Et Fordomsfrit Islam (1) Sørgeritualer i Muharram - Tatbir, Qama Zani og Zanjeer

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Et Fordomsfrit Islam (1) Sørgeritualer i Muharram - Tatbir, Qama Zani og Zanjeer"

Transkript

1 Et Fordomsfrit Islam (1) Sørgeritualer i Muharram - Tatbir, Qama Zani og Zanjeer Wilayah Organisationen 1

2 Oversat af: Imran Abbas Ali Jamal Umar Modassar Tahseen Arif Mohammad Shabih Mohammed Elhakim Mohammed Wehbe Neelam Umar Reshma Aasiya Umar Zahra Butt Sammensat og redigeret af: Cecilie Jørgensen Imam Hassan al-askari (fvmh) sagde: Frygt Allah og vær en udsmykning for os. Vær ikke årsagen til skam for os. Tiltræk alle former for kærlighed til os (AhlulBayt) gennem dine handlinger og skab afstand mellem alt negativt og os gennem dine handlinger. 1 1 Bihar al-anwaar, bind 75, s

3 Indholdsfortegnelse Forord... 5 Hvad er Tatbir?... 6 Det blev Aldrig Praktiseret eller Anbefalet af AhlulBayt (fvmd)... 7 Mangel på Bevis er Tilstrækkeligt... 9 At Have et Falskt Billede af Sunnah... 9 Historien bag Blodige Sørgeceremonier Blodsudgydelse og dets Indtræden i Iran Blodsudgydelse og dets Popularitet under Qajar Dynastiet En Historisk Bevægelse mod Afvigende Sørgeritualer Det giver Shia Islam et Grusomt og Hæsligt Billede Mennesket Frastødes af Selvskade og Blod Blodritualer er en Sundhedsrisiko Blod er Najis (Urent) Hvorfor skal Børn Inddrages? Det er en Forpligtelse at give Islam et Godt Image Det Afholder Potentielle Konvertitter Det Fejlagtige Nysgerrigheds Argument Giver andre Tilbedelseshandlinger ikke også Islam et Dårligt Image? Dobbeltmoral Et Modbevis af det Formodede Bevis Owais Al-Qarni Slår sine Tænder ud Profeten (fvmhohf) har sandsynligvis aldrig brækket nogle af sine tænder Manglen på shi itiske kilder og manglen på påstanden

4 4. Beretteren i Tadhkirat al-awliyah modsiger mange etablerede holdninger Andre fortællinger identificerer ikke Owais (r) som værende tandløs Det, at slå ens tænder ud på denne måde er haraam ifølge alle kendte muslimske lærde Det faktum, at ingen af de andre ledsagere af Profeten (fvmhofh) eller AhlulBayt (fvmd) udførte denne handling efter at have fået beskeden om, at Profeten (fvmhohf) havde slået hans tænder Handlingen virker usandsynlig Owais (r) blev isoleret og var derfor ikke i stand til at blive irettesat Frue Zainab (fvmh) Slår sit Hoved Imam Mahdi Udtaler, at han vil Græde Blod Argumentet for Begrebet Cupping Er Tatbir Azadari (Sørgeritual)? Misvisning og Forfalskning af Udtalelser fra Lærde Asabiyyah og Politiske Motiver Ærekrænkelse og Bagvaskelse Ubegrundet Fokus Vigtigheden af Tørklædet Det Empatiske Argument Skader Opvejer Enhver Formodet Fordel Retslærde, Jurister og Marajas Bedømmelser

5 Forord I har et smukt eksempel i Guds udsending for enhver, som sætter sit håb til Gud og den yderste dag og ofte ihukommer Gud. 2 Al lovpris tilkommer Gud og velsignelser være over Guds sidste Sendebud Profeten Muhammad og hans hellige husstand (familie). Der hersker ingen tvivl om, at religionen i disse dage er under konstant bombardering fra alle sider, således at folk afholder sig fra alt det, der kan relateres til Gud og religion. I visse tilfælde associerer folk sig med en religion for at udføre handlinger, så andre væmmes ved denne specifikke religion. Andre gange er det kulturelle handlinger, som bliver farvet som en religiøs handling for derved at skræmme eller give et billede af religionen med det formål at få andre til at afholde sig fra nærmere undersøgelse eller at de decideret vælger at bekæmpe hele religionen. Det er nu ikke sådan, at man skal være imod alt det, der kan betegnes som kultur. Profeten (fvmhohf) i Islam anvendte tre metoder, når det gjaldt kultur. Han fjernede nogle, andre skulle pudses mens han accepterede visse kulturskikke, hvorfor disse fortsat blev praktiseret. Alt dette gør, at der er behov for materiale som kan fjerne fordomme i religionen, danne broer på tværs af ideologier og skabe en større forståelse samt inspirere folk til at se Guds unikke og smukke religion. Det må ses som en kæmpe succes, og det er muligvis også første gang det sker i dansk historie, at personer på tværs af forskellige skoleretninger har deltaget i et fælles og frugtbart projekt som dette. Må fremtiden bringe flere af sådanne projekter. For der er uden tvivl behov for dette. 2 Den Hellige Koran [33:21] 5

6 Hvad er Tatbir? Tatbir (arabisk) er blandt andet en række blodige ritualer, der udføres af nogle Shia-muslimer til minde om den store tragedie i Karbala, da den Hellige Profet Muhammads (fvmhohf) familie blev massakreret af en gruppe muslimer. Tatbir udføres ved at lade et sværd eller en kniv falde på hovedet indtil blodet fosser ud. På persisk kaldes Tatbir for Qama Zani. På det indiske subkontinent udfører nogle Shia-muslimer også en handling, der kaldes Zanjeer Zani (normalt kaldet Zanjeer). Dette indebærer at slå gentagne gange på sin ryg med en kæde af barberblade med den hensigt at skære i huden og som forårsager at blodet flyder. Tatbir og Zanjeer er de to mest udbredte af blodsudgydelsesritualer. Andre ritualer omfatter at skade sig selv med en sten, hængelås eller kæde. Disse blodsudgydelsesritualer er historisk set ikke en del af Shia Islam. For mange Shia-muslimer er de blevet en central del af deres religiøse praksis. Nogle Shiamuslimer holder disse ritualer i meget højt henseende, og regner dem for at være blandt de mest hellige handlinger for tilbedelse. De ivrige fortalere for blodritualer lægger en enorm vægt på disse handlinger og afsætter en masse ressourcer til at fremme denne praksis. Nogle af dem kan være ret fjendtlig over for de muslimer, som ikke holder denne praksis i så høj agtelse eller har de overvejelser, at ritualerne kan være til skade for Shia Islams billede ud ad til. Vi kan ikke sige, at Islam direkte forbyder disse ritualer (så længe de tages i brug uden at forårsage væsentlige skader, såsom tabet af en legemsdel, et kropsligt organ eller en kropsfunktion), fordi disse ritualer ikke fandtes, da Islams lære blev åbenbaret. Derfor tager Koranen og Sunnah ikke direkte stilling til legaliteten af Tatbir og Zanjeer. 6

7 I henhold til principperne i den islamiske retslære, er alt betragtet som tilladt, medmindre der eksisterer direkte bevis for dennes forbud. Således har shi itiske lærde ikke forbudt blodsudgydelsesritualer på egen hånd, da Koranen og Sunnah ikke taler om disse handlinger. Men langt størstedelen af nutidens shi itiske lærde har afgjort, at ritualerne er forbudte på betingelse af, at deres ydeevne ville føre til brud på andre etablerede islamiske principper (f.eks. forbud mod bagvaskelse af den shi itiske tro). Desværre præsenterer mange tilhængere af blodritualer et groft misvisende billede af udtalelser fra de førende shi itiske lærde ved at ignorere de regler, der forbyder denne praksis (på grund af overtrædelse af de etablerede islamiske principper), og de præsenterer de uændrede regler, som understøtter deres lovlighed, uden at tage uoverkommelige faktorer i betragtning. Denne bog har til formål at fremhæve afgørelserne af de store shi itiske lærde vedrørende denne problematik og at uddybe årsagerne til den islamiske modløshed og forbud mod disse kulturelle praksisser. Den primære årsag til forbuddet er det dårlige billede, der er givet til Islam og Shia Islam i særdeleshed, og der er også mange andre grunde, som også vil blive drøftet. Det blev Aldrig Praktiseret eller Anbefalet af AhlulBayt (fvmd) Blodige, sørgende ritualer blev aldrig praktiseret af grundlæggerne og af lærere i Shia Islam. Der er ikke en skygge af bevis for, at de sidste Imamer (fvmd) udførte blodritualer. Det moderne samfunds tilhængere af disse skadelige ritualer viger tilbage fra at nævne dette åbenlyse faktum. Hvis disse ritualer havde nogen vedhængende værdi i Islams øjne, så ville de have været praktiseret af den Hellige Profet (fvmhohf) og De Tolv Hellige Imamer (fvmd). 7

8 Det er meget ærgerligt og en hån mod de Hellige AhlulBayt (fvmd) at antyde, at de ikke praktiserede et ritual, der angiveligt er meget fortjenstfuldt. At sige, at blodritualer anbefales, er at antage, at Imamerne (fvmd) har afstået fra en anbefalet handling. AhlulBayt (fvmd) er guddommelige vejledte rollemodeller for muslimer, og det er en forpligtelse for os, at forsøge at efterligne dem. Derfor kan der argumenteres for, at den bedste måde at sørge over Imam Hussain (fvmd), er ved at emulere sorgen af AhlulBayt (fvmd). Da de (fvmd) ikke udførte disse ritualer, bør Shia-muslimer gå i deres fodspor og undlade at udføre dem. En Shia-muslim, der holder sig væk fra blodritualer, er tættere på AhlulBayt (fvmd) end den, der udfører disse handlinger. I betragtning af den meget kontroversielle karakter af ritualer, er det klogt at afstå fra dem og nøje følge AhlulBayts (fvmd) praksis den måde, som det er blevet anbefalet af Imam Ali (fvmh): "Se på folket i Profetens (fvmhohf) familie. Overhold deres retning. Følg deres fodspor, fordi de aldrig ville lade dig uden vejledning, og aldrig kaste dig ind i ødelæggelse. Hvis de sidder ned, sidder du ned, og hvis de rejser sig, rejser du dig. Gå ikke forud for dem, da I derved vil fare vild og gå ikke haltende efter dem, da I derved ville blive ødelagt." 3 Nogle af fortalerne for blodsudgydelse siger, at afvisningen af disse ritualer ikke kan begrundes på det grundlag, at Imamerne (fvmd) ikke udførte dem, fordi der er mange ting, vi gør i dag (eksempelvis at køre bil, flyve fly, bruge internettet osv.), som Imamerne aldrig gjorde. Det er naturligvis en meget primitiv tankegang. Blodsudgydelse kan ikke sammenlignes med disse ting fordi: 1. Det var til rådighed i løbet af deres tid (fvmd), mens disse andre ting ikke var. 2. Imamerne (fvmd) lægger betydelig vægt på at sørge over Imam Hussain (fvmh), og har aldrig gjort brug af blodsudgydelse, selvom det var til rådighed for dem. 3 Nahj al-balagha, Prædiken 96 8

9 3. Blodsudgydelsesritualer krænker visse islamiske principper, og det gør de førnævnte eksempler ikke. Mangel på Bevis er Tilstrækkeligt Nogle fortalere for blodpiskning hævder, at Imamerne (fvmd) har udført disse ritualer privat, og kan være grunden til, at vi ingen beviser har for at de (fvmd) udførte disse ritualer. Derfor bør vi, ifølge disse fortalere, ikke benægte det faktum, at disse ritualer anbefales islamisk. Enhver oprigtig person med et fungerende intellekt ville ikke undgå at se fejlen i dette argument. Hvis argumentet er gyldigt, vil det kunne anvendes i en lang række handlinger, der ikke har en islamisk opbakning. En given muslim kunne innovere et ritual og påstå, at vi ikke skal benægte at det er islamisk anbefalet, da det kan have været udført privat af AhlulBayt (fvmd). For eksempel kunne vi innovere en ny bøn med 64 ra kat (bøn enheder) og retfærdiggøre det ved at sige: "Du må ikke sige, at det ikke er mustahab (anbefalet), måske blev det udført privat af Imamerne (fvmd)!" Mangel på beviser i denne sag er tilstrækkelig til at begrunde forslaget om, at Imamerne (fvmd) ikke udførte disse ritualer. At Have et Falskt Billede af Sunnah Hvis et fordomsfrit individ skulle studere Koranen og tilværelsen af de Ufejlbarlige (fvmd), ville de få et billede af Islam, som er anderledes end, hvad der bliver fremstillet af nogle muslimer. For at forstå årsagerne til afstandstagen til blodige ritualer, skal vi altid huske på Profeterne (fvmd) og Imamerne (fvmd) livsstil og det overordnede tema i Koranen, og derefter sammenligner alt dette med deltagelse i blodsudgydelsesceremonierne. 9

10 Hvis vi skulle gøre dette, ville vi komme frem til den konklusion, at disse ceremonier er fjernet langt væk fra Sunnah og den generelle lære af AhlulBayt (fvmd). Vi må ikke tillade vores fantasi at fremmane ubegrundede forestillinger om, at tvinge blodsudgydelsesritualer i AhlulBayts (fvmd) Sunnah. I stedet må vi acceptere sandheden om sagen og indrømme, at disse handlinger ligger langt væk fra Profeternes (fvmd) og AhlulBayts (fvmd) livsstil. Historien bag Blodige Sørgeceremonier Omtrent et årtusinde efter tragedien i Karbala praktiserede Shia-muslimer ikke blodudgydende ritualer i deres sorg over Imam Hussains (fvmh) og AhlulBayts (fvmd) martyrdom. I stedet sørgede de på en mere traditionel og naturlig måde, heriblandt anvendte de Imamernes (fvmd) og deres families metoder. Dette ændrede sig, da blodritualerne blev introduceret i deres sørgeceremonier. Historikere har fastslået, at blodritualerne var fremmede kulturelle skikke, som set i religionens historiske perspektiv, for nyligt blev introduceret i visse elementer af det Shia-muslimske samfund. I følgende uddrag fra bogen The Flaggelations of Muharram and the Shi ite Ulama af Professor Werne Ende, siger han: Muhammad Mahdi al-qazwini angiver dog i et værk afsluttet i Ramadan måneden, år 1345 E.H. 4 (marts 1927), at brugen af jern, dvs. kæder og sværd, i selvpiskning, blev indført for omkring et århundrede siden af folk med knap så megen kyndighed inden for Sharia lovgivningen. Nedenstående er et uddrag fra bogen A Hidden Hand, som beskriver hvordan disse kulturelle skikke trådte ind i det Shia-muslimske samfund gennem eksterne kilder. 4 Efter Hijrah 10

11 Der er uenigheder omkring, hvordan blodig selvpiskning startede. 5 Den mest pålidelige anskuelse er, at det skære sig i hovedet var en skik udført af det tyrkiske folk i Aserbajdsjan, som blev videreført til det iranske og arabiske folkeslag. 6 Den irakiske forfatter af bogen The Tragedy of Karbala mener også, at denne praksis ikke var så almindelig i Irak før det nittende århundrede. I slutningen af det århundrede opnåede selvpiskning popularitet i landet, hvilket betyder, at det oprandt andetstedsfra og ikke havde rod i den arabiske arv. 7 Shaykh Kazim Dajili accepterer også denne opfattelse og siger, Irakere deltog ikke i disse højtidelige optog før begyndelsen af det tyvende århundrede. Denne praksis blev først observeret blandt tyrkiske irakere, sufier og vestlige, iranske kurdere. 8 En rapport fra engelske kilder dækkende Ashura i Najaf i år 1919 viser, at 100 tyrkiske Shia-muslimer udførte blodig selvpiskning dette år. 9 Erindringer om Sayyid Muhammad Bahr al-ulum støtter ligeledes denne påstand: Da jeg var i Najaf cirka år tilbage, var der blot få tyrkiske sørgegrupperinger. De kom til Sayyid Muhammad Bahr al-ulums hus i sørgedagene, og med hans tilladelse ville de recitere følelsesladede digte om Imam Hussain (fvmh). Nogle af dem ville beskadige dem selv svagt, mens de lyttede til digtene for at forsøge at føle, hvad Imam Hussain (fvmh) følte. Langsomt ændrede denne type af handlinger sig og spredte sig, indtil det nåede højdepunktet i 1935, hvor det blev forbudt ved lov af Yasin Hashimi, premierministeren i sin tid. I realiteten havde denne tilbageholdende handling 5 En artikel i det shi itiske medie kaldet: Maruri bar Tarikh Takvin Majalis va Aeenhaye Azadari dar Iran af Mohsin Hassam Mazaheri, Akhbar Adiyan Magazine, nummer 18, Farvardin va Ordibehesht138 6 Abdullah Mastufi, Sharh Zendiganiye Man ya Tarikh Ijtemai va Idari Douran Ghajariyeh, bind 1 og 3. 7 Ibrahim Haydari, The Tragedy of Karbala (tradjedi Karbala) oversat til Farsi af Ali Mamouri, s Kazem Dajili, Ashura fi al-najaf wa Karbala, s. 287; Mahmoud Darah, Jiyyat Iraqi min wara al-bawabih al- Sawda, s Naqash, s. 269 (Administration Report of the Shamiyya Division, Great Britain) 11

12 den modsatte effekt 10 i den forstand, at antallet af sørgegrupperinger tredobledes. 11 Hajj Hamid Razi (død 1953) var en politibetjent i Karbala og levede til sit 110. år. Han bekendtgjorde sine erindringer angående sørgeceremonier for Imam Hussain (fvmh) om blodig selvpiskning, som han siger ikke var almindeligt praktiseret i Najaf eller Karbala i hans unge dage. 12 Der er ingen erindringer fra ældre i Najaf og Karbala, der beretter om disse optog før midten af det nittende århundrede. Disse optog blev først gennemført af tyrkiske besøgende fra Qizilbash folkefærdet. Når de udførte en ziyarat (pilgrimsrejse) til Imam Hussain (fvmh), slog de på deres hoveder med specielle sværd. 13 Yitzhak Nakash udtrykker i sin artikel An Attempt to Trace the Origin of the Rituals of ʿĀshūrāʾ følgende med hensyn til oprindelsen af disse ritualer: Selvpiskning blev introduceret i Central -og Sydiran, såvel som i Irak, udelukkende i det nittende århundrede. Denne indstilling støttes af materialer tilvejebragt af shi itiske biografier og irakisk shi itisk, mundtlig overleveret historie. Biografierne identificerer Shaykh Mulla Agha Abidal-Darbendi (død 1868/9) som den første til at have introduceret voldelige, selvpisknings ritualer i Teheran omkring midten af det nittende århundrede. Darbendi siges at have inkluderet usædvanlige ritualer i sit værk, og er ikke fundet i andre accepterede tolv-imamer-skrifter omkring ihukommelsen af Ashura. Den relative sene opståen af selvpiskningsfænomenet i Irak er ligeledes indlysende fra shi itiske fremstillinger. Den irakiske, shi itiske mujtahid (retslærd) Muhammad Mahdi al-qazwini er citeret af Werner Ende omkring 1927 som hævdende, at brugen af jern blev indført for omkring et århundrede siden af folk 10 Hver gang en handling forbydes med magt uden nogen form for intellektuel eller kulturel forklaring, vil det have den modsatte effekt 11 Goftegu ba Sayyid Bahr al-ulum piramoun Azadari Hussaini, Nour Magazine, nummer 74, Januar Tradjedi Karbala, en samtale med Doctor Shakir Latif, Talib Ali Sharqi, al-najaf al-ashraf Adatha wa Talidha 12

13 med knap så megen kyndighed inden for Sharia-lovgivningen. Ganske vist sporer irakisk shi itisk, mundtlig overleveret historie tilsynekomsten af selvpiskning i Najaf og Karbala tilbage til det nittende århundrede. Det er berettet, at denne praksis blev importeret til disse byer af tyrkiske Shia-muslimer, som kom til Karbala og Najaf på pilgrimsrejse fra Kaukasus eller Aserbajdsjan. Forfatteren forklarer videre, at Qizilbash, en ekstremistisk, tyrkisk ghulat sekt, introducerede blodritualerne til tolv-imam-linjen af Shia Islam. Han pointerer efterfølgende, at Qizilbash kopierede deres blodritualer fra en kristen gruppe. Derfor er de shi itiske blodritualer efter al sandsynlighed af kristen afstamning. Sufi og kristne elementer blev fusioneret i Qizilbash ritualerne. Som det vil fremstå senere, var dette også evident for selvpiskning, som rekonstruerede Imam Hussains blodudgydelse på en måde svarende til rekonstruktionen af Jesus Kristus blodudgydelse blandt katolske kristne. Blodsudgydelse og dets Indtræden i Iran Professor Yusufi Gharavi siger: Historisk set startede alt det med at skære sig selv i hovedet under sorg på samme tid som Safavid dynastiet. Det var absolut ikke set før denne periode. Safavid dynastiet lavede to vigtige ting i forhold til sorg. Det første var at de institutionaliserede sørge sessioner og det andet var at de indførte nye former for sorg. 14 Hvis man desuden studerede historien om Fadayeen, ville man vide, at det var en gruppe der selv inspirerede Saddam Hussain og var en del af hans hær. Disse var frontlinjen for Safavid dynastiet og ville komme ud i offentligheden med sværd i 14 En artikel, Et blik på historien om Majalis og Aza i Iran af Mohsin Hassam Mazaheri, Akbar Adiyan bladet, nr (iransk kalender) 13

14 hænderne for at skabe samme atmosfære som Karbala og føle hvad Imam Hussains (fvmh) ledsagere følte. Dette var starten på blodsorgen i Iran. Dengang tog folk ikke hensyn til lærdes afstandtagen til disse handlinger indtil Muqaddas Ardabelli, der modsatte sig sådanne handlinger i sorgen for Imam Hussain (fvmh) og blev afvist. Han forlod endda byen Ardabil grundet disse forkerte handlinger. 15 Blodsudgydelse og dets Popularitet under Qajar Dynastiet Benjamin, den amerikanske ambassadør under Nasir al-din Shahs æra, har beskrevet blodsudgydelsen i hans memoirer som følgende: I Tehran 1884 så jeg ritualerne blive udført igennem gaderne og pludselige så jeg folk i hvidt tøj der slog deres hoveder. Det var en forfærdelig scene, som jeg aldrig kan glemme og nogle af disse mennesker mistede så meget blod, at de mistede bevidstheden og faldt om på jorden. Det er muligt, at de ville være døde, hvis de ikke fik omgående behandling. 16 Der var lærde som Sayed Muhsin Amin Amuli, som sagde, at de var religiøst forbudte og satanistiske. Folk gjorde dog oprør mod dem og de var nødsaget til at møde fanatismen for blodsudgydelse. Disse ritualer skabte en friktion mellem lærde imod ritualerne og den generelle befolkning med få lærde som støttede disse ritualer. Det nåede niveauer, hvor Sayed Muhsin Ami Amuli blev bagtalt. Der blev sagt, at han ville fabrikere beretninger og stoppe religiøs aktivitet Ibid. 16 Benjamin, Iran and Iranians s Allammah Sayed Muhsin Amin Amuli, Al Majalis al Sunniyah 14

15 En Historisk Bevægelse mod Afvigende Sørgeritualer Profeten (fvmhohf) sagde: Retfærdighedsfolket skal altid tage ansvaret for at forsvare religionen. De skal holde religionen ren for falske forklaringer, fordrejninger og løgne ligesom en smed holder jern ren og fri fra ethvert andet stof. Der hersker ingen tvivl om at sørgesessionerne til ære for AhlulBayt (fvmd) er en af de mest effektive måder hvorpå man kan bevare en skoleretning. Derfor har lærde også prioriteret dette højt. De har endda også prøvet at holde disse majalis rene og frie fra enhver form for deviation og fanatisme. Fremsynet lærde har gjort deres for at redde disse procesioner fra den generelle persons uvidenhed og fjendens planer. Profeten sagde: Når innovationer fremstår i min nation, skal den lærde fremvise sin viden. Må Gud forbande den, som ikke gør dette. 18 Oppositionen kan undersøges på to niveauer: 1. Den første bølge var Allammah Sayed Muhsin Amins opposition til disse deviante praktiseringer i sørgesessionerne og Sayed Abul Hassan Isfahanis støtte til Tanziyah bevægelsen. 2. Imam Khomeinis opposition til blodsudgydelse. Folk beskyldte Sayed Muhsin Amin for endda at have forladt religionen efter han havde skrevet en bog hvori der var bevist at disse ritualer ikke blot ikke giver belønning men også er forbudte. 19 Kort tid efter dette udstedte tidens eneste Marja Ayatollah Sayed Abul Hassan Isfahani en kendelse i hans og hans bogs favør, hvori han sagde: Brugen af sværd, trommer, kæder, horn og andet som er blevet normalt i sørgeproccesionerne på Ashura dagen, er definitivt forbudt og imod det 18 Al Kafi bind 1, s Ayaan al Shia bind 10, s

16 religiøse doktrin. 20 Folk begyndte herefter at forbande Ayatollah Isfahani, men han ændrede ikke mening. Ayatollah Sayed Mahdi Qazwini støttede også Allammah Mohsin Amin i Basrah og skrev endda om det i sine bøger. Efter den islamiske revolutions sejr blev alt påvirket af eliten i Iran. De modsatte sig den kulturelle måde hvorpå man sørgede over Imam Hussain (fvmh). Imam Khomeini udstedte hans kendte kendelser som blev opfulgt af bl.a. Martyr Ayatollah Sayed Muhammad Baqir Sadr og Martyr Ayatollah Murtaza Mutahari og andre fremsynet lærde der fordømte blodsudgydelse. Sidstnævnte skriver endda i sin bog Howza og lærde: Blod Matam i dets nuværende form har ingen rationel eller religiøs støtte. Det er en klar form for deviation. I det mindste sætter det spørgsmålstegn ved Shia Islam Disse handlinger er ikke at sørge. Disse ritualer bliver dog med tiden moderniseret, som det allerede kan ses herhjemme. Hvor en gruppe af såkaldte Shia-muslimer der har en tæt tilknytning til deres gruppe i England der primært består af urdutalende folk. Disse startede med blodsudgydelse som startede med kæder på ryggen, hvorefter det bliv til knive og til sidst kæmpe store sværd. De begyndte at gå i postration foran religiøse helligheder, og nu er de begyndte at skære sig i ansigtet til Ashura. Det giver Shia Islam et Grusomt og Hæsligt Billede Ordet barbarisk er en underdrivelse. Barbariske mennesker kan være grusomme og uciviliserede, men normalt lemlæster og skamferer de ikke deres egne kroppe i ekstremt blodige offentlige demonstrationer. 20 Dayrah Al maarif Tashayu bind 2, s

17 Intet andet i hele eksistensen giver Shia-muslimer et dårligere omdømme end disse ritualer. Millioner af kroner er blevet brugt af Islams fjender på at ødelægge Shiamuslimernes (og Islam) rygte og på at sprede løgne. Alle disse anstrengelser overskygges dog af disse unaturlige handlinger, som visse Shia-muslimer praktiserer. Det er ikke ikke-shia-muslimer alene, som væmmes og foruroliges af disse ritualer, men mange Shia-muslimer er også yderst frastødt af dem. Det er ironisk, at Shia-muslimer i århundreder har måttet kæmpe for at modargumentere falsk propaganda og eliminere misforståelser om dem selv; kun for at erfare, at en gruppe blandt dem selv, stærkt beskadiger deres anseelse. Wahabitter kan fejlagtigt påstå, at Shia-muslimer tror på en anden Koran, at Imam Ali (fvmh) (Gud forbyde det) er Gud, eller at den Hellige Profets (fvmhohf) kone begik utroskab, men alle disse påstande kommer fra hykleriske mennesker uden nogen form for underbyggende beviser. På den anden side giver de Shia-muslimer, der praktiserer handlinger af kropslig lemlæstelse, ammunition til de, der ønsker at tilsmudse religionen. Oftest, når det ønskes at håne og bagvaske Shia-muslimer, stræbes der imod at vise billeder af disse blodudgydelses ritualer. Massemedier og internettet er fyldt med disse billeder. Tast blot ordet Ashura ind i en søgemaskine og se de billeder, der kommer til syne. Er dette den første oplysning en ikke-muslim skal skaffe sig om Imam Hussains (fvmh) kamp? Døde Imam Hussain (fvmh) blot for, at hans budskab straks skal associeres med denne skæmmende innovation? Det er ikke overraskende, at mange mennesker er forurolige over disse ritualer, eftersom den menneskelige forstand fra naturens hånd er afvisende over for selvlemlæstelse og finder blod frastødende grundet dets uhygiejniske natur. Det dårlige ry skabt af handlinger som Tatbir og Zanjeer er den primære begrundelse givet af Maraja (islamiske retslærde) for deres forbud. Nogle af fortalere for blodig selvpiskning afviser på forbløffende vis, at ritualerne er frastødende. For at indse realiteten af effekten af disse ritualer, er det blot 17

18 nødvendigt at læse kommentarerne til blodritualerne skrevet af Guardian Newspapers læsere. Mennesket Frastødes af Selvskade og Blod De fleste mennesker er fra naturens hånd frastødt af selvskadende handlinger og af blodudgydelse. Det er ikke overraskende, at det menneskelige sind og krop normalt frastødes alene ved tanken om skæring i huden, eftersom de er bygget til at sikre selvopretholdelse. De fleste mennesker er også frastødt af andres blod, da det er uhygiejnisk og udgør en sundhedsrisiko. Alene tanken om kropslig lemlæstelse eller blod kan vække afsky hos nogle, for slet ikke at tale om at vidne disse ting. Der er mange mennesker som endda lider af hæmofobi, og synet af blod kan skabe hos dem en ekstrem følelse af ubehag og utilpashed. Desværre tager fortalerne for blodudgydelse ikke denne naturlige frastødning og afsky, som størstedelen af menneskeheden føler, i betragtning. Selv Shiamuslimer, som er opfostret i samfund, hvor blodritualerne er udbredte, føler afsky for disse aktiviteter. Det er på tide, at de, der udøver selvpiskning, sætter sig i skoene af de, som finder disse ritualer afskyelige, og prøver at forstå, hvorfor så mange mennesker er i mod disse aktiviteter. Det er en handling af ubesindighed at innovere og på åbent gade at praktisere et ritual i Islams navn, som er uhygiejnisk og frastødende for så mange mennesker. Blodritualer er en Sundhedsrisiko Sørgeceremonier, som involverer fælles blodudgydelse ved metoder såsom Tatbir og Zanjeer, er særdeles uhygiejniske og er en sundhedsrisiko. Ceremonierne involverer mænd, som slår dem selv med sværd forårsagende blodudgydelse over hele det omgivende miljø og ofte på andre sørgende med åbne sår. 18

19 Blod kan bære meget farlige patogener (sygdomsfremkaldende stoffer), eksempelvis følgende: Hepatitis B (HBV) Human Immunodeficiency Virus (HIV) Hepatitis C (HCV) Syfilis Malaria Brucellose (Bangs sygdom) Babesiose Leptospirose Arbovirus Rottebidfeber Creutzfeld-Jacobs sygdom (kogalskab) Ebola sygdom Nogle af de ovennævnte er dødelige og har ingen kendt kur. Hepatitis B kan overleve på overflader i flere dage og i tørt blod i op til en uge. Blodige sørgeceremonier udsætter folk for disse samt andre farlige sygdomme. Det er næsten umuligt at pålægge god hygiejne i disse miljøer, og de individuelle blodsørgende gennemfører normalt ikke de nødvendige hygiejne procedurer. Blodet sprøjter på omgivelserne, og knivene og andre overflader bliver ikke desinficerede. Visse sørgende deler også knivene. Nogle af disse handlinger giver også en risiko for at udsætte sig for andre former for skade, eksempelvis; infektioner i sår, skeletrelaterede skader samt skader på nerver og blodkar. Der har ligeledes været få beretninger om folk, der er døde under eller som følge af disse handlinger. 19

20 Blod er Najis (Urent) En af de mest uheldige konsekvenser ved blodritualerne er det faktum, at det efterlader de sørgende og det omgivende miljø rituelt urent, Najis. Ofte udføres disse ritualer i nærheden af eller i moskéer, og blodudgyderne er herefter ude af stand til at bede, da de er efterladt i en tilstand af urenhed, og omgivelserne er ligeledes efterlades rituelt urene. Hvorfor skal Børn Inddrages? Både muslimer som ikke-muslimer bliver chokerede, når de støder på hændelser, hvor forældre tvinger deres børn til at deltage i blodsudgydelser. Der er mange billeder at finde på internettet af småbørn, der skærer deres eget hoved med sværd og andre berygtede billeder af mødre, der skærer i hovederne på deres babyer. Hvor langt ville nogle mennesker gå for at give os et dårligt ry? For et par år siden blev et medlem af det Shia-muslimske samfund i Storbritannien erklæret skyldig af den britiske domstol for at have tvunget to børn til at skære i sig selv med knive, som han netop havde brugt til at skære i sig selv. Denne sag blev dækket af massemedierne, og det satte det shia-muslimske samfund i et dårligt lys. En troende muslim blev fundet skyldig i grov opførsel mod børn, efter at havde tvunget to drenge til at slå sig selv under en religiøs ceremoni. Syed Mustafa Zaidi, 44 år, blev fundet skyldig i to tilfælde af grov opførsel mod børn af den britiske domstol i sidste måned. Drengene i alderen 13 og 15, blev tvunget til at slå sig selv med en zanjeer zani (et redskab der indeholder fem blade) under en ceremoni til minde om en afdød åndelig Shia-muslimsk leder. Begge drenge indrømmede desuden at de havde pisket sig selv med en mindre zanjeer zani siden en alder af seks år i Pakistan. En 14-årig dreng, der var 13 på 20

21 det tidspunkt beretter at Zaidi sagde til dem begge: "Start så, kom i gang!" Han fortalte juryen: Vi sagde "vi gider ikke". Drengen fortæller desuden, at han så Zaidi piske sig selv med en zanjeer zani, vaske sit blod af den og så videregive den til en 15-årig dreng. Han sagde, at Zaidi "pressede ham" og "tvang ham til at bruge kniv-tingesten". 21 Det er en Forpligtelse at give Islam et Godt Image Islam pålægger de troende at give religionen og sig selv, som muslimer, et godt image. Religionen befaler os at forskønne vores manerer, vores udseende og til at tiltrække ikke-muslimer i læren om Allah med en tiltalende præsentation. De lærde (Maraja) har oplyst, at vi skal give Islam et godt image. Kulturelle praksisser, der gør hån mod vores religion, skal helt afgjort undgås. Nogle synder er større end andre, og at give Islam et dårligt image er en af de mest alvorlige synder. Enhver person, som driver folk væk fra religionen bliver nød til at bære ansvaret for at fratage dem denne smukke religion. Følgende udvalg af ahadith (beretning) beretter, hvor stor en betydning Islam lægger på at fastholde et godt billede og præsentation: Imam Al-Sadiq (fvmh): "Du må aldrig gøre noget, der kan genere os. En lille dreng begår forlegenhed overfor sin far på grund af hans forseelser. Vær den skønhed til hvem du er hengiven overfor og vær ikke pinlig overfor dem. Bed sammen med deres stammer, besøg deres folk i dårligt helbred, deltag i deres begravelser og tillad ikke nogen at overstige dig i gode gerninger. Du har så meget mere grund til at overskride andre i gode gerninger." Kilde: html 22 Al-Kafi 21

22 Imam Al-Hadi (fvmh): "Allah er smuk, og han elsker skønhed og forskønne sig, og han hader elendighed og de utaknemmelige. Allah den Almægtige kan lide at se virkningen af velsignelsen på Hans slave, når han giver en velsignelse til Hans slave." Han blev spurgt: "Hvordan gør man det?" Hvortil han svarede: "Ved at rense sine klæder, dufte godt, holde orden i hjemmet, og feje gården. Selv en lampe der tændes før solnedgang tager fattigdommen væk og øger levebrød." 23 Imam Al-Sadiq (fvmh): "Mine tilhængere, være en pryd for os, og vær ikke en skam for os, fortæl folk gode ting; vogt jeres tunger og hold dem tilbage fra tomgang snak og onde ord." 24 Profeten Muhammad (fvmhohf): "Alle, der vælger en klæde, skal holde den ren." Profeten Muhammad (fvmhohf): "Omslaget af den mand, som afholder sig fra at spytte og blæse sin næse i masjid (moskeen), vil være i sin højre hånd på Dommens dag." Profeten Muhammad (fvmohf): "Islam er fejlfri, så du bør gøre en indsats for renlighed, fordi kun de rene vil komme i Paradiset." Imam Al-Sadiq (fvmh): "Allah den Almægtige elsker forskønnelse, og det at være smuk..." 25 Profeten Muhammad (fvmhohf): "Ens tøj skal altid være ren." 26 Profeten Muhammad (fvmhohf): "En beskidt person er en dårlig tjener (for Allah)." 27 Profeten Muhammad (fvmhohf): "Hvis det ikke var hårdt for min Ummah, ville jeg pålægge dem at børste tænder til hver eneste bøn." Al-Amali, Sheikh al-mufid 24 Living the Right Way, Ayatollah Jawad Tehrani 25 Bihar al-anwaar, bind 79, s Shafi, bind 1, s Shafi, bind 1, s

23 Det Afholder Potentielle Konvertitter Mange af de potentielle konvertitter til Shia Islam holder sig fra de blodige ritualer. De følgende udtalelser kommer fra et par shi itiske konvertitter til Shia Islam, som udtrykker hvor frastødende disse ritualer er for dem: Søster Jennah fra Revert Muslims Association: Faktisk tager flertallet afstand fra de ekstreme piskeslag. Hos Revert Muslims Association modtager vi s fra nye muslimer, som søger hjælp og mere kendskab. Mange har meddelt deres bekymringer, når de kommer til os efter at have set utallige billeder på nettet af barbariske ritualer udført af nogle Shia muslimer. De er forvirret og bekymret for at Shia Islam bærer på en mørk og voldelig side, som de ikke har set før. Jeg tror ikke, at flertallet er opmuntret til at læse om denne skik, i stedet ser mange det som værende afskyeligt og derfor så fravælger mange at fortsætte med at undersøge sandheden, som er Shia Islam. Hvor ofte henviser Sunni hjemmesider til de barbariske billeder, mere specifikt en moder som skærer i hovedet på sit spædbarn og så anklager os for at være sindssyge? Det negative billede af folk, som pisker sig selv opvejer positiverne, som nogle hævder at have følt, efter at have deltaget i sådanne ritualer. 29 En anden Shia konvertit (anonymitet ønsket) skriver: Jeg vil fortælle jer, hvorfor jeg er imod det (selvom jeg respekterer folks holdninger), FORDI DET FORHINDREDE MIG I AT BLIVE SHIA I MANGE MANGE ÅR. Det var indtil jeg fandt ud af at nogle af de største lærde indenfor Shia Islam har fordømt det. 28 Bihar-ul-Anwaar, bind 76, s En artikel skrevet af søsteren angående problematikken: 23

24 De som hævder, at disse ritualer er baseret på kærligheds handlinger må forstå at de ikke har en monopolsk kærlighed til AhlulBayt (fvmd). Ved at insistere på at foretage disse handlinger og insistere, at de er en del af Shia Islam, skubber de folk væk fra AhlulBayts (fvmd) skoleretning. Søster Camilla G., blandt andre fra Danmark, skriver: Jeg var konverteret, da jeg så det første gang. Jeg var Shia-muslim og var meget rystet over det. Det billede jeg så, var et lille barn der blev slået med barberblad i hovedet af sin mor. Jeg havde aldrig set eller hørt noget om det, selvom jeg havde deltaget i Ashura. Det er det, jeg tager afstand fra og mener ikke, det er måden at udtrykke sorg for vores elskede Imam (fvmh). Mohammed W. skriver: Jeg bliver forarget over, at folk kan finde på at udgyde deres eget blod. Det giver ikke mening i mine øjne, og hvis jeg har det på denne måde, hvad vil "andre" udefra så ikke sige? De vil sige: "Se lige de Shia! De skærer og slår med sværd på hovedet!" Og får alle Shia-muslimer i dårligt lys. Cecilie J. skriver: De første tanker jeg gjorde mig om tatbir var, at det sikkert var de samme personer der udførte denne form for handling, som de terrorister der sprænger sig selv i luften. Men de, der gjorde mig bevidst om at det var shi'itiske sørgeritualer sammenlignede det med de Kristnes korsfæstelse for at sørge over Jesus død. De næsten overbeviste mig om, at det var legitimt og så blev jeg nervøs for Shiamuslimernes fremtid og omdømme Ja! Vi skal sørge, ihukomme og stræbe efter retfærdighed, og der er mange måder at gøre det på, derfor er tatbir med blodudgydelse ikke nødvendigt. Det er skadeligt på flere niveauer end det er gavnligt. Hellere skuespil, optog, historier, digte, duas, bønner, ziyarat, debatter, fredelige happenings med mere. 24

25 Dogu A. skriver: Jeg tænkte, at det er lidt voldsomt. Jeg forstår deres kærlighed til den der gik bort. Men når jeg tænker på hvad Ali (fvmh) eller hans efterkommere ville synes om at mennesker, der elsker dem gjorde sådan ved sig selv for dem, så tror jeg ikke de ville acceptere det. Desuden så tænkte jeg, om jeg ville have mine børn gjorde sådan ved sig selv for kærligheden til dem, der tænkte jeg også nej, det kan vises på anden vis.. Tessie J. Skriver: Tatbir med danske øjne At komme fra en kultur hvor tårer, selv til begravelser, er uset. Hvor gråd ikke høres og følelser er lig svaghed. At komme fra den verden og træde ind i en ny, kom som en chokbølge der rystede enhver blodcelle i min krop. En vertikal modsætning, en helt ny virkelighed. Jeg forstod det ikke, og måske vil jeg aldrig forstå det. Men jeg forstår sorgen og jeg kender frustrationen. Jeg forstod betydningen, og forstod deres kærlighed. Men som religionshistoriker kan jeg kun anse disse handlinger som kultur bestemte og ofringer af kærlighed. Jeg blev mildest talt chokeret, og tog skarpt afstand fra handlingerne Årsagen til, at jeg går ind og definerer det som kulturbestemt, er de aggressive handlingsmønstre, som jeg ikke har mødt i religionen. Som med mange andre situationer, der bliver udført i religionens navn, men er kultur bestemt. Lad os tage en så dansk ting som juletræsdansen juleaften. Det, der skulle være bestemt af en kristen myte, nemlig Jesus fødsel, har hentet inspiration fra griseofret til Odin og nordiske traditioner. Det har resulteret i, at når man fejre Jesus fødsel omhandler aftenen i bund og grund ikke Jesus men en kultur bestemt tradition. At danse rundt om et grantræ og synge om julenisser kan virke lige så fjernt og absurd som østlige traditioner. Jeg synes det er vigtigt at forholde sig objektivt til traditioner som tatbir, da det ikke lader til, at havde rødder i Islam men en sorg over en leders fald. Men spørgsmålet 25

26 er så; hvor kommer denne tradition fra? Ud fra beretninger lader det ikke til, at denne tradition var udbredt i datidens Arabien under Profetens tid, så det er muligvis en tradition, som kommer længere østfra. Alle disse spørgsmål og søgen efter svar kommer kun til mig pga. min baggrund som religionsstuderende og har lært, at stille mig kritisk, dog ikke dømmende. Efter at havde brugt 10 dage af Muharram måneden på, at høre beretningerne og historierne om Profetens barnebarn (Hussain ibn Abi Talib) og den forfærdelige skæbne han led, forstod jeg deres kærlighed og deres sorg. Jeg forstår deres vrede og frustration. Men at de på grund af en kærlighed så stor er villige til, at skade sig selv er stadig mig uklar. Det Fejlagtige Nysgerrigheds Argument Visse fortalere af disse ritualer hævder, at deres chokerende billeder opmuntrer folks lyst i at undersøge religionen. De argumenterer for, at når ikke-muslimer og ikke-shia-muslimer ser disse handlinger, forøger det folks nysgerrighed som så fører dem til at undersøge Shia Islam. Denne form for argumentation kan ikke anvendes, fordi denne handling ikke var praktiseret af AhlulBayt (fvmd), altså at bruge chokerende taktikker til at få folk hen imod religionen. Efter at have set blodige billeder, vil kun en lille minoritet af folket læse om Shia Islam med en positiv hensigt frem for en afskyelig hensigt. Frastødende teknik blev aldrig brugt af Profeterne (fvmd) og Imamerne (fvmd) til at invitere folk til Guds religion. I stedet for at tage sådanne nytteløse og ødelæggende midler i brug, må vi gøre en indsats for at byde folk hen imod religionen ved at bruge de mest tiltalende og effektive midler. I en materialistisk - og stigende sekulær verden, bestemmer få folk sig for at studere en religion og vi kan ikke forvente af dem til at gøre således efter at have set scener, som afskyer dem. Misgerningerne og dårlig opførsel fra nogle religiøse mennesker er blevet en større faktor i, at afsky folk helt væk fra 26

27 religion, og vi bør ikke følge illusionen om, at en anden frastødende handling vil føre dem på rette vej. Et stort antal af konvertitter til shi isme bryder sig ikke om disse ritualer og erklærer, at de giver vores religion et dårligt billede. De eneste folk, som måske bliver tiltrukket af Shia Islam af disse ritualer ville være en minoritet af folket, som bliver tiltrukket af mærkelige og sære praksis. Blandt den generelle menneskelige population, er der nogle sære folk, som er tiltrukket af blodige ritualer. Giver andre Tilbedelseshandlinger ikke også Islam et Dårligt Image? Et andet hyppigt argument der bliver brugt fortalere for blodsudgydelsesritualer, er påstanden, at selv andre tilbedelseshandlinger kan give Islam et dårligt image og derfor er der ingen grund til at afstå fra at udføre offentlige handlinger, som Tatbir/Zanjeer (der også tegner et negativt billede). Bønnen, tawaf og islamiske straffelove er tit givet som eksempler af handlinger, som er ugleset af ikkemuslimer. Dette argument er fejlagtig og anses for værende en falsk analogi af følgende årsager: 1. De etablerede islamiske handlinger, der er blevet nævnt, er alle fra Koranen og Sunnah. Hvis det er sandt, at disse giver Islam et dårligt ry så retfærdiggøres deres udelukkelse idet disse er obligatoriske handlinger, der ikke kan ignoreres. Tværtimod er blodsudgydelsesritualer ikke fra Koranen eller sunnah. 2. Argumentet ignorer alle de beretninger, som fortæller os at give religionen et godt image. 3. Blodsudgydelse kan ikke blive sammenlignet med de andre handlinger i forhold til hvor meget det forstyrrer folk, det er meget mere foruroligende. 27

28 4. Islam er en religion af fitra (medfødte menneskelige natur), og derfor er det at det menneskelige hjerte hælder i retningen af islamisk praksis. For eksempel finder hjertet fred i bønner og tawaf. Hvis der er islamiske handlinger, som er ugleset af nogle mennesker, skyldes det normalt en mangel på ordentlig forståelse af hvad disse indebærer og hvad deres udbytte er. Hvis folk så disse islamiske handlinger med det rigtige perspektiv, ville de forstå at lovene faktisk er meget gode og ikke skadelige. Hvis en oprigtig person skulle kende årsagerne til islamisk straffelovgivning, ville vedkommende accepterer deres fordele og ikke længere modsætte sig dem. 5. Da Islam blev åbenbaret til araberne, blev det afsløret i etaper. Visse ting blev ikke afsløret i første omgang (alkohol forbud), hvilket viser at Islam tager hensyn til at en klog og pragmatisk tilgang er nødvendig ved indførelse af en religion til et folk. Derfor må vi også beskæftige os med andre på en klog måde og ikke forstyrre dem med offentlig fremvisning af blodudgydelse. Imam Sadiq (fvmh) taler om en klog og diplomatisk tilgang, når der beskæftiges med andre i Shaikh Sadooqs bog om Aqeedah (Islamisk tro): Imam Ja far Sadiq (fvmh) blev fortalt: Åh søn af Allahs Sendebud, sandelig ser vi i moskeen, der åbenlyst misbruger dine fjender, råber deres navne. Da svarede han (fvmh): Må Gud forbande ham! Hvorfor henviser han til os? Den Mest Ophøjet siger: Hån ikke dem, der påberåber sig guder undtagen Gud, for de kan uretmæssigt håne Gud gennem uvidenhed [6:108]. Han (fvmh) forklarede nærmere og sagde: Hån dem ikke, så de håner jeres Ali. Den, som håner en af Guds venner (Ali), har hånet Gud. Og Profeten (fvmhohf) siger: Den, som håner dig Åh Ali, har sandelig hånet mig, og den som håner mig, har hånet Gud. Imamen (fvmh) fortsatte: Sandelig hører jeg en mand håne mig i moskeen, og jeg skjuler mig bag en søjle, så han ikke kan se mig. Og han (Imam Ja far Sadiq) 28

29 sagde: Bland dig mellem fjenden udadtil, men modsæt dig ham (i dit hjerte) (er det ikke det der menes i stedet for modsæt dig ham internt ), så længe imra atun er en skønssag. Sandelig er diplomati med en ægte troende en form for polyteisme, men med en hykler i hans eget hus, er det tilbedelse. Han tilføjede: Den, der beder med hyklere i forreste række, er som den, der har bedt med Profeten i første række. Han tilføjede: Besøg de syge og deltag i deres begravelser og bed i deres moskeer. Du bør være en pryd for os i stedet for en skændsel. Må Gud have barmhjertighed med en person, der indskærper et venskab til os iblandt folk og som ikke fremprovokerer uvilje blandt dem. 6. Argumentet er en smule uærligt, fordi mange af disse islamiske handlinger faktisk ikke er ugleset af de mange gode mennesker. Der er intet uinteressant ved bønnen, tawaf og recitationen af Koranen. Dobbeltmoral Nogle mennesker finder det ganske vanskeligt at erkende det faktum at blodsudgydelser er en kilde til spot og afskyelighed. En af de bedste måder at få en fortaler for blodsudgydelse til at indrømmede dette faktum er ved at pege på deres tendens til at være dobbeltmoralsk med hensyn til andre ikke-islamiske handlinger, der bærer et dårligt image. Man vil ofte finde tilhængere af blodsudgydelse og selvpiskning håne og latterliggøre handlinger af andre religiøse mennesker. De kritiserer andre for at give religionen et dårligt navn og er samtidig blind over for det negative billede givet af blodritualerne. Der findes Sufi ritualer og muslimer, som vandrer over ild, putter glødende kul i munden og etc. Man vil opdage, at fortalerne af blodudgydelse vil være hurtige til at håne disse ritualer, alt imens der ikke accepteres det klare faktum, at blodsudgydelsesritualer er langt mere frastødende og foruroligende end de ritualer andre udfører. 29

30 Et Modbevis af det Formodede Bevis Fortalere for selvskadende adfærd (som selvpiskning, blodafgivelse mv.) fremviser visse beretninger fra islamiske kilder for at bevise, at deres fremgangsmåde rent faktisk har et islamisk grundlag. Tre historier er normalt anvendt af dem: 1. Historien om Owais al-qarni (r) 30, der slår alle sine tænder ud. 2. Påstanden om, at Bibi Zainab (fvmh), fik sit hoved til at bløde. 3. Ordene af Imam Mahdi (Må Gud tilskynde hans ankomst) i Ziyarat Nahiyah: "Jeg vil græde blod i stedet for tårer". I de næste tre afsnit vil hver af disse tre fortællinger blive analyseret, og det vil blive pointeret, at de enten ikke er autentiske, eller at de ikke kan bruges som beviser til at retfærdiggøre selvskadende adfærd (blodudgydelsesritualer mv.). Owais Al-Qarni Slår sine Tænder ud Owais Al-Qarni (r) var en muslim, der levede under Profeten Muhammad (fvmhohf) levetid og døde, mens han kæmpede i fællesskab med Imam Ali (fvmh) i slaget ved Siffin. Det menes, at han accepterede religionen Islam under Profetens (fvmhohf) levetid, på trods af, at han aldrig havde mulighed for at møde ham (fvmhohf), hvilket skyldtes, at han levede i Yemen, langt væk fra Medina. Han er højt respekteret for dette, og for at være en loyal ledsager af Imam Ali (fvmh) gennem de sidste par år af sit liv. Mange tilhængere af ekstrem selvpiskning, fortæller, at når Owais (r) hørte beskeden om, at Profeten (fvmhohf) havde mistet nogle tænder i slaget ved Uhud, tog han en sten og slog alle sine tænder ud i forbindelse med sin kærlighed til 30 Må Gud være tilfreds med ham 30

31 Profeten (fvmhohf). Han var i Yemen da dette skete, mens Uhud er i nærheden af byen Medina. Et eksempel på reklame og propaganda for blodafgivelse: De fortæller denne hændelse ud fra to bøger skrevet af Sunni-forfattere. Den første er 'Seerat al-halabiyya af Imam al-halabi. Bogen blev skrevet omkring tusind år efter begivenheden formodes at have fundet sted. Den anden er 'Tadhkirat al- Awliya af Sufi-digter Farid al-deen Attar (d E.H). Vi kender ikke til en eneste kilde fra shi itiske bøger, der udtrykker denne begivenhed. Det er interessant at bide mærke i, at tilhængerne af selvskadende adfærd nævner disse to sunni-kilder i et forsøg på at overbevise Shia-muslimer for deres påstand. Med henblik på denne begivenhed hævder vi, at: 1. Det er næsten helt sikkert at denne ikke er autentisk. 2. De to kilder, som man har citeret fra er misfortolket. 3. Selvom vi forestiller os, at denne begivenhed er autentisk, kan denne ikke bruges som begrundelse for ekstrem selvpiskning. 31

32 Følgende er en liste over grunde til at retfærdiggøre disse påstande: 1. Profeten (fvmhohf) har sandsynligvis aldrig brækket nogle af sine tænder Nogle shi itiske kilder beretter, at Profetens (fvmhohf) tænder aldrig knækkede. Følgende er en fortælling fra Imam Baqir (fvmh) med en pålidelig række af fortællere: Så vi sagde til ham (Imam Baqir (fvmh)), er det blevet fortalt os, at han (Profeten (fvmhohf)) knækkede sine øverste tænder? Så sagde han (Imam Baqir (fvmh)): "Nej, ved Allah, var han altid beskyttet af Allah, men snarere var det et sår på hans ansigt". 31 Følgende er blevet fortalt af den berømte Shaykh Fadhl ibn Hassan al-tabarsi: Aban ibn `Uthman sagde: "Dette blev fortalt til mig ved hans autoritet ved as- Sabbah ibn Suyyabah. Jeg spurgte ham: "Var hans øverste tænder knækket, som disse mennesker påstår? Han svarede: Nej, ved Allah, var han altid beskyttet af Allah fra alle misdannelser. Det var snarere, at han var såret i ansigtet. Jeg spurgte: Hvad med hulen på bjerget Uhud, som de hævder, at Allahs sendebud flygtede til?. Han svarede: Ved Allah, havde han ikke flyttet fra sit sted. 32 Hvad der er blevet sagt i disse fortællinger virker ganske sandsynligt, eftersom historiebøgerne generelt ikke har tilskrevet Profeten (fvmhohf) med manglende tænder. Befolkningen under hans levetid kan heller ikke huske ham (fvmhohf) på den måde. Den fortælling siger, at Allah beskyttede ham fra alle æstetiske skader og det virker ganske rimeligt, fordi det ville hjælpe ham med hans pligt til at udbrede budskabet om Islam. Manglende tænder ville sandsynligvis påvirke recitation af Koranen, og dette var en af hans primære roller. 31 Shaykh al-sadooq, Ma `ani al-akhbar, Baab Nawaadir al-ma` Ani, side. 406, hadith (beretning) nr

33 2. Udtalelsen fra shi itiske lærde om autenticiteten af denne hændelse Følgende spørgsmål blev sendt til nogle af de velkendte shi itiske lærdes kontorer: I vores samfund findes en masse mennesker, der citerer hændelsen ved Owais al- Qarni, der slår alle sine tænder ud, efter at han hørte, at Profeten (fvmhohf) havde brækket en tand. Er denne begivenhed sand? Responsen fra Ayatollah Sadiq Shirazis kontor var følgende: I henhold til historien er hændelsen ikke sand. I denne antyder repræsentanten for Ayatollah Sadiq Shirazi (som er en af et lille mindretal af nutidige maraja er, som aktivt støtter selvskadende adfærd), at 33

Indholdsfortegnelse. Side 30 35 Interviewe del 1 Det dit eget valg. Side 36 og 37 Interviewe del 2. Islams udbredelse

Indholdsfortegnelse. Side 30 35 Interviewe del 1 Det dit eget valg. Side 36 og 37 Interviewe del 2. Islams udbredelse 2 Indholdsfortegnelse. Side 3 Side 4 Side 5 Side 7 10 Indholdsfortegnelse Indledning Islams udbredelse Islams udspring Side 30 35 Interviewe del 1 Det dit eget valg Side 36 og 37 Interviewe del 2 Du skal

Læs mere

Den Islamiske Psyke (Bog 2)

Den Islamiske Psyke (Bog 2) Den Islamiske Psyke (Bog 2) Naim bin Ahmad (mail@naimsplace.com) Version: 2.0 Sidst opdateret: 12-07 -2015 Forord Forskellen på den sproglige betydning og den shariamæssige betydning Begrebet الا یمان

Læs mere

Statskontrol af muslimernes familieliv

Statskontrol af muslimernes familieliv 1 ث ي ي ث ي ج ي Statskontrol af muslimernes familieliv - virkeligheden bag bekæmpelse af social kontrol Hizb-ut Tahrir Skandinavien Juni 2014 ع ن س ب يل الل ف س ي نف ق ن و ا م ل ي ص دوا م و ال ذ ن ك ف

Læs mere

Hvad er mariologi? Jakob Munck

Hvad er mariologi? Jakob Munck Hvad er mariologi? Jakob Munck - 2 - HVAD ER MARIOLOGI? *** INDLEDNING... - 4 - *** HVAD ER MARIOLOGI?... - 6 - *** MARIA OG DE STORE RELIGIONER... - 15 - *** HVIS MARIA VAR STATSMINISTER!... - 21 - ***

Læs mere

Den sunde indre undren. Religion og tro i et barns perspektiv. af Jakob H. Heidelberg [?]

Den sunde indre undren. Religion og tro i et barns perspektiv. af Jakob H. Heidelberg [?] Den sunde indre undren Religion og tro i et barns perspektiv af Jakob H. Heidelberg [?] INDHOLDSFORTEGNELSE Den sunde indre undren... 3 Evner og ansvar hænger sammen... 3 Hvorfor kun nogle udvalgte få?...

Læs mere

EVANGELIET UDBYTTERIGT LIV ELEVENS HÆFTE OG ET. Religion 150

EVANGELIET UDBYTTERIGT LIV ELEVENS HÆFTE OG ET. Religion 150 EVANGELIET OG ET UDBYTTERIGT LIV ELEVENS HÆFTE Religion 150 EVANGELIET OG ET UDBYTTERIGT LIV ELEVENS HÆFTE Religion 150 Udarbejdet af Kirkens Uddannelsessystem Udgivet af Jesu Kristi Kirke af Sidste Dages

Læs mere

Kristendommens søjler

Kristendommens søjler Kristendommens søjler 1 - Troen 2 Der er kun én Gud 2 Fælles udgangspunkt for kristne, jøder og muslimer 2 Kristnes tro på én Gud 2 Hvad er et menneske? 3 Hvad mener kristne med ordet nåde? 4 Jesus Kristus

Læs mere

VEJEN TIL INDRE FRED

VEJEN TIL INDRE FRED VEJEN TIL INDRE FRED Freds Pilgrim VEJEN TIL INDRE FRED Harmoniske principper for menneskelivet VISDOMS BØGERNE Sankt Ansgars Forlag Freds Pilgrim: Vejen til indre Fred Harmoniske principper for menneskelivet.

Læs mere

Kapitel 2 Der findes en løsning. Læs kapitlet i sin helhed

Kapitel 2 Der findes en løsning. Læs kapitlet i sin helhed ANDET TRIN: Vi kom til den erkendelse, at en Magt større end os selv kunne give os vor sunde fornuft tilbage. Kapitel 2 Der findes en løsning Læs kapitlet i sin helhed Med sygdommen alkoholisme følger

Læs mere

Unge på kanten af livet. Spørgsmål og svar om selvmord. Bente Hjorth Madsen Center for Selvmordsforebyggelse, Risskov

Unge på kanten af livet. Spørgsmål og svar om selvmord. Bente Hjorth Madsen Center for Selvmordsforebyggelse, Risskov Unge på kanten af livet Spørgsmål og svar om selvmord Bente Hjorth Madsen Center for Selvmordsforebyggelse, Risskov 1 Indhold Brugervejledning 3 Hvad er problemet? Fup eller fakta 5 Metode 9 Piger/Drenge

Læs mere

Mirakelolien. Rick Simpson Û INDHOLD

Mirakelolien. Rick Simpson Û INDHOLD Mirakelolien Rick Simpson Rick Simpson Mirakelolien Oversat fra canadisk. Titel på original bog: Phoenix Tears The Rick Simpson Story Second Edition Rick Simpson, June 2013 Dansk udgave Jørgen Valentin

Læs mere

De professionelle oversættelser vil være tilgængelige i fremtiden i denne hjemmeside, hvis Gud testamenter.

De professionelle oversættelser vil være tilgængelige i fremtiden i denne hjemmeside, hvis Gud testamenter. OPMÆRKSOMHED: Dette er en automatisk oversættelse. For at hente den originale tekst på engelsk skal du gå til http://www.islamicinformationcenter.info/understandingislam.pdf De professionelle oversættelser

Læs mere

Indhold. Forord til den danske udgave...2. Forord til første udgave...3. Forord til 2001 udgaven...4. Indledning...7. Hvem er hashafhængig?...

Indhold. Forord til den danske udgave...2. Forord til første udgave...3. Forord til 2001 udgaven...4. Indledning...7. Hvem er hashafhængig?... Liv Med Håb 1 Indhold Forord til den danske udgave...2 Forord til første udgave...3 Forord til 2001 udgaven...4 Indledning...7 Hvem er hashafhængig?...7 12 spørgsmål fra MA...8 Historien om lotusspiserne...9

Læs mere

Foto: Rasmus Mikkelsen.... i dit liv. Forkyndelse for unge med aktiviteter til hoved, hænder og fødder

Foto: Rasmus Mikkelsen.... i dit liv. Forkyndelse for unge med aktiviteter til hoved, hænder og fødder Foto: Rasmus Mikkelsen... i dit liv Forkyndelse for unge med aktiviteter til hoved, hænder og fødder Indholdsfortegnelse Indledning... 4 Tema Tvivl i dit liv Aktiviteter til hovedet Tvivl på din viden

Læs mere

STUDIUM BIBEL. Bibelstudium ISSN 1398-2826. Jesus græd Bibelen og menneskets følelser JANUAR FEBRUAR MARTS. Næste STUDIUM BIBEL

STUDIUM BIBEL. Bibelstudium ISSN 1398-2826. Jesus græd Bibelen og menneskets følelser JANUAR FEBRUAR MARTS. Næste STUDIUM BIBEL BIBEL B S STUDIUM Bibelstudium 1. kvartal 2011 JANUAR FEBRUAR MARTS bibelstudium.dk Nådens klæ dning Klædedragtens historie i Bibel ens lys 2 Dansk Bogforlag TLF.: 4558 7758 www.danskbogforlag.dk 2. kvartal

Læs mere

Handicaporganisationer er også for. etniske minoriteter Skrevet af: Benedikte Møller Kristensen, SUMH

Handicaporganisationer er også for. etniske minoriteter Skrevet af: Benedikte Møller Kristensen, SUMH Handicaporganisationer er også for etniske minoriteter Skrevet af: Benedikte Møller Kristensen, SUMH Indholdsfortegnelse Introduktion... 5 Projektets baggrund... 7 Anbefalinger til handicaporganisationer,

Læs mere

VELKOMMEN til GUDS FAMILIE

VELKOMMEN til GUDS FAMILIE VELKOMMEN til GUDS FAMILIE AT BEGYNDE ET NYT LIV I KRISTUS Af Sandy Adams En hjælp for nye i troen. 1 VELKOMMEN til GUDS FAMILIE AT BEGYNDE ET NYT LIV I KRISTUS Af Sandy Adams En hjælp for nye i troen.

Læs mere

Ære og KonfliKt forældre i fokus Artikler samlet på baggrund af konferencen Ære og Konflikt 2012

Ære og KonfliKt forældre i fokus Artikler samlet på baggrund af konferencen Ære og Konflikt 2012 Ære og Konflikt Forældre i fokus Artikler samlet på baggrund af konferencen Ære og Konflikt 2012 Indhold Forord 3 Ved Susanne W. Fabricius og Lene Johannesson Samarbejde mellem politi og forældre i sager

Læs mere

Alle unge har ret til et liv uden pres og trusler

Alle unge har ret til et liv uden pres og trusler Etnisk ung 1 Alle unge har ret til et liv uden pres og trusler Fortællinger om familiekonflikter fra unge med minoritetsbaggrund 2 Alle unge har ret til et liv uden pres og trusler Etnisk Ung Etnisk Ung

Læs mere

Tidsskrift for åndsvidenskab

Tidsskrift for åndsvidenskab Nummer 3 - Juni 2013-31. årgang Tidsskrift for åndsvidenskab Om en vågen samvittighed At lære de guddommelige love at kende er ensbetydende med, at man ønsker at efterleve dem, men i grænsezonen mellem

Læs mere

Hizb ut-tahrir i Danmark:

Hizb ut-tahrir i Danmark: Kapitel 1 Hizb ut-tahrir i Danmark: Dæmoner i Dannevang Hvem er Hizb ut-tahrirs medlemmer? Hvordan hverves de? Og hvad foregår der egentlig ved partiets lukkede møder? Det er disse spørgsmål, dette kapitel

Læs mere

At leve med alkoholisme: Nogle forslag for kristne

At leve med alkoholisme: Nogle forslag for kristne At leve med alkoholisme: Nogle forslag for kristne Forord Duncan Heaster Det er på tide at vi konfronterer alkohol i vores samfund. Omkring 14 millioner amerikanere har alkoholproblemer (1); 43% af alle

Læs mere

DE MENTALE LOVE MÅDEN SINDET FUNGERER PÅ

DE MENTALE LOVE MÅDEN SINDET FUNGERER PÅ 1 DE MENTALE LOVE MÅDEN SINDET FUNGERER PÅ af Barbara Berger (Copyright Barbara Berger 2000/2009) 2 Indhold Introduktion 3 De Mentale Love / Måden sindet fungerer på - Loven om at tanker opstår 4 - Loven

Læs mere

BIBEL STUDIUM. Nådens klædning Bibelske billeder af klædedragt

BIBEL STUDIUM. Nådens klædning Bibelske billeder af klædedragt BIBEL STUDIUM Nådens klædning 2 Bibelske billeder af klædedragt 1. 2. KVARTAL 2007 2011 BIBELSTUDIUM FOR SABBATSSKOLEN Emne Forfatter Nådens klædning Bibelske billeder af klædedragt Generalkonferensens

Læs mere

Jesus af Nazarets ord

Jesus af Nazarets ord Jesus af Nazarets ord 1 Jesu Ord Oversat af Robert Lee Cantelon Oversat til dansk af Leon Have Thomsen 1999 2 Forord Denne bog er en færdiggørelse af en samtale, der fandt sted i midten af firserne på

Læs mere

netværksbladet Vækkelsens forløbere Arrow - et nyt værktøj til lederudvikling Til kristne kvinder i Skandinavien Forbederne

netværksbladet Vækkelsens forløbere Arrow - et nyt værktøj til lederudvikling Til kristne kvinder i Skandinavien Forbederne netværksbladet Nr. 1 Januar 2014 Til kristne kvinder i Skandinavien Kvindeprofilen: Skulle jeg klare det måtte jeg bede om hjælp Vækkelsens forløbere Forbederne Arrow - et nyt værktøj til lederudvikling

Læs mere

Introduktion til Forandring Uden Hovedbrud

Introduktion til Forandring Uden Hovedbrud Introduktion til Forandring Uden Hovedbrud Introduktion til Forandring Uden Hovedbrud 2 Introduktion til Forandring Uden Hovedbrud 2014 Rick Maurer Dette dokument må distribueres frit så længe der ikke

Læs mere

Retfærdighed og hævn. Undervisningsoplæg Folkekirkens Skoletjeneste i Frederikssund provsti. www.bornogengle.dk

Retfærdighed og hævn. Undervisningsoplæg Folkekirkens Skoletjeneste i Frederikssund provsti. www.bornogengle.dk Retfærdighed og hævn Undervisningsoplæg Folkekirkens Skoletjeneste i Frederikssund provsti www.bornogengle.dk 2009 Folkekirkens Skoletjeneste i Frederikssund provsti - et samarbejde mellem skole og kirke.

Læs mere

HARE KRISHNA PRABHUPADA I NEW JERSEY MAHA MANTRAET RELIGIØSE ER SUNDERE NYT FRA. Nr. 6, 15. årgang, juni 2012

HARE KRISHNA PRABHUPADA I NEW JERSEY MAHA MANTRAET RELIGIØSE ER SUNDERE NYT FRA. Nr. 6, 15. årgang, juni 2012 HARE KRISHNA NYT FRA Nr. 6, 15. årgang, juni 2012 MAHA MANTRAET RELIGIØSE ER SUNDERE PRABHUPADA I NEW JERSEY Pris 25 kr. Birbal fanger tyve Der går mange historier om Kejser Akbars berømte minister Birbal

Læs mere