! fiṭr) Der er to typer almisser, som det er obligatorisk for enhver muslim at have kendskab til:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "! fiṭr) Der er to typer almisser, som det er obligatorisk for enhver muslim at have kendskab til:"

Transkript

1 ! Lidt fiqh om almissen (zakāh og ṣadaqat al-fi fiṭr) Ifølge Ḥanaf anafī skolen Af Imrān bin Munīr Ḥusayn Islamisk.dk / Imran bin Munir Husayn 2009, revideret 2010 Der er to typer almisser, som det er obligatorisk for enhver muslim at have kendskab til: 1. Den obligatoriske (farḍ) almisse og denne kaldes zakāh; 2. Den nødvendige (wājib) almisse og denne kaldes ṣadaqat al-fiṭr. Herunder følger nogle grundlæggende praktiske regler relateret til hver af dem, i henhold til Ḥanafī skolen, således at man på korrekt og gyldig vis kan betale dem, når det bliver aktuelt. Denne kortfattede præsentation af reglerne for den obligatoriske almisse (zakāh) og den nødvendige almisse (ṣadaqat al-fiṭr) er ikke helt udtømmende, men blot vejledende. For yderligere detaljer eller for at afklare eventuelle usikkerheder eller spørgsmål opfordres læseren til at søge vejledning hos en kompetent person. Den obligatoriske almisse (zak ( zakāh āh) Den obligatoriske almisse (zakāh) bliver obligatorisk (farḍ) for enhver, der opfylder dens betingelser. Den består i at gøre en eller flere fattige personer ejer af en bestemt mængde penge, for Allāhs skyld og uden at få noget materielt til gengæld 1. For at zakāh bliver obligatorisk for én skal man være: 1 Denne betingelse angiver altså at det ikke er gyldigt at give den obligatoriske almisse (zakāh) til diverse velgørende projekter o.l., hvis gyldige modtagere af almissen ikke får direkte ejerskab over beløbet. Til den slags velgørende formål kan man altid give andre frivillige almisser (ṣadaqāt) i stedet. Se sektionen:»hvem man kan give zakāh til og hvem man ikke kan give den til.« Side 1

2 1. muslim; 2. moralsk ansvarlig (mukallaf) 2 ; 3. ejer af niṣāb 3 i starten og slutningen af året (ifølge månekalenderen) 4. Den obligatoriske almisse (zakāh) udgør en fyrrendedel, dvs. 2,5 %, af de zakāh-pligtige værdigenstande man har i sin besiddelse, den sidste dag på niṣāb-året 5. Udregning af minimum-beløbet (ni( niṣāb āb) Niṣāb for guld er 87,48 gram guld eller dens gældende værdi. Hvis man således ejer 87,48 gram guld eller penge, der svarer til værdien af denne mængde guld, er man pålagt at betale den obligatoriske almisse (zakāh). Niṣāb er 612,36 gram sølv eller dens gældende værdi. Hvis man således ejer 612,36 gram sølv eller penge, der svarer til værdien af denne mængde sølv, er man pålagt at betale den obligatoriske almisse (zakāh). Kursen for guld er 233,26 kr./g (for 2. september 2010) 6, hvilket betyder at niṣāb for guld på kursdagen bliver ,96 kr. Kursen for sølv er 3,64 kr./g (for 2. september 2010) 7, hvilket betyder at niṣāb for sølv på kursdagen bliver 2228,55 kr. Udgør summen af ens zakāh-pligtige ejendeles værdi mere end dette, vil zakāh være obligatorisk, ellers ikke 8. 2 Dvs. man skal være både kønsmoden (bāligh) såvel som forstandig ( āqil). 3 Niṣāb er den minimummængde af sølv eller guld, eller deres tilsvarende værdi, som er zakāh-pligtig. 4 Dvs. hvis man i starten og slutningen af året var ejer af niṣāb vil almissen være obligatorisk, selv hvis man i midten af året ikke var indehaver af niṣāb. Bemærk: Med årets start menes ikke den første dag i den første måned, men starten på ens år som ejer af niṣāb. På samme måde menes med årets slutning ikke den sidste dag i den sidste måned, men når man igen når til den dag på året, hvor man begyndte året som ejer af niṣāb. Hvis en person eksempelvis første gang blev ejer af niṣāb d. 27. Ramaḍān, så vil dette være starten på hans niṣāb-år og slutningen vil så være når han præcis et år efter beregner hvor meget han skal betale i obligatorisk almisse (zakāh). 5 Når niṣāb-året er omme, er det nødvendigt straks at betale den obligatoriske almisse. Uden grund at forsinke betalingen er en synd. 6 Baseret på data fra og nationalbankens valutakurser, gældende d. 2. september Baseret på data fra og nationalbankens valutakurser, gældende d. 2. september Side 2

3 Den af disse to niṣāb, der gør sig gældende er den, der medfører mest gavn for de fattige, dvs. at hvis man har en zakāh-pligtig formue, der når niṣāb for sølv, men ikke guld, så bliver det obligatorisk at betale zakāh i henhold til niṣāb for sølv. Således er almissen obligatorisk for enhver person, der i starten såvel som slutningen af sit niṣāb-år har ejerskab over en zakāh-pligtig formue til en værdi af 2228,55 danske kroner. Ejer man dog guld eller sølv i den mængde at det udgør niṣāb, betaler man zakāh baseret på genstandens vægt og ikke dens pris 9. Og en genstand anses for at være hvad det meste af den består af 10. De ejendele der er zakāh āh-pligtige og de ejendele der ikke er det Overordnet set er følgende typer ejendele zakāh-pligtige: 1. valuta eller værdigenstande, om det er i form af penge eller genstande lavet af guld eller sølv (inkl. smykker, bestik osv.) 11 ; 2. handelsvarer 12 ; 3. dyr som ikke er til umiddelbar brug Da kursen for guld og sølv varierer fra dag til dag, bør folk hvis zakāh-pligtige formue er tæt på beløbet, udregne hvor meget niṣāb bliver for den dag de udregner almissen. 9 Dvs. hvis man ejer et armbånd til en værdi af 2000 kr., hvoraf 1500 kr. er værdien for dens guld- eller sølvindhold mens 500 kr. er værdien for det kunstneriske arbejde der er lagt i forberedelsen af smykket, så vil man overveje dens vægt eller værdien af dens vægt, ikke armbåndets pris som helhed. 10 Dvs. hvis en genstand består af forskellige metaller eller stoffer, anses hele genstanden for at være af det metal eller stof som der er mest af. Hvis en genstand således består af 55 % sølv, og resten af genstanden er sammensat af en eller flere andre metaller, anses den for at være af sølv, men hvis omvendt, så anses den for at være en anden genstand. 11 Andre metaller ud over guld og sølv er ikke zakāh-pligtige og ej heller personlige ædelsten eller lignende; har man dog købt dem med hensigt om at sælge dem videre, vil de være zakāh-pligtige. 12 Dvs. varer man har købt med hensigt om at sælge dem videre. Det er en betingelse at man ved købstidspunktet har hensigt om at sælge varerne videre. Hvis man bagefter beslutter sig for at sælge dem, så vil de ikke blive betragtet som handelsvarer. 13 Der gælder særlige regler for dyr, men da de færreste ejer de dyr som er zakāh-pligtige så vil vi ikke gå i detaljer med emnet her. Side 3

4 Hvis alle disse hver for sig ikke når niṣāb-beløbet, men samlet gør, vil zakāh af den samlede værdi være obligatorisk. Hvis disse hver for sig eller nogle af dem når niṣāb-beløbet, betales almissen ikke kun af en af dem, men summen af alle de ting som er zakāh-pligtige. Følgende anses for at være ens nødvendige behov (ḥājāt aṣlīyyah) og er ikke zakāh-pligtige: 1. hjemmet man bor i, om det er en lejlighed, en villa eller en campingvogn; 2. ting til personlig og umiddelbar brug eller forsørgelse af dem, der er afhængige af én, eksempelvis mad og drikkevarer, tøj, møbler, værktøj, våben, bøger, transportmiddel osv. 14 ; 3. penge til at dække umiddelbare og nødvendige behov eller udgifter, såsom ting til personlig brug eller til at forsørge dem, der af afhængige af én. Den obligatoriske almisse (zak ( zakāh āh) ) når man har gæld Har man gæld, trækkes det beløb fra, som man betaler som gæld i løbet af hele året. Hvis det tilbageværende beløb af det zakāh-pligtige beløb efter dette bliver mindre end niṣāb, er man ikke ejer af niṣāb og det vil dermed ikke være obligatorisk at betale almissen. Hvis det tilbageværende beløb er større end niṣāb, så er det obligatorisk at betale almissen af det tilbageværende beløb. Hvad angår betalingsmåde kan gæld være af to typer: 1. gæld som skal tilbagebetales på én gang; 2. gæld som tilbagebetales som afdrag over flere år. Hvis ens gæld er af den førstnævnte type, trækker man hele beløbet fra det zakāh-pligtige beløb, det år man tilbagebetaler gælden. Hvis ens gæld er af den anden type, så trækker man kun det beløb fra, som endnu skal tilbagebetales det pågældende år 15. Betaling af den obligatoriske almisse Det er en betingelse for betalingens gyldighed, at have intention om at betale den obligatoriske almisse (zakāh), enten når man overdrager pengene til den fattige modtager eller når man overdrager pengene til en evt. mellemmand (wakīl) som man gør til sin stedfortræder og som så 14 Er man i tvivl om hvad der udgør ting til personlig og umiddelbar brug, bør man rådføre sig med en lærd, da det i visse tilfælde kan være svært at afgøre. 15 Dette kan forklares på to måder: at man trækker hele gælden fra det beløb man har igennem hele året (til sammen), eller man trækker det af gælden man mangler at betale for det indeværende år fra det zakāh-pligtige beløb man har i slutningen af året. I praktisk forstand betyder dette, at hvis man betaler almissen i starten af den sidste måned i niṣāb-året, og skal betale et afdrag på sin gæld senere på måneden, så trækker man det beløb fra som man senere skal betale. For yderligere forklaring, se da sektionen med eksempler. Side 4

5 overdrager pengene til modtageren. Intentionen kan også dannes når man adskiller zakāh-beløbet fra resten af sin formue. Hvis man har overdraget pengene til modtageren uden at have gjort intention om at betale den obligatoriske almisse (zakāh), kan man gøre intention om det indtil modtageren begynder at forbruge af beløbet 16. Det er ikke nødvendigt for modtageren at vide at han modtager obligatorisk almisse (zakāh) og ej heller er det nødvendigt at oplyse ham om det. Selv hvis man kalder de penge man giver ham for en gave, men gør intention for at de udgør almisse, vil dette også være gyldigt. Den obligatoriske almisse (zakāh) kan betales både i form af kontanter såvel som i form af ting såsom tøj og madvarer 17. Hvis det er sådan at disse varer er lette at købe, så er det bedst at give den fattige penge, mens hvis det er sådan at disse varer er svære at købe, så er det bedst at give den fattige varerne. Hvem man kan give zakāh til og hvem man ikke kan give den til Man kan give zakāh til én af følgende: 1. en fattig person (faqīr), og det er én hvis ejendele hverken når niṣāb eller dens værdi, selv hvis han er rask og arbejder; 2. en nødlidende person (miskīn), og det er én der slet ikke ejer noget; 3. en forgældet person (madyūn) som ikke ejer hvad der svarer til niṣāb eller dens værdi, efter han trækker sin gæld fra; 4. en der er ude i Allāhs vej (fī sabīli Llāh), og det er en kriger (mujāhid) eller pilgrim (ḥājj) der er kommet væk fra sin gruppe 18 ; 5. en rejsende (ibn al-sabīl), og det er én som i sit hjemland har midler, men ikke har dem med sig; en der hjælper med at samle den obligatoriske almisse ( āmil), kan gives passende honorarer fra den samlede sum. 16 Hvis man for nogle måneder siden har givet penge væk i Allāhs navn (ṣadaqah), kan man ikke nu gøre intention for at anse dem for at have været den obligatoriske almisse (zakāh), medmindre de ikke er blevet brugt endnu, hvilket er usandsynligt. 17 Og i så fald vil prisen for disse ting udregnes i forhold til deres markedspris. 18 Det antages at de begge ikke har værdien svarende til niṣāb hos sig. 19 Dvs. han har ikke værdien af hvad der svarer til niṣāb hos sig. Side 5

6 Den der betaler den obligatoriske almisse (zakāh) kan vælge hvordan han vil fordele sin almisse. Han kan fordele den over flere modtagere fra flere af disse kategorier eller han kan give den til en enkel person. Det er ikke tilladt eller gyldigt at betale den obligatoriske almisse (zakāh) til: 1. en ikke-muslim (kāfir); 2. en velhavende person, der ejer niṣāb eller hvad der svarer til dens værdi, ud over hans nødvendige og umiddelbare behov; 3. en velhavende persons børn; 4. folk fra Banū Hāshim 20 ; 5. en af sine forfædre; 6. en af sine efterkommere; 7. sin ægtepartner. Det er en betingelse for betalingen af den obligatoriske almisse (zakāh) at man gør en person til ejer over det man giver som almisse 21. Hvis man giver den obligatoriske almisse (zakāh) til person, i den tro at han egner sig til at modtage den, og det så viser sig at han ikke egnede sig til det, vil ens betaling af almissen alligevel være gyldig. Men giver man almissen uden at overveje om modtageren opfylder betingelserne for at modtage den, vil den ikke være gyldig, hvis det senere viser sig at vedkommende ikke egnede sig til at modtage den 22. Det er anbefalet at give en fattig person så meget, at han ikke længere har behov for at bede nogen om penge. 20 Banū Hāshim er den forgrening af Quraysh som Profeten Muḥammad (Allāhs fred og velsignelser være med ham) afstammer fra, og består af efterkommerne af: Sayyidunā Alī bin Abī Ṭālib, Ja far, Aqīl, Abbās og Ḥārith bin Abd al- Muṭṭalib (Allāh være tilfreds med dem alle). Det er tilladt at give den obligatoriske almisse (zakāh) til en person hvis mor er fra Banū Hāshim, men hvis far ikke er Hāshimī. 21 Således kan man ikke give den obligatoriske almisse (zakāh) til selv velgørende formål, som ikke indebærer at en bestemt person bliver gjort deres ejer. Hvis en person eksempelvis dør uden at efterlade sig nogen, så vil det ikke være tilladt at bruge penge fra almissen til at sørge for hans begravelse. Ligeledes vil det ikke være tilladt at bruge penge fra obligatorisk almisse (zakāh) på at bygge en moské. Det er dog tilladt at bruge penge fra almindelige frivillige almisser (ṣadaqāt) på den slags velgørende formål. 22 Det nødvendige er således at man overvejer sagen lidt, ikke at man har ret i sin konklusion. Side 6

7 Det er noget forhadt (makrūh tanzīhan) at gøre én fattig person rig ved at give ham et beløb der svarer til niṣāb 23. Det er meget forhadt (makrūh taḥrīman) at sende almissen et andet sted, når der i ens eget område er nære slægtninge, folk med større behov, folk der er mere gudfrygtige eller folk der gavner samfundet ved deres lærdom og undervisning, når disse er fattige og egner sig til at modtage almissen 24. De mest fortrinlige at give den obligatoriske almisse (zakāh) til er ens nære slægtninge, så andre slægtninge, så naboer, så folk fra hele ens nabolag, så folk fra ens bydel, så folk fra ens by og sådan videre 25. Eksempler For gøre disse regler lidt lettere at forstå følger herunder en række simple praktiske eksempler med konkrete tal. Vi antager som udgangspunkt at en person, som vi kan kalde Zayd, d. 10. Ramaḍān sidste år blev ejer af niṣāb, og alle disse eksempler udspiller sig ved niṣāb-årets afslutning. Første eksempel: Zayd ejer ikke guld og sølv, men har lavet en liste over alle sine zakāh-pligtige ejendele såvel som sin opsparing og sidder nu d. 23. Ramaḍān, for at se hvor meget han skal betale i almisse. Det viser sig at værdien for hans zakāh-pligtige ejendele når 450 kr. mens hans yderligere har en opsparing på 550 kr. Zayd er fritaget fra at betale den obligatoriske almisse. Forklaring: Da Zayds samlede zakāh-pligtige formue kun bliver 1000 kr., mens niṣāb er over 2000 kr., er Zayd fritaget fra at betale den obligatoriske almisse (zakāh) i år. Endvidere har han en far der ejer niṣāb og derfor kan Zayd heller ikke modtage almisse (zakāh) fra andre. Andet eksempel: Zayd ejer hverken guld eller sølv, men hans udregninger viser at han har en opsparing på kr. i banken og yderligere 2000 kr. i kontanter i sin tegnebog. Da Zayd samlet set har kr. af zakāh-pligtig formue, skal han således betale 300 kr. i obligatorisk almisse (zakāh) i år. 23 Eksempelvis at give én person så mange penge, at han efter at tilbagebetale sin gæld og dele penge ud til sine børn og familie, stadig har mere end niṣāb tilbage. Og dette er fordi at man dermed forsømmer andre fattige, hvis grundlæggende og nødvendige behov er vigtigere end at give én person mere end nok for at opfylde hans behov. 24 Dette er fordi folk der bor i ens eget område har en større ret over én end fremmede der bor langt væk. 25 Dvs. dette er prioritetsrækkefølgen når man skal se hvem man bør give almissen til. Hvis ens nærmeste slægtninge lider nød og fortjener almissen, bør man først og fremmest give den til dem, for de har størst ret over én, og dernæst kommer så ens andre slægtninge, så naboer og sådan videre. Side 7

8 Forklaring: Fordi Zayds zakāh-pligtige formue når langt over niṣāb fastslår han præcis hvor meget den er, og udregner så en fyrrendedel eller 2,5 % - af de kr., hvilket betyder at han skal betale 300 kr. som obligatorisk almisse. Tredje eksempel: Zayd ejer ikke noget af guld, men har en kunstgenstand lavet af sølv, som vejer 300 gram og derudover har han 5000 kr. i opsparing. Zayd betaler 145,66 kr. i almisse. Forklaring: Selvom prisen for 300 gram sølv (= 1091,78 kr.) ikke når niṣāb, så bliver hans samlede zakāh-pligtige formue alligevel mere end niṣāb, idet han lægger sin opsparing sammen med værdien af 300 gram sølv (1091, = 6091,78 kr.) og betaler så en fyrrendedel (152,29 kr.) i almisse. Fjerde eksempel: Zayd ejer ikke noget guld, men har en kunstgenstand lavet af sølv, som vejer 700 gram og derudover har han 5000 kr. i opsparing. Zayd betaler 188,69 kr. i almisse. Forklaring: En fyrrendedel af 700 gram er 17,5 gram. Så meget sølv eller dens værdi skal Zayd betale som almisse for sin kunstgenstand. Dertil skal han også betale en fyrrendedel i almisse af sin opsparing på 5000 kr., hvilket er 125 kr. Til sammen betaler Zayd således 63,69 plus 125 kr., hvilket bliver 188,69 kr. Femte eksempel: Zayds samlede zakāh-pligtige formue udgør kr. i slutningen af året. Han har dog også en stor gæld, som han betaler af med 2000 kr. i månedlige afdrag. Da Zayd mangler at betale afdraget for den måned han betaler sin almisse i, trækker han beløbet fra og betaler således 450 kr. i almisse. Forklaring: Hvis man har gæld som man betaler i afdrag, kan man trække det beløb fra som man stadig mangler at betale for resten af året. Da Zayd mangler at betale afdraget for den sidste måned i hans niṣāb-år, kan han trække dette beløb fra. Således skal han betale almisse af kr., hvilket så bliver 450 kr. Den nødvendige fiṭr-almisse (ṣadaqa( adaqat al-fi fiṭr) På tidspunktet for fajr-bønnens begyndelse på dagen for īd al-fiṭr, bliver det nødvendigt (wājib) 26 for enhver fri muslim 27, der ejer niṣāb eller dens værdi, inklusive personlige ejendele, der ikke er 26 Det vil forblive nødvendigt (wājib) at betale almissen for fiṭr indtil man betaler den, og det er noget forhadt (makrūh tanzīhan) at forsinke dens betaling uden grund. 27 Det er således ikke en betingelse at være moralsk ansvarlig (mukallaf), dvs. kønsmoden og forstandig, men selv små børns almisse for fiṭr (ṣadaqat al-fiṭr) er nødvendig at betale for deres fader. Side 8

9 for handel 28, at betale almissen for fiṭr (ṣadaqat al-fiṭr), og dette gælder selv hvis man ikke har haft ejerskab over niṣāb hele året 29. Niṣāb for ṣadaqat al-fiṭr udregnes altså ud fra alle ens ejendele, undtagen ting for opfyldelsen af ens egne, ens families og ens børns nødvendige behov (ḥājāt aṣlīyyah). Den betales af enhver moralsk ansvarlig muslim på vegne af en selv, og for mandens vedkommende også ens mindreårige børn, men ejer de selv niṣāb betales den på deres vegne ud af deres egne penge. Hvis børn ikke har en far, men har en farfar, så er han stedfortræder for faderen. Den kan gives til de samme som kan modtage den obligatoriske almisse (zakāh) og dem, der ikke kan gives den obligatoriske almisse (zakāh) kan heller ikke gives almissen for fiṭr (ṣadaqat alfiṭr). Dens værdi er strengt taget værdien af to måltider mad for en person. De lærde har angivet dens minimum-mængde som værende prisen på en halv ṣā a hvedemel, eller en hel ṣā a dadler, rosiner eller byg 30 hvilket betyder at beløbet kan variere meget afhængig af hvilken type man regner ud fra. Som en praktisk løsning har en del lærde derfor angivet en pris på omkring 60 kr. som en passende almisse for fiṭr (ṣadaqat al-fiṭr) pr. for muslimer bosat i Danmark. Det er anbefalet at give denne almisse før man drager af sted til stedet for īd bønnen 31, men det er også gyldigt efter īd-bønnen. Det er tilladt at give denne almisse på vegne af en person til flere fattige mennesker, og ligeledes er det tilladt at give en enkel fattig person den samlede almisse på vegne af flere. 28 Dvs. i modsætning til den obligatoriske almisse (zakāh) inkluderer man i udregningen af den nødvendige fiṭralmisse også personlige ejendele, selvom de ikke er for handel, så længe de er ud over ens helt grundlæggende og nødvendige behov. 29 Som det ellers er betingelse for den obligatoriske almisse (zakāh). 30 En ṣā a svarer ifølge Ḥanafī lærde til 3,25 kg. Dermed er der i praktisk forstand tale om prisen på 3,25 kg. dadler, rosiner eller byg, eller 1,63 kg. hvedemel. En nærmere undersøgelse af priserne vil afsløre at der er tale om priser fra under 20 kr. til priser over 100 kr. Dermed er prisen angivet af de lærde, omkring 60 kr., et sted i midten hverken for høj eller for lav. 31 Man kan betale almissen for fiṭr før dagen for īd al-fiṭr også, hvilket for de fleste folk i Danmark er bedst. Dette er fordi de færreste faktisk finder en fattig person at give almissen til personligt på selve īd-dagen, men de betaler den derimod til en lokal moské eller forening som sørger for at pengene når frem til de rette. Hvis man så betaler almissen før īd-dagen kan de fattige få gavn af almissen på selve īd-dagen, hvilket er det tilsigtede formål med at betale den på selve dagen. Side 9

10 Kilder Baseret på de følgende værker i Ḥanafī fiqh: Allāmah al-ḥasan bin Ammār al-shurunbulālī, Marāqī al-falāḥ sharḥ Matn Nūr al-īḍāḥ, Dār Ibn Abd al-hādī & Dār al-bayrūtī. Allāmah Muḥammad Amīn Ibn Ābidīn Radd al-muḥtār alā al-durr al-mukhtār sharḥ Tanwīr al-abṣār, Dār al-kutub al- Ilmīyyah (Beirut), første udgave Allāmah Muḥammad bin Ismā īl al-ṭaḥṭāwī, Ḥāshiyah alā Marāqī al-falāḥ sharḥ Nūr al-īḍāḥ, Dār al-kutub al- Ilmiyyah (Beirut), første udgave Muftī Muḥammad Amjad Alī A ẓamī, Bahāre Sharī at, Maktabah A laḥaḍrat (Lahore), Muftī Munīb al-raḥmān, Tafhīm al-masā il, Ḍiyā al-qur ān Publications (Lahore), Mujaddid al-islām Imam Aḥmad Riḍā Khān al-hindī, al- Aṭāyā al-nabawiyyah fī al-fatāwā al-riḍawiyyah, Riḍā Foundation Jāmi a Niẓāmīyyah Riḍawīyyah (Lahore), Shayk al-islām Burhān al-dīn al-marghīnānī, al-hidāyah fī sharḥ Bidāyat al-mubtadī, Dār Iḥyā al-turāth al- Arabī (Beirut). Offentliggjort: 3. september Side 10

! fiṭr) Der er to typer almisser, som det er obligatorisk for enhver muslim at have kendskab til:

! fiṭr) Der er to typer almisser, som det er obligatorisk for enhver muslim at have kendskab til: ! Lidt fiqh om almissen (zakāh og ṣadaqat al-fi fiṭr) Ifølge Ḥanaf anafī skolen Af Imrān bin Munīr Ḥusayn Islamisk.dk / Imran bin Munir Husayn 2009, revideret 2010 Der er to typer almisser, som det er

Læs mere

En kort oversigt over zakat. Skrevet af Waseem Hussain, 3 september 2010, Helsingør, Danmark

En kort oversigt over zakat. Skrevet af Waseem Hussain, 3 september 2010, Helsingør, Danmark Skrevet af Waseem Hussain, 3 september 2010, Helsingør, Danmark Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Introduktion... 1 1 Vigtige punkter... 1 2 Hvad man skal betale zakat af... 3 2.1 Penge... 4 2.2

Læs mere

Kategorier af Islamiske regler

Kategorier af Islamiske regler Kategorier af Islamiske regler Fard, Wajib, Sunna, Makruh og Haram Indholdsfortegnelse 1 Hvor kommer de forskellige regler fra?... 1 2 De enkelte kategorier... 3 2.1 Oversigt... 3 2.2 Uddybning af hver

Læs mere

Wakf og Munida 2013 Wakf.com & Munida.dk

Wakf og Munida 2013 Wakf.com & Munida.dk (الزكاة) Zakâh Wakf og Munida 2013 Wakf.com & Munida.dk Disposition Betydningen af Zakâh Dens Hukm Hvem er forpligtet til at betale Zakâh? Hvad skal der betales Zakâh af? Hvor meget skal der betales? Hvem

Læs mere

Oversigt over Hanafi-madhab

Oversigt over Hanafi-madhab Oversigt over Hanafi-madhab Indholdsfortegnelse 1 Hanafi-madhab... 1 2 Den historiske udvikling af Hanafi-madhab... 2 3 Den praktiske udvikling af Hanafi-madhab... 3 4 Vigtige tekster i Hanafi-madhab...

Læs mere

Islams principper DIN OG SHARIA

Islams principper DIN OG SHARIA ----- - Kapitel 6 Din og sharia Forskellen mellem Din og Sharia Kilden til Sharia Fiqh Tassawwuf DIN OG SHARIA Indtil nu har vi taget os af din, eller tro. Nu kommer vi til en diskussion der gælder profeten

Læs mere

Allah den Almægtige forklarer følgende i disse Ayaat:

Allah den Almægtige forklarer følgende i disse Ayaat: As-Sabr (Tålmodighed) Og søg hjælp i tålmodighed og As-Salah (bønnen). Allah er sandelig med As-Sabireen (de tålmodige). Og sig ikke om dem, som bliver dræbt for Allahs skyld, De er døde. Nej, de er levende,

Læs mere

Principper for hvad der bryder fasten

Principper for hvad der bryder fasten Principper for hvad der bryder fasten Baseret på artiklen Dabit al-mufattirat af mufti Rafi Usmani. Skrevet af Waseem Hussain, 23 juli 2010, Helsingør, Danmark Principper for hvad der bryder fasten Indholdsfortegnelse

Læs mere

IslamAkademiet.dk D a n m a r k s v i r t u e l l e c e n t e r f o r i s l a m i s k e s t u d i e r

IslamAkademiet.dk D a n m a r k s v i r t u e l l e c e n t e r f o r i s l a m i s k e s t u d i e r IslamAkademiet.dk D a n m a r k s v i r t u e l l e c e n t e r f o r i s l a m i s k e s t u d i e r Koranstudier KS10 Koranens Guddommelige Vejledning Lektion 1 Copyright IslamAkademiet.dk 2011 - Alle

Læs mere

Introduktion til Fiqh

Introduktion til Fiqh Introduktion til Fiqh Hvad det er, hvor det kommer fra, og hvorfor vi har det. Indholdsfortegnelse 1 Hvor kommer Fiqh fra?... 1 2 Islamiske love... 1 3 Hvad vi skal vide af Fiqh... 2 4 Den praktiske tilgang

Læs mere

Majlis Sibawayh. Dar al-hijrah Masjid Taiba. Arabisk for alle. Masjid Taiba Titangade 15 2200 KBH N taiba.dk facebook.

Majlis Sibawayh. Dar al-hijrah Masjid Taiba. Arabisk for alle. Masjid Taiba Titangade 15 2200 KBH N taiba.dk facebook. Majlis Sibawayh Dar al-hijrah Masjid Taiba Arabisk for alle 1 INTRO I Allahs navn, al taknemmelighed og lovprisning tilkommer Ham og må Hans velsignelser og fredshilsner være over Hans elskede Sendebud,

Læs mere

I Allahs navn, den mest Nådige og mest Barmhjertige.

I Allahs navn, den mest Nådige og mest Barmhjertige. I Allahs navn, den mest Nådige og mest Barmhjertige. En af de største problemstillinger vi står med i dag, som er med til at skabe forvirring blandt mange muslimer, er folk som holder fast i deres holdninger

Læs mere

Hjerternes sygdomme. at se noget) og er forbundet med udtrykket Sum ah ( )ﲰﻌﺔ, der er afledt. Shar î-mæssigt. Riyâ : hvis man gør det foran folk

Hjerternes sygdomme. at se noget) og er forbundet med udtrykket Sum ah ( )ﲰﻌﺔ, der er afledt. Shar î-mæssigt. Riyâ : hvis man gør det foran folk Wakf & Munida 2010-2011 Wakf.com Munida.dk Hvad betyder Riyâ (?)ﺭﻳﺎﺀ Sprogligt Riyâ ( )ﺭﻳﺎﺀ er verbalsubstantiv af râ â ( )ﺭﺍﺀﻯ der er relateret til ru yah (dét at se noget) og er forbundet med udtrykket

Læs mere

HADITH & USUL AL-HADITH

HADITH & USUL AL-HADITH HADITH & USUL AL-HADITH Underviser: Hafiza Aqsa Mushtaq 26. august 2017 E-mail: aqsa@saifi.dk Fahm al-din (2017, 2. halvår), al-jāmiʿah al-muḥammadiyyah al-saifiyyah Sarfrāz al-ulūm Tlf.: 30 58 30 30 E-mail:

Læs mere

ARABISKUNDERVISNING MAJLIS SIBAWAYH

ARABISKUNDERVISNING MAJLIS SIBAWAYH ARABISKUNDERVISNING MAJLIS SIBAWAYH DAR AL-HIJRAH MAJLIS SIBAWAYH VI HAR SANDELIG NEDSENDT EN ARABISK QUR AN FOR AT I MÅTTE FORSTÅ! [12:2] MAJLIS SIBAWAYH er opkaldt efter den store grammatiker og lærd

Læs mere

Dansk Islamisk Center inviterer til. Det smukke eksempel. En kursusrække om Allahs Sendebuds liv og noble karaktertræk

Dansk Islamisk Center inviterer til. Det smukke eksempel. En kursusrække om Allahs Sendebuds liv og noble karaktertræk Dansk Islamisk Center inviterer til Det smukke eksempel En kursusrække om Allahs Sendebuds liv og noble karaktertræk 1 I har i Allahs Sendebud et smukt eksempel, for den som håber på (og frygter) Allah

Læs mere

Spørgsmål og Svar om Islamisk Monoteisme

Spørgsmål og Svar om Islamisk Monoteisme 50 Spørgsmål og Svar om Islamisk Monoteisme Sheikh Muhammad At-Tamimi 1. Spørgsmål: Hvem er din Rabb (Herre, Skaber)? Svar: Min Rabb er Allah, som har skabt mig og alt, hvad der eksisterer. Han forsyner

Læs mere

Dansk Islamisk Center inviterer til. Det smukke eksempel. En kursusrække om Allahs Sendebuds liv og noble karaktertræk

Dansk Islamisk Center inviterer til. Det smukke eksempel. En kursusrække om Allahs Sendebuds liv og noble karaktertræk Dansk Islamisk Center inviterer til Det smukke eksempel En kursusrække om Allahs Sendebuds liv og noble karaktertræk 1 I har i Allahs Sendebud et smukt eksempel, for den som håber på (og frygter) Allah

Læs mere

Fremgangsmåden for bønnens udførelse

Fremgangsmåden for bønnens udførelse Fremgangsmåden for bønnens udførelse Allāma al-ḥasan bin Ammār al-shurunbulālī Dansk oversættelse og annotationation Islamisk.dk / Imran bin Munir Husayn 2008 I Allāhs navn, Den Nådefulde, Den Barmhjertige

Læs mere

Danskernes syn på rigdom

Danskernes syn på rigdom Danskernes syn på rigdom Undersøgelse af syn på rigdom i de danske regioner Danskerne har forskellige meninger om, hvad rigdom er, afhængigt af hvor i landet de bor. Det viser en undersøgelse, som Novus

Læs mere

IslamAkademiet.dk D a n m a r k s v i r t u e l l e c e n t e r f o r i s l a m i s k e s t u d i e r

IslamAkademiet.dk D a n m a r k s v i r t u e l l e c e n t e r f o r i s l a m i s k e s t u d i e r IslamAkademiet.dk D a n m a r k s v i r t u e l l e c e n t e r f o r i s l a m i s k e s t u d i e r Koranstudier KS10 Koranens Guddommelige Vejledning Lektion 6 Copyright IslamAkademiet.dk 2011 - Alle

Læs mere

IslamAkademiet.dk D a n m a r k s v i r t u e l l e c e n t e r f o r i s l a m i s k e s t u d i e r

IslamAkademiet.dk D a n m a r k s v i r t u e l l e c e n t e r f o r i s l a m i s k e s t u d i e r IslamAkademiet.dk D a n m a r k s v i r t u e l l e c e n t e r f o r i s l a m i s k e s t u d i e r Koranstudier KS10 Koranens Guddommelige Vejledning Lektion 5 Copyright IslamAkademiet.dk 2011 - Alle

Læs mere

FOR LIVET EN GAVE. En arv gør en vigtig forskel for mennesker med psykiske sygdomme og problemer

FOR LIVET EN GAVE. En arv gør en vigtig forskel for mennesker med psykiske sygdomme og problemer EN GAVE HKH Kronprinsessen er protektor for PsykiatriFonden FOR LIVET Det er PsykiatriFondens vision, at fysisk og psykisk sygdom bliver accepteret på lige fod, og at man kan tale åbent om psykiske problemer

Læs mere

PRÆSENTERET AF MAJLIS-E-TARAJIM

PRÆSENTERET AF MAJLIS-E-TARAJIM Denne brochure er oversat for Dawat-eislami. Al ret til redigering og udgivelse forbeholdes Majlis-e-tarajim. Hvis du finder fejl eller mangler kontakt da venligst Majlis-e-tarajim. FORSØMMELIGHED (Negligence)

Læs mere

Om Den Islamiske Stat

Om Den Islamiske Stat Om Den Islamiske Stat Bismillahir Rahmanir Raheem 1. Hvad er Dar al-islam? Dar al-islam er det land hvor den islamiske lov (Shari ah) implementeres i alle områder i livet og styret, hvor sikkerheden opretholdes

Læs mere

Information til forældre og pårørende

Information til forældre og pårørende Information til forældre og pårørende Marjatta Strandvejen 15 4733 Tappernøje Tlf. 5596 5119 marjatta@marjatta.dk www.marjatta.dk Informationspjecen er udgivet af Marjattas Driftfond April 2013. Indledning

Læs mere

Tafsir Surah ul-qadr

Tafsir Surah ul-qadr Tafsir Surah ul-qadr Bismillahir Rahmanir Raheem Følgende er fra Tafsir Ibn Kathir: - Som blev åbenbaret i Makkah: (Vi har sandelig nedsendt den på al-qadr Natten.) (Og hvad skal lade dig vide, hvad al-qadr

Læs mere

Rejsebetingelser for Greenland Getaways Spangsbjerg Kirkevej 133, 6700 Esbjerg Tlf.: 50 16 31 94 E-mail: kontakt@greenlandgetaways.

Rejsebetingelser for Greenland Getaways Spangsbjerg Kirkevej 133, 6700 Esbjerg Tlf.: 50 16 31 94 E-mail: kontakt@greenlandgetaways. Rejsebetingelser 1 Rejsebetingelser for Greenland Getaways Generelle bestemmelser Alle pakkerejser, der købes af en kunde hos et rejsebureau i Danmark, er underlagt Lov om Pakkerejser. Den lov er til for

Læs mere

ISAGHOJI - MANTIQ. Underviser: Muhammad Zeshan Waras Saifi 13. august

ISAGHOJI - MANTIQ. Underviser: Muhammad Zeshan Waras Saifi 13. august ISAGHOJI - MANTIQ 1 Underviser: Muhammad Zeshan Waras Saifi 13. august 2017 E-mail: zeshan@saifi.dk Islamstudier 1 (2017, 2. halvår) al-jāmiʿah al-muḥammadiyyah al-saifiyyah Sarfrāz al-ʿulūm Tlf.: 30 58

Læs mere

GUDSBEGREBET.I.ISLAM

GUDSBEGREBET.I.ISLAM GUDSBEGREBET.I.ISLAM I Allahs Navn, den Nådige, den Barmhjertige. Det er et kendt faktum, at ethvert sprog har et eller flere udtryk, som bruges i forbindelse med Gud og undertiden i forbindelse med mindre

Læs mere

Gennemgang af den kendte bog om arveloven AL-SIRAJI FI AL-MIRATH skrevet af Shaykh Siraj Muhammad Abd al-rashid al-sajawandi, rahimahullah

Gennemgang af den kendte bog om arveloven AL-SIRAJI FI AL-MIRATH skrevet af Shaykh Siraj Muhammad Abd al-rashid al-sajawandi, rahimahullah Læren om den slamiske arvelov Gennemgang af den kendte bog om arveloven AL-SIRAJI FI AL-MIRATH skrevet af Shaykh Siraj Muhammad Abd al-rashid al-sajawandi, rahimahullah Tariq Muhammad Amin, 13. januar

Læs mere

Arv og testamente. Hjernesagen skaber bedre vilkår for mennesker med hjerneskade og deres pårørende

Arv og testamente. Hjernesagen skaber bedre vilkår for mennesker med hjerneskade og deres pårørende Arv og testamente Hjernesagen skaber bedre vilkår for mennesker med hjerneskade og deres pårørende Hjernesagen Landsforeningen for mennesker ramt af blodprop eller blødning i hjernen, andre hjerneskadede,

Læs mere

Bruger Side 1 24-01-2016 Prædiken til septuagesima søndag 2016. Tekst. Matt. 25,14-30.

Bruger Side 1 24-01-2016 Prædiken til septuagesima søndag 2016. Tekst. Matt. 25,14-30. Bruger Side 1 24-01-2016. Tekst. Matt. 25,14-30. Troen er en formue. Man kan stille sig det spørgsmål, hvad er den vigtigste ressource vi mennesker har til at klare livet med? Her vil vi nok måske først

Læs mere

Missionen blandt Hjemløse Mændenes Hjem Kollegiet Amadeus Pegasus Projekt Offside

Missionen blandt Hjemløse Mændenes Hjem Kollegiet Amadeus Pegasus Projekt Offside i dit testamente hjælper gratis og uforpligtende med at oprette dit testamente. Mændenes Hjem Kollegiet Amadeus Pegasus Projekt Offside Den sidste vilje Et testamente sikrer, at ens arv bliver fordelt

Læs mere

Regnskabsvejledning for indtægtsregnskab

Regnskabsvejledning for indtægtsregnskab 1 Regnskabsvejledning for indtægtsregnskab Indtægtsregnskab Det følger af reglerne for værgemål, at værgen hvert år skal udarbejde et indtægtsregnskab for den person, der er under økonomisk værgemål. Se

Læs mere

Ægtefællers gensidige forsørgelsespligt

Ægtefællers gensidige forsørgelsespligt - 1 Ægtefællers gensidige forsørgelsespligt Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Efter regeringens udspil til en kontanthjælpsreform, således som det er offentliggjort på Beskæftigelsesministeriets

Læs mere

Vi kan lide at tro at vort koncept er skræddersyet til at dække Deres behov - skal vi gå efter mere?

Vi kan lide at tro at vort koncept er skræddersyet til at dække Deres behov - skal vi gå efter mere? Screwpull proptrækkeren er udviklet af oliemanden Herbert Allen i 1979. I dag er varemærket Screwpull globalt anerkendt, og produkterne sælges i næsten ethvert industrialiseret land. Mange nye produkter

Læs mere

FN Konvention om barnets rettigheder - på et børnevenligt sprog

FN Konvention om barnets rettigheder - på et børnevenligt sprog FN Konvention om barnets rettigheder - på et børnevenligt sprog Rettigheder er ting alle børn skal have muligheder for at gøre. Alle børn har de samme rettigheder. Disse rettigheder er nedskrevet i FNs

Læs mere

surah al-fajr. Gode handlinger i disse dage:

surah al-fajr. Gode handlinger i disse dage: Munida 06.10.13 6. October 2013 C.E. svarer til 1. Dhul-Hijjah 1434 A.H. Nogle nætter, dage, måneder mere velsignede end andre. De første 10 dage af Dhul Hijjah fyldt med velsignelser som Allah swt sværger

Læs mere

Rejsebetingelser for Greenland Getaways

Rejsebetingelser for Greenland Getaways Rejsebetingelser for Greenland Getaways Generelle bestemmelser Alle pakkerejser, der købes af en kunde hos et rejsebureau i Danmark, er underlagt Lov om Pakkerejser. Den lov er til for at beskytte den

Læs mere

til vores medmennesker, og vi kan ændre på vores egen adfærd, og leve efter De ti Bud i forhold til Gud og næsten.

til vores medmennesker, og vi kan ændre på vores egen adfærd, og leve efter De ti Bud i forhold til Gud og næsten. Gudstjeneste i Gørløse & Lille Lyngby Kirke den 27. juli 2014 Kirkedag: 6.s.e.Trin/B Tekst: Matt 19,16-26 Salmer: Gørløse: 402 * 356 * 414 * 192 * 516 LL: 402 * 447 * 449 *414 * 192 * 512,2 * 516 I De

Læs mere

Hvor får din viden fra?

Hvor får din viden fra? Hvor får din viden fra? Indholdsfortegnelse 1 Idéen om at følge Quran og Sunna... 1 2 Kompetencer... 2 3 Et spørgsmål om tillid... 4 4 Den rette vej... 5 1 Idéen om at følge Quran og Sunna I enhver tid

Læs mere

Fadervor. Abba. Bruger du Fadervor? Beder du Fadervor? Hvornår? Hvor ofte? Hvorfor?

Fadervor. Abba. Bruger du Fadervor? Beder du Fadervor? Hvornår? Hvor ofte? Hvorfor? Fadervor Trosbekendelsen beskriver, hvordan Gud kommer til os. Man kan sige, at bøn handler om det modsatte: Vi kommer til Gud. (Selvom Gud faktisk også kommer til os, når vi beder!) Da Jesu disciple spørger

Læs mere

Wakf.com og Munida.dk 12-12-2010. Hjerternes sygdomme. Hvad er der sket siden sidste uge? Hvor mange har skabt en positiv ændring i deres liv?

Wakf.com og Munida.dk 12-12-2010. Hjerternes sygdomme. Hvad er der sket siden sidste uge? Hvor mange har skabt en positiv ændring i deres liv? Wakf & Munida 2010-2011 Wakf.com Munida.dk Hvad er der sket siden sidste uge? Hvor mange har skabt en positiv ændring i deres liv? 1 ?(فوضى الوقت) Hvad er Fawdâ al-waqt Sprogligt Fawdâ (فوضى) har to betydninger

Læs mere

Den, der ikke er med mig, er imod mig, og den, der ikke samler med mig, spreder.

Den, der ikke er med mig, er imod mig, og den, der ikke samler med mig, spreder. 1 Engang var Jesus ved at uddrive en dæmon, som var stum. Da dæmonen var faret ud, begyndte den stumme at tale, og folkeskarerne undrede sig. Men nogle af dem sagde:»det er ved dæmonernes fyrste, Beelzebul,

Læs mere

Lægge sit liv i Guds hånd og samtidig være herrer over den måde, hvorpå vi bruger den tid, vi har

Lægge sit liv i Guds hånd og samtidig være herrer over den måde, hvorpå vi bruger den tid, vi har Lægge sit liv i Guds hånd og samtidig være herrer over den måde, hvorpå vi bruger den tid, vi har prædiken til Nytårsdag fredag den 1/1 2016 II: Matt 6,5-13 i Ølgod Kirke. Ved Jens Thue Harild Buelund.

Læs mere

FAMILIE-/ARVERET VINTEREKSAMEN 2011/12. Opgave 1

FAMILIE-/ARVERET VINTEREKSAMEN 2011/12. Opgave 1 FAMILIE-/ARVERET VINTEREKSAMEN 2011/12 Opgave 1 Mark og Henny blev gift i 1994. De havde begge gode uddannelser og særdeles vellønnede job. De forblev barnløse. De flyttede ved ægteskabets indgåelse sammen

Læs mere

Islams Principper. www.masjed.dk. Profeten Muhammad (Guds fred være med ham) har pålagt os at tro på de fem trosartikler:

Islams Principper. www.masjed.dk. Profeten Muhammad (Guds fred være med ham) har pålagt os at tro på de fem trosartikler: ---- Kapitel 5 Bøn og tilbedning Tilbedningens ånd Salah Fasten Zakah Hadj Pilgrimsrejsen Et forsvar for islam Jihad BØN OG TILBEDNING Profeten Muhammad (Guds fred være med ham) har pålagt os at tro på

Læs mere

Generelle salgs- og leveringsbetingelser for Stroco-Agro ApS

Generelle salgs- og leveringsbetingelser for Stroco-Agro ApS Generelle salgs- og leveringsbetingelser for Stroco-Agro ApS 1 Aftalens grundlag 1.1. Nærværende generelle salgs- og leveringsbetingelser gælder for alle aftaler, medmindre andet er skriftligt aftalt mellem

Læs mere

Forord Denne ramadan folder henvender sig først og fremmest til unge muslimer med

Forord Denne ramadan folder henvender sig først og fremmest til unge muslimer med Forord Denne ramadan folder henvender sig først og fremmest til unge muslimer med henblik på at give en dybere forståelse for hvad Ramadanen handler om og vejleder til en bedre/sundere faste. Samt til

Læs mere

Forslag samt dagsorden

Forslag samt dagsorden Frederiksberg, fredag d. 17. maj 2013 Forslag samt dagsorden Til ekstraordinær generalforsamling - d. 29. maj 2013 - kl.19.00 Sted: I gården, Godthåbsvej 64 Dagsorden i henhold til vedtægter: 1. Valg af

Læs mere

Lærervejledning Forslag til hvordan Lille Eid og Eid-pynt bruges i undervisningssammenhæng

Lærervejledning Forslag til hvordan Lille Eid og Eid-pynt bruges i undervisningssammenhæng Lærervejledning Forslag til hvordan Lille Eid og Eid-pynt bruges i undervisningssammenhæng Indholdsfortegnelse 1. Introduktion/Aldersgruppe 2. Overblik over bøgerne og websitet 3. De fire faser: 3.1. Kort

Læs mere

Evangeliet er læst fra kortrappen: Luk 16,19-31

Evangeliet er læst fra kortrappen: Luk 16,19-31 1 1.søndag efter trinitatis I. Sct. Pauls kirke 7. juni 2015 kl. 10.00. Koret Voices fra Sct. Pauli kyrka, Göteborg medvirker. Salmer: 745/434/685,v.4/614,v.1-5// 614,v.6-9/439/41/13. Åbningshilsen Hjertelig

Læs mere

Roskilde Amatør Matador klub Regler for sæsonen 2014-2015

Roskilde Amatør Matador klub Regler for sæsonen 2014-2015 1 Om disse regler Roskilde Amatør Matador klub Regler for sæsonen 2014-2015 1.1 Reglerne er en præcisering og et tillæg til de gængse matadorregler. Såfremt en af nedenstående paragraffer i modstrid med

Læs mere

Bed og mærk fællesskabet!

Bed og mærk fællesskabet! Bed og mærk fællesskabet! Den internationale bede og fællesskabsuge nærmer sig. Fra den 9.-15. november samles YMCA og YWCA over hele kloden til bøn og refleksion. Faktisk har denne uge været afholdt hvert

Læs mere

Julen er hjerternes og gavernes - og undertiden SKAT s fest

Julen er hjerternes og gavernes - og undertiden SKAT s fest - 1 Julen er hjerternes og gavernes - og undertiden SKAT s fest Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Julen er hjerternes og gavernes fest. Med store gaver kan det også blive til skattevæsenets

Læs mere

Konefinten hvad er det?

Konefinten hvad er det? - 1 Konefinten hvad er det? Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) I dagspressen har der i forbindelse med Roskilde Bank været omtalt en transaktion benævnt konefinten, hvorefter ledelsen, der

Læs mere

Rapport fortaget af AlHayat Media Center. Oversat& Sammensat af Abū Ṣalāḥūdeen Al-Rāqqawi

Rapport fortaget af AlHayat Media Center. Oversat& Sammensat af Abū Ṣalāḥūdeen Al-Rāqqawi Downloaded from: justpaste.it/manhajym Rapport fortaget af AlHayat Media Center. Oversat& Sammensat af Abū Ṣalāḥūdeen Al-Rāqqawi SPREDNINGEN AF DEN KORREKTE MANHAJ. Spredning af islamisk viden, gi folk

Læs mere

Fokus på barnet, som behøver en familie

Fokus på barnet, som behøver en familie VERDENS BEDE-WEEKEND FOR BØRN I NØD 2010 Silkeborg Baptistkirke - søndag d. 6. juni 2010. Viva Network kalder hvert år kristne over hele verden til bøn for børn i nød. Ved dagens gudstjeneste sluttede

Læs mere

Foredrag af Bruno Gröning, München, 29. september 1950

Foredrag af Bruno Gröning, München, 29. september 1950 Henvisning: Dette er en afskrift af det stenografisk optagne foredrag af Bruno Gröning, som han har holdt den 29. september 1950 hos heilpraktiker Eugen Enderlin i München. Foredrag af Bruno Gröning, München,

Læs mere

Om Dansk Skoleskak...6. Hvorfor skal jeg oprette testamente?...8. Hvordan kan jeg testamentere?...9

Om Dansk Skoleskak...6. Hvorfor skal jeg oprette testamente?...8. Hvordan kan jeg testamentere?...9 2 Indhold Afklaring og omtanke - et smukt træk...5 Om Dansk Skoleskak...6 Hvorfor skal jeg oprette testamente?...8 Hvordan kan jeg testamentere?...9 Hvem arver, hvis du ikke opretter testamente?... 10

Læs mere

Testamente - Eksemplar

Testamente - Eksemplar Testamente - Eksemplar VIII. Eksemplar: Notartestamente (- Eksemplar 1) 1 Undertegnede, cpr nr. xxxxxx-xxxx, der ikke tidligere har oprettet testamente, der ikke er gift og aldrig har været gift, der ikke

Læs mere

HOLBÆK KOMMUNES KOMMUNIKATION

HOLBÆK KOMMUNES KOMMUNIKATION HOLBÆK KOMMUNES KOMMUNIKATION BORGERPANELUNDERSØGELSE AUGUST 2015 Indholdsfortegnelse Indledning Side 3 Om undersøgelsen Side 4 Sammenfatning Side 5 Resultater fordelt på emnerne: Information om Holbæk

Læs mere

Kan man arve retten til at købe et andelsbevis?

Kan man arve retten til at købe et andelsbevis? - 1 Kan man arve retten til at købe et andelsbevis? Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Spørgsmål Da der tidligere under Spørg om penge har været bragt spørgsmål og svar om arv, tillader jeg

Læs mere

Første fald i antallet af tabsgivende bolighandler i to år

Første fald i antallet af tabsgivende bolighandler i to år 5. november 212 Første fald i antallet af tabsgivende bolighandler i to år Boligmarkedet har været i svag bedring gennem 212, og vi har siden foråret oplevet en skrøbelig form for prisstabilisering. Trods

Læs mere

Introduktion til Hadith

Introduktion til Hadith Introduktion til Hadith Hvad det er, hvor det kommer fra, og hvorfor vi har det. Indholdsfortegnelse 1 Hvad er Hadith?... 1 2 Hvor kommer Hadith fra?... 1 3 Forskellige typer af Hadith... 4 4 Bevarelsen

Læs mere

Imam al-bukhârî Sheik al-hadîth

Imam al-bukhârî Sheik al-hadîth Imam al-bukhârî Sheik al-hadîth Intro Kendskab til de lærde Forståelse for deres liv Indsigt i historikken Hjælpe vores egen situation Indsigt i behandling af forskellige hændelser Opnåelse af Respekt

Læs mere

Få fingre i de skattefri indtægter

Få fingre i de skattefri indtægter Få fingre i de skattefri indtægter Danskerne tjener hvert år milliarder af kroner, som ikke bliver beskattet. B PLUS giver dig overblikket over, hvor der er penge at hente. Juni 2012. Få fingre i de skattefri

Læs mere

3. FORBUD MOD VIDEREGIVELSE AF INTERN VIDEN

3. FORBUD MOD VIDEREGIVELSE AF INTERN VIDEN CODAN A/S Regler for behandling af intern viden m.m. 1. PERSONKREDS OMFATTET AF REGLERNE 1.1 Disse regler er fastsat i medfør af Lov om Værdipapirhandel, jfr. lovbekendtgørelse nr. 1269 af 19. december

Læs mere

Virksomheder bærer risiko ved handel i fremmed valuta

Virksomheder bærer risiko ved handel i fremmed valuta Allan Sørensen, chefanalytiker als@di.dk, 2990 6323 APRIL 2018 Virksomheder bærer risiko ved handel i fremmed valuta Mange virksomheder bærer selv risikoen, hvis deres salg til udlandet sker i en valuta,

Læs mere

Afgørelse fra Ankenævn for biler

Afgørelse fra Ankenævn for biler Afgørelse fra Ankenævn for biler Klagesag nr.: 15219 Klager: NN Indklaget: CVR-nr.: 36700149 Dan - Auto ApS Frederikssundsvej 151 3660 Stenløse Klagen vedrører: Køb af bil Ikke-medlemsvirksomhed Modtagne

Læs mere

2 EN MINEARBEJDERS FORTÆLLING 10:01:21:18 10:01:25:18. 3 <Jeg hedder Joaquim Nyamtumbo.> 10:01:30:04 10:01:35:11 <Jeg kom til verden i Mozambique.

2 EN MINEARBEJDERS FORTÆLLING 10:01:21:18 10:01:25:18. 3 <Jeg hedder Joaquim Nyamtumbo.> 10:01:30:04 10:01:35:11 <Jeg kom til verden i Mozambique. 0 STORY: 20415666 00:00:00:00 00:00:00:08 LANG: OPN TITEL: En mand, to koner EPS: BAND NR: DVT/KIRSTINE C. BALOTI 1 10:00:50:13 10:00:53:14 2 EN MINEARBEJDERS FORTÆLLING 10:01:21:18

Læs mere

Minilex består af et personregister og en liste med forklaring af en række arabiske begreber.

Minilex består af et personregister og en liste med forklaring af en række arabiske begreber. MINILEX Minilex består af et personregister og en liste med forklaring af en række arabiske begreber. Personregister Abraham, profet, far til Ismael og Isak Abu Bakr, første kalif (632-634), Profetens

Læs mere

identifikation & Fa Ellesskab O M

identifikation & Fa Ellesskab O M identifikation & Fa Ellesskab D A O M K E T R I Indhold Dette er en legende vurderingsøvelse, hvor eleverne på kort og i forhold til forskellige identifikationsmarkører skal bevæge sig rundt i forskellige

Læs mere

Almindelige vilkår og betingelser vedrørende flytning og transport

Almindelige vilkår og betingelser vedrørende flytning og transport Almindelige vilkår og betingelser vedrørende flytning og transport I det nedenstående benævnt kaldes Flyttefirmaet for F. Ved kunden skal det forstås ejeren respektive den, der på ejers vegne er bemyndiget

Læs mere

Kontrolafgift på 600 kr. for at rejse på UNG-billet uden WildCard.

Kontrolafgift på 600 kr. for at rejse på UNG-billet uden WildCard. AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2010-0156 Klageren: XX på vegne YY 8740 Brædstrup Indklagede: ARRIVA Klagen vedrører: Kontrolafgift på 600 kr. for at rejse på UNG-billet uden

Læs mere

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER 1. 1.1. 1.2. Generelt Disse almindelige salgs- og leveringsbetingelser finder anvendelse, i det omfang de ikke udtrykkeligt fraviges ved anden skriftlig aftale. Købers indkøbsbetingelser

Læs mere

I Allahs Navn, den Nådige, den Barmhjertige

I Allahs Navn, den Nådige, den Barmhjertige Det Islamiske Økonomisystem som et Alternativ I Allahs Navn, den Nådige, den Barmhjertige Allah siger: I er den bedste nation, som nogensinde er blevet frembragt til menneskeheden, (fordi) I påbyder det

Læs mere

Udlændinge-, Integrations- og Boligudvalget L 87 Bilag 13 Offentligt

Udlændinge-, Integrations- og Boligudvalget L 87 Bilag 13 Offentligt Udlændinge-, Integrations- og Boligudvalget 2015-16 L 87 Bilag 13 Offentligt Ændringsforslag til forslag til lov om ændring af udlændingeloven (Udskydelse af retten til familiesammenføring for personer

Læs mere

Rawdhah. Taiba Moskeens Weekendskole

Rawdhah. Taiba Moskeens Weekendskole Rawdhah Taiba Moskeens Weekendskole Rawdhah i TAIBA MOSKEEN Intro I Allahs navn, al taknemmelighed og lovprisning tilkommer Ham og må Hans velsignelser og fredshilsner være over Hans elskede Sendebud,

Læs mere

FORSLAG. Til behandling på A/B Jægers ordinære generalforsamling. 2. april 2009

FORSLAG. Til behandling på A/B Jægers ordinære generalforsamling. 2. april 2009 FORSLAG Til behandling på A/B Jægers ordinære generalforsamling 2. april 2009 A. Bekræftelse af midlertidige vedtægtændringer B. Parknet Individuel eller kollektiv aftale C. Beslutningsforslag vedr. begrænsning

Læs mere

Sikre Beregninger. Kryptologi ved Datalogisk Institut, Aarhus Universitet

Sikre Beregninger. Kryptologi ved Datalogisk Institut, Aarhus Universitet Sikre Beregninger Kryptologi ved Datalogisk Institut, Aarhus Universitet 1 Introduktion I denne note skal vi kigge på hvordan man kan regne på data med maksimal sikkerhed, dvs. uden at kigge på de tal

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU)

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) L 256/4 Den Europæiske Unions Tidende 22.9.2012 FORORDNINGER KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) Nr. 862/2012 af 4. juni 2012 om ændring af forordning (EF) nr. 809/2004 for så vidt angår oplysninger

Læs mere

Medlemsmøde i Randers. Købelov. Købelov. Købelov og aftaler Onsdag den 7. januar 2009

Medlemsmøde i Randers. Købelov. Købelov. Købelov og aftaler Onsdag den 7. januar 2009 Medlemsmøde i Randers Købelov og aftaler Onsdag den 7. januar 2009 Ole Amstrup www.felesgrata.dk/seminar Købelove gælder for alle handler også kattehandler Opdrættere bliver betragtet som erhvervsdrivende

Læs mere

Udskrift af dombogen. Den 12. juni 2002 blev i sag nr. BS 1-2125/2001: mod. Andelsselskabet Karlslunde Strands Vandværk.

Udskrift af dombogen. Den 12. juni 2002 blev i sag nr. BS 1-2125/2001: mod. Andelsselskabet Karlslunde Strands Vandværk. Udskrift af dombogen Den 12. juni 2002 blev i sag nr. BS 1-2125/2001: S mod Andelsselskabet Karlslunde Strands Vandværk afsagt DOM Denne sag drejer sig om, hvorvidt sagsøgte var berettiget til at afbryde

Læs mere

De tre fundamentale principper

De tre fundamentale principper De tre fundamentale principper Af Imam Muhammad bin Abdul-Wahhaab Vid må Allah (subhânahu wa ta âlâ) være dig barmhjertighed at det er obligatorisk for os at lære disse fire ting: - At man har viden om

Læs mere

Hjemmeopgave 3. Afleveringsfristen ses på opgaveoversigten. For sent afleverede opgaver rettes ikke.

Hjemmeopgave 3. Afleveringsfristen ses på opgaveoversigten. For sent afleverede opgaver rettes ikke. Hjemmeopgave 3 Hjemmeopgave 3 er eksamensopgaven fra 2014 i Ejendomsinvestering og finansiering. Til eksamen er der fire timer til at løse de fem opgaver. Aflever til følgende e-mail: opgaver@ejendomsforeningen.dk

Læs mere

Hvad gør du hvis skaden sker?

Hvad gør du hvis skaden sker? Hvad gør du hvis skaden sker? Boligselskabet Det boligselskab som ejer den ejendom du bor i, har tegnet en bygningsforsikring som dækker skader på selve ejendommen. Det indebærer, at enhver skade som f.eks.

Læs mere

FAMILIE-/ARVERET OMPRØVEN I FEBRUAR 2014. Opgave 1

FAMILIE-/ARVERET OMPRØVEN I FEBRUAR 2014. Opgave 1 FAMILIE-/ARVERET OMPRØVEN I FEBRUAR 2014 Opgave 1 Hanne og Morten indgik ægteskab i 2009. De flyttede sammen i Hannes velbeliggende villa. Begge bidrog til de fælles udgifter. Hanne havde en årlig nettoindtægt

Læs mere

At stemme eller ikke at stemme? Er det virkelig spørgsmålet

At stemme eller ikke at stemme? Er det virkelig spørgsmålet At stemme eller ikke at stemme? Er det virkelig spørgsmålet Hukm af deltagelse i valg حكم املشاركة يف اإلنتخابات Munida.dk Wakf.com København November 2013 Disposition 1. Kort indblik i selve valgprocessen

Læs mere

Kundskab vs. Kendskab

Kundskab vs. Kendskab Kundskab vs. Kendskab JESUS ACADEMY TEMA: KUNDSKAB VS. KENDSKAB For os kristne er det at kende Gud selve grundlaget for vores tro, men vi tænker måske ikke altid over hvilken enorm påstand dette er.! At

Læs mere

Konfirmandord. Fra det Gamle Testamente. Mennesker ser på det, de har for deres øjne, men Herren ser på hjertet. (1 Sam 16,7)

Konfirmandord. Fra det Gamle Testamente. Mennesker ser på det, de har for deres øjne, men Herren ser på hjertet. (1 Sam 16,7) Konfirmandord Fra det Gamle Testamente Mennesker ser på det, de har for deres øjne, men Herren ser på hjertet. (1 Sam 16,7) Vær modig og stærk! Nær ikke rædsel, og lad dig ikke skræmme, for Herren din

Læs mere

penge, rente og valuta

penge, rente og valuta brikkerne til regning & matematik penge, rente og valuta F+E+D preben bernitt brikkerne til regning & matematik penge, rente og valuta, F+E+D ISBN: 978-87-92488-14-5 1. Udgave som E-bog 2010 by bernitt-matematik.dk

Læs mere

Elevtekst til programmet Afbetal. Indhold af elevteksten

Elevtekst til programmet Afbetal. Indhold af elevteksten Elevtekst til programmet Afbetal Indhold af elevteksten 1. Køb på afbetaling 2. Rentefoden beregnes eller ydelsen beregnes 3. To andre beregninger 4. Pas på gebyrerne! 5. Opgaver 1. Køb på afbetaling Når

Læs mere

Et portræt af de private investorer i de danske investeringsforeninger

Et portræt af de private investorer i de danske investeringsforeninger Analyse marts 2014 Et portræt af de private investorer i de danske investeringsforeninger Investering gennem investeringsfonde er et alternativ til at købe aktier og obligationer direkte. Når investor

Læs mere

OVERDRAGELSE AF OMSÆTNINGSGÆLDSBREVE

OVERDRAGELSE AF OMSÆTNINGSGÆLDSBREVE OVERDRAGELSE AF OMSÆTNINGSGÆLDSBREVE I. OMSÆTNINGSGÆLDSBREVE 1. Indledning Gældsbrevslovens kapitel II indeholder særregler for omsætningsgældsbreve. For- målet med disse regler er at gøre disse gældsbreve

Læs mere

LÆGERNES PENSIONSBANKS BASISINFORMATION OM VÆRDIPAPIRER - IKKE KOMPLEKSE PRODUKTER

LÆGERNES PENSIONSBANKS BASISINFORMATION OM VÆRDIPAPIRER - IKKE KOMPLEKSE PRODUKTER LÆGERNES PENSIONSBANKS BASISINFORMATION OM VÆRDIPAPIRER - IKKE KOMPLEKSE PRODUKTER Indledning Lægernes Pensionsbank tilbyder handel med alle børsnoterede danske aktier, investeringsbeviser og obligationer

Læs mere

ANALYSENOTAT Eksporten til USA runder de 100 mia. kroner men dollaren kan hurtigt drille

ANALYSENOTAT Eksporten til USA runder de 100 mia. kroner men dollaren kan hurtigt drille 2005K4 2006K2 2006K4 2007K2 2007K4 2008K2 2008K4 2009K2 2009K4 2010K2 2010K4 2011K2 2011K4 2012K2 2012K4 2013K2 2013K4 2014K2 2014K4 2015K2 2015K4 Løbende priser, mia kroner ANALYSENOTAT Eksporten til

Læs mere