressemeddelelser til, og det er uden tvivl et område som bør opprioriteres i det kommende år. Herudover kan det nævnes at det har været rigtig godt at have en egen folder at dele ud af, og så må amtets folder Grønne ture også fremhæves da den har trukket en del gæster til. Desværre vil folderen Grønne ture, i forbindelse med amternes nedlæggelse, ikke længere blive trykt, og her bliver det endnu vigtigere med et godt pressearbejde samt nye tiltag. Allerede i 2006 vil vores ture som noget nyt også blive lagt ind på folder fra Møns Turistbureau, samt annonceret via Presse Vi har igen i år været positivt dækket af pressen. Der har været flere indslag og interviews i Radio Valde om ture og aktiviteter. Vi har haft besøg af TV-ØST i efterårsferien, med indslag om arrangement med smådyr i skovbunden. Der har været et indslag i Tv-avisen på DR 1 om naturens reaktion på det varme sensommervejr. Flemming har i to omgange deltaget i en halv times udsendelse om hhv. Strandegård Dyrehave og Skansens historie med Signe Ryge på TV-ØST, samt i 7 indslag på P1s populære naturvejlederhistorier i de tidlige morgentimer. Der har været notitser om vore ture i Faxebugten, Sydsjællandske medier m.fl., samt flere radioindslag på Regionalen. Andre aktiviteter Fiskerhuset undergik i juni det årlige syn, og aftaler blev indgået med Kildens Jobcenter ang. de praktiske opgaver. Desværre har Kilden manglet mandskab/aktiverede i deres projekt, og har derfor ikke kunnet 6

7 udrette noget på huset. Dette skulle meget gerne ændre sig her fra nytår hvor de har fået nye folk tilknyttet projektet. I Fiskerhuset havde vi i sommers et fjordakvarium sat op til glæde for de besøgende. Da sommersæsonen var slut blev akvariet tømt. For at skabe lidt mere liv i huset blev der i efterårsferien oprettet et terrarium med jordbund, planter og smådyr fra Feddet. Fiskerhuset har et par gange, med gode erfaringer, været udlejet med grej til skoler/institutioner, der kender huset, eller har haft et introduktionsbesøg forinden. Dette tilbud er især interessant for fx lejrskoler/feriekolonier der har god tid. For at forbedre opbevaringsforholdene for vores grej og udbygge vores formidlingstilbud er der siden sommeren blevet arbejdet på at kunne opføre en bygning/skur bag Fiskerhuset. Bygningen skal bruges til opbevaring af grej, til grejudlån til skoler og institutioner, samt som et udendørsværksted. Der blev bevilget kr. fra Friluftsrådet, og Storstrøms amt er gået ind som anden part i projektet. Jobcenteret Kilden skal stå for at bygge skuret. Naturvejlederne har endvidere deltaget i Nortrail sti-projektet, hvilket i år især har betydet deltagelse i fællesture og møder. Når sti-forløbet ligger fast skal naturvejlederne bidrage med udarbejdelse af informationsmateriale. Naturvejlederne ved Præstø Fjord, Storstrøms amt og Amtscentralen i Næstved kunne i maj præsentere den flotte udgivelse Præstø Fjord guiden. Guiden beskriver kultur- og naturseværdigheder ved Præstø Fjord. Kapitlerne i bogen er skrevet af lokalkendte folk. Guiden bliver solgt via turistinformationer, museer og andre udvalgte salgssteder, men bliver også at finde som en pdf-fil via naturvejlederens hjemmeside I august blev udsendelse af nyhedsbreve til skoler og institutioner genoptaget, og det påregnes fremover at kunne udsende nyhedsbreve to gange årligt. Sara Gelskov har siden ansættelsen deltaget på naturvejlederuddannelsen. Der har betydet deltagelse i 2 internatkurser, et par studiemøder, samt arbejde med 2 studieopgaver. Herudover har året også budt på aktiv deltagelse i forskellige netværk blandt naturvejledere, herunder det regionale netværk, et netværk for formidlere af det marine miljø, samt en fast kollegagruppe af naturvejledere fra tre nabokommuner. Vores naturvejlederbåd Katunga har i år ligget på land, da der ikke har været personale til at vedligeholde og istandsætte den historiske båd. En ny ordning er dog i støbeskeen, en ordning hvor båden vil blive adopteret af et lokalt bådelaug ved Kalvehave havn. Ordningen vil fremover betyde at båden vil blive vedligeholdt af bådelauget, men at den fortsat kan anvendes af naturvejlederne i dele af sæsonen. 7

8 Naturvejlederens kontor flyttede i slutningen af 2004 fra Præstø Turistinformation, til Jobcenter Kilden i Fakse. I juni 2005 blev kontoret flyttet endnu engang da Sydsjællands Museum, som ansættende part, kunne tilbyde et godt kontor i huset. En løsning der har fungeret rigtig godt. Sara Gelskov havde i juli måned orlov, og vi havde glæden af at kunne ansætte Johnny Madsen, som meget kompetent vikarierede på juli måneds sommerarrangementer. En ny udstilling i naturcenter og Blå flag station Fiskerhuset har været under udarbejdelse i efterårsmånederne. Sara tog kontakt til nogle lokale kunstnergrupper, og fik hurtigt samlet en gruppe kunstnere der ville bidrage til en udstilling af naturmotiver fra Præstø Fjord. Udstillingen åbner i januar 2006, og følges op af tur for offentligheden, samt undervisningstilbud til skoler/institutioner. Styregruppen Der har været afholdt møder på følgende datoer: 31/1, 4/3, 19/4, 13/6, 18/8, 11/10, 1/12, samt et møde i forretningsudvalget* d. 30/11. *se under medlemmer af styregruppen Medlemmer af styregruppen Formand: Signe Bartel, formand for Teknik og Miljø i Fakse kommune* Keld Møller Hansen, arbejdsgiver og museumsleder på Sydsjællands Museum* Flemming Alrune, naturvejleder i Rønnede kommune Ole Hansen, fritidskonsulent i Fladså Kommune Knud Fønss, biblioteksleder i Præstø Kommune Jan Woollhead, naturformidler i Storstrøms Amt Tage Johannessen, Friluftsrådets amtsrepræsentation i Storstrøms Amt Ivan Reedtz-Thott, ejer af Strandgård gods og Feddet Camping *medlem af forretningsudvalget 8

9 Budget 2005 Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Budget Tilgodehavende Lønninger (Pension, Atp og Aer) Kørsel Kurser, rejser o.lign Kontor og telefon Andre kontoromkostninger Forbrugsmaterialer til arrangementer Udstyr til Fiskerhuset Fiskerhuset drift Blå Flag Station Markedsføring (årsrapport og folder) Tidskrifter og kontingenter Møder og gaver Snorkel arr Materialer skur Feddet Tilskud drift Friluftsrådet Fakse Fladså Præstø Rønnede kommune Blå Flag Station Tilskud snorkelarr. Friluftsrådet Præstø Fladså Storstrøms Amt materialeskur Indtægter fra ture Indtægter fra kurser m.m. I alt Resultat pr

10 Arbejdsplan for 2006 Arbejdsopgaver i stikord: - Arbejde for en fremtidig ordning for Naturvejlederne ved Præstø Fjord - Arrangere og afholde fernisering af kunstudstilling i Fiskerhuset - Indsende ansøgning til Friluftsrådet til ny 3-årig periode - Revidere og genoptrykke folder om Feddets natur - Planlægge offentlige ture i 2006, indtaste på og - Trykke egen folder over offentlige ture 2006 ved Præstø Fjord - Skrive tekster til Nortrail infotavler - Arbejde med udstillingen af fiskergrej i Fiskerhuset - Deltage i naturvejledernes årsmøde i Sønderjylland, april Deltage i formidlingsmøde ved Fuglsø, marts Afslutte naturvejlederuddannelsen (3 kurser og 2 studieopgaver) - Deltage i kursusdage og møder i naturvejledernetværket - Afholde og markedsføre naturturne - Evaluere og formidle resultater med Naturturnéen - Markedsføre og afholde offentlige ture, herunder snorkelarrangementer - Gennemføre pædagogkursus for fritidshjem, Præstø - Følge arbejdet omkring oprettelse af Naturpark ved Præstø Fjord 10

11 Projekt År 2006 er det sidste år af denne treårige periode af projektet omkring Naturvejlederne ved Præstø Fjord. Styregruppen har det seneste halve år arbejdet med at få et nyskabende projekt etableret. En ansøgning med beskrivelse af det nye projekt er sendt til Friluftsrådet, og vi håber og glæder os til at arbejde videre med projektet i en ny og spændende form. Nedenfor kan projektbeskrivelsen læses. Projekt: Naturen i historien Vision Naturvejlederen giver uforglemmelige oplevelser i naturen og fremmer oplevelsen og forståelsen af forhistoriens spor i nutidens landskab og natur. Aktiviteterne i naturen tiltrækker turister og lokale og gør det tillokkende at tilbringe mere tid i naturen - særligt for børnefamilier og skoler. Naturvejlederen fremmer samarbejdet mellem aktører indenfor turisme og naturformidling. Formål Formålet er at skabe interesse og mulighed for både beskyttelse og benyttelse af områdets natur- og kulturværdier ved at fremtidssikre naturvejlederfunktionen i de nye storkommuner: Faxe og Vordingborg. Formålet er at udnytte den unikke forankring i de lokale museers faglighed til at sætte fokus på den forhistoriske natur og skabe forståelse for naturens sårbarhed og foranderlighed. 11

12 De fire grundstene i projektet Fælles naturvejledertjenester i Sydøstsjælland Et spirende og sprudlende samarbejde med områdets naturvejledere og naturformidlere er det ideelle udgangspunkt for bl.a. fælles markedsføring og tilbud om fælles lejrskoleforløb samt sundhedsture på recept. Bortfald af Storstrøms amts turfolder de grønne ture har skabt et fælles behov for en ny platform for markedsføring. Museernes fælles professionelle webportal med fast tilknyttet webmaster vil med fordel kunne bruges til markedsføringen af hele områdets naturoplevelser og aktiviteter. Naturen i historien Naturvejlederen tilknyttes museer, som er dybt forankret i naturhistorien via specialer i arkæologi og geologi. Den nye tilknytning skal udnyttes ved at trække på museernes faglighed, samtidig med at naturvejlederen styrker sit særkende: at formidle naturen levende og vedkommende, samt tilbyde deltagerne oplevelser på egen krop. Området byder på mange historiske landskaber, og med en solid forankring i de to museer og deres natur- og kulturhistoriske arbejdsområder, eksisterer et godt grundlag for at udvikle formidlingen af landskabets natur og kulturhistorie. En række aktiviteter tilbydes som offentlige arrangementer og til skoler. Lokale frivillige inddrages i projekter omkring kystfiskeri og gamle fiskere og et allerede eksisterende netværk af frivillige naturfortællere støttes og fastholdes. Den lokale natur udnyttes til en rejse i tid og lokale ressourcer prøves på egen krop. Den lokale natur er også udgangspunkt for aktiviteter, som med udgangspunkt i museernes og naturvejlederens fagviden, inspirerer børn til naturvidenskabelig tankegang. Naturen i historien præsenteres her som selvstændigt delmål. Flere af delmålets aktiviteter tilbydes såvel skoler og institutioner som turister og vil derfor også kort blive nævnt under disse delmål. Skoler og institutioner Naturvejlederne ved Præstø Fjord har gennem projektets hidtidige levetid opnået en bred skare af brugere blandt skoler og institutioner i området. Dette arbejde skal i den ny form fastholdes og udvikles. Arbejdet med at skabe en lokal grejbank ved Fiskerhuset, på Præstø Fed, er påbegyndt i indeværende projektperiode. Grejbanken vil kunne fungere som en økobase, hvorfra skoler og institutioner vil kunne låne grej når de, på egen hånd, vil opleve og undersøge naturen. Projektet skal søsættes og et egentligt tilbud til skolerne udarbejdes. Der vil blive søgt midler om oprettelse af en tilsvarende økobase i De Gule Stalde ved Kalvehave Havn. De Gule Stalde ligger på havnen, med direkte adgang til både havnebassin og en lille sandstrand bag huset. Der er lys og luft, og lette adgangsforhold for besøgende. Geologivognen en mobil grejbank kan inddrages som en ekstra mulighed for naturvejlederen i den direkte formidling for skoleklasser samt på lærerkurser. Turisme med naturindhold Naturvejlederen vil indgå i de lokale turismenetværk. Der skal for turister tilbydes guidede ture, aktiviteter og mulighed for ture på egen hånd med udgangspunkt i de meget rige og 12

13 varierede natur- og kulturværdier i Sydøstsjælland. Denne formidling for turister baseres på de etablerede kerneydelser og på aktiviteter nævnt under delmålet Naturen i historien. Et andet tiltag for lokale og turister er etablering af kunstinstallationer langs en natursti. Markedsføringen af tilbud til turister sker i samarbejde med de lokale turismenetværk, ved pressemeddelelser og gennem det nyetablerede samarbejde omkring markedsføring nævnt under delmålet Fælles naturvejledertjenester i Sydøstsjælland. Storstrøms Amt arbejder for en etablering af Præstø Fjord som naturpark. Naturvejlederen ved Præstø Fjord vil være en oplagt del af tilbuddene i en kommende naturpark. Aktiviteter og resultater for de fire delprojekter Aktiviteter: Fælles naturvejledertjenester i Sydøstsjælland - Fælles markedsføring Naturvejlederne i Sydøstsjælland er ansat på mange forskellige måder og steder. Fælles markedsføring vil promovere de specialer og særlige kompetencer naturvejlederne hver især råder over samt den brede vifte af faciliteter og naturtyper, der kan tilbydes inden for området. 1. Fælles katalog over naturvejledertilbud i de fremtidige kommuner Stevns, Næstved, Faxe og Vordingborg. Kataloget skal formidle en fælles naturvejledertjeneste for Sydøstsjælland, og være udformet brugervenligt for både skoler, foreninger, institutioner og andre grupper. Kataloget er tænkt udformet som en interaktiv hjemmeside, hvor der også vil kunne findes links til andre naturformidlingstilbud i kommunerne. 2. Fælles markedsføring af offentlige naturaktiviteter i Sydøstsjælland Markedsføring kan foregå på hjemmesiden og på tryk. En væsentlig men ofte upåagtet markedsføring ligger desuden i den direkte omtale af arrangementer overfor deltagerne i egne ture. Denne fælles markedsføringsform sikres gennem det tætte samarbejde. 3. Lejrskoleforløb Forslag til fælles lejrskoleforløb kan tilbydes skolerne gennem det fælles katalog. Lejrskoletilbuddene udbydes gennem den enkelte naturvejleder. Dette kan ske i et samarbejde med andre naturvejledere, så der skabes et sammenhængende forløb omkring et tema. Samarbejdet åbner mulighed for, at de enkelte skoler besøger flere naturcentre eller at skolerne på en enkelt lokalitet får besøg af flere naturvejledere med hver deres specialer. 4. Sundhedsture på recept Et samarbejde med naturvejlederen ved Falster Statsskovsdistrikt og Stege Sundhedscenter vil betyde, at Naturvejlederen ved Præstø Fjord kan drage erfaring af deres forskningsprojekt omkring metoder og effekt ved sundhedsforløb. Dette samarbejde vil på sigt kunne betyde, at naturvejlederen kan indgå i sundhedsture på recept i Faxe og Vordingborg kommuner. Naturvejlederen kan give sundhedsturene et helt særligt indhold, ved at åbne for de mange historierne og oplevelser, som findes i naturen. 13

14 Resultater Fælles naturvejledertjenester i Sydøstsjælland - At lokale, turister, samt skoler og institutioner ser Sydøstsjælland som et område med et bredt udvalg af naturtilbud. - Fælles markedsføring af offentlige ture i Sydøstsjælland - Fælles katalog/hjemmeside over naturvejlederaktiviteter i Sydøstsjælland - Lejrskoleforløb for skolerne - Sundhedsture for borgere i kommunerne Aktiviteter Naturen i historien 1. Kystfiskeri og gamle fiskere I Kalvehave Havn findes et bådelaug, Udsigten, som i 2006 har adopteret Naturvejlederne ved Præstø Fjords træbåd Katunga. Bådelauget har gennem en årrække arbejdet med historiske både, og vil gerne indgå i et nyt samarbejde omkring formidling af de gamle både, og det kyst- og havområde de i årevis har sejlet i. Samarbejdet med de frivillige sikrer autentiske aktiviteter og skaber rum for formidling af havet og dets ressourcer. 2. Naturfortællere og andre kloge hoveder og hænder Naturvejlederne ved Præstø Fjord har gennem årene opbygget et netværk af lokale fortællere og frivillige turledere, der har hjulpet med at formidle områdets kultur og natur. Museerne har en lang tradition i brug af frivillige og har med succes udviklet forskellige koncepter som naturvejlederen kan drage stor nytte af, bl.a. kurser i fortælle- og formidlingsteknik samt inddragelse i udvikling af nye formidlingstiltag. De frivillige får adgang til en stor vidensbank via naturvejlederen og museernes faglige personale, som tilsammen dækker fagområderne geologi, zoologi, botanik, arkæologi og kulturhistorie. 3. På rejse i tiden Landskabet og naturen i Sydøstsjælland kan fortælle mange historier fra fortiden. Blandt planter og dyr findes brudstykker af tidligere tiders natur. Også landskabet fortæller historier om landets udvikling. Samlet giver dette håndgribelige beviser på at landet og naturen har udviklet sig sammen med vores kultur. Et sted i landskabet indeholder spor fra stenalderen, et andet jernalderen og et tredje middelalderen. Et andet sted kan man træde endnu længere tilbage, til sidste istids største isfremstød eller måske millioner af år tilbage til tiden hvor området var dækket af hav. Med naturvejlederen som vejleder på rejsen kommer historierne frem: Bakken er skabt af en kæmpe gletscher for år siden. Gråbynken voksede her allerede da mammutterne vandrede på istidens stepper. Gedden blev allerede i ældre stenalder fanget i ruser. Og hvad med koen på marken, hvornår stammer den fra? Undervisningsmateriale, der udpeger og formidler lokale naturelementer, kan udvikles så det egner sig til at illustrere forskellige kultur- og naturhistoriske perioder. Skoler og andre grupper kan besøge lokaliteterne på egen hånd, med naturvejlederen eller som noget helt unikt i samarbejde med relevante fagfolk fra museerne. 4. Prøv naturen på egen krop En række aktiviteter, som sætter fokus på menneskets anvendelse af den lokale naturs ressourcer, giver oplevelser på egen krop og indsigt i den lokale natur og kulturhistorie. Langs 14

15 fjorden vokser stynede pile, som kan bruges til pileflet, bl.a. fiskeruser og kurve, lokale forekomster af ler kan anvendes til produktion af lertøj på Danmarks ældste pottemageri, Rødeled, kalken fra Fakse Kalkbrud kan saves til bygningssten eller knuses til tandpasta. 5. Vær din egen forsker En række arrangementer og aktivitetstyper har til formål at inspirere børn til naturvidenskabelig tankegang, hvor man selv undersøger og eksperimenterer, stiller spørgsmål og derved opnår en forståelse af naturen. Der er et væld af muligheder: minieksperimentarier i naturen, at lave sin egen udstilling, bestemme dyreknogler, dissekere fugle, fisk og regnorme eller lave en stensamling. Tilknytningen til museerne gør det oplagt at tage udgangspunkt i den forhistoriske dyreverden, herunder fauna og vegetationshistorie, landskabsdannelse, kvartærzoologi og palæontologi. Resultater: Naturen i historien - At knytte museumsbesøg til oplevelser i naturen, og til oplevelser på egen krop - At børn ved egne oplevelser kan blive nysgerrige på naturvidenskab - At udgive folder eller udstilling om historisk bådebyggeri, samt tilbyde nye aktiviteter knyttet til kystfiskeri - At udbygge, fastholde og udvikle netværket af frivillige fortællere - At udpege og formidle nogle landskaber der kan illustrere forhistoriske tidsperioder Aktiviteter Skoler og institutioner 1. Naturen i historien Aktiviteterne under delmålet Naturen i historien tilbydes skoler og institutioner både som enkeltaktiviteter eller som dele af lejrskoletilbud, og er nærmere beskrevet under delmålet Naturen i historien og tilhørende aktiviteter. 2. Naturvejlederture Skoler og institutioner tilbydes alsidig formidling til lands og til vands i Sydøstsjælland med udgangspunkt i de meget rige og varierede natur- og kulturværdier. Denne kerneydelse ydes fortsat med udgangspunkt i Præstø Fjord med Naturcenter Fiskerhuset, men inddrager nu også De gule Stalde på Kalvehave Havn og Fakse Kalkbrud. 3. Geologi-vognen Geologi-vognen er et mobilt laboratorium og værkstøjskasse som tilbydes folkeskoler og andre formidlere. Vognen er støttet af Friluftsrådet og kører nu rundt på egnens skoler i samarbejde med Amtscenter for Undervisning. I vognen findes en masse udstyr som eleverne og deres lærere kan bruge, når de skal på opdagelse i landskabet. Geologivognen kan anvendes af naturvejlederen som værktøjskasse i forbindelse med aktiviteter og lærerkurser. 4. Økobaser 15

16 Lokale økobaser opbygges ved Fiskerhuset og De Gule Stalde. Økobaserne tilbydes til skoler og institutioner sammen med undervisningsmateriale så skoler og institutioner kan bruge økobaserne på egen hånd. Formidlings- og friluftslivstilbudet tilbydes også til foreninger og klubber. 5. Kurser Der afholdes kurser for lærere og pædagoger, fx i brugen af de lokale økobaser udbudt i samarbejde med Center for Undervisningsmidler CVU-syd (tidligere Amtscentralen for Undervisning), Næstved. Resultater Skoler og institutioner - Flere naturoplevelser for skole- og institutionsbørn - At give lærere hjælp til at komme i gang med at bruge geologivognen - At skabe en økobase i Fiskerhuset og i De Gule Stalde ved Kalvehave Havn - Kurser for lærere og pædagoger der forbereder dem på at bruge økobaserne på egen hånd Aktiviteter Turisme med naturindhold 1. Naturen i historien Ture og aktiviteter under delmålet Naturen i historien tilbydes lokale og turister og er nærmere beskrevet under delmålet Naturen i historien og tilhørende aktiviteter. 2. Offentlige naturvejlederture og aktiviteter Formidling af livet for dyr, planter og mennesker omkring Præstø Fjord er en kerneydelse for Naturvejlederen ved Præstø Fjord. Denne kerneydelse fastholdes gennem et bredt udvalg af offentlige ture og arrangementer. Målgruppen er såvel lokale som turister. Målet er bl.a. at styrke områdets bæredygtige turisme. Blå Flag Station i naturcenter Fiskerhuset, udnyttes som udgangspunkt for ture, men vil også fortsat være i udvikling mht. udstilling og formidling af fjord og kyst. 3. Kunst i naturen Kunstinstallationer skabes langs en natursti i landskabet i samarbejde med en gruppe lokale kunstnere og Strandegård Gods. Projektet vil løbe over en sæson. 4. Naturpark Oprettelsen af naturpark ved Præstø Fjord støttes ved at deltage aktivt ved direkte formidling af området. Resultater: Turisme med naturindhold - Et bredt udvalg af offentlige ture for lokale og turister - Formidlingen af fjorden gennem Blå Flag Station - At skabe en natursti med kunstinstallationer, med dertilhørende folder 16

Årsrapport 2006 & Årsplaner 2007

Årsrapport 2006 & Årsplaner 2007 Årsrapport 2006 & Årsplaner 2007 Naturvejlederne ved Præstø Fjord 1 Indholdsfortegnelse Forord side 3 Året der gik side 4 Arrangementer side 4 Andre aktiviteter side 6 Markedsføring side 8 Presse side

Læs mere

Årsrapport 2007 Naturvejlederen ved Præstø Fjord

Årsrapport 2007 Naturvejlederen ved Præstø Fjord Årsrapport 2007 Naturvejlederen ved Præstø Fjord En nyslået ridder på en af sommerens naturvejlederture Årsrapport for Naturvejlederen ved Præstø Fjord Dette er en årsrapport for naturvejlederprojektet

Læs mere

Naturvejlederløntilskud

Naturvejlederløntilskud Naturvejlederløntilskud Årsrapport 2012 Referencenummer: 20661 Navn naturvejleder: Navn arbejdsgiver: Arbejdssted: Rikke Skriver Vesterlund Middelfart Museum Middelfart Museum Adresse: Algade 8 Postnummer/By:

Læs mere

4. NYTTIGE ADRESSER. Nyttige adresser

4. NYTTIGE ADRESSER. Nyttige adresser 4. NYTTIGE ADRESSER Børn og sundhed www.altomkost.dk www.boernemad og bevaegelse.dk www.doktorskrump.dk www.dgi.dk www.eventyrvaerkstedet.dk www.folkesundhed.dk www.folkesundhed.kk.dk www.frugtkvarteret.dk

Læs mere

Inviter borgerne på NATURENS DAG. - Skab glæde, livskvalitet og oplevelser på Naturens Dag den 11. september

Inviter borgerne på NATURENS DAG. - Skab glæde, livskvalitet og oplevelser på Naturens Dag den 11. september Inviter borgerne på NATURENS DAG - Skab glæde, livskvalitet og oplevelser på Naturens Dag den 11. september Naturens Dag er den årlige mærkedag for naturoplevelser over hele landet. Naturens dag er den

Læs mere

Naturvejlederløntilskud Årsrapport 2013

Naturvejlederløntilskud Årsrapport 2013 Naturvejlederløntilskud Årsrapport 2013 Referencenummer: 20667 Navn naturvejleder: Sara Gelskov Navn nærmeste leder: Tove Damholt Arbejdssted: Østsjællands Museum Adresse: Højerup Bygade 38 Postnummer/By:

Læs mere

Bilag: Ansøgning med budget, Projektbeskrivelse, Brev fra Assens Kunstråd

Bilag: Ansøgning med budget, Projektbeskrivelse, Brev fra Assens Kunstråd Til Assens Kommune II 11'41 1 MUSEUM VESTFYN Assens, d. 12. februar 2016 Vedr. : Ansøgning om tilskud til udstilling Vedhæftet følger ansøgning med bilag om tilskud på 240.000 til realisering og markedsføring

Læs mere

Årsrapport. AQUA Sø- og Naturcenter & Silkeborg Naturfagscenter

Årsrapport. AQUA Sø- og Naturcenter & Silkeborg Naturfagscenter Årsrapport AQUA Sø- og Naturcenter & Silkeborg Naturfagscenter 2014 Et helt nyt friluftsareal med bålhytte blev taget i brug i 2014. Her er der sommerskoleeleverne, der er i gang med at grave årest første

Læs mere

Årsrapport 2008 Naturvejlederen ved Præstø Fjord

Årsrapport 2008 Naturvejlederen ved Præstø Fjord Årsrapport 2008 Naturvejlederen ved Præstø Fjord Årsrapport for Naturvejlederen ved Præstø Fjord Dette er en årsrapport for naturvejlederprojektet ved Præstø Fjord. Beskrivelsen af årets arbejdsopgaver

Læs mere

Naturvejledning på Morslands Historiske Museum

Naturvejledning på Morslands Historiske Museum Naturvejledning på Morslands Historiske Museum ÅRSRAPPORT 2012 Naturvejleder Jørgen Frank Rasmussen. Jeg blev ansat 1. marts 2009. Friluftsrådet, Morsø Kommune og museet yder løntilskud til stillingen.

Læs mere

Naturvejleder Faxe 2012. Kom med på tur!

Naturvejleder Faxe 2012. Kom med på tur! Naturvejleder Faxe 2012 Kom med på tur! Skovens Dag - Skovtur for hele familien 29. april, kl. 11.00-13.00 Mødested: P-pladsen ved Strandegård Dyrehave. Fra Faxe Ladeplads køres mod syd og ca. 500 m efter

Læs mere

Årsrapport 2010: AQUA Sø- og Naturcenter

Årsrapport 2010: AQUA Sø- og Naturcenter Årsrapport 2010: AQUA Sø- og Naturcenter Vandhulsundersøgelse ved Skovens Dag på Klostermølle Naturvejleder Lars Nygaard AQUA Sø- og Naturcenter Vejlsøvej 55 8600 Silkeborg For AQUA Sø- og Naturcenter

Læs mere

Destination Djursland Destination Djursland er etableret for at medvirke aktivt til at fremme og udvikle turis-

Destination Djursland Destination Djursland er etableret for at medvirke aktivt til at fremme og udvikle turis- Partnerskabsaftale mellem Danmarks Jægerforbund, Destination Djursland, DGI Karpenhøj, Friluftsrådet, Skov- og Naturstyrelsen Kronylland, Naturhistorisk Museum, og Syddjurs Kommune om fælles, koordinerende

Læs mere

Naturvejlederløntilskud Årsplan 2013

Naturvejlederløntilskud Årsplan 2013 Naturvejlederløntilskud Årsplan 2013 Referencenummer: 20667 Navn naturvejleder: Sara Gelskov Navn arbejdsgiver: Tove Damholt Arbejdssted: Østsjællands Museum Adresse: Højerup Bygade 38 Postnummer/By: 4660

Læs mere

ANSØGNING TIL FRILUFTSRÅDET. Fra Skjoldungeland til Nationalpark

ANSØGNING TIL FRILUFTSRÅDET. Fra Skjoldungeland til Nationalpark Oktober 2012 ANSØGNING TIL FRILUFTSRÅDET Fra Skjoldungeland til Nationalpark På de sidste bestyrelsesmøder i nationalparkprojekt Skjoldungelandet er det vurderet, at fortsat udviklings- og forankringsarbejde

Læs mere

Velkommen til fyraftensmøde: Naturens Dag 2013

Velkommen til fyraftensmøde: Naturens Dag 2013 Velkommen til fyraftensmøde: Naturens Dag 2013 Baggrund Formål Få børn og andre ud i naturen, Børn er i dag halvt så meget i naturen som deres bedste forældre var, da de var børn (Gallup-undersøgelse 09)

Læs mere

FJORDENS DAG 2016 SPONSORSAMARBEJDE

FJORDENS DAG 2016 SPONSORSAMARBEJDE FJORDENS DAG 2016 SPONSORSAMARBEJDE DET ER HELT NATURLIGT Fjordens Dag er et af Danmarks største naturarrangementer, som hvert år i september besøges af ca. 40.000 gæster. I 25 år har Fjordens Dag tiltrukket

Læs mere

NYHEDSBREV SEPTEMBER 2008. Nyt tilbud til studerende ved Det Samfundsvidenskabelige Fakultet. Studiejob. Side

NYHEDSBREV SEPTEMBER 2008. Nyt tilbud til studerende ved Det Samfundsvidenskabelige Fakultet. Studiejob. Side Studiejob Hvordan finder jeg et relevant studiejob? Det spørgsmål er der mange studerende, der stiller sig selv. Nogle har måske et par gode bud men ved du også, at kan hjælpe? Fokus I 2008 har vi sat

Læs mere

Velkommen til den 6. ordinære generalforsamling i Den Selvejende Institution Tobaksgaarden.

Velkommen til den 6. ordinære generalforsamling i Den Selvejende Institution Tobaksgaarden. BESTYRELSENS BERETNING 2009 Velkommen til den 6. ordinære generalforsamling i Den Selvejende Institution Tobaksgaarden. Lad mig sige det med det samme: I år vil vi ikke trætte forsamlingen med redegørelser

Læs mere

Årsrapport for AQUA Sø-og Naturcenter Silkeborg Naturfagscenter

Årsrapport for AQUA Sø-og Naturcenter Silkeborg Naturfagscenter Årsrapport for AQUA Sø-og Naturcenter Silkeborg Naturfagscenter 2012 Dagens fangst studeres nøje! Redigeret af Lars Nygaard 1 Generelt: Kan gode naturoplevelser, spændende formidling og kvalificeret naturfagsundervisning

Læs mere

bogstart børn elsker bøger! Indhold:

bogstart børn elsker bøger! Indhold: bogstart bogstart børn elsker bøger! Indhold: Bogstart godt i gang 2 Startvanskeligheder 3 Netværksmøder 3 Bogstart på vej i fængsel 3 Nyt fra forskning 4 Nyt fra Medborgercentre 4 Børnehavebiblioteker

Læs mere

Naturvejleder Faxe 2015. Kom med på tur!

Naturvejleder Faxe 2015. Kom med på tur! Naturvejleder Faxe 2015 Kom med på tur! Den levende natur i Faxe Kalkbrud 30. maj kl. 14-16 Mødested: Geomuseum Faxe, Østervej 2, 4640 Faxe Deltag i dagens arrangement hvor Naturvejleder Faxe og Danmarks

Læs mere

Skriftlig beretning til årsmøde i DGI Sønderjylland 2016!

Skriftlig beretning til årsmøde i DGI Sønderjylland 2016! Skriftlig beretning til årsmøde i DGI Sønderjylland 2016! Solen skinner udenfor lige nu, og der er så småt begyndt at komme knopper på træer og buske og forårsblomsterne begynder at stå i fuldt flor. Jeg

Læs mere

3. Udbredelse af kendskabet til kunst og kultur i Furesø Kommune specielt med fokus på skolesøgende børn.

3. Udbredelse af kendskabet til kunst og kultur i Furesø Kommune specielt med fokus på skolesøgende børn. Skovhusets bestyrelse 19.03.2015 Skovhusets oplæg til brug for møde med KFIU d. 14.4.15. 1. KFIU`s beslutning Uddrag af KFIU-referat af møde d. 6 nov. 2014: Forvaltningen indstiller: 1. At udvalget godkender

Læs mere

Roning i årevis. Ideer og inspiration til jeres roklub omkring Ældre-roning

Roning i årevis. Ideer og inspiration til jeres roklub omkring Ældre-roning Roning i årevis Ideer og inspiration til jeres roklub omkring Ældre-roning Det er helt perfekt. Der er et dejligt sammenhold herude, og det er både, når der er glæde og sorg. Hanne Olsen, ældste aktive

Læs mere

Generalforsamling 5. april 2011.

Generalforsamling 5. april 2011. Generalforsamling 5. april 2011. Der er så dejligt ude på landet, således begynder et af H. C. Andersens mest kendte eventyr: Den grimme ælling, og det er vel på sin plads at citere netop denne berømte

Læs mere

Naturvejlederløntilskud Årsrapport 2010

Naturvejlederløntilskud Årsrapport 2010 Naturvejlederløntilskud Årsrapport 2010 Referencenummer: 19176 Naturvejleder: Michael Schack Arbejdssted: Gram Slot Adresse: Slotsvej 54 Postnummer/By: 6510 Gram Kort resumé af årets vigtigste begivenheder:

Læs mere

Perspektivplan 2. forslag

Perspektivplan 2. forslag Perspektivplan 2. forslag PRÆSENTATION AF DET GRØNLANDSKE HUS / HISTORIEN Det Grønlandske Hus (DGH) er et kontakt- og samlingssted, der tilbyder rådgivning inden for retslige, uddannelsesmæssige, integrationsmæssige

Læs mere

Idræts- og Fritidspolitik. for Ringsted Kommunes borgere og foreningsliv

Idræts- og Fritidspolitik. for Ringsted Kommunes borgere og foreningsliv Idræts- og Fritidspolitik for Ringsted Kommunes borgere og foreningsliv Ringsted Kommune marts 2012 Idræts- og Fritidspolitik for Ringsted Kommunes Borgere og foreningsliv Indhold 1. Kort om papir og proces

Læs mere

Naturvejlederløntilskud Årsplan 2011

Naturvejlederløntilskud Årsplan 2011 Naturvejlederløntilskud Årsplan 2011 Naturvejleder: Marie Roland (barselsvikar for Sara Gelskov maj-december 2010) Arbejdssted: Geomuseum Faxe Adresse: Østervej 2 Postnummer/By: 4640 Faxe Delmål: (Planlagte

Læs mere

NATUR & FÆLLESSKAB RED BARNETS NATURVEJLEDER- OG FRILUFTSLIVSPROJEKT FOR UDSATTE BØRN I DANMARK. Årsrapport og strategi, 2009-2010

NATUR & FÆLLESSKAB RED BARNETS NATURVEJLEDER- OG FRILUFTSLIVSPROJEKT FOR UDSATTE BØRN I DANMARK. Årsrapport og strategi, 2009-2010 NATUR & FÆLLESSKAB RED BARNETS NATURVEJLEDER- OG FRILUFTSLIVSPROJEKT FOR UDSATTE BØRN I DANMARK www.redbarnet.dk/natur Årsrapport og strategi, 2009-2010 INDHOLD Forord ved Mimi Jakobsen 3 Indledning 4

Læs mere

Ugebrev 34 Indskolingen 2014

Ugebrev 34 Indskolingen 2014 Ugebrev 34 Indskolingen 2014 Fælles info: Kære indskolingsforældre. Allerførst velkommen tilbage til jer alle efter en dejlig varm og solrig sommerferie, det er tydeligt, at børnene har nydt det, men alle

Læs mere

TENNISSPORTENS DAG ARRANGØRMANUAL Denne korte manual giver et overblik over, hvad I som klub kan gøre for at optimere jeres Tennissportens

TENNISSPORTENS DAG ARRANGØRMANUAL Denne korte manual giver et overblik over, hvad I som klub kan gøre for at optimere jeres Tennissportens TENNISSPORTENS DAG ARRANGØRMANUAL Denne korte manual giver et overblik over, hvad I som klub kan gøre for at optimere jeres Tennissportens Dag-arrangement. Manualen er delt op tre i afsnit om henholdsvis

Læs mere

Udkast til TMU Anlægsoversigt 2014. Anlægsaktivitet Overslags- Projektbeløb

Udkast til TMU Anlægsoversigt 2014. Anlægsaktivitet Overslags- Projektbeløb 1. Veje og pladser 1.42 Udskiftning af busskure 375 LL Ved flere stoppesteder trænger busskuret til at blive skiftet ud og i nogle tilfælde vil et skifte fra et træskur til et glasskur være pænest. I bymæssige

Læs mere

Indkaldelse til generalforsamling i FTSS lørdag den 27. november 2004 kl.9.00 på Restaurant Hero Bar Stormgade 20 1555 København V.

Indkaldelse til generalforsamling i FTSS lørdag den 27. november 2004 kl.9.00 på Restaurant Hero Bar Stormgade 20 1555 København V. Indkaldelse til generalforsamling i FTSS lørdag den 27. november 2004 kl.9.00 på Restaurant Hero Bar Stormgade 20 1555 København V. 3. november 2004 Som bekendt er vor forening indtrådt som afd. 7 i FFT

Læs mere

Grundejerforeningen JEGUM FERIELAND

Grundejerforeningen JEGUM FERIELAND Grundejerforeningen JEGUM FERIELAND V/ Formand Carsten Christensen Birkealle 7, 6710 Esbjerg V. Grundejerforeningen Jegum Ferieland. Bestyrelsens beretning 2013 Allerførst velkommen til den årlige generalforsamling

Læs mere

Naturvejlederløntilskud Årsplan 2014

Naturvejlederløntilskud Årsplan 2014 Naturvejlederløntilskud Årsplan 2014 Referencenummer: 20667 Navn naturvejleder: Sara Gelskov Navn arbejdsgiver: Tove Damholt Arbejdssted: Østsjællands Museum Adresse: Højerup Bygade 38 Postnummer/By: 4660

Læs mere

Nyhedsbrev nr. 4. Gødvadskolens SFO og Fritidsgården

Nyhedsbrev nr. 4. Gødvadskolens SFO og Fritidsgården Nyhedsbrev nr. 4. Gødvadskolens SFO og Fritidsgården Vi kører derudad med fuld fart - Og så er det godt med flittige mekanikere og eget værksted. Bedre sent end aldrig så kom endelig nyhedsbrev nr. 4.

Læs mere

Naturcenter HINDSGAVL

Naturcenter HINDSGAVL HINDSGAVL RNATURVEJLEDE Naturcenter HINDSGAVL T I L I N S T I T U T I O N E R FORENI NGEN Naturcenter Hindsgavl er en enestående facilitet, som frit kan bruges af pædagoger og lærere i Middelfart Kommune.

Læs mere

SAMSØ 1:10.000 VEJEN TIL OMRÅDET ANKOMST OMRÅDET MØGELSKÅR ESPEDAL FREDNINGSLINIE 1:500 SITUATIONSPLAN FRA PARKERINGEN FRA MØGELSKÅR FRA ESPEDAL

SAMSØ 1:10.000 VEJEN TIL OMRÅDET ANKOMST OMRÅDET MØGELSKÅR ESPEDAL FREDNINGSLINIE 1:500 SITUATIONSPLAN FRA PARKERINGEN FRA MØGELSKÅR FRA ESPEDAL N AT U R C E N T E R VEJEN TIL ORÅDET it valg af afgangsprojekt tager udgangspunkt i fascinationen af Samsøs smukke og særlige natur. Naturen spiller en stor rolle for livet på Samsø, og mange turister

Læs mere

Succes gennem samarbejde

Succes gennem samarbejde Gulddysse Kulturgård Succes gennem samarbejde Som politiker er man nødt til at nå sine mål gennem andre mennesker men det kræver, at man tør give rum for nytænkende initiativer. Det turde man i Gundsø,

Læs mere

UDVIK- LINGS- PLAN. Lydum 2020

UDVIK- LINGS- PLAN. Lydum 2020 UDVIK- LINGS- PLAN Lydum 2020 Naturen er vores styrke og kilde til store oplevelser. Gå selv på opdagelse i naturen, pas på den og del den med andre. Sammen fortæller vi verden om vores natur - #viinaturen

Læs mere

S T R AT E G I 2016-2019

S T R AT E G I 2016-2019 STRATEGI 2016-2019 INDHOLD 03 HVEM ER VI? HVAD VIL VI? 04 STRATEGI LANGSIGTEDE SIGTELINJER 06 STRATEGI PRIORITERINGER FOR 2016-2019 08 ÅBENHED. SAMARBEJDE. DIALOG 10 NATURFONDEN OM 10 ÅR 12 FAKTA 14 FONDENS

Læs mere

Bestyrelsens beretning 7 maj 2011

Bestyrelsens beretning 7 maj 2011 Grundejerforeningen JEGUM FERIELAND V/ Formand Carsten Christensen Birkealle 7, 6710 Esbjerg V. Grundejerforeningen Jegum Ferieland. Bestyrelsens beretning 7 maj 2011 Allerførst velkommen til den årlige

Læs mere

vejrumbro.dk ÅRETS LOKALOMRÅDE 2015 INDSTILLING TIL KONKURRENCEN

vejrumbro.dk ÅRETS LOKALOMRÅDE 2015 INDSTILLING TIL KONKURRENCEN Lokalområde der søger VEJRUMBRO d. 24 August 2015 Ansøger Forening/Gruppe/råd: Kontaktperson: Adresse Telefon: Mail: Hvorfor skal jeres område vinde konkurrencen? Foreningerne i Vejrumbro har tidligere

Læs mere

Velkommen til: Breddesektionens områdemøde Lørdag, den 24. april 2010 kl. 10.00

Velkommen til: Breddesektionens områdemøde Lørdag, den 24. april 2010 kl. 10.00 Velkommen til: Breddesektionens områdemøde Lørdag, den 24. april 2010 kl. 10.00-1 - Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Breddesektionens beretning Den skriftlige beretning fremgår af bilag 1 på siderne 3-5

Læs mere

Vindinge Skole Dagsorden til skolebestyrelsesmøde.

Vindinge Skole Dagsorden til skolebestyrelsesmøde. 1 Vindinge Skole Dagsorden til skolebestyrelsesmøde. Dato: Tirsdag den 18. november 2014 kl. 18.30 til 21.00. Sted: Lærerværelset, Vindinge Skole, indgang i hjørnet ved lærerværelset/kontoret Referent:

Læs mere

UddannelsesHusets Erhvervsmentornetværk

UddannelsesHusets Erhvervsmentornetværk Esbjerg JobAktiv Motorvej UddannelsesHusets Erhvervsmentornetværk Giv Esbjergs unge mod på fremtiden UddannelsesHuset Spangsbjerg Møllevej 70-6700 Esbjerg www.uddannelseshuset.esbjergkommune.dk uddannelseshuset@esbjergkommune.dk

Læs mere

Kulturrejsen - et formidlingsprojekt for dagplejebørn

Kulturrejsen - et formidlingsprojekt for dagplejebørn AR TI KE L M Ma ÅN j 2 ED 01 E 3 NS Kulturrejsen - et formidlingsprojekt for dagplejebørn Af: Anne Elmer, Kultur- og naturformidler Vi vil gerne have, at du formidler kulturhistorie til dagplejebørnene.

Læs mere

Årsberetning og regnskab 2007

Årsberetning og regnskab 2007 Årsberetning og regnskab 2007 Foreningen afløste den 1. januar 2007 Kultursamarbejdet i Ringkøbing Amt og har fungeret i 1 år. 1 Kultursamarbejdets vision er at synliggøre Midt- og Vestjylland og dets

Læs mere

Turismestrategi 2013-2017

Turismestrategi 2013-2017 Turismestrategi 2013-2017 1 Indhold Forord... 4 Vision... 5 Strategi... 6 Fokus Stærke værdikæder... 7 Fokus Nem tilgængelighed... 8 Fokus Smart markedsføring... 9 2 Vision: Køge vil overraske dig Strategi:

Læs mere

Evaluering af projekt Nye brugere? En 180 nytænkning af biblioteket

Evaluering af projekt Nye brugere? En 180 nytænkning af biblioteket Evaluering af projekt Nye brugere? En 180 nytænkning af biblioteket Konklusion: Det er generelt lykkedes projektbibliotekerne at få nye brugere på bibliotekerne, så alle har haft udbytte af at deltage

Læs mere

Sjællands Odde Aktivitetshus

Sjællands Odde Aktivitetshus Plejehjemmet Oddenvej 296, omkring 1950 Projektbeskrivelse: Udnyttelse af ejendommen Oddenvej 296 til Sjællands Odde Aktivitetshus Fremsendt af: Foreningen Kontaktperson: Telefon: Email: 1 Titel - er tænkt

Læs mere

Netværkshåndbog for JA

Netværkshåndbog for JA Netværkshåndbog for JA Peter Bangs Vej 30, 2000 Frederiksberg Alle netværk under JA kan holde møder og gennemføre arrangementer Når netværk under JA afholder et arrangement eller anden aktivitet, kan de

Læs mere

Formidling af fortidsminder i Vordingborg kommune. Naturnetværksmøde 29. februar 2012

Formidling af fortidsminder i Vordingborg kommune. Naturnetværksmøde 29. februar 2012 Formidling af fortidsminder i Vordingborg kommune Naturnetværksmøde 29. februar 2012 Hvorfor beskæftige sig med formidling af fortidsminder? Synliggøre og fremme forståelsen for vores fælles kulturarv

Læs mere

Ø-LEJREN PÅ LYØ 1970 I 40 ÅR 2010

Ø-LEJREN PÅ LYØ 1970 I 40 ÅR 2010 Ø-LEJREN PÅ LYØ 1970 I 40 ÅR 2010 Udstilling på Lyø Kultur- og Besøgscenter 27. juni 8. august 2010 DET HELE STARTEDE MED MØLLEN PÅ LYØ Når man får Lyø ind i sjælen! 1970 gav Kulturministeriet tilskud

Læs mere

Nyhedsbrev. - Os, med god tid i hverdagen. April 2016

Nyhedsbrev. - Os, med god tid i hverdagen. April 2016 Nyhedsbrev 3 April 2016 Foråret er på vej, og Os, med god tid i hverdagen er i fuld gang. Vi har afholdt 2 temaeftermiddage, hvor det sidste var om regler indenfor frivillighed, kurser og uddannelse. Der

Læs mere

JUNI-NYT FRA KUNDBY SKOLE

JUNI-NYT FRA KUNDBY SKOLE JUNI-NYT FRA KUNDBY SKOLE Kundby d. 11. juni 2012 Kære forældre Endnu et skoleår går mod sin afslutning, og den dejlige sommerferie venter forude. I år strækker skoleåret sig helt hen imod juli måned,

Læs mere

Ansøgningsskema til Haderslev i Bevægelse

Ansøgningsskema til Haderslev i Bevægelse Nedenstående ansøgningsskema kan udfyldes i samarbejde med projektleder fra Sundhedsservice. Alle felter behøver ikke udfyldes, men des bedre projektet beskrives, des lettere er sagsbehandlingen. Ansøgningen

Læs mere

Generalforsamling torsdag den 21. februar 2013

Generalforsamling torsdag den 21. februar 2013 Generalforsamling torsdag den 21. februar 2013 D A G S O R D E N og referat 1. Valg af dirigent/lars Illemann valgt 2. Bestyrelsens beretning v/formanden 3. Det reviderede regnskab v/kassereren 4. Behandling

Læs mere

FJORDENS DAG 2014 SPONSORSAMARBEJDE

FJORDENS DAG 2014 SPONSORSAMARBEJDE FJORDENS DAG 2014 SPONSORSAMARBEJDE DET ER HELT NATURLIGT at bidrage til Fjordens Dag Siden 1991 har Fjordens Dag sat fokus på miljøet i de fynske fjordområder. I dag er Fjordens Dag et af Danmarks største

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1. Indledning. 2. Det åbne land og de rekreative værdier. 3. Grøn Strukturplan principper og målsætninger

Indholdsfortegnelse. 1. Indledning. 2. Det åbne land og de rekreative værdier. 3. Grøn Strukturplan principper og målsætninger Grøn Strukturplan - En rekreativ plan for Hillerød Kommune - 2012 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2. Det åbne land og de rekreative værdier 3. Grøn Strukturplan principper og målsætninger 4. Grøn Strukturplan

Læs mere

Slægtshistorisk Forening Sønderjylland Referat af Generalforsamling 20. februar 2016.

Slægtshistorisk Forening Sønderjylland Referat af Generalforsamling 20. februar 2016. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning. 3. Kassereren fremlægger det reviderede regnskab til godkendelse på generalforsamlingen. 4. Behandling af indkomne forslag. 5. Fastsættelse af

Læs mere

Erhvervsog sponsorsamarbejde

Erhvervsog sponsorsamarbejde Erhvervsog sponsorsamarbejde - med kontante fordele Det vilde liv i de danske søer og vandløb AQUA Akvarium & Dyrepark er det eneste danske akvarium og dyrepark, som udelukkende sætter fokus på dyr og

Læs mere

Den Blå Rambla - oplevelser på, ved og i vand

Den Blå Rambla - oplevelser på, ved og i vand Den Blå Rambla - oplevelser på, ved og i vand Breddeidrætsprojektet Den Blå Rambla havde et forrygende år 2015 med over 200 afviklede events og aktiviteter i samarbejde med mere end 20 idrætsforeninger

Læs mere

Formandens beretning ved generalforsamlingen 21. november 2015

Formandens beretning ved generalforsamlingen 21. november 2015 Formandens beretning ved generalforsamlingen 21. november 2015 Det har igen været et år med stor aktivitet i klubben. Jeg vil give en kort oversigt over de vigtigste begivenheder og omtale nogle af de

Læs mere

FORSLAG TIL Kulturpas på børneområdet i Aalborg Kommune

FORSLAG TIL Kulturpas på børneområdet i Aalborg Kommune FORSLAG TIL Kulturpas på børneområdet i Aalborg Kommune 1 Indhold Indledning... 3 Kommissorium... 3 Forslag til kulturpas... 4 Børn som kulturbrugere... 4 Kulturpas... 4 Erfaringer... 4 Formålet... 5 Målgruppe...

Læs mere

NYHEDSBREV. Grundejerforeningen Fuglebakken Årgang 9 nr. 19 April 2006. Indhold:

NYHEDSBREV. Grundejerforeningen Fuglebakken Årgang 9 nr. 19 April 2006. Indhold: NYHEDSBREV Grundejerforeningen Fuglebakken Årgang 9 nr. 19 April 2006 Formanden har ordet Parkeringsproblematikken Travetur Fastelavn Ny hjemmeside Løst og Fast Indhold: Husk den historiske travetur Søndag

Læs mere

Naturvejledning i Ballerup kommune Aktiviteter i 2014

Naturvejledning i Ballerup kommune Aktiviteter i 2014 Naturvejledning i Ballerup kommune Aktiviteter i 2014 Arrangementer og ture i 2014 Som det fremgår af tabellerne nedenfor, har der i alt været gennemført 100 ture og arrangementer i 2014, hvoraf ca. 80%

Læs mere

Screening af naturhistorien med henblik på de gode historier. Fortælle om hvorfor Espe skov er lavet og hvorfor der skal laves mere skov i Danmark.

Screening af naturhistorien med henblik på de gode historier. Fortælle om hvorfor Espe skov er lavet og hvorfor der skal laves mere skov i Danmark. Ideer og ønsker til naturstien fra borgerne ved offentlig møde 6. oktober Lokalitet Friluftsliv og motion (herunder faciliteter, som understøtter benyttelsen, samt adgangsforhold) Koordinering med Masterplan

Læs mere

Referat. Assens Kunstråd. Tid Tirsdag 11. september kl. 15.00-17.00. Sted Assens Rådhus, mødelokale 4

Referat. Assens Kunstråd. Tid Tirsdag 11. september kl. 15.00-17.00. Sted Assens Rådhus, mødelokale 4 Referat Forum Assens Kunstråd Tid Tirsdag 11. september kl. 15.00-17.00 Sted Assens Rådhus, mødelokale 4 Deltager Jørgen Svenstrup, Elisabeth Rask, Anne Bjørn, Oluf Lund, Peter Tybjerg, Peter Nielsen,

Læs mere

I LÆRE PÅ VÆRFTET. Et lærestyret undervisningsforløb på Helsingør Værftsmuseum for elever i 1. til 4. klasse

I LÆRE PÅ VÆRFTET. Et lærestyret undervisningsforløb på Helsingør Værftsmuseum for elever i 1. til 4. klasse I LÆRE PÅ VÆRFTET Et lærestyret undervisningsforløb på Helsingør Værftsmuseum for elever i 1. til 4. klasse Helsingør Kommunes Museer 2013 Introduktion Velkommen til Helsingør Værftsmuseum. Museet handler

Læs mere

Formands Nyt. Nr. 2-2015 Juni. Livet skal leves hele livet

Formands Nyt. Nr. 2-2015 Juni. Livet skal leves hele livet Formands Nyt Nr. 2-2015 Juni Livet skal leves hele livet OK-Klubberne i Danmark * Allégade 2 * 2000 Frederiksberg * tlf.: 33 85 45 01 * ok-klubberne.dk * facebook.com/okklubberne Formands Nyt nr.2, juni

Læs mere

Naturvejlederløntilskud Årsrapport 2012. Referencenummer: 20652. Navn naturvejleder: Helen Holm. Navn arbejdsgiver: Center for Uddannelse

Naturvejlederløntilskud Årsrapport 2012. Referencenummer: 20652. Navn naturvejleder: Helen Holm. Navn arbejdsgiver: Center for Uddannelse Naturvejlederløntilskud Årsrapport 2012 Referencenummer: 20652 Navn naturvejleder: Helen Holm Navn arbejdsgiver: Center for Uddannelse Arbejdssted: Næstved Kommune Adresse: Rådmandshaven 20 Postnummer/By:

Læs mere

VER-DI. Vern og verdiskaping naturskyddsområder som ressurs i hållbar økonomisk utvikling. Præsentation Nationalpark Mols Bjerge

VER-DI. Vern og verdiskaping naturskyddsområder som ressurs i hållbar økonomisk utvikling. Præsentation Nationalpark Mols Bjerge VER-DI Vern og verdiskaping naturskyddsområder som ressurs i hållbar økonomisk utvikling Præsentation Nationalpark Mols Bjerge er resultatet af et netværksarbejde, der blev iværksat med henblik på at

Læs mere

Europæisk Nationalparkdag med knald på!

Europæisk Nationalparkdag med knald på! Naturen set i glas Gratis entré og undervisning for skoler i Syddjurs Kommune i anledning af Europæisk Nationalparkdag. Øvrige skoler betaler entré. Børn 0 12 år: gratis, unge 13 17 år: kr. 20.. Øvrige:

Læs mere

Inden længe udsendes medarbejderlister så de kan opdateres hurtigst muligt med årets medarbejdere.

Inden længe udsendes medarbejderlister så de kan opdateres hurtigst muligt med årets medarbejdere. Formandsmøde i Tunø Festival Tid: Lørdag den 27. feb. 2016 kl 12:00 Sted: På Folkestedet, Carl Blochs Gade 28, 8000 Århus C lokale 0.5 Velkomst Formanden byder velkommen og giver en status på festivalen.

Læs mere

KULTURSTRATEGI FOR FREDENSBORG KOMMUNE

KULTURSTRATEGI FOR FREDENSBORG KOMMUNE KULTURSTRATEGI FOR FREDENSBORG KOMMUNE INDLEDNING Et varieret og aktivt kulturliv spiller en vigtig rolle i visionen om, at skal være et attraktivt sted at bo med unikke og forskelligartede bysamfund og

Læs mere

Generationsmøder i plejeboliger. Inspirationskatalog 2014-15

Generationsmøder i plejeboliger. Inspirationskatalog 2014-15 Generationsmøder i plejeboliger Inspirationskatalog 2014-15 I gang med Generationernes By På Frederiksberg vil vi fortsat have tilbud til borgere i alle faser af livet, og vores dejlige by skal indrettes

Læs mere

DGI Bornholm. På rette vej med foreningsarbejdet

DGI Bornholm. På rette vej med foreningsarbejdet På rette vej med foreningsarbejdet DGI Bornholm I DGI Bornholm hjælper vi foreningerne mod nye oplevelser. I denne folder fortæller vi om nogle af de fordele, man kan opnå som medlem af DGI. www.dgi.dk/bornholm

Læs mere

Årsrapport 2009 for Sølager

Årsrapport 2009 for Sølager Årsrapport 2009 for Side 1 af 9 1. er en kommunal dagbeskæftigelse efter servicelovens 103.Vi beskæftiger i alt 50 borgere i forskellige værksteder. Funktions nedsættelserne er varieret, dog skal man som

Læs mere

INDHOLD VELKOMMEN INDHOLD. Fængselsmuseet. Til et "SUPER FEDT museum " VELKOMMEN

INDHOLD VELKOMMEN INDHOLD. Fængselsmuseet. Til et SUPER FEDT museum  VELKOMMEN SOMMER/EFTERÅR 2013 VELKOMMEN INDHOLD Til et "SUPER FEDT museum " Fængselsmuseet VELKOMMEN Den 17. maj i år kunne Fængselsmuseet fejre 1 års fødselsdag. Og hvilket år det har været! Interessen har været

Læs mere

FSK Orientering 05-04-2011

FSK Orientering 05-04-2011 Referat af bestyrelsesmøde den 22. marts 2011 hos Jan Kristoffersen. Referent: Jan Kristoffersen Dagsorden: 1. Tilføjelser til dagsordenen 2. Godkendelse af referat fra sidste møde 3. Meddelelser 4. Afholdte

Læs mere

Giv naturen en hånd - Danmarks Fredede områder

Giv naturen en hånd - Danmarks Fredede områder Giv naturen en hånd - Danmarks Fredede områder DN s fredningsskilte i fredede områder - Arbejdsplan Som led i projektet Fredninger i Danmark arbejder DN med formidlingsprojekter i en række af vores fredede

Læs mere

Undervisningsvejledning 0.-2. klasse

Undervisningsvejledning 0.-2. klasse Undervisningsvejledning 0.-2. klasse I forbindelse med den årlige trivselsdag har jeres skole tilmeldt sig Call me og Red Barnets kampagne Min skole Min ven. Det betyder, at hver klasse på skolen skal

Læs mere

Etablering af sansehave i Krumtappens Dagtilbud

Etablering af sansehave i Krumtappens Dagtilbud Etablering af sansehave i Krumtappens Dagtilbud Som mennesker er vi en del af naturen. Vi fornemmer alle en ro og en livsstimulerende glæde ved naturoplevelser. Lyde, dufte, vind og sol aktiverer vores

Læs mere

Juni måneds nyhedsbrev til forældre

Juni måneds nyhedsbrev til forældre Juni måneds nyhedsbrev til forældre 9. klasses sidste skoledag Torsdag havde 9.G sidste skoledag. Det blev en super god dag med morgenmad, fantastiske parodier af lærerne, en flot fotoserie som lærerne

Læs mere

5 Naturvejledning Vision: Naturvejledning Målet med naturvejledning er Direkte formidling

5 Naturvejledning Vision: Naturvejledning Målet med naturvejledning er Direkte formidling 5 Naturvejledning Vision: Skov-og Naturstyrelsens vision for naturvejledning er: Gennem et landsdækkende netværk af naturvejledere at give borgerne direkte oplevelser i naturen med det formål at øge deres

Læs mere

Naturvejlederløntilskud Årsrapport 2012

Naturvejlederløntilskud Årsrapport 2012 Naturvejlederløntilskud Årsrapport 2012 Referencenummer: 21978 Navn naturvejleder: Kristian Herget Navn arbejdsgiver: Formidlingspartnerskabet Natur, Kultur og Friluftsliv Arbejdssted: Syddjurs Kommune

Læs mere

Velkommen til Frederikshavn Kommune Biblioteksforeningens årsmøde Torsdag den 29. marts 2012 kl. 09:15

Velkommen til Frederikshavn Kommune Biblioteksforeningens årsmøde Torsdag den 29. marts 2012 kl. 09:15 Velkommen til Frederikshavn Kommune Biblioteksforeningens årsmøde Torsdag den 29. marts 2012 kl. 09:15 Kære Alle sammen Det er mig en glæde at få lov til at byde jer velkommen til Frederikshavn. Velkommen

Læs mere

Annette Vilhelmsen (SF) og Henrik Klitvad (DTF) til FTU Event i Rosengårdcentret. Spil med Play & Stay-bolde i Vedbæk Tennisklub

Annette Vilhelmsen (SF) og Henrik Klitvad (DTF) til FTU Event i Rosengårdcentret. Spil med Play & Stay-bolde i Vedbæk Tennisklub T ennissportens Dag er Dansk Tennis Forbunds årlige landsdækkende event, der har til formål at gøre danskerne opmærksomme på tennissporten og skaffe nye medlemmer til de danske tennisklubber. Konceptet

Læs mere

Cykler, karate og folkedans i naturen

Cykler, karate og folkedans i naturen Cykler, karate og folkedans i naturen 6 Aktivitets- og naturcenter Hindsgavl er blevet mere end et støttepunkt i naturen. Det er blevet et oplagt samlingssted for en række meget forskellige foreninger

Læs mere

Fortidens ansigter projiceret levende formidling

Fortidens ansigter projiceret levende formidling Rapport: Fortidens ansigter projiceret levende formidling Et samarbejdsprojekt mellem Ringkøbing-Skjern Museum og Museet for Varde By og Omegn. Kulturstyrelsens j.nr.: 2011-7.42-03-0025 Kontaktperson:

Læs mere

Ny Naturvejlederordning fra 2016

Ny Naturvejlederordning fra 2016 Ny Naturvejlederordning fra 2016 Samarbejdspartnere Center for Børn og Undervisning Center for Kultur, Frivillighed og Borgerservice Center for Teknik og Miljø Østsjællands Museum Stillingen er normeret

Læs mere

Skolelederen juni 2014... s. 2. Løsnings Skoles legepatrulje på kursus... s. 6. Hilsen fra Skolebestyrelsen juni 2014... s. 7

Skolelederen juni 2014... s. 2. Løsnings Skoles legepatrulje på kursus... s. 6. Hilsen fra Skolebestyrelsen juni 2014... s. 7 Indhold Skolelederen juni 2014... s. 2 Løsnings Skoles legepatrulje på kursus... s. 6 Hilsen fra Skolebestyrelsen juni 2014... s. 7 Legepatruljen på tur på Vejle Idrætshøjskole 15. maj 2014 Skolenyt jul

Læs mere

Friluftspolitik. Inspiration fra 3 kommuner. Herning kommune. Friluftsstrategi et friluftsliv, der byder op til dans.

Friluftspolitik. Inspiration fra 3 kommuner. Herning kommune. Friluftsstrategi et friluftsliv, der byder op til dans. Friluftspolitik Inspiration fra 3 kommuner Herning kommune Friluftsstrategi et friluftsliv, der byder op til dans. Den nationale friluftspolitik har sat fokus på at styrke vores sundhed og livskvalitet.

Læs mere

LEKTIE. Det store, store træ. Parat til at undervise. Guds kærlighed hjælper os med at komme til at ligne Jesus mere, når vi vokser i ham.

LEKTIE. Det store, store træ. Parat til at undervise. Guds kærlighed hjælper os med at komme til at ligne Jesus mere, når vi vokser i ham. LEKTIE År B 2. kvartal Lektie 9 Det store, store træ Ugens tekst og referencer: Matt 13,31-32. Christ s Object Lessons, side 76-79. Huskevers: Voks i Jesu nåde (2 Pet 3,18) Hovedformålet er, at børnene

Læs mere

SOMMER hold øje 2014 - uge 26

SOMMER hold øje 2014 - uge 26 SOMMER hold øje 2014 - uge 26 Kære alle. Så er det slut med skoleåret 2013-2014. Vi glæder os nok ALLE til ferien, men inden længe glæder vi os også til igen at se vore venner og de andre bøffer. Så er

Læs mere

Nyhedsbrev vinter 2016

Nyhedsbrev vinter 2016 Herning Aarhus København Nyhedsbrev vinter 2016 Vi håber, du har haft en dejlig jul og er kommet godt ind i det nye år. Vi ser tilbage på et 2015, der bød på mange gode oplevelser sammen med jer, herunder

Læs mere

27. - 29. MAJ 2016 HAVNEKULTURFESTIVAL.DK

27. - 29. MAJ 2016 HAVNEKULTURFESTIVAL.DK 27. - 29. MAJ 2016 HAVNEKULTURFESTIVAL.DK. PA ODENSE HAVN SEKRETARIAT FOR ODENSE HAVNEKULTURFESTIVAL Ungdomshuset Nørregade 60 5000 Odense C Tlf.: 63756820 Projektkoordinator Maria Friis telefon: 26127832

Læs mere