SYDALS. KIRKEBLAD Udgivet af menighedsrådene i Hørup, Tandslet, Lysabild og Kegnæs sogne

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "SYDALS. KIRKEBLAD Udgivet af menighedsrådene i Hørup, Tandslet, Lysabild og Kegnæs sogne"

Transkript

1 SYDALS KIRKEBLAD Udgivet af menighedsrådene i Hørup, Tandslet, Lysabild og Kegnæs sogne juni - juli - august 2015

2 Tomhed eller taknemmelighed. Prædiken til midfaste søndag 2015 Johs. 6,1-15. Der er et spørgsmål, som for øjeblikket nager politikere og samfundsforskere i Europa: I de senere år er et tiltagende antal af europæiske unge konverteret til islam og er rejst til Syrien for at tilslutte sig Islamisk Stat. Størstedelen af disse unge er anden eller tredje-generations muslimske indvandrere, og deres tilslutning til IS kan forklares ved, at de i Islamisk Stats internetpropaganda hører et bud fra det egentlige i deres religion. At dette skulle være tilfældet er ganske vist i modstrid med mange vestlige såkaldte islameksperter, som i årtier har hævdet, at det kun var misbrug af Islam, når terrorister og selvudnævnte hellige krigere opererede i dens navn. Men endnu mere må ISs tiltrækning på de unge volde de mange politikere og eksperter hovedbrud, som også i årtier har søgt at overbevise sig selv og andre om, at den høje vesteuropæiske levestandard, som kan opfylde ethvert behov for velfærd, uddannelse, karriere og frigjorthed med sikkerhed ville erobre sjælene fra selv den stærkeste religiøse påvirkning. Hvad der imidlertid er et endnu mere forvirrende forhold for alle, der har troet på den vestlige livsforms overbevisningskraft, det er, at også unge, som gennem generationer er vesteuropæere og født og opdraget i vestlige mere eller mindre verdsliggjorte, ja ateistiske familier, i disse år lader sig hverve til islamisk Stat. Således var en af de unge, man i vinters kunne læse om var blevet inspireret i Grimhøjmoskeen i Århus til at drage til Syrien, en ung dansk dreng. Forleden læste jeg om en purung fransk pige, opvokset i en verdslig akademikerfamilie, som via internettet var blevet omvendt, så hun var stukket af hjemmefra og havde sluttet sig til islamisk stat al- Sham. Hun havde tilsyneladende et godt forhold til sine forældre og havde efterladt sin mor et kærligt afskedsbrev: Min egen kæreste mor.. det er fordi jeg elsker dig, at jeg nu er taget af sted. Når du læser disse linier er jeg allerede langt væk. Jeg er i det forjættede land, al Sham, i trygge hænder. For det er der jeg skal dø for at komme i paradiset. Og jeg ved noget, som du ikke ved: Vi skal alle dø, straffes af Guds vrede,. Det er verdens ende, kære mor. Der er for megen elendighed, for stor uretfærdighed Og alle vil ende i helvede. Undtagen de, som har kæmpet med den sidste imam i al-sham. Undtagen os. Pigen Adele blev i Syrien gift med en af emiren udvalgt, og døde som offer for en vildfaren kugle. Hun døde ikke i kamp og blev således ikke martyr. Men eksempler som hendes stiller vesten over for det anfægtende spørgsmål hvad kan dog få en ung pige til at opgive de såkaldt vestlige værdier til fordel for et totalitært religiøst system, hvor hun bliver dækket af en burka og giftet bort til en mand, hun ikke selv har valgt og hvor det eneste lokkende fremtidsperspektiv er den frivillige martyrdød? Og det spørgsmål kan ikke undgå at melde sig: er det fordi de værdier, vi lovsynger i Vesteuropa, simpelthen mangler en eller anden form for bund, for tyngde, ja føles som tomhed. Når vi hører om de vesteuropæiske værdier, er det først og fremmest kvindernes frigørelse, religionsfriheden og individets grundlæggende ret til at udvikle sig, der peges på. Og vist er det et gode, at leve i en verden, hvor ingen stat og intet ypperstepræstevælde skal tvinge nogen til at underkaste sig ydre tvang. Men samtidig må vi erkende, at frihed i Vesteuropa efter ungdomsoprøret i 68, snarere er blevet en frigjorthed for alle bånd, som et menneskes sjæl kunne næres ved familiebånd, ægteskabsbånd, taknemmeligheds- og lydigheds bånd mod forældre, arvede bånd til folk og fædreland alle de bånd, som indebærer en gæld eller skyld mod andre, en skyld, som ikke bare er en abstrakt ide om, at jeg bør tænke på hele verdens fremtid, klodens beståen og dyrenes velfærd, men en skyld mod konkrete bestemte mennesker, med velkendte ansigter mod en virkelig næste og mod et virkeligt bestemt sted og hjem. Når unge i dag drages mod at underkaste sig stenguden Allah, kunne det være, fordi de har en sand fornemmelse for, at lovprisningen af frigørelsens værdier >>>Fortsættes side 5

3 Hørup sogn Juni: Gudstjeneste 07. kl s.e.trin. Hans Havelund 14. Kl s.e.trin. altergang 21. kl s.e.trin. 28. kl s.e.trin. altergang P.S. Krøyer: Sommerdag ved Skagen strand 1894 Juli: 05. kl s.e.trin. Leif Jordt 12. kl s.e.trin. Leif Jordt, altergang 19. kl s.e.trin. Leif Jordt 26. kl s.e.trin. August: 30. kl s.e.trin. altergang September: 06. kl s.e.trin. Siden sidst Døbte: Mads Lausen Knudsen, Mintebjergvej 12 Victor Christian Frerichs, Kløverlykke 72 Magnus Overby, Lambjergskov 35 Lucas Elneff Hell, Kløverlykke 61 Ludvig Lagergren Anderson, Trompeterager 30 Begravede og bisatte: Kjeld Jensen, Kløverlykke 44, Peder Kjeldsen, Hørup Bygade 44A, Heinrich Bøttger, Hørup Bygade 94 Peter Lauritzen, Hørup Bygade 44A, Bodil Marie Lyck, Kettingvej 24B Alis Overgaard Bornhøft, Kløverlykke 14 Elfi Byriel Schmidt, Tangsmose 9 Konfirmationsdatoer NB! Konfirmationerne i Hørup ligger fast de første 2 eller 3 søndage efter påske. Det betyder, at konfirmationerne i 2016 ligger de første tre søndage i april. Konfirmandquizz 2015 Quizzen mod konfirmanderne fra Augustenborg blev i år vundet af de dygtige konfirmander fra Hørup. 02. kl s.e.trin. 09. kl s.e.trin. altergang 16. kl s.e.trin. Leif Jordt 23. kl s.e.trin. Konfirmandindskr. altergang

4 Konfirmandindskrivning. Søndag den 23. august er der konfirmandindskrivning i forbindelse med gudstjenesten kl. 10. Efter gudstjenesten byder menighedsrådet på en sandwich i konfirmandstuen, hvor sognepræsten orienterer om den kommende konfirmandundervisning, og konfirmanderne indskrives. Undervisningen 2015/16 kommer til at ligge hhv. tirsdag morgen kl til 8.50 og tirsdag eftermiddag kl til Efter jul bytter holdene tidspunkt, så både de morgenduelige og de eftermiddagsvågne tilgodeses. Første gang tirsdag den 25.august Fyraftenssang: Vi synger fra højskolesangbogen fra kl til kl. 18. I konfirmandstuen på følgende torsdage: 4.juni og 3.september. Babysalmesang. Fritz Syberg: En mor fortæller for sine børn, 1898 Hørup sogn sognepræst. De endelige datoer kommer i septembernummeret af kirkebladet. Café - Koncert i Hørup Præstegårdslade onsdag d. 16. september kl. 19. Hørup kirkes aktivitetsudvalg har igen fornøjelsen af at indbyde til en café-koncert i Laden ved præstegården. Sidste år gæstede Lise Nees os, og alle jer, der var til stede den aften, vil sikkert give os ret i, at Lise leverede en forrygende sangaften. Det glæder os meget, at Lise har sagt ja tak til at komme til Hørup igen i år, og hun har sammensat et nyt program med populære sange fra operette, musicals og opera. Der vil også være lejlighed til selv at få rørt sangstemmen. Som i de tidligere år, er der i programmet indlagt en pause, hvor der er tid til at nyde kaffen og det i dagens anledning udvidede kagebord. Alle er velkomne til denne festlige aften, vi gør dog opmærksom på, at der er begrænsede pladser. Der er gratis entré, prisen for kaffe og kage er 25 kr. Kirkernes Landsstævne 2015 for børneungdomskor Hvis der er interesse for det, bliver der holdt 6 gange babysalmesang til efteråret.babysalmesangen bliver hver anden gang holdt i kirken, og hver anden gang i konfirmandstuen. Tilbuddet henvender sig til mødre med spædbørn og evt. større søskende, samt til børn i dagplejer og vuggestuer med voksenledsagelse. Det kommer til at ligge torsdag morgen/ formiddag og varer ca. en time. Vi synger en håndfuld af de vigtigste salmer fra salmebogen, samt når arrangementet foregår i konfirmandstuen et par sange fra Højskolesangbogen, og sangen suppleres med en kort fortælling henvendt til små børn. En fortælling, som mødre selv kan fortælle videre, når spædbørnene får øren at høre med. Evt. interesserede bedes henvende sig til Menighedsrådet har igen bevilget penge til koret, så vi har mulighed for at deltage i Folkekirkens Ungdomskors Landsstævne i Århus fra den 1-5 juli. Det er vi meget glade for. I alt forventes ca 600 sangere fra hele landet, her fra Hørup kirke er vi 3 piger og korlederen, der tager af sted. Der venter os en intensiv øve-periode i juni måned, så vi kan være godt forberedte til stævnet. Koret holder derfor sommerpause fra torsdag, den 28. maj. Efter sommerferien starter koret torsdag, den 20. august kl Vi øver i kirken. Nye sangere er velkomne. Du skal gå i 5. klasse eller derover eller have sunget i kor før. Ring til organisten på tel , hvis du er interesseret i at være med. Det næste korstævne, vi deltager i, er her i Sønderborg, den 14. november Hørup kirkes Ad-hoc Voksenkor: Voksenkoret deltager i høstgudstjenesten den 13. september. Kontakt gerne organisten ang. koret, hvis du er interesseret i at synge

5 med. Prøverne starter ca 4 uger før den gudstjeneste, hvor vi medvirker. Du kan ringe på tel eller maile hoerupkirke.dk. Du vil blive taget godt imod af en flok glade og entusiastiske sangere. Der skal her fra organisten lyde stor ros og tak til jer alle! Tomhed eller taknemmelighed. >>>Fortsat fra side 2 dybest set dækker over en stor tomhed. At værdierne i grunden bedst kan lovsynges med Pinochios sang i Disneys film: Der ingen bånd, der binder mig - og det er ubærligt for et menneskebarn at være uden bånd. Ja, det er i grunden slet ikke ægte frihed, for det eneste bånd, der så er tilbage er båndet til mig selv og hvad jeg nu har lyst til, og selv om mig selv kan være en fristende gud at dyrke, så er det med usvigelig sikkerhed et gudebillede, som ikke kan bestå, for det var ikke det, vi skabtes til at dyrke os selv. I den berømte indledning til hans bekendelser skrev kirkefaderen Augustin, at mennesket længes efter at lovprise Gud, for du har skabt os til dig, og vort hjerte er uroligt, til det finder hvile i dig. Derfor kan intet menneskebarn i længden udholde at være fuldstændigt frigjort for al arv og gæld, al skyldighed; ikke at skylde andre end sig selv noget. Det liv, som vi kun skylder os selv, - hvorfor vi, som det jo også er ved at blive almindeligt accepteret også burde have ret til at afslutte det, når det bliver for lidelsesfuldt det får en fad smag i vores mund. Dets eneste formål bliver jo mit eget spejlbillede med den dertil hørende ængstelse for, om det nu kan leve op til de andres standard; om jeg kan gøre så meget indtryk, at jeg faktisk er værd at være min egen gud. Det er som med de ting, vi omgiver os med. En tings værdi for os afhænger ikke blot af dens værdi i kroner og øre. Men en genstand kan have langt større værdi for os, fordi vi har fået den som gave, end en anden, som ellers er dyrere, men som vi selv har købt. Således kan vores hele tilværelse blive os en ørken, hvis ikke vi skylder nogen tak for den. Som børn vores far og mor og som voksne den sande Gud, vores skaber. Fordi vi er skabte til ham, og vort hjerte er uroligt indtil det finder hvile i ham. Og i et moderne Europa, hvor Gud for længst er blevet udleet som en forældet overtro; hvor det fjerde bud: Du skal ære din far og mor, kalder på børns fnisen, fordi far og mor har lært, at de ikke må være autoriteter der kan en ung sjæl nok fristes til at bøje knæ for en Hørup sogn afgud, der kræver fuldstændig underkastelse, ja, dødens underkastelse. Den sande Gud derimod, han, som hjertet alene kan finde hvile i, han skabte os ikke til underkastelse. Men han skabte Adam og Eva til i frihed at lyde ham eller fristes af slangen. For han ville, at vi skulle elske og ære ham af et glad hjerte taknemmelige over det liv, han har givet os at leve. Derfor er det tegn, vi i dag hører, at hans søn gjorde, da han bespiste de 5000 med fem brød og to fisk, et livets tegn. Det var det daglige brød, han gav de femtusinde det brød, som vi har nødigt for ikke at dø. Det var den skabermagt og myndighed, som Guds søn har fra sin far, han viste, da han mættede de mange med så lidt. Et tegn på, at alle gode gaver er fra Gud; at vi om vi vil det eller ej skylder Gud vort liv og det daglige brød, som opholder os. Men samtidig var det et tegn på, at han selv er livets brød at han er den, som kom til jorden for igen at føre os syndere tilbage til det barneforhold til Gud Fader, hvor vi af hjertet kan takke ham for livet og brødet, for hus og hjem, far og mor.. For vel har vi det daglige brød nødigt, men dets værdi kender vi først i takken til Gud, som giver os det. Derfor takkede Jesus, før han delte brødene ud, skønt han selv havde sin fars magt til at skabe mæthed af de få brød. Og derfor trak Jesus sig bort fra mængden, da de kom og ville gøre ham til brødkonge. Da de ville beholde ham blot for at blive mætte. For det er vort urolige hjerte, vores sjæl, han kom til jorden for at mætte. Mætte ved med Guds tilgivelse at vende den bort fra dyrkelsen af os selv, bort fra de tomme afguder, vort urolige hjerte dyrker som erstatning for Gud skaberen og tilbage til Gud fader, som gav os livet. Ja, Guds søn kom selv til os og gav sit liv for os, for at vi skal hænge ved ham og hans tilgivelses ord uden hvilket vi er overladte til os selv og vores eget spejlbilledes tomhed. I ham er Gud kommet til os, så vi ikke skal søge og længes bort fra det sted, vi er, men kan og skal leve det liv, vi nu engang har fået i glæde over, at det har betydning, fordi det er Gud faders gave til os. Det har mening at leve det, fordi vi skylder Gud det. Vi skal ikke stræbe efter døden, for at give vores liv mening, men dette bestemte liv, med de bestemte mennesker, som er os nær det skal vi leve, og det er godt, fordi vi skylder Gud det. Amen

6 Kegnæs sogn Juni: Gudstjeneste Døbte: Siden sidst 07. kl s.e.trin. 14. Kl s.e.trin. Leif Jordt 21. kl s.e.trin. 400 årsjubilæum i Sankt Johannes Kirke 28. kl. ingen 4. s.e.trin. Juli: 05. kl s.e.trin. 12. kl s.e.trin. 19. kl s.e.trin. Leif Jordt 26. kl. ingen 8. s.e.trin. Marie Aukschun Nørsøller, Sønderbygade 4, Kegnæs Sebastian Holm Kostelac, Banegade 5, Skovby Jakob Hans Peter Axel Obushak-Nielsen, Piledøbbel, Kegnæs Viede og kirkeligt velsignede Christina Holm Kostelac og Tommy Holm Kostelac, Banegade 5, Skovby Menighedsrådsmøder på Kegnæs Der afholdes offentligt menighedsrådsmøde i Forpagterboligen ved Kegnæs Præstegård kl Torsdag 18. juni Torsdag 27. august Torsdag 29. september Torsdag 29. oktober Torsdag 26. november August: 02. kl s.e.trin. 09. kl s.e.trin. 16. kl s.e.trin. 23. kl s.e.trin. 30. kl s.e.trin. September: 06. kl s.e.trin. 13. kl s.e.trin. Høstgudstjeneste Udskiftning af præstegårdens tag Dersom man har kørt forbi Kegnæs Præstegård i de sidste par måneder, vil man nok have bemærket, at der er håndværkere i gang. Taget er ved at blive skiftet. Det gamle tegltag var ikke tæt det regnede ind og der var begyndende råddannelse i træværket. Det er nu blevet delvist fornyet og heldigvis nåede håndværkerne at få sat undertaget op inden regnen satte ind i begyndelsen af maj. Nu er de nye tagpander ved at blive lagt op og arbejdet forventes afsluttet til 1. juni.

7 Lysabild sogn Juni: Gudstjeneste 07. kl s.e.trin. 14. Kl s.e.trin. 21. kl. ingen 3. s.e.trin. 28. kl s.e.trin. Anders Raahauge Juli: 05. kl s.e.trin. 12. kl s.e.trin. 19. kl. ingen 7. s.e.trin. 26. kl s.e.trin. August: 02. kl. ingen 9. s.e.trin. 09. kl s.e.trin. Indsættelse af Anders Raahauge 16. kl s.e.trin. 23. kl s.e.trin. 26. kl Konfirmandindskr. Musikgudstjeneste 30. kl s.e.trin. September: 06. kl s.e.trin. 13. kl s.e.trin. Høstgudstjeneste Konfirmandindskrivning / musikandagt i Lysabild Der bliver afholdt fælles konfirmandindskrivning for både Kegnæs og Lysabild sogne i forbindelse med en aftenandagt i Lysabild Kirke onsdag den 26. august kl Ved aftenandagten medvirker saxofonisten Hans Mydtskov og kontrabassisten Torben Bjørnskov. Siden sidst Døbte Andreas Ellegaard Iwersen, Kegnæsvej 29, Skovby Malthe Dehnfeld Jacobsen, Kegnæsvej 25, Skovby Viede og kirkeligt velsignede. Marlene Callesen Schön Elneff og Michael Callesen Schön Elneff, Kegnæsvej 2 Døde og begravede. Nis Peter Rossen, Pommersgaard 3, Vibøge Jørgen Iversen, Lillehave 25, Lysabild Menighedsrådsmøder i Lysabild Der afholdes offentligt menighedsrådsmøde i Lysabild Præstegård kl Onsdag 03. juni Onsdag 05. august Onsdag 02. september Onsdag 07. oktober Onsdag 04. november Onsdag 02. december Sommerkoncerter i Lysabild Også i år bliver der sommerkoncerter i Lysabild kirke i juli og august. Vi begynder onsdag den 1. juli kl Programmet er endnu ikke helt på plads. Det vil blive offentliggjort på plakater og på kirkens hjemmeside. Sognepræstens studieorlov Jeg har fået tildelt tre måneders studieorlov, som skal afvikles i august, september og oktober Mit projekt bliver at studere ny islandsk salmedigtning fra det 20. og 21. århundrede og kirke- og kormusik fra samme periode. Imens varetages embedet af pastor Anders Raahauge, Hørup, der indsættes i pastoratets kirker søndag den 9. august. Han skal passe embedet til og med Alle helgens dag den 1. november. Hans Mydtskov Torben Bjørnskov

8 Lysabild Kegnæs Pastorat Afskedshilsen til Vibe Vores graver på Kegnæs Kirkegård gennem de sidste 12 år, Vibe Plessner Ihle, har pr. 1. april fået ny ansættelse som gartner på Sankt Marie Kirkes kirkegård. Tak for dit venlige og imødekommende væsen både i kirken og på kirkegården. Vi vil savne din smukke sangstemme ved gudstjenester og kirkelige handlinger. Og kirkegården bærer præg af din sans for beskæring af træer, som har været med til at gøre kirkegården på Kegnæs til et sted, hvor man går på opdagelse. Fremover bliver det Sankt Marie kirkegård, der skal nyde godt af dine talenter. Med venlig hilsen Sognepræst Hans Havelund og menigheden på Kegnæs. Portræt af Anders Raahauge Under Hans Havelunds studieorlov augustoktober passes Lysabild og Kegnæs sogne af Anders Raahauge, der kommer lige fra en tilsvarende orlovstjans i Sct. Marie kirke i Sønderborg. Han er 58 år og oprindelig litteraturhistoriker, men har i moden alder taget en såkaldt 2 uddannelse, der kvalificerer cand. mag.er til at virke som præster. Afskedshilsen til Inga Inga Jørgensen, som i snart 15 år har været gravermedhjælper på Lysabild kirkegård, har valgt at lade sig pensionere fra 1. maj. Tak for et godt samarbejde gennem årene. De mange gæster, der kom til din afskedsreception i Lysabild Præstegård den 30. april, vidner om den betydning, du har haft både i kirken og på kirkegården. Og især tak for dine blomster og pyntninger af kirken ved høstgudstjenester, konfirmationer og andre festgudstjenster. Med venlig hilsen Sognepræst Hans Havelund og menigheden i Lysabild. Hilsen fra Inga, Hermed vil jeg gerne sige tak for mange gode år på Lysabild Kirkegård og samarbejde med mange forskellige. Tak til menighedsrådet for afskedsreceptionen som blev holdt for mig - det var en dejlig dag. Tak til alle dem jeg har haft kontakt med på kirkegården. Jeg ønsker god vind for Kasper og Lars. Venlig hilsen Inga Han er gift med i Hørup, som I kender som Hans ferieafløser. Anders Raahauge voksede op i Sønderjylland med en barndom og ungdom i Sønderborg, Rødding og Tønder. Han har arbejdet 25 år i dagspressen, først på Kristeligt Dagblad, siden på Jyllands-Posten og nu atter - til og fra - på Kristeligt Dagblad - når han ikke står på prædikestolen. Hvor de mange år på aviserne sikkert kommer formidlingen til gode. Han glæder sig til at møde jer og være jeres præst i tre måneder. T

9 Lysabild Kegnæs Pastorat Sankt Johannes Kirke, Kegnæs 400 år Grundstenen til kirken på Kegnæs blev lagt Sankt Hans dag 1615 og efter blot et års byggeri kunne kirken indvies Sankt Hans dag Men vi regner kirkens alder fra grundstensnedlæggelsen, så det er i år at vi fejrer kirkens 400-års dag. Det bliver med en festgudstjeneste søndag den 21. juni kl Vores biskop Marianne Christiansen er prædikant og Sydalskoret medvirker sammen med et instrumentalensemble i en festkantate. Hertug Hans d. Yngre lod Kegnæs bebygge i 1610, da han tvangsflyttede 60 bondefamilier fra Als og Sundeved til tre nyanlagte landsbyer på Kegnæs sydlige del: Vesterby, Sønderby og Østerby. Indtil da havde Kegnæs ligget hen i skov med oldensvin fra Kegnæsgård og jagthuset Hartsholm. Hertug Hans d. Yngre var en foretagsom mand. Han havde måttet lide den tort kun at arve en tredjedel af faderen Chr. III s del af hertugdømmet. Storebroderen Frederik II. beholdt de to trediedele, idet han købte Magnus, den mellemste bror, ud og fik ham placeret som fyrstbiskop på Øsel ved Estland. Hertug Hans den Yngre arvede Sønderborg og Nordborg amter, Plön og Ahrensbök kloster i Holsten, mens kongen arvede Flensborg amt og de fleste af faderens holstenske områder. Hertug Hans den Yngre blev afdelt hertug, hvilket betød at han ikke fik politisk indflydelse på forholdene i Slesvig og Holsten. Derimod blev han en energisk storlandmand og godssamler. I sine to ægteskaber fik han 23 børn som jo skulle forsørges og derfor gjaldt det om økonomisk at få så meget ud af hans arvelod som muligt. Jagthuset Hartsholm blev ombygget til hovedgården Hjortholm, hvor de tvangsflyttede bønder fik hoveripligt og siden, da mere skov var blevet ryddet, blev hovedgården Nygård anlagt. Men som imperiebygger lå det også hertug Hans den Yngre på sinde at Kegnæs skulle være en selvstændig enhed med egen kirke, præst, skole og skoleholder. Allerede i 1588 havde han ladet Munkbrarup kirke på Angel ombygge og siden lod han en Sankt Nikolaj og en Sankt Jørgens Kirke i Sønderborg nedrive og erstatte af en større nyopført Sankt Marie Kirke. I 1615 kom turen til Kegnæs, der formelt blev udskilt af Lysabild Sogn. Kirken blev bygget efter samme grundform som middelalderkirkerne, men er noget bredere. Fra kirkens opførelse var der indgang fra vest gennem tårnet. Det var først knap 100 år senere, at der blev tilføjet et våbenhus på kirkens sydside. Det tjener i dag som redskabsrum. Over kirkens indgangsdør er der et åbent felt, som sandsynligvis har rummet en sandstenstavle, hvor hertugen havde indsat sit våbenskjold og ikke ladet nogen i tvivl om, hvem bygherren var. Sikkert har det lignet det våbenskjold, der er støbt i kirkens ældste klokke fra da kirken blev opført og som bærer teksten: VON: GOTTES : GENADEN : IOHANNES : ERBE : ZV NORWEGEN : HERTZOG : SCHLESSWIEG : HOLSTEIN : STORMARN : VND : DER : DITMARSCHEN : GRAFF : ZV : OLDENBURCK : VND : DELMENHORST. Hertug Hans den Yngre undlod at fortælle at han ikke ligefrem stod i første geled til at arve Norge, Slesvig og Holsten. I 1622 genanvendte hertugen plantegningerne fra kirken på Kegnæs til opførelsen af kirken i Neukirche på Angel det er altså vores syv år yngre søsterkirke. Hertug Hans havde planer om at anlægge en landsby og en havn, der kunne konkurrere med Flensborg og således give ham nogle af de indtægter, som han mente at være blevet snydt for ved arven efter Christian III. Men hertug Hans døde samme år og ingen af de seks efterlevende sønner troede på projektet, så havnen blev aldrig anlagt.

10 Tandslet sogn Maj: Gudstjeneste 31. kl Trinitatis søndag Familiegudstjeneste dåbsjubilæum Juni: 07. kl s.e.trin. Sogneudflugt & gudstjeneste i Christiansfeld 14. Kl s.e.trin.* 21. kl s.e.trin. 28. kl s.e.trin. Kirke på hjul Juli: 05. kl s.e.trin.* 12. kl s.e.trin. 19. kl s.e.trin.* 26. kl s.e.trin. August: 02. kl s.e.trin.* 09. kl s.e.trin. Kirke på hjul 16. kl s.e.trin.* 23. kl s.e.trin. Konfirmationsindskr. 30. kl s.e.trin.* Døbte Jacob Frederik Dall-Eriksen, Tandsbusk 50 Døde & begravede Rikke Brockstedt Hjortaa, c/o Tandsbusk 44, Tandslet, 6470 Sydals Kathrine Kirstine Hansen, Gammel Aabenraavej 24B, st. 8, 6400 Sønderborg Sylvia Lang, Kløverlykke 54, 6470 Sydals Marie Christine Hansen, Østergade 12, 6440 Augustenborg Siden sidst SOGNEUDFLUGT TIL CHRISTIANSFELD SØNDAG DEN 7. JUNI KL Afgang fra parkeringspladesen ved Genforeningsstenen/Tandslet Kirke kl. 9.00, hvor vi kører med bus til Brødremenighedskirken i Christiansfeld hvor vi deltager i gudstjenesten kl Efter gudstjenesten er der frokost med medbragte frikadeller og kartoffelsalat i Duetten. Når vi er færdige med frokosten vil Lorens Asmussen fortælle om Christiansfeld og det helt særlige præg, som Brødremenigheden har sat på den. I den forbindelse skal vi bl.a. se Gudsageren, som er den meget anderledes kirkegård, der er knyttet til Brødremenighedskirken.Inden vi igen vender næsen hjemad er der eftermiddagskaffe med kage til på Skamlingsbanken Pris for sogneudflugten vil være 150,-kr. Til melding skal ske til graverkontoret enten på tlf eller på senest den 5. juni. September: 06. kl s.e.trin. 13. kl s.e.trin.* * altergang

11 BABYSALMESANG Menighedsrådene i Tandslet, Lysabild og Kegnæs tilbyder babysalmesang. Babysalmesang er uforpligtende tilbud med salmer, sang og rytmik for de mindste. Se nærmere om opstart m.m. på BYESTEN den 8. & 9. august Menighedsrådet og kirken er igen på banen med tyren, Quiz m.m. på deres stand kom og vær med! Tandslet sogn KONFIRMANDINDSKRIVNING SØNDAG DEN 23. AUGUST KL I forbindelse med gudstjenesten denne dag, er der konfirmandindskrivning for de konfirmander, der skal konfirmeres St. Bededag 22. april 2016 i Tandslet kirke. Selve konfirmandindskrivningen vil ske ovre i præstegården efter gudstjenesten, hvor menighedsrådet vil være vært ved en frokost. Gud gør til vidner sine små, som knap kan sanse og forstå, at de hos Gud har hjemme. Men lukke ind, det kan kun Gud, så ingen magt kan lukke ud, for Gud kan ingen glemme. Johannes Johansen 1996 Gudstjenester på Hørup Plejecenter Torsdag den 4. juni Leif Jordt Torsdag den 18. juni Torsdag den 2. juli Hans Havelund Torsdag den 16. juli Leif Jordt Torsdag den 30. juli Torsdag den 13. august Anders Raahauge Torsdag den 27. august Leif Jordt - normalt kl ! Der er altergang ved den første gudstjeneste i hver måned.

12 Hørup Sogn Hjemmeside: Menighedsrådsformand: Niels Erik Thorgaard, Vesterbakken 5, telefon , Kirkeværge: Ove Aagaard, telefon Kasserer: Helge Nielsen, telefon Organist: Hannelore Nissen-Berdiin, telefon Kirketjener og graver: Kurt Nielsen, telefon Kirkegårdstelefon: Telefon Sognepræst:, Hørup Bygade 12, telefon , Træffes bedst tirsdag til fredag kl Kirkebilen kan benyttes til alle gudstjenester i Hørup Kirke samt til menighedsrådets arrangementer i Hørup Sogn. Ring senest dagen før på tlf. nr Henvendelse omkring dåb, vielse, begravelse, finder sted til sognepræsten. Tandslet Sogn Hjemmeside: Menighedsrådsformand: Kirsten Jørgensen, Neder Jestrup 12, telefon Kirkeværge: Tove Wehl, telefon Kasserer: Jens Jørn Bonde, telefon Regnskabsfører: Helge Nielsen, telefon Organister: Arnout Boersma, telefon Lars Bruun Nielsen, telefon Kirkesanger: Lis Andersen, telefon Kirketjener og graver: Christen Henriksen. Træffes på kirkegården, telefon , eller privat , Sognepræst: Leif Jordt, Mommarkvej 254, telefon Ugentlig fridag er mandag. Kirkebilen kan benyttes til alle gudstjenester i Tandslet Kirke. Når der ikke er gudstjeneste i Tandslet Kirke, kan bilen benyttes til gudstjenester på Sydals. Kirkebilen kan også benyttes til menighedsrådets arrangementer i Tandslet Sogn. Ring senest dagen før på tlf. nr Henvendelse omkring dåb, vielse, begravelse, finder sted til sognepræsten. Redaktør: Preben Bonde, tlf , Tryk: Grafisk Arbejde A/S i Guderup Lysabild Sogn Hjemmeside: Menighedsrådsformand: Henry Pharao, Lillehave 20, telefon Kirkeværge: Anne Mette Lyck, telefon , Kasserer: Jens Jacobsen, telefon Regnskabsfører: Helge Nielsen, telefon Organist: Hanne Linderoth, telefon Kirkesanger: Anne Lund, telefon Kirketjener og graver: Kasper Kellgren, telefon , Sognepræst: Hans Havelund, kontor: Kegnæsvej 5, Lysabild, telefon , Ugentlig fridag er mandag. Kirkebilen kan benyttes til alle gudstjenester i Lysabild Kirke. Når der ikke er gudstjeneste i Lysabild Kirke, kan bilen benyttes til gudstjenester i Kegnæs Kirke. Kirkebilen kan også benyttes til menighedsrådenes arrangementer i Lysabild og Kegnæs Sogne. Ring senest dagen før på tlf. nr Henvendelse omkring dåb, vielse, begravelse, finder sted til sognepræsten. Kegnæs Sogn Hjemmeside: Menighedsrådsformand: Anna Margrethe Petersen, Bredsten 19, telefon , Kirkeværge: Mathias Petersen, telefon Kasserer: Hans Jørgen Kobbelgård Hansen, telefon Regnskabsfører: Carl Nygaard, telefon Organist: Hanne Linderoth, telefon Kirketjener og graver: Robert Johann Schumacher, telefon , Sognepræst: Hans Havelund, Præstegårdsvej 7, Kegnæs, telefon , Ugentlig fridag er mandag. Kirkebilen kan benyttes til alle gudstjenester i Kegnæs Kirke. Når der ikke er gudstjeneste i Kegnæs Kirke, kan bilen benyttes til gudstjenester på Sydals. Kirkebilen kan også benyttes til menighedsrådenes arrangementer i Lysabild og Kegnæs Sogne. Ring senest dagen før på tlf. nr Henvendelse omkring dåb, vielse, begravelse, finder sted til sognepræsten.

KIRKEBLADET ØSTER VELLING-HELSTRUP-GRENSTEN SOGNE. Juni, Juli, August 2011

KIRKEBLADET ØSTER VELLING-HELSTRUP-GRENSTEN SOGNE. Juni, Juli, August 2011 KIRKEBLADET ØSTER VELLING-HELSTRUP-GRENSTEN SOGNE Nr. 2 Juni, Juli, August 2011 48. årg. Det er et kirkeblad om årets konfirmation, indbydelse til udendørsgudstjeneste og med masser af nyt om navne Først

Læs mere

Kom og lyt. Kirkeblad for Egernsund sogn september til november

Kom og lyt. Kirkeblad for Egernsund sogn september til november Kom og lyt Kirkeblad for Egernsund sogn september til november 2006 Adresser: Sognepræst: David J. Kessel, Strandvej 8, Egernsund, tlf.: 74442658, e-mail: djk@km.dk Menighedsrådsformand: Margit Kristensen,

Læs mere

Kirkeblad. Øsby og Aarø Kirker. Juni - Juli - August - September Oktober - November - 2008

Kirkeblad. Øsby og Aarø Kirker. Juni - Juli - August - September Oktober - November - 2008 Kirkeblad Øsby og Aarø Kirker Juni - Juli - August - September Oktober - November - 2008 Hvert træ nu pranger med sit løv, og jorden dækker til sit støv med sommergrønne klæde, og skønnere er liljens dragt

Læs mere

36. årgang Nr. 11 September - oktober - november 2014. Goddag og farvel

36. årgang Nr. 11 September - oktober - november 2014. Goddag og farvel Kirke Nimtofte Sogn Tøstrup 36. årgang Nr. 11 September - oktober - november 2014 Goddag og farvel Præsentation af ny præstevikar I forbindelse med, at Torben Jensen har fået nyt embede, er jeg blevet

Læs mere

NØRRE FELDING KIRKEBLAD

NØRRE FELDING KIRKEBLAD NØRRE FELDING KIRKEBLAD Kære kommende konfirmander. Midt i august begynder den nye konfirmandsæson. I skal gå til præst som det kaldes, helt indtil jeres konfirmation 20. og 21. maj 2011. Der er rigtig

Læs mere

4. søndag i advent II Sct. Pauls kirke 20. december 2015 kl. 10.00. Salmer: 123/90/76, v.1 og v.7/78//86/439/71/93

4. søndag i advent II Sct. Pauls kirke 20. december 2015 kl. 10.00. Salmer: 123/90/76, v.1 og v.7/78//86/439/71/93 1 4. søndag i advent II Sct. Pauls kirke 20. december 2015 kl. 10.00. Salmer: 123/90/76, v.1 og v.7/78//86/439/71/93 Åbningshilsen Den sidste søndag inden jul. Fire lys tændt, fylde, klar. Ja, og risengrød

Læs mere

KIRKEBLAD. Restaurering af Langå Kirke FOR LANGÅ OG TORUP SOGNE. Marts - April - Maj 2008 NR. 2

KIRKEBLAD. Restaurering af Langå Kirke FOR LANGÅ OG TORUP SOGNE. Marts - April - Maj 2008 NR. 2 KIRKEBLAD FOR LANGÅ OG TORUP SOGNE NR. 2 Marts - April - Maj 2008 40. årg. Restaurering af Langå Kirke Her under Langå kirkes restaurering viser vi et lille udpluk af de billeder som er taget under restaureringen

Læs mere

Kirkebladet INDHOLD. Sept. - Okt. - Nov. 2015 36. årgang nr. 201. Sognekalenderen Nyttige adresser Gudstjenester

Kirkebladet INDHOLD. Sept. - Okt. - Nov. 2015 36. årgang nr. 201. Sognekalenderen Nyttige adresser Gudstjenester Kirkebladet FOR SKODBORG OG SKRAVE SOGNE Sept. - Okt. - Nov. 2015 36. årgang nr. 201 Nu falmer skoven trindt om land Mel.: Johan H. Nebelong 1889 Jeg ved et evigt Himmerig 1) Nu falmer skoven trindt om

Læs mere

Kirkeblad forår 2008 Hvad vil vi som kirke/kirker her i Fjellerup og Glesborg? - Visioner for Fjellerup og Glesborg kirke

Kirkeblad forår 2008 Hvad vil vi som kirke/kirker her i Fjellerup og Glesborg? - Visioner for Fjellerup og Glesborg kirke Kirkeblad forår 2008 Hvad vil vi som kirke/kirker her i Fjellerup og Glesborg? - Visioner for Fjellerup og Glesborg kirke Hvad vil vi som kirke/kirker i fremtiden? Hvordan vil vi gerne være menighed? Hvad

Læs mere

Kom og lyt. Kirkeblad for Egernsund sogn

Kom og lyt. Kirkeblad for Egernsund sogn Kom og lyt Kirkeblad for Egernsund sogn marts til maj 2006 Adresser: Sognepræst: David J. Kessel, Strandvej 8, Egernsund, tlf.: 74442658, e-mail: djk@km.dk Menighedsrådsformand: Margit Kristensen, Teglparken

Læs mere

Kom og lyt Kirkeblad for Egernsund sogn juni til august 2006

Kom og lyt Kirkeblad for Egernsund sogn juni til august 2006 Kom og lyt Kirkeblad for Egernsund sogn juni til august 2006 Adresser: Sognepræst: David J. Kessel, Strandvej 8, Egernsund, tlf.: 74442658, e-mail: djk@km.dk Menighedsrådsformand: Margit Kristensen, Teglparken

Læs mere

Det er blevet til mange spændende aktiviteter, ud over de kirkelige handlinger, som jeg holder meget af.

Det er blevet til mange spændende aktiviteter, ud over de kirkelige handlinger, som jeg holder meget af. Kirkeblad sommeren 2008 Afskedshilsen Tiden er nu inde til at skrive en lille afskedshilsen midt i alle flyttekasserne. Tiden er inde til at sige farvel og tak for den tid vi har været her i Fjellerup

Læs mere

Frivillig ved Viby sogn. Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab Kulturelle oplevelser

Frivillig ved Viby sogn. Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab Kulturelle oplevelser Frivillig ved Viby sogn Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab Kulturelle oplevelser 1 Bliv frivillig Hvis du går og tror, at kirkens arbejde kun består i det, som præster, ansatte

Læs mere

Prædiken til 4. søndag efter påske, Joh 16,5-15. 1. tekstrække. Grindsted Kirke Søndag d. 3. maj 2015 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal.

Prædiken til 4. søndag efter påske, Joh 16,5-15. 1. tekstrække. Grindsted Kirke Søndag d. 3. maj 2015 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal. 1 Grindsted Kirke Søndag d. 3. maj 2015 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 4. søndag efter påske, Joh 16,5-15. 1. tekstrække Salmer DDS 478: Vi kommer til din kirke, Gud Dåb: DDS 448: Fyldt af

Læs mere

Sognebladet. www.tas-pastorat.dk. Juni - Juli - August 2015. Konfirmander på tur.

Sognebladet. www.tas-pastorat.dk. Juni - Juli - August 2015. Konfirmander på tur. Juni - Juli - August 2015 Sognebladet Tødsø - Alsted - Sdr. Dråby Pastorat Inde i bladet: Præstens side 2 Konfirmandindskrivning 2016 3 Sogneudflugt 4 Kirkeskibe 5 Nyt fra beboerforeningerne 6 Adresser

Læs mere

Torslunde Sogn & Kirke

Torslunde Sogn & Kirke Juni GUDSTJENESTER Torslunde Ishøj Vejleå Dato kl. 4/06 10 C. B. Petersen A. Bækgaard A. Gyldenkærne 5/06 10 C. B. Petersen Lukket V. Ahle 11/06 10 A. Gyldenkærne Lukket S. Nielsen 18/06 10 C. B. Petersen

Læs mere

Det sker hver uge: Baptistkirken Pandrup-Birkelse

Det sker hver uge: Baptistkirken Pandrup-Birkelse Hjemmeside: www.b-pb.dk Facebook: www.facebook.com/baptistkirken.pb Baptistkirken Pandrup-Birkelse Præst: Anders Hyldgård Løkkenvej 20, 9490 Pandrup Tlf. 4280 9095 E-mail: andershyldgaard@gmail.com Menighedsrådets

Læs mere

juli august september

juli august september Skelager Kirke www.skelagerkirke.dk 2015 juli august september Indhold: Skelagerparken 2 25 års jubilæum 3 Kalender 4-5 Dåbsjubilæum 6 Familiegudstjenester 6 Babysalmesang 6 Ny biskop 7 Praktiske oplysninger

Læs mere

Asserballe sogns kirkeblad

Asserballe sogns kirkeblad Asserballe sogns kirkeblad JUNI JULI AUGUST 2013 Indhold i Kirkeblad Billeder af Konfirmander Konfirmand indskrivning Altergang uden gluten Æblefest Gudstjenester i Asserballe og Ketting Nyt fra Kirkegården

Læs mere

Nr.4. april. 2015. Kl. 14.00. Kl. 16.00. Kl. 19.00. Kl. 19.00. Kl. 10.30. Dato: Dagen navn Hune Kl. Prædikant Rødhus kl.

Nr.4. april. 2015. Kl. 14.00. Kl. 16.00. Kl. 19.00. Kl. 19.00. Kl. 10.30. Dato: Dagen navn Hune Kl. Prædikant Rødhus kl. Nyhedsbrev fra Hune sogn Nr.4. april. 2015 Dato: Dagen navn Hune Kl. Prædikant Rødhus kl. Prædikant: Søndag den 29. marts Palmesøndag Kl. 10.30 Birgit Lundholm, Onsdag den 1. april Kirkevært i kirken Kl.

Læs mere

Nr.5. Maj 2015. Kl. 11.00. Kl. 12.15. Kl. 10.30. Kl. 12.15. Dato: Dagen navn Hune Kl. Prædikant Rødhus kl. Prædikant: Søndag den 10.

Nr.5. Maj 2015. Kl. 11.00. Kl. 12.15. Kl. 10.30. Kl. 12.15. Dato: Dagen navn Hune Kl. Prædikant Rødhus kl. Prædikant: Søndag den 10. Nyhedsbrev fra Hune sogn Nr.5. 1 Maj 2015 Dato: Dagen navn Hune Kl. Prædikant Rødhus kl. Prædikant: 10. maj 5. søndag efter påske Kl. 11.00 Præst fra Døvemenigheden Døvegudstjeneste Torsdag den 14. maj

Læs mere

Sdr. Nærå. Juni Juli August September 2014. Valgmenighed

Sdr. Nærå. Juni Juli August September 2014. Valgmenighed Sdr. Nærå Juni Juli August September 2014 Valgmenighed Kære alle Tak for en god generalforsamling. Og tak for vores lille værksted, dejligt, at høre jeres stemme. Nu er det blot at trække de gode forslag

Læs mere

Kirkeblad. Øsby og Aarø Kirker. Juni - November 2009

Kirkeblad. Øsby og Aarø Kirker. Juni - November 2009 Kirkeblad Øsby og Aarø Kirker Juni - November 2009 Naturen holder pinsefest i blomstervirket smykke, og lunden, som den kan det bedst, fortæller om sin lykke. Nu vårens vind har ringet ind dens fest i

Læs mere

Frivillig ved Viby sogn Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab

Frivillig ved Viby sogn Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab Frivillig ved Viby sogn Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab 1 Bliv frivillig Kulturelle oplevelser Hvis du går og tror, at kirkens arbejde kun består i det, som præster, ansatte

Læs mere

KIRKEKONTAKT HOPTRUP SOGN

KIRKEKONTAKT HOPTRUP SOGN KIRKEKONTAKT HOPTRUP SOGN DECEMBER - JANUAR Søndag den 17. december kl. 10.30, 3. søndag i advent Højmesse ved Poul Martin Langdahl. (Søndagens tekst: Luk 1,67-80). Søndag den 24. december, JULEAFTEN Julegudstjeneste

Læs mere

13. søndag efter trinitatis II. Sct. Pauls kirke 14. september 2014 kl. 10.00. Salmer: 736/434/683/179//365/439/469/373

13. søndag efter trinitatis II. Sct. Pauls kirke 14. september 2014 kl. 10.00. Salmer: 736/434/683/179//365/439/469/373 1 13. søndag efter trinitatis II. Sct. Pauls kirke 14. september 2014 kl. 10.00. Salmer: 736/434/683/179//365/439/469/373 Åbningshilsen Efter højmessen sørger en af vore frivillige for kirkefrokost, så

Læs mere

Kort vedrørende Anna Kirstine Larsens og Niels Peter Jørgensens bryllup den 16. oktober 1909.

Kort vedrørende Anna Kirstine Larsens og Niels Peter Jørgensens bryllup den 16. oktober 1909. Kort vedrørende Anna Kirstine Larsens og Niels Peter Jørgensens bryllup den 16. oktober 1909. Disse kort og breve har jeg fået lov til at afskrive og offentliggøre af Gert Sørensen, som har fået dem af

Læs mere

Hjerk-Harre Kirkeblad December 2017-Februar 2018

Hjerk-Harre Kirkeblad December 2017-Februar 2018 Hjerk-Harre Kirkeblad December 2017-Februar 2018 Hjerternes fest Klumme, december 2017 Man kan betragte højtider som forstørrelsesglas. Når vi fejrer noget, sker der nemlig det, at vi tager en lille del

Læs mere

Kirkebladet Nr. 4-25. årg. Septemper Oktober November 2015 Øsløs Vesløs Arup Sogne

Kirkebladet Nr. 4-25. årg. Septemper Oktober November 2015 Øsløs Vesløs Arup Sogne Kirkebladet Nr. 4-25. årg. Septemper Oktober November 2015 Øsløs Vesløs Arup Sogne Navne og adresser: I ferie- og vakanceperioden kan man rette henvendelse til følgende: September og november måned: Asger

Læs mere

KIRKENYT PADESØ SOGN. Orgelindvielse den 20. september. 17. årgang Efteråret 2015 Nr. 4

KIRKENYT PADESØ SOGN. Orgelindvielse den 20. september. 17. årgang Efteråret 2015 Nr. 4 KIRKENYT PADESØ SOGN 17. årgang Efteråret 2015 Nr. 4 Orgelindvielse den 20. september Projekt nyt orgel Høstgudstjeneste med orgelindvielse og frokost I juni kom det nye orgel så på plads i Padesø Kirke.

Læs mere

KIRKEBLAD Enderslev-Vråby-Himlingøje

KIRKEBLAD Enderslev-Vråby-Himlingøje KIRKEBLAD Enderslev-Vråby-Himlingøje September - November 2013 LÆS BOGEN! Bjarne Reuter har skrevet en bog, han kalder for BOGEN. Det er en genfortælling af Biblen, sådan som han forstår den. Han har selv

Læs mere

Kirkenyt for Tingsted sogn september oktober november 2014

Kirkenyt for Tingsted sogn september oktober november 2014 Kirkenyt for Tingsted sogn september oktober november 2014 Mens vi her hos os i Tingsted kan glæde os over høstede marker og smukt sensommervejr ser det anderledes ud hos vores kristne søstre og brødre

Læs mere

kirkebladet Friluftsgudstjeneste GJERN og SKANNERUP SOGNE 2. pinsedag, mandag den 9. juni kl. 10,30 på KunstCenter Silkeborg Bad

kirkebladet Friluftsgudstjeneste GJERN og SKANNERUP SOGNE 2. pinsedag, mandag den 9. juni kl. 10,30 på KunstCenter Silkeborg Bad kirkebladet Nummer 3 Juni/juli/august 2014 33. årgang GJERN og SKANNERUP SOGNE Friluftsgudstjeneste 2. pinsedag, mandag den 9. juni kl. 10,30 på KunstCenter Silkeborg Bad Kom til en dejlig gudstjeneste

Læs mere

Torsted Sogn. Østerhåb & Torsted kirker. 2013. juli-august. 33. årgang. nr. 4. Foto: Sogneudflugt 2013 med rundvisning i Vor Frue Kirke i Århus.

Torsted Sogn. Østerhåb & Torsted kirker. 2013. juli-august. 33. årgang. nr. 4. Foto: Sogneudflugt 2013 med rundvisning i Vor Frue Kirke i Århus. Torsted Sogn Østerhåb & Torsted kirker 2013. juli-august. 33. årgang. nr. 4 Foto: Sogneudflugt 2013 med rundvisning i Vor Frue Kirke i Århus. 1 af dem er kulturperler med spændende kunst og arkitektur,

Læs mere

Lysglimt Himmelev gl Præstegård

Lysglimt Himmelev gl Præstegård Lysglimt Himmelev gl Præstegård 10. årgang nr. 56 maj juni 2013 Lysglimt-redaktionen Anne-Lise Sørensen, frivillig i Oasen Rikke Søder, Aktivitetsleder Susan Salomonsen, Aktivitetsmedarbejder Avisen udkommer

Læs mere

KirkeBladet. Skellerup og Ellinge sogne. juli 2015. 35. årgang. Nr. 2

KirkeBladet. Skellerup og Ellinge sogne. juli 2015. 35. årgang. Nr. 2 KirkeBladet Nr. 2 juli 2015 35. årgang Skellerup og Ellinge sogne Der brænder en ild Der brænder en ild, den brænder for dig, den brænder i tusinde flammer. Sådan begynder en gammel børnesang og dans.

Læs mere

Prædiken m.v. fra Familie-høstgudstjenesten 18.s. efter trinitatis 2016

Prædiken m.v. fra Familie-høstgudstjenesten 18.s. efter trinitatis 2016 Prædiken m.v. fra Familie-høstgudstjenesten 18.s. efter trinitatis 2016 Klokkeringning intro prælud. m. procession Indgangsbøn Salme: 729: Nu falmer skoven Hilsen svar Indledning om høst Læsning: Gud sagde:»jorden

Læs mere

HUSBY SDR. NISSUM THORSMINDE KIRKEBLAD

HUSBY SDR. NISSUM THORSMINDE KIRKEBLAD HUSBY SDR. NISSUM THORSMINDE KIRKEBLAD 56.årg. December Januar Februar Marts Nr.1 Et lidet barn så lysteligt blev af en jomfru båret, ej før, ej siden hørtes sligt, men kun i jubelåret, i tidens fylde,

Læs mere

konfirmandord, som vi forsøgte at få på plads her i morges, og som gør at jeg om lidt er nødt til at Kære konfirmandforældre!

konfirmandord, som vi forsøgte at få på plads her i morges, og som gør at jeg om lidt er nødt til at Kære konfirmandforældre! Konfirmation 26.april 2015. Domkirken 10: 402 Den signede dag, 725 Det dufter, 331 Uberørt. Konfirmation, 29 Spænd over os, 754 Se, nu stiger Kære konfirmandforældre! konfirmandord, som vi forsøgte at

Læs mere

Oue Valsgaards kirkeblad juni - august 2015 Valsgaard kirke

Oue Valsgaards kirkeblad juni - august 2015 Valsgaard kirke Kirkebladet Oue Valsgaards kirkeblad juni - august 2015 Valsgaard kirke Kirken har mange vinkler og perspektiver. Nutidig bøn til nutidig Forårskoncert Herre Vor Gud, himmelske far Vi takker dig for den

Læs mere

Kirkeblad. for Hjerm Sogn. Her bor de... internetadresser... Her bor de. Vigtige Internetadresser

Kirkeblad. for Hjerm Sogn. Her bor de... internetadresser... Her bor de. Vigtige Internetadresser Her bor de... internetadresser... Her bor de Vigtige Internetadresser Sognepræst Mogens Nørsøller Kirkevej 9, 7560 Hjerm tlf. 97 46 41 14 mail: MONO@km.dk Mandag er fridag Sekretær og regnskabsfører Britta

Læs mere

Prædiken til 1. søndag efter påske, Joh 21,15-19. 2. tekstrække

Prædiken til 1. søndag efter påske, Joh 21,15-19. 2. tekstrække 1 Grindsted Kirke Søndag d. 27. april 2014 kl. 10.00 Konfirmation Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 1. søndag efter påske, Joh 21,15-19. 2. tekstrække Salmer og sange DDS 478: Vi kommer til din kirke, Gud

Læs mere

Prædiken til 4. søndag efter påske, Joh 16,5-15. 1. tekstrække. Grindsted Kirke. Søndag d. 28. april 2013 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal.

Prædiken til 4. søndag efter påske, Joh 16,5-15. 1. tekstrække. Grindsted Kirke. Søndag d. 28. april 2013 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal. 1 Grindsted Kirke. Søndag d. 28. april 2013 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 4. søndag efter påske, Joh 16,5-15. 1. tekstrække Salmer DDS 478: Vi kommer til din kirke, Gud DDS 260: Du satte dig

Læs mere

Alle helgens dag I. Sct. Pauls kirke 3. november 2013 kl. 10.00. Salmer: 422/434/474/320//571/439/376/573 Uddelingssalme: se ovenfor: 571

Alle helgens dag I. Sct. Pauls kirke 3. november 2013 kl. 10.00. Salmer: 422/434/474/320//571/439/376/573 Uddelingssalme: se ovenfor: 571 1 Alle helgens dag I. Sct. Pauls kirke 3. november 2013 kl. 10.00. Salmer: 422/434/474/320//571/439/376/573 Uddelingssalme: se ovenfor: 571 Åbningshilsen + I Faderens og Sønnens og Helligåndens navn, amen.

Læs mere

Når I konfirmander mødes i morgen til blå mandag, så forestiller jeg mig, at det er noget, mange af jer vil høre jer selv sige og spørge de andre om.

Når I konfirmander mødes i morgen til blå mandag, så forestiller jeg mig, at det er noget, mange af jer vil høre jer selv sige og spørge de andre om. 1 Prædiken til konfirmation 27. april kl. 11.00 749 I østen stiger solen op 17 Altmægtige og kære Gud (udvalgte vers) 70 Du kom til vor runde jord 439 O, du Guds lam 15 Op al den ting Hvor meget fik du?

Læs mere

Tro og ritualer i Folkekirken

Tro og ritualer i Folkekirken Tro og ritualer i Folkekirken 1) Kristendommen har været den største religion i Danmark i mere end tusind år. I løbet af de sidste 30 år er der sket en forandring med religion i det danske samfund, fordi

Læs mere

1. søndag i fasten I. Sct. Pauls kirke 17. februar 2013 kl Salmer: 753/336/172/292//205/439/192/675 Uddelingssalme: se ovenfor: 192

1. søndag i fasten I. Sct. Pauls kirke 17. februar 2013 kl Salmer: 753/336/172/292//205/439/192/675 Uddelingssalme: se ovenfor: 192 1 1. søndag i fasten I. Sct. Pauls kirke 17. februar 2013 kl. 10.00. Salmer: 753/336/172/292//205/439/192/675 Uddelingssalme: se ovenfor: 192 Åbningshilsen + I Faderens og Sønnens og Helligåndens navn.

Læs mere

Kirkeblad. Kirkelig vejviser. for Hjerm Sogn

Kirkeblad. Kirkelig vejviser. for Hjerm Sogn Kirkelig vejviser Sognepræst: Jonas Serner-Pedersen Kirkevej 9, 7560 Hjerm tlf. 97 46 41 14 mail: jjs@km.dk Menighedsrådsformand: Robert Stoltenberg Højgårdsparken 90, 7560 Hjerm tlf. 97 46 50 52 mail:

Læs mere

Nu er jeg der, hvor det hele foregår. Jeg er tilbage i første række.

Nu er jeg der, hvor det hele foregår. Jeg er tilbage i første række. Kirke Nimtofte Sogn Tøstrup 37. årgang Nr. 15 Oktober - November - December 2015 Nu er jeg der, hvor det hele foregår. Jeg er tilbage i første række. Sådan sagde den fornyligt afdøde Niels Henrik Arendt,

Læs mere

KIRKEBLADET ØSTER VELLING - HELSTRUP - GRENSTEN SOGNE

KIRKEBLADET ØSTER VELLING - HELSTRUP - GRENSTEN SOGNE KIRKEBLADET ØSTER VELLING - HELSTRUP - GRENSTEN SOGNE Nr. 3 51. årg. 2014 September Oktober November Høst Afskedsreception Syng sammen Koncert Musikgudstjenester Alle Helgen Velkommen til årets konfirmander

Læs mere

SYDALS. KIRKEBLAD Udgivet af menighedsrådene i Hørup, Tandslet, Lysabild og Kegnæs sogne

SYDALS. KIRKEBLAD Udgivet af menighedsrådene i Hørup, Tandslet, Lysabild og Kegnæs sogne SYDALS KIRKEBLAD Udgivet af menighedsrådene i Hørup, Tandslet, Lysabild og Kegnæs sogne september-oktober-november 2015 Prædiken 2. søndag efter Trinitatis Lukas kap. 14. 16:24 Man skal være varsom med

Læs mere

Carl Nielsen - 1865-1931

Carl Nielsen - 1865-1931 Kirkens aktiviteter af Torben Møllenbach Teatertur Teaterturen sidste år var en fantastisk tur ud i det moderne teater med fantastisk flot skuespil i to små stykker af Samuel Beckett. I skrivende stund

Læs mere

Julesøndag I. Sct. Pauls kirke 28. december 2014 kl. 10.00. Salmer: 104/434/102/133//129/439/127/111

Julesøndag I. Sct. Pauls kirke 28. december 2014 kl. 10.00. Salmer: 104/434/102/133//129/439/127/111 1 Julesøndag I. Sct. Pauls kirke 28. december 2014 kl. 10.00. Salmer: 104/434/102/133//129/439/127/111 Åbningshilsen Denne søndag, Julesøndag, søndag i julen, årets sidste søndagsgudstjeneste konfirmerer

Læs mere

Johanne og Claus Clausen

Johanne og Claus Clausen Johanne og Claus Clausen 9. maj 2013 Denne historie handler om min kone Inger Clausens forældre Johanne og Claus Clausen. Johannes fødsel Johanne blev født den 30. januar 1917 i Skive. Hendes forældre

Læs mere

KONFIRMATIONSPRÆDIKEN VESTER AABY 2012 SØNDAG DEN 15.APRIL KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19 Salmer: 749,331,Sin pagt i dag,441,2

KONFIRMATIONSPRÆDIKEN VESTER AABY 2012 SØNDAG DEN 15.APRIL KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19 Salmer: 749,331,Sin pagt i dag,441,2 KONFIRMATIONSPRÆDIKEN VESTER AABY 2012 SØNDAG DEN 15.APRIL KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19 Salmer: 749,331,Sin pagt i dag,441,2 Det måtte ikke være for let. For så lignede det ikke virkeligheden.

Læs mere

Prædiken juleaften den 24. december 2007 i Toreby kirke:

Prædiken juleaften den 24. december 2007 i Toreby kirke: 1 Prædiken juleaften den 24. december 2007 i Toreby kirke: Af Svend Aage Nielsen. Forløb efter salmeblad: Præludium-indgangsbøn-94-kollektlæsning-104-- forløb på prædikestolen. Apostolsk velsignelse. Solo:

Læs mere

På sporet af julen og Grundtvig

På sporet af julen og Grundtvig December i København På sporet af julen og Grundtvig jul 2009 N.F.S. Grundtvig er en vigtig skikkelse i DR s julekalender Pagten, hvor hans salmer og tanker om menneske og fællesskab spiller en rolle.

Læs mere

Kirkeblad. Øsby og Aarø Kirker. Maj til september 2013. Inde i bladet: Se sommerens program for børn og voksne

Kirkeblad. Øsby og Aarø Kirker. Maj til september 2013. Inde i bladet: Se sommerens program for børn og voksne Kirkeblad Øsby og Aarø Kirker Maj til september 2013 Inde i bladet: Se sommerens program for børn og voksne Så nåede vi Maj En fantastisk dejlig måned ja måske årets skønneste! 12 maj indsættes den nye

Læs mere

5. søndag efter trinitatis II. Sct. Pauls kirke 8. juli 2012 kl Salmer: 743/434/318/54//322/345 Uddelingssalme: 327

5. søndag efter trinitatis II. Sct. Pauls kirke 8. juli 2012 kl Salmer: 743/434/318/54//322/345 Uddelingssalme: 327 1 5. søndag efter trinitatis II. Sct. Pauls kirke 8. juli 2012 kl. 10.00. Salmer: 743/434/318/54//322/345 Uddelingssalme: 327 Åbningshilsen Det har været en særlig uge, i aftes frydede alle sportselskere

Læs mere

Kirkebladet Nr. 3-25. årg. Juni Juli August 2015 Øsløs Vesløs Arup Sogne

Kirkebladet Nr. 3-25. årg. Juni Juli August 2015 Øsløs Vesløs Arup Sogne Kirkebladet Nr. 3-25. årg. Juni Juli August 2015 Øsløs Vesløs Arup Sogne Navne og adresser: Sognepræst Lone Olsen Kontor: Kragholmvej 8, 7742 Vesløs Tlf. 97 99 30 45, 22 95 08 91, fax 97 99 30 49 E-mail:

Læs mere

Prædiken 10. søndag efter trinitatis I. Sct. Pauls kirke 20. august 2017 kl Salmer: 441/434/308/174//328/439/84/332

Prædiken 10. søndag efter trinitatis I. Sct. Pauls kirke 20. august 2017 kl Salmer: 441/434/308/174//328/439/84/332 1 Prædiken 10. søndag efter trinitatis I. Sct. Pauls kirke 20. august 2017 kl. 10.00. Salmer: 441/434/308/174//328/439/84/332 Åbningshilsen Hvad skal denne gudstjeneste handle om? Hvad skal vi tænke på

Læs mere

Kirkeblad. Kirkelig vejviser. for Hjerm Sogn. Når Jonas Serner-Pedersen har ferie eller friweekend, passes sognet af sognepræst Leif Bak, Gimsing.

Kirkeblad. Kirkelig vejviser. for Hjerm Sogn. Når Jonas Serner-Pedersen har ferie eller friweekend, passes sognet af sognepræst Leif Bak, Gimsing. Kirkelig vejviser Sognepræst: Jonas Serner-Pedersen Kirkevej 9, 7560 Hjerm tlf. 97 46 41 14 mail: jjs@km.dk Menighedsrådsformand: Robert Stoltenberg Højgårdsparken 90, 7560 Hjerm tlf. 97 46 50 52 mail:

Læs mere

Konfirmationer 2014. Salmer: 478, 29, 369 / 68, 192 v1,3,7, 70. Tekster: Ps.8 og Mt.18.21-35 ...

Konfirmationer 2014. Salmer: 478, 29, 369 / 68, 192 v1,3,7, 70. Tekster: Ps.8 og Mt.18.21-35 ... 1 Konfirmationer 2014.... Salmer: 478, 29, 369 / 68, 192 v1,3,7, 70. Tekster: Ps.8 og Mt.18.21-35 Gud, tak for, at du har vist os kærligheden, som det aller vigtigste i livet. Giv os troen og håbet og

Læs mere

Kirkenyt juli og august 2014

Kirkenyt juli og august 2014 Kirkenyt juli og august 2014 Foredrag om Brasilien Hør Marie Sødertoft Pedersen fortælle om sine begivenhedsrige rejser i Brasilien. Hun holder foredrag i kirken onsdag den 13. august. Gudstjeneste under

Læs mere

Toftlund - Tirslund Kirkeblad

Toftlund - Tirslund Kirkeblad Toftlund - Tirslund Kirkeblad 2007 JUNI JULI AUGUST Nr. 3 Tilhørsforhold Alle mennesker hører til i en familie og en slægt eller i en vennekreds eller arbejdsgruppe eller en skoleklasse eller hvad det

Læs mere

Kirkebladet Thyregod og Vester Sogne Årgang 76 nr. 3 september - oktober - november 2015

Kirkebladet Thyregod og Vester Sogne Årgang 76 nr. 3 september - oktober - november 2015 Kirkebladet Thyregod og Vester Sogne Årgang 76 nr. 3 september - oktober - november 2015 Sognepræst Organist Graveren i Thyregod Kirkeværge Thyregod Graveren i Vester Kirkeværge Vester Formand Hjemmeside

Læs mere

Åbningshilsen. + I Faderens og Sønnens og Helligåndens navn. Amen.

Åbningshilsen. + I Faderens og Sønnens og Helligåndens navn. Amen. 1 6. søndag efter påske I. Konfirmation. Sct. Pauls kirke 21. april 2013 kl. 10.00. Salmer:402/192,v.16//192,v.79/123,v.1&v.9/123,v.7/1 5/11 Uddelingssalme: se ovenfor: 15 Åbningshilsen + I Faderens og

Læs mere

Anonym mand. Jeg overlevede mit selvmordsforsøg og mødte Jesus

Anonym mand. Jeg overlevede mit selvmordsforsøg og mødte Jesus Anonym mand Jeg overlevede mit selvmordsforsøg og mødte Jesus Han er 22 år og kommer fra Afghanistan. På grund af sin historie har han valgt at være anonym. Danmark har været hans hjem siden 2011 131 En

Læs mere

Klokkeringning afsluttes, og menigheden er forsamlet ved titiden.

Klokkeringning afsluttes, og menigheden er forsamlet ved titiden. Efterfølgende er en dansk oversættelse af præstegudstjenesten (palasip naalagiartitsinera, s. 11-20) og af kateketgudstjenesten (ajoqip naalagiartitsinera, s. 21-27) i den grønlandske ritualbog fra 2005:»Rituali.

Læs mere

KIRKENYT PADESØ SOGN. Påske i Padesø Kirke. 15. årgang Foråret 2013 Nr. 2

KIRKENYT PADESØ SOGN. Påske i Padesø Kirke. 15. årgang Foråret 2013 Nr. 2 KIRKENYT PADESØ SOGN 15. årgang Foråret 2013 Nr. 2 Påske i Padesø Kirke Hvad laver menighedsrådet? Der har i 2012 været valg til menighedsrådene landet over og de nye menighedsråd er konstitueret og således

Læs mere

AS-KLAKRING-JUELSMINDE

AS-KLAKRING-JUELSMINDE Kirkebladet December 2015, Januar, Februar 2016 AS-KLAKRING-JUELSMINDE Det sker... Ny maleriudstilling i Kirkebakkehuset Frem til midt i januar udstiller Gerda Blåbjerg. Vi kender jo alle Gerda Blåbjergs

Læs mere

15. søndag efter trinitatis II. Sct. Pauls kirke 28. september 2014 kl. 10.00. Salmer: 728/434/397/645//165/439/41/633

15. søndag efter trinitatis II. Sct. Pauls kirke 28. september 2014 kl. 10.00. Salmer: 728/434/397/645//165/439/41/633 1 15. søndag efter trinitatis II. Sct. Pauls kirke 28. september 2014 kl. 10.00. Salmer: 728/434/397/645//165/439/41/633 Åbningshilsen Vi er kommet i kirke den sidste søndag i september i sensommerens

Læs mere

SYDALS. KIRKEBLAD Udgivet af menighedsrådene i Hørup, Tandslet, Lysabild og Kegnæs sogne

SYDALS. KIRKEBLAD Udgivet af menighedsrådene i Hørup, Tandslet, Lysabild og Kegnæs sogne SYDALS KIRKEBLAD Udgivet af menighedsrådene i Hørup, Tandslet, Lysabild og Kegnæs sogne Juni - juli - august 2016 Og det blev klart, hvorfor det i Island er almindeligt, at præsten kommer og forretter

Læs mere

Kom til mig, alle I, som slider jer trætte og bærer tunge byrder, og jeg vil give jer hvile (Matt 11,28).

Kom til mig, alle I, som slider jer trætte og bærer tunge byrder, og jeg vil give jer hvile (Matt 11,28). Mandag d. 2. marts 2015 Salme DDS nr. 373: Herre, jeg vil gerne tjene Jesus siger: Kom til mig, alle I, som slider jer trætte og bærer tunge byrder, og jeg vil give jer hvile (Matt 11,28). Kære Jesus Kristus,

Læs mere

Kirke og Sogn. På udflugt med Onsdagsforum se side 8-9

Kirke og Sogn. På udflugt med Onsdagsforum se side 8-9 Kirke og Sogn På udflugt med Onsdagsforum se side 8-9 2 KIRKE OG SOGN KIRKE OG SOGN 3 Infoside Kirkekontoret, Sognegården, Kirketorvet 2, 8310 Tranbjerg 86 29 57 33 Mandag-fredag kl. 10.00 13.00 Torsdag

Læs mere

Pinsedag I. Sct. Pauls kirke 19. maj 2013 kl. 10.00. Salmer: 441/434/283/403//290/723/439/287 Uddelingssalme: se ovenfor: 723

Pinsedag I. Sct. Pauls kirke 19. maj 2013 kl. 10.00. Salmer: 441/434/283/403//290/723/439/287 Uddelingssalme: se ovenfor: 723 1 Pinsedag I. Sct. Pauls kirke 19. maj 2013 kl. 10.00. Salmer: 441/434/283/403//290/723/439/287 Uddelingssalme: se ovenfor: 723 Åbningshilsen I dag fejrer vi en begivenhed, en milepæl, noget, der kun sker

Læs mere

100 ÅRS FØDSELSDAG DEN 28. AUGUST 2011. for K9 - FDF FESTGUDSTJENESTE KL. 10.00. er vi alle inviteret til I ANNA KIRKE

100 ÅRS FØDSELSDAG DEN 28. AUGUST 2011. for K9 - FDF FESTGUDSTJENESTE KL. 10.00. er vi alle inviteret til I ANNA KIRKE MAJ - AUGUST 2011 ANNA SOGNS KIRKEBLAD 100 ÅRS FØDSELSDAG for K9 - FDF DEN 28. AUGUST 2011 er vi alle inviteret til FESTGUDSTJENESTE KL. 10.00 I ANNA KIRKE Efter gudstjenesten tager vi sammen ud i hytten

Læs mere

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække 1 Grindsted Kirke Lørdag d. 25. april 2015 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække Salmer DDS 478: Vi kommer til din kirke, Gud DDS 260: Du satte dig

Læs mere

No. 13 Mette Kirstine Pedersen

No. 13 Mette Kirstine Pedersen Mette Kirstine Pedersen Forældre: nr. 26 Søren Dahl Knudsen og nr. 27 Else Dahl Knudsen Børn: Else Pedersen, Niels Dahl Pedersen, nr. 6 Ove Pedersen, Aksel Pedersen og Ejnar Pedersen Navn Født Døbt Faddere

Læs mere

SOGNEBLADET. Karrebæk * Fodby Kirker

SOGNEBLADET. Karrebæk * Fodby Kirker SOGNEBLADET Karrebæk * Fodby Kirker Maj * Juni * Juli * August 2014 NYT FRA PASTORATET Velkommen til dette første Sognebladet for Karrebæk og Fodby kirker. De to menighedsråd er blevet enige om at udgive

Læs mere

EFTERÅR I SALMER. Nr. 5 oktober/november 2011

EFTERÅR I SALMER. Nr. 5 oktober/november 2011 Nr. 5 oktober/november 2011 EFTERÅR I SALMER. Dybt hælder året i sin gang, synger vi i denne tid, og det er uomgængeligt, at sådan er det. Mørket trænger frem, og dagene bliver korte. Året går på hæld,

Læs mere

KIRKENYT PADESØ SOGN. Padesø kirkegård en forårsdag. 14. årgang Foråret 2012 Nr. 2

KIRKENYT PADESØ SOGN. Padesø kirkegård en forårsdag. 14. årgang Foråret 2012 Nr. 2 KIRKENYT PADESØ SOGN 14. årgang Foråret 2012 Nr. 2 Padesø kirkegård en forårsdag MENIGHEDSRÅDSVALG 2012 Der er valg til menighedsrådet i år, det er der hvert fjerde år. Arbejdet i et menighedsråd er mangfoldigt,

Læs mere

Orø Kirkeblad. Pinsepligt? Nr. 3 maj/juni 2005 årg. 14

Orø Kirkeblad. Pinsepligt? Nr. 3 maj/juni 2005 årg. 14 Orø Kirkeblad Nr. 3 maj/juni 2005 årg. 14 Pinsepligt? Hvad er det, der sker i pinsen? Jøderne var i sin tid forsamlet for at fejre en årtusind gammel pagt, som Moses havde fået på stentavler af Gud Fader

Læs mere

Kirkebladet Nr. 4-23. årg. September - Oktober - November 2013 Øsløs Vesløs Arup Sogne

Kirkebladet Nr. 4-23. årg. September - Oktober - November 2013 Øsløs Vesløs Arup Sogne Kirkebladet Nr. 4-23. årg. September - Oktober - November 2013 Øsløs Vesløs Arup Sogne Navne og adresser: Sognepræst Lone Olsen Kragholmvej 8, 7742 Vesløs Tlf. 97 99 30 45, fax 97 99 30 49 E-mail: LO@km.dk

Læs mere

KIRKEBLADET ØSTER VELLING - HELSTRUP - GRENSTEN SOGNE

KIRKEBLADET ØSTER VELLING - HELSTRUP - GRENSTEN SOGNE KIRKEBLADET ØSTER VELLING - HELSTRUP - GRENSTEN SOGNE Nr. 2 51. årg. 2014 Når Pinsesolen danser! Præst og præstevikar Pinse Ferietid og gudstjenster Midsommersang Friluftsgudstjeneste Juni Juli August

Læs mere

Kirkenyt for Tingsted kirke december 2015 samt januar og februar 2016. Og lyset skinner i mørket, og mørket fik ikke bugt med det. (Joh.

Kirkenyt for Tingsted kirke december 2015 samt januar og februar 2016. Og lyset skinner i mørket, og mørket fik ikke bugt med det. (Joh. Kirkenyt for Tingsted kirke december 2015 samt januar og februar 2016 Og lyset skinner i mørket, og mørket fik ikke bugt med det. (Joh.1,5) I verden omkring os, og jævnligt også i vore egne hjerter, synes

Læs mere

Kirkeblad for Bårse og Beldringe sogne

Kirkeblad for Bårse og Beldringe sogne Kirkeblad for Bårse og Beldringe sogne Tamara Rosanes til sommerfest Ny præst I Bårse og Beldringe Kildegudstjeneste Meditationsandagter Familiegudstjeneste m.m Juni September 2014 Kære Bårse- og Beldringe

Læs mere

Gudstjeneste, Domkirken, søndag d. 15. marts 2015 kl. 15.00 25 års jubilæum for Reden Søndag: Midfaste, Johs. 6, 1-15 Salmer: 750, 29, 192, 784

Gudstjeneste, Domkirken, søndag d. 15. marts 2015 kl. 15.00 25 års jubilæum for Reden Søndag: Midfaste, Johs. 6, 1-15 Salmer: 750, 29, 192, 784 Gudstjeneste, Domkirken, søndag d. 15. marts 2015 kl. 15.00 25 års jubilæum for Reden Søndag: Midfaste, Johs. 6, 1-15 Salmer: 750, 29, 192, 784 I Faderens og Sønnens og Helligåndens navn. Amen. Jeg vil

Læs mere

Prædiken sidste søndag i H3K Søndag den 9.februar 2014 i Skibet og Bredsten. Dette hellige evangelium skriver evangelisten.

Prædiken sidste søndag i H3K Søndag den 9.februar 2014 i Skibet og Bredsten. Dette hellige evangelium skriver evangelisten. Prædiken sidste søndag i H3K Søndag den 9.februar 2014 i Skibet og Bredsten kirker Dette hellige evangelium skriver evangelisten Johannes: Menighedssvar Jesus svarede disciplene:»timen er kommet, da Menneskesønnen

Læs mere

KIRKENYT PADESØ SOGN. Padesø Kirke en sommerdag. 13. årgang Sommeren 2011 Nr. 3

KIRKENYT PADESØ SOGN. Padesø Kirke en sommerdag. 13. årgang Sommeren 2011 Nr. 3 KIRKENYT PADESØ SOGN 13. årgang Sommeren 2011 Nr. 3 Padesø Kirke en sommerdag PRÆSTEN præster som ferieafløsere i Padesø Kirke. Før Padesø Kirkedistrikts omdannelse til sogn havde præsten i Veflinge og

Læs mere

Fredag 3. til søndag 5. november Rosborg Gymnasium, Vejle Smågruppeleder på Event (+20 år): 175 kr.

Fredag 3. til søndag 5. november Rosborg Gymnasium, Vejle Smågruppeleder på Event (+20 år): 175 kr. Fredag 3. til søndag 5. november Rosborg Gymnasium, Vejle Smågruppeleder på Event (+20 år): 175 kr. Bøn i Bibelen Find dias på Spørgsmål Beder du? Hvis ja: Hvordan? Hvor ofte? Hvornår? Hvis nej: Hvorfor

Læs mere

Lindvig Osmundsen. Prædiken til 14.s.e.trinitatis side 1. Prædiken til 14. s. efter trinitatis 2016 Tekst. Johs. 5,1-15.

Lindvig Osmundsen. Prædiken til 14.s.e.trinitatis side 1. Prædiken til 14. s. efter trinitatis 2016 Tekst. Johs. 5,1-15. 28-08-2016 side 1 Prædiken til 14. s. efter trinitatis 2016 Tekst. Johs. 5,1-15. Et møde med Gud. Et liv med sygdom, 38 år. Et helt arbejdslivs længde. Hvad han fejlede får vi ikke at vide. Hvad hans personlige

Læs mere

I historien Den lille prins er den lille prins rejst afsted fra sin asteroide, B-612, fordi han ikke kan forstå sin rose. Den beklager sig evigt og

I historien Den lille prins er den lille prins rejst afsted fra sin asteroide, B-612, fordi han ikke kan forstå sin rose. Den beklager sig evigt og I historien Den lille prins er den lille prins rejst afsted fra sin asteroide, B-612, fordi han ikke kan forstå sin rose. Den beklager sig evigt og altid over det ene og det andet. Den gør det kun for

Læs mere

1.søndag i advent I. Sct. Pauls kirke 27. november 2016 kl Salmer: 84/gloria og 80/76,v.1-2/85//83/439/76,v.3-7/74.

1.søndag i advent I. Sct. Pauls kirke 27. november 2016 kl Salmer: 84/gloria og 80/76,v.1-2/85//83/439/76,v.3-7/74. 1 1.søndag i advent I. Sct. Pauls kirke 27. november 2016 kl. 10.00. Salmer: 84/gloria og 80/76,v.1-2/85//83/439/76,v.3-7/74. Åbningshilsen + I Faderens og Sønnens og Helligåndens navn Amen! Jesus kommer

Læs mere

KIRKEBLAD Enderslev-Vråby-Himlingøje

KIRKEBLAD Enderslev-Vråby-Himlingøje KIRKEBLAD Enderslev-Vråby-Himlingøje Syng dig glad! Marts - April - Maj 2015 Der findes ikke noget bedre end inden en landskamp at synge sammen med et fyldt stadion Der er et yndigt land eller Nytårsaften

Læs mere

16.s.e.t. 20. sep. 2015. Høstgudstjeneste.

16.s.e.t. 20. sep. 2015. Høstgudstjeneste. 1 16.s.e.t. 20. sep. 2015. Høstgudstjeneste. Tekster: Job 3,11-22. Ef. 3,13-21. Luk. 7,11-17. Hvorfor? Det ord kender vi alle alt for godt. Livet er fyldt med gåder og situationer, hvor vi står tilbage

Læs mere

Bruger Side 1 14-06-2015 Prædiken til 2.s.e.trinitatis 2015.docx. Prædiken til 2.søndag efter trinitatis 2015. Tekst. Luk. 14,16-24.

Bruger Side 1 14-06-2015 Prædiken til 2.s.e.trinitatis 2015.docx. Prædiken til 2.søndag efter trinitatis 2015. Tekst. Luk. 14,16-24. Bruger Side 1 14-06-2015 Prædiken til 2.søndag efter trinitatis 2015. Tekst. Luk. 14,16-24. Gud holder fest, det handler Jesu lignelse om. Men er der nogen Gud til at holde fest for os? Det er vores tids

Læs mere

Den professionelle kirke.

Den professionelle kirke. Den professionelle kirke. Nikolaus Knüpfer 1640: Peter fornægter Jesus Prædiken til 5.søndag efter trinitatis 2014: September- november 2014 Forleden læste jeg et interview med en af de fire kandidater

Læs mere

Birgit Lundholm Jensen. Jytte Abildstrøm og Hune kirkes kor. Arne Mumgaard, domprovst. Søren Lodberg Hvas, biskop. Kl. 10.30 Kristian G.

Birgit Lundholm Jensen. Jytte Abildstrøm og Hune kirkes kor. Arne Mumgaard, domprovst. Søren Lodberg Hvas, biskop. Kl. 10.30 Kristian G. Nyhedsbrev fra Hunne sog Nr. 6. Juni-Juli 2014 Dato: Dagen navn Hune Kl. Prædikant: Rødhus kl. Prædikant: Den 22. juni 1. søndag 14.30, kl. ca. 16 sommermøde i Kirkeladen Birgit Lundholm Jensen Jytte Abildstrøm

Læs mere

Det danske bibelselskab Dåb og livsstil

Det danske bibelselskab Dåb og livsstil Bilag 4: YouGov-spørgeskema Det danske bibelselskab Dåb og livsstil Målgruppe: Danskere forældre med børn under 18 år Baggrundsspørgsmål: Køn Alder Geografi Uddannelse PDL Husstandsindkomst PDL Børns alder

Læs mere