Ingen skal. vokse. fulde. forældre. Årsskrift TUBA 2011

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Ingen skal. vokse. fulde. forældre. Årsskrift TUBA 2011"

Transkript

1 Ingen skal vokse op med fulde forældre 01

2 Man kan ikke løse et problem, man ikke først har erkendt Det er meget opmuntrende, at 2011 har budt på den hidtil største opmærksomhed på alkoholfamiliers vilkår Jesper Kurdahl Larsen, leder TUBA Danmark har underskrevet WHOs Europæiske charter om alkohol fra Der står blandt andet, at alle har ret til at vokse op beskyttet fra de negative konsekvenser af alkohol og at alle også den drikkendes pårørende har ret til hjælp og behandling. Her 17 år senere vokser mindst hver tiende barn i Danmark op med forældre der drikker. Og langt de fleste skal kigge langt efter hjælp. Derfor må nogen blive ved med at insistere på det indlysende: Ingen skal vokse op med fulde forældre! Og gør man skal man ku få hjælp! Det gør TUBA så. Det er vigtigt, at flere og flere taler om sagen. For man kan ikke løse et problem, som man ikke først har erkendt. Det er meget opmuntrende, at 2011 har budt på den hidtil største opmærksomhed på alkoholfamiliers vilkår. Flere bøger bliver udgivet med beretninger fra det virkelige liv. Flere film og skuespil arbejder med temaet. Der er udkommet endnu en vigtig rapport, denne gang fra CASA, om manglerne i kommunernes behandling af sager i alkoholfamilier. Flere socialordførere har offentligt tilkendegivet, at de ønsker at hjælpen til de unge sikres på finansloven. Denne udvikling kommer af, at nogen fortæller og andre lytter. Vi tror, at en vigtig grund er, at flere unge ikke længere nøjes med at fortælle deres historie i TUBA, men også fortæller den i offentligheden. Det er som om, det er lidt mindre tabu at fortælle om sin opvækst med forældre, der drikker, og der er lidt flere som lytter. I TUBAs 15 år har samtalen stået i centrum, når unge har opsøgt os. De har fortalt og vi har lyttet og hjulpet. Det har givet os en enorm erfaring og viden. Det har bla. betydet, at man i dag finder Danmarks bedste rådgivning til unge fra alkoholfamilier i TUBA. Tak for tilliden til alle jer, som har brugt og bidraget til TUBA i Jesper Kurdahl Larsen Leder, TUBA TUBAs vision er vokset ud af de unges fortællinger. TUBAs vision er at ingen skal vokse op med fulde forældre. Og gør man, skal man kunne få hjælp. TUBA arbejder for at alle unge mellem 14 og 35 år, som har forældre med et alkoholmisbrug, kan få kvalificeret hjælp, når de behøver det, samt muligheden for selv at blive en del af hjælpen og forebyggelsen for andre. TUBA kæmper for at det danske samfund ændres, så ingen vokser op med fulde forældre. I 2011 har vi arbejdet på det på flg. områder: 02 Vi vil hjælpe flere unge Når hver tiende ung er belastet af forældres druk er der brug for langt flere rådgivningsmuligheder. Derfor har vi i 2011 arbejdet på at udvide vores online-rådgivning. Vi har i 2011 arbejdet på at øge antallet af pladser i vores terapi ved hjælp af frivillige fag-personer. Endelig har vi presset på for at starte nye afdelinger. Vi vil hjælpe endnu bedre Det er vigtigt for os, at unge kan få Danmarks bedste rådgivning i TUBA. Derfor har vi arbejdet med kvalitetsudvikling på flere områder i Vi har udvalgt et nyt system til at håndtere vores terapeutiske indsats og få mest mulig feedback fra brugerne og deres forløb. Vi har indført en ny procedure, som skal sikre at terapeuterne bedre kan samarbejde og støtte hinanden i arbejdet med de unge. Endelig har vi medvirket til flere videnskabelige artikler om de unges livsvilkår og forandringer. med unge fra alkoholfamilier og deres problemstillinger. Det gælder sundhedsplejersker, pædagoger, lærere, læger, sagsbehandlere, arbejdsgivere og undervisere. De efterspørger alle mere viden om, hvordan de bedst kan hjælpe. Vi har derfor holdt oplæg for ca fagpersoner i 2011, og vi har i 2011 forsøgt at få støtte til en egentlig kursusafdeling, som kan imødekomme de mange forespørgsler vi får. unge ønsker TUBAs hjælp. Det er afgørende, at der er også er ressourcer til rådighed. Vi mener, de skal komme fra de offentlige og civilsamfundets midler. Det kan lade sig gøre når tilstrækkeligt mange danskere mener det er på tide, at vi gør noget. Der for taler vi for sagen i alle de sammenhænge, vi kan komme til det. Igen i 2011 har vi især samarbejdet med en lang række medier om at sætte fokus på de unges vilkår. Vi vil formidle vores viden Utrolig mange fagpersoner er i berøring Vi samler på opbakning Det er ikke nok, at TUBA kan hjælpe og Vi satser på frivillige Vi er i gang med at ændre vores selvop- fattelse fra at være en organisation med ansatte, der gør alt selv til en organisation af ansatte, der engagerer frivillige på alle områder af vores virke. Det foreløbige mål er, at for hver ansat er der fire frivillige. Det er fordi opgavens størrelse kræver det. Fordi det kan øge vores kvalitet, kreativitet og fleksibilitet. Og fordi det kan styrke vores platform i samfundet. I 2011 forberedte vi en egentlig frivilligpolitik og forberedte os konkret på at bruge en ny slags frivillige chat-rådgivere. De er nu i fuld gang, og der ser ud til at være god brug for dem. 03

3 39% Webrådgivningen gør det nemmere for de unge selv at bryde tavsheden TUBA er nu også online rådgivning I skrivende stund er der godt gang i TUBAs nyeste tilbud - online rådgivning. Hundredvis af unge har besøgt den nye side, og flere end forventet er allerede de første par dage blevet lyttet til og har fået råd og vejledning i chatrådgivningen. Vores ønske om at tilbyde let tilgængelig hjælp til de unge, der ønsker hjælp, er nu meget tættere på målet. En stor del af 2011 gik med at forberede og udvikle webrådgivningen. Hvorfor online rådgivning? Ventelisterne bliver kun længere og længere i TUBA, de unge efterspørger og opsøger i stigende grad hjælp. Det er denne efterspørgsel der motiverer os til, at udbygge vores tilbud med onlinerådgivning. Vi ved at 39% af de unge, der går i TUBA aldrig har talt med nogen om de problemer, de oplever som følge af deres forældres alkoholproblemer, før de er startet i TUBA. Med vores online rådgivning vil vi gerne give alle de mange unge, der lever i tavshed en lettilgængelig mulighed for at tale med en der lytter interesseret. Vi ved, at hver tiende ung føler sig belastet af forældrenes alkoholproblemer, og at unge i høj eller nogen grad ønsker sig hjælp til at håndtere de problemer, de har på grund af forældrenes alkoholproblemer, men vi ved også, at kun 14% af de unge som har oplevet problemer med alkohol i familien har fået hjælp som ung. Derfor taler vi sagen. Hvad vil vi med webrådgivningen Frem for alt vil vi gøre det nemmere for unge at opsøge viden om det at vokse op i en familie med alkoholproblemer, og give de unge en så lettilgængelig hjælp og rådgivning som muligt. af de unge som har søgt hjælp i TUBA, har aldrig talt med nogen om deres problemer i opvæksten Missionen med TUBAs online rådgivning er, at hjælpe unge fra familier med alkoholproblemer til et mere tilfredsstillende liv. Vi tror på, at unge kan få et mere tilfredsstillende liv, ved ikke at leve i tavshed med deres problemer. Vores målsætning i chatsamtalerne er, at støtte den unge til at nå nærmeste udviklingszone. Det gør vi ved at være opmærksomme på, at hvert møde med en ung i rådgivningen er noget særligt. Det der virker i det ene møde, fungerer måske ikke i det næste. Derfor rådgiver vi ikke ud fra bestemte regler eller systemer, men ud fra et menneskesyn som danner rammen om mødet mellem den unge og rådgiveren. Vi vil skabe et rum, hvor de unge kan finde genkendelse og spejle sig i andre unge fra familier med alkoholproblemer. Hvor de kan fortælle deres historier, snakke med hinanden og få råd og vejledning fra TUBAs rådgivere i lettilgængelige og trygge omgivelser. Vi vil give de unge en overkommelig mulighed for selv at bryde tavsheden. Om Camilla Camilla Rode Jensen er koordinator af vores onlinerådgivning i TUBA. Hun har været med til at udvikle og tilpasse tilbuddet, så det passer til TUBAs værdier og visioner. Camilla er sammen med de ti første frivillige chatrådgivere klar ved chatten mandag, onsdag og torsdag fra

4 Støttekoncert med stor genklang Året 2011 blev skudt i gang med manér med en stor støttekoncert for TUBA i januar. Henrik Esbensen, Trine Christensen og Anna G. Nielsen arrangerede koncerten, der havde deltagelse af kendte kunstnere som Thomas Helmig, Peter AG og mange flere. Over 500 unge og støtter af TUBA sagen var mødt op og havde en forrygende og bevægende aften i Vega. Overskuddet fra koncerten gik til TUBAs lokale arbejde i København. i bogens første kapitel gives en grundig beskrivelse af de vilkår og dynamikker, der kan gøre sig gældende for dig, der er vokset op(uge i et hjem med alkoholproblemer. I forbindelse med Sundhedsstyrelsens alkoholuge 40) udgav irene Henriette oestrich andet kapitel fokuserer på den svære overgang fra at bo Livskundskab og modstandskraft hos familien med alkoholproblemer til at flytte hjemmetubas faglige konsulent og forsker, Thomas framackrill en bog, der og leve dit eget liv. Tal Ben-shahar Lykkeligere at udvikle jeg-fokus er helt centralt og en stor udfordring giver læseren et unikt ind i unge fra alkoholfamiliers Find glædebillede i hverdagen for dig, der har været vant til altid først at skulle tage hensyn til misbrugeren i din familie. i tredje kapitel gennembarbara l. Fredrickson livsverden med tvivl og indre kampe. I bogen kan duderblandt gås fem faktorer, er vigtige, når du skal udvikle jegpositivitet fokus og lære igen at mærke dig selv og sige til og fra. Kilder til vækst i livet andet læse svarene på mange af de spørgsmål, der Mange andre ungebliver voksne tumlerstillet med de samme problemer som dig. i bogens fjerde kapitel finder du en række relevante spørgsmål og svar, der stammer fra en onlinei brevkassen i TUBA. brevkasse, og som alle omhandler problemer og dilemmaer vedrørende det at komme fra en familie med alkoholproblemer. to kapitler er en gennemgang af centrale tal Bogen hedder Håndbog til Unge og Voksne Bogens fra sidste Familier med og problemstillinger i behandlingen af unge voksne fra familier med alkoholproblemer. Alkoholproblemer på Dansk Psykologisk Forlag. Bogen bygger på TUBAs erfaringer og på forskning som er foregået såvel i TUBA regi som internationalt. Bogen giver en levende beskrivelse af de problemer som TUBA unge oplever med et fokus på hvordan man Dansk Psykologisk Forlag kommer videre med sit liv. håndbog til unge og voksne I januar 2011 holdt TUBA København flyttedag til større lokaler. I København har vi derfor flere samtalerum og større undervisningslokaler, så vi kan huse flere unge. Tidligere har vi i mange tilfælde måttet afvise mange unge ved døren, når vi holdt arrangementer, fordi der ikke var plads til dem. Det sker kun meget sjældent nu. Ny bog fra TUBAs fagkonsulent Birgit Trembacz Vokset op med alkoholproblemer Barndom og voksenliv konsekvenser, modstandskraft og frigørelse fra familier med alkoholproblemer Nye lokaler i København i denne håndbog kan du finde ideer til, hvordan du forstår og tackler de problemer, som en opvækst i en familie med alkoholproblemer kan føre med sig. Thomas Mackrill Det skete i 2011 andre bøger fra dansk psykologisk forlag Thomas Mackrill nge og voksne håndbog til u ed fra familier m alkoholprobl emer Thomas Mackrill har arbejdet med psykoterapi og rådgivning siden 1994, såvel med børn, unge, voksne og familier. Han har været behandlende psykolog og er fagkonsulent i TUBa (www.tuba.dk), en landsdækkende rådgivning for unge fra familier med alkoholproblemer. Han er ph.d. i psykologi og har bl.a. forsket i psykoterapi med unge fra familier med alkoholproblemer ved Center for rusmiddelforskning under aarhus Universitet. Han driver en mindre privatpraksis i allerød. W W W. D P F. D k I S B N I S B N Dansk Psykologisk Forlag 1182_oms_haandbog_3k_.indd 1 24/08/ Presse 2011 TUBA blev nævnt over 50 gange i medierne i 2011 Børn af alkoholikere har ikke krav på hjælp, Kristeligt Dagblad, 24. november Flertallet af børn i alkoholfamilier får ikke hjælp. TUBA fik i 2010 gennemført en repræsentativ befolkningsundersøgelse, som viste, at blot otte procent af de unge fra familier med alkoholprobleme r mindes at have fået hjælp som børn. Undersøgelsen viste også, at hver femte person mellem 18 og 34 år mener, at deres forældre s brug af alkohol altid eller af og til har været et problem. Man må se i øjnene, at rigtig mange folk med alkoholproblemer ikke vil søge hjælp. Der er godt alkoholafhængige i Danmark, og under 10 procent af dem er i behandling. Børnene i alkoholfamilier får ingen hjælp, hvis forældrene ikke søger hjælp, med mindre vi erkende r, at vi er nødt til at betragte børnene og de unge som en selvstæn dig gruppe med selvstændige problemstillinger, siger Jesper Kurdahl Larsen. j DR 14. ma nesker, ært for men uendeligt sv re at forstå, væ, n ld ka Det t på tæt ho de t ve le op r hjem, hvor der ikke ha vokse op i et at er t ller de hvordan nen, fortæ er dagsorde yr st ne. er BA promill leder af TU ahl Larsen, Jesper Kurd TUBA på misbrugskonferencen I oktober var TUBA med to tidligere brugere af TUBA til KL s Misbrugskonference. Konferencen var for fagpersoner indenfor misbrugsbehandling og de unge fra TUBA fik talt med mange om perspektivet fra børn af alkoholmisbrugere. 06 Jyske Vestkysten, 23. februar. Henrik Prien, teamleder i region Syd Vi er rigtigt glade for, at kommunen støtter os, og vi arbejder rigtigt hårdt på at blive et permanent tilbud. Det er jo sådan, at unge, der selv har et misbrug har krav på et tilbud. Hvorf or skulle unge, der er ofre for andres misbrug, ikke have det? spørg er han. 07

5 Hver en krone tæller TUBA på Folkemøde TUBA var sammen med Blå Kors til Folkemødet på Bornholm i juni. 4 frivillige unge fra TUBA deltog og fik kontakt med masser af store og små politikere. Forbi var Claus Hjort Petersen, Lykke Friis, Villy Søvndahl, Per Ørum, vores borgmester Winnie Grosbøll. Så vi gjorde vores til at TUBA blev kendt på alle øverste niveau. Hver eneste krone gør en forskel i TUBA. Det er vores effekt og synlige arbejde for at hjælpe unge fra alkoholfamilier til et bedre liv, der får bidragydere, befolkningen og staten til at støtte TUBAs arbejde. Det er vi meget taknemmelige for i TUBA, og vi arbejder hver dag for at blive endnu bedre til at synliggøre vores arbejde og blive bedre og klogere på det, vi gør. Derfor er vi stolte af det lange, seje træk, vi har taget for at vinde tillid og forståelse for den nødvendige indsats for unge fra alkoholfamilier. Vi gør alt, hvad vi kan for at optimere vores arbejde, så de penge, som bliver skænket til TUBA, kommer så tæt på børn og unge fra alkoholfamilier som muligt. Nye ansigter i TUBA Jeppe Berg Sandvej Jeppe startede i oktober i TUBAs afdelinger i Kolding og Sønderborg. Jeppe er psykoterapeut. Kathrine Marsing-Rossini I maj begyndte psykoterapeut Kathrine Marsing-Rossini som barselsvikar i afdelingen. Kathrine er ansat frem til sommer Ditte Kaagaard I november begyndte Ditte som psykolog i TUBA i Hjørring. Peter Kyhl Olesen I marts 2011 begyndte Peter Kyhl Olesen hos TUBA i København som administrativ medarbejder i en løntilskudsstilling. Peter arbejder ikke længere i TUBA. Christina Sindbjerg I marts begyndte Christina som psykolog i vores afdelinger i Aabenraa og Sønderborg. Facebook - en ny side af TUBA I efteråret fik vi for alvor gang i vores Facebook aktivitet. Tidligere har vi haft en stor Facebook GRUPPE med mange medlemmer, men desværre meget lidt aktivitet. Gruppen ændrede vi til en side i stedet og nu er der færre medlemmer, men meget mere aktivitet. De omkring 1500 deltagere snakker og opmuntrer, deler erfaringer og gode nyheder på vores nye side. Vil du se med, er du velkommen på 08 Henrik Prien I januar 2011 skiftede Henrik Prien fra vores afdelinger i Sønderborg og Aabenraa stilling til at være teamleder for hele region Syd i TUBA, der rummer afdelingerne i Odense, Kolding, Sønderborg og Aabenraa. Helene Kaaber I august 2011 begyndte psykoterapeut Helene Kaaber i TUBA. TUBA havde i 2011 indtægter på 14,6 mio. kr. To tredjedele kommer fra Satspuljen. Hver fjerde krone kommer fra kommunerne, som vi samarbejder med. Selvom det er sparetider, har vi alligevel oplevet at kommunerne betalte en halv gange mere i 2011 end året før. Det er også glædeligt, at næsten hver tiende krone kommer fra private tilskud fra fonde og privatpersoner. Vi brugte 15,4 mio. kr. i % blev brugt på rådgivning, terapi og undervisning til de unge. Vi bruger cirka en tiendedel af omkostningerne på administration, ledelse og udvikling. 6 % bruges på oplysning og formidling af vores viden. 2 % blev brugt på forskning og dokumentation. Endelig brugte vi 3 % på forankring og fundraising. 6% Oplysning og formidling 9% Administration, ledelse og udvikling Det bruger vi pengene til i TUBA Hvor kommer pengene fra? Tusinde kr. i 2011 Driftsbevillinger Tilskud SATSpuljemidler Tilskud og gaver, private, organisationer og fonde Indtægtsgivende virksomhed Hvad går pengene til? Rådgivning, terapi og undervisning Oplysning og formidling af viden 842 Fundraising og forankring 359 Administration, udvikling og ledelse Det planlagte underskud i 2011 blev dækket af forrige års overskud. 2% forskning og dokumentation 3% forankring og fundraising 80 % Rådgivning, terapi og undervisning 09

6 Kun det perfekte var godt nok Julie har klaret alting selv, siden hun var lille og boede sammen med sin alkoholiske mor. Da hun kom til TUBA følte hun, at alt var håbløst. Julie blev taget for butikstyveri i en tøjforretning, da hun var 18 år. Bøden var ikke det store problem, men episoden fik hele hendes verden til at bryde sammen. Det allerværste var, at jeg havde svigtet mine plejeforældres tillid. Hvordan skulle jeg få forklaret dem, at det slet ikke var sådan, jeg ville være. Sådan kunne min mor bedst lide det og når mor var glad, var jeg glad. Julie og hendes lillesøster kom i familiepleje, da Julie var otte år, fordi pædagogerne i skolefritidsordningen slog alarm. De to børn havde hidtil boet alene sammen med moren, og Julie har aldrig kendt sin far. Da hun var 13 år, blev hun anbragt i familie nummer tre. Det var en veninde, der havde lært Julie, hvordan de kunne stjæle ved at tage tøjet med ind i prøverummet. Det var først, da det blev opdaget, at hun for alvor tænkte over, at det egentlig var tyveri. Og for en pige, der altid gerne har villet være perfekt, var en plet på straffeattesten næsten ikke til at bære. Jeg var nødt til at sige det til mine plejeforældre. De havde en masse spørgsmål, og opfordrede mig til at ringe og fortælle det blandt andet til min arbejdsgiver. Jeg skammede mig, og jeg græd, men jeg gjorde det. Det er noget af det sværeste, jeg nogensinde har gjort. Det var første gang i mit liv, jeg oplevede tryghed i min barndom og da var jeg næsten teenager. Familien havde to voksne børn og en søn, der var et år ældre end Julie. Plejeforældrene interesserede sig for, hvad Julie gerne ville og spurgte til, hvordan hun havde det. Jeg vejede alt for meget, da jeg kom til dem. Uden at de sagde, at jeg skulle tabe mig, sørgede de bare for, at jeg fik sund mad, og vi tog på mange cykel- og gåture. Jeg kunne mærke, at de interesserede sig for mig. Det blev startskuddet til, at Julie startede i TUBA, hvor hun både har gået i individuel terapi og gruppeterapi. Sønnen i plejefamilien blev som en storebror, som hun kunne spejle sig i og se, at det var ok selv at have en mening og sige den højt. Noget af det vigtigste, jeg har fået med, er, at det er ok ikke altid at kunne klare alting selv og at have behov for andre menneskers hjælp og omsorg. Og så har jeg mødt andre, der har det på samme måde som jeg selv. Han kunne jo godt sige, hvad han gerne ville. Han sagde, når han havde lyst til at være længere ude om aftenen. Og han kunne endda finde på at brokke sig over maden. Jeg var bare glad for, at der var mad på bordet. Da jeg var 8, var der nogle kvikke mennesker på min skole, der bemærkede at der var noget rivende galt i min familie Julie, tidligere TUBA-bruger Julie har altid været vant til at klare sig selv. Hun boede sammen med sin mor, og da hun var fem år, fik hun en lillesøster. Julie fik lov at bestemme, at det nye familiemedlem skulle hedde Christina. Men hun fik også et stort ansvar for den lille. Nu havde jeg ikke bare ansvaret for mig selv, men også for en baby. Der er mange ting, jeg ikke kan huske fra jeg var barn. Men det var tit mig, der skiftede hende, trøstede hende og kom hende i bad. Det blev jeg nødt til, fordi min mor sov, og jeg ikke kunne vække hende. Hun sov meget. Når hun var vågen, var vi tit med på værtshus. Vi kom der så ofte, at Jeg kendte bartenderne, og jeg kan også huske, at vi var på besøg hos nogen af hendes venner, der drak meget. Julie fulgte med og prøvede altid at være den søde og artige pige. Men hun kæmpede stadig for at være den perfekte pige. I gymnasiet var hun tilfreds med karakteren 12, men 10 var noget skidt. Jeg blev handlingslammet af mine egne ambitioner. Fordi alting skulle være perfekt, kunne jeg ikke nå det. Og så faldt karaktererne. Jeg tror ikke, jeg var kommet gennem gymnasiet uden hjælp fra TUBA. Hun er nu blevet student og arbejder som barnepige i Odense. Hun er stadig glad for sin plejefamilie og for sin rigtige mor, der er holdt op med at drikke. Det er fortsat en udfordring for Julie, at hun synes, hun skal klare alting selv. Men hun er blevet bedre til at søge råd. TUBA har gjort en kæmpe forskel i mit liv og gør det stadig. Jeg er kommet langt, men har stadig brug for, at der er nogen til at gribe mig, hvis jeg falder

7 TUBAs sag får flere stemmer I 2011 fik vi flere at tale med. Flere talte om hvordan det er at vokse op med forældre der drikker. Fra Fetterlein til forskningsverdenen. Fra Peter Ingemann til Christiansborg. Vi er glade for at have flere at tale med om vores sag. For de unge føles det som en befrielse at nogen tør at tale om det tabu, de så længe har levet med. Den samme følelse får vi i TUBA, når vi ser at stemmerne rejser sig landet over. Jo flere der taler, jo nemmere er det at indse det åbenlyst vigtige i vores arbejde. Herunder er et udsnit af noget af, hvad vi har set og hørt om livet i alkoholfamilier i Sønner af alkoholmisbrugere følger i fædrenes fodspor Doktor Joachim Knopp har i et unikt forskningsprojekt fulgt sønner af alkoholiske fædre, fra de fødes til de kommer op i fyrrerne og kortlagt en uhyggelig tendens. Disse drengebørn bliver langt oftere alkoholmisbrugere end andre. TV-vært sætter fokus med sine erindringer TV-vært Peter Ingemann udgav i begyndelsen af 2011 sin bog Ingemanns Land - en stærkt personlig beretning om forholdet til sin far. Peters far havde et alkoholproblem. Peter er siden bogudgivelsen blevet ambassadør for TUBA. Om sin motivation for posten siger han: Jeg følte mig helt utroligt alene som barn til trods for, at jeg havde min mor og min søster - og endda min alkoholiske far at tale om problemerne med. Jeg troede ikke, der var andre end mig, der havde en barndom som min. Det var der desværre, og det er der i høj grad også i dag. Gid vi talte om alkoholisme! Det vil TUBA, og jeg gerne gøre noget ved. Ny bog fra journalist og barn af alkoholmisbruger For journalist Helge Kvam skulle der gå 45 år, inden han fortalte nogen, at hans far var kvartalsdranker. Det svarer til at lukke øjnene for, at du har en flodhest væltende rundt i din stue, mener han, og opfordrer i interviewbogen Flasken var vigtigere end mig andre til at bryde tabuet. Flere unge fra TUBA optræder i bogen. Bogen udkom i slutningen af CASA - afdækker problematisk sagsbehandling af alkoholsager i kommuner En rapport fra Center for Alternativ Samfundsanalyse, CASA, viser at alkoholmisbrug alt for let for lov til at udvikle sig i børnefamilier. En analyse af en række kommuners behandling af alkoholsager i børnefamilier viser at, problemerne bagatelliseres af sagsbehandlere, som hverken har viden eller muligheder for at gøre noget ved dem. Det er ikke en nyhed for os i TUBA, der har talt med de her børn, der i gennemsnit har levet i 12 år med alkoholproblemer derhjemme. Men det glæder os, at andre nu også taler med. 12 Politikere vil have TUBA på finansloven Ordførere fra såvel regeringen som oppositionen vil have varig finansiering til at hjælpe børn af alkoholikere og få mere fokus på alkoholfamilier i kommunerne. Det er ikke i orden, at børn lever med deres forældres alkoholproblemer i årevis uden nogen hjælp at hente. I 2011 hørte vi for første gang toppolitikerne tale om TUBAs finansiering i medierne. Alle ordførere fra SF, S, DF og Venstre vil have netop TUBA på finansloven i et krav om hjælp til børn i alkoholfamilier. 13

8 Vreden er mit forsvar Når Lenas mor og stedfar blev fulde, var Lena tit bange. Men hun kunne også blive så vred, at hun var nødt til at handle. Det var som at komme i himlen. Connie var rigtig sød og skabte et normalt hjem med spisestue og varme. Det plejede at være møgbeskidt. En dag da Lena er 11 år får hun nok. Nok af druk, nok af moderens slagsmål med kæresten og nok af at være bange. Med sin stedfar i hælene stikker hun af og flygter gennem gader og stier hen til en veninde. Jeg ved ikke, hvorfor det præcis var den dag, jeg sagde fra. Men jeg føler, det var den første gang i mit liv, jeg stod op og gjorde noget for mig selv. Som så mange andre dage havde Lena kunnet følge, at moderen og stedfaderen Carsten fik mere og mere at drikke, og stemningen blev mere og mere anspændt. Hun vidste af erfaring, hvordan det kunne risikere at udvikle sig. Jeg kunne mærke knuden i min mave vokse. Hvad skulle jeg gøre, hvis de blev uvenner og kom op at slås eller hvis der skulle være fest? Jeg var bange, og jeg begyndte at ryste. Lena skældte sin mor ud over, at de drak. Det endte med, at de blev rygende uvenner. Med sløret stemme og med en ånde, der stank af guldøl, kaldte Lenas mor sin datter for en lille primadonna. Så sprang jeg op. Jeg ville bare væk. Min mor prøvede at stoppe mig og greb fat i min arm. Det lykkedes mig at slippe fri og komme ud på gaden. Jeg hørte hende råbe fang hende til Carsten. Lena løb, og stedfaderen løb efter hende. Hun vidste ikke helt, hvor hun skulle løbe hen. Men hun besluttede sig hurtigt til at løbe hjem til en veninde. Da Lena efter flugten tumlede ind gennem døren til sin veninde, skyndte moren sig at låse døren. Jeg var så forpustet, og mit hjerte bankede som et godstog i brystet. Dorit (venindens mor, red.) kunne slet ikke forstå, hvad jeg sagde, eller hvad der var sket. Da Lenas stedfar en halv time senere bankede på, nægtede venindens mor at udlevere Lena. Han vidste, jeg var der. Dorit måtte virkelig stå fast på, at han ikke kunne få mig med. Det endte med, at jeg gik ud og sagde, at jeg ville blive. Venindens hjem har altid været Lenas tilflugtssted, når der var problemer derhjemme. Venindens familie kendte til forholdene hjemme hos Lena, hvor stedfaren Carsten blandt andet ernærede sig ved at være pusher. Der kom mange mærkelige mennesker i huset. Når de voksne var hjemme, holdt de mange gange fester og blev fulde og skæve. Andre gange tog moren på værtshus, og Lena var alene hjemme. Han slog også min mor, og hun skulle altid undskylde sine mærker med, at hun var gået ind i en dør. Kort efter flugten flyttede Lena fra sin mor og stedfar og hjem til sin biologiske far. Hun har ikke tal på, hvor mange gange, hun er flyttet gennem sin opvækst. Men det er mange. Forældrene gik fra hinanden, da hun var tre-fire år. Hun blev skilt fra sin lillebror, der kom til at bo med faren, mens Lena flyttede med moren. Siden boede de mange forskellige steder i Nordjylland. Med Connie i huset var Lena meget gladere for at bo dér, end hos moren og stedfaren. Men forholdet mellem faren og Connie gik i stykker efter nogle år. Da moren gik på afvænning og tilsyneladende blomstrede op, flyttede Lena tilbage til hende med et håb om, at det nu ville gå bedre. Glæden varede imidlertid kort. Moren begyndte at drikke igen. Carsten, der i mellemtiden havde været i fængsel, kom ud og flyttede ind igen. Og Lena ville flytte hjemmefra. Jeg var så vred, at jeg ikke vidste, hvad jeg skulle stille op. Men det er også den vrede, der er mit forsvar og har fået mig til at handle og gøre noget for mig selv. Kommunen ville have hende til at flytte ind i et bosted med andre udsatte unge. Det var lige præcis det, jeg ikke ville. Jeg ville jo væk fra alt det druk og fra alle dem, der havde problemer. Min vrede var den drivkraft, der gjorde mig i stand til at tage den kamp med kommunen. Det lykkedes i stedet Lena at få en et-værelses lejlighed, som hun elskede. Hun har altid været bevidst om, at hun ikke ville være ligesom sine forældre. Moren lider i dag af alkohol-demens, har alzheimer og bor på et plejehjem. Lena er selv blevet mor til to små børn på tre og fem år. Angsten fyldte hele mit sind. Jeg turde ikke løbe hen til min far. Jeg turde heller ikke løbe den direkte vej hjem til min veninde. Så det blev et vanvidsløb gennem Ålborg Øst. Heldigvis kunne jeg løbe fra den halvstive mand. Fars nye kæreste I begyndelsen gik det godt med at være flyttet ind hos faren. Han havde nemlig fået en ny kæreste. Det er dem, mit liv handler om i dag. Jeg vil give dem den barndom, jeg aldrig selv har fået. Hvad gør du, hvis du gerne vil hjælpe? I Lenas barndom var det Dorrit, venindens mor, der var en sikker havn, når det kogte over derhjemme. Kender du også et barn i en alkoholfamilie? Hvad gør du, hvis du gerne vil hjælpe? inviter barnet hjem, og lad det vide at det altid er velkomment tilbyd dit venskab vis interesse for barnet generelt. Lyt nysgerrigt og opmærksomt gør hyggelige/rare ting sammen med barnet giv barnet håb om et bedre liv tro ikke at problemet kan løses på én gang pres ikke barnet til at tale om problemerne respekter når barnet er loyal overfor forældrene spørg eksperterne når du er i tvivl - Ring til TUBA eller læs mere på tuba.dk Husk - du gør en mærkbar forskel ved at gøre noget. I 2011 har TUBA samarbejdet med Blå Kors om kampagnen Næstehjælperne, der skal ruste flere danskere til at hjælpe børn i alkoholfamilier. Læs mere om hvad du kan gøre på næstehjælp.dk Jeg ved ikke, hvorfor det præcis var den dag, jeg sagde fra Lena, tidligere TUBA-bruger 14 15

Viden om børn og unge der vokser op i familier med alkoholproblemer

Viden om børn og unge der vokser op i familier med alkoholproblemer Viden om børn og unge der vokser op i familier med alkoholproblemer Oplæg Nyborg Strand November 2012 Talkshoppens program: Dynamikken i alkoholfamilien Prægninger og belastninger for barnet/den unge Recovery

Læs mere

Tuba årsrapport 2010. TUBA bryder. Ingen skal vokse op med fulde forældre!

Tuba årsrapport 2010. TUBA bryder. Ingen skal vokse op med fulde forældre! Tuba årsrapport 2010 Ingen skal vokse op med fulde forældre! TUBA bryder tavsheden TUBA står for terapi og rådgivning for unge, som er børn af alkoholmisbrugere. Har jeg et problem, TUBA? hej.. er en pige

Læs mere

Socialrådgiverdage. Kolding november 2013

Socialrådgiverdage. Kolding november 2013 Socialrådgiverdage Kolding november 2013 Program Ultrakort om TUBA Børnenes belastninger i alkoholramte familier Hvad har børnene/de unge brug for De unges belastninger og muligheder for at komme sig TUBA

Læs mere

Undervisning om Alkoholproblemer i familien

Undervisning om Alkoholproblemer i familien Undervisning om Alkoholproblemer i familien Målgruppe: 7.-10.klasse i grundskoler Samlet omfang: 2 lektioner Desuden mulighed for, at en gruppe elever vælger emnet som fordybelsesområde. Rammer: Emnet

Læs mere

Åben Anonym Rådgivning. www.dedrikkerderhjemme.dk. Viden om børn og unge i familier med alkoholproblemer

Åben Anonym Rådgivning. www.dedrikkerderhjemme.dk. Viden om børn og unge i familier med alkoholproblemer Viden om børn og unge i familier med alkoholproblemer Åben Anonym Rådgivning for børn og unge i familier med alkoholproblemer Ca. hvert tiende barn eller ung i Danmark vokser op i familier med alkoholproblemer.

Læs mere

Det som ingen ser. Af Maria Gudiksen Knudsen

Det som ingen ser. Af Maria Gudiksen Knudsen Det som ingen ser Af Maria Gudiksen Knudsen Da Jonas havde hørt nogen af de rygter der gik om mig, slog han mig med en knytnæve i hovedet. Jeg kunne ikke fatte at det skete, at han slog mig for første

Læs mere

A: Jeg er lige flyttet sammen med min kæreste på Nørrebro for, ja den 1. - to uger siden.

A: Jeg er lige flyttet sammen med min kæreste på Nørrebro for, ja den 1. - to uger siden. Interview med Agni I = Interviewer A = Agni I: Ok ja, så hvis du vil starte med at fortælle lidt om dig selv, hvor gammel du er og sådan... A: Ja, men jeg er lige blevet færdig som pædagog, her i januar,

Læs mere

Støtte til børn i familier med alkohol problemer Børn, der vokser op i misbrugsfamilier, har brug for at blive set og hørt.

Støtte til børn i familier med alkohol problemer Børn, der vokser op i misbrugsfamilier, har brug for at blive set og hørt. pårørende Still fra SOMETHING LIKE HAPPINESS Director: Bohdan Slama Støtte til børn i familier med alkohol problemer Børn, der vokser op i misbrugsfamilier, har brug for at blive set og hørt. AF ELSE CHRISTENSEN

Læs mere

Det sidste der er sket er at hun siger hun tager antabus indtil efter deres sommerferie og så vil hun gå i behandling. (det gør hun ikke)

Det sidste der er sket er at hun siger hun tager antabus indtil efter deres sommerferie og så vil hun gå i behandling. (det gør hun ikke) Charlotte: Jeg er en kvinde på 31 år, jeg vil fortælle om mit liv i en misbrugsfamilie. Jeg er vokset op i en kernefamilie med far, mor og storesøster. Vi har i altid boet i en villa med vovse og bil.

Læs mere

Forslag til rosende/anerkendende sætninger

Forslag til rosende/anerkendende sætninger 1. Jeg elsker dig for den, du er, ikke kun for det, du gør 2. Jeg elsker din form for humor, ingen får mig til at grine som dig 3. Du har sådan et godt hjerte 4. Jeg elsker at være sammen med dig! 5. Du

Læs mere

Kommunikation for Livet. Uddannelse til Fredskultur 3 eksempler. Her gives nogle eksempler på anvendelse af IVK i praksis (alle navne er ændrede):

Kommunikation for Livet. Uddannelse til Fredskultur 3 eksempler. Her gives nogle eksempler på anvendelse af IVK i praksis (alle navne er ændrede): Uddannelse til Fredskultur 3 eksempler Her gives nogle eksempler på anvendelse af IVK i praksis (alle navne er ændrede): Uddannelse til fredskultur Første eksempel Anna på 5 år kommer stormende ind til

Læs mere

Anita og Ruth var venner jeg siger var, fordi der skete så meget i deres forhold siden hen, så. Og det er bl.a. noget af det, som det her handler om.

Anita og Ruth var venner jeg siger var, fordi der skete så meget i deres forhold siden hen, så. Og det er bl.a. noget af det, som det her handler om. Historien om Anita og Ruth Anita og Ruth var venner jeg siger var, fordi der skete så meget i deres forhold siden hen, så. Og det er bl.a. noget af det, som det her handler om. Anita og Ruth. Da de var

Læs mere

tal med en voksen hvis du synes, at din mor eller far drikker for meget

tal med en voksen hvis du synes, at din mor eller far drikker for meget tal med en voksen hvis du synes, at din mor eller far drikker for meget Historien om en helt Sanne er 14 år. Hun må klare mange ting selv. Hun må ofte selv stå op om morgenen og få sine søskende op og

Læs mere

Hvad siger du til forældrene? Hvad siger du?

Hvad siger du til forældrene? Hvad siger du? Du er på hjemmebesøg i forbindelse med opstart på en børnefaglig undersøgelse. Ved besøget observerer du, at der er udvendige kroge/låse på børneværelserne. 1 Du er på hjemmebesøg hos otteårige Anders

Læs mere

TAL MED EN VOKSEN. hvis din mor eller far tit kommer til at drikke for meget

TAL MED EN VOKSEN. hvis din mor eller far tit kommer til at drikke for meget TAL MED EN VOKSEN hvis din mor eller far tit kommer til at drikke for meget Historien om en helt Sanne er 14 år. Hun må klare mange ting selv. Hun må ofte selv stå op om morgenen og få sine søskende op

Læs mere

EFTERFØDSELSREAKTIONER

EFTERFØDSELSREAKTIONER FOREBYGGELSE AF EFTERFØDSELSREAKTIONER GUIDELINES Af LISBETH VILLUMSEN Statistisk set løber mindst hver fjerde kvinde og hver syvende mand ind i reaktioner/depressioner i forbindelse med at få barn. Reaktionerne

Læs mere

SOCIALPÆDAGOGEN. Tema om fremtidens døgninstitution

SOCIALPÆDAGOGEN. Tema om fremtidens døgninstitution 3. SEPTEMBER 67. ÅRGANG SOCIALPÆDAGOGEN 18 09 10 Det største problem med døgninstitutioner er, at der ikke er nok af dem. Der er mange unge, der ikke får den hjælp, de har brug for SARAH, 23 ÅR, TIDLIGERE

Læs mere

TUBA Danmark ÅRSRAPPORT

TUBA Danmark ÅRSRAPPORT TUBA Danmark ÅRSRAPPORT TUBA i en nøddeskal: Stor ekspansion med nye afdelinger og fordoblet søgning Evaluering og effekt i 2008: 800 unge hjulpet, 350 på venteliste Partnerskaber sikrer hjælp til de unge:

Læs mere

Tværfaglig indsats med faglig styrke! Basisteamuddannelsen Børne og Unge Rådgivningen

Tværfaglig indsats med faglig styrke! Basisteamuddannelsen Børne og Unge Rådgivningen Tværfaglig indsats med faglig styrke! Basisteamuddannelsen Børne og Unge Rådgivningen Case til punktet kl. 13.45: Det tværfaglige arbejde øves på baggrund af en fælles case, som fremlægges af ledelsen

Læs mere

Hvordan høre Gud tale?

Hvordan høre Gud tale? Hvordan høre Gud tale? Forord til læreren For flere år siden sad jeg sammen med en gruppe børn i 10-11 års alderen. Vi havde lige hørt en bibeltime, der handlede om at have et personligt forhold til Jesus.

Læs mere

Evaluering af SSP dagen elev 1

Evaluering af SSP dagen elev 1 Evaluering af SSP dagen elev 1 1. Hvorfor hedder SSP dagen Det er sejt at sige nej Det gør det fordi at det er godt at sige nej til noget dumt fx: at ryge, at stjæle og andre dumme ting. 2. Hvad lærte

Læs mere

Så er jeg alligevel en klog dreng! siger Lucas

Så er jeg alligevel en klog dreng! siger Lucas Så er jeg alligevel en klog dreng! siger Lucas Nu er mor sur igen. Hun er næsten altid vred på mig. I går var hun sur, og hun bliver sikkert sur igen i morgen. Det er ikke særlig sjovt. I dag er ikke nogen

Læs mere

Program for efterårets tema. Norddjurs Biblioteker. Norddjurs Biblioteker. A o h o

Program for efterårets tema. Norddjurs Biblioteker. Norddjurs Biblioteker. A o h o Grenaa Bibliotek N.P. Josiassensvej 17 8500 Grenaa 89 59 27 67 grenaa.bib@norddjurs.dk Program for efterårets tema A lk o h o a oholtema l Torvegade 1A 8963 Auning 89 59 43 00 kulturperronen@norddjurs.dk

Læs mere

5 selvkærlige vaner. - en enkelt guide til mere overskud. Til dig, der gerne vil vide, hvordan selvkærlighed kan give dig mere overskud i hverdagen

5 selvkærlige vaner. - en enkelt guide til mere overskud. Til dig, der gerne vil vide, hvordan selvkærlighed kan give dig mere overskud i hverdagen 5 selvkærlige vaner - en enkelt guide til mere overskud Til dig, der gerne vil vide, hvordan selvkærlighed kan give dig mere overskud i hverdagen Birgitte Hansen Copyright 2013 Birgitte Hansen, all rights

Læs mere

Du er klog som en bog, Sofie!

Du er klog som en bog, Sofie! Du er klog som en bog, Sofie! Denne bog handler om, hvordan det er at have problemer med opmærksomhed og med at koncentrere sig. Man kan godt have problemer med begge dele, men på forskellig måde. Bogen

Læs mere

180 : Jeg er ikke vred mere

180 : Jeg er ikke vred mere 180 : Jeg er ikke vred mere I 180 grader møder vi mennesker, hvis liv har taget en voldsom drejning, men som er kommet styrket videre. Tabita Brøner er vokset op som Jehovas Vidne. Men som teenager mødte

Læs mere

NÅR FAR OG MOR SKAL SKILLES

NÅR FAR OG MOR SKAL SKILLES B Ø R N NÅR FAR OG MOR SKAL SKILLES Gode råd Du skal ikke vælge, hvor du vil bo, hvis du synes, det er for svært. Du skal ikke passe på din far og mor efter skilsmissen. Det ansvar er for stort for dig.

Læs mere

Bilag 4. Transkriberet interview med Liselott Blixt

Bilag 4. Transkriberet interview med Liselott Blixt Bilag 4 Transkriberet interview med Liselott Blixt Af: Gruppe 7 Interviewer: Jeg vil starte med at høre om hvad dig og dansk folkeparti mener om den alkohol politik vi har idag hvor man kan købe alkohol

Læs mere

Alma 82 år. Dement jeg kan ikke forstå hvorfor jeg ikke må komme hjem og passe mine høns. Diagnose. Almas liv. Almas forvirrende Verden

Alma 82 år. Dement jeg kan ikke forstå hvorfor jeg ikke må komme hjem og passe mine høns. Diagnose. Almas liv. Almas forvirrende Verden Alma 82 år Dement jeg kan ikke forstå hvorfor jeg ikke må komme hjem og passe mine høns Alma er ikke så god til at huske længere og hendes sygdom gør, at hun har svært ved at passe dagligdagens gøremål.

Læs mere

Drømmen om at bo for sig selv

Drømmen om at bo for sig selv Artikel i Muskelkraft nr. 2, 2001 Drømmen om at bo for sig selv Peter Bang Jensen er glad for, at han flyttede væk fra en institution og ud i egen lejlighed, men hverdagen kan være svær uden hjælpere Af

Læs mere

Kan man se det på dem, når de har røget hash?

Kan man se det på dem, når de har røget hash? Kan man se det på dem, når de har røget hash? Når forældre og medarbejdere på de københavnske skoler gerne vil vide noget om unge og rusmidler, har U-turn et godt tilbud: To behandlere og en ung er klar

Læs mere

KONFIRMATIONSPRÆDIKEN 27.APRIL 2014 1.SEP VESTER AABY KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19

KONFIRMATIONSPRÆDIKEN 27.APRIL 2014 1.SEP VESTER AABY KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19 KONFIRMATIONSPRÆDIKEN 27.APRIL 2014 1.SEP VESTER AABY KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19 Søren satte sig op i sengen med et sæt. Den havde været der igen. Drømmen. Den drøm, han kendte så godt,

Læs mere

Lærervejledning til Alkoholproblemer i familien

Lærervejledning til Alkoholproblemer i familien Lærervejledning til Alkoholproblemer i familien Hvordan er emnet relevant i skoleundervisningen? Unge fra familier med alkoholproblemer er på mange måder en glemt og nedprioriteret gruppe. TUBA, Terapi

Læs mere

Helle har dog også brugt sin vrede konstruktivt og er kommet

Helle har dog også brugt sin vrede konstruktivt og er kommet Jalousi Jalousi er en meget stærk følelse, som mange mennesker ikke ønsker at vedkende sig, men som alle andre følelser kan den være med til at give vækst, men den kan også være destruktiv, når den tager

Læs mere

Vejledning. Forslag. Tør du tale om det?

Vejledning. Forslag. Tør du tale om det? Vejledning Til denne øvelse er det en forudsætning at have gennemgået de 5 voldsformer. De 24 breve er bygget på rigtige breve og historier fra børn og unge. Ved at læse andre børns oplevelser kan det

Læs mere

Spørgsmål til. elever BØRN, UNGE OG ALKOHOL. Dialog et spil om holdninger

Spørgsmål til. elever BØRN, UNGE OG ALKOHOL. Dialog et spil om holdninger Spørgsmål til elever BØRN, UNGE OG ALKOHOL Dialog et spil om holdninger Elever FORMÅL At I hører hinandens synspunkter og erfaringer. At gruppen diskuterer disse. At give ideer til fælles normer. At give

Læs mere

Det har gjort noget ved min sjæl

Det har gjort noget ved min sjæl Det har gjort noget ved min sjæl Mariann Østergaard Bomholt er vokset op i Lyngby nord for København. Hendes far var skattesagkyndig ved kommunen, og hendes mor var hjemmegående. De var begge amatørdansere

Læs mere

Alle kan få brug for et råd

Alle kan få brug for et råd Alle kan få brug for et råd U-turns rådgivning er også åben for fædre, mødre, kærester, bonusforældre, søskende og andre mennesker, som er tæt på unge med rusmiddelproblemer, og som har behov for støtte.

Læs mere

Guide: Sådan undgår du vold i dit parforhold

Guide: Sådan undgår du vold i dit parforhold Guide: Sådan undgår du vold i dit parforhold Maria Jensen blev banket, spærret inde og næsten slået ihjel af sin kæreste. Da hun forlod ham, tog han sit eget liv Af Jesper Vestergaard Larsen, 14. oktober

Læs mere

UngeSamtalen Udarbejdet af UngeBasen Randers Kommune 2014

UngeSamtalen Udarbejdet af UngeBasen Randers Kommune 2014 1 Kontaktpersonens navn: Den unges navn: Dato: 2 Boligforhold Profil 1: Jeg er meget tilfreds med at bo på Rismøllegården og har det godt med de andre beboere og personalet. Profil 2: Jeg er hovedsagligt

Læs mere

DEPRESSION FAKTA OG FOREBYGGELSE

DEPRESSION FAKTA OG FOREBYGGELSE DEPRESSION FAKTA OG FOREBYGGELSE Depression - en folkesygdom 200.000 danskere har en depression, og omkring halvdelen af dem kommer aldrig til lægen. Mange, der går til læge, fortæller ikke, at de føler

Læs mere

Psykisk syge får hjælp af heste

Psykisk syge får hjælp af heste Kristeligt Dagblad, 10. august 2010 Psykisk syge får hjælp af heste REBECCA HANSEN på 17 år har en psykisk lidelse med voldsomme angsttilfælde og depression. Det betyder, at hun kan have svært ved at indgå

Læs mere

Ligestillingsminister Lykke Friis til Mandag Morgens konference om vold i nære relationer den

Ligestillingsminister Lykke Friis til Mandag Morgens konference om vold i nære relationer den Ligestillingsminister Lykke Friis til Mandag Morgens konference om vold i nære relationer den 11. januar 2011. 13 min. [Overskrift] Intro: Godt nytår og mange tak for rapporten. 11. januar 2011 KADAH/DORBI

Læs mere

Tillidsstigen når unge og forældre kommunikerer om risiko og alkohol

Tillidsstigen når unge og forældre kommunikerer om risiko og alkohol Tillidsstigen når unge og forældre kommunikerer om risiko og alkohol Formidlingsdag, Center for Rusmiddelforskning Jakob Demant (jd@cf.au.dk) Signe Ravn (sr@crf.au.dk) Projekt Unge og alkohol (PUNA) December

Læs mere

fraværende Selvnedgørende 1 2 3 4 5 Uforudsigelig 1 2 3 4 5 Tilgængelig 1 2 3 4 5 Opmærksom på dine behov

fraværende Selvnedgørende 1 2 3 4 5 Uforudsigelig 1 2 3 4 5 Tilgængelig 1 2 3 4 5 Opmærksom på dine behov ACATI Adult children of alcoholics trauma inventory Thomas Mackrill PhD Følgende spørgsmål handler om din opvækst: i) Drak din mor for meget? ja (1) nej (0) Hvis nej gå videre til spørgsmål ii) Hvis ja

Læs mere

DE SKAL VÆRE FORBEREDT PÅ, AT DERES LIV BLIVER ANDERLEDES

DE SKAL VÆRE FORBEREDT PÅ, AT DERES LIV BLIVER ANDERLEDES ALLE BØRN HAR RETTIGHEDER BØRNERÅDETS EKSPERTGRUPPE BØRN OG UNGE I PLEJEFAMILIER DE SKAL VÆRE FORBEREDT PÅ, AT DERES LIV BLIVER ANDERLEDES Børn og unges erfaringer med at være anbragt i plejefamilie 1

Læs mere

Når samarbejdet er svært

Når samarbejdet er svært Når samarbejdet er svært Pjecen er udarbejdet af Statsforvaltningerne i samarbejde med Familiestyrelsen. Tekst: psykolog og børnesagkyndig rådgiver Jannie Kildested på vegne af Familiestyrelsen, juni 2005.

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. Skriv selv: 1. Mit liv med alkohol... 238 2. Dagbog om at lære at drikke med måde... 241

INDHOLDSFORTEGNELSE. Skriv selv: 1. Mit liv med alkohol... 238 2. Dagbog om at lære at drikke med måde... 241 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning............................................ 6 2. Læsevejledning......................................... 14 3. Min egen historie.......................................

Læs mere

Julie, Klemens faster

Julie, Klemens faster Julie, Klemens faster Julie er Klemens faster og er mellemleder i socialforvaltningen i Stormstrøms amt. Hun har meget lidt til overs for hendes familie, især Klemens forældrene og sørgede da også for

Læs mere

HVORFOR FORSØGER DE HJEMVENDTE SOLDATER AT BEGÅ SELVMORD? Ph.D. Lilian Zøllner, Center for Selvmordsforskning

HVORFOR FORSØGER DE HJEMVENDTE SOLDATER AT BEGÅ SELVMORD? Ph.D. Lilian Zøllner, Center for Selvmordsforskning HVORFOR FORSØGER DE HJEMVENDTE SOLDATER AT BEGÅ SELVMORD? Ph.D. Lilian Zøllner, Center for Selvmordsforskning Registerundersøgelse N= 25.645 (1990 2009) Interviewundersøgelse (N=30) Uddybende interviewundersøgelse

Læs mere

Guide: Sådan håndterer i familiekonflikter

Guide: Sådan håndterer i familiekonflikter Guide: Sådan håndterer i familiekonflikter I hver femte af de konfliktramte familier strækker striden sig overen periode på mere end ti år, viser Gallup-undersøgelse Af Christian Krabbe Barfoed og Charlotte

Læs mere

Jeg lå i min seng. Jeg kunne ikke sove. Jeg lå og vendte og drejede mig - vendte hovedpuden og vendte dynen.

Jeg lå i min seng. Jeg kunne ikke sove. Jeg lå og vendte og drejede mig - vendte hovedpuden og vendte dynen. 1. Søvnløs Jeg lå i min seng. Jeg kunne ikke sove. Jeg lå og vendte og drejede mig - vendte hovedpuden og vendte dynen. Jeg havde en mærkelig uro i mig - lidt kvalme og lidt ondt i maven. Det havde jeg

Læs mere

Fødselsreaktioner. Vores sårbarhed som nybagte forældre er forskellige

Fødselsreaktioner. Vores sårbarhed som nybagte forældre er forskellige Fødselsreaktioner Vores sårbarhed som nybagte forældre er forskellige Hvad er en fødselsreaktion * Efter en fødsel gennemlever mange forældre både en psykisk og legemlig forandring. * Stiller store krav

Læs mere

appendix Hvad er der i kassen?

appendix Hvad er der i kassen? appendix a Hvad er der i kassen? 121 Jeg går meget op i, hvad der er godt, og hvad der ikke er. Jeg er den første til at træde til og hjælpe andre. Jeg kan godt lide at stå i spidsen for andre. Jeg kan

Læs mere

VEJLE den 6. november 2014

VEJLE den 6. november 2014 VEJLE den 6. november 2014 Irene Oestrich, Psykolog., Ph.D. Adj. professor SKOLEN FOR EVIDENSBASERET PSYKOTERAPI REGION HOVEDSTADENS PSYKIATRI 1 retten til at blive elsket uden at skulle gøre noget for

Læs mere

UDSKRIFT AF HJEMME IGEN! BIOLOG-FAMILIEN HAMZIC. For 15 år siden boede jeg med min familie i Herzegovina i byen Trebinje.

UDSKRIFT AF HJEMME IGEN! BIOLOG-FAMILIEN HAMZIC. For 15 år siden boede jeg med min familie i Herzegovina i byen Trebinje. UDSKRIFT AF HJEMME IGEN! BIOLOG-FAMILIEN HAMZIC For 15 år siden boede jeg med min familie i Herzegovina i byen Trebinje. Det er tæt på Adriaterhavet nær Dubrovnik. Jeg har en kone og to drenge, som var

Læs mere

SKizofreNi viden og gode råd

SKizofreNi viden og gode råd Skizofreni viden og gode råd Hvad er skizofreni? Skizofreni er en alvorlig psykisk sygdom, som typisk bryder ud, mens man er ung. Men det er ikke automatisk en livstidsdom. Hver femte kommer sig af sygdommen

Læs mere

Lev med dine følelser og forebyg psykiske problemer

Lev med dine følelser og forebyg psykiske problemer Lev med dine følelser og forebyg psykiske problemer Psykolog Casper Aaen Lev med dine følelser Svært ved at håndtere følelser Man viser glæde, selvom man er trist Man overbevise sig selv om at man ikke

Læs mere

De 3 mest effektive spørgsmål, du kan stille dig selv. Hvis du vil leve dit liv og ikke andres.

De 3 mest effektive spørgsmål, du kan stille dig selv. Hvis du vil leve dit liv og ikke andres. En workbook dit kærlighedsliv vil elske. De 3 mest effektive spørgsmål, du kan stille dig selv. Hvis du vil leve dit liv og ikke andres. 1 Om Christiane Jeg hjælper mennesker med at overkomme frygt og

Læs mere

Familiecentret Vibygård

Familiecentret Vibygård Familiecentret Vibygård Brugerundersøgelse. En evaluering af familiecentrets arbejde via en spørgeskemaundersøgelse af familierne i perioden 996-27 Undersøgelsen Undersøgelsen er skabt ved at udsende et

Læs mere

Er det virkelig så vigtigt? spurgte han lidt efter. Hvis ikke Paven får lov at bo hos os, flytter jeg ikke med, sagde hun. Der var en tør, men

Er det virkelig så vigtigt? spurgte han lidt efter. Hvis ikke Paven får lov at bo hos os, flytter jeg ikke med, sagde hun. Der var en tør, men Kapitel 1 Min mor bor ikke hos min far. Julie tænkte det, allerede før hun slog øjnene op. Det var det første, hun huskede, det første hun kom i tanker om. Alt andet hang sammen med dette ene hendes mor

Læs mere

Sund psykisk udvikling hos børn. til forældre

Sund psykisk udvikling hos børn. til forældre Sund psykisk udvikling hos børn til forældre Ingen enkle svar Alle forældre er optaget af, hvordan man bedst muligt ruster sit barn til at møde verdens udfordringer. Hvordan sikrer man barnet en sund,

Læs mere

ALLE BØRN HAR RETTIGHEDER 8-11 ÅR. Når du ikke kan bo derhjemme OM AT VÆRE ANBRAGT

ALLE BØRN HAR RETTIGHEDER 8-11 ÅR. Når du ikke kan bo derhjemme OM AT VÆRE ANBRAGT ALLE BØRN HAR RETTIGHEDER 8-11 ÅR Når du ikke kan bo derhjemme OM AT VÆRE ANBRAGT 2 3 NÅR DU IKKE KAN BO DERHJEMME 6 OM DE VOKSNE, DER KAN HJÆLPE DIG 12 OM AT SIGE SIN MENING OG FÅ AT VIDE, HVAD DER SKAL

Læs mere

Jeppe Vig Find TV-vært og skuespiller

Jeppe Vig Find TV-vært og skuespiller Jeppe Vig Find TV-vært og skuespiller Kendt fra bl.a. Lille Nørd og andre tv-programmer til børn og unge. Jeg træffer Jeppe på mobilen tirsdag aften, efter jeg er hjemvendt fra et andet vellykket interview

Læs mere

Aldersfordeling. Indledning. Data

Aldersfordeling. Indledning. Data Indledning Vi har i uge 9, 10 og 11 arbejdet med TPM det tværprofessionelle modul. Vores team består af Mikkel Jørgensen (lærerstuderende), Charlotte Laugesen (Socialrådgiverstuderende), Cathrine Grønnegaard

Læs mere

Forord...1. 4. Konkurrencegenet vågner... 29. 5. Iværksætteri er også et fag...41. 6. Forretningen eksploderer...53

Forord...1. 4. Konkurrencegenet vågner... 29. 5. Iværksætteri er også et fag...41. 6. Forretningen eksploderer...53 Bog 1 af 3 Forfattere : Casper Blom og journalist Carsten Lorenzen Udgiver, salg og distribution: Casperblom.dk Forlag: Video2web.dk Korrekturlæsning: Maria Jensen Sat med The Serif 10/14 pt Trykt hos:

Læs mere

Familieorienteret alkoholbehandling I Glostrup-Lænken. v/judith Warny Berg og Birthe Zavilla

Familieorienteret alkoholbehandling I Glostrup-Lænken. v/judith Warny Berg og Birthe Zavilla Familieorienteret alkoholbehandling I Glostrup-Lænken v/judith Warny Berg og Birthe Zavilla Hvorfor er det kvalitet at inddrage familien Fordi alkohol-afhængighed udvikler sig til en relationel lidelse

Læs mere

Interview med Charlotte

Interview med Charlotte Interview med Charlotte I = Interviewer + talangivelse = forskellige gruppemedlemmer der taler Charlotte = Charlotte Kasper = hendes mand Hvor Signe fra Bilag 3 bor: er erstattet med: En anden fra TUBA.

Læs mere

Uddannelsesparathed og forældresamarbejde

Uddannelsesparathed og forældresamarbejde Uddannelsesparathed og forældresamarbejde I 2010 besluttede ministeriet, at alle elever, der forlader grundskolen, skal vurderes m.h.t., om de er uddannelsesparate eller om de ikke er uddannelsesparate

Læs mere

Analyse af Skyggen. Dette eventyr er skrevet af H. C. Andersen, så derfor er det et kunsteventyr. Det er blevet skrevet i 1847.

Analyse af Skyggen. Dette eventyr er skrevet af H. C. Andersen, så derfor er det et kunsteventyr. Det er blevet skrevet i 1847. Analyse af Skyggen Man kan vel godt sige, at jeg har snydt lidt, men jeg har søgt på det, og der står, at Skyggen er et eventyr. Jeg har tænkt meget over det, og jeg er blevet lidt enig, men jeg er stadig

Læs mere

SÅDAN HAR DU EN STØTTENDE SAMTALE. Psykiatrifondens guide til samtaler med børn og unge. Psykiatrifondens guide til samtaler med børn og unge

SÅDAN HAR DU EN STØTTENDE SAMTALE. Psykiatrifondens guide til samtaler med børn og unge. Psykiatrifondens guide til samtaler med børn og unge Psykiatrifondens guide til samtaler med børn og unge SÅDAN HAR DU EN STØTTENDE SAMTALE Psykiatrifondens guide til samtaler med børn og unge PSYKIATRIFONDEN.DK 2 Psykiatrifonden 2014 DEN STØTTENDE SAMTALE

Læs mere

Dine vaner. Dagens dato. Hvornår er du født? 2. Er du dreng eller pige? 3. Dyrker du sport eller motion uden for skoletid?

Dine vaner. Dagens dato. Hvornår er du født? 2. Er du dreng eller pige? 3. Dyrker du sport eller motion uden for skoletid? Dagens dato 2 0 Dato Måned År 1. Hvornår er du født? Dato Måned 1 9 År 2. Er du dreng eller pige? Dreng Pige Dine vaner 3. Dyrker du sport eller motion uden for skoletid? Nej Skriv hvad 4. Hvor mange timer

Læs mere

Afslut dine relationer. ordentligt

Afslut dine relationer. ordentligt Din personlige udvikling Ofte er vi ikke klar over, hvor meget det påvirker vores fremtidige liv, når vi ikke får sagt ordentlig farvel til dem, der betyder noget for os. Dem, vi bliver uvenner med eller

Læs mere

Med Pigegruppen i Sydafrika

Med Pigegruppen i Sydafrika Med Pigegruppen i Sydafrika Fire piger fortæller om turen Af Lene Byriel, journalist I efteråret 2006 rejste 8 unge piger og tre voksne medarbejdere på en 16 dages tur til Sydafrika. Danni, Michella, Tania

Læs mere

Man skal være god til at spørge

Man skal være god til at spørge Artikel fra Muskelkraft nr. 1, 2002 Man skal være god til at spørge Som handicaphjælper er Klaus parat med praktisk bistand og psykisk støtte til sin brugers sexliv. Misforståelser kunne være undgået,

Læs mere

På dansk ved Ida Farver

På dansk ved Ida Farver På dansk ved Ida Farver LØRDAG DEN 31. AUGUST Nogle gange tror jeg, min mor er hjernedød. Nogle gange ved jeg, hun er det. Som i dag. Dramaet startede her i morges, da jeg henkastet spurgte hende, om ikke

Læs mere

Blå pudder. Et manuskript af. 8.A, Lundebjergskolen

Blå pudder. Et manuskript af. 8.A, Lundebjergskolen Blå pudder Et manuskript af 8.A, Lundebjergskolen Endelig gennemskrivning, 16. Sept. 2010 SC 1. INT. I KØKKENET HOS DAG (14) sidder på en stol ved et to mands bord i køkkenet. Hun tager langsomt skeen

Læs mere

Ved-floden-Piedra-DATO.qxd 27/06/08 12:27 Side 31. Søndag den 5. december

Ved-floden-Piedra-DATO.qxd 27/06/08 12:27 Side 31. Søndag den 5. december Ved-floden-Piedra-DATO.qxd 27/06/08 12:27 Side 31 Søndag den 5. december Ved-floden-Piedra-DATO.qxd 27/06/08 12:27 Side 32 Ved-floden-Piedra-DATO.qxd 27/06/08 12:27 Side 33 Vi standsede for at tage os

Læs mere

Den nænsomme flytning

Den nænsomme flytning Den nænsomme flytning Beskrevet af pædagogisk konsulent Susanne Hollund, Landsbyen Sølund I Landsbyen Sølund bor der 230 mennesker med udviklingshæmning. Der er 14 boenheder Vi er i Landsbyen i gang med

Læs mere

Indblik: Drømmemanden droppede karriereræset

Indblik: Drømmemanden droppede karriereræset Indblik: Drømmemanden droppede karriereræset Michael Rohde var stødt på vej op ad karrierestigen, inden han valgte at ændre kurs. I dag hjælper han andre mennesker med at leve et bedre liv i pagt med deres

Læs mere

Veje igennem en labyrint - om Psykiatrien Syd

Veje igennem en labyrint - om Psykiatrien Syd Veje igennem en labyrint - om Psykiatrien Syd Ergoterapeut /PB Karin Larsen Distriktsspl./PB Pernille Sørensen Teamleder/sygeplejerske Pernille Rømer Psykiatrien i Region Sjælland Psykiatrien Syd Psykiatrisk

Læs mere

Bænk eller behandling?

Bænk eller behandling? Bænk eller behandling? Det er alt for dyrt at spare Jeg har ventet 209 dage på behandling Kommunen har for travlt Flemming Hansen drikker 30 guldøl om dagen. For 209 dage siden bad han om at komme i behandling.

Læs mere

Pigen der fandt det vigtigste

Pigen der fandt det vigtigste Pigen der fandt det vigtigste Der var engang den dejligste lille pige. Hun blev kaldt MO. Hun boede i et hus i en lille landsby. Omkranset at skove, søer, enge og marker. Hun var glad og tilfreds, og legede

Læs mere

Han ville jo ikke gemme sig. Og absolut ikke lege skjul! I stedet for ville han hellere have været hjemme i køkkenet sammen med sin mor og far.

Han ville jo ikke gemme sig. Og absolut ikke lege skjul! I stedet for ville han hellere have været hjemme i køkkenet sammen med sin mor og far. Kapitel 1 Der var engang en dreng, der gemte sig. Bjergene rejste sig høje og tavse omkring ham. En lille busks lysegrønne blade glitrede i solen. To store stenblokke skjulte stien, der slyngede sig ned

Læs mere

Frivillig i børn unge & sorg. - er det noget for dig?

Frivillig i børn unge & sorg. - er det noget for dig? Frivillig i børn unge & sorg - er det noget for dig? Dét, at jeg har kunnet bruge min sorg direkte til at hjælpe andre, det har givet mening Som frivillig i Børn, Unge & Sorg er du med til at vise unge

Læs mere

Kærligt talt. Forlaget Go'Bog. 5 trin til indre ro og kærlige relationer gennem bevidst brug af dit sprog. Af Lisbet Hjort

Kærligt talt. Forlaget Go'Bog. 5 trin til indre ro og kærlige relationer gennem bevidst brug af dit sprog. Af Lisbet Hjort Kærligt talt 5 trin til indre ro og kærlige relationer gennem bevidst brug af dit sprog Af Lisbet Hjort Forlaget Go'Bog Kærligt talt-konceptet Kærligt talt-metoden går ud på at få et liv med indre ro og

Læs mere

OPHOLDSSTEDET SKARBYVEJ

OPHOLDSSTEDET SKARBYVEJ for socialt belastede unge i alderen 12-18 år ucceshistorier De unge på karbyvej har mere end rigeligt at slås med. På trods af det kæmper vi os i fællesskab til den ene succes efter den anden. Vi er stolte,

Læs mere

HVOR KOMMER DU FRA? Historiefortælling. Et undervisningsforløb for 4.-6. klasser

HVOR KOMMER DU FRA? Historiefortælling. Et undervisningsforløb for 4.-6. klasser HVOR KOMMER DU FRA? Historiefortælling Et undervisningsforløb for 4.-6. klasser INTRODUKTION Alle har en historie at fortælle. Oftest giver en personlig historie os et billede af, hvem den fortællende

Læs mere

Med barnet i centrum. Når samarbejdet er svært

Med barnet i centrum. Når samarbejdet er svært Med barnet i centrum Pjece om forældremyndighed, barnets bopæl, samvær, barnets rettigheder, børnesagkyndig rådgivning, konfliktmægling og parrådgivning Når samarbejdet er svært Pjecen er udarbejdet af

Læs mere

Interviewguide. - af tidligere kriminelle

Interviewguide. - af tidligere kriminelle Interviewguide - af tidligere kriminelle Tema Præsentation af os og vores projekt m.v. Interviewspørgsmål Vi hedder Rune og Allan og læser socialvidenskab på RUC sammen med Anne Mette og Sara, hvor vi

Læs mere

Highlights: Projekt Gadeklog på N. Zahle Seminarieskole d. 28. maj 2008

Highlights: Projekt Gadeklog på N. Zahle Seminarieskole d. 28. maj 2008 Highlights: Projekt Gadeklog på N. Zahle Seminarieskole d. 28. maj 2008 1 OM PROJEKT GADEKLOG 3 PRESSEMEDDELELSE 3 EVALUERING AF PROJEKT GADEKLOG PÅ N. ZAHLE SEMINARIESKOLE 4 DE HJEMLØSES SANG 5 ELEVERNES

Læs mere

Klubben s Ungdoms- og Kærestehåndbog

Klubben s Ungdoms- og Kærestehåndbog Klubben s Ungdoms- og Kærestehåndbog Ungdom: Når du starter i Klubben Holme Søndergård (Klubben), er du på vej til at blive ung. At være ung betyder at: - Du ikke er barn længere, og at du er på vej til

Læs mere

Forandringer i et menneskes liv sker igennem dets relation til andre mennesker. Derfor er det fornuftigt - eller måske bare naturligt - at drage de

Forandringer i et menneskes liv sker igennem dets relation til andre mennesker. Derfor er det fornuftigt - eller måske bare naturligt - at drage de Frirum for forældre Hvis man rykker i den ene side af en uro, kommer hele uroen i ubalance. Sådan er det også i en familie, når familiens unge får problemer med rusmidler. Skal balancen genoprettes, giver

Læs mere

Mænd har også psykiske problemer: Hvordan har du det

Mænd har også psykiske problemer: Hvordan har du det Mænd har også psykiske problemer: Hvordan har du det? DK 2013 Mænds mentale sundhed fordi: Mange mænd med psykiske problemer får ikke behandling for det Kun halvdelen af de mænd, der har depression, er

Læs mere

Et liv med Turners Syndrom

Et liv med Turners Syndrom Et liv med Turners Syndrom Hvordan er det at leve med Turner Syndrom, og hvordan det var at få det at vide dengang diagnosen blev stillet. Måske kan andre nikke genkendende til flere af tingene, og andre

Læs mere

Muligheder med STRUKTUR

Muligheder med STRUKTUR Muligheder med STRUKTUR STRUKTUR Dette hæfte er til dig, der overvejer at bruge den mobile app STRUKTUR som støtteredskab til borgere med ADHDdiagnose eller lignende kognitive vanskeligheder. Samtaler

Læs mere

www, eventyrligvis.dk Folkeeventyr Eventyrligvis Gamle eventyr til nye børn

www, eventyrligvis.dk Folkeeventyr Eventyrligvis Gamle eventyr til nye børn Folkeeventyr Eventyrligvis Gamle eventyr til nye børn 1 De tre prinsesser i bjerget det blå Der var engang en konge og en dronning, som ikke kunne få børn. De havde alt, hvad de ellers ønskede sig, men

Læs mere

Astrid Krog Alberte Klessner Martin Hansen Grenaa Gymnasium Folkemødet 2014 28-06-14

Astrid Krog Alberte Klessner Martin Hansen Grenaa Gymnasium Folkemødet 2014 28-06-14 Folkemødet 2014 Folkemødet er en årlig politik festival, som finder sted på solrige Bornholm. Folkemødet er fyldt med spændende, indholdsrige debatter og events. Ved Folkemødet 2014 var vi 5 elever så

Læs mere