SYDALS. KIRKEBLAD Udgivet af menighedsrådene i Hørup, Tandslet, Lysabild og Kegnæs sogne

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "SYDALS. KIRKEBLAD Udgivet af menighedsrådene i Hørup, Tandslet, Lysabild og Kegnæs sogne"

Transkript

1 SYDALS KIRKEBLAD Udgivet af menighedsrådene i Hørup, Tandslet, Lysabild og Kegnæs sogne juni - juli - august 2015

2 Tomhed eller taknemmelighed. Prædiken til midfaste søndag 2015 Johs. 6,1-15. Der er et spørgsmål, som for øjeblikket nager politikere og samfundsforskere i Europa: I de senere år er et tiltagende antal af europæiske unge konverteret til islam og er rejst til Syrien for at tilslutte sig Islamisk Stat. Størstedelen af disse unge er anden eller tredje-generations muslimske indvandrere, og deres tilslutning til IS kan forklares ved, at de i Islamisk Stats internetpropaganda hører et bud fra det egentlige i deres religion. At dette skulle være tilfældet er ganske vist i modstrid med mange vestlige såkaldte islameksperter, som i årtier har hævdet, at det kun var misbrug af Islam, når terrorister og selvudnævnte hellige krigere opererede i dens navn. Men endnu mere må ISs tiltrækning på de unge volde de mange politikere og eksperter hovedbrud, som også i årtier har søgt at overbevise sig selv og andre om, at den høje vesteuropæiske levestandard, som kan opfylde ethvert behov for velfærd, uddannelse, karriere og frigjorthed med sikkerhed ville erobre sjælene fra selv den stærkeste religiøse påvirkning. Hvad der imidlertid er et endnu mere forvirrende forhold for alle, der har troet på den vestlige livsforms overbevisningskraft, det er, at også unge, som gennem generationer er vesteuropæere og født og opdraget i vestlige mere eller mindre verdsliggjorte, ja ateistiske familier, i disse år lader sig hverve til islamisk Stat. Således var en af de unge, man i vinters kunne læse om var blevet inspireret i Grimhøjmoskeen i Århus til at drage til Syrien, en ung dansk dreng. Forleden læste jeg om en purung fransk pige, opvokset i en verdslig akademikerfamilie, som via internettet var blevet omvendt, så hun var stukket af hjemmefra og havde sluttet sig til islamisk stat al- Sham. Hun havde tilsyneladende et godt forhold til sine forældre og havde efterladt sin mor et kærligt afskedsbrev: Min egen kæreste mor.. det er fordi jeg elsker dig, at jeg nu er taget af sted. Når du læser disse linier er jeg allerede langt væk. Jeg er i det forjættede land, al Sham, i trygge hænder. For det er der jeg skal dø for at komme i paradiset. Og jeg ved noget, som du ikke ved: Vi skal alle dø, straffes af Guds vrede,. Det er verdens ende, kære mor. Der er for megen elendighed, for stor uretfærdighed Og alle vil ende i helvede. Undtagen de, som har kæmpet med den sidste imam i al-sham. Undtagen os. Pigen Adele blev i Syrien gift med en af emiren udvalgt, og døde som offer for en vildfaren kugle. Hun døde ikke i kamp og blev således ikke martyr. Men eksempler som hendes stiller vesten over for det anfægtende spørgsmål hvad kan dog få en ung pige til at opgive de såkaldt vestlige værdier til fordel for et totalitært religiøst system, hvor hun bliver dækket af en burka og giftet bort til en mand, hun ikke selv har valgt og hvor det eneste lokkende fremtidsperspektiv er den frivillige martyrdød? Og det spørgsmål kan ikke undgå at melde sig: er det fordi de værdier, vi lovsynger i Vesteuropa, simpelthen mangler en eller anden form for bund, for tyngde, ja føles som tomhed. Når vi hører om de vesteuropæiske værdier, er det først og fremmest kvindernes frigørelse, religionsfriheden og individets grundlæggende ret til at udvikle sig, der peges på. Og vist er det et gode, at leve i en verden, hvor ingen stat og intet ypperstepræstevælde skal tvinge nogen til at underkaste sig ydre tvang. Men samtidig må vi erkende, at frihed i Vesteuropa efter ungdomsoprøret i 68, snarere er blevet en frigjorthed for alle bånd, som et menneskes sjæl kunne næres ved familiebånd, ægteskabsbånd, taknemmeligheds- og lydigheds bånd mod forældre, arvede bånd til folk og fædreland alle de bånd, som indebærer en gæld eller skyld mod andre, en skyld, som ikke bare er en abstrakt ide om, at jeg bør tænke på hele verdens fremtid, klodens beståen og dyrenes velfærd, men en skyld mod konkrete bestemte mennesker, med velkendte ansigter mod en virkelig næste og mod et virkeligt bestemt sted og hjem. Når unge i dag drages mod at underkaste sig stenguden Allah, kunne det være, fordi de har en sand fornemmelse for, at lovprisningen af frigørelsens værdier >>>Fortsættes side 5

3 Hørup sogn Juni: Gudstjeneste 07. kl s.e.trin. Hans Havelund 14. Kl s.e.trin. altergang 21. kl s.e.trin. 28. kl s.e.trin. altergang P.S. Krøyer: Sommerdag ved Skagen strand 1894 Juli: 05. kl s.e.trin. Leif Jordt 12. kl s.e.trin. Leif Jordt, altergang 19. kl s.e.trin. Leif Jordt 26. kl s.e.trin. August: 30. kl s.e.trin. altergang September: 06. kl s.e.trin. Siden sidst Døbte: Mads Lausen Knudsen, Mintebjergvej 12 Victor Christian Frerichs, Kløverlykke 72 Magnus Overby, Lambjergskov 35 Lucas Elneff Hell, Kløverlykke 61 Ludvig Lagergren Anderson, Trompeterager 30 Begravede og bisatte: Kjeld Jensen, Kløverlykke 44, Peder Kjeldsen, Hørup Bygade 44A, Heinrich Bøttger, Hørup Bygade 94 Peter Lauritzen, Hørup Bygade 44A, Bodil Marie Lyck, Kettingvej 24B Alis Overgaard Bornhøft, Kløverlykke 14 Elfi Byriel Schmidt, Tangsmose 9 Konfirmationsdatoer NB! Konfirmationerne i Hørup ligger fast de første 2 eller 3 søndage efter påske. Det betyder, at konfirmationerne i 2016 ligger de første tre søndage i april. Konfirmandquizz 2015 Quizzen mod konfirmanderne fra Augustenborg blev i år vundet af de dygtige konfirmander fra Hørup. 02. kl s.e.trin. 09. kl s.e.trin. altergang 16. kl s.e.trin. Leif Jordt 23. kl s.e.trin. Konfirmandindskr. altergang

4 Konfirmandindskrivning. Søndag den 23. august er der konfirmandindskrivning i forbindelse med gudstjenesten kl. 10. Efter gudstjenesten byder menighedsrådet på en sandwich i konfirmandstuen, hvor sognepræsten orienterer om den kommende konfirmandundervisning, og konfirmanderne indskrives. Undervisningen 2015/16 kommer til at ligge hhv. tirsdag morgen kl til 8.50 og tirsdag eftermiddag kl til Efter jul bytter holdene tidspunkt, så både de morgenduelige og de eftermiddagsvågne tilgodeses. Første gang tirsdag den 25.august Fyraftenssang: Vi synger fra højskolesangbogen fra kl til kl. 18. I konfirmandstuen på følgende torsdage: 4.juni og 3.september. Babysalmesang. Fritz Syberg: En mor fortæller for sine børn, 1898 Hørup sogn sognepræst. De endelige datoer kommer i septembernummeret af kirkebladet. Café - Koncert i Hørup Præstegårdslade onsdag d. 16. september kl. 19. Hørup kirkes aktivitetsudvalg har igen fornøjelsen af at indbyde til en café-koncert i Laden ved præstegården. Sidste år gæstede Lise Nees os, og alle jer, der var til stede den aften, vil sikkert give os ret i, at Lise leverede en forrygende sangaften. Det glæder os meget, at Lise har sagt ja tak til at komme til Hørup igen i år, og hun har sammensat et nyt program med populære sange fra operette, musicals og opera. Der vil også være lejlighed til selv at få rørt sangstemmen. Som i de tidligere år, er der i programmet indlagt en pause, hvor der er tid til at nyde kaffen og det i dagens anledning udvidede kagebord. Alle er velkomne til denne festlige aften, vi gør dog opmærksom på, at der er begrænsede pladser. Der er gratis entré, prisen for kaffe og kage er 25 kr. Kirkernes Landsstævne 2015 for børneungdomskor Hvis der er interesse for det, bliver der holdt 6 gange babysalmesang til efteråret.babysalmesangen bliver hver anden gang holdt i kirken, og hver anden gang i konfirmandstuen. Tilbuddet henvender sig til mødre med spædbørn og evt. større søskende, samt til børn i dagplejer og vuggestuer med voksenledsagelse. Det kommer til at ligge torsdag morgen/ formiddag og varer ca. en time. Vi synger en håndfuld af de vigtigste salmer fra salmebogen, samt når arrangementet foregår i konfirmandstuen et par sange fra Højskolesangbogen, og sangen suppleres med en kort fortælling henvendt til små børn. En fortælling, som mødre selv kan fortælle videre, når spædbørnene får øren at høre med. Evt. interesserede bedes henvende sig til Menighedsrådet har igen bevilget penge til koret, så vi har mulighed for at deltage i Folkekirkens Ungdomskors Landsstævne i Århus fra den 1-5 juli. Det er vi meget glade for. I alt forventes ca 600 sangere fra hele landet, her fra Hørup kirke er vi 3 piger og korlederen, der tager af sted. Der venter os en intensiv øve-periode i juni måned, så vi kan være godt forberedte til stævnet. Koret holder derfor sommerpause fra torsdag, den 28. maj. Efter sommerferien starter koret torsdag, den 20. august kl Vi øver i kirken. Nye sangere er velkomne. Du skal gå i 5. klasse eller derover eller have sunget i kor før. Ring til organisten på tel , hvis du er interesseret i at være med. Det næste korstævne, vi deltager i, er her i Sønderborg, den 14. november Hørup kirkes Ad-hoc Voksenkor: Voksenkoret deltager i høstgudstjenesten den 13. september. Kontakt gerne organisten ang. koret, hvis du er interesseret i at synge

5 med. Prøverne starter ca 4 uger før den gudstjeneste, hvor vi medvirker. Du kan ringe på tel eller maile hoerupkirke.dk. Du vil blive taget godt imod af en flok glade og entusiastiske sangere. Der skal her fra organisten lyde stor ros og tak til jer alle! Tomhed eller taknemmelighed. >>>Fortsat fra side 2 dybest set dækker over en stor tomhed. At værdierne i grunden bedst kan lovsynges med Pinochios sang i Disneys film: Der ingen bånd, der binder mig - og det er ubærligt for et menneskebarn at være uden bånd. Ja, det er i grunden slet ikke ægte frihed, for det eneste bånd, der så er tilbage er båndet til mig selv og hvad jeg nu har lyst til, og selv om mig selv kan være en fristende gud at dyrke, så er det med usvigelig sikkerhed et gudebillede, som ikke kan bestå, for det var ikke det, vi skabtes til at dyrke os selv. I den berømte indledning til hans bekendelser skrev kirkefaderen Augustin, at mennesket længes efter at lovprise Gud, for du har skabt os til dig, og vort hjerte er uroligt, til det finder hvile i dig. Derfor kan intet menneskebarn i længden udholde at være fuldstændigt frigjort for al arv og gæld, al skyldighed; ikke at skylde andre end sig selv noget. Det liv, som vi kun skylder os selv, - hvorfor vi, som det jo også er ved at blive almindeligt accepteret også burde have ret til at afslutte det, når det bliver for lidelsesfuldt det får en fad smag i vores mund. Dets eneste formål bliver jo mit eget spejlbillede med den dertil hørende ængstelse for, om det nu kan leve op til de andres standard; om jeg kan gøre så meget indtryk, at jeg faktisk er værd at være min egen gud. Det er som med de ting, vi omgiver os med. En tings værdi for os afhænger ikke blot af dens værdi i kroner og øre. Men en genstand kan have langt større værdi for os, fordi vi har fået den som gave, end en anden, som ellers er dyrere, men som vi selv har købt. Således kan vores hele tilværelse blive os en ørken, hvis ikke vi skylder nogen tak for den. Som børn vores far og mor og som voksne den sande Gud, vores skaber. Fordi vi er skabte til ham, og vort hjerte er uroligt indtil det finder hvile i ham. Og i et moderne Europa, hvor Gud for længst er blevet udleet som en forældet overtro; hvor det fjerde bud: Du skal ære din far og mor, kalder på børns fnisen, fordi far og mor har lært, at de ikke må være autoriteter der kan en ung sjæl nok fristes til at bøje knæ for en Hørup sogn afgud, der kræver fuldstændig underkastelse, ja, dødens underkastelse. Den sande Gud derimod, han, som hjertet alene kan finde hvile i, han skabte os ikke til underkastelse. Men han skabte Adam og Eva til i frihed at lyde ham eller fristes af slangen. For han ville, at vi skulle elske og ære ham af et glad hjerte taknemmelige over det liv, han har givet os at leve. Derfor er det tegn, vi i dag hører, at hans søn gjorde, da han bespiste de 5000 med fem brød og to fisk, et livets tegn. Det var det daglige brød, han gav de femtusinde det brød, som vi har nødigt for ikke at dø. Det var den skabermagt og myndighed, som Guds søn har fra sin far, han viste, da han mættede de mange med så lidt. Et tegn på, at alle gode gaver er fra Gud; at vi om vi vil det eller ej skylder Gud vort liv og det daglige brød, som opholder os. Men samtidig var det et tegn på, at han selv er livets brød at han er den, som kom til jorden for igen at føre os syndere tilbage til det barneforhold til Gud Fader, hvor vi af hjertet kan takke ham for livet og brødet, for hus og hjem, far og mor.. For vel har vi det daglige brød nødigt, men dets værdi kender vi først i takken til Gud, som giver os det. Derfor takkede Jesus, før han delte brødene ud, skønt han selv havde sin fars magt til at skabe mæthed af de få brød. Og derfor trak Jesus sig bort fra mængden, da de kom og ville gøre ham til brødkonge. Da de ville beholde ham blot for at blive mætte. For det er vort urolige hjerte, vores sjæl, han kom til jorden for at mætte. Mætte ved med Guds tilgivelse at vende den bort fra dyrkelsen af os selv, bort fra de tomme afguder, vort urolige hjerte dyrker som erstatning for Gud skaberen og tilbage til Gud fader, som gav os livet. Ja, Guds søn kom selv til os og gav sit liv for os, for at vi skal hænge ved ham og hans tilgivelses ord uden hvilket vi er overladte til os selv og vores eget spejlbilledes tomhed. I ham er Gud kommet til os, så vi ikke skal søge og længes bort fra det sted, vi er, men kan og skal leve det liv, vi nu engang har fået i glæde over, at det har betydning, fordi det er Gud faders gave til os. Det har mening at leve det, fordi vi skylder Gud det. Vi skal ikke stræbe efter døden, for at give vores liv mening, men dette bestemte liv, med de bestemte mennesker, som er os nær det skal vi leve, og det er godt, fordi vi skylder Gud det. Amen

6 Kegnæs sogn Juni: Gudstjeneste Døbte: Siden sidst 07. kl s.e.trin. 14. Kl s.e.trin. Leif Jordt 21. kl s.e.trin. 400 årsjubilæum i Sankt Johannes Kirke 28. kl. ingen 4. s.e.trin. Juli: 05. kl s.e.trin. 12. kl s.e.trin. 19. kl s.e.trin. Leif Jordt 26. kl. ingen 8. s.e.trin. Marie Aukschun Nørsøller, Sønderbygade 4, Kegnæs Sebastian Holm Kostelac, Banegade 5, Skovby Jakob Hans Peter Axel Obushak-Nielsen, Piledøbbel, Kegnæs Viede og kirkeligt velsignede Christina Holm Kostelac og Tommy Holm Kostelac, Banegade 5, Skovby Menighedsrådsmøder på Kegnæs Der afholdes offentligt menighedsrådsmøde i Forpagterboligen ved Kegnæs Præstegård kl Torsdag 18. juni Torsdag 27. august Torsdag 29. september Torsdag 29. oktober Torsdag 26. november August: 02. kl s.e.trin. 09. kl s.e.trin. 16. kl s.e.trin. 23. kl s.e.trin. 30. kl s.e.trin. September: 06. kl s.e.trin. 13. kl s.e.trin. Høstgudstjeneste Udskiftning af præstegårdens tag Dersom man har kørt forbi Kegnæs Præstegård i de sidste par måneder, vil man nok have bemærket, at der er håndværkere i gang. Taget er ved at blive skiftet. Det gamle tegltag var ikke tæt det regnede ind og der var begyndende råddannelse i træværket. Det er nu blevet delvist fornyet og heldigvis nåede håndværkerne at få sat undertaget op inden regnen satte ind i begyndelsen af maj. Nu er de nye tagpander ved at blive lagt op og arbejdet forventes afsluttet til 1. juni.

7 Lysabild sogn Juni: Gudstjeneste 07. kl s.e.trin. 14. Kl s.e.trin. 21. kl. ingen 3. s.e.trin. 28. kl s.e.trin. Anders Raahauge Juli: 05. kl s.e.trin. 12. kl s.e.trin. 19. kl. ingen 7. s.e.trin. 26. kl s.e.trin. August: 02. kl. ingen 9. s.e.trin. 09. kl s.e.trin. Indsættelse af Anders Raahauge 16. kl s.e.trin. 23. kl s.e.trin. 26. kl Konfirmandindskr. Musikgudstjeneste 30. kl s.e.trin. September: 06. kl s.e.trin. 13. kl s.e.trin. Høstgudstjeneste Konfirmandindskrivning / musikandagt i Lysabild Der bliver afholdt fælles konfirmandindskrivning for både Kegnæs og Lysabild sogne i forbindelse med en aftenandagt i Lysabild Kirke onsdag den 26. august kl Ved aftenandagten medvirker saxofonisten Hans Mydtskov og kontrabassisten Torben Bjørnskov. Siden sidst Døbte Andreas Ellegaard Iwersen, Kegnæsvej 29, Skovby Malthe Dehnfeld Jacobsen, Kegnæsvej 25, Skovby Viede og kirkeligt velsignede. Marlene Callesen Schön Elneff og Michael Callesen Schön Elneff, Kegnæsvej 2 Døde og begravede. Nis Peter Rossen, Pommersgaard 3, Vibøge Jørgen Iversen, Lillehave 25, Lysabild Menighedsrådsmøder i Lysabild Der afholdes offentligt menighedsrådsmøde i Lysabild Præstegård kl Onsdag 03. juni Onsdag 05. august Onsdag 02. september Onsdag 07. oktober Onsdag 04. november Onsdag 02. december Sommerkoncerter i Lysabild Også i år bliver der sommerkoncerter i Lysabild kirke i juli og august. Vi begynder onsdag den 1. juli kl Programmet er endnu ikke helt på plads. Det vil blive offentliggjort på plakater og på kirkens hjemmeside. Sognepræstens studieorlov Jeg har fået tildelt tre måneders studieorlov, som skal afvikles i august, september og oktober Mit projekt bliver at studere ny islandsk salmedigtning fra det 20. og 21. århundrede og kirke- og kormusik fra samme periode. Imens varetages embedet af pastor Anders Raahauge, Hørup, der indsættes i pastoratets kirker søndag den 9. august. Han skal passe embedet til og med Alle helgens dag den 1. november. Hans Mydtskov Torben Bjørnskov

8 Lysabild Kegnæs Pastorat Afskedshilsen til Vibe Vores graver på Kegnæs Kirkegård gennem de sidste 12 år, Vibe Plessner Ihle, har pr. 1. april fået ny ansættelse som gartner på Sankt Marie Kirkes kirkegård. Tak for dit venlige og imødekommende væsen både i kirken og på kirkegården. Vi vil savne din smukke sangstemme ved gudstjenester og kirkelige handlinger. Og kirkegården bærer præg af din sans for beskæring af træer, som har været med til at gøre kirkegården på Kegnæs til et sted, hvor man går på opdagelse. Fremover bliver det Sankt Marie kirkegård, der skal nyde godt af dine talenter. Med venlig hilsen Sognepræst Hans Havelund og menigheden på Kegnæs. Portræt af Anders Raahauge Under Hans Havelunds studieorlov augustoktober passes Lysabild og Kegnæs sogne af Anders Raahauge, der kommer lige fra en tilsvarende orlovstjans i Sct. Marie kirke i Sønderborg. Han er 58 år og oprindelig litteraturhistoriker, men har i moden alder taget en såkaldt 2 uddannelse, der kvalificerer cand. mag.er til at virke som præster. Afskedshilsen til Inga Inga Jørgensen, som i snart 15 år har været gravermedhjælper på Lysabild kirkegård, har valgt at lade sig pensionere fra 1. maj. Tak for et godt samarbejde gennem årene. De mange gæster, der kom til din afskedsreception i Lysabild Præstegård den 30. april, vidner om den betydning, du har haft både i kirken og på kirkegården. Og især tak for dine blomster og pyntninger af kirken ved høstgudstjenester, konfirmationer og andre festgudstjenster. Med venlig hilsen Sognepræst Hans Havelund og menigheden i Lysabild. Hilsen fra Inga, Hermed vil jeg gerne sige tak for mange gode år på Lysabild Kirkegård og samarbejde med mange forskellige. Tak til menighedsrådet for afskedsreceptionen som blev holdt for mig - det var en dejlig dag. Tak til alle dem jeg har haft kontakt med på kirkegården. Jeg ønsker god vind for Kasper og Lars. Venlig hilsen Inga Han er gift med i Hørup, som I kender som Hans ferieafløser. Anders Raahauge voksede op i Sønderjylland med en barndom og ungdom i Sønderborg, Rødding og Tønder. Han har arbejdet 25 år i dagspressen, først på Kristeligt Dagblad, siden på Jyllands-Posten og nu atter - til og fra - på Kristeligt Dagblad - når han ikke står på prædikestolen. Hvor de mange år på aviserne sikkert kommer formidlingen til gode. Han glæder sig til at møde jer og være jeres præst i tre måneder. T

9 Lysabild Kegnæs Pastorat Sankt Johannes Kirke, Kegnæs 400 år Grundstenen til kirken på Kegnæs blev lagt Sankt Hans dag 1615 og efter blot et års byggeri kunne kirken indvies Sankt Hans dag Men vi regner kirkens alder fra grundstensnedlæggelsen, så det er i år at vi fejrer kirkens 400-års dag. Det bliver med en festgudstjeneste søndag den 21. juni kl Vores biskop Marianne Christiansen er prædikant og Sydalskoret medvirker sammen med et instrumentalensemble i en festkantate. Hertug Hans d. Yngre lod Kegnæs bebygge i 1610, da han tvangsflyttede 60 bondefamilier fra Als og Sundeved til tre nyanlagte landsbyer på Kegnæs sydlige del: Vesterby, Sønderby og Østerby. Indtil da havde Kegnæs ligget hen i skov med oldensvin fra Kegnæsgård og jagthuset Hartsholm. Hertug Hans d. Yngre var en foretagsom mand. Han havde måttet lide den tort kun at arve en tredjedel af faderen Chr. III s del af hertugdømmet. Storebroderen Frederik II. beholdt de to trediedele, idet han købte Magnus, den mellemste bror, ud og fik ham placeret som fyrstbiskop på Øsel ved Estland. Hertug Hans den Yngre arvede Sønderborg og Nordborg amter, Plön og Ahrensbök kloster i Holsten, mens kongen arvede Flensborg amt og de fleste af faderens holstenske områder. Hertug Hans den Yngre blev afdelt hertug, hvilket betød at han ikke fik politisk indflydelse på forholdene i Slesvig og Holsten. Derimod blev han en energisk storlandmand og godssamler. I sine to ægteskaber fik han 23 børn som jo skulle forsørges og derfor gjaldt det om økonomisk at få så meget ud af hans arvelod som muligt. Jagthuset Hartsholm blev ombygget til hovedgården Hjortholm, hvor de tvangsflyttede bønder fik hoveripligt og siden, da mere skov var blevet ryddet, blev hovedgården Nygård anlagt. Men som imperiebygger lå det også hertug Hans den Yngre på sinde at Kegnæs skulle være en selvstændig enhed med egen kirke, præst, skole og skoleholder. Allerede i 1588 havde han ladet Munkbrarup kirke på Angel ombygge og siden lod han en Sankt Nikolaj og en Sankt Jørgens Kirke i Sønderborg nedrive og erstatte af en større nyopført Sankt Marie Kirke. I 1615 kom turen til Kegnæs, der formelt blev udskilt af Lysabild Sogn. Kirken blev bygget efter samme grundform som middelalderkirkerne, men er noget bredere. Fra kirkens opførelse var der indgang fra vest gennem tårnet. Det var først knap 100 år senere, at der blev tilføjet et våbenhus på kirkens sydside. Det tjener i dag som redskabsrum. Over kirkens indgangsdør er der et åbent felt, som sandsynligvis har rummet en sandstenstavle, hvor hertugen havde indsat sit våbenskjold og ikke ladet nogen i tvivl om, hvem bygherren var. Sikkert har det lignet det våbenskjold, der er støbt i kirkens ældste klokke fra da kirken blev opført og som bærer teksten: VON: GOTTES : GENADEN : IOHANNES : ERBE : ZV NORWEGEN : HERTZOG : SCHLESSWIEG : HOLSTEIN : STORMARN : VND : DER : DITMARSCHEN : GRAFF : ZV : OLDENBURCK : VND : DELMENHORST. Hertug Hans den Yngre undlod at fortælle at han ikke ligefrem stod i første geled til at arve Norge, Slesvig og Holsten. I 1622 genanvendte hertugen plantegningerne fra kirken på Kegnæs til opførelsen af kirken i Neukirche på Angel det er altså vores syv år yngre søsterkirke. Hertug Hans havde planer om at anlægge en landsby og en havn, der kunne konkurrere med Flensborg og således give ham nogle af de indtægter, som han mente at være blevet snydt for ved arven efter Christian III. Men hertug Hans døde samme år og ingen af de seks efterlevende sønner troede på projektet, så havnen blev aldrig anlagt.

10 Tandslet sogn Maj: Gudstjeneste 31. kl Trinitatis søndag Familiegudstjeneste dåbsjubilæum Juni: 07. kl s.e.trin. Sogneudflugt & gudstjeneste i Christiansfeld 14. Kl s.e.trin.* 21. kl s.e.trin. 28. kl s.e.trin. Kirke på hjul Juli: 05. kl s.e.trin.* 12. kl s.e.trin. 19. kl s.e.trin.* 26. kl s.e.trin. August: 02. kl s.e.trin.* 09. kl s.e.trin. Kirke på hjul 16. kl s.e.trin.* 23. kl s.e.trin. Konfirmationsindskr. 30. kl s.e.trin.* Døbte Jacob Frederik Dall-Eriksen, Tandsbusk 50 Døde & begravede Rikke Brockstedt Hjortaa, c/o Tandsbusk 44, Tandslet, 6470 Sydals Kathrine Kirstine Hansen, Gammel Aabenraavej 24B, st. 8, 6400 Sønderborg Sylvia Lang, Kløverlykke 54, 6470 Sydals Marie Christine Hansen, Østergade 12, 6440 Augustenborg Siden sidst SOGNEUDFLUGT TIL CHRISTIANSFELD SØNDAG DEN 7. JUNI KL Afgang fra parkeringspladesen ved Genforeningsstenen/Tandslet Kirke kl. 9.00, hvor vi kører med bus til Brødremenighedskirken i Christiansfeld hvor vi deltager i gudstjenesten kl Efter gudstjenesten er der frokost med medbragte frikadeller og kartoffelsalat i Duetten. Når vi er færdige med frokosten vil Lorens Asmussen fortælle om Christiansfeld og det helt særlige præg, som Brødremenigheden har sat på den. I den forbindelse skal vi bl.a. se Gudsageren, som er den meget anderledes kirkegård, der er knyttet til Brødremenighedskirken.Inden vi igen vender næsen hjemad er der eftermiddagskaffe med kage til på Skamlingsbanken Pris for sogneudflugten vil være 150,-kr. Til melding skal ske til graverkontoret enten på tlf eller på senest den 5. juni. September: 06. kl s.e.trin. 13. kl s.e.trin.* * altergang

11 BABYSALMESANG Menighedsrådene i Tandslet, Lysabild og Kegnæs tilbyder babysalmesang. Babysalmesang er uforpligtende tilbud med salmer, sang og rytmik for de mindste. Se nærmere om opstart m.m. på BYESTEN den 8. & 9. august Menighedsrådet og kirken er igen på banen med tyren, Quiz m.m. på deres stand kom og vær med! Tandslet sogn KONFIRMANDINDSKRIVNING SØNDAG DEN 23. AUGUST KL I forbindelse med gudstjenesten denne dag, er der konfirmandindskrivning for de konfirmander, der skal konfirmeres St. Bededag 22. april 2016 i Tandslet kirke. Selve konfirmandindskrivningen vil ske ovre i præstegården efter gudstjenesten, hvor menighedsrådet vil være vært ved en frokost. Gud gør til vidner sine små, som knap kan sanse og forstå, at de hos Gud har hjemme. Men lukke ind, det kan kun Gud, så ingen magt kan lukke ud, for Gud kan ingen glemme. Johannes Johansen 1996 Gudstjenester på Hørup Plejecenter Torsdag den 4. juni Leif Jordt Torsdag den 18. juni Torsdag den 2. juli Hans Havelund Torsdag den 16. juli Leif Jordt Torsdag den 30. juli Torsdag den 13. august Anders Raahauge Torsdag den 27. august Leif Jordt - normalt kl ! Der er altergang ved den første gudstjeneste i hver måned.

12 Hørup Sogn Hjemmeside: Menighedsrådsformand: Niels Erik Thorgaard, Vesterbakken 5, telefon , Kirkeværge: Ove Aagaard, telefon Kasserer: Helge Nielsen, telefon Organist: Hannelore Nissen-Berdiin, telefon Kirketjener og graver: Kurt Nielsen, telefon Kirkegårdstelefon: Telefon Sognepræst:, Hørup Bygade 12, telefon , Træffes bedst tirsdag til fredag kl Kirkebilen kan benyttes til alle gudstjenester i Hørup Kirke samt til menighedsrådets arrangementer i Hørup Sogn. Ring senest dagen før på tlf. nr Henvendelse omkring dåb, vielse, begravelse, finder sted til sognepræsten. Tandslet Sogn Hjemmeside: Menighedsrådsformand: Kirsten Jørgensen, Neder Jestrup 12, telefon Kirkeværge: Tove Wehl, telefon Kasserer: Jens Jørn Bonde, telefon Regnskabsfører: Helge Nielsen, telefon Organister: Arnout Boersma, telefon Lars Bruun Nielsen, telefon Kirkesanger: Lis Andersen, telefon Kirketjener og graver: Christen Henriksen. Træffes på kirkegården, telefon , eller privat , Sognepræst: Leif Jordt, Mommarkvej 254, telefon Ugentlig fridag er mandag. Kirkebilen kan benyttes til alle gudstjenester i Tandslet Kirke. Når der ikke er gudstjeneste i Tandslet Kirke, kan bilen benyttes til gudstjenester på Sydals. Kirkebilen kan også benyttes til menighedsrådets arrangementer i Tandslet Sogn. Ring senest dagen før på tlf. nr Henvendelse omkring dåb, vielse, begravelse, finder sted til sognepræsten. Redaktør: Preben Bonde, tlf , Tryk: Grafisk Arbejde A/S i Guderup Lysabild Sogn Hjemmeside: Menighedsrådsformand: Henry Pharao, Lillehave 20, telefon Kirkeværge: Anne Mette Lyck, telefon , Kasserer: Jens Jacobsen, telefon Regnskabsfører: Helge Nielsen, telefon Organist: Hanne Linderoth, telefon Kirkesanger: Anne Lund, telefon Kirketjener og graver: Kasper Kellgren, telefon , Sognepræst: Hans Havelund, kontor: Kegnæsvej 5, Lysabild, telefon , Ugentlig fridag er mandag. Kirkebilen kan benyttes til alle gudstjenester i Lysabild Kirke. Når der ikke er gudstjeneste i Lysabild Kirke, kan bilen benyttes til gudstjenester i Kegnæs Kirke. Kirkebilen kan også benyttes til menighedsrådenes arrangementer i Lysabild og Kegnæs Sogne. Ring senest dagen før på tlf. nr Henvendelse omkring dåb, vielse, begravelse, finder sted til sognepræsten. Kegnæs Sogn Hjemmeside: Menighedsrådsformand: Anna Margrethe Petersen, Bredsten 19, telefon , Kirkeværge: Mathias Petersen, telefon Kasserer: Hans Jørgen Kobbelgård Hansen, telefon Regnskabsfører: Carl Nygaard, telefon Organist: Hanne Linderoth, telefon Kirketjener og graver: Robert Johann Schumacher, telefon , Sognepræst: Hans Havelund, Præstegårdsvej 7, Kegnæs, telefon , Ugentlig fridag er mandag. Kirkebilen kan benyttes til alle gudstjenester i Kegnæs Kirke. Når der ikke er gudstjeneste i Kegnæs Kirke, kan bilen benyttes til gudstjenester på Sydals. Kirkebilen kan også benyttes til menighedsrådenes arrangementer i Lysabild og Kegnæs Sogne. Ring senest dagen før på tlf. nr Henvendelse omkring dåb, vielse, begravelse, finder sted til sognepræsten.

Vojens Jegerup Maugstrup 29. årgang nr. 3. AUGust september oktober november 2010

Vojens Jegerup Maugstrup 29. årgang nr. 3. AUGust september oktober november 2010 Vojens Jegerup Maugstrup 29. årgang nr. 3. AUGust september oktober november 2010 Indhold Klummen af Merete Ørskov Side 2 Møder m.v. Side 3 Gudstjenesteliste Side 4 og 5 Folkekoret Side 7 Konfirmandbilleder

Læs mere

Kirkebladet. Juli - august - september - oktober 2013

Kirkebladet. Juli - august - september - oktober 2013 Overlade, Ranum, Malle, Vilsted, Vindblæs, Næsborg, Salling, Oudrup, Løgstør, Aggersborg, Kornum og Løgsted sogne Kirkebladet Juli - august - september - oktober 2013 Om hvad der kan ske, når man vover

Læs mere

Ulstrupbro V. Velling Sdr. Vinge

Ulstrupbro V. Velling Sdr. Vinge Kirkevandring Ulstrupbro V. Velling Sdr. Vinge Kirkeblad Læs i dette nummer Nyt fra pastoratsrådet........ 2 Tyveri/hærværk............ 3 Konfirmationsprædiken v/jørgen Lorenzen 4 Konfirmationsprædiken

Læs mere

49. årgang Juni - Juli - August Nr. 3

49. årgang Juni - Juli - August Nr. 3 49. årgang Juni - Juli - August Nr. 3 Konfirmandtale 2014 Forår, varme, spændte unge mennesker og stolte familier og venner. Kære forældre, bedsteforældre og anden familie til disse smukke unge mennesker.

Læs mere

KIRKEBLAD. 2012 nr. 4 September - November FOR SOGNENE I KJELLERUP OG LEVRING. Bemærk nye telefonnumre på bagsiden

KIRKEBLAD. 2012 nr. 4 September - November FOR SOGNENE I KJELLERUP OG LEVRING. Bemærk nye telefonnumre på bagsiden KIRKEBLAD FOR SOGNENE I KJELLERUP OG LEVRING Bemærk nye telefonnumre på bagsiden 2012 nr. 4 September - November Fem ønskesten En dreng kom sjoskende slukøret hjem fra skole. Det var så hårdt med lektier,

Læs mere

Vidste du at... Sognebladet. Skovby- Ore- og Guldbjerg sogne. Maj Juni Juli August

Vidste du at... Sognebladet. Skovby- Ore- og Guldbjerg sogne. Maj Juni Juli August Nr. 2 2014 Vidste du at... Maj Juni Juli August Sognebladet Skovby- Ore- og Guldbjerg sogne Indholdsfortegnelse: Dragen 4 Skovby Forsamlingshus 5 Bogense Skole, afd. Kongslund 5 Spirevippen 7 Stolegymnastik

Læs mere

Kirkebladet for Langeland og Strynø

Kirkebladet for Langeland og Strynø Kirkebladet for Langeland og Strynø Bøstrup Tranekær Tullebølle Simmerbølle Rudkøbing Strynø Skrøbelev Longelse Fuglsbølle Lindelse Fodslette Tryggelev Kædeby Humble Ristinge September Oktober November

Læs mere

Hvad ringer klokkerne for?

Hvad ringer klokkerne for? Til samtlige husstande Nr. 3 Juni - August 2013 76. årg. Hvad ringer klokkerne for? Udgivet af Hvejsel - Ildved menighedsråd ved sognepræsten Vi har fået en ny kirkeklokke i Hvejsel, den er smuk, og den

Læs mere

Det sker i KIRKEN. September Oktober November 2015. Kirkeblad for KRAGELUND OG FUNDER SOGNE

Det sker i KIRKEN. September Oktober November 2015. Kirkeblad for KRAGELUND OG FUNDER SOGNE Det sker i KIRKEN September Oktober November 2015 Kirkeblad for KRAGELUND OG FUNDER SOGNE Præstens sider Forsiden: Børn laver kunst i Funder Kirke 5. klasse Funder: Eva skabes af Adams ribben 5. klasse

Læs mere

bladet Ærø 2 Juni /Juli August 2011

bladet Ærø 2 Juni /Juli August 2011 Kirke bladet Ærø 2 Juni /Juli August 2011 Om lidt bli r her stille Sommeren er livets og lysets tid. Det er nu, vi allermest mærker, at vi lever. Det er nærmest som om, vi om sommeren lever i et lidt højere

Læs mere

KIRKEBLADET NR. 17 OKTOBER NOVEMBER 2009

KIRKEBLADET NR. 17 OKTOBER NOVEMBER 2009 KIRKEBLADET NR. 17 OKTOBER NOVEMBER 2009 TEMA: BEGRAVELSE LÆS OGSÅ OM: Alle Helgens Aften Spil Dansk Dagen Gud og Spaghetti Tirsdags Café - og meget mere TERSLØSE SKELLEBJERG NILØSE RUDS VEDBY FILADELFIA

Læs mere

LOKALT NYT MELLEM ARRESØ OG HILLERØD. Marts 2014 NR. 2

LOKALT NYT MELLEM ARRESØ OG HILLERØD. Marts 2014 NR. 2 LOKALT NYT MELLEM ARRESØ OG HILLERØD Marts 2014 NR. 2 2 ANNONCER Her kunne din annonce have stået Efter devisen først til mølle princippet tilbydes en kvart side til en årlig pris på kr. 4.000 excl. moms.

Læs mere

Lumby Sogns Nr. 3 38. årgang September - November 2007

Lumby Sogns Nr. 3 38. årgang September - November 2007 Lumby Sogns Kirkeblad Nr. 3 38. årgang September - November 2007 Til samtlige husstande Hvor henvender man sig? Ved dåb, vielse og begravelse/ bisættelse, sjælesorg m.m. henvender man sig til èn af sognets

Læs mere

LÆSØ KIRKENYT. Kirkeblad for Byrum, Vesterø og Østerby Sogne. I dette nummer:

LÆSØ KIRKENYT. Kirkeblad for Byrum, Vesterø og Østerby Sogne. I dette nummer: LÆSØ KIRKENYT Kirkeblad for Byrum, Vesterø og Østerby Sogne 20. årgang, nr. 3 I dette nummer: Tak Ny sognepræst Afsked Siden sidst Det sker for børn og voksne Opsang fra kirkekoret Præsteindsættelse Alternative

Læs mere

Er jeg faldet til? Ja, så godt som!

Er jeg faldet til? Ja, så godt som! Kalundborg Havnemark Lyngparken Lerchenborg Østrup Melby Engvejskvarteret Bastrup Nr. 2 September 2010 Årgang 17 Er jeg faldet til? Ja, så godt som Side 1 En sørgelig historie Side 3 En jernalderbosættelse

Læs mere

HØJE TIDER. Folkekirken på Fyn 2011 FYENS STIFTSBOG 2011. HØJE TIDER Folkekirken på Fyn 2011 1

HØJE TIDER. Folkekirken på Fyn 2011 FYENS STIFTSBOG 2011. HØJE TIDER Folkekirken på Fyn 2011 1 FYENS STIFTSBOG 2011 HØJE TIDER Folkekirken på Fyn 2011 HØJE TIDER Folkekirken på Fyn 2011 1 2 At længes Kirsten Jørgensen 6 Far, hvorfor skal du ikke have cykelhjelm på? Lars Toft Rasmussen 10 Hvordan

Læs mere

43. årgang nr. 2 Påske/Sommer 2013

43. årgang nr. 2 Påske/Sommer 2013 43. årgang nr. 2 Påske/Sommer 2013 Sven Havsteen-Mikkelsen, Golgata, Olie på lærred 65x81, Plejehjemmet Himmelev Gammel Præstegård Kære læser! Ikke siden Taarbæk-præsten Thorkild Grosbøll i 2003 proklamerede,

Læs mere

O rm Hils! v Ko lt sogne 11. årg ang nr. 4 s eptemb er okto ber nov ember 2014

O rm Hils! v Ko lt sogne 11. årg ang nr. 4 s eptemb er okto ber nov ember 2014 Hils! Ormslev Kolt sogne 11. årgang nr. 4 september oktober november 2014 Kirkebladet REDAKTIONEL INDLEDNING Hils! Både Bibelen og vore almindelige omgangsformer er fyldte med hilsener. Vi hilser på hinanden

Læs mere

Tirsdag den 17. august begyndte et nyt hold konfirmander forberedelsen til konfirmation. Her ses de i konfirmandstuen efter den første time.

Tirsdag den 17. august begyndte et nyt hold konfirmander forberedelsen til konfirmation. Her ses de i konfirmandstuen efter den første time. Egeskov Kirke SEP. - OKT. - NOV. 2010 35. ÅRGANG Tirsdag den 17. august begyndte et nyt hold konfirmander forberedelsen til konfirmation. Her ses de i konfirmandstuen efter den første time. Foto: Helle

Læs mere

HVIDEBÆK PASTORAT JORLØSE, LL. FUGLEDE, RØRBY, ST. FUGLEDE, UBBY & VÆRSLEV SOGNE KIRKEBLAD JULI AUGUST SEPTEMBER OKTOBER 2014

HVIDEBÆK PASTORAT JORLØSE, LL. FUGLEDE, RØRBY, ST. FUGLEDE, UBBY & VÆRSLEV SOGNE KIRKEBLAD JULI AUGUST SEPTEMBER OKTOBER 2014 HVIDEBÆK PASTORAT JORLØSE, LL. FUGLEDE, RØRBY, ST. FUGLEDE, UBBY & VÆRSLEV SOGNE 2 SIDE PORTRÆT AF GRAVER, KLOK- KER, GARTNER, KIRKETJENER, RENGØRINGSASSISTENT OG AD- MINISTRATIV BOGHOLDER KIRKEBLAD JULI

Læs mere

Kirkebladet for Langeland og Strynø

Kirkebladet for Langeland og Strynø Kirkebladet for Langeland og Strynø Bøstrup Tranekær Tullebølle Simmerbølle Rudkøbing Strynø Skrøbelev Longelse Fuglsbølle Lindelse Fodslette Tryggelev Kædeby Humble Ristinge September Oktober November

Læs mere

AASTRUP & VONSBÆK SOGNEBLAD. 21. årgang nummer 3 2015 juni juli- august

AASTRUP & VONSBÆK SOGNEBLAD. 21. årgang nummer 3 2015 juni juli- august AASTRUP & VONSBÆK SOGNEBLAD 21. årgang nummer 3 2015 juni juli- august www.aastrupsogn.dk www.vonsbaeksogn.dk Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Lige værdighed... 2 Sognenyt... 2 Kor og Koncerter...

Læs mere

KirkeBladet. - for Bjerringbro, Bjerring, Mammen, Hjermind, Lee, Hjorthede og Skjern. Bjarne Markussen siger farvel. Læs side 10

KirkeBladet. - for Bjerringbro, Bjerring, Mammen, Hjermind, Lee, Hjorthede og Skjern. Bjarne Markussen siger farvel. Læs side 10 Bladet - for Bjerringbro, Bjerring, Mammen, Hjermind, Lee, Hjorthede og Skjern Nr. 4 Efterår 2013 9. årgang Bjarne Markussen siger farvel. Læs side 10 Siden sidst har flere sogne været på udflugt. Her

Læs mere

Egeskov Kirke VEJLBY SOGNS KIRKEBLAD DECEMBER 2012 - JANUAR - FEBRUAR - MARTS 2013. De kommende konfirmander

Egeskov Kirke VEJLBY SOGNS KIRKEBLAD DECEMBER 2012 - JANUAR - FEBRUAR - MARTS 2013. De kommende konfirmander Egeskov Kirke DECEMBER 2012 - JANUAR - FEBRUAR - MARTS 2013 38. ÅRGANG De kommende konfirmander VEJLBY SOGNS KIRKEBLAD 2 Egeskov Kirke KIRKELIG VEJVISER Sognepræst - Lise Rind Egeskov Bygade 15 7000 Fredericia

Læs mere

Gislev & Ellested Sogne

Gislev & Ellested Sogne September - Oktober - November Gislev & Ellested Sogne Årgang 64 Nr. 4-2014 2 Barnetro En lille pige skrev engang på et stykke papir: Gud hvis du findes, så tag dette papir. Papiret lod hun så ligge på

Læs mere

HAVERSLEV SKRÆM BEJSTRUP SEPTEMBER - DECEMBER 2013 14. ÅRGANG NR. 3. SogneNYT

HAVERSLEV SKRÆM BEJSTRUP SEPTEMBER - DECEMBER 2013 14. ÅRGANG NR. 3. SogneNYT HAVERSLEV SKRÆM BEJSTRUP SEPTEMBER - DECEMBER 2013 14. ÅRGANG NR. 3 SogneNYT 1 Samtalegruppe Samtalegruppe - et tilbud til dig, som har mistet. Kirkerne i Fjerritslevområdet (gl. Fjerritslev kommune) har

Læs mere

De ni sogne. Vinter 2014-15 December, januar og februar. Holmstrup Jyderup Kundby Skamstrup-Frydendal Stigs Bjergby Mørkøv Hjembæk-Svinninge

De ni sogne. Vinter 2014-15 December, januar og februar. Holmstrup Jyderup Kundby Skamstrup-Frydendal Stigs Bjergby Mørkøv Hjembæk-Svinninge De ni sogne Vinter 2014-15 December, januar og februar Holmstrup Jyderup Kundby Skamstrup-Frydendal Stigs Bjergby Mørkøv Hjembæk-Svinninge 2 De ni sogne Kvindesag igen Tekst: Lene Wadskær Lige om lidt

Læs mere

KIRKEBLADET I DETTE NUMMER

KIRKEBLADET I DETTE NUMMER KIRKEBLADET for Faaborg, Diernæs, Lyø og Avernakø 79. årgang. - NR. 4 - SEPTEMBER OKTOBER NOVEMBER 2014 I DETTE NUMMER Et godt fundament 2 Det sker 4 Kalender 6 Faaborg og Diernæs sogne 8 Lyø og Avernakø

Læs mere

Tema: Tre generationer under samme tag

Tema: Tre generationer under samme tag 11. årg.. nr. 3. december 2006 Tema: Tre generationer under samme tag Diverse oplysninger Sognepræst Helle Brink Hestehavebakken 100 Træffes dagligt, undtagen mandag Tlf. 59 51 30 28 Mail: hebr@km.dk Sognepræst

Læs mere

MARGRETHEKIRKEN. Kirkeblad for Margrethe sogn. Aalborg. September, oktober, november 2014. 36. årg.. Nr. 4

MARGRETHEKIRKEN. Kirkeblad for Margrethe sogn. Aalborg. September, oktober, november 2014. 36. årg.. Nr. 4 I dette blad: - Præsentation af ny præst - Høstgudstjeneste MARGRETHEKIRKEN Kirkeblad for Margrethe sogn. Aalborg. September, oktober, november 2014. 36. årg.. Nr. 4 Nye rammer for konfirmationsforberedelse

Læs mere