Tariqa Alawiyya i Hadramawt og dens udbredelse i Vesten

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Tariqa Alawiyya i Hadramawt og dens udbredelse i Vesten"

Transkript

1 Tariqa Alawiyya i Hadramawt og dens udbredelse i Vesten Af Fatih Alev Der er en lang tradition, for at Hadramawt-regionen i Sydyemen har været forbundet med Sydøstasien samt Østafrika. Denne forbindelse er opstået ved at adskillige hadramier (personer med oprindelse i Hadramawt) - hvoraf mange har en umiskendelig tilknytning til Tariqa Alawiyya - en tasawwuf-orden, 1 hvis mestre anses for at være i slægt med Profeten Muhammad - har slået sig ned i lande som Indonesien, Malaysia og Singapore, samt Zanzibar i Tanzania og Lamu i Kenya gennem de sidste år. Sideløbende med at diaspora-hadramierne etablerede sig i de nye omgivelser, bidrog de i slutningen af det 19. århundrede også til den økonomiske udvikling og mere specifikt til etableringen af religiøse uddannelsesinstitutioner i deres oprindelsesland, Hadramawt-området, så deres børn kunne få en uddannelse i islam og spiritualitet indenfor autentiske rammer. Efter nogle årtier, under socialistisk styre og genforeningen af Syd- og Nordyemen i 1990, har islamiske bevægelser med rødder i tasawwuf fået en stigende tilslutning og er blevet bedre til at organisere sig. Et voksende antal muslimer fra den øvrige muslimske verden samt muslimer bosat i ikke-muslimske lande, primært i Vesten, er også en del af den nye bevægelse. Hvilke faktorer har været medvirkende til den omfattende udvandring fra Hadramawt til Sydøstasien og Østafrika? Hvilke paralleller er der mellem på den ene side den religiøse mission, som hadramierne direkte og indirekte udøvede i de nye omgivelser fra hhv erne (den indledende, begrænsede udvandring) og 1800-tallet (den store udvandring), og på den anden side den nye udvikling primært i Tarim i Hadramawt med særligt fokus på uddannelsesinstitutionen Dar al-mustafa, som ledes 2 af den lærde, åndelige vejleder Habib Umar? Disse spørgsmål søges besvaret i denne artikel. 1 Tasawwuf er foretrukket i denne artikel som betegnelse for islamisk mysticisme frem for den i Vesten gængse betegnelse sufisme. 2 Undersøgelsen vil tage udgangspunkt i viden hentet fra historisk, politisk og antropologisk forskningslitteratur om Hadramawt og tasawwuf, enkelte hjemmesider samt i et begrænset omfang egne erfaringer. Sidstnævnte har været nødvendigt i de tilfælde hvor pågældende emne tilsyneladende ikke er omfattet af eksisterende forskningslitteratur. 39

2 Profetslægten i Yemen Profeten Muhammads slægt har spillet en afgørende rolle i Yemen siden 900-tallet. I den nordlige del af Yemen har sadah (pl. for sayyid, person beslægtet med Profeten Muhammad) af zaydi observans (en skole indenfor shi'a- islam) regeret, ligesom sadah af sunni-observans har regeret i andre dele af Mellemøsten og i Nordafrika. Denne herskende slægt er også kendt som hashimierne. Det yemenitiske zaydi imamat-styre gik i opløsning i forbindelse med revolutionen i 1962 (Pappé 2005:107). Det er i dag kun Jordan og Marokko, der regeres af kongefamilier, der hævder at være i slægt med Profeten (vom Bruck 2005:5). Ifølge yemenitisk historiografi kan sadah s ankomst til Sydyemen, nærmere bestemt Hadramawt, spores tilbage til år 932. Der er tale om en sayyid ved navn Ahmad bin Isa, Emigranten, som oprindeligt kom fra Basra i Irak og menes at være i slægt med Profeten i 9. generation. Efter at have været bosat forskellige steder i Hadramawt dør han i 965 i al-husaysa, et sted mellem Say un og Tarim, og bliver begravet der (Ho 2006:37-38). I de efterfølgende fem generationer fortsætter Emigrantens slægt med at flytte længere østpå langs wadien (dalen), og i begyndelsen af 1100-tallet, investerer Ali Gavegiveren af Qasam med sine dinarer i etableringen af en daddelpalmeplantage i Qasam, et område i nærheden af Tarim. Han dør i 1135 og er den første sayyid der bliver begravet i Tarim. Takket være plantagen er de efterfølgende generationer af slægten sikret deres levebrød. Den oprindelige lokalbefolkning drager også fordel af plantagen i Qasam ved at få beskæftigelse der, og de opfatter derfor ikke de nye tilflyttere som en belastning men derimod som en velsignelse til deres land (Ho 2006:38). Tariqa Alawiyya ( Alawiyya-ordenen) Indtil midten af det 13. århundrede har sadah en i Hadramawt praktiseret en form for almen sufisme (tasawwuf âmm). Sufimesteren Shu ayb Abu Madyan (d. 1197) i Tlemcen i Marokko sender, formentlig kort før sin død, en af sine disciple, Abd al- Rahman al-maq ad, til Hadramawt så han kan videregive Abu Madyan s spirituelle lærdom til de lærde der, men han dør undervejs i Mekka. Han når dog at give opgaven videre til en af sine studerende, Abdallah al-maghribi. Denne ankommer til Tarim og møder den kendte Muhammad bin Ali (d. 1255), som er søn af Ali Gavegiverens barnebarn. Muhammad Bin Ali bliver også kaldt al-faqîh al-muqaddam (Den Første Jurist), fordi han, tre generationer efter sadah ens etablering i Tarim, er den første i Hadramawt, der tager organiseret tasawwuf i anvendelse efter at være indviet i Abu Madyan s orden (Ho 2006:41; Freitag 2003:92). 40

3 Som en konsekvens af den nye orientering beder han sayyiderne om at nedlægge deres våben, som de ellers tidligere altid har båret (Freitag 2003:91). Det berettes, at han for at understrege budskabet brækker sit sværd midt over på sit knæ. Sayyiderne fra Hadramawt bliver efterhånden kendt for deres fredelige intentioner da de, i en tid hvor stammestridigheder ellers er et problem, ikke udgør en trussel mod nogen (Ho 2006:41). Herefter ser vi en gradvis opbygning af Tariqa Alawiyya i Tarim og omegn. Fire generationer senere får sufi-ordenen et ritual ved sayyid Abd al-rahman al- Saqqâf (d. 1416), som går ud på at tariqa-medlemmerne samles hver mandag og torsdag i en moské og påkalder Gud ved nogle bønnefraser (Ratib al-saqqaf) (Ho 2006:44). Abd al-rahman al-saqqâf s elev Abd al-rahman al-khatib (d. 1451), som ikke selv var sayyid, er den der første gang i tariqaen skriver et værk, der består af biografier over fromme sayyider, der ligger begravet i Hadramawt og især i Tarim. Denne litteratur har med stor sandsynlighed sikret traditionens overlevelse og også udbredelse til fjerne egne. Mongolerne baner vejen for hadrami-udvandring Næsten samtidigt med at Tarîqa Alawiyya blev udbredt blandt hadramierne, åbnede der sig en hel uventet dør ud til den store verden. Handelsruten fra Fjernøsten til Europa gik, indtil mongolernes ødelæggelse og erobring af Bagdad i 1258, via søvejen til Den Persiske Bugt, hvorfra varerne blev transporteret til Bagdad over Silkevejen til de østlige middelhavslande. Den nye situation umuliggjorde denne løsning, og handelsruten blev ændret, således at handelsskibene nu måtte sejle forbi havnebyerne i Sydyemen ind i Det Røde Hav og videre til Alexandria i Egypten. Handelsskibene havde nu, udover gods, også flere passagerer med fra Hadramawt til handelsbyerne i Indien, Malaysia og Indonesien. De rejste ud til områder, hvor der formentlig i forvejen var en muslimsk befolkning, om end af mindre størrelse. Hadrami sayyider hævder som regel, at deres forfædre har været med til at introducere islam i Sydøstasien. Dette betvivler Ulrike Freitag og uddyber det i en fodnote: Syed F. Alatas, Hadhramaut and the Hadhrami Diaspora, emphasizes the Hadhrami (sayyids) influence in the Islamization of South East Asia, while van Bruinessen in Najmuddin al-kubra takes a historiographical approach which investigates the changing nature of myths surrounding one of the nine saints (wali songo) who are said to have Islamized Java (Freitag 2003:47). 41

4 Men netop de ni awliyâ (Gudfrygtige) har ifølge Syed Farid Alatas hadrami oprindelse. Indonesiske værker betragter dem som historiske personligheder og Hadrami kilder indeholder stamtavler for disse (Syed Farid Alatas i Freitag 1997:33). Jeg vil argumentere for, på linje med Alatas, at hadrami sayyidernes udlægning ikke nødvendigvis er i uoverensstemmelse med legenden om de ni awliyâ, hvoraf nogle ankom til Indonesien gennem Indien. Selv hvis sayyiderne fra Hadramawt måske ikke var de første til at forkynde islam, har de formentlig spillet en væsentlig rolle i den spæde begyndelse af udbredelsen af islam i regionen. Desuden er det en del af den indonesiske tradition, at én af de ni awliyâ, Maulana Malik Ibrahim, som skulle have arabisk baggrund om end han formentlig ikke var af hadrami oprindelse, skulle være ankommet til Java allerede i 1404 og have været én af de vigtige pionerer bl.a. ved at have grundlagt den første islamiske kostskole (pesantren) på Java. 3 Islamisk uddannelse i Hadramawt i udvandringsperioden Det har i den tilgængelige litteratur ikke været muligt at finde relevant information om uddannelsessystemet i Hadramawt i perioden Det er ellers væsentligt at vide noget om, da det vil give et bedre grundlag for forståelsen af, hvilken vidensbagage de rejsende hadramier havde med sig, da de udvandrede til Sydøstasien og var med til at påvirke lokalbefolkningens religiøse tilhørsforhold radikalt. Det er højst sandsynligt at hadramierne, på det tidspunkt hvor Tariqa Alawiyya var ved at tage form med ritualer og litteratur, må have haft et uddannelsestilbud til deres børn og unge indenfor nogle mere eller mindre strukturerede rammer. Der er mindst to grunde til denne stærke formodning: 1. De nyligt ankomne hadramier skabte religiøs forandring hos de sydøstasiatere, de interagerede med. Det er tvivlsomt at personer uden særlig meget viden i islam kan skabe denne store forandring. Jeg påstår ikke at alle hadramierne var lærde, men nogle, og ikke få, har formentlig været igennem en eller anden form for uddannelses- og/eller dannelsesforløb, som har inkorporeret en religiøs og tasawwuf-mæssig praksis i deres dagligdag på sammenhængende vis. 2. Etableringen af pesantren er (muslimske kostskoler) i Indonesien så tidligt som i 1400-tallet er netop et tydeligt eksempel på at der var en tradition for undervisning. Det kan naturligvis ikke definitivt udelukkes at traditionen først opstod og blev udviklet i Indonesien, men det er mere sandsynligt at pesantren er var en sydøstasiatisk implementering af et allerede etableret 3 42

5 madrasa-system (madrasa: skole på arabisk, bruges i visse tilfælde også om særlige religiøse skoler). Den store udvandring fra Hadramawt Portugisernes og hollændernes ankomst til Sydøstasien i 1800-tallet medførte et fald i antallet af arabiske migranter. På det tidspunkt levede der højst 621 arabere på Java. Fra 1850 erne begyndte der dog en ny bølge af udvandring fra Hadramawt. Åbningen af Suez-kanalen i 1869 havde også en stor betydning for fremgangen i udvandringen. Folketællingen i 1930 viste at antallet af arabere i Hollandsk Ostindien (dagens Indonesien) var Langt størstedelen af disse var fra Hadramawt (Huub de Jonge i Freitag 1997:94-95). En del af hadramierne, der rejste til Sydøstasien, var sayyider, men også de der ikke var, blev af de lokale betragtet som sayyider og var dermed højagtede. Hadramierne var dygtige og hårdtarbejdende handelsfolk, der i løbet af kort tid blev sluset ind i det lokale samfund og kom til at besidde højtstående positioner. De giftede sig ind i malaysiske, indonesiske mm. familier, men flere generationer efter udvandringen fra Hadramawt holdt flere af dem stadig fast i deres oprindelseskultur, som primært kom til udtryk i form af den praksis der traditionelt var tilknyttet Tariqa Alawiyya. Sydyemen efter genforeningen i 1990 Tariqa Alawiyya og dens uddannelsesinstitutioner har i det meste af det 20. århundrede ikke nydt den anseelse i befolkningen, som den havde tidligere. Det kan forklares med den reformistiske indflydelse, især i 1920 erne, i det meste af den muslimske verden, der også gjorde sig gældende i Yemen og som bl.a. kom til udtryk ved udbredelsen af egyptiske aviser. Det marxistisk orienterede styre, Folkets Demokratiske Republik Yemen ( ) gav heller ikke de bedste muligheder for traditionel islams udfoldelse i samfundet. Den saudiarabisk, inspirerede salafisme havde i denne periode også fået gode vækstvilkår. Salafismens tilstedeværelse i samfundet var der ingen der var i tvivl om, da tilhængerne ofte forbød og forhindrede tasawwuf-relaterede sange i moskeerne eller ved awliya s gravsteder. Nogle af de mest radikale blandt salafierne ødelagde desuden flere gravsteder tilhørende awliya, som de forbandt med gravtilbedelse. Genforeningen i 1990 ændrede i første omgang ikke radikalt på de ugunstige vilkår for tasawwuf-praksis. Der var stadig modstand i det politiske system mod tasawwuf-lære. De statskontrollerede religiøse uddannelsesinstitutioner var mellem 1994 og

6 kontrolleret af Islah-partiet, hvilket partiet udnyttede til sin fordel, idet tasawwufkritiske synspunkter halvofficielt blev inddraget i undervisningen Knysh 2001:405). Dar al-mustafa en ny start for tasawwuf i Hadramawt Som medlem af den sovjetisk-yemenitiske Historie- og Arkæologimission i Sydyemen har Alexander Knysh, i dag professor i islamiske studier ved University of Michigan, i årene udført feltarbejde i Sydyemen. Han har desuden besøgt Hadramawt i oktober-november Som forsker har han altså indgående kendskab til forholdene i området fra både perioden før og efter genforeningen af Nord- og Sydyemen. I en artikel bragt i the Middle East Journal sommeren 2001 med titlen The Tariqa on a Landcruiser: The resurgence of Sufism in Yemen indleder han sin artikel med en reference til den sidste del af konklusionen på en artikel af Dr. Ulrike Freitag fra 1999: Given the fact that currently Islamic fundamentalism is seen not only in the West but also in much of the Islamic World, including Hadramawt, as a serious challenge [which in Hadramawt has particular dimensions], it is perhaps not surprising to see that Hadrami Sufis are trying to rally support, challenging the fundamentalist (or, as they are often called in Hadramawt, Wahhabis ) on their own Islamic grounds. This might yet lead to interesting developments, including a possible revival of sufism which has so long been presented by its internal opponents as well by Western observers as somewhat out of touch with the modern world (Freitag 1999:183). Med udgangspunkt i sit relativt nylige besøg i Hadramawt og de erfaringer han har gjort sig i den forbindelse, anerkender Knysh Freitags forsigtige forudsigelse og bekræfter at den nu er ved at gå i opfyldelse: Whereas in many cities and towns of North Yemen the salafis have managed to eradicate Sufism or force it underground, in the city of Tarim (eastern Hadramawt) not only has it held its ground but also experienced a full-fledged revival at the hands of the local religious leaders. As Buchman has rightly pointed out, in many areas of Yemen Sufism s potential resurgence is arrested not so much by the adverse religiouspolitical climate as by the lack of strong personalities among its leadership (..). The Sufis of Tarim, however, found a truly charismatic and energetic leader in sayyid Umar b. Muhammad b. Hafiz, popularly known as Habib Umar. An eloquent preacher, he comes from an ancient sada family of Shaykh Abu Bakr b. Salim of the city of Inat. His father, a famous sayyid scholar, disappeared under obscure circumstances during the political purges unleashed by the Socialist regime (around 1972) and is widely believed to have been murdered by its secret police (.). The young Umar fled Tarim and was brought up by his relatives in the city of Bayda, near the border between the northern 44

7 and southern parts of the country. He later immigrated to Saudi Arabia, where he completed his education. Habib Umar returned to Hadramawt after the 1990 unification and, in 1996, opened a religious college of neo-traditional orientation called Dar al-mustafa (Literally, The House of the Elect One, that is, the prophet Muhammad) on the outskirts of Tarim (Knysh 2001:406). Habib-Umar bin Muhammad bin Hafiz Det præcise årstal for indvielsen af Dar al-mustafa s undervisningsfaciliteter er angivet på institutionens officielle hjemmeside som Knysh beretter videre om sit møde med Habib Umar i november 1999, hvor sidstnævnte på det tidspunkt efter Knysh s skøn er omkring 36 eller 37 år. Han fortæller om den store popularitet Habib Umar nyder over et bredt geografisk område, takket være hans konstante rejser på tværs af landet i en ny Toyota Landcruiser. Med Knysh s ord: The geography of his proselyting tours is quite impressive. During my three weeks in Hadramawt, he was constantly on the move: presiding over an isra wa l-mi raj (a religious holiday that celebrates the Prophet Muhammad s Night Journey to Jerusalem and subsequent Ascension to Heaven, alluded to in the Qur an, Sura XVII Al-Isra, 1) celebration at the city of al- Shihr, in the coastal area of Hadramawt; lecturing at a local religious college (ribat); preaching to scholars and students in the port city of al-mukalla; returning to Tarim via Saywun (the capital city of inner Hadramawt) with lecturing stops along the way; overseeing preparations for the annual pilgrimage to the tomb of the prophet Hud (Hud is a pre-islamic Prophet mentioned in the Qur an, Sura XI Hud) in Wadi Masila; and reciting mawlid poetry in several mosques of Tarim. Simultaneously, he performed his duties as the director of Dar al-mustafa, which was quite a task itself, with the college enrollment of approximately 300 students at various levels of their studies (author s field notes) (Knysh 2001: ). Samme oplevelse havde danske muslimer også, da Habib Umar besøgte Danmark januar 2010 som næstsidste stop på en to ugers Europa-tur. 5 Der var et temmelig stramt program, og det undrede mange af deltagerne i de adskillige 4 5 Hele programmet for Habib Umar European Tour 2010: 45

8 undervisningsseancer, hvordan shaykhen kunne holde til det. Arrangøren, Foreningen Muslimer i Dialog, havde dog i planlægningsfasen fået at vide af Habib Umar s sekretær, at programmet helst skulle være så rigt som muligt. 6 København, januar 2010 Forelæsning ved Habib Umar (th) og oversættelse ved Abduhl Karim Yahaya, en amerikansk konvertit, der studerer og underviser på Dar al-mustafa Dar al-mustafa s indtræden på verdensscenen Habib Umar s popularitet har tiltrukket hundredvis af muslimer fra hele den muslimske verden, samt Europa og USA. Knysh s artikel er skrevet i 2001, hvorfor han ikke havde mulighed for at komme ind på en interessant udvikling, der endnu ikke havde fundet sted på det tidspunkt. Dar al-mustafa er nemlig fra ca og frem blevet profileret af flere andre lærde sayyider. Habib Ali al-jifri (født 1971) er nok den mest kendte af dem. Habib Ali fik sin debut i den brede offentlighed i 2001 (det er her, han - ifølge hans egen hjemmeside - første gang deltog i en konference) og siden har han været travlt beskæftiget med at holde foredrag i ind - og udland, deltage i tv-programmer, der udsendes på større arabiske tv-kanaler, lede Tabah Foundation baseret i Dubai og mange lignende, tidskrævende aktiviteter. Han har desuden været medunderskriver på et åbent brev, der er blevet udsendt af de fremmeste muslimske lærde i forbindelse med tegningekrisen i 2006, endnu et brev som respons til pavens tale i 2006 og på et tredje åbent brev som en håndsrækning til den kristne verden med titlen A Common Word i I en reportage, bragt i det engelske tasawwuf- 6 Det danske program på Habib Umar European Tour 2010 hjemmesiden:

9 orienterede magasin Q-News i maj 2006, berettes det at Habib Alis besøg i Danmark, midt under tegningekrisen, efterlod et tilsyneladende meget positivt indtryk hos de mange danskere, der mødte ham. 8 Habib Ali al-jifri (Foto: Peter Sanders) Han er kort fortalt en højt profileret muslimsk lærd og sayyid, der med sin karisma, unge alder og nærmest konstant smilende væsen, har været med til at øge kendskabet til Dar al- Mustafa i udlandet. Begge institutioner modtager et stort antal gæstestuderende i forbindelse med det årlige sommerprogram The Dowra, der varer 40 dage. Flere danske muslimer, som først hørte om Dowra en i forbindelse med deres møde med Habib Ali under hans besøg i Danmark i 2006, valgte at deltage i pågældende års Dowra. Programmet blev sponsoreret af Habib Ali Al-Jifri og koordineret i samarbejde med den muslimske organisation Muslimer i Dialog. En af deltagerne skriver i en rejseberetning fra turen som er lagt på Muslimer i Dialogs hjemmeside: De dage jeg har tilbragt i Tarim, bliver nogle af de bedste i mit liv. Jeg har lært meget og har indset, at foruden et længere ophold i et spirituelt miljø, er det svært at høste frugterne af åndelighed. Foruden en læremester, er det ikke muligt for eleven at opnå vinger til den himmelske rejse. Med mestre som Habib Umar bin Hafidh og Habib Ali Al-Jifry der er meget kendte i den arabiske verden for deres undervisning i tasawwuf og fredelig sameksistens, er Tarim en guldgrube blandt søgende. 9 Det nævnes i rejseberetningen at besøget blev sponsoreret af Habib Ali al-jifri. De ansvarlige i Muslimer i Dialog har oplyst at Habib Alis andel i sponsoreringen bestod i at deltagerne fra Danmark ikke skulle betale for kost og logi, men blot for deres rejseudgifter. Udgifter til kost og logi, som alle andre deltagere skal betale, beløber sig til $600 pr. deltager. 10 Om denne gestus var fra Habib Ali personligt eller fra Dar al- Mustafa som institution, står ikke helt klart, men et er sikkert: Danske muslimer fik under tegningekrisen stor opmærksomhed fra verdens muslimer, og de lærde fra Dar 8 Q-news, maj 2006, nr. 366, s , kan downloades på

10 al-mustafa havde ligeledes særligt fokus på det, der i deres opfattelse er et stort ansvar, der påhviler danske muslimer, hvad angår en forsvarlig og korrekt repræsentation af islam i det danske samfund. At et udsnit af danske muslimer besøger Dar al-mustafa og bliver præget under deres ophold, vil formentlig kunne indfri dette formodede ønske. Dowra-turen fra Danmark til Tarim blev gentaget i 2007 og Der var også deltagere fra Sverige og Norge i forbindelse med alle tre ture. Fælles for alle deltagerne var at de overvejende var unge under 30 og studerende, de havde alle en stor nysgerrighed for at lære mere om islam, men også et ønske om at opleve det autentiske miljø, den traditionelle undervisning foregår i. Deltagerne havde desuden blandet etnisk baggrund: foruden konvertitterne deltog danskere med både arabisk, tyrkisk og pakistansk baggrund i Dowra erne. Dar al-mustafa s undervisere Jeg vil her anføre tre af de vigtigste karakteristika, der efter min opfattelse kendetegner underviserne hos Dar al-mustafa og som har overrasket og fastholdt interessen hos især unge fra Europa, der har mødt dem og/eller hørt dem tale: 1. Ortodoksi: Modsat den gængse opfattelse af tasawwuf og tilhængere af tasawwuf blandt mange i Vesten, muslim som ikke-muslim, er Dar al- Mustafa kendetegnet ved en ortodoks tilgang til islamisk praksis, der holder sig til de tekstlige overleveringer uden at søge kompromis udenfor det juridisk mulige. Kombinationen af denne ortodokse tilgang til islam og tasawwuf, er for de fleste unge muslimer, som er opvokset i Europa og for det meste har stiftet bekendtskab med filosofisk eller overvejende meditativ sufisme, meget nyt og interessant. Et eksempel er reglementet i forbindelse med de kvindelige deltagere, der under hele deres ophold i Dar az-zahra, foruden hijab (hovedtørklæde), også skal iklæde sig niqab (et ansigtsslør der kun efterlader øjnene åbent) i det offentlige rum. 2. Profetisk mildhed: Det helt store og gennemgående budskab, der kan spores hos alle underviserne i Dar al-mustafa, er vigtigheden af at muslimer bør praktisere Profetens Sunnah (sædvane), som ikke blot handler om hvordan han gik klædt og hvordan han udførte de forskellige ritualer, men mindst lige så meget om hvilken adfærd han udviste overfor sine medmennesker, ven som fjende. Man kan på sin vis ane en pædagogisk, fornuftig rækkefølge i måden, dette budskab bliver leveret på, så det kan få en effekt hos den dedikerede elev. Som det første vil underviseren gøre det klart for sine elever, hvad kærlighed til Profeten og de forskellige aspekter af denne kærlighed indebærer. For den troende - der med et oprigtigt ønske har taget flere tusind kilometers rejse til Hadramawt for at møde lærde, der er i slægt 48

11 med Profeten - er deres tale ikke bare ord, men ligefrem en åndelig indsprøjtning. Når kærligheden til Profeten er etableret i hjerte og sind, er det forholdsvist nemt for den enkelte at disciplinere sig til også at lade Profetens Sunnah manifestere sig i ens personlighed og adfærd overfor sine medmennesker. 3. Eksemplets magt: Endnu et budskab, der går på tværs af Dar al-mustafa s undervisere, er at hver enkelt muslim er forpligtet til at repræsentere troen og præsentere den for sine omgivelser, det være sig muslimsk eller ikkemuslimsk. Dette kræver naturligvis at man nærer kærlighed til Gud og Profeten, og lader denne kærlighed krystallisere sig i praksis, som anført under punkt 1 og 2. Ofte hører man en reference i deres taler til de ni awliya, som har været med til at forkynde islam i Sydøstasien. De nævnes som et eksempel på, hvad ganske få personer kan udrette af forandringer blandt vildt fremmede mennesker. Parallellen er ikke til at tage fejl af, for den udtales også ofte af underviserne. Forandring hos andre kan først skabes, når man erkender nødvendigheden af forandring hos én selv. Budskabet er ganske enkelt vær eksemplariske muslimer, forkynd islam gennem jeres smukke islamiske personlighed. Mission er altså ikke blot ord men kræver hård disciplin og mildhed. Knysh har dog haft en anden oplevelse, hvor ord tilsyneladende har vejet tungere end eksempel: A less obvious object of this propaganda, never stated explicitly by the leaders, is to spread Islam among non-muslims. Never in my life did I receive so many invitations to embrace Islam as during my two-week stay in Tarim, in November The age of the self-appointed missionaries ranged from 14 to 65. In the process, I was routinely threatened with hell-fire and eternal perdition, which, I must admit, sounded a bit unconvincing from a fourteen-year-old boy, whose life-experience had thus far been confined to the Dar al-mustafa classroom. Yet, one cannot help being impressed by the evangelic drive and fervid enthusiasm of Tarim s students (Knysh 2001:409). Den erfaring, Knysh har gjort under sit ophold i Tarim, viser med al tydelighed at der altid vil være en afstand mellem lærerens lære og elevens forståelse af den, samt hans eller hendes evner til at føre den ud i livet. Det, der imidlertid kunne være interessant at vide, er hvad underviserne på Dar al-mustafa ville sige om disse missionerende studerendes trusler om helvedets ild. Den form for adfærd og måde at tænke på er, efter alt at dømme, ikke karakteristisk for Dar al-mustafa s lære, som den bliver 49

12 forkyndt. Knysh skriver om ligheden mellem missionstraditionen hos de tidlige hadramier og dagens tradition, som den kommer til udtryk i Dar al-mustafa: The students are trained to see themselves as disseminators of Habib Umar s correct belief among the ignorant masses, Muslim and non-muslim alike. Hence the strong emphasis that the leaders of Dar al-mustafa and Tarim s ribat place on active da wa. They present this kerygmatic attitude as a natural extension of the da wa tradition of the renowned Hadrami sada scholars of the past. This tradition is indeed richly attested in Hadrami prosopographical literature from the past four centuries (see, e.g., Abd al- Aziz Ja far b. Aqil, Al-Hawta fi tawr al-ta sis, ( A Hawta at Its Founding Stage ), in Al-Afaq (Horizons) (Yemeni Writers Union, Al-Mukalla) 3 (March 1987), pp ). However, there are significant differences as well. While in the traditional hagiographic narratives proselytizing by individual sayyids or holy men is presented as part of their God-inspired personal mission, in Habib Umar s movement we witness a well-orchestrated campaign presided over by a charismatic leader with a large entourage of relatives, eminent scholars (most of sada background), devoted disciples, and modern propaganda techniques (Knysh 2001: ). Her må jeg erklære mig uenig med Knysh. Parallellen drages et forkert sted. Fortidens sayyider og awliyâ gik igennem en proces, der først efterfølgende muliggjorde den individuelle og Guds inspirerede mission blandt mennesker, der havde brug for vejledning. Processen skulle initieres forud for fremkomsten af denne idealisme. Det, som er relevant at sammenligne mellem dengang og nu, er de uddannelses-, dannelses- og vækkelsesmæssige mekanismer, der er påkrævet for at kunne skabe en autentisk missions-drivkraft hos den enkelte. Spørgsmålet er, om Knysh også ville karakterisere lærings- og mobiliseringsmetoderne, der blev anvendt i det århundredes Hadramawt på samme måde, hvis han i detaljer kunne se eller var bekendt med, hvordan de kom til udtryk. Habib Umar s bevægelse, hvis vi skal holde os til Knysh s betegnelse, prøver at genskabe en tradition, der i sin essens er en naturlig del af religionen, men som grundet sociale, politiske og historiske omstændigheder er gået i glemmebogen hos de fleste muslimer, både i Hadramawt og i Sydøstasien, samt i den muslimske verden i almindelighed og i den muslimske diaspora i særdeleshed. Metoderne til genskabelsen af en autentisk missionstradition skal i sagens natur matche tidens udfordringer. Ba Alawi-ordenens udbredelse i Vesten Ba Alawi-ordenen, som er et andet navn for Tariqa Alawiyya, er i disse år ved at brede sig i flere vestlige lande. Habib Umar s omfattende rejseprogram er et tydeligt tegn på 50

13 dette. Han har indenfor de sidste to år rejst rundt i Australien, Europa og Sydafrika og mødt adskillige af sine murider og muslimer, der med interesse har lyttet til hans oplæg og forelæsninger. For at muriderne kan drage fordel af shaykhens nærvær, om end virtuelt, er Habib Umar kort efter sit besøg i Europa i januar 2010 begyndt at forelæse i en time hver søndag morgen, med direkte oversættelse til engelsk, hvor muriderne via direkte videobroadcasting kan følge med overalt i verden. Desuden er der i England oprettet et antal såkaldte micro madrasaer, som både har lokale undervisere såvel som undervisere fra Zaytuna Institute i USA og Dar al-mustafa i Tarim. Undervisningen finder sommetider sted i forbindelse med en retræte, hvor eleverne er sammen med underviserne i flere dage. 11 Denne undervisningsform synes at være et forsøg på at konstruere de autentiske Dar al-mustafa rammer i en vestlig kontekst. Konklusion Når man ser på de faktorer, der har ført til den omfattende udvandring fra Hadramawt til Sydøstasien, kan man nemt konstatere at drivkraften primært har været af økonomisk og til en vis grad religiøs karakter. Så snart muligheden bød sig for rejser til Sydøstasien via søvejen, blev den udnyttet effektivt af hadramierne. Jeg mener helt klart at der er paralleller mellem den historiske hadrami-mission til fjerne egne og den missionsaktivitet, der udgår fra Dar al-mustafa i Tarim. Ba Alawiordenen er i dag måske en ny tariqa i europæisk kontekst, men den ser ud til at drage fordel af andre tariqaers mangeårige erfaringer i Vesten. Den er tilsyneladende sammensat af de rette proportioner af spiritualitet, islamisk lærdom, valg af kommunikationsmidler samt murshidernes slægtskab med Profeten som en unik egenskab. Set i betragtning af de resultater Ba Alawi-ordenen har opnået gennem uddannelsesinstitutionen Dar al-mustafa i perioden 1997 og 2010, er det forventeligt at ordenen fremadrettet vil spille en stadig voksende rolle i både Yemen, den øvrige muslimske verden samt blandt vestlige muslimer. Litteratur Dostal, Walter and Wolfgang Kraus: The Saints of Hadramawt : Shattering tradition: custom, law and the individual in the Muslim Mediterranean: London: I.B. Tauris, 2005, s Freitag, Ulrike & William G. Clarence-Smith: Hadhrami traders, scholars and statesmen in the Indian Ocean, 1750s-1960s: Holland, Brill Academic Publishers, Brochure for The Trodden Path 1431 Sacred Retreat : 51

Tariqa Alawiyya i Hadramawt og dens udbredelse i Vesten

Tariqa Alawiyya i Hadramawt og dens udbredelse i Vesten Tariqa Alawiyya i Hadramawt og dens udbredelse i Vesten af Fatih Alev Der er en lang tradition for, at Hadramawt-regionen i Sydyemen har været forbundet med Sydøstasien samt Østafrika. Denne forbindelse

Læs mere

Mellemøsten før 1400. Persere, arabere og tyrkere. Perserriget. Romerriget. Vidste du, at.. De arabiske storriger. Arabisk kultur og sprog.

Mellemøsten før 1400. Persere, arabere og tyrkere. Perserriget. Romerriget. Vidste du, at.. De arabiske storriger. Arabisk kultur og sprog. Historiefaget.dk: Mellemøsten før 1400 Mellemøsten før 1400 Mellemøstens historie før 1400 var præget af en række store rigers påvirkning. Perserriget, Romerriget, de arabiske storriger og det tyrkiske

Læs mere

Korstogene. Opfordring fra paven. Jerusalem erobres. Vidste du, at.. Mellemøsten samles. Tempelherrerne. Handel. Korstog til andre lande.

Korstogene. Opfordring fra paven. Jerusalem erobres. Vidste du, at.. Mellemøsten samles. Tempelherrerne. Handel. Korstog til andre lande. Historiefaget.dk: Korstogene Korstogene I 1099 erobrede kristne korsfarere Jerusalem fra muslimerne. De skabte et kongedømme, som varede i hele 200 år. Af Kurt Villads Jensen Opdateret 11. december 2013

Læs mere

Kampen om landet og byen

Kampen om landet og byen Mellemøstenhar gennem tiderne påkaldt sig stor opmærksomhed, og regionen er i dag mere end nogensinde genstand for stor international bevågenhed. På mange måder er Palæstina, og i særdeleshed Jerusalem

Læs mere

Og størst af dem er kærligheden. Anne-May Müller 8. september 2012

Og størst af dem er kærligheden. Anne-May Müller 8. september 2012 Og størst af dem er kærligheden Anne-May Müller 8. september 2012 Skabt til fællesskab Our main human drive is the drive for relationships Ronald Fairbairn Human connections shape the neural connections

Læs mere

Tegningesagen i al-qaidas ideologiske perspektiv. Sammenfatning

Tegningesagen i al-qaidas ideologiske perspektiv. Sammenfatning Tegningesagen i al-qaidas ideologiske perspektiv 16. juni 2009 Sammenfatning Ideologisk propaganda er en vigtig del af terrorgruppers eksistensgrundlag. Terrorgrupper, uanset om de har en venstre- eller

Læs mere

1 s01 - Jeg har generelt været tilfreds med praktikopholdet

1 s01 - Jeg har generelt været tilfreds med praktikopholdet Praktikevaluering Studerende (Internship evaluation Student) Husk at trykke "Send (Submit)" nederst (Remember to click "Send (Submit)" below - The questions are translated into English below each of the

Læs mere

Engelsk G Opgaveark. Maj 2011. Dato Prøveafholdende institution Tilsynsførende

Engelsk G Opgaveark. Maj 2011. Dato Prøveafholdende institution Tilsynsførende Engelsk G Opgaveark Maj 2011 Eksaminandens navn Nummer Dato Prøveafholdende institution Tilsynsførende Jeg bekræfter herved med min underskrift, at opgavebesvarelsen er udarbejdet af mig. Jeg har ikke

Læs mere

Sport for the elderly

Sport for the elderly Sport for the elderly - Teenagers of the future Play the Game 2013 Aarhus, 29 October 2013 Ditte Toft Danish Institute for Sports Studies +45 3266 1037 ditte.toft@idan.dk A growing group in the population

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2015

Trolling Master Bornholm 2015 Trolling Master Bornholm 2015 (English version further down) Panorama billede fra starten den første dag i 2014 Michael Koldtoft fra Trolling Centrum har brugt lidt tid på at arbejde med billederne fra

Læs mere

GUIDE TIL BREVSKRIVNING

GUIDE TIL BREVSKRIVNING GUIDE TIL BREVSKRIVNING APPELBREVE Formålet med at skrive et appelbrev er at få modtageren til at overholde menneskerettighederne. Det er en god idé at lægge vægt på modtagerens forpligtelser over for

Læs mere

Jeppesen Jensen slægten. The Jeppesen Jensen family

Jeppesen Jensen slægten. The Jeppesen Jensen family Jeppesen Jensen slægten The Jeppesen Jensen family Jeppesen-Jensen slægten The Jeppesen-Jensen family Forord Den direkte anledning til at samle nærværende oplysninger, har været invitationen til familiekomsammen

Læs mere

Retsudvalget REU alm. del - Bilag 485 Offentligt

Retsudvalget REU alm. del - Bilag 485 Offentligt Retsudvalget REU alm. del - Bilag 485 Offentligt RIGSADVOKATEN Bilag 2 J.nr. 2006-41-0151 15. marts 2006 Islam og profeten Muhammed 1. Indledning Dette bilag indeholder en kort beskrivelse af islam og

Læs mere

Engelsk. Niveau D. De Merkantile Erhvervsuddannelser September Casebaseret eksamen. og

Engelsk. Niveau D. De Merkantile Erhvervsuddannelser September Casebaseret eksamen.  og 052431_EngelskD 08/09/05 13:29 Side 1 De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005 Side 1 af 4 sider Casebaseret eksamen Engelsk Niveau D www.jysk.dk og www.jysk.com Indhold: Opgave 1 Presentation

Læs mere

Chikane og overgreb begået mod LGBT-asylansøgere og -flygtninge i Danmark. Undersøgelse: Indhold. August

Chikane og overgreb begået mod LGBT-asylansøgere og -flygtninge i Danmark. Undersøgelse: Indhold. August August 2017 www.lgbtasylum.dk Undersøgelse: Chikane og overgreb begået mod LGBT-asylansøgere og -flygtninge i Danmark Indhold Sammenfatning... 2 Om denne undersøgelse tema, metode og datagrundlag... 2

Læs mere

Prædiken holdt i Haderslev Domkirke af sognepræst Henning Wehner. 408 349 448 305 / 540 227,9-234 3.s.e.P 26. april 2015 Dom kl.10.00 Joh.

Prædiken holdt i Haderslev Domkirke af sognepræst Henning Wehner. 408 349 448 305 / 540 227,9-234 3.s.e.P 26. april 2015 Dom kl.10.00 Joh. Prædiken holdt i Haderslev Domkirke af sognepræst Henning Wehner 408 349 448 305 / 540 227,9-234 3.s.e.P 26. april 2015 Dom kl.10.00 Joh.16,16-22 Der var ét billede i denne prædiketekst, som nogle her

Læs mere

Engelsk B. Højere teknisk eksamen. 1. delprøve - uden hjælpemidler. Torsdag den 25. august 2011 kl kl htx112-eng/b

Engelsk B. Højere teknisk eksamen. 1. delprøve - uden hjælpemidler. Torsdag den 25. august 2011 kl kl htx112-eng/b Engelsk B Højere teknisk eksamen 1. delprøve - uden hjælpemidler kl.9.00-10.00 htx112-eng/b-25082011 Torsdag den 25. august 2011 kl. 9.00-14.00 htx112-eng/b-25082011 Side 1 af 7 sider Nedenstående rubrikker

Læs mere

SEPA Direct Debit. Mandat Vejledning 2013.03.15. Nets Lautrupbjerg 10 DK-2750 Ballerup

SEPA Direct Debit. Mandat Vejledning 2013.03.15. Nets Lautrupbjerg 10 DK-2750 Ballerup SEPA Direct Debit Mandat Vejledning 2013.03.15 Nets Lautrupbjerg 10 DK-2750 Ballerup Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1 Tilknyttet dokumentation... 3 1.2 Kontakt til Nets... 3 2. Krav til SEPA

Læs mere

Managing stakeholders on major projects. - Learnings from Odense Letbane. Benthe Vestergård Communication director Odense Letbane P/S

Managing stakeholders on major projects. - Learnings from Odense Letbane. Benthe Vestergård Communication director Odense Letbane P/S Managing stakeholders on major projects - Learnings from Odense Letbane Benthe Vestergård Communication director Odense Letbane P/S Light Rail Day, Bergen 15 November 2016 Slide om Odense Nedenstående

Læs mere

Engelsk. Niveau C. De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005. Casebaseret eksamen. www.jysk.dk og www.jysk.com.

Engelsk. Niveau C. De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005. Casebaseret eksamen. www.jysk.dk og www.jysk.com. 052430_EngelskC 08/09/05 13:29 Side 1 De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005 Side 1 af 4 sider Casebaseret eksamen Engelsk Niveau C www.jysk.dk og www.jysk.com Indhold: Opgave 1 Presentation

Læs mere

Blomsten er rød (af Harry Chapin, oversat af Niels Hausgaard)

Blomsten er rød (af Harry Chapin, oversat af Niels Hausgaard) Blomsten er rød (af Harry Chapin, oversat af Niels Hausgaard) På den allerførste skoledag fik de farver og papir. Den lille dreng farved arket fuldt. Han ku bare ik la vær. Og lærerinden sagde: Hvad er

Læs mere

Remember the Ship, Additional Work

Remember the Ship, Additional Work 51 (104) Remember the Ship, Additional Work Remember the Ship Crosswords Across 3 A prejudiced person who is intolerant of any opinions differing from his own (5) 4 Another word for language (6) 6 The

Læs mere

Danish Language Course for International University Students Copenhagen, 12 July 1 August Application form

Danish Language Course for International University Students Copenhagen, 12 July 1 August Application form Danish Language Course for International University Students Copenhagen, 12 July 1 August 2017 Application form Must be completed on the computer in Danish or English All fields are mandatory PERSONLIGE

Læs mere

Lindvig Osmundsen. Prædiken til sidste s.e.helligtrekonger 2015.docx 25-01-2015 side 1

Lindvig Osmundsen. Prædiken til sidste s.e.helligtrekonger 2015.docx 25-01-2015 side 1 25-01-2015 side 1 Prædiken til sidste s. e. Hellig 3 Konger 2015. Tekst: Matt. 17,1-9 Hvem skal vi tro på? Moses, Muhammed eller Jesus? I 1968 holdt Kirkernes Verdensråd konference i Uppsala i Sverige,

Læs mere

Diffusion of Innovations

Diffusion of Innovations Diffusion of Innovations Diffusion of Innovations er en netværksteori skabt af Everett M. Rogers. Den beskriver en måde, hvorpå man kan sprede et budskab, eller som Rogers betegner det, en innovation,

Læs mere

af: Habib Umar bin Hafiz

af: Habib Umar bin Hafiz GRUNDLÆGGENDE VEJLEDNING af: Habib Umar bin Hafiz Lærd og fortolker af klassisk islam Leder af Dar al- Mustafa for Traditionel Islamisk Videnskab (Tarim, Yemen) Oversat og opstillet efter tilladelse fra

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 7

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 7 Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 7 English version further down Så var det omsider fiskevejr En af dem, der kom på vandet i en af hullerne, mellem den hårde vestenvind var Lejf K. Pedersen,

Læs mere

Brug sømbrættet til at lave sjove figurer. Lav fx: Få de andre til at gætte, hvad du har lavet. Use the nail board to make funny shapes.

Brug sømbrættet til at lave sjove figurer. Lav fx: Få de andre til at gætte, hvad du har lavet. Use the nail board to make funny shapes. Brug sømbrættet til at lave sjove figurer. Lav f: Et dannebrogsflag Et hus med tag, vinduer og dør En fugl En bil En blomst Få de andre til at gætte, hvad du har lavet. Use the nail board to make funn

Læs mere

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: MA Cognitive Semiotics. Navn på universitet i udlandet: Tartu University.

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: MA Cognitive Semiotics. Navn på universitet i udlandet: Tartu University. US AARH Generelle oplysninger Studie på Aarhus Universitet: MA Cognitive Semiotics Navn på universitet i udlandet: Tartu University Land: Estonia Periode: Fra: 02.2012 Til: 06.2012 Udvekslingsprogram:

Læs mere

ET SPØRGSMÅL OM ORDEN - Et system perspektiv - DET INDLYSENDE - Et cognitions perspektiv - ET SPØRGSMÅL OM UDVIKLING - Et forandrings perspektiv -

ET SPØRGSMÅL OM ORDEN - Et system perspektiv - DET INDLYSENDE - Et cognitions perspektiv - ET SPØRGSMÅL OM UDVIKLING - Et forandrings perspektiv - ET SPØRGSMÅL OM ORDEN - Et system perspektiv - DET INDLYSENDE - Et cognitions perspektiv - ET SPØRGSMÅL OM UDVIKLING - Et forandrings perspektiv - DET SOCIALE EKSPERIMENT - Et lærings perspektiv - ET SPØRGSMÅL

Læs mere

Evangeliet er læst fra kortrappen: Luk 19,1-10

Evangeliet er læst fra kortrappen: Luk 19,1-10 1 7. søndag efter trinitatis I. Sct. Pauls kirke 19. juli 2015 kl. 10.00. Salmer: 30/434/436/302//3/439/722/471 Åbningshilsen + I Faderens og Sønnens og Helligåndens navn, amen. Vel mødt i kirke denne

Læs mere

Indhold. Rumis åndelige ophav. Prolog. Forord 13 Tak (2003) 23 Redaktionelle bemærkninger 25

Indhold. Rumis åndelige ophav. Prolog. Forord 13 Tak (2003) 23 Redaktionelle bemærkninger 25 Indhold Prolog ii Forord 13 Tak (2003) 23 Redaktionelle bemærkninger 25 Indledning 27 Rumi-mani 27 Rumi lagt på hylden - en anden Rumi? 30 Rumis baggrund 33 Rumis syn på islam, loven og ånden 57 FØRSTE

Læs mere

To the reader: Information regarding this document

To the reader: Information regarding this document To the reader: Information regarding this document All text to be shown to respondents in this study is going to be in Danish. The Danish version of the text (the one, respondents are going to see) appears

Læs mere

At the Moment I Belong to Australia

At the Moment I Belong to Australia At the Moment I Belong to Australia En antropologisk analyse af den religiøse- og etniske identitets betydning for tilhørsforholdet til Palæstina og Australien blandt palæstinensisk kristne immigranter

Læs mere

Experience. Knowledge. Business. Across media and regions.

Experience. Knowledge. Business. Across media and regions. Experience. Knowledge. Business. Across media and regions. 1 SPOT Music. Film. Interactive. Velkommen. Program. - Introduktion - Formål og muligheder - Målgruppen - Udfordringerne vi har identificeret

Læs mere

Vores mange brugere på musskema.dk er rigtig gode til at komme med kvalificerede ønsker og behov.

Vores mange brugere på musskema.dk er rigtig gode til at komme med kvalificerede ønsker og behov. På dansk/in Danish: Aarhus d. 10. januar 2013/ the 10 th of January 2013 Kære alle Chefer i MUS-regi! Vores mange brugere på musskema.dk er rigtig gode til at komme med kvalificerede ønsker og behov. Og

Læs mere

The X Factor. Målgruppe. Læringsmål. Introduktion til læreren klasse & ungdomsuddannelser Engelskundervisningen

The X Factor. Målgruppe. Læringsmål. Introduktion til læreren klasse & ungdomsuddannelser Engelskundervisningen The X Factor Målgruppe 7-10 klasse & ungdomsuddannelser Engelskundervisningen Læringsmål Eleven kan give sammenhængende fremstillinger på basis af indhentede informationer Eleven har viden om at søge og

Læs mere

EVALUERING FRA BESØGENDE ANTAL BESØGENDE 8.406 ANTAL BESVARELSER 3.523

EVALUERING FRA BESØGENDE ANTAL BESØGENDE 8.406 ANTAL BESVARELSER 3.523 EVALUERING FRA BESØGENDE ANTAL BESØGENDE 8.406 ANTAL BESVARELSER 3.523 ALLE BESØGENDE TOTAL : 8.406 4% 3% 13% 38% Økonomi, revision, business & marketing Jura, Politik & Samfund 30% 21% Studerende på 1.

Læs mere

Islams principper DIN OG SHARIA

Islams principper DIN OG SHARIA ----- - Kapitel 6 Din og sharia Forskellen mellem Din og Sharia Kilden til Sharia Fiqh Tassawwuf DIN OG SHARIA Indtil nu har vi taget os af din, eller tro. Nu kommer vi til en diskussion der gælder profeten

Læs mere

DARUMA management & consulting

DARUMA management & consulting DARUMA management & consulting Tanker til eftertanke Tanker til eftertanke er en samling budskaber, vi selv har forfattet eller ladet os inspirere af fra anden kilde. Det er bevidst, der ikke er angivet

Læs mere

The River Underground, Additional Work

The River Underground, Additional Work 39 (104) The River Underground, Additional Work The River Underground Crosswords Across 1 Another word for "hard to cope with", "unendurable", "insufferable" (10) 5 Another word for "think", "believe",

Læs mere

Værdier, kvalitet og omstilling

Værdier, kvalitet og omstilling DET TALTE ORD GÆLDER! Værdier, kvalitet og omstilling Talepunkter til departementschef Henrik Nepper Christensens foredrag ved åbning af Nordisk Kongres for kirkegårde og krematorier 4. sep. 2013 Indledning

Læs mere

Men enhver skal leve sådan, som Herren har tildelt ham, som Gud har kaldet ham. 1. Kor. 7; 17

Men enhver skal leve sådan, som Herren har tildelt ham, som Gud har kaldet ham. 1. Kor. 7; 17 Gudstjeneste søndag d. 26. april 2015 Tema: Kære arbejde Men enhver skal leve sådan, som Herren har tildelt ham, som Gud har kaldet ham. 1. Kor. 7; 17 Kære arbejde Når vi hører om dem, som oplever sig

Læs mere

Engelsk G Opgaveark. Maj 2014. Dato Prøveafholdende institution Tilsynsførende

Engelsk G Opgaveark. Maj 2014. Dato Prøveafholdende institution Tilsynsførende Engelsk G Opgaveark Maj 2014 Eksaminandens navn Nummer Dato Prøveafholdende institution Tilsynsførende Jeg bekræfter herved med min underskrift, at opgavebesvarelsen er udarbejdet af mig. Jeg har ikke

Læs mere

Danish Language Course for Foreign University Students Copenhagen, 13 July 2 August 2016 Advanced, medium and beginner s level.

Danish Language Course for Foreign University Students Copenhagen, 13 July 2 August 2016 Advanced, medium and beginner s level. Danish Language Course for Foreign University Students Copenhagen, 13 July 2 August 2016 Advanced, medium and beginner s level Application form Must be completed on the computer in Danish or English All

Læs mere

Møde i Folketingets Erhvervsudvalg den 21. februar 2013 vedrørende samrådsspørgsmål Q stillet af Kim Andersen (V).

Møde i Folketingets Erhvervsudvalg den 21. februar 2013 vedrørende samrådsspørgsmål Q stillet af Kim Andersen (V). Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2012-13 ERU Alm.del Bilag 163 Offentligt TALEPUNKTER TIL FOLKETINGETS ERHVERVSUDVALG Det talte ord gælder Møde i Folketingets Erhvervsudvalg den 21. februar 2013 vedrørende

Læs mere

DK - Quick Text Translation. HEYYER Net Promoter System Magento extension

DK - Quick Text Translation. HEYYER Net Promoter System Magento extension DK - Quick Text Translation HEYYER Net Promoter System Magento extension Version 1.0 15-11-2013 HEYYER / Email Templates Invitation Email Template Invitation Email English Dansk Title Invitation Email

Læs mere

Kritisk matematikundervisning

Kritisk matematikundervisning Kritisk matematikundervisning SEMAT, 11-12 marts 2015 Ole Skovsmose osk@learning.aau.dk Nogle centrale begreber (1) Globalisering/ghettoisering (2) Elevers forgrund (3) Matematik som handling (4) Refleksion

Læs mere

FOREDRAG OM INDIEN AF Cand. theol Tine Elisabeth Larsen

FOREDRAG OM INDIEN AF Cand. theol Tine Elisabeth Larsen FOREDRAG OM INDIEN AF Cand. theol Tine Elisabeth Larsen Praktisk info: Foredragene er alle ledsaget af billeder og rekvisitter. Pris efter aftale. Kontakt: Tine Elisabeth Larsen Røntoftevej 48A, 2870 Dyssegård.

Læs mere

Du a i Qur anen. I Allahs Navn, den Nådige, den Barmhjertige

Du a i Qur anen. I Allahs Navn, den Nådige, den Barmhjertige Du a i Qur anen I Allahs Navn, den Nådige, den Barmhjertige Følgende er en samling af Ad iyah (Du a i flertal) fra den Noble Qur an, som er stillet op i rækkefølge i forhold til deres forekomst i Qur anen.

Læs mere

Andagt Bording kirke 4. maj 2015.docx Side 1 af 5 05-05-2015

Andagt Bording kirke 4. maj 2015.docx Side 1 af 5 05-05-2015 Andagt Bording kirke 4. maj 2015.docx Side 1 af 5 Tale ved mindehøjtidelighed i Bording kirke d. 4. maj 2015 i anledning af 70 årsdagen for Danmarks befrielse. "Menneske, du har fået at vide, hvad der

Læs mere

18.s.e.trinitatis Matt. 22,34-46; Es 40,18-25; 1. kor. 1,4-8 Salmer: 748, 422, 57 54, 192 (alterg.), 696

18.s.e.trinitatis Matt. 22,34-46; Es 40,18-25; 1. kor. 1,4-8 Salmer: 748, 422, 57 54, 192 (alterg.), 696 18.s.e.trinitatis Matt. 22,34-46; Es 40,18-25; 1. kor. 1,4-8 Salmer: 748, 422, 57 54, 192 (alterg.), 696 Lad os alle bede! Kære Herre, tak fordi Du er kærligheden og derfor vil du, at vi skal leve i din

Læs mere

Villa Venire Biblioteket. Af Heidi Sørensen og Louise Odgaard, Praktikanter hos Villa Venire A/S. KAN et. - Sat på spidsen i Simulatorhallen

Villa Venire Biblioteket. Af Heidi Sørensen og Louise Odgaard, Praktikanter hos Villa Venire A/S. KAN et. - Sat på spidsen i Simulatorhallen Af Heidi Sørensen og Louise Odgaard, Praktikanter hos Villa Venire A/S KAN et - Sat på spidsen i Simulatorhallen 1 Artiklen udspringer af en intern nysgerrighed og fascination af simulatorhallen som et

Læs mere

16.s.e.t. 20. sep. 2015. Høstgudstjeneste.

16.s.e.t. 20. sep. 2015. Høstgudstjeneste. 1 16.s.e.t. 20. sep. 2015. Høstgudstjeneste. Tekster: Job 3,11-22. Ef. 3,13-21. Luk. 7,11-17. Hvorfor? Det ord kender vi alle alt for godt. Livet er fyldt med gåder og situationer, hvor vi står tilbage

Læs mere

Third Culture Kids på Ranum Efterskole College

Third Culture Kids på Ranum Efterskole College Third Culture Kids på Ranum Efterskole College N I N A K A A E L Æ R E R O G I N T E R N A T I O N A L M E N T O R P Å R A N U M E F T E R S K O L E C O L L E G E. U N D E R V I S E R I : I G C S E M A

Læs mere

Det er en konflikt som rigtigt mange mennesker vil kende til.

Det er en konflikt som rigtigt mange mennesker vil kende til. Tekster: Sl 84, Rom 12,1-5, Luk 2,41-52 Salmer: Evangeliet, vi lige har hørt åbner i flere retninger. Det har en dobbelttydighed, som er rigtigt vigtig ikke bare for at forstå dagens evangelium, men det

Læs mere

Virkningsfulde bønner og påkaldelser

Virkningsfulde bønner og påkaldelser Virkningsfulde bønner og påkaldelser (4) Den Store Invokation (billeder + tekst) DEN STORE INVOKATION - THE GREAT INVOCATION Fra lysets kilde i Guds sind Lad lys strømme ind i menneskers tanker Lad lyset

Læs mere

Selam Friskole. Religion. Målsætning og læseplan

Selam Friskole. Religion. Målsætning og læseplan Selam Friskole Religion Målsætning og læseplan September 2009 Religionsundervisning Formål for faget Formålet med undervisningen i kundskab til islam er, at eleverne erkender og forstår, at den religiøse

Læs mere

Indledning: hvilket paradoks / hvis paradoks?

Indledning: hvilket paradoks / hvis paradoks? Indledning: hvilket paradoks / hvis paradoks? Af Maria Louw og Mikkel Rytter, Der er de senere år blevet forsket og skrevet om sufisme fra mange forskellige vinkler og med fokus på en bred række tematikker.

Læs mere

Nutid: Teksten i dag Hvad bruger religiøse mennesker teksten til i dag?

Nutid: Teksten i dag Hvad bruger religiøse mennesker teksten til i dag? Kopiside 3 A Fortællinger Kopiside 3 B Fortællinger Hvad handler teksten om? Opstil de vigtigste punkter. Hvordan præsenterer teksten modsætninger såsom godt-ondt, mand-kvinde, Gud-menneske? Modsætninger

Læs mere

Engelsk B. Højere teknisk eksamen. 1. delprøve - uden hjælpemidler. Fredag den 21. august 2015 kl kl htx152-eng/b

Engelsk B. Højere teknisk eksamen. 1. delprøve - uden hjælpemidler. Fredag den 21. august 2015 kl kl htx152-eng/b Engelsk B Højere teknisk eksamen 1. delprøve - uden hjælpemidler kl. 9.00-10.00 htx152-eng/b-21082015 Fredag den 21. august 2015 kl. 9.00-14.00 htx152-eng/b-21082015 Side 1 af 7 sider Nedenstående rubrikker

Læs mere

Financial Literacy among 5-7 years old children

Financial Literacy among 5-7 years old children Financial Literacy among 5-7 years old children -based on a market research survey among the parents in Denmark, Sweden, Norway, Finland, Northern Ireland and Republic of Ireland Page 1 Purpose of the

Læs mere

Gudstjeneste og sabbat hører sammen. Sabbatten er dagen for gudstjeneste. Når der derfor i en bibelsk sammenhæng tales om sabbatten, må gudstjenesten

Gudstjeneste og sabbat hører sammen. Sabbatten er dagen for gudstjeneste. Når der derfor i en bibelsk sammenhæng tales om sabbatten, må gudstjenesten I. Indledning Gudstjeneste og sabbat hører sammen. Sabbatten er dagen for gudstjeneste. Når der derfor i en bibelsk sammenhæng tales om sabbatten, må gudstjenesten tænkes med. Sabbatten spiller en stor

Læs mere

Kristen eller hvad? Linea

Kristen eller hvad? Linea Forord Du er ret heldig Du sidder lige nu med en andagtsbog, der er den første af sin slags i Danmark. En andagtsbog som denne er ikke set før. Den udfordrer måden, vi tænker andagter på, og rykker grænserne

Læs mere

Hvad er erfaringen, nu da den første årgang gennem to år har prøvet reformen på egen krop?

Hvad er erfaringen, nu da den første årgang gennem to år har prøvet reformen på egen krop? Niels Hartling 1 Er gymnasiereformen en succes? Eleverne i gymnasiet vælger som bekendt ikke længere mellem de to linjer, den sproglige og den matematiske. De går derimod på en såkaldt studieretning, som

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 8

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 8 Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 8 English version further down Der bliver landet fisk men ikke mange Her er det Johnny Nielsen, Søløven, fra Tejn, som i denne uge fangede 13,0 kg nord for

Læs mere

Svar nummer 2: Meningen med livet skaber du selv 27. Svar nummer 3: Meningen med livet er at føre slægten videre 41

Svar nummer 2: Meningen med livet skaber du selv 27. Svar nummer 3: Meningen med livet er at føre slægten videre 41 Indhold Hvorfor? Om hvorfor det giver mening at skrive en bog om livets mening 7 Svar nummer 1: Meningen med livet er nydelse 13 Svar nummer 2: Meningen med livet skaber du selv 27 Svar nummer 3: Meningen

Læs mere

Fortolkning af Mark 2,13-17

Fortolkning af Mark 2,13-17 Fortolkning af Mark 2,13-17 Af Jonhard Jógvansson, stud. theol. 13 Καὶ ἐξῆλθεν πάλιν παρὰ τὴν θάλασσαν καὶ πᾶς ὁ ὄχλος ἤρχετο πρὸς αὐτόν, καὶ ἐδίδασκεν αὐτούς. 14 Καὶ παράγων εἶδεν Λευὶν τὸν τοῦ Ἁλφαίου

Læs mere

Must I be a registered company in Denmark? That is not required. Both Danish and foreign companies can trade at Gaspoint Nordic.

Must I be a registered company in Denmark? That is not required. Both Danish and foreign companies can trade at Gaspoint Nordic. General Questions What kind of information do you need before I can start trading? Please visit our webpage www.gaspointnordic.com under the heading How to become a participant Is it possible to trade

Læs mere

Skriveøvelse 2. Indledning. Emil Kirkegaard. Årskortnr. 20103300. Hold nr. 10

Skriveøvelse 2. Indledning. Emil Kirkegaard. Årskortnr. 20103300. Hold nr. 10 Navn: Emil Kirkegaard Årskortnr. 20103300 Hold nr. 10 Det stillede spørgsmål 1. Redegør for forholdet mellem det vellykkede liv (eudaimonia) og menneskelig dyd eller livsduelighed (areté) i bog 1 og bog

Læs mere

Supplerende materiale til Legitimitet og borgerkriges opståen: Befolkningens oversete motiver

Supplerende materiale til Legitimitet og borgerkriges opståen: Befolkningens oversete motiver Supplerende materiale til Legitimitet og borgerkriges opståen: Befolkningens oversete motiver Tabel 1. Spørgsmål inkluderet i legitimitetsindeks fra World Values Survey, bølge 6, 2010-2014 Dimension Spørgsmålsformulering

Læs mere

Politikugen. Sikkerhedsbegrebet: Historisk og analytisk

Politikugen. Sikkerhedsbegrebet: Historisk og analytisk Politikugen Sikkerhedsbegrebet: Historisk og analytisk Indholdsfortegnelse En (meget) kort historie om begrebet Den Kolde Krig Sikkerhedsbegrebet i strategiske studier Sikkerhedsbegrebet i fredsforskning

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2015

Trolling Master Bornholm 2015 Trolling Master Bornholm 2015 (English version further down) Sæsonen er ved at komme i omdrejninger. Her er det John Eriksen fra Nexø med 95 cm og en kontrolleret vægt på 11,8 kg fanget på østkysten af

Læs mere

Præ-SIEF s & SIEF s. Vejledning om arbejdet i præ-sief s og SIEF s. Organisation for erhvervslivet

Præ-SIEF s & SIEF s. Vejledning om arbejdet i præ-sief s og SIEF s. Organisation for erhvervslivet Præ-SIEF s & SIEF s Vejledning om arbejdet i præ-sief s og SIEF s Organisation for erhvervslivet 1. udgave d. 26. februar 2009 Indholdsfortegnelse Dannelse af præ-sief er... 2 Statistik... 3 Dannelse af

Læs mere

- man sov tæt på belægningsstuerne

- man sov tæt på belægningsstuerne Præsenteret af: - man sov tæt på belægningsstuerne I belægningsstuen var der plads til 26 soldater: 24 menige soldater i dobbeltmands køjesenge og to befalingsmænd i enkeltmands køjesenge. Der var plads

Læs mere

Den uddannede har viden om: Den uddannede kan:

Den uddannede har viden om: Den uddannede kan: Den uddannede har viden om: Den uddannede kan: Den uddannede kan: Den studerende har udviklingsbaseret viden om og forståelse for Den studerende kan Den studerende kan Den studerende har udviklingsbaseret

Læs mere

Gl Autoriserede Ef. 1,11. I Ham har VIogså fået vor arvelod, VI, som forud var bestemte dertil efter hans forsæt, der virker alt i

Gl Autoriserede Ef. 1,11. I Ham har VIogså fået vor arvelod, VI, som forud var bestemte dertil efter hans forsæt, der virker alt i FÆLLES MED DEM Gl Autoriserede. 1965 Ef. 1,11. I Ham har VIogså fået vor arvelod, VI, som forud var bestemte dertil efter hans forsæt, der virker alt i overensstemmelse med sin egen viljes beslutning,

Læs mere

Praktikevaluering Studerende (Internship evaluation Student)

Praktikevaluering Studerende (Internship evaluation Student) Praktikevaluering Studerende (Internship evaluation Student) Husk at trykke "Send (Submit)" nederst (Remember to click "Send (Submit)" below - The questions are translated into English below each of the

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2014

Trolling Master Bornholm 2014 Trolling Master Bornholm 2014 (English version further down) Så er ballet åbnet, 16,64 kg: Det er Kim Christiansen, som i mange år også har deltaget i TMB, der tirsdag landede denne laks. Den måler 120

Læs mere

Mennesket i katastrofen og civilsamfundets potentiale

Mennesket i katastrofen og civilsamfundets potentiale Mennesket i katastrofen og civilsamfundets potentiale Kristoffer Albris Antropolog, Ph.d., Post doc Juridisk Fakultet, Københavns Universitet Copenhagen Center for Disaster Research (COPE) ESPRESSO www.espressoproject.eu

Læs mere

Evaluering af Master in Leadership and Innovation in Complex Systems

Evaluering af Master in Leadership and Innovation in Complex Systems Evaluering af Master in Leadership and Innovation in Complex Systems På masteruddannelsen i Leadership and Innovation in Complex Systems blev der i efteråret 2009 udbudt undervisning i følgende to moduler:

Læs mere

ISLAM, MUSLIMSKE FAMILIER OG DEN DANSKE FOLKESKOLE

ISLAM, MUSLIMSKE FAMILIER OG DEN DANSKE FOLKESKOLE ISLAM, MUSLIMSKE FAMILIER OG DEN DANSKE FOLKESKOLE RAMMESÆTNING 1. Forskningsspørgsmål og undren 2. Hvorfor islam og muslimer? 3. Hvorfor familier? 4. Hvorfor skoler? 5. Hvilke slags skoler? 6. Forskningsprojekt

Læs mere

2.7. HVAD BETYDER DET EGENTLIG AT BETEGNE SIG SELV SOM TROENDE?

2.7. HVAD BETYDER DET EGENTLIG AT BETEGNE SIG SELV SOM TROENDE? 2.7. HVAD BETYDER DET EGENTLIG AT BETEGNE SIG SELV SOM TROENDE? Abstract: Danmark har i de seneste 50-60 år været igennem dramatiske forandringer på en række samfundsområder inklusive det religiøse. Disse

Læs mere

THE SCANDINAVIA-JAPAN SASAKAWA FOUNDATION

THE SCANDINAVIA-JAPAN SASAKAWA FOUNDATION THE SCANDINAVIA-JAPAN SASAKAWA FOUNDATION Beretning Udfyldes på dansk eller engelsk Denne forside findes også i elektronisk form på vores webside. Vi foretrækker at modtage en digital version, såfremt

Læs mere

Kristendom. Johan Galtung. www.visdomsnettet.dk

Kristendom. Johan Galtung. www.visdomsnettet.dk 1 Kristendom & Islam Johan Galtung www.visdomsnettet.dk 2 Kristendom & Islam Af Johan Galtung (Oversættelse Thora Lund Mollerup & Erik Ansvang) Sandheder udelukker ikke hinanden Konfliktarbejder: Hvorfor

Læs mere

Mange føler, at det handler om, hvem man vil være i hus

Mange føler, at det handler om, hvem man vil være i hus Dominique Bouchet Syddansk Universitet Mange føler, at det handler om, hvem man vil være i hus sammen med. 1 Måden, hvorpå et samfund forholder sig til det nye, er et udtryk for dette samfunds kultur.

Læs mere

For Mogens Gissels vedkommende en intellektuel baggrund i

For Mogens Gissels vedkommende en intellektuel baggrund i GISSEL & FRANDSEN Af Peter Laugesen 1. Hvad har de til fælles? Måske først og fremmest kærligheden til maleriet som handling og respekten for maleriet som historie. De har malet sig ind i, hvad maleriet

Læs mere

Den, der ikke er med mig, er imod mig, og den, der ikke samler med mig, spreder.

Den, der ikke er med mig, er imod mig, og den, der ikke samler med mig, spreder. 1 Engang var Jesus ved at uddrive en dæmon, som var stum. Da dæmonen var faret ud, begyndte den stumme at tale, og folkeskarerne undrede sig. Men nogle af dem sagde:»det er ved dæmonernes fyrste, Beelzebul,

Læs mere

Engelsk B. Højere teknisk eksamen. 1. delprøve - uden hjælpemidler. kl. 9.00-14.00

Engelsk B. Højere teknisk eksamen. 1. delprøve - uden hjælpemidler. kl. 9.00-14.00 Engelsk B Højere teknisk eksamen 1. delprøve - uden hjælpemidler kl.9.00-10.00 htx111-eng/b-30052011 Mandag den 30. maj 2011 kl. 9.00-14.00 Side 1 af 7 sider Nedenstående rubrikker udfyldes. Efter prøven

Læs mere

ARTSTAMP.DK + GUEST. April 16th - May 22nd ARTSTAMP.DK. Ridergade 8 8800 Viborg Denmark. www.braenderigaarden.dk braenderigaarden@viborg.

ARTSTAMP.DK + GUEST. April 16th - May 22nd ARTSTAMP.DK. Ridergade 8 8800 Viborg Denmark. www.braenderigaarden.dk braenderigaarden@viborg. ARTSTAMP.DK + GUEST April 16th - May 22nd Ridergade 8 8800 Viborg Denmark ARTSTAMP.DK www.braenderigaarden.dk braenderigaarden@viborg.dk A mail project by STALKE OUT OF SPACE and Sam Jedig Englerupvej

Læs mere

Ambassadør: Pia Danesol, Aarhus

Ambassadør: Pia Danesol, Aarhus Ambassadør: Pia Danesol, Aarhus Jeg hedder Pia Danesol og er en årgang 1951. September 2007 tog jeg mit 1. kursus i McGuire-teknik for stammere. Det var kort tid før, at jeg påbegyndte min uddannelse til

Læs mere

Causal Factors of Radicalisation. Af forskningsenheden Transnational Terrorism, Security & the Rule of Law.

Causal Factors of Radicalisation. Af forskningsenheden Transnational Terrorism, Security & the Rule of Law. Causal Factors of Radicalisation. Af forskningsenheden Transnational Terrorism, Security & the Rule of Law. Med udgangspunkt i kritikken af eksisterende radikaliseringsmodeller præsenterer rapporten en

Læs mere

Indhold. 7 1. samling: Bibelens røde tråd. 13 2. samling: Helligånden formidler. 20 3. samling: Shhh! Gud taler. 26 4. samling: Nåde-leverandør

Indhold. 7 1. samling: Bibelens røde tråd. 13 2. samling: Helligånden formidler. 20 3. samling: Shhh! Gud taler. 26 4. samling: Nåde-leverandør Indhold 5 Forord 6 Vejledning 7 1. samling: Bibelens røde tråd 13 2. samling: Helligånden formidler 20 3. samling: Shhh! Gud taler 26 4. samling: Nåde-leverandør 32 5. samling: Lev i Bibelen 39 6. samling:

Læs mere

Dansk Islamisk Center inviterer til. Det smukke eksempel. En kursusrække om Allahs Sendebuds liv og noble karaktertræk

Dansk Islamisk Center inviterer til. Det smukke eksempel. En kursusrække om Allahs Sendebuds liv og noble karaktertræk Dansk Islamisk Center inviterer til Det smukke eksempel En kursusrække om Allahs Sendebuds liv og noble karaktertræk 1 I har i Allahs Sendebud et smukt eksempel, for den som håber på (og frygter) Allah

Læs mere

Nyhedsmail, december 2013 (scroll down for English version)

Nyhedsmail, december 2013 (scroll down for English version) Nyhedsmail, december 2013 (scroll down for English version) Kære Omdeler Julen venter rundt om hjørnet. Og netop julen er årsagen til, at NORDJYSKE Distributions mange omdelere har ekstra travlt med at

Læs mere

Tale til studiestart 25. august 2015

Tale til studiestart 25. august 2015 Tale til studiestart 25. august 2015 1 Velkommen God morgen God morning! Hjertelig velkommen til Ingeniøruddannelserne på Syddansk Universitet. A very warm welcome to Engineering at SDU My name is Henrik

Læs mere

Lindvig Osmundsen. Prædiken til 1. søndag i fasten side 1. Prædiken til 1. søndag i fasten 201. Tekst. Luk. 22,

Lindvig Osmundsen. Prædiken til 1. søndag i fasten side 1. Prædiken til 1. søndag i fasten 201. Tekst. Luk. 22, side 1 Prædiken til 1. søndag i fasten 201. Tekst. Luk. 22, 24-32. I en tid hvor religion nærmest anses for at være roden til alt ondt, er det 3 vigtige tekster vi har fået at lytte til. Fastetiden i kirkeåret

Læs mere

Start med at læse vedhæftede fil (Om lytteniveauerne) og vend så tilbage til processen.

Start med at læse vedhæftede fil (Om lytteniveauerne) og vend så tilbage til processen. At lytte aktivt Tid: 1½ time Deltagere: 4-24 personer Forudsætninger: Overblik over processen, mødeledelsesfærdigheder Praktisk: telefon med stopur, plakat med lytteniveauer, kopi af skema Denne øvelse

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Trolling Master Bornholm 2013 Husk at tjekke jeres reservationer! Vi ved, at der er nogen, som har lavet reservationer af overnatning, og at

Læs mere

Majlis Sibawayh. Dar al-hijrah Masjid Taiba. Arabisk for alle. Masjid Taiba Titangade 15 2200 KBH N taiba.dk facebook.

Majlis Sibawayh. Dar al-hijrah Masjid Taiba. Arabisk for alle. Masjid Taiba Titangade 15 2200 KBH N taiba.dk facebook. Majlis Sibawayh Dar al-hijrah Masjid Taiba Arabisk for alle 1 INTRO I Allahs navn, al taknemmelighed og lovprisning tilkommer Ham og må Hans velsignelser og fredshilsner være over Hans elskede Sendebud,

Læs mere