! fiṭr) Der er to typer almisser, som det er obligatorisk for enhver muslim at have kendskab til:

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "! fiṭr) Der er to typer almisser, som det er obligatorisk for enhver muslim at have kendskab til:"

Transkript

1 ! Lidt fiqh om almissen (zakāh og ṣadaqat al-fi fiṭr) Ifølge Ḥanaf anafī skolen Af Imrān bin Munīr Ḥusayn Islamisk.dk / Imran bin Munir Husayn 2009, revideret 2010 Der er to typer almisser, som det er obligatorisk for enhver muslim at have kendskab til: 1. Den obligatoriske (farḍ) almisse og denne kaldes zakāh; 2. Den nødvendige (wājib) almisse og denne kaldes ṣadaqat al-fiṭr. Herunder følger nogle grundlæggende praktiske regler relateret til hver af dem, i henhold til Ḥanafī skolen, således at man på korrekt og gyldig vis kan betale dem, når det bliver aktuelt. Denne kortfattede præsentation af reglerne for den obligatoriske almisse (zakāh) og den nødvendige almisse (ṣadaqat al-fiṭr) er ikke helt udtømmende, men blot vejledende. For yderligere detaljer eller for at afklare eventuelle usikkerheder eller spørgsmål opfordres læseren til at søge vejledning hos en kompetent person. Den obligatoriske almisse (zak ( zakāh āh) Den obligatoriske almisse (zakāh) bliver obligatorisk (farḍ) for enhver, der opfylder dens betingelser. Den består i at gøre en eller flere fattige personer ejer af en bestemt mængde penge, for Allāhs skyld og uden at få noget materielt til gengæld 1. For at zakāh bliver obligatorisk for én skal man være: 1 Denne betingelse angiver altså at det ikke er gyldigt at give den obligatoriske almisse (zakāh) til diverse velgørende projekter o.l., hvis gyldige modtagere af almissen ikke får direkte ejerskab over beløbet. Til den slags velgørende formål kan man altid give andre frivillige almisser (ṣadaqāt) i stedet. Se sektionen:»hvem man kan give zakāh til og hvem man ikke kan give den til.«www.islamisk.dk Side 1

2 1. muslim; 2. moralsk ansvarlig (mukallaf) 2 ; 3. ejer af niṣāb 3 i starten og slutningen af året (ifølge månekalenderen) 4. Den obligatoriske almisse (zakāh) udgør en fyrrendedel, dvs. 2,5 %, af de zakāh-pligtige værdigenstande man har i sin besiddelse, den sidste dag på niṣāb-året 5. Udregning af minimum-beløbet (ni( niṣāb āb) Niṣāb for guld er 87,48 gram guld eller dens gældende værdi. Hvis man således ejer 87,48 gram guld eller penge, der svarer til værdien af denne mængde guld, er man pålagt at betale den obligatoriske almisse (zakāh). Niṣāb er 612,36 gram sølv eller dens gældende værdi. Hvis man således ejer 612,36 gram sølv eller penge, der svarer til værdien af denne mængde sølv, er man pålagt at betale den obligatoriske almisse (zakāh). Kursen for guld er 233,26 kr./g (for 2. september 2010) 6, hvilket betyder at niṣāb for guld på kursdagen bliver ,96 kr. Kursen for sølv er 3,64 kr./g (for 2. september 2010) 7, hvilket betyder at niṣāb for sølv på kursdagen bliver 2228,55 kr. Udgør summen af ens zakāh-pligtige ejendeles værdi mere end dette, vil zakāh være obligatorisk, ellers ikke 8. 2 Dvs. man skal være både kønsmoden (bāligh) såvel som forstandig ( āqil). 3 Niṣāb er den minimummængde af sølv eller guld, eller deres tilsvarende værdi, som er zakāh-pligtig. 4 Dvs. hvis man i starten og slutningen af året var ejer af niṣāb vil almissen være obligatorisk, selv hvis man i midten af året ikke var indehaver af niṣāb. Bemærk: Med årets start menes ikke den første dag i den første måned, men starten på ens år som ejer af niṣāb. På samme måde menes med årets slutning ikke den sidste dag i den sidste måned, men når man igen når til den dag på året, hvor man begyndte året som ejer af niṣāb. Hvis en person eksempelvis første gang blev ejer af niṣāb d. 27. Ramaḍān, så vil dette være starten på hans niṣāb-år og slutningen vil så være når han præcis et år efter beregner hvor meget han skal betale i obligatorisk almisse (zakāh). 5 Når niṣāb-året er omme, er det nødvendigt straks at betale den obligatoriske almisse. Uden grund at forsinke betalingen er en synd. 6 Baseret på data fra og nationalbankens valutakurser, gældende d. 2. september Baseret på data fra og nationalbankens valutakurser, gældende d. 2. september Side 2

3 Den af disse to niṣāb, der gør sig gældende er den, der medfører mest gavn for de fattige, dvs. at hvis man har en zakāh-pligtig formue, der når niṣāb for sølv, men ikke guld, så bliver det obligatorisk at betale zakāh i henhold til niṣāb for sølv. Således er almissen obligatorisk for enhver person, der i starten såvel som slutningen af sit niṣāb-år har ejerskab over en zakāh-pligtig formue til en værdi af 2228,55 danske kroner. Ejer man dog guld eller sølv i den mængde at det udgør niṣāb, betaler man zakāh baseret på genstandens vægt og ikke dens pris 9. Og en genstand anses for at være hvad det meste af den består af 10. De ejendele der er zakāh āh-pligtige og de ejendele der ikke er det Overordnet set er følgende typer ejendele zakāh-pligtige: 1. valuta eller værdigenstande, om det er i form af penge eller genstande lavet af guld eller sølv (inkl. smykker, bestik osv.) 11 ; 2. handelsvarer 12 ; 3. dyr som ikke er til umiddelbar brug Da kursen for guld og sølv varierer fra dag til dag, bør folk hvis zakāh-pligtige formue er tæt på beløbet, udregne hvor meget niṣāb bliver for den dag de udregner almissen. 9 Dvs. hvis man ejer et armbånd til en værdi af 2000 kr., hvoraf 1500 kr. er værdien for dens guld- eller sølvindhold mens 500 kr. er værdien for det kunstneriske arbejde der er lagt i forberedelsen af smykket, så vil man overveje dens vægt eller værdien af dens vægt, ikke armbåndets pris som helhed. 10 Dvs. hvis en genstand består af forskellige metaller eller stoffer, anses hele genstanden for at være af det metal eller stof som der er mest af. Hvis en genstand således består af 55 % sølv, og resten af genstanden er sammensat af en eller flere andre metaller, anses den for at være af sølv, men hvis omvendt, så anses den for at være en anden genstand. 11 Andre metaller ud over guld og sølv er ikke zakāh-pligtige og ej heller personlige ædelsten eller lignende; har man dog købt dem med hensigt om at sælge dem videre, vil de være zakāh-pligtige. 12 Dvs. varer man har købt med hensigt om at sælge dem videre. Det er en betingelse at man ved købstidspunktet har hensigt om at sælge varerne videre. Hvis man bagefter beslutter sig for at sælge dem, så vil de ikke blive betragtet som handelsvarer. 13 Der gælder særlige regler for dyr, men da de færreste ejer de dyr som er zakāh-pligtige så vil vi ikke gå i detaljer med emnet her. Side 3

4 Hvis alle disse hver for sig ikke når niṣāb-beløbet, men samlet gør, vil zakāh af den samlede værdi være obligatorisk. Hvis disse hver for sig eller nogle af dem når niṣāb-beløbet, betales almissen ikke kun af en af dem, men summen af alle de ting som er zakāh-pligtige. Følgende anses for at være ens nødvendige behov (ḥājāt aṣlīyyah) og er ikke zakāh-pligtige: 1. hjemmet man bor i, om det er en lejlighed, en villa eller en campingvogn; 2. ting til personlig og umiddelbar brug eller forsørgelse af dem, der er afhængige af én, eksempelvis mad og drikkevarer, tøj, møbler, værktøj, våben, bøger, transportmiddel osv. 14 ; 3. penge til at dække umiddelbare og nødvendige behov eller udgifter, såsom ting til personlig brug eller til at forsørge dem, der af afhængige af én. Den obligatoriske almisse (zak ( zakāh āh) ) når man har gæld Har man gæld, trækkes det beløb fra, som man betaler som gæld i løbet af hele året. Hvis det tilbageværende beløb af det zakāh-pligtige beløb efter dette bliver mindre end niṣāb, er man ikke ejer af niṣāb og det vil dermed ikke være obligatorisk at betale almissen. Hvis det tilbageværende beløb er større end niṣāb, så er det obligatorisk at betale almissen af det tilbageværende beløb. Hvad angår betalingsmåde kan gæld være af to typer: 1. gæld som skal tilbagebetales på én gang; 2. gæld som tilbagebetales som afdrag over flere år. Hvis ens gæld er af den førstnævnte type, trækker man hele beløbet fra det zakāh-pligtige beløb, det år man tilbagebetaler gælden. Hvis ens gæld er af den anden type, så trækker man kun det beløb fra, som endnu skal tilbagebetales det pågældende år 15. Betaling af den obligatoriske almisse Det er en betingelse for betalingens gyldighed, at have intention om at betale den obligatoriske almisse (zakāh), enten når man overdrager pengene til den fattige modtager eller når man overdrager pengene til en evt. mellemmand (wakīl) som man gør til sin stedfortræder og som så 14 Er man i tvivl om hvad der udgør ting til personlig og umiddelbar brug, bør man rådføre sig med en lærd, da det i visse tilfælde kan være svært at afgøre. 15 Dette kan forklares på to måder: at man trækker hele gælden fra det beløb man har igennem hele året (til sammen), eller man trækker det af gælden man mangler at betale for det indeværende år fra det zakāh-pligtige beløb man har i slutningen af året. I praktisk forstand betyder dette, at hvis man betaler almissen i starten af den sidste måned i niṣāb-året, og skal betale et afdrag på sin gæld senere på måneden, så trækker man det beløb fra som man senere skal betale. For yderligere forklaring, se da sektionen med eksempler. Side 4

5 overdrager pengene til modtageren. Intentionen kan også dannes når man adskiller zakāh-beløbet fra resten af sin formue. Hvis man har overdraget pengene til modtageren uden at have gjort intention om at betale den obligatoriske almisse (zakāh), kan man gøre intention om det indtil modtageren begynder at forbruge af beløbet 16. Det er ikke nødvendigt for modtageren at vide at han modtager obligatorisk almisse (zakāh) og ej heller er det nødvendigt at oplyse ham om det. Selv hvis man kalder de penge man giver ham for en gave, men gør intention for at de udgør almisse, vil dette også være gyldigt. Den obligatoriske almisse (zakāh) kan betales både i form af kontanter såvel som i form af ting såsom tøj og madvarer 17. Hvis det er sådan at disse varer er lette at købe, så er det bedst at give den fattige penge, mens hvis det er sådan at disse varer er svære at købe, så er det bedst at give den fattige varerne. Hvem man kan give zakāh til og hvem man ikke kan give den til Man kan give zakāh til én af følgende: 1. en fattig person (faqīr), og det er én hvis ejendele hverken når niṣāb eller dens værdi, selv hvis han er rask og arbejder; 2. en nødlidende person (miskīn), og det er én der slet ikke ejer noget; 3. en forgældet person (madyūn) som ikke ejer hvad der svarer til niṣāb eller dens værdi, efter han trækker sin gæld fra; 4. en der er ude i Allāhs vej (fī sabīli Llāh), og det er en kriger (mujāhid) eller pilgrim (ḥājj) der er kommet væk fra sin gruppe 18 ; 5. en rejsende (ibn al-sabīl), og det er én som i sit hjemland har midler, men ikke har dem med sig; en der hjælper med at samle den obligatoriske almisse ( āmil), kan gives passende honorarer fra den samlede sum. 16 Hvis man for nogle måneder siden har givet penge væk i Allāhs navn (ṣadaqah), kan man ikke nu gøre intention for at anse dem for at have været den obligatoriske almisse (zakāh), medmindre de ikke er blevet brugt endnu, hvilket er usandsynligt. 17 Og i så fald vil prisen for disse ting udregnes i forhold til deres markedspris. 18 Det antages at de begge ikke har værdien svarende til niṣāb hos sig. 19 Dvs. han har ikke værdien af hvad der svarer til niṣāb hos sig. Side 5

6 Den der betaler den obligatoriske almisse (zakāh) kan vælge hvordan han vil fordele sin almisse. Han kan fordele den over flere modtagere fra flere af disse kategorier eller han kan give den til en enkel person. Det er ikke tilladt eller gyldigt at betale den obligatoriske almisse (zakāh) til: 1. en ikke-muslim (kāfir); 2. en velhavende person, der ejer niṣāb eller hvad der svarer til dens værdi, ud over hans nødvendige og umiddelbare behov; 3. en velhavende persons børn; 4. folk fra Banū Hāshim 20 ; 5. en af sine forfædre; 6. en af sine efterkommere; 7. sin ægtepartner. Det er en betingelse for betalingen af den obligatoriske almisse (zakāh) at man gør en person til ejer over det man giver som almisse 21. Hvis man giver den obligatoriske almisse (zakāh) til person, i den tro at han egner sig til at modtage den, og det så viser sig at han ikke egnede sig til det, vil ens betaling af almissen alligevel være gyldig. Men giver man almissen uden at overveje om modtageren opfylder betingelserne for at modtage den, vil den ikke være gyldig, hvis det senere viser sig at vedkommende ikke egnede sig til at modtage den 22. Det er anbefalet at give en fattig person så meget, at han ikke længere har behov for at bede nogen om penge. 20 Banū Hāshim er den forgrening af Quraysh som Profeten Muḥammad (Allāhs fred og velsignelser være med ham) afstammer fra, og består af efterkommerne af: Sayyidunā Alī bin Abī Ṭālib, Ja far, Aqīl, Abbās og Ḥārith bin Abd al- Muṭṭalib (Allāh være tilfreds med dem alle). Det er tilladt at give den obligatoriske almisse (zakāh) til en person hvis mor er fra Banū Hāshim, men hvis far ikke er Hāshimī. 21 Således kan man ikke give den obligatoriske almisse (zakāh) til selv velgørende formål, som ikke indebærer at en bestemt person bliver gjort deres ejer. Hvis en person eksempelvis dør uden at efterlade sig nogen, så vil det ikke være tilladt at bruge penge fra almissen til at sørge for hans begravelse. Ligeledes vil det ikke være tilladt at bruge penge fra obligatorisk almisse (zakāh) på at bygge en moské. Det er dog tilladt at bruge penge fra almindelige frivillige almisser (ṣadaqāt) på den slags velgørende formål. 22 Det nødvendige er således at man overvejer sagen lidt, ikke at man har ret i sin konklusion. Side 6

7 Det er noget forhadt (makrūh tanzīhan) at gøre én fattig person rig ved at give ham et beløb der svarer til niṣāb 23. Det er meget forhadt (makrūh taḥrīman) at sende almissen et andet sted, når der i ens eget område er nære slægtninge, folk med større behov, folk der er mere gudfrygtige eller folk der gavner samfundet ved deres lærdom og undervisning, når disse er fattige og egner sig til at modtage almissen 24. De mest fortrinlige at give den obligatoriske almisse (zakāh) til er ens nære slægtninge, så andre slægtninge, så naboer, så folk fra hele ens nabolag, så folk fra ens bydel, så folk fra ens by og sådan videre 25. Eksempler For gøre disse regler lidt lettere at forstå følger herunder en række simple praktiske eksempler med konkrete tal. Vi antager som udgangspunkt at en person, som vi kan kalde Zayd, d. 10. Ramaḍān sidste år blev ejer af niṣāb, og alle disse eksempler udspiller sig ved niṣāb-årets afslutning. Første eksempel: Zayd ejer ikke guld og sølv, men har lavet en liste over alle sine zakāh-pligtige ejendele såvel som sin opsparing og sidder nu d. 23. Ramaḍān, for at se hvor meget han skal betale i almisse. Det viser sig at værdien for hans zakāh-pligtige ejendele når 450 kr. mens hans yderligere har en opsparing på 550 kr. Zayd er fritaget fra at betale den obligatoriske almisse. Forklaring: Da Zayds samlede zakāh-pligtige formue kun bliver 1000 kr., mens niṣāb er over 2000 kr., er Zayd fritaget fra at betale den obligatoriske almisse (zakāh) i år. Endvidere har han en far der ejer niṣāb og derfor kan Zayd heller ikke modtage almisse (zakāh) fra andre. Andet eksempel: Zayd ejer hverken guld eller sølv, men hans udregninger viser at han har en opsparing på kr. i banken og yderligere 2000 kr. i kontanter i sin tegnebog. Da Zayd samlet set har kr. af zakāh-pligtig formue, skal han således betale 300 kr. i obligatorisk almisse (zakāh) i år. 23 Eksempelvis at give én person så mange penge, at han efter at tilbagebetale sin gæld og dele penge ud til sine børn og familie, stadig har mere end niṣāb tilbage. Og dette er fordi at man dermed forsømmer andre fattige, hvis grundlæggende og nødvendige behov er vigtigere end at give én person mere end nok for at opfylde hans behov. 24 Dette er fordi folk der bor i ens eget område har en større ret over én end fremmede der bor langt væk. 25 Dvs. dette er prioritetsrækkefølgen når man skal se hvem man bør give almissen til. Hvis ens nærmeste slægtninge lider nød og fortjener almissen, bør man først og fremmest give den til dem, for de har størst ret over én, og dernæst kommer så ens andre slægtninge, så naboer og sådan videre. Side 7

8 Forklaring: Fordi Zayds zakāh-pligtige formue når langt over niṣāb fastslår han præcis hvor meget den er, og udregner så en fyrrendedel eller 2,5 % - af de kr., hvilket betyder at han skal betale 300 kr. som obligatorisk almisse. Tredje eksempel: Zayd ejer ikke noget af guld, men har en kunstgenstand lavet af sølv, som vejer 300 gram og derudover har han 5000 kr. i opsparing. Zayd betaler 145,66 kr. i almisse. Forklaring: Selvom prisen for 300 gram sølv (= 1091,78 kr.) ikke når niṣāb, så bliver hans samlede zakāh-pligtige formue alligevel mere end niṣāb, idet han lægger sin opsparing sammen med værdien af 300 gram sølv (1091, = 6091,78 kr.) og betaler så en fyrrendedel (152,29 kr.) i almisse. Fjerde eksempel: Zayd ejer ikke noget guld, men har en kunstgenstand lavet af sølv, som vejer 700 gram og derudover har han 5000 kr. i opsparing. Zayd betaler 188,69 kr. i almisse. Forklaring: En fyrrendedel af 700 gram er 17,5 gram. Så meget sølv eller dens værdi skal Zayd betale som almisse for sin kunstgenstand. Dertil skal han også betale en fyrrendedel i almisse af sin opsparing på 5000 kr., hvilket er 125 kr. Til sammen betaler Zayd således 63,69 plus 125 kr., hvilket bliver 188,69 kr. Femte eksempel: Zayds samlede zakāh-pligtige formue udgør kr. i slutningen af året. Han har dog også en stor gæld, som han betaler af med 2000 kr. i månedlige afdrag. Da Zayd mangler at betale afdraget for den måned han betaler sin almisse i, trækker han beløbet fra og betaler således 450 kr. i almisse. Forklaring: Hvis man har gæld som man betaler i afdrag, kan man trække det beløb fra som man stadig mangler at betale for resten af året. Da Zayd mangler at betale afdraget for den sidste måned i hans niṣāb-år, kan han trække dette beløb fra. Således skal han betale almisse af kr., hvilket så bliver 450 kr. Den nødvendige fiṭr-almisse (ṣadaqa( adaqat al-fi fiṭr) På tidspunktet for fajr-bønnens begyndelse på dagen for īd al-fiṭr, bliver det nødvendigt (wājib) 26 for enhver fri muslim 27, der ejer niṣāb eller dens værdi, inklusive personlige ejendele, der ikke er 26 Det vil forblive nødvendigt (wājib) at betale almissen for fiṭr indtil man betaler den, og det er noget forhadt (makrūh tanzīhan) at forsinke dens betaling uden grund. 27 Det er således ikke en betingelse at være moralsk ansvarlig (mukallaf), dvs. kønsmoden og forstandig, men selv små børns almisse for fiṭr (ṣadaqat al-fiṭr) er nødvendig at betale for deres fader. Side 8

9 for handel 28, at betale almissen for fiṭr (ṣadaqat al-fiṭr), og dette gælder selv hvis man ikke har haft ejerskab over niṣāb hele året 29. Niṣāb for ṣadaqat al-fiṭr udregnes altså ud fra alle ens ejendele, undtagen ting for opfyldelsen af ens egne, ens families og ens børns nødvendige behov (ḥājāt aṣlīyyah). Den betales af enhver moralsk ansvarlig muslim på vegne af en selv, og for mandens vedkommende også ens mindreårige børn, men ejer de selv niṣāb betales den på deres vegne ud af deres egne penge. Hvis børn ikke har en far, men har en farfar, så er han stedfortræder for faderen. Den kan gives til de samme som kan modtage den obligatoriske almisse (zakāh) og dem, der ikke kan gives den obligatoriske almisse (zakāh) kan heller ikke gives almissen for fiṭr (ṣadaqat alfiṭr). Dens værdi er strengt taget værdien af to måltider mad for en person. De lærde har angivet dens minimum-mængde som værende prisen på en halv ṣā a hvedemel, eller en hel ṣā a dadler, rosiner eller byg 30 hvilket betyder at beløbet kan variere meget afhængig af hvilken type man regner ud fra. Som en praktisk løsning har en del lærde derfor angivet en pris på omkring 60 kr. som en passende almisse for fiṭr (ṣadaqat al-fiṭr) pr. for muslimer bosat i Danmark. Det er anbefalet at give denne almisse før man drager af sted til stedet for īd bønnen 31, men det er også gyldigt efter īd-bønnen. Det er tilladt at give denne almisse på vegne af en person til flere fattige mennesker, og ligeledes er det tilladt at give en enkel fattig person den samlede almisse på vegne af flere. 28 Dvs. i modsætning til den obligatoriske almisse (zakāh) inkluderer man i udregningen af den nødvendige fiṭralmisse også personlige ejendele, selvom de ikke er for handel, så længe de er ud over ens helt grundlæggende og nødvendige behov. 29 Som det ellers er betingelse for den obligatoriske almisse (zakāh). 30 En ṣā a svarer ifølge Ḥanafī lærde til 3,25 kg. Dermed er der i praktisk forstand tale om prisen på 3,25 kg. dadler, rosiner eller byg, eller 1,63 kg. hvedemel. En nærmere undersøgelse af priserne vil afsløre at der er tale om priser fra under 20 kr. til priser over 100 kr. Dermed er prisen angivet af de lærde, omkring 60 kr., et sted i midten hverken for høj eller for lav. 31 Man kan betale almissen for fiṭr før dagen for īd al-fiṭr også, hvilket for de fleste folk i Danmark er bedst. Dette er fordi de færreste faktisk finder en fattig person at give almissen til personligt på selve īd-dagen, men de betaler den derimod til en lokal moské eller forening som sørger for at pengene når frem til de rette. Hvis man så betaler almissen før īd-dagen kan de fattige få gavn af almissen på selve īd-dagen, hvilket er det tilsigtede formål med at betale den på selve dagen. Side 9

10 Kilder Baseret på de følgende værker i Ḥanafī fiqh: Allāmah al-ḥasan bin Ammār al-shurunbulālī, Marāqī al-falāḥ sharḥ Matn Nūr al-īḍāḥ, Dār Ibn Abd al-hādī & Dār al-bayrūtī. Allāmah Muḥammad Amīn Ibn Ābidīn Radd al-muḥtār alā al-durr al-mukhtār sharḥ Tanwīr al-abṣār, Dār al-kutub al- Ilmīyyah (Beirut), første udgave Allāmah Muḥammad bin Ismā īl al-ṭaḥṭāwī, Ḥāshiyah alā Marāqī al-falāḥ sharḥ Nūr al-īḍāḥ, Dār al-kutub al- Ilmiyyah (Beirut), første udgave Muftī Muḥammad Amjad Alī A ẓamī, Bahāre Sharī at, Maktabah A laḥaḍrat (Lahore), Muftī Munīb al-raḥmān, Tafhīm al-masā il, Ḍiyā al-qur ān Publications (Lahore), Mujaddid al-islām Imam Aḥmad Riḍā Khān al-hindī, al- Aṭāyā al-nabawiyyah fī al-fatāwā al-riḍawiyyah, Riḍā Foundation Jāmi a Niẓāmīyyah Riḍawīyyah (Lahore), Shayk al-islām Burhān al-dīn al-marghīnānī, al-hidāyah fī sharḥ Bidāyat al-mubtadī, Dār Iḥyā al-turāth al- Arabī (Beirut). Offentliggjort: 3. september Side 10

Tag et Danica Pensionstjek og få et klart svar

Tag et Danica Pensionstjek og få et klart svar FORUDSÆTNINGER BAG DANICA PENSIONSTJEK INDHOLD Indledning.... 1 Konceptet... 1 Tjek din pension én gang om året.... 2 Få den bedste anbefaling.... 2 Forventede udbetalinger og vores anbefalinger..........................................................

Læs mere

Separation og skilsmisse. I enighed eller uenighed

Separation og skilsmisse. I enighed eller uenighed Separation og skilsmisse I enighed eller uenighed Indhold Nogle ord om denne folder Når I skal gå fra hinanden 5 Bodeling 13 Skrifteretten 21 6 Særeje 13 Princippet i formuefællesskabet 13 Aktiver og passiver

Læs mere

Kursets indhold. Dit udbytte. Side 1 á 19 sider

Kursets indhold. Dit udbytte. Side 1 á 19 sider Side 1 á 19 sider Kursets indhold I løbet af fire lektioner giver vi dig muligheden for at tilegne dig viden om pensionsinvestering. Vi gør dig ikke til investeringsekspert, men vi giver dig mulighed for

Læs mere

Den indeholder langtfra alle familierettens finesser og vil derfor aldrig kunne erstatte en advokats professionelle viden og bistand.

Den indeholder langtfra alle familierettens finesser og vil derfor aldrig kunne erstatte en advokats professionelle viden og bistand. Vejledning fra Advokatsamfundet Når det ikke længere er så yndigt af følges ad Ud over det rent menneskelige er en skilsmisse forbundet med en masse praktiske problemer. Denne vejledning forsøger at løse

Læs mere

Familiens juridiske håndbog. Jura ved dødsfald og boskifte

Familiens juridiske håndbog. Jura ved dødsfald og boskifte Familiens juridiske håndbog Jura ved dødsfald og boskifte Indhold Indledning 3 Hvad går boskifte ud på? 4 De pårørendes ansvar 5 Møde i Skifteretten 5 Dødsboet, hvad dækker det over? 6 Hvordan skal boet

Læs mere

Råd om værdipapirhandel

Råd om værdipapirhandel Rådgivning Den rådgivning, du får i banken, tager altid udgangspunkt i din investeringsprofil. Profilen fastlægger du og din rådgiver ud fra dine oplysninger om blandt andet formålet med investeringen,

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Side 30 35 Interviewe del 1 Det dit eget valg. Side 36 og 37 Interviewe del 2. Islams udbredelse

Indholdsfortegnelse. Side 30 35 Interviewe del 1 Det dit eget valg. Side 36 og 37 Interviewe del 2. Islams udbredelse 2 Indholdsfortegnelse. Side 3 Side 4 Side 5 Side 7 10 Indholdsfortegnelse Indledning Islams udbredelse Islams udspring Side 30 35 Interviewe del 1 Det dit eget valg Side 36 og 37 Interviewe del 2 Du skal

Læs mere

ADVOKATERNE FOLDSCHACK OG FORCHHAMMER

ADVOKATERNE FOLDSCHACK OG FORCHHAMMER GÆLD, GÆLDSRÅDGIVNING OG GÆLDSSANERING FOR SOCIALT UDSATTE ADVOKATERNE FOLDSCHACK OG FORCHHAMMER GÆLD, GÆLDSRÅDGIVNING OG GÆLDSSANERING FOR SOCIALT UDSATTE Indhold 1. Forord... 5 2. Indledning... 6 3.

Læs mere

Forældrekøbsguiden 2015. Køb og salg Husleje og fremleje Skat og fradrag Salg og overdragelse

Forældrekøbsguiden 2015. Køb og salg Husleje og fremleje Skat og fradrag Salg og overdragelse Forældrekøbsguiden 2015 Køb og salg Husleje og fremleje Skat og fradrag Salg og overdragelse 1 Forældrekøbsguiden 2015 Denne guide er til dig, der overvejer at købe studiebolig til dit barn. Guiden giver

Læs mere

Hvordan gør de professionelle?

Hvordan gør de professionelle? Hvordan gør de professionelle? ( Oversat af Ivan Larsen, Samsø Dart Club, Marts 2010 fra How the Pros do it af: Ken Berman 1999 ) Der er to aspekter i det at blive en god dartspiller, det er præcision

Læs mere

Papirløse sådan gør I. Rene linjer i faste forhold

Papirløse sådan gør I. Rene linjer i faste forhold Papirløse sådan gør I Rene linjer i faste forhold Indhold Nogle ord om denne folder 4 Formueforholdet 5 Hvis I skilles uden aftaler 6 Ejerboligen 6 Lejeboligen 7 Andelsboligen 7 Skatten 7 Indgå aftaler

Læs mere

INFORMATIONSMATERIALE ARV, GAVE OG TESTAMENTE

INFORMATIONSMATERIALE ARV, GAVE OG TESTAMENTE Selandia Advokater Havnevej 19 4300 Holbæk Telefon 59480000 Telefax 59480001 INFORMATIONSMATERIALE OM ARV, GAVE OG TESTAMENTE Side 2 Indholdsfortegnelse Dødsboskifte... 3 Skifteretten... 4 Boudlæg... 4

Læs mere

udarbejdet af Forbrugerrådet og Håndværksrådet - anbefalet af KA

udarbejdet af Forbrugerrådet og Håndværksrådet - anbefalet af KA S A M A R B E J D S A F T A L E udarbejdet af Forbrugerrådet og Håndværksrådet - anbefalet af KA FORBRUGER RÅDET Samarbejdsvejledning til forbrugere og håndværksvirksomheder Formålet med vejledningen Håndværksrådet

Læs mere

Testamente Kræftens Bekæmpelse. Værd at vide om dit testamente

Testamente Kræftens Bekæmpelse. Værd at vide om dit testamente Værd at vide om dit testamente Indhold Kære læser! Du er ikke den første, der har kontaktet Kræftens Bekæmpelse for at høre, hvordan man opretter et testamente. Vi har mange års erfaring i at behandle

Læs mere

Forsikringsbogen. Nyttige links

Forsikringsbogen. Nyttige links Nyttige links Når du alligevel bevæger dig rundt på internettet, er her nogle links som kan anbefales: www.hk.dk/forsikring her kan du læse om privat- og medlemsforsikringer www.alka.dk her kan du se,

Læs mere

På vej mod egen virksomhed

På vej mod egen virksomhed På vej mod egen virksomhed Fradrag Frister Skat Registrering Regnskab Ny virksomhed med Told Skat Moms Indhold Hvornår driver du en virksomhed...6 Selvstændig eller lønmodtager...6 Erhverv eller hobby...6

Læs mere

Arv, gave & testamente. Hvem arver dig?

Arv, gave & testamente. Hvem arver dig? Arv, gave & testamente Hvem arver dig? Indhold Nogle ord om denne folder... 4 Arveklasserne 6 Sådan fordeles arven uden testamente 6 Både livsarvinger og ægtefælle 8 Hvilke børn arver? 8 Uskiftet bo? 9

Læs mere

penge, rente og valuta

penge, rente og valuta brikkerne til regning & matematik penge, rente og valuta F+E+D preben bernitt brikkerne til regning & matematik penge, rente og valuta, F+E+D ISBN: 978-87-92488-14-5 1. Udgave som E-bog 2010 by bernitt-matematik.dk

Læs mere

KEND DIN RET RETSLEX

KEND DIN RET RETSLEX KEND DIN RET RETSLEX Rettens arbejde DOMSTOLSSTYRELSEN, DECEMBER 2014 A RETTENS ARBEJDE Du får nok selv brug for at aflægge besøg i en byret på et tidspunkt i dit liv, og det kan der være mange grunde

Læs mere

FUNDRAISING sådan skrives en ansøgning

FUNDRAISING sådan skrives en ansøgning FUNDRAISING sådan skrives en ansøgning Indledning Denne værktøjskasse har til formål at give gode råd til, hvordan man som frivilliggruppe skriver en ansøgning og hvilke overvejelser man skal gøre sig,

Læs mere

Den Islamiske Psyke (Bog 2)

Den Islamiske Psyke (Bog 2) Den Islamiske Psyke (Bog 2) Naim bin Ahmad (mail@naimsplace.com) Version: 2.0 Sidst opdateret: 12-07 -2015 Forord Forskellen på den sproglige betydning og den shariamæssige betydning Begrebet الا یمان

Læs mere

Kontanthjælp og formue

Kontanthjælp og formue Ankestyrelsens praksisundersøgelse om Kontanthjælp og formue Januar 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE Side 1 Resumé og anbefalinger 1 1.1 Undersøgelsens hovedresultater 1 1.2 Undersøgelsens afgrænsning 1 1.3 Materiel

Læs mere

jeg sgu bare, at det var sidste gang, sidste fest på gymnasiet, så den skulle bare have fuld spade og bare den skulle bare fyres af ik?

jeg sgu bare, at det var sidste gang, sidste fest på gymnasiet, så den skulle bare have fuld spade og bare den skulle bare fyres af ik? Interview nr. 3 Bilag 10: Transskription af interview ung mand, hjemmeboende Sted: Egedal Gymnasium & HF Tidspunkt: Fredag den 15. marts 2013 kl. 10-11 Interviewperson (IP): Ung mand, hjemmeboende Interviewer

Læs mere

ENLIG ELLER SAMLEVENDE?

ENLIG ELLER SAMLEVENDE? ENLIG ELLER SAMLEVENDE? Vejledning til enlige forsørgere, der modtager børnetilskud eller økonomisk fripladstilskud HVAD VIL DET SIGE AT VÆRE ENLIG SOM MOD- TAGER AF BØRNETILSKUD ELLER ØKONOMISK FRIPLADSTILSKUD?

Læs mere

DUAB-retningslinie nr. 10 til afdelingsbestyrelserne: Afdelingens budget

DUAB-retningslinie nr. 10 til afdelingsbestyrelserne: Afdelingens budget Kære afdelingsbestyrelse DUAB-retningslinie nr. 10 til afdelingsbestyrelserne: Afdelingens budget Hellerup 20.05.2008 DUAB s organisationsbestyrelse har besluttet disse retningslinier, som har betydning

Læs mere

- 1 - Materialet vil med fordel kunne indgå i et tværfagligt samarbejde med samfundsfag.

- 1 - Materialet vil med fordel kunne indgå i et tværfagligt samarbejde med samfundsfag. - 1 - Låntyper I bogens del 2 kan du læse om Procent og rente (s. 41-66). Vi vil i materialet her gå lidt videre til mere komplicerede renteberegninger ved forskellige låntyper. Stoffet er et muligt supplement

Læs mere

Elevtekst til programmet Afbetal. Indhold af elevteksten

Elevtekst til programmet Afbetal. Indhold af elevteksten Elevtekst til programmet Afbetal Indhold af elevteksten 1. Køb på afbetaling 2. Rentefoden beregnes eller ydelsen beregnes 3. To andre beregninger 4. Pas på gebyrerne! 5. Opgaver 1. Køb på afbetaling Når

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE (Klik på links og kom direkte til artikkel)

INDHOLDSFORTEGNELSE (Klik på links og kom direkte til artikkel) INDHOLDSFORTEGNELSE (Klik på links og kom direkte til artikkel) Ægteskab (1.) Juraen ved vores bryllup (2.) Ægtefællers pensionsrettigheder (3.) Råd om ægtepagter Testamente (18.) 13 gode grunde til ikke

Læs mere

Dilemmaløbet. Start dilemma:

Dilemmaløbet. Start dilemma: Dilemmaløbet Du står nu overfor et dilemma løb som tager sig udgangspunkt i Zambia. Hver gang du træffer et valg, har det betydning for, hvordan dit liv udvikler sig, så overvej det grundigt inden du går

Læs mere

evaluering af grupper for unge som har mistet forældre

evaluering af grupper for unge som har mistet forældre evaluering af grupper for unge som har mistet forældre April 2010 ledede samtalegrupper Frivilligt terapigrupper Lukkede Teenagegrupper Evaluering af grupper for unge som har mistet forældre - Frivilligt

Læs mere