SYDALS. KIRKEBLAD Udgivet af menighedsrådene i Hørup, Tandslet, Lysabild og Kegnæs sogne

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "SYDALS. KIRKEBLAD Udgivet af menighedsrådene i Hørup, Tandslet, Lysabild og Kegnæs sogne"

Transkript

1 SYDALS KIRKEBLAD Udgivet af menighedsrådene i Hørup, Tandslet, Lysabild og Kegnæs sogne juni - juli - august 2015

2 Tomhed eller taknemmelighed. Prædiken til midfaste søndag 2015 Johs. 6,1-15. Der er et spørgsmål, som for øjeblikket nager politikere og samfundsforskere i Europa: I de senere år er et tiltagende antal af europæiske unge konverteret til islam og er rejst til Syrien for at tilslutte sig Islamisk Stat. Størstedelen af disse unge er anden eller tredje-generations muslimske indvandrere, og deres tilslutning til IS kan forklares ved, at de i Islamisk Stats internetpropaganda hører et bud fra det egentlige i deres religion. At dette skulle være tilfældet er ganske vist i modstrid med mange vestlige såkaldte islameksperter, som i årtier har hævdet, at det kun var misbrug af Islam, når terrorister og selvudnævnte hellige krigere opererede i dens navn. Men endnu mere må ISs tiltrækning på de unge volde de mange politikere og eksperter hovedbrud, som også i årtier har søgt at overbevise sig selv og andre om, at den høje vesteuropæiske levestandard, som kan opfylde ethvert behov for velfærd, uddannelse, karriere og frigjorthed med sikkerhed ville erobre sjælene fra selv den stærkeste religiøse påvirkning. Hvad der imidlertid er et endnu mere forvirrende forhold for alle, der har troet på den vestlige livsforms overbevisningskraft, det er, at også unge, som gennem generationer er vesteuropæere og født og opdraget i vestlige mere eller mindre verdsliggjorte, ja ateistiske familier, i disse år lader sig hverve til islamisk Stat. Således var en af de unge, man i vinters kunne læse om var blevet inspireret i Grimhøjmoskeen i Århus til at drage til Syrien, en ung dansk dreng. Forleden læste jeg om en purung fransk pige, opvokset i en verdslig akademikerfamilie, som via internettet var blevet omvendt, så hun var stukket af hjemmefra og havde sluttet sig til islamisk stat al- Sham. Hun havde tilsyneladende et godt forhold til sine forældre og havde efterladt sin mor et kærligt afskedsbrev: Min egen kæreste mor.. det er fordi jeg elsker dig, at jeg nu er taget af sted. Når du læser disse linier er jeg allerede langt væk. Jeg er i det forjættede land, al Sham, i trygge hænder. For det er der jeg skal dø for at komme i paradiset. Og jeg ved noget, som du ikke ved: Vi skal alle dø, straffes af Guds vrede,. Det er verdens ende, kære mor. Der er for megen elendighed, for stor uretfærdighed Og alle vil ende i helvede. Undtagen de, som har kæmpet med den sidste imam i al-sham. Undtagen os. Pigen Adele blev i Syrien gift med en af emiren udvalgt, og døde som offer for en vildfaren kugle. Hun døde ikke i kamp og blev således ikke martyr. Men eksempler som hendes stiller vesten over for det anfægtende spørgsmål hvad kan dog få en ung pige til at opgive de såkaldt vestlige værdier til fordel for et totalitært religiøst system, hvor hun bliver dækket af en burka og giftet bort til en mand, hun ikke selv har valgt og hvor det eneste lokkende fremtidsperspektiv er den frivillige martyrdød? Og det spørgsmål kan ikke undgå at melde sig: er det fordi de værdier, vi lovsynger i Vesteuropa, simpelthen mangler en eller anden form for bund, for tyngde, ja føles som tomhed. Når vi hører om de vesteuropæiske værdier, er det først og fremmest kvindernes frigørelse, religionsfriheden og individets grundlæggende ret til at udvikle sig, der peges på. Og vist er det et gode, at leve i en verden, hvor ingen stat og intet ypperstepræstevælde skal tvinge nogen til at underkaste sig ydre tvang. Men samtidig må vi erkende, at frihed i Vesteuropa efter ungdomsoprøret i 68, snarere er blevet en frigjorthed for alle bånd, som et menneskes sjæl kunne næres ved familiebånd, ægteskabsbånd, taknemmeligheds- og lydigheds bånd mod forældre, arvede bånd til folk og fædreland alle de bånd, som indebærer en gæld eller skyld mod andre, en skyld, som ikke bare er en abstrakt ide om, at jeg bør tænke på hele verdens fremtid, klodens beståen og dyrenes velfærd, men en skyld mod konkrete bestemte mennesker, med velkendte ansigter mod en virkelig næste og mod et virkeligt bestemt sted og hjem. Når unge i dag drages mod at underkaste sig stenguden Allah, kunne det være, fordi de har en sand fornemmelse for, at lovprisningen af frigørelsens værdier >>>Fortsættes side 5

3 Hørup sogn Juni: Gudstjeneste 07. kl s.e.trin. Hans Havelund 14. Kl s.e.trin. altergang 21. kl s.e.trin. 28. kl s.e.trin. altergang P.S. Krøyer: Sommerdag ved Skagen strand 1894 Juli: 05. kl s.e.trin. Leif Jordt 12. kl s.e.trin. Leif Jordt, altergang 19. kl s.e.trin. Leif Jordt 26. kl s.e.trin. August: 30. kl s.e.trin. altergang September: 06. kl s.e.trin. Siden sidst Døbte: Mads Lausen Knudsen, Mintebjergvej 12 Victor Christian Frerichs, Kløverlykke 72 Magnus Overby, Lambjergskov 35 Lucas Elneff Hell, Kløverlykke 61 Ludvig Lagergren Anderson, Trompeterager 30 Begravede og bisatte: Kjeld Jensen, Kløverlykke 44, Peder Kjeldsen, Hørup Bygade 44A, Heinrich Bøttger, Hørup Bygade 94 Peter Lauritzen, Hørup Bygade 44A, Bodil Marie Lyck, Kettingvej 24B Alis Overgaard Bornhøft, Kløverlykke 14 Elfi Byriel Schmidt, Tangsmose 9 Konfirmationsdatoer NB! Konfirmationerne i Hørup ligger fast de første 2 eller 3 søndage efter påske. Det betyder, at konfirmationerne i 2016 ligger de første tre søndage i april. Konfirmandquizz 2015 Quizzen mod konfirmanderne fra Augustenborg blev i år vundet af de dygtige konfirmander fra Hørup. 02. kl s.e.trin. 09. kl s.e.trin. altergang 16. kl s.e.trin. Leif Jordt 23. kl s.e.trin. Konfirmandindskr. altergang

4 Konfirmandindskrivning. Søndag den 23. august er der konfirmandindskrivning i forbindelse med gudstjenesten kl. 10. Efter gudstjenesten byder menighedsrådet på en sandwich i konfirmandstuen, hvor sognepræsten orienterer om den kommende konfirmandundervisning, og konfirmanderne indskrives. Undervisningen 2015/16 kommer til at ligge hhv. tirsdag morgen kl til 8.50 og tirsdag eftermiddag kl til Efter jul bytter holdene tidspunkt, så både de morgenduelige og de eftermiddagsvågne tilgodeses. Første gang tirsdag den 25.august Fyraftenssang: Vi synger fra højskolesangbogen fra kl til kl. 18. I konfirmandstuen på følgende torsdage: 4.juni og 3.september. Babysalmesang. Fritz Syberg: En mor fortæller for sine børn, 1898 Hørup sogn sognepræst. De endelige datoer kommer i septembernummeret af kirkebladet. Café - Koncert i Hørup Præstegårdslade onsdag d. 16. september kl. 19. Hørup kirkes aktivitetsudvalg har igen fornøjelsen af at indbyde til en café-koncert i Laden ved præstegården. Sidste år gæstede Lise Nees os, og alle jer, der var til stede den aften, vil sikkert give os ret i, at Lise leverede en forrygende sangaften. Det glæder os meget, at Lise har sagt ja tak til at komme til Hørup igen i år, og hun har sammensat et nyt program med populære sange fra operette, musicals og opera. Der vil også være lejlighed til selv at få rørt sangstemmen. Som i de tidligere år, er der i programmet indlagt en pause, hvor der er tid til at nyde kaffen og det i dagens anledning udvidede kagebord. Alle er velkomne til denne festlige aften, vi gør dog opmærksom på, at der er begrænsede pladser. Der er gratis entré, prisen for kaffe og kage er 25 kr. Kirkernes Landsstævne 2015 for børneungdomskor Hvis der er interesse for det, bliver der holdt 6 gange babysalmesang til efteråret.babysalmesangen bliver hver anden gang holdt i kirken, og hver anden gang i konfirmandstuen. Tilbuddet henvender sig til mødre med spædbørn og evt. større søskende, samt til børn i dagplejer og vuggestuer med voksenledsagelse. Det kommer til at ligge torsdag morgen/ formiddag og varer ca. en time. Vi synger en håndfuld af de vigtigste salmer fra salmebogen, samt når arrangementet foregår i konfirmandstuen et par sange fra Højskolesangbogen, og sangen suppleres med en kort fortælling henvendt til små børn. En fortælling, som mødre selv kan fortælle videre, når spædbørnene får øren at høre med. Evt. interesserede bedes henvende sig til Menighedsrådet har igen bevilget penge til koret, så vi har mulighed for at deltage i Folkekirkens Ungdomskors Landsstævne i Århus fra den 1-5 juli. Det er vi meget glade for. I alt forventes ca 600 sangere fra hele landet, her fra Hørup kirke er vi 3 piger og korlederen, der tager af sted. Der venter os en intensiv øve-periode i juni måned, så vi kan være godt forberedte til stævnet. Koret holder derfor sommerpause fra torsdag, den 28. maj. Efter sommerferien starter koret torsdag, den 20. august kl Vi øver i kirken. Nye sangere er velkomne. Du skal gå i 5. klasse eller derover eller have sunget i kor før. Ring til organisten på tel , hvis du er interesseret i at være med. Det næste korstævne, vi deltager i, er her i Sønderborg, den 14. november Hørup kirkes Ad-hoc Voksenkor: Voksenkoret deltager i høstgudstjenesten den 13. september. Kontakt gerne organisten ang. koret, hvis du er interesseret i at synge

5 med. Prøverne starter ca 4 uger før den gudstjeneste, hvor vi medvirker. Du kan ringe på tel eller maile hoerupkirke.dk. Du vil blive taget godt imod af en flok glade og entusiastiske sangere. Der skal her fra organisten lyde stor ros og tak til jer alle! Tomhed eller taknemmelighed. >>>Fortsat fra side 2 dybest set dækker over en stor tomhed. At værdierne i grunden bedst kan lovsynges med Pinochios sang i Disneys film: Der ingen bånd, der binder mig - og det er ubærligt for et menneskebarn at være uden bånd. Ja, det er i grunden slet ikke ægte frihed, for det eneste bånd, der så er tilbage er båndet til mig selv og hvad jeg nu har lyst til, og selv om mig selv kan være en fristende gud at dyrke, så er det med usvigelig sikkerhed et gudebillede, som ikke kan bestå, for det var ikke det, vi skabtes til at dyrke os selv. I den berømte indledning til hans bekendelser skrev kirkefaderen Augustin, at mennesket længes efter at lovprise Gud, for du har skabt os til dig, og vort hjerte er uroligt, til det finder hvile i dig. Derfor kan intet menneskebarn i længden udholde at være fuldstændigt frigjort for al arv og gæld, al skyldighed; ikke at skylde andre end sig selv noget. Det liv, som vi kun skylder os selv, - hvorfor vi, som det jo også er ved at blive almindeligt accepteret også burde have ret til at afslutte det, når det bliver for lidelsesfuldt det får en fad smag i vores mund. Dets eneste formål bliver jo mit eget spejlbillede med den dertil hørende ængstelse for, om det nu kan leve op til de andres standard; om jeg kan gøre så meget indtryk, at jeg faktisk er værd at være min egen gud. Det er som med de ting, vi omgiver os med. En tings værdi for os afhænger ikke blot af dens værdi i kroner og øre. Men en genstand kan have langt større værdi for os, fordi vi har fået den som gave, end en anden, som ellers er dyrere, men som vi selv har købt. Således kan vores hele tilværelse blive os en ørken, hvis ikke vi skylder nogen tak for den. Som børn vores far og mor og som voksne den sande Gud, vores skaber. Fordi vi er skabte til ham, og vort hjerte er uroligt indtil det finder hvile i ham. Og i et moderne Europa, hvor Gud for længst er blevet udleet som en forældet overtro; hvor det fjerde bud: Du skal ære din far og mor, kalder på børns fnisen, fordi far og mor har lært, at de ikke må være autoriteter der kan en ung sjæl nok fristes til at bøje knæ for en Hørup sogn afgud, der kræver fuldstændig underkastelse, ja, dødens underkastelse. Den sande Gud derimod, han, som hjertet alene kan finde hvile i, han skabte os ikke til underkastelse. Men han skabte Adam og Eva til i frihed at lyde ham eller fristes af slangen. For han ville, at vi skulle elske og ære ham af et glad hjerte taknemmelige over det liv, han har givet os at leve. Derfor er det tegn, vi i dag hører, at hans søn gjorde, da han bespiste de 5000 med fem brød og to fisk, et livets tegn. Det var det daglige brød, han gav de femtusinde det brød, som vi har nødigt for ikke at dø. Det var den skabermagt og myndighed, som Guds søn har fra sin far, han viste, da han mættede de mange med så lidt. Et tegn på, at alle gode gaver er fra Gud; at vi om vi vil det eller ej skylder Gud vort liv og det daglige brød, som opholder os. Men samtidig var det et tegn på, at han selv er livets brød at han er den, som kom til jorden for igen at føre os syndere tilbage til det barneforhold til Gud Fader, hvor vi af hjertet kan takke ham for livet og brødet, for hus og hjem, far og mor.. For vel har vi det daglige brød nødigt, men dets værdi kender vi først i takken til Gud, som giver os det. Derfor takkede Jesus, før han delte brødene ud, skønt han selv havde sin fars magt til at skabe mæthed af de få brød. Og derfor trak Jesus sig bort fra mængden, da de kom og ville gøre ham til brødkonge. Da de ville beholde ham blot for at blive mætte. For det er vort urolige hjerte, vores sjæl, han kom til jorden for at mætte. Mætte ved med Guds tilgivelse at vende den bort fra dyrkelsen af os selv, bort fra de tomme afguder, vort urolige hjerte dyrker som erstatning for Gud skaberen og tilbage til Gud fader, som gav os livet. Ja, Guds søn kom selv til os og gav sit liv for os, for at vi skal hænge ved ham og hans tilgivelses ord uden hvilket vi er overladte til os selv og vores eget spejlbilledes tomhed. I ham er Gud kommet til os, så vi ikke skal søge og længes bort fra det sted, vi er, men kan og skal leve det liv, vi nu engang har fået i glæde over, at det har betydning, fordi det er Gud faders gave til os. Det har mening at leve det, fordi vi skylder Gud det. Vi skal ikke stræbe efter døden, for at give vores liv mening, men dette bestemte liv, med de bestemte mennesker, som er os nær det skal vi leve, og det er godt, fordi vi skylder Gud det. Amen

6 Kegnæs sogn Juni: Gudstjeneste Døbte: Siden sidst 07. kl s.e.trin. 14. Kl s.e.trin. Leif Jordt 21. kl s.e.trin. 400 årsjubilæum i Sankt Johannes Kirke 28. kl. ingen 4. s.e.trin. Juli: 05. kl s.e.trin. 12. kl s.e.trin. 19. kl s.e.trin. Leif Jordt 26. kl. ingen 8. s.e.trin. Marie Aukschun Nørsøller, Sønderbygade 4, Kegnæs Sebastian Holm Kostelac, Banegade 5, Skovby Jakob Hans Peter Axel Obushak-Nielsen, Piledøbbel, Kegnæs Viede og kirkeligt velsignede Christina Holm Kostelac og Tommy Holm Kostelac, Banegade 5, Skovby Menighedsrådsmøder på Kegnæs Der afholdes offentligt menighedsrådsmøde i Forpagterboligen ved Kegnæs Præstegård kl Torsdag 18. juni Torsdag 27. august Torsdag 29. september Torsdag 29. oktober Torsdag 26. november August: 02. kl s.e.trin. 09. kl s.e.trin. 16. kl s.e.trin. 23. kl s.e.trin. 30. kl s.e.trin. September: 06. kl s.e.trin. 13. kl s.e.trin. Høstgudstjeneste Udskiftning af præstegårdens tag Dersom man har kørt forbi Kegnæs Præstegård i de sidste par måneder, vil man nok have bemærket, at der er håndværkere i gang. Taget er ved at blive skiftet. Det gamle tegltag var ikke tæt det regnede ind og der var begyndende råddannelse i træværket. Det er nu blevet delvist fornyet og heldigvis nåede håndværkerne at få sat undertaget op inden regnen satte ind i begyndelsen af maj. Nu er de nye tagpander ved at blive lagt op og arbejdet forventes afsluttet til 1. juni.

7 Lysabild sogn Juni: Gudstjeneste 07. kl s.e.trin. 14. Kl s.e.trin. 21. kl. ingen 3. s.e.trin. 28. kl s.e.trin. Anders Raahauge Juli: 05. kl s.e.trin. 12. kl s.e.trin. 19. kl. ingen 7. s.e.trin. 26. kl s.e.trin. August: 02. kl. ingen 9. s.e.trin. 09. kl s.e.trin. Indsættelse af Anders Raahauge 16. kl s.e.trin. 23. kl s.e.trin. 26. kl Konfirmandindskr. Musikgudstjeneste 30. kl s.e.trin. September: 06. kl s.e.trin. 13. kl s.e.trin. Høstgudstjeneste Konfirmandindskrivning / musikandagt i Lysabild Der bliver afholdt fælles konfirmandindskrivning for både Kegnæs og Lysabild sogne i forbindelse med en aftenandagt i Lysabild Kirke onsdag den 26. august kl Ved aftenandagten medvirker saxofonisten Hans Mydtskov og kontrabassisten Torben Bjørnskov. Siden sidst Døbte Andreas Ellegaard Iwersen, Kegnæsvej 29, Skovby Malthe Dehnfeld Jacobsen, Kegnæsvej 25, Skovby Viede og kirkeligt velsignede. Marlene Callesen Schön Elneff og Michael Callesen Schön Elneff, Kegnæsvej 2 Døde og begravede. Nis Peter Rossen, Pommersgaard 3, Vibøge Jørgen Iversen, Lillehave 25, Lysabild Menighedsrådsmøder i Lysabild Der afholdes offentligt menighedsrådsmøde i Lysabild Præstegård kl Onsdag 03. juni Onsdag 05. august Onsdag 02. september Onsdag 07. oktober Onsdag 04. november Onsdag 02. december Sommerkoncerter i Lysabild Også i år bliver der sommerkoncerter i Lysabild kirke i juli og august. Vi begynder onsdag den 1. juli kl Programmet er endnu ikke helt på plads. Det vil blive offentliggjort på plakater og på kirkens hjemmeside. Sognepræstens studieorlov Jeg har fået tildelt tre måneders studieorlov, som skal afvikles i august, september og oktober Mit projekt bliver at studere ny islandsk salmedigtning fra det 20. og 21. århundrede og kirke- og kormusik fra samme periode. Imens varetages embedet af pastor Anders Raahauge, Hørup, der indsættes i pastoratets kirker søndag den 9. august. Han skal passe embedet til og med Alle helgens dag den 1. november. Hans Mydtskov Torben Bjørnskov

8 Lysabild Kegnæs Pastorat Afskedshilsen til Vibe Vores graver på Kegnæs Kirkegård gennem de sidste 12 år, Vibe Plessner Ihle, har pr. 1. april fået ny ansættelse som gartner på Sankt Marie Kirkes kirkegård. Tak for dit venlige og imødekommende væsen både i kirken og på kirkegården. Vi vil savne din smukke sangstemme ved gudstjenester og kirkelige handlinger. Og kirkegården bærer præg af din sans for beskæring af træer, som har været med til at gøre kirkegården på Kegnæs til et sted, hvor man går på opdagelse. Fremover bliver det Sankt Marie kirkegård, der skal nyde godt af dine talenter. Med venlig hilsen Sognepræst Hans Havelund og menigheden på Kegnæs. Portræt af Anders Raahauge Under Hans Havelunds studieorlov augustoktober passes Lysabild og Kegnæs sogne af Anders Raahauge, der kommer lige fra en tilsvarende orlovstjans i Sct. Marie kirke i Sønderborg. Han er 58 år og oprindelig litteraturhistoriker, men har i moden alder taget en såkaldt 2 uddannelse, der kvalificerer cand. mag.er til at virke som præster. Afskedshilsen til Inga Inga Jørgensen, som i snart 15 år har været gravermedhjælper på Lysabild kirkegård, har valgt at lade sig pensionere fra 1. maj. Tak for et godt samarbejde gennem årene. De mange gæster, der kom til din afskedsreception i Lysabild Præstegård den 30. april, vidner om den betydning, du har haft både i kirken og på kirkegården. Og især tak for dine blomster og pyntninger af kirken ved høstgudstjenester, konfirmationer og andre festgudstjenster. Med venlig hilsen Sognepræst Hans Havelund og menigheden i Lysabild. Hilsen fra Inga, Hermed vil jeg gerne sige tak for mange gode år på Lysabild Kirkegård og samarbejde med mange forskellige. Tak til menighedsrådet for afskedsreceptionen som blev holdt for mig - det var en dejlig dag. Tak til alle dem jeg har haft kontakt med på kirkegården. Jeg ønsker god vind for Kasper og Lars. Venlig hilsen Inga Han er gift med i Hørup, som I kender som Hans ferieafløser. Anders Raahauge voksede op i Sønderjylland med en barndom og ungdom i Sønderborg, Rødding og Tønder. Han har arbejdet 25 år i dagspressen, først på Kristeligt Dagblad, siden på Jyllands-Posten og nu atter - til og fra - på Kristeligt Dagblad - når han ikke står på prædikestolen. Hvor de mange år på aviserne sikkert kommer formidlingen til gode. Han glæder sig til at møde jer og være jeres præst i tre måneder. T

9 Lysabild Kegnæs Pastorat Sankt Johannes Kirke, Kegnæs 400 år Grundstenen til kirken på Kegnæs blev lagt Sankt Hans dag 1615 og efter blot et års byggeri kunne kirken indvies Sankt Hans dag Men vi regner kirkens alder fra grundstensnedlæggelsen, så det er i år at vi fejrer kirkens 400-års dag. Det bliver med en festgudstjeneste søndag den 21. juni kl Vores biskop Marianne Christiansen er prædikant og Sydalskoret medvirker sammen med et instrumentalensemble i en festkantate. Hertug Hans d. Yngre lod Kegnæs bebygge i 1610, da han tvangsflyttede 60 bondefamilier fra Als og Sundeved til tre nyanlagte landsbyer på Kegnæs sydlige del: Vesterby, Sønderby og Østerby. Indtil da havde Kegnæs ligget hen i skov med oldensvin fra Kegnæsgård og jagthuset Hartsholm. Hertug Hans d. Yngre var en foretagsom mand. Han havde måttet lide den tort kun at arve en tredjedel af faderen Chr. III s del af hertugdømmet. Storebroderen Frederik II. beholdt de to trediedele, idet han købte Magnus, den mellemste bror, ud og fik ham placeret som fyrstbiskop på Øsel ved Estland. Hertug Hans den Yngre arvede Sønderborg og Nordborg amter, Plön og Ahrensbök kloster i Holsten, mens kongen arvede Flensborg amt og de fleste af faderens holstenske områder. Hertug Hans den Yngre blev afdelt hertug, hvilket betød at han ikke fik politisk indflydelse på forholdene i Slesvig og Holsten. Derimod blev han en energisk storlandmand og godssamler. I sine to ægteskaber fik han 23 børn som jo skulle forsørges og derfor gjaldt det om økonomisk at få så meget ud af hans arvelod som muligt. Jagthuset Hartsholm blev ombygget til hovedgården Hjortholm, hvor de tvangsflyttede bønder fik hoveripligt og siden, da mere skov var blevet ryddet, blev hovedgården Nygård anlagt. Men som imperiebygger lå det også hertug Hans den Yngre på sinde at Kegnæs skulle være en selvstændig enhed med egen kirke, præst, skole og skoleholder. Allerede i 1588 havde han ladet Munkbrarup kirke på Angel ombygge og siden lod han en Sankt Nikolaj og en Sankt Jørgens Kirke i Sønderborg nedrive og erstatte af en større nyopført Sankt Marie Kirke. I 1615 kom turen til Kegnæs, der formelt blev udskilt af Lysabild Sogn. Kirken blev bygget efter samme grundform som middelalderkirkerne, men er noget bredere. Fra kirkens opførelse var der indgang fra vest gennem tårnet. Det var først knap 100 år senere, at der blev tilføjet et våbenhus på kirkens sydside. Det tjener i dag som redskabsrum. Over kirkens indgangsdør er der et åbent felt, som sandsynligvis har rummet en sandstenstavle, hvor hertugen havde indsat sit våbenskjold og ikke ladet nogen i tvivl om, hvem bygherren var. Sikkert har det lignet det våbenskjold, der er støbt i kirkens ældste klokke fra da kirken blev opført og som bærer teksten: VON: GOTTES : GENADEN : IOHANNES : ERBE : ZV NORWEGEN : HERTZOG : SCHLESSWIEG : HOLSTEIN : STORMARN : VND : DER : DITMARSCHEN : GRAFF : ZV : OLDENBURCK : VND : DELMENHORST. Hertug Hans den Yngre undlod at fortælle at han ikke ligefrem stod i første geled til at arve Norge, Slesvig og Holsten. I 1622 genanvendte hertugen plantegningerne fra kirken på Kegnæs til opførelsen af kirken i Neukirche på Angel det er altså vores syv år yngre søsterkirke. Hertug Hans havde planer om at anlægge en landsby og en havn, der kunne konkurrere med Flensborg og således give ham nogle af de indtægter, som han mente at være blevet snydt for ved arven efter Christian III. Men hertug Hans døde samme år og ingen af de seks efterlevende sønner troede på projektet, så havnen blev aldrig anlagt.

10 Tandslet sogn Maj: Gudstjeneste 31. kl Trinitatis søndag Familiegudstjeneste dåbsjubilæum Juni: 07. kl s.e.trin. Sogneudflugt & gudstjeneste i Christiansfeld 14. Kl s.e.trin.* 21. kl s.e.trin. 28. kl s.e.trin. Kirke på hjul Juli: 05. kl s.e.trin.* 12. kl s.e.trin. 19. kl s.e.trin.* 26. kl s.e.trin. August: 02. kl s.e.trin.* 09. kl s.e.trin. Kirke på hjul 16. kl s.e.trin.* 23. kl s.e.trin. Konfirmationsindskr. 30. kl s.e.trin.* Døbte Jacob Frederik Dall-Eriksen, Tandsbusk 50 Døde & begravede Rikke Brockstedt Hjortaa, c/o Tandsbusk 44, Tandslet, 6470 Sydals Kathrine Kirstine Hansen, Gammel Aabenraavej 24B, st. 8, 6400 Sønderborg Sylvia Lang, Kløverlykke 54, 6470 Sydals Marie Christine Hansen, Østergade 12, 6440 Augustenborg Siden sidst SOGNEUDFLUGT TIL CHRISTIANSFELD SØNDAG DEN 7. JUNI KL Afgang fra parkeringspladesen ved Genforeningsstenen/Tandslet Kirke kl. 9.00, hvor vi kører med bus til Brødremenighedskirken i Christiansfeld hvor vi deltager i gudstjenesten kl Efter gudstjenesten er der frokost med medbragte frikadeller og kartoffelsalat i Duetten. Når vi er færdige med frokosten vil Lorens Asmussen fortælle om Christiansfeld og det helt særlige præg, som Brødremenigheden har sat på den. I den forbindelse skal vi bl.a. se Gudsageren, som er den meget anderledes kirkegård, der er knyttet til Brødremenighedskirken.Inden vi igen vender næsen hjemad er der eftermiddagskaffe med kage til på Skamlingsbanken Pris for sogneudflugten vil være 150,-kr. Til melding skal ske til graverkontoret enten på tlf eller på senest den 5. juni. September: 06. kl s.e.trin. 13. kl s.e.trin.* * altergang

11 BABYSALMESANG Menighedsrådene i Tandslet, Lysabild og Kegnæs tilbyder babysalmesang. Babysalmesang er uforpligtende tilbud med salmer, sang og rytmik for de mindste. Se nærmere om opstart m.m. på BYESTEN den 8. & 9. august Menighedsrådet og kirken er igen på banen med tyren, Quiz m.m. på deres stand kom og vær med! Tandslet sogn KONFIRMANDINDSKRIVNING SØNDAG DEN 23. AUGUST KL I forbindelse med gudstjenesten denne dag, er der konfirmandindskrivning for de konfirmander, der skal konfirmeres St. Bededag 22. april 2016 i Tandslet kirke. Selve konfirmandindskrivningen vil ske ovre i præstegården efter gudstjenesten, hvor menighedsrådet vil være vært ved en frokost. Gud gør til vidner sine små, som knap kan sanse og forstå, at de hos Gud har hjemme. Men lukke ind, det kan kun Gud, så ingen magt kan lukke ud, for Gud kan ingen glemme. Johannes Johansen 1996 Gudstjenester på Hørup Plejecenter Torsdag den 4. juni Leif Jordt Torsdag den 18. juni Torsdag den 2. juli Hans Havelund Torsdag den 16. juli Leif Jordt Torsdag den 30. juli Torsdag den 13. august Anders Raahauge Torsdag den 27. august Leif Jordt - normalt kl ! Der er altergang ved den første gudstjeneste i hver måned.

12 Hørup Sogn Hjemmeside: Menighedsrådsformand: Niels Erik Thorgaard, Vesterbakken 5, telefon , Kirkeværge: Ove Aagaard, telefon Kasserer: Helge Nielsen, telefon Organist: Hannelore Nissen-Berdiin, telefon Kirketjener og graver: Kurt Nielsen, telefon Kirkegårdstelefon: Telefon Sognepræst:, Hørup Bygade 12, telefon , Træffes bedst tirsdag til fredag kl Kirkebilen kan benyttes til alle gudstjenester i Hørup Kirke samt til menighedsrådets arrangementer i Hørup Sogn. Ring senest dagen før på tlf. nr Henvendelse omkring dåb, vielse, begravelse, finder sted til sognepræsten. Tandslet Sogn Hjemmeside: Menighedsrådsformand: Kirsten Jørgensen, Neder Jestrup 12, telefon Kirkeværge: Tove Wehl, telefon Kasserer: Jens Jørn Bonde, telefon Regnskabsfører: Helge Nielsen, telefon Organister: Arnout Boersma, telefon Lars Bruun Nielsen, telefon Kirkesanger: Lis Andersen, telefon Kirketjener og graver: Christen Henriksen. Træffes på kirkegården, telefon , eller privat , Sognepræst: Leif Jordt, Mommarkvej 254, telefon Ugentlig fridag er mandag. Kirkebilen kan benyttes til alle gudstjenester i Tandslet Kirke. Når der ikke er gudstjeneste i Tandslet Kirke, kan bilen benyttes til gudstjenester på Sydals. Kirkebilen kan også benyttes til menighedsrådets arrangementer i Tandslet Sogn. Ring senest dagen før på tlf. nr Henvendelse omkring dåb, vielse, begravelse, finder sted til sognepræsten. Redaktør: Preben Bonde, tlf , Tryk: Grafisk Arbejde A/S i Guderup Lysabild Sogn Hjemmeside: Menighedsrådsformand: Henry Pharao, Lillehave 20, telefon Kirkeværge: Anne Mette Lyck, telefon , Kasserer: Jens Jacobsen, telefon Regnskabsfører: Helge Nielsen, telefon Organist: Hanne Linderoth, telefon Kirkesanger: Anne Lund, telefon Kirketjener og graver: Kasper Kellgren, telefon , Sognepræst: Hans Havelund, kontor: Kegnæsvej 5, Lysabild, telefon , Ugentlig fridag er mandag. Kirkebilen kan benyttes til alle gudstjenester i Lysabild Kirke. Når der ikke er gudstjeneste i Lysabild Kirke, kan bilen benyttes til gudstjenester i Kegnæs Kirke. Kirkebilen kan også benyttes til menighedsrådenes arrangementer i Lysabild og Kegnæs Sogne. Ring senest dagen før på tlf. nr Henvendelse omkring dåb, vielse, begravelse, finder sted til sognepræsten. Kegnæs Sogn Hjemmeside: Menighedsrådsformand: Anna Margrethe Petersen, Bredsten 19, telefon , Kirkeværge: Mathias Petersen, telefon Kasserer: Hans Jørgen Kobbelgård Hansen, telefon Regnskabsfører: Carl Nygaard, telefon Organist: Hanne Linderoth, telefon Kirketjener og graver: Robert Johann Schumacher, telefon , Sognepræst: Hans Havelund, Præstegårdsvej 7, Kegnæs, telefon , Ugentlig fridag er mandag. Kirkebilen kan benyttes til alle gudstjenester i Kegnæs Kirke. Når der ikke er gudstjeneste i Kegnæs Kirke, kan bilen benyttes til gudstjenester på Sydals. Kirkebilen kan også benyttes til menighedsrådenes arrangementer i Lysabild og Kegnæs Sogne. Ring senest dagen før på tlf. nr Henvendelse omkring dåb, vielse, begravelse, finder sted til sognepræsten.

Kirkebladet INDHOLD. Sept. - Okt. - Nov. 2015 36. årgang nr. 201. Sognekalenderen Nyttige adresser Gudstjenester

Kirkebladet INDHOLD. Sept. - Okt. - Nov. 2015 36. årgang nr. 201. Sognekalenderen Nyttige adresser Gudstjenester Kirkebladet FOR SKODBORG OG SKRAVE SOGNE Sept. - Okt. - Nov. 2015 36. årgang nr. 201 Nu falmer skoven trindt om land Mel.: Johan H. Nebelong 1889 Jeg ved et evigt Himmerig 1) Nu falmer skoven trindt om

Læs mere

KIRKEBLADET ØSTER VELLING-HELSTRUP-GRENSTEN SOGNE. Juni, Juli, August 2011

KIRKEBLADET ØSTER VELLING-HELSTRUP-GRENSTEN SOGNE. Juni, Juli, August 2011 KIRKEBLADET ØSTER VELLING-HELSTRUP-GRENSTEN SOGNE Nr. 2 Juni, Juli, August 2011 48. årg. Det er et kirkeblad om årets konfirmation, indbydelse til udendørsgudstjeneste og med masser af nyt om navne Først

Læs mere

Det er blevet til mange spændende aktiviteter, ud over de kirkelige handlinger, som jeg holder meget af.

Det er blevet til mange spændende aktiviteter, ud over de kirkelige handlinger, som jeg holder meget af. Kirkeblad sommeren 2008 Afskedshilsen Tiden er nu inde til at skrive en lille afskedshilsen midt i alle flyttekasserne. Tiden er inde til at sige farvel og tak for den tid vi har været her i Fjellerup

Læs mere

Sdr. Nærå. Juni Juli August September 2014. Valgmenighed

Sdr. Nærå. Juni Juli August September 2014. Valgmenighed Sdr. Nærå Juni Juli August September 2014 Valgmenighed Kære alle Tak for en god generalforsamling. Og tak for vores lille værksted, dejligt, at høre jeres stemme. Nu er det blot at trække de gode forslag

Læs mere

KIRKEBLADET ØSTER VELLING - HELSTRUP - GRENSTEN SOGNE

KIRKEBLADET ØSTER VELLING - HELSTRUP - GRENSTEN SOGNE KIRKEBLADET ØSTER VELLING - HELSTRUP - GRENSTEN SOGNE Nr. 3 51. årg. 2014 September Oktober November Høst Afskedsreception Syng sammen Koncert Musikgudstjenester Alle Helgen Velkommen til årets konfirmander

Læs mere

KIRKENYT PADESØ SOGN. Orgelindvielse den 20. september. 17. årgang Efteråret 2015 Nr. 4

KIRKENYT PADESØ SOGN. Orgelindvielse den 20. september. 17. årgang Efteråret 2015 Nr. 4 KIRKENYT PADESØ SOGN 17. årgang Efteråret 2015 Nr. 4 Orgelindvielse den 20. september Projekt nyt orgel Høstgudstjeneste med orgelindvielse og frokost I juni kom det nye orgel så på plads i Padesø Kirke.

Læs mere

Nu er jeg der, hvor det hele foregår. Jeg er tilbage i første række.

Nu er jeg der, hvor det hele foregår. Jeg er tilbage i første række. Kirke Nimtofte Sogn Tøstrup 37. årgang Nr. 15 Oktober - November - December 2015 Nu er jeg der, hvor det hele foregår. Jeg er tilbage i første række. Sådan sagde den fornyligt afdøde Niels Henrik Arendt,

Læs mere

NØRRE FELDING KIRKEBLAD

NØRRE FELDING KIRKEBLAD NØRRE FELDING KIRKEBLAD Kære kommende konfirmander. Midt i august begynder den nye konfirmandsæson. I skal gå til præst som det kaldes, helt indtil jeres konfirmation 20. og 21. maj 2011. Der er rigtig

Læs mere

SYDALS. KIRKEBLAD Udgivet af menighedsrådene i Hørup, Tandslet, Lysabild og Kegnæs sogne

SYDALS. KIRKEBLAD Udgivet af menighedsrådene i Hørup, Tandslet, Lysabild og Kegnæs sogne SYDALS KIRKEBLAD Udgivet af menighedsrådene i Hørup, Tandslet, Lysabild og Kegnæs sogne september-oktober-november 2015 Prædiken 2. søndag efter Trinitatis Lukas kap. 14. 16:24 Man skal være varsom med

Læs mere

100 ÅRS FØDSELSDAG DEN 28. AUGUST 2011. for K9 - FDF FESTGUDSTJENESTE KL. 10.00. er vi alle inviteret til I ANNA KIRKE

100 ÅRS FØDSELSDAG DEN 28. AUGUST 2011. for K9 - FDF FESTGUDSTJENESTE KL. 10.00. er vi alle inviteret til I ANNA KIRKE MAJ - AUGUST 2011 ANNA SOGNS KIRKEBLAD 100 ÅRS FØDSELSDAG for K9 - FDF DEN 28. AUGUST 2011 er vi alle inviteret til FESTGUDSTJENESTE KL. 10.00 I ANNA KIRKE Efter gudstjenesten tager vi sammen ud i hytten

Læs mere

Kirkebladet Nr. 4-25. årg. Septemper Oktober November 2015 Øsløs Vesløs Arup Sogne

Kirkebladet Nr. 4-25. årg. Septemper Oktober November 2015 Øsløs Vesløs Arup Sogne Kirkebladet Nr. 4-25. årg. Septemper Oktober November 2015 Øsløs Vesløs Arup Sogne Navne og adresser: I ferie- og vakanceperioden kan man rette henvendelse til følgende: September og november måned: Asger

Læs mere

Tro og ritualer i Folkekirken

Tro og ritualer i Folkekirken Tro og ritualer i Folkekirken 1) Kristendommen har været den største religion i Danmark i mere end tusind år. I løbet af de sidste 30 år er der sket en forandring med religion i det danske samfund, fordi

Læs mere

konfirmandord, som vi forsøgte at få på plads her i morges, og som gør at jeg om lidt er nødt til at Kære konfirmandforældre!

konfirmandord, som vi forsøgte at få på plads her i morges, og som gør at jeg om lidt er nødt til at Kære konfirmandforældre! Konfirmation 26.april 2015. Domkirken 10: 402 Den signede dag, 725 Det dufter, 331 Uberørt. Konfirmation, 29 Spænd over os, 754 Se, nu stiger Kære konfirmandforældre! konfirmandord, som vi forsøgte at

Læs mere

SOGNEBLADET. Karrebæk * Fodby Kirker

SOGNEBLADET. Karrebæk * Fodby Kirker SOGNEBLADET Karrebæk * Fodby Kirker Maj * Juni * Juli * August 2014 NYT FRA PASTORATET Velkommen til dette første Sognebladet for Karrebæk og Fodby kirker. De to menighedsråd er blevet enige om at udgive

Læs mere

kirkebladet for hvidovre sogn

kirkebladet for hvidovre sogn kirkebladet for hvidovre sogn Maj - juli 2015 Gudstjeneste under åben himmel 2. pinsedag kl. 11.00 www.hvidovrekirke.dk HØJMESSER OG GUDSTJENESTER MAJ-JULI 2015 Kl. 10.00 hvor intet andet anføres MAJ 1.

Læs mere

Kirkeblad. Grarup Kirker. Juli til oktober 2013. FAMILIE- / FRILUFTS- GUDSTJENESTE OG SOMMERFEST Onsdag den 19. juni kl. 17. Se mere på side 10

Kirkeblad. Grarup Kirker. Juli til oktober 2013. FAMILIE- / FRILUFTS- GUDSTJENESTE OG SOMMERFEST Onsdag den 19. juni kl. 17. Se mere på side 10 Kirkeblad Halkog Grarup Kirker Juli til oktober 2013 Tillykke til årets konfirmander. I Halk kirke den 5. maj 2013 var der konfirmation af: Mathias Carstensen Niels August Juhl Jensen Lucas Bjerning Olling.

Læs mere

HUSBY SDR. NISSUM THORSMINDE KIRKEBLAD

HUSBY SDR. NISSUM THORSMINDE KIRKEBLAD HUSBY SDR. NISSUM THORSMINDE KIRKEBLAD 56.årg. December Januar Februar Marts Nr.1 Et lidet barn så lysteligt blev af en jomfru båret, ej før, ej siden hørtes sligt, men kun i jubelåret, i tidens fylde,

Læs mere

Nyt fra menighedsrådet

Nyt fra menighedsrådet AS-KLAKRING-JUELSMINDE Kirkebladet September, Oktober, November 2013 Nyt fra menighedsrådet Plantegning over den nye parkeringsplads ved Juelsminde kirke. Kirken I forbindelse med ombygningen af den tidligere

Læs mere

Kirkenyt maj og juni 2015

Kirkenyt maj og juni 2015 Kirkenyt maj og juni 2015 Tag med på sommerudflugt Spændende seværdigheder og hyggelig middag - tag med kirken på sommerudflugt den 18. juni. Turen går til Nedre Dråby Kirke, Jægerspris Slot, J. F. Willumsens

Læs mere

Butterup-Tuse Kirkeblad. 80. årgang September-Oktober-November 2013 Nr. 3. Ja!

Butterup-Tuse Kirkeblad. 80. årgang September-Oktober-November 2013 Nr. 3. Ja! Butterup-Tuse Kirkeblad 80. årgang September-Oktober-November 2013 Nr. 3 Ja! Ja! Det JA, jeg denne gang har sat på kirkebladets forside både som tekst og billede og som overskrift for denne artikel, kunne

Læs mere

37. årgang Nr. 13 Marts - April - Maj 2015

37. årgang Nr. 13 Marts - April - Maj 2015 Kirke Nimtofte Sogn Tøstrup 37. årgang Nr. 13 Marts - April - Maj 2015 Je suis Adam Je suis Charlie. Sådan lød det efter tragedien på Satirebladet Charlie Hebdo i Frankrig i begyndelsen af januar. Proklamationen

Læs mere

Gudstjenesterne i Aroskirken ledes af liturgen og er bygget op over en fast skabelon, som indeholder følgende fem punkter:

Gudstjenesterne i Aroskirken ledes af liturgen og er bygget op over en fast skabelon, som indeholder følgende fem punkter: Gudstjenesterne i Aroskirken ledes af liturgen og er bygget op over en fast skabelon, som indeholder følgende fem punkter: Ia. Indledning: Velkomst! Indgangsbøn: Almægtige Gud, Himmelske Far, du, som har

Læs mere

JEGERUP SOGNS MENIGHEDSRÅD

JEGERUP SOGNS MENIGHEDSRÅD JEGERUP SOGNS MENIGHEDSRÅD Menighedsrådsmøde tirsdag den 10. december 2013 kl.19.00 i Præstegården Tilstede: Birte Stark, Ragnhild Starb-Nielsen, Ejner Jensen, Anni Greis Andersen, Asta Iversen, Henny

Læs mere

Kirkenyt september og oktober 2014

Kirkenyt september og oktober 2014 Kirkenyt september og oktober 2014 Foredrag med Camilla Munch Kom og hør om søværnets indsats i Syrien - og om livet ombord på søværnets krigsskibe. Foredrag med Camilla Munch torsdag den 11. september

Læs mere

SOGNEBLADET. Karrebæk * Fodby Kirker

SOGNEBLADET. Karrebæk * Fodby Kirker SOGNEBLADET Karrebæk * Fodby Kirker August * September * Oktober * November 2014 NYT FRA PASTORATET Høstgudstjenesten i Karrebæk kirke. Søndag den 21. september kl. 10.30, er der høstgudstjeneste i Karrebæk

Læs mere

Kirkenyt juli og august 2015

Kirkenyt juli og august 2015 Kirkenyt juli og august 2015 Orgelkoncert med Frantizek Vaincek Den internationalt anerkendte organist Frantizek Vanicek holder koncert i Strandmarkskirken søndag den 23. august. Der er gratis adgang til

Læs mere

KIRKEBLADET TØDSØ ALSTED SDR. DRAABY. Januar - Februar - Marts - April 2015. Foto: Alsted Kirke

KIRKEBLADET TØDSØ ALSTED SDR. DRAABY. Januar - Februar - Marts - April 2015. Foto: Alsted Kirke Januar Februar Marts April 2015 KIRKEBLADET TØDSØ ALSTED SDR. DRAABY Inde i bladet: Præstens side 2 Glimt fra sognene 3 Indsamling i kirkerne 4 Menighedsrådsmøder 5 Adresser 7 Foto: Alsted Kirke Præstens

Læs mere

KIRKESTOFFET. Det mørkner og lysner igen. Hvad gør jeg ved? Ryde-Handbjerg

KIRKESTOFFET. Det mørkner og lysner igen. Hvad gør jeg ved? Ryde-Handbjerg RIV UD OG GEM KIRKESTOFFET Ryde-Handbjerg Det mørkner og lysner igen Man taler om, at døgnet har blå timer. Det er timerne, hvor lyset henholdsvis forsvinder og kommer igen, for der er et helt særligt

Læs mere

sognepræst Birgit Lundholm, Kl. 12.15 sognepræst Birgit Lundholm, sognepræst Kl. 10,30 Birgit Lundholm, Kl. 09.00: sognepræst

sognepræst Birgit Lundholm, Kl. 12.15 sognepræst Birgit Lundholm, sognepræst Kl. 10,30 Birgit Lundholm, Kl. 09.00: sognepræst Nyhedsbrev fra Hune sogn Nr.3. februar. 2015 Dato: Dagen navn Hune Kl. Prædikant Rødhus kl. Prædikant: 15. februar Fastelavn Kl. 10.30 Birgit Lundholm, 22. februar 1. søndag i fasten Kl. 12.15 Birgit Lundholm,

Læs mere

Klokkeringning afsluttes, og menigheden er forsamlet ved titiden.

Klokkeringning afsluttes, og menigheden er forsamlet ved titiden. Efterfølgende er en dansk oversættelse af præstegudstjenesten (palasip naalagiartitsinera, s. 11-20) og af kateketgudstjenesten (ajoqip naalagiartitsinera, s. 21-27) i den grønlandske ritualbog fra 2005:»Rituali.

Læs mere

Nyt fra menighedsråd/præst

Nyt fra menighedsråd/præst AS-KLAKRING-JUELSMINDE Kirkebladet September, Oktober, November 2012 Nyt fra menighedsråd/præst To datoer at huske: 5. september og 13. november 2012 Den 5. september 2012 kl. 19 i Himmelrummet på Juelsminde

Læs mere

Kirkeblad. for Hjerm Sogn. Her bor de... Internetadresser...

Kirkeblad. for Hjerm Sogn. Her bor de... Internetadresser... Her bor de... Internetadresser... Sognepræst Mogens Nørsøller Kirkevej 9, 7560 Hjerm tlf. 97 46 41 14 mail: MONO@km.dk Mandag er fridag Sekretær og regnskabsfører Britta Sunesen tlf. 20 28 35 13 mail:

Læs mere

Nyhedsbrev. august september oktober

Nyhedsbrev. august september oktober Nyhedsbrev august september oktober Gudstjenester i Jerne og Skads Kirke J - JERNE KIRKE S - SKADS KIRKE Søndag den 2. august 9. søndag efter Trinitatis Søndag den 27. september 17. søndag efter Trinitatis

Læs mere

AS-KLAKRING-JUELSMINDE

AS-KLAKRING-JUELSMINDE Kirkebladet September, Oktober, November 2015 AS-KLAKRING-JUELSMINDE Det sker... Sogneudflugten til Moesgård Museum i juni 2015 Læs om og se flere fotos fra vores tur på: www.as-klakring-juelsminde-sogne.dk

Læs mere

Vold og grav juni - august 2013

Vold og grav juni - august 2013 Vold og grav J juni - august 2013 I efteråret 2012 udkom en fin bog om kirkerne på Als og Sundeved. Den er udgivet i samarbejde mellem Historisk Samfund for Als og Sundeved og Museum Sønderjylland/Sønderborg

Læs mere

Prædiken af Provst Hans-Henrik Nissen 18. søndag e. Trinitatis 29. september 2013

Prædiken af Provst Hans-Henrik Nissen 18. søndag e. Trinitatis 29. september 2013 Prædiken af Provst Hans-Henrik Nissen 18. søndag e. Trinitatis 29. september 2013 Højmesse i Rungsted kirke. 2 da b Salmer: 9; 422; 277; 54; 464; 729; 750; 727. Kollekt: Ordet og Israel Tekst: Matt.22,34-46

Læs mere

15. søndag efter trinitatis I. Sct. Pauls kirke 13. september 2015 kl. 10.00. Salmer: 447/434/29/369//41/439/674/661

15. søndag efter trinitatis I. Sct. Pauls kirke 13. september 2015 kl. 10.00. Salmer: 447/434/29/369//41/439/674/661 1 15. søndag efter trinitatis I. Sct. Pauls kirke 13. september 2015 kl. 10.00. Salmer: 447/434/29/369//41/439/674/661 Åbningshilsen For en måned siden begyndte 21 nye konfirmander fra Forældreskolens

Læs mere

Kirkeblad. for Hjerm Sogn. Her bor de... Internetadresser... angående, fødsel, fødsel, dåb dåb navngivning, Organist: www.km.dk

Kirkeblad. for Hjerm Sogn. Her bor de... Internetadresser... angående, fødsel, fødsel, dåb dåb navngivning, Organist: www.km.dk Her bor de... Internetadresser... Vigtige Internetadresser Konstitueret sognepræst: Erik Erik Lunde Lunde tlf. 97 tlf. 86 9711 8645 11 45 www.hjermvestrekirke.dk Mail: Mail: erika@mail-telia.dk www.hjermøstrekirke.dk

Læs mere

Prædiken til Langfredag

Prædiken til Langfredag Prædiken til Langfredag Juni - august 2014 Prædiken til Langfredag den 18. april 2014 kl. 11.00 i Tandslet Kirke. I Faderens Sønnens og Helligåndens navn Amen For nøjagtig 150 år og en time siden blev

Læs mere

Lejlighedskor søges! Menighedsrådsvalg Krea-klub eller åben sognegård Babysalmesang et forsøg

Lejlighedskor søges! Menighedsrådsvalg Krea-klub eller åben sognegård Babysalmesang et forsøg September 2012 Kirkeblad for Nr. Herlev Kirke og sogn Lejlighedskor søges! Menighedsrådsvalg Krea-klub eller åben sognegård Babysalmesang et forsøg På bl.a. Facebook kan du se kirkens nye video, hvor medlemmer

Læs mere

Kirkeblad for SKRYDSTRUP SOGN

Kirkeblad for SKRYDSTRUP SOGN Kirkeblad for SKRYDSTRUP SOGN Årgang 40 mai 2015 Nr. 80 Dronning Margrethe 75 år Det er ikke for sent at ønske dronning Margrethe tillykke med hendes femoghalvfjerds års fødselsdag den 16. april. Det var

Læs mere

Hellesøvej 43. Hellesøhus. Nr. 071. Nuværende stuehus bygget 1888,om/tilbygning 1977. På præstekort 109

Hellesøvej 43. Hellesøhus. Nr. 071. Nuværende stuehus bygget 1888,om/tilbygning 1977. På præstekort 109 Hellesøvej 43. Hellesøhus. Nr. 071. Nuværende stuehus bygget 1888,om/tilbygning 1977. På præstekort 109 Ny ejer af Hellesøhus 1859 Peter Jessen Kolmos Vi underskrivende, jeg halvbolsmand Peter Jessen Kolmos,

Læs mere

Fredens Sogn ODENSE NR. 3-2014 JUNI - JULI - AUGUST. Besøg vores nye hjemmeside Side 2. Mandagscafe Side 3. Babysalmesang i Fredens Kirke Side 4

Fredens Sogn ODENSE NR. 3-2014 JUNI - JULI - AUGUST. Besøg vores nye hjemmeside Side 2. Mandagscafe Side 3. Babysalmesang i Fredens Kirke Side 4 Fredens Sogn ODENSE NR. 3-2014 JUNI - JULI - AUGUST Besøg vores nye hjemmeside Side 2 Mandagscafe Side 3 Babysalmesang i Fredens Kirke Side 4 Når den mindste bliver den største... Side 4 Vokseværk Side

Læs mere

NYT SEPTEMBER OKTOBER KIRKE VESTER SKERNINGE KIRKE ULBØLLE KIRKE HUNDSTRUP KIRKE

NYT SEPTEMBER OKTOBER KIRKE VESTER SKERNINGE KIRKE ULBØLLE KIRKE HUNDSTRUP KIRKE 2015 NYT SEPTEMBER OKTOBER KIRKE VESTER SKERNINGE KIRKE ULBØLLE KIRKE HUNDSTRUP KIRKE TAK! Tak er kun et fattigt ord, siger vi. Og det er såmænd også meget sandt. For vel kan det synes, som om de tre bogstaver

Læs mere

Folketælling 1860 Sted Nr. Navn Alder Stand Født Stilling

Folketælling 1860 Sted Nr. Navn Alder Stand Født Stilling Folketælling 1860 Sted Nr. Navn Alder Stand Født Stilling Præste- 1 Mandrup Peder Tuxen 42 gift København Sognepræst gård 2 L.A.A. Tuxen 33 København hans kone 1 3 A.P. Tuxen 11 ugift Tandslet barn 4 A.V.

Læs mere

Durup Tøndering Nautrup Kirkeblad

Durup Tøndering Nautrup Kirkeblad www.yesterdaysfoto.dk Durup Tøndering Nautrup Kirkeblad www.dtn-sogn.dk www.durupsogn.dk www.tøndering.dk www.nautrup.dk Juni - Juli - August 2015. Nr. 3-74. årgang Foto: Poul Hansen Koncert & ferie Sæt

Læs mere

Kirkeblad for Hjerm Sogn

Kirkeblad for Hjerm Sogn Her bor de... nternetadresser... Vigtige nternetadresser Sognepræst: Jonas Jonas Serner-Pedersen Kirkevej Kirkevej 9, 7560 9, 7560 Hjerm Hjerm www.hjermkirker.dk tlf. 97 tlf. 46 9741 4614 41 14 Hjemmeside

Læs mere

Agerskov & Branderup. Marts April Maj

Agerskov & Branderup. Marts April Maj KirkeBladet 2 Konfirmanderne laver ikoner Indhold De tomme kirker... 2 Vedligeholdelsesarbejder... 3 Konfirmandernes ikoner.. 4-5 Det sker.... 6-7 Gudstjenester... 8 2014 Marts April Maj Agerskov & Branderup

Læs mere

Julesøndag I. Sct. Pauls kirke 28. december 2014 kl. 10.00. Salmer: 104/434/102/133//129/439/127/111

Julesøndag I. Sct. Pauls kirke 28. december 2014 kl. 10.00. Salmer: 104/434/102/133//129/439/127/111 1 Julesøndag I. Sct. Pauls kirke 28. december 2014 kl. 10.00. Salmer: 104/434/102/133//129/439/127/111 Åbningshilsen Denne søndag, Julesøndag, søndag i julen, årets sidste søndagsgudstjeneste konfirmerer

Læs mere

Omkring døbefonten. Svar på nogle meget relevante spørgsmål.

Omkring døbefonten. Svar på nogle meget relevante spørgsmål. Omkring døbefonten Svar på nogle meget relevante spørgsmål. *** Og de bar nogle små børn til Jesus, for at han skulle røre ved dem; disciplene truede ad dem, men da Jesus så det, blev han vred og sagde

Læs mere

HØJMESSE FREDERIKSHOLM KIRKE

HØJMESSE FREDERIKSHOLM KIRKE Søndag den 19/5-2013 kl. 11.00 Pinsedag Tema: Helligåndens komme HØJMESSE FREDERIKSHOLM KIRKE Præludium Evt. korsats (Carsten) Indgangsbøn (evt.) Velkomst 1. salme DDS 290 I al sin glans nu stråler solen

Læs mere

Referat af menighedsrådsmøde.

Referat af menighedsrådsmøde. Rødding Menighedsråd. Referat af menighedsrådsmøde. Dato: Tirsdag den 28. oktober 2014 kl. 17.00 Mødested: Konfirmandstuen, Rødding Præstegård Deltager: Anger Nissen, Svend Enevoldsen, Tove Kamedula, Maiken

Læs mere

2. søndag efter trinitatis. Lukas 14,16-24. Festen der aldrig vil slutte.

2. søndag efter trinitatis. Lukas 14,16-24. Festen der aldrig vil slutte. 2. søndag efter trinitatis. Lukas 14,16-24. Festen der aldrig vil slutte. En dreng skulle fejre sin 7 års fødselsdag. Han gik i 0 kl. og det var første gang han skulle ha sine klassekammerater med hjem.

Læs mere

Salmer: 478, 29, 370 / 68, 192v.1,3&7, 70 Tekster: Ps. 8 og Mk.2.1-13.

Salmer: 478, 29, 370 / 68, 192v.1,3&7, 70 Tekster: Ps. 8 og Mk.2.1-13. 1 Konfirmation 2015. Salmer: 478, 29, 370 / 68, 192v.1,3&7, 70 Tekster: Ps. 8 og Mk.2.1-13. For mange år siden var der nogle unge fra en kirkelig forening, der havde lavet en plakat med teksten Jesus er

Læs mere

Kirkebladet Nr. 4-24. årg. September - Oktober - November 2014 Øsløs Vesløs Arup Sogne

Kirkebladet Nr. 4-24. årg. September - Oktober - November 2014 Øsløs Vesløs Arup Sogne Kirkebladet Nr. 4-24. årg. September - Oktober - November 2014 Øsløs Vesløs Arup Sogne Navne og adresser: Sognepræst Lone Olsen Kragholmvej 8, 7742 Vesløs Tlf. 97 99 30 45, fax 97 99 30 49 E-mail: LO@km.dk

Læs mere

HØJMESSE FREDERIKSHOLM KIRKE

HØJMESSE FREDERIKSHOLM KIRKE HØJMESSE FREDERIKSHOLM KIRKE Søndag den 9/6-2013 kl. 11.00 2. søndag efter Trinitatis Tema: Lignelsen om det store festmåltid Præludium Evt. korsats (Carsten) Indgangsbøn (evt.) Velkomst 1. salme DDS 753

Læs mere

Gyldendals Åbne Encyklopædi fortæller følgende om bedemandens opgaver gennem tiden:

Gyldendals Åbne Encyklopædi fortæller følgende om bedemandens opgaver gennem tiden: Den sidste rejse. af Hans Høilund-Carlsen Når en nær slægtning dør, henvender vi os i dag til en bedemand, der mod betaling hjælper de efterladte med at få løst de mange opgaver, der er knyttet til den

Læs mere

Kirkebladet Nr. 3-21. årg. Juni - juli - august 2011 Øsløs Vesløs Arup Sogne

Kirkebladet Nr. 3-21. årg. Juni - juli - august 2011 Øsløs Vesløs Arup Sogne Kirkebladet Nr. 3-21. årg. Juni - juli - august 2011 Øsløs Vesløs Arup Sogne 2 Navne og adresser: Sognepræst Lone Olsen Kragholmvej 8, 7742 Vesløs Tlf. 97 99 30 45, fax 97 99 30 49 E-mail: LO@km.dk Menighedsrådet:

Læs mere

KIRKENYT PADESØ SOGN. Høstgudstjeneste i Padesø Kirke. 16. årgang Efteråret 2014 Nr. 4

KIRKENYT PADESØ SOGN. Høstgudstjeneste i Padesø Kirke. 16. årgang Efteråret 2014 Nr. 4 KIRKENYT PADESØ SOGN 16. årgang Efteråret 2014 Nr. 4 Høstgudstjeneste i Padesø Kirke Orgelprojektet Efterårets arrangementer For tre år siden blev Padesø Kirkes gamle orgel kasseret af kirkeministeriets

Læs mere

Kirkebladet for Hundslund og Torrild Sogne

Kirkebladet for Hundslund og Torrild Sogne Nr. 4 Årgang 2 September-december 2014 Kirkebladet for Hundslund og Torrild Sogne Foto: SN Om alle døre lukkes, hvor du vil spørge vej, om alle lys end slukkes, så tab dog modet ej! Kun ti og tål og bi!

Læs mere

Konfirmand i Mølholm kirke

Konfirmand i Mølholm kirke Konfirmand i Mølholm kirke Udfordringer til unge på livets veje 2015-16 Indbydelse til konfirmandforberedelse Som 7. klasses elev vil jeg gerne indbyde dig til at deltage i konfirmandforberedelse og konfirmation

Læs mere

Forsidefoto: Friluftsgudstjeneste i Palsgård park

Forsidefoto: Friluftsgudstjeneste i Palsgård park Forsidefoto: Friluftsgudstjeneste i Palsgård park AS-KLAKRING-JUELSMINDE Kirkebladet September, Oktober, November 2014 Det sker... Maleriudstilling i Kirkebakkehuset I august, september og oktober udstiller

Læs mere

Prædiken til 2. søndag efter Trinitatis, Luk 14,16-24. 1. tekstrække. Grindsted Kirke. Søndag d. 9. juni 2013 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal.

Prædiken til 2. søndag efter Trinitatis, Luk 14,16-24. 1. tekstrække. Grindsted Kirke. Søndag d. 9. juni 2013 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal. 1 Grindsted Kirke. Søndag d. 9. juni 2013 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 2. søndag efter Trinitatis, Luk 14,16-24. 1. tekstrække Salmer DDS 68: Se, hvilket menneske DDS 649: Skal fri og frelst

Læs mere

9. søndag efter trinitatis I Salmer: 413, 294, 692, 728, 488, 697

9. søndag efter trinitatis I Salmer: 413, 294, 692, 728, 488, 697 9. søndag efter trinitatis I Salmer: 413, 294, 692, 728, 488, 697 I det gamle testamente finder vi den store beretning om de to brødre tvillingerne Jakob og Esau. Allerede tidligt i fortællinger om de

Læs mere

Menighedsrådsmøde referat 2015 04 09 Side 1 af 8

Menighedsrådsmøde referat 2015 04 09 Side 1 af 8 Tjørring sogn Referat MR - møde d. 9. april, 2015 kl. 18.45 Værdigrundlag Vi er som evangelisk-luthersk folkekirke i Tjørring forpligtet på Bibelen og de lutherske bekendelsesskrifter i alt hvad vi arbejder

Læs mere

Butterup-Tuse Kirkeblad. 81. årgang September-Oktober-November 2014 Nr. 3

Butterup-Tuse Kirkeblad. 81. årgang September-Oktober-November 2014 Nr. 3 Butterup-Tuse Kirkeblad 81. årgang September-Oktober-November 2014 Nr. 3 EFTERÅR MED KONTRASTER Jeg ved ikke, hvad det er, der gør efteråret til den særlige årstid, som det er. Hvad det er ved efteråret,

Læs mere

Prædiken om at misunde og unde: 1.søndag i fasten 2014 kl. 9.00

Prædiken om at misunde og unde: 1.søndag i fasten 2014 kl. 9.00 Indsamling til FKN Salmer: 1.søndag i fasten 2014 kl. 9.00 754, Se, nu stiger solen 698, Kain, hvor er din bror 123,7 613, Herre, du vandrer forsoningens vej Prædiken om at misunde og unde: Inde i mit

Læs mere

Nyt fra menighedsrådet

Nyt fra menighedsrådet AS-KLAKRING-JUELSMINDE Kirkebladet Juni, Juli, August 2013 27146_Kirkeblad_AS-KLAK-JUELSMINDE_juni 1 2013.indd 15-05-2013, 11:45 Nyt fra menighedsrådet Juelsminde præstebolig bliver til Kirkebakkehuset

Læs mere

Kirkeblad. Øsby og Aarø Kirker. Maj-Juni-Juli 2007

Kirkeblad. Øsby og Aarø Kirker. Maj-Juni-Juli 2007 Kirkeblad Øsby og Aarø Kirker Maj-Juni-Juli 2007 Af håbets grønne maj jeg vil min pinseløvsal bygge mod skylregn og mod dagens ild, med hvile og med skygge. Om kærlighed bag gravens bred med ren og evig

Læs mere

Kirkeklokke, mellem ædle malme

Kirkeklokke, mellem ædle malme Kirkeklokke, mellem ædle malme marts - maj 2014 Den nye klokke fra 1921 i Sankt Johannes Kirke, Kegnæs I 1940-42 udarbejdede kirkeministeriets daværende orgel- og klokkekonsulent P.S. Rung- Keller en oversigt

Læs mere

kirkeblad Vejlby-Strib-Røjleskov De naive lever lykkeligere... NR. 2 8. ÅRGANG 2007 VEJLBY-STRIB-RØJLESKOV PASTORAT

kirkeblad Vejlby-Strib-Røjleskov De naive lever lykkeligere... NR. 2 8. ÅRGANG 2007 VEJLBY-STRIB-RØJLESKOV PASTORAT Dok.02.2007:Dok. 02.2005 24/05/07 15:37 Side 1 De naive lever lykkeligere... Vejlby-Strib-Røjleskov kirkeblad NR. 2 8. ÅRGANG 2007 VEJLBY-STRIB-RØJLESKOV PASTORAT Dok.02.2007:Dok. 02.2005 24/05/07 15:37

Læs mere

Andagt Bording kirke 4. maj 2015.docx Side 1 af 5 05-05-2015

Andagt Bording kirke 4. maj 2015.docx Side 1 af 5 05-05-2015 Andagt Bording kirke 4. maj 2015.docx Side 1 af 5 Tale ved mindehøjtidelighed i Bording kirke d. 4. maj 2015 i anledning af 70 årsdagen for Danmarks befrielse. "Menneske, du har fået at vide, hvad der

Læs mere

K I R K E B L A D E T. Nim - Underup - Føvling. Juni - August 2012 32. årgang nr. 2. Underup kirke. Nim kirke. Føvling kirke

K I R K E B L A D E T. Nim - Underup - Føvling. Juni - August 2012 32. årgang nr. 2. Underup kirke. Nim kirke. Føvling kirke K I R K E B L A D Nim kirke Føvling kirke Underup kirke E T Nim - Underup - Føvling Juni - August 2012 32. årgang nr. 2 Menighedsrådsvalg 2012 Pastoratet udgøres af tre sogne, nemlig Nim (hovedsogn), Underup

Læs mere

Velkomst og tema: Prædiken:

Velkomst og tema: Prædiken: Gudstjeneste 180115 10.30 - Brændkjærkirken 2 s.e. H3K 2. Tekster: Mos 33,18-23; Joh 2,1-11 (afslutning af prædiken: Rom 12,9-12a) Prædiken af sognepræst Ole Pihl Salmer: DDS 4 Giv mig Gud en salmetunge

Læs mere

v12 Derfor: Alt, hvad I vil, at mennesker skal gøre mod jer, det skal I også gøre mod dem. Sådan er loven og profeterne.

v12 Derfor: Alt, hvad I vil, at mennesker skal gøre mod jer, det skal I også gøre mod dem. Sådan er loven og profeterne. Prædiken til d.1. maj 2015 St. bededag. Lemvig Bykirke kl. 10.30. Konfirmation v/brian Christensen Tekster: Sl 67; Matt 7,7-12 Bed, så skal der gives jer; søg, så skal I finde; bank på, så skal der lukkes

Læs mere

Du og jeg, Gud. 1.søndag efter påske 2015. Konfirmation.

Du og jeg, Gud. 1.søndag efter påske 2015. Konfirmation. Du og jeg, Gud 1.søndag efter påske 2015. Konfirmation. Den grund, du har i dåben lagt, dit stærke ja til svage, bekræfter du, skal stå ved magt i dag og alle dage. Evangelieteksten til 1.søndag efter

Læs mere

Juli 2013 - september 2013

Juli 2013 - september 2013 Juli 2013 - september 2013 Kirken med det glade smil s. 3 Siden sidst s. 4 Sommerfest og menighedsudflugt s. 5 Høstgudstjeneste i Herslev s. 7 Menighedens hjemmeside s. 8 Kirkehøjskole og guldkonfirmation

Læs mere

Prædiken til 2. søndag efter påske, Joh. 10,11-16. 1. tekstrække. Konfirmationsgudstjeneste.

Prædiken til 2. søndag efter påske, Joh. 10,11-16. 1. tekstrække. Konfirmationsgudstjeneste. 1 Grindsted Kirke. Søndag d. 19. april 2015 kl. 10.00. Egil Hvid-Olsen. Prædiken til 2. søndag efter påske, Joh. 10,11-16. 1. tekstrække. Konfirmationsgudstjeneste. Salmer. DDS 331 Uberørt af byens travlhed.

Læs mere

Religionspædagogik. Konfirmandundervisning og minikonfirmandundervisning i dag

Religionspædagogik. Konfirmandundervisning og minikonfirmandundervisning i dag Religionspædagogik Konfirmandundervisning og minikonfirmandundervisning i dag at møde børnene og de unge, hvor de er d. 24. november 2013 d. 14. december 2013 v. sognepræst Lene Sander Baggrund Friedrich

Læs mere

Prædiken til 1. s. i fasten 2014 kl. 16.00

Prædiken til 1. s. i fasten 2014 kl. 16.00 1 Prædiken til 1. s. i fasten 2014 kl. 16.00 336 Vor Gud han er så fast en borg 698 Kain hvor er din bror 495 Midt i livet er vi stedt 292 Kærligheds og sandheds Ånd 439 O, du Guds lam 412 v. 5-6 som brød

Læs mere

Hver morgen og hver aften - salmer til ugen og livet. Søndag. Mel: Flemming H. Meng 2013. Mel: Flemming H. Meng 2004

Hver morgen og hver aften - salmer til ugen og livet. Søndag. Mel: Flemming H. Meng 2013. Mel: Flemming H. Meng 2004 Hver morgen og hver aften - salmer til ugen og livet Søndag 1 O skabelsens morgen, det helt nye liv nu vælder med kraft i os ind. Det styrker og nærer, beriger vor tro og virker helt ind i vort sind. 2

Læs mere

S O G N E T Meddelelsesblad for Vigerslev Sogn

S O G N E T Meddelelsesblad for Vigerslev Sogn Nr. 1 Juni 2014 33. årgang S O G N E T Meddelelsesblad for Vigerslev Sogn Sandhedens ånd, som verden ikke kan tage imod Vi finder ikke Gud i himlen eller på jorden. Vi kan ikke opsøge Gud. Det er omvendt.

Læs mere

Stjernestunder og historie

Stjernestunder og historie Stjernestunder og historie december 2012 - februar 2013 Mens denne artikel bliver til, fyldes butikker og gader med lysende julepynt. Og her har stjernerne fået en altoverskyggede plads. Det er måske ikke

Læs mere

Ejendommen er genopbygget i 1858 efter brand. Inden branden var der også kro.

Ejendommen er genopbygget i 1858 efter brand. Inden branden var der også kro. Ejendommen er genopbygget i 1858 efter brand. Inden branden var der også kro. Damgade 14. Boel Nr.44 (Gl. 21 ). Nr. 27 På præstekort hus 41 Viet den 22. okt. 1831 Johan Henrik Schmidt * 28. aug 1797, søn

Læs mere

Prædiken til 2. pinsedag, Joh 3,16-21. 1. tekstrække

Prædiken til 2. pinsedag, Joh 3,16-21. 1. tekstrække 1 Grindsted Kirke. Mandag d. 20. maj 2013 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 2. pinsedag, Joh 3,16-21. 1. tekstrække Salmer DDS 291: Du, som går ud fra den levende Gud DDS 20: Jeg ser dit kunstværk,

Læs mere

Kirkehilsen til Kauslunde og Gamborg sogne

Kirkehilsen til Kauslunde og Gamborg sogne Folkekirken, Vores kirke Kirkehilsen til Kauslunde og Gamborg sogne Sommer 2015 Det nærmer sig sommerferie tid og så falder roen sig over mangt og meget. Agurketid sagt på avissprog. Men også tiden, hvor

Læs mere

Bøvling Valgmenighed. - en grundtvigsk valgmenighed i folkekirken

Bøvling Valgmenighed. - en grundtvigsk valgmenighed i folkekirken Bøvling Valgmenighed Bøvling Valgmenighed Hvad er en Valgmeninghed? Hvad med økonomien? Oprettet i 1875 da et flertal er familierne i Bøvling og Flynder sogne ønskede en grundtvigsk præst. Et ønske som

Læs mere

SCT. PAULS KIRKE 8000 ÅRHUS C MENIGHEDSRÅDET

SCT. PAULS KIRKE 8000 ÅRHUS C MENIGHEDSRÅDET REFERAT af Menighedsrådsmødet Torsdag den 26. marts 2015 kl. 19.00 i Sognehuset Tilstede: Erik Dybdal Møller, Hans Henrik Christensen (medarbejderrepræsentant), Jakob From Søvndal, Anita Holmgaard, Eva

Læs mere

Nogle af os er kede af det, fordi vi savner nogen, eller måske en bestemt, at være sammen med. Nogle af os går og småskændes, fordi det skulle

Nogle af os er kede af det, fordi vi savner nogen, eller måske en bestemt, at være sammen med. Nogle af os går og småskændes, fordi det skulle Juleaften, domkirken 16.30 : 94 Det kimer nu, 119 Julen har bragt, 104 Et barn er født, 120 Dejlig er jorden. 1.salme, Salutation og kollekt med korsvar, Koret: "Højlovet være han som kommer i Herrens

Læs mere

HERLEV - PRÆSTEBRO - LINDEHØJ 2012-2013

HERLEV - PRÆSTEBRO - LINDEHØJ 2012-2013 HERLEV - PRÆSTEBRO - LINDEHØJ 2012-2013 Læs om konfirmationsforberedelse og indskrivning på de følgende sider! KONFIRMANDINDSKRIVNING TIL 7. KLASSES FORÆLDRE! Det er blevet tiden for indskrivning til konfirmationsforberedelse.

Læs mere

Sydvestmors kirke beboerblad Nr 2. august november 2015 1. årg.

Sydvestmors kirke beboerblad Nr 2. august november 2015 1. årg. Side 1 Sydvestmors kirke beboerblad Nr 2. august november 2015 1. årg. Redsted - Hvidbjerg - Agerø Karby - Tæbring - Rakkeby Side 2 Hvilken side står det på? Adresseliste 11 Alle kirker synger 3 Babysalmesang

Læs mere

Palmesøndag med Børne- og Juniorkoret Jeg vil fortælle jer et eventyr Der var engang en ung konge, som regerede et lille land. Han boede på et slot

Palmesøndag med Børne- og Juniorkoret Jeg vil fortælle jer et eventyr Der var engang en ung konge, som regerede et lille land. Han boede på et slot Palmesøndag med Børne- og Juniorkoret Jeg vil fortælle jer et eventyr Der var engang en ung konge, som regerede et lille land. Han boede på et slot sammen med sine tjenere, men han havde ikke nogen kone.

Læs mere

Det er et knudepunkt på frelseshistorien med Jesus

Det er et knudepunkt på frelseshistorien med Jesus Prædiken 1. Pinsedag 2012 Apostlenes Gerninger kap 2 og Johs. 14-15-21 Pinse jul og påske og Pinse Hvad er det der gør den Pinse til en højhelligdag? Det er et knudepunkt på frelseshistorien med Jesus

Læs mere

Kirkeblad. Ulfborg Sogn. Indhold. Juni Juli August 2012

Kirkeblad. Ulfborg Sogn. Indhold. Juni Juli August 2012 Juni Juli August 2012 Kirkeblad Indhold Ulfborg sogn på nettet 2 Opslagstavlen 3 Info og kalender 4 Kirkelig vejviser 5 Kirkelige handlinger 6 Menighedsrådet 7 Gudstjenesteliste 8 Ulfborg Sogn Fra sognepræsten

Læs mere

Evangeliet er læst fra kortrappen: Luk 19,1-10

Evangeliet er læst fra kortrappen: Luk 19,1-10 1 7. søndag efter trinitatis I. Sct. Pauls kirke 19. juli 2015 kl. 10.00. Salmer: 30/434/436/302//3/439/722/471 Åbningshilsen + I Faderens og Sønnens og Helligåndens navn, amen. Vel mødt i kirke denne

Læs mere

Kære konfirmand fra onsdagshold 1

Kære konfirmand fra onsdagshold 1 Kære konfirmand fra onsdagshold 1 Jeg vil hermed gerne byde dig velkommen til årets konfirmandforberedelse. Du skal gå på onsdagshold 1. Timerne ligger om onsdagen kl. 8.00-9.30. Første undervisningsgang

Læs mere

Kirke & Sogn AUNSLEV BOVENSE

Kirke & Sogn AUNSLEV BOVENSE Kirke & Sogn AUNSLEV BOVENSE 45. ÅRGANG NR. 2 MARTS - JUNI 2015 Sig det med blomster I København på Krystalgade lå der i dagene efter den frygtelige hændelse lørdag d. 14. februar, hvor en jødisk vagtmand

Læs mere

Referat fra menighedsrådsmødet den 20. november 2014 kl. 18.15 i Ølby Sognegård.

Referat fra menighedsrådsmødet den 20. november 2014 kl. 18.15 i Ølby Sognegård. Referat fra menighedsrådsmødet den 20. november 2014 kl. 18.15 i Ølby Sognegård. Deltagere: Liselotte Nyboe, Johan Dyrløv, Arthur Holgerson, Arne Søndergard, Palle Sigaard, Birgit Bager, Marie Holst, Ruth

Læs mere

Påske og Pinse. Morgenandagt hver fredag Påske- og midnatsmesse Konfirmationer i Munkebo Kirke Tanke og tro - en foredragsrække MUNKEBO KIRKE

Påske og Pinse. Morgenandagt hver fredag Påske- og midnatsmesse Konfirmationer i Munkebo Kirke Tanke og tro - en foredragsrække MUNKEBO KIRKE MUNKEBO KIRKE FOLKEKIRKEN MAR-APR-MAJ 2015 Påske og Pinse Morgenandagt hver fredag Påske- og midnatsmesse Konfirmationer i Munkebo Kirke Tanke og tro - en foredragsrække Tanke og tro - en foredragsrække

Læs mere