Ingen skal. vokse. fulde. forældre. Årsskrift TUBA 2011

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Ingen skal. vokse. fulde. forældre. Årsskrift TUBA 2011"

Transkript

1 Ingen skal vokse op med fulde forældre 01

2 Man kan ikke løse et problem, man ikke først har erkendt Det er meget opmuntrende, at 2011 har budt på den hidtil største opmærksomhed på alkoholfamiliers vilkår Jesper Kurdahl Larsen, leder TUBA Danmark har underskrevet WHOs Europæiske charter om alkohol fra Der står blandt andet, at alle har ret til at vokse op beskyttet fra de negative konsekvenser af alkohol og at alle også den drikkendes pårørende har ret til hjælp og behandling. Her 17 år senere vokser mindst hver tiende barn i Danmark op med forældre der drikker. Og langt de fleste skal kigge langt efter hjælp. Derfor må nogen blive ved med at insistere på det indlysende: Ingen skal vokse op med fulde forældre! Og gør man skal man ku få hjælp! Det gør TUBA så. Det er vigtigt, at flere og flere taler om sagen. For man kan ikke løse et problem, som man ikke først har erkendt. Det er meget opmuntrende, at 2011 har budt på den hidtil største opmærksomhed på alkoholfamiliers vilkår. Flere bøger bliver udgivet med beretninger fra det virkelige liv. Flere film og skuespil arbejder med temaet. Der er udkommet endnu en vigtig rapport, denne gang fra CASA, om manglerne i kommunernes behandling af sager i alkoholfamilier. Flere socialordførere har offentligt tilkendegivet, at de ønsker at hjælpen til de unge sikres på finansloven. Denne udvikling kommer af, at nogen fortæller og andre lytter. Vi tror, at en vigtig grund er, at flere unge ikke længere nøjes med at fortælle deres historie i TUBA, men også fortæller den i offentligheden. Det er som om, det er lidt mindre tabu at fortælle om sin opvækst med forældre, der drikker, og der er lidt flere som lytter. I TUBAs 15 år har samtalen stået i centrum, når unge har opsøgt os. De har fortalt og vi har lyttet og hjulpet. Det har givet os en enorm erfaring og viden. Det har bla. betydet, at man i dag finder Danmarks bedste rådgivning til unge fra alkoholfamilier i TUBA. Tak for tilliden til alle jer, som har brugt og bidraget til TUBA i Jesper Kurdahl Larsen Leder, TUBA TUBAs vision er vokset ud af de unges fortællinger. TUBAs vision er at ingen skal vokse op med fulde forældre. Og gør man, skal man kunne få hjælp. TUBA arbejder for at alle unge mellem 14 og 35 år, som har forældre med et alkoholmisbrug, kan få kvalificeret hjælp, når de behøver det, samt muligheden for selv at blive en del af hjælpen og forebyggelsen for andre. TUBA kæmper for at det danske samfund ændres, så ingen vokser op med fulde forældre. I 2011 har vi arbejdet på det på flg. områder: 02 Vi vil hjælpe flere unge Når hver tiende ung er belastet af forældres druk er der brug for langt flere rådgivningsmuligheder. Derfor har vi i 2011 arbejdet på at udvide vores online-rådgivning. Vi har i 2011 arbejdet på at øge antallet af pladser i vores terapi ved hjælp af frivillige fag-personer. Endelig har vi presset på for at starte nye afdelinger. Vi vil hjælpe endnu bedre Det er vigtigt for os, at unge kan få Danmarks bedste rådgivning i TUBA. Derfor har vi arbejdet med kvalitetsudvikling på flere områder i Vi har udvalgt et nyt system til at håndtere vores terapeutiske indsats og få mest mulig feedback fra brugerne og deres forløb. Vi har indført en ny procedure, som skal sikre at terapeuterne bedre kan samarbejde og støtte hinanden i arbejdet med de unge. Endelig har vi medvirket til flere videnskabelige artikler om de unges livsvilkår og forandringer. med unge fra alkoholfamilier og deres problemstillinger. Det gælder sundhedsplejersker, pædagoger, lærere, læger, sagsbehandlere, arbejdsgivere og undervisere. De efterspørger alle mere viden om, hvordan de bedst kan hjælpe. Vi har derfor holdt oplæg for ca fagpersoner i 2011, og vi har i 2011 forsøgt at få støtte til en egentlig kursusafdeling, som kan imødekomme de mange forespørgsler vi får. unge ønsker TUBAs hjælp. Det er afgørende, at der er også er ressourcer til rådighed. Vi mener, de skal komme fra de offentlige og civilsamfundets midler. Det kan lade sig gøre når tilstrækkeligt mange danskere mener det er på tide, at vi gør noget. Der for taler vi for sagen i alle de sammenhænge, vi kan komme til det. Igen i 2011 har vi især samarbejdet med en lang række medier om at sætte fokus på de unges vilkår. Vi vil formidle vores viden Utrolig mange fagpersoner er i berøring Vi samler på opbakning Det er ikke nok, at TUBA kan hjælpe og Vi satser på frivillige Vi er i gang med at ændre vores selvop- fattelse fra at være en organisation med ansatte, der gør alt selv til en organisation af ansatte, der engagerer frivillige på alle områder af vores virke. Det foreløbige mål er, at for hver ansat er der fire frivillige. Det er fordi opgavens størrelse kræver det. Fordi det kan øge vores kvalitet, kreativitet og fleksibilitet. Og fordi det kan styrke vores platform i samfundet. I 2011 forberedte vi en egentlig frivilligpolitik og forberedte os konkret på at bruge en ny slags frivillige chat-rådgivere. De er nu i fuld gang, og der ser ud til at være god brug for dem. 03

3 39% Webrådgivningen gør det nemmere for de unge selv at bryde tavsheden TUBA er nu også online rådgivning I skrivende stund er der godt gang i TUBAs nyeste tilbud - online rådgivning. Hundredvis af unge har besøgt den nye side, og flere end forventet er allerede de første par dage blevet lyttet til og har fået råd og vejledning i chatrådgivningen. Vores ønske om at tilbyde let tilgængelig hjælp til de unge, der ønsker hjælp, er nu meget tættere på målet. En stor del af 2011 gik med at forberede og udvikle webrådgivningen. Hvorfor online rådgivning? Ventelisterne bliver kun længere og længere i TUBA, de unge efterspørger og opsøger i stigende grad hjælp. Det er denne efterspørgsel der motiverer os til, at udbygge vores tilbud med onlinerådgivning. Vi ved at 39% af de unge, der går i TUBA aldrig har talt med nogen om de problemer, de oplever som følge af deres forældres alkoholproblemer, før de er startet i TUBA. Med vores online rådgivning vil vi gerne give alle de mange unge, der lever i tavshed en lettilgængelig mulighed for at tale med en der lytter interesseret. Vi ved, at hver tiende ung føler sig belastet af forældrenes alkoholproblemer, og at unge i høj eller nogen grad ønsker sig hjælp til at håndtere de problemer, de har på grund af forældrenes alkoholproblemer, men vi ved også, at kun 14% af de unge som har oplevet problemer med alkohol i familien har fået hjælp som ung. Derfor taler vi sagen. Hvad vil vi med webrådgivningen Frem for alt vil vi gøre det nemmere for unge at opsøge viden om det at vokse op i en familie med alkoholproblemer, og give de unge en så lettilgængelig hjælp og rådgivning som muligt. af de unge som har søgt hjælp i TUBA, har aldrig talt med nogen om deres problemer i opvæksten Missionen med TUBAs online rådgivning er, at hjælpe unge fra familier med alkoholproblemer til et mere tilfredsstillende liv. Vi tror på, at unge kan få et mere tilfredsstillende liv, ved ikke at leve i tavshed med deres problemer. Vores målsætning i chatsamtalerne er, at støtte den unge til at nå nærmeste udviklingszone. Det gør vi ved at være opmærksomme på, at hvert møde med en ung i rådgivningen er noget særligt. Det der virker i det ene møde, fungerer måske ikke i det næste. Derfor rådgiver vi ikke ud fra bestemte regler eller systemer, men ud fra et menneskesyn som danner rammen om mødet mellem den unge og rådgiveren. Vi vil skabe et rum, hvor de unge kan finde genkendelse og spejle sig i andre unge fra familier med alkoholproblemer. Hvor de kan fortælle deres historier, snakke med hinanden og få råd og vejledning fra TUBAs rådgivere i lettilgængelige og trygge omgivelser. Vi vil give de unge en overkommelig mulighed for selv at bryde tavsheden. Om Camilla Camilla Rode Jensen er koordinator af vores onlinerådgivning i TUBA. Hun har været med til at udvikle og tilpasse tilbuddet, så det passer til TUBAs værdier og visioner. Camilla er sammen med de ti første frivillige chatrådgivere klar ved chatten mandag, onsdag og torsdag fra

4 Støttekoncert med stor genklang Året 2011 blev skudt i gang med manér med en stor støttekoncert for TUBA i januar. Henrik Esbensen, Trine Christensen og Anna G. Nielsen arrangerede koncerten, der havde deltagelse af kendte kunstnere som Thomas Helmig, Peter AG og mange flere. Over 500 unge og støtter af TUBA sagen var mødt op og havde en forrygende og bevægende aften i Vega. Overskuddet fra koncerten gik til TUBAs lokale arbejde i København. i bogens første kapitel gives en grundig beskrivelse af de vilkår og dynamikker, der kan gøre sig gældende for dig, der er vokset op(uge i et hjem med alkoholproblemer. I forbindelse med Sundhedsstyrelsens alkoholuge 40) udgav irene Henriette oestrich andet kapitel fokuserer på den svære overgang fra at bo Livskundskab og modstandskraft hos familien med alkoholproblemer til at flytte hjemmetubas faglige konsulent og forsker, Thomas framackrill en bog, der og leve dit eget liv. Tal Ben-shahar Lykkeligere at udvikle jeg-fokus er helt centralt og en stor udfordring giver læseren et unikt ind i unge fra alkoholfamiliers Find glædebillede i hverdagen for dig, der har været vant til altid først at skulle tage hensyn til misbrugeren i din familie. i tredje kapitel gennembarbara l. Fredrickson livsverden med tvivl og indre kampe. I bogen kan duderblandt gås fem faktorer, er vigtige, når du skal udvikle jegpositivitet fokus og lære igen at mærke dig selv og sige til og fra. Kilder til vækst i livet andet læse svarene på mange af de spørgsmål, der Mange andre ungebliver voksne tumlerstillet med de samme problemer som dig. i bogens fjerde kapitel finder du en række relevante spørgsmål og svar, der stammer fra en onlinei brevkassen i TUBA. brevkasse, og som alle omhandler problemer og dilemmaer vedrørende det at komme fra en familie med alkoholproblemer. to kapitler er en gennemgang af centrale tal Bogen hedder Håndbog til Unge og Voksne Bogens fra sidste Familier med og problemstillinger i behandlingen af unge voksne fra familier med alkoholproblemer. Alkoholproblemer på Dansk Psykologisk Forlag. Bogen bygger på TUBAs erfaringer og på forskning som er foregået såvel i TUBA regi som internationalt. Bogen giver en levende beskrivelse af de problemer som TUBA unge oplever med et fokus på hvordan man Dansk Psykologisk Forlag kommer videre med sit liv. håndbog til unge og voksne I januar 2011 holdt TUBA København flyttedag til større lokaler. I København har vi derfor flere samtalerum og større undervisningslokaler, så vi kan huse flere unge. Tidligere har vi i mange tilfælde måttet afvise mange unge ved døren, når vi holdt arrangementer, fordi der ikke var plads til dem. Det sker kun meget sjældent nu. Ny bog fra TUBAs fagkonsulent Birgit Trembacz Vokset op med alkoholproblemer Barndom og voksenliv konsekvenser, modstandskraft og frigørelse fra familier med alkoholproblemer Nye lokaler i København i denne håndbog kan du finde ideer til, hvordan du forstår og tackler de problemer, som en opvækst i en familie med alkoholproblemer kan føre med sig. Thomas Mackrill Det skete i 2011 andre bøger fra dansk psykologisk forlag Thomas Mackrill nge og voksne håndbog til u ed fra familier m alkoholprobl emer Thomas Mackrill har arbejdet med psykoterapi og rådgivning siden 1994, såvel med børn, unge, voksne og familier. Han har været behandlende psykolog og er fagkonsulent i TUBa ( en landsdækkende rådgivning for unge fra familier med alkoholproblemer. Han er ph.d. i psykologi og har bl.a. forsket i psykoterapi med unge fra familier med alkoholproblemer ved Center for rusmiddelforskning under aarhus Universitet. Han driver en mindre privatpraksis i allerød. W W W. D P F. D k I S B N I S B N Dansk Psykologisk Forlag 1182_oms_haandbog_3k_.indd 1 24/08/ Presse 2011 TUBA blev nævnt over 50 gange i medierne i 2011 Børn af alkoholikere har ikke krav på hjælp, Kristeligt Dagblad, 24. november Flertallet af børn i alkoholfamilier får ikke hjælp. TUBA fik i 2010 gennemført en repræsentativ befolkningsundersøgelse, som viste, at blot otte procent af de unge fra familier med alkoholprobleme r mindes at have fået hjælp som børn. Undersøgelsen viste også, at hver femte person mellem 18 og 34 år mener, at deres forældre s brug af alkohol altid eller af og til har været et problem. Man må se i øjnene, at rigtig mange folk med alkoholproblemer ikke vil søge hjælp. Der er godt alkoholafhængige i Danmark, og under 10 procent af dem er i behandling. Børnene i alkoholfamilier får ingen hjælp, hvis forældrene ikke søger hjælp, med mindre vi erkende r, at vi er nødt til at betragte børnene og de unge som en selvstæn dig gruppe med selvstændige problemstillinger, siger Jesper Kurdahl Larsen. j DR 14. ma nesker, ært for men uendeligt sv re at forstå, væ, n ld ka Det t på tæt ho de t ve le op r hjem, hvor der ikke ha vokse op i et at er t ller de hvordan nen, fortæ er dagsorde yr st ne. er BA promill leder af TU ahl Larsen, Jesper Kurd TUBA på misbrugskonferencen I oktober var TUBA med to tidligere brugere af TUBA til KL s Misbrugskonference. Konferencen var for fagpersoner indenfor misbrugsbehandling og de unge fra TUBA fik talt med mange om perspektivet fra børn af alkoholmisbrugere. 06 Jyske Vestkysten, 23. februar. Henrik Prien, teamleder i region Syd Vi er rigtigt glade for, at kommunen støtter os, og vi arbejder rigtigt hårdt på at blive et permanent tilbud. Det er jo sådan, at unge, der selv har et misbrug har krav på et tilbud. Hvorf or skulle unge, der er ofre for andres misbrug, ikke have det? spørg er han. 07

5 Hver en krone tæller TUBA på Folkemøde TUBA var sammen med Blå Kors til Folkemødet på Bornholm i juni. 4 frivillige unge fra TUBA deltog og fik kontakt med masser af store og små politikere. Forbi var Claus Hjort Petersen, Lykke Friis, Villy Søvndahl, Per Ørum, vores borgmester Winnie Grosbøll. Så vi gjorde vores til at TUBA blev kendt på alle øverste niveau. Hver eneste krone gør en forskel i TUBA. Det er vores effekt og synlige arbejde for at hjælpe unge fra alkoholfamilier til et bedre liv, der får bidragydere, befolkningen og staten til at støtte TUBAs arbejde. Det er vi meget taknemmelige for i TUBA, og vi arbejder hver dag for at blive endnu bedre til at synliggøre vores arbejde og blive bedre og klogere på det, vi gør. Derfor er vi stolte af det lange, seje træk, vi har taget for at vinde tillid og forståelse for den nødvendige indsats for unge fra alkoholfamilier. Vi gør alt, hvad vi kan for at optimere vores arbejde, så de penge, som bliver skænket til TUBA, kommer så tæt på børn og unge fra alkoholfamilier som muligt. Nye ansigter i TUBA Jeppe Berg Sandvej Jeppe startede i oktober i TUBAs afdelinger i Kolding og Sønderborg. Jeppe er psykoterapeut. Kathrine Marsing-Rossini I maj begyndte psykoterapeut Kathrine Marsing-Rossini som barselsvikar i afdelingen. Kathrine er ansat frem til sommer Ditte Kaagaard I november begyndte Ditte som psykolog i TUBA i Hjørring. Peter Kyhl Olesen I marts 2011 begyndte Peter Kyhl Olesen hos TUBA i København som administrativ medarbejder i en løntilskudsstilling. Peter arbejder ikke længere i TUBA. Christina Sindbjerg I marts begyndte Christina som psykolog i vores afdelinger i Aabenraa og Sønderborg. Facebook - en ny side af TUBA I efteråret fik vi for alvor gang i vores Facebook aktivitet. Tidligere har vi haft en stor Facebook GRUPPE med mange medlemmer, men desværre meget lidt aktivitet. Gruppen ændrede vi til en side i stedet og nu er der færre medlemmer, men meget mere aktivitet. De omkring 1500 deltagere snakker og opmuntrer, deler erfaringer og gode nyheder på vores nye side. Vil du se med, er du velkommen på 08 Henrik Prien I januar 2011 skiftede Henrik Prien fra vores afdelinger i Sønderborg og Aabenraa stilling til at være teamleder for hele region Syd i TUBA, der rummer afdelingerne i Odense, Kolding, Sønderborg og Aabenraa. Helene Kaaber I august 2011 begyndte psykoterapeut Helene Kaaber i TUBA. TUBA havde i 2011 indtægter på 14,6 mio. kr. To tredjedele kommer fra Satspuljen. Hver fjerde krone kommer fra kommunerne, som vi samarbejder med. Selvom det er sparetider, har vi alligevel oplevet at kommunerne betalte en halv gange mere i 2011 end året før. Det er også glædeligt, at næsten hver tiende krone kommer fra private tilskud fra fonde og privatpersoner. Vi brugte 15,4 mio. kr. i % blev brugt på rådgivning, terapi og undervisning til de unge. Vi bruger cirka en tiendedel af omkostningerne på administration, ledelse og udvikling. 6 % bruges på oplysning og formidling af vores viden. 2 % blev brugt på forskning og dokumentation. Endelig brugte vi 3 % på forankring og fundraising. 6% Oplysning og formidling 9% Administration, ledelse og udvikling Det bruger vi pengene til i TUBA Hvor kommer pengene fra? Tusinde kr. i 2011 Driftsbevillinger Tilskud SATSpuljemidler Tilskud og gaver, private, organisationer og fonde Indtægtsgivende virksomhed Hvad går pengene til? Rådgivning, terapi og undervisning Oplysning og formidling af viden 842 Fundraising og forankring 359 Administration, udvikling og ledelse Det planlagte underskud i 2011 blev dækket af forrige års overskud. 2% forskning og dokumentation 3% forankring og fundraising 80 % Rådgivning, terapi og undervisning 09

6 Kun det perfekte var godt nok Julie har klaret alting selv, siden hun var lille og boede sammen med sin alkoholiske mor. Da hun kom til TUBA følte hun, at alt var håbløst. Julie blev taget for butikstyveri i en tøjforretning, da hun var 18 år. Bøden var ikke det store problem, men episoden fik hele hendes verden til at bryde sammen. Det allerværste var, at jeg havde svigtet mine plejeforældres tillid. Hvordan skulle jeg få forklaret dem, at det slet ikke var sådan, jeg ville være. Sådan kunne min mor bedst lide det og når mor var glad, var jeg glad. Julie og hendes lillesøster kom i familiepleje, da Julie var otte år, fordi pædagogerne i skolefritidsordningen slog alarm. De to børn havde hidtil boet alene sammen med moren, og Julie har aldrig kendt sin far. Da hun var 13 år, blev hun anbragt i familie nummer tre. Det var en veninde, der havde lært Julie, hvordan de kunne stjæle ved at tage tøjet med ind i prøverummet. Det var først, da det blev opdaget, at hun for alvor tænkte over, at det egentlig var tyveri. Og for en pige, der altid gerne har villet være perfekt, var en plet på straffeattesten næsten ikke til at bære. Jeg var nødt til at sige det til mine plejeforældre. De havde en masse spørgsmål, og opfordrede mig til at ringe og fortælle det blandt andet til min arbejdsgiver. Jeg skammede mig, og jeg græd, men jeg gjorde det. Det er noget af det sværeste, jeg nogensinde har gjort. Det var første gang i mit liv, jeg oplevede tryghed i min barndom og da var jeg næsten teenager. Familien havde to voksne børn og en søn, der var et år ældre end Julie. Plejeforældrene interesserede sig for, hvad Julie gerne ville og spurgte til, hvordan hun havde det. Jeg vejede alt for meget, da jeg kom til dem. Uden at de sagde, at jeg skulle tabe mig, sørgede de bare for, at jeg fik sund mad, og vi tog på mange cykel- og gåture. Jeg kunne mærke, at de interesserede sig for mig. Det blev startskuddet til, at Julie startede i TUBA, hvor hun både har gået i individuel terapi og gruppeterapi. Sønnen i plejefamilien blev som en storebror, som hun kunne spejle sig i og se, at det var ok selv at have en mening og sige den højt. Noget af det vigtigste, jeg har fået med, er, at det er ok ikke altid at kunne klare alting selv og at have behov for andre menneskers hjælp og omsorg. Og så har jeg mødt andre, der har det på samme måde som jeg selv. Han kunne jo godt sige, hvad han gerne ville. Han sagde, når han havde lyst til at være længere ude om aftenen. Og han kunne endda finde på at brokke sig over maden. Jeg var bare glad for, at der var mad på bordet. Da jeg var 8, var der nogle kvikke mennesker på min skole, der bemærkede at der var noget rivende galt i min familie Julie, tidligere TUBA-bruger Julie har altid været vant til at klare sig selv. Hun boede sammen med sin mor, og da hun var fem år, fik hun en lillesøster. Julie fik lov at bestemme, at det nye familiemedlem skulle hedde Christina. Men hun fik også et stort ansvar for den lille. Nu havde jeg ikke bare ansvaret for mig selv, men også for en baby. Der er mange ting, jeg ikke kan huske fra jeg var barn. Men det var tit mig, der skiftede hende, trøstede hende og kom hende i bad. Det blev jeg nødt til, fordi min mor sov, og jeg ikke kunne vække hende. Hun sov meget. Når hun var vågen, var vi tit med på værtshus. Vi kom der så ofte, at Jeg kendte bartenderne, og jeg kan også huske, at vi var på besøg hos nogen af hendes venner, der drak meget. Julie fulgte med og prøvede altid at være den søde og artige pige. Men hun kæmpede stadig for at være den perfekte pige. I gymnasiet var hun tilfreds med karakteren 12, men 10 var noget skidt. Jeg blev handlingslammet af mine egne ambitioner. Fordi alting skulle være perfekt, kunne jeg ikke nå det. Og så faldt karaktererne. Jeg tror ikke, jeg var kommet gennem gymnasiet uden hjælp fra TUBA. Hun er nu blevet student og arbejder som barnepige i Odense. Hun er stadig glad for sin plejefamilie og for sin rigtige mor, der er holdt op med at drikke. Det er fortsat en udfordring for Julie, at hun synes, hun skal klare alting selv. Men hun er blevet bedre til at søge råd. TUBA har gjort en kæmpe forskel i mit liv og gør det stadig. Jeg er kommet langt, men har stadig brug for, at der er nogen til at gribe mig, hvis jeg falder

7 TUBAs sag får flere stemmer I 2011 fik vi flere at tale med. Flere talte om hvordan det er at vokse op med forældre der drikker. Fra Fetterlein til forskningsverdenen. Fra Peter Ingemann til Christiansborg. Vi er glade for at have flere at tale med om vores sag. For de unge føles det som en befrielse at nogen tør at tale om det tabu, de så længe har levet med. Den samme følelse får vi i TUBA, når vi ser at stemmerne rejser sig landet over. Jo flere der taler, jo nemmere er det at indse det åbenlyst vigtige i vores arbejde. Herunder er et udsnit af noget af, hvad vi har set og hørt om livet i alkoholfamilier i Sønner af alkoholmisbrugere følger i fædrenes fodspor Doktor Joachim Knopp har i et unikt forskningsprojekt fulgt sønner af alkoholiske fædre, fra de fødes til de kommer op i fyrrerne og kortlagt en uhyggelig tendens. Disse drengebørn bliver langt oftere alkoholmisbrugere end andre. TV-vært sætter fokus med sine erindringer TV-vært Peter Ingemann udgav i begyndelsen af 2011 sin bog Ingemanns Land - en stærkt personlig beretning om forholdet til sin far. Peters far havde et alkoholproblem. Peter er siden bogudgivelsen blevet ambassadør for TUBA. Om sin motivation for posten siger han: Jeg følte mig helt utroligt alene som barn til trods for, at jeg havde min mor og min søster - og endda min alkoholiske far at tale om problemerne med. Jeg troede ikke, der var andre end mig, der havde en barndom som min. Det var der desværre, og det er der i høj grad også i dag. Gid vi talte om alkoholisme! Det vil TUBA, og jeg gerne gøre noget ved. Ny bog fra journalist og barn af alkoholmisbruger For journalist Helge Kvam skulle der gå 45 år, inden han fortalte nogen, at hans far var kvartalsdranker. Det svarer til at lukke øjnene for, at du har en flodhest væltende rundt i din stue, mener han, og opfordrer i interviewbogen Flasken var vigtigere end mig andre til at bryde tabuet. Flere unge fra TUBA optræder i bogen. Bogen udkom i slutningen af CASA - afdækker problematisk sagsbehandling af alkoholsager i kommuner En rapport fra Center for Alternativ Samfundsanalyse, CASA, viser at alkoholmisbrug alt for let for lov til at udvikle sig i børnefamilier. En analyse af en række kommuners behandling af alkoholsager i børnefamilier viser at, problemerne bagatelliseres af sagsbehandlere, som hverken har viden eller muligheder for at gøre noget ved dem. Det er ikke en nyhed for os i TUBA, der har talt med de her børn, der i gennemsnit har levet i 12 år med alkoholproblemer derhjemme. Men det glæder os, at andre nu også taler med. 12 Politikere vil have TUBA på finansloven Ordførere fra såvel regeringen som oppositionen vil have varig finansiering til at hjælpe børn af alkoholikere og få mere fokus på alkoholfamilier i kommunerne. Det er ikke i orden, at børn lever med deres forældres alkoholproblemer i årevis uden nogen hjælp at hente. I 2011 hørte vi for første gang toppolitikerne tale om TUBAs finansiering i medierne. Alle ordførere fra SF, S, DF og Venstre vil have netop TUBA på finansloven i et krav om hjælp til børn i alkoholfamilier. 13

8 Vreden er mit forsvar Når Lenas mor og stedfar blev fulde, var Lena tit bange. Men hun kunne også blive så vred, at hun var nødt til at handle. Det var som at komme i himlen. Connie var rigtig sød og skabte et normalt hjem med spisestue og varme. Det plejede at være møgbeskidt. En dag da Lena er 11 år får hun nok. Nok af druk, nok af moderens slagsmål med kæresten og nok af at være bange. Med sin stedfar i hælene stikker hun af og flygter gennem gader og stier hen til en veninde. Jeg ved ikke, hvorfor det præcis var den dag, jeg sagde fra. Men jeg føler, det var den første gang i mit liv, jeg stod op og gjorde noget for mig selv. Som så mange andre dage havde Lena kunnet følge, at moderen og stedfaderen Carsten fik mere og mere at drikke, og stemningen blev mere og mere anspændt. Hun vidste af erfaring, hvordan det kunne risikere at udvikle sig. Jeg kunne mærke knuden i min mave vokse. Hvad skulle jeg gøre, hvis de blev uvenner og kom op at slås eller hvis der skulle være fest? Jeg var bange, og jeg begyndte at ryste. Lena skældte sin mor ud over, at de drak. Det endte med, at de blev rygende uvenner. Med sløret stemme og med en ånde, der stank af guldøl, kaldte Lenas mor sin datter for en lille primadonna. Så sprang jeg op. Jeg ville bare væk. Min mor prøvede at stoppe mig og greb fat i min arm. Det lykkedes mig at slippe fri og komme ud på gaden. Jeg hørte hende råbe fang hende til Carsten. Lena løb, og stedfaderen løb efter hende. Hun vidste ikke helt, hvor hun skulle løbe hen. Men hun besluttede sig hurtigt til at løbe hjem til en veninde. Da Lena efter flugten tumlede ind gennem døren til sin veninde, skyndte moren sig at låse døren. Jeg var så forpustet, og mit hjerte bankede som et godstog i brystet. Dorit (venindens mor, red.) kunne slet ikke forstå, hvad jeg sagde, eller hvad der var sket. Da Lenas stedfar en halv time senere bankede på, nægtede venindens mor at udlevere Lena. Han vidste, jeg var der. Dorit måtte virkelig stå fast på, at han ikke kunne få mig med. Det endte med, at jeg gik ud og sagde, at jeg ville blive. Venindens hjem har altid været Lenas tilflugtssted, når der var problemer derhjemme. Venindens familie kendte til forholdene hjemme hos Lena, hvor stedfaren Carsten blandt andet ernærede sig ved at være pusher. Der kom mange mærkelige mennesker i huset. Når de voksne var hjemme, holdt de mange gange fester og blev fulde og skæve. Andre gange tog moren på værtshus, og Lena var alene hjemme. Han slog også min mor, og hun skulle altid undskylde sine mærker med, at hun var gået ind i en dør. Kort efter flugten flyttede Lena fra sin mor og stedfar og hjem til sin biologiske far. Hun har ikke tal på, hvor mange gange, hun er flyttet gennem sin opvækst. Men det er mange. Forældrene gik fra hinanden, da hun var tre-fire år. Hun blev skilt fra sin lillebror, der kom til at bo med faren, mens Lena flyttede med moren. Siden boede de mange forskellige steder i Nordjylland. Med Connie i huset var Lena meget gladere for at bo dér, end hos moren og stedfaren. Men forholdet mellem faren og Connie gik i stykker efter nogle år. Da moren gik på afvænning og tilsyneladende blomstrede op, flyttede Lena tilbage til hende med et håb om, at det nu ville gå bedre. Glæden varede imidlertid kort. Moren begyndte at drikke igen. Carsten, der i mellemtiden havde været i fængsel, kom ud og flyttede ind igen. Og Lena ville flytte hjemmefra. Jeg var så vred, at jeg ikke vidste, hvad jeg skulle stille op. Men det er også den vrede, der er mit forsvar og har fået mig til at handle og gøre noget for mig selv. Kommunen ville have hende til at flytte ind i et bosted med andre udsatte unge. Det var lige præcis det, jeg ikke ville. Jeg ville jo væk fra alt det druk og fra alle dem, der havde problemer. Min vrede var den drivkraft, der gjorde mig i stand til at tage den kamp med kommunen. Det lykkedes i stedet Lena at få en et-værelses lejlighed, som hun elskede. Hun har altid været bevidst om, at hun ikke ville være ligesom sine forældre. Moren lider i dag af alkohol-demens, har alzheimer og bor på et plejehjem. Lena er selv blevet mor til to små børn på tre og fem år. Angsten fyldte hele mit sind. Jeg turde ikke løbe hen til min far. Jeg turde heller ikke løbe den direkte vej hjem til min veninde. Så det blev et vanvidsløb gennem Ålborg Øst. Heldigvis kunne jeg løbe fra den halvstive mand. Fars nye kæreste I begyndelsen gik det godt med at være flyttet ind hos faren. Han havde nemlig fået en ny kæreste. Det er dem, mit liv handler om i dag. Jeg vil give dem den barndom, jeg aldrig selv har fået. Hvad gør du, hvis du gerne vil hjælpe? I Lenas barndom var det Dorrit, venindens mor, der var en sikker havn, når det kogte over derhjemme. Kender du også et barn i en alkoholfamilie? Hvad gør du, hvis du gerne vil hjælpe? inviter barnet hjem, og lad det vide at det altid er velkomment tilbyd dit venskab vis interesse for barnet generelt. Lyt nysgerrigt og opmærksomt gør hyggelige/rare ting sammen med barnet giv barnet håb om et bedre liv tro ikke at problemet kan løses på én gang pres ikke barnet til at tale om problemerne respekter når barnet er loyal overfor forældrene spørg eksperterne når du er i tvivl - Ring til TUBA eller læs mere på tuba.dk Husk - du gør en mærkbar forskel ved at gøre noget. I 2011 har TUBA samarbejdet med Blå Kors om kampagnen Næstehjælperne, der skal ruste flere danskere til at hjælpe børn i alkoholfamilier. Læs mere om hvad du kan gøre på næstehjælp.dk Jeg ved ikke, hvorfor det præcis var den dag, jeg sagde fra Lena, tidligere TUBA-bruger 14 15

SÅDAN HJÆLPER DU BØRN I ALKOHOLFAMILIER - DET KRÆVER KUN EN ENKELT VOKSEN AT ÆNDRE ET BARNS LIV

SÅDAN HJÆLPER DU BØRN I ALKOHOLFAMILIER - DET KRÆVER KUN EN ENKELT VOKSEN AT ÆNDRE ET BARNS LIV SÅDAN HJÆLPER DU BØRN I ALKOHOLFAMILIER - DET KRÆVER KUN EN ENKELT VOKSEN AT ÆNDRE ET BARNS LIV TUBA TUBA står for Terapi og rådgivning for Unge, der er Børn af Alkoholmisbrugere. I TUBA kan unge mellem

Læs mere

Viden om børn og unge der vokser op i familier med alkoholproblemer

Viden om børn og unge der vokser op i familier med alkoholproblemer Viden om børn og unge der vokser op i familier med alkoholproblemer Oplæg Nyborg Strand November 2012 Talkshoppens program: Dynamikken i alkoholfamilien Prægninger og belastninger for barnet/den unge Recovery

Læs mere

Socialrådgiverdage. Kolding november 2013

Socialrådgiverdage. Kolding november 2013 Socialrådgiverdage Kolding november 2013 Program Ultrakort om TUBA Børnenes belastninger i alkoholramte familier Hvad har børnene/de unge brug for De unges belastninger og muligheder for at komme sig TUBA

Læs mere

Forslag til rosende/anerkendende sætninger

Forslag til rosende/anerkendende sætninger 1. Jeg elsker dig for den, du er, ikke kun for det, du gør 2. Jeg elsker din form for humor, ingen får mig til at grine som dig 3. Du har sådan et godt hjerte 4. Jeg elsker at være sammen med dig! 5. Du

Læs mere

Interview med Maja 2011 Interviewet foregår i Familiehuset (FH)

Interview med Maja 2011 Interviewet foregår i Familiehuset (FH) 1 Interview med Maja 2011 Interviewet foregår i Familiehuset (FH) Hej Maja velkommen her til FH. Jeg vil gerne interviewe dig om dine egne oplevelser, det kan være du vil fortælle mig lidt om hvordan du

Læs mere

Tuba årsrapport 2010. TUBA bryder. Ingen skal vokse op med fulde forældre!

Tuba årsrapport 2010. TUBA bryder. Ingen skal vokse op med fulde forældre! Tuba årsrapport 2010 Ingen skal vokse op med fulde forældre! TUBA bryder tavsheden TUBA står for terapi og rådgivning for unge, som er børn af alkoholmisbrugere. Har jeg et problem, TUBA? hej.. er en pige

Læs mere

Åben Anonym Rådgivning. www.dedrikkerderhjemme.dk. Viden om børn og unge i familier med alkoholproblemer

Åben Anonym Rådgivning. www.dedrikkerderhjemme.dk. Viden om børn og unge i familier med alkoholproblemer Viden om børn og unge i familier med alkoholproblemer Åben Anonym Rådgivning for børn og unge i familier med alkoholproblemer Ca. hvert tiende barn eller ung i Danmark vokser op i familier med alkoholproblemer.

Læs mere

Tværfaglig indsats med faglig styrke! Basisteamuddannelsen Børne og Unge Rådgivningen

Tværfaglig indsats med faglig styrke! Basisteamuddannelsen Børne og Unge Rådgivningen Tværfaglig indsats med faglig styrke! Basisteamuddannelsen Børne og Unge Rådgivningen Case til punktet kl. 13.45: Det tværfaglige arbejde øves på baggrund af en fælles case, som fremlægges af ledelsen

Læs mere

Anita og Ruth var venner jeg siger var, fordi der skete så meget i deres forhold siden hen, så. Og det er bl.a. noget af det, som det her handler om.

Anita og Ruth var venner jeg siger var, fordi der skete så meget i deres forhold siden hen, så. Og det er bl.a. noget af det, som det her handler om. Historien om Anita og Ruth Anita og Ruth var venner jeg siger var, fordi der skete så meget i deres forhold siden hen, så. Og det er bl.a. noget af det, som det her handler om. Anita og Ruth. Da de var

Læs mere

NÅR FAR OG MOR SKAL SKILLES

NÅR FAR OG MOR SKAL SKILLES B Ø R N NÅR FAR OG MOR SKAL SKILLES Gode råd Du skal ikke vælge, hvor du vil bo, hvis du synes, det er for svært. Du skal ikke passe på din far og mor efter skilsmissen. Det ansvar er for stort for dig.

Læs mere

Velkommen! Bogen her vil snakke om, hvad der er galt. Altså, hvis voksne har det meget skidt, uden man kan forstå hvorfor.

Velkommen! Bogen her vil snakke om, hvad der er galt. Altså, hvis voksne har det meget skidt, uden man kan forstå hvorfor. Velkommen! Bogen her vil snakke om, hvad der er galt. Altså, hvis voksne har det meget skidt, uden man kan forstå hvorfor. Alle mennesker har alle slags humør! Men nogen gange bliver humøret alt for dårligt

Læs mere

Undervisning om Alkoholproblemer i familien

Undervisning om Alkoholproblemer i familien Undervisning om Alkoholproblemer i familien Målgruppe: 7.-10.klasse i grundskoler Samlet omfang: 2 lektioner Desuden mulighed for, at en gruppe elever vælger emnet som fordybelsesområde. Rammer: Emnet

Læs mere

Det som ingen ser. Af Maria Gudiksen Knudsen

Det som ingen ser. Af Maria Gudiksen Knudsen Det som ingen ser Af Maria Gudiksen Knudsen Da Jonas havde hørt nogen af de rygter der gik om mig, slog han mig med en knytnæve i hovedet. Jeg kunne ikke fatte at det skete, at han slog mig for første

Læs mere

Om et liv som mor, kvinde og ægtefælle i en familie med en søn med muskelsvind, der er flyttet hjemmefra

Om et liv som mor, kvinde og ægtefælle i en familie med en søn med muskelsvind, der er flyttet hjemmefra Artikel fra Muskelkraft nr. 5, 1997 Voksne drenges mødre Om et liv som mor, kvinde og ægtefælle i en familie med en søn med muskelsvind, der er flyttet hjemmefra Af Jørgen Jeppesen Birthe Svendsen og Birthe

Læs mere

Cases. Sociale relationer og trivsel. Arbejds ark 24

Cases. Sociale relationer og trivsel. Arbejds ark 24 Arbejds ark 24 Cases Øvelse 1 CASE 1: HVORNÅR ER DER TALE OM PSYKISK SYGDOM? Y K I A T R I F O N D E N 15 S B Ø R N E - Peter på 16 år er for halvanden måned siden blevet forladt af sin kæreste gennem

Læs mere

KONFIRMATIONSPRÆDIKEN 27.APRIL 2014 1.SEP VESTER AABY KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19

KONFIRMATIONSPRÆDIKEN 27.APRIL 2014 1.SEP VESTER AABY KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19 KONFIRMATIONSPRÆDIKEN 27.APRIL 2014 1.SEP VESTER AABY KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19 Søren satte sig op i sengen med et sæt. Den havde været der igen. Drømmen. Den drøm, han kendte så godt,

Læs mere

Mailene. Dit liv B side 14

Mailene. Dit liv B side 14 Dit liv B side 14 Mailene En kort præsentation af hovedpersonen i denne bog, der gerne vil være anonym: Lad os kalde vedkommende Henri, så kan du kære læser selv bestemme, om det er Henrik eller Henriette:

Læs mere

A: Jeg er lige flyttet sammen med min kæreste på Nørrebro for, ja den 1. - to uger siden.

A: Jeg er lige flyttet sammen med min kæreste på Nørrebro for, ja den 1. - to uger siden. Interview med Agni I = Interviewer A = Agni I: Ok ja, så hvis du vil starte med at fortælle lidt om dig selv, hvor gammel du er og sådan... A: Ja, men jeg er lige blevet færdig som pædagog, her i januar,

Læs mere

Jeg har min Gud til at se mig

Jeg har min Gud til at se mig Jeg har min Gud til at se mig Denne tekst er egnet som læsetekst fra 5. klasse og op. Tahrir fortæller om at være muslimsk pige i et dansk samfund. Jeg kom til Danmark fra Irak lige på det tidspunkt, hvor

Læs mere

DEN LANGVARIGE BELASTNING NY VIDEN OM TUBA-UNGES BARNDOM TUBA DANMARK ÅRSRAPPORT 2009 UD AF TAVSHEDEN STADIG FLERE OPSØGER TUBA

DEN LANGVARIGE BELASTNING NY VIDEN OM TUBA-UNGES BARNDOM TUBA DANMARK ÅRSRAPPORT 2009 UD AF TAVSHEDEN STADIG FLERE OPSØGER TUBA TUBA DANMARK ÅRSRAPPORT 2009 UD AF TAVSHEDEN DEN LANGVARIGE BELASTNING NY VIDEN OM TUBA-UNGES BARNDOM STADIG FLERE OPSØGER TUBA Den øgede søgning viser, at der er behov for et tilbud som TUBA, og at vores

Læs mere

Kommunikation for Livet. Uddannelse til Fredskultur 3 eksempler. Her gives nogle eksempler på anvendelse af IVK i praksis (alle navne er ændrede):

Kommunikation for Livet. Uddannelse til Fredskultur 3 eksempler. Her gives nogle eksempler på anvendelse af IVK i praksis (alle navne er ændrede): Uddannelse til Fredskultur 3 eksempler Her gives nogle eksempler på anvendelse af IVK i praksis (alle navne er ændrede): Uddannelse til fredskultur Første eksempel Anna på 5 år kommer stormende ind til

Læs mere

Kan man se det på dem, når de har røget hash?

Kan man se det på dem, når de har røget hash? Kan man se det på dem, når de har røget hash? Når forældre og medarbejdere på de københavnske skoler gerne vil vide noget om unge og rusmidler, har U-turn et godt tilbud: To behandlere og en ung er klar

Læs mere

5 selvkærlige vaner. - en enkelt guide til mere overskud. Til dig, der gerne vil vide, hvordan selvkærlighed kan give dig mere overskud i hverdagen

5 selvkærlige vaner. - en enkelt guide til mere overskud. Til dig, der gerne vil vide, hvordan selvkærlighed kan give dig mere overskud i hverdagen 5 selvkærlige vaner - en enkelt guide til mere overskud Til dig, der gerne vil vide, hvordan selvkærlighed kan give dig mere overskud i hverdagen Birgitte Hansen Copyright 2013 Birgitte Hansen, all rights

Læs mere

KIRSTEN WANDAHL KIRSTEN WANDAHL

KIRSTEN WANDAHL KIRSTEN WANDAHL KIRSTEN WANDAHL KIRSTEN WANDAHL Kirsten Wandahl BLÅ ØJNE LÆSEPRØVE Forlaget Lixi Bestil trykt bog eller ebog på på www.lixi.dk 1. Kapitel TO BLÅ ØJNE Din mobil ringer. Anna hørte Felicias stemme. Den kom

Læs mere

tal med en voksen hvis du synes, at din mor eller far drikker for meget

tal med en voksen hvis du synes, at din mor eller far drikker for meget tal med en voksen hvis du synes, at din mor eller far drikker for meget Historien om en helt Sanne er 14 år. Hun må klare mange ting selv. Hun må ofte selv stå op om morgenen og få sine søskende op og

Læs mere

TAL MED EN VOKSEN. hvis din mor eller far tit kommer til at drikke for meget

TAL MED EN VOKSEN. hvis din mor eller far tit kommer til at drikke for meget TAL MED EN VOKSEN hvis din mor eller far tit kommer til at drikke for meget Historien om en helt Sanne er 14 år. Hun må klare mange ting selv. Hun må ofte selv stå op om morgenen og få sine søskende op

Læs mere

Frivillig i børn unge & sorg. - er det noget for dig?

Frivillig i børn unge & sorg. - er det noget for dig? Frivillig i børn unge & sorg - er det noget for dig? Dét, at jeg har kunnet bruge min sorg direkte til at hjælpe andre, det har givet mening Som frivillig i Børn, Unge & Sorg er du med til at vise unge

Læs mere

Peter får hjælp til at styre sin ADHD

Peter får hjælp til at styre sin ADHD Peter får hjælp til at styre sin ADHD Skrevet og tegnet af: Jan og Rikke Have Odgaard Rikke og Jan Have Odgaard, har konsulentfirmaet JHO Consult De arbejder som konsulenter på hele det specalpædagogiske

Læs mere

Hvad siger du til forældrene? Hvad siger du?

Hvad siger du til forældrene? Hvad siger du? Du er på hjemmebesøg i forbindelse med opstart på en børnefaglig undersøgelse. Ved besøget observerer du, at der er udvendige kroge/låse på børneværelserne. 1 Du er på hjemmebesøg hos otteårige Anders

Læs mere

Thomas Ernst - Skuespiller

Thomas Ernst - Skuespiller Thomas Ernst - Skuespiller Det er tirsdag, sidst på eftermiddagen, da jeg er på vej til min aftale med den unge skuespiller Thomas Ernst. Da jeg går ned af Blågårdsgade i København, støder jeg ind i Thomas

Læs mere

Philip, 17 år. Om Philip. En ung mand. Jeg møder Philip på produktionsskolens tømrerværksted.

Philip, 17 år. Om Philip. En ung mand. Jeg møder Philip på produktionsskolens tømrerværksted. Philip, 17 år En ung mand Jeg møder Philip på produktionsskolens tømrerværksted. Det er hans lærer, der kalder på ham, og Philip kommer imod mig fra det fjerneste hjørne i værkstedet, hvor der står en

Læs mere

Transskription af interview Jette

Transskription af interview Jette 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Transskription af interview Jette I= interviewer I2= anden interviewer P= pædagog Jette I: Vi vil egentlig gerne starte

Læs mere

Ligestillingsminister Lykke Friis til Mandag Morgens konference om vold i nære relationer den

Ligestillingsminister Lykke Friis til Mandag Morgens konference om vold i nære relationer den Ligestillingsminister Lykke Friis til Mandag Morgens konference om vold i nære relationer den 11. januar 2011. 13 min. [Overskrift] Intro: Godt nytår og mange tak for rapporten. 11. januar 2011 KADAH/DORBI

Læs mere

Forestil dig, at du kommer hjem fra en lang weekend i byen i ubeskriveligt dårligt humør. Din krop er i oprør efter to dage på ecstasy, kokain og

Forestil dig, at du kommer hjem fra en lang weekend i byen i ubeskriveligt dårligt humør. Din krop er i oprør efter to dage på ecstasy, kokain og Plads til Rosa Slåskampe, raserianfald og dårlig samvittighed. Luften var tung mellem Rosa og hendes mor, indtil Rosa fortalte, at hun tog hårde stoffer. Nu har både mor og datter fået hjælp og tung luft

Læs mere

Bilag 5 - Transskription af interview med Ella

Bilag 5 - Transskription af interview med Ella Bilag 5 - Transskription af interview med Ella Før interviewet startes, oplyses informanten om følgende: Løs gennemgang af projektets emne. Hvem der får adgang til projektet. Anonymitet. Mulighed for at

Læs mere

MIN PSYKISKE FØDSELSDAG ER DEN 15. APRIL 2009 DET VAR EN ONSDAG

MIN PSYKISKE FØDSELSDAG ER DEN 15. APRIL 2009 DET VAR EN ONSDAG MIN PSYKISKE FØDSELSDAG ER DEN 15. APRIL 2009 DET VAR EN ONSDAG AF JOURNALIST IBEN BAADSGAARD AL-KHALIL, 2013 21 årige Osman Sari er kurder og blind. Da han kom til Danmark fra Tyrkiet for fem år siden,

Læs mere

Rapport fra udvekslingsophold

Rapport fra udvekslingsophold Udveksling til (land): Australien Navn: Marlene S Lomholt Poulsen Email: 140696@viauc.dk Evt. rejsekammerat: Rapport fra udvekslingsophold Hjem-institution: Via University College Horsens Holdnummer: SIHS12-V-1

Læs mere

Støtte til børn i familier med alkohol problemer Børn, der vokser op i misbrugsfamilier, har brug for at blive set og hørt.

Støtte til børn i familier med alkohol problemer Børn, der vokser op i misbrugsfamilier, har brug for at blive set og hørt. pårørende Still fra SOMETHING LIKE HAPPINESS Director: Bohdan Slama Støtte til børn i familier med alkohol problemer Børn, der vokser op i misbrugsfamilier, har brug for at blive set og hørt. AF ELSE CHRISTENSEN

Læs mere

Du er klog som en bog, Sofie!

Du er klog som en bog, Sofie! Du er klog som en bog, Sofie! Denne bog handler om, hvordan det er at have problemer med opmærksomhed og med at koncentrere sig. Man kan godt have problemer med begge dele, men på forskellig måde. Bogen

Læs mere

Du er klog som en bog, Sofie!

Du er klog som en bog, Sofie! Du er klog som en bog, Sofie! Denne bog handler om, hvordan det er at have problemer med opmærksomhed og med at koncentrere sig. Man kan godt have problemer med begge dele, men på forskellig måde. Bogen

Læs mere

Se filmen: 2 sider af samme sag Nikolajs version sammen med din klasse. Herefter kan klassen tale om nedenstående spørgsmål.

Se filmen: 2 sider af samme sag Nikolajs version sammen med din klasse. Herefter kan klassen tale om nedenstående spørgsmål. Film og spørgsmål Se filmen: 2 sider af samme sag Nikolajs version sammen med din klasse. Herefter kan klassen tale om nedenstående spørgsmål. Spørgsmål til 2 sider af samme sag Nikolajs version Hvad tænker

Læs mere

Er det virkelig så vigtigt? spurgte han lidt efter. Hvis ikke Paven får lov at bo hos os, flytter jeg ikke med, sagde hun. Der var en tør, men

Er det virkelig så vigtigt? spurgte han lidt efter. Hvis ikke Paven får lov at bo hos os, flytter jeg ikke med, sagde hun. Der var en tør, men Kapitel 1 Min mor bor ikke hos min far. Julie tænkte det, allerede før hun slog øjnene op. Det var det første, hun huskede, det første hun kom i tanker om. Alt andet hang sammen med dette ene hendes mor

Læs mere

Alle kan få brug for et råd

Alle kan få brug for et råd Alle kan få brug for et råd U-turns rådgivning er også åben for fædre, mødre, kærester, bonusforældre, søskende og andre mennesker, som er tæt på unge med rusmiddelproblemer, og som har behov for støtte.

Læs mere

Forandringer i et menneskes liv sker igennem dets relation til andre mennesker. Derfor er det fornuftigt - eller måske bare naturligt - at drage de

Forandringer i et menneskes liv sker igennem dets relation til andre mennesker. Derfor er det fornuftigt - eller måske bare naturligt - at drage de Frirum for forældre Hvis man rykker i den ene side af en uro, kommer hele uroen i ubalance. Sådan er det også i en familie, når familiens unge får problemer med rusmidler. Skal balancen genoprettes, giver

Læs mere

Seksuelle overgreb på børn Cathrine Søvang Mogensen Den 03.02.11

Seksuelle overgreb på børn Cathrine Søvang Mogensen Den 03.02.11 Foto: Cathrine Søvang Mogensen Min far voldtog mig 200 gange Gerningsmænd slipper godt fra det, når seksuelle overgreb på børn ikke anmeldes. Line blev seksuelt misbrugt af sin far i hele sin opvækst.

Læs mere

Pause fra mor. Kære Henny

Pause fra mor. Kære Henny Pause fra mor Kære Henny Jeg er kørt fuldstændig fast og ved ikke, hvad jeg skal gøre. Jeg er har to voksne børn, en søn og en datter. Min søn, som er den ældste, har jeg et helt ukompliceret forhold til.

Læs mere

JEG HAR LÆRT AT SE MIT LIV I FARVER

JEG HAR LÆRT AT SE MIT LIV I FARVER JEG HAR LÆRT AT SE MIT LIV I FARVER Anne Rosenvold er uddannet Cand. Scient. Soc. fra RUC. Hun er uddannet coach, har boet nogle år i Australien, arbejdet med ind- og udstationerede familier, hun er foredragsholder,

Læs mere

Uddrag. 5. scene. Stykket foregår aftenen før Tors konfirmation. I lejligheden, hvor festen skal holdes, er man godt i gang med forberedelserne.

Uddrag. 5. scene. Stykket foregår aftenen før Tors konfirmation. I lejligheden, hvor festen skal holdes, er man godt i gang med forberedelserne. EBBE KLØVEDAL REICH Ebbe Kløvedal Reich har et langt forfatterskab bag sig. Som ung studerede han historie ved Københavns Universitet, og mange af hans romaner har da også et historisk indhold. Det gælder

Læs mere

ANOREKTIKER AF MARCUS AGGERSBJERG ARIANNES

ANOREKTIKER AF MARCUS AGGERSBJERG ARIANNES ANOREKTIKER AF MARCUS AGGERSBJERG ARIANNES 20 PSYKOLOG NYT Nr. 20. 2004 HISTORIE Marianne er kronisk anorektiker. I snart 30 år har hun kæmpet forgæves for at slippe fri af sin sygdom. Fire gange har hun

Læs mere

S: Mest for min egen. Jeg går i hvert fald i skole for min egen.

S: Mest for min egen. Jeg går i hvert fald i skole for min egen. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 Notater fra pilotinterview med Sofus 8. Klasse Introduktion af Eva.

Læs mere

Analyse af Skyggen. Dette eventyr er skrevet af H. C. Andersen, så derfor er det et kunsteventyr. Det er blevet skrevet i 1847.

Analyse af Skyggen. Dette eventyr er skrevet af H. C. Andersen, så derfor er det et kunsteventyr. Det er blevet skrevet i 1847. Analyse af Skyggen Man kan vel godt sige, at jeg har snydt lidt, men jeg har søgt på det, og der står, at Skyggen er et eventyr. Jeg har tænkt meget over det, og jeg er blevet lidt enig, men jeg er stadig

Læs mere

Mellem Linjerne Udskrift af videosamtalerne

Mellem Linjerne Udskrift af videosamtalerne 1. Så sad jeg og lyttede, alt hvad jeg kunne Nå for søren! Man kan komme til Cuba for 6000 kr. Cæcilie: 6000? Cæcilie: Jeg var på Cuba i sommer, så betalte jeg 7000. Nå, jeg har faktisk også tænkt på at

Læs mere

KROPPENS UDVIKLING. Hej. Jeg en dreng på 12. Har allerede fået hår under armene. Det er mega tidligt og det irriterer mig mega.

KROPPENS UDVIKLING. Hej. Jeg en dreng på 12. Har allerede fået hår under armene. Det er mega tidligt og det irriterer mig mega. Hej. u er bestemt ikke en særling! er er altid nogen, der skal være den første til noget, og du er så den første i din klasse. Jeg synes ikke, du skal bruge din energi på at tænke på det. et ændrer jo

Læs mere

Billedbog. og andre alvorligt syge børn og deres familier. I denne periode har jeg været meget inspireret af at læse FOTOS: CHILI/ÅRHUS

Billedbog. og andre alvorligt syge børn og deres familier. I denne periode har jeg været meget inspireret af at læse FOTOS: CHILI/ÅRHUS Billeder Af Lise Hansen Lises Billedbog FOTOS: CHILI/ÅRHUS Rød er energi, lilla jager syge celler ud. Lise Hansen er psykolog og har erfaring fra flere års arbejde med kræftsyge børn. I sin terapi udnytter

Læs mere

Med Pigegruppen i Sydafrika

Med Pigegruppen i Sydafrika Med Pigegruppen i Sydafrika Fire piger fortæller om turen Af Lene Byriel, journalist I efteråret 2006 rejste 8 unge piger og tre voksne medarbejdere på en 16 dages tur til Sydafrika. Danni, Michella, Tania

Læs mere

Information til unge om depression

Information til unge om depression Information til unge om depression Sygdommen, behandling og forebyggelse Psykiatri og Social psykinfomidt.dk Indhold 03 Hvad er depression? 03 Hvad er tegnene på depression? 05 Hvorfor får nogle unge depression?

Læs mere

Vurdering af SommerUndervisning - I hvor høj grad har dit barns udbytte af SommerUndervisning levet op til dine forventninger?

Vurdering af SommerUndervisning - I hvor høj grad har dit barns udbytte af SommerUndervisning levet op til dine forventninger? Evaluering, forældre Hvilket hold har dit barn deltaget på? Vurdering af SommerUndervisning - I hvor høj grad har dit barns udbytte af SommerUndervisning levet op til dine forventninger? Har dit barn deltaget

Læs mere

UngeSamtalen Udarbejdet af UngeBasen Randers Kommune 2014

UngeSamtalen Udarbejdet af UngeBasen Randers Kommune 2014 1 Kontaktpersonens navn: Den unges navn: Dato: 2 Boligforhold Profil 1: Jeg er meget tilfreds med at bo på Rismøllegården og har det godt med de andre beboere og personalet. Profil 2: Jeg er hovedsagligt

Læs mere

TEMA: VENSKAB. Elevmateriale TEMA: VENSKAB ELEVMATERIALE

TEMA: VENSKAB. Elevmateriale TEMA: VENSKAB ELEVMATERIALE TEMA: VENSKAB Elevmateriale HOLD NU KÆFT OG LYT! Om lidt kommer en af dine klassekammerater og fortæller dig noget fra sit liv. Hvad skal jeg gøre? DU SKAL NU PRØVE AT VÆRE EN GOD LYTTER. DET GØR DU VED

Læs mere

Når et barn et eller ungt menneske bliver ramt af OCD, påvirker det naturligvis hele familien.

Når et barn et eller ungt menneske bliver ramt af OCD, påvirker det naturligvis hele familien. Når et barn et eller ungt menneske bliver ramt af OCD, påvirker det naturligvis hele familien. Uanset om OCD en kommer snigende eller sætter mere pludseligt ind, giver barnets symptomer ofte anledning

Læs mere

Milton drømmer. Han ved, at han drømmer. Det er det værste, han ved. For det er, som om han aldrig kan slippe ud af drømmen. Han drømmer, at han står

Milton drømmer. Han ved, at han drømmer. Det er det værste, han ved. For det er, som om han aldrig kan slippe ud af drømmen. Han drømmer, at han står 1 Milton drømmer. Han ved, at han drømmer. Det er det værste, han ved. For det er, som om han aldrig kan slippe ud af drømmen. Han drømmer, at han står på en gade midt i bilosen. Han er meget lille slet

Læs mere

Bilag nr. 9: Interview med Zara

Bilag nr. 9: Interview med Zara Bilag nr. 9: Interview med Zara Man kan høre raslen af papir. Randi og Katja fortæller Zara lidt om hvordan interviewet kommer til at foregå. I: Kan du huske, at vi lavede nogle tegninger i går? 5 Papirerne

Læs mere

Fra delebørn til hele børn

Fra delebørn til hele børn Fra delebørn til hele børn Når far og mor bliver skilt kan verden gå i stå. Et væld af nye følelser og tanker overtager barnets verden, og somme tider er de r ikke plads til så meget andet. Projektet Delebørn

Læs mere

Du skal have en samtale med Pernille på 12 år. Pernille har flere gange skåret sig selv og har to gange forsøgt at tage sit eget liv.

Du skal have en samtale med Pernille på 12 år. Pernille har flere gange skåret sig selv og har to gange forsøgt at tage sit eget liv. Du skal have en samtale med Pernille på 12 år. Pernille har flere gange skåret sig selv og har to gange forsøgt at tage sit eget liv. 1 Du har modtaget en underretning vedr. Frederikke på 7 år. I den forbindelse

Læs mere

Anonym mand. Jeg overlevede mit selvmordsforsøg og mødte Jesus

Anonym mand. Jeg overlevede mit selvmordsforsøg og mødte Jesus Anonym mand Jeg overlevede mit selvmordsforsøg og mødte Jesus Han er 22 år og kommer fra Afghanistan. På grund af sin historie har han valgt at være anonym. Danmark har været hans hjem siden 2011 131 En

Læs mere

Det sidste der er sket er at hun siger hun tager antabus indtil efter deres sommerferie og så vil hun gå i behandling. (det gør hun ikke)

Det sidste der er sket er at hun siger hun tager antabus indtil efter deres sommerferie og så vil hun gå i behandling. (det gør hun ikke) Charlotte: Jeg er en kvinde på 31 år, jeg vil fortælle om mit liv i en misbrugsfamilie. Jeg er vokset op i en kernefamilie med far, mor og storesøster. Vi har i altid boet i en villa med vovse og bil.

Læs mere

Transskribering af interview med Nanna

Transskribering af interview med Nanna Transskribering af interview med Nanna [00:00:09.15] Interviewer 1: Der er lige noget formalia som jeg er nødt til at sige. Samtalen bliver optaget sådan så vi kan bruge det i vores speciale og du bliver

Læs mere

Side 3.. skindet. historien om Esau og Jakob.

Side 3.. skindet. historien om Esau og Jakob. Side 3 skindet historien om Esau og Jakob 1 Spark i maven 4 2 Esau og Jakob 6 3 Den ældste søn 8 4 Arven 10 5 Maden 12 6 Esau gav arven væk 14 7 Esaus hånd 16 8 Jakobs mor 20 9 Skindet 22 10 Jakob løj

Læs mere

Tillidsstigen når unge og forældre kommunikerer om risiko og alkohol

Tillidsstigen når unge og forældre kommunikerer om risiko og alkohol Tillidsstigen når unge og forældre kommunikerer om risiko og alkohol Formidlingsdag, Center for Rusmiddelforskning Jakob Demant (jd@cf.au.dk) Signe Ravn (sr@crf.au.dk) Projekt Unge og alkohol (PUNA) December

Læs mere

Børnerapport 3 Juni 2007. Opdragelse 2007. En undersøgelse i Børnerådets Børne- og Ungepanel

Børnerapport 3 Juni 2007. Opdragelse 2007. En undersøgelse i Børnerådets Børne- og Ungepanel Børnerapport 3 Juni 2007 Opdragelse 2007 En undersøgelse i Børnerådets Børne- og Ungepanel Kære medlem af Børne- og Ungepanelet Her er den tredje børnerapport fra Børnerådet til dig. Rapporten handler

Læs mere

Helle har dog også brugt sin vrede konstruktivt og er kommet

Helle har dog også brugt sin vrede konstruktivt og er kommet Jalousi Jalousi er en meget stærk følelse, som mange mennesker ikke ønsker at vedkende sig, men som alle andre følelser kan den være med til at give vækst, men den kan også være destruktiv, når den tager

Læs mere

Jeg bygger kirken -5

Jeg bygger kirken -5 Jeg kirken - Udholdenhed og forfølgelse Mål: At være kristen er ikke bare nemt og dejligt. Det vil koste os alt. Mange gange vil vi føle en trang til at opgive, og tit oplever vi, at andre er imod os,

Læs mere

Om Line Line er 28 år. Hun bor sammen med sin kæreste igennem de sidste ca. 5 år - sammen har de en søn, som snart bliver 1 år.

Om Line Line er 28 år. Hun bor sammen med sin kæreste igennem de sidste ca. 5 år - sammen har de en søn, som snart bliver 1 år. Line, 28 år At være ængstelig - og om at mangle mor, og at være mor Da jeg talte med Line i telefonen for ca. 2½ uge siden og aftalte at besøge hende, hørte jeg barnegråd i baggrunden. Jeg fik oplevelsen

Læs mere

På dansk ved Ida Farver

På dansk ved Ida Farver På dansk ved Ida Farver LØRDAG DEN 31. AUGUST Nogle gange tror jeg, min mor er hjernedød. Nogle gange ved jeg, hun er det. Som i dag. Dramaet startede her i morges, da jeg henkastet spurgte hende, om ikke

Læs mere

Ledelsesplan 2012. LedNytTUBA. 28. november 2011 JKL

Ledelsesplan 2012. LedNytTUBA. 28. november 2011 JKL Ledelsesplan 2012 LedNytTUBA 28. november 2011 JKL TUBAs idégrundlag og historie TUBA er en landsdækkende rådgivning for unge fra alkoholfamilier. Med udgangspunkt i et kristent menneskesyn, der fremhæver

Læs mere

BØRNEINDBLIK 6/14 STRESSEDE FORÆLDRE SKÆLDER UD OG RÅBER

BØRNEINDBLIK 6/14 STRESSEDE FORÆLDRE SKÆLDER UD OG RÅBER BØRNEINDBLIK 6/14 ANALYSENOTAT FRA BØRNERÅDET NR. 6/2014 1. ÅRGANG 15. SEPTEMBER 2014 ANALYSE: 13-ÅRIGES SYN PÅ FORÆLDRE STRESSEDE FORÆLDRE SKÆLDER UD OG RÅBER Mange 13-årige oplever stressede forældre,

Læs mere

Prædiken til 2. s. i fasten kl. 10.00 i Engesvang

Prædiken til 2. s. i fasten kl. 10.00 i Engesvang Prædiken til 2. s. i fasten kl. 10.00 i Engesvang 754 Se, nu stiger solen 448 - fyldt af glæde 412 - som vintergrene 158 - Kvindelil din tro er stor 192 v. 7 du som har dig selv mig givet 375 Alt står

Læs mere

LUFT LIGEMANDSARBEJDE UDEN FRYGT OG TABU

LUFT LIGEMANDSARBEJDE UDEN FRYGT OG TABU LUFT LIGEMANDSARBEJDE UDEN FRYGT OG TABU LUFT er et sted hvor vi tilbyder ligemandsarbejde. Definition på ligemandsarbejde: et samarbejde mellem personer som oplever at være i samme båd, det vil sige samme

Læs mere

Har du købt nok eller hvad? Det ved jeg ikke rigtig. Hvad synes du? Skal jeg købe mere? Er der nogen på øen, du ikke har købt noget til?

Har du købt nok eller hvad? Det ved jeg ikke rigtig. Hvad synes du? Skal jeg købe mere? Er der nogen på øen, du ikke har købt noget til? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Har du købt nok eller hvad? Det ved jeg ikke rigtig. Hvad synes du? Skal jeg købe mere? Er der nogen på øen, du ikke har købt noget til? - Ja, en.

Læs mere

Min mor eller far har ondt

Min mor eller far har ondt Min mor eller far har ondt En pjece til børn af smerteramte Når mor eller far har ondt Dette hæfte er til dig, der har en mor eller far, som har ondt i kroppen og har haft det i lang tid. Det kan være,

Læs mere

Børnepanelrapport nr. 1: 2012. Det gode børneliv BØRNERÅDETS BØRNE- OG UNGEPANEL

Børnepanelrapport nr. 1: 2012. Det gode børneliv BØRNERÅDETS BØRNE- OG UNGEPANEL Børnepanelrapport nr. 1: 2012 Det gode børneliv BØRNERÅDETS BØRNE- OG UNGEPANEL 1 Kære læser Hvad er et godt liv for børn i Danmark? Det vil vi rigtig gerne vide i Børnerådet. For hvis vi ved det, kan

Læs mere

mening og så må man jo leve med det, men hun ville faktisk gerne prøve at smage så hun tog to af frugterne.

mening og så må man jo leve med det, men hun ville faktisk gerne prøve at smage så hun tog to af frugterne. Rosen Lilly ved ikke hvor hun er. Hun har lukkede øjne det er helt mørkt. Hun kan dufte noget, noget sødt hvad er det tænker hun. Hun åbner sine øjne hun er helt ude af den. Det er roser det var hendes

Læs mere

Det blev vinter det blev vår mange gange.

Det blev vinter det blev vår mange gange. 1 Hortensia Der var engang den yndigste lille pige. De første mange måneder af hendes liv, levede hun i en blomst. Den skærmede hende og varmede hende. Hun blev født en solrig majdag, hvor anemonerne lige

Læs mere

Klubben s Ungdoms- og Kærestehåndbog

Klubben s Ungdoms- og Kærestehåndbog Klubben s Ungdoms- og Kærestehåndbog Ungdom: Når du starter i Klubben Holme Søndergård (Klubben), er du på vej til at blive ung. At være ung betyder at: - Du ikke er barn længere, og at du er på vej til

Læs mere

Lindvig Osmundsen Side 1 21-06-2015 Prædiken til 3.s.e.trinitatis 2015.docx. Prædiken til 3.søndag efter trinitatis 2015. Tekst. Luk. 15,1-10.

Lindvig Osmundsen Side 1 21-06-2015 Prædiken til 3.s.e.trinitatis 2015.docx. Prædiken til 3.søndag efter trinitatis 2015. Tekst. Luk. 15,1-10. Lindvig Osmundsen Side 1 21-06-2015 Prædiken til 3.søndag efter trinitatis 2015. Tekst. Luk. 15,1-10. Hvem elsker det sorte får? Hvem elsker den uregerlige dreng som aldrig kan gøre som han skal. Hvem

Læs mere

Marte Meo metoden anvendt i en pårørendegruppe til demente.

Marte Meo metoden anvendt i en pårørendegruppe til demente. Marte Meo metoden anvendt i en pårørendegruppe til demente. På et møde for pårørende blev der stillet følgende spørgsmål: Når vi besøger vores nære på plejehjemmet, er det for at glæde dem og se hvordan

Læs mere

broch-lips@mail.dk / 53 58 09 88

broch-lips@mail.dk / 53 58 09 88 historier LOGO historier www.broch-lips.dk broch-lips@mail.dk 53 58 09 88 IDAS ENGEL 1 IDAS ENGEL historier www.broch-lips.dk broch-lips@mail.dk 53 58 09 88 2 3 Ida skulle i skole. For første gang. Det

Læs mere

hun sidder der og hører på sine forældre tale sammen, bliver hun søvnig igen. Og hun tænker: Det har været en dejlig dag! Af Johanne Burgwald

hun sidder der og hører på sine forældre tale sammen, bliver hun søvnig igen. Og hun tænker: Det har været en dejlig dag! Af Johanne Burgwald En dag med Skraldine Skraldine vågner og gaber. Hun rækker armene i vejret og strækker sig. Nu starter en ny dag. Men Skraldine er ikke særlig glad i dag. Hendes mor er på kursus med arbejdet, og det betyder,

Læs mere

Mobning på facebook. Anna Kloster, november 2013

Mobning på facebook. Anna Kloster, november 2013 Mobning på facebook Anna Kloster, november 2013 At være barn i dagens Danmark betyder, at man er opvokset med mange medier omkring sig. Særligt har de unge taget det sociale medie Facebook til sig. Efter

Læs mere

Kapitel 1: Begyndelsen

Kapitel 1: Begyndelsen Kapitel 1: Begyndelsen Da jeg var 21 år blev jeg syg. Jeg havde feber, var træt og tarmene fungerede ikke rigtigt. Jeg blev indlagt et par uger efter, og fik fjernet blindtarmen, men feberen og følelsen

Læs mere

DEPRESSION FAKTA OG FOREBYGGELSE

DEPRESSION FAKTA OG FOREBYGGELSE DEPRESSION FAKTA OG FOREBYGGELSE Depression - en folkesygdom 200.000 danskere har en depression, og omkring halvdelen af dem kommer aldrig til lægen. Mange, der går til læge, fortæller ikke, at de føler

Læs mere

Hvad vil du sige til Jeppe? Hvordan forholder du dig til børn og unges nysgerrighed på porno?

Hvad vil du sige til Jeppe? Hvordan forholder du dig til børn og unges nysgerrighed på porno? Mariam på 14 år er anbragt uden for hjemmet. En dag fortæller hun dig, at Sara, som er en 13-årig pige, der også er anbragt på stedet, har fortalt hende, at hendes stedfar piller ved hende, når hun er

Læs mere

appendix Hvad er der i kassen?

appendix Hvad er der i kassen? appendix a Hvad er der i kassen? 121 Jeg går meget op i, hvad der er godt, og hvad der ikke er. Jeg er den første til at træde til og hjælpe andre. Jeg kan godt lide at stå i spidsen for andre. Jeg kan

Læs mere

Tormod Trampeskjælver den danske viking i Afghanistan

Tormod Trampeskjælver den danske viking i Afghanistan Beretningen om Tormod Trampeskjælver den danske viking i Afghanistan 25. februar 2009-1. udgave Af Feltpræst Oral Shaw, ISAF 7 Tormod Trampeskjælver får en ny ven Det var tidlig morgen, og den danske viking

Læs mere

Åben de lukkede øjne! vejen fra overgreb til overmedicinering.

Åben de lukkede øjne! vejen fra overgreb til overmedicinering. Åben de lukkede øjne! vejen fra overgreb til overmedicinering. Forord. Efter en traumatiseret barndom med vold, mobning og overgreb, stod jeg i en tidlig voksen alder face to face med en kamp større end

Læs mere

Senfølger af opvæksten i en alkoholramt familie

Senfølger af opvæksten i en alkoholramt familie Senfølger af opvæksten i en alkoholramt familie Alex Kastrup Nielsen - 19. januar 2015 Om TUBA 1 Nyhenvendelser 2014 1833 Nyhenvendelser 32-14 år 2 % 166 14-17 år 11 % 676 18-25 år 45 % 343 26-30 år 23

Læs mere

DE UNGES STEMME KVALITATIV EVALUERING AF DEN SOCIALE UDVIKLINGSFOND - ET SOCIALPÆDAGOGISK TILBUD TIL UNGE OG VOKSNE

DE UNGES STEMME KVALITATIV EVALUERING AF DEN SOCIALE UDVIKLINGSFOND - ET SOCIALPÆDAGOGISK TILBUD TIL UNGE OG VOKSNE DE UNGES STEMME KVALITATIV EVALUERING AF DEN SOCIALE UDVIKLINGSFOND - ET SOCIALPÆDAGOGISK TILBUD TIL UNGE OG VOKSNE AFSLUTTENDE RAPPORT - 2015 INFORMATION OM PUBLIKATIONEN Udgivetjuni2015 Udarbejdetaf:

Læs mere

UNGE LIGHED FÆLLESSKAB

UNGE LIGHED FÆLLESSKAB UNGE LIGHED FÆLLESSKAB TEMA: Kærester 2. årgang Nr. 2 Juni 2016 mener: Vi unge med særlige behov bestemmer selv, om vi vil have en kæreste. Vi bestemmer selv, hvem vi har sex med. Vi bestemmer selv, hvem

Læs mere

KONFIRMATIONSPRÆDIKEN 3.APRIL SEP VESTER AABY KL Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19 Salmer: 749,331,Sin pagt i dag, 441,2

KONFIRMATIONSPRÆDIKEN 3.APRIL SEP VESTER AABY KL Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19 Salmer: 749,331,Sin pagt i dag, 441,2 KONFIRMATIONSPRÆDIKEN 3.APRIL 2016 1.SEP VESTER AABY KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19 Salmer: 749,331,Sin pagt i dag, 441,2 Nu sad de der så igen. Det var det samme sted. Men det var så også det

Læs mere