Hizb ut-tahrir. Grundlagt 1372 e.h e.kr. Udgivet af

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Hizb ut-tahrir. Grundlagt 1372 e.h.- 1953 e.kr. Udgivet af"

Transkript

1 HIZB UT-TAHRIR ح زب التحرير

2 Hizb ut-tahrir Grundlagt 1372 e.h e.kr. Udgivet af Hizb ut-tahrir 2

3 (Oversat fra den arabiske version) For den præcise mening af teksten, referér venligst til det originale hæfte på arabisk Hizb ut-tahrir ISBN Postboks 1286 DK-2300 København S 20. Sha ban 1405 e.h. 9. maj 1985 e.kr. 3

4 ب س م االله ال رحم ن ال رحيم "Og blandt jer skal der være en ummah (gruppe), som kalder til det gode (Islam), og som påbyder ma ruf (det rette) og forbyder munkar (det afskyelige), og disse er de succesrige" (OQM. Aal- 'Imran 3: 104). 4

5 Indholdsfortegnelse 1. Hizb ut-tahrir Årsagerne til etableringen af Hizb ut-tahrir Etableringen af politiske partier er en pligt ifølge Shari ah Hizb ut-tahrirs Mål Medlemskabet i Hizb ut-tahrir Hizb ut-tahrirs Arbejde Hizb ut-tahrirs arbejdssfære Adoptionen i Hizb ut-tahrir Hizb ut-tahrirs Metode Hizb ut-tahrirs Idé Den islamiske aqida Shari ah-principper Shari ah-definitioner Ikke shari ah-mæssige definitioner Den rationelle metode Den videnskabelige metode Samfund De eksisterende ideologier i verden Den demokratiske kapitalisme Kommunismen Hadara (Kultur) & Madaniyya (Civilisation) Love vedrørende styresystemet i Islam Den islamiske autoritet Styreformen i Islam Metoden for udpegelsen af kaliffen Khilafah-statens enhed Styrets grundregler i Islam. 53 5

6 Den islamiske stats struktur Politiske partier Love vedrørende det økonomiske system i Islam Økonomipolitikken i Islam Det økonomiske problem i Islams syn Ejerskabets Typer Jord Fabrikker Bait al-mal (Statskassen) Forpligtelsen om at mønten skal baseres på guld & sølv Uddannelsespolitikken Tanker og love vedrørende almene forhold & udenrigspolitik Dar al-islam & Dar al-kufr Jihad De internationale forhold

7 I Allahs navn, Ar-Rahman, Ar-Rahim 1. Hizb ut-tahrir Hizb ut-tahrir er et politisk parti, hvis ideologi er Islam. Politik er partiets arbejde, og Islam er dets ideologi. Partiet arbejder iblandt og med den islamiske ummah (nation) med det formål at få ummah til at tage Islam til sig som sin sag, samt at lede denne til at reetablere Khilafah-staten (kalifatet) og styret med Allahs åbenbarede lov, så de vender tilbage til eksistens. Hizb ut-tahrir er en politisk sammenslutning. Det er hverken en åndelig, akademisk, uddannelsesmæssig eller en velgørende sammenslutning. Den islamiske idé er sjælen for dets krop, dets frø og dens livshemmelighed. 7

8 2. Årsagerne til etableringen af Hizb ut-tahrir Etableringen af Hizb ut-tahrir skyldtes efterlevelsen af Allahs (swt) befaling: و لت كن من كم ا م ة ي د ع ون ا لىال خ ي ر و ي ا م ر ون با لم ع ر وف و ي ن ه و ن ع ن ال م نك ر و ا و ل ي ك ه م ال م ف ل ح ون Og blandt jer skal der være en ummah (gruppe), som kalder til det gode (Islam), og som påbyder ma ruf (det rette) og forbyder munkar (det onde), og disse er de succesrige (OQM. Aal- Imran 3: 104), Formålet er, at oprejse den islamiske ummah fra den ekstreme nedgangstilstand den er nået, samt at befri denne fra kufr-idéer, systemer og love, og fra kufr-staternes dominans og indflydelse. Formålet er ligeledes at arbejde for reetableringen af den islamiske Khilafah-stat, så den vender tilbage til eksistens, for således at Allahs åbenbarede lovgivning på ny træder i kraft Etableringen af politiske partier er en wajib (forpligtigelse) ifølge Shari ah Etableringen af partiet var en erfterlevelse af Allahs befaling: و لت كن من كم ا م ة Og blandt jer skal der være en gruppe Dette skyldes at Allah (swt) i dette Qur an-vers (dvs. aya) har påbudt muslimerne at der blandt dem skal være en gruppe, der slutter sig sammen og beskæftiger sig med to opgaver: Den første er kaldet til al-khair (det gode), dvs. kaldet til Islam. Den anden er at påbyde ma ruf og at forbyde munkar. 8

9 Denne befaling til at oprette en sammensluttede gruppe er blot en opfordring, men der er en indikation, der henfører til at denne opfordring er en absolut befaling. Derfor er opgaven, som dette Qur an-vers har fastlagt for den sammensluttede gruppe at udføre, altså kaldet til Islam, at påbyde ma ruf og at forbyde munkar, en pligt over muslimerne at udføre. Førnævnte er bekræftet i mange Qur an-vers og ahadith (beretninger af/om Profeten), der indikerer dette. Allahs Sendebud (saaws) siger: و ا لذ ي ن فس ي ب ي د ه ل ت ا م ر نب ال م ع ر وف و ل ت ن ه و ن ع ن ال م ن ك ر ا و ل ي وش ك ن ال له ا ن ي ب ع ث ع لي كم ع ق اب ا م ن ه ث م ت د ع ون ه ف لا ي س ت ج اب ل كم ). Ved Ham, i hvis hånd min sjæl er, I skal påbyde ma ruf og forbyde munkar, ellers vil Allah sende en straf ned over jer fra Ham. Og når I så indtrængende beder Ham, vil jeres bøn ikke blive opfyldt. Denne udtalelse fra Profeten (saaws) udgør en indikation på, at opfordringen (i Qur an-verset) er en absolut befaling, samt at befalingen heri er forpligtende. At denne sammensluttede gruppe skal være et politisk parti, er forstået fra den vinkel, at ovennævnte Qur an-vers pålægger muslimerne at oprette en gruppe fra dem selv, samt ud fra den vinkel at Qur an-verset har fastlagt denne gruppes opgave med at være kaldet til Islam, og at påbyde ma ruf og forbyde munkar. Opgaven vedrørende det at påbyde ma ruf og forbyde munkar omfatter at påbyde regenterne ma ruf og at forbyde dem munkar. Faktisk udgør dette den vigtigste af aktiviteterne, relateret til påbuddet af ma ruf og forbuddet af munkar, nemlig at stille regenterne til regnskab samt at rådgive dem. Dette er en politisk aktivitet, og endda en af de vigtigste politiske aktiviteter, og udgør en af de politiske partiers mest fremtrædende aktiviteter. Dermed påviser dette Qur anvers, at oprettelsen af politiske partier er en wajib (forpligtigelse). ) 9

10 Imidlertid har Qur an-verset begrænset disse politiske partier til at være islamiske. Dette fordi at opgaven, som Qur an-verset har defineret, hvilket er kaldet til Islam og at påbyde ma ruf og forbyde munkar ifølge Islams love (ahkam), udelukkende kan udføres af islamiske sammenslutninger og partier. Det islamiske parti er det parti, der baserer sig på den islamiske aqida (verdensanskuelse), adopterer de islamiske tanker, love og behandlinger, og hvis arbejdsmetode er Sendebuddets (saaws) metode. Det er derfor ikke tilladt for muslimerne at slutte sig sammen på et andet grundlag end Islam som idé og metode, fordi dette er hvad Allah (swt) har befalet muslimerne til. Dette skyldes også at Islam er den eneste gyldige ideologi i denne verden. Islam er en universel ideologi, som stemmer overens med menneskets natur, og behandler mennesket i sin egenskab af et menneske. Den behandler menneskets livsenergi, der består af instinkter og organiske behov. Ydermere organiserer ideologien disse instinkter og organiske behov, samt organiserer tilfredsstillelsen heraf korrekt. Dette hverken ved undertrykkelse eller frigørelse, eller ved at det ene instinkt overskygger det andet. Islam er en omfattende ideologi, som organiserer alle livets anliggender. Allah (swt) har forpligtet muslimerne til at forholde sig til alle Islams love, hvad enten disse love organiserer deres forhold til deres Skaber, såsom lovene relateret til aqida og ibadat (andagter), eller organiserer forholdet til dem selv, såsom lovene relateret til moral, levnedsmidler og beklædning, eller organiserer deres forhold til andre, såsom lovene vedrørende mu amalat (transaktioner) og straffe. Ydermere har Allah (swt) pålagt muslimerne at implementere Islam omfattende alle livets anliggender, at styre hermed, samt at lade deres forfatning og alle de øvrige love være bestående af shari ah-love, der er udledt fra Allahs Bog (Qur anen) og Hans Sendebud (saaws) s Sunnah. Allah (swt) siger: فاح كم ب ي ن ه م بم ا ا نز ل االله و لا ت تب ع ا ه و ا ء ه م ع ما ج ا ء ك م ن ال ح ق 10

11 Styr derfor blandt dem med (alt) det, som Allah har åbenbaret, og følg ikke deres lyster, (så du skulle gå) imod sandheden, som er kommet til dig (OQM. Al-Ma idah 5: 48) Og Han (swt) siger også: و ا ن اح كم ب ي ن ه م بم ا ا نز ل االله و لا ت تب ع ا ه و ا ء ه م و اح ذر ه م ا ن ي ف ت ن وك ع ن ب ع ض م ا ا نز ل االله ا ل ي ك Og styr du da mellem dem med (alt) det, som Allah har åbenbaret, og følg ikke deres lyster, og tag dig i agt for dem, så de ikke bringer dig på afveje i en del af det, Allah har åbenbaret til dig (OQM. Al-Ma idah 5: 49) Endvidere har Allah (swt) betegnet ikke-implementering af Islam som kufr; Allah (swt) siger: و م ن لم ي ح كم بم ا ا نز ل االله ف ا و ل ي ك ه م ال ك اف ر ون Og de, der ikke styrer med det, som Allah har åbenbaret, er da de vantro (OQM. Al-Ma idah 5: 44) Alle andre ideologier foruden Islam, såsom kapitalismen og kommunismen/socialismen er falske ideologier, der modstrider menneskets natur, og som ikke mindst er menneskeopfundne. Deres falskhed er blevet øjensynlige og deres mangler er tydelige. Desuden er disse ideologier i strid med Islam og dens love. Heraf er det haram (forbudt) at tage disse ideologier til sig, at viderebringe og at kalde til dem. Ligeledes er det haram at slutte sig sammen på grundlag af disse ideologier. Derfor er det wajib at muslimernes sammenslutning alene baserer sig på Islam som idé og metode. Det er haram for dem at slutte sig sammen på grundlag af kapitalisme, kommunisme, socialisme, nationalisme, patriotisme, sekterisme eller frimureri. Dermed er det haram for muslimerne at etablere kommunistiske, socialistiske, kapitalistiske, nationalistiske, patriotiske, sekteriske eller 11

12 frimurerpartier. På samme måde er det haram for muslimerne at tilslutte sig til - eller promovere for disse, da de er kufr-partier og kalder til kufr. Allah (swt) siger: و م ن ي ب ت غ غ ي ر الا س لا م د ينا ف لن ي ق ب ل م ن ه و ه و ف ي الا خ ر ة م ن ال خ اس ر ين Søger nogen en anden deen end Islam, skal den ikke modtages af ham, og han skal i det kommende liv være blandt taberne (OQM. Aal-Imran 3: 85) Og det førnævnte Qur an-vers siger: ي د ع ون ا لىال خ ي ر Og kalder til al-khair (det gode), dvs. Islam. Allahs Sendebud (saaws) sagde: ) م ن ع م ل ع م لا ل ي س ع ل ي ه ا م ر ن ا ف ه و ر د ). Enhver, der foretager en handling, som ikke baserer sig på vor sag (dvs. Islam), så er handlingen afvist ; han (saaws) sagde også: ) م ن د ع ا ا لى ع ص ب ية ف ل ي س م نا ). Den, der kalder til racebånd, er ikke en af os. Med hensyn til spørgsmålet om oprejsning af den islamiske ummah fra det forfald den har nået, samt befrielsen af ummah fra kufr-idéer, systemer og love, og fra kufr-staternes hegemoni og indflydelse, så kan dette kun ske ved at ophøjne denne ummah intellektuelt gennem en fundamental og omfattende ændring af de tanker og opfattelser, der medførte til dets forfald. Samtidig skabes Islams sande tanker og opfattelser hos ummah, for således at den tilpasser sin opførsel i livet ifølge Islams tanker og love. 12

13 Det, der førte til dette upassende og rædselsfulde styrt, som ummah er kommet ud for, er den voldsomme svaghed, der forekom i muslimernes sind i forbindelse med forståelsen og leveringen af Islam. Dette skyldes faktorer, som siden det andet århundrede efter Hijra (e. H.) indtil i dag førte til en tilsløring af Islams idé og metode. Disse tilsløringsfaktorer opstod som resultat af en række forhold, hvor de mest fremtrædende er som følger: 1. Overførslen af indiske, persiske og græske filosofier samt nogle muslimers synkretiseringsforsøg mellem disse filosofier og Islam, trods den totale modstrid, der findes mellem disse. 2. Islamfjendske personer indførte med overlist tanker og love i Islam, som ikke har kilde heri, med det formål at tilsværte og føre muslimerne væk fra Islam. 3. Forsømmelsen af det arabiske sprog i forbindelse med forståelsen og leveringen af Islam. I det syvende århundrede blev det arabiske sprog adskilt fra Islam, til trods for at Allahs Deen ( dvs. guddommeligt budskab) ikke kan forstås uden dette sprog. Ligeledes er udledningen af nye love til nyopståede realiteter via ijtihad (dvs. udledning af love) uladsiggørlig uden det arabiske sprog. 4. Missions, kulturelle og derefter den politiske invasion foretaget af vestlige kufr-stater siden det syttende århundrede e.kr. for at lede muslimerne på afveje og bort fra Islam, med den hensigt at tilintetgøre Islam. Der opstod flere forsøg og adskillige bevægelser - islamiske og ikkeislamiske - for at oprejse muslimerne, men de mislykkedes alle sammen. De kunne hverken oprejse muslimerne eller forhindre det rædselsfulde styrt. Grunden til at disse forsøg og bevægelser, der opstod med det formål at oprejse muslimerne med Islam, mislykkedes, skyldes flere faktorer: 13

14 1. Manglen på den nøje forståelse af den islamiske idé hos dem, der stod for muslimernes oprejsning, da disse bevægelser selv var påvirkede af tilsløringsfaktorerne. Desuden kaldte de til Islam på en generel, abstrakt måde, uden at konkretisere de tanker og love, som de ønskede at oprejse muslimerne ved, og hvormed muslimernes problemer skulle behandles og som ønskes implementeret. Dette skyldtes den manglende klarhed omkring disse tanker og love i deres sind. De gjorde realiteten til kilde for deres tænkning, hvorfra de formede deres tanker. Ydermere forsøgte de at fejlfortolke Islam og tolke denne på en måde, som er i uoverensstemmelse med dens tekster, for således at den forliges med den tilstedeværende realitet, til trods for dens modstrid med Islam. De gjorde ikke realiteten til genstand for deres tænkning, så de ændrer denne ifølge Islam og dens love. Derfor kaldte de til frihederne, demokratierne og de kapitalistiske og socialistiske systemer, som de anså for at være en del af Islam, på trods af at disse er i total modstrid med Islam. 2. Manglen på den totale klarhed hos de pågældende muslimer om Islams metode i forbindelse med praktiseringen af Islams idé og love. De leverede den islamiske idé med uovervejede midler og på en måde, der overskygges af tåger. De mente, at Islams tilbagevenden sker ved at bygge moskéer, udgive værker, oprette velgørenheds og kooperative foreninger eller via moralsk opdragelse og ændring af individerne. De overså samfundets korruption og dominansen af kufr-idéer, love og systemer heri. De troede, at reformeringen af samfundet kunne realiseres ved ændringen af dets individer, til trods for at samfundet kun kan reformeres gennem reformeringen af dets tanker, følelser og systemer, hvor reformeringen af disse vil føre til en ændring af samfundets individer. Dette er fordi samfundet ikke kun består af individer, men både af individer og forhold, dvs. samfundet består af individer, tanker, følelser og systemer. På samme måde arbejdede Allahs Sendebud (saaws) på at ændre jahiliyya-samfundet (dvs. det uislamiske samfund før Islam) til et islamisk samfund. Han (saaws) begyndte at ændre de daværende verdensanskuelser med den islamiske 14

15 aqida (verdensanskuelse), samt at ændre de jahiliyya-tanker, opfattelser og traditioner med Islams tanker, opfattelser og love. Derefter ændrede han (saaws) folkets følelser fra at være knyttede til jahiliyyalivsanskuelser, tanker og traditioner til at være fast knyttede til den islamiske aqida og Islams tanker og love. Han (saaws) fortsatte sit arbejde indtil Allah (swt) banede vejen for hans ændring af samfundet i Medina, hvori majoriteten af befolkningen tilsluttede sig Islams aqida og adopterede dens tanker, opfattelser og love. Derefter udvandrede Allahs Sendebud (saaws) til Medina-folket, sammen med sine Sahaba (følgesvende), efter indgåelsen af den anden bai a (lydighedsløfte) af al- Aqaba og gik herefter i gang med at implementere Islams love over dem. Derved etablerede Allahs Sendebud (saaws) det islamiske samfund i Medina. Andre valgte at bære den islamiske idé gennem militante aktioner og anvendelse af våben uden at skelne mellem Dar al-islam (Islams territorium) og Dar al-kufr (hedenskabets territorium). De kunne heller ikke skelne mellem måden, hvorpå man bærer den islamiske da wah og modarbejdelsen af munkar i hver af disse to dar. Den dar, vi lever under i dag, er Dar al-kufr, fordi det implementerer kufr-love, og ligner Mekka i den æra, hvor Sendebuddet (saaws) blev udsendt. Leveringen af da wah i Dar al-kufr skal ske igennem kald og politiske aktiviteter, og ikke gennem materielle aktioner. Dette er akkurat som Sendebudet (saaws) bar da wah i Mekka, idet han begrænsede sig til at bære da wah og ikke tog materielle aktioner i anvendelse. Dette er fordi at målsætningen ikke er at udskifte en regent, der i Dar al-islam implementerer andet end det, som Allah (swt) har åbenbaret. Formålet er derimod at ændre Dar al-kufr med de tanker og systemer som det indeholder, og ændring heraf realiseres gennem at ændre tankerne, følelserne og systemerne heri. Akkurat som Allahs Sendebud (saaws) gjorde i Mekka. Hvad Dar al-islam angår, hvori det som Allah (swt) har åbenbaret bliver implementeret, så forholder det sig således, at hvis regenten heri implementerer entydig kufr, er det en wajib for muslimerne at modarbejde dette, samt at stille ham til regnskab, så han vender tilbage 15

16 til at styre med Islam. I tilfælde af at han ikke vender tilbage til implementering af Islam, er det en wajib over muslimerne at gribe til våben mod ham, for at tvinge ham til at vende tilbage til styret med det som Allah (swt) har åbenbaret, som det blev nævnt i hadith en berettet af Ubadah bin al-samit: ) و ا ن لا ن ن از ع الا م ر ا ه ل ه ا لا ا ن ت ر و ا ك فر ا ب و اح ا ع ن د كم م ن االله ف يه ب ر ه ان ).... Og at vi ikke strides med magthaverne om deres magt, med mindre I ser en åbenlys (buwah) kufr, hvorom I har en burhan (et absolut bevis) fra Allah, og den hadith via Awf bin Malik, berettet af Imam Muslim: ق يل ي ا ر س ول االله ا ف لا ن ن اب ذ ه م ب ال سي ف ف ق ال : لا م ا ا قام وا ف ي كم ال صلا ة ). )... Der blev sagt: O Allahs Sendebud, skal vi bekæmpe dem med sværdet? han (saaws) sagde: Nej, ikke så længe de holder salah iblandt jer. Udtrykket at holde salah er en metonymi for implementering af Islam. Disse to ahadith (fl. af hadith) omhandler det at stille den muslimske regent i Dar al-islam til regnskab, og indeholder opklaring af hvorledes han stilles til regnskab, samt hvornår magtanvendelsen tages i brug for at forhindre forekomsten af åbenlys kufr i Dar al-islam, som ikke før havde fundet sted heri. Hvad angår stræben efter - og arbejdet for reetablering af Khilafahstaten og styret med det som Allah (swt) har åbenbaret, skyldes det at Allah (swt) har fastlagt som wajib for muslimer at overholde alle shari ah-lovene, samt at implementere det som Allah (swt) har åbenbaret. Dette er uladsiggørligt undtagen ved tilstedeværelsen af en islamisk stat og en khalifah, der implementerer Islam over folk. Lige siden Khilafah-staten blev nedlagt under 1. Verdenskrig, har muslimerne levet uden en islamisk stat og uden det islamiske styre. Derfor er arbejdet for reetableringen af Khilafah-staten, og at få styret 16

17 med det som Allah (swt) har åbenbaret, til at vende tilbage til eksistens, en ufravigelig fard, som Islam forpligter. Denne pligt er en afgjort wajib, hvori der intet valg er, og intet kompromis må finde sted herom, fordi forsømmelsen i udførelsen heraf er blandt de store synder, som Allah (swt) straffer meget hårdt for. Allahs Sendebud (saaws) sagde: ) و م ن م ات و ل ي س ف ي ع ن ق ه ب ي ع ة م ات م يت ة ج اه ل ية ). Den, der dør uden at have en bai a om sin hals, dør en jahiliyya(-uvidenheds) død. Yderligere er det at afvige fra udførelsen af denne forpligtigelse en afvigelse fra udførelsen af en af Islams vigtigste forpligtelser, idet etableringen af Islams love afhænger heraf; faktisk er fremførelsen af Islam til eksistens i livets arena afhængig heraf, og princippet lyder: Det, som en wajib er afhængig af, er i sig selv en wajib. På dette grundlag opstod Hizb ut-tahrir, og baserede sin sammenslutning på den islamiske aqida, og adopterede af Islams tanker og love, i overensstemmelse med behovet i sin arbejdsgang til gennemførelsen af sit mål. Partiet har undgået alle de mangler og årsager, som førte til, at de sammenslutninger, der opstod for oprejsningen af muslimerne med Islam, mislykkedes. Partiet opfattede nøje og intellektuelt idéen og metoden, som åbenbaringen kom med, nemlig Allah (swt) s Bog (Qur anen) og Sendebuddet (saaws) s Sunnah, samt hvad disse har ledt til, nemlig Ijma al-sahaba (Sahabahs enstemmighed) og Qiyas (analogislutning). Endvidere gjorde partiet realiteten til genstand for sin tænkning for således at ændre denne realitet ifølge Islams love. Samtidig forholdt partiet sig til Sendebuddets (saaws) metode i hans arbejdsgang for leveringen af da wah, samt hvorledes han (saaws) bar sig ad med da wah i Mekka indtil han oprettede staten i Medina. Endvidere fastlagde partiet aqida, og de af partiet adopterede islamiske tanker og love, som båndet, der binder individerne sammen. Dermed er partiet værdigt til at blive omfavnet af ummah, og til at denne arbejder med partiet. Det er faktisk en wajib over ummah at omfavne samt at arbejde med partiet, fordi det er det eneste parti, der 17

18 har fordøjet sin idé, har en klar indsigt i sin metode, har opfattet sin sag, samt forholder sig til efterlevelsen af Sendebuddet (saaws) s Seerah til punkt og prikke uden nogen fravigelse herfra, og uden at nogen som helst leder det bort fra virkeliggørelsen af sit mål. 18

19 3. Hizb ut-tahrirs Mål Hizb ut-tahrirs mål er genoptagelsen af den islamiske levemåde samt at bære den islamiske da wah til verden. Dette mål går ud på at få muslimerne til at leve en islamisk tilværelse i Dar al-islam og i et islamisk samfund, hvori alle livets anliggender styres ifølge de islamiske love, og hvori livsperspektivet er Halal & Haram under en islamisk stat, som er khilafah-staten, hvori muslimerne udpeger en khalifah, til hvem de giver bai a om at høre og adlyde, mod at han styrer med Allahs (swt) Bog og Sendebudets (saaws) Sunnah, og at han bærer Islam, som et budskab til verden gennem da wah og jihad. Partiet sigter efter at oprejse ummah med den sande oprejsning via oplyst tænkning, og tilstræber at bringe denne tilbage til sin forrige styrke og glorværdighed, for således at den islamiske ummah river initiativtøjlerne fra andre stater, nationer og folk, og igen bliver verdens førende stat, som den tidligere var, og kommer til at varetage verden politisk ifølge Islams love. Partiet sigter ligeledes efter at retlede menneskeheden, og at lede ummah i kamp mod kufr, dens systemer og tanker, indtil Islam omfatter hele kloden. 19

20 4. Medlemskabet i Hizb ut-tahrir Partiet slutter muslimske mænd og kvinder til sig som medlemmer, uanset om de er arabere eller ikke-arabere, hvide eller sorte, for det er et parti for alle muslimer, og det kalder alle muslimerne til at bære Islam og adoptere dens systemer, uanset deres nationaliteter, farver og madhahib (retsskoler), idet partiet anskuer dem alle ud fra Islams anskuelse. Måden, hvorpå partiet slutter personer til sig, er via deres bekendelse til den islamiske aqida, modenhed i partiets thaqafa (kulturel litteratur) samt adoptionen af partiets tanker og meninger. Det er personen selv, der trænger sig på partiet, når vedkommende sammensmeltes heri, og når da wah vekselvirker med ham, og han adopterer partiets tanker og opfattelser. Den islamiske aqida og partiets thaqafa, der udgår fra denne aqida, er båndet, som binder partiets individer indbyrdes. Kvinders studiekredse i partiet er adskilt fra mænds. Kvinders studiekredse administreres af deres ægtemænd, maharim (ægtefæller og mænd, der er dem forbudt at giftes med) eller andre kvinder. 20

21 5. Hizb ut-tahrirs Arbejde Hizb ut-tahrirs arbejde er at bære den islamiske da wah for at ændre realiteten af det korrupte samfund og omdanne det til et islamisk samfund, hvilket sker igennem udskiftning af de eksisterende tanker i samfundet med islamiske tanker, således at der opstår en offentlig opinion for disse blandt folk, og at disse tanker bliver til opfattelser, der motiverer dem til implementeringen af disse, og at folk udfører hvad disse påkræver. Partiet arbejder ligeledes for at ændre samfundets følelser, så de omdannes til islamiske følelser, der medfører tilfredshed med det, som Allah (swt) er tilfreds med, og vil opildnes og medfører vrede over for det, som vækker Allahs vrede; og for at ændre samfundets forhold, for således at de bliver til islamiske forhold, der fungerer ifølge Islams love og behandlinger. Disse aktiviteter, som partiet udfører, er politiske aktiviteter, idet partiet herigennem varetager folks anliggender ifølge Shari ahs love og behandlinger. Dette er fordi at politik er varetagelsen af folks anliggender ifølge Islams love og behandlinger. Det fremtrædende i disse politiske aktiviteter, er kultiveringen af den islamiske ummah med den islamiske thaqafa for dermed at sammensmelte ummah med Islam, samt at frelse den fra de korrupte verdensanskuelser, de fejlagtige idéer, de fordrejede opfattelser, og fra påvirkning af kufr-idéer og -meninger. Ligeledes fremtræder det intellektuelle sammenstød og den politiske kamp i disse politiske aktiviteter. Hvad det intellektuelle sammenstød angår, så manifesterer det sig ved at bekæmpe kufrs tanker og systemer, og manifesterer sig ligeledes ved bekæmpelsen af de fejlagtige tanker, de falske verdensanskuelser og de fordrejede opfattelser, ved opklaringen af deres falskhed, fremhævelsen af deres fejlagtighed, samt klargørelsen af Islams lov hertil. 21

22 Hvad den politiske kamp angår, så manifesterer den sig i bekæmpelsen af kufr-kolonistaterne for dermed at frelse ummah fra deres dominans, samt at befri denne fra deres indflydelse, og at udrydde deres intellektuelle, kulturelle, politiske, økonomiske og militære rødder og lignende fra alle muslimernes lande. Den politiske kamp manifesterer sig også ved den hårde kritik af regenterne, afsløringen af deres forræderier over for ummah og deres sammensværgelser mod denne, og at stille dem til regnskab og irettesætte dem, hvis de ignorer ummahs rettigheder, forsømmer at opfylde deres forpligtelser over for denne, negligerer nogle af ummahs anliggender eller overtræder Islams love. Følgelig er hele partiets arbejde politisk, hvad enten partiet befinder sig udenfor eller i styret. Partiets arbejde er dermed ikke uddannelsesmæssig, idet det ikke er en læreanstalt. Ligeledes er partiets arbejde heller ikke prædiken og vejledning. Partiets arbejde er derimod politisk, hvori Islams tanker og love leveres med det formål at blive implementeret, samt bæres for dermed at blive ført ud i livets og statens arena. Partiet bærer Islam for at den alene bliver implementeret, og for således at Islams aqida bliver fundamentet for staten, og fundamentet for forfatningen og lovene heri. Dette er fordi, at Islams aqida er rationel, og en politisk aqida, hvorfra der udspringer et system, som behandler alle menneskets problemer, om end disse er politiske, økonomiske, sociale eller kulturelle osv. 22

23 6. Hizb ut-tahrirs arbejdssfære Skønt Islam er en universel ideologi, er det ikke en del af dens metode, at man fra begyndelsen arbejder for (etablering af) den på globalt plan. Kaldet til Islam skal nødvendigvis bæres universelt, samtidig med at arbejdssfæren for Islam afgrænses til en eller flere regioner indtil Islam grundfæstes heri med oprettelsen af den islamiske stat til følge. Hele verden er egnet til den islamiske da wah, men da befolkningen i de islamiske lande bekender sig til Islam, skal da wah nødvendigvis starte heri. Og da de arabiske lande, som udgør en del af de islamiske lande, taler det arabiske sprog, som er Qur anens og Hadith ens sprog, hvilket er en essentiel del af Islam og en af den islamiske thaqafas grundlæggende elementer, er de arabiske lande det mest opprioriterede sted for leveringen af denne da wah. Partiets opståen begyndte og dets levering af da wah fandt sted i de arabiske lande. Derefter begyndte partiet at udvide sin levering af da wah på en naturlig måde, således at det strakte sig over mange af de arabiske regioner og nogle af de ikke-arabiske islamiske regioner. 23

24 7. Adoptering i Hizb ut-tahrir Efter studiet, tanken og undersøgelsen af ummahs realitet, dens nuværende tilstand, realiteten under Sendebudet (saaws), de retsindige Sahaba og Tabi ins (Sahabas følgesvende), samt efter at have vendt tilbage til Sendebudets Seerah, og måden hvorpå han bar da wah, fra han begyndte, indtil han virkeliggjorde etableringen af staten i Medina; efterfulgt af studiet af Profetens fremgangsmåde i Medina. Og ved at vende tilbage til Allahs Bog (Qur anen) og Sendebudets Sunnah, og til det, som disse to har ledt til, dvs. Ijma al-sahaba og Qiyas, og ved at belyse sig med Sahabas og Tabi ins udtalelser, samt udtalelser fra de store ijtihad-kyndige imamer. Efter alt dette adopterede Hizb ut-tahrir tanker, meninger og love, relateret til idéen og metoden. Disse består udelukkende af islamiske tanker, meninger og love, og heri er der ikke noget som helst uislamisk, ej heller er de påvirket af noget som helst der er uislamisk. Disse tanker, meninger og love er rene islamiske, der ikke støtter sig til andet end Islams usul (lovgivningsfundamenter) og tekster, og partiet støtter sig udelukkende til tanken i disse. Af tanker, meninger og love adopterede partiet den mængde, som det har behov for i forbindelse med sit arbejde for genoptagelsen af den islamiske levemåde og leveringen af den islamiske da wah til hele verden ved oprettelsen af Khilafah-staten og udpegelsen af en khalifah. Endvidere har partiet inkluderet samtlige adopterede og udgivne tanker, meninger og love i sine bøger og mange publikationer, som det har udgivet og publiceret til folk. Følgende er de bøger, som partiet har udgivet: 1. Islams System 2. Styresystemet i Islam 3. Økonomisystemet i Islam 4. Socialsystemet i Islam 5. Den Partimæssige Sammenslutning 24

Khilafah er livssagen

Khilafah er livssagen Khilafah er livssagen Et blik tilbage på de sidste årtier og mere præcist på år 1918, viser os, at Mustafa Kamal (den vestligt-orienterede vantro) afskaffede den islamiske politik fra staten Khilafah og

Læs mere

Følgende er en samling af Ayaat, som nævnes under disse overskrifter:

Følgende er en samling af Ayaat, som nævnes under disse overskrifter: Ayaat efter Overskrifter Følgende er en samling af Ayaat, som nævnes under disse overskrifter: 1. Ummahs Enhed 2. Qur anen 3. Da wahs Vigtighed 4. Prøverne i denne Verden 5. Tawakkul 6. Sunnah 7. Nasr

Læs mere

Hizb ut-tahrir. Grundlagt 1372 e.h e.kr. Udgivet af

Hizb ut-tahrir. Grundlagt 1372 e.h e.kr. Udgivet af HIZB UT-TAHRIR ح زب التحرير Hizb ut-tahrir Grundlagt 1372 e.h.- 1953 e.kr. Udgivet af Hizb ut-tahrir 2 (Oversat fra den arabiske version) For den præcise mening af teksten, referér venligst til det originale

Læs mere

Hizb ut-tahrirs Ændringsmetode

Hizb ut-tahrirs Ændringsmetode Hizb ut-tahrirs Ændringsmetode (Autoriseret udgave) Ummah Forlaget For tryk, udgivelse og distribution Postboks 135190 Beirut Libanon 1. udgave: 24. Jumada Al-Awwal 1410 e.h. December 1989 e.kr. 2. udgave

Læs mere

Taqi Al-Din Al-Nabhani. (Nidham al-islam) Hizb ut-tahrirs. publikationer

Taqi Al-Din Al-Nabhani. (Nidham al-islam) Hizb ut-tahrirs. publikationer TAQI AL-DIN AL-NABHANI Islams system Hizb ut-tahrir Taqi Al-Din Al-Nabhani Islams system (Nidham al-islam) Hizb ut-tahrirs publikationer 2 (Oversat fra arabisk) For den præcise mening af teksten, referér

Læs mere

Tørklædet er ikke et religiøst symbol eller en demokratisk ret, men derimod en pligt fra Allah. Hizb ut-tahrir - Danmark

Tørklædet er ikke et religiøst symbol eller en demokratisk ret, men derimod en pligt fra Allah. Hizb ut-tahrir - Danmark Tørklædet er ikke et religiøst symbol eller en demokratisk ret, men derimod en pligt fra Allah Hizb ut-tahrir - Danmark Tørklædet er ikke et religiøst symbol eller en demokratisk ret, men derimod en pligt

Læs mere

Den første årlige konference for Hizb ut-tahrir - Danmark

Den første årlige konference for Hizb ut-tahrir - Danmark ISLAM Det Sande Livssyn og Livssystem for Menneskeheden Den første årlige konference for Hizb ut-tahrir - Danmark Al-Khilafah Publikationer Postboks 1286 DK-2300 København S ISBN 87-989718-2-4 1426 e.h.

Læs mere

Behovet for Sendebud

Behovet for Sendebud Behovet for Sendebud Den islamiske aqeedah (livsanskuelse) er et veldefineret sæt af ideer om eksistensen af mennesket, livet og universet. Denne aqeedah behandler den første og mest fundamentale ide,

Læs mere

(Mafahim Hizb ut-tahrir)

(Mafahim Hizb ut-tahrir) Hizb ut-tahrirs opfattelser Hizb ut-tahrir Hizb ut-tahrirs opfattelser (Mafahim Hizb ut-tahrir) Hizb ut-tahrirs publikationer (Oversat fra arabisk) For den præcise mening af teksten, referér venligst til

Læs mere

Metoden til oprettelse af Den Islamiske Stat

Metoden til oprettelse af Den Islamiske Stat SHAIKH ABU AHMAD AL FILISTINE Metoden til oprettelse af Den Islamiske Stat - et modsvar til Hizb ut Tahrir WWW. ISLAMISKUNDERVISNING.COM 0 بسم هللا الرحمن الرحيم الحمد هلل والصالة والسالم على عبده ورسوله

Læs mere

Mantuq og Mafhum. Bismillahir Rahmanir Raheem

Mantuq og Mafhum. Bismillahir Rahmanir Raheem Mantuq og Mafhum Bismillahir Rahmanir Raheem Allah sendte Islam som det sidste budskab indtil Dommens Dag. Derudover siger Han, at dette budskab er fuldkomment og indeholder svar til alt. Den (Qur anen)

Læs mere

OPKLARING AF HIDJABS STATUS OG FORM I ISLAM

OPKLARING AF HIDJABS STATUS OG FORM I ISLAM OPKLARING AF HIDJABS STATUS OG FORM I ISLAM Allah (swt) siger: "Og det sømmer sig ikke for en troende mand eller en kvinde at der, når Allah og Sendebuddet har afgjort en sag, skulle være noget som helst

Læs mere

USUL PRINCIPPER. Skade Princip. Der må hvirken fortages skade eller påfører skade

USUL PRINCIPPER. Skade Princip. Der må hvirken fortages skade eller påfører skade USUL PRINCIPPER Skade Princip Der må hvirken fortages skade eller påfører skade Der er to ting vedrørende dette princip som bør understreges: Den første ting: Det som reglen fastlægger er, at ethvert realitet

Læs mere

ISLAM : EN RELIGION ELLER EN IDEOLOGI

ISLAM : EN RELIGION ELLER EN IDEOLOGI ISLAM : EN RELIGION ELLER EN IDEOLOGI I midten af det sidste århundrede førte Vesten en kulturel og intellektuel invasion i den islamiske verden, som skulle være et alternativ til den flere århundrede

Læs mere

Bestanddele af den Islamiske Psyke Ummah Forlaget

Bestanddele af den Islamiske Psyke Ummah Forlaget Bestanddele af den Islamiske Psyke Ummah Forlaget (Oversat fra den arabiske version) For den præcise mening af teksten, referér venligst til den originale bog på arabisk Min Muqawwimat An-Nafsiyya Al-

Læs mere

Youth By Night inviterer til

Youth By Night inviterer til Youth By Night inviterer til Vi nærmer os en afslutning Underemner 1. Hvad betyder Dajjal og hvorfor er han al Masîh? 2. Hvad vil finde sted før hans kommen? 3. Hans beskrivelse (fysisk) 4. Hvorfra vil

Læs mere

Intellektuel Rigdom er Den Største Rigdom

Intellektuel Rigdom er Den Største Rigdom Intellektuel Rigdom er Den Største Rigdom Når man overvejer den mangfoldighed af problemer som den Islamiske Ummah står overfor, om end det er fremmed besættelse, fattigdom, udbredt korruption, teknologisk

Læs mere

surah al-fajr. Gode handlinger i disse dage:

surah al-fajr. Gode handlinger i disse dage: Munida 06.10.13 6. October 2013 C.E. svarer til 1. Dhul-Hijjah 1434 A.H. Nogle nætter, dage, måneder mere velsignede end andre. De første 10 dage af Dhul Hijjah fyldt med velsignelser som Allah swt sværger

Læs mere

Du a i Qur anen. I Allahs Navn, den Nådige, den Barmhjertige

Du a i Qur anen. I Allahs Navn, den Nådige, den Barmhjertige Du a i Qur anen I Allahs Navn, den Nådige, den Barmhjertige Følgende er en samling af Ad iyah (Du a i flertal) fra den Noble Qur an, som er stillet op i rækkefølge i forhold til deres forekomst i Qur anen.

Læs mere

Islams opfattelse af stat og samfund

Islams opfattelse af stat og samfund Islams opfattelse af stat og samfund Definitionen af Islam Allah har nedsendt det Islamiske budskab, hvis fundament er livsanskuelsen, der udtrykkes i sætningen: "Der er ingen ilah foruden Allah, Muhammad

Læs mere

Spørgsmål og Svar om Islamisk Monoteisme

Spørgsmål og Svar om Islamisk Monoteisme 50 Spørgsmål og Svar om Islamisk Monoteisme Sheikh Muhammad At-Tamimi 1. Spørgsmål: Hvem er din Rabb (Herre, Skaber)? Svar: Min Rabb er Allah, som har skabt mig og alt, hvad der eksisterer. Han forsyner

Læs mere

IslamAkademiet.dk D a n m a r k s v i r t u e l l e c e n t e r f o r i s l a m i s k e s t u d i e r

IslamAkademiet.dk D a n m a r k s v i r t u e l l e c e n t e r f o r i s l a m i s k e s t u d i e r IslamAkademiet.dk D a n m a r k s v i r t u e l l e c e n t e r f o r i s l a m i s k e s t u d i e r Koranstudier KS10 Koranens Guddommelige Vejledning Lektion 6 Copyright IslamAkademiet.dk 2011 - Alle

Læs mere

Bismillahir Rahmanir Raheem

Bismillahir Rahmanir Raheem Kaldet til Islam Bismillahir Rahmanir Raheem Forpligtelsen hvad angår etableringen af Khilafah, betragtes med stigende grad klart, utvivlsomt, og tydeligt, som den vitale sag, muslimer skal fokusere deres

Læs mere

GUDSBEGREBET.I.ISLAM

GUDSBEGREBET.I.ISLAM GUDSBEGREBET.I.ISLAM I Allahs Navn, den Nådige, den Barmhjertige. Det er et kendt faktum, at ethvert sprog har et eller flere udtryk, som bruges i forbindelse med Gud og undertiden i forbindelse med mindre

Læs mere

Islams Entydige Holdning Til Demokrati

Islams Entydige Holdning Til Demokrati Islams Entydige Holdning Til Demokrati Demokratiet modstrider Islam i bund og grund, hvad angår kilden, hvor den udgår fra, livsanskuelsen den udspringer fra og med de tanker, begreber, værdier og idealer,

Læs mere

Kampagnens mottoer: Demokrati Pluralisme Menneskerettigheder Markedspolitik. 6. Dhul-Qi dah 1416 e.h. 25. marts 1996 e.kr.

Kampagnens mottoer: Demokrati Pluralisme Menneskerettigheder Markedspolitik. 6. Dhul-Qi dah 1416 e.h. 25. marts 1996 e.kr. Den amerikanske kampagne for tilintetgørelsen af Islam Hizb ut-tahrir Kampagnens mottoer: Demokrati Pluralisme Menneskerettigheder Markedspolitik 6. Dhul-Qi dah 1416 e.h. 25. marts 1996 e.kr. 2 I Allahs

Læs mere

Shari ah-loven for muslimernes deltagelse i det politiske liv i den vestlige verden

Shari ah-loven for muslimernes deltagelse i det politiske liv i den vestlige verden Sharii ah-lloven for muslliimernes delltagellse ii det polliitiiske lliiv ii den vestlliige verden 1 Sharii ah-lloven for muslliimernes delltagellse ii det polliitiiske lliiv ii den vestlliige verden Dette

Læs mere

Wakf og Munida 2013 Wakf.com & Munida.dk

Wakf og Munida 2013 Wakf.com & Munida.dk (الزكاة) Zakâh Wakf og Munida 2013 Wakf.com & Munida.dk Disposition Betydningen af Zakâh Dens Hukm Hvem er forpligtet til at betale Zakâh? Hvad skal der betales Zakâh af? Hvor meget skal der betales? Hvem

Læs mere

Taqi-uddin An-Nabhani. (Al-Takattul al-hizbi) Hizb ut-tahrirs. publikationer

Taqi-uddin An-Nabhani. (Al-Takattul al-hizbi) Hizb ut-tahrirs. publikationer TAQI-UDDIN AN-NABHANI Den partimæssige sammenslutning Hizb ut-tahrir Taqi-uddin An-Nabhani Den partimæssige sammenslutning (Al-Takattul al-hizbi) Hizb ut-tahrirs publikationer 2 (Oversat fra den arabiske

Læs mere

I Allahs navn, den mest Nådige og mest Barmhjertige.

I Allahs navn, den mest Nådige og mest Barmhjertige. I Allahs navn, den mest Nådige og mest Barmhjertige. En af de største problemstillinger vi står med i dag, som er med til at skabe forvirring blandt mange muslimer, er folk som holder fast i deres holdninger

Læs mere

TROEN PÅ ALLAHS HERREDØMME, ENHED OG EGENSKABER

TROEN PÅ ALLAHS HERREDØMME, ENHED OG EGENSKABER TROEN PÅ ALLAHS HERREDØMME, ENHED OG EGENSKABER Vi tror på Allahs Guddommelighed, at Han er Herren, Skaberen, Regenten, og styrer alle sager. Vi tror på, at Allah er den Sande Gud, og enhver anden guddom

Læs mere

9. Hvad er beviset (angående spørgsmål 8) fra Sunnah? Hvad angår Sunnah, så reporterede Nafi følgende:

9. Hvad er beviset (angående spørgsmål 8) fra Sunnah? Hvad angår Sunnah, så reporterede Nafi følgende: (الخلافة) Al-Khilafah? Hvad er 1. Hvad er Dar al-islam? Dar al-islam er det land, hvor Islamisk Lov (Shari ah) er implementeret i alle områder, vedrørende livet og styret, og hvis sikkerhed opretholdes

Læs mere

Om Den Islamiske Stat

Om Den Islamiske Stat Om Den Islamiske Stat Bismillahir Rahmanir Raheem 1. Hvad er Dar al-islam? Dar al-islam er det land hvor den islamiske lov (Shari ah) implementeres i alle områder i livet og styret, hvor sikkerheden opretholdes

Læs mere

Er Det Bare et Tegn?

Er Det Bare et Tegn? Er Det Bare et Tegn? Bismillahir Rahmanir Raheem Enhver, der tager en oversættelse af Qur anen, eller endda den arabiske original, vil opdage, at ordet Ayah er brugt mange gange. Dette ord, som også er

Læs mere

Downloaded from: justpaste.it/gkny. Dem som glemmer Allah

Downloaded from: justpaste.it/gkny. Dem som glemmer Allah Downloaded from: justpaste.it/gkny Dem som glemmer Allah :Udarbejdet af Kaldet til Islam Facebook: Abu-Kaldet Til-Islam Web: www.kaldettilislam.com Dato: 08.08.2014 ب س م ال ه الر ح م ن الر ح يم I Allahs

Læs mere

Khilafah. Den eneste løsning

Khilafah. Den eneste løsning Khilafah Den eneste løsning Khilafah: Den eneste løsning Ramadhan 1409 e.h./april 1989 e.kr. Revideret Jumada al-oula 1423 e.h./juli 2002 e.kr. ISBN: 87-991683-0-8 Oversættelse af Koranen Det skal stå

Læs mere

Islams principper DIN OG SHARIA

Islams principper DIN OG SHARIA ----- - Kapitel 6 Din og sharia Forskellen mellem Din og Sharia Kilden til Sharia Fiqh Tassawwuf DIN OG SHARIA Indtil nu har vi taget os af din, eller tro. Nu kommer vi til en diskussion der gælder profeten

Læs mere

IslamAkademiet.dk D a n m a r k s v i r t u e l l e c e n t e r f o r i s l a m i s k e s t u d i e r

IslamAkademiet.dk D a n m a r k s v i r t u e l l e c e n t e r f o r i s l a m i s k e s t u d i e r IslamAkademiet.dk D a n m a r k s v i r t u e l l e c e n t e r f o r i s l a m i s k e s t u d i e r Koranstudier KS10 Koranens Guddommelige Vejledning Lektion 5 Copyright IslamAkademiet.dk 2011 - Alle

Læs mere

af: Habib Umar bin Hafiz

af: Habib Umar bin Hafiz GRUNDLÆGGENDE VEJLEDNING af: Habib Umar bin Hafiz Lærd og fortolker af klassisk islam Leder af Dar al- Mustafa for Traditionel Islamisk Videnskab (Tarim, Yemen) Oversat og opstillet efter tilladelse fra

Læs mere

Søndagsundervisning Basiskursus

Søndagsundervisning Basiskursus Søndagsundervisning Basiskursus Wakf og Munida 2008-2009 www.wakf.com www.munida.dk Dagens program Lektion 7 Tawhîd ul-asmâ was-sifât: Vigtighed, definition og hvad det betyder for os rent praktisk i vores

Læs mere

IslamAkademiet.dk D a n m a r k s v i r t u e l l e c e n t e r f o r i s l a m i s k e s t u d i e r

IslamAkademiet.dk D a n m a r k s v i r t u e l l e c e n t e r f o r i s l a m i s k e s t u d i e r IslamAkademiet.dk D a n m a r k s v i r t u e l l e c e n t e r f o r i s l a m i s k e s t u d i e r Koranstudier KS10 Koranens Guddommelige Vejledning Lektion 1 Copyright IslamAkademiet.dk 2011 - Alle

Læs mere

Retsvæsenet i Islam. Der er tre typer af dommere i Islam. De er følgende :

Retsvæsenet i Islam. Der er tre typer af dommere i Islam. De er følgende : Retsvæsenet i Islam Det islamiske retssystem og straffesystem har længe været udsat for et massivt angreb fra Vesten. For at modvirke angrebet, giver denne artikel et overblik over rets- og straffesystemet,

Læs mere

Mindesdagen for Khilafah-statens ophør

Mindesdagen for Khilafah-statens ophør 1/4 Mindesdagen for Khilafah-statens ophør Den 3. marts mindedes muslimerne en smertelig dag, nemlig årsdagen for Khilafah-systemets og khaleefah-postens eksistentielle ophør. For 75 år siden, den 3. marts

Læs mere

Allah siger i Surat ul-anfal:

Allah siger i Surat ul-anfal: Iman Diskussion Iman er den absolutte erkendelse, som stemmer overens med realiteten, og er baseret på beviser. Dette er en shariamæssig definition; og der findes adskillige Ayaat, som antyder, at denne

Læs mere

Allah den Almægtige forklarer følgende i disse Ayaat:

Allah den Almægtige forklarer følgende i disse Ayaat: As-Sabr (Tålmodighed) Og søg hjælp i tålmodighed og As-Salah (bønnen). Allah er sandelig med As-Sabireen (de tålmodige). Og sig ikke om dem, som bliver dræbt for Allahs skyld, De er døde. Nej, de er levende,

Læs mere

Shariamæssig Illah og Rationel Illah

Shariamæssig Illah og Rationel Illah Shariamæssig Illah og Rationel Illah Bismillahir Rahmanir Raheem De islamiske systemer er sammensat af Ahkam Shar iyah, relateret til Ibadaat (ritualer), moral, føde, klæder, transaktioner (Mu amalaat),

Læs mere

I Allahs Navn, den Nådige, den Barmhjertige

I Allahs Navn, den Nådige, den Barmhjertige Islamisk Overbevisning og Rationalitet I Allahs Navn, den Nådige, den Barmhjertige At tro på en skaber betragtes af mange som værende lig med at følge noget blindt. Og videnskabens og teknologiens stigende

Læs mere

Mindedagen for Khilafah-statens ophør

Mindedagen for Khilafah-statens ophør Mindedagen for Khilafah-statens ophør Den 3. marts mindedes muslimerne en smertelig dag, nemlig årsdagen for Khilafah-systemets og khaleefah-postens eksistentielle ophør. For 75 år siden, den 3. marts

Læs mere

Sig: Og hos Allah er det perfekte bevis og argument, og havde Han ønsket det, så ville Han visselig have vejledt jer alle sammen.

Sig: Og hos Allah er det perfekte bevis og argument, og havde Han ønsket det, så ville Han visselig have vejledt jer alle sammen. Al-Qada Wal-Qadar Dette emne opstod på grund af muslimernes kontakt med de græske filosoffer, som fremlagde spørgsmål såsom, Handler mennesket ifølge fri vilje, eller tvinger Allah mennesket til at handle?

Læs mere

Qur anen er ikke en videnskabelig tekstbog

Qur anen er ikke en videnskabelig tekstbog Qur anen er ikke en videnskabelig tekstbog Bismillahir Rahmanir Raheem Mange mennesker har påstået, både førhen og i de moderne tider, at Qur anen indeholder videnskaber, industri og opfindelser osv. De

Læs mere

Målet med Da'wah La ilaha illa Allah's Aqeedah

Målet med Da'wah La ilaha illa Allah's Aqeedah Målet med Da'wah Målet og metoden af Muhammads (saaws) Da'wah i Makkah vedbliver at være årsag for megen spekulation og forvirring blandt nogle muslimer. Mange individer, grupper og bevægelser påstår at

Læs mere

Sunnah Den Islamiske Livsstil

Sunnah Den Islamiske Livsstil 1. Udgave Sunnah Den Islamiske Livsstil Af Dawah Studiecenter Publikationer www.al-dawah.dk ISBN 978-87-992944-0-4 2 Oversættelse af Qur anen Det skal stå fuldstændigt klart, at Qur anen udelukkende er

Læs mere

I Guds navn, den Barmhjertige, den Nådige

I Guds navn, den Barmhjertige, den Nådige I Guds navn, den Barmhjertige, den Nådige Kumails Forbøn Kumails Forbøn Imam Ali Islamic Centre Foreningen Ahlul Bait i Danmark Dua af generationens Imam Fred være med ham I Allah den barmhjertig den

Læs mere

Årsager til uenighed blandt Ulemah (lærde)

Årsager til uenighed blandt Ulemah (lærde) Årsager til uenighed blandt Ulemah (lærde) Profeten (saws) har sagt: Når en dommer dømmer på ijtihad og rammer sandheden, får han to belønninger, og når en dommer dømmer på en ijtihad og rammer forkert,

Læs mere

HADITH & USUL AL-HADITH

HADITH & USUL AL-HADITH HADITH & USUL AL-HADITH Underviser: Hafiza Aqsa Mushtaq 26. august 2017 E-mail: aqsa@saifi.dk Fahm al-din (2017, 2. halvår), al-jāmiʿah al-muḥammadiyyah al-saifiyyah Sarfrāz al-ulūm Tlf.: 30 58 30 30 E-mail:

Læs mere

Islams Principper. www.masjed.dk -------------------------------------------------------------------------------------------------

Islams Principper. www.masjed.dk ------------------------------------------------------------------------------------------------- ----- Kapitel 2 - Tro og lydighed Tro - Hvad er det for noget? Hvordan opnår man viden om Gud? Troen på det ukendte TRO OG LYDIGHED Islam står for Lydighed overfor Gud. Det er almindelig sund fornuft,

Læs mere

Præsidenter, Premiere Ministre og Khaleefah'er

Præsidenter, Premiere Ministre og Khaleefah'er Introduktion Præsidenter, Premiere Ministre og Khaleefah'er Hele verdenen har i løbet af de sidste to årtier været vidne til Islams genopståen. Islam er brudt frem på verdensarenaen med en styrke, der

Læs mere

død på korset for som en skrotsamler at samle alt og alle op, så intet og ingen bliver ladt tilbage eller i stikken.

død på korset for som en skrotsamler at samle alt og alle op, så intet og ingen bliver ladt tilbage eller i stikken. Gud, overbevis os om, at du er den, du er og lad din sandhed frigøre os, så vi bliver virkelig frie ved din elskede Søn, Jesus Kristus. Amen. Tekst: Joh 8.31-36 1 Reformatoren Martin Luther spurgte aldrig

Læs mere

Khilafah- M A G A S I N E T Khilafah er et kulturelt og politisk magasin, der er baseret på den islamiske ideologi

Khilafah- M A G A S I N E T Khilafah er et kulturelt og politisk magasin, der er baseret på den islamiske ideologi Khilafah- M A G A S I N E T Khilafah er et kulturelt og politisk magasin, der er baseret på den islamiske ideologi Islams Holdning til Valg i det Sekulære Demokratiske System Islams holdning til valg i

Læs mere

Bismillah Ar-Rahman Ar-Raheem

Bismillah Ar-Rahman Ar-Raheem Islamisk forhindring af sekularisme og demokrati 1 Bismillah Ar-Rahman Ar-Raheem Ideen bag forhindring af sekularisme og demokrati er at forhindre muslimerne i at falde i nogle katastrofale handlinger

Læs mere

Kategorier af Islamiske regler

Kategorier af Islamiske regler Kategorier af Islamiske regler Fard, Wajib, Sunna, Makruh og Haram Indholdsfortegnelse 1 Hvor kommer de forskellige regler fra?... 1 2 De enkelte kategorier... 3 2.1 Oversigt... 3 2.2 Uddybning af hver

Læs mere

Wakf.com og Munida.dk 17-10-2010. Hjerternes sygdomme

Wakf.com og Munida.dk 17-10-2010. Hjerternes sygdomme Wakf & Munida 2010-2011 Wakf.com Munida.dk?(ضعف ا و تلاشى الالتزام) Hvad er svaghed i Iltizâm ا مراض القلوب تلاشى som betyder svaghed, nedsættelse mens ضعف Sammensat af betyder forsvindelse eller bortgang.

Læs mere

Disse følger (den sande) vejledning fra deres Herre, og disse er de succesrige. [Al-Baqarah 2:5]

Disse følger (den sande) vejledning fra deres Herre, og disse er de succesrige. [Al-Baqarah 2:5] De succesriges kriterier i Qur anen og Sunnah I Qur anen bliver de succesrige (Muflihoon) beskrevet. Hvilke overbevisninger og handlinger adopterer og udfører disse personer, som i sidste ende bliver de

Læs mere

Den Korrekte Forståelse af Sejr

Den Korrekte Forståelse af Sejr Den Korrekte Forståelse af Sejr Sandelig! De vantro bruger deres ejendom for at hindre (folk) i at følge Allahs vej; således vil de fortsætte med at bruge (deres ejendom), men det vil i sidste ende være

Læs mere

Bestanddele af den Islamiske Psyke Ummah Forlaget

Bestanddele af den Islamiske Psyke Ummah Forlaget Bestanddele af den Islamiske Psyke Ummah Forlaget 1 (Oversat fra den arabiske version) For den præcise mening af teksten, referér venligst til den originale bog på arabisk Min Muqawwimat An-Nafsiyya Al-Islamiyya

Læs mere

Kampen om landet og byen

Kampen om landet og byen Mellemøstenhar gennem tiderne påkaldt sig stor opmærksomhed, og regionen er i dag mere end nogensinde genstand for stor international bevågenhed. På mange måder er Palæstina, og i særdeleshed Jerusalem

Læs mere

At stemme eller ikke at stemme? Er det virkelig spørgsmålet

At stemme eller ikke at stemme? Er det virkelig spørgsmålet At stemme eller ikke at stemme? Er det virkelig spørgsmålet Hukm af deltagelse i valg حكم املشاركة يف اإلنتخابات Munida.dk Wakf.com København November 2013 Disposition 1. Kort indblik i selve valgprocessen

Læs mere

Da awa Aktivisten er ikke Ansvarlig for Opnåelsen af Resultaterne

Da awa Aktivisten er ikke Ansvarlig for Opnåelsen af Resultaterne Da awa Aktivisten er ikke Ansvarlig for Opnåelsen af Resultaterne At være Da awa aktivist er Profeternes opgave. Det er en af de bedste og mest ærværdige gerninger. Allah (swt) sagde: Hvem er bedre end

Læs mere

Aqidat Al-Muslim. Muslimernes Tro. Sheikh Muhammad Al-Sâleh Al-Utaimîn

Aqidat Al-Muslim. Muslimernes Tro. Sheikh Muhammad Al-Sâleh Al-Utaimîn Aqidat Al-Muslim Muslimernes Tro Sheikh Muhammad Al-Sâleh Al-Utaimîn INDHOLDSFORTEGNELSE - Oversætterens forord - Sheikh Ibn Bâzs indledning (må Allahs barmhjertighed være med ham) - Forfatterens introduktion

Læs mere

Allāh siger i Koranen:

Allāh siger i Koranen: 1 اخلطبة األوىل ا ل م د هلل ال ذ ي ز ي ن الن ب ي ي ب ب ي ب و ال م ص ط فى و م ن ع ل ى ال م ؤ م ن ي ب ن ب ي و ال م ج ت ب. و الص ال ة و الس ال م ع ل ى س ي د ن ا و م و ال ن ا م م د خ ا ت الن ب ي ي س ي د ال

Læs mere

Wakf.com og Munida.dk 10-10-2010. Hjerternes sygdomme. Hvad er der sket siden sidste uge? Hvor mange har skabt en positiv ændring i deres liv?

Wakf.com og Munida.dk 10-10-2010. Hjerternes sygdomme. Hvad er der sket siden sidste uge? Hvor mange har skabt en positiv ændring i deres liv? Wakf & Munida 2010-2011 Wakf.com Munida.dk Hvad er der sket siden sidste uge? Hvor mange har skabt en positiv ændring i deres liv? 1 ?(الا سراف) Hvad er Isrâf Sprogligt:» Er afledt af أسرف, der har flere

Læs mere

Fra Bethlehem til Jerusalem går vejen i kirkeåret fra jul til påske.

Fra Bethlehem til Jerusalem går vejen i kirkeåret fra jul til påske. Gudstjeneste i Skævinge & Lille Lyngby Kirker den 24. marts 2013 Kirkedag: Palmesøndag/A Tekst: Matt 21,1-9 Salmer: SK: 83 * 84 * 176 * 177 * 202 * 172 LL: Optakt til påske med Dorthe Zielke og Søren Johannsen

Læs mere

Det er en konflikt som rigtigt mange mennesker vil kende til.

Det er en konflikt som rigtigt mange mennesker vil kende til. Tekster: Sl 84, Rom 12,1-5, Luk 2,41-52 Salmer: Evangeliet, vi lige har hørt åbner i flere retninger. Det har en dobbelttydighed, som er rigtigt vigtig ikke bare for at forstå dagens evangelium, men det

Læs mere

Det arabiske ord ISLAM har sin oprindelse i to ord med samme rod (SLM):

Det arabiske ord ISLAM har sin oprindelse i to ord med samme rod (SLM): Islam - kort fortalt Islam og muslimer Budskabets sammenhæng Islams "fem søjler" Mennesket og den frie vilje Koranen og Hadith Meningen med tilbedelsen Islamisk livsførelse Det historiske perspektiv Islams

Læs mere

Trænger evangeliet til en opgradering?

Trænger evangeliet til en opgradering? Trænger evangeliet til en opgradering? Holdningen til evangeliet Træk, man gerne vil acceptere: Kirkens ritualer (Dåb, vielser, begravelser) Kirkens sociale engagement Kirkens omsorg for børn og ældre

Læs mere

Islams Principper. www.masjed.dk. Profeten Muhammad (Guds fred være med ham) har pålagt os at tro på de fem trosartikler:

Islams Principper. www.masjed.dk. Profeten Muhammad (Guds fred være med ham) har pålagt os at tro på de fem trosartikler: ---- Kapitel 5 Bøn og tilbedning Tilbedningens ånd Salah Fasten Zakah Hadj Pilgrimsrejsen Et forsvar for islam Jihad BØN OG TILBEDNING Profeten Muhammad (Guds fred være med ham) har pålagt os at tro på

Læs mere

Transskribering fra TV2-dokumentaren Moskeerne bag sløret, afsnit 2.

Transskribering fra TV2-dokumentaren Moskeerne bag sløret, afsnit 2. Transskribering fra TV2-dokumentaren Moskeerne bag sløret, afsnit 2. Fatma: Min mand og jeg er inde i en periode, hvor vi har en del diskussioner. Vi er uenige om nogle ting, og han hidser sig op. Vi er

Læs mere

Studie. Ægteskab & familie

Studie. Ægteskab & familie Studie 19 Ægteskab & familie 102 Åbningshistorie Det lille, runde morgenmadsbord var fanget midt mellem det vrede par. Selv om der kun var en meter imellem dem, virkede det som om, de kiggede på hinanden

Læs mere

(Oversat fra arabisk) For tekstens præcise mening, referer venligst til den arabiske originaltekst: Ajhizat dawlat Al-Khilafah fil-hukm wal-idarah.

(Oversat fra arabisk) For tekstens præcise mening, referer venligst til den arabiske originaltekst: Ajhizat dawlat Al-Khilafah fil-hukm wal-idarah. Kalifatets Statsinstitutioner (Styre & Forvaltning) Denne bog er udgivet og adopteret af Hizb ut-tahrir Bogen annullerer uoverensstemmende adopterede meninger Kalifatets Statsinstitutioner (Styre & Forvaltning)

Læs mere

HVAD ER FRIMURERI. Det Danske Frimurerlaug af G. F. og A. M. Tilsluttet Den Danske Frimurerorden. Udgivet af Rådet for Generelle Anliggender

HVAD ER FRIMURERI. Det Danske Frimurerlaug af G. F. og A. M. Tilsluttet Den Danske Frimurerorden. Udgivet af Rådet for Generelle Anliggender HVAD ER FRIMURERI Det Danske Frimurerlaug af G. F. og A. M. Tilsluttet Den Danske Frimurerorden Udgivet af Rådet for Generelle Anliggender Laugssekretærens Kontor Silkeborg Plads 8 2100 København Ø Telefon

Læs mere

Lindvig Osmundsen. Prædiken til sidste s.e.helligtrekonger 2015.docx 25-01-2015 side 1

Lindvig Osmundsen. Prædiken til sidste s.e.helligtrekonger 2015.docx 25-01-2015 side 1 25-01-2015 side 1 Prædiken til sidste s. e. Hellig 3 Konger 2015. Tekst: Matt. 17,1-9 Hvem skal vi tro på? Moses, Muhammed eller Jesus? I 1968 holdt Kirkernes Verdensråd konference i Uppsala i Sverige,

Læs mere

Lindvig Osmundsen. Side 1 01-05-2015 Prædiken til Bededag 2015.docx. Prædiken til Bededag 2015. Tekst: Matt. 3,1-10

Lindvig Osmundsen. Side 1 01-05-2015 Prædiken til Bededag 2015.docx. Prædiken til Bededag 2015. Tekst: Matt. 3,1-10 Lindvig Osmundsen. Side 1 01-05-2015 Prædiken til Bededag 2015. Tekst: Matt. 3,1-10 I samtale med Gud om sit liv. Sådan kan man beskrive det tema som teksterne til Bods og bededag handler om. Kong David

Læs mere

Bindingen af Satan i Åb 20,1-3 kan derfor ikke være Satans binding ved Jesu første komme. b) Satans forførelse af folkene

Bindingen af Satan i Åb 20,1-3 kan derfor ikke være Satans binding ved Jesu første komme. b) Satans forførelse af folkene De tusind år (Åb 20,1-10) Ordet og Israel, 2010 nr. 8 s.12-17 Der er tekster, der er gået teologi i. Dette er sket med Åb 20,1-10. På et tidligt tidspunkt i kirkens historie begyndte man at forstå tusindårsriget

Læs mere

3. søndag efter påske

3. søndag efter påske 3. søndag efter påske Salmevalg 402: Den signede dag 318: Stiftet Guds søn har på jorden et åndeligt rige 379: Der er en vej som verden ikke kender 245: Opstandne Herre, du vil gå 752: Morgenstund har

Læs mere

At leve et halâl liv

At leve et halâl liv At leve et halâl liv Kyllinger og Halâl-slagtning Wakf & Munida 2010-2011 Wakf.com Munida.dk Hvorfor overhovedet Halâl og Harâm 1. Det første er, at man må vide, at erklære noget for Halâl og Harâm er

Læs mere

Søndagsundervisning Basiskursus

Søndagsundervisning Basiskursus Søndagsundervisning Basiskursus Wakf og Munida 2008-2009 www.wakf.com www.munida.dk Dagens program Lektion 5 Tawhîd ar-rûbûbiyyah og hvad det betyder for os rent praktisk i vores hverdag. 1 Tawhîd ur-rubûbiyyah

Læs mere

1.s i Fasten d. 13.3.11. Matt.4,1-11.

1.s i Fasten d. 13.3.11. Matt.4,1-11. 1.s i Fasten d. 13.3.11. Matt.4,1-11. 1 Hvis der nogensinde har eksisteret et menneske, der har turdet kalde tingene ved rette navn, så er det Jesus. Han kaldte det onde for ondt. Satan for Satan. Det

Læs mere

Bruger Side Prædiken til 11.s.e.trinitatis Prædiken til 11. søndag efter trinitatis Tekst. Lukas 18,9-14.

Bruger Side Prædiken til 11.s.e.trinitatis Prædiken til 11. søndag efter trinitatis Tekst. Lukas 18,9-14. Bruger Side 1 27-08-2017 Prædiken til 11. søndag efter trinitatis 2017. Tekst. Lukas 18,9-14. Vi sammenligner os med hinanden. Måske går vi ikke ligefrem i Kirken og gør det, vi gå på de sociale medier.

Læs mere

Militant islamisme. Ann-Sophie Hemmingsen Hotel Scandic Roskilde, 27/4 2015 DIIS DANSK INSTITUT FOR INTERNATIONALE STUDIER

Militant islamisme. Ann-Sophie Hemmingsen Hotel Scandic Roskilde, 27/4 2015 DIIS DANSK INSTITUT FOR INTERNATIONALE STUDIER Militant islamisme Ann-Sophie Hemmingsen Hotel Scandic Roskilde, 27/4 2015 Program Baggrund og afgrænsning Hvad taler vi om? Verdensbillede og selvforståelse Omgivelsernes modtagelse Hvem befolker miljøet

Læs mere

Tafsir Surah ul-qadr

Tafsir Surah ul-qadr Tafsir Surah ul-qadr Bismillahir Rahmanir Raheem Følgende er fra Tafsir Ibn Kathir: - Som blev åbenbaret i Makkah: (Vi har sandelig nedsendt den på al-qadr Natten.) (Og hvad skal lade dig vide, hvad al-qadr

Læs mere

Åbningshistorie. kend kristus: Teenagere

Åbningshistorie. kend kristus: Teenagere Studie 1 Guds ord 9 Åbningshistorie Jeg stod bagerst i folkemængden i indkøbscentret og kiggede på trylleshowet. Men min opmærksomhed blev draget endnu mere mod den lille pige ved siden af mig end mod

Læs mere

Guds ret - menneskets ret

Guds ret - menneskets ret Guds ret - menneskets ret Alle dem, som tog imod ham, gav han ret til at blive Guds børn, dem, som tror på hans navn. Joh.1,12. Gennem hele Guds ord - Bibelen - møder vi over alt begreberne ret, retfærd

Læs mere

De tre fundamentale principper

De tre fundamentale principper De tre fundamentale principper Af Imam Muhammad bin Abdul-Wahhaab Vid må Allah (subhânahu wa ta âlâ) være dig barmhjertighed at det er obligatorisk for os at lære disse fire ting: - At man har viden om

Læs mere

Minoriteternes Fiqh En Jurisprudens for Assimilation

Minoriteternes Fiqh En Jurisprudens for Assimilation Minoriteternes Fiqh En Jurisprudens for Assimilation Forfattet af Asif K. Khan Redigeret af Dawud Masieh 1. udgave 2004 ISBN 87-991683-2-4 Khilafah Publikationer Postboks 1286 DK-2300 København S info@khilafah.dk

Læs mere

Lægeforeningens etiske regler

Lægeforeningens etiske regler Uddrag fra Lægeforeningens hjemmeside www.laeger.dk Det danske lægeløfte lyder således: Efter at have aflagt offentlig prøve på mine i de medicinsk-kirurgiske fag erhvervede kundskaber, aflægger jeg herved

Læs mere

1. Mark 4,35-41: At være bange for stormen (frygt/hvem er han?)

1. Mark 4,35-41: At være bange for stormen (frygt/hvem er han?) 1. Mark 4,35-41: At være bange for stormen (frygt/hvem er han?) 1. Jesus har undervist en masse i løbet af denne dag. Hvorfor tror du at Jesus foreslår, at de skal krydse over til den anden side af søen?

Læs mere

Tale af Bruno Gröning, Rosenheim, 31. august 1949

Tale af Bruno Gröning, Rosenheim, 31. august 1949 Henvisning: Dette er en oversættelse af den stenografisk protokollerede tale af Bruno Gröning den 31. august 1949 om aftenen på Traberhof ved Rosenheim. For at sikre kildens ægthed, blev der bevidst givet

Læs mere

Islam og det venskabelige/broderlige bånd

Islam og det venskabelige/broderlige bånd Islam og det venskabelige/broderlige bånd Mennesket er udstyret med bestemte instinkter. Et af disse er artsinstinktet, hvis aspekter bl.a. er venskab og det sociale samvær. Allah (swt) der skabte mennesket,

Læs mere

Aishah er Naqisah (ufuldstændig eller utilstrækkelig) i forstand og Deen.

Aishah er Naqisah (ufuldstændig eller utilstrækkelig) i forstand og Deen. Forståelsen af Hadith 2 Der er intet i historien, som har fået flere svidende angreb fra Kuffar end Hadith litteraturen, som er det bevarede korpus af beretninger om Profetens udtalelser, handlinger og

Læs mere

Wakf.com og Munida.dk 12-12-2010. Hjerternes sygdomme. Hvad er der sket siden sidste uge? Hvor mange har skabt en positiv ændring i deres liv?

Wakf.com og Munida.dk 12-12-2010. Hjerternes sygdomme. Hvad er der sket siden sidste uge? Hvor mange har skabt en positiv ændring i deres liv? Wakf & Munida 2010-2011 Wakf.com Munida.dk Hvad er der sket siden sidste uge? Hvor mange har skabt en positiv ændring i deres liv? 1 ?(فوضى الوقت) Hvad er Fawdâ al-waqt Sprogligt Fawdâ (فوضى) har to betydninger

Læs mere