! fiṭr) Der er to typer almisser, som det er obligatorisk for enhver muslim at have kendskab til:

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "! fiṭr) Der er to typer almisser, som det er obligatorisk for enhver muslim at have kendskab til:"

Transkript

1 ! Lidt fiqh om almissen (zakāh og ṣadaqat al-fi fiṭr) Ifølge Ḥanaf anafī skolen Af Imrān bin Munīr Ḥusayn Islamisk.dk / Imran bin Munir Husayn 2009, revideret 2010 Der er to typer almisser, som det er obligatorisk for enhver muslim at have kendskab til: 1. Den obligatoriske (farḍ) almisse og denne kaldes zakāh; 2. Den nødvendige (wājib) almisse og denne kaldes ṣadaqat al-fiṭr. Herunder følger nogle grundlæggende praktiske regler relateret til hver af dem, i henhold til Ḥanafī skolen, således at man på korrekt og gyldig vis kan betale dem, når det bliver aktuelt. Denne kortfattede præsentation af reglerne for den obligatoriske almisse (zakāh) og den nødvendige almisse (ṣadaqat al-fiṭr) er ikke helt udtømmende, men blot vejledende. For yderligere detaljer eller for at afklare eventuelle usikkerheder eller spørgsmål opfordres læseren til at søge vejledning hos en kompetent person. Den obligatoriske almisse (zak ( zakāh āh) Den obligatoriske almisse (zakāh) bliver obligatorisk (farḍ) for enhver, der opfylder dens betingelser. Den består i at gøre en eller flere fattige personer ejer af en bestemt mængde penge, for Allāhs skyld og uden at få noget materielt til gengæld 1. For at zakāh bliver obligatorisk for én skal man være: 1 Denne betingelse angiver altså at det ikke er gyldigt at give den obligatoriske almisse (zakāh) til diverse velgørende projekter o.l., hvis gyldige modtagere af almissen ikke får direkte ejerskab over beløbet. Til den slags velgørende formål kan man altid give andre frivillige almisser (ṣadaqāt) i stedet. Se sektionen:»hvem man kan give zakāh til og hvem man ikke kan give den til.«www.islamisk.dk Side 1

2 1. muslim; 2. moralsk ansvarlig (mukallaf) 2 ; 3. ejer af niṣāb 3 i starten og slutningen af året (ifølge månekalenderen) 4. Den obligatoriske almisse (zakāh) udgør en fyrrendedel, dvs. 2,5 %, af de zakāh-pligtige værdigenstande man har i sin besiddelse, den sidste dag på niṣāb-året 5. Udregning af minimum-beløbet (ni( niṣāb āb) Niṣāb for guld er 87,48 gram guld eller dens gældende værdi. Hvis man således ejer 87,48 gram guld eller penge, der svarer til værdien af denne mængde guld, er man pålagt at betale den obligatoriske almisse (zakāh). Niṣāb er 612,36 gram sølv eller dens gældende værdi. Hvis man således ejer 612,36 gram sølv eller penge, der svarer til værdien af denne mængde sølv, er man pålagt at betale den obligatoriske almisse (zakāh). Kursen for guld er 233,26 kr./g (for 2. september 2010) 6, hvilket betyder at niṣāb for guld på kursdagen bliver ,96 kr. Kursen for sølv er 3,64 kr./g (for 2. september 2010) 7, hvilket betyder at niṣāb for sølv på kursdagen bliver 2228,55 kr. Udgør summen af ens zakāh-pligtige ejendeles værdi mere end dette, vil zakāh være obligatorisk, ellers ikke 8. 2 Dvs. man skal være både kønsmoden (bāligh) såvel som forstandig ( āqil). 3 Niṣāb er den minimummængde af sølv eller guld, eller deres tilsvarende værdi, som er zakāh-pligtig. 4 Dvs. hvis man i starten og slutningen af året var ejer af niṣāb vil almissen være obligatorisk, selv hvis man i midten af året ikke var indehaver af niṣāb. Bemærk: Med årets start menes ikke den første dag i den første måned, men starten på ens år som ejer af niṣāb. På samme måde menes med årets slutning ikke den sidste dag i den sidste måned, men når man igen når til den dag på året, hvor man begyndte året som ejer af niṣāb. Hvis en person eksempelvis første gang blev ejer af niṣāb d. 27. Ramaḍān, så vil dette være starten på hans niṣāb-år og slutningen vil så være når han præcis et år efter beregner hvor meget han skal betale i obligatorisk almisse (zakāh). 5 Når niṣāb-året er omme, er det nødvendigt straks at betale den obligatoriske almisse. Uden grund at forsinke betalingen er en synd. 6 Baseret på data fra og nationalbankens valutakurser, gældende d. 2. september Baseret på data fra og nationalbankens valutakurser, gældende d. 2. september Side 2

3 Den af disse to niṣāb, der gør sig gældende er den, der medfører mest gavn for de fattige, dvs. at hvis man har en zakāh-pligtig formue, der når niṣāb for sølv, men ikke guld, så bliver det obligatorisk at betale zakāh i henhold til niṣāb for sølv. Således er almissen obligatorisk for enhver person, der i starten såvel som slutningen af sit niṣāb-år har ejerskab over en zakāh-pligtig formue til en værdi af 2228,55 danske kroner. Ejer man dog guld eller sølv i den mængde at det udgør niṣāb, betaler man zakāh baseret på genstandens vægt og ikke dens pris 9. Og en genstand anses for at være hvad det meste af den består af 10. De ejendele der er zakāh āh-pligtige og de ejendele der ikke er det Overordnet set er følgende typer ejendele zakāh-pligtige: 1. valuta eller værdigenstande, om det er i form af penge eller genstande lavet af guld eller sølv (inkl. smykker, bestik osv.) 11 ; 2. handelsvarer 12 ; 3. dyr som ikke er til umiddelbar brug Da kursen for guld og sølv varierer fra dag til dag, bør folk hvis zakāh-pligtige formue er tæt på beløbet, udregne hvor meget niṣāb bliver for den dag de udregner almissen. 9 Dvs. hvis man ejer et armbånd til en værdi af 2000 kr., hvoraf 1500 kr. er værdien for dens guld- eller sølvindhold mens 500 kr. er værdien for det kunstneriske arbejde der er lagt i forberedelsen af smykket, så vil man overveje dens vægt eller værdien af dens vægt, ikke armbåndets pris som helhed. 10 Dvs. hvis en genstand består af forskellige metaller eller stoffer, anses hele genstanden for at være af det metal eller stof som der er mest af. Hvis en genstand således består af 55 % sølv, og resten af genstanden er sammensat af en eller flere andre metaller, anses den for at være af sølv, men hvis omvendt, så anses den for at være en anden genstand. 11 Andre metaller ud over guld og sølv er ikke zakāh-pligtige og ej heller personlige ædelsten eller lignende; har man dog købt dem med hensigt om at sælge dem videre, vil de være zakāh-pligtige. 12 Dvs. varer man har købt med hensigt om at sælge dem videre. Det er en betingelse at man ved købstidspunktet har hensigt om at sælge varerne videre. Hvis man bagefter beslutter sig for at sælge dem, så vil de ikke blive betragtet som handelsvarer. 13 Der gælder særlige regler for dyr, men da de færreste ejer de dyr som er zakāh-pligtige så vil vi ikke gå i detaljer med emnet her. Side 3

4 Hvis alle disse hver for sig ikke når niṣāb-beløbet, men samlet gør, vil zakāh af den samlede værdi være obligatorisk. Hvis disse hver for sig eller nogle af dem når niṣāb-beløbet, betales almissen ikke kun af en af dem, men summen af alle de ting som er zakāh-pligtige. Følgende anses for at være ens nødvendige behov (ḥājāt aṣlīyyah) og er ikke zakāh-pligtige: 1. hjemmet man bor i, om det er en lejlighed, en villa eller en campingvogn; 2. ting til personlig og umiddelbar brug eller forsørgelse af dem, der er afhængige af én, eksempelvis mad og drikkevarer, tøj, møbler, værktøj, våben, bøger, transportmiddel osv. 14 ; 3. penge til at dække umiddelbare og nødvendige behov eller udgifter, såsom ting til personlig brug eller til at forsørge dem, der af afhængige af én. Den obligatoriske almisse (zak ( zakāh āh) ) når man har gæld Har man gæld, trækkes det beløb fra, som man betaler som gæld i løbet af hele året. Hvis det tilbageværende beløb af det zakāh-pligtige beløb efter dette bliver mindre end niṣāb, er man ikke ejer af niṣāb og det vil dermed ikke være obligatorisk at betale almissen. Hvis det tilbageværende beløb er større end niṣāb, så er det obligatorisk at betale almissen af det tilbageværende beløb. Hvad angår betalingsmåde kan gæld være af to typer: 1. gæld som skal tilbagebetales på én gang; 2. gæld som tilbagebetales som afdrag over flere år. Hvis ens gæld er af den førstnævnte type, trækker man hele beløbet fra det zakāh-pligtige beløb, det år man tilbagebetaler gælden. Hvis ens gæld er af den anden type, så trækker man kun det beløb fra, som endnu skal tilbagebetales det pågældende år 15. Betaling af den obligatoriske almisse Det er en betingelse for betalingens gyldighed, at have intention om at betale den obligatoriske almisse (zakāh), enten når man overdrager pengene til den fattige modtager eller når man overdrager pengene til en evt. mellemmand (wakīl) som man gør til sin stedfortræder og som så 14 Er man i tvivl om hvad der udgør ting til personlig og umiddelbar brug, bør man rådføre sig med en lærd, da det i visse tilfælde kan være svært at afgøre. 15 Dette kan forklares på to måder: at man trækker hele gælden fra det beløb man har igennem hele året (til sammen), eller man trækker det af gælden man mangler at betale for det indeværende år fra det zakāh-pligtige beløb man har i slutningen af året. I praktisk forstand betyder dette, at hvis man betaler almissen i starten af den sidste måned i niṣāb-året, og skal betale et afdrag på sin gæld senere på måneden, så trækker man det beløb fra som man senere skal betale. For yderligere forklaring, se da sektionen med eksempler. Side 4

5 overdrager pengene til modtageren. Intentionen kan også dannes når man adskiller zakāh-beløbet fra resten af sin formue. Hvis man har overdraget pengene til modtageren uden at have gjort intention om at betale den obligatoriske almisse (zakāh), kan man gøre intention om det indtil modtageren begynder at forbruge af beløbet 16. Det er ikke nødvendigt for modtageren at vide at han modtager obligatorisk almisse (zakāh) og ej heller er det nødvendigt at oplyse ham om det. Selv hvis man kalder de penge man giver ham for en gave, men gør intention for at de udgør almisse, vil dette også være gyldigt. Den obligatoriske almisse (zakāh) kan betales både i form af kontanter såvel som i form af ting såsom tøj og madvarer 17. Hvis det er sådan at disse varer er lette at købe, så er det bedst at give den fattige penge, mens hvis det er sådan at disse varer er svære at købe, så er det bedst at give den fattige varerne. Hvem man kan give zakāh til og hvem man ikke kan give den til Man kan give zakāh til én af følgende: 1. en fattig person (faqīr), og det er én hvis ejendele hverken når niṣāb eller dens værdi, selv hvis han er rask og arbejder; 2. en nødlidende person (miskīn), og det er én der slet ikke ejer noget; 3. en forgældet person (madyūn) som ikke ejer hvad der svarer til niṣāb eller dens værdi, efter han trækker sin gæld fra; 4. en der er ude i Allāhs vej (fī sabīli Llāh), og det er en kriger (mujāhid) eller pilgrim (ḥājj) der er kommet væk fra sin gruppe 18 ; 5. en rejsende (ibn al-sabīl), og det er én som i sit hjemland har midler, men ikke har dem med sig; en der hjælper med at samle den obligatoriske almisse ( āmil), kan gives passende honorarer fra den samlede sum. 16 Hvis man for nogle måneder siden har givet penge væk i Allāhs navn (ṣadaqah), kan man ikke nu gøre intention for at anse dem for at have været den obligatoriske almisse (zakāh), medmindre de ikke er blevet brugt endnu, hvilket er usandsynligt. 17 Og i så fald vil prisen for disse ting udregnes i forhold til deres markedspris. 18 Det antages at de begge ikke har værdien svarende til niṣāb hos sig. 19 Dvs. han har ikke værdien af hvad der svarer til niṣāb hos sig. Side 5

6 Den der betaler den obligatoriske almisse (zakāh) kan vælge hvordan han vil fordele sin almisse. Han kan fordele den over flere modtagere fra flere af disse kategorier eller han kan give den til en enkel person. Det er ikke tilladt eller gyldigt at betale den obligatoriske almisse (zakāh) til: 1. en ikke-muslim (kāfir); 2. en velhavende person, der ejer niṣāb eller hvad der svarer til dens værdi, ud over hans nødvendige og umiddelbare behov; 3. en velhavende persons børn; 4. folk fra Banū Hāshim 20 ; 5. en af sine forfædre; 6. en af sine efterkommere; 7. sin ægtepartner. Det er en betingelse for betalingen af den obligatoriske almisse (zakāh) at man gør en person til ejer over det man giver som almisse 21. Hvis man giver den obligatoriske almisse (zakāh) til person, i den tro at han egner sig til at modtage den, og det så viser sig at han ikke egnede sig til det, vil ens betaling af almissen alligevel være gyldig. Men giver man almissen uden at overveje om modtageren opfylder betingelserne for at modtage den, vil den ikke være gyldig, hvis det senere viser sig at vedkommende ikke egnede sig til at modtage den 22. Det er anbefalet at give en fattig person så meget, at han ikke længere har behov for at bede nogen om penge. 20 Banū Hāshim er den forgrening af Quraysh som Profeten Muḥammad (Allāhs fred og velsignelser være med ham) afstammer fra, og består af efterkommerne af: Sayyidunā Alī bin Abī Ṭālib, Ja far, Aqīl, Abbās og Ḥārith bin Abd al- Muṭṭalib (Allāh være tilfreds med dem alle). Det er tilladt at give den obligatoriske almisse (zakāh) til en person hvis mor er fra Banū Hāshim, men hvis far ikke er Hāshimī. 21 Således kan man ikke give den obligatoriske almisse (zakāh) til selv velgørende formål, som ikke indebærer at en bestemt person bliver gjort deres ejer. Hvis en person eksempelvis dør uden at efterlade sig nogen, så vil det ikke være tilladt at bruge penge fra almissen til at sørge for hans begravelse. Ligeledes vil det ikke være tilladt at bruge penge fra obligatorisk almisse (zakāh) på at bygge en moské. Det er dog tilladt at bruge penge fra almindelige frivillige almisser (ṣadaqāt) på den slags velgørende formål. 22 Det nødvendige er således at man overvejer sagen lidt, ikke at man har ret i sin konklusion. Side 6

7 Det er noget forhadt (makrūh tanzīhan) at gøre én fattig person rig ved at give ham et beløb der svarer til niṣāb 23. Det er meget forhadt (makrūh taḥrīman) at sende almissen et andet sted, når der i ens eget område er nære slægtninge, folk med større behov, folk der er mere gudfrygtige eller folk der gavner samfundet ved deres lærdom og undervisning, når disse er fattige og egner sig til at modtage almissen 24. De mest fortrinlige at give den obligatoriske almisse (zakāh) til er ens nære slægtninge, så andre slægtninge, så naboer, så folk fra hele ens nabolag, så folk fra ens bydel, så folk fra ens by og sådan videre 25. Eksempler For gøre disse regler lidt lettere at forstå følger herunder en række simple praktiske eksempler med konkrete tal. Vi antager som udgangspunkt at en person, som vi kan kalde Zayd, d. 10. Ramaḍān sidste år blev ejer af niṣāb, og alle disse eksempler udspiller sig ved niṣāb-årets afslutning. Første eksempel: Zayd ejer ikke guld og sølv, men har lavet en liste over alle sine zakāh-pligtige ejendele såvel som sin opsparing og sidder nu d. 23. Ramaḍān, for at se hvor meget han skal betale i almisse. Det viser sig at værdien for hans zakāh-pligtige ejendele når 450 kr. mens hans yderligere har en opsparing på 550 kr. Zayd er fritaget fra at betale den obligatoriske almisse. Forklaring: Da Zayds samlede zakāh-pligtige formue kun bliver 1000 kr., mens niṣāb er over 2000 kr., er Zayd fritaget fra at betale den obligatoriske almisse (zakāh) i år. Endvidere har han en far der ejer niṣāb og derfor kan Zayd heller ikke modtage almisse (zakāh) fra andre. Andet eksempel: Zayd ejer hverken guld eller sølv, men hans udregninger viser at han har en opsparing på kr. i banken og yderligere 2000 kr. i kontanter i sin tegnebog. Da Zayd samlet set har kr. af zakāh-pligtig formue, skal han således betale 300 kr. i obligatorisk almisse (zakāh) i år. 23 Eksempelvis at give én person så mange penge, at han efter at tilbagebetale sin gæld og dele penge ud til sine børn og familie, stadig har mere end niṣāb tilbage. Og dette er fordi at man dermed forsømmer andre fattige, hvis grundlæggende og nødvendige behov er vigtigere end at give én person mere end nok for at opfylde hans behov. 24 Dette er fordi folk der bor i ens eget område har en større ret over én end fremmede der bor langt væk. 25 Dvs. dette er prioritetsrækkefølgen når man skal se hvem man bør give almissen til. Hvis ens nærmeste slægtninge lider nød og fortjener almissen, bør man først og fremmest give den til dem, for de har størst ret over én, og dernæst kommer så ens andre slægtninge, så naboer og sådan videre. Side 7

8 Forklaring: Fordi Zayds zakāh-pligtige formue når langt over niṣāb fastslår han præcis hvor meget den er, og udregner så en fyrrendedel eller 2,5 % - af de kr., hvilket betyder at han skal betale 300 kr. som obligatorisk almisse. Tredje eksempel: Zayd ejer ikke noget af guld, men har en kunstgenstand lavet af sølv, som vejer 300 gram og derudover har han 5000 kr. i opsparing. Zayd betaler 145,66 kr. i almisse. Forklaring: Selvom prisen for 300 gram sølv (= 1091,78 kr.) ikke når niṣāb, så bliver hans samlede zakāh-pligtige formue alligevel mere end niṣāb, idet han lægger sin opsparing sammen med værdien af 300 gram sølv (1091, = 6091,78 kr.) og betaler så en fyrrendedel (152,29 kr.) i almisse. Fjerde eksempel: Zayd ejer ikke noget guld, men har en kunstgenstand lavet af sølv, som vejer 700 gram og derudover har han 5000 kr. i opsparing. Zayd betaler 188,69 kr. i almisse. Forklaring: En fyrrendedel af 700 gram er 17,5 gram. Så meget sølv eller dens værdi skal Zayd betale som almisse for sin kunstgenstand. Dertil skal han også betale en fyrrendedel i almisse af sin opsparing på 5000 kr., hvilket er 125 kr. Til sammen betaler Zayd således 63,69 plus 125 kr., hvilket bliver 188,69 kr. Femte eksempel: Zayds samlede zakāh-pligtige formue udgør kr. i slutningen af året. Han har dog også en stor gæld, som han betaler af med 2000 kr. i månedlige afdrag. Da Zayd mangler at betale afdraget for den måned han betaler sin almisse i, trækker han beløbet fra og betaler således 450 kr. i almisse. Forklaring: Hvis man har gæld som man betaler i afdrag, kan man trække det beløb fra som man stadig mangler at betale for resten af året. Da Zayd mangler at betale afdraget for den sidste måned i hans niṣāb-år, kan han trække dette beløb fra. Således skal han betale almisse af kr., hvilket så bliver 450 kr. Den nødvendige fiṭr-almisse (ṣadaqa( adaqat al-fi fiṭr) På tidspunktet for fajr-bønnens begyndelse på dagen for īd al-fiṭr, bliver det nødvendigt (wājib) 26 for enhver fri muslim 27, der ejer niṣāb eller dens værdi, inklusive personlige ejendele, der ikke er 26 Det vil forblive nødvendigt (wājib) at betale almissen for fiṭr indtil man betaler den, og det er noget forhadt (makrūh tanzīhan) at forsinke dens betaling uden grund. 27 Det er således ikke en betingelse at være moralsk ansvarlig (mukallaf), dvs. kønsmoden og forstandig, men selv små børns almisse for fiṭr (ṣadaqat al-fiṭr) er nødvendig at betale for deres fader. Side 8

9 for handel 28, at betale almissen for fiṭr (ṣadaqat al-fiṭr), og dette gælder selv hvis man ikke har haft ejerskab over niṣāb hele året 29. Niṣāb for ṣadaqat al-fiṭr udregnes altså ud fra alle ens ejendele, undtagen ting for opfyldelsen af ens egne, ens families og ens børns nødvendige behov (ḥājāt aṣlīyyah). Den betales af enhver moralsk ansvarlig muslim på vegne af en selv, og for mandens vedkommende også ens mindreårige børn, men ejer de selv niṣāb betales den på deres vegne ud af deres egne penge. Hvis børn ikke har en far, men har en farfar, så er han stedfortræder for faderen. Den kan gives til de samme som kan modtage den obligatoriske almisse (zakāh) og dem, der ikke kan gives den obligatoriske almisse (zakāh) kan heller ikke gives almissen for fiṭr (ṣadaqat alfiṭr). Dens værdi er strengt taget værdien af to måltider mad for en person. De lærde har angivet dens minimum-mængde som værende prisen på en halv ṣā a hvedemel, eller en hel ṣā a dadler, rosiner eller byg 30 hvilket betyder at beløbet kan variere meget afhængig af hvilken type man regner ud fra. Som en praktisk løsning har en del lærde derfor angivet en pris på omkring 60 kr. som en passende almisse for fiṭr (ṣadaqat al-fiṭr) pr. for muslimer bosat i Danmark. Det er anbefalet at give denne almisse før man drager af sted til stedet for īd bønnen 31, men det er også gyldigt efter īd-bønnen. Det er tilladt at give denne almisse på vegne af en person til flere fattige mennesker, og ligeledes er det tilladt at give en enkel fattig person den samlede almisse på vegne af flere. 28 Dvs. i modsætning til den obligatoriske almisse (zakāh) inkluderer man i udregningen af den nødvendige fiṭralmisse også personlige ejendele, selvom de ikke er for handel, så længe de er ud over ens helt grundlæggende og nødvendige behov. 29 Som det ellers er betingelse for den obligatoriske almisse (zakāh). 30 En ṣā a svarer ifølge Ḥanafī lærde til 3,25 kg. Dermed er der i praktisk forstand tale om prisen på 3,25 kg. dadler, rosiner eller byg, eller 1,63 kg. hvedemel. En nærmere undersøgelse af priserne vil afsløre at der er tale om priser fra under 20 kr. til priser over 100 kr. Dermed er prisen angivet af de lærde, omkring 60 kr., et sted i midten hverken for høj eller for lav. 31 Man kan betale almissen for fiṭr før dagen for īd al-fiṭr også, hvilket for de fleste folk i Danmark er bedst. Dette er fordi de færreste faktisk finder en fattig person at give almissen til personligt på selve īd-dagen, men de betaler den derimod til en lokal moské eller forening som sørger for at pengene når frem til de rette. Hvis man så betaler almissen før īd-dagen kan de fattige få gavn af almissen på selve īd-dagen, hvilket er det tilsigtede formål med at betale den på selve dagen. Side 9

10 Kilder Baseret på de følgende værker i Ḥanafī fiqh: Allāmah al-ḥasan bin Ammār al-shurunbulālī, Marāqī al-falāḥ sharḥ Matn Nūr al-īḍāḥ, Dār Ibn Abd al-hādī & Dār al-bayrūtī. Allāmah Muḥammad Amīn Ibn Ābidīn Radd al-muḥtār alā al-durr al-mukhtār sharḥ Tanwīr al-abṣār, Dār al-kutub al- Ilmīyyah (Beirut), første udgave Allāmah Muḥammad bin Ismā īl al-ṭaḥṭāwī, Ḥāshiyah alā Marāqī al-falāḥ sharḥ Nūr al-īḍāḥ, Dār al-kutub al- Ilmiyyah (Beirut), første udgave Muftī Muḥammad Amjad Alī A ẓamī, Bahāre Sharī at, Maktabah A laḥaḍrat (Lahore), Muftī Munīb al-raḥmān, Tafhīm al-masā il, Ḍiyā al-qur ān Publications (Lahore), Mujaddid al-islām Imam Aḥmad Riḍā Khān al-hindī, al- Aṭāyā al-nabawiyyah fī al-fatāwā al-riḍawiyyah, Riḍā Foundation Jāmi a Niẓāmīyyah Riḍawīyyah (Lahore), Shayk al-islām Burhān al-dīn al-marghīnānī, al-hidāyah fī sharḥ Bidāyat al-mubtadī, Dār Iḥyā al-turāth al- Arabī (Beirut). Offentliggjort: 3. september Side 10

Principper for hvad der bryder fasten

Principper for hvad der bryder fasten Principper for hvad der bryder fasten Baseret på artiklen Dabit al-mufattirat af mufti Rafi Usmani. Skrevet af Waseem Hussain, 23 juli 2010, Helsingør, Danmark Principper for hvad der bryder fasten Indholdsfortegnelse

Læs mere

Introduktion til Fiqh

Introduktion til Fiqh Introduktion til Fiqh Hvad det er, hvor det kommer fra, og hvorfor vi har det. Indholdsfortegnelse 1 Hvor kommer Fiqh fra?... 1 2 Islamiske love... 1 3 Hvad vi skal vide af Fiqh... 2 4 Den praktiske tilgang

Læs mere

Spørgsmål og Svar om Islamisk Monoteisme

Spørgsmål og Svar om Islamisk Monoteisme 50 Spørgsmål og Svar om Islamisk Monoteisme Sheikh Muhammad At-Tamimi 1. Spørgsmål: Hvem er din Rabb (Herre, Skaber)? Svar: Min Rabb er Allah, som har skabt mig og alt, hvad der eksisterer. Han forsyner

Læs mere

Om Den Islamiske Stat

Om Den Islamiske Stat Om Den Islamiske Stat Bismillahir Rahmanir Raheem 1. Hvad er Dar al-islam? Dar al-islam er det land hvor den islamiske lov (Shari ah) implementeres i alle områder i livet og styret, hvor sikkerheden opretholdes

Læs mere

Introduktion til Hadith

Introduktion til Hadith Introduktion til Hadith Hvad det er, hvor det kommer fra, og hvorfor vi har det. Indholdsfortegnelse 1 Hvad er Hadith?... 1 2 Hvor kommer Hadith fra?... 1 3 Forskellige typer af Hadith... 4 4 Bevarelsen

Læs mere

Test i Graven * Fortrinlighed af at påkalde velsignelser (Durood Shareef)

Test i Graven * Fortrinlighed af at påkalde velsignelser (Durood Shareef) I Denne brochure kan du læse oversættelsen af en tale afholdt af Ameer-e-Ahl-e-Sunnah Allama Muhammad Ilyas Attar Qadri Razavi nedskrevet af Shahzada-e-Attar Haji Ahmad Ubaid Raza Attari. Denne brochure

Læs mere

I Allahs Navn, den Nådige, den Barmhjertige

I Allahs Navn, den Nådige, den Barmhjertige Det Islamiske Økonomisystem som et Alternativ I Allahs Navn, den Nådige, den Barmhjertige Allah siger: I er den bedste nation, som nogensinde er blevet frembragt til menneskeheden, (fordi) I påbyder det

Læs mere

Islams Principper. www.masjed.dk. Profeten Muhammad (Guds fred være med ham) har pålagt os at tro på de fem trosartikler:

Islams Principper. www.masjed.dk. Profeten Muhammad (Guds fred være med ham) har pålagt os at tro på de fem trosartikler: ---- Kapitel 5 Bøn og tilbedning Tilbedningens ånd Salah Fasten Zakah Hadj Pilgrimsrejsen Et forsvar for islam Jihad BØN OG TILBEDNING Profeten Muhammad (Guds fred være med ham) har pålagt os at tro på

Læs mere

Ægtefællers gensidige forsørgelsespligt

Ægtefællers gensidige forsørgelsespligt - 1 Ægtefællers gensidige forsørgelsespligt Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Efter regeringens udspil til en kontanthjælpsreform, således som det er offentliggjort på Beskæftigelsesministeriets

Læs mere

Wakf.com og Munida.dk 12-12-2010. Hjerternes sygdomme. Hvad er der sket siden sidste uge? Hvor mange har skabt en positiv ændring i deres liv?

Wakf.com og Munida.dk 12-12-2010. Hjerternes sygdomme. Hvad er der sket siden sidste uge? Hvor mange har skabt en positiv ændring i deres liv? Wakf & Munida 2010-2011 Wakf.com Munida.dk Hvad er der sket siden sidste uge? Hvor mange har skabt en positiv ændring i deres liv? 1 ?(فوضى الوقت) Hvad er Fawdâ al-waqt Sprogligt Fawdâ (فوضى) har to betydninger

Læs mere

Dansk Islamisk Center inviterer til. Det smukke eksempel. En kursusrække om Allahs Sendebuds liv og noble karaktertræk

Dansk Islamisk Center inviterer til. Det smukke eksempel. En kursusrække om Allahs Sendebuds liv og noble karaktertræk Dansk Islamisk Center inviterer til Det smukke eksempel En kursusrække om Allahs Sendebuds liv og noble karaktertræk 1 I har i Allahs Sendebud et smukt eksempel, for den som håber på (og frygter) Allah

Læs mere

FOR LIVET EN GAVE. En arv gør en vigtig forskel for mennesker med psykiske sygdomme og problemer

FOR LIVET EN GAVE. En arv gør en vigtig forskel for mennesker med psykiske sygdomme og problemer EN GAVE HKH Kronprinsessen er protektor for PsykiatriFonden FOR LIVET Det er PsykiatriFondens vision, at fysisk og psykisk sygdom bliver accepteret på lige fod, og at man kan tale åbent om psykiske problemer

Læs mere

Aktiviteter og arrangementer internt i Munida

Aktiviteter og arrangementer internt i Munida Forord Muslimsk Ungdom i Danmark (Munida) startede med en vision om at give unge muslimer i Danmark en solid ballast, så de kunne begå sig i det danske samfund. Udgangspunktet var/er at opbygge en identitet,

Læs mere

Forord Denne ramadan folder henvender sig først og fremmest til unge muslimer med

Forord Denne ramadan folder henvender sig først og fremmest til unge muslimer med Forord Denne ramadan folder henvender sig først og fremmest til unge muslimer med henblik på at give en dybere forståelse for hvad Ramadanen handler om og vejleder til en bedre/sundere faste. Samt til

Læs mere

Forholdet mellem Koranen og Sunnah en

Forholdet mellem Koranen og Sunnah en Forholdet mellem Koranen og Sunnah en Af Abdelilah Ghiyati, cand. pæd. studerende Op igennem historien har der altid været nogen, der har villet adskille Koranen og Sunnah en. Profeten Mohammed (Gfvmh)

Læs mere

Disse følger (den sande) vejledning fra deres Herre, og disse er de succesrige. [Al-Baqarah 2:5]

Disse følger (den sande) vejledning fra deres Herre, og disse er de succesrige. [Al-Baqarah 2:5] De succesriges kriterier i Qur anen og Sunnah I Qur anen bliver de succesrige (Muflihoon) beskrevet. Hvilke overbevisninger og handlinger adopterer og udfører disse personer, som i sidste ende bliver de

Læs mere

LÆGERNES PENSIONSBANKS BASISINFORMATION OM VÆRDIPAPIRER - IKKE KOMPLEKSE PRODUKTER

LÆGERNES PENSIONSBANKS BASISINFORMATION OM VÆRDIPAPIRER - IKKE KOMPLEKSE PRODUKTER LÆGERNES PENSIONSBANKS BASISINFORMATION OM VÆRDIPAPIRER - IKKE KOMPLEKSE PRODUKTER Indledning Lægernes Pensionsbank tilbyder handel med alle børsnoterede danske aktier, investeringsbeviser og obligationer

Læs mere

Testamente mellem samlevende

Testamente mellem samlevende - 1 Testamente mellem samlevende Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Efter arveloven har papirløst samlevende ikke gensidig arveret. Det betyder, at hvis den længstlevende samlever skal modtage

Læs mere

Nyhedsbrev. Private Clients. 21. september 2015

Nyhedsbrev. Private Clients. 21. september 2015 21. september 2015 Nyhedsbrev Private Clients EU-forordningen 1 om, hvor og efter hvilke regler dødsboer skal behandles, er nu trådt i kraft. Danmark og England står indtil videre udenfor forordningen

Læs mere

Missionen blandt Hjemløse Mændenes Hjem Kollegiet Amadeus Pegasus Projekt Offside

Missionen blandt Hjemløse Mændenes Hjem Kollegiet Amadeus Pegasus Projekt Offside i dit testamente hjælper gratis og uforpligtende med at oprette dit testamente. Mændenes Hjem Kollegiet Amadeus Pegasus Projekt Offside Den sidste vilje Et testamente sikrer, at ens arv bliver fordelt

Læs mere

Følgende er en samling af Ayaat, som nævnes under disse overskrifter:

Følgende er en samling af Ayaat, som nævnes under disse overskrifter: Ayaat efter Overskrifter Følgende er en samling af Ayaat, som nævnes under disse overskrifter: 1. Ummahs Enhed 2. Qur anen 3. Da wahs Vigtighed 4. Prøverne i denne Verden 5. Tawakkul 6. Sunnah 7. Nasr

Læs mere

Matematik og Fysik for Daves elever

Matematik og Fysik for Daves elever TEC FREDERIKSBERG www.studymentor.dk Matematik og Fysik for Daves elever MATEMATIK... 2 1. Simple isoleringer (+ og -)... 3 2. Simple isoleringer ( og )... 4 3. Isolering af ubekendt (alle former)... 6

Læs mere

Islam. Islams historiske udvikling

Islam. Islams historiske udvikling Islam Islam, vb. (salama): fred, harmoni, hengivelse, underkastelse Muslim: den, der underkaster sig Allah er almægtig - har krav på msk.ts abs. lydighed Underkastelse i taknemmelighed over for den, man

Læs mere

Almindelige vilkår og betingelser vedrørende flytning og transport

Almindelige vilkår og betingelser vedrørende flytning og transport Almindelige vilkår og betingelser vedrørende flytning og transport I det nedenstående benævnt kaldes Flyttefirmaet for F. Ved kunden skal det forstås ejeren respektive den, der på ejers vegne er bemyndiget

Læs mere

Testamente - Eksemplar

Testamente - Eksemplar Testamente - Eksemplar VIII. Eksemplar: Notartestamente (- Eksemplar 1) 1 Undertegnede, cpr nr. xxxxxx-xxxx, der ikke tidligere har oprettet testamente, der ikke er gift og aldrig har været gift, der ikke

Læs mere

Notat om praksis for meddelelse af opholdstilladelse efter udlændingelovens 9 c, stk. 1, (ganske særlige grunde).

Notat om praksis for meddelelse af opholdstilladelse efter udlændingelovens 9 c, stk. 1, (ganske særlige grunde). NOTAT Dato: 23. juni 2008 Kontor: Erhvervs- og Familiesammenføringskontoret J.nr.: 2007/4150-152 Sagsbeh.: RSK/NHL Notat om praksis for meddelelse af opholdstilladelse efter udlændingelovens 9 c, stk.

Læs mere

Andelsbolig - fra A til Z

Andelsbolig - fra A til Z Andelsbolig - fra A til Z Mulighederne er mange, når du skal beslutte dig for, hvilken type bolig du ønsker. Vi har samlet en masse nyttige oplysninger om andelsboliger, som du kan få god brug for, når

Læs mere

Information til forældre og pårørende

Information til forældre og pårørende Information til forældre og pårørende Marjatta Strandvejen 15 4733 Tappernøje Tlf. 5596 5119 marjatta@marjatta.dk www.marjatta.dk Informationspjecen er udgivet af Marjattas Driftfond April 2013. Indledning

Læs mere

Rentevåbnet løser ikke vækstkrisen

Rentevåbnet løser ikke vækstkrisen . marts 9 af Jeppe Druedahl og chefanalytiker Frederik I. Pedersen (tlf. 1) Rentevåbnet løser ikke vækstkrisen Analysen viser, at de renter, som virksomhederne og husholdninger låner til, på trods af gentagne

Læs mere

DIF-IDRÆTTENS HØJESTE APPELINSTANS KENDELSE

DIF-IDRÆTTENS HØJESTE APPELINSTANS KENDELSE DIF-IDRÆTTENS HØJESTE APPELINSTANS KENDELSE afsagt den 18. juni 2014 i sag nr. 8/2014 [A] mod [Sejlklubben] Sagen er behandlet af Lis Hævdholm, Ole Borch, Birte Rasmussen, Ulla Ingerslev og Claus Juel

Læs mere

UNDEROVERSKRIFT; Hvad kan du gøre, hvis køber misligholder kontrakten og ikke betaler, som aftalt? --- o0o ---

UNDEROVERSKRIFT; Hvad kan du gøre, hvis køber misligholder kontrakten og ikke betaler, som aftalt? --- o0o --- JURA OM HESTE Hillerød d. 10. november 2014 Artikel til Tølt, december 2014 OVERSKRIFT; Salg på kredit/afdrag er det en god idé? UNDEROVERSKRIFT; Hvad kan du gøre, hvis køber misligholder kontrakten og

Læs mere

Aquatic Marine Salgs- og leveringsbetingelser Engros- og Erhvervssalg

Aquatic Marine Salgs- og leveringsbetingelser Engros- og Erhvervssalg Aquatic Marine Salgs- og leveringsbetingelser Engros- og Erhvervssalg Salgs- og leveringsbetingelser Disse salgs- og leveringsbetingelser, inklusiv ordrebekræftelsen og andre eventuelle aftaledokumenter

Læs mere

Fedtafgiften: et dyrt bekendtskab

Fedtafgiften: et dyrt bekendtskab November 2012 Fedtafgiften: et dyrt bekendtskab RESUME Afgiften på mættet fedt blev indført 1. oktober 2011 med et årligt provenu på ca. 1,5 mia. kr. Imidlertid er fedtafgiften blevet kritiseret, fordi

Læs mere

VEJLEDENDE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR EL-TAVLE BRANCHEN

VEJLEDENDE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR EL-TAVLE BRANCHEN VEJLEDENDE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR EL-TAVLE BRANCHEN 1. Generelt 1.1. Disse almindelige salgs- og leveringsbetingelser finder anvendelse, i det omfang de ikke udtrykkeligt fraviges ved anden

Læs mere

FAMILIE-/ARVERET OMPRØVEN I AUGUST 2011. Opgave 1

FAMILIE-/ARVERET OMPRØVEN I AUGUST 2011. Opgave 1 FAMILIE-/ARVERET OMPRØVEN I AUGUST 2011 Opgave 1 Morten og Hanne blev gift i 1991. De havde ingen børn. Morten drev en mindre ingeniørvirksomhed, og Hanne var sygeplejerske. De oprettede ved ægteskabets

Læs mere

Disse salgs- og leveringsbestemmelser finder anvendelse i det omfang ikke andet følger af en skriftlig aftale mellem parterne.

Disse salgs- og leveringsbestemmelser finder anvendelse i det omfang ikke andet følger af en skriftlig aftale mellem parterne. Salgs- og leveringsbestemmelser for Compfitt A/S 1. Indledning. Disse salgs- og leveringsbestemmelser finder anvendelse i det omfang ikke andet følger af en skriftlig aftale mellem parterne. Salgs- og

Læs mere

Gud giv os fred i verden. Amen

Gud giv os fred i verden. Amen Jeg ville ønske, at jeg har en million sko, som jeg kan passe. Det ville være så rart, hvis alle levede deres liv og ingen blev skilt. Gud, du almægtige Giv mig et kreditkort med uendelige penge på. Gud

Læs mere

Forord...4 1. Underindelingerne af Tawhîd...9 Tawhîd ar-rububiyyah (Opretholdelse af Allâhs enhed i Herredømmet) 12

Forord...4 1. Underindelingerne af Tawhîd...9 Tawhîd ar-rububiyyah (Opretholdelse af Allâhs enhed i Herredømmet) 12 Indholdsfortegnelse Forord...4 1. Underindelingerne af Tawhîd...9 Tawhîd ar-rububiyyah (Opretholdelse af Allâhs enhed i Herredømmet) 12 Tawhîd al-asmâ' was-sifât (Opretholdelse af Allâhs enhed i navne

Læs mere

Jutlander Bank s beskrivelse af værdipapirer

Jutlander Bank s beskrivelse af værdipapirer Jutlander Bank s beskrivelse af værdipapirer Indledning I banken kan du som udgangspunkt frit vælge, hvordan du vil investere dine penge. En begrænsning er dog f.eks. gældende lovregler om pensionsmidlernes

Læs mere

Singlerne vinder mest på skatteudspillet!

Singlerne vinder mest på skatteudspillet! 21. februar 2009 Singlerne vinder mest på skatteudspillet! Udgiver Realkredit Danmark Parallelvej 17 2800 Kgs. Lyngby Finans Redaktion Elisabeth Toftmann Asmussen elas@rd.dk Lise Nytoft Bergman libe@rd.dk

Læs mere

Ved lejeaftaler, der indgås på en dato senere end 6 uger før planlagt ankomstdato, forfalder lejen til betaling i fuldt omfang med det samme.

Ved lejeaftaler, der indgås på en dato senere end 6 uger før planlagt ankomstdato, forfalder lejen til betaling i fuldt omfang med det samme. Flytransport Du skal selv arrangere din transport til og fra Kreta og siden informere os om, hvornår du ankommer / rejser. For information om flyselskaber m.v. se vores sider med links. Vi påtager os intet

Læs mere

FAMILIE-/ARVERET VINTEREKSAMEN 2013/14. Opgave 1

FAMILIE-/ARVERET VINTEREKSAMEN 2013/14. Opgave 1 FAMILIE-/ARVERET VINTEREKSAMEN 2013/14 Opgave 1 Henny og Mikael blev gift i 1991. De oprettede samtidig en ægtepagt om, at fremtidig arv og gave skulle være fuldstændigt særeje. I øvrigt skulle der være

Læs mere

Kontrolafgift på 600 kr. for at rejse på UNG-billet uden WildCard.

Kontrolafgift på 600 kr. for at rejse på UNG-billet uden WildCard. AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2010-0156 Klageren: XX på vegne YY 8740 Brædstrup Indklagede: ARRIVA Klagen vedrører: Kontrolafgift på 600 kr. for at rejse på UNG-billet uden

Læs mere

Tildeling af kollegieværelse til mindreårig. Forældremyndighed. Myndighedskompetence

Tildeling af kollegieværelse til mindreårig. Forældremyndighed. Myndighedskompetence Tildeling af kollegieværelse til mindreårig. Forældremyndighed. Myndighedskompetence Advokat A klagede på vegne af B til ombudsmanden over gymnasiet G, herunder rektor R s, håndtering af en sag vedrørende

Læs mere

Kontrolafgift på 750 kr. Udstedt til rette vedkommende? Bjarne Lindberg Bak Ingrid Dissing Torben Steenberg (2 stemmer)

Kontrolafgift på 750 kr. Udstedt til rette vedkommende? Bjarne Lindberg Bak Ingrid Dissing Torben Steenberg (2 stemmer) 1 AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2011-0213 Klageren: Indklagede: XX på vegne YY 2920 Charlottenlund Movia Klagen vedrører: Kontrolafgift på 750 kr. Udstedt til rette vedkommende?

Læs mere

Vedtægter for. Royal UNIBREW A/S

Vedtægter for. Royal UNIBREW A/S Vedtægter for Royal UNIBREW A/S CVR-nr. 41 95 67 12 I. Selskabets navn, hjemsted og formål Selskabets navn er Royal UNIBREW A/S. 1. Selskabets hjemsted er Faxe Kommune. 2. 3. Selskabets formål er i eller

Læs mere

Om Dansk Skoleskak...6. Hvorfor skal jeg oprette testamente?...8. Hvordan kan jeg testamentere?...9

Om Dansk Skoleskak...6. Hvorfor skal jeg oprette testamente?...8. Hvordan kan jeg testamentere?...9 2 Indhold Afklaring og omtanke - et smukt træk...5 Om Dansk Skoleskak...6 Hvorfor skal jeg oprette testamente?...8 Hvordan kan jeg testamentere?...9 Hvem arver, hvis du ikke opretter testamente?... 10

Læs mere

Gode råd til bloggere om skjult reklame på sociale medier

Gode råd til bloggere om skjult reklame på sociale medier Dato: 16. september 2015 Gode råd til bloggere om skjult reklame på sociale medier Bloggeres omtale af produkter på de sociale medier kan være reklame for produkterne. Det gælder både omtale af fysiske

Læs mere

3. FORBUD MOD VIDEREGIVELSE AF INTERN VIDEN

3. FORBUD MOD VIDEREGIVELSE AF INTERN VIDEN CODAN A/S Regler for behandling af intern viden m.m. 1. PERSONKREDS OMFATTET AF REGLERNE 1.1 Disse regler er fastsat i medfør af Lov om Værdipapirhandel, jfr. lovbekendtgørelse nr. 1269 af 19. december

Læs mere

matchmodel sådan og derfor Arbejdsmarkedsstyrelsen, oktober 2009 Arbejdsmarkedsstyrelsen Holmens Kanal 20 Postboks 2150 1016 København K www.ams.

matchmodel sådan og derfor Arbejdsmarkedsstyrelsen, oktober 2009 Arbejdsmarkedsstyrelsen Holmens Kanal 20 Postboks 2150 1016 København K www.ams. Arbejdsmarkedsstyrelsen Holmens Kanal 20 Postboks 2150 1016 København K www.ams.dk sådan og derfor II Arbejdsmarkedsstyrelsen, oktober 2009 Med udgangen af 1. kvartal 2010 skal sagsbehandlere i landets

Læs mere

Hvilke betingelser skal tages i betragtning for denne garanti:

Hvilke betingelser skal tages i betragtning for denne garanti: Generelle vilkår og betingelser for lejer Du bedes venligst læse disse betingelser omhyggeligt igennem, hvor både dine og Club Villamars rettigheder og forpligtelser beskrives. Din betaling til Club Villamar

Læs mere

Topsil Semiconductor Materials A/S

Topsil Semiconductor Materials A/S Topsil Semiconductor Materials A/S Regler for insideres handel med selskabets værdipapirer Nærværende interne regler er indført i medfør af Aktieselskabslovens 53 (bilag 1), Lov om Værdipapirhandel 28

Læs mere

FAMILIE-/ARVERET OMPRØVEN I FEBRUAR 2014. Opgave 1

FAMILIE-/ARVERET OMPRØVEN I FEBRUAR 2014. Opgave 1 FAMILIE-/ARVERET OMPRØVEN I FEBRUAR 2014 Opgave 1 Hanne og Morten indgik ægteskab i 2009. De flyttede sammen i Hannes velbeliggende villa. Begge bidrog til de fælles udgifter. Hanne havde en årlig nettoindtægt

Læs mere

MacAlabur ANDELSTØNDEFORENING Skotsk Single Malt Whisky

MacAlabur ANDELSTØNDEFORENING Skotsk Single Malt Whisky MacAlabur ANDELSTØNDEFORENING AF 2004 Skotsk Single Malt Whisky Vedtægter for MacAlabur Andelstøndeforening af 2004 Vedtaget 19. juni 2004 rev. 12. september 2009 rev. 8. september 2012 Navn og hjemsted

Læs mere

50UNIK FAMILIEFORSIKRING

50UNIK FAMILIEFORSIKRING PRIVAT 50UNIK FAMILIEFORSIKRING Indbo- og ansvarsforsikring til dig over 50 år 01 1 Privat HVAD ER EN 50UNIK FAMILIEFORSIKRING? Hvem er dækket? 50unik Familieforsikring er en indbo- og ansvarsforsikring,

Læs mere

penge, rente og valuta

penge, rente og valuta brikkerne til regning & matematik penge, rente og valuta F+E+D preben bernitt brikkerne til regning & matematik penge, rente og valuta, F+E+D ISBN: 978-87-92488-14-5 1. Udgave som E-bog 2010 by bernitt-matematik.dk

Læs mere

Wakf.com og Munida.dk 17-10-2010. Hjerternes sygdomme

Wakf.com og Munida.dk 17-10-2010. Hjerternes sygdomme Wakf & Munida 2010-2011 Wakf.com Munida.dk?(ضعف ا و تلاشى الالتزام) Hvad er svaghed i Iltizâm ا مراض القلوب تلاشى som betyder svaghed, nedsættelse mens ضعف Sammensat af betyder forsvindelse eller bortgang.

Læs mere

KGH S ALMINDELIGE FORRETNINGSBETINGELSER FOR TJENESTER

KGH S ALMINDELIGE FORRETNINGSBETINGELSER FOR TJENESTER KGH S ALMINDELIGE FORRETNINGSBETINGELSER FOR TJENESTER 1. Generelt 1.1 Disse almindelige forretningsbetingelser for tjenester ( Betingelserne ) er gældende for alle tjenester, der leveres af KGH til Kunden,

Læs mere

- stammebeskrivelser ET UNDERVISNINGSMATERIALE FRA

- stammebeskrivelser ET UNDERVISNINGSMATERIALE FRA - stammebeskrivelser ET UNDERVISNINGSMATERIALE FRA Hvid stamme MOTTO: Det er Solgudens vilje, at du skal gøre hvad jeg siger STIKORD: Præster, bestemmer, rige Da Solguden straffede menneskerne, troede

Læs mere

nævnte hensættelser er regnskabsmæssige hensættelser

nævnte hensættelser er regnskabsmæssige hensættelser Oversigtsrapport for andelsboligforeningen Eksempel Købt gennem Boliga 2012-11-07 (nyeste regnskab: 2011) Side 1 af 1 plus forklaringer Information Ændring på 1 år Grafer over udvikling Status E E Dato

Læs mere

Kildevand med Private Label

Kildevand med Private Label Kildevand med Private Label Når Deres virksomhed vælger en kildevandsløsning, hvorfor så ikke vælge en løsning med egen label? Med en Private Label kildevandsløsning kan virksomheden styrke sit image,

Læs mere

Eksempel: Parret har ikke fælles bopæl, og de er derfor ikke samlevende. Kommunen skal træffe afgørelse allerede på dette grundlag.

Eksempel: Parret har ikke fælles bopæl, og de er derfor ikke samlevende. Kommunen skal træffe afgørelse allerede på dette grundlag. Til kommuner m.fl. Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering Njalsgade 72A DK-2300 København S www.star.dk T +45 7214 2000 E star@star.dk Orientering om reglerne om samlivsvurdering mv. i forbindelse

Læs mere

Den sande tro. Hvilken religion. fortæller os sandheden? 20 studiebreve for muslimer om Abrahams tro. Den sande tro fra Abraham til endens tid

Den sande tro. Hvilken religion. fortæller os sandheden? 20 studiebreve for muslimer om Abrahams tro. Den sande tro fra Abraham til endens tid Den sande tro 20 studiebreve for muslimer om Abrahams tro Den sande tro fra Abraham til endens tid Hvilken religion fortæller os sandheden? Emne 1 Den sande tro fra Abraham til endens tid Der findes mange

Læs mere

Spørgsmål 1.1 Giv en begrundet redegørelse for de skattemæssige konsekvenser for Børge Buhl, som det angivne begivenhedsforløb giver anledning til.

Spørgsmål 1.1 Giv en begrundet redegørelse for de skattemæssige konsekvenser for Børge Buhl, som det angivne begivenhedsforløb giver anledning til. 2 Opgave 1 Anders Arnt drev selvstændig, personlig virksomhed omfattende køb og salg af kostbare antikviteter, herunder især møbler og kunstgenstande fra 1800-tallet. Anders Arnt samarbejdede med Børge

Læs mere

Hvad gør du hvis skaden sker?

Hvad gør du hvis skaden sker? Hvad gør du hvis skaden sker? Boligselskabet Det boligselskab som ejer den ejendom du bor i, har tegnet en bygningsforsikring som dækker skader på selve ejendommen. Det indebærer, at enhver skade som f.eks.

Læs mere

Regnskabsvejledning for indtægtsregnskab

Regnskabsvejledning for indtægtsregnskab 1 Regnskabsvejledning for indtægtsregnskab Indtægtsregnskab Det følger af reglerne for værgemål, at værgen hvert år skal udarbejde et indtægtsregnskab for den person, der er under økonomisk værgemål. Se

Læs mere

ALMINDELIGE LEVERINGSBETINGELSER FOR. MM Multiservice v / Mikael Andersen

ALMINDELIGE LEVERINGSBETINGELSER FOR. MM Multiservice v / Mikael Andersen 623-178008 NVA/nva 10.10.2014 ALMINDELIGE LEVERINGSBETINGELSER FOR MM Multiservice v / Mikael Andersen Advokatfirma Indholdsfortegnelse 1. Anvendelse... 3 2. Indgåelse... 3 3. Fuldmagt... 3 4. Den aftalte

Læs mere

Sikre Beregninger. Kryptologi ved Datalogisk Institut, Aarhus Universitet

Sikre Beregninger. Kryptologi ved Datalogisk Institut, Aarhus Universitet Sikre Beregninger Kryptologi ved Datalogisk Institut, Aarhus Universitet 1 Introduktion I denne note skal vi kigge på hvordan man kan regne på data med maksimal sikkerhed, dvs. uden at kigge på de tal

Læs mere

ARV. Hvem skal have del i din arv?

ARV. Hvem skal have del i din arv? ARV Hvem skal have del i din arv? LAD DIN ARVAFGIFT SKABE GLÆDE OG UDVIKLING Hvis du inkluderer BØRNEfonden i dit testamente er du bl.a. med til at sikre: Bedre livsvilkår for børn og unge i nogle af

Læs mere

Med kilde i Danmarks Statistik fremsendes vedhæftet følgende bilagsmateriale:

Med kilde i Danmarks Statistik fremsendes vedhæftet følgende bilagsmateriale: Maj 2010 Med kilde i Danmarks Statistik fremsendes vedhæftet følgende bilagsmateriale: Byggevirksomheden 1. kvartal 2010 Det samlede påbegyndte etageareal er faldet med 38 pct. i første kvartal 2010 sammenlignet

Læs mere

Skattespørgsmål og -svar vedrørende tildelinger, der er underlagt skatteudligning Marts 2014

Skattespørgsmål og -svar vedrørende tildelinger, der er underlagt skatteudligning Marts 2014 For information purposes only Skattespørgsmål og -svar vedrørende tildelinger, der er underlagt skatteudligning Marts 2014 Vigtig bemærkning: Denne vejledning er beregnet til enkeltpersoner, hvis tildelinger

Læs mere

Kunden er indforstået med, at indgåelse af handler med Risk Management Produkter kan være behæftet med risici for tab, omkostninger og gebyrer.

Kunden er indforstået med, at indgåelse af handler med Risk Management Produkter kan være behæftet med risici for tab, omkostninger og gebyrer. DLG s Generelle betingelser for Risk Management Produkter 1. Anendelse Nedenstående generelle betingelser for DLG a.m.b.a. ( DLG ) finder anvendelse for alle handler med produkterne Secure Max Opti, Performance

Læs mere

Når døden banker på, er Gud så inviteret? Religiøsitet og copingsstrategier under sygdom hos kristne og muslimer

Når døden banker på, er Gud så inviteret? Religiøsitet og copingsstrategier under sygdom hos kristne og muslimer Når døden banker på, er Gud så inviteret? Religiøsitet og copingsstrategier under sygdom hos kristne og muslimer Den gode død findes den? 7. nationale kongres Foreningen for Palliativ Indsats Workshop

Læs mere

Jeg dør en lille smule For hvert sekund der går. Jeg bærer døden med mig igennem livets år.

Jeg dør en lille smule For hvert sekund der går. Jeg bærer døden med mig igennem livets år. Jeg dør en lille smule For hvert sekund der går. Jeg bærer døden med mig igennem livets år. En nat måske en martsnat Så mild af regn og tø. Skal jeg gå bort i mørket og holde op at dø. Digt af Grethe Risbjerg

Læs mere

Lignelsen om de betroede talenter

Lignelsen om de betroede talenter Lignelser Tema Nogle gange siger vi ikke direkte, hvad vi mener. Det kan være fordi, der er noget, der er svært at få sagt, eller noget, der er svært at forklare. I sådanne tilfælde kan man benytte sig

Læs mere

Rollespil på biblioteket. et par ideer fra Rollespilsakademiet

Rollespil på biblioteket. et par ideer fra Rollespilsakademiet Rollespil på biblioteket et par ideer fra Rollespilsakademiet En flyer til jer Denne flyer handler om rollespil på biblioteket, så hvis du sidder og har brug for lidt inspiration til hvad der kunne foregå

Læs mere

Den udødelige historie Elefantens år

Den udødelige historie Elefantens år Den udødelige historie Historien om den velsignede fødsel, nåede her til Pakistan for mere end 12 århundreder siden. Vore forfædre hørte den fra Muhamed ben Qasim og hans mænd. Det blev den smukkeste historie,

Læs mere

Råd om værdipapirhandel

Råd om værdipapirhandel Rådgivning Den rådgivning, du får i banken, tager altid udgangspunkt i din investeringsprofil. Profilen fastlægger du og din rådgiver ud fra dine oplysninger om blandt andet formålet med investeringen,

Læs mere

Bekendtgørelse om overtagelsestilbud 1

Bekendtgørelse om overtagelsestilbud 1 Bekendtgørelse om overtagelsestilbud 1 I medfør af 32, stk. 4, 32 a, stk. 2, og 93, stk. 4, i lov om værdipapirhandel m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 982 af 6. august 2013 som ændret ved lov nr. X af X

Læs mere

Roskilde Amatør Matador klub Regler for sæsonen 2014-2015

Roskilde Amatør Matador klub Regler for sæsonen 2014-2015 1 Om disse regler Roskilde Amatør Matador klub Regler for sæsonen 2014-2015 1.1 Reglerne er en præcisering og et tillæg til de gængse matadorregler. Såfremt en af nedenstående paragraffer i modstrid med

Læs mere

penge, rente og valuta

penge, rente og valuta brikkerne til regning & matematik penge, rente og valuta F+E+D preben bernitt brikkerne til regning & matematik penge, rente og valuta D ISBN: 978-87-92488-14-5 1. udgave som E-bog til tablets 2012 by

Læs mere

n Forsvar for folkestyret og velfærden

n Forsvar for folkestyret og velfærden n Forsvar for folkestyret og velfærden Vi lever i dag i et samfund, hvor vi værdsætter begreber som demokrati, selvbestemmelse og velfærd. Det er værdier, som vi har arvet fra tidligere generationers indsats

Læs mere

10 Skitur til Østrig. Faglige mål. Side til side-vejledning. Budget og opsparing. Klubfest. Opsparing til skituren. Penge. Budget og opsparing

10 Skitur til Østrig. Faglige mål. Side til side-vejledning. Budget og opsparing. Klubfest. Opsparing til skituren. Penge. Budget og opsparing 10 Skitur til Østrig Faglige mål Kapitlet Skitur til Østrig tager udgangspunkt i følgende faglige mål: Budget og opsparing: kunne udarbejde budget og regnskab, kende forskel på de to begreber samt vide

Læs mere

Vejledning til præster vedr. medvirken ved begravelser og bisættelser

Vejledning til præster vedr. medvirken ved begravelser og bisættelser 1 Vejledning til præster vedr. medvirken ved begravelser og bisættelser Indledning ved biskopperne Baggrunden for denne vejledning er, at den kirkebogsførende sognepræst er begravelsesmyndighed i sognet.

Læs mere

Prædiken til 2. søndag efter Trinitatis, Luk 14,16-24. 1. tekstrække. Grindsted Kirke. Søndag d. 9. juni 2013 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal.

Prædiken til 2. søndag efter Trinitatis, Luk 14,16-24. 1. tekstrække. Grindsted Kirke. Søndag d. 9. juni 2013 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal. 1 Grindsted Kirke. Søndag d. 9. juni 2013 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 2. søndag efter Trinitatis, Luk 14,16-24. 1. tekstrække Salmer DDS 68: Se, hvilket menneske DDS 649: Skal fri og frelst

Læs mere

GODE RÅD VED KØB AF ANDELSBOLIG

GODE RÅD VED KØB AF ANDELSBOLIG GODE RÅD VED KØB AF ANDELSBOLIG I dette faktaark kan du læse meget mere om, hvad en andelsbolig er for noget. Hvis du mangler svar på spørgsmål, er du altid velkommen til at kontakte os. Hvad er en andelsbolig?

Læs mere

SPILLET OM DANMARK LÆRERVEJLEDNING. Spillets formål: Kort om spillet: - et spil af Roskilde Museum og Fabulab

SPILLET OM DANMARK LÆRERVEJLEDNING. Spillets formål: Kort om spillet: - et spil af Roskilde Museum og Fabulab LÆRERVEJLEDNING SPILLET OM DANMARK - et spil af Roskilde Museum og Fabulab LÆRERVEJLEDNING SPILLET OM DANMARK er udviklet af Roskilde Museum i samarbejde med Gunnar Wille, Jakob Wille, Niels Valentin og

Læs mere

Menneskerettigheder i islam og almindelige misforståelser af Abdul-Rahman al-sheba

Menneskerettigheder i islam og almindelige misforståelser af Abdul-Rahman al-sheba Menneskerettigheder i islam og almindelige misforståelser af Abdul-Rahman al-sheba Menneskerettigheder i islam og almindelige misforståelser af Abdul-Rahman al-sheba COPYRIGHT Forlaget Vandkunsten has

Læs mere

Hvordan gør de professionelle?

Hvordan gør de professionelle? Hvordan gør de professionelle? ( Oversat af Ivan Larsen, Samsø Dart Club, Marts 2010 fra How the Pros do it af: Ken Berman 1999 ) Der er to aspekter i det at blive en god dartspiller, det er præcision

Læs mere

Dansk e-handel 2015: Portræt af forbrugeren på nettet

Dansk e-handel 2015: Portræt af forbrugeren på nettet Dansk e-handel 2015: Portræt af forbrugeren på nettet Køn og alder: Kvinde Alder: 42 år Familie: Hjemmeboende børn under 18 år Bosted: København Handler på nettet: Mindst én gang om en Varer på nettet:

Læs mere

Promotion of the Amman Message. Amman-Budskab

Promotion of the Amman Message. Amman-Budskab Promotion of the Amman Message Amman-Budskab 2 I Guds navn, Den Mest Barmhjertige, Den Mest Medfølende; Må Guds bønner være med Hans udvalgte Profet, med Profetens husstand, hans modige ledsagere, og alle

Læs mere

Excel 2007 (5): Formler, diagrammer og tips

Excel 2007 (5): Formler, diagrammer og tips Excel 2007 (5): Formler, diagrammer og tips HUSK AT: Man kan godt skrive flere linjer under hinanden i den samme celle. Marker den pågældende celle (evt. flere celler) og vælg "Ombryd tekst" på fanebladet

Læs mere

KOMMANDITSELSKABSKONTRAKT FOR. K/S Århus Bugt Linien

KOMMANDITSELSKABSKONTRAKT FOR. K/S Århus Bugt Linien Advokatfirmaet Espersen Tordenskjoldsgade 6 9900 Frederikshavn Tlf. 98 43 34 11 1202-0571 - LE/UJ KOMMANDITSELSKABSKONTRAKT FOR K/S Århus Bugt Linien 2 Mellem 3 er der d.d. indgået aftale om kommanditskab

Læs mere

VEDTÆGTER for Grundejerforeningen Aaben-en-Thor. 1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Aaben-en-Thor. Foreningens hjemsted er Silkeborg Kommune.

VEDTÆGTER for Grundejerforeningen Aaben-en-Thor. 1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Aaben-en-Thor. Foreningens hjemsted er Silkeborg Kommune. VEDTÆGTER for Grundejerforeningen Aaben-en-Thor 1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Aaben-en-Thor. Foreningens hjemsted er Silkeborg Kommune. 2. Foreningens formål er at varetage grundejernes nuværende

Læs mere

- så du undgår at blive snydt, når du vælger ny kopimaskine

- så du undgår at blive snydt, når du vælger ny kopimaskine - så du undgår at blive snydt, når du vælger ny kopimaskine Din guide til overlevelse, når du møder en kopimaskinesælger... Kopimaskine. Printer. Man er nærmest ved at falde i søvn allerede. Næstefter

Læs mere

SLUTSEDDEL For handel med kolonihave /hus

SLUTSEDDEL For handel med kolonihave /hus SLUTSEDDEL For handel med kolonihave /hus Fødselsdato: Sælger: Navn Adresse Postnr. By: Telefon Mobil Mail Fødselsdato: Køber: Navn Adresse Postnr. By: Telefon Mobil Mail SLUTSEDDEL KOLONIHAVE/HUS 1 /

Læs mere

Første fald i antallet af tabsgivende bolighandler i to år

Første fald i antallet af tabsgivende bolighandler i to år 5. november 212 Første fald i antallet af tabsgivende bolighandler i to år Boligmarkedet har været i svag bedring gennem 212, og vi har siden foråret oplevet en skrøbelig form for prisstabilisering. Trods

Læs mere

DANSK TYRKISK ISLAMISK STIFTELSE

DANSK TYRKISK ISLAMISK STIFTELSE DANSK TYRKISK ISLAMISK STIFTELSE VÆDTÆGTER for Dansk Tyrkisk Islamisk Stiftelse (Fond) I Stiftelse 1. Stiftelsens navn er Dansk Tyrkisk Islamisk Stiftelse der blev stiftet den 15. 03.1985 ifølge Justitsministeriets

Læs mere