Tariqa Alawiyya i Hadramawt og dens udbredelse i Vesten

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Tariqa Alawiyya i Hadramawt og dens udbredelse i Vesten"

Transkript

1 Tariqa Alawiyya i Hadramawt og dens udbredelse i Vesten Af Fatih Alev Der er en lang tradition, for at Hadramawt-regionen i Sydyemen har været forbundet med Sydøstasien samt Østafrika. Denne forbindelse er opstået ved at adskillige hadramier (personer med oprindelse i Hadramawt) - hvoraf mange har en umiskendelig tilknytning til Tariqa Alawiyya - en tasawwuf-orden, 1 hvis mestre anses for at være i slægt med Profeten Muhammad - har slået sig ned i lande som Indonesien, Malaysia og Singapore, samt Zanzibar i Tanzania og Lamu i Kenya gennem de sidste år. Sideløbende med at diaspora-hadramierne etablerede sig i de nye omgivelser, bidrog de i slutningen af det 19. århundrede også til den økonomiske udvikling og mere specifikt til etableringen af religiøse uddannelsesinstitutioner i deres oprindelsesland, Hadramawt-området, så deres børn kunne få en uddannelse i islam og spiritualitet indenfor autentiske rammer. Efter nogle årtier, under socialistisk styre og genforeningen af Syd- og Nordyemen i 1990, har islamiske bevægelser med rødder i tasawwuf fået en stigende tilslutning og er blevet bedre til at organisere sig. Et voksende antal muslimer fra den øvrige muslimske verden samt muslimer bosat i ikke-muslimske lande, primært i Vesten, er også en del af den nye bevægelse. Hvilke faktorer har været medvirkende til den omfattende udvandring fra Hadramawt til Sydøstasien og Østafrika? Hvilke paralleller er der mellem på den ene side den religiøse mission, som hadramierne direkte og indirekte udøvede i de nye omgivelser fra hhv erne (den indledende, begrænsede udvandring) og 1800-tallet (den store udvandring), og på den anden side den nye udvikling primært i Tarim i Hadramawt med særligt fokus på uddannelsesinstitutionen Dar al-mustafa, som ledes 2 af den lærde, åndelige vejleder Habib Umar? Disse spørgsmål søges besvaret i denne artikel. 1 Tasawwuf er foretrukket i denne artikel som betegnelse for islamisk mysticisme frem for den i Vesten gængse betegnelse sufisme. 2 Undersøgelsen vil tage udgangspunkt i viden hentet fra historisk, politisk og antropologisk forskningslitteratur om Hadramawt og tasawwuf, enkelte hjemmesider samt i et begrænset omfang egne erfaringer. Sidstnævnte har været nødvendigt i de tilfælde hvor pågældende emne tilsyneladende ikke er omfattet af eksisterende forskningslitteratur. 39

2 Profetslægten i Yemen Profeten Muhammads slægt har spillet en afgørende rolle i Yemen siden 900-tallet. I den nordlige del af Yemen har sadah (pl. for sayyid, person beslægtet med Profeten Muhammad) af zaydi observans (en skole indenfor shi'a- islam) regeret, ligesom sadah af sunni-observans har regeret i andre dele af Mellemøsten og i Nordafrika. Denne herskende slægt er også kendt som hashimierne. Det yemenitiske zaydi imamat-styre gik i opløsning i forbindelse med revolutionen i 1962 (Pappé 2005:107). Det er i dag kun Jordan og Marokko, der regeres af kongefamilier, der hævder at være i slægt med Profeten (vom Bruck 2005:5). Ifølge yemenitisk historiografi kan sadah s ankomst til Sydyemen, nærmere bestemt Hadramawt, spores tilbage til år 932. Der er tale om en sayyid ved navn Ahmad bin Isa, Emigranten, som oprindeligt kom fra Basra i Irak og menes at være i slægt med Profeten i 9. generation. Efter at have været bosat forskellige steder i Hadramawt dør han i 965 i al-husaysa, et sted mellem Say un og Tarim, og bliver begravet der (Ho 2006:37-38). I de efterfølgende fem generationer fortsætter Emigrantens slægt med at flytte længere østpå langs wadien (dalen), og i begyndelsen af 1100-tallet, investerer Ali Gavegiveren af Qasam med sine dinarer i etableringen af en daddelpalmeplantage i Qasam, et område i nærheden af Tarim. Han dør i 1135 og er den første sayyid der bliver begravet i Tarim. Takket være plantagen er de efterfølgende generationer af slægten sikret deres levebrød. Den oprindelige lokalbefolkning drager også fordel af plantagen i Qasam ved at få beskæftigelse der, og de opfatter derfor ikke de nye tilflyttere som en belastning men derimod som en velsignelse til deres land (Ho 2006:38). Tariqa Alawiyya ( Alawiyya-ordenen) Indtil midten af det 13. århundrede har sadah en i Hadramawt praktiseret en form for almen sufisme (tasawwuf âmm). Sufimesteren Shu ayb Abu Madyan (d. 1197) i Tlemcen i Marokko sender, formentlig kort før sin død, en af sine disciple, Abd al- Rahman al-maq ad, til Hadramawt så han kan videregive Abu Madyan s spirituelle lærdom til de lærde der, men han dør undervejs i Mekka. Han når dog at give opgaven videre til en af sine studerende, Abdallah al-maghribi. Denne ankommer til Tarim og møder den kendte Muhammad bin Ali (d. 1255), som er søn af Ali Gavegiverens barnebarn. Muhammad Bin Ali bliver også kaldt al-faqîh al-muqaddam (Den Første Jurist), fordi han, tre generationer efter sadah ens etablering i Tarim, er den første i Hadramawt, der tager organiseret tasawwuf i anvendelse efter at være indviet i Abu Madyan s orden (Ho 2006:41; Freitag 2003:92). 40

3 Som en konsekvens af den nye orientering beder han sayyiderne om at nedlægge deres våben, som de ellers tidligere altid har båret (Freitag 2003:91). Det berettes, at han for at understrege budskabet brækker sit sværd midt over på sit knæ. Sayyiderne fra Hadramawt bliver efterhånden kendt for deres fredelige intentioner da de, i en tid hvor stammestridigheder ellers er et problem, ikke udgør en trussel mod nogen (Ho 2006:41). Herefter ser vi en gradvis opbygning af Tariqa Alawiyya i Tarim og omegn. Fire generationer senere får sufi-ordenen et ritual ved sayyid Abd al-rahman al- Saqqâf (d. 1416), som går ud på at tariqa-medlemmerne samles hver mandag og torsdag i en moské og påkalder Gud ved nogle bønnefraser (Ratib al-saqqaf) (Ho 2006:44). Abd al-rahman al-saqqâf s elev Abd al-rahman al-khatib (d. 1451), som ikke selv var sayyid, er den der første gang i tariqaen skriver et værk, der består af biografier over fromme sayyider, der ligger begravet i Hadramawt og især i Tarim. Denne litteratur har med stor sandsynlighed sikret traditionens overlevelse og også udbredelse til fjerne egne. Mongolerne baner vejen for hadrami-udvandring Næsten samtidigt med at Tarîqa Alawiyya blev udbredt blandt hadramierne, åbnede der sig en hel uventet dør ud til den store verden. Handelsruten fra Fjernøsten til Europa gik, indtil mongolernes ødelæggelse og erobring af Bagdad i 1258, via søvejen til Den Persiske Bugt, hvorfra varerne blev transporteret til Bagdad over Silkevejen til de østlige middelhavslande. Den nye situation umuliggjorde denne løsning, og handelsruten blev ændret, således at handelsskibene nu måtte sejle forbi havnebyerne i Sydyemen ind i Det Røde Hav og videre til Alexandria i Egypten. Handelsskibene havde nu, udover gods, også flere passagerer med fra Hadramawt til handelsbyerne i Indien, Malaysia og Indonesien. De rejste ud til områder, hvor der formentlig i forvejen var en muslimsk befolkning, om end af mindre størrelse. Hadrami sayyider hævder som regel, at deres forfædre har været med til at introducere islam i Sydøstasien. Dette betvivler Ulrike Freitag og uddyber det i en fodnote: Syed F. Alatas, Hadhramaut and the Hadhrami Diaspora, emphasizes the Hadhrami (sayyids) influence in the Islamization of South East Asia, while van Bruinessen in Najmuddin al-kubra takes a historiographical approach which investigates the changing nature of myths surrounding one of the nine saints (wali songo) who are said to have Islamized Java (Freitag 2003:47). 41

4 Men netop de ni awliyâ (Gudfrygtige) har ifølge Syed Farid Alatas hadrami oprindelse. Indonesiske værker betragter dem som historiske personligheder og Hadrami kilder indeholder stamtavler for disse (Syed Farid Alatas i Freitag 1997:33). Jeg vil argumentere for, på linje med Alatas, at hadrami sayyidernes udlægning ikke nødvendigvis er i uoverensstemmelse med legenden om de ni awliyâ, hvoraf nogle ankom til Indonesien gennem Indien. Selv hvis sayyiderne fra Hadramawt måske ikke var de første til at forkynde islam, har de formentlig spillet en væsentlig rolle i den spæde begyndelse af udbredelsen af islam i regionen. Desuden er det en del af den indonesiske tradition, at én af de ni awliyâ, Maulana Malik Ibrahim, som skulle have arabisk baggrund om end han formentlig ikke var af hadrami oprindelse, skulle være ankommet til Java allerede i 1404 og have været én af de vigtige pionerer bl.a. ved at have grundlagt den første islamiske kostskole (pesantren) på Java. 3 Islamisk uddannelse i Hadramawt i udvandringsperioden Det har i den tilgængelige litteratur ikke været muligt at finde relevant information om uddannelsessystemet i Hadramawt i perioden Det er ellers væsentligt at vide noget om, da det vil give et bedre grundlag for forståelsen af, hvilken vidensbagage de rejsende hadramier havde med sig, da de udvandrede til Sydøstasien og var med til at påvirke lokalbefolkningens religiøse tilhørsforhold radikalt. Det er højst sandsynligt at hadramierne, på det tidspunkt hvor Tariqa Alawiyya var ved at tage form med ritualer og litteratur, må have haft et uddannelsestilbud til deres børn og unge indenfor nogle mere eller mindre strukturerede rammer. Der er mindst to grunde til denne stærke formodning: 1. De nyligt ankomne hadramier skabte religiøs forandring hos de sydøstasiatere, de interagerede med. Det er tvivlsomt at personer uden særlig meget viden i islam kan skabe denne store forandring. Jeg påstår ikke at alle hadramierne var lærde, men nogle, og ikke få, har formentlig været igennem en eller anden form for uddannelses- og/eller dannelsesforløb, som har inkorporeret en religiøs og tasawwuf-mæssig praksis i deres dagligdag på sammenhængende vis. 2. Etableringen af pesantren er (muslimske kostskoler) i Indonesien så tidligt som i 1400-tallet er netop et tydeligt eksempel på at der var en tradition for undervisning. Det kan naturligvis ikke definitivt udelukkes at traditionen først opstod og blev udviklet i Indonesien, men det er mere sandsynligt at pesantren er var en sydøstasiatisk implementering af et allerede etableret 3 42

5 madrasa-system (madrasa: skole på arabisk, bruges i visse tilfælde også om særlige religiøse skoler). Den store udvandring fra Hadramawt Portugisernes og hollændernes ankomst til Sydøstasien i 1800-tallet medførte et fald i antallet af arabiske migranter. På det tidspunkt levede der højst 621 arabere på Java. Fra 1850 erne begyndte der dog en ny bølge af udvandring fra Hadramawt. Åbningen af Suez-kanalen i 1869 havde også en stor betydning for fremgangen i udvandringen. Folketællingen i 1930 viste at antallet af arabere i Hollandsk Ostindien (dagens Indonesien) var Langt størstedelen af disse var fra Hadramawt (Huub de Jonge i Freitag 1997:94-95). En del af hadramierne, der rejste til Sydøstasien, var sayyider, men også de der ikke var, blev af de lokale betragtet som sayyider og var dermed højagtede. Hadramierne var dygtige og hårdtarbejdende handelsfolk, der i løbet af kort tid blev sluset ind i det lokale samfund og kom til at besidde højtstående positioner. De giftede sig ind i malaysiske, indonesiske mm. familier, men flere generationer efter udvandringen fra Hadramawt holdt flere af dem stadig fast i deres oprindelseskultur, som primært kom til udtryk i form af den praksis der traditionelt var tilknyttet Tariqa Alawiyya. Sydyemen efter genforeningen i 1990 Tariqa Alawiyya og dens uddannelsesinstitutioner har i det meste af det 20. århundrede ikke nydt den anseelse i befolkningen, som den havde tidligere. Det kan forklares med den reformistiske indflydelse, især i 1920 erne, i det meste af den muslimske verden, der også gjorde sig gældende i Yemen og som bl.a. kom til udtryk ved udbredelsen af egyptiske aviser. Det marxistisk orienterede styre, Folkets Demokratiske Republik Yemen ( ) gav heller ikke de bedste muligheder for traditionel islams udfoldelse i samfundet. Den saudiarabisk, inspirerede salafisme havde i denne periode også fået gode vækstvilkår. Salafismens tilstedeværelse i samfundet var der ingen der var i tvivl om, da tilhængerne ofte forbød og forhindrede tasawwuf-relaterede sange i moskeerne eller ved awliya s gravsteder. Nogle af de mest radikale blandt salafierne ødelagde desuden flere gravsteder tilhørende awliya, som de forbandt med gravtilbedelse. Genforeningen i 1990 ændrede i første omgang ikke radikalt på de ugunstige vilkår for tasawwuf-praksis. Der var stadig modstand i det politiske system mod tasawwuf-lære. De statskontrollerede religiøse uddannelsesinstitutioner var mellem 1994 og

6 kontrolleret af Islah-partiet, hvilket partiet udnyttede til sin fordel, idet tasawwufkritiske synspunkter halvofficielt blev inddraget i undervisningen Knysh 2001:405). Dar al-mustafa en ny start for tasawwuf i Hadramawt Som medlem af den sovjetisk-yemenitiske Historie- og Arkæologimission i Sydyemen har Alexander Knysh, i dag professor i islamiske studier ved University of Michigan, i årene udført feltarbejde i Sydyemen. Han har desuden besøgt Hadramawt i oktober-november Som forsker har han altså indgående kendskab til forholdene i området fra både perioden før og efter genforeningen af Nord- og Sydyemen. I en artikel bragt i the Middle East Journal sommeren 2001 med titlen The Tariqa on a Landcruiser: The resurgence of Sufism in Yemen indleder han sin artikel med en reference til den sidste del af konklusionen på en artikel af Dr. Ulrike Freitag fra 1999: Given the fact that currently Islamic fundamentalism is seen not only in the West but also in much of the Islamic World, including Hadramawt, as a serious challenge [which in Hadramawt has particular dimensions], it is perhaps not surprising to see that Hadrami Sufis are trying to rally support, challenging the fundamentalist (or, as they are often called in Hadramawt, Wahhabis ) on their own Islamic grounds. This might yet lead to interesting developments, including a possible revival of sufism which has so long been presented by its internal opponents as well by Western observers as somewhat out of touch with the modern world (Freitag 1999:183). Med udgangspunkt i sit relativt nylige besøg i Hadramawt og de erfaringer han har gjort sig i den forbindelse, anerkender Knysh Freitags forsigtige forudsigelse og bekræfter at den nu er ved at gå i opfyldelse: Whereas in many cities and towns of North Yemen the salafis have managed to eradicate Sufism or force it underground, in the city of Tarim (eastern Hadramawt) not only has it held its ground but also experienced a full-fledged revival at the hands of the local religious leaders. As Buchman has rightly pointed out, in many areas of Yemen Sufism s potential resurgence is arrested not so much by the adverse religiouspolitical climate as by the lack of strong personalities among its leadership (..). The Sufis of Tarim, however, found a truly charismatic and energetic leader in sayyid Umar b. Muhammad b. Hafiz, popularly known as Habib Umar. An eloquent preacher, he comes from an ancient sada family of Shaykh Abu Bakr b. Salim of the city of Inat. His father, a famous sayyid scholar, disappeared under obscure circumstances during the political purges unleashed by the Socialist regime (around 1972) and is widely believed to have been murdered by its secret police (.). The young Umar fled Tarim and was brought up by his relatives in the city of Bayda, near the border between the northern 44

7 and southern parts of the country. He later immigrated to Saudi Arabia, where he completed his education. Habib Umar returned to Hadramawt after the 1990 unification and, in 1996, opened a religious college of neo-traditional orientation called Dar al-mustafa (Literally, The House of the Elect One, that is, the prophet Muhammad) on the outskirts of Tarim (Knysh 2001:406). Habib-Umar bin Muhammad bin Hafiz Det præcise årstal for indvielsen af Dar al-mustafa s undervisningsfaciliteter er angivet på institutionens officielle hjemmeside som Knysh beretter videre om sit møde med Habib Umar i november 1999, hvor sidstnævnte på det tidspunkt efter Knysh s skøn er omkring 36 eller 37 år. Han fortæller om den store popularitet Habib Umar nyder over et bredt geografisk område, takket være hans konstante rejser på tværs af landet i en ny Toyota Landcruiser. Med Knysh s ord: The geography of his proselyting tours is quite impressive. During my three weeks in Hadramawt, he was constantly on the move: presiding over an isra wa l-mi raj (a religious holiday that celebrates the Prophet Muhammad s Night Journey to Jerusalem and subsequent Ascension to Heaven, alluded to in the Qur an, Sura XVII Al-Isra, 1) celebration at the city of al- Shihr, in the coastal area of Hadramawt; lecturing at a local religious college (ribat); preaching to scholars and students in the port city of al-mukalla; returning to Tarim via Saywun (the capital city of inner Hadramawt) with lecturing stops along the way; overseeing preparations for the annual pilgrimage to the tomb of the prophet Hud (Hud is a pre-islamic Prophet mentioned in the Qur an, Sura XI Hud) in Wadi Masila; and reciting mawlid poetry in several mosques of Tarim. Simultaneously, he performed his duties as the director of Dar al-mustafa, which was quite a task itself, with the college enrollment of approximately 300 students at various levels of their studies (author s field notes) (Knysh 2001: ). Samme oplevelse havde danske muslimer også, da Habib Umar besøgte Danmark januar 2010 som næstsidste stop på en to ugers Europa-tur. 5 Der var et temmelig stramt program, og det undrede mange af deltagerne i de adskillige 4 5 Hele programmet for Habib Umar European Tour 2010: 45

8 undervisningsseancer, hvordan shaykhen kunne holde til det. Arrangøren, Foreningen Muslimer i Dialog, havde dog i planlægningsfasen fået at vide af Habib Umar s sekretær, at programmet helst skulle være så rigt som muligt. 6 København, januar 2010 Forelæsning ved Habib Umar (th) og oversættelse ved Abduhl Karim Yahaya, en amerikansk konvertit, der studerer og underviser på Dar al-mustafa Dar al-mustafa s indtræden på verdensscenen Habib Umar s popularitet har tiltrukket hundredvis af muslimer fra hele den muslimske verden, samt Europa og USA. Knysh s artikel er skrevet i 2001, hvorfor han ikke havde mulighed for at komme ind på en interessant udvikling, der endnu ikke havde fundet sted på det tidspunkt. Dar al-mustafa er nemlig fra ca og frem blevet profileret af flere andre lærde sayyider. Habib Ali al-jifri (født 1971) er nok den mest kendte af dem. Habib Ali fik sin debut i den brede offentlighed i 2001 (det er her, han - ifølge hans egen hjemmeside - første gang deltog i en konference) og siden har han været travlt beskæftiget med at holde foredrag i ind - og udland, deltage i tv-programmer, der udsendes på større arabiske tv-kanaler, lede Tabah Foundation baseret i Dubai og mange lignende, tidskrævende aktiviteter. Han har desuden været medunderskriver på et åbent brev, der er blevet udsendt af de fremmeste muslimske lærde i forbindelse med tegningekrisen i 2006, endnu et brev som respons til pavens tale i 2006 og på et tredje åbent brev som en håndsrækning til den kristne verden med titlen A Common Word i I en reportage, bragt i det engelske tasawwuf- 6 Det danske program på Habib Umar European Tour 2010 hjemmesiden:

9 orienterede magasin Q-News i maj 2006, berettes det at Habib Alis besøg i Danmark, midt under tegningekrisen, efterlod et tilsyneladende meget positivt indtryk hos de mange danskere, der mødte ham. 8 Habib Ali al-jifri (Foto: Peter Sanders) Han er kort fortalt en højt profileret muslimsk lærd og sayyid, der med sin karisma, unge alder og nærmest konstant smilende væsen, har været med til at øge kendskabet til Dar al- Mustafa i udlandet. Begge institutioner modtager et stort antal gæstestuderende i forbindelse med det årlige sommerprogram The Dowra, der varer 40 dage. Flere danske muslimer, som først hørte om Dowra en i forbindelse med deres møde med Habib Ali under hans besøg i Danmark i 2006, valgte at deltage i pågældende års Dowra. Programmet blev sponsoreret af Habib Ali Al-Jifri og koordineret i samarbejde med den muslimske organisation Muslimer i Dialog. En af deltagerne skriver i en rejseberetning fra turen som er lagt på Muslimer i Dialogs hjemmeside: De dage jeg har tilbragt i Tarim, bliver nogle af de bedste i mit liv. Jeg har lært meget og har indset, at foruden et længere ophold i et spirituelt miljø, er det svært at høste frugterne af åndelighed. Foruden en læremester, er det ikke muligt for eleven at opnå vinger til den himmelske rejse. Med mestre som Habib Umar bin Hafidh og Habib Ali Al-Jifry der er meget kendte i den arabiske verden for deres undervisning i tasawwuf og fredelig sameksistens, er Tarim en guldgrube blandt søgende. 9 Det nævnes i rejseberetningen at besøget blev sponsoreret af Habib Ali al-jifri. De ansvarlige i Muslimer i Dialog har oplyst at Habib Alis andel i sponsoreringen bestod i at deltagerne fra Danmark ikke skulle betale for kost og logi, men blot for deres rejseudgifter. Udgifter til kost og logi, som alle andre deltagere skal betale, beløber sig til $600 pr. deltager. 10 Om denne gestus var fra Habib Ali personligt eller fra Dar al- Mustafa som institution, står ikke helt klart, men et er sikkert: Danske muslimer fik under tegningekrisen stor opmærksomhed fra verdens muslimer, og de lærde fra Dar 8 Q-news, maj 2006, nr. 366, s , kan downloades på

10 al-mustafa havde ligeledes særligt fokus på det, der i deres opfattelse er et stort ansvar, der påhviler danske muslimer, hvad angår en forsvarlig og korrekt repræsentation af islam i det danske samfund. At et udsnit af danske muslimer besøger Dar al-mustafa og bliver præget under deres ophold, vil formentlig kunne indfri dette formodede ønske. Dowra-turen fra Danmark til Tarim blev gentaget i 2007 og Der var også deltagere fra Sverige og Norge i forbindelse med alle tre ture. Fælles for alle deltagerne var at de overvejende var unge under 30 og studerende, de havde alle en stor nysgerrighed for at lære mere om islam, men også et ønske om at opleve det autentiske miljø, den traditionelle undervisning foregår i. Deltagerne havde desuden blandet etnisk baggrund: foruden konvertitterne deltog danskere med både arabisk, tyrkisk og pakistansk baggrund i Dowra erne. Dar al-mustafa s undervisere Jeg vil her anføre tre af de vigtigste karakteristika, der efter min opfattelse kendetegner underviserne hos Dar al-mustafa og som har overrasket og fastholdt interessen hos især unge fra Europa, der har mødt dem og/eller hørt dem tale: 1. Ortodoksi: Modsat den gængse opfattelse af tasawwuf og tilhængere af tasawwuf blandt mange i Vesten, muslim som ikke-muslim, er Dar al- Mustafa kendetegnet ved en ortodoks tilgang til islamisk praksis, der holder sig til de tekstlige overleveringer uden at søge kompromis udenfor det juridisk mulige. Kombinationen af denne ortodokse tilgang til islam og tasawwuf, er for de fleste unge muslimer, som er opvokset i Europa og for det meste har stiftet bekendtskab med filosofisk eller overvejende meditativ sufisme, meget nyt og interessant. Et eksempel er reglementet i forbindelse med de kvindelige deltagere, der under hele deres ophold i Dar az-zahra, foruden hijab (hovedtørklæde), også skal iklæde sig niqab (et ansigtsslør der kun efterlader øjnene åbent) i det offentlige rum. 2. Profetisk mildhed: Det helt store og gennemgående budskab, der kan spores hos alle underviserne i Dar al-mustafa, er vigtigheden af at muslimer bør praktisere Profetens Sunnah (sædvane), som ikke blot handler om hvordan han gik klædt og hvordan han udførte de forskellige ritualer, men mindst lige så meget om hvilken adfærd han udviste overfor sine medmennesker, ven som fjende. Man kan på sin vis ane en pædagogisk, fornuftig rækkefølge i måden, dette budskab bliver leveret på, så det kan få en effekt hos den dedikerede elev. Som det første vil underviseren gøre det klart for sine elever, hvad kærlighed til Profeten og de forskellige aspekter af denne kærlighed indebærer. For den troende - der med et oprigtigt ønske har taget flere tusind kilometers rejse til Hadramawt for at møde lærde, der er i slægt 48

11 med Profeten - er deres tale ikke bare ord, men ligefrem en åndelig indsprøjtning. Når kærligheden til Profeten er etableret i hjerte og sind, er det forholdsvist nemt for den enkelte at disciplinere sig til også at lade Profetens Sunnah manifestere sig i ens personlighed og adfærd overfor sine medmennesker. 3. Eksemplets magt: Endnu et budskab, der går på tværs af Dar al-mustafa s undervisere, er at hver enkelt muslim er forpligtet til at repræsentere troen og præsentere den for sine omgivelser, det være sig muslimsk eller ikkemuslimsk. Dette kræver naturligvis at man nærer kærlighed til Gud og Profeten, og lader denne kærlighed krystallisere sig i praksis, som anført under punkt 1 og 2. Ofte hører man en reference i deres taler til de ni awliya, som har været med til at forkynde islam i Sydøstasien. De nævnes som et eksempel på, hvad ganske få personer kan udrette af forandringer blandt vildt fremmede mennesker. Parallellen er ikke til at tage fejl af, for den udtales også ofte af underviserne. Forandring hos andre kan først skabes, når man erkender nødvendigheden af forandring hos én selv. Budskabet er ganske enkelt vær eksemplariske muslimer, forkynd islam gennem jeres smukke islamiske personlighed. Mission er altså ikke blot ord men kræver hård disciplin og mildhed. Knysh har dog haft en anden oplevelse, hvor ord tilsyneladende har vejet tungere end eksempel: A less obvious object of this propaganda, never stated explicitly by the leaders, is to spread Islam among non-muslims. Never in my life did I receive so many invitations to embrace Islam as during my two-week stay in Tarim, in November The age of the self-appointed missionaries ranged from 14 to 65. In the process, I was routinely threatened with hell-fire and eternal perdition, which, I must admit, sounded a bit unconvincing from a fourteen-year-old boy, whose life-experience had thus far been confined to the Dar al-mustafa classroom. Yet, one cannot help being impressed by the evangelic drive and fervid enthusiasm of Tarim s students (Knysh 2001:409). Den erfaring, Knysh har gjort under sit ophold i Tarim, viser med al tydelighed at der altid vil være en afstand mellem lærerens lære og elevens forståelse af den, samt hans eller hendes evner til at føre den ud i livet. Det, der imidlertid kunne være interessant at vide, er hvad underviserne på Dar al-mustafa ville sige om disse missionerende studerendes trusler om helvedets ild. Den form for adfærd og måde at tænke på er, efter alt at dømme, ikke karakteristisk for Dar al-mustafa s lære, som den bliver 49

12 forkyndt. Knysh skriver om ligheden mellem missionstraditionen hos de tidlige hadramier og dagens tradition, som den kommer til udtryk i Dar al-mustafa: The students are trained to see themselves as disseminators of Habib Umar s correct belief among the ignorant masses, Muslim and non-muslim alike. Hence the strong emphasis that the leaders of Dar al-mustafa and Tarim s ribat place on active da wa. They present this kerygmatic attitude as a natural extension of the da wa tradition of the renowned Hadrami sada scholars of the past. This tradition is indeed richly attested in Hadrami prosopographical literature from the past four centuries (see, e.g., Abd al- Aziz Ja far b. Aqil, Al-Hawta fi tawr al-ta sis, ( A Hawta at Its Founding Stage ), in Al-Afaq (Horizons) (Yemeni Writers Union, Al-Mukalla) 3 (March 1987), pp ). However, there are significant differences as well. While in the traditional hagiographic narratives proselytizing by individual sayyids or holy men is presented as part of their God-inspired personal mission, in Habib Umar s movement we witness a well-orchestrated campaign presided over by a charismatic leader with a large entourage of relatives, eminent scholars (most of sada background), devoted disciples, and modern propaganda techniques (Knysh 2001: ). Her må jeg erklære mig uenig med Knysh. Parallellen drages et forkert sted. Fortidens sayyider og awliyâ gik igennem en proces, der først efterfølgende muliggjorde den individuelle og Guds inspirerede mission blandt mennesker, der havde brug for vejledning. Processen skulle initieres forud for fremkomsten af denne idealisme. Det, som er relevant at sammenligne mellem dengang og nu, er de uddannelses-, dannelses- og vækkelsesmæssige mekanismer, der er påkrævet for at kunne skabe en autentisk missions-drivkraft hos den enkelte. Spørgsmålet er, om Knysh også ville karakterisere lærings- og mobiliseringsmetoderne, der blev anvendt i det århundredes Hadramawt på samme måde, hvis han i detaljer kunne se eller var bekendt med, hvordan de kom til udtryk. Habib Umar s bevægelse, hvis vi skal holde os til Knysh s betegnelse, prøver at genskabe en tradition, der i sin essens er en naturlig del af religionen, men som grundet sociale, politiske og historiske omstændigheder er gået i glemmebogen hos de fleste muslimer, både i Hadramawt og i Sydøstasien, samt i den muslimske verden i almindelighed og i den muslimske diaspora i særdeleshed. Metoderne til genskabelsen af en autentisk missionstradition skal i sagens natur matche tidens udfordringer. Ba Alawi-ordenens udbredelse i Vesten Ba Alawi-ordenen, som er et andet navn for Tariqa Alawiyya, er i disse år ved at brede sig i flere vestlige lande. Habib Umar s omfattende rejseprogram er et tydeligt tegn på 50

13 dette. Han har indenfor de sidste to år rejst rundt i Australien, Europa og Sydafrika og mødt adskillige af sine murider og muslimer, der med interesse har lyttet til hans oplæg og forelæsninger. For at muriderne kan drage fordel af shaykhens nærvær, om end virtuelt, er Habib Umar kort efter sit besøg i Europa i januar 2010 begyndt at forelæse i en time hver søndag morgen, med direkte oversættelse til engelsk, hvor muriderne via direkte videobroadcasting kan følge med overalt i verden. Desuden er der i England oprettet et antal såkaldte micro madrasaer, som både har lokale undervisere såvel som undervisere fra Zaytuna Institute i USA og Dar al-mustafa i Tarim. Undervisningen finder sommetider sted i forbindelse med en retræte, hvor eleverne er sammen med underviserne i flere dage. 11 Denne undervisningsform synes at være et forsøg på at konstruere de autentiske Dar al-mustafa rammer i en vestlig kontekst. Konklusion Når man ser på de faktorer, der har ført til den omfattende udvandring fra Hadramawt til Sydøstasien, kan man nemt konstatere at drivkraften primært har været af økonomisk og til en vis grad religiøs karakter. Så snart muligheden bød sig for rejser til Sydøstasien via søvejen, blev den udnyttet effektivt af hadramierne. Jeg mener helt klart at der er paralleller mellem den historiske hadrami-mission til fjerne egne og den missionsaktivitet, der udgår fra Dar al-mustafa i Tarim. Ba Alawiordenen er i dag måske en ny tariqa i europæisk kontekst, men den ser ud til at drage fordel af andre tariqaers mangeårige erfaringer i Vesten. Den er tilsyneladende sammensat af de rette proportioner af spiritualitet, islamisk lærdom, valg af kommunikationsmidler samt murshidernes slægtskab med Profeten som en unik egenskab. Set i betragtning af de resultater Ba Alawi-ordenen har opnået gennem uddannelsesinstitutionen Dar al-mustafa i perioden 1997 og 2010, er det forventeligt at ordenen fremadrettet vil spille en stadig voksende rolle i både Yemen, den øvrige muslimske verden samt blandt vestlige muslimer. Litteratur Dostal, Walter and Wolfgang Kraus: The Saints of Hadramawt : Shattering tradition: custom, law and the individual in the Muslim Mediterranean: London: I.B. Tauris, 2005, s Freitag, Ulrike & William G. Clarence-Smith: Hadhrami traders, scholars and statesmen in the Indian Ocean, 1750s-1960s: Holland, Brill Academic Publishers, Brochure for The Trodden Path 1431 Sacred Retreat : 51

Mellemøsten før 1400. Persere, arabere og tyrkere. Perserriget. Romerriget. Vidste du, at.. De arabiske storriger. Arabisk kultur og sprog.

Mellemøsten før 1400. Persere, arabere og tyrkere. Perserriget. Romerriget. Vidste du, at.. De arabiske storriger. Arabisk kultur og sprog. Historiefaget.dk: Mellemøsten før 1400 Mellemøsten før 1400 Mellemøstens historie før 1400 var præget af en række store rigers påvirkning. Perserriget, Romerriget, de arabiske storriger og det tyrkiske

Læs mere

ET SPØRGSMÅL OM ORDEN - Et system perspektiv - DET INDLYSENDE - Et cognitions perspektiv - ET SPØRGSMÅL OM UDVIKLING - Et forandrings perspektiv -

ET SPØRGSMÅL OM ORDEN - Et system perspektiv - DET INDLYSENDE - Et cognitions perspektiv - ET SPØRGSMÅL OM UDVIKLING - Et forandrings perspektiv - ET SPØRGSMÅL OM ORDEN - Et system perspektiv - DET INDLYSENDE - Et cognitions perspektiv - ET SPØRGSMÅL OM UDVIKLING - Et forandrings perspektiv - DET SOCIALE EKSPERIMENT - Et lærings perspektiv - ET SPØRGSMÅL

Læs mere

Skriveøvelse 2. Indledning. Emil Kirkegaard. Årskortnr. 20103300. Hold nr. 10

Skriveøvelse 2. Indledning. Emil Kirkegaard. Årskortnr. 20103300. Hold nr. 10 Navn: Emil Kirkegaard Årskortnr. 20103300 Hold nr. 10 Det stillede spørgsmål 1. Redegør for forholdet mellem det vellykkede liv (eudaimonia) og menneskelig dyd eller livsduelighed (areté) i bog 1 og bog

Læs mere

Aktiviteter og arrangementer internt i Munida

Aktiviteter og arrangementer internt i Munida Forord Muslimsk Ungdom i Danmark (Munida) startede med en vision om at give unge muslimer i Danmark en solid ballast, så de kunne begå sig i det danske samfund. Udgangspunktet var/er at opbygge en identitet,

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Tilmeldingen åbner om to uger Mandag den 3. december kl. 8.00 åbner tilmeldingen til Trolling Master Bornholm 2013. Vi har flere tilmeldinger

Læs mere

Blomsten er rød (af Harry Chapin, oversat af Niels Hausgaard)

Blomsten er rød (af Harry Chapin, oversat af Niels Hausgaard) Blomsten er rød (af Harry Chapin, oversat af Niels Hausgaard) På den allerførste skoledag fik de farver og papir. Den lille dreng farved arket fuldt. Han ku bare ik la vær. Og lærerinden sagde: Hvad er

Læs mere

What s Love Got to Do With It?

What s Love Got to Do With It? What s Love Got to Do With It? Gram Grid Present Continuous Vi sætter verberne i ing-form, når vi vil beskrive at noget er i gang. Der er fire hovedkategorier af ing-form: 1 Den almindelige form (common

Læs mere

EU vedtager et nyt program, som med 55 millioner EUR skal give børn større sikkerhed på internettet

EU vedtager et nyt program, som med 55 millioner EUR skal give børn større sikkerhed på internettet IP/8/899 Bruxelles, den 9 december 8 EU vedtager et nyt program, som med millioner EUR skal give børn større sikkerhed på internettet EU får et nyt program for forbedring af sikkerheden på internettet

Læs mere

Den sidste rejse. Helle Lykke Nielsen

Den sidste rejse. Helle Lykke Nielsen ANALYSIS May 2013 Den sidste rejse Helle Lykke Nielsen Stadig flere muslimer vælger at lade sig begrave i Danmark. Der findes i dag to muslimske gravpladser i Danmark, en i Odense og en i Brøndby syd for

Læs mere

Fremtidens erhverv og uddannelse:

Fremtidens erhverv og uddannelse: Fremtidens erhverv og uddannelse: Hellere en god håndværker end en dårlig akademiker Jesper Bo Jensen, ph.d. Fremtidsforsker Privat forbrug (Gennemsnitlig stigning 2,6% p.a.) 8000 Mængdeindeks 7000 6000

Læs mere

FØRTIDERNE. På dansk kan vi danne førtider med både at have og at være! Verber der betegner bevægelse, begyndelse og ophør bøjes med at være.

FØRTIDERNE. På dansk kan vi danne førtider med både at have og at være! Verber der betegner bevægelse, begyndelse og ophør bøjes med at være. FØRTIDERNE FORM Nutid (præsens) og datid (imperfektum) er simple tider, men førnutid (perfektum) og førdatid (pluskvamperfektum) er sammensatte tider. Det vil sige at de dannes ved hjælp af et hjælpeudsagnsord

Læs mere

Evangeliet er læst fra kortrappen: Luk 19,1-10

Evangeliet er læst fra kortrappen: Luk 19,1-10 1 7. søndag efter trinitatis I. Sct. Pauls kirke 19. juli 2015 kl. 10.00. Salmer: 30/434/436/302//3/439/722/471 Åbningshilsen + I Faderens og Sønnens og Helligåndens navn, amen. Vel mødt i kirke denne

Læs mere

Tro og ritualer i Folkekirken

Tro og ritualer i Folkekirken Tro og ritualer i Folkekirken 1) Kristendommen har været den største religion i Danmark i mere end tusind år. I løbet af de sidste 30 år er der sket en forandring med religion i det danske samfund, fordi

Læs mere

RADIKALISEREDE UNGE VIDEN, INDSIGT OG REDSKABER TIL FOREBYGGELSE

RADIKALISEREDE UNGE VIDEN, INDSIGT OG REDSKABER TIL FOREBYGGELSE RADIKALISEREDE UNGE VIDEN, INDSIGT OG REDSKABER TIL FOREBYGGELSE KONFERENCE SCANDIC ROSKILDE 27.04.2015 PÆDAGOGIK & PSYKOLOGI KURSEROGKONFERENCER.DK RADIKALISEREDE UNGE VIDEN, INDSIGT OG REDSKABER TIL

Læs mere

Dansk Islamisk Center inviterer til. Det smukke eksempel. En kursusrække om Allahs Sendebuds liv og noble karaktertræk

Dansk Islamisk Center inviterer til. Det smukke eksempel. En kursusrække om Allahs Sendebuds liv og noble karaktertræk Dansk Islamisk Center inviterer til Det smukke eksempel En kursusrække om Allahs Sendebuds liv og noble karaktertræk 1 I har i Allahs Sendebud et smukt eksempel, for den som håber på (og frygter) Allah

Læs mere

Application form - au pair (please use block capial letters when filling in the form)

Application form - au pair (please use block capial letters when filling in the form) Application form - au pair (please use block capial letters when filling in the form) Au Pairs International Sixtusvej 15, DK-2300 Copenhagen S Tel: +45 3284 1002, Fax: +45 3284 3102 www.aupairsinternational.com,

Læs mere

Hvor er mine runde hjørner?

Hvor er mine runde hjørner? Hvor er mine runde hjørner? Ofte møder vi fortvivlelse blandt kunder, når de ser deres nye flotte site i deres browser og indser, at det ser anderledes ud, i forhold til det design, de godkendte i starten

Læs mere

Bilag. Resume. Side 1 af 12

Bilag. Resume. Side 1 af 12 Bilag Resume I denne opgave, lægges der fokus på unge og ensomhed gennem sociale medier. Vi har i denne opgave valgt at benytte Facebook som det sociale medie vi ligger fokus på, da det er det største

Læs mere

THE SCANDINAVIA-JAPAN SASAKAWA FOUNDATION

THE SCANDINAVIA-JAPAN SASAKAWA FOUNDATION THE SCANDINAVIA-JAPAN SASAKAWA FOUNDATION Beretning Udfyldes på dansk eller engelsk Denne forside findes også i elektronisk form på vores webside. Vi foretrækker at modtage en digital version, såfremt

Læs mere

To BE i NUTID. we are vi er

To BE i NUTID. we are vi er To BE i NUTID. To be = at være. Bøjning i nutid. Ental Flertal 1.person I am jeg er we are vi er 2.person you are du er you are I (De) er 3.person he is han er they are de er she is hun er it is den/det

Læs mere

Svar nummer 2: Meningen med livet skaber du selv 27. Svar nummer 3: Meningen med livet er at føre slægten videre 41

Svar nummer 2: Meningen med livet skaber du selv 27. Svar nummer 3: Meningen med livet er at føre slægten videre 41 Indhold Hvorfor? Om hvorfor det giver mening at skrive en bog om livets mening 7 Svar nummer 1: Meningen med livet er nydelse 13 Svar nummer 2: Meningen med livet skaber du selv 27 Svar nummer 3: Meningen

Læs mere

Vurdering af Terrortruslen mod Danmark. Sammenfatning CTA vurderer, at der fortsat er en alvorlig terrortrussel mod Danmark.

Vurdering af Terrortruslen mod Danmark. Sammenfatning CTA vurderer, at der fortsat er en alvorlig terrortrussel mod Danmark. Vurdering af Terrortruslen mod Danmark Sammenfatning CTA vurderer, at der fortsat er en alvorlig terrortrussel mod Danmark. 31. januar 2012 Særligt genoptrykningen af tegningerne af profeten Muhammed i

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Tilmeldingerne til 2013 I dag nåede vi op på 77 tilmeldte både. Det er lidt lavere end samme tidspunkt sidste år. Til gengæld er det glædeligt,

Læs mere

Hvad er ateisme? Hvordan bliver man ateist? Dansk Ateistisk Selskab. Ateisme er kort og godt fraværet af en tro på nogen guddom(me).

Hvad er ateisme? Hvordan bliver man ateist? Dansk Ateistisk Selskab. Ateisme er kort og godt fraværet af en tro på nogen guddom(me). Dansk Ateistisk Selskab Hvad er ateisme? Ateisme er kort og godt fraværet af en tro på nogen guddom(me). Meget mere er der sådan set ikke i det. Der er ingen dogmatisk lære eller mystiske ritualer og netop

Læs mere

Baltic Development Forum

Baltic Development Forum Baltic Development Forum 1 Intelligent Water Management in Cities and Companies developing and implementing innovative solutions to help achieve this objective. Hans-Martin Friis Møller Market and Development

Læs mere

Userguide. NN Markedsdata. for. Microsoft Dynamics CRM 2011. v. 1.0

Userguide. NN Markedsdata. for. Microsoft Dynamics CRM 2011. v. 1.0 Userguide NN Markedsdata for Microsoft Dynamics CRM 2011 v. 1.0 NN Markedsdata www. Introduction Navne & Numre Web Services for Microsoft Dynamics CRM hereafter termed NN-DynCRM enable integration to Microsoft

Læs mere

Andagt Bording kirke 4. maj 2015.docx Side 1 af 5 05-05-2015

Andagt Bording kirke 4. maj 2015.docx Side 1 af 5 05-05-2015 Andagt Bording kirke 4. maj 2015.docx Side 1 af 5 Tale ved mindehøjtidelighed i Bording kirke d. 4. maj 2015 i anledning af 70 årsdagen for Danmarks befrielse. "Menneske, du har fået at vide, hvad der

Læs mere

EVALUERING FRA BESØGENDE ANTAL BESØGENDE 8.406 ANTAL BESVARELSER 3.523

EVALUERING FRA BESØGENDE ANTAL BESØGENDE 8.406 ANTAL BESVARELSER 3.523 EVALUERING FRA BESØGENDE ANTAL BESØGENDE 8.406 ANTAL BESVARELSER 3.523 ALLE BESØGENDE TOTAL : 8.406 4% 3% 13% 38% Økonomi, revision, business & marketing Jura, Politik & Samfund 30% 21% Studerende på 1.

Læs mere

www.cfufilmogtv.dk Tema: Pets Fag: Engelsk Målgruppe: 4. klasse Titel: Me and my pet Vejledning Lærer

www.cfufilmogtv.dk Tema: Pets Fag: Engelsk Målgruppe: 4. klasse Titel: Me and my pet Vejledning Lærer Me and my pet My dogs SVTV2, 2011, 5 min. Tekstet på engelsk Me and my pet er en svenskproduceret undervisningsserie til engelsk for børn i 4. klasse, som foregår på engelsk, i engelsktalende lande og

Læs mere

Studieprøven. Skriftlig fremstilling. Skriftlig del. Maj-juni 2009. muslimske verden og Vesten. Du skal besvare én af opgaverne.

Studieprøven. Skriftlig fremstilling. Skriftlig del. Maj-juni 2009. muslimske verden og Vesten. Du skal besvare én af opgaverne. Studieprøven Maj-juni 2009 Skriftlig del Skriftlig fremstilling Opgave 1: Samkvem mellem den muslimske verden og Vesten Opgave 2: Sammenhængskraft Opgave 3: Skal skatten ned? Du skal besvare én af opgaverne.

Læs mere

Redegør for problematikken om intelektuelle ophavsrettigheder via en diskussion af de strategier de forskellige sociale aktører benytter.

Redegør for problematikken om intelektuelle ophavsrettigheder via en diskussion af de strategier de forskellige sociale aktører benytter. Redegør for problematikken om intelektuelle ophavsrettigheder via en diskussion af de strategier de forskellige sociale aktører benytter. Indholdsfortegnelse: 1. Problemformulering 2 2. Quinuasagen. 2

Læs mere

Det virtuelle team hvordan får du det til at virke?

Det virtuelle team hvordan får du det til at virke? Det virtuelle team hvordan får du det til at virke? Hvem er jeg Fie Halberg; Manager, Internal Systems Global Service Desk, SimCorp A/S Min tid i SimCorp: 3 år som proces konsulent / projektleder 3 år

Læs mere

Den kulturelle grav. Muslimske gravsteder i Danmark. Helle Lykke Nielsen

Den kulturelle grav. Muslimske gravsteder i Danmark. Helle Lykke Nielsen ANALYSIS June 2013 Den kulturelle grav Muslimske gravsteder i Danmark Helle Lykke Nielsen Døden er universel, men måden vi begraves på, og det gravsted vi efterlader os, er i høj grad kulturelt betinget.

Læs mere

BILAG 8.1.B TIL VEDTÆGTER FOR EXHIBIT 8.1.B TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR

BILAG 8.1.B TIL VEDTÆGTER FOR EXHIBIT 8.1.B TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR BILAG 8.1.B TIL VEDTÆGTER FOR ZEALAND PHARMA A/S EXHIBIT 8.1.B TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR ZEALAND PHARMA A/S INDHOLDSFORTEGNELSE/TABLE OF CONTENTS 1 FORMÅL... 3 1 PURPOSE... 3 2 TILDELING AF WARRANTS...

Læs mere

Energikrisen dengang og nu

Energikrisen dengang og nu Energikrisen dengang og nu Sammenlign olienkrisen i 1973 med årsagerne til stigningen på olie i 2011. Baggrund I 1973 førte en krise mellem Israel på den ene side og Egypten og Syrien på den anden side

Læs mere

Partnerstyringsmodeller KURSER. MAGASIN FOR ADVOKATVIRKSOMHEDER 4 december 2012. - Interwiev med Peter Appel om vejen til partnerskabet

Partnerstyringsmodeller KURSER. MAGASIN FOR ADVOKATVIRKSOMHEDER 4 december 2012. - Interwiev med Peter Appel om vejen til partnerskabet Erhvervsjurister i Advokatbranchen - tre bud på vejen ind Rating Systemet - pro et kontra Dialogmøder - reportage fra Næstved Bestyrelsesmedlemmerne fortæller - tanker om bestyrelsesarbejdet Reportage

Læs mere

KEA The sky is the limit 20. November 2013

KEA The sky is the limit 20. November 2013 KEA The sky is the limit 20. November 2013 Agenda Kort om Dansk Standard og standarder Dansk Standard er den nationale standardiseringsorganisation i Danmark Omsætning DKK 194 mio.kr. 160 medarbejdere

Læs mere

UKLASSIFICERET. Danske islamistiske miljøer med betydning for terrortruslen mod Danmark

UKLASSIFICERET. Danske islamistiske miljøer med betydning for terrortruslen mod Danmark 28. maj 2014 Danske islamistiske miljøer med betydning for terrortruslen mod Danmark Sammenfatning Der findes islamistiske miljøer i Danmark, hvorfra der udbredes en militant islamistisk ideologi. Miljøerne

Læs mere

Lykken er så lunefuld Om måling af lykke og tilfredshed med livet, med fokus på sprogets betydning

Lykken er så lunefuld Om måling af lykke og tilfredshed med livet, med fokus på sprogets betydning Lykken er så lunefuld Om måling af lykke og tilfredshed med livet, med fokus på sprogets betydning Jørgen Goul Andersen (email: goul@ps.au.dk) & Henrik Lolle (email: lolle@dps.aau.dk) Måling af lykke eksploderer!

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin maj-juni 10/11 Institution Ringkjøbing Handelsgymnasium Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Hhx Engelsk

Læs mere

Afbestillingsforsikring

Afbestillingsforsikring Afbestillingsforsikring Sygdomsafbestillingsforsikring ved akut sygdom, ulykke. Da afbestilling på grund af akut sygdom, ulykke m.m. ikke fritager deltagerne for betaling, kan det anbefales, at der tegnes

Læs mere

Jeg vil bruge min tale i dag til at tale om to ting:

Jeg vil bruge min tale i dag til at tale om to ting: Nyt skoleår 2015 Hvad er meningen med livet? Og med at blive designer? Tale v. Elsebeth Gerner Nielsen Velkommen til Designskolen Kolding. Velkommen til et nyt skoleår. Velkommen til nye og gamle studerende.

Læs mere

FOREDRAG OM INDIEN AF Cand. theol Tine Elisabeth Larsen

FOREDRAG OM INDIEN AF Cand. theol Tine Elisabeth Larsen FOREDRAG OM INDIEN AF Cand. theol Tine Elisabeth Larsen Praktisk info: Foredragene er alle ledsaget af billeder og rekvisitter. Pris efter aftale. Kontakt: Tine Elisabeth Larsen Røntoftevej 48A, 2870 Dyssegård.

Læs mere

Det er et knudepunkt på frelseshistorien med Jesus

Det er et knudepunkt på frelseshistorien med Jesus Prædiken 1. Pinsedag 2012 Apostlenes Gerninger kap 2 og Johs. 14-15-21 Pinse jul og påske og Pinse Hvad er det der gør den Pinse til en højhelligdag? Det er et knudepunkt på frelseshistorien med Jesus

Læs mere

Wakf.com og Munida.dk 17-10-2010. Hjerternes sygdomme

Wakf.com og Munida.dk 17-10-2010. Hjerternes sygdomme Wakf & Munida 2010-2011 Wakf.com Munida.dk?(ضعف ا و تلاشى الالتزام) Hvad er svaghed i Iltizâm ا مراض القلوب تلاشى som betyder svaghed, nedsættelse mens ضعف Sammensat af betyder forsvindelse eller bortgang.

Læs mere

Vejledning til brugen af bybrandet

Vejledning til brugen af bybrandet Vejledning til brugen af bybrandet Indhold Hvorfor bruge bybrandet? s. 3-4 Inspiration/ big idea s. 5-10 Syv former for bybranding s. 11-18 Brug af logoet s. 19-21 Find desuden flere cases, designelementer

Læs mere

sten kan man falde ned fra, slå sig på og snuble over. Men klipper og sten er også rigtig godt og solidt

sten kan man falde ned fra, slå sig på og snuble over. Men klipper og sten er også rigtig godt og solidt Femte søndag efter trinitatis. 8.juli 2012. Domkirken og Gråbrødre: 4 Giv mig Gud, (396 Min mund), 332 På Jerusalem det ny, 582 At tro er at komme, (754 Gud ske tak), 775 Der står et slot. Altergang: 147

Læs mere

27 Januar 2014 28 april 2014. Rejsebrev fra Malaga - Rusel Siena

27 Januar 2014 28 april 2014. Rejsebrev fra Malaga - Rusel Siena Rejsebrev fra Malaga - Rusel Siena Hvorfor Malaga? Der er et par specifikke årsager til min interesse for netop dette Malaga. Først og fremmest er jeg meget interesseret i at få indblik i det spanske sundhedssystem.

Læs mere

Julesøndag I. Sct. Pauls kirke 28. december 2014 kl. 10.00. Salmer: 104/434/102/133//129/439/127/111

Julesøndag I. Sct. Pauls kirke 28. december 2014 kl. 10.00. Salmer: 104/434/102/133//129/439/127/111 1 Julesøndag I. Sct. Pauls kirke 28. december 2014 kl. 10.00. Salmer: 104/434/102/133//129/439/127/111 Åbningshilsen Denne søndag, Julesøndag, søndag i julen, årets sidste søndagsgudstjeneste konfirmerer

Læs mere

Anmeldelse: Writing. Tre overordnede anbefalinger til hvordan skrivning kan fremme læsning

Anmeldelse: Writing. Tre overordnede anbefalinger til hvordan skrivning kan fremme læsning Anmeldelse: Writing to Read - Evidence for How Writing Can Improve Reading Henriette Romme Lund, kommunikationskonsulent, Nationalt Videncenter for Læsning - Professionshøjskolerne Steve Graham og Michael

Læs mere

Virk.dk. A one-stop-shop for businesses. Peter Bay Kirkegaard, pbk@eogs.dk Special Advisor Danish Commerce and Companies Agency

Virk.dk. A one-stop-shop for businesses. Peter Bay Kirkegaard, pbk@eogs.dk Special Advisor Danish Commerce and Companies Agency Virk.dk A one-stop-shop for businesses Peter Bay Kirkegaard, pbk@eogs.dk Special Advisor Danish Commerce and Companies Agency Agenda Background Status Future 16-10-2007 2 Virk.dk 16-10-2007 3 Vision Political

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Tilmeldingerne til 2013 I dag nåede vi op på 85 tilmeldte både. Det er stadig lidt lavere end samme tidspunkt sidste år. Tilmeldingen er åben

Læs mere

TROENS TRÆ. Morgenavisen Jyllands-Posten.

TROENS TRÆ. Morgenavisen Jyllands-Posten. TROENS TRÆ ISRAEL INDHOLD Tekst: ORLA BORG. Illustration og layout: RINA KJELDGAARD PARADIS Side 13 DOMMEDAG Side 12 DEN KRISTNE TRO Side 9 DEN JØDISKE TRO Side 10 DEN MUSLIMSKE TRO Side 11 MOSES Side

Læs mere

Totally Integrated Automation. Totally Integrated Automation sætter standarden for produktivitet.

Totally Integrated Automation. Totally Integrated Automation sætter standarden for produktivitet. Totally Integrated Automation Totally Integrated Automation sætter standarden for produktivitet. Bæredygtighed sikrer konkurrenceevnen på markedet og udnytter potentialerne optimalt. Totally Integrated

Læs mere

Undervisning. Verdens bedste investering

Undervisning. Verdens bedste investering Undervisning Verdens bedste investering Undervisning Verdens bedste investering Lærerne har nøglen The principles show how important are design and the orchestration of learning rather than simply providing

Læs mere

Velkommen til HHX HTX. Handelsgymnasiet. Teknisk Gymnasium. Studentereksaminer der giver adgang til alle videregående uddannelser

Velkommen til HHX HTX. Handelsgymnasiet. Teknisk Gymnasium. Studentereksaminer der giver adgang til alle videregående uddannelser Velkommen til HHX Handelsgymnasiet HTX Teknisk Gymnasium Studentereksaminer der giver adgang til alle videregående uddannelser Erhvervsskolen Nordsjælland Rasmus Knudsens Vej 9 3000 Helsingør telefon 4829

Læs mere

Betydning af Verdensarv i bæredygtig nationalparkudvikling

Betydning af Verdensarv i bæredygtig nationalparkudvikling Betydning af Verdensarv i bæredygtig nationalparkudvikling Professor Janne J. Liburd, Syddansk Universitet Professor Susanne Becken, Griffith University Nationalparker: Beskyttelse & Brug Tourism and recreation

Læs mere

Flyvevåbnets kampfly. - nu og i fremtiden

Flyvevåbnets kampfly. - nu og i fremtiden Flyvevåbnets kampfly - nu og i fremtiden Danmark skal have nyt kampfly for: fortsat at kunne udfylde rollen som luftens politi over Danmark og imødegå evt. terrortrusler. fortsat at råde over et højteknologisk

Læs mere

10 DAGES BØN: 25. MAJ - 3. JUNI & RÅDHUSPLADSEN DEN 4. JUNI KL. 15.00

10 DAGES BØN: 25. MAJ - 3. JUNI & RÅDHUSPLADSEN DEN 4. JUNI KL. 15.00 10 DAGES BØN: 25. MAJ - 3. JUNI & RÅDHUSPLADSEN DEN 4. JUNI KL. 15.00 APPEL TIL 10 + 1 DAGES BØN FOR DANMARK OG NATIONERNE FOR ANDET ÅR I TRÆK er Danmark med i Global Day of Prayer. Denne gang finder det

Læs mere

Global vækst i fremtiden -hvor og i hvilke brancher? Jesper Bo Jensen, ph.d. Fremtidsforsker www.fremforsk.dk

Global vækst i fremtiden -hvor og i hvilke brancher? Jesper Bo Jensen, ph.d. Fremtidsforsker www.fremforsk.dk Global vækst i fremtiden -hvor og i hvilke brancher? Jesper Bo Jensen, ph.d. Fremtidsforsker www.fremforsk.dk Byer i fremtiden Den flettede by funktionerne blandet Virksomheden uden hovedsæde De nye nomader

Læs mere

Breddeidrætten producerer social kapital

Breddeidrætten producerer social kapital Breddeidrætten producerer social kapital Mogens Kirkeby International Sport and Culture Association www.isca isca-web.org info@isca isca-web.org internationale erfaringer med at inddrage idrætten i løsningen

Læs mere

Introduktion til NNIT

Introduktion til NNIT Introduktion til NNIT IT-kontraktsnetværk 18. august 2014 PUBLIC Kort fortalt En af Danmarks fire største leverandører af itservices Vi leverer udvikling, implementering og drift til life sciences, finanssektoren,

Læs mere

London s Comings and Goings, Additional Work

London s Comings and Goings, Additional Work 27 (104) London s Comings and Goings, Additional Work Explain the following phrases and expressions from the text to wind down to have a poor command of English to be politically sensitive to be all over

Læs mere

Frikirkeleder KONFERENCE '13 Missional kirke med kant 8. - 9. marts 2013 i Mariager '13

Frikirkeleder KONFERENCE '13 Missional kirke med kant 8. - 9. marts 2013 i Mariager '13 Frikirkeleder KONFERENCE Missional kirke med kant 8. - 9. marts 2013 i Mariager VELKOMMEN TIL ÅRETS KONFERENCE! Det er en stor glæde, at vi endnu engang kan invitere dig og dit lederteam til en fantastisk

Læs mere

Osmannerriget. Begyndelsen. Storhedstiden. Vidste du, at.. Nederlag og tilbagegang. Fakta. Forsøg på modernisering. Opløsning.

Osmannerriget. Begyndelsen. Storhedstiden. Vidste du, at.. Nederlag og tilbagegang. Fakta. Forsøg på modernisering. Opløsning. Historiefaget.dk: Osmannerriget Osmannerriget Det Osmanniske Rige eksisterede i over 600 år. Det var engang frygtet i Europa, men fra 1600-tallet gik det tilbage. Efter 1. verdenskrig opstod republikken

Læs mere

Studieophold i Etiopiens hovedstad Addis Abeba Af Annette Møller og Lisbeth Ebbesen. Fra det danske efterår til det afrikanske eventyr.

Studieophold i Etiopiens hovedstad Addis Abeba Af Annette Møller og Lisbeth Ebbesen. Fra det danske efterår til det afrikanske eventyr. Studieophold i Etiopiens hovedstad Addis Abeba Af Annette Møller og Lisbeth Ebbesen Fra det danske efterår til det afrikanske eventyr. Vores valgfrie periode på 7. semester var vi så heldige at tilbringe

Læs mere

De allierede. De allierede i 1939. Tysk angrebskrig i Vest 1940 og Øst 1941. Vidste du, at.. Japansk angreb på USA og Østfronten

De allierede. De allierede i 1939. Tysk angrebskrig i Vest 1940 og Øst 1941. Vidste du, at.. Japansk angreb på USA og Østfronten Historiefaget.dk: De allierede De allierede De lande, som bekæmpede Tyskland og Japan under 2. verdenskrig, kaldes de allierede. De allierede i 1939 De allierede gik sammen, fordi Tyskland i september

Læs mere

LET S MEET IN DENMARK EVALUERINGSRAPPORT

LET S MEET IN DENMARK EVALUERINGSRAPPORT LET S MEET IN DENMARK EVALUERINGSRAPPORT VORES MOTIVATION: Navnet Foreningen Nydansker er en forkortelse af det noget længere navn: "Foreningen til integration af nydanskere på arbejdsmarkedet". Og det

Læs mere

RentCalC V2.0. 2012 Soft-Solutions

RentCalC V2.0. 2012 Soft-Solutions Udlejnings software Vores udvikling er ikke stoppet!! by Soft-Solutions RentCalC, som er danmarks ubetinget bedste udlejnings software, kan hjælpe dig med på en hurtigt og simple måde, at holde styr på

Læs mere

Islam. Islams historiske udvikling

Islam. Islams historiske udvikling Islam Islam, vb. (salama): fred, harmoni, hengivelse, underkastelse Muslim: den, der underkaster sig Allah er almægtig - har krav på msk.ts abs. lydighed Underkastelse i taknemmelighed over for den, man

Læs mere

A New Life Pioneers in the American West

A New Life Pioneers in the American West A New Life Pioneers in the American West Den jyske hede var i århundreder et tyndbefolket område, hvor befolkningen møjsommeligt tjente til livets ophold på den næringsfattige jord. I 1850 ankom tusind

Læs mere

Byens Rum. The Meaningful City of Tomorrow

Byens Rum. The Meaningful City of Tomorrow Byens Rum The Meaningful City of Tomorrow The vision of the future is always changing, dependent of the technology and knowledge on all fields: If you design the best building you know to design, that's

Læs mere

Implementering af evidensbaseret viden lederskab som bærende faktor

Implementering af evidensbaseret viden lederskab som bærende faktor Implementering af evidensbaseret viden lederskab som bærende faktor Bianca Albers Familie og Evidens Center Fokus for oplægget Evidens Ledelse Implementering Outcome Evidensbaseret vs. evidensinformeret

Læs mere

Bookingmuligheder for professionelle brugere i Dansehallerne 2015-16

Bookingmuligheder for professionelle brugere i Dansehallerne 2015-16 Bookingmuligheder for professionelle brugere i Dansehallerne 2015-16 Modtager man økonomisk støtte til et danseprojekt, har en premieredato og er professionel bruger af Dansehallerne har man mulighed for

Læs mere

EVENT DESCRIPTION RES-e Regions

EVENT DESCRIPTION RES-e Regions EVENT DESCRIPTION RES-e Regions Title: Visions for Solar Energy & Sustainable Energy Systems for Cities Date & location: 18 April 2007, Copenhagen Organizer: SolarCity Copenhagen and DTI Number of Participants:

Læs mere

Healthcare Apps. OUH Odense University Hospital & Svendborg Hospital. Kiel, Germany, November 2013 1 05/12/13

Healthcare Apps. OUH Odense University Hospital & Svendborg Hospital. Kiel, Germany, November 2013 1 05/12/13 Healthcare Apps OUH Odense University Hospital & Svendborg Hospital Kiel, Germany, November 2013 1 05/12/13 Jesper Lakman Senior Consultant Digital InnovaGon (4 employees) IT Department (140 employees)

Læs mere

Det Fælles Bedste. Sådan holder du din egen samtalemiddag

Det Fælles Bedste. Sådan holder du din egen samtalemiddag Det Fælles Bedste Sådan holder du din egen samtalemiddag Kære vært, tak fordi du vil tage del i Det Fælles Bedste ved at være vært for en samtalemiddag om et af de emner, der ligger dig på sinde. En samtalemiddag

Læs mere

LANDSCAPE SPRAWL. Marie Markman, billedkunstner, cand.hort.arch., ph.d.

LANDSCAPE SPRAWL. Marie Markman, billedkunstner, cand.hort.arch., ph.d. LANDSCAPE SPRAWL Marie Markman, billedkunstner, cand.hort.arch., ph.d. LANDSKABSSPREDNING Marie Markman, billedkunstner, cand.hort.arch., ph.d. I Center for Strategisk Byforskning har vi de sidste 10 år

Læs mere

Munida E F T E R Å R. KursusCenter F O R Å R. Islam Koran Arabisk. Det islamiske trossamfund

Munida E F T E R Å R. KursusCenter F O R Å R. Islam Koran Arabisk. Det islamiske trossamfund Munida KursusCenter E F T E R Å R 2010 F O R Å R 2011 Koran Arabisk Det islamiske trossamfund 1 Munida KursusCenter Viden, handling og broderskab Assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh. Ærede brødre

Læs mere

Tanker omkring en dansk uddannelse i bæredygtighed baseret på erfaringer fra Ecovillage Design Education (EDE) i Hallingelille, august 2012

Tanker omkring en dansk uddannelse i bæredygtighed baseret på erfaringer fra Ecovillage Design Education (EDE) i Hallingelille, august 2012 Tankeromkringen danskuddannelsei bæredygtighed baseretpåerfaringerfraecovillagedesign Education(EDE)iHallingelille,august2012 BjørnUldall,SasjaChristensen ogcamillanielsen Englyst Hallingelille,februar2013

Læs mere

Innovationsdagen 2013 Kommunal designchef udfordrer

Innovationsdagen 2013 Kommunal designchef udfordrer Innovationsdagen 2013 Kommunal designchef udfordrer Kolding Kommunes Designsekretariat Ulrik Jungersen Designchef Malene Kjær-Jepsen Design- og management konsulent Anne Schødts Design- og innovationskonsulent

Læs mere

Videnskabsetisk Komité Fokus på informeret samtykke og biobanker

Videnskabsetisk Komité Fokus på informeret samtykke og biobanker Videnskabsetisk Komité Fokus på informeret samtykke og biobanker Marie Bartholdy, Cand.jur., De videnskabsetiske Komiteer for Region Midtjylland www.regionmidtjylland.dk Et informeret samtykke 2, nr. 10:

Læs mere

Synopsis: Intelligent design (bio-rel)

Synopsis: Intelligent design (bio-rel) Synopsis: Intelligent design (bio-rel) Problemformulering Tilhængerne af bevægelsen Intelligen Design (ID) påstår, at det er en videnskab og foreslår den som alternativ til Charles Darwins evolutionslære.

Læs mere

Address ViS c/o Akademikerservice AB Box 3215 Postal code City Country 10364 Stockholm Sweden

Address ViS c/o Akademikerservice AB Box 3215 Postal code City Country 10364 Stockholm Sweden Application Applicants Institution Institution name ViS, Vuxenutbildning i samverkan Institution type Adult Education Association Address ViS c/o Akademikerservice AB Box 3215 Postal code City Country

Læs mere

Overmester Finn Rosenberg: Tale ved 60-års dagen for stiftelsen af Odd Fellow - broderloge nr. 70 "Christian Skeel", Nygade 23, Tønder

Overmester Finn Rosenberg: Tale ved 60-års dagen for stiftelsen af Odd Fellow - broderloge nr. 70 Christian Skeel, Nygade 23, Tønder Tirsdag den 3. maj 1011 Overmester Finn Rosenberg: Tale ved 60-års dagen for stiftelsen af Odd Fellow - broderloge nr. 70 "Christian Skeel", Nygade 23, Tønder Velkomst: Søster Distriktsdeputeret Storsire

Læs mere

Introduktion til Fiqh

Introduktion til Fiqh Introduktion til Fiqh Hvad det er, hvor det kommer fra, og hvorfor vi har det. Indholdsfortegnelse 1 Hvor kommer Fiqh fra?... 1 2 Islamiske love... 1 3 Hvad vi skal vide af Fiqh... 2 4 Den praktiske tilgang

Læs mere

Spørgsmål og Svar om Islamisk Monoteisme

Spørgsmål og Svar om Islamisk Monoteisme 50 Spørgsmål og Svar om Islamisk Monoteisme Sheikh Muhammad At-Tamimi 1. Spørgsmål: Hvem er din Rabb (Herre, Skaber)? Svar: Min Rabb er Allah, som har skabt mig og alt, hvad der eksisterer. Han forsyner

Læs mere

Engelsk på KU Sprogvejledning

Engelsk på KU Sprogvejledning KØBENHAVNS UNIVERSITET KØBENHAVNS UNIVERSITET NØRREGADE 10 POSTBOKS 2177 1017 KØBENHAVN K Engelsk på KU Sprogvejledning 1. udgave April 2007 Forord Jorden er flad. Sådan beskriver vi efterhånden den globaliserede

Læs mere

Brugerdreven innovation

Brugerdreven innovation Det innovative potentiale Brugerdreven innovation Hvad er det, brugere kan se? Hvordan optager organisationer brugerviden? Om at skære ud i pap Cases: Fjernvarmeanlæg, rensningsanlæg, indeklima Jacob Buur

Læs mere

Verdens fattige flytter til byen

Verdens fattige flytter til byen Verdens fattige flytter til byen Af Henrik Valeur, 2010 Om 20 år vil der være to milliarder flere byboere end i dag. Den udviklingsbistand, verden har brug for, er derfor byudviklingsbistand. FN forventer,

Læs mere

Vi er ude. Gu er vi ej. PerlePosten. Bidrager. Unge får hjælp i livet Side 2. - Og der blev jeg muslim! Side 3. Side 2. Side 3

Vi er ude. Gu er vi ej. PerlePosten. Bidrager. Unge får hjælp i livet Side 2. - Og der blev jeg muslim! Side 3. Side 2. Side 3 PerlePosten Vi er ude Gu er vi ej Der er mange fordomme, om hvem der er med, og hvem der ikke er med i samfundet. Spørgsmålet er hvem der bidrager, og hvem der ikke bidager til samfundet. Vi elever fra

Læs mere

Kapitel 12 Markedsudvælgelse

Kapitel 12 Markedsudvælgelse Kapitel 12 Markedsudvælgelse Opgave 12 1. Hvilken metode har hver af de to virksomheder anvendt ved markedsudvælgelsen? Trolderiet har anvendt nærmarkedsmetoden ved markedsudvælgelse. DeSign A/S har anvendt

Læs mere

Når Ego og Sjæl danser tæt

Når Ego og Sjæl danser tæt PERNILLE BRETTON-MEYER PSYKOSPIRITUEL TRÆNING VELKOMMEN Når Ego og Sjæl danser tæt Overskrifter Hvem er vi - hvad er sjælen Hvad er Egoet Hvorfor danser de ikke tæt Dynamikken inden i Hvad skal der til

Læs mere

Modtagelse af svært tilskadekomne.

Modtagelse af svært tilskadekomne. Modtagelse af svært tilskadekomne. Siden 1996 har vi på Odense Universitetshospital haft en særlig registrering af svært tilskadekomne, både fra trafikuheld og fra øvrige ulykker. Disse registreringer

Læs mere

Kriterie for at bestå: Deltagelse i undervisningstiden, udarbejdelse af e-magasin, deltagelse i fælles fremlægning.

Kriterie for at bestå: Deltagelse i undervisningstiden, udarbejdelse af e-magasin, deltagelse i fælles fremlægning. 1. E-MAGASINER (Herning) Hvem kan deltage: Studerende i Herning Kriterie for at bestå: Deltagelse i undervisningstiden, udarbejdelse af e-magasin, deltagelse i fælles fremlægning. På kurset lærer du at

Læs mere

VidenForum Fokus på viden Viden i fokus

VidenForum Fokus på viden Viden i fokus VidenForum inviterer til seminarrække - Learn how to improve your intelligence and market analysis capabilities VidenForum har fornøjelsen at præsentere en række spændende seminarer i samarbejde med Novintel

Læs mere

BRANDING STRATEGI & FORANDRINGSSTRATEGIER

BRANDING STRATEGI & FORANDRINGSSTRATEGIER BRANDING STRATEGI & FORANDRINGSSTRATEGIER Multimediedesigner uddannelsen 2. semester Mandag d. 25. februar 2002 Morten Bach Jensen / mbj@itu.dk AGENDA 09.00 09.45 MORTEN Forelæsning Branding Strategi 9.45

Læs mere

Som mentalt og moralsk problem

Som mentalt og moralsk problem Rasmus Vincentz 'Klimaproblemerne - hvad rager det mig?' Rasmus Vincentz - November 2010 - Som mentalt og moralsk problem Som problem for vores videnskablige verdensbillede Som problem med økonomisk system

Læs mere

Prædiken til konfirmation den 10. maj 2015. Over alt. Ned til os. Dig og mig! Salmer: 754 408 (motet) 260 // 192 Yoy raise me up(motet) 369 11

Prædiken til konfirmation den 10. maj 2015. Over alt. Ned til os. Dig og mig! Salmer: 754 408 (motet) 260 // 192 Yoy raise me up(motet) 369 11 Prædiken til konfirmation den 10. maj 2015 Over alt. Ned til os. Dig og mig! Salmer: 754 408 (motet) 260 // 192 Yoy raise me up(motet) 369 11 Kære konfirmander. Så er vi omsider nået frem til den store

Læs mere