Gravplads for mennesker. Besvarelse af opgavealternativ 2

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Gravplads for mennesker. Besvarelse af opgavealternativ 2"

Transkript

1 Gravplads for mennesker Besvarelse af opgavealternativ 2

2 Indhold Kirkegårde i dag placering s.4 organisering s.6 behov s.7 menneskesyn s. 11 natursyn s. 12 andre trosretninger s. 13 Gravplads for mennesker placering s.17 organisering s.18 behov s. 19 menneskesyn s.20 natursyn s.21 diagrammer s. 22 placering af gravplads i Horserød hegn s. 25 visualiseringer s. 26 principsnit s.32 2

3 Kirkegårde nu 3

4 Trans kirke Kirkegårde nu placering Kirkegårde blev inden industrialiseringen placeret ved kirken, landsbyens samlingssted. Folk måtte passere igennem kirkegården for at komme ind i kirken. Man kan forestille sig, at det var en integreret del af landsbyboernes søndagsgøremål at komme forbi familiens gravsted. Da byerne voksede, fik man problemer med at få plads til gravsteder til alle byens borgere i byens centrum, og kirkegårdene blev løsrevet fra kirken og flyttet til byens udkant. Dermed blev kirkegårdene til et afsondret, måske endda isoleret sted, som man kun kom forbi med det formål at besøge et gravsted.da folk holdt op med at gå i kirke hver søndag, mistede de også tilhørsforholdet til kirken som social institution. Fællesskaber opstod i andre sammenhænge end religiøse. Kirkegården som fælles projekt, offentligt rum og mødested forsvandt. 4

5 Allan Otte 'Kødet blev til jord'. Placeringen af kirkegårde i randzoner påvirker den måde vi opfatter kirkegårde på. Det bliver måske mindre vigtigt at passe gravsteder fordi her kommer så få besøgende. Kirkegårdens betydning som offentligt rum udviskes, når der ikke er noget at komme for. 5

6 Malmö Kyrkogården af Sigurd Lewerentz: De brede grusstier giver et bart indtryk. Kirkegårde nu organisering "I Danmark skal et gravsted være minimum tre kvadratmeter med plads til en kiste, mens et urnegravsted kan være mellem 0,5 og 4,5 kvadratmeter. Afhængig af kirkegård og kiste er fredningstiden af gravstedet ved kistebegravelser 20 år, ved urnebegravelser normalt 10 år." frem. Der bruges meget plads og mange ressourcer på individuelle gravsteder, hvor hække skal klippes og gruset skal rives og græsset slås. Også sløjfningen af grave ligger der en del arbejde i. De store kirkegårdsanlæg kræver en ret omfattende infrastruktur, hvor gravernes køretøjer skal kunne komme 6

7 1. Askø kirkegård: Traditionel landsbykirkegård med seperate gravsteder med lave hække. Kirkegårde nu behov For at bibeholde landsbykirkegårdens omsluttede karakter, deles de store kirkegårde ofte ind i serier af gravrum med forskellige begravelsesmuligheder. Billedserien viser forskellige typer gravrum. 1. Den traditionelle landsbykirkegård klippede lave stedsegrønne hække, der markerer de enkelte gravrum, formklippede stedsegrønne træer, og gangstier i grus. Gravstederne er dimensioneret efter en kiste og placeret i grid. 2. Det næste viser et urnegravrum. Her er gravstederne mindre, typisk omkring 1 x 1m. De kan ligge mere frit i græs, men hvert gravsted har en sten. 3. De ukendtes grav. Ofte er det en hækomsluttet græsplæne uden gravsten og somme tider med et sted hvor man kan lægge blomster. Folk uden tilhørsforhold til kirken kan begraves her. 4. En mere naturnær kirkegård. Her er både grave med og uden sten, der er ingen afgrænsede grave og ingen lige linjer. Skovkirkegårde har stor succes for tiden, men er ikke noget nyt påfund. Mariebjerg kirkegård regnes for en af Danmarks fineste. Den indeholder en mængde vidt forskellige gravrum, fra 7

8 2. Malmö kyrkogården af Sigurd Lewerentz: Urnegravsteder i græs. de traditionelle til de naturprægede. Uddrag af avisartikler om begravelse Politiken, , SABRINA ULDBÆK SKJØDT 'Begravelsesforsker: Kirken kan ikke altid rumme folks ønsker' '5.917 personer blev sidste år begravet eller bisat uden kirkens medvirken, viser tal fra Danmarks Statistik. Det er en stigning på 14 procent siden 2008, hvor tallet var ' Der er "faldende opbakning til folkekirken som institutionel ramme om mange af livets store øjeblikke spiller en væsentlig rolle." '»Folk fortæller, at de ikke har noget tilhørsforhold til kirken, og at de ikke kender præsten. Desuden vil de ikke være i en halvtom kirke, hvor det runger«, siger Per Holm.' 'Bedrebegravelse.dk s tal fra 2012 viser, at 58 procent af de, som ikke ønskede gejstlig deltagelse ved begravelsen eller bisættelsen rent faktisk var medlemmer af folkekirken.' Politiken, 'Vi sløjfer gravsteder tidligere end før 'I modsætning til tidligere vælger mange af os nemlig at sløjfe gravstedet til vores nære afdøde, så snart fredningstiden på 10 8

9 3. Mariebjerg kirkegård: De ukendtes grav år for urnenedsættelser og 20 år ved kistegrave er udløbet.' Klaus Frederiksen, formand for Foreningen af Danske Kirkegårdsledere: 'sløjfningen af gravstederne hænger sammen med, at danskerne er blevet mere mobile' 'over halvdelen i dag ender i anonyme urnefællesgrave, hvor det ikke er muligt at forny gravstedet.' Michael Hviid Jacobsen, sociolog og ekspert i begravelseskultur ved Aalborg Universitet: 'Jeg tror ikke, det er noget, folk gør meget letsindigt. Langt de fl este har en del indre diskussioner og diskussioner med familien om, hvorvidt de skal forlænge gravstedet. For der knytter sig en masse følelser til et gravsted' Heraf kan 3 pointer udledes: Der er behov for ikke-religiøse begravelsesmuligheder. Der er behov for urnegrave, fremfor kistegrave Det ville være rart, hvis man aldrig skulle tage stilling til, om et gravsted skulle sløjfes. 9

10 10 4. Mariebjerg kirkegård: Et skov-gravrum.

11 4. Mariebjerg kirkegård: Grav med julepynt. Kirkegårde nu menneskesyn Der synes at være opstået et udbredt ønske om et meget individuelt gravsted. Mange af de nyanlagte kirkegårde tilbyder et hav af forskellige slags gravrum: plader i græs, urnegrave i skov, i staudebeplatning, i traditionelle kistegrave. For få uger siden udkom bogen: 39 utypiske gravhaver, af Lise Thorsen og Bettina Lamm hvor gravsteder indrettes individuelt med alle slags genstande fra livet i samtalekøkkenet til den foretrukne fritidsinteresse. I bogen 'Den moderne storbykirkegård' konkluderer Anne-Louise Sommer, at de oplysninger, et gravmæle i dag rummer, enten har en så både intim og generaliseret betydning, eksempelvis 'Mor', at det mister enhver betydning som kommunikation i det offentlige rum, eller også at informationerne nok er righoldige og præcise, men holder sig inden for et yderst privat univers. 11

12 Trans kirke. Den mur- eller gærdeomkransede kirkegård ligger som en beskyttet have i landskabet. Kirkegårde nu natursyn Kirkegårde kan betragtes som et resultat af det fremherskende natursyn. Vi har middelaldrens faretruende natur, som man må beskytte sig for: Middelalderkirkegårdens muromkransede gravrum. Renaissancens åbning til omverdenen, barokkens herredømme over jorderne, de romantiske havers stiliserede natur: De parklignende kirkegårde med store eksotiske træer i græs. Modernismens overskrivning af naturen: Sigurd Lewerens kirkegård i Malmø. Til den ærgrelse over den tabte diversitet modernismen og industrialiseringen medførte, man synes at have i dag. Fra middelalderens beskyttede rum til en stadig højere grad af åbenhed. I dag formes strukturer, som er uden centrum og hierarki, men åbne for ekpansion. Konsekvensen er diffuse rum, forsider, der glider sammen med bagsider, offentlige rum, der glider sammen med private. 12

13 Kirkegårde nu andre trosretninger Der er få muligheder for at blive begravet på andet end kristne kirkegårde. Som jøde eller muslim, vil man typisk begrave i kiste, buddhister og hinduister kremeres. 'I Danmark skal et gravsted være minimum tre kvadratmeter med plads til en kiste, mens et urnegravsted kan være mellem 0,5 og 4,5 kvadratmeter. Afhængig af kirkegård og kiste er fredningstiden af gravstedet ved kistebegravelser 20 år, ved urnebegravelser normalt 10 år. I Danmark skal begravelse og nedsættelse af urne ske på en godkendt begravelsesplads. De folkekirkelige kirkegårde, der bestyres af kommunen, er med få undtagelser de eneste godkendte begravelsespladser i Danmark. De er åbne for alle uanset trossamfund. Nogle kirkegårde har særlige afdelinger for jøder og muslimer.' afgørende, at alle organer er tilbage i liget før det brændes.' Buddhistisk begravelse: 'De fl este brændes eller kremeres, og kan benytte et sygehuskapel eller kirkegårdskapel. Der findes bl.a. en tibetansk-buddhistisk urnehal på Bispebjerg Kirkegård i København.Buddhistiske munke er ofte involveret, både i forbindelse med åndelig omsorg for den døende, i forbindelse med dødens indtræden, ved begravelseshøjtideligheden og i tiden efter dødsfaldet. Tibetanske buddhister mener, at den afdøde kan leve videre i den såkaldte "hjertechakra" i 3 dage efter dødens indtræden. Derfor vil de muligvis gerne kontakte en astrolog, der afgør, hvornår og hvordan liget må fl yttes.' 'Muslimsk begravelse: Begravelsen foregår i tavshed. Den døde bliver lagt på højre side i kisten med ansigtet mod Mekka, hvilket gravpladsen i Brøndby er indrettet til. Det er en imam, der leder begravelsen. Når kisten lægges i jorden, vender man den faktisk på hovedet. Men man tager først låget af, så den dødes krop rører jorden, hvorefter låget lægges på bunden af kisten, der vender op mod jordoverfl aden. Til sidst holder imamen en tale om døden og livet, og hvad skal man gøre af gode ting, før man forlader livet på jorden.' 'Islamiske begravelsesmuligheder: I både Århus, Odense og København er der et specielt begravelsesafsnit for muslimer på én af de kommunalt administrerede kirkegårde. Afsnittet er adskilt fra de kristne grave med en hæk. Ved anlæg af kirkegårde har man ikke konsekvent placeret gravstederne i øst-vestlig retning, som ellers skulle være den traditionelle, kristne begravelsesretning - med hovedet mod vest og fødderne mod øst således, at ansigtet vender mod øst, hvis det løftes.' 'Jødisk begravelse:"jordfæstelse eller begravelse er den traditionelle måde at skaffe sig af med de døde inden for jødedom, kristendom og islam. I alle tre religioner er den konkrete jordfæstelsen knyttet til forestillingerne om dommedag.' 'Hinduistisk begravelse: Hinduer brændes eller kremeres, børn under 5 år begraves dog. Hospitalets kapel kan benyttes, hvis det ikke er indviet. Hvis en hindu ligger for døden, vil slægtninge ofte komme med tøj eller penge, som den døende skal berøre, før tingene gives videre. Nærtstående vil evt. våge ved dødslejet og læse op fra de hellige skrifter. Efter døden skal liget altid være tildækket. Slægtninge vil som regel ønske at vaske den afdøde rituelt med ganske lidt vand og mælk i kropsåbningerne og derefter iføre den afdøde en særlig klædning. Traditionelt er det afdødes ældste søn, der forestår ceremonierne, også selv om han er meget ung. Ved obduktion er det 13

14 14 Muslimsk gravplads i Brøndby.

15 Gravplads for mennesker 15

16 16

17 1 2 3 Forslag til placering: 1. Horserød hegn ved Helsingør, 2. Kløvermarken og 3. Vestamager ved København Gravplads for mennesker placering Det nytter ikke at blive ved med at placere nye gravpladser på tilfældige overskudsarealer. Det er særligt placeringen, som er med til at fremmedgøre gravpladsen, såvel som døden som en naturlig del af vores tilværelse. En isoleret og uattraktiv placering giver en øde kirkegård, som kun bliver besøgt af folk, som virkelig har sat sig det for. Men en gravplads bør placeres et attraktivt sted, som folk kommer forbi. Ikke kun i deres bil, men også til fods og på cykel. I dag går de færreste i kirke om søndagen. Til gengæld vælger mange at bruge deres fridage på at være udenfor. At dyrke motion, at tage på skovtur. Vi foreslår at man placerer gravpladser der hvor folk går hen, når de har fri: på rekreative arealer. I skoven, ved stranden, i parken og ved idrætsanlæg. Gravpladsen som fælles projekt, offentligt rum og mødested må genetableres. Alle de udvalgte placeringer er tænkt som typer, der optræder i tilknytning til de fleste større danske byer. 17

18 Mindevæg. I stedet for individuelle gravsteder, opstilles mindevægge. Her bliver lys, billeder og porcelænsfigurer til en samling, hvor hver del er sidestillet, modsat en situation hvor hvert gravsted forsøger at overdøve naboen. Gravplads for mennesker organisering Kirkegårde i dag forbruger for meget plads og plejeniveauet er ganske højt i forhold til udbyttet. Hverken gravere eller familier til de døde synes at have tid til at passe gravsteder med den konsekvens, at mange synes meget bare. Ofte står gravstenen tilbage med grus omkring. Og kirkegårdene kommer til at fremstå som et skelet af lave hække. Vi foreslår, at man udelukkende benytter sig af urnegrave med hurtigt nedbrydelige urner. Dermed slipper man for voldsom infrastruktur og arbejdet med at grave store kistehuller og grave rester op igen, når gravstedet sløjfes. I stedet for at satse på individuelle gravsteder, foreslår vi et fælles gravrum, til hvilket der hører en mindevæg, hvor der kan lægges blomster og stilles lys, porcelænskatte, julepynt, billeder og hilsner. 18

19 Referencebillede. Mårup kirke.gård. Kirken er ved at styrte i havet ligesom kirkegården, som er forladt og tilgroet. Og uden at forfalde til forherligelse af det ruinøse og selvgroede kan man konstatere, at dette er et helt særligt fortættet sted, og det skyldes tætheden af planter i samspil med sporene af mennesker. Gravplads for mennesker behov Det lader til at man forsøger at imødekomme alle de forskelligartede ønsker folk kan have til deres familiemedlemmers individuelle gravsted. Det er som om man ikke kan bruge plads nok til det katalog af muligheder, der skal gøre folk tilfredse. Det resulterer i et kludetæppe af udtryk, hvor beplantningen sjældent når en tyngde og en sammensathed, der virker samlende. Vi mener det må være tid til at skære igennem, og fokusere på gravpladsen som et samlet hele. Et sted hvor der er rart at komme, og et sted for de levende, ikke kun for de døde. Med de midler kirkegårde har i dag har en gravplads potentiale til at blive en forunderlig og frodig have, der kan adskille sig fra alle andre offentlige grønne områder. 19

20 Referencebillede fra Insel Hombroich, Tyskland. Et eksempel på hvordan en bygning til mindehøjtideligheder kunne se ud. Vinduerne sidder i bygningens loft Gravpads for mennesker menneskesyn I stedet for at betragte mennesket som et individ, der har ret til at gøre som det passer det, foreslår vi et andet billede. Hvad med et menneske, som er dybt afhængigt af sine menmennesker og sin omverden. Hvad hvis mennesker indgik i et fællesskab, hvor alle fandt sig selv lig andre. Hvis der ikke var grænser, som skulle skille en ejendom fra en anden. Hvad hvis forskelligheder som religion og kultur og nationalitet ikke behøvede at betyde, at man ikke kunne være i samme rum. Vi foreslår en i udgangspunktet ikke-religiøs gravplads, hvor religionen er noget den enkelte tager med og kan dyrke i en fælles ceremonibygning, som ikke indeholder nogen symboler. 20

21 Referencebillede fra bogen: Jørn Palle Schmidt, Grøn form, Annemarie Lund, s. 93 Gravplads for mennesker natursyn Skovkirkegårde er nok dem, der kommer tættest på det fremherskende natursyn i dag, og fremtræder mindre stringent og med blødere belægning end de traditionelle. De har ofte diffuse rum, som fortsætter mellem træerne. Vi foreslår gravpladser med beplantninger, som ikke nødvendigvis skal efterligne selvgroet natur. Den type af beplantninger virker der, hvor der netop ikke optræder naturpræget vegetation. Vi foreslår vegetationstyper, som står i kontrast til den omkrinliggende, med frodighed som gennemgående tema. Gravpladsen må repræsentere en drøm om at kunne være og indrette sig uden det sker på jordens bekostning. Da der ikke skal graves store huller kan man forestille sig en betydelig tæthed af planter. Graverens opgave bliver at pleje den fortættede, saftige vegetation i stedet for at rive grus og klippe hæk. 21

22 Gravplads for mennekser Opsummerende diagrammer Placering BY REKREATIVT OMRÅDE Hvor folk kommer - i rekreative områder. Organisering Ingen seperate gravrum. Letnedbrydelige urner gør større tæthed af grave mulig. I stedet for at gridinddele kan gravens GPS koordinater til at holde styr på hvem der er gravet end hvor. Behov Fremfor udsmykning af individuelt gravsted vælges en placering ifht. et træ eller en staude. Tidsperspektiv Selvom gravene er tomme føles det ikke tomt fordi tæt beplantning fylder ud. 22

23 Natursyn Frodighed fremfor det stringente. Sammenhængende beplantning fremfor den fragmenterede. Afgrænsning Åben struktur af mindevægge, der tåler udvidelse. Drift Ø-urnen, en letnedbrydelig urne, fremfor kistegraven. Dette frigør ressourcer til at pleje beplantningen og muliggør smallere stier og større tæthed. Gravminder Mindevæg med hylder i stedet for gravsten. Andre religioner Ikke-religiøs kirkegård. Religionen tager man selv med. 23

24 Gravplads for mennekser Diagrammer for placering af elementer Rekreativt område med ekstern stiforbindelse og intern runde. Et nyt urnegravrum i felt med kontrasterende beplantning. Vægge placeres i det nye beplantningsfelt. Ekstern stiforbindelse slår et sving, og reagerer dermed på overgangen mellem gravplads og rekreativt areal. Intern runde retter sig efter de nye barrierer. 24

25 Gravplads for mennekser Placering af gravplads i Horserød Hegn, målestok 1: strupgård I N D E L U K K E T d N Y H O R S E R Ø D S M E D E M O S E R S E R Ø D H O R S R Ø R Ø D O V E R O D E B Æ K M O S E H O R S E R Ø D H E G N D mindeceremonier A B C Ny gravplads Ørsholthus 25

26 26 Forslag til placering #1. Horserød Hegn. Et skovområde ved Helsingør, hvor der er store granplantager. Gran har en kort levetid, som mange steder er nået, fordi man plantede meget gran i 60'erne og 70'erne. Granplantager har ikke så stor værdi til rekreative formål fordi de er mørke og tætte. Som en del af en nyplantning foreslår vi at man kunne anlægge en kirkegård i skoven.

27 Forslag til ny gravplads i Horserød Hegn ved Helsingør. Der laves en lysning i granskoven. Lysningen plantes til med lystræer, høje græsser og lette stauder. f.eks. Betula pendula, Robinia Pseudoakacia, miscanthus, Stipa capillata, Cimifuga og Mekonopsis cambrica. 27

28 28 Forslag til placering #2. Kløvermaken i København. Tidligere lufthavn, som nu er omlagt til meget benyttede boldbaner. Beliggenheden er central og har en utrolig udsigt over byens tårne og spir. Det er et omstridt område, hvor mange byggeplaner er gået i vasken på grund af nærheden til prøvestenen, Københavns benzin- og giftlager. Kløvermarkens størrelse er enorm og kan bære et nyt program.

29 Forslag til placering #2. Kløvermaken i København. Gravpladsen placeres bag en lav vold. Overfl adevand fra boldbanerne samles i et vandhul. Beplantningen består af planter, der trives i skygge fugtig jord, f.eks. og Alnus cordata, Acer negundo, Hammamelis mollis, rhododendron, Viburnum opulus. Ved vandet salix og iris. 29

30 30 Forslag til placering #3 Vestamager. En kunstigt inddæmmet strandeng syd for København og tidligere militært øvelsesområde. Her er der stort, åbent og bart. Legepladser, lejrpladser og andre småaktiviteter ligger som hemmelige lommer spredt ud over området. En gravplads vil fungere som endnu en lomme.

31 Forslag til placering #3. Vestamager ved København.Gravpladsen etableres på et forhøjet plateau, hvor jorden er mere frugtbar end udgangspunktet. Derved opnås også et kig over dæmningen og ud til havet, som ellers ikke ses. Beplantningen består af spredte frugttræer som æbler, blommer og kirsebær med lav græs- og urtevegetation af Anthriscus cerefolium og Ranunculus repens. 31

32 Placering #1. Principsnit gennem eksisterende granskov, Horserød hegn. Placering #2. Principsnit gennem eksisterende idrætsanlæg, Kløvermarken. Placering #3. Principsnit gennem eksisterende landskab, Vestamager. 32

33 Principsnit gennem ny gravplads, Horserød hegn. Principsnit gennem ny gravplads, Kløvermarken. Principsnit gennem ny gravplads, Vestamager. 33

Værdier, kvalitet og omstilling

Værdier, kvalitet og omstilling DET TALTE ORD GÆLDER! Værdier, kvalitet og omstilling Talepunkter til departementschef Henrik Nepper Christensens foredrag ved åbning af Nordisk Kongres for kirkegårde og krematorier 4. sep. 2013 Indledning

Læs mere

Sæby Kirkegård. Nyttige oplysninger ved valg af gravsted

Sæby Kirkegård. Nyttige oplysninger ved valg af gravsted Sæby Kirkegård Nyttige oplysninger ved valg af gravsted Sæby Kirkegård Har et areal på 30.000 m2, og rummer 2850 kistegravsteder og 800 urnegravsteder. Den ældste del af den nuværende kirkegård blev indviet

Læs mere

Tillæg til. VEDTÆGT for Horsens Kirkegårde. Beskrivelse og særlige bestemmelser for gravsteder. Østre Kirkegård

Tillæg til. VEDTÆGT for Horsens Kirkegårde. Beskrivelse og særlige bestemmelser for gravsteder. Østre Kirkegård Tillæg til VEDTÆGT for Horsens Kirkegårde Beskrivelse og særlige bestemmelser for gravsteder Østre Kirkegård Horsens Kirkegårde den 14. oktober 2014 Side 1 af 16 Side 2 af 16 Generelt Disse beskrivelser

Læs mere

Anmodning om begravelse eller bisættelse foretages til Kirkekontoret.

Anmodning om begravelse eller bisættelse foretages til Kirkekontoret. Vejledning Denne vejledning vil kort orientere om de forskellige former for kisteog urnegravsteder, der forefindes på kirkegården ved Grindsted Kirke. Efter forudgående aftale vil besigtigelse og vejledning

Læs mere

Nødebo og Gadevang kirkegårde. Vejledning ved dødsfald

Nødebo og Gadevang kirkegårde. Vejledning ved dødsfald Nødebo og Gadevang kirkegårde Vejledning ved dødsfald Nødebo-Gadevang Menighedsråd. Februar 2011 Dødsanmeldelsen Dødsfaldet anmeldes til begravelsesmyndigheden snarest og senest 2 dage efter dødsfaldet.

Læs mere

GRAVSTED KERTEMINDE KIRKEGÅRD. Hvilken gravstedsform kan vi vælge, og hvad vil det betyde?

GRAVSTED KERTEMINDE KIRKEGÅRD. Hvilken gravstedsform kan vi vælge, og hvad vil det betyde? GRAVSTED PÅ KERTEMINDE KIRKEGÅRD Hvilken gravstedsform kan vi vælge, og hvad vil det betyde? Der er mange ting at tage stilling til i forbindelse med et dødsfald. Oven i sorgen skal der her og nu træffes

Læs mere

Gravsteder. Skivholme, Sjelle og Skjørring kirker. Orientering om kirkegårdene. ved

Gravsteder. Skivholme, Sjelle og Skjørring kirker. Orientering om kirkegårdene. ved Gravsteder ved Skivholme, Sjelle og Skjørring kirker Orientering om kirkegårdene De fleste af os vil før eller siden skulle tage stilling til forhold vedrørende begravelse eller bisættelse, gravsted m.

Læs mere

Tillæg til. VEDTÆGT for Horsens Kirkegårde. Beskrivelse og særlige bestemmelser for gravsteder. Nordre Kirkegård

Tillæg til. VEDTÆGT for Horsens Kirkegårde. Beskrivelse og særlige bestemmelser for gravsteder. Nordre Kirkegård Tillæg til VEDTÆGT for Horsens Kirkegårde Beskrivelse og særlige bestemmelser for gravsteder Nordre Kirkegård Horsens Kirkegårde, den 14. oktober 2014 Side 1 af 6 Side 2 af 6 Generelt Disse beskrivelser

Læs mere

Praktisk information ved dødsfald

Praktisk information ved dødsfald CENTER FOR BYENS ANVENDELSE Teknik og Miljø Aarhus Kommune Praktisk information ved dødsfald Aarhus Kommunes Kirkegårde Januar 2015 www.aarhus.dk/kirkegaarde Indholdsfortegnelse Hvad skal der ske ved et

Læs mere

Nødebo og Gadevang kirkegårde. Vejledning ved dødsfald

Nødebo og Gadevang kirkegårde. Vejledning ved dødsfald Nødebo og Gadevang kirkegårde Vejledning ved dødsfald Nødebo-Gadevang Menighedsråd April 2016 Ved et dødsfald er der midt i sorgen mange praktiske ting, der skal tages vare på i forbindelse med bisættelse

Læs mere

Den sidste rejse. Helle Lykke Nielsen

Den sidste rejse. Helle Lykke Nielsen ANALYSIS May 2013 Den sidste rejse Helle Lykke Nielsen Stadig flere muslimer vælger at lade sig begrave i Danmark. Der findes i dag to muslimske gravpladser i Danmark, en i Odense og en i Brøndby syd for

Læs mere

Valg af gravsted. Brande - Uhre - Skærlund kirkegårde

Valg af gravsted. Brande - Uhre - Skærlund kirkegårde Valg af gravsted Brande - Uhre - Skærlund kirkegårde Døden er naturlig, men kan være svær for de efterladte. Der er forskellige praktiske ting, der skal tages stilling til i forbindelse med begravelsen.

Læs mere

Søndre Kirkegårds kapel

Søndre Kirkegårds kapel s kapel Kapellet, der er tegnet af arkitekt K.W. Orland, blev opført i 1933. Kapellet er udvendig beklædt med granitkvadre og på østgavlen over hovedindgangen er indhugget en engel af billedhugger Frantz

Læs mere

Østre Kirkgårds Kapel

Østre Kirkgårds Kapel Østre Kirkgårds Kapel Kapellet, der er tegnet af arkitekt Logan Nørgaard, blev indviet i 1969. Bygningen er opført i rød tegl. I kapellet findes der 100 siddepladser, og der er installeret teleslynge.

Læs mere

Praktisk information ved dødsfald

Praktisk information ved dødsfald CENTER FOR BYENS ANVENDELSE Teknik og Miljø Aarhus Kommune Praktisk information ved dødsfald Aarhus Kommunes Kirkegårde Januar 2016 www.aarhus.dk/kirkegaarde Indholdsfortegnelse Hvad skal der ske ved et

Læs mere

Balle Kirkegård BALLE KIRKEGÅRD

Balle Kirkegård BALLE KIRKEGÅRD Balle Kirkegård BALLE KIRKEGÅRD 1 2 Balle Kirkegård Balle Kirkegård består af 2 afdelinger: Den gamle afdeling, omkring kirken, er traditionelt anlagt med gravsteder, der er indhegnet med stedsegrønne

Læs mere

Almen Kirkegårds kapel

Almen Kirkegårds kapel s kapel Kapellet, der er tegnet af arkitekt H.A. Boss, blev opført i 1891 i nyromansk stil af røde mursten med skifertag og ligger med indkørsel fra Hasserisgade. I kapellet findes der 130 siddepladser,

Læs mere

Takster for. Aabenraa Kirkegård. pr. 1. januar 2014. Aabenraa Sogn. Afregning

Takster for. Aabenraa Kirkegård. pr. 1. januar 2014. Aabenraa Sogn. Afregning Afregning Afregning for kirkegårdens ydelser sker forud for 1/2 år ad gangen, således at fakturaer vedr. vedligeholdelse og blomster udsendes primo året, mens fakturaer vedr. grandækning mv. udsendes medio

Læs mere

RYE OG KIRKE SONNERUP KIRKEGÅRDE. Information om gravsteder

RYE OG KIRKE SONNERUP KIRKEGÅRDE. Information om gravsteder RYE OG KIRKE SONNERUP KIRKEGÅRDE Information om gravsteder BEGRAVELSE OG BISÆTTELSE Handlingen i kirken samt erhvervelse af gravsted i fredningstiden, er gratis for medlemmer af folkekirken, der bor eller

Læs mere

Vejledning med priser 2015

Vejledning med priser 2015 Vejledning med priser 2015 På Gjellerup Kirkegård findes forskellige gravstedsformer: 1. Traditionelle gravsteder i forskellige størrelser. 2. Plænegrave med og uden mindesten. 3. Urnegrave i særlig indrettet

Læs mere

Bramming kirkegårde Sct. Ansgar Kirkegård

Bramming kirkegårde Sct. Ansgar Kirkegård Bramming kirkegårde Sct. Ansgar Kirkegård En vejledning ved valg af gravsted Hvilke tanker gør man sig om valg af gravsted? Nogle har selv valgt deres gravsted, men hvis det ikke er sket. Står de efterladte

Læs mere

Vejledning med priser 2015

Vejledning med priser 2015 Vejledning med priser 2015 På Gjellerup Kirkegård findes forskellige gravstedsformer: 1. Traditionelle gravsteder i forskellige størrelser. 2. Plænegrave med og uden mindesten. 3. Urnegrave i særlig indrettet

Læs mere

Begravelser og gravsteder

Begravelser og gravsteder Begravelser og gravsteder Vejledning Denne folder er ment som en hjælp til orientering om forhold og muligheder på Ølstykke Kirkegårde i forbindelse med begravelser og bisættelser. Indhold Begravelser

Læs mere

Takstregulativ for Hjallese provsti. gældende fra 1. januar 2012

Takstregulativ for Hjallese provsti. gældende fra 1. januar 2012 Takstregulativ for Hjallese provsti gældende fra 1. januar 2012 Indholdsoversigt: Side Erhvervelse af gravsteder... 2 Reservering af gravsteder... 3 Fornyelse af gravsteder... 3 Forlængelse af brugsret...

Læs mere

Bramming kirkegårde Sct. Ansgar Kirkegård

Bramming kirkegårde Sct. Ansgar Kirkegård Bramming kirkegårde Sct. Ansgar Kirkegård En vejledning ved valg af gravsted Hvilke tanker gør man sig om valg af gravsted? Nogle har selv valgt deres gravsted, men hvis det ikke er sket. Står de efterladte

Læs mere

Omregningsfaktoren ganges med tallet i rubrikken for at få prisen i kr. D. Takster

Omregningsfaktoren ganges med tallet i rubrikken for at få prisen i kr. D. Takster Omregningsfaktoren ganges med tallet i rubrikken for at få prisen i kr. Omregningsfaktoren for 2012 er 39,5. D. Takster A. en reguleres hvert år med omregningsfaktoren, som udsendes fra Ribe Stift til

Læs mere

Takster 2015 1/12 2014-1/12 2015. Brande - Uhre - Skærlund kirkegårde

Takster 2015 1/12 2014-1/12 2015. Brande - Uhre - Skærlund kirkegårde Takster 2015 1/12 2014-1/12 2015 Brande - Uhre - Skærlund kirkegårde Erhvervelse af gravsted Gravsteder kan erhverves på Gamle, Vestre, Østre, Uhre og Skærlund kirkegårde. Erhvervelsen er gratis for folkekirkemedlemmer.

Læs mere

GUNDSLEV KIRKEGÅRD FALSTER PROVSTI

GUNDSLEV KIRKEGÅRD FALSTER PROVSTI GUNDSLEV KIRKEGÅRD FALSTER PROVSTI Beskrivelse af Gundslev kirkegård eksisterende forhold omkring gravsteder i dag, samt oplæg til den fremtidige udvikling af Gundslev kirkegård. Begrundelse for denne

Læs mere

Hedensted St. Dalby Kirkegårde Informationskatalog

Hedensted St. Dalby Kirkegårde Informationskatalog Hedensted St. Dalby Kirkegårde Informationskatalog Dødsfald Valg af gravsted Valg muligheder af ydelser Prisliste for diverse ydelser 1 Indledning Tanken bag dette informationskatalog er, at kunne give

Læs mere

HØRSHOLM KIRKEGÅRD. Beskrivelse af forskellige afdelinger for kistegravsteder. Hørsholm, Kokkedal og Rungsted sogne

HØRSHOLM KIRKEGÅRD. Beskrivelse af forskellige afdelinger for kistegravsteder. Hørsholm, Kokkedal og Rungsted sogne HØRSHOLM KIRKEGÅRD Beskrivelse af forskellige afdelinger for kistegravsteder Hørsholm, Kokkedal og Rungsted sogne KISTEGRAVSTEDER Servitutter på kistegravsteder Til én jordbegravelse købes et gravsted

Læs mere

KIRKEGÅRDSTAKSTER FOR VORDINGBORG KIRKEGÅRDE

KIRKEGÅRDSTAKSTER FOR VORDINGBORG KIRKEGÅRDE KIRKEGÅRDSTAKSTER FOR VORDINGBORG KIRKEGÅRDE Takster gældende fra 1. januar 2015 31. december 2015 GÆLDENDE FOR KIRKEGÅRDENE VED VORDINGBORG KIRKE Taksterne for Erhvervelse og fornyelse, Begravelse og

Læs mere

TAASTRUP NYKIRKE Kirkegårdskontoret Birkedalsvej 2 2630 Taastrup Email: kg@taastrupnykirke.dk Tlf: 70 10 02 16 Fax: 43 99 65 69 Regulativ for kirkegårdens afdeling 11 nr. 001-260. Anvendelse: Afdelingen

Læs mere

Ved begravelse på Engholm kirkegård

Ved begravelse på Engholm kirkegård Ved begravelse på Engholm kirkegård Oplysninger om kirkegården Formålet med denne folder Ved dødsfald er der mange ting, de efterladte skal tage stilling til. For at lette dette arbejde har Engholmkirken

Læs mere

En vejledning ved valg af gravsted på NORDBORG KIRKEGÅRD

En vejledning ved valg af gravsted på NORDBORG KIRKEGÅRD En vejledning ved valg af gravsted på NORDBORG KIRKEGÅRD Det rigtige gravsted Denne folder henvender sig til familien, der skal vælge gravsted. Valg af gravsted er en beslutning, som rækker mange år frem,

Læs mere

MERN MENIGHEDSRÅD. Kirkegå rdståkster. for Mern kirkegård

MERN MENIGHEDSRÅD. Kirkegå rdståkster. for Mern kirkegård MERN MENIGHEDSRÅD Kirkegå rdståkster for Mern kirkegård Takster gældende for 1. april 2011 31. marts 2012 Taksterne for Erhvervelse og fornyelse samt Begravelse og urnenedsættelse er opdelt i 3 takstgrupper:

Læs mere

på kirkegårdene ved Vig kirke

på kirkegårdene ved Vig kirke på kirkegårdene ved Vig kirke www.vigkirke.dk Gravsteder på kirkegårdene ved Vig kirke Her en orientering og et tilbud til dem, der skal have passet et gravsted. Vig Kirkes menighedsråd vil med denne folder

Læs mere

Vedtægter. for Vejstrup Hejls - Taps Kirkegårde 3

Vedtægter. for Vejstrup Hejls - Taps Kirkegårde 3 Vedtægter for Vejstrup Hejls - Taps Kirkegårde 3 Indhold Gravsteder...side 4 Erhvervelse og fornyelse af gravstedsret...side 5 Gravstedets anlæg...side 6 Gravminder...side 8 Gravstedernes vedligeholdelse...side

Læs mere

HØRSHOLM KIRKEGÅRD. Beskrivelse af forskellige afdelinger for urnegravsteder. Hørsholm, Kokkedal og Rungsted sogne

HØRSHOLM KIRKEGÅRD. Beskrivelse af forskellige afdelinger for urnegravsteder. Hørsholm, Kokkedal og Rungsted sogne HØRSHOLM KIRKEGÅRD Beskrivelse af forskellige afdelinger for urnegravsteder Hørsholm, Kokkedal og Rungsted sogne URNEGRAVSTEDER Servitutter på urnegravsteder Gravstedet købes for 10 år, som er fredningstiden

Læs mere

Takstregulativ for Hjallese provsti. gældende fra 1. januar 2010 (2. udgave 18. december 2009)

Takstregulativ for Hjallese provsti. gældende fra 1. januar 2010 (2. udgave 18. december 2009) Takstregulativ for Hjallese provsti gældende fra 1. januar 2010 (2. udgave 18. december 2009) Indholdsoversigt: Side Erhvervelse af gravsteder... 2 Reservering af gravsteder... 3 Fornyelse af gravsteder...

Læs mere

Kirkegårdstakster for Skanderborg provsti

Kirkegårdstakster for Skanderborg provsti Kirkegårdstakster for Skanderborg provsti Omkostningsbaserede kirkegårdstakster (Følgende gælder for alle aftaler indgået fra den 1. januar 2011) Kirkegårdstakster skal fremover følge de statslige regler

Læs mere

TAKSTOVERSIGT IKAST KIRKEGÅRDE 2015

TAKSTOVERSIGT IKAST KIRKEGÅRDE 2015 TAKSTOVERSIGT IKAST KIRKEGÅRDE 2015 Indledning Takstoversigt gældende for 2015 for Ikast Kirkegårde. Taksterne er gældende for 1 år og er fastsat på baggrund af satser og retningslinier udgivet af Ikast-Brande

Læs mere

Vejledning i udfyldelse af Min Sidste Vilje

Vejledning i udfyldelse af Min Sidste Vilje Vejledning i udfyldelse af Min Sidste Vilje Begraves eller bisættes hvad er forskellen? Begravelse Ved en begravelse (også kaldet jordfæstelse) sænkes kisten i jorden. Ceremonien/ højtideligheden kaldes

Læs mere

Løgumkloster kirkegård

Løgumkloster kirkegård Løgumkloster kirkegård Klostergade 7 6240 Løgumkloster Tlf.:7474 5243 Kontortid mandag til fredag fra kl. 9,30 til 10.00 Udover denne tid kan vi træffes på tlf..: 4084 2494 Indhold: Indhold 2 Div. Orientering

Læs mere

Vonge og Øster Nykirke kirkegårde.

Vonge og Øster Nykirke kirkegårde. Vonge og Øster Nykirke kirkegårde. 1 Vejledning. Denne pjece er lavet for at give brugerne af kirkegården indsigt i, hvilke begravelsesformer der kan vælges inden for kistebegravelse og urnenedsættelse

Læs mere

Vedtægt for de kommunale kirkegårde i Aalborg

Vedtægt for de kommunale kirkegårde i Aalborg Vedtægt for de kommunale kirkegårde i Aalborg Vedtægt for de kommunale kirkegårde i Aalborg. Indhold: Side: Ledelse og administration... Dødsfald... Kirkegårdene... Gravsteder... Gravsteders indhegning

Læs mere

Ejby Kirke og Kirkegård

Ejby Kirke og Kirkegård Ejby Kirke og Kirkegård Indhold Om Ejby Kirke... 3 Det traditionelle gravsted... 4 Det traditionelle urnegravsted... 4 Urne- og kistegravplads i fællesgrav... 4 Urne- og kistegravplads under plade i græs...

Læs mere

VEDTÆGT FOR LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNES KIRKEGÅRDE LEDELSE OG ADMINISTRATION

VEDTÆGT FOR LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNES KIRKEGÅRDE LEDELSE OG ADMINISTRATION VEDTÆGT FOR LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNES KIRKEGÅRDE LEDELSE OG ADMINISTRATION Kommunalbestyrelsens afgørelse kan indankes for Kirkeministeriet. 1 Den daglige drift samt ekspeditioner vedrørende kirkegårdene

Læs mere

Kirkegårdstakster & Ordensregler. for. Magleby & Borre Kirkegårde

Kirkegårdstakster & Ordensregler. for. Magleby & Borre Kirkegårde Kirkegårdstakster & Ordensregler for Magleby & Borre Kirkegårde Takster gældende for 1. jan. 2015 31. dec. 2015 I. Medlem af folkekirken Inden for komm. Ved Medlem af folkekirken Indenfor komm. forstås

Læs mere

Ønsker til mine efterladte, når jeg er død. Obduktion, organdonation og forskning: Jeg har testamenteret mit legeme til forskning hos:

Ønsker til mine efterladte, når jeg er død. Obduktion, organdonation og forskning: Jeg har testamenteret mit legeme til forskning hos: Min sidste vilje Ønsker til mine efterladte, når jeg er død Navn, adresse og Cpr. nummer: Navn: Adresse: Postnummer: By: Cpr-nummer: Obduktion, organdonation og forskning: Jeg tillader obduktion af mit

Læs mere

Gravsteder sundby kirkegård

Gravsteder sundby kirkegård Gravsteder sundby kirkegård Kære pårørende Denne oversigt er udarbejdet til familien, som skal vælge gravsted på Sundby Kirkegård. Det er vigtigt at vælge rigtigt fra begyndelsen; I skal derfor ikke forhaste

Læs mere

RYE OG KIRKE SONNERUP KIRKEGÅRDE. Information om gravsteder

RYE OG KIRKE SONNERUP KIRKEGÅRDE. Information om gravsteder RYE OG KIRKE SONNERUP KIRKEGÅRDE Information om gravsteder BEGRAVELSE OG BISÆTTELSE Handlingen i kirken samt erhvervelse af gravsted i fredningstiden, er gratis for medlemmer af folkekirken, der bor eller

Læs mere

BRUGERARK FOR SVOGERSLEV KIRKEGÅRD

BRUGERARK FOR SVOGERSLEV KIRKEGÅRD BRUGERARK FOR SVOGERSLEV KIRKEGÅRD Takster gældende fra: 1. januar 215 31. december 215 TAKSTER PR. 1. JANUAR 215 GÆLDENDE FOR SVOGERSLEV KIRKEGÅRD INDLEDNING. Taksterne for Erhvervelse, Begravelse og

Læs mere

Anlæg og pasning af gravsteder

Anlæg og pasning af gravsteder Anlæg og pasning af gravsteder Gravstedstyper På de tre kommunale kirkegårde Almen-, Søndre- og Østre Kirkegård findes følgende gravstedstyper: Traditionelle kistegrave Denne type gravsteder giver mulighed

Læs mere

Gravsteder Bispebjerg kirkegård

Gravsteder Bispebjerg kirkegård Gravsteder Bispebjerg kirkegård Kære pårørende Denne oversigt er udarbejdet til familien, som skal vælge gravsted på Bispebjerg Kirkegård. Det er vigtigt at vælge rigtigt fra begyndelsen; I skal derfor

Læs mere

Driftsmæssige udfordringer på kirkegårdene

Driftsmæssige udfordringer på kirkegårdene Driftsmæssige udfordringer på kirkegårdene Hvor er vi på vej hen??? Jens Dejgaard Jensen jdj@skk.dk Udfordringer: Mange kirkegårde bliver for store Tilbyder kirkegården det, som folk ønsker? Økonomien

Læs mere

Kirkegården Frederikskirken i Skåde

Kirkegården Frederikskirken i Skåde Kirkegården Frederikskirken i Skåde 1 Frederikskirkens kirkegård Hermed en kort orientering om de forskellige former for gravsteder på kirkegården, samt vedtægter m.m. Efter forudgående aftale vil besigtigelse

Læs mere

Snejbjerg kirkegård. - En vejledning

Snejbjerg kirkegård. - En vejledning Snejbjerg kirkegård - En vejledning Indholdsfortegnelse Snejbjerg Kirkegård.2 Gravstedsformer.2 Traditionel gravsteder...3 Kombinations gravsteder..4 Plæne kiste / urnegrave med mindeplade..4 Urnegrave

Læs mere

Vedtægt for Odense Kommunale Kirkegårde

Vedtægt for Odense Kommunale Kirkegårde Vedtægt for Odense Kommunale Kirkegårde Gældende fra 01.02.2011 Oversigtskort over Odense Kommunale Kirkegårde. Indholdsfortegnelse Administration 3 Dødsfald 3 Kirkegårdene 4 Gravsteder 4 Gravstedsservitutter

Læs mere

TAKSTBESTEMMELSER GÆLDENDE FOR MENIGHEDSRÅD I HOLBÆK KOMMUNE

TAKSTBESTEMMELSER GÆLDENDE FOR MENIGHEDSRÅD I HOLBÆK KOMMUNE TAKSTBESTEMMELSER GÆLDENDE FOR MENIGHEDSRÅD I HOLBÆK KOMMUNE Nye Grundtakster pr.1/4-2011. Taksterne er opdelt i 3 grupper som følger Tillagt 4,138 % pr. 1.jan. 2013 GÆLDENDEN PR. 1. febr. 2013 TAKSTGRUPPE

Læs mere

Tillæg til. VEDTÆGT for Horsens Kirkegårde. Beskrivelse og særlige bestemmelser for gravsteder. Vestre Kirkegård

Tillæg til. VEDTÆGT for Horsens Kirkegårde. Beskrivelse og særlige bestemmelser for gravsteder. Vestre Kirkegård Tillæg til VEDTÆGT for Horsens Kirkegårde Beskrivelse og særlige bestemmelser for gravsteder Vestre Kirkegård Horsens Kirkegårde den 14. oktober 2014 Side 1 af 18 Side 2 af 18 Generelt Disse beskrivelser

Læs mere

BRUGERARK FOR ROSKILDE KIRKEGÅRDE I ROSKILDE DOMPROVSTI

BRUGERARK FOR ROSKILDE KIRKEGÅRDE I ROSKILDE DOMPROVSTI BRUGERARK FOR ROSKILDE KIRKEGÅRDE I ROSKILDE DOMPROVSTI Takster gældende fra: 1. januar 213 31. december 213 Kirkegårdenes kontor Kong Magnus Vej 13 4 Roskilde Tlf. 4635 89 www.roskilde-kirkegaarde.dk

Læs mere

Takster / / Brande - Uhre - Skærlund kirkegårde

Takster / / Brande - Uhre - Skærlund kirkegårde Takster 2016 1/12 2015-1/12 2016 Brande - Uhre - Skærlund kirkegårde Erhvervelse af gravsted Gravsteder kan erhverves på Gamle, Vestre, Østre, Uhre og Skærlund kirkegårde. Erhvervelsen er gratis for folkekirkemedlemmer.

Læs mere

Kirkegården Frederikskirken i Skåde

Kirkegården Frederikskirken i Skåde Kirkegården Frederikskirken i Skåde 1 Frederikskirkens kirkegård Kirkegårdskontoret: 86 27 78 68 mandag-fredag kl. 9-12 Kirkegårdsleder: Thomas Brevik tcb@km.dk 40 12 30 10 træffetid tirsdage 9-12.30,

Læs mere

VORES FORHOLD TIL DØDEN

VORES FORHOLD TIL DØDEN R.I.P. - om døden i Danmark Når mennesker i Danmark dør sker det for 49% på hospital 25% på plejehjem eller i en beskyttet bolig 22% i eget hjem 4% et andet sted De fleste dør altså ikke i eget hjem. I

Læs mere

Tønder Kirkegård. Tønder Provsti TAKSTOVERSIGT

Tønder Kirkegård. Tønder Provsti TAKSTOVERSIGT Tønder Kirkegård Tønder Provsti TAKSTOVERSIGT 2015 Tønder Kirkegård. Ribelandevej 47. 6270 Tønder. Tlf. 21 26 08 80. Telefontid: 8.00 til 14.00. Træffes efter aftale E-mail: tonder-kirkegaard@mail.tele.dk

Læs mere

Søndersø Kirkegård - en vejledning

Søndersø Kirkegård - en vejledning 12 Søndersø Kirkegård - en vejledning Vejledning vedrørende gravsteder Denne vejledning vil kort oplyse om de forskellige former for kiste- og urnegravsteder, der i dag findes på SØNDERSØ KIRKEGÅRD, som

Læs mere

Assens Provsti Gias ydelser

Assens Provsti Gias ydelser Assens Provsti Gias ydelser Pleje og Vedligehold (1 års aftaler) Gennemgang ca. hver 3. uge i sæsonen Lugning Almindelig beskæring Indsamling af buketter Rivning og fejning Opsamling af løv Rensning af

Læs mere

Takster for kirkegårdene i Ringkøbing-Skjern Provstier 2014

Takster for kirkegårdene i Ringkøbing-Skjern Provstier 2014 0,4 Takster for kirkegårdene i Ringkøbing-Skjern Provstier 2014 D. Takster Erhvervelse og fornyelse af gravsteder. Fredningstiden er 25 år for kister/15 år for urner. Barnegravsteder 15 år. Egetræskister

Læs mere

BETALINGSREGLEMENT. for ÅRHUS KOMMUNES KIRKEGÅRDE. Gældende fra 1. marts 2010 for Nordre og Vestre kirkegårde

BETALINGSREGLEMENT. for ÅRHUS KOMMUNES KIRKEGÅRDE. Gældende fra 1. marts 2010 for Nordre og Vestre kirkegårde BETALINGSREGLEMENT for ÅRHUS KOMMUNES KIRKEGÅRDE Gældende fra 1. marts 2010 for Nordre og Vestre kirkegårde 2 1.0. Almindelige regler - gældende for såvel de obligatoriske som de "frivillige" takster,

Læs mere

Takster for kirkegårdene i Ringkøbing Provsti 2015

Takster for kirkegårdene i Ringkøbing Provsti 2015 0,5 Takster for kirkegårdene i Ringkøbing Provsti 2015 D. Takster Erhvervelse og fornyelse af gravsteder. Fredningstiden er 25 år for kister/15 år for urner. Barnegravsteder 15 år. Egetræskister eller

Læs mere

VEDTÆGT. for ODENSE KOMMUNALE KIRKEGÅRDE

VEDTÆGT. for ODENSE KOMMUNALE KIRKEGÅRDE MILJØ- OG TEKNIKFORVALTNINGEN PARK- OG VEJAFDELINGEN Kirkegårdskontoret VEDTÆGT for ODENSE KOMMUNALE KIRKEGÅRDE INDHOLDSFORTEGNELSE Administration side 3 Kirkegårdskontoret side 3 Kirkegårdene side 4 Gravsteder

Læs mere

HOLSTEBRO KIRKEGÅRDE

HOLSTEBRO KIRKEGÅRDE 1 BESTEMMELSER VEDRØRENDE SØNDRE KIRKEGÅRD: KVT. U8 URNEGRAVE I FÆLLES BEPLANTNING 1. Gravstederne ligger i en fælles bunddækkende beplantning uden afgrænsning mellem gravene. Inden for de ydre modul afgrænsning

Læs mere

Aarhus Kommunes Kirkegårde

Aarhus Kommunes Kirkegårde Aarhus Kommunes Kirkegårde Prisbog 2014 Indhold 1 Ydelser i forbindelse med dødsfald... 1 1.1 Benyttelse af kapel... 1 1.2 Kremation... 1 1.3 Gravkastning... 1 1.4 Urnenedsættelse... 1 1.5 Udlevering og

Læs mere

VEDTÆGTER MÅLØV KIRKEGÅRD

VEDTÆGTER MÅLØV KIRKEGÅRD VEDTÆGTER for MÅLØV KIRKEGÅRD Ballerup-Furesø Provsti Helsingør Stift KIRKEGÅRDENS BESTYRELSESFORHOLD Kirkegården ejes af Måløv kirke og bestyres af Måløv Sogns Menighedsråd 1. Kirkegårdens drift forestås

Læs mere

D. TAKSTER PR. 1. OKTOBER 2010 GÆLDENDE FOR KIRKEGÅRDENE I GL. ROSKILDE KOMMUNE ERHVERVELSE OG FORNYELSE AF GRAVSTEDER

D. TAKSTER PR. 1. OKTOBER 2010 GÆLDENDE FOR KIRKEGÅRDENE I GL. ROSKILDE KOMMUNE ERHVERVELSE OG FORNYELSE AF GRAVSTEDER D. TAKSTER PR. 1. OKTOBER 21 GÆLDENDE FOR KIRKEGÅRDENE I GL. ROSKILDE KOMMUNE INDLEDNING. Taksterne for Erhvervelse og fornyelse, Begravelse og urnenedsættelse, Benyttelse af kirke og kapel samt Kremation

Læs mere

Løsning kirkegård. Denne folder oplyser om begravelsesformer, vedligeholdelser, fredningsperioder, priser m.m.

Løsning kirkegård. Denne folder oplyser om begravelsesformer, vedligeholdelser, fredningsperioder, priser m.m. Løsning kirkegård Denne folder oplyser om begravelsesformer, vedligeholdelser, fredningsperioder, priser m.m. Begravelsesformer Fredningsperioder Kister25 år, urner 10 år.( Egetræ's kister har dobbelt

Læs mere

Vedtægter FOR DE KOMMUNALE KIRKEGÅRDE

Vedtægter FOR DE KOMMUNALE KIRKEGÅRDE Vedtægter FOR DE KOMMUNALE KIRKEGÅRDE Indhold Ledelse og administration... 1 Dødsfald... 1 Begravelser og urnenedsættelser... 3 Kister og urner... 3 Gravsteder... 4 Erhvervelse og fornyelse af gravsteder...

Læs mere

Når en af dine nærmeste dør

Når en af dine nærmeste dør Patientinformation Når en af dine nærmeste dør Medicinsk Afdeling Kvalitet Døgnet Rundt Medicinsk Afdeling Indhold Når en af dine nærmeste dør... 3 Forskellige reaktioner på sorg... 4 Pludseligt dødsfald...

Læs mere

Inatsisartutlov nr. 13 af 6. juni 2016 om anmeldelse af fødsler og dødsfald, begravelse og kirkegårde. Kapitel 1 Anmeldelse af fødsler og dødsfald

Inatsisartutlov nr. 13 af 6. juni 2016 om anmeldelse af fødsler og dødsfald, begravelse og kirkegårde. Kapitel 1 Anmeldelse af fødsler og dødsfald Inatsisartutlov nr. 13 af 6. juni 2016 om anmeldelse af fødsler og dødsfald, begravelse og kirkegårde Kapitel 1 Anmeldelse af fødsler og dødsfald 1. Fødsler og dødsfald, der finder sted i Grønland eller

Læs mere

Hellerup Kirkegård. Referat af borgermøde den 30. oktober 2014

Hellerup Kirkegård. Referat af borgermøde den 30. oktober 2014 Referat af borgermøde den 30. oktober 2014 Gentofte Kommune har udarbejdet et forslag til en ny plan for Hellerup Kirkegård. Den nye plan skal imødekomme tidens ønsker til gravsteder og skal sikre, at

Læs mere

Ydelser og takster Vedsted Kirkegård 2012

Ydelser og takster Vedsted Kirkegård 2012 Ydelser og takster Vedsted Kirkegård 2012 Taksterne er fastsat af Jammerbugt Provsti som grundbeløb der reguleres en gang årligt. Faktor 2012 = 36,05 Henvendelse om gravsteder kan ske til kirkegårdskontoret

Læs mere

Vedtægter for Randers Kommunale Kirkegårde

Vedtægter for Randers Kommunale Kirkegårde Vedtægter for Randers Kommunale Kirkegårde Gældende for Nordre og Østre Kirkegårde fra d. 29. april 2013 Side 1 af 16 Indholdsfortegnelse Generelt... 3 Dødsfald... 4 Begravelser og urnenedsættelser...

Læs mere

Aars Kirkegårde Velkommen til Aars Kirke GRAVSTEDS- OG YDELSESOVERSIGT FOR 2014 INTRODUKTIONSFOLDER TIL AARS KIRKE OG KIRKECENTER

Aars Kirkegårde Velkommen til Aars Kirke GRAVSTEDS- OG YDELSESOVERSIGT FOR 2014 INTRODUKTIONSFOLDER TIL AARS KIRKE OG KIRKECENTER Aars Kirkegårde GRAVSTEDS- OG YDELSESOVERSIGT FOR 2014 Indholdsfortegnelse FORORD... 2 GRAVSTEDSTYPER KIRKEGÅRDEN BLÅBÆRDALEN... 3 Lynghaven (park og natur gravsted 2 urnepladser)...3 Stauderhaverne (park

Læs mere

Nødebo og Gadevang kirkegårde Takster 2015

Nødebo og Gadevang kirkegårde Takster 2015 Nødebo og Gadevang kirkegårde Takster 2015 Taksterne er fastsat for hele Hillerød provsti af provstiudvalget i Hillerød De pristalsreguleres hvert år pr 1. januar Erhvervelse og fornyelse af gravsteder

Læs mere

Vedtægt. for. Them og Brande kirkegårde. Silkeborg kommune. under. Silkeborg provsti. Århus Stift

Vedtægt. for. Them og Brande kirkegårde. Silkeborg kommune. under. Silkeborg provsti. Århus Stift Vedtægt for Them og Brande kirkegårde i Silkeborg kommune under Silkeborg provsti i Århus Stift A Kirkegårdens bestyrelsesforhold. 1 Kirkegårdene ejes af henholdsvis Them og Brande kirker og bestyres af

Læs mere

Vedtægter. for. Ballerup Sogns Kirkegårde

Vedtægter. for. Ballerup Sogns Kirkegårde Vedtægter for Ballerup Sogns Kirkegårde Indholdsfortegnelse A. Kirkegårdenes ledelse og administration.. 2 B. Erhvervelse og fornyelse af gravsteder.. 2 C. Om gravpladser 4 Fredningstiden. 4 Kistegrave

Læs mere

HVOR GÅR DU HEN, NÅR DINE KÆRE GÅR BORT? Vejledning fra Silkeborg Kirkegårde og Krematorium

HVOR GÅR DU HEN, NÅR DINE KÆRE GÅR BORT? Vejledning fra Silkeborg Kirkegårde og Krematorium HVOR GÅR DU HEN, NÅR DINE KÆRE GÅR BORT? Vejledning fra Silkeborg Kirkegårde og Krematorium Side 2 Side 3 INDHOLD SILKEBORG KIRKEGÅRDE OG KREMATORIUM Valg af begravelsesform (kiste eller urne)... 6 Rettigheder

Læs mere

- Døden en del af hverdagen

- Døden en del af hverdagen HVOR DER ER LIV ER DER DØD - Døden en del af hverdagen Alternativ 2 - Det store, moderne gravplassarealet Problemstilling: Hva gir den store gravplassen identitet, styrke og kvalitet Heterotopier er steder,

Læs mere

L E M V I G K I R K E G Å R D V E J L E D N I N G

L E M V I G K I R K E G Å R D V E J L E D N I N G L E M V I G K I R K E G Å R D V E J L E D N I N G Indholdsfor tegnelse Introduktion INTRODUKTION Side 2 GRAVSTEDSTYPER Side 3-5 OVRSIGTSKORT Side 6-7 Denne vejledning vil kort oplyse om de forskellige

Læs mere

Vejledning ved valg af gravsteder

Vejledning ved valg af gravsteder Vejledning ved valg af gravsteder Valg af nyt gravsted Ved et dødsfald melder der sig mange spørgsmål for de efterladte. I første omgang de rent praktiske, som bedemandsforretningerne kan tage sig af.

Læs mere

Sådan gør du, når en pårørende dør

Sådan gør du, når en pårørende dør Sådan gør du, når en pårørende dør Når man mister en af sine pårørende, står man ikke kun med en personlig sorg. Der er også en række praktiske problemer omkring begravelsen, man skal tage stilling til.

Læs mere

VEDTÆGT. for. A. Kirkegårdens bestyrelsesforhold

VEDTÆGT. for. A. Kirkegårdens bestyrelsesforhold VEDTÆGT for Kirkegård: Vejby Kommune: Gribskov Provsti: Frederiksværk Stift: Helsingør A. Kirkegårdens bestyrelsesforhold 1 Kirkegården ejes af Vejby kirke og bestyres af Vejby menighedsråd. 2 Kirkegårdens

Læs mere

MIN SIDSTE VILJE Ønsker til min begravelse/bisættelse

MIN SIDSTE VILJE Ønsker til min begravelse/bisættelse MIN SIDSTE VILJE Ønsker til min begravelse/bisættelse Indhold Forord... 1 Mine ønsker til begravelsesform... 2-5 Andre relevante oplysninger... 6-7 Yderligere ønsker/oplysninger... 8-9 Vejledning i udfyldelse

Læs mere

Kirkegårdsregulativ for Korup Kirkegård 2015

Kirkegårdsregulativ for Korup Kirkegård 2015 Kirkegårdsregulativ for Korup Kirkegård 2015 Korup Kirke Kirkegårdsregulativ Side 1 Indholdsfortegnelse 1. Udvalget for Korup Kirkegård... 3 2. Ordensregler / Bestemmelser... 4 3. Diverse øvrige bestemmelser

Læs mere

Urnegravsted med anlæg.

Urnegravsted med anlæg. Urnegravsted med anlæg. Gravstedstyperne omfatter gravsteder med plads til 2 urner. Gravstedet er 1x 1 meter. Gravstederne er private. Dvs. man må selv stå for pasning. Kirkegården kan mod betaling stå

Læs mere

TAKSTOVERSIGT IKAST KIRKEGÅRDE 2017

TAKSTOVERSIGT IKAST KIRKEGÅRDE 2017 TAKSTOVERSIGT IKAST KIRKEGÅRDE 2017 Indledning Takstoversigt gældende for 2017 for Ikast Kirkegårde. Taksterne er gældende for 1 år og er fastsat på baggrund af satser og retningslinier udgivet af Ikast-Brande

Læs mere

Vejledende takster pr. 1. januar 2012. ERHVERVELSE AF GRAVSTEDER

Vejledende takster pr. 1. januar 2012. ERHVERVELSE AF GRAVSTEDER Vejledende takster pr. 1. januar 2012. ERHVERVELSE AF GRAVSTEDER 31 Første erhvervelse af et gravsted for en periode svarende til fredningstiden, jf. vedtægtens 20 og 24, er vederlagsfri for personer,

Læs mere

Vedtægt for Gl. Åby og Åbyhøj kirkegårde Aarhus Vestre Provsti, Aarhus kommune, Aarhus Stift 2014

Vedtægt for Gl. Åby og Åbyhøj kirkegårde Aarhus Vestre Provsti, Aarhus kommune, Aarhus Stift 2014 Vedtægt for Gl. Åby og Åbyhøj kirkegårde Aarhus Vestre Provsti, Aarhus kommune, Aarhus Stift 2014 Indhold A. Kirkegårdens bestyrelsesforhold Alment 1-3 B. Gravsteder Alment 4 Erhvervelse og videreførelse

Læs mere

Takster og vejledning for erhvervelse, fornyelse, ren- og vedligeholdelse mv. af gravsteder på kirkegårde i året 2014.

Takster og vejledning for erhvervelse, fornyelse, ren- og vedligeholdelse mv. af gravsteder på kirkegårde i året 2014. Holstebro Provsti Kirkestræde 9A Tlf. 96 10 08 63 E-mail: holstebro.provsti@km.dk Menighedsrådene i Holstebro Provsti, Viborg Stift Bedes omdelt til kasserer, kirkeværge, graver og kirkegårdsleder. Januar

Læs mere

Min sidste vilje. Dette dokument er mine ønsker til mine efterladte, når jeg dør. Sidste farvel. Undertegnet: Navn: Adresse: Post-nr.: By: Cpr-nr.

Min sidste vilje. Dette dokument er mine ønsker til mine efterladte, når jeg dør. Sidste farvel. Undertegnet: Navn: Adresse: Post-nr.: By: Cpr-nr. Dette dokument er mine ønsker til mine efterladte, når jeg dør. Undertegnet: Navn: Adresse: Post-nr.: By: Cpr-nr.: - 1)Testamente Jeg har oprettet testamente JA / NEJ Hos: Jeg har ikke skrevet testamente,

Læs mere